OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014. SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014 SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů Hosté - zleva doprava: Pavel Pěnička, Michael Fischer, Karel Korytář a Stanislav Navrátil (na vozíčku) 19. ročník turnaje SIEMENS CUP se stal již tradiční součástí Českého poháru vozíčkářů ve stolním tenisu se uskutečnil v sobotu 26. dubna Generálním partnerem tohoto turnaje byl i letos mohelnický závod Siemens Elektromotory. Turnaj se uskutečnil opět dle letité tradice v prostorách bezbariérové tělocvičny Střední školy technické a zemědělské Mohelnice. Pořadatelem byl, V pátek tak jako 15. v letech února minulých, 2013 TJ se Ivaclub v dopoledních Loštice (předseda hodinách Stanislav v p íjemném Navrátil). prost edí Jeho parta Domu vzorně d tí zabezpečila a mládeže vše - potřebné, Magnet aby Mohelnice turnaj proběhl uskute nilo bezproblémově neve ejné a na kolo úrovni. sout že Do našeho ve zp vu města z celé ČR přijelo celkem 39 hráčů. Výjimkou nebylo ani několik lidových písni ek s názvem Mohelnický slaví ek. reprezentantů ČR. Turnaj byl po předcházející prezenci účastníků Tato slavnostně sout ž se zahájen. zde konala Při této již příležitosti podeváté. všechny P vodn přítomné šlo sportovce o postupovou i pořadatelský sout ž tým ve zp vu přivítal ředitel eských turnaje a moravských Stanislav Navrátil lidových a dále písni ek významní s hosté. názvem Těmi Moravský byl ing. Pavel zvone ek, Pěnička - ředitel ze mohelnického které byl však závodu postup Siemens do Elektromotory, dalšího sout žního MUDr. Michael kola Fischer podmín n - náměstek zp vem hejtmana dvou hanáckých Olomouckého lidových kraje písni ek. a v neposlední P edevším řadě i senátor z d vodu ing. Karel tohoto Korytář. žánrového Posledně omezení jmenovaný d ti ještě před ze základních samotným zahájením škol o prvních tuto sout ž zápasů postupn turnaje předal ztrácely putovní zájem pohár a vítězi tak třídy se odborným B za rok 2013 pedagogickým Jiřímu Suchardovi, pracovník m který tak postoupil DDM Magnet do A třídy. Mohelnice Asociace poda ilo stolního tenisu vymyslet vozíčkářů a zorganizovat jako nejlépe vhodnou alternativu zp vu eských jmenovala na tento turnaj nového rozhodčího, kterým byl Pavel Strnad ze Semil. Ten i hned po slavnostním zahájení nechal rozehrát na a moravských lidových písni ek tzv. zpívání bez osmi stolech téměř 150 zápasů. Turnaj se hrál na nově pořízených omezení, kvalitních s názvem stolech, Mohelnický které věnoval slaví ek. a pro hru vozíčkářů upravil generální V d sledku partner vyšší turnaje Siemens nemocnosti Mohelnice. d tí Zápasy zp sobené stolních tenistů ch ipkovou ve výborné epidemií atmosféře se pokračovaly letos této až p vecké do 16 hod. sout že K vidění zú astnilo byla řada velmi celkem napínavých, 43 d tí zajímavých z obou a kvalitních mohelnických zápasů, ve základních kterých opět škol nebyla (ZŠ Mlýnská nouze o překvapení. a ZŠ Vodní) Finálový a rovn ž zápas d ti byl dramatický ze ZŠ Úsov. a trval Celá pět setů. sout ž Tento m la turnaj celkem a tudíž i p t naše kategorií město, se stalo rozd lených pro vozíčkáře podle pojmem, v ku sout žících o čemž svědčí d tí. tradiční Cílem účast odborné na zde pořádaných poroty, která turnajích zp vu tělesně d tí postižených pozorn naslouchala, stolních tenistů bylo prakticky z celé ČR. vybrat postupující do ve ejného kola. To se uskute nilo Zajímavost - Paralympiáda