Vánoční strom rozsvícen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční strom rozsvícen"

Transkript

1 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky Vratislavic, jejich rodiči, příbuznými a dalšími aktéry. Uskutečnilo se tradiční vítání občánků s jejich zapsáním do pamětní knihy. Vánoční strom rozsvícen V pátek 25. listopadu v podvečer byl před budovou městského úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom. Vánoční koledy z instalovaných reproduktorů přivábily ještě před oficiálním zahájením tolik dětí a občanů, že zcela zaplnili stísněný prostor před radnicí. O bezpečnost účastníků, zejména jejich ochranu před projíždějícími automobily, se postarali policisté. (Opět se potvrdilo, že záměr na vybudování náměstí má své opodstatnění.) Obřadu se zúčastnilo dvacet dětí, z toho třináct holčiček a jen sedm chlapečků. Všem přítomným přišly zarecitovat a zazpívat děti z mateřské školy na sídlišti. Tradici neporušily ani členky Sboru pro občanské záležitosti a místní organizace Českého svazu žen, které novým občánkům předaly drobné dárky. -rpo rozsvícení žárovek na vánočním stromu následoval připravený program, tedy v úvodu vystoupení dětského pěveckého sboru Zpívající Blechy. V jejich podání si přítomní vyslechli několik vánočních koled. Poté se v rukou dětí rozeznělo spousta zvonečků a sbírání psaníček pro Ježíška. K vánoční atmosféře přispělo i již skutečně zimní počasí. -r- foto Šimon Pikous Prožití vánočních svátků v příjemné rodinné pohodě, spokojenosti a ve zdraví přeje všem občanům Vratislavic rada městského obvodu.

2 2 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Sportovní a kulturní granty Na sportovní a kulturní granty bylo v roce 2005, stejně jako v roce předchozím, uvolněno z rozpočtu městského obvodu celkem 700 tisíc korun. V roce 2004 byla tato částka rozdělena na oba granty stejným dílem, ale letos, na základě skutečného loňského čerpání, bylo do sportovního grantu přiděleno 400 tisíc a do kulturního 300 tisíc korun. Zatímco loni zůstaly oba granty nedočerpány, byl letošní příděl v obou případech překročen. Bylo to umožněno tím, že usnesením rady městského obvodu byly o loni zbylé peníze povýšeny letošní částky. Uspokojeni tak mohli být všichni žadatelé. Stejně jako v minulosti, probíhalo i letos přijímání žádostí, jejich projednávání a schvalování ve třech kolech. Dnes tedy můžeme předložit rekapitulaci obou grantů. Sportovní grant K dispozici bylo celkem 471 tisíc korun (400 tisíc rozpočet + 71 tisíc převod z minulého roku). Žadatelům o granty byl příslušnou komisí poskytnut celkový příspěvek korun. Nejvíce, korun, bylo rozděleno na 14 akcí v prvém kole. Potěšitelné je, že značná část těchto peněz připadla na akce s mládeží. Tak například základní škole činil příspěvek 12 tisíc na turnaje ve floorbalu a vybíjené či fotbalistům TJ Jiskra 75 tisíc na pět mládežnických jednorázových i dlouhodobých akcí. Fotbalisté pak ještě dostali příspěvek na obnovu hrací plochy. TJ Jiskra získala 90 tisíc na provoz tělocvičny a gymnasté 25 tisíc na obnovu nářadí. Zbytek uvedené částky byl poskytnut organizacím FINE FIT a Studio K. O 106 tisíc korun, poskytnutých schvalovací komisí ve druhém kole, se na své akce podělily organizace FINE FIT, Studio K, TK Topdance, Klub cyklistů a vratislavičtí hasiči. Ve třetím kole byl částkou 55 tisíc korun uspokojen požadavek jediného žadatele fotbalistů TJ Jiskra na náklady spojené s velmi úspěšnou reprezentací Vratislavic v krajské I.B třídě. Kulturní grant Celkový objem prostředků činil korun (300 tisíc rozpočet korun převod z minulého Opakujeme informace o platnosti uvedených průkazů, které jsme uvedli v minulých ZPRAVODAJÍCH. Občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936, nejsou povinni si žádat o nový občanský průkaz, pokud není v jejich občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Řada občanů totiž ještě vlastní občanské průkazy vydané do , ve kterých je uvedena doba platnosti buď bez omezení, nebo platnost prodloužena bez omezení. Tato výjimka přestává platit a uvedené průkazy je nutné vyměnit do ! roku). Vyčerpáno pak bylo celkem 335 tisíc korun. Také v tomto grantu bylo nejvíce peněz rozděleno v prvém kole. Na celkem 20 akcí bylo poskytnuto 268 tisíc, a to osmi organizacím. Z nich Svaz důchodců získal na turistickou a kulturní činnost 50 tisíc. Domovu důchodců uvolnila komise 70 tisíc na desátý ročník Kulturního léta seniorů a na sérii koncertů v areálu domova. Také v tomto grantu se pamatovalo na děti mládež. Na dvě akce dostala 10 tisíc mateřská škola Tanvaldská, na tři akce získal 34 tisíc pěvecký soubor Zpívající Blechy a základní kole bylo poskytnuto 65 tisíc na osm akcí. O zbytek částky v prvém kole se podělily organizace Klub cyklistů, Česká tábornická unie a základní organizace Českého svazu žen. Na požadavky uplatněné ve druhém kole uvolnila komise celkem 52 tisíc korun. Svaz důchodců dostal 10 tisíc na podporu zájmu o život seniorů, Mobile Muzeum ČR obdrželo 20 tisíc na oslavy 130. výročí narození F. Porsche, Zájmové sdružení koupaliště Sluníčko 20 tisíc na dvě akce a A. Nováková 2 tisíce na besedu o péči a výživě dětí. Ve třetím kole byl rovněž pouze jeden žadatel, a to domov důchodců, který získaných 15 tisíc použil na nákup materiálu na terapii. Z uvedeného vyplývá, že v obou grantech z navýšených rozpočtů nějaké peníze zbyly. Konkrétně ve sportovním grantu 30 tisíc a v kulturním Kč. Na granty bude pochopitelně pamatovat i rozpočet městského obvodu na rok 2006 a zda stanovené částky budou opět o uvedené přebytky navýšeny, rozhodne opět rada městského obvodu. Vyhlášení prvého kola obou grantů v příštím roce zveřejníme ve zpravodaji, a tak již nyní by potenciální zájemci měli uvažovat, které z chystaných akcí do svých požadavků zařadí. Zelený grant Rada městského obvodu rozhodla zřídit od příštího roku grant pro zlepšení životního prostředí, nazvaný zeleným grantem. Jeho definitivní zřízení musí ještě schválit zastupitelstvo a pokud se vysloví kladně, předpokládá se, že by byl dotován částkou 300 tisíc korun, tedy stejně jako kulturní grant. jas Zvláště vlastníkům těchto průkazů doporučujeme, aby o výměnu požádali co nejdříve a tím předešli dlouhému čekání v závěru roku. Ostatní termíny pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů jsou stejné, jak již bylo uvedeno, přesto je opět připomínáme. Občanské průkazy vydané do: platí do platí do platí do Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne: dle dohody po telefonu. Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva městského obvodu. Poslední letošní zasedání se uskuteční již ve středu 14. prosince od hodin v zasedací místnosti úřadu MO. Vzhledem k tomu, že listopadové jednání zastupitelů se konalo až po uzávěrce tohoto ZPRAVODAJE, přineseme informace z obou zasedání v příštím vydání ZPRAVODAJE. Platnost občanských a řidičských průkazů Občanské průkazy se strojově tištěnými údaji (typ identifikační karta zelené barvy) platí do doby v nich uvedené. Pro úplnost ještě uvádíme platnost řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané v období: platí do platí do platí do

