S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 15. schůze /15R/2014 2/15R/2014 3/15R/2014 4/15R/2014 výpůjčku částí pozemku p.č. 978/1 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 pro *** pro přeložku chodníku a oplocení, vše u domu, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OUaA, OK souhlasí se vzdáním se předkupního práva k objektu bez č.p./č.e. nacházející se na parcele st.p.č k.ú. Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši 1 Kč + DPH na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ , jako povinného z věcného břemene přes pozemek p.č. st k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě odbočka pro Památník T. Bati) Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Zlínský kraj, IČ , jako povinného z věcného břemene přes pozemek p.č. 3565/2 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě odbočka pro zámek Zlín) Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 1 -

2 5/15R/2014 6/15R/2014 souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Zlínský kraj, IČ , jako povinného z věcného břemene přes pozemek p.č. 4120/1 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě odbočka pro ZŠ Zlín, Okružní čp.4685) Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 22/12R/2014 ze dne ve znění věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH pro - Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene - Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, IČ , povinný z věcného břemene přes pozemek p.č. 3256/39 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě Kancelář místní části Zálešná, Zlín) zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 47/14R/2014 ze dne ve znění změnu doby trvání věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH pro - Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene - Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, IČ , povinný z věcného břemene přes pozemek p.č. 3256/39 k. ú. Zlín ( rozšíření optické sítě Kancelář místní části Zálešná, Zlín z doby neurčité na dobu 20 let) souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu 20 let pro - Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene - Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, IČ , povinný z věcného břemene přes pozemek p.č. 3256/39 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě Kancelář místní části Zálešná, Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 2 -

3 7/15R/2014 8/15R/2014 zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 40/11R/2014 ze dne ve znění věcné břemeno (služebnost) umístění stavebního objektu C 432 Veřejné osvětlení-zlín v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice-Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., IČ , jednorázově ve výši Kč + DPH pro Povodí Moravy, s.p., IČ , Dřevařská 932/11, Brno, Veveří - povinný z věcného břemene, Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ jako investor stavby přes pozemek p. č. 1915/1 k. ú. Malenovice u Zlína souhlasí se zřízením věcného břemene (služebnost) umístění stavebního objektu C 432 Veřejné osvětlení-zlín v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice- Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., IČ , jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu neurčitou pro Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene, Povodí Moravy, s.p., IČ , Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, jako povinného z věcného břemene, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ jako investor stavby přes pozemek p. č. 1915/1 k. ú. Malenovice u Zlína Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 41/11R/2014 ze dne ve znění Rada města Zlína věcné břemeno (služebnost) umístění stavebního objektu D6 SSZ křižovatky silnice III/4973-ZPS západ v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice-Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví město Otrokovice, jednorázově ve výši dle znaleckého posudku+dph (vyhotoveném ŘSD ČR) pro - město Otrokovice, IČ , jako povinného z věcného břemene, - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ investor stavby přes pozemek - p. č. 1559/4 k. ú. Malenovice u Zlína souhlasí se zřízením věcného břemene (služebnost) umístění stavebního objektu D6 SSZ křižovatky silnice III/4973-ZPS západ v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice-Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví město Otrokovice, jednorázově ve výši dle znaleckého posudku+dph (vyhotoveném ŘSD ČR) na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - město Otrokovice, IČ , jako povinného z věcného břemene, - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ investor stavby přes pozemek - 3 -

