CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Starosta Chýně informuje Číslo 1/2008 Vážení spoluobčané, v minulém čísle Zpravodaje jsem akcentoval onu cennou devizu poklidu pro práci a soužití a žití vůbec, které se obecně říká mír. Leč globální souvislosti dnešního světa tuto devizu poněkud znejistěly a dodaly jí další rozměr. A stanovily jinou cenu. Vysokou cenu. Cenu života. V Afghánistánu zemřel v boji český voják, manžel, otec a náš spoluobčan. A ať jsou názory na působení našich vojáků za hranicemi České republiky jakkoli rozporné, člověka nemůže nenapadnout souvislost s děním, které předcházelo druhé světové válce. Konkrétně souvislost se španělskou občanskou válkou, kdy pozdější vývoj potvrdil heslo interbrigadistů, s krutou jasnozřivostí hlásající, že: U Madridu se bojuje za Prahu! A tak věnujme našemu spoluobčanovi tichou vzpomínku, jeho rodině vyjádřeme sounáležitost a jděme dál s vědomím, že události, vzdálené tisíce kilometrů, se nás dotýkají či dotýkati budou. Váš Jiří Klem, starosta Internet v knihovně Občané obce mají možnost bezplatného přístupu k informacím na internetu. Tato služba, dle knihovního zákona, je poskytována ve výpůjční době místní knihovny na Obecním úřadu Chýně, t.j. v pondělí a středu od 15 do 18 hod. Chýně můj domov Před necelými pěti lety jsem se přestěhovala do Chýně. První informace o ní jsem získávala od sousedky. Je tu spokojená, ale... jsou tu špatné silnice a chodníky, autobus jednou za hodinu, obchod s malou nabídkou atd. A pak jsem každý všední den dobíhala autobus, a autobusem zase zpátky, ráno i večer vždy s týmiž lidmi. Po nějakém čase jsme se nejdříve pozdravili (já měla pocit vítězství, že si mě alespoň všimli), pak jsme prohodili pár slov. Tento dojížděcí rituál se stal každodenní součástí mého života v autobusu jsem získávala další informace o svém novém bydlišti kdo je nemocný, kdo se uzdravil, kdo se bude ženit, kdo bude stavět a co lidi v obci zlobí či co jim chybí. Postupem času jsem se s některými sblížila, začali jsme se navštěvovat, dělali jsme výlety do okolí a já jsem měla další informace o Chýni a okolí. Nebo jsme jen tak navečer zaskočili na kávičku, probrali své soukromé problémy a šupajdili domů na druhou šichtu. V Chýni jsem se začala cítit jako doma. Proč? Jedna moje kamarádka se mě vždy ptala se škodolibostí v hlase Prosím tě, jak se jmenuje ta hrozná vesnice, kde bydlíš? a já odpovídala: To si zapamatuješ snadno: je to jako TCHÝNĚ bez T, a měla jsem na ni vztek, protože tchýně může být sice synonymem pro zlou a jedovatou babu, ale může to být i hodná a laskavá osoba tak jako Chýně díky svým lidem. Protože tam, kde máte přátele a známé, se cítíte dobře, cítíte se jako doma. Díky novým kamarádům a známým jsem začala vnímat Chýni jako přívětivé a hezké místo, kde dnes ráda trávím většinu svého času. Po více než ročním působení na Obecním úřadě jsem porozuměla tomu, že pro dobrý život v obci jsou důležité především dvě věci: 1) Na jedné straně budování infrastruktury, tak jak jsme si to stanovili ve Strategickém plánu pražský přivaděč (ve fázi stavebního řízení), rozšíření čističky 1

2 odpadních vod (územní řízení), chodníky, vybudování MŠ a ZŠ a veřejné prostranství. Toto vše vyžaduje investice přibližně 150 mil. Kč (rozpočet obce je přes 7 mil.). 2) Na straně druhé je to něco, co nelze popsat v žádném Strategickém plánu a co nestojí téměř ani korunu a tím je rozvíjení občanské společnosti a sociálních vazeb, tj. fungování spolků a občanských sdružení ale i navazování nových přátelství či jen prosté setkávání. Co je mým cílem? Aby naši spoluobčané jezdili po opravených silnicích, chodili po nových chodnících a zároveň se v Chýni cítili dobře. Aby na ně dýchala pohoda a vstřícná atmosféra, aby měli pocit, že i přes nedostatky jsou spokojeni a spokojenost můžeme spoluutvářet a ovlivňovat. Jednou jsem četla, že děti chodí do školy rády ne kvůli učení, ale kvůli kamarádům a já se v tomto smyslu cítím být ve své současné pozici místostarostky takovým do školy se těšícím školákem, který ale ví, že důležité jsou i domácí úkoly. Věra Kovářová, místostarostka ROZPOČET OBCE CHÝNĚ NA ROK 2008 DRUH ČÁSTKA (V TIS. KČ) I. Příjmy celkem 7.213,30 z toho: 1. daňové příjmy 6.574,00 2. nedaňové příjmy 439,80 3. kapitálové příjmy 100,00 4. přijaté dotace 99,50 II. Výdaje celkem 6.345,00 z toho: 5. běžné výdaje 5.569,90 6. kapitálové výdaje 775,10 III. Saldo (příjmy výdaje) 868,30 IV. Financování (0 saldo) 868,30 V. Vlastní zdroje 290,00 VI. Splátky obce Strahovský rybník 400,00 ČOV 18,30 Kanalizace 440,00 Splátky celkem: ,30 Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující: výpis z Katastru nemovitostí výpis z Obchodního rejstříku výpis z Živnostenského rejstříku výpis z Rejstříku trestů Nejbližší úřady, kde lze využít služeb Czech POINT: Městský úřad Rudná, Masarykova 94, Rudná Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám., Praha 5 Stodůlky Městský úřad Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice Vážení občané Chýně, na počátku března 2008 jsem převzal vedení Obvodního oddělení Policie ČR Hostivice a mimo jiné jsem se již také setkal s Vaším starostou panem Jiřím Klemem. Při rozhovoru jsem zjistil, že mohu přispět do obecních novin informacemi na téma bezpečnostní problematiky Vaší obce a tím pomoci našemu společnému zájmu ochraně občanů a jejich majetku, ochraně veřejného pořádku, prevenci kriminality, a odhalování pachatelů trestné činnosti. Obec Chýně je z důvodu rozsáhlé výstavby rodinných i bytových domů z hlediska nápadu trestné činnosti rizikovou obcí, tj. páchá se zde více trestných činů ve srovnání se stejně rozlehlou obcí vystavěnou dříve a obývanou starousedlíky. V poslední době dochází častěji v noční době k vloupání do rodinných domů, v nichž spí jejich uživatelé, kteří nezamknou vchodové dveře do domu nebo např. nechají pootevřené okno do spíže nebo suterénu. Tím zloději usnadní práci, protože do domu vnikne téměř nehlučně, osoby v domě nevzbudí, poté projde přízemí domu, odcizí drobnou elektroniku, hotovost, z kapes bund v předsíni odcizí klíče od vozidla a následně s použitím klíčů vozidlo odcizí. Proto doporučuji dveře domu uzamknout, zajistit okna domu a neponechávat klíče na místech, kde je zloděj očekává. Dále se občané mylně domnívají, že když nežijí v Praze, kde je pouliční kriminalita nejvyšší, tak ve svých vozidlech 2

