Vánoční strom rozsvícen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční strom rozsvícen"

Transkript

1 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky Vratislavic, jejich rodiči, příbuznými a dalšími aktéry. Uskutečnilo se tradiční vítání občánků s jejich zapsáním do pamětní knihy. Vánoční strom rozsvícen V pátek 25. listopadu v podvečer byl před budovou městského úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom. Vánoční koledy z instalovaných reproduktorů přivábily ještě před oficiálním zahájením tolik dětí a občanů, že zcela zaplnili stísněný prostor před radnicí. O bezpečnost účastníků, zejména jejich ochranu před projíždějícími automobily, se postarali policisté. (Opět se potvrdilo, že záměr na vybudování náměstí má své opodstatnění.) Obřadu se zúčastnilo dvacet dětí, z toho třináct holčiček a jen sedm chlapečků. Všem přítomným přišly zarecitovat a zazpívat děti z mateřské školy na sídlišti. Tradici neporušily ani členky Sboru pro občanské záležitosti a místní organizace Českého svazu žen, které novým občánkům předaly drobné dárky. -rpo rozsvícení žárovek na vánočním stromu následoval připravený program, tedy v úvodu vystoupení dětského pěveckého sboru Zpívající Blechy. V jejich podání si přítomní vyslechli několik vánočních koled. Poté se v rukou dětí rozeznělo spousta zvonečků a sbírání psaníček pro Ježíška. K vánoční atmosféře přispělo i již skutečně zimní počasí. -r- foto Šimon Pikous Prožití vánočních svátků v příjemné rodinné pohodě, spokojenosti a ve zdraví přeje všem občanům Vratislavic rada městského obvodu.

2 2 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Sportovní a kulturní granty Na sportovní a kulturní granty bylo v roce 2005, stejně jako v roce předchozím, uvolněno z rozpočtu městského obvodu celkem 700 tisíc korun. V roce 2004 byla tato částka rozdělena na oba granty stejným dílem, ale letos, na základě skutečného loňského čerpání, bylo do sportovního grantu přiděleno 400 tisíc a do kulturního 300 tisíc korun. Zatímco loni zůstaly oba granty nedočerpány, byl letošní příděl v obou případech překročen. Bylo to umožněno tím, že usnesením rady městského obvodu byly o loni zbylé peníze povýšeny letošní částky. Uspokojeni tak mohli být všichni žadatelé. Stejně jako v minulosti, probíhalo i letos přijímání žádostí, jejich projednávání a schvalování ve třech kolech. Dnes tedy můžeme předložit rekapitulaci obou grantů. Sportovní grant K dispozici bylo celkem 471 tisíc korun (400 tisíc rozpočet + 71 tisíc převod z minulého roku). Žadatelům o granty byl příslušnou komisí poskytnut celkový příspěvek korun. Nejvíce, korun, bylo rozděleno na 14 akcí v prvém kole. Potěšitelné je, že značná část těchto peněz připadla na akce s mládeží. Tak například základní škole činil příspěvek 12 tisíc na turnaje ve floorbalu a vybíjené či fotbalistům TJ Jiskra 75 tisíc na pět mládežnických jednorázových i dlouhodobých akcí. Fotbalisté pak ještě dostali příspěvek na obnovu hrací plochy. TJ Jiskra získala 90 tisíc na provoz tělocvičny a gymnasté 25 tisíc na obnovu nářadí. Zbytek uvedené částky byl poskytnut organizacím FINE FIT a Studio K. O 106 tisíc korun, poskytnutých schvalovací komisí ve druhém kole, se na své akce podělily organizace FINE FIT, Studio K, TK Topdance, Klub cyklistů a vratislavičtí hasiči. Ve třetím kole byl částkou 55 tisíc korun uspokojen požadavek jediného žadatele fotbalistů TJ Jiskra na náklady spojené s velmi úspěšnou reprezentací Vratislavic v krajské I.B třídě. Kulturní grant Celkový objem prostředků činil korun (300 tisíc rozpočet korun převod z minulého Opakujeme informace o platnosti uvedených průkazů, které jsme uvedli v minulých ZPRAVODAJÍCH. Občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936, nejsou povinni si žádat o nový občanský průkaz, pokud není v jejich občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Řada občanů totiž ještě vlastní občanské průkazy vydané do , ve kterých je uvedena doba platnosti buď bez omezení, nebo platnost prodloužena bez omezení. Tato výjimka přestává platit a uvedené průkazy je nutné vyměnit do ! roku). Vyčerpáno pak bylo celkem 335 tisíc korun. Také v tomto grantu bylo nejvíce peněz rozděleno v prvém kole. Na celkem 20 akcí bylo poskytnuto 268 tisíc, a to osmi organizacím. Z nich Svaz důchodců získal na turistickou a kulturní činnost 50 tisíc. Domovu důchodců uvolnila komise 70 tisíc na desátý ročník Kulturního léta seniorů a na sérii koncertů v areálu domova. Také v tomto grantu se pamatovalo na děti mládež. Na dvě akce dostala 10 tisíc mateřská škola Tanvaldská, na tři akce získal 34 tisíc pěvecký soubor Zpívající Blechy a základní kole bylo poskytnuto 65 tisíc na osm akcí. O zbytek částky v prvém kole se podělily organizace Klub cyklistů, Česká tábornická unie a základní organizace Českého svazu žen. Na požadavky uplatněné ve druhém kole uvolnila komise celkem 52 tisíc korun. Svaz důchodců dostal 10 tisíc na podporu zájmu o život seniorů, Mobile Muzeum ČR obdrželo 20 tisíc na oslavy 130. výročí narození F. Porsche, Zájmové sdružení koupaliště Sluníčko 20 tisíc na dvě akce a A. Nováková 2 tisíce na besedu o péči a výživě dětí. Ve třetím kole byl rovněž pouze jeden žadatel, a to domov důchodců, který získaných 15 tisíc použil na nákup materiálu na terapii. Z uvedeného vyplývá, že v obou grantech z navýšených rozpočtů nějaké peníze zbyly. Konkrétně ve sportovním grantu 30 tisíc a v kulturním Kč. Na granty bude pochopitelně pamatovat i rozpočet městského obvodu na rok 2006 a zda stanovené částky budou opět o uvedené přebytky navýšeny, rozhodne opět rada městského obvodu. Vyhlášení prvého kola obou grantů v příštím roce zveřejníme ve zpravodaji, a tak již nyní by potenciální zájemci měli uvažovat, které z chystaných akcí do svých požadavků zařadí. Zelený grant Rada městského obvodu rozhodla zřídit od příštího roku grant pro zlepšení životního prostředí, nazvaný zeleným grantem. Jeho definitivní zřízení musí ještě schválit zastupitelstvo a pokud se vysloví kladně, předpokládá se, že by byl dotován částkou 300 tisíc korun, tedy stejně jako kulturní grant. jas Zvláště vlastníkům těchto průkazů doporučujeme, aby o výměnu požádali co nejdříve a tím předešli dlouhému čekání v závěru roku. Ostatní termíny pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů jsou stejné, jak již bylo uvedeno, přesto je opět připomínáme. Občanské průkazy vydané do: platí do platí do platí do Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne: dle dohody po telefonu. Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva městského obvodu. Poslední letošní zasedání se uskuteční již ve středu 14. prosince od hodin v zasedací místnosti úřadu MO. Vzhledem k tomu, že listopadové jednání zastupitelů se konalo až po uzávěrce tohoto ZPRAVODAJE, přineseme informace z obou zasedání v příštím vydání ZPRAVODAJE. Platnost občanských a řidičských průkazů Občanské průkazy se strojově tištěnými údaji (typ identifikační karta zelené barvy) platí do doby v nich uvedené. Pro úplnost ještě uvádíme platnost řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané v období: platí do platí do platí do

