Výr 201 oční zpráva Annual Report 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výr 201 oční zpráva Annual Report 1"

Transkript

1 Výroční 2011 zpráva Annual Report

2 Text P-D REFRACTORIES CZ a. s. Foto: archiv P-D REFRACTORIES CZ a. s. CHAS-MT s.r.o. Moravská Třebová 02/ P-D Refractories CZ a.s.

3 Obsah Summary Obsah Základní údaje...5 Řídící orgány a.s Úvodní slovo...7 Historie firmy Zhodnocení roku Předpoklad na rok Organizační struktura a. s. (stav k )...22 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Účetní závěrka v nezkráceném rozsahu...29 Prodej...32 Zpráva dozorčí rady...33 Výrok auditora Ověření výroční zprávy...35 Čestné prohlášení Summary Basic Data...37 Authorities Introduction...39 The History of the Company Assessment...43 Development for Organizational Structure (status to ) Report on Relations among Interconnected Subjects Auditor Report...59 Final Accounts Sale...64 Supervisory Board Report Independent Auditor s Statement...66 Verification of Annual Report Statutary Declaration...67 Výroční zpráva 2011 Annual Report

4 4 P-D Refractories CZ a.s.

5 Základní údaje Základní údaje v tis. Kč Celkové výkony Tržby za výrobky a služby Export HV před zdaněním HV po zdanění Aktiva celkem Zásoby Pohledávky Základní kapitál Vlastní kapitál Úvěry Počet zaměstnanců (prům. přepočtených osob) Realizované investice (bez vlivu dotací) Výroční zpráva 2011 Annual Report

6 Řídící orgány a.s. Představenstvo Předseda: Ing. Ladislav Kašpar Místopředseda: Dipl. Ing. Hans-Bernhard Führ Člen: Stefan Alexander Preiss-Daimler Člen: Ing. Tomáš Kožoušek Dozorčí rada Předseda: Heinz-Jürgen Preiss-Daimler Místopředseda: Klaus Friedrich Kaiser Člen: Ing. Vladislava Bomberová 6 P-D Refractories CZ a.s.

7 Úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, představenstvo a vedení naší akciové společnosti P-D Refractories CZ a.s. Vám předkládá hodnocení podnikatelských aktivit za uplynulý r Abychom mohli hodnocené výsledky správně pochopit a zařadit ve škále úspěšnosti, je třeba si trochu připomenout atributy vnějšího ekonomického prostředí, které nutně podnikatelské aktivity ovlivňuje. Vědomí z počátku r. 2011, že většina průmyslových a pro nás spotřebitelských oborů se vzpamatovává z předchozí krize celosvětové ekonomiky, nás opravňovalo na počátku r k mírnému optimismu. Tento optimismus byl v první polovině roku živen vysokým počtem přijímaných zakázek, zejména na dinasové kameny. Posléze se však situace začala měnit, přísun zakázek hlavně pro nosný sortiment šamotové a dinasové kameny se rapidně zpomalil, a dokonce některé zakázky již přijaté byly rušeny nebo odsouvány. Toto bylo pro nás jasné sdělení, že projevy krize zdaleka nekončí, obnovení růstu v Evropě se zatím nekoná, naopak ekonomiky se znovu vrátily k poklesům a řada zemí začala mít fatální finanční problémy. Museli jsme se smířit s tím, že celosvětový růst v pro nás důležitých oborech jako je výroba oceli, koksu, skla a hliníku se odehrává jinde, a to v zemích BRIC. Důsledek pro naši firmu byl ten, že jsme neudrželi dynamiku vývoje z počátku roku. V zakázkách došlo ke stagnaci, nicméně výroba na všech divizích mohla dál plynule a hlavně efektivně fungovat dál. Znovu jsme si v tomto období uvědomili, jak bylo důležité v období relativní hojnosti absolvovat s pomocí poradenské firmy CMS proces zlepšování procesů a zvyšování produktivity. Nastavené systémy nám jednoznačně pomohly zvládat nastalé výkyvy, a co je hlavní, bez ekonomických dopadů. Znovu jsme si také ověřili, že vyhlášené strategické cíle a střednědobý plán rozvoje firmy do r jsou pro nás vodítkem a oporou k hledání správných směrů k řešení problémů. Chceme-li hodnotit konkrétní výrobní a prodejní ukazatele z celkového pohledu, byla výroba oproti r o více než 9,5 % vyšší, prodej byl vyšší o 6 %. Nejúspěšnější sortimenty byly komínové vložky a pálené lupky s nárůsty prodeje 28 %, resp. 84 %. Naopak u dalších sortimentů jako šamotové, dinasové a magnetitové kameny a netvarové výrobky došlo k meziročním poklesům. Odrazem výsledků v technických jednotkách jsou výsledky ekonomické. V tržbách jsme při výši 1,012 mld. Kč velice mírně překročili úroveň r U výkonů byl díky mimořádným výnosům nárůst o 6,8 %. To se při poklesu výkonové spotřeby promítlo do za poslední období nejlepšího hospodářského výsledku ve výši více než 97 mil. Kč. Zde je třeba také zmínit, že jsme oproti r výrazně snížili ztrátu z finančních operací, kde se projevuje neblaze vývoj kursu CZK. Dalšími neopomenutelnými pozitivními vlivy byly přínosy ze zlepšení produktivity práce, oproti r jsme dosáhli růstu produktivity o 8,7 %. Dále jsme se intenzivně věnovali úsporám nákladů v surovinách, pomocných materiálech, náhradních dílech a dalších nakupovaných položkách. Velká pozornost byly také věnována programu na úspory energií, svoje ovoce přinesly investiční akce na snížení spotřeby plynu v pecních agregátech. Ze zmíněných výsledků je zřejmé, že r můžeme hodnotit velmi pozitivně. Nejen kvůli výborným ekonomickým a finančním výsledkům, ale i z pohledu upevnění našeho postavení na světových trzích a zvýšení prestiže v podnikatelském sektoru žárovýroby i obecně. Naše výsledky nezůstaly nepovšimnuty i z pohledu různých ocenění. V rámci 16. ročníku CZECH TOP 100 jsme od agentury Čekia Stability Award získali nejvyšší ocenění AAA, což znamená excelentní. Již tradičně jsme byli nominováni mezi oceněné firmy v soutěži nejlepší výrobce stavebnin. Obdrželi jsme také grant světové banky HSBC za 1. místo v soutěži exportér roku v kategorii Asie. Jsem si plně vědom, že za těmito velmi dobrými výsledky naší společnosti stojí každodenní práce, obětavost všech poctivých zaměstnanců naší firmy, od dělníků přes techniky, mistry až po manažery. Těm všem patří za jejich podíl velké poděkování. Také bych chtěl poděkovat za spolupráci všem našim obchodním partnerům a spolupracujícím firmám. Ing. Ladislav Kašpar předseda představenstva a.s. generální ředitel a.s. Výroční zpráva 2011 Annual Report