v Sydney léto 2000 v sále ZUŠ Mohelnice ve st edu 20. února Paralympiáda v Sydney se stala pro Českou republiku vstupem mezi Do ve ejného paralympijskou kola elitu. postoupily Celkový 4 počet d ti z 43 kategorie získaných prvních medailí a t íd, místo d tí v z hodnocení kategorie 2. národů až 3. svědčí t íd pak o mnohém. to bylo celkem Nejúspěšnějším d tí, z sportem kategorie v Sydney 4. až byla 5. atletika. t íd postoupilo Atleti zde dohromady 11 d tí, 7 získali 15 medailí, plavci 12 medailí a třetí byli stolní tenisté s 8 medailemi. Byl v něm i trojlístek paralympijských vítězů tělesně postižení Jolana Davídková a Ivan Karabec přidali k individuálním výhrám shodně stříbro se svými spoluhráči v soutěži družstev a vozíčkář Michal Stefanu získal dále v týmech bronz. Samostatná třetí místa vybojovali také životní partnerka Michala Stefanu Jitka Pivarčiová a vozíčkář Martin Zvolánek, který získal navíc i stříbro s Tomášem Přibylem z družstev. A právě tento úspěšný paralympionik reprezentant ČR Martin Zvolánek se letos zúčastnil i mohelnického turnaje Siemens Cup Výsledky A třída: 1.a 2. Karel Zmrzlý a Vlad.Kadlík (SK Moravia Brno) 3. Jan Suja (TJ Ivaclub Loštice) zatím nejlepší výsledek v jeho kariéře B třída: 1. Martin Zvolánek (SKV Ostrava) paralympijský medailista ze Sydney 2. Miloš Tesař (TJ Ivaclub Loštice) nový a nadějný tenista tohoto klubu 3. Ladislav Vintrlík (SK Moravia Brno) C třída: 1. Vratislav Holík 2. Adam Kožuch (SKV Ostrava) 3. Libor Macíček (SKV Nezlomení Pardubice) Tento turnaj a tudíž i naše město, se stalo pro vozíčkáře pojmem, o čemž svědčí tradiční účast na zde pořádaných turnajích tělesně postižených stolních tenistů prakticky z celé ČR. V duchu klubové z kategorie filozofie 6. vozíčkářů až 7. t íd se postoupilo vítězem stal 5 každý d tí a aktivní z poslední účastník kategorie tohoto sportovního nejstarších zápolení. (8. až Za 9. účast t íd) pak na turnaji do ve ejného a za svůj výkon kola si porota zaslouží pochvalu vybrala a t i slova zp váky. uznání všichni, Není kteří žádným k nám do tajemstvím, Mohelnice v že tento hudba den přijeli. a zp v Pořadatelé ovliv ují by tém ale takovou každého akci nemohli lov ka v žádném bez výjimky. případě íká uskutečnit se, bez že pomoci hudba mnoha je nejlepší sponzorů, apatyka. kterým Hudba patři veliké a zp v poděkování. mají svým Již nyní zp sobem se všichni úžasnou mohou těšit sílu, na která jubilejní v mnohém 20. ročník, rozvíjí který bude celého za rok lov ka. opět v Mohelnici. dokonce Nejen s touto uklid uje dobrou více zprávou, než ale oby ejná i s dobrým e. pocitem Lze ze to Zpívání zdařilého nap íklad turnaje, vypozorovat se pak všichni p i ve erním rozjeli do svých uspávání domovů. malých Více o činnosti Asociace stolního tenisu vozíčkářů (ASTV) se můžete d tí. Zpívání ukolébavek je v takovém p ípad ni ím dozvědět na nenahraditelné. Zpívání lidových písni ek v útlém v ku je pro naše d ti velice d ležité. Lidové písni ky jsou nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi p ed námi a je dob e, že i zpívání, jakým je nap. Mohelnický slaví ek, tomuto zám ru napomáhá. Pod kování zde pat í B jak třída po adatel m zleva doprava: z Miloš DDM Tesař Magnet (TJ Ivaclub Mohelnice, Loštice), tak Martin Zvolánek a Ladislav Vintrlík i u itel m a rodi m, kte í d ti v tomto sm ru s generálním partnerem Siemens Cup 2014 ing. Pavlem Pěničkou - Siemens Elektromotory Pavel Mohelnice. Nenkovský Pavel Nenkovský vychovávají.

