Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas."

Transkript

1 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI ,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů Jihomoravského kraje a Vysočiny. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií Dům číslo 15 ANKETNÍ OTÁZKA Z WEBOVÝCH STRÁNEK Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Slavíte svátek zamilovaných? Je Vám bližší: 1. květen (77% hlasů) Sv. Valentýn (23% hlasů) Počet hlasů: 144 V krabici vzpomínek na moje mládí je také vzpomínka na starý dům. Když kráčím kolem, často mě svádí na chvilku přivonět k barevným dětským snům. Ten dům je jiný, podobný není již na starobylém náměstí. Tichý a tajemný, na bedrech velký kříž, jakoby svědkem byl strachu a bolesti. Dodnes na oknech silné mříže jsou a u zdi křeslo z kamene. Kdo jej postavil, komu byl domovem, úkrytem, oporou? Na to si těžko již někdo vzpomene. Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. Z této vzpomínky jsem setřel prach mnohokrát. Přesto své barvy nemění. Náměstí stále je královstvím, kašna hrad, kamenné křeslo trůn, dům číslo patnáct vězení. Foto: Jan Doskočil Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Počátky My obyčejní a neobyčejní lidé Společenský ples 2009 Chudáci doktoři Zapomenutí svědkové - Smírčí kameny CZECH POINT Kino Počátky Kultura a inzerce SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA V lednu jsem měl možnost znovu se přesvědčit o tom, jak pestrým a zajímavým místem je naše Vysočina. Pro život jeho obyvatel i pro návštěvníky z celé naší země i z ciziny. Náš kraj i jeho jednotlivé lokality se představily na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a myslím, že se nám podařilo ukázat Vysočinu jako pestrou směsici možností především pro poznávací, aktivní nebo rodinnou dovolenou. Máme také zpracovanou dlouhodobou strategii rozvoje cestovního ruchu až do roku Příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism, slavící na veletrhu své první narozeniny, představila v Brně 14 materiálů s pestrou nabídkou pro návštěvníky Vysočiny. Kromě klasických cest za památkami a přírodními krásami předkládáme i speciální nabídky. (pokračování na další straně) 1

2 Letem nejen počáteckým světem JAK TO NAZVAT? Zřejmě zlodějina! Mám na mysli vyúčtování spotřebovaného plynu v našich domácnostech, které postupně dostáváme od E.ONu. Každý, s kým jsem měl možnost o této faktuře hovořit zatím jen bezmocně žasně nad výši doplatků. Dávno pryč je doba, kde se začalo propagovat ekologické vytápění domů a bytů. Dokonce byly slibovány odměny na pořízení tohoto systému vytápění. MěÚ Počátky sliboval příspěvek na jeho zavedení. Nevím, jak kdo, ale z naší rodiny ani z okruhu mých známých nikdo nedostal ani korunu. A tak nám nezbývá, než se se vším smířit? Nikdo se malospotřebitelů nezastane. Vnucuje se otázka, jak dlouho toto neustálé zdražování bude pokračovat A to jsem ještě nedostali vyúčtování elektřiny od stejné fi rmy. FRK SVÁTEK ZAMILOVANÝCH Když jsem si na internetových stránkách města Počátek všiml ankety s dotazem zda 1. Máj, či Sv. Valentýn, který den považujete za svátek zamilovaných, byl jsem z mého pohledu potěšen, že převažuje 1. Máj dávná to česká tradice. Anketa sice ještě neskončila, ale ten 1. Máj jasně vede. Už jsme si zažili různé deformace českých tradic (Děda Mráz, Santa Claus, MDŽ,...), ale vše se nakonec zase rozumně vrátilo zpět. Nemám nic proti Sv. Valentýnovi. U nás, v Počátkách se úspěšně ujal Valentýnský ples. Proč ale pořád vymýšlet něco nového, co v dějinách české země nikdy nemělo tradici. A konečně každý zamilovaný pár má kromě těchto ofi cialit svůj den, který považuje za ten nejsprávnější. FRK SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA (dokončení z titulní strany) Mezi nimi jsou kromě rozšiřujícího se počtu cyklotras či možností pro příznivce zimních sportů například i brožury Koňské stezky nebo Cesta piva. Zvědavý jsem na využití připravovaného materiálu Putování za fi lmem. V něm se objeví 22 lokalit spojených s natáčením nějakého filmu nebo spjatých se známým hercem či režisérem. V krajské expozici na veletrhu našlo jako spoluvystavovatelé své místo i dvacet měst a regionů z Vysočiny. A jejich prezentace byla opravdu důstojná. Množství lákavých propagačních materiálů i podrobnějších knih o jednotlivých místech nebo regionech mě nadchlo a opět ve mně posílilo patriota Vysočiny. Máme být na co pyšní a co nabídnout. Veletrh byl i příležitostí k mnohým setkáním. Ta se starosty našich měst mě zvláště potěšila. Na všech byla vidět upřímná snaha posunout Vysočinu dál. Začátkem února se starostové desítek měst a vesnic na Vysočině dočkali dobré zprávy. Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Na Vysočinu půjde z evropské pokladny více než půl miliardy korun. Svědčí to o dobré přípravě projektů. K této částce přidají kraj, města a obce další své miliony, ale bez základní evropské injekce by většina z těchto akcí nebyla realizovatelná. Mezi těmi schválenými jsou například rekonstrukce školských, kulturních a sportovních zařízení, úpravy prostranství ve městech a obcích, ale také přístrojové vybavení pro nemocnici nebo nové cyklostezky či dětská hřiště. Je mi jasné, že mnoho žadatelů bylo i zklamaných, protože na dotaci nedosáhli. Ale mají šanci podat svůj projekt v dalších letech až do roku 2013, kdy končí další plánovací období. Regionální operační program Jihovýchod přinese na Vysočinu a do Jihomoravského kraje z evropských fondů v letech 2007 až 2013 přibližně 19 miliard korun. Ovšem to podstatné pro hodnotný a spokojený život nás všech nepřipluje samo z Bruselu ani odjinud. Je to na nás poctivé práci každého obyvatele kraje od větších i menších měst až po nejmenší vesničku Vysočiny. V začínající celosvětové krizi to nebude jednoduché, jsou věci, které neovlivníme. Ale s tím, co ovlivnit můžeme, jsme připraveni se poprat. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (ÚNOR 2009) Kompletní výpisy usnesení Zastupitelstva a Rady města Počátky naleznete aktuálně na Rada města schvaluje: poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov, ve výši 3.000,- Kč na činnost v roce 2009 z rezervy rady města; organizace poskytuje služby i pro občany města Počátky poskytnutí příspěvku Středisku rané péče SPRP České Budějovice ve výši 5.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče v roce 2009 z rezervy rady města; středisko poskytuje péči 1 rodině žijící v Počátkách pověřit starostku města k podpisu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí s firmou I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., za cenu 4, ,40 Kč; rada rozhodla o zadání zakázky firmě, která bez výhrad splňuje stanovené podmínky a předložila nejvýhodnější nabídkovou cenu; do výzvy k účasti na zakázku malého rozsahu byly doručeny celkem 3 nabídky, žádná nebyla vyřazena a dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena jediným kritériem pro doporučení hodnotící komise ve složení Ing. Marie Hrnčířová, Petr Zadák a David Brýna, Dis. Rada města bere na vědomí: sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny v průběhu pololetních a jarních prázdnin; z průzkumu provedeného podle požadavku rodičů žáků školy o využití družiny bylo zjištěno, že zájem o tuto službu v době uvedených prázdnin není; školní jídelna zabezpečí běžný provoz informaci Všeobecné zdravotní pojišťovny, územní pracoviště Pelhřimov, ve věci poskytování zdravotní péče obyvatelům Počátecka; VZP sděluje, že současná situace je pouze přechodná, protože MUDr. Paušová přislíbila zprovoznit do listopadu roku 2009 prostory pro poskytování interní a diabetologické péče přímo v Počátkách a po přechodnou dobu zajistí dostupnou interní péči MUDr. Koudelka v Žirovnici; VZP proto v Počátkách o navyšování nové kapacity pro interní a diabetologickou odbornost neuvažuje 2

3 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OTOKARA BŘEZINY V POČÁTKÁCH Zatímco si ve čtvrtek 29. ledna 2009 odnášeli školáci po vyučování domů svá vysvědčení, jejich mladší kamarádi předškoláci přicházeli do školy k zápisu. Od 12 hod. do 18 hod. na ně čekaly paní učitelky ze základní školy ve vyzdobené třídě. A jak to vše probíhalo? Celý zápis provázela pohádka o Perníkové chaloupce. Když budoucí žáčci vstoupili do školy, dovedla je cestička plná nazdobených perníčků až k samotné perníkové chaloupce. Počáteční ostych jim pomáhala překonávat Hana Trkolová, ředitelka mateřské školy, a dětem dobře známé p. učitelky Jana Zvolánková a Radka Moravcová. Budoucí prvňáčci poznávali barvy, geometrické tvary, zazpívali či zarecitovali připravený mluvený projev, na obrázcích zvířátek, ovoce či zeleniny procvičili výslovnost, namalovali postavu Mařenky. A nakonec jako Jeníček v pohádce si mohli dojít uloupnout upečený perníček z perníkové chaloupky. Děti