4 - p. č. 1559/4 k. ú. Malenovice u Zlína Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 9/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 zrušuje část usnesení RMZ č.j. 14/14R/2014 ze dne ve znění: "Rada města Zlína souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 980/18 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za cenu ve výši dle CMZ tj Kč/m2 bez DPH a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení" souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 980/18 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za cenu ve výši dle CMZ tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení výpůjčku části pozemku p.č. 1090/26 k.ú. Zlín o výměře 5 m2 pro Spolek "Pro realizaci sochy Emila Zátopka na Stadionu Mládeže ve Zlíně", Hradská ul. 854, Zlín, IČ pro umístění sochy Emila Zátopka v mírně nadživotní velikosti v prostorách Stadionu mládeže Zlín v zelené enklávě u běžecké tratě od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OPKaS uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č ze dne , jehož předmětem bude změna platby za nájemné, energie a služby spojené s užíváním nebytových prostor ze čtvrtletní platby vždy do 5. kalendářního dne na měsíční platbu vždy do posledního kalendářního dne příslušného měsíce s platností od u nájemce nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu na ul. Okružní 4699 ve Zlíně o výměře 26 m2 *** uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č ze dne , jehož předmětem bude změna účelu nájmu z prodejny a servisu PC, mobilních telefonů a jejich příslušenství na sklad u nájemce nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu na ul. Okružní 4699 ve Zlíně o výměře 15,92 m2 *** výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro Eiscafe Delikana, s.r.o., Příkop 843/4, - 4 -

5 Zábrdovice, Brno, IČ pro umístění restaurační zahrádky před objektem č.p. 193 tř. T. Bati, Zlín od uzavření smlouvy do s výpovědní lhůtou 1 měsíc a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA 14/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 výpůjčku části pozemku p.č. 608/38 k.ú. Zlín o výměře 1154 m2 pro POD KŘÍDLY, spolek, Družstevní 228, Valašské Meziříčí, IČ pro údržbu zeleně u objektu domu "Na půl cesty" Kamenná 3848, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 350 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Husova 801 ve Zlíně - Malenovicích, Husova 801, Zlín-Malenovice, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p. 801 Husova, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemku p.č. 901/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 180 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Mlýnská čp. 849, Zlín 4 - Malenovice, Mlýnská 849, Zlín 4 - Malenovice, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p. 849 Mlýnská, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 860/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 350 m2 pro BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bří Jaroňků 4079, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p. 913 Tyršova, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 3565/9 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro THEMOS Facility Management, s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 2165/48, PSČ , IČ pro umístění lešení při revitalizaci objektu č.p. 488 tř. T. Bati, Zín (Trantírkův dům)od uzavření smlouvy po dobu provádění - 5 -

6 stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ 19/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 rozšíření výpůjčky části pozemku p.č. 980/18 k.ú. Zlín k RD o výměře 20 m2 pro *** pro přístupový chodník, zpevněné plochy a parkovací stání od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možnost odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA a OK odvolání proti usnesení RMZ č.j. 43/3R/2014 ze dne ve znění: " zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 43 m2 pro *** pro zpevněné plochy u domu" zrušení podmínky pro užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ , a to podmínky, že dětské hřiště včetně vybavení bude užívat i třída MŠ provozovaná půjčitelem v budově vypůjčitele zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne , č.j. 4/11R/2014 ve znění změnu právního subjektu na straně vypůjčitele částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín, 76001,IČ na Univerzitní mateřskou školu Qočna, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ udělení souhlasu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ s přenecháním předmětu výpůjčky, a to užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky Univerzitní mateřské škole Qočně, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ: za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce č věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 145/8, 1183/7, 1183/1, 1183/12 k. ú. Prštné - 6 -

7 (rozšíření sítě NN) 24/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 986/1 k. ú. Štípa (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek - p. č k.ú. Zlín (přeložka NTL plynovodu k čp. 934 Pasecká) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek p. č. 2785/2 k.ú. Zlín (přeložka VTL plynovodu 150, Zlín, JS) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - *** přes pozemek - p. č. 1060/1, 1056/2, 1056/6 k. ú. Zlín (doplnění smlouvy o veřejné osvětlení bud. VB uzavřeno) úhradu daně z nabytí věcí nemovitých statutárním městem Zlínem vyplývající z kupní smlouvy č mezi *** jako prodávající a statutárním městem Zlínem jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 1323/112 k.ú. Kostelec u Zlína zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 718/3 k.ú. Příluky u Zlína o výměře m2-7 -

