LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Příběhy osamělých Vánoční svátky a konec roku bývají emočně náročnější než ostatní běžné měsíce. Více než jindy si lidé připouštějí otázku, zda jsou či nejsou šťastní. Mají pro to různá kritéria hodnocení. V této době velmi často hraje významnou roli, zda jsou či nejsou sami, zda se cítí či necítí opuštění. Opuštěnost obvykle velmi tíží. Poznal jsem několik opuštěných lidí, kteří se snažili svou samotu na konci roku opustit různě. Jedna velmi vzdělaná paní, kdysi krásná a obdivovaná, si pravidelně na Vánoce objednávala cestu vlakem z Prahy do Košic. V jídelním voze si dala kapra s bramborovým salátem a když ve vlaku objevila někoho stejně osamělého, trávila štědronoční cestu několikahodinovou rozpravou o životě. Jiný, rovněž starší pán, bývalý hajný, si na Štědrý večer připravil do baťohu špek, chleba a slivovici, do auta naložil skládací stoličku a malý stolek, na osmou hodinu dorazil do lesa, dotáhl si své vybavení k blízkému krmelci a tam pobyl dvě až tři hodiny. Ale i mladé samotáře jsem poznal. Dva studenty. Byli z Afriky a bydleli spolu na vysokoškolské koleji. Křesťanské svátky jim nic neříkaly. Ale na Silvestra, kdy se kolej vylidnila a téměř všichni studenti, kteří tu přes svátky uvízli, obsadili putyky, se tihle dva vždy zdejchli, nikdo nevěděl kam. Jednou mi to řekli chodili na letiště dívat se na odlétající letadla. Vážení čtenáři, redakce LN novin Vám přeje, abyste letos na konci roku necítili samotu a opuštěnost, a když se tak přece jen stane, abyste našli cestu, jak ji opustit. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Listopad na radnici: Další žádost o Evropské peníze byla podána Tento text vzniká v čase, kdy cirkus z Libčic už odjel, Japonský den přivítal v základní umělecké škole své nadšené návštěvníky, koncert žáků ZUŠ se uskutečnil, třídní schůzky jsou k radosti žáků (a mnohdy rodičů a učitelů) úspěšně za námi a do konce listopadu zbývá vybrat si něco pro volný čas na bazaru hraček anebo v roli rodičů absolvovat se svými dětmi Vánoční hold. A to nemluvím o řadě dalších, větších či menších, pravidelných i nepravidelných, kulturních, společenských, školních i sportovních akcí. Nebylo jich v listopadu málo. Všem těm, kteří se o ně zasloužili, se sluší poděkovat. Poděkovat se sluší také realizačnímu týmu, který připravil projekt obnovy veřejné zeleně do té podoby, že 15. listopadu bylo možné tento projekt podat do soutěže o Evropské peníze. Nyní budeme čekat, jak tento projekt v konkurenci s ostatními uspěje a zda se neobjeví nějaké zásadní problémy, které by nás z této soutěže mohly vyřadit. Pokud se vše povede, tak Jsem často dotazován na důvody aplikace technologie zámkové dlažby v Libčicích. Všem dotazujícím si dovoluji odpovědět veřejně. Lidé se ptají, je-li tato technologie kvalitní a je-li dané řešení koncepční. Pokud terénní podmínky dovolí zámkovou dlažnu aplikovat, na novou zeleň můžeme získat přes 4 miliony korun s tím, že k tomu budeme muset dodat cca 400 tisíc korun z našich zdrojů. V listopadu proběhla také nadmíru úspěšná veřejná dražba městských domů (píšeme o ní na jiném místě). Stejně tak proběhl úspěšně audit hospodaření města. A v plném proudu je příprava rozpočtu města na příští rok. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin autorizovaný odborník navrhne únosnost povrchu a zvolí vhodné stavební komponenty s definovanou únosností. Obecně lze říci, že o tom, jak únosná bude zámková dlažba, rozhodne výška štěrkového podsypu pod dlažbou. Zámkové dlažby jsou dimenzovány, aby snesly s 12/2008 V průběhu tohoto měsíce také několikrát jednala rada a sociální podkomise. V této souvislosti je vhodné zmínit to, že bylo rozhodnuto (již tradičně) o poskytnutí sociálních výpomocí rodinám, které pečují o postižené děti. Bohužel v sociální oblasti se obě instituce zabývaly i problematikou neplatičů nebo těch, kteří dlouhodobě neplní své závazky vůči městu. Obě instituce projednávaly také žádosti o prodloužení nájemních smluv v obecních bytech, přičemž klíčem k rozhodování bylo právě plnění povinností žadatele vůči městu. Rada města také rozhodla, jak bylo avizované v minulých Libčických novinách, o zadání pro architekta Patrika Hoffmana na zpracování architektonické studie na libčickou náplavku. Mimo to pokračuje příprava ordinace dětské lékařky v prostorách domu čp.744 (bývalá drogerie). Rada na začátku listopadu vybrala firmu Stavbamo jako zhotovitele této ordinace. Významným bodem z jednání rady bylo rozhodnutí o vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele zateplení školy a školky. Jak jistě víte, jedno řízení bylo z nedostatku zájemců v létě zrušeno a nyní bylo dohromady osloveno 12 firem. Šest na školku a šest na školu. Osloveni pokračování na straně 2 Povrchy městských komunikací v zámkové dlažbě rezervou běžnou uliční dopravu včetně například popelářských vozů a tak podobně. Co se týká koncepce budování povrchů městských komunikací, tak lze uvést, že komunikace projektují odborníci a zámkovou dlažbu navrhují do tichých ulic, kde pokračování na straně 3

