G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]."

Transkript

1 TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~ ~ ~ ~ ~ cz Iapá/iemi, Ide!Ié Itám fiwi pjund1i. 31utde 4b ~Wdll-ducIu. ~$uchék a$~ ''malé oěci w:k ~ máu.nutim... ". 1akje jejiě~. Vk ~ ch ~ wha G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. OBS AH I [} ) ljlpd", InfC1 rmulp (l fl ~\'!(, \ 6 1.1",,/(.) Vy ~(> pf tíl" - Hly o r l r o \ (r~ rí mt> 'nl.,a,bl t> inl(.rmul~' \.1 Ip!(\IIt) ( I I!lni Inf"flluIJ '" (.t: ' I~llnlÍ LnI! Ofl ll),,\., oj1 <H11I I\on. ( dohrll - \~nlln\ 1 sai) liiit {Iollr''' (nprclvlntj rlum) A J' dl< néco (' N 9 n~ II I "lhc\h', Clll,lupn.,m - <"(~ II LJ Ustí II.L. I.. lj.. ".,i (. '1'1 ni Y ('( C (teplo. wdn... ) J" I" b,,',ol I JJ') -,ilo.'> ' DO["\P\'" I-.c Pllo(' { topflýth '011\10\ \ ".I.ni,Hb(1 \II "'J<' zut"fl'flí doffiú " ~l l tu Jut \(' ilm'iili" I'I.msl'Í ~ ( llf a. LI C'l rlruždv() \ relp 19,:") :J Zvědavý ~ikrofon hovoříme o televizi Na jaře minulého roku jsme hovořili s panem Petrem Kacafírkem, obchodním ředitelem TESmedia Litvínov, o možnostech propojení oblastí na severu Čech do jediné optické sítě. Ptáme se nyní II člověka nejpovolanějšího, ředitele oblasti pana Josefa Klímy, jak vypadá další postup tohoto projektu. Asi víte, že trasa pokládek tzv. chrániček končí na samotné hranici Krupky. V současné době připravujeme propojení všech sídlištních oblastí v Krupce. A následně lam, kde to bude ekonomicky únosné, prakticky na celém území města. Propojeni optické sítě pokračuje k nejvýchodnější lokalitě naší oblasti, městu Chlumec a dále směrem na Děčín. Takže Krupka a Bohosudov budou připojeny na optickou sít' nejdříve. Kdy se tak stane? Celý projekt je finančně velmi náročný, proto předkládáme našemu vlastníkovi a investorům jednotlivé části celé akce postupně. Prvním krokem samozřejmě bude propojení zatím samostatných bloků domů a přepojení na jednu hlavní stanici. Už tato stanice nabídne širši nabídku programů kabelové televize a kanálově zpracované rozhlasové pásmo FM. Můžete říci konkrétně, jaké další televizní programy to budou? Především česky a slovensky mluvené nebo dabované kanály. Naši zákazníci se ptají po Discovery, které bude brzy také v češtině. Programová společnost ČPS připravuje kanál s názvem History chanell, na obloze by se měl objevit další slovenský komerční kanál. Možností zatraktivnění nabídky bude rozhodně dost, otázkou jsou nutné investice na dovybavení přijímacích stanic a v neposlední řadě také výše poplatků, kterou by TESmédia platila programovým společnostem. Když hovoříme o programech, budou nějaké změny v příjmu FMpásma? Už jsem naznačoval, že rozhlasové pásmo FM bude kanálově zpracováno. Při klasickém přijmu rádia mají stanice různou úroveň sily signálu, O kvalitě nemluvě. Nový systém přijímá každou stanici samostatně, signál odfiltruje od rušivých složek, zesilí ji na požadovanou výstupní úroveň a výstupní frekvenci. Takže výhodou systému je, že všechny stanice budou mít stejnou intenzitu signálu? To za prvé. Druhou výhodou je možnost zařazení atraktivních, ale vzdálených stanic pomoci směrových antén. Třetí výhodou je nabídka satelitních rozhlasových stanic, třeba rádia Proglas nebo zahraničních rádií. Existuje časový harmonogram po dokončení propojení? Připravený projekt propojení jednotlivých ob/astí Krupky počítá s dokončením akci do poloviny roku Zároveň s tímto projektem budeme postupně připravovat spojení po optické distribuční síti z Meziboří do Dubí a přes Proboštov pak do Teplic. 22/2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 TES me d I a TESmedia informuje - na otázky odpovídá obchodní ředitel TESmedia, tiskový mluvčí společnosti pan Petr Kacafírek V poslední době se to jenom hemží změnami v nabídce Va!í kabelové televize. Na čas zmizelo z obrazovek slovenské VTV a od 1 S.října diváci místo dětského Cartoonu sledovali jenom pruhy... Začináte zostra. Ale po pořádku. Co se týče výpadku vysílání slovenské komerční stanice VTV - Vaše televízia, důvodem byly problémy ryze finančního charakteru. Náš protějšek nás však informoval, že se jedná o přechodnou záležitost a proto jsme neprováděli žádné úpravy v programové nabidce ani jsme dočasně nezařazovali jiný kanál. Co se týče kanálu Cartoon Network /TNT, lady je situace ještě složitější. Tento kanál byl poměrně oblíbený, u dětí pro klasické pohádkové seiály a postavičky, které se neobjevují ani na SuperMaxu ani v dětských blocích především německý c h satelitních stanic. Dospělí potom oceňovali večerní a noční vysílání filmové klasiky s velmi často u (až akademickou) angličtinou. Programová psolečnost Turner nastoupila s velmi nekompromisními podmínkami. Krom ě platby li ce n čního poplatku za každého zákazníka nabízela příjem signálu z nové satelitní pozice a kódovacím systému PowerVu. Jenom profesionální příjímač a další zařízení hlavní stanice přijde tak na 50 tis. Kč. Přitom analogová verze na Astře byla "pouze" zakódována do VideoCryptu 1, k dispozici jsou i digitální verze na Astře. Ale ne pro čechy. Pro srovnání, jak postupovaly jiné kabelové společnosti? Dohodla se některá s provozovatelem Cartoonu? Prozatím ne. Kabel Plus, jako největší kabelový operátor v Ceské republicem, ukončilo rozhovory asi týden před plánovaným zakódováním CNITNT a v pods tatě jednotně zařadil německý Kinderkanal s večerním vysílá nim programu ARTE. Také společnosti pod hlavičkou lntercable přešly na Kinderkanal. Zákazníci si však stěžovali, že stále sledovali pruhy, žádný Kinderkanal. To je naše chyba a omlouváme se za ni. Naši technici pracovali snad na 200%, aby všechny hlavní stanice postupně přeladili na KinderkanaL nebo taky německé Super RTL. Mezitím jim zbylo trochu málo času pro odpojování a následné připojování dlužníků atd. Pevně věřím, že v těchto dnech, kdy čtete Váš zpravodaj, je již vše v naprostém pořádku. Kinderkanal nebo Super RTL tedy napevno nahrazuje Cartoon? Myslíte, že je to změna k lepšímu, při počtu německy mluvených kanálů v nabídce? Rozhodně NE, Kinderkanal chápeme všichni jako do ča s né řešení. Asi nejméně bolestivé, protože alespoň I ft I o r m U i e programově zachováváme určitou návaznost. Jednáme s některými programovými společnost mi, abychom nabídku kabelové televize postupně zlepšovali. Jste trochu tajemný, můžete říci divákům něco více - jaké kanály a také kdy se jich dočkáme? V jednání jsou tři takové možnosti: I. FOX KIDS je dětský kanál. který nabízí svou /2ti hodinovou verzi v angličtině. Společnost uvažuje o zahájení vysíláni české nebo slovenské jazykové verze v rozsahu asi 4 hodiny denně. Večerní vysílání potom patři kanálu BET on Jazz, program bude všem asi jasný. Ovšem když někteří pánové zaslechnou FaX.., tak se jim vybaví logo kanálu FOX SPORT a přenosy nebo záznamy sportovních podniků za Atlantikem. To by byla, myslím si, velmi dobrá varianta pro večerní vysíláni. 2. Druhou možností je zařazení filmového kanálu TCM, Turner Classic Mm'jes, v podstatě nové TNT Tento kanál by však celých 24 hodin vysílal pouze filmy v angličtin ě a patrně by nebyl tím pravým řešením ke zlepšení nabídky.. Proč si myslíte, že ne? Klasické filmové tituly a v anglickém jazyce by mohly být vítaným zpestřením nabídky? To určitě. Ale druhý filmový kanál (k Hal/Marku, pozn. redakce) asi není to pravé ořechové. A co se týče angličtiny, jednáme o možnosti přijímat kanál HallMark také s anglickým zvukovým doprovodem v duálním módu (pro majitele stereofonních přijímačů). Zamluvili jsme třetí možnost... A vidíte, právě tu jsem nechtěl moc prezentovat, byť pro mě osobně je to favorit. Jedná se o anglický BBC Prime s velmi pestrou strukturou. V noci, především pro "áhrávání na video, vysílá jazykové kurzy angličtiny snad pro všechny. Pro školáky, studenty, obchodníky i kurzy zábavné angličtiny. Dopolední a odpolední čas je vyhrazen dětským pořadům a seriálům, zprávám, dokumentům a dalším programům pro volné chvue. Večer se může divák těš it na komedie, dramata a přirodovědné seriály. Trochu jsme se rozmluvili o programech a nějak nám nevybyl čas na další témata. Máte nějaké novinky ze společnosti TESmedia? Abych řekl pravdu, k nějakým změnám nebo akcím uvnitř společnosti v této době nedocházi. Naše zákazníky bych však touto cestou rád poprosil, aby nám své názory k programům kabelové televize zavolali na pražský telefon a záznamník studia TES TV - 02/ nebo na náš Zákaznický servis v Teplicích, nebo ještě lépe. ať svoji zprávu pošlou elektronickou pošlou na adresu Předem všem moc děkuj i. Rozhovory připravil Vladimír CidUna Vaše dotazy do rubriky: "Vy se ptáte, my odpovídáme", můžete volat na č. telefonu , nebo záznámník 0417/ a též zaslat na adresu Redakce Zpravodaje SBD Mír, Komenského 594, Krupka 1. Vyřizujeme pouze dotazy řádně podepsané. Na Vaše přání nebude Vaše jméno zveřejněno. Písemné materiály vracíme jen na požádání. zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 22/2000

