Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas."

Transkript

1 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI ,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů Jihomoravského kraje a Vysočiny. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií Dům číslo 15 ANKETNÍ OTÁZKA Z WEBOVÝCH STRÁNEK Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Slavíte svátek zamilovaných? Je Vám bližší: 1. květen (77% hlasů) Sv. Valentýn (23% hlasů) Počet hlasů: 144 V krabici vzpomínek na moje mládí je také vzpomínka na starý dům. Když kráčím kolem, často mě svádí na chvilku přivonět k barevným dětským snům. Ten dům je jiný, podobný není již na starobylém náměstí. Tichý a tajemný, na bedrech velký kříž, jakoby svědkem byl strachu a bolesti. Dodnes na oknech silné mříže jsou a u zdi křeslo z kamene. Kdo jej postavil, komu byl domovem, úkrytem, oporou? Na to si těžko již někdo vzpomene. Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. Z této vzpomínky jsem setřel prach mnohokrát. Přesto své barvy nemění. Náměstí stále je královstvím, kašna hrad, kamenné křeslo trůn, dům číslo patnáct vězení. Foto: Jan Doskočil Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Počátky My obyčejní a neobyčejní lidé Společenský ples 2009 Chudáci doktoři Zapomenutí svědkové - Smírčí kameny CZECH POINT Kino Počátky Kultura a inzerce SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA V lednu jsem měl možnost znovu se přesvědčit o tom, jak pestrým a zajímavým místem je naše Vysočina. Pro život jeho obyvatel i pro návštěvníky z celé naší země i z ciziny. Náš kraj i jeho jednotlivé lokality se představily na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a myslím, že se nám podařilo ukázat Vysočinu jako pestrou směsici možností především pro poznávací, aktivní nebo rodinnou dovolenou. Máme také zpracovanou dlouhodobou strategii rozvoje cestovního ruchu až do roku Příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism, slavící na veletrhu své první narozeniny, představila v Brně 14 materiálů s pestrou nabídkou pro návštěvníky Vysočiny. Kromě klasických cest za památkami a přírodními krásami předkládáme i speciální nabídky. (pokračování na další straně) 1

