Vánoční strom rozsvícen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční strom rozsvícen"

Transkript

1 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky Vratislavic, jejich rodiči, příbuznými a dalšími aktéry. Uskutečnilo se tradiční vítání občánků s jejich zapsáním do pamětní knihy. Vánoční strom rozsvícen V pátek 25. listopadu v podvečer byl před budovou městského úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom. Vánoční koledy z instalovaných reproduktorů přivábily ještě před oficiálním zahájením tolik dětí a občanů, že zcela zaplnili stísněný prostor před radnicí. O bezpečnost účastníků, zejména jejich ochranu před projíždějícími automobily, se postarali policisté. (Opět se potvrdilo, že záměr na vybudování náměstí má své opodstatnění.) Obřadu se zúčastnilo dvacet dětí, z toho třináct holčiček a jen sedm chlapečků. Všem přítomným přišly zarecitovat a zazpívat děti z mateřské školy na sídlišti. Tradici neporušily ani členky Sboru pro občanské záležitosti a místní organizace Českého svazu žen, které novým občánkům předaly drobné dárky. -rpo rozsvícení žárovek na vánočním stromu následoval připravený program, tedy v úvodu vystoupení dětského pěveckého sboru Zpívající Blechy. V jejich podání si přítomní vyslechli několik vánočních koled. Poté se v rukou dětí rozeznělo spousta zvonečků a sbírání psaníček pro Ježíška. K vánoční atmosféře přispělo i již skutečně zimní počasí. -r- foto Šimon Pikous Prožití vánočních svátků v příjemné rodinné pohodě, spokojenosti a ve zdraví přeje všem občanům Vratislavic rada městského obvodu.

2 2 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Sportovní a kulturní granty Na sportovní a kulturní granty bylo v roce 2005, stejně jako v roce předchozím, uvolněno z rozpočtu městského obvodu celkem 700 tisíc korun. V roce 2004 byla tato částka rozdělena na oba granty stejným dílem, ale letos, na základě skutečného loňského čerpání, bylo do sportovního grantu přiděleno 400 tisíc a do kulturního 300 tisíc korun. Zatímco loni zůstaly oba granty nedočerpány, byl letošní příděl v obou případech překročen. Bylo to umožněno tím, že usnesením rady městského obvodu byly o loni zbylé peníze povýšeny letošní částky. Uspokojeni tak mohli být všichni žadatelé. Stejně jako v minulosti, probíhalo i letos přijímání žádostí, jejich projednávání a schvalování ve třech kolech. Dnes tedy můžeme předložit rekapitulaci obou grantů. Sportovní grant K dispozici bylo celkem 471 tisíc korun (400 tisíc rozpočet + 71 tisíc převod z minulého roku). Žadatelům o granty byl příslušnou komisí poskytnut celkový příspěvek korun. Nejvíce, korun, bylo rozděleno na 14 akcí v prvém kole. Potěšitelné je, že značná část těchto peněz připadla na akce s mládeží. Tak například základní škole činil příspěvek 12 tisíc na turnaje ve floorbalu a vybíjené či fotbalistům TJ Jiskra 75 tisíc na pět mládežnických jednorázových i dlouhodobých akcí. Fotbalisté pak ještě dostali příspěvek na obnovu hrací plochy. TJ Jiskra získala 90 tisíc na provoz tělocvičny a gymnasté 25 tisíc na obnovu nářadí. Zbytek uvedené částky byl poskytnut organizacím FINE FIT a Studio K. O 106 tisíc korun, poskytnutých schvalovací komisí ve druhém kole, se na své akce podělily organizace FINE FIT, Studio K, TK Topdance, Klub cyklistů a vratislavičtí hasiči. Ve třetím kole byl částkou 55 tisíc korun uspokojen požadavek jediného žadatele fotbalistů TJ Jiskra na náklady spojené s velmi úspěšnou reprezentací Vratislavic v krajské I.B třídě. Kulturní grant Celkový objem prostředků činil korun (300 tisíc rozpočet korun převod z minulého Opakujeme informace o platnosti uvedených průkazů, které jsme uvedli v minulých ZPRAVODAJÍCH. Občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936, nejsou povinni si žádat o nový občanský průkaz, pokud není v jejich občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Řada občanů totiž ještě vlastní občanské průkazy vydané do , ve kterých je uvedena doba platnosti buď bez omezení, nebo platnost prodloužena bez omezení. Tato výjimka přestává platit a uvedené průkazy je nutné vyměnit do ! roku). Vyčerpáno pak bylo celkem 335 tisíc korun. Také v tomto grantu bylo nejvíce peněz rozděleno v prvém kole. Na celkem 20 akcí bylo poskytnuto 268 tisíc, a to osmi organizacím. Z nich Svaz důchodců získal na turistickou a kulturní činnost 50 tisíc. Domovu důchodců uvolnila komise 70 tisíc na desátý ročník Kulturního léta seniorů a na sérii koncertů v areálu domova. Také v tomto grantu se pamatovalo na děti mládež. Na dvě akce dostala 10 tisíc mateřská škola Tanvaldská, na tři akce získal 34 tisíc pěvecký soubor Zpívající Blechy a základní kole bylo poskytnuto 65 tisíc na osm akcí. O zbytek částky v prvém kole se podělily organizace Klub cyklistů, Česká tábornická unie a základní organizace Českého svazu žen. Na požadavky uplatněné ve druhém kole uvolnila komise celkem 52 tisíc korun. Svaz důchodců dostal 10 tisíc na podporu zájmu o život seniorů, Mobile Muzeum ČR obdrželo 20 tisíc na oslavy 130. výročí narození F. Porsche, Zájmové sdružení koupaliště Sluníčko 20 tisíc na dvě akce a A. Nováková 2 tisíce na besedu o péči a výživě dětí. Ve třetím kole byl rovněž pouze jeden žadatel, a to domov důchodců, který získaných 15 tisíc použil na nákup materiálu na terapii. Z uvedeného vyplývá, že v obou grantech z navýšených rozpočtů nějaké peníze zbyly. Konkrétně ve sportovním grantu 30 tisíc a v kulturním Kč. Na granty bude pochopitelně pamatovat i rozpočet městského obvodu na rok 2006 a zda stanovené částky budou opět o uvedené přebytky navýšeny, rozhodne opět rada městského obvodu. Vyhlášení prvého kola obou grantů v příštím roce zveřejníme ve zpravodaji, a tak již nyní by potenciální zájemci měli uvažovat, které z chystaných akcí do svých požadavků zařadí. Zelený grant Rada městského obvodu rozhodla zřídit od příštího roku grant pro zlepšení životního prostředí, nazvaný zeleným grantem. Jeho definitivní zřízení musí ještě schválit zastupitelstvo a pokud se vysloví kladně, předpokládá se, že by byl dotován částkou 300 tisíc korun, tedy stejně jako kulturní grant. jas Zvláště vlastníkům těchto průkazů doporučujeme, aby o výměnu požádali co nejdříve a tím předešli dlouhému čekání v závěru roku. Ostatní termíny pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů jsou stejné, jak již bylo uvedeno, přesto je opět připomínáme. Občanské průkazy vydané do: platí do platí do platí do Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne: dle dohody po telefonu. Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva městského obvodu. Poslední letošní zasedání se uskuteční již ve středu 14. prosince od hodin v zasedací místnosti úřadu MO. Vzhledem k tomu, že listopadové jednání zastupitelů se konalo až po uzávěrce tohoto ZPRAVODAJE, přineseme informace z obou zasedání v příštím vydání ZPRAVODAJE. Platnost občanských a řidičských průkazů Občanské průkazy se strojově tištěnými údaji (typ identifikační karta zelené barvy) platí do doby v nich uvedené. Pro úplnost ještě uvádíme platnost řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané v období: platí do platí do platí do

