Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží 4 Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily 5 Příjezd svatého Martina se blíží 8 Lyžařský vlek bude ještě letos zrekonstruován 2

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami dalšího Slavkovského zpravodaje. V minulém měsíci proběhly, dnes již tradiční Slavkovské slavnosti. I přes nepřízeň počasí musím konstatovat, že se akce vydařila a poděkovat za účast a zájem vás - našich občanů. Věřím, že se vám program líbil. Fotogalerii z těchto slavností naleznete na dalších stránkách. I v minulém měsíci bylo realizováno mnoho investičních akcí, které jistě přispěly ke zlepšení života občanů. Jejich výčet, včetně fotografií, naleznete rovněž v tomto zpravodaji. Nejvýznamnější a dlouhodobě připravovanou investiční akcí byla rekonstrukce ul. Bezejmenné. Silnice byla zkolaudována a otevřena provozu dle plánu tedy 1. října.město má na tuto rekonstrukci 60měsíční záruku. V této lhůtě, v době, kdy jsou ještě příznivé klimatické podmínky, město uplatnilo záruku spočívající v úpravě/srovnání 4 kanálů ve střední části silnice do výše souvislého povrchu komunikace. Velmi významnou celorepublikovou událostí je volba nových členů zastupitelstva občany jakožto jednoho ze základních prvků demokracie. Výsledky komunálních voleb jste jistě netrpělivě očekávali, proto již pár hodin po ukončení hlasování jste si mohli zjistit na webových stránkách města, jak občané hlasovali. Informace a výsledky z těchto voleb naleznete rovněž zde. Chtěla bych tímto poděkovat všem voličům, kteří přišli do volebních místností a projevili svou vůli. Chtěla bych dále poděkovat těm, kteří mi svým hlasem projevili důvěru. Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města aktuálně Den se starostkou Dne 3. listopadu 2010 se od 15 do 17 hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Zpoplatnění herních zařízení Novela zákona o místních poplatcích umožňuje, kromě již dnes zpoplatněných výherních hracích přístrojů, nově zpoplatňovat všechna technická herní zařízení. Jedná se např. o tolik diskutované herní videoterminály. Protože se tato herní zařízení ve městě již delší dobu nacházejí, rozhodla rada města o přípravě příslušné vyhlášky, která umožní výběr poplatků i z těchto ostatních herních zařízení. Dle provedené analýzy je reálné tímto získat do rozpočtu města tis. Kč za rok. Horní Slavkov letos zrekonstruuje lyžařský vlek Bezplatná doprava občanů na hřbitov Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu občanů na místní hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin. Odjezd ze hřbitova zpět je dle dohody s řidičem. Blahopřejeme Koncem září se městu podařilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 1,3 mil. Kč na rekonstrukci hornoslavkovského lyžařského vleku. Rekonstrukce zahrnuje pořízení nové technologie vleku včetně rekonstrukce stávající strojovny, přeložku vedení vysokého napětí. Pro zvýšení komfortu návštěvníků budou v blízkosti vleku vybudována čtyři parkovací stání a zpevněná plocha pro kiosek s občerstvením. S rekonstrukcí bude započato ještě v tomto roce tak, aby vlek mohl být občany užíván v lednu Na konci září oslavil osmdesáté narozeniny pan Eugen Sidó. K výročí mu společně s ředitelkou pečovatelské služby pogratulovala starostka města. Na dětských hřištích již platí zákaz kouření Dne nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 5/2010, která zakazuje kouření na veřejně přístupných dětských hřištích. Zákaz se týká těchto veřejně přístupných dětských hřišť: 1. v ul. U Lesoparku u bytového domu č. p. 747 a 707, 2. v ul. Bezejmenná u tzv. Rakety, 3. v ul. Zahradní u domu s č. p. 631, 4. v ul. Školní za domem č. p. 846, 5. v ul. Nad Výtopnou mezi bytovými domy č. p. 936 a 933, 6. na Kounici před domem č. p SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice výsledky voleb Kontakty na MěÚ Ve dnech proběhly volby do zastupitelstva Města Horní Slavkov. Vítězem voleb se stala ODS, která s výsledkem 36,16 % hlasů získala 7 mandátů v městském zastupitelstvu. Tři mandáty získala KSČM, dva ČSSD a po jednom mandátu obdrželi NEZ., TOP 09 a SZ. Volební účast ve městě dosáhla 41,94%, což znamená, že se voleb zúčastnilo celkem 1957 voličů. V tabulce jsou uvedeni zvolení zastupitelé včetně stranické příslušnosti a zvýrazněné jsou počty preferenčních hlasů daného kandidáta. kandidátní listina název Komunistická Čech a Moravy Komunistická Čech a Moravy Komunistická Čech a Moravy kandidát příjmení, jméno, tituly politická navrhující hlasy věk příslušnost abs. v % pořadí zvolení Štefková Naděžda 53 BEZPP KSČM 414 9,42 1 Horn Antonín 57 BEZPP KSČM 409 9,31 2 Peroutka Josef JUDr. 62 BEZPP KSČM 405 9,22 3 Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro NEZÁVISLÍ Kasal Martin 32 BEZPP NEZ ,47 1 TOP 09 Česká sociálně demokratická Česká sociálně demokratická Pleskačová Helena MUDr. Vildumetzová Jana Mgr. Mandelík Vidor Mgr. 61 BEZPP TOP , ODS ODS , ODS ODS 704 7,67 2 Svoboda Pavel 48 ODS ODS 645 7,03 3 Vlasák Tomáš 56 ODS ODS 520 5,66 4 Čavojský Petr Ing. 46 ODS ODS 656 7,15 5 Akrman Jáchym 37 ODS ODS 632 6,89 6 Čerňavská Maria Mgr. Heřmanová Monika Ing. 57 BEZPP ODS 594 6, BEZPP ČSSD 380 9,69 1 Bartoň František 58 ČSSD ČSSD 375 9,56 2 Strana zelených Straka Tomáš 36 BEZPP SZ 218 8,96 1 Ustavující zasedání zastupitelstva Dne 8. listopadu v 18. hod. se bude v Městském kulturním středisku konat ustavující zasedání zastupitelstva města s tímto programem: 1. složení slibu zastupitelů 2. volba starosty města 3. volby místostarosty města 4. volby členů Rady města 5. finanční a kontrolní výbor. Všichni občané jsou srdečně zváni. Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro odbor kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová vedoucí finančního odboru 2. patro Eva Bedečová pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města 2. patro Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití využijte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 informace městského úřadu Rozvoj města - obrazem Křižovatka ulic Školní, Nová, Hluboká směrem k OD Tesco byla již ve velmi špatném stavu, povrch byl přeťat již několika překopy. Nyní se dočkala nového souvislého povrchu a díky odfrézování stávajícího asfaltu zmizely velké nerovnosti. I cesta ke koupališti se po letech dočkala souvislejší opravy. V rámci rozšíření sportovních a volnočasových aktivit pro mladé, byla v lokalitě U rakety vytvořena z dotačních prostředků asfaltová plocha pro umístění skateových prvků. Pro zajištění větší bezpečnosti při průjezdu starým náměstím byly na komunikaci provedeny dvě značky upozorňující na nejvyšší povolenou rychlost. Městský dohlížecí kamerový systém byl rozšířen do starého náměstí, což umožní kontrolu příjezdu a výjezdu z města. Hasiči se po rekonstrukci interiéru zbrojnice dočkali nového povrchu před vjezdem, nejprve bylo opraveno odvodnění a doplněny poškozené panely, na které byl pak položen asfaltový povrch. U Tesca byl vybudován nový chodník vedoucí k dětskému hřišti. Spolu se souvislou opravou povrchu v ulici Bezejmenná byla součastně vyměněna všechna tělesa veřejného osvětlení za nové úspornější vzhlednější typy. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 slavkovské slavnosti Slavkovské slavnosti Fotoseriál Za účasti delegace z partnerského města Arzberg proběhly v sobotu 25. září již tradiční Slavkovské slavnosti. Počasí se sice nevydařilo, ale bohatý a zajímavý program tento rozmar přírody vykompenzoval. Během dne proběhla různá vystoupení dětí a dospělých z obou měst, byly vyhlášeny vítězky soutěže Rozkvetlé okno. Policisté, hasiči a vězeňská služba předvedli své dovednosti z oboru. V kulturním domě probíhala výstava fotografií a panenek. Součástí programu byl také křest a autogramiáda nového česko-německého průvodce, který vznikl ve spolupráci s partnerským městem Arzberg. Během dne vystoupili umělci Leona Machálková, Petr Rezek a známá kapela Gipsy.cz. Výherkyně soutěže Rozkvetlé okno rodinné domy. Zájemci o knížku Horní Slavkov - Arzberg si ji mohou vyzvednout na sekretariátu městského úřadu. Vystoupení našich dětí. Kapela Gipsy.cz. Nová cisternová hasičská stříkačka. Petr Rezek. Policie, hasiči a Vězeňská služba předvedli svá vystoupení z oboru. Vystoupení školní družiny Základní školy Nádražní - Super Star. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 5

6 aktuality Soutěž Rozkvetlé okno má své vítěze Druhý ročník soutěže Rozkvetlé okno již zná své vítěze. Vítězky byly vyhlášeny v rámci Slavkovských slavností, kde také z rukou starostky města převzaly peněžní poukázku. Vítězkám ještě jednou gratulujeme. V kategorii okna v bytových domech zvítězily: paní Renata Cigánková paní Martina Hampejsová Výherkyně kategorie bytové domy. paní Iveta Hrodějová paní Marie Jelínková paní Lucie Stajsková paní Milena Michalcová v kategorii okna v rodinných domech zvítězily: paní Renata Šebková paní Marie Pösingerová paní Alena Maschauerová paní Zdeňka Čedíková paní Mgr. Vlasta Kaprová DDM Lyžování v Alpách V době jarních prázdnin od 8. do pořádáme lyžařský zájezd do Itálie do střediska Pianni di Luzza. Cena zájezdu je pro jednotlivce od Kč Kč dle lůžek na pokoji. Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi- formou samoobslužné jídelny, skipas pro oblast Sappada (2x Sappada + 2x Ravascelatto), lůžkový autobus, každodenní dopravu na sjezdové tratě, úklid koupelny, lůžkoviny. Cena nezahrnuje pojištění léčebních výloh a služby (bazén, sauna, vířivka, posilovna, pára). Zájemci, hlaste se v DDM a ŠD nebo na tel. čísle Cesta za Ježíškem DDM připravuje akci Cesta za Ježíškem Boží Dar. Tato akce je připravena pro děti 1. st. ZŠ. Počet dětí je omezený. Zájemci hlaste se v DDM nebo na tel. čísle do Pronajímáme DDM nabízí prostory k pronájmu, např. konání dětských oslav, cvičení, konání burzy apod. Střípky z družiny Přišel podzim a děti z družiny se vrhly na sběr kaštanů, žaludů a šípků. Nyní všechny tyto podzimní plody sušíme, v zimě je odneseme zvěři do lesa na přilepšenou. Při procházkách pozorujeme nádherné zbarvení listnatých stromů a měnící se přírody. Listy javoru jsme si přinesli do družiny, vylisovali je a nyní je používáme jako modely při malování a kreslení. Děti se seznamují s podzimními pracemi na zahrádkách - pozorujeme sklizeň úrody, rytí záhonů, úklid zahrádek před zimou. Učíme se názvy právě kvetoucích květin. V naší družině se konala soutěž v modelování ovoce a zeleniny - ve všech odděleních se děti hodně snažily. Z jejich výrobků máme hezkou výstavu. Další výtvarná soutěž nesla název Podzim v přírodě - výsledné práce dětí zdobí chodbu i šatny. Přichází doba, kdy se děti více věnují četbě a prohlížení obrázkových knih a dětských časopisů. Vyprávíme si nejen o přírodě, ale i o dění ve škole - prvňáčci jsou plni nových dojmů a rádi se o ně podělí s novými kamarády. Za DDM a ŠD Pikusová, Činčurová A N K E T N Í L Í S T E K Město Horní Slavkov Cena města Horní Slavkov za rok 2010 Jméno kandidáta:... Důvod: Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout svého kandidáta na Cenu města Horní Slavkov za rok Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání zvolí z navržených kandidátů letošního držitele. Vítěz si cenu převezme na Reprezentačním plese města Horní Slavkov. Anketní lístky odevzdávejte v obálce označené Cena města na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově nebo ji zašlete na adresu: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634, Horní Slavkov. Anketní lístky lze odevzdávat do 8. prosince SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 