Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží"

Transkript

1 ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny str. 10 Takový byl rok 2011 příloha I IV» Aktualita Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží Unipetrol (ir) Počtvrté v roce 2011 se setkalo nejvyšší vedení skupiny Unipetrol se zástupci měst a obcí Mostecka. Akce se tentokrát zúčastnila i Česká rafinérská. Setkání se konalo 13. prosince v Chemparku Záluží. Unipetrol zastupoval generální ředitel a předseda představenstva Piotr Chełmiński a Ivan Ottis, člen představenstva ve skupině zodpovědný za úsek rafinerie a též oblast BOZP. Českou rafinérskou reprezentoval generální ředitel Marek Świtajewski a také Aleš Soukup, který má ve firmě na starosti komunikaci. Informaci k závěru roku přednesl Piotr Chełmiński. Upozornil mimo jiné na těžké podmínky na trhu, které jsou velmi náročné pro skupinu, konkrétně na nevýhodné smlouvy s dopravci ropy. Přítomné ubezpečil, že od tragické nehody u externí firmy se spustila významná kampaň BOZP pro zaměstnance. Všem tak musí být jasné, že bezpečnost je na prvním místě, což se pozitivně odrazilo i během podzimní zarážky, která byla náročná na termíny i náklady, stejně jako na realizaci velkých investic. Piotr Chełmiński rovněž upozornil, že celá skupina se stále snaží pomoci regionům, kde provozuje pokračování na str. 4» Editorial Nové plány I do roku 2012 vstoupila redakce UNI novin, asi stejně jako řada našich čtenářů, s předsevzetím, které hodlá vyplnit. Již loni jsme připravili novou podobu firemního měsíčníku a postupně do něj zařazujeme nové a nové rubriky. Velmi nás potěšilo, když v průzkumu zaměstnanci Unipetrolu Services označili UNI noviny za hlavní zdroj informací o firmě. O přízeň čtenářů bojujeme i nadále, a proto plánujeme pravidelné okénko o postupu projektu UniCRE i podrobnější představení zaměstnanců oceněných za rok Rádi bychom se daleko častěji věnovali úsporám energií. Tolik o některých našich předsevzetích a nyní se již věnujme UNI novinám, které máte právě před sebou. Najdete v nich snad vše, na co jste z uplynulých měsíců již zvyklí, plus tradiční přílohu, ve které je ohlédnutí za rokem Příjemné čtení. Martin Pavlíček ředitel komunikace» aktualita S obtížemi se vyrovnáme Unipetrol (ir) Vedení Unipetrolu a České rafinérské se setkalo s vrcholovými manažery podniků skupiny v Chemparku Záluží. Akce se konala 12. prosince. Vybrané manažery na společné předvánoční setkání jménem vedení holdingu pozvali Piotr Chełmiński, generální ředitel Unipetrolu, a Artur Paździor, generální jednatel Unipetrolu RPA. Po přivítání Artur Paździor krátce shrnul rok Mimo jiné vyzdvihl, že se podařil historicky nejlepší výsledek zarážky z pohledu bezpečnosti práce, i když zarážka neprobíhala zcela podle původních očekávání. Problémy s faklovým potrubím ovlivnily další navazující opravy a údržbové práce. Spolu s ním zhodnotil průběh zarážky Marek Świtajewski, generální ředitel České rafinérské. Druhé pololetí 2011 bylo podle předpokladů stejně těžké jako to první a na základě predikcí nebudou lehké ani následující měsíce. Nicméně Artur pokračování na str. 2 Po přivítání Artur Paździor krátce shrnul rok 2011.» Úrazy Bezpečnost práce ve skupině Společnost Počet pracovních úrazů I. XII Unipetrol Unipetrol RPA Unipetrol Doprava Unipetrol Services Paramo Benzina Česká rafinérská V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí delší než tři kalendářní dny u vybraných společností skupiny Unipetrol. V prosinci 2011 nebyl v rámci sedmi firem skupiny zaznamenán takto klasifikovaný úraz.

2 2 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» aktualita Unipetrol byl generálním partnerem Ústecký kraj má krále a královnu chemie Unipetrol (ir) Projekt Mezinárodní rok chemie 2011 sice skončil se silvestrovským přípitkem, přesto tu máme ještě krátké ohlédnutí za aktivitami, které si kladly za cíl popularizaci chemie. V polovině prosince Ústecký kraj ocenil deset nejlepších chemiků ze středních škol. Královnou chemie se stala Markéta Pilneyová z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a králem Jan Hachran z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. Ústecký kraj v rámci stipendií pro středoškoláky podporuje chemické obory i s ohledem na fakt, že v kraji je chemický průmysl bohatě zastoupený. Kraj je také součástí evropské sítě chemických regionů v rámci evropských projektů.» aktualita UniCRE první rok realizace VÚANCH (ir) Po dvou letech přípravy a po několikaměsíčním vyjednávání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o finálních parametrech vstoupil projekt výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) 1. října 2010 do fáze realizace. Celá plánovaná akce se chystá v několika rovinách, a tak redakce UNI novin požádala Milana Petráka, ředitele Výzkumného ústavu anorganické chemie, o rekapitulaci období od ledna do prosince 2011, tedy prvního roku realizace. v nově rekonstruovaných prostorech. A v neposlední řadě jsou to aktivity zaměřené na vzdělávání, spolupráci s akademickou sférou, propagaci a publicitu projektu. Než se postupně podíváme na tyto tři oblasti, je nutné připomenout, že veškeré nákupy v rámci projektu UniCRE probíhají na základě veřejných zakázek a příslušných zákonů o jejich zadávání, zdůrazňuje Milan Petrák. na snímku jsou ocenění mladí chemici a s nimi i Mikuláš Duda, tiskový mluvčí Unipetrolu, a Zdeňka Kolská z Přírodovědecké fakulty UJEP.» aktualita S obtížemi se vyrovnáme pokračování ze str. 1 Paździor je přesvědčen, že Unipetrol RPA má ve svých řadách tým odborníků, který se dokáže vyrovnat s očekávanými obtížemi.» akcie Na závěr popřál všem zúčastněným, jejich rodinným příslušníkům i celé společnosti Unipetrol RPA krásné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku Josef Šimek z Výzkumného ústavu anorganické chemie sleduje, jak servisní technik Vladimír Navara z firmy HPST, s.r.o. (dodavatel přístrojů Agilent) připravuje nástřik kalibrační