8 8 P-D Refractories CZ a.s.

9 Historie firmy Historie firmy V roce 1852 bylo uděleno kutací právo na důlní těžbu žáruvzdorných jílovců v Březinské pánvi, které se později staly základní surovinou pro výrobu žárovzdorných výrobků ve Velkých Opatovicích. (Nyní působí ve firmě již jediný těžební provoz, a to lom Březinka, který byl otevřen v roce 1961). K privatizaci firmy došlo formou kuponové privatizace. Koncem roku 2000 odkoupila majoritní balík akcií společnost P-D Glas-und Feuerfestwerke Wetro GmbH. V současnosti je naše společnost P-D Refractories CZ a.s. členem nadnárodního seskupení výrobců žárovzdorných výrobků P-D Refractories působícího v rámci Postupným vývojem toto právo získala společnost pánů Messnera a Pohla, která také financovala výstavbu šamotové továrny ve Velkých Opatovicích, a ta v roce 1892 zahájila výrobu šamotových cihel využívaných především ostravskými hutěmi. Továrna se postupně rozšířila a po generální rekonstrukci v letech získala podobu nynější Staré šamotky. V letech byl postaven nový provoz s nyní vžitým názvem Nová šamotka a ten dotvořil vzhled areálu Velké Opatovice. Do Svitav se firma rozšířila díky výstavbě výrobny dinasu v letech Svým historickým vývojem prošlo i vnitřní organizační členění a.s. a její vazby na vyšší celky. V poválečné historii se od etablovaly nejdříve jako národní podnik, později státní podnik a nakonec akciová společnost Moravské šamotové a lupkové závody, od r s názvem P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice. Preiss Daimler Group, která své podnikatelské aktivity rozvijí i v jiných oborech. V současné době jsou základními výrobními jednotkami divize působící ve Velkých Opatovicích (Stará a Nová šamotka), Svitavách (Dinaska), Březině (Pálení Anna) a Březince (Těžby). Historickým datem byl 15. říjen 2009, kdy byla po 157 letech ukončena hlubinná těžba na dole Březinka. Další těžba pokračuje znovuotevřením povrchového lomu ve stejné lokalitě. K divizím produkujícím žáromateriály se přiřazují dvě další jednotky s odlišným programem, kterými jsou divize Servis a divize Skládka. Servis se postupně stává generálním dodavatelem forem pro všechny společnosti sdružené ve skupině výrobců žáromateriálů P-D Group. Výroční zpráva 2011 Annual Report

10 10 P-D Refractories CZ a.s.

11 Zhodnocení roku Oblast organizační a majetkoprávní Hodnocený rok 2011 započal druhé desetiletí příslušnosti akciové společnosti do skupiny P-D Group. Podíl mateřské společnosti P-D Industriegesellschaft mbh Puschwitz se navýšil pouze nepatrně příkupem 222 kusů akcií od 3 drobných akcionářů a dosáhl tak úrovně 85,94 %. K ultimu roku tedy držela kusů. Zbývající akcie na jméno patří dalším 410 fyzickým a právnickým osobám, z nichž tři akcionáři jednající ve shodě vlastní 9,94 %, ostatní pak disponují jen malými počty cenných papírů nepřesahujícími u jednotlivce 0,6 %. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nedošlo k žádné změně ve výrobně-technické a obchodní kooperaci s ostatními firmami ve skupině. Jedná se především o naše dodávky ocelových a dřevěných forem pro sesterské žárovýrobce v Německu, avšak finančně podstatnější byly subdodávky žárovzdorných materiálů. Celkové plnění z naší strany dovnitř skupiny představovalo za rok 2011 fakturační objem tis. EUR. Opačným směrem bylo pak vyúčtováno tis. EUR, z toho cca 1/3 tvoří nákup surovin od naší dceřiné slovinské společnosti P-D Kremen d.o.o.. S vlastní mateřskou společností, která má jiný výrobní program než my, ovšem prakticky žádný obchodní styk nebyl. Naopak na významu nabyly služby poskytované IT- centrem, které obsluhuje všechny firmy ve skupině, avšak pro nás sehrává nyní při implementaci výrobních a logistických modulů informačního systému SAP stále významnější roli. Ke změnám nedošlo ani v majetkových účastech naší firmy. Trvá 100% vlastnictví společnosti IZOKER s.r.o., která je ovšem od svého založení nefunkční. Naopak čilé obchodování probíhalo se zmíněnou společností P-D Kremen d.o.o. Dolenje Mokro Polje, kde vlastníme 50% obchodní podíl a i v roce 2011 jsme byli jejím největším odběratelem. Podrobně jsou vztahy mezi naší společností a ostatními firmami ve skupině popsány ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, jež je součástí této výroční zprávy. Hodnocený rok nezaznamenal žádnou změnu v orgánech akciové společnosti, kterou nadále řídí 4členné představenstvo a kontroluje 3členná dozorčí rada. Personální složení orgánů společnosti uvádíme v další části této výroční zprávy. Podniková organizační struktura zůstala po celý rok 2011 rovněž nezměněna a ani v personálním obsazení manažerských pozic nedošlo k žádnému pohybu. Drobnými výjimkami bylo začlenění oddělení financování do útvaru hlavního účetního v rámci odboru 11 Ekonomicko správního a dále vnitřní účelné rozdělení odboru 07 Obchod na tři oddělení podle oblastí prodeje. I v průběhu roku 2011 byl středem zájmu vedení a.s. i jednotlivých divizí projekt zvyšování produktivity práce. Jeho zásluhou bylo, že více než 10% nárůst výroby v tunách byl provázen pouze navýšením zaměstnanců v dělnické kategorii o 11 osob, naopak v kategorii TH-pracovníků došlo ke snížení stavu o 3 zaměstnance. Spotřeba živé práce se tak dále snížila z 8,96 hodin na 1 tunu na 8,06 hodin. Byla téměř eliminována přesčasová práce a rovněž nemocnost opět ještě poklesla až na pouhých 4,58 % z celkového pracovního fondu. U společnosti bylo zaměstnáno celoročně průměrně 632 lidí, z toho 75 žen. K ultimu roku klesl stav zaměstnanců na 611 osob. Co se týká majetkové podstaty firmy, nedošlo k žádné finanční investici, tedy získání obchodního podílu v jiné společnosti, stejně jako k žádnému zcizení obchodních podílů z minulosti vlastněných či zcizení některé části podniku. Ani z hlediska nemovitostí nedošlo k žádnému pohybu. Byly pouze odprodány ekonomicky bezvýznamné a co do výměry nepatrné pozemky v již dávno opuštěné lokalitě Mladějov. Výroční zpráva 2011 Annual Report

