Všechny novinky ze SEMA extra V10.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny novinky ze SEMA extra V10.5"

Transkript

1 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 1/7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Přehled novinek V10.5 optimalizovaný pro tisk si můžete stáhnout v PDF-Formátu a následně vytisknout. Tato Release Historie obsahuje všechny novinky dodávané verze V10.5L Build5200. Poznámky k seznamu novinek Zpracovávaná témata byla seřazena podle oborů Novinky, pro které existuje filmové zpracování jsou prezentovány jako <Highlight film...>. Kliknutím na tento text pak můžete odpovídající film spustit. Všeobecně Záložka Číslo samostatného elementu je nyní využita při výstupu výkresů v PDF, pokud je to nastaveno v přednastavení pro zadání jména souboru. (Fa. Dittus) Ve správě výkresů můžeme hodnoty při změnit podlaží opět potvrdit pomocí klávesy ENTER. (Francie) Vizualizační systém zobrazení v programu Sema je od základů přepracován a vylepšen. Týká se to plošného zobrazení, plošného zobrazení s hranami (černá / bílá), a texturovaného zobrazení. Funkce Zoom (otáčení, lupa, posunování, procházení...) byla značně zrychlena. Také velké projekty se nechají díky tomuto vylepšení ve 3D plynule a rychle otáčet. Byly odstraněny problémy s vizualizačním zobrazením při použití ATI grafické karty. Rovněž by již neměly být potíže při používání operačního systému Windows Vista. Speciálně užívání barevného schématu Windows Aero, ve spojení s programem Sema, je nyní funkční bez problémů. Byla urychlena okenní přepínání při více otevřených oknech. PŮD, CAD, KÓT, MCAD Profil Osazení více CADových elementů v popředí. Nyní máme možnost současně osadit přes příkaz Jiný více CADových elementů do popředí, respektive osadit do pozadí. Aktualizace MCAD-maker popřípadě maker. Po změně délek stěn přes řezat / prodloužit nebo ořezání rohů, jsou MCADová makra od osazených maker aktualizována správně. (Fa.Wigo) Kótování dle DIN. Autokótování pro stěny v půdorysu bylo přepracováno dle normy DIN. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování> Asociativní kótování. Kótovací linie automatického kótování můžeme asociativně dopočítávat přes označení kótovací linie a nové přepočítání (F5). Dodatečně vytvořené body kótování zůstávají po novém přepočtu na kótovací linii. Dále byla základní data rozšířena o další kótovací linie. Nyní můžeme linii nastavit, ke kterému elementu se má vztahovat. Tím můžeme kótovat CADové objekty (kružnice, schránky nebo polygony), šířky stěn, dřevo, makra a také opláštění. Také je nyní při automatickém kótování zohledněn půdorys vnitřních stěn a vybrání. Novým příkazem kótování je Kótování oblasti. Tímto příkazem můžeme kdykoliv zadat jednotlivým kótovacím čarám příslušnou oblast. Je-li dotčen v této oblasti element nebo CADový objekt, tak jsou tyto prvky zohledněny na příslušné kótovací čáře/čárách. Byl rozšířen příkaz kótování průsečíku, tak máme nyní možnost již vytvořené body průsečíku opět smazat a zadat nové. Možnost zobrazení (F7) byly rozšířeny pod 3D stěny/okno příp. dveře o možnost zadat výšku kóty. Nechají se tak zobrazit výšky oken a dveří a to jak v půdorysu, tak i ve stěnovém náhledu. Nový příkaz míra oblouku. Příkaz míra průřezu byl rozšířen o instanci Míra oblouku. S touto funkcí můžeme rychle a jednoduše kótovat oblouky. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování> Byl vylepšen výběr elementu pro příkazy úprav CADových objektů. (Fa. Hilzinger, Fa. Lottermoser, Fa. Haindl, Fa. Röhrig, Fa. Blum) Bylo přepracována ikona Naposled označený objekt znovu označit v ikonách viditelnosti. (Fa. Hilzinger, Fa. Röhrig) Bylo přepracováno označování kót, speciálně ve výkresu profilu. (Fa. Rieping) Pokrytí 3D stěna strop Ikona pro půdorysné vrstvy byla rozšířena o nastavení Půdorys viditelné vrstvy pod F7 v Obrys stěny/pokrytí stěny. Tím je nyní umožněno zobrazit pouze aktivní vrstvy jak v půdorysu, tak i ve 3D.