směsi do nového plynového chromatografu vybaveného metanizérem, pro analýzu stopových obsahů CO a CO2 v procesních plynech. V první řadě jde o rekonstrukci budov číslo 2838 a 2828 v Chemparku Záluží a jejich vybavení potřebnými technologiemi. Dále o postupný nákup přístrojů a zařízení, které se budou využívat Od ledna byli všichni výzkumní pracovníci, působící v areálu Unipetrolu RPA, převedeni do centra. Výjimku tvořil personál střediska analytické chemie, ten byl do UniCRE převeden od září v souvislosti s instalací nově pořízených analytických přístrojů, především plynových chromatografů. Během roku byla zpracována podrobná tendrová dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci pokusné základny (budova 2838). V rámci těchto prací byly detailně propracovány veškeré stavební a technologické aspekty budoucí realizace. Řešily se» aktualita Ceny Unipetrolu pro nejlepší diplomanty a doktorandy VŠCHT Cena akcií Unipetrolu v prosinci zůstala stabilní, a nedosáhla tak výkonnosti trhu měřené indexem PX, který v prosinci vzrostl o 3,7 %. V prosinci se zobchodoval na pražské burze nejmenší objem obchodů za celý rok 2011, přibližně 20 mld. Kč. Celkový objem obchodů s akciemi Unipetrolu dosáhl 171,00 Kč Kurz akcií Unipetrolu k 31. prosinci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011 Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců (zaokrouhleno na celé koruny). 956 mil. Kč, což z titulu dělá 5. nejčastěji obchodovanou akcii na pražské burze. Nejvíce obchodů s akciemi Unipetrolu se uskutečnilo 6. prosince v reakci na zveřejnění vybraných ekonomických ukazatelů skupiny. Z pohledu celého roku je relativní výkonnost akcií společnosti výrazně lepší, za celý rok totiž akcie skupiny ztratily 12 %, což je ve srovnání s 26% propadem pražské burzy stále dobrý výsledek. V prosinci nejvíce získala pojišťovací skupina VIG (+14 %), naopak nejvíce, stejně jako minulý měsíc, tratila mediální skupina CME (-20 %). Od 19. prosince rovněž začala platit nová báze indexu PX, váha Unipetrolu byla snížena na 4,2 % (předtím 5,5 %). Mariusz Kędra člen představenstva a finanční ředitel Unipetrolu Unipetrol (ir) V Betlémské kapli byly 5. prosince předány Ceny Unipetrolu a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Slavnostního večera se zúčastnilo na čtyři sta studentů i zaměstnanců školy a pozvaní hosté, například zástupci skupiny Unipetrol. Po loňské premiéře galavečera v Národním domě na pražském Smíchově jsme se vrátili k předešlým slavnostním Vánočním koncertům v Betlémské kapli, vysvětlila po akci důvod přemístění Petra Karnetová z oddělení komunikace VŠCHT Praha. ceny strategického partnera VŠCHT Praha převzalo z rukou Martina Durčáka, člena představenstva Unipetrolu, celkem deset diplomantů a doktorandů. Ceny strategického partnera VŠCHT Praha převzalo z rukou Martina Durčáka, člena představenstva Unipetrolu, celkem deset diplomantů a doktorandů VŠCHT Praha. Cenu rektora VŠCHT Praha doc. Ing. Josefa Koubka, CSc., za rok 2011 dostali za svou dlouholetou vynikající práci hned dva odborníci. Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc., obdržel ocenění za přínos v oblasti organické chemie a prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc., za oblast chemie a analýzy potravin, doplnila Petra Karnetová. Po předání cen již měla hlavní slovo hudba. Nejdříve vystoupil smíšený sbor GAUDIUM PRAGENSE, který byl založen na sklonku roku 1989 a má ve svém repertoáru díla evropské hudby od renesance až po 21. století. Poté, co sbor přítomné naladil na vánoční notu, doslova ovládl celý sál sólista Národního divadla Praha a držitel tří cen Thálie. Celosvětově známý barytonista Ivan Kusnjer za klavírního doprovodu Iriny Romněnské zazpíval cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka. Na závěr večera Josef Koubek představil svého nástupce prof. Ing. Karla Melzocha, CSc., který bude rektorem VŠCHT Praha od 1. ledna 2012.

3 číslo 1 / leden problémy vzduchotechniky, rozvodů plynů, chemické kanalizace, slaboproud a všechny další myslitelné navazující rozvody. Tendrová dokumentace byla dokončena v srpnu a výběrové řízení na generálního dodavatele rekonstrukce bývalé cechovny výroby lihu (stavba 2838) bylo vyhlášeno v listopadu 2011, upřesnil Milan Petrák. V případě rekonstrukce stavby 2828 se zatím takový úspěch nedostavil. Vyhlášené výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto objektu nebylo úspěšné. Příčina byla pravděpodobně v náročném a komplikovaném zadání. Několik měsíců jsme intenzivně pracovali na změně konceptu tohoto zadání a v současné době je zpracovávaná studie, která bude definovat, jak vlastní rekonstrukci rozdělit na stavební a technologickou část. Vlastní rekonstrukce bude zahájena po zpracování potřebné prováděcí a tendrové dokumentace, uvedl též Milan Petrák. V průběhu roku 2011 byla vyhlášena řada výběrových řízení, například na vsádkové reaktory, mikroreaktory, laboratorní vybavení, ochranné pomůcky, propagační aktivity a řada dalších. Nutno konstatovat, že se zatím nedaří tato výběrová řízení dotahovat do konce. Důvodem jsou poměrně přísné požadavky ministerstva na průběh těchto výběrových řízení a naše striktní dodržování všech daných pravidel a zákonných norem. V současné době připravujeme takové změny, aby podmínky výběrových řízení byly pro dodavatele přijatelnější a současně aby byly dodrženy všechny požadované zákonné normy, ubezpečil Milan Petrák. Od ledna 2011 bylo do centra přijato celkem 11 PhD studentů z Vysoké školy chemicko-technologické a Univerzity Pardubice. Tito studenti v rámci svých disertačních prací spolupracují s výzkumníky VÚAnChu na jednotlivých projektech. Tento systém se osvědčil a pro rok 2012 se plánuje přijetí dalších pěti studentů. V roce 2011 jsme uspořádali dvoudenní seminář zaměřený na program centra a aplikaci jeho výstupů a dále pak konferenci, na které studenti prezentovali výsledky své práce. Poměrně aktivně pracoval i výbor pro realizaci