3 2005/12 Vratislavický zpravodaj 3 Bezbariérový vstup V minulém čísle jsem psali o zřízení peněžního bankomatu ČSOB v budově radnice a dnes můžeme s potěšením konstatovat, že už je vybudován i slíbený bezbariérový vstup do budovy úřadu městského obvodu. Tento vstup umožňuje současně přístup k bankomatu i tělesně postiženým. Obojí vzniklo společnými silami ČSOB a úřadu městského obvodu. -r- Zima nezaspala V minulém ZPRAVODAJI jsme informovali o plánu zimní údržby, který byl letos přijat včas, neboť zima se ohlásila v obvyklý čas. Úvěry na bydlení Ze stavebního spoření na koupi bytu, domu nebo pozemku, na stavbu domu, na opravy a modernizace bytu nebo domu, na finanční vyrovnání týkající se bydlení. Možnost uzavření výhodné smlouvy o stavebním spoření. Psali jsme však i o tom, že mechanizační prostředky technického střediska stárnou a že se vedení obvodu rozhodlo obnovit technický park novým univerzálním strojem. Jenže jeho pořízení, jak vyplývá z informací pracovníka úřadu, podléhá výběrovému řízení. Proto bylo sjednáno zapůjčení univerzálního vozidla UNIMOG od jiného provozovatele. Podle posledních informací by uvedený stroj měl být ve Vratislavicích první prosincový den, tedy po uzávěrce ZPRAVODAJE. Zda tomu tak skutečně bylo, uvedeme v příštím ZPRAVODAJI. -r- Bližší informace na tel.: nebo na Přijedu i k Vám. Omluva Redakce se omlouvá za nedopatřením zaměněný popis fotografie z cyklu Výzdoby rodinných domů. Nejednalo se o rodinný domek typu Okál, ale o rodinný dům v ulici Na Vrších. Policie ČR informuje Vratislavickým policistům přibyla na čas nová nemilá práce. Do jejich obvodu, konkrétně do Pekárkovy ulice, byl totiž dočasně přestěhován Dětský diagnostický ústav. Hned za pár prvních týdnů musela policie řešit šest útěků chovanců z tohoto zařízení. Čtyři se podařilo nalézt, dvě dívenky byly v době uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE ještě na útěku. DDÚ bude v obvodu vratislavického oddělení Policie ČR umístěn ještě minimálně tři čtvrtě roku, možná až do konce roku Vratislavickým policistům se dostalo pochvaly z okresního ředitelství, neboť se jim podařilo za poslední čtyři týdny zadržet sedm pachatelů přímo na místě činu. Jednalo se především o krádeže vloupáním do motorových vozidel. V listopadu se také podařilo zadržet hodně řidičů, kteří před jízdou pili alkohol. V obvodě celkově stále z trestných činů převažují krádeže motorových vozidel. Největší zájem je o Fabie, Felicie, Octavie, vyskytl se i ukradený Golf či Forman. Objasněnost těchto trestných činů zůstává na podobné úrovni jako v předchozích měsících. Stále přetrvávají také vloupání do rodinných domků a chat. Množí se újezdy od benzinových pump bez placení za poslední období (od do ) měli vratislavičtí policisté nahlášeno šest těchto případů. Vratislavickým policistům se podařilo šetřením a ve spolupráci s občany získat poznatek a posléze zadržet teprve 18letého pachatele z Vratislavic, který měl na svědomí několik krádeží motorových skútrů nejen v našem městském obvodu, ale také třeba v Liberci na Vápence a dalších místech. Případ předvzala SKPV, mladík se přiznal k několika případům a při výslechu vyšlo najevo, že má na svědomí i několik krádeží aut. Byla na něj uvalena vazba a hrozí mu tři roky vězení. Stejný trest hrozí také 26letému bezdomovci, který byl 15. listopadu na základě upozornění občanů zadržen při krádeži vlnitého plechu z areálu Kyselky. Muž se živí zejména odvozem sběru a má už ve svém rejstříku několik případů majetkové trestné činnosti. Proto je také hrozba až tříletého trestu, i když samotná škoda v případu Kyselka nebyla velká. Zákaz řízení motorových vozidel nevadil 26letému muži ze Stráže nad Nisou, který se vydal za volantem svého vozu do Jablonce. V Tanvaldské ulici jej však k jeho smůle při kontrole načapali vratislavičtí policisté, takže má na krku trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Násilná trestná činnost se naopak Vratislavicím v posledním období vyhnula. Jediný tento případ, který museli vratislavičtí policisté v poslední době řešit loupežné přepadení se sice stal na území jejich policejního obvodu, ale mimo území městského obvodu Vratislavice (ve Franklinově ulici na Králově háji). V šetření zůstává případ z konce října, kdy řidič tramvaje ze zastávky Vratislavice výhybna volal na dispečink a následně na policii, že jakýsi muž ohrožuje v tramvaji cestující pistolí a brání jim ve vystupování. Policisté muže zadrželi, jednalo se o 32letého podivína z Jablonce nad Nisou. V jeho ruce opravdu byla pistole, ale plynová. Případ byl předán vyšetřovateli, výsledek nebyl do uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE známý. jsj