byly velmi šikovné a dobře připravené. Odměnou po takto vyčerpávající první životní zkoušce byl pamětní list, dárečky ze školní družiny a také od sponzorů (GE MONEY BANK, Projekt Školák Event marketing s.r.o. Pečky). Velký dík patří žákům 5. ročníků, kteří se v rámci vyučování podíleli na přípravě zápisu (malování a zdobení perníčků, stavbě perníkové chaloupky, ). A jak to vše dopadlo? Celkem bylo do 1. třídy v roce 2009/2010 zapsáno 49 dětí z Počátek, Kaliště, Panských Dubenek, Jihlávky, Klátovce, Horní Olešné, Janštejna, Stojčína, Polesí, Vesce a Žirovnice.V jednání je 8 žádostí o odklad povinné školní docházky. Zapsaným žákům gratulujeme a těšíme se na ně. Mgr. Marie Blechová, Mgr. Lenka Koukalová OBJEDNÁVKA KUŘIC A KOHOUTKŮ Základní organizace ČSCH v Počátkách upozorňuje občany Počátek a širokého okolí, že PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA KUŘICE A KOHOUTKY. Kuřice jsou vyšlechtěny na vysokou snůšku, což potvrzují výsledky minulých let. Kuřice jsou v barvě červené a černé ve stáří 9-11 týdnů. Cena za kuřici 75,- Kč za kohoutka 45,- Kč. Objednávky přijímá pan Václav Vyvadil, Nádražní ulice, Počátky. Objednávat můžete osobně nebo písemně (uveďte jméno, telefon, obec, počet kuřic, kohoutků a barvu - můžete hodit do schránky) a také telefonem na čísle do 9. května Čím dříve objednáte, tím lépe. Odběr objednaných kuřic a kohoutků bude v sobotu 16. května 2009 od 13:00 hod. do 15:00 hod. v Počátkách, Moravská ul. na náměstíčku u křížku, jako obvykle. Na spolupráci se těší chovatelé. ČSCH Počátky OZNÁMENÍ FILMOVÁ DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ Kino Počátky, 10,- Kč/dítě Příhody brouka Pytlíka Roboti Nezbedníci VZPOMÍNKA Dne 10. března 2009 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil tatínek a manžel pan Alois Hora. Vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami * * * * * Dne tomu bude 22 let, co nás opustil pan Jan Barthel a to bude již 10 let, co od nás odešla paní Miloslava Barthelová. Vzpomeňte s námi. Děkuje dcera Jana Lehejčková s manželem a vnuci Jan, Jiří a Jaroslav * * * * * Dne 2. března 2009 uběhne již 20 let od úmrtí mého manžela Ludvíka Dubského, bytem Počátky, ul. Nádražní č Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jaroslava s rodinou 3 Finanční úřad Pelhřimov oznamuje, že bude vybírat daňová přiznání a vždy od 9:00 do 16:00 hod. na MěÚ v Počátkách. PODĚKOVÁNÍ Ředitelství ZŠ Počátky tímto děkuje profesionálnímu sboru hasičů z Pelhřimova a místnímu Sboru dobrovolných hasičů (p. Janko st., Kysela, Kocmánek, Přeslička) za pomoc při odstraňování sněhu a ledových převisů z budovy školy. Ještě jednou děkujeme za to, že v případě potřeby na nás hasiči nezapomínají a že jejich včasným zásahem jsme předešli případným zraněním dětí a kolemjdoucích. Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel ZŠ Počátky Foto: Ludmila Marková

4 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Ze života, vyprávění, z dokumentů - pro osvětu, zapamatování i pro zasmání) Příběhy přeshraniční II. Těžko věříte slovům, že celkem nedávno, jako poslední v tomto místě Evropy žili pohané vyznávající přírodní božstva. Kdo postavil ve Vilniusu více jak stovku kostelů, když sousedé začátkem minulého století vyvraždili skoro celý národ a litevců zbylo jen 30 tisíc? Kdo postavil obrovský komplex hradu Trakai z pálených cihel, když celá země je na pískovém podloží a hlínu na cihlu nenajdete? Stojím před univerzitou, kolem krámky plné jantaru, ozdob z něho vyrobených a pozoruji mladé sebevědomé pokolení. Mám pocit, že k rusky znějícím příjmením jen doplnili skis a hotovo. Jenže pocity klamou. Příští rok přijmeme Euro slyším v centrální bance za přítomnosti zástupců ministerstva financí. Berete v úvahu dopad na obyvatele opáčíme. Zvládli jsme odtržení od SSSR, bude to těžké, ale zvládneme to také. Naštěstí EU jejich snahu zreálnilo. I tak jsou ti neobyčejně obyčejní lidé velmi odvážní. Ještě o nich jistě uslyšíme. Češi si váží více majetku, než života tvrdí zástupce pojišťoven. 