výsledků pod vedením Tomáše Herinka z Unipetrolu RPA, dodal Milan Petrák. Z podnětů členů výboru vzniklo několik nových projektů přihlášených v různých programech veřejné podpory. Pracovníci Výzkumného ústavu anorganické chemie (oddělení Litvínov) během školení zahraničním specialistou. Rok 2011 byl první rokem realizace projektu UniCRE. Získali jsme řadu cenných zkušeností především v oblasti přípravy výběrových řízení a neocenitelné zkušenosti při komunikaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro letošek již víme, co můžeme očekávat, a realizace centra začíná mít konečně to správné tempo. Termín ukončení projektu v roce 2014, přes dosavadní časový posun, není nijak ohrožen, uzavřel Milan Petrák.» aktualita Sami sobě Unipetrol (ir) Letošní stolní kalendář, který spolu s pozdravem generálního ředitele a předsedy představenstva dostal v prosinci 2011 každý zaměstnanec podniků skupiny Unipetrol, vyzdobili svými snímky sami pracující. Tradice korporátních kalendářů se začala psát roku 2009, kdy byly použity obrázky možných aplikací z polyetylénu a polypropylénu výrobků Unipetrolu RPA. Pak navázaly dva ročníky se záběry z jednotlivých podniků skupiny či fragmentů chemických technologií. Protentokrát odbor vnitřní a vnější komunikace požádal zaměstnance o zaslání jejich vydařených snímků. Stalo se tak na základě nové rubriky Fotogalerie, která si během roku vydobyla velký zájem u čtenářů firemních UNI novin i u autorů obrázků. Ze všech zaslaných snímků bylo nakonec vybráno 54 fotografií od 20 autorů, kteří pracují v Unipetrolu RPA, Unipetrolu Services a v České rafinérské. Početně nejúspěšnější byla s osmi fotografiemi Andrea Levicová z Unipetrolu RPA. ze všech zaslaných snímků bylo nakonec vybráno 54 fotografií od 20 autorů, kteří pracují v Unipetrolu RPA, Unipetrolu Services a v České rafinérské. Strategická spolupráce Unipetrolu a VŠCHT Praha trvá již od roku 2002 a podle Josefa Koubka se česká věda Ceny Unipetrolu převzali: bez externí podpory ještě dlouhé roky neobejde. Díky spolupráci s Unipetrolem škola lépe motivuje mladé nadějné chemiky, aby chtěli pracovat pro českou vědu a neodcházeli za lepšími podmínkami do zahraničí. Cenou Unipetrolu jsou odměňovány vybrané diplomové a disertační práce absolventů studijních programů všech čtyř fakult VŠCHT Praha, které byly úspěšně obhájeny v uplynulém akademickém roce. Cena má motivační charakter a je primárně určena pro studenty, kteří pokračují ve vědecké činnosti na VŠCHT Praha nebo odcházejí pracovat do některé ze společností skupiny Unipetrol. Tentokrát byla výjimečně jedna z cen udělena in memoriam. z Fakulty chemické technologie Jakub Mališ, Zdeněk Hošťálek a Blanka Švecová, z Fakulty technologie ochrany prostředí Lenka Jílková, Zlata Mužíková a Petr Straka, z Fakulty potravinářské a biochemické technologie Lucie Maršálová a Lenka Lojzová (in memoriam), z Fakulty chemicko-inženýrské Pavlína Novotná a Pavel Řezanka. Všem blahopřejeme! Vysoká škola chemickotechnologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nanoa biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru. Umožňuje rovněž zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více na personální úsek Certifikáty pro technology Unipetrol Services (ir) Tentokrát si všímáme završení jedné z aktivit, kterou pracovníci úseku lidských zdrojů (HR) Unipetrolu Services zajistili spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha. V administrativní budově Unipetrolu RPA v Chemparku Záluží se 19. prosince setkali zaměstnanci, personalisté a zástupci vysoké školy. Cílem akce bylo předání certifikátů o úspěšném absolvování kurzu Technolog, jehož se zúčastnili vybraní zaměstnanci Unipetrolu RPA, řekla personalistka Jitka Čapková, která měla projekt na starosti. Přítomné pozdravili také zástupci VŠCHT Praha, která se na přípravě a realizaci celého kurzu výrazně podílela. V prosinci ukončený projekt navázal na kurz Technolog, kterého se od roku 2004 již zúčastnilo 42 vybraných pracovníků Unipetrolu RPA, uzavřela Jitka Čapková. nejdříve vystoupil smíšený sbor GAUDIUM PRAGENSE a pak celosvětově známý barytonista Ivan Kusnjer. Pavel Hasal, prorektor pro pedagogiku Vysoké školy chemicko-technologické Praha, předává certifikát Marii Venclíčkové, která v Unipetrolu RPA zastává funkci technologa výrobny komprese a distribuce plynů.

4 4 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» IMS Audit se zdařil Unipetrol (ir) V prosinci se úspěšně uzavřela opětovná certifikace zavedených systémů zahrnujících kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v celkem šesti firmách skupiny. Certifikace integrovaného systému řízení se letos týkala vedle Unipetrolu, Benziny, Unipetrolu RPA, Unipetrolu Doprava a Unipetrolu Services premiérově i společnosti PETROTRANS. Proces, rozdělený do tří částí, začal 3. října a skončil 2. prosince. Zajišťovali jej auditoři certifikační organizace Lloyd s Register Quality Assurance Petr Hauschwitz a Jiří Welszar. Audit proběhl dle plánu. Zjištěný stav byl porovnáván s požadavky norem ISO 9001, ISO a OHSAS 18001, řekl Miroslav Čapský, vedoucí odboru systémů řízení Unipetrolu Services. Přestože byly zjištěny celkem čtyři neshody menšího významu, auditoři LRQA konstatovali, že stav IMS je v souladu s požadavky norem a doporučili vydat příslušné certifikáty pro šest prověřovaných firem skupiny s platností do roku 2014.» aktualita V Paramu běží plánované opravy výrobních jednotek Paramo (ji) Pardubická rafinerie je v odstávce. Opětovné zahájení provozu se předpokládá v březnu. Zarážkové práce začaly v prosinci loňského roku odstavením technologií rafinerského zpracování ropy. Vedení společnosti přistoupilo k několikaměsíčnímu odstavu zpracování ropy po důsledné analýze stávající hospodářské situace. Největší negativní vliv na rafinerský segment společnosti mají přetrvávající vysoké ceny ropy a zejména relativní zdražení ceny ropy Ural v poměru k ropě Brent, uvedl Milan Kuncíř, generální