Všechny novinky ze SEMA extra V10.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny novinky ze SEMA extra V10.5"

Transkript

1 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 1/7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Přehled novinek V10.5 optimalizovaný pro tisk si můžete stáhnout v PDF-Formátu a následně vytisknout. Tato Release Historie obsahuje všechny novinky dodávané verze V10.5L Build5200. Poznámky k seznamu novinek Zpracovávaná témata byla seřazena podle oborů Novinky, pro které existuje filmové zpracování jsou prezentovány jako <Highlight film...>. Kliknutím na tento text pak můžete odpovídající film spustit. Všeobecně Záložka Číslo samostatného elementu je nyní využita při výstupu výkresů v PDF, pokud je to nastaveno v přednastavení pro zadání jména souboru. (Fa. Dittus) Ve správě výkresů můžeme hodnoty při změnit podlaží opět potvrdit pomocí klávesy ENTER. (Francie) Vizualizační systém zobrazení v programu Sema je od základů přepracován a vylepšen. Týká se to plošného zobrazení, plošného zobrazení s hranami (černá / bílá), a texturovaného zobrazení. Funkce Zoom (otáčení, lupa, posunování, procházení...) byla značně zrychlena. Také velké projekty se nechají díky tomuto vylepšení ve 3D plynule a rychle otáčet. Byly odstraněny problémy s vizualizačním zobrazením při použití ATI grafické karty. Rovněž by již neměly být potíže při používání operačního systému Windows Vista. Speciálně užívání barevného schématu Windows Aero, ve spojení s programem Sema, je nyní funkční bez problémů. Byla urychlena okenní přepínání při více otevřených oknech. PŮD, CAD, KÓT, MCAD Profil Osazení více CADových elementů v popředí. Nyní máme možnost současně osadit přes příkaz Jiný více CADových elementů do popředí, respektive osadit do pozadí. Aktualizace MCAD-maker popřípadě maker. Po změně délek stěn přes řezat / prodloužit nebo ořezání rohů, jsou MCADová makra od osazených maker aktualizována správně. (Fa.Wigo) Kótování dle DIN. Autokótování pro stěny v půdorysu bylo přepracováno dle normy DIN. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování> Asociativní kótování. Kótovací linie automatického kótování můžeme asociativně dopočítávat přes označení kótovací linie a nové přepočítání (F5). Dodatečně vytvořené body kótování zůstávají po novém přepočtu na kótovací linii. Dále byla základní data rozšířena o další kótovací linie. Nyní můžeme linii nastavit, ke kterému elementu se má vztahovat. Tím můžeme kótovat CADové objekty (kružnice, schránky nebo polygony), šířky stěn, dřevo, makra a také opláštění. Také je nyní při automatickém kótování zohledněn půdorys vnitřních stěn a vybrání. Novým příkazem kótování je Kótování oblasti. Tímto příkazem můžeme kdykoliv zadat jednotlivým kótovacím čarám příslušnou oblast. Je-li dotčen v této oblasti element nebo CADový objekt, tak jsou tyto prvky zohledněny na příslušné kótovací čáře/čárách. Byl rozšířen příkaz kótování průsečíku, tak máme nyní možnost již vytvořené body průsečíku opět smazat a zadat nové. Možnost zobrazení (F7) byly rozšířeny pod 3D stěny/okno příp. dveře o možnost zadat výšku kóty. Nechají se tak zobrazit výšky oken a dveří a to jak v půdorysu, tak i ve stěnovém náhledu. Nový příkaz míra oblouku. Příkaz míra průřezu byl rozšířen o instanci Míra oblouku. S touto funkcí můžeme rychle a jednoduše kótovat oblouky. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování> Byl vylepšen výběr elementu pro příkazy úprav CADových objektů. (Fa. Hilzinger, Fa. Lottermoser, Fa. Haindl, Fa. Röhrig, Fa. Blum) Bylo přepracována ikona Naposled označený objekt znovu označit v ikonách viditelnosti. (Fa. Hilzinger, Fa. Röhrig) Bylo přepracováno označování kót, speciálně ve výkresu profilu. (Fa. Rieping) Pokrytí 3D stěna strop Ikona pro půdorysné vrstvy byla rozšířena o nastavení Půdorys viditelné vrstvy pod F7 v Obrys stěny/pokrytí stěny. Tím je nyní umožněno zobrazit pouze aktivní vrstvy jak v půdorysu, tak i ve 3D.