3 lyr SE P,IÁIE -MY ODPovíDÁME Naše redakce obdržela dopis nadepsaný jako "stížnost" od 47 majitelů osobních aut týkající se problémů parkování v Habrové ulici na Nové Vsi. Nejprve bych chtěl vysvětlit zásadní nedorozumění, které si asi pisatel stížnosti neuvědomuje, Stavební bytové družstvo Mír je majitelem bytového objektu. Komunikace včetně pozemků jsou v majetku města Teplic. Družstvo není rovněž majitelem přilehlých pozemků. Ten, kdo může problém parkování vyřešit je majitel pozemků - tj. město Teplice. V době. kdy se projektovalo sídliště Nová Ves řešil projektant potřebu parkování osobních aut y sídlišti vybudováním rozlehlého centrálního parkoviště. (Toto centrální parkoviště skutečně existuje.) ~to řešení není tak nelogické. jak se mnozí domnívají. NapP.'V Norsku nám ukázali družstevní sídliště, kde bylp'kaz vjezdu osobních aut (s vyjimkou aut invalidních občany.-saniteka taxtků). Na začátku sídliště bylo vybudováno, ooslavné parkoviště a dále byly pro družstevníky vybudovány hromadné garáže, kde měl každý družstevník vyhražené místo k stání. Viděli jsme zcela běžně, jak družstevník zastavil na parkovišti, nebo v garáži, přendal nákup do pojízdné tašky a odnesl sijej domů. Vraťme se ale do reality v Čechách. Většinou jsme zvyklí si nákup ajiné věci dovézt až před vchod. Také v dnešní době nemůžeme nikomu doporučovat, aby parkoval na několik set metrů vzdáleném centrálním parkovišti, kde ráno může své auto nalézt poškozené, nebo jej nemusí najít vůbec. Podobně jako družstvo nemůže za to, když dodavatel tepla, vody. elektřiny zvýší ceny za dodávané služby, podobně družstvo nemůže za to, že se zvyšuje cena benzínu, nebo částka za povinné ručení za motorové vozidlo, nemůže ani řešit problém parkování na cizích pozemcích. Doporučujeme Vám proto, abyste se obrátil se svojí žádostí na toho, komu tento problém přísluší - tj. Městský úřad v Teplicí~. ivždyť i vy jste občan města, platí te řádně daně a mátejlrávo prostřednictvím městských zastupitelů, které jste sidvolill, ovlivňovat co bude hrazeno z prostředků města. Naše redakce Zpravodaje dostala písemné upozornění na to, že naproti "Hvězdě" prováděli opravu plynu, a přestože oprava je již měsíc hotová, stále ještě není okolí uvedeno do "původního stavu". Nevím, odkud lidé berou jistotu, že v řešení jejich problémů jim pomůže nějaký časopis, nebo noviny. Zdá se mi daleko jednodušší zjistit toho, kdo má věc na starost a zodpovídá za ni, a na toho se se svým problémem obrátit. Ale k vašemu problému. Při mé poslední vycházce v prostoru kolem "Hvézdy" jsem konstatoval, že některé ehodníky jsou asfaltem vyspravené a měl jsem dojem. že byl proveden ůklid po nějaké opravě. Nezaručuji však, že všude. zejména tam, kde to autor dotazu popisuje. Ve svém dotazu autor neuvádí o jakou konkrétní opravu se jedná a zda ji objednalo naše družstvo. Nejvíce může podle našeho názoru ovlivnit kvalitu opravy ten, kdo podepisuje její převzetí a dává tím soublas k proplacení. Pokudje objednatelem někdo jiný než družstvo, obraďte se na majitele pozemku - ~. město Teplice. Dotazy zodpověděl Ing. Václav Sláma lntercable Bohemia své klienty informuje: K dnešnímu dni naše společnost (dříve DAKR) vybudovala v lázeňském městě Teplice cca účastnických přípojek, a to především v SBD Mír. Pouze 59 domácností Vašeho družstva nemá zabudovanou přípojku naší kabelové sploečnosti. Díky takovémuto pokrytí města naším signálem předpokládáme zájem SBD Mír o využití možnosti vkládat informace pro své družstevníky do našeho infokanálu, který v našem kabelovém rozvodu zabezpečuje společnost Kabelová televize DAKR. V případě, že zájemci z SBD Mír (a to nejen vedení družstva, ale i jednotliví družtevníci) budou míl zájem inzerovat na našem infokanále, mohou se spojit s naším abonentským střediskem v Kulturním domě v Teplicích buď telefonicky na tel. čísle 0417/47464Jaxově na tel. čísle 0417/472250, nebo osobně s paní Evou Pradeovou a paní Ludmilou Němcovou, které jim podají kompletní informace o této naší službě. Rádi bychom nabídli možnost reklamy v našem kabelovém rozvodu. Je třeba podotknout, že tato reklama je sledována ve domácnostech v Mostě, ve domácnostech v Teplicích, ve 4000 domácnostech v Žatci, a téměř ve 2000 domácnostech v Duchcově a od počátku roku také v téměř v domácnostech v Ústí n.l.. Další aktuální informací pro družstevníky SBD Mír je i ta skutečnost, že byli vysláni do našich lokalit dealeři, kteří Vám nabízejí možnost dodávky našeho signálu. Všichni tito dealeři mají i'1[ormační průkazky naší společnosti, kterými se každému našemu potencionálnímu klientovi musí prezentovat. V případě jakýchkoliv informací o identifikaci těchto dealerů, případně dotazy na jejich činnost a stížnosti, prosím, předejte na abonentský servis. Podle našeho soudu je velice důležitou informací skutečnost, že naše společnost podepsala abonentskou smlouvu s zákazníkem, p. Zdeňkou Tomanovou z Ústí n.l - Neštěmice, která od nás obdržela barevný televizor ORA VA. Další televizor pro abonenta na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Na závěr bychom rádi popřáli všem svým klientům mnoho štěstí v novém roce, ke kterému snad přisp~jeme i my novou skladbou programů, a hodně zdraví,,~těstí, pracovních i osobních úspěchů v roce 2000, ke kterým, doufejme, přispějí i služby naší kabelové společnosti. S pozdravem Ing. Blanka Kurková jednatelka společnosti 22/2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 Oznámení S platností od I. ledna 2000 SBD "Mír" Teplice již není plátcem daně z přidané hodnoty. SBO "Mír" Teplice podalo žádost na zrušení registrace k dani z přidané hodnoty, a to k Důvodem byl jednak nízký daňový obrat pro povinnou registraci k DPH a jednak ta skutečnost, že vzhledem k převažující činnosti družstva osvobozené od DPH Gedná se především o pronájmy bytových a nebytových prostor) nemůže již družstvo v letošním roce uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty (koeficient nižší než 0,05). Promítnutí do nájemného: Zrušení registrace k DPH se projeví i v měsíčních platbách vlastníků bytových jednotek, kteří nejsou členy družstva, a to v položce "poplatek na správu" + "DPH", kde bude od položka "DPH" zrušena. Kant s tínt... Vážení družstevníci. ing. Iveta Mandzáková ved. ekonomického úseku Svoz komunálního odpadu provádí Technické služby Teplice za předpokladu, že odpad je uložen na místě k tomu určeném, tj. kontejner (Zákon o odpadech č. 125/97 Sb.). Všechny věci uložené mimo toto místo nepodléhají svozu TS Teplice a pokud je neodvezou "sběrači", zůstávají v kontejnerových stáních. Pro tento účel byl zřízen sběrný dvůr, kam lze bezplatně odložit veškerý běžný odpad!ledničky, pračky, nábytek atd.! i ekologický. Dvůr je umístěn v areálu Technických služeb Teplice, Úprkova ul. - vjezd z Nákladní ul. do Novosedlické, kde jsou již instalovány směrníky s označením "sběrný dvůr TS". Stejný účel plní sběrný dvůr pro občany bydlící v Krupce a je umístěn v areálu bývalé "Vnější úpravy města", za kinem. Vyzýváme Vás, abyste využívali určená místa, neboť odkládání nepoužitelných věcí na místa k tomu neurčená lze na základě jmenovaného zákona pokutovat. Vlasta Veseličová technický úsek Poděkování Děkujeme za odvedenou práci v kontrolní komisi p. mgr. Ludmile Minaříkové, která rezignovala na svou funkci z důvodu přestěhování. Kontrolní komise povolala dle stanov SBD Mír zastupujícího člena pana Miroslava Erbu. Svojí funkci bude vykonávat do řádných voleb, které budou na nejbližším shromáždění delegátů. Jiří Škapa předseda kontrolní komise OPTIMI s.r.o. informuje Na základě mnoha dotazů ohledně pirátských nedokonalých napodobenin námi dodávaného původního finského zasklívacího systému LUMON OPTIM I sdělujeme k uvedené problematice naše stanovísko, které také bylo poskytnuto tisku. Od počátku tohoto roku je naše firma OPTlMI spol. s r.o. Praha. která se zabývá zasklíváním lodžií finským systémem a doplňkovými konstrukcemi, vystavená nájezdů pirátských firem jak na obchodní jméno firmy, tak na dodávaný systém zasklení. Protizákonně, bez našeho souhlasu, je používáno obchodní jméno naší firmy OPTlMI k označování pírátských napodobenín finského zasklívacího systému pro lodžie domů, který naše firma na český trch dodává a který jíž v r získal ocenění - hlavní cenu GRAND PRIX na výstavě For Habitat. Pro naší firmu a systém přídavného zasklení LUMON OPTlMI byl na základě zkoušek vydán Technickým a zkušebnim ústavem stavebním Praha Certiflkat č.ci Popsaná činnost je právními předpisy kvalifikována jako nekalosoutěžní jednání a to ve smyslu paragrafů 45, 46, 47 a 52 Obchodního zákoníku a proto je na firmy, které se této činnosti dopouští podána žaloba. u příslušných soudů. Taktéž již bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čín nekalé soutěže podle 149 Trestního zákona. V poslední době se na naší firmu obracejí podvedeni zákazníci, kteří si nechalí v dobré víře zasklít lodžii od firem, které pro své výrobky používají označení OPTlMI, a kteři si stěžují na provedené dí/o. Bohužel, protože se jedná o nedokonalou napodobeninu, většinou se nedá dí/o zprovoznit a 0iJf,an tak přichází o penize a naše firma ještě o pověst. Zásadně se distancujeme od výrobků, které jsou označeny naším obchodním jménem OPTlMI a nejsou dodávány naší firmou OPTlMI spol. s r.o. Praha nebo smluvními firmami. Ing. Frantíšek Aberle jednatel OPTIMI spol. s r.o. Dubečská 4n4, Praha 10 poznámka redakce: Mezi smluvní partnery patří i firma OPTIMONTTeplice, která spolupracuje s SBD Mír. Jejím majitelem je pan Jaroslav Rozenský. D.zeree Vyměním druž. byt 3+ I v Trnovanské ul. za 1+1 také v Trnovanské ul. Tel.: Vyměním byt 3+1 ul. Gagarinova za 2+ I v Trnovanech nebo sídl. Hvězda. Tel.: Vyměním 3+ ll v Trnovanské ul. - blok A za menší 2+0 v Trnovanské, Sochorově, K. Jaroše. Byt má obložené stropy, různé oblouky, nutno vidět. Zn.: DOHODA - tel.: adr. Ešnerovi, Trnovanská 1276/15 _ II A II zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 22/2000

