LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Příběhy osamělých Vánoční svátky a konec roku bývají emočně náročnější než ostatní běžné měsíce. Více než jindy si lidé připouštějí otázku, zda jsou či nejsou šťastní. Mají pro to různá kritéria hodnocení. V této době velmi často hraje významnou roli, zda jsou či nejsou sami, zda se cítí či necítí opuštění. Opuštěnost obvykle velmi tíží. Poznal jsem několik opuštěných lidí, kteří se snažili svou samotu na konci roku opustit různě. Jedna velmi vzdělaná paní, kdysi krásná a obdivovaná, si pravidelně na Vánoce objednávala cestu vlakem z Prahy do Košic. V jídelním voze si dala kapra s bramborovým salátem a když ve vlaku objevila někoho stejně osamělého, trávila štědronoční cestu několikahodinovou rozpravou o životě. Jiný, rovněž starší pán, bývalý hajný, si na Štědrý večer připravil do baťohu špek, chleba a slivovici, do auta naložil skládací stoličku a malý stolek, na osmou hodinu dorazil do lesa, dotáhl si své vybavení k blízkému krmelci a tam pobyl dvě až tři hodiny. Ale i mladé samotáře jsem poznal. Dva studenty. Byli z Afriky a bydleli spolu na vysokoškolské koleji. Křesťanské svátky jim nic neříkaly. Ale na Silvestra, kdy se kolej vylidnila a téměř všichni studenti, kteří tu přes svátky uvízli, obsadili putyky, se tihle dva vždy zdejchli, nikdo nevěděl kam. Jednou mi to řekli chodili na letiště dívat se na odlétající letadla. Vážení čtenáři, redakce LN novin Vám přeje, abyste letos na konci roku necítili samotu a opuštěnost, a když se tak přece jen stane, abyste našli cestu, jak ji opustit. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Listopad na radnici: Další žádost o Evropské peníze byla podána Tento text vzniká v čase, kdy cirkus z Libčic už odjel, Japonský den přivítal v základní umělecké škole své nadšené návštěvníky, koncert žáků ZUŠ se uskutečnil, třídní schůzky jsou k radosti žáků (a mnohdy rodičů a učitelů) úspěšně za námi a do konce listopadu zbývá vybrat si něco pro volný čas na bazaru hraček anebo v roli rodičů absolvovat se svými dětmi Vánoční hold. A to nemluvím o řadě dalších, větších či menších, pravidelných i nepravidelných, kulturních, společenských, školních i sportovních akcí. Nebylo jich v listopadu málo. Všem těm, kteří se o ně zasloužili, se sluší poděkovat. Poděkovat se sluší také realizačnímu týmu, který připravil projekt obnovy veřejné zeleně do té podoby, že 15. listopadu bylo možné tento projekt podat do soutěže o Evropské peníze. Nyní budeme čekat, jak tento projekt v konkurenci s ostatními uspěje a zda se neobjeví nějaké zásadní problémy, které by nás z této soutěže mohly vyřadit. Pokud se vše povede, tak Jsem často dotazován na důvody aplikace technologie zámkové dlažby v Libčicích. Všem dotazujícím si dovoluji odpovědět veřejně. Lidé se ptají, je-li tato technologie kvalitní a je-li dané řešení koncepční. Pokud terénní podmínky dovolí zámkovou dlažnu aplikovat, na novou zeleň můžeme získat přes 4 miliony korun s tím, že k tomu budeme muset dodat cca 400 tisíc korun z našich zdrojů. V listopadu proběhla také nadmíru úspěšná veřejná dražba městských domů (píšeme o ní na jiném místě). Stejně tak proběhl úspěšně audit hospodaření města. A v plném proudu je příprava rozpočtu města na příští rok. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin autorizovaný odborník navrhne únosnost povrchu a zvolí vhodné stavební komponenty s definovanou únosností. Obecně lze říci, že o tom, jak únosná bude zámková dlažba, rozhodne výška štěrkového podsypu pod dlažbou. Zámkové dlažby jsou dimenzovány, aby snesly s 12/2008 V průběhu tohoto měsíce také několikrát jednala rada a sociální podkomise. V této souvislosti je vhodné zmínit to, že bylo rozhodnuto (již tradičně) o poskytnutí sociálních výpomocí rodinám, které pečují o postižené děti. Bohužel v sociální oblasti se obě instituce zabývaly i problematikou neplatičů nebo těch, kteří dlouhodobě neplní své závazky vůči městu. Obě instituce projednávaly také žádosti o prodloužení nájemních smluv v obecních bytech, přičemž klíčem k rozhodování bylo právě plnění povinností žadatele vůči městu. Rada města také rozhodla, jak bylo avizované v minulých Libčických novinách, o zadání pro architekta Patrika Hoffmana na zpracování architektonické studie na libčickou náplavku. Mimo to pokračuje příprava ordinace dětské lékařky v prostorách domu čp.744 (bývalá drogerie). Rada na začátku listopadu vybrala firmu Stavbamo jako zhotovitele této ordinace. Významným bodem z jednání rady bylo rozhodnutí o vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele zateplení školy a školky. Jak jistě víte, jedno řízení bylo z nedostatku zájemců v létě zrušeno a nyní bylo dohromady osloveno 12 firem. Šest na školku a šest na školu. Osloveni pokračování na straně 2 Povrchy městských komunikací v zámkové dlažbě rezervou běžnou uliční dopravu včetně například popelářských vozů a tak podobně. Co se týká koncepce budování povrchů městských komunikací, tak lze uvést, že komunikace projektují odborníci a zámkovou dlažbu navrhují do tichých ulic, kde pokračování na straně 3

