OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014. SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014 SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů Hosté - zleva doprava: Pavel Pěnička, Michael Fischer, Karel Korytář a Stanislav Navrátil (na vozíčku) 19. ročník turnaje SIEMENS CUP se stal již tradiční součástí Českého poháru vozíčkářů ve stolním tenisu se uskutečnil v sobotu 26. dubna Generálním partnerem tohoto turnaje byl i letos mohelnický závod Siemens Elektromotory. Turnaj se uskutečnil opět dle letité tradice v prostorách bezbariérové tělocvičny Střední školy technické a zemědělské Mohelnice. Pořadatelem byl, V pátek tak jako 15. v letech února minulých, 2013 TJ se Ivaclub v dopoledních Loštice (předseda hodinách Stanislav v p íjemném Navrátil). prost edí Jeho parta Domu vzorně d tí zabezpečila a mládeže vše - potřebné, Magnet aby Mohelnice turnaj proběhl uskute nilo bezproblémově neve ejné a na kolo úrovni. sout že Do našeho ve zp vu města z celé ČR přijelo celkem 39 hráčů. Výjimkou nebylo ani několik lidových písni ek s názvem Mohelnický slaví ek. reprezentantů ČR. Turnaj byl po předcházející prezenci účastníků Tato slavnostně sout ž se zahájen. zde konala Při této již příležitosti podeváté. všechny P vodn přítomné šlo sportovce o postupovou i pořadatelský sout ž tým ve zp vu přivítal ředitel eských turnaje a moravských Stanislav Navrátil lidových a dále písni ek významní s hosté. názvem Těmi Moravský byl ing. Pavel zvone ek, Pěnička - ředitel ze mohelnického které byl však závodu postup Siemens do Elektromotory, dalšího sout žního MUDr. Michael kola Fischer podmín n - náměstek zp vem hejtmana dvou hanáckých Olomouckého lidových kraje písni ek. a v neposlední P edevším řadě i senátor z d vodu ing. Karel tohoto Korytář. žánrového Posledně omezení jmenovaný d ti ještě před ze základních samotným zahájením škol o prvních tuto sout ž zápasů postupn turnaje předal ztrácely putovní zájem pohár a vítězi tak třídy se odborným B za rok 2013 pedagogickým Jiřímu Suchardovi, pracovník m který tak postoupil DDM Magnet do A třídy. Mohelnice Asociace poda ilo stolního tenisu vymyslet vozíčkářů a zorganizovat jako nejlépe vhodnou alternativu zp vu eských jmenovala na tento turnaj nového rozhodčího, kterým byl Pavel Strnad ze Semil. Ten i hned po slavnostním zahájení nechal rozehrát na a moravských lidových písni ek tzv. zpívání bez osmi stolech téměř 150 zápasů. Turnaj se hrál na nově pořízených omezení, kvalitních s názvem stolech, Mohelnický které věnoval slaví ek. a pro hru vozíčkářů upravil generální V d sledku partner vyšší turnaje Siemens nemocnosti Mohelnice. d tí Zápasy zp sobené stolních tenistů ch ipkovou ve výborné epidemií atmosféře se pokračovaly letos této až p vecké do 16 hod. sout že K vidění zú astnilo byla řada velmi celkem napínavých, 43 d tí zajímavých z obou a kvalitních mohelnických zápasů, ve základních kterých opět škol nebyla (ZŠ Mlýnská nouze o překvapení. a ZŠ Vodní) Finálový a rovn ž zápas d ti byl dramatický ze ZŠ Úsov. a trval Celá pět setů. sout ž Tento m la turnaj celkem a tudíž i p t naše kategorií město, se stalo rozd lených pro vozíčkáře podle pojmem, v ku sout žících o čemž svědčí d tí. tradiční Cílem účast odborné na zde pořádaných poroty, která turnajích zp vu tělesně d tí postižených pozorn naslouchala, stolních tenistů bylo prakticky z celé ČR. vybrat postupující do ve ejného kola. To se uskute nilo Zajímavost - Paralympiáda