CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Starosta Chýně informuje Číslo 1/2008 Vážení spoluobčané, v minulém čísle Zpravodaje jsem akcentoval onu cennou devizu poklidu pro práci a soužití a žití vůbec, které se obecně říká mír. Leč globální souvislosti dnešního světa tuto devizu poněkud znejistěly a dodaly jí další rozměr. A stanovily jinou cenu. Vysokou cenu. Cenu života. V Afghánistánu zemřel v boji český voják, manžel, otec a náš spoluobčan. A ať jsou názory na působení našich vojáků za hranicemi České republiky jakkoli rozporné, člověka nemůže nenapadnout souvislost s děním, které předcházelo druhé světové válce. Konkrétně souvislost se španělskou občanskou válkou, kdy pozdější vývoj potvrdil heslo interbrigadistů, s krutou jasnozřivostí hlásající, že: U Madridu se bojuje za Prahu! A tak věnujme našemu spoluobčanovi tichou vzpomínku, jeho rodině vyjádřeme sounáležitost a jděme dál s vědomím, že události, vzdálené tisíce kilometrů, se nás dotýkají či dotýkati budou. Váš Jiří Klem, starosta Internet v knihovně Občané obce mají možnost bezplatného přístupu k informacím na internetu. Tato služba, dle knihovního zákona, je poskytována ve výpůjční době místní knihovny na Obecním úřadu Chýně, t.j. v pondělí a středu od 15 do 18 hod. Chýně můj domov Před necelými pěti lety jsem se přestěhovala do Chýně. První informace o ní jsem získávala od sousedky. Je tu spokojená, ale... jsou tu špatné silnice a chodníky, autobus jednou za hodinu, obchod s malou nabídkou atd. A pak jsem každý všední den dobíhala autobus, a autobusem zase zpátky, ráno i večer vždy s týmiž lidmi. Po nějakém čase jsme se nejdříve pozdravili (já měla pocit vítězství, že si mě alespoň všimli), pak jsme prohodili pár slov. Tento dojížděcí rituál se stal každodenní součástí mého života v autobusu jsem získávala další informace o svém novém bydlišti kdo je nemocný, kdo se uzdravil, kdo se bude ženit, kdo bude stavět a co lidi v obci zlobí či co jim chybí. Postupem času jsem se s některými sblížila, začali jsme se navštěvovat, dělali jsme výlety do okolí a já jsem měla další informace o Chýni a okolí. Nebo jsme jen tak navečer zaskočili na kávičku, probrali své soukromé problémy a šupajdili domů na druhou šichtu. V Chýni jsem se začala cítit jako doma. Proč? Jedna moje kamarádka se mě vždy ptala se škodolibostí v hlase Prosím tě, jak se jmenuje ta hrozná vesnice, kde bydlíš? a já odpovídala: To si zapamatuješ snadno: je to jako TCHÝNĚ bez T, a měla jsem na ni vztek, protože tchýně může být sice synonymem pro zlou a jedovatou babu, ale může to být i hodná a laskavá osoba tak jako Chýně díky svým lidem. Protože tam, kde máte přátele a známé, se cítíte dobře, cítíte se jako doma. Díky novým kamarádům a známým jsem začala vnímat Chýni jako přívětivé a hezké místo, kde dnes ráda trávím většinu svého času. Po více než ročním působení na Obecním úřadě jsem porozuměla tomu, že pro dobrý život v obci jsou důležité především dvě věci: 1) Na jedné straně budování infrastruktury, tak jak jsme si to stanovili ve Strategickém plánu pražský přivaděč (ve fázi stavebního řízení), rozšíření čističky 1

2 odpadních vod (územní řízení), chodníky, vybudování MŠ a ZŠ a veřejné prostranství. Toto vše vyžaduje investice přibližně 150 mil. Kč (rozpočet obce je přes 7 mil.). 2) Na straně druhé je to něco, co nelze popsat v žádném Strategickém plánu a co nestojí téměř ani korunu a tím je rozvíjení občanské společnosti a sociálních vazeb, tj. fungování spolků a občanských sdružení ale i navazování nových přátelství či jen prosté setkávání. Co je mým cílem? Aby naši spoluobčané jezdili po opravených silnicích, chodili po nových chodnících a zároveň se v Chýni cítili dobře. Aby na ně dýchala pohoda a vstřícná atmosféra, aby měli pocit, že i přes nedostatky jsou spokojeni a spokojenost můžeme spoluutvářet a ovlivňovat. Jednou jsem četla, že děti chodí do školy rády ne kvůli učení, ale kvůli kamarádům a já se v tomto smyslu cítím být ve své současné pozici místostarostky takovým do školy se těšícím školákem, který ale ví, že důležité jsou i domácí úkoly. Věra Kovářová, místostarostka ROZPOČET OBCE CHÝNĚ NA ROK 2008 DRUH ČÁSTKA (V TIS. KČ) I. Příjmy celkem 7.213,30 z toho: 1. daňové příjmy 6.574,00 2. nedaňové příjmy 439,80 3. kapitálové příjmy 100,00 4. přijaté dotace 99,50 II. Výdaje celkem 6.345,00 z toho: 5. běžné výdaje 5.569,90 6. kapitálové výdaje 775,10 III. Saldo (příjmy výdaje) 868,30 IV. Financování (0 saldo) 868,30 V. Vlastní zdroje 290,00 VI. Splátky obce Strahovský rybník 400,00 ČOV 18,30 Kanalizace 440,00 Splátky celkem: ,30 Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující: výpis z Katastru nemovitostí výpis z Obchodního rejstříku výpis z Živnostenského rejstříku výpis z Rejstříku trestů Nejbližší úřady, kde lze využít služeb Czech POINT: Městský úřad Rudná, Masarykova 94, Rudná Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám., Praha 5 Stodůlky Městský úřad Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice Vážení občané Chýně, na počátku března 2008 jsem převzal vedení Obvodního oddělení Policie ČR Hostivice a mimo jiné jsem se již také setkal s Vaším starostou panem Jiřím Klemem. Při rozhovoru jsem zjistil, že mohu přispět do obecních novin informacemi na téma bezpečnostní problematiky Vaší obce a tím pomoci našemu společnému zájmu ochraně občanů a jejich majetku, ochraně veřejného pořádku, prevenci kriminality, a odhalování pachatelů trestné činnosti. Obec Chýně je z důvodu rozsáhlé výstavby rodinných i bytových domů z hlediska nápadu trestné činnosti rizikovou obcí, tj. páchá se zde více trestných činů ve srovnání se stejně rozlehlou obcí vystavěnou dříve a obývanou starousedlíky. V poslední době dochází častěji v noční době k vloupání do rodinných domů, v nichž spí jejich uživatelé, kteří nezamknou vchodové dveře do domu nebo např. nechají pootevřené okno do spíže nebo suterénu. Tím zloději usnadní práci, protože do domu vnikne téměř nehlučně, osoby v domě nevzbudí, poté projde přízemí domu, odcizí drobnou elektroniku, hotovost, z kapes bund v předsíni odcizí klíče od vozidla a následně s použitím klíčů vozidlo odcizí. Proto doporučuji dveře domu uzamknout, zajistit okna domu a neponechávat klíče na místech, kde je zloděj očekává. Dále se občané mylně domnívají, že když nežijí v Praze, kde je pouliční kriminalita nejvyšší, tak ve svých vozidlech 2