2 Strana 2 Rekonstrukce komunikací ve městě pokračuje V letošním roce se podařilo realizovat rekonstrukci komunikací Pod Hájem II, Na Růžku a část ulice Fügnerovy, která byla nejvíce postižena pokládkou kabelů a její povrch byl v neúnosném stavu. Poprvé byla uplatněna nová koncepce, která je v okolí používána již několik let. Jedná se o druh použitého materiálu na kryt komunikace a o dispoziční pojednání uličního prostoru. V minulosti se rekonstrukce prováděly tak, že se do poměrně úzkého uličního prostoru položily 2 řady těžkých nepřejezdných obrub a vyasfaltoval se jízdní pruh, který měl zároveň řešit i dopravu v klidu. Chodníky za obrubami většinou realizovány nebyly. Jejich význam pro pěší dopravu ve většině místních komunikací s občasným provozem není valný. Doprava v klidu nebo také běžně řečeno parkování je dosti problematické, neboť zaparkovaná vozidla někdy brání v průjezdu rozměrnějším anebo mohou způsobit problematické zajíždění na protilehlý pozemek. To vše je způsobeno nevhodným uspořádáním uličního prostoru. Mnohdy chybí centimetry, a přitom je zbytečně nevyužit více než metr pomyslného chodníku, který nikdo nepoužívá. Nové koncepce řeší uliční prostor s využitím dopravního režimu obytné zóny, kde je jízdní pruh zároveň určen pro pěší dopravu. Zbývající části uličního prostoru (netechnokraticky řečeno od plotu ke plotu) jsou využity pro dopravu v klidu a pro zeleň. Tyto plochy jsou zároveň koncipovány jako vsakovací zóny pro likvidaci srážkových vod. Odpadá tím nutnost výstavby dešťové kanalizace, nedochází ke kumulovanému Dražba nemovitostí města podélnému odtoku, který při přívalu nezvládají vpusti, a přispívá to k příznivější bilanci podzemních vod. Kryt komunikace je na zklidněných ulicích realizován ze zámkové dlažby, která má oproti živičnému krytu řadu výhod. Předně je vozovka kdykoli a vlastními silami opravitelná, a to bez známky po opravě. Tato skutečnost je podstatná zejména proto, že systém provozování vodovodů a kanalizací neumožňuje výměnu poruchových částí, případně celého vodovodního řadu před rekonstrukcí komunikace. Pozdější vstupy do živičné komunikace ji nenávratně poškozují, zvláště způsoby realizovanými před rokem Komunikace je rovněž částečně propustná, což přispívá k snadnější likvidaci srážkových vod. Při letních vedrech nekumuluje takové množství tepla, čímž přispívá k lepšímu mikroklimatu. Do konce letošního roku by měla být vyprojektována další řada komunikací, které je možné realizovat v příštím roce. Které ulice to tedy konkrétně jsou uvádí následující tabulka: Ulice Projekt Předpoklad zahájení realizace Předpoklad ukončení realizace Tyršova hotovo 2Q/2009 3Q/2009 Palackého 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Nerudova 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Bratrská 1Q/2009 2Q/2009 3Q/2009 Pod Kameníčkem 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Na Výsluní 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Pod Strání 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 U Zastávky 2Q/2009 3Q/2009 3Q/2009 Na Vrchách 2Q/2009 Dle termínu opravy místního vodovodu podle harmonogramu 2Q/2010 StČVaK Tržní 2Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 Za Kovárnou 2Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 Poznámka: 1Q/2009 znamená 1. kvartál roku 2009 Nezapomínáme ani na budování městských chodníků. V letošním roce jsme získali dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na tvorbu dokumentace chodníků podél státních komunikací, která je již zpracována. Následně se budeme ucházet o dotaci na realizaci chodníků. Ta by měla začít za předpokladu získání uvedené dotace v příštím roce, což vypadá nadějně. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Dne proběhla dražba domů č.p. 43 a č.p. 98. Obou dražeb se zúčastnilo cca 7 zájemců. Dražba dopadla pro město velice úspěšně. Objekt č.p. 43 byl z vyvolávací ceny, která byla zároveň cenou odhadní ve výši 1, ,-Kč vydražen za 3, ,-Kč. Objekt č.p. 98 byl z vyvolávací ceny, která byla zároveň cenou odhadní ve výši 3, ,-Kč, vydražen za 5, ,-Kč. Ing. Roman Dědič Listopad na radnici: Další žádost o Evropské peníze byla podána byli všichni ti, kteří nějakým způsobem projevili o tyto zakázky zájem. Výsledek bychom měli znát ke konci letošního roku. A vlastní realizace by měla skončit na podzim 2009 (k zahájení nového školního roku). Malá velká zpráva na závěr. Jak to vypadá, s největší pravděpodobností se podaří to, že škola se dočká ještě do konce tohoto roku zbrusu nové cvičné kuchyňky. Přeji Vám (pokud to vůbec jde) klidný prosinec a hezké vánoce. Matěj Štětka Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 Povrchy městských komunikací v zámkové dlažbě je zástavba rodinnými domy a kde hustota městské dopravy je minimální. Důvody pro podporování opravy povrchů komunikací pomocí zámkové dlažby: - Není nezbytné kompletně rekonstruovat veškeré staré inženýrské sítě pod povrchem dané ulice (opravu lze provést později až budou dostatečné finanční prostředky rozsah prací a tím i finanční náročnost jsou obvykle značné opravy vodovodů, kanalizací, kabeláže veřejného osvětlení apod ). Množství takto opravených komunikací se tak bez oprav sítí zvětší. - Povrch komunikace je v budoucnu opravitelný bez viditelných šrámů v podobě řezů a záplat, jako je tomu v případě živičných povrchů. - Zámková dlažba v kombinaci se vsakovacími pruhy z vegetačních tvárnic napomáhá vsaku srážkových vod v místě spadu odpovídá trendu podle stavebního zákona a zákona o vodách, kdy je po stavebnících (myšleno u staveb např. rodinných domů) požadována likvidace dešťových vod přímo na pozemcích. Smyslem je neodvádět srážkové vody ihned do řek ( negativní jev snadného a rychlého vzedmutí hladin při velkých deštích), ale napomáhat jejich částečnému vsaku v terénu a plnění zásob podzemních vod. - Další pozitivním prvkem je i možnost různého barevného a tvarového řešení (různé typy základních tvarovek), které asfalt nedává. Nelze ji však použít úplně ve všech případech např. v ulicích vedených po spádnici svahu není hladká zámková dlažba vhodná, může v zimních období přimrzat více, než živice. Například ulice Na Růžku má asfaltový povrch. Objevila se též zajímavá okolnost, co se týká asfaltu. V závěru tohoto roku jsme chtěli realizovat opravu asfaltového povrchu v ulicích U přívozu a Letecké náměstí. K této akci jsme nemohli přistoupit, protože firmy nebyly schopny dodat příslušnou asfalterskou technologi.závěrem lze uvést, že řešení povrchů městských komunikací technologií zámkové dlažby je staronová metoda, která je z odborného stavebního hlediska plně vyhovující. Zámková dlažba je navrhována zkušenými stavebními inženýry z oboru pozemních komunikací. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Kriminalita ve městě a občan Problém kriminality, popřípadě vandalismu je podle mého mínění natolik závažný, že není možné jej na žádném stupni společnosti podceňovat. V minulém čísle LN jsem sdělil informace, týkající se krádeže jistých okapových svodů. To jistě není univerzální návod jak se bránit kriminalitě. Jak to tedy vlastně je s bojem proti kriminalitě ve městě? I. Přestupky (zákon číslo 200/l990 Sb.) Přestupky jsou řešeny ve smyslu ustanovení uvedeného zákona v přestupkové komisi. Přestupkovou komisi jmenuje starosta města podle 106 zákona č.128/2000sb. v souladu s 53 zákona č.200/1990 Sb. V roce 2007 bylo komisi doručeno 63 přestupků a v roce 2008 k dnešnímu dni to bylo 21 přestupků. Přestupková komise se dle zákona zabývá těmito přestupky: Proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití Proti majetku Časté přestupky jsou proti veřejnému pořádku (znečištění veř. prostranství, neoprávněný zábor veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky apod.), přestupky proti občanskému soužití (ublížení na cti, drobné ublížení na zdraví, schválnosti, vyhrožování apod.). II. Trestné činy (zákon číslo l40/l96l Sb.) Nejfrekventovanější trestné činy jsou ublížení na zdraví, krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněné držení platební karty, podvod, poškozování cizí věci, zanedbání povinné výživy. Taktéž ale pojistný podvod, podílnictví, zatajení věci, násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci, šíření toxikomanie, šíření poplašné zprávy, opilství, výtržnictví, pomluva, neposkytnutí pomoci, poškozování cizích práv, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži, rvačka, omezování osobní svobody, porušování domovní svobody, Mezi nejzávažnější trestné činy patří pohlavní zneužívání, vydírání, znásilnění, loupež, vražda. Jako společensky velmi nebezpečné jsou podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, hanobení národa, rasy a přesvědčení. Bližší informace o trestných činech v Libčicích jsou v kompetenci místního oddělení policie ČR. III. Přístup občana k vlastní bezpečnosti Je jasné, že bez aktivního přístupu k vlastní bezpečnosti se dnes neobejdeme. Činnost policie ČR se neobejde bez racionální spolupráce s občany. Bezpečnostní situaci ve městě by jistě zlepšila zvýšená všímavost spoluobčanů, angažovanost ve věcech veřejných, míra solidarity, osvěta, stabilizování úrovně migrace občanů, rozšiřování kamerového systému MěÚ na rizikových místech, řešení problémů nepřizpůsobivých občanů ekonomických i společenských, zvyšování zodpovědnosti občanů na spolupodílení se na ochraně majetku svého i ostatních, pružnější řešení společensky negativních jevů, využití přirozené aktivity mládeže a naplnění jejího volného času zájmovou činností, investice do zabezpečovacího zařízení vozidla, domu, bytu či pouhého visacího zámku k uzamčení odloženého jízdního kola, minimalizace doby pobytu v nepřehledných či odlehlých místech v noční době, informovanost známých či rodinných příslušníků např. o našem úmyslu navštívit taneční zábavu, kamaráda či jiné záležitosti. Závěrem děkuji všem občanům, kteří se zasloužili svou všímavostí o lepší bezpečnost ve městě a zejména v případě sprejerství a vandalismu pomohli v dopadení pachatelů. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Užitečné kontakty Policie ČR Tísňové volání 158 Policie ČR Libčice Přestupková komise