v Sydney léto 2000 v sále ZUŠ Mohelnice ve st edu 20. února Paralympiáda v Sydney se stala pro Českou republiku vstupem mezi Do ve ejného paralympijskou kola elitu. postoupily Celkový 4 počet d ti z 43 kategorie získaných prvních medailí a t íd, místo d tí v z hodnocení kategorie 2. národů až 3. svědčí t íd pak o mnohém. to bylo celkem Nejúspěšnějším d tí, z sportem kategorie v Sydney 4. až byla 5. atletika. t íd postoupilo Atleti zde dohromady 11 d tí, 7 získali 15 medailí, plavci 12 medailí a třetí byli stolní tenisté s 8 medailemi. Byl v něm i trojlístek paralympijských vítězů tělesně postižení Jolana Davídková a Ivan Karabec přidali k individuálním výhrám shodně stříbro se svými spoluhráči v soutěži družstev a vozíčkář Michal Stefanu získal dále v týmech bronz. Samostatná třetí místa vybojovali také životní partnerka Michala Stefanu Jitka Pivarčiová a vozíčkář Martin Zvolánek, který získal navíc i stříbro s Tomášem Přibylem z družstev. A právě tento úspěšný paralympionik reprezentant ČR Martin Zvolánek se letos zúčastnil i mohelnického turnaje Siemens Cup Výsledky A třída: 1.a 2. Karel Zmrzlý a Vlad.Kadlík (SK Moravia Brno) 3. Jan Suja (TJ Ivaclub Loštice) zatím nejlepší výsledek v jeho kariéře B třída: 1. Martin Zvolánek (SKV Ostrava) paralympijský medailista ze Sydney 2. Miloš Tesař (TJ Ivaclub Loštice) nový a nadějný tenista tohoto klubu 3. Ladislav Vintrlík (SK Moravia Brno) C třída: 1. Vratislav Holík 2. Adam Kožuch (SKV Ostrava) 3. Libor Macíček (SKV Nezlomení Pardubice) Tento turnaj a tudíž i naše město, se stalo pro vozíčkáře pojmem, o čemž svědčí tradiční účast na zde pořádaných turnajích tělesně postižených stolních tenistů prakticky z celé ČR. V duchu klubové z kategorie filozofie 6. vozíčkářů až 7. t íd se postoupilo vítězem stal 5 každý d tí a aktivní z poslední účastník kategorie tohoto sportovního nejstarších zápolení. (8. až Za 9. účast t íd) pak na turnaji do ve ejného a za svůj výkon kola si porota zaslouží pochvalu vybrala a t i slova zp váky. uznání všichni, Není kteří žádným k nám do tajemstvím, Mohelnice v že tento hudba den přijeli. a zp v Pořadatelé ovliv ují by tém ale takovou každého akci nemohli lov ka v žádném bez výjimky. případě íká uskutečnit se, bez že pomoci hudba mnoha je nejlepší sponzorů, apatyka. kterým Hudba patři veliké a zp v poděkování. mají svým Již nyní zp sobem se všichni úžasnou mohou těšit sílu, na která jubilejní v mnohém 20. ročník, rozvíjí který bude celého za rok lov ka. opět v Mohelnici. dokonce Nejen s touto uklid uje dobrou více zprávou, než ale oby ejná i s dobrým e. pocitem Lze ze to Zpívání zdařilého nap íklad turnaje, vypozorovat se pak všichni p i ve erním rozjeli do svých uspávání domovů. malých Více o činnosti Asociace stolního tenisu vozíčkářů (ASTV) se můžete d tí. Zpívání ukolébavek je v takovém p ípad ni ím dozvědět na nenahraditelné. Zpívání lidových písni ek v útlém v ku je pro naše d ti velice d ležité. Lidové písni ky jsou nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi p ed námi a je dob e, že i zpívání, jakým je nap. Mohelnický slaví ek, tomuto zám ru napomáhá. Pod kování zde pat í B jak třída po adatel m zleva doprava: z Miloš DDM Tesař Magnet (TJ Ivaclub Mohelnice, Loštice), tak Martin Zvolánek a Ladislav Vintrlík i u itel m a rodi m, kte í d ti v tomto sm ru s generálním partnerem Siemens Cup 2014 ing. Pavlem Pěničkou - Siemens Elektromotory Pavel Mohelnice. Nenkovský Pavel Nenkovský vychovávají.

