LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Příběhy osamělých Vánoční svátky a konec roku bývají emočně náročnější než ostatní běžné měsíce. Více než jindy si lidé připouštějí otázku, zda jsou či nejsou šťastní. Mají pro to různá kritéria hodnocení. V této době velmi často hraje významnou roli, zda jsou či nejsou sami, zda se cítí či necítí opuštění. Opuštěnost obvykle velmi tíží. Poznal jsem několik opuštěných lidí, kteří se snažili svou samotu na konci roku opustit různě. Jedna velmi vzdělaná paní, kdysi krásná a obdivovaná, si pravidelně na Vánoce objednávala cestu vlakem z Prahy do Košic. V jídelním voze si dala kapra s bramborovým salátem a když ve vlaku objevila někoho stejně osamělého, trávila štědronoční cestu několikahodinovou rozpravou o životě. Jiný, rovněž starší pán, bývalý hajný, si na Štědrý večer připravil do baťohu špek, chleba a slivovici, do auta naložil skládací stoličku a malý stolek, na osmou hodinu dorazil do lesa, dotáhl si své vybavení k blízkému krmelci a tam pobyl dvě až tři hodiny. Ale i mladé samotáře jsem poznal. Dva studenty. Byli z Afriky a bydleli spolu na vysokoškolské koleji. Křesťanské svátky jim nic neříkaly. Ale na Silvestra, kdy se kolej vylidnila a téměř všichni studenti, kteří tu přes svátky uvízli, obsadili putyky, se tihle dva vždy zdejchli, nikdo nevěděl kam. Jednou mi to řekli chodili na letiště dívat se na odlétající letadla. Vážení čtenáři, redakce LN novin Vám přeje, abyste letos na konci roku necítili samotu a opuštěnost, a když se tak přece jen stane, abyste našli cestu, jak ji opustit. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Listopad na radnici: Další žádost o Evropské peníze byla podána Tento text vzniká v čase, kdy cirkus z Libčic už odjel, Japonský den přivítal v základní umělecké škole své nadšené návštěvníky, koncert žáků ZUŠ se uskutečnil, třídní schůzky jsou k radosti žáků (a mnohdy rodičů a učitelů) úspěšně za námi a do konce listopadu zbývá vybrat si něco pro volný čas na bazaru hraček anebo v roli rodičů absolvovat se svými dětmi Vánoční hold. A to nemluvím o řadě dalších, větších či menších, pravidelných i nepravidelných, kulturních, společenských, školních i sportovních akcí. Nebylo jich v listopadu málo. Všem těm, kteří se o ně zasloužili, se sluší poděkovat. Poděkovat se sluší také realizačnímu týmu, který připravil projekt obnovy veřejné zeleně do té podoby, že 15. listopadu bylo možné tento projekt podat do soutěže o Evropské peníze. Nyní budeme čekat, jak tento projekt v konkurenci s ostatními uspěje a zda se neobjeví nějaké zásadní problémy, které by nás z této soutěže mohly vyřadit. Pokud se vše povede, tak Jsem často dotazován na důvody aplikace technologie zámkové dlažby v Libčicích. Všem dotazujícím si dovoluji odpovědět veřejně. Lidé se ptají, je-li tato technologie kvalitní a je-li dané řešení koncepční. Pokud terénní podmínky dovolí zámkovou dlažnu aplikovat, na novou zeleň můžeme získat přes 4 miliony korun s tím, že k tomu budeme muset dodat cca 400 tisíc korun z našich zdrojů. V listopadu proběhla také nadmíru úspěšná veřejná dražba městských domů (píšeme o ní na jiném místě). Stejně tak proběhl úspěšně audit hospodaření města. A v plném proudu je příprava rozpočtu města na příští rok. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin autorizovaný odborník navrhne únosnost povrchu a zvolí vhodné stavební komponenty s definovanou únosností. Obecně lze říci, že o tom, jak únosná bude zámková dlažba, rozhodne výška štěrkového podsypu pod dlažbou. Zámkové dlažby jsou dimenzovány, aby snesly s 12/2008 V průběhu tohoto měsíce také několikrát jednala rada a sociální podkomise. V této souvislosti je vhodné zmínit to, že bylo rozhodnuto (již tradičně) o poskytnutí sociálních výpomocí rodinám, které pečují o postižené děti. Bohužel v sociální oblasti se obě instituce zabývaly i problematikou neplatičů nebo těch, kteří dlouhodobě neplní své závazky vůči městu. Obě instituce projednávaly také žádosti o prodloužení nájemních smluv v obecních bytech, přičemž klíčem k rozhodování bylo právě plnění povinností žadatele vůči městu. Rada města také rozhodla, jak bylo avizované v minulých Libčických novinách, o zadání pro architekta Patrika Hoffmana na zpracování architektonické studie na libčickou náplavku. Mimo to pokračuje příprava ordinace dětské lékařky v prostorách domu čp.744 (bývalá drogerie). Rada na začátku listopadu vybrala firmu Stavbamo jako zhotovitele této ordinace. Významným bodem z jednání rady bylo rozhodnutí o vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele zateplení školy a školky. Jak jistě víte, jedno řízení bylo z nedostatku zájemců v létě zrušeno a nyní bylo dohromady osloveno 12 firem. Šest na školku a šest na školu. Osloveni pokračování na straně 2 Povrchy městských komunikací v zámkové dlažbě rezervou běžnou uliční dopravu včetně například popelářských vozů a tak podobně. Co se týká koncepce budování povrchů městských komunikací, tak lze uvést, že komunikace projektují odborníci a zámkovou dlažbu navrhují do tichých ulic, kde pokračování na straně 3