60% pojištění se dotýká majetku, zbytek tvoří životní pojištění. V EU je to v průměru naopak. U některých zemí tradičně výrazně. No to si ověříme! Sousední Rakousko není daleko. Prohlížíme historické místnosti Parlamentu, kde se dnes volí už jenom prezident. Usedám do lavice s mosazným štítkem tehdy ještě obyčejného poslance T. Masaryka a zvedám ruku. Kolegové fotografují. Další kroky vedou do jedné z větších pojišťoven. Ano jsou na tom se životním pojištěním lépe. Závěrem jednání je malé pohoštění. Snažím se konver- zovat, pak si vyměníme vizitky. Neobyčejné, Vaše příjmení je Laudon? A generál Laudon? Usmál se- ano vy myslíte mého dědečka vím je u vás známý. Na rozloučenou jsme si potřásli rukama a cestou zpět si s kolegy zazpívali známou odrhovačku: Generál Laudon jede přes vesnici. Předsudky brání v rozletu, proto je třeba je odstraňovat. Při první návštěvě žáků z švýcarského Konolfingenu si někteří přivezli sebou sprey na vši a v batůžku těstoviny pro případ hladu. V Praze jsme je svezli metrem do jedné z nejhlubších stanic-hradčanské. Údiv z délky pojízdného schodiště byl umocněn, když zjistili, že vlakem metra projížděli pod řekou Vltavou. Cesta přes Malou Stranu musela nutně vést přes Karlův most. Uprostřed jsem je vyzval, aby se otočili a prohlédli si jak má vypadat pořádné sídlo prezidenta. Už jim bylo jasné, že nepřijeli do necivilizované země a trochu se zastyděli za svou nevědomost. Víte, my jsme o vás skoro nic nevěděli. Jen někteří jsme navštívili Vídeň a měli jsme představu, že jste jednou z ruských republik. Tak si prosím jednou pro vždy pamatujte, že Vídeň je nejméně o 300 km blíž k Moskvě než Praha a i když Turci Vídeň nedobili jsme navíc toho názoru, že Balkán i se svými typickými problémy končí někde pod Brnem. A výsledek? Myslím, že dnes bychom v partnerském švýcarském městečku už nikoho nepoučeného nenašli. (Příště příběhy školáků a učitelů) J. Třebický SPOLEČENSKÝ PLES 2009 V pátek se konal tradiční společenský ples a v sobotu pak dětský karneval. Výtěžek z obou těchto akcí bude poukázán na konto SRPDŠ při ZŠ Počátky a použit na nákup vybavení školy a částečné fi nancování různých školních akcí. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu obou akcí, obzvláště těm, kteří nemají se sdružením takříkajíc nic společného a byli ochotni obětovat volný páteční večer a sobotní odpoledne. Součástí plesu je i prodej tomboly, za kterou děkujeme následujícím sponzorům: KANA Pelhřimov, Trafika Věra Vichrová Počátky, Kadeřnictví paní Zemanová Počátky, GE Money Bank, a. s., Pneuservis Povolný Počátky, Koupelny JAVOS Počátky, ZD Popelín, Cukrárna p. Krátká a p. Hanzálková Počátky, PALSTAV Stojčín, ELZY Počátky, ALNITAK s. r. o. Humpolec, Truhlářství Valeš Počátky, Kamila Dvořáková Počátky, Kuchyňka p. Váňová Počátky, SOME Pelhřimov, Kosmetika M. Kybová Počátky, ŠIKOTVAR Josef Šimánek Vokov, Kadeřnictví Eva Přechová Počátky, Agrodružstvo Počátky, SETORA Počátky, LEKOS Lékárna Pod Javořicí Počátky, Malířství Vrábel a syn Počátky, paní Šimáčková Horní Vilímeč, pan Vojta Horní Dubenky, manželé Petrů Hříběcí, ZD Častrov, CZECH PEMAS Hříběcí, Miloslav Skokan Hříběcí, NEZA Pelhřimov, APP Horní Cerekev, Bapon-Štepon Počátky, Pavel Kukla Počátky, paní Marie Ondřejková Horní Vilímeč, Kadeřnictví V. Bouzková Počátky, ALLIANZ pojišťovna a. s., manželé Mejsnarovi Horní Olešná, Karel Slavíček Počátky, paní Milada Ondřejková Horní Vilímeč, Stavebniny PEVNÝ Žirovnice, Manikúra J. Kolářová Žirovnice, ŠÉM Praha, Drogerie Hernovi Počátky, Uzenářství Mareček Počátky, Optika Žabková Jindřichův Hradec, paní Veselá Počátky, Pavel Žák Počátky, Jana Nováčková výtvarnice Počátky, Klenoty Brož Počátky, Lékárna U svaté Kateřiny Počátky, Josef Preisinger Počátky, Jiří Stejskal OPAVIA Pelhřimov, Ford FOPO Počátky, paní Ederová Žirovnice, Cukrárna Šárka Počátky, Elektro Bouzek Počátky, Agrostroj a. s. Pelhřimov, Leona Tesařová Počátky. Zvláštní poděkování patří paní Jiřině Šafránkové za pomoc při organizaci plesu, paní Evě Kadlecové za výzdobu sálu, paní Lídě Neuberové, paní Iloně Sejrkové a paní Martině Voharčíkové za nacvičení předtančení a paní Martině Šindelářové za vedení účetnictví. Za SRPDŠ při ZŠ Počátky Pavla Jelínková 1. MÁJ VALENTÝNSKÝ PLES 2009 Rok se sešel s rokem a opět bude máj. Místní organizace ČSSD Počátky vás zve na oslavu 1. máje do místní Sokolovny. Sejdeme se 1.5. v 10 hod. Občerstvení zajištěno. Hrát k tanci a poslechu bude Počátecká dechovka. MO ČSSD Počátky 4 Kulturní zařízení města Počátky děkuje následujícím firmám za darované ceny ke slosování vstupenek: Cukrárna Šárka; Elektra A až Z U Janků Počátky; Hostinec U Karásků ; Nápojová prodejna SPECIÁL Počátky; Pivovar BERNARD; Resort Svatá Kateřina