2 VOLBY EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu Poslanci jsou v jednotlivých zemích EU voleni podle zásad poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU, jednotlivé volební systémy se však liší. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro občany povinné. Parlament (EP) má 766 poslanců, Česko zastupuje 21 poslanců. Počet poslanců z jednotlivých členských států určuje z podnětu parlamentu jednomyslným rozhodnutím Evropská rada. Volit mohou všichni občané Unie na území daného členského státu. Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). Heslo Koruny české: NÁROD, KTERÝ NECTÍ SVÉ VLASTNÍ STÁTOPRÁVNÍ TRADICE A IG- NORUJE ZKUŠENOST SVÝCH PŘEDKŮ, JE JAKO STROM, KTERÝ NEMÁ KOŘENY. Kandidátní listině KČ bylo vylosováno číslo Václav Srb, 56, KČ, průvodce a tlumočník, Praha 2. Jarmila Štogrová, 58, bezp, knihovnice, Hlinná 3. MUDr. Pavel Andrš, 50, KČ, lékař, Olomouc 4. Svatopluk Novotný, 38, KČ, jednatel, Poříčany 5. Ing. Oldřich Kodeda, 55, bezp, architekt, Plzeň 6. Mgr. Pavla Kellerová, 52, KČ, kastelánka, Branná 7. Ing. Kateřina Šauerová, 51, bezp, makléřka, Praha 9. RNDr. Radim Špaček, 54, KČ, biolog, Praha 10. Ing. Vítězslav Oram, 51, KČ, Frýdek-Místek 11. Mgr. A. Josef Petr, 44, KČ, sochař, Tlumačov 12. Mgr. Michal Bašus, 45, KČ, finan. poradce, Poříčany 13. Jan Mrzílek, 60, KČ, ředitel nadace, Jirkov 14. Ing. Otakar Nečas, 62, KČ, technik, Vranov 15. Martin Bernáth, 48, KČ, učitel angličtiny, Brno 16. PhDr. Michal Lutovský, 53, KČ, archeolog, Praha 17. Jan Drnek, 53, KČ, spisovatel, Plzeň 18. Mgr. Petr Nohel, 35, KČ, genealog, Roztoky 19. Mgr. A. Patrik Vlček, 43, bezp, sochař, Brno 20. PhDr. Lukáš Thun, 32, bezp, st. zam., Lanškroun 21. Petr Klapil, 41, bezp, městský strážník, Kroměříž 22. Marie Ešlerová, 65, KČ, učitelka v.v., Kvasnice 23. Mgr. Dagmar Molinová, 49, KČ, Frýdek-Místek 24. Milan Kolář, 58, KČ, technik, Praha 25. RNDr. Marek Stanzel, 60, bezp, Chlum u Třeboně 26. Ctirad Štipl, 71, KČ, policista v.v., Mohelnice 27. Vladimír Krejčí, 67, KČ, řídící letového provozu 28. Petr Žatečka, 38, bezp, živnostník, Český Brod OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 2 KORUNA ČESKÁ, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, byla založena na podzim roku 1990 na setkání přívrženců Českého království, které se uskutečnilo v Realistickém divadle v Praze na Smíchově. Setkání proběhlo z iniciativy bývalé opoziční skupiny České děti. Tato skupina na jaře roku 1988 vydala manifest, kterým vyhlásila obnovu Českého království. Tehdejší komunistická moc manifest přetiskla v Rudém právu s cílem zdiskreditovat opozici v očích veřejnosti. Výsledek však byl zcela opačný. Manifest, hlásající v prostředí bezduché, uniformní, šedivé doby normalizace obnovu Českého království, měl neobyčejně kladný ohlas. Po pádu totalitního režimu pak vzniklo royalistické hnutí s konkrétním programem a představou českého státu jako konstituční monarchie. K založení tohoto hnutí vedla úcta k českému státu, ale i přesvědčení, že současná evropská parlamentní monarchie je nejsilnější státní zřízení, které je na jedné straně schopné zajistit co nejširší občanská práva, a na straně druhé přitom zachovat přirozenou strukturu společnosti obrážející v sobě mnohovrstevnatost a rozmanitost života. Jsme stranou občanskou, interkonfesijní, otevřenou všem spoluobčanům obdobného smýšlení. Vyznáváme tradiční hodnoty vzešlé z našich křesťanských kořenů a stavíme se jak proti socialismu, tak proti jeho souputníku - liberalismu. Důležitým a legitimním krokem při obnově Českého království by muselo být buď lidové referendum, ve kterém by se nadpoloviční většina občanů vyslovila pro království, nebo dosažení téhož cíle změnou Ústavy. Konstituční monarchie je jedna ze dvou variant existujících státních zřízení parlamentních demokracií západní, latinské Evropy, ke které český stát přináleží 1000 let. Myšlenkou obnovy Českého království chceme v české společnosti rehabilitovat nepatetické, kulturní, zemské vlastenectví a s ním spojené mravní hodnoty. Ač jsme stranou tradicionalistickou, duchovně ukotvenou v dějinách, jsme přesvědčeni o tom, že nejsme stranou minulosti, ale naopak; V socialismem a republikánstvím společensky vyprahlé Evropě jsme politickou stranou 21. století. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice, kandidát Evropských voleb 2014 za Korunu Českou POLITICKÁ A ETNICKÁ STRUKTURA ZEMÍ DNEŠNÍ EVROPY A V NÍ ČESKÉHO STÁTU A NÁRODA, PŘE- DEVŠÍM PAK ZEMÍ INTEGROVANÝCH DO EVROPSKÉ UNIE, NEVZNIKLA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE, NÝ- BRŽ JE VÝSLEDKEM TISÍC PĚT SET LET TRVAJÍCÍ- HO VÝVOJE NAŠÍ ČÁSTI SVĚTA PO PÁDU ZÁPADO- ŘÍMSKÉ ŘÍŠE.

