Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro mne naprosto přirozeně přináší i některá negativa. Je to daň, kterou platíme technickému a technologickému rozvoji a která jednoduše znamená, že nic v životě není zadarmo. Jestliže chceme město Prachatice presentovat jako zajímavé turistické centrum a také jsme proto investovali nemalé finanční prostředky, musíme automaticky počítat s tím, že to také může znamenat větší počet turistů a návštěvníků. To pochopitelně znamená nejen zisky a výnosy, ale také větší počet automobilů, a proto komplikované parkování a celkově zvýšený provoz na komunikacích. Automobilismus všeobecně přináší i v našem městě na jedné straně pohodlí, bezpečnost a snadné cestování, ale také zvýšené emise a znečištění. Příčiny nehledejme pouze u turistů a návštěvníků, neboť také celkový počet majitelů aut v Prachaticích výrazně vzrostl a v mnoha rodinách je naprosto běžné používat auta dvě. Více lidí znamená více odpadků, více pejsků, větší problémy s udržováním veřejného pořádku, nebo prostě to, že Prachatice již nejsou tak snadno průjezdné nebo klidné jako dříve. Nepoukazuji na tato úskalí proto, abych hledal výmluvy na některé problémy, které nesporně v našem městě máme. Ty jsou více méně řešitelné, ale ne absolutně. A už vůbec ne okamžitě. Chtěl jsem pouze poukázat na širší souvislosti a provázanost našich kroků. Téměř každé zásadní rozhodnutí, které v životě učiníme, přináší určitou oběť. Nic není zadarmo, a proto nechtějme pouze brát. Musíme také někdy dávat, v případě města něco obětovat. Připadá mi logické a upřímné říci, že daní za plynofikaci a očištění města jsou mnohdy rozbité chodníky a komunikace, že za investory v průmyslové zóně zaplatíme zvýšeným dopravním provozem nebo že za návštěvu prachatického náměstí zaplatím pětiminutovou procházkou z velkého parkoviště v kasárnách, protože všude jinde již bude obsazeno. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Oprava vozovek se protáhne kvůli vodovodu (str. 2) Skončila první etapa rekonstrukce městských hradeb (str. 2) Vášnivý fotbalista Josef Veselý netušil, kam až se rozvine firma Otherm (str. 3) Starosta a jeho litevský kolega svorně kritizovali impérium (str. 4) Chválíme: Koncerty duchovní hudby sklidily úspěch (str. 5) Některé referáty okresního úřadu se přestěhovaly (str. 6) Chystá se setkání rodáků: Libínské Sedlo slaví 650 let (str. 7) Neshody odnesly děti. Sportoviště, otevřené před rokem s velkou slávou, osiřelo. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Foto V. Malina Pochybuji, že malí sportovci pátrali po důvodech uzavření sportovního areálu u Domu dětí a mládeže (DDM). Většinou se spokojí s konstatováním, že je mimo provoz kvůli úředníkům. Pojďme si pro pořádek a pro informaci telefonistům, kteří se na městském úřadě pídili po důvodech překvapivého opatření, vyslechnout názory subjektů, jež figurují v této šlamastice. Prachatický starosta Jan Bauer novinářům situaci nastínil na tiskovce 7. června. Uzavření hřiště byl nepěkný dárek dětem k jejich svátku a vyvolalo nevoli ze strany občanů města. Byl bych nerad, aby černý Petr zůstal především na městě, sdělil s dovětkem, že město jednoznačně podporovalo projekt výstavby hřiště u DDM. Dokládá to skutečnost, že jsme z rozpočtu vyčlenili 200 tisíc korun na celkovou rekonstrukci areálu jako vklad do projektu, doložil starosta a pokračoval o záměrech radnice: V současné době probíhá realizace projektu studie proveditelnosti rekreačního využití lokality Hůlů rybník. Úsilí o vznik víceúčelového hřiště koresponduje se snahou města kompletně využívat okolí Huláku. Studie se týká myšlenky, aby v Prachaticích konečně vzniklo důstojné veřejné koupaliště, které by se oplotilo a dostalo vnitřní řád. Jeho součástí by byla písková hřiště pro beach volejbal a další plážové sporty, plus infrastruktura pro tuhle lokalitu. Vše je založeno na tom, aby se jednou provždy vyřešily přetrvávající dohady, které ohrožují vizi zamýšleného rozvoje této části města pro sportovní využití a rekreaci. Starosta připomněl, že město nemůže zasahovat do procesu výkonu státní správy. Naší snahou je, aby se uzavřené hřiště co nejdříve a nejefektivněji vrátilo svému původnímu účelu. Nemůžeme ale ovlivňovat rozhodnutí stavebního úřadu. Byl bych velice rád, aby obě strany sporu manželé Šteffekovi a Středisko vzdělávání informací a služeb (SVIS) naprosto upřímně sdělily skutečné motivy svého podivného jednání, vyzval k řešení neshod ing. Bauer. MUDr. Hana Šteffeková má v objektu těsně u sportovišť podle ing. Jaroslava Haise ze stavebního úřadu ordinaci praktického lékaře, považovanou za stavbu občanské vybavenosti s bytem lékaře. Na dotaz o vývoji situace dr. Šteffeková v polovině června odvětila, že zhruba před dvěma lety při jednání se školským úřadem ohledně povolení, či nepovolení hřiště, vyslovila s jeho vybudováním souhlas, ale Domluvili jsme se, že provozovatel objekt odkoupí a zařídí mi náhradní ordinaci. Bohužel, do dneška je ticho po pěšině. Nemohu dovolit, aby mi do zahrady, kde se pohybují dva staří lidé, lítaly velké kopací míče. Vedle je chodník, kudy do ordinace chodí pacienti o hůlkách. Hluková hranice je vysoce překročená, jenže nejedná se jenom o otázku hluku, ale také o nedodržení dalších bezpečnostních opatření, uvedla s tím, že je ochotna jednat a očekává vstřícný krok od SVISu. Pro dr. Šteffekovou je přijatelné jednak řešení, jež by zamezilo nadměrné hlučnosti a dalším nedostatkům, nebo původně zamýšlené odkoupení objektu ze strany SVISu (ministerstva školství) a poskytnutí náhradních ordinací pro její lékařskou praxi. Někde ordinovat musím, to je přece logické, zdůraznila. Jak se na problém uzavření hřišť v areálu DDM dívá Mgr. Pavel Fencl, ředitel SVISu. Hřiště jsou uzavřena, neboť zkušební provozní doba skončila dnem 31. května. Ke kolaudaci zatím nemůže dojít, neboť nejbližší sousedi tohoto objektu, manželé Šteffekovi, vznesli námitky proti hlučnosti provozu a proti nedostatečné ochraně jejich pozemku před přelétajícími míči. SVIS nechal na své náklady změřit hlučnost, která skutečně převyšuje normu o několik decibelů. Pokud se týká zvýšení plotu, jedná se o technický problém, neboť každé další navyšování pletiva představuje změnu nosných sloupů. Vedení SVIS hledá vhodné cesty, jak hřiště uvést do provozu. Ani šéf stavebního úřadu ing. Vladimír Hrabák nedokázal odpovědět na otázku, kdy se po hřišti budou opět prohánět malí sportovci. Ve zkušebním provozu, který skončil , provedla autorizovaná firma měření hlučnosti provozu na hřišti. Tato hlučnost je bohužel vyšší, než připouští předpisy. Z tohoto důvodu okresní hygienik nesouhlasí s uvedením stavby do provozu. Od samého počátku bylo uvažováno o propojení areálu SVIS a parku s koupalištěm do jednoho Dokončení na str. 2

