V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice"

Transkript

1 ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo plaketu Baby-Friendly Hospital Jak jsme vás už podrobně informovali v čísle 7 8 Nemocničních listů, Oddělení neonatologie požádalo v průběhu roku 2003 o získání titulu Baby-Friendly Hospital. Letos v dubnu obhájilo všechny podmínky, které byly nezbytné k získání tohoto ocenění a tak už nestálo nic v cestě k tomu, aby bylo úsilí celého zdravotnického týmu o zvýšení počtu plně kojených dětí po zásluze odměněno... Ocenění oddělení převzalo v pátek 14. října Přítomni této významné události byli nejen zástupci Oddělení neonatologie a Porodnicko-gynekologické kliniky, ale také náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal, asistent ředitele MUDr. Jiří Michalík, vedoucí PO UZÁVùRCE âísla Informace o v bûrov ch fiízeních Ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček jmenoval na základě výsledků výběrových řízení nové náměstky ředitele. MUDr. Jiří Michalík nastoupil do funkce náměstka ředitele pro personální řízení a vnější vztahy s účinností od Ing. Petra Lampartová nastoupila do funkce náměstka ředitele pro ekonomiku a finance s účinností od Ing. Ivo Žolnerčík bude jmenován do funkce náměstka ředitele pro obchod s účinností od V měsíci září proběhla výběrová řízení, na základě jejichž výsledků ředitel jmenoval: MUDr. Kamilu Slezákovou do funkce zástupce přednosty Kliniky léčebné rehabilitace pro léčebnou péči s účinností od Bc. Jaroslavu Jaššovou do funkce vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování s účinností od MUDr. Jiří Michalík, náměstek ředitele pro personální řízení a vnější vztahy V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice slavnostně otevřen nově vybudovaný Ústav soudního lékařství. Ze starých a nevyhovujících prostor v Ostravě- Zábřehu se tak zaměstnanci přestěhují do moderního prostředí se špičkovým technickým vybavením. Více se o této významné události dočtete v příštím prosincovém čísle Nemocničních listů. Slavnostního předávání ve zúčastnili také (na snímku zleva) tiskový mluvčí, vedoucí Kanceláře ředitele, asistent ředitele, náměstek pro léčebnou péči, přednosta a vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky. Kanceláře ředitele ing. Tomáš Oborný a tiskový mluvčí Štěpán Neuwirth. Naše novorozenecké oddělení se dnes stane členem velké rodiny,nemocnic přátelských dětem, řekla v úvodu primářka MUDr. Hana Podešvová. Vzhledem k tomu, že jsme byli dlouho v podmínkách, které byly nepříznivé pro práci s maminkami, cesta k získání tohoto ocenění byla velice náročná. Teprve až po přestěhování našeho pracoviště ze Zábřehu jsme mohli splnit všechny stanovené podmínky. (Pokračování na straně 3

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY DùTEM SLOUÎÍ NOV REFRAKTOMETR Sestra při vyšetřování malého pacienta... Na Oddělení pro děti s vadami zraku je od 20. září v provozu nový přístroj automatický refraktokeratometr, výrobek německé firmy ZEISS. Vjednom z minulých čísel Nemocničních listů jsme vás informovali o problémech týkajících se dopravní situace v naší fakultní nemocnici. Zda se tyto problémy podařilo alespoň z části vyřešit, na to jsme se zeptali ing. Zdeňka Mrkvy, náměstka pro techniku a provoz. Doposud k žádným zásadním změnám nedošlo. Podle mého názoru se situace po měsících, kdy skončily dovolené, naopak ještě zhoršila. Vyřešit celý tento problém by proto měla nová směrnice, která začne platit od 1. ledna roku V současné době je již připraven nový ceník parkovného v naší fakultní nemocnici. Podotýkám, že našich zaměstnanců se prakticky nedotkne, v některých případech budou dokonce zvýhodněni. Jedná se konkrétně o ty zaměstnance, kteří nemají zaplacené parkovné. Ti budou moci na části odpolední a noční směny v období od hodin odpoledne zhruba do 6.00 hodin do rána parkovat v areálu nemocnice bezplatně. Cena parkovného bude upravena zejména pro běžné pacienty, z nichž velká část nám právě způsobuje značné dopravní problémy. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že celý proces hrazeného parkování není sledován ekonomickými zájmy, ale jeho cílem je skutečně zprůjezdnit a zprůchodnit areál naší fakultní nemocnice, vyřešit celý tento problém. Budou i v těchto případech existovat určité výjimky? Poplatku budou zbaveni například těžce zdravotně postižení lidé, dárci krve, ale i policie, hasiči, také sanitní vozidla, dopravní zdravotnická služba a další. Bude se nové parkovné týkat i různých firem a dealerů, kteří k nám do nemocnice dojíždějí? Ano, pochopitelně. Pokud jde však například o zásobovací vozidla, směrnice hovoří o tom, že první půlhodina parkování v nemocnici je zdarma. To platí i pro pacienty. K jakým dalším změnám dojde v rámci naplňování připravené směrnice? Do fakultní nemocnice budou tři vjezdy. Hlavní vjezd bude sloužit jak pro vjezd, tak i pro výjezd s inkasem plateb. Vjezd směřující k urgentnímu příjmu bude vyhrazen sanitním vozidlům. Třetí technologický vjezd bude zjednosměrněn a výjezd z něj bude mezi malým internátem a nultým skladem, kde budou účastníci tohoto provozu hradit i poplatky. Tento výjezd bude otevřen od 6.00 hodin do hodin, Přístroj patří k základnímu vybavení každé oční ambulance, tvrdí primářka oddělení MUDr. Janka Šajnarová. Pomocí tohoto přístroje lze zjistit refrakční vady, to znamená dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus. My jsme refraktometr v minulosti měli, byl už však třináct let starý a poslední čtyři roky byl s většími nebo menšími přestávkami udržován v chodu jen díky ochotě a dovednosti našeho servisního technika Miroslava Brzici. Za to mu patří náš obdiv a poděkování. Nakonec kapituloval i pan Brzica a na podzim roku 2004 označil přístroj za nefunkční. Takže téměř rok jsme byli bez refraktometru. Díky pochopení vedení nemocnice se nakonec našel způsob, jak tuto situaci vyřešit, za což jsme hrozně vděčni a vážíme si toho. Budeme se samozřejmě snažit, aby se vynaložené finanční náklady, které nejsou zanedbatelné, co nejdříve nemocnici vrátily. Přístroj využíváme maximálně, slouží třem lékařkám. Vyšetřujeme jak děti ambulantní, tak i hospitalizované či z detašovaných pracovišť z ortoptických mateřských škol. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tím, že přístroj vyšetřuje zrak automaticky, nemusíme dětem oči rozkapávat, takže odpadají i náklady na léky a také duplicitní vyšetření pacientů. Navíc kapání je pro děti nepříjemné, štípe a minimálně na dvanáct hodin zhoršuje zrakovou ostrost, uzavírá primářka Oddělení pro děti s vadami zraku MUDr. Janka Šajnarová. Neutû enou dopravní situaci v nemocnici by mûla zlep it nová smûrnice Ilustrační foto: Marie Psotková časy však mohou být ještě dodatečně upraveny. Pokud jde o naše zaměstnance, kteří si hradí parkování s vyhrazeným parkovištěm, budou muset parkovat na parkovišti před monoblokem vedle patologie, kde bude samostatná závora. Vjezd jim bude umožněn na zaměstnaneckou kartu, kterou používají v rámci stravování. Celá technologie by měla být nainstalována do konce listopadu s tím, že v prosinci bude spuštěn zkušební provoz. Od ledna příštího roku už poběží nový dopravní systém naplno, včetně úhrady parkovného podle nové směrnice.