ředitel Parama. Rozhodnutí o zahájení prací loni v prosinci bylo možné tak trochu očekávat. vysokotlaké výměníky jednotky hydrogenačního odsíření středních destilátů vyžadují každoroční čištění. Přípravy byly v plném proudu už v listopadu, a řada oprav tak byla nachystána. Největší komplikace nám mohlo přinést počasí. Počítali jsme s tím a byli připraveni nezbytný průběh konkrétních prací upravit dle aktuálních klimatických podmínek, říká Miroslav Horák, vedoucí odboru údržby Parama. Příznivé počasí, nejlépe bez mrazů, bylo žádoucí zejména v případě tlakových výměníků na PS40 jednotky hydrogenačního odsíření středních destilátů. Výměníky bylo nutné demontovat, zkontrolovat, vyčistit a po jejich zpětné montáži provést tlakové zkoušky. Současně s touto činností jsme museli všechna ostatní odstavovaná zařízení připravit na mrazivé období a zamezit vzniku škod po zmrznutí. Teprve poté se mohly zahájit ostatní plánované opravy, připomíná Miroslav Horák. Celkově odbor údržby tentokrát čeká menší objem prací s důrazem na čištění včetně péče o vyhrazená technická zařízení elektro, plyn, tlakové nádoby a pojišťovací ventily. Dojde i na revize komínů a opravy pecí. Z pohledu Miroslava Horáka se jedná o důležité činnosti, které nelze provádět za provozu kolon, výměníků či chladičů. Rozhodující velké opravy zajistí externí dodavatelé. Naše vlastní dílenské kapacity na opravy tohoto rozsahu nestačí, říká vedoucí odboru údržby a dodává: Jako každý rok usilujeme o vhodnou spolupráci externích dodavatelů a vlastních pracovníků. To je jediný způsob, jak lze plánované opravy zvládnout za plánované finanční prostředky. Provoz atmosférické a vakuové destilace ropy pardubická rafinerie odstavila loni 1. prosince a následně pak 10. prosince provoz hydrogenačního odsíření středních destilátů. Ostatní výrobní zařízení odstavují dle schváleného plánu: technologie na výrobu olejů ve dvou cyklech na jaře v květnu a na podzim v září a říjnu, opravy v provozu asfaltů se uskuteční v první polovině března, v případě asfaltových výrobků probíhají jako každoročně v průběhu ledna a února. Vztahy se zákazníky odstavem dotčeny nejsou. Poptávku trhu po asfaltech a olejích Paramo uspokojuje po celou dobu provozní zarážky. Motorová paliva, včetně motorové nafty, jsou v pardubické rafinerii k dispozici v expedičním terminálu. Technologická odstávka je plánovaná do začátku března 2012.» aktualita Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží českou rafinérskou reprezentoval generální ředitel Marek Świtajewski, který shrnul končící rok, průběh zarážky i plány do budoucna. Podrobnější informace z petrochemické branže doplnil Ivan Ottis, jednatel skupiny Unipetrol. s přáním se za přítomné starosty měst a obcí připojil primátor Mostu Vlastimil Vozka. pokračování ze str. 1 chemické areály. Ceníme si partnerství a dobrých vztahů v regionu. Podporujeme je proto prostřednictvím lokálních projektů, uzavřel. Podrobnější informace z petrochemické branže doplnil Ivan Ottis. Poukázal především na rostoucí konkurenci v oblasti plastů dovezených z Asie i na celosvětové šetření ve spotřebě PHM a s tím spojené uzavírání rafinerií. Nelehká situace je i u BIO přísad do benzinu a naft. Náklady na ně jsou z pohledu skupiny na sedmém nejvýznamnějším místě za ropou, ale přitom se je z konkurenčních důvodů nedaří zcela promítnout do koncové ceny u čerpacích stanic. Vedle zhodnocení situace Ivan Ottis, Piotr Chełmiński a i Marek Świtajewski hovořili i o tom, co firmy čeká v následujícím roce. Poté došlo i na přání pohody k blížícím se svátkům i všeho dobrého do roku K přáním se za přítomné připojil i primátor Mostu Vlastimil Vozka. Uvedl rovněž, že i pro města a obce byl rok 2011 překotný, plný nepříjemných překvapení s bezprostředním vlivem na jejich činnost. Zcela proto chápeme vaše vyjádření k ekonomické situaci a vývoji na trzích. Stále vás však považujeme za stabilní zaměstnavatele, kde se neočekávají další masivní likvidace provozů, uvedl Vlastimil Vozka a dodal, že situace není jednoduchá ani pro město Most, které se musí na přelomu roku 2011 a 2012 zbavit téměř 20 % svých úředníků. Poté pochválil zlepšení pravidel vzájemné komunikace a probíhající pravidelná cvičení v Chemparku Záluží, která mají z pohledu okolního regionu a jeho bezpečnosti velký význam. Na závěr pak požádal zástupce obou významných firem, zda by pomohli městu ve snaze podpořit technické předměty na základních školách. Vše završila dohoda, že se v následujícím roce obě strany sejdou a naplánují aktuální možnosti další spolupráce.

5 číslo 1 / leden » téma měsíce Unipetrol RPA vyrobil již více než tun polyetylénu Unipetrol RPA (md, ir) Produkce vysokohustotního polyetylénu Liten v Unipetrolu RPA překročila hranici tun. Výrobě tohoto plastu se zálužská společnost věnuje od druhé poloviny roku 1976 a v současnosti denně produkuje 950 až 1000 tun Litenu. v chemparku Záluží začala v pořadí druhá jednotka polyetylénu se zkušební výrobou 29. května Společnost Unipetrol RPA disponuje devět let dvěma jednotkami pro výrobu vysokohustotního polyetylénu známého pod značkou Liten. Z historického pohledu starší technologie byla zprovozněna již 31. července 1976 v rámci první etapy rozvoje petrochemie v podniku. Postavena byla s roční kapacitou tun a ze začátku se v sortimentu střídaly jen čtyři základní typy. V pořadí druhá jednotka začala se zkušebním provozem 29. května 2002 a do 9. července toho roku, kdy byla slavnostně převzata od dodavatele, vyrobila již tun granulovaného plastu. Obě výrobní jednotky fungují na principu plynofázní polymerace a produkují polyetylén ve formě přírodních granulí nebo stabilizovaného polymerního prášku. Černý granulát se používá především pro výrobu trubek pro rozvody pitné vody, uvedl Artur Paździor, generální jednatel společnosti Unipetrol RPA. Polyetylén je v současnosti nejpoužívanějším polymerem na světě. Průmyslová výroba nízkohustotního (rozvětveného) polyetylenu byla zahájena