3 GENERÁL GEORGE PATTON OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 3 Mše svatá za velmistra Evžena arcivévodu Rakouského se koná v neděli 18. května v hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Po mši proběhne autorské promítání filmu EUGEN (C. Štipl/P. Nenkovský) V Plzni vyroste řadu let plánovaný památník legendárního amerického generála George Pattona, jehož 3. armáda osvobodila Plzeň od nacistických okupantů v květnu Hotový bude do května 2015, kdy bude Plzeň slavit 70. výročí osvobození americkou armádou. FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU a ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOUZOV INKORPOROVANÁ NĚMECKÝM ŘÁDEM si vás dovolují pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou za 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (* ). Já trvám na tom, že Plzeň osvobodil Patton s tanky a děly, na džípech bílý hvězdy měli (Jan Vyčítal) V KVĚTNU 1944 PADLO za velkoněmeckou říši a vůdce Hitlera těchto šest občanů města Mohelnice, jejichž zbytečnou smrt si připomínáme jen proto, abychom konečně přestali z české historie vytěsňovat existenci našich německých spoluobčanů, kteří za svůj hrubý omyl krutě zaplatili * řidič auta vrchní svobodník Heinrich Blechta (* ) padl ve Varšavě. LIŠKA BYSTROUŠKA ZE STŘÍTEŽE V roce 2014 kromě Národního divadla v Praze Příběhy lišky Bystroušky představí (a to mnohé z nich v češtině) mj. následující přední světové scény: * poddůstojník Franz Klecker (* ), zemědělec bytem na Třebovské ulici 45, zemřel utonutím poté, co loď převážející německé vojáky poražené u Sevastopolu do Rumunska byla torpédována a potopena * důstojník Paul Langhammer (* ), justiční inspektor, Beethovenova ulice 6, je od bojových událostí u Sevastopolu hlášen jako nezvěstný * dvaadvacetiletý důstojník a pilot stíhačky Richard Joscht (* ) cizelér bytem na náměstí byl sestřelen americkým letcem nad městem Bernkastel nad Moselou. květen 1944 * poručík Bruno Gradek (* 1909) obchodník bytem v Hradební ulici, je od bojových událostí u Sevastopolu hlášen jako nezvěstný. květen 1944 * jeho spolužák svobodník Josef Budig (* 1909) taxikář z Lazebnické ulice padl u Sevastopolu. University Opera House in Minnesota, Samuel Beckett Theatre in Dublin, Wiener Staatsoper, Conservatory of Music in Toronto, Garsington Opera at Wormsley, Queensland Conservatorium in Brisbane, Opera Theater in Oregon, Manhattan Summer Voice Festival, Hamburgische Staatsoper, Royal Irish Academy of Music, Boston Conservatory, Cleveland Orchestra. Chatauqua Opera in New York, Semperoper Dresden, Baltimore Symphony Orchestra, Opera Co London, University of British Columbia, a další. Luděk Štipl

4 STANISLAV MOTL PÁTRÁ NA MOHELNICKU PO LIŠCE Počátkem dubna navštívil zdejší region přední český investigativní reportér, filmový dokumentarista a spisovatel Stanislav Motl. Předmětem jeho zájmu byl tentokráte příběh lišky Bystroušky. Zaujala jej především stále málo známá skutečnost, že příběh této nezbedné lišky, který se stal předlohou pro knihu Liška Bystrouška a světoznámou operu Příběhy lišky Bystroušky, má svůj prapůvod v našem kraji. Autor kreseb lišky Bystroušky myslivec a akademický malíř Stanislav Lolek se narodil roku 1873 v Paloníně. V srpnu 1889 nastoupil do nedalekého Veselí na předškolní lesnickou praxi. Zde jej učil revírník Augustin Kořínek základům myslivosti a vyprávěl mu veselé příhody o vychytralé lišce, jež se údajně přihodily na střítežské hájovně. Vyprávění inspirovalo Lolka k vytvoření souboru kreseb, které se později staly podkladem spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi pro literární zpracování příběhu. Texty s ilustracemi vycházely v roce 1920 na pokračování v Lidových novinách. Díky značné oblíbenosti u čtenářů následovaly i knižních vydání Lišky Bystroušky. Těsnohlídek umístil děj své knihy do myslivny poblíž Bílovic nad Svitavou, protože byl seznámen s tamním prostředím a měl k němu i svoje citové vazby. Příhody lišky Bystroušky zapůsobily na hudebního skladatele Leoše Janáčka tak, že zkomponoval Příhody lišky Bystroušky, která měla v roce 1924 premiéru v Brně a za necelý rok poté byla uvedena v Národním divadle v Praze. Tomuto českému