OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014. SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014 SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů Hosté - zleva doprava: Pavel Pěnička, Michael Fischer, Karel Korytář a Stanislav Navrátil (na vozíčku) 19. ročník turnaje SIEMENS CUP se stal již tradiční součástí Českého poháru vozíčkářů ve stolním tenisu se uskutečnil v sobotu 26. dubna Generálním partnerem tohoto turnaje byl i letos mohelnický závod Siemens Elektromotory. Turnaj se uskutečnil opět dle letité tradice v prostorách bezbariérové tělocvičny Střední školy technické a zemědělské Mohelnice. Pořadatelem byl, V pátek tak jako 15. v letech února minulých, 2013 TJ se Ivaclub v dopoledních Loštice (předseda hodinách Stanislav v p íjemném Navrátil). prost edí Jeho parta Domu vzorně d tí zabezpečila a mládeže vše - potřebné, Magnet aby Mohelnice turnaj proběhl uskute nilo bezproblémově neve ejné a na kolo úrovni. sout že Do našeho ve zp vu města z celé ČR přijelo celkem 39 hráčů. Výjimkou nebylo ani několik lidových písni ek s názvem Mohelnický slaví ek. reprezentantů ČR. Turnaj byl po předcházející prezenci účastníků Tato slavnostně sout ž se zahájen. zde konala Při této již příležitosti podeváté. všechny P vodn přítomné šlo sportovce o postupovou i pořadatelský sout ž tým ve zp vu přivítal ředitel eských turnaje a moravských Stanislav Navrátil lidových a dále písni ek významní s hosté. názvem Těmi Moravský byl ing. Pavel zvone ek, Pěnička - ředitel ze mohelnického které byl však závodu postup Siemens do Elektromotory, dalšího sout žního MUDr. Michael kola Fischer podmín n - náměstek zp vem hejtmana dvou hanáckých Olomouckého lidových kraje písni ek. a v neposlední P edevším řadě i senátor z d vodu ing. Karel tohoto Korytář. žánrového Posledně omezení jmenovaný d ti ještě před ze základních samotným zahájením škol o prvních tuto sout ž zápasů postupn turnaje předal ztrácely putovní zájem pohár a vítězi tak třídy se odborným B za rok 2013 pedagogickým Jiřímu Suchardovi, pracovník m který tak postoupil DDM Magnet do A třídy. Mohelnice Asociace poda ilo stolního tenisu vymyslet vozíčkářů a zorganizovat jako nejlépe vhodnou alternativu zp vu eských jmenovala na tento turnaj nového rozhodčího, kterým byl Pavel Strnad ze Semil. Ten i hned po slavnostním zahájení nechal rozehrát na a moravských lidových písni ek tzv. zpívání bez osmi stolech téměř 150 zápasů. Turnaj se hrál na nově pořízených omezení, kvalitních s názvem stolech, Mohelnický které věnoval slaví ek. a pro hru vozíčkářů upravil generální V d sledku partner vyšší turnaje Siemens nemocnosti Mohelnice. d tí Zápasy zp sobené stolních tenistů ch ipkovou ve výborné epidemií atmosféře se pokračovaly letos této až p vecké do 16 hod. sout že K vidění zú astnilo byla řada velmi celkem napínavých, 43 d tí zajímavých z obou a kvalitních mohelnických zápasů, ve základních kterých opět škol nebyla (ZŠ Mlýnská nouze o překvapení. a ZŠ Vodní) Finálový a rovn ž zápas d ti byl dramatický ze ZŠ Úsov. a trval Celá pět setů. sout ž Tento m la turnaj celkem a tudíž i p t naše kategorií město, se stalo rozd lených pro vozíčkáře podle pojmem, v ku sout žících o čemž svědčí d tí. tradiční Cílem účast odborné na zde pořádaných poroty, která turnajích zp vu tělesně d tí postižených pozorn naslouchala, stolních tenistů bylo prakticky z celé ČR. vybrat postupující do ve ejného kola. To se uskute nilo Zajímavost - Paralympiáda