5 Konec dobrý všechno dobré Když se družstevníci dověděli o chystané rekonstrukci obvodového pl áště a o zateplení obj ektů z roku 1960, byli nejprve proti. Nejvíce naším družstevníkům vadila nutnost zvýšení nájemného, n ebo ť ve fondu oprav nebyl dostatek finančních prostředků na tak velkou opravu. Také proti zrušení jednoho ze dvou balk onů u bytu, jak předpokládal projekt rekonstrukce, bylo mnoho h lasů. Pro uskutečnění rekonstrukce byla pří z ni vá s kut ečnost v tom, že naše družstvo získalo dotaci ze státních prostředků. Přesto že podmínky pro přid ě l ení dotace pro ods tran ě ní vad panelové výstavby jsou stále přísnější, podařilo se v tomto případě dotaci získat. I samotní družstevníci uznali, že rekonstrukce těc hto obj e ktů byla již nutná. Rekonstrukce a zateplení podle projektu zaji šťova la snížení nákladů na teplo. Bohužel vzhledem ke zvyšování cen za dodávku tepla se toto snížení pln ě neprojeví ve snížení částky za te pl o u jednotlivých družstevniků, ale pokud by se zateplení neprovedlo, platili by jednotliví družstevníci rozhodně vyšší částky. Samotné provádění rekonstrukce nebylo pro nájemníky nijak příjemné, nebo ť práce spoj ené s bouráním, sekáním, vrtáním, velkou prašností a hlukem bylo nutné "přetrpět". Také lešení před okny po dlouhé týdny není jistě nic p říjemné ho. Nyní, po dokonče ní rekonstrukce, kdy si nájemníci natřeli okna, uklidili kolem domů a ještě v pozdním l étě vysadili kytičky na zábradlí,je více dů vodů ke spokoj enosti. Opravdu je pěkn ý pohled na rekonstruované domy proti nemocnici, foto archiv je kolem pořádek - to říkají i kolemjdoucí občané. Čím více by se otálelo s rekonstrukcí, tím by tato rekonstrukce byla pravdčpodobně dražší. Neh l edě na to, že státní dotace by v příštích letechjiž nemusela vyjít. Konec dobrý - všechno dobré. Po "přetrpěné " rekonstrukci spokojenost družstevníků stoupla, neboť kdo by rád nebydlel v p ěkném a udržovaném domě. Ve spolupráci s družstevníky Z čp.23 78,23 79 Duchcovská ul, napsal Ing, Sláma člen představenstva foto Zdeněk Traxler 22/2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 A ještě něco o Norsku Dnes je životní úroveň v Norsku vysoká. Nezaměstnanost dosahovala v roce 1996 pouze 4,2%. Velmi chudí lidé v Norsku prakticky neexistují. Stát zajišťuje služby i pro nejodlehlejší osady. V zemi je dostatek místa pro všechny a většina Noru žije ve vlastních domech. Např. družstvo OBOS Oslo obhospodařuje bytů. Družstevníci se považují za vlastníky bytů, i když jako vlastníci nejsou v pozemkových knihách zapsáni. Neobávají se, že by mohli o svůj byt přijít, s vyjimkou, že by přestali splácet sjednané měsíční splátky. V Norsku neurčují velikost bytu tak, jako jsme zvyklí my. Např. 2+ I, nebo 3+ I, ale podle počtu ložnic. Např. byt s jednou ložnicí, se dvěma, se třemi ložnicemi. Obývací místnost je samozřejmostí. [ když vindouge 9 Q 'If 86, " a.., 12.6 m2 C',,, '000"0088 I~,),----., 11m1 ~ II I I II METRO, i když úseky pod zemí jsou v historické části ve středu města a dále jednotlivé linky pokračují nad zemí a překonávají značné výškové rozdíly. Železniční trať Bergensbanen vedoucí přes hory a překonávající výškový rozdíl větší než 1200 m nabízí cestujícím nevšední pohledy na horskou krajinu. Norsko je prosperující a malebná země, která každoročně přiláká přes 4 miliony turistů, tedy přibližně tolik, kolik je v zemi obyvatel. Nádherná scenerie oppnss mot SQlr fjordů, útesů, divokých hor a zalesněných údolí činí Norsko nejkrásnější zemí Evropy. jsou i případy, že mladí lidé si pronajímají menší byty a žijí ve skupinách 4, nebo 6 lidí do té doby, než si ušetří na vlastní byt. Družstvo už při projekčních pracech plánuje místní infrastrukturu (vybavení obchody, službami) a tím vytváří pracovní místa v místě nového sídliště. Lacinou elektrickou energii používají v hlavním městě Oslo např. k vytápění chodníků v zimě. Dostupnost okolních ostrovů a poloostrovů se zlepšila vybudováním nových několikakilometrových mostů. Dříve byla doprava na ostrovy možná pouze po vodě. V Oslu jezdí také zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 22/2000