5 ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE OTOKARA BŘEZINY POČÁTKY Školská rada je zřízena zřizovatelem školy Městem Počátky podle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet na správě školy. Do Školské rady byli zvoleni: za zákonné zástupce nezletilých žáků: paní Vlasta Bouzková paní Lenka Novotná za pedagogické pracovníky školy: paní Mgr. Dana Kuklová pan Mgr. Roman Šohaj za zřizovatele školy: pan MUDr. Pavel Heřmánek paní Vladimíra Doležalová Na svém zasedání dne Školská rada zvolila (dle ust. 167 zákona č. 561/2004 Sb.) Předsedkyni Mgr. Danu Kuklovou Místopředsedkyni Lenku Novotnou Zapisovatelku Vladimíru Doležalovou Na základě školského zákona je možné podat ze strany zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků i dalších osob podnět, stížnost či petici členům školské rady, kteří se v rámci své působnosti budou podáním zabývat. MěÚ Počátky KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HORNÍ ULICE 87, POČÁTKY, Příjme zaměstnance do pracovního poměru na pozici účetní/referent (referentka) turistického informačního centra Požadujeme: středoškolské vzdělání ekonomického směru; dobrá znalost podvojného účetnictví; znalost 1 světového jazyka (AJ nebo NJ); znalost práce s PC a programy MS Word, Excel, Outlook; řidičský průkaz skupiny B; spolehlivost, samostatnost a fl exibilitu, schopnost jednání s lidmi; způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Výhodou: praxe ve vedení účetnictví příspěvkových organizací; alespoň základní znalost druhého světového jazyka (AJ nebo NJ); zkušenosti v cestovním ruchu a zkušenosti s administrativou; iniciativní, aktivní a koncepční přístup, organizační a komunikační schopnosti Nabízíme: prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; kulturní vyžití Pracovní poměr a platové podmínky: plný úvazek - 7. platová třída; smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou; nástup květen/červen 2009; platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - ve znění pozdějších změn a doplňků Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy); telefonní spojení, případně i (pokud uchazeč má); datum a podpis uchazeče K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha: životopis s výčtem údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, úrovni znalosti práce s PC; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce Přihlášky a bližší informace: kompletní inzerát s nabídkou pracovní pozice naleznete na bližší informace v případě potřeby podá Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátky na tel a u: přihlášky v písemné podobě zasílejte nebo odevzdejte osobně nejpozději do :30 hod. na Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky, Znáte své město? Na snímku z minulého zpravodaje jsme zachytili štítek nad vstupní bránou na počátecký hřbitov. Kde jsme pořídili následující snímek z přírody? SOKOLOVNA - AKCE BŘEZEN 2009 P.a. zkratka: Prodejní akce P. a. f. Bellitex Seconhand Ples Počátecký divadelní spolek P.a. f. Triatex Seconhand P.a. f. Bellitex Seconhand Módní přehlídka MtŠ Počátky Odpoledne s Božejáky - koncert P.a. f. Novák textil, obuv Koncert ZUŠ Počátky P.a. f. Robin spotřební zboží P.a. f. Trojan - obuv 5

6 CHUDÁCI DOKTOŘI Stále se píše a ještě více mluví o problémech mezi mnou a lékaři ve zdravotním středisku v Agrostroji. Z toho, co čtu a slyším od lidí, vypadám jako bych chtěl zničit veškerou zdravotní péči ve městě. Ale opak je pravdou! Před lety město uzavřelo nemocnici a nezajímalo se, co bude s pacienty. Do dnešního dne, po všech těch auditech a vyšetřováních, není jasné, kdo je za to odpovědný. Což by možná zajímalo i daňové poplatníky. A právě v té době, kdy zaměstnanci nemocnice žádali mnohamiliónové odstupné, jsem se rozhodl, že lékaře z této zkrachovalé nemocnice nenechám na pospas. Ale to se mi, jak vidím, stalo osudným. Má několikamiliónová okamžitá investice sice zachránila v té chvíli zdravotnictví v Počátkách, ale zároveň odstartovala nekonečné trápení a dohady s pány doktory. V roce 2003 jsem nastavil nájem pro lékaře na 250 Kč za 1 m 2 na jeden rok. Ordinace MUDr. Heřmánka, který jak píše žije ve stresu, v ne optimální, ale vyhovující ordinaci už šestý rok, byla upravena podle jeho představy. Jeho nájemné bylo v té době ,-Kč ročně, cena za 17 m 2 garáže se pohybovala v Počátkách cca Kč / měsíc. To už každý musí uznat tu neúměru. Proto jsem navrhl v dalších letech postupné navýšení. V roce 2004 platili lékaři za ordinace 400 Kč