ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET"

Transkript

1 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

2 Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová Foto: autorka, David Tichý a Jiří Hokův HOST obsah Zákony čeká cesta Parlamentem 2 LEGISLATIVA Transparentnější a spravedlivější 4 TÉMA ROKU Stalo se (v armádě) před dvaceti lety 6 Červen 1993 VÝCVIK Letecké mise nad Pyrenejemi 8 Generálka před certifikací 14 Když terč není ani vidět 16 Dva dva šest, vzlet povolen! 18 Česká republika je od prvních červnových dnů pod vodou. Hned první den byli v Praze nasazeni vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení ke stavění protipovodňových zábran. Postupně se na dalších místech republiky zapojovala 15. ženijní brigáda a Samostatná záchranná rota Rakovník. Zapojili se i dobrovolníci aktivní zálohy. Vláda České republiky na svém mimořádném zasedání schválila nasazení Armády České republiky o síle až do vojáků. Nyní se odstraňují následky řádění vodního živlu a čeští vojáci pomáhají na mnoha místech republiky. Bohužel meteorologové varují před dalšími srážkami, a voda tak neřekla své poslední slovo MISE Nyní je to na Afgháncích 10 Lesk a bída černého kontinentu 12 TECHNIKA A VÝZBROJ HISTORIE Bojové vozidlo pěchoty BVP-M2 SKCZ 23 Cvičný vrtulový letoun Z mm samohybná kanonová houfnice vz. 77 DANA 45 Přežil ledovou koupel 28 ARMÁDA A VEŘEJNOST Otevřené dveře na letiště 30 ZBROJNÍ VELETRH IDET MY A NATO Alianční chemici v pohotovosti 34 DUCHOVNÍ SLUŽBA Hledání cesty 35 Položili základy vzdělanosti 36 PAMÁTNÉ DNY RESORTU MINISTERSTVA OBRANY Bitva u Zborova 38 Military English 41 Historické čestné názvy 48

3 host Do funkce jste nastoupila v okamžiku, kdy resort Ministerstva obrany čekají zásadní legislativní proměny. Jak moc bylo obtížné se s tím vypořádat? Vzhledem k tomu, že jsem se legislativním návrhům věnovala již na mém předchozím působišti v Kabinetu ministra obrany, nebylo to pro mne tak obtížné. Ale pozor! Jsme stále na samém počátku legislativního procesu. Cesta Parlamentem České republiky nás ještě čeká! Na Ministerstvu obrany jste působila jako poradkyně. Představovalo to pro vás určitou výhodu, byla jste zasvěcena do problematiky, která nyní spadá do vaší gesce? Jistou výhodou to samozřejmě bylo. Nezačínala jsem od nuly. Nyní je to vše v daleko větší hloubce a se znalostí detailních problémů. A také už je to moje dítě. A tomu samozřejmě přejeme jen to nejlepší! Jaké jste si stanovila priority v oblasti, za kterou budete odpovídat? Svou prioritu vidím ve zdárném průběhu legislativního procesu balíčku zákonů týkajících se vojáků z povolání i v záloze a také návrhu zákona o válečných veteránech, ale rovněž jejich bezproblémové implementaci. Máte připravenou nějakou strategii, jakým způsobem navrhované legislativní změny protlačit Parlamentem a zároveň i vysvětlit veřejnosti? Strategie je jednoduchá: Vysvětlovat, komunikovat, vyjednávat! V rozhovoru o připravovaných legislativních změnách představujeme náměstkyni ministra obrany pro personalistiku Lenku Ptáčkovou Melicharovou Zákony čeká cesta Parlamentem Z jakého důvodu doporučila Legislativní rada vlády sloučení původně dvou samostatných legislativních úprav do jedné novely zákona o vojácích z povolání? Důvody byly legislativně technické, nejednalo se o právní chybu. My jsme se však tomuto návrhu nebránili, protože jsme dospěli k závěru, že uvedené sloučení obou návrhů do jednoho uceleného zákona přinese větší přehlednost do komplexní problematiky služebního poměru vojáka z povolání, a to i laickou orientaci v problematice, než by znamenaly dvě samostatné, avšak vzájemně se prolínající a na sebe odkazující se právní normy. Oproti původním návrhům došlo k celoplošnému snížení služebních tarifů. Jaký byl důvod podobného kroku? Uvedené opatření je výsledkem kompromisu při řešení zásadní připomínky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR, které v rámci připomínkového řízení k návrhu zákona vzneslo. MPSV upozorňovalo, že základní služební tarify svou výší překračují odměnu, kterou za obdobnou a srovnatelnou práci pobírají příslušníci bezpečnostních sborů. MPSV trvalo na tom, aby došlo ke snížení základních služebních tarifů na srovnatelnou úroveň, avšak nepopíralo možnost uvedené snížení vyrovnat v jiném příjmu vojáka, který nemá charakter platu, tedy odměny za práci. Ministerstvo obrany na tuto připomínku reagovalo zavedením nového stabilizačního benefitu, kterým je stabilizační příplatek v základní výši Kč. Ten bude náležet všem vojákům kromě vojáků v základní přípravě a čekatelů. Uvedené opatření nebylo tedy provedeno v důsledku vysokých nákladů Lenka Ptáčková Melicharová v minulosti působila ve funkcích náměstkyně na Ministerstvu informatiky a Ministerstvu vnitra. Od roku 2010 dělala poradkyni ministra obrany. Před několika týdny byla ustanovena do funkce náměstka ministra obrany pro personalistiku. Při této příležitosti jsme ji požádali o rozhovor. na mzdové prostředky. Celková výše peněžního příjmu vojáka se uvedeným opatřením nesnižuje. Vojáky by měl motivovat tzv. výkonnostní příplatek, který se bude odvíjet od jejich každoročního osobního hodnocení a bude moci dosáhnout až dvaceti procent jejich služebního tarifu. Bude se tento výkonnostní příplatek pro zkušené vojáky s mnoha lety služby stanovovat s přihlédnutím k jejich hodnocení v minulosti, anebo budou všichni 1. ledna 2014 startovat od nuly? Výkonnostní příplatek bude opravdu příplatkem motivačním a svým způsobem má nahrazovat dosavadní osobní příplatek. Rozdíl bude v tom, že osobní příplatek mohl služební orgán přiznat, aniž by byl nucen zdůvodňovat konkrétní důvody svého rozhodnutí, tzn. mohl rozhodnout i na základě pouze obecných vágně zdůvodněných okolností. Výkonnostní příplatek má být navázán na výsledky konkrétního služebního hodnocení s přesně vymezenými kritérii, které se s účinností zákona oproti dosavadní praxi výrazně změní. Z uvedeného důvodu se nebude při přiznávání výkonnostního příplatku přihlížet k předchozím hodnocením podle dosavadní úpravy, ale pro všechny vojáky se s účinností nového zákona stanoví také jednotná startovní čára. Původně se uvažovalo o tom, že některé profese, které jsou na trhu práce nadstandardně ohodnoceny, by v armádě mohly dostávat příplatek až do výše dvaceti tisíc korun. V návrhu schváleném vládou je zvláštní příplatek do šesti tisíc korun, respektive v případě pilotů až osmi tisíc korun. Naopak poměrně velkoryse je zde stanoven stabilizační příspěvek. Jaký byl smysl těchto změn? Zvláštní příplatek je příplatkem, který finančně kompenzuje riziko ohrožení života nebo zdraví nebo vysoké neuropsychické zátěže při výkonu specifických druhů služby. Uvedený příplatek byl zahrnut i v původní verzi návrhu zákona a jeho obsah a podmínky pro jeho přiznání zůstaly nezměněny. Původně zamýšlený kvalifikační příplatek jakožto součást platu byl v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona ze zákona vypuštěn a zapracován jako stabilizační příspěvek, který bude vojákovi poskytován mimo platový systém v základní výši Kč. Profesím, které jsou na trhu práce nadstandardně finančně hodnoceny a s jejichž přijetím, případně udržením ve služebním poměru by mohly nastat problémy, jej bude možno zvýšit až na čtyřnásobek, tedy Kč. Bude se vždy jednat o profese, které jsou pro činnost ozbrojených sil nezbytné a které stanoví svým nařízením vláda. Tedy například o některé vojenské profese výkonných letců a lékařů, v žádném případě nebude příslušet vojákům úředníkům. Například velitel praporu, stejně jako jeho zástupci mají plánovanou hodnost podplukovníka. Podle původního návrhu by tedy dostávali bez ohledu na jejich odpovědnost stejný plat. Nyní se pro tyto případy počítá s tzv. příplatkem za zvýšenou odpovědnost ve výši pěti procent jejich služebního tarifu. Považujete částku něco přes dva tisíce korun za dostatečnou? Náročnost vykonávané služby velitele praporu a jeho zástupců je srovnatelná. To bylo vyjádřeno i v současném platovém systému, kdy zástupci vedoucího pracovníka náležela platová třída, do níž byl vedoucí zaměstnanec zařazen sám. Tomu odpovídá i hodnost podplukovníka jak pro velitele praporu, tak i pro jeho zástupce. Zvýšená odpovědnost samotného velitele praporu na poli materiálním, finančním, správním apod., která může vyústit v případě porušení zákona až v jeho trestněprávní stíhání, je právě zohledněna příplatkem za zvýšenou odpovědnost. Jeho výši považuji za dostačující i s přihlédnutím k tomu, aby nebránila v dalším kariérním růstu velitele praporu, například na vyšších štábech, kde uvedený příplatek již přiznán mít nebude. V minulosti byly občas kritizovány některé extrémně vysoké výsluhové náležitosti. Neuvažovali jste o tom, že by mohlo dojít k nějakému zastropování tohoto příspěvku? V zákoně o vojácích z povolání je maximální hranice (zastropování) výše výsluhového příspěvku již zakomponována (55 % průměrného měsíčního hrubého platu, v některých případech 60 %). Z hlediska vaší otázky jde spíše o problém v postupu služebních orgánů, kdy některým vojákům byly v období, ze kterého se jim počítaly výsluhové náležitosti, vypláceny vysoké odměny a propláceno neúměrné množství přesčasových hodin. To se pak projevilo v nepřiměřeně vysokých výsluhových náležitostech. K eliminaci zmiňovaného určitého zneužívání zákona služebními orgány je nutné přistoupit k restriktivnímu opatření, a to tak, že podle navrhované novely zákona se odměny a některé další nahodilé složky platu vyplácené vojákům nebudou zahrnovat do nároku na výsluhové náležitosti. Jen pro upřesnění: Pochopil jsem dobře, že stabilizační příspěvek není součástí platu, a tudíž se z něho nevypočítává výsluhový příspěvek? Výsluhové náležitosti se stanovují z poskytnutého platu s výjimkami uvedenými v předcházející odpovědi. Proto dávky, které nejsou platem, nelze do výpočtu výsluhových náležitostí zahrnovat. Nejedná se pouze o stabilizační příspěvek, ale i o některé další dávky, například služební příspěvek na bydlení. Neplánujete v souvislosti s novelizací zákona 221 na některých funkcích případnou úpravu hodností? Lidé v útvarech si stěžují především na nízké poddůstojnické a praporčické hodnosti a poukazují na štáby, kde mnohdy vojáci (ale spíš vojákyně) vykonávající administrativní práci jsou na tom o několik hodnostních stupňů lépe. V souvislosti s chystanou novelou zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, se připravuje nařízení vlády, kterým se stanoví seznam služebních činností pro jednotlivé vojenské hodnosti vojáků z povolání. Navrhovaná právní úprava vychází ze zásady: funkce rovná se vojenská hodnost rovná se služební plat. V praxi to bude znamenat, že výše služebního platu bude diferencována podle náročnosti požadovaného výkonu služby. Náročnost služby bude katalogizována a přiřazena jednotlivým vojenským hodnostem, které nahradí stávající platové třídy. Navrhovaná úprava vytvoří předpoklady k odstranění diferencí, na které ve své otázce upozorňujete. Úpravu vojenských hodností proto nelze v konečných důsledcích vyloučit. Text: Vladimír Marek Foto: autor a Radko Janata 2 3

4 legislativa Návrh novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, která by měla začít platit od počátku příštího roku, musí ještě projednat poslanci a senátoři TRANSPARENTNĚJŠÍ a spravedlivější Ve druhé polovině května schválila vláda ČR návrh novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Na doporučení Legislativní rady vlády se její součástí stal zákon o platech vojáků z povolání, původně navrhovaný jako samostatná legislativní norma. Připravovaná novela doznala jak ve vnitroresortním, tak i mimoresortním připomínkovém řízení podstatné změny. A právě proto jsme se rozhodli, že se jí budeme věnovat v tomto čísle A reportu. Novela zákona zavádí zcela nový systém odměňování vojáků, který by měl být více transparentnější a spravedlivější než ten stávající. Naší primární snahou při přípravě této pro ozbrojené síly klíčové právní normy bylo co nejvíce podpořit motivaci vojáků k dosahování co nejlepších výsledků ve výkonu služby, což následně povede k jejich kariérnímu růstu spojenému s vyšším služebním platem. Čisté platy více než 80 procent vojáků by po zavedení nového platového systému a odbourání řady současných příplatků měly zůstat přibližně na dnešní úrovni nebo se v případě základních funkcí zvýšit. K poklesu platů naopak dojde v hodnostním sboru generálů, uvedl v této souvislosti ministr obrany Vlastimil Picek. Hlavním principem nového systému odměňování je svázání platu s hodností, tj. odstranění dnešní disproporce, kdy rozdíly mezi platy vojáků ve stejné hodnosti činí až desítky tisíc korun. Nově by měl být pro každou hodnost stanoven pevný platový tarif, který bude tvořit většinu platu, nahradí se i často kritizovaný přídavek na bydlení. Se zavedením nového platového řádu by mělo dojít k výraznému omezení subjektivních vlivů při stanovování platů vojenského personálu a zamezení rizika jejich poklesu v budoucnu. Jestliže subjektivní pohled nadřízených mohl doposud ovlivnit až čtrnáct procent výše platu, nově by to měla být jen čtyři procenta. Schválení uvedených norem zajistí AČR po mnoha letech nejen větší konkurenceschopnost a atraktivitu na trhu práce, ale především vojákům přinese, ve spojení se zavedením kariérního řádu, potřebnou jistotu, stabilitu, řád a jasnou perspektivu, poznamenal k tomu náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel. Po vstupu zákona v platnost budou vojáci jasně na několik let dopředu vědět, co je čeká, jak se může vyvíjet jejich kariéra, jaká konkrétní a měřitelná kritéria musí naplnit pro růst v hodnostech a funkcích. Bude jim srozumitelné, jaké jsou mezníky nebo přestupné stanice v jejich profesní kariéře, a zároveň budou schopni si vyhodnotit, kdy nastane ta optimální hranice pro odchod ze služebního poměru. Služební plat se bude nově skládat ze služebního tarifu (pro jednotlivé hodnosti je uveden v tabulce), výkonnostního příplatku, příplatku za službu v zahraničí, zvláštního příplatku, příplatku za zvýšenou odpovědnost, příplatku za služební pohotovost a případně i odměn. Výkonnostní příplatek bude stanoven v závislosti na služebním hodnocení vojáka. Jeho výše se bude upravovat jednou ročně vždy k 1. březnu podle služebního hodnocení za období předcházejícího kalendářního roku. Výtečně hodnocení příslušníci poddůstojnického a praporčického sboru mohou každý rok dosáhnout navýšení služebního tarifu o dvě procenta, důstojníci pak o jeden a půl procenta. V případě velmi dobrého hodnocení je to u poddůstojnického a praporčického sboru jedno procento a u důstojníků 0,75 procenta. Vojákům s hodnocením dobrý se výkonnostní příplatek nemění. Pokud jsou hodnoceni jako vyhovující, snižuje se o dvě procenta. Maximální výše výkonnostního příplatku činí u poddůstojníků a praporčíků dvacet procent služebního tarifu a u důstojníků patnáct procent. Příplatek nenáleží vojákovi, jehož služební zařazení odpovídá hodnosti čekatele, štábního praporčíka, plukovníka nebo hodnosti ve sboru generálů (u těchto vyšších funkcionářů je totiž již započítán ve služebním tarifu). Poprvé bude stanoven k 1. březnu 2015, a to podle služebního hodnocení za rok K předcházejícím služebním hodnocením se nebude přihlížet. Příplatek za službu v zahraničí má být z důvodu eliminace kurzových pohybů vypočítáván v českých korunách. Za den služby se bude pohybovat od 500 do Kč. Pokud budou vojáci vystaveni vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví, horní hranice se zvyšuje až na dvaapůlnásobek uvedených částek. Vojákovi, který vykonává službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví, přísluší zvláštní příplatek ve výši 60 až Kč měsíčně. V případě výkonných letců je to 200 až Kč. Vojákům vykonávajícím střídavě službu ve dvousměnném režimu náleží zvláštní příplatek ve výši 400 Kč, ve třísměnném režimu 800 Kč a v nepřetržitém režimu Kč měsíčně. Pokud v nepřetržitém režimu doba mezi začátkem a koncem stanovené doby výkonu služby přesahuje patnáct hodin, náleží vojákovi zvláštní příplatek ve výši Kč měsíčně. Druhy služebních činností, za které jsou přiznávány zvláštní příplatky, stanovuje vláda svým nařízením. Při jejich souběhu náleží vojákovi pouze jeden z nich, a to ten nejvyšší. V připomínkovém řízení byl nově vytvořen příplatek za zvýšenou odpovědnost. Náleží velitelům, ředitelům a vedoucím vojenských útvarů a zařízení, kteří jsou ministrem zmocněni k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních a majetkových zdrojích. Tento příplatek je ve výši pěti procent služebního tarifu. Vojákům, kteří drží v měsíci minimálně deset dnů služební pohotovosti, náleží příplatek za služební pohotovost ve výši Kč, pokud ji drží dvacet dnů a více, pak tento příplatek činní Kč. Kromě služebního tarifu náleží nově každému vojákovi za ukončený kalendářní měsíc služby stabilizační příspěvek ve výši Kč. Vojákům, kteří konají službu ve speciální odbornosti, může být stabilizační příspěvek navýšen až do výše čtyřnásobku uvedené částky. Tímto způsobem by ozbrojené síly měly mít možnost zajistit si konkurenceschopnost na trhu práce i v případě profesí, které mají v civilní sféře nadstandardní platy. Jedná se například o piloty, lékaře či právníky. V zákoně jsou rovněž nově zavedena opatření na podporu mobility vojáků. Armáda jim bude i nadále v případě potřeby zajišťovat ubytování ve svých ubytovnách. Vojákovi, který byl přeložen do jiného místa výkonu služby, náleží náhrada jízdních výdajů. Pokud bude dojíždět denně, má nárok na proplacení prokázaných jízdních výdajů, horním limitem je v tomto případě částka odpovídající dennímu stravnému při služební cestě. Nedojíždí-li denně, hradí se mu výdaje na cestu maximálně pětkrát v měsíci oběma směry. Významně se mění také služební příspěvek na bydlení, především jeho adresnost a výše. Nově bude každému vojákovi náležet příspěvek na bydlení ve výši Kč násobený podle obce výkonu služby a počtu obyvatel v ní žijících koeficientem od jedné do dvou. Kategorie obcí a výši koeficientu stanoví svým nařízením vláda. Výše příspěvku bude navíc zvýšena o 300 Kč za každého člena rodiny žijícího ve společné domácnosti (maximálně půjde však o Kč). Žije-li ve společné domácnosti více vojáků, nebude jako doposud každý z nich dostávat celý příspěvek, ale jen stejnou poměrnou část. Do budoucna se v závislosti na rozpočtových možnostech resortu MO počítá s úpravou tohoto příspěvku v souvislosti s růstem nákladů na bydlení. Výsluhové náležitosti zůstávají v novele zákona v podstatě beze změn. Návrh novely zákona nyní bude projednávat Poslanecká sněmovna a následně Senát Parlamentu ČR. Výše uvedené parametry zákona tedy ještě mohou doznat změn. Připravil: Vladimír Marek Foto: autor Služební tarify pro jednotlivé hodnosti Hodnost Služební tarify v Kč měsíčně vojín svobodník desátník četař rotný rotmistr nadrotmistr praporčík nadpraporčík štábní praporčík poručík nadporučík kapitán major podplukovník plukovník brigádní generál generálmajor generálporučík armádní generál Služební tarify pro hodnosti čekatelů Hodnost Služební tarify v Kč měsíčně vojín svobodník desátník četař rotný rotmistr nadrotmistr