3 2005/12 Vratislavický zpravodaj 3 Bezbariérový vstup V minulém čísle jsem psali o zřízení peněžního bankomatu ČSOB v budově radnice a dnes můžeme s potěšením konstatovat, že už je vybudován i slíbený bezbariérový vstup do budovy úřadu městského obvodu. Tento vstup umožňuje současně přístup k bankomatu i tělesně postiženým. Obojí vzniklo společnými silami ČSOB a úřadu městského obvodu. -r- Zima nezaspala V minulém ZPRAVODAJI jsme informovali o plánu zimní údržby, který byl letos přijat včas, neboť zima se ohlásila v obvyklý čas. Úvěry na bydlení Ze stavebního spoření na koupi bytu, domu nebo pozemku, na stavbu domu, na opravy a modernizace bytu nebo domu, na finanční vyrovnání týkající se bydlení. Možnost uzavření výhodné smlouvy o stavebním spoření. Psali jsme však i o tom, že mechanizační prostředky technického střediska stárnou a že se vedení obvodu rozhodlo obnovit technický park novým univerzálním strojem. Jenže jeho pořízení, jak vyplývá z informací pracovníka úřadu, podléhá výběrovému řízení. Proto bylo sjednáno zapůjčení univerzálního vozidla UNIMOG od jiného provozovatele. Podle posledních informací by uvedený stroj měl být ve Vratislavicích první prosincový den, tedy po uzávěrce ZPRAVODAJE. Zda tomu tak skutečně bylo, uvedeme v příštím ZPRAVODAJI. -r- Bližší informace na tel.: nebo na Přijedu i k Vám. Omluva Redakce se omlouvá za nedopatřením zaměněný popis fotografie z cyklu Výzdoby rodinných domů. Nejednalo se o rodinný domek typu Okál, ale o rodinný dům v ulici Na Vrších. Policie ČR informuje Vratislavickým policistům přibyla na čas nová nemilá práce. Do jejich obvodu, konkrétně do Pekárkovy ulice, byl totiž dočasně přestěhován Dětský diagnostický ústav. Hned za pár prvních týdnů musela policie řešit šest útěků chovanců z tohoto zařízení. Čtyři se podařilo nalézt, dvě dívenky byly v době uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE ještě na útěku. DDÚ bude v obvodu vratislavického oddělení Policie ČR umístěn ještě minimálně tři čtvrtě roku, možná až do konce roku Vratislavickým policistům se dostalo pochvaly z okresního ředitelství, neboť se jim podařilo za poslední čtyři týdny zadržet sedm pachatelů přímo na místě činu. Jednalo se především o krádeže vloupáním do motorových vozidel. V listopadu se také podařilo zadržet hodně řidičů, kteří před jízdou pili alkohol. V obvodě celkově stále z trestných činů převažují krádeže motorových vozidel. Největší zájem je o Fabie, Felicie, Octavie, vyskytl se i ukradený Golf či Forman. Objasněnost těchto trestných činů zůstává na podobné úrovni jako v předchozích měsících. Stále přetrvávají také vloupání do rodinných domků a chat. Množí se újezdy od benzinových pump bez placení za poslední období (od do ) měli vratislavičtí policisté nahlášeno šest těchto případů. Vratislavickým policistům se podařilo šetřením a ve spolupráci s občany získat poznatek a posléze zadržet teprve 18letého pachatele z Vratislavic, který měl na svědomí několik krádeží motorových skútrů nejen v našem městském obvodu, ale také třeba v Liberci na Vápence a dalších místech. Případ předvzala SKPV, mladík se přiznal k několika případům a při výslechu vyšlo najevo, že má na svědomí i několik krádeží aut. Byla na něj uvalena vazba a hrozí mu tři roky vězení. Stejný trest hrozí také 26letému bezdomovci, který byl 15. listopadu na základě upozornění občanů zadržen při krádeži vlnitého plechu z areálu Kyselky. Muž se živí zejména odvozem sběru a má už ve svém rejstříku několik případů majetkové trestné činnosti. Proto je také hrozba až tříletého trestu, i když samotná škoda v případu Kyselka nebyla velká. Zákaz řízení motorových vozidel nevadil 26letému muži ze Stráže nad Nisou, který se vydal za volantem svého vozu do Jablonce. V Tanvaldské ulici jej však k jeho smůle při kontrole načapali vratislavičtí policisté, takže má na krku trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Násilná trestná činnost se naopak Vratislavicím v posledním období vyhnula. Jediný tento případ, který museli vratislavičtí policisté v poslední době řešit loupežné přepadení se sice stal na území jejich policejního obvodu, ale mimo území městského obvodu Vratislavice (ve Franklinově ulici na Králově háji). V šetření zůstává případ z konce října, kdy řidič tramvaje ze zastávky Vratislavice výhybna volal na dispečink a následně na policii, že jakýsi muž ohrožuje v tramvaji cestující pistolí a brání jim ve vystupování. Policisté muže zadrželi, jednalo se o 32letého podivína z Jablonce nad Nisou. V jeho ruce opravdu byla pistole, ale plynová. Případ byl předán vyšetřovateli, výsledek nebyl do uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE známý. jsj

4 4 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Jak se žije v domově důchodců Domov důchodců Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace tak zní oficiální název sociálního zařízení, spravovaného Krajským úřadem Liberec. Domov důchodců se nachází v okrajové části Vratislavic Nová Ruda. Z iniciativy klientů vznikl v roce 1995 název Nový domov původní stavba a Dům Marta. Dům Marta je v současné době v majetku Obvodního úřadu Vratislavice a předán do trvalého užívání pro účel rezidenčního zařízení domova. Název Dům Marta vznikl na památku Marty Ginzkeiové, jedné z žen dynastie majitelů továrny na koberce, která tento dar svého otce nikdy nevyužívala a objekt předala pro sociální účely. Jak se klientům domova žije, mi vyprávěl jeho ředitel Miloslav Vodrážka. Domovy důchodců, a ten vratislavický nevyjímaje, dnes nejsou místem k odkládání rodičů seniorů či někdejší chudobince, ale skutečně jsou to nové domovy pro lidi, kteří tu aktivně prožívají své stáří. Tato zařízení nejsou ani nemocnicí, třebaže se jejich obyvatelům poskytují mimo sociální služby i služby zdravotnické. Kapacita