v Sydney léto 2000 v sále ZUŠ Mohelnice ve st edu 20. února Paralympiáda v Sydney se stala pro Českou republiku vstupem mezi Do ve ejného paralympijskou kola elitu. postoupily Celkový 4 počet d ti z 43 kategorie získaných prvních medailí a t íd, místo d tí v z hodnocení kategorie 2. národů až 3. svědčí t íd pak o mnohém. to bylo celkem Nejúspěšnějším d tí, z sportem kategorie v Sydney 4. až byla 5. atletika. t íd postoupilo Atleti zde dohromady 11 d tí, 7 získali 15 medailí, plavci 12 medailí a třetí byli stolní tenisté s 8 medailemi. Byl v něm i trojlístek paralympijských vítězů tělesně postižení Jolana Davídková a Ivan Karabec přidali k individuálním výhrám shodně stříbro se svými spoluhráči v soutěži družstev a vozíčkář Michal Stefanu získal dále v týmech bronz. Samostatná třetí místa vybojovali také životní partnerka Michala Stefanu Jitka Pivarčiová a vozíčkář Martin Zvolánek, který získal navíc i stříbro s Tomášem Přibylem z družstev. A právě tento úspěšný paralympionik reprezentant ČR Martin Zvolánek se letos zúčastnil i mohelnického turnaje Siemens Cup Výsledky A třída: 1.a 2. Karel Zmrzlý a Vlad.Kadlík (SK Moravia Brno) 3. Jan Suja (TJ Ivaclub Loštice) zatím nejlepší výsledek v jeho kariéře B třída: 1. Martin Zvolánek (SKV Ostrava) paralympijský medailista ze Sydney 2. Miloš Tesař (TJ Ivaclub Loštice) nový a nadějný tenista tohoto klubu 3. Ladislav Vintrlík (SK Moravia Brno) C třída: 1. Vratislav Holík 2. Adam Kožuch (SKV Ostrava) 3. Libor Macíček (SKV Nezlomení Pardubice) Tento turnaj a tudíž i naše město, se stalo pro vozíčkáře pojmem, o čemž svědčí tradiční účast na zde pořádaných turnajích tělesně postižených stolních tenistů prakticky z celé ČR. V duchu klubové z kategorie filozofie 6. vozíčkářů až 7. t íd se postoupilo vítězem stal 5 každý d tí a aktivní z poslední účastník kategorie tohoto sportovního nejstarších zápolení. (8. až Za 9. účast t íd) pak na turnaji do ve ejného a za svůj výkon kola si porota zaslouží pochvalu vybrala a t i slova zp váky. uznání všichni, Není kteří žádným k nám do tajemstvím, Mohelnice v že tento hudba den přijeli. a zp v Pořadatelé ovliv ují by tém ale takovou každého akci nemohli lov ka v žádném bez výjimky. případě íká uskutečnit se, bez že pomoci hudba mnoha je nejlepší sponzorů, apatyka. kterým Hudba patři veliké a zp v poděkování. mají svým Již nyní zp sobem se všichni úžasnou mohou těšit sílu, na která jubilejní v mnohém 20. ročník, rozvíjí který bude celého za rok lov ka. opět v Mohelnici. dokonce Nejen s touto uklid uje dobrou více zprávou, než ale oby ejná i s dobrým e. pocitem Lze ze to Zpívání zdařilého nap íklad turnaje, vypozorovat se pak všichni p i ve erním rozjeli do svých uspávání domovů. malých Více o činnosti Asociace stolního tenisu vozíčkářů (ASTV) se můžete d tí. Zpívání ukolébavek je v takovém p ípad ni ím dozvědět na nenahraditelné. Zpívání lidových písni ek v útlém v ku je pro naše d ti velice d ležité. Lidové písni ky jsou nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi p ed námi a je dob e, že i zpívání, jakým je nap. Mohelnický slaví ek, tomuto zám ru napomáhá. Pod kování zde pat í B jak třída po adatel m zleva doprava: z Miloš DDM Tesař Magnet (TJ Ivaclub Mohelnice, Loštice), tak Martin Zvolánek a Ladislav Vintrlík i u itel m a rodi m, kte í d ti v tomto sm ru s generálním partnerem Siemens Cup 2014 ing. Pavlem Pěničkou - Siemens Elektromotory Pavel Mohelnice. Nenkovský Pavel Nenkovský vychovávají.

