Všechny novinky ze SEMA extra V10.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny novinky ze SEMA extra V10.5"

Transkript

1 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 1/7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Přehled novinek V10.5 optimalizovaný pro tisk si můžete stáhnout v PDF-Formátu a následně vytisknout. Tato Release Historie obsahuje všechny novinky dodávané verze V10.5L Build5200. Poznámky k seznamu novinek Zpracovávaná témata byla seřazena podle oborů Novinky, pro které existuje filmové zpracování jsou prezentovány jako <Highlight film...>. Kliknutím na tento text pak můžete odpovídající film spustit. Všeobecně Záložka Číslo samostatného elementu je nyní využita při výstupu výkresů v PDF, pokud je to nastaveno v přednastavení pro zadání jména souboru. (Fa. Dittus) Ve správě výkresů můžeme hodnoty při změnit podlaží opět potvrdit pomocí klávesy ENTER. (Francie) Vizualizační systém zobrazení v programu Sema je od základů přepracován a vylepšen. Týká se to plošného zobrazení, plošného zobrazení s hranami (černá / bílá), a texturovaného zobrazení. Funkce Zoom (otáčení, lupa, posunování, procházení...) byla značně zrychlena. Také velké projekty se nechají díky tomuto vylepšení ve 3D plynule a rychle otáčet. Byly odstraněny problémy s vizualizačním zobrazením při použití ATI grafické karty. Rovněž by již neměly být potíže při používání operačního systému Windows Vista. Speciálně užívání barevného schématu Windows Aero, ve spojení s programem Sema, je nyní funkční bez problémů. Byla urychlena okenní přepínání při více otevřených oknech. PŮD, CAD, KÓT, MCAD Profil Osazení více CADových elementů v popředí. Nyní máme možnost současně osadit přes příkaz Jiný více CADových elementů do popředí, respektive osadit do pozadí. Aktualizace MCAD-maker popřípadě maker. Po změně délek stěn přes řezat / prodloužit nebo ořezání rohů, jsou MCADová makra od osazených maker aktualizována správně. (Fa.Wigo) Kótování dle DIN. Autokótování pro stěny v půdorysu bylo přepracováno dle normy DIN. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování> Asociativní kótování. Kótovací linie automatického kótování můžeme asociativně dopočítávat přes označení kótovací linie a nové přepočítání (F5). Dodatečně vytvořené body kótování zůstávají po novém přepočtu na kótovací linii. Dále byla základní data rozšířena o další kótovací linie. Nyní můžeme linii nastavit, ke kterému elementu se má vztahovat. Tím můžeme kótovat CADové objekty (kružnice, schránky nebo polygony), šířky stěn, dřevo, makra a také opláštění. Také je nyní při automatickém kótování zohledněn půdorys vnitřních stěn a vybrání. Novým příkazem kótování je Kótování oblasti. Tímto příkazem můžeme kdykoliv zadat jednotlivým kótovacím čarám příslušnou oblast. Je-li dotčen v této oblasti element nebo CADový objekt, tak jsou tyto prvky zohledněny na příslušné kótovací čáře/čárách. Byl rozšířen příkaz kótování průsečíku, tak máme nyní možnost již vytvořené body průsečíku opět smazat a zadat nové. Možnost zobrazení (F7) byly rozšířeny pod 3D stěny/okno příp. dveře o možnost zadat výšku kóty. Nechají se tak zobrazit výšky oken a dveří a to jak v půdorysu, tak i ve stěnovém náhledu. Nový příkaz míra oblouku. Příkaz míra průřezu byl rozšířen o instanci Míra oblouku. S touto funkcí můžeme rychle a jednoduše kótovat oblouky. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování> Byl vylepšen výběr elementu pro příkazy úprav CADových objektů. (Fa. Hilzinger, Fa. Lottermoser, Fa. Haindl, Fa. Röhrig, Fa. Blum) Bylo přepracována ikona Naposled označený objekt znovu označit v ikonách viditelnosti. (Fa. Hilzinger, Fa. Röhrig) Bylo přepracováno označování kót, speciálně ve výkresu profilu. (Fa. Rieping) Pokrytí 3D stěna strop Ikona pro půdorysné vrstvy byla rozšířena o nastavení Půdorys viditelné vrstvy pod F7 v Obrys stěny/pokrytí stěny. Tím je nyní umožněno zobrazit pouze aktivní vrstvy jak v půdorysu, tak i ve 3D.