4 Strana 4 NÁZORY Chyťte si svého zloděje Reakce na článek z minulého čísla Libčických novin Pan starosta nám v minulém čísle LN názorně ukázal, jak postupovat v případě, kdy PČR či Městská policie nedokáže efektivně konat (jak efektivně suplovat práci PČR či Městské policie). Bohužel ne každý si může vzít volno a hledat si svého zloděje sám. Asi by mu ani nebyly poskytnuty záznamy Sběrných surovin k nahlédnutí. Ale kdyby ano, pak nevidím důvod, proč bychom měli nadále platit daně - z ušetřených financí bychom si mohli obranu a ostrahu zajistit sami. Ráda bych se ještě dozvěděla, k jakému závěru se dospělo, zda celá akce neskončila tím, že byl případ odložen... Neboť dokud pro neukázněné občany města nebude trest citelný, vyjdou tyto aktivity naprázdno. Ptám se tudíž, zda nemá alespoň město - když ne stát - možnost vypracovat vyhlášku, ve které by byly tyto tresty po zásluze odměněny např. veřejně prospěšnými pracemi viníků nebo jejich rodičů (v případě nezletilosti pachatele), případně zda by mohla být ve městě umístěna tabule se jmény provinivších se občanů, dovoluje-li to zákon. Dana Zíková Lavičky. Ano, či ne? Již druhý rok sleduji vývoj názoru veřejnosti na otázku rozmístění laviček ve městě. Zdá se to poměrně jednoduché. Každému je jasné, že lavičky mají v každém městě a občané si přece potřebují občas někde odpočinout. Věc má ale nečekaný háček. Rozmístí se lavičky a vzápětí je kolem nich neuvěřitelný nepořádek. Správa majetku města tam tedy umístí odpadkové koše. Tyto koše jsou velmi rychle zničeny a pohozeny v křoví. Občan rezignuje a nakonec se posadí na lavičku v tomto nekulturním prostředí mezi papíry, lahve od alkoholu a injekční stříkačky. Občan se však netěší z posezení moc dlouho. Následuje druhá fáze útoku našich mladých spoluobčanů. Za nějakou dobu tito vandalové lavičky zcela zničí. Městu nezbyde nic jiného než tato torza odstranit. Na konci tohoto koloběhu spatříme starší spoluobčany, jak unaveni posedávají na zídkách, protože se nemají kam posadit. Jen tu a tam pak jiní občané utrousí: Ani lavičky nám sem nedají. Přesto však město bude v instalaci laviček pokračovat. Ve spolupráci s firmou AD NET budou nové lavičky na jaře instalovány, a to na náklady AD NET. Budeme tedy sledovat, jak dlouho nám ve městě lavičky vydrží. Anebo si to občané ohlídají? Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta SVOZ BIO POPELNIC Byl ukončen v sobotu 15.listopadu Po tomto termínu je možno dále vozit bezplatně listí a větve do prostoru skládky u Evangelického hřbitova. Klíče od závory jsou k vyzvednutí denně od pondělí do pátku v kanceláři na MěÚ u pana Černého, kde je také možno dohodnout i individuální zapůjčení klíčů na víkend. UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ prosinec Kontejnery budou umisťovány na Kontejnery budou umisťovány v uvedeném termínu: Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) Veřejné zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou se koná v pondělí 15. prosince 2008 od hodin v obřadní síni MěÚ.