3 zaparkovaných na ulici mohou zanechat např. odnímací panel na autorádiu nebo navigační display vystavený v držáku na palubní desce. Odcizení této elektroniky zloději trvá několik vteřin. Proto doporučuji ve vozidle nenechávat či neukrývat panely k autorádiím, navigace, mobilní telefony, tašky či jakákoli zavazadla nebo krabice, a to ani přes den na krátkou chvíli, kdy si jen někam odskočíte. Stává se, že pachatel za bílého dne prochází rušnou ulicí, všímá si občanů, kteří si na několik minut od vozidla odskočí např. na úřad nebo do obchodu, a bez ohledu na osoby v okolí u vozidla rozbije okno, elektroniku nebo zavazadlo odcizí a uteče. V bezpečí nejsou ani vozidla zaparkovaná na pozemku domu za plotem nebo v garáži i zde doporučuji ve vozidle žádné předměty nenechávat. Zloději se logicky zaměřují na nové zástavby a jejich obyvatele, na drahou elektroniku i vozidla. U dražších vozidel doporučuji systém satelitního vyhledávání, úspěšnost rychlého nalezení takto vybaveného vozidla je velmi vysoká. Dále dochází k vykrádání dosud neobydlených novostaveb rodinných domů, neponechávejte v nich tedy nářadí ani větší množství materiálu, též nedoporučuji klempířské prvky z barevných kovů. Všímejte si neznámých nebo podezřelých osob ve svém okolí, např. si poznamenejte registrační značku jejich vozidla a pokud se budete domnívat, že jste právě svědky trestné činnosti, včasným oznámením na linku 158 můžete přispět k úspěšnému zadržení pachatele. Zřízení kamerového systému na příjezdových komunikacích do obce a zejména do nově vystavěných oblastí Chýně by výrazně přispělo při vyšetřování krádeží, o tomto budeme dále jednat se starostou. Věřím, že vzájemnou spoluprací občanů Chýně, místní samosprávy a Policie ČR při prevenci kriminality dosáhneme zlepšení bezpečnostní situace ve Vaší obci. S pozdravem npor. Kamil Krupička Kasárna Červený Újezd Hájek Na nejsevernějším výběžku chýňského katastru, u silnice spojující Břve s Červeným Újezdem, se nachází bývalý vojenský objekt CE , kasárna Červený Újezd Hájek. Objekty u silnice stojí vlastně dva, první je v katastrálním území Litovic, je obehnán betonovým plotem a po opuštění armádou je zde zřízeno Recyklační centrum Hájek. Zůstaňme však u opuštěných kasáren. Budovy pocházejí z roku 1975 a armáda je jako nepotřebné převedla v roce 2005 na obec, pozemky patří několika soukromým osobám. V minulém volebním období vznikla myšlenka na využití opuštěného areálu měla zde vzniknout výrobna biopaliva na bázi čistírenských kalů s produkcí tun ročně. Území se podařilo převést do katastru obce Chýně, a tak jsme získali právo rozhodovat o jeho využití. Kompost z čistírenských kalů biopalivo Celá výroba biopaliva je vlastně založena na primitivním, ale miliony let fungujícím, principu kompostování smíchání látek bohatých na dusík a látek bohatých na uhlík tak, aby výsledný poměr byl přibližně 25:1 ve prospěch uhlíku. V homogenizátoru se pomocí protiběžného šnekového mechanizmu smíchají jednotlivé komponenty, třetina čistírenských kalů a dvě třetiny různých rostlinných odpadů (sláma, dřevní štěpka, tráva, listí...). Výsledná směs se pomocí pásového dopravníku dopraví do tepelně izolovaného fermentačního kontejneru. Zde dojde k samovolnému zahřátí směsi na C. Kompost je v průběhu zrání automaticky překopáván pomocí převrstvovacích pásových dopravníků a provzdušňován ventilátory. Během tří dnů tak vznikne nezapáchající, hygienizované, sypké palivo o průměrné vlhosti 30% a výhřevnosti 10 GJ/tunu. Sypané biopalivo je pak možné ještě dále dosoušet a granulovat, čímž se jeho objem zmenší na čtvrtinu a dosáhne výhřevnosti srovnatelné s hnědým uhlím. Plynový motor či výtopna pod Vyhlídkou V jednom z prvních nápadů na využití arealu bývalých kasáren se kromě výroby biopaliva též počítalo s instalací zplyňovacího reaktoru. Vyráběné biopalivo by se v reaktoru zahřívalo na přibližně 800 C, výsledkem pyrolytické reakce by byl vývin hořlavého plynu, který by se chladil, čistil a následně spaloval v plynovém motoru, který by roztáčel generátor elektrické energie. Při výrobě el. energie by vznikalo 70% odpadního tepla, které by se dalo těžko využít, leda snad na dosoušení vyráběného biopaliva. Druhý nápad, jak využít biopalivo, které se mělo vyrábět v bývalých kasárnách, počítal s výstavbou sídliště v lokalitě Na Dušnicku a Pod Horou a s realizací průmyslové zóny V Roklích (plánované logistické centrum). Tyto lokality se měly napojit na centrální ohřev užitkové vody a vytápění. U silnice směrem na Rudnou, pod sídlištěm Na Vyhlídce měla vyrůst výtopna s kotlem o výkonu téměř 3 MW, kam by se vyrobené biopalivo převáželo. Rozpočet na tuto variantu dosáhl již výše 75 milionů korun (výrobna biopaliva + výtopna s rozvody tepla). Elektrárna v Chýni Jelikož se současná výroba elektrické energie a tepla jeví jako nejvýhodnější, vznikl ještě další nápad výtopnu pod Vyhlídkou doplnit o technologii, která je velmi podobná té, co se používá v běžných uhelných elektrárnách. Celé zařízení by bylo samozřejmě mnohem menší a místo vodní páry by turbínu roztáčela pára silikonového oleje. Tento proces je označován zkratkou ORC, pracuje s nižšími teplotami a tlaky. Odpadní teplo, které při výrobě elektrické energie vzniká, by bylo využito na vytápění domácností a provozoven tak, jak již bylo uvedeno výše. U klasického parogenerátoru je účinnost výroby elektrické energie cca 10%, získá se tedy přibližně 10% elektrické energie a 90% energie tepelné. Účinnost výroby elektrické energie v ORC procesu je téměř dvojnásobná. Rozpočet na tuto variantu se vyšplhal na částku 150 milionů korun (výrobna biopaliva + výtopna s rozvody tepla + modul ORC) Dle výsledků finanční analýzy vypracované v roce 2005 byla návratnost investice obce do tohoto projektu přibliž- 3