vratislavického domova důchodců je 104 klientů, a to od roku 1995, kdy byl objekt rekonstruován a kdy se součástí domova stal i Dům Marta. Ještě v roce 1990 žilo v domově 160 klientů, dříve i více než 200, což však bylo na úkor kvality. Ze současných klientů je zhruba polovina těch, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, a ti vesměs obývají dvoulůžkové pokoje. V současné době probíhá rekonstrukce, po které budou všechny dosud vícelůžkové pokoje upraveny na maximálně dvoulůžkové. Druhou polovinu klientů tvoří ti schopnější, obývající samostatné buňky. Tu tvoří malá předsíň, kuchyňka, vlastní pokoj, lodžie a sociální zařízení. Pro každých dvanáct klientů je navíc k dispozici ještě další společná kuchyňka. V rekonstruovaných pokojích mohou žít i manželské páry. Všichni klienti si po dohodě s vedením domova mohou pokoje vybavit vlastním nábytkem a dalším zařízením, jako je například televizor, radiopřijímač, lednička a podobně. V roce 1995 byla dokončena výstavba nové kuchyně, která byla na tu dobu vybavena nejmodernějším zařízením a která plně vyhovuje i pro současný provoz. Již několik let si klienti domova mohou k obědu vybrat ze dvou jídel, a to i diabetici. Celodenní strava obsahuje pět jídel. Je to snídaně, při které dostávají dopolední svačinu, oběd, při kterém dostanou odpolední svačinu, a večeře. Diabetici pak mají ještě i druhou večeři. Za stravu platí ze svého příjmu 62 korun na den. Klienti se mohou rozhodnout, zda využijí společné jídelny, či zda chtějí dodat jídlo na pokoj. To se pak podává klientovi až na stůl jeho pokoje, za dodržení přísných hygienických podmínek. Dále klienti domova platí za pobyt, přičemž výše je stanovena zákonem a odlišuje se počtem lůžek na pokoji či naopak nadstandardním vybavením pokoje a stanoven je i poplatek na poskytované služby. Ti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, mohou během dne kdykoliv domov opustit, ale je vhodné, aby ve vlastním zájmu na recepci domova sdělili, kam asi jdou a kdy se vrátí. Chod domova zajišťuje 64 pracovníků, od administrativních až třeba po údržbáře či pomocný personál. Vzhledem k tomu, že průměrný věk klientů domova je 83 let, tvoří mezi pracovníky domova rozhodující profesi pracovník sociální péče a potřebný počet zdravotních sester, absolventek střední zdravotnické školy s maturitou. Jejich práce je však od práce sester v nemocnici odlišná, což je vyjádřeno i označením jejich zařazení. Je tu tedy vedoucí úseku služeb (dříve vrchní sestra), vedoucí oddělení (dříve staniční sestra) a pracovnice sociální péče u lůžka. Tyto pracovnice zajišťují nepřetržitou službu a v případě potřeby musí umět poskytnout první pomoc a rozhodnout o dalším postupu přivolání lékaře, rychlé záchranné služby a podobně. Speciální zdravotnická péče a odborná vyšetření se poskytují na doporučení ošetřujícího lékaře ve zdravotnických zařízeních. Do domova pravidelně docházejí dva ošetřující lékaři, ale klienti domova si mohou zvolit i jiného lékaře. Život v domově se řídí domácím řádem, který je podložen řadou pravidel. Případné připomínky od klientů projednává s vedoucím domova zvolená samospráva klientů. Ve většině případů se připomínky řeší na pravidelných měsíčních posezeních s ředitelem domova, kde klienti dostávají i další informace týkající se všech oblastí života v domově. Domácí řád umožňuje jednak návštěvy příbuzných v domově, či naopak pobyt klientů v rodině. Vztahy mezi klienty vyplývají z povahy každého jednotlivce. Zatímco v mladším věku se člověk dokáže i více ovládat, ve stáří obvykle již jedná bez zábran. Případné konflikty tu proto řeší individuálně a s maximálním citem. Daleko více se pracovníci domova zaměřují na využití volného času klientů. Jednou z forem je zájmová pracovní činnost, která probíhá pod vedením pracovnic sociální péče terapeutek. Spočívá ve výrobě různých předmětů, jako je například malování, barvení šátků, výroba keramických předmětů a předmětů s použitím přírodních materiálů od samorostů, šišek až třeba po pomerančovou kůru. K dispozici mají dvě dílny, ve kterých se střídají zhruba po osmičlenných skupinkách. V současné době jsou vytvořeny již čtyři skupinky. Výrobky si mezi sebou pak prodávají, přičemž peníze plynou do společné pokladny Kulturního fondu klientů. Takto získané peníze se použijí na nákup různých materiálů právě pro tuto činnost. Některé výrobky jsou také představeny na výstavě Na stárnutí nemám čas, kterou již pošesté uspořádali v rámci akce Kulturní léto seniorů pro klienty domovů důchodců z celé republiky. Tím jsme se dostali ke kultuře. Nejvýznamnější je právě ono Kulturní léto seniorů, o jehož letošním desátém ročníku jsme podrobně psali v říjnovém ZPRAVODAJI. Rovněž tak jsme již informovali o kavárně seniorů, která byla letos v objektu domova zřízena. Nad rámec povinností organizuje vedení domova také každým rokem dvoutýdenní pobyt zhruba třiceti

5 2005/12 Vratislavický zpravodaj 5 Porod doma Ze čtvrtka 3. listopadu 2005 uplynuly teprve dvě a půl hodiny, když ve vietnamské rodině přišlo na svět novorozeně. Narodilo se tak nečekaně, že na převoz do porodnice již nebyl čas. Šťastná matka porodila sice za mimořádných okolností, ale za pomoci rodinné lékařky, rovněž vietnamské národnosti, která se na zavolání ihned dostavila. Tato vietnamská rodina žije ve Vratislavicích již více než deset let. Narození dítěte doma, tedy mimo porodnici, nepamatují dle údajů z matriky ve Vratislavicích už nejméně třicet let a nepochybně je to raritou i v celém libereckém regionu. -rklientů v rekreačním zařízení v Mařenicích. Zájem je též o celodenní autobusové zájezdy pro ty zdravotně schopnější klienty a polodenní zájezdy po regionu pro ty ostatní, a to autobusem s plošinou pro vozíčkáře. O umístění klientů do domova důchodců rozhoduje výhradně zřizovatel, tedy krajský úřad. Navzdory tomu se občas vyskytne snaha některých lidí toto pravidlo obejít a ucházet se o umístění přímo v domově. Výjimkou nejsou ani sliby o poskytnutí sponzorského daru, ale podobné pokusy jsou vedením domova zásadně odmítány. Naopak nejsou odmítány takové sponzorské dary, které dárci nepodmiňují žádnou protislužbou. Takové, ať finanční, či věcné dary jsou však přísně evidovány a jsou využívány v zájmu klientů. Zájmem vedení domova je poskytované služby neustále zkvalitňovat, proto mají zpracovaný rozvojový plán ve všech oblastech až do roku Přestože zákon o standardizaci kvality a poskytování sociálních služeb se teprve