2 VOLBY EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu Poslanci jsou v jednotlivých zemích EU voleni podle zásad poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU, jednotlivé volební systémy se však liší. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro občany povinné. Parlament (EP) má 766 poslanců, Česko zastupuje 21 poslanců. Počet poslanců z jednotlivých členských států určuje z podnětu parlamentu jednomyslným rozhodnutím Evropská rada. Volit mohou všichni občané Unie na území daného členského státu. Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). Heslo Koruny české: NÁROD, KTERÝ NECTÍ SVÉ VLASTNÍ STÁTOPRÁVNÍ TRADICE A IG- NORUJE ZKUŠENOST SVÝCH PŘEDKŮ, JE JAKO STROM, KTERÝ NEMÁ KOŘENY. Kandidátní listině KČ bylo vylosováno číslo Václav Srb, 56, KČ, průvodce a tlumočník, Praha 2. Jarmila Štogrová, 58, bezp, knihovnice, Hlinná 3. MUDr. Pavel Andrš, 50, KČ, lékař, Olomouc 4. Svatopluk Novotný, 38, KČ, jednatel, Poříčany 5. Ing. Oldřich Kodeda, 55, bezp, architekt, Plzeň 6. Mgr. Pavla Kellerová, 52, KČ, kastelánka, Branná 7. Ing. Kateřina Šauerová, 51, bezp, makléřka, Praha 9. RNDr. Radim Špaček, 54, KČ, biolog, Praha 10. Ing. Vítězslav Oram, 51, KČ, Frýdek-Místek 11. Mgr. A. Josef Petr, 44, KČ, sochař, Tlumačov 12. Mgr. Michal Bašus, 45, KČ, finan. poradce, Poříčany 13. Jan Mrzílek, 60, KČ, ředitel nadace, Jirkov 14. Ing. Otakar Nečas, 62, KČ, technik, Vranov 15. Martin Bernáth, 48, KČ, učitel angličtiny, Brno 16. PhDr. Michal Lutovský, 53, KČ, archeolog, Praha 17. Jan Drnek, 53, KČ, spisovatel, Plzeň 18. Mgr. Petr Nohel, 35, KČ, genealog, Roztoky 19. Mgr. A. Patrik Vlček, 43, bezp, sochař, Brno 20. PhDr. Lukáš Thun, 32, bezp, st. zam., Lanškroun 21. Petr Klapil, 41, bezp, městský strážník, Kroměříž 22. Marie Ešlerová, 65, KČ, učitelka v.v., Kvasnice 23. Mgr. Dagmar Molinová, 49, KČ, Frýdek-Místek 24. Milan Kolář, 58, KČ, technik, Praha 25. RNDr. Marek Stanzel, 60, bezp, Chlum u Třeboně 26. Ctirad Štipl, 71, KČ, policista v.v., Mohelnice 27. Vladimír Krejčí, 67, KČ, řídící letového provozu 28. Petr Žatečka, 38, bezp, živnostník, Český Brod OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 2 KORUNA ČESKÁ, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, byla založena na podzim roku 1990 na setkání přívrženců Českého království, které se uskutečnilo v Realistickém divadle v Praze na Smíchově. Setkání proběhlo z iniciativy bývalé opoziční skupiny České děti. Tato skupina na jaře roku 1988 vydala manifest, kterým vyhlásila obnovu Českého království. Tehdejší komunistická moc manifest přetiskla v Rudém právu s cílem zdiskreditovat opozici v očích veřejnosti. Výsledek však byl zcela opačný. Manifest, hlásající v prostředí bezduché, uniformní, šedivé doby normalizace obnovu Českého království, měl neobyčejně kladný ohlas. Po pádu totalitního režimu pak vzniklo royalistické hnutí s konkrétním programem a představou českého státu jako konstituční monarchie. K založení tohoto hnutí vedla úcta k českému státu, ale i přesvědčení, že současná evropská parlamentní monarchie je nejsilnější státní zřízení, které je na jedné straně schopné zajistit co nejširší občanská práva, a na straně druhé přitom zachovat přirozenou strukturu společnosti obrážející v sobě mnohovrstevnatost a rozmanitost života. Jsme stranou občanskou, interkonfesijní, otevřenou všem spoluobčanům obdobného smýšlení. Vyznáváme tradiční hodnoty vzešlé z našich křesťanských kořenů a stavíme se jak proti socialismu, tak proti jeho souputníku - liberalismu. Důležitým a legitimním krokem při obnově Českého království by muselo být buď lidové referendum, ve kterém by se nadpoloviční většina občanů vyslovila pro království, nebo dosažení téhož cíle změnou Ústavy. Konstituční monarchie je jedna ze dvou variant existujících státních zřízení parlamentních demokracií západní, latinské Evropy, ke které český stát přináleží 1000 let. Myšlenkou obnovy Českého království chceme v české společnosti rehabilitovat nepatetické, kulturní, zemské vlastenectví a s ním spojené mravní hodnoty. Ač jsme stranou tradicionalistickou, duchovně ukotvenou v dějinách, jsme přesvědčeni o tom, že nejsme stranou minulosti, ale naopak; V socialismem a republikánstvím společensky vyprahlé Evropě jsme politickou stranou 21. století. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice, kandidát Evropských voleb 2014 za Korunu Českou POLITICKÁ A ETNICKÁ STRUKTURA ZEMÍ DNEŠNÍ EVROPY A V NÍ ČESKÉHO STÁTU A NÁRODA, PŘE- DEVŠÍM PAK ZEMÍ INTEGROVANÝCH DO EVROPSKÉ UNIE, NEVZNIKLA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE, NÝ- BRŽ JE VÝSLEDKEM TISÍC PĚT SET LET TRVAJÍCÍ- HO VÝVOJE NAŠÍ ČÁSTI SVĚTA PO PÁDU ZÁPADO- ŘÍMSKÉ ŘÍŠE.