7 HLíDACí SLUŽBA - BECHYNĚ RUDOLF,, - provádí: - ostraha objektů se psy - detektivní služby - poradenská činnost - pořadatelská činnost - oso bní ochranu další služby dle požadavků Kontakt: tel.: , ZAVEDENÁ ÚČETNí FIRMA nabízl vedeni jednoduchého a podvojného účetnictvl, vedeni mzdové agendy, daňové poradenstvl. Vyfizování veškerých náležitostí na finančnlm úfadě, sociální správě a zdravo/ni pojišťovně. Po dohodě vlastni sváženi dokladů. Informace na tel.: 0417/ po 17" hod. a od 6" do 12" hod # 'V' FIRMA JAN DRADAC Nabízíme: cekové opravy oken výměna kytu přelištování výměna pantu, nové panty výměna skel, montáž ditermických skel demontáž kovotěsu, montáž švédského těsnění výroba a montáž oken, dveří Informace na tel.: Po 1900 hod / ZHOTOVENI VIZITEK. VÝTVARN~ NÁVRHY LOG FIREMNI PREZENTACE. TISKOVINY. PLAKÁTY. KATALOGOV~ LISTY. GRAFICK~ MANUÁLY. VÝROCNI zprávy KATALOGY ROSETTE DESIGN, lva ROilěkov' U nádl'ldl5al1763, Teplice Tel./fax: 0417/ , CHCETE SI DOBŘE ZALYŽOVAT BEZ DLOUHÉHO ČEKÁNí NA VLEK? NAVŠTIVTE LYŽAŘSKÝ VLEK VITIŠKA který je možno V případě zájmu provozovat od 16,00 hod s umělým osvětlením délka: 274 m převýšení: 74 m dopravní rychlost: 2,5 mls nadmořská výška: 800 m.n.m. PROVOZNÍ DOBA: sobota - neděle 9,00-16,00 hod., ponděu - pátek 9,00-16,00 hod., pii ~ sněhových a povělmoslnfch podmlnkách pouze na lel. objednévku pro ekupily od 10 osob tel I fax 0417 I volný.cz C E N í K J í Z D N É H O osoba/hod. celodenní 100,- Kč 20,- Kč polodenní 70,- Kč od 12,00 hod. 20,- Kč děti do 1 O-ti let Celý vlek na 1 hod. bez osvětleni 250,- Kč 10,- Kč Celý vlek na 1 hod. s osvětlením 400,- Kč od 16,00 do 17,00 hod. 40,- Kč Celý vlek na 1 hod. s osvětlením Kč od 1700 do hod Kč Parkoviště bezplatné pro cca 40 osobních vo z ů přímo u vleku, příjemný výhled na lyžařské středisko Mikulov - Bouřňák. Silnice pravíde lně udržována. Jížní svah. Možnost ohřátí se ve vytápěné chatě a konzumace z vlastních zásob. Teplé nápoje v mlslě.