2 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 2/7 Přijde-li stěna s výškovým offsetem přes XML-rozhraní, tak je nyní zvýšena kompletní stěna o tento offset. Tím se vztahuje dodatečně zadaná výška parapetu oken/dveří/maker na výšku tohoto offsetu a ne již jako dříve na výšku podlaží. Výškové zadání oken/dveří/maker se při načtení XML-dat nezmění. (Fa. Adlerhaus) Výpis materiálu Sloupce Volně 1 až Volně 15 jsou správně přeloženy i v cizojazyčných verzích. Ve výpisu materiálu je zrealizován nový export do Excelu (Microsoft Excel s předlohou). Touto funkcí je umožněno exportovat více částečných výpisů s individuálním nastavením současně do Microsoft Excel. V předloze pro Excel můžeme předdefinovat pracovní listy a oblasti, které jsou tímto přizpůsobeny pro export z výpisu materiálu. Stejně tak můžeme Excelovou předlohu dostat jako vzorec, který obsahuje uvedená data z výpisu materiálu. Jednoduše řečeno: všechny možnosti nabízené Excelem, mohou být zadány v Excel předloze. SEMA výpis materiálu poté pouze ještě doplní předlohu s daty. V přednastavení (Alt + F7) můžeme pod Výpisy/Jednotlivé prvky, v záložce Excel, nastavit Excel data, která mají být používána jako předloha. Také může být nastaveno, kde jsou uložena cílová data a jméno dat exportu. V možnostech nastavení pro export naleznete pod vlastnostmi částečných výpisů, v záložce Všeobecně ikonu Excel Export s předlohou : Částečné výpisy exportovat do Excelu: Zde je nastaveno, zda se májí částečné výpisy exportovat, či ne. V pracovním listu: zde může být otevřen v Excelu již existující pracovní list, takže přenesená data výpisu materiálu jsou exportována do tohoto pracovního listu. Neexistuje-li pracovní list v Excelové předloze, tak je pracovní list automaticky nově založen. Od řádku/oblasti: Je zde zadán řádek (např. A1), takže jsou poté vyexport.data vepsána od této buňky do Excelu (po vložení módu). Stejně tak můžeme také zadat oblast, která byla předtím nadefinována v předloze. Vložený modus: Řádky oblast přepsat: přepsání konkrétních řádků/oblasti Vložený modus: Řádky oblast doplnit: řádky/oblasti jsou doplněny Vložený modus: doplnění celých řádků: jsou dodatečně doplněny řádky (odpovíd. potřebným řádkům/oblast.). Sloupce nadpis exportovat: Může být nastaveno, zda má být, či nemá exportován nadpis sloupce jako např. KS, popis, atd.. Exportovat tyto částečné výpisy nebo automatické částečné výpisy: Toto nastavení je umožněno, pouze pokud je zapnuta jako aktivní automatika částečných výpisů a záleží v tomto případě na tom, do kterých část. výpisů by měly být exportovány. Obsadit dodatečné cíle : Zde mohou být obsazeny konkrétní buňky předtím nastavených pracovních listů (viz. výše) hodnotou (také hodnoty záložky). Export Microsoft Excel s předlohou může být proveden pod bodem menu Data, Export do výpisu materiálu data, Microsoft Excel s předlohou. Data exportu s Microsoft Excel s předlohou mohou být po exportu dat znovu kdykoliv otevřena přes další příkaz, nebo ikonu v liště symbolů. V menu transferu může být nastavena nová funkce možnosti exportu Microsoft Excel s předlohou, takže je tato funkce provedena automaticky ihned po transferu. Samostatný prvek Je přepracováno automatické rozdělení výšky elementu pro Tirolský zámek. Tento parametr nyní bude správně rozdělen, pokud není zadán přímo v MCAD. Stejně tak jsou nyní správně započítány MCAD parametry P16 a P20. Také je korigována délková míra. (Fa. Christa) Elementy, které jsou při transferu 3 krát překlopeny, získají korekturu průřezu vzhledem k nastavení. (Fa. Hilzinger) Sklon při typu zakončení Prodloužení je nyní exportován při velmi plochých sklonech vzpěry přesněji. Při exportu čelních plátů v BTL formátu je korigován úhel natočení. (Fa. Stampf) Při exportu v BTL formátu je opět automaticky připojena koncovka souboru, pokud to již není zadáno předtím. Nakloněné drážky jsou exportovány na Hundegger K2 opět jako řez pily. (Fa. Romelli) Při BTL exportu krytého sedla je nyní zohledňován parametr P16. Při exportu na Hundegger P10 jsou opět správně přidělena pole Paket a Třída řeziva. K tomu by měla být nastavena pole jednou nově. (Fa. Wallner) Krytá sedla, u kterých bude element 2 krát obrácen, jsou nyní opět správně exportována na Hundegger K2. (ABZ. Ulm) V předběžném přidělení opracování jsou navýšeny hraniční hodnoty pro Tirolský zámek. K tomu jsou při prvním přístupu k datům samostatného elementu jednou automaticky konvertována opracování předběžného přidělení. Pro možnost sedlo předopracovat jsou nyní opět zohledňována sedla dle tloušťky vaznic. (Fa. Krum, Fa. Kleeberger)

