Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka UPOZORNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka UPOZORNĚNÍ"

Transkript

1 MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 15. října 1999 ã. 10/99 UPOZORNĚNÍ Ve dnech 27., 28. a 29. října 1999 bude Obecní úřad Morávka uzavřen z důvodu malování. Žádáme proto občany, aby si své záležitosti vyřešili v jiné dny. Děkujeme za pochopení. Sběr nebezpečného odpadu Dne 23. října 1999 bude opět prováděn sběr nebezpečného odpadu dle následujícího harmonogramu: Bebek hod. Uspolka hod. Slavíč hod. Lipové hod. U obecního úřadu hod. Pekařství aut. zast hod. Dne 30. října 1999 budou Sběrné suroviny provádět sběr železného šrotu, barevných kovů a AKU baterií V době od 8 do 11 hodin před budovou Obecního úřadu Morávka Angliãtina a nûmãina Pro začátečníky a mírně pokročilé pro děti od 5 let Vyučování podle domluvy u Vás nebo u mě. Bližší informace: Běla Muroňová, Pražmo 142, tel nebo

2 POVINNÉ RUČENÍ DO KONCE ROKU Každý majitel motorového vozidla na rozdíl od placení zákonného pojištění provozu motorového vozidla na rok 1999 musí do konce letošního roku bezpodmínečně uzavřít novou písemnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Bez této smlouvy se majitel vystaví nebezpečí pokuty až Kč nebo zákazu řízení až na jeden rok. Tato povinnost se vztahuje na veškerá vozidla občanů, podnikatelů a firem, která jsou evidována a mají platný technický průkaz. Česká pojišťovna a. s. bude podávat informace a sjednávat tato pojištění pro rok 2000 na jednatelství v budově Obecního úřadu Morávka od druhé poloviny měsíce října. Každou středu od 13 do 16 hodin, dle potřeby občanů a podnikatelů budou úřední hodiny operativně rozšířeny i na jiné dny (soboty). ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Agentura Frýdek Místek Tel: 0658/ , VyuÏijte nabízen ch v hod penzijního poji tûní Penzijní fond České pojišťovny je Vaším spolehlivým partnerem! Jaké jsou v hody penzijního pfiipoji tûní? nejvýhodnější forma bezpečného uložení Vašich úspor se státním příspěvkem (50 až 150 Kč měsíčně) každoroční připisování podílů z výnosů hospodaření penzijního fondu (od r v průměru 10%) možnost penzijního spoření již od 18 let věku s nejnižším měsíčním příspěvkem 100 Kč naspořené peníze a státní příspěvky včetně výnosů můžete čerpat formou termínované nebo doživotní penze nebo je vybrat jednorázově a použít na cokoliv v případě úmrtí umožní výběr peněžních prostředků překonat finanční obtíže pozůstalých možnost výplaty výsluhové penze a invalidní penze

3 DÛleÏité! Pro čerpání starobní penze nebo jednorázové výplaty je podmínkou dosažení věku 50 let a placení příspěvků po dobu 5 let. Ženám, které dosáhly věku 52 let, mužům, kteří dosáhli věku 57 let stačí platit pouze 3 roky. Odbytné vyplácíme již po prvním roce. Nejvíce dûleïité! Od roku 2000 novela zákona o penzijním připojištění prodlužuje věkovou hranici čerpání starobní penze z 50 na 60 let věku. Proto využijte stávajících uvedených podmínek a uzavřete penzijní pojištění u Penzijního fondu České pojišťovny do konce roku Přijďte se osobně poradit na naše pracoviště České pojišťovny v budově Obecního úřadu Morávka každou středu od 13 do 16 hodin nebo telefonicky na 0658/ nebo Příklady při platbě 300 Kč (úrok 10 %) Doba spoření v letech Celková Vlastní Státní částka úspora příspěvek včetně výnosů Příklady při platbě 500 Kč (úrok 10%)