3 zaparkovaných na ulici mohou zanechat např. odnímací panel na autorádiu nebo navigační display vystavený v držáku na palubní desce. Odcizení této elektroniky zloději trvá několik vteřin. Proto doporučuji ve vozidle nenechávat či neukrývat panely k autorádiím, navigace, mobilní telefony, tašky či jakákoli zavazadla nebo krabice, a to ani přes den na krátkou chvíli, kdy si jen někam odskočíte. Stává se, že pachatel za bílého dne prochází rušnou ulicí, všímá si občanů, kteří si na několik minut od vozidla odskočí např. na úřad nebo do obchodu, a bez ohledu na osoby v okolí u vozidla rozbije okno, elektroniku nebo zavazadlo odcizí a uteče. V bezpečí nejsou ani vozidla zaparkovaná na pozemku domu za plotem nebo v garáži i zde doporučuji ve vozidle žádné předměty nenechávat. Zloději se logicky zaměřují na nové zástavby a jejich obyvatele, na drahou elektroniku i vozidla. U dražších vozidel doporučuji systém satelitního vyhledávání, úspěšnost rychlého nalezení takto vybaveného vozidla je velmi vysoká. Dále dochází k vykrádání dosud neobydlených novostaveb rodinných domů, neponechávejte v nich tedy nářadí ani větší množství materiálu, též nedoporučuji klempířské prvky z barevných kovů. Všímejte si neznámých nebo podezřelých osob ve svém okolí, např. si poznamenejte registrační značku jejich vozidla a pokud se budete domnívat, že jste právě svědky trestné činnosti, včasným oznámením na linku 158 můžete přispět k úspěšnému zadržení pachatele. Zřízení kamerového systému na příjezdových komunikacích do obce a zejména do nově vystavěných oblastí Chýně by výrazně přispělo při vyšetřování krádeží, o tomto budeme dále jednat se starostou. Věřím, že vzájemnou spoluprací občanů Chýně, místní samosprávy a Policie ČR při prevenci kriminality dosáhneme zlepšení bezpečnostní situace ve Vaší obci. S pozdravem npor. Kamil Krupička Kasárna Červený Újezd Hájek Na nejsevernějším výběžku chýňského katastru, u silnice spojující Břve s Červeným Újezdem, se nachází bývalý vojenský objekt CE , kasárna Červený Újezd Hájek. Objekty u silnice stojí vlastně dva, první je v katastrálním území Litovic, je obehnán betonovým plotem a po opuštění armádou je zde zřízeno Recyklační centrum Hájek. Zůstaňme však u opuštěných kasáren. Budovy pocházejí z roku 1975 a armáda je jako nepotřebné převedla v roce 2005 na obec, pozemky patří několika soukromým osobám. V minulém volebním období vznikla myšlenka na využití opuštěného areálu měla zde vzniknout výrobna biopaliva na bázi čistírenských kalů s produkcí tun ročně. Území se podařilo převést do katastru obce Chýně, a tak jsme získali právo rozhodovat o jeho využití. Kompost z čistírenských kalů biopalivo Celá výroba biopaliva je vlastně založena na primitivním, ale miliony let fungujícím, principu kompostování smíchání látek bohatých na dusík a látek bohatých na uhlík tak, aby výsledný poměr byl přibližně 25:1 ve prospěch uhlíku. V homogenizátoru se pomocí protiběžného šnekového mechanizmu smíchají jednotlivé komponenty, třetina čistírenských kalů a dvě třetiny různých rostlinných odpadů (sláma, dřevní štěpka, tráva, listí...). Výsledná směs se pomocí pásového dopravníku dopraví do tepelně izolovaného fermentačního kontejneru. Zde dojde k samovolnému zahřátí směsi na C. Kompost je v průběhu zrání automaticky překopáván pomocí převrstvovacích pásových dopravníků a provzdušňován ventilátory. Během tří dnů tak vznikne nezapáchající, hygienizované, sypké palivo o průměrné vlhosti 30% a výhřevnosti 10 GJ/tunu. Sypané biopalivo je pak možné ještě dále dosoušet a granulovat, čímž se jeho objem zmenší na čtvrtinu a dosáhne výhřevnosti srovnatelné s hnědým uhlím. Plynový motor či výtopna pod Vyhlídkou V jednom z prvních nápadů na využití arealu bývalých kasáren se kromě výroby biopaliva též počítalo s instalací zplyňovacího reaktoru. Vyráběné biopalivo by se v reaktoru zahřívalo na přibližně 800 C, výsledkem pyrolytické reakce by byl vývin hořlavého plynu, který by se chladil, čistil a následně spaloval v plynovém motoru, který by roztáčel generátor elektrické energie. Při výrobě el. energie by vznikalo 70% odpadního tepla, které by se dalo těžko využít, leda snad na dosoušení vyráběného biopaliva. Druhý nápad, jak využít biopalivo, které se mělo vyrábět v bývalých kasárnách, počítal s výstavbou sídliště v lokalitě Na Dušnicku a Pod Horou a s realizací průmyslové zóny V Roklích (plánované logistické centrum). Tyto lokality se měly napojit na centrální ohřev užitkové vody a vytápění. U silnice směrem na Rudnou, pod sídlištěm Na Vyhlídce měla vyrůst výtopna s kotlem o výkonu téměř 3 MW, kam by se vyrobené biopalivo převáželo. Rozpočet na tuto variantu dosáhl již výše 75 milionů korun (výrobna biopaliva + výtopna s rozvody tepla). Elektrárna v Chýni Jelikož se současná výroba elektrické energie a tepla jeví jako nejvýhodnější, vznikl ještě další nápad výtopnu pod Vyhlídkou doplnit o technologii, která je velmi podobná té, co se používá v běžných uhelných elektrárnách. Celé zařízení by bylo samozřejmě mnohem menší a místo vodní páry by turbínu roztáčela pára silikonového oleje. Tento proces je označován zkratkou ORC, pracuje s nižšími teplotami a tlaky. Odpadní teplo, které při výrobě elektrické energie vzniká, by bylo využito na vytápění domácností a provozoven tak, jak již bylo uvedeno výše. U klasického parogenerátoru je účinnost výroby elektrické energie cca 10%, získá se tedy přibližně 10% elektrické energie a 90% energie tepelné. Účinnost výroby elektrické energie v ORC procesu je téměř dvojnásobná. Rozpočet na tuto variantu se vyšplhal na částku 150 milionů korun (výrobna biopaliva + výtopna s rozvody tepla + modul ORC) Dle výsledků finanční analýzy vypracované v roce 2005 byla návratnost investice obce do tohoto projektu přibliž- 3