2 Městské zastupitelstvo loni v prosinci schválilo rozpočet města, jehož součástí bylo i vyčlenění finančních prostředků pro opravy a rekonstrukce místních komunikací. Jednou z největších investičních akcí na tomto úseku je rekonstrukce místních komunikací v ulicích U Studánky, Větrná, Smrková a Pod Cvrčkovem. Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovek včetně jejich konstrukčních vrstev, o rekonstrukci a doplnění chodníků v uvedené lokalitě a o výstavbu sportoviště v ulici Smrková. Celkové náklady na tyto práce činní bezmála 5,9 milionu korun. Stavbu provádí firma Balcar s. r. o. Kájov, která byla nejúspěšnější ve výběrovém řízení. Vedle prací na komunikacích se v průběhu stavby vyskytly havárie na vodovodním řadu. Tento vodovod svou technologií z osmdesátých let bohužel dospěl ke svému zenitu a nebylo možné pokračovat na rekonstrukci komunikací bez toho, aniž by nedošlo k jeho kompletní opravě. Tato nepříjemnost se dotkla i dokončení celé stavby. O termínu probíhají Radniční list Oprava vozovek se protáhne kvůli vodovodu v současné době jednání s dodavatelem. Vedle velkých investičních akcí na kompletních rekonstrukcích a opravách místních komunikací probíhá současně i jejich údržba. Tyto práce lze charakterizovat jako lokální opravy a to především jako opravy obrusné vrstvy vozovky. V letošním roce bude prováděno frézování obrusné vrstvy a položení nové na místních komunikacích v Prachaticích zhruba v ploše 5500 m 2. Celkové náklady na tyto práce představují částku ve výši zhruba 1,5 milionu korun. Akce bude prováděna firmou STRABAG a. s., Prachatice, tak jako v loňském roce. Zahájení prací je stanoveno na první dekádu měsíce července a ukončení v první dekádě srpna. Tyto práce budou v některých částech města prováděny za částečného silničního provozu. Místa budou označena příslušným dopravním značením. I přesto je nutné při jízdě v těchto úsecích věnovat řízení zvýšenou pozornost. Jiří Fidler, Jaromír Markytán Na Šumavě se sešli odborníci na cestovní ruch Už po desáté se v polovině května sešli na pracovním jednání odborníci na různé aspekty cestovního ruchu z příhraničních měst a obcí okresu Prachatice a bavorského regionu Freyung-Grafenau. Představitelé samosprávy, státní správy, ochrany přírody, zástupci celních úřadů a novináři z obou stran hranice, kteří se scházejí pravidelně dvakrát do roka střídavě na české a bavorské straně, si tentokrát dali dostaveníčko ve Volarech. Dopoledne v zasedacím sále zdejší radnice důkladně prodebatovali hlavní témata desátého setkání, kterými byly rybolov, myslivost, budování cyklistických stezek a jejich propojování přes hranice. Například sportovní rybář z Německa si u nás může zakoupit povolenku na některém z určených míst (jejich seznam je v prachatickém infocentru) a může se s klidem věnovat své vášni. Částečně omezováni jsou naproti tomu třeba myslivci v Národním parku Šumava, kde jsou rybaření a myslivost podle ředitele parku Ing. Ivana Žlábka činnostmi trpěnými, nikoliv podporovanými. Účastníci setkání se zájmem vyslechli zkušenosti z budování cyklotras, které za několik let užitečné spolupráce nasbíraly obecní úřady ve Stožci a v bavorském Haidmühle. Vedoucí odboru SVH Městského úřadu v Prachaticích Ivana Jeřábková na setkání prezentovala novou cyklomapu regionu Prachatice. Nákladem 3000 kusů ji vydala radnice a je na ní devatenáct vyznačených nebo doporučených tras v okolí Prachatic. Její distribucí bylo pověřeno rovněž prachatické infocentrum. Podobnou myšlenkou na vydání cyklomapy se zabývají i ve Vimperku, v jehož okolí bude vyznačeno zatím půl tuctu stezek. Odpoledne se účastníci setkání vydali do šumavské přírody a za různými zajímavostmi regionu. Vystoupili ke Stožecké kapli a dokonce si prohlédli i její interiér, zavítali na Jelení Vrchy ke zdejšímu tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu a navštívili také rodný domek spisovatele Šumavy Adalberta Stiftera v Horní Plané. Setkání pořádalo Město Volary ve spolupráci s Městem Prachatice a Okresním úřadem v Prachaticích za podpory programu Phare. (zp) Skončila první etapa rekonstrukce městských hradeb V červnu dokončila firma Václav JIROUŠEK stavební práce 1. etapu opravy městských hradeb. Jednalo se o část opevnění v Zahradní ulici, která vykazovala statické poruchy. Rekonstrukce včetně archeologického průzkumu a projektu představuje částku převyšující 600 tisíc korun. Během rekonstrukce specialisté prováděli archeologický průzkum a zkoumali jeden z dodatečně zazděných klenutých prostupů v hradební zdi, které se pravidelně opakují v hradbách podél Zahradní ulice. Uvedený prvek nemá v českých zemích obdoby a doposud není jasný jeho účel mohlo se jednat o obraný prvek, který stavitelé nakonec nepoužili, či o montážní otvor při stavbě hradeb. V současné době probíhá diskuse s odborníky o jeho skutečném účelu. Při rekonstrukci bádání neunikla ani konstrukce hradební zdi. Naši předkové je realizovali tak, že po obou stranách zdi (vnitřní i vnější líc) vyzdili lícovanou stěnu z kamene a mezi tyto dvě stěny provedli zásyp z kamene a hlíny. Tak vznikla obranná zeď o šíři více než jeden metr. Při rekonstrukci jsme přišli na to, že nedochází k vyklonění celé hradební zdi, ale problém způsobuje právě zásyp mezi vnitřní a vnější zděnou stěnou hradby. Působení dešťové vody, která zatéká do hradby, rostlin i otřesů od dopravy dochází k sedání výplně a ta rozpíná vnitřní a vnější líc hradební zdi. Protože se vnitřní líc opírá o nasypanou zeminu, dochází k vyklonění vnějšího líce zdi. Aby se tomuto zabránilo byl při rekonstrukci kladen důraz na zabezpečení koruny zdi proti vnikání dešťové vody i odvod vody ze zahrady uvnitř hradeb. Ze statických důvodů jsme odstranili i stavbu zděného altánu umístěného přímo na hradební zdi. K hradbám, jejich historii, současnému stavebnímu stavu i archeologickým výzkumům v jejich okolí se chceme věnovat při přednášce, kterou chystáme na září v rámci Dnů evropského dědictví. Ing. Vladimír Hrabák PhDr. Jaromír Beneš seznamuje přítomné s poznatky archeologického průzkumu hradeb přímo ve vykopané sondě. Foto Vladimír Hrabák Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? (dokončení ze str. 1) funkčního celku. Bylo také dohodnuto objekt manželů Štefekových vykoupit a zajistit pronájem náhradního prostoru pro ordinaci. Jednání je však na mrtvém bodu z důvodu ceny nemovitosti. Kdy bude možné uvést opětovně hřiště do provozu, záleží na provozovateli (SVIS), sdělil ing. Hrabák a naznačil, že provozovatel bude pravděpodobně postupovat následujícím způsobem: Provede krátkodobá opatření vyřadí z provozu malé hřiště, znovu nechá změřit hlučnost a na základě měření omezí provozním řádem provoz na hřišti takovým způsobem, aby byly splněny předpisy týkající se hlukové zátěže. Co se týče dlouhodobých opatření, provozovatel zřejmě provede stavební úpravy, které sníží na přípustnou míru negativní dopady na nedaleko stojící ordinaci s byty pro lékaře. Podle ing. Hrabáka je rovněž ve hře také výkup domu od rodiny Šteffekových a jeho zapojení do sportovního areálu. Důležité slovo v dalším vývoji bude mít opět okresní hygienik. Ředitelka Okresní hygienické stanice Prachatice RNDr. Jana Krejsová chybu vidí jednoznačně na straně SVISu, neboť otálel s hlukovou studií. Uzavření hřiště zavinil laxní přístup SVISu. Požadované měření bylo provedeno až 23. května. Dne 29. května byla projednána žádost investora o prodloužení lhůty k předčasnému užívání souboru staveb. SVIS žádost nedoložil dostatečnými podklady. Stavební úřad jej proto vyzval k předložení hlukové studie do 30. června a do té doby vydal rozhodnutí o přerušení řízení o povolení předčasného užívání stavby. Faktem je, že provoz hřiště za stávajícího stavu bez stavebních úprav není v souladu s vládním nařízením. Záleží na SVISu, jak se se Šteffekovými dohodne. V tomto sporu mi chybí vstřícnost v sousedských vztazích, uzavřela ředitelka Krejsová. Václav Malina Pozn. autora: Otázka se v titulku článku objevila přesto, že Radniční list nemůže být v této cause soudcem. O vyřešení nelichotivé situace by se měli postarat ti, kteří promluvili s větší či menší otevřeností na řádcích, jež jste právě dočetli. Pokud dostanete červencové číslo do rukou a areál mezitím znovu ožije, bude to jen dobře. červenec 2001 strana druhá

3 Z prachatické školy míří do světa diplomovaní specialisté Dvaačtyřicet absolventů Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích obdrželo při slavnostním aktu ve sklepech Staré radnice diplomy, které z nich činí tzv. diplomované specialisty v oboru sociální práce. Z celkového počtu 55 studentů jich úspěšně vykonalo v jarním termínu absolventské zkoušky 42. Zbývajících 13 půjde před zkušební komisi na podzim, protože nesplnili vstupní kritéria před konáním absolventské zkoušky. To znamená, že včas neodevzdali absolventskou práci, což je obdoba diplomové práce na vysokých školách, nebo neměli včas hotové dílčí zkoušky za poslední, třetí ročník studia, upřesnila zástupkyně ředitele pro vyšší odbornou školu Vladislava Šídlová. Z letošních třetích ročníků tvoří chlapci zhruba pětinu absolventů, dodala při pohledu na převahu šťastných dívek s diplomy v rukou. Domnívají se, že je vyšší odborná škola sociální dobře vybavila do profesního života? Určitě jsme tady získali spoustu teoretických informací o sociální práci jako takové, rovněž o všech skupinách klientů, se kterými bychom v budoucnu mohli pracovat. Velkou výhodou téhle školy je dlouhá doba praxe. Během tří let jsme strávili řádově desítky týdnů na praxi, což je asi to nejcennější. Pracovali jsme na okresních a městských úřadech, v ústavech sociální péče, v psychiatrických léčebnách i dětských domovech. Většina z nás už místo má právě díky působení na praxi. Navíc se v současné době hodně zřizují absolventská místa, takže i tady najdeme uplatnění, odpověděla Kateřina Jančíková z Bechyně, která bude pracovat na kontaktním místě oddělení sociálních podpor Okresního úřadu v Táboře. PŘEDSTAVUJEME: Vášnivý fotbalista netušil, kam až se rozvine firma Otherm U zrodu vaší firmy jste byli tři, k dispozici jste měli skromnou kancelářičku ve vašem bytě a starý stůl s telefonem. Napadlo vás, že podnikání v oboru výroby a montáže plastových oken dovedete do takových rozměrů, jako je tomu v současné době? To rozhodně nikdo vůbec nečekal. Začínali jsme jako dva společníci se třemi zaměstnanci. Nyní máme čtyři desítky lidí a předpokládáme další nárůst počtu zaměstnanců vzhledem k rozšíření výroby. Vytvořili jsme výrobní dceřinnou firmu Oknoma, kde pracuje pětadvacet lidí. V Othermu jako takovém jich je 13, plus externí účetní a obchodní zástupci. Nezachytili jste sice samotný počátek tržního prostředí v Ćechách, ale na rozdíl od mnoha dříve založených firem jste obstáli v konkurenčním prostředí. Čím to? Dopředu nás hnala a stále žene vize budování firmy, zájem o její rozvoj a pochopitelně taky vzájemná důvěra mezi společníky a fungující rodinné zázemí. Do svého oboru jsme se, jak se říká, zažrali, a baví nás, i když je to práce od nevidím do nevidím, včetně sobot a nedělí. Postupně jsme získávali další kontakty, ke kterým nám pomohly dobré reference doma i v zahraničí. Zavazující a motivující je také starost Josef Veselý Datum narození: 15. března 1958 v Českých Budějovicích Rodinný stav: ženatý, manželka Alena Děti: dcera Šárka (narozena roku 1980) a syn Martin (narozen 1984) Vzdělání: Základní devítiletá škola Strýčice, Střední průmyslová škola strojní České Budějovice Dosavadní kariéra: JČE rozvodné závody České Budějovice (strojní zámečník). Po příchodu do Prachatic nejprve v podniku ZVVZ, pak dlouhá léta mistr a později vedoucí lomu na Kobylí hoře. V roce 1993 stál u zrodu firmy Hocotherm, s. r. o. nyní Otherm s. r. o. Prachatice (spolu s Janem Čajanem a Petrem Košinou je jejím spolumajitelem). Na sportovním poli mj. fotbalista českobudějovického Dynama a Tatranu Prachatice, v současné době trenér prachatického B týmu. Koníčky: sport, zejména fotbal a hokej, rodina o zaměstnance, stejně jako péče o zákazníky, která začíná pomocí při řešení projektu. Nejde jen o to dodat a namontovat jim okna, vchodové dveře či osadit parapety, ale zajistit i pozáruční servis. Kde má společnost Otherm obchodní zastoupení? Z velkých měst v Olomouci, Plzni, Praze a v řadě dalších míst po celé republice. Hodně se mluví o kvalitě pracovníků. Jak se vám daří shánět spolehlivé lidi? Pokud jde o obchodní zástupce, většinou jsme měli štěstí, nebo dobrou intuici, která pomůže odhadnout, z koho může být schopný obchodník. Třeba v Olomouci je to člověk, který byl nejprve naším zákazníkem. Zjistil, že se s námi dobře jedná, projevil zájem okna prodávat a stal se z něj spolehlivý reprezentant naší firmy. Máme hodně známých, takže spíš než na inzeráty, dáme na jejich doporučení, což se nám vyplácí. Ani jeden obchodní zástupce k nám nepřišel na inzerát. Pokud jde o fluktuaci pracovníků ve výrobě, ta je prakticky nulová. Za celou dobu podnikání jsme z vlastní iniciativy propustili jednoho člověka. Maturitu na sesterské Střední pedagogické škole v Prachaticích v jarním termínu zdárně zvládlo 55 studentů a završilo tak své čtyřleté studium. Tři studentky si maturitní zkoušku zopakují v náhradním termínu v září. Text a foto Václav Malina S diplomy v rukou zatleskaly čerstvé absolventky souboru Cink, který zpestřil slavnostní akt. Na Velkém náměstí by měla vyrůst mobilní osvěžovna Rada města odsouhlasila záměr pronajmout část jižní plochy na Velkém náměstí. Prostor před radnicí vymezený litinovými sloupky, v němž se nesmí parkovat, by měl sloužit k příjemnému posezení na tzv. předzahrádce. Podmínky pro její zřízení jsou uvedeny v příloze tohoto čísla Radničního listu. Vedoucí stavebně-správního odboru městského úřadu Vladimír Hrabák k nim přidal následující vizi: Představuji si dřevěné pódium, nějaký zastřešený pult a mobiliář zhruba do výše jednoho metru. A také snadno demontovatelné zařízení, které by nerušilo historické centrum, když restaurace nebude v provozu. Předpokládám, že by tady mohly být skládací slunečníky, pokud možno jednobarevné, nikoliv křiklavé barvy, třeba z pytloviny. Jak ing. Hrabák dodal, při rekonstrukci náměstí se s tímto využitím počítalo, takže zájemci o pronájem mohou využít vývody potřebných sítí. (vam) Určitě často debatujete o kvalitě plastových výrobků. Daří se vám přesvědčit zastánce tradičního materiálu, jako je dřevo? Pod tíhou argumentů většinou uznají výhody výrobků z plastů. Jejich životnost je neomezená, pokud nedojde k mechanickému poškození, třeba poškrábáním nebo neodbornou manipulací. Jsou v podstatě bezúdržbové, vzhledem ke stálosti barvy nepotřebují nátěry a k dostání jsou i v takových odstínech, že je nerozeznáte od dřeva. Kterými pozoruhodnými zakázkami se můžete pochlubit? Naší chloubou, a zároveň největší reklamou, je povedený rodinný domek, stejně jako velká fabrika. Z množství zakázek je těžké vybírat, takže jen namátkou: všechny salony Opel Omnitech v jižních Čechách, sídlo EGE v Českých Budějovicích, PVT Brno, Hradec Králové, Plzeň, OBI v Opavě nebo Fitness Olgy Šípkové. Samozřejmě nás těší zakázky v Prachaticích, které jsme získali především v posledních letech. Jedná se o firmy Vishay a Refeka, tři prodejny Spar, všechny domy pro město v bývalých kasárnách, čeká nás rekonstrukce hotelu Garnet. Vyptával se Václav Malina strana třetí červenec 2001

