Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu"

Transkript

1 číslo 6 červen liskovec.cz e mail: zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa v lokalitě Kamenného vrchu zaznamenalo během let výrazné změny. Původní příměstský les např. v místech dnešního Lesoparku nad ulicí Raisova se výrazným způsobem proměnil. Pamětníci možná vzpomenou ještě na park v dobách, kdy si jej pan architekt Ruller nechal vymalovat na svůj obraz. Tenkrát zde takové vysoké stromy nerostly, svahy byly holé. O park se staral zahradník. Doba se ovšem změnila a já, a jistě mnoho dalších si park pamatujeme jako zarostlý příměstský les, plný akátů a dalších náletových dřevin. Les měl i tehdy své kouzlo. Po realizaci projektu Lesoparku nad ulicí Raisovou do dnešní podoby došlo k výrazným změnám a hlavně kácení. Lidé se tehdy neustále bavili o tom, zda je to kácení správné či ne. Každý měl svoji pravdu. Les působil blahodárně svým vlhkým klimatem, na druhou stranu jako park obsahoval plno suchých a náletových stromů, o které se nikdo nestaral, a které se stávaly nebezpečnými pro návštěvníky. Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí. Francis Bacon A nebezpečím nebyly jen stromy, ale rovněž i různé šachty a rezavé trubky, pozůstatky původního vodního hospodářství. Podobně jsem se dostal do debaty se svým kamarádem Leošem Mikuláškem, který je právě zastáncem tehdy zarostlé formy Lesoparku, a který byl, a věřím, že se našli i další jemu podobní, nešťastný z vykácených stromů, tedy realizace dnešní podoby Lesoparku. Nechci na tomto místě vířit diskusi a přít se o názorech. Co bych ovšem rád vyzdvihl, je to, že nikdo z nás na les této oblasti nezanevřel, naopak snažili jsme se najít společně něco čím mu pomoci. Pokud zde Lesopark máme, pojďme lidi naučit se k němu chovat. Slovo dalo slovo a vznikla první brigáda na sběr odpadků na celém Kamenném vrchu. To se ovšem stalo již před třemi lety. Od té doby se Leoš pravidelně na jaře ozve, tak co, kdy uděláme brigádu? Naplánujeme to a vždycky máme radost z toho, že se udělá kus práce. Ani letos tomu nebylo jinak. Dne 17. května se sešlo cca 25 dobrovolníků, kterým není Lesopark a okolní les lhostejný. Co bylo tentokráte takovým malým bonusem, bylo zapojení do celostátní akce Ukliďme Česko, která se konala právě v tomto termínu po celé České republice. Akce v sobě zahrnovala organizovaný úklid černých skládek a různých lokalit. Výhodou zapojení do tohoto projektu bylo využití zdarma poskytnutých rukavic, pytlů na odpadky a přistavených kontejnerů. Přes nepříznivé počasí se podařilo nashromáždit neuvěřitelné množství odpadků. Velice oceňuji aktivitu rodin, které se se svými dětmi do akce zapojily. Myslím si, že je to výchova správným směrem. Dobrovolnictví a nepropadání lhostejnosti je v dnešní době velmi vzácné koření. Věřím, že třeba i tento článek podnítí v čitateli chuť pro Kamenný vrch něco udělat. Jako nejbližší se nabízí již třicátý ročník Kameňákové brigády, pořádané Rezekvítkem 21. června. V rámci akce proběhne ve spolupráci s Komisí pro kulturu i soutěžní a naučné odpoledne pro rodiče s dětmi, na které vás všechny samozřejmě co nejsrdečněji zvu. Za organizátory Jan Privarčák, místostarosta Příběh skály Vážení občané, zveme vás na happening seznámení se skálou. V neděli 22. června od 14 do 18 hodin se můžete seznámit s příběhem oblíbeného místa mezi ulicemi Oblá a Petra Křivky, kterému se oficiálně říká Centrum B a lidově tomu všichni říkáme skála (brněnsky skala). Sraz u mlékomatu na Petra Křivky. Program: Exkurze s botanikem RNDr. Janem Záhorou, který vám osvětlí, co a proč zde roste a kvete začátek ve 14, 15, 16 a 17 hod. Rozprostírání trávy pokosené při kameňákové brigádě cílem je, aby se zde vysemenily vzácné květiny (koniklece) rostoucí v přírodní rezervaci Kamenný vrch a aby nám tyto chráněné rostliny pomohly chránit toto krásné místo průběžně. Exkurze do bývalé výměníkové stanice s prezentací záměru budoucího využití začátky exkurzí ve 14.30, 15.30, a v hod. Beseda s vedením radnice o budoucnosti skaly a plánu na její ochranu. V případě velkého zájmu budou exkurze také po půl hodině. Na setkání se těší Jana Drápalová

2 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Zlaťáci Zdravé pětky na ZŠ Kamínky 5 Svou kreativitu, nadání i znalosti v oblasti zdravé výživy ukázali naši žáci v celorepublikové soutěži Zlaťáci Zdravé pětky. Tříčlenné soutěžní týmy se zapojily do trojboje ve foodstylingu, skládání textu písničky a vědomostech v oblasti zdravé výživy získaných v deskové hře Košík plný rozumu. Týmy připravovaly zdravý pokrm studené kuchyně, přičemž dbaly na zdravé složení pokrmu i úpravu jídla na talíři foodstyling. Musely rovněž dodržet částku na nákup všech potravin, která nesměla přesáhnout 100 Kč. Vynaložené prostředky budou dětem vráceny prostřednictvím poukázky od Nadačního fondu Albert. Nad unikátními trojrozměrnými poživatelnými výtvarnými díly žáků a jejich fantazií se nám tajil dech. Druhou disciplínou bylo složení třetí sloky k písni Obiloviny. Nutno podotknout, že všechny naše týmy se pořádně odvázaly a nebály se rapovat vlastní vtipné i poučné texty o zdravé stravě. Důraz se kladl především na hru se slovy, vtip, téma zdravé výživy, správnou češtinu a zábavnou prezentaci na natočeném videu. Zábavy, té jsme si užili opravdu požehnaně. Závěrečné zklidnění přinesla desková hra Košík plný rozumu s podtitulem Pět klíčů k tajemství pyramidy, která je zaměřena na znalosti v oblasti zdravého životního stylu. Všechny příspěvky jsme nahráli na stránky projektu a s napětím očekáváme, zda postoupíme do regionálního či národního kola. Držte nám, prosím, pěsti. Bc. Irena Floriánová, učitelka na ZŠ Kamínky 5 Tým Neohrožených mrkví a jejich páv Šesťačky a jejich vláček v krajině Armáda tučňáků Loď, trosečník a chobotnice Ferdova olympiáda na Svážné Beruško, ty jsi tak krásná! řekla mi jedna malinká holčička a hladila mě po krovkách. Ty oči říkaly vše. Závody v běhu, skoku a hodu míčkem, protažení těla při Ferdových disciplínách a v neposlední řadě skákací hrad. To vše čekalo ve středu 21. května na děti z mateřských škol naší městské části a prvňáčky ze Svážné. Nejlepší tři sportovci z každé disciplíny obdrželi diplomy, medaile a mls. I pro ty, kteří se neumístili, bylo připraveno občerstvení sponzorované školní PRIMA JÍDELNOU a na závěr všem malá odměna. Zkrátka jsme si všichni užili pěkné odpoledne s Ferdou a Beruškou. Jsme moc rádi, že máme v řadách předškoláků tolik talentovaných dětí. Byla to příjemná možnost svou šikovnost a odvahu na našem sportovišti předvést. Za tým učitelů, kteří se na akci podíleli Mgr. Ivana Horňáková

3 3 LÍSKÁČEK 6/2014 informace z radnice Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Novém Lískovci Výsledky hlasování za územní celky Přebírací místo Brno-Nový Lískovec Okrsky 9 Voliči v seznamu Vydané obálky Odevzdané obálky Platné hlasy Volební účast v % 20,90 Číslo Strana Platné hlasy celkem v % 1 SNK Evropští demokraté 8 0,45 2 Koalice SP a NO! 2 0,11 3 Klub angažovaných nestraníků 1 0,05 4 NE Bruselu - Národní demokracie 7 0,40 5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid ,73 6 Str. zdr. rozumu - NECHCEME EURO 11 0,63 7 Koalice TOP 09 a Starostové ,72 8 Liberálně ekologická strana 11 0,63 9 LEV 21 - Národní socialisté 8 0,45 10 Komunistická strana Čech a Moravy 114 6,54 11 evropani.cz 0 0,00 12 REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0 0,00 13 Fair play - HNPD 0 0,00 14 Česká strana sociálně demokratická ,06 16 ANO ,24 17 Strana rovných příležitostí 0 0,00 18 Moravané 20 1,14 19 Česká strana regionů 0 0,00 20 Občanská demokratická strana 115 6,60 Číslo Strana Platné hlasy celkem v % 21 VIZE ,11 22 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 52 2,98 23 Stana zelených 125 7,17 24 Strana svobodných občanů 145 8,32 25 Romská demokratická strana 1 0,05 26 Komunistická strana Československa 3 0,17 27 Volte Pravý Blok 4 0,22 28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 1 0,05 29 Koalice DSSS a SPE 8 0,45 30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00 31 Republika 0 0,00 32 Česká pirátská strana 96 5,51 33 Česká Suverenita 1 0,05 34 Koruna Česká (monarchistická strana) 3 0,17 35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 36 Česká strana národně sociální 1 0,05 37 Občanská konzervativní strana 5 0,28 38 Věci veřejné 7 0,40 39 OBČANÉ ,11 TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Bačová, e mail: redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do prázdninového 12. června 2014, do zářijového 14. srpna Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. SMS zprávy o sekání trávy V posledních dnech jsme se zabývali několikrát stížnostmi na sekání trávy v blízkosti zaparkovaných vozidel. V některých svažitých místech, kde není možné sekat pojízdnou sekačkou, může i při veškeré opatrnosti pracovníků sekajících trávu dojít k poškození parkujícího auta kamínkem, který odletí od sekačky. Takových rizikových úseků je na sídlišti několik. I když je firma pojištěná na škodu, kterou její pracovníci způsobí třetím osobám, vyřizování náhrady škody z pojistky není příjemné ani pro jednu stranu. Tráva se ale posekat musí. Snažíme se koordinovat sekání trávy s termínem blokového čištění, ale sekání trávy se provádí častěji. Přitom není možné pokos naplánovat na rok dopředu tak, jako se to dělá při blokovém čištění, protože záleží na počasí a na tom, jak rychle tráva roste. Hledali jsme proto cestu, jak informovat řidiče, že se bude sekat tráva, aby si případně mohli přeparkovat vozidlo stojící v problematickém úseku. Rozhodli jsme se využít systém SMS zpráv, který od začátku roku využíváme pro informování o blokovém čištění. Takže pokud již jste k odběru SMS přihlášeni, budete kromě termínu blokových čištění dostávat den předem také zprávu s informací, že se bude v problematickém úseku sekat tráva. Pokud o tento typ informací nebudete mít zájem, stačí to sdělit na ÚMČ mailem nebo telefonicky. Co se bude dít v létě Už jste asi zaznamenali, že konečně byla zahájena stavba polyfunkčního domu Kamínky 3 v samém centru naší městské části. Byly dokončeny hrubé terénní úpravy a nyní bude pokračovat zakládání stavby. Do podzimu by měla být hotová hrubá stavba a přes zimu úpravy vnitřních prostor. Když půjde vše podle plánu, předpokládá investor kolaudaci do poloviny příštího roku. Dobrá zpráva je, že pošta se stěhováním pobočky do nových prostor počítá. Při posledním jednání jsme byli ujištěni, že dokonce chce zvýšit kapacitu pobočky, tak, aby se zkrátily čekací doby, které jsou na naší pobočce pošty na Oblé nadprůměrně dlouhé. I naše městská část má na prázdniny připravené opravy a modernizace. Největší akce je zateplení a výměna oken Základní školy Svážná. Tam se práce již rozběhly. Podařilo se nám vyjednat, že mateřská školka na Svážné bude v provozu ještě prvních 14 dnů v červenci, tak, aby se naše školky mohly vystřídat. Všichni, kdo potřebují i o prázdninách školku, budou uspokojeni. Od 14. července bude mít MŠ Vážka prázdniny a rozběhnou se práce na budově na Rybnické ulici. Kromě zateplení se bude modernizovat vytápění a upravovat školní kuchyně. Zateplení a výměna oken čeká také budovu Čtvrtě 3, kde sídlí taneční obor Základní umělecké školy Františka Jílka. Připraveny jsou také opravy kontejnerových stání, především kontejnerového stání poškozeného požárem před Oblou 65. Ing. Jana Drápalová