připravuje, je Liberecký kraj v tomto směru již v předstihu. Obdobně jako vratislavický domov důchodců mají rozvojové plány připraveny i ostatní domovy a z nich je vytvořen rozvojový plán krajský. Ten je už nyní vodítkem pro ostatní organizace a instituce, které provoz domovů důchodců mohou ovlivňovat. Ředitel vratislavického domova důchodců Miloslav Vodrážka si také velmi cení spolupráce s městským obvodem. Děkuje zastupitelům, radě i všem ostatním, kteří různými formami pomáhají. Na oplátku pořádá domov řadu akcí i pro všechny seniory z Vratislavic. Věří, že dosavadní vztahy budou nejen pokračovat, ale že se budou navzájem dále prohlubovat. Na snímcích jsou klienti v dílnách při zájmové pracovní činnosti a při posezení v kavárně seniorů. Jaroslav Sedlák Turistům zima nevadí Členové místní organizace Svazu důchodců ve Vratislavicích se 14. prosince sejdou na členské schůzi. Kromě jiného se také seznámí s vybranými trasami zimní pěší turistiky a možná se pobaví i při hudbě. Turistické zimní okruhy jsou připraveny a vymezené trasy jsou jen orientační. Definitivně se upřesní na místě srazu podle počasí a podle dohody účastníků. Pro ty, kteří provozují turistiku jako lék a dají na radu lékařů o prospěšnosti pohybu, vybrali pořadatelé následující trasy: Středa 2. prosince sraz ve 13 hodin u kostela ve Vratislavicích. Pod vedením pana Lánského se vyrazí na pěší túru ve směru Vesecký rybník do Vesce s prohlídkou připravované tratě pro světové mistrovství lyžařů. Středa 7. prosince z nádraží ČD v Liberci odjedou zájemci vlakem ve do Jabloneckých Pasek, odkud je pan Třešňák povede okružní trasou v délce asi 6 km přes Lučany zpět do Jabloneckých Pasek. Středa 28. prosince od kostela ve Vratislavicích vyrazí zájemci ve 13 hodin na Horní Proseč, kde roste nové sídliště a je krásný výhled. Pokračuje se do Jablonce a zpět vlakem nebo tramvají. Pod vedením pana Hladíka není pěší trasa delší šesti kilometrů. Středa 4. ledna Pan Kopal bude u terminálu městské hromadné dopravy v Liberci očekávat ve 13 hodin zájemce o pěší výlet podél řeky Nisy ve směru Letná Pavlovice a okolí. Zakončení akcí je plánováno tak, aby zbyl čas na vzájemné poznávání nových účastníků. (redakčně upraveno) Miloslav Špidlen Vánoce v domově důchodců Pestrý a bohatý program, který pro klienty domova důchodců připravilo jeho vedení, bude ve vánočním duchu probíhat již od počátku prosince. Začíná se mikulášskou zábavou ve společenském sále. Poté přijdou klientům domova připomenout blížící se vánoční svátky děti z mateřské školy Lísteček, dále pak děti ze základní školy Dobiášova v Liberci, romské děti ze základní školy v Jablonci n. N. a dětský pěvecký sbor Carola. Do domova zavítají také členové skautského oddílu, kteří imobilním klientům zazpívají vánoční písně přímo na pokojích. Uskuteční se vánoční posezení s ředitelem domova, prodejní výstava výrobků klientů a Štědrý den si tu odbudou již o dva dny dříve. To proto, že pro některé si přijedou jejich děti či příbuzní. Tečkou za vánočními dny bude vystoupení členky divadla F. X. Šaldy paní Hejdukové, která klienty potěší vánočními písněmi. -s- pojišťovna GENERALI přímo ve Vratislavicích Kde? zasedací místnost městského obvodu Kdy? každé pondělí od 16 hod do 18 hod Co? nejvýhodnější povinné ručení na trhu s BONUSEM!!! pojištění osob a majetku investice do fondů penzijní připojištění pojištění odpovědnosti A navíc stavební spoření úvěry na bydlení hotovostní půjčky Kdo? Pojišťovací a finanční poradce Martin Nýdrle Tel.: nač trávit předvánoční čas na úřadech, když vše máte za rohem Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm Formát 19 x 5 cm Formát A5 Formát A5 reportáž Formát A4 Občanská inzerce Občanská inzerce + foto 300 Kč 500 Kč Kč Kč Kč 100 Kč 200 Kč

6 6 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Smutný osud zemědělství Připomínat v prosinci zemědělství je poněkud nelogické, ale v seriálu Františka Jelínka o historii obce to na závadu nebude, zvláště když zemědělství ve Vratislavicích je už pouze historií. Dejme tedy slovo pamětníkovi. Vratislavice byly zemědělskou obcí již od počátku svého osídlení a účelově od 15. století. Úzké pruhy polí a pastvin se rozkládaly na levém břehu Nisy až po okraje panských lesů. Vpravo od řeky byla pole obdělávána teprve o dvě stě let později. Například první zjištěný údaj z roku 1764 uvádí, že v obci hospodařilo 42 zemědělců a 65 chalupníků, kteří k obživě vlastní rodiny obdělávali jen malý pozemek kolem své chalupy. Půda dávala místnímu obyvatelstvu jen skrovnou úrodu. Drobní a střední hospodáři chovali skot, ovce, kozy, vepře a drůbež. Na polích pěstovali obilí, len a pícniny, brambory začali pěstovat až v 19. století. Zcela zemědělský charakter obce setrval do druhé poloviny 19. století, rozvojem průmyslové výroby přešel v průmyslově zemědělský a zůstal jím do devadesátých let minulého století. V současné době se zemědělská výroba zcela vytratila a většina opuštěných ploch polí a pastvin zarůstá plevelem. Ke konci druhé světové války bylo v obci 178 zemědělských usedlostí drobných a středních malorolníků s výměrou nad 50 arů a několik velkostatků, z nichž největším byl velkostatek rodiny Ginzkeyových se 60 hektary polí. Po revoluci zemědělskou půdu postupně obsadilo padesát příchozích českých zemědělců převážně z Turnovska, Semilska a Jičínska. Na konci roku 1945 provedl místní národní výbor soupis veškerého zvířectva a překvapivě bylo zjištěno, že v obci je 53 koní, 331 kusů krav, 19 vepřů, 503 koz a 17 tisíc slepic. Sotva se noví osadníci sžili s půdou, začali hospodařit a hradit úvěr od státu, nastal historický zlom vyhlášením takzvané kolektivizace vesnice. Ve snaze vytlačit soukromý sektor a zavést státem řízené a kontrolované zemědělství byla zakládána jednotná zemědělská družstva (JZD). Přesvědčováním, někdy i nátlakem byli zemědělci nuceni vstupovat do družstva. K vysvětlení mladším čtenářům: kolektivizace znamenala spojit pozemky v jeden celek, ustájit skot do společného kravína, rozorat meze a společně hospodařit. JZD ve Vratislavicích bylo založeno v říjnu 1949 a mělo 16 členů, o rok později již 37 družstevníků, kteří obhospodařovali 250 ha půdy. Zbývající pozemky zabral Státní statek (hospodářství řízené státem), který později pro pracovní neschopnost byl zrušen a pozemky byly přiděleny družstvu. Soukromí zemědělci, kteří do družstva odmítli vstoupit, byli dále kontrolováni, sledováni a dodávky jim byly zvyšovány. Tak se stalo, že