dílu se dodnes dostává značného ohlasu u nás i ve světě. Koncem března 2014 se již poněkolikáté opera vrátila na repertoár Národního divadla v Praze. Většina čtenářů si lišku Bystroušku spojuje s lesy kolem Bílovic, zatímco milovníci hudby přepokládají, že liška žila poblíž Hukvald u Příbora, kde se narodil Leoš Janáček. Duchovní otcem tohoto příběhu je však revírník Gustav Kořínek z Veselí. Stanislav Motl a Hana Heidenreichová u hrobu hajného Augustina Kořínka na hřbitově ve Veselí Během svého pátrání Motl navštívil Střítež, Veselí, Doly u Bouzova a Loštice. V Lošticích se setkal se starostou Ctiradem Lolkem, jenž je shodou okolností synovcem výše zmíněného malíře Stanislava Lolka. Rovněž navštívil loštickou Kavárnu a galerii u lišky Bystroušky a řezbáře Jaroslava Beneše, který nedávno dokončil sochu tohoto svérázného zvířete v životní velikosti. Stanislav Motl se také seznámil s obsahem výstavy o Stanislavu Lolkovi a jeho lišce, která byla vytvořena v mohelnickém muzeu v roce 2006, a prostudoval naučnou stezku lišky Bystroušky, jenž byla zřízena ve stejném roce Mikroregionem Mohelnicko ve spolupráci s občanským sdružením Respekt a tolerance, Klubem českých turistů a Olomouckého kraje. Půlhodinová reportáž bude vysílána patrně v průběhu měsíce června na stanici Český rozhlas Dvojka v pořadu Stopy, fakta svědectví. Luděk Štipl OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 4 ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA PŘEVZALA NOVÝ SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL Bezmála čtyřiceti znaky a logotypy firem je opatřen nový dodávkový automobil, který začal pravidelně rozvážet obědy seniorům a nemocným na Postřelmovsku. Na slavnostní akci převzala zábřežská Charita z rukou zástupců reklamní agentury Kompakt s.r.o. klíče od nového automobilu Renault Kangoo. Nový vůz nahradil již dosluhující Škodu Felicii, která je v provozu už 14 let, trpí korozí karoserie a na tachometru má najetý necelý čtvrtmilion kilometrů, popsal realitu a důvod pro zapojení do projektu Sociální automobil ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger: Významná bude také provozní úspora nové vozidlo znamená takřka žádné náklady na opravy, moderní motory přináší nižší spotřebu pohonných hmot, celkově očekáváme zhruba o 1,50 Kč levnější provoz v přepočtu na každý ujetý kilometr. Při ročním nájezdu auta kilometrů je to pro nás velká pomoc a jsme za ni vděčni. Předností nového auta bude především velký nákladní prostor se snadnou přístupností zezadu i z boku a výše postavená střecha. Pracovnice pečovatelské služby, pro něž je vozidlo určeno, tak budou moci pohodlněji manipulovat s jídlonosiči, v nichž na Postřelmovsku obědy rozváží aktuálně třiceti osmi klientům. Hlavní myšlenkou celorepublikového projektu Sociální automobil je snaha pomoci organizacím poskytujícím sociální služby obnovit vozový park prostřednictvím reklamy místních firem. V případě tohoto vozidla se k podpoře Charity rozhodlo třicet devět firem, a to především ze Zábřežska, Postřelmovska a Mohelnicka. Dodávkové vozidlo, na které firmy mohly přispět od listopadu loňského roku, dostane Charita do nájmu za symbolickou jednu korunu, sama bude hradit jen provozní výdaje. Se sociálním automobilem má tato nezisková organizace již bezmála šestiletou zkušenost, první vozidlo převzala na podzim roku 2008, rozváží jím obědy a zajišťuje pečovatelskou službu na Štítecku. Součástí slavnostního předání, které se uskutečnilo ve středu bylo také představení středisek Charity Zábřeh v malém sále Katolického domu. Akci jsme pojali trochu jako den otevřených dveří a ve zmenšeném měřítku ukázali to, co Charita dokáže a co může nabídnout jak potencionálním uživatelům služeb, tak jejich rodinným příslušníkům, přiblížila program akce za organizátory Jana Skalická. Pracovníci Charity tak spolu s uživateli služeb představili některé z činností, které v rámci denního programu probíhají na střediscích tkaní, výrobu polštářků; ukázku čtení v Braillově písmu a seznámení s obvyklými i méně známými zdravotními pomůckami. Jana Skalická, propagace, tel