4 LÍSKÁČEK 6/ informace z radnice INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ Vážení majitelé psů, rádi bychom vás upozornili na splatnost poplatku ze psů. Platbu lze provést: v hotovosti na pokladně ÚMČ dveře č. 5 (úřední dny PO, ST 8 17 hod.) vyžádanou složenkou, bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo: /6800, variabilní symbol sdělíme na telefonu nebo em Poplatky ze psů jsou splatné do 31. března každého roku. Poplatky, které nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, mohou být vyměřeny platebním výměrem. Neuhrazený poplatek nebo jeho neuhrazená část může být zvýšena až na trojnásobek. Veškeré informace rádi zodpovíme na tel Veronika Dufková, nebo se dočtete na stranka potrebuji-si-vyridit.html Rada městské části 5/2014 dne schválila: výpověď z nájmu bytu Svážná 23, pro dluh, který je roven nebo je vyšší jak tři měsíční nájmy pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování solária a infrasauny v objektu Čtvrtě 5, na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 600 Kč/m 2 /rok za plochu místnosti č. 206 a ve výši 400 Kč/ m 2 /rok za plochu společných prostor a smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SML038/2014/OSBD dohodu o provedení práce za provedení hudební produkce na akci komise pro kulturu Vítání občánků a pověřila místostarostu Ing. Jana Privarčáka podpisem této dohody u ZŠ Brno, Svážná 9 vyřazení scanneru vedeného pod inv. č. DDHM 79 v pořizovací ceně ,30 Kč dodatek č. 2 ke Smlouvě č na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec vzala na vědomí: zápisy z jednání komise školské a prevence kriminality č. 1/2014 a 2/2014, komise pro mládež a sport č. 2/2014, komise pro kulturu č. 2/2014 a komise majetkové a bytové č. 3/2014 žádost o zkrácení doby ukončení nájmu nemovitostí ze dne a žádost o částečný POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel pronájem pálenice, ze dne a schválila dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu nemovitostí č. SML143/2013/OSBD souhlasila: s provozováním živnostenské činnosti kosmetické služby v bytě Kamínky 19, za podmínky podílení se paušální částkou ve výši Kč/rok na nákladech za služby ve společných prostorách bytového domu (společná elektřina, výtah, úklid) s úpravou směrné části Územního plánu města Brna, pozemek p. č. 845 k. ú. Nový Lískovec, ul. Kluchova, spočívající v úpravě hranic plochy čistého bydlení (BC) a plochy komunikace a prostranství místního významu s umístěním sídla Školní jídelny DJ s. r. o. na adrese Svážná č. or. 9, č. pop. 438 v Brně, která je v nájmu v Základní škole Brno, Svážná 9, po dobu trvání nájemní smlouvy č. 19/09 uzavřené dne mezi Základní školou Brno, Svážná 9, Brno jako pronajímatelem a Školní jídelnou DJ s. r. o., Plovdivská 2572/8, Brno jako nájemcem nepřidělila: žadateli o pronájem bytu body hodné zvláštního zřetele jmenovala: Mgr. Ing. Lenku Brabcovou členkou komise školství a prevence kriminality požádala: Radu města Brna o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí městskou částí Brno-Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna, na akce: Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 3,15 mil. Kč Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno- -Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 15 mil. Kč Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 4 mil. Kč nesouhlasila: s výstavbou oplocení části pozemku p.č. 58/1 k. ú. Nový Lískovec na základě žádosti nájemce předmětné části pozemku. 6/2014 dne podporuje: zavedení organizace dopravy a žádá o zpracování projektu pro městskou část Brno-Nový Lískovec schválila: výběr Raiffeisenbank, a. s., a schválila uložení částky 20 mil. Kč na Podnikatelské Ekonto Flexi na 6 měsíců z účtu FRRB /6800 s úročením 1,1 % p. a. pravidla pro účtování nákladů na provoz výtahů a pravidla pro jejich používání v obecních domech záměr dočasného pronájmu části pozemku p. č. 58/1 v k. ú. Nový Lískovec o výměře 91 m 2 za účelem zřízení staveniště pro stavbu rodinného domu na pozemku p. č. 60 a 61 na dobu určitou od do nájemní smlouvu na uložení kabelu NN do kolektoru mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Technické sítě Brno, akciová společnost vzala na vědomí: zprávu o projednání připomínek MČ k Aktualizaci ÚP města Brna a schválila znění dopisu Radě města Brna výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec a Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec a pozvání na zasedání hodnotící komise zápis z otevírání obálek, vyřadila nabídku uchazeče OLD METAL, s. r. o., pro nesplnění podmínek a schválila pronájem nemovitostí za účelem provozování pěstitelské pálenice na ul. Obecní 27, Brno, společnosti TEZMONT, s. r. o., Vrázova 59, Brno, na dobu neurčitou od za nájemné ve výši Kč/rok a Smlouvu o nájmu nemovitostí č. SML048/ 2014/OSBD souhlasila: s odpovědí na žádost nájemce pozemku parc. č. 1354/1 o uzavření smlouvy o právu stavby a udělení souhlasu se stavbou s postoupením smlouvy o nájmu nemovitosti č. SML/025/2013/OVV ze dne na pronájem pozemku p. č. 969/1 k. ú. Nový Lískovec ze současného nájemce (postupitele) společnosti Brněnská developerská, s. r. o., IČ: na nového nájemce (postupníka) společnosti Černohorská developerská, s. r. o., IČ: neschválila: splácení dluhu z titulu neuhrazeného nájemného a služeb za užívání bytu Svážná 32, ve splátkách a schválila výpověď z nájmu bytu splácení dluhu z titulu neuhrazeného nájemného a služeb za užívání bytu, Kamínky 33 ve splátkách a neschválila další pronájem nepřidělila: žadateli o pronájem bytu body hodné zvláštního zřetele

5 5 LÍSKÁČEK 6/2014 informace z radnice 7/2014 dne schválila: Metodický pokyn k financování provozu veřejně přístupných sportovišť při ZŠ účetní závěrku: MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno za rok 2013 MŠ Pomněnky, Oblá 51, Brno za rok 2013 MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno za rok 2013 ZŠ Brno, Kamínky 5, Brno za rok 2013 ZŠ Brno, Svážná 9, Brno za rok 2013 záměr pronájmu pozemku pod garáží p. č. 4/3 k. ú. Nový Lískovec o výměře 30 m 2 dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce Oprava ležaté kanalizace v domech Oblá 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností SEBAK, spol. s r. o., Kudrnova 447/27, Brno licenční smlouvu o veřejném provozování hudby Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. vzala na vědomí: zápisy z jednání komise školství a prevence kriminality č. 3/2014, komise pro mládež a sport č. 3/2014, komise majetkové a bytové č. 4/2014, komise dopravy č. 4/2014 a redakční rady Lískáčku č. 3/2014 odstoupení paní Jany Mátlové z komise pro kulturu Rady městské části Brno-Nový Lískovec souhlasila: s nabytím majetku darem pro Základní školu Brno, Kamínky 5, a to: stavebnice perníková chaloupka v celkovém množství 95 ks od AG FOODS Group, a. s., Soběšická 151, Brno, v celkové výši 9 117,20 Kč poskytnutí ubytování a stravování pedagogického doprovodu na lyžařském kurzu od Tendr Ski, s. r. o., Mokrá 239, Hradec Králové ve výši Kč u Základní školy Brno, Svážná 9 se zapojením do projektu tablety do škol ve výzvě OPVK MŠMT. s podáním žádosti o grant z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny a Nadace Via na projekt Příběh skály za účelem zapojení veřejnosti do využití Centra B, tj. prostranství mezi zastávkou MHD Oblá a ul. Oblá vedle bývalého teplárenského objektu Oblá 54a s vyhrazením jednoho parkovacího místa na ul. P. Křivky pod lávkou pro vozidlo projektu Carsharing uložila: OSV zadat PD rozšíření parkoviště Čtvrtě v severní a jižní části dle výsledku veřejného projednání tj. bez zásahu do vzrostlé zeleně zadat PD přechodu pro chodce u zastávky MHD Oblá odstranit stavbu kašny před prodejnou Albert nesouhlasila: s pronájmem části pozemku p. č. 986 k. ú. Nový Lískovec o výměře 134 m 2, požaduje odstranění nepovolené stavby plotu v termínu do , požaduje za užívání pozemku bez právního důvodu úhradu částky ve výši 2010 Kč za období od do a souhlasila s odpovědí dle návrhu zrušila: své usnesení ze dne ve znění: Rada městské části Brno-Nový Lískovec schvaluje výběr Raiffeisenbank, a. s., dle přílohy č. 2 zápisu a schvaluje uložení částky 20 mil. Kč na Podnikatelské Ekonto Flexi na 6 měsíců z účtu FRRB /6800 s úročením 1,1 % p. a. z důvodu změny podmínek nabídky 8/2014 dne schválila: výzvu k podání nabídky na stavební práce Rekonstrukce bytových jader Svážná 23, 25, Brno-Nový Lískovec podle 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou č. 1 zápisu, zadávací dokumentaci, seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: Huslík, s. r. o., Karlova 12, Brno STAVOS Brno, a. s., U Svitavy 2, Brno SIDESTAV, spol. s r. o., Pražská 670/80, Brno JB Stavební, s. r. o., Pražákova č. ev. 397, Brno UNISTAV, a. s., Příkop 6, Brno jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výzvu k podání nabídky na stavební práce Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Svážná 19 25, 26 32, Brno-Nový Lískovec podle 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou č. 3 zápisu, zadávací dokumentaci, seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: QDS Communication, s. r. o., Horní 105/14, Brno Zásobování teplem, s. r. o., Svitavská 434/10, Blansko ELEKTRO PLUS, spol. s r. o., Dukelská třída č. 103, Brno EBM TZB, s. r. o., Haškova 17, Brno 3MAR SYSTEMS, a. s., Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary Leoš Neubauer, Koniklecová 6, Brno; jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi. vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti JB Stavební, s. r. o., Pražákova 397, Brno (IČ: ), uložila vedoucímu odd. investic a pozemků OVVzajistit zveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele a předložit návrh smlouvy s vybraným uchazečem ke schválení RMČ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno- -Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti JB Stavební, s. r. o., Pražákova 397, Brno (IČ: ),uložila vedoucímu odd. investic a pozemků OVV zajistit zveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele a předložit návrh smlouvy s vybraným uchazečem ke schválení RMČ Zastupitelstvo městské části 6/ vzalo na vědomí: odstoupení Ing. Dalibora Hladíka z funkce člena Rady MČ Brno-Nový Lískovec k Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k , plnění FRRB k a plnění finančního plánu VHČ k Čerpání rozpočtu příjmů a výdajů na vydávání zpravodaje Lískáček k Zprávu o vyúčtování neinvestičních příspěvků poskytnutých z rozpočtu MČ v roce 2013 Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků MČ za r. 2013, která je přílohou č. 13 usnesení a schválilo vyřazení hmotného a nehmotného majetku v celkové výši Kč finanční plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2014 že městská část za podmínky souhlasu Rady města Brna podá žádosti o dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno- -Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 3,15 mil. Kč, zajišťovanou městskou částí Brno- -Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna, a že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků u této akce že městská část za podmínky souhlasu Rady města Brna podá žádosti o dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 15 mil. Kč, zajišťovanou městskou částí Brno- -Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna, a že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků u této akce že městská část za podmínky souhlasu Rady města Brna podá žádosti o dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 4 mil. Kč, zajišťovanou městskou částí Brno-Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna, a že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků u této akce