2 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 2/7 Přijde-li stěna s výškovým offsetem přes XML-rozhraní, tak je nyní zvýšena kompletní stěna o tento offset. Tím se vztahuje dodatečně zadaná výška parapetu oken/dveří/maker na výšku tohoto offsetu a ne již jako dříve na výšku podlaží. Výškové zadání oken/dveří/maker se při načtení XML-dat nezmění. (Fa. Adlerhaus) Výpis materiálu Sloupce Volně 1 až Volně 15 jsou správně přeloženy i v cizojazyčných verzích. Ve výpisu materiálu je zrealizován nový export do Excelu (Microsoft Excel s předlohou). Touto funkcí je umožněno exportovat více částečných výpisů s individuálním nastavením současně do Microsoft Excel. V předloze pro Excel můžeme předdefinovat pracovní listy a oblasti, které jsou tímto přizpůsobeny pro export z výpisu materiálu. Stejně tak můžeme Excelovou předlohu dostat jako vzorec, který obsahuje uvedená data z výpisu materiálu. Jednoduše řečeno: všechny možnosti nabízené Excelem, mohou být zadány v Excel předloze. SEMA výpis materiálu poté pouze ještě doplní předlohu s daty. V přednastavení (Alt + F7) můžeme pod Výpisy/Jednotlivé prvky, v záložce Excel, nastavit Excel data, která mají být používána jako předloha. Také může být nastaveno, kde jsou uložena cílová data a jméno dat exportu. V možnostech nastavení pro export naleznete pod vlastnostmi částečných výpisů, v záložce Všeobecně ikonu Excel Export s předlohou : Částečné výpisy exportovat do Excelu: Zde je nastaveno, zda se májí částečné výpisy exportovat, či ne. V pracovním listu: zde může být otevřen v Excelu již existující pracovní list, takže přenesená data výpisu materiálu jsou exportována do tohoto pracovního listu. Neexistuje-li pracovní list v Excelové předloze, tak je pracovní list automaticky nově založen. Od řádku/oblasti: Je zde zadán řádek (např. A1), takže jsou poté vyexport.data vepsána od této buňky do Excelu (po vložení módu). Stejně tak můžeme také zadat oblast, která byla předtím nadefinována v předloze. Vložený modus: Řádky oblast přepsat: přepsání konkrétních řádků/oblasti Vložený modus: Řádky oblast doplnit: řádky/oblasti jsou doplněny Vložený modus: doplnění celých řádků: jsou dodatečně doplněny řádky (odpovíd. potřebným řádkům/oblast.). Sloupce nadpis exportovat: Může být nastaveno, zda má být, či nemá exportován nadpis sloupce jako např. KS, popis, atd.. Exportovat tyto částečné výpisy nebo automatické částečné výpisy: Toto nastavení je umožněno, pouze pokud je zapnuta jako aktivní automatika částečných výpisů a záleží v tomto případě na tom, do kterých část. výpisů by měly být exportovány. Obsadit dodatečné cíle : Zde mohou být obsazeny konkrétní buňky předtím nastavených pracovních listů (viz. výše) hodnotou (také hodnoty záložky). Export Microsoft Excel s předlohou může být proveden pod bodem menu Data, Export do výpisu materiálu data, Microsoft Excel s předlohou. Data exportu s Microsoft Excel s předlohou mohou být po exportu dat znovu kdykoliv otevřena přes další příkaz, nebo ikonu v liště symbolů. V menu transferu může být nastavena nová funkce možnosti exportu Microsoft Excel s předlohou, takže je tato funkce provedena automaticky ihned po transferu. Samostatný prvek Je přepracováno automatické rozdělení výšky elementu pro Tirolský zámek. Tento parametr nyní bude správně rozdělen, pokud není zadán přímo v MCAD. Stejně tak jsou nyní správně započítány MCAD parametry P16 a P20. Také je korigována délková míra. (Fa. Christa) Elementy, které jsou při transferu 3 krát překlopeny, získají korekturu průřezu vzhledem k nastavení. (Fa. Hilzinger) Sklon při typu zakončení Prodloužení je nyní exportován při velmi plochých sklonech vzpěry přesněji. Při exportu čelních plátů v BTL formátu je korigován úhel natočení. (Fa. Stampf) Při exportu v BTL formátu je opět automaticky připojena koncovka souboru, pokud to již není zadáno předtím. Nakloněné drážky jsou exportovány na Hundegger K2 opět jako řez pily. (Fa. Romelli) Při BTL exportu krytého sedla je nyní zohledňován parametr P16. Při exportu na Hundegger P10 jsou opět správně přidělena pole Paket a Třída řeziva. K tomu by měla být nastavena pole jednou nově. (Fa. Wallner) Krytá sedla, u kterých bude element 2 krát obrácen, jsou nyní opět správně exportována na Hundegger K2. (ABZ. Ulm) V předběžném přidělení opracování jsou navýšeny hraniční hodnoty pro Tirolský zámek. K tomu jsou při prvním přístupu k datům samostatného elementu jednou automaticky konvertována opracování předběžného přidělení. Pro možnost sedlo předopracovat jsou nyní opět zohledňována sedla dle tloušťky vaznic. (Fa. Krum, Fa. Kleeberger)

