Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží 4 Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily 5 Příjezd svatého Martina se blíží 8 Lyžařský vlek bude ještě letos zrekonstruován 2

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami dalšího Slavkovského zpravodaje. V minulém měsíci proběhly, dnes již tradiční Slavkovské slavnosti. I přes nepřízeň počasí musím konstatovat, že se akce vydařila a poděkovat za účast a zájem vás - našich občanů. Věřím, že se vám program líbil. Fotogalerii z těchto slavností naleznete na dalších stránkách. I v minulém měsíci bylo realizováno mnoho investičních akcí, které jistě přispěly ke zlepšení života občanů. Jejich výčet, včetně fotografií, naleznete rovněž v tomto zpravodaji. Nejvýznamnější a dlouhodobě připravovanou investiční akcí byla rekonstrukce ul. Bezejmenné. Silnice byla zkolaudována a otevřena provozu dle plánu tedy 1. října.město má na tuto rekonstrukci 60měsíční záruku. V této lhůtě, v době, kdy jsou ještě příznivé klimatické podmínky, město uplatnilo záruku spočívající v úpravě/srovnání 4 kanálů ve střední části silnice do výše souvislého povrchu komunikace. Velmi významnou celorepublikovou událostí je volba nových členů zastupitelstva občany jakožto jednoho ze základních prvků demokracie. Výsledky komunálních voleb jste jistě netrpělivě očekávali, proto již pár hodin po ukončení hlasování jste si mohli zjistit na webových stránkách města, jak občané hlasovali. Informace a výsledky z těchto voleb naleznete rovněž zde. Chtěla bych tímto poděkovat všem voličům, kteří přišli do volebních místností a projevili svou vůli. Chtěla bych dále poděkovat těm, kteří mi svým hlasem projevili důvěru. Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města aktuálně Den se starostkou Dne 3. listopadu 2010 se od 15 do 17 hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Zpoplatnění herních zařízení Novela zákona o místních poplatcích umožňuje, kromě již dnes zpoplatněných výherních hracích přístrojů, nově zpoplatňovat všechna technická herní zařízení. Jedná se např. o tolik diskutované herní videoterminály. Protože se tato herní zařízení ve městě již delší dobu nacházejí, rozhodla rada města o přípravě příslušné vyhlášky, která umožní výběr poplatků i z těchto ostatních herních zařízení. Dle provedené analýzy je reálné tímto získat do rozpočtu města tis. Kč za rok. Horní Slavkov letos zrekonstruuje lyžařský vlek Bezplatná doprava občanů na hřbitov Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu občanů na místní hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin. Odjezd ze hřbitova zpět je dle dohody s řidičem. Blahopřejeme Koncem září se městu podařilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 1,3 mil. Kč na rekonstrukci hornoslavkovského lyžařského vleku. Rekonstrukce zahrnuje pořízení nové technologie vleku včetně rekonstrukce stávající strojovny, přeložku vedení vysokého napětí. Pro zvýšení komfortu návštěvníků budou v blízkosti vleku vybudována čtyři parkovací stání a zpevněná plocha pro kiosek s občerstvením. S rekonstrukcí bude započato ještě v tomto roce tak, aby vlek mohl být občany užíván v lednu Na konci září oslavil osmdesáté narozeniny pan Eugen Sidó. K výročí mu společně s ředitelkou pečovatelské služby pogratulovala starostka města. Na dětských hřištích již platí zákaz kouření Dne nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 5/2010, která zakazuje kouření na veřejně přístupných dětských hřištích. Zákaz se týká těchto veřejně přístupných dětských hřišť: 1. v ul. U Lesoparku u bytového domu č. p. 747 a 707, 2. v ul. Bezejmenná u tzv. Rakety, 3. v ul. Zahradní u domu s č. p. 631, 4. v ul. Školní za domem č. p. 846, 5. v ul. Nad Výtopnou mezi bytovými domy č. p. 936 a 933, 6. na Kounici před domem č. p SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice výsledky voleb Kontakty na MěÚ Ve dnech proběhly volby do zastupitelstva Města Horní Slavkov. Vítězem voleb se stala ODS, která s výsledkem 36,16 % hlasů získala 7 mandátů v městském zastupitelstvu. Tři mandáty získala KSČM, dva ČSSD a po jednom mandátu obdrželi NEZ., TOP 09 a SZ. Volební účast ve městě dosáhla 41,94%, což znamená, že