6 LÍSKÁČEK 6/ informace z radnice zápis č. 3/2014 kontrolního výboru a zápis č. 2/2014 finančního výboru zvolilo: volební komisi pro volbu člena RMČ ve složení: Ludmila Adlerová, Ing. Jan Privarčák a Božena Jonášová členem Rady MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Libora Benátského schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na položce 4113 ve výši Kč s ÚZ oproti výdajům na 3612 Bytové hospodářství ve výši Kč s ÚZ Současně se snižují výdaje s ÚZ 400 na 3612 Bytové hospodářství o Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se tím o Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují nedočerpané prostředky do výdajů na 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol s ÚZ 100 ve výši tis. Kč oproti financování na položce 8115 volné zdroje FRR ve výši tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 snižují prostředky na 6171 Činnost místní správy, pol výpočetní technika ve výši 30 tis. Kč a zvyšují prostředky na 6171 Činností místní správy, pol drobný hmotný dlouh. majetek ve výši 30 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zapojuje neinvestiční transfer na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ ve výši Kč oproti výdajům tř. 5 na 6171 činnost místní správy s ÚZ ve výši Kč poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec pro žadatele, kteří splnili podmínky pro přiznání příspěvků v celkové výši 506 tis. Kč, dle přílohy č. 10 usnesení vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec rozpočtové opatření, kterým dochází v rozpočtu roku 2014 k zapojení prostř. na pol zrušené místní poplatky ve výši 98 tis. Kč a zapojení prostředků z volných zdrojů oproti financování na pol. 8115, která se tím zvýší o 8 tis. Kč a k přesunu finančních prostředků ve výdajové části, a to z 6399 Ostatní finanční operace, pol ve výši tis. Kč na: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka tis. Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka tis. Kč 3421 Střediska volného času, položka tis. Kč 3421 Střediska volného času, položka tis. Kč 4349 Ostatní sociální péče, položka tis. Kč 4349 Ostatní sociální péče, položka tis. Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka tis. Kč vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč poskytnutého ZŠ Svážná v roce 2012 na označení veřejně přístupných sportovišť při ZŠ Svážná. ponechání nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku ve výši Kč na označení veřejně přístupných sportovišť při ZŠ Svážná v roce 2014 odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014 předfinancování a spolufinancování z rozpočtu městské části akce Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 3,15 mil. Kč, s dobou realizace za podmínky obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v Operačním programu Životního prostředí předfinancování a spolufinancování z rozpočtu městské části akce Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec s celkovými náklady do výše 15 mil. Kč, s dobou realizace za podmínky obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v Operačním programu Životního prostředí souhlasilo: s nabytím pozemku p. č. 2336/17 k. ú. Nový Lískovec v komunikaci Úpatní do vlastnictví statutárního města Brna s nabytím pozemku p. č. 999 k. ú. Nový Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna s návrhem obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích ve znění dle přílohy č. 18 usnesení, tj. zejména že nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb je zakázáno na všech veřejných prostranstvích ve statutárním městě Brně ponechalo: stávající znění přílohy č. 1 a č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích stávající znění obecně závazné vyhlášky č. 17/2011, Požární řád města Brna a navrhuje Magistrátu města Brna ponechání stávajícího znění citované obecně závazné vyhlášky stanovilo: Čtvrtě jako místo, na kterém lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v čase Ne Čt od do hod., Pá So od do hod. a navrhlo takto doplnit přílohu obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Taj. POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE Na začátku je mnohdy neodolatelná nabídka, na konci bývají oči pro pláč. Tak trochu ve stínu předváděcích akcí, věrně zachycených v dokumentárním filmu Šmejdi o manipulativních obchodních praktikách, zůstali podomní prodejci. Jejich chování a cíle jsou přitom v mnohém velmi podobné. Právě kvůli rizikům, které podomní prodej představuje, se některé obce a města před časem rozhodly chránit své obyvatele a podomní prodej na svém území zakázat. Přestože také po celém Brně platí zákaz podomního prodeje, městská policie se stále setkává s případy, kdy dochází k jeho porušování. Společnostem, které se dopustí tohoto správního deliktu, hrozí pokuta až do výše Kč. Podomním prodejem se rozumí podomní nabídka spojená s prodejem zboží či poskytováním služeb. Za nabídku se obecně považuje taková forma prezentace, která je přímo spojena s možností koupě zboží, poskytnutí služby nebo alespoň jejich závazného objednání. Podomního prodejce poznáte snadno: má u sebe zboží, které je možno na místě koupit nebo je schopen přímo na místě poskytnout konkrétní službu (např. broušení nožů, nůžek apod.). Stejně tak je připraven vám hned ukázat nabízené zboží či s vámi sepsat smlouvu nebo závaznou objednávku služby. Jedinou povolenou výjimkou je situace, kdy se prodejce předem (telefonicky či písemně) dohodne na návštěvě. Podmínkou však je, že nabízející musí mít předem vyjádřen výslovný souhlas druhé strany k uskutečnění takové nabídky. Budete-li mít sebemenší pochybnosti o tom, zda člověk, který zazvonil u vašich dveří, nepřichází za účelem podomního prodeje, rozhodně ho odmítněte. Poté bezodkladně zavolejte na linku 156, aby strážníci mohli váš poznatek prověřit a zabránit dotyčnému v dalším protiprávním jednání. Na závěr je potřeba zmínit, že podomní prodej je nutno odlišovat od reklamy. V tomto případě jde o takovou formu prezentace, která není přímo spojena s možností koupě zboží, poskytnutí služby nebo alespoň jejich závazného objednání (roznášení letáků, získávání kontaktních údajů apod.). P. Šoba, MP Brno

7 7 LÍSKÁČEK 6/2014 ze života naší čtvrti Z New Yorku do Lískovce, zástupce věhlasné nadace žasl nad projektem i přírodou Upřímný zájem a řada zvídavých otázek. Ředitel pro inovace z prestižní americké nadace Bloomberg Philanthropies podporující charitu a neziskový sektor neskrýval zaujetí nad zajímavostmi, které naše městská část nabízí. Hlavní zastávkou při brněnské návštěvě Newyorčana Jamese Andersona byl dům v Koniklecové 5, protože ten je stěžejní součástí projektu Bezpečná lokalita bezpečné bydlení. Projekt postoupil do finále celoevropské soutěže Mayor s Challenge vypsané právě zmíněnou nadací a v nejužším výběru reprezentuje nejen naše město, ale je jediným zástupcem z celé České republiky. Hodnotitelé posuzují schopnost měst modelovat budoucí život a oceňují nejkvalitnější a nejlépe přenositelné nápady. V domě, který prošel rozsáhlými úpravami za účelem zvýšení pocitu bezpečí nájemníků, si Anderson prohlédl kamerový i přístupový systém, požární hlásiče i klubovnu. V doprovodu starostky Jany Drápalové, místostarosty Jana Privarčáka, představitelů městské policie, Kanceláře strategie města a řady dalších expertů na sociální a bezpečnostní problematiku si nejprve vyslechl nejdůležitější informace o projektu, potom se dlouho kochal vyhlídkou z nejvyššího patra domu. Navštívil a obdivoval i přírodní rezervaci Kamenný vrch. Už samotný výběr mezi 21 nejlepších je pro projekt, městskou část i město Brno obrovským úspěchem, vždyť konkurenci na začátku tvořilo 155 inovativních nápadů. Na vítěznou myšlenku čeká 5 milionů eur, další čtyři vybrané ideje získají na svůj rozvoj po 1 milionu eur. Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno foto: Petra Kubišová Nový Lískovec má bronz! Korfbalový tým mladších žáků vybojoval v celosezonní soutěži, korfbalové lize mladších žáků, 3. místo. Napínavý boj o bronzovou medaili se odehrál 3. května 2014 v Českých Budějovicích. O stupně nejlepších týmů ČR se ve finálových zápasech utkali mladší žáci z Českých Budějovic, Prostějova (1. místo), Šenova (2. místo) a náš Korfbal klub Nový Lískovec Brno, jehož hráči pocházejí zejména z řad žáků ZŠ Brno, Kamínky 5, kde také probíhají za podpory vedení školy tréninky. Děkujeme hráčům za nasazení fyzické i psychické, trenérům za trpělivost, rodičům a fanouškům za hlasitou podporu a městské části Nový Lískovec za každoroční finanční podporu. David Kubů, předseda klubu ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.: remeslnik.cz Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, e mail: tel.: Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky a pracovní desky na míru Vrba Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

