S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 15. schůze /15R/2014 2/15R/2014 3/15R/2014 4/15R/2014 výpůjčku částí pozemku p.č. 978/1 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 pro *** pro přeložku chodníku a oplocení, vše u domu, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OUaA, OK souhlasí se vzdáním se předkupního práva k objektu bez č.p./č.e. nacházející se na parcele st.p.č k.ú. Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši 1 Kč + DPH na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ , jako povinného z věcného břemene přes pozemek p.č. st k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě odbočka pro Památník T. Bati) Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Zlínský kraj, IČ , jako povinného z věcného břemene přes pozemek p.č. 3565/2 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě odbočka pro zámek Zlín) Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 1 -

2 5/15R/2014 6/15R/2014 souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Zlínský kraj, IČ , jako povinného z věcného břemene přes pozemek p.č. 4120/1 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě odbočka pro ZŠ Zlín, Okružní čp.4685) Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 22/12R/2014 ze dne ve znění věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH pro - Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene - Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, IČ , povinný z věcného břemene přes pozemek p.č. 3256/39 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě Kancelář místní části Zálešná, Zlín) zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 47/14R/2014 ze dne ve znění změnu doby trvání věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH pro - Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene - Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, IČ , povinný z věcného břemene přes pozemek p.č. 3256/39 k. ú. Zlín ( rozšíření optické sítě Kancelář místní části Zálešná, Zlín z doby neurčité na dobu 20 let) souhlasí se zřízením věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu 20 let pro - Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene - Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, IČ , povinný z věcného břemene přes pozemek p.č. 3256/39 k. ú. Zlín (rozšíření optické sítě Kancelář místní části Zálešná, Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 2 -

3 7/15R/2014 8/15R/2014 zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 40/11R/2014 ze dne ve znění věcné břemeno (služebnost) umístění stavebního objektu C 432 Veřejné osvětlení-zlín v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice-Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., IČ , jednorázově ve výši Kč + DPH pro Povodí Moravy, s.p., IČ , Dřevařská 932/11, Brno, Veveří - povinný z věcného břemene, Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ jako investor stavby přes pozemek p. č. 1915/1 k. ú. Malenovice u Zlína souhlasí se zřízením věcného břemene (služebnost) umístění stavebního objektu C 432 Veřejné osvětlení-zlín v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice- Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., IČ , jednorázově ve výši Kč + DPH na dobu neurčitou pro Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene, Povodí Moravy, s.p., IČ , Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, jako povinného z věcného břemene, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ jako investor stavby přes pozemek p. č. 1915/1 k. ú. Malenovice u Zlína Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zrušuje usnesení Rady města Zlína čj. 41/11R/2014 ze dne ve znění Rada města Zlína věcné břemeno (služebnost) umístění stavebního objektu D6 SSZ křižovatky silnice III/4973-ZPS západ v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice-Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví město Otrokovice, jednorázově ve výši dle znaleckého posudku+dph (vyhotoveném ŘSD ČR) pro - město Otrokovice, IČ , jako povinného z věcného břemene, - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ investor stavby přes pozemek - p. č. 1559/4 k. ú. Malenovice u Zlína souhlasí se zřízením věcného břemene (služebnost) umístění stavebního objektu D6 SSZ křižovatky silnice III/4973-ZPS západ v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice-Otrokovice na části pozemku ve vlastnictví město Otrokovice, jednorázově ve výši dle znaleckého posudku+dph (vyhotoveném ŘSD ČR) na dobu neurčitou pro - Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene - město Otrokovice, IČ , jako povinného z věcného břemene, - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ investor stavby přes pozemek - 3 -