2 Strana 2 Rekonstrukce komunikací ve městě pokračuje V letošním roce se podařilo realizovat rekonstrukci komunikací Pod Hájem II, Na Růžku a část ulice Fügnerovy, která byla nejvíce postižena pokládkou kabelů a její povrch byl v neúnosném stavu. Poprvé byla uplatněna nová koncepce, která je v okolí používána již několik let. Jedná se o druh použitého materiálu na kryt komunikace a o dispoziční pojednání uličního prostoru. V minulosti se rekonstrukce prováděly tak, že se do poměrně úzkého uličního prostoru položily 2 řady těžkých nepřejezdných obrub a vyasfaltoval se jízdní pruh, který měl zároveň řešit i dopravu v klidu. Chodníky za obrubami většinou realizovány nebyly. Jejich význam pro pěší dopravu ve většině místních komunikací s občasným provozem není valný. Doprava v klidu nebo také běžně řečeno parkování je dosti problematické, neboť zaparkovaná vozidla někdy brání v průjezdu rozměrnějším anebo mohou způsobit problematické zajíždění na protilehlý pozemek. To vše je způsobeno nevhodným uspořádáním uličního prostoru. Mnohdy chybí centimetry, a přitom je zbytečně nevyužit více než metr pomyslného chodníku, který nikdo nepoužívá. Nové koncepce řeší uliční prostor s využitím dopravního režimu obytné zóny, kde je jízdní pruh zároveň určen pro pěší dopravu. Zbývající části uličního prostoru (netechnokraticky řečeno od plotu ke plotu) jsou využity pro dopravu v klidu a pro zeleň. Tyto plochy jsou zároveň koncipovány jako vsakovací zóny pro likvidaci srážkových vod. Odpadá tím nutnost výstavby dešťové kanalizace, nedochází ke kumulovanému Dražba nemovitostí města podélnému odtoku, který při přívalu nezvládají vpusti, a přispívá to k příznivější bilanci podzemních vod. Kryt komunikace je na zklidněných ulicích realizován ze zámkové dlažby, která má oproti živičnému krytu řadu výhod. Předně je vozovka kdykoli a vlastními silami opravitelná, a to bez známky po opravě. Tato skutečnost je podstatná zejména proto, že systém provozování vodovodů a kanalizací neumožňuje výměnu poruchových částí, případně celého vodovodního řadu před rekonstrukcí komunikace. Pozdější vstupy do živičné komunikace ji nenávratně poškozují, zvláště způsoby realizovanými před rokem Komunikace je rovněž částečně propustná, což přispívá k snadnější likvidaci srážkových vod. Při letních vedrech nekumuluje takové množství tepla, čímž přispívá k lepšímu mikroklimatu. Do konce letošního roku by měla být vyprojektována další řada komunikací, které je možné realizovat v příštím roce. Které ulice to tedy konkrétně jsou uvádí následující tabulka: Ulice Projekt Předpoklad zahájení realizace Předpoklad ukončení realizace Tyršova hotovo 2Q/2009 3Q/2009 Palackého 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Nerudova 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Bratrská 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Pod Kameníčkem 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Na Výsluní 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Pod Strání 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 U Zastávky 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Na Vrchách 2Q/2009 Dle termínu opravy místního vodovodu podle harmonogramu 2Q/2010 StČVaK Tržní 2Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 Za Kovárnou 2Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 Poznámka: 1Q/2009 znamená 1. kvartál roku 2009 Nezapomínáme ani na budování městských chodníků. V letošním roce jsme získali dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na tvorbu dokumentace chodníků podél státních komunikací, která je již zpracována. Následně se budeme ucházet o dotaci na realizaci chodníků. Ta by měla začít za předpokladu získání uvedené dotace v příštím roce, což vypadá nadějně. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Dne proběhla dražba domů č.p. 43 a č.p. 98. Obou dražeb se zúčastnilo cca 7 zájemců. Dražba dopadla pro město velice úspěšně. Objekt č.p. 43 byl z vyvolávací ceny, která byla zároveň cenou odhadní ve výši 1, ,-Kč vydražen za 3, ,-Kč. Objekt č.p. 98 byl z vyvolávací ceny, která byla zároveň cenou odhadní ve výši 3, ,-Kč, vydražen za 5, ,-Kč. Ing. Roman Dědič Listopad na radnici: Další žádost o Evropské peníze byla podána byli všichni ti, kteří nějakým způsobem projevili o tyto zakázky zájem. Výsledek bychom měli znát ke konci letošního roku. A vlastní realizace by měla skončit na podzim 2009 (k zahájení nového školního roku). Malá velká zpráva na závěr. Jak to vypadá, s největší pravděpodobností se podaří to, že škola se dočká ještě do konce tohoto roku zbrusu nové cvičné kuchyňky. Přeji Vám (pokud to vůbec jde) klidný prosinec a hezké vánoce. Matěj Štětka Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 Povrchy městských komunikací v zámkové dlažbě je zástavba rodinnými domy a kde hustota městské dopravy je minimální. Důvody pro podporování opravy povrchů komunikací pomocí zámkové dlažby: - Není nezbytné kompletně rekonstruovat veškeré staré inženýrské sítě pod povrchem dané ulice (opravu lze provést později až budou dostatečné finanční prostředky rozsah prací a tím i finanční náročnost jsou obvykle značné opravy vodovodů, kanalizací, kabeláže veřejného osvětlení apod ). Množství takto opravených komunikací se tak bez oprav sítí zvětší. - Povrch komunikace je v budoucnu opravitelný bez viditelných šrámů v podobě řezů a záplat, jako je tomu v případě živičných povrchů. - Zámková dlažba v kombinaci se vsakovacími pruhy z vegetačních tvárnic napomáhá vsaku srážkových vod v místě spadu odpovídá trendu podle stavebního zákona a zákona o vodách, kdy je po stavebnících (myšleno u staveb např. rodinných domů) požadována likvidace dešťových vod přímo na pozemcích. Smyslem je neodvádět srážkové vody ihned do řek ( negativní jev snadného a rychlého vzedmutí hladin při velkých deštích), ale napomáhat jejich částečnému vsaku v terénu a plnění zásob podzemních vod. - Další pozitivním prvkem je i možnost různého barevného a tvarového řešení (různé typy základních tvarovek), které asfalt nedává. Nelze ji však použít úplně ve všech případech např. v ulicích vedených po spádnici svahu není hladká zámková dlažba vhodná, může v zimních období přimrzat více, než živice. Například ulice Na Růžku má asfaltový povrch. Objevila se též zajímavá okolnost, co se týká asfaltu. V závěru tohoto roku jsme chtěli realizovat opravu asfaltového povrchu v ulicích U přívozu a Letecké náměstí. K této akci jsme nemohli přistoupit, protože firmy nebyly schopny dodat příslušnou asfalterskou technologi.závěrem lze uvést, že řešení povrchů městských komunikací technologií zámkové dlažby je staronová metoda, která je z odborného stavebního hlediska plně vyhovující. Zámková dlažba je navrhována zkušenými stavebními inženýry z oboru pozemních komunikací. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Kriminalita ve městě a občan Problém kriminality, popřípadě vandalismu je podle mého mínění natolik závažný, že není možné jej na žádném stupni společnosti podceňovat. V minulém čísle LN jsem sdělil informace, týkající se krádeže jistých okapových svodů. To jistě není univerzální návod jak se bránit kriminalitě. Jak to tedy vlastně je s bojem proti kriminalitě ve městě? I. Přestupky (zákon číslo 200/l990 Sb.) Přestupky jsou řešeny ve smyslu ustanovení uvedeného zákona v přestupkové komisi. Přestupkovou komisi jmenuje starosta města podle 106 zákona č.128/2000sb. v souladu s 53 zákona č.200/1990 Sb. V roce 2007 bylo komisi doručeno 63 přestupků a v roce 2008 k dnešnímu dni to bylo 21 přestupků. Přestupková komise se dle zákona zabývá těmito přestupky: Proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití Proti majetku Časté přestupky jsou proti veřejnému pořádku (znečištění veř. prostranství, neoprávněný zábor veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky apod.), přestupky proti občanskému soužití (ublížení na cti, drobné ublížení na zdraví, schválnosti, vyhrožování apod.). II. Trestné činy (zákon číslo l40/l96l Sb.) Nejfrekventovanější trestné činy jsou ublížení na zdraví, krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněné držení platební karty, podvod, poškozování cizí věci, zanedbání povinné výživy. Taktéž ale pojistný podvod, podílnictví, zatajení věci, násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci, šíření toxikomanie, šíření poplašné zprávy, opilství, výtržnictví, pomluva, neposkytnutí pomoci, poškozování cizích práv, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži, rvačka, omezování osobní svobody, porušování domovní svobody, Mezi nejzávažnější trestné činy patří pohlavní zneužívání, vydírání, znásilnění, loupež, vražda. Jako společensky velmi nebezpečné jsou podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, hanobení národa, rasy a přesvědčení. Bližší informace o trestných činech v Libčicích jsou v kompetenci místního oddělení policie ČR. III. Přístup občana k vlastní bezpečnosti Je jasné, že bez aktivního přístupu k vlastní bezpečnosti se dnes neobejdeme. Činnost policie ČR se neobejde bez racionální spolupráce s občany. Bezpečnostní situaci ve městě by jistě zlepšila zvýšená všímavost spoluobčanů, angažovanost ve věcech veřejných, míra solidarity, osvěta, stabilizování úrovně migrace občanů, rozšiřování kamerového systému MěÚ na rizikových místech, řešení problémů nepřizpůsobivých občanů ekonomických i společenských, zvyšování zodpovědnosti občanů na spolupodílení se na ochraně majetku svého i ostatních, pružnější řešení společensky negativních jevů, využití přirozené aktivity mládeže a naplnění jejího volného času zájmovou činností, investice do zabezpečovacího zařízení vozidla, domu, bytu či pouhého visacího zámku k uzamčení odloženého jízdního kola, minimalizace doby pobytu v nepřehledných či odlehlých místech v noční době, informovanost známých či rodinných příslušníků např. o našem úmyslu navštívit taneční zábavu, kamaráda či jiné záležitosti. Závěrem děkuji všem občanům, kteří se zasloužili svou všímavostí o lepší bezpečnost ve městě a zejména v případě sprejerství a vandalismu pomohli v dopadení pachatelů. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Užitečné kontakty Policie ČR Tísňové volání 158 Policie ČR Libčice Přestupková komise