8 LÍSKÁČEK 6/ občanská poradna Začíná léto a s ním přichází i doba prázdnin, kdy s dětmi vyrážíme na cesty a v cíli si mnohdy opečeme i tradiční špekáčky. Jejich chuť a vůně totiž patří i k našemu dětství a mládí, táborovým ohňům a vzpomínkám. Děti usadíme do bezpečných sedaček a na špekáčcích si pochutnáme. O jejich oblíbeném doplňku hořčici jsme vás informovali minule. Dnes vám díky časopisu dtest chceme ukázat, že i špekáčky se léty mění a pocit bezpečnosti může být relativní. Dnešní špekáčky: tučnější a vodnatější než dříve Špekáčky se u nás vyrábějí již více než 120 let. Spotřebitelský časopis dtest nechal ověřit kvalitu a chuťové vlastnosti 15 výrobků z českých obchodů. Výsledky testů z laboratoře porovnal s požadavky současných potravinářských předpisů i s nároky kladenými na špekáčky v již zrušených československých státních normách. Nynější legislativě vyhověly všechny testované špekáčky. Státní normu z roku 1977 by však splnily jen dvě třetiny z nich a normu z roku 1961 žádný. dtest zjišťoval, kolik masa testované špekáčky obsahují a zaměřil se i na množství čisté svalové bílkoviny, která vypovídá o tom, jak libové bylo použité maso. V laboratoři se měřil i obsah tuku, soli, škrobu, vody nebo kyseliny glutamové a samozřejmě i to, zda špekáčky splňují požadované senzorické vlastnosti. Potravinářská vyhláška ukládá, že špekáčky musí obsahovat nejméně 40 procent masa. Všechny hodnocené špekáčky tento požadavek s přehledem splnily, laboratorní analýzy však mezi jednotlivými výrobky odhalily výrazné rozdíly. Obsah masa v testovaných vzorcích se pohyboval mezi 76 a 50 procenty. Přestože testované špekáčky vyhověly dnešním předpisům, je otázkou, zda mají spotřebitelé důvod k radosti. Požadavky na základní surovinové složení špekáčků se totiž v průběhu let snižovaly. Současné špekáčky tak mají podstatně více tuku a vody než jejich předchůdci. Limit pro obsah vody, škrobu a soli v běžných špekáčcích není v současných předpisech nijak stanoven, obsah tuku je povolen vyšší než v minulosti. První špekáčky představené roku 1891 na Zemské jubilejní výstavě v Praze obsahovaly 50 procent hovězího zadního masa, 20 procent vepřového výřezu bez kůže a 30 procent špeku. Československá státní norma z roku 1977 již uvádí jako základní suroviny na výrobu špekáčků hovězí maso přední, vepřové maso s kůží, hřbetní sádlo bez kůže, telecí maso a droby. Platná vyhláška z roku 2001 pak stanovila, že na špekáčky může být použito maso hovězí, vepřové a telecí, případně jen jedno z nich. Dnešní špekáčky tak mohou být třeba čistě jen z vepřového. Podle státní normy z roku 1961 mohlo být ve špekáčcích nejvýše 33 procent tuku, v současnosti je povoleno až 45 procent. Obsah vody ve špekáčcích tehdy nesměl překročit 48 procent, nynější předpisy žádný limit nestanovují. Některé testované výrobky obsahovaly i více než 53 procent vody. Nejlépe v testu dopadly špekáčky Billa Clever z Kosteleckých uzenin. Hodnotitelům nejvíce chutnaly a zároveň měly druhý nejvyšší obsah masa. Bylo v nich nejvíce čisté svalové bílkoviny a obsahovaly nejméně tuku ze všech testovaných výrobků. K pozitivním výsledkům testu patří fakt, že v žádném z testovaných vzorků laboratoř neodhalila zakázané strojně oddělené maso, tzv. separát, ani drůbeží maso či sóju. Dětské autosedačky na trhu jsou i rizikové modely Zkoušky bezpečnosti dětských autosedaček uvedených v poslední době na trh odhalily u některých z 15 testovaných modelů výrazné nedostatky v ochraně při nárazu či přítomnost nežádoucích látek. V testu se objevila i autosedačka homologovaná podle nové směrnice i-size. Vítězem testu se stala autosedačka Recaro Privia skupiny 0+ (pro děti do 13 kg). Získala velmi dobré hodnocení ve všech zkouškách včetně ochrany při nárazu, kdy byla hodnocena nejlépe z testovaných sedaček. Nejhůře dopadla sedačka ABC Design Resius skupiny 0+, která při použití isofixové základny propadla v obou nárazových zkouškách a skončila s nedostatečným hodnocením. Druhým zklamáním testu byla autosedačka Silver Cross Simplicity, v jejímž potahu laboratorní zkoušky objevily přítomnost nežádoucích chemických látek, konkrétně šlo o vysokou koncentraci zpomalovačů hoření a také fenolů. Na trhu se objevují první výrobky homologované podle nové směrnice i-size (ECE R129), která je dělí na skupiny podle výšky dítěte, nikoli podle hmotnosti jako stará (a stále platná) směrnice ECE 44/04. Zatím to jsou pouze vlastními pásy vybavené autosedačky pro děti vysoké od 67 do Z druhé strany ulice 105 centi metrů odpovídají skupině 0+ a I. Použití i-size autosedačky je povoleno pouze při ukotvení isofixovými úchyty, které jsou většinou součástí základny. Před koupí tohoto typu autosedačky je také nutné ověřit, zda je kompatibilní s vozidlem, ve kterém bude používána. Při výběru jsou důležité také praktické otázky, například kolik místa sedačka v autě zabere, jak složitá je její instalace, jak se poutá dítě a jaké pohodlí mu poskytuje. Optimální je, když autosedačku vyzkoušíte přímo ve svém voze a s vaším potomkem. Dlouholeté zkušenosti z testování dětských zádržných systémů ukazují na dvě oblasti, na kterých stojí a padá bezpečnost dítěte. Jsou to snadná instalace autosedačky, která eliminuje případné chyby vedoucí ke snížení ochrany, a co nejnižší zatížení klíčových částí těla, tedy hlavičky a krku, při nárazu. Nejjednodušší cestou ke snadné instalaci sedačky je přítomnost isofixu. Jako účinná prevence proti nadměrné zátěži při nehodě funguje umístění autosedačky proti směru jízdy. Tvrdá skořepina vytvoří při čelním nárazu pevnou oporu pro hlavičku, krk a záda nejmenších dětí a nedojde k nebezpečnému trhnutí hlavičky. Pokud to dítěti nevadí, vozte ho v této poloze co nejdéle, tedy i v případě větších autosedaček. Ve spolupráci s časopisem dtest připravila Kateřina Bačová Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Hazard cesta k penězům nebo do problému V Brně se o problematice hazardu mluví již dlouhou dobu. Na jednu stranu pomalu z centra města mizí herny, které byly dříve na každém rohu, na druhou stranu se lidé, kteří na hazardu profitují, učí novým vyhláškám přizpůsobovat. Můžeme se tak relativně nově setkat s tzv. kvízovými automaty, které hazardní hru prokládají otázkou testující vědomosti hrajícího a tudíž nespadají do kategorie hazardní hry. Bitevní pole heren a automatů se těší velké mediální pozornosti, zájmu veřejnosti i mnoha organizací. Cílem tohoto textu ale není znovu opakovat, co bylo již mnohokrát psáno. Naopak. Rád bych poukázal na to, že se při práci s mladistvými často setkáváme s jinými, mnohdy ne tolik veřejně probíranými způsoby, jak přijít o peníze. Popravdě je mezi našimi klienty málo těch, kteří by trávili volné večery u automatu s třemi sedmičkami. Pokud se tak děje, jedná se spíše o jednorázové úlety, které sice přijdou draho, nicméně nepřerůstají v dlouhodobější problém. Patologické hráčství je v kontextu naší práce spíše individuálním problémem než fenoménem spjatým s generací uživatelů naší služby. Mnohem častější je záliba v sázení na sportovní utkání a soutěže. Přestože je tato činnost legální až od dosažení plnoletosti, není překvapující, že se mladistvým daří bez problémů najít sázkovou kancelář, která jim vyjde vstříc. V zásadě se setkáváme se dvěma přístupy. Mnozí naši klienti aktivně sledují fotbal nebo hokej. Mají přehled o tom, který tým má jaké šance a sázením si zpestřují koukání na zápasy jsou do hry osobně vtaženi, získávají pocit, že o něco jde. Primární motivací k sázení tedy není peněžitá výhra, ale pořád ještě sledování sportu. Druhý přístup tkví právě ve snaze vyhrát sázením peníze. Mladiství tak často sázejí na sporty, které vůbec nesledují. Orientují se pouze podle

9 9 LÍSKÁČEK 6/2014 žijí mezi námi ÚSPĚŠNÍ STŘELCI ZE ZŠ SVÁŽNÁ Zina Hrdličková Jaké byly tvé sportovní začátky? Asi v pěti letech jsem začala s moderní gymnastikou, prvně jen tak pro vyplnění volného času a rok na to jsem začala jezdit na závody. Asi v osmi letech jsem začala pokukovat po sportovní střelbě ze vzduchovky, kterou dělal můj bratr Vítek. Pro časovou náročnost, kdy jsem navštěvovala třikrát týdně gymnastiku a dvakrát týdně střílení jsem se musela pro jedno rozhodnout, abych to dělala s plným nasazením a nešidila to druhé. Začala jsem mít problémy se zády a tak bylo rozhodnuto. S gymnastikou jsem skončila a plně se věnovala sportovní vzduchové střelbě. Nelituješ svého rozhodnutí? Bylo to dobré rozhodnutí, výkonnost se začala zvedat a po roce střílení jsem se dostala do první výkonnostní třídy, kde musí být splněn limit pro děvčata do dvanácti let 285 bodů ze 300 možných. Jaké jsou dnes tvé priority? Závodím ve věkové kategorii do 12 let střelba v leže, většinou i s chlapci. Pak následuje další věková kategorie od 12 do 14 let. Můj osobní rekord je 297 z 300 možných, takže jsem pouze třikrát trefila z 30 ran 9. Jezdím po různých závodech v České republice, ať jsou to již Velké ceny nebo Mistrovství Jihomoravského kraje, kde jsem skončila třetí v kategorii i s chlapci. Jakých úspěchů jsi prozatím ve střelbě dosáhla? Mám doma různé medaile a poháry za medailová umístění. Na Velké ceně Středočeského kraje jsem skončila pátá s výsledkem 296, z čehož jsem měla též radost nejen já, ale i můj trenér pan Duda. Ještě nás na závody připravuje vedoucí RSCM (regionální střelecké centrum mládeže) pan Hlaváček a trenér pan Škoda, kterým děkuji za rady a trpělivost, bývá to s námi těžké. Co tě čeká v nejbližší době? Momentálně mám před sebou Mistrovství České republiky v Plzni a doufám v dobrý výsledek. Střílím vzduchovkou Feinekwerbau, která váží 3,9 kg. Zajímáš se kromě střelby ještě o další sporty? Kromě střílení mám ráda Bač Line sport, míčové hry a kroužek basketbalu na naší škole, který vede pan ředitel. V tomto roce jsem si udělala i rybářský lístek a chodím chytat ryby. Jsem moc ráda, že mám zatím takové úspěchy a jednou bych chtěla na olympiádu jako můj táta. Vítek Hrdlička Jak jsi začínal se střelbou ty? V sedmi letech jsem začal navštěvovat RSCM ještě na bývalé kulové střelnici Kývalka. V osmi letech jsem začal střílet závody, můj osobní rekord je 300 bodů z 300 možných. Mám doma medaile, diplomy a poháry. Můj největší úspěch je první místo v družstvech na olympiádě dětí a mládeže v Karlových Varech a třetí místo na Mistrovství republiky v Praze též v družstvech. Vzduchovku jsi vyměnil za broky. Proč? Ve dvanácti letech jsem se vzduchovkou skončil, protože mě nebavilo střílet do papíru a pokukoval jsem po brokové střelbě, která se mi zdá akčnější a více zajímavá. Střílím třetím rokem. Zatím závody střílím pouze po jedné ráně, takže jsem v nevýhodě. Tento rok začnu používat i druhou ránu a závody se rozjedou naplno. Zabere ti trénink hodně času? Je to docela náročné, protože na rozdíl od vzduchové střelby, kdy závod trval jeden den, nyní střílíme tři dny. V pátek začínáme oficiálním tréninkem, kdy odjíždíme ráno různě po republice Hradec Králové, Plzeň a Brno a vracíme se pozdě večer v neděli. Závod se střílí na 125 asfaltových terčů. Střílím brokovou zbraní Perazzi, která váží asi 4 kg, proto jsem začal chodit do posilovny, kde si zlepšuji kondici a cvičím kompenzační cvičení. kurzů a sází malé částky na outsidery, kteří nemají nejmenší šanci na výhru. Dochází k situacím, kdy mohou vyhrát za vložených padesát korun i několik set tisíc. Docela pochopitelně však nikdy nevyhrají. Mezi mladými lidmi, kteří jsou s námi v kontaktu, se najdou i takoví, kteří tento způsob zábavy a přivýdělku vyhledávají pravidelně. V neposlední řadě bych se chtěl zmínit o fenoménu hazardních her v pravém slova smyslu, zejména pokeru. Popularita této hry zaznamenala v posledních letech neobyčejný nárůst v celé společnosti, adolescenty nevyjímaje. V kasinech sice věk hrajících hlídají poměrně zodpovědně, nicméně existuje spousta jiných možností, kde hrát o peníze. Existuje mnoho neoficiálních amatérských lig, turnajů a soutěží, které se pořádají po večerech v restauračních zařízeních, kde je kontrola hráčů v zásadě nemožná. Pravděpodobně je ale větším problémem hraní hazardních her online. Dnešní mladá generace tráví na internetu velké množství volného času. Hraní a sázení v tomto prostředí je pro ně tedy nejpřístupnější možností. Zatímco některé servery nabízejí možnost hrát o virtuální peníze, jinde je nutné kupovat herní peníze za skutečné. I první zmíněný případ však může mít svá rizika. Člověk, který přičichne k hraní o peníze fiktivní, má větší sklony zahrát si i o peníze skutečné. Je pravda, že konkrétně o pokeru se mluví spíše jako o sportu než o hazardu a výsledky světových turnajů dokazují, že hra rozhodně není jen o štěstí. Lze si však jen těžko představit, že v amatérském prostředí mladí lidé při hře počítají pravděpodobnosti a hrají taktickou hru. Naopak, hraní pokeru lze v tomto ohledu spíše přirovnat k mačkání kvízového automatu. Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník Kdo tě v současné době trénuje? Můj trenér je můj táta, který je vedoucím RSCM Brno a zároveň i reprezentační trenér v disciplíně trap. Ovšem žádné výhody mě z toho neplynou, dokonce to někdy mezi námi i zaskřípe, ale radí mi dobře a doufám, že se od něj můžu hodně naučit. Máš ještě jiné zájmy, než je střelba? Rád rybařím a zajímám se i o myslivost. Tento rok mě ještě čekají zkoušky na zbrojní průkaz. Závodní sezona nám začíná v dubnu, tak uvidíme. Za čtenáře Lískáčku se ptala Dana Beranová. Vše pro Vašeho čtyřkolového miláčka AUTOSERVIS PNEUSERVIS Za Vodojemem 42 Brno-Bosonohy Tel