5 JE RODINA PRIORITOU? Mnoho lidí dnes tvrdí, že jim záleží na rodině, zdraví a lásce. S oblibou dávají rodinu na první místo. Navzdory uvedenému tvrzení jsou naše plánovací kalendáře popsány termíny schůzí a úkolů. Je nemálo těch, kteří si svou práci přinášejí domů, na večerní hodiny či celé víkendy. Dostaví se lepší výsledky, zvýší blahobyt rodiny a společnosti. Jestli budeme takhle pracovat dlouhodobě, může to vážně narušit rodinu i celou společnost. Žádná společnost na světě neroste jenom rozvojem techniky a technologiemi. Každá civilizovaná společnost je postavena na fungující rodině. Když anglický historik Edward Gibbon ( ) popisoval v roce 1775 dobu před zánikem Římské říše, sestavil seznam jevů, které zániku této civilizace předcházely. Nápadně se podobají tomu, co vidíme kolem sebe i v dnešní době: 1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. 2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené rodiny. 3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více, než o svoje staré rodiče. 4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nic neříkající, přesto za ně bohatí zaplatí horentní ceny. 5. Lidé čestně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity. 6. Daňové zatížení obyvatelstva roste. Lidé se nebojí nepracovat, protože se stát o ně nějak postará. 7. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 8. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. 9. Staletími předků prověřené hodnoty jako čest, smysl pro povinnost a přesnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, zápal pro věci veřejné jsou zesměšňovány a vysmívány. 10. Šíří se cynismus, plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 11. Občané na všechno nadávají V roce 1970 byly na školách hlavními přestupky: hlučné projevy, žvýkačky, běhání po chodbě, nevhodné oblečení, mluvení bez vyzvání a skákání do řečí. Dnes to jsou drogy, alkohol, šikana, krádeže, předčasná gravidita, vraždy a sebevraždy. Průměrné dítě tráví denně s televizí 5 hodin a se svým otcem jenom 5 minut. Je vzácností vidět dítě s knihou v ruce. Knížky dnes nahradila televize a počítače. Něco tady nehraje. Připomenu, že rodinu tradičně tvoří rodiče, děti a příbuzní. Nejen formální telefonát k upokojení svědomí. Zaplánujme si do našich programů návštěvu, věnujme čas těm kolem nás. Tatínek sedí celý večer za počítačem a pečlivě do něho píše. Jeho dcera se ptá: Co děláš, tatínku v tom počítači? Plánuji a řídím ty nejdůležitější věci, které musím vybavit, mám zde významné lidi, se kterými se musím setkat, poslat nebo zavolat, odpověděl tatínek. Tak moc bych chtěla být ve tvém počítači, říká smutně děvčátko. K zamyšlení: Přemýšlím nad svým životním posláním? Plánuji svůj čas v kalendáři? Co bych mohl udělat pro to, abych nalezl rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Přeji všem i sobě hodně smysluplné a praktické inspirace. Pavel Kavec OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 5 MORAVSKÝ VRABEC 2014 Ve čtvrtek 8. května 2014 se uskutečnilo v Zábřeze oblastní kolo 19. ročníku Moravského vrabce Z původně přihlášených 10 kapel nakonec přijelo a soutěžilo 9 kapel (BEG BIE COUNTRY Šumperk, KAPELALONT Bohumín, FČÍL a TU Nový Jičín, ARREST Bruntál - Rýmařov, MAROD Ostrava, B.P.T. Zlín, CHOROŠI Nelahozeves, KUPODIVU Brno a VĚNEBAND Litomyšl. Odborná porota ve složení: PhDr. Petr Čechák (předseda poroty a člen bývalé vynikající olomoucké kapely Piano), Aleš Quack Kubis (kapelník skupiny Domino dříve hrál s BG Novou nebo se skupinou Spirit) a Ota Šejk Maňák (kapelník skupiny Sluníčko Bohumín) určila toto pořadí a postup do finále: 1) KUPODIVU Brno 3) B.P.T. Zlín 2) VĚNEBAND Litomyšl 4) CHOROŠI Nelahozeves Diváckou cenu si po zásluze odvezla kapela MAROD Ostrava. Nádherně vyřezávanou dřevěnou cenu, kterou po zásluze získala brněnská kapela KUPODIVU, vyrobil muzikant a řezbář v jedné osobě Jirka Krbi Krbeček ze skupiny Alibaba. O zvuk se výborně postarala parta z agentury DRAGON (Kamil Grygar, Ondra Klemš a Petr Saňák). Vše se konalo za pěkného počasí a v příjemném prostředí zahrady Katolického domu. Pořadatel, kterým byl již druhým rokem za sebou Spolek Metoděj Zábřeh s vedoucím zábřežského Kaťáku Pepou Klimkem a jeho tým, připravil pro diváky i muzikanty bohaté občerstvení, kde nechyběl např. výborný a tradiční moravský vrabec, gulášek či makrely. Zpestřením programu Moravského vrabce bylo vystoupení šumperské taneční skupiny Old country dance. Tradičním, mediálním partnerem byl i letos Český rozhlas Olomouc, který celou soutěž nahrával a toto bude dále používat ve svých hudebních pořadech. Vítězná kapela KUPODIVU Brno s krásnou první cenou Vítězná kapela ankety diváků MAROD Ostrava Finále 19. ročníku Moravského vrabce se uskuteční v sobotu 14. června 2014 v Karviné. Více na Pavel Aligátor Nenkovský