8 Chcete dát svému bytu nebo rodinnému domu novou tvář? V tom případě se s důvěrou obrafle na nás. Firma D.R.G. Daniel Rusniok Vám nabízí: Montáž a prodej: dveří a zárubní SAPE~10DDOR obkladové zárubně na távajicí kovovou zárubeň - požárních dveří 1 - vchodových dveří D D D - kování COBRA 1 ~ To vše ve vysoké kvalitě odborných montáží se zárukou a v přijatelných cenách. Přijďte nás navštívit v naší nově otevřené vzorkovně, kde poskytujeme také odborné poradenství. Těšíme se na Vás. D.R.G. Daniel Rusniok - Zelená 2870 (U gymnázia) TepliceTel.lfax: 0417/ mobil: nebo SOlA OBCHODU A SLUŽEB Střední odborné učiliště obchodu a služeb Alejnl12, Teplice tel./fax: 0417/ VE ŠKOLNíM ROCE PŘíJMEME ŽÁKY KE STUDIU NÁSLEDUJícíCH STUDIJNíCH A UČEBNíCH OBORŮ: Tříletý učební obor PRODAVAČKA zaměření: s výučním listem PRODAVAČ smíšené zboží Tříletý učební obor s výučním listem Čtyřletý studijní obor s maturítou KADEŘNICE KADEŘNíK OBCHODNICE OBCHODNíK Pomůcky v hodnotě 200,- Kč pro nové žáky zdarma. Bezplatné použiváni literatury pro žáky SOU. STUDIUM VE VŠECH OBORECH ZDARMA! DOTAZY A INFORMACE: tel.: 0417/289 79

9 o krátký rozhovor jslue požádali p. Ing. I.adislava Chalupného z praeoviště Svazu ěeskýeh a luoravskýeh bytovýeh.. družstev pro severoěeský region, sidliemo v Usu n.l. Jaký je aktuální stav bytových družstev sdružených v SČMllO v severočeském regionu? V severočeském regionu od Klášterce n. o. po Tanvald je ve svazu sdruženo 22 velkých bytových družstev, tj. s I tis. až s 10 tis. byty; dále 9 malých družstev s 6 až 100 byty a nakonec i 2 garážová družstva po 1 tis. garáži. To je jistě z hlediska bydlení značný počet bytů? Jedná se o celkový počet družstevních byui a 6721 garáži v našem regionu, což představuje min. 25% všech bytů v kraji. V rozhodujicí míře jsou byty vystavěny v panelové technologii. Jak je to s převody družstevních bytů do vlastnictví členů? V roce 1992 a 94, kdy byly vydány příslušné zákony umožňující převody družstevních bytů do vlastnictví, požádalo o převod bytu asi 50% družstevníků. Jejich žádost byla zřejmě jakousi pojistkou, neboť v dalšim období, po bližším objasněni záležitostí týkající se převodů, už na nich většina družstevníků netrvá. V současnosti je realizováno asi S tis. převodů bytů do vlastnictví z uvedeného celkového počtu bytů v kraji. Jaké výhody a nevýhody obnáší převod družstevního bytu do vlastnictví? O lom ještě stále po téměř pětileté dob ě po přijeti přis /ušné ho zákona někteři družstevnici vedou diskuse a různé kalkulace. Dle mého názoru jde u více bytových panelových domů, takjakje všichni známe ze sídlišt: o téměř rovnocenné formy bydlení, tedy družstevního nájemního bydlení a vlastnického bydlení. Z toho mně osobně plyne, že užívani družstevního bytu mi dává dostatečné záruky v potřebě bydlení a nemusim formu měnit. Nevidim až tak podstatné to, že např. v panelovém domě o 50ti bytech, když se o něčem rozhoduje, mám jako družstevnik i rovnocenný hlas jako ostatní nebo jako vlastník bytu spoluvlastnický podíl a rozhodovací hlas ve výši 2% z celku. Rozhodujíci platby souvisejicí s přislušným bytem za teplo, studenou a teplou vodu, elektriku, plyn, apod. nebo podíl na opravách celého domu se v zásadě v ničem nezmění. Nebrání družstva tak trochu převodům bytů do vlastnictví? Jak jsem řekl, rozhodnout pro převod se musel pouze samotný člen družstva. Dle mého názoru družstva pak realizuji převody dle svých možnosti. Znám ovšem několik konkrétních případů, v kterých člen chtěl převodem bytu do vlastnictví získat neuvěřitelné výhody na úkor ostatnich členů družstva. Např. že při opravě domu, třeba střechy, do které zatéká, a je nutná ihned oprava, bude dodavatel praci jemu osobně platit jim stanovené částky za to, že se v rámci prací pohybuje nad jeho plochou bytu pozemkem, který mu spoluvlastnickým podilem přísluší. Nebo, že při podpisu smlouvy O převodu bytu bude v ni zahrnuto, že družstvo garantuje, že když by se sesunul náhodou protější svah (družstvo neni tohoto pozemku ani vlastníkem), že mu ostatní členi uhradí škodu apod. V takovýchto specifických případech musi družstvo hájit zájmy svých členů a ani se nedivím, že se ve smlouvách takovéformulace brání potvrdit. O převodech bytů by se dalo hovořit dlouze a myslím, že před družstvy ale stojí důležitější úkoly. o jaké jde? Předevšim jde o cílevědomou a efekjivni péči o stávajicí bytový fond a jeho opravy, údržbu, rekonstrukci apod. Jde vesměs o finančně náročné akce a je nutné hledat a vyčerpat veškeré možnosti ziskánijinančních prostředků jak státních dotaci, tak výhodných úvěrů, nebo fondů družstev v rámci družstevní solidarity. Tam, kde se větši opravy musí provést, musí být pro členy realizovány a financovány za nejvýhodnějších možných podmínek S jejich spoluúčastí. V tomto směru musím konstatovat, že SBD MÍR Teplice má jasnou představu a výborné výsledky. Dalším velkým problémem vidim otázku neplatičů nájemného. Jedná se o celospolečenský problém. Stav a výsledky při vymáhání dlužných částek jsou nedostatečné, ale bohužel odpovídají možnostem družstev při využití platné legislativy a to i po zapojení příslušných soudů k mnoha případům. Ze současné aktualizace stavu pohledávek na družstvech v ČR dopadl severočeský region nejhůře se 140 mil. Kč dlužného nájemného u družstevních bytů a už i úhrad u nových vlastníků bytů. K tomu je evidováno např soudních žalob. Naším rozhovorem nemůžeme vyčerpat všechny oblasti družstevního bydlení. Co považujete říci závěrem? Opravdu bychom mohli hovořit o další spoustě činnosti, která družstva realizovala a nebo nyní zabezpečují např. zajišťování energetických programů k úspoře tepla a vybavení bytů měřicí a regulační technikou, pořízení nových bytů nástavbami atd. Bytové družstevnictvi prokázalo za poslednich deset let oprávněnost existence, tak jako lomu je v řadě jiných zemí. Zabezpečováni vlastních potřeb bydlení na neziskovém principu, rovnost hlasu při rozhodování a možnost dostatečné kontroly činnosti, sp lňuje při správě bytů v mnohabytových domech zřejmě nejlépe ze všech obchodních společnosti právě bytové družstvo. Do popředí, k posi/eni vědomí členů a postavení družstev, vystupuje nyní potřeba upravit družstevnictvi v samostatném zákoně o družstevnictví, případně pak ve specifických zákonech tj. i o bytovém družstvu. Takové řešení by odpovídalo jednak systému právní úpravy družstev ve značné části zemí EU a tradicím právní úpravy družstev na územi dnešní ČR již v průběhu r a může me následljě po jejich schváleni ve vašem Zpravodaji pokračovat v předáni informaci vašim družstevníkům. 22/2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