12 Zhodnocení roku Oblast výrobní a prodejní Šamotové kameny Vzestupný trend r se podařilo udržet ve výrobě, kde činil meziroční index více než 110 %, přičemž výroba přesáhla t. Z důvodu přesunu termínů expedice u některých zakázek v závěru roku nebylo v prodeji dosaženo objemů r. 2010, nýbrž jsme tento objem podkročili cca o 4 %. Pokračoval pokrizový efekt v omezování nových projektů v pro nás nosných oborech, jako koksárenství, výroba oceli a skla. Tento deficit byl částečně kompenzován vzrůstajícím podílem středních a malých zakázek, což kladlo vysoké nároky na přípravu forem a organizaci výroby. Jako nosnou zakázku je třeba zmínit dodávku mřížoví pro výplně regenerátorů na výstavbu nové koksárenské baterie japonské ocelárenské firmy Nippon Steel. Z oboru výroby oceli patřily mezi významnější projekty dvě akce do USA, v obou případech pro ohřívače větru, a to pro AM Burns Harbor a Severstal Sparows Point. V oboru primární výroba hliníku jsme zopakovali dodávku na opravu anodové pece fy KAP Podgorica v Černé Hoře. U tohoto oboru je třeba zmínit, že začínáme zúročovat předchozí mnohaleté úsilí jak v oblasti vývoje, tak v akvizičních činnostech a začínáme s postupnými dodávkami pro přední světové výrobce hliníku, a to jak pro vyzdívky anodových pecí, tak pro ochranné vyzdívky elektrolyzérů. Další pokrok byl zaznamenán ve výrobě a uplatnění izolačních výrobků, kde kromě tradičních formátů se stáváme významným dodavatelem velkoformátových izolačních tvarovek. Rovněž jsme pokračovali v úspěšném prosazování našich výrobků do sklářství, kde je vyžadována stabilita náročných parametrů, a také do cementárenství, kde získáváme pověst spolehlivého dodavatele alkalivzdorných kamenů. Pověst tradičního významného odběratele potvrdila italská firma Unistara, kde jsou hlavními dodávkami kamnářský šamot a vyzdívky stropů keramických pecí. U kamnářského šamotu celkově zůstala výroba i prodej ve srovnání s r v podstatě na stejné úrovni. Dinasové kameny K radikálnímu meziročnímu nárůstu došlo ve výrobě i prodeji dinasových kamenů pro sklářství. Dosažené indexy nárůstu, v případě výroby 171 % a u prodeje 177 %, jednoznačně staví obor výroby skla jako číslo 1 pro náš dinas. Na druhé straně je nepříjemné, že stále nedochází k návratu k dřívějším objemům dodávek pro ohřívače větru, což stejně jako v případě šamotových kamenů souvisí s celkovou situací v ocelárenství. Podobná situace je bohužel i v koksárenství, kde po ukončení výroby a dodávek zbývající části na projekt koksárenské baterie č. 1 fy ZKS Dillingen nastalo pro nás období, kdy žádný další projekt bohužel neevidujeme. Z pohledu celkových objemů dinasu můžeme konstatovat, že výroba za r vzrostla oproti r o necelých 9 %, a to při objemu t, naopak odbyt byl meziročně o 12 % menší, neboť v závěru došlo k posunu expedice některých zakázek, hlavně pro čínské odběratele. Mezi nejvýznamnější kontrakty uplynulého roku můžeme zařadit 2 projekty pro firmu Saint-Gobain Glass, v obou případech se jednalo o floaty: Jacarei Brazílie a Pisa Itálie. Dále 2 floaty pro Asahi Glass Bor Rusko a Řetenice ČR. Objem takřka 1000 t dosáhla dodávka na projekt Tokmok Kyrgyzstán přes německou firmu Steinert Industries. Magnetitové kameny Ani v r se nezměnil dlouhodobý sestupný trend ve výrobě a prodeji tohoto sortimentu. Pokud se nezmění v EU cenová politika v cenách noční elektrické energie, ev. nedojde v legislativě pro stavbu rodinných domků k návratu k podmínce mít 2 nezávislé zdroje tepla, nelze očekávat v tomto trendu změnu k lepšímu. Nicméně naše postavení jednoho ze 2 nejvýznamnějších evropských výrobců si upevňujeme a udržujeme stále i pozici na japonských trzích. Keramické komínové vložky Objem výroby a prodeje tohoto pro nás stále důležitějšího výrobku si udržují vzestupný trend již 6 let. Mezi roky 2011 a 2010 jsme zaznamenali nárůst výroby o 31 % a v prodeji 25 %. Kromě již tradiční výroby na D03 a D01 musela být v průběhu roku instalována výrobní linka i na D02, jako podmínka pro vykrývání potřeb našich odběratelů v období, kdy na D03 převažuje výroba dinasu. Pálené lupky 12 P-D Refractories CZ a.s.