školství ZŠ Školní informuje Zahájili jsme úspěšně Tak nám opět začala škola. První školní den připomínal spíše listopad než září, ale přes nepřízeň počasí se před školní budovou shromáždili naši žáci, někteří doprovázeni rodiči. Zatímco na tvářích prvňáčků bylo vidět nedočkavé očekávání, mnohé obličeje starších spolužáků už tak nadšené nebyly. První podzimní kulturní akcí, které se naše škola zúčastnila, byly Slavkovské slavnosti. Vystoupila na nich děvčata z pátých tříd (Šárka Prokopová, Tereza Sluková, Nikol Mikeschová, Zuzana Uhlíková, Jana Skurcoňáková, Terezie Čejková, Jana Havlová, Nicole Hanáková) se svými tanečky a herci z 5.B (Terezie Čejková, Kristína Urbánková, Dominik Petruška, Martin Savojský, Jarmila Vrábková, Jana Havlová, Nikola Slavíková, Jakub Němec, Alexandra Píchová, Vojtěch Pulter a Nicole Hanáková), kteří si připravili pohádkový muzikál. Město Horní Slavkov přivítalo na slavnostech také hosty z města Arzberg. Pedagogové z tohoto partnerského města navštívili i naši školu. Po krátkém přivítání paní ředitelkou si prohlédli třídy na 1.stupni, ochutnali výborné domácí koláče, zajímali se o vystavené učebnice, upoutaly je práce našich dětí, včetně nástěnek o životě v dalekých zemích, které žáci vytvořili v projektu Děti a Země. Naši kolegové z Arzbergu ocenili barevnost a krásnou výzdobu tříd, originalitu vystavených výtvarných prací i nápaditost pomůcek na výuku, se kterými je naše paní učitelky seznámily. Věříme, že se jim u nás líbilo. A jak si vedou na začátku školního roku naši sportovci? Na konci září je čekalo okresní kolo atletického čtyřboje v Chodově. Mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Lucie Čapuchová a Jennifer Tillová (7.A) vybojovaly pěkné čtvrté místo. Jejich starší spolužačky Nikola Bodnárová, Jaroslava Karabinová (9.B), Romana Hylská, Kateřina Váchová (9.A) a Tereza Karhanová (8.A) vybojovaly třetí příčku. Starší chlapci Josef Čečák, Rostislav Zelený (9.B), Jakub Šramko, Ondřej Veselý (9.A) a Miroslav Homola (8.B) získali místo třetí. Největší radost nám udělali svým krásným vítězstvím mladší žáci Martin Hlinka, Martin Kozej, Jan Rozhon, Jiří Prágr a Ondřej Štěpánek ze sedmé třídy. Krajského kola se zúčastnil tým starších žáků ve stejném složení. Chlapci přivezli další pohár, tentokráte za místo třetí. Blahopřejeme. V okresním závodě v přespolním běhu si mladší žákyně Zuzana Vaníková, Klára Zavadilová, Pavlína Burdová, Jennifer Tillová (7.A) a Markéta Bacherová (6.A) doběhly pro 5. místo. Mladší žáci Martin Hlinka, Jiří Prágr, Ondřej Štěpánek, Martin Kozej (7.A) a Josef Hlinka (6.B) se umístili na 4. příčce. Sedmé místo připadlo žákyním osmých a devátých ročníků Kristýně Štinglové, Romaně Hylské, Kateřině Váchové, Andree Hladíkové a Tereze Karhanové. Starší žáci Rostislav Zelený, Jakub Šramko, Miroslav Homola, Ondřej Veselý a Josef Čečák z devátých ročníků byli pátí. Začal nový školní rok a vkročili jsme do něj úspěšně. Jsme zvědaví, co dalšího nám přinese. Samozřejmě vás budeme o všem informovat. Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová MŠ Duhová kulička a IN-LINE školička Říjen v MŠ - DUHOVÉ KULIČ- CE je ve znamení sportu. Děti opět začaly jezdit bruslit na zimní stadion v Mariánských Lázních. Hlavní novinkou je IN-LINE BRUSLE- NÍ, kterého se děti účastní dopoledne pod vedením pedagogů s využitím nově vybudovaného skate parku pod Raketou. Malí sportovci už za sebou mají první hodinu, na které si střídavě vyzkoušeli stabilitu na jedné i na druhé noze. Pomocí ohrádek, o které se opírali, pak volně jezdili po ploše. Zdatnější děti zkoušely bruslit už i samy. Na příští hodinu už bude pro šikovné bruslaře nachystán slalom a jiné překážky. Nadšení dětí nebralo konce! Další fotografie a aktuální dění v MŠ si můžete prohlédnout na našich www stránkách: Kolektiv mateřské školy Duhová kulička 7