5 rubrika Hledáme zajímavé fotografie a příběhy z vojenského života od roku Červen 1993 Od vzniku Armády České republiky uplynulo v letošním roce dvacet let. Při této příležitosti jsme se rozhodli připravit seriál, kterým se vracíme do doby před dvěma desetiletími. V každém čísle budeme přinášet nejvýznamnější události a nejdůležitější okamžiky, kterými v jednotlivých měsících roku 1993 žila naše armáda. V měsíci červnu byly na pořadu dne především dva koncepční materiály. Vedle nové koncepce Armády České republiky to byl rozkaz ministra obrany ČR k mimořádnému hodnocení vojáků z povolání AČR. Koncepci Armády České republiky zveřejnil ministr obrany Antonín Baudyš na pravidelném brífinku. Podle ní měla mít česká armáda šedesát pět tisíc vojáků. Tohoto stavu mělo být dosaženo na jaře 1995 (v roce 1993 měla sto pět tisíc vojáků). Podle tohoto záměru se AČR měla o dva roky později stát poloprofesionální armádou, ve které by místo současných třiačtyřiceti tisíc vojáků z povolání sloužilo dvaatřicet tisíc. Předpokládalo se zkrácení vojenské základní služby na dvanáct měsíců s tím, že do budoucna by se mohlo uvažovat o její další úpravě na osm až devět měsíců. Struktura AČR přitom počítala s brigádním systémem, v jehož rámci měla být přednostně cvičena a vyzbrojena brigáda rychlého nasazení, která by byla kompatibilní s jednotkami NATO. Již zmíněný rozkaz ministra obrany nařizoval velitelům a náčelníkům všech stupňů zabezpečit ve své podřízenosti provedení tohoto mimořádného hodnocení. K tomuto účelu měli vytvořit tříčlenné komise z lidí, kteří již prošli tímto hodnocením a ukázali se jako způsobilí pro výkon zastávané nebo vyšší funkce. U funkcionářů přímo podřízených ministru obrany měl být tento úkol splněn do konce května a v případě vojáků MO a GŠ, jejichž funkce byly v ustanovovací pravomoci ministra, do 25. června. Pokud se týče vojáků z povolání sloužících přímo na ministerstvu či Generálním štábu, měl být realizován do 10. září a u ostatních vojáků z povolání pak do 10. prosince Jedinou výjimku v tomto směru měli představovat posluchači škol, kteří končili studium a zároveň byli přijati do služebního poměru v roce V hodnocení, které se provádělo na základě dosaženého vzdělání, dosavadního průběhu služby, fyzické zdatnosti a morálních kvalit, mělo být jednoznačně konstatováno, zda dotyčný má předpoklady pro další službu v AČR. Pokud ano, tak zda na dosavadní či nějaké jiné funkci. Na ty, kteří neměli předpoklady k další službě, měl být zpracován návrh na jejich propuštění. Rozkaz se snažil zajistit co nejtransparentnější a nejobjektivnější redukci sboru vojáků z povolání zhruba o deset tisíc příslušníků. Antoním Baudyš k tomu řekl, že ve skupině lidí, kteří budou provádět pohovory, bohužel nemůže být zastoupena občanská společnost. Zjistil jsem, že je to téměř neprůchodné, protože je tu celá řada institucí a organizací, které by do toho samozřejmě rády zasáhly Svaz vojáků z povolání, Svobodná legie, Konfederace politických vězňů, KAN, PTP, Svaz reaktivovaných a další. Musím říci, že mezi těmito institucemi a lidmi v nich je značná nevraživost. Jeden prostě nesnáší druhého. Přiznám se, že je to něco, co se mi nelíbí, i když je tam celá řada lidí kvalitních. Pojmout to do celého systému se nám proto zdálo nerozumné. Jsem si plně vědom toho, že úspěch a výsledek těchto pohovorů zdaleka nebude stoprocentní. Jestliže uspějeme na nějakých třicet čtyřicet procent, tak i to bude významný posun kupředu. Do branného a bezpečnostní výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dorazila v červnu novela zákona, na jehož základě měla být zkrácena vojenská základní služba na dvanáct měsíců. Výbor doporučil jediný dodatek k navrhovanému textu. Podle něho by si vysokoškoláci, kteří mají za sebou vojenskou katedru, měli obléci uniformu pouze na devět měsíců. Ministr obrany Antonín Baudyš ve svém vystoupení ve výboru mimo jiné upozornil na to, že nově vzniklá Česká republika nemá doposud žádná vojenská vyznamenání. Dochází tak ke kuriózním situacím, kdy jsou především vojáci sloužící v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie vyznamenáváni jinými státy, ale vlastní republika jim nemůže nic nabídnout. Došlo také ke změně přístupu vedení resortu Ministerstva obrany k tzv. Svobodné legii, tedy organizaci sdružující vojáky z povolání, kteří většinou nebyli organizováni v KSČ. Předcházející ministr obrany Luboš Dobrovský svým rozkazem č. 1. pozastavil činnost této organizace a nechal ji prověřit orgány MO a MV. Ministr Antonín Baudyš naopak její představitele několikrát přijal. Zajímavé v této době byly při nedodržení závazku finanční náhrady za studium. V případě vysoké vojenské školy, pokud posluchač zároveň vykonával vojenskou základní službu, se jednalo o 200 Kč za každý měsíc studia a po skončení této služby pak za každý další měsíc o Kč. Při studiu na ostatních vojenských školách to bylo v prvním případě 150 Kč a ve druhém 500 Kč. Naprostá většina vojáků z povolání přivítala v červnu 1993 informaci, že se jedná o snížení věkové hranice, která je podmínkou pro získání nároku na preventivní rehabilitaci. V současné době je zpracováván návrh nové směrnice pro poskytování preventivní rehabilitace, kde se počítá se snížením věkové hranice pro její udělení na pětatřicet let věku u všech vojáků z povolání bez ohledu na služební zařazení. Samozřejmě pokud splňují podmínku patnácti let vojenské činné služby. Další hranice pro udělení preventivní rehabilitace bude třicet let pro ty vojáky, kteří budou nejméně pět let vykonávat službu zdraví škodlivou a zvlášť obtížnou, uvedl v této souvislosti plukovník MUDr. Vladimír Jelínek z Vojenské zdravotnické služby. Snížení věkové hranice může být jedním z důležitých faktorů pro udržení dobrého zdravotního stavu vojáků z povolání, protože většina civilizačních chorob, zejména nemocí srdce a cév a zažívacího ústrojí, se začíná prokazatelně projevovat již ve věku kolem pětatřiceti let. Toto snížení by mělo být i určitým stabilizujícím faktorem a morálním stimulem ve vztahu k výkonu služby vojáka z povolání a mělo by přispět k jeho atraktivnosti. Václav Klaus oznámil, že tehdejší největší koaliční strana, tj. ODS, doporučí, aby do funkce generálního inspektora ozbrojených sil, o jejímž obsazení se v té době uvažovalo, byl ustanoven Václav Benda. Chtěl bych udělat všechno proto, aby působení generálního inspektora i v ekonomické oblasti bylo natolik znatelné, že náklady ušetřené jeho činností co nejdříve řádově přesáhnou náklady na provoz jeho úřadu, řekl mimo jiné k úvahám o svém jmenování V. Benda. Text: Vladimír Marek Foto: archiv A reportu ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ Ředitel Kabinetu ministra obrany ve spolupráci s redakcí časopisu A report vyhlašuje při příležitosti 20. výročí vzniku Armády České republiky čtenářskou soutěž v kategoriích: FOTOGRAFIE samostatná fotografie fotoreportáž (5 až 7 fotografií) PSANÁ TVORBA příběh, medailon (rozsah do třech rukopisných stran znaků včetně mezer) Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni a oceněni u příležitosti Dne veteránů 11. listopadu Příspěvky s označením SOUTĚŽ zasílejte na internetovou adresu redakce do 15. října V případě, že budete posílat původní fotografie, minimální rozměr by měl být cm (korespondenční adresa redakce časopisu A report, Rooseveltova 23, Praha 6), u digitálních fotografií minimální velikost 500 kb. Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, kontaktní adresu a telefonní spojení. Nejzajímavější příspěvky budou otištěny v listopadovém a prosincovém vydání časopisu A report. 7

6 výcvik Letecké mise nad Pyrenejemi Rok se sešel s rokem a speciální výcvik českých vrtulníkářů v létání v horách pokračuje dalším dějstvím. Červnový čtrnáctidenní nácvik operačních a taktických postupů používaných v zahraničních misích, zejména v ISAF a AAT, nese název Mountain Flight Ke generálce před nasazením do afghánských misí se bezmála padesát příslušníků létajícího personálu z přerovské, náměšťské a kbelské základny opět vydalo do jihofrancouzských Pyrenejí. Konkrétně do výcvikového střediska Centre de vol en Montagne v Sainte Léocadie nedaleko Saillagouse. Ze zdejšího metrů nad mořem položeného letiště denně vzlétají tři transportní vrtulníky Mi-171Š(M) a dva bitevní stroje Mi-24/35 do nedalekých jedenácti pracovních zón v Pyrenejích. Avšak o nějakém kochání se nad zasněženým Carlitem (2 921 m), Pic du Puigmalem (2 910 m), Pic Pedrousem (2 842 m) nebo Pic Pericem (2 810 m) nemůže být řeč. Osobitosti létání ve vysokohorském terénu jsou totiž velice náročnou profesní zkouškou jak pro kapitány vrtulníků, tak palubní techniky a palubní střelce. Klíčovými faktory jsou vysoká nadmořská výška i síla a směr větru. Především tyto indicie vyžadují při přistáních na horských plochách maximální profesní zdatnost. Exkluzivní reportáž z paluby vrtulníků vzdušných sil Armády ČR mezi pyrenejskými velehorami přineseme v červencovém čísle časopisu A report. 8 9 Text: Pavel Lang Foto: Jan Kouba

7 V provincii Wardak skočila dvouletá etapa mentorování výcviku afghánských policistů mise NYNÍ JE TO na Afgháncích Sotva kolona opustila bránu policejní akademie, pohltila ji neprodyšná tma. Bylo krátce po druhé hodině ranní 31. března Tam vzadu zůstávala provincie Wardak i obec Durani. Právě skončila dvouletá etapa výcviku afghánských policistů, na kterém se podíleli i příslušníci resortu Ministerstva obrany ČR. Národní policejní výcvikové centrum vzniklo v roce 2011 v místě zvaném Dash-E Towp, vzdáleném zhruba deset kilometrů od obce Durani v provincii Wardak. Spadalo do působnosti výcvikové mise Severoatlantické aliance v Afghánistánu (NATO Training Mission Afghanistan) a mělo pomoci vycvičit afghánské policejní síly tak, aby mohly převzít odpovědnost za bezpečnostní situaci v zemi do svých rukou. Policejní akademie představovala velký, moderně vybavený objekt, ve kterém nechyběly ani ty nejmodernější vyučovací prostředky, včetně výpočetní techniky či projektorů. Celková kapacita tohoto zařízení byla až tři tisíce posluchačů. Česká republika podpořila naplnění tohoto úkolu vysláním čtyř výcvikových jednotek Vojenské policie vždy na dobu zhruba šesti měsíců. Poslední jednotce velel kapitán Michal Wojnar a tvořilo ji deset českých a dva slovenští vojenští policisté. Největší policejní akademie Působili jsme v největší policejní akademii v Afghánistánu, která připravuje své posluchače v širokém spektru kurzů od těch základních až po důstojnické. Ty se zde organizují ale jen okrajově. Důstojnická policejní akademie je totiž v Kábulu. Během naší mise prošlo akademií více než osmnáct set posluchačů kurzy v délce trvání od dvou týdnů do dvou měsíců, vysvětluje kapitán Wojnar. Vyučovala se zde vševojsková příprava, střelecká, topografická, taktická příprava a další základní disciplíny. Bylo to obdobné jako výuka u nás. Moji podřízení měli za úkol na tento proces dohlížet. Jednotliví mentoři navštěvovali hodiny. Na úvod zkontrolovali, zda souhlasí počet studentů a zda je vůbec vyučující na hodině. V důsledku špatného předávání informací a přílišné byrokracie se totiž občas stávalo, že vyučující nepřišel vůbec. Dále dohlédli na to, zda se vyučuje téma, které bylo v plánu. Potom si nechali tlumočníkem přeložit alespoň část výuky. Pokud zjistili určité nedostatky, případně záležitosti, které by mohli připomínkovat, na konci hodiny si vzali učitele stranou a vysvětlili mu, že by bylo vhodné to dělat jinak. Řešili také problémy, které se občas vyskytly. Naši a slovenští vojenští policisté byli součástí mezinárodního mentorovacího týmu, kterému velel francouzský plukovník Jérôme Delcambre. Francouzi měli post velitele také z důvodu, že byli v kontingentu nejpočetněji zastoupeni. Měli v něm čtyřicet devět příslušníků Gendarmerie nationale. Druhou nejpočetnější jednotkou v týmu byli Rumuni s třiadvaceti vojáky. Portugalci s patnácti příslušníky Guarda Nacional Republicana měli obsazený post zástupce velitele. Dvoučlenný tým Američanů pak měl na starosti tlumočníky a určitou část logistického zabezpečení. Diplomatická forma řízení Francouzský velitel spíš než velitelskou upřednostňoval diplomatickou formu řízení. Dát dohromady vojáky ze čtyř národů, s různým kulturním zázemím nebylo určitě jednoduché. Takže jsem ten jeho způsob velení považoval za vhodný. Za celkovým úspěchem této mise ze všeho nejvíce stála právě velmi dobrá parta lidí. Díky tomu nám těch více než šest měsíců uteklo velice rychle. Spolupráce se slovenskými kolegy byla na vynikající úrovni. Zpočátku jsem z toho měl sice jisté obavy, ale až čas ukázal, že se jednalo o krok správným směrem, a všechno fungovalo bez větších problémů. Ve vybavení a postupech existují drobné rozdíly, nic však zásadního. Také spolupráce s ostatními vojenskými policisty probíhala bez problému. Základní rozdíl byl v tom, že kromě nás, Slováků a Američanů ostatní jednotky byly členy sdružení vojenských žandarmerií. Při charakteru úkolů, které jsme plnili, to ale nehrálo žádnou roli. O tom ostatně svědčí skutečnost, že já osobně jsem se o tom dozvěděl až po třech měsících působení v misi, vysvětluje kapitán Wojnar. Když naši mentoři zjistili, jak nízká je počítačová gramotnost některých afghánských policistů, rozhodli se vlastními silami a mimo základní školicí program zorganizovat kurz informačních technologií. Ten trval čtyři měsíce a byl ukončen závěrečnou zkouškou. Zájemce o jednotlivé kurzy si přímo náborovalo afghánské ministerstvo vnitra. Zájem o studium na akademii byl mezi Afghánci poměrně velký. O to více hrozila infiltrace nepřátelsky zaměřených osob. A právě z toho důvodu mezi úkoly naší jednotky patřil i tzv. inprocessing nových rekrutů. Češi ještě před zahájením každého nového kurzu byli pověřeni získáváním základních informací od uchazečů. Naše zpravodajská buňka sbírala biometrické podklady, které zadávala do systému. Počítačový program pak na jejich základě vyhodnotil nežádoucí osoby a ty nebyly připuštěny ke studiu. I přesto ale občas docházelo k dezerci. O víkendu nebyla výuka, a tak posluchači odjížděli na návštěvu rodiny. Několik se jich zpět nevrátilo. Docházelo k tomu však v malém měřítku, navíc většinou v období prvních dvou týdnů. Jakmile se na akademii usadili, vydrželi zpravidla až do konce. Jiná mentalita Úroveň policie, jak ji známe z České republiky, je na podstatně vyšší úrovni. Afghánci jsou na začátku jakéhosi modernizačního procesu. Zatím se stále ještě učí. Musím říci, že mne velmi mile překvapili. Na rozdíl od jejich mediálního obrazu to jsou poměrně vstřícní lidé. Pokud se k nim člověk chová slušně a respektuje je a jejich zvyklosti, pak s nimi nejsou problémy. Mají ale odlišnou mentalitu. Člověk k nim musí přistupovat citlivě a vážit každé slovo. Je to velice hrdý národ. Jakýkoliv prohřešek vůči jejich kulturním zvyklostem se může obrátit proti vám. Jakákoliv zdánlivá maličkost se jich může dotknout, upozorňuje kapitán Wojnar. V roli posluchačů jsou ale stejní jako ti naši. Někdo má o výuku zájem, jiný se veze. Pokud si je lektor příliš pustil k tělu, mají tendenci častěji vyžadovat přestávky a co nejvíce je uměle prodlužovat. Snažili se chodit později do hodiny, člověk je prostě musel držet zkrátka. V objektu akademie měl mezinárodní mentorovací tým vyčleněný oplocený prostor, který měl vlastní ochranu. Na rozdíl od jiných byli naši vojenští policisté ubytováni v moderních zděných budovách. Logistické zabezpečení zajišťovali kromě Američanů především Francouzi. Jediný problém, se kterým se v tomto směru potýkaly všechny kontingenty, byl s kuchyní a jídelnou. Za celou tu dobu se nepodařilo vyřešit úroveň stravování. Jídlo připravovala nasmlouvaná firma, ve které vařili Afghánci a Indové. Spíše než o evropskou stravu se tedy jednalo o asijskou kuchyni. To našim vojáků způsobovalo, než si na ni zvykli, různé zažívací problémy. Ani kvalita potravin nebyla příliš vysoká. Bezpečnostní situace v provincii Wardak není právě jednoduchá. Jedná se o oblast se silným náboženským zázemím. Až za zdi akademie bylo občas slyšet náboženské písně. Pokud však naši vojáci nezajišťovali přímo mentoring, v běžném denním životě s Afghánci do kontaktu příliš nepřišli. Základnu opouštěli naprosto výjimečně, většinou jen v případě střeleb. Styky s místním obyvatelstvem tedy byly téměř nulové. Krátce před ukončením působení naší 4. výcvikové jednotky Vojenské policie se uskutečnilo závěrečné hodnocení místních učitelů na akademii. Jeho výsledkem bylo konstatování, že již jsou schopni působit samostatně. Na základě toho Američané rozhodli, že se akademie předá do rukou Afghánců. Nyní tedy záleží na tom, jak afghánská strana dokáže zúročit ty dva roky výcviku, který naši, slovenští, francouzští, rumunští a portugalští vojenští policisté mentorovali. Důležitou roli bude mít také to, zda bezpečnostní situace ve výcvikovém centru zůstane i nadále klidná. V opačném případě by to znamenalo, že není schopna zajistit jeho bezpečnost. Naše armáda, respektive i já, můžeme být hrdí na to, jaké máme vojáky. Jejich profesionalita, vycvičenost a loajalita je na vyšší úrovni než v případě koaličních partnerů, se kterými jsme měli možnost spolupracovat. Za to jim patří můj dík, řekl na závěr kapitán Wojnar. Text: Vladimír Marek Foto: archiv 4. výcvikové jednotky VP 10 11