13 Zhodnocení roku 2011 I v tomto sortimentu pokračoval pozitivní vývoj. Ve výrobě jsme dosáhli nárůstu o 29 %, v celkové realizaci o 28 %. Z pohledu použití vyráběných lupků je stále rozhodující vlastní spotřeba, zejména D02. Pozitivní bylo markantní navýšení výroby briketovaných lupků z podsítných jílů. Ostatní sortiment Úroveň produkce i prodeje netvarových výrobků značně trpěla absencí kontraktů na velké projekty, kde jsou jako doprovodné materiály dodávány netvarové materiály našeho výrobního programu. Zejména z toho důvodu došlo k poklesu celkových objemů výroby i prodeje o cca 10 %. Co se týče prodeje jílů, došlo k dalšímu poklesu, a to o 11 %. Pozitivní novinkou je rozšíření spektra dodávaných jílů o sušené jíly z lomu Březinka. 3. Oblast řízení kvality výrobků a technologického rozvoje a vývoje I v roce 2011 vykazovaly všechny výrobky a.s. velmi dobrou vyrovnanou kvalitu splňující požadavky zákazníků. Velmi kladně jsou hodnoceny zejména rozměry a vzhled dinasu i šamotu. Management systému kvality byl i v loňském roce podroben dozorovému auditu ze strany certifikačního orgánu CQS (Czech Association for Quality Certification) bez neshod či jiných negativních systémových zjištění. Certifikáty systému kvality IQNet a CQS platí v plném rozsahu i pro příští rok. V loňském roce byla rozšířena certifikace systému výroby komínových vložek o výrobu na D02 Velké Opatovice. Dnes má tedy a.s. tuto výrobu certifikovanou na všech 3 výrobních divizích. Rovněž tak všechny ostatní výrobkové skupiny prošly úspěšně výrobkovou certifikací, včetně zařazení nové skupiny na bázi křemenného skla. Všechny výrobky a.s. jsou vybaveny bezpečnostními listy dle nařízení ES č.1907/2006 REACH. U vybraných výrobků se také pravidelně sleduje obsah radionuklidů. Při všech svých činnostech a.s. plně dodržovala všechny standardy ISŘ, tzn. vedle řízení kvality i vztah k životnímu prostředí a zajištění a dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců. Toto úsilí lze dokladovat např. snížením emisí do ovzduší, snížením nákladů na zajištění pitné a užitkové vody a snížením průměrné absence na 1 pracovní úraz o 13 %. V loňském roce byl úspěšně dokončen dotovaný investiční program Potenciál řešící Posílení kapacity laboratoří společnosti P-D Refractories CZ pro výzkum a vývoj v oblasti žárovzdorných výrobků v objemu přesahující 10 mil. Kč. Tato podpora zkušebnictví významně zlepšila možnosti laboratorního testování nových výrobků vyvíjených oddělením technologického rozvoje a vývoje. Významným výstupem TRaV za loňský rok je další rozšíření sortimentu izolačních tvarových materiálů, vyráběných drolenkovým způsobem při úspoře základní, ale problematické suroviny (mikrosfér) a dodržení velmi dobrých rozměrových tolerancí (bez nutnosti kalibrace), které lze vyrábět na více divizích. Typickým reprezentantem je lehčený dinas. Pokračuje vývoj výrobků na bázi křemenného skla, vïbrolitých materiálů a vybraných netvarových výrobků pro speciální aplikace. Výroční zpráva 2011 Annual Report