3 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 3/7 Byly přepracovány pláty, které jsou určeny k profilování. (FA. Azzolini, Fa. Apo) Leží-li na sloupu přes sebe více dlabů, řídí se podle výšky, tak jsou nyní tyto dlaby spojeny do jednoho. Je opět správně zobrazeno zesílení rybinových dlabů. (Fa. Zobl) Byla zvýšena přednastavená hodnota průměru vrtáku. Export osazení na Kx obráběcí centra byl ještě jednou přizpůsoben obráběcím centrům. Export na Hundeggera PBA/SPM byl rozšířen o následující body: Ve všeobecných nastaveních obráběcího centra Hundegger PBA je rozšířeno Všeobecné nastavení, kontura a okno. Všeobecně: Je zde možnost změnit na otočit před přenosem, překlopit před přenosem, pozici elementu srovnat dle vnější kontury a vytvořit vkládání pro horní a spodní stranu. Při možnosti otočit před přenosem jsou všechny elementy před exportem vnitřně jednou otočeny o 180 stupňů. Při možnosti překlopit před přenosem může být nastaveno, zda mají být elementy překlopeny 1 krát, 2 krát, 3 krát nebo vůbec, nebo zda mají být exportovány ležící nebo stojící. Při možnosti pozici elementu srovnat dle vnější kontury je element překlopen tak, že vnější kontura strany zadání odpovídá horní straně elementu. Je-li tato funkce neaktivní, je vnější kontura, jestliže se jedenkrát nachází na prvku, automaticky přepočítána na stranu elementu 3. Při možnosti vytvořit vložení pro horní a spodní stranu jsou předána dvě vložení; při jednom vložení leží horní strana a při jiném spodní strana elementu nahoře. Kontura: Nyní můžeme definovat, zda má kontura všeobecně exportována nebo nikoliv. Kontury mohou být exportovány jako vnitřní půdorys na PBA pomocí nastavení Kontury zhotovit pokud možno jako vnitřní půdorys. Zde jsou zohledněny pouze kontury, které se nacházejí na straně elementu 1 a/nebo straně elementu 3 a jdou přes celý element. Pro všechny ostatní kontury můžeme nastavit, kterým nástrojem má být dokončena kontura, která se skládá výhradně z přímých hran nebo ze zaoblení. Jako nástroje zde máme k dispozici průměr nástroje, značkovač, popisování nebo řetězovou pilu (pouze pro přímé hrany). Okno: Také zde může být nyní nadefinováno, zda má být okno všeobecně exportováno nebo ne. Pomocí možnosti pravoúhlé okno dokončit pomocí PBA-okenního opracování je okení makro napojeno na PBA. Je-li tato možnost deaktivována, jsou všechna okna exportována na PBA jako vnitřní obrys. Přes možnost PBA-okenní opracování přes plát mohou být pláty od nastavené velikosti exportovány tak, že to poté odpovídá PBA okenímu makru. Při nastavení Kvalita pro PBA okenní opracování může být nadefinováno, zda má být exportována s možností pilou nebo hladce. <Highlight film Celodřevěná stěna, rozšíření PBA / BTL> Pro export na Hundegger PBA/SPM jsou nyní pláty (drážky), které se dotýkají, spojeny do jednoho opracování. FHP stroje Pod ALT+F7 v FHP exportu můžeme nyní zadat dodatečné informace ( například číslo samostatného elementu ) pro přenos na HOLZMA nářezovou pilu. (Fa. PSP, Fa. PST, Fa. Stezja) Základní data Makra Program Použitá věta zadání při definování maker je opět nabídnuta při obnovené definici. (Fa. Regnauer) Základní data Makra Obsah Péče Jsou přepracována základní data spojovacích prvků firmy Simpson. (STEICO) Statika Opět správně pracuje statika krokví ze správy profilů. (Fa. Zobl) Ve školní verzi je opět možný statický export vaznic a stropních trámů. Byl přepracován export do statického programu MDBAT. Nyní je správně exportováno zatížení stropu. (Francie) Je vylepšen export střech se zesílenými vaznicemi. Odstup pro rozpoznání uložení může být nyní nastaven pod Alt F7. Tímto způsobem je poté např. rozpoznána také stěna jako podpora, pokud se stropní trám připojí na jednu vrstvu, takže existuje odstup ke stěně. Horizontální a vertikální odstup můžeme definovat samostatně. (Alt F7 Statika, statika nosníků) (Fa Gump& Maier)