2 Strana 2 Rekonstrukce komunikací ve městě pokračuje V letošním roce se podařilo realizovat rekonstrukci komunikací Pod Hájem II, Na Růžku a část ulice Fügnerovy, která byla nejvíce postižena pokládkou kabelů a její povrch byl v neúnosném stavu. Poprvé byla uplatněna nová koncepce, která je v okolí používána již několik let. Jedná se o druh použitého materiálu na kryt komunikace a o dispoziční pojednání uličního prostoru. V minulosti se rekonstrukce prováděly tak, že se do poměrně úzkého uličního prostoru položily 2 řady těžkých nepřejezdných obrub a vyasfaltoval se jízdní pruh, který měl zároveň řešit i dopravu v klidu. Chodníky za obrubami většinou realizovány nebyly. Jejich význam pro pěší dopravu ve většině místních komunikací s občasným provozem není valný. Doprava v klidu nebo také běžně řečeno parkování je dosti problematické, neboť zaparkovaná vozidla někdy brání v průjezdu rozměrnějším anebo mohou způsobit problematické zajíždění na protilehlý pozemek. To vše je způsobeno nevhodným uspořádáním uličního prostoru. Mnohdy chybí centimetry, a přitom je zbytečně nevyužit více než metr pomyslného chodníku, který nikdo nepoužívá. Nové koncepce řeší uliční prostor s využitím dopravního režimu obytné zóny, kde je jízdní pruh zároveň určen pro pěší dopravu. Zbývající části uličního prostoru (netechnokraticky řečeno od plotu ke plotu) jsou využity pro dopravu v klidu a pro zeleň. Tyto plochy jsou zároveň koncipovány jako vsakovací zóny pro likvidaci srážkových vod. Odpadá tím nutnost výstavby dešťové kanalizace, nedochází ke kumulovanému Dražba nemovitostí města podélnému odtoku, který při přívalu nezvládají vpusti, a přispívá to k příznivější bilanci podzemních vod. Kryt komunikace je na zklidněných ulicích realizován ze zámkové dlažby, která má oproti živičnému krytu řadu výhod. Předně je vozovka kdykoli a vlastními silami opravitelná, a to bez známky po opravě. Tato skutečnost je podstatná zejména proto, že systém provozování vodovodů a kanalizací neumožňuje výměnu poruchových částí, případně celého vodovodního řadu před rekonstrukcí komunikace. Pozdější vstupy do živičné komunikace ji nenávratně poškozují, zvláště způsoby realizovanými před rokem Komunikace je rovněž částečně propustná, což přispívá k snadnější likvidaci srážkových vod. Při letních vedrech nekumuluje takové množství tepla, čímž přispívá k lepšímu mikroklimatu. Do konce letošního roku by měla být vyprojektována další řada komunikací, které je možné realizovat v příštím roce. Které ulice to tedy konkrétně jsou uvádí následující tabulka: Ulice Projekt Předpoklad zahájení realizace Předpoklad ukončení realizace Tyršova hotovo 2Q/2009 3Q/2009 Palackého 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Nerudova 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Bratrská 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Pod Kameníčkem 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Na Výsluní 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Pod Strání 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 U Zastávky 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Na Vrchách 2Q/2009 Dle termínu opravy místního vodovodu podle harmonogramu 2Q/2010 StČVaK Tržní 2Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 Za Kovárnou 2Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 Poznámka: 1Q/2009 znamená 1. kvartál roku 2009 Nezapomínáme ani na budování městských chodníků. V letošním roce jsme získali dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na tvorbu dokumentace chodníků podél státních komunikací, která je již zpracována. Následně se budeme ucházet o dotaci na realizaci chodníků. Ta by měla začít za předpokladu získání uvedené dotace v příštím roce, což vypadá nadějně. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Dne proběhla dražba domů č.p. 43 a č.p. 98. Obou dražeb se zúčastnilo cca 7 zájemců. Dražba dopadla pro město velice úspěšně. Objekt č.p. 43 byl z vyvolávací ceny, která byla zároveň cenou odhadní ve výši 1, ,-Kč vydražen za 3, ,-Kč. Objekt č.p. 98 byl z vyvolávací ceny, která byla zároveň cenou odhadní ve výši 3, ,-Kč, vydražen za 5, ,-Kč. Ing. Roman Dědič Listopad na radnici: Další žádost o Evropské peníze byla podána byli všichni ti, kteří nějakým způsobem projevili o tyto zakázky zájem. Výsledek bychom měli znát ke konci letošního roku. A vlastní realizace by měla skončit na podzim 2009 (k zahájení nového školního roku). Malá velká zpráva na závěr. Jak to vypadá, s největší pravděpodobností se podaří to, že škola se dočká ještě do konce tohoto roku zbrusu nové cvičné kuchyňky. Přeji Vám (pokud to vůbec jde) klidný prosinec a hezké vánoce. Matěj Štětka Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 Povrchy městských komunikací v zámkové dlažbě je zástavba rodinnými domy a kde hustota městské dopravy je minimální. Důvody pro podporování opravy povrchů komunikací pomocí zámkové dlažby: - Není nezbytné kompletně rekonstruovat veškeré staré inženýrské sítě pod povrchem dané ulice (opravu lze provést později až budou dostatečné finanční prostředky rozsah prací a tím i finanční náročnost jsou obvykle značné opravy vodovodů, kanalizací, kabeláže veřejného osvětlení apod ). Množství takto opravených komunikací se tak bez oprav sítí zvětší. - Povrch komunikace je v budoucnu opravitelný bez viditelných šrámů v podobě řezů a záplat, jako je tomu v případě živičných povrchů. - Zámková dlažba v kombinaci se vsakovacími pruhy z vegetačních tvárnic napomáhá vsaku srážkových vod v místě spadu odpovídá trendu podle stavebního zákona a zákona o vodách, kdy je po stavebnících (myšleno u staveb např. rodinných domů) požadována likvidace dešťových vod přímo na pozemcích. Smyslem je neodvádět srážkové vody ihned do řek ( negativní jev snadného a rychlého vzedmutí hladin při velkých deštích), ale napomáhat jejich částečnému vsaku v terénu a plnění zásob podzemních vod. - Další pozitivním prvkem je i možnost různého barevného a tvarového řešení (různé typy základních tvarovek), které asfalt nedává. Nelze ji však použít úplně ve všech případech např. v ulicích vedených po spádnici svahu není hladká zámková dlažba vhodná, může v zimních období přimrzat více, než živice. Například ulice Na Růžku má asfaltový povrch. Objevila se též zajímavá okolnost, co se týká asfaltu. V závěru tohoto roku jsme chtěli realizovat opravu asfaltového povrchu v ulicích U přívozu a Letecké náměstí. K této akci jsme nemohli přistoupit, protože firmy nebyly schopny dodat příslušnou asfalterskou technologi.závěrem lze uvést, že řešení povrchů městských komunikací technologií zámkové dlažby je staronová metoda, která je z odborného stavebního hlediska plně vyhovující. Zámková dlažba je navrhována zkušenými stavebními inženýry z oboru pozemních komunikací. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Kriminalita ve městě a občan Problém kriminality, popřípadě vandalismu je podle mého mínění natolik závažný, že není možné jej na žádném stupni společnosti podceňovat. V minulém čísle LN jsem sdělil informace, týkající se krádeže jistých okapových svodů. To jistě není univerzální návod jak se bránit kriminalitě. Jak to tedy vlastně je s bojem proti kriminalitě ve městě? I. Přestupky (zákon číslo 200/l990 Sb.) Přestupky jsou řešeny ve smyslu ustanovení uvedeného zákona v přestupkové komisi. Přestupkovou komisi jmenuje starosta města podle 106 zákona č.128/2000sb. v souladu s 53 zákona č.200/1990 Sb. V roce 2007 bylo komisi doručeno 63 přestupků a v roce 2008 k dnešnímu dni to bylo 21 přestupků. Přestupková komise se dle zákona zabývá těmito přestupky: Proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití Proti majetku Časté přestupky jsou proti veřejnému pořádku (znečištění veř. prostranství, neoprávněný zábor veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky apod.), přestupky proti občanskému soužití (ublížení na cti, drobné ublížení na zdraví, schválnosti, vyhrožování apod.). II. Trestné činy (zákon číslo l40/l96l Sb.) Nejfrekventovanější trestné činy jsou ublížení na zdraví, krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněné držení platební karty, podvod, poškozování cizí věci, zanedbání povinné výživy. Taktéž ale pojistný podvod, podílnictví, zatajení věci, násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci, šíření toxikomanie, šíření poplašné zprávy, opilství, výtržnictví, pomluva, neposkytnutí pomoci, poškozování cizích práv, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži, rvačka, omezování osobní svobody, porušování domovní svobody, Mezi nejzávažnější trestné činy patří pohlavní zneužívání, vydírání, znásilnění, loupež, vražda. Jako společensky velmi nebezpečné jsou podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, hanobení národa, rasy a přesvědčení. Bližší informace o trestných činech v Libčicích jsou v kompetenci místního oddělení policie ČR. III. Přístup občana k vlastní bezpečnosti Je jasné, že bez aktivního přístupu k vlastní bezpečnosti se dnes neobejdeme. Činnost policie ČR se neobejde bez racionální spolupráce s občany. Bezpečnostní situaci ve městě by jistě zlepšila zvýšená všímavost spoluobčanů, angažovanost ve věcech veřejných, míra solidarity, osvěta, stabilizování úrovně migrace občanů, rozšiřování kamerového systému MěÚ na rizikových místech, řešení problémů nepřizpůsobivých občanů ekonomických i společenských, zvyšování zodpovědnosti občanů na spolupodílení se na ochraně majetku svého i ostatních, pružnější řešení společensky negativních jevů, využití přirozené aktivity mládeže a naplnění jejího volného času zájmovou činností, investice do zabezpečovacího zařízení vozidla, domu, bytu či pouhého visacího zámku k uzamčení odloženého jízdního kola, minimalizace doby pobytu v nepřehledných či odlehlých místech v noční době, informovanost známých či rodinných příslušníků např. o našem úmyslu navštívit taneční zábavu, kamaráda či jiné záležitosti. Závěrem děkuji všem občanům, kteří se zasloužili svou všímavostí o lepší bezpečnost ve městě a zejména v případě sprejerství a vandalismu pomohli v dopadení pachatelů. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Užitečné kontakty Policie ČR Tísňové volání 158 Policie ČR Libčice Přestupková komise