2 VOLBY EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu Poslanci jsou v jednotlivých zemích EU voleni podle zásad poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU, jednotlivé volební systémy se však liší. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro občany povinné. Parlament (EP) má 766 poslanců, Česko zastupuje 21 poslanců. Počet poslanců z jednotlivých členských států určuje z podnětu parlamentu jednomyslným rozhodnutím Evropská rada. Volit mohou všichni občané Unie na území daného členského státu. Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). Heslo Koruny české: NÁROD, KTERÝ NECTÍ SVÉ VLASTNÍ STÁTOPRÁVNÍ TRADICE A IG- NORUJE ZKUŠENOST SVÝCH PŘEDKŮ, JE JAKO STROM, KTERÝ NEMÁ KOŘENY. Kandidátní listině KČ bylo vylosováno číslo Václav Srb, 56, KČ, průvodce a tlumočník, Praha 2. Jarmila Štogrová, 58, bezp, knihovnice, Hlinná 3. MUDr. Pavel Andrš, 50, KČ, lékař, Olomouc 4. Svatopluk Novotný, 38, KČ, jednatel, Poříčany 5. Ing. Oldřich Kodeda, 55, bezp, architekt, Plzeň 6. Mgr. Pavla Kellerová, 52, KČ, kastelánka, Branná 7. Ing. Kateřina Šauerová, 51, bezp, makléřka, Praha 9. RNDr. Radim Špaček, 54, KČ, biolog, Praha 10. Ing. Vítězslav Oram, 51, KČ, Frýdek-Místek 11. Mgr. A. Josef Petr, 44, KČ, sochař, Tlumačov 12. Mgr. Michal Bašus, 45, KČ, finan. poradce, Poříčany 13. Jan Mrzílek, 60, KČ, ředitel nadace, Jirkov 14. Ing. Otakar Nečas, 62, KČ, technik, Vranov 15. Martin Bernáth, 48, KČ, učitel angličtiny, Brno 16. PhDr. Michal Lutovský, 53, KČ, archeolog, Praha 17. Jan Drnek, 53, KČ, spisovatel, Plzeň 18. Mgr. Petr Nohel, 35, KČ, genealog, Roztoky 19. Mgr. A. Patrik Vlček, 43, bezp, sochař, Brno 20. PhDr. Lukáš Thun, 32, bezp, st. zam., Lanškroun 21. Petr Klapil, 41, bezp, městský strážník, Kroměříž 22. Marie Ešlerová, 65, KČ, učitelka v.v., Kvasnice 23. Mgr. Dagmar Molinová, 49, KČ, Frýdek-Místek 24. Milan Kolář, 58, KČ, technik, Praha 25. RNDr. Marek Stanzel, 60, bezp, Chlum u Třeboně 26. Ctirad Štipl, 71, KČ, policista v.v., Mohelnice 27. Vladimír Krejčí, 67, KČ, řídící letového provozu 28. Petr Žatečka, 38, bezp, živnostník, Český Brod OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 2 KORUNA ČESKÁ, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, byla založena na podzim roku 1990 na setkání přívrženců Českého království, které se uskutečnilo v Realistickém divadle v Praze na Smíchově. Setkání proběhlo z iniciativy bývalé opoziční skupiny České děti. Tato skupina na jaře roku 1988 vydala manifest, kterým vyhlásila obnovu Českého království. Tehdejší komunistická moc manifest přetiskla v Rudém právu s cílem zdiskreditovat opozici v očích veřejnosti. Výsledek však byl zcela opačný. Manifest, hlásající v prostředí bezduché, uniformní, šedivé doby normalizace obnovu Českého království, měl neobyčejně kladný ohlas. Po pádu totalitního režimu pak vzniklo royalistické hnutí s konkrétním programem a představou českého státu jako konstituční monarchie. K založení tohoto hnutí vedla úcta k českému státu, ale i přesvědčení, že současná evropská parlamentní monarchie je nejsilnější státní zřízení, které je na jedné straně schopné zajistit co nejširší občanská práva, a na straně druhé přitom zachovat přirozenou strukturu společnosti obrážející v sobě mnohovrstevnatost a rozmanitost života. Jsme stranou občanskou, interkonfesijní, otevřenou všem spoluobčanům obdobného smýšlení. Vyznáváme tradiční hodnoty vzešlé z našich křesťanských kořenů a stavíme se jak proti socialismu, tak proti jeho souputníku - liberalismu. Důležitým a legitimním krokem při obnově Českého království by muselo být buď lidové referendum, ve kterém by se nadpoloviční většina občanů vyslovila pro království, nebo dosažení téhož cíle změnou Ústavy. Konstituční monarchie je jedna ze dvou variant existujících státních zřízení parlamentních demokracií západní, latinské Evropy, ke které český stát přináleží 1000 let. Myšlenkou obnovy Českého království chceme v české společnosti rehabilitovat nepatetické, kulturní, zemské vlastenectví a s ním spojené mravní hodnoty. Ač jsme stranou tradicionalistickou, duchovně ukotvenou v dějinách, jsme přesvědčeni o tom, že nejsme stranou minulosti, ale naopak; V socialismem a republikánstvím společensky vyprahlé Evropě jsme politickou stranou 21. století. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice, kandidát Evropských voleb 2014 za Korunu Českou POLITICKÁ A ETNICKÁ STRUKTURA ZEMÍ DNEŠNÍ EVROPY A V NÍ ČESKÉHO STÁTU A NÁRODA, PŘE- DEVŠÍM PAK ZEMÍ INTEGROVANÝCH DO EVROPSKÉ UNIE, NEVZNIKLA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE, NÝ- BRŽ JE VÝSLEDKEM TISÍC PĚT SET LET TRVAJÍCÍ- HO VÝVOJE NAŠÍ ČÁSTI SVĚTA PO PÁDU ZÁPADO- ŘÍMSKÉ ŘÍŠE.