3 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 3/7 Byly přepracovány pláty, které jsou určeny k profilování. (FA. Azzolini, Fa. Apo) Leží-li na sloupu přes sebe více dlabů, řídí se podle výšky, tak jsou nyní tyto dlaby spojeny do jednoho. Je opět správně zobrazeno zesílení rybinových dlabů. (Fa. Zobl) Byla zvýšena přednastavená hodnota průměru vrtáku. Export osazení na Kx obráběcí centra byl ještě jednou přizpůsoben obráběcím centrům. Export na Hundeggera PBA/SPM byl rozšířen o následující body: Ve všeobecných nastaveních obráběcího centra Hundegger PBA je rozšířeno Všeobecné nastavení, kontura a okno. Všeobecně: Je zde možnost změnit na otočit před přenosem, překlopit před přenosem, pozici elementu srovnat dle vnější kontury a vytvořit vkládání pro horní a spodní stranu. Při možnosti otočit před přenosem jsou všechny elementy před exportem vnitřně jednou otočeny o 180 stupňů. Při možnosti překlopit před přenosem může být nastaveno, zda mají být elementy překlopeny 1 krát, 2 krát, 3 krát nebo vůbec, nebo zda mají být exportovány ležící nebo stojící. Při možnosti pozici elementu srovnat dle vnější kontury je element překlopen tak, že vnější kontura strany zadání odpovídá horní straně elementu. Je-li tato funkce neaktivní, je vnější kontura, jestliže se jedenkrát nachází na prvku, automaticky přepočítána na stranu elementu 3. Při možnosti vytvořit vložení pro horní a spodní stranu jsou předána dvě vložení; při jednom vložení leží horní strana a při jiném spodní strana elementu nahoře. Kontura: Nyní můžeme definovat, zda má kontura všeobecně exportována nebo nikoliv. Kontury mohou být exportovány jako vnitřní půdorys na PBA pomocí nastavení Kontury zhotovit pokud možno jako vnitřní půdorys. Zde jsou zohledněny pouze kontury, které se nacházejí na straně elementu 1 a/nebo straně elementu 3 a jdou přes celý element. Pro všechny ostatní kontury můžeme nastavit, kterým nástrojem má být dokončena kontura, která se skládá výhradně z přímých hran nebo ze zaoblení. Jako nástroje zde máme k dispozici průměr nástroje, značkovač, popisování nebo řetězovou pilu (pouze pro přímé hrany). Okno: Také zde může být nyní nadefinováno, zda má být okno všeobecně exportováno nebo ne. Pomocí možnosti pravoúhlé okno dokončit pomocí PBA-okenního opracování je okení makro napojeno na PBA. Je-li tato možnost deaktivována, jsou všechna okna exportována na PBA jako vnitřní obrys. Přes možnost PBA-okenní opracování přes plát mohou být pláty od nastavené velikosti exportovány tak, že to poté odpovídá PBA okenímu makru. Při nastavení Kvalita pro PBA okenní opracování může být nadefinováno, zda má být exportována s možností pilou nebo hladce. <Highlight film Celodřevěná stěna, rozšíření PBA / BTL> Pro export na Hundegger PBA/SPM jsou nyní pláty (drážky), které se dotýkají, spojeny do jednoho opracování. FHP stroje Pod ALT+F7 v FHP exportu můžeme nyní zadat dodatečné informace ( například číslo samostatného elementu ) pro přenos na HOLZMA nářezovou pilu. (Fa. PSP, Fa. PST, Fa. Stezja) Základní data Makra Program Použitá věta zadání při definování maker je opět nabídnuta při obnovené definici. (Fa. Regnauer) Základní data Makra Obsah Péče Jsou přepracována základní data spojovacích prvků firmy Simpson. (STEICO) Statika Opět správně pracuje statika krokví ze správy profilů. (Fa. Zobl) Ve školní verzi je opět možný statický export vaznic a stropních trámů. Byl přepracován export do statického programu MDBAT. Nyní je správně exportováno zatížení stropu. (Francie) Je vylepšen export střech se zesílenými vaznicemi. Odstup pro rozpoznání uložení může být nyní nastaven pod Alt F7. Tímto způsobem je poté např. rozpoznána také stěna jako podpora, pokud se stropní trám připojí na jednu vrstvu, takže existuje odstup ke stěně. Horizontální a vertikální odstup můžeme definovat samostatně. (Alt F7 Statika, statika nosníků) (Fa Gump& Maier)