8 mise Chrudimští výsadkáři mají za sebou v první africké misi Armády České republiky již řadu týdnů odborná úroveň ho překvapila. Svoji práci prý berou opravdu vážně a zodpovědně. Navíc spolupráce s českými vojáky je pro ně prestižní záležitostí. Už samotná příslušnost k malijské armádě je v očích běžných Malijců velmi ceněná. To, že se mohou podílet i na ostraze velitelství EUTM, tak považují za opravdový projev důvěry. Malijští vojáci se s námi velmi rychle sblížili, někteří se dokonce snaží naučit základní česká slovíčka. Pro nás je však bambarština stále velkým oříškem, říká s úsměvem rotný Martin Šromovský. Česká jednotka je vyzbrojena útočnými puškami BREN, kulomety Mk48 Minimi a dalšími pěchotními zbraněmi. K dispozici má i tři terénní vozidla Kajman a tři obrněná vozidla Iveco. Příprava těchto zbraní a techniky představovala první úkol, se kterým se museli naši vojáci po příletu vypořádat. Technika i zbraně samozřejmě ve zdejším prostředí trpí vysokými teplotami a prachem. Ani místní pohonné hmoty nedosahují zdaleka evropské úrovně. I z tohoto důvodu je potřeba technice i zbraním věnovat podstatně větší pozornost než u nás doma, vysvětluje nadporučík Štěpánek. LESK A BÍDA černého kontinentu Jen několik dní poté, co chrudimští výsadkáři převzali v Mali plnění operačního úkolu, odstartovala na severu země pod názvem Gustav rozsáhlá ofenziva proti islamistům. Jejím cílem bylo vyčistit oblast kolem města Gao od ozbrojených povstalců, kteří odtud organizovali sebevražedné atentáty a útoky ze zálohy na obyvatele okolních měst a vesnic. Našich vojáků se ale tyto bojové aktivity netýkaly. Ve výcvikové misi Evropské unie TM (Training Mission) byli totiž pověřeni prestižním úkolem ochrany hlavního velitelství. Mezi jejich základní povinnosti proto kromě zajištění hotovosti sil rychlé reakce QRF (Quik Reaction Forces) a doprovodu příslušníků EUTM, případně konvojů patří ostraha objektu a všech příslušníků velitelství. Naši vojáci tak jezdí nejen po Bamaku, časté jsou i výjezdy do okolí. Každé družstvo má minimálně jednoho kvalifikovaného specialistu CLS (Combat Life Saver), tedy vojáka vycvičeného pro poskytování lékařské pomoci. Je totiž potřeba, aby byli připraveni na každou eventualitu. Vřelé přijetí Od našeho příletu je bezpečnostní situace v hlavním městě, kde působíme, poměrně klidná a nepředpokládáme její zhoršení. Na severu země stále probíhají boje, avšak již ne s takovou intenzitou, vysvětluje velitel české jednotky nadporučík Marek Štěpánek. Již při přesunu z letiště jsme poznali, že jsme se ocitli v africké zemi. Všude spousty lidí a spousty zvědavých očí, ale i mávajících rukou. Naše dojmy byly od samého počátku pozitivní a vřelé. Místní obyvatelstvo je nám velice nakloněno, naši přítomnost kvituje s povděkem. Zatím jsme se nesetkali s žádným odporem vůči nám. Pokud plníme úkoly v přítomnosti místních lidí, reakce jsou vždy kladné. Asi by bylo dobré připomenout, jak celá krizová situace v této africké zemi vznikla. Od získání nezávislosti v roce 1960 prošlo Mali celou řadou především vojenských převratů. Kromě transferu problémů z okolních zemí představovali destabilizační riziko kočovní Tuaregové na severu země, kteří již tradičně vytvářeli opozici vůči centrální vládě. Tuaregové se v minulosti živili především obchodem s otroky. Jeho zrušení je nejen připravilo o nemalé zisky, ale přineslo i etický problém. Museli se smířit s faktem, že jsou menšinou v zemi ovládané černošskou většinou. Tu přitom jako otroky, se kterými obchodovali, vnímali z nadřazené pozice. Po tuarežských povstáních v devadesátých letech minulého století se ale podařilo přece jenom situaci uklidnit. V březnu loňského roku však proběhl v zemi státní převrat, jehož původní příčinou byla nespokojenost armádních špiček s omezováním výdajů na obranu. Postupně mezi povstalci, alespoň tedy na severu země, získali rozhodující postavení islamisté blízcí teroristické organizaci Al-Káida. Největší pozornost na sebe upoutali, když na přelomu června a července loňského roku zničili v Timbuku dvě svatyně zařazené do světového kulturního dědictví UNESCO. Poté, co islamisté obsadili město Koma v centrální části země, požádalo Mali o mezinárodní pomoc. I když se hlavní boje odehrávají dál na severu Mali, stále to je tatáž země. Je to Afrika, situace se může změnit ze dne na den. Ostraha jakéhokoliv objektu je tu proto úplně jiná než například ostraha kasáren v České republice. Musíte být neustále pozorní, nesmíte se nechat ukolébat zdánlivým klidem, a být připraveni kdykoliv čelit jakémukoliv problému. Je to hlavně psychicky velmi náročné, dodává rotný Martin Šromovský. Až překvapivě dobrá armáda Našim výsadkářům s ostrahou velitelství pomáhají i vojáci malijské armády. Spolupráce s nimi je prý bezproblémová. Úkoly zvládají na jedničku. Nadporučík Štěpánek se netají tím, že jejich Ani pro naše vojáky nebylo jednouché vyrovnat se s klimatickými podmínkami. Aklimatizace nám na rozdíl od Afghánistánu zabrala řádově týdny. Přitom tam nám na ni stačilo jen pár dnů. Jsou tady jiné teploty, jiná vlhkost vzduchu a také jiná nadmořská výška. Úhlavním nepřítelem pro každého tvora žijícího v této oblasti je teplo a sluneční svit. Dokonce i po západu slunce zůstávají teploty kolem třiceti stupňů. Další nepříjemnou záležitost bezprostředně související s klimatickými podmínkami představují komáři. Ti hlavně po západu slunce umí člověku doslova pít krev. Navíc vám mohou zanechat pozdrav v podobě nepříjemné nemoci malárie či horečky dengue fakta Mali je republika s poloprezidentským zřízením, nacházející se v oblasti Sahelu a jižní části Sahary. Na obrovském území o rozloze 1,2 milionu kilometrů čtverečních žije 14 milionů obyvatel. Téměř celý sever země zabírá poušť. Jen část půdy na jihu je obdělávaná. Zákonodárným sborem je Národní shromáždění se 147 křesly. Naši vojáci působí především v hlavním městě Bamaku. Touto metropolí, kde v současné době žije více než 1,7 milionu obyvatel, protéká řeka Niger, která představuje významné komunikační spojení s pobřežím. Z tohoto důvodu byl na jejích březích vybudován velký říční přístav. Bamako je i finančním a průmyslovým centrem země. Převažuje zde průmysl textilní, potravinářský a zpracování kovů. Již brzy očekáváme období dešťů a právě to ještě problém s komáry umocní. Jednou z příčin, proč právě tato krajina spadá do malarické oblasti, je skutečnost, že malijskou metropolí protéká africký veletok Niger. Českým vojákům tedy nezbývá nic jiného než s komáry bojovat, a to nejen pomocí antimalarik či repelentů, ale i tak, že i v horkém a dusném počasí nosí dlouhé rukávy. Podle nadporučíka Štěpánka není vůbec možné srovnávat Mali s Českou republikou. Všechno je zde jiné, náboženství, lidé, podnebí. Asi nejzajímavějším zážitkem pro mne byla doprava v hlavním městě. Představte si dvouproudou silnici ve velké aglomeraci, přidejte k ní normální velkoměstský provoz a do každé mezery nacpěte ještě čtyři až pět skútrů. Výsledkem je obrázek nezřízeného dopravního chaosu, který ale kupodivu funguje, líčí na závěr Marek Štěpánek. Text: Vladimír Marek Foto: archiv jednotky

9 výcvik Budování brigády rychlého nasazení spěje do finále, květnové cvičení představovalo jednu z posledních kapitol před získáním plných operačních schopností GENERÁLKA do taktiky. Také proto je potřeba činnost osádek nadále drilovat. Nyní bude následovat vyhodnocení celé akce. V tomto případě je velice důležité sladění pohybu pěší jednotky s podpůrným prostředkem Pandur. Pěší prvek musí koordinovat pohyb vozidla tak, aby se oba celky mohly vzájemně podporovat. Zatímco jedna jednotka se pohybuje, druhá ji kryje. Přibližování pěšího prvku k objektu zteče bez toho, že by byl kryt palbou vozidla Pandur, by bylo velice problematické a zřejmě by si vyžádalo i nemalé ztráty, řekl nám velitel 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu nadporučík Zdeněk Pálka. Naše jednotka se momentálně nachází v etapě sladění výcviku roty. A to za situace, kdy jsme stále doplňováni nováčky. Takže i když se věnujeme převážně vyššímu stupni výcviku jednotek, nezapomínáme na ně a uděláme si prostor i na výcvik jednotlivce. Když konečně až příliš nezvyklé ticho prořízla první dávka z kulometu, přijali to vojáci s úlevou. Doslova automaticky se totiž spustila snad tisíckrát drilovaná reakce na nečekanou palbu protivníka. Průzkumná skupina okamžitě zaujala postavení a opětovala palbu. Její velitel si přivolal podpůrný prostředek, který v tomto případě tvořil kolový obrněný transportér Pandur. Ten ze své palebné pozice začal umlčovat protivníka. Mezitím padlo rozhodnutí, že bude nezbytné zcela zničit objekt zteče. Druhé družstvo na vozidle Pandur začalo tedy rozvíjet obchvat zprava. První vozidlo zatím najelo až k objektu zteče. Vyskákal z něho pěší výsadek, který zajistil zničení obranných pozic protivníka a jejich překročení údernou jednotkou. Certifikace a NRF Takovouto podobu měla jedna z epizod výcviku brigádního úkolového uskupení postaveného na bázi 4. brigády rychlého nasazení. Polní výcvik se uskutečnil ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště od 13. do 24. května. Kromě praporů brigády se tohoto vyvedení účastnily jednotky 13. dělostřelecké brigády, 14. brigády logistické podpory, 15. ženijní brigády, 25. protiletadlové před certifikací brigády, 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, 53. brigády průzkumu a elektronického boje, 101. spojovacího praporu, 22. základny letectva a dalších armádních složek. Celkem se do cvičení zapojilo téměř vojáků, 54 kolových obrněných transportérů a 148 kusů speciální techniky. Naplánovat takovéto cvičení není právě jednoduché. Minimálně třicet dnů dopředu musí vojáci vědět, co budou cvičit a kde budou nasazeni. To znamená, že přibližně tři měsíce před jeho zahájením jsme museli začít s plánovací činností. Koncipovali jsme ho jako kontrolu sladěnosti velitele 4. brigády rychlého nasazení. V první fázi jsme prověřovali 41. mechanizovaný a 43. výsadkový prapor. Tyto jednotky by měly letos v říjnu získat certifikaci a dosáhnout plných operačních schopností. V květnu 2014 pak budeme certifikovat zbytek útvarů brigády a brigádního úkolového uskupení, vysvětluje zástupce náčelníka štábu podplukovník Jiří Wagner. Do toho nám ale ještě vstoupí příprava na začlenění do systému sil rychlé reakce NATO NRF (NATO Response Force). Ta bude nejdříve probíhat na národní úrovni, na kterou následně naváže mezinárodní. Vše vyvrcholí získáním certifikace. Alianční pohotovost pak budeme držet v roce V přípravné fázi Skupina vojáků se prodírá vysokou trávou, kterou občas střídají nízké křoviny. Jejich zbraně míří do všech stran. Nikdo z nich neví, co je může v následujících okamžicích potkat. Dostali totiž za úkol zajistit průzkum a propátrávání nebezpečného prostoru. jsme se snažili dát co největší volnost velitelům praporů. Oni nejlépe vědí, kde mají určité slabosti a na které oblasti by se měli při výcviku zaměřit. Pěchota a podpůrný prvek Samotné cvičení bylo rozděleno na dvě etapy. V první probíhala rutinní zaměstnání, tedy střelby z pěchotních zbraní a bojových vozidel, taktická činnost a sladění mezi jednotkami. Základem druhé části bylo taktické cvičení, které se uskutečnilo od devatenáctého do třiadvacátého května. Jednotky byly prověřeny především z vedení standardních bojových operací a souvisejících taktických činností, tj. přesun, obrana, útok. Nacvičovala se i součinnost s letectvem. Nad Doupovskými horami operoval nejen letoun L-159 ALCA, ale i vrtulníky Mi-171Š a Mi-24/35. Nacvičoval se letecký transport a boj s leteckou podporou. Cvičení se účastnili i letečtí návodčí. Obraná linie protivníka byla definitivně rozbita. Vojáci likvidovali zbytky odporu. Kolem nás poměrně rychle projely kolové obrněné transportéry Pandur. Jejich zařazení do výzbroje před několika lety si pochopitelně vyžádalo i určité zásahy Nikdy nekončící proces Cíl sto padesát metrů, skupina pěchoty a ruční protitanková zbraň. Nestačila ještě ani pořádně doznít slova instruktora v oranžové vestě a třicetimilimetrové granáty právě vypálené z automatického granátometu AGS-17 začaly dopadat do prostoru cíle. Na první a druhé dráze cvičíme střelbu z pěchotních zbraní, konkrétně z kulometu Minimi, útočné pušky BREN a odstřelovací pušky SVD Dragunov. Třetí a čtvrtá dráha je vyhrazena zbraním lafetovaným na vozidlech Kajman, tedy kulometům NSV ráže 12,7 mm, lehkým kulometům a automatickým granátometům AGS-17. Úplně dole pak cvičíme pudovou střelbu na krátké vzdálenosti z útočných pušek a pistolí, popisuje velitel 1. výsadkové roty 43. výsadkového praporu nadporučík Lukáš Picek. Dotace střeliva, kterou dostáváme na rok, je podle mého názoru dostačující. Stačí nám na to, abychom si udržovali schopnosti, které v tomto směru máme. Vždycky ale budou určitý limit představovat finanční možnosti. Každý měsíc cvičíme střelbu na velké střelnici. Kromě toho máme ještě jednou až dvakrát měsíčně další střelby na malé střelnici. Trénujeme většinou pudovou střelbu na krátké vzdálenosti. I když je v naší rotě velké množství nováčků, kteří nastoupili do armády teprve v loňském roce, jsme na tom poměrně dobře. To ale neznamená, že bychom usnuli na vavřínech. Neustále se zdokonalujeme. Výcvik ve střelbě je nikdy nekončící proces. Zbraně fungují bez problému, až na jeden kulomet NSV, který se právě při střelbě dávkou zasekl. Ale nehledě na jeho stáří představuje prý pořád poměrně dobrou zbraň. Občasné zasekávání způsobuje ne vždy standardní munice. Střelba na krátké vzdálenosti Výrazný posun od statické střelby k té pudové a ke střelbě za pohybu či jízdy je mimo jiné dán i tím, jakou podobu mají současné krizové situace a jakým směrem se vyvíjejí. Většina konfliktů, a to nejen asymetrických, se vede v zastavěné oblasti. A právě proto je potřeba nacvičovat pudovou střelbu na krátké vzdálenosti, střelbu za pohybu, v sedě, v budovách a do různých směrů. Samozřejmě že se snažíme udržovat si i schopnosti střelby na velké vzdálenosti. V tomto směru jsme ale limitováni tím, co dokáží naše zbraně. Například útočná puška BREN je efektivní maximálně na čtyři sta či pět set metrů. Tady tvoří hranici jistá omezení daná fyzikou a balistikou. Na větší vzdálenosti ale máme jiné zbraně, konkrétně kulomety a odstřelovací pušky. Právě díky těmto zbraním si udržujeme schopnosti nezbytné především pro klasický konflikt, při kterém se vede střelba i na velké vzdálenosti. A to ať už by se jednalo o rotu v obraně, či v útoku. Musíme být schopni plnit i takovéto úkoly, upozorňuje nadporučík Picek. Aby výcvik odpovídal co nejvíce realitě, máme k dispozici tzv. sušilky, což je simulovaný náboj bez náplně, který má jen zápalníček a gumovou vložku. Používáme je jak pro útočné pušky BREN, tak i pro pistole. Dají se s nimi bezpečně cvičit nejrůznější závady, přebíjení, manipulace se zbraní atd. Zbraň se při tom chová, jako kdybychom v ní měli ostré střelivo. S útočnými puškami BREN jsou výsadkáři spokojeni. Po nastřelení této pušky jsem byl překvapený, jak dobře funguje. Zkoušeli jsme odmontovat kolimátor, případně zvětšovací modul DV MAG3 a zase je vrátit zpátky, puška pořád zůstávala nastřelená. I při nočních střelbách s přístroji nočního vidění máme při vzdálenostech čtyři sta až pět set metrů jistotu, že kam zamíříte, tam to prostě jde, říká nadporučík Picek. Samopal Sa-58 měl samozřejmě spoustu jiných předností. Hlavní problém byl ale v tom, že do této zbraně se nepoužívá náboj NATO, což samozřejmě komplikovalo logistické zajišťování munice. Boj zblízka Vojáci, kteří se právě neúčastnili střelby, se v bezprostředním okolí střelnice věnovali boji zblízka. Jednalo se v podstatě o drilování MUSADO, v současné době se ale pro tento druh výcviku používá výše uvedené označení. Procvičujeme především techniky, které potřebujeme k profesnímu přezkoušení boje zblízka. Dále trénujeme základní techniky boje na zemi. Trochu jsme se i poprali. To k tomu prostě patří, vysvětluje desátník Marek Jezdinský. Existují tři stupně boje zblízka. První byl původně určený pro vojáky v základní službě. Druhý pro výsadkáře, piloty a specialisty. Třetí stupeň pak pro vedoucí instruktory boje z blízka. Jejich úkolem je vést a koordinovat tento výcvik v rámci celé armády. Každý příslušník našeho praporu tedy cvičí techniky na úrovni druhého stupně. Jestliže první stupeň představují techniky zaměřené na zpacifikování protivníka, druhý stupeň by již měl končit jeho smrtí. Pokud by v reálné situaci došlo na boj zblízka, musíme být na to připraveni a umět likvidační techniky. Máme nacvičený například boj nožem, s tyčí, obranu proti tyči, proti noži, pistoli, samopalu a další kombinace. Necvičíme ale například boj proti útočné pušce s bodákem. Máme totiž ve výzbroji krátké verze útočné pušky BREN a na ni není možné bodák nasadit. Text a foto: Vladimír Marek 14 15