4 Strana 4 NÁZORY Chyťte si svého zloděje Reakce na článek z minulého čísla Libčických novin Pan starosta nám v minulém čísle LN názorně ukázal, jak postupovat v případě, kdy PČR či Městská policie nedokáže efektivně konat (jak efektivně suplovat práci PČR či Městské policie). Bohužel ne každý si může vzít volno a hledat si svého zloděje sám. Asi by mu ani nebyly poskytnuty záznamy Sběrných surovin k nahlédnutí. Ale kdyby ano, pak nevidím důvod, proč bychom měli nadále platit daně - z ušetřených financí bychom si mohli obranu a ostrahu zajistit sami. Ráda bych se ještě dozvěděla, k jakému závěru se dospělo, zda celá akce neskončila tím, že byl případ odložen... Neboť dokud pro neukázněné občany města nebude trest citelný, vyjdou tyto aktivity naprázdno. Ptám se tudíž, zda nemá alespoň město - když ne stát - možnost vypracovat vyhlášku, ve které by byly tyto tresty po zásluze odměněny např. veřejně prospěšnými pracemi viníků nebo jejich rodičů (v případě nezletilosti pachatele), případně zda by mohla být ve městě umístěna tabule se jmény provinivších se občanů, dovoluje-li to zákon. Dana Zíková Lavičky. Ano, či ne? Již druhý rok sleduji vývoj názoru veřejnosti na otázku rozmístění laviček ve městě. Zdá se to poměrně jednoduché. Každému je jasné, že lavičky mají v každém městě a občané si přece potřebují občas někde odpočinout. Věc má ale nečekaný háček. Rozmístí se lavičky a vzápětí je kolem nich neuvěřitelný nepořádek. Správa majetku města tam tedy umístí odpadkové koše. Tyto koše jsou velmi rychle zničeny a pohozeny v křoví. Občan rezignuje a nakonec se posadí na lavičku v tomto nekulturním prostředí mezi papíry, lahve od alkoholu a injekční stříkačky. Občan se však netěší z posezení moc dlouho. Následuje druhá fáze útoku našich mladých spoluobčanů. Za nějakou dobu tito vandalové lavičky zcela zničí. Městu nezbyde nic jiného než tato torza odstranit. Na konci tohoto koloběhu spatříme starší spoluobčany, jak unaveni posedávají na zídkách, protože se nemají kam posadit. Jen tu a tam pak jiní občané utrousí: Ani lavičky nám sem nedají. Přesto však město bude v instalaci laviček pokračovat. Ve spolupráci s firmou AD NET budou nové lavičky na jaře instalovány, a to na náklady AD NET. Budeme tedy sledovat, jak dlouho nám ve městě lavičky vydrží. Anebo si to občané ohlídají? Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta SVOZ BIO POPELNIC Byl ukončen v sobotu 15.listopadu Po tomto termínu je možno dále vozit bezplatně listí a větve do prostoru skládky u Evangelického hřbitova. Klíče od závory jsou k vyzvednutí denně od pondělí do pátku v kanceláři na MěÚ u pana Černého, kde je také možno dohodnout i individuální zapůjčení klíčů na víkend. UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ prosinec Kontejnery budou umisťovány na Kontejnery budou umisťovány v uvedeném termínu: Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) Veřejné zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou se koná v pondělí 15. prosince 2008 od hodin v obřadní síni MěÚ.

5 PŘÍRODA Divočáci Velkým nebezpečím je také postřelený kus, který se dohledává. Podle druhu zranění, častěji nebo v delších intervalech, vyhledává houštiny a v tom je to nebezpečí, protože se dohledávající dostává do jeho blízkosti, aniž by ho na dálku viděl. Jedinou záchranou je pak dobře mířená rána, která ukončí divočákův život a bolest. Stalo se, že na postřeleného divočáka narazili houbaři, což skončilo vážným zraněním houbaře. Všechna setkání s divočáky nekončí tragicky, jsou setkání i zábavná. Mnohokrát jsem byl svědkem her malých letošáků, kteří jsou jako všechna mláďata hraví a neposlušní. Bachyně neposlušnost trestá tak, že je vyplácí svým ryjem a každý takový úder je doprovázen kvičením. Z vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že díky svým výrazným smyslovým orgánům, přizpůsobivosti a paměti, patří k nejinteligentnějším zvířatům, některé prameny je uvádějí na stejnou úroveň se psy. Za příznivého větru navětří podezřelou věc i na vzdálenost metrů. Další velmi citlivý orgán je sluch, naopak zrak divočáků je špatný. Říje černé zvěře se myslivecky nazývá obdobím chrutí, které je od konce října a pokračuje až do ledna, vlastní říje trvá pak KULTURA (dokončení) Strana 5 asi dva dny. Součástí říje jsou kančí souboje o říjné bachyně, o které bojují kňouři bez rozdílu věku. Protože nepřijímají v tomto období žádnou potravu (i zde platí, že láska prochází žaludkem), ztrácejí mnoho na své tělesné hmotnosti. Rozhodně se nevyplácí složit kňoura v tomto období. Nepříjemná až odporná chuť masa - je načichlé prkem (močí). Březost bachyň trvá 16 až 17 týdnů, většina vrhů bývá v březnu, ale také až v květnu. Počet selat je v průměru 4-6, ale také Větší počet jich v prvních týdnech uhyne. Kojení trvá dva měsíce. Všechna selata v tlupě jsem voděna, střežena a v případě potřeby i bráněna společně. V případech, kdy bachyně zahyne, jsou selata politováníhodná stvoření. Kvičí neustále hlady a pobíhají po revíru v marné honbě za matkou, až na konec bídně zahynou. Ostatní vodicí bachyně se jich neujímají. Při troše štěstí narazí na lišku, která ukončí jejich trápení.. Divočáci patří mezi všežravce. Podle ročních období rozlišují velmi přesně, který druh potravy je nejvýhodnější. Značné škody způsobí na polních plodinách, na okopaninách, kukuřici, zrajícím obilí a luskovinách. Podíl živočišné potravy je nepatrný, jejím žírem jsou červi, hmyz, hraboši, měkkýši, čerstvě uhynulé kusy zvěře a mršiny. Obrovský význam mají plody a bobule - žaludy a bukvice. V lesích prospívají rytím, připravují půdu k přirozené obnově lesa (tzv. nálety semen). Během posledních let došlo k podstatnému zhoršení nákazové situace - propuknutí klinických forem moru v chovu domácích prasat. Zdrojem a původcem této nákazy je černá zvěř. Uživatel honitby je povinen předložit na vyšetření moru každý první a desátý kus ulovené zvěře. V praxi to znamená vybíjení černé zvěře, podnikají se tzv. naháňky v leči je střelena všechna černá zvěř, bez ohledu na to, zda se jedná o kňoura nebo vodicí bachyni. Nejsem milovníkem tohoto způsobu lovu již proto, že se na zvěř střílí v pohybu a zásah je málokdy smrtelný. Následuje dohledávka provázená utrpením postřelené zvěře. Mým cílem bylo seznámit čtenáře s životem této zvěře. Mám bohaté poznatky z jejího života a jsem přesvědčen, že patří do našich lesů. Otakar Friebert VÝZVA KULTURNÍ DOTACE Zájemci o městskou podporu kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, které chcete uspořádat v první pololetí příštího roku, podávejte žádosti prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce města (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto- -formulare). Tištěný formulář si můžete také vyzvednout u paní Čermákové na MěÚ odbor kultury. Vyplněné formuláře odevzdejte přes podatelnu MěÚ do 9. ledna Současně žádáme všechny, kteří v druhém pololetí letošního roku obdrželi od města finanční podporu, aby do konce tohoto roku odevzdali paní Čermákové prostřednictvím podatelny MěÚ zprávu o využití přidělených částek. Bez této zprávy není možné přidělit další dotaci v příštím roce. Nové knihy v Městské knihovně Dousková, I.: O bílých slonech, Druhé město, 2008, Gordon, R.: Hlouběji do podzemí, Fragment, 2008, 2 díl Harris, J..: Znamení run, Knižní klub, 2008, pro děti od autorky Čokolády Harris, J.: Krysařovy střevíce, Knižní klub, 2008, předvánoční romantika Janouchová, K.: Jak jsem přišel na svět, Mladá fronta, 2006, pro zvědavé Mosse, K.: Labyrint, BB art, 2006, historicko- dobrodružné Patterson, J.: Šestý cíl, Klokan, 2008, detektivka Preston, D.: Kolo temnoty, BB art, 2008, zvláštní agent Pendergast tentokrát v Tibetu Pullman, P.: Rubín v kouři, Egmont, 2002, pro děti od autora Zlatého kompasu Stoker, B.: Hadí zámek, Moba, 2008, není tu Dracula, ale taky se budete bát Šrut, P.: Šišatý švec a myšut, Paseka, 2007, veselé veršovánky Toušlová, I.: Toulavá kamera 7, Fraytag a Berndt, 2008, Towsendová, S.: Královna Camilla, Mladá fronta, 2008, Vaňková, V.: Kdo na kamenný trůn, Šulc-Švarc, 2008 Vondruška, V.: Olomoucký bestiář, Moba, 2006, historická detektivka Knihovna obdržela konvolut knih v hodnotě, o které se každé knihovnici jen zdá, z nakladatelství Reader s Digest Výběr (výpravné encyklopedie, kuchařky, historické romány). Možno nahlédnout do katalogu, knihy jsou zpracovány pod přírůstkovými čísly Poděkování rodině Judových za knižní dar a za uspořádání Japonského dne. Šárka Sekerová