6 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 6 * 23 * května * 2014 * N O C K O S T E L Ů * MORAVIČANY kostel sv. Jiří hod hod. * mše svatá - obětovaná za zemřelé násilnou smrtí a za mír ve světě hod. * Zahájení noci - úvodní slovo P. Mgr. Miroslava Obšivana, moravičanského farního správce hod. * přednáška Chrám sv. Jiří v Moravičanech v kolotoči věků. (historie moravičanského kostela, jedinečné památky, krypta a její tajemství, povodeň 1997, zvony za světových válek, rekonstrukce varhan) hod. * Klavírní zamyšlení - účinkují: Markéta a Magdaléna Adamcovi (zazní skladby: Fantom od Wiliama Gillocka, Waltz od Frederika Chopina a další) hod. * Houslový duet (účinkuje: ADDAMS FAMILY VIOLINS zazní skladby od Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena a další hod. * Jiřinky - vystoupení chrámové scholy z Moravičan. (písně chrámové, duchovní i křesťanský folk) hod. * A.M. ÚLET VE VĚŽI (jedinečný akustický koncert skupiny pod moravičanskými zvony při svitu svíček a měsíce). Nutná rezervace míst omezená kapacita, tel: , hod. * Oáza ticha - meditační hodinka na údržbu duší aneb Moravičanský PNEU SERVIS hod. * Varhanní pohlazení - účinkuje: Hana Bednářová (zazní skladby: Passacaliu d moll (Diderita Buxtehudeho), chorál O Welt, ich muss dich lassen (Johannes Brahms) hod. * Slavnostní zakončení fanfáry pod zvony (účinkuje: Anna Čepová) hod. * Prohlídka kostela od Prohlídky na věž ke zvonům a k varhanům s průvodcem spojené s ukázkou hry na varhany: Noční prohlídka speciál s fanfárami: 18.20, 18.50, a ve hod.výstavy: * Betlémy od Valašska, Hané, Amsterdamu, Turecka až po Palestinu. Originální výstava betlémů z celého světa. * Rok rodin - tématická expozice na rok 2014 vyhlášená papežem Františkem. * Život moravičanské farnosti ve fotografii - akce v moravičanské farnosti: farní stanování, Svatojiřské hody, svěcení zvonu, farní setkání, pouť do Izraele Pro návštěvníky je připraveno malé občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu kostela. MOHELNICE - kostel sv. Tomáše Becketa cca v 21 hod. * vystoupí smíšený pěvecký sbor CARMEN ze Zábřeha, sbormistři: Lenka a Karol Ozorovských, Vladimíra Purová a Jiří Novák * pravoslavné zpěvy ruských, ukrajinských, gruzínských a slovenských autorů * Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let. Gn 1,14 Citát letošní Noci kostelů nás přenáší na počátek dějin světa a člověka k jejich stvoření. Když biblický text vypráví o jednotlivých dnech, ve kterých vznikal svět, nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou touhu poznat smysl života. Tato touha je v nás stále přítomná a nemění se s časem. Neztrácí na své intenzitě ani v době, která se chlubí svou vyspělostí. Jsou různá místa, kde dnes člověk hledá odpovědi po smyslu života. Kde se ptá na existenci Boha, kterého chce poznat více zblízka. Kostely si společenství věřících stavěli s úmyslem, aby pro ně byla prostorem k setkání člověka s Bohem. Všem poutníkům do našeho kostela sv. Tomáše z Canterbury přeji, aby objevili Světlo, které jim nově zasvítí do života a osvětlí jim cestu, po které jdou. Aby uprostřed nepřehlednosti doby dokázali oddělit dobré od toho neužitečného, jako je oddělen den od noci. A aby pro ně dny a léta jejich života byly znamením Boží blízkosti a požehnání. P. Petr Šimara nové regionální muzeum otevřeno HREBECSKÝ GRUNT Studená Loučka 131 Pojďte si s námi v sobotu 24. května 2014 projít P O H Á D K O V Ý L E S start v čase od do hod. na hřišti u PALÍRNY VELEBOŘ Nespěchejte na začátek, ušetříte si čekání na vstup do lesa * na hřišti Vás čeká spousta atrakcí * startovné 30 Kč za osobu * těší se na Vás KLOVEL a spol. * akce se koná za každého počasí, přibalte pláštěnky a vhodnou obuv *