3 2005/12 Vratislavický zpravodaj 3 Bezbariérový vstup V minulém čísle jsem psali o zřízení peněžního bankomatu ČSOB v budově radnice a dnes můžeme s potěšením konstatovat, že už je vybudován i slíbený bezbariérový vstup do budovy úřadu městského obvodu. Tento vstup umožňuje současně přístup k bankomatu i tělesně postiženým. Obojí vzniklo společnými silami ČSOB a úřadu městského obvodu. -r- Zima nezaspala V minulém ZPRAVODAJI jsme informovali o plánu zimní údržby, který byl letos přijat včas, neboť zima se ohlásila v obvyklý čas. Úvěry na bydlení Ze stavebního spoření na koupi bytu, domu nebo pozemku, na stavbu domu, na opravy a modernizace bytu nebo domu, na finanční vyrovnání týkající se bydlení. Možnost uzavření výhodné smlouvy o stavebním spoření. Psali jsme však i o tom, že mechanizační prostředky technického střediska stárnou a že se vedení obvodu rozhodlo obnovit technický park novým univerzálním strojem. Jenže jeho pořízení, jak vyplývá z informací pracovníka úřadu, podléhá výběrovému řízení. Proto bylo sjednáno zapůjčení univerzálního vozidla UNIMOG od jiného provozovatele. Podle posledních informací by uvedený stroj měl být ve Vratislavicích první prosincový den, tedy po uzávěrce ZPRAVODAJE. Zda tomu tak skutečně bylo, uvedeme v příštím ZPRAVODAJI. -r- Bližší informace na tel.: nebo na Přijedu i k Vám. Omluva Redakce se omlouvá za nedopatřením zaměněný popis fotografie z cyklu Výzdoby rodinných domů. Nejednalo se o rodinný domek typu Okál, ale o rodinný dům v ulici Na Vrších. Policie ČR informuje Vratislavickým policistům přibyla na čas nová nemilá práce. Do jejich obvodu, konkrétně do Pekárkovy ulice, byl totiž dočasně přestěhován Dětský diagnostický ústav. Hned za pár prvních týdnů musela policie řešit šest útěků chovanců z tohoto zařízení. Čtyři se podařilo nalézt, dvě dívenky byly v době uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE ještě na útěku. DDÚ bude v obvodu vratislavického oddělení Policie ČR umístěn ještě minimálně tři čtvrtě roku, možná až do konce roku Vratislavickým policistům se dostalo pochvaly z okresního ředitelství, neboť se jim podařilo za poslední čtyři týdny zadržet sedm pachatelů přímo na místě činu. Jednalo se především o krádeže vloupáním do motorových vozidel. V listopadu se také podařilo zadržet hodně řidičů, kteří před jízdou pili alkohol. V obvodě celkově stále z trestných činů převažují krádeže motorových vozidel. Největší zájem je o Fabie, Felicie, Octavie, vyskytl se i ukradený Golf či Forman. Objasněnost těchto trestných činů zůstává na podobné úrovni jako v předchozích měsících. Stále přetrvávají také vloupání do rodinných domků a chat. Množí se újezdy od benzinových pump bez placení za poslední období (od do ) měli vratislavičtí policisté nahlášeno šest těchto případů. Vratislavickým policistům se podařilo šetřením a ve spolupráci s občany získat poznatek a posléze zadržet teprve 18letého pachatele z Vratislavic, který měl na svědomí několik krádeží motorových skútrů nejen v našem městském obvodu, ale také třeba v Liberci na Vápence a dalších místech. Případ předvzala SKPV, mladík se přiznal k několika případům a při výslechu vyšlo najevo, že má na svědomí i několik krádeží aut. Byla na něj uvalena vazba a hrozí mu tři roky vězení. Stejný trest hrozí také 26letému bezdomovci, který byl 15. listopadu na základě upozornění občanů zadržen při krádeži vlnitého plechu z areálu Kyselky. Muž se živí zejména odvozem sběru a má už ve svém rejstříku několik případů majetkové trestné činnosti. Proto je také hrozba až tříletého trestu, i když samotná škoda v případu Kyselka nebyla velká. Zákaz řízení motorových vozidel nevadil 26letému muži ze Stráže nad Nisou, který se vydal za volantem svého vozu do Jablonce. V Tanvaldské ulici jej však k jeho smůle při kontrole načapali vratislavičtí policisté, takže má na krku trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Násilná trestná činnost se naopak Vratislavicím v posledním období vyhnula. Jediný tento případ, který museli vratislavičtí policisté v poslední době řešit loupežné přepadení se sice stal na území jejich policejního obvodu, ale mimo území městského obvodu Vratislavice (ve Franklinově ulici na Králově háji). V šetření zůstává případ z konce října, kdy řidič tramvaje ze zastávky Vratislavice výhybna volal na dispečink a následně na policii, že jakýsi muž ohrožuje v tramvaji cestující pistolí a brání jim ve vystupování. Policisté muže zadrželi, jednalo se o 32letého podivína z Jablonce nad Nisou. V jeho ruce opravdu byla pistole, ale plynová. Případ byl předán vyšetřovateli, výsledek nebyl do uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE známý. jsj

4 4 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Jak se žije v domově důchodců Domov důchodců Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace tak zní oficiální název sociálního zařízení, spravovaného Krajským úřadem Liberec. Domov důchodců se nachází v okrajové části Vratislavic Nová Ruda. Z iniciativy klientů vznikl v roce 1995 název Nový domov původní stavba a Dům Marta. Dům Marta je v současné době v majetku Obvodního úřadu Vratislavice a předán do trvalého užívání pro účel rezidenčního zařízení domova. Název Dům Marta vznikl na památku Marty Ginzkeiové, jedné z žen dynastie majitelů továrny na koberce, která tento dar svého otce nikdy nevyužívala a objekt předala pro sociální účely. Jak se klientům domova žije, mi vyprávěl jeho ředitel Miloslav Vodrážka. Domovy důchodců, a ten vratislavický nevyjímaje, dnes nejsou místem k odkládání rodičů seniorů či někdejší chudobince, ale skutečně jsou to nové domovy pro lidi, kteří tu aktivně prožívají své stáří. Tato zařízení nejsou ani nemocnicí, třebaže se jejich obyvatelům poskytují mimo sociální služby i služby zdravotnické. Kapacita