4 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 4/7 Krov Statika nosníků: V menu exportu je neaktivní zadání koncového průhybu při quasi stálé situaci. (STEICO) Simpson závěsy (IUT řada) jsou nyní správně nabízeny pro více výšek nosníků. (STEICO) Funkce Spojovací prvek na typu zakončení je přepracována v některých detailních bodech. Boční pláty (drážky), způsobené 3D opracováním nebo kovovým prvkem, jsou vytvářeny opět správně. (Itálie) Bylo přepracováno zadání vrtání pro čepy. (Fa. Potts) Je přepracováno délkové opracování na elementech (3D plát, drážka, vybrání). (Itálie) Ve verzi 10.5 je typ zakončení zapuštění rozšířen o další dva typy. Nyní je vyvinuto tak zvané zapuštění oboustranné přímé. Toto je, jako jiné typy zapuštění, názorné ve výběru dle obrázku typového zakončení. Jako zapuštění se navzájem setkává zapuštění oboustranné přímé ke dřevu pod úhlem 90. Zapuštění proniká oboustraně osově zadanou hloubkou do protielementu. Je umožněno, je-li to potřeba, nastavit vztažnou hranu zapuštění. Tak jako u jiných typů zapuštění může být protiopracování provedeno přesně nebo pouze profrézováno. Zadání a přesná definice čepu pro zapuštění oboustranné přímé, následuje ve druhé záložce typového zakončení a je stejná jako u jiných typů zapuštění. Stejně tak se chová vrtání čepů. (3 tí záložka) Všechna zadání k typu zakončení můžeme kontrolovat online podle datového obrázku. Také pro šikmo střetávající se dřevo je nyní nabízeno oboustranné zapuštění. Při oboustranném zapuštění šikmém proniká dřevo jak čelem, tak také patou osově, dle zadané hloubky, do protějšího elementu. Konstrukce čepu a vrtání je stejně tak umožněna. Ovládání je stejné jako u zapuštění oboustraného přímého. Odpovídající příklady jsou nabídnuty v základních datech. <Highlight film Zarážka dvojitá přímá a zarážka dvojitá šikmá> Nově je ve verzi 10.5 zadání hřebenového čepu. Při zadávání typu zakončení hřebenový plát může být nyní v prvním poli zadání vybrán typ, tedy plát nebo čep. Vybereme-li čep, tak musíme potvrdit další pole zadání, zda získá element čep nebo protiopracování drážku. Šířku čepu můžeme zadat manuelně, následuje procentuální zadání, nebo je tloušťka čepu zadána jako 1/3 šířky dřeva. Pro ulehčení složení /montáže hřebenového čepu můžeme nadefinovat toleranci čepu. Jak pro hřebenový plát, tak pro hřebenový čep, můžeme nadefinovat zkrácení rozměru /vůči střešní rovině/. Dále můžeme v druhé záložce zadat vrtání. Nově u hřebenového čepu, jako u hřebenového plátu, je tak zvaná redukce plátu. Přímo při velmi tupých spojení (např. velmi plochém sklonu střechy) je poté úhel plátu velmi špičatý, což může být v běžné skutečnosti velmi problematické pro výrobu na obráběcím centru. Definován je poté hraniční /maximální/ úhel, od kterého má automaticky následovat redukce plátu. Plát je redukován, pokud je skutečný úhel plátu menší, než zadaný úhel hraničního úhlu. V dalším poli plát-úhel je poté zadán požadovaný úhel. Tato redukce plátu není nabízena pouze u hřebenového plátu, ale také u jiných plátů. Aby jste mohli komfortněji využívat nový hřebenový plát, byl také rozšířen Asistent profilu. Pod záložkou krokve může být nyní při tvorbě hřebene zadán vedle řezu a plátu také hřebenový čep. V datovém obrázku (2D, 3D, také jako dvojitý profil) je toto nastavení ihned viditelné. Je-li poté tento profil použit při vyšetření střechy a provedena automatizace krokví, tak jsou na hřebeni správně rozděleny drážky a čepy. To znamená, že spojení sedí bez manuálních úprav. V základních datech jsou nabízeny odpovídající příklady. <Highlight film Hřebenový plát a hřebenový čep> Kompletně nové typové zakončení ve verzi 10.5 je rybinový plát. Zde je založena v základních datech nová skupina typů zakončení RY pláty a obsahuje odpovídající příklady. Opět máme výhodu, že se nám při změnách aktualizuje obrázek měněného rybinového plátu. V základních datech rybinových plátů je poté určen požadovaný typ plátu přes názorný náhled na typ spoje. Po výběru jsou určitá pole aktivní, nebo neaktivní, aby bylo zadání co nejpřehlednější. špičatý RY plát: jako pro normální plát je nejprve potvrzena pozice (horní, spodní) a hloubka RY plátu. Délku RY plátu (délka2) můžeme zadat konkrétním mírou nebo procentuálně k protějšímu elementu. Kromě toho máme možnost zadání plný plát nebo definujeme přesah. Pozitivní přesah prodlužuje RY plát přes protější element. Negativní zkracuje RY plát, přičemž vybrání v protějším elementu je zcela zhotoveno. Ve druhé záložce je definován zadní výřez (odstup4) RY plátu. Zadání následuje pravoúhle k zadní hraně, tím je vlastně zadání stejné, jako pro zadání pravoúhého sedla na krokvi. Možností je mít tvar zadní hrany RY plátu jako vybíhající nebo pravoúhlý. V posledním poli můžeme definovat zaoblení. Rohy RY plátů mohou být pro opracování na obráběcím centru zaobleny dle zadaného průměru stopkové frézy. V třetí záložce máme umožněno přiřadit RY plátu vrtání. Všechny RY pláty mohou být 1 krát vrtány, kde vrtání může být uvedeno s pomocí doplnění hodnot pro každou požadovanou pozici. Dále můžeme variabilně nastavit hloubku vrtání. pravoúhlý RY plát: Rozdíl vůči špičatému RY plátu je zde pouze v zadání délka1. Toto zadání určuje hloubku vniknutí RY plátu. Od koncového bodu plátu se prodlužuje poté pravoúhle, dokud je dosaženo délky2. (Logicky by měla být délka1 tímto stále menší než je délka2.) osový /osa úhlu/ RY plát: Zde je spojení koncových bodů délky1 do délky 2 dokončeno osově /osou úhlu/. kles. RY plát: Tvar RY plátu mezi délkou 1 a délkou 2 je klesající. volný RY plát: Při tomto typu plátu jsou umožněna všechna nastavení. Od zadání zaoblení a možnosti zborcení rohových bodů můžeme zhotovit rychle všechny myslitelné formy rybinových plátů. RY plát 90 : Pro pravoúhle se setkávající spojení je programován RY plát 90. Je zde možný jednostranný