4 4 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Jak se žije v domově důchodců Domov důchodců Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace tak zní oficiální název sociálního zařízení, spravovaného Krajským úřadem Liberec. Domov důchodců se nachází v okrajové části Vratislavic Nová Ruda. Z iniciativy klientů vznikl v roce 1995 název Nový domov původní stavba a Dům Marta. Dům Marta je v současné době v majetku Obvodního úřadu Vratislavice a předán do trvalého užívání pro účel rezidenčního zařízení domova. Název Dům Marta vznikl na památku Marty Ginzkeiové, jedné z žen dynastie majitelů továrny na koberce, která tento dar svého otce nikdy nevyužívala a objekt předala pro sociální účely. Jak se klientům domova žije, mi vyprávěl jeho ředitel Miloslav Vodrážka. Domovy důchodců, a ten vratislavický nevyjímaje, dnes nejsou místem k odkládání rodičů seniorů či někdejší chudobince, ale skutečně jsou to nové domovy pro lidi, kteří tu aktivně prožívají své stáří. Tato zařízení nejsou ani nemocnicí, třebaže se jejich obyvatelům poskytují mimo sociální služby i služby zdravotnické. Kapacita vratislavického domova důchodců je 104 klientů, a to od roku 1995, kdy byl objekt rekonstruován a kdy se součástí domova stal i Dům Marta. Ještě v roce 1990 žilo v domově 160 klientů, dříve i více než 200, což však bylo na úkor kvality. Ze současných klientů je zhruba polovina těch, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, a ti vesměs obývají dvoulůžkové pokoje. V současné době probíhá rekonstrukce, po které budou všechny dosud vícelůžkové pokoje upraveny na maximálně dvoulůžkové. Druhou polovinu klientů tvoří ti schopnější, obývající samostatné buňky. Tu tvoří malá předsíň, kuchyňka, vlastní pokoj, lodžie a sociální zařízení. Pro každých dvanáct klientů je navíc k dispozici ještě další společná kuchyňka. V rekonstruovaných pokojích mohou žít i manželské páry. Všichni klienti si po dohodě s vedením domova mohou pokoje vybavit vlastním nábytkem a dalším zařízením, jako je například televizor, radiopřijímač, lednička a podobně. V roce 1995 byla dokončena výstavba nové kuchyně, která byla na tu dobu vybavena nejmodernějším zařízením a která plně vyhovuje i pro současný provoz. Již několik let si klienti domova mohou k obědu vybrat ze dvou jídel, a to i diabetici. Celodenní strava obsahuje pět jídel. Je to snídaně, při které dostávají dopolední svačinu, oběd, při kterém dostanou odpolední svačinu, a večeře. Diabetici pak mají ještě i druhou večeři. Za stravu platí ze svého příjmu 62 korun na den. Klienti se mohou rozhodnout, zda využijí společné jídelny, či zda chtějí dodat jídlo na pokoj. To se pak podává klientovi až na stůl jeho pokoje, za dodržení přísných hygienických podmínek. Dále klienti domova platí za pobyt, přičemž výše je stanovena zákonem a odlišuje se počtem lůžek na pokoji či naopak nadstandardním vybavením pokoje a stanoven je i poplatek na poskytované služby. Ti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, mohou během dne kdykoliv domov opustit, ale je vhodné, aby ve vlastním zájmu na recepci domova sdělili, kam asi jdou a kdy se vrátí. Chod domova zajišťuje 64 pracovníků, od administrativních až třeba po údržbáře či pomocný personál. Vzhledem k tomu, že průměrný věk klientů domova je 83 let, tvoří mezi pracovníky domova rozhodující profesi pracovník sociální péče a potřebný počet zdravotních sester, absolventek střední zdravotnické školy s maturitou. Jejich práce je však od práce sester v nemocnici odlišná, což je vyjádřeno i označením jejich zařazení. Je tu tedy vedoucí úseku služeb (dříve vrchní sestra), vedoucí oddělení (dříve staniční sestra) a pracovnice sociální péče u lůžka. Tyto pracovnice zajišťují nepřetržitou službu a v případě potřeby musí umět poskytnout první pomoc a rozhodnout o dalším postupu přivolání lékaře, rychlé záchranné služby a podobně. Speciální zdravotnická péče a odborná vyšetření se poskytují na doporučení ošetřujícího lékaře ve zdravotnických zařízeních. Do domova pravidelně docházejí dva ošetřující lékaři, ale klienti domova si mohou zvolit i jiného lékaře. Život v domově se řídí domácím řádem, který je podložen řadou pravidel. Případné připomínky od klientů projednává s vedoucím domova zvolená samospráva klientů. Ve většině případů se připomínky řeší na pravidelných měsíčních posezeních s ředitelem domova, kde klienti dostávají i další informace týkající se všech oblastí života v domově. Domácí řád umožňuje jednak návštěvy příbuzných v domově, či naopak pobyt klientů v rodině. Vztahy mezi klienty vyplývají z povahy každého jednotlivce. Zatímco v mladším věku se člověk dokáže i více ovládat, ve stáří obvykle již jedná bez zábran. Případné konflikty tu proto řeší individuálně a s maximálním citem. Daleko více se pracovníci domova zaměřují na využití volného času klientů. Jednou z forem je zájmová pracovní činnost, která probíhá pod vedením pracovnic sociální péče terapeutek. Spočívá ve výrobě různých předmětů, jako je například malování, barvení šátků, výroba keramických předmětů a předmětů s použitím přírodních materiálů od samorostů, šišek až třeba po pomerančovou kůru. K dispozici mají dvě dílny, ve kterých se střídají zhruba po osmičlenných skupinkách. V současné době jsou vytvořeny již čtyři skupinky. Výrobky si mezi sebou pak prodávají, přičemž peníze plynou do společné pokladny Kulturního fondu klientů. Takto získané peníze se použijí na nákup různých materiálů právě pro tuto činnost. Některé výrobky jsou také představeny na výstavě Na stárnutí nemám čas, kterou již pošesté uspořádali v rámci akce Kulturní léto seniorů pro klienty domovů důchodců z celé republiky. Tím jsme se dostali ke kultuře. Nejvýznamnější je právě ono Kulturní léto seniorů, o jehož letošním desátém ročníku jsme podrobně psali v říjnovém ZPRAVODAJI. Rovněž tak jsme již informovali o kavárně seniorů, která byla letos v objektu domova zřízena. Nad rámec povinností organizuje vedení domova také každým rokem dvoutýdenní pobyt zhruba třiceti

5 2005/12 Vratislavický zpravodaj 5 Porod doma Ze čtvrtka 3. listopadu 2005 uplynuly teprve dvě a půl hodiny, když ve vietnamské rodině přišlo na svět novorozeně. Narodilo se tak nečekaně, že na převoz do porodnice již nebyl čas. Šťastná matka porodila sice za mimořádných okolností, ale za pomoci rodinné lékařky, rovněž vietnamské národnosti, která se na zavolání ihned dostavila. Tato vietnamská rodina žije ve Vratislavicích již více než deset let. Narození dítěte doma, tedy mimo porodnici, nepamatují dle údajů z matriky ve Vratislavicích už nejméně třicet let a nepochybně je to raritou i v celém libereckém regionu. -rklientů v rekreačním zařízení v Mařenicích. Zájem je též o celodenní autobusové zájezdy pro ty zdravotně schopnější klienty a polodenní zájezdy po regionu pro ty ostatní, a to autobusem s plošinou pro vozíčkáře. O umístění klientů do domova důchodců rozhoduje výhradně zřizovatel, tedy krajský úřad. Navzdory tomu se občas vyskytne snaha některých lidí toto pravidlo obejít a ucházet se o umístění přímo v domově. Výjimkou nejsou ani sliby o poskytnutí sponzorského daru, ale podobné pokusy jsou vedením domova zásadně odmítány. Naopak nejsou odmítány takové sponzorské dary, které dárci nepodmiňují žádnou protislužbou. Takové, ať finanční, či věcné dary jsou však přísně evidovány a jsou využívány v zájmu klientů. Zájmem vedení domova je poskytované služby neustále zkvalitňovat, proto mají zpracovaný rozvojový plán ve všech oblastech až do roku Přestože zákon o standardizaci kvality a poskytování sociálních služeb se teprve připravuje, je Liberecký kraj v tomto směru již v předstihu. Obdobně jako vratislavický domov důchodců mají rozvojové plány připraveny i ostatní domovy a z nich je vytvořen rozvojový plán krajský. Ten je už nyní vodítkem pro ostatní organizace a instituce, které provoz domovů důchodců mohou ovlivňovat. Ředitel vratislavického domova důchodců Miloslav Vodrážka si také velmi cení spolupráce s městským obvodem. Děkuje zastupitelům, radě i všem ostatním, kteří různými formami pomáhají. Na oplátku pořádá domov řadu akcí i pro všechny seniory z Vratislavic. Věří, že dosavadní vztahy budou nejen pokračovat, ale že se budou navzájem dále prohlubovat. Na snímcích jsou klienti v dílnách při zájmové pracovní činnosti a při posezení v kavárně seniorů. Jaroslav Sedlák Turistům zima nevadí Členové místní organizace Svazu důchodců ve Vratislavicích se 14. prosince sejdou na členské schůzi. Kromě jiného se také seznámí s vybranými trasami zimní pěší turistiky a možná se pobaví i při hudbě. Turistické zimní okruhy jsou připraveny a vymezené trasy jsou jen orientační. Definitivně se upřesní na místě srazu podle počasí a podle dohody účastníků. Pro ty, kteří provozují turistiku jako lék a dají na radu lékařů o prospěšnosti pohybu, vybrali pořadatelé následující trasy: Středa 2. prosince sraz ve 13 hodin u kostela ve Vratislavicích. Pod vedením pana Lánského se vyrazí na pěší túru ve směru Vesecký rybník do Vesce s prohlídkou připravované tratě pro světové mistrovství lyžařů. Středa 7. prosince z nádraží ČD v Liberci odjedou zájemci vlakem ve do Jabloneckých Pasek, odkud je pan Třešňák povede okružní trasou v délce asi 6 km přes Lučany zpět do Jabloneckých Pasek. Středa 28. prosince od kostela ve Vratislavicích vyrazí zájemci ve 13 hodin na Horní Proseč, kde roste nové sídliště a je krásný výhled. Pokračuje se do Jablonce a zpět vlakem nebo tramvají. Pod vedením pana Hladíka není pěší trasa delší šesti kilometrů. Středa 4. ledna Pan Kopal bude u terminálu městské hromadné dopravy v Liberci očekávat ve 13 hodin zájemce o pěší výlet podél řeky Nisy ve směru Letná Pavlovice a okolí. Zakončení akcí je plánováno tak, aby zbyl čas na vzájemné poznávání nových účastníků. (redakčně upraveno) Miloslav Špidlen Vánoce v domově důchodců Pestrý a bohatý program, který pro klienty domova důchodců připravilo jeho vedení, bude ve vánočním duchu probíhat již od počátku prosince. Začíná se mikulášskou zábavou ve společenském sále. Poté přijdou klientům domova připomenout blížící se vánoční svátky děti z mateřské školy Lísteček, dále pak děti ze základní školy Dobiášova v Liberci, romské děti ze základní školy v Jablonci n. N. a dětský pěvecký sbor Carola. Do domova zavítají také členové skautského oddílu, kteří imobilním klientům zazpívají vánoční písně přímo na pokojích. Uskuteční se vánoční posezení s ředitelem domova, prodejní výstava výrobků klientů a Štědrý den si tu odbudou již o dva dny dříve. To proto, že pro některé si přijedou jejich děti či příbuzní. Tečkou za vánočními dny bude vystoupení členky divadla F. X. Šaldy paní Hejdukové, která klienty potěší vánočními písněmi. -s- pojišťovna GENERALI přímo ve Vratislavicích Kde? zasedací místnost městského obvodu Kdy? každé pondělí od 16 hod do 18 hod Co? nejvýhodnější povinné ručení na trhu s BONUSEM!!! pojištění osob a majetku investice do fondů penzijní připojištění pojištění odpovědnosti A navíc stavební spoření úvěry na bydlení hotovostní půjčky Kdo? Pojišťovací a finanční poradce Martin Nýdrle Tel.: nač trávit předvánoční čas na úřadech, když vše máte za rohem Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm Formát 19 x 5 cm Formát A5 Formát A5 reportáž Formát A4 Občanská inzerce Občanská inzerce + foto 300 Kč 500 Kč Kč Kč Kč 100 Kč 200 Kč