10 výcvik Armádní odstřelovači uspěli na Libavé i v silné konkurenci policejních a vojenských střelců ze střední a východní Evropy Když terč není ani vidět Koncem května se do vojenského výcvikového prostoru Libavá sjela odstřelovačská elita. Tedy alespoň z východní a střední Evropy. Sto dvacet šest především policejních a armádních odstřelovačů se mezi sebou utkalo v patnáctém ročníku Poháru policejního prezidenta ve střelbě z odstřelovací pušky. Armádu České republiky na tomto klání zastupovali vedle střelců 7. mechanizované brigády, 4. brigády rychlého nasazení a 601. skupiny speciálních sil především odstřelovači Vojenské policie. V minulosti byly na této soutěži mnohem více zastoupeny taktické situace, přesto je účast našich odstřelovačů zde velice důležitá. Nejde přitom jen o porovnání úrovně jednotlivých střelců, ale především o vzájemnou výměnu zkušeností a nejnovějších poznatků. Zajímavé je i srovnání materiálního vybavení. Mezi vojenským a policejním odstřelovačem je samozřejmě především z hlediska taktiky nasazení nemalý rozdíl. Na takovéto soutěži to ale není o tom, zda je na palebné čáře odstřelovač policejní či vojenský. Nakonec stejně rozhodují střelecké dovednosti, vysvětluje kapitán Radek Zámečník z Hlavního velitelství Vojenské policie. Odstřelovači představují jakousi rodinu. Skoro všichni se znají. Když nějakou soutěž organizuje naše armáda, přijedou na ni policejní odstřelovači, a naopak. Navíc vzájemně dlouhodobě spolupracujeme i na bázi základního výcviku. na pět set metrů, to ale bývá u policejních soutěží výjimečné, dodává Jaroslav Banszel. Celosvětově je možné sledovat trend jakéhosi přechodu k odstřelovačské rychlostřelbě. Jedná se o střelbu na precizi, kdy se člověk dostává do časového stresu. Vychází se z toho, že podmínky na střelnici jsou lepší, než by byly v reálné situaci. Složité odhadování údajů Na palebné čáře je živo. Těsně před střelbou jednotlivých položek začíná velice složitá alchymie. Nejde samozřejmě jen o to, nabít pušku, zalehnout a vypálit. Ze všeho nejdůležitější je správně nastavit mířidla. Profesi odstřelovače v posledních letech ovlivňuje především technická vybavenost. A nejedná se přitom jen o stále dokonalejší optické přístroje. V současnosti existují kapesní počítače pro odstřelovače, do kterých se zadává teplota, vlhkost vzduchu, rychlost větru a další údaje. Ty pak samy vypočtou, jak nastavit zbraň. Na první pohled by se mohlo zdát, že dnes to mají odstřelovači jednoduší než například za druhé světové války, není to ale vždy pravda. Pořád jde o to, že musíte sehnat co nejpřesnější informace. Mnohdy vám nezbývá nic jiného než je odhadnout. Vy si sice změříte sílu větru na palebné čáře, ale je nezbytné odhadnout, jaká síla větru je sto metrů od vás anebo v oblasti cíle. Když střílíte například přes řeku, tak tam asi bude jiná teplota vzduchu. Právě ve vystihnutí těchto změn je umění skutečně kvalitního odstřelovače. Nakonec je tedy úplně jedno, zda tyto údaje zanesete do počítače anebo nějaké tabulky, vysvětluje kapitán Zámečník. Silná účast ze zahraničí Soutěže se vedle policejních týmů Útvaru rychlého nasazení a krajských zásahových jednotek účastnili i střelci z AČR, Meopty Přerov, České zbrojovky a některých dalších firem. Ze zahraničí přijeli Rusové, Ukrajinci, Litevci, Mongolové, Slováci, Němci a Američané. Palebná čára tak trochu připomínala zbrojní veletrh toho nejmodernějšího vybavení. Právě ono se v posledních letech výrazně podepisuje na přesnosti střelby. Nejnovější optické přístroje nabízejí mnohonásobné zvětšení. Existují v kombinaci s dálkoměry a počítači. Dokáží dokonce změřit i vítr. Takovéto přístroje však nejsou za pár tisíc, jedná se spíše o statisícové a v některých případech i o milionové částky. Na něco podobného v době, kdy se šetří, armáda prostě nemá finanční prostředky. Nešlo přitom jen o pozorovací či zaměřovací optiku, ale také o střelivo a samozřejmě i samotné pušky. Nejlépe se z odstřelovačů ozbrojených sil umístili Miloš Kamenčák a Lukáš Urbánek z Velitelství Vojenské policie Olomouc. V soutěži družstev z České republiky skončili na pátém místě. V tabulce, do které se započítávali i zahraniční účastníci, obsadili patnácté místo. Až za nimi se například umístili odstřelovači elitní policejní jednotky Útvaru rychlého nasazení. Naši stříleli z finských pušek Sako a používali munici Sellier Bellot a Swis. Úroveň této soutěže byla velice dobrá. Z České republiky zde byla naprostá špička. S umístěním asi můžeme být spokojeni. Samozřejmě že jsme pošilhávali výš. Pokud bychom neudělali pár taktických chyb, jako například, že jsme si špatně určili, jak budeme střílet, bylo v našich silách toho dosáhnout. Myslím si, že reálné v soutěži družstev bylo i třetí čtvrté místo, upozorňuje Miloš Kamenčák. V současné době již existují lepší zbraně a optiky než ty, které jsme měli k dispozici. Naše vojenská optika je vybavena velice hrubým křížem. Ten se na přesné policejní zásahy příliš nehodí. Kříž nám přikryl celý terč, takže jsme ho vlastně ani neviděli. Navzdory zastaralým puškám Jak v soutěži jednotlivců, tak i družstev zvítězili odstřelovači z elitní ruské jednotky Alfa. Podle Miloše Kamenčáka ale nešlo jen o to, že tato jednotka si může vybírat z velké základny skutečně kvalitních střelců. Prvotřídní bylo i jejich vybavení. A nejen to, které používali přímo jednotliví soutěžící. Střelbu průběžně sledoval pozorovacím dalekohledem jejich vedoucí týmu a okamžitě je upozorňoval na nezbytné korekce. My jsme ty dlouhé položky stříleli, aniž bychom do poslední chvíle věděli, kam nám to létá. Odstřelovači z Alfy dali tři rány a okamžitě udělali opravu. Navíc vítězný tým, který stejnými zbraněmi střílel až později, tuto informaci samozřejmě využil, řekl nám Miloš Kamenčák. Jako naprostí outsidři si v soutěži museli od samotného počátku připadat střelci ze 7. mechanizované brigády se standardními armádními puškami SVD Dragunov. Byl to doslova boj Davida s Goliášem. Přestože se umístili až v poslední čtvrtině startovního pole, podařilo se jim, respektive družstvům ze 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic ve složení Jan Krejčí, Jakub Machala, Zdeněk Vítek a David Juráček, porazit střelce z policejní zásahové jednotky Plzeň, příslušníky jednotky Omega a americké odstřelovače s podstatně lepším vybavením. Já osobně ty kluky velice obdivuji. Jsou to srdcaři. S takovouto zbraní nemají v současné době na podobných soutěžích absolutně žádnou šanci umístit se na čelných pozicích. Přesto jdou do toho srdcem. Klobouk dolů před nimi, usmívá se Miloš Kamenčák. Také soutěž na Libavé potvrdila, že českým armádním odstřelovačům se i nadále, po úspěších dosažených na obdobných soutěžích v Americe, daří udržovat kontakt se světovou špičkou. Text: Vladimír Marek Foto: Jaroslav Banszel Trend rychlostřelby Jaroslav Banszel z Hlavního velitelství Vojenské policie pomáhá už několik let organizovat soutěže odstřelovačů v Armádě České republiky. Tato několikadenní zaměstnání jsou vždy zasazena do konkrétní taktické situace. Je zde orientace v mapě, naplánování si přesunu, příprava a zaujetí střelecké pozice. Soutěží pro odstřelovače je prý víc a vzájemně se doplňují. Některé z nich jsou schopny prověřit nejen střelecké schopnosti, ale i komplexnější dovednosti. Vojenský odstřelovač není pouze voják, který umí střílet. Je to odborník, který ve své profesi zúročí celou řadu dovedností. Zvláštností takových policejních soutěží oproti těm vojenským je to, že se jedná o speciální střelbu na kratší vzdálenosti, zároveň bez taktických námětů. Jedná se o výhradně mířenou záležitost. Rozhoduje přesnost střelby. Policejní odstřelovač funguje na vzdálenost do sta metrů a musí být stoprocentní. Vojenští odstřelovači střílí na podstatně větší vzdálenosti. Podle charakteru úkolu, který plní, jim ale stačí, když například cíl pouze poraní. Tady se jedna z položek sice střílela fakta Alfa je elitní jednotkou určenou pro přesné operace. Je to ruská obdoba britské SAS či americké Delta Force. Jejím hlavním úkolem jsou jak protiteroristické operace (viz zásahy v Moskvě), tak úderné akce proti malým důležitým cílům, likvidace nepřátelských vůdců apod. Základní kádr Alfy tvoří vybraní příslušníci armádních jednotek speciálního nasazení. Jednotka spadá do podřízenosti rozvědky, tedy Federální služby bezpečnosti (FSB). O Alfě se tvrdí, že patří k nejlepším protiteroristickým jednotkám na světě a dosahuje vysoké míry úspěšnosti

11 rubrika Z Ostravy do Zadaru neboli z letového simulátoru do kabiny vrtulníků Mi-171Sh a Mi-24V Dva dva šest, vzlet povolen! Dva dva šest, stání deset, žádám spouštění, hlásí kapitán transportního vrtulníku Mi-171 řídícímu letového provozu. Vzápětí se na stojánce chorvatské letecké základny Zemunik Donji začíná roztáčet rotor jedné stosedmdesátjedničky. O pár minut později se tak děje u stroje s trupovým číslem 229. Společný výcvik českých, chorvatských a maďarských posádek vrtulníků před nasazením do Afghánistánu pokračuje další letovou misí