3 GENERÁL GEORGE PATTON OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 3 Mše svatá za velmistra Evžena arcivévodu Rakouského se koná v neděli 18. května v hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Po mši proběhne autorské promítání filmu EUGEN (C. Štipl/P. Nenkovský) V Plzni vyroste řadu let plánovaný památník legendárního amerického generála George Pattona, jehož 3. armáda osvobodila Plzeň od nacistických okupantů v květnu Hotový bude do května 2015, kdy bude Plzeň slavit 70. výročí osvobození americkou armádou. FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU a ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOUZOV INKORPOROVANÁ NĚMECKÝM ŘÁDEM si vás dovolují pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou za 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (* ). Já trvám na tom, že Plzeň osvobodil Patton s tanky a děly, na džípech bílý hvězdy měli (Jan Vyčítal) V KVĚTNU 1944 PADLO za velkoněmeckou říši a vůdce Hitlera těchto šest občanů města Mohelnice, jejichž zbytečnou smrt si připomínáme jen proto, abychom konečně přestali z české historie vytěsňovat existenci našich německých spoluobčanů, kteří za svůj hrubý omyl krutě zaplatili * řidič auta vrchní svobodník Heinrich Blechta (* ) padl ve Varšavě. LIŠKA BYSTROUŠKA ZE STŘÍTEŽE V roce 2014 kromě Národního divadla v Praze Příběhy lišky Bystroušky představí (a to mnohé z nich v češtině) mj. následující přední světové scény: * poddůstojník Franz Klecker (* ), zemědělec bytem na Třebovské ulici 45, zemřel utonutím poté, co loď převážející německé vojáky poražené u Sevastopolu do Rumunska byla torpédována a potopena * důstojník Paul Langhammer (* ), justiční inspektor, Beethovenova ulice 6, je od bojových událostí u Sevastopolu hlášen jako nezvěstný * dvaadvacetiletý důstojník a pilot stíhačky Richard Joscht (* ) cizelér bytem na náměstí byl sestřelen americkým letcem nad městem Bernkastel nad Moselou. květen 1944 * poručík Bruno Gradek (* 1909) obchodník bytem v Hradební ulici, je od bojových událostí u Sevastopolu hlášen jako nezvěstný. květen 1944 * jeho spolužák svobodník Josef Budig (* 1909) taxikář z Lazebnické ulice padl u Sevastopolu. University Opera House in Minnesota, Samuel Beckett Theatre in Dublin, Wiener Staatsoper, Conservatory of Music in Toronto, Garsington Opera at Wormsley, Queensland Conservatorium in Brisbane, Opera Theater in Oregon, Manhattan Summer Voice Festival, Hamburgische Staatsoper, Royal Irish Academy of Music, Boston Conservatory, Cleveland Orchestra. Chatauqua Opera in New York, Semperoper Dresden, Baltimore Symphony Orchestra, Opera Co London, University of British Columbia, a další. Luděk Štipl

4 STANISLAV MOTL PÁTRÁ NA MOHELNICKU PO LIŠCE Počátkem dubna navštívil zdejší region přední český investigativní reportér, filmový dokumentarista a spisovatel Stanislav Motl. Předmětem jeho zájmu byl tentokráte příběh lišky Bystroušky. Zaujala jej především stále málo známá skutečnost, že příběh této nezbedné lišky, který se stal předlohou pro knihu Liška Bystrouška a světoznámou operu Příběhy lišky Bystroušky, má svůj prapůvod v našem kraji. Autor kreseb lišky Bystroušky myslivec a akademický malíř Stanislav Lolek se narodil roku 1873 v Paloníně. V srpnu 1889 nastoupil do nedalekého Veselí na předškolní lesnickou praxi. Zde jej učil revírník Augustin Kořínek základům myslivosti a vyprávěl mu veselé příhody o vychytralé lišce, jež se údajně přihodily na střítežské hájovně. Vyprávění inspirovalo Lolka k vytvoření souboru kreseb, které se později staly podkladem spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi pro literární zpracování příběhu. Texty s ilustracemi vycházely v roce 1920 na pokračování v Lidových novinách. Díky značné oblíbenosti u čtenářů následovaly i knižních vydání Lišky Bystroušky. Těsnohlídek umístil děj své knihy do myslivny poblíž Bílovic nad Svitavou, protože byl seznámen s tamním prostředím a měl k němu i svoje citové vazby. Příhody lišky Bystroušky zapůsobily na hudebního skladatele Leoše Janáčka tak, že zkomponoval Příhody lišky Bystroušky, která měla v roce 1924 premiéru v Brně a za necelý rok poté byla uvedena v Národním divadle v