4 Strana 4 NÁZORY Chyťte si svého zloděje Reakce na článek z minulého čísla Libčických novin Pan starosta nám v minulém čísle LN názorně ukázal, jak postupovat v případě, kdy PČR či Městská policie nedokáže efektivně konat (jak efektivně suplovat práci PČR či Městské policie). Bohužel ne každý si může vzít volno a hledat si svého zloděje sám. Asi by mu ani nebyly poskytnuty záznamy Sběrných surovin k nahlédnutí. Ale kdyby ano, pak nevidím důvod, proč bychom měli nadále platit daně - z ušetřených financí bychom si mohli obranu a ostrahu zajistit sami. Ráda bych se ještě dozvěděla, k jakému závěru se dospělo, zda celá akce neskončila tím, že byl případ odložen... Neboť dokud pro neukázněné občany města nebude trest citelný, vyjdou tyto aktivity naprázdno. Ptám se tudíž, zda nemá alespoň město - když ne stát - možnost vypracovat vyhlášku, ve které by byly tyto tresty po zásluze odměněny např. veřejně prospěšnými pracemi viníků nebo jejich rodičů (v případě nezletilosti pachatele), případně zda by mohla být ve městě umístěna tabule se jmény provinivších se občanů, dovoluje-li to zákon. Dana Zíková Lavičky. Ano, či ne? Již druhý rok sleduji vývoj názoru veřejnosti na otázku rozmístění laviček ve městě. Zdá se to poměrně jednoduché. Každému je jasné, že lavičky mají v každém městě a občané si přece potřebují občas někde odpočinout. Věc má ale nečekaný háček. Rozmístí se lavičky a vzápětí je kolem nich neuvěřitelný nepořádek. Správa majetku města tam tedy umístí odpadkové koše. Tyto koše jsou velmi rychle zničeny a pohozeny v křoví. Občan rezignuje a nakonec se posadí na lavičku v tomto nekulturním prostředí mezi papíry, lahve od alkoholu a injekční stříkačky. Občan se však netěší z posezení moc dlouho. Následuje druhá fáze útoku našich mladých spoluobčanů. Za nějakou dobu tito vandalové lavičky zcela zničí. Městu nezbyde nic jiného než tato torza odstranit. Na konci tohoto koloběhu spatříme starší spoluobčany, jak unaveni posedávají na zídkách, protože se nemají kam posadit. Jen tu a tam pak jiní občané utrousí: Ani lavičky nám sem nedají. Přesto však město bude v instalaci laviček pokračovat. Ve spolupráci s firmou AD NET budou nové lavičky na jaře instalovány, a to na náklady AD NET. Budeme tedy sledovat, jak dlouho nám ve městě lavičky vydrží. Anebo si to občané ohlídají? Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta SVOZ BIO POPELNIC Byl ukončen v sobotu 15.listopadu Po tomto termínu je možno dále vozit bezplatně listí a větve do prostoru skládky u Evangelického hřbitova. Klíče od závory jsou k vyzvednutí denně od pondělí do pátku v kanceláři na MěÚ u pana Černého, kde je také možno dohodnout i individuální zapůjčení klíčů na víkend. UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ prosinec Kontejnery budou umisťovány na Kontejnery budou umisťovány v uvedeném termínu: Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) Veřejné zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou se koná v pondělí 15. prosince 2008 od hodin v obřadní síni MěÚ.