8 30/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 záměr na výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/40 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 620/19 a p.č. 620/13 k.ú. Zlín o celkové výměře 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 3877/4 k.ú. Zlín o výměře 290 m2 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na změnu vypůjčitele objektu mobilní, lehce odstranitelné buňky, nacházející se na části pozemku p.č. 3247/30 k.ú. Zlín zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 2660/60 k.ú. Zlín o výměře 7 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 1255/74 v k.ú. Zlín o výměře do 100 m2 dle geometrického zaměření pro vlastníka stavby na pozemku p.č.st záměr na nájem objektu č.p. 566 /227 m2/na pozemku st.p.č.691 zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Zlín, včetně pozemku p.č.st. 691 /480 m2/ záměr na nájem objektu novinového stánku na pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín - 8 -

9 o výměře 13 m2 pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholu 41/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 záměr na prodej částí pozemků p.č. 3845/1, 3846/3, 3844/1, 3844/2 v k.ú. Zlín o výměře do m2 pro výstavbu sportovního centra záměr na nájem, výpůjčku částí pozemků p.č. 3845/1, 3846/3, 3844/1, 3844/2, 3843, 3841/1, 3861/2 v k.ú. Zlín o výměře do m2 pro výstavbu sportovního centra a vybudování přístupu záměr na nájem pozemku p.č. 48/7 o výměře 411 m2 a pozemku p.č. 49/2 o výměře 642 m2 v k.ú. Jaroslavice u Zlína záměr na nájem části pozemku 1916/32 o výměře 200 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína záměr na rozšíření výměry nájmu pozemku p.č. 921/1 v k.ú. Kostelec u Zlína o výměru 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemků p.č. 2660/30 a p.č. 2660/31 k.ú. Zlín o celkové výměře 350 m2 zamítá záměr na nájem, výpůjčku části nebytových prostor o výměře do 177 m2 ve 2. NP /sály č. 215, 216 a šatna č. 219/ objektu č.p. 1, Soudní, Zlín na pozemku p.č. st. 3 k.ú. Zlín uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava chodníku v ulici Pionýrů na části pozemku p. č. 578/16 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice - 9 -

10 u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi *** jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 40 m2 pozemku p. č. 578/16 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, včetně stavby Oprava chodníku v ulici Pionýrů, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 609 Kč/m2, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 50/15R/ /15R/ /15R/2014 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava chodníku v ulici Pionýrů na části pozemku p. č. 578/12 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření nájemní smlouvy - nájmu části nemovité věci mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, Zlín, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části do 67 m2 pozemku p. č. 3530/9 v obci a k. ú. Zlín, v rámci realizace staveb Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Hradská a Prodloužení chodníku z ul. Hradská do ul. Růmy, Zlín ve znění dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření Nájemní smlouvy - nájmu části nemovité věci mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, Zlín, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem,

