POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Pavel Rys, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 4, Na Strži 1702/65 Telefon: Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH K problematice asistenčních služeb a finančně zainteresovaných policistů (Eva Trojanová)... 3 Vrací se českému pojistnému trhu rychlejší dynamika? (doc. Ing. Eva Ducháčková,CSc., prof. Ing. Jaroslav Daňhel,CSc.)... 4 Správní delikty podle vládního návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (JUDr. Jan Kněžínek)... 5 Proč potřebujeme Solvency II? (Ing. Vladimír Pulchart)... 8 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)... 8 Trh pojištění odpovědnosti za škodu v letech (Ing. Václav Zikán)... 9 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek) Stát a jeho úloha v pojišťovnictví (Ing. Václav Křivohlávek, CSc.) Silnice v Česku jsou šesté nejnebezpečnější v Evropě (va) Teroristické riziká a opatrenia štátu pri ich krytí (2. část) (prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., Ing. Peter Marko) Motoristické aktuality: Osoba blízká a firemní auto (JUDr. Tomáš Beran) Pojistné podvody v praxi: Fingovaná nehoda (il) Inzerce Telegraficky (Eva Trojanová) Výkaznictví pojišťoven nejistoty přetrvávají (la) Praxe, Spory, Stanoviska: Spory z pojištění (K věcné příslušnosti soudů ve světle nejnovějšího judikátu) (JUDr. Vlasta Miklušáková) Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: František Bílek (Josef Hrubeš) CONTENTS Assistance services and policemen financially involved (Eva Trojanová) Is the Czech insurance market getting back its faster dynamic? (Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel) Administrative delinquency according to the amendment to the act on motor third party liability as presented by the government (Jan Kněžínek) Why do we need Solvency II? (Vladimír Pulchart) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) Loss liability insurance market in years (Václav Zikán) INFO from the European Union (Josef Čížek) Government and its role in the insurance industry (Václav Křivohlávek) Czech roads are the 6 th most dangerous in Europe (va) Terrorist risks and measures taken to cover these risks by the government Part 2 (Anna Majtánová, Peter Marko) Immediate related person and a company car (Tomáš Beran) Insurance fraud in practice: A simulated accident (il) Advertisements By wire (Eva Trojanová) Insurance companies rendering of accounts Uncertainty remains (la) Practice, Disputes, Standpoints: Disputes on insurance (courts subject-matter venue according to the newest practice of the courts) (Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies collections: František Bílek (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Assistance services and policemen financially involved is the first article of this Insurance Review s issue. It relates to news recently published in media concerning assistance services appearing at traffic accidents. It was found out that the Policemen use to sell information on accidents. The assistance services would arrange for tow-away of the vehicles crashed, repairs, renting of substitute vehicle as well as communication with insurance companies about claims. It is the experience that over-estimating of damages caused and other tricks are used in order to receive higher insurance indemnity. As a result of such action, the particular insureds involved suffer shortened insurance indemnity while all insureds suffer increase of the cost of insurance coverage. Is the Czech insurance market getting back its faster dynamic? is an academic view of the dynamic of the life assurance market in the Czech Republic. The whole insurance market has been growing by single digits during the recent years only (by five per cent in 2006), while the life assurance draws the trend by almost 12 per cent. The authors of the article provide reasons for the moderate development, including reasons outside the Czech market. Adequate reserves generation suggestions and aspects are provided as well. 2 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

2 K problematice asistenčních služeb a finančně zainteresovaných policistů Vposlední době bylo medializováno odhalení několika případů dopravních nehod, kdy krátce po nehodě byla jejím účastníkům nabízena pomoc ze strany různých poskytovatelů asistenčních služeb, kteří se na místě nehody jakoby náhodně objevili, aniž je kdokoli z účastníků nehody zavolal. Díky úplatným policistům dopravní policie se uživí na českém trhu spousta menších, často přinejmenším problematických asistenčních firem. Inspekce ministra vnitra počátkem července tohoto roku zveřejnila výsledky akce s krycím názvem IPUMPA. Po dobu 10ti měsíců dokumentovali pracovníci inspekce trestnou činnost policistů dopravního inspektorátu v Praze. Podařilo se jim zdokumentovat několik stovek skutků v souvislosti s předáváním informací o dopravních nehodách na území hl. m. Prahy a výsledkem bylo zadržení 5 policistů a 1 civilní osoby. Aktivita jednotlivých policistů byla odlišná. Zatímco některý předal mobilním telefonem za sledované období kolem 30 hlášení, jiný téměř Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 zahájil trestní stíhání všech podezřelých policistů pro trestné činy zneužívání moci veřejného činitele a přijímání úplatku, a u civilní osoby pro trestný čin podplácení a organizátorství trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Podobné případy Inspekce MV řešila v březnu letošního roku, kdy předala k trestnímu stíhání 11 policistů dopravního inspektorátu v Kladně nebo v dubnu letošního roku, kdy předala státnímu zástupci návrh na zahájení trestního stíhání tří policistů z Jeseníku. Tyto kauzy jsou však podle názorů odborníků z pojišťoven a asistenčních služeb jen kapkami v moři, což připouští i inspekce MV. Známy jsou případy, kdy účastníkovi dopravní nehody brzy po jejím nahlášení na Policii ČR ze svého mobilního telefonu zavolal zpět na jeho číslo pracovník asistenční služby a v průběhu telefonického rozhovoru účastníka dopravní nehody uklidňoval a nabízel mu další asistenční služby za svého poskytovatele. Je tedy zřejmé, že jediné místo, ze kterého mohl takový pracovník získat telefonní číslo účastníka dopravní nehody, je operační středisko Policie ČR. Takoví poskytovatelé asistenčních služeb, zaměření především na poškozené dopravní nehodou, zpravidla nabízejí, že se postarají o odtah vozidla, jeho opravu, zapůjčení náhradního vozidla a další služby, včetně veškeré komunikace a řešení pojistné události s příslušnou pojišťovnou. Ačkoli bývá taková nabídka lákavá, může na její volbu klient značně doplatit. Ze zkušeností vyplývá, že tito poskytovatelé asistenčních služeb poskytnuté služby výrazně nadhodnocují a používají další triky, jak z pojišťovny vylákat více peněz. Pokud na takové jednání pojistitel přijde, a k tomu často dochází, samozřejmě je kráceno plnění právě o takto bezdůvodně navýšenou částku. Vlivem šikovně napsané smlouvy o poskytnutí asistenční služby je však na tomto krácení škodný nakonec klient a nikoli nepoctivý poskytovatel asistenční služby. Druhým neméně škodlivým dopadem předražování asistenčních služeb hrazených z tzv. povinného ručení je zvyšování celkového vyplaceného pojistného plnění, a tím i pochopitelně nezbytné zvyšování cen pojistného, vypočítávaného pomocí pojistně-matematických metod. Tento následek pak pociťují všichni motoristé bez rozdílu. Rada účastníkům dopravní nehody Je třeba si uvědomit, že volba poskytovatele asistenční služby je vždy soukromá záležitost každého, ani policista, ani nikdo jiný ji nemůže ovlivňovat nebo k volbě nutit. Ke zvolení nejvýhodnější varianty pro řidiče je vhodné se nad nabídkami hlouběji zamyslet, ale zejména si prostudovat materiály vztahující se k pojištění svého vozidla (jak havarijnímu, tak povinnému ručení ). Řádným a včasným prostudováním má každý možnost zjistit konkrétní podmínky, které se ho týkají a jsou pro něj nejvýhodnější. Asistenční služby poskytované jako důležitý a významný doplněk k pojištění se liší podle pojistitele a také podle pojistného produktu, v rámci kterého je pojištění k vozidlu sjednáno. Pokusit se snížit pravděpodobnost vzniku takového jednání, které vede ke zvýšeným nákladům, může každý účastník dopravní nehody, samozřejmě pokud je nezraněn a není v šoku. Obecně se lze řídit následujícími doporučeními. Viník dopravní nehody Má-li sjednáno pouze povinné ručení (nezbytné a povinné pro provozování vozidla na pozemních komunikacích), je zpravidla oprávněn k poskytnutí odtahu vozidla do určitého (v písemných materiálech k pojištění uvedeného) počtu kilometrů zdarma. V případě volby jiného poskytovatele asistenční služby, než je smluvní partner jeho pojišťovny, se zbaví pojištěním garantovaných výhod. Nejčastějším důsledkem je pak úhrada za odtažení vozidla z vlastních prostředků. Se stejným výsledkem se setká, podlehne-li informacím o tom, že například poskytnutí náhradního vozidla uhradí za něho někdo jiný. Má-li sjednáno havarijní pojištění, v jehož rozsahu obvykle také bývá poskytována asistence zdarma nebo za zvýhodněných podmínek, měl by volat poskytovatele asistenčních služeb, který je smluvním partnerem jeho pojišťovny. Jen taková asistence bude z havarijního pojištění hrazena. Informaci o kontaktním telefonním čísle pro zavolání každý najde v dokumentech, které obdržel od pojišťovny a také na asistenční kartě, kterou dostal při sjednání pojištění a jíž na místě prokazuje svůj nárok u příslušného poskytovatele asistenční služby. Poškozený při dopravní nehodě Má-li uzavřeno pouze povinné ručení, nejvhodnějším postupem je zavolat si a využít poskytovatele asistenčních služeb, který je ve smluvním vztahu s pojišťovnou viníka. Zpravidla pak následuje bezproblémová náhrada nákladů na asistenční služby v rámci likvidace pojistné události. Druhou možností je využití nabídky nesmluvního poskytovatele asistenční služby s určitými riziky, vyplývajícími s poskytováním služeb ze strany nesmluvního poskytovatele. Má-li sjednáno havarijní pojištění, může zavolat smluvního poskytovatele asistenčních služeb své pojišťovny. Odtažení vozidla je pak poskytnuto z titulu rozsahu asistenčních služeb v rámci jeho havarijního pojištění. Poskytnutí takových asistenčních služeb nemá pochopitelně vliv na případný bonus v havarijním pojištění. Druhou možností zůstává využití poskytovatele asistenčních služeb, který je ve smluvním vztahu s pojišťovnou viníka. Lze POJISTNÝ OBZOR 9/2007 3

3 tak očekávat bezproblémovou náhradu nákladů na asistenční služby v rámci likvidace pojistné události. Využití nabídky nesmluvního poskytovatele je třetí (i z hlediska doporučení) možností, která není zbavena určitých cenových a kvalitativních rizik. Vyplatí se spolehnout se na smluvního poskytovatele partnera pojišťovny Poskytuje kvalitní a ověřené asistenční služby, a díky tomu bývá likvidace pojistné události jednodušší a rychlejší. Doporučuje se i v případě, že jde o poškozeného, který nemá možnost využít poskytovatele asistenčních služeb v rámci havarijního pojištění, požádat o zprostředkování asistence viníka dopravní nehody, eventuálně jej požádat o telefonický kontakt na tuto (jeho) službu. Nechce-li ale účastník dopravní nehody spolupracovat, určitě je třeba zavolat smluvního poskytovatele asistenční služby své pojišťovny. Zajistí si tak, že budou poskytnuty kvalitní služby a díky snadnější komunikaci se svojí asistenční službou bude pojistná událost rychleji likvidována. Souhlas s poskytnutím asistence nesmluvním poskytovatelem asistenčních služeb, zvlášť pokud jde o pozici poškozeného a pojistné plnění bude tedy poskytováno z povinného ručení, je třeba si důkladně a dobře rozmyslet a zvážit možné problémy, které by z toho mohly vzniknout a o nichž byla zmínka na začátku tohoto článku. Pokud se na místě dopravní nehody náhodou objeví poskytovatel asistenční služby, kterého nikdo nevolal, je dobré popřemýšlet, jestli jde opravdu jen o náhodu nebo něčí snahu udělat si ze situace po dopravní nehodě lukrativní živnost a řidiči bezohledně přidělat potíže, eventuálně způsobit finanční ztrátu. Na základě podkladů ČAP a dalších zdrojů redakčně upravila Eva Trojanová Vrací se českému pojistnému trhu rychlejší dynamika? České pojišťovnictví patřilo v našem porevolučním vývoji k odvětvím, které se vcelku bezproblémově transformovaly do tržního prostředí a v transmisním období se vyvíjelo, na rozdíl od některých dalších segmentů finančního sektoru, vcelku harmonicky, z roku na rok rostlo dvouciferným tempem, a zejména zrychleným rozvojem životního pojištění dohánělo naše zpoždění v tomto směru za vyspělým světem a zeměmi EU. Od roku 2004 však odvětví zaznamenává citelné zpomalení růstových temp. Současná dynamika je už jen jednociferná, což je nepříjemné zejména u životního pojištění, kde na rozdíl od vyspělých zemí máme v celkovém pojistném kmeni poměr 40 : 60 v neprospěch životních pojištění, v bohatých ekonomikách je jedoc. Ing. Eva Ducháčková,CSc., prof. Ing. Jaroslav Daňhel,CSc., Vysoká škola ekonomická Výsledky ohlášené Českou asociací pojišťoven za první pololetí letošního roku signalizují mírné zrychlení dynamiky národního pojistného trhu; oproti stejnému období loňského roku se předepsané pojistné zvýšilo o 5 %. Pozitivem je zejména fakt, že tahounem je životní pojištění, jehož tempo se blíží 12 %, i když ve výsledcích je patrný vliv růstu především jednorázově placeného pojištění. Tyto výsledky se zdají být příslibem pokračování vzestupu pojištěnosti. jich podíl nadpoloviční. Přes výše uvedené pozitivní signály vývoje v prvním pololetí letošního roku, ještě stále přetrvávající stagnační příznaky vyvolávají v odborných finančních kruzích diskuse o příčinách, zejména v souvislosti s celkovým pozitivním vývojem české ekonomiky a růstu výdajů obyvatelstva. Mezi objektivní příčiny zpomalení tempa růstu patří na prvním místě celosvětové problémy ekonomické postačitelnosti dumpingových pojistných tarifů v kombinaci se závažnými otřesy na finančních trzích na začátku této dekády, spolu s velkými katastrofálními škodami, včetně důsledků terorismu. Tyto jevy zasáhly i český pojistný trh a projevily se mimo jiné odchodem bankovních pojišťoven, s jedinou výjimkou z neživotního byznysu, který se v té době jevil z hlediska rentability jako velmi problémový. V dalším průběhu času se neživotnímu pojištění podařilo překonat neuralgický bod a přes významné kvalitativní změny v charakteru pojišťovaných rizik si tento segment našel prostor pro další existenci a dokonce i růst, i když za cenu růstu tarifů a zpřísňování pojistných podmínek. Zájem o životní pojištění byl na přelomu devadesátých let akcelerován aktuální potřebou vícezdrojového financování postaktivního věku, alternativa financování seniorů je mimořádně aktuální pro českou ekonomiku, která z tohoto pohledu má nepříznivé predikce věkové struktury populace. Na snižování zájmu populace o životní pojištění v posledním období jako nejdůležitější objektivní příčina působí dlouhodobě nízká výkonnost finančních trhů, která se promítá do nízkého pojišťovnou garantováno výnosu životních produktů. Svědčí o tom i fakt, že si na trhu udržuje zvýšený zájem o produkt, který má teprve nedávnou historii investiční životní pojištění, určený pro méně rizikově averzní klienty. Ti si sami určují, do čeho mají být investovány jejich dočasně volné prostředky v rezervě a mohou tak získat vyšší výnos, ovšem za cenu vyššího rizika. Aktuální diskusní otázkou v této souvislosti je regulatorní režim takto vytvářené rezervy pojistného, zda má zůstat v rámci klasické konzervativní regulace investiční politiky pojišťovny, anebo, zda se na tento produkt dívat prvoplánově jako na investiční instrument a tomu přizpůsobit, a tedy i rozvolnit regulaci. Tento problém ještě zesiluje skutečnost, že zatím není zcela jasné, zda se na některé životní produkty bude vztahovat i regulační iniciativa evropské komise MiFID, která v relativné krátké době vejde v účinnost. Otázka, proč výkonností ekonomiky vytvořený prostor občané v současnosti dostatečně nevyužívají ke sjednávání si životního pojištění jako dalšího pilíře svého postaktivního financování, se týká i způsobu organizace prodeje a distribuce, kdy podle názoru odborníků dochází v rámci marketingu k určité kanibalizaci životních produktů. V této souvislosti je mimořádně signifikantní skutečnost, že v roce 2005 bylo přes pojišťovací zprostředkovatele sjednáno 87 % nového byznysu, tedy jen 13 % bylo sjednáno pojišťovnami napřímo. O jisté nerovnováze na českém pojistném trhu svědčí i fakt, že pro cca čtyři desítky licencovaných 4 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