5 PŘÍRODA Divočáci Velkým nebezpečím je také postřelený kus, který se dohledává. Podle druhu zranění, častěji nebo v delších intervalech, vyhledává houštiny a v tom je to nebezpečí, protože se dohledávající dostává do jeho blízkosti, aniž by ho na dálku viděl. Jedinou záchranou je pak dobře mířená rána, která ukončí divočákův život a bolest. Stalo se, že na postřeleného divočáka narazili houbaři, což skončilo vážným zraněním houbaře. Všechna setkání s divočáky nekončí tragicky, jsou setkání i zábavná. Mnohokrát jsem byl svědkem her malých letošáků, kteří jsou jako všechna mláďata hraví a neposlušní. Bachyně neposlušnost trestá tak, že je vyplácí svým ryjem a každý takový úder je doprovázen kvičením. Z vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že díky svým výrazným smyslovým orgánům, přizpůsobivosti a paměti, patří k nejinteligentnějším zvířatům, některé prameny je uvádějí na stejnou úroveň se psy. Za příznivého větru navětří podezřelou věc i na vzdálenost metrů. Další velmi citlivý orgán je sluch, naopak zrak divočáků je špatný. Říje černé zvěře se myslivecky nazývá obdobím chrutí, které je od konce října a pokračuje až do ledna, vlastní říje trvá pak KULTURA (dokončení) Strana 5 asi dva dny. Součástí říje jsou kančí souboje o říjné bachyně, o které bojují kňouři bez rozdílu věku. Protože nepřijímají v tomto období žádnou potravu (i zde platí, že láska prochází žaludkem), ztrácejí mnoho na své tělesné hmotnosti. Rozhodně se nevyplácí složit kňoura v tomto období. Nepříjemná až odporná chuť masa - je načichlé prkem (močí). Březost bachyň trvá 16 až 17 týdnů, většina vrhů bývá v březnu, ale také až v květnu. Počet selat je v průměru 4-6, ale také Větší počet jich v prvních týdnech uhyne. Kojení trvá dva měsíce. Všechna selata v tlupě jsem voděna, střežena a v případě potřeby i bráněna společně. V případech, kdy bachyně zahyne, jsou selata politováníhodná stvoření. Kvičí neustále hlady a pobíhají po revíru v marné honbě za matkou, až na konec bídně zahynou. Ostatní vodicí bachyně se jich neujímají. Při troše štěstí narazí na lišku, která ukončí jejich trápení.. Divočáci patří mezi všežravce. Podle ročních období rozlišují velmi přesně, který druh potravy je nejvýhodnější. Značné škody způsobí na polních plodinách, na okopaninách, kukuřici, zrajícím obilí a luskovinách. Podíl živočišné potravy je nepatrný, jejím žírem jsou červi, hmyz, hraboši, měkkýši, čerstvě uhynulé kusy zvěře a mršiny. Obrovský význam mají plody a bobule - žaludy a bukvice. V lesích prospívají rytím, připravují půdu k přirozené obnově lesa (tzv. nálety semen). Během posledních let došlo k podstatnému zhoršení nákazové situace - propuknutí klinických forem moru v chovu domácích prasat. Zdrojem a původcem této nákazy je černá zvěř. Uživatel honitby je povinen předložit na vyšetření moru každý první a desátý kus ulovené zvěře. V praxi to znamená vybíjení černé zvěře, podnikají se tzv. naháňky v leči je střelena všechna černá zvěř, bez ohledu na to, zda se jedná o kňoura nebo vodicí bachyni. Nejsem milovníkem tohoto způsobu lovu již proto, že se na zvěř střílí v pohybu a zásah je málokdy smrtelný. Následuje dohledávka provázená utrpením postřelené zvěře. Mým cílem bylo seznámit čtenáře s životem této zvěře. Mám bohaté poznatky z jejího života a jsem přesvědčen, že patří do našich lesů. Otakar Friebert VÝZVA KULTURNÍ DOTACE Zájemci o městskou podporu kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, které chcete uspořádat v první pololetí příštího roku, podávejte žádosti prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce města (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto- -formulare). Tištěný formulář si můžete také vyzvednout u paní Čermákové na MěÚ odbor kultury. Vyplněné formuláře odevzdejte přes podatelnu MěÚ do 9. ledna Současně žádáme všechny, kteří v druhém pololetí letošního roku obdrželi od města finanční podporu, aby do konce tohoto roku odevzdali paní Čermákové prostřednictvím podatelny MěÚ zprávu o využití přidělených částek. Bez této zprávy není možné přidělit další dotaci v příštím roce. Nové knihy v Městské knihovně Dousková, I.: O bílých slonech, Druhé město, 2008, Gordon, R.: Hlouběji do podzemí, Fragment, 2008, 2 díl Harris, J..: Znamení run, Knižní klub, 2008, pro děti od autorky Čokolády Harris, J.: Krysařovy střevíce, Knižní klub, 2008, předvánoční romantika Janouchová, K.: Jak jsem přišel na svět, Mladá fronta, 2006, pro zvědavé Mosse, K.: Labyrint, BB art, 2006, historicko- dobrodružné Patterson, J.: Šestý cíl, Klokan, 2008, detektivka Preston, D.: Kolo temnoty, BB art, 2008, zvláštní agent Pendergast tentokrát v Tibetu Pullman, P.: Rubín v kouři, Egmont, 2002, pro děti od autora Zlatého kompasu Stoker, B.: Hadí zámek, Moba, 2008, není tu Dracula, ale taky se budete bát Šrut, P.: Šišatý švec a myšut, Paseka, 2007, veselé veršovánky Toušlová, I.: Toulavá kamera 7, Fraytag a Berndt, 2008, Towsendová, S.: Královna Camilla, Mladá fronta, 2008, Vaňková, V.: Kdo na kamenný trůn, Šulc-Švarc, 2008 Vondruška, V.: Olomoucký bestiář, Moba, 2006, historická detektivka Knihovna obdržela konvolut knih v hodnotě, o které se každé knihovnici jen zdá, z nakladatelství Reader s Digest Výběr (výpravné encyklopedie, kuchařky, historické romány). Možno nahlédnout do katalogu, knihy jsou zpracovány pod přírůstkovými čísly Poděkování rodině Judových za knižní dar a za uspořádání Japonského dne. Šárka Sekerová

6 Strana 6 Kontakt: V. Sýkorová, tel: , POZVÁNKA Svaz postižených civilizačními chorobami Libčice nad Vltavou Dolany si Vás dovoluje pozvat na Mikulášské posezení s hudbou a tancem, které se koná 7. prosince 2008 od 14,00 hodin v Libčicích v Kulturním domě hlavní vchod. K tanci a poslechu zahraje pan Blín. Zveme všechny spoluobčany. Těšíme se na hojnou návštěvu. Vstupné dobrovolné.!"!! #$%&& ' ( (! )'!"% * +!!,!"#! $% &' (( " " )*+, -. /.0! 1(, 2 3 4!!! "#$% & '#$% & 4 "!" 4 5 ZO SPCCH v Libčicích nad Vltavou pořádá dne 13. prosince 2008 ve spolupráci s o.s. Život 90 Vánoční projížďku Prahou, na kterou zveme i ostatní důchodce. Odjezd autobusu bude asi v 10,00 hodin. Informace a přihlášky na tel. č

7 Strana 7 Japonský den Go sloupek věnovaný nejstarší deskové hře Pár slov o historii a filosofii go Vznik go se datuje do 2. tisíciletí před naším letopočtem na území dnešní Číny. Patřilo tehdy mezi čtyři základní lidské dovednosti, spolu s poezií, malířstvím a hudbou. Podle učení taoistů je go prostředkem k poznání sama sebe. Z filosofického hlediska snad nejlépe vystihuje go a jeho vztah k lidskému bytí pohled Japonců, kteří jej, spolu s vrhcáby a šógi, řadí mezi Tři hry, které tvoří ucelený pohled na svět. Kateřina Judová se svými přáteli připravila v listopadu pro děti i dospělé jednu zajímavou sobotu japonskou sobotu. Kromě japonského divadla, hudby a vyprávění o japonské kultuře jsme se mohli naučit také stolní hře GO. Akce byla podpořena městem Libčice nad Vltavou. Malé Člověka ve vztahu k vzdáleným Bohům a záhadným silám vesmíru představují vrhcáby, v nichž hraje hlavní roli osud a náhoda. Člověka ve společnosti, kterou si kolem sebe vytvořil, odrážejí ve svých kamenech šógi (japonské šachy), jako obraz struktury společnosti, monarchie, armády a krveprolití s konečným cílem zničit nepřátelského krále. Pohled na člověka samotného pak představuje go, které není orientované na ničení, ale na budování. Každý kámen je stejný jako máslovické muzeum másla ostatní, jeho síla záleží na umístění v konkrétní situaci. Kameny Máslovicích sevspojují do skupin a tvoří organické struktury, které buď přežijí, op t p edstavuje unikátní nebo zahynou. Během hry deska projde spoustou proměn, vzestupů a pádů, malých proher a dočasných vítězství. Hráč go musí překonat své vlastní nepřátele - chamtivost, hněv a hloupost. Betlém z másla Autorka: Šárka Havlí ková tentodílny měsíc apřísloví ú astnícipro výtvarné Prohraj prvních padesát partií, jak nejdříve dokážeš... Betlém vystaven v muzeu Prvníjekrůčky v go mohou začátečníka zmást. Je těžké soustředit se každou sobotu na a ned li a av taktiku, dob váno ních prázdnin strategii když neumíš ani pořádně spočítat jak hra do od do padla. Sehráním dostatečného počtu partií, v nichž nekladeš důraz od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. na výsledek, pochopíš go lépe, než z tlusté 24. otev eno jen do 14 hod.! 1.1. a 2.1. zav eno! knihy. V lednu otev eno op t o víkendech až do Události a informace možné Turnaje: prosince 2008 Dětská Grand Prix (Praha) Sou asn je shlédnout výstavu o aji 13. Šálek prosince aje 2008 Grand Prix ČR (Karlovy Vary)!"!#" $ #!"!#"#%%&!'(%% $!&(%% ) " *!+(%% $!&(%% ) ", -, ( ) - " Program Klubu seniorů Prosinec Výběr z knih paní B. Venclíčková Finanční poradna paní M. Smělá Les a zvěř v zimě pan O. Friebert Go k vánocům: HRAS, Václavské nám. 38, Praha 1 (Rokoko) Go v Libčicích: Petr Souček, Pod Hájem I/635, t Kontakt: V. Sýkorová, tel: , htttp://go.libcice.net/, Tsumego na tento měsíc V obou úlohách má černý (na tahu) zničit bílou skupinu. Úloha vlevo je pro začátečníky, vpravo pro mírně pokročilé