4 ně tři roky, a pak už měly zisky jen narůstat. Je ovšem důležité zdůraznit, že drtivá většina finančních prostředků na realizaci záměru měla být získána formou dotací, a to jak ze státního rozpočtu, tak z evropských fondů. Celý projekt byl tedy závislý na získání dotací v řádech desítek milionů korun... Místo kalů barevné kuličky V současné době se s projektem na výrobu biopaliva a jeho následným využitím nepočítá. Stávající vedení obce dříve propagovaný záměr považuje za velmi problematický a značně převyšující možnosti obce. Co ale s opuštěnými kasárnami? Majitelé pozemků, na kterých se nacházejí obecní budovy, požádali o změnu využití pozemků ze současného ostatní plocha na území výroby, skladů a služeb. Pokud se tento požadavek zahrne do připravované změny územního plánu obce, může se tato lokalita stát zajímavou pro řadu investorů. Obec by pak mohla své, nyní těžko využitelné budovy odprodat novým investorům. V přechodném období, než bude schválena změna územního plánu, projevilo o tuto lokalitu zájem občanské sdružení Alternativa. Rádi by zde vybudovali paintballové hřiště. A tak pokud jednou pojedete kolem a uvidíte v areálu pobíhat zakuklence, kteří po sobě střílí z podivných zbraní barevné želatinové kuličky, nelekejte se, je to Alternativa... třeba k čistírenským kalům. Ondřej Jelínek zastupitel, předseda o.s. Arbor Rekonstrukce hráze skončila 18. března se sešli na hrázi rybníka Bašta všichni zainteresovaní: zástupci investora (Rybářství Mariánské Lázně), dodavatele stavby (fa Zvánovec), zemědělského družstva Agrosa, odboru životního prostředí MÚ Černošice a našeho obecního úřadu. Přes rybník, naplněný vodou zatím jen asi z jedné třetiny, se do všech opíral vítr severák, jako by dle kalendáře už nebylo skoro jaro, chvílemi padaly vločky velké jako pěst, chvílemi svítilo slunce. Návodní stranu hráze, ještě před rokem zelenou a se stromy, nahradila rovná šikmá plocha hráze ze zhutněného lomového kameniva, pod podstatně menším spádem než dříve spadávající do rybníka. Odbahněný rybník získal na hloubce, hráz v té staré podobě někde narušená věkovitou denudací, s mohutnými pařezy a stromy naklánějícími se nad hladinu, na pevnosti. Některé nedostatky, na které byl investor upozorněn, se zavázal odstranit do konce března. Vyčistí severní břeh od zeminy a drnu, shrnutých halabala z betonky, odstraní deponii rybničního sedimentu v západním ohbí rybníka a obnoví původní travnaté podloží, pásy bagrů rozrušenou cestu a louku při vstupu na plácek, kde se obvykle odbývá slet čarodějnic, doplní na původní úroveň a zpevní drobným štěrkem. Těžkou mechanizací olámané stromy na severním břehu ošetří, včetně zásadnějšího prořezu, a větve spálí nebo nabídne obci jako základ pro čarodějnou hranici. Poloviční Chýňská riviéra A co Chýňská riviéra? To, co jsme si přáli, se podařilo realizovat jen zčásti: stavební firma opravdu pěkně dle našich požadavků vytvarovala břeh v místě budoucí pláže (pozvolné klesání do rybníka, vymezení okrajů velkými balvany), investor nám pomohl přímluvou se zajištěním potřebného písku (ovšem ještě ho nemáme). Podle našich představ ale nedopadla šikmina hráze, představovali jsme si jinak dlažbu z lomového kamene s vyklínováním a co hlavně se nepodařilo je prosadit podobu cesty pro pěší. Měla být od silnice jasně oddělená svodidly, se zhutněným štěrkopískovým povrchem pro chůzi, šíře min.1 m. Po celé řadě žádostí a změn se naděje autora článku, že by investor vyšel požadavkům obce natolik vstříc, aby změnil projekt (v době, kdy jsme mohli vstoupit do jednání, bylo již na projekt vydáno stavební povolení) či SÚS Kladno (správa silnic) reagovalo vstřícně na požadavky obce, ukázala lichá. Vozovka zůstala původní, hráz nebyla rozšířena, pěšina, dá-li se tak vůbec nazvat, je oddělena plastovými patníčky s odrazkami (obec sama musela uhradit náklady, aby mohly být nainstalovány ve dvojnásobné hustotě, nežli je běžné), šíře je zvláště na vzdálenější půlce hráze nedostatečná a úprava povrchu vůbec ne ideální. Přesto, byť to není promenáda jíti se tudy dá. A v blízké budoucnosti se možná objeví v návaznosti na pláž i dřevěné koupací a skákací molo. Uvidíme, budeli pláž plná, stane se tak bezpochyby. Nejbližší příležitost bude k tomu při prvním výlovu po rekonstrukci na podzim příštího roku. P. S.: Sobota dnes v noci vytrhal kdosi šprýmař jakýsi všech 26 plastových patníků a rozházel je vůkol. Zřejmě tím chtěl básník říci, že celá silnice má být pěší zónou? Opravdu svérázný příspěvek k bezpečnému přístupu na hráz. Petr Kovář, člen výboru o.s. Arbor Kácení dřevin a náhradní výsadba Stromy a keře jsou chráněny Zákonem o ochraně přírody a krajiny a jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníka. Chce-li vlastník pozemku (fyzická osoba) nějakou dřevinu pokácet, měl by si nejdříve zjistit, zda k takovému kroku nepotřebuje povolení orgánu ochrany přírody v našem případě obce. Při posuzování stromů není důležitý věk, výška ani druh, ale pouze obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí. Pokud se tedy jedná o dřevinu rostoucí mimo les, která má výše zmíněný obvod kmene větší než 80 cm, je k pokácení potřeba povolení. Existují zde ještě minimálně dvě výjimky. Jednak když se jedná o kácení z důvodu pěstebních (obnova porostů či jejich probírka) nebo zdra- 4