4 komerčních pojišťoven na našem trhu v roce 2005 sjednávalo pojištění 57 tisíc zprostředkovatelů. Tento jev bude zřejmě nutné podrobit hlubší analýze. V kontextech současných problémů českého pojistného trhu je třeba se dívat i na fakt, že po dvouleté pauze se na počátku roku znovu objevil na stole resortní návrh na zhoršení daňového prostředí pro odvětví pojišťovnictví, přestože z logiky věci by měla plynout minimálně pro životní pojištění spíše podpora vládní hospodářské politiky. Dumpingové tarify, kalamitami poznamenaný zvýšený škodní průběh posledních let, včetně povodňových excesů, postihl zdrojově i české pojišťovnictví, stejně tak jako zmíněné důsledky snížené výnosnosti finančních trhů. České pojišťovny ovšem z důvodu čtyřicetiletého přerušení vývoje neměly pro kompenzaci těchto vlivů k dispozici z minulosti nakumulované prostředky v rezervách, jako pojišťovny některých bohatých tržních ekonomik. Je tedy otázka, zda ve chvíli, kdy světové i české pojišťovnictví prochází procesem konsolidace a znovu nabírá dech po neuralgickém období začátku tohoto desetiletí, je příhodně diskutovat o zpřísnění daňových parametrů pro české pojišťovny, především omezením daňové uznatelnosti tvorby pojistně-technických rezerv, které jsou pojišťovny ze zákona povinny vytvářet. Problematika nutného vytváření rezerv má v pojišťovnictví dva aspekty. Na prvním místě to je otázka potřeby vyrovnávat výkyvy náhodné veličiny, kterou je skutečný škodní průběh, oproti škodnímu průběhu kalkulovaném a predikovanému pojišťovnou. Adekvátní výše potřebných výkyvových rezerv v budoucnosti je velmi subtilní matematicko-statistickou problematikou, narážející při svém řešení na základní problém metodologie věd: jak učinit předmětem vědeckého zkoumání budoucí jevy, když jako předmět ještě neexistují. Otázka adekvátnosti výkyvových rezerv nabývá v současnosti na nové kvalitě v souvislosti s kvalitativními změnami v charakteru pojišťovaných rizik v poslední době (změny klimatu, distribuce vodních srážek, terorismus, nové choroby apod.). Přestože v poslední době dochází k vcelku masivnímu pronikání matematicko-statistických metod do regulačních přístupů, v pojišťovnictví je nutné se smířit s omezenými možnostmi predikce nahodilých jevů, které ve svých důsledcích i při té nejlepší snaze o aplikaci regulačních projektů typu Solvency II, MiFID apod. mohou ohrozit konečný hospodářských výsledek pojišťovací činnosti. Druhým aspektem adekvátní tvorby rezerv je otázka časové srovnatelnosti veličin, rozhodných pro hospodářský výsledek pojišťovny v daném období. Tvorba rezerv musí překlenout časový nesoulad mezi výběrem pojistného a až o několik let možným opožděním k tomuto pojistnému se vztahujících výplat pojistných plnění (pojišťovna nestačí škodu vyřídit v běžném roce, pojištěný v některých druzích plnění má legální možnost ohlásit škodu s několikaletým zpožděním atd.). Je pravda, že daňová praxe je v různých zemích, včetně zemí EU, různá. Zásadní otázka však je, jestli by takový subtilní akademický problém bylo vhodné řešit na českém pojistném trhu právě v této vývojové etapě. Zpomalení tempa v posledních létech totiž padá i na vrub faktu, že po našem vstupu do EU u nás mohou pojišťovat pojišťovny členských zemí, aniž u nás mají pobočku, zhoršením daňového prostředí pro pojišťovny se sídlem v ČR by se pak mohl odliv pojistného do zahraničí posílit. Je tedy z výše naznačených důvodů rozhodně rozumné, že daňové úprava byla zatím v podstatě odložena. Správní delikty podle vládního návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla JUDr. Jan Kněžínek, odbor vládní legislativy Úřadu vlády ČR Vláda svým usnesením ze dne 11. června 2007 č. 623 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/ 1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/ 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh, jímž se mimo jiné předpokládá i změna ustanovení o správních deliktech v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, byl dne 3. července 2007 předložen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu 1), a vláda (poněkud optimisticky) předpokládá, že by měl nabýt účinnosti již dnem 1. září Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a správní trestání V souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byla s účinností od 1. ledna 2000 do právního řádu zakotvena také nová právní úprava postihu za porušení vybraných ustanovení tohoto zákona. Přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byly nejprve obsaženy v 23a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s poněkud nejasnou navazující právní úpravou obsaženou přímo v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V rámci naplňování nové koncepce správního trestání došlo posléze zákonem č. 47/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004 k zakotvení skutkových podstat správních deliktů přímo do zákona 1) Viz sněmovní tisk č. 250 (Poslanecká sněmovna Parlamentu, V. volební období, 2007), dostupný na webové adrese POJISTNÝ OBZOR 9/2007 5

5 o odpovědnosti z provozu vozidla. Vedle úpravy přestupků fyzických osob, jež zůstaly víceméně totožné s dřívější úpravou podle zákona o přestupcích, zákon obsáhl rovněž úpravu jiných správních deliktů právnických osob, stejně jako některá společná ustanovení o správním trestání. Další novelizaci paragrafů upravujících postih správních deliktů podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přinesl zákon č. 57/2006 Sb., a to s účinností od 1. dubna Přestože se tento zákon dotknul i vymezení samotných skutkových podstat správních deliktů, byly tyto změny víceméně formální, neboť obsah jednotlivých protiprávních jednání zůstal zachován. Zákon č. 57/2006 Sb. se dále dotknul také společných ustanovení o správních deliktech. Jak ukazuje aktuální vládní návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ani stávající právní úpravu správních deliktů v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nepovažuje vláda za dostačující. Jak jinak si totiž lze vysvětlit fakt, že v poměrně krátké době od poslední novelizace těchto ustanovení předkládá další návrh novely, který se tří paragrafů upravujících správní trestání dotýká v celkem osmi novelizačních bodech. Na následujících řádcích bude věnována pozornost tomu, co nového by vládní návrh mohl v oblasti správního trestání přinést. 2.Návrh nového vymezení skutkových podstat správních deliktů Vládní návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla předpokládá nové vymezení jak skutkových postat přestupků fyzických osob, tak i jiných správních deliktů osob právnických. Podle návrhu by se fyzická osoba (včetně fyzické osoby podnikající) měla dopustit přestupku tím, že a) v rozporu s 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, b) jako vlastník vozidla v rozporu s 15 odst. 5 neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla, nebo c) jako řidič vozidla v rozporu s 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu, nebo doklad o hraničním pojištění. Právnická osoba by se měla správního deliktu dopustit tím, že a) v rozporu s 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, nebo b) jako vlastník vozidla v rozporu s 15 odst. 5 neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. Znalci stávající právní úpravy jistě již zpozorněli. Ano, skutečností je, že aktuální vládní návrh novely zákona v tomto směru opět přináší jen další, v pořadí již třetí formální a kosmetické změny, vedené zřejmě opět snahou o přesnější naplnění koncepce správního trestání. Lze jen doufat, že do třetice již výsledek této snahy bude uspokojivý. Pouze u nejméně závažného přestupku nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dochází k obsahové změně, která reaguje na zamýšlené nahrazení tohoto dokladu zelenou kartou i pro vnitrostátní provoz. Naopak se navržené změny vůbec nedotýkají vymezení subjektů správních deliktů, takže i nadále zůstane nejasnou například otázka, zda se přestupku podle 16 odst. 1 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může dopustit i řidič, který není provozovatelem předmětného vozidla. Původní záměr předkladatele, aby se za provozování vozidla považovalo také jeho řízení, vzal totiž v průběhu legislativního procesu za své, což nasvědčuje tomu, že subjektem uvedeného přestupku může být toliko fyzická osoba, která je provozovatelem vozidla 2). 3.Sankce za porušení povinností na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zcela nově Pokud se o změnách zamýšlených ve vymezení skutkových podstat správních deliktů dalo hovořit jako o změnách v zásadě jen kosmetických, totéž rozhodně nelze tvrdit o navržených změnách ve stanovení sankcí, které se za tyto správní delikty ukládají. Zde totiž vládní návrh předpokládá nejen jejich výrazné zvýšení, ale zároveň také stanovení dolních hranic pokut, které v současném zákoně upraveny nejsou. Bude-li vládní návrh v této podobě přijat, bude za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti ukládána pokuta ve výši od 5000 Kč do Kč, což představuje u horní hranice pokuty dvojnásobek oproti stávající úpravě. Návrh novely naopak již neobsahuje možnost uložit fyzické osobě za tento přestupek zákaz řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku, což lze v zásadě považovat za logickou změnu, neboť činností podle objektivní stránky 3) deliktu není řízení motorového vozidla, ale jeho provozování. Za správní delikty spočívající v neodevzdání státní poznávací značky a osvědčení o registraci vozidla by podle návrhu bylo možné uložit pokutu od 2500 Kč do Kč. To znamená opět zvýšení horní hranice pokuty na dvojnásobek její stávající výše. U přestupku spočívajícího v nepředložení zelené karty, respektive dokladu o hraničním pojištění řidičem příslušníku Policie České republiky se navrhuje pokuta v rozmezí od 1500 do 3000 Kč, v blokovém řízení pak do 1500 Kč. V obou případech to v porovnání se stávající úpravou znamená dokonce trojnásobné zvýšení horních hranic pokut. Stanovení dolních hranic pokut bezesporu znamená faktické vyloučení možnosti uložit za přestupky fyzických osob pouhé napomenutí. Plynou z něj však i další důsledky a aplikační obtíže, pramenící z nedostatečného provázání ustanovení o správním trestání podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s obecnou úpravou zákona o přestupcích. Přesto lze konstatovat, že se předkladatel při stanovení dolních hranic vyvaroval chyb, které s takto koncipovanou úpravou mohou souviset a které mohou vyvolat dokonce protiústavnost zákonné úpravy 4). Vždyť i Ústavní soud ve svých nálezech, v nichž se zabýval dolními hranicemi pokut z hlediska jejich ústavní konformity, vyslovil názor, že stanovením přiměřených dolních hranic pokut je sledován cíl v zásadě legitimní, neboť se tím daleko zřetelnějším způsobem umožňuje rozlišit závažnost konkrétních typů protiprávních jednání, sjednocuje se praxe správních orgánů a omezuje prostor pro svévolné či korupcí ovlivněné jednání 5). 4.Navržené změny společných ustanovení ke správnímu trestání Vládní návrh novely dále předpokládá, že rovněž ve společných ustanoveních vztahujících se ke správním deliktům na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dojde k nemalým změnám. Zásadní změnu představuje sta- 2) Podle zákona č. 56/2001 Sb. se provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla a nebo je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k provozování silničního vozidla ( 2 odst. 16). Nestanoví-li zákon o pojištění odpovědnosti z provozu jinak, může na pozemní komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona ( 1 odst. 2). 3) Zákaz činnosti lze totiž uložit, jen spáchal-li pachatel přestupek touto činností nebo v souvislosti s ní, a jsou-li splněny také další zákonné podmínky (viz 14 odst. 1 zákona o přestupcích). 4) Viz např. Kněžínek J.: O pojetí sankcí podle 22 zákona o přestupcích, časopis Právní zpravodaj č. 11/ ) Viz nálezy Ústavního soudu publikované pod č. 405/2002 Sb. a č. 300/ 2004 Sb. 6 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