Praze. Tomuto českému dílu se dodnes dostává značného ohlasu u nás i ve světě. Koncem března 2014 se již poněkolikáté opera vrátila na repertoár Národního divadla v Praze. Většina čtenářů si lišku Bystroušku spojuje s lesy kolem Bílovic, zatímco milovníci hudby přepokládají, že liška žila poblíž Hukvald u Příbora, kde se narodil Leoš Janáček. Duchovní otcem tohoto příběhu je však revírník Gustav Kořínek z Veselí. Stanislav Motl a Hana Heidenreichová u hrobu hajného Augustina Kořínka na hřbitově ve Veselí Během svého pátrání Motl navštívil Střítež, Veselí, Doly u Bouzova a Loštice. V Lošticích se setkal se starostou Ctiradem Lolkem, jenž je shodou okolností synovcem výše zmíněného malíře Stanislava Lolka. Rovněž navštívil loštickou Kavárnu a galerii u lišky Bystroušky a řezbáře Jaroslava Beneše, který nedávno dokončil sochu tohoto svérázného zvířete v životní velikosti. Stanislav Motl se také seznámil s obsahem výstavy o Stanislavu Lolkovi a jeho lišce, která byla vytvořena v mohelnickém muzeu v roce 2006, a prostudoval naučnou stezku lišky Bystroušky, jenž byla zřízena ve stejném roce Mikroregionem Mohelnicko ve spolupráci s občanským sdružením Respekt a tolerance, Klubem českých turistů a Olomouckého kraje. Půlhodinová reportáž bude vysílána patrně v průběhu měsíce června na stanici Český rozhlas Dvojka v pořadu Stopy, fakta svědectví. Luděk Štipl OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 4 ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA PŘEVZALA NOVÝ SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL Bezmála čtyřiceti znaky a logotypy firem je opatřen nový dodávkový automobil, který začal pravidelně rozvážet obědy seniorům a nemocným na Postřelmovsku. Na slavnostní akci převzala zábřežská Charita z rukou zástupců reklamní agentury Kompakt s.r.o. klíče od nového automobilu Renault Kangoo. Nový vůz nahradil již dosluhující Škodu Felicii, která je v provozu už 14 let, trpí korozí karoserie a na tachometru má najetý necelý čtvrtmilion kilometrů, popsal realitu a důvod pro zapojení do projektu Sociální automobil ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger: Významná bude také provozní úspora nové vozidlo znamená takřka žádné náklady na opravy, moderní motory přináší nižší spotřebu pohonných hmot, celkově očekáváme zhruba o 1,50 Kč levnější provoz v přepočtu na každý ujetý kilometr. Při ročním nájezdu auta kilometrů je to pro nás velká pomoc a jsme za ni vděčni. Předností nového auta bude především velký nákladní prostor se snadnou přístupností zezadu i z boku a výše postavená střecha. Pracovnice pečovatelské služby, pro něž je vozidlo určeno, tak budou moci pohodlněji manipulovat s jídlonosiči, v nichž na Postřelmovsku obědy rozváží aktuálně třiceti osmi klientům. Hlavní myšlenkou celorepublikového projektu Sociální automobil je snaha pomoci organizacím poskytujícím sociální služby obnovit vozový park prostřednictvím reklamy místních firem. V případě tohoto vozidla se k podpoře Charity rozhodlo třicet devět firem, a to především ze Zábřežska, Postřelmovska a Mohelnicka. Dodávkové vozidlo, na které firmy mohly přispět od listopadu loňského roku, dostane Charita do nájmu za symbolickou jednu korunu, sama bude hradit jen provozní výdaje. Se sociálním automobilem má tato nezisková organizace již bezmála šestiletou zkušenost, první vozidlo převzala na podzim roku 2008, rozváží jím obědy a zajišťuje pečovatelskou službu na Štítecku. Součástí slavnostního předání, které se uskutečnilo ve středu bylo také představení středisek Charity Zábřeh v malém sále Katolického domu. Akci jsme pojali trochu jako den otevřených dveří a ve zmenšeném měřítku ukázali to, co Charita dokáže a co může nabídnout jak potencionálním uživatelům služeb, tak jejich rodinným příslušníkům, přiblížila program akce za organizátory Jana Skalická. Pracovníci Charity tak spolu s uživateli služeb představili některé z činností, které v rámci denního programu probíhají na střediscích tkaní, výrobu polštářků; ukázku čtení v Braillově písmu a seznámení s obvyklými i méně známými zdravotními pomůckami. Jana Skalická, propagace, tel