10 Zvýšení cen od Vážení družstevníci, první leden přináší již tradičně zvýšení cen za některé služby, se kterými Vás chci nyní seznámit, protože se dotýkají bydlení a výše nájmu v našich družstevních bytech. Severočeské teplárny, a.s., divize Teplice stanovily cenu tepla od na částku 343,31 Kč/GJ. V přehledu uvádíme vývoj ceny za teplo od r. 1991: Přehled růstu ceny tepelné energie na vytápění družstevních objektů datum cena pro domácnost zvýšení ceny skutečná cena tepla od Kč/GJ měřený na % dodavatele SČT divize vstupu do objektu Teplice , ,- 321,81 % ,- 42,70% ,- 9,45% ,- 10,07% ,- 6,54 (Yo ,- 10,43 % 296, ,- 38,89% 313, ,80 (350) 25,52% 313, ,17 1,71 % 319, ,35 2,88% 328, ,59 1,29% 332, ,31 3,22% 343,31 Celkový růst ceny od r do r ,81% Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. stanovily s platuostí od cenu za dodávku vody (vodné) a za vypouštění odpadních vod (stočné) ve výši celkem 31,47 Kč/mJ. V přehledu uvádíme vývoj ceny za vodné a stočné (pro domácnosti) od r.1990: Pfehled růstu ceny studené vody (vodné + stocné) dodavané do družstevních objektů datum l.l l.l l.l cena pro domácnost Kč/mj měřený na vstupu do objektu 0,80 3,30 8,60 9,00 1I,Q3 13,90 15,33 17,75 20, ,62 31,47 zvýšení ceny % 312,50% 160,61 % 4,65% 22,56% 26,02% 10,29% 15,79% 16,56% 18,28% 19,28% 9,96% Celkový růst ceny od r do r ,75% zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 22/2000

11 Uvedené vyšší ceny za teplo a studenou vodu se promítnou i do ceny za teplou užitkovou vodu. Spotřeba tepla na přípravu lm' teplé vody je v průměru 0,3-0,4 GJ/m'. Cena za teplou vodu od vyšší o: IOJ tepla o 14,96 Kč 1 m' studená voda o 2.85 Kč I m' teplá voda cca o 8.09 Kč (0.35x343,31~120, 16; 0. 35x328,35 ~ ; rozdíl~5,24kč pouze za ohřev studené vody) Družstvo provede úpravu zálohových položek za teplo, teplou vodu a studenou vodu až od V návaznosti na skutečnou spotřebu vody a tepla za rok 1999 a vyúčtování záloh vybíraných v nájemném. Elektřína Od se zvýšila i cena elektřiny pro domácnosti. a to v průměru o 15% Domácnosti s odběrem elektrické energie v n ejrozš ířenějš í kategorii B platí o 16,5% více. Domácnostem se také zvyšují měsíční paušály. Zemní plyn Od se zvýšila cena plynu o 15%. Zemní plyn spotřeba v pásmu nad-do (m'/rok) ododol80 nad 180 do 900 nad 900 do 6000 nad 6000 Maximální cena dvousložková mčsíční plat (Kč) Kč/m ' 8,09 6,43 5,22 5,17 Poštovní služby Poplatky za poštovní služby. které poskytuje Česká pošta. stanoví ministerstvo financí jako maximální ceny. Od se zvýšily ceny u některých základních služeb. Např. psaní do 20g ze 4.60 Kč na 5,40 Kč. (17,40%) Telefonní poplatky místní ho vor-špička ( b) mimo špičku. víkend meziměstské hovory mimo špičku, víkend měsíční měsíčni paušál samostatné stanice paušál-podvojná linka 2,60Kč / 120s 2,60Kč / 290s 2,60 Kč / 40s 2,60Kč 95s 175,00Kč / měs 100,00 Kč / měs Poplatek na správu družstva Trvalé zvyšování cen ostatních dodavatelů za služby a materiál se n epříz nivě projevuje i v režijních nákladech našeho družsta. Proto se změní i poplatek na správu (poslední úprava byla provedena ). V přehledu uvádíme vývoj poplatku na správu družstva od roku 1990: datum poplatek zv)'šedí Kč/měs.b~1 % , , , , , , , , Celkový růst ceny od r.i990 do r.2000 o 361% Z důvodů zvyšování cen ostatních dodavatelů za služby a materiál, který správa družstva potřebuje a využívá při své činnosti (teplo, voda, elektřina, poštovní služby, telefonní poplatky. bankovní poplatky,... kancelářské potřeby. pohonné hmoty...). družstvo uvažuje o úpravě poplatku na správu s platností od a toz 83,- Kč na 89,- Kč/mě s. byt, což představuje zvýšení pouze o 6.- Kč tj. o 7.23% za poslední 3 roky (od ). Ing. Iveta Mandzáková 22/2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