8 Strana 8 ZE STARÝCH KRONIK Smutné vánoce roku 1922 Blíží se Vánoce ve světle globální finanční krize jak prožívali sváteční dny v podobně nelehkých obdobích naši předkové? Také v roce 1922 se mluvilo o krizi. Ale zatímco v letošním krizovém roce možná opět padne rekordní částka, kterou za Vánoce utratíme, před 86 lety některým libčickým občanům nebylo věru do zpěvu. Trvající krise průmyslová počíná jeviti své účinky i v závodech zdejších, dělnictvo počíná se propouštěti, každým týdnem měsíce října se propouští neb vysazují dělníci z práce, bez ohledu, jak kdo dlouho v závodě pracoval. Dne 10. prosince počet nezaměstnaných dělníků obnášel 180 osob, které se přihlásily o státní podporu v nezaměstnání.* Platy všeobecně sníženy o 30 %, drahota trvá, naopak některé předměty přidražily. Jaké ohromné škody vznikají, nejen pro dělnictvo, ale i pro stát, obec a obchodnictvo z této krise, nelze ani odhadnouti. Před samými svátky vánočními opět propuštěno několik dělníků, takže z celkového počtu zaměstnaných dělníků v železárně 700 pracuje nyní v závodě as 250 osob. (...) Po svátcích vánočních bylo v továrně železárny v Letkách dáno 11 úředníkům, jednak výpověď neb dány do výslužby. Tak skončil rok 1922, vánoce byly smutné, ba i příroda slzela celé vánoce pršelo. (Kronika obce Letky) * podpora v nezaměstnanosti činila na osobu a den 8 Kč pro muže, 2 Kč na manželku a 1 Kč na dítě (max. 100 Kč týdně). Ceny potravin byly následující: 1kg mouky: 3,80 Kč, 1 kg masa: Kč, 1 kg sádla 20 Kč. Hodinový plat dělníka v roce 1922 činil 4,50 Kč, nájemné z 1 světnice dosahovalo až 1000 Kč ročně. 90. výročí založení Československa Dne 28. října oslavila Česká republika 90. výročí založení Československa. Československo bylo jedním z nástupnických států Rakousko-Uherska. Během dvacáteho století prošlo velkými politickými zlomy a změnami. Za tu dobu mnoho českých i slovenských občanů položilo své životy, aby existenci svého státu uhájili. Měli bychom to mít na paměti i v době, kdy už Česká i Slovenská republika žijí jako dva samostatné státy. Také to si připomněli zástupci libčických občanů, radnice a školy při položení věnce u pomníku padlých z druhé světové války. Soubor historického tance Mariane při zahájení výstavy panenek v Martinickém paláci v Praze Na stránce se můžete podívat na fotografie ze závodů v kuličkách v Libčicích.

9 Strana 9!"#$ #%&!"! '(#"##$"#"#)(#$ '$*+)'(*)$,-"#$ #%&!#"! './00"10234))5+$ # #*6"7&$)( &$8 $% 9 ))$9&$#((:8 )#8(#&)($ (:8;6" &$-6" & '!(!! "!" )*+,-!%+++(!"!"!!.! <! ) ("! "!" <($4))5 $/! 3 9 < ; 4))5=>$)5(( $? 3 <$ A:B9 C ( 4))5 < ( *D)8 <, A9$ 4))5 <$ (81E C ( 4))5 A9$ 4))5!&)&'$#E8F C (C ( G 01 ("!"2 "#$ %&'( % 3456&$7 1!" 6H&)(# ")55' 6: #9I$#)55' 6 8"! " 99:=>$)5(( $? <J$) *"&5' 0234))5 &4KI:)K ;63 $?

10 Strana 10 Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích op t p edstavuje unikátní Betlém z másla Autorka: Šárka Havlí ková a ú astníci výtvarné dílny Betlém je vystaven v muzeu každou sobotu a ned li a v dob váno ních prázdnin od do od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. 24. otev eno jen do 14 hod.! 1.1. a 2.1. zav eno! V lednu otev eno op t o víkendech až do Sou asn je možné shlédnout výstavu o aji Šálek aje Kontakt: V. Sýkorová, tel: , Malé máslovické muzeum másla a Obecní úřad Máslovice srdečně zvou do Máslovic v neděli 14. prosince hod. na výtvarnou dílnu VÁNOČNÍ HVĚZDY A PF PŘÁNÍ Z PAPÍROVÝCH OBALŮ OD SÁČKOVANÝCH ČAJŮ S sebou: nůžky, papírové obaly od sáčkovaných čajů (nejlépe Pickwick). Obaly možno získat i na místě. Dílna se koná na obecním úřadě. Bližší informace a přihlášky u V. Sýkorové tel , ! " # $ % & ' ( ) * & +, -,-./ *56 7'-(8-9:+ *56*86+-7;& *9'6 <(+-9 (9=66 +*= >(= Dne bude slavit své 85. narozeniny paní JANA KISELICOVÁ Dne Cht li bychom bude slavit jí tímto své pop át 85. narozeniny hodn zdraví, paní št stí, JANA KISELICOVÁ Cht li bychom optimismu jí tímto a spokojenosti pop át hodn do dalších zdraví, let. št stí, optimismu a spokojenosti do dalších Cht li bychom let. jí tímto pop át hodn zdraví, št stí, Dne bude slavit své 85. narozeniny paní JANA KISELICOVÁ optimismu a spokojenosti do dalších let. Rodina Kiselicova Rodina Kiselicova Rodina Kiselicova