2 Letem nejen počáteckým světem JAK TO NAZVAT? Zřejmě zlodějina! Mám na mysli vyúčtování spotřebovaného plynu v našich domácnostech, které postupně dostáváme od E.ONu. Každý, s kým jsem měl možnost o této faktuře hovořit zatím jen bezmocně žasně nad výši doplatků. Dávno pryč je doba, kde se začalo propagovat ekologické vytápění domů a bytů. Dokonce byly slibovány odměny na pořízení tohoto systému vytápění. MěÚ Počátky sliboval příspěvek na jeho zavedení. Nevím, jak kdo, ale z naší rodiny ani z okruhu mých známých nikdo nedostal ani korunu. A tak nám nezbývá, než se se vším smířit? Nikdo se malospotřebitelů nezastane. Vnucuje se otázka, jak dlouho toto neustálé zdražování bude pokračovat A to jsem ještě nedostali vyúčtování elektřiny od stejné fi rmy. FRK SVÁTEK ZAMILOVANÝCH Když jsem si na internetových stránkách města Počátek všiml ankety s dotazem zda 1. Máj, či Sv. Valentýn, který den považujete za svátek zamilovaných, byl jsem z mého pohledu potěšen, že převažuje 1. Máj dávná to česká tradice. Anketa sice ještě neskončila, ale ten 1. Máj jasně vede. Už jsme si zažili různé deformace českých tradic (Děda Mráz, Santa Claus, MDŽ,...), ale vše se nakonec zase rozumně vrátilo zpět. Nemám nic proti Sv. Valentýnovi. U nás, v Počátkách se úspěšně ujal Valentýnský ples. Proč ale pořád vymýšlet něco nového, co v dějinách české země nikdy nemělo tradici. A konečně každý zamilovaný pár má kromě těchto ofi cialit svůj den, který považuje za ten nejsprávnější. FRK SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA (dokončení z titulní strany) Mezi nimi jsou kromě rozšiřujícího se počtu cyklotras či možností pro příznivce zimních sportů například i brožury Koňské stezky nebo Cesta piva. Zvědavý jsem na využití připravovaného materiálu Putování za fi lmem. V něm se objeví 22 lokalit spojených s natáčením nějakého filmu nebo spjatých se známým hercem či režisérem. V krajské expozici na veletrhu našlo jako spoluvystavovatelé své místo i dvacet měst a regionů z Vysočiny. A jejich prezentace byla opravdu důstojná. Množství lákavých propagačních materiálů i podrobnějších knih o jednotlivých místech nebo regionech mě nadchlo a opět ve mně posílilo patriota Vysočiny. Máme být na co pyšní a co nabídnout. Veletrh byl i příležitostí k mnohým setkáním. Ta se starosty našich měst mě zvláště potěšila. Na všech byla vidět upřímná snaha posunout Vysočinu dál. Začátkem února se starostové desítek měst a vesnic na Vysočině dočkali dobré zprávy. Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Na Vysočinu půjde z evropské pokladny více než půl miliardy korun. Svědčí to o dobré přípravě projektů. K této částce přidají kraj, města a obce další své miliony, ale bez základní evropské injekce by většina z těchto akcí nebyla realizovatelná. Mezi těmi schválenými jsou například rekonstrukce školských, kulturních a sportovních zařízení, úpravy prostranství ve městech a obcích, ale také přístrojové vybavení pro nemocnici nebo nové cyklostezky či dětská hřiště. Je mi jasné, že mnoho žadatelů bylo i zklamaných, protože na dotaci nedosáhli. Ale mají šanci podat svůj projekt v dalších letech až do roku 2013, kdy končí další plánovací období. Regionální operační program Jihovýchod přinese na Vysočinu a do Jihomoravského kraje z evropských fondů v letech 2007 až 2013 přibližně 19 miliard korun. Ovšem to podstatné pro hodnotný a spokojený život nás všech nepřipluje samo z Bruselu ani odjinud. Je to na nás poctivé práci každého obyvatele kraje od větších i menších měst až po nejmenší vesničku Vysočiny. V začínající celosvětové krizi to nebude jednoduché, jsou věci, které neovlivníme. Ale s tím, co ovlivnit můžeme, jsme připraveni se poprat. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (ÚNOR 2009) Kompletní výpisy usnesení Zastupitelstva a Rady města Počátky naleznete aktuálně na Rada města schvaluje: poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov, ve výši 3.000,- Kč na činnost v roce 2009 z rezervy rady města; organizace poskytuje služby i pro občany města Počátky poskytnutí příspěvku Středisku rané péče SPRP České Budějovice ve výši 5.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče v roce 2009 z rezervy rady města; středisko poskytuje péči 1 rodině žijící v Počátkách pověřit starostku města k podpisu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí s firmou I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., za cenu 4, ,40 Kč; rada rozhodla o zadání zakázky firmě, která bez výhrad splňuje stanovené podmínky a předložila nejvýhodnější nabídkovou cenu; do výzvy k účasti na zakázku malého rozsahu byly doručeny celkem 3 nabídky, žádná nebyla vyřazena a dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena jediným kritériem pro doporučení hodnotící komise ve složení Ing. Marie Hrnčířová, Petr Zadák a David Brýna, Dis. Rada města bere na vědomí: sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny v průběhu pololetních a jarních prázdnin; z průzkumu provedeného podle požadavku rodičů žáků školy o využití družiny bylo zjištěno, že zájem o tuto službu v době uvedených prázdnin není; školní jídelna zabezpečí běžný provoz informaci Všeobecné zdravotní pojišťovny, územní pracoviště Pelhřimov, ve věci poskytování zdravotní péče obyvatelům Počátecka; VZP sděluje, že současná situace je pouze přechodná, protože MUDr. Paušová přislíbila zprovoznit do listopadu roku 2009 prostory pro poskytování interní a diabetologické péče přímo v Počátkách a po přechodnou dobu zajistí dostupnou interní péči MUDr. Koudelka v Žirovnici; VZP proto v Počátkách o navyšování nové kapacity pro interní a diabetologickou odbornost neuvažuje 2