4 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 4/7 Krov Statika nosníků: V menu exportu je neaktivní zadání koncového průhybu při quasi stálé situaci. (STEICO) Simpson závěsy (IUT řada) jsou nyní správně nabízeny pro více výšek nosníků. (STEICO) Funkce Spojovací prvek na typu zakončení je přepracována v některých detailních bodech. Boční pláty (drážky), způsobené 3D opracováním nebo kovovým prvkem, jsou vytvářeny opět správně. (Itálie) Bylo přepracováno zadání vrtání pro čepy. (Fa. Potts) Je přepracováno délkové opracování na elementech (3D plát, drážka, vybrání). (Itálie) Ve verzi 10.5 je typ zakončení zapuštění rozšířen o další dva typy. Nyní je vyvinuto tak zvané zapuštění oboustranné přímé. Toto je, jako jiné typy zapuštění, názorné ve výběru dle obrázku typového zakončení. Jako zapuštění se navzájem setkává zapuštění oboustranné přímé ke dřevu pod úhlem 90. Zapuštění proniká oboustraně osově zadanou hloubkou do protielementu. Je umožněno, je-li to potřeba, nastavit vztažnou hranu zapuštění. Tak jako u jiných typů zapuštění může být protiopracování provedeno přesně nebo pouze profrézováno. Zadání a přesná definice čepu pro zapuštění oboustranné přímé, následuje ve druhé záložce typového zakončení a je stejná jako u jiných typů zapuštění. Stejně tak se chová vrtání čepů. (3 tí záložka) Všechna zadání k typu zakončení můžeme kontrolovat online podle datového obrázku. Také pro šikmo střetávající se dřevo je nyní nabízeno oboustranné zapuštění. Při oboustranném zapuštění šikmém proniká dřevo jak čelem, tak také patou osově, dle zadané hloubky, do protějšího elementu. Konstrukce čepu a vrtání je stejně tak umožněna. Ovládání je stejné jako u zapuštění oboustraného přímého. Odpovídající příklady jsou nabídnuty v základních datech. <Highlight film Zarážka dvojitá přímá a zarážka dvojitá šikmá> Nově je ve verzi 10.5 zadání hřebenového čepu. Při zadávání typu zakončení hřebenový plát může být nyní v prvním poli zadání vybrán typ, tedy plát nebo čep. Vybereme-li čep, tak musíme potvrdit další pole zadání, zda získá element čep nebo protiopracování drážku. Šířku čepu můžeme zadat manuelně, následuje procentuální zadání, nebo je tloušťka čepu zadána jako 1/3 šířky dřeva. Pro ulehčení složení /montáže hřebenového čepu můžeme nadefinovat toleranci čepu. Jak pro hřebenový plát, tak pro hřebenový čep, můžeme nadefinovat zkrácení rozměru /vůči střešní rovině/. Dále můžeme v druhé záložce zadat vrtání. Nově u hřebenového čepu, jako u hřebenového plátu, je tak zvaná redukce plátu. Přímo při velmi tupých spojení (např. velmi plochém sklonu střechy) je poté úhel plátu velmi špičatý, což může být v běžné skutečnosti velmi problematické pro výrobu na obráběcím centru. Definován je poté hraniční /maximální/ úhel, od kterého má automaticky následovat redukce plátu. Plát je redukován, pokud je skutečný úhel plátu menší, než zadaný úhel hraničního úhlu. V dalším poli plát-úhel je poté zadán požadovaný úhel. Tato redukce plátu není nabízena pouze u hřebenového plátu, ale také u jiných plátů. Aby jste mohli komfortněji využívat nový hřebenový plát, byl také rozšířen Asistent profilu. Pod záložkou krokve může být nyní při tvorbě hřebene zadán vedle řezu a plátu také hřebenový čep. V datovém obrázku (2D, 3D, také jako dvojitý profil) je toto nastavení ihned viditelné. Je-li poté tento profil použit při vyšetření střechy a provedena automatizace krokví, tak jsou na hřebeni správně rozděleny drážky a čepy. To znamená, že spojení sedí bez manuálních úprav. V základních datech jsou nabízeny odpovídající příklady. <Highlight film Hřebenový plát a hřebenový čep> Kompletně nové typové zakončení ve verzi 10.5 je rybinový plát. Zde je založena v základních datech nová skupina typů zakončení RY pláty a obsahuje odpovídající příklady. Opět máme výhodu, že se nám při změnách aktualizuje obrázek měněného rybinového plátu. V základních datech rybinových plátů je poté určen požadovaný typ plátu přes názorný náhled na typ spoje. Po výběru jsou určitá pole aktivní, nebo neaktivní, aby bylo zadání co nejpřehlednější. špičatý RY plát: jako pro normální plát je nejprve potvrzena pozice (horní, spodní) a hloubka RY plátu. Délku RY plátu (délka2) můžeme zadat konkrétním mírou nebo procentuálně k protějšímu elementu. Kromě toho máme možnost zadání plný plát nebo definujeme přesah. Pozitivní přesah prodlužuje RY plát přes protější element. Negativní zkracuje RY plát, přičemž vybrání v protějším elementu je zcela zhotoveno. Ve druhé záložce je definován zadní výřez (odstup4) RY plátu. Zadání následuje pravoúhle k zadní hraně, tím je vlastně zadání stejné, jako pro zadání pravoúhého sedla na krokvi. Možností je mít tvar zadní hrany RY plátu jako vybíhající nebo pravoúhlý. V posledním poli můžeme definovat zaoblení. Rohy RY plátů mohou být pro opracování na obráběcím centru zaobleny dle zadaného průměru stopkové frézy. V třetí záložce máme umožněno přiřadit RY plátu vrtání. Všechny RY pláty mohou být 1 krát vrtány, kde vrtání může být uvedeno s pomocí doplnění hodnot pro každou požadovanou pozici. Dále můžeme variabilně nastavit hloubku vrtání. pravoúhlý RY plát: Rozdíl vůči špičatému RY plátu je zde pouze v zadání délka1. Toto zadání určuje hloubku vniknutí RY plátu. Od koncového bodu plátu se prodlužuje poté pravoúhle, dokud je dosaženo délky2. (Logicky by měla být délka1 tímto stále menší než je délka2.) osový /osa úhlu/ RY plát: Zde je spojení koncových bodů délky1 do délky 2 dokončeno osově /osou úhlu/. kles. RY plát: Tvar RY plátu mezi délkou 1 a délkou 2 je klesající. volný RY plát: Při tomto typu plátu jsou umožněna všechna nastavení. Od zadání zaoblení a možnosti zborcení rohových bodů můžeme zhotovit rychle všechny myslitelné formy rybinových plátů. RY plát 90 : Pro pravoúhle se setkávající spojení je programován RY plát 90. Je zde možný jednostranný