4 Protože se vzhledem k častému skloňování jména Otto Herbert Hajek množí dotazy na osobu tohoto umělce, připravili jsme stručný průřez jeho životem spolu s oceněními, kterých dosáhl. Sochař Otto Herbert Hajek se narodil 27. června 1927 v obci Kaltenbach (Nové Hutě, okr. Prachatice). Otec Wendelin Hajek byl rolníkem ( ), matka Anna Hajek roz. Matějková ( ). V letech byl studentem prachatického gymnázia. Po dokončení studií a maturitě v Erlangenu r. 1947, absolvoval v letech studium sochařství na Státní akademii výtvarných umění ve Stuttgartu. Od roku 1957 byl členem Německého svazu umělců. Roku 1972 se stal jejím předsedou, kterým byl až do roku V roce 1978 byl Hajekovi udělen titul profesora v Bádensku Württenbersku. Ve stejném roce získává čestný doktorát katolické teologické fakulty Univerzity v Tübingenu. Roku 1980 byla Hajekovi udělena Ministerstvem kultury ČSR medaile Jana Štursy. Následovala celá řada cestovních a přednáškových cest. Postupem let se profesor Hajek stal světoznámým umělcem, organizátorem kulturního života, předsedou či členem mnoha spolků a účastníkem desítek mezinárodních skupinových výstav. Mezi markantní mezníky jeho cest patří Řím (1981), centrální umělecká hala v Moskvě (1989), Adeleide ( Austrálie), jižní Amerika, Japonsko, Indie, Afrika a mnoho dalších míst. V roce 1982 se stal předsedou Spolku Adalberta Stiftera, který pěstuje především kulturní česko německé vztahy. Roku 1987 mu byla udělena medaile Adalberta Stiftera. O rok později následovala cesta do Československé socialistické republiky k oficiální návštěvě s delegací spolkového kancléře Spolkové republiky Německo. Radniční list Kdo je profesor Otto Herbert Hajek? V Praze se tehdy představil velkou výstavou. Na sklonku roku 1989 se rozhodl darovat prostřednictvím prezidenta Václava Havla Československu svou ranou monumentální dřevořezbu Krista, která se stala součástí výzdoby svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Socha Krista, kterou vyloupl z kmene stromu, tři metry vysokou tak, jak strom narostl Krista z kmene. Bylo mu dvacet a právě zažil obojí: násilné vyhnání Čechy. Byl příliš mladý na to, aby mohl poměřit souvislost provinění, byl dost dospělý na to, aby mohl zcela vnímat obojí utrpení, dvojí ztrátu Vánoce 1989 byly svátky nového smíření mezi Němci a Čechy. Smíření, pro které mnoho jeho přátel na obou stranách hranice už po celá léta pracovalo v kulturních setkáváních. Město Prachatice je bohaté svou historií a památkami, zejména z doby renesance. Sochařských děl je ve městě jen málo. O to více vedení města přivítalo rozhodnutí profesora Hajeka věnovat jedno ze svých děl městu. Uskutečnilo se tak 12. září 1998, kdy profesor Hajek sochu předal. Městské znamení se stalo významných výtvarným solitérem a umístění sochy před prachatickým gymnáziem pak výmluvným symbolem. Dne 7. listopadu 1998 na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Prachatice ze dne 21. září 1998 byl slavnostně předán profesoru Ottu Herbertu Hajekovi titul Čestný občan. O tři roky později se Otto Herbert Hajek rozhodl darovat Městu Prachatice sbírku, jež je průřezem děl z jeho celoživotní tvorby. V den jeho 74. narozenin 27. června 2001 bylo v Prachaticích slavnostně otevřeno Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka. Nutno podotknout, že nad tímto slavnostním aktem převzal záštitu prezident České republiky Václav Havel a bývalý spolkový prezident Dr. Richard von Weizsäcker. Starosta a jeho litevský kolega svorně kritizovali impérium Na první oficiální návštěvu Litvy se jako reprezentant stávajícího vedení města vypravil starosta Jan Bauer. Koncem května se během čtyřdenního pobytu setkal se starostou partnerského města Ignalina a představiteli tamní samosprávy. Oplatili jsme tak návštěvu litevských partnerů, kteří do Prachatic každoročně přijíždějí na Slavnosti Zlaté stezky. Nejednalo se pouze o setkání zástupců dvou partnerských měst. Spolu s inženýrem Mádlem, který cestoval na vlastní náklady, jsme navštívili některé firmy a deklarovali jsme zájem prachatických podnikatelů navázat spolupráci, uvedl starosta s dovětkem, že v tomto směru delegace trochu suplovala funkci hospodářské komory, která snad vzájemné vazby prohloubí. Prachatičtí mohli porovnat život ve dvou státech, jež usilují o vstup do Evropské unie. Litva je krásná země s příjemnými lidmi. Doufám, že to nevyzní namyšleně, ale myslím si, že za posledních deset let Česká republika udělala daleko větší pokrok, zejména co se týče ekonomických ukazatelů, konstatoval ing. Bauer a přidal další postřeh: Litevci si vždycky zakládali na tom, že nejsou Rusové. Často důrazně dávají najevo, že s bývalým Sovětským svazem neměli nic společného, že to byla násilná záležitost. Většina našich společných jednání se stočila k závěru, že Litva i Česká republika ztratily padesát let času. Nechvalně jsme hodnotili politiku Sovětského svazu, stěžovali si, jaké to pod nadvládou impéria bylo příkoří pro obě země, ale paradoxně jsme spolu komunikovali rusky. Na cestu domů si pan starosta přibalil šnaps z jeřabin, což sám sobě zdůvodnil slovy: Jedna štamprlička takového pití neuškodí, ale naopak prospěje zdraví. (vam) červenec 2001 Finančním partnerům patří velké poděkování Rok s rokem se sešel a historický střed Prachatic se o posledním červnovém víkendu oděl do červenobílého šatu barev našeho města. V loňském roce mnozí z nás snad ani nevěřili, že Velké náměstí bude tak krásné. A vidíte. Opak je pravdou. Slavnosti solné Zlaté stezky už opravdu k městu patří a že se divákům a návštěvníkům líbí, dokazuje každoročně vzrůstající návštěvnost. Jak ale jedenáctý ročník slavností dopadl, jak se líbil, jaké bylo počasí? To organizační štáb ještě nevěděl, protože když byly psány tyto řádky, bylo v kalendáři 15. června, den uzávěrky Radničního listu. Přesto vedení města touto cestou vyslovuje velké poděkování všem finančním partnerům, kterými jsou: Allianz pojišťovna, a. s. České Budějovice, Australian Bodycare s. r. o. Prachatice, Beton Těšovice s. r. o., BI STAV Prachatice, Česká pojišťovna, a. s. České Budějovice, Česká spořitelna Písek, ČSAD Prachatice a. s., ČSOB a. s. Prachatice, ČSOB Pojišťovna České Budějovice, ELEKTRO SMS s. r. o. Prachatice, IRO ZEMPAS Český Krumlov, COOP Jednota, spotřební družstvo Vimperk, Jihočeská plynárenská a. s. České Budějovice, stavební firma JIROUŠEK Prachatice, Jitona a. s. Prachatice, Komerční banka a. s. Prachatice, K+K Kraus & Koritenský Prachatice, M + M agentura Praha, MS KART s. r. o. Prachatice, Obchod servis s. r. o. Prachatice, Plzeňský prazdroj a. s. Plzeň, PRACH-STAV Prachatice, PRENESTA s. r. o. Prachatice, PRIMA, a. s. Strakonice, PVT, a. s. České Budějovice, Raiffeisen BANK České Budějovice, RENO ŠUMAVA s. r. o. Prachatice, ROSA stavební a vodoinstalační práce Prachatice, ANTONÍN RŮŽIČKA, nářadí nástroje Prachatice, SCHOTT ZWIESEL Husinec, Stavospol CZ s. r. o. Těšovice, S.T.C. a. s. Praha, STRABAG ČR a. s. Prachatice, STS Prachatice a. s., VAK JČ a. s. České Budějovice, VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. Přeštice, VYKOV Prachatice, VSB I s. r. o. České Budějovice, WÜSTENROT stavební spořitelna a. s. České Budějovice. (ava) Na slovíčko s ing. Ivo Novotným, ředitelem Městské policie Prachatice Občané si občas stěžují na poválené popelnice a vysypané koše v některých částech města. Co s tím může dělat městská policie? I když víme, kdo dělá nepořádek například v Dolní bráně, problém je v dokazování páchaného přestupku. Z právního hlediska se tihle vandalové dopouštějí minimálně přestupku znečištění veřejného prostranství, pominu-li situaci, kdy navíc ještě koš poškodí. Jenže pokud partu mladých lidí, všeobecně známou jako místní feťáci, nepřistihneme při vysypávání košů a povalování popelnic, nemůžeme uspět v důkazním řízení. Pokud bude v inkriminovaných místech stát hlídka městské policie, určitě tam nepůjdou a nezačnou převracet popelnice. Jakmile hlídka odejde, protože má další povinnosti, začnou jejich rejdy. Realita je taková, že strážníci tuhle skupinku viděli na jejich oblíbeném místě u Prioru, chvíli ji monitorovali. Pak odešli a když se vraceli zpátky na náměstí, našli v bráně převrácené koše. Pokud je dostihnou, nemají protizbraň na tvrzení těchto živlů, že když šli kolem, už to tak bylo. Krom toho vázne spolupráce s obyvateli města nebo s kolemjdoucími, kteří jsou většinou neteční k tomu, co se děje na ulicích, natož aby šli případně svědčit ke správnímu orgánu ohledně toho, že se někdo dopustil přestupku, nebo trestného činu. A jak zabránit převracení popelnic? Není možné, aby 24 hodin stál na každém rohu jeden strážník. To je absolutně nereálné. Z technických možností můžeme debatovat o nákupu kamerového systému. Jenže to je otázka peněz, plus patrně dvou pracovníků navíc, kteří by tento systém sledovali. Důkazní řízení by pak bylo pochopitelně snadnější. Taky je dost možné, že koše občas vyhazují kuny, lasičky nebo toulavé kočky, když v nich hledají pamlsky. Na Malém náměstí bylo takové zvíře spatřeno, takže i tato varianta existuje. Ovšem kuna nepřevrátí popelnici nebo kontejner Václav Malina strana čtvrtá