10 10 LÍSKÁČEK 6/2014 ze školství Buďme spolu Učíme i jinak. Moderně, zábavně a svěže. Dne proběhla na ZŠ Svážná jedna z našich mnoha preventivních aktivit. Projektový den s názvem Buďme spolu, jehož cílem bylo ukázat, že jak učitelé, tak žáci naší školy spolu dokáží dobře spolupracovat, pomáhat si a držet při sobě prostě být týmem. Dobré vztahy mezi žáky, to je to, na čem nám opravdu velmi záleží. Žáci druhého stupně se stali, vždy ve dvojicích, na jeden den kapitány třiceti družstev po osmi až devíti dětech. Družstva byla vytvořena zcela náhodně, sešli se v nich žáci různých tříd a ročníků, kteří se mnohdy mezi sebou ani neznali. V těchto sestavách pak museli plnit úkoly na dvanácti stanovištích rozmístěných po škole a získávat za jejich úspěšné zvládnutí body. Na školním hřišti překonávali poslepu zajímavou překážkovou dráhu. Museli se plně spolehnout na navigátora a věřit, že je bezpečně dovede do cíle. Řešili hádanky, hráli pexeso, lovili rybky. Projevili znalost chování v nebezpečných situacích, jako jsou požáry a úrazy. Cyklisté si připomněli správné vybavení kola. Anglický jazyk si procvičili na stanovišti s názvem Tlumočník a svou paměť na stanovišti Běž a postav, kde bylo jejich úkolem postavit po paměti stavbu z kelímků od mléčných výrobků. Bylo velmi příjemné sledovat, jak se starší žáci starají o své mladší spolužáky, s jakou trpělivostí jim radí, podporují je a hlídají. Mnohdy to opravdu neměli lehké. Mladší pak ke svým starším spolužákům vzhlíželi, snažili se poslouchat a plnit pod jejich vedením zadané úkoly. Myslím, že tato akce zanechala v nás všech velmi příjemný pocit a potvrdilo se nám, že naši školu navštěvují žáci, na které můžeme být hrdí. Za celý realizační tým Mgr. Soňa Moricová Taneční festival S děvčaty z tanečního kroužku jsme si také letos nenechaly ujít taneční festival amatérských skupin. Soutěže se zúčastnily mladší dívky a děvčata z deváté třídy. Obě skupiny přivezly bronzový pohár. Velké poděkování patří Sabině Václavíčkové, která s dětmi nacvičovala vlastní choreografii. Všichni jsme si atmosféru festivalu užívali. Vystoupení děvčata předvedou také na naší školní akademii. Ivana Sedláčková, ZŠ Kamínky

11 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Poznávací zájezd do Paříže a Londýna Ve dnech 5. až 10. května 2014 se 21 dětí z ročníku ZŠ Svážná, vypravilo na poznávací pobyt do Francie a Anglie. Aby byl autobus naplněn, stali se našimi spolucestujícími žáci z jedné zlínské základní školy. Se svými blízkými jsme se rozloučili v pondělí odpoledne a následoval noční přejezd do Francie. V úterních ranních hodinách se před námi objevily krásy Paříže. Nejvíce nás uchvátila majestátnost Eiffelovy věže a výhled na celé město byl díky krásnému slunečnému počasí nezapomenutelný. Pokračovali jsme dál a neunikla nám žádná ze známých památek. Mohli jsme se projít po Champs Elysées, obdivovali jsme Vítězný oblouk a v dálce La Défence. Zastavili jsme se v Invalidovně a prohlídku zakončili v Louvru. Celkový dojem mírně kazili neodbytní prodavači suvenýrů, kteří nás neúnavně pronásledovali na každém kroku. I když tu bylo krásně, my musíme dál. Večer nás autobus zavezl do městečka Arques, kde jsme se ubytovali. Ráno nás čekal odjezd do Calais a před Eurotunelem nutná pasová kontrola. Pro mnohé z nás bylo překvapením, že v tunelu i s autobusem pojedeme ve skutečnosti vlakem. Cesta trvala jen 45 minut a my už vyjíždíme ven, ovšem tentokrát vlevo. Naším cílem je Londýn. Zastavujeme u Královské observatoře v Greenwich a obdivujeme nejen okolí nultého poledníku, ale i překrásný výhled na město. Následuje přesun metrem do centra a musíme si vystát frontu před Madame Tussaud, muzeem voskových figurín. Naše čekání se vyplatilo a žasneme nad množstvím slavných osobností. Je libo fotografie s Marylin Monroe? Nebo snad s americkým prezidentem Obamou, vévodkyní Kate, Michaelem Jacksonem? A co takhle Rafael Nadal nebo pánové z One Direction? Opravdový zážitek! Překvapení zdaleka nekončí. Ještě máme mnohé před sebou. Večer nás totiž očekávají naši hostitelé, anglické rodiny, u kterých budeme ubytovaní. Nervozita stoupá a představujeme si, jaké to bude. Budeme jim rozumět? Honem si opakujeme ještě několik konverzačních vět. Přijetí v rodinách bylo velmi příjemné a opravdu různorodé. Každý z nás TURNAJ VE FOTBALE NA ZŠ KAMÍNKY Ve středu 30. dubna 2014 se na ZŠ Kamínky uskutečnil fotbalový turnaj o Velikonočního beránka. Zúčastnily se ho děti ze druhých až pátých tříd novolískoveckých škol. Obě školy poskládaly dva týmy (včetně několika děvčat) a i když turnajové vítězství nakonec připadlo týmu Svážné A, medaile a diplomy dostala všechna družstva. Děkujeme KMS MČ Nový Lískovec za finanční zajištění turnaje, díky kterému mohli všichni hráči obdržet za svou snahu odměny. B. Minářová, J. Holíková, ZŠ Kamínky má o čem povídat a usínáme s hlavou plnou dojmů a zážitků. Následuje další den po památkách. Počasí nám příliš nepřeje, ale co bychom čekali, jsme přece v Anglii. Nic nás neodradí, a tak s nadšením a úžasem obdivujeme architekturu Westminster Abbey, Big Ben, London Eye, Houses of Parliament, Buckingham, Tower Bridge a mnohé další Není možné vše projít a vidět, musí nám stačit jen část, ale i ta stojí zato. Večer zpět do rodin, opět pro ně typické a pro nás mnohdy překvapivé jídlo, zajímavé povídání a vysvětlování slovy i gesty. Bohužel se musíme rozloučit. Ráno odjíždíme, ale domů ještě ne. Ještě chceme vidět Legoland a vše, co je spojené se slavnou stavebnicí. Musíme vyzkoušet všechny atrakce a nadšení nebere konce. Bohužel se čas naplnil i v Legolandu, a tak nasedáme do autobusu. Cestou se nám před očima mihne krása Windsoru, venkovského sídla královské rodiny, a my vyrážíme směr Folkestone. Tak ahoj, ostrove. Eurotunel už zvládáme, jsme profíci, posouváme si čas o hodinu dopředu a nastává únava. Únava, která u některých způsobuje ten nejtvrdší spánek. Někdo zaspí i noční přejezd Belgií, dokonce i velkou část Německa. No tak vstávat, je tu Rozvadov, jsme doma. Příjemné chvíle zpravidla utíkají mnohem rychleji než ty obyčejné a těchto pár dní odletělo přímo kosmickou rychlostí. Byla to obrovská zkušenost a s množstvím suvenýrů jsme si přivezli spoustu nevšedních zážitků. Za účastníky zájezdu Mgr. Kateřina Báčová a Mgr. Kateřina Danišová AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