5 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 5/7 (pravý nebo levý) a oboustranný rybinový plát. Při oboustranném rybinovém plátu může být vynuceno zesílení na protějším elementu. Toto zapuštění může být nyní vytvořeno na pravoúhlé rybině nebo vybíhající. <Highlight film Typ zakončení rybinový plát> Dále byla pro typová zakončení založena nová skupina stupń. spojení. Pro typ zakončení plát můžeme nyní navolit v prvním poli typ různé pláty, které pak v dalším poli obsahují mnoho možností nastavení základních dat. Pro jednoduchý plát, který je nadále zařazen v stávající skupině pláty, nyní můžeme zadat míru zkrácení. Mimo toho je nabídnuta možnost zadat redukci plátu, to vše již bylo popsáno a vysvětleno u hřebenového plátu. (podívejte se výše) Prvním novým typem zakončení je krytý plát. Přes zadání krytí, které poté zasáhne protější element přes řez na pokos, je dostačující, aby pro toto rohové spojení nebylo viditelné čelní dřevo. Strany překrytí (levá nebo pravá) mohou být potvrzeny v posledním zadání. Pro stup. plát se nechá vedle překrytí nastavit také kampování plátu. Plát je poté dokončen pomocí kontury stopkové frézy. Pro toto dokončení můžeme zadat v poli FF-DM průměr stopkové frézy. Na závěr je zadána hloubka překrývajících se kontur stopkové frézy. Zadání šířky pro protiběžné oblasti kontury způsobí, že plát drží v sobě (pohromadě) bez dodatečných spojovacích prvků. (Princip jako u rybiny) V posledním poli můžeme definovat srovnání kontury (příčně nebo podél). Bez překrytí může být osazen stup. plát také jako stykový /tupý/ spoj. Rovněž je nově ve verzi 10.5 tak zvaný střižný plát, který může být tímto využit u rohových, jako i u délkových napojeních. Zacházení se střižnými pláty je stejné jako pro hřebenový čep, který již byl popsán výše. Pouze zde ještě můžeme manuálně nastavit pozici plátu (normální nebo natočený o 90 ). Taktéž je u střižného plátu nabízena redukce plátu. Skrytý střižný plát umožňuje, stejně tak jako skrytý plát, zadání překrytí. Dále je nabízen čep s úkosem. Možnosti nastavení odpovídají střižnému plátu. Při tomto rohovém spojení je dřevo oříznuto pod úkosem. Při skrytém čepu s pokosem může být čep ještě skryt o zadanou míru, takže dlab v žádném případě nevystupuje z pokos. řezu. <Highlight film Nové typy plátování s/bez krytí> Ve verzi 10.5 je nyní poprvé umožněno opracování pomocí tak zvaných uzlových bodů. Uzel obsahuje jedno nebo více opracování, které se např. skládá z ořezání elementu. Tak mohou být ukotvena i jednotlivá opracování, jako značení, hoblování, koncových typů, 3D opracování atd., to vše díky nové technice uzlových bodů přímo v programu před exportem do výpisu samostatných prvků určených pro CNC. Aby jsme mohli uzlové body vidět a dále je upravovat, je vytvořen ve spodním uživatelském poli programu (pod objekt označit detaily ) nový modus označit uzlové body. Přepneme-li se na tento modus, tak můžeme prostřednictvím vedle stojících příkazů zobrazit uzly, přepnout na požadovaných /označených/ elementech uzly tak, aby byly viditelné. Označené elementy následují s obvyklou pomocí při označování (levé tlačítko myši; více elementů na sobě prostřednictvím Ctrl+ levé tlačítko myši; značící linie pravým tlačítkem myši; značící rámeček levým tlačítkem myši) Po provedení těchto příkazů jsou uzly na předtím označených elementech viditelné. Uzly jsou zobrazeny jako modré kuličky, umožňují opracování ve všech náhledech. V modu uzlů jsou nyní uchopitelné uzly. Mají-li být pro lepší přehled některé elementy zneviditelněny pomocí příslušných kláves, tak tyto můžeme označit pomocí Shift+ levého tlačítka myši. Obsah uzlů je popsán v náhledu (popisce), pokud je ukazatel myši umístěn na uzlu. Zobrazena jsou zde různá opracování např. ořezání krokví - vaznic/ krokve: sedla (4-20-1)/ vaznice: označení čárkou (4-60-3). Je-li uzel označen, tak máme k dispozici Změnit - příkaz. Při změně jsou opracování uzlů nastavitelná okně základních dat. Tak můžeme např. při nahoře uvedeném ořezání krokví/ vaznic potlačit značení na vaznici prostřednictvím ano/ne spojení. Značení na vaznici pro tyto přesné uzlové body ještě není zcela dokončeno. Změněné uzly jsou na závěr ve výkresu vykresleny hnědě. Kliknutím na ESC nebo přes kliknutí na Označit objekty můžeme ukončit modus uzlových bodů. Při obnoveném vstupu modu uzlových bodů jsou viditelné změny ihned viditelné v uzlových bodech. Více označených uzlů můžeme také rozdělit, stejně tak pokud jsou k dispozici nějaká společná data, můžeme je společně změnit. Modus uzlových bodů může také vstupovat do nakreslených elementů. Zde jsou uzlové body zapnuty ihned jako viditelné. To platí pouze pro zobrazení samostatného prvku a pro 3D náhledy. V tesařském kótování nejsou uzly logicky zakreslovány. Přímo v zobrazení samostatného elementu můžeme tímto jednoduše a přehledně uchopit nějaký uzel a deaktivovat požadované opracování. Uživatelské příklady: - pouze pro krokve má být potlačeno značení na vaznici. - zúžení krokve nemá být dokončeno pouze na některých krokvích. - hoblování je nepotřebné na některých elementech. - sedla krokví, v částečné oblasti, kde jsou vaznice sraženy 3D objektem, nejsou zapotřebí. <Highlight film Uzlové body>