6 6 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Smutný osud zemědělství Připomínat v prosinci zemědělství je poněkud nelogické, ale v seriálu Františka Jelínka o historii obce to na závadu nebude, zvláště když zemědělství ve Vratislavicích je už pouze historií. Dejme tedy slovo pamětníkovi. Vratislavice byly zemědělskou obcí již od počátku svého osídlení a účelově od 15. století. Úzké pruhy polí a pastvin se rozkládaly na levém břehu Nisy až po okraje panských lesů. Vpravo od řeky byla pole obdělávána teprve o dvě stě let později. Například první zjištěný údaj z roku 1764 uvádí, že v obci hospodařilo 42 zemědělců a 65 chalupníků, kteří k obživě vlastní rodiny obdělávali jen malý pozemek kolem své chalupy. Půda dávala místnímu obyvatelstvu jen skrovnou úrodu. Drobní a střední hospodáři chovali skot, ovce, kozy, vepře a drůbež. Na polích pěstovali obilí, len a pícniny, brambory začali pěstovat až v 19. století. Zcela zemědělský charakter obce setrval do druhé poloviny 19. století, rozvojem průmyslové výroby přešel v průmyslově zemědělský a zůstal jím do devadesátých let minulého století. V současné době se zemědělská výroba zcela vytratila a většina opuštěných ploch polí a pastvin zarůstá plevelem. Ke konci druhé světové války bylo v obci 178 zemědělských usedlostí drobných a středních malorolníků s výměrou nad 50 arů a několik velkostatků, z nichž největším byl velkostatek rodiny Ginzkeyových se 60 hektary polí. Po revoluci zemědělskou půdu postupně obsadilo padesát příchozích českých zemědělců převážně z Turnovska, Semilska a Jičínska. Na konci roku 1945 provedl místní národní výbor soupis veškerého zvířectva a překvapivě bylo zjištěno, že v obci je 53 koní, 331 kusů krav, 19 vepřů, 503 koz a 17 tisíc slepic. Sotva se noví osadníci sžili s půdou, začali hospodařit a hradit úvěr od státu, nastal historický zlom vyhlášením takzvané kolektivizace vesnice. Ve snaze vytlačit soukromý sektor a zavést státem řízené a kontrolované zemědělství byla zakládána jednotná zemědělská družstva (JZD). Přesvědčováním, někdy i nátlakem byli zemědělci nuceni vstupovat do družstva. K vysvětlení mladším čtenářům: kolektivizace znamenala spojit pozemky v jeden celek, ustájit skot do společného kravína, rozorat meze a společně hospodařit. JZD ve Vratislavicích bylo založeno v říjnu 1949 a mělo 16 členů, o rok později již 37 družstevníků, kteří obhospodařovali 250 ha půdy. Zbývající pozemky zabral Státní statek (hospodářství řízené státem), který později pro pracovní neschopnost byl zrušen a pozemky byly přiděleny družstvu. Soukromí zemědělci, kteří do družstva odmítli vstoupit, byli dále kontrolováni, sledováni a dodávky jim byly zvyšovány. Tak se stalo, že někteří z nich opustili neutěšenou práci na svých polích a ze zemědělství odešli. Ve vratislavické kronice zapsal tehdejší kronikář Josef Hrstka: Hlavním nedostatkem při zakládání JZD byla skutečnost, že se nepodařilo přesvědčit pro družstevní myšlenku všechny drobné zemědělce. Proto družstvo mělo od svého začátku nedostatek pracovních sil. Tato situace se ještě zhoršila po převzetí hospodářství státního statku. Družstvo bylo závislé na brigádnické pomoci. Za této situace nedokázalo provést polní práce jako senoseč, žně a bezztrátovou sklizeň okopanin. Velký vliv na situaci v družstvu měla špatná pracovní morálka a nepravidelné odměňování. Aby většina ploch byla udržována v chodu, družstvu pomáhaly brigády školní mládeže na trhání lnu, sběru mandelinky bramborové a při sběru brambor. Pamětníci padesátých let v té době navštěvující základní školu si upamatují, jak sbírali brambory místo vyučování, bylo-li potřeba, i odpoledne. Za svačinu (kousek točeného salámu a housky) pobíhali s kbelíkem vyoranou brázdou a sebrané brambory odnášeli do valníků. To se dařilo do svačiny. Pak je to přestalo bavit a brigáda končívala bramborovou válkou. Družstvo vyžadovalo pomoc i od dospělých, zvláště při žních a mlácení obilí. Soutěže o Zlatou kosu byly pravidelnou nutností, jak vůbec sklidit z rozsáhlých pastvin alespoň jednou za rok seno. Sešlo se několik desítek sekáčů, každý s vlastní kosou. Kdo posekal nejvíc, byl vyhodnocen jako vítěz. K jarní sadbě brambor se nedostávalo sadby. Složitou práci v JZD uvádí kronika na jiném místě: V obci zahájena výpomocná košíkářská akce sběru brambor pro novou sezónu. Koncem října bylo zjištěno, že na katastru dosud nebyly osety ozimy a asi již nebudou. V živočišné výrobě se nezodpovědně ošetřuje dobytek, dvacet podvýživených telat bylo dodáno na nucený výsek. Noví družstevníci (náborem získaní dělníci z továrny) říkají, že nemají před výplatou ani na chleba a naši družstevníci (původní členové z bývalých soukromých zemědělců) mají ještě na kořalku, dělníci po polích dřou a družstevníci sedí v hospodě. Sousední kunratické JZD pro nedostatek pracovníků bylo přičleněno i s pozemky zdejšímu zemědělskému družstvu. Stálý nedostatek pracovníků v družstvu vytvářel paradoxní situace. Vedení JZD slíbilo každému novému družstevníkovi půjčit domů jednu dojnici na dobu tří let a vydat zálohu v naturáliích do příští sklizně. Neměl-li družstevník možnost doma chovat dojnici, dostával pravidelně mléko z kravína. Družstevníci byli hodnoceni tak zvanými pracovními jednotkami. Jedna jednotka nebyla mzda za jednu hodinu, ale hodnota určité vykonané práce. Družstevníci byli hodnoceni dvakrát do roka. První výplatu dostávali v naturáliích, druhou zpravidla po novém roce v penězích. Částečné oživení práce v JZD nastalo v létech příchodem 34 drobných, dosud samostatně hospodařících zemědělců. Na 891 ha půdy, z toho 334 ha orné, vyprodukovali 214 tisíc litrů mléka, 115 tisíc kusů vajec, 479 q masa, 602 q obilí a 1300 q brambor. Druhá krize nastala po roce 1963, kdy většina členů důchodového věku družstvo opustila a JZD nedokázalo zajistit další provoz. V roce 1965 veškerý majetek po rozpuštění JZD přešel do správy Státního statku se sídlem v Chrastavě s detašovaným pracovištěm ve Vratislavicích. Toto příměstské hospodářství se orientovalo na masomléčnou výrobu. Ve dvou kravínech (ve svahu pod domovem důchodců a vpravo za koupalištěm) mělo ustájeno v roce kusů skotu, z toho 264 dojnic s produkcí 616 tisíc litrů mléka. Zaměstnanci placeni hodinovou či prémiovou mzdou odmítali pracovat přes čas a o nedělích. Docházelo k fluktuaci pracovníků, ani výměna vedoucích kádrů ke zlepšení stavu nepomohla. Tak poslední sklizní brambor na polích mezi hřbitovem a koupalištěm v roce 1993 činnost státního statku skončila. Od té doby všechny zdejší pozemky zůstaly ležet ladem. Část z nich byla vrácena v rámci restituce bývalým majitelům, část přešla do pozemkového fondu. František Jelínek