3 GENERÁL GEORGE PATTON OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 3 Mše svatá za velmistra Evžena arcivévodu Rakouského se koná v neděli 18. května v hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Po mši proběhne autorské promítání filmu EUGEN (C. Štipl/P. Nenkovský) V Plzni vyroste řadu let plánovaný památník legendárního amerického generála George Pattona, jehož 3. armáda osvobodila Plzeň od nacistických okupantů v květnu Hotový bude do května 2015, kdy bude Plzeň slavit 70. výročí osvobození americkou armádou. FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU a ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOUZOV INKORPOROVANÁ NĚMECKÝM ŘÁDEM si vás dovolují pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou za 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (* ). Já trvám na tom, že Plzeň osvobodil Patton s tanky a děly, na džípech bílý hvězdy měli (Jan Vyčítal) V KVĚTNU 1944 PADLO za velkoněmeckou říši a vůdce Hitlera těchto šest občanů města Mohelnice, jejichž zbytečnou smrt si připomínáme jen proto, abychom konečně přestali z české historie vytěsňovat existenci našich německých spoluobčanů, kteří za svůj hrubý omyl krutě zaplatili * řidič auta vrchní svobodník Heinrich Blechta (* ) padl ve Varšavě. LIŠKA BYSTROUŠKA ZE STŘÍTEŽE V roce 2014 kromě Národního divadla v Praze Příběhy lišky Bystroušky představí (a to mnohé z nich v češtině) mj. následující přední světové scény: * poddůstojník Franz Klecker (* ), zemědělec bytem na Třebovské ulici 45, zemřel utonutím poté, co loď převážející německé vojáky poražené u Sevastopolu do Rumunska byla torpédována a potopena * důstojník Paul Langhammer (* ), justiční inspektor, Beethovenova ulice 6, je od bojových událostí u Sevastopolu hlášen jako nezvěstný * dvaadvacetiletý důstojník a pilot stíhačky Richard Joscht (* ) cizelér bytem na náměstí byl sestřelen americkým letcem nad městem Bernkastel nad Moselou. květen 1944 * poručík Bruno Gradek (* 1909) obchodník bytem v Hradební ulici, je od bojových událostí u Sevastopolu hlášen jako nezvěstný. květen 1944 * jeho spolužák svobodník Josef Budig (* 1909) taxikář z Lazebnické ulice padl u Sevastopolu. University Opera House in Minnesota, Samuel Beckett Theatre in Dublin, Wiener Staatsoper, Conservatory of Music in Toronto, Garsington Opera at Wormsley, Queensland Conservatorium in Brisbane, Opera Theater in Oregon, Manhattan Summer Voice Festival, Hamburgische Staatsoper, Royal Irish Academy of Music, Boston Conservatory, Cleveland Orchestra. Chatauqua Opera in New York, Semperoper Dresden, Baltimore Symphony Orchestra, Opera Co London, University of British Columbia, a další. Luděk Štipl

4 STANISLAV MOTL PÁTRÁ NA MOHELNICKU PO LIŠCE Počátkem dubna navštívil zdejší region přední český investigativní reportér, filmový dokumentarista a spisovatel Stanislav Motl. Předmětem jeho zájmu byl tentokráte příběh lišky Bystroušky. Zaujala jej především stále málo známá skutečnost, že příběh této nezbedné lišky, který se stal předlohou pro knihu Liška Bystrouška a světoznámou operu Příběhy lišky Bystroušky, má svůj prapůvod v našem kraji. Autor kreseb lišky Bystroušky myslivec a akademický malíř Stanislav Lolek se narodil roku 1873 v Paloníně. V srpnu 1889 nastoupil do nedalekého Veselí na předškolní lesnickou praxi. Zde jej učil revírník Augustin Kořínek základům myslivosti a vyprávěl mu veselé příhody o vychytralé lišce, jež se údajně přihodily na střítežské hájovně. Vyprávění inspirovalo Lolka k vytvoření souboru kreseb, které se později staly podkladem spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi pro literární zpracování příběhu. Texty s ilustracemi vycházely v roce 1920 na pokračování v Lidových novinách. Díky značné oblíbenosti u čtenářů následovaly i knižních vydání Lišky Bystroušky. Těsnohlídek umístil děj své knihy do myslivny poblíž Bílovic nad Svitavou, protože byl seznámen s tamním prostředím a měl k němu i svoje citové vazby. Příhody lišky Bystroušky zapůsobily na hudebního skladatele Leoše Janáčka tak, že zkomponoval Příhody lišky Bystroušky, která měla v roce 1924 premiéru v Brně a za necelý rok poté byla uvedena v Národním divadle v Praze. Tomuto českému dílu se dodnes dostává značného ohlasu u nás i ve světě. Koncem března 2014 se již poněkolikáté opera vrátila