6 Strana 6 Kontakt: V. Sýkorová, tel: , POZVÁNKA Svaz postižených civilizačními chorobami Libčice nad Vltavou Dolany si Vás dovoluje pozvat na Mikulášské posezení s hudbou a tancem, které se koná 7. prosince 2008 od 14,00 hodin v Libčicích v Kulturním domě hlavní vchod. K tanci a poslechu zahraje pan Blín. Zveme všechny spoluobčany. Těšíme se na hojnou návštěvu. Vstupné dobrovolné.!"!! #$%&& ' ( (! )'!"% * +!!,!"#! $% &' (( " " )*+, -. /.0! 1(, 2 3 4!!! "#$% & '#$% & 4 "!" 4 5 ZO SPCCH v Libčicích nad Vltavou pořádá dne 13. prosince 2008 ve spolupráci s o.s. Život 90 Vánoční projížďku Prahou, na kterou zveme i ostatní důchodce. Odjezd autobusu bude asi v 10,00 hodin. Informace a přihlášky na tel. č

7 Strana 7 Japonský den Go sloupek věnovaný nejstarší deskové hře Pár slov o historii a filosofii go Vznik go se datuje do 2. tisíciletí před naším letopočtem na území dnešní Číny. Patřilo tehdy mezi čtyři základní lidské dovednosti, spolu s poezií, malířstvím a hudbou. Podle učení taoistů je go prostředkem k poznání sama sebe. Z filosofického hlediska snad nejlépe vystihuje go a jeho vztah k lidskému bytí pohled Japonců, kteří jej, spolu s vrhcáby a šógi, řadí mezi Tři hry, které tvoří ucelený pohled na svět. Kateřina Judová se svými přáteli připravila v listopadu pro děti i dospělé jednu zajímavou sobotu japonskou sobotu. Kromě japonského divadla, hudby a vyprávění o japonské kultuře jsme se mohli naučit také stolní hře GO. Akce byla podpořena městem Libčice nad Vltavou. Malé Člověka ve vztahu k vzdáleným Bohům a záhadným silám vesmíru představují vrhcáby, v nichž hraje hlavní roli osud a náhoda. Člověka ve společnosti, kterou si kolem sebe vytvořil, odrážejí ve svých kamenech šógi (japonské šachy), jako obraz struktury společnosti, monarchie, armády a krveprolití s konečným cílem zničit nepřátelského krále. Pohled na člověka samotného pak představuje go, které není orientované na ničení, ale na budování. Každý kámen je stejný jako máslovické muzeum másla ostatní, jeho síla záleží na umístění v konkrétní situaci. Kameny Máslovicích sevspojují do skupin a tvoří organické struktury, které buď přežijí, op t p edstavuje unikátní nebo zahynou. Během hry deska projde spoustou proměn, vzestupů a pádů, malých proher a dočasných vítězství. Hráč go musí překonat své vlastní nepřátele - chamtivost, hněv a hloupost. Betlém z másla Autorka: Šárka Havlí ková tentodílny měsíc apřísloví ú astnícipro výtvarné Prohraj prvních padesát partií, jak nejdříve dokážeš... Betlém vystaven v muzeu Prvníjekrůčky v go mohou začátečníka zmást. Je těžké soustředit se každou sobotu na a ned li a av taktiku, dob váno ních prázdnin strategii když neumíš ani pořádně spočítat jak hra do od do padla. Sehráním dostatečného počtu partií, v nichž nekladeš důraz od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. na výsledek, pochopíš go lépe, než z tlusté 24. otev eno jen do 14 hod.! 1.1. a 2.1. zav eno! knihy. V lednu otev eno op t o víkendech až do Události a informace možné Turnaje: prosince 2008 Dětská Grand Prix (Praha) Sou asn je shlédnout výstavu o aji 13. Šálek prosince aje 2008 Grand Prix ČR (Karlovy Vary)!"!#" $ #!"!#"#%%&!'(%% $!&(%% ) " *!+(%% $!&(%% ) ", -, ( ) - " Program Klubu seniorů Prosinec Výběr z knih paní B. Venclíčková Finanční poradna paní M. Smělá Les a zvěř v zimě pan O. Friebert Go k vánocům: HRAS, Václavské nám. 38, Praha 1 (Rokoko) Go v Libčicích: Petr Souček, Pod Hájem I/635, t Kontakt: V. Sýkorová, tel: , htttp://go.libcice.net/, Tsumego na tento měsíc V obou úlohách má černý (na tahu) zničit bílou skupinu. Úloha vlevo je pro začátečníky, vpravo pro mírně pokročilé