5 PŘÍRODA Divočáci Velkým nebezpečím je také postřelený kus, který se dohledává. Podle druhu zranění, častěji nebo v delších intervalech, vyhledává houštiny a v tom je to nebezpečí, protože se dohledávající dostává do jeho blízkosti, aniž by ho na dálku viděl. Jedinou záchranou je pak dobře mířená rána, která ukončí divočákův život a bolest. Stalo se, že na postřeleného divočáka narazili houbaři, což skončilo vážným zraněním houbaře. Všechna setkání s divočáky nekončí tragicky, jsou setkání i zábavná. Mnohokrát jsem byl svědkem her malých letošáků, kteří jsou jako všechna mláďata hraví a neposlušní. Bachyně neposlušnost trestá tak, že je vyplácí svým ryjem a každý takový úder je doprovázen kvičením. Z vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že díky svým výrazným smyslovým orgánům, přizpůsobivosti a paměti, patří k nejinteligentnějším zvířatům, některé prameny je uvádějí na stejnou úroveň se psy. Za příznivého větru navětří podezřelou věc i na vzdálenost metrů. Další velmi citlivý orgán je sluch, naopak zrak divočáků je špatný. Říje černé zvěře se myslivecky nazývá obdobím chrutí, které je od konce října a pokračuje až do ledna, vlastní říje trvá pak KULTURA (dokončení) Strana 5 asi dva dny. Součástí říje jsou kančí souboje o říjné bachyně, o které bojují kňouři bez rozdílu věku. Protože nepřijímají v tomto období žádnou potravu (i zde platí, že láska prochází žaludkem), ztrácejí mnoho na své tělesné hmotnosti. Rozhodně se nevyplácí složit kňoura v tomto období. Nepříjemná až odporná chuť masa - je načichlé prkem (močí). Březost bachyň trvá 16 až 17 týdnů, většina vrhů bývá v březnu, ale také až v květnu. Počet selat je v průměru 4-6, ale také Větší počet jich v prvních týdnech uhyne. Kojení trvá dva měsíce. Všechna selata v tlupě jsem voděna, střežena a v případě potřeby i bráněna společně. V případech, kdy bachyně zahyne, jsou selata politováníhodná stvoření. Kvičí neustále hlady a pobíhají po revíru v marné honbě za matkou, až na konec bídně zahynou. Ostatní vodicí bachyně se jich neujímají. Při troše štěstí narazí na lišku, která ukončí jejich trápení.. Divočáci patří mezi všežravce. Podle ročních období rozlišují velmi přesně, který druh potravy je nejvýhodnější. Značné škody způsobí na polních plodinách, na okopaninách, kukuřici, zrajícím obilí a luskovinách. Podíl živočišné potravy je nepatrný, jejím žírem jsou červi, hmyz, hraboši, měkkýši, čerstvě uhynulé kusy zvěře a mršiny. Obrovský význam mají plody a bobule - žaludy a bukvice. V lesích prospívají rytím, připravují půdu k přirozené obnově lesa (tzv. nálety semen). Během posledních let došlo k podstatnému zhoršení nákazové situace - propuknutí klinických forem moru v chovu domácích prasat. Zdrojem a původcem této nákazy je černá zvěř. Uživatel honitby je povinen předložit na vyšetření moru každý první a desátý kus ulovené zvěře. V praxi to znamená vybíjení černé zvěře, podnikají se tzv. naháňky v leči je střelena všechna černá zvěř, bez ohledu na to, zda se jedná o kňoura nebo vodicí bachyni. Nejsem milovníkem tohoto způsobu lovu již proto, že se na zvěř střílí v pohybu a zásah je málokdy smrtelný. Následuje dohledávka provázená utrpením postřelené zvěře. Mým cílem bylo seznámit čtenáře s životem této zvěře. Mám bohaté poznatky z jejího života a jsem přesvědčen, že patří do našich lesů. Otakar Friebert VÝZVA KULTURNÍ DOTACE Zájemci o městskou podporu kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, které chcete uspořádat v první pololetí příštího roku, podávejte žádosti prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce města (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto- -formulare). Tištěný formulář si můžete také vyzvednout u paní Čermákové na MěÚ odbor kultury. Vyplněné formuláře odevzdejte přes podatelnu MěÚ do 9. ledna Současně žádáme všechny, kteří v druhém pololetí letošního roku obdrželi od města finanční podporu, aby do konce tohoto roku odevzdali paní Čermákové prostřednictvím podatelny MěÚ zprávu o využití přidělených částek. Bez této zprávy není možné přidělit další dotaci v příštím roce. Nové knihy v Městské knihovně Dousková, I.: O bílých slonech, Druhé město, 2008, Gordon, R.: Hlouběji do podzemí, Fragment, 2008, 2 díl Harris, J..: Znamení run, Knižní klub, 2008, pro děti od autorky Čokolády Harris, J.: Krysařovy střevíce, Knižní klub, 2008, předvánoční romantika Janouchová, K.: Jak jsem přišel na svět, Mladá fronta, 2006, pro zvědavé Mosse, K.: Labyrint, BB art, 2006, historicko- dobrodružné Patterson, J.: Šestý cíl, Klokan, 2008, detektivka Preston, D.: Kolo temnoty, BB art, 2008, zvláštní agent Pendergast tentokrát v Tibetu Pullman, P.: Rubín v kouři, Egmont, 2002, pro děti od autora Zlatého kompasu Stoker, B.: Hadí zámek, Moba, 2008, není tu Dracula, ale taky se budete bát Šrut, P.: Šišatý švec a myšut, Paseka, 2007, veselé veršovánky Toušlová, I.: Toulavá kamera 7, Fraytag a Berndt, 2008, Towsendová, S.: Královna Camilla, Mladá fronta, 2008, Vaňková, V.: Kdo na kamenný trůn, Šulc-Švarc, 2008 Vondruška, V.: Olomoucký bestiář, Moba, 2006, historická detektivka Knihovna obdržela konvolut knih v hodnotě, o které se každé knihovnici jen zdá, z nakladatelství Reader s Digest Výběr (výpravné encyklopedie, kuchařky, historické romány). Možno nahlédnout do katalogu, knihy jsou zpracovány pod přírůstkovými čísly Poděkování rodině Judových za knižní dar a za uspořádání Japonského dne. Šárka Sekerová

6 Strana 6 Kontakt: V. Sýkorová, tel: , POZVÁNKA Svaz postižených civilizačními chorobami Libčice nad Vltavou Dolany si Vás dovoluje pozvat na Mikulášské posezení s hudbou a tancem, které se koná 7. prosince 2008 od 14,00 hodin v Libčicích v Kulturním domě hlavní vchod. K tanci a poslechu zahraje pan Blín. Zveme všechny spoluobčany. Těšíme se na hojnou návštěvu. Vstupné dobrovolné.!"!! #$%&& ' ( (! )'!"% * +!!,!"#! $% &' (( " " )*+, -. /.0! 1(, 2 3 4!!! "#$% & '#$% & 4 "!" 4 5 ZO SPCCH v Libčicích nad Vltavou pořádá dne 13. prosince 2008 ve spolupráci s o.s. Život 90 Vánoční projížďku Prahou, na kterou zveme i ostatní důchodce. Odjezd autobusu bude asi v 10,00 hodin. Informace a přihlášky na tel. č

7 Strana 7 Japonský den Go sloupek věnovaný nejstarší deskové hře Pár slov o historii a filosofii go Vznik go se datuje do 2. tisíciletí před naším letopočtem na území dnešní Číny. Patřilo tehdy mezi čtyři základní lidské dovednosti, spolu s poezií, malířstvím a hudbou. Podle učení taoistů je go prostředkem k poznání sama sebe. Z filosofického hlediska snad nejlépe vystihuje go a jeho vztah k lidskému bytí pohled Japonců, kteří jej, spolu s vrhcáby a šógi, řadí mezi Tři hry, které tvoří ucelený pohled na svět. Kateřina Judová se svými přáteli připravila v listopadu pro děti i dospělé jednu zajímavou sobotu japonskou sobotu. Kromě japonského divadla, hudby a vyprávění o japonské kultuře jsme se mohli naučit také stolní hře GO. Akce byla podpořena městem Libčice nad Vltavou. Malé Člověka ve vztahu k vzdáleným Bohům a záhadným silám vesmíru představují vrhcáby, v nichž hraje hlavní roli osud a náhoda. Člověka ve společnosti, kterou si kolem sebe vytvořil, odrážejí ve svých kamenech šógi (japonské šachy), jako obraz struktury společnosti, monarchie, armády a krveprolití s konečným cílem zničit nepřátelského krále. Pohled na člověka samotného pak představuje go, které není orientované na ničení, ale na budování. Každý kámen je stejný jako máslovické muzeum másla ostatní, jeho síla záleží na umístění v konkrétní situaci. Kameny Máslovicích sevspojují do skupin a tvoří organické struktury, které buď přežijí, op t p edstavuje unikátní nebo zahynou. Během hry deska projde spoustou proměn, vzestupů a pádů, malých proher a dočasných vítězství. Hráč go musí překonat své vlastní nepřátele - chamtivost, hněv a hloupost. Betlém z másla Autorka: Šárka Havlí ková tentodílny měsíc apřísloví ú astnícipro výtvarné Prohraj prvních padesát partií, jak nejdříve dokážeš... Betlém vystaven v muzeu Prvníjekrůčky v go mohou začátečníka zmást. Je těžké soustředit se každou sobotu na a ned li a av taktiku, dob váno ních prázdnin strategii když neumíš ani pořádně spočítat jak hra do od do padla. Sehráním dostatečného počtu partií, v nichž nekladeš důraz od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. na výsledek, pochopíš go lépe, než z tlusté 24. otev eno jen do 14 hod.! 1.1. a 2.1. zav eno! knihy. V lednu otev eno op t o víkendech až do Události a informace možné Turnaje: prosince 2008 Dětská Grand Prix (Praha) Sou asn je shlédnout výstavu o aji 13. Šálek prosince aje 2008 Grand Prix ČR (Karlovy Vary)!"!#" $ #!"!#"#%%&!'(%% $!&(%% ) " *!+(%% $!&(%% ) ", -, ( ) - " Program Klubu seniorů Prosinec Výběr z knih paní B. Venclíčková Finanční poradna paní M. Smělá Les a zvěř v zimě pan O. Friebert Go k vánocům: HRAS, Václavské nám. 38, Praha 1 (Rokoko) Go v Libčicích: Petr Souček, Pod Hájem I/635, t Kontakt: V. Sýkorová, tel: , htttp://go.libcice.net/, Tsumego na tento měsíc V obou úlohách má černý (na tahu) zničit bílou skupinu. Úloha vlevo je pro začátečníky, vpravo pro mírně pokročilé