se voleb zúčastnilo celkem 1957 voličů. V tabulce jsou uvedeni zvolení zastupitelé včetně stranické příslušnosti a zvýrazněné jsou počty preferenčních hlasů daného kandidáta. kandidátní listina název Komunistická Čech a Moravy Komunistická Čech a Moravy Komunistická Čech a Moravy kandidát příjmení, jméno, tituly politická navrhující hlasy věk příslušnost abs. v % pořadí zvolení Štefková Naděžda 53 BEZPP KSČM 414 9,42 1 Horn Antonín 57 BEZPP KSČM 409 9,31 2 Peroutka Josef JUDr. 62 BEZPP KSČM 405 9,22 3 Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro NEZÁVISLÍ Kasal Martin 32 BEZPP NEZ ,47 1 TOP 09 Česká sociálně demokratická Česká sociálně demokratická Pleskačová Helena MUDr. Vildumetzová Jana Mgr. Mandelík Vidor Mgr. 61 BEZPP TOP , ODS ODS , ODS ODS 704 7,67 2 Svoboda Pavel 48 ODS ODS 645 7,03 3 Vlasák Tomáš 56 ODS ODS 520 5,66 4 Čavojský Petr Ing. 46 ODS ODS 656 7,15 5 Akrman Jáchym 37 ODS ODS 632 6,89 6 Čerňavská Maria Mgr. Heřmanová Monika Ing. 57 BEZPP ODS 594 6, BEZPP ČSSD 380 9,69 1 Bartoň František 58 ČSSD ČSSD 375 9,56 2 Strana zelených Straka Tomáš 36 BEZPP SZ 218 8,96 1 Ustavující zasedání zastupitelstva Dne 8. listopadu v 18. hod. se bude v Městském kulturním středisku konat ustavující zasedání zastupitelstva města s tímto programem: 1. složení slibu zastupitelů 2. volba starosty města 3. volby místostarosty města 4. volby členů Rady města 5. finanční a kontrolní výbor. Všichni občané jsou srdečně zváni. Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro odbor kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová vedoucí finančního odboru 2. patro Eva Bedečová pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města 2. patro Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití využijte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 informace městského úřadu Rozvoj města - obrazem Křižovatka ulic Školní, Nová, Hluboká směrem k OD Tesco byla již ve velmi špatném stavu, povrch byl přeťat již několika překopy. Nyní se dočkala nového souvislého povrchu a díky odfrézování stávajícího asfaltu zmizely velké nerovnosti. I cesta ke koupališti se po letech dočkala souvislejší opravy. V rámci rozšíření sportovních a volnočasových aktivit pro mladé, byla v lokalitě U rakety vytvořena z dotačních prostředků asfaltová plocha pro umístění skateových prvků. Pro zajištění větší bezpečnosti při průjezdu starým náměstím byly na komunikaci provedeny dvě značky upozorňující na nejvyšší povolenou rychlost. Městský dohlížecí kamerový systém byl rozšířen do starého náměstí, což umožní kontrolu příjezdu a výjezdu z města. Hasiči se po rekonstrukci interiéru zbrojnice dočkali nového povrchu před vjezdem, nejprve bylo opraveno odvodnění a doplněny poškozené panely, na které byl pak položen asfaltový povrch. U Tesca byl vybudován nový chodník vedoucí k dětskému hřišti. Spolu se souvislou opravou povrchu v ulici Bezejmenná byla součastně vyměněna všechna tělesa veřejného osvětlení za nové úspornější vzhlednější typy. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 slavkovské slavnosti Slavkovské slavnosti Fotoseriál Za účasti delegace z partnerského města Arzberg proběhly v sobotu 25. září již tradiční Slavkovské slavnosti. Počasí se sice nevydařilo, ale bohatý a zajímavý program tento rozmar přírody vykompenzoval. Během dne proběhla různá vystoupení dětí a dospělých z obou měst, byly vyhlášeny vítězky soutěže Rozkvetlé okno. Policisté, hasiči a vězeňská služba předvedli své dovednosti z oboru. V kulturním domě probíhala výstava fotografií a panenek. Součástí programu byl také křest a autogramiáda nového česko-německého průvodce, který vznikl ve spolupráci s partnerským městem Arzberg. Během dne vystoupili umělci Leona Machálková, Petr Rezek a známá kapela Gipsy.cz. Výherkyně soutěže Rozkvetlé okno rodinné domy. Zájemci o knížku Horní Slavkov - Arzberg si ji mohou vyzvednout na sekretariátu městského úřadu. Vystoupení našich dětí. Kapela Gipsy.cz. Nová cisternová hasičská stříkačka. Petr Rezek. Policie, hasiči a Vězeňská služba předvedli svá vystoupení z oboru. Vystoupení školní družiny Základní školy Nádražní - Super Star. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 5