v roce 1939 a vysokohustotní polyetylen byl poprvé syntetizován o 15 let později. Polyetylén je rozšířeným druhem plastu pro výrobu vstřikovaných, vyfukovaných a vytlačovaných výrobků (například potřeby pro domácnost, hračky, uzávěry, kontejnery, kanystry, nádrže, kbelíky, přepravky, lahve, sudy i desky), dále fólií (pro balení potravin, odnosné tašky, obaly průmyslového zboží a jako náhrada papíru) a v neposlední řadě na výrobu trubek (zejména rozvody vody a chráničky kabelů). Jak to vidí generální ředitel Piotr Chełmiński Pětimiliontou tunu vysokohustotního polyetylénu v zálužském Unipetrolu RPA zaznamenali 26. října. Do uzávěrky UNI novin se vyrobilo dalších více než tun. Náš Liten splňuje přísné požadavky zdravotní nezávadnosti, a lze ho tedy využívat v potravinářském průmyslu, při výrobě hraček či ve zdravotnictví. Vyrábí se z něj například mikrotenové sáčky, víčka PET lahví, kelímky Seznam jednotlivých typů polyetylénu ze Záluží naleznete na našem firemním webu (www.unipetrol.cz) v záložce nabídka produktů. Momentálně je tam uvedeno 10 typů pro výrobu folií, jeden pro pásky, tři pro trubky, dále pak 23 typů pro vstřikovací, 16 pro vyfukovací a 19 pro vytlačovací aplikace. vysokohustotní polyetylén z Unipetrolu RPA je na trhu známý pod značkou Liten. nebo přepravky pro distribuci lahví s různými nápoji. Polyetylén obecně je termoplast, který lépe než polypropylén, druhý významný plast z produkce Unipetrolu RPA, snáší teploty kolem nuly Celsia, je tvrdší a na povrchu lesklejší. V Záluží vyprodukovaných tun polyetylénu by stačilo na vyrobení trubky o průměru 2,5 centimetru, která by 748 krát obkroužila Zeměkouli podél rovníku.» číslo měsíce Paramo nabízí řešení Paramo (ji) Jízdní vlastnosti komunikací zlepšují asfaltové směsi vyvinuté a vyráběné společností Paramo. Pojivo modifikované mletou gumou z ojetých pneumatik, omezující hlučnost silnic, už plní svoji funkci v Praze v ulici k Barrandovu. Snížení hlukových emisí z dopravy se dostává do popředí především v urbanizovaných lokalitách, a to se zvyšujícím se celospolečenským tlakem na čistotu a úroveň životního prostředí. Podle Martina Málka, vedoucího odboru prodeje asfaltů Parama, lze hlučnost silnic snížit dvěma způsoby. Jednak výstavbou protihlukových stěn či tunelů a jednak zmenšit produkovaný hluk. Rozhodující procento hluku vzniká právě v místě styku pneumatiky s vozovkou. Nabízí se tedy možnost snížit rychlost dopravy, používat nízkohlučné pneumatiky nebo stavět vozovky se sníženými emisemi hluku. A právě poslední varianta se jeví jako nejefektivnější. Přestože výstavba těchto vozovek přináší zvýšené finanční náklady a stávající zkušenosti zcela nenaplnily očekávání investorů, jsem v tomto směru optimista, říká Martin Málek a dodává: Stavební firmy se rychle učí. Jejich odborné týmy pracují na vylepšení receptur a investoři, v tomto případě» dotazy čtenářů Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci s magistráty měst, vidí tuto variantu jako dlouhodobě nejekonomičtější a nejprůchodnější. Snad se bude i přes Pardubice brzo jezdit tišeji. Až 10 db, o tolik se na silnicích sníží hluk použitím asfaltové směsi vyvinuté Paramem. Hovoříme-li o modifikovaných asfaltových pojivech s protihlukovými vlastnostmi, jedná se o zatím úzký, avšak rozvíjející se trh. Jak uvádí vedoucí vývoje asfaltů společnosti Paramo Jiří Plitz, drenážní koberce s mletou gumou dosáhly v Evropě útlumu hluku o 8 až 10 decibelů. Něčeho obdobného se docílí, když se sníží počty aut o 90 procent. I české vozovky mohou být nehlučné. Nové asfaltové směsi z produkce Parama řešení nabízejí! Musíme se dobře připravit Unipetrol (ir) V této rubrice zprostředkováváme odpovědi na dotazy čtenářů. Dnes se Tomasze Przybyslawského, technického ředitele Unipetrolu RPA, ptali na konečné uzavření zarážky. Pro člověka, který se akce aktivně účastnil, je velice složité udělat objektivní hodnocení, protože v jejím průběhu všichni bojovali o co nejlepší výsledek. Důležitý je proto nezatížený názor zvenčí, který je schopen reálného zhodnocení, uvedl Tomasz Przybyslawski. Co se bezpečnosti týče, byla zarážka 2011 velice úspěšná. Tomasz Przybyslawski je s jejím průběhem spokojený a jen si přeje, aby se to dařilo zopakovat i v budoucnu. Z pohledu přípravy a realizace prací se však vyskytly problémy, ovlivňující konečný výsledek. Asi nejproblematičtější byla porucha faklového potrubí na polyetylénu I. Vše se událo sice na začátku zarážky, díky intenzivnímu přístupu všech se našlo i východisko, nicméně to ovlivnilo návazné aktivity. Na druhou stranu si vedení firmy uvědomuje, že problém mohl mít dalekosáhlejší dopad a je velice dobře, že se našlo rychlejší řešení, dodal Tomasz Przybyslawski. V polovině prosince se za veřejné diskuze shromažďovaly všechny kladné i záporné poznatky pro závěrečný dokument. V něm se ze získaných zkušeností stanoví pravidla pro další zarážku. Musíme se dobře připravit, aby se neopakovaly neočekávané události, uvedl Tomasz Przybyslawski. Přes všechny nedostatky Tomasz Przybyslawski ještě jednou děkuje všem, kteří se podíleli na zarážce Vyplacení avizovaných benefitů zabránilo nedodržení termínů a nedocílení požadované výrobní kapacity po najetí. Nicméně za projevenou snahu a přístup k bezpečnosti práce dostali zaměstnanci zaangažovaní na zarážce finanční ocenění. Své dotazy posílejte na adresu