2 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 2/7 Přijde-li stěna s výškovým offsetem přes XML-rozhraní, tak je nyní zvýšena kompletní stěna o tento offset. Tím se vztahuje dodatečně zadaná výška parapetu oken/dveří/maker na výšku tohoto offsetu a ne již jako dříve na výšku podlaží. Výškové zadání oken/dveří/maker se při načtení XML-dat nezmění. (Fa. Adlerhaus) Výpis materiálu Sloupce Volně 1 až Volně 15 jsou správně přeloženy i v cizojazyčných verzích. Ve výpisu materiálu je zrealizován nový export do Excelu (Microsoft Excel s předlohou). Touto funkcí je umožněno exportovat více částečných výpisů s individuálním nastavením současně do Microsoft Excel. V předloze pro Excel můžeme předdefinovat pracovní listy a oblasti, které jsou tímto přizpůsobeny pro export z výpisu materiálu. Stejně tak můžeme Excelovou předlohu dostat jako vzorec, který obsahuje uvedená data z výpisu materiálu. Jednoduše řečeno: všechny možnosti nabízené Excelem, mohou být zadány v Excel předloze. SEMA výpis materiálu poté pouze ještě doplní předlohu s daty. V přednastavení (Alt + F7) můžeme pod Výpisy/Jednotlivé prvky, v záložce Excel, nastavit Excel data, která mají být používána jako předloha. Také může být nastaveno, kde jsou uložena cílová data a jméno dat exportu. V možnostech nastavení pro export naleznete pod vlastnostmi částečných výpisů, v záložce Všeobecně ikonu Excel Export s předlohou : Částečné výpisy exportovat do Excelu: Zde je nastaveno, zda se májí částečné výpisy exportovat, či ne. V pracovním listu: zde může být otevřen v Excelu již existující pracovní list, takže přenesená data výpisu materiálu jsou exportována do tohoto pracovního listu. Neexistuje-li pracovní list v Excelové předloze, tak je pracovní list automaticky nově založen. Od řádku/oblasti: Je zde zadán řádek (např. A1), takže jsou poté vyexport.data vepsána od této buňky do Excelu (po vložení módu). Stejně tak můžeme také zadat oblast, která byla předtím nadefinována v předloze. Vložený modus: Řádky oblast přepsat: přepsání konkrétních řádků/oblasti Vložený modus: Řádky oblast doplnit: řádky/oblasti jsou doplněny Vložený modus: doplnění celých řádků: jsou dodatečně doplněny řádky (odpovíd. potřebným řádkům/oblast.). Sloupce nadpis exportovat: Může být nastaveno, zda má být, či nemá exportován nadpis sloupce jako např. KS, popis, atd.. Exportovat tyto částečné výpisy nebo automatické částečné výpisy: Toto nastavení je umožněno, pouze pokud je zapnuta jako aktivní automatika částečných výpisů a záleží v tomto případě na tom, do kterých část. výpisů by měly být exportovány. Obsadit dodatečné cíle : Zde mohou být obsazeny konkrétní buňky předtím nastavených pracovních listů (viz. výše) hodnotou (také hodnoty záložky). Export Microsoft Excel s předlohou může být proveden pod bodem menu Data, Export do výpisu materiálu data, Microsoft Excel s předlohou. Data exportu s Microsoft Excel s předlohou mohou být po exportu dat znovu kdykoliv otevřena přes další příkaz, nebo ikonu v liště symbolů. V menu transferu může být nastavena nová funkce možnosti exportu Microsoft Excel s předlohou, takže je tato funkce provedena automaticky ihned po transferu. Samostatný prvek Je přepracováno automatické rozdělení výšky elementu pro Tirolský zámek. Tento parametr nyní bude správně rozdělen, pokud není zadán přímo v MCAD. Stejně tak jsou nyní správně započítány MCAD parametry P16 a P20. Také je korigována délková míra. (Fa. Christa) Elementy, které jsou při transferu 3 krát překlopeny, získají korekturu průřezu vzhledem k nastavení. (Fa. Hilzinger) Sklon při typu zakončení Prodloužení je nyní exportován při velmi plochých sklonech vzpěry