5 Chválíme: Koncerty duchovní hudby sklidily úspěch Letošní VI. festival duchovní hudby si dal do vínku motto: Hudba je umění vyjadřovat se tóny. Nechť toto umění je nám dáno vnímat Z pohledu organizátora jsem se při každém ze tří koncertů přesvědčila, že myšlenka byla naplněna. Nádherné tóny W. A. Mozarta, G. F. Händela, F. Schuberta či A. Dvořáka a B. Smetany byly vnímány vždy v úplně zaplněném kostele sv. Jakuba pozornými diváky. A také perfektní výkony všech umělců byly pokaždé a zaslouženě obdarovány doslova bouřlivým potleskem. Opět jsem se ujistila, že tzv. vážná hudba není a jistě nikdy nebude mrtvým uměním. Ne každý z posluchačů má hudební vzdělání. Ale nechává tóny nádherných skladeb na sebe působit, vnímá jejich pestrost a barevnost a v neposlední řadě určitě rozvíjí svoji představivost. Byly to opravdu tři mimořádné večery, které byly navíc podtrženy osobní účastí obou patronů festivalu biskupa českobudějovického ThDr. Antonína Lišky a starosty Města Prachatice Ing. Jana Bauera a dalších významných hostů. I když tyto koncerty nejsou lacinou záležitostí, je bezpochyby dobře, že město tyto mimořádné kulturní pořady podporuje, a proto s ostatními diváky VI. festivalu duchovní hudby věřím, že se společně setkáme i na sedmém ročníku v příštím roce. Alena Vandlíčková, foto František Plávek Regenerace 2001: Rekonstrukce neobydleného domu začne od střechy Dlouho prázdný, neobydlený dům čp. 162 v Neumannově ulici získala nová majitelka Ema Rajtmajerová, která v letošním roce zahájí jeho celkovou rekonstrukci. Jedná se o jednopatrový domek s hladkým novodobým průčelím. Dům byl původně zadní částí domu čp. 12 na Velkém náměstí. Z památkového hlediska je dům cenný především svojí hmotou přiměřenou uličnímu prostoru a přízemní síní s valenou klenbou a výsečemi. Dnešní podoba je klasicistní, nicméně části budovy, především zdi, jsou starší renesanční. Dům bude rekonstruován k obytným účelům. V první etapě realizované za pomoci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce provedena obnova střešního pláště (pálená krytina), oprava fasády včetně obnovení původních vstupních vrat, opravy oken a dalších vnitřních stavebních úprav. Náklady na tuto etapu rekonstrukce dosahují výše 646 tisíc korun. Příspěvek z Programu regenerace je navržen ve výši 250 tisíc korun. Ing. Vladimír Hrabák Starosta Jan Bauer naslouchá biskupu Antonínu Liškovi při zahájení festivalu Plavecký bazén se dočká moderní technologie Plavecký bazén v Prachaticích má dlouhodobě vysokou návštěvnost, průměrně 100 tisíc lidí za rok. Aby mohl dobře sloužit veřejnosti, je třeba kromě kvalitní práce obsluhy bazénu investovat do jeho obnovy a údržby. Plavecký bazén byl postaven v roce 1988 a díky pravidelným finančním injekcím od majitele, Města Prachatice, se jej daří udržovat v dobrém stavu. V minulých letech byla např. opravena střecha, modernizována vzduchotechnika, osazeny kogenerační jednotky, opraveno podlahové topení, atd. Loni byla zahájena rekonstrukce strojovny bazénu a letos bude dokončena. Jedná se o náhradu původního zařízení, které je značně opotřebené. Odstávka plaveckého bazénu (od do ), která je nutná pro předepsanou výměnu vody a opravy velkého rozsahu, bude první dva týdny v srpnu. Tento termín už volíme pravidelně, protože při vážení pro a proti je pro nás tím nejméně špatným řešením. Ve školním roce probíhá v bazénu prakticky každý den výuka plavecké školy pro mateřské a základní školy ze širokého okolí a tréninky plaveckého oddílu. Pro firmu, která bude opravy provádět, je délka odstávky šibeničním termínem, ale je smluvně zavázána jej dodržet. Projekt akce Rekonstrukce výměníkové stanice plaveckého bazénu vypracovaly firmy Projektcentrum Vimperk (Ing. Jedlička) a Happycont Prachatice (Ing. Holeček). Ve výběrovém řízení na zhotovitele uspěla firma ODYS s. r. o. Prachatice. Investorem je Město Prachatice. Akce bude stát více než tři miliony korun. Při rekonstrukci bude odstraněno prakticky veškeré stávající zařízení výměníkové stanice: výměníky, čerpadla, rozdělovače a sběrače, tlakové expanzní nádoby, kompresory, armatury, rozvodné potrubí, atd. Zůstanou pouze tři boilery (každý o objemu 4000 l), které budou využity jako akumulační nádrže pro teplou užitkovou vodu. Bude instalováno moderní zařízení a řídící systém, který umožní automatický provoz výměníkové stanice s občasným dohledem. Zajistí regulaci teploty topné vody, řízení provozu jednotlivých topných okruhů, řízení ohřevu bazénové vody a TUV, atd. Dále zajistí odstavení výměníkové stanice plaveckého bazénu při vzniku poruchového stavu. Očekávaným výsledkem je nejen obnova dožívajícího zařízení. Nová moderní technologie pomůže splnit stále narůstající nároky na kvalitu vody a hospodárnost. Město Prachatice investuje do této služby značné prostředky a záleží také na uživatelích bazénu, zda přispějí svým dílem dodržováním lázeňského řádu k jeho udržitelnosti a trvalé provozuschopnosti. Kromě zmíněné odstávky od do je provozní doba plaveckého bazénu o prázdninách následující: Po Pá: hod., So + Ne: hod. Milan Harant, jednatel Sportovního zařízení Města Prachatice s. r. o. EUROFOREST se vrací po roční pauze Po roční přestávce se do Prachatic vrací mezinárodní lesnická a myslivecká výstava Euroforest, kterou pořadatelé Planter, s. r. o. a Město Prachatice připravují v termínu září Součástí připravovaného 9. ročníku bude tradičně kvalitní doprovodný program, jehož cílem je předání odborných informací lesnické veřejnosti. V areálu výstaviště proběhne kvalifikace mistrovství ČR v práci s motorovou pilou s mezinárodní účastí a na Velkém náměstí soutěž v hodu oboustrannou sekerou. Návštěvníkům bude k dispozici centrum lesnické informatiky. S bližším programem čtenáře Radničního listu seznámíme v zářijovém čísle. Umělkyně vystaví plastiky V červenci se v prachatické Galerii Dolní brána můžete setkat s tvorbou tří umělců. Prvním je akademický malíř a grafik Karel Oberthor ( ). Absolvoval AVU v Praze (prof. V. Pukl a V. Silovský) v roce Členem SČUG Hollar byl od roku Vystavoval pravidelně doma i v zahraničí (v Galerii Dolní brána v Prachaticích poprvé a naposledy v roce 1986.) V malbě i kresbě využíval obvyklých technik jejich vzájemných kombinací se smyslem pro velkorysý rozvrh celku a smysluplný detail. V roce 1957 vynalezl tisk barevné litografie z jednoho kamene. Zuzana Oberthorová Popelková se narodila v umělecké rodině v Praze. Po absolvování střední odborné školy výtvarné v Praze v roce 1968 se postupně orientuje na tvorbu barevné litografie. Její široký záběr sahá od volné grafiky, přes drobnější práce, jako jsou novoročenky a exlibris. Poslední roky se zabývá také kombinovanou technikou a malbou. Hostem výstavy je Marie Troubilová z Prachatic. Představí zde své plastiky, které výstavu doplňují. Paní Marie vede keramickou dílnu a vyučuje výtvarnou výchovu na Základní umělecké škole v Prachaticích. (irš, vam) Voříšek zamíří do kasáren Kynologický klub Prachatice zve dne od 9.00 hodin do areálu bývalých kasáren všechny milovníky němé tváře na již tradiční výstavu Jihočeský Voříšek. (rov) Šesťáci vyrazili do Bavorska Žáci šestých tříd naší školy a partnerské školy v Grafenau se zúčastnili výletu do Bavorského národního parku s velice zajímavým programem. Děti se blíže seznámily s historií, faunou i flórou národního parku. Formou her si připomněly zásady a pravidla pohybu a pobytu nejen v parku. Výlet přispěl k vzájemnému sblížení a poznání všech zúčastněných. Mgr. Marie Rypáčková, ZŠ Vodňanská Cvičit mohou nejen ženy 11. července zahajuje Prázdninové cvičení nejen pro ženy. Počínaje tímto datem se cvičení uskuteční každou středu až do konce prázdnin od 19 do 20 hodin ve sportovní hale na stadionu Tatranu. Zajišťují jej cvičitelky Asociace Sport pro všechny TJ Tatran a TJ Slavia. (bou) Jednou větou Městská rada po projednání vzala na vědomí oznámení o ukončení provozu místního rozhlasu ze strany akciové společnosti Český Telecom a schválila zrušení místního rozhlasu. (vam) strana pátá červenec 2001