7 2005/12 Vratislavický zpravodaj 7 Zprávičky z naší mateřské školičky Lísteček Od počátku září přibylo k dětem červeného, modrého a zeleného lístečku mnoho nových kamarádů a školkou se opět rozléhal smích a nastala pohoda. Od října se pak děti těšily na své oblíbené aktivity, začaly kroužky jógy, splečenského tance, pěveckého souboru, flétniček, zdravotního cvičení, výtvarné výchovy, angličtiny, šachů a plavání. Letošní slunný a teplý podzim umožnil dětem hodně pohybu v přírodě, polodenní výlet na farmu a lesní školku v Oldřichově v Hájích. Tam jsme díky sběru papíru a výtěžku z jeho prodeje koupili strom, který se zjara zasadí, a chceme se o něj v budoucnu i starat. Leošek Holub se svými rodiči zorganizoval soutěž ve sběru kaštanů jako krmení pro lesní zvěř jednoho mysliveckého sdružení. Zapojili se všechny děti i rodiče, odměna v podobě sladkého dortíku potěšila všechny děti a ti nejlepší malí sběrači se radovali z plyšových zvířátek. V listopadu jsme si udělali výlet do Kryštofova Údolí a prohlídli si sbírku betlémů, vánočních ozdob a hraček, navštívili jsme knihovnu, viděli několik divadelních představení. V prosinci se těšíme na den , kdy od 10 hodin v kapli Domova seniorů na Nové Rudě svým vystoupením a drobnými dárečky potěšíme snad všechny babičky a dědečky. V té samé kapli pak 13. prosince od 16 hodin zazpíváme, zatančíme a zahrajeme na flétničky při vánoční besídce pro rodiče a všechny přátele naší MŠ, srdečně zveme. Tím se rozloučíme s rokem 2005 a v novém roce 2006 se budeme těšit u zápisu v naší MŠ dne od 7 do 16 hodin na nové kamarády s jejich rodiči. Za MŠ Lísteček Alena Mádlová Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji. Adventní koncert Kaple Vzkříšení neděle 11. prosince od 17 hodin Komorní sbor a flétnový soubor Zpívajících Blech zahraje a zazpívá sborové úpravy a skladby autorů od 15. do 20. století. Ve druhé polovině koncertu zazní Messe bréve Lea Delibese. Zlatnictví NOEMI Rodina Vrátných Vratislavice nad Nisou (u kostela) Nabízí: Prodej a zakázkovou výrobu zlatých šperků (i podle vlastního návrhu a z doneseného materiálu) Prodej stříbrných šperků Opravy zlatých a stříbrných šperků Rámovací službu Otevírací doba: 8 11 a hodin Telefon: , Briliantové šperky za super ceny (zakázková výroba) Při předložení tohoto inzerátu bude kupujícímu poskytnuta sleva 10 % Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice. U Šamotky 736, Liberec Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax: Vá poradce :

8 8 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Kravatový den Kravatový den proběhl na základní škole ve středu 9. listopadu. Ačkoli to nebyl den ve znamení určité barvy, jak bylo doposud zvykem, děti ho přijaly s velkým nadšením. Na chodbách i ve třídách bylo možné vidět stovky různých kravat. Některé opravdu vydařené a atraktivní kousky tatínkové půjčili jen velmi neradi a s obavou, aby se jim vrátily v pořádku. Všem těmto tatínkům patří velký dík, protože nám umožnili prohlédnout si kravaty s motivy známých budov, současných i historických vozů, mořského světa, pohádkových postav, nebo také s obrázky hrdinů animovaných filmů. Růžový den Kravatový den vystřídal 29. listopadu opět den barevný. Tentokrát vévodila škole barva růžová, která potěšila zvláště malé princezny z nižších ročníků a navodila ve škole velmi příjemnou a milou atmosféru. Havárie zažehnána Na začátku listopadu došlo k havárii v topném systému v jedné z částí ZŠ Vratislavice ( školička ). Havárii se podařilo odstranit tak šikovně, že provoz školy mohl zůstat nezměněn. Poděkování za účinnou pomoc v této situaci patří úřadu městského obvodu a firmě Sova. Pochválit je třeba i ukázněné žáky v postižené části školy. -r- Co se týká odměn, přišli si na své hlavně chlapci. Čokoládovou odměnu dostali ti nejodvážnější, kteří se do růžové oblékli kompletně (a nebylo jich málo), ale i ti, kteří zvolili alespoň růžový doplněk jako například šálu, kravatu nebo dokonce maminčin růžový náhrdelník. Všechny tyto kravaty a mnohé další originály si můžete prohlédnout na fotografiích přímo ve škole. Děti překvapily svou téměř 100% účastí, ale také tím, že mnohé z nich si uměly kravatu samy uvázat nebo se to při této příležitosti naučily. Ani učitelé nezůstali pozadu. Ti, kteří náhodou na barevný den zapomněli, si bez rozmýšlení vyrobili kravatu z papíru. Další barevný den nás čeká v posledním týdnu před vánočními prázdninami. Prozradím jen, že bude ve velmi veselém duchu jako malá příprava na každoroční Šťastné a veselé. Mgr. Jolana Hegedüsová Pan Pavel Podlipný, pověřený příslušným odborem úřadu městského obvodu, u zasažené části topného systému ve škole. Kroužek aerobik Kroužek aerobiku působí v rámci školní družiny již sedm let. Schází se každé úterý od 15 do 16 hodin v tělocvičně ZŠ Vratislavice. Prošlo jím nesčetné množství šikovných holčiček a odvážných chlapců tříd. Od září do prosince opakujeme naučené a učíme se nové cvičební prvky. Posilujeme, protahujeme, relaxujeme... Vždy po Vánocích začínáme s nácvikem sestavy, kterou děti předvedou na slavnostním vystoupení ke Dni matek. Je to forma dárku všem maminkám, babičkám, ženám. Šárka Gebriánová Ačkoli je kravata spíše mužskou záležitostí, dívkám tento módní doplněk neobyčejně slušel. Navíc byla jejich odvaha přijít do školy v kravatě odměněna malou sladkou pozorností. Mgr. Jolana Hegedüsová Třídní schůzky Dne se na ZŠ Vratislavice konaly třídní schůzky. Většina rodičů má zájem o hodnocení svých dětí, což je vidět na účasti 82,2 %. Bohužel, určitá část pozvaných do školy nepřišla, a jedná se zpravidla o rodiče problémových žáků... -r-