přesněji. Při exportu čelních plátů v BTL formátu je korigován úhel natočení. (Fa. Stampf) Při exportu v BTL formátu je opět automaticky připojena koncovka souboru, pokud to již není zadáno předtím. Nakloněné drážky jsou exportovány na Hundegger K2 opět jako řez pily. (Fa. Romelli) Při BTL exportu krytého sedla je nyní zohledňován parametr P16. Při exportu na Hundegger P10 jsou opět správně přidělena pole Paket a Třída řeziva. K tomu by měla být nastavena pole jednou nově. (Fa. Wallner) Krytá sedla, u kterých bude element 2 krát obrácen, jsou nyní opět správně exportována na Hundegger K2. (ABZ. Ulm) V předběžném přidělení opracování jsou navýšeny hraniční hodnoty pro Tirolský zámek. K tomu jsou při prvním přístupu k datům samostatného elementu jednou automaticky konvertována opracování předběžného přidělení. Pro možnost sedlo předopracovat jsou nyní opět zohledňována sedla dle tloušťky vaznic. (Fa. Krum, Fa. Kleeberger)

3 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 3/7 Byly přepracovány pláty, které jsou určeny k profilování. (FA. Azzolini, Fa. Apo) Leží-li na sloupu přes sebe více dlabů, řídí se podle výšky, tak jsou nyní tyto dlaby spojeny do jednoho. Je opět správně zobrazeno zesílení rybinových dlabů. (Fa. Zobl) Byla zvýšena přednastavená hodnota průměru vrtáku. Export osazení na Kx obráběcí centra byl ještě jednou přizpůsoben obráběcím centrům. Export na Hundeggera PBA/SPM byl rozšířen o následující body: Ve všeobecných nastaveních obráběcího centra Hundegger PBA je rozšířeno Všeobecné nastavení, kontura a okno. Všeobecně: Je zde možnost změnit na otočit před přenosem, překlopit před přenosem, pozici elementu srovnat dle vnější kontury a vytvořit vkládání pro horní a spodní stranu. Při možnosti otočit před přenosem jsou všechny elementy před exportem vnitřně jednou otočeny o 180 stupňů. Při možnosti překlopit před přenosem může být nastaveno, zda mají být elementy překlopeny 1 krát, 2 krát, 3 krát nebo vůbec, nebo zda mají být exportovány ležící nebo stojící. Při možnosti pozici elementu srovnat dle vnější kontury je element překlopen tak, že vnější kontura strany zadání odpovídá horní straně elementu. Je-li tato funkce neaktivní, je vnější kontura, jestliže se jedenkrát nachází na prvku, automaticky přepočítána na stranu elementu 3. Při možnosti vytvořit vložení pro horní a spodní stranu jsou předána dvě vložení; při jednom vložení leží horní strana a při jiném spodní strana elementu nahoře. Kontura: Nyní můžeme definovat, zda má kontura všeobecně exportována nebo nikoliv. Kontury mohou být exportovány jako vnitřní půdorys na PBA pomocí nastavení Kontury zhotovit pokud možno jako vnitřní půdorys. Zde jsou zohledněny pouze kontury, které se nacházejí na straně elementu 1 a/nebo straně elementu 3 a jdou přes celý element. Pro všechny ostatní kontury můžeme nastavit, kterým nástrojem má být dokončena kontura, která se skládá výhradně z přímých hran nebo ze zaoblení. Jako nástroje zde máme k dispozici průměr nástroje, značkovač, popisování nebo řetězovou pilu (pouze pro přímé hrany). Okno: Také zde může být nyní nadefinováno, zda má být okno všeobecně exportováno nebo ne. Pomocí možnosti pravoúhlé okno dokončit pomocí PBA-okenního opracování je okení makro napojeno na PBA. Je-li tato možnost deaktivována, jsou všechna okna exportována na PBA jako vnitřní obrys. Přes možnost PBA-okenní opracování přes plát mohou být pláty od nastavené velikosti exportovány tak, že to poté odpovídá PBA okenímu makru. Při nastavení Kvalita pro PBA okenní opracování může být nadefinováno, zda má být exportována s možností pilou nebo hladce. <Highlight film Celodřevěná stěna, rozšíření PBA / BTL> Pro