za m 2 za jeden rok a za společné prostory 200 Kč za m 2 za jeden rok. Tím postupná dohoda o navyšování nájmu ze stran lékařů skončila. Nájemné se navýšilo až na 1000 Kč za m 2 za jeden rok. Po jejich neustálém bojkotování návrhů smluv mi došla trpělivost. I já potřebuji klid a ne každodenní stresy citace MUDr. Heřmánka. Nájemné 400 Kč za m 2 platí vlastně až do dnešního dne. I když pan doktor je přesvědčen, že v Praze se platí 900 Kč za m 2, což je nesmysl. Zajisté víte, jak se pohybují nájmy např. prodejen v Počátkách. Dnes má pan doktor díky tomuto placení dostatek finančních prostředků a může si postavit svojí ordinaci na tzv. letišti.zhruba v půli ledna zde kroužila záchranná helikoptéra, která pro nepřízeň počasí potřebovala přistát. Ale na letišti je parkoviště aut a u hřbitova autobusů a kamiónů. Podle pana doktora může v budoucnu přistávat na střeše jeho nového střediska. Nad tímto by stálo se zamyslet, dříve než bude leteckou záchrannou služ- bu potřebovat nějaký zastupitel nebo jeho rodinný příslušník. A stejně jako pan doktor i paní doktorka z diabetické ordinace se snaží pošpinit moji osobu. Měla možnost reagovat na navýšení nájemného, ale za to jsem jí nestál. Její manžel mě odmítl ošetřovat a vyslechl jsem si pár slov, které ani nechci komentovat. Tímto vznikl osobní konflikt. Měla možnost 2 míst na ordinování v Počátkách, odešla a zanechala zde své pacienty. V současné době vedeme právní spor o doplácení ušlého zisku za pacienty, o které přišla. Jistě jste si všimli, že ze společných prostor zmizely elektrické radiátory. Důvodem bylo neplacení elektrické energie lékaři. Poslední tři roky platím za doktory veškerou spotřebu vody, ročně několik tisíc Kč. Dále jsem každou zimu prohrnoval zdarma parkoviště a přilehlé prostory. A co po mě ještě chcete? Město Počátky mělo snahu o urovnání těchto vztahů. Ale jejich návrh, že si zdravotní středisko ode mě pronajme, mi připadal po zkušenostech s městskou nemocnicí nic neřešící. Páni doktoři si musí sáhnout do svědomí a uvědomit si, jestli nájemné je pro ně likvidační, jak prezentují nebo jestli jejich příjmy dokáží pokrýt toto - nebojím se napsat - směšné nájemné! Tento článek už určitě zhorší už tak dost napjaté vztahy, ale tyto pomluvy mé osoby mě donutily k této problematice se též vyjádřit. Třeba lékaři změní své názory a budeme žít vedle sebe bez zbytečných stresů a osočování. Pro Vaši představu uvádím ceny nájmů: Rok 2003 Chirurgie 1.354,-Kč/měsíc Rehabilitace 2.512,50 Kč/měsíc Interní a diabet.ordinace 1.954,-Kč/měsíc Rentgen 1.667,- Kč/měsíc Od roku 2004 až do současnosti Chirurgie 2.923,-Kč/měsíc Rehabilitace 4.540,-Kč/měsíc Interní a diabet.ordinace 3.113,-Kč/měsíc Rentgen 2.599,-Kč/měsíc Josef Přeslička REAKCE NA ČLÁNEK PANA PŘESLIČKY Po mém minulém příspěvku do Počáteckého zpravodaje jsem se zařekl, že již nebudu reagovat na další články. Protože však příspěvek pana Přesličky není zcela pravdivý, reagují i nyní a zároveň všem čtenářům slibuji, že to je moje poslední reakce ke zdravotnictví v Počátkách. Problémy se mají řešit dohodou zúčastněných stran a ne přes články v Počáteckém zpravodaji. Nevím, proč pan Přeslička píše o problémech s pány doktory, když stejné problémy má se všemi ostatními nájemci. Je pochopitelné, že při rekonstrukci staré budovy s nutností zachování nosných zdí nemohou být nové prostory optimální. To však není výtka vůči majiteli budovy, pouze konstatování faktů. Pan majitel při rekonstrukci udělal maximum dle našich požadavků. V roce 2003 byl opravdu nájem 250 Kč za m 2 a rok, ale nájemní smlouvu sepsal a výši nájmu si stanovil pan Přeslička. V této smlouvě je stanovena možnost ročního zvýšení nájemného o inflaci. Proč pan Přeslička stanovil tak nízkou cenu nájemného, nevíme. Po roce, bez předchozí dohody s námi, předložil pan Přeslička novou smlouvu s nájemným 400 Kč za m 2 a rok. Jednalo se o porušení platné smlouvy / nájemné bylo zvýšeno mnohem více než o inflaci/, ale přesto nikdo z nás, nájemců, 6 neprotestoval a novou smlouvu jsme podepsali. I v této smlouvě byla možnost ročního zvyšování nájemného o inflaci. Tuto možnost však pan Přeslička nikdy nevyužil. Pokud někdo pochybuje o výši nájemného v Praze, odkazuji např. na poslední číslo Zdravotnických novin, str. 35. Pokud si pan Přeslička myslí, že díky nízkému nájmu jsem ušetřil několik milionů na výstavbu nové ambulance, nebudu mu to vymlouvat. Co se týká