6 ronové zvláštní ustanovení o zániku odpovědnosti za právní delikty, které se v navržené podobě opět má vztahovat nejenom na jiné správní delikty, ale také na přestupky. Navrhuje se stanovit, že odpovědnost právnické osoby za správní delikt zanikne, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Přestupek podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu by pak podle návrhu nebylo možno projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Změny se navrhují i v úpravě věcné a místní příslušnosti správního orgánu k projednání správních deliktů v prvním stupni. Správní delikty podle zákona o odpovědnosti z provozu vozidla by v prvním stupni sice i nadále projednával obecní úřad obce s rozšířenou působností, avšak návrh již neobsahuje explicitní úpravu věcné příslušnosti pro hlavní město Prahu. Zde tedy pro futuro byl ponechán prostor pro její stanovení Statutem hlavního města Prahy, který má formu obecně závazné vyhlášky. I nadále má zůstat zachováno, že přestupky spočívající v nepředložení zelené karty, respektive dokladu o hraničním pojištění, může v blokovém řízení projednávat také Policie České republiky. Další z navržených změn spočívá v odlišném stanovení místní příslušnosti správního orgánu k projednání přestupků, jichž se dopustily podnikající fyzické osoby. Navrhuje se, aby se v takovém případě místní příslušnost již neodvíjela od trvalého pobytu podnikající fyzické osoby, ale od místa jejího podnikání. 5.Některé problémy právní úpravy nadále přetrvají a dost možná jich v případě přijetí vládního návrhu i přibude. Tyto problémy pramení zejména z nedostatečného provázání navržené úpravy s obecnými ustanoveními podle zákona o přestupcích, o čemž již ostatně byla učiněna zmínka. Otázkou zůstává například možnost aplikace zkrácených řízení o přestupku, jež má poměrně velký význam z hlediska efektivního a rychlého postihu přestupků fyzických osob. U blokového řízení je nejasná možnost jeho uplatnění v jiných případech, než je zákonem výslovně upravený případ nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh blokové řízení, na rozdíl od jiných úprav stanovujících dolní hranice pokut za přestupky 6), explicitně nevylučuje, takže jistě lze uvažovat o aplikaci obecného ustanovení zákona o přestupcích, podle kterého lze v blokovém řízení uložit pokutu do 1000 Kč, pokud zákon o přestupcích nebo jiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší 7). Příkazní řízení pak bude zcela vyloučeno u přestupku spočívajícího v provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboť v tomto řízení nelze podle zákona o přestupcích uložit pokutu vyšší než 4000 Kč a návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, aniž by pro příkazní řízení obsahoval nějaké speciální ustanovení, předpokládá za tento přestupek minimální pokutu ve výši 5000 Kč. Aplikace obecné úpravy je zřejmě nepřijatelná, jelikož by v tomto případě bezesporu nutně znamenala prolomení zákonné zásady zákazu reformace in peius v případě podání odporu obviněným 8). U jiných správních deliktů právnických osob naopak nebude vydání příkazu s ohledem na odlišnou úpravu podle správního řádu bránit žádná překážka 9). Specifickým problémem, který vyvstal již v souvislosti s novou úpravou přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchaných po loňském prvním červenci mladistvými, je právě postih této specifické skupiny pachatelů. Při posuzování přestupku mladistvého, tj. osoby, která v době jeho spáchání dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku, se přihlíží ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži. Podle zákona o přestupcích platí, že horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2000 Kč. V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500 Kč, respektive až do výše 1000 Kč, pokud zákon o přestupcích nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 1000 Kč 10). Z pohledu dolních hranic pokut je postih mladistvých poměrně problematický, neboť zákon o přestupcích na tyto případy ve své obecné části vůbec nepamatuje. Jakkoli se to může jevit jako problematické, zřejmě jediným řešením zde je aplikace obecných ustanovení zákona o přestupcích, které v otázce projednání a postihu přestupků mladistvých představují úpravu speciální. Při ukládání pokut je v takovém případě bezesporu nutné zohlednit i jejich dolní hranice, které jsou zvláštní částí zákona o přestupcích nebo zvláštním zákonem stanoveny. Problémem zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v otázkách správního trestání i nadále zůstává určení místní příslušnosti u pachatelů přestupků, kteří na území České republiky nemají trvalý pobyt ani, jde-li o podnikatele, místo podnikání. Navržená úprava místní příslušnosti, která je koncipována jako komplexní, tak nedostatek stávajícího zákona rozhodně neodstraňuje. Řešení problému je proto zřejmě nutné i zde hledat v obecné úpravě místní příslušnosti správních 6) Viz 22 odst. 11 a 23 odst. 4 zákona o přestupcích. 7) Viz 13 odst. 2 zákona o přestupcích. 8) Viz 87 odst. 4 zákona o přestupcích. 9) Viz 150 správního řádu. 10) Viz 19 odst. 1 a 3 zákona o přestupcích. orgánů k projednání správních deliktů. S podnikajícími fyzickými osobami souvisí i další značně sporná otázka návrhu novely. Přitom se jedná o oblast, která ve stávajícím zákoně problém nepředstavuje. Návrh novely totiž obsahuje ustanovení, podle kterého se na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti právnické osoby. Zde návrh zcela nevhodně směšuje odpovědnost podnikajících fyzických osob s osobami právnickými, aniž by to bylo zohledněno i ve vymezení subjektů správních deliktů podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nadále tady totiž platí, že veškeré delikty fyzických osob na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mají ze zákona povahu přestupku, nikoli jiného správního deliktu. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nečiní rozdílu mezi tím, zda fyzická osoba, která přestupek spáchala, je podnikatelem či nikoliv. Pro tyto případy ale zákon o přestupcích obsahuje komplexní hmotně právní úpravu, takže je zcela neúčelné podnikající fyzické osoby z této obecné úpravy vyjmout. Navržená úprava by byla smysluplná pouze v případě, že i podnikající fyzické osoby by spolu s osobami právnickými byly uzákoněny jako subjekt jiných správních deliktů a tím vyňaty z režimu zákona o přestupcích. To ale návrh rozhodně nečiní a nestanovuje to ani stávající právní úprava. S ohledem na jednoznačné vymezení podnikající fyzické osoby jako subjektu přestupku lze proto vyslovit názor, že toto nově navržené ustanovení bude nutné považovat v případě jeho uzákonění za neaplikovatelné. Tento článek vyjadřuje výlučně osobní názory autora. Údaje uváděné v tomto článku vycházejí ze stavu projednávaného návrhu ke dni 25. července POJISTNÝ OBZOR 9/2007 7

7 Po mnoha letech úsilí celé řady organizací i jednotlivců akcelerují práce na projektu Solvency II. Všichni, kteří projekt sledují podrobně či z povzdálí, si nepochybně kladou otázky o účelnosti této aktivity, která přinese velmi zásadní změny do činnosti pojišťoven, zajišťoven i dozorových orgánů v celé EU a jistě znamená poměrně značné náklady, spojené s implementací požadavků, zavedením funkčního systému řízení rizik, kvalitním modelováním kapitálové přiměřenosti a dalšími souvisejícími operacemi. Tyto náklady budou jednotlivé subjekty přiměřeně přenášet směrem ke svým klientům. Před dalším rozvíjením úvah je nezbytné zastavit se u významu pojištění a jeho sociální a ekonomické důležitosti pro společnost. Pojistitelé nejenže poskytují svým klientům ochranu před budoucími událostmi, které mohou přinést materiální i finanční ztráty, ale mají velmi významnou úlohu při přesunu úspor obyvatelstva na finanční trhy. V roce 2006 dosáhl předpis světového pojistného 3723 miliard amerických dolarů (Swiss Re Sigma 4/2007, World Insurance in 2006). Po zkušenostech z počátku našeho století je nepochybné, že takový objem prostředků potřebuje solidní regulační bázi, aby klienti, kteří do systému svěří své prostředky a případně úspory, obdrželi slíbená plnění. V podnikatelském prostředí EU se velmi rozšířily možnosti podnikání na pojistném trhu zavedením institutu jednotného pasu a tím současně určité uvolnění z rámce dosavadního lokálního dozoru nad tímto podnikáním, navíc znásobené možností globálního přístupu k produktům pomocí technologického pokroku. Postupně se začalo ukazovat, že stávající evropský režim, známý jako Solvency I, přestává být pro regulaci odvětví dostačující. A tak vznikly prakticky dva proudy iniciující změnu. Proč potřebujeme Solvency II? V první řadě to byla aktivita ze strany regulátorů, kteří začali volat po změně a celoevropském sjednocení dříve roztříštěných přístupů. Někteří z nich (jako příklad můžeme uvést britskou FSA) pokročili velmi daleko v okruhu své působnosti již nastavili velmi striktní pravidla, která se přibližují k požadavkům budoucí Solvency II, v jiných zemí jsou pravidla prozatím volnější. Druhým proudem je nepochybně iniciativa řady pojišťoven i zajišťoven, které se v rámci moderních manažerských metod vydaly cestou implementace komplexních systémů řízení rizik a propojení dříve samostatných aktivit, někdy označovaných jako jednotlivá sila rizik, do komplexního systému řízení rizik Enterprise Risk Management. Tímto přístupem získávají významný konkurenční náskok před ostatními a současně plní již nyní požadavky druhého pilíře projektu Solvency II. Pro ty subjekty, které ještě určitým způsobem váhají, je zpráva jednoznačná není čas sedět a čekat, až připravovaná legislativa projektu vstoupí v platnost, ale aktivně se Solvency II věnovat bez ohledu na svoji velikost. Je zřejmé, že firmy s jednoduchou strukturou a nepříliš komplexním obchodním modelem budou schopny využít standardní model - nicméně skutečnou přidanou hodnotu přinesou jen modely interní, které budou schopny zahrnout přesnou parametrizaci dané společnosti. Solvency II přináší systém založený na principech ekonomického oceňování, který nepochybně odhalí pravou finanční pozici pojistitelů i zajistitelů, zvýší Ing. Vladimír Pulchart transparentnost a důvěru v celý sektor. Právě použití rizikových faktorů by mělo přinést vyvážený poměr mezi ochranou pojištěných a odpovídajícími náklady pojistitelů. Pojistitel, který bude kvalitně řídit svá rizika, používat odpovídající techniky a diverzifikovat své aktivity, bude odměněn nižšími požadavky na kapitálové vybavení. Na druhé straně budou společnosti, kde způsob řízení nedosáhne potřebné kvality anebo projeví ochotu přijímat větší míru rizika, budou nuceny držet vyšší úroveň kapitálu tak, aby zaručily plnění závazků vůči pojištěným. Solvency II nepochybně vyústí ve větších požadavcích na kvalitní a funkční systémy řízení rizik a robustní systémy interní kontroly v jednotlivých firmách. Všeobecně by měl projekt přinést v dlouhodobém pohledu prospěch všem zainteresovaným subjektům, od pojišťoven, přes dozory, pojištěné až po ekonomiku jako celek. Samozřejmě při implementaci nového systému musíme počítat i s krátkodobými negativními dopady, jako jsou zvýšené náklady na implementaci (první odhady pro celý evropský trh tj. cca 5 tis. pojišťoven se podle CEA pohybují mezi 2 3 mld. euro), některá rizika mohou být z krátkodobého pohledu hůře pojistitelná, případně dojde u některých druhů pojištění ke zvýšení sazeb především tam, kde nebude možné kompenzovat ztráty u určitého produktu jinými, ziskovými produkty. Další dopad se může dotknout finančních trhů, kde budou pojistitelé zřejmě měnit strukturu finančního umístění svého portfolia tak, aby odpovídala potřebám ALM v pohledu na budoucí závazky vůči pojištěným. Závěrem je možné odpovědět na otázku v titulku. Solvency II přinese celému pojistnému trhu a evropské ekonomice, bez ohledu na určitá negativa, několik zásadních pozitivních efektů: zlepší se integrace jednotlivých pojistných trhů v rámci EU, zkvalitní se ochrana pojištěných, zlepší se mezinárodní konkurenceschopnost evropských pojistitelů a zajistitelů, podpoří lepší regulaci oboru. Zdroje: * CEA Solvency II Impact Assessment Report * Munich Re Solvency II Interview with Dr. Jorg Schneider Z nových právních předpisů 1. Zákon č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru (účinnost ). 2. Zákon č. 179/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). 3. Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů (účinnost ). JUDr. Jiřina Kotrbatá 8 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