3 NEMOCNIČNÍ LISTY 3 Expremiér Miloš Zeman hovořil o alternativní koncepci ekonomické reformy. SETKÁNÍ S EXPREMIÉREM ZEMANEM Studenti Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity si vyslechli přednášku expremiéra Miloše Zemana s původním názvem Alternativní koncepce ekonomické reformy. V patnácti minutách se expremiér dotkl jak ekonomických aspektů, tak i filozofickokritických pohledů na současný stav naší politické scény. Větší část jeho pobytu na akademické půdě však byla věnována odpovědím na otázky posluchačů. Tak např. vysvětlil svůj pohled na převod nemocnic do kompetence krajů. Podle mne jsou tři důvody, proč je tato myšlenka chybná. Za prvé: Některé kraje jsou bohatší než druhé, takže některé nemocnice budou moci poskytovat péči na vyšší úrovni. Tím budou občané chudších krajů znevýhodněni. Za druhé: Krajům byly předány zadlužené nemocnice, hejtmani pak požadovali jejich oddlužení. A konečně za třetí: Převod nemocnic na akciové společnosti bude znamenat, že část (Pokračování ze strany 1) zisku bude odčerpána formou akcionářských dividend a nebude možno zisk v plném rozsahu investovat do rozvoje nemocnice. Miloš Zeman se vyslovil rovněž k faktorům ovlivňujícím zdravonictví. Mohl bych jich vyjmenovat šede- Účastníci besedy si mohli zakoupit i knihu Jak jsem se mýlil v politice. Foto: Jana Gojová Oddûlení neonatologie pfievzalo plaketu Baby-Friendly Hospital sát, řekl. Stačí, když uvedu alespoň jeden a tím jsou farmaceutické firmy. Jen v této oblasti by racionalizace zdravotnictví znamenala úsporu asi 5 miliard korun ročně. Bohužel, farmaceutická lobby v Parlamentu ČR je daleko silnější než např. lobby myslivecká, a to už je co říci... Na poznámku expremiéra, že se na Vysočině usmívá tomu, co se děje v politice, reagoval jeden z posluchačů konstatováním, že jeho spíše mrazí. Je to hořký úsměv, upravil svou odpověď Miloš Zeman. Na závěr besedy děkan fakulty doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jehož funkční období v říjnu skončilo, poděkoval expremiérovi za jeho návštěvu a vyslovil přání, aby i nové vedení ZSF OU navázalo na tradici setkávání studentů s osobnostmi našeho veřejného života. (neš) Plaketu Baby-Frindly Hospital předala MUDr. Haně Podešvové, primářce Oddělení neonatologie, MUDr. Anna Mydlilová z Novorozeneckého oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Primářka MUDr. Podešvová poděkovala personálu pod vedením staniční sestry Marcely Nahodilové za jeho práci. Poděkování adresovala rovněž MUDr. Libuši Mrháčové, která stála u zrodu celého tohoto projektu, a také dalším lékařům MUDr. Andree Gřegořové a MUDr. Eleně Kuldanové, v neposlední řadě pak i sestřičkám a lékařům z šestinedělí a vedení Porodnicko-gynekologické kliniky přednostovi a vrchní sestře, kteří je v jejich snaze podporovali. Náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal v úvodu svého vystoupení omluvil ředitele MUDr. Svatopluka Němečka, který se chtěl této hezké akce dne zúčastnit, ale jeho služební povinnosti jej nečekaně odvolaly jinam. Jak dále náměstek MUDr. Srovnal uvedl, vedení nemocnice si váží tohoto ocenění, snahy vytvářet dětem v počátku života, kdy jsou odkázány na své okolí, co nejlepší podmínky. Jako lékař poděkoval kolektivu za jeho úsilí, vyzvedl také velmi dobrou spolupráci s neonatology v celém spádovém území. Jeho závěrečná slova pak patřila MUDr. Anně Mydlilové z Prahy. Děkuji vám, že jste přijela a že vaše organizace dokáže ocenit, jak tady v Ostravě přistupujeme k této problematice, konstatoval. Jsem hrozně ráda, že jsem mohla tuto plaketu předat, uvedla v rozhovoru pro Nemocniční listy MUDr. Mydlilová. Zdejší personál totiž velmi dobře znám. Nejen proto, že jsem také z Moravy, ale protože jsem se s ním setkávala v Praze na různých doškolovacích akcích. Připravit celý tento tým k získání plakety bylo víceméně mou povinností. Možná si řeknete co je na tom všem tak těžkého? Víte, ve většině nemocnic ještě myslí postaru. Děti paušálně dokrmují, dávají jim dudlíky, krmí je z láhví. Vůbec nejtěžší je zlomit staré myšlení. Úkolem do budoucna pak zůstává udržovat tuto kontinuitu. V současné době je v České republice 105 porodnic, plaketu Baby-Friendly Hospital má dnes 54 z nich a dalších 5 se k jejímu získání už připravuje, uzavřela MUDr. Mydlilová.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY Florence ãasopis moderního o etfiovatelství Pod patronací České asociace sester začal vycházet nový časopis určený všeobecným sestrám, porodním asistentkám, ergoterapeutům, radiologickým asistentům, zdravotním laborantům, ortoptistům, fyzioterapeutům, zdravotně-sociálním pracovníkům a dalším nelékařským profesím. A proč je jeho název právě Florence? Pramáti evropského ošetřovatelství Florence Nightingaleová se sice narodila v 19. století, ale při bližším pohledu zjistíme, že to podstatné, co ošetřovatelství dělá ošetřovatelstvím, tedy zlepšování podmínek péče o pacienta, bylo moderní za dob krymské války, je moderní v éře sbližování evropského ošetřovatelství a bude moderní tak dlouho, dokud obor bude existovat, říká šéfredaktorka listu PhDr. Jarmila Škubová a dodává: Florence svou dobu daleko přesáhla, a proto její jméno právem patří na titulní stranu odborného evropského časopisu pro zdravotníky nelékaře v 21. století. Těžiště obsahu časopisu bude spočívat v tématech, která jsou pro všechny obory společná. Budeme nabízet také různé služby volná místa, okénko právníka i psychologa, zdarma zveřejníme odborné akce, pro zájemce je připraven trénink angličtiny a podobně, upřesňuje šéfredaktorka PhDr. Škubová. Pozornost budeme věnovat i modernímu managementu, zřizujeme rubriku pro studenty, představíme rovněž nové profese v ošetřovatelství. Přineseme velké a významné kazuistiky a nebudou chybět ani odborné články z různých specializací. Druhé číslo časopisu Florence vyjde v prosinci a od příštího roku už bude vycházet pravidelně jako měsíčník. Na Domovû sester zb vá dokonãit uï jen pár drobností... Po pětatřiceti letech se dominantní budova ostravské části Poruby Domov sester opět ukazuje ze všech světových stran v novém. z Nové opláštění budovy bylo dokončeno v předpokládaném termínu v souladu se smlouvou, a to 30. září letošního roku, konstatuje spokojeně ing. Jindra Strakošová, v e d o u c í Odboru technického rozvoje a investic. Práce začaly v červnu roku 2004 a byly přerušeny jen v období nejkrutější zimy, stavební kolaudace proběhla 10. listopadu Opláštění prováděla firma A.T.Y.P. group, s.r.o., Hlučín, a to za podmínek trvalého provozu v budově. Původní obvodový plášť nahradil nový hliníkový fasádní systém, který se skládá z prosklené p l o c h y Reynaers a hliníkových kazet Reynobond. Omítané části fasády jsou zatepleny kontaktním systémem DOVA. Uspokojivý Dominantní budova Poruby se obklékla po pětatřiceti letech do nového pláště. Teď by teplo už nemělo unikat z budovy... průběh celé této akce, probíhající za provozu a výsledný estetický dojem je kvalitní referencí pro práci této firmy do budoucna. Celkové náklady na akci činily 40,353 mil. Kč. Projekční práce a inženýrská činnost v rámci stavebního dozoru si vyžádaly další 1,502 mil. Kč. Nemocnice zaplatila vlastních zdrojů 12 milionů korun. Dodatečně, mimo tuto stavební akci, bylo ještě rozhodnuto, že bude dobudován bezbariérový přístup do budovy pro vozíčkáře, estetizován hlavní vstup z ulice 17. listopadu a také únikové požární schodiště. Dále bude zrealizováno zádveří centrálního schodiště, které zabrání vzniku komínového efektu a tím i značnému úniku tepla. Teplota v jednotlivých místnostech se už dá regulovat díky novým termoregulačním ventilům ústředního topení. Jaké tepelně izolační vlastnosti bude mít celá budova díky novému opláštění a rekonstruovanému ústřednímu topení, to nám ostatně nejlépe prověří nastávající zima. Chtěla bych v závěru poděkovat všem, kteří s námi na realizaci spolupracovali, a to Odboru služeb, zejména pracovníkům úseku údržby areálu, kteří zvládali skvěle bezpočet přesunů nábytku a vybavení. Stejně tak patří náš dík i všem uživatelům Domova sester, kteří byli nuceni pracovat v provizorních podmínkách.