vratislavického domova důchodců je 104 klientů, a to od roku 1995, kdy byl objekt rekonstruován a kdy se součástí domova stal i Dům Marta. Ještě v roce 1990 žilo v domově 160 klientů, dříve i více než 200, což však bylo na úkor kvality. Ze současných klientů je zhruba polovina těch, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, a ti vesměs obývají dvoulůžkové pokoje. V současné době probíhá rekonstrukce, po které budou všechny dosud vícelůžkové pokoje upraveny na maximálně dvoulůžkové. Druhou polovinu klientů tvoří ti schopnější, obývající samostatné buňky. Tu tvoří malá předsíň, kuchyňka, vlastní pokoj, lodžie a sociální zařízení. Pro každých dvanáct klientů je navíc k dispozici ještě další společná kuchyňka. V rekonstruovaných pokojích mohou žít i manželské páry. Všichni klienti si po dohodě s vedením domova mohou pokoje vybavit vlastním nábytkem a dalším zařízením, jako je například televizor, radiopřijímač, lednička a podobně. V roce 1995 byla dokončena výstavba nové kuchyně, která byla na tu dobu vybavena nejmodernějším zařízením a která plně vyhovuje i pro současný provoz. Již několik let si klienti domova mohou k obědu vybrat ze dvou jídel, a to i diabetici. Celodenní strava obsahuje pět jídel. Je to snídaně, při které dostávají dopolední svačinu, oběd, při kterém dostanou odpolední svačinu, a večeře. Diabetici pak mají ještě i druhou večeři. Za stravu platí ze svého příjmu 62 korun na den. Klienti se mohou rozhodnout, zda využijí společné jídelny, či zda chtějí dodat jídlo na pokoj. To se pak podává klientovi až na stůl jeho pokoje, za dodržení přísných hygienických podmínek. Dále klienti domova platí za pobyt, přičemž výše je stanovena zákonem a odlišuje se počtem lůžek na pokoji či naopak nadstandardním vybavením pokoje a stanoven je i poplatek na poskytované služby. Ti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, mohou během dne kdykoliv domov opustit, ale je vhodné, aby ve vlastním zájmu na recepci domova sdělili, kam asi jdou a kdy se vrátí. Chod domova zajišťuje 64 pracovníků, od administrativních až třeba po údržbáře či pomocný personál. Vzhledem k tomu, že průměrný věk klientů domova je 83 let, tvoří mezi pracovníky domova rozhodující profesi pracovník sociální péče a potřebný počet zdravotních sester, absolventek střední zdravotnické školy s maturitou. Jejich práce je však od práce sester v nemocnici odlišná, což je vyjádřeno i označením jejich zařazení. Je tu tedy vedoucí úseku služeb (dříve vrchní sestra), vedoucí oddělení (dříve staniční sestra) a pracovnice sociální péče u lůžka. Tyto pracovnice zajišťují nepřetržitou službu a v případě potřeby musí umět poskytnout první pomoc a rozhodnout o dalším postupu přivolání lékaře, rychlé záchranné služby a podobně. Speciální zdravotnická péče a odborná vyšetření se poskytují na doporučení ošetřujícího lékaře ve zdravotnických zařízeních. Do domova pravidelně docházejí dva ošetřující lékaři, ale klienti domova si mohou zvolit i jiného lékaře. Život v domově se řídí domácím řádem, který je podložen řadou pravidel. Případné připomínky od klientů projednává s vedoucím domova zvolená samospráva klientů. Ve většině případů se připomínky řeší na pravidelných měsíčních posezeních s ředitelem domova, kde klienti dostávají i další informace týkající se všech oblastí života v domově. Domácí řád umožňuje jednak návštěvy příbuzných v domově, či naopak pobyt klientů v rodině. Vztahy mezi klienty vyplývají z povahy každého jednotlivce. Zatímco v mladším věku se člověk dokáže i více ovládat, ve stáří obvykle již jedná bez zábran. Případné konflikty tu proto řeší individuálně a s maximálním citem. Daleko více se pracovníci domova zaměřují na využití volného času klientů. Jednou z forem je zájmová pracovní činnost, která probíhá pod vedením pracovnic sociální péče terapeutek. Spočívá ve výrobě různých předmětů, jako je například malování, barvení šátků, výroba keramických předmětů a předmětů s použitím přírodních materiálů od samorostů, šišek až třeba po pomerančovou kůru. K dispozici mají dvě dílny, ve kterých se střídají zhruba po osmičlenných skupinkách. V současné době jsou vytvořeny již čtyři skupinky. Výrobky si mezi sebou pak prodávají, přičemž peníze plynou do společné pokladny Kulturního fondu klientů. Takto získané peníze se použijí na nákup různých materiálů právě pro tuto činnost. Některé výrobky jsou také představeny na výstavě Na stárnutí nemám čas, kterou již pošesté uspořádali v rámci akce Kulturní léto seniorů pro klienty domovů důchodců z celé republiky. Tím jsme se dostali ke kultuře. Nejvýznamnější je právě ono Kulturní léto seniorů, o jehož letošním desátém ročníku jsme podrobně psali v říjnovém ZPRAVODAJI. Rovněž tak jsme již informovali o kavárně seniorů, která byla letos v objektu domova zřízena. Nad rámec povinností organizuje vedení domova také každým rokem dvoutýdenní pobyt zhruba třiceti

5 2005/12 Vratislavický zpravodaj 5 Porod doma Ze čtvrtka 3. listopadu 2005 uplynuly teprve dvě a půl hodiny, když ve vietnamské rodině přišlo na svět novorozeně. Narodilo se tak nečekaně, že na převoz do porodnice již nebyl čas. Šťastná matka porodila sice za mimořádných okolností, ale za pomoci rodinné lékařky, rovněž vietnamské národnosti, která se na zavolání ihned dostavila. Tato vietnamská rodina žije ve Vratislavicích již více než deset let. Narození dítěte doma, tedy mimo porodnici, nepamatují dle údajů z matriky ve Vratislavicích už nejméně třicet let a nepochybně je to raritou i v celém libereckém regionu. -rklientů v rekreačním zařízení v Mařenicích. Zájem je též o celodenní autobusové zájezdy pro ty zdravotně schopnější klienty a polodenní zájezdy po regionu pro ty ostatní, a to autobusem s plošinou pro vozíčkáře. O umístění klientů do domova důchodců rozhoduje výhradně zřizovatel, tedy krajský úřad. Navzdory tomu se občas vyskytne snaha některých lidí toto pravidlo obejít a ucházet se o umístění přímo v domově. Výjimkou nejsou ani sliby o poskytnutí sponzorského daru, ale podobné pokusy jsou vedením domova zásadně odmítány. Naopak nejsou odmítány takové sponzorské dary, které dárci nepodmiňují žádnou protislužbou. Takové, ať finanční, či věcné dary jsou však přísně evidovány a jsou využívány v zájmu klientů. Zájmem vedení domova je poskytované služby neustále zkvalitňovat, proto mají zpracovaný rozvojový plán ve všech oblastech až do roku Přestože zákon o standardizaci kvality a poskytování sociálních služeb se teprve