8 Strana 8 ZE STARÝCH KRONIK Smutné vánoce roku 1922 Blíží se Vánoce ve světle globální finanční krize jak prožívali sváteční dny v podobně nelehkých obdobích naši předkové? Také v roce 1922 se mluvilo o krizi. Ale zatímco v letošním krizovém roce možná opět padne rekordní částka, kterou za Vánoce utratíme, před 86 lety některým libčickým občanům nebylo věru do zpěvu. Trvající krise průmyslová počíná jeviti své účinky i v závodech zdejších, dělnictvo počíná se propouštěti, každým týdnem měsíce října se propouští neb vysazují dělníci z práce, bez ohledu, jak kdo dlouho v závodě pracoval. Dne 10. prosince počet nezaměstnaných dělníků obnášel 180 osob, které se přihlásily o státní podporu v nezaměstnání.* Platy všeobecně sníženy o 30 %, drahota trvá, naopak některé předměty přidražily. Jaké ohromné škody vznikají, nejen pro dělnictvo, ale i pro stát, obec a obchodnictvo z této krise, nelze ani odhadnouti. Před samými svátky vánočními opět propuštěno několik dělníků, takže z celkového počtu zaměstnaných dělníků v železárně 700 pracuje nyní v závodě as 250 osob. (...) Po svátcích vánočních bylo v továrně železárny v Letkách dáno 11 úředníkům, jednak výpověď neb dány do výslužby. Tak skončil rok 1922, vánoce byly smutné, ba i příroda slzela celé vánoce pršelo. (Kronika obce Letky) * podpora v nezaměstnanosti činila na osobu a den 8 Kč pro muže, 2 Kč na manželku a 1 Kč na dítě (max. 100 Kč týdně). Ceny potravin byly následující: 1kg mouky: 3,80 Kč, 1 kg masa: Kč, 1 kg sádla 20 Kč. Hodinový plat dělníka v roce 1922 činil 4,50 Kč, nájemné z 1 světnice dosahovalo až 1000 Kč ročně. 90. výročí založení Československa Dne 28. října oslavila Česká republika 90. výročí založení Československa. Československo bylo jedním z nástupnických států Rakousko-Uherska. Během dvacáteho století prošlo velkými politickými zlomy a změnami. Za tu dobu mnoho českých i slovenských občanů položilo své životy, aby existenci svého státu uhájili. Měli bychom to mít na paměti i v době, kdy už Česká i Slovenská republika žijí jako dva samostatné státy. Také to si připomněli zástupci libčických občanů, radnice a školy při položení věnce u pomníku padlých z druhé světové války. Soubor historického tance Mariane při zahájení výstavy panenek v Martinickém paláci v Praze Na stránce se můžete podívat na fotografie ze závodů v kuličkách v Libčicích.

9 Strana 9!"#$ #%&!"! '(#"##$"#"#)(#$ '$*+)'(*)$,-"#$ #%&!#"! './00"10234))5+$ # #*6"7&$)( &$8 $% 9 ))$9&$#((:8 )#8(#&)($ (:8;6" &$-6" & '!(!! "!" )*+,-!%+++(!"!"!!.! <! ) ("! "!" <($4))5 $/! 3 9 < ; 4))5=>$)5(( $? 3 <$ A:B9 C ( 4))5 < ( *D)8 <, A9$ 4))5 <$ (81E C ( 4))5 A9$ 4))5!&)&'$#E8F C (C ( G 01 ("!"2 "#$ %&'( % 3456&$7 1!" 6H&)(# ")55' 6: #9I$#)55' 6 8"! " 99:=>$)5(( $? <J$) *"&5' 0234))5 &4KI:)K ;63 $?

10 Strana 10 Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích op t p edstavuje unikátní Betlém z másla Autorka: Šárka Havlí ková a ú astníci výtvarné dílny Betlém je vystaven v muzeu každou sobotu a ned li a v dob váno ních prázdnin od do od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. 24. otev eno jen do 14 hod.! 1.1. a 2.1. zav eno! V lednu otev eno op t o víkendech až do Sou asn je možné shlédnout výstavu o aji Šálek aje Kontakt: V. Sýkorová, tel: , Malé máslovické muzeum másla a Obecní úřad Máslovice srdečně zvou do Máslovic v neděli 14. prosince hod. na výtvarnou dílnu VÁNOČNÍ HVĚZDY A PF PŘÁNÍ Z PAPÍROVÝCH OBALŮ OD SÁČKOVANÝCH ČAJŮ S sebou: nůžky, papírové obaly od sáčkovaných čajů (nejlépe Pickwick). Obaly možno získat i na místě. Dílna se koná na obecním úřadě. Bližší informace a přihlášky u V. Sýkorové tel , ! " # $ % & ' ( ) * & +, -,-./ *56 7'-(8-9:+ *56*86+-7;& *9'6 <(+-9 (9=66 +*= >(= Dne bude slavit své 85. narozeniny paní JANA KISELICOVÁ Dne Cht li bychom bude slavit jí tímto své pop át 85. narozeniny hodn zdraví, paní št stí, JANA KISELICOVÁ Cht li bychom optimismu jí tímto a spokojenosti pop át hodn do dalších zdraví, let. št stí, optimismu a spokojenosti do dalších Cht li bychom let. jí tímto pop át hodn zdraví, št stí, Dne bude slavit své 85. narozeniny paní JANA KISELICOVÁ optimismu a spokojenosti do dalších let. Rodina Kiselicova Rodina Kiselicova Rodina Kiselicova