někteří z nich opustili neutěšenou práci na svých polích a ze zemědělství odešli. Ve vratislavické kronice zapsal tehdejší kronikář Josef Hrstka: Hlavním nedostatkem při zakládání JZD byla skutečnost, že se nepodařilo přesvědčit pro družstevní myšlenku všechny drobné zemědělce. Proto družstvo mělo od svého začátku nedostatek pracovních sil. Tato situace se ještě zhoršila po převzetí hospodářství státního statku. Družstvo bylo závislé na brigádnické pomoci. Za této situace nedokázalo provést polní práce jako senoseč, žně a bezztrátovou sklizeň okopanin. Velký vliv na situaci v družstvu měla špatná pracovní morálka a nepravidelné odměňování. Aby většina ploch byla udržována v chodu, družstvu pomáhaly brigády školní mládeže na trhání lnu, sběru mandelinky bramborové a při sběru brambor. Pamětníci padesátých let v té době navštěvující základní školu si upamatují, jak sbírali brambory místo vyučování, bylo-li potřeba, i odpoledne. Za svačinu (kousek točeného salámu a housky) pobíhali s kbelíkem vyoranou brázdou a sebrané brambory odnášeli do valníků. To se dařilo do svačiny. Pak je to přestalo bavit a brigáda končívala bramborovou válkou. Družstvo vyžadovalo pomoc i od dospělých, zvláště při žních a mlácení obilí. Soutěže o Zlatou kosu byly pravidelnou nutností, jak vůbec sklidit z rozsáhlých pastvin alespoň jednou za rok seno. Sešlo se několik desítek sekáčů, každý s vlastní kosou. Kdo posekal nejvíc, byl vyhodnocen jako vítěz. K jarní sadbě brambor se nedostávalo sadby. Složitou práci v JZD uvádí kronika na jiném místě: V obci zahájena výpomocná košíkářská akce sběru brambor pro novou sezónu. Koncem října bylo zjištěno, že na katastru dosud nebyly osety ozimy a asi již nebudou. V živočišné výrobě se nezodpovědně ošetřuje dobytek, dvacet podvýživených telat bylo dodáno na nucený výsek. Noví družstevníci (náborem získaní dělníci z továrny) říkají, že nemají před výplatou ani na chleba a naši družstevníci (původní členové z bývalých soukromých zemědělců) mají ještě na kořalku, dělníci po polích dřou a družstevníci sedí v hospodě. Sousední kunratické JZD pro nedostatek pracovníků bylo přičleněno i s pozemky zdejšímu zemědělskému družstvu. Stálý nedostatek pracovníků v družstvu vytvářel paradoxní situace. Vedení JZD slíbilo každému novému družstevníkovi půjčit domů jednu dojnici na dobu tří let a vydat zálohu v naturáliích do příští sklizně. Neměl-li družstevník možnost doma chovat dojnici, dostával pravidelně mléko z kravína. Družstevníci byli hodnoceni tak zvanými pracovními jednotkami. Jedna jednotka nebyla mzda za jednu hodinu, ale hodnota určité vykonané práce. Družstevníci byli hodnoceni dvakrát do roka. První výplatu dostávali v naturáliích, druhou zpravidla po novém roce v penězích. Částečné oživení práce v JZD nastalo v létech příchodem 34 drobných, dosud samostatně hospodařících zemědělců. Na 891 ha půdy, z toho 334 ha orné, vyprodukovali 214 tisíc litrů mléka, 115 tisíc kusů vajec, 479 q masa, 602 q obilí a 1300 q brambor. Druhá krize nastala po roce 1963, kdy většina členů důchodového věku družstvo opustila a JZD nedokázalo zajistit další provoz. V roce 1965 veškerý majetek po rozpuštění JZD přešel do správy Státního statku se sídlem v Chrastavě s detašovaným pracovištěm ve Vratislavicích. Toto příměstské hospodářství se orientovalo na masomléčnou výrobu. Ve dvou kravínech (ve svahu pod domovem důchodců a vpravo za koupalištěm) mělo ustájeno v roce kusů skotu, z toho 264 dojnic s produkcí 616 tisíc litrů mléka. Zaměstnanci placeni hodinovou či prémiovou mzdou odmítali pracovat přes čas a o nedělích. Docházelo k fluktuaci pracovníků, ani výměna vedoucích kádrů ke zlepšení stavu nepomohla. Tak poslední sklizní brambor na polích mezi hřbitovem a koupalištěm v roce 1993 činnost státního statku skončila. Od té doby všechny zdejší pozemky zůstaly ležet ladem. Část z nich byla vrácena v rámci restituce bývalým majitelům, část přešla do pozemkového fondu. František Jelínek

7 2005/12 Vratislavický zpravodaj 7 Zprávičky z naší mateřské školičky Lísteček Od počátku září přibylo k dětem červeného, modrého a zeleného lístečku mnoho nových kamarádů a školkou se opět rozléhal smích a nastala pohoda. Od října se pak děti těšily na své oblíbené aktivity, začaly kroužky jógy, splečenského tance, pěveckého souboru, flétniček, zdravotního cvičení, výtvarné výchovy, angličtiny, šachů a plavání. Letošní slunný a teplý podzim umožnil dětem hodně pohybu v přírodě, polodenní výlet na farmu a lesní školku v Oldřichově v Hájích. Tam jsme díky sběru papíru a výtěžku z jeho prodeje koupili strom, který se zjara zasadí, a chceme se o něj v budoucnu i starat. Leošek Holub se svými rodiči zorganizoval soutěž ve sběru kaštanů jako krmení pro lesní zvěř jednoho mysliveckého sdružení. Zapojili se všechny děti i rodiče, odměna v podobě sladkého dortíku potěšila všechny děti a ti nejlepší malí sběrači se radovali z plyšových zvířátek. V listopadu jsme si udělali výlet do Kryštofova Údolí a prohlídli si sbírku betlémů, vánočních ozdob a hraček, navštívili jsme knihovnu, viděli několik divadelních představení. V prosinci se těšíme na den , kdy od 10 hodin v kapli Domova seniorů na Nové Rudě svým vystoupením a drobnými dárečky potěšíme snad všechny babičky a dědečky. V té samé kapli pak 13. prosince od 16 hodin zazpíváme, zatančíme a zahrajeme na flétničky při vánoční besídce pro rodiče a všechny přátele naší MŠ, srdečně zveme. Tím se rozloučíme s rokem 2005 a v novém roce 2006 se budeme těšit u zápisu v naší MŠ dne od 7 do 16 hodin na nové kamarády s jejich rodiči. Za MŠ Lísteček Alena Mádlová Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji. Adventní koncert Kaple Vzkříšení neděle 11. prosince od 17 hodin Komorní sbor a flétnový soubor Zpívajících Blech zahraje a zazpívá sborové úpravy a skladby autorů od 15. do 20. století. Ve druhé polovině koncertu zazní Messe bréve Lea Delibese. Zlatnictví NOEMI Rodina Vrátných Vratislavice nad Nisou (u kostela) Nabízí: Prodej a zakázkovou výrobu zlatých šperků (i podle vlastního návrhu a z doneseného materiálu) Prodej stříbrných šperků Opravy zlatých a stříbrných šperků Rámovací službu Otevírací doba: 8 11 a hodin Telefon: , Briliantové šperky za super ceny (zakázková výroba) Při předložení tohoto inzerátu bude kupujícímu poskytnuta sleva 10 % Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice. U Šamotky 736, Liberec Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax: Vá poradce :