6 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 6/7 Schody Bylo přepracováno stranové číslování kapes ve sloupcích od stupňů. (Francie) Stupně s negativním přesahem a křížícím se frézováním jsou exportovány opět správně. Při osazování výměny jsou nyní opět správně navrženy příslušné skupiny základních dat. Pouzdra jsou správně zobrazena ve 3D také při výšce podlaží rozdílné 0. (Fa. Winter) Strojový export sloupků. Sloupek můžeme nyní exportovat volitelně s více zpracováními nebo jako 3D element. Jak má být sloupek exportován musí být nastaveno v souboru INI. Vylepšení v exportu zaoblení madel / krumlingu / na obráběcí centrum. Je-li exportováno madlo s popsáním, je nyní stanoveno pro kulovou frézu pomocí řídících linií. Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky. Pro sloupky a tyčky jsou přiřazena nová zakončení. Tak je nyní možné sloupky/tyčky zadat pravoúhle s odstupem, pravoúhle s hloubkou drážky nebo s odsazením na element nebo na stupně. Možnosti nastavení k tomuto nalezneme v podmenu Parametr. Samozřejmě je zvlášť nastavitelné ukončení pro horní a spodní část. <Highlight film Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky> Osazování jednotlivých tyček. V nové verzi můžeme osazovat tyčky samostatně. K tomu jsou nabízené tyčky v základních datech rozděleny na dvě části. Nyní jsou jedna základní data pro tyčky a druhá základní data pro dělení. Vylepšení pro dopočet polí tyček. Je-li sloupek posunut ven přes elementy chůze, je i tato oblast zohledněna pro dělení tyček. Zadání svazku je nyní také v automatické větě. V automatické větě zábradlí máme nyní k dispozici ještě dalších osm pásů/prutů a madlo. Proto existuje možnost zadání svazku. V podmenu zadání svazku máme možnost zadání oblasti, počtu, typu dělení a pásu. V oblasti je zadáno, zda bude oblast nadělena dle fixní míry, nebo zda nastavíme možnost automatika a ta nám provede rozdělení mezi dva elementy. S počtem můžeme nastavit, kolik elementů bude naděleno. S Typem dělení je zadáno, jak se elementy nadělí. Máme k dispozici možnosti paralelně, svisle a středně. Pod pás/prut je odkázáno na požadovaný typ/druh elementu. Rozšířené zadání svazku v cíli zadání. Chceme-li přiřadit pás existujícím schodům, máme k dispozici tři možnosti, které můžeme zapnout pomocí výběrového tlačítka vpravo dole v cíli zadání. Při jednotlivém zadání můžeme zadat jednotlivý prut/pás na libovolnou stranu schodů od do. Při zadání oblasti svazku máme k dispozici dodatečné zadání oblasti počtu pásů/prutů a typu dělení. Při Automatickém zadání svazku jsme opět nejdříve dotázáni na stranu schodů a na závěr na od - do. Poté musíme zadat pro rozpočítání spodní a horní referenci svazku. Po potvrzení počtu prutů a typu dělení, jsou pruty rozděleny mezi referenční elementy. <Highlight film Zadání skupiny prvků je nyní v jednom menu> Nový směr pro madla a pásy. Dříve bylo možné zadávat směr pro madla a spodní pásy svisle nebo paralelně, v nové verzi máme ještě dodatečnou možnost zábr. absolut. paralelně a zábradlí relativ. paralelně. Toto nastavení je velmi důležité pro zábradlí schodů v automatické datové věte. Zábr. absolut. paralelně, zde je madlo/spodní pás paralelně posunut k referenčnímu elementu, do zadané výšky zábrad., tato hodnota nesmí být překročena. Výška zábr. je měřena od nástupní hrany stupně. Zábradlí relativ. paralelně, zde je madlo/spodní pás zábradlí posunut paralelně k referenčnímu elementu, dokud je dodržen zadaný odstup k referenčnímu elementu. Je vylepšeno vepsání 3D objektů do krumlingu. Vylepšení pro řezání rohového spojení. Vztahy křivek neztratíme při řezání rohového spojení. Vylepšení optimalizace desek. Je zohledněn přesah vřetenového stupně při optimalizaci desek. Zůstávají otevřená pouze potřebná okna. Otevřeme-li do náhledu nebo zpracování bočnici, spodní pás nebo madlo a poté smažeme v půdorysu příslušný element, tak je automaticky zavřeno okno náhledu nebo okno zpracování. V nastavení výstup pro bočnice můžeme nyní zadávat i negativní hodnotu. Můžeme dohromady ořezávat bočnice, madla a spodní pásy. Pro zákazníky je poskytnut nový Inifile pro Hops verzi 5. Tento nový INI soubor TRP_Hop5.ini naleznete pod Profiles\E-Platz\System. Je opět správně zobrazováno celkové zpracování schodnic a madel. Je-li dodatečně změněna pozice tyčky nebo pole tyček, tak je změna provedena bez chyb. 3D objekty Základní objekty nyní můžeme opět ukotvit /kotvící body/ na železné elementy pod operačním systémem Windows Vista.