11 Strana 11 SPORT Podzim v AFK Libčice Podzimní část sezóny skončila a v následujících řádcích bych rád informoval čtenáře, jak si vedla jednotlivá družstva našeho oddílu. A mužstvo: trenér Vratislav Vorel Spanilou jarní jízdu korunovanou postupem do okresního přeboru nahradily kolísavé podzimní výsledky. Lepší kvalita soupeřů zapříčinila poměrně velké bodové ztráty na domácí půdě, zatímco na hřištích soupeřů se dařilo o poznání lépe. Mužstvo bylo doplněno o velezkušeného Jana Macharu (hostování z Otvovic) a Güntera Bittengela, současného trenéra druholigové Dukly Praha. Hostování z téhož oddílu bylo prodlouženo Tomáši Křížovi. Naopak na hostování do Velvar odešel loňský nejlepší střelec Jakub Juklíček. V tabulce jsme na sedmém místě s 18-ti body. Výsledky: AFK-Dobřichovice 0:3, Dolní Břežany-AFK 1:3 (Hovorka 2x, Sopko), AFK-Čísovice 0:1, Všenory-AFK 1:5 (Bittengel 2x, Tenkl Martin, Rehák, Sopko), AFK-Č. Újezd 1:3 (Frýdek), Úhonice-AFK 1:2 (Hovorka 2x), AFK-Zvole 5:2 (Bittengel 2x, Havlín, Tenkl M.), Průhonice-AFK 6:3 (Hovorka, Havlín, Kříž), AFK-Jinočany 1:1 (Bittengel), Choteč-AFK 1:5 (Kříž 3x, Machara, Tenkl), AFK-Hostivice 1:1 (Bittengel), Vonoklasy-AFK 0:0, AFK-Černošice 0:3. Dorost: trenéři Jiří Mrnka, Jiří Kaňka, ved. Mužstva: G. Hájek. V letě došlo na postu trenéra ke změně a místo Jiřího Vacka jsem převzal dorost já společně s Jirkou Kaňkou. Jelikož dorost dlouhodobě sledujeme, věděli jsme, co od tohoto mužstva můžeme čekat po fotbalové stránce. Bohužel disciplína, řád, pořádek a hlavně chuť trénovat, to jsou pro některé chlapce zcela cizí pojmy! Dorostenců je dlouhodobě málo a někteří chlapci tohoto faktu velmi ochotně zneužívají! Nemohu házet všechny do jednoho pytle a samozřejmě jsou zde i hráči, kteří na sobě chtějí pracovat, a já věřím tomu, že jejich jména se budou v LN objevovat stále častěji. Výsledky: Připomínám, že soutěž se hraje dvoukolově na podzim i na jaře. Jeneč-AFK 0:7 (Kaňka 3x, Loučím pen., Roll pen., Jindra, Matoušek), AFK-Hostivice 0:4, Holubice-AFK 8:2 (Matoušek 2x), Tuchoměřice-AFK 3:3 (Ločím 2x, Tomandl), AFK-Horoměřice 8:1 (Matoušek 3x, Mataj 3x, Jindra 2x), Červ. Újezd-AFK 0:9 (Havlák, Matoušek 5x, Mataj, Zeman 2x), Rudná-AFK 7:0, AFK-Holubice 2:4 (Matoušek, Kaňka), AFK-Jeneč 11:0 (Mataj 4x, Matoušek, Loučím 2x, Kaňka 2x, Roll, Veszelei), Hostivice-AFK 4:0, AFK-Tuchoměřice 2:3 (Veszelei 2x), AFK-Červ. Újezd 6:4 (Veszelei 2x, Zeman 2x, Roll, Kaňka), AFK-Rudná 1:3 (Roll penalta). Bohužel, už poněkolikáté ze soutěže odstoupilo družstvo Horoměřic, tudíž všechny výsledky s tímto soupeřem byly všem anulovány. V tabulce je dorost na 5.místě se 13. body. Žáci: trenér Vladimír Ludvík, vedoucí mužstva Markéta Hodinková. I u tohoto družstva došlo během prázdnin na trenérském postu ke změně. Jako hlavní trenér převzal mužstvo Vladimír Ludvík. Od ledna do září opustilo mužstvo pět hráčů (4 na hostování, 1 hráč skončil), tři hráči byli přeřazeni z výkonnostních důvodů o kategorii výš do dorostu. Tento velký úbytek hráčů nejsme bohužel v libčických poměrech schopni dlouhodobě nahradit. V soutěži st. žáků máme nejmladší mužstvo a tomu také odpovídají podzimní výsledky. Trenér Ludvík se snaží vtisknout chlapcům herní disciplínu a fotbalovost, ale věkový rozdíl během utkání je až moc velký. I přes nepříznivé podzimní výsledky patří všem hráčům za statečné výkony velký dík. Výsledky: AFK-Všenory 0:8, Roztoky-AFK 5:0, AFK-Lety 0:4, Jesenice-AFK 8:0, AFK-Zvole 1:4 (Penc Marek), Kazín-AFK 10:0, AFK-Štěchovice 0:11, AFK-Hostivice 1:2 (Vlk), Rudná-AFK 8:1 (Mudraninec Jiří), AFK-Průhonice 0:9, Tuchoměřice-AFK 7:2 (Vevera, Soumar). Starší přípravka: trenéři Petr Kosík, Petr Lofaj, vedoucí mužstva Lenka Lofajová. Většina hráčů st. přípravky tvořila základ žákovského mužstva a právě zkušenosti posbírané na velkém hřišti (přípravka hraje na půl hřiště) dokázali mnohdy zúročit v této kategorii. Připomínám, že st. přípravka hraje pod hlavičkou SK Černolice. Výsledky: Černolice-Stochov 1:2 (Penc), Černolice-Sparta Doly Kladno 2:4 (Penc 2x), Černolice-SK Kladno B 2:2 (Penc 2x), Černolice-Hřebeč 5:6 (Penc 2x, Ludvík 2x, Kosík), Černolice- SK Kladno A 1:21 (Penc), Černolice- N. Strašecí 2:2 (Cvičelová, Penc), Černolice Novo Kladno 2:2 (Ludvík 2x), Černolice-SK Slaný 6:7 (Penc 6x), Černolice-V. Přítočno 13:0 (Penc 9x, Cvičelová 4x), Černolice-Brandýsek 0:1, Černolice-K.Kročehlavy 0:2, Černolice-Bratronicko 1:3 (Penc). Mladší přípravka: trenéři: Jiří Lain, Pavel Štross. 12 registrovaných hráčů tvoří základní kostru mladší přípravky, 14 dětí by se dalo zařadit do tzv. předpřípravky. To jsou děti, které vzhledem ke svému věku ještě nemohou být zaregistrovány, tudíž nemohou hrát soutěž. Jsou to velmi pěkná čísla, která dávají do budoucna naději, že bychom nemuseli mít v mládežnických kategoriích starosti s počtem hráčů v jednotlivých mládežnických družstvech. Trenérům přejeme hodně trpělivosti v jejich náročné práci s těmi nejmenšími. Podzimní výsledky jsou trošku divoké, ale u těch nejmenších nejsou zdaleka tím nejdůležitějším hlediskem. Výsledky: SK Kladno B -AFK 12:0, Švermov-AFK 11:0, Novo Kladno-AFK 10:1, Brandýsek-AFK 6:0, SK Kladno A -AFK 26:0, SK Slaný-AFK 7:0, Kablo Kročehlavy-AFK 8:0, Bratronicko-AFK 3:3. Výbor AFK Libčice tímto děkuje všem, kteří u mládežnických mužstev pomáhali s dopravou na mistrovská utkání. Stará garda: vedoucí mužstva Ing. Petr Kosík Výsledky: AFK-Dolany 4:4 (Vl. Slezák ml., Kropáček, Kučera, vlastní), Nebušice-AFK 4:3 (Kučera 2x, Kosík), AFK-Tuchoměřice 6:0 (Roll 2x, Bittengel, Kosík, Hulínský, Penc), AFK-Rudná 5:3 (Kučera 2x, Kosík, Paluka, Slezák ml.), Nová Ves-AFK 4:4. V sobotu 6. prosince se koná na hřišti v Letkách Valná Hromada AFK Libčice. Čas bude upřesněn na plakátech. Jak již se stalo tradicí, tak i dnes mi dovolte, abych na závěr podzimní části soutěží poděkoval za výbor AFK všem trenérům, vedoucím mužstev, dále pak manželům Hovorkovým, Zelenkovým a Veszeleiovým, paní Radce Blažkové, panu Tomášovi Měkotovi, Václavu Vackovi a vlastně všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu našeho oddílu kopané. Poděkování patří Měú Libčice a také našim věrným fanouškům, kterým se budeme snažit nabídnout po zimní přípravě o trochu lepší sportovní zážitky. Za výbor AFK připravil Jiří Mrnka