6 Při vyjednávání s Evropskou unií doporučuje starosta zdravé sebevědomí Nepasuji se na znalce poměrů v Evropské unii, ani nechci suplovat oficiální diplomacii České republiky. Město Prachatice má velmi dobré kontakty na německé a rakouské straně, tedy na hranicích s unií, takže si dovolím zhodnotit situaci z regionálního pohledu, zareagoval starosta Prachatic Jan Bauer na dotaz ohledně dění kolem Evropské unie. Pamatuji velice dobře začátky podnikání v Čechách. Počátkem devadesátých let na otevřený a liberalizovaný trh naší republiky vstupovaly světové a především německé firmy, což přinášelo obrovské výhody i nevýhody, o kterých se prakticky vůbec nemluvilo. Nikdo oficiálně nehovořil o tom, že nejlepší čeští pracovníci s vidinou větších výdělků odcházejí pracovat jako pendleři do Německa nebo do Rakouska. Tím posilovali zahraniční firmy, ale nesporně působili problémy firmám českým, začal své úvahy první muž prachatické radnice a pokračoval: Nikoho dosud nezaráželo, že cizinci jako fyzické osoby v České republice nemohou kupovat pozemky. Přitom všichni víme, že se to dá velice dobře obcházet například přes právnické osoby nebo přes nastrčené takzvané bílé koně. To se v případě lukrativních pozemků děje nejen na Šumavě, ale také v dalších lokalitách naší republiky. Nesporně si tyto pozemky nekupují pouze čeští vlastníci. Až poslední dobou se o tom začíná mluvit. Tak to zkrátka je kapitál je mezinárodní, a proto bych očekával, že podobný oboustranně kritický způsob jednání zvolí naši přátelé na druhé straně hranic. Vzájemným vztahům mnohdy chybí naše zdravé sebevědomí. Doufám, že se to podaří napravit. Úkolem každé vlády je, aby pro nás v Evropské unii vyjednala co nejlepší podmínky. Starosta přiznal, že vůbec nerozumí tomu, jak by mohl vstup České republiky do Evropské unie ohrozit podnikatelské prostředí a pracovní příležitosti v Německu či Rakousku (Tyto země požadují, aby obyvatelé současných kandidátských zemí sedm let po vstupu do EU nemohli volně vstupovat na trh práce ve kterémkoliv státě unie. Právo na volný pohyb pracovních sil je přitom jednou ze základních svobod, které unie občanům členských zemí garantuje pozn. autora). Vyjednávání se přitom točí právě kolem dvou bodů volný pohyb pracovní síly a volný pohyb služeb. Takové podmínky neuznávám. Zásadně jsem proti přechodným opatřením, která nás jednoznačně pasují na podřadné členy unie. Omezení volného pohybu služeb, což jsou například holiči, stavební firmy, služby v oboru gastronomie a tak dále, je pro mne osobně naprosto nepřijatelné, rozohnil se v přesvědčení, že po našem vstupu do unie mimo jiné pro německé firmy nebude tolik výhodné, aby přesouvaly svoji výrobu do Čech. Třeba proto, že u nás pořád ještě nejsou odbory tak radikální, dobře organizované jako v Německu či Rakousku, třeba proto, že naše legislativa ve vztahu k životnímu prostředí, k zemědělství a dalším oblastem není tak tvrdá jako v unii. Vstupem do EU a uzpůsobením legislativy jejím standardům se podmínky vyrovnají. Z ekonomického hlediska si myslím, že pro Německo je lepší, abychom byli součástí právního řádu EU, protože už tady nebudou měkčí zákony, než je tomu doposud. Ani z obchodního hlediska výše uvedené rétorice nerozumím, ale chápu, že je to tvrdý boj na ostří loktů, v němž nesmíme podléhat. Pokud někdo chtěl v EU pracovat nebo žít, nebo pokud chtěly německé firmy přesunout své výrobní kapacity do Čech, tak to již dávno udělaly a nemusejí čekat na naše přidružení. Znovu opakuji vystupovat zdravě sebevědomě, to je úkol české vlády. Jsem pro, aby Česká republika do Evropské unie vstoupila jako plnohodnotný člen bez poníženeckého nebo podřízeného vztahu. A co vstup do EU přinese českému příhraničí? Nikde v Evropě není takový rozdíl, který zavinilo uplynulých padesát let, jako je z hlediska životní úrovně, z hlediska sdílení hodnot ať kulturních, společenských či jiných jako právě v česko-německém, česko-rakouském či polskoněmeckém pohraničí. Nejsem přesvědčený, že jsme tohle schopni napravit během krátké doby, nikoliv v ekonomickém slova smyslu, ale hlavně v hodnotovém. Kromě finančních zdrojů může vstup znamenat obrovské know-how světonázorové, ekonomické, kulturní jež nás jednoznačně může obohatit. Jsme taková nárazníková zóna, které se říká zip Evropské unie. Ten zip je třeba zapnout, nebo ho dopnout. Václav Malina Komise dopravy zkoumala možnosti parkování ve městě Komise dopravy je poradním orgánem rady města. Je jmenována radou města vždy pro dané volební období. V našem městě tato komise pracuje již od roku V současné době ji tvoří sedm členů, z toho jsou tři zastupitelé (Zdeněk Kollar, ing. Bohumil Ondřich, ing. Jaroslav Neužil), dále jeden zástupce Správy a údržby silnic, dalším členem je jeden zástupce Policie ČR, jeden zástupce městské policie a jeden zástupce Technických služeb. Komise se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Ve své práci vychází z aktuálních potřeb města. Zabývá se otázkami dopravy a silničního hospodářství ve městě, a to jak v dlouhodobém horizontu, tak i úkoly krátkodobějšími. Všechny podklady pro rozvoj sítě městských komunikací jsou zpracovávány koncepčně tak, aby odpovídaly rostoucím potřebám města. Jako příklad konkrétních potřeb města můžeme uvést otázku parkovacích míst. Členové komise dopravy provedli průzkum ve městě a zjistili, že v současné době je k dispozici 2425 parkovacích míst (pro srovnání s rokem 1993, kdy byl proveden obdobný průzkum, můžeme uvést 1095 míst), z toho je 1150 samostatných míst na parkovištích, 1239 parkovacích míst podél komunikací a 36 míst na veřejných prostranstvích. Na posledním jednání komise dopravy byla mimo jiné projednávána změna přednosti v jízdě na křižovatce ulic Rožmberská a Kasárenská (v objektu bývalých kasáren). K této změně došlo na základě požadavků občanů. Rozhodnutí o změně předcházela dopravní studie v dané lokalitě, kdy bylo zkoumáno dopravní zatížení této křižovatky. Na základě sčítání tam provedeného bylo zjištěno, že za 24 hodin daným místem projede 742 vozidel. Kromě výše uvedeného případu byla v květnu provedena revize přechodů pro pěší. Komise navrhla zrušení čtyř přechodů na místech, kde je jich více. Nově budou zřízeny dva přechody. Občané se však nemusí obávat, že by se jich tyto změny nějak závažněji dotkly. Na těchto několika příkladech je vidět, že existence komise dopravy má své opodstatnění a je pro život města nezbytná. Přeji členům komise hodně úspěchů v práci a občanům města spokojenost s činností komise. Zdeněk Kollar, předseda komise dopravy Některé referáty okresního úřadu se přestěhovaly Ve dnech 11. a 12. června 2001 přesídlil referát dopravy a silničního hospodářství z budovy okresního úřadu Horní čp. 164 a Velké náměstí čp. 3 do nově otevřené budovy v Hradební ulici čp Jedná se o bývalý objekt vojenské ubytovny. Dále byla do této budovy přemístěna agenda řidičských průkazů a zkušební komisař z budovy Policie ČR v Pivovarské ulici a rovněž referát školství dosud sídlící Na Zlaté stezce čp Telefonní spojení do nového sídla je zajištěno přes spojovatelky Okresního úřadu Prachatice, telefon Vedoucí referátu dopravy a silničního hospodářství má státní linku , vedoucí referátu školství pak telefon , fax Věřili byste tomu, že po vstupu do školy ve Vodňanské ulici narazíte na školníka, kterému je 14 let a přiděluje práci třináctiletým uklízečkám. Mladí učitelé si vyzkoušejí práci ve třídě při jednotlivých předmětech. Může je přijít zkontrolovat stejně starý inspektor nebo ředitelka školy. To vše je možné pouze jediný den v roce 1. června při oslavě Mezinárodního dne dětí. Tento den je dovoleno i to, co je jindy zakázáno. Závod skončil v ředitelně V posledním červnovém týdnu se do nové budovy přestěhovala pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a zároveň i pracoviště evidence motorových vozidel. Jako nová služba pro veřejnost v objektu sídlí pracoviště České pojišťovny. Zde klienti mohou přihlásit a odhlásit povinné ručení. Své služby zde nabízí fotograf, takže mají možnost nechat si zhotovit fotografie na nové osobní doklady. I všechna tato pracoviště jsou dostupná telefonicky přes výše uvedené číslo spojovatelek okresního úřadu. JUDr. Michal Smrčka, vedoucí kanceláře přednosty Jako další příklad uvedu soutěž v běhu do školních schodů s cílem v ředitelně. Ze zúčastněných si nejlépe vedla Petra Krejčová z 9. A a Jan Šulc ze 7. A. I paní učitelky Bísková, Sitterová a Holočiová si vyzkoušely svoji kondici. Získané poháry i ceny budou milou připomínkou na tento 2. ročník pořádaný manželi Grabmüllerovými. Mgr. Marie Rypáčková červenec 2001 strana šestá