6 aktuality Soutěž Rozkvetlé okno má své vítěze Druhý ročník soutěže Rozkvetlé okno již zná své vítěze. Vítězky byly vyhlášeny v rámci Slavkovských slavností, kde také z rukou starostky města převzaly peněžní poukázku. Vítězkám ještě jednou gratulujeme. V kategorii okna v bytových domech zvítězily: paní Renata Cigánková paní Martina Hampejsová Výherkyně kategorie bytové domy. paní Iveta Hrodějová paní Marie Jelínková paní Lucie Stajsková paní Milena Michalcová v kategorii okna v rodinných domech zvítězily: paní Renata Šebková paní Marie Pösingerová paní Alena Maschauerová paní Zdeňka Čedíková paní Mgr. Vlasta Kaprová DDM Lyžování v Alpách V době jarních prázdnin od 8. do pořádáme lyžařský zájezd do Itálie do střediska Pianni di Luzza. Cena zájezdu je pro jednotlivce od Kč Kč dle lůžek na pokoji. Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi- formou samoobslužné jídelny, skipas pro oblast Sappada (2x Sappada + 2x Ravascelatto), lůžkový autobus, každodenní dopravu na sjezdové tratě, úklid koupelny, lůžkoviny. Cena nezahrnuje pojištění léčebních výloh a služby (bazén, sauna, vířivka, posilovna, pára). Zájemci, hlaste se v DDM a ŠD nebo na tel. čísle Cesta za Ježíškem DDM připravuje akci Cesta za Ježíškem Boží Dar. Tato akce je připravena pro děti 1. st. ZŠ. Počet dětí je omezený. Zájemci hlaste se v DDM nebo na tel. čísle do Pronajímáme DDM nabízí prostory k pronájmu, např. konání dětských oslav, cvičení, konání burzy apod. Střípky z družiny Přišel podzim a děti z družiny se vrhly na sběr kaštanů, žaludů a šípků. Nyní všechny tyto podzimní plody sušíme, v zimě je odneseme zvěři do lesa na přilepšenou. Při procházkách pozorujeme nádherné zbarvení listnatých stromů a měnící se přírody. Listy javoru jsme si přinesli do družiny, vylisovali je a nyní je používáme jako modely při malování a kreslení. Děti se seznamují s podzimními pracemi na zahrádkách - pozorujeme sklizeň úrody, rytí záhonů, úklid zahrádek před zimou. Učíme se názvy právě kvetoucích květin. V naší družině se konala soutěž v modelování ovoce a zeleniny - ve všech odděleních se děti hodně snažily. Z jejich výrobků máme hezkou výstavu. Další výtvarná soutěž nesla název Podzim v přírodě - výsledné práce dětí zdobí chodbu i šatny. Přichází doba, kdy se děti více věnují četbě a prohlížení obrázkových knih a dětských časopisů. Vyprávíme si nejen o přírodě, ale i o dění ve škole - prvňáčci jsou plni nových dojmů a rádi se o ně podělí s novými kamarády. Za DDM a ŠD Pikusová, Činčurová A N K E T N Í L Í S T E K Město Horní Slavkov Cena města Horní Slavkov za rok 2010 Jméno kandidáta:... Důvod: Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout svého kandidáta na Cenu města Horní Slavkov za rok Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání zvolí z navržených kandidátů letošního držitele. Vítěz si cenu převezme na Reprezentačním plese města Horní Slavkov. Anketní lístky odevzdávejte v obálce označené Cena města na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově nebo ji zašlete na adresu: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634, Horní Slavkov. Anketní lístky lze odevzdávat do 8. prosince SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 školství ZŠ Školní informuje Zahájili jsme úspěšně Tak nám opět začala škola. První školní den připomínal spíše listopad než září, ale přes nepřízeň počasí se před školní budovou shromáždili naši žáci, někteří doprovázeni rodiči. Zatímco na tvářích prvňáčků bylo vidět nedočkavé očekávání, mnohé obličeje starších