11 Strana 11 SPORT Podzim v AFK Libčice Podzimní část sezóny skončila a v následujících řádcích bych rád informoval čtenáře, jak si vedla jednotlivá družstva našeho oddílu. A mužstvo: trenér Vratislav Vorel Spanilou jarní jízdu korunovanou postupem do okresního přeboru nahradily kolísavé podzimní výsledky. Lepší kvalita soupeřů zapříčinila poměrně velké bodové ztráty na domácí půdě, zatímco na hřištích soupeřů se dařilo o poznání lépe. Mužstvo bylo doplněno o velezkušeného Jana Macharu (hostování z Otvovic) a Güntera Bittengela, současného trenéra druholigové Dukly Praha. Hostování z téhož oddílu bylo prodlouženo Tomáši Křížovi. Naopak na hostování do Velvar odešel loňský nejlepší střelec Jakub Juklíček. V tabulce jsme na sedmém místě s 18-ti body. Výsledky: AFK-Dobřichovice 0:3, Dolní Břežany-AFK 1:3 (Hovorka 2x, Sopko), AFK-Čísovice 0:1, Všenory-AFK 1:5 (Bittengel 2x, Tenkl Martin, Rehák, Sopko), AFK-Č. Újezd 1:3 (Frýdek), Úhonice-AFK 1:2 (Hovorka 2x), AFK-Zvole 5:2 (Bittengel 2x, Havlín, Tenkl M.), Průhonice-AFK 6:3 (Hovorka, Havlín, Kříž), AFK-Jinočany 1:1 (Bittengel), Choteč-AFK 1:5 (Kříž 3x, Machara, Tenkl), AFK-Hostivice 1:1 (Bittengel), Vonoklasy-AFK 0:0, AFK-Černošice 0:3. Dorost: trenéři Jiří Mrnka, Jiří Kaňka, ved. Mužstva: G. Hájek. V letě došlo na postu trenéra ke změně a místo Jiřího Vacka jsem převzal dorost já společně s Jirkou Kaňkou. Jelikož dorost dlouhodobě sledujeme, věděli jsme, co od tohoto mužstva můžeme čekat po fotbalové stránce. Bohužel disciplína, řád, pořádek a hlavně chuť trénovat, to jsou pro některé chlapce zcela cizí pojmy! Dorostenců je dlouhodobě málo a někteří chlapci tohoto faktu velmi ochotně zneužívají! Nemohu házet všechny do jednoho pytle a samozřejmě jsou zde i hráči, kteří na sobě chtějí pracovat, a já věřím tomu, že jejich jména se budou v LN objevovat stále častěji. Výsledky: Připomínám, že soutěž se hraje dvoukolově na podzim i na jaře. Jeneč-AFK 0:7 (Kaňka 3x, Loučím pen., Roll pen., Jindra, Matoušek), AFK-Hostivice 0:4, Holubice-AFK 8:2 (Matoušek 2x), Tuchoměřice-AFK 3:3 (Ločím 2x, Tomandl), AFK-Horoměřice 8:1 (Matoušek 3x, Mataj 3x, Jindra 2x), Červ. Újezd-AFK 0:9 (Havlák, Matoušek 5x, Mataj, Zeman 2x), Rudná-AFK 7:0, AFK-Holubice 2:4 (Matoušek, Kaňka), AFK-Jeneč 11:0 (Mataj 4x, Matoušek, Loučím 2x, Kaňka 2x, Roll, Veszelei), Hostivice-AFK 4:0, AFK-Tuchoměřice 2:3 (Veszelei 2x), AFK-Červ. Újezd 6:4 (Veszelei 2x, Zeman 2x, Roll, Kaňka), AFK-Rudná 1:3 (Roll penalta). Bohužel, už poněkolikáté ze soutěže odstoupilo družstvo Horoměřic, tudíž všechny výsledky s tímto soupeřem byly všem anulovány. V tabulce je dorost na 5.místě se 13. body. Žáci: trenér Vladimír Ludvík, vedoucí mužstva Markéta Hodinková. I u tohoto družstva došlo během prázdnin na trenérském postu ke změně. Jako hlavní trenér převzal mužstvo Vladimír Ludvík. Od ledna do září opustilo mužstvo pět hráčů (4 na hostování, 1 hráč skončil), tři hráči byli přeřazeni z výkonnostních důvodů o kategorii výš do dorostu. Tento velký úbytek hráčů nejsme bohužel v libčických poměrech schopni dlouhodobě nahradit. V soutěži st. žáků máme nejmladší mužstvo a tomu také odpovídají podzimní výsledky. Trenér Ludvík se snaží vtisknout chlapcům herní disciplínu a fotbalovost, ale věkový rozdíl během utkání je až moc velký. I přes nepříznivé podzimní výsledky patří všem hráčům za statečné výkony velký dík. Výsledky: AFK-Všenory 0:8, Roztoky-AFK 5:0, AFK-Lety 0:4, Jesenice-AFK 8:0, AFK-Zvole 1:4 (Penc Marek), Kazín-AFK 10:0, AFK-Štěchovice 0:11, AFK-Hostivice 1:2 (Vlk), Rudná-AFK 8:1 (Mudraninec Jiří), AFK-Průhonice 0:9, Tuchoměřice-AFK 7:2 (Vevera, Soumar). Starší přípravka: trenéři Petr Kosík, Petr Lofaj, vedoucí mužstva Lenka Lofajová. Většina hráčů st. přípravky tvořila základ žákovského mužstva a právě zkušenosti posbírané na velkém hřišti (přípravka hraje na půl hřiště) dokázali mnohdy zúročit v této kategorii. Připomínám, že st. přípravka hraje pod hlavičkou SK Černolice. Výsledky: Černolice-Stochov 1:2 (Penc), Černolice-Sparta Doly Kladno 2:4 (Penc 2x), Černolice-SK Kladno B 2:2 (Penc 2x), Černolice-Hřebeč 5:6 (Penc 2x, Ludvík 2x, Kosík), Černolice- SK Kladno A 1:21 (Penc), Černolice- N. Strašecí 2:2 (Cvičelová, Penc), Černolice Novo Kladno 2:2 (Ludvík 2x), Černolice-SK Slaný 6:7 (Penc 6x), Černolice-V. Přítočno 13:0 (Penc 9x, Cvičelová 4x), Černolice-Brandýsek 0:1, Černolice-K.Kročehlavy 0:2, Černolice-Bratronicko 1:3 (Penc). Mladší přípravka: trenéři: Jiří Lain, Pavel Štross. 12 registrovaných hráčů tvoří základní kostru mladší přípravky, 14 dětí by se dalo zařadit do tzv. předpřípravky. To jsou děti, které vzhledem ke svému věku ještě nemohou být zaregistrovány, tudíž nemohou hrát soutěž. Jsou to velmi pěkná čísla, která dávají do budoucna naději, že bychom nemuseli mít v mládežnických kategoriích starosti s počtem hráčů v jednotlivých mládežnických družstvech. Trenérům přejeme hodně trpělivosti v jejich náročné práci s těmi nejmenšími. Podzimní výsledky jsou trošku divoké, ale u těch nejmenších nejsou zdaleka tím nejdůležitějším hlediskem. Výsledky: SK Kladno B -AFK 12:0, Švermov-AFK 11:0, Novo Kladno-AFK 10:1, Brandýsek-AFK 6:0, SK Kladno A -AFK 26:0, SK Slaný-AFK 7:0, Kablo Kročehlavy-AFK 8:0, Bratronicko-AFK 3:3. Výbor AFK Libčice tímto děkuje všem, kteří u mládežnických mužstev pomáhali s dopravou na mistrovská utkání. Stará garda: vedoucí mužstva Ing. Petr Kosík Výsledky: AFK-Dolany 4:4 (Vl. Slezák ml., Kropáček, Kučera, vlastní), Nebušice-AFK 4:3 (Kučera 2x, Kosík), AFK-Tuchoměřice 6:0 (Roll 2x, Bittengel, Kosík, Hulínský, Penc), AFK-Rudná 5:3 (Kučera 2x, Kosík, Paluka, Slezák ml.), Nová Ves-AFK 4:4. V sobotu 6. prosince se koná na hřišti v Letkách Valná Hromada AFK Libčice. Čas bude upřesněn na plakátech. Jak již se stalo tradicí, tak i dnes mi dovolte, abych na závěr podzimní části soutěží poděkoval za výbor AFK všem trenérům, vedoucím mužstev, dále pak manželům Hovorkovým, Zelenkovým a Veszeleiovým, paní Radce Blažkové, panu Tomášovi Měkotovi, Václavu Vackovi a vlastně všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu našeho oddílu kopané. Poděkování patří Měú Libčice a také našim věrným fanouškům, kterým se budeme snažit nabídnout po zimní přípravě o trochu lepší sportovní zážitky. Za výbor AFK připravil Jiří Mrnka