export na Hundegger PBA/SPM jsou nyní pláty (drážky), které se dotýkají, spojeny do jednoho opracování. FHP stroje Pod ALT+F7 v FHP exportu můžeme nyní zadat dodatečné informace ( například číslo samostatného elementu ) pro přenos na HOLZMA nářezovou pilu. (Fa. PSP, Fa. PST, Fa. Stezja) Základní data Makra Program Použitá věta zadání při definování maker je opět nabídnuta při obnovené definici. (Fa. Regnauer) Základní data Makra Obsah Péče Jsou přepracována základní data spojovacích prvků firmy Simpson. (STEICO) Statika Opět správně pracuje statika krokví ze správy profilů. (Fa. Zobl) Ve školní verzi je opět možný statický export vaznic a stropních trámů. Byl přepracován export do statického programu MDBAT. Nyní je správně exportováno zatížení stropu. (Francie) Je vylepšen export střech se zesílenými vaznicemi. Odstup pro rozpoznání uložení může být nyní nastaven pod Alt F7. Tímto způsobem je poté např. rozpoznána také stěna jako podpora, pokud se stropní trám připojí na jednu vrstvu, takže existuje odstup ke stěně. Horizontální a vertikální odstup můžeme definovat samostatně. (Alt F7 Statika, statika nosníků) (Fa Gump& Maier)

4 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 4/7 Krov Statika nosníků: V menu exportu je neaktivní zadání koncového průhybu při quasi stálé situaci. (STEICO) Simpson závěsy (IUT řada) jsou nyní správně nabízeny pro více výšek nosníků. (STEICO) Funkce Spojovací prvek na typu zakončení je přepracována v některých detailních bodech. Boční pláty (drážky), způsobené 3D opracováním nebo kovovým prvkem, jsou vytvářeny opět správně. (Itálie) Bylo přepracováno zadání vrtání pro čepy. (Fa. Potts) Je přepracováno délkové opracování na elementech (3D plát, drážka, vybrání). (Itálie) Ve verzi 10.5 je typ zakončení zapuštění rozšířen o další dva typy. Nyní je vyvinuto tak zvané zapuštění oboustranné přímé. Toto je, jako jiné typy zapuštění, názorné ve výběru dle obrázku typového zakončení. Jako zapuštění se navzájem setkává zapuštění oboustranné přímé ke dřevu pod úhlem 90. Zapuštění proniká oboustraně osově zadanou hloubkou do protielementu. Je umožněno, je-li to potřeba, nastavit vztažnou hranu zapuštění. Tak jako u jiných typů zapuštění může být protiopracování provedeno přesně nebo pouze profrézováno. Zadání a přesná definice čepu pro zapuštění oboustranné přímé, následuje ve druhé záložce typového zakončení a je stejná jako u jiných typů zapuštění. Stejně tak se chová vrtání čepů. (3 tí záložka) Všechna zadání k typu zakončení můžeme kontrolovat online podle datového obrázku. Také pro šikmo střetávající se dřevo je nyní nabízeno oboustranné zapuštění. Při oboustranném zapuštění šikmém proniká dřevo jak čelem, tak také patou osově, dle zadané hloubky, do protějšího elementu. Konstrukce čepu a vrtání je stejně tak umožněna. Ovládání je stejné jako u zapuštění oboustraného přímého. Odpovídající příklady jsou nabídnuty v základních datech. <Highlight film Zarážka dvojitá přímá a zarážka dvojitá šikmá> Nově je ve verzi 10.5 zadání hřebenového čepu. Při zadávání typu zakončení hřebenový plát může být nyní v prvním poli zadání vybrán typ, tedy plát nebo čep. Vybereme-li čep, tak musíme potvrdit další pole zadání, zda získá element čep nebo protiopracování drážku. Šířku čepu můžeme zadat manuelně, následuje procentuální zadání, nebo je tloušťka čepu zadána jako 1/3 šířky dřeva. Pro ulehčení složení /montáže hřebenového čepu můžeme nadefinovat toleranci čepu. Jak pro hřebenový plát, tak pro hřebenový čep, můžeme nadefinovat zkrácení rozměru /vůči střešní rovině/. Dále můžeme v druhé záložce zadat vrtání. Nově u hřebenového čepu, jako u hřebenového plátu, je tak