spolužáků už tak nadšené nebyly. První podzimní kulturní akcí, které se naše škola zúčastnila, byly Slavkovské slavnosti. Vystoupila na nich děvčata z pátých tříd (Šárka Prokopová, Tereza Sluková, Nikol Mikeschová, Zuzana Uhlíková, Jana Skurcoňáková, Terezie Čejková, Jana Havlová, Nicole Hanáková) se svými tanečky a herci z 5.B (Terezie Čejková, Kristína Urbánková, Dominik Petruška, Martin Savojský, Jarmila Vrábková, Jana Havlová, Nikola Slavíková, Jakub Němec, Alexandra Píchová, Vojtěch Pulter a Nicole Hanáková), kteří si připravili pohádkový muzikál. Město Horní Slavkov přivítalo na slavnostech také hosty z města Arzberg. Pedagogové z tohoto partnerského města navštívili i naši školu. Po krátkém přivítání paní ředitelkou si prohlédli třídy na 1.stupni, ochutnali výborné domácí koláče, zajímali se o vystavené učebnice, upoutaly je práce našich dětí, včetně nástěnek o životě v dalekých zemích, které žáci vytvořili v projektu Děti a Země. Naši kolegové z Arzbergu ocenili barevnost a krásnou výzdobu tříd, originalitu vystavených výtvarných prací i nápaditost pomůcek na výuku, se kterými je naše paní učitelky seznámily. Věříme, že se jim u nás líbilo. A jak si vedou na začátku školního roku naši sportovci? Na konci září je čekalo okresní kolo atletického čtyřboje v Chodově. Mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Lucie Čapuchová a Jennifer Tillová (7.A) vybojovaly pěkné čtvrté místo. Jejich starší spolužačky Nikola Bodnárová, Jaroslava Karabinová (9.B), Romana Hylská, Kateřina Váchová (9.A) a Tereza Karhanová (8.A) vybojovaly třetí příčku. Starší chlapci Josef Čečák, Rostislav Zelený (9.B), Jakub Šramko, Ondřej Veselý (9.A) a Miroslav Homola (8.B) získali místo třetí. Největší radost nám udělali svým krásným vítězstvím mladší žáci Martin Hlinka, Martin Kozej, Jan Rozhon, Jiří Prágr a Ondřej Štěpánek ze sedmé třídy. Krajského kola se zúčastnil tým starších žáků ve stejném složení. Chlapci přivezli další pohár, tentokráte za místo třetí. Blahopřejeme. V okresním závodě v přespolním běhu si mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Pavlína Burdová, Jennifer Tillová (7.A) a Markéta Bacherová (6.A) doběhly pro 5. místo. Mladší žáci Martin Hlinka, Jiří Prágr, Ondřej Štěpánek, Martin Kozej (7.A) a Josef Hlinka (6.B) se umístili na 4. příčce. Sedmé místo připadlo žákyním osmých a devátých ročníků Kristýně Štinglové, Romaně Hylské, Kateřině Váchové, Andree Hladíkové a Tereze Karhanové. Starší žáci Rostislav Zelený, Jakub Šramko, Miroslav Homola, Ondřej Veselý a Josef Čečák z devátých ročníků byli pátí. Začal nový školní rok a vkročili jsme do něj úspěšně. Jsme zvědaví, co dalšího nám přinese. Samozřejmě vás budeme o všem informovat. Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová MŠ Duhová kulička a IN-LINE školička Říjen v MŠ - DUHOVÉ KULIČ- CE je ve znamení sportu. Děti opět začaly jezdit bruslit na zimní stadion v Mariánských Lázních. Hlavní novinkou je IN-LINE BRUSLE- NÍ, kterého se děti účastní dopoledne pod vedením pedagogů s využitím nově vybudovaného skate parku pod Raketou. Malí sportovci už za sebou mají první hodinu, na které si střídavě vyzkoušeli stabilitu na jedné i na druhé noze. Pomocí ohrádek, o které se opírali, pak volně jezdili po ploše. Zdatnější děti zkoušely bruslit už i samy. Na příští hodinu už bude pro šikovné bruslaře nachystán slalom a jiné překážky. Nadšení dětí nebralo konce! Další fotografie a aktuální dění v MŠ si můžete prohlédnout na našich www stránkách: Kolektiv mateřské školy Duhová kulička 7