12 Strana 12 Podzimní libčický ring V sobotu 8. listopadu zažil Kulturní dům v Libčicích další invazi příznivců kožených rukavic. Domácí BC NOVO Libčice n.vlt. zde pořádal 5. oblastní kolo soutěže v boxu jako Podzimní libčický ring. Zaregistrovalo se celkem 71 startujících z 19 oddílů Středočeské oblasti boxu. Z nich do ringu nastoupilo 31 dvojic ke skoro pětihodinovému maratonu. Diváci mohli vidět 22 utkání mládežnických kategorií, jedno utkání žen a osm utkání mužů. Sbor dobrovolných hasi Lib ice nad Vltavou!!! Nábor nových len!!! SDH Lib ice nad Vltavou p ijme do svých ad nové leny, a to do výjezdové jednotky a sportovních družstev. Novým lenem se m žeš stát i TY. Pokud máš rád adrenalin, chceš pomáhat lidem a spl uješ níže dané podmínky, ur it se ozvi na ovou adresu nebo tel: Vladimír melík (starosta SDH) Podmínky p ijetí: Výjezdová jednotka: v k minimáln 18 let, chu pomáhat lidem, odvaha, spolehlivost, vytrvalost,... V listopadu zaznělo v sále Kulturního domu opět: BOX. BC Novo Libčice uspořádal další boxerský turnaj. Z domácích nastoupil do ringu jen Aleš Tichý, pro Michaelu Tybanovou nepřijela soupeřka odpovídající hmotnosti. Aleš Tichý ve svém utkání zvítězil na body nad plzeňským Minaříkem a stejně jako Hejda z BC Baník Sokolov, Radič z BC SAC Praga, Mareš a Šafář z SK Boxing Praha byl vyhodnocen a oceněn jako nejlepší boxer v příslušné kategorii. Chtěl bych na tomto místě poděkovat MěÚ Libčice n.vlt. za příspěvek na zájmovou a kulturní činnost, který byl využit k pořádání této soutěže, ale i dalším zde nejmenovaným, bez jejichž pomoci a podpory bychom se jen těžko obešli. Blíží se konec roku, využívám této příležitosti k tomu, abych všem našim členům, příznivcům, občanům Libčic nad Vltavou i čtenářům Libčických novin popřál klidné prožití vánočních svátků, do roku 2009 pak pevné zdraví a splnění osobních, pracovních i sportovních předsevzetí a přání. JUDr. František Novotný BC NOVO Libčice n.vlt. Klub stolního tenisu TJ Sokol Libčice pořádá tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ - sobota , přihlášky hodin, zahájení hodin - účast bez věkového omezení, hráči mohou být odkudkoliv TURNAJ REGISTROVANÝCH HRÁČŮ - neděle , prezentace , zahájení 9.00 hodin Přijďte si změřit síly u zeleného stolu! Sportovní družstvo muž i žen: v k minimáln 15 let, chu lámat rekordy, zájem o požární sport, možnost p estupu do výjezdové jednotky po dovršení v kové hranice 18 let. Více informací na Epoli (Czechia), s.r.o. nabízí volná pracovní místa v závodě na výrobu pěnových obalových a izolačních hmot na pozici: Operátor technologických zařízení (směnný provoz) Požadujeme: - spolehlivost - odpovědnost - ochotu učit se novým věcem - fyzickou zdatnost Nabízíme: - práce v čistém prostředí - možnost profesního růstu - zajímavé platové ohodnocení - stravenky V případě zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedenou adresu, na kterou můžete zasílat i svůj profesní životopis. Epoli (Czechia), s.r.o. Letecká 433/17 Libčice nad Vltavou CZECH REPUBLIC Tel: Fax:

13 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel , fax , Program KD VLTAVA na měsíc PROSINEC 2008 Strana 13 čtvrtek 4. v hod. Rodinné centrum Neználek spolu s KaSS zvou děti i rodiče na VELKOU ĎÁBELSKOU ŠOU * zpívají hvězdy pekelného kotle * tanec * soutěže s ryze čertovskou tématikou * zdobení perníčků na malém sále (perníčky i zdobení budou k dispozici). Přijďte se pobavit! sobota 6. od hod. BLUEGRASS ADVENT 11. ročník malý i velký sál Uslyšíte nové skupiny ze Středních Čech a Prahy - Minaret, Womacklee, Grass Road a již známé BG Cwrkot, Wejlet, Modrotisk Blanket, G-Runs n Roses, Bluegrass Time, Monogram, Fámy a na závěr Ota Turek, mandolinista Modrotisku. úterý 9. v hod. malý sál SIBIŘ ČTYŘI KONTAKTY Audiovizuální přednáška z cesty na Sibiř za úplným zatměním Slunce. Přednáší Ing. Zdeněk Bulíř středa 10. v hod. KOSA Skvělému představení, které uvádí Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída svým výkonem dominuje Božidara Turzonovová. Dále hrají Martin Trnavský, Radim Novák a živá jazzová kapela, která doprovází celé představení. Režie: Jakub Nvota. Nenechte si ujít!! sobota 13. od hod. OCHUTNÁVKA VÍN S CIMBÁLOVKOU Tradiční akce, kterou jistě ocení všichni milovníci dobrého vína a cimbálové muziky. čtvrtek 18. od hod. VÁNOČNÍ TURNÉ 2008 JITKA ZELENKOVÁ SPLNĚNÁ PŘÁNÍ a doprovodná skupina V první části koncertu zazní nejznámější písně z repertoáru Jitky Zelenkové, ve druhé pak čistě vánoční z CD Moje vánoce. Přijďte spolu s námi strávit příjemné předvánoční chvíle. pátek 19. od hod. KaSS Kralupy n.vlt. a Taneční klub Rytmus Roudnice n. L. Vás zvou na VÁNOČNÍ PLES *k tanci i poslechu hraje velký taneční orchestr Josefa Hlavsy Praha* předtančení TK Rytmus * večerem provází taneční mistr Tomáš Mikulský * překvapení nevylučujeme! AUTO KRALUPY a.s. Váš autorizovaný dealer voz Škoda NOVÝ ZA ÁTEK ŠKODA SNIŽUJE CENY Škoda Fabia od K Komb. spot. a emise CO 2 voz Škoda:4,1 10,1l/100 km, g/km Pro dopravce nabízíme: IVECO AT 440S43 r.v tis. K bez DPH Náv s KÖGEL SNCO 24P90 r.v tis. K bez DPH Náv. SCHMITZ CARGOBULLS CSP24/L r.v tis. Tel , V R žovém údolí 554, Kralupy nad Vlt. E mail.: P EJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A Š ASTNÝ NOVÝ ROK D KUJEME ZA VAŠI P ÍZE V ROCE 2008