5 votních. V těchto případech se zamýšlený úkon oznamuje orgánu ochrany přírody minimálně 15 dnů předem. Další výjimkou je kácení z důvodu ohrožení zdraví, života, či velké majetkové újmy. Zde je nutné kácení s patřičným zdůvodněním ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od provedeného zásahu. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně (do 30 dnů od podání žádosti) formou rozhodnutí správního řízení, v němž kácení povolí či zamítne. V případě kladného rozhodnutí ukládá obecní úřad žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, po dohodě s žadatelem buďto na jeho pozemku či na pozemku obecním, a to s jednoroční lhůtou vykonání. Orgán ochrany přírody může uložit pokutu za neprovedenou náhradní výsadbu či za nepovolené pokácení dřevin. U nepovoleného kácení je nutné navíc zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí ČR. Chtěli bychom poděkovat všem občanům za dodržování tohoto zákona a péči o zeleň v Chýni. Eva Jelínková, Martina Hošková Prezentace architektonických studií V loňském roce se Chýně přihlásila do soutěže o Cenu Petra Parléře, prestižní soutěže, kterou Společnost Petra Parléře podporuje regeneraci veřejných prostorů našich měst a obcí. Je to soutěž dvoukolová a velkým úspěchem je už to, že Chýně se v kole prvním, v soutěži měst, prosadila mezi řadou měst se jmény daleko zvučnějšími a postoupila do desetičlenného finále. V navazující architektonické soutěži jsme sice na ceny nedosáhli, oceněny byly návrhy regenerace centra Světlé n.sázavou Cena Petra Parléře, obnovy areálu městských sadů v Kraslicích Cena za prostor pro život a úprava náměstí Míru v Tišnově Cena za přínos k rozvoji architektury měst, ale obec obdržela bezplatně dvě velmi zajímavé profesionálně zpracované architektonické studie, zabývající se velmi invenčně rozvojem centra obce. Posezení u vody i zvoničky První studii zpracoval autorský tým z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, studentky 6.ročníku Tereza Zamazalová a Mária Nalevanková spolu s pedagogem arch. Patrikem Zamazalem. Jejich návrh je charakteristický výtvarným přístupem k problému, přináší do atmosféry obce novou kvalitu jednoduché, ale velmi účinné estetiky. Fenomén původní návsi oživuje keramickou dlažbou, kde důležitou roli hraje kompozice kladu a spárořezu dlaždic, vytváří na návsi vodní plochu, pracuje s výtvarně pojatým mobiliářem (zvonička, sezení, pítko, socha). Za přirozenou přírodní spojnici původní obce a nových částí (Háje, Kaliště, Kamenice) prezentuje Višňovku, kterou doplňuje kavárnou s venkovním sezením. Jeden z možných návrhů, jak by mohlo v budocnosti vypadat centrum naší obce. Snímek Petr Kovář Sběrné parkoviště Autory druhého návrhu jsou bc.arch.jan Trejbal, Žofie Raimanová a Jan Dočekal. Přináší vícevrstvé řešení, promyšlené v celé řadě souvislostí. Prvkem dominujícím je voda, která je zviditelněna formou jemné sítě stružek, jiskřivých tekoucích linií, zobytňujících veřejné prostory. Tento prvek přirozeně též reguluje rychlost a četnost tranzitní dopravy v obci. Rezidenti samozřejmě mají povolený vjezd i dostatečnou kapacitu parkování na veřejné komunikaci, návštěvníci ale mohou pohodlně zaparkovat svoje vozidlo na sběrném parkovišti nedaleko Hlavní ulice a centrem obce, kde docházkové vzdálenosti jsou minimální, se pohybovat pěšky. Hlavní plocha návsi, na které je zvonice a pietní místo památník padlých, je upraveno s velkou spiritualitou. Sportoviště v centru obce, dnešní obecní hřiště, je sice zmenšeno (předpokládá existenci nového sportoviště v souvislosti s novou školou), je ale vybaveno dětským hřištěm, víceúčelovým kurtem, venkovním amfiteátrem a malou kavárničkou. Višňovka Prezentaci těchto dvou studií předcházelo předvedení výsledků práce studentů prvního ročníku fakulty architektury ČVUT, kteří se věnují v rámci dvousemestrálního učebního plánu řešení generelu přírodního parku Višňovka. Viděli jsme celou řadu neobvyklých řešení a zajímavých nápadů. Studenti, kteří byli promítání a výstavě svých prací přítomni, sami své náměty komentovali a jejich nápady se setkaly s živým ohlasem. Je možné, že spolupráce obce a FA ČVUT bude v nějaké podobě pokračovat i nadále. Na závěr jen krátký návrat k Ceně Petra Parléře. Obec získala velmi zajímavý a podnětný materiál, dvě vize budoucí podoby jejího jádra, dvě vize, které se v některých momentech dotýkají, setkávají. Je na zastupitelstvu, na občanech obce, aby poznání z prezentací zhodnotili a rozhodli, jakým způsobem a v jakém rozsahu návrhů využijí, byla by škoda tuto šanci nevyužít. Petr Kovář, člen výboru o.s. Arbor 5

6 Seznamte se... s místním kronikářem Pavlem Fouskem Pavel Fousek žije od narození v Chýni a od roku 2006 zde vede obecní kroniku, do níž jeho předchůdci historii obce zaznamenávali nepřetržitě již od 19. století. Jistě nepřekvapí, že jeho zálibou je historie, především obce Chýně a dále pak téměř všeho od antiky po události 20. století, práce se dřevem tesařské, truhlářské, včetně historických pracovních postupů, cyklistika, lyžování, turistika spojená s historií navštěvovaných míst, umění, architektura. Zájemcům o bližší informace z historie Chýně či o kronikaření obecně je k dispozici na ové adrese: Jak se člověk vlastně stane kronikářem? To je určitě různé, já jsem se jím stal tak, že jsem se asi jako jediný k této činnosti hlásil poté, co má předchůdkyně oznámila, že chce skončit. Samozřejmě k tomu musíte mít jisté předpoklady naše rodina například v Chýni žije již několik generací a mě už od malička bavilo probírat se starými záznamy o statku či rodině, i ve škole dějepis patřil k mým oblíbeným předmětům. Je třeba, aby se kronikář o dění v obci skutečně zajímal, snažil se obec i její obyvatele co nejlépe poznat a nejen obec, ale i dění v republice potažmo na celém světě, neboť je dobré dění v obci zasazovat do širšího rámce dění národního i světového. Kronikářem Chýně jste se stal v roce Máte představu, kolik předchůdců se již vystřídalo před Vámi? Péči o kroniku jsem přebíral od paní Milady Šťastné, původním povoláním učitelky později zaměstnankyně místního JZD, která ji velmi poctivě a svědomitě vedla řadu let. Před ní se vystřídalo nejméně 5 kronikářů, často učitelé z místní školy, část kroniky v době normalizace dostal za úkol napsat zpětně jeden místní funkcionář poté, co nebyla dosti dlouho psána. Mimochodem, v Chýni existuje ještě jedna kronika, starší nežli obecní, a to kronika školní, jejíž záznamy jsme před několika lety spolu s paní ředitelkou Štrosovou a panem Kovářem využili při realizaci výstavy k historii chýňské školy. Stejně jako lidé i podoba a vlastnosti kroniky se jistě za tu dobu změnily... Pro psaní obecních kronik brzy vznikla zavedená pravidla, byly sepisovány ručně, do knihy, která byla speciálně pro tento účel prodávána. Po desetiletém zápisu se kronika předávala do příslušného okresního archivu, v našem případě do Jílového u Prahy, a v obci zůstávalo faksimile čili kopie, předané zpět archivem. Krátce po založení Československé republiky ve 20.letech minulého století vznikl zákon přikazující obcím vést kroniku, striktní detailní předpis ohledně vedení kroniky však neexistuje. Stejně jako moji předchůdci v minulosti, i já píši denní záznamy ručně do diáře, ty potom přepisuji na počítači a později vytisknu na kvalitní tiskárně na dobrý papír a zároveň uložím celý text i dokumenty v digitální podobě na elektronický nosič. Text kroniky bude obci předán ve dvojí podobě včetně foto a tiskových příloh. Co všechno vlastně do kroniky zapisujete? Srozumitelnou formou zapisuji např. aktuální počasí, dění v obci, narození či úmrtí, zjišťuji si kupříkladu počet vypůjčených knih v obecní knihovně, aktivity školy a tak dále. Osvědčilo se mi vždy, je-li to možné, uvádět číslo popisné domu, podle něj se lze poté i po dlouhé době poměrně přesně orientovat. Na počátku mé kronikářské praxe, jakmile jsem o tuto aktivitu projevil zájem, mě obec vyslala na odborné školení do Prahy, jehož se zúčastnilo zhruba 40 začínajících i zkušených kronikářů. Školení bylo vedeno profesionálním archivářem a kronikářkou, ani oni striktně nenařizovali, spíše nás učili na příkladech z praxe, třeba i z první republiky, kde ze záznamů četnických stanic lze získat velice zajímavé informace. Je v současné době nakládání s kronikami obcí ošetřeno legislativně? Či snad existuje nějaký Svaz kronikářů určující etický kodex kronikáře? Ano, existuje zákon o kronikách, který popisuje základní pravidla psaní obecních kronik, celostátní Svaz kronikářů sice neexistuje, kronikáři však mezi sebou udržují kontakty, předávají si zkušenosti. Kupříkladu já jsem v kontaktu s hostivickým kronikářem panem Ing. Štětkou, s vedoucím muzea v Unhošti panem Mariánem Krutským, zatím letmo jsem spolupracoval s muzeem v Roztokách vyzval jsem je, aby pracovali s kronikáři v okrese aktivněji než dosud uvidíme, jestli se něco podaří... Jak vidíte budoucnost kroniky obce Chýně? Věřím, že se vždycky najde někdo, kdo bude mít dostatečný zájem o historii místa, kde žije a bude ochoten ji zaznamenávat. Takže ji vidím optimisticky. A poslední otázka pokud budu chtít do kroniky naší obce nahlédnout, jak to udělat? Záleží na tom, o kterou část kroniky se jedná. Faksimile minulých uzavřených kronik jsou uložena na Obecním úřadě, část kroniky, kterou jsem převzal od paní Šťastné, je k nahlédnutí u mě. Mé vlastní záznamy, tj. od roku 2006, existují většinou v podobě ručního zápisu do deníku jednotlivých let a jsou doplněny poměrně velkým množstvím dobových dokumentů písemně či fotograficky dokumentujících především bouřlivý stavební vývoj Chýně a také různé společenské akce, které se v obci konají. Martina Hošková Z historie májů Slavení májů sahá do daleké minulosti, kdy lidová symbolika s oblibou užívala jarní znaky květy, ratolesti, čerstvé zelené májky (břízky) postavené před okny svobod- 6