7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 7/7 Je-li spojeno více opracování do jedné skupiny a přiřazeno dřevu přes záložku 3D-vepsání, může tato skupina vytvářet na protějším elementu opracování. 3D stěna strop U oken a jiných 3D objektů je správně využit popis při FHP exportu. (Fa. Kampa) Autokótování stěn ve stěnovém náhledu. Automatik stěn ( F10 ) byla rozšířena o pole Automatické kótování. Zde můžeme zvolit požadovaná základní data, která mají být použita ke kótování. Tímto příkazem je nyní umožněno nechat při automatice stěn okótovat kompletní stěnové náhledy. <Highlight film Autokótování při automatizaci stěn> Přesahy vrstev u stropních elementů. Máme nyní možnost zadat v přednastavení Alt+F7 pod Stěna / Obrys v záložce Stropní element separátně přesahy vrstev pro strop a stropní element, nebo toto nastavení také převzít. Tím jsou odděleny přesahy vrstev stropního elementu od stropů. V přechozích verzích při křížících se liniích hřebíkování, bylo ve varovném hlášení pouze zobrazeno, v které vrstvě se linie hřebíků kříží, nyní je také zobrazeno, o kterou stěnu se jedná. Hlášení při neplatné geometrii stěn. Pokud nastane při prodlužování nebo zkracování stěn neplatná geometrie stěny, rozsvítí se nyní varovné hlášení a příkaz je pozastaven. Uložená T spojení se chovají u stěn s menšími vícevrstevnými skladbami tak, že se vrstvy řezají na nejkrajnější nalezenou vrstvu. Změnění výšky místnosti. Změnu výšky místnosti provedeme přes příkaz Změnit, poté je toto nyní správně převzato a aktualizováno ve výkresu.