3 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OTOKARA BŘEZINY V POČÁTKÁCH Zatímco si ve čtvrtek 29. ledna 2009 odnášeli školáci po vyučování domů svá vysvědčení, jejich mladší kamarádi předškoláci přicházeli do školy k zápisu. Od 12 hod. do 18 hod. na ně čekaly paní učitelky ze základní školy ve vyzdobené třídě. A jak to vše probíhalo? Celý zápis provázela pohádka o Perníkové chaloupce. Když budoucí žáčci vstoupili do školy, dovedla je cestička plná nazdobených perníčků až k samotné perníkové chaloupce. Počáteční ostych jim pomáhala překonávat Hana Trkolová, ředitelka mateřské školy, a dětem dobře známé p. učitelky Jana Zvolánková a Radka Moravcová. Budoucí prvňáčci poznávali barvy, geometrické tvary, zazpívali či zarecitovali připravený mluvený projev, na obrázcích zvířátek, ovoce či zeleniny procvičili výslovnost, namalovali postavu Mařenky. A nakonec jako Jeníček v pohádce si mohli dojít uloupnout upečený perníček z perníkové chaloupky. Děti byly velmi šikovné a dobře připravené. Odměnou po takto vyčerpávající první životní zkoušce byl pamětní list, dárečky ze školní družiny a také od sponzorů (GE MONEY BANK, Projekt Školák Event marketing s.r.o. Pečky). Velký dík patří žákům 5. ročníků, kteří se v rámci vyučování podíleli na přípravě zápisu (malování a zdobení perníčků, stavbě perníkové chaloupky, ). A jak to vše dopadlo? Celkem bylo do 1. třídy v roce 2009/2010 zapsáno 49 dětí z Počátek, Kaliště, Panských Dubenek, Jihlávky, Klátovce, Horní Olešné, Janštejna, Stojčína, Polesí, Vesce a Žirovnice.V jednání je 8 žádostí o odklad povinné školní docházky. Zapsaným žákům gratulujeme a těšíme se na ně. Mgr. Marie Blechová, Mgr. Lenka Koukalová OBJEDNÁVKA KUŘIC A KOHOUTKŮ Základní organizace ČSCH v Počátkách upozorňuje občany Počátek a širokého okolí, že PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA KUŘICE A KOHOUTKY. Kuřice jsou vyšlechtěny na vysokou snůšku, což potvrzují výsledky minulých let. Kuřice jsou v barvě červené a černé ve stáří 9-11 týdnů. Cena za kuřici 75,- Kč za kohoutka 45,- Kč. Objednávky přijímá pan Václav Vyvadil, Nádražní ulice, Počátky. Objednávat můžete osobně nebo písemně (uveďte jméno, telefon, obec, počet kuřic, kohoutků a barvu - můžete hodit do schránky) a také telefonem na čísle do 9. května Čím dříve objednáte, tím lépe. Odběr objednaných kuřic a kohoutků bude v sobotu 16. května 2009 od 13:00 hod. do 15:00 hod. v Počátkách, Moravská ul. na náměstíčku u křížku, jako obvykle. Na spolupráci se těší chovatelé. ČSCH Počátky OZNÁMENÍ FILMOVÁ DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ Kino Počátky, 10,- Kč/dítě Příhody brouka Pytlíka Roboti Nezbedníci VZPOMÍNKA Dne 10. března 2009 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil tatínek a manžel pan Alois Hora. Vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami * * * * * Dne tomu bude 22 let, co nás opustil pan Jan Barthel a to bude již 10 let, co od nás odešla paní Miloslava Barthelová. Vzpomeňte s námi. Děkuje dcera Jana Lehejčková s manželem a vnuci Jan, Jiří a Jaroslav * * * * * Dne 2. března 2009 uběhne již 20 let od úmrtí mého manžela Ludvíka Dubského, bytem Počátky, ul. Nádražní č Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jaroslava s rodinou 3 Finanční úřad Pelhřimov oznamuje, že bude vybírat daňová přiznání a vždy od 9:00 do 16:00 hod. na MěÚ v Počátkách. PODĚKOVÁNÍ Ředitelství ZŠ Počátky tímto děkuje profesionálnímu sboru hasičů z Pelhřimova a místnímu Sboru dobrovolných hasičů (p. Janko st., Kysela, Kocmánek, Přeslička) za pomoc při odstraňování sněhu a ledových převisů z budovy školy. Ještě jednou děkujeme za to, že v případě potřeby na nás hasiči nezapomínají a že jejich včasným zásahem jsme předešli případným zraněním dětí a kolemjdoucích. Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel ZŠ Počátky Foto: Ludmila Marková