8 Strana 8 ZE STARÝCH KRONIK Smutné vánoce roku 1922 Blíží se Vánoce ve světle globální finanční krize jak prožívali sváteční dny v podobně nelehkých obdobích naši předkové? Také v roce 1922 se mluvilo o krizi. Ale zatímco v letošním krizovém roce možná opět padne rekordní částka, kterou za Vánoce utratíme, před 86 lety některým libčickým občanům nebylo věru do zpěvu. Trvající krise průmyslová počíná jeviti své účinky i v závodech zdejších, dělnictvo počíná se propouštěti, každým týdnem měsíce října se propouští neb vysazují dělníci z práce, bez ohledu, jak kdo dlouho v závodě pracoval. Dne 10. prosince počet nezaměstnaných dělníků obnášel 180 osob, které se přihlásily o státní podporu v nezaměstnání.* Platy všeobecně sníženy o 30 %, drahota trvá, naopak některé předměty přidražily. Jaké ohromné škody vznikají, nejen pro dělnictvo, ale i pro stát, obec a obchodnictvo z této krise, nelze ani odhadnouti. Před samými svátky vánočními opět propuštěno několik dělníků, takže z celkového počtu zaměstnaných dělníků v železárně 700 pracuje nyní v závodě as 250 osob. (...) Po svátcích vánočních bylo v továrně železárny v Letkách dáno 11 úředníkům, jednak výpověď neb dány do výslužby. Tak skončil rok 1922, vánoce byly smutné, ba i příroda slzela celé vánoce pršelo. (Kronika obce Letky) * podpora v nezaměstnanosti činila na osobu a den 8 Kč pro muže, 2 Kč na manželku a 1 Kč na dítě (max. 100 Kč týdně). Ceny potravin byly následující: 1kg mouky: 3,80 Kč, 1 kg masa: Kč, 1 kg sádla 20 Kč. Hodinový plat dělníka v roce 1922 činil 4,50 Kč, nájemné z 1 světnice dosahovalo až 1000 Kč ročně. 90. výročí založení Československa Dne 28. října oslavila Česká republika 90. výročí založení Československa. Československo bylo jedním z nástupnických států Rakousko-Uherska. Během dvacáteho století prošlo velkými politickými zlomy a změnami. Za tu dobu mnoho českých i slovenských občanů položilo své životy, aby existenci svého státu uhájili. Měli bychom to mít na paměti i v době, kdy už Česká i Slovenská republika žijí jako dva samostatné státy. Také to si připomněli zástupci libčických občanů, radnice a školy při položení věnce u pomníku padlých z druhé světové války. Soubor historického tance Mariane při zahájení výstavy panenek v Martinickém paláci v Praze Na stránce se můžete podívat na fotografie ze závodů v kuličkách v Libčicích.

9 Strana 9!"#$ #%&!"! '(#"##$"#"#)(#$ '$*+)'(*)$,-"#$ #%&!#"! './00"10234))5+$ # #*6"7&$)( &$8 $% 9 ))$9&$#((:8 )#8(#&)($ (:8;6" &$-6" & '!(!! "!" )*+,-!%+++(!"!"!!.! <! ) ("! "!" <($4))5 $/! 3 9 < ; 4))5=>$)5(( $? 3 <$ A:B9 C ( 4))5 < ( *D)8 <, A9$ 4))5 <$ (81E C ( 4))5 A9$ 4))5!&)&'$#E8F C (C ( G 01 ("!"2 "#$ %&'( % 3456&$7 1!" 6H&)(# ")55' 6: #9I$#)55' 6 8"! " 99:=>$)5(( $? <J$) *"&5' 0234))5 &4KI:)K ;63 $?

10 Strana 10 Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích op t p edstavuje unikátní Betlém z másla Autorka: Šárka Havlí ková a ú astníci výtvarné dílny Betlém je vystaven v muzeu každou sobotu a ned li a v dob váno ních prázdnin od do od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. 24. otev eno jen do 14 hod.! 1.1. a 2.1. zav eno! V lednu otev eno op t o víkendech až do Sou asn je možné shlédnout výstavu o aji Šálek aje Kontakt: V. Sýkorová, tel: , Malé máslovické muzeum másla a Obecní úřad Máslovice srdečně zvou do Máslovic v neděli 14. prosince hod. na výtvarnou dílnu VÁNOČNÍ HVĚZDY A PF PŘÁNÍ Z PAPÍROVÝCH OBALŮ OD SÁČKOVANÝCH ČAJŮ S sebou: nůžky, papírové obaly od sáčkovaných čajů (nejlépe Pickwick). Obaly možno získat i na místě. Dílna se koná na obecním úřadě. Bližší informace a přihlášky u V. Sýkorové tel , ! " # $ % & ' ( ) * & +, -,-./ *56 7'-(8-9:+ *56*86+-7;& *9'6 <(+-9 (9=66 +*= >(= Dne bude slavit své 85. narozeniny paní JANA KISELICOVÁ Dne Cht li bychom bude slavit jí tímto své pop át 85. narozeniny hodn zdraví, paní št stí, JANA KISELICOVÁ Cht li bychom optimismu jí tímto a spokojenosti pop át hodn do dalších zdraví, let. št stí, optimismu a spokojenosti do dalších Cht li bychom let. jí tímto pop át hodn zdraví, št stí, Dne bude slavit své 85. narozeniny paní JANA KISELICOVÁ optimismu a spokojenosti do dalších let. Rodina Kiselicova Rodina Kiselicova Rodina Kiselicova