na repertoár Národního divadla v Praze. Většina čtenářů si lišku Bystroušku spojuje s lesy kolem Bílovic, zatímco milovníci hudby přepokládají, že liška žila poblíž Hukvald u Příbora, kde se narodil Leoš Janáček. Duchovní otcem tohoto příběhu je však revírník Gustav Kořínek z Veselí. Stanislav Motl a Hana Heidenreichová u hrobu hajného Augustina Kořínka na hřbitově ve Veselí Během svého pátrání Motl navštívil Střítež, Veselí, Doly u Bouzova a Loštice. V Lošticích se setkal se starostou Ctiradem Lolkem, jenž je shodou okolností synovcem výše zmíněného malíře Stanislava Lolka. Rovněž navštívil loštickou Kavárnu a galerii u lišky Bystroušky a řezbáře Jaroslava Beneše, který nedávno dokončil sochu tohoto svérázného zvířete v životní velikosti. Stanislav Motl se také seznámil s obsahem výstavy o Stanislavu Lolkovi a jeho lišce, která byla vytvořena v mohelnickém muzeu v roce 2006, a prostudoval naučnou stezku lišky Bystroušky, jenž byla zřízena ve stejném roce Mikroregionem Mohelnicko ve spolupráci s občanským sdružením Respekt a tolerance, Klubem českých turistů a Olomouckého kraje. Půlhodinová reportáž bude vysílána patrně v průběhu měsíce června na stanici Český rozhlas Dvojka v pořadu Stopy, fakta svědectví. Luděk Štipl OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 4 ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA PŘEVZALA NOVÝ SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL Bezmála čtyřiceti znaky a logotypy firem je opatřen nový dodávkový automobil, který začal pravidelně rozvážet obědy seniorům a nemocným na Postřelmovsku. Na slavnostní akci převzala zábřežská Charita z rukou zástupců reklamní agentury Kompakt s.r.o. klíče od nového automobilu Renault Kangoo. Nový vůz nahradil již dosluhující Škodu Felicii, která je v provozu už 14 let, trpí korozí karoserie a na tachometru má najetý necelý čtvrtmilion kilometrů, popsal realitu a důvod pro zapojení do projektu Sociální automobil ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger: Významná bude také provozní úspora nové vozidlo znamená takřka žádné náklady na opravy, moderní motory přináší nižší spotřebu pohonných hmot, celkově očekáváme zhruba o 1,50 Kč levnější provoz v přepočtu na každý ujetý kilometr. Při ročním nájezdu auta kilometrů je to pro nás velká pomoc a jsme za ni vděčni. Předností nového auta bude především velký nákladní prostor se snadnou přístupností zezadu i z boku a výše postavená střecha. Pracovnice pečovatelské služby, pro něž je vozidlo určeno, tak budou moci pohodlněji manipulovat s jídlonosiči, v nichž na Postřelmovsku obědy rozváží aktuálně třiceti osmi klientům. Hlavní myšlenkou celorepublikového projektu Sociální automobil je snaha pomoci organizacím poskytujícím sociální služby obnovit vozový park prostřednictvím reklamy místních firem. V případě tohoto vozidla se k podpoře Charity rozhodlo třicet devět firem, a to především ze Zábřežska, Postřelmovska a Mohelnicka. Dodávkové vozidlo, na které firmy mohly přispět od listopadu loňského roku, dostane Charita do nájmu za symbolickou jednu korunu, sama bude hradit jen provozní výdaje. Se sociálním automobilem má tato nezisková organizace již bezmála šestiletou zkušenost, první vozidlo převzala na podzim roku 2008, rozváží jím obědy a zajišťuje pečovatelskou službu na Štítecku. Součástí slavnostního předání, které se uskutečnilo ve středu bylo také představení středisek Charity Zábřeh v malém sále Katolického domu. Akci jsme pojali trochu jako den otevřených dveří a ve zmenšeném měřítku ukázali to, co Charita dokáže a co může nabídnout jak potencionálním uživatelům služeb, tak jejich rodinným příslušníkům, přiblížila program akce za organizátory Jana Skalická. Pracovníci Charity tak spolu s uživateli služeb představili některé z činností, které v rámci denního programu probíhají na střediscích tkaní, výrobu polštářků; ukázku čtení v Braillově písmu a seznámení s obvyklými i méně známými zdravotními pomůckami. Jana Skalická, propagace, tel