připravuje, je Liberecký kraj v tomto směru již v předstihu. Obdobně jako vratislavický domov důchodců mají rozvojové plány připraveny i ostatní domovy a z nich je vytvořen rozvojový plán krajský. Ten je už nyní vodítkem pro ostatní organizace a instituce, které provoz domovů důchodců mohou ovlivňovat. Ředitel vratislavického domova důchodců Miloslav Vodrážka si také velmi cení spolupráce s městským obvodem. Děkuje zastupitelům, radě i všem ostatním, kteří různými formami pomáhají. Na oplátku pořádá domov řadu akcí i pro všechny seniory z Vratislavic. Věří, že dosavadní vztahy budou nejen pokračovat, ale že se budou navzájem dále prohlubovat. Na snímcích jsou klienti v dílnách při zájmové pracovní činnosti a při posezení v kavárně seniorů. Jaroslav Sedlák Turistům zima nevadí Členové místní organizace Svazu důchodců ve Vratislavicích se 14. prosince sejdou na členské schůzi. Kromě jiného se také seznámí s vybranými trasami zimní pěší turistiky a možná se pobaví i při hudbě. Turistické zimní okruhy jsou připraveny a vymezené trasy jsou jen orientační. Definitivně se upřesní na místě srazu podle počasí a podle dohody účastníků. Pro ty, kteří provozují turistiku jako lék a dají na radu lékařů o prospěšnosti pohybu, vybrali pořadatelé následující trasy: Středa 2. prosince sraz ve 13 hodin u kostela ve Vratislavicích. Pod vedením pana Lánského se vyrazí na pěší túru ve směru Vesecký rybník do Vesce s prohlídkou připravované tratě pro světové mistrovství lyžařů. Středa 7. prosince z nádraží ČD v Liberci odjedou zájemci vlakem ve do Jabloneckých Pasek, odkud je pan Třešňák povede okružní trasou v délce asi 6 km přes Lučany zpět do Jabloneckých Pasek. Středa 28. prosince od kostela ve Vratislavicích vyrazí zájemci ve 13 hodin na Horní Proseč, kde roste nové sídliště a je krásný výhled. Pokračuje se do Jablonce a zpět vlakem nebo tramvají. Pod vedením pana Hladíka není pěší trasa delší šesti kilometrů. Středa 4. ledna Pan Kopal bude u terminálu městské hromadné dopravy v Liberci očekávat ve 13 hodin zájemce o pěší výlet podél řeky Nisy ve směru Letná Pavlovice a okolí. Zakončení akcí je plánováno tak, aby zbyl čas na vzájemné poznávání nových účastníků. (redakčně upraveno) Miloslav Špidlen Vánoce v domově důchodců Pestrý a bohatý program, který pro klienty domova důchodců připravilo jeho vedení, bude ve vánočním duchu probíhat již od počátku prosince. Začíná se mikulášskou zábavou ve společenském sále. Poté přijdou klientům domova připomenout blížící se vánoční svátky děti z mateřské školy Lísteček, dále pak děti ze základní školy Dobiášova v Liberci, romské děti ze základní školy v Jablonci n. N. a dětský pěvecký sbor Carola. Do domova zavítají také členové skautského oddílu, kteří imobilním klientům zazpívají vánoční písně přímo na pokojích. Uskuteční se vánoční posezení s ředitelem domova, prodejní výstava výrobků klientů a Štědrý den si tu odbudou již o dva dny dříve. To proto, že pro některé si přijedou jejich děti či příbuzní. Tečkou za vánočními dny bude vystoupení členky divadla F. X. Šaldy paní Hejdukové, která klienty potěší vánočními písněmi. -s- pojišťovna GENERALI přímo ve Vratislavicích Kde? zasedací místnost městského obvodu Kdy? každé pondělí od 16 hod do 18 hod Co? nejvýhodnější povinné ručení na trhu s BONUSEM!!! pojištění osob a majetku investice do fondů penzijní připojištění pojištění odpovědnosti A navíc stavební spoření úvěry na bydlení hotovostní půjčky Kdo? Pojišťovací a finanční poradce Martin Nýdrle Tel.: nač trávit předvánoční čas na úřadech, když vše máte za rohem Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm Formát 19 x 5 cm Formát A5 Formát A5 reportáž Formát A4 Občanská inzerce Občanská inzerce + foto 300 Kč 500 Kč Kč Kč Kč 100 Kč 200 Kč

6 6 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Smutný osud zemědělství Připomínat v prosinci zemědělství je poněkud nelogické, ale v seriálu Františka Jelínka o historii obce to na závadu nebude, zvláště když zemědělství ve Vratislavicích je už pouze historií. Dejme tedy slovo pamětníkovi. Vratislavice byly zemědělskou obcí již od počátku svého osídlení a účelově od 15. století. Úzké pruhy polí a pastvin se rozkládaly na levém břehu Nisy až po okraje panských lesů. Vpravo od řeky byla pole obdělávána teprve o dvě stě let později. Například první zjištěný údaj z roku 1764 uvádí, že v obci hospodařilo 42 zemědělců a 65 chalupníků, kteří k obživě vlastní rodiny obdělávali jen malý pozemek kolem své chalupy. Půda dávala místnímu obyvatelstvu jen skrovnou úrodu. Drobní a střední hospodáři chovali skot, ovce, kozy, vepře a drůbež. Na polích pěstovali obilí, len a pícniny, brambory začali pěstovat až v 19. století. Zcela zemědělský charakter obce setrval do druhé poloviny 19. století, rozvojem průmyslové výroby přešel v průmyslově zemědělský a zůstal jím do devadesátých let minulého století. V současné době se zemědělská výroba zcela vytratila a většina opuštěných ploch polí a pastvin zarůstá plevelem. Ke konci druhé světové války bylo v obci 178 zemědělských usedlostí drobných a středních malorolníků s výměrou nad 50 arů a několik velkostatků, z nichž největším byl velkostatek rodiny Ginzkeyových se 60 hektary polí. Po revoluci zemědělskou půdu postupně obsadilo padesát příchozích českých zemědělců převážně z Turnovska, Semilska a Jičínska. Na konci roku 1945 provedl místní národní výbor soupis veškerého zvířectva a překvapivě bylo zjištěno, že v obci je 53 koní, 331 kusů krav, 19 vepřů, 503 koz a 17 tisíc slepic. Sotva se noví osadníci sžili s půdou, začali hospodařit a hradit úvěr od státu, nastal historický zlom vyhlášením takzvané kolektivizace vesnice. Ve snaze vytlačit soukromý sektor a zavést státem řízené a kontrolované zemědělství byla zakládána jednotná zemědělská družstva (JZD). Přesvědčováním, někdy i nátlakem byli zemědělci nuceni vstupovat do družstva. K vysvětlení mladším čtenářům: kolektivizace znamenala spojit pozemky v jeden celek, ustájit skot do společného kravína, rozorat meze a společně hospodařit. JZD ve Vratislavicích bylo založeno v říjnu 1949 a mělo 16 členů, o rok později již 37 družstevníků, kteří obhospodařovali 250 ha půdy. Zbývající pozemky zabral Státní statek (hospodářství řízené státem), který později pro pracovní neschopnost byl zrušen a pozemky byly přiděleny družstvu. Soukromí zemědělci, kteří do družstva odmítli vstoupit, byli dále kontrolováni, sledováni a dodávky jim byly zvyšovány. Tak se stalo, že