8 8 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Kravatový den Kravatový den proběhl na základní škole ve středu 9. listopadu. Ačkoli to nebyl den ve znamení určité barvy, jak bylo doposud zvykem, děti ho přijaly s velkým nadšením. Na chodbách i ve třídách bylo možné vidět stovky různých kravat. Některé opravdu vydařené a atraktivní kousky tatínkové půjčili jen velmi neradi a s obavou, aby se jim vrátily v pořádku. Všem těmto tatínkům patří velký dík, protože nám umožnili prohlédnout si kravaty s motivy známých budov, současných i historických vozů, mořského světa, pohádkových postav, nebo také s obrázky hrdinů animovaných filmů. Růžový den Kravatový den vystřídal 29. listopadu opět den barevný. Tentokrát vévodila škole barva růžová, která potěšila zvláště malé princezny z nižších ročníků a navodila ve škole velmi příjemnou a milou atmosféru. Havárie zažehnána Na začátku listopadu došlo k havárii v topném systému v jedné z částí ZŠ Vratislavice ( školička ). Havárii se podařilo odstranit tak šikovně, že provoz školy mohl zůstat nezměněn. Poděkování za účinnou pomoc v této situaci patří úřadu městského obvodu a firmě Sova. Pochválit je třeba i ukázněné žáky v postižené části školy. -r- Co se týká odměn, přišli si na své hlavně chlapci. Čokoládovou odměnu dostali ti nejodvážnější, kteří se do růžové oblékli kompletně (a nebylo jich málo), ale i ti, kteří zvolili alespoň růžový doplněk jako například šálu, kravatu nebo dokonce maminčin růžový náhrdelník. Všechny tyto kravaty a mnohé další originály si můžete prohlédnout na fotografiích přímo ve škole. Děti překvapily svou téměř 100% účastí, ale také tím, že mnohé z nich si uměly kravatu samy uvázat nebo se to při této příležitosti naučily. Ani učitelé nezůstali pozadu. Ti, kteří náhodou na barevný den zapomněli, si bez rozmýšlení vyrobili kravatu z papíru. Další barevný den nás čeká v posledním týdnu před vánočními prázdninami. Prozradím jen, že bude ve velmi veselém duchu jako malá příprava na každoroční Šťastné a veselé. Mgr. Jolana Hegedüsová Pan Pavel Podlipný, pověřený příslušným odborem úřadu městského obvodu, u zasažené části topného systému ve škole. Kroužek aerobik Kroužek aerobiku působí v rámci školní družiny již sedm let. Schází se každé úterý od 15 do 16 hodin v tělocvičně ZŠ Vratislavice. Prošlo jím nesčetné množství šikovných holčiček a odvážných chlapců tříd. Od září do prosince opakujeme naučené a učíme se nové cvičební prvky. Posilujeme, protahujeme, relaxujeme... Vždy po Vánocích začínáme s nácvikem sestavy, kterou děti předvedou na slavnostním vystoupení ke Dni matek. Je to forma dárku všem maminkám, babičkám, ženám. Šárka Gebriánová Ačkoli je kravata spíše mužskou záležitostí, dívkám tento módní doplněk neobyčejně slušel. Navíc byla jejich odvaha přijít do školy v kravatě odměněna malou sladkou pozorností. Mgr. Jolana Hegedüsová Třídní schůzky Dne se na ZŠ Vratislavice konaly třídní schůzky. Většina rodičů má zájem o hodnocení svých dětí, což je vidět na účasti 82,2 %. Bohužel, určitá část pozvaných do školy nepřišla, a jedná se zpravidla o rodiče problémových žáků... -r-

9 2005/12 Vratislavický zpravodaj 9 Aktivita školní družiny Při školní družině ZŠ ve Vratislavicích působí několik zájmových kroužků. Přinášíme krátkou informaci o posledních aktivitách dvou z nich: Kroužek výtvarné činnosti Návštěva v keramické dílně. Pro zpestření práce kroužku jsme navštívili ve středu keramickou dílnu, která se nachází v areálu školy. Žáci si tam vyrábí drobný dárek pro své nejbližší. Keramickou dílnu navštěvují žáci až od třetích tříd, tudíž toto byla pro menší děti dobrá zkušenost. Aja Krčmářová Škola se reprezentuje v galerii Uběhl rok a my máme za dveřmi opět vánoční svátky. Ve škole si děti s prvním sněhem začaly zdobit okna, malovat obrázky se zimními sporty, vyrábět přáníčka a dárky pro své blízké. Zveme všechny, kteří si chtějí spolu se svými ratolestmi vyrobit dárečky, ozdoby či přáníčka, do Oblastní galerie v Liberci, kde jako každý rok budou o prvním prosincovém víkendu Vánoce v galerii a vratislavická škola zde bude mít svůj stánek. Ve škole se nezapomene ani na Mikuláše. Deváťáci budou nadělovat ve škole a deváťácký Mikuláš s andělem a čertem zavítá i do mateřské školky sousedící se školou. -r- Knihovna s vánoční atmosférou Návštěvníci vratislavické knihovny se v prosinci mohou těšit na vánoční výzdobu i s adventním věncem, knihovna též připravuje besídku ve spolupráci se školní družinou. Kromě toho nadále probíhá výstava Vratislavice před sto lety a dnes s velkoplošnými panely s historickými i současnými fotografiemi a příslušným textem. Knihovna v budově základní školy je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 13 do hodin, ve čtvrtek od 9 do 11 a od 12 do 16 hodin. Ve dnech 22. a 28. prosince bude knihovna zavřena z důvodu dovolené, ve čtvrtek 29. prosince bude naopak otevřena bez přestávky od 9 do 16 hodin. -r- Vratislavický slavík 2005 Pěvecká soutěž pro žáky tříd na ZŠ Vratislavice Zúčastnit se mohou sólisté, dua či tria, ale i celá třída jako soubor. Zpěváci mohou být doprovázeni buď dalším spolužákem (či spolužáky), kteří ale nebudou zpívat, učitelem, nebo podkladovou nahrávkou half-playback. Mohou také zpívat bez doprovodu. Není možno pustit nahrávku jiného zpěváka a do ní zpívat! Každý si vybere 1 píseň, kterou zazpívá na třídním kole, které proběhne v hodinách HV, a to: v třídách do v třídách do Semifinále v tělocvičně bez ozvučení 1. stupeň 13. prosince stupeň 14. prosince 2005 Celoškolní kolo v ozvučené tělocvičně. 22. prosince 2005 Výběr písní je omezen na texty, které odpovídají zásadám slušného chování tj. nejsou povoleny ty, ve kterých se objevují vulgarismy! Porotu semifinále, finále budou tvořit zástupci z každé zúčastněné třídy + tři učitelé. Hodnocení bude provádět každý sám za sebe, a to bodováním od 1 do 5 bodů. Hodnotit se bude pěvecký projev i vystupování a chování na jevišti. Hudba je největší léčitelka duše. polečenská kronika V měsíci prosinci se významných životních výročí dožijí tito naši spoluobčané: 70 let Eva Čičová, Miluše Holcová, Eva Nesvadbová 75 let Jindřiška Eflerová, Alenka Fotrová, Marie Vinklárková 80 let Jiřina Bartoňová, Kristina Tučková, Miluška Zemanová 85 let Jindřiška Blažkovanová, Božena Flejberková, Milada Kačerová, Eva Vogeltanzová 92 let Marie Luschnitzová 99 let Marie Jínová Pozorným čtenářům jistě neuniklo, že jubilanty jsou tentokrát výhradně ženy. Všem tedy blahopřejeme!