12 výcvik Krátce před osmou hodinou zahajuje chorvatský instruktor podplukovník Michael Križanec předletový brífink českých, chorvatských a maďarských posádek vrtulníků. Po týdenním nácviku v letovém simulátoru na mošnovském letišti přichází na řadu čtrnáctidenní praktický výcvik v Chorvatsku (Zrakoplovna baza Zadar Zemunik Donji). Létající personál transportních Mi-171 a bitevních vrtulníků Mi-24/35 společně s palubními střelci a pozemními specialisty zde absolvuje přípravu před nadcházejícím nasazením do další rotace leteckého poradního týmu neboli jednotky Air Advisor Team (AAT), která cvičí piloty a technický personál afghánských vzdušných sil. V případě profesionálů Armády České republiky se tomu tak děje na kábulském mezinárodním letišti již pět roků. Podplukovník Križanec zpřesní letový plán a zopakuje činnost v pracovních zónách, v nichž se budou plnit operační úkoly. Následuje dílčí příprava mezinárodních posádek vrtulníků. Dopolední mise je obzvláště náročná svým taktickým námětem. Je nabíledni, že její průběh navíc několikrát znesnadní instruktoři na palubě strojů, kteří posádku vrtulníků vystaví nečekaným, přesněji řečeno spletitým situacím. De facto těm, které jsou v afghánské misi takřka denním chlebem. Je pár minut před desátou hodinou, když se na stojánce Zrakoplovne bazy Zadar začínají roztáčet rotorové listy dvou chorvatských Mi-171Sh s čísly 229 a 226 na trupu a českého bitevníku Mi-24V (0981) z 221. vrtulníkové tygří letky 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Během následujících patnácti minut provádějí posádky takzvanou motorovou zkoušku, při níž zkontrolují funkčnost všech systémů. Dva dva šest, žádám pojíždět na dráhu tři dva, říká kapitán Petr Šamaj a po souhlasu z řídicí věže se rozjíždí na místo vzletu. Vzápětí ho následuje další stosedmdesátjednička a poté čtyřiadvacítka. Stroje se v rozestupech přibližně dvou rotorů řadí za sebou. Z věže dostávají několik upřesňujících informací. Dva dva šest, vzlet povolen, zaznívá kbelskému pilotovi ve sluchátkách. Kapitán Šamaj zvyšuje výkon stroje a provádí kontrolní zavisení bezmála třináctitunového stroje zhruba v pětimetrové výšce nad ranvejí. Poslední kontrola ukazuje, že vše je tak, jak má být. Potlačí knipl dopředu a ještě více zvedá páku kolektivu. Vrtulník začíná zrychlovat a stoupat. Česko-chorvatská posádka (piloti kapitán Petr Šamaj a major Zoran Veselko, palubní technik praporčík Michal Sajfert, palubní střelec praporčík Jaroslav Fiedor) směřuje stanoveným kurzem do určeného prostoru. Ve skutečnosti do pohoří Velebit, které se pro příslušníky AAT PTC (Air Advisor Team Pre-deployment Training Course) na čtrnáct květnových dnů stalo věrohodnou kopií Afghánistánu. A to nejen kvůli jisté podobnosti s vysokohorským prostředím a meteorologickými podmínkami, ale také pojmenováním předsunutých základen neboli efóbíček na Forward Operating Base (FOB) Tillman, Fenty, Kalagush nebo Parun. Není se co divit. Každý detail rozhoduje o splnění úkolu. A v Afghánistánu je to bez nadsázky skutečně létání nadoraz. Ve vysokohorském terénu, za vysokých teplot a prašnosti, s maximální váhou stroje, navíc v krizové oblasti, kde je jistý stupeň ohrožení. To potvrdí každý, kdo kábulskou několikaměsíční misi v jednotce AAT (dříve OMLT a AMT) na vlastní kůži zažil. Mimochodem, většina českých mentorů již opakovaně. Dvojice stosedmdesátjedniček s bitevním vrtulníkem Mi-24V v zádech se vydává severozápadním směrem. Z taktického námětu je zřejmé, že na určené předsunuté základně mají vyzvednout skupinu vojáků a materiál a přepravit je do místa určení. Jejich letová mise má trvat přes dvě hodiny. Nikdo z nich však netuší, jaká profesní překvapení je mezi velebitskými dvoutisícovkami čekají. Mise v pohoří Velebit Letové úkoly jsou pro účastníky AAT PTC den ode dne obtížnější. Úvodní část je zaměřena na pravidla letového provozu zdejšího letiště a taktické procedury v nadcházející afghánské misi, říká zkušený pilot bitevního vrtulníku Mi-24/35 kapitán Jan Vanický. Poté se pokračuje, a to už v mezinárodních posádkách, v praktickém leteckém výcviku. Nejprve nácviky vzletů a přistání pod různými úhly při maximální vzletové hmotnosti, potom řešením nouzových postupů za letu a nakonec přistáváním na plochách omezených rozměrů ve vysokohorském terénu. V závěrečné fázi létáme operační mise s taktickým námětem, jichž se účastní skupina vrtulníků. Posádky dostanou z nadřízeného velitelství přepravní úkol, který si musí zevrubně naplánovat a následně provést, vysvětluje český instruktor a dodává, že stejně tak jako on i jeho chorvatský a maďarský kolega vstupují do průběhu mise dalšími taktickými náměty. U létajícího personálu vyhodnocujeme schopnost rychlé, ale především i správné reakce na změnu situace. To je při letovém nasazení v Afghánistánu běžná záležitost, konstatuje pilot z náměšťské 221. vrtulníkové letky, který úkoly v jednotce AAT na mezinárodním letišti v Kábulu plnil již dvakrát. Kapitán Vanický tvrdí, že rozhodujícím faktorem jsou zkušenosti z předcházejících misí. Předáváme si je navzájem nejen na letce, ale probíráme je i s kolegy z ostatních leteckých základen vzdušných sil Armády České republiky. Na jejich základě jsou zpracovány operační postupy. Na letišti Zemunik Donji se však setkávají tři národy, jejichž profesionálové spolupracují při mentorování v Afghánistánu. To je přidaná hodnota tohoto kurzu, argumentuje náměšťský kapitán bitevního vrtulníku. Na námitku, že Češi, Chorvati a Maďaři budou s velkou pravděpodobností mentorovat v různých lokalitách, okamžitě reaguje: Když nebudeme společně na kábulském letišti, tím spíše si musíme sjednotit postupy provádění naší instruktáže vůči příslušníkům afghánského letectva. Způsob předávání zkušeností musí být maximálně efektivní. Času není nazbyt, konstatuje kpt. J. Vanický a přimlouvá se za vyšší zapojení posádek vrtulníků Mi-24/35 do AAT PTC. Pilotáž s taktickými prvky Kapitán Petr Šamaj z 243. vrtulníkové letky kbelské základny dopravního letectva je veřejnosti spíše znám jako pilot stroje W-3A Sokol, s nímž již absolvoval nejednu záchrannou misi. Avšak málo naplat, jeho premiéra v jednotce AAT je mimo jiné podmíněna také úspěšným zvládnutím přípravného kurzu. Výjimečností oproti mojí dosavadní letecké praxi je tady několik. Ani tak nejde o techniku pilotáže, ale zejména o to, že létáme ve skupinách a za použití taktiky v bojových situacích. K profesnímu mistrovství musíte přidat taktické prvky a také odpovídající komunikaci, včetně kódových slov, říká kbelský pilot a klade důraz na bezpečnost: Létání ve skupině má svoje pravidla. Samozřejmě stále platí, že vedený drží svoji pozici za vedoucím. Nicméně i druhé místo je třeba zvládat a nedopustit se manévru, který by zapříčinil krizovou situaci ve vzduchu. Vlastní chyby představují ten nejnebezpečnější faktor. Jinými slovy, vytvářejí předpoklady k leteckým nehodám. To, že odlišnosti vrtulníků W-3A Sokol a Mi-171Š vyžadují jinou pilotáž, dokáže pochopit i laik. Avšak takzvaně smíšený let tří strojů, navíc na rozdíl od tuzemska v daleko náročnějších podmínkách, vyžaduje další profesní nadstavbu. Příklad? Když letím sólo nějakým údolím, tak si dle svého uvážení volím optimální trasu. Při skupinovém letu se nesmí stát, že svým manévrem způsobím nepříjemnost za sebou. Nemohu omezit ostatní. Vyžaduje to mnohem větší předvídavost a důraz na spolupráci, argumentuje kapitán Šamaj. Po dopolední misi si najde čas, aby výše zmíněnou spolupráci na palubě stosedmdesátjedničky blíže popsal. Se Zoranem jsme letěli spolu poprvé. Hodnotím to jako úspěšnou premiéru. On je profesionál s mnohem většími zkušenostmi z nasazení v misích. Ve spoustě věcí mi poradil. Získal jsem další zkušenosti. Když na to byl čas, konzultovali jsme postupy. Nicméně finální rozhodnutí patřilo mě coby kapitánovi vrtulníku. To je výsostná zodpovědnost člověka, který stroj řídí. O to víc mě potěšila jeho slova po letu, když mi řekl, že i on se ledasčemu přiučil, říká pilot 243. vrtulníkové letky a konstatuje, že každý let v mezinárodní posádce zvyšuje jeho důvěru k chorvatským a maďarským kolegům na palubě vrtulníku. Čtyřiadvacítky eliminují nebezpečí Střelba na třetí hodině, vzdálenost dva kilometry, eliminujte hrozbu, dostává pokyn do sluchátek kapitán vrtulníku Mi-24V kpt. Jaroslav Šimek. Stačí krátká doba, aby posádka bitevníku rozpoznala cíl na zemi a zahájila střelbu z palubních zbraní. Snaha nepřátelského uskupení sestřelit transportní Mi-171 záhy bere za své. Naším úkolem je přímá letecká podpora stosedmdesátjedniček. Standardně to létají dva stroje Mi-24. S bitevními vrtulníky je doprovázíme po naplánované trati letu. Podle aktuální situace likvidujeme nepřátelské pozemní prostředky nebo zajišťujeme širší perimetr místa přistání, říká kpt. Šimek a upřesňuje, že s Mi-24 nelétají v bezprostřední blízkosti stosedmdesátjedniček, nýbrž ve vzdálenosti zhruba pět set až osm set metrů od nich. Zpravidla jeden stroj čistí cestu vepředu 20 21

13 výcvik technika a výzbroj a druhý to jistí zezadu. Manévrování čtyřiadvacítek se odvíjí od charakteru možného ohrožení skupiny transportních vrtulníků ze strany nepřítele. Pokyn ke zteči nemusí přijít jen od velitele skupiny. V případě ohrožení může požádat o pomoc kterýkoliv kapitán vrtulníku provádějící operační let. Děje se tak takzvaně otevřenou komunikací nebo kódovými slovy. Tento úkol je pro naší vrtulníkovou letku již standardní záležitostí. Doprovody létáme nejen v tuzemsku, ale i na zahraničních cvičeních, říká pilot náměšťské 221. letky a převádí řeč na svoji účast v AAT PTC. Zanedlouho budeme vysláni do další rotace jednotky Air Advisor Team, abychom cvičili piloty Mi-24 afghánského letectva. Pro mě to bude premiéra. Díky tomuto kurzu jsem lépe připraven. Považuji ho za přínosný. Navíc mohu vycházet z poznatků svých kolegů. S mentorováním v Kábulu má naše letka celou řadu zkušeností. Věřím, že misi úspěšně zvládnu, konstatuje J. Šimek. Nezaváhá ani tehdy, když má charakterizovat profesní priority nadcházející mise: Bude to o rozvaze a o tom, abych za žádných okolností neztratil koncentraci. Ze spolupráce s afghánskými piloty nemám obavy, i když je tam jistá neznalost osobnosti a jazyková bariéra. Na rozdíl od kok pitu Mi-171, kde si mohou ukazovat, my v Mi-24 musíme všechno korespondovat po rádiu. O to je to náročnější, obzvlášť při řešení případných nouzových postupů. cvičit. Nic víc. Palubní střelci však nejsou ve vrtulníku jen proto, aby mačkali spoušť zbraně. Plní škálu specifických úkolů. Střelba je jenom malá část jejich činnosti, která trvá pár sekund. Úspěch je však podmíněn nejen předvídavostí, ale především zkušenostmi, které lze získat jedině dlouhodobou praxí. Klíčové je, že palubní střelci jsou pilotovy další oči, říká přerovský instruktor. Spoluzodpovědnost za bezpečnost Mozaika profesí na přípravném AAT PTC by nebyla kompletní, kdybychom nevzpomněli pozemní technický personál. Na letišti Zemunik Donji se připravovalo také devět specialistů inženýrsko letecké služby (ILS) k nasazení ve druhé polovině letošního roku. Jejich instruktorem byl kapitán Ondrej Pecha z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. Pro některé z nich to bude profesní premiéra. Jsou tady však i technici, kteří pojedou do Afghánistánu už potřetí, říká kpt. Pecha a vyslovuje pozitivní hodnocení společné přípravy českých, chorvatských a maďarských příslušníků ILS. Tento přípravný kurz považuji za přínosný. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že jisté rozdíly v přípravě letecké techniky existují. Když jsem jel do AAT poprvé, tak takováto cílená příprava ještě nebyla. O to déle se v novém prostředí adaptujete. Afghánské stroje nejsou zcela totožné s naší technikou. Zejména co se týká avionického vybavení. I v této branži platí, že každá rada je cenná. Člověk musí být trpělivý, protože v Afghánistánu jinak plyne čas. V žádném případě však nesmíte slevit z daných postupů při zabezpečování provozuschopnosti letecké techniky. Technický personál má spoluzodpovědnost za bezpečnost letového provozu a to platí kdekoliv na světě. Můžete čelit menším či větším vlivům, ale uhnout v žádném případě nesmíte, konstatuje O. Pecha. Další povídání přerušuje hluk vrtulníků postupně přistávajících na vzletové a přistávací dráze letiště. O pár minut později již technický personál připravuje stroje k dalšímu letu. Každá z odborností k tomu přispívá svým osobitým dílem. Odpolední mise má začít zhruba za půldruhé hodiny Text: Pavel Lang Foto: Jan Kouba Není to jen o mačkání spouště Nikterak opomenuti nezůstávají v AAT PTC ani palubní střelci. Také jeho čtvrté dějství není výjimkou. Na svoje třetí nasazení v Afghánistánu se zde intenzivně připravoval praporčík Jaroslav Fiedor z přerovské 23. základny vrtulníkového letectva. Velkým přínosem kurzu jsou ostré střelby na nedaleké letecké střelnici. Škoda, že nemohou být častěji, říká instruktor palubních střelců. Důvod k pesimismu však nemá. Sice se tady méně střílí, ale na druhou stranu je to vyváženo reálným nasazením v letových misích, především součinností s příslušníky speciálních sil chorvatské armády. V extrémních podmínkách si zde můžeme ověřit naši profesní připravenost. Podle toho můžeme upravovat zaměření výcviku v tuzemsku, argumentuje prap. J. Fiedor. V následném rozhovoru prezentuje novinku související s nasazením další jednotky AAT. Doposud byl do AAT vysílán jeden palubní střelec z přerovské základny. Nyní si situace, respektive příprava afghánských vojáků do bojových operací, vyžádala nasazení dvou specialistů. Obecně řečeno, jeden bude provádět výcvik na palubě vrtulníku a druhý se zaměří na pozemní přípravu palubních střelců, vysvětluje profesionál Armády ČR a dodává, že základem úspěchu je vysoce individuální přístup k afghánským kolegům. Oni většinou nemají problém s obsluhou zbraňových systémů na palubě. Jisté rezervy jsou v jejich osobní motivaci k profesi. Usilujeme tedy o to, aby se více vžívali do pozice palubního střelce, aby na sobě intenzivněji pracovali, argumentuje praporčík J. Fiedor. Jeho bohaté zkušenosti jej opravňují k tomu, aby se věrohodně vyjádřil k pomyslnému receptu na úspěšného palubního střelce: Cvičit a zase Bojové vozidlo pěchoty BVP-M2 SKCZ Česká armáda začala řešit, co udělá s bojovými vozidly pěchoty. Známá vozidla pod označením BVP-2 doslouží v letech 2018 až 2020 a ve hře je hned několik variant, jak a jestli vůbec je má nahradit. Jednou z možností je případná modernizace. Velmi zajímavou variantu představilo slovensko- -české sdružení firem na právě skončeném veletrhu obranných technologií IDET v Brně. Projekt se jmenuje BVP-M2 SKCZ a je primárně určen pro slovenskou armádu. Nutno dodat, že vzhledem i vlastnostmi je modernizované vozidlo od původního BVP na míle daleko technologicky, ochranou osádky i komfortem. Jako když ze stařičké škodovky přesednete do nového mercedesu. Nové je rozložení výsadku vojáků, věžový komplet, řízení, pozorovací a zaměřovací systémy, komunikační systém, řízení palby i balistická odolnost. Podle slovenského ministra obrany Martina Glváče by se vozidlo mělo už na sklonku letošního roku dostat do výroby a napřesrok objevit i ve výzbroji slovenské armády. Cena vozidla bude záviset na výbavě a účelu, ke kterému bude určené