11 jejímž předmětem je pronájem části do 67 m2 pozemku p. č. 1236/3 v obci Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, v rámci realizace stavby Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké ve znění dle přílohy č. 2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 53/15R/ /15R/ /15R/2014 nesouhlasí 1. A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností BAGS TRADE s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10, IČ , jako prodávajícím a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části o výměře do 440 m 2 pozemku p. č. 1119/56 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci a k. ú Zlín, za cenu Kč dle cenové mapy města Zlína č. 11, B) s uzavřením smlouvy mezi společností BAGS TRADE s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10, IČ (dále jen BAGS TRADE ), a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ (dále jen SMZ ),na základě které BAGS TRADE převede do vlastnictví SMZ část o výměře do 440 m 2 pozemku p. č. 1119/56 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú Zlín, a SMZ se zaváže na zbývající části pozemku p. č. 1119/56 vybudovat na vlastní náklady pro BAGS TRADE placené parkoviště s řízeným elektronickým parkovacím systémem dle projektu Ing. Kamila Prokůpka z ledna 2014 s názvem Revitalizace ul. J. A. Bati, Zlín, a dále se zaváže toto parkoviště provozovat s právem inkasovat z něho příjmy po dobu návratnosti investovaných nákladů, 2. - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedených smluv, jejich uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí souhlasí s prodejem jednotek v domě čp. 5506, Podlesí V, Zlín, k. ú. Zlín a zastavěné části pozemku, dle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 10/24Z/2014 a Dodatku č. 1 k pravidlům, schváleného ZMZ dne , usn. č. 75/24Z/2014, dle seznamu č. 5/2014 žadatelům o prodej jednotek v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. a) mimořádné přidělení bytu č. 2 na adrese Obeciny 3122 ve Zlíně *** za podmínky vrácení stávajícího bytu ul. Obeciny 3122 ve Zlíně,

12 b) mimořádné přidělení bytu č. 3 na adrese Obeciny 3122 ve Zlíně *** za podmínky vrácení stávajícího bytu ul. U Slanice 264 ve Zlíně. 56/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 12. prominutí poplatků z prodlení ***, ve výši Kč, tj. 80% z Kč, a uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady a o prominutí poplatku z prodlení dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem uvedené dohody záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů dle přílohy č. 1. rozpočtové opatření č. 20/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek zamítá záměr na vybudování klubu seniorů s celkovou kapacitou cca 32 míst v prostorách objektu Domu s pečovatelskou službou, Broučkova 5352, Zlín - Bartošova čtvrť. - přípravu a realizaci akce "Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská" - uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č ", mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby "Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská" a provozovatelem distribuční soustavy společností E.ON Distribuce, a.s., zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, přičemž celkové náklady překládky činí Kč, ve znění dle přílohy č. 1 Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

13 62/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 nesouhlasí 1) s uzavřením dodatku ke "Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkou", uzavřené mezi Zlínským krajem, , a statutárním městem Zlínem, IČ (dále jen "SMZ"), na základě kterého dojde k navýšení příspěvku SMZ na zajištění základní dopravní obslužnosti území Zlínského kraje pro období od do ze stávajících 85,- Kč/obyvatele SMZ, na 100,- Kč/obyvatele SMZ, 2) s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních naležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem. Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. směrnici o postupech statutárního města Zlína a Magistrátu města Zlína v řízeních podle stavebního zákona, dle přílohy č. 2. 1) směrnici o tvorbě a evidenci smluv, dle přílohy č. 1, 2) změnu č. 1 směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, dle přílohy č. 2. bere na vědomí závěry komise pro otevírání obálek jmenované pro veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice", a to v souladu s 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dle něhož zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nové zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky ve znění zadávacích podmínek schválených Radou města Zlína pod č. usnesení 44/10R/2014 dne pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

14 Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 66/15R/2014 souhlasí 1. se schválením výběrového řízení v souladu s 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství 2. s pověřením Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, 3. se jmenováním komise pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Ondřej Běták náměstek primátora Zdeňka Bačová, pověřená zastupováním vedoucího Odboru Informatiky Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Zuzana Kománková, Odbor právní 4. se záměrem vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč bez DPH v rozpočtu statutárního města Zlína pro rok 2015 na dodávky kancelářských PC a monitorů, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

15 67/15R/ /15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zlín, Kudlov zastávka MHD Filmové ateliéry - točna. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: členové Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní náhradníci RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín ul. Březnická, statické zabezpečení opěrné zdi (A) podél chodníku" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní - zadání veřejné zakázky na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, a to formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