4 - p. č. 1559/4 k. ú. Malenovice u Zlína Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 9/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 zrušuje část usnesení RMZ č.j. 14/14R/2014 ze dne ve znění: "Rada města Zlína souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 980/18 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za cenu ve výši dle CMZ tj Kč/m2 bez DPH a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení" souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 980/18 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za cenu ve výši dle CMZ tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení výpůjčku části pozemku p.č. 1090/26 k.ú. Zlín o výměře 5 m2 pro Spolek "Pro realizaci sochy Emila Zátopka na Stadionu Mládeže ve Zlíně", Hradská ul. 854, Zlín, IČ pro umístění sochy Emila Zátopka v mírně nadživotní velikosti v prostorách Stadionu mládeže Zlín v zelené enklávě u běžecké tratě od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OPKaS uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č ze dne , jehož předmětem bude změna platby za nájemné, energie a služby spojené s užíváním nebytových prostor ze čtvrtletní platby vždy do 5. kalendářního dne na měsíční platbu vždy do posledního kalendářního dne příslušného měsíce s platností od u nájemce nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu na ul. Okružní 4699 ve Zlíně o výměře 26 m2 *** uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č ze dne , jehož předmětem bude změna účelu nájmu z prodejny a servisu PC, mobilních telefonů a jejich příslušenství na sklad u nájemce nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu na ul. Okružní 4699 ve Zlíně o výměře 15,92 m2 *** výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro Eiscafe Delikana, s.r.o., Příkop 843/4, - 4 -

5 Zábrdovice, Brno, IČ pro umístění restaurační zahrádky před objektem č.p. 193 tř. T. Bati, Zlín od uzavření smlouvy do s výpovědní lhůtou 1 měsíc a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA 14/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 výpůjčku části pozemku p.č. 608/38 k.ú. Zlín o výměře 1154 m2 pro POD KŘÍDLY, spolek, Družstevní 228, Valašské Meziříčí, IČ pro údržbu zeleně u objektu domu "Na půl cesty" Kamenná 3848, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 350 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Husova 801 ve Zlíně - Malenovicích, Husova 801, Zlín-Malenovice, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p. 801 Husova, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemku p.č. 901/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 180 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Mlýnská čp. 849, Zlín 4 - Malenovice, Mlýnská 849, Zlín 4 - Malenovice, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p. 849 Mlýnská, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 860/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 350 m2 pro BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bří Jaroňků 4079, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p. 913 Tyršova, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 3565/9 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro THEMOS Facility Management, s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 2165/48, PSČ , IČ pro umístění lešení při revitalizaci objektu č.p. 488 tř. T. Bati, Zín (Trantírkův dům)od uzavření smlouvy po dobu provádění - 5 -

6 stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ 19/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 rozšíření výpůjčky části pozemku p.č. 980/18 k.ú. Zlín k RD o výměře 20 m2 pro *** pro přístupový chodník, zpevněné plochy a parkovací stání od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možnost odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA a OK odvolání proti usnesení RMZ č.j. 43/3R/2014 ze dne ve znění: " zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 43 m2 pro *** pro zpevněné plochy u domu" zrušení podmínky pro užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ , a to podmínky, že dětské hřiště včetně vybavení bude užívat i třída MŠ provozovaná půjčitelem v budově vypůjčitele zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne , č.j. 4/11R/2014 ve znění změnu právního subjektu na straně vypůjčitele částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín, 76001,IČ na Univerzitní mateřskou školu Qočna, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ udělení souhlasu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ s přenecháním předmětu výpůjčky, a to užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky Univerzitní mateřské škole Qočně, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ: za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce č věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 145/8, 1183/7, 1183/1, 1183/12 k. ú. Prštné - 6 -

7 (rozšíření sítě NN) 24/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 986/1 k. ú. Štípa (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek - p. č k.ú. Zlín (přeložka NTL plynovodu k čp. 934 Pasecká) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek p. č. 2785/2 k.ú. Zlín (přeložka VTL plynovodu 150, Zlín, JS) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 na dobu neurčitou pro - *** přes pozemek - p. č. 1060/1, 1056/2, 1056/6 k. ú. Zlín (doplnění smlouvy o veřejné osvětlení bud. VB uzavřeno) úhradu daně z nabytí věcí nemovitých statutárním městem Zlínem vyplývající z kupní smlouvy č mezi *** jako prodávající a statutárním městem Zlínem jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 1323/112 k.ú. Kostelec u Zlína zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 718/3 k.ú. Příluky u Zlína o výměře m2-7 -