4 NOVÉ MOŽNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MORÁVCE V průběhu tohoto roku dochází v prostorách zdravotního střediska na Morávce k několika drobným stavebním úpravám, které sledují jediný cíl: rozšíření stávajícího ošetřovacího komplementu. Z těchto důvodů bylo nutno zmenšit část stávající čekárny a do takto vzniklého prostoru umístit kartotéku pacientů. Tímto jednoduchým řešením se podařilo umístit další ošetřovací lehátko do sesterny, kde bude možné snímat EKG záznamy, aplikovat ultrazvuky, injekce, provádět drobné převazy a zajišťovat dohled nad rizikovými pacienty, pacienty po aplikaci injekcí apod. Touto provozní změnou se podaří rovněž urychlit chod ordinace. Stavební úpravy zasáhnou rovněž II. Poschodí. Zde dojde k přeměně dosud nevyužitého prostoru na malý převazový a chirurgický sálek, kde bude možné provádět drobné dermatologické výkony jako například odstraňování různých kožních výrůstků bradavic, šití menších ran, ošetřování bércových vředů, odebírání vzorků kůže za cílem určení správné kožní diagnózy, atd. Rovněž se rozšíří možnosti léčby akupunkturou, která sice již za stávajících podmínek byla možná, avšak vzhledem k nedostatku místa k jejímu provádění byla značně problematická Jsem rád, že touto cestou mohu poděkovat celému obecnímu zastupitelstvu, bez jehož finančního zajištění, by k uvedeným změnám vůbec nemohlo dojít. Dovolte mi rovněž poděkovat majiteli firmy LIGNUM, p. Miloši Bulkovi, díky jehož sponzorské aktivitě bylo možno zrenovovat prostory čekárny a přispět tak k většímu pohodlí našich pacientů. P. S. Uvítáme jakoukoliv sponzorskou aktivitu. MUDr. Milan Crha Kolaudace plynofikace rodinných domků Upozorňujeme všechny majitelé rodinných domků, provozoven, chat a některých dalších objektů, kteří mají ukončenou plynofikaci a dosud nemají zkolaudováno, na povinnost podat stavebnímu úřadu návrh na provedení kolaudace. Potřebné tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě Morávka. Majitelé plynofikovaných objektů mohou po vydání kolaudačního rozhodnutí uplatnit podáním nového daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání u Finančního úřadu ve Frýdku Místku osvobození od daně ze staveb na dobu 5 let od roku následujícího po provedení změny, spočívající ve změně systému vytápění z pevných paliv na vytápění ply-

5 nem, elektřinou nebo systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby, stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení ( 9, odst.1, písm. r, zák. č. 338/1992 Sb., v platném znění. Josef Klimánek Okresní veterinární správa Frýdek Místek, , Sadová 1158, tel. 0658/631316, Nařizuje ve smyslu 49, odst. 1, písm. c) a podle 54 odst. 1, písm a) zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) tato mimořádná veterinární opatření pro zajištění orální vakcinace lišek proti vzteklině: 1. Ve dnech 16. a 17. října 1999 bude provedeno kladení návnad s vakcínou proti vzteklině mysliveckými hospodáři nebo uživatelem honitby pověřenými osobami. Návnady si myslivečtí hospodáři nebo uživatelé honiteb převezmou na Okresní veterinární správě ve Frýdku Místku, Sadová 1158 dne 15. října 1999 od 12 do 16 hod. Jedná se o nový typ vakcinační návnady, kde počet dávek na 1 km 2 je 18 ks. Při manipulaci s návnadami je nutno dodržovat bezpečnostní opatření. 2. Podle pokynů Okresní veterinární správy Frýdek Místek provedou myslivečtí hospodáři nebo uživatelem honitby pověřené osoby kontrolu přijetí návnad (20 kontrolních míst v 1 honitbě 4., 8. A 11. Den po vyložení) a dodání lišek na kontrolu imunizace od 8. listopadu Za lišky dodané na OVS nebo privátnímu veterinárnímu lékaři bude propláceno vzorkovné 150 Kč za 1 lišku. 3. V zájmu hladkého průběhu této akce a ochrany zdraví člověka a zejména dětí je třeba dodržet následující opatření: nedotýkat se vyložených návnad nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady je nutno vyhledat lékaře Ředitel OVS Frýdek Místek MVDr. Pavel Paciorek

6 Sportovní, rekondiční a klasické ING. ŠEVČÍK ZDENĚK MORÁVKA 211 TEL / Ceník Záda Kč Šíje Kč Záda + šíje Kč Dolní končetiny Kč Horní končetiny Kč Celková masáž Kč masáïe Informace a objednávky na výše uvedeném tel. čísle. Pondělí až pátek hodin. Po dohodě lze provést masáž u Vás doma. PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE. PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10% Firma JAN CARBOL Sídlo: Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek Místek tel. 0658/ tel.mobil 0602/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby: opravy, montáže a revize plynových zařízení, vodoinstalatérské práce a topenářské práce montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynové podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t PORADENSKOU SLUŽBU POSKYTNEME ZDARMA