14 BVP-M2 SKCZ REPORT

15 26 technika a výzbroj Věřím, že toto vozidlo bude úspěšné, proto jsme ho vyvíjeli, dodal Glváč. Made in Czechoslovakia? Tato varianta modernizace splňuje všechny požadavky NATO. Staré vozidlo dostalo moderní technologie, shrnul Štefan Hlavatý ze slovenského VOP Trenčín, jenž projekt modernizace zaštiťuje. Připomněl, že prakticky všechny země bývalého východního bloku, ale i další státy ve výzbroji BVP mají. Vozidla vzhledem k dnešním potřebám rychle stárnou a armády řeší, co s nimi. To je případ Základní takticko technická data: i české armády, respektive Ministerstva obrany, které kvůli dosluhujícím bévépéčkům už zřídilo speciální expertní komisi. Bojová vozidla pěchoty totiž doslouží řádově v letech 2018 až V úvahu připadá hned několik variant, od úplného vyřazení tohoto typu z výzbroje přes prodloužení životnosti stávajících vozidel nebo jejich modernizaci až po pořízení zcela nových obrněnců. Ministerstvo obrany upozorňuje, že je v tomto ohledu na úplném začátku cesty. Nic nebylo vybráno, schváleno ani rozhodnuto. Odpověď by měla naznačit připravovaná studie. Podle ministra obrany Vlastimila Picka by rozhodnutí mohlo padnout na přelomu let 2014 BVP-2 BVP-M2 SKCZ Délka mm mm Šířka mm mm (bez SLAT) Výška mm mm Bojová hmotnost kg kg Dojezd km km Motor UTD-20 (220 kw) Caterpillar C9.3 (300 kw) Měrný výkon ,7 kw/t kw/t Brodivost obojživelné mm Osádka Výsadek /7 Výzbroj kanon 2A42 ráže 30 mm dálkově ovládaná věž TURRA 30 s 30mm kanonem pěchotní kulomet ráže 7,62 mm... koaxiální kulomet 7,62mm/12,7mm protitankový komplet PTŘS protitankový raketový systém až Společnou výrobu českých a slovenských firem samozřejmě podporujeme, řekl na veletrhu IDET ministr Picek. Pokud se česká obrana pro modernizaci rozhodne, mohla by se týkat až 100 vozidel BVP, kterými je vyzbrojena především 7. mechanizovaná brigáda. Máme-li zajistit skutečně větší spektrum schopností, pak jsou pásová vozidla jednou z priorit. Pokud se nám bude zdát, že modernizace nebo nákup budou tak drahé, že si je nebudeme moci dovolit, pak budeme uvažovat o tom, že bychom 7. brigádu přezbrojili na kolová vozidla, naznačil náčelník Generálního štábu AČR Petr Pavel. Odstavit, či modernizovat? O osudu "bévépéček" v české armádě hovoří také Bílá kniha o obraně z roku V tomto klíčovém dokumentu pro směřování na nejbližší roky se píše, že by armáda měla vzhledem k technickým parametrům provozovat BVP-2 do konce jejich životního cyklu a poté je nahradit buď modernizovanými BVP-1, nebo jinou technikou. Technický popis vozidla Text a foto: Luboš Světnička Ochrana BVP-M2 SKCZ je vybaveno novou balistickou ochranou, včetně vnitřní protistřepinové vložky, která poskytuje úroveň ochrany Level 2 STANAG Instalovaný pancíř, zvyšuje jeho ochranu až do úrovně 3 nebo 4. Také je možné na vozidlo namontovat mříž (SLAT) jako ochranu proti zbraním typu RPG. Proti minám je vozidlo chráněno pod pásy na úroveň 2a a na úroveň 1 pod trupem. Dále standardní vybavení nového BVP-M2 SKCZ zahrnuje moderní protipožární systém v motorovém prostoru i prostoru pro osádku a vojáky. Pohon a řízení Původní pohonná jednotka je nahrazena novým elektronicky řízeným motorem, který i přes vyšší hmotnost vozidla poskytuje vyšší výkon, lepší ovladatelnost a dynamiku. Mechanismus manuálního řízení je nahrazen elektro-pneumatickým systémem, jenž nepřetržitě monitoruje rychlost vozidla, otáčky motoru a další parametry a nabízí optimální převodový stupeň. Řadí buď plně automaticky, nebo pod kontrolou řidiče v poloautomatickém módu. Výzbroj Vozidlo je osazeno dálkově ovládanou věží TURRA 30 vyzbrojenou 30mm kanonem, 7,62mm/12,7mm koaxiálním kulometem, protitankovým raketovým systémem a výmetnicemi zadýmovacích granátů schopnými pokrýt perimetr v rozpětí 120 stupňů. Rozsah střelby je v odměru n 360 stupňů a v náměru od -10 do +75 stupňů. Gyroskopická stabilizace věže ve dvou osách a zvýšená elevační a azimutová rychlost výrazně zlepšují efektivitu palby i za jízdy. První díl unikání monografie o československých legiích v Rusku Na podzim roku 2013 má vyjít jako součást projektu Legie 100 (ke stému výročí založení československých legií ho připravuje Ministerstvo obrany ČR společně s dalšími zainteresovanými složkami) I. díl čtyřdílné obrazové monografie Československá legie v Rusku (koprodukce nakladatelství EPOQUE 1900 a NAŠE VOJSKO). ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU VÚA PRAHA DÍL I. HISTORICKÝ A VOJENSKÝ VÝZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ ČESKOSLOVENSKÉ HNUTÍ NA RUSI FOTOSLUŽBA V RUSKÉ LEGII VÝSTROJ, STEJNOKROJE A OZNAČENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ V RUSKU ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ EPOQUE 1900 NAŠE VOJSKO VHÚ PRAHA Realizace tohoto rozsáhlého knižního projektu je umožněna především díky vstřícnosti vedení VÚA (Mgr. J. Žikeš, PhDr. J. Baláž) a VHÚ (Mgr. plk. A. Knížek), odkud pochází velká část sbírkových předmětů, resp. obrazového materiálu a fotografií. Nemalým počtem však přispěla i řada dalších institucí a soukromí sběratelé. Svým zaměřením, ale zejména množstvím a šíří většinou dosud neznámého obrazového materiálu a fotografií jde o zcela výjimečný nakladatelský počin. Jednotlivé díly monografie jsou naplánovány tak, aby mohly být součástí velkých oslav stoletého výročí ( ) založení prvních českých a čs. jednotek v zahraničí. Monografie je rozvržena do čtyř dílů. Díly I. a II. jsou koncipovány jako úvodní do části historické; díly III. a IV. (část historická) se soustřeďují již na samotnou činnost čs. vojska v Rusku. Obsah jednotlivých dílů monografie Díl I. část úvodní Historický a vojenský význam čs. legií; československé hnutí na Rusi; organizace fotoslužby v Ruské legii; řády a vyznamenání ruských legionářů; výstroj, stejnokroje a hodnostní označení čs. dobrovolníků v Rusku. Díl II. část úvodní Chronologie nejdůležitějších událostí v rámci Ruské legie; lehké palné zbraně (pistole a revolvery, pušky a karabiny, kulomety); chladné zbraně; ruční granáty; dělostřelectvo; letectvo; obrněné automobily; bojové a obrněné vlaky; prapory; plukovní hudby. Díl III. část historická Období srpen 1914 až květen 1918 Česká družina a její boje; nárůst na pluk, brigádu a divizi; další boje čs. jednotek na západní frontě; Zborov; budování armádního sboru; Bachmač a ústup z Ukrajiny; první konflikty s bolševiky. Období květen 1918 až leden 1919 Vystoupení proti sovětské moci, postupné ovládnutí magistrály; boje na východních a západních frontách; ústup od Kazaně a Samary; úspěšné boje na severouralské frontě; vzpoury v čs. vojsku, gen. Štefánik na Sibiři a jeho reformy; zásadní organizační změny v čs. vojsku. Díl IV. část historická Období leden 1919 až podzim 1920 Stažení čs. vojska ze všech front na Transsibiřskou magistrálu; ochrana magistrály, boje s partyzánskými skupinami; čs. účast při vydání adm. Kolčaka a ruského zlata; ariergardní boje s bolševiky až do všeobecného příměří s vojsky sovětské vlády; postupná evakuace čs. jednotek do Vladivostoku, návrat do vlasti. Obsah I. dílu Odborné kapitoly v I. dílu jsou rozsáhlé studie k jednotlivým tématům. Jsou doprovázeny celkem 700 fotografiemi s podrobnými popisky, 26 tabulkami s více než 450 hodnostními označeními, včetně všech modifikací, a kompletní kolekcí 200 řádů a vyznamenání udělených ruským legionářům vládami dvanácti států. V úvodním pojednání Historický a vojenský význam čs. legií (PhDr. plk. E. Stehlík) je zhodnocen podíl čs. legií na vzniku čs. státu a jejich přínos při budování prvorepublikové armády. Kapitola Československé hnutí na Rusi (historik Ruské legie PhDr. F. Šteidler) je první rozsáhlejší prací o tématu z roku Kapitola Fotoslužba v Ruské legii (E. Orián) pojednává o vzniku a vývoji fotoslužby od jejího počátku v České družině až po rozvětvenou organizaci v rámci celého armádního sboru. Snímky, na kterých jsou armádní fotografové i filmaři při práci v terénu i v laboratořích, nám přibližují prostředí, v němž vznikla mnohatisícová sbírka fotografií deponovaná nyní ve Vojenském ústředním archivu a zčásti ve Vojenském historickém ústavu. Kapitola Výstroj, stejnokroje a označení čs. dobrovolníků v Rusku (nprap. B. Panuš) je zasvěcenou studií o výstroji, stejnokrojích a hodnostních označeních ruské armády, které nosili čs. dobrovolníci až do konce ledna 1918, včetně již nerealizovaných návrhů na nárameníky s čs. národními prvky. Sleduje vznik a vývoj nového označení (štítků) ve všech jeho modifikacích. Pojednává o vývoji všech druhů stejnokroje. Na mnoha snímcích dokumentuje jednotlivé části SUBSKRIPČNÍ LÍSTEK na I. díl velké obrazové monografie Československá legie v Rusku opravňující na mimořádnou slevu 25 % pro příslušníky a civilní zaměstnance Armády České republiky, resp. na slevu 20 % (+ dárek) pro čtenáře časopisu A report (z prozatímně stanovené maloobchodní ceny Kč) v případě jeho odeslání nejlépe ihned, nejpozději do 31. července 2013 poštou na adresu: NAŠE VOJSKO, Mašovická 202, Praha 4 Příjmení, jméno:... Bydliště:... Telefon: Jsem příslušník nebo civilní zaměstnanec AČR Jsem čtenář A reportu I. díl monografie si vyzvednu osobně v prodejně NAŠE VOJSKO, Praha 5 Smíchov, Štefánikova 235/11 (tel ) I. díl monografie zašlete poštou na dobírku na výše uvedenou adresu (Nehodící se škrtněte) Datum stejnokroje čs. vojska v Rusku až po definitivní typ, tzv. vladivostocký. Kapitola Řády a vyznamenání ruských legionářů (E. Orián) je zatím nejrozsáhlejší prací na toto téma. Přináší množství dosud neznámých informací týkajících se mj. ruských vyznamenání, dekorací udělených i neudělených za Zborov, jednotlivých kontingentů daných k dispozici čs. armádnímu velení spojeneckými vládami, udělovacích ceremoniálů, celkových počtů udělených řádů a vyznamenání podle jednotlivých období i různých peripetií kolem vzniku a udílení čs. dekorací, které jsou doprovázeny stovkami většinou dosud neznámých fotografií. Technické údaje Technická specifikace jednotlivých svazků: rozsah stránek; formát ; pětibarevný tisk na matné křídě; obálka matné lamino, přebal (uvnitř se stručnými medailonky autorů). V dílu I. je jako příloha velká historická mapa Ruska s vyznačením všech míst a tratí, na kterých působili čs. legionáři; v dílu III. a IV. budou jako přílohy podrobnější mapy jednotlivých oblastí, kde probíhaly boje se sovětskou mocí. Konečná úprava: zatavení do fólie. Celkový počet fotografií ve všech dílech, většinou pohlednicového formátu: Součástí této informace je subskripční lístek, jehož včasným odesláním do konce července 2013 získáte jednak pro sebe mimořádnou slevu 25 % (20 %), jednak pomůžete našim nakladatelstvím spolehlivě zjistit zájem mezi příslušníky AČR, resp. čtenáři A reportu. Vydání I. dílu (prozatím pouze pro subskribenty) plánujeme na počátek podzimu, přesný termín naleznete již v srpnu 2013 na webových stránkách nakladatelství NAŠE VOJSKO a Vojenského ústředního archivu, ale i v časopisech NV Fakta a svědectví, Military revue a samozřejmě také v A reportu. Subskribenti, kteří na lístku zaškrtnou zaslání poštou, obdrží výtisk po vyjití automaticky na dobírku (cena po příslušné slevě Kč poštovné a balné), ostatní si vyzvednou knihu osobně v prodejně NAŠE VOJSKO (Praha 5 Smíchov, Štefánikova 235/11, telefon ). Subskribenti příslušníci AČR obdrží svůj výtisk po kontrole svého jména v subskripčním seznamu nacházejícím se v prodejně; čtenáři A reportu obdrží svůj exemplář (+ dárek) rovněž po kontrole v seznamu a předložení jednoho z posledních čísel A reportu. Podpis 27

16 historie Ve věku pětadevadesáti let zemřel bývalý pilot RAF brigádní generál v. v. Zdeněk Škarvada PŘEŽIL ledovou koupel Sotva se Zdeněk Škarvada dostal se svým strojem do vzduchu, hned mu bylo jasné, že něco není v pořádku. Motor nešlapal na plné obrátky. Za ostatními stíhači začal zaostávat. Snažil se spojit s velitelem. Ale ani přes opakované výzvy se ve sluchátkách nikdo neozýval. Letoun čím dál víc klesal. Ledové vlny kanálu La Manche se rychle přibližovaly. Seržantu Škarvadovi bylo jasné, že mu zbývá jediné, co nejrychleji opustit letadlo a doufat, že se mu otevře padák a že ho ve studené mořské vodě co nejrychleji někdo zachrání. Přistál ve vlnách poblíž ostrovů Scilly. Vodou nacucaného padáku se mu podařilo poměrně rychle zbavit. Nafouknout poškozený člun už ale bylo nad jeho síly. Vyčerpaný a potlučený Zdeněk Škarvada omdlel. Mezitím se ve vzduchu nad ním rozpoutal boj o jeho záchranu. Britové vyslali čtyři Spitfiry. Ty ale marně hledaly ztraceného pilota. Souboj s nimi vyhrála hlídka z německé válečné lodi, která Škarvadu vylovila a předala Luftwaffe. Čekaly ho více než tři těžké roky válečného zajatce. Zdeněk Škarvada se narodil 8. listopadu 1917 v Olešnici poblíž Blanska. Jeho otec byl v této obci zakladatelem místního Sokola. Svého syna odmala vychovával jako vlastence. Malý Zdeněk toužil po tom, stát se jednou leteckým konstruktérem. Nebylo mu ještě ani osmnáct let, když si podal přihlášku do Školy pro odborný dorost letectva při Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Ze všeho nejdříve musel ale projít základním vojenským výcvikem a leteckou teorií. V květnu 1936 se konečně dostal k samotnému létání. Učil se starty a přistání, teprve v pokračovacím výcviku došlo na základy letecké akrobacie. Po vyřazení v roce 1937 absolvoval ještě stíhací výcvik a nastoupil k stíhací letce leteckého pluku 4 v Pardubicích. S ní také prodělal v roce 1938 květnovou a zářijovou mobilizaci. Během Zdeněk Škarvada se znuděně protáhl a pohledem sklouzl na hodinky. Za slabou půlhodinku bude končit směna, teď už by to mělo být v pohodě. Ale dřív než se stačil začít kochat myšlenkou na odpočinek, který ho čeká, rozeřvala se siréna. V jejich oblasti se zřejmě objevil nepřítel. Hotovostní směna na nic nečekala a okamžitě startovala letadla. GENERÍL KAREL JANOUŠEK VEDE PŘEHLÍDKU LETCŮ RAF PO VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ nich se jeho jednotka přemístila do Heřmanova Městce a Nitry. Obsazení zbytku Československa Němci ho ale zastihlo opět v Pardubicích. Počátkem června 1939 překročil polskou hranici a hlásil se na československém konzulátu v Krakově. Původně počítal s tím, že jako pilot bude přepravený do Francie, kde by ho čekala služba v řadách cizinecké legie. Na poslední chvíli ale změnil názor a 29. července 1939 se stal příslušníkem polského letectva. Byl zařazen do letecké školy v Deblinu. Zde ho také zastihl počátek války. Jako pilot se účastnil letecké kampaně na obranu Polska. Při jednom z letů mu však došel benzín a v nouzi musel přistát. Přidal se ke skupině uprchlíků směřující k hranicím s Rumunskem. Všichni ale byli nakonec zadrženi postupující Rudou armádou. Po téměř ročním pobytu v sovětské internaci odplul 14. července 1940 z Oděsy přes Bospor, Dardanely, Suezský průplav a kolem celé Afriky do Velké Británie. Tam po dlouhé cestě dorazil až koncem října Angličané již na lodi studovali železniční jízdní řády. Měli jsme z nich tak trochu legraci, mysleli jsme si, že anglická nádraží budou rozbombardovaná a jízdní řády půjde použít pouze jako vzpomínku na to, jak vlaky kdysi jezdívaly. Hned po vylodění v Liverpoolu jsme byli velmi překvapeni. Vlaky jely na vteřinu přesně. Všude kolem jsme viděli následky bombardování. Odklízení škod ale probíhalo tak organizovaně a rychle, že to nemělo žádný vliv na plynulost dopravy, vzpomínal Zdeněk Škarvada. Již v listopadu 1940 byl přijat do RAF. Po ukončení bojového výcviku ho 17. července 1941 zařadili jako operačního pilota ke 310. československé stíhací peruti v Dyce ve Skotsku. K úkolům jeho letky patřily především hlídkové lety při doprovázení konvojů. V prosinci 1941 se jeho letka přestěhovala do Perranporthu na jihu Anglie. A právě v té době byl Zdeněk Škarvada odeslán do navigačního kurzu pro staniční důstojníky. Vzpomínám si, že mi tehdy nešla písemná angličtina. Šel jsem tedy za velitelem kurzu, abychom to udělali jinak. Chtěl jsem dokázat, že ten předmět zvládám rozumově, ale ne písemně. Dostalo se mi však rázné odpovědi: Seržante, toto je škola pro všechny, kteří jsou zde. Platí tady jediný jazyk a to je angličtina. Musíte vyhovět školnímu řádu! Byl jsem tedy nucen dělat písemky anglicky a zvládl jsem to, popisoval po letech. K letce se vrátil až onen osudový den 4. února Hned po příjezdu vystřídal v hotovostní směně jednoho z kamarádů. To ještě netušil, že od onoho seskoku padákem do ledového moře a následného zajetí ho dělí jen něco málo přes hodinu. Němci převezli Zdeňka Škarvadu do Frankfurtu nad Mohanem k výslechu. Jako příslušníkovi protektorátu mu za vlastizradu hrozil trest smrti. Nakonec však přece jen skončil v zajateckém táboře. Nacisté, aby co nejvíce eliminovali možnost útěku, přesunovali zajatce z jednoho tábora do druhého. A tak i Škarvada putoval nejdříve do Saganu v Polsku, odtud do Barthu v severním Německu, v říjnu 1943 ho přeřadili do Mühlbergu, pak do Heidekrugu v Litvě a nakonec do polských Tychowic. Pro všechny tyto tábory bylo ale jedno společné otřesné životní podmínky a ještě horší nakládání se zajatci. To nejhorší mělo však teprve přijít. Od východu se blížila Rudá armáda, a tak strážní 6. ledna 1945 vyhlásili nástup zajatců. Začal dlouhý, čtyřměsíční, téměř tisícikilometrový pochod napříč Německem. Pochodovali jsme v mračnu prachu, změnili jsme se ve stádo. Němci do nás píchali, bouchali a noži odřezávali zavazadla, která nám ještě zbyla. Vzadu jsme slyšeli střelbu, to kapitán Pikard likvidoval ty z nás, kteří již nemohli. Dennodenně jsme takto mašírovali s minimální stravou třicet čtyřicet kilometrů. Dostávali jsme tři brambory na den. Dodneška nevím, jak jsme to přežili, líčil Zdeněk Škarvada. Stříleli do nás i spojenečtí piloti. Domnívali se totiž, že se jedná o pochodovou kolonu německých vojáků. Velitel nás zajatců nakonec požádal německého velitele, aby mu dal tlumočníka, že společně přejdou na druhou stranu fronty a informují spojenecké velení o tom, k čemu dochází. Velitel lágru mu sice nejdříve nechtěl vyhovět, ale nakonec souhlasil. Společně s jedním Němcem přejeli na kolech frontu. Přestože německému veliteli slíbil, že se vrátí, Američané ho nechtěli pustit zpět. Německý voják mezitím odjel sám. A tak nakonec náš velitel projel celou frontu zpět taky sám. Útoky spojenců ale přestaly. Zdeňka Škarvadu společně s ostatními zajatci osvobodila americká armáda. Domů se vrátil přes Velkou Británii až v srpnu Nejdříve sloužil u leteckého pluku 10 ve Kbelích. Po absolvování školy pro učitele létání v Pardubicích působil jako instruktor létání ve Vojenské letecké akademii v Hradci Králové. V roce 1950 se stal obětí poúnorových čistek a byl z armády propuštěn. Pracoval v dolech a na stavbách po celé republice. Nakonec se usadil v Ostravě. První rehabilitace se dočkal již v roce 1965, kdy byl povýšen do hodnosti majora, následujícího roku pak dokonce na podplukovníka. Plná rehabilitace a postupné povýšení až na brigádního generála ale přišly až po listopadu Podle podkladů Post Bellum připravil Vladimír Marek Foto: Pavel Lang a Post Bellum 28 29