zvaná redukce plátu. Přímo při velmi tupých spojení (např. velmi plochém sklonu střechy) je poté úhel plátu velmi špičatý, což může být v běžné skutečnosti velmi problematické pro výrobu na obráběcím centru. Definován je poté hraniční /maximální/ úhel, od kterého má automaticky následovat redukce plátu. Plát je redukován, pokud je skutečný úhel plátu menší, než zadaný úhel hraničního úhlu. V dalším poli plát-úhel je poté zadán požadovaný úhel. Tato redukce plátu není nabízena pouze u hřebenového plátu, ale také u jiných plátů. Aby jste mohli komfortněji využívat nový hřebenový plát, byl také rozšířen Asistent profilu. Pod záložkou krokve může být nyní při tvorbě hřebene zadán vedle řezu a plátu také hřebenový čep. V datovém obrázku (2D, 3D, také jako dvojitý profil) je toto nastavení ihned viditelné. Je-li poté tento profil použit při vyšetření střechy a provedena automatizace krokví, tak jsou na hřebeni správně rozděleny drážky a čepy. To znamená, že spojení sedí bez manuálních úprav. V základních datech jsou nabízeny odpovídající příklady. <Highlight film Hřebenový plát a hřebenový čep> Kompletně nové typové zakončení ve verzi 10.5 je rybinový plát. Zde je založena v základních datech nová skupina typů zakončení RY pláty a obsahuje odpovídající příklady. Opět máme výhodu, že se nám při změnách aktualizuje obrázek měněného rybinového plátu. V základních datech rybinových plátů je poté určen požadovaný typ plátu přes názorný náhled na typ spoje. Po výběru jsou určitá pole aktivní, nebo neaktivní, aby bylo zadání co nejpřehlednější. špičatý RY plát: jako pro normální plát je nejprve potvrzena pozice (horní, spodní) a hloubka RY plátu. Délku RY plátu (délka2) můžeme zadat konkrétním mírou nebo procentuálně k protějšímu elementu. Kromě toho máme možnost zadání plný plát nebo definujeme přesah. Pozitivní přesah prodlužuje RY plát přes protější element. Negativní zkracuje RY plát, přičemž vybrání v protějším elementu je zcela zhotoveno. Ve druhé záložce je definován zadní výřez (odstup4) RY plátu. Zadání následuje pravoúhle k zadní hraně, tím je vlastně zadání stejné, jako pro zadání pravoúhého sedla na krokvi. Možností je mít tvar zadní hrany RY plátu jako vybíhající nebo pravoúhlý. V posledním poli můžeme definovat zaoblení. Rohy RY plátů mohou být pro opracování na obráběcím centru zaobleny dle zadaného průměru stopkové frézy. V třetí záložce máme umožněno přiřadit RY plátu vrtání. Všechny RY pláty mohou být 1 krát vrtány, kde vrtání může být uvedeno s pomocí doplnění hodnot pro každou požadovanou pozici. Dále můžeme variabilně nastavit hloubku vrtání. pravoúhlý RY plát: Rozdíl vůči špičatému RY plátu je zde pouze v zadání délka1. Toto zadání určuje hloubku vniknutí RY plátu. Od koncového bodu plátu se prodlužuje poté pravoúhle, dokud je dosaženo délky2. (Logicky by měla být délka1 tímto stále menší než je délka2.) osový /osa úhlu/ RY plát: Zde je spojení koncových bodů délky1 do délky 2 dokončeno osově /osou úhlu/. kles. RY plát: Tvar RY plátu mezi délkou 1 a délkou 2 je klesající. volný RY plát: Při tomto typu plátu jsou umožněna všechna nastavení. Od zadání zaoblení a možnosti zborcení rohových bodů můžeme zhotovit rychle všechny myslitelné formy rybinových plátů. RY plát 90 : Pro pravoúhle se setkávající spojení je programován RY plát 90. Je zde možný jednostranný