někteří z nich opustili neutěšenou práci na svých polích a ze zemědělství odešli. Ve vratislavické kronice zapsal tehdejší kronikář Josef Hrstka: Hlavním nedostatkem při zakládání JZD byla skutečnost, že se nepodařilo přesvědčit pro družstevní myšlenku všechny drobné zemědělce. Proto družstvo mělo od svého začátku nedostatek pracovních sil. Tato situace se ještě zhoršila po převzetí hospodářství státního statku. Družstvo bylo závislé na brigádnické pomoci. Za této situace nedokázalo provést polní práce jako senoseč, žně a bezztrátovou sklizeň okopanin. Velký vliv na situaci v družstvu měla špatná pracovní morálka a nepravidelné odměňování. Aby většina ploch byla udržována v chodu, družstvu pomáhaly brigády školní mládeže na trhání lnu, sběru mandelinky bramborové a při sběru brambor. Pamětníci padesátých let v té době navštěvující základní školu si upamatují, jak sbírali brambory místo vyučování, bylo-li potřeba, i odpoledne. Za svačinu (kousek točeného salámu a housky) pobíhali s kbelíkem vyoranou brázdou a sebrané brambory odnášeli do valníků. To se dařilo do svačiny. Pak je to přestalo bavit a brigáda končívala bramborovou válkou. Družstvo vyžadovalo pomoc i od dospělých, zvláště při žních a mlácení obilí. Soutěže o Zlatou kosu byly pravidelnou nutností, jak vůbec sklidit z rozsáhlých pastvin alespoň jednou za rok seno. Sešlo se několik desítek sekáčů, každý s vlastní kosou. Kdo posekal nejvíc, byl vyhodnocen jako vítěz. K jarní sadbě brambor se nedostávalo sadby. Složitou práci v JZD uvádí kronika na jiném místě: V obci zahájena výpomocná košíkářská akce sběru brambor pro novou sezónu. Koncem října bylo zjištěno, že na katastru dosud nebyly osety ozimy a asi již nebudou. V živočišné výrobě se nezodpovědně ošetřuje dobytek, dvacet podvýživených telat bylo dodáno na nucený výsek. Noví družstevníci (náborem získaní dělníci z továrny) říkají, že nemají před výplatou ani na chleba a naši družstevníci (původní členové z bývalých soukromých zemědělců) mají ještě na kořalku, dělníci po polích dřou a družstevníci sedí v hospodě. Sousední kunratické JZD pro nedostatek pracovníků bylo přičleněno i s pozemky zdejšímu zemědělskému družstvu. Stálý nedostatek pracovníků v družstvu vytvářel paradoxní situace. Vedení JZD slíbilo každému novému družstevníkovi půjčit domů jednu dojnici na dobu tří let a vydat zálohu v naturáliích do příští sklizně. Neměl-li družstevník možnost doma chovat dojnici, dostával pravidelně mléko z kravína. Družstevníci byli hodnoceni tak zvanými pracovními jednotkami. Jedna jednotka nebyla mzda za jednu hodinu, ale hodnota určité vykonané práce. Družstevníci byli hodnoceni dvakrát do roka. První výplatu dostávali v naturáliích, druhou zpravidla po novém roce v penězích. Částečné oživení práce v JZD nastalo v létech příchodem 34 drobných, dosud samostatně hospodařících zemědělců. Na 891 ha půdy, z toho 334 ha orné, vyprodukovali 214 tisíc litrů mléka, 115 tisíc kusů vajec, 479 q masa, 602 q obilí a 1300 q brambor. Druhá krize nastala po roce 1963, kdy většina členů důchodového věku družstvo opustila a JZD nedokázalo zajistit další provoz. V roce 1965 veškerý majetek po rozpuštění JZD přešel do správy Státního statku se sídlem v Chrastavě s detašovaným pracovištěm ve Vratislavicích. Toto příměstské hospodářství se orientovalo na masomléčnou výrobu. Ve dvou kravínech (ve svahu pod domovem důchodců a vpravo za koupalištěm) mělo ustájeno v roce kusů skotu, z toho 264 dojnic s produkcí 616 tisíc litrů mléka. Zaměstnanci placeni hodinovou či prémiovou mzdou odmítali pracovat přes čas a o nedělích. Docházelo k fluktuaci pracovníků, ani výměna vedoucích kádrů ke zlepšení stavu nepomohla. Tak poslední sklizní brambor na polích mezi hřbitovem a koupalištěm v roce 1993 činnost státního statku skončila. Od té doby všechny zdejší pozemky zůstaly ležet ladem. Část z nich byla vrácena v rámci restituce bývalým majitelům, část přešla do pozemkového fondu. František Jelínek

7 2005/12 Vratislavický zpravodaj 7 Zprávičky z naší mateřské školičky Lísteček Od počátku září přibylo k dětem červeného, modrého a zeleného lístečku mnoho nových kamarádů a školkou se opět rozléhal smích a nastala pohoda. Od října se pak děti těšily na své oblíbené aktivity, začaly kroužky jógy, splečenského tance, pěveckého souboru, flétniček, zdravotního cvičení, výtvarné výchovy, angličtiny, šachů a plavání. Letošní slunný a teplý podzim umožnil dětem hodně pohybu v přírodě, polodenní výlet na farmu a lesní školku v Oldřichově v Hájích. Tam jsme díky sběru papíru a výtěžku z jeho prodeje koupili strom, který se zjara zasadí, a chceme se o něj v budoucnu i starat. Leošek Holub se svými rodiči zorganizoval soutěž ve sběru kaštanů jako krmení pro lesní zvěř jednoho mysliveckého sdružení. Zapojili se všechny děti i rodiče, odměna v podobě sladkého dortíku potěšila všechny děti a ti nejlepší malí sběrači se radovali z plyšových zvířátek. V listopadu jsme si udělali výlet do Kryštofova Údolí a prohlídli si sbírku betlémů, vánočních ozdob a hraček, navštívili jsme knihovnu, viděli několik divadelních představení. V prosinci se těšíme na den , kdy od 10 hodin v kapli Domova seniorů na Nové Rudě svým vystoupením a drobnými dárečky potěšíme snad všechny babičky a dědečky. V té samé kapli pak 13. prosince od 16 hodin zazpíváme, zatančíme a zahrajeme na flétničky při vánoční besídce pro rodiče a všechny přátele naší MŠ, srdečně zveme. Tím se rozloučíme s rokem 2005 a v novém roce 2006 se budeme těšit u zápisu v naší MŠ dne od 7 do 16 hodin na nové kamarády s jejich rodiči. Za MŠ Lísteček Alena Mádlová Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji. Adventní koncert Kaple Vzkříšení neděle 11. prosince od 17 hodin Komorní sbor a flétnový soubor Zpívajících Blech zahraje a zazpívá sborové úpravy a skladby autorů od 15. do 20. století. Ve druhé polovině koncertu zazní Messe bréve Lea Delibese. Zlatnictví NOEMI Rodina Vrátných Vratislavice nad Nisou (u kostela) Nabízí: Prodej a zakázkovou výrobu zlatých šperků (i podle vlastního návrhu a z doneseného materiálu) Prodej stříbrných šperků Opravy zlatých a stříbrných šperků Rámovací službu Otevírací doba: 8 11 a hodin Telefon: , Briliantové šperky za super ceny (zakázková výroba) Při předložení tohoto inzerátu bude kupujícímu poskytnuta sleva 10 % Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice. U Šamotky 736, Liberec Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax: Vá poradce :

