Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas."

Transkript

1 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI ,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů Jihomoravského kraje a Vysočiny. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií Dům číslo 15 ANKETNÍ OTÁZKA Z WEBOVÝCH STRÁNEK Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Slavíte svátek zamilovaných? Je Vám bližší: 1. květen (77% hlasů) Sv. Valentýn (23% hlasů) Počet hlasů: 144 V krabici vzpomínek na moje mládí je také vzpomínka na starý dům. Když kráčím kolem, často mě svádí na chvilku přivonět k barevným dětským snům. Ten dům je jiný, podobný není již na starobylém náměstí. Tichý a tajemný, na bedrech velký kříž, jakoby svědkem byl strachu a bolesti. Dodnes na oknech silné mříže jsou a u zdi křeslo z kamene. Kdo jej postavil, komu byl domovem, úkrytem, oporou? Na to si těžko již někdo vzpomene. Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. Z této vzpomínky jsem setřel prach mnohokrát. Přesto své barvy nemění. Náměstí stále je královstvím, kašna hrad, kamenné křeslo trůn, dům číslo patnáct vězení. Foto: Jan Doskočil Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Počátky My obyčejní a neobyčejní lidé Společenský ples 2009 Chudáci doktoři Zapomenutí svědkové - Smírčí kameny CZECH POINT Kino Počátky Kultura a inzerce SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA V lednu jsem měl možnost znovu se přesvědčit o tom, jak pestrým a zajímavým místem je naše Vysočina. Pro život jeho obyvatel i pro návštěvníky z celé naší země i z ciziny. Náš kraj i jeho jednotlivé lokality se představily na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a myslím, že se nám podařilo ukázat Vysočinu jako pestrou směsici možností především pro poznávací, aktivní nebo rodinnou dovolenou. Máme také zpracovanou dlouhodobou strategii rozvoje cestovního ruchu až do roku Příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism, slavící na veletrhu své první narozeniny, představila v Brně 14 materiálů s pestrou nabídkou pro návštěvníky Vysočiny. Kromě klasických cest za památkami a přírodními krásami předkládáme i speciální nabídky. (pokračování na další straně) 1

2 Letem nejen počáteckým světem JAK TO NAZVAT? Zřejmě zlodějina! Mám na mysli vyúčtování spotřebovaného plynu v našich domácnostech, které postupně dostáváme od E.ONu. Každý, s kým jsem měl možnost o této faktuře hovořit zatím jen bezmocně žasně nad výši doplatků. Dávno pryč je doba, kde se začalo propagovat ekologické vytápění domů a bytů. Dokonce byly slibovány odměny na pořízení tohoto systému vytápění. MěÚ Počátky sliboval příspěvek na jeho zavedení. Nevím, jak kdo, ale z naší rodiny ani z okruhu mých známých nikdo nedostal ani korunu. A tak nám nezbývá, než se se vším smířit? Nikdo se malospotřebitelů nezastane. Vnucuje se otázka, jak dlouho toto neustálé zdražování bude pokračovat A to jsem ještě nedostali vyúčtování elektřiny od stejné fi rmy. FRK SVÁTEK ZAMILOVANÝCH Když jsem si na internetových stránkách města Počátek všiml ankety s dotazem zda 1. Máj, či Sv. Valentýn, který den považujete za svátek zamilovaných, byl jsem z mého pohledu potěšen, že převažuje 1. Máj dávná to česká tradice. Anketa sice ještě neskončila, ale ten 1. Máj jasně vede. Už jsme si zažili různé deformace českých tradic (Děda Mráz, Santa Claus, MDŽ,...), ale vše se nakonec zase rozumně vrátilo zpět. Nemám nic proti Sv. Valentýnovi. U nás, v Počátkách se úspěšně ujal Valentýnský ples. Proč ale pořád vymýšlet něco nového, co v dějinách české země nikdy nemělo tradici. A konečně každý zamilovaný pár má kromě těchto ofi cialit svůj den, který považuje za ten nejsprávnější. FRK SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA (dokončení z titulní strany) Mezi nimi jsou kromě rozšiřujícího se počtu cyklotras či možností pro příznivce zimních sportů například i brožury Koňské stezky nebo Cesta piva. Zvědavý jsem na využití připravovaného materiálu Putování za fi lmem. V něm se objeví 22 lokalit spojených s natáčením nějakého filmu nebo spjatých se známým hercem či režisérem. V krajské expozici na veletrhu našlo jako spoluvystavovatelé své místo i dvacet měst a regionů z Vysočiny. A jejich prezentace byla opravdu důstojná. Množství lákavých propagačních materiálů i podrobnějších knih o jednotlivých místech nebo regionech mě nadchlo a opět ve mně posílilo patriota Vysočiny. Máme být na co pyšní a co nabídnout. Veletrh byl i příležitostí k mnohým setkáním. Ta se starosty našich měst mě zvláště potěšila. Na všech byla vidět upřímná snaha posunout Vysočinu dál. Začátkem února se starostové desítek měst a vesnic na Vysočině dočkali dobré zprávy. Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Na Vysočinu půjde z evropské pokladny více než půl miliardy korun. Svědčí to o dobré přípravě projektů. K této částce přidají kraj, města a obce další své miliony, ale bez základní evropské injekce by většina z těchto akcí nebyla realizovatelná. Mezi těmi schválenými jsou například rekonstrukce školských, kulturních a sportovních zařízení, úpravy prostranství ve městech a obcích, ale také přístrojové vybavení pro nemocnici nebo nové cyklostezky či dětská hřiště. Je mi jasné, že mnoho žadatelů bylo i zklamaných, protože na dotaci nedosáhli. Ale mají šanci podat svůj projekt v dalších letech až do roku 2013, kdy končí další plánovací období. Regionální operační program Jihovýchod přinese na Vysočinu a do Jihomoravského kraje z evropských fondů v letech 2007 až 2013 přibližně 19 miliard korun. Ovšem to podstatné pro hodnotný a spokojený život nás všech nepřipluje samo z Bruselu ani odjinud. Je to na nás poctivé práci každého obyvatele kraje od větších i menších měst až po nejmenší vesničku Vysočiny. V začínající celosvětové krizi to nebude jednoduché, jsou věci, které neovlivníme. Ale s tím, co ovlivnit můžeme, jsme připraveni se poprat. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (ÚNOR 2009) Kompletní výpisy usnesení Zastupitelstva a Rady města Počátky naleznete aktuálně na Rada města schvaluje: poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov, ve výši 3.000,- Kč na činnost v roce 2009 z rezervy rady města; organizace poskytuje služby i pro občany města Počátky poskytnutí příspěvku Středisku rané péče SPRP České Budějovice ve výši 5.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče v roce 2009 z rezervy rady města; středisko poskytuje péči 1 rodině žijící v Počátkách pověřit starostku města k podpisu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí s firmou I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., za cenu 4, ,40 Kč; rada rozhodla o zadání zakázky firmě, která bez výhrad splňuje stanovené podmínky a předložila nejvýhodnější nabídkovou cenu; do výzvy k účasti na zakázku malého rozsahu byly doručeny celkem 3 nabídky, žádná nebyla vyřazena a dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena jediným kritériem pro doporučení hodnotící komise ve složení Ing. Marie Hrnčířová, Petr Zadák a David Brýna, Dis. Rada města bere na vědomí: sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny v průběhu pololetních a jarních prázdnin; z průzkumu provedeného podle požadavku rodičů žáků školy o využití družiny bylo zjištěno, že zájem o tuto službu v době uvedených prázdnin není; školní jídelna zabezpečí běžný provoz informaci Všeobecné zdravotní pojišťovny, územní pracoviště Pelhřimov, ve věci poskytování zdravotní péče obyvatelům Počátecka; VZP sděluje, že současná situace je pouze přechodná, protože MUDr. Paušová přislíbila zprovoznit do listopadu roku 2009 prostory pro poskytování interní a diabetologické péče přímo v Počátkách a po přechodnou dobu zajistí dostupnou interní péči MUDr. Koudelka v Žirovnici; VZP proto v Počátkách o navyšování nové kapacity pro interní a diabetologickou odbornost neuvažuje 2

3 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OTOKARA BŘEZINY V POČÁTKÁCH Zatímco si ve čtvrtek 29. ledna 2009 odnášeli školáci po vyučování domů svá vysvědčení, jejich mladší kamarádi předškoláci přicházeli do školy k zápisu. Od 12 hod. do 18 hod. na ně čekaly paní učitelky ze základní školy ve vyzdobené třídě. A jak to vše probíhalo? Celý zápis provázela pohádka o Perníkové chaloupce. Když budoucí žáčci vstoupili do školy, dovedla je cestička plná nazdobených perníčků až k samotné perníkové chaloupce. Počáteční ostych jim pomáhala překonávat Hana Trkolová, ředitelka mateřské školy, a dětem dobře známé p. učitelky Jana Zvolánková a Radka Moravcová. Budoucí prvňáčci poznávali barvy, geometrické tvary, zazpívali či zarecitovali