8 30/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 záměr na výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/40 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 620/19 a p.č. 620/13 k.ú. Zlín o celkové výměře 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 3877/4 k.ú. Zlín o výměře 290 m2 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na změnu vypůjčitele objektu mobilní, lehce odstranitelné buňky, nacházející se na části pozemku p.č. 3247/30 k.ú. Zlín zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 2660/60 k.ú. Zlín o výměře 7 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 1255/74 v k.ú. Zlín o výměře do 100 m2 dle geometrického zaměření pro vlastníka stavby na pozemku p.č.st záměr na nájem objektu č.p. 566 /227 m2/na pozemku st.p.č.691 zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Zlín, včetně pozemku p.č.st. 691 /480 m2/ záměr na nájem objektu novinového stánku na pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín - 8 -

9 o výměře 13 m2 pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholu 41/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 záměr na prodej částí pozemků p.č. 3845/1, 3846/3, 3844/1, 3844/2 v k.ú. Zlín o výměře do m2 pro výstavbu sportovního centra záměr na nájem, výpůjčku částí pozemků p.č. 3845/1, 3846/3, 3844/1, 3844/2, 3843, 3841/1, 3861/2 v k.ú. Zlín o výměře do m2 pro výstavbu sportovního centra a vybudování přístupu záměr na nájem pozemku p.č. 48/7 o výměře 411 m2 a pozemku p.č. 49/2 o výměře 642 m2 v k.ú. Jaroslavice u Zlína záměr na nájem části pozemku 1916/32 o výměře 200 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína záměr na rozšíření výměry nájmu pozemku p.č. 921/1 v k.ú. Kostelec u Zlína o výměru 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemků p.č. 2660/30 a p.č. 2660/31 k.ú. Zlín o celkové výměře 350 m2 zamítá záměr na nájem, výpůjčku části nebytových prostor o výměře do 177 m2 ve 2. NP /sály č. 215, 216 a šatna č. 219/ objektu č.p. 1, Soudní, Zlín na pozemku p.č. st. 3 k.ú. Zlín uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava chodníku v ulici Pionýrů na části pozemku p. č. 578/16 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice - 9 -

10 u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi *** jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 40 m2 pozemku p. č. 578/16 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, včetně stavby Oprava chodníku v ulici Pionýrů, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 609 Kč/m2, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 50/15R/ /15R/ /15R/2014 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava chodníku v ulici Pionýrů na části pozemku p. č. 578/12 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření nájemní smlouvy - nájmu části nemovité věci mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, Zlín, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části do 67 m2 pozemku p. č. 3530/9 v obci a k. ú. Zlín, v rámci realizace staveb Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Hradská a Prodloužení chodníku z ul. Hradská do ul. Růmy, Zlín ve znění dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření Nájemní smlouvy - nájmu části nemovité věci mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, Zlín, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem,

11 jejímž předmětem je pronájem části do 67 m2 pozemku p. č. 1236/3 v obci Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, v rámci realizace stavby Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké ve znění dle přílohy č. 2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 53/15R/ /15R/ /15R/2014 nesouhlasí 1. A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností BAGS TRADE s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10, IČ , jako prodávajícím a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části o výměře do 440 m 2 pozemku p. č. 1119/56 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci a k. ú Zlín, za cenu Kč dle cenové mapy města Zlína č. 11, B) s uzavřením smlouvy mezi společností BAGS TRADE s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10, IČ (dále jen BAGS TRADE ), a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ (dále jen SMZ ),na základě které BAGS TRADE převede do vlastnictví SMZ část o výměře do 440 m 2 pozemku p. č. 1119/56 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú Zlín, a SMZ se zaváže na zbývající části pozemku p. č. 1119/56 vybudovat na vlastní náklady pro BAGS TRADE placené parkoviště s řízeným elektronickým parkovacím systémem dle projektu Ing. Kamila Prokůpka z ledna 2014 s názvem Revitalizace ul. J. A. Bati, Zlín, a dále se zaváže toto parkoviště provozovat s právem inkasovat z něho příjmy po dobu návratnosti investovaných nákladů, 2. - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedených smluv, jejich uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí souhlasí s prodejem jednotek v domě čp. 5506, Podlesí V, Zlín, k. ú. Zlín a zastavěné části pozemku, dle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 10/24Z/2014 a Dodatku č. 1 k pravidlům, schváleného ZMZ dne , usn. č. 75/24Z/2014, dle seznamu č. 5/2014 žadatelům o prodej jednotek v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. a) mimořádné přidělení bytu č. 2 na adrese Obeciny 3122 ve Zlíně *** za podmínky vrácení stávajícího bytu ul. Obeciny 3122 ve Zlíně,