8 8 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Kravatový den Kravatový den proběhl na základní škole ve středu 9. listopadu. Ačkoli to nebyl den ve znamení určité barvy, jak bylo doposud zvykem, děti ho přijaly s velkým nadšením. Na chodbách i ve třídách bylo možné vidět stovky různých kravat. Některé opravdu vydařené a atraktivní kousky tatínkové půjčili jen velmi neradi a s obavou, aby se jim vrátily v pořádku. Všem těmto tatínkům patří velký dík, protože nám umožnili prohlédnout si kravaty s motivy známých budov, současných i historických vozů, mořského světa, pohádkových postav, nebo také s obrázky hrdinů animovaných filmů. Růžový den Kravatový den vystřídal 29. listopadu opět den barevný. Tentokrát vévodila škole barva růžová, která potěšila zvláště malé princezny z nižších ročníků a navodila ve škole velmi příjemnou a milou atmosféru. Havárie zažehnána Na začátku listopadu došlo k havárii v topném systému v jedné z částí ZŠ Vratislavice ( školička ). Havárii se podařilo odstranit tak šikovně, že provoz školy mohl zůstat nezměněn. Poděkování za účinnou pomoc v této situaci patří úřadu městského obvodu a firmě Sova. Pochválit je třeba i ukázněné žáky v postižené části školy. -r- Co se týká odměn, přišli si na své hlavně chlapci. Čokoládovou odměnu dostali ti nejodvážnější, kteří se do růžové oblékli kompletně (a nebylo jich málo), ale i ti, kteří zvolili alespoň růžový doplněk jako například šálu, kravatu nebo dokonce maminčin růžový náhrdelník. Všechny tyto kravaty a mnohé další originály si můžete prohlédnout na fotografiích přímo ve škole. Děti překvapily svou téměř 100% účastí, ale také tím, že mnohé z nich si uměly kravatu samy uvázat nebo se to při této příležitosti naučily. Ani učitelé nezůstali pozadu. Ti, kteří náhodou na barevný den zapomněli, si bez rozmýšlení vyrobili kravatu z papíru. Další barevný den nás čeká v posledním týdnu před vánočními prázdninami. Prozradím jen, že bude ve velmi veselém duchu jako malá příprava na každoroční Šťastné a veselé. Mgr. Jolana Hegedüsová Pan Pavel Podlipný, pověřený příslušným odborem úřadu městského obvodu, u zasažené části topného systému ve škole. Kroužek aerobik Kroužek aerobiku působí v rámci školní družiny již sedm let. Schází se každé úterý od 15 do 16 hodin v tělocvičně ZŠ Vratislavice. Prošlo jím nesčetné množství šikovných holčiček a odvážných chlapců tříd. Od září do prosince opakujeme naučené a učíme se nové cvičební prvky. Posilujeme, protahujeme, relaxujeme... Vždy po Vánocích začínáme s nácvikem sestavy, kterou děti předvedou na slavnostním vystoupení ke Dni matek. Je to forma dárku všem maminkám, babičkám, ženám. Šárka Gebriánová Ačkoli je kravata spíše mužskou záležitostí, dívkám tento módní doplněk neobyčejně slušel. Navíc byla jejich odvaha přijít do školy v kravatě odměněna malou sladkou pozorností. Mgr. Jolana Hegedüsová Třídní schůzky Dne se na ZŠ Vratislavice konaly třídní schůzky. Většina rodičů má zájem o hodnocení svých dětí, což je vidět na účasti 82,2 %. Bohužel, určitá část pozvaných do školy nepřišla, a jedná se zpravidla o rodiče problémových žáků... -r-

9 2005/12 Vratislavický zpravodaj 9 Aktivita školní družiny Při školní družině ZŠ ve Vratislavicích působí několik zájmových kroužků. Přinášíme krátkou informaci o posledních aktivitách dvou z nich: Kroužek výtvarné činnosti Návštěva v keramické dílně. Pro zpestření práce kroužku jsme navštívili ve středu keramickou dílnu, která se nachází v areálu školy. Žáci si tam vyrábí drobný dárek pro své nejbližší. Keramickou dílnu navštěvují žáci až od třetích tříd, tudíž toto byla pro menší děti dobrá zkušenost. Aja Krčmářová Škola se reprezentuje v galerii Uběhl rok a my máme za dveřmi opět vánoční svátky. Ve škole si děti s prvním sněhem začaly zdobit okna, malovat obrázky se zimními sporty, vyrábět přáníčka a dárky pro své blízké. Zveme všechny, kteří si chtějí spolu se svými ratolestmi vyrobit dárečky, ozdoby či přáníčka, do Oblastní galerie v Liberci, kde jako každý rok budou o prvním prosincovém víkendu Vánoce v galerii a vratislavická škola zde bude mít svůj stánek. Ve škole se nezapomene ani na Mikuláše. Deváťáci budou nadělovat ve škole a deváťácký Mikuláš s andělem a čertem zavítá i do mateřské školky sousedící se školou. -r- Knihovna s vánoční atmosférou Návštěvníci vratislavické knihovny se v prosinci mohou těšit na vánoční výzdobu i s adventním věncem, knihovna též připravuje besídku ve spolupráci se školní družinou. Kromě toho nadále probíhá výstava Vratislavice před sto lety a dnes s velkoplošnými panely s historickými i současnými fotografiemi a příslušným textem. Knihovna v budově základní školy je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 13 do hodin, ve čtvrtek od 9 do 11 a od 12 do 16 hodin. Ve dnech 22. a 28. prosince bude knihovna zavřena z důvodu dovolené, ve čtvrtek 29. prosince bude naopak otevřena bez přestávky od 9 do 16 hodin. -r- Vratislavický slavík 2005 Pěvecká soutěž pro žáky tříd na ZŠ Vratislavice Zúčastnit se mohou sólisté, dua či tria, ale i celá třída jako soubor. Zpěváci mohou být doprovázeni buď dalším spolužákem (či spolužáky), kteří ale nebudou zpívat, učitelem, nebo podkladovou nahrávkou half-playback. Mohou také zpívat bez doprovodu. Není možno pustit nahrávku jiného zpěváka a do ní zpívat! Každý si vybere 1 píseň, kterou zazpívá na třídním kole, které proběhne v hodinách HV, a to: v třídách do v třídách do Semifinále v tělocvičně bez ozvučení 1. stupeň 13. prosince stupeň 14. prosince 2005 Celoškolní kolo v ozvučené tělocvičně. 22. prosince 2005 Výběr písní je omezen na texty, které odpovídají zásadám slušného chování tj. nejsou povoleny ty, ve kterých se objevují vulgarismy! Porotu semifinále, finále budou tvořit zástupci z každé zúčastněné třídy + tři učitelé. Hodnocení bude provádět každý sám za sebe, a to bodováním od 1 do 5 bodů. Hodnotit se bude pěvecký projev i vystupování a chování na jevišti. Hudba je největší léčitelka duše. polečenská kronika V měsíci prosinci se významných životních výročí dožijí tito naši spoluobčané: 70 let Eva Čičová, Miluše Holcová, Eva Nesvadbová 75 let Jindřiška Eflerová, Alenka Fotrová, Marie Vinklárková 80 let Jiřina Bartoňová, Kristina Tučková, Miluška Zemanová 85 let Jindřiška Blažkovanová, Božena Flejberková, Milada Kačerová, Eva Vogeltanzová 92 let Marie Luschnitzová 99 let Marie Jínová Pozorným čtenářům jistě neuniklo, že jubilanty jsou tentokrát výhradně ženy. Všem tedy blahopřejeme!