připravený mluvený projev, na obrázcích zvířátek, ovoce či zeleniny procvičili výslovnost, namalovali postavu Mařenky. A nakonec jako Jeníček v pohádce si mohli dojít uloupnout upečený perníček z perníkové chaloupky. Děti byly velmi šikovné a dobře připravené. Odměnou po takto vyčerpávající první životní zkoušce byl pamětní list, dárečky ze školní družiny a také od sponzorů (GE MONEY BANK, Projekt Školák Event marketing s.r.o. Pečky). Velký dík patří žákům 5. ročníků, kteří se v rámci vyučování podíleli na přípravě zápisu (malování a zdobení perníčků, stavbě perníkové chaloupky, ). A jak to vše dopadlo? Celkem bylo do 1. třídy v roce 2009/2010 zapsáno 49 dětí z Počátek, Kaliště, Panských Dubenek, Jihlávky, Klátovce, Horní Olešné, Janštejna, Stojčína, Polesí, Vesce a Žirovnice.V jednání je 8 žádostí o odklad povinné školní docházky. Zapsaným žákům gratulujeme a těšíme se na ně. Mgr. Marie Blechová, Mgr. Lenka Koukalová OBJEDNÁVKA KUŘIC A KOHOUTKŮ Základní organizace ČSCH v Počátkách upozorňuje občany Počátek a širokého okolí, že PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA KUŘICE A KOHOUTKY. Kuřice jsou vyšlechtěny na vysokou snůšku, což potvrzují výsledky minulých let. Kuřice jsou v barvě červené a černé ve stáří 9-11 týdnů. Cena za kuřici 75,- Kč za kohoutka 45,- Kč. Objednávky přijímá pan Václav Vyvadil, Nádražní ulice, Počátky. Objednávat můžete osobně nebo písemně (uveďte jméno, telefon, obec, počet kuřic, kohoutků a barvu - můžete hodit do schránky) a také telefonem na čísle do 9. května Čím dříve objednáte, tím lépe. Odběr objednaných kuřic a kohoutků bude v sobotu 16. května 2009 od 13:00 hod. do 15:00 hod. v Počátkách, Moravská ul. na náměstíčku u křížku, jako obvykle. Na spolupráci se těší chovatelé. ČSCH Počátky OZNÁMENÍ FILMOVÁ DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ Kino Počátky, 10,- Kč/dítě Příhody brouka Pytlíka Roboti Nezbedníci VZPOMÍNKA Dne 10. března 2009 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil tatínek a manžel pan Alois Hora. Vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami * * * * * Dne tomu bude 22 let, co nás opustil pan Jan Barthel a to bude již 10 let, co od nás odešla paní Miloslava Barthelová. Vzpomeňte s námi. Děkuje dcera Jana Lehejčková s manželem a vnuci Jan, Jiří a Jaroslav * * * * * Dne 2. března 2009 uběhne již 20 let od úmrtí mého manžela Ludvíka Dubského, bytem Počátky, ul. Nádražní č Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jaroslava s rodinou 3 Finanční úřad Pelhřimov oznamuje, že bude vybírat daňová přiznání a vždy od 9:00 do 16:00 hod. na MěÚ v Počátkách. PODĚKOVÁNÍ Ředitelství ZŠ Počátky tímto děkuje profesionálnímu sboru hasičů z Pelhřimova a místnímu Sboru dobrovolných hasičů (p. Janko st., Kysela, Kocmánek, Přeslička) za pomoc při odstraňování sněhu a ledových převisů z budovy školy. Ještě jednou děkujeme za to, že v případě potřeby na nás hasiči nezapomínají a že jejich včasným zásahem jsme předešli případným zraněním dětí a kolemjdoucích. Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel ZŠ Počátky Foto: Ludmila Marková

4 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Ze života, vyprávění, z dokumentů - pro osvětu, zapamatování i pro zasmání) Příběhy přeshraniční II. Těžko věříte slovům, že celkem nedávno, jako poslední v tomto místě Evropy žili pohané vyznávající přírodní božstva. Kdo postavil ve Vilniusu více jak stovku kostelů, když sousedé začátkem minulého století vyvraždili skoro celý národ a litevců zbylo jen 30 tisíc? Kdo postavil obrovský komplex hradu Trakai z pálených cihel, když celá země je na pískovém podloží a hlínu na cihlu nenajdete? Stojím před univerzitou, kolem krámky plné jantaru, ozdob z něho vyrobených a pozoruji mladé sebevědomé pokolení. Mám pocit, že k rusky znějícím příjmením jen doplnili skis a hotovo. Jenže pocity klamou. Příští rok přijmeme Euro slyším v centrální bance za přítomnosti zástupců ministerstva financí. Berete v úvahu dopad na obyvatele opáčíme. Zvládli jsme odtržení od SSSR, bude to těžké, ale zvládneme to také. Naštěstí EU jejich snahu zreálnilo. I tak jsou ti neobyčejně obyčejní lidé velmi odvážní. Ještě o nich jistě uslyšíme. Češi si váží více majetku, než života tvrdí zástupce pojišťoven. 