17 armáda a veřejnost Možnost nahlédnout do zákulisí čáslavské základny taktického letectva si nenechalo ujít pětašedesát tisíc návštěvníků Otevřené dveře NA LETIŠTĚ Slova velitele 21. základny taktického letectva plukovníka gšt. Petra Lančiho o otevřenosti vůči veřejnosti se beze zbytku naplnila. Jeho pozvání do otevřených dveří čáslavského letiště vyslyšelo poslední květnovou sobotu přes šedesát tisíc zájemců o leteckou techniku. Mimo jiné o patnáct tisíc lidí více než před dvěma roky, kdy se Den otevřených dveří letiště Čáslav konal naposledy. Několikaměsíční úsilí příslušníků letecké základny Čáslav ve spolupráci se společností RTT přineslo kýžený úspěch. Ve skutečnosti atraktivní podívanou jak na zemi, tak ve vzduchu. Z původní letecké show v roce 2005, která byla jakýmsi vstřícným gestem obyvatelům okolních obcí a měst zatížených hlukem leteckého provozu, se stala důstojná prezentace tuzemské a zahraniční letecké techniky, která již překročila regionální charakter. Výjimečných zážitků prožily desetitisíce návštěvníků několik. Mezi nejsilnější patřily bezprostřední kontakty s historickými a současnými letouny na statické stojánce a letecká show několika desítek strojů na obloze. Vidět na vlastní oči v akci legendární P-51D Mustang, T-6 Texan, Hawker Sea Fury nebo nadzvukovou efšestnáctku Fighting Falcon belgického vojenského letectva nadchlo každého leteckého fajnšmekra. Svoji mistrovskou techniku pilotáže opět potvrdili piloti předváděcího týmu vzdušných sil Armády České republiky (tzv. Display Team) v ukázkách letounů JAS-39 Gripen, L-159 ALCA, jakož i vrtulníků W-3A Sokol a Mi-24/35. V permanentním obležení diváků byla i další technika Armády České republiky, zejména protiletadlové raketové komplety ze strakonické 25. protiletadlové raketové brigády. Letošní Den otevřených dveří letiště Čáslav byl věnován 95. výročí československého vojenského letectva a záštitu nad ním převzal náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel. Jako bývalý výsadkář mám k tomuto prostředí blízký vztah, a proto jsem záštitu nad čáslavským dnem otevřených dveří rád přijal. Považuji ho za jakousi velkou rodinnou slavnost všech příznivců letectví. Tisíce návštěvníků se tady blíže seznámí s činností profesionálů, což je pro nás pozitivní výsledek, řekl generálporučík P. Pavel a vzpomněl na nedávno zesnulého československého pilota 310. čs. stíhací perutě Royal Air Force brigádního generála ve výslužbě Zdeňka Škarvadu. Při vší úctě ke všem akrobatům ve více než čtyřhodinovém letovém programu prim nad vzletovou a přistávací dráhou hrály především domácí L-159 ALCA z 212. taktické letky a Gripeny z 211. tygří taktické letky. Není tedy divu, že další osud víceúčelových bojových letounů JAS-39C/D Gripen se stal častým námětem debat odborné i laické veřejnosti. S Gripeny jsme se sžili a jsme s nimi maximálně spokojeni. Tyto stroje jsou optimální k plnění našeho primárního úkolu, kterým je ochrana vzdušného prostoru České republiky a zemí Severoatlantické aliance, říká velitel 211. taktické letky podplukovník Jaroslav Míka. Zároveň připomíná, že letka převzala do své výzbroje nové nadzvukové stíhací letouny JAS-39C/D Gripen v dubnu 2005 a ve velmi krátké době, již 1. července 2005, s nimi nahradila zastaralé MiG-21MF v takzvané ostré hotovosti NATINADS. Exkluzivně pro A report se k této otázce vyjádřil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel: Z našeho pohledu máme za to, že pokračování pronájmu Gripenů je pro vzdušné síly AČR ta nejvýhodnější varianta. Proto jsme dali doporučení pokračovat v kontraktu pronájmem letounů JAS-39 Gripen na další období. Konečné slovo je na vládě ČR, která se bude rozhodovat na základě širších kritérií a dalších souvislostí. Text: Pavel Lang Foto: Jan Kouba Československá obec legionářská, jednota plk. J. Švece Horácko pořádá PARTYZÁNSKÝ POCHOD Patrony akce jsou Československá obec legionářská, KVV Jihlava, ČSBS Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, obec Fryšava pod Žákovou horou, Klub výsadkových veteránů Chrudim. Čestným předsedou pochodu je příslušník paravýsadku STAS plk. v. v. Jan Velík, nositel Řádu bílého lva. POCHOD JE POŘÁDÁN U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ BOJOVÝCH AKCÍ ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTEK NA VÝCHODNÍ FRONTĚ bitvy u Sokolova a Kyjeva. Kontrolní stanoviště pochodu jsou na památných místech protifašistického odboje výsadkových skupin z Velké Británie a SSSR, domácích partyzánských skupin a odbojových organizací. V místech pochodu přímo působily tyto výsadky: CALCIUM (VB), PLATINUM (VB), BAUXITE (VB), TUNGSTEIN (VB), PROMIN (SSSR), ZAREVO (SSSR), KIROV (SSSR), LUČ (SSSR), STAS (SSSR); partyzánské skupiny: Jermak, Dr. Miroslav Tyrš, Vpřed, Černý-Čapajev, Jan Kozina, Prokop Holý, Generál Svatoň, Mistr Jan Hus; odbojové organizace: R3, Obrana národa, PRNV, ilegální ÚV KSČ. Místo konání pochodu: Start a cíl pochodu: Celková délka pochodu: Možnosti ubytování: Doprava do místa startu a cíle: Příspěvek na organizaci: Platba startovného: Žďárské vrchy, kraj Vysočina, Česká republika Fryšava pod Žákovou horou, budova kulturního domu do 40 km (dle měření cca 32 km) rekreační střediska v okolí konání pochodu, KD Fryšava vlastní 550 Kč/osobu (v ceně je pamětní odznak, stužka, dekret a občerstvení na trati) číslo účtu bude Vám sděleno po registraci variabilní symbol Vaše telefonní číslo zpráva pro příjemce Vaše jméno Program: pátek od 17:00 příjezd, možnost přespání ve vlastním stanu nebo v budově KD sobota od 6:00 do 8:00 registrace účastníků, start 8:30, do 20:00 příchod všech účastníků do cíle, při příchodu předání ocenění a odjezd neděle do 12:00 opuštění KD Ocenění účastníků pochodu pamětní odznak, etue a stužka, dekret Registrace: nejlépe do , uzávěrka telefon: , 30

18 zbrojní veletrh MODERNIZACE BOJOVÉHO VOZIDLA PĚCHOTY BVP VE FORMĚ FUNKČNÍHO VZORU BVP-M2 SKCZ (EXCALIBUR ARMY, VOP TRENČÍN, EVPÚ DEFENCE, VVÚ, VTÚ, BOIS FILTRY, WORK TECH, KIDDE DEUGRA, AKERMANN ELECTRONIC, BOGGES), KTERÁ ZÍSKALA PRESTIŽNÍ CENU ZLATÝ IDET JEDEN Z BOJOVÝCH ROBOTŮ, KTERÉ SPOLEČNĚ VYVÍJEJÍ VOP CZ A UNIVERZITA OBRANY ODSTŘELOVAČSKÁ PUŠKA LK 10 (LUVO) S OPTICKÝM ZAMĚŘOVAČEM (MEOPTA OPTICA) Dvanáctý veletrh obranné a bezpečnostní techniky, který se konal ve dnech 22. až 24. května tradičně v Brně, přinesl řadu novinek i otázek. Byl rovněž potvrzením, že naši vývojáři a výrobci ještě zcela neztratili dech VOZIDLO CHEMICKÉHO PRŮZKUMU LOV CBRN (PRAGA EXPORT, IVECO A VTÚ) Táhnoucí se ekonomické problémy v Evropě se odrážejí především v oblasti bezpečnosti. Nejvíce pociťují škrty v rozpočtech armády, což se přenáší na dodavatele z oboru obranného průmyslu se všemi profesními i sociálními dopady. Jednou z čestných výjimek je Polsko, kde stále dodržují podíl 2 % z HDP pro armádu. Vyjdeme-li z faktu, že náš severní soused má téměř čtyřnásobný počet obyvatel a z toho vycházející příjem z fiskální soustavy, můžeme konstatovat, že možnosti polského obranného průmyslu jsou nesouměřitelné s našimi. K tomu přispívá i dlouhodobě vysoce koncepční systém vyzbrojování jeho armády. Je tedy evidentní, že si Polsko udržuje značnou část vlastního vývoje a výroby vojenského materiálu a zároveň v široké míře kooperuje především se západoevropskými společnostmi obranného průmyslu. Polsko bylo jedním z hlavních zahraničních partnerů letošního veletrhu IDET. Bohužel se v jeho expozici, na rozdíl například od veletrhů Future Soldier nebo Eurosatory, prakticky nevyskytovaly zbraně a technika. Dominovala zde však elektronika všeho druhu. Mimo širokého spektra zaměřovačů a specializovaných přileb zaujal především simulátor pro výcvik řidičů JASKIER, vyvinutý armádním podnikem Wojskowe Zaklady Mechaniczne. Druhým hlavním partnerem veletrhu bylo Slovensko. Zde je třeba vyzdvihnout stále intenzivnější spolupráci, kterou bychom mohli označit jako bilaterální česko-slovenský Smart Defence. Výsledkem je především modernizace samohybné kanonové houfnice DANA M1CZ nebo jednoznačný trhák veletrhu, modernizované bojové vozidlo pěchoty BVP-M2 SKCZ (více informací o tomto projektu se dočtete v samostatném článku publikovaném na straně 23 až 26). V obou případech se jedná z české strany především o projekty společnosti Excalibur Army, které vede Vladimír Matyáš. Česká strana dodává především podvozek a slovenská věž s výzbrojí. Na modernizaci BVP se podílely i další české firmy, konkrétně EVPÚ Defence, Vojenský výzkumný ústav, BOIS Filtry a Vojenský technický ústav. Výsledný efekt do značné míry připomíná německé bojové vozidlo pěchoty Puma, které je aktuálně bezkonkurenčně nejlepší ve své kategorii, ovšem za několikanásobek ceny modernizovaného BVP-M2 SKCZ. Nelze se tedy divit, že tento funkční vzor získal prestižní cenu Zlatý IDET. Ten dlouhodobě uděluje nejzajímavějším a nejperspektivnějším produktům obranného průmyslu mezinárodní komise organizovaná nakladatelstvím MS line, které je zároveň dlouhodobým hlavním mediálním partnerem veletrhu. Mimo zlaté získalo prestižní cenu veletrhu IDET dalších osm firem. K nepřehlédnutelným dominantám patřila samohybná kanonová houfnice ZUZANA 2, výrobek společnosti Konštrukta Defence a.s., která je ve výzbroji slovenské armády a používá munici NATO. Jako další ze zajímavých novinek a perspektivních výrobků prezentovaných na letošním IDETu můžeme uvést: odstřelovačskou pušku LK-10 (LUVO), denní optický zaměřovač ZD (Meopta Optica), Land Rover Defender programu VIMIC (Dajbych a Ricardo), komunikační interface (MESIT), taktický robotizovaný zbraňový systém a taktický automatizovaný robotický pozemní systém (VOP CZ, Vojenský výzkumný ústav a Univerzita obrany), radiolokátor PVO krátkého dosahu ReVISOR (Retia), přehledový radiolokátor PAR-E (ELDIS), systém kontroly pohybu vozidel SQUID (ERA), bezosádkovou věž pro obrněnou techniku s kanonem ráže 30 mm HITFIST OWS 30 mm (STV a Oto Melara), multisenzor PAVLA (EVPÚ Defence a Moravské přístroje), dělostřeleckou munici různých druhů a typů (ZVS Holding Slovensko), panoramatickou kameru OmniCam (Moravské přístroje), bezpilotní letoun Pszczola a přilbu se zaměřovačem ORION pro osádky vrtulníků (Polský letecký a technologický institut), obrněnou verzi automobilu Mercedes Unimog a kolové obrněné vozidlo Dingo 2 (Croy a KMW), kolové obrněné vozidlo IVECO MTV (Praga Export), modernizovaný nákladní automobil Tatra T LT (Excalibur Army a Tatra), finální verzi kolového obrněného vozidla VEGA koncepce MRAP (SVOS), granát ráže 40 mm pro granátomety s úsťovým časováním (MPI Trading a Raufoss) a nové typy minometné munice (SAAB). O zapojení nejen specializovaných pracovišť resortu obrany, ale rovněž příslušníků útvarů svědčí zejména Emulátor raket 3M9, který vystavovali příslušníci 25. protiletadlové raketové MODERNIZOVANÁ TATRA T LT (EXCALIBUR ARMY A TATRA) brigády ze Strakonic. V podstatě se jedná o simulátor, který slouží k výcviku operátorů a kontrole jejich práce při střelbě. Simuluje činnost systému 2K12 KUB od zachycení cíle až po odlet rakety, a to na třech raketách současně. Vývoj probíhal ve spolupráci s Univerzitou obrany, kde autor návrhu celého systému, nadporučík Jindřich Vlasák, využívá tento projekt jako základ své diplomové práce. Dále mohli návštěvníci veletrhu IDET vidět i výsledky práce Vojenského technického ústavu (VTÚ), Vojenského výzkumného ústavu (VVÚ) nebo podniků VOP CZ a LOM. Samostatně se prezentovala i další odborná technická a logistická pracoviště resortu MO, především Základna oprav Lázně Bohdaneč, Základna munice Týniště nad Orlicí, Základna neopravovaného mate riálu Štěpánov a Základna opravovaného materiálu Brno. Logistika byla rovněž námětem prezentace činnosti Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC). Součástí veletrhu IDET byla mezinárodní konference CATE 2013 (Community Army Technology Environment). V jejím rámci proběhlo šest mezinárodních konferencí s názvy: Vojenské technologie 2013; Bezpečnost a ochrana informací; Logistika a ekologie v ozbrojených silách; Distanční vzdělávání, simulace a komunikace; Bezpečnostní management a společnost; Armáda a znalostní společnost. Jako hlavního vystavovatele a partnera veletrhu IDET 2013 lze jednoznačně hodnotit český resort obrany. Jeho interní expozice zaujímala téměř třetinu výstavní plochy a spolu s technikou a dalšími prezentacemi mimo pavilon pokrývala pravděpodobně více než polovinu z celkové výstavní plochy EMULÁTOR RAKET 3M9 (25. PROTILETADLOVÁ RAKETOVÁ BRIGÁDA STRAKONICE A UO BRNO) IDETu. Návštěvníci mohli vidět téměř úplné spektrum pěchotní výzbroje, všechny verze kolového obrněného transportéru Pandur, nové roboty pro EOD, motocykly Vojenské policie i bezpilotní letouny. Součástí prezentace byla rovněž možnost porovnání techniky, která byla ve službě před dvaceti lety, s tou, kterou má naše armáda v současnosti, kdy je z velké části přezbrojena. Historickou výzbroj dodal Vojenský historický ústav. O týden později se prezentace historické a současné techniky konala ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. K tomu všemu je třeba připočíst ještě pestrý doprovodný program sportovního, technického a kulturního charakteru. Armáda tak zároveň v Brně oslavila dvacet let svojí existence. Text a foto: Martin Koller 32 33