8 1.Situace a vývoj na trhu pojištění odpovědnosti za škodu Nabídka trhu pojištění odpovědnosti za škodu v ČR hraje stále větší úlohu nejen při naplňování a ochraně výrobních i obchodních cílů firem, ale i v životě občanů. Nutno říci, že je to trh zdravý, zastoupený kapitálově silnými pojišťovnami. Meziroční nárůst předepsaného pojistného 2005/2004 v neživotním pojištění činil 5,12 %, přičemž nárůst v pojištění odpovědnosti za škodu u podnikatelských subjektů (průmyslu) byl podstatně vyšší a činil 12,56 %. Růst pojištění odpovědnosti občanů zaznamenal růst předepsaného pojistného dokonce o 18,48 %. U zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zaměstnanci činí meziroční nárůst 6,77 %. Růst předepsaného pojistného v pojištění odpovědnosti za škodu je dán větším zájmem klientů o toto pojištění projevujícím se v trvalém růstu pojistných částek, resp. limitů plnění a rovněž uvědoměním si důležitosti tohoto pojištění v moderní době. Limity rostou zvláště u pojištění profesní odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za výrobek a odpovědnosti za škodu způsobenou zdravotnickými zařízeními, ale i v pojištění odpovědnosti za škodu občanů. Podíl pojištění odpovědnosti za škodu na celkovém předepsaném pojistném z neživotního pojištění vzrostl o 0,61 % na 13,24 % ve srovnání s rokem 2004, kdy činil 12,63 % včetně započtení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. Meziroční nárůst 2004/2003 činil 0,46 %. Růst pojistného z pojištění odpovědnosti je dán sjednáváním vyšších pojistných částek než zvýšením pojistných sazeb. Nadále je zaznamenáván výraznější růst poptávky po pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, pojištění profesní odpovědnosti u vybraných profesí (zvláště advokáti, architekti a inženýři činní ve výstavbě) Trh pojištění odpovědnosti za škodu v letech Ing. Václav Zikán, Kooperatva, pojišťovna, a.s. a zčásti po pojištění odpovědnosti managementu. Škodní poměr z pojištění odpovědnosti za škodu je stále příznivý, nejhorší je v pojištění profesní odpovědnosti státních i soukromých nemocnic. Průměrná výše vyplaceného pojistného plnění v pojištění odpovědnosti za škodu průmyslu a podnikatelů vzrostla oproti r a činí CZK v r při nižším počtu pojistných událostí a nižší výši vyplaceného pojistného plnění. Průměrná výše vyplaceného pojistného plnění v pojištění odpovědnosti občanů činí 6311 CZK v r při růstu četnosti škod. Objem pojistných plnění v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání každoročně roste a dosáhl v roce 2005 celkem CZK. V roce 2005 průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost obnášelo CZK. Podíl nákladů na likvidaci a pojistných plnění v pojištění odpovědnosti za škodu na celkových nákladech spojených s výplatou pojistného plnění z neživotního pojištění se pohyboval v letech 2004 a 2005 mezi 11,62 až 11,91 %. To ukazuje, že pojištění odpovědnosti za škodu je v poměru k předepsanému pojistnému méně zatíženo pojistnými událostmi než ostatní druhy neživotního pojištění. Škodní poměr (v %) (bez započtení rezerv) transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 204/35/ES ze dne 30. dubna 2004 o předcházení a nápravě ekologické újmy do vnitrostátního právního řádu. Návrh byl projednán v legislativní radě vlády. Ministerstvo se rozhodlo pro povinné finanční zajištění, avšak s odkladem účinnosti 13, tj. provedení finančního zajištění do 1. ledna V návrhu zákona je i zmocnění vydat vyhlášku, která stanoví způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění pro provozovatele a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění i provedení preventivních a nápravných opatření. Účinnost novely zákona č. 312/ 2006 Sb., o insolvenčních správcích bude pravděpodobně posunuta na 1. ledna Prováděcí vyhláška má zahrnout i minimální limit pojistného plnění (navrhován minimální limit 1 milion CZK) a minimální standardy pojištění. Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, do níž mají být pomítnuta ustanovení směrnice Evropského parlamentu Druh Pojištění odpovědnosti za škodu průmyslových a podnikatelských subjektů 26,7 35,6 39,3 Pojištění odpovědnosti za škody obyvatel 50,2 56,2 51,5 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 55,9 57,0 56,2 Pozn.: Výsledky za rok 2006 nejsou k dispozici 2.Vývoj a změny v legislativní oblasti a právních normách Ministerstvo životního prostředí vypracovalo návrh zákona, jímž a Rady č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID), se připravuje, včetně ustanovení týkajících se profesní odpovědnosti za škodu. Předepsané pojistné v tis. CZK Vyplacená pojistná plnění v tis. CZK Druh Pojištění odpovědnosti za škodu průmyslových a podnikatelských subjektů Pojištění odpovědnosti za škody obyvatel Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Celkem POJISTNÝ OBZOR 9/2007 9

9 3. Tendence v pojištění odpovědnosti za škodu a vývoj sazeb v ČR Tempo nárůstu předepsaného pojistného v pojištění odpovědnosti za škodu v r ve srovnání s minulými obdobími je vyšší, což je dáno růstem sjednávaných pojistných limitů než nárůstem pojistných sazeb, a to i přesto, že dochází k odlivu pojistného působením, resp. upisováním, odpovědnostních rizik zahraničními pojišťovnami s oprávněním podnikat na českém pojistném trhu na základě tzv. evropského pasu. Sjednávané limity pojištění obecně rostou zvláště v pojištění odpovědnosti za výrobek a v pojištění profesní odpovědnosti u vybraných profesí. Pojistné sazby stále odrážejí vysoce konkurenční prostředí, stagnují nebo mírně klesají v pojištění obecné odpovědnosti a v odpovědnosti za výrobek, jsou stabilní v odpovědnosti za škodu způsobenou managementem a v pojištění odpovědnosti obyvatel a mírně stoupající v pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení a lékařů a v pojištění profesní odpovědnosti. Roste výrazně poptávka po pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a pojištění profesní odpovědnosti zvláště advokátních kanceláří a projektantů a techniků činných ve výstavbě. Celkově je škodní průběh na trhu příznivý, zhoršuje se v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zdravotnickými zařízeními, a to v případě nemocnic, v pojištění odpovědnosti managementu je naopak téměř bezeškodní oproti stavu v zahraničí. V případě pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií č. 353/1999 Sb. resp. 59/2006 Sb. je počet uzavřených pojistných smluv nižší než se obecně očekávalo a sjednané limity zpravidla nepřekračují výši 200 milionů CZK. Vývoj škodovosti v pojištění profesní odpovědnosti zprostředkovatelů v pojištění se sleduje a nelze učinit vzhledem ke krátké době účinnosti povinného pojištění zatím závěry. Vliv zajistného trhu je znatelný, pokud jde o rozsah krytí i limitů pojištění, fakultativní zajištění je nezbytné zvláště pro rizikové činnosti, profese, teritoria a vyšší limity. Roste právní povědomí poškozených k dosažení odškodnění za utrpěnou újmu vliv medializace škodných událostí zvláště v případě zdravotnických zařízení. 4. Hlavní trendy vývoje pojištění odpovědnosti za škodu na západních trzích členských federací CEA (Comité Européen des Assurances) Oproti r došlo celkově ke zvýšení předepsaného pojistného na všech sledovaných trzích, přičemž na některých trzích je konkurence tak silná, že tlačila růst pojistného dolů, i když rostla poptávka po pojištění odpovědnosti za škodu, obvyklý meziroční růst pojistného byl zaznamenán mezi 4 8 % a bylo dosaženo dobrých technických výsledků, další pokles sazeb v pojištění odpovědnosti za škodu je očekáván i v průběhu r. 2007, i když ne tak příkrý. Pojistné i zajistné trhy skýtají globálně dostatečnou kapacitu pro pojištění odpovědnosti za škodu, která však může být omezená nebo hůře dostupná pro farmaceutické firmy, firmy zabývající se výrobou, zpracováním, skladováním či přepravou chemikálií a petrochemických výrobků, dále pro železniční dopravce a aviatiku, jakož i pro výrobce automobilů, letecké techniky a některých dopravních prostředků, ale i pro provozovatele tzv. utilities (elektrárny, plynárny, vodárny, čističky atp.) v případě výrobkové odpovědnosti, nákladů na stažení výrobku z trhu, odpovědnosti z provozu, tito klienti také musí počítat s tím, že obecně probíhající pokles pojistných sazeb se jich pravděpodobně nedotkne. Ve většině sledovaných zemí vlastní vruby pojišťoven ve sledovaném období zůstaly na stejné úrovni, přičemž je tlak zajistitelů na vyšší vlastní vruby v případě teritoriálního krytí pro USA a Kanadu, jakož i pro obory uvedené výše. Škodní poměr (bez započtení rezerv) se pohyboval v průměru na jednotlivých národních trzích mezi 50-60%, zlepšení škodního poměru nastalo zvláště v Německu a pokles ve Švýcarsku (na 42! %). Pojistné události jsou stále četnější a roste jejich závažnost, nicméně v průměru evropští pojistitelé vykazují kombinovaný poměr (combined ratio) pod 100 %. Mezi odvětví odpovědnosti, která se řadí mezi nejvíce zatížená pojistnými událostmi s nejhoršími výsledky, patří pojištění profesní odpovědnosti zejména zdravotnických zařízení a lékařů. V mnoha zemích byly přijaty nové nebo novelizované právní normy, pokud jde o zákony o pojišťovnictví nebo zákony o pojistné smlouvě, v mnoha zemích (Německo, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Itálie, Dánsko, Francie) se diskutují pravidla a zásady umožňující podávání hromadných žalob (class action rules) v rámci rozšíření práv spotřebitelů a zavedení praxe objektivní odpovědnosti, v Holandsku a v Německu možnost vznesení nároku na náhradu škody přímo poškozenou osobou. Roste počet ze zákona povinných pojištění odpovědnosti, notoricky známé jsou tím země jako Belgie, Portugalsko či Španělsko a Itálie. V severských zemích je na stole návrh zákona upravující způsob platby zprostředkovatelských provizí v pojišťovnictví (plátcem má být napříště příkazce, tj. pojištěný/pojistník). Národní asociace bedlivě sledují legislativní vývoj a jsou v kontaktu s příslušnými ministerstvy při transpozici směrnice EK 2004/35 EIL do národní legislativy upravující odpovědnost za škody na životním prostředí a jejich prevenci a nápravu těchto škod, přičemž vycházejí ze závěrů CEA. Jednotliví pojistitelé i národní asociace bedlivě sledují vývoj ohledně nově vznikajících rizik odpovědnosti za škodu a jejich vliv na možnosti pojištění, např. pokud jde o nanotechnologie, geneticky modifikované organismy (GMO), působení elektromagnetických polí (EMF), působení křemíku (silica) a křemičitých částic (prachu), nemoci Jacobs-Creutzfeldovu (TSE/BSE), vliv potravinových doplňků na zdraví člověka, ptačí chřipku, terorismus atp. V souvislosti s novými, dosud málo prozkoumanými, riziky pojistitelé následně po jednáních se zajistiteli zavádějí příslušné výluky z pojištění nebo omezují pojistné krytí. CEA se začala zabývat problematikou vlivu klimatických změn na vznik škodných událostí, které mohou aktivovat pojistky pojištění odpovědnosti za škodu. V roce 2007 i v dalších letech budou zřejmě obnovy smluv pojištění odpovědnosti za škodu poznamenány snahou kupujících o vyšší limity plnění, snížení sazeb (formou bonusů a slev), rozšířené krytí (např. o čisté finanční škody, o náklady stažení výrobku z trhu, o rozšířenou výrobkovou odpovědnost atd.) a o sjednání víceletých smluv (avšak při zahrnutí doložky o revizi podmínek pojištění před datem výročí smlouvy). Je na každém pojistiteli, jak na výše zmíněné požadavky kupujících ve vysoce konkurenčním prostředí bude reagovat, a to nejen v závislosti na firemní strategii upisování, ale především na možnostech zajištění. Pramen: Dokumenty CEA a zahraniční odborný tisk. 10 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

10 Výroční zpráva Evropské komise o politice hospodářské soutěže za rok 2006 Evropská komise přijala t. r. výroční zprávu o politice hospodářské soutěže za rok Zahrnula do ní hlavní události, k nimž v této oblasti došlo v minulém roce. Zpráva obsahuje informace o změnách pravidel a politiky hospodářské soutěže a na konkrétních příkladech ukazuje, jak využívání nástrojů hospodářské politiky posilovalo evropské hospodářství a přinášelo prospěch spotřebitelům i podnikům. V oblasti antimonopolních opatření Komise v roce 2006 rozhodla ve věci 7 kartelů a uložila přitom 41 podnikům pokuty v celkové výši 1846 milionů EUR. Zánik těchto kartelů výrazně zlepší fungování příslušných trhů, v mnoha případech zákazníkům poskytne skutečnou možnost volby a poprvé za dlouhá léta umožní skutečnou cenovou soutěž. Komise rovněž přijala nové pokyny k metodě vyměřování pokut, aby zvýšila odstrašující účinek pokut, které ukládá. Přepracovala oznámení o shovívavosti, aby poskytla jasnější informace podnikům, které chtějí upozornit na protiprávní jednání. Přijala rovněž nová opatření v oblasti sankcí za zneužívání dominantního postavení: zahájila řízení s podniky Telefónica a Distrigaz a přijala konečné rozhodnutí ve věci skupiny Tomra, v němž této skupině uložila pokutu 24 mil. EUR. Rozhodnutí o závazcích ve věcech FA Premier League, REPSOL a Úmluvy o prodloužení dohody z Cannes (Cannes Extension Agreement) ukazují, že závazky i nadále zůstávají účinným prostředkem řešení problémů hospodářské soutěže. Za nedodržení závazků uvedených v rozhodnutí z roku 2004 bylo společnosti Microsoft uloženo penále ve výši 280,5 mil. EUR. V oblasti fúzí podniků dosáhl počet fúzí ohlášených Komisi v roce 2006 rekordního počtu 356. Ve 13 případech bylo zahájeno podrobné šetření, ve dvou případech oznamující strany během podrobného šetření od fúze odstoupily a v žádném případě nebylo vydáno rozhodnutí o zákazu fúze. Třináct transakcí bylo povoleno s určitými podmínkami, které zajistily, že fúze podniků výrazně nepoškodí hospodářskou soutěž. Například nápravná opatření, která Komise vymohla ve věci T-Mobile Austria/tele.ring, umožnila rakouským spotřebitelům dále při telefonování využívat cenově příznivé nabídky. INFO z Evropské unie V oblasti státní podpory Komise výrazně pokročila při provádění reforem zahájených akčním plánem pro státní podporu v roce Nové nařízení o blokových výjimkách zjednodušilo schvalování regionální investiční podpory. Byl zaveden nový rámec pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace. Byly přijaty nové pokyny pro rizikový kapitál. Zveřejnění těchto dvou souborů pravidel představuje kvalitativní posun v úsilí o zaměření veřejných dotací na prokázaná selhání trhu, jež by zlepšilo podmínky pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Díky novému nařízení de minimis byla další skupina menších dotací osvobozena od požadavku předchozího schválení Komisí. Souběžně s těmito reformami došlo k výraznému nárůstu pracovního zatížení souvisejícího se státními podporami, bylo zaevidováno 921 nových případů. Zpráva rovněž pojednává o paralelním využití politiky hospodářské soutěže a dalších nástrojů ve vybraných prioritních oblastech, např. energetice, finančních službách a telekomunikacích, s cílem zlepšit fungování trhů v těchto oblastech, které ovlivňují každodenní život spotřebitelů v Evropě. Odstraňování překážek, které v těchto odvětvích brání účinné hospodářské soutěži přispívá k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst nejen v těchto odvětvích, ale i ve všech průmyslových odvětvích používajících jejich mimořádně významné produkty. Ke zprávě je připojen pracovní dokument útvarů Komise, který obsahuje podstatné dodatečné informace. Úplné znění zprávy a pracovního dokumentu útvarů Komise je k dispozici na: Úprava směrnice o zajištění a úprava třetí motorové směrnice Dne 10. července t.r. byla Evropským parlamentem schválena legislativní usnesení o změně směrnice o zajištění a o změně třetí motorové směrnice: A) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/ EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES stanoví, že některá opatření by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Rozhodnutí 1999/ 468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou, jenž má být použit pro přijetí prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně změn provedených zrušením těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky. V souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise k rozhodnutí 2006/512/ES se právní nástroje, které jsou již v platnosti, musejí upravit podle platných postupů. Ve výše uvedeném prohlášení je obsažen seznam nástrojů, které je třeba co nejrychleji upravit, jedním z nich je směrnice 2005/1/ES. Směrnice 2005/68/ES by proto měla být pozměněna. Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provádění směrnice 2005/68/ES s cílem přihlédnout k technickému vývoji odvětví pojišťovnictví nebo finančních trhů a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Tato opatření by měla rozšířit seznam právních forem, vyjasnit nebo upravit položky představující míru solventnosti u některých zajišťovacích činností nebo typů smluv, změnit minimální garanční fond a vyjasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/68/ES, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. Vzhledem k tomu, že touto navrhovanou směrnicí se provádějí změny pouze ve článcích 55 a 56 směrnice 2005/68/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupu ve výborech, nemusejí být členskými státy převedeny do vnitrostátních předpisů. * * * Z podobných důvodů schválil Evropský parlament i další legislativní opatření, které obsahuje návrh směrnice, pozměňující třetí neživotní směrnici: B) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi V preambuli návrhu této směrnice se uvádí, že je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provádění směrnice 92/49/EHS s cílem přihlédnout k technickému vývoji v odvětví pojišťovnictví nebo na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Konkrétně se jedná o opatření, jejichž cílem je rozšířit seznam právních forem, pozměnit seznam pojistných odvětví a změnit terminologii používanou v daném seznamu, vyjasnit položky představující míru solventnosti, změnit výši minimálního garančního fondu, změnit seznam aktiv přijatelných ke krytí technických rezerv a pravidla o diverzifikaci investic, změnit uvolnění pravidel, týkajících se odpovídajících aktiv a vyjasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 92/49/EHS, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. Jako v předchozím případě i tyto změny, které se touto navrhovanou směrnicí provádějí pouze v článku 51 směrnice 1992/49/ES, jsou rovněž technické povahy; týkají se pouze postupu ve výborech a nemusejí být členskými státy převedeny do vnitrostátních předpisů. Připravil: Ing. Josef Čížek POJISTNÝ OBZOR 9/