5 Dûkuji za péãi a pomoc Byla jsem na vaší Porodnicko-gynekologické klinice na operaci a pár dnů jsem si u vás příjemně poležela, citujeme z dopisu adresovaného přednostovi kliniky MUDr. Peteru Kolibovi, CSc. Autorkou dopisu je bývalá pacientka paní Anna Nováčková. Nebyla to moje první operace, ale poprvé jsem se setkala s tak skvělou péčí zaměstnanců nemocnice. Byla jsem mile překvapena ochotou a opravdu příjemným chováním všech sester gynekologie lůžkového oddělení. Rovněž pooperační servis byl na vynikající úrovni. Zatím jsem se nesetkala s tak skvělou starostlivostí o pacienta. Moje největší poděkování patří paní doktorce Hedvice Geržové. Vím, že bych operaci zvládla, ale bez ní by to bylo daleko horší, těžší a více stresující. Velmi si vážím její péče a pomoci. My, pacienti, nejsme zvyklí poděkovat, vůbec si někdy uvědomit, co pro nás ti druzí vykonali. Bereme to všechno jako samozřejmost, rutinu. Ale někdy si člověk uvědomí, že bez těch ostatních by to nezvládl, bylo by to všechno těžší, bolavější. Včervnu 2004 Oční klinika uspořádala největší oftalmologickou akci roku XII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí poprvé v Ostravě. Jsme největší oftalmologické pracoviště v regionu a podle toho také musí vypadat naše činnost, konstatuje přednostka kliniky MUDr. Zuzana Válková, CSc., a pokračuje: Oční klinika naší fakultní nemocnice nabízí pacientům péči v celé šíři oftalmologie a poskytuje specializovanou péči nemocným bez ohledu na region, ze kterého pocházejí. Provádí se zde diagnostika, konzervativní i chirurgická léčba onemocnění očnice, víček a předního i zadního segmentu oka a také oční traumatologie. Lékaři kliniky se podílejí rovněž na mezioborových výkonech spolu se specialisty z neurochirurgie, stomatochirurgie nebo plastické chirurgie, zajišťují rovněž konzultační a posudkovou činnost pro region. V neposlední řadě se věnujeme také výuce NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Zdravotníci se zajímali o ochranu sv ch práv Moravsko-slovenské setkání oftalmologû Důležitou součástí sjezdu jsou také diskuze a výměny zkušeností z práce oftalmologů. Foto: MUDr. Zuzana Válková, CSc. Útvar náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči zorganizoval společně s Českou asociací sester Moravskoslezský region odbornou přednášku pro středně zdravotnický personál. Přednáška se uskutečnila v pátek 21. října odpoledne v tělocvičně Kliniky dětského lékařství. Mgr. ing. Lukáš Prudil, Ph.D., zde hovořil o ochraně práv zdravotnických pracovníků v souvislosti s agresivními pacienty a návštěvníky či mobbingem. Dalšími tématy jeho přednášky byly odpovědnost v občanskoprávních a pracovněprávních vztazích a trestně-právní odpovědnost. Přednáška se setkala ze strany zdravotníků s velkým ohlasem. studentů, hlavně ze Zdravotně sociální fakulty jsme přece Fakultní nemocnice a edukace je nesmírně důležitá, a to na všech úrovních, zdůrazňuje přednostka kliniky Válková. Připravujeme také pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně semináře pro spádové oftalmology. Poslední seminář, který se uskutečnil 21. a 22. října v hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm, byl určen lékařům z celého Moravskoslezského kraje. Na počátku tohoto roku Oční klinika navázala spolupráci s kolegy z přilehlého zahraničí tedy ze Západoslovenského kraje. Na jaře byli oftalmologové pozváni přednášet na Slovensko, do Rajeckých Teplic, a nyní se recipročně se svými přednáškami zúčastnili krajského semináře kolegové z nemocnice v Žilině. Krajský seminář v Rožnově pod Radhoštěm byl rozvržen do dvou pracovních dnů a prezentace jednotlivých přednášek byla rozdělena v obou dnech do dvou bloků. První den byl nejprve věnován problematice očních onemocnění u novorozenců. Jako hosté se semináře aktivně zúčastnily i lektorky zrakové stimulace z Centra rané péče v Ostravě. Tématem druhého bloku byl pak šedý a zelený zákal především různé možnosti organizace jejich operačního řešení v jednotlivých nemocnicích, výhody a nevýhody ambulantní chirurgie a zkušenosti s ní. Druhý den jsme se zabývali cévními očními chorobami a neurologickými onemocněními s očními příznaky. Nedílnou, možná i důležitější součástí než přednášky samotné, je na takových akcích diskuze a výměna zkušeností z práce oftalmologů na různých místech kraje. Na tomto semináři jsme mohli porovnat i rozdíly mezi českým a slovenským pojetím léčebné péče a ekonomikou provozu nemocnic. Návaznost nemocniční a mimonemocniční péče je zde probírána v klidu a přátelské atmosféře, což vždy přispěje ke zlepšení vzájemných vztahů, v důsledku i ke zlepšení péče o nemocné. A o to přece jde, dodává přednostka Oční kliniky MUDr. Zuzana Válková, CSc.