4 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Ze života, vyprávění, z dokumentů - pro osvětu, zapamatování i pro zasmání) Příběhy přeshraniční II. Těžko věříte slovům, že celkem nedávno, jako poslední v tomto místě Evropy žili pohané vyznávající přírodní božstva. Kdo postavil ve Vilniusu více jak stovku kostelů, když sousedé začátkem minulého století vyvraždili skoro celý národ a litevců zbylo jen 30 tisíc? Kdo postavil obrovský komplex hradu Trakai z pálených cihel, když celá země je na pískovém podloží a hlínu na cihlu nenajdete? Stojím před univerzitou, kolem krámky plné jantaru, ozdob z něho vyrobených a pozoruji mladé sebevědomé pokolení. Mám pocit, že k rusky znějícím příjmením jen doplnili skis a hotovo. Jenže pocity klamou. Příští rok přijmeme Euro slyším v centrální bance za přítomnosti zástupců ministerstva financí. Berete v úvahu dopad na obyvatele opáčíme. Zvládli jsme odtržení od SSSR, bude to těžké, ale zvládneme to také. Naštěstí EU jejich snahu zreálnilo. I tak jsou ti neobyčejně obyčejní lidé velmi odvážní. Ještě o nich jistě uslyšíme. Češi si váží více majetku, než života tvrdí zástupce pojišťoven. 60% pojištění se dotýká majetku, zbytek tvoří životní pojištění. V EU je to v průměru naopak. U některých zemí tradičně výrazně. No to si ověříme! Sousední Rakousko není daleko. Prohlížíme historické místnosti Parlamentu, kde se dnes volí už jenom prezident. Usedám do lavice s mosazným štítkem tehdy ještě obyčejného poslance T. Masaryka a zvedám ruku. Kolegové fotografují. Další kroky vedou do jedné z větších pojišťoven. Ano jsou na tom se životním pojištěním lépe. Závěrem jednání je malé pohoštění. Snažím se konver- zovat, pak si vyměníme vizitky. Neobyčejné, Vaše příjmení je Laudon? A generál Laudon? Usmál se- ano vy myslíte mého dědečka vím je u vás známý. Na rozloučenou jsme si potřásli rukama a cestou zpět si s kolegy zazpívali známou odrhovačku: Generál Laudon jede přes vesnici. Předsudky brání v rozletu, proto je třeba je odstraňovat. Při první návštěvě žáků z švýcarského Konolfingenu si někteří přivezli sebou sprey na vši a v batůžku těstoviny pro případ hladu. V Praze jsme je svezli metrem do jedné z nejhlubších stanic-hradčanské. Údiv z délky pojízdného schodiště byl umocněn, když zjistili, že vlakem metra projížděli pod řekou Vltavou. Cesta přes Malou Stranu musela nutně vést přes Karlův most. Uprostřed jsem je vyzval, aby se otočili a prohlédli si jak má vypadat pořádné sídlo prezidenta. Už jim bylo jasné, že nepřijeli do necivilizované země a trochu se zastyděli za svou nevědomost. Víte, my jsme o vás skoro nic nevěděli. Jen někteří jsme navštívili Vídeň a měli jsme představu, že jste jednou z ruských republik. Tak si prosím jednou pro vždy pamatujte, že Vídeň je nejméně o 300 km blíž k Moskvě než Praha a i když Turci Vídeň nedobili jsme navíc toho názoru, že Balkán i se svými typickými problémy končí někde pod Brnem. A výsledek? Myslím, že dnes bychom v partnerském švýcarském městečku už nikoho nepoučeného nenašli. (Příště příběhy školáků a učitelů) J. Třebický SPOLEČENSKÝ PLES 2009 V pátek se konal tradiční společenský ples a v sobotu pak dětský karneval. Výtěžek z obou těchto akcí bude poukázán na konto SRPDŠ při ZŠ Počátky a použit na nákup vybavení školy a částečné fi nancování různých školních akcí. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu obou akcí, obzvláště těm, kteří nemají se sdružením takříkajíc nic společného a byli ochotni obětovat volný páteční večer a sobotní odpoledne. Součástí plesu je i prodej tomboly, za kterou děkujeme následujícím sponzorům: KANA Pelhřimov, Trafika Věra Vichrová Počátky, Kadeřnictví paní Zemanová Počátky, GE Money Bank, a. s., Pneuservis Povolný Počátky, Koupelny JAVOS Počátky, ZD Popelín, Cukrárna p. Krátká a p. Hanzálková Počátky, PALSTAV Stojčín, ELZY Počátky, ALNITAK s. r. o. Humpolec, Truhlářství Valeš Počátky, Kamila Dvořáková Počátky, Kuchyňka p. Váňová Počátky, SOME Pelhřimov, Kosmetika M. Kybová Počátky, ŠIKOTVAR Josef Šimánek Vokov, Kadeřnictví Eva Přechová Počátky, Agrodružstvo Počátky, SETORA Počátky, LEKOS Lékárna Pod Javořicí Počátky, Malířství Vrábel a syn Počátky, paní Šimáčková Horní Vilímeč, pan Vojta Horní Dubenky, manželé Petrů Hříběcí, ZD Častrov, CZECH PEMAS Hříběcí, Miloslav Skokan Hříběcí, NEZA Pelhřimov, APP Horní Cerekev, Bapon-Štepon Počátky, Pavel Kukla Počátky, paní Marie Ondřejková Horní Vilímeč, Kadeřnictví V. Bouzková Počátky, ALLIANZ pojišťovna a. s., manželé Mejsnarovi Horní Olešná, Karel Slavíček Počátky, paní Milada Ondřejková Horní Vilímeč, Stavebniny PEVNÝ Žirovnice, Manikúra J. Kolářová Žirovnice, ŠÉM Praha, Drogerie Hernovi Počátky, Uzenářství Mareček Počátky, Optika Žabková Jindřichův Hradec, paní Veselá Počátky, Pavel Žák Počátky, Jana Nováčková výtvarnice Počátky, Klenoty Brož Počátky, Lékárna U svaté Kateřiny Počátky, Josef Preisinger Počátky, Jiří Stejskal OPAVIA Pelhřimov, Ford FOPO Počátky, paní Ederová Žirovnice, Cukrárna Šárka Počátky, Elektro Bouzek Počátky, Agrostroj a. s. Pelhřimov, Leona Tesařová Počátky. Zvláštní poděkování patří paní Jiřině Šafránkové za pomoc při organizaci plesu, paní Evě Kadlecové za výzdobu sálu, paní Lídě Neuberové, paní Iloně Sejrkové a paní Martině Voharčíkové za nacvičení předtančení a paní Martině Šindelářové za vedení účetnictví. Za SRPDŠ při ZŠ Počátky Pavla Jelínková 1. MÁJ VALENTÝNSKÝ PLES 2009 Rok se sešel s rokem a opět bude máj. Místní organizace ČSSD Počátky vás zve na oslavu 1. máje do místní Sokolovny. Sejdeme se 1.5. v 10 hod. Občerstvení zajištěno. Hrát k tanci a poslechu bude Počátecká dechovka. MO ČSSD Počátky 4 Kulturní zařízení města Počátky děkuje následujícím firmám za darované ceny ke slosování vstupenek: Cukrárna Šárka; Elektra A až Z U Janků Počátky; Hostinec U Karásků ; Nápojová prodejna SPECIÁL Počátky; Pivovar BERNARD; Resort Svatá Kateřina