10 10 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Tanečníci s vavříny Na soutěži tanečních párů v Praze koncem listopadu se tanečníkům z klubu TOPDANCE manželů Jägerových opět dařilo. Dětský taneční pár Š. Procházka A. Jägerová po vítězství v Kroměříži získal další zlato a již dvacáté finále ve své taneční kariéře. Vzadu V. Pokorná + D. Hraše, M. Špeciánová + S. Varmakov, dole A. Jägerová + Š. Procházka. Absolventský ples oslava 12 let TOPDANCE Vratislavice Sobota 17. prosince 2005 od 19 do 24 hodin Střelnice Jablonec nad Nisou Jsou zváni všichni bývalí členové a jejich přátelé i rodiče. Vstupné 110 Kč Lístky možno rezervovat na tel.: Libor Jäger Turnaj ve vybíjené V pondělí 7. listopadu se už tradičně konal turnaj žáků 5. a 6. tříd ve vybíjené. Velká bojovnost, mohutné povzbuzování spolužáků stejně jako sladké odměny byly zárukou pěkné hry. Postup do finálového kola ve florbale V pondělí se konalo okresní kolo ve florbale ZŠ, kterého se zúčastnily naše mladší žákyně. Svou skupinu, ve které porazily žákyně ze ZŠ Dobiášova 3:2 a žákyně ze ZŠ Kunratická 6:0, vyhrály. Tímto vítězstvím postoupily do krajského finalového kola. To se bude konat v prosinci na ZŠ Dobiášova. ZŠ Vratislavice reprezentovaly tyto žákyně: 7.A Dušánková Jana, Zapadlíková Klára, Šaldová Adéla, Tučková Adéla, Špačková Martina. 7.B Jirousková Monika, Jirousková Veronika, Burdysová Kateřina, Syrová Kamila. 6.B Homolová Alžběta, Zitková Markéta, Brejlová Andrea. Všechny tyto hráčky budou naši školu reprezentovat i ve finálovém kole, kde se pokusíme tento úspěch zopakovat. Mgr. Miloslava Kešnerová Uprostřed L. Kociánová + M. Procházka. Juniorský pár třídy B M. Procházka L. Kociánová vybojoval zlato ve standardních i latinskoamerických tancích. Tento pár spolu tančí teprve půl roku a již má na svém kontě řadu úspěchů. Spokojené mohou být i další páry, které klub reprezentovaly. J. Mašinda s K. Burešovou v dětské soutěži dotančili na čtvrté místo. V juniorské kategorii C získal pár S. Varnakov M. Špeciánová zlato ve standardních a bronz v latinskoamerických tancích. Ve standardních tancích jim chybí už jen jedno finále k postupu do třídy B. Pár D. Hraše V. Pokorná získal bronz ve standardu a stříbro v latině. Spokojeny však mohou být i páry L. Vávra J. Ullmanová v kategorii C starších juniorů a M. Hošek V. Wolfová v kategorii B starších juniorů, třebaže na stupně vítězů nedosáhly. O. Procházková Taneční soutěž O putovní pohár starostky Vratislavic a Cenu TOPDANCE studia Jägerovi budou soutěžit taneční páry v libereckém Koloseu. Akce se koná 10. prosince v době od 9 do hodin. Soutěž, na kterou pořadatelé zvou všechny zájemce, bude obsahovat klání tanečních párů v různých kategoriích. Vítězem turnaje se stal kolektiv třídy 6.B. Druhé místo patřilo 6.A, třetí místo obsadila 5.B a čtvrté místo 5.A. Za možnost pořádat tyto akce chce vratislavická ZŠ poděkovat úřadu MO, který přispívá na odměny. jk Zdatné žactvo Počátkem listopadu se mladí gymnasté TJ Jiskra Vratislavice zúčastnili dvou sportovních akcí. Nejdříve to byl 4. ročník krajského turnaje ve vybíjené v Turnově, kterého se zúčastnilo 13 družstev z celého kraje. V kategorii mladšího žactva se naše družstvo umístilo na 6. místě a hrálo ve složení S. Rychnová, M. Jůzová, E. Fleková, M. Vacková, M. Budský aj. Daníček. Za starší žákyně nás reprezentovala K. Kotková, když startovala v družstvu Lokomotivy Liberec a podílela se na 2. místě. Druhou akcí byla soutěž všestrannosti Zdatné žactvo, uskutečněná v Rochlici. Účastníci soutěžili v disciplínách skok přes švihadlo, šplh, hod medicimbalem do dálky, válení sudů s míči a opičí dráha na čas. Z naší jednoty se zúčastnilo 13 dětí a to L. Toločková, K. Procházková, J. Bocheňská, Z. Urbanová, Z. Čechlovská, T. Kovářová, A. Dvořáková, K. Brnová, M. Jůzová, M. Kašparová, S. Rychnová, E. Fleková a J. Bocheňský. Po výborných výkonech všech, se o zisk celkem sedmi diplomů zasloužili L. Toločková za 2. místo mezi nejmladšími žákyněmi, J. Bocheňský za vítězství v kategorii mladších žáků, Z. Urbanová za prvé a Z. Čechlovská za druhé místo v kategorii mladších žákyň a v kategorii starších žákyň obsadila prvá tři místa naše děvčata v pořadí S. Rychnová, M. Kašparová a E. Fleková. Gratulujeme a děkujeme některým rodičům za pomoc s organizací závodů. L. Počerová, (redakčně upraveno)

11 2005/12 Vratislavický zpravodaj 11 STUDIO K centrum aerobiku a relaxace tělocvična ZŠ ve Vratislavicích n. N. K. Bachmanová, tel.: , Srdečně Vás zveme na cvičební lekce plné dynamiky, relaxace, nových možností a příjemných setkání s novými lidmi... Rozvrh platí od 5. září 2005 Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hoin Power jóga/pilates Úterý 17 hodin děti 18 hodin Tae bo (5 8 let) 19 hodin Power jóga Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hodin Power jóga Jednotlivá lekce 40 Kč Možnost výhodného zakoupení permanentní vstupenky na 3 měsíce Zápis pohybově nadaných dívek i chlapců ve věku 5 10 let na hodiny dětského aerobiku. Každé pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 17 hodin v malé tělocvičně v ZŠ ve Vratislavicích n. N. Lekce pro děti jsou vedeny přístupnou formou pro daný věk se zařazením her a s využitím rozličných cvičebních pomůcek, jako jsou švihadla, míče, overbaly, trampolíny K. Bachmanová OCELOVÁ KVALITA zpracování betonářské oceli armovna spojování betonářské oceli šroubovými spojkami LENTON svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží svařované sítě KARI do betonu hutní materiál: profilovaná ocel I, U trapézové plechy VSŽ a VIKAM distanční tělíska, pytlové úvazky Fibred polypropylenová vlákna S 50/06 ocelová vlákna dovoz zboží vlastní dopravou dělení materiálu na požadované rozměry na požádání dodáme prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží FILINGER, a. s., držitel certifikátu jakosti ISO 9001 FILINGER, a. s. U Stadionu 236, Liberec 7 Tel./fax: , tel.: Žáci se v závěru podzimu zlepšili Naši fotbaloví žáci byli v minulém ZPRAVODAJI spravedlivě pokáráni, ale v závěru podzimu se přece jenom zlepšili a napravili dojem. Především se zvýšilo fotbalové nasazení, které jim v posledních čtyřech zápasech nelze upřít. Porazili doma Dětřichov (v tabulce třetí) 3:1 (1:1) a hned druhý den v Raspenavě v odloženém zápase deklasovali domácí 8:1 (2:0), když tři góly dal Soukup, po dvou Šturm a Chmelík a jeden Žabka. Ještě týden předtím doma zametli se slabou Bulovkou 6:0 (1:0). Nic na našem hodnocení nemění fakt, že v dalším, posledním odloženém zápase prohráli v Doubí 2:7 (0:2), když utkání se především nevyvedlo našemu brankáři. Domácí Doubí bylo každopádně momentálně lepší a my jsme zkoušeli čtyři nové a mladší hráče, se kterými počítáme na jaře a kteří se musí teprve zápasově otrkat. Mít na sobě dres a hrát mistrovský zápas není pro každého kluka to samé jako obyčejný trénink. Ten, kdo má fotbalové srdce a chuť, se ale určitě prosadí a vklouzne do toho. Škoda jen, že ti noví začali prakticky chodit, až když sezona končila. Uvidíme, jestli jim chuť a srdce vydrží do jara. Chtěli bychom absolvovat i nějaký halový turnaj, jako letos v lednu a únoru. Pokud budou všichni platit základní měsíční příspěvky (což je stále problém ), měli bychom mít finance i na tyto turnaje. Srdečně děkujeme úřadu městského obvodu za stálou finanční pomoc mládeži! Máme supernové krásné dresy v italském azurovém provedení a měli bychom se v nich na některém turnaji ukázat. Doufáme ovšem, že seženem rodičovský odvoz auty Trenéři Bartoníček a Janeček P. S. K našim nejmladším žáčkům (přípravce) se vrátíme s hodnocením v příštím ZPRAVODAJI, stejně jako k dorostu a znovu k starším žákům. Poděkování předsedy Předseda fotbalového oddílu srdečně děkuje všem hráčům od nejmenších po nejstarší za skvělou reprezentaci vratislavického fotbalu, sponzorům, příznivcům, fanouškům a rodičům žáků a jmenovitě všem trenérům a těm, kteří nám zvláště u žáčků v roce 2005 vypomáhali. Jsou to: pánové Ullrich, Drahota, Kupec, Mrkáček, Janeček, Koutský, Gaubic, Bocheňský, Rampáček, Jiskra, Bím, Slačík a Doležel a dámy Gaubicová, Drahotová, Šidáková, Bartoníčková, Doleželová a Jiřina Tejská. Velké poděkování patří rovněž správci panu Virthovi, který se o nás vzorně stará, radě úřadu městského obvodu a paní starostce. Hezké svátky všem a PF Vlastimil Bartoníček SQUASH Vratislavice n. N. Zámecký vrch 1170, Liberec 30 3 x Squash, stolní tenis Solárium, občerstvení Ceny od 120 Kč/hod. Slevy pro studenty, rodiny s dětmi. tel.: Konečné podzimní tabulky I.B třída Západ 1. VTJ Ještěd : Vratislavice : St. Splavy : Habartice : Kravaře : Mimoň B : Doksy : Kr. Studánka : Cvikov : Chrastava : Kamenice : Ž. Brod B : Brniště : Jindřichovice :39 4 Okresní soutěž Jih 1. Český Dub B : Vratislavice B : Vesec : Rynoltice : Hrádek B : VTJ Ještěd B : Machnín : Hodkovice : Václavice : Gasservis B : Osečná B : Zdislava : Bílá :54 3 Tabulky mládeže otiskneme v lednovém ZPRAVODAJI.