6 6 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 7 NÁ ROZHOVOR NÁ ROZHOVOR NÁ ROZHOVOR Vedoucí Oddělení léčebné výživy a stravování Bc. Jaroslava Jaššová Realita a plány Bc. Jaroslavy Ja ové V konkurenci pětadvaceti uchazečů o místo vedoucí Oddělení léčebné výživy a Pohled do kuchyně... Úsek mléčné kuchyně stravování v naší fakultní nemocnici jste ve výběrovém řízení obstála nejlépe. Co vám k tomu výsledku dopomohlo nejvíce? Pracovala jsem osm let na Radioterapeutické klinice oddělení v Paskově jako vedoucí oddělení správce. Měla jsem tedy pod sebou ostrahu, údržbu, úklid a především stravování. Je samozřejmě něco jiného vařit 200 porcí nebo 4000 porcí, ale i tam jsme plánovali, normovali, sháněli jsme co nejvýhodnější dodavatele zboží. Kolik máme v současné době strávníků? Jejich počet stoupl z 1300 v loňském roce na současných Když se podívám do denního sumáře, pro závodní stravování vyexpedujeme v podstatě kolem 3300 porcí. Jde samozřejmě nejen o hlavní jídla, ale i o polévky, přílohy, jako novinku teď nabízíme strávníkům například i různé sladkosti, a podobně. Pro pacienty navaříme dalších zhruba 1500 porcí... Jak vás přijali mezi sebe vaši spolupracovníci? Vůbec ne jako cizího člověka. Chovali se ke mně velice vstřícně. Byla jsem jejich přijetím opravdu mile překvapena. Se kterými problémy se budete podle vás potýkat? Vím, že je tady například problém s fluktuací. Dnes tady máme 73 zaměstnanců, kteří jsou maximálně vytíženi. Pokud někdo z nich odejde, bude nám velice chybět. Chci proto do budoucna klást mnohem větší důraz při výběru nových zaměstnanců a přenést určitou odpovědnost i na vedoucího daného oddělení nebo úseku, kde bude zaměstanec pracovat. Jsou tady i jiné problémy? Ano, je to například zastaralé vybavení. Potřebovali bychom nové varné kotle, konvektomaty. Mám spoustu návrhů, ale všechno je to o financích. Největším problémem, který tady ovšem vidím, je špatné odsávání a klimatizace. A co kultura stravování? I v této oblasti lze neustále něco zlepšovat. V poslední době jsme se snažili například zlepšit chod výdeje jídel. Terminál na polévky jsme proto zařadili dopředu, aby se zaměstnanci nemuseli přetlačovat na konci řady. Má to však háček v tom, že než na ten konec dojdou, polévka se jim v talíři vylije. Uvažujeme proto o tom, že koupíme na polévky misky. Mám i další plány. Chtěla bych nechat v budoucnu prodloužit výdejní pult a také zvýšit kapacitu stolů v jídelnách, aby měli strávníci po dobu oběda větší komfort. Lze nějakým způsobem vyřešit i dlouhé řady strávníků? Obávám se, že nikoli. Řady nejsou způsobeny tím, že bychom zdržovali výdej, my v obou jídelnách vydáváme zhruba 9 obědů za minutu. Tyto řady vznikají kolem půl dvanácté, kdy na oběd přichází největší počet zaměstnanců. Podívejte se, celkem vyexpedujeme zhruba 1600 obědů a v podstatě od půl dvanácté do čtvrt na jednu jich máme z tohoto počtu vyexpedováno už 900! Pak Úsek distribuce stravy Kuchařky vydají za jednu minutu až devět obědů... jsou jídelny až do půl třetí takřka prázdné... Jaké máte přání do budoucna? Víte, v současné době vaříme téměř třicet diet. Výživa je bezesporu součástí léčebného procesu a já bych byla hrozně ráda, kdyby se to tak i chápalo. Chceme spolupracovat s jednotlivými odděleními a klinikami nemocnice, znát potíže pacientů se zažíváním a stravováním a pomáhat jim. Samozřejmě, lékař předepisuje dietu, ale my jsme ti, kteří vědí, jak ji zpracovat. Za rozhovor poděkovala: Po poledním největším náporu strávníků jsou jídelny takřka prázdné... Vydatnými pomocníky jsou zde i myčky nádobí... Krãek v novém hávu vána celá opěrná stěna krčku, včetně oken. Protékáním solného roztoku docházelo k narušování betonového zdiva i železa, které koroduje nejvíc. Nosné sloupy krčku byly narušeny až do hloubky. Snížená nosnost sloupů by mohla narušit statiku a mohlo by dojít k borcení celého skeletu. S rekonstrukcí krčku začala firma Vítkovice Stamont, s.r.o., pod vedením ředitele Mgr. Jaromíra Janečky v září. Postupně byla zdevastována celá opěrná stěna krčku. Původní plánovaný termín 6 týdnů se nakonec Řada z vás si jistě všimla zrekonstruovaného úseku vozovky mezi diagnostickým protáhl o další 2 týdny. Firma splnila všechny zadané úko- komplementem a poliklinikou. ly a nějaké ještě navíc, konstatuje ing. Rekonstrukcí však neprošla jen tato část vozovky, ale celý takzvaný krček. Bryks, hlavně však dodržela cenu, která byla zhruba 775 tisíc korun. Jiný dodavatel nabízel větší rozsah prací, ovšem v ceně cca 1,9 milionu korun. Od provedené rekonstrukce si slibuj Při úpravě vozovky... e m e dlouhodobější Nešťastným konstrukčním řešením při ochranu celého jeho stavbě před více než zhruba třiceti lety byl bohužel už totálně zdevastován... Povrch vozovky byl poškozen hlavně kvůli nevhodně provedenému prostoru. Vozovka je pokryta asfaltem odol- S rekonstrukcí začala firma Vítkovice Stamont. odvodnění, vysvětluje ing. Bořivoj Bryks, vedoucí odboru provozu a údržby. Při solení vozovky a chodníků před vstupem do budov docházelo k silnému narušení betonových prvků stavby a k značnému narušení konstrukce. Postupně byla zdevasto- A tak vypadá krček dnes... Foto: Ing. Bořivoj Bryks Zeptali jsme se... náměstka pro techniku a provoz ing. Zdeňka Mrkvy, jaké jsou další záměry managementu v oblasti stravování? V současné době je před dokončením studie nového uspořádání celého stravovacího provozu, a to jak v prostorách přípravy stravy, tak i v jídelnách. Výrazně by se měla změnit především klimatizace a také celá technologie, která je z roku Musím podotknout, že hygienické kontroly dosud neshledaly žádné závady, Protékáním solného roztoku docházelo k narušování betonového zdiva. ným proti agresivní solené vodě, kvůli bezpečnosti silničního provozu je proveden také zpožďovací pruh. Dvanáct venkovních sloupů má do výše zhruba jednoho metru speciální vrstvu s nenarušitelným chemickým vlivem. Obnovilo se zábradlí, okna, krček je také zaizolován tepelnou izolací. Celá akce probíhala pod dozorem odpovědných pracovníků úseku stavebně technické údržby Ladislava Wojtase a Romana Restela a jejich pověřených pracovníků, uzavírá ing. Bořivoj Bryks, vedoucí odboru provozu a údržby. dodržujeme standardizované postupy ve stravovacím provozu, které nám ukládá zákon. Ovšem technologie přípravy stravy je dnes už na zcela jiné úrovni než před dvaadvaceti lety. Máme například i záměr nabízet v rámci stravy minutky, které by se připravovaly přímo před očima strávníků... Studie by měla být ukončena ještě v letošním roce. Bohužel, naše finanční možnosti nejsou takové, abychom celou tuto akci financovali sami. Nabízejí se tedy dvě možnosti buď získat dotace, nebo najít organizaci, která by do tohoto procesu vstoupila se svými finančními prostředky a pak by eventuálně i převzala přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Odhaduji, že rekonstrukce bude trvat zhruba půl roku a bude stát řádově několik desítek milionů korun. V jejím průběhu bude jídlo pro pacienty připravovat s největší pravděpodobností Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, pro zaměstnance se tato situace bude řešit formou stravenek. To všechno je ale předmětem připravované studie.