4 ně tři roky, a pak už měly zisky jen narůstat. Je ovšem důležité zdůraznit, že drtivá většina finančních prostředků na realizaci záměru měla být získána formou dotací, a to jak ze státního rozpočtu, tak z evropských fondů. Celý projekt byl tedy závislý na získání dotací v řádech desítek milionů korun... Místo kalů barevné kuličky V současné době se s projektem na výrobu biopaliva a jeho následným využitím nepočítá. Stávající vedení obce dříve propagovaný záměr považuje za velmi problematický a značně převyšující možnosti obce. Co ale s opuštěnými kasárnami? Majitelé pozemků, na kterých se nacházejí obecní budovy, požádali o změnu využití pozemků ze současného ostatní plocha na území výroby, skladů a služeb. Pokud se tento požadavek zahrne do připravované změny územního plánu obce, může se tato lokalita stát zajímavou pro řadu investorů. Obec by pak mohla své, nyní těžko využitelné budovy odprodat novým investorům. V přechodném období, než bude schválena změna územního plánu, projevilo o tuto lokalitu zájem občanské sdružení Alternativa. Rádi by zde vybudovali paintballové hřiště. A tak pokud jednou pojedete kolem a uvidíte v areálu pobíhat zakuklence, kteří po sobě střílí z podivných zbraní barevné želatinové kuličky, nelekejte se, je to Alternativa... třeba k čistírenským kalům. Ondřej Jelínek zastupitel, předseda o.s. Arbor Rekonstrukce hráze skončila 18. března se sešli na hrázi rybníka Bašta všichni zainteresovaní: zástupci investora (Rybářství Mariánské Lázně), dodavatele stavby (fa Zvánovec), zemědělského družstva Agrosa, odboru životního prostředí MÚ Černošice a našeho obecního úřadu. Přes rybník, naplněný vodou zatím jen asi z jedné třetiny, se do všech opíral vítr severák, jako by dle kalendáře už nebylo skoro jaro, chvílemi padaly vločky velké jako pěst, chvílemi svítilo slunce. Návodní stranu hráze, ještě před rokem zelenou a se stromy, nahradila rovná šikmá plocha hráze ze zhutněného lomového kameniva, pod podstatně menším spádem než dříve spadávající do rybníka. Odbahněný rybník získal na hloubce, hráz v té staré podobě někde narušená věkovitou denudací, s mohutnými pařezy a stromy naklánějícími se nad hladinu, na pevnosti. Některé nedostatky, na které byl investor upozorněn, se zavázal odstranit do konce března. Vyčistí severní břeh od zeminy a drnu, shrnutých halabala z betonky, odstraní deponii rybničního sedimentu v západním ohbí rybníka a obnoví původní travnaté podloží, pásy bagrů rozrušenou cestu a louku při vstupu na plácek, kde se obvykle odbývá slet čarodějnic, doplní na původní úroveň a zpevní drobným štěrkem. Těžkou mechanizací olámané stromy na severním břehu ošetří, včetně zásadnějšího prořezu, a větve spálí nebo nabídne obci jako základ pro čarodějnou hranici. Poloviční Chýňská riviéra A co Chýňská riviéra? To, co jsme si přáli, se podařilo realizovat jen zčásti: stavební firma opravdu pěkně dle našich požadavků vytvarovala břeh v místě budoucí pláže (pozvolné klesání do rybníka, vymezení okrajů velkými balvany), investor nám pomohl přímluvou se zajištěním potřebného písku (ovšem ještě ho nemáme). Podle našich představ ale nedopadla šikmina hráze, představovali jsme si jinak dlažbu z lomového kamene s vyklínováním a co hlavně se nepodařilo je prosadit podobu cesty pro pěší. Měla být od silnice jasně oddělená svodidly, se zhutněným štěrkopískovým povrchem pro chůzi, šíře min.1 m. Po celé řadě žádostí a změn se naděje autora článku, že by investor vyšel požadavkům obce natolik vstříc, aby změnil projekt (v době, kdy jsme mohli vstoupit do jednání, bylo již na projekt vydáno stavební povolení) či SÚS Kladno (správa silnic) reagovalo vstřícně na požadavky obce, ukázala lichá. Vozovka zůstala původní, hráz nebyla rozšířena, pěšina, dá-li se tak vůbec nazvat, je oddělena plastovými patníčky s odrazkami (obec sama musela uhradit náklady, aby mohly být nainstalovány ve dvojnásobné hustotě, nežli je běžné), šíře je zvláště na vzdálenější půlce hráze nedostatečná a úprava povrchu vůbec ne ideální. Přesto, byť to není promenáda jíti se tudy dá. A v blízké budoucnosti se možná objeví v návaznosti na pláž i dřevěné koupací a skákací molo. Uvidíme, budeli pláž plná, stane se tak bezpochyby. Nejbližší příležitost bude k tomu při prvním výlovu po rekonstrukci na podzim příštího roku. P. S.: Sobota dnes v noci vytrhal kdosi šprýmař jakýsi všech 26 plastových patníků a rozházel je vůkol. Zřejmě tím chtěl básník říci, že celá silnice má být pěší zónou? Opravdu svérázný příspěvek k bezpečnému přístupu na hráz. Petr Kovář, člen výboru o.s. Arbor Kácení dřevin a náhradní výsadba Stromy a keře jsou chráněny Zákonem o ochraně přírody a krajiny a jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníka. Chce-li vlastník pozemku (fyzická osoba) nějakou dřevinu pokácet, měl by si nejdříve zjistit, zda k takovému kroku nepotřebuje povolení orgánu ochrany přírody v našem případě obce. Při posuzování stromů není důležitý věk, výška ani druh, ale pouze obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí. Pokud se tedy jedná o dřevinu rostoucí mimo les, která má výše zmíněný obvod kmene větší než 80 cm, je k pokácení potřeba povolení. Existují zde ještě minimálně dvě výjimky. Jednak když se jedná o kácení z důvodu pěstebních (obnova porostů či jejich probírka) nebo zdra- 4

5 votních. V těchto případech se zamýšlený úkon oznamuje orgánu ochrany přírody minimálně 15 dnů předem. Další výjimkou je kácení z důvodu ohrožení zdraví, života, či velké majetkové újmy. Zde je nutné kácení s patřičným zdůvodněním ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od provedeného zásahu. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně (do 30 dnů od podání žádosti) formou rozhodnutí správního řízení, v němž kácení povolí či zamítne. V případě kladného rozhodnutí ukládá obecní úřad žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, po dohodě s žadatelem buďto na jeho pozemku či na pozemku obecním, a to s jednoroční lhůtou vykonání. Orgán ochrany přírody může uložit pokutu za neprovedenou náhradní výsadbu či za nepovolené pokácení dřevin. U nepovoleného kácení je nutné navíc zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí ČR. Chtěli bychom poděkovat všem občanům za dodržování tohoto zákona a péči o zeleň v Chýni. Eva Jelínková, Martina Hošková Prezentace architektonických studií V loňském roce se Chýně přihlásila do soutěže o Cenu Petra Parléře, prestižní soutěže, kterou Společnost Petra Parléře podporuje regeneraci veřejných prostorů našich měst a obcí. Je to soutěž dvoukolová a velkým úspěchem je už to, že Chýně se v kole prvním, v soutěži měst, prosadila mezi řadou měst se jmény daleko zvučnějšími a postoupila do desetičlenného finále. V navazující architektonické soutěži jsme sice na ceny nedosáhli, oceněny byly návrhy regenerace centra Světlé n.sázavou Cena Petra Parléře, obnovy areálu městských sadů v Kraslicích Cena za prostor pro život a úprava náměstí Míru v Tišnově Cena za přínos k rozvoji architektury měst, ale obec obdržela bezplatně dvě velmi zajímavé profesionálně zpracované architektonické studie, zabývající se velmi invenčně rozvojem centra obce. Posezení u vody i zvoničky První studii zpracoval autorský tým z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, studentky 6.ročníku Tereza Zamazalová a Mária Nalevanková spolu s pedagogem arch. Patrikem Zamazalem. Jejich návrh je charakteristický výtvarným přístupem k problému, přináší do atmosféry obce novou kvalitu jednoduché, ale velmi účinné estetiky. Fenomén původní návsi oživuje keramickou dlažbou, kde důležitou roli hraje kompozice kladu a spárořezu dlaždic, vytváří na návsi vodní plochu, pracuje s výtvarně pojatým mobiliářem (zvonička, sezení, pítko, socha). Za přirozenou přírodní spojnici původní obce a nových částí (Háje, Kaliště, Kamenice) prezentuje Višňovku, kterou doplňuje kavárnou s venkovním sezením. Jeden z možných návrhů, jak by mohlo v budocnosti vypadat centrum naší obce. Snímek Petr Kovář Sběrné parkoviště Autory druhého návrhu jsou bc.arch.jan Trejbal, Žofie Raimanová a Jan Dočekal. Přináší vícevrstvé řešení, promyšlené v celé řadě souvislostí. Prvkem dominujícím je voda, která je zviditelněna formou jemné sítě stružek, jiskřivých tekoucích linií, zobytňujících veřejné prostory. Tento prvek přirozeně též reguluje rychlost a četnost tranzitní dopravy v obci. Rezidenti samozřejmě mají povolený vjezd i dostatečnou kapacitu parkování na veřejné komunikaci, návštěvníci ale mohou pohodlně zaparkovat svoje vozidlo na sběrném parkovišti nedaleko Hlavní ulice a centrem obce, kde docházkové vzdálenosti jsou minimální, se pohybovat pěšky. Hlavní plocha návsi, na které je zvonice a pietní místo památník padlých, je upraveno s velkou spiritualitou. Sportoviště v centru obce, dnešní obecní hřiště, je sice zmenšeno (předpokládá existenci nového sportoviště v souvislosti s novou školou), je ale vybaveno dětským hřištěm, víceúčelovým kurtem, venkovním amfiteátrem a malou kavárničkou. Višňovka Prezentaci těchto dvou studií předcházelo předvedení výsledků práce studentů prvního ročníku fakulty architektury ČVUT, kteří se věnují v rámci dvousemestrálního učebního plánu řešení generelu přírodního parku Višňovka. Viděli jsme celou řadu neobvyklých řešení a zajímavých nápadů. Studenti, kteří byli promítání a výstavě svých prací přítomni, sami své náměty komentovali a jejich nápady se setkaly s živým ohlasem. Je možné, že spolupráce obce a FA ČVUT bude v nějaké podobě pokračovat i nadále. Na závěr jen krátký návrat k Ceně Petra Parléře. Obec získala velmi zajímavý a podnětný materiál, dvě vize budoucí podoby jejího jádra, dvě vize, které se v některých momentech dotýkají, setkávají. Je na zastupitelstvu, na občanech obce, aby poznání z prezentací zhodnotili a rozhodli, jakým způsobem a v jakém rozsahu návrhů využijí, byla by škoda tuto šanci nevyužít. Petr Kovář, člen výboru o.s. Arbor 5

6 Seznamte se... s místním kronikářem Pavlem Fouskem Pavel Fousek žije od narození v Chýni a od roku 2006 zde vede obecní kroniku, do níž jeho předchůdci historii obce zaznamenávali nepřetržitě již od 19. století. Jistě nepřekvapí, že jeho zálibou je historie, především obce Chýně a dále pak téměř všeho od antiky po události 20. století, práce se dřevem tesařské, truhlářské, včetně historických pracovních postupů, cyklistika, lyžování, turistika spojená s historií navštěvovaných míst, umění, architektura. Zájemcům o bližší informace z historie Chýně či o kronikaření obecně je k dispozici na ové adrese: Jak se člověk vlastně stane kronikářem? To je určitě různé, já jsem se jím stal tak, že jsem se asi jako jediný k této činnosti hlásil poté, co má předchůdkyně oznámila, že chce skončit. Samozřejmě k tomu musíte mít jisté předpoklady naše rodina například v Chýni žije již několik generací a mě už od malička bavilo probírat se starými záznamy o statku či rodině, i ve škole dějepis patřil k mým oblíbeným předmětům. Je třeba, aby se kronikář o dění v obci skutečně zajímal, snažil se obec i její obyvatele co nejlépe poznat a nejen obec, ale i dění v republice potažmo na celém světě, neboť je dobré dění v obci zasazovat do širšího rámce dění národního i světového. Kronikářem Chýně jste se stal v roce Máte představu, kolik předchůdců se již vystřídalo před Vámi? Péči o kroniku jsem přebíral od paní Milady Šťastné, původním povoláním učitelky později zaměstnankyně místního JZD, která ji velmi poctivě a svědomitě vedla řadu let. Před ní se vystřídalo nejméně 5 kronikářů, často učitelé z místní školy, část kroniky v době normalizace dostal za úkol napsat zpětně jeden místní funkcionář poté, co nebyla dosti dlouho psána. Mimochodem, v Chýni existuje ještě jedna kronika, starší nežli obecní, a to kronika školní, jejíž záznamy jsme před několika lety spolu s paní ředitelkou Štrosovou a panem Kovářem využili při realizaci výstavy k historii chýňské školy. Stejně jako lidé i podoba a vlastnosti kroniky se jistě za tu dobu změnily... Pro psaní obecních kronik brzy vznikla zavedená pravidla, byly sepisovány ručně, do knihy, která byla speciálně pro tento účel prodávána. Po desetiletém zápisu se kronika předávala do příslušného okresního archivu, v našem případě do Jílového u Prahy, a v obci zůstávalo faksimile čili kopie, předané zpět archivem. Krátce po založení Československé republiky ve 20.letech minulého století vznikl zákon přikazující obcím vést kroniku, striktní detailní předpis ohledně vedení kroniky však neexistuje. Stejně jako moji předchůdci v minulosti, i já píši denní záznamy ručně do diáře, ty potom přepisuji na počítači a později vytisknu na kvalitní tiskárně na dobrý papír a zároveň uložím celý text i dokumenty v digitální podobě na