7 Původní milostný podtext zůstal minulostí. Z dřívějších májů vzešla mnohá manželství a ti, kteří před rokem jako svobodní tančili, tlačili příští rok v průvodu kočárek s potomkem. Dnes jsou máje především prodloužením tradic a radostnou zábavou. Jana Fousková, členka o. s. Arbor Tanečníci Májů z roku 1962 Snímek archiv V. Galová ných děvčat. Noc před slavností vztyčují mládenci hlavní májku na prostranství obce (u nás v Chýni na obecním hřišti). Její špice s věncem je ozdobena fábory a po pokácení máje vedou o špici mládenci boj. Odpoledne před tanečním vystoupením obcházejí mládenci s hudbou vesnici a z domu označeného májkou vynášejí svobodnou dívku a tančí s ní kolečko. Společně se pak celá kolona mladých odebírá k hlavní máji, kde tančí Besedu. Po skončení tance a pokácení máje, je májka vydražena v tombole. Penězi, které při ní mladí vyberou, zaplatí muziku a sál, kde je večer taneční májová zábava. Poválečné obnovení tradic V Chýni byla obnovena tradice májů po válce v roce Nácvik vedly ženy a dívky se znalostí tanců a zvyklostí. Do roku 1960 střídavě Hana a Miluška Chaloupkovy, Marie Fantová, Magda Svobodová či Miluška Kunhartová. V roce 1961 se ujímá vedení muž Oldřich Kusovský, který máje nacvičoval každým rokem až do roku Dalším rokem se vedení nácviku opět ujímají paní Kunhartová a Fantová. Od roku 1973 se na šest let nácvik zajišťovala Jana Horáková (roz. Fantová), Libor Štros a Bohouš Hais. Hudbu zajišťoval pan Šťovíček z Radotína. Od roku 1980 vedli nácvik střídavě různí starší a zkušení tanečníci, a tak je tomu dodnes. Bohužel se věk tanečníků a tanečnic stále snižuje ti starší nemají již zájem. Co skrývají půdy Při třídění písemností po mých předcích jsem před nedávnem padl na zajímavý úlovek. Našel jsem tužkou psaný text a při jeho čtení jsem zjistil, že se zřejmě jedná o neúplný opis smlouvy uzavřené mezi Premonstrátským řádem a pražským občanem Matějem Myslivečkem. V ní se Matěj Mysliveček zavazuje, že v Chýni postaví mlýn, a premonstráti mu k tomu dávají k dispozici pozemky, nejen pro postavení budovy samotného mlýna ale také pole, na kterých bude moci hospodařit. Z textu smlouvy vyplývá, že potřebný rybník již v době sepisování smlouvy existoval. Ve smlouvě jej nazývají: při rybníce Malým, nyní větším Vašovskym. Školka na dně rybníka Mnoho mladších starousedlíků a asi většina nových chýňských občanů zřejmě neví, v kterém místě tento mlýn a rybník byl. Dobrým orientačním bodem je zdejší mateřská škola. Ta totiž stojí v severní hrázi výše jmenovaného rybníka, vlastně je postavená na jeho dně. Hlavní hráz rybníka je kolmá na severní a uzavírá bývalý rybník na jeho delší východní straně. Podél této hráze vedla k budově mlýna cesta z obce. Právě pod východní hrází byl postaven mlýn, který je předmětem popisované smlouvy. Poloha tohoto mlýna, rybníka, přítoku vody z bašty do tohoto rybníka a další související věci jsou dobře patrné z přiloženého plánku obce. Mlýn za třicet zlatých a vykrmeného vepře Ze smlouvy vyplývá, že byla sepsána před 1. lednem roku Od této doby měl Matěj Mysliveček platit nájem ve výši třicet zlatých rejnských a jednoho vykrmeného Plánek Chýně z 18. století 7