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Miniinvazivní chirurgie v onkologii Konference Miniinvazivní chirurgie v onkologii se uskutečnila ve dnech 20. a 21. října v hotelu Atom v Ostravě. Celostátní akci uspořádala Chirurgická klinika naší fakultní nemocnice ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity, Sekcí miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti a Sekcí onkochirurgie při České onkologické společnosti. Naše klinika se stává centrem miniinvazivní chirurgie v republice, konstatuje MUDr. Lubomír Martínek, zástupce přednosty Chirurgické kliniky a člen výboru Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie. Jsme školícím centrem laparoskopické chirurgie pro lékaře ostatních nemocnic včetně nemocnic fakultních. Kromě toho začíná v Ostravě také vznikat tradice různých akcí věnovaných této oblasti chirurgie. Před rokem se zde konalo trilaterální mezinárodní česko-polsko-slovenské symposium miniinvazivní chirurgie a teď k nim přibyla i tato konference, kterou jsme se rozhodli pořádat i v následujících letech. Této konference se zúčastnilo přes dvě stě lékařů. Její součástí byla i schůze výboru První konference se zúčastnilo přes dvě stě lékařů... Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie. (Pozn. red.: Předsedou výboru je přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., místopředseda České chirurgické společnosti.) Podle programu byl úvod konference věnován registru laparoskopických operací v České republice. První sdělení týkající se radikality v onkochirurgii a kvality života nemocných přednesl prof. MUDr. M. Duda, DrSc., přednosta II. chirurgické kliniky LF PU v Olomouci. Registr miniinvazivních operací vznikl Sesterské sekce se zúčastnila také náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Foto: Jana Gojová zhruba před půl rokem, z iniciativy našeho pracoviště a z aktivity přednosty kliniky, vysvětluje MUDr. Martínek. Oslovili jsme všechna chirurgická pracoviště v České republice. Zaslali jsme jim dotazník, ve kterém měla shrnout veškeré miniinvazivní operace provedené v roce 2004 a vyjádřit se k nim. Abychom získali co nejpřesnější informace, pracovištím, která se neozvala, jsme dotazník posílali opakovaně. Nako-nec nám jich odpovědělo více než 60 procent. Účastníci symposia tak mohli být seznámeni s počty a s jednotlivými typy miniinvazivních chirurgických výkonů, prováděných v České republice. Na konferenci se hovořilo také o dlouholetých zkušenostech laparoskopické chirurgie kolorekta pro karcinom... V tomto sdělení jsme shrnuli naše zkušenosti s laparoskopickými operacemi pro zhoubné onemocnění tlustého střeva a konečníku, a to od počátku roku 1993 na souboru 399 pacientů. Jde o největší soubor pacientů v České republice a bezesporu jeden z největších v Evropě. Krátkodobé výsledky potvrdily, že miniinvazivní chirurgie poskytuje pacientům výhody v podobě příznivějšího pooperačního průběhu, menší bolestivosti a kratší doby hospitalizace. Pokud jde o dlouhodobé výsledky (neboť se jedná o zhoubná onemocnění), jsou přinejmenším stejné jako u operačních výkonů prováděných otevřeně. Lze tedy říct, že těmto pacientům můžeme nabídnout pro ně šetrnější výkon, aniž bychom jakýmkoliv způsobem kompromitovali délku jejich přežití. Také druhý den konference nabízel účastníkům velmi zajímavá témata. S velkým zájmem si chirurgové vyslechli přednášku prof. MUDr. J. Žaloudíka, CSc., našeho předního onkochirurga, děkana LF MU v Brně: Trendy v epidemiologii, diagnostice a léčby nádorů trávicího traktu v České republice ( ). Např. ubývá zhoubných nádorů Účastníky konference přivítal přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalín, CSc. Na snímku zleva ing. Zdeněk Mrkva, náměstek pro techniku a provoz, Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., přednosta II. chirurgické kliniky FN Olomouc a prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan LF Masarykovy univerzity Brno, vědecký sekretář České onkologické společnosti. Sesterskou sekci zahájila vrchní sestra Chirurgické kliniky Bc. Eva Kalužová. V předsednictvu zasedli MUDr. Aleš Foltys a Martina Prusenovská (na snímku zleva). žaludku a lineárně stoupá incidence nádorů tlustého střeva a rekta. Hodně zaujaly přednášky věnované problematice zhoubného onemocnění rekta a možnosti jeho radikálního řešení se zachováním kontinence, upřesňuje MUDr. Martínek. Čili se zachováním svěračů, a tím i nepoměrně lepší kvality života, než mohou pacientům nabídnout stomie. Na toto téma byla přednesena tři sdělení, se dvěma vystoupili naši chirurgové a zejména přednáška MUDr. Petra Anděla o výkonech v dolní třetině rekta vzbudila zaslouženou pozornost originálním obsahem i formou. Hovořil zde také primář chirurgického oddělení Nemocnice z Jablonce nad Nisou MUDr. Michal Vraný. Na pořadu konference byla rovněž sesterská sekce. Pokud jde o sesterskou sekci, aktivně se jí zúčastnily sestry z naší fakultní nemocnice a také z Nemocnice T. G. Masaryka v Hodoníně, doplňuje vrchní sestra Chirurgické kliniky Bc. Eva Kalužová. Věnovaly jsme se zejména pooperační péči o pacienty po laparoskopických resekcích tlustého střeva a laparoskopických operacích kolorekta. Srovnávaly jsme rovněž péči o kolostomie po klasické a laparoskopické operaci, diskutovaly o endoskopických možnostech léčby chorob žlučových cest, několik přednášek se týkalo i technického vybavení potřebného v rámci operačního výkonu. Došly jsme k závěru, že výhody laparoskopických výkonů jsou jednoznačné a že péče o pacienty se v jednotlivých nemocnicích shoduje, uzavírá vrchní sestra Bc. Kalužová.