12 Strana 12 Podzimní libčický ring V sobotu 8. listopadu zažil Kulturní dům v Libčicích další invazi příznivců kožených rukavic. Domácí BC NOVO Libčice n.vlt. zde pořádal 5. oblastní kolo soutěže v boxu jako Podzimní libčický ring. Zaregistrovalo se celkem 71 startujících z 19 oddílů Středočeské oblasti boxu. Z nich do ringu nastoupilo 31 dvojic ke skoro pětihodinovému maratonu. Diváci mohli vidět 22 utkání mládežnických kategorií, jedno utkání žen a osm utkání mužů. Sbor dobrovolných hasi Lib ice nad Vltavou!!! Nábor nových len!!! SDH Lib ice nad Vltavou p ijme do svých ad nové leny, a to do výjezdové jednotky a sportovních družstev. Novým lenem se m žeš stát i TY. Pokud máš rád adrenalin, chceš pomáhat lidem a spl uješ níže dané podmínky, ur it se ozvi na ovou adresu nebo tel: Vladimír melík (starosta SDH) Podmínky p ijetí: Výjezdová jednotka: v k minimáln 18 let, chu pomáhat lidem, odvaha, spolehlivost, vytrvalost,... V listopadu zaznělo v sále Kulturního domu opět: BOX. BC Novo Libčice uspořádal další boxerský turnaj. Z domácích nastoupil do ringu jen Aleš Tichý, pro Michaelu Tybanovou nepřijela soupeřka odpovídající hmotnosti. Aleš Tichý ve svém utkání zvítězil na body nad plzeňským Minaříkem a stejně jako Hejda z BC Baník Sokolov, Radič z BC SAC Praga, Mareš a Šafář z SK Boxing Praha byl vyhodnocen a oceněn jako nejlepší boxer v příslušné kategorii. Chtěl bych na tomto místě poděkovat MěÚ Libčice n.vlt. za příspěvek na zájmovou a kulturní činnost, který byl využit k pořádání této soutěže, ale i dalším zde nejmenovaným, bez jejichž pomoci a podpory bychom se jen těžko obešli. Blíží se konec roku, využívám této příležitosti k tomu, abych všem našim členům, příznivcům, občanům Libčic nad Vltavou i čtenářům Libčických novin popřál klidné prožití vánočních svátků, do roku 2009 pak pevné zdraví a splnění osobních, pracovních i sportovních předsevzetí a přání. JUDr. František Novotný BC NOVO Libčice n.vlt. Klub stolního tenisu TJ Sokol Libčice pořádá tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ - sobota , přihlášky hodin, zahájení hodin - účast bez věkového omezení, hráči mohou být odkudkoliv TURNAJ REGISTROVANÝCH HRÁČŮ - neděle , prezentace , zahájení 9.00 hodin Přijďte si změřit síly u zeleného stolu! Sportovní družstvo muž i žen: v k minimáln 15 let, chu lámat rekordy, zájem o požární sport, možnost p estupu do výjezdové jednotky po dovršení v kové hranice 18 let. Více informací na Epoli (Czechia), s.r.o. nabízí volná pracovní místa v závodě na výrobu pěnových obalových a izolačních hmot na pozici: Operátor technologických zařízení (směnný provoz) Požadujeme: - spolehlivost - odpovědnost - ochotu učit se novým věcem - fyzickou zdatnost Nabízíme: - práce v čistém prostředí - možnost profesního růstu - zajímavé platové ohodnocení - stravenky V případě zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedenou adresu, na kterou můžete zasílat i svůj profesní životopis. Epoli (Czechia), s.r.o. Letecká 433/17 Libčice nad Vltavou CZECH REPUBLIC Tel: Fax:

13 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel , fax , Program KD VLTAVA na měsíc PROSINEC 2008 Strana 13 čtvrtek 4. v hod. Rodinné centrum Neználek spolu s KaSS zvou děti i rodiče na VELKOU ĎÁBELSKOU ŠOU * zpívají hvězdy pekelného kotle * tanec * soutěže s ryze čertovskou tématikou * zdobení perníčků na malém sále (perníčky i zdobení budou k dispozici). Přijďte se pobavit! sobota 6. od hod. BLUEGRASS ADVENT 11. ročník malý i velký sál Uslyšíte nové skupiny ze Středních Čech a Prahy - Minaret, Womacklee, Grass Road a již známé BG Cwrkot, Wejlet, Modrotisk Blanket, G-Runs n Roses, Bluegrass Time, Monogram, Fámy a na závěr Ota Turek, mandolinista Modrotisku. úterý 9. v hod. malý sál SIBIŘ ČTYŘI KONTAKTY Audiovizuální přednáška z cesty na Sibiř za úplným zatměním Slunce. Přednáší Ing. Zdeněk Bulíř středa 10. v hod. KOSA Skvělému představení, které uvádí Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída svým výkonem dominuje Božidara Turzonovová. Dále hrají Martin Trnavský, Radim Novák a živá jazzová kapela, která doprovází celé představení. Režie: Jakub Nvota. Nenechte si ujít!! sobota 13. od hod. OCHUTNÁVKA VÍN S CIMBÁLOVKOU Tradiční akce, kterou jistě ocení všichni milovníci dobrého vína a cimbálové muziky. čtvrtek 18. od hod. VÁNOČNÍ TURNÉ 2008 JITKA ZELENKOVÁ SPLNĚNÁ PŘÁNÍ a doprovodná skupina V první části koncertu zazní nejznámější písně z repertoáru Jitky Zelenkové, ve druhé pak čistě vánoční z CD Moje vánoce. Přijďte spolu s námi strávit příjemné předvánoční chvíle. pátek 19. od hod. KaSS Kralupy n.vlt. a Taneční klub Rytmus Roudnice n. L. Vás zvou na VÁNOČNÍ PLES *k tanci i poslechu hraje velký taneční orchestr Josefa Hlavsy Praha* předtančení TK Rytmus * večerem provází taneční mistr Tomáš Mikulský * překvapení nevylučujeme! AUTO KRALUPY a.s. Váš autorizovaný dealer voz Škoda NOVÝ ZA ÁTEK ŠKODA SNIŽUJE CENY Škoda Fabia od K Komb. spot. a emise CO 2 voz Škoda:4,1 10,1l/100 km, g/km Pro dopravce nabízíme: IVECO AT 440S43 r.v tis. K bez DPH Náv s KÖGEL SNCO 24P90 r.v tis. K bez DPH Náv. SCHMITZ CARGOBULLS CSP24/L r.v tis. Tel , V R žovém údolí 554, Kralupy nad Vlt. E mail.: P EJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A Š ASTNÝ NOVÝ ROK D KUJEME ZA VAŠI P ÍZE V ROCE 2008