60% pojištění se dotýká majetku, zbytek tvoří životní pojištění. V EU je to v průměru naopak. U některých zemí tradičně výrazně. No to si ověříme! Sousední Rakousko není daleko. Prohlížíme historické místnosti Parlamentu, kde se dnes volí už jenom prezident. Usedám do lavice s mosazným štítkem tehdy ještě obyčejného poslance T. Masaryka a zvedám ruku. Kolegové fotografují. Další kroky vedou do jedné z větších pojišťoven. Ano jsou na tom se životním pojištěním lépe. Závěrem jednání je malé pohoštění. Snažím se konver- zovat, pak si vyměníme vizitky. Neobyčejné, Vaše příjmení je Laudon? A generál Laudon? Usmál se- ano vy myslíte mého dědečka vím je u vás známý. Na rozloučenou jsme si potřásli rukama a cestou zpět si s kolegy zazpívali známou odrhovačku: Generál Laudon jede přes vesnici. Předsudky brání v rozletu, proto je třeba je odstraňovat. Při první návštěvě žáků z švýcarského Konolfingenu si někteří přivezli sebou sprey na vši a v batůžku těstoviny pro případ hladu. V Praze jsme je svezli metrem do jedné z nejhlubších stanic-hradčanské. Údiv z délky pojízdného schodiště byl umocněn, když zjistili, že vlakem metra projížděli pod řekou Vltavou. Cesta přes Malou Stranu musela nutně vést přes Karlův most. Uprostřed jsem je vyzval, aby se otočili a prohlédli si jak má vypadat pořádné sídlo prezidenta. Už jim bylo jasné, že nepřijeli do necivilizované země a trochu se zastyděli za svou nevědomost. Víte, my jsme o vás skoro nic nevěděli. Jen někteří jsme navštívili Vídeň a měli jsme představu, že jste jednou z ruských republik. Tak si prosím jednou pro vždy pamatujte, že Vídeň je nejméně o 300 km blíž k Moskvě než Praha a i když Turci Vídeň nedobili jsme navíc toho názoru, že Balkán i se svými typickými problémy končí někde pod Brnem. A výsledek? Myslím, že dnes bychom v partnerském švýcarském městečku už nikoho nepoučeného nenašli. (Příště příběhy školáků a učitelů) J. Třebický SPOLEČENSKÝ PLES 2009 V pátek se konal tradiční společenský ples a v sobotu pak dětský karneval. Výtěžek z obou těchto akcí bude poukázán na konto SRPDŠ při ZŠ Počátky a použit na nákup vybavení školy a částečné fi nancování různých školních akcí. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu obou akcí, obzvláště těm, kteří nemají se sdružením takříkajíc nic společného a byli ochotni obětovat volný páteční večer a sobotní odpoledne. Součástí plesu je i prodej tomboly, za kterou děkujeme následujícím sponzorům: KANA Pelhřimov, Trafika Věra Vichrová Počátky, Kadeřnictví paní Zemanová Počátky, GE Money Bank, a. s., Pneuservis Povolný Počátky, Koupelny JAVOS Počátky, ZD Popelín, Cukrárna p. Krátká a p. Hanzálková Počátky, PALSTAV Stojčín, ELZY Počátky, ALNITAK s. r. o. Humpolec, Truhlářství Valeš Počátky, Kamila Dvořáková Počátky, Kuchyňka p. Váňová Počátky, SOME Pelhřimov, Kosmetika M. Kybová Počátky, ŠIKOTVAR Josef Šimánek Vokov, Kadeřnictví Eva Přechová Počátky, Agrodružstvo Počátky, SETORA Počátky, LEKOS Lékárna Pod Javořicí Počátky, Malířství Vrábel a syn Počátky, paní Šimáčková Horní Vilímeč, pan Vojta Horní Dubenky, manželé Petrů Hříběcí, ZD Častrov, CZECH PEMAS Hříběcí, Miloslav Skokan Hříběcí, NEZA Pelhřimov, APP Horní Cerekev, Bapon-Štepon Počátky, Pavel Kukla Počátky, paní Marie Ondřejková Horní Vilímeč, Kadeřnictví V. Bouzková Počátky, ALLIANZ pojišťovna a. s., manželé Mejsnarovi Horní Olešná, Karel Slavíček Počátky, paní Milada Ondřejková Horní Vilímeč, Stavebniny PEVNÝ Žirovnice, Manikúra J. Kolářová Žirovnice, ŠÉM Praha, Drogerie Hernovi Počátky, Uzenářství Mareček Počátky, Optika Žabková Jindřichův Hradec, paní Veselá Počátky, Pavel Žák Počátky, Jana Nováčková výtvarnice Počátky, Klenoty Brož Počátky, Lékárna U svaté Kateřiny Počátky, Josef Preisinger Počátky, Jiří Stejskal OPAVIA Pelhřimov, Ford FOPO Počátky, paní Ederová Žirovnice, Cukrárna Šárka Počátky, Elektro Bouzek Počátky, Agrostroj a. s. Pelhřimov, Leona Tesařová Počátky. Zvláštní poděkování patří paní Jiřině Šafránkové za pomoc při organizaci plesu, paní Evě Kadlecové za výzdobu sálu, paní Lídě Neuberové, paní Iloně Sejrkové a paní Martině Voharčíkové za nacvičení předtančení a paní Martině Šindelářové za vedení účetnictví. Za SRPDŠ při ZŠ Počátky Pavla Jelínková 1. MÁJ VALENTÝNSKÝ PLES 2009 Rok se sešel s rokem a opět bude máj. Místní organizace ČSSD Počátky vás zve na oslavu 1. máje do místní Sokolovny. Sejdeme se 1.5. v 10 hod. Občerstvení zajištěno. Hrát k tanci a poslechu bude Počátecká dechovka. MO ČSSD Počátky 4 Kulturní zařízení města Počátky děkuje následujícím firmám za darované ceny ke slosování vstupenek: Cukrárna Šárka; Elektra A až Z U Janků Počátky; Hostinec U Karásků ; Nápojová prodejna SPECIÁL Počátky; Pivovar BERNARD; Resort Svatá Kateřina