elektronický nosič. Text kroniky bude obci předán ve dvojí podobě včetně foto a tiskových příloh. Co všechno vlastně do kroniky zapisujete? Srozumitelnou formou zapisuji např. aktuální počasí, dění v obci, narození či úmrtí, zjišťuji si kupříkladu počet vypůjčených knih v obecní knihovně, aktivity školy a tak dále. Osvědčilo se mi vždy, je-li to možné, uvádět číslo popisné domu, podle něj se lze poté i po dlouhé době poměrně přesně orientovat. Na počátku mé kronikářské praxe, jakmile jsem o tuto aktivitu projevil zájem, mě obec vyslala na odborné školení do Prahy, jehož se zúčastnilo zhruba 40 začínajících i zkušených kronikářů. Školení bylo vedeno profesionálním archivářem a kronikářkou, ani oni striktně nenařizovali, spíše nás učili na příkladech z praxe, třeba i z první republiky, kde ze záznamů četnických stanic lze získat velice zajímavé informace. Je v současné době nakládání s kronikami obcí ošetřeno legislativně? Či snad existuje nějaký Svaz kronikářů určující etický kodex kronikáře? Ano, existuje zákon o kronikách, který popisuje základní pravidla psaní obecních kronik, celostátní Svaz kronikářů sice neexistuje, kronikáři však mezi sebou udržují kontakty, předávají si zkušenosti. Kupříkladu já jsem v kontaktu s hostivickým kronikářem panem Ing. Štětkou, s vedoucím muzea v Unhošti panem Mariánem Krutským, zatím letmo jsem spolupracoval s muzeem v Roztokách vyzval jsem je, aby pracovali s kronikáři v okrese aktivněji než dosud uvidíme, jestli se něco podaří... Jak vidíte budoucnost kroniky obce Chýně? Věřím, že se vždycky najde někdo, kdo bude mít dostatečný zájem o historii místa, kde žije a bude ochoten ji zaznamenávat. Takže ji vidím optimisticky. A poslední otázka pokud budu chtít do kroniky naší obce nahlédnout, jak to udělat? Záleží na tom, o kterou část kroniky se jedná. Faksimile minulých uzavřených kronik jsou uložena na Obecním úřadě, část kroniky, kterou jsem převzal od paní Šťastné, je k nahlédnutí u mě. Mé vlastní záznamy, tj. od roku 2006, existují většinou v podobě ručního zápisu do deníku jednotlivých let a jsou doplněny poměrně velkým množstvím dobových dokumentů písemně či fotograficky dokumentujících především bouřlivý stavební vývoj Chýně a také různé společenské akce, které se v obci konají. Martina Hošková Z historie májů Slavení májů sahá do daleké minulosti, kdy lidová symbolika s oblibou užívala jarní znaky květy, ratolesti, čerstvé zelené májky (břízky) postavené před okny svobod- 6

7 Původní milostný podtext zůstal minulostí. Z dřívějších májů vzešla mnohá manželství a ti, kteří před rokem jako svobodní tančili, tlačili příští rok v průvodu kočárek s potomkem. Dnes jsou máje především prodloužením tradic a radostnou zábavou. Jana Fousková, členka o. s. Arbor Tanečníci Májů z roku 1962 Snímek archiv V. Galová ných děvčat. Noc před slavností vztyčují mládenci hlavní májku na prostranství obce (u nás v Chýni na obecním hřišti). Její špice s věncem je ozdobena fábory a po pokácení máje vedou o špici mládenci boj. Odpoledne před tanečním vystoupením obcházejí mládenci s hudbou vesnici a z domu označeného májkou vynášejí svobodnou dívku a tančí s ní kolečko. Společně se pak celá kolona mladých odebírá k hlavní máji, kde tančí Besedu. Po skončení tance a pokácení máje, je májka vydražena v tombole. Penězi, které při ní mladí vyberou, zaplatí muziku a sál, kde je večer taneční májová zábava. Poválečné obnovení tradic V Chýni byla obnovena tradice májů po válce v roce Nácvik vedly ženy a dívky se znalostí tanců a zvyklostí. Do roku 1960 střídavě Hana a Miluška Chaloupkovy, Marie Fantová, Magda Svobodová či Miluška Kunhartová. V roce 1961 se ujímá vedení muž Oldřich Kusovský, který máje nacvičoval každým rokem až do roku Dalším rokem se vedení nácviku opět ujímají paní Kunhartová a Fantová. Od roku 1973 se na šest let nácvik zajišťovala Jana Horáková (roz. Fantová), Libor Štros a Bohouš Hais. Hudbu zajišťoval pan Šťovíček z Radotína. Od roku 1980 vedli nácvik střídavě různí starší a zkušení tanečníci, a tak je tomu dodnes. Bohužel se věk tanečníků a tanečnic stále snižuje ti starší nemají již zájem. Co skrývají půdy Při třídění písemností po mých předcích jsem před nedávnem padl na zajímavý úlovek. Našel jsem tužkou psaný text a při jeho čtení jsem zjistil, že se zřejmě jedná o neúplný opis smlouvy uzavřené mezi Premonstrátským řádem a pražským občanem Matějem Myslivečkem. V ní se Matěj Mysliveček zavazuje, že v Chýni postaví mlýn, a premonstráti mu k tomu dávají k dispozici pozemky, nejen pro postavení budovy samotného mlýna ale také pole, na kterých bude moci hospodařit. Z textu smlouvy vyplývá, že potřebný rybník již v době sepisování smlouvy existoval. Ve smlouvě jej nazývají: při rybníce Malým, nyní větším Vašovskym. Školka na dně rybníka Mnoho mladších starousedlíků a asi většina nových chýňských občanů zřejmě neví, v kterém místě tento mlýn a rybník byl. Dobrým orientačním bodem je zdejší mateřská škola. Ta totiž stojí v severní hrázi výše jmenovaného rybníka, vlastně je postavená na jeho dně. Hlavní hráz rybníka je kolmá na severní a uzavírá bývalý rybník na jeho delší východní straně. Podél této hráze vedla k budově mlýna cesta z obce. Právě pod východní hrází byl postaven mlýn, který je předmětem popisované smlouvy. Poloha tohoto mlýna, rybníka, přítoku vody z bašty do tohoto rybníka a další související věci jsou dobře patrné z přiloženého plánku obce. Mlýn za třicet zlatých a vykrmeného vepře Ze smlouvy vyplývá, že byla sepsána před 1. lednem roku Od této doby měl Matěj Mysliveček platit nájem ve výši třicet zlatých rejnských a jednoho vykrmeného Plánek Chýně z 18. století 7