8 kultura, pozvánky v listopadu kino promítá: úterý 2.listopadu a hod. Karate Kid akční,140 min.,český dabing, přístupný Hrají: Jackie Chan, Taraji P. Henson, Jaden Smith pátek 5. listopadu a hod. Zatím spolu zatím živi akční komedie,109 min.,titulky Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Molla, Viola Davis úterý 9. listopadu17.00 a hod. Poslední vládce větru fantasy, 104 min.,český dabing HRAJÍ: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis úterý 16.listopadu a hod. středa 17. listopadu od hod KAJÍNEK akční, Thriller, od 15 let Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, pátek 19. listopadu a hod. Chlupatá odplata komedie,92min., titulky Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shields úterý 23.listopadu a hod. středa 24. listopadu od hod Román pro muže komedie, 100 min,od 12let Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová, Jan Budař, a další úterý 30. listopadu a hod. Jíst Meditovat Milovat komedie,140 min, titulky, přístupné Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis Loutkářský soubor Rolnička Vás srdečně zvena pásmo pohádek Tři prasátka Představení se uskuteční v neděli 14. listopadu od hodin v divadelním sále Městského kulturního střediska. Vstupné:10 Kč Vánoční trhy v Arzbergu Sobota 27. listopadu 2010 Odjezd autobusu, který zajistí odvoz občanů našeho města je ve hodin od radnice. Doprava je pro občany zdarma. Návrat dle domluvy. Zájemci ať se přihlásí na sekretariátu starostky města nebo em na adresu Telefon: Stánkový prodej Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, DDM, DD a ZuŠ H.Slavkov Lidové divadlo Tereza Marcela Slavíková z Křivoklátu Cesta splněných přání Lampiónový průvod Příjezd Martina na bílém koni Ohňostroj M ě sto Horní Slavkov ve spolupráci s městským kulturním střediskem vás zve na VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU III. setkání partnerských měst Horní Slavkov Arzberg Neděle 28. listopadu od 14:00 hodin 14: Staročeský jarmark Slavnostní zahájení výstavy betlémů Páter Jiří Majkov Vystoupení ZuŠ Horní Slavkov a Arzbergrg 0 Rozsvěcení vánočního stromečku Zpívání koled Řetěz přátelství Koncert skupiny Roháči Loket v MěKS Horní Slavkov, vstupné 70 Kč Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kultura, sport, inzerce Coca Cola kamion přijede do Horního Slavkova Děkujeme Dne bude opět v našem městě jako jediném v celém Karlovarském kraji Coca Cola kamion