5 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 5/7 (pravý nebo levý) a oboustranný rybinový plát. Při oboustranném rybinovém plátu může být vynuceno zesílení na protějším elementu. Toto zapuštění může být nyní vytvořeno na pravoúhlé rybině nebo vybíhající. <Highlight film Typ zakončení rybinový plát> Dále byla pro typová zakončení založena nová skupina stupń. spojení. Pro typ zakončení plát můžeme nyní navolit v prvním poli typ různé pláty, které pak v dalším poli obsahují mnoho možností nastavení základních dat. Pro jednoduchý plát, který je nadále zařazen v stávající skupině pláty, nyní můžeme zadat míru zkrácení. Mimo toho je nabídnuta možnost zadat redukci plátu, to vše již bylo popsáno a vysvětleno u hřebenového plátu. (podívejte se výše) Prvním novým typem zakončení je krytý plát. Přes zadání krytí, které poté zasáhne protější element přes řez na pokos, je dostačující, aby pro toto rohové spojení nebylo viditelné čelní dřevo. Strany překrytí (levá nebo pravá) mohou být potvrzeny v posledním zadání. Pro stup. plát se nechá vedle překrytí nastavit také kampování plátu. Plát je poté dokončen pomocí kontury stopkové frézy. Pro toto dokončení můžeme zadat v poli FF-DM průměr stopkové frézy. Na závěr je zadána hloubka překrývajících se kontur stopkové frézy. Zadání šířky pro protiběžné oblasti kontury způsobí, že plát drží v sobě (pohromadě) bez dodatečných spojovacích prvků. (Princip jako u rybiny) V posledním poli můžeme definovat srovnání kontury (příčně nebo podél). Bez překrytí může být osazen stup. plát také jako stykový /tupý/ spoj. Rovněž je nově ve verzi 10.5 tak zvaný střižný plát, který může být tímto využit u rohových, jako i u délkových napojeních. Zacházení se střižnými pláty je stejné jako pro hřebenový čep, který již byl popsán výše. Pouze zde ještě můžeme manuálně nastavit pozici plátu (normální nebo natočený o 90 ). Taktéž je u střižného plátu nabízena redukce plátu. Skrytý střižný plát umožňuje, stejně tak jako skrytý plát, zadání překrytí. Dále je nabízen čep s úkosem. Možnosti nastavení odpovídají střižnému plátu. Při tomto rohovém spojení je dřevo oříznuto pod úkosem. Při skrytém čepu s pokosem může být čep ještě skryt o zadanou míru, takže dlab v žádném případě nevystupuje z pokos. řezu. <Highlight film Nové typy plátování s/bez krytí> Ve verzi 10.5 je nyní poprvé umožněno opracování pomocí tak zvaných uzlových bodů. Uzel obsahuje jedno nebo více opracování, které se např. skládá z ořezání elementu. Tak mohou být ukotvena i jednotlivá opracování, jako značení, hoblování, koncových typů, 3D opracování atd., to vše díky nové technice uzlových bodů přímo v programu před exportem do výpisu samostatných prvků určených pro CNC. Aby jsme mohli uzlové body vidět a dále je upravovat, je vytvořen ve spodním uživatelském poli programu (pod objekt označit detaily ) nový modus označit uzlové body. Přepneme-li se na tento modus, tak můžeme prostřednictvím vedle stojících příkazů zobrazit uzly, přepnout na požadovaných /označených/ elementech uzly tak, aby byly viditelné. Označené elementy následují s obvyklou pomocí při označování (levé tlačítko myši; více elementů na sobě prostřednictvím Ctrl+ levé tlačítko myši; značící linie pravým tlačítkem myši; značící rámeček levým tlačítkem myši) Po provedení těchto příkazů jsou uzly na předtím označených elementech viditelné. Uzly jsou zobrazeny jako modré kuličky, umožňují opracování ve všech náhledech. V modu uzlů jsou nyní uchopitelné uzly. Mají-li být pro lepší přehled některé elementy zneviditelněny pomocí příslušných kláves, tak tyto můžeme označit pomocí Shift+ levého tlačítka myši. Obsah uzlů je popsán v náhledu (popisce), pokud je ukazatel myši umístěn na uzlu. Zobrazena jsou zde různá opracování např. ořezání krokví - vaznic/ krokve: sedla (4-20-1)/ vaznice: označení čárkou (4-60-3). Je-li uzel označen, tak máme k dispozici Změnit - příkaz. Při změně jsou opracování uzlů nastavitelná okně základních dat. Tak můžeme např. při nahoře uvedeném ořezání krokví/ vaznic potlačit značení na vaznici prostřednictvím ano/ne spojení. Značení na vaznici pro tyto přesné uzlové body ještě není zcela dokončeno. Změněné uzly jsou na závěr ve výkresu vykresleny hnědě. Kliknutím na ESC nebo přes kliknutí na Označit objekty můžeme ukončit modus uzlových bodů. Při obnoveném vstupu modu uzlových bodů jsou viditelné změny ihned viditelné v uzlových bodech. Více označených uzlů můžeme také rozdělit, stejně tak pokud jsou k dispozici nějaká společná data, můžeme je společně změnit. Modus uzlových bodů může také vstupovat do nakreslených elementů. Zde jsou uzlové body zapnuty ihned jako viditelné. To platí pouze pro zobrazení samostatného prvku a pro 3D náhledy. V tesařském kótování nejsou uzly logicky zakreslovány. Přímo v zobrazení samostatného elementu můžeme tímto jednoduše a přehledně uchopit nějaký uzel a deaktivovat požadované opracování. Uživatelské příklady: - pouze pro krokve má být potlačeno značení na vaznici. - zúžení krokve nemá být dokončeno pouze na některých krokvích. - hoblování je nepotřebné na některých elementech. - sedla krokví, v částečné oblasti, kde jsou vaznice sraženy 3D objektem, nejsou zapotřebí. <Highlight film Uzlové body>