14 Zhodnocení roku Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V uplynulém období byl průměrný počet nemocensky pojištěných zaměstnanců v a.s Pro nemoc a úraz došlo k následující pracovní neschopnosti (údaje jsou uvedeny v kalendářních dnech): Počet případů pracovní neschopnosti celkem 210 z toho: pro nemoc celkem 162 pro ostatní úrazy celkem 17 pro pracovní úrazy celkem 31 Počet kalendářních dnů prac. neschopnosti celkem z toho: pro nemoc celkem pro ostatní úrazy celkem 964 pro pracovní úrazy celkem 557 Zdroje a příčiny pracovních úrazů: manipulace a následné poranění břemenem, přiražení předmětem pád při chůzi namožení při fyzické zátěži pád z výšky kontakt se strojním zařízením Všechny případy byly šetřeny, byla přijata opatření k nápravě a provedeno odškodnění postižených osob. Organizace řešila v roce 2011 problematiku hygieny práce a na základě provedených nových měření bude v r stanovena aktuální Kategorizace prací pro region Březina. 5. Oblast technicko-investičního rozvoje Za hodnocený rok 2011 byla na účtu pořízení investic evidována celková částka (bez odpočtu dotací) tis. Kč Z toho: nehmotný investiční majetek (software) tis. Kč hmotný investiční majetek tis. Kč - z toho dotace tis. Kč Součástí pořízených investic jsou formy vyrobené pro vlastní potřebu v hodnotě tis. Kč Nejvýznamnějšími investicemi byly následující akce: Modernizace vozokomorové pece ve Svitavách I. a II. etapa v rámci dotačního programu EKOENERGIE tis. Kč (schválena, zatím neobdržená dotace z EU tis. Kč) Dovybavení laboratoří dokončení tříleté akce v rámci dotačního programu POTENCIÁL tis. Kč (schválená, zatím neobdržená dotace z EU tis. Kč) Modernizace tunelové pece č. 4 Nová šamotka Velké Opatovice v rámci dotačního programu EKOENERGIE tis. Kč (schválená, zatím neobdržená dotace z EU tis. Kč) Hydraulický lis SACMI mimo plánovaný investiční limit dar k 10. výročí příslušnosti k P-D Gruppe tis. Kč Linka na výrobu komínových vložek Nová šamotka Velké Opatovice tis. Kč Horizontální CNC fréza UNION 110 (převod v rámci skupiny) tis. Kč Ostatní menší akce, většinou charakteru technického zhodnocení, modernizace či oprava investičního charakteru v celkové hodnotě tis. Kč Všechny realizované akce byly v souladu se stanovami schváleny představenstvem a dozorčí radou společnosti, některé již v předchozích letech s termínem dokončení v r Emise CO 2 : Výsledkem celé řady technicko-provozních, ale i investičních, opatření bylo snížení emisí CO 2, což umožnilo prodej 30 tis. ks povolenek na volném trhu. Za zhodnocený rok 2011 je k verifikaci připraveno tun CO 2, čímž je vytvořen další prostor pro odprodej volných povolenek. 14 P-D Refractories CZ a.s.

15 Zhodnocení roku Ekonomická a finanční oblast Jak je konstatováno v předchozí části, společnost významně o více než 10,5 % navýšila v průběhu roku 2011 objem výroby tvarovek, a ještě více produkci netvarových výrobků včetně pálených lupků a jílů. Stále větší konkurence, ale také mírný posun ve struktuře výroby k cenově nižším sortimentům a především nízký průměrný kurs koruny vůči EURu (ten se až v závěru roku razantně zvýšil), to jsou hlavní důvody toho, že společnost vykázala jen nepatrný nárůst obratu proti předchozímu roku. Celkové tržby za vlastní výrobky a služby jsou vyčísleny na tis. Kč, tedy meziročně zvýšeny na 100,35 %. Nárůsty výroby se víc než v obratu projevily ve změně stavu zásob vlastní výroby konkrétně o tis. Kč, jedná se však o zdravé zásoby, jejichž expedice bude následovat v roce Příznivě obrat ovlivnily i aktivity mimo hlavní výrobu prodej forem vzrostl o více než 60 %, tržby skládky o 20 %. Do hospodářského výsledku pozitivně na straně výkonů vstoupila aktivace majetku a materiálu, která celkově meziročně vzrostla o 6,3 %. Tržby z prodeje majetku jsou v hodnoceném roce mimořádně vyšší jednak z důvodu prodeje nespotřebovaných povolenek CO 2 s přímým dopadem na zisk ve výši tis. Kč, jednak z prodeje nepotřebné delší dobu demontované vozokomorové pece sesterskému podniku. Prodej palet s výrobky se díky způsobu fakturace projevil přímo v základních tržbách, a tak tržby za prodej materiálu vykazují zdánlivě meziročně pokles. V položce ostatních provozních výnosů převažují jako obvykle dotace příděl povolenek CO 2 ( tis. Kč), vybrané poplatky za ukládání odpadu ( tis. Kč) a inventurní přebytky (2 839 tis. Kč avšak s nákladovou protipoložkou rezultující ze záměny podobných druhů materiálů na haldách či na paletách). V ostatních finančních výnosech se jedná výhradně o kurzové zisky plynoucí jednak ze zajišťovacích operací (3 644 tis. Kč), jednak z přecenění majetku a závazků k a z běžných rozdílů kurzů k datu fakturace a datu úhrady (celkem tis. Kč). Nezanedbatelnou je částka vyúčtovaných smluvních pokut a penále především vůči podnikům ve skupině (2 382 tis. Kč). I v hodnoceném roce byl zaznamenán výnos plynoucí z převodu zisku od dceřiné společnosti P-D Kremen ve Slovinsku představující 645 tis. Kč. Spolu s více než 10% nárůstem výroby je evidován i obdobný nárůst materiálních nákladů, především nakupovaných surovin, pomocného a balícího materiálu, paliv a v důsledku pořizování nového informačního systému spolu se zaváděním čárových kódů i nárůst DDHM. Naopak energie se v nákladech projevily i přes vyšší výrobu svým téměř 7% poklesem, a to jak z titulu poklesu cen, tak díky celé řadě opatření ke snížení měrné spotřeby. Relativně velký pokles o 25 % je registrován u nákladů na služby. Hlavní příčinou je v předchozím roce zrealizovaná rekultivace skládky Březinka I za téměř 40 mil. Kč, která byla ukončena v hodnoceném roce ovšem jen v rozsahu 5,5 mil. Kč. Skutečností je pokles i u jiných druhů služeb, jako byl leasing (snížení o tis. Kč), poradenské činnosti (o tis. Kč), přepravné (o tis. Kč) a další. Naopak nárůst vykázaly pořízené opravy (o tis. Kč). Ostatní druhy služeb již neměly svými objemy podstatný význam. Úspěšně se dařilo pokračovat v projektu zvyšování produktivity práce. Celou řadou opatření a cílenou hmotnou zainteresovaností se podařilo meziročně snížit potřebu hodin lidské práce na jednu vyrobenou tunu z 8,97 hodin na 8,06 hodin, tj. o 10,2 %. Byla udržena téměř nulová přesčasovost a i nadále se snížila absence z titulu nemocnosti. Přesto si nárůst výroby vyžádal zvýšení průměrného počtu zaměstnanců v kategorii dělníků o 10 osob, naopak u technicko-hospodářských pracovníků došlo ke snížení o 3 osoby. V návaznosti na produktivitu práce mohlo dojít k nárůstu průměrných výdělků, a to o rekordních 8,8 %. Nelze však pominout dopad nárůstu mzdových, a tím i celkových osobních nákladů (o téměř 25 mil. Kč) na výsledek hospodaření. Odpisy majetku vykázaly meziročně jen malý pokles (o 1,5 mil. Kč), což dokazuje m.j. přiměřenou reprodukci majetku investiční činností v předchozích letech. Náklady v podobě zůstatkové ceny prodaného majetku jsou ovlivněny především zmíněným prodejem nepotřebné pece, zůstatková cena materiálu představuje převážně výdej palet ze skladu při expedici zboží.. Na rozdíl od předchozího roku nedošlo k významnému čerpání dříve natvořených rezerv, a tak do výsledku hospodaření se částkou tis. Kč změna stavu rezerv a opravných položek promítá standardně jako náklad. V tomto saldu je největší položkou natvořená opravná položka na nízkoobrátkové zásoby. Rozhodujícími položkami v ostatních provozních nákladech jsou tradičně poplatky za ukládání odpadu ( tis. Kč), spotřebované povolenky CO 2 (8 807 tis. Kč), zaúčtovaná manka na materiálu (2 487 tis. Kč), která však nepředstavují ztráty, nýbrž záměny v položkách především u substrátů Výroční zpráva 2011 Annual Report