5 ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE OTOKARA BŘEZINY POČÁTKY Školská rada je zřízena zřizovatelem školy Městem Počátky podle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet na správě školy. Do Školské rady byli zvoleni: za zákonné zástupce nezletilých žáků: paní Vlasta Bouzková paní Lenka Novotná za pedagogické pracovníky školy: paní Mgr. Dana Kuklová pan Mgr. Roman Šohaj za zřizovatele školy: pan MUDr. Pavel Heřmánek paní Vladimíra Doležalová Na svém zasedání dne Školská rada zvolila (dle ust. 167 zákona č. 561/2004 Sb.) Předsedkyni Mgr. Danu Kuklovou Místopředsedkyni Lenku Novotnou Zapisovatelku Vladimíru Doležalovou Na základě školského zákona je možné podat ze strany zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků i dalších osob podnět, stížnost či petici členům školské rady, kteří se v rámci své působnosti budou podáním zabývat. MěÚ Počátky KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HORNÍ ULICE 87, POČÁTKY, Příjme zaměstnance do pracovního poměru na pozici účetní/referent (referentka) turistického informačního centra Požadujeme: středoškolské vzdělání ekonomického směru; dobrá znalost podvojného účetnictví; znalost 1 světového jazyka (AJ nebo NJ); znalost práce s PC a programy MS Word, Excel, Outlook; řidičský průkaz skupiny B; spolehlivost, samostatnost a fl exibilitu, schopnost jednání s lidmi; způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Výhodou: praxe ve vedení účetnictví příspěvkových organizací; alespoň základní znalost druhého světového jazyka (AJ nebo NJ); zkušenosti v cestovním ruchu a zkušenosti s administrativou; iniciativní, aktivní a koncepční přístup, organizační a komunikační schopnosti Nabízíme: prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; kulturní vyžití Pracovní poměr a platové podmínky: plný úvazek - 7. platová třída; smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou; nástup květen/červen 2009; platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - ve znění pozdějších změn a doplňků Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy); telefonní spojení, případně i (pokud uchazeč má); datum a podpis uchazeče K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha: životopis s výčtem údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, úrovni znalosti práce s PC; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce Přihlášky a bližší informace: kompletní inzerát s nabídkou pracovní pozice naleznete na bližší informace v případě potřeby podá Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátky na tel a u: přihlášky v písemné podobě zasílejte nebo odevzdejte osobně nejpozději do :30 hod. na Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky, Znáte své město? Na snímku z minulého zpravodaje jsme zachytili štítek nad vstupní bránou na počátecký hřbitov. Kde jsme pořídili následující snímek z přírody? SOKOLOVNA - AKCE BŘEZEN 2009 P.a. zkratka: Prodejní akce P. a. f. Bellitex Seconhand Ples Počátecký divadelní spolek P.a. f. Triatex Seconhand P.a. f. Bellitex Seconhand Módní přehlídka MtŠ Počátky Odpoledne s Božejáky - koncert P.a. f. Novák textil, obuv Koncert ZUŠ Počátky P.a. f. Robin spotřební zboží P.a. f. Trojan - obuv 5