6 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 6/7 Schody Bylo přepracováno stranové číslování kapes ve sloupcích od stupňů. (Francie) Stupně s negativním přesahem a křížícím se frézováním jsou exportovány opět správně. Při osazování výměny jsou nyní opět správně navrženy příslušné skupiny základních dat. Pouzdra jsou správně zobrazena ve 3D také při výšce podlaží rozdílné 0. (Fa. Winter) Strojový export sloupků. Sloupek můžeme nyní exportovat volitelně s více zpracováními nebo jako 3D element. Jak má být sloupek exportován musí být nastaveno v souboru INI. Vylepšení v exportu zaoblení madel / krumlingu / na obráběcí centrum. Je-li exportováno madlo s popsáním, je nyní stanoveno pro kulovou frézu pomocí řídících linií. Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky. Pro sloupky a tyčky jsou přiřazena nová zakončení. Tak je nyní možné sloupky/tyčky zadat pravoúhle s odstupem, pravoúhle s hloubkou drážky nebo s odsazením na element nebo na stupně. Možnosti nastavení k tomuto nalezneme v podmenu Parametr. Samozřejmě je zvlášť nastavitelné ukončení pro horní a spodní část. <Highlight film Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky> Osazování jednotlivých tyček. V nové verzi můžeme osazovat tyčky samostatně. K tomu jsou nabízené tyčky v základních datech rozděleny na dvě části. Nyní jsou jedna základní data pro tyčky a druhá základní data pro dělení. Vylepšení pro dopočet polí tyček. Je-li sloupek posunut ven přes elementy chůze, je i tato oblast zohledněna pro dělení tyček. Zadání svazku je nyní také v automatické větě. V automatické větě zábradlí máme nyní k dispozici ještě dalších osm pásů/prutů a madlo. Proto existuje možnost zadání svazku. V podmenu zadání svazku máme možnost zadání oblasti, počtu, typu dělení a pásu. V oblasti je zadáno, zda bude oblast nadělena dle fixní míry, nebo zda nastavíme možnost automatika a ta nám provede rozdělení mezi dva elementy. S počtem můžeme nastavit, kolik elementů bude naděleno. S Typem dělení je zadáno, jak se elementy nadělí. Máme k dispozici možnosti paralelně, svisle a středně. Pod pás/prut je odkázáno na požadovaný typ/druh elementu. Rozšířené zadání svazku v cíli zadání. Chceme-li přiřadit pás existujícím schodům, máme k dispozici tři možnosti, které můžeme zapnout pomocí výběrového tlačítka vpravo dole v cíli zadání. Při jednotlivém zadání můžeme zadat jednotlivý prut/pás na libovolnou stranu schodů od do. Při zadání oblasti svazku máme k dispozici dodatečné zadání oblasti počtu pásů/prutů a typu dělení. Při Automatickém zadání svazku jsme opět nejdříve dotázáni na stranu schodů a na závěr na od - do. Poté musíme zadat pro rozpočítání spodní a horní referenci svazku. Po potvrzení počtu prutů a typu dělení, jsou pruty rozděleny mezi referenční elementy. <Highlight film Zadání skupiny prvků je nyní v jednom menu> Nový směr pro madla a pásy. Dříve bylo možné zadávat směr pro madla a spodní pásy svisle nebo paralelně, v nové verzi máme ještě dodatečnou možnost zábr. absolut. paralelně a zábradlí relativ. paralelně. Toto nastavení je velmi důležité pro zábradlí schodů v automatické datové věte. Zábr. absolut. paralelně, zde je madlo/spodní pás paralelně posunut k referenčnímu elementu, do zadané výšky zábrad., tato hodnota nesmí být překročena. Výška zábr. je měřena od nástupní hrany stupně. Zábradlí relativ. paralelně, zde je madlo/spodní pás zábradlí posunut paralelně k referenčnímu elementu, dokud je dodržen zadaný odstup k referenčnímu elementu. Je vylepšeno vepsání 3D objektů do krumlingu. Vylepšení pro řezání rohového spojení. Vztahy křivek neztratíme při řezání rohového spojení. Vylepšení optimalizace desek. Je zohledněn přesah vřetenového stupně při optimalizaci desek. Zůstávají otevřená pouze potřebná okna. Otevřeme-li do náhledu nebo zpracování bočnici, spodní pás nebo madlo a poté smažeme v půdorysu příslušný element, tak je automaticky zavřeno okno náhledu nebo okno zpracování. V nastavení výstup pro bočnice můžeme nyní zadávat i negativní hodnotu. Můžeme dohromady ořezávat bočnice, madla a spodní pásy. Pro zákazníky je poskytnut nový Inifile pro Hops verzi 5. Tento nový INI soubor TRP_Hop5.ini naleznete pod Profiles\E-Platz\System. Je opět správně zobrazováno celkové zpracování schodnic a madel. Je-li dodatečně změněna pozice tyčky nebo pole tyček, tak je změna provedena bez chyb. 3D objekty Základní objekty nyní můžeme opět ukotvit /kotvící body/ na železné elementy pod operačním systémem Windows Vista.