8 Konference proběhla 12. a 13. října v Hradci nad Moravicí. Jejím pořadatelem je už řadu let Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava a Anesteziologicko-resuscitační klinika FNsP Ostrava. ***** Úvod patřil slavnostnímu ceremoniálu, v jehož průběhu vedoucí lékař záchranné služby v Prachaticích MUDr. Juljo Hasík převzal z rukou předsedy České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP MUDr. Milana Ticháčka ocenění čestné členství v odborné společnosti. V odborném programu se pak lékaři a záchranáři věnovali traumatologii, neúrazovým cévním mozkovým příhodám, kardiopulmonálním resuscitacím a dalším závažným otázkám oblasti urgentní medicíny. S řadou sdělení přišli i zástupci naší fakultní MUDr. Milan Ticháček, předseda České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (na snímku vlevo) předává MUDr. Juljo Hasíkovi čestné členství v odborné společnosti... nemocnice. Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přimář Traumatologického centra, vystoupil s přednáškou na téma Damage Control v traumatologii. Primář Oddělení centrálního příjmu MUDr. Stanislav Jelen hovořil o možnostech adekvátní léčby při potencionálně letálním úrazovém krvácení. Kraniotraumaty u dětí se zabýval primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Přednáška přednosty Ústavu soudního lékařství MUDr. Igora Dvořáčka se týkala postupu lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následné součinnosti s orgány Policie ČR. Z dalších přednášejících jmenujme zástupce primáře Oddělení pediatrické a resuscitační péče MUDr. Jana Neisera (Cévní mozkové příhody u dětí opomíjená diagnóza?), zástupce primáře Oddělení centrálního příjmu MUDr. Jiřího XII. Dostálovy dny urgentní medicíny Bílka (Intoxikace rostlinnými jedy) a MUDr. Tomáše Kempného z Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky (Amputační poranění primární ošetření, indikace a kontraindikace replantací). Neméně zajímavá byla i témata prezentovaná na posterech. Jedním z nich byla Kompetence posádek rychlé záchranné služby autora MUDr. Milana Ticháčka, předsedy České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Je to téma, které je dů- NEMOCNIČNÍ LISTY 9 Čestné předsednictvo konference. Na snímku zleva vidíme MUDr. Jana Pokorného, vedoucího katedry urgentní medicíny ILF Praha, MUDr. Romana Gřegoře, ředitele Územního střediska záchranné služby MSK, doc. MUDr. Jitku Dostálovou, proděkanku pro vědu a výzkum ZSF Ostravské univerzity a doc. MUDr. Leopolda Plevu, CSc., předsedu odborné společnosti traumatologie a primáře našeho Traumatologického centra. ležité pro činnost záchranných služeb, konstatuje M U D r. Ticháček. Asi polovinu pacientů v záchranných službách ošetří posádky rychlé záchranné pomoci. Posádku vede středně zdravotnický pracovník, není v ní lékař, a my chceme naprosto přesně definovat, co může tento pracovník dělat, které vyšetřovací a léčebné výkony může provádět. Kvalita těchto posádek neustále roste. Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof kompetence posádek rychlé záchranné pomoci sice upravovala v roce 1998, ale bylo třeba tento pokyn znovu aktualizovat. Jako host vystoupil na Dostálových dnech Dr. Aziz Daraushe, vedoucí lékař Haemek Medical Center v Izraeli. A proč právě on? Je to mezinárodně uznávaný odborník na problematiku intraosseální inzerce, tedy na zajišťování vstupu do krevního řečiště cestou kostní dřeně, vysvětluje MUDr. Ticháček. Jsou situace, kdy je pacientovi třeba rychle podávat léky nebo roztoky a z různých důvodů se nepodaří kanylovat žílu. V tomto případě lze pomocí speciální jehly proniknout do některých kostí a tak poskytnout pacientovi potřebné tekutiny a léky. Dr. Daraushe se podílel na vývoji speciálních vstřelovacích jehel, které jsou k tomu účelu používány, má s touto technikou velké zkušenosti. Součástí konference byl pro zájemce ikurz s praktickým nácvikem této techniky. Podle MUDr. Ticháčka jsou dnes Dostálovy dny nejvýznamnějším pravidelným odborným setkáním pracovníků záchranných služeb v republice. Jako všechny konference, i tato slouží především k odbornému vzdělávání. Jsou zde přednášeny nové poznatky a zkušenosti, které prezentují renomovaní lékaři Na snímku vlevo je host konference MUDr. Aziz Daraushe, vedoucí lékař Haemek Medical Center v Izraeli... z kvalitních pracovišť, uzavírá předseda České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Součástí konference byla výstava zdravotnické techniky... Foto: Petr Nováček