7 Jubilea v červenci 2001 (75 let a více) Benešová Helena Bromová Anna Deaková Ludmila Dvořáková Edith Fakenberg Josef Flossmannová Božena Götz Ladislav Harvalíková Marie Havelková Věra Holkupová Anna Hůrská Marie Charvátová Terezie Jehlíková Anna Kmochová Růžena Knoppová Alžběta Kolář Břetislav Koldová Otilie Kovaříková Anna Krejsová Markéta Nachlingerová Anna Nusková Alžběta Malá Marie Muttich Vlastimil Rejsík Bohuslav Sedlecký Jakub Stöhrová Jaroslava Sufčáková Růžena Šotolová Aurelie Študlarová Květoslava Tomka František Tomsová Jana Trgala Štefan Urbanová Věra Velichová Helena Vinciková Růžena Vyoralová Anna Děti narozené od do Pazourková Petra Hejnalová Barbora Kotlíková Barbora Petrášková Hana Doubek Radek Nosková Kristýna Beck Jiří Kuličky honilo po hřišti pět desítek hráčů Bezmála padesát účastníků ve třech kategoriích se letos zapojilo do Okresní kuličkiády pořádané v Prachaticích sdružením YMCA Husinec a Junákem Svazem skautů a skautek ČR. Šestému ročníku kuličkiády přálo počasí, neboť z mraků nad hřištěm, ke kterému vedou z Italské ulice schody do nebe, nakonec po dobu dramatické soutěže nepršelo. Vítěz v každé kategorii musel nasbírat nejvíc bodů v několika soutěžních disciplínách od minigolfu přes kuličkovou dráhu až ke klasické ožulovačce. Na kuličkiádu mne přivedl Ráďa ze skautů. Cvrnkalo se mi dobře, ale musím ještě na další dvě stanoviště, pospíchal Martin Sufčák (na snímku), který nakonec zvítězil v nejmladší kategorii. Ve druhé se z prvenství radovala Petra Čechová. Na podstavcích putovních kuliček hlavních cen pro nejzdatnější borce se objeví i jméno Jany Mikšovské, vítězky třetí kategorie. Text a foto Václav Malina Realizace a příprava investičních akcí města vrcholí Jak si jistě občané Prachatic všimli, jsou práce na rekonstrukci bývalého hotelu Garnet v plném proudu. Dokončeny jsou veškeré bourací práce, hrubé rozvody zdravotní instalace a elektroinstalace. Finišují zednické práce na vnitřních příčkách a vyzdívkách meziokenních vložek. V létě budou dokončeny práce na rozšíření kapacity sousedního parkoviště, osazena nová plastová okna a zateplen obvodový plášť. Realizaci akce, jejíž rozpočet vychází na 11milionů korun, zajišťuje prachatická firma LUBRYCO spol. s r. o. Jelikož práce postupují dle harmonogramu, předání nových 21 bytových jednotek je plánováno na konec října letošního roku. V létě budou rovněž zahájeny práce na přístavbě školních šaten v areálu Základní školy Vodňanská. V květnu 2001 byla Městu Prachatice předána sdružením projektantů SaK Písek projektová dokumentace. Na jejím základě město vypsalo 17. května 2001 poptávkové řízení na dodávku této stavby. K podání nabídky bylo vyzváno šest firem. V současné době se uzavírá výběrové řízení. Přístavba ke stávajícímu objektu školy je navržena směrem do školního dvora. Přístavba bude dvoupodlažní a bude propojena se suterénem, 1. a 2. nadzemním podlažím stávající budovy školy. V 1. nadzemním podlaží přístavby budou umístěny šatny pro žáky, šatny tělocvičny, sociální zařízení pro tělocvičnu, nářaďovna a učebna. Ve 2. nadzemním podlaží bude situována aula školy, kabinet a umývárna. Dále přístavba řeší zřízení dalšího požárního schodiště a další vstup do budovy školy z prostoru dvora. Přístavbou se podstatně zlepší požární bezpečnost budovy školy a její hygienické podmínky. Výše finančních nákladů je 7,9 milionu korun. V červnu bylo rovněž předáno staveniště v ulici Italská, kde provede firma TERMOCON spol.s r.o. komplexní zateplení bytových domů č.p. 767, 768 a 769. Rozpočtové náklady této akce dosahují bezmála 10 milionů korun. Dokončení se předpokládá do konce října. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Chystá se setkání rodáků: Libínské Sedlo slaví 650 let Významná historická výročí neslaví jen velká města, neboť každou sebemenší obcí vždy procházely dějiny s významnými mezníky v dobrém či zlém. Letos si jeden z významných historických mezníků připomíná bývalá obec Libínské Sedlo, známá též jako Fefry či německy Pfefferschlag. Právě letos je tomu 650 let, kdy v roce 1351 vydal v Prachaticích vyšehradský probošt Jindřich z Lipé latinskou listinu, kterou daroval Petrovi, synovi zakladatele vesnice Fefry Konráda, 1 lán, rychtu, krčmu, mlýn, právo lovit a osvobodil jeho a jeho dědice od placení daní. Připomeňme ještě, že tato listina je zachována a je uložena ve Státním oblastním archivu na pobočce Český Krumlov. Toto krátké historické ohlédnutí jsem si přečetla v letos vydané brožuře, kterou autor PhDr. Václav Starý nazval Z minulosti jedné šumavské obce a která je k dispozici v prachatickém informačním centru. A kdy vlastně budou Libínští slavit? Vlastní setkání rodáků, starousedlíků a všech přátel bude v pátek 27. a v sobotu 28. července. Samozřejmě je připraven bohatý kulturní a sportovní program. V předvečer oslav je navíc plánována přednáška PhDr. Václava Starého o historii obce a zároveň bude otevřena výstava dokumentů ze Státního okresního archivu v Prachaticích. Popřejme všem na Libínském Sedle upřímná přátelská setkání, krásné zážitky, dobrou náladu a aspoň trochu sluníčka. (ava) Ohlédnutí kronikáře: Býti učitelem na Libínském Sedle nebyl žádný med Po válce se stěhují do obce Libínské Sedlo reemigranti z Rumunska, většinou slovenské národnosti. Česká škola je otevřena k 1. říjnu 1946 a učitelem a správcem je jmenován Antonín Mirovský z Prahy. Čekala ho obtížná práce, protože školní budova byla ve špatném stavu. Vyučování bylo zahájeno 7. října. Problémy s docházkou dětí byly jen velmi obtížně překonatelné. Rodiče dětí byli většinou negramotní, sociální poměry rodin mimořádně špatné, hygienické návyky rodičů i dětí minimální. Přesto, že se jednalo o školu jednotřídní, práce učitele byla velmi náročná. V prvních týdnech musel zasklít rozbitá okna, opatřit budovu zámky, opravit nábytek a k jeho základním povinnostem patřilo přesvědčování dětí i rodičů o prospěšnosti školní docházky. Není divu, že již po necelém roce odešel pan Mirovský na zdravotní dovolenou. V krátké době byl vystřídán Oldřichem Granetbauerem, později Zdeňkou Severovou z Českých Budějovic. Podařilo se zlepšit především hygienické návyky dětí, výrazně se zlepšila i školní docházka. 28. srpna 1948 nastoupil na školu učitelský čekatel Bohumil Paclík. Ještě týž podzim vyhlásila Zemská školní rada v Praze šestihodinový pracovní týden (tedy oblíbené feriální středy den volna se staly minulostí). K 1. prosinci bylo na škole zavedeno stravování, děti dostávaly přesnídávky, později polévky. 17. února 1949 škola obdržela rozhlasový přijímač tehdy moderní školní pomůcku. Po roce usilovné práce odchází Bohumil Paclík a na jeho místo nastupuje učitelský čekatel Josef Šafránek, který do té doby působil v Bušanovicích. K 1. září 1950 byla škola rozšířena na dvoutřídní. To již správcovství školy vykonávala Marie Vincíková, která do 28. února 1950 působila v Chlumu u Volar. Školní budova byla každoročně opravována, podmínky pro práci učitelů se postupně lepšily, zlepšovalo se i stravování žáků. Jen migrace učitelů byla mimořádně vysoká. 1. března 1950 je v obci otevřena i mateřská škola, jejíž správu převzala pěstounka Marie Chlandová z Těšovic. Školka byla umístěna v prázdné školní učebně. Jako každoročně s příchodem jarních prací se docházka dětí výrazně zhoršila, proto první akce proti americkému brouku (mandelinka bramborová), konaná ve dnech 7. a 8. června nedosáhla kýžených výsledků. Stabilizace učitelů byla patrně největším problémem této školy. Snad k tomu přispěla i skutečnost, že elektrický proud byl do školní budovy zaveden až 26. června 1957 a vodovod v roce Do poloviny šedesátých let se ve vedení školy vystřídalo několik učitelek a učitelů, k ukončení tohoto stavu došlo nástupem Růženy Kubičkové ze Strunkovic nad Blanicí, která ve funkci ředitelky působila na škole až do 30.června 1976, kdy škola byla rozhodnutím odboru školství ONV v Prachaticích uzavřena a žáci přešli do ZDŠ Na Zlaté stezce. Připravil Pavel Fencl strana sedmá červenec 2001