5 JE RODINA PRIORITOU? Mnoho lidí dnes tvrdí, že jim záleží na rodině, zdraví a lásce. S oblibou dávají rodinu na první místo. Navzdory uvedenému tvrzení jsou naše plánovací kalendáře popsány termíny schůzí a úkolů. Je nemálo těch, kteří si svou práci přinášejí domů, na večerní hodiny či celé víkendy. Dostaví se lepší výsledky, zvýší blahobyt rodiny a společnosti. Jestli budeme takhle pracovat dlouhodobě, může to vážně narušit rodinu i celou společnost. Žádná společnost na světě neroste jenom rozvojem techniky a technologiemi. Každá civilizovaná společnost je postavena na fungující rodině. Když anglický historik Edward Gibbon ( ) popisoval v roce 1775 dobu před zánikem Římské říše, sestavil seznam jevů, které zániku této civilizace předcházely. Nápadně se podobají tomu, co vidíme kolem sebe i v dnešní době: 1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. 2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené rodiny. 3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více, než o svoje staré rodiče. 4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nic neříkající, přesto za ně bohatí zaplatí horentní ceny. 5. Lidé čestně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity. 6. Daňové zatížení obyvatelstva roste. Lidé se nebojí nepracovat, protože se stát o ně nějak postará. 7. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 8. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. 9. Staletími předků prověřené hodnoty jako čest, smysl pro povinnost a přesnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, zápal pro věci veřejné jsou zesměšňovány a vysmívány. 10. Šíří se cynismus, plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 11. Občané na všechno nadávají V roce 1970 byly na školách hlavními přestupky: hlučné projevy, žvýkačky, běhání po chodbě, nevhodné oblečení, mluvení bez vyzvání a skákání do řečí. Dnes to jsou drogy, alkohol, šikana, krádeže, předčasná gravidita, vraždy a sebevraždy. Průměrné dítě tráví denně s televizí 5 hodin a se svým otcem jenom 5 minut. Je vzácností vidět dítě s knihou v ruce. Knížky dnes nahradila televize a počítače. Něco tady nehraje. Připomenu, že rodinu tradičně tvoří rodiče, děti a příbuzní. Nejen formální telefonát k upokojení svědomí. Zaplánujme si do našich programů návštěvu, věnujme čas těm kolem nás. Tatínek sedí celý večer za počítačem a pečlivě do něho píše. Jeho dcera se ptá: Co děláš, tatínku v tom počítači? Plánuji a řídím ty nejdůležitější věci, které musím vybavit, mám zde významné lidi, se kterými se musím setkat, poslat nebo zavolat, odpověděl tatínek. Tak moc bych chtěla být ve tvém počítači, říká smutně děvčátko. K zamyšlení: Přemýšlím nad svým životním posláním? Plánuji svůj čas v kalendáři? Co bych mohl udělat pro to, abych nalezl rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Přeji všem i sobě hodně smysluplné a praktické inspirace. Pavel Kavec OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 5 MORAVSKÝ VRABEC 2014 Ve čtvrtek 8. května 2014 se uskutečnilo v Zábřeze oblastní kolo 19. ročníku Moravského vrabce Z původně přihlášených 10 kapel nakonec přijelo a soutěžilo 9 kapel (BEG BIE COUNTRY Šumperk, KAPELALONT Bohumín, FČÍL a TU Nový Jičín, ARREST Bruntál - Rýmařov, MAROD Ostrava, B.P.T. Zlín, CHOROŠI Nelahozeves, KUPODIVU Brno a VĚNEBAND Litomyšl. Odborná porota ve složení: PhDr. Petr Čechák (předseda poroty a člen bývalé vynikající olomoucké kapely Piano), Aleš Quack Kubis (kapelník skupiny Domino dříve hrál s BG Novou nebo se skupinou Spirit) a Ota Šejk Maňák (kapelník skupiny Sluníčko Bohumín) určila toto pořadí a postup do finále: 1) KUPODIVU Brno 3) B.P.T. Zlín 2) VĚNEBAND Litomyšl 4) CHOROŠI Nelahozeves Diváckou cenu si po zásluze odvezla kapela MAROD Ostrava. Nádherně vyřezávanou dřevěnou cenu, kterou po zásluze získala brněnská kapela KUPODIVU, vyrobil muzikant a řezbář v jedné osobě Jirka Krbi Krbeček ze skupiny Alibaba. O zvuk se výborně postarala parta z agentury DRAGON (Kamil Grygar, Ondra Klemš a Petr Saňák). Vše se konalo za pěkného počasí a v příjemném prostředí zahrady Katolického domu. Pořadatel, kterým byl již druhým rokem za sebou Spolek Metoděj Zábřeh s vedoucím zábřežského Kaťáku Pepou Klimkem a jeho tým, připravil pro diváky i muzikanty bohaté občerstvení, kde nechyběl např. výborný a tradiční moravský vrabec, gulášek či makrely. Zpestřením programu Moravského vrabce bylo vystoupení šumperské taneční skupiny Old country dance. Tradičním, mediálním partnerem byl i letos Český rozhlas Olomouc, který celou soutěž nahrával a toto bude dále používat ve svých hudebních pořadech. Vítězná kapela KUPODIVU Brno s krásnou první cenou Vítězná kapela ankety diváků MAROD Ostrava Finále 19. ročníku Moravského vrabce se uskuteční v sobotu 14. června 2014 v Karviné. Více na Pavel Aligátor Nenkovský