5 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 5/7 (pravý nebo levý) a oboustranný rybinový plát. Při oboustranném rybinovém plátu může být vynuceno zesílení na protějším elementu. Toto zapuštění může být nyní vytvořeno na pravoúhlé rybině nebo vybíhající. <Highlight film Typ zakončení rybinový plát> Dále byla pro typová zakončení založena nová skupina stupń. spojení. Pro typ zakončení plát můžeme nyní navolit v prvním poli typ různé pláty, které pak v dalším poli obsahují mnoho možností nastavení základních dat. Pro jednoduchý plát, který je nadále zařazen v stávající skupině pláty, nyní můžeme zadat míru zkrácení. Mimo toho je nabídnuta možnost zadat redukci plátu, to vše již bylo popsáno a vysvětleno u hřebenového plátu. (podívejte se výše) Prvním novým typem zakončení je krytý plát. Přes zadání krytí, které poté zasáhne protější element přes řez na pokos, je dostačující, aby pro toto rohové spojení nebylo viditelné čelní dřevo. Strany překrytí (levá nebo pravá) mohou být potvrzeny v posledním zadání. Pro stup. plát se nechá vedle překrytí nastavit také kampování plátu. Plát je poté dokončen pomocí kontury stopkové frézy. Pro toto dokončení můžeme zadat v poli FF-DM průměr stopkové frézy. Na závěr je zadána hloubka překrývajících se kontur stopkové frézy. Zadání šířky pro protiběžné oblasti kontury způsobí, že plát drží v sobě (pohromadě) bez dodatečných spojovacích prvků. (Princip jako u rybiny) V posledním poli můžeme definovat srovnání kontury (příčně nebo podél). Bez překrytí může být osazen stup. plát také jako stykový /tupý/ spoj. Rovněž je nově ve verzi 10.5 tak zvaný střižný plát, který může být tímto využit u rohových, jako i u délkových napojeních. Zacházení se střižnými pláty je stejné jako pro hřebenový čep, který již byl popsán výše. Pouze zde ještě můžeme manuálně nastavit pozici plátu (normální nebo natočený o 90 ). Taktéž je u střižného plátu nabízena redukce plátu. Skrytý střižný plát umožňuje, stejně tak jako skrytý plát, zadání překrytí. Dále je nabízen čep s úkosem. Možnosti nastavení odpovídají střižnému plátu. Při tomto rohovém spojení je dřevo oříznuto pod úkosem. Při skrytém čepu s pokosem může být čep ještě skryt o zadanou míru, takže dlab v žádném případě nevystupuje z pokos. řezu. <Highlight film Nové typy plátování s/bez krytí> Ve verzi 10.5 je nyní poprvé umožněno opracování pomocí tak zvaných uzlových bodů. Uzel obsahuje jedno nebo více opracování, které se např. skládá z ořezání elementu. Tak mohou být ukotvena i jednotlivá opracování, jako značení, hoblování, koncových typů, 3D opracování atd., to vše díky nové technice uzlových bodů přímo v programu před exportem do výpisu samostatných prvků určených pro CNC. Aby jsme mohli uzlové body vidět a dále je upravovat, je vytvořen ve spodním uživatelském poli programu (pod objekt označit detaily ) nový modus označit uzlové body. Přepneme-li se na tento modus, tak můžeme prostřednictvím vedle stojících příkazů zobrazit uzly, přepnout na požadovaných /označených/ elementech uzly tak, aby byly viditelné. Označené elementy následují s obvyklou pomocí při označování (levé tlačítko myši; více elementů na sobě prostřednictvím Ctrl+ levé tlačítko myši; značící linie pravým tlačítkem myši; značící rámeček levým tlačítkem myši) Po provedení těchto příkazů jsou uzly na předtím označených elementech viditelné. Uzly jsou zobrazeny jako modré kuličky, umožňují opracování ve všech náhledech. V modu uzlů jsou nyní uchopitelné uzly. Mají-li být pro lepší přehled některé elementy zneviditelněny pomocí příslušných kláves, tak tyto můžeme označit pomocí Shift+ levého tlačítka myši. Obsah uzlů je popsán v náhledu (popisce), pokud je ukazatel myši umístěn na uzlu. Zobrazena jsou zde různá opracování např. ořezání krokví - vaznic/ krokve: sedla (4-20-1)/ vaznice: označení čárkou (4-60-3). Je-li uzel označen, tak máme k dispozici Změnit - příkaz. Při změně jsou opracování uzlů nastavitelná okně základních dat. Tak můžeme např. při