8 Kulturní a společenský servis na červenec 2001 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA (tel. 0338/ ) 2. 7., pondělí , úterý KAREL OBERTHOR ZUZANA OBERTHOROVÁ - POPELKOVÁ Výstava obrazů a grafiky. Vernisáž: pondělí 2. července v hodin. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy a grafika: J. Sahula, L. Vošmiková, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, J. Bruckmüller, I. Šavel, Vl. Šavel, Vl. Šavel jr., B. Mánková, B. Kyšková, J. Skořepa, M. Mencl, M. Petřík, M. Synecká, K. Oberthor, Z. Oberthorová-Popelková, V. Komárek, J. Kábrt, P. Řitička, A. Cudelmannová, A. Procházka Keramika: J. Dudycha, J. Pošva, M. Špaček, J. Tesárková, J. Kabelková, Vl. Lačná, B. Klavíková, M. Michalová, M. Tomášková Otevřeno: Po Pá So LETNÍ KINO , sobota hodin WALK CHOC ICE * THE PLASTIC PEOLPLE OF THE UNIVERSE Vystoupení populární rockové skupiny, autora a interpreta známých hitů jako Rejdit, Co uděláš či videoklipu Jsou stejný, kde účinkováním podpořila kapelu spousta známých osobností hudební a umělecké scény. * Pokračováním večera bude promítání osmdesátiminutového dokumentu o slavné kapele českých rockových dějin. Hrají: PPU (Mejla Hlavsa, Josef Janíček, Vratislav Brabenec, Jiří Kabeš), Lou Reed, G. Lucas, V. Havel, D. Němcová, F. Stárek a další, režie: Jana Chytilová. Vstupné: 80,- Kč předprodej, 100,- Kč na místě. SKLEPY STARÉ RADNICE , pondělí hodin Méně formální koncert s výkladem, ve kterém vystoupí lektor mezinárodní Školy staré hudby, která v našem městě působí již třetí léto, Peter Holtslag. Vstupné: 40,- Kč , středa hodin V koncertním večeru z děl renesančních a barokních autorů vystoupí lektor Letní školy staré hudby Peter Wells (zobcová flétna). Vstupné: 40,- Kč , pátek hodin V koncertním večeru z děl B. Bartóka, I. Stravinského, F. Kreislera vystoupí lektoři Letní školy staré hudby Liselotte Rokyta - Fennema (Panova flétna) a Jan Rokyta (cimbál, zobcová flétna). Vstupné: 40,- Kč. KOSTEL SV. JAKUBA , středa hodin V koncertním večeru z děl Karl Heinze Stockhausena, Jacopa da Bologna a Jacoba van Eycka vystoupí lektorka Letní školy staré hudby Kertin de Witt (zobcová flétna). Vstupné: 40,- Kč , čtvrtek hodin Další koncert lektorů Letní školy staré hudby tentokrát z děl J. S. Bacha, A. Kuhnela a J. Kuhnaua. Hrají: Irene Klein (viola di gamba), Václav Luks (cembalo). Vstupné: 40,- Kč , sobota hodin V koncertním programu se veřejnosti představí účastníci mezinárodních kursů Letní školy staré hudby. Vstupné dobrovolné , pondělí hodin V koncertním večeru z děl S. Thomase, G. P. Telemannna, G. Frescobaldiho a J. M. Hottera vystoupí lektorky Letní školy staré hudby Julie Sukupová (zobcová flétna) a Marie Skalková (cembalo). Vstupné: 40,- Kč , úterý hodin V koncertním večeru na téma loutnová hudba českého baroka vystoupí se skladbami S. L. Weisse a J. A Lossiho David Miller (barokní loutna). Vstupné: 40,- Kč , sobota hodin V koncertním večeru z děl renesančních a barokních autorů vystoupí frekventanti mezinárodní Letní školy staré hudby. Vstupné dobrovolné. DIVADELNÍ ZÁJEZD , pátek Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane: DIVOTVORNÝ HRNEC Zájezd na slavný muzikál na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Odjezd autobusu z Malého náměstí ve hodin. Cena vstupenky: 420,- Kč vč. dopravy. LIBÍNSKÉ SEDLO 28., , pátek, sobota OSLAVY ZALOŽENÍ Oslavy k výročí 650 let založení osady. FEFERCUP 2001 IX. ročník turnaje neregistrovaných hráčů nohejbalu, koncerty souborů Libínka, Starošumavská kapela, Ztuha, výstava a beseda o historii obce, výstava motorek s možností projížďky. Sledujte zvláštní plakáty. PŘIPRAVUJEME NA SRPEN Koncert I. Boreše Rock pro Prachatice BUTY koncert dechové hudby Libínka LETNÍ KINO 0Začátky vždy od hodin, vstupné 55,- Kč (není-li uvedeno jinak). V případě nepříznivého počasí se představení koná v hotelu Park pondělí VERTICAL LIMIT (USA) Americký horolezecký thriller. Chris O Donnell vede k jejímu vrcholu riskantní záchrannou misi. Režie: Robert King , čtvrtek TAXI, TAXI (Francie) Komedie plná šarmu a vtipu podle scénáře Luca Bessona , pondělí PURPUROVÉ ŘEKY (Francie) Jean Reno a Vincent Cassel na stopě sadistického vraha z alpského údolí. Strhující thriller podle bestselleru Jean-Christophera Grangea. Režie: Mathieu Kassovitz , čtvrtek ČOKOLÁDA (USA) Poetická komedie švédského režiséra, kontinentálně milá a nepodlézavě vtipná, vzniklá podle románu anglické autorky, se odehrává ve Francii. Brilantní herecké výkony 5 nominací na Oscara. Hrají: Juliette Binocheová, Johny Depp, Judi Denchová, Lena Clin, Alfred Molina, režie: Lasse Hallström , sobota THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE ČR & WALK-CHOC-ICE Příběh skupiny, která proti své vůli tvořila dějiny , pondělí TYGR A DRAK (Čína, USA) Nejoceňovanější festivalový film roku 2000 s čínským bojovým uměním fascinuje dokonalostí i dovedností provedení, použitím náročných efektů , čtvrtek HAPPY TEXAS (USA) Americká komedie o dvou uprchlých vězních, kteří musejí v jednom velice zvláštním texaském městečku hrát dvojici gay-milenců , pondělí CABRIOLET (ČR) Snímek debutujícího režiséra Marcela Bystroně. Příběh Tobiáše, bubeníka v kapele Ivana Krále a nemocné dívky Pavly. Odehrává se především v prostředí rockových koncertů a klubů. Hrají: Tobiáš Jirous, Pavla Jirásková, Ivan Král, Ivo Pospíšil, Eva Vojtová, Inka Brendlová, Pavel Zajíček, a další , čtvrtek NA POKRAJI SLÁVY (USA) Jak si má mladý hudební novinář v rockovém cirkuse uchovat zdravý rozum, nepropadnout alkoholu a napsat objektivní článek? Hudební film oceněný Zlatým globem. Hrají: Billy Crudup, Frances McDormandová, Kate Hudsnová, režie: Cameron Crowe , pondělí HANNIBAL (USA) Očekávané pokračování slavného oscarového thrilleru Mlčení jehňátek. Hrají: Anthony Hopkins, Julianne Mooreová, Gary Oldman, Ray Liotta, režie: Ridley Scott. INFOCENTRUM Velké náměstí 1 (budova Staré radnice), Prachatice Otevírací doba: Po Pá: hodin Tel. a fax. 0338/ , tel. 0338/ OKRESNÍ KNIHOVNA V červenci a srpnu z technických důvodů knihovna uzavřena. Výpůjčky se návštěvníkům prodlužují do měsíce září. PRACHATICKÉ MUZEUM Návštěvní doba: Pondělí zavírací den úterý neděle hod. Výstavy: JAPONSKÉ LIDOVÉ HRAČKY (do 2. 9.) Pro potěšení malých i velkých návštěvníků. KOUZLO STARÝCH MLÝNKŮ A VAH (do ) Desítky zajímavých exponátů ze sbírek Prachatického muzea. Ve stálé expozici uvidíte nově instalovanou část věnovanou pravěku a výsledky nejnovějších výzkumů Zlaté stezky. Přednáška: úterý hodin MISTR JAN HUS středověký a dnešní Přednáší páter dr. František Holeček, Vranov u Brna. MUZEUM KRAJKY Otevřeno: Út pá So Ne KATOLICKÁ CÍRKEV Chrám sv. Jakuba ( výběr z programu) So 18 hod. mše s nedělními texty Ne 7.30 a 18 hod. mše sv. Fara Děkanská 31, schůzky ve skupinkách o prázdninách nepravidelně Nemocnice Úterý: 14 hod. bohoslužba v kapli Křesťanská pomoc na faře pro lidi v nouzi Po Pá: 9 16 hod., ve vážnějších případech i mimo tuto dobu Farní knihovna na faře (1600 svazků) Čtvrtek: hod. Neděle: po bohoslužbách v 8.30 a 19 hod. Mimořádné akce varhanní koncert (Kubát) v 19 hod. v kostele sv. Jakuba Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník III., číslo 7. Uzávěrka 18. června Vydává Městský úřad Prachatice. Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Šéfredaktor Vojtěch Toman (tel ). Rediguje Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Helena Klimešová, Alena Vandlíčková. Registrační číslo /3/99. Sazba Petr Čech. Tisk Herbiaprint, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma.

9 Ze zápisu z jednání rady města Rada po projednání a hlasování Schvaluje přidělení 6 garáží v obytném objektu č. 13 (II. etapa) a 1 garáže v rekonstruovaném objektu č. 12 (III. etapa) v areálu bývalých horních kasáren dle důvodové zprávy. Ukládá a) Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, zaslat všem žadatelům sdělení o jejich zařazení, či nezařazení jako budoucích nájemců garáží v obytných domech v areálu bývalých horních kasáren; b) Ing. Františku Štěpánovi, vedoucímu finančního odboru, uzavřít s budoucími nájemci smlouvu o budoucí smlouvě nájemní a prodeji garáže, včetně úhrady předplacené kupní ceny (splátkového kalendáře). Schvaluje navržené zásady přidělování bytových náhrad pro nájemníky z domu v ul. Zlatá stezka čp. 134/135 (Štodvín). Ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH: zahájit jednání s nájemníky obytného domu v ul. Zlatá stezka čp. 134/135 (Štodvín) ve smyslu výše uvedeného usnesení; seznámit se zásadami pro přidělování bytových náhrad na dalším jednání bytovou komisi. Schvaluje navržený postup projednání změny územního plánu i postup při zpracování urbanistické studie na Šibeničním vrchu, pozastavit práce na Mírové do vyřešení územního plánu celého prostoru. Pověřuje Ing. Vojtěcha Tomana, tajemníka MěÚ, zajistit prostřednictvím příslušných odborů navezení ornice na škvárové hřiště. Doporučuje zastupitelstvu města schválit návrhy názvů ulic tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, doplnit člena Názvoslovné komise o pracovníka odboru vnitřních věcí. Ukládá a) názvoslovné komisi připravit návrhy uliční sítě pro připravovaný digitální plán města tak, aby nedocházelo k nejasnostem a byly odstraněny stávající problematické stavy a situace v pojmenování. b) Ing. Vojtěchu Tomanovi, tajemníkovi MěÚ, zajistit prostřednictvím příslušných odborů, aby stav pojmenování uliční sítě a dalších lokalit odpovídal skutečnosti. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na stanovení zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce výměníkové stanice krytého plaveckého bazénu v Prachaticích. Souhlasí se stanovením nejvýhodnější nabídky, které provedla zadavatelem jmenovaná komise pro posouzení a hodnocení pořadím stanoveném komisí zadavatele. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy ODYS s. r. o. Prachatice. Nabídková cena činí: varianta č ,- Kč včetně DPH; varianta č ,- Kč včetně DPH; varianta č ,- Kč včetně DPH. bere na vědomí předloženou informaci o změně zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ze dne 3. dubna Doporučuje variantu B: Vzhledem ke změně zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 ze dne 3. dubna 2001 rada doporučuje při zadání dle 49b U veřejných zakázek do výše budoucího peněžitého závazku ,- Kč bez DPH může zadavatel rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky za cenu obvyklou v místě plnění. Nad ,- Kč bez DPH do ,- Kč vyžádat nabídku minimálně od tří zájemců. Schvaluje pracovní cestu Ing. Jana Bauera, starosty Města Prachatice, ve dnech do Litvy. Souhlasí s dopracováním projektové dokumentace výstavby bytového domu v ulici Zlatá stezka, čp. 134/135 (Štodvín) dle varianty A1 tzn. 53 bytů. Z přílohy k zápisu z jednání rady města Rada po projednání a hlasování souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části jižní plochy na Velkém náměstí směrem ke kašně k pítku, která je vymezená litinovými sloupky. Tento prostor zůstane volně přístupný na zřízení předzahrádky za těchto podmínek: A/ na dobu určitou s možností prodloužení smlouvy; B/ na sezónu od 1. 4 do běžného roku; C/ za cenu min. 20,- Kč za 1m 2 /měsíc; E/ výběr bude proveden obálkovou metodou. 1) Docházková vzdálenost musí být ze stálé provozovny; 2) zázemí pro zaměstnance, vč. obsluhy předzahrádky (sociální zařízení, úklid atd.) musí být zajištěno ze stálé provozovny. 3) zázemí pro hosty (sociální zařízení, které kapacitou odpovídá počtu hostů na stálé provozovně + v předzahrádce) 4) možnost údržby provozního zařízení předzahrádky v provozovně Požadavky na mobilitu zařízení: 1) předzahrádka bude pronajata letos až od t. r.; 2) zařízení předzahrádky bude mobilní, v době konání velkých akcí města (slavnosti Zlaté stezky, apod.) bude demontováno a odstraněno. souhlasí s prodloužením platnosti usnesení zastupitelstva ze dne , kterým byl schválen prodej objektu čp. 49, Velké nám., Prachatice o šest měsíců. nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN č. 58 k. ú. Prachatice. Žádá: Fechnerová Vlasta, Útěšovská 398, Bavorov souhlasí s uzavřením nájemního vztahu k části parcel KN č. 383/3 a 383/5 v k. ú. Kahov, které jsou zastavěny komunikací a s úhradou nájemného s tříletou zpětnou dobou. Za cenu: 1,- Kč/m 2 /rok. Žádá: Marie Macháčková, sídl. Vajgar 564/III, J. Hradec A/ nesouhlasí se zněním Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran a o uzavření budoucí smlouvy kupní a nedoporučuje prodloužení termínu zahájení stavby na parcele KN č. 6 k. ú. Perlovice do B/ souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN číslo č. 6 k. ú. o výměře 1045 m 2 k. ú. Perlovice na výstavbu rodinného domu obálkovou metodou za cenu minimálně 150,- Kč/m 2. Žádají: manželé Ing. Petr a Ing. Miloslava Benedovi, U Plátenice 3, Praha 5 Pořad schůze: 1. Kontrola plnění usnesení a zápisu 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření 4. Audit hospodaření 5. Konečné stanovisko VÚC 6. Změna financování škol a právní subjektivita škol 7. Sociálně-právní ochrana dětí doplnění člena komise 8. Různé Ze zápisu z jednání rady města Rada po projednání a hlasování schvaluje návrh na postup při přechodu základních škol Zlatá stezka Prachatice a Vodňanská Prachatice do právní subjektivity ke dni 1. ledna 2002 beze změn. souhlasí s návrhem nového člena komise pro sociálně-právní ochranu dětí Lenky Špilauerové. schvaluje užší seznam žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou Skalka 1120 a SNP 559, Prachatice. ukládá Ing. Tomanovi, tajemníkovi MěÚ, zajistit opravu a vybílení Dolní brány do Slavností Zlaté stezky. Z přílohy k zápisu z jednání rady města Rada po projednání a hlasování souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN číslo 1090/3 (968 m 2 ) k. ú. Prachatice, doporučuje zastupitelstvu města schválit uhrazení kupní ceny ve třech ročních splátkách. Za cenu 100,- Kč/m 2. Žádají: manželé Kociánovi, Lázeňská 319, Prachatice souhlasí s pronájmem části parcely KN číslo 1047/5 (cca 250 m 2 ) k. ú. Prachatice na zahrádku. Za cenu 1,- Kč/m 2 /rok. Žádá: Václav Pravda, Kaštanová 819, Prachatice souhlasí s pronájmem nebytového prostoru (garáže) Dlouhá ul. 115, Prachatice s tím, že v případě realizace navržených stavebních úprav bude započten nájem za 6 měsíců tj. 3000,- Kč. Za cenu 500,- Kč/měsíc. Žádá: Karel Hrůza, Horní 130, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 66 a stavební parcely KN číslo 85 (192 m 2 ) k. ú. Prachatice, Křišťanova ulice Prachatice s tím, že na danou nemovitost bude vypracováno ocenění v ceně obvyklé. Žádá: Marie a Václav Hettnerovi, Černohorská 616, Prachatice příloha i červenec 2001