8 vepře Strahovskému klášteru. Další povinností mlynáře je mletí obilí pro Strahovský klášter, ale také se zavázal mlýt pro chýňské a úhonické občany. Úhonice jsou farní obcí Chýně a měly stejnou vrchnost -strahovské Premonstráty. Ve smlouvě je také podrobně popsáno dědické právo k tomuto mlýnu a užívání polí a vody do mlýnského rybníka přitékající z rybníka nyní zvaného Bašta. Zde se o něm píše jako o tom hořejším novém rybníce. Mlynář se zavazoval, že bude pečovat o dobrý stav strouhy, přivádějící vodu na mlýnské kolo, trouby pro vejpad a další zařízení nutná k fungování mlýna. Také byl povinnen postavit nový v případě, že by oheň nebo jinou škodu ten mlejn ke zkáze přijíti měl. Jak skutečně mlýn, postavený na základě této smlouvy vypadal, se můžeme jenom dohadovat. Hledání ve strahovských archivech Budova, která zde ještě před 40 lety na jeho místě stála, byla spíše venkovská vila a žádné mlýnské zařízení už u ní nebylo. Existuje fotografie mlýna, který zde stál zřejmě ještě na začátku 20. století a jeho tehdejší majitelé, manželé Hrdinovi jej provozovali. Protože opis této smlouvy není úplný, snažil jsem se zjistit, jestli je možné najít skutečnou smlouvu u Premonstátů na Strahově. Oslovil jsem Dr. Pařeza, který je vědeckým pracovníkem Strahovské knihovny, sešel se s ním a on mi slíbil, že bude pátrat v archivu, jestli je možné originál smlouvy najít. Ukázalo se totiž, že je toto téma pro něj zajímavé, dověděl jsem se od něj, že několik let sbírá materiál pro knihu o historii rybníků v našem okolí. Pokud se podaří tuto smlouvu nalézt, a budu moci získat její kopii, budu o tom čtenáře informovat. Dr. Pařez mi ochotně poslal mapku Chýně, která doplňuje tento článek a později mi přivezl plánek chýňských rybníků, ve kterém je mlýn zakreslen. Pavel Fousek, místní kronikář, člen o. s. Arbor Být dětem dobrým vzorem Při práci s dětmi vycházíme z jejich potřeb. Naším hlavním cílem je proto jejich harmonický vývoj a rozvoj. Hlavní metodou je napodobování a vzor. Nepoužíváme vysvětlování ani zdůvodňování, protože to jsou metody nepřiměřené sedmiletí dítěte. Důležité je dávat dítěti prostor pro spoluprožívání chování dospělých. Děti vychováváme totiž zejména tím, co děláme, a ne tím, co říkáme. Po sedmém roce dítě potřebuje autoritu, do té doby shromažďuje své zkušenosti, které získává pozorováním a napodobováním. Své charakterové rysy dítě nezískává slovním vysvětlováním a zákazy, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí. Tuto skutečnost si uvědomuje každá učitelka, která s dětmi pracuje, a musí být proto dětem vzorem. A totéž by mělo platit i pro rodiče. Děti potřebují rytmus Na základě vývojového zákona pracujeme s dětmi tak, aby mohly vnímat a napodobovat různé činnosti uklízení, vaření, práce s materiálem... Důraz klademe na zachování pravidelného rytmu a opakování. V životě dětí je rytmus velmi důležitý. Pravidelné střídání různých aktivit dodržujeme nejen při jednotlivých činnostech v průběhu dne, ale i v průběhu týdne a roku. Bráníme předčasnému intelektovému vývoji, nezatěžujeme paměť a nezařazujeme školské metody, protože to oslabuje vývoj dítěte v tomto věku. Hrou a metodou nápodoby uchováváme síly dítěte pro další vývoj. Hra, experimentování a manipulace s předměty rozvíjí fantazii, tvořivost a pohybové dovednosti. Přírodní materiály Důležitou roli při výchově hraje prostředí, které dítě obklopuje. Jsou to nejen barvy, ale také hračky a materiály, které dětem předkládáme. Jedná se zejména o přírodní materiály dřevo, přírodniny, bavlněné látky, včelí vosk zkrátka vše, co podporuje fantazii. Při pobytu venku Karneval v mateřské školce Snímek archiv MŠ Chýně necháváme dětem volnost (samozřejmě s přihlédnutím k bezpečnosti), protože tak podporujeme přirozený rozvoj pohybových dovedností. Jitka Bělková, vedoucí učitelka MŠ Chýně, zastupitelka Ředitelkou ZŠ a MŠ Chýně Mgr. L. Štrosovou byla stanovena nová kritéria pro přijímání dětí do MŠ. Více informací získáte na stránkách ZŠ Zápis nových dětí do mateřské školy v obci Chýně probíhá během měsíců březen a duben. Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ každý den do 15 hod. a odevzdat je nejpozději do Z macech budou čarodějnice To není vtip. Poslední dubnový podvečer možná potkáte macechy (maminky z MAteřského CEntra CHýně) převlečené za čarodějnice.připravily pro děti čarodějnické posezení u táboráku s písničkami. 8

9 MAteřské CEntrum CHÝně navštěvují maminky s dětmi ve stále větším počtu. Na prezenční listině je už téměř třicet jmen (jsou mezi nimi i přespolní) a stále se hlásí noví členové. Každé středeční dopoledne ožívají přízemní prostory školky dětským křikem a brebentěním. Malí i velcí návštěvníci si přicházejí popovídat, společně hrát, tvořit. Nový rok děti přivítaly tříkrálovou hrou a masopustní období karnevalem. Kromě toho si vyzkoušely, jak udělat z knoflíků zajímavý obrázek a že těstoviny lze navlékat stejně dobře jako korálky. Tatínkům děti vyrobily valentinské srdíčko a před Velikonocemi si pomalovaly květináče s osením a ozdobily vajíčka. Obě organizátorky (Bára Nývltová a Marta Jeřábková) přivítaly, že se do práce v mateřském centru aktivně zapojily i další maminky. Společně tak mohou uskutečnit zajímavé akce (např. bazárek dětského oblečení a obuvi). Maminky se scházejí také v Klubu šikovných maminek, kde malovaly kraslice a vyslechly přednášku zaměřenou na dětské úrazy a první pomoc. Milé maminky, zveme vás do MAteřského CEntra CHÝně, které nabízí každou středu od 9.30 do hod. program pro maminky s dětmi do šesti let. KDE? Chýně, Ke Školce 57 budova MŠ (vchod z pravé strany budovy) PROGRAM DUBEN Udělej si berušku na provázku Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Vyrábíme loď z polystyrenu Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Pracujeme s modelovacím těstem (kamínky, větvičky a další přírodniny s sebou) Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Malujeme na látkové tašky Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Vyrábíme čarodějnice Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Čarodějnické posezení u táboráku (od 17 hod. na hřišti, buřty s sebou) Obuv na přezutí, pracovní zástěrky nebo starší oblečení pro děti s sebou! Pobytné za dopoledne pro členy MC 20 Kč, ostatní 40 Kč, člen. příspěvek na pololetí 150 Kč. Těšíme se na setkání s vámi. Bára tel Marta tel Tři králové přišli i do mateřského centra. Snímek archiv MC Poděkování Nadačního fondu Zvonek Jménem Nadačního fondu Zvonek děkuji občanům a firmám za poskytnuté finanční a věcné dary. Díky vám jsme mohli připravit hezké vánoční dárky pro padesát dětí Klokánku Hostivice. Dárků bylo dokonce tolik, že jsme je museli autem odvézt nadvakrát. Další naší aktivitou bylo dopravení vánočního pečiva, ovoce, knih a oděvů do domova