7 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 7 CHCETE OPTIMALIZOVAT VAŠE STÁVAJÍCÍ POJIŠTĚNÍ NEBO UZAVŘÍT NOVÉ? NABÍZÍME Pojištění - nemovitosti a domácnosti - škody způsobené požárem, vichřicí, krádeží atd. Autopojištění - povinné ručení se slevou až 66% za bezškodný průběh Pojištění osob - životní pojištění pro celou rodinu Důchodové spoření, cestovní pojištění a mnoho dalších zajímavých produktů Kontakt: Pavel Opluštil DiS. tel: Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí: hod. Středa: hod. 13, hod. Další dny: dle dohody Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: Odebíráte elektrickou energii, plyn či vodu a není Vám jasné za co a kolik platíte? Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií. Slyšíte o různých nabídkách a slevách, ale reálné ceny neznáte? Upřesníme Vám možnost ovlivnit cenu u svého, nebo alternativního dodavatele. Nevěříte podomním prodejcům, kteří slibují nízké ceny, ale realita neodpovídá jejich slibům? Nejsme podomní obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatelů energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud. Z důvodů velmi silné pozice na trhu s možností lepších vyjednávacích podmínek garantujeme stále nižší ceny. Máte strach ze změny svého dodavatele? Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku energií. Zajistíme vám nejvýhodnější dostupné podmínky. Nevíte, co bude za rok - ceny se mění a vy nemáte čas všechno hlídat? Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme doživotní servis. Nerozumíte fakturám, právním kličkám a všeobecným podmínkám dodavatelů? Zajišťujeme právní dohled a ochranu spotřebitelů. Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem a už nemůžete nic ušetřit? Můžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. V sobotu 7. června 2014 se koná na fotbalovém stadionu v Moravičanech OBLASTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ Všechny třídy bude posuzovat mezinárodní rozhodčí Mgr. IVAN KOČAJDA (SVK) Vstupné dobrovolné, občerstvená zajištěno (maso na grilu, uzená žebra, klobásy, pivo, limo atd.). Srdečně Vás zvou pořadatelé ZKO Moravičany. Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? NIC!!! - žádné skryté poplatky! Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neúčtujeme žádné poplatky. Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte svůj kontakt kterémukoliv pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.:

8 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace do různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důvěrou se můžete obrátit na adresu: Jaroslav Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Nová opravna obuvi a galanterie v Mohelnici Otvírací doba příjem a výdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa opravny: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obuvi si zde můžete nechat opravit i kabelky, kufry a další po dohodě. Na Vaši návštěvu se těší Jiří Pavlů OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Cena Kč 5.

MOTTO: Věrný přítel je medicínou duše. Latinské přísloví

MOTTO: Věrný přítel je medicínou duše. Latinské přísloví Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 8 MOTTO: Věrný přítel je medicínou duše. Latinské přísloví Vážení přátelé, Slovo předsedy SDČR, o. s. slunečné počasí se střídá s bouřkami a dešťovými přeháňkami,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012 hlas loš tic podzim 2012 Hlas Loštic podzim 2012 Podzim, také čas výlovu rybníků 1 (foto J. Glöckner) podzim 2012 Zprávy z radnice hlas loš tic Vážení spoluobčané, v minulém vydání Hlasu Loštic jsem vás

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Dnes v čísle: Štefánikova bude otevřena 30. listopadu (str. 2) Pěvecké sdružení oslavilo devadesáté výročí (str. 4) Odstartovaly futsalové soutěže (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Univerzitní centrum otevřeno

Univerzitní centrum otevřeno 5 květen 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Radosti a starosti telčského starosty Univerzitní centrum otevřeno Asi až v budoucnu si uvědomíme význam slavnostního aktu, který se odehrál v pondělí 11. dubna v budově

Více