12 JAKÝ BYL ROK V loňském roce naše družstvo převzalo od města Teplice posledních 59 bytů v objektu U divadla čp Z celkem 2157 bytů převzatých postupně od roku 1995 pouze 153 bydlících nebylo přijato za členy družstva (většinou se jedná o lidi dlužící nájemné je š tě městu Teplice a nebo to jsou lidé, O které naše družstvo nestojí a nechce je přijmout za členy družstva, protože nedodržují v našich objektech domovní řád nebo nepra v idelně platí nájemné). Naše družstvo má nyní 8010 bytů. U všech převzatých objektů byly provedeny nejnutněj š í o~ravy (zanedbaná údržba a opravy předchozím majitelem), opravy střech (odstraněno zatékání do bytů), výměna stoupaček vody (odstranění ncdostatečně teplé vody a obnovení cirkulace vody), vyregulování otopných soustav celých bytových objektů a montáž termoregulačních ventilů na radiátory a instalování poměrového měření sp otřeby tepla jednotlivých bytů (odstraněna nespravedlivost při placení za teplo). Podařilo se dokončit rozsáhlé opravy objektů (většinou odstraněni vad panelové výstavby spojené se zateplením objektů) s použitím finančních dotací získaných od státu v roce Jednalo se o 207 bytů Sochorova , 62 bytů Zrenjaninská 345-7, 48 bytů Májová , 56 bytů Duchcovská , 56 bytů Duchcovská , 56 bytů Duchcovská , 36 bytů Svojsíkova , 36 bytů Svojsíkova , 48 bytů Přítkovská , 88 bytů Edisonova Před dokončením je 48 bytů Libušina Dále byly zahájeny opravy objektů, na které se podařilo získat finanční dotace od státu v roce Jedná se o 24 bytů Libušina , 24 bytů Libušina , 24 bytů Libušina , 153 bytů Alejní , , Připraveny k zahájení v letošním roce jsou opravy objektů 63 bytů Zrenjaninská 351-3, 54 bytů Karla Čapka , 103 bytů Alejní 2757, 77 bytů Maršovská 1457,77 bytů Maršovská Nepodařilo se v roce 1999 získat finančni dotace od státu na opravy objektů II bytů Horova 2767, 30 bytů Opavská Zde se družstvo pokusí získat opakovaně dotace v letošním roce, aby i u těchto objektů mohlo být započato s opravami v závěru roku a dokončení v roce 200 I. V průběhu celého roku 1999 byly zajištěny členům družstva bez vážnějších nedostatků dodávky tepla, teplé vody, studené vody, elektrické energie do s polečných prostor objektů, na provoz prádelen a mandlů a zejména chod výtahů. V dobré kvalitě byl příjem televizních programů od společností TESmedia a lntercable Bohemia (DAKR). Družstvo zajistilo veškeré potřebné větší opravy objektů - dle plánu, ale též všechny menší opravy, které se v průběhu roku nečekaně vyskytly. Také opravy po požárech, havariích, větších větrech a opravy vyvolané působením vandalů byly zv ládnuty. Po celý rok byla zaji ště na havarijní služba 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Bohužel rozdílná byla úroveň čistoty v jednotlivých objektech zajišťovaná samotnými členy družstva. Čistota a opravy chodníků, čistota a údržba ploch zeleně kolem objektů a též odvoz odpadu od družstevních objektů, kde tyto činnosti zajišťovaly Technické služby Teplice, nebyly vždy na dobré úrovni. Celkově si troufám otevřeně říct, že v objcktech našeho družstva se bydlelo členům dobře, bez vážnějších nedostatků a pokud se vyskytly drobné nedostatky, byly zaměstnanci družstva ve spolupráci s delegáty samospráv, připadně s domovníky neprodleně odstraňovány. Určitým problémem byl v loňském roce nárůst dlužného nájemného až na cca 7 mil. Kč. Představen stvo družstva zaujalo k dlužníkům rozhodný a nekompromisní postoj - rozhodlo o udělení výstrah členům družstva a kde ani toto nepomohlo, rozhodlo o vyloučení několika desítek členů z družstva - těmto lidem zaniklo členství v družstvu a současně došlo k zániku nájemního práva k bytu (není třeba zdlouhavého soudního jednání). Několik bývalých členů družstva bylo již vystěhováno. Důsledně byly účtovány a vymáhány poplatky za prodlení (penále) a dlužníky bylo placeno. Toto penále činilo mimochodem významný zdroj příjmu družstva. Tato opatření vedla ke snížení dluhů k hranici cca 6 mil. Kč a tento trend pokračuje i počátkem roku Vzhledem k majetku družstva a objemu finančních prostředků, kterými družstvo disponuje, tyto dluhy neohrožují hospodaření družstva a naopak pokud se je podaří dále důsle dně vymáhat včetně penále, může to paradoxně velice kladně ovlivňovat hospodaření družstva směrem k dosaženi vyššího zisku. Hospodaření družstva v průběhu celého roku 1999 bylo zcela stabilní, bez výkyvů, s trvalým nárůstem zisku. Družstvo plnilo všechny své závazky vůči dodavatelům materiálů, prací, s lužeb a energii, splácelo všechny své půjčky bankám (IPB, ČMHB), plnilo své povinností v rámci zdravotního a sociálního pojištění zaměs tnanců a funkcionářů družstva, splněny byly i povinnosti daňové a odvodové vůči státu (Finanční úřad Teplice). V současné době probíhá, tak jako každoročně, audit hospodaření SBD Mír Teplice za rok Předběžný výsledek hospodaření tzv. "nebytových středisek družstva" (čili ho spodaření správy a zaměstnanců družstva bez vlivu ho s podaření jednotlivých bytových objektů) činí před zdaněním hrubý zisk cca 5 mil. Kč Ing. Vladímír Procházka předseda družstva zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplíce 22/2000

13 Regulace otopných soustav V době, kdy lze očekávat výrazné zdražování energií, přichází stále častěji do úvahy hledání možností a způsobů,jak dosáhnout energetických úspor a ochránit tak spotřebitele od placení stále se zvyšujících poplatků za teplo (k cena za I OJ - 343, Kč). Každý si samozřejmě přeje, aby v bytě panovala pohoda, což je ovšem do značné míry velmi subjektivni faktor. Nicméně každý loe nad úroveň 20 0 e zvýši spotřebu energie přibližně o 6%. Dobře provedeným zateplením a efektivně fungující regulací však lze proplýtvanou energii srazit až na 34%. Ne každý objckt je možné v dohledné době zateplit, proto naše dmžstvo provádí ve všech bytech montáž termoregulačních ventilů na radiátory + poměrové měření spotřeby tepla včetně regulace otopných soustav bytových objektů. U všech objektů převzatých od města Teplice v posledních 2 letech (Alejní 2754, 2757, , , , U Divadla 2992, Jankovcova , , Jiráskova 2320, Horova 2767, Raisova 2574, Potěminova ) byly nainstalovány velice kvalitní termoregulační ventily Švédské firmy TA Hydronics. Rozdělovače topných nákladů dodala firma Ronica a jsou od firmy Techem z NSR. Těmito rozdělovači jsou osazeny všechny byty SBD Mír, které jsou napojeny na centrální topnou soustavu. Poslední z etapy "Vyregulování otopných soustava osazení termoregulačních ventilů" byly objekty převzaté od města Teplicek a Jednaloseo 504 bytů, tedy o montáž 1671 ks termoregulačních ventilů. K jsou všechny byty ve vlastnictví našeho družstva termoregulačními ventily osazeny. Termoregulační ventily, které se montují na přívody teplé vody do otopného tělesa, dokáží zabezpečit zvolenou teplotu uvnitř vytápěné místnosti regulací průtoku vody tělesem. Pro názornost otiskujeme úplné znění návodu používání termostatických hlavic, na dosažcní tepelné pohody dle potřeb každého jednotlivého uživatele bytu. Andrea Kubíková vedoucí technického úseku Termostatická hlavice TRV 300 Termorett -používá se pro individualní regulaci teploty v místnosti -možnosti nastavení přibližných teplot místností -překročí-li teplota nastavenou hodnotu na hlavici, čidlo se roztahuje a uzavírá ventil, poklesne-li teplota pod nastavenou hodnotu, čidlo sa smršťuje a vratná pružina otevírá ventil -* je protimrazová poloha otevírající ventil při cca 6 C a brání tímto zamrznutí soustavy Příklady funkce termostatické hlavice: 1. Venkovní teplota 10 C Hlavici nastavíme mezi 3. a 4. dílek, dosažená teplota by měla být cca 20 C. Předpokládejme, že teplota v mísnosti je nižší, než vámi nastavená. Hlavice nepůsobí, ventil je trvale otevřen. Radiátor se začíná od shora směrem dolů ohřívat. S ohřívajícím se radiátorem stoupá i teplota v mísnosti, která ohřívá čidlo hlavice a ta plynule přivírá ventil. Do radiátoru proudí méně vody a hřcje v horní třetině, pokud teplota v mísnosti dosáhnc nastavení hlav:ice, uzavře přívod vody a radiátor chladne. Když teplota v mísnosti vlivem tepelných ztrát klesne, hlavice ventil otevře a radiátor se opět začne ohřívat. 2. Venkovní teplota _Boe Hlavice i ventil se chovají stejně jako pod bodem I., s tím rozdílem, že pro pokrytí větších tepelných nároků trvá déle než hlavice začne zavírat ventil, takže se prohřívá celý radiátor. 3. Tepelné ztráty Výkon tělesa byl projektován na pokrytí tepelných nároků tak, aby v mísnosti bylo dosaženo teploty 20 0 e či 21 C. Rovněž -- " oe teplota dodávané otopné vody je řízena v závislosti na venkovní teplotě. V praxi to znamená, že za daných okolností není možné místnost vytopit na 26 C. Vždy je třeba si uvědomit, že určujícím faktorem je teplota v místnosti. Je-li např. 22 C a nastavení hlavice na č.3 a nižší, bude ventil uzavřen. Přínos: - stoupne-ii teplota místnosti vlivem venkovního oteplení či vaření, hlavice přivře ventil a nedochází k přetápění, tudíž k úsporám - úspora spotřeby tepla dle hlavního měřiče tepla cca 25% - rovnoměrné rozdělení zatékání topné vody do všech radiátoru - návratnost investice cca 2roky při dnešních cenách tepla Nastavování teploty TRV lze průběžně nastavovat, ale jakmile najdete ideální teplotu pro jednotlivou mísnost, není třeba podnikat nic dalšího. Další regulaci j iž sám obstará TRY. Při nastavení na stupeň III je teplota automaticky udržována okolo20'c. 22/2000 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