16 Zhodnocení roku 2011 mající protihodnotu v inventurních přebytcích, tedy výnosech. Ostatní položky nevykazují podstatné objemy. V oblasti finančních nákladů je patrné zvýšení bankovních úroků související s výší čerpaných úvěrů, ale při zachování historicky nejnižších úrokových sazeb. Naopak mírný pokles představují bankovní poplatky (1 864 tis. Kč). Největší položkou jsou zde ovšem opět kurzové ztráty. Ty, které plynuly z dřívějších zajišťovacích operací, klesly na polovinu proti předchozímu roku ( tis. Kč), mírné snížení vykazují i běžné kurzové ztráty z obchodní činnosti ( tis. Kč). Mimořádným úspěchem firmy v hodnoceném roce 2011 je docílený hospodářský výsledek. Je jím zisk před zdaněním ve výši tis Kč v novodobé 20leté historii akciové společnosti nejvyšší. Na daň z příjmů byla natvořena rezerva ve výši tis. Kč, odložená daň pak představuje tis. Kč. Čistý zisk k rozdělení tak představuje sumu tis. Kč. Bilanční suma společnosti doznala navýšení o 149 mil. Kč. Dlouhodobý majetek díky vyšším investicím než sumou odpisů vzrostl v zůstatkové hodnotě o více než 53 mil. Kč. Poměrně vysoká je k ultimu roku rozpracovanost investic, což souvisí především s dotačními investičními akcemi, přičemž na dotace, které sníží pořizovací cenu nového majetku ještě čekáme. V oběžných aktivech byla zaznamenána ke konci roku růstová tendence u všech položek. Zásoby vzrostly o celkových 64,5 mil. Kč, z toho hotová a rozpracovaná výroba o 32 mil. Kč při mírném poklesu rozpracovanosti, výrobní zásoby byly rovněž navýšeny (o 23 mil. Kč). Pohledávky vůči třetím stranám se sice snížily o 11 mil. Kč, avšak dlouhodobě rostl dluh sesterských firem ve skupině a k ultimu roku dosáhl 125 mil. Kč. Z celkového stavu pohledávek jich je za tis. Kč po lhůtě splatnosti. Pohledávky vůči firmám mimo skupinu s více jak půlročním prodlením jsou plně zoprávkované, v hodnoceném roce nedošlo až na zcela objemově zanedbatelné případy ke vzniku nedobytné pohledávky, naopak po skončení mnohaletého insolvenčního procesu byla plně uhrazena pohledávka za společností Keratech Group (cca 4 mil. Kč). Nárůst o 11 mil. Kč doznal i finanční majetek (prostředky na bankovních účtech), což je však zcela krátkodobý stav. V položce nákladů příštích období figuruje časové rozlišení nákladů spojených se skrývkami na povrchovém lomu a v této veličině nedošlo meziročně k podstatné změně. Vlastní jmění společnost navýšila za rok 2011 o tis. Kč, což představuje podíl na jednu akcii v částce 1 351,76 Kč, a to především díky dosaženému zisku. Na straně pasiv v bilanci je třeba dále poukázat na účtovaný závazek z titulu záporného ocenění finančních derivátů (jeho protihodnota v částce tis. Kč je účtována v kapitálových fondech). O hypotetickém charakteru těchto položek svědčí jejich volatilita při průběžně prováděných čtvrtletních přepočtech, kdy rozhodující roli hraje momentální kurz koruny vůči EURu. K poklesu došlo v závazcích vůči dodavatelům (o 6,1 mil. Kč), zvýšil se však závazek vůči zaměstnancům (o 5 mil. Kč) představovaný jejich smluvními termínovanými půjčkami a netto prosincovou mzdou. O 7 mil. Kč klesl závazek vůči státu, vliv zde má mj. i k ultimu roku 2011 nízká cena zatím nezúčtovaných povolenek CO 2. Hlavním zdrojem krytí zvýšených aktiv byly stejně jako v minulosti bankovní úvěry, které byly díky čerpání kontokorentních úvěrů navýšeny o 79 mil. Kč, investiční úvěry pak současně s pravidelnými splátkami vykázaly zvýšený stav o 9,5 mil. Kč. Co se týká jiných v bilanci firmy neuvedených závazků, společnost eviduje ke konci roku 2011 dvacet otevřených leasingových smluv (5 osobních aut a 15 vysokozdvižných vozíků), z nichž plyne závazek celkových splátek ve výši tis. Kč. Za mimobilanční závazky bez přesného vyčíslení lze považovat budoucí povinnost likvidovat dehtofenolový zásobník v jílovém loži, povinnost rekultivovat pozemky po bývalé těžbě a po provozované skládce a rovněž péči o regulaci výtoku důlní vody v bývalém těžebním prostoru Hřebeč a nově i v uzavřeném dole Březinka. Společnost není zatížena žádným závazkem z titulu ručitelství za třetí osoby a neeviduje kromě zmíněných žádné další podstatné závazky z uzavřených obchodních či jiných smluv. Po celý hodnocený rok 2011 vykazovala firma stabilizovanou finanční situaci bez jakýchkoli problémů s likviditou a s hrazením svých finančních závazků. Především s ohledem na docílený zisk a z něj odvozovaných efektivnostních ukazatelů rentability a rovněž se zřetelem na docílenou produktivitu práce lze rok 2011 zhodnotit jako jeden z nejlepších v novodobé historii akciové společnosti. Podrobné číselné údaje z roční účetní závěrky jsou uvedeny v další části této výroční zprávy, bližší komentáře v souladu s legislativními požadavky jsou pak obsahem přílohy k RÚZ, která je nedílnou součástí výroční zprávy a je k nahlédnutí na sekretariátě ředitelství akciové společnosti. 16 P-D Refractories CZ a.s.