9 2005/12 Vratislavický zpravodaj 9 Aktivita školní družiny Při školní družině ZŠ ve Vratislavicích působí několik zájmových kroužků. Přinášíme krátkou informaci o posledních aktivitách dvou z nich: Kroužek výtvarné činnosti Návštěva v keramické dílně. Pro zpestření práce kroužku jsme navštívili ve středu keramickou dílnu, která se nachází v areálu školy. Žáci si tam vyrábí drobný dárek pro své nejbližší. Keramickou dílnu navštěvují žáci až od třetích tříd, tudíž toto byla pro menší děti dobrá zkušenost. Aja Krčmářová Škola se reprezentuje v galerii Uběhl rok a my máme za dveřmi opět vánoční svátky. Ve škole si děti s prvním sněhem začaly zdobit okna, malovat obrázky se zimními sporty, vyrábět přáníčka a dárky pro své blízké. Zveme všechny, kteří si chtějí spolu se svými ratolestmi vyrobit dárečky, ozdoby či přáníčka, do Oblastní galerie v Liberci, kde jako každý rok budou o prvním prosincovém víkendu Vánoce v galerii a vratislavická škola zde bude mít svůj stánek. Ve škole se nezapomene ani na Mikuláše. Deváťáci budou nadělovat ve škole a deváťácký Mikuláš s andělem a čertem zavítá i do mateřské školky sousedící se školou. -r- Knihovna s vánoční atmosférou Návštěvníci vratislavické knihovny se v prosinci mohou těšit na vánoční výzdobu i s adventním věncem, knihovna též připravuje besídku ve spolupráci se školní družinou. Kromě toho nadále probíhá výstava Vratislavice před sto lety a dnes s velkoplošnými panely s historickými i současnými fotografiemi a příslušným textem. Knihovna v budově základní školy je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 13 do hodin, ve čtvrtek od 9 do 11 a od 12 do 16 hodin. Ve dnech 22. a 28. prosince bude knihovna zavřena z důvodu dovolené, ve čtvrtek 29. prosince bude naopak otevřena bez přestávky od 9 do 16 hodin. -r- Vratislavický slavík 2005 Pěvecká soutěž pro žáky tříd na ZŠ Vratislavice Zúčastnit se mohou sólisté, dua či tria, ale i celá třída jako soubor. Zpěváci mohou být doprovázeni buď dalším spolužákem (či spolužáky), kteří ale nebudou zpívat, učitelem, nebo podkladovou nahrávkou half-playback. Mohou také zpívat bez doprovodu. Není možno pustit nahrávku jiného zpěváka a do ní zpívat! Každý si vybere 1 píseň, kterou zazpívá na třídním kole, které proběhne v hodinách HV, a to: v třídách do v třídách do Semifinále v tělocvičně bez ozvučení 1. stupeň 13. prosince stupeň 14. prosince 2005 Celoškolní kolo v ozvučené tělocvičně. 22. prosince 2005 Výběr písní je omezen na texty, které odpovídají zásadám slušného chování tj. nejsou povoleny ty, ve kterých se objevují vulgarismy! Porotu semifinále, finále budou tvořit zástupci z každé zúčastněné třídy + tři učitelé. Hodnocení bude provádět každý sám za sebe, a to bodováním od 1 do 5 bodů. Hodnotit se bude pěvecký projev i vystupování a chování na jevišti. Hudba je největší léčitelka duše. polečenská kronika V měsíci prosinci se významných životních výročí dožijí tito naši spoluobčané: 70 let Eva Čičová, Miluše Holcová, Eva Nesvadbová 75 let Jindřiška Eflerová, Alenka Fotrová, Marie Vinklárková 80 let Jiřina Bartoňová, Kristina Tučková, Miluška Zemanová 85 let Jindřiška Blažkovanová, Božena Flejberková, Milada Kačerová, Eva Vogeltanzová 92 let Marie Luschnitzová 99 let Marie Jínová Pozorným čtenářům jistě neuniklo, že jubilanty jsou tentokrát výhradně ženy. Všem tedy blahopřejeme!