12 12 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Vratisla atislavický fotbalf Fotbalisté A-mužstva Jiskry Vratislavice srdečně děkují radě úřadu městského obvodu a sportovně-kulturní komisi za finanční podporu, za kterou jsme pořídili slušivé soupravy a šusťákové bundy, ve kterých více než důstojně reprezentujeme Vratislavice a už nevystupujeme v kraji jako hejno chudých vesničanů. Nápis Vratislavice nad Nisou v bílém provedení na tmavě modré soupravě velice slušivé hovoří za vše. Finance nám rovněž vypomohly s placením rozhodčích, což není v krajské soutěži právě levná záležitost, a s dopravou na zápasy. Je obrovský rozdíl jet pěti auty a trnout, jestli všechna auta dojedou včas na místo zápasu (navíc je někdy problém dát auta Skvělý podzim završen dohromady), anebo v pohodlí a navíc s podporou fanoušků s fotbalisty ve společném hejnu jet autobusem. Klid, pohoda a parta pohromadě tvoří základ pro dobrý výkon. Jezdí i manželky a přítelkyně, což nemalou měrou rovněž zvyšuje výkon a motivaci. Tohle všechno se v praxi odrazilo na skvělých podzimních výkonech fotbalistů, kteří jasně drží skvělé druhé místo v I.B třídě. Ještě jednou tedy převeliký dík!!! Dodáváme, že pokud se nepodaří postoupit na jaře, fotbalisté udělají maximum pro postup v příští sezoně, kdy by se měl kádr stabilizovat a především omlazovat právě s výhledem do dalšího podzimu. Ve Vratislavicích máme dobré zázemí v dorostu. B-mužstvo rovněž druhé Vratislvické fotbalové béčko přezimuje ve své soutěži rovněž na druhé příčce. Na první místo v silně našlapané jižní skupině okresní soutěže ztrácejí jediný bod. Po dohodě trenérů áčka a béčka (Koutský Bartoníček) by B-mužstvo mělo už v této sezoně udělat maximum pro postup do okresního přeboru s veškerou podporou hráčů áčka. Hráči B-mužstva po postupu rovněž touží. V okresním přeboru jsou daleko kvalitnější mužstva a především fotbalově vyspělejší. Když si jako příklad vezmeme nové mužstvo okresní soutěže Bílou, nad kterou jsme doma vyhráli 5:2, bylo její vystoupení šokující. Zranili nám naprosto nefotbalovými zákroky dva hráče již při druhém mistrovském utkání a vyřadili je na celý podzim A takových příkladů je víc, i když ne tak závažných. Rovněž kvalita některých arbitrů v OS je oproti přeboru nesrovnatelná. Někteří takérozhodčí jsou doslova k pláči, když už se není čemu smát, a to se stává dost často. Plusem našeho rezervního týmu je určitě fakt, že jsme měli jediného vyloučeného hráče (a to ještě za dvě žluté karty, dostal pouze podmíněný trest). Ironií bohužel je, že to bylo v boji o 1. místo v Hrádku nad Nisou, když jsme nad tamním béčkem vedli 3:0. Druhou žlutou kartu dostal náš fotbalista už v páté minutě druhého poločasu za faul na půlce hřiště... To se výrazně podepsalo na konečném výsledku 3:3. Bohužel, ty dva body nám v konečném účtování chybí Podobně jako z utkání na Gasservisu (0:0), kde nám rozhodčí neuznal jasně regulérní branku Bulíře, a navíc se s námi vůbec nemazlil. Z našeho B-mužstva se během podzimu vypařilo několik hráčů, kteří v domnění, že jsou superhvězdy, přestali chodit, když měli občas střídat, aby si zahráli i ostatní v původně početném kádru. Navíc jsme proti nejsilnějším soupeřům potřebovali výpomoc hráčů áčka především střelců. Důležité ale je, že základní kádr má srdce, chuť, bojovnost a srovnané myšlenkové pochody. S chutí do jara! Srdečně děkujeme za diváckou podporu všem fandům a fanynkám! bar Dorostenci hrají krajský přebor skvěle. Jde pouze o to, aby fungovaly vztahy mezi vedením dorostu a mužů a aby oběma stranám šlo vyloženě o vratislavický fotbal a o jeho budoucnost. Výborná trenérská práce s dorostem by se zákonitě měla projevit nástupem mládí do mužů. Věřme, že tomu tak začne být ku prospěchu vratislavického fotbalu! Vlastimil Bartoníček, předseda oddílu Jak na jaře? Fotbalová I.B třída začne na jaře v sobotu , kdy od 14 hodin hraje vratislavické A-mužstvo na hřišti vedoucího celku soutěže VTJ Ještěd Liberec A. V tomto zápase se bude prakticky rozhodovat, zda bude další boj o postup reálný, či nikoliv. Pokud bychom totiž prohráli, vojáci by vedli už o 9 bodů a byli by na tom lépe i na vzájemné zápasy Naše B-mužstvo začíná v sobotu v 10 hodin na VTJ Ještěd B. Týden předtím se zřejmě vratislavický tým zúčastní 1. kola okresního poháru. Dorostenci začínají v krajském přeboru v Hrádku nad Nisou. Žáci by měli začít ve Zdislavě, start přípravky ještě není upřesněn. bar Úspěšné A-mužstvo Jiskry Vratislavice, po podzimu druhý tým tabulky I.B třídy. Vzadu stojí zleva: Vrána, Bím, Milan Štěpánek, Koutský (hrající trenér), Belas, Marcel Štěpánek, Jiskra, Dlouhý junior, Dlouhý senior. Přední řada zleva: Petr Valenta, Tomáš Valenta, Kirschner, Bartoníček (vedoucí mužstva), Klíma, Rokoský, Doležel (pokladník) a Čermák. Chybí brankář Jirák. Snímek byl pořízen po zápase s Chrastavou, který jsme vyhráli 2:1 (1:0) dvěma brankami Klímy. Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 16. 5. Bod pořadu jednání: 15. 2. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více