tentokráte ještě s bohatším programem pro děti. Podrobný program bude obsahem dalšího zpravodaje a bude zveřejněn i na webových stránkách města. poděkování: Město Horní Slavkov děkuje paní Zalubilové Marii z Kostelní ulice číslo popisné 169 za bezplatné poskytnutí elektrické energie potřebné k restaurování maleb v kapli Božího Těla. Moc děkuji paní starostce k osobnímu blahopřání k narozeninám. Helene Šmaheleová TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ Již tradičně ke konci školního roku naši mladí tenisté netrpělivě očekávají svůj oblíbený turnaj ve dvouhrách. Tenisové klání se odehrálo opět na místních kurtech v Horním Slavkově za poměrně hojné účasti jak samotných hráčů, tak rodičů a prarodičů. Country bál Městské kulturní středisko vás zve srdečně na Counry bál, který se bude konat v pátek 12. listopadu od hod. v tanečním sále Městského kulturního střediska: Vstupné 50 Kč, k tanci a poslechu hrají Tuláci z Ostrova. Za 111 bezpříspěvkových odběrů krve byl oceněn pan Vladimír Aubrecht. Na zasedání zastupitelstva města mu byl předán peněžitý dar ve výši 3000 Kč a knížka o Horním Slavkově. tenisové turnaje Počasí nám v posledních ročnících mimořádně přeje, není tomu jinak i letos, opět nebe bez mráčků. Turnaje se zúčastnilo osm pokročilých a čtyři začínající hráči. Osm zkušenějších borců předvádělo na kurtech vynikající výkony odpovídající předchozímu intenzivnímu tréninku. A jak to nakonec na stupních vítězů dopadlo a kdo si rozebral dvě sady medailí? Kvalitní oprava starožitného porcelánu, kameniny, keramiky. Restaurování obrazů a starožitných rámů. Tel Máte problémy s lupénkou a jinými kožními problémy? Vaše šance PŘÍJEM INZERCE: tel , mobil POKROČILÍ: Jakub Dvořák, Vojtěch Dvořák, Petr Peichl, Zdeněk Ertl, David Rašek, Kristína Vighová, Denisa Kaisrlíková, Jaroslav Šlégr. MÉNĚ OSTŘÍLENÍ: Jakub Vaněček, Andrea Fenderlová, Daniela Pospíšilová, Jan Charvát TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ se uskutečnil podzimní tenisový turnaj žáků. K poprázdninovému tenisovému klání dorazilo 7 mladých hráčů. Neodradilo je ani sychravé říjnové ráno. Pořadí se nám na stupních vítězů oproti minulé červnové soutěži nepatrně promíchalo. I tentokrát obdrželi všichni borci pěkné upomínkové předměty a medaile. zápis Monika Dvořáková POKROČILÍ: 1. Vojtěch Dvořák 2. Jakub Dvořák 3. Petr Peichl 4. Jiří Prágr ZAČÁTEČNÍCI: 1. Matěj Bari 2. Jan Gruber 3. Jakub Vaněček 9