nahoře uvedeném ořezání krokví/ vaznic potlačit značení na vaznici prostřednictvím ano/ne spojení. Značení na vaznici pro tyto přesné uzlové body ještě není zcela dokončeno. Změněné uzly jsou na závěr ve výkresu vykresleny hnědě. Kliknutím na ESC nebo přes kliknutí na Označit objekty můžeme ukončit modus uzlových bodů. Při obnoveném vstupu modu uzlových bodů jsou viditelné změny ihned viditelné v uzlových bodech. Více označených uzlů můžeme také rozdělit, stejně tak pokud jsou k dispozici nějaká společná data, můžeme je společně změnit. Modus uzlových bodů může také vstupovat do nakreslených elementů. Zde jsou uzlové body zapnuty ihned jako viditelné. To platí pouze pro zobrazení samostatného prvku a pro 3D náhledy. V tesařském kótování nejsou uzly logicky zakreslovány. Přímo v zobrazení samostatného elementu můžeme tímto jednoduše a přehledně uchopit nějaký uzel a deaktivovat požadované opracování. Uživatelské příklady: - pouze pro krokve má být potlačeno značení na vaznici. - zúžení krokve nemá být dokončeno pouze na některých krokvích. - hoblování je nepotřebné na některých elementech. - sedla krokví, v částečné oblasti, kde jsou vaznice sraženy 3D objektem, nejsou zapotřebí. <Highlight film Uzlové body>

6 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 6/7 Schody Bylo přepracováno stranové číslování kapes ve sloupcích od stupňů. (Francie) Stupně s negativním přesahem a křížícím se frézováním jsou exportovány opět správně. Při osazování výměny jsou nyní opět správně navrženy příslušné skupiny základních dat. Pouzdra jsou správně zobrazena ve 3D také při výšce podlaží rozdílné 0. (Fa. Winter) Strojový export sloupků. Sloupek můžeme nyní exportovat volitelně s více zpracováními nebo jako 3D element. Jak má být sloupek exportován musí být nastaveno v souboru INI. Vylepšení v exportu zaoblení madel / krumlingu / na obráběcí centrum. Je-li exportováno madlo s popsáním, je nyní stanoveno pro kulovou frézu pomocí řídících linií. Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky. Pro sloupky a tyčky jsou přiřazena nová zakončení. Tak je nyní možné sloupky/tyčky zadat pravoúhle s odstupem, pravoúhle s hloubkou drážky nebo s odsazením na element nebo na stupně. Možnosti nastavení k tomuto nalezneme v podmenu Parametr. Samozřejmě je zvlášť nastavitelné ukončení pro horní a spodní část. <Highlight film Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky> Osazování jednotlivých tyček. V nové verzi můžeme osazovat tyčky samostatně. K tomu jsou nabízené tyčky v základních datech rozděleny na dvě části. Nyní jsou jedna základní data pro tyčky a druhá základní data pro dělení. Vylepšení pro dopočet polí tyček. Je-li sloupek posunut ven přes elementy chůze, je i tato oblast zohledněna pro dělení tyček. Zadání svazku je nyní také v automatické větě. V automatické větě zábradlí máme nyní k dispozici ještě dalších osm pásů/prutů a madlo. Proto existuje možnost zadání svazku. V podmenu zadání svazku máme možnost zadání oblasti, počtu, typu dělení a pásu. V oblasti je zadáno, zda bude oblast nadělena dle fixní míry, nebo zda nastavíme možnost automatika a ta nám provede rozdělení mezi dva elementy. S počtem můžeme nastavit, kolik elementů bude naděleno. S Typem dělení je zadáno, jak se elementy nadělí. Máme k dispozici možnosti paralelně, svisle a středně. Pod pás/prut je odkázáno na požadovaný typ/druh elementu. Rozšířené zadání svazku v cíli zadání. Chceme-li přiřadit pás existujícím schodům, máme k dispozici tři možnosti, které můžeme zapnout pomocí výběrového tlačítka vpravo dole v cíli zadání. Při jednotlivém zadání můžeme zadat jednotlivý prut/pás na libovolnou stranu schodů od do. Při