7 Které nebezpeãné odpady mazací a motorové oleje zbytky léků, použitý zdravotní materiál lednice, televizory, elektro technický odpad zářivky, výbojky, teploměry zbytky barev, laků, ředidel, lepidel, pryskyřic suché galvanické články baterky, auto baterie zbytky pesticidů, insekticidů (postřiky proti škůdcům) sbírá Fr decká skládka a.s.? Nebezpeãn odpad kodliviny pfii nebezpeãném skládkování ãi spalování v rodinn ch domech ropné látky, dioxiny, chlorovodík, chlor, zinek, olovo infekčnost freony, rtuť rtuťové páry, baryum baryum, fluor, chlor, chlorovodík, dioxiny, chrom, zinek, těžké kovy rtuť, olovo, chlor, chlorovodík, chlorid amonný a rtuťnatý jedovaté látky Negativní úãinky tûchto kodlivin znečištění půd a vod, úhyn rostlin a živočichů, toxické a karciogenní účinky, dýchací problémy nákazy při poranění, dráždění dýchacích cest, možnost otravy únik freonu do ovzduší vznik ozónové díry, otravy, toxické látky v potravinovém řetězci jedy, které se dostávají do potravinového řetězce zažívací problémy, otravy karciogenní a mutagenní účinky, zažívací potíže, otravy, znečištění půd a vod toxické látky pro člověka a životní prostředí, dostávají se do potravinového řetězce zažívací potíže, otravy, dýchací problémy znečištění životního prostředí, úhyn živočichů a rostlin, možnost otravy, dráždění dýchacích cest Díky oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního odpadu dojde k bezpečné likvidaci těchto odpadů v zařízeních k tomu určených, s minimálním negativním vlivem na životní prostředí!

8 STAVEBNÍ FIRMA NABÍZÍ TYTO PRÁCE: vodoinstalace měď a plast topenářské práce kov, měď a plast klempířské a pokrývačské práce montáž krytin BRAMAC, KM BETA, BETERNIT, ŠINDEL a další, střešní okna VELUX, hydroizolace tesařské práce zámečnické práce výroba garážových vrat, výloh, schodišť, zábradlí apod. plynofikace včetně revizí elektropráce včetně revizí zednické práce renovace bytových jader malířské a natěračské práce vedení účetnictví, mzdové agendy, jednání na úřadech, daňová přiznání Firma staví rodinné domky na klíč, renovuje a přestavuje objekty, půdní vestavby. Nabízíme materiál za bezkonkurenční ceny a dovoz materiálu na místo určení. Platby po domluvě možno i na splátky. Kontakt: MATTYS Group tel./fax: 0658/ tel.: 0658/ , mobil: 0602/ , Vydává Obecní úřad Morávka, náklad 400 ks. Vyrábí Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 13. června 2001 číslo 6 / 2001 VII. SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ve dnech 31.května a 1.června 2001 se konal v kongresovém centru v Hradci Králové VII.

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

Aãkoliv se duben DUBEN 2000

Aãkoliv se duben DUBEN 2000 DUBEN 2000 Aãkoliv se duben řadí astronomicky i meteorologicky k jaru, jeho dny veskrze slunečně jarní nebývají. Často nás překvapí sněhovou nadílkou, o deštivých plískanicích ani nemluvě. Ve slunečních

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XII **** VYCHÁZÍ 05. LEDNA 2015 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015:

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. srpna 2013 ã. 4/2013. Horké informace

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. srpna 2013 ã. 4/2013. Horké informace MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. srpna 2013 ã. 4/2013 Horké informace Nové centrum obce Stavba knihovny, pošty a obecního úřadu pokračuje podle harmonogramu.

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 1/2002

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 1/2002 zpravodaj Hnojnick Vydal Obecní úřad Hnojník 1/2002 Vážení občané V krátkosti vám chci popsat co v tomto roce chceme do komunálních voleb stihnout. Letos zahájíme výstavbu vodovodu a plynovodu v lokalitě

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Únor 2003 č. 2 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Starostka Města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více