9 10 NEMOCNIČNÍ LISTY Gerontologických dnů Ostrava se zúčastnilo na 700 odborníků... GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA Předávání ocenění MUDr. Anně Nerádové... Ve středu 12. října byl v Domě kultury města Ostravy zahájen v pořadí již IX. ročník celostátního kongresu Gerontologické dny Ostrava, který pod záštitou České gerontologické a geriatrické společnosti a osobní záštitou ostravského primátora Aleše Zedníka uspořádal Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. Odbornými garanty kongresu byla mj. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity a také naše fakultní nemocnice. Třídenního jednání se zúčastnilo na 700 odborníků lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, zástupců charit a dalších lidí, kteří pečují o seniorskou populaci. Ústředním tématem kongresu bylo zdravé stárnutí. Odborníci se v něm zaměřili například na Cenu v kategorii ošetřovatelské převzala Eva Červinková... Odbornými garanty kongresu byla mj. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity a naše fakultní nemocnice, jejich zástupci byli členy čestného předsednictva. nové přístupy v péči o pacienta a na otázky spojené s komunitním plánováním sociálních služeb pro seniory. Součástí kongresu byl doprovodný program, určený jak přítomným odborníkům, tak i samotným seniorům, široké laické veřejnosti a letos poprvé i studentům středních a vyšších zdravotnických škol a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Po celou dobu jednání byla rovněž otevřena výstava farmaceutických produktů, zdravotnických pomůcek pro seniory, včetně vhodného vybavení domácností i zdravotnických a sociálních zařízení. Prezentovalo se zde na 50 firem z celé České republiky. Návštěvníky kongresu zaujala i výstava prací klientů domovů důchodců. Již počtvrté se kongres stal příležitostí k předání Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie, udělované významným osobnostem, poprvé byl vyhlášen také vítěz celostátní soutěže Domov plný života, která byla letos připravena pro domovy důchodců a týkala se aktivizačních programů seniorů. Slavnostní udělování cen moderovala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, členka přípravného výboru kongresu. Jsme rádi, že se v rámci republiky utvořil prostor pro ocenění mimořádných osobností, které významným podílem přispívají ke zlepšení kvality života seniorů, uvedla pro Nemocniční listy náměstkyně Bc. Dobešová. Držitelkou ceny pro rok 2005 v kategorii lékařské se stala MUDr. Anna Nerádová, primářka Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice, upřesnila. Cena jí byla udělena za uplatňování nových postupů v lékařské praxi se seniory a za dlouholetou osvětu a vzdělávání v gerontologii. Cenu v kategorii ošetřovatelské převzala Eva Červinková, vrchní sestra Geriatrické kliniky při Všeobecné fakultní nemocnici Praha, a to za příspěvek k teoretickému a praktickému ověření ošetřovatelského lůžka jako jednoho z nezbytných typů dlouhodobé péče o seniory. Tyto zkušenosti pak byly využity v rámci celé České republiky. Zvláštní ocenění v kategorii ošetřovatelské si odnesla Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Zvláštní ocenění si odnesla Emilie Třísková... Poděbrady, za poskytování širokého spektra zdravotních a sociálních služeb seniorům ve městech a obcích Středočeského kraje. V Domě kultury Ostrava se prezentovalo na 50 firem z celé České republiky. Jsou mezi námi jedinci, kterých je nutno si všimnout a navrhnout je na ocenění, uzavřela náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Je to jen na nás všech, abychom je pak v příštím roce mohli vyzvednout a ocenit je.

10 SchÛzka parkinsonikû Klub Společnosti Parkinson v Ostravě se sešel v zasedací místnosti malého internátu v úterý 18. října odpoledne už po čtrnácté. V programu vystoupil odborný garant klubu MUDr. Petra Bártová z Neurologické kliniky naší fakultní nemocnice, která hovořila o psychologii pacienta postiženého Parkinsonovou nemocí. Fyzioterapeutka Bc. Veronika Kristková z Kliniky léčebné rehabilitace seznámila přítomné s probíhajícím rekondičním cvičením parkinsoniků. Informace o zájmové a kulturní činnosti Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě poskytla jednatelka klubu Věra Maleňáková. Pohled do sálu. Foto: Bc. Veronika Kristková Znovuzrozené bytosti z mramoru Rodící se Matka s dítětem... Když byl hospitalizován na jedné z klinik naší nemocnice, byl malý kluk, teď už bude mít zanedlouho Kristova léta... Je pátek 14. října krátce po poledni. Emil Adamec stojí na jednom ze dvou obrovských kamenů, složených na trávníku nedaleko nultého skladu, v rukou svírá blok a tužku. V jeho hlavě se začíná rodit téma dalšího díla, které by mělo být stejně jako desítky předcházejících velkolepé. Vyrušujeme jej z rozjímání. Nezlobí se... Víte, dosud jsem tvořil figury samotné, teď přichází zlom, matka bude držet dítě. Sousoší bude symbolizovat znovuzrození lidstva a bude umístěno po levé straně před vstupem do vaší Porodnicko-gynekologické kliniky. Když se dáváme do řeči, seskočí na zem a jemně pohladí kameny. Jsou vydolovány u obce Vápenná v Jeseníkách. Je to modrobílý mramor. Jeden blok váží tři tuny, druhý dvě a půl. Hotové sousoší bude vysoké tři metry. Podáváme si ruce. Jeho drsné dlaně prozrazují, jak nesmírná je to dřina, vytvářet sochy po celém světě. A mnohem větší, než bude ta u naší kliniky. I z dvacetitunového materiálu. Usmívá se: Mám vlastní nářadí. Sbíječky, kompresory, brusky na diamanty, diamantové nástroje. Setkání je pořádáno pro členy i nečleny Společnosti Parkinson pro pacienty trpící Parkinsonovou nemocí, ale i pro jejich rodinné příslušníky, pro lékaře, fyzioterapeuty a také pro veřejnost. Občas potřebuji nějaký ten jeřáb... V Číně, v největším sochařském parku na světě, stojí jeho Sluneční žena. Na Novém Zélandu Baba ve větru, inspirovaná maorským uměním, v Brazílii Amazonia určená Indiánům. Díla akademického sochaře Emila Adamce najdeme v Izraeli, Slovinsku, Řecku, Finsku, Švýcarsku. V New Yorku, před mrakodrapem, který nahradí dvojčata Světového obchodního centra, vzniká obrovský projekt 12 Akademický sochař Emil Adamec na začátku své tvůrčí práce... soch ze žuly, v Austrálii to budou Tančící klokan, Ptakopysk a Deštivý mrak. Chystá se také na Kubu a do Mexika. Reprezentoval jako jediný sochař Českou republiku na řadě soutěží a získal nejvyšší ocenění. Vystudoval Mendlovu univerzitu v Lednici nad Moravou zahradní a krajinářská architektura a Akademii výtvarných umění v Praze ateliéry konceptuálních tendencí, monumentální tvorby a sochařství. Narodil se ve Frýdku-Místku, od šesti let žije v Sedlišti, kde má svůj svatý les, ve kterém tvoří. Nad obcí leží kopec Baba, pojmenovaný po bohyni deštivých mračen, která je i jeho věčnou inspirací... Žiji v kruhovém čase, kterému jsem se naučil v Číně a u původních obyvatel Austrálie aboriginských domorodců. Já žiji pouze dnes, a zítřek chápu také jako dnešek. Nemám budoucnost, ani minulost. Loučíme se, abychom jej dlouho nezdržovali při práci, a slibujeme, že se dnes přijdeme ještě jednou za ním podívat... Jedna z mnoha Adamcových soch zdobících veřejné prostranství se jmenuje Baba Mariánský strom a najdete ji naproti obchodního centra Carrefour. (2) NEMOCNIČNÍ LISTY 11 Profesionální pfiístup Podstoupila jsem na vašem urologickém oddělení menší operační zákrok, pod odborným vedením MUDr. Jana Krhuta a anesteziologa MUDr. René Urbance. Tím bych jim chtěla velice poděkovat za velmi profesionální, odborný, ale i lidský přístup. Po operaci jsem byla krátkodobě hospitalizována na urologickém oddělení a proto bych chtěla tímto poděkovat i kolektivu sester na tomto oddělení. Byla jsem velmi mile překvapena jejich vstřícností, profesionálním i osobním přístupem. Bc. Renata Křížová