5 JE RODINA PRIORITOU? Mnoho lidí dnes tvrdí, že jim záleží na rodině, zdraví a lásce. S oblibou dávají rodinu na první místo. Navzdory uvedenému tvrzení jsou naše plánovací kalendáře popsány termíny schůzí a úkolů. Je nemálo těch, kteří si svou práci přinášejí domů, na večerní hodiny či celé víkendy. Dostaví se lepší výsledky, zvýší blahobyt rodiny a společnosti. Jestli budeme takhle pracovat dlouhodobě, může to vážně narušit rodinu i celou společnost. Žádná společnost na světě neroste jenom rozvojem techniky a technologiemi. Každá civilizovaná společnost je postavena na fungující rodině. Když anglický historik Edward Gibbon ( ) popisoval v roce 1775 dobu před zánikem Římské říše, sestavil seznam jevů, které zániku této civilizace předcházely. Nápadně se podobají tomu, co vidíme kolem sebe i v dnešní době: 1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. 2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené rodiny. 3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více, než o svoje staré rodiče. 4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nic neříkající, přesto za ně bohatí zaplatí horentní ceny. 5. Lidé čestně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity. 6. Daňové zatížení obyvatelstva roste. Lidé se nebojí nepracovat, protože se stát o ně nějak postará. 7. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 8. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. 9. Staletími předků prověřené hodnoty jako čest, smysl pro povinnost a přesnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, zápal pro věci veřejné jsou zesměšňovány a vysmívány. 10. Šíří se cynismus, plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 11. Občané na všechno nadávají V roce 1970 byly na školách hlavními přestupky: hlučné projevy, žvýkačky, běhání po chodbě, nevhodné oblečení, mluvení bez vyzvání a skákání do řečí. Dnes to jsou drogy, alkohol, šikana, krádeže, předčasná gravidita, vraždy a sebevraždy. Průměrné dítě tráví denně s televizí 5 hodin a se svým otcem jenom 5 minut. Je vzácností vidět dítě s knihou v ruce. Knížky dnes nahradila televize a počítače. Něco tady nehraje. Připomenu, že rodinu tradičně tvoří rodiče, děti a příbuzní. Nejen formální telefonát k upokojení svědomí. Zaplánujme si do našich programů návštěvu, věnujme čas těm kolem nás. Tatínek sedí celý večer za počítačem a pečlivě do něho píše. Jeho dcera se ptá: Co děláš, tatínku v tom počítači? Plánuji a řídím ty nejdůležitější věci, které musím vybavit, mám zde významné lidi, se kterými se musím setkat, poslat nebo zavolat, odpověděl tatínek. Tak moc bych chtěla být ve tvém počítači, říká smutně děvčátko. K zamyšlení: Přemýšlím nad svým životním posláním? Plánuji svůj čas v kalendáři? Co bych mohl udělat pro to, abych nalezl rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Přeji všem i sobě hodně smysluplné a praktické inspirace. Pavel Kavec OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 5 MORAVSKÝ VRABEC 2014 Ve čtvrtek 8. května 2014 se uskutečnilo v Zábřeze oblastní kolo 19. ročníku Moravského vrabce Z původně přihlášených 10 kapel nakonec přijelo a soutěžilo 9 kapel (BEG BIE COUNTRY Šumperk, KAPELALONT Bohumín, FČÍL a TU Nový Jičín, ARREST Bruntál - Rýmařov, MAROD Ostrava, B.P.T. Zlín, CHOROŠI Nelahozeves, KUPODIVU Brno a VĚNEBAND Litomyšl. Odborná porota ve složení: PhDr. Petr Čechák (předseda poroty a člen bývalé vynikající olomoucké kapely Piano), Aleš Quack Kubis (kapelník skupiny Domino dříve hrál s BG Novou nebo se skupinou Spirit) a Ota Šejk Maňák (kapelník skupiny Sluníčko Bohumín) určila toto pořadí a postup do finále: 1) KUPODIVU Brno 3) B.P.T. Zlín 2) VĚNEBAND Litomyšl 4) CHOROŠI Nelahozeves Diváckou cenu si po zásluze odvezla kapela MAROD Ostrava. Nádherně vyřezávanou dřevěnou cenu, kterou po zásluze získala brněnská kapela KUPODIVU, vyrobil muzikant a řezbář v jedné osobě Jirka Krbi Krbeček ze skupiny Alibaba. O zvuk se výborně postarala parta z agentury DRAGON (Kamil Grygar, Ondra Klemš a Petr Saňák). Vše se konalo za pěkného počasí a v příjemném prostředí zahrady Katolického domu. Pořadatel, kterým byl již druhým rokem za sebou Spolek Metoděj Zábřeh s vedoucím zábřežského Kaťáku Pepou Klimkem a jeho tým, připravil pro diváky i muzikanty bohaté občerstvení, kde nechyběl např. výborný a tradiční moravský vrabec, gulášek či makrely. Zpestřením programu Moravského vrabce bylo vystoupení šumperské taneční skupiny Old country dance. Tradičním, mediálním partnerem byl i letos Český rozhlas Olomouc, který celou soutěž nahrával a toto bude dále používat ve svých hudebních pořadech. Vítězná kapela KUPODIVU Brno s krásnou první cenou Vítězná kapela ankety diváků MAROD Ostrava Finále 19. ročníku Moravského vrabce se uskuteční v sobotu 14. června 2014 v Karviné. Více na Pavel Aligátor Nenkovský