8 kultura, pozvánky v listopadu kino promítá: úterý 2.listopadu a hod. Karate Kid akční,140 min.,český dabing, přístupný Hrají: Jackie Chan, Taraji P. Henson, Jaden Smith pátek 5. listopadu a hod. Zatím spolu zatím živi akční komedie,109 min.,titulky Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Molla, Viola Davis úterý 9. listopadu17.00 a hod. Poslední vládce větru fantasy, 104 min.,český dabing HRAJÍ: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis úterý 16.listopadu a hod. středa 17. listopadu od hod KAJÍNEK akční, Thriller, od 15 let Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, pátek 19. listopadu a hod. Chlupatá odplata komedie,92min., titulky Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shields úterý 23.listopadu a hod. středa 24. listopadu od hod Román pro muže komedie, 100 min,od 12let Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová, Jan Budař, a další úterý 30. listopadu a hod. Jíst Meditovat Milovat komedie,140 min, titulky, přístupné Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis Loutkářský soubor Rolnička Vás srdečně zvena pásmo pohádek Tři prasátka Představení se uskuteční v neděli 14. listopadu od hodin v divadelním sále Městského kulturního střediska. Vstupné:10 Kč Vánoční trhy v Arzbergu Sobota 27. listopadu 2010 Odjezd autobusu, který zajistí odvoz občanů našeho města je ve hodin od radnice. Doprava je pro občany zdarma. Návrat dle domluvy. Zájemci ať se přihlásí na sekretariátu starostky města nebo em na adresu Telefon: Stánkový prodej Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, DDM, DD a ZuŠ H.Slavkov Lidové divadlo Tereza Marcela Slavíková z Křivoklátu Cesta splněných přání Lampiónový průvod Příjezd Martina na bílém koni Ohňostroj M ě sto Horní Slavkov ve spolupráci s městským kulturním střediskem vás zve na VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU III. setkání partnerských měst Horní Slavkov Arzberg Neděle 28. listopadu od 14:00 hodin 14: Staročeský jarmark Slavnostní zahájení výstavy betlémů Páter Jiří Majkov Vystoupení ZuŠ Horní Slavkov a Arzbergrg 0 Rozsvěcení vánočního stromečku Zpívání koled Řetěz přátelství Koncert skupiny Roháči Loket v MěKS Horní Slavkov, vstupné 70 Kč Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kultura, sport, inzerce Coca Cola kamion přijede do Horního Slavkova Děkujeme Dne bude opět v našem městě jako jediném v celém Karlovarském kraji Coca Cola kamion tentokráte ještě s bohatším programem pro děti. Podrobný program bude obsahem dalšího zpravodaje a bude zveřejněn i na webových stránkách města. poděkování: Město Horní Slavkov děkuje paní Zalubilové Marii z Kostelní ulice číslo popisné 169 za bezplatné poskytnutí elektrické energie potřebné k restaurování maleb v kapli Božího Těla. Moc děkuji paní starostce k osobnímu blahopřání k narozeninám. Helene Šmaheleová TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ Již tradičně ke konci školního roku naši mladí tenisté netrpělivě očekávají svůj oblíbený turnaj ve dvouhrách. Tenisové klání se odehrálo opět na místních kurtech v Horním Slavkově za poměrně hojné účasti jak samotných hráčů, tak rodičů a prarodičů. Country bál Městské kulturní středisko vás zve srdečně na Counry bál, který se bude konat v pátek 12. listopadu od hod. v tanečním sále Městského kulturního střediska: Vstupné 50 Kč, k tanci a poslechu hrají Tuláci z Ostrova. Za 111 bezpříspěvkových odběrů krve byl oceněn pan Vladimír Aubrecht. Na zasedání zastupitelstva města mu byl předán peněžitý dar ve výši 3000 Kč a knížka o Horním Slavkově. tenisové turnaje Počasí nám v posledních ročnících mimořádně přeje, není tomu jinak i letos, opět nebe bez mráčků. Turnaje se zúčastnilo osm pokročilých a čtyři začínající hráči. Osm zkušenějších borců předvádělo na kurtech vynikající výkony odpovídající předchozímu intenzivnímu