14 Vnitřní Často se setkáváme s negativním stanoviskem na provádění vnějšího zateplejú. Toto negativní stanovisko pramejú z vysokých investičních nákladů na vlastní realizaci. Proto se na nás obracejí nájemníci s otázkou zda provádět zateplení vnější nebo vnitřní. Pokusíme se Vám proto objasnit základjú rozdíly mezi těmito zatepleními. Při vnitřním zateplení se v zimrum období posouvají nízké tcploty k vnitřnímu líci konstrukce, původní konstrukce se výrazněji podchlazuje. V letním období dochází obdobně k přehřívání konstrukce. Extrémní teploty pod vnitřním zateplením se velmi snadno přenášejí na vnitřní povrch konstrukce, vznikají tzv. tepelné mosty. Snížení vnitřních povrchových teplot pod teplotu rosného bodu v zimním období způsobí povrchovou kondenzaci vodní páry a následně vznik a bujení plísní. V praxi je tato porucha u vnitřního zateplení běžná. Pň vnějším zateplení je situace opačná - tepelná izolace chrání původní konstrukci před teplotními výkyvy vnějšího prostředí, teplota původní konstrukce se stabilizuje. Vnitřní povrchové teploty jsou v místech navazujících vnitřních stěn, příček a stropů příznivější. U vnějšího zateplení je vznik tepelných mostů téměř vyloučen. Dýchání konstrukce U vnitřniho zateplení jeho parozábrana u vnitřniho povrchu skutečně omezí "dýchání" materiálů, konstrukce pak netlumi krátkodobé výkyvy vlhkosti. Při vnějším zateplení všakvnitřni nasákavévrstvy konstrukce nadále reagují na proměny vlhkosti vnitřního vzduchu - konstrukce dýchá......"., nebo vnelsl zateplení? Sanace vad a poruch Vnitřní zateplení stávající vady a poruchy obvodových plášťů neodstraňuje, naopakje vlivem zvýšených teplot prohlubuje. Vnější tepelné izolace obvodových plášťů naopak snižují jejich mechanické namáhání, chrání je před působením agresivního prostředí, odstraňuji základní přič inu trhlin a zatékání do spár a v neposlední řadě pomáhají zlepšit vnější vzhled budovy. Finanční náklady Okamžité investiční náklady jsou u vnitřního zateplení oproti vnějšímu nižší pouze tehdy, pokud se neuvažuje nutnost izolace přilehlých vnitřních konstrukcí, ani vyvolané stavební úpravy a omezení provozu uvnitř objektu. Pokud se počítá skutečně celý rozsah nákladů, pakjsou vnitřní tepelné izolace téměř stejně drahé a v některých případech i dražší, než zateplení vnější. Vnitřní zateplení opravdu není žádný zázračný lék na snížení energetické náročnosti objektů v našich klimatických podmínkách. Je to jedna z technologií zateplování, která má spíše více nedostatků oproti ostatním technologiím. Při její aplikaci je proto nutné postupovat velmi obezřetně, se značnou dávkou odborných znalostí. Rozhodně to není technologie pro provádění zateplování svépomocí. Vnitřní tepelné izolace typu "polystyrenových obkladů a stropnici! jsou pouze estetickou záležitostí. Andrea Kubíková vedoucí technického úseku (kráceno z časopisu Tepelná ochrana budov) Jak se změnila členská základna našeho družstva v roce 1999 Nejvíce navštěvovaným místem ve dnech určených pro styk s veřejností - družstevníky je oddělení "Členská evidence". Toto oddělení vyřizuje veškeré členské záležitosti - mimo technické a finanční - spolu s bytovou komisí a představenstvem projednalo mimo běžnou agendu v roce 1999 celkem: 434 převodů členských práva povinnosti k bytům podle čl. 6,17 a 18 Stanov SBD Mír, 127 pronájmů bytu nebo jeho části podle čl. 54, 176 přihlášek nových členů převážně z bytů převzatých od města Teplice, 31 výměn bytů podle čl. 55. Dále toto oddělení spolu s bytovou komisí a představen s tvem projednalo a navrhlo udělení 69 výstrah členům družstva před vyloučením z družstva podle čl. 23 pro porušování čl. 13 Stanov SBD Mír (neplacení nájmu a služeb spojených s bydlením) a připravilo podklady pro vyloučení 34 členů z družstva pro porušování stanov (zejména pro neplacení nájmu). Emil Markuci člen představenstva a předseda bytové komise UpozorněnÍ Vzhledem k tomu, že od došlo ke změnám cen elektrické energie, tepla, teplé a studené vody, upozorňujeme delegáty samospráv, správce prádelen a mandlů v objektech a uživatele těchto prádelen na změny ve vybírání poplatků za jejich používání: poplatek za použití prádelny zůstává stejný 3,- Kč poplatek za použití mandlu zůstává stejný 2,- Kč poplatek za spotřebu el energie za I kwh 5,50 Kč poplatek za spotřebu studené vody za lm' 31,50 Kč poplatek za spotřebu teplé vody za 1m 3 (cena teplé vody je pouze orientační - nedá se v současné době přesně stanovit a u každého objektu vychází cena jiná) 190,- Kč Ivana Krejčová asistentka předsedy ný redaktor Vladimír CidJína, tel. : v Sláma, tel.: SBD Mír, Komens kého 594, Krupka I úprava: Martin Severa, tel. : r"> ' ".~-"" ' ii""". 17, 415 O I Tepl iee, tel. : 0417 I 279 II zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 22/2000

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE -STAVEBNIH BYTVEH DRUZSTVA MIR TEPLICE TEPLICE 27. číslo - duben 2001 Jaký by/rok 2000 Vzhledem Ve zpravodaji našeho družstva č_ 22/2000 jsem velice stručně v článku" Jaký byl rok 1999 - dost dobrý" zhodnotil

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU:

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU: TEPLICE ti ~~:: 16. číslo listopad 1998 Máte porouehaný televizor? V televizních opravnách jste nepochodili? Poradíme Vám: Opravu svěřte odborník ům! V TeplicÍch je servis, který pracuje pod ználu.ýiu.

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník IX 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Geokešing v Senoradech

Z RCA DLO Z RCA DLO. Geokešing v Senoradech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více