14 Strana 14 Kino Vltava Kralupy Prosinec 2008 náměstí Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou 2, tel , fax , pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel čt-pá Madagaskar Juno 6. so Madagaskar Madagaskar Katyň 7. ne Madagaskar Madagaskar Saw V 8. po Saw V út-st Mamma Mia! čt-ne Max Payne 15. po Slepé lásky út-st hodin čt-pá Králova přízeň so-ne Rallye smrti 22. po Vicky Christina Barcelona út-pá Kino nehraje so-út Kozí příběh Pověsti staré Prahy Vy nám taky, šéfe! st-čt Kino nehraje pá-ne Zakázané království Madagaskar 2 USA, 90 min., D, 80,-Kč Animovaná partička ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman na své další cestě, a to zpět do lůna přívětivé civilizace. Ovšem to by ale nesmělo pilotovat záchranné letadlo záškodnické komando všehoschopných tučňáků. Juno USA/Can, 96 min., 12, T, 80,-Kč Další komedie o nechtěném těhotenství? No ano, ale jaká! Juno je šestnáctiletá teenagerka, která chce vyzkoušet ten sex. Vybere si k tomu svého spolužáka Pauliho. A jaksi zapomenou na ochranu. Juno získala v roce 2008 Oscara za scénář! Katyň Polsko, 126 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém filmu Katyň zpracoval jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce Katyň byla v roce 2008 nominován na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film! Saw V USA, 92 min., 15, T, 80,-Kč Tajemství geniálního vraha Jigsawa ( Skládačkového vraha ) je téměř prozrazeno a on se vydává na lov, aby zabránil svému odhalení. Mamma Mia! VB, 108 min., ŠÚP, T, 80,- Kč Opět léto, opět řecký ostrov a opět legendární ABBA. Muzikálový hit letošního léta a podzimu. Max Payne USA, 100 min., ŠÚP, 12, T, 90,-Kč Filmová adaptace kultovní akční videohry o policajtovi vyšetřujícím v NY sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte. Slepé lásky Slovensko, 77 min., 70,-Kč Film o láskách, které je třeba vidět. Slovenský filmový zázrak, který skóroval v Cannes. Dokumentarista Juraj Lehotský sleduje ve čtyřech segmentech Slepých lásek podoby lásky nevidomých. Film, který dokáže zasáhnout i nadchnout. Součástí projekce bude bohatý doprovodný kulturní a soutěžní program. Více na 96 hodin Francie, 93 min., ŠÚP, 12, T, 80,-Kč Akční pecka bournovského střihu přivádí na scénu bývalého agenta CIA, který musí chtě nechtě oprášit své profesní návyky-obchodníci s bílým masem mu v Evropě unesli dceru. Jejich chyba. Králova přízeň USA, 115, ŠÚP, 15, T, 80,- Kč Historické kostýmní drama odehrávající se na dvoře Jindřicha VIII. Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. Strhující příběh plný lásky, touhy a intrik vypráví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které bojují o přízeň krále. Rallye smrti USA, 105 min., ŠÚP, 15, T, 80,- Kč Blízká budoucnost. V nejdrsnějším kriminále Ameriky lze v titulních závodech usilovat o vítězství, jež může vést k propuštění. Cool akce, cool destrukce, cool vnadné krasavice. Co víc chtít? Vicky Christina Barcelona USA/Španělsko, 96 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč Nejnovější počin Woodyho Allena přivádí dvě Američanky do slunné Barcelony, ve které chtějí strávit léto a kde jim cestu zkříží atraktivní malíř ale také jeho nepříčetně žárlivá ex-manželka. Kozí příběh Pověsti staré Prahy ČR, 80 min., ŠÚP, 80,- Kč Kterak mládenec Kuba putoval se svou prostořekou kozou středověkou Prahou. Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. Vy nám taky, šéfe! ČR, 92 min., 90,- Kč Filmová komedie vyprávějící příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu poctivým způsobem zkrachovat. Aby měl jistotu, že všechno proběhne nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi, o nichž je přesvědčen, že jsou pro svoji práci naprosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak bohužel jen do doby, než začnou mít úspěch A tak začíná vysilující boj s blbcem Ovšem- kdo je kdo? Zakázané království USA, 113 min., ŠÚP, T, 80,-Kč Dvě největší legendy kung-fu filmů - Jet Li a Jackie Chan, se sešli v akčním příběhu, který začíná v zapadlém starožitnictví v čínské čtvrti, kde jeden mladík učiní životní objev. Náhodou totiž objeví legendární čínskou zbraň. Záhy se vydává do starověké Číny, aby pomocí ní osvobodil uvězněného Opičího krále...

15 Strana 15 VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE... DO SBĚRNÉHO DVORA CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Chranime prirodu A4.indd :10:41

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18 Pracovní nápl : eská pojiš ovna a.s., vyhlašuje výb rové ízení na pozici Správce obce Kosmetický SALON EVA kosmetika, manikura nabízí váno ní dárkové poukazy - poradenství v oblasti zajišt ní majetku, zdraví, života, úrazu ob an, pojišt ní motorových vozidel, povinné ru ení, penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem, po zaškolení možnost poradenství v oblasti hypoték a dalších finan ních produkt. Podpora: - p ísp vek K - zvýhodn né notebooky (dotace K ) - zvýhodn ný tarif O2 - odborná školení - marketingová podpora - dotované za ízení kancelá e Požadavky: - vzd lání ukon ené minimáln maturitou nebo výu ním listem - komunika ní dovednosti - ochotu u it se - ochotu pracovat s lidmi - loajalitu k firm - v k nerozhoduje cenov zvýhodn né kosmetické balí ky a profesionální, hypoalergenní kosmetiku ALCINA vše lze objednat na tel Eva Vejborová Kontakt: J. Kriegová Tel.: , Je možné rovn ž vyplnit p ihlášku na M stském ú ad v Lib icích. Nabídka práce Hledáme kadeřnici z vašeho regionu s vlastním ŽL do Vlasového studia Mozaika ve Velkých Přílepech. Klientela částečně zajištěna. Požadujeme flexibilitu, 100% pracovní nasazení a chuť se vzdělávat v oboru. Bližší informace paní Šubrtová e mail: Prodám oválný rozkládací stůl /provedení olše/ a 6 čalounějých židlí. Telefon: MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka

19 Strana 19

20 Strana 20 CENA INZERCE SE MĚNÍ Vážení inzerenti, z důvodu velkého nárůstu inzerce v našich novinách, jsme nuceni od září 2008 změnit cenu za inzerci. Celá zadní strana 2000,- Kč Celá vnitřní strana 1200,- Kč ½ strany 650,- Kč ¼ strany 350,- Kč jiný formát 1 cm2 5,- Kč Řádková inzerce na ½ strany textu 1 řádek 20,- Kč Občanská inzerce významná výročí, úmrtí apod. - zdarma. Splatnost je vždy po otištění. Stálí inzerenti mohou zaplatit na celý rok. STAVEBNINY LIB ICE nabízejí STAVEBNÍ MATERIÁL BARVY NA KOV A D EVO FASÁDNÍ BARVY FASÁDNÍ OMÍTKY BAZÉNOVÁ CHEMIE nov! " " # $%% " & ' ( ' ' ( ) * " ) + " & ", -. - / -! * / *- *65-76! * : ; :: < 3 / = - < > " 0 :? " ) 9 " ' " : 4 &- " ( - "' - A A " :? ) # " " : ( 5 " " # ) 5? A : " ) =! 5 " C 5 D%% C E%D % * FD%% C E%D % 9 " $D%% C 3 " : " G :? : ' ) EE$ EH %EI- $ +H $ H Hezký zbytek léta p ejí Josef Van k a Petr Dvo ák tel.: , Zde budeme nov oznamovat jména našich zákazník, kte í mají dlouhodobé problémy s placením. Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více