6 6 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» test Verva 100 zvyšuje výkon Benzina (pr) Nedávno provedl týdeník České motocyklové noviny, nejvýznamnější české motocyklové periodikum, porovnávací test několika různých benzinů, v němž se jejich přínos měřil na přesné motorové brzdě. Prémiový benzin Verva měl pozitivní vliv na výkon motoru a potvrdil svoji špičkovou kvalitu. Měření provedená krátce po sobě a na stejném moderním čtyřdobém jednoválcovém motocyklu Yamaha YZ450F porovnávala vysokooktanové benziny oproti běžnému 95oktanovému Naturalu. Jako zástupce 100oktanových benzinů bylo vybráno palivo Verva 100, které na trh dodává společnost Benzina. Tento benzin byl vybrán proto, že je zdaleka vítězem porovnávacího testu na brzdě se stal benzin Verva 100. nejoblíbenějším a nejpoužívanějším 100oktanovým benzinem mezi motocyklovými závodníky i mezi běžnými motorkáři. Na motorové brzdě byl dále měřen výkon při provozu motoru na speciální 102oktanový čistě závodní benzin. Výsledku testu ukázaly, že benzin Verva 100 přinesl oproti Naturalu 95 zisk jednoho koně v oblasti otáček a navíc zlepšení průběhu od otáček do maxima. Pro porovnání speciální, na zakázku vyráběný závodní benzin Elf přinesl zisk 3 koní při otáčkách, ovšem tento benzin používá jen několik závodníků v České republice, protože jeden litr přijde na 160 korun bez DPH. Podle Českých motocyklových novin se vítězem porovnávacího testu stal benzin Verva 100. Motocyklisté jej používají i proto, že kromě vyššího výkonu zvyšuje vnitřní čistotu spalovacího prostoru, zlepšuje startovatelnost v obtížných podmínkách, omezuje detonace v nepříznivých jízdních režimech a pod velkým zatížením. Díky tomu, že neobsahuje biosložky, zlepšuje startovatelnost motocyklů po dlouhé zimní přestávce.» podpora Nové vybavení pro žateckou nemocnici Unipetrol (md, ir) Skupina Unipetrol předala prostřednictvím Ústeckého kraje žatecké nemocnici finanční dar ve výši korun. Nemocnice si tak mohla pořídit nové vybavení, konkrétně vrtačku s oscilací a druhou odečtovou stanici CT. Jsme jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů severočeského regionu a cítíme odpovědnost za jeho rozvoj. Jsme rádi, když vidíme, jak naše finanční dary pomáhají zlepšovat kvalitu života místních obyvatel, v případě žatecké nemocnice konkrétně úroveň zdravotní péče, uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński. Vážíme si každé podpory, nejen té finanční. Myslím si, že ji dokážeme jako nemocnice velmi dobře využít ve prospěch našich pacientů. Jistě není potřeba připomínat, že nemalý počet obyvatel spádové oblasti Nemocnice Žatec o.p.s. jsou také zaměstnanci Unipetrolu, řekl Čestmír Novák, ředitel nemocnice. Z finančního daru nemocnice koupila vrtačku s oscilací za korun, kterou využívají chirurgové k operacím zlomenin. Dále byla pořízena druhá odečtová stanice šestnáctiřadého CT známého mezi lidmi jako tunel, což zkvalitní práci laborantů i lékařů, kteří se zařízením pracují. Počítačová Unipetrol během roku 2011 daroval celkem 3,5 milionu korun Ústeckému kraji a jeho městům a obcím na rozvojové projekty. za peníze od Unipetrolu si nemocnice v Žatci pořídila druhou odečtovou stanici pro šestnáctiřadé CT. tomografie kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem, který zpracovává informace o vnitřních orgánech pacientova těla. Půl milionu od Unipetrolu jsme rozdělili na doplnění našeho rentgenového pracoviště v oddělení diagnostiky, část na vybavení přístrojů na operačním sále a zbylé prostředky putují do našeho investičního fondu, zrekapituloval Čestmír Novák. A jestli je prostor pro další spolupráci chemičky a nemocnice? Určitě. Vždyť řada obyvatel Žatce pracuje v chemickém areálu v Záluží, s nemocnicí v Mostě jsme běžně v denním kontaktu, a třeba právě i pro tyto cesty bychom potřebovali novou sanitku. Sanitních vozů máme celkem pět, ale vzhledem k jejich vytíženosti a opotřebení je musíme po pěti letech obměňovat, odpověděl Čestmír Novák. Upozornil rovněž, že logo dárce na sanitním voze by bylo vidět nejen v rámci Ústeckého kraje, ale i na dalších silnicích republiky, protože ze Žatce převážejí pacienty vedle dalších nemocnic i do lázeňských zařízení.» představení týmu Úspory energie jsou prvořadé» aktualita Nejvýznamnější změny Unipetrol Services (ir) S novým rokem doznala oblast daní nejvýraznějších změn, které mají celorepublikový dopad. Požádali jsme proto Marcelu Knoblochovou, vedoucí odboru daní, o krátké vysvětlení. Suma vynaložená na energie v Unipetrolu RPA tvoří velmi významný podíl na nákladech společnosti. Snižování výdajů za energie a emise CO2 je tak jednou z nejvýznamnějších priorit. Analyzují se i možnosti úspor v externích společnostech sídlících v Chemparku Záluží. Mezi největší spotřebitele elektřiny v areálu patří Air Products, dodavatel průmyslových plynů pro technologie. Snímek je z jednání týmu řešícího úspory energií. Zprava je Filip Kaltman, výrobní ředitel Air Products, a dále zástupci Unipetrolu RPA J. Vorel, M. Buneš a O. Soukup. Ze všech daňových změn, které nás od ledna potkaly, bych zdůraznila dvě nejvýznamnější v oblasti DPH. Především se zvýšila snížená sazba daně z 10 na 14 procent, uvedla Marcela Knoblochová. Tato nepříjemná změna se dotýká každého občana, protože ve snížené sazbě daně se nacházejí sociálně nejcitlivější položky, jako například poplatky za vodné a stočné, odběr tepla, většina potravin či léky. Z hlediska podnikatelského prostředí je doslova převratnou změnou zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce. Tento režim sice už před tím platil pro dodávky zlata, emisních povolenek a odpadů, ale ty se týkaly omezeného počtu podnikatelů, dodala Marcela Knoblochová. Mezi stavební a montážní práce patří nejen výstavba a opravy staveb, ale například i malířské, natěračské a instalatérské práce. Pokud dojde k poskytnutí těchto prací plátci daně pro jeho podnikatelské účely, pak dodavatel nebude účtovat daň z přidané hodnoty. DPH odvede státu až příjemce služby, který si zároveň uplatní nárok na odpočet daně, dodala Marcela Knoblochová. Jedná se o další z řady opatření státu v boji proti daňovým únikům. Z důvodu zvýšené kontroly musí obě smluvní strany ve lhůtě pro podání daňového přiznání poslat elektronicky finančnímu úřadu detailní informaci Marcela Knoblochová, vedoucí odboru daní o všech poskytnutých i přijatých stavebních a montážních pracích. V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice se obracejte na odbor daní společnosti Unipetrol Services. Rádi se vám budeme věnovat, slibuje Marcela Knoblochová.