19 my a NATO duchovní služba Alianční chemici V POHOTOVOSTI Vojáci z Nizozemska, Norska, Polska, Velké Británie a USA přijeli ve druhé polovině května do Liberce na Yellow Cross 2013, velitelsko-štábní cvičení česko-britského velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC). Uprostřed kasáren 6. října vyrostlo stanové velitelství s kompletním vybavením a zázemím, jako by se jednalo o ostré nasazení. Cvičení se uskutečnilo podle scénáře Skokan, který vychází z prostředí rozvinutých ekonomik a umožňuje cvičit a testovat schopnosti NATO vést operace ve složitém prostředí, jako je například ochrana kritické infrastruktury, kybernetická ochrana nebo protiraketová obrana. Úkolem jednotek BEFOR nasazených na fiktivním území států nazvaných Bothnie a Estonie bylo plánovat a zahájit operaci k obnově a udržení bezpečnosti a teritoriální nezávislosti členského státu (Estonie) dle článku 5 o kolektivní obraně Severoatlantické smlouvy. Úloha česko-britského velitelství Štáb brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC monitoroval radiační, chemickou a biologickou situaci v operačním prostoru a řešil incidenty spojené s použitím a únikem radioaktivních, chemických a biologických látek a průmyslových škodlivin a jejich vliv na operace sil BEFOR. Česko-britské velitelství koordinovalo a řídilo činnost podřízených jednotek v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení: českého praporu radiační, chemické a biologické ochrany (prrchbo) a britského praporu radiační, chemické a biologické ochrany (Joint CBRN Wing). Skupinu rozehry tvořili příslušníci českého 311. a 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany a velitelství spojeneckého sboru ARRC, kteří rozehrávali náměty cvičení. S jakými incidenty se chemici potýkali, vysvětlil zástupce náčelníka štábu česko-britského velitelství kapitán Jaroslav Rybák: Řešili jsme například situace, kdy došlo ke zneužití radioaktivního materiálu, havárii vozidla s únikem průmyslové škodliviny či odcizení chemické látky z továrny, nebo Spojenecký sbor rychlé reakce (Allied Rapid Reaction Corps ARRC) Jedná se o mnohonárodní sbor pod britským velením s velitelstvím dislokovaným v Innsworthu (Velká Británie). Jako formace je schopen nasazení až o příslušnících. Složení využitých sil je proměnlivé podle charakteru jednotlivých operací. Základní strukturu ARRC tvoří pět vševojskových (mechanizovaných) divizí a dále brigády a ostatní uskupení druhů vojsk. Vysoká úroveň připravenosti velitelství a štábu ARRC a jemu přičleněných jednotek ho předurčuje k nasazení v nejsložitějších podmínkách a krizových situacích. V letech byly prováděny pod velením ARRC operace v Bosně a Hercegovině, v letech v Kosovu a v letech a v Afghánistánu. Česko-britské velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC V roce 2006 podepsali náčelníci generálních štábů Armády ČR a Velké Británie dohodu o přičlenění velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany (brchbo) ke sboru ARRC. Velitelství je stálým česko-britským prvkem pod českým velením dislokovaným v Liberci, příslušníci velitelství vzešli z 31. brchbo a budou pro případ nasazení doplňováni příslušníky štábu 31. brchbo. K dosáhlo toto velitelství počátečních operačních schopností a k plných operačních schopností. Úkolem velitelství brchbo pro ARRC je připravovat se k nasazení v operacích jako součást sil ARRC, sjednotit koncepci OPZHN v rámci sboru, velet přiděleným jednotkám v operaci a koordinovat činnost jednotek OPZHN jednotlivých divizí sboru ARRC. Při nasazení bude velitelství brchbo pro ARRC tvořeno 30 českými příslušníky a 15 britskými příslušníky. následky po činnosti dekontaminačních jednotek. Tedy situace představující reálnou hrozbu v průběhu operace a omezující schopnosti aliančních jednotek. Zástupce velitele česko-britského velitelství podplukovník David Cooper na jednom z incidentů popsal, jak je důležité spolupracovat a komunikovat s místní správou a samosprávou: Hrozilo, že by se teroristická skupina mohla zmocnit cisterny, která převážela toxickou látku. V našem případě kyanovodík, který je velmi nebezpečný pro civilní obyvatelstvo. Úkolem jednotky bylo varovat místní populaci, informovat místní orgány, policii, zdravotníky a hasiče o této události, předpovídat, jak by se tato situace mohla vyvíjet, a pomáhat při evakuaci obyvatel. Neocenitelnou úlohu hráli během operace příslušníci pro civilně-vojenskou spolupráci (Civil Military Cooperation CIMIC). Jejich úkolem bylo navazovat vztahy s veřejností, zástupci státní správy a samosprávy, nevládních a humanitárních organizací a dalších subjektů podílejících se například na obnově infrastruktury a podpořit tak splnění úkolů při nasazení jednotek. Cvičení Arrcade Fusion Cvičení Yellow Cross představuje jednu z fází přípravy příslušníků velitelství a štábu, vysvětlil náčelník štábu česko-britského velitelství podplukovník Martin Fokt a dodal: Další prověrkou jejich připravenosti bude velitelsko-štábní cvičení sboru s názvem Arrcade Fusion, na kterém se budou podílet také mechanizované divize a další jednotky. To se uskuteční v listopadu tohoto roku na výcvikové základně St. Mawgan ve Velké Británii. V takovém rozsahu cvičilo velitelství ARRC naposledy v roce 2009 protože v letech 2010 až 2011 bylo nasazeno v misi ISAF v Afghánistánu. Zpracovala: kapitánka Vlastimila Cyprisová, 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Hledání cesty Ekumenickou bohoslužbou ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého a udělením nejvyšších resortních vyznamenání si počátkem června představitelé Ministerstva obrany a Armády České republiky připomněli 15. výročí obnovení duchovní služby v AČR. Bohoslužby, kterou celebrovali předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, se zúčastnili ministr obrany Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel, zástupce náčelníka Generálního štábu náčelník štábu generálmajor Bohuslav Dvořák a další hosté. Duchovní služba byla v Armádě České republiky po takřka půlstoletí znovuzřízena rozkazem tehdejšího ministra obrany Michala Lobkowicze ze dne 3. června Výsledkem debaty, která tomu předcházela, byla dohoda o vzniku armádní duchovní služby, postavené na ekumenických základech. Klíčovou roli při tom sehráli dva muži, Jaromír Dus a Tomáš Holub, kteří byli v roce 1996 českými církvemi vysláni a pověřeni, aby formulovali odpověď českých křesťanů na výzvy resortu obrany, jenž žádal o spolupráci ve věcech duchovní péče o své příslušníky, a aby navrhli a dojednali její podobu. Jednotky bez soudržnosti, morálky a víry ve společné hodnoty nemohou vítězit, byť budou sebelépe materiálně zabezpečeny, podotkl v projevu ministr obrany Vlastimil Picek a vyzdvihl skutečnost, že armáda nemá pouze materiální rozměr. Naopak, neméně důležitý je i její rozměr duševní, respektive duchovní. Vojenští kaplani podle jeho slov nesčetněkrát řešili nejrůznější osobní krize, zabraňovali nejhoršímu, zaštiťovali smysl a řád lidské existence. Jsou vnitřně natolik silní, že všem potřebným mohou být oporou v bouřích tohoto světa, doplnil a všem, kteří se podíleli na rozvoji duchovní služby v armádě, poděkoval. Počet vojenských kaplanů v činné službě se řídí potřebami Ministerstva obrany. V mírovém stavu jich může být až čtyřicet. V současné době jich v resortu obrany působí 27 ze sedmi křesťanských církví. Výrazná většina vojenských kaplanů slouží v organické struktuře jednotek Armády ČR, ostatní v rámci dalších subjektů ozbrojených sil a Ministerstva obrany České republiky. Vojenský kaplan je vojákem z povolání v důstojnické hodnosti a jeho služba není míněna jako celoživotní kariéra, ale jako dočasná forma povolání duchovního. U příležitosti 15. výročí obnovení duchovní služby v AČR pak ministr obrany Vlastimil Picek a náčelník Generálního štábu generálporučík Petr Pavel udělili v Arcibiskupském paláci resortní vyznamenání osobnostem, které se mimo jiné osobně podílely na rozvoji a zabezpečení duchovní služby ve prospěch vojáků a ostatních příslušníků resortu obrany. Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR převzal z rukou Vlastimila Picka kardinál Dominik Duka. Záslužný kříž ministra obrany ČR obdrželi například Joel Ruml (I. stupně), kaplan duchovní služby Ústřední vojenské nemocnice major Pavel Ruml (I. stupně) či kaplan Společného operačního centra MO major Jaroslav Knichal (II. stupně). Generálporučík Petr Pavel udělil čestné odznaky AČR Za zásluhy a to kromě jiných Jeho Excelenci monsignoru Janu Graubnerovi, arcibiskupovi olomouckému, či výše zmíněným monsignoru Tomáši Holubovi, generálnímu sekretáři České biskupské konference, jenž působí také jako poradce ministra obrany pro záležitosti duchovní služby v resortu, a Jaromíru Dusovi. Další osobnosti pak převzaly z jeho rukou pamětní mince, děkovné listy a pamětní medaile generála Methoděje Kubáně. Text a foto: Olga Haladová 34 35

20 36 duchovní služba výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu Položili základy VZDĚLANOSTI Tento rok si připomínáme výročí příchodu bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Hrdě se k těmto věrozvěstům hlásí nejen Slované po celém světě. Odkaz jejich díla je považován za jeden z pilířů naší svébytnosti. Princip úcty k místním obyvatelům i kultuře a jejich pozdvihnutí mezi vyspělé národy položením základů písemnictví a zákonodárství byly doslova nadčasové. Můžeme proto směle hovořit o skutečnosti, že cyrilometodějství je součástí naší národní tradice. Armáda bývá také spatřována jako ochránce tradic státu, nejen jeho teritoria. Z tohoto důvodu je potřebné připomínat historické i etické zdroje motivace ke službě vlasti, o což usiluje také Duchovní služba AČR. Významný český historik Vladimír Vavřínek, který se věnuje bádání o Velké Moravě, napsal: Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní a namnoze i politický vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí. Svatí Konstantin (Cyril; 826/7 869) a Metoděj ( ), označovaní někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako apoštolové Slovanů nebo také slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Položili tím základy slovanské nejen písemné kultury. Počátky působení na Velké Moravě V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rastislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tím základy vlastní církevní správy na Velké Moravě. Její obyvatelé se již v té době sice seznámili s křesťanstvím, nejvíce od franských misionářů, ale kníže Rastislav se zřejmě obával politického a náboženského vlivu německých sousedů ve své zemi. Působení Cyrila a Metoděje na Moravě, které začalo roku 863, mělo díky jejich schopnostem a použití srozumitelného jazyka velké úspěchy. O čtyři roky později byli již žáci našich věrozvěstů dostatečně připraveni, aby položili základy duchovenstva z řad místních obyvatel. Spolu s bratry věrozvěsty se vydali na cestu do Říma nebo Konstantinopole, kde mělo proběhnout jejich svěcení. Avšak putovat přes Balkán bylo obtížné, proto se rozhodli cestovat do Benátek a odtud lodí buď do Raveny a dále do Říma, nebo do Konstantinopole. Při pobytu v Benátkách se však dozvěděli, že v Byzanci proběhl státní převrat, císař Michael III., který je vyslal na Velkou Moravu, byl zavražděn a jejich přítel patriarcha Fotios byl sesazen z patriaršího trůnu. Věrozvěsti v Římě V Benátkách věrozvěsty zastihl i zvací list napsaný papežem Mikulášem I., který věděl, že tito dva Byzantinci působí na Velké Moravě i v Blatensku v nepovoleném jazyce, ale se značnými misijními úspěchy. Přivítal je však až nový papež, a to s velkolepostí hodnou králů. V učených diskusích se pak Konstantinovi podařilo obhájit před římskými církevními představiteli oprávněnost použití staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka. V Římě se bratři zdrželi až do roku 869. Konstantin však těžce onemocněl, a proto vstoupil do jednoho z řeckých klášterů v Římě, kde přijal jméno Cyril. Zemřel 14. února roku 869 ve věku dvaačtyřiceti let na tuberkulózu. Metoděj se stává arcibiskupem Metoděj zůstal osamocen před náročným úkolem dokončit dílo. V polovině roku 869 byl vyslán do Panonie, aby s knížetem Kocelem dojednal papežův návrh na zřízení nové samostatné panonské diecéze. Do Říma se vrátil s kladnou odpovědí i s dvaceti žáky zmíněného panovníka. Na podzim 869 byl Metoděj jmenován prvním moravským arcibiskupem a po tříměsíčním zdržení v Panonii se vydal konečně na Moravu. Překážky slovanské misii V té době pověřil Rastislav panováním nad Nitranským knížectvím (samosprávná součást Velkomoravské říše) svého synovce Svatopluka. Ten se ale v roce 870 spojil s východofranskou říší, zajal Rastislava a vydal jej Frankům. Rastislav byl oslepen a uvězněn, přičemž zanedlouho zemřel. (Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku svatořečila knížete Rastislava v roce 1994.) Během cesty na Moravu byl Metoděj zajat Franky a v roce 870 byl sesazen a odsouzen na doživotí. Po dvouapůlletém věznění ho osvobodil až papežský zásah. Roku 873 se arcibiskup Metoděj opět ujímá moravské církevní správy. V té době zde již svrchovaně panuje kníže Svatopluk, který před tím nečekaně uštědřil Frankům několik drtivých porážek. Intriky proti Metodějovi Roku 879 musel Metoděj v Římě opět hájit použití staroslověnštiny proti falešnému obvinění. Ta byla opět schválena i pro liturgii papežem Janem VIII. bulou Industriae tuae. Mnoho problémů přineslo také jmenování německého kněze Wichinga nitranským biskupem, provedené díky žádosti knížete Svatopluka. Wiching totiž neváhal opakovaně padělat papežské listiny, aby podkopal autoritu arcibiskupa Metoděje, což se mu však nepodařilo. Hostem v Konstantinopoli a závěr díla V roce 882 obdržel Metoděj pozvání od byzantského císaře Basileia I. V Konstantinopoli byl vřele a slavnostně přijat a zanechal zde opisy slovanských bohoslužebných knih, které byly využity při dalších byzantských misiích do Bulharska a později na Rus. Roku 884 byl Metoděj již zpět na Moravě a pracoval na zbývajících překladech. Krátce před svou smrtí se Metoděj rozhodl zastavit intriky proti své osobě. Wichingovi se ale podařilo ovlivnit papeže Hadriána III., aby slovanskou liturgii zakázal a nařídil, aby byli moravští kněží vypuzeni ze země, pokud se nepodřídí tomuto rozhodnutí. Metodějova smrt Těžce nemocný Metoděj jmenoval svým nástupcem kněze slovanského původu Gorazda. Krátce na to 6. dubna 885 ve věku 72 let zemřel. Poté se však ujal církevních záležitostí Wiching a padělal papežův dopis, že byl právě on ustanoven Metodějovým nástupcem. Metodějovi žáci se odmítli podřídit, a proto byli vyhnáni z Moravy. Našli útočiště v Čechách, Polsku a zvláště v Bulharsku, kde slovanská vzdělanost a kultura nejvíce vzkvétala. Svatořečení V pravoslavné církvi byli uznáni svatými krátce po své smrti, přesný datum však známý není. Vlastním dnem oslavy svatých Cyrila a Metoděje je podle juliánského kalendáře 11. květen, tj. dle občanského kalendáře 24. květen. Papež Lev XIII. kanonizoval Cyrila a Metoděje encyklikou Grande munus ze 30. září Svátek byl stanoven na 5. červenec. Od roku 1980 jsou navíc ctěni jako spolupatroni Evropy. Oslavy jejich památky v roce 2013 Na základě dohody pravoslavné a římskokatolické církve jsou celostátní oslavy u příležitosti výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jednotné a odehrávají se v duchu motta Jednota v rozmanitosti. Začaly v Mikulčicích v rámci Setkání kultur ve dnech a končí na Velehradě při akci Dny lidí dobré vůle v termínu Vyvrcholením oslav je pravoslavná archijerejská liturgie pořádaná v 10:00 v areálu hradiště v Mikulčicích za účasti konstantinopolského patriarchy Bartoloměje a slavnostní poutní mše svatá v 10:30 na Velehradě, kam byl pozván i papež František, kterého však zastoupí jeho legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup z chorvatského Záhřebu. Připravil kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D., kaplan 25. plrb (www.kaplani.army.cz) Bližší informace k oslavám výročí příchodu věrozvěstů 37

7 2013 Informační příloha MO ČR a AČR. Generálka před certifikací. Připraveno redakcí

7 2013 Informační příloha MO ČR a AČR. Generálka před certifikací. Připraveno redakcí 7 2013 Informační příloha MO ČR a AČR 7 2013 Generálka před certifikací Připraveno redakcí 78 Návrh novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, která by měla začít platit od počátku příštího

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

ze dne 1 Předmět úpravy

ze dne 1 Předmět úpravy NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o platových poměrech vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68 odst. 2 a 4 a podle 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. xxx\xxxx/sb., (dále

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha Aktivní záloha (AZ) je částy zálohy ozbrojených sil (OS ČR) a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného převzetí výkonu

Více

Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze.

Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze. Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze. Po seznámení se současným stavem legislativního procesu se v krátkosti vrátím

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016 Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 4 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Strana 4396 Sbírka zákonů č. 287 / 2016 287 VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Ministerstvo obrany stanoví podle

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Branný zákon a zákon o ozbrojených silách ČR - stav novelizace k 30. 9. 2015

Branný zákon a zákon o ozbrojených silách ČR - stav novelizace k 30. 9. 2015 Branný zákon a zákon o ozbrojených silách ČR - stav novelizace k 30. 9. 2015 (1) V rámci semináře bude poskytnuta informace o obsahu a stavu přípravy novelizace branného zákona a zákona o ozbrojených silách

Více

ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1 ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 3 HISTORIE ZAHRANIČNÍCH MISÍ - politická východiska Vojenská strategie České republiky 12. března 1999 - vstup ČR do NATO 1. května 2004 - členství ČR v EU 4

Více

V l á d n í n á v r h Z Á K O N. ze dne 2013,

V l á d n í n á v r h Z Á K O N. ze dne 2013, V l á d n í n á v r h Z Á K O N ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

(sněmovní tisk č. 71) I. Návrh

(sněmovní tisk č. 71) I. Návrh Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2013

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2013 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o postupu při služebním hodnocení vojáků

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o postupu při služebním hodnocení vojáků Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013 o postupu při služebním hodnocení vojáků Ministerstvo obrany stanoví podle 17 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání: 1 (1) Služební hodnocení vojáka (dále jen

Více

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Účastníci celoživotního vzdělávání

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

12 2014 Informační příloha MO ČR a AČR. Klíč ke kvalitativním změnám. Připraveno redakcí

12 2014 Informační příloha MO ČR a AČR. Klíč ke kvalitativním změnám. Připraveno redakcí 12 2014 Informační příloha MO ČR a AČR 12 2014 Klíč ke kvalitativním změnám Připraveno redakcí 78 Ve slovenském vojenském výcvikovém prostoru Lešť se uskutečnil společný výcvik vojáků armád zemí V4 Ground

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH Němeček, V., Mičánek, F., Kolkus, J., Příprava personálu rezortu obrany v kariérových kurzech, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 2, s. 117-127,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodické doporučení ÚSC

Metodické doporučení ÚSC Metodické doporučení ÚSC aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014 I. Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. Vláda ČR na své schůzi dne 18. prosince 2013 na základě Ministerstvem

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Zásady a postup plánování boje velitele bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL Petr NEČAS Obsah: Úvod Strategické prostředí a vojenské trendy Systém výcviku, profesionální přípravy a vzdělávání Systém aktivních záloh Struktura

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU VOJENSKÝCH CVIČENÍ A VÝJIMEČNÝCH VOJENSKÝCH CVIČENÍ A O NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH POMĚRECH VOJÁKŮ V ZÁLOZE

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU VOJENSKÝCH CVIČENÍ A VÝJIMEČNÝCH VOJENSKÝCH CVIČENÍ A O NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH POMĚRECH VOJÁKŮ V ZÁLOZE M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Zákl-3 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU VOJENSKÝCH CVIČENÍ A VÝJIMEČNÝCH VOJENSKÝCH CVIČENÍ A O NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH POMĚRECH VOJÁKŮ V ZÁLOZE PRAHA 2008 M I N I S T E R

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13, 14 a 15 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013,

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, kvalifikačního příspěvku, výše a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. Řízení zabezpečení MU 2.1 na taktickém stupni...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. Řízení zabezpečení MU 2.1 na taktickém stupni... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: Řízení zabezpečení MU 2.1 na taktickém stupni... 2 1. Hlavní úkoly zabezpečení

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky.

hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky. JAK JSEM ZAČAL... Internet je pro mě zábava, bavím se s kamarády na FB, hraju on line hry, jenže teď mám po učňáku, proto slyším na všechno, co souvisí s možností práce. To, že armáda hledá mladé lidi

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje Program: PARDUBICKÝ KRAJ VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 10. prosince 2015 1. Informace o zajištění bezpečnosti a provozu vojenské části Letiště Pardubice 2. Zpráva o činnosti

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více