6 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 6 * 23 * května * 2014 * N O C K O S T E L Ů * MORAVIČANY kostel sv. Jiří hod hod. * mše svatá - obětovaná za zemřelé násilnou smrtí a za mír ve světě hod. * Zahájení noci - úvodní slovo P. Mgr. Miroslava Obšivana, moravičanského farního správce hod. * přednáška Chrám sv. Jiří v Moravičanech v kolotoči věků. (historie moravičanského kostela, jedinečné památky, krypta a její tajemství, povodeň 1997, zvony za světových válek, rekonstrukce varhan) hod. * Klavírní zamyšlení - účinkují: Markéta a Magdaléna Adamcovi (zazní skladby: Fantom od Wiliama Gillocka, Waltz od Frederika Chopina a další) hod. * Houslový duet (účinkuje: ADDAMS FAMILY VIOLINS zazní skladby od Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena a další hod. * Jiřinky - vystoupení chrámové scholy z Moravičan. (písně chrámové, duchovní i křesťanský folk) hod. * A.M. ÚLET VE VĚŽI (jedinečný akustický koncert skupiny pod moravičanskými zvony při svitu svíček a měsíce). Nutná rezervace míst omezená kapacita, tel: , hod. * Oáza ticha - meditační hodinka na údržbu duší aneb Moravičanský PNEU SERVIS hod. * Varhanní pohlazení - účinkuje: Hana Bednářová (zazní skladby: Passacaliu d moll (Diderita Buxtehudeho), chorál O Welt, ich muss dich lassen (Johannes Brahms) hod. * Slavnostní zakončení fanfáry pod zvony (účinkuje: Anna Čepová) hod. * Prohlídka kostela od Prohlídky na věž ke zvonům a k varhanům s průvodcem spojené s ukázkou hry na varhany: Noční prohlídka speciál s fanfárami: 18.20, 18.50, a ve hod.výstavy: * Betlémy od Valašska, Hané, Amsterdamu, Turecka až po Palestinu. Originální výstava betlémů z celého světa. * Rok rodin - tématická expozice na rok 2014 vyhlášená papežem Františkem. * Život moravičanské farnosti ve fotografii - akce v moravičanské farnosti: farní stanování, Svatojiřské hody, svěcení zvonu, farní setkání, pouť do Izraele Pro návštěvníky je připraveno malé občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu kostela. MOHELNICE - kostel sv. Tomáše Becketa cca v 21 hod. * vystoupí smíšený pěvecký sbor CARMEN ze Zábřeha, sbormistři: Lenka a Karol Ozorovských, Vladimíra Purová a Jiří Novák * pravoslavné zpěvy ruských, ukrajinských, gruzínských a slovenských autorů * Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let. Gn 1,14 Citát letošní Noci kostelů nás přenáší na počátek dějin světa a člověka k jejich stvoření. Když biblický text vypráví o jednotlivých dnech, ve kterých vznikal svět, nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou touhu poznat smysl života. Tato touha je v nás stále přítomná a nemění se s časem. Neztrácí na své intenzitě ani v době, která se chlubí svou vyspělostí. Jsou různá místa, kde dnes člověk hledá odpovědi po smyslu života. Kde se ptá na existenci Boha, kterého chce poznat více zblízka. Kostely si společenství věřících stavěli s úmyslem, aby pro ně byla prostorem k setkání člověka s Bohem. Všem poutníkům do našeho kostela sv. Tomáše z Canterbury přeji, aby objevili Světlo, které jim nově zasvítí do života a osvětlí jim cestu, po které jdou. Aby uprostřed nepřehlednosti doby dokázali oddělit dobré od toho neužitečného, jako je oddělen den od noci. A aby pro ně dny a léta jejich života byly znamením Boží blízkosti a požehnání. P. Petr Šimara nové regionální muzeum otevřeno HREBECSKÝ GRUNT Studená Loučka 131 Pojďte si s námi v sobotu 24. května 2014 projít P O H Á D K O V Ý L E S start v čase od do hod. na hřišti u PALÍRNY VELEBOŘ Nespěchejte na začátek, ušetříte si čekání na vstup do lesa * na hřišti Vás čeká spousta atrakcí * startovné 30 Kč za osobu * těší se na Vás KLOVEL a spol. * akce se koná za každého počasí, přibalte pláštěnky a vhodnou obuv *