7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 7/7 Je-li spojeno více opracování do jedné skupiny a přiřazeno dřevu přes záložku 3D-vepsání, může tato skupina vytvářet na protějším elementu opracování. 3D stěna strop U oken a jiných 3D objektů je správně využit popis při FHP exportu. (Fa. Kampa) Autokótování stěn ve stěnovém náhledu. Automatik stěn ( F10 ) byla rozšířena o pole Automatické kótování. Zde můžeme zvolit požadovaná základní data, která mají být použita ke kótování. Tímto příkazem je nyní umožněno nechat při automatice stěn okótovat kompletní stěnové náhledy. <Highlight film Autokótování při automatizaci stěn> Přesahy vrstev u stropních elementů. Máme nyní možnost zadat v přednastavení Alt+F7 pod Stěna / Obrys v záložce Stropní element separátně přesahy vrstev pro strop a stropní element, nebo toto nastavení také převzít. Tím jsou odděleny přesahy vrstev stropního elementu od stropů. V přechozích verzích při křížících se liniích hřebíkování, bylo ve varovném hlášení pouze zobrazeno, v které vrstvě se linie hřebíků kříží, nyní je také zobrazeno, o kterou stěnu se jedná. Hlášení při neplatné geometrii stěn. Pokud nastane při prodlužování nebo zkracování stěn neplatná geometrie stěny, rozsvítí se nyní varovné hlášení a příkaz je pozastaven. Uložená T spojení se chovají u stěn s menšími vícevrstevnými skladbami tak, že se vrstvy řezají na nejkrajnější nalezenou vrstvu. Změnění výšky místnosti. Změnu výšky místnosti provedeme přes příkaz Změnit, poté je toto nyní správně převzato a aktualizováno ve výkresu.

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Vydavatel. Pozor. Autorské právo

Vydavatel. Pozor. Autorské právo Vydavatel WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: 0049 /8504 / 9229-292 Internet: www.weto-software.cz www.weto.de Telefax: 0049 /8504 / 9229-19 email: info@weto-software.cz info@weto.de Pozor V této

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Obráběcí centrum Speed Cut SC-3. Rychlé přířezové centrum pro všechny výrobce dřevěných konstrukcí. Inovace pro dřevostavby

Obráběcí centrum Speed Cut SC-3. Rychlé přířezové centrum pro všechny výrobce dřevěných konstrukcí. Inovace pro dřevostavby Obráběcí centrum Speed Cut SC-3 Rychlé přířezové centrum pro všechny výrobce dřevěných konstrukcí Inovace pro dřevostavby 2 Optimální stroj pro průřezy od 20 x 40 mm do 200 x 450 mm Opracování dřevěných

Více

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ ŠŠKK OOLA LLA AA SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ OODDBB OORR NNÉÉ UUČILIŠ Č II LLIIŠTTĚĚ HH OORRŠŠ OOVVSSKÝ KÝ TTÝÝ NN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI,

Více

Hledat a označit 2 z 16

Hledat a označit 2 z 16 Hledat a označit Hledat a označit 2 z 16 Copyright Každé nedovolené šíření dodávaného návodu (popis instalace, uživatelská příručka), jako i částí, nebo celého programu SEMA, případně Online nápovědy bude

Více

Truss4 verze 8 Zatížení větrem na přístřešky Odstranění všech konstrukčních linií Truss 2D Truss 3D

Truss4 verze 8 Zatížení větrem na přístřešky Odstranění všech konstrukčních linií Truss 2D Truss 3D Truss4 verze 8 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 8 programu Truss4. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Zatížení větrem na přístřešky Generátor zatížení nově umožňuje stanovení zatížení

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Novinky CADKONu+ 2014

Novinky CADKONu+ 2014 Novinky CADKONu+ 2014 PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis všech oprav CADKONu+ TZB 2014 a CADKONu+ Stavební konstrukce 2014 oproti předchozí verzi 2013.2. Obsah: Novinky společné

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Designér oken a dveří 2 z 31

Designér oken a dveří 2 z 31 Designér oken a dveří Designér oken a dveří 2 z 31 Copyright Každé nedovolené šíření dodávaného návodu (popis instalace, uživatelská příručka), jako i částí, nebo celého programu SEMA, případně Online

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

Advance Steel 8.1 / SP1

Advance Steel 8.1 / SP1 Advance Steel 8.1 / SP1 Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení v Servis Packu 1 pro Advance Steel 8.1. MODELOVÁNÍ Vylepšení ohýbaných plechů: Změna úhlu ohnutí a smazání vazby ohýbaného plechu mohlo

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Truss4 verze 11. Rozšířené možnosti generátoru zatížení Generátor zatížení obsahuje dvě nová stálá zatížení:

Truss4 verze 11. Rozšířené možnosti generátoru zatížení Generátor zatížení obsahuje dvě nová stálá zatížení: Truss4 verze 11 Byla vydána verze 11 programu Truss4, která přináší novinky, které jsou popsány v tomto dokumentu. Současně s vydáním nové verze bychom rádi upozornili na komplikace, které se mohou na

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 6.0 10. ČERVNA 2009. Newsletter Version 6.0 Seite 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 6.0 10. ČERVNA 2009. Newsletter Version 6.0 Seite 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 6.0 10. ČERVNA 2009 Newsletter Version 6.0 Seite 1 OBSAH ZADÁVÁNÍ PRVKŮ...3 Hledat & Nahradit... 3 Volba 1 Zaměnit profilovou sérii... 4 Volba 2 Provést změnu artiklů uvnitř

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury ČSN EN ISO 128-23 Typy čar a jejich použití ČSN 01 0451 Technické písmo ČSN 01 3130 Technické výkresy Kótování Základní

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Novinky Revit Architecture 2012

Novinky Revit Architecture 2012 Novinky Revit Architecture 2012 Konstrukční modelování Prvky lze rozdělit na více částí z konstrukčních důvodů (např. z hlediska výroby). Rozdělené části si zachovávají vztah k původnímu objektu. Vylepšený

Více

DUM 02 téma: Corel - křivky

DUM 02 téma: Corel - křivky DUM 02 téma: Corel - křivky ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY 20 years PLM and 3D experience Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY TÉMATA Rohové okno Vlastní textury s transparentním pozadím Pohled z venku do místnosti Práce s konstrukčními prvky Neutral katalogu Čelní

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Advance Steel 2012 / SP1

Advance Steel 2012 / SP1 Advance Steel 2012 / SP1 Tento dokument popisuje vylepšení Service Pack 1 pro Advance Steel 2012. VÝPISY [7021] Ve výpisech na výkresu lze použít operátor dělení /. [7180] Byl vyřešen speciální případ,

Více

Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny.

Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny. Uživatelská příručka 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Merbon SCADA... 3 1.1.1 K čemu program slouží...3 2 Přihlášení a odhlášení z programu... 4 3 Projekty... 5 3.1 Výběr zobrazení... 5 3.2 Schémata... 6 3.3 Grafy...

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49_výkres krovu Výkres krovu rodinného

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH 1. TERÉN + 2. VÝKOPY + 3. ZÁKLADY + 4. SVISLÉ KONSTRUKCE 5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 6. KOMÍNY A VENTILACE 7. VODOROVNÉ KONSTRUKCE + 8. PODLAHY

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

K2i. Výrobní linka tesařských konstrukcí. Flexibilní vysocevýkonný stroj pro všechny dřevozpracující provozy - od krokve až po schody

K2i. Výrobní linka tesařských konstrukcí. Flexibilní vysocevýkonný stroj pro všechny dřevozpracující provozy - od krokve až po schody Výrobní linka tesařských konstrukcí K2i Flexibilní vysocevýkonný stroj pro všechny dřevozpracující provozy - od krokve až po schody Inovace pro dřevěné konstrukce 2 Opracování dřeva bez měření, rýsování

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ PODKLAD 1 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části - výtah z normy pro potřeby cvičení z 124KP1 a 124KP2 pozn.:

Více

ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH P

ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH P ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ V MĚŘÍTKU 1 : 100 A 1 : 50 1.Kreslení svislých konstrukcí: Půdorys- - Pro zobrazení a kótování svislých stěn,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ..07/..00/4.009 VY INOVACE_8-6 Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice Dalibor

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro BricsCad v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

Obsah. Nové možnosti pro nosníky proměnné výšky... 8

Obsah. Nové možnosti pro nosníky proměnné výšky... 8 2019 Co je nového Obsah NOVINKY V MODELOVÁNÍ... 5 Spoj Připojení zády k sobě pomocí plechů... 5 Spoj Připojení zády k sobě pomocí profilů... 5 Spoj Závitová tyč... 6 Přípoj Plech pro víceprvková ztužidla...

Více

Obsah. Předmluva 13 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Předmluva 13 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 Předmluva 13 KAPITOLA 1 AutoCAD Tour 15 Úvod 15 Spuštění programu AutoCAD 15 Okno aplikace AutoCAD 17 Ovládací prvky 19 Příkazový řádek 22 Dynamická výzva 25 Vizuální nastavení 26 Práce s výkresovými soubory

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks

TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro SolidWorks. Podpora nové verze SolidWorks 2008 Aktuální verze nadstavby

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. Konstrukce nábytku I. Klasické konstrukce

, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. Konstrukce nábytku I. Klasické konstrukce 27. 3. 2012, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. Konstrukce nábytku I Klasické konstrukce 1 Základní konstrukce strana 2 Spojení na šířku, spojení do plochy Spojení na tupou spáru Spojení zubovou

Více

Provedena řada úprav vedoucí k větší stabilitě CADu na různých pracovních stanicích a systémech. Zejména se jedná o práci na výkresech a tisk.

Provedena řada úprav vedoucí k větší stabilitě CADu na různých pracovních stanicích a systémech. Zejména se jedná o práci na výkresech a tisk. Novinky CADKON+ 2013 společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Kompatibilita s Windows 8 CADKON+ 2013 je kompatibilní s Windows 8 bez jakéhokoli omezení! Je plně testován pod Windows 8 32-bit

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

uvádí BluePrint4PADS Rychlé a bezchybné zhotovení dokumentace pro výrobu a osazování DPS v návaznosti na desky navržené v programu PADS

uvádí BluePrint4PADS Rychlé a bezchybné zhotovení dokumentace pro výrobu a osazování DPS v návaznosti na desky navržené v programu PADS uvádí BluePrint4PADS Rychlé a bezchybné zhotovení dokumentace pro výrobu a osazování DPS v návaznosti na desky navržené v programu PADS Co je BluePrint4PADS? BluePrint4PADS je unikátní CAM program určený

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

Co je nového 2017 R2

Co je nového 2017 R2 Co je nového 2017 R2 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Obsah STRUCTURAL BIM DESIGNERS... 4 STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2... 4 Možnost "Připojit osu do uzlu"... 4 Zarovnání" otvorů...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

VY_32_INOVACE_E 14 02

VY_32_INOVACE_E 14 02 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Revit Structure 2016

Revit Structure 2016 Novinky Revit Structure 2016 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Revit Structure 2016 Dokument obsahuje podrobný přehled novinek a vylepšení Revit Structure verze

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

4. cvičení. 15. října 2014

4. cvičení. 15. října 2014 4. cvičení 15. října 2014 Petra Hrochová petra.hrochova@fsv.cvut.cz D 1035 Konzultační hodiny: Pondělí 15:45 16:45 Po dohodě e-mailem kdykoliv jindy Obsah CAD systémy a jejich rozdělení Rastrová a vektorová

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Konstrukce součástky

Konstrukce součástky Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 25.5.2013 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Spirála vrták s válcovou

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více