6 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 6 * 23 * května * 2014 * N O C K O S T E L Ů * MORAVIČANY kostel sv. Jiří hod hod. * mše svatá - obětovaná za zemřelé násilnou smrtí a za mír ve světě hod. * Zahájení noci - úvodní slovo P. Mgr. Miroslava Obšivana, moravičanského farního správce hod. * přednáška Chrám sv. Jiří v Moravičanech v kolotoči věků. (historie moravičanského kostela, jedinečné památky, krypta a její tajemství, povodeň 1997, zvony za světových válek, rekonstrukce varhan) hod. * Klavírní zamyšlení - účinkují: Markéta a Magdaléna Adamcovi (zazní skladby: Fantom od Wiliama Gillocka, Waltz od Frederika Chopina a další) hod. * Houslový duet (účinkuje: ADDAMS FAMILY VIOLINS zazní skladby od Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena a další hod. * Jiřinky - vystoupení chrámové scholy z Moravičan. (písně chrámové, duchovní i křesťanský folk) hod. * A.M. ÚLET VE VĚŽI (jedinečný akustický koncert skupiny pod moravičanskými zvony při svitu svíček a měsíce). Nutná rezervace míst omezená kapacita, tel: , hod. * Oáza ticha - meditační hodinka na údržbu duší aneb Moravičanský PNEU SERVIS hod. * Varhanní pohlazení - účinkuje: Hana Bednářová (zazní skladby: Passacaliu d moll (Diderita Buxtehudeho), chorál O Welt, ich muss dich lassen (Johannes Brahms) hod. * Slavnostní zakončení fanfáry pod zvony (účinkuje: Anna Čepová) hod. * Prohlídka kostela od Prohlídky na věž ke zvonům a k varhanům s průvodcem spojené s ukázkou hry na varhany: Noční prohlídka speciál s fanfárami: 18.20, 18.50, a ve hod.výstavy: * Betlémy od Valašska, Hané, Amsterdamu, Turecka až po Palestinu. Originální výstava betlémů z celého světa. * Rok rodin - tématická expozice na rok 2014 vyhlášená papežem Františkem. * Život moravičanské farnosti ve fotografii - akce v moravičanské farnosti: farní stanování, Svatojiřské hody, svěcení zvonu, farní setkání, pouť do Izraele Pro návštěvníky je připraveno malé občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu kostela. MOHELNICE - kostel sv. Tomáše Becketa cca v 21 hod. * vystoupí smíšený pěvecký sbor CARMEN ze Zábřeha, sbormistři: Lenka a Karol Ozorovských, Vladimíra Purová a Jiří Novák * pravoslavné zpěvy ruských, ukrajinských, gruzínských a slovenských autorů * Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let. Gn 1,14 Citát letošní Noci kostelů nás přenáší na počátek dějin světa a člověka k jejich stvoření. Když biblický text vypráví o jednotlivých dnech, ve kterých vznikal svět, nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou touhu poznat smysl života. Tato touha je v nás stále přítomná a nemění se s časem. Neztrácí na své intenzitě ani v době, která se chlubí svou vyspělostí. Jsou různá místa, kde dnes člověk hledá odpovědi po smyslu života. Kde se ptá na existenci Boha, kterého chce poznat více zblízka. Kostely si společenství věřících stavěli s úmyslem, aby pro ně byla prostorem k setkání člověka s Bohem. Všem poutníkům do našeho kostela sv. Tomáše z Canterbury přeji, aby objevili Světlo, které jim nově zasvítí do života a osvětlí jim cestu, po které jdou. Aby uprostřed nepřehlednosti doby dokázali oddělit dobré od toho neužitečného, jako je oddělen den od noci. A aby pro ně dny a léta jejich života byly znamením Boží blízkosti a požehnání. P. Petr Šimara nové regionální muzeum otevřeno HREBECSKÝ GRUNT Studená Loučka 131 Pojďte si s námi v sobotu 24. května 2014 projít P O H Á D K O V Ý L E S start v čase od do hod. na hřišti u PALÍRNY VELEBOŘ Nespěchejte na začátek, ušetříte si čekání na vstup do lesa * na hřišti Vás čeká spousta atrakcí * startovné 30 Kč za osobu * těší se na Vás KLOVEL a spol. * akce se koná za každého počasí, přibalte pláštěnky a vhodnou obuv *