10 inzerce Lékařské pohotovosti Lékařská služba první pomoci pro dospělé: všední den so, ne, svátky nemocnice v Sokolově, pavilon C, 3. patro, tel. č.: Lékařská služby první pomoci pro děti: všední den so, ne, svátky nemocnice v Sokolově, pavilon E, 3. patro, tel. č.: Zubní: budova vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: , všední den so, ne, svátky Stomatologická pohotovost na Sokolovsku: MUDr. Vlasáková A., Sokolov, M. Majerové MUDr. Hulešová O., Horní Slavkov, Dlouhá MUDr. Žifčák L., Sokolov, Vítkovská MUDr. Janů J., Kraslice, Dukelská 188/ MUDr. Kamenský J., Loket, T.G.M MUDr. Karásková H., Oloví, Potoční 285 Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na tel. č Tel. č. 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad provozuje speciální telefonní linku , na které lze získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době LSPP. Výstava panenek Výstava panenek a medvídků paní Věry Lázničkové z Nového Sedla je k vidění od do v pracovních dnech na půdě v MěKS Horní Slavkov. Vstup - 10 Kč Chebská nemocnice slaví stoleté výročí a chystá se na generální rekonstrukci Významné jubileum slaví v letošním roce chebská nemocnice, která je od roku 2006 součástí Karlovarské krajské nemocnice a.s. V srpnu uplynulo 100 let od doby, kdy pacienti v Chebu začali dostávat nejlepší dostupnou zdravotní péči v místě, kam můžeme jít i dnes. Stavba současné nemocnice začala vedlejšími budovy a následně i hlavní budovou v duchu baroka. Provoz v ní byl zahájen dne Během svého života prošla nemocnice jednou generální rekonstrukcí, a to po šedesáti letech svého fungování, v letech 1968 až Z hlavní budovy (dnes nese označení B ) zůstalo jen základní zdivo. Prostory byly kompletně předělány a přistavěno bylo i další patro. Takto slouží nemocnice dodnes. Druhou generální rekonstrukci chystá Karlovarský kraj v příštím roce a přijde celkem na 450 milionů Kč. V rámci první etapy bude sdružením firem Hochtief CZ rekonstruováno pravé křídlo budovy B za 120 milionů kč. Vybudován bude i spojovací koridor do budovy C, čímž se odstraní historický problém s transportem pacientů na CT přes otevřený dvůr. Práce by měly trvat, za plného provozu nemocnice, asi 14 měsíců. Vyjma rekonstrukce dojde také v příštím roce k výraznému doplnění přístrojové techniky a lůžek v rámci získané dotace kraje z fondů Evropské unie - ROP. V současné době chebská nemocnice disponuje 293 lůžky a pracuje v ní 392 zaměstnanců včetně 52 lékařů a 221 zdravotních sester. V roce 2009 bylo hospitalizováno pacientů a ambulantně bylo ošetřeno pacientů. Povinnosti po nehodě teď bereme na sebe Když vás někdo nabourá, stojí vás to mnoho času a energie. 1. Povinné ručení Bez povinností* vám po nehodě pomůže, ať jste viníkem, či poškozeným. Stačí jen vytočit Vyjednávání s pojišťovnou viníka nehody Bezplatný odtah nepojízdného vozidla až 500 km Zajištění a bezplatné zapůjčení náhradního vozidla po nehodě až na 3 dny Podrobnosti vám rádi představí zástupci České pojišťovny nebo je naleznete také na Rádi vám pomůžeme s převodem pojistky od stávající pojišťovny, a to včetně Vašeho bonusu! Stačí nás jen navštívit. Česká pojišťovna a.s. jednatelství Horní Slavkov Městský úřad - 3.patro Pondělí 11:00-17:00 Středa 11:00-17:00 Původní barokní podoba chebské nemocnice z roku * 1. Povinné ručení Bez povinností nezbavuje pojistníka, resp. pojištěného povinností vyplývajících z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň zákonných povinností účastníka dopravní nehody a dalších zákonných povinností. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce KLIENTSKÉ SLEVY a AKCE Věrnostní program EUKANUBA 6+1 ZDARMA Provozní doba: Po-Pá So-Ne 9-12 Dlouhá 1019, Horní Slavkov tel.: e -mail: AUTOBachmann... vždy š astný návrat AKCE LISTOPAD 2010 PNEUSERVIS přezutí + vyvážení pneumatik od 400,- do 500,- Kč VARTA autobaterie sleva 15% Kontrola + dobití AUTOBATERIÍ od 80,- Kč Výměna brzdové kapaliny SL6 speciální plničkou ATE na systémy ABS, ESP, ASR jen 780,- Kč Výměna chladicí kapaliny Fridex Diagnostika pro naše registr.zákazníky pouze 380,- Kč Zimní prohlídka vozu pouze 200,- Kč POZOR - Tento měsíc jedinečná šance při koupi vozu FORD FOCUS Kombi, r.v /16V nebo Sedan, r.v /16V, dostanete SKÚTR 50ccm za úžasných 9.900,- Kč (více informací na prodejně) Generální ípa partner: r: ilustrační foto Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020, Tel.: , Mob.: web: autobachmann.webnode.cz Otevřeno: Po-Pá: 8:00-17:00 hod., So: 9:00-12:00 hod. 11