heliportu na přistávání vrtulníku, tyto plochy se zřizují pouze u nemocnic, které poskytují neodkladnou péči a mají akutní lůžka. V Počátkách je již zcela zbytečný, nemají ho mimo Pelhřimova ani ostatní větší města v okrese. První spor nás nájemců s panem Přesličkou nastal poté, co nám předložil v roce 2007 k proplacení fakturu na spotřebovanou elektr. energii ve společných prostorách / tj. společná chodba a toalety/ na částku Kč pro každou z ambulancí. Po našich protestech pan Přeslička tuto částku snížil na Kč pro kažou ambulanci.protože však i tato částka několikanásobně převyšovala spotřebovanou elektr. energii dle elektroměru pro společné prostory, odmítli jsme tuto fakturu uhradit s tím, že uhradíme skutečně spotebovanou energii

7 dle odpočtového elektroměru. Ostatní faktury předložené pronajímatelem jsme všichni řádně platili. Všichni nájemci jsme si vědomi, že musíme hradit vynaložené náklady ve společných prostorách a vždy jsme ujišťovali, že jsme připraveni všekeré skutečné náklady včetně spotřebované vody uhradit, pan Přeslička nám je však nefakturoval. Po neuhrazení faktury následoval návrh pana Přesličky na zvýšení nájemného od na 700 Kč za m 2 a rok. Souhlasili jsme, zároveň jsme však žádali o úpravu výpovědní lhůty ze tříměsíční na šestiměsíční, abychom měli větší jistotu při provozování ambulancí.pan Přelička však neřešil zvýšení nájemného dodatkem platné smlouvy / tak, jak je v ní stanoveno /, ale vždy,celkem asi 3x, předložil celou smlouvu novou, která byla zásadně změněna proti smlouvě platné a to vždy v neprospěch nás, nájemců. Tyto nové a vždy horší a horší smlouvy jsme odmítli podepsat / nikoliv však z důvodu výše nájemného/ a chtěli jednat s panem Přesličkou. Je však těžké jednat s někým, kdo na vaši žádost k jednání nepřevezme doporučený dopis a tento se vrátí jako nedoručený. Abychom ukončili vzniklé neshody, uhradili jsme neuhrazené faktury a vyvolali jednání před Radou města se snahou vzájemné dohody. Zde jsme opět všichni nájemci deklarovali naši ochotu platit nájemné dle stanovení pronajímatele a to i zpětně od ledna 2008 / tak, jak jsme se již dříve ústně dohodli/ a i město ve snaze předejít dalším neshodám navrhovalo např. pronájem ambulancí městem či realitní kanceláří, která by spravovala veškeré náležitosti. A i my ostatní jsme v průběhu roku ve snaze zajistit fungování ambulancí navrhovali např. odkoupení budovy s ambulancemi za cenu stanovenou majitelem či předplacení stanoveného nájemného na několik let dopředu a tím mít oboustrannou jistotu dalšího fungování. Ani jeden z návrhů nebyl přijat. Závěrem tedy opět upozorňujeme, že důvodem současných neshod není výše nájemného. Nikdo z nás opravdu neřeší navýšení o několik tisíc měsíčně. Důvodem jsou navrhované nové smlouvy, kdy při odmítnutí jejich podepsání dostáváme výpovědi. V těchto smlouvách je např. možnost pronajímatele libovolně upravovat nejen cenu nájemného, ale i ostatních služeb a povinností nájemce na tyto úpravy přistoupit. A při nesouhlasu nájemce následuje třídenní výpověď. A to je právě to, co je pro nás likvidační. A i opakované upozorňování pronajímatele na možnost uzavření ambulancí /např. výměnou zámků či uzavřením vody/ nepřispívá k našemu klidu při práci. Pokud tedy budeme respektovat platné smlouvy, jejich úpravy budeme řešit po vzájemné dohodě, fakturovány budou skutečné a podložené náklady a pokud spolu budeme mít snahu komunikovat a společně řešit všechny problémy, nic nebrání dalšímu fungování jakýchkoliv zdravotnických ambulancí. Bude to hlavně ve prospěch pacientů, protože tyto prostory jako jediné bezbariérové v Počátkách jsou k tomu mimořádně vhodné. Za nájemce MUDr Pavel Heřmánek ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ SMÍRČÍ KAMENY Taky si chodíte krajinou a vnímáte ji jako celek? Polní cesta, v dáli lesík, napravo rybník a nalevo pole s kukuřicí. Jdete po cestičce, vnímáte vůni, zvuky a vánek. Hele kamen, vysekaný a s křížem, myšlenka: Asi nějaká historická hranice...a jdu dál a vnímám a prožívám a cítím dál. Tak takto bych prošla, krásnou krajinou, okolo zmiňovaného kamene, ještě nedávno. Pohled na tyto malé kamenné pomníčky jsem změnila po návštěvě Cyklu přednášek a naučných pořadů Cesty za poznáním na téma Zapomenutí svědkové. Kde jsem také poznala človíčka Pavla Koubka z Občanského sdružení Zelené srdce. Shlédla jsem mnoho diapozitivů smírčích kamenů, křížů, kapliček a kostelíků. Do