10 10 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Tanečníci s vavříny Na soutěži tanečních párů v Praze koncem listopadu se tanečníkům z klubu TOPDANCE manželů Jägerových opět dařilo. Dětský taneční pár Š. Procházka A. Jägerová po vítězství v Kroměříži získal další zlato a již dvacáté finále ve své taneční kariéře. Vzadu V. Pokorná + D. Hraše, M. Špeciánová + S. Varmakov, dole A. Jägerová + Š. Procházka. Absolventský ples oslava 12 let TOPDANCE Vratislavice Sobota 17. prosince 2005 od 19 do 24 hodin Střelnice Jablonec nad Nisou Jsou zváni všichni bývalí členové a jejich přátelé i rodiče. Vstupné 110 Kč Lístky možno rezervovat na tel.: Libor Jäger Turnaj ve vybíjené V pondělí 7. listopadu se už tradičně konal turnaj žáků 5. a 6. tříd ve vybíjené. Velká bojovnost, mohutné povzbuzování spolužáků stejně jako sladké odměny byly zárukou pěkné hry. Postup do finálového kola ve florbale V pondělí se konalo okresní kolo ve florbale ZŠ, kterého se zúčastnily naše mladší žákyně. Svou skupinu, ve které porazily žákyně ze ZŠ Dobiášova 3:2 a žákyně ze ZŠ Kunratická 6:0, vyhrály. Tímto vítězstvím postoupily do krajského finalového kola. To se bude konat v prosinci na ZŠ Dobiášova. ZŠ Vratislavice reprezentovaly tyto žákyně: 7.A Dušánková Jana, Zapadlíková Klára, Šaldová Adéla, Tučková Adéla, Špačková Martina. 7.B Jirousková Monika, Jirousková Veronika, Burdysová Kateřina, Syrová Kamila. 6.B Homolová Alžběta, Zitková Markéta, Brejlová Andrea. Všechny tyto hráčky budou naši školu reprezentovat i ve finálovém kole, kde se pokusíme tento úspěch zopakovat. Mgr. Miloslava Kešnerová Uprostřed L. Kociánová + M. Procházka. Juniorský pár třídy B M. Procházka L. Kociánová vybojoval zlato ve standardních i latinskoamerických tancích. Tento pár spolu tančí teprve půl roku a již má na svém kontě řadu úspěchů. Spokojené mohou být i další páry, které klub reprezentovaly. J. Mašinda s K. Burešovou v dětské soutěži dotančili na čtvrté místo. V juniorské kategorii C získal pár S. Varnakov M. Špeciánová zlato ve standardních a bronz v latinskoamerických tancích. Ve standardních tancích jim chybí už jen jedno finále k postupu do třídy B. Pár D. Hraše V. Pokorná získal bronz ve standardu a stříbro v latině. Spokojeny však mohou být i páry L. Vávra J. Ullmanová v kategorii C starších juniorů a M. Hošek V. Wolfová v kategorii B starších juniorů, třebaže na stupně vítězů nedosáhly. O. Procházková Taneční soutěž O putovní pohár starostky Vratislavic a Cenu TOPDANCE studia Jägerovi budou soutěžit taneční páry v libereckém Koloseu. Akce se koná 10. prosince v době od 9 do hodin. Soutěž, na kterou pořadatelé zvou všechny zájemce, bude obsahovat klání tanečních párů v různých kategoriích. Vítězem turnaje se stal kolektiv třídy 6.B. Druhé místo patřilo 6.A, třetí místo obsadila 5.B a čtvrté místo 5.A. Za možnost pořádat tyto akce chce vratislavická ZŠ poděkovat úřadu MO, který přispívá na odměny. jk Zdatné žactvo Počátkem listopadu se mladí gymnasté TJ Jiskra Vratislavice zúčastnili dvou sportovních akcí. Nejdříve to byl 4. ročník krajského turnaje ve vybíjené v Turnově, kterého se zúčastnilo 13 družstev z celého kraje. V kategorii mladšího žactva se naše družstvo umístilo na 6. místě a hrálo ve složení S. Rychnová, M. Jůzová, E. Fleková, M. Vacková, M. Budský aj. Daníček. Za starší žákyně nás reprezentovala K. Kotková, když startovala v družstvu Lokomotivy Liberec a podílela se na 2. místě. Druhou akcí byla soutěž všestrannosti Zdatné žactvo, uskutečněná v Rochlici. Účastníci soutěžili v disciplínách skok přes švihadlo, šplh, hod medicimbalem do dálky, válení sudů s míči a opičí dráha na čas. Z naší jednoty se zúčastnilo 13 dětí a to L. Toločková, K. Procházková, J. Bocheňská, Z. Urbanová, Z. Čechlovská, T. Kovářová, A. Dvořáková, K. Brnová, M. Jůzová, M. Kašparová, S. Rychnová, E. Fleková a J. Bocheňský. Po výborných výkonech všech, se o zisk celkem sedmi diplomů zasloužili L. Toločková za 2. místo mezi nejmladšími žákyněmi, J. Bocheňský za vítězství v kategorii mladších žáků, Z. Urbanová za prvé a Z. Čechlovská za druhé místo v kategorii mladších žákyň a v kategorii starších žákyň obsadila prvá tři místa naše děvčata v pořadí S. Rychnová, M. Kašparová a E. Fleková. Gratulujeme a děkujeme některým rodičům za pomoc s organizací závodů. L. Počerová, (redakčně upraveno)

11 2005/12 Vratislavický zpravodaj 11 STUDIO K centrum aerobiku a relaxace tělocvična ZŠ ve Vratislavicích n. N. K. Bachmanová, tel.: , Srdečně Vás zveme na cvičební lekce plné dynamiky, relaxace, nových možností a příjemných setkání s novými lidmi... Rozvrh platí od 5. září 2005 Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hoin Power jóga/pilates Úterý 17 hodin děti 18 hodin Tae bo (5 8 let) 19 hodin Power jóga Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hodin Power jóga Jednotlivá lekce 40 Kč Možnost výhodného zakoupení permanentní vstupenky na 3 měsíce Zápis pohybově nadaných dívek i chlapců ve věku 5 10 let na hodiny dětského aerobiku. Každé pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 17 hodin v malé tělocvičně v ZŠ ve Vratislavicích n. N. Lekce pro děti jsou vedeny přístupnou formou pro daný věk se zařazením her a s využitím rozličných cvičebních pomůcek, jako jsou švihadla, míče, overbaly, trampolíny K. Bachmanová OCELOVÁ KVALITA zpracování betonářské oceli armovna spojování betonářské oceli šroubovými spojkami LENTON svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží svařované sítě KARI do betonu hutní materiál: profilovaná ocel I, U trapézové plechy VSŽ a VIKAM distanční tělíska, pytlové úvazky Fibred polypropylenová vlákna S 50/06 ocelová vlákna dovoz zboží vlastní dopravou dělení materiálu na požadované rozměry na požádání dodáme prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží FILINGER, a. s., držitel certifikátu jakosti ISO 9001 FILINGER, a. s. U Stadionu 236, Liberec 7 Tel./fax: , tel.: Žáci se v závěru podzimu zlepšili Naši fotbaloví žáci byli v minulém ZPRAVODAJI spravedlivě pokáráni, ale v závěru podzimu se přece jenom zlepšili a napravili dojem. Především se zvýšilo fotbalové nasazení, které jim v posledních čtyřech zápasech nelze upřít. Porazili doma Dětřichov (v tabulce třetí) 3:1 (1:1) a hned druhý den v Raspenavě v odloženém zápase deklasovali domácí 8:1 (2:0), když tři góly dal Soukup, po dvou Šturm a Chmelík a jeden Žabka. Ještě týden předtím doma zametli se slabou Bulovkou 6:0 (1:0). Nic na našem hodnocení nemění fakt, že v dalším, posledním odloženém zápase prohráli v Doubí 2:7 (0:2), když utkání se především nevyvedlo našemu brankáři. Domácí Doubí bylo každopádně momentálně lepší a my jsme zkoušeli čtyři nové a mladší hráče, se kterými počítáme na jaře a kteří se musí teprve zápasově otrkat. Mít na sobě dres a hrát mistrovský zápas není pro každého kluka to samé jako obyčejný trénink. Ten, kdo má fotbalové srdce a chuť, se ale určitě prosadí a vklouzne do toho. Škoda jen, že ti noví začali prakticky chodit, až když sezona končila. Uvidíme, jestli jim chuť a srdce vydrží do jara. Chtěli bychom absolvovat i nějaký halový turnaj, jako letos v lednu a únoru. Pokud budou všichni platit základní měsíční příspěvky (což je stále problém ), měli bychom mít finance i na tyto turnaje. Srdečně děkujeme úřadu městského obvodu za stálou finanční pomoc mládeži! Máme supernové krásné dresy v italském azurovém provedení a měli bychom se v nich na některém turnaji ukázat. Doufáme ovšem, že seženem rodičovský odvoz auty Trenéři Bartoníček a Janeček P. S. K našim nejmladším žáčkům (přípravce) se vrátíme s hodnocením v příštím ZPRAVODAJI, stejně jako k dorostu a znovu k starším žákům. Poděkování předsedy Předseda fotbalového oddílu srdečně děkuje všem hráčům od nejmenších po nejstarší za skvělou reprezentaci vratislavického fotbalu, sponzorům, příznivcům, fanouškům a rodičům žáků a jmenovitě všem trenérům a těm, kteří nám zvláště u žáčků v roce 2005 vypomáhali. Jsou to: pánové Ullrich, Drahota, Kupec, Mrkáček, Janeček, Koutský, Gaubic, Bocheňský, Rampáček, Jiskra, Bím, Slačík a Doležel a dámy Gaubicová, Drahotová, Šidáková, Bartoníčková, Doleželová a Jiřina Tejská. Velké poděkování patří rovněž správci panu Virthovi, který se o nás vzorně stará, radě úřadu městského obvodu a paní starostce. Hezké svátky všem a PF Vlastimil Bartoníček SQUASH Vratislavice n. N. Zámecký vrch 1170, Liberec 30 3 x Squash, stolní tenis Solárium, občerstvení Ceny od 120 Kč/hod. Slevy pro studenty, rodiny s dětmi. tel.: Konečné podzimní tabulky I.B třída Západ 1. VTJ Ještěd : Vratislavice : St. Splavy : Habartice : Kravaře : Mimoň B : Doksy : Kr. Studánka : Cvikov : Chrastava : Kamenice : Ž. Brod B : Brniště : Jindřichovice :39 4 Okresní soutěž Jih 1. Český Dub B : Vratislavice B : Vesec : Rynoltice : Hrádek B : VTJ Ještěd B : Machnín : Hodkovice : Václavice : Gasservis B : Osečná B : Zdislava : Bílá :54 3 Tabulky mládeže otiskneme v lednovém ZPRAVODAJI.