17 Předpoklad na rok 2012 Základní východiska a cíle roku 2012 Z pohledu vnějšího ekonomického prostředí nebylo možno pominout jako významné východisko ve všech médiích prezentované chmurné scénáře o vývoji ekonomiky na evropském teritoriu včetně ČR. Z toho důvodu jsme možnost návratu k realizaci velkých projektů, výstavby nových tepelných agregátů v pro nás nosných spotřebitelských odvětvích, jako je výroba oceli, koksu, skla a hliníku pojali mírně skepticky. V prvních měsících roku 2011 se sice hovořilo o překonání krize z předchozích dvou let, avšak hned návazně se objevily první signály o krizi další. A v polovině posledního kvartálu 2011, kdy byl připravován tento podnikatelský záměr na rok 2012, byly prognózy v hospodářském růstu přehodnocovány směrem dolů. Tyto informace samozřejmě intenzívně vnímáme i v naší akciové společnosti jako stimul k hospodářské obezřetnosti a nemůžeme je ignorovat ani při sestavování podnikatelského záměru. Zdánlivě degresivně působí plán na rok 2012 nejen z tohoto důvodu, ale rovněž při porovnání s rokem předchozím, neboť výsledek hospodaření za r byl rekordní v celé 22tileté historii naší a.s. V uplynulém roce 2011, který je informačním východiskem pro plánování roku 2012, došlo k cca 7% nárůstu výroby. Současně však došlo i k nárůstu skladových zásob, a tedy celkových výnosů z vlastní výrobní činnosti. Byly však zaznamenány i některé jednorázové výnosové položky jako prodej povolenek CO 2, ziskový odprodej komorové pece, zúčtování v minulosti natvořené rezervy na rekultivaci skládky při současném provedení nových skrývek a podobně. Je tedy zřejmé, že podobné efekty nelze znovu předpokládat. Rovněž se nebude opakovat pokles cen energií, ba naopak již jistý je nemalý nárůst a ani v ostatních nákladových položkách se nejeví reálný prostor pro další úspory. Důležitou roli bude hrát i vývoj kurzu, který je v souvislosti s děním na evropské politické a hlavně i finanční scéně nevyzpytatelný. Každopádně naplánovaný obrat akciové společnosti ve výši mil. Kč a zisk před zdaněním těsně nad hranicí 50ti milionů korun je plánem mimořádně náročným. I přes signalizovaný krizový vývoj očekáváme díky novým obchodním akvizicím, především v oblasti hliníkárenství, nárůst v prodeji šamotových kamenů a v očekávání pokračujícího odbytu, hlavně i na mimoevropské trhy, s mírnou dávkou optimismu plánujeme i nárůst v prodeji dinasu. U odbytu komínových rour, které byly v posledních 3 letech nejprogresivnější naší komoditou, již další navyšování nepředpokládáme, ale především díky jejich exportu do Polska a dalších zemí chceme prodávané objemy udržet. Dlouhodobý, byť pomalý, pokles v zájmu elektroprůmyslu o teplojemné tvarovky do akumulačních kamen bude pokračovat, avšak ani zde neplánujeme nijak dramatický úbytek v tonáži. Netvarové výrobky chceme výrazněji rozvíjet, neboť to odpovídá trendům ve spotřebě žárovzdorných materiálů. Celkový plánovaný mírný nárůst technických jednotek je náročným úkolem pro náš obchodní úsek. V očekávání ještě většího konkurenčního tlaku na světových trzích ovšem nelze předpokládat, a tedy ani plánovat, výraznější nárůst cen a z nich plynoucích tržeb. Index celkového obratu proto neplánujeme vyšší než 103 %. Při přípravě podnikatelského záměru na rok 2012 jsme vycházeli v jednotlivých oblastech naší činnosti z následujících skutečností a stanovili si dále uvedené cíle: Příslušnost k P-D Group V roce 2012 vstupujeme do druhého desetiletí příslušnosti naší společnosti ke skupině Preiss-Daimler, což předznamenává pokračování společného postupu na světových trzích. Sesterská firma P-D Refractories GmbH se svými 4 výrobními závody v Puschwitz, Bochumi, Düsseldorfu a Breitscheidu bude i nadále naším objemově významným odběratelem, a to nejen v oblasti forem, které naše divize 04 - Servis vyrábí již několik let pro celou žárokeramickou výrobu ve skupině, ale i v oblasti našich subdodávek žárovzdorných materiálů. P-D Kremen Slovinsko Nadále budeme věnovat pozornost naší dceřiné společnosti P-D Kremen ve slovinské Mirně. Ta vykazuje stabilní prosperitu, ale i oprávněně usiluje o větší odběry od německé sestry v Bochumi. Výroční zpráva 2011 Annual Report

18 18 P-D Refractories CZ a.s.