6 CHUDÁCI DOKTOŘI Stále se píše a ještě více mluví o problémech mezi mnou a lékaři ve zdravotním středisku v Agrostroji. Z toho, co čtu a slyším od lidí, vypadám jako bych chtěl zničit veškerou zdravotní péči ve městě. Ale opak je pravdou! Před lety město uzavřelo nemocnici a nezajímalo se, co bude s pacienty. Do dnešního dne, po všech těch auditech a vyšetřováních, není jasné, kdo je za to odpovědný. Což by možná zajímalo i daňové poplatníky. A právě v té době, kdy zaměstnanci nemocnice žádali mnohamiliónové odstupné, jsem se rozhodl, že lékaře z této zkrachovalé nemocnice nenechám na pospas. Ale to se mi, jak vidím, stalo osudným. Má několikamiliónová okamžitá investice sice zachránila v té chvíli zdravotnictví v Počátkách, ale zároveň odstartovala nekonečné trápení a dohady s pány doktory. V roce 2003 jsem nastavil nájem pro lékaře na 250 Kč za 1 m 2 na jeden rok. Ordinace MUDr. Heřmánka, který jak píše žije ve stresu, v ne optimální, ale vyhovující ordinaci už šestý rok, byla upravena podle jeho představy. Jeho nájemné bylo v té době ,-Kč ročně, cena za 17 m 2 garáže se pohybovala v Počátkách cca Kč / měsíc. To už každý musí uznat tu neúměru. Proto jsem navrhl v dalších letech postupné navýšení. V roce 2004 platili lékaři za ordinace 400 Kč za m 2 za jeden rok a za společné prostory 200 Kč za m 2 za jeden rok. Tím postupná dohoda o navyšování nájmu ze stran lékařů skončila. Nájemné se navýšilo až na 1000 Kč za m 2 za jeden rok. Po jejich neustálém bojkotování návrhů smluv mi došla trpělivost. I já potřebuji klid a ne každodenní stresy citace MUDr. Heřmánka. Nájemné 400 Kč za m 2 platí vlastně až do dnešního dne. I když pan doktor je přesvědčen, že v Praze se platí 900 Kč za m 2, což je nesmysl. Zajisté víte, jak se pohybují nájmy např. prodejen v Počátkách. Dnes má pan doktor díky tomuto placení dostatek finančních prostředků a může si postavit svojí ordinaci na tzv. letišti.zhruba v půli ledna zde kroužila záchranná helikoptéra, která pro nepřízeň počasí potřebovala přistát. Ale na letišti je parkoviště aut a u hřbitova autobusů a kamiónů. Podle pana doktora může v budoucnu přistávat na střeše jeho nového střediska. Nad tímto by stálo se zamyslet, dříve než bude leteckou záchrannou služ- bu potřebovat nějaký zastupitel nebo jeho rodinný příslušník. A stejně jako pan doktor i paní doktorka z diabetické ordinace se snaží pošpinit moji osobu. Měla možnost reagovat na navýšení nájemného, ale za to jsem jí nestál. Její manžel mě odmítl ošetřovat a vyslechl jsem si pár slov, které ani nechci komentovat. Tímto vznikl osobní konflikt. Měla možnost 2 míst na ordinování v Počátkách, odešla a zanechala zde své pacienty. V současné době vedeme právní spor o doplácení ušlého zisku za pacienty, o které přišla. Jistě jste si všimli, že ze společných prostor zmizely elektrické radiátory. Důvodem bylo neplacení elektrické energie lékaři. Poslední tři roky platím za doktory veškerou spotřebu vody, ročně několik tisíc Kč. Dále jsem každou zimu prohrnoval zdarma parkoviště a přilehlé prostory. A co po mě ještě chcete? Město Počátky mělo snahu o urovnání těchto vztahů. Ale jejich návrh, že si zdravotní středisko ode mě pronajme, mi připadal po zkušenostech s městskou nemocnicí nic neřešící. Páni doktoři si musí sáhnout do svědomí a uvědomit si, jestli nájemné je pro ně likvidační, jak prezentují nebo jestli jejich příjmy dokáží pokrýt toto - nebojím se napsat - směšné nájemné! Tento článek už určitě zhorší už tak dost napjaté vztahy, ale tyto pomluvy mé osoby mě donutily k této problematice se též vyjádřit. Třeba lékaři změní své názory a budeme žít vedle sebe bez zbytečných stresů a osočování. Pro Vaši představu uvádím ceny nájmů: Rok 2003 Chirurgie 1.354,-Kč/měsíc Rehabilitace 2.512,50 Kč/měsíc Interní a diabet.ordinace 1.954,-Kč/měsíc Rentgen 1.667,- Kč/měsíc Od roku 2004 až do současnosti Chirurgie 2.923,-Kč/měsíc Rehabilitace 4.540,-Kč/měsíc Interní a diabet.ordinace 3.113,-Kč/měsíc Rentgen 2.599,-Kč/měsíc Josef Přeslička REAKCE NA ČLÁNEK PANA PŘESLIČKY Po mém minulém příspěvku do Počáteckého zpravodaje jsem se zařekl, že již nebudu reagovat na další články. Protože však příspěvek pana Přesličky není zcela pravdivý, reagují i nyní a zároveň všem čtenářům slibuji, že to je moje poslední reakce ke zdravotnictví v Počátkách. Problémy se mají řešit dohodou zúčastněných stran a ne přes články v Počáteckém zpravodaji. Nevím, proč pan Přeslička píše o problémech s pány doktory, když stejné problémy má se všemi ostatními nájemci. Je pochopitelné, že při rekonstrukci staré budovy s nutností zachování nosných zdí nemohou být nové prostory optimální. To však není výtka vůči majiteli budovy, pouze konstatování faktů. Pan majitel při rekonstrukci udělal maximum dle našich požadavků. V roce 2003 byl opravdu nájem 250 Kč za m 2 a rok, ale nájemní smlouvu sepsal a výši nájmu si stanovil pan Přeslička. V této smlouvě je stanovena možnost ročního zvýšení nájemného o inflaci. Proč pan Přeslička stanovil tak nízkou cenu nájemného, nevíme. Po roce, bez předchozí dohody s námi, předložil pan Přeslička novou smlouvu s nájemným 400 Kč za m 2 a rok. Jednalo se o porušení platné smlouvy / nájemné bylo zvýšeno mnohem více než o inflaci/, ale přesto nikdo z nás, nájemců, 6 neprotestoval a novou smlouvu jsme podepsali. I v této smlouvě byla možnost ročního zvyšování nájemného o inflaci. Tuto možnost však pan Přeslička nikdy nevyužil. Pokud někdo pochybuje o výši nájemného v Praze, odkazuji např. na poslední číslo Zdravotnických novin, str. 35. Pokud si pan Přeslička myslí, že díky nízkému nájmu jsem ušetřil několik milionů na výstavbu nové ambulance, nebudu mu to vymlouvat. Co se týká heliportu na přistávání vrtulníku, tyto plochy se zřizují pouze u nemocnic, které poskytují neodkladnou péči a mají akutní lůžka. V Počátkách je již zcela zbytečný, nemají ho mimo Pelhřimova ani ostatní větší města v okrese. První spor nás nájemců s panem Přesličkou nastal poté, co nám předložil v roce 2007 k proplacení fakturu na spotřebovanou elektr. energii ve společných prostorách / tj. společná chodba a toalety/ na částku Kč pro každou z ambulancí. Po našich protestech pan Přeslička tuto částku snížil na Kč pro kažou ambulanci.protože však i tato částka několikanásobně převyšovala spotřebovanou elektr. energii dle elektroměru pro společné prostory, odmítli jsme tuto fakturu uhradit s tím, že uhradíme skutečně spotebovanou energii

7 dle odpočtového elektroměru. Ostatní faktury předložené pronajímatelem jsme všichni řádně platili. Všichni nájemci jsme si vědomi, že musíme hradit vynaložené náklady ve společných prostorách a vždy jsme ujišťovali, že jsme připraveni všekeré skutečné náklady včetně spotřebované vody uhradit, pan Přeslička nám je však nefakturoval. Po neuhrazení faktury následoval návrh pana Přesličky na zvýšení nájemného od na 700 Kč za m 2 a rok. Souhlasili jsme, zároveň jsme však žádali o úpravu výpovědní lhůty ze tříměsíční na šestiměsíční, abychom měli větší jistotu při provozování ambulancí.pan Přelička však neřešil zvýšení nájemného dodatkem platné smlouvy / tak, jak je v ní stanoveno /, ale vždy,celkem asi 3x, předložil celou smlouvu novou, která byla zásadně změněna proti smlouvě platné a to vždy v neprospěch nás, nájemců. Tyto nové a vždy horší a horší smlouvy jsme odmítli podepsat / nikoliv však z důvodu výše nájemného/ a chtěli jednat s panem Přesličkou. Je však těžké jednat s někým, kdo na vaši žádost k jednání nepřevezme doporučený dopis a tento se vrátí jako nedoručený. Abychom ukončili vzniklé neshody, uhradili jsme neuhrazené faktury a vyvolali jednání před Radou města se snahou vzájemné dohody. Zde jsme opět všichni nájemci deklarovali naši ochotu platit nájemné dle stanovení pronajímatele a to i zpětně od ledna 2008 / tak, jak jsme se již dříve ústně dohodli/ a i město ve snaze předejít dalším neshodám navrhovalo např. pronájem ambulancí městem či realitní kanceláří, která by spravovala veškeré náležitosti. A i my ostatní jsme v průběhu roku ve snaze zajistit fungování ambulancí navrhovali např. odkoupení budovy s ambulancemi za cenu stanovenou majitelem či předplacení stanoveného nájemného na několik let dopředu a tím mít oboustrannou jistotu dalšího fungování. Ani jeden z návrhů nebyl přijat. Závěrem tedy opět upozorňujeme, že důvodem současných neshod není výše nájemného. Nikdo z nás opravdu neřeší navýšení o několik tisíc měsíčně. Důvodem jsou navrhované nové smlouvy, kdy při odmítnutí jejich podepsání dostáváme výpovědi. V těchto smlouvách je např. možnost pronajímatele libovolně upravovat nejen cenu nájemného, ale i ostatních služeb a povinností nájemce na tyto úpravy přistoupit. A při nesouhlasu nájemce následuje třídenní výpověď. A to je právě to, co je pro nás likvidační. A i opakované upozorňování pronajímatele na možnost uzavření ambulancí /např. výměnou zámků či uzavřením vody/ nepřispívá k našemu klidu při práci. Pokud tedy budeme respektovat platné smlouvy, jejich úpravy budeme řešit po vzájemné dohodě, fakturovány budou skutečné a podložené náklady a pokud spolu budeme mít snahu komunikovat a společně řešit všechny problémy, nic nebrání dalšímu fungování jakýchkoliv zdravotnických ambulancí. Bude to hlavně ve prospěch pacientů, protože tyto prostory jako jediné bezbariérové v Počátkách jsou k tomu mimořádně vhodné. Za nájemce MUDr Pavel Heřmánek ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ SMÍRČÍ KAMENY Taky si chodíte krajinou a vnímáte ji jako celek? Polní cesta, v dáli lesík, napravo rybník a nalevo pole s kukuřicí. Jdete po cestičce, vnímáte vůni, zvuky a vánek. Hele kamen, vysekaný a s křížem, myšlenka: Asi nějaká historická hranice...a jdu dál a vnímám a prožívám a cítím dál. Tak takto bych prošla, krásnou krajinou, okolo zmiňovaného kamene, ještě nedávno. Pohled na tyto malé kamenné pomníčky jsem změnila po návštěvě Cyklu přednášek a naučných pořadů Cesty za poznáním na téma Zapomenutí svědkové. Kde jsem také poznala človíčka Pavla Koubka z Občanského sdružení Zelené srdce. Shlédla jsem mnoho diapozitivů smírčích kamenů, křížů, kapliček a kostelíků. Do té doby jsem kolem nich chodila, bez povšimnutí a pozastavení. Pan Koubek nám promítal záběry zarostlých památek, které nejsou skoro vidět a nové záběry, po změně, jež nastane, když se vysekají kopřivy, náletové keře a posbírají odpadky. Nový diapozitiv, který danou památku zachytil po jejím obrození, vždy dokázal potěšit a zahřát u srdíčka. A to si někdy musí jóó plivnout do dlaní aby postavili povalený kříž. Při opravě děravé střechy na zapomenuté kapličce se musí těchto lidiček spojit daleko víc. Smírčí kameny, kříže a kapličky, potkáme je hrdě se tyčící v krajině, nebo až po ramena zapadlé do hlíny, vyvrácené, či ležící na zemi, zasazené do zdi. Každý je jiný, liší se tvary, nápisy kterými jsou opatřeny, ale jedno mají společné skrývají v sobě něco tajemného a přitažlivého. Sdružení Zelené srdce je vyhledává a pan Koubek nám prozradil jak i jak jim pomoci aby prohlédli a mohli se znovu hrdě tyčit v krajině. Jsou však takové památky, které ač jsou nalezeny, zůstávají nadále napospas křovinám a v přírodní mimikře uschovány. Je to z prostého důvodu, který nám byl následně předveden na diapozitivu opravené kapličky se svatou soškou. Do roka byla vykradena a soška v nenávratnu pryč. Je smutné, že se to samé stává i se smírčími kameny, které často zdobívají snobské zahrádky. Těžko postižitelná sběratelská vášeň 7 v nestřežených prostorech vedla i k přemísťování křížů do zahraničí, i když jde o objekty registrované v soupisu kulturních památek. A nebo v jiném případě jsou zničeny při ústupu civilizaci stavění nových cest, silnic a dálnic. Odcházela jsem z přednášky trošku se zahanbeným pocitem, jaký jsem to ale analfabet a s otázkou: Proč jsem se o dané téma nezajímala dříve? Doma ještě týž večer, jsem navštívila internet. Do vyhledávače zadala výraz smírčí kámen a četla a četla a četla. A vy víte, co to vlastně ten kamenný kříž - smírčí kámen je? Smírčí kameny patří mezi drobné památky civilizačního působení. Kamenné kříže, u nás většinou nazývané smírčími kříži v krajině zaujímají zvláštní postavení. Jsou zhotoveny z jednoho kusu kamene a jejich ztvárnění vypovídá o rozdílné řemeslné dovednosti tvůrců. Někdy jsou kameny do tvaru kříže přizpůsobeny pouze několika údery sekáčkem, jindy prozrazují profesionální úroveň práce kameníka. Necelá polovina počtu křížů na našem území nese vysekaný obrazec kříže, nářadí nebo zbraně a v některých případech letopočet nebo text. Při určení významu a určení původu kamenných objektů si nejvíce zaslouží pozornost teorie možného vzniku smírčích křížů. Tiše upomínají na tragické události, které se mezi lidmi odehrály v dávných časech. Jejich smírčí význam je spojen s povědomím potřeby budování památníků zemřelým. Franz Wilhelm soustředil za svůj život ( ) popisy několika set kamenných křížů a křížových kamenů, zejména ze severozápadních Čech. A jako první v roce 1900 výrazně upozornil na vazbu mezi kamennými kříži a smírčími smlouvami, jež se koncem středověku uzavíraly mezi rodinami oběti a vrahem v zájmu dosažení smíru a určitého hmotného vyrovnání. Kříže inspirovaly k literární i výtvarné tvorbě. Především k nim vznikaly legendy a příběhy. Mnohé měly folklórní základ a tragické lidské osudy interpretovaly v nejrůznějších variacích.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Czech POINT základní seznámení

Czech POINT základní seznámení Czech POINT základní seznámení Adéla Knittlová Správní odbor - matrika 20.05.2009 Czech POINT Poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů KATASTR NEMOVITOSTÍ OBCHODNÍ REJSTŘÍK ŽIVNOSTENSKÝ

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Czech POINT Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola pro zrakově postižené 120 00 Praha 2, nám. Míru 19 tel. 222 515 134 www.skolazrak.cz info@skolazrak.cz Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby Příloha č. 07 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby ve smyslu ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Czech POINT. Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

Czech POINT. Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Czech POINT Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Výpis z katastru nemovitostí Výpis snímku z katastrální mapy Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. ze dne č. 13/12

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. ze dne č. 13/12 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina ze dne 2. 10. 2012 č. 13/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 (dále jen Památková dotace) Cílem Památkové dotace Městské části

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Opatření Programu rozvoje kraje 4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 10. 1. 2017 č. 02/17 1 Čl. 1 Úvodní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Zpracování projektových žádostí do OPŽP Zpracoval:

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č.52

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č.52 Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č.52 PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 10. 03. 2009 č. 06/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení a vymezení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER. Důležité informace k přeregistraci

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER. Důležité informace k přeregistraci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER Důležité informace k přeregistraci Vážené kolegyně - hasičky, vážení kolegové - hasiči! Začátkem letošního roku se Vám do rukou

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více