10 nesouhlasí s prodejem cca 2 kubických metrů kamene v prostoru bývalého pivovaru u areálu Tatran Prachatice. Žádá: Jan Švec, Na sadech 560, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu částí pozemku číslo 830/1 k. ú. Prachatice tj. parcely přilehlé k prodávaným objektům. Žádá: Kamil Hofman, GLASS.PO, Rudolfova 1151, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města prodloužení termínu dokončení stavby do k objektu na stavební parcele č bývalé kulturní zařízení kasárna Prachatice. Žádá: Stanislav Žák, LAVINA, s. r. o. Slunečná 1142, Prachatice souhlasí se stavbou přípojky kanalizace, vstupy do restaurace včetně přístupové komunikace 2 46 m, přístavba schodiště bytu 8,5 m 2, přístavba vstupu výrobní haly 55,8 m 2 na parcele číslo 830/1 k. ú. Prachatice. Žádají: Jaroslav a Denisa Šloskovi, Nám. Přátelství 659, Prachatice souhlasí se zrušení pronájmu nebytových prostor v ulici Pivovarská 196, v Prachaticích ke dni Žádá: Pavla Čadková, Dr. J. Fifky 870, Strakonice. souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v ulici Pivovarská 196, Prachatice prodejna mototechny. Sklad 19 m 2, sklad 18 m 2, chodba 34 m 2, prodejna 51 m 2, WC 9 m 2, celkem 222 m 2, za cenu 400 m 2 / rok. Radniční list Z přílohy k zápisu z jednání rady města pokračování Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtové změny 4. Audit hospodaření 5. Změna vyhlášky o fondu rozvoje bydlení 6. Různé K bodu č. 2 Blok majetkových a finančních otázek předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. Přijaté usnesení je součástí usnesení příloha. K bodu č. 4 Se zprávou o výroku auditora k hospodaření Města Prachatice za rok 2000 vystoupil opět vedoucí finančního odboru Ing. František Štěpán. Žádá: Malík Radim, ADR autodíly, Svornosti 86, , Vimperk. nesouhlasí s bezplatným poskytnutím dlažby na zadláždění části parcely číslo 81/1 o výměře 90 m 2. Žádá: Eduard Oberfalcer, Neumannova 177, Prachatice Projednání zajištění domu čp , Zlatá stezka, Prachatice v souvislosti s jeho rekonstrukcí: A/ přihlašování dalších nájemců do bytů určených k vystěhování B/ vyřízení demoličního výměru na uvedený objekt ukládá: A/ Bc. Zdeňkovi Filipovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí, nepřihlašovat další nájemce k pobytu do bytů určených k vystěhování v uvedeném domě; B/ p. Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, zajistit demoliční výměr na uvedený objekt po vystěhování všech nájemců. vzala na vědomí informace k jednání v případu ATS Praha. Město Prachatice podalo na jednatele společnosti trestní oznámení pro podvod. Vyšetřovatel odložil toto trestní oznámení, protože se mu nepodařilo prokázat úmysl v jednání p. Peky. Město se proti odložení v zákonné lhůtě odvolalo a dne jsme obdrželi Usnesení Krajského státního zastupitelství Brno, které zamítlo naše odvolání. Svých práv se můžeme domáhat pouze v řízení občanskoprávním. Ze zápisu z jednání zastupitelstva města Výrok byl schválen. Příloha. PaedDr. Klimeš vznesl dotaz v jaké fázi se nachází řešení pohledávky vzniklé ze zástavy firmě ATS (zodpověděl Ing. Bauer). K bodu č. 5 Návrh na změnu vyhlášky o použití Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice předložil vedoucí finančního odboru Ing. František Štěpán. Změna byla schválena. Příloha. K bodu č.6 Různé: a) Návrh na prodej akcií České spořitelny, a.s. předložil taktéž vedoucí finančního odboru Ing. František Štěpán. Zastupitelé diskutovali jak o možnosti prodeje akcií, tak i o možnosti ponechat si je. Na závěr zastupitelstvo města vzalo předloženou důvodovou zprávu na vědomí a prodej těchto akcií schválilo. Příloha. (Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu.) K bodu č. 2 Majetkové a finanční otázky: Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s doplněním uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne a souhlasí s prodejem parcel GP číslo 1228/2 (400 m 2 ), 1224/2 (235 m 2 ), parcel PK číslo 1222/3 (4 m 2 ) a 1224/4 (15 m 2 ) k. ú. Prachatice (průmyslová zóna Prachatice) firmě M-Technika s. r. o. Za cenu 110,- Kč/m 2. Žádá: M-Technika s. r. o., Homole 198, České Budějovice K bodu č. 6 I. bere na vědomí dle zákona č. 128/2000 Sb. předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a. s. II. schvaluje: 1. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o podmínkách prodeje 1700 ks akcií společnosti Česká spořitelna, a. s., ISIN CZ (dále jen akcie ) se společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: , (dále jen kupující ), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,- Kč za jednu akcii, 2. registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města/obce ve Středisku cenných papírů ve prospěch Z usnesení zastupitelstva města obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a. s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka uzavření Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a. s. o změně podmínek převoditelnosti akcií, 4. převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů; III. deleguje Sdružení města a obcí akcionářů České spořitelny, a. s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a. s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií. IV. pověřuje starostu města Ing. Jana Bauera a) vystavením plné moci pro Sdružení měst a obcí akcionáře České spořitelny, a. s. k zastupování na valné hromadě dle bodu III. tohoto usnesení; b) zajištěním podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů. V. ukládá finančnímu odboru MěÚ kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií. Sportovní areál ovládne začátkem července skateboarding Od neděle 1. července do čtvrtka 5. července 2001 naplánovali organizátoři z Board klubu Prachatice program XVI. SUMMER CAMPu. Jeho detailní rozpis je: neděle příjezd, skateboarding, seznámení s prostředím pondělí skateboarding ollie conest best trik na bengu party na Kandlově Mlýně - hrají Gride a Mewa (ve vyhlášení výsledků) překvápko + DJ party úterý skateboarding hand rail contest závod na minirampě + best trik v mini party na Kandlově Mlýně hrají Taktika kyselých hroznů a Four Roses (ve vyhlášení výsledků) překvápko + DJ party středa skateboarding závody streetstyle + best trik ve streetu party na Kandl. Mlýně hrají TBC a B-Movie Heroes (ve hodin vyhlášení výsledků) překvápko + DJ party čtvrtek náhradní termín pro závody v případě nepříznivého počasí závod v U rampě + best trik v U rampě FINAL PARTY kapely Better Way a Krucipüsk (mb) příloha ii červenec 2001

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Městské lázně Liberec-zrušení záměru prodeje nemovitosti Zpracoval: odbor, oddělení: Ing.Dana

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

PRO MĚSTO PŘIBYSLAV, Přibyslav II. etapa

PRO MĚSTO PŘIBYSLAV, Přibyslav II. etapa Autor : ING. WASSERBAUER RADEK NOVÉ DVORY č.p.16. p. NÍŽKOV 592 12 TELEFON privátní : 566 666 186 práce : 569 433 519 mobilní : 737 169 534 Název dokumentu : NÁVRH OPRAVY OHRADNÍ ZDI KOSTELA V PŘIBYSLAVI

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Omluveni: František Chot, Vladimír Rychtařík, Ing. Bc. Tomáš Vach, Lubomír Růžička, Otomar Němeček, Petra Prokopcová, Ing. Jaroslav Turnhöfer, Štěpán Slaný, Olga Pospíchalová,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 V Lázních Bělohradě dne 6.1.2017 12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2003

V Ř E S K O V Á K březen 2003 V Ř E S K O V Á K březen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, počasí se sice tváří, jako by se ho běh času vůbec netýkal a tak by se leckomu mohlo zdát, že čas vlastně neplyne, ale prostý fakt, že držíte

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více