12 b) mimořádné přidělení bytu č. 3 na adrese Obeciny 3122 ve Zlíně *** za podmínky vrácení stávajícího bytu ul. U Slanice 264 ve Zlíně. 56/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 12. prominutí poplatků z prodlení ***, ve výši Kč, tj. 80% z Kč, a uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady a o prominutí poplatku z prodlení dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem uvedené dohody záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů dle přílohy č. 1. rozpočtové opatření č. 20/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek zamítá záměr na vybudování klubu seniorů s celkovou kapacitou cca 32 míst v prostorách objektu Domu s pečovatelskou službou, Broučkova 5352, Zlín - Bartošova čtvrť. - přípravu a realizaci akce "Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská" - uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č ", mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby "Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská" a provozovatelem distribuční soustavy společností E.ON Distribuce, a.s., zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, přičemž celkové náklady překládky činí Kč, ve znění dle přílohy č. 1 Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

13 62/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 nesouhlasí 1) s uzavřením dodatku ke "Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkou", uzavřené mezi Zlínským krajem, , a statutárním městem Zlínem, IČ (dále jen "SMZ"), na základě kterého dojde k navýšení příspěvku SMZ na zajištění základní dopravní obslužnosti území Zlínského kraje pro období od do ze stávajících 85,- Kč/obyvatele SMZ, na 100,- Kč/obyvatele SMZ, 2) s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních naležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem. Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. směrnici o postupech statutárního města Zlína a Magistrátu města Zlína v řízeních podle stavebního zákona, dle přílohy č. 2. 1) směrnici o tvorbě a evidenci smluv, dle přílohy č. 1, 2) změnu č. 1 směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, dle přílohy č. 2. bere na vědomí závěry komise pro otevírání obálek jmenované pro veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice", a to v souladu s 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dle něhož zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nové zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky ve znění zadávacích podmínek schválených Radou města Zlína pod č. usnesení 44/10R/2014 dne pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

14 Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 66/15R/2014 souhlasí 1. se schválením výběrového řízení v souladu s 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství 2. s pověřením Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, 3. se jmenováním komise pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Ondřej Běták náměstek primátora Zdeňka Bačová, pověřená zastupováním vedoucího Odboru Informatiky Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Zuzana Kománková, Odbor právní 4. se záměrem vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč bez DPH v rozpočtu statutárního města Zlína pro rok 2015 na dodávky kancelářských PC a monitorů, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

15 67/15R/ /15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zlín, Kudlov zastávka MHD Filmové ateliéry - točna. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: členové Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní náhradníci RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín ul. Březnická, statické zabezpečení opěrné zdi (A) podél chodníku" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní - zadání veřejné zakázky na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, a to formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

16 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a organizacemi uvedenými v příloze, za účelem společného zadání výše uvedené veřejné zakázky na nákup zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisí č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. František Pilka, člen zastupitelstva 3. Rudolf Chmelař, člen zastupitelstva 4. Ing. Pavel Belza, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 6. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Miroslav Chalánek, člen zastupitelstva 3. Bc. Kateřina Francová, člen zastupitelstva 4. Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy 5. Bc. Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy 6. Bc. Pavlína Nováková, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. 70/15R/ zadání veřejné zakázky na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, a to formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