Vydavatel. Pozor. Autorské právo

Vydavatel. Pozor. Autorské právo Vydavatel WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: 0049 /8504 / 9229-292 Internet: www.weto-software.cz www.weto.de Telefax: 0049 /8504 / 9229-19 email: info@weto-software.cz info@weto.de Pozor V této

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

K2i. Výrobní linka tesařských konstrukcí. Flexibilní vysocevýkonný stroj pro všechny dřevozpracující provozy - od krokve až po schody

K2i. Výrobní linka tesařských konstrukcí. Flexibilní vysocevýkonný stroj pro všechny dřevozpracující provozy - od krokve až po schody Výrobní linka tesařských konstrukcí K2i Flexibilní vysocevýkonný stroj pro všechny dřevozpracující provozy - od krokve až po schody Inovace pro dřevěné konstrukce 2 Opracování dřeva bez měření, rýsování

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY 20 years PLM and 3D experience Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY TÉMATA Rohové okno Vlastní textury s transparentním pozadím Pohled z venku do místnosti Práce s konstrukčními prvky Neutral katalogu Čelní

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 6.0 10. ČERVNA 2009. Newsletter Version 6.0 Seite 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 6.0 10. ČERVNA 2009. Newsletter Version 6.0 Seite 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 6.0 10. ČERVNA 2009 Newsletter Version 6.0 Seite 1 OBSAH ZADÁVÁNÍ PRVKŮ...3 Hledat & Nahradit... 3 Volba 1 Zaměnit profilovou sérii... 4 Volba 2 Provést změnu artiklů uvnitř

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Novinky verze SPIRIT 2014

Novinky verze SPIRIT 2014 Novinky verze SPIRIT 2014 Nastavení V nastavení programu pod volbou Nastavení kurzoru můžete nyní provést nastavení barev které bude použito jak pro dynamické kótování, tak i pro dynamický kurzor. Toto

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3. Kreslení ve 3D. 3.1. Nastavení podlaží. 3.1.1. Co je podlaží. 3.1.2. Nastavení podlaží

3. Kreslení ve 3D. 3.1. Nastavení podlaží. 3.1.1. Co je podlaží. 3.1.2. Nastavení podlaží 3. Kreslení ve 3D 3.1. Nastavení podlaží 3.1.1. Co je podlaží Pro jednoduché a správné kreslení ve 3D je potřeba nastavit výškové úrovně jednotlivých podlaží. Jednotlivá podlaží mají svůj počátek, výšku

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

IMPORT Z EXCELU U PŘÍDAVNÉ OPTIMALIZACE... 9 VÝTISKY...

IMPORT Z EXCELU U PŘÍDAVNÉ OPTIMALIZACE... 9 VÝTISKY... Novinky v programu Logikal Verze 5.2.0.163 6. ŘÍJNA 2008 OBSAH ZADÁVÁNÍ PRVKŮ...2 výběr profilu ve struktuře... 2 zadávání otevírek... 3 Kování v otevírkách... 4 Automatické přiřazování dveřních pantů

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Stavař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více