7 číslo 1 / leden » Z výroby Odvaha zkoušet neznámé vedoucím provozů zaručeně nechybí Paramo (ji) Uplynulý rok byl pro pardubickou rafinerii náročný, v mnoha ohledech zajímavý a ve znamení změn zaběhaných zvyklostí. Právě proto vedoucí provozů ve zpětném zrcátku nemohli přehlédnout změnu lidských postojů, nové výrobní postupy, finanční úspory a možnosti rozšíření výrobního sortimentu. Běh na dlouhou trať Hledat pravidla fungování za pochodu není jednoduché, ale je to zvládnutelné, což pracovníci provozního komplexu hydrogenačního odsíření středních destilátů (HOSD) dokázali. Začátek loňského roku se nesl ve znamení dlouhodobého odstavu výrobních zařízení rafinerské a palivářské části. S tímto krokem bylo v zimním období spojeno opatření pro minimalizaci škod zaviněných teplotami pod bodem mrazu. Společným úsilím se nám podařilo zařízení ochránit, vzpomíná na první dny loňského roku vedoucí HOSD Jiří Kučera s dovětkem, že daleko složitější pro zaměstnance bylo přeorientovat se na sezonní zpracovatelský proces s požadavkem na flexibilní změny pracoviště. Dlouhodobý odstav plynule přešel k plánování a realizaci oprav zařízení. Došlo i na technické zlepšení, které vedlo k energetickým úsporám při výrobě. Za doplnění výměníkových polí na jednotce hydrogenace (HSD) jsme bojovali několik dlouhých let. Tuto investici s návratností deset měsíců proto považuji za velký úspěch. Celkový pokles spotřeby zemního plynu na komplexu HOSD o 20 % se zdá až neskutečný, avšak je potvrzen dlouhodobým vyhodnocováním, vysvětluje Jiří Kučera, který naopak za neúspěch považuje, že se mu nepodařilo prosadit komplexní opravu sirné jímky. Úspory zemního plynu, ale i využití vysokotlakého plynu z HOSD jednotky k výrobě vodíku dávaly naději na lepší pozici. Na lepší pozici při boji o přežití. Ovšem celkový hospodářský výsledek nás tlačil stále níže, konstatuje Jiří Kučera a zároveň připomíná, že třetí čtvrtletí 2011 se neslo v atmosféře horečnatého hledání způsobu, jak využít výrobní zařízení provozu zpracováním různých surovin. Změna surovinové základny, respektive produkce, je běh na dlouhou trať, není to východisko pro operativní změny. Je to dáno legislativou, logistikou a v neposlední řadě případným vlivem na okolí rafinerie. Pardubický závod je součástí města, každá taková změna proto vyžaduje citlivý přístup. Nepříznivá ekonomická situace vyústila v polovině září v mimořádné odstavení výrobních zařízení rafinerské a palivářské části, které trvalo téměř do poloviny října a bylo využito k zajištění drobných oprav. Ani poslední měsíc loňského roku nebyl rafinerské a palivářské části nakloněn. Výrobní zařízení se připravovala na zimní odstav. Současně probíhala intenzivní jednání o možnostech využití jednotek při sezonním zpracování ropy a jiných surovin, uzavírá vedoucí provozu, který i přes problémy hodnotí loňský rok v rámci možností jako úspěšný. Vše souvisí se vším Odstav provozů destilace a hydrogenace je do jisté míry komplikací pro olejářský blok v Pardubicích. Dotčen může být nedostatkem vstupních surovin, tedy vakuových destilátů z destilace ropy. Proto probíhalo intenzivní jednání a hledání vakuových destilátů z jiných rafinerií, které by svými vlastnostmi co nejvíce odpovídaly našim vakuovým destilátům. Nejvýhodnější náhradní surovina se nakonec zkušebně nakoupila v Plocku, konstatuje Jiří Špaček, vedoucí druhého provozu (oleje), který z hlediska provozní činnosti vzpomíná na minulý rok v dobrém. vedoucí hydrogenačního odsíření středních destilátů Jiří Kučera a Jaroslav Pazour, hlavní technolog pardubické rafinerie. celkový pohled na pardubickou rafinerii Bezpochyby má k tomu pádný důvod. Na podzim byly na selektivní rafinaci úspěšně ukončeny čtvrtprovozní zkoušky druhého stupně selektivní rafinace a úprav DAE (Distillate Aromatic Extrakt) s cílem získat procesní olej typu TDAE (triteddestilated aromatic extract) pro gumárenský průmysl. Na základě těchto zkoušek byl spuštěn projekt výroby TDAE a obnovy výroby základových olejů, který by měl umožnit velkokapacitní výrobu TDAE a udržet a rozšířit pozici Parama na trhu procesních olejů, vysvětluje Jiří Špaček. Výběrové řízení na dodavatele investiční akce proběhlo v závěru loňského roku. Stalo se tak na základě činnosti jmenovaného pracovního týmu, který připravil veškeré potřebné podklady k zhotovení dokumentace a vydání stavebního povolení. Do jisté míry o zdárné provozní činnosti druhého provozu vypovídá i snížení energetických nároků při rafinaci základových olejů díky zvýšené účinnosti výměny tepla. Tento úspěch lze přičíst na vrub realizované akce dochlazování páry na selektivní rafinaci. Zmínku si ale zaslouží i mísírna olejů v Pardubicích, která oproti předcházejícím dvěma rokům zvýšila objem a počet výrob. Loňský rok nebyl výjimkou, ani co se týče spolupráce druhého provozu s oddělením vývoje. Při výrobě olejů jsme opět hledali možnosti rozšíření sortimentu a úspor, říká Jiří Špaček a svá slova dokládá konkrétními příklady: Na mísírně olejů v Pardubicích proběhla ověřovací výroba oleje ERO 1090 pro přimazávání válcovacích kalibrů při tváření kolejnic. Další ověřovací výroby se týkaly náhrady výrobku Paramo Lacticu bez boru, tedy Eopsu 1140, a také oleje Separ BIO NOC jako snadno biologicky odbouratelného přípravku pro odformování betonových tašek. Druhému provozu se podařilo také připravit z vlastních surovin aditivum pro výrobu kalicího oleje Additive jako alternativu za nakupovaný Additive 926, což přináší značnou úsporu finančních prostředků. Opomenout nelze ani fakt, že na základě úspěchu ve výběrovém řízení se Paramo stalo dodavatelem oleje M7ADSIII pro České dráhy. Jiří Špaček v této souvislosti připomíná, že proběhla reformulace receptury produktu za účelem snížení nákladů na výrobu a zvýšení marže z prodeje tohoto oleje. Lék na problém V mnoha ohledech zajímavý byl minulý rok pro třetí provoz (asfalty). Říká to sám jeho vedoucí Petr Varečka, a ví proč: Z důvodu nedostatku vstupních materiálů z prvního provozu (paliva) byly v oddělení oxidace asfaltů vyzkoušeny nové výrobní postupy. Jednalo se zejména o využívání nakupovaného fluxačního oleje a měkkých silničních asfaltů z litvínovské rafinerie. Problémy, hlavně na straně příjmu surovin, byly během roku vyřešeny. Loni bylo celkově vyrobeno menší množství asfaltů než v roce Pojmenovat důvody není těžké menší zpracování ropy v podniku a podstatné omezení financování rekonstrukcí a výstavby silniční infrastruktury v České republice. Lidský potenciál, jako už tolikrát předtím, nezklamal. Nové výrobky jsou toho důkazem. Ve výrobě modifikovaných asfaltů byl zaveden a provozně odzkoušen nový druh modifikovaného asfaltu. Jedná se o Mofalt RMB vyrobený pro pokládku testovacího silničního koberce v jihlavském areálu firmy Skanska. Mofalt RMB je plněn recyklátem z ojetých pneumatik, což významně přispívá ke snížení hluku v silniční dopravě, podotýká Pater Varečka a přidává poznámku, že se při vyšších denních poptávkách po modifikovaných asfaltech velice osvědčila třetí domíchávací nádrž, která byla uvedena do provozu Různé výrobní postupy byly zkoušeny v oddělení propanového odasfaltování. Podle vedoucího provozu se ověřovala možnost zpracování dovážených materiálů z litvínovské rafinerie. Především se testoval samotný asfalt 160/200, ale i s různými přídavky frakce R 355. Na konci roku byla extrakční kolona důkladně vyčištěna s cílem zlepšit úroveň extrakce těžkých olejových podílů z nastřikované suroviny, dodává Petr Varečka. Se všemi požadavky obchodu si loni poradilo i oddělení asfaltových výrobků (emulze, suspenze, laky). Ani jemu se problémy nevyhýbaly, vždy se ale našlo řešení, jako například při ukončení dodávek hliníkového prachu pro výrobu Reflexolu. Zavedení náhrady znamenalo velké množství práce, ale pracovní tým to nevzdal. Výrobu asfaltových emulzí se podařilo udržet na stejné úrovni jako v roce 2010, což s přihlédnutím k nižšímu množství finančních prostředků určených na opravu silnic v ČR znamená rovněž úspěch, uzavírá Petr Varečka s přáním, aby jeho provoz zaznamenal i letos minimálně stejné výrobní výsledky a docílil opět bezúrazovosti, o kterou loni přišel.