12 12 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Vratisla atislavický fotbalf Fotbalisté A-mužstva Jiskry Vratislavice srdečně děkují radě úřadu městského obvodu a sportovně-kulturní komisi za finanční podporu, za kterou jsme pořídili slušivé soupravy a šusťákové bundy, ve kterých více než důstojně reprezentujeme Vratislavice a už nevystupujeme v kraji jako hejno chudých vesničanů. Nápis Vratislavice nad Nisou v bílém provedení na tmavě modré soupravě velice slušivé hovoří za vše. Finance nám rovněž vypomohly s placením rozhodčích, což není v krajské soutěži právě levná záležitost, a s dopravou na zápasy. Je obrovský rozdíl jet pěti auty a trnout, jestli všechna auta dojedou včas na místo zápasu (navíc je někdy problém dát auta Skvělý podzim završen dohromady), anebo v pohodlí a navíc s podporou fanoušků s fotbalisty ve společném hejnu jet autobusem. Klid, pohoda a parta pohromadě tvoří základ pro dobrý výkon. Jezdí i manželky a přítelkyně, což nemalou měrou rovněž zvyšuje výkon a motivaci. Tohle všechno se v praxi odrazilo na skvělých podzimních výkonech fotbalistů, kteří jasně drží skvělé druhé místo v I.B třídě. Ještě jednou tedy převeliký dík!!! Dodáváme, že pokud se nepodaří postoupit na jaře, fotbalisté udělají maximum pro postup v příští sezoně, kdy by se měl kádr stabilizovat a především omlazovat právě s výhledem do dalšího podzimu. Ve Vratislavicích máme dobré zázemí v dorostu. B-mužstvo rovněž druhé Vratislvické fotbalové béčko přezimuje ve své soutěži rovněž na druhé příčce. Na první místo v silně našlapané jižní skupině okresní soutěže ztrácejí jediný bod. Po dohodě trenérů áčka a béčka (Koutský Bartoníček) by B-mužstvo mělo už v této sezoně udělat maximum pro postup do okresního přeboru s veškerou podporou hráčů áčka. Hráči B-mužstva po postupu rovněž touží. V okresním přeboru jsou daleko kvalitnější mužstva a především fotbalově vyspělejší. Když si jako příklad vezmeme nové mužstvo okresní soutěže Bílou, nad kterou jsme doma vyhráli 5:2, bylo její vystoupení šokující. Zranili nám naprosto nefotbalovými zákroky dva hráče již při druhém mistrovském utkání a vyřadili je na celý podzim A takových příkladů je víc, i když ne tak závažných. Rovněž kvalita některých arbitrů v OS je oproti přeboru nesrovnatelná. Někteří takérozhodčí jsou doslova k pláči, když už se není čemu smát, a to se stává dost často. Plusem našeho rezervního týmu je určitě fakt, že jsme měli jediného vyloučeného hráče (a to ještě za dvě žluté karty, dostal pouze podmíněný trest). Ironií bohužel je, že to bylo v boji o 1. místo v Hrádku nad Nisou, když jsme nad tamním béčkem vedli 3:0. Druhou žlutou kartu dostal náš fotbalista už v páté minutě druhého poločasu za faul na půlce hřiště... To se výrazně podepsalo na konečném výsledku 3:3. Bohužel, ty dva body nám v konečném účtování chybí Podobně jako z utkání na Gasservisu (0:0), kde nám rozhodčí neuznal jasně regulérní branku Bulíře, a navíc se s námi vůbec nemazlil. Z našeho B-mužstva se během podzimu vypařilo několik hráčů, kteří v domnění, že jsou superhvězdy, přestali chodit, když měli občas střídat, aby si zahráli i ostatní v původně početném kádru. Navíc jsme proti nejsilnějším soupeřům potřebovali výpomoc hráčů áčka především střelců. Důležité ale je, že základní kádr má srdce, chuť, bojovnost a srovnané myšlenkové pochody. S chutí do jara! Srdečně děkujeme za diváckou podporu všem fandům a fanynkám! bar Dorostenci hrají krajský přebor skvěle. Jde pouze o to, aby fungovaly vztahy mezi vedením dorostu a mužů a aby oběma stranám šlo vyloženě o vratislavický fotbal a o jeho budoucnost. Výborná trenérská práce s dorostem by se zákonitě měla projevit nástupem mládí do mužů. Věřme, že tomu tak začne být ku prospěchu vratislavického fotbalu! Vlastimil Bartoníček, předseda oddílu Jak na jaře? Fotbalová I.B třída začne na jaře v sobotu , kdy od 14 hodin hraje vratislavické A-mužstvo na hřišti vedoucího celku soutěže VTJ Ještěd Liberec A. V tomto zápase se bude prakticky rozhodovat, zda bude další boj o postup reálný, či nikoliv. Pokud bychom totiž prohráli, vojáci by vedli už o 9 bodů a byli by na tom lépe i na vzájemné zápasy Naše B-mužstvo začíná v sobotu v 10 hodin na VTJ Ještěd B. Týden předtím se zřejmě vratislavický tým zúčastní 1. kola okresního poháru. Dorostenci začínají v krajském přeboru v Hrádku nad Nisou. Žáci by měli začít ve Zdislavě, start přípravky ještě není upřesněn. bar Úspěšné A-mužstvo Jiskry Vratislavice, po podzimu druhý tým tabulky I.B třídy. Vzadu stojí zleva: Vrána, Bím, Milan Štěpánek, Koutský (hrající trenér), Belas, Marcel Štěpánek, Jiskra, Dlouhý junior, Dlouhý senior. Přední řada zleva: Petr Valenta, Tomáš Valenta, Kirschner, Bartoníček (vedoucí mužstva), Klíma, Rokoský, Doležel (pokladník) a Čermák. Chybí brankář Jirák. Snímek byl pořízen po zápase s Chrastavou, který jsme vyhráli 2:1 (1:0) dvěma brankami Klímy. Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

Vratislavický zpravodaj

Vratislavický zpravodaj 6 2004 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Mladí hasiči mají napilno Jarními měsíci začíná pro mladé hasiče druhé kolo, spadající do celoroční hry Plamen. Zatímco první podzimní kolo

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 6 Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 do 31. 3. VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK do 3. 3. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ CHVALSKÝ

Více

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY Číslo 3 ÚNOR 2008 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 6,- Kč Společnost QuickBus rozšiřuje služby Pomohou dotace dokončit obnovu Hrádku? Seznamte se s autorem seriálů Milanem Kopeckým Sálovkářům

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více