19 Předpoklad na rok 2012 Prodej Hlavní pozornost orgánů a vedení společnosti bude nadále věnována odbytu dosažení střednědobě naplánované úrovně odbytu je základním strategickým cílem naší společnosti: V hlavních odbytových sektorech, kterými jsou metalurgie, koksárenství, sklářství, cementárenský průmysl, stavebnictví, keramika a výroba hliníku nelze počítat s konjunkturou, a tak cílem je jednak udržet stávající odběratele, jednak se pokusit kvalitou, spolehlivostí dodávek a především akceptovatelnými cenami získat zákazníky nové. Plán odbytu je rozpracován nejen po jednotlivých odběratelských sektorech, ale i podle významných odběratelských subjektů a rovněž zcela konkrétně rozepsán na jednotlivé prodejce, kteří jsou rovněž nově daleko více motivovaní k aktivní prodejní činnosti. Rozhodující podíl tržeb bude s téměř 80 % opět představovat export. Již tolik nebude objemově dominantní teritorium Německo, bude pokračovat nárůst vývozu do východních především asijských oblastí, ale i na americký kontinent včetně jeho jižní části a šance se jeví i v Austrálii. Konkrétní objemy produkce vyráběné v jednotlivých divizích jsou následující objemy odbytitelné produkce: D 01 Stará šamotka 0111 Šamot normální Šamot kamnářský Plotny Würth Šamot izolační 300 Šamotové kameny celkem Komínová vložka Šamot tržní Šamot alkalivzdorný Šamot kyselý Šamot izolační Šamot s nízkým Al2O Výrobky korundové Výrobky bauxitové Výrobky andaluzitové Výrobky mulitové 120 Šamotové a vysocehlinité kameny celkem Magnetit Feedrová keramika Žárovzdorné jíly mleté 300 D 03 Dinaska 0311 Dinas sklářský Dinas s nízkým FF Dinas hutní Dinas koksárenský Dinas izolační 500 Dinasové kameny celkem Komínové vložky D 06 Pálení Anna 0811 Malty normální Žárovzdorné jíly Pálené lupky D 12 Těžby 1211 Žárovzdorné jíly Celkový plán prodeje Malty normální Malty kyselé a koksárenské Tmely Žárobetony D 02 Nová šamotka 0111 Šamot normální Šamot z A111, mulcoa Vanové kameny Šamot kamnářský Šamot kordieritový Šamot kyselinovzdorný ISŘ Podmínkou úspěšného obchodního podnikání je udržení vysoké kvality výrobků. Dobrým předpokladem k tomu je skutečnost, že do nového plánovacího roku vstupujeme s nedávno obhájenou recertifikací integrovaného systému řízení (ISŘ). Mezidivizní kooperace Výhodou našeho organizačního uspořádání je možnost kooperace mezi jednotlivými divizemi. Nejedná se jen o využívání pracovníků jejich vhodným přemísťováním, ale o účelné umísťování jednotlivých výrobních zakázek divizím podle jejich optimálního vytížení. Výroční zpráva 2011 Annual Report

20 Předpoklad na rok 2012 Surovinové a energetické vstupy Ani v plánovacím roce 2012 nemůžeme nerespektovat cenové pohyby u nejdůležitějších vstupů do výroby. Na rozdíl od roku 2011, kdy alespoň elektřina a plyn zlevnily, pro rok 2012 toto neplatí ani u jedné z nakupovaných komodit. U tuzemských nákupů kalkulujeme s dodavateli s nárůsty cen do 3 %, u dovozů je to i více. Po avizovaných cenových turbulencích je nakonec vysoutěžená cena u elektřiny s nárůstem proti minulému roku do 5 % přijatelná, avšak zemní plyn nás nákladově zatíží více. Polovinu ročního objemu jsme ihned po skončení výběrového řízení na dodavatele cenově zafixovali a tady činí nárůst cca 13,5 %. Zbytek je prozatím nejasný plovoucí cena se bude odvíjet dle cenového vzorce, tedy od burzovních cen stanovených komodit a rovněž od kurzu koruny k euru. Investiční a technicko-technologický rozvoj Naší snahou bude stejně jako v předchozích letech zajistit reprodukci výrobního potenciálu firmy alespoň v rozsahu účetních odpisů fixního majetku. Odpisy přitom plánujeme ve výši 80 mil. Kč. Součástí investic jsou u nás pro vlastní potřebu vyráběné formy, a dále i akce typu technického zhodnocení a opravy charakteru rekonstrukcí. Pro nově pořizovaná, především technologická a technická, zařízení je nutný souhlas dozorčí rady ten zatím máme jen na část návrhu, ale počítáme s kladným postojem i k většině dalších v návrhu investičního plánu obsažených akcí. Název akce Divize Plán Dotace Bez dotace tis. Kč tis. Kč tis. Kč Lis SACMI PHR 550 D Zastřešení skladu na expedici D Robot na magnetit D Celkem D Inovace tunelových pecí, baličky D Robot pro ukládání komínových vložek do sušárenských klecí D Celkem D Sklad strojních forem Velké Opatovice D Dělící stroj k CNC strojům D Automat výdejna nástrojů CNC D Celkem D Skládka Březinka 1 kazeta D Celkem D CELKEM AKCE Dále budou realizovány níže uvedené akce sklouzávající z roku 2011 Tunelová pec č. 1 včetně PV D Biologická čistírna odpadních vod administrativní budova Velké Opatovice Rovněž tým vývojářů má zpracován náročný program vycházející z potřeb jednotlivých divizí ve vztahu na potřeby trhu a zákazníků. D P-D Refractories CZ a.s.

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více