zadání oblasti svazku máme k dispozici dodatečné zadání oblasti počtu pásů/prutů a typu dělení. Při Automatickém zadání svazku jsme opět nejdříve dotázáni na stranu schodů a na závěr na od - do. Poté musíme zadat pro rozpočítání spodní a horní referenci svazku. Po potvrzení počtu prutů a typu dělení, jsou pruty rozděleny mezi referenční elementy. <Highlight film Zadání skupiny prvků je nyní v jednom menu> Nový směr pro madla a pásy. Dříve bylo možné zadávat směr pro madla a spodní pásy svisle nebo paralelně, v nové verzi máme ještě dodatečnou možnost zábr. absolut. paralelně a zábradlí relativ. paralelně. Toto nastavení je velmi důležité pro zábradlí schodů v automatické datové věte. Zábr. absolut. paralelně, zde je madlo/spodní pás paralelně posunut k referenčnímu elementu, do zadané výšky zábrad., tato hodnota nesmí být překročena. Výška zábr. je měřena od nástupní hrany stupně. Zábradlí relativ. paralelně, zde je madlo/spodní pás zábradlí posunut paralelně k referenčnímu elementu, dokud je dodržen zadaný odstup k referenčnímu elementu. Je vylepšeno vepsání 3D objektů do krumlingu. Vylepšení pro řezání rohového spojení. Vztahy křivek neztratíme při řezání rohového spojení. Vylepšení optimalizace desek. Je zohledněn přesah vřetenového stupně při optimalizaci desek. Zůstávají otevřená pouze potřebná okna. Otevřeme-li do náhledu nebo zpracování bočnici, spodní pás nebo madlo a poté smažeme v půdorysu příslušný element, tak je automaticky zavřeno okno náhledu nebo okno zpracování. V nastavení výstup pro bočnice můžeme nyní zadávat i negativní hodnotu. Můžeme dohromady ořezávat bočnice, madla a spodní pásy. Pro zákazníky je poskytnut nový Inifile pro Hops verzi 5. Tento nový INI soubor TRP_Hop5.ini naleznete pod Profiles\E-Platz\System. Je opět správně zobrazováno celkové zpracování schodnic a madel. Je-li dodatečně změněna pozice tyčky nebo pole tyček, tak je změna provedena bez chyb. 3D objekty Základní objekty nyní můžeme opět ukotvit /kotvící body/ na železné elementy pod operačním systémem Windows Vista.

7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 7/7 Je-li spojeno více opracování do jedné skupiny a přiřazeno dřevu přes záložku 3D-vepsání, může tato skupina vytvářet na protějším elementu opracování. 3D stěna strop U oken a jiných 3D objektů je správně využit popis při FHP exportu. (Fa. Kampa) Autokótování stěn ve stěnovém náhledu. Automatik stěn ( F10 ) byla rozšířena o pole Automatické kótování. Zde můžeme zvolit požadovaná základní data, která mají být použita ke kótování. Tímto příkazem je nyní umožněno nechat při automatice stěn okótovat kompletní stěnové náhledy. <Highlight film Autokótování při automatizaci stěn> Přesahy vrstev u stropních elementů. Máme nyní možnost zadat v přednastavení Alt+F7 pod Stěna / Obrys v záložce Stropní element separátně přesahy vrstev pro strop a stropní element, nebo toto nastavení také převzít. Tím jsou odděleny přesahy vrstev stropního elementu od stropů. V přechozích verzích při křížících se liniích hřebíkování, bylo ve varovném hlášení pouze zobrazeno, v které vrstvě se linie hřebíků kříží, nyní je také zobrazeno, o kterou stěnu se jedná. Hlášení při neplatné geometrii stěn. Pokud nastane při prodlužování nebo zkracování stěn neplatná geometrie stěny, rozsvítí se nyní varovné hlášení a příkaz je pozastaven. Uložená T spojení se chovají u stěn s menšími vícevrstevnými skladbami tak, že se vrstvy řezají na nejkrajnější nalezenou vrstvu. Změnění výšky místnosti. Změnu výšky místnosti provedeme přes příkaz Změnit, poté je toto nyní správně převzato a aktualizováno ve výkresu.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více