tréninku. A jak to nakonec na stupních vítězů dopadlo a kdo si rozebral dvě sady medailí? Kvalitní oprava starožitného porcelánu, kameniny, keramiky. Restaurování obrazů a starožitných rámů. Tel Máte problémy s lupénkou a jinými kožními problémy? Vaše šance PŘÍJEM INZERCE: tel , mobil POKROČILÍ: Jakub Dvořák, Vojtěch Dvořák, Petr Peichl, Zdeněk Ertl, David Rašek, Kristína Vighová, Denisa Kaisrlíková, Jaroslav Šlégr. MÉNĚ OSTŘÍLENÍ: Jakub Vaněček, Andrea Fenderlová, Daniela Pospíšilová, Jan Charvát TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ se uskutečnil podzimní tenisový turnaj žáků. K poprázdninovému tenisovému klání dorazilo 7 mladých hráčů. Neodradilo je ani sychravé říjnové ráno. Pořadí se nám na stupních vítězů oproti minulé červnové soutěži nepatrně promíchalo. I tentokrát obdrželi všichni borci pěkné upomínkové předměty a medaile. zápis Monika Dvořáková POKROČILÍ: 1. Vojtěch Dvořák 2. Jakub Dvořák 3. Petr Peichl 4. Jiří Prágr ZAČÁTEČNÍCI: 1. Matěj Bari 2. Jan Gruber 3. Jakub Vaněček 9

10 inzerce Lékařské pohotovosti Lékařská služba první pomoci pro dospělé: všední den so, ne, svátky nemocnice v Sokolově, pavilon C, 3. patro, tel. č.: Lékařská služby první pomoci pro děti: všední den so, ne, svátky nemocnice v Sokolově, pavilon E, 3. patro, tel. č.: Zubní: budova vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: , všední den so, ne, svátky Stomatologická pohotovost na Sokolovsku: MUDr. Vlasáková A., Sokolov, M. Majerové MUDr. Hulešová O., Horní Slavkov, Dlouhá MUDr. Žifčák L., Sokolov, Vítkovská MUDr. Janů J., Kraslice, Dukelská 188/ MUDr. Kamenský J., Loket, T.G.M MUDr. Karásková H., Oloví, Potoční 285 Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na tel. č Tel. č. 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad provozuje speciální telefonní linku , na které lze získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době LSPP. Výstava panenek Výstava panenek a medvídků paní Věry Lázničkové z Nového Sedla je k vidění od do v pracovních dnech na půdě v MěKS Horní Slavkov. Vstup - 10 Kč Chebská nemocnice slaví stoleté výročí a chystá se na generální rekonstrukci Významné jubileum slaví v letošním roce chebská nemocnice, která je od roku 2006 součástí Karlovarské krajské nemocnice a.s. V srpnu uplynulo 100 let od doby, kdy pacienti v Chebu začali dostávat nejlepší dostupnou zdravotní péči v místě, kam můžeme jít i dnes. Stavba současné nemocnice začala vedlejšími budovy a následně i hlavní budovou v duchu baroka. Provoz v ní byl zahájen dne Během svého života prošla nemocnice jednou generální rekonstrukcí, a to po šedesáti letech svého fungování, v letech 1968 až Z hlavní budovy (dnes nese označení B ) zůstalo jen základní zdivo. Prostory byly kompletně předělány a přistavěno bylo i další patro. Takto slouží nemocnice dodnes. Druhou generální rekonstrukci chystá Karlovarský kraj v příštím roce a přijde celkem na 450 milionů Kč. V rámci první etapy bude sdružením firem Hochtief CZ rekonstruováno pravé křídlo budovy B za 120 milionů kč. Vybudován bude i spojovací koridor do budovy C, čímž se odstraní historický problém s transportem pacientů na CT přes otevřený dvůr. Práce by měly trvat, za plného provozu nemocnice, asi 14 měsíců. Vyjma rekonstrukce dojde také v příštím roce k výraznému doplnění přístrojové techniky a lůžek v rámci získané dotace kraje z fondů Evropské unie - ROP. V současné době chebská nemocnice disponuje 293 lůžky a pracuje v ní 392 zaměstnanců včetně 52 lékařů a 221 zdravotních sester. V roce 2009 bylo hospitalizováno pacientů a ambulantně bylo ošetřeno pacientů. Povinnosti po nehodě teď bereme na sebe Když vás někdo nabourá, stojí vás to mnoho času a energie. 