10 10 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Tanečníci s vavříny Na soutěži tanečních párů v Praze koncem listopadu se tanečníkům z klubu TOPDANCE manželů Jägerových opět dařilo. Dětský taneční pár Š. Procházka A. Jägerová po vítězství v Kroměříži získal další zlato a již dvacáté finále ve své taneční kariéře. Vzadu V. Pokorná + D. Hraše, M. Špeciánová + S. Varmakov, dole A. Jägerová + Š. Procházka. Absolventský ples oslava 12 let TOPDANCE Vratislavice Sobota 17. prosince 2005 od 19 do 24 hodin Střelnice Jablonec nad Nisou Jsou zváni všichni bývalí členové a jejich přátelé i rodiče. Vstupné 110 Kč Lístky možno rezervovat na tel.: Libor Jäger Turnaj ve vybíjené V pondělí 7. listopadu se už tradičně konal turnaj žáků 5. a 6. tříd ve vybíjené. Velká bojovnost, mohutné povzbuzování spolužáků stejně jako sladké odměny byly zárukou pěkné hry. Postup do finálového kola ve florbale V pondělí se konalo okresní kolo ve florbale ZŠ, kterého se zúčastnily naše mladší žákyně. Svou skupinu, ve které porazily žákyně ze ZŠ Dobiášova 3:2 a žákyně ze ZŠ Kunratická 6:0, vyhrály. Tímto vítězstvím postoupily do krajského finalového kola. To se bude konat v prosinci na ZŠ Dobiášova. ZŠ Vratislavice reprezentovaly tyto žákyně: 7.A Dušánková Jana, Zapadlíková Klára, Šaldová Adéla, Tučková Adéla, Špačková Martina. 7.B Jirousková Monika, Jirousková Veronika, Burdysová Kateřina, Syrová Kamila. 6.B Homolová Alžběta, Zitková Markéta, Brejlová Andrea. Všechny tyto hráčky budou naši školu reprezentovat i ve finálovém kole, kde se pokusíme tento úspěch zopakovat. Mgr. Miloslava Kešnerová Uprostřed L. Kociánová + M. Procházka. Juniorský pár třídy B M. Procházka L. Kociánová vybojoval zlato ve standardních i latinskoamerických tancích. Tento pár spolu tančí teprve půl roku a již má na svém kontě řadu úspěchů. Spokojené mohou být i další páry, které klub reprezentovaly. J. Mašinda s K. Burešovou v dětské soutěži dotančili na čtvrté místo. V juniorské kategorii C získal pár S. Varnakov M. Špeciánová zlato ve standardních a bronz v latinskoamerických tancích. Ve standardních tancích jim chybí už jen jedno finále k postupu do třídy B. Pár D. Hraše V. Pokorná získal bronz ve standardu a stříbro v latině. Spokojeny však mohou být i páry L. Vávra J. Ullmanová v kategorii C starších juniorů a M. Hošek V. Wolfová v kategorii B starších juniorů, třebaže na stupně vítězů nedosáhly. O. Procházková Taneční soutěž O putovní pohár starostky Vratislavic a Cenu TOPDANCE studia Jägerovi budou soutěžit taneční páry v libereckém Koloseu. Akce se koná 10. prosince v době od 9 do hodin. Soutěž, na kterou pořadatelé zvou všechny zájemce, bude obsahovat klání tanečních párů v různých kategoriích. Vítězem turnaje se stal kolektiv třídy 6.B. Druhé místo patřilo 6.A, třetí místo obsadila 5.B a čtvrté místo 5.A. Za možnost pořádat tyto akce chce vratislavická ZŠ poděkovat úřadu MO, který přispívá na odměny. jk Zdatné žactvo Počátkem listopadu se mladí gymnasté TJ Jiskra Vratislavice zúčastnili dvou sportovních akcí. Nejdříve to byl 4. ročník krajského turnaje ve vybíjené v Turnově, kterého se zúčastnilo 13 družstev z celého kraje. V kategorii mladšího žactva se naše družstvo umístilo na 6. místě a hrálo ve složení S. Rychnová, M. Jůzová, E. Fleková, M. Vacková, M. Budský aj. Daníček. Za starší žákyně nás reprezentovala K. Kotková, když startovala v družstvu Lokomotivy Liberec a podílela se na 2. místě. Druhou akcí byla soutěž všestrannosti Zdatné žactvo, uskutečněná v Rochlici. Účastníci soutěžili v disciplínách skok přes švihadlo, šplh, hod medicimbalem do dálky, válení sudů s míči a opičí dráha na čas. Z naší jednoty se zúčastnilo 13 dětí a to L. Toločková, K. Procházková, J. Bocheňská, Z. Urbanová, Z. Čechlovská, T. Kovářová, A. Dvořáková, K. Brnová, M. Jůzová, M. Kašparová, S. Rychnová, E. Fleková a J. Bocheňský. Po výborných výkonech všech, se o zisk celkem sedmi diplomů zasloužili L. Toločková za 2. místo mezi nejmladšími žákyněmi, J. Bocheňský za vítězství v kategorii mladších žáků, Z. Urbanová za prvé a Z. Čechlovská za druhé místo v kategorii mladších žákyň a v kategorii starších žákyň obsadila prvá tři místa naše děvčata v pořadí S. Rychnová, M. Kašparová a E. Fleková. Gratulujeme a děkujeme některým rodičům za pomoc s organizací závodů. L. Počerová, (redakčně upraveno)

11 2005/12 Vratislavický zpravodaj 11 STUDIO K centrum aerobiku a relaxace tělocvična ZŠ ve Vratislavicích n. N. K. Bachmanová, tel.: , Srdečně Vás zveme na cvičební lekce plné dynamiky, relaxace, nových možností a příjemných setkání s novými lidmi... Rozvrh platí od 5. září 2005 Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hoin Power jóga/pilates Úterý 17 hodin děti 18 hodin Tae bo (5 8 let) 19 hodin Power jóga Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hodin Power jóga Jednotlivá lekce 40 Kč Možnost výhodného zakoupení permanentní vstupenky na 3 měsíce Zápis pohybově nadaných dívek i chlapců ve věku 5 10 let na hodiny dětského aerobiku. Každé pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 17 hodin v malé tělocvičně v ZŠ ve Vratislavicích n. N. Lekce pro děti jsou vedeny přístupnou formou pro daný věk se zařazením her a s využitím rozličných cvičebních pomůcek, jako jsou švihadla, míče, overbaly, trampolíny K. Bachmanová OCELOVÁ KVALITA zpracování betonářské oceli armovna spojování betonářské oceli šroubovými spojkami LENTON svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží svařované sítě KARI do betonu hutní materiál: profilovaná ocel I, U trapézové plechy VSŽ a VIKAM distanční tělíska, pytlové úvazky Fibred polypropylenová vlákna S 50/06 ocelová vlákna dovoz zboží vlastní dopravou dělení materiálu na požadované rozměry na požádání dodáme prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží FILINGER, a. s., držitel certifikátu jakosti ISO 9001 FILINGER, a. s. U Stadionu 236, Liberec 7 Tel./fax: , tel.: Žáci se v závěru podzimu zlepšili Naši fotbaloví žáci byli v minulém ZPRAVODAJI spravedlivě pokáráni, ale v závěru podzimu se přece jenom zlepšili a napravili dojem. Především se zvýšilo fotbalové nasazení, které jim v posledních čtyřech zápasech nelze upřít. Porazili doma Dětřichov (v tabulce třetí) 3:1 (1:1) a hned druhý den v Raspenavě v odloženém zápase deklasovali domácí 8:1 (2:0), když tři góly dal Soukup, po dvou Šturm a Chmelík a jeden Žabka. Ještě týden předtím doma zametli se slabou Bulovkou 6:0 (1:0). Nic na našem hodnocení nemění fakt, že v dalším, posledním odloženém zápase prohráli v Doubí 2:7 (0:2), když utkání se především nevyvedlo našemu brankáři. Domácí Doubí bylo každopádně momentálně lepší a my jsme zkoušeli čtyři nové a mladší hráče, se kterými počítáme na jaře a kteří se musí teprve zápasově otrkat. Mít na sobě dres a hrát mistrovský zápas není pro každého kluka to samé jako obyčejný trénink. Ten, kdo má fotbalové srdce a chuť, se ale určitě prosadí a vklouzne do toho. Škoda jen, že ti noví začali prakticky chodit, až když sezona končila. Uvidíme, jestli jim chuť a srdce vydrží do jara. Chtěli bychom absolvovat i nějaký halový turnaj, jako letos v lednu a únoru. Pokud budou všichni platit základní měsíční příspěvky (což je stále problém ), měli bychom mít finance i na tyto turnaje. Srdečně děkujeme úřadu městského obvodu za stálou finanční pomoc mládeži! Máme supernové krásné dresy v italském azurovém provedení a měli bychom se v nich na některém turnaji ukázat. Doufáme ovšem, že seženem rodičovský odvoz auty Trenéři Bartoníček a Janeček P. S. K našim nejmladším žáčkům (přípravce) se vrátíme s hodnocením v příštím ZPRAVODAJI, stejně jako k dorostu a znovu k starším žákům. Poděkování předsedy Předseda fotbalového oddílu srdečně děkuje všem hráčům od nejmenších po nejstarší za skvělou reprezentaci vratislavického fotbalu, sponzorům, příznivcům, fanouškům a rodičům žáků a jmenovitě všem trenérům a těm, kteří nám zvláště u žáčků v roce 2005 vypomáhali. Jsou to: pánové Ullrich, Drahota, Kupec, Mrkáček, Janeček, Koutský, Gaubic, Bocheňský, Rampáček, Jiskra, Bím, Slačík a Doležel a dámy Gaubicová, Drahotová, Šidáková, Bartoníčková, Doleželová a Jiřina Tejská. Velké poděkování patří rovněž správci panu Virthovi, který se o nás vzorně stará, radě úřadu městského obvodu a paní starostce. Hezké svátky všem a PF Vlastimil Bartoníček SQUASH Vratislavice n. N. Zámecký vrch 1170, Liberec 30 3 x Squash, stolní tenis Solárium, občerstvení Ceny od 120 Kč/hod. Slevy pro studenty, rodiny s dětmi. tel.: Konečné podzimní tabulky I.B třída Západ 1. VTJ Ještěd : Vratislavice : St. Splavy : Habartice : Kravaře : Mimoň B : Doksy : Kr. Studánka : Cvikov : Chrastava : Kamenice : Ž. Brod B : Brniště : Jindřichovice :39 4 Okresní soutěž Jih 1. Český Dub B : Vratislavice B : Vesec : Rynoltice : Hrádek B : VTJ Ještěd B : Machnín : Hodkovice : Václavice : Gasservis B : Osečná B : Zdislava : Bílá :54 3 Tabulky mládeže otiskneme v lednovém ZPRAVODAJI.