11 Téměř nepřetržitě odborná i laická veřejnost při nejrůznějších příležitostech a na různých úrovních diskutuje o otázkách, týkajících se významu státu pro společnost, pro existenci a aktivity trhů obecně i trhu finančního, resp. pojistného či trhu penzijního připojištění. Občané si obvykle uvědomí význam státu především v okamžiku, kdy nastane situace pro ně nepříznivá a očekávají zásah státu a jeho podporu. Toto očekávání však není a ani nemůže být vždy racionální. A pak přichází rozčarování a skepse. Jak je to tedy s úlohou státu ve společnosti? Definice státu podle Všeobecné encyklopedie Diderot 2002 uvádí, že stát je politické uspořádání společnosti, které má monopol na legální i legitimní užití fyzické moci, ustanovování zákonů a prosazování práva. Následující pojednání se z tohoto hlediska pokusí o prezentaci názoru autora, který od prvopočátku stál u zrodu pojistného trhu a trhu penzijního připojištění, u tvorby všech zákonů a prováděcích vyhlášek na Ministerstvu financí, vytvořil se svými spolupracovníky akceschopný dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění, autora, který již dva roky působí jako expert a vysokoškolský pedagog v pojišťovnictví a penzijním připojištění. Téma je velmi široké, lze ho samozřejmě posuzovat z nejrůznějších hledisek. Z toho důvodu je omezeno na možné odpovědi na otázky typu: Proč měl a má zájem stát na existenci a činnosti pojišťoven, jako subjektů finančního trhu, provozujících soukromé pojištění? Jakým způsobem může zasahovat, resp. zasahuje, stát do aktivit pojišťoven, které jsou obchodními společnostmi? Jak reaguje pojistný trh na zásahy státu vyvolané harmonizací práva s právem Evropských společenství? Je regulace aktivit soukromých společností brzdou nebo přínosem pro jejich zdravý rozvoj? Jak je to tedy se zájmem státu o existenci a činnost pojišťoven, jako subjektů finančního trhu, provozujících soukromé pojištění? Stát a jeho úloha v pojišťovnictví Ing. Václav Křivohlávek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Nejedná se v žádném případě o nový fenomén, který by se objevil v České republice v období po změnách v roce Historie např. dokumentuje, že první důležitý zákon o státním dozoru v historii moderního pojišťovnictví v Rakousku byl císařský patent z roku Následně a opět v Rakousku byl zaveden pojišťovacím regulativem z roku 1880 systém materiálního dozoru. Hlavním cílem tehdejšího dozoru bylo: kontrolovat, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje trvalou záruku splnitelnosti převzatých závazků. A v té době založený dozor nad pojišťovnami oslaví dne 18. října 2007 již 127 let své existence. Je zřejmé, že i monarchie v minulosti se snažila, v dnešním pojetí jako regulátor, o řádné poskytování služeb občanům. Platilo v minulosti a platí i v současnosti, že pojišťovnictví je zjednodušeně formulováno jako obchod s rizikem, ale současně i jako obchod s důvěrou. Ta se může rychle ztrácet a obtížně získávat zpět. V uvedeném kontextu je vhodné se vrátit k výkladu některých pojmů, které budou v následujícím textu používány. V souladu s Lamfaussyho třípilířovým členěním finančního trhu (pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní fondy bankovnictví kapitálový trh), podle kterého je Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES vytvořena i organizační struktura jednotlivých výborů pro finanční služby, rozeznáváme čtyři úrovně aktivit. První úrovní je úroveň primárního práva ES, zejména směrnice a nařízení přijatá Evropským parlamentem a Radou. Úroveň druhá je úroveň zákonů a prováděcích vyhlášek v jednotlivých členských státech Evropské unie, harmonizujících primární právo ES do svých právních řádů. Je to úroveň regulátora, kterým je stát. V konkrétním případě České republiky je tvorba zákonů v pojišťovnictví kompetenčním zákonem dána Ministerstvu financí. Ministerstvo financí je tedy v tomto slova smyslu regulátorem pro pojišťovnictví. Třetí úroveň promítá primární a sekundární legislativu do aktivit dozorových orgánů. Zjednodušeně formulováno to znamená, že v rámci třetí úrovně je zabezpečována kontrola dodržování zákonů a prováděcích vyhlášek orgány dozoru. V konkrétním případě České republiky je svěřena tato kontrola v pojišťovnictví jednotnému dohledu, který vykonává Česká národní banka. Čtvrtá úroveň je úroveň vynucování evropských právních norem zajištěním spolupráce Evropské komise, členských států a dozorových institucí. Týká se fakticky existence a činnosti subjektů trhu. Z výše uvedeného jsou zřejmé tři základní pojmy, a to: regulátor, dozor, trh. Tyto tři faktory jsou nebo se vždy snaží dostat vzájemně do rovnovážného stavu. Pojem rovnovážný stav není pojmem zcela běžným v kontextu s pojišťovnictvím, má však svou vnitřní logiku tak jako ve filozofii, fyzice a v dalších vědních disciplínách. Vychází z předpokladu, že každý systém se v čase dostane do vnitřního rovnovážného stavu. Tento stav může být sice narušen, ale následně se systém vnitřními změnami dostane opět do dalšího rovnovážného stavu. A tak vývoj pokračuje. Narušení může být negativní nebo pozitivní, systém vždy reaguje směrem k vnitřní rovnováze. Za takový systém může být považován i systém tří prvků: regulátor (tvůrce právních norem), dozor (kontrola dodržování právních norem) a trh (subjekty, řídící se právními normami). Stát zcela jednoznačně má zájem na odvětví pojišťovnictví jako regulátor. Má zájem, stejně jako tomu bylo před téměř 200 lety, aby existovaly zákony umožňující existenci tržního prostředí a činnost jednotlivých subjektů pojistného trhu, má zájem na kontrole, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje trvalou záruku splnitelnosti převzatých závazků. Jako regulátor to postupně prokázal zejména: zákonem ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, který především položil základy pro demonopolizaci pojišťovnictví a státní dozor svěřil Ministerstvu financí, novelou zákona provedenou zákonem č. 320/1993 Sb., která stanovila pojišťovnám povinnost vykazovat solventnost a vytvářet technické rezervy, zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, s prováděcí vyhláškou č. 75/2000 Sb., kde se fakticky mění dosavadní materiální dozor na dozor finanční, krossektorálním zákonem č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, řešícím problematiku doplňkového dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy ve finančních konglomerátech. V příštím roce 2008 je, zejména z hlediska komplexního posouzení a řízení rizik pojišťoven, očekávána nová směrnice ES Solventnost II, která bude následně znamenat další úpravy zákonů. Zájem o funkční zdravé tržní prostředí byl prokázán nejen zákonem č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví a dalšími výše uvedenými zákony, ale následně pak demonopolizací povinného ručení zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a harmonizací práva s právem ES v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, čímž bylo možné od 1. května 2005 využít tzv. Jednotného evropského pasu pro vzájemné aktivity v rámci poskytování služeb mezi státy Evropského hospodářského prostoru. Prokazatelný zájem státu o existenci a činnost pojišťoven jako sub- 12 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

12 jektů finančního trhu tedy existuje. A důvod proč, je možné nejlépe hledat v podstatě a významu soukromého pojištění. Soukromé pojištění lze považovat za specifické odvětví ekonomiky s krossektorální působností. Pojišťovnictví je sektorem reprezentovaným subjekty pojistného trhu (pojistiteli), které nesou za ekonomické subjekty (pojistníky) finanční důsledky vystavení se riziku a umožňují jim tím činnosti spojené s vyššími riziky. Pojištění jako finanční službu charakterizuje i zákon o pojistné smlouvě v souvislosti s definicí pojistné smlouvy. Je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Pojišťovnictví je možné v tomto kontextu podle profesora Daňhela definovat obecně jako: nástroj řešení negativních důsledků nahodilostí dopadajících na lidskou společnost. Je ovlivňováno vnitřními i vnějšími vlivy, jejichž výsledkem jsou nebo mohou být změny pojistného trhu, např.: výskyt nových rizik a jejich vývoj, faktory ekonomického charakteru, změny na kapitálových trzích, základní svobody Společenství, globalizační tendence, vliv regulátora a dohledu, komplexnost služeb a komfort pro pojistníka, nové přístupy a metody prodeje, zvyšování ochrany spotřebitele. Pojistný trh doznal v období od roku 1989 do současnosti výrazných změn. Postupně se stal organickou součástí trhu finančního, který je podle odborné literatury členěn na trh peněžní, kapitálový, devizový, komoditní a trh pojistný. Novým, relativně mladým trhem, je trh penzijního připojištění. V souvislosti s pojistným trhem se většinou zmiňují pouze pojistitelé a pojistníci. Pro úplnost je třeba doplnit, že součástí pojistného trhu jsou i subjekty další, např. zajišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, Česká kancelář pojistitelů, likvidátoři pojistných událostí a profesní sdružení. Jakým způsobem může zasahovat, resp. zasahuje, stát do aktivit pojišťoven, které jsou obchodními společnostmi? V první řadě je účelné se zmínit o zásazích státu, vyvolaných souvisejícími aktivitami subjektů finančního trhu, nikoliv však subjekty trhu pojistného. Příkladem může být zásah státu, znamenající změnu akcionáře IPB pojišťovny, související se zásahem dohledu nad bankami v IPB. Tento zásah zcela jednoznačně ovlivnil výsledky a místo na pojistném trhu IPB pojišťovny, resp. následně Pojišťovny ČSOB. Lze uvést i další známé koncepční zásahy státu, vyvolané zájmem státu, členstvím ČR v EU nebo vyvolané pojistným trhem. Z hlediska koncepčních zásahů vyvolaných zájmem státu je možné zmínit např. změny daňových zákonů, které významně ovlivnily výsledky pojistitelů. V současnosti je již opakovaně vedena odborná diskuse o zdanění aktiv kryjících technické rezervy pojišťoven. To může být jistě ve svém dopadu velmi významný zdroj příjmů státního rozpočtu, přímo se však nepříznivě projeví u všech pojistitelů pojistného trhu. Jiným koncepčním rozhodnutím, opět aktuálním, je vytvoření jednotného dohledu nad finančním trhem v České národní bance. Tato změna znamenala a ještě bude znamenat nejen změny rozhodujících zákonů, ale současně se promítá i do aktivit pojistného trhu. Harmonizace práva, související se vstupem ČR do EU, znamenala v roce 2004 a následně významné změny legislativy, které se opět přímo promítly nejen do aktivit státního dozoru v pojišťovnictví, ale znamenaly také výrazné změny u všech subjektů pojistného trhu. Příkladem koncepčního rozhodnutí státu vyvolaného pojistným trhem může být zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který mj. reagoval svými ustanoveními na situaci vyvolanou odebráním povolení k činnosti Pojišťovně Morava v roce Státnímu dozoru dal k dispozici nástroje, které umožnily v budoucím období řešit vzniklé situace jinak než odebráním povolení k činnosti. To se velmi příznivě projevilo v další součinnosti dozoru i pojistného trhu na jeho fakticky bezproblémovém formování až do současnosti. Dalším příkladem v tomto smyslu může být řešení dopadů velkých škod, zejména z povodní v letech 1997 a Ukázala se nezbytnost součinnosti státu, obcí a pojistitelů nejen při odstraňování a likvidaci škod, ale zároveň při prevenci. Jak reaguje pojistný trh České republiky na zásahy státu vyvolané harmonizací práva s právem Evropských společenství? To je další z otázek, na kterou mohou různí experti reagovat různě. Faktem zůstává, že se všechny subjekty pojistného trhu musely přizpůsobit a přizpůsobily harmonizovanému právu, přičemž změny nezpůsobily žádnou nestabilitu trhu. Jaká je současná struktura pojistného trhu k 13. červnu 2007, ukazují následující údaje: Pojišťovny se sídlem v České republice 34 z toho: životní 3, neživotní 16, univerzální 15 Pojišťovny se sídlem v České republice, dočasně poskytující služby v EU 15 Pojišťovny se sídlem v České republice s pobočkami v EU 2 Pojišťovny a pobočky z EU (EHP) dočasně poskytující službyv ČR 423 (431) Pojišťovny ze států Evropské unie pobočky v ČR 16 z toho: životní 3, neživotní 11, univerzální 2 Pojišťovny z třetích států 1 Pojišťovny provozující zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 2 Pojišťovny s povolením provozovat pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře podle zákona č. 159/1999 Sb. 9 Pojišťovny s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. 11 Další subjekty pojistného trhu ČR: Česká kancelář pojistitelů, profesní sdružení, pojišťovací zprostředkovatelé (více než 55 tisíc), likvidátoři pojistných událostí. Ze statistik je zřejmé, že pojistný trh České republiky se z hlediska počtu pojistitelů a jejich struktury výrazně nemění, mění se ale jeho kvalita. Je v současnosti trhem stabilním, dynamicky se rozvíjejícím. Konkrétní vliv pojistitelů a poboček z EU (EHP) dočasně poskytujících služby v České republice, i při vysokém počtu notifikovaných subjektů je zatím téměř zanedbatelný. Je regulace aktivit soukromých společností brzdou nebo přínosem pro jejich zdravý rozvoj? To je poslední otázkou, na kterou se referát pokusí odpovědět. Již v úvodu byl charakterizován princip rovnovážného stavu tří faktorů, kterými jsou: regulátor (stát), dozor a trh. Byl zmíněn význam regulace - vytváření právního rámce pro existenci a činnost subjektů pojistného trhu. Snahou je docílit stavu, kdy budou subjekty finančně zdravé a schopné plnit své závazky vůči klientům. Regulace je přímo svázána s dozorem, který dbá na to, aby platné zákony byly dodržovány. V tomto směru má stát zcela nezastupitelnou úlohu. Naskýtá se ale otázka. Není regulace likvidačním faktorem pro existující tržní podmínky a zdravý vývoj trhu? Podle docenta Kubíčka:... jsou názory na úroveň a rozsah regulace značně rozdílné. Co je však spojuje je to, že nikdy není optimální. Podle názorů, se kterými je možno se setkat na úrovni jednotlivých subjektů finančního trhu, je většinou příliš velká, nákladná, málo efektivní, dokonce i zbytečná atd. A za určitých podmínek, charakterizujících situaci na finančním trhu, se na tomto a podobném hodnocení dokonce shodují i takové subjekty, které za podmínek jiných mají i jiné názory vyplývající z jejich rozdílných zájmů. Taková situace je obvykle nazývána přeregulací, i když jde většinou o značné zjednodušení. Za jiných podmínek, které opět zjednodušeně můžeme spojit s jinou fází vývoje hospodářského cyklu a s ní spojenými obvyklými excesy zaměřenými na udržení si dosud dosahované míry zisku, se může stejnými subjektům zdát příliš malá, bezzubá, strnulá, neschopná před- POJISTNÝ OBZOR 9/

13 vídat další vývoj atd., ale opět pochopitelně příliš nákladná a málo efektivní. Tento stav je obvykle a opět velmi zjednodušeně nazýván podregulací. Z výše uvedeného lze dovodit, že škodlivá je přeregulace, stejně jako regulace nedostatečná. Obě situace vedou k obcházení zákonů, k nedostatečně a nekvalitně prováděnému dohledu a v konečném důsledku k poškození spotřebitele. Z dosavadního vývoje aktivit regulátora, dozoru i subjektů pojistného trhu, a ze současného stavu pojistného trhu lze vyvodit, že princip rovnovážného stavu se v pojišťovnictví ukázal být principem funkčním, s velmi dobrými výsledky, bez výrazné přeregulace nebo podregulace. A to je zároveň prvním názorem na dotaz, zda je regulace aktivit soukromých společností brzdou nebo přínosem pro jejich zdravý rozvoj. Existuje zde ale povinnost každého pojistitele, být schopen plnit své závazky vůči klientům. Tato ochrana spotřebitele je obecně velmi problematická a pojem zneužitelný. Základní princip ochrany spotřebitele musí vždy spočívat ve finanční stabilitě pojistitele, v rozsahu a kvalitě vzájemně poskytovaných informací. Pan Javier Alonso na Panevropské konferenci dozorů v pojišťovnictví, která se konala nyní v červnu v Sofii (předchozí konference byla v roce 2005 v Praze), uvádí k tomuto tématu ochrany spotřebitele následující základní postuláty: spotřebitel může kupovat co chce a kde chce, smlouvy by měly být čestné ke spotřebitelům, spotřebitelé mohou změnit svůj názor, smlouvy je třeba vytvářet jednodušší pro porovnání cen, spotřebitelé by neměli být uvedeni v omyl, musí existovat účinné nápravné postupy pro přeshraniční spory. Jistě by bylo možné vyslovit i další více či méně významné požadavky pro ochranu spotřebitele. Jsou si toho vědomy i pojišťovny, které se již několik let snaží o prosazování tzv. klientského přístupu a o řízení vztahu se zákazníky (CRM Customer Relationship Management), zaměřený do tří úrovní: lidé procesy informační technologie. V posledních několika letech je klientský přístup pojišťoven významně narušen existencí a aktivitami více než padesáti tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů, jejichž význam stále roste. Ze statistiky České asociace pojišťoven za rok 2005 plyne celkové předepsané pojistné 117 mld. Kč. Na tomto se pojišťovací zprostředkovatelé podíleli předepsaným pojistným ve výši 102 mld. Kč, tedy 87 %. Je jasné, že za tohoto stavu se péče o klienty týká významně nejen pojistitelů, ale především existujícího mezičlánku, kterým jsou zprostředkovatelé v pojišťovnictví. Teoreticky, ale i prakticky může být regulace a dozor v pojišťovnictví zabezpečovaný státem pro soukromé společnosti: v podmínkách existence finančních skupin, v podmínkách jednotného evropského pasu pro poskytování služeb, v podmínkách globálních aktivit společností přínosem i brzdou. Vždy záleží a bude záležet na objektivním věcném posouzení situace a návrhu řešení v konkrétním čase. Zásadním rizikem pro jakékoliv rozhodování o obsahu a rozsahu regulace a dozoru na úrovni státu je především riziko lidského faktoru. Zcela konkrétně lze význam uvedeného výroku dokumentovat například legislativním procesem. Z odborného hlediska nejkvalitnější návrhy zákonů jsou většinou ty, které předává vláda Parlamentu ČR. Teprve poslanecká sněmovna, v menším rozsahu i senát však dotváří podobu zákonů, často na základě lobbistických úprav jednotlivců či skupin. Ne vždy ku prospěchu kvality navrhovaného zákona. Historie nás naopak poučila o některých významných koncepčních zásazích do legislativy. Dnes se můžeme jen ptát, proč nejsou na pojistném trhu ČR zastoupeny vzájemné pojišťovny, když historie jich zná desítky či stovky? Proč v 90. letech nebyly schváleny penzijní fondy jako zaměstnanecké systémy, ale jako systémy občanské? Odpovědi jsou nasnadě. V tehdejších podmínkách by přinesly oba uvedené subjekty na trh takové riziko, které nebylo pro pojišťovnictví ani pro penzijní připojištění přijatelné. V současnosti již debata o obou systémech je debatou legitimní a je jen na objektivním posouzení, zda a jakým způsobem problematiku v nových podmínkách řešit. Jaké faktory by stát měl rozhodně brát v úvahu pro další rozvoj pojišťovnictví České republiky? 1. Harmonizace práva s právem Evropských společenství Nebezpečí: Právní úpravy nad rámec smyslu Směrnic ES (přeregulace trhu). Šance: Jednotně chápané základní aktivity pojistitelů. 2. Připravované reformní změny v české republice Nebezpečí: I ty nejlepší myšlenky a záměry mohou být zneužity lobbisty nebo věcnými chybami z neznalosti nebo z nedostatku času. Šance: Dát prostor představitelům pojistného trhu a trhu penzijního připojištění k věcné diskusi, např. o stejných podmínkách pojistitelů a penzijních fondů, jako operátorů ne trhu dobrovolného penzijního připojištění, resp. pojištění. 3. Současná situace v aktivitách pojišťovacích zprostředkovatelů Nebezpečí: Provize v současnosti výrazně ovlivňují výsledky pojistitelů i penzijních fondů. Šance: Komplexně vyřešit na základě dosavadních zkušeností problematiku zprostředkovatelů v pojišťovnictví, ale i zprostředkovatelů v rámci celého pojistného trhu. Závěrem ještě poznámku. Téma stát a jeho úloha v pojišťovnictví je tématem velmi širokým, ale současně velmi významným. Zásahy státu budou mít vždy své obdivovatele i své kritiky. Význam státu jako regulátora je nezbytný. Ale vždy bude předmětem odborných střetů obsah i rozsah regulace. V takové odborné úrovni je možné, a až dosud to využíváno nebylo, aby se zvýšil počet expertů z akademické sféry na tvorbě koncepcí, tvorbě zákonů i na tvorbě základních metodik dohledu. Pramen: Referát z mezinárodní konference Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor, červen, Praha. Silnice v»esku jsou öestè nejnebezpeënïjöì v EvropÏ ČR má šesté nejméně bezpečné silnice v Evropě. Vyplývá to z ratingu, který připravil výbor EU pro dopravní bezpečnost a norská dopravní služba Statens Vegvesen. Nejméně bezpečné jsou silnice v Řecku, nejbezpečnější v Nizozemsku. Kritériem při zpracování ratingu byl počet osob usmrcených při dopravních nehodách na obyvatel. Na základě toho dostaly jednotlivé země koeficienty naznačující bezpečnost jejich silnic. Česko s koeficientem 12,6 skončilo mezi 23 sledovanými zeměmi šesté. Pořadí zemí podle koeficientu nebezpečnosti jejich silnic: 1. Řecko 15,9 2. Polsko 14,3 3. Belgie 13,0 4. Slovinsko 12,9 5. Maďarsko 12,7 6. Česká republika 12,6 7. Portugalsko 11,8 8. Slovensko 11,3 9. Lucembursko 11,1 10. Španělsko 10,3 11. Itálie 9,7 12. Rakousko 9,3 13. Francie 8,8 14. Irsko 8,4 15. Finsko 7,2 16. Německo 6,5 17. Island 6,5 18. Dánsko 6,1 19. Británie 5,6 20. Švýcarsko 5,5 21. Švédsko 4,9 22. Norsko 4,9 23. Nizozemsko 4,6 Z hlediska počtu dopravních nehod se smrtelnými následky je nejnebezpečnější Itálie, kde 13 procent všech nehod skončilo smrtí alespoň jednoho z cestujících. Statistiky v ČR dávají hodnocení výboru EU za pravdu. Za celý červenec 2007 zemřelo na českých silnicích 108 lidí, přitom loni to bylo 73 osob. K tragické bilanci výrazně přispěl druhý červencový týden, který si vyžádal 32 mrtvých a byl nejtragičtější v letošním roce. Do černých statistik se zapsal i začátek léta, kdy o prodlouženém víkendu zemřelo na 12 lidí. (va) 14 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

14 Teroristické riziká a opatrenia štátu pri ich krytí (2. část) Ďalšou dôležitou otázkou z pohľadu ekonomického aj politického je, či vládne intervencie vytláčajú alebo inak odsúvajú súkromný poistný trh. Nepružnosť pri riadení a hrozbu vytláčania súkromného sektora je možné značne eliminovať prostredníctvom opatrného zvažovania a prehodnocovania prijatej štruktúry tak, aby sa mechanizmus trhu využíval všade kde je to možné. Ak sa napríklad vláda rozhodne pôsobiť ako primárny poisťovateľ, tak pre súkromný poistný sektor zostane len malý priestor na manévrovanie. Pri úlohe vlády ako zaisťovateľa poslednej inštancie sa efekt vytláčania subjektov súkromného poistného trhu môže prejaviť len vo vyšších vrstvách prebratého rizika. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vyšší trhový podiel súkromných spoločností v líniách, kde vláda neustále aktívne intervenuje, je značne nepravdepodobný. Negatívnym dôsledkom vládnych zásahov do poisťovníctva je klesajúca motivácia k opatreniam súkromného sektora na zníženie možných škôd spôsobených teroristickými útokmi. Znižujúca sa motivácia na predchádzanie škodám a oneskorenia v prispôsobovaní sa súkromného poistného trhu hrozbe teroristických rizík, je klasickým príkladom princípu morálneho hazardu. To znamená, že dodatočné krytie teroristických rizík vládou môže mať za následok stimuláciu jednotlivcov a spoločností brať na seba vyššie riziko, bez akejkoľvek snahy ho nejakým spôsobom znížiť. Opatrenia na zníženie škôd spôsobených teroristickými útokmi sú však veľmi komplexným problémom. Pokiaľ sú preventívne opatrenia vhodné pri iných katastrofických udalostiach, tak pri teroristických rizikách sa môžu za určitých okolností prejaviť obmedzené možnosti pre jednotlivé subjekty. V prvom rade, súkromný trh nemusí byť schopný poskytnúť dostatočnú motiváciu pre spoločnosti investovať do bezpečnostných opatrení kvôli ich veľkej vzájomnej prepojenosti. Táto prepojenosť zvyšuje vystavenie spoločností teroristickému riziku na úroveň, ktorú je ťažko možné kvantifikovať. Firmy, ktoré sa rozhodnú investovať do protiteroristických bezpečnostných opatrení môžu byť poprof. Ing. Anna Majtánová, PhD., Ing. Peter Marko, Katedra poisťovníctva NHF EU, Bratislava stihnuté zlyhaním niektorého slabšieho článku v prepojenom systéme, v ktorom pôsobia, pričom nemajú priamy dosah na jeho ovplyvnenie. V takomto prípade poisťovatelia nebudú ochotní alebo schopní poskytnúť cenové stimuly pre investovanie do ochranných opatrení. Intervencia verejného sektora prostredníctvom posilnenia regulácie bezpečnostných štandardov môže byť obzvlášť vhodným riešením problému. Stanovenie úrovne bezpečnostných štandardov má za úlohu obmedzenie vystavenia sa jednotlivých subjektov riziku a minimalizáciu negatívnych externalít. Opatrenia na predchádzanie škodám sú žiaduce Všeobecne možno konštatovať, že opatrenia na predchádzanie škodám sú žiaduce, ale uplatnenie opatrení proti teroristickým rizikám tiež môže byť zdrojom negatívnych externalít. Bezpečnostné opatrenia prijaté jedným subjektom môžu viesť k presunu rizika na iné ciele, pričom iné subjekty nemusia vôbec zobrať do úvahy ich vyššie vystavenie riziku (negatívna externalita) pri svojom rozhodovaní. Prospech z týchto opatrení pre spoločnosť môže byť preto obmedzený na presun rizika z jednej oblasti do inej. Pri podpore poisťovníctva zo strany vlády, môže dostupnosť poistenia proti teroristickým rizikám za veľmi prijateľné ceny, podporiť jednotlivcov a firmy, aby sa spoliehali na krytie potenciálnych strát prostredníctvom presunu rizika, namiesto toho aby investovali do oveľa drahších preventívnych opatrení. Pri hodnotení dosahu vládnych intervencií na zníženie potenciálnych škôd vyplývajúcich z teroristických rizík, je potrebné zobrať do úvahy celú škálu faktorov. Čiastočne spoločenský charakter teroristických rizík môže spôsobovať, že niektoré snahy o zníženie škôd nebudú motivované faktormi, ktoré by sa dali zadefinovať ako čisto ekonomické. Zároveň niektoré dôsledky terorizmu môžu presiahnuť dosah opatrení na zmiernenie škôd jednotlivcov a firiem súkromného sektora. Záverom konštatujeme, že jednotlivci vo všeobecnosti očakávajú zásah vlády v podobe pomoci pre postihnutých teroristickým útokom a to nezávisle na existencií alebo neexistencií nejakého vládneho programu na krytie takýchto rizík a ex ante prísľubu vlády. Ex post mechanizmus kompenzácií je často kritizovaný za narastajúci problém neistoty a nevyrovnanosti pomoci pre postihnutých, ktorí utrpeli straty v dôsledku rôznych udalostí. Ex post forma pomoci sa navyše prejavuje veľmi škodlivým efektom vytláčania, keďže je vnímaná ako vládny program krytia rizík s nulovými nákladmi. Takáto forma odškodňovania spôsobuje aj stratu záujmu o znižovanie úrovne vystavenia riziku, lebo sa všeobecne očakáva, že vláda postihnutých odškodní bez ohľadu na výšku škôd. Realita Zatiaľ čo efekt vytláčania a strata záujmu o znižovanie úrovne rizika v dôsledku ex post pomoci sú nežiaduce, realita je však taká, že vlády budú pravdepodobne pokračovať v poskytovaní takejto podpory vzhľadom k možnosti výskytu neočakávaných udalostí a obyvatelia to budú naďalej od vlád očakávať. Pre vyriešenie tohto problému je potrebné dohliadať na jednotlivé súčasti ex post pomoci, aby boli čo najviac minimalizované nežiaduce efekty vytláčania súkromného sektora. Žiaduce je zdôrazňovať, že zakúpenie poistenia nebude znižovať výšku výplat v rámci ex post kompenzácií, ale naopak poistné plnenie bude predstavovať prostriedky navyše, ktoré je možné využiť na obnovu a rozvoj. Takúto formu odškodnenia by bolo navyše vhodné v pozitívnom zmysle naviazať na úroveň ex ante prijatých opatrení. Záver Úloha vlády pri finančných kompenzáciách škôd spôsobených teroristickými útokmi je stále veľmi diskutovanou a kontroverznou otázkou. Názory na ideálny model a intenzitu vládnych zásahov na trhu poistenia teroristických rizík v jednotlivých krajinách sú rôzne a nezriedka protichodné. Diskutovanou otázkou na národnej úrovni je tiež význam priamych alebo nepriamych intervencií. Vládne zásahy pri krytí teroristických rizík môžu mať rôzne formy a kombinácie v závislosti od oblasti a miery vystavenia tomuto riziku. Z časového hľadiska existujú dočasné aj dlhodobé vládne programy kompenzácií, na ktorých súkromné poisťovne participujú dobrovoľne alebo na obligatórnej báze. V každom prípade možno povedať, že neexistuje žiadne všeobecné riešenie krytia teroristických rizík, ktoré by mohli vlády v jednotlivých krajinách aplikovať. Celú štruktúru je nutné prispôsobovať špecifickým potrebám každého trhu. Akú časť rizika budú znášať individuálne a komerčné subjekty, poistný a zaistný trh, potenciálny investori na kapitálovom trhu a celková populácia daňovníkov, závisí na národných dohodách založených na faktoroch ako miera vystavenia riziku, ekonomická štruktúra, spoločenská a politická organizácia, hodnoty, ako aj od plánov optimalizácie v sociálnej oblasti. Reakcie jednotlivých činiteľov sú však ťažko predikovateľné. Zároveň, informácie a údaje o národnom trhu poistenia teroristických rizík aj o možných alternatívach sú obmedzené. Preto je nevyhnutné zefektívniť získavanie informácií, tvorbu analýz a plánov ako aj zabezpečiť systém výmeny informácií na trhu aj na medzinárodnej úrovni. Širšie využitie určitého stupňa nepriamych vládnych intervencií by mohlo povzbudiť iniciatívu súkromného poistného sektora hľadať nové možnosti riešení. POJISTNÝ OBZOR 9/

15 Vsouvislosti s podáváním vysvětlení vlastníkem vozidla ohledně toho, kdo s jeho vozidlem jel, což je typické u případů, kdy nějaký automatizovaný systém zachytí vozidlo, jehož řidič páchá přestupek a následně je vlastník vozidla vyzván k podání vysvětlení, kdo s vozidlem v dané době jel, vyvstala otázka, jak je to u vozidel firemních a kdo je čí osoba blízká. Vzhledem k tomu, že problematika možnosti odmítnout podat vysvětlení v případě, kdy by vlastník vozidla způsobil nebo mohl způsobit takovým vysvětlením nebezpečí stíhání pro přestupek osoby blízké, byla již často a mnohokrát diskutována, bude tento článek věnován častým dotazům, jak je v to v případě firemních vozidel. Nejprve pár citací: 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu. 60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. (který je oním shora citovaným zvláštním předpisem): Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým ( 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. 68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb.: Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem Osoba blízká a firemní auto blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. V souladu se shora uvedenými citacemi platí, že vlastník vozidla, který je předvolán, aby podal vysvětlení, kdo s jeho vozidlem jel, je oprávněn odmítnout podat takové vysvětlení, pokud řidičem byla osoba blízká, jak je uvedeno shora. U firemních vozidel je ale problém, že vlastníkem (provozovatelem) vozidla je zaměstnavatel (v lepším případě), v horším případě je vozidlo např. na operativní leasing a tento zaměstnavatel je právnickou osobou. Jestliže tento zaměstnavatel dává svým zaměstnancům, ať už jako firemní benefit nebo jako pracovní nástroj, služební auto a toto auto půjčí zaměstnanec své osobě blízké, pak pokud se tato osoba blízká tohoto zaměstnance dopustí přestupku, nemůže zaměstnavatel jakožto provozovatel vyzvaný k podání vysvětlení odmítnout podat vysvětlení s odkazem na osobu blízkou, protože např. manželka zaměstnance není osoba blízká zaměstnavatele jakožto právnické osoby. V takovém případě musí zaměstnavatel říct, kdo vozidlo řídil (navíc to i musí vědět, jinak riskuje pokutu až Kč). Fakt, že JUDr. Tomáš Beran vozidlo řídila osoba blízká zaměstnance, se nemůže uplatnit, neboť vždy je podstatný vztah provozovatele vozidla k řidiči. A ten v případě firemních vozidel (skoro) nikdy nemůže být v pozici osoby blízké. Napsal jsem skoro. Judikatura již totiž dospěla k závěru, že osobou blízkou právnické osoby, např. s. r. o., může být ten, jehož újmu by společnost považovala za Motoristické aktuality újmu vlastní, např. její většinový společník. Pokud bychom si tedy představili, že někdo má společnost, je jejím většinovým společníkem a na společnost je napsané auto a toto auto řídil tento společník, pak má společnost právo odmítnout vypovídat proti svému společníkovi. Ve všech ostatních případech to však odmítnout nemůže. A v tom tkví trochu nevýhoda firemních vozidel. Pojistné podvody v praxi Pojistné podvody v praxi Fingovaná nehoda O pojistných podvodech toho bylo zejména v posledních letech napsáno mnoho. Převážně se jednalo o pojistné podvody v souvislosti s fingovanými dopravními nehodami a v poslední době se stalo populární téma sebepoškozování useknutí nebo uříznutí prstů ruky za účelem získání pojistného plnění. Samozřejmě, že nejčastějšími pojistnými podvody jsou podvody v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a s havarijním pojištěním motorových vozidel. V uplynulém roce byla zaregistrována škodná událost dopravní nehoda, kterou měl zavinit řidič českého vozidla Škoda 120 v SRN tím, že svojí neopatrnou jízdou ohrozil řidiče protijedoucího vozidla VW Passat, který, aby zabránil přímému střetu vozidel, strhl svoje vozidlo mimo vozovku, a poškodil si ho. Vzhledem k turistickému ruchu a obchodu mezi jednotlivými státy to není nic až tak neobvyklého. Ke standardním postupům při prošetřování vytipovaných škodních událostí, mezi které nepochybně náleží nepřímé střety, k nimž dochází popsaným způsobem, patří prověřování vozidel zúčastněných na dopravní nehodě v databázi dopravních nehod vyšetřovaných policií, která je k dispozici v České kanceláři pojistitelů. Bylo tedy prověřeno jak vozidlo Škoda 120 pojištěného, tak vozidlo poškozeného, občana SRN. Při tomto šetření bylo zjištěno, že vozidlo VW Passat mělo krátce před dopravní nehodou v SRN nehodu v ČR, kterou zavinil řidič vozidla VW Passat, když vozidlo řídil pod vlivem alkoholu a pro německou pojišťovnu, kde měl vozidlo havarijně pojištěno, byla proto tato událost nelikvidní. A tak se tento občan SRN, který často navštěvoval své známé v ČR, s nimi dohodl a zinscenovali zmíněnou dopravní nehodu. Když pak byla porovnána fotodokumentace pořízená policií z nehody zaviněné vozidlem VW Passat na území ČR a fotodokumentaci údajného poškození tohoto vozidla při dopravní nehodě v SRN, bylo i laikovi zřejmé, že poškození jsou identická, a že se tito podvodníci ani nepokoušeli poškození vozidla VW Passat nějak pozměnit. Závěr byl tedy jednoznačný - nejedná se o pojistnou událost. (il) 16 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

16 Telegraficky ï Telegraficky Pojišťovací koncern UNIQA zavádí od července novou exkluzivní informační telefonickou službu UNIQA Companion pro své klienty, dostupnou zatím v sedmi zemích Evropy. Bude na ní možné získat užitečné informace pro nejrůznější situace, s nimiž může být člověk v běžném životě v tuzemsku i v zahraničí konfrontován, například na cestách, v domácnosti, při zdravotních obtížích nebo v kontaktu s úřady. UNIQA počítá s tím, že novou službu fungující v češtině využijí klienti pojišťovny zejména v období letních dovolených. Více viz (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 23. července 2007) Společnost Allianz SE dnes uspořádala v Budapešti tiskovou konferenci na téma současného demografického vývoje ve střední a východní Evropě. Při této příležitosti představily místní pobočky Allianz a Allianz Global Investors (AGI) svoji nejnovější studii o vývoji systémů důchodového zabezpečení v 11 zemích střední a východní Evropy. Více viz (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 23. července 2007) V prvním pololetí roku 2007 dosáhlo předepsané pojistné výše 3875 mil. Kč, z toho v životním pojištění to bylo 1172 mil. a v neživotním 2703 mil. Kč. Tyto výsledky patří k nejlepším za dobu moderní historie Generali v České republice a potvrzují tak významný růst pojišťovny nad pojistným trhem, komentuje čísla generální ředitel pojišťovny Generali Jaroslav Mlynář. Více viz (Z tiskové zprávy Generali Pojišťovny a. s. ze dne 25. července 2007) Nově mohou privátní klienti UNIQA pojišťovny, kteří budou mít více pojistných smluv, vstupovat do programu výhod Q-Partner. Tento program je na českém trhu pojištění jedinečný. Poprvé přináší klientům možnost dostat od své pojišťovny každoročně určitou částku zpět buď pojistné plnění za vzniklou škodu anebo tzv. bezeškodní bonus, což je část zaplaceného pojistného v případě, kdy žádná škoda nevznikne. Více viz (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 31. července 2007) Vienna Insurance Group ČR (Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna VIG ČR) vykázala za letošní první pololetí výrazný meziroční růst předepsaného pojistného o 1,24 mld. Kč, což je nejvíce na českém trhu. Kooperativa se na úspěšných pololetních výsledcích podílela meziročním růstem pojistného o 935 mil. Kč (6,7 %) a jako jediná z vedoucí trojky na trhu v ČR zvýšila oproti 1. pololetí 2006 svůj tržní podíl, který činil 23,05 %. Celkové předepsané pojistné Kooperativy za prvních šest měsíců 2007 činilo 14,95 mld. Kč, hrubý zisk dosáhl výše 717 mil. Kč. Podíl VIG ČR na českém pojistném trhu vzrostl za prvních šest měsíců t. r. na téměř 27 %. Více viz (Z tiskové zprávy Kooperativy, pojišťovny, a. s., ze dne 7. srpna 2007) Allianz pojišťovna hospodařila v I. pololetí 2007 s čistým ziskem 427,8 mil. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 13,7 %. Hrubé předepsané pojistné dosáhlo celkového objemu 5 mld. Kč, tedy stejně jako ve stejném období roku Allianz pojišťovna patří mezi tři největší pojišťovny působící v České republice. Více viz (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 7. srpna 2007) Připravila Eva Trojanová POJISTNÝ OBZOR 9/

17 Výkaznictví pojišťoven nejistoty přetrvávají levantnější systém pro účetnictví v životním pojištění. Dosud publikované mezery v principech EEV však ukazují, že určité otázky neřeší. A zůstává velká pružnost pro rozhodnutí, jak aplikovat novou metodologii. Program Solvency II Evropské komise také souvisí s oceňováním závazků, protože jejich výpočet je klíčovým pro určení kapitálové přiměřenosti. Přestože se předpokládá publikování návrhu systému v polovině roku 2007, formální zavedení je ještě několik let před námi. Jak mají pojistitelé na tyto nejistoty reagovat? Vzhledem ke způsobu, jakým byl IFRS zavedený, zatím jen málo společností zavedlo nové základní systémové architektury. Ve většině případů jsou požadavky IFRS uspokojovány přidanými a ad- hoc procesy, typicky spoléhajícími na tabulkové procesory a stávající informační systémy. Toto řešení přináší další významná rizika, protože neposkytuje dostatek informací pro požadované údaje. Navíc jsou finanční funkce pod velkým tlakem stále se měnících a stále náročnějších regulačních požadavků. Faktem je, že současné systémy a procesy jsou v tomto nestabilním prostředí neuspokojivé a ani neprodukují smysluplné hodnoty, které by mohly zlepšit řízení. Je lákavé konstatovat, že nic smysluplného se nemůže nebo nemá dělat, dokud nebudou známy všechny podrobnosti nových vykazovacích režimů. To by ale bylo ignorováním rostoucích rizik v současné situaci. Pojišťovny proto budou muset v příštích měsících čelit některým strategickým rozhodnutím: z Jak mají reagovat na návrhy posunout dále IFRS Phase II a Solvency II? z Mají zavést nějaký způsob vykazování objektivní hodnoty, který bude pravděpodobně konzistentní s návrhy IFRS Phase II a Solvency II? z Kdy mají plánovat nový IT systém? Finanční výkaznictví pojišťoven se v příštích letech podstatně změní. Iniciativy, jakými jsou IFRS Phase II, Solvency II a EEV, vyvolají změny ve způsobech, jakými pojišťovny vykazují své výsledky. V mnoha případech budou mít dopad na používané systémy a na práci s informacemi. Dosud však zůstává velká nejistota, pokud jde o to, jak se tyto změny projeví a jak budou pojišťovny reagovat. V současnosti neexistují celosvětové standardy pro výkaznictví pojišťoven a srovnatelnost mezi společnostmi. Mezi různými národními a regionálními účetními a kapitálovými režimy jsou velké rozdíly. Pojišťovnictví se snaží rozvinout a aplikovat koncept EEV (European Embedded Value) ke zlepšení vykazování zisku v životním pojištění. To je ale jen částečné řešení. I v implementaci zásad EEV existují nekonzistence. Skutečnou pomocí není ani IFRS. Systém není koherentní, v neposlední řadě pokud jde o oceňování aktiv a závazků. Potřeba změny je jasná. Ale účetnictví v pojišťovnictví je komplexnější než účetnictví klasických podniků, a je předmětem nejistot a odhadů. Jádrem problému je, jak ocenit potenciální budoucí závazky, které mohou vzniknout z portfolia pojistek. Problémem je jednak to, že množství závazků je skutečně předmětem nejistoty, jednak příslušné časové měřítko, zejména v životním a úrazovém pojištění, kde jde často o celá desetiletí. Výsledkem je, že se mezinárodní orgány snaží vyvinout efektivní, konzistentní a všeobecně přijatelný systém. Zatímco většinové účetnictví zaznamenalo významný pokrok při implementaci nových standardů, účetnictví v pojišťovnictví zaostává. Zavedením IFRS v roce 2005 začal proces konvergence, ale při aplikaci na pojistné smlouvy zůstává systém nekonzistentní v práci s aktivy a závazky. Vývoj konceptu EEV, založeného na pojistně matematickém přístupu pro kvantifikaci budoucích závazků, je pokusem vytvořit rez Jak má být rozvíjen současný řídicí informační systém? Odpovědi budou záviset na posouzení rovnováhy rizik a návratnosti jednotlivými společnostmi. Platí jako vždy, že ti, kdo se rozhodnou správně, mohou dosáhnout lepšího postavení než konkurence. Naneštěstí to neusnadňuje stanovení správné strategie. Klíčovým strategickým rozhodnutím bude, jak společnosti integrují různé formy vykazování ří- JUDr. Vlasta Miklušáková, advokátka Spory z pojištění (K věcné příslušností soudů ve světle nejnovějšího judikátu) Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. NS 9 Cmo 18/2006 ze dne zřejmě vneslo definitivní jasno do otázky věcné příslušnosti soudu ve sporech z pojištění. 1. V minulosti rozhodovaly převážně krajské (městské) soudy spory z pojištění v prvním stupni podle 9 odst. 3 písm. r) o. s. ř., pokud pojištěným byl podnikatel a žalovaná částka přesahovala Kč. Zejména před velkou novelou o. s. ř. (zák. 30/2000 Sb.), ale i po ní, se vykládalo, že jde o vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, a to byl především důvod použití citovaného ustanovení. Judikatura byla tímto způsobem ustálena, ale přetrvávaly pochybnosti, byly vznášeny zejména námitky, že pojistně právní vztah je upraven zásadně občanským zákoníkem. Praxe jednala pak převážně podle tohoto stanoviska, i když ne všechny soudy a strany řízení ho zastávaly. 2. Uváděné rozhodnutí NS 9 Cmo 18/2006, na které měla vliv nejen skutečnost, že už zákonem zení rizik, kapitálu a závazků do jednoho integrovaného modelu, aby všechny tři oblasti byly postaveny na konzistentním základu Současně musí připravit také plán pro mimořádné případy, pokud by došlo ke zpožděním v implementaci návrhů. Jisté je jen to, že v příštích letech budou pojišťovny žít v náročné době. Pramen: KPMG Insurance Insights 2007 (La) č. 88/2003 Sb., účinným od (novela obchodního zákoníku), byl doplněn 261 obchodního zákoníku o odst. 7, podle něhož se pojistné vztahy vymezily jako neobchodní, ale i nová úprava pojištění. Zákon o pojistné smlouvě č. 37/ 2004 Sb. zcela nepochybně vylučuje možnost použití obchodního zákoníku na vztahy založené pojistnou smlouvou. Za těchto okolností je nelze označit za spory z obchodních závazkových vztahů a příslušný je v prvním stupni obecný soud žalovaného. Toto rozhodnutí je třeba přivítat. Účastníkům řízení sice bylo vesměs jedno, který soud bude věc projednávat, ale nebyla jistota, zda soud, kam bude žaloba podána, ji bude skutečně projednávat, zda nebude postoupena časem jinam, zda nedojde ke zbytečným průtahům. Obecné soudy nejsou také (pokud nejde o Prahu či Brno) tak zahlceny případy, jako soudy obchodní. I z tohoto hlediska může být nový judikát přínosem pro rychlejší vyřizování věcí. 18 POJISTNÝ OBZOR 9/2007

18 Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven Obdobně jako význačné světové finanční instituce také československé a později české banky a pojišťovny po generace shromažďovaly ve svých sbírkách díla předních výtvarných umělců. Prozíravá akviziční politika těchto institucí vedla k investicím posilujícím jejich prestiž, totiž do sbírek uměleckých děl, především malířských, grafik, plastik, soch, ale třeba i uměleckých fotografií. Mezi takové významné finanční domy u nás, v našem případě pojišťovny, patří na přední místo Česká pojišťovna a. s. a Kooperativa, pojišťovna, a. s. Důvodem pro vytváření hodnotných uměleckých sbírek nebyla jen potřeba okázale si vyzdobit prostory finančních domů nebo dobře a bezpečně uložit finanční prostředky. V mnoha případech tímto způsobem pojišťovny podporovaly talentované výtvarné umělce v počátcích jejich kariéry. Je chvályhodné, že sbírky nezůstávají skryty v depozitářích naopak, výtvarná díla jsou při různých příležitostech představována odborné i laické veřejnosti. Na této stránce vám budeme ve volném seriálu postupně představovat umělce, jejichž díla jsou ve sbírkách pojišťoven zastoupena. Poděkování patří příslušným zaměstnancům výše jmenovaných pojišťoven za nevšední ochotu, s jakou přistoupili ke spolupráci na tomto seriálu. František Bílek Ve sbírkách Kooperativy, pojišťovny, a. s., nejsou pouze obrazy a grafika, ale své místo zde má i drobná plastika. Tak zde můžeme nalézt i dvě díla výrazné individuality našeho výtvarného umění, sochaře, malíře a grafika FRANTIŠKA BÍLKA ( ). Zastoupen je plastikou Kristus v Emauzích (dřevo, 26 x 46 cm) a plastikou Vítězství ducha nad hmotou (bronz, výška 40 cm). Tvorba Františka Bílka má své čestné místo i v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Návštěvníci tady mohou obdivovat dřevořezbu z roku 1899 Kristus na kříži, vytvořenou z podnětu literáta Julia Zeyera. Nedaleko odtud u Chotkových sadů, v Mickiewiczově ulici č. 1, stojí jeho vila čp. 233, kterou si umělec sám navrhl, včetně vybavení interiérů. Byla mu domovem, ateliérem i galerií, chrámem jeho nesmrtelného díla. Narodil se 6. listopadu 1871 v Chýnově u Tábora. Právě v Táboře studoval na místním gymnáziu a po jeho absolvování odešel na malířskou akademii do Prahy. Zde v letech studoval u profesora Maxmiliána Pirnera a byl považován za veliký talent. Studia malby však nakonec zanechal a v souladu s touhou své duše po prostoru se věnoval sochařství a řezbářství. Po ukončení pražských studií se František Bílek díky stipendiu mecenáše Vojtěcha rytíře Lanny mohl vydat do Paříže. Tady také vytvořil svá první velká sousoší Golgota a Orba je naší viny trest. Studoval sochařství na akademii Colorosi u profesora Injaberta, ale nepochopením některých jeho stipendijních prací mu byl jeho pobyt v Paříži zrušen. V roce 1898 si Bílek postavil v jedné z postranních uliček svého rodného Chýnova pohodlné venkovské stavení, kterému dominuje prostorný světlý ateliér. Dům postavený z neomítnutých cihel je na venkovních stěnách ozdoben štukovými reliéfy. Bílek, který o domu něžně hovořil jako o chaloupce, se sem vždy rád vracel. Bylo to většinou v létě, aby zde nejen odpočíval, ale především tvořil. Tady také vznikal vzpomínaný monumentální Kristus na kříži pro pražskou katedrálu. Při práci na tomto díle nechával F. Bílek úmyslně otevřeny dveře svého ateliéru a se zájmem pozoroval reakce kolemjdoucích. Tímto způsobem se ujišťoval o správnosti svého uměleckého záměru. V roce 1902 se František Bílek oženil s Bertou Nečasovou a krátce poté se novomanželé přestěhovali natrvalo do Prahy. O osm let později vypracoval Bílek architektonický návrh na vlastní rodinnou vilu se sochařským ateliérem. Celý projekt prostupovala idea obilného pole, tu symbolizovala i rovná střecha objektu, první tohoto typu v Praze. Rovněž půdorys domu představoval stopu kosy v obilném lánu, sloupy vchodu byly stylizované klasy a podobné motivy byly četně zastoupeny i v interiérech. Vlastní stavba cihlové vily se realizovala v roce 1911 a Bílek, mystik a symbolista, neopomenul výtvarně dotvořit ani její sebemenší detail. Dokonce sám navrhl nejen nábytek, ale i systém vytápění celého objektu. Hlubokou stopu v Bílkově díle zanechalo, i přes rozdílnost věku, jeho přátelství s Juliem Zeyerem a později s básníkem Otokarem Březinou. Jeho básně ho inspirovaly k známým Slepcům a k sousoší Budoucí budovatelé. Vřelé styky udržoval s básníkem a spisovatelem Jakubem Demlem. V časopise Český svět z 23. srpna 1923 si můžeme přečíst, jakými vzletnými slovy básníka komentoval Bílkovo dílo Obětovaný, válečný památník padlým vojínům v Hořovicích. Velkou pozornost ve své sochařské tvorbě věnoval František Bílek rovněž funerální plastice. Několik jeho prací můžeme obdivovat i na Olšanských hřbitovech v Praze, stejně jako pomník Žal na rovu Václava Beneše Třebízského na Vyšehradě. Rovněž tak vytvořil i sousoší Tvůrce a jeho sestra Bolest právě pro svého přítele Otokara Březinu na jeho hrob v Jaroměřicích. Jedno ze stěžejních Bílkových děl si můžeme prohlédnout i u schodiště v zahradě před jeho pražskou vilou. Je to pískovcové sousoší Komenský se loučí s vlastí, opět dílo plné symboliky. Předlohou zde byla stejnojmenná Mistrova dřevořezba. Pro tuto plastiku z roku 1926 se tak dlouho nemohlo v Praze najít místo, až roztrpčený autor umístil sousoší na svůj pozemek. Podle původního záměru zde měla stát Bílkem vytvořená bronzová socha Mojžíše, kterou dnes najdeme v sousedství Staronové synagogy. Velký český sochař František Bílek zemřel v době druhé světové války, 13. října 1941, ve svém rodném Chýnově. Pohřben byl na místním hřbitově, jeho hrob zdobí monumentální plastika Modlitba nad hroby, jeho vlastní práce z roku Dům v Chýnově, ve kterém Galerie hlavního města Prahy i dříve udržovala expozici Bílkových děl, darovala této instituci v roce 1990 vnučka Františka Bílka, žijící trvale v USA, paní Alena Bártová. V pražské Bílkově vile byla rok po jeho smrti založena Bílkova galerie s expozicí jeho díla a zpřístupněn jeho ateliér. V roce 1963 pak velkoryse darovala celý objekt malířova manželka, paní Berta Bílková, městu Praze s představou, že se zde vytvoří trvalý Bílkův památník, včetně původního vybavení místností. Tento odkaz mohl nový majitel Galerie hlavního města Prahy z mnoha příčin takřka beze zbytku naplnit až v roce O dva roky později pak tato instituce otevřela pro veřejnost i první patro Bílkovy vily, jistě k potěše všech milovníků umění. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 9/

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA ČSOB POJIŠŤOVNA Pojištění Real Estate 4.12.2009 Skupina ČSOB 2 Pojištění v době hospodářské recese/krize Obecné zvláštnosti pojištění v této fázi ekonomického vývoje: 1. Zvyšování důležitosti pojištění

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM

ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM Ministerstvo financí České republiky Odbor Legislativa finančního trhu ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM Vyhodnocení veřejné konzultace věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem 30. července

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více