16 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a organizacemi uvedenými v příloze, za účelem společného zadání výše uvedené veřejné zakázky na nákup zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisí č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. František Pilka, člen zastupitelstva 3. Rudolf Chmelař, člen zastupitelstva 4. Ing. Pavel Belza, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 6. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Miroslav Chalánek, člen zastupitelstva 3. Bc. Kateřina Francová, člen zastupitelstva 4. Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy 5. Bc. Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy 6. Bc. Pavlína Nováková, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. 70/15R/ zadání veřejné zakázky na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, a to formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

17 - uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a organizacemi uvedenými v příloze, za účelem společného zadání výše uvedené veřejné zakázky na nákup elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisí č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D., člen zastupitelstva 3. Mgr. Karel Jankovič, člen zastupitelstva 4. Ing. Pavel Belza, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 6. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora 3. doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., člen zastupitelstva 4. Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy 5. Bc. Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy 6. Bc. Pavlína Nováková, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. 71/15R/2014 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Instalace indikátorů topných nákladů v bytových domech v majetku statutárního města Zlína, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é člen a) Ondřej Běták, náměstek primátora člen b) Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku

18 člen c) Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i náhradník za člena a) Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora náhradník za člena b) Lenka Kováříková, pověřená vedením oddělení bytové správy náhradník za člena c) Magdalena Chmelařová, Odbor právní 72/15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Projekt interiéru objektu č. p. 204, tř. T. Bati, Zlín" Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Zuzana Kománková, referent Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Alice Pulpitová, referent Odboru realizace investičních akcí Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce Baťovského domku Nad Ovčírnou č.p. 1295, Zlín" Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora, Alice Pulpitová, Odbor realizace investičních akcí, Petra Tichá, Odbor právní

19 74/15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Hřbitov Malenovice oprava chodníků 1. etapa" RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku Milan Macura, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Ondřej Běták, náměstek primátora Jana Holcová, Odbor ekonomiky a majetku JUDr. Jan Kunovský, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Romana Červíková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Hřbitov Mladcová oprava chodníků" RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku Milan Macura, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Ondřej Běták, náměstek primátora Jana Holcová, Odbor ekonomiky a majetku JUDr. Jan Kunovský, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Romana Červíková, Odbor právní

20 76/15R/ /15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Nákup dřevin pro realizaci náhradních výsadeb na území města Zlína RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Marie Surovcová, arboristka OMZ MMZ Věra Jašková, arboristka OMZ MMZ JUDr. Eva Křivánková, právnička n á h r a d n í c i : Václav Krátký, inspektor zeleně OMZ MMZ Ivo Divoký, vedoucí OMZ MMZ Mgr. Martin Křivánek, právník výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce dětského hřiště č. 227, ul. U Trojáku, Zlín RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Ivo Divoký, vedoucí OMZ MMZ Michaela Trnavská, referent správy a investic OMZ MMZ JUDr. Eva Křivánková, právník n á h r a d n í c i : Václav Krátký, inspektor zeleně OMZ MMZ Kristýna Králová, inspektor dětských hřišť OMZ MMZ Mgr. Martin Křivánek, právník - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice MMZ č. 1/2014, o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - "Oprava sociálního zařízení a učebny v objektu Mateřské školy Zlín,

21 příspěvkové organizace, Luční 4588, Zlín", a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, za podmínek v místě a čase obvyklých, a - uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci díla "Oprava sociálního zařízení a učebny v objektu Mateřské školy Zlín, příspěvkové organizace, Luční 4588, Zlín", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a společností stavbybrno1.cz s. r. o., se sídlem Brno, Minoritská 476/12, PSČ , IČ , jako zhotovitelem s nabídkovou cenou ,50 Kč (bez DPH) MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem této smlouvy. 79/15R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Zpracování Generelu dopravy města Zlína", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na služby "Zpracování Generelu dopravy města Zlína", a to nabídky uchazeče UDIMO,spol.s r.o., se sídlem : Ostrava - Mor. Ostrava, Sokolská tř. 8, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou Kč bez DPH a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: UDIMO,spol.s r.o. se sídlem : Ostrava - Mor. Ostrava, Sokolská tř. 8, PSČ IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč 2. místo v pořadí: AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem : Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč 3. místo v pořadí HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. se sídlem : Sokolovská 100/94, Karlín, Praha 8 IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč

22 80/15R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace instalačních jader na bytovém domě na ulici Družstevní č. p ve Zlíně", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče IZOFO spol. s r.o., se sídlem: třída Tomáše Bati 269, Zlín, IČ: s nabídkovou cenou bez DPH Kč a záruční dobou 72 měsíců a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: IZOFO spol. s r.o. Se sídlem: třída Tomáše Bati 269, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč Záruční doba: 72 měsíců 2. místo v pořadí: Sdružení REVITAL Družstevní 4592 společností: MONTIM Kutra s.r.o. Se sídlem: Mysločovice 110, Mysločovice IČ: a RVP Partner, s.r.o. Se sídlem: Podvesná XII. 2541, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč Záruční doba: 72 měsíců 81/15R/2014 zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne č. j. 148/9R/2014 ve znění uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 12/1 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky plynu a přístupu k ní za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojky, a Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy, souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím

23 oprávněným a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 12/1 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky plynu a přístupu k ní za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojky, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy 82/15R/ /15R/2014 zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne č. j. 115/11R/2014 ve znění uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 4 a parc. č. 15 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky vodovodu a přípojky NN a přístupu k nim za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojek, a Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy, souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 4 a parc. č. 15 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky vodovodu a přípojky NN a přístupu k nim za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojek, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako oprávněným ze služebnosti a vlastníky dotčených pozemků p. č. 360/1, 360/3, 312/25, 308/9, 312/16, 308/8 v k. ú. Salaš u Zlína, obci Zlín, jako povinnými ze služebnosti, jejichž předmětem bude bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

24 Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, podpisem smluv 84/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 uzavření dohody vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a ***, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace, Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem uzavření smluv o připojení - změny typu měření v distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro odběrná místa MMZ, u kterých v následujících letech dojde ke změně typu měření Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem těchto smluv. uzavření Smlouvy o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č , mezi společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ jako Provozovatelem distribuční soustavy, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako Žadatelem, jejímž předmětem je realizace překládky zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající, v rámci stavby "Úprava prostor před kinem Květen - Malenovice", ve znění dle přílohy č. 1, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem smlouvy uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č , mezi společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ jako Provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako Žadatelem, jejímž předmětem je realizace připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s touto realizací nového připojení k distribuční

25 soustavě, v rámci stavby "Úprava prostor před kinem Květen - Malenovice", ve znění dle přílohy č. 1, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem smlouvy. 88/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č " mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako zákazníkem a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem-město, IČ: jako provozovatelem distribuční soustavy, dle níž se provozovatel distribuční soustavy zavazuje provést připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě v rámci stavby "Víceúčelový objekt ve Štípě", Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem uvedené smlouvy uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce "Přeložka NTL plynovodu u objektu č.p. 204" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností RM GAS, s.r.o., Záhumení 325, Hvozdná, IČ: , jako zhotovitelem, a to za částku ve výši Kč bez DPH Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, k dojednání dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, IČ: , na stavbu "Rekonstrukce MK - ulice Brigádnická a Slatiny, Malenovice", jehož předmětem je zvýšení ceny díla o ,00 Kč bez DPH dle přiloženého rozpočtu v důsledku víceprací, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s nepředvídatelnými skutečnostmi, zjištěnými v průběhu realizace uvedené zakázky, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č na stavební práce "Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Hradská, Zlín" a "Prodloužení chodníku z ul. Hradská do ul. Růmy, Zlín" se zhotovitelem stavby společností CENTRING spol. s r.o., Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, IČ: , jehož předmětem je posunutí termínu dokončení prací do 30. září 2014 v důsledku nepředvídatelných skutečností zjištěných v

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více