12 12 LÍSKÁČEK 6/2014 ze školství Svačiny do škol a zdravý životní styl Žijeme v 21. století, tedy v období relativního blahobytu a spokojenosti, alespoň co se stravování týče. Všichni jistě v poslední době zaznamenáváte, jak se společnost snaží mapovat stav našich stravovacích návyků, jak poukazuje na obezitu a další nemoci, které tento stav doprovází, jak se mluví o dětech bez pohybu a s nezdravou stravou, ale nikdo s tím nechce nic dělat. A tak se opět dostáváme do situace, že školy musí vést děti ke zdravému životnímu stylu. Zase ty školy. Chudáci. Už nyní mnohdy suplují výchovu za zákonné zástupce od brzkých ranních hodin do večerních, učí je sebekázni, kolektivnímu cítění a jiným věcem potřebným pro život. A nyní ve zvýšené míře se budou školy věnovat i zdravému stravování. ZŠ Svážná byla vybrána mezi 30 škol z celé republiky na realizaci projektu Pohyb a výživa, který je veden pod ministerstvem školství, a koordinátorem se stala PdF MU Brno. Jedná se téměř o dvouletý projekt, který má zmapovat stravovací návyky dětí a zjistit, v kterém čase ztrácejí zájem o jednu ze svých dětských přirozeností tedy o pohyb. Proto se tento projekt bude zaměřovat na děti 1. stupně a jejich pedagogy. Naše škola byla vybrána také proto, že již nyní splňuje některé požadavky, které projekt bude vyžadovat. Nemáme školní bufet, neprovozujeme žádné automaty, sportujeme i o přestávkách, nabízíme volnočasové sportovní aktivity, vyučujeme vaření, stravujeme děti dle kontrolovaného potravinového koše s výběrem ze dvou jídel a poskytujeme školní svačiny. A právě školní svačina je tématem tohoto článku. Nevěřili byste, kolik dětí přichází do školy bez svačiny a dokonce, co je nejhorší, ani nesnídají. Stále si vážím těch matek či otců, kteří si najdou čas a svačinu dětem pravidelně připravují a přemýšlí o tom, jak toto dopolední jídlo obměnit. ZŠ Svážná ve spolupráci s obcí chce přijít s řešením tohoto problému. Připravit od příštího roku dotované svačiny pro děti. Model školních svačin na naší škole již běžel, ale s menším zájmem. Celý systém je tedy připraven a odzkoušen. Rodič dítěti pouze po internetu objednává školní svačinu až se čtrnáctidenním předstihem a dítě si ji vyzvedává ráno před zahájením výuky a během prvních dvou přestávek. Svačinka obsahuje i jeden nápoj a přibylo by ovoce či zelenina. Vše funguje na stejný čip, jako používají děti pro vyzvedávání obědů, a rodič má i kontrolu o vyzvednutí svačiny či oběda. Tím, že se náš zřizovatel rozhodl pomoci finančně dotovat tento produkt, věřím, že se bude moci dostat k širší části našich žáků. V žádném případě v této svačině neočekávejme sladkosti a jiné nevhodné produkty. Myslím si, že i tak zbývá rodičům dostatek prostoru ve stravování svých dětí, kde lze zdravý a pravidelný systém lehce kazit. Určitě systém školních svačin bude lepší, než dvacetikoruna v kapse, kterou dítě dostane od rodiče na cestu do školy se slovy cestou si něco kup. Ve finále ho školní svačina vyjde levněji a k tomu ta radost, že jsem udělal něco pro zdraví svého dítěte. Tak dobrou chuť. Mgr. Petr Punčochář, ředitel ZŠ Svážná BRNĚNSKÝM DRAKEM OPĚT V PRAZE Stalo se už prakticky nepsanou tradicí, kdy naši žáci školy vždy na jaře navštíví metropoli České republiky. Tentokrát tomu nebylo jinak, a tak jsme my, žáci sedmé třídy, brzy ráno vyrazili. Už samotná jízda vlakem nebo metrem je pro nás vítaná a neobvyklá, neboť během roku se dopravujeme spíše autem. Praha nás přivítala krásným slunečným počasím a nabídla nám spoustu nových zážitků. Např. Petřín s kvetoucí a voňavou jarní přírodou a s výhledy prakticky na celé hlavní město, tajuplnou Kampu s Čertovkou, Werichův dům u řeky Vltavy a blízko stojící Zeď nářků Lennonovu zeď či procházku Královskou cestou až k Prašné bráně. Všichni jsme si tento den užili a unaveni, ale spokojeni, jsme se večer navraceli do svých domovů. Žáci 7. třídy, ZŠ Kamínky NETRADIČNÍ CHVILKY S LITERATUROU Posledního dubnového dne jsme se sešli se staršími žáky Základní školy Kamínky, abychom společně prožili neobvyklou hodinku literární výchovy. Byli jsme přítomni literárně hudebnímu pořadu, který ztvárňoval vznik a vývoj české balady od balad lidových až po ty umělé. Ukázky z balad našich klasiků byly protkány i ukázkami v kostýmech s náznakovou dekorací v choreografickém zpracování, zajímavě doplněny i hudbou se zpěvem. Každému z nás se jistě po této netradiční hodince literatury rozšířily obzory ze znalostí české literatury, zvláště z okruhu balad. Žáci ZŠ Kamínky Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel

13 LÍSKÁČEK 6/ různé Jak nově třídit plasty Občané Nového Lískovce mohou nově do žlutých kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu ukládat více druhů plastů. Od prvního dubna může každý, komu není osud životního prostředí lhostejný, třídit veškeré plasty. Žluté kontejnery jsou odteď místem, kam patří všechno ze světa plastu. Magistrát města Brna od začátku dubna změnil systém třídění odpadů a tímto krokem přidal Brno mezi evropská města, která i v oblasti třídění odpadu přispívají ke zlepšení světa. Sortiment doposud sbíraných PET lahví a nápojových kartonů se rozšiřuje o další druhy domácnostmi běžně vyprodukovaných plastových obalů. Nyní tedy můžeme s čistým svědomím umísťovat do žlutých nádob kromě PET lahví taky plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky, krabičky od potravin a další výrobky. Speciálně v Brně patří do žlutých kontejnerů i všechny nápojové kartony jako krabice od džusů, vín, mléka a taky hliníkové plechovky. Nesmíme však opomenout, co do kontejneru určitě nepatří. Jsou to především mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny jako lino, PVC nebo i novodurové trubky. Samozřejmě je potřebné při produkci plastu myslet i na dopady na životní prostředí a proto si raději v obchodě namísto plastového sáčku zvolit vlastní textilní tašku nebo papírový sáček. Stejně tak člověk dosáhne lepšího pocitu, když je schopen vyhnout se jednorázovým obalům nebo zbytečně baleným potravinám a tímto nemalým krokem pomáhat naší planetě. Co přesně tato pozitivní změna znamená pro občany města? Jednoduše každý, kdo doteď váhal nebo stále váhá s tříděním plastů, může nyní uložit všechny plasty do žlutých kontejnerů. Všechny obavy, které občané Brna ohledně třídění plastu dosud měli, jsou nyní zbytečné. Životní cyklus většiny plastů opravdu nekončí ve spalovně, ale dále pokračuje na recyklaci. I ty nejběžněji vyhazované plasty se mohou tímto cyklem opětovně vrátit k životu a být využity. A jaká je tedy další cesta plastových odpadů? Podle informací od Jiřího Kratochvíla, ředitele společnosti SAKO, jenž zajišťuje pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu odpadu, se odpady nejprve dostanou na vytříďovací linku. Tady je pracovníci rozdělí na plasty určené na recyklaci a plasty, které kvůli jejich materiálovému složení nelze dále vyžít. Vytříděné druhy plastů jsou lisovány do balíků a uloženy na deponii. Po naplnění transportní dávky je druhotná surovina prodávána zpracovatelům nebo obchodním společnostem. Kdo by se chtěl přece jen o osudu plastů přesvědčit na vlastní oči, může se zajet podívat do areálu společnosti SAKA, kde je vidět balíky zabalených plastů připravených k odvozu dalším zpracovatelům. Brány společnosti SAKO jsou otevřené i v podobě exkurzí pro komerční subjekty či střední školy. PET lahve jsou dále tříděné například ve společnosti PETKA CZ, a. s. Tam se pomelou a několika násobně perou. Vzniklá drť se následně usuší, přesune do speciálních vaků a přepraví k výrobci finálních produktů, což je kupříkladu výroba střižových vláken. Velmi podobný proces nastává také u ostatních druhů plastů. Pokud jste tedy dosud měli pochybnosti, zda plasty třídit nebo ne, nyní se celý proces více zjednodušil a i vy můžete velmi jednoduše přispívat k recyklaci. Navíc, odstraněním komplikací při třídění odpadů, postupným rozšiřováním možností odpady recyklovat, informováním a zapojením občanů se daří přispívat k menšímu zatížení a znečištění životního prostředí. Třídění odpadu není opravdu vůbec náročné, pomáhat vychovávat zodpovědnější občany a formuje vztah k ochraně životního prostředí. Motivací pro nás by mohla být skutečnost, že na skládky poputuje méně odpadu, který se už nedá využít a nebude nám hrozit, že příroda i celá krajina okolo nás se promění na jedno obrovské smetiště. Máte-li další otázky k tématu třídění odpadu, neváhejte se informovat v Ekologické poradně Veronica, osobně na Panské 9, telefonicky na čísle nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek Mgr. Hana Sekerková Ekologická poradna Veronica OPEN Uliční Fotbalová Liga 2014 pokračuje v květnu i v červnu Setkali jsme se na travnatém hřišti FK Nový Lískovec na ulici Plachty. Jarní část OPEN Uliční Fotbalové Ligy (dále OUFL) 2014 v Brně-Novém Lískovci začala workshopem a následným zápasem Strakatých proti Červeným již v neděli 30. března. Dynamický pohyb mladých kamarádů a kamarádek fotbalového míče se snoubil s taktickou vyzrálostí těch zkušenějších hráčů. Výsledkem míchání těchto kvalit byl vyrovnaný a na pěkné góly bohatý zápas, jehož první poločas skončil smírně 8:8. Ve druhém poločase se hra rychle přelévala z jedné strany hřiště na druhou a nebezpečné akce se odehrávaly před oběma brankami. Po dramatické a fairové hře nakonec vyhráli Červení netradičně divokým výsledkem 17:14. Další zápas jsme sehráli 27. dubna. Na velmi tvrdém povrchu byli tentokrát šťastnějším týmem Strakatí. Prosadili se proti soupeři klidnou kombinační hrou po zemi. Už v poločase vedli 5:3. Zápas dotáhli do vítězného konce a oplatili Červeným porážku z března, když zvítězili v poměru 9:7. Další turnaj se uskuteční v neděli 25. května 2014 od hod. Jarní část OUFL 2014 zakončíme turnajem přihlášených týmů v neděli 29. června. Kapitáni mohou přihlásit své družstvo (1 brankář a pět hráčů v poli, maximální počet náhradníků není omezen) na mailu: mobilu: , nebo osobně nejpozději ve 14 hod. v den turnaje. Každý hráč je povinen nastoupit Nesmlouvavý boj Strakatých proti Červeným se odehrál na travnatém hřišti pod Plachtami. Foto: Vladimír DZURJA Tento obrázek dokumentuje nebezpečnou situaci před brankou Strakatých. Foto: Vladimír DZURJA v kopačkách (postačí ty gumové za 350 Kč) a chrániči holeně! Bližší informace naleznete na nástěnce fotbalového oddílu FK Nový Lískovec, umístěné vedle travnatého hřiště pod ulicí Plachty. Fotbalu zdar a v Novém Lískovci zvlášť. Na kamarády a kamarádky fotbalového míče se opět těší Laďa DZURJA.