1. Povinné ručení Bez povinností* vám po nehodě pomůže, ať jste viníkem, či poškozeným. Stačí jen vytočit Vyjednávání s pojišťovnou viníka nehody Bezplatný odtah nepojízdného vozidla až 500 km Zajištění a bezplatné zapůjčení náhradního vozidla po nehodě až na 3 dny Podrobnosti vám rádi představí zástupci České pojišťovny nebo je naleznete také na Rádi vám pomůžeme s převodem pojistky od stávající pojišťovny, a to včetně Vašeho bonusu! Stačí nás jen navštívit. Česká pojišťovna a.s. jednatelství Horní Slavkov Městský úřad - 3.patro Pondělí 11:00-17:00 Středa 11:00-17:00 Původní barokní podoba chebské nemocnice z roku * 1. Povinné ručení Bez povinností nezbavuje pojistníka, resp. pojištěného povinností vyplývajících z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň zákonných povinností účastníka dopravní nehody a dalších zákonných povinností. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce KLIENTSKÉ SLEVY a AKCE Věrnostní program EUKANUBA 6+1 ZDARMA Provozní doba: Po-Pá So-Ne 9-12 Dlouhá 1019, Horní Slavkov tel.: e -mail: AUTOBachmann... vždy š astný návrat AKCE LISTOPAD 2010 PNEUSERVIS přezutí + vyvážení pneumatik od 400,- do 500,- Kč VARTA autobaterie sleva 15% Kontrola + dobití AUTOBATERIÍ od 80,- Kč Výměna brzdové kapaliny SL6 speciální plničkou ATE na systémy ABS, ESP, ASR jen 780,- Kč Výměna chladicí kapaliny Fridex Diagnostika pro naše registr.zákazníky pouze 380,- Kč Zimní prohlídka vozu pouze 200,- Kč POZOR - Tento měsíc jedinečná šance při koupi vozu FORD FOCUS Kombi, r.v /16V nebo Sedan, r.v /16V, dostanete SKÚTR 50ccm za úžasných 9.900,- Kč (více informací na prodejně) Generální ípa partner: r: ilustrační foto Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020, Tel.: , Mob.: web: autobachmann.webnode.cz Otevřeno: Po-Pá: 8:00-17:00 hod., So: 9:00-12:00 hod. 11

12 inzerce CUKRÁRNA Jaroslava Frouzová tel.: Nabízíme: Dorty na objednávku dle přání zákazníka Zákusky Minizákusky Vánoční cukroví Svatební koláčky Objednávky na tel.: nebo na adrese: Kfely 87, Horní Slavkov (dům nad pomníkem) Po předchozí domluvě je možný dovoz domů. Děkujeme za Vaši důvěru. RPSN od 199,71% Stačí jednou zavolat! O 96O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce TOP09 a všichni kandidáti děkují všem příznivcům a voličům za podporu ve volbách. Spotřeba a emise CO 2 pro model Fusion 1.4 Duratec (80 k): město/mimo město/kombinovaná 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO 2: 154 g/km. Na nabídce se podílí FORD MOTOR k03-93x65_personal_cmyk.indd COMPANY, s.r.o., 1společně s participujícími autorizovanými partnery Ford Foto je pouze 14:23:51 ilustrační. Nabídka platí do nebo do vyprodání zásob. Pro financování vozu doporučujeme produkty z nabídky FordCredit. RPSN již od 0,91 %. Vyšlechtili jsme ideální spojení malých a velkých vozů Ford Fusion Comfort již od Kč! Velké vozy jsou prostorné, ale příliš nákladné. Malé vozy jsou levné, ale jejich výbava bývá nedostatečná. Co s tím? Nejlepší odpovědí je Ford Fusion nejprodávanější zahraniční vůz v ČR. S prostorným interiérem, snadnějším nastupováním a bohatou základní výbavou včetně klimatizace, rádia s CD a elektricky ovládaných předních oken. Vyzkoušejte si ho u nejbližšího prodejce Ford a užívejte si kombinaci toho nejlepšího z malých i velkých vozů. FordFusion Stará Ovčárna 2146, Sokolov Tel.: Feel the difference Vydalo Město Horní Slavkov Vyšlo 2. listopadu 2010, ročník XII, číslo 11 Náklad ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, H. Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Bc. Julie Charvátová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel ,

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Slavkovské slavnosti strana 6-7

Slavkovské slavnosti strana 6-7 Slavkovský zpravodaj 10 2011 Už známe vítěze soutěže Rozkvetlé okno strana 9 Slavkovské slavnosti strana 6-7 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami říjnového čísla zpravodaje.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více