11 Strana 11 SPORT Podzim v AFK Libčice Podzimní část sezóny skončila a v následujících řádcích bych rád informoval čtenáře, jak si vedla jednotlivá družstva našeho oddílu. A mužstvo: trenér Vratislav Vorel Spanilou jarní jízdu korunovanou postupem do okresního přeboru nahradily kolísavé podzimní výsledky. Lepší kvalita soupeřů zapříčinila poměrně velké bodové ztráty na domácí půdě, zatímco na hřištích soupeřů se dařilo o poznání lépe. Mužstvo bylo doplněno o velezkušeného Jana Macharu (hostování z Otvovic) a Güntera Bittengela, současného trenéra druholigové Dukly Praha. Hostování z téhož oddílu bylo prodlouženo Tomáši Křížovi. Naopak na hostování do Velvar odešel loňský nejlepší střelec Jakub Juklíček. V tabulce jsme na sedmém místě s 18-ti body. Výsledky: AFK-Dobřichovice 0:3, Dolní Břežany-AFK 1:3 (Hovorka 2x, Sopko), AFK-Čísovice 0:1, Všenory-AFK 1:5 (Bittengel 2x, Tenkl Martin, Rehák, Sopko), AFK-Č. Újezd 1:3 (Frýdek), Úhonice-AFK 1:2 (Hovorka 2x), AFK-Zvole 5:2 (Bittengel 2x, Havlín, Tenkl M.), Průhonice-AFK 6:3 (Hovorka, Havlín, Kříž), AFK-Jinočany 1:1 (Bittengel), Choteč-AFK 1:5 (Kříž 3x, Machara, Tenkl), AFK-Hostivice 1:1 (Bittengel), Vonoklasy-AFK 0:0, AFK-Černošice 0:3. Dorost: trenéři Jiří Mrnka, Jiří Kaňka, ved. Mužstva: G. Hájek. V letě došlo na postu trenéra ke změně a místo Jiřího Vacka jsem převzal dorost já společně s Jirkou Kaňkou. Jelikož dorost dlouhodobě sledujeme, věděli jsme, co od tohoto mužstva můžeme čekat po fotbalové stránce. Bohužel disciplína, řád, pořádek a hlavně chuť trénovat, to jsou pro některé chlapce zcela cizí pojmy! Dorostenců je dlouhodobě málo a někteří chlapci tohoto faktu velmi ochotně zneužívají! Nemohu házet všechny do jednoho pytle a samozřejmě jsou zde i hráči, kteří na sobě chtějí pracovat, a já věřím tomu, že jejich jména se budou v LN objevovat stále častěji. Výsledky: Připomínám, že soutěž se hraje dvoukolově na podzim i na jaře. Jeneč-AFK 0:7 (Kaňka 3x, Loučím pen., Roll pen., Jindra, Matoušek), AFK-Hostivice 0:4, Holubice-AFK 8:2 (Matoušek 2x), Tuchoměřice-AFK 3:3 (Ločím 2x, Tomandl), AFK-Horoměřice 8:1 (Matoušek 3x, Mataj 3x, Jindra 2x), Červ. Újezd-AFK 0:9 (Havlák, Matoušek 5x, Mataj, Zeman 2x), Rudná-AFK 7:0, AFK-Holubice 2:4 (Matoušek, Kaňka), AFK-Jeneč 11:0 (Mataj 4x, Matoušek, Loučím 2x, Kaňka 2x, Roll, Veszelei), Hostivice-AFK 4:0, AFK-Tuchoměřice 2:3 (Veszelei 2x), AFK-Červ. Újezd 6:4 (Veszelei 2x, Zeman 2x, Roll, Kaňka), AFK-Rudná 1:3 (Roll penalta). Bohužel, už poněkolikáté ze soutěže odstoupilo družstvo Horoměřic, tudíž všechny výsledky s tímto soupeřem byly všem anulovány. V tabulce je dorost na 5.místě se 13. body. Žáci: trenér Vladimír Ludvík, vedoucí mužstva Markéta Hodinková. I u tohoto družstva došlo během prázdnin na trenérském postu ke změně. Jako hlavní trenér převzal mužstvo Vladimír Ludvík. Od ledna do září opustilo mužstvo pět hráčů (4 na hostování, 1 hráč skončil), tři hráči byli přeřazeni z výkonnostních důvodů o kategorii výš do dorostu. Tento velký úbytek hráčů nejsme bohužel v libčických poměrech schopni dlouhodobě nahradit. V soutěži st. žáků máme nejmladší mužstvo a tomu také odpovídají podzimní výsledky. Trenér Ludvík se snaží vtisknout chlapcům herní disciplínu a fotbalovost, ale věkový rozdíl během utkání je až moc velký. I přes nepříznivé podzimní výsledky patří všem hráčům za statečné výkony velký dík. Výsledky: AFK-Všenory 0:8, Roztoky-AFK 5:0, AFK-Lety 0:4, Jesenice-AFK 8:0, AFK-Zvole 1:4 (Penc Marek), Kazín-AFK 10:0, AFK-Štěchovice 0:11, AFK-Hostivice 1:2 (Vlk), Rudná-AFK 8:1 (Mudraninec Jiří), AFK-Průhonice 0:9, Tuchoměřice-AFK 7:2 (Vevera, Soumar). Starší přípravka: trenéři Petr Kosík, Petr Lofaj, vedoucí mužstva Lenka Lofajová. Většina hráčů st. přípravky tvořila základ žákovského mužstva a právě zkušenosti posbírané na velkém hřišti (přípravka hraje na půl hřiště) dokázali mnohdy zúročit v této kategorii. Připomínám, že st. přípravka hraje pod hlavičkou SK Černolice. Výsledky: Černolice-Stochov 1:2 (Penc), Černolice-Sparta Doly Kladno 2:4 (Penc 2x), Černolice-SK Kladno B 2:2 (Penc 2x), Černolice-Hřebeč 5:6 (Penc 2x, Ludvík 2x, Kosík), Černolice- SK Kladno A 1:21 (Penc), Černolice- N. Strašecí 2:2 (Cvičelová, Penc), Černolice Novo Kladno 2:2 (Ludvík 2x), Černolice-SK Slaný 6:7 (Penc 6x), Černolice-V. Přítočno 13:0 (Penc 9x, Cvičelová 4x), Černolice-Brandýsek 0:1, Černolice-K.Kročehlavy 0:2, Černolice-Bratronicko 1:3 (Penc). Mladší přípravka: trenéři: Jiří Lain, Pavel Štross. 12 registrovaných hráčů tvoří základní kostru mladší přípravky, 14 dětí by se dalo zařadit do tzv. předpřípravky. To jsou děti, které vzhledem ke svému věku ještě nemohou být zaregistrovány, tudíž nemohou hrát soutěž. Jsou to velmi pěkná čísla, která dávají do budoucna naději, že bychom nemuseli mít v mládežnických kategoriích starosti s počtem hráčů v jednotlivých mládežnických družstvech. Trenérům přejeme hodně trpělivosti v jejich náročné práci s těmi nejmenšími. Podzimní výsledky jsou trošku divoké, ale u těch nejmenších nejsou zdaleka tím nejdůležitějším hlediskem. Výsledky: SK Kladno B -AFK 12:0, Švermov-AFK 11:0, Novo Kladno-AFK 10:1, Brandýsek-AFK 6:0, SK Kladno A -AFK 26:0, SK Slaný-AFK 7:0, Kablo Kročehlavy-AFK 8:0, Bratronicko-AFK 3:3. Výbor AFK Libčice tímto děkuje všem, kteří u mládežnických mužstev pomáhali s dopravou na mistrovská utkání. Stará garda: vedoucí mužstva Ing. Petr Kosík Výsledky: AFK-Dolany 4:4 (Vl. Slezák ml., Kropáček, Kučera, vlastní), Nebušice-AFK 4:3 (Kučera 2x, Kosík), AFK-Tuchoměřice 6:0 (Roll 2x, Bittengel, Kosík, Hulínský, Penc), AFK-Rudná 5:3 (Kučera 2x, Kosík, Paluka, Slezák ml.), Nová Ves-AFK 4:4. V sobotu 6. prosince se koná na hřišti v Letkách Valná Hromada AFK Libčice. Čas bude upřesněn na plakátech. Jak již se stalo tradicí, tak i dnes mi dovolte, abych na závěr podzimní části soutěží poděkoval za výbor AFK všem trenérům, vedoucím mužstev, dále pak manželům Hovorkovým, Zelenkovým a Veszeleiovým, paní Radce Blažkové, panu Tomášovi Měkotovi, Václavu Vackovi a vlastně všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu našeho oddílu kopané. Poděkování patří Měú Libčice a také našim věrným fanouškům, kterým se budeme snažit nabídnout po zimní přípravě o trochu lepší sportovní zážitky. Za výbor AFK připravil Jiří Mrnka