7 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 7 CHCETE OPTIMALIZOVAT VAŠE STÁVAJÍCÍ POJIŠTĚNÍ NEBO UZAVŘÍT NOVÉ? NABÍZÍME Pojištění - nemovitosti a domácnosti - škody způsobené požárem, vichřicí, krádeží atd. Autopojištění - povinné ručení se slevou až 66% za bezškodný průběh Pojištění osob - životní pojištění pro celou rodinu Důchodové spoření, cestovní pojištění a mnoho dalších zajímavých produktů Kontakt: Pavel Opluštil DiS. tel: Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí: hod. Středa: hod. 13, hod. Další dny: dle dohody Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: Odebíráte elektrickou energii, plyn či vodu a není Vám jasné za co a kolik platíte? Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií. Slyšíte o různých nabídkách a slevách, ale reálné ceny neznáte? Upřesníme Vám možnost ovlivnit cenu u svého, nebo alternativního dodavatele. Nevěříte podomním prodejcům, kteří slibují nízké ceny, ale realita neodpovídá jejich slibům? Nejsme podomní obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatelů energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud. Z důvodů velmi silné pozice na trhu s možností lepších vyjednávacích podmínek garantujeme stále nižší ceny. Máte strach ze změny svého dodavatele? Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku energií. Zajistíme vám nejvýhodnější dostupné podmínky. Nevíte, co bude za rok - ceny se mění a vy nemáte čas všechno hlídat? Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme doživotní servis. Nerozumíte fakturám, právním kličkám a všeobecným podmínkám dodavatelů? Zajišťujeme právní dohled a ochranu spotřebitelů. Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem a už nemůžete nic ušetřit? Můžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. V sobotu 7. června 2014 se koná na fotbalovém stadionu v Moravičanech OBLASTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ Všechny třídy bude posuzovat mezinárodní rozhodčí Mgr. IVAN KOČAJDA (SVK) Vstupné dobrovolné, občerstvená zajištěno (maso na grilu, uzená žebra, klobásy, pivo, limo atd.). Srdečně Vás zvou pořadatelé ZKO Moravičany. Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? NIC!!! - žádné skryté poplatky! Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neúčtujeme žádné poplatky. Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte svůj kontakt kterémukoliv pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.:

8 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace do různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důvěrou se můžete obrátit na adresu: Jaroslav Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Nová opravna obuvi a galanterie v Mohelnici Otvírací doba příjem a výdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa opravny: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obuvi si zde můžete nechat opravit i kabelky, kufry a další po dohodě. Na Vaši návštěvu se těší Jiří Pavlů OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Cena Kč 5.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vodní pólo Strakonice Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vám touto cestou blíže představil oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a za podpory Paralympijského týmu Pardubického

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz Tel: 585225597, 585 207 528 FAX: 585 207 529 SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Rámcová nabídka a prezentace

Rámcová nabídka a prezentace Rámcová nabídka a prezentace Judo Show Cup Obsah 1.Představení Judo Show Cup 1.1. Co je Judo Show Cup 1.2. Záštity akce 1.3. Charitativní účel akce 1.4. Pro koho je Judo Show Cup určen 1.5. Program 1.6.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA

18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA 18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA Česko - Polsko 16. června 2012 hodina 20:45 ve Vratislavi Česko Rusko 8. června 2012, hod. 20:45 Česko Řecko 12. června 2012,

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza.

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza. Jménem pořadatelských agentur Pigs Production s r.o. a Motor AG s.r.o. vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín Kalendář kulturní a sportovních akcí na rok 2014 Datum konání Název druh akce místo konání pořadatel 1.1.2014 Novoroční čtyřlístek - výstup na hrad Starý Jičín charitativní akce se sbírkou na výstavbu

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu» Obsah 2» Epidemie obezity u české mládeže 3» Co je Juniorský maraton 4» Juniorský marathon 2014 7» Zajímavá čísla 9» Finále Juniorského maratonu 10» Statistiky

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více