důchodců. Máme v plánu poskytnout dětem z Klokánku divadelní představení a v červnu pro ně u nás na zahradě uspořádat Veselou neděli. Při ní budou děti soutěžit a víla bude těm nejmenším vyprávět pohádky. To je jen zlomek našeho snažení potěšit ty nejpotřebnější. Ještě jednou děkujeme a prosím, zachovejte nám přízeň i v tomto roce. Hodně štěstí přeje Štěpánka Cvrčková Kunstová, předsedkyně Nadačního fondu Zvonek CHYSTÁ SE: Relaxační den v Chýni Milé dámy, ženy, dívky, ale i muži, rozhodli jsme se zpříjemnit vám život v naší obci a možná i přispět k seznámení se s ostatními obyvateli v Chýni. V sobotu dne 26. dubna 2008 bychom vás rádi přivítali v budově Obecního úřadu Chýně, kde pro vás chystáme Relaxační den v Chýni - určený zejména ženám, nicméně i muži si přijdou na své (turnaj bowling, šipky apod.). V rámci relaxačního dne vás čeká spousta příjemných zážitků spojených s relaxací těla i ducha : nabídka služeb z oblasti kosmetiky, masáží, cvičení, poradenství apod. V rámci této akce chceme uspořádat i bazar dámského oblečení včetně doplňků (kabelky, pásky, bižuterie) a dámských bot. Půjde o výměnný bazar, kde odměnou za poskytnuté zboží bude možnost vybrat si zboží jiné. Oděvy, boty 9

10 a doplňky budou však k dispozici každému, kdo o ně bude mít zájem. Máte-li doma oblečení, boty a jiné výše uvedené doplňky, které již nenosíte, a jde o zboží zachovalé či dokonce zánovní, které by dle vašeho názoru jiná žena či dívka přivítala ve svém šatníku, neváhejte a zaneste je na Obecní úřad Chýně, kde je od vás převezmou zaměstnanci OÚ. Příjem zboží do bazaru bude prováděn každý všední den v pracovní době zaměstnanců OÚ Chýně. Uvítáme vaše nápady či kontakty na osoby, které by chtěly v rámci této akce nabídnout své služby. Uvítáme i dobrovolníky pro organizaci (tel , mail: cz). S bližšími informacemi vás seznámíme následně. OÚ Chýně Staročeské Máje se letos konají v sobotu 31. května. V odpoledních hodinách bude nejprve vycházet od hospody U Veselého kuchaře průvod, který bude zakončen na Obecním hřišti zatančením České a Moravské besedy a poražením máje. V sobotu 7. června 2008 pořádá o. s. Arbor již 18. Dětský den pro děti. Uskuteční se opět na Obecním hřišti v Chýni od hod. UDÁLO SE: Zastupitelé na konci ledna odsouhlasili vstup naší obce do nově vznikajícího Sdružení místních samospráv, které chce hájit zájmy malých obcí a sídelních celků. Chýně nadále zůstávám členem zavedeného Sdružení měst a obcí (SMOČR). Další podrobnosti o zmíněných organizacích a jejich práci lze nalézt na a na Chýní pobíhal medvěd i několik pirátů První únorovou neděli jsme se mohli v ulicích Chýně setkat s fousy zarostlou zdravotní sestřičkou, tancujícím medvědem, čarodějnicí, smrtkou a dalšími maskami, které se zapojily do masopustního veselí. Průvod několika desítek lidí procházel za doprovodu muzikantů ulicemi a v několika domech byl pohoštěn tradičními masopustními koblihami a šiškami. Nevynechalo se ani osvěžení v místní Krčmě. Členové a příznivci Občanského sdružení Arbor, které průvod uspořádalo, na každém zastavení zazpívali masopustní písničky a do davu vykřikovali tradiční říkadla. gp Tancovalo se před místní krčmou. Snímek Rudolf Musil Krátké zprávy: Stav finančních prostředků za období od zvolení nového zastupitelstva se oproti konci roku 2006, kdy obec měla celkovou zadluženost několika miliónů Kč, výrazně zlepšil. Nicméně obecní pokladna je zatížena dluhy až do roku Celkem budou letošní splátky představovat cca. 1 mil. Kč. Půjčka formou směnky od firmy FISA byla již splacena. Platby související se stavbou vodovod II. etapa ve výši 3 mil. Kč byly uhrazeny. Do rekonstrukce jídelny v MŠ se investovalo 450 tis. Kč. Firma Debra Assets, působící v obci Chýně, slíbila vybudovat novou místní komunikaci Hájecká na své náklady. Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod a kanalizaci. Vzhledem ke komplikovanosti dané vyhlášky (v důsledku zákona) zorganizovala obec setkání s autorem vyhlášky, při němž byly zodpovídány dotazy občanů. Občanům, kteří by měli zájem o další informace k této vyhlášce, budou k dispozici informace na OÚ. Byl schválen rozpočet obce na rok Do rozpočtu se promítá také například společné zdanění manželů, což znamená výpadek v rozpočtu půl milionu korun ročně. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí peněžitého daru TJ Sokol Chýně ve výši 10 tis. Kč s tím, že peníze budou použity pro potřeby fotbalového oddílu. Zastupitelstvo schválilo Ing. Ladislava Vicha jako výkonného pořizovatele a Ing. Stanislava Zemana jako zpracovatele změny č. 1 územního plánu obce. Důvodem plánované změny je mimo jiné zahrnutí železničních zastávek do územního plánu obce. 15. března 2008 bylo ukončeno přijímání návrhů na změny ÚP. Byl schválen Strategický plán rozvoje obce. Jde o dokument, který například zvyšuje úspěšnost při poskytování dotací obci. Strategický plán rozvoje obce byl umístěn na webové stránky. Zastupitelstvo schválilo žádost firmy Berger Beton o zřízení nadzemní nádrže PHM. Firma dosud čerpala naftu od sousední firmy O. K. Trans, nyní chce vybudovat svoji vlastní dvouplášťovou nádrž. Zřízení nadzemní nádrže PHM bylo schváleno za následujících podmínek: nádrž bude používána pouze pro potřeby firmy Berger Beton, nádrž PHM včetně záchytné jímky bude v bezpečné výši nad stávajícím terénem pro případ záplav, firma Berger Beton daruje obci 150 tis. Kč do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení. Dále bylo dohodnuto, že firma Berger Beton předloží na Obecní úřad Chýně doklad o provedení stanovených sadových úprav v areálu firmy, resp. zápis z provedené kontroly příslušného orgánu životního prostředí. Zastupitelstvo neschválilo zastavovací studii firmy Oakland Trade, která podala návrh na zvýšení počtu budoucích obyvatel z 1300 na 2000 v lokalitě Dušnicko (umís- 10