8 vepře Strahovskému klášteru. Další povinností mlynáře je mletí obilí pro Strahovský klášter, ale také se zavázal mlýt pro chýňské a úhonické občany. Úhonice jsou farní obcí Chýně a měly stejnou vrchnost -strahovské Premonstráty. Ve smlouvě je také podrobně popsáno dědické právo k tomuto mlýnu a užívání polí a vody do mlýnského rybníka přitékající z rybníka nyní zvaného Bašta. Zde se o něm píše jako o tom hořejším novém rybníce. Mlynář se zavazoval, že bude pečovat o dobrý stav strouhy, přivádějící vodu na mlýnské kolo, trouby pro vejpad a další zařízení nutná k fungování mlýna. Také byl povinnen postavit nový v případě, že by oheň nebo jinou škodu ten mlejn ke zkáze přijíti měl. Jak skutečně mlýn, postavený na základě této smlouvy vypadal, se můžeme jenom dohadovat. Hledání ve strahovských archivech Budova, která zde ještě před 40 lety na jeho místě stála, byla spíše venkovská vila a žádné mlýnské zařízení už u ní nebylo. Existuje fotografie mlýna, který zde stál zřejmě ještě na začátku 20. století a jeho tehdejší majitelé, manželé Hrdinovi jej provozovali. Protože opis této smlouvy není úplný, snažil jsem se zjistit, jestli je možné najít skutečnou smlouvu u Premonstátů na Strahově. Oslovil jsem Dr. Pařeza, který je vědeckým pracovníkem Strahovské knihovny, sešel se s ním a on mi slíbil, že bude pátrat v archivu, jestli je možné originál smlouvy najít. Ukázalo se totiž, že je toto téma pro něj zajímavé, dověděl jsem se od něj, že několik let sbírá materiál pro knihu o historii rybníků v našem okolí. Pokud se podaří tuto smlouvu nalézt, a budu moci získat její kopii, budu o tom čtenáře informovat. Dr. Pařez mi ochotně poslal mapku Chýně, která doplňuje tento článek a později mi přivezl plánek chýňských rybníků, ve kterém je mlýn zakreslen. Pavel Fousek, místní kronikář, člen o. s. Arbor Být dětem dobrým vzorem Při práci s dětmi vycházíme z jejich potřeb. Naším hlavním cílem je proto jejich harmonický vývoj a rozvoj. Hlavní metodou je napodobování a vzor. Nepoužíváme vysvětlování ani zdůvodňování, protože to jsou metody nepřiměřené sedmiletí dítěte. Důležité je dávat dítěti prostor pro spoluprožívání chování dospělých. Děti vychováváme totiž zejména tím, co děláme, a ne tím, co říkáme. Po sedmém roce dítě potřebuje autoritu, do té doby shromažďuje své zkušenosti, které získává pozorováním a napodobováním. Své charakterové rysy dítě nezískává slovním vysvětlováním a zákazy, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí. Tuto skutečnost si uvědomuje každá učitelka, která s dětmi pracuje, a musí být proto dětem vzorem. A totéž by mělo platit i pro rodiče. Děti potřebují rytmus Na základě vývojového zákona pracujeme s dětmi tak, aby mohly vnímat a napodobovat různé činnosti uklízení, vaření, práce s materiálem... Důraz klademe na zachování pravidelného rytmu a opakování. V životě dětí je rytmus velmi důležitý. Pravidelné střídání různých aktivit dodržujeme nejen při jednotlivých činnostech v průběhu dne, ale i v průběhu týdne a roku. Bráníme předčasnému intelektovému vývoji, nezatěžujeme paměť a nezařazujeme školské metody, protože to oslabuje vývoj dítěte v tomto věku. Hrou a metodou nápodoby uchováváme síly dítěte pro další vývoj. Hra, experimentování a manipulace s předměty rozvíjí fantazii, tvořivost a pohybové dovednosti. Přírodní materiály Důležitou roli při výchově hraje prostředí, které dítě obklopuje. Jsou to nejen barvy, ale také hračky a materiály, které dětem předkládáme. Jedná se zejména o přírodní materiály dřevo, přírodniny, bavlněné látky, včelí vosk zkrátka vše, co podporuje fantazii. Při pobytu venku Karneval v mateřské školce Snímek archiv MŠ Chýně necháváme dětem volnost (samozřejmě s přihlédnutím k bezpečnosti), protože tak podporujeme přirozený rozvoj pohybových dovedností. Jitka Bělková, vedoucí učitelka MŠ Chýně, zastupitelka Ředitelkou ZŠ a MŠ Chýně Mgr. L. Štrosovou byla stanovena nová kritéria pro přijímání dětí do MŠ. Více informací získáte na stránkách ZŠ Zápis nových dětí do mateřské školy v obci Chýně probíhá během měsíců březen a duben. Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ každý den do 15 hod. a odevzdat je nejpozději do Z macech budou čarodějnice To není vtip. Poslední dubnový podvečer možná potkáte macechy (maminky z MAteřského CEntra CHýně) převlečené za čarodějnice.připravily pro děti čarodějnické posezení u táboráku s písničkami. 8

9 MAteřské CEntrum CHÝně navštěvují maminky s dětmi ve stále větším počtu. Na prezenční listině je už téměř třicet jmen (jsou mezi nimi i přespolní) a stále se hlásí noví členové. Každé středeční dopoledne ožívají přízemní prostory školky dětským křikem a brebentěním. Malí i velcí návštěvníci si přicházejí popovídat, společně hrát, tvořit. Nový rok děti přivítaly tříkrálovou hrou a masopustní období karnevalem. Kromě toho si vyzkoušely, jak udělat z knoflíků zajímavý obrázek a že těstoviny lze navlékat stejně dobře jako korálky. Tatínkům děti vyrobily valentinské srdíčko a před Velikonocemi si pomalovaly květináče s osením a ozdobily vajíčka. Obě organizátorky (Bára Nývltová a Marta Jeřábková) přivítaly, že se do práce v mateřském centru aktivně zapojily i další maminky. Společně tak mohou uskutečnit zajímavé akce (např. bazárek dětského oblečení a obuvi). Maminky se scházejí také v Klubu šikovných maminek, kde malovaly kraslice a vyslechly přednášku zaměřenou na dětské úrazy a první pomoc. Milé maminky, zveme vás do MAteřského CEntra CHÝně, které nabízí každou středu od 9.30 do hod. program pro maminky s dětmi do šesti let. KDE? Chýně, Ke Školce 57 budova MŠ (vchod z pravé strany budovy) PROGRAM DUBEN Udělej si berušku na provázku Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Vyrábíme loď z polystyrenu Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Pracujeme s modelovacím těstem (kamínky, větvičky a další přírodniny s sebou) Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Malujeme na látkové tašky Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Vyrábíme čarodějnice Říkadla a tanečky s cvičením pro děti Čarodějnické posezení u táboráku (od 17 hod. na hřišti, buřty s sebou) Obuv na přezutí, pracovní zástěrky nebo starší oblečení pro děti s sebou! Pobytné za dopoledne pro členy MC 20 Kč, ostatní 40 Kč, člen. příspěvek na pololetí 150 Kč. Těšíme se na setkání s vámi. Bára tel Marta tel Tři králové přišli i do mateřského centra. Snímek archiv MC Poděkování Nadačního fondu Zvonek Jménem Nadačního fondu Zvonek děkuji občanům a firmám za poskytnuté finanční a věcné dary. Díky vám jsme mohli připravit hezké vánoční dárky pro padesát dětí Klokánku Hostivice. Dárků bylo dokonce tolik, že jsme je museli autem odvézt nadvakrát. Další naší aktivitou bylo dopravení vánočního pečiva, ovoce, knih a oděvů do domova důchodců. Máme v plánu poskytnout dětem z Klokánku divadelní představení a v červnu pro ně u nás na zahradě uspořádat Veselou neděli. Při ní budou děti soutěžit a víla bude těm nejmenším vyprávět pohádky. To je jen zlomek našeho snažení potěšit ty nejpotřebnější. Ještě jednou děkujeme a prosím, zachovejte nám přízeň i v tomto roce. Hodně štěstí přeje Štěpánka Cvrčková Kunstová, předsedkyně Nadačního fondu Zvonek CHYSTÁ SE: Relaxační den v Chýni Milé dámy, ženy, dívky, ale i muži, rozhodli jsme se zpříjemnit vám život v naší obci a možná i přispět k seznámení se s ostatními obyvateli v Chýni. V sobotu dne 26. dubna 2008 bychom vás rádi přivítali v budově Obecního úřadu Chýně, kde pro vás chystáme Relaxační den v Chýni - určený zejména ženám, nicméně i muži si přijdou na své (turnaj bowling, šipky apod.). V rámci relaxačního dne vás čeká spousta příjemných zážitků spojených s relaxací těla i ducha : nabídka služeb z oblasti kosmetiky, masáží, cvičení, poradenství apod. V rámci této akce chceme uspořádat i bazar dámského oblečení včetně doplňků (kabelky, pásky, bižuterie) a dámských bot. Půjde o výměnný bazar, kde odměnou za poskytnuté zboží bude možnost vybrat si zboží jiné. Oděvy, boty 9