12 Strana 12 Podzimní libčický ring V sobotu 8. listopadu zažil Kulturní dům v Libčicích další invazi příznivců kožených rukavic. Domácí BC NOVO Libčice n.vlt. zde pořádal 5. oblastní kolo soutěže v boxu jako Podzimní libčický ring. Zaregistrovalo se celkem 71 startujících z 19 oddílů Středočeské oblasti boxu. Z nich do ringu nastoupilo 31 dvojic ke skoro pětihodinovému maratonu. Diváci mohli vidět 22 utkání mládežnických kategorií, jedno utkání žen a osm utkání mužů. Sbor dobrovolných hasi Lib ice nad Vltavou!!! Nábor nových len!!! SDH Lib ice nad Vltavou p ijme do svých ad nové leny, a to do výjezdové jednotky a sportovních družstev. Novým lenem se m žeš stát i TY. Pokud máš rád adrenalin, chceš pomáhat lidem a spl uješ níže dané podmínky, ur it se ozvi na ovou adresu nebo tel: Vladimír melík (starosta SDH) Podmínky p ijetí: Výjezdová jednotka: v k minimáln 18 let, chu pomáhat lidem, odvaha, spolehlivost, vytrvalost,... V listopadu zaznělo v sále Kulturního domu opět: BOX. BC Novo Libčice uspořádal další boxerský turnaj. Z domácích nastoupil do ringu jen Aleš Tichý, pro Michaelu Tybanovou nepřijela soupeřka odpovídající hmotnosti. Aleš Tichý ve svém utkání zvítězil na body nad plzeňským Minaříkem a stejně jako Hejda z BC Baník Sokolov, Radič z BC SAC Praga, Mareš a Šafář z SK Boxing Praha byl vyhodnocen a oceněn jako nejlepší boxer v příslušné kategorii. Chtěl bych na tomto místě poděkovat MěÚ Libčice n.vlt. za příspěvek na zájmovou a kulturní činnost, který byl využit k pořádání této soutěže, ale i dalším zde nejmenovaným, bez jejichž pomoci a podpory bychom se jen těžko obešli. Blíží se konec roku, využívám této příležitosti k tomu, abych všem našim členům, příznivcům, občanům Libčic nad Vltavou i čtenářům Libčických novin popřál klidné prožití vánočních svátků, do roku 2009 pak pevné zdraví a splnění osobních, pracovních i sportovních předsevzetí a přání. JUDr. František Novotný BC NOVO Libčice n.vlt. Klub stolního tenisu TJ Sokol Libčice pořádá tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ - sobota , přihlášky hodin, zahájení hodin - účast bez věkového omezení, hráči mohou být odkudkoliv TURNAJ REGISTROVANÝCH HRÁČŮ - neděle , prezentace , zahájení 9.00 hodin Přijďte si změřit síly u zeleného stolu! Sportovní družstvo muž i žen: v k minimáln 15 let, chu lámat rekordy, zájem o požární sport, možnost p estupu do výjezdové jednotky po dovršení v kové hranice 18 let. Více informací na Epoli (Czechia), s.r.o. nabízí volná pracovní místa v závodě na výrobu pěnových obalových a izolačních hmot na pozici: Operátor technologických zařízení (směnný provoz) Požadujeme: - spolehlivost - odpovědnost - ochotu učit se novým věcem - fyzickou zdatnost Nabízíme: - práce v čistém prostředí - možnost profesního růstu - zajímavé platové ohodnocení - stravenky V případě zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedenou adresu, na kterou můžete zasílat i svůj profesní životopis. Epoli (Czechia), s.r.o. Letecká 433/17 Libčice nad Vltavou CZECH REPUBLIC Tel: Fax:

13 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel , fax , Program KD VLTAVA na měsíc PROSINEC 2008 Strana 13 čtvrtek 4. v hod. Rodinné centrum Neználek spolu s KaSS zvou děti i rodiče na VELKOU ĎÁBELSKOU ŠOU * zpívají hvězdy pekelného kotle * tanec * soutěže s ryze čertovskou tématikou * zdobení perníčků na malém sále (perníčky i zdobení budou k dispozici). Přijďte se pobavit! sobota 6. od hod. BLUEGRASS ADVENT 11. ročník malý i velký sál Uslyšíte nové skupiny ze Středních Čech a Prahy - Minaret, Womacklee, Grass Road a již známé BG Cwrkot, Wejlet, Modrotisk Blanket, G-Runs n Roses, Bluegrass Time, Monogram, Fámy a na závěr Ota Turek, mandolinista Modrotisku. úterý 9. v hod. malý sál SIBIŘ ČTYŘI KONTAKTY Audiovizuální přednáška z cesty na Sibiř za úplným zatměním Slunce. Přednáší Ing. Zdeněk Bulíř středa 10. v hod. KOSA Skvělému představení, které uvádí Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída svým výkonem dominuje Božidara Turzonovová. Dále hrají Martin Trnavský, Radim Novák a živá jazzová kapela, která doprovází celé představení. Režie: Jakub Nvota. Nenechte si ujít!! sobota 13. od hod. OCHUTNÁVKA VÍN S CIMBÁLOVKOU Tradiční akce, kterou jistě ocení všichni milovníci dobrého vína a cimbálové muziky. čtvrtek 18. od hod. VÁNOČNÍ TURNÉ 2008 JITKA ZELENKOVÁ SPLNĚNÁ PŘÁNÍ a doprovodná skupina V první části koncertu zazní nejznámější písně z repertoáru Jitky Zelenkové, ve druhé pak čistě vánoční z CD Moje vánoce. Přijďte spolu s námi strávit příjemné předvánoční chvíle. pátek 19. od hod. KaSS Kralupy n.vlt. a Taneční klub Rytmus Roudnice n. L. Vás zvou na VÁNOČNÍ PLES *k tanci i poslechu hraje velký taneční orchestr Josefa Hlavsy Praha* předtančení TK Rytmus * večerem provází taneční mistr Tomáš Mikulský * překvapení nevylučujeme! AUTO KRALUPY a.s. Váš autorizovaný dealer voz Škoda NOVÝ ZA ÁTEK ŠKODA SNIŽUJE CENY Škoda Fabia od K Komb. spot. a emise CO 2 voz Škoda:4,1 10,1l/100 km, g/km Pro dopravce nabízíme: IVECO AT 440S43 r.v tis. K bez DPH Náv s KÖGEL SNCO 24P90 r.v tis. K bez DPH Náv. SCHMITZ CARGOBULLS CSP24/L r.v tis. Tel , V R žovém údolí 554, Kralupy nad Vlt. E mail.: P EJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A Š ASTNÝ NOVÝ ROK D KUJEME ZA VAŠI P ÍZE V ROCE 2008