11 těné po pravé straně při výjezdu z obce ulicí Rudenskou od konce původní bytové zástavby až ke křižovatce Na Vyhlídce). Firma navrhovala v lokalitě vybudovat malé městečko se 2 tisíci obyvateli bez jakéhokoliv centra či točny autobusu. V rámci diskuse na veřejném zasedání bylo konstatováno, že rozsáhlá výstavba v obci, povolená v minulosti, vyvolá obrovské investice do infrastruktury obce. Největším problémem jsou a budou komunikace. MUDr. Jiří Appelt ukončil nájemní smlouvu na prostory v budově Obecního úřadu Chýně používané k provozování lékařské praxe. Za stejným účelem si je nyní za souhlasu Obecního zastupitelstva pronajala MUDr. Veselá k provozování soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé a činností s tím souvisejících. Místnímu sboru dobrovolných hasičů zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 50 tisíc Kč. Ten by měl být použit na nákup základního vybavení: bot, přilb, rukavice, držáků na svítidla, pracovního polohovacího pásu apod. Nedostatek základního vybavení se zásadně projevil při zásahu, který hasiči prováděli při požáru buňky za Pivovarským dvorem. Obci se podařilo vydobýt po letech pohledávku ve výši 62 tis. Kč od firmy Agrosa. Obec vyzývá a prosí občany, aby nepoužívali drtiče odpadů. Kvůli používání drtičů dochází k obrovskému zatížení ČOV. Ze stejného důvodu je také důležité, nevypouštět do odpadních vod použitý jedlý olej. Ten je možno slévat do plastových lahví a následně ho dávat vždy první sobotu v měsíci před dům spolu s papírovým odpadem nebo třetí sobotu v měsíci donést na sběrné místo nad hřbitovem v době od 9 do 11 hod. (viz. odpadový leták). Probíhá územní řízení, které by mělo určit umístění chodníku podél komunikace Ke Skále. Od zajíždí autobus do lokality Háje u spoje ve ze Zličína (tato zajížďka stojí obec v tomto jednom spoji ročně 20 tis. Kč. V současné době obec platí za rok více než 400 tis. Kč za dopravu autobusem č Od září 2008 bude zaveden nový spoj z lokality Háje na Zličín v 7.30 hod. Byla ukončena rekonstrukce rybníka Bašta a hráz je již průjezdná. Byla vypracována studie dopravní obsluhy Hostivice, Chýně, Rudná kolejovou dopravou. Ta by mohla v budoucnosti umožnit občanům cestovat do Prahy po železnici. Zástupci obcí Chýně, Rudná, Hostivice a Jinočany navštívili odbor regionálního rozvoje spolu se zástupci Českých drah a fy Ropid a dohodli se na dalším postupu při prosazování realizace této myšlenky. Obec hodlá ustanovit dopravní a stavební komisi jako orgán, který by pomáhal řešit záležitosti obce v těchto oblastech a vyzývá občany, kteří by měli zájem pracovat v těchto komisích, aby se přihlásili na OÚ. Obec finančně podpoří návrh místních rodičů na zřízení pískoviště pro děti na obecním hřišti. Od 1. března místní mládež začala nacvičovat Staročeské máje. Nácviky probíhají každou sobotu ve 14 hod před Obecním úřadem. Byla schválena a podepsána smlouva o spolupráci se společností Studio Metropolis, s.r.o. na realizaci obecního informačního systému. Realizace systému umožní občanům i ostatním osobám lepší orientaci v rozrůstající se obci. Navigační systém instaluje pro obec firma zdarma a obec za to umožní firmě provozovat komerční informační systém s tím, že určitá procentní část zisku půjde do obecní pokladny. Zastupitelstvo schválilo trojstrannou smlouvu mezi obcí, firmou OXES, s.r.o. a zahradnickou firmou EKOLIA o výsadbě a následné údržbě dřevin na obecním hřišti a podél komunikace Ke Skále. Firma OXES dle této smlouvy bude hradit veškeré náklady spojené s výsadbou a údržbou dřevin, kterou provede firma EKOLIA ve prospěch obce. Jde o náhradní výsadbu za pokácené stromy firmou OXES. Zastupitelsvo schválilo firmu PROVOD, s. r. o. pro realizaci zakázky zpracování tendrové dokumentace výběru zhotovitele na stavbu Chýně napojení na pražský vodovod a stavbu Chýně rozšíření ČOV a dále na provedení výkonu administrace projektu vůči administrátorovi podpory SFŽP ČR a zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro stavbu Chýně rozšíření ČOV. Obec zvažuje úpravou vnitřních prostor rozšířit kapacity stávající MŠ o 9 míst vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění svých dětí do MŠ. Na toto rozšíření by byly použity finanční prostředky od firmy Berger Beton, která za schválení nadzemní nádrže pohonných hmot poskytne obci částku 150 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi obcí a firmou OXES. V dodatku jsou zpřesněny podmínky, termíny a financování úpravy a ozelenění valů v nových lokalitách, dále připojovací poplatky, které firma uhradí obci za bytové domy, pozemek pro veřejnou zeleň, zpětvzetí stanoviska obce k výstavbě nových bytových domů v lokalitě Kaliště a další. gp a vk Leták o nakládání s odpady Sdružení Arbor vytvořilo pro potřeby Obecního úřadu Chýně leták pro občany o likvidaci odpadů v obci (informace, kontakty, svoz apod.) Pokud jste tento leták neobdrželi, je k dispozici na OÚ. ELEKTROINSTALACE: E T L A E POČÍTAČOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY DOMÁCÍ ZVONKY TELEFONY A VIDEOTELEFONY ELEKTROMONTÁŽE 230V/400V OPRAVY ÚDRŽBA EL. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ BAZÉNY HROMOSVODY GARÁŽOVÁ VRATA A POJEZDY Tel.: , 11

12 Nový dětský anglický výběrový SECONDHAND v CHÝNI V budově mateřské školy ul. Ke Školce 57 (nedaleko hřiště) OTEVŘENO: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Značky: NEXT, MARK&SPENCER, ADAMS, GEORGE, GAP, H&M, ADIDAS, PUMA, UMBRO, NIKE, MINI MODE a další... Těšíme se na Vás, přijďte se k nám podívat. K dispozici hrací koutek pro děti. Také na internetu mobil POJIŠTĚNÍ Kooperativa a. s. Domácnosti, Rodinné domy Povinné ručení, havarijní pojištění Úrazové pojištění dětí a dospělých Pojištění odpovědnosti občanů Pojištění malých a středních podnikatelů Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění za běžné nebo jednorázové pojistné Možnost poradenství v oblasti finančních služeb a docházky domů Ing. JAN JULIŠ Sportovní 372, Jeneč Tel.: CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Starosta Chýně informuje ev. č. MK ČR E Připravila Gabriela Plačková, Martina Hošková. Korektury Kateřina Fousková, Martina Hošková. Vydává Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně IČ , periodicita minimálně 4x ročně. Číslo 1/2008 vydané 10. dubna

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 Rozhovor s ředitelkou školy 14 1. 9. Dětský den 16 Kriminalita v Psárech

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 10 Libuš a Písnice 2 0 1 1 DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 1 2 4 5 3 6 1 Začal školní rok i v družině

Více