14 Strana 14 Kino Vltava Kralupy Prosinec 2008 náměstí Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou 2, tel , fax , pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel čt-pá Madagaskar Juno 6. so Madagaskar Madagaskar Katyň 7. ne Madagaskar Madagaskar Saw V 8. po Saw V út-st Mamma Mia! čt-ne Max Payne 15. po Slepé lásky út-st hodin čt-pá Králova přízeň so-ne Rallye smrti 22. po Vicky Christina Barcelona út-pá Kino nehraje so-út Kozí příběh Pověsti staré Prahy Vy nám taky, šéfe! st-čt Kino nehraje pá-ne Zakázané království Madagaskar 2 USA, 90 min., D, 80,-Kč Animovaná partička ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman na své další cestě, a to zpět do lůna přívětivé civilizace. Ovšem to by ale nesmělo pilotovat záchranné letadlo záškodnické komando všehoschopných tučňáků. Juno USA/Can, 96 min., 12, T, 80,-Kč Další komedie o nechtěném těhotenství? No ano, ale jaká! Juno je šestnáctiletá teenagerka, která chce vyzkoušet ten sex. Vybere si k tomu svého spolužáka Pauliho. A jaksi zapomenou na ochranu. Juno získala v roce 2008 Oscara za scénář! Katyň Polsko, 126 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém filmu Katyň zpracoval jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce Katyň byla v roce 2008 nominován na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film! Saw V USA, 92 min., 15, T, 80,-Kč Tajemství geniálního vraha Jigsawa ( Skládačkového vraha ) je téměř prozrazeno a on se vydává na lov, aby zabránil svému odhalení. Mamma Mia! VB, 108 min., ŠÚP, T, 80,- Kč Opět léto, opět řecký ostrov a opět legendární ABBA. Muzikálový hit letošního léta a podzimu. Max Payne USA, 100 min., ŠÚP, 12, T, 90,-Kč Filmová adaptace kultovní akční videohry o policajtovi vyšetřujícím v NY sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte. Slepé lásky Slovensko, 77 min., 70,-Kč Film o láskách, které je třeba vidět. Slovenský filmový zázrak, který skóroval v Cannes. Dokumentarista Juraj Lehotský sleduje ve čtyřech segmentech Slepých lásek podoby lásky nevidomých. Film, který dokáže zasáhnout i nadchnout. Součástí projekce bude bohatý doprovodný kulturní a soutěžní program. Více na 96 hodin Francie, 93 min., ŠÚP, 12, T, 80,-Kč Akční pecka bournovského střihu přivádí na scénu bývalého agenta CIA, který musí chtě nechtě oprášit své profesní návyky-obchodníci s bílým masem mu v Evropě unesli dceru. Jejich chyba. Králova přízeň USA, 115, ŠÚP, 15, T, 80,- Kč Historické kostýmní drama odehrávající se na dvoře Jindřicha VIII. Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. Strhující příběh plný lásky, touhy a intrik vypráví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které bojují o přízeň krále. Rallye smrti USA, 105 min., ŠÚP, 15, T, 80,- Kč Blízká budoucnost. V nejdrsnějším kriminále Ameriky lze v titulních závodech usilovat o vítězství, jež může vést k propuštění. Cool akce, cool destrukce, cool vnadné krasavice. Co víc chtít? Vicky Christina Barcelona USA/Španělsko, 96 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč Nejnovější počin Woodyho Allena přivádí dvě Američanky do slunné Barcelony, ve které chtějí strávit léto a kde jim cestu zkříží atraktivní malíř ale také jeho nepříčetně žárlivá ex-manželka. Kozí příběh Pověsti staré Prahy ČR, 80 min., ŠÚP, 80,- Kč Kterak mládenec Kuba putoval se svou prostořekou kozou středověkou Prahou. Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. Vy nám taky, šéfe! ČR, 92 min., 90,- Kč Filmová komedie vyprávějící příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu poctivým způsobem zkrachovat. Aby měl jistotu, že všechno proběhne nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi, o nichž je přesvědčen, že jsou pro svoji práci naprosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak bohužel jen do doby, než začnou mít úspěch A tak začíná vysilující boj s blbcem Ovšem- kdo je kdo? Zakázané království USA, 113 min., ŠÚP, T, 80,-Kč Dvě největší legendy kung-fu filmů - Jet Li a Jackie Chan, se sešli v akčním příběhu, který začíná v zapadlém starožitnictví v čínské čtvrti, kde jeden mladík učiní životní objev. Náhodou totiž objeví legendární čínskou zbraň. Záhy se vydává do starověké Číny, aby pomocí ní osvobodil uvězněného Opičího krále...

15 Strana 15 VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE... DO SBĚRNÉHO DVORA CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Chranime prirodu A4.indd :10:41

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18 Pracovní nápl : eská pojiš ovna a.s., vyhlašuje výb rové ízení na pozici Správce obce Kosmetický SALON EVA kosmetika, manikura nabízí váno ní dárkové poukazy - poradenství v oblasti zajišt ní majetku, zdraví, života, úrazu ob an, pojišt ní motorových vozidel, povinné ru ení, penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem, po zaškolení možnost poradenství v oblasti hypoték a dalších finan ních produkt. Podpora: - p ísp vek K - zvýhodn né notebooky (dotace K ) - zvýhodn ný tarif O2 - odborná školení - marketingová podpora - dotované za ízení kancelá e Požadavky: - vzd lání ukon ené minimáln maturitou nebo výu ním listem - komunika ní dovednosti - ochotu u it se - ochotu pracovat s lidmi - loajalitu k firm - v k nerozhoduje cenov zvýhodn né kosmetické balí ky a profesionální, hypoalergenní kosmetiku ALCINA vše lze objednat na tel Eva Vejborová Kontakt: J. Kriegová Tel.: , Je možné rovn ž vyplnit p ihlášku na M stském ú ad v Lib icích. Nabídka práce Hledáme kadeřnici z vašeho regionu s vlastním ŽL do Vlasového studia Mozaika ve Velkých Přílepech. Klientela částečně zajištěna. Požadujeme flexibilitu, 100% pracovní nasazení a chuť se vzdělávat v oboru. Bližší informace paní Šubrtová e mail: Prodám oválný rozkládací stůl /provedení olše/ a 6 čalounějých židlí. Telefon: MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka

19 Strana 19

20 Strana 20 CENA INZERCE SE MĚNÍ Vážení inzerenti, z důvodu velkého nárůstu inzerce v našich novinách, jsme nuceni od září 2008 změnit cenu za inzerci. Celá zadní strana 2000,- Kč Celá vnitřní strana 1200,- Kč ½ strany 650,- Kč ¼ strany 350,- Kč jiný formát 1 cm2 5,- Kč Řádková inzerce na ½ strany textu 1 řádek 20,- Kč Občanská inzerce významná výročí, úmrtí apod. - zdarma. Splatnost je vždy po otištění. Stálí inzerenti mohou zaplatit na celý rok. STAVEBNINY LIB ICE nabízejí STAVEBNÍ MATERIÁL BARVY NA KOV A D EVO FASÁDNÍ BARVY FASÁDNÍ OMÍTKY BAZÉNOVÁ CHEMIE nov! " " # $%% " & ' ( ' ' ( ) * " ) + " & ", -. - / -! * / *- *65-76! * : ; :: < 3 / = - < > " 0 :? " ) 9 " ' " : 4 &- " ( - "' - A A " :? ) # " " : ( 5 " " # ) 5? A : " ) =! 5 " C 5 D%% C E%D % * FD%% C E%D % 9 " $D%% C 3 " : " G :? : ' ) EE$ EH %EI- $ +H $ H Hezký zbytek léta p ejí Josef Van k a Petr Dvo ák tel.: , Zde budeme nov oznamovat jména našich zákazník, kte í mají dlouhodobé problémy s placením. Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude

LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Není důležité vyhrát ale zúčastnit se. To (snad) ještě platí ve sportu, ale nikoli v politice, kde vyhrát obvykle znamená získat nebo uplatnit moc. Výsledky krajských voleb kandidáty

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009

LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Jak je to vůbec možné? (Pokračování) V minulém sloupku se kolega Richter užasle rozplýval při pohledu na úspěchy a činorodost místních sportovců. Jak je to vůbec možné? Ptal se.

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Právě v čase, kdy se vám dostává do ruky toto číslo Libčických novin, začíná tak jako každým rokem v tuto dobu práce zastupitelů a pracovníků městského úřadu na přípravě

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 15 26. SRPEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LIDÉ NA NÁMĚSTÍ DORAZILI Na páteční zrušený happening, který organizátor dle dohody s vedením radnice a se zástupci

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Přichází čas Vánoc FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více