12 inzerce CUKRÁRNA Jaroslava Frouzová tel.: Nabízíme: Dorty na objednávku dle přání zákazníka Zákusky Minizákusky Vánoční cukroví Svatební koláčky Objednávky na tel.: nebo na adrese: Kfely 87, Horní Slavkov (dům nad pomníkem) Po předchozí domluvě je možný dovoz domů. Děkujeme za Vaši důvěru. RPSN od 199,71% Stačí jednou zavolat! O 96O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce TOP09 a všichni kandidáti děkují všem příznivcům a voličům za podporu ve volbách. Spotřeba a emise CO 2 pro model Fusion 1.4 Duratec (80 k): město/mimo město/kombinovaná 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO 2: 154 g/km. Na nabídce se podílí FORD MOTOR k03-93x65_personal_cmyk.indd COMPANY, s.r.o., 1společně s participujícími autorizovanými partnery Ford Foto je pouze 14:23:51 ilustrační. Nabídka platí do nebo do vyprodání zásob. Pro financování vozu doporučujeme produkty z nabídky FordCredit. RPSN již od 0,91 %. Vyšlechtili jsme ideální spojení malých a velkých vozů Ford Fusion Comfort již od Kč! Velké vozy jsou prostorné, ale příliš nákladné. Malé vozy jsou levné, ale jejich výbava bývá nedostatečná. Co s tím? Nejlepší odpovědí je Ford Fusion nejprodávanější zahraniční vůz v ČR. S prostorným interiérem, snadnějším nastupováním a bohatou základní výbavou včetně klimatizace, rádia s CD a elektricky ovládaných předních oken. Vyzkoušejte si ho u nejbližšího prodejce Ford a užívejte si kombinaci toho nejlepšího z malých i velkých vozů. FordFusion Stará Ovčárna 2146, Sokolov Tel.: Feel the difference Vydalo Město Horní Slavkov Vyšlo 2. listopadu 2010, ročník XII, číslo 11 Náklad ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, H. Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Bc. Julie Charvátová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel ,

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6)

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6) Slavkovský 22012 zpravodaj Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples (čtěte na straně 6) úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami únorového zpravodaje města. Vánoční

Více

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Slavkovský zpravodaj 1 2010 Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Dvě velké rekonstrukce

Dvě velké rekonstrukce Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2010 ČÍSLO 10 Dvě velké rekonstrukce Opravy Rybníčku a Tyršova stadionu Noc otevřených dveří Hláska nabídla lidem neobvyklou prohlídku Slezská magistrála Výstavba

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 6 Červen 2014 Letní kino 13. 21. června KASS Chodov Chodovský svátek hudby 13. června 2014 Staroměstská ulice Školní akademie 3. ZŠ 23. června 2014 KASS Chodov Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma CHODOV

Více

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã 3 4 Promûny hrádeck ch hfibitovû Místa posledního odpočinku našich bližních si zaslouží pravidelnou péči a údržbu. V Hrádku nad Nisou se v posledních letech každým

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD Měsíčník obyvatel města Otrokovice Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008 ČESTNÉ UZNÁNÍ Společnost Westminster a Asociace

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více