10 a doplňky budou však k dispozici každému, kdo o ně bude mít zájem. Máte-li doma oblečení, boty a jiné výše uvedené doplňky, které již nenosíte, a jde o zboží zachovalé či dokonce zánovní, které by dle vašeho názoru jiná žena či dívka přivítala ve svém šatníku, neváhejte a zaneste je na Obecní úřad Chýně, kde je od vás převezmou zaměstnanci OÚ. Příjem zboží do bazaru bude prováděn každý všední den v pracovní době zaměstnanců OÚ Chýně. Uvítáme vaše nápady či kontakty na osoby, které by chtěly v rámci této akce nabídnout své služby. Uvítáme i dobrovolníky pro organizaci (tel , mail: cz). S bližšími informacemi vás seznámíme následně. OÚ Chýně Staročeské Máje se letos konají v sobotu 31. května. V odpoledních hodinách bude nejprve vycházet od hospody U Veselého kuchaře průvod, který bude zakončen na Obecním hřišti zatančením České a Moravské besedy a poražením máje. V sobotu 7. června 2008 pořádá o. s. Arbor již 18. Dětský den pro děti. Uskuteční se opět na Obecním hřišti v Chýni od hod. UDÁLO SE: Zastupitelé na konci ledna odsouhlasili vstup naší obce do nově vznikajícího Sdružení místních samospráv, které chce hájit zájmy malých obcí a sídelních celků. Chýně nadále zůstávám členem zavedeného Sdružení měst a obcí (SMOČR). Další podrobnosti o zmíněných organizacích a jejich práci lze nalézt na a na Chýní pobíhal medvěd i několik pirátů První únorovou neděli jsme se mohli v ulicích Chýně setkat s fousy zarostlou zdravotní sestřičkou, tancujícím medvědem, čarodějnicí, smrtkou a dalšími maskami, které se zapojily do masopustního veselí. Průvod několika desítek lidí procházel za doprovodu muzikantů ulicemi a v několika domech byl pohoštěn tradičními masopustními koblihami a šiškami. Nevynechalo se ani osvěžení v místní Krčmě. Členové a příznivci Občanského sdružení Arbor, které průvod uspořádalo, na každém zastavení zazpívali masopustní písničky a do davu vykřikovali tradiční říkadla. gp Tancovalo se před místní krčmou. Snímek Rudolf Musil Krátké zprávy: Stav finančních prostředků za období od zvolení nového zastupitelstva se oproti konci roku 2006, kdy obec měla celkovou zadluženost několika miliónů Kč, výrazně zlepšil. Nicméně obecní pokladna je zatížena dluhy až do roku Celkem budou letošní splátky představovat cca. 1 mil. Kč. Půjčka formou směnky od firmy FISA byla již splacena. Platby související se stavbou vodovod II. etapa ve výši 3 mil. Kč byly uhrazeny. Do rekonstrukce jídelny v MŠ se investovalo 450 tis. Kč. Firma Debra Assets, působící v obci Chýně, slíbila vybudovat novou místní komunikaci Hájecká na své náklady. Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod a kanalizaci. Vzhledem ke komplikovanosti dané vyhlášky (v důsledku zákona) zorganizovala obec setkání s autorem vyhlášky, při němž byly zodpovídány dotazy občanů. Občanům, kteří by měli zájem o další informace k této vyhlášce, budou k dispozici informace na OÚ. Byl schválen rozpočet obce na rok Do rozpočtu se promítá také například společné zdanění manželů, což znamená výpadek v rozpočtu půl milionu korun ročně. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí peněžitého daru TJ Sokol Chýně ve výši 10 tis. Kč s tím, že peníze budou použity pro potřeby fotbalového oddílu. Zastupitelstvo schválilo Ing. Ladislava Vicha jako výkonného pořizovatele a Ing. Stanislava Zemana jako zpracovatele změny č. 1 územního plánu obce. Důvodem plánované změny je mimo jiné zahrnutí železničních zastávek do územního plánu obce. 15. března 2008 bylo ukončeno přijímání návrhů na změny ÚP. Byl schválen Strategický plán rozvoje obce. Jde o dokument, který například zvyšuje úspěšnost při poskytování dotací obci. Strategický plán rozvoje obce byl umístěn na webové stránky. Zastupitelstvo schválilo žádost firmy Berger Beton o zřízení nadzemní nádrže PHM. Firma dosud čerpala naftu od sousední firmy O. K. Trans, nyní chce vybudovat svoji vlastní dvouplášťovou nádrž. Zřízení nadzemní nádrže PHM bylo schváleno za následujících podmínek: nádrž bude používána pouze pro potřeby firmy Berger Beton, nádrž PHM včetně záchytné jímky bude v bezpečné výši nad stávajícím terénem pro případ záplav, firma Berger Beton daruje obci 150 tis. Kč do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení. Dále bylo dohodnuto, že firma Berger Beton předloží na Obecní úřad Chýně doklad o provedení stanovených sadových úprav v areálu firmy, resp. zápis z provedené kontroly příslušného orgánu životního prostředí. Zastupitelstvo neschválilo zastavovací studii firmy Oakland Trade, která podala návrh na zvýšení počtu budoucích obyvatel z 1300 na 2000 v lokalitě Dušnicko (umís- 10