7 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 7 CHCETE OPTIMALIZOVAT VAŠE STÁVAJÍCÍ POJIŠTĚNÍ NEBO UZAVŘÍT NOVÉ? NABÍZÍME Pojištění - nemovitosti a domácnosti - škody způsobené požárem, vichřicí, krádeží atd. Autopojištění - povinné ručení se slevou až 66% za bezškodný průběh Pojištění osob - životní pojištění pro celou rodinu Důchodové spoření, cestovní pojištění a mnoho dalších zajímavých produktů Kontakt: Pavel Opluštil DiS. tel: Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí: hod. Středa: hod. 13, hod. Další dny: dle dohody Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: Odebíráte elektrickou energii, plyn či vodu a není Vám jasné za co a kolik platíte? Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií. Slyšíte o různých nabídkách a slevách, ale reálné ceny neznáte? Upřesníme Vám možnost ovlivnit cenu u svého, nebo alternativního dodavatele. Nevěříte podomním prodejcům, kteří slibují nízké ceny, ale realita neodpovídá jejich slibům? Nejsme podomní obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatelů energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud. Z důvodů velmi silné pozice na trhu s možností lepších vyjednávacích podmínek garantujeme stále nižší ceny. Máte strach ze změny svého dodavatele? Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku energií. Zajistíme vám nejvýhodnější dostupné podmínky. Nevíte, co bude za rok - ceny se mění a vy nemáte čas všechno hlídat? Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme doživotní servis. Nerozumíte fakturám, právním kličkám a všeobecným podmínkám dodavatelů? Zajišťujeme právní dohled a ochranu spotřebitelů. Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem a už nemůžete nic ušetřit? Můžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. V sobotu 7. června 2014 se koná na fotbalovém stadionu v Moravičanech OBLASTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ Všechny třídy bude posuzovat mezinárodní rozhodčí Mgr. IVAN KOČAJDA (SVK) Vstupné dobrovolné, občerstvená zajištěno (maso na grilu, uzená žebra, klobásy, pivo, limo atd.). Srdečně Vás zvou pořadatelé ZKO Moravičany. Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? NIC!!! - žádné skryté poplatky! Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neúčtujeme žádné poplatky. Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte svůj kontakt kterémukoliv pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.:

8 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace do různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důvěrou se můžete obrátit na adresu: Jaroslav Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Nová opravna obuvi a galanterie v Mohelnici Otvírací doba příjem a výdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa opravny: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obuvi si zde můžete nechat opravit i kabelky, kufry a další po dohodě. Na Vaši návštěvu se těší Jiří Pavlů OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Cena Kč 5.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 www.dobra.cz Obec Dobrá 22. listopadu 2002 Zpravodaj INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Závodníci budou označeni žlutými startovními čísly.

Závodníci budou označeni žlutými startovními čísly. Obecní vysílání 3C Vážení občané, organizátoři závody K24 vás prosí o zvýšení pozornosti při přecházení hlavní silnice ve dnech 19. a 20. června 2015. V tomto termínu budou naší obcí projíždět účastníci

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012

Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012 Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko sdružoval v roce 2012 celkem 14 obcí: Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice,

Více

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 3/2016 Vážení přátelé slánského muzea, program Vlastivědného muzea na třetí měsíc tohoto roku bude ve znamení vzdělávání, výtvarného umění a hudby. Přijďte se pobavit, něco zajímavého se dozvědět,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více