12 12 Vratislavický zpravodaj 2005/12 Vratisla atislavický fotbalf Fotbalisté A-mužstva Jiskry Vratislavice srdečně děkují radě úřadu městského obvodu a sportovně-kulturní komisi za finanční podporu, za kterou jsme pořídili slušivé soupravy a šusťákové bundy, ve kterých více než důstojně reprezentujeme Vratislavice a už nevystupujeme v kraji jako hejno chudých vesničanů. Nápis Vratislavice nad Nisou v bílém provedení na tmavě modré soupravě velice slušivé hovoří za vše. Finance nám rovněž vypomohly s placením rozhodčích, což není v krajské soutěži právě levná záležitost, a s dopravou na zápasy. Je obrovský rozdíl jet pěti auty a trnout, jestli všechna auta dojedou včas na místo zápasu (navíc je někdy problém dát auta Skvělý podzim završen dohromady), anebo v pohodlí a navíc s podporou fanoušků s fotbalisty ve společném hejnu jet autobusem. Klid, pohoda a parta pohromadě tvoří základ pro dobrý výkon. Jezdí i manželky a přítelkyně, což nemalou měrou rovněž zvyšuje výkon a motivaci. Tohle všechno se v praxi odrazilo na skvělých podzimních výkonech fotbalistů, kteří jasně drží skvělé druhé místo v I.B třídě. Ještě jednou tedy převeliký dík!!! Dodáváme, že pokud se nepodaří postoupit na jaře, fotbalisté udělají maximum pro postup v příští sezoně, kdy by se měl kádr stabilizovat a především omlazovat právě s výhledem do dalšího podzimu. Ve Vratislavicích máme dobré zázemí v dorostu. B-mužstvo rovněž druhé Vratislvické fotbalové béčko přezimuje ve své soutěži rovněž na druhé příčce. Na první místo v silně našlapané jižní skupině okresní soutěže ztrácejí jediný bod. Po dohodě trenérů áčka a béčka (Koutský Bartoníček) by B-mužstvo mělo už v této sezoně udělat maximum pro postup do okresního přeboru s veškerou podporou hráčů áčka. Hráči B-mužstva po postupu rovněž touží. V okresním přeboru jsou daleko kvalitnější mužstva a především fotbalově vyspělejší. Když si jako příklad vezmeme nové mužstvo okresní soutěže Bílou, nad kterou jsme doma vyhráli 5:2, bylo její vystoupení šokující. Zranili nám naprosto nefotbalovými zákroky dva hráče již při druhém mistrovském utkání a vyřadili je na celý podzim A takových příkladů je víc, i když ne tak závažných. Rovněž kvalita některých arbitrů v OS je oproti přeboru nesrovnatelná. Někteří takérozhodčí jsou doslova k pláči, když už se není čemu smát, a to se stává dost často. Plusem našeho rezervního týmu je určitě fakt, že jsme měli jediného vyloučeného hráče (a to ještě za dvě žluté karty, dostal pouze podmíněný trest). Ironií bohužel je, že to bylo v boji o 1. místo v Hrádku nad Nisou, když jsme nad tamním béčkem vedli 3:0. Druhou žlutou kartu dostal náš fotbalista už v páté minutě druhého poločasu za faul na půlce hřiště... To se výrazně podepsalo na konečném výsledku 3:3. Bohužel, ty dva body nám v konečném účtování chybí Podobně jako z utkání na Gasservisu (0:0), kde nám rozhodčí neuznal jasně regulérní branku Bulíře, a navíc se s námi vůbec nemazlil. Z našeho B-mužstva se během podzimu vypařilo několik hráčů, kteří v domnění, že jsou superhvězdy, přestali chodit, když měli občas střídat, aby si zahráli i ostatní v původně početném kádru. Navíc jsme proti nejsilnějším soupeřům potřebovali výpomoc hráčů áčka především střelců. Důležité ale je, že základní kádr má srdce, chuť, bojovnost a srovnané myšlenkové pochody. S chutí do jara! Srdečně děkujeme za diváckou podporu všem fandům a fanynkám! bar Dorostenci hrají krajský přebor skvěle. Jde pouze o to, aby fungovaly vztahy mezi vedením dorostu a mužů a aby oběma stranám šlo vyloženě o vratislavický fotbal a o jeho budoucnost. Výborná trenérská práce s dorostem by se zákonitě měla projevit nástupem mládí do mužů. Věřme, že tomu tak začne být ku prospěchu vratislavického fotbalu! Vlastimil Bartoníček, předseda oddílu Jak na jaře? Fotbalová I.B třída začne na jaře v sobotu , kdy od 14 hodin hraje vratislavické A-mužstvo na hřišti vedoucího celku soutěže VTJ Ještěd Liberec A. V tomto zápase se bude prakticky rozhodovat, zda bude další boj o postup reálný, či nikoliv. Pokud bychom totiž prohráli, vojáci by vedli už o 9 bodů a byli by na tom lépe i na vzájemné zápasy Naše B-mužstvo začíná v sobotu v 10 hodin na VTJ Ještěd B. Týden předtím se zřejmě vratislavický tým zúčastní 1. kola okresního poháru. Dorostenci začínají v krajském přeboru v Hrádku nad Nisou. Žáci by měli začít ve Zdislavě, start přípravky ještě není upřesněn. bar Úspěšné A-mužstvo Jiskry Vratislavice, po podzimu druhý tým tabulky I.B třídy. Vzadu stojí zleva: Vrána, Bím, Milan Štěpánek, Koutský (hrající trenér), Belas, Marcel Štěpánek, Jiskra, Dlouhý junior, Dlouhý senior. Přední řada zleva: Petr Valenta, Tomáš Valenta, Kirschner, Bartoníček (vedoucí mužstva), Klíma, Rokoský, Doležel (pokladník) a Čermák. Chybí brankář Jirák. Snímek byl pořízen po zápase s Chrastavou, který jsme vyhráli 2:1 (1:0) dvěma brankami Klímy. Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více