17 - uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a organizacemi uvedenými v příloze, za účelem společného zadání výše uvedené veřejné zakázky na nákup elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisí č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D., člen zastupitelstva 3. Mgr. Karel Jankovič, člen zastupitelstva 4. Ing. Pavel Belza, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 6. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora 3. doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., člen zastupitelstva 4. Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy 5. Bc. Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy 6. Bc. Pavlína Nováková, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. 71/15R/2014 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Instalace indikátorů topných nákladů v bytových domech v majetku statutárního města Zlína, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é člen a) Ondřej Běták, náměstek primátora člen b) Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku

18 člen c) Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i náhradník za člena a) Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora náhradník za člena b) Lenka Kováříková, pověřená vedením oddělení bytové správy náhradník za člena c) Magdalena Chmelařová, Odbor právní 72/15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Projekt interiéru objektu č. p. 204, tř. T. Bati, Zlín" Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Zuzana Kománková, referent Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Alice Pulpitová, referent Odboru realizace investičních akcí Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce Baťovského domku Nad Ovčírnou č.p. 1295, Zlín" Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora, Alice Pulpitová, Odbor realizace investičních akcí, Petra Tichá, Odbor právní

19 74/15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Hřbitov Malenovice oprava chodníků 1. etapa" RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku Milan Macura, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Ondřej Běták, náměstek primátora Jana Holcová, Odbor ekonomiky a majetku JUDr. Jan Kunovský, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Romana Červíková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Hřbitov Mladcová oprava chodníků" RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku Milan Macura, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Ondřej Běták, náměstek primátora Jana Holcová, Odbor ekonomiky a majetku JUDr. Jan Kunovský, Pohřebnictví Zlín, s.r.o. Romana Červíková, Odbor právní

20 76/15R/ /15R/ /15R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Nákup dřevin pro realizaci náhradních výsadeb na území města Zlína RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Marie Surovcová, arboristka OMZ MMZ Věra Jašková, arboristka OMZ MMZ JUDr. Eva Křivánková, právnička n á h r a d n í c i : Václav Krátký, inspektor zeleně OMZ MMZ Ivo Divoký, vedoucí OMZ MMZ Mgr. Martin Křivánek, právník výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce dětského hřiště č. 227, ul. U Trojáku, Zlín RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Ivo Divoký, vedoucí OMZ MMZ Michaela Trnavská, referent správy a investic OMZ MMZ JUDr. Eva Křivánková, právník n á h r a d n í c i : Václav Krátký, inspektor zeleně OMZ MMZ Kristýna Králová, inspektor dětských hřišť OMZ MMZ Mgr. Martin Křivánek, právník - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice MMZ č. 1/2014, o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - "Oprava sociálního zařízení a učebny v objektu Mateřské školy Zlín,

21 příspěvkové organizace, Luční 4588, Zlín", a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, za podmínek v místě a čase obvyklých, a - uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci díla "Oprava sociálního zařízení a učebny v objektu Mateřské školy Zlín, příspěvkové organizace, Luční 4588, Zlín", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a společností stavbybrno1.cz s. r. o., se sídlem Brno, Minoritská 476/12, PSČ , IČ , jako zhotovitelem s nabídkovou cenou ,50 Kč (bez DPH) MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem této smlouvy. 79/15R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Zpracování Generelu dopravy města Zlína", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na služby "Zpracování Generelu dopravy města Zlína", a to nabídky uchazeče UDIMO,spol.s r.o., se sídlem : Ostrava - Mor. Ostrava, Sokolská tř. 8, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou Kč bez DPH a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: UDIMO,spol.s r.o. se sídlem : Ostrava - Mor. Ostrava, Sokolská tř. 8, PSČ IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč 2. místo v pořadí: AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem : Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč 3. místo v pořadí HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. se sídlem : Sokolovská 100/94, Karlín, Praha 8 IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč

22 80/15R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace instalačních jader na bytovém domě na ulici Družstevní č. p ve Zlíně", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče IZOFO spol. s r.o., se sídlem: třída Tomáše Bati 269, Zlín, IČ: s nabídkovou cenou bez DPH Kč a záruční dobou 72 měsíců a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: IZOFO spol. s r.o. Se sídlem: třída Tomáše Bati 269, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč Záruční doba: 72 měsíců 2. místo v pořadí: Sdružení REVITAL Družstevní 4592 společností: MONTIM Kutra s.r.o. Se sídlem: Mysločovice 110, Mysločovice IČ: a RVP Partner, s.r.o. Se sídlem: Podvesná XII. 2541, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč Záruční doba: 72 měsíců 81/15R/2014 zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne č. j. 148/9R/2014 ve znění uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 12/1 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky plynu a přístupu k ní za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojky, a Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy, souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím

23 oprávněným a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 12/1 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky plynu a přístupu k ní za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojky, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy 82/15R/ /15R/2014 zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne č. j. 115/11R/2014 ve znění uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 4 a parc. č. 15 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky vodovodu a přípojky NN a přístupu k nim za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojek, a Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy, souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Víceúčelový objekt ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 4 a parc. č. 15 v k. ú. Štípa, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení přípojky vodovodu a přípojky NN a přístupu k nim za účelem provozu, oprav, kontrol, údržby, rekonstrukce, modernizace nebo zlepšení výkonnosti přípojek, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako oprávněným ze služebnosti a vlastníky dotčených pozemků p. č. 360/1, 360/3, 312/25, 308/9, 312/16, 308/8 v k. ú. Salaš u Zlína, obci Zlín, jako povinnými ze služebnosti, jejichž předmětem bude bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

24 Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, podpisem smluv 84/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 uzavření dohody vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a ***, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace, Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem uzavření smluv o připojení - změny typu měření v distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro odběrná místa MMZ, u kterých v následujících letech dojde ke změně typu měření Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem těchto smluv. uzavření Smlouvy o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č , mezi společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ jako Provozovatelem distribuční soustavy, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako Žadatelem, jejímž předmětem je realizace překládky zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající, v rámci stavby "Úprava prostor před kinem Květen - Malenovice", ve znění dle přílohy č. 1, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem smlouvy uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č , mezi společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ jako Provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako Žadatelem, jejímž předmětem je realizace připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s touto realizací nového připojení k distribuční

25 soustavě, v rámci stavby "Úprava prostor před kinem Květen - Malenovice", ve znění dle přílohy č. 1, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem smlouvy. 88/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2014 uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č " mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako zákazníkem a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem-město, IČ: jako provozovatelem distribuční soustavy, dle níž se provozovatel distribuční soustavy zavazuje provést připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě v rámci stavby "Víceúčelový objekt ve Štípě", Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem uvedené smlouvy uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce "Přeložka NTL plynovodu u objektu č.p. 204" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností RM GAS, s.r.o., Záhumení 325, Hvozdná, IČ: , jako zhotovitelem, a to za částku ve výši Kč bez DPH Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, k dojednání dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, IČ: , na stavbu "Rekonstrukce MK - ulice Brigádnická a Slatiny, Malenovice", jehož předmětem je zvýšení ceny díla o ,00 Kč bez DPH dle přiloženého rozpočtu v důsledku víceprací, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s nepředvídatelnými skutečnostmi, zjištěnými v průběhu realizace uvedené zakázky, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č na stavební práce "Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Hradská, Zlín" a "Prodloužení chodníku z ul. Hradská do ul. Růmy, Zlín" se zhotovitelem stavby společností CENTRING spol. s r.o., Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, IČ: , jehož předmětem je posunutí termínu dokončení prací do 30. září 2014 v důsledku nepředvídatelných skutečností zjištěných v

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 12. schůze 16. 6. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 12. schůze 16. 6. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 19. 5. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 19. 5. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 30. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 30. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015 Číslo jednání: JedNR3-21/2015 Datum jednání: 25.08.2015 program jednání (USN-R3-483/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. program jednání 4. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více