11 těné po pravé straně při výjezdu z obce ulicí Rudenskou od konce původní bytové zástavby až ke křižovatce Na Vyhlídce). Firma navrhovala v lokalitě vybudovat malé městečko se 2 tisíci obyvateli bez jakéhokoliv centra či točny autobusu. V rámci diskuse na veřejném zasedání bylo konstatováno, že rozsáhlá výstavba v obci, povolená v minulosti, vyvolá obrovské investice do infrastruktury obce. Největším problémem jsou a budou komunikace. MUDr. Jiří Appelt ukončil nájemní smlouvu na prostory v budově Obecního úřadu Chýně používané k provozování lékařské praxe. Za stejným účelem si je nyní za souhlasu Obecního zastupitelstva pronajala MUDr. Veselá k provozování soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé a činností s tím souvisejících. Místnímu sboru dobrovolných hasičů zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 50 tisíc Kč. Ten by měl být použit na nákup základního vybavení: bot, přilb, rukavice, držáků na svítidla, pracovního polohovacího pásu apod. Nedostatek základního vybavení se zásadně projevil při zásahu, který hasiči prováděli při požáru buňky za Pivovarským dvorem. Obci se podařilo vydobýt po letech pohledávku ve výši 62 tis. Kč od firmy Agrosa. Obec vyzývá a prosí občany, aby nepoužívali drtiče odpadů. Kvůli používání drtičů dochází k obrovskému zatížení ČOV. Ze stejného důvodu je také důležité, nevypouštět do odpadních vod použitý jedlý olej. Ten je možno slévat do plastových lahví a následně ho dávat vždy první sobotu v měsíci před dům spolu s papírovým odpadem nebo třetí sobotu v měsíci donést na sběrné místo nad hřbitovem v době od 9 do 11 hod. (viz. odpadový leták). Probíhá územní řízení, které by mělo určit umístění chodníku podél komunikace Ke Skále. Od zajíždí autobus do lokality Háje u spoje ve ze Zličína (tato zajížďka stojí obec v tomto jednom spoji ročně 20 tis. Kč. V současné době obec platí za rok více než 400 tis. Kč za dopravu autobusem č Od září 2008 bude zaveden nový spoj z lokality Háje na Zličín v 7.30 hod. Byla ukončena rekonstrukce rybníka Bašta a hráz je již průjezdná. Byla vypracována studie dopravní obsluhy Hostivice, Chýně, Rudná kolejovou dopravou. Ta by mohla v budoucnosti umožnit občanům cestovat do Prahy po železnici. Zástupci obcí Chýně, Rudná, Hostivice a Jinočany navštívili odbor regionálního rozvoje spolu se zástupci Českých drah a fy Ropid a dohodli se na dalším postupu při prosazování realizace této myšlenky. Obec hodlá ustanovit dopravní a stavební komisi jako orgán, který by pomáhal řešit záležitosti obce v těchto oblastech a vyzývá občany, kteří by měli zájem pracovat v těchto komisích, aby se přihlásili na OÚ. Obec finančně podpoří návrh místních rodičů na zřízení pískoviště pro děti na obecním hřišti. Od 1. března místní mládež začala nacvičovat Staročeské máje. Nácviky probíhají každou sobotu ve 14 hod před Obecním úřadem. Byla schválena a podepsána smlouva o spolupráci se společností Studio Metropolis, s.r.o. na realizaci obecního informačního systému. Realizace systému umožní občanům i ostatním osobám lepší orientaci v rozrůstající se obci. Navigační systém instaluje pro obec firma zdarma a obec za to umožní firmě provozovat komerční informační systém s tím, že určitá procentní část zisku půjde do obecní pokladny. Zastupitelstvo schválilo trojstrannou smlouvu mezi obcí, firmou OXES, s.r.o. a zahradnickou firmou EKOLIA o výsadbě a následné údržbě dřevin na obecním hřišti a podél komunikace Ke Skále. Firma OXES dle této smlouvy bude hradit veškeré náklady spojené s výsadbou a údržbou dřevin, kterou provede firma EKOLIA ve prospěch obce. Jde o náhradní výsadbu za pokácené stromy firmou OXES. Zastupitelsvo schválilo firmu PROVOD, s. r. o. pro realizaci zakázky zpracování tendrové dokumentace výběru zhotovitele na stavbu Chýně napojení na pražský vodovod a stavbu Chýně rozšíření ČOV a dále na provedení výkonu administrace projektu vůči administrátorovi podpory SFŽP ČR a zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro stavbu Chýně rozšíření ČOV. Obec zvažuje úpravou vnitřních prostor rozšířit kapacity stávající MŠ o 9 míst vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění svých dětí do MŠ. Na toto rozšíření by byly použity finanční prostředky od firmy Berger Beton, která za schválení nadzemní nádrže pohonných hmot poskytne obci částku 150 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi obcí a firmou OXES. V dodatku jsou zpřesněny podmínky, termíny a financování úpravy a ozelenění valů v nových lokalitách, dále připojovací poplatky, které firma uhradí obci za bytové domy, pozemek pro veřejnou zeleň, zpětvzetí stanoviska obce k výstavbě nových bytových domů v lokalitě Kaliště a další. gp a vk Leták o nakládání s odpady Sdružení Arbor vytvořilo pro potřeby Obecního úřadu Chýně leták pro občany o likvidaci odpadů v obci (informace, kontakty, svoz apod.) Pokud jste tento leták neobdrželi, je k dispozici na OÚ. ELEKTROINSTALACE: E T L A E POČÍTAČOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY DOMÁCÍ ZVONKY TELEFONY A VIDEOTELEFONY ELEKTROMONTÁŽE 230V/400V OPRAVY ÚDRŽBA EL. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ BAZÉNY HROMOSVODY GARÁŽOVÁ VRATA A POJEZDY Tel.: , 11

12 Nový dětský anglický výběrový SECONDHAND v CHÝNI V budově mateřské školy ul. Ke Školce 57 (nedaleko hřiště) OTEVŘENO: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Značky: NEXT, MARK&SPENCER, ADAMS, GEORGE, GAP, H&M, ADIDAS, PUMA, UMBRO, NIKE, MINI MODE a další... Těšíme se na Vás, přijďte se k nám podívat. K dispozici hrací koutek pro děti. Také na internetu mobil POJIŠTĚNÍ Kooperativa a. s. Domácnosti, Rodinné domy Povinné ručení, havarijní pojištění Úrazové pojištění dětí a dospělých Pojištění odpovědnosti občanů Pojištění malých a středních podnikatelů Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění za běžné nebo jednorázové pojistné Možnost poradenství v oblasti finančních služeb a docházky domů Ing. JAN JULIŠ Sportovní 372, Jeneč Tel.: CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Starosta Chýně informuje ev. č. MK ČR E Připravila Gabriela Plačková, Martina Hošková. Korektury Kateřina Fousková, Martina Hošková. Vydává Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně IČ , periodicita minimálně 4x ročně. Číslo 1/2008 vydané 10. dubna

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne 29.10. 2012 Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, Z.Ševčík, Ing.O.Jedlička, J.Urbanová O.Heřmanský Občané: dle prezenční listiny PROGRAM:

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1 Úklid sněhu Priorita: Jarní úklid obecních ploch listopad

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace na správu Příjmy celkem 6 193 000,00 Kč 3 722 000,00 Kč 9 988 000,00 Kč Běžné výdaje (provozní, neinvestiční,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne 15. 1. 2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty města 1/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013. 2/2014 RM bere

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Malé zařízení - kompostárna v Tichově PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL

Malé zařízení - kompostárna v Tichově PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu malého zařízení - kompostárny v Tichově Zastupitelstvo obce Tichov schválilo na svém zasedání dne 25. července

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8 B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto tel: +420 465 466 111, e-mail: radnice@vysoke-myto.cz, www.vysoke-myto.cz Z A D Á N Í Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě SRPEN 2012 stránka 1

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH 1 SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu komunitní kompostárny ve Valašských Kloboukách Rada města Valašské Klobouky schválila na svém zasedání

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více