té doby jsem kolem nich chodila, bez povšimnutí a pozastavení. Pan Koubek nám promítal záběry zarostlých památek, které nejsou skoro vidět a nové záběry, po změně, jež nastane, když se vysekají kopřivy, náletové keře a posbírají odpadky. Nový diapozitiv, který danou památku zachytil po jejím obrození, vždy dokázal potěšit a zahřát u srdíčka. A to si někdy musí jóó plivnout do dlaní aby postavili povalený kříž. Při opravě děravé střechy na zapomenuté kapličce se musí těchto lidiček spojit daleko víc. Smírčí kameny, kříže a kapličky, potkáme je hrdě se tyčící v krajině, nebo až po ramena zapadlé do hlíny, vyvrácené, či ležící na zemi, zasazené do zdi. Každý je jiný, liší se tvary, nápisy kterými jsou opatřeny, ale jedno mají společné skrývají v sobě něco tajemného a přitažlivého. Sdružení Zelené srdce je vyhledává a pan Koubek nám prozradil jak i jak jim pomoci aby prohlédli a mohli se znovu hrdě tyčit v krajině. Jsou však takové památky, které ač jsou nalezeny, zůstávají nadále napospas křovinám a v přírodní mimikře uschovány. Je to z prostého důvodu, který nám byl následně předveden na diapozitivu opravené kapličky se svatou soškou. Do roka byla vykradena a soška v nenávratnu pryč. Je smutné, že se to samé stává i se smírčími kameny, které často zdobívají snobské zahrádky. Těžko postižitelná sběratelská vášeň 7 v nestřežených prostorech vedla i k přemísťování křížů do zahraničí, i když jde o objekty registrované v soupisu kulturních památek. A nebo v jiném případě jsou zničeny při ústupu civilizaci stavění nových cest, silnic a dálnic. Odcházela jsem z přednášky trošku se zahanbeným pocitem, jaký jsem to ale analfabet a s otázkou: Proč jsem se o dané téma nezajímala dříve? Doma ještě týž večer, jsem navštívila internet. Do vyhledávače zadala výraz smírčí kámen a četla a četla a četla. A vy víte, co to vlastně ten kamenný kříž - smírčí kámen je? Smírčí kameny patří mezi drobné památky civilizačního působení. Kamenné kříže, u nás většinou nazývané smírčími kříži v krajině zaujímají zvláštní postavení. Jsou zhotoveny z jednoho kusu kamene a jejich ztvárnění vypovídá o rozdílné řemeslné dovednosti tvůrců. Někdy jsou kameny do tvaru kříže přizpůsobeny pouze několika údery sekáčkem, jindy prozrazují profesionální úroveň práce kameníka. Necelá polovina počtu křížů na našem území nese vysekaný obrazec kříže, nářadí nebo zbraně a v některých případech letopočet nebo text. Při určení významu a určení původu kamenných objektů si nejvíce zaslouží pozornost teorie možného vzniku smírčích křížů. Tiše upomínají na tragické události, které se mezi lidmi odehrály v dávných časech. Jejich smírčí význam je spojen s povědomím potřeby budování památníků zemřelým. Franz Wilhelm soustředil za svůj život ( ) popisy několika set kamenných křížů a křížových kamenů, zejména ze severozápadních Čech. A jako první v roce 1900 výrazně upozornil na vazbu mezi kamennými kříži a smírčími smlouvami, jež se koncem středověku uzavíraly mezi rodinami oběti a vrahem v zájmu dosažení smíru a určitého hmotného vyrovnání. Kříže inspirovaly k literární i výtvarné tvorbě. Především k nim vznikaly legendy a příběhy. Mnohé měly folklórní základ a tragické lidské osudy interpretovaly v nejrůznějších variacích.

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 JOSEF BRANDEJS Po lednovém a únorovém čísle PM, jejichž obálky jsme věnovali zakladatelům průmyslu na Policku (k dalším se ještě po čase vrátíme), přejdeme na několik příštích

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POČÁTKY, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK A REDAKCE POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ.

MĚSTSKÝ ÚŘAD POČÁTKY, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK A REDAKCE POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ. Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek cena 5,- Kč Jaro je tady Na jaro se všichni těšíme, přestože míváme po zimě pár kilo navíc a zmáhá nás jarní únava. Už naši předkové se těšili na jaro, snad proto,

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Zahájili stavbu pomníku

Zahájili stavbu pomníku Diskuze s občany se poprvé bude konat také v místních částech Velkého Meziříčí. Tentokrát to bude Hrbov, Svařenov - 5. září od 16 hodin v tamním kulturním domě. 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Náměstí

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více