8 8 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Den s...» Den s Zdeněk Chládek: Nelituji svého rozhodnutí Unipetrol (ir) Do lednových UNI novin zařazujeme další díl rubriky Den s, která si našla oblibu u čtenářů a my v ní průběžně představujeme zaměstnance z podniků skupiny Unipetrol. Tentokrát fotograf strávil pracovní den se Zdeňkem Chládkem, technologem Unipetrolu RPA. 7:15 Ačkoli do tehdejších Chemických závodů ČSSP nastoupil Zdeněk Chládek v říjnu 1978 jako obsluha zařízení komprese technických plynů a vodíku, téměř celý profesní život věnuje etylénové jednotce, kde se mezi stroji a aparáty pohybuje více než 31 let. Zareagoval totiž na výzvu tehdejšího vedení firmy, které vybízelo mladé pracovníky k práci pro nové výrobny petrochemické části závodu. Podle vedoucího EJ Jana Doskočila patří Zdeněk Chládek ke stále se zužujícímu okruhu zaměstnanců Unipetrolu, kteří měli to štěstí a při zprovozňování jednotky nabyli cenných zkušeností, na kterých mohli rozvíjet svoji profesní kariéru. Rozhodnutí přejít na etylénovou jednotku jsem nikdy nelitoval, řekl Zdeněk Chládek, který se vzhledem ke svým schopnostem stal zástupcem mistra úseku dělení pyrolýzních plynů, odkud dále přešel na velín etylénové jednotky. Z pozice operátora záhy postoupil na zástupce vedoucího směny, což je jedna z nejdůležitějších pracovních pozic na EJ a místo, na kterém se již rozhoduje o provozu a výkonu zařízení. V roce 1997 se Zdeněk Chládek rozhodl zúročit své zkušenosti a přijal místo technologa v sekci technologie etylénové jednotky, kde je dodnes. Nestaví ovšem jenom na zkušenostech, svou kvalifikaci si rozšířil i úspěšným studiem na VŠCHT. A jaký je jeho běžný den? Vyplňuje jej kombinace rutinních činností optimalizace chodu chemického zařízení a řešení aktuálních provozních problémů. Nedílnou součástí je účast na projektech prováděných v etylénové jednotce, shrnul Zdeněk Chládek. Není proto divu, že pracovní den technologa většinou nekončí v 15.00, ale pokračuje často do večerních hodin posuďte sami. Po příchodu na pracoviště se nejdříve seznamuje se stavem technologie a s problémy, které s sebou přinesl předchozí den. Používá k tomu směnová hlášení a samozřejmě i rozhovory s operátory, mistry a techniky. Například v den třetího adventního týdne, který jsme se Zdeňkem Chládkem strávili, získal fakta o nestabilním provozu jednotky PSA, kterou se na jejich základě rozhodl nechat odstavit. Své rozhodnutí musel nejprve projednat na poradě u vedoucího výrobny. Samotná oprava ventilu PSA je typickou ukázkou operativního řešení problémů, které jsou denním chlebem technologa. Čas na rozhodnutí mu zkrátil fakt, že zastupoval vedoucího sekce technologie a vedle svých povinností ho čekala i pravidelná porada plánování údržby. Poté již den pokračoval raketovým tempem, ostatně jako 11 měsíců zarážkového roku, kdy se Zdeněk Chládek věnuje projektu náhrady soustrojí kompresoru metanu. A právě v náš den, byl zkušební provoz kompresoru přerušen kvůli odstranění netěsností oleje a páry. Situace se řešila nejprve na poradě u vedoucího jednotky spolu se zahraničním specialistou a vedoucím projektu z Unipetrolu RPA. Po dohodnutí postupu prací technolog přímo v kompresorovně domluvil se zástupcem kontraktora opravu, aby se vyloučily všechny negativní dopady na technologii a provoz zařízení. Mezi tím se již na velínu jednotky připravovalo zpětné najetí kompresoru ve spolupráci s operátory, zástupcem dodavatele stroje a specialistou odboru řídicích systémů Tomášem Smolkem. Po odpolední poradě u vedoucího výrobny (14.00) Zdeněk Chládek předává za vedoucího sekce technologie pokyny odpolední a noční směně. Ve své kanceláři ještě zapracovává aktuální změny do provozní dokumentace pro kompresor metanu. Další hodinu stráví seznamováním operátorů velínu s aktuálním stavem technologie a úpravami ovládání kompresoru. Pak jej ještě čeká kontrola sběru dat pro nově instalovaná zařízení, vyhodnocení množství dávkovaných inhibitorů či například sledování trendů hlavních provozních ukazatelů. Pracoviště Zdeněk Chládek v námi sledovaný den opustil v Raději zůstanu v práci o několik hodin déle a dohlédnu na správné provedení nestandardních operací, než bych odešel s koncem pracovní doby a druhý den řešil problémy, které mohou vyústit ve ztráty na výrobě a jejichž řešení si vyžádá několikanásobek času, uzavřel. na poradě u vedoucího výrobny Zdeněk Chládek projednává své rozhodnutí odstavit nestabilně provozující jednotku PSA a zajistit opravu. 7:45 Před odstavením zařízení je potřeba informovat dispečink, projednat situaci s operátory a samozřejmě zajistit dohled nad úpravou provozních parametrů zařízení etylénové jednotky, pro které se vodík z PSA používá. Dvojstrana Den s se v UNI novinách poprvé objevila v březnu 2011, když tehdy fotograf doprovázel Kave Bareše z Unipetrolu RPA. Pak se postupně představili Jaroslav Pazour z Parama, Petr Krajovský z Unipetrolu RPA, Monika Krajčíková u Benziny, Šárka Tauberová z Unipetrolu Doprava, Jan Jehlička z Parama, Martin Vinkler z Unipetrolu Services, Dana Vejdělková z Parama a nedávno José Miguel Hidalgo Herrador z VÚAnChu. 9:00 vzhledem k tomu, že Zdeněk Chládek právě zastupuje vedoucího sekce technologie, účastní se i pravidelné týdenní porady plánování údržby.

9 číslo 1 / leden :20 11:00 stav kompresoru i postup prací se řešil nejprve na poradě u vedoucího etylénové jednotky spolu se zahraničním specialistou Sorinem Ivanem od zástupce dodavatele a vedoucím projektu Luďkem Slivoněm (na snímku vpravo) z odboru investic. Přímo na kompresorovně Zdeněk Chládek domlouvá se zástupcem kontraktora průběh opravy stroje tak, aby se vyloučily všechny negativní dopady na provoz. 12:50 Poté, co přichází zpráva o ukončení opravy, Zdeněk Chládek dohlíží, jak operátor velínