Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží 4 Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily 5 Příjezd svatého Martina se blíží 8 Lyžařský vlek bude ještě letos zrekonstruován 2

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami dalšího Slavkovského zpravodaje. V minulém měsíci proběhly, dnes již tradiční Slavkovské slavnosti. I přes nepřízeň počasí musím konstatovat, že se akce vydařila a poděkovat za účast a zájem vás - našich občanů. Věřím, že se vám program líbil. Fotogalerii z těchto slavností naleznete na dalších stránkách. I v minulém měsíci bylo realizováno mnoho investičních akcí, které jistě přispěly ke zlepšení života občanů. Jejich výčet, včetně fotografií, naleznete rovněž v tomto zpravodaji. Nejvýznamnější a dlouhodobě připravovanou investiční akcí byla rekonstrukce ul. Bezejmenné. Silnice byla zkolaudována a otevřena provozu dle plánu tedy 1. října.město má na tuto rekonstrukci 60měsíční záruku. V této lhůtě, v době, kdy jsou ještě příznivé klimatické podmínky, město uplatnilo záruku spočívající v úpravě/srovnání 4 kanálů ve střední části silnice do výše souvislého povrchu komunikace. Velmi významnou celorepublikovou událostí je volba nových členů zastupitelstva občany jakožto jednoho ze základních prvků demokracie. Výsledky komunálních voleb jste jistě netrpělivě očekávali, proto již pár hodin po ukončení hlasování jste si mohli zjistit na webových stránkách města, jak občané hlasovali. Informace a výsledky z těchto voleb naleznete rovněž zde. Chtěla bych tímto poděkovat všem voličům, kteří přišli do volebních místností a projevili svou vůli. Chtěla bych dále poděkovat těm, kteří mi svým hlasem projevili důvěru. Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města aktuálně Den se starostkou Dne 3. listopadu 2010 se od 15 do 17 hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Zpoplatnění herních zařízení Novela zákona o místních poplatcích umožňuje, kromě již dnes zpoplatněných výherních hracích přístrojů, nově zpoplatňovat všechna technická herní zařízení. Jedná se např. o tolik diskutované herní videoterminály. Protože se tato herní zařízení ve městě již delší dobu nacházejí, rozhodla rada města o přípravě příslušné vyhlášky, která umožní výběr poplatků i z těchto ostatních herních zařízení. Dle provedené analýzy je reálné tímto získat do rozpočtu města tis. Kč za rok. Horní Slavkov letos zrekonstruuje lyžařský vlek Bezplatná doprava občanů na hřbitov Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu občanů na místní hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin. Odjezd ze hřbitova zpět je dle dohody s řidičem. Blahopřejeme Koncem září se městu podařilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 1,3 mil. Kč na rekonstrukci hornoslavkovského lyžařského vleku. Rekonstrukce zahrnuje pořízení nové technologie vleku včetně rekonstrukce stávající strojovny, přeložku vedení vysokého napětí. Pro zvýšení komfortu návštěvníků budou v blízkosti vleku vybudována čtyři parkovací stání a zpevněná plocha pro kiosek s občerstvením. S rekonstrukcí bude započato ještě v tomto roce tak, aby vlek mohl být občany užíván v lednu Na konci září oslavil osmdesáté narozeniny pan Eugen Sidó. K výročí mu společně s ředitelkou pečovatelské služby pogratulovala starostka města. Na dětských hřištích již platí zákaz kouření Dne nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 5/2010, která zakazuje kouření na veřejně přístupných dětských hřištích. Zákaz se týká těchto veřejně přístupných dětských hřišť: 1. v ul. U Lesoparku u bytového domu č. p. 747 a 707, 2. v ul. Bezejmenná u tzv. Rakety, 3. v ul. Zahradní u domu s č. p. 631, 4. v ul. Školní za domem č. p. 846, 5. v ul. Nad Výtopnou mezi bytovými domy č. p. 936 a 933, 6. na Kounici před domem č. p SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice výsledky voleb Kontakty na MěÚ Ve dnech proběhly volby do zastupitelstva Města Horní Slavkov. Vítězem voleb se stala ODS, která s výsledkem 36,16 % hlasů získala 7 mandátů v městském zastupitelstvu. Tři mandáty získala KSČM, dva ČSSD a po jednom mandátu obdrželi NEZ., TOP 09 a SZ. Volební účast ve městě dosáhla 41,94%, což znamená, že se voleb zúčastnilo celkem 1957 voličů. V tabulce jsou uvedeni zvolení zastupitelé včetně stranické příslušnosti a zvýrazněné jsou počty preferenčních hlasů daného kandidáta. kandidátní listina název Komunistická Čech a Moravy Komunistická Čech a Moravy Komunistická Čech a Moravy kandidát příjmení, jméno, tituly politická navrhující hlasy věk příslušnost abs. v % pořadí zvolení Štefková Naděžda 53 BEZPP KSČM 414 9,42 1 Horn Antonín 57 BEZPP KSČM 409 9,31 2 Peroutka Josef JUDr. 62 BEZPP KSČM 405 9,22 3 Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro NEZÁVISLÍ Kasal Martin 32 BEZPP NEZ ,47 1 TOP 09 Česká sociálně demokratická Česká sociálně demokratická Pleskačová Helena MUDr. Vildumetzová Jana Mgr. Mandelík Vidor Mgr. 61 BEZPP TOP , ODS ODS , ODS ODS 704 7,67 2 Svoboda Pavel 48 ODS ODS 645 7,03 3 Vlasák Tomáš 56 ODS ODS 520 5,66 4 Čavojský Petr Ing. 46 ODS ODS 656 7,15 5 Akrman Jáchym 37 ODS ODS 632 6,89 6 Čerňavská Maria Mgr. Heřmanová Monika Ing. 57 BEZPP ODS 594 6, BEZPP ČSSD 380 9,69 1 Bartoň František 58 ČSSD ČSSD 375 9,56 2 Strana zelených Straka Tomáš 36 BEZPP SZ 218 8,96 1 Ustavující zasedání zastupitelstva Dne 8. listopadu v 18. hod. se bude v Městském kulturním středisku konat ustavující zasedání zastupitelstva města s tímto programem: 1. složení slibu zastupitelů 2. volba starosty města 3. volby místostarosty města 4. volby členů Rady města 5. finanční a kontrolní výbor. Všichni občané jsou srdečně zváni. Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro odbor kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová vedoucí finančního odboru 2. patro Eva Bedečová pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města 2. patro Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití využijte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 informace městského úřadu Rozvoj města - obrazem Křižovatka ulic Školní, Nová, Hluboká směrem k OD Tesco byla již ve velmi špatném stavu, povrch byl přeťat již několika překopy. Nyní se dočkala nového souvislého povrchu a díky odfrézování stávajícího asfaltu zmizely velké nerovnosti. I cesta ke koupališti se po letech dočkala souvislejší opravy. V rámci rozšíření sportovních a volnočasových aktivit pro mladé, byla v lokalitě U rakety vytvořena z dotačních prostředků asfaltová plocha pro umístění skateových prvků. Pro zajištění větší bezpečnosti při průjezdu starým náměstím byly na komunikaci provedeny dvě značky upozorňující na nejvyšší povolenou rychlost. Městský dohlížecí kamerový systém byl rozšířen do starého náměstí, což umožní kontrolu příjezdu a výjezdu z města. Hasiči se po rekonstrukci interiéru zbrojnice dočkali nového povrchu před vjezdem, nejprve bylo opraveno odvodnění a doplněny poškozené panely, na které byl pak položen asfaltový povrch. U Tesca byl vybudován nový chodník vedoucí k dětskému hřišti. Spolu se souvislou opravou povrchu v ulici Bezejmenná byla součastně vyměněna všechna tělesa veřejného osvětlení za nové úspornější vzhlednější typy. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 slavkovské slavnosti Slavkovské slavnosti Fotoseriál Za účasti delegace z partnerského města Arzberg proběhly v sobotu 25. září již tradiční Slavkovské slavnosti. Počasí se sice nevydařilo, ale bohatý a zajímavý program tento rozmar přírody vykompenzoval. Během dne proběhla různá vystoupení dětí a dospělých z obou měst, byly vyhlášeny vítězky soutěže Rozkvetlé okno. Policisté, hasiči a vězeňská služba předvedli své dovednosti z oboru. V kulturním domě probíhala výstava fotografií a panenek. Součástí programu byl také křest a autogramiáda nového česko-německého průvodce, který vznikl ve spolupráci s partnerským městem Arzberg. Během dne vystoupili umělci Leona Machálková, Petr Rezek a známá kapela Gipsy.cz. Výherkyně soutěže Rozkvetlé okno rodinné domy. Zájemci o knížku Horní Slavkov - Arzberg si ji mohou vyzvednout na sekretariátu městského úřadu. Vystoupení našich dětí. Kapela Gipsy.cz. Nová cisternová hasičská stříkačka. Petr Rezek. Policie, hasiči a Vězeňská služba předvedli svá vystoupení z oboru. Vystoupení školní družiny Základní školy Nádražní - Super Star. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 5

6 aktuality Soutěž Rozkvetlé okno má své vítěze Druhý ročník soutěže Rozkvetlé okno již zná své vítěze. Vítězky byly vyhlášeny v rámci Slavkovských slavností, kde také z rukou starostky města převzaly peněžní poukázku. Vítězkám ještě jednou gratulujeme. V kategorii okna v bytových domech zvítězily: paní Renata Cigánková paní Martina Hampejsová Výherkyně kategorie bytové domy. paní Iveta Hrodějová paní Marie Jelínková paní Lucie Stajsková paní Milena Michalcová v kategorii okna v rodinných domech zvítězily: paní Renata Šebková paní Marie Pösingerová paní Alena Maschauerová paní Zdeňka Čedíková paní Mgr. Vlasta Kaprová DDM Lyžování v Alpách V době jarních prázdnin od 8. do pořádáme lyžařský zájezd do Itálie do střediska Pianni di Luzza. Cena zájezdu je pro jednotlivce od Kč Kč dle lůžek na pokoji. Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi- formou samoobslužné jídelny, skipas pro oblast Sappada (2x Sappada + 2x Ravascelatto), lůžkový autobus, každodenní dopravu na sjezdové tratě, úklid koupelny, lůžkoviny. Cena nezahrnuje pojištění léčebních výloh a služby (bazén, sauna, vířivka, posilovna, pára). Zájemci, hlaste se v DDM a ŠD nebo na tel. čísle Cesta za Ježíškem DDM připravuje akci Cesta za Ježíškem Boží Dar. Tato akce je připravena pro děti 1. st. ZŠ. Počet dětí je omezený. Zájemci hlaste se v DDM nebo na tel. čísle do Pronajímáme DDM nabízí prostory k pronájmu, např. konání dětských oslav, cvičení, konání burzy apod. Střípky z družiny Přišel podzim a děti z družiny se vrhly na sběr kaštanů, žaludů a šípků. Nyní všechny tyto podzimní plody sušíme, v zimě je odneseme zvěři do lesa na přilepšenou. Při procházkách pozorujeme nádherné zbarvení listnatých stromů a měnící se přírody. Listy javoru jsme si přinesli do družiny, vylisovali je a nyní je používáme jako modely při malování a kreslení. Děti se seznamují s podzimními pracemi na zahrádkách - pozorujeme sklizeň úrody, rytí záhonů, úklid zahrádek před zimou. Učíme se názvy právě kvetoucích květin. V naší družině se konala soutěž v modelování ovoce a zeleniny - ve všech odděleních se děti hodně snažily. Z jejich výrobků máme hezkou výstavu. Další výtvarná soutěž nesla název Podzim v přírodě - výsledné práce dětí zdobí chodbu i šatny. Přichází doba, kdy se děti více věnují četbě a prohlížení obrázkových knih a dětských časopisů. Vyprávíme si nejen o přírodě, ale i o dění ve škole - prvňáčci jsou plni nových dojmů a rádi se o ně podělí s novými kamarády. Za DDM a ŠD Pikusová, Činčurová A N K E T N Í L Í S T E K Město Horní Slavkov Cena města Horní Slavkov za rok 2010 Jméno kandidáta:... Důvod: Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout svého kandidáta na Cenu města Horní Slavkov za rok Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání zvolí z navržených kandidátů letošního držitele. Vítěz si cenu převezme na Reprezentačním plese města Horní Slavkov. Anketní lístky odevzdávejte v obálce označené Cena města na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově nebo ji zašlete na adresu: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634, Horní Slavkov. Anketní lístky lze odevzdávat do 8. prosince SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 školství ZŠ Školní informuje Zahájili jsme úspěšně Tak nám opět začala škola. První školní den připomínal spíše listopad než září, ale přes nepřízeň počasí se před školní budovou shromáždili naši žáci, někteří doprovázeni rodiči. Zatímco na tvářích prvňáčků bylo vidět nedočkavé očekávání, mnohé obličeje starších spolužáků už tak nadšené nebyly. První podzimní kulturní akcí, které se naše škola zúčastnila, byly Slavkovské slavnosti. Vystoupila na nich děvčata z pátých tříd (Šárka Prokopová, Tereza Sluková, Nikol Mikeschová, Zuzana Uhlíková, Jana Skurcoňáková, Terezie Čejková, Jana Havlová, Nicole Hanáková) se svými tanečky a herci z 5.B (Terezie Čejková, Kristína Urbánková, Dominik Petruška, Martin Savojský, Jarmila Vrábková, Jana Havlová, Nikola Slavíková, Jakub Němec, Alexandra Píchová, Vojtěch Pulter a Nicole Hanáková), kteří si připravili pohádkový muzikál. Město Horní Slavkov přivítalo na slavnostech také hosty z města Arzberg. Pedagogové z tohoto partnerského města navštívili i naši školu. Po krátkém přivítání paní ředitelkou si prohlédli třídy na 1.stupni, ochutnali výborné domácí koláče, zajímali se o vystavené učebnice, upoutaly je práce našich dětí, včetně nástěnek o životě v dalekých zemích, které žáci vytvořili v projektu Děti a Země. Naši kolegové z Arzbergu ocenili barevnost a krásnou výzdobu tříd, originalitu vystavených výtvarných prací i nápaditost pomůcek na výuku, se kterými je naše paní učitelky seznámily. Věříme, že se jim u nás líbilo. A jak si vedou na začátku školního roku naši sportovci? Na konci září je čekalo okresní kolo atletického čtyřboje v Chodově. Mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Lucie Čapuchová a Jennifer Tillová (7.A) vybojovaly pěkné čtvrté místo. Jejich starší spolužačky Nikola Bodnárová, Jaroslava Karabinová (9.B), Romana Hylská, Kateřina Váchová (9.A) a Tereza Karhanová (8.A) vybojovaly třetí příčku. Starší chlapci Josef Čečák, Rostislav Zelený (9.B), Jakub Šramko, Ondřej Veselý (9.A) a Miroslav Homola (8.B) získali místo třetí. Největší radost nám udělali svým krásným vítězstvím mladší žáci Martin Hlinka, Martin Kozej, Jan Rozhon, Jiří Prágr a Ondřej Štěpánek ze sedmé třídy. Krajského kola se zúčastnil tým starších žáků ve stejném složení. Chlapci přivezli další pohár, tentokráte za místo třetí. Blahopřejeme. V okresním závodě v přespolním běhu si mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Pavlína Burdová, Jennifer Tillová (7.A) a Markéta Bacherová (6.A) doběhly pro 5. místo. Mladší žáci Martin Hlinka, Jiří Prágr, Ondřej Štěpánek, Martin Kozej (7.A) a Josef Hlinka (6.B) se umístili na 4. příčce. Sedmé místo připadlo žákyním osmých a devátých ročníků Kristýně Štinglové, Romaně Hylské, Kateřině Váchové, Andree Hladíkové a Tereze Karhanové. Starší žáci Rostislav Zelený, Jakub Šramko, Miroslav Homola, Ondřej Veselý a Josef Čečák z devátých ročníků byli pátí. Začal nový školní rok a vkročili jsme do něj úspěšně. Jsme zvědaví, co dalšího nám přinese. Samozřejmě vás budeme o všem informovat. Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová MŠ Duhová kulička a IN-LINE školička Říjen v MŠ - DUHOVÉ KULIČ- CE je ve znamení sportu. Děti opět začaly jezdit bruslit na zimní stadion v Mariánských Lázních. Hlavní novinkou je IN-LINE BRUSLE- NÍ, kterého se děti účastní dopoledne pod vedením pedagogů s využitím nově vybudovaného skate parku pod Raketou. Malí sportovci už za sebou mají první hodinu, na které si střídavě vyzkoušeli stabilitu na jedné i na druhé noze. Pomocí ohrádek, o které se opírali, pak volně jezdili po ploše. Zdatnější děti zkoušely bruslit už i samy. Na příští hodinu už bude pro šikovné bruslaře nachystán slalom a jiné překážky. Nadšení dětí nebralo konce! Další fotografie a aktuální dění v MŠ si můžete prohlédnout na našich www stránkách: Kolektiv mateřské školy Duhová kulička 7

8 kultura, pozvánky v listopadu kino promítá: úterý 2.listopadu a hod. Karate Kid akční,140 min.,český dabing, přístupný Hrají: Jackie Chan, Taraji P. Henson, Jaden Smith pátek 5. listopadu a hod. Zatím spolu zatím živi akční komedie,109 min.,titulky Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Molla, Viola Davis úterý 9. listopadu17.00 a hod. Poslední vládce větru fantasy, 104 min.,český dabing HRAJÍ: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis úterý 16.listopadu a hod. středa 17. listopadu od hod KAJÍNEK akční, Thriller, od 15 let Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, pátek 19. listopadu a hod. Chlupatá odplata komedie,92min., titulky Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shields úterý 23.listopadu a hod. středa 24. listopadu od hod Román pro muže komedie, 100 min,od 12let Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová, Jan Budař, a další úterý 30. listopadu a hod. Jíst Meditovat Milovat komedie,140 min, titulky, přístupné Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis Loutkářský soubor Rolnička Vás srdečně zvena pásmo pohádek Tři prasátka Představení se uskuteční v neděli 14. listopadu od hodin v divadelním sále Městského kulturního střediska. Vstupné:10 Kč Vánoční trhy v Arzbergu Sobota 27. listopadu 2010 Odjezd autobusu, který zajistí odvoz občanů našeho města je ve hodin od radnice. Doprava je pro občany zdarma. Návrat dle domluvy. Zájemci ať se přihlásí na sekretariátu starostky města nebo em na adresu Telefon: Stánkový prodej Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, DDM, DD a ZuŠ H.Slavkov Lidové divadlo Tereza Marcela Slavíková z Křivoklátu Cesta splněných přání Lampiónový průvod Příjezd Martina na bílém koni Ohňostroj M ě sto Horní Slavkov ve spolupráci s městským kulturním střediskem vás zve na VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU III. setkání partnerských měst Horní Slavkov Arzberg Neděle 28. listopadu od 14:00 hodin 14: Staročeský jarmark Slavnostní zahájení výstavy betlémů Páter Jiří Majkov Vystoupení ZuŠ Horní Slavkov a Arzbergrg 0 Rozsvěcení vánočního stromečku Zpívání koled Řetěz přátelství Koncert skupiny Roháči Loket v MěKS Horní Slavkov, vstupné 70 Kč Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kultura, sport, inzerce Coca Cola kamion přijede do Horního Slavkova Děkujeme Dne bude opět v našem městě jako jediném v celém Karlovarském kraji Coca Cola kamion tentokráte ještě s bohatším programem pro děti. Podrobný program bude obsahem dalšího zpravodaje a bude zveřejněn i na webových stránkách města. poděkování: Město Horní Slavkov děkuje paní Zalubilové Marii z Kostelní ulice číslo popisné 169 za bezplatné poskytnutí elektrické energie potřebné k restaurování maleb v kapli Božího Těla. Moc děkuji paní starostce k osobnímu blahopřání k narozeninám. Helene Šmaheleová TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ Již tradičně ke konci školního roku naši mladí tenisté netrpělivě očekávají svůj oblíbený turnaj ve dvouhrách. Tenisové klání se odehrálo opět na místních kurtech v Horním Slavkově za poměrně hojné účasti jak samotných hráčů, tak rodičů a prarodičů. Country bál Městské kulturní středisko vás zve srdečně na Counry bál, který se bude konat v pátek 12. listopadu od hod. v tanečním sále Městského kulturního střediska: Vstupné 50 Kč, k tanci a poslechu hrají Tuláci z Ostrova. Za 111 bezpříspěvkových odběrů krve byl oceněn pan Vladimír Aubrecht. Na zasedání zastupitelstva města mu byl předán peněžitý dar ve výši 3000 Kč a knížka o Horním Slavkově. tenisové turnaje Počasí nám v posledních ročnících mimořádně přeje, není tomu jinak i letos, opět nebe bez mráčků. Turnaje se zúčastnilo osm pokročilých a čtyři začínající hráči. Osm zkušenějších borců předvádělo na kurtech vynikající výkony odpovídající předchozímu intenzivnímu tréninku. A jak to nakonec na stupních vítězů dopadlo a kdo si rozebral dvě sady medailí? Kvalitní oprava starožitného porcelánu, kameniny, keramiky. Restaurování obrazů a starožitných rámů. Tel Máte problémy s lupénkou a jinými kožními problémy? Vaše šance PŘÍJEM INZERCE: tel , mobil POKROČILÍ: Jakub Dvořák, Vojtěch Dvořák, Petr Peichl, Zdeněk Ertl, David Rašek, Kristína Vighová, Denisa Kaisrlíková, Jaroslav Šlégr. MÉNĚ OSTŘÍLENÍ: Jakub Vaněček, Andrea Fenderlová, Daniela Pospíšilová, Jan Charvát TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ se uskutečnil podzimní tenisový turnaj žáků. K poprázdninovému tenisovému klání dorazilo 7 mladých hráčů. Neodradilo je ani sychravé říjnové ráno. Pořadí se nám na stupních vítězů oproti minulé červnové soutěži nepatrně promíchalo. I tentokrát obdrželi všichni borci pěkné upomínkové předměty a medaile. zápis Monika Dvořáková POKROČILÍ: 1. Vojtěch Dvořák 2. Jakub Dvořák 3. Petr Peichl 4. Jiří Prágr ZAČÁTEČNÍCI: 1. Matěj Bari 2. Jan Gruber 3. Jakub Vaněček 9

10 inzerce Lékařské pohotovosti Lékařská služba první pomoci pro dospělé: všední den so, ne, svátky nemocnice v Sokolově, pavilon C, 3. patro, tel. č.: Lékařská služby první pomoci pro děti: všední den so, ne, svátky nemocnice v Sokolově, pavilon E, 3. patro, tel. č.: Zubní: budova vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: , všední den so, ne, svátky Stomatologická pohotovost na Sokolovsku: MUDr. Vlasáková A., Sokolov, M. Majerové MUDr. Hulešová O., Horní Slavkov, Dlouhá MUDr. Žifčák L., Sokolov, Vítkovská MUDr. Janů J., Kraslice, Dukelská 188/ MUDr. Kamenský J., Loket, T.G.M MUDr. Karásková H., Oloví, Potoční 285 Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na tel. č Tel. č. 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad provozuje speciální telefonní linku , na které lze získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době LSPP. Výstava panenek Výstava panenek a medvídků paní Věry Lázničkové z Nového Sedla je k vidění od do v pracovních dnech na půdě v MěKS Horní Slavkov. Vstup - 10 Kč Chebská nemocnice slaví stoleté výročí a chystá se na generální rekonstrukci Významné jubileum slaví v letošním roce chebská nemocnice, která je od roku 2006 součástí Karlovarské krajské nemocnice a.s. V srpnu uplynulo 100 let od doby, kdy pacienti v Chebu začali dostávat nejlepší dostupnou zdravotní péči v místě, kam můžeme jít i dnes. Stavba současné nemocnice začala vedlejšími budovy a následně i hlavní budovou v duchu baroka. Provoz v ní byl zahájen dne Během svého života prošla nemocnice jednou generální rekonstrukcí, a to po šedesáti letech svého fungování, v letech 1968 až Z hlavní budovy (dnes nese označení B ) zůstalo jen základní zdivo. Prostory byly kompletně předělány a přistavěno bylo i další patro. Takto slouží nemocnice dodnes. Druhou generální rekonstrukci chystá Karlovarský kraj v příštím roce a přijde celkem na 450 milionů Kč. V rámci první etapy bude sdružením firem Hochtief CZ rekonstruováno pravé křídlo budovy B za 120 milionů kč. Vybudován bude i spojovací koridor do budovy C, čímž se odstraní historický problém s transportem pacientů na CT přes otevřený dvůr. Práce by měly trvat, za plného provozu nemocnice, asi 14 měsíců. Vyjma rekonstrukce dojde také v příštím roce k výraznému doplnění přístrojové techniky a lůžek v rámci získané dotace kraje z fondů Evropské unie - ROP. V současné době chebská nemocnice disponuje 293 lůžky a pracuje v ní 392 zaměstnanců včetně 52 lékařů a 221 zdravotních sester. V roce 2009 bylo hospitalizováno pacientů a ambulantně bylo ošetřeno pacientů. Povinnosti po nehodě teď bereme na sebe Když vás někdo nabourá, stojí vás to mnoho času a energie. 1. Povinné ručení Bez povinností* vám po nehodě pomůže, ať jste viníkem, či poškozeným. Stačí jen vytočit Vyjednávání s pojišťovnou viníka nehody Bezplatný odtah nepojízdného vozidla až 500 km Zajištění a bezplatné zapůjčení náhradního vozidla po nehodě až na 3 dny Podrobnosti vám rádi představí zástupci České pojišťovny nebo je naleznete také na Rádi vám pomůžeme s převodem pojistky od stávající pojišťovny, a to včetně Vašeho bonusu! Stačí nás jen navštívit. Česká pojišťovna a.s. jednatelství Horní Slavkov Městský úřad - 3.patro Pondělí 11:00-17:00 Středa 11:00-17:00 Původní barokní podoba chebské nemocnice z roku * 1. Povinné ručení Bez povinností nezbavuje pojistníka, resp. pojištěného povinností vyplývajících z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň zákonných povinností účastníka dopravní nehody a dalších zákonných povinností. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce KLIENTSKÉ SLEVY a AKCE Věrnostní program EUKANUBA 6+1 ZDARMA Provozní doba: Po-Pá So-Ne 9-12 Dlouhá 1019, Horní Slavkov tel.: e -mail: AUTOBachmann... vždy š astný návrat AKCE LISTOPAD 2010 PNEUSERVIS přezutí + vyvážení pneumatik od 400,- do 500,- Kč VARTA autobaterie sleva 15% Kontrola + dobití AUTOBATERIÍ od 80,- Kč Výměna brzdové kapaliny SL6 speciální plničkou ATE na systémy ABS, ESP, ASR jen 780,- Kč Výměna chladicí kapaliny Fridex Diagnostika pro naše registr.zákazníky pouze 380,- Kč Zimní prohlídka vozu pouze 200,- Kč POZOR - Tento měsíc jedinečná šance při koupi vozu FORD FOCUS Kombi, r.v /16V nebo Sedan, r.v /16V, dostanete SKÚTR 50ccm za úžasných 9.900,- Kč (více informací na prodejně) Generální ípa partner: r: ilustrační foto Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020, Tel.: , Mob.: web: autobachmann.webnode.cz Otevřeno: Po-Pá: 8:00-17:00 hod., So: 9:00-12:00 hod. 11

12 inzerce CUKRÁRNA Jaroslava Frouzová tel.: Nabízíme: Dorty na objednávku dle přání zákazníka Zákusky Minizákusky Vánoční cukroví Svatební koláčky Objednávky na tel.: nebo na adrese: Kfely 87, Horní Slavkov (dům nad pomníkem) Po předchozí domluvě je možný dovoz domů. Děkujeme za Vaši důvěru. RPSN od 199,71% Stačí jednou zavolat! O 96O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce TOP09 a všichni kandidáti děkují všem příznivcům a voličům za podporu ve volbách. Spotřeba a emise CO 2 pro model Fusion 1.4 Duratec (80 k): město/mimo město/kombinovaná 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO 2: 154 g/km. Na nabídce se podílí FORD MOTOR k03-93x65_personal_cmyk.indd COMPANY, s.r.o., 1společně s participujícími autorizovanými partnery Ford Foto je pouze 14:23:51 ilustrační. Nabídka platí do nebo do vyprodání zásob. Pro financování vozu doporučujeme produkty z nabídky FordCredit. RPSN již od 0,91 %. Vyšlechtili jsme ideální spojení malých a velkých vozů Ford Fusion Comfort již od Kč! Velké vozy jsou prostorné, ale příliš nákladné. Malé vozy jsou levné, ale jejich výbava bývá nedostatečná. Co s tím? Nejlepší odpovědí je Ford Fusion nejprodávanější zahraniční vůz v ČR. S prostorným interiérem, snadnějším nastupováním a bohatou základní výbavou včetně klimatizace, rádia s CD a elektricky ovládaných předních oken. Vyzkoušejte si ho u nejbližšího prodejce Ford a užívejte si kombinaci toho nejlepšího z malých i velkých vozů. FordFusion Stará Ovčárna 2146, Sokolov Tel.: Feel the difference Vydalo Město Horní Slavkov Vyšlo 2. listopadu 2010, ročník XII, číslo 11 Náklad ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, H. Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Bc. Julie Charvátová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel ,

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Slavkovský 4. Masopustní průvody měly hojnou účast. str. 8. Chystáte se na slet čarodějnic? 30. dubna 2011 strana 7

Slavkovský 4. Masopustní průvody měly hojnou účast. str. 8. Chystáte se na slet čarodějnic? 30. dubna 2011 strana 7 Slavkovský 4 zpravodaj 2011 Chystáte se na slet čarodějnic? Sraz na náměstí 30. dubna 2011 strana 7 Masopustní průvody měly hojnou účast str. 8 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad

Více

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980 Základní informace Datum: Neděle 10. června 2012 08:00 - začátek prostorových zkoušek 10:00-12:00 Generálka 14:00 vystoupení Podrobnosti u rozpisu zkoušek a u programu hlavního dne - str.6 Pořadatel: Místo

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2 0 1 1 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 16.listopadu 2011. Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 CK TURISTA Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 5,6,7,8 - denní zájezd Lyžování v Alpách (navíc také předvánoční lyžování a vánoční lyžování) ve skvělých lyžařských

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47

INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47 INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47 Služby: - Odjezdy autobusů, Ordinace doktorů a úřady poběží na začátku každé hodiny. Novinky z obce: Valná hromada TJ SOKOL. Upozornění. Poplatky

Více

Z činnosti MÚ Krásno

Z činnosti MÚ Krásno Leden 2011 Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé, je tu konec prvního měsíce roku 2011. Pohledem z okna zjistíme, že paní Zima zdaleka neřekla své poslední slovo. V době, kdy jsme se z části vypořádali

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 24. 02. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více