14 14 LÍSKÁČEK 6/2014 tipy pro volný čas V rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě aneb komunikace bez legrace nabízíme v sídle naší organizace pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři: činnost Kontaktního a informačního centra (po-pá: hod.) - zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi službu psychologické poradny (čas dle domluvy, nutná rezervace, bezplatně v rozsahu hodin daných projektem, další hodiny za zvýhodněnou cenu) - individuální poradenství pro výše avizovanou cílovou skupinu osob službu laktační poradny (čas dle domluvy, nutná rezervace, dotovaná cena služby) - individuální poradenství vč. docházkové služby laktační poradkyně do domácnosti. Blíže o aktivitách projektu na: www. mcsedmikraskabrno. cz, mob.: , u: Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě... aneb komunikace bez legrace jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. LETNÍ PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MATEŘSKÉM CENTRU SEDMIKRÁSKA: (7 16 hod.) PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY pro děti 3 6 let. Cena: Kč zahrnuje: 5 teplý oběd (Prima jídelna), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, 5 výletů v blízkém okolí (7 16 hod.) ČÍM MŮŽU BÝT? pro děti 5 9 let. Cena: Kč zahrnuje: 5 oběd (zajištění v rámci výletů), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, každý den výlet ( hod.) POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU pro děti 3 7 let. Cena: Kč zahrnuje: 4 teplý oběd (Prima jídelna), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, jeden celodenní výlet (8 16 hod.) DOBA LEDOVÁ pro děti 4 8 let. Cena: Kč zahrnuje: 4 teplý oběd (Prima jídelna), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, výlety do blízkého okolí (dle počasí) a jeden celodenní výlet.!!!kapacita VŠECH TÁBORŮ JE OMEZENA MAXIMÁLNÍM POČTEM 15 DĚTÍ, PROTO NEZAVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE JIŽ NYNÍ!!! POZOR POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!! Přihlášky a informace na: PRAVIDELNÝ PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA BRNO O.S. NALEZNETE NA: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. NEBANKOVNÍ HOTOVOST Nabízíme nebankovní hotovost od Kč. Vhodné pro pracující i nezaměstnané, maminky na MD, důchodce. Půjčka je bez poplatku a volání na drahé linky! Vše probíhá v pohodlí domova. Rychlé vyřízení!!! Volejte kdykoliv: Peníze po schvaleni jsou ihned vyplaceny v hotovosti Srdečně zveme na výroční Kameňákovou brigádu a její oslavu! Kosením a hrabáním pomáháme koniklecové zahrádce už celá tři desetiletí... PROGRAM: hod. kosení koniklecové louky nejen krojovaných účastníků hod. brigáda pro širokou veřejnost hod. registrace a začátek zábavného programu DEN V LESOPARKU (nad ulicí Raisova) soutěžní a naučné odpoledne pro děti i dospělé, táborák, opékání špekáčků, občerstvení, od 17 hod. koncert bluegrassové kapely BENEFIT Budeme rádi, když dáte o své účasti na brigádě vědět Rezekvítku pište či volejte Tereze Žižkové: , Pořádá Rezekvítek ve spolupráci s MČ Nový Lískovec O prázdninách to děti na in-linech opět rozjedou v Brně Dětský příměstský in-line kemp už podruhé přivítá děti z Brna a okolí. Pro jeho účastníky je připravena spousta zábavy, a to nejen na kolečkových bruslích, ale i při hrách nebo na celodenním výletě. Kempy mají podobu příměstského tábora a konají se od pondělí do pátku. V Brně se uskuteční tradičně na hřišti základní školy Kamínky v Novém Lískovci ve dvou termínech ( a ). V Brně pořádáme druhý ročník kempů, ale to neznamená, že jsme v tomto oboru nováčci. V Hradci Králové a Liberci je organizujeme už čtvrtým rokem. Děti se k nám rády vracejí, což je pro nás velmi příjemné hodnocení, prozradil hlavní organizátor Lukáš Netík. Kempy jsou určeny pro děti od pěti do patnácti let, které jsou podle svých dovedností rozděleny do menších skupin vedených zkušenými instruktory. Výuka začíná o půl osmé ráno a končí o půl páté odpoledne. Během celého dne je pro děti zajištěný pitný režim a stravování v podobě dvou svačin a teplého dvouchodového oběda v blízké restauraci. Program kempů zahrnuje základní průpravu o bezpečnosti, výuku bruslení formou her a soutěží a zábavné lekce angličtiny, aby ji děti přes prázdniny úplně nezapomněly. Jeden den je věnovaný celodennímu výletu, loni jsme například navštívili lanové centrum. Na závěr in-line kempu je pro děti připravený krátký dovednostní závod, ve kterém mají možnost změřit síly s dalšími účastníky a předvést rodičům, co se za týden naučily. Účastníci se mohou těšit i na setkání se zajímavou osobností z oblasti sportu. Budova Základní školy Kamínky 5 nabízí perfektní zázemí pro bruslení a několik dalších sportovních hřišť. V případě nepříznivého počasí je pro děti připravený náhradní program v tělocvičně. Pokud nevlastníte in-line brusle, rádi vám je poskytneme z naší půjčovny. Přihlášky a více informací o kempech naleznete na internetových stránkách Kapacita kempů je omezená, proto s přihláškami neváhejte. Těšíme se na vás! Škola bruslení

15 LÍSKÁČEK 6/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Musím konstatovat, že člověk se mnohdy diví, co se všechno může stát. Za tu celou řadu let, co jsem v místním zastupitelstvu, se nestalo, aby zápis z jednání zastupitelstva nebyl ověřovateli ověřen. Až letos v březnu. Ať už důvody jednoho ze dvou ověřovatelů, které vedly k tomu, že zápis nebyl ověřen, byly jakékoliv, stalo se skutečností, že zápis ověřen nebyl. Zde bych pouze podotkl, že tento ověřovatel pochybil ve svém jednání, protože jeho jakékoliv připomínky měl v příslušné lhůtě pro ověřování zápisů uvést k zápisu a o jeho námitkách rozhoduje nejbližší zasedání zastupitelstva stejně jako o námitkách k zápisu ze strany ostatních členů zastupitelstva. Co je však ještě zajímavější, tak je to, co se odehrávalo v následujícím období. Aby se zápis z jednání ze zastupitelstva zlegalizoval, tak v situaci, která nastala, že ověřovatel zápis neověřil, lze tuto situaci řešit tím, že o ověření zápisu rozhodne samo zastupitelstvo. Proto zcela správně bylo svoláno na konec dubna mimořádné jednání zastupitelstva s jediným bodem a to ověření zápisu. Zastupitelstvo se však nesešlo. Bylo proto začátkem května svoláno náhradní mimořádné jednání zastupitelstva ke stejnému bodu, ale i toto zastupitelstvo se opět nesešlo. Při této příležitosti je třeba si uvědomit, že pokud zápis z jednání zastupitelstva není ověřen, není možné řešit a zařizovat jakékoliv záležitosti přijaté na uvedeném březnovém zasedání zastupitelstva. Že tato skutečnost ohrožuje činnost v naší městské části není ani třeba zdůrazňovat. O to víc si pokládám otázku, proč většinová část koaličního vedení naší městské části si nenašla alespoň tu trochu mála času k tomu, aby se na jednání mimořádného zasedání dostavila, když samotné odsouhlasení a nahrazení nečinnosti jednoho z ověřovatelů trvá jen několik málo minut. V tomto případě mě nezbývá než si myslet něco o tom, jaký mnozí členové naší koalice mají vztah k věcem veřejným a k zájmům našich spoluobčanů. JUDr. Petr Všetečka Tři oříšky pro Lískovec a Občané Novému Lískovci Slova politická strana, slyší lidé velmi neradi. Mněli 24 let na to, aby nás přesvědčili o tom, že jsou pro nás užitečné. Zahleděnost pouze do sebe, všudypřítomná korupce a klientelizmus vysávající naše společné peníze z veřejných rozpočtů doplněné do očí bijící arogancí a neochotou řešit reálné problémy, na které naráží obyčejní lidé, jim přináší spravedlivé ovoce. V komunálních volbách 2010 v ČR získaly politické strany celkem jenom 39,1 % hlasů! Jasně zvítězila sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí, se souhrným ziskem 60,9 % hlasů! Trend se potvrdil i v Novém Lískovci. Zvítězily Tři oříšky pro Lískovec se 42,51 %. Sdružení Občané Novému Lískovci (dále ONL) získalo 11,75 % hlasů. Tato dvě sdružení nezávislých kandidátů získaly dohromady větší podíl hlasů (54,26 %), než pět politických stran (ODS, ČSSD, TOP-09, KSČM a KDÚ-ČSL), které získaly dohromady pouze 45,74 %! Děkujeme. Tři a půl roku nás upozorňujete na problémy, které vyžadují řešení. Navrhujete své zástupce a ti se začleňují do týmu našich spolupracovníků, který se významně rozšířil. Pomáhají mně i členům výboru ONL hledat vhodná řešení. Tyto živé kontakty potvrzují rostoucí důvěru lidí z Nového Lískovce ve sdružení Občané Novému Lískovci. Jsem potěšen, když se na mne obracíte s žádostmi o doporučení, např. jak dosáhnout odkoupení vámi pronajímaných obecních bytů, jak ochránit vaše zahrádky i živou zeleň v Novém Lískovci, jak už konečně dosáhnout toho, aby jste se na videopřenosech a videozáznamech mohli v klidu svého domova (na vlastní oči) přesvědčit, jak hospodárně nakládají vaší zvolenci na radnici s penězi z obecního rozpočtu, obecními pozemky a nemovitostmi. Čím dál víc z vás není lhostejných k tomu, co se kolem vašeho bydliště děje. Nepřicházíte za mnou s pouhou kritikou, ale s dobrými nápady, jak problémy vyřešit a věci zlepšovat. Máte-li pocit, že Váš dům (ulice) stále ještě nemá toho pravého zástupce v ONL, navrhněte nám jej na Budoucnost řešíme s Vámi. Ing. Vladimír Dzurja, Ph.D. Nerovná situace v Novém Lískovci Demokracie znamená rovné podmínky, ale v Novém Lískovci a časopisu Lískaček, řízeném stranou zelených, tomu tak rozhodně není. Politické okénko není žádným dobrovolným krokem strany zelených a nebo dokonce dodržováním nějakého etického kodexu. Je to jen nutnost, kterou musí vládnoucí skupina dodržet kvůli tlaku ze strany opozice a novému tiskovému zákonu. Podmínky, které si nastavili, ale nevypadají, že by tento zákon zcela dodržovaly. Teď právě máme půlku května, ve schránce ještě není ani květnové vydání a opoziční zastupitelé už musí poslat svůj článek nyní, aby vůbec v červnu vyšel. Vedení strany zelených a koalice, tak mají více než měsíc, celý tento text k dispozici. Mohou se připravit, psát proti němu a kritizovat ho. S trapnou výmluvou, že podle jejich kodexu mohou na kritický článek reagovat. Opozice nesmí naopak reagovat nikdy, to se do kodexu vládnoucí osobě nehodí. Až tady opět budeme číst o nejrůznějších úspěších a výkonech, nezvykle dlouhou dobu vládnoucí jedné osoby, pak nezapomeňte, že sebechvála smrdí, ať už se pod ni podepíše kdokoliv z oné volební strany. Například ostudné rozhodnutí a následná situace v případě přestavby starého Alberta. To bylo i jedním z důvodů, proč celá naše Místní organizace ČSSD vystoupila a stala se opozicí. Po několika letech slibů, zdůvodňování a dalšího vymlouvání, se má prý opět něco změnit. Začne se na místě bývalého Alberta konečně stavět nebo zase jen kopat a bourat? Nebo opět jen spadne plot a přestane svítit další provizorní osvětlení? Pro nás je každý obyčejný občan a obyvatel Nového Lískovce na prvním místě. Chceme vyřešit co nás všechny trápí, bydlení nejen v obecních bytech, parkování aut, chodníky pro chodce, ale i další problémy. A nikoliv jenom donekonečna slibovat a pak zdůvodňovat proč to nejde. My chceme naše společné bydlení a život u nás zlepšovat. Jsme vždy s Vámi a na Vaší straně: Bc. Josef Schmied, ČSSD Nový Lískovec Proč je pro obec dobré mít obecní byty. Blíží se komunální volby a na scéně se opět objevuje citlivé téma: privatizovat byty nebo si je ponechat? Rozhodla jsem se svůj postoj (a také postoj sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky pro Lískovec) otevřeně vysvětlit. Minimálně ve dvou obecních domech se totiž organizuje petice za prodej bytů nájemníkům. Naše zastupitelstvo v roce 2006 schválilo koncepci, podle které by se měla část obecních bytů ponechat ve vlastnictví obce, tyto domy byly také opraveny a zatepleny. Ostatní domy byly prodány. Město Brno si do budoucna chce ponechat celkem asi 26 tisíc bytů, z toho 850 se nachází v Novém Lískovci. Obecní byty jsou totiž jednou z mála dostupných forem bydlení pro mladé rodiny, seniory nebo třeba občany s postižením. Když město nemůže mladým rodinám nabízet cenově dostupné bydlení, odcházejí za prací jinam, a to je určitě škoda. Aby bydlení v obecních bytech bylo pro nájemníky atraktivní, musí se město o domy dobře starat a stanovit nájemné v rozumné výši. Naše městská část se rozhodla, že bytový fond opraví, zmodernizuje a uvolněné byty bude za rozumné nájemné nabízet lidem, kteří si nemohou vzít hned hypotéku, ale obecní byt jim pomůže například založit rodinu. Tento plán také plníme a všechny obecní domy v naší městské části jsou zateplené, mají modernizované nebo dokonce dobudované výtahy, dokončujeme modernizaci elektřiny a o domy i bezpečnost nájemníků se průběžně staráme. Nájemné 55 Kč za metr čtvereční a měsíc patří k nejnižším v Brně a nebudeme ho zvyšovat. Ano, privatizace za čtvrtinu tržní ceny bytu je pro nájemníky výhodná. Ale jenom pro ty, kteří jsou na tom finančně dobře. Nejvýhodnější je pak pro ty nájemníky, kteří mají jiné bydlení a levně koupený obecní byt mohou za tržní cenu prodat. Ovšem pro ty nájemníky, kteří si musí vzít na koupení bytu úvěr a nemají kam jít, přináší privatizace velké riziko. Zatímco z nájemního bytu vás nikdo nevyhodí, pokud platíte nájem, byt v osobním vlastnictví vám exekutor zabaví i kvůli nesplácení jiné půjčky. Obec musí brát ohledy právě na tyto nájemníky a také na cca 160 rodin, které čekají v pořadníku na obecní byt. Ing. Jana Drápalová