14 Strana 14 Kino Vltava Kralupy Prosinec 2008 náměstí Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou 2, tel , fax , pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel čt-pá Madagaskar Juno 6. so Madagaskar Madagaskar Katyň 7. ne Madagaskar Madagaskar Saw V 8. po Saw V út-st Mamma Mia! čt-ne Max Payne 15. po Slepé lásky út-st hodin čt-pá Králova přízeň so-ne Rallye smrti 22. po Vicky Christina Barcelona út-pá Kino nehraje so-út Kozí příběh Pověsti staré Prahy Vy nám taky, šéfe! st-čt Kino nehraje pá-ne Zakázané království Madagaskar 2 USA, 90 min., D, 80,-Kč Animovaná partička ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman na své další cestě, a to zpět do lůna přívětivé civilizace. Ovšem to by ale nesmělo pilotovat záchranné letadlo záškodnické komando všehoschopných tučňáků. Juno USA/Can, 96 min., 12, T, 80,-Kč Další komedie o nechtěném těhotenství? No ano, ale jaká! Juno je šestnáctiletá teenagerka, která chce vyzkoušet ten sex. Vybere si k tomu svého spolužáka Pauliho. A jaksi zapomenou na ochranu. Juno získala v roce 2008 Oscara za scénář! Katyň Polsko, 126 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém filmu Katyň zpracoval jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce Katyň byla v roce 2008 nominován na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film! Saw V USA, 92 min., 15, T, 80,-Kč Tajemství geniálního vraha Jigsawa ( Skládačkového vraha ) je téměř prozrazeno a on se vydává na lov, aby zabránil svému odhalení. Mamma Mia! VB, 108 min., ŠÚP, T, 80,- Kč Opět léto, opět řecký ostrov a opět legendární ABBA. Muzikálový hit letošního léta a podzimu. Max Payne USA, 100 min., ŠÚP, 12, T, 90,-Kč Filmová adaptace kultovní akční videohry o policajtovi vyšetřujícím v NY sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte. Slepé lásky Slovensko, 77 min., 70,-Kč Film o láskách, které je třeba vidět. Slovenský filmový zázrak, který skóroval v Cannes. Dokumentarista Juraj Lehotský sleduje ve čtyřech segmentech Slepých lásek podoby lásky nevidomých. Film, který dokáže zasáhnout i nadchnout. Součástí projekce bude bohatý doprovodný kulturní a soutěžní program. Více na 96 hodin Francie, 93 min., ŠÚP, 12, T, 80,-Kč Akční pecka bournovského střihu přivádí na scénu bývalého agenta CIA, který musí chtě nechtě oprášit své profesní návyky-obchodníci s bílým masem mu v Evropě unesli dceru. Jejich chyba. Králova přízeň USA, 115, ŠÚP, 15, T, 80,- Kč Historické kostýmní drama odehrávající se na dvoře Jindřicha VIII. Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. Strhující příběh plný lásky, touhy a intrik vypráví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které bojují o přízeň krále. Rallye smrti USA, 105 min., ŠÚP, 15, T, 80,- Kč Blízká budoucnost. V nejdrsnějším kriminále Ameriky lze v titulních závodech usilovat o vítězství, jež může vést k propuštění. Cool akce, cool destrukce, cool vnadné krasavice. Co víc chtít? Vicky Christina Barcelona USA/Španělsko, 96 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč Nejnovější počin Woodyho Allena přivádí dvě Američanky do slunné Barcelony, ve které chtějí strávit léto a kde jim cestu zkříží atraktivní malíř ale také jeho nepříčetně žárlivá ex-manželka. Kozí příběh Pověsti staré Prahy ČR, 80 min., ŠÚP, 80,- Kč Kterak mládenec Kuba putoval se svou prostořekou kozou středověkou Prahou. Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. Vy nám taky, šéfe! ČR, 92 min., 90,- Kč Filmová komedie vyprávějící příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu poctivým způsobem zkrachovat. Aby měl jistotu, že všechno proběhne nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi, o nichž je přesvědčen, že jsou pro svoji práci naprosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak bohužel jen do doby, než začnou mít úspěch A tak začíná vysilující boj s blbcem Ovšem- kdo je kdo? Zakázané království USA, 113 min., ŠÚP, T, 80,-Kč Dvě největší legendy kung-fu filmů - Jet Li a Jackie Chan, se sešli v akčním příběhu, který začíná v zapadlém starožitnictví v čínské čtvrti, kde jeden mladík učiní životní objev. Náhodou totiž objeví legendární čínskou zbraň. Záhy se vydává do starověké Číny, aby pomocí ní osvobodil uvězněného Opičího krále...

15 Strana 15 VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE... DO SBĚRNÉHO DVORA CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Chranime prirodu A4.indd :10:41

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18 Pracovní nápl : eská pojiš ovna a.s., vyhlašuje výb rové ízení na pozici Správce obce Kosmetický SALON EVA kosmetika, manikura nabízí váno ní dárkové poukazy - poradenství v oblasti zajišt ní majetku, zdraví, života, úrazu ob an, pojišt ní motorových vozidel, povinné ru ení, penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem, po zaškolení možnost poradenství v oblasti hypoték a dalších finan ních produkt. Podpora: - p ísp vek K - zvýhodn né notebooky (dotace K ) - zvýhodn ný tarif O2 - odborná školení - marketingová podpora - dotované za ízení kancelá e Požadavky: - vzd lání ukon ené minimáln maturitou nebo výu ním listem - komunika ní dovednosti - ochotu u it se - ochotu pracovat s lidmi - loajalitu k firm - v k nerozhoduje cenov zvýhodn né kosmetické balí ky a profesionální, hypoalergenní kosmetiku ALCINA vše lze objednat na tel Eva Vejborová Kontakt: J. Kriegová Tel.: , Je možné rovn ž vyplnit p ihlášku na M stském ú ad v Lib icích. Nabídka práce Hledáme kadeřnici z vašeho regionu s vlastním ŽL do Vlasového studia Mozaika ve Velkých Přílepech. Klientela částečně zajištěna. Požadujeme flexibilitu, 100% pracovní nasazení a chuť se vzdělávat v oboru. Bližší informace paní Šubrtová e mail: Prodám oválný rozkládací stůl /provedení olše/ a 6 čalounějých židlí. Telefon: MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka

19 Strana 19

20 Strana 20 CENA INZERCE SE MĚNÍ Vážení inzerenti, z důvodu velkého nárůstu inzerce v našich novinách, jsme nuceni od září 2008 změnit cenu za inzerci. Celá zadní strana 2000,- Kč Celá vnitřní strana 1200,- Kč ½ strany 650,- Kč ¼ strany 350,- Kč jiný formát 1 cm2 5,- Kč Řádková inzerce na ½ strany textu 1 řádek 20,- Kč Občanská inzerce významná výročí, úmrtí apod. - zdarma. Splatnost je vždy po otištění. Stálí inzerenti mohou zaplatit na celý rok. STAVEBNINY LIB ICE nabízejí STAVEBNÍ MATERIÁL BARVY NA KOV A D EVO FASÁDNÍ BARVY FASÁDNÍ OMÍTKY BAZÉNOVÁ CHEMIE nov! " " # $%% " & ' ( ' ' ( ) * " ) + " & ", -. - / -! * / *- *65-76! * : ; :: < 3 / = - < > " 0 :? " ) 9 " ' " : 4 &- " ( - "' - A A " :? ) # " " : ( 5 " " # ) 5? A : " ) =! 5 " C 5 D%% C E%D % * FD%% C E%D % 9 " $D%% C 3 " : " G :? : ' ) EE$ EH %EI- $ +H $ H Hezký zbytek léta p ejí Josef Van k a Petr Dvo ák tel.: , Zde budeme nov oznamovat jména našich zákazník, kte í mají dlouhodobé problémy s placením. Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Z Á P I S č. 25/2015

Z Á P I S č. 25/2015 Z Á P I S č. 25/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 9. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. František Hudek Tajemník:

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Kriminalita v roce 212 Obsah Základní přehled o kriminalitě. Informace ke speciální pořádkové jednotce. Podrobněji k drogové kriminalitě. 2 Bilanční tisková

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují.

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují. Slavnosti piva a klobás, čtyři plesy, ochutnávka vína, koncert Václava Koubka, florbalový turnaj a míčový pětiboj či akce pro děti. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 27. do 29. ledna

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost Vaše odměna za věrnost www.eop.cz/vernost Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto formou poděkovali dlouhodobou věrnost, kterou nám projevujete. I díky Vám můžeme soustavu zásobování teplem postupně obnovovat

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč obce Uhlířov únor 2015 JE VIDĚT, ŽE STÁLE VÍCE OBČANŮ TŘÍDÍ ODPAD Jistě mnoho z Vás zvedlo ze židle zvýšení poplatku za odpady. Přes všechny sliby, že když budete třídit odpady bude cena za ně jestli ne

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 ÚNOR 17.2.2012 Cestopisné povídání výstup na nejvyšší vrchol světa - začátek v 18 hod. v klubovně vedle Vinárny - vstup dobrovolný 18.2.2012 Vodění medvěda

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více