11 12 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci listopadu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Ivana Štefková Marie Gavelčíková Svatava Hrubá Liduška Kavanová Jiřina Jašková Božena Bajgarová MUDr. Jiří Slepička Věra Řeháčková Zdeňka Gebauerová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Pronajmu byt 2+1 na ul. Slavíkova v Ostravě-Porubě, částečně zařízený. Cena dohodou. Informace na mobilu Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Ostravě- Porubě (v blízkosti Aqua centra), ve velmi dobrém stavu. Od prosince Informace na mobilu nebo tel. klapce Na dobu cca 5 let pronajmu byt 3+1 na ul. Čs. exilu 473/17, 5. poschodí. Byt má čtvercovou halu, balkon, 2 komory a možnost garážového stání v centrální garáži u Věžiček. Informace podá MUDr. Ivo Matyášek, ambulance telefonní číslo: , mobil: Prodám pozemek vhodný ke stavbě, 1600 m 2, inženýrské sítě u pozemku, lokalita Klimkovice-Hýlov. Informace na telefonním čísle V těchto dnech vystavuje v naší Galerii Ametyst výtvarník Svatopluk Holeček z Bohumína, který působí zejména na Karvinsku a Ostravsku. Jeho díla můžete najít také v soukromých sbírkách v Německu, Chorvatsku, Rusku či Kanadě... Po vzoru svého otce jsem se vyučil lakýrníkem a malířem písma, protože základem každého kumštu je poctivé řemeslo, uvádí v rozhovoru pro Nemocniční listy Holeček. Jak jsme se dověděli, poté následovalo studium na Umělecké škole v Ostravě obor propagační výtvarnictví a na Pedagogické fakultě v Ostravě. Svatopluk Holeček se věnuje nejen své vlastní tvorbě, ale dlouhou řadu let vede také výtvarné aktivity dětí a mládeže, stejně tak i dospělých. Otevírá obzory mladým lidem a naopak on sám od nich čerpá. V těchto dnech na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole v Bohumíně žijí všichni společně oslavami 100. výročí vzniku odborného školství. Svatopluk Holeček si otevřel jako první v Bohumíně soukromou galerii. Po deseti letech ji přestěhoval do nově postavených prostor svého ateliéru v podhůří Beskyd, na rozhraní Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. Beskydy jsem si zamiloval, vyznává se malíř, jsou jediné, neopakovatelné, blízké člověku. A právě zde tvoří převážnou část svých obrazů. Pokud jde o jeho dosavadní tvorbu, neobsahuje jen oleje, tempery, akvarely, y. Ve výstavní síni se namísto krajin, květin, zátiší, aktů či portrétů objevují také obrazy, které nemají žádné názvy. Jen sám pro sebe určím název, říká malíř a doporučuje to i návštěvníkům, kteří dokáží z obrazů vyčíst, co prožíval při jejich tvorbě. Svědectví o lidské situaci člověka 21. století, které se rozhodl podat, si vyžadovalo zvolit jiné, doposud nepoužívané výrazové prostředky, JEN SÁM PRO SEBE URâÍM NÁZEV fiíká malífi Svatopluk Holeãek začal pracovat s kovem, plechem, sklem. Plochy formuje překrýváním, přerýváním, reliéfním vydouváním a hloubením, využívá i zabarvení nebo monochromní struktury hmoty. Tvorba je složitá nejen svou formou, která nachází výraz v netradičním podání, ale i obsahem, který souvisí s umělcovou filozofií. Výstava děl výtvarníka Svatopluka Holečka v naší nemocniční galerii potrvá do soboty 10. prosince. Povinné ruãení v hodnû a jednodu e! Pojišťovny zdražují, a proto se vyplatí důkladně si zvolit povinné ručení. Společnost CERTIUM s.r.o., pojišťovací makléř FNsPO, která zastupuje již 3 roky nemocnici v celé oblasti pojištění, je schopna pojistit vaše vozidlo za minimální možnou sazbu, včetně rozsáhlé palety slev. Zjistili jsme pro vás, že jedna z pojišťoven nabízí speciální slevu 10 % jen pro lékaře. Nejste ještě rozhodnuti a potřebujete poradit a sjednat pojistnou smlouvu? Nemusíte nikam chodit, stačí, když nám zavoláte a smlouva vám bude zdarma doručena. Kontakt: tel.: , fax: , J. Nováková, PODùKOVÁNÍ Dovolte, abych poděkovala lékařům, sestrám a dalšímu personálu pod vedením primáře MUDr. Radima Bráta, Ph.D., za lékařskou péči na vysoké úrovni, příkladný přístup k pacientům, jmenovitě MUDr. Bohumilu Dočekalovi a operačnímu týmu za úspěšnou operaci provedenou v červenci 2004, za to, že mohu opět vést plnohodnotný život, být mezi svými blízkými. Děkuji též MUDr. Miroslavu Rubáčkovi za předchozí vyšetření a učiněné závěry směřující k operaci. Přeji celému týmu kardiochirurgického centra další úspěchy v profesní činnosti, osobní spokojenost. Dagmar Olšarová, Karviná-Hranice Levně rychle kvalitně Čištění koberců, čalounění a další služby jen za 8 Kčm/m 2 za práci strojem KÄRCHER. NONSTOP TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Telefon č.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

XII. Dostálovy dny Hradec nad Moravicí, hotel Belaria

XII. Dostálovy dny Hradec nad Moravicí, hotel Belaria XII. Dostálovy dny urgentní medicíny PROGRAM Hradec nad Moravicí 12.-13. října 2005 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava a Klinika anesteziologie a resuscitace

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Jindřiška Pavlicová Členka prezidia České asociace sester Jindra Kracíková předsedkyně nefrologické sekce ČAS 33. Kongres ČNS 11. června

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Vážená paní, zasílám Vám odpověď na Vaše otázky, které jste zaslala na Ministerstvo zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více