16 LÍSKÁČEK 6/ různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: T. Keleová-Vasilková: Lék na smutek K. Lipson: Zmrzlinář V. Sliva: Brněnské maličkosti K. Vonnegut: Když smrtelníci spí B. Wood: Had a hůl Novinky pro děti: T. Brezina: Případ pro tebe a Klub Tygrů W. Farber: Příhody malého poníka I. Peroutková: Anička v Austrálii L. Rožnovská: Drak Natlučnos M. Sedgwick: Havraní záhady Žebříček pro dospělé: Ch. Lauren: Božský bastard J. Nesbo: Nemesis M. Palmer: Poslední chirurg Ch. Link: Hřích andělů N. Roberts: Krajina světla Žebříček pro děti: P. Schroder: Mirella a tajemství mořských víl J. Davis: Garfield lepší vrabec v tlamě M. Groening: Simsonovi: Zuby jektající J. Flanagan: Hraničářův učeň B. Katie: Je to pravda, Tygříku? TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám nebo pronajmu garážové stání na ulici Plachty v Novém Lískovci. Tel.: Jako rodina koupíme byt 3+1 s balkónem někde v Novém Lískovci nebo v jeho blízkosti Rodina hledá byt 3+1 až 4+1 se sklepem a balkónem v okolí Alberta v Novém Lískovci Koupím byt v osobním nebo družstevním vlastnictví v této lokalitě za účelem investice. Rychlé, spolehlivě, hotovost! Nekontaktovat RK Holub. Prodám nafukovací bazén zn. Tampa, průměr 3,6 m s pískovou filtrací. Nepoužitý, v záruce. PC 5800 Kč, NC 2800 Kč. Tel Koupím byt v Novém Lískovci. 2 nebo 3+1.Tel.: TVAROHOVÝ KOLÁČ Suroviny: 1 kg měkkého tvarohu, 30 dkg cukru krupice, 20 dkg másla nebo Hery, 10 dkg krupice, 4 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, rozinky množství podle chuti. Postup: Cukr, máslo a žloutky utřít, přidat tvaroh, krupici s práškem do pečiva, rozinky a nakonec sníh z bílků s vanilkovým cukrem. Péci na vymaštěném a vysypaném plechu, ne na pečícím papíru. Tvaroh je lepší balený, ne ve vaničce. BABSKÉ RADY Posolené svíčky. Než zapálíte knot, nejprve svíčky dejte na několik hodin do hodně osolené vody. Potom je nechte oschnout, neotírat! Nebude z nich kapat vosk. A pokud navíc rozehřátý vosk okolo knotu na hořící svíčce posolíte, vydrží svítit dvakrát tak dlouho. Na koberec Okenou. Rozlitý čaj nebo jiná skvrna na koberci není nic příjemného. Ihned skvrnu postříkejte Okenou a potom vytřete suchým hadrem. Někdy budete muset proceduru opakovat několikrát, ale většinou se setkáte s úspěchem. Poznejte vařené vejce. Pokud si pomícháte vařená a syrová vejce, není nutné je rozbíjet. Stačí vzít mělký talíř a jedno vejce po druhém na něm roztočit. Pokud se vejce točí dlouho a rychle, znamená to, že je vejce vařené. Je to proto, že celý vnitřek je kompaktní a má pevné těžiště. Jestliže se točí křivě a krátce, bude syrové. Zdroj: Toprecepty.cz Pronajmu garáž ve spodním podlaží společných garáží na ul. Petra Křivky, volná, 16 m 2, 1000 Kč/měsíc, kauce, tel Nabízím pronájem garáže na ulici Petra Křivky, cena Kč/měsíc, tel Horní garáž na ul. P. Křivky pronajmu Kč. Tel Vyměním obecní byt 2+1 na ulici Kamínky za větší v Novém Lískovci a blízkém okolí. Tel.: Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a případné opakování:

17 17 LÍSKÁČEK 6/2014 ze školství Střípky ze školní družiny na Svážné Konec dubna jsme s dětmi prožili jako každý rok v čarodějnických hábitech a oslavili tak příchod léta soutěžemi, hrami a malováním. V měsíci květnu jsme postupně ukončili různé aktivity, které nás provázely celým školním rokem, jako například Tvořivé dílny ve spolupráci s Helenou Jandíkovou z Lysky na Oblé, besedy s paní knihovnicí Denisou Rothovou z místní Knihovny Jiřího Mahena nebo preventivní programy s policií a dalšími složkami zabývajícími se prevencí. Předposlední společnou akcí byla oslava Dne dětí, zaměřená na sportovní aktivity a nezdravé mlsání. A úplně poslední společná akce nás teprve čeká. Je to naše pravidelné nocování ve škole, tentokrát s Machem, Šebestovou a Jonatánem, se kterými se vydáme pomocí kouzelného sluchátka do pohádky. Vychovatelky ŠD Fair Credit FAJN půjčka půjčte si od do Kč Viladům II. Červený kopec bezplatná linka STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah VYHLEDÁVANÁ LOKALITA VÝHODNÁ INVESTICE Radiodiagnostické pracoviště DC-Flipper s.r.o. na ulici Vídeňská 55 Zrekonstruované a nově vybavené radiodiagnostické pracoviště poskytuje - komplexní diagnostiku pomocí špičkového rentgenového a ultrazvukového přístroje firmy Samsung Brno - Štýřice, ulice Červený kopec Klidný vnitroblok, vzdálenost do centra 9 min. Byty 3+kk a 4+kk, plocha bytů od 93 m 2, cena od 4,6 mil Kolaudace duben 2014 Prodej do osobního vlastnictví Garážové stání a sklepní kóje v ceně bytu DOPORUČUJEME PROHLÍDKU, kontaktujte nás: Tel.: RTG + Ultrazvukové pracoviště Vyšetřujeme celé věkové spektrum - děti i dospělé Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, nabízíme i preventivní vyšetření pro samoplátce. Vídeňská 55 (vedle Unionu) Brno Po- St, Pá : 7,00-15,00 hod, Čt: 7,00-17,00 hod RTG vyšetření je bez objednání RTG + Ultrazvukové pracoviště Dobrovského 23, poliklinika Brno Po,Út,Čt, Pá : 7,00-15,00 hod, St: 7,00-17,00 hod Pro zjednodušení objednávání na ultrazvuková vyšetření je na našem webu k dispozici on-line objednávkový formulář. Více informací naleznete na

18 LÍSKÁČEK 6/ inzerce MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz Allianz opět o krok blíže k Vám Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku v OC Campus Square Brno Využijte slevové kupóny a ušetřete na pojistném Slevový kupón Autopojištění vztahuje se na povinné ručení i havarijní pojištění - 30% Kupón je platný do Možno uplatnit pouze na pobočce v Campusu Slevový kupón Majetkové pojištění vztahuje se na pojištění nemovitosti i domácnosti - 30% Kupón je platný do Možno uplatnit pouze na pobočce v Campusu Kupóny jsou platné i pro přepočet cen Vašich současných pojistek. Tel.: Slevový kupón Cestovní pojištění - 5% Kupón je platný do Možno uplatnit pouze na pobočce v Campusu - VÝROBA NÁBYTKU PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA KUCHYNĚ, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A JINÉ NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA JAROSLAV GAŇA Svážná 32, tel.: , mobil: ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ Rozpis drezurních závodů Těšánky 718L1 MISTROVSTVÍ ZLÍNSKÉ OBLASTI V DREZUŘE 18. 19.7. 2015 MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ 1. Základní údaje: 1.1. Pořadatel: JS Galatík Těšánky, Centrum vzdělávání a chovu

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více