5 ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE OTOKARA BŘEZINY POČÁTKY Školská rada je zřízena zřizovatelem školy Městem Počátky podle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet na správě školy. Do Školské rady byli zvoleni: za zákonné zástupce nezletilých žáků: paní Vlasta Bouzková paní Lenka Novotná za pedagogické pracovníky školy: paní Mgr. Dana Kuklová pan Mgr. Roman Šohaj za zřizovatele školy: pan MUDr. Pavel Heřmánek paní Vladimíra Doležalová Na svém zasedání dne Školská rada zvolila (dle ust. 167 zákona č. 561/2004 Sb.) Předsedkyni Mgr. Danu Kuklovou Místopředsedkyni Lenku Novotnou Zapisovatelku Vladimíru Doležalovou Na základě školského zákona je možné podat ze strany zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků i dalších osob podnět, stížnost či petici členům školské rady, kteří se v rámci své působnosti budou podáním zabývat. MěÚ Počátky KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HORNÍ ULICE 87, POČÁTKY, Příjme zaměstnance do pracovního poměru na pozici účetní/referent (referentka) turistického informačního centra Požadujeme: středoškolské vzdělání ekonomického směru; dobrá znalost podvojného účetnictví; znalost 1 světového jazyka (AJ nebo NJ); znalost práce s PC a programy MS Word, Excel, Outlook; řidičský průkaz skupiny B; spolehlivost, samostatnost a fl exibilitu, schopnost jednání s lidmi; způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Výhodou: praxe ve vedení účetnictví příspěvkových organizací; alespoň základní znalost druhého světového jazyka (AJ nebo NJ); zkušenosti v cestovním ruchu a zkušenosti s administrativou; iniciativní, aktivní a koncepční přístup, organizační a komunikační schopnosti Nabízíme: prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; kulturní vyžití Pracovní poměr a platové podmínky: plný úvazek - 7. platová třída; smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou; nástup květen/červen 2009; platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - ve znění pozdějších změn a doplňků Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy); telefonní spojení, případně i (pokud uchazeč má); datum a podpis uchazeče K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha: životopis s výčtem údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, úrovni znalosti práce s PC; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce Přihlášky a bližší informace: kompletní inzerát s nabídkou pracovní pozice naleznete na bližší informace v případě potřeby podá Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátky na tel a u: přihlášky v písemné podobě zasílejte nebo odevzdejte osobně nejpozději do :30 hod. na Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky, Znáte své město? Na snímku z minulého zpravodaje jsme zachytili štítek nad vstupní bránou na počátecký hřbitov. Kde jsme pořídili následující snímek z přírody? SOKOLOVNA - AKCE BŘEZEN 2009 P.a. zkratka: Prodejní akce P. a. f. Bellitex Seconhand Ples Počátecký divadelní spolek P.a. f. Triatex Seconhand P.a. f. Bellitex Seconhand Módní přehlídka MtŠ Počátky Odpoledne s Božejáky - koncert P.a. f. Novák textil, obuv Koncert ZUŠ Počátky P.a. f. Robin spotřební zboží P.a. f. Trojan - obuv 5

6 CHUDÁCI DOKTOŘI Stále se píše a ještě více mluví o problémech mezi mnou a lékaři ve zdravotním středisku v Agrostroji. Z toho, co čtu a slyším od lidí, vypadám jako bych chtěl zničit veškerou zdravotní péči ve městě. Ale opak je pravdou! Před lety město uzavřelo nemocnici a nezajímalo se, co bude s pacienty. Do dnešního dne, po všech těch auditech a vyšetřováních, není jasné, kdo je za to odpovědný. Což by možná zajímalo i daňové poplatníky. A právě v té době, kdy zaměstnanci nemocnice žádali mnohamiliónové odstupné, jsem se rozhodl, že lékaře z této zkrachovalé nemocnice nenechám na pospas. Ale to se mi, jak vidím, stalo osudným. Má několikamiliónová okamžitá investice sice zachránila v té chvíli zdravotnictví v Počátkách, ale zároveň odstartovala nekonečné trápení a dohady s pány doktory. V roce 2003 jsem nastavil nájem pro lékaře na 250 Kč za 1 m 2 na jeden rok. Ordinace MUDr. Heřmánka, který jak píše žije ve stresu, v ne optimální, ale vyhovující ordinaci už šestý rok, byla upravena podle jeho představy. Jeho nájemné bylo v té době ,-Kč ročně, cena za 17 m 2 garáže se pohybovala v Počátkách cca Kč / měsíc. To už každý musí uznat tu neúměru. Proto jsem navrhl v dalších letech postupné navýšení. V roce 2004 platili lékaři za ordinace 400 Kč za m 2 za jeden rok a za společné prostory 200 Kč za m 2 za jeden rok. Tím postupná dohoda o navyšování nájmu ze stran lékařů skončila. Nájemné se navýšilo až na 1000 Kč za m 2 za jeden rok. Po jejich neustálém bojkotování návrhů smluv mi došla trpělivost. I já potřebuji klid a ne každodenní stresy citace MUDr. Heřmánka. Nájemné 400 Kč za m 2 platí vlastně až do dnešního dne. I když pan doktor je přesvědčen, že v Praze se platí 900 Kč za m 2, což je nesmysl. Zajisté víte, jak se pohybují nájmy např. prodejen v Počátkách. Dnes má pan doktor díky tomuto placení dostatek finančních prostředků a může si postavit svojí ordinaci na tzv. letišti.zhruba v půli ledna zde kroužila záchranná helikoptéra, která pro nepřízeň počasí potřebovala přistát. Ale na letišti je parkoviště aut a u hřbitova autobusů a kamiónů. Podle pana doktora může v budoucnu přistávat na střeše jeho nového střediska. Nad tímto by stálo se zamyslet, dříve než bude leteckou záchrannou služ- bu potřebovat nějaký zastupitel nebo jeho rodinný příslušník. A stejně jako pan doktor i paní doktorka z diabetické ordinace se snaží pošpinit moji osobu. Měla možnost reagovat na navýšení nájemného, ale za to jsem jí nestál. Její manžel mě odmítl ošetřovat a vyslechl jsem si pár slov, které ani nechci komentovat. Tímto vznikl osobní konflikt. Měla možnost 2 míst na ordinování v Počátkách, odešla a zanechala zde své pacienty. V současné době vedeme právní spor o doplácení ušlého zisku za pacienty, o které přišla. Jistě jste si všimli, že ze společných prostor zmizely elektrické radiátory. Důvodem bylo neplacení elektrické energie lékaři. Poslední tři roky platím za doktory veškerou spotřebu vody, ročně několik tisíc Kč. Dále jsem každou zimu prohrnoval zdarma parkoviště a přilehlé prostory. A co po mě ještě chcete? Město Počátky mělo snahu o urovnání těchto vztahů. Ale jejich návrh, že si zdravotní středisko ode mě pronajme, mi připadal po zkušenostech s městskou nemocnicí nic neřešící. Páni doktoři si musí sáhnout do svědomí a uvědomit si, jestli nájemné je pro ně likvidační, jak prezentují nebo jestli jejich příjmy dokáží pokrýt toto - nebojím se napsat - směšné nájemné! Tento článek už určitě zhorší už tak dost napjaté vztahy, ale tyto pomluvy mé osoby mě donutily k této problematice se též vyjádřit. Třeba lékaři změní své názory a budeme žít vedle sebe bez zbytečných stresů a osočování. Pro Vaši představu uvádím ceny nájmů: Rok 2003 Chirurgie 1.354,-Kč/měsíc Rehabilitace 2.512,50 Kč/měsíc Interní a diabet.ordinace 1.954,-Kč/měsíc Rentgen 1.667,- Kč/měsíc Od roku 2004 až do současnosti Chirurgie 2.923,-Kč/měsíc Rehabilitace 4.540,-Kč/měsíc Interní a diabet.ordinace 3.113,-Kč/měsíc Rentgen 2.599,-Kč/měsíc Josef Přeslička REAKCE NA ČLÁNEK PANA PŘESLIČKY Po mém minulém příspěvku do Počáteckého zpravodaje jsem se zařekl, že již nebudu reagovat na další články. Protože však příspěvek pana Přesličky není zcela pravdivý, reagují i nyní a zároveň všem čtenářům slibuji, že to je moje poslední reakce ke zdravotnictví v Počátkách. Problémy se mají řešit dohodou zúčastněných stran a ne přes články v Počáteckém zpravodaji. Nevím, proč pan Přeslička píše o problémech s pány doktory, když stejné problémy má se všemi ostatními nájemci. Je pochopitelné, že při rekonstrukci staré budovy s nutností zachování nosných zdí nemohou být nové prostory optimální. To však není výtka vůči majiteli budovy, pouze konstatování faktů. Pan majitel při rekonstrukci udělal maximum dle našich požadavků. V roce 2003 byl opravdu nájem 250 Kč za m 2 a rok, ale nájemní smlouvu sepsal a výši nájmu si stanovil pan Přeslička. V této smlouvě je stanovena možnost ročního zvýšení nájemného o inflaci. Proč pan Přeslička stanovil tak nízkou cenu nájemného, nevíme. Po roce, bez předchozí dohody s námi, předložil pan Přeslička novou smlouvu s nájemným 400 Kč za m 2 a rok. Jednalo se o porušení platné smlouvy / nájemné bylo zvýšeno mnohem více než o inflaci/, ale přesto nikdo z nás, nájemců, 6 neprotestoval a novou smlouvu jsme podepsali. I v této smlouvě byla možnost ročního zvyšování nájemného o inflaci. Tuto možnost však pan Přeslička nikdy nevyužil. Pokud někdo pochybuje o výši nájemného v Praze, odkazuji např. na poslední číslo Zdravotnických novin, str. 35. Pokud si pan Přeslička myslí, že díky nízkému nájmu jsem ušetřil několik milionů na výstavbu nové ambulance, nebudu mu to vymlouvat. Co se týká heliportu na přistávání vrtulníku, tyto plochy se zřizují pouze u nemocnic, které poskytují neodkladnou péči a mají akutní lůžka. V Počátkách je již zcela zbytečný, nemají ho mimo Pelhřimova ani ostatní větší města v okrese. První spor nás nájemců s panem Přesličkou nastal poté, co nám předložil v roce 2007 k proplacení fakturu na spotřebovanou elektr. energii ve společných prostorách / tj. společná chodba a toalety/ na částku Kč pro každou z ambulancí. Po našich protestech pan Přeslička tuto částku snížil na Kč pro kažou ambulanci.protože však i tato částka několikanásobně převyšovala spotřebovanou elektr. energii dle elektroměru pro společné prostory, odmítli jsme tuto fakturu uhradit s tím, že uhradíme skutečně spotebovanou energii

7 dle odpočtového elektroměru. Ostatní faktury předložené pronajímatelem jsme všichni řádně platili. Všichni nájemci jsme si vědomi, že musíme hradit vynaložené náklady ve společných prostorách a vždy jsme ujišťovali, že jsme připraveni všekeré skutečné náklady včetně spotřebované vody uhradit, pan Přeslička nám je však nefakturoval. Po neuhrazení faktury následoval návrh pana Přesličky na zvýšení nájemného od na 700 Kč za m 2 a rok. Souhlasili jsme, zároveň jsme však žádali o úpravu výpovědní lhůty ze tříměsíční na šestiměsíční, abychom měli větší jistotu při provozování ambulancí.pan Přelička však neřešil zvýšení nájemného dodatkem platné smlouvy / tak, jak je v ní stanoveno /, ale vždy,celkem asi 3x, předložil celou smlouvu novou, která byla zásadně změněna proti smlouvě platné a to vždy v neprospěch nás, nájemců. Tyto nové a vždy horší a horší smlouvy jsme odmítli podepsat / nikoliv však z důvodu výše nájemného/ a chtěli jednat s panem Přesličkou. Je však těžké jednat s někým, kdo na vaši žádost k jednání nepřevezme doporučený dopis a tento se vrátí jako nedoručený. Abychom ukončili vzniklé neshody, uhradili jsme neuhrazené faktury a vyvolali jednání před Radou města se snahou vzájemné dohody. Zde jsme opět všichni nájemci deklarovali naši ochotu platit nájemné dle stanovení pronajímatele a to i zpětně od ledna 2008 / tak, jak jsme se již dříve ústně dohodli/ a i město ve snaze předejít dalším neshodám navrhovalo např. pronájem ambulancí městem či realitní kanceláří, která by spravovala veškeré náležitosti. A i my ostatní jsme v průběhu roku ve snaze zajistit fungování ambulancí navrhovali např. odkoupení budovy s ambulancemi za cenu stanovenou majitelem či předplacení stanoveného nájemného na několik let dopředu a tím mít oboustrannou jistotu dalšího fungování. Ani jeden z návrhů nebyl přijat. Závěrem tedy opět upozorňujeme, že důvodem současných neshod není výše nájemného. Nikdo z nás opravdu neřeší navýšení o několik tisíc měsíčně. Důvodem jsou navrhované nové smlouvy, kdy při odmítnutí jejich podepsání dostáváme výpovědi. V těchto smlouvách je např. možnost pronajímatele libovolně upravovat nejen cenu nájemného, ale i ostatních služeb a povinností nájemce na tyto úpravy přistoupit. A při nesouhlasu nájemce následuje třídenní výpověď. A to je právě to, co je pro nás likvidační. A i opakované upozorňování pronajímatele na možnost uzavření ambulancí /např. výměnou zámků či uzavřením vody/ nepřispívá k našemu klidu při práci. Pokud tedy budeme respektovat platné smlouvy, jejich úpravy budeme řešit po vzájemné dohodě, fakturovány budou skutečné a podložené náklady a pokud spolu budeme mít snahu komunikovat a společně řešit všechny problémy, nic nebrání dalšímu fungování jakýchkoliv zdravotnických ambulancí. Bude to hlavně ve prospěch pacientů, protože tyto prostory jako jediné bezbariérové v Počátkách jsou k tomu mimořádně vhodné. Za nájemce MUDr Pavel Heřmánek ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ SMÍRČÍ KAMENY Taky si chodíte krajinou a vnímáte ji jako celek? Polní cesta, v dáli lesík, napravo rybník a nalevo pole s kukuřicí. Jdete po cestičce, vnímáte vůni, zvuky a vánek. Hele kamen, vysekaný a s křížem, myšlenka: Asi nějaká historická hranice...a jdu dál a vnímám a prožívám a cítím dál. Tak takto bych prošla, krásnou krajinou, okolo zmiňovaného kamene, ještě nedávno. Pohled na tyto malé kamenné pomníčky jsem změnila po návštěvě Cyklu přednášek a naučných pořadů Cesty za poznáním na téma Zapomenutí svědkové. Kde jsem také poznala človíčka Pavla Koubka z Občanského sdružení Zelené srdce. Shlédla jsem mnoho diapozitivů smírčích kamenů, křížů, kapliček a kostelíků. Do té doby jsem kolem nich chodila, bez povšimnutí a pozastavení. Pan Koubek nám promítal záběry zarostlých památek, které nejsou skoro vidět a nové záběry, po změně, jež nastane, když se vysekají kopřivy, náletové keře a posbírají odpadky. Nový diapozitiv, který danou památku zachytil po jejím obrození, vždy dokázal potěšit a zahřát u srdíčka. A to si někdy musí jóó plivnout do dlaní aby postavili povalený kříž. Při opravě děravé střechy na zapomenuté kapličce se musí těchto lidiček spojit daleko víc. Smírčí kameny, kříže a kapličky, potkáme je hrdě se tyčící v krajině, nebo až po ramena zapadlé do hlíny, vyvrácené, či ležící na zemi, zasazené do zdi. Každý je jiný, liší se tvary, nápisy kterými jsou opatřeny, ale jedno mají společné skrývají v sobě něco tajemného a přitažlivého. Sdružení Zelené srdce je vyhledává a pan Koubek nám prozradil jak i jak jim pomoci aby prohlédli a mohli se znovu hrdě tyčit v krajině. Jsou však takové památky, které ač jsou nalezeny, zůstávají nadále napospas křovinám a v přírodní mimikře uschovány. Je to z prostého důvodu, který nám byl následně předveden na diapozitivu opravené kapličky se svatou soškou. Do roka byla vykradena a soška v nenávratnu pryč. Je smutné, že se to samé stává i se smírčími kameny, které často zdobívají snobské zahrádky. Těžko postižitelná sběratelská vášeň 7 v nestřežených prostorech vedla i k přemísťování křížů do zahraničí, i když jde o objekty registrované v soupisu kulturních památek. A nebo v jiném případě jsou zničeny při ústupu civilizaci stavění nových cest, silnic a dálnic. Odcházela jsem z přednášky trošku se zahanbeným pocitem, jaký jsem to ale analfabet a s otázkou: Proč jsem se o dané téma nezajímala dříve? Doma ještě týž večer, jsem navštívila internet. Do vyhledávače zadala výraz smírčí kámen a četla a četla a četla. A vy víte, co to vlastně ten kamenný kříž - smírčí kámen je? Smírčí kameny patří mezi drobné památky civilizačního působení. Kamenné kříže, u nás většinou nazývané smírčími kříži v krajině zaujímají zvláštní postavení. Jsou zhotoveny z jednoho kusu kamene a jejich ztvárnění vypovídá o rozdílné řemeslné dovednosti tvůrců. Někdy jsou kameny do tvaru kříže přizpůsobeny pouze několika údery sekáčkem, jindy prozrazují profesionální úroveň práce kameníka. Necelá polovina počtu křížů na našem území nese vysekaný obrazec kříže, nářadí nebo zbraně a v některých případech letopočet nebo text. Při určení významu a určení původu kamenných objektů si nejvíce zaslouží pozornost teorie možného vzniku smírčích křížů. Tiše upomínají na tragické události, které se mezi lidmi odehrály v dávných časech. Jejich smírčí význam je spojen s povědomím potřeby budování památníků zemřelým. Franz Wilhelm soustředil za svůj život ( ) popisy několika set kamenných křížů a křížových kamenů, zejména ze severozápadních Čech. A jako první v roce 1900 výrazně upozornil na vazbu mezi kamennými kříži a smírčími smlouvami, jež se koncem středověku uzavíraly mezi rodinami oběti a vrahem v zájmu dosažení smíru a určitého hmotného vyrovnání. Kříže inspirovaly k literární i výtvarné tvorbě. Především k nim vznikaly legendy a příběhy. Mnohé měly folklórní základ a tragické lidské osudy interpretovaly v nejrůznějších variacích.

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Lidé stojí, data jedou

Lidé stojí, data jedou KGI/SIPOL Státní informační politika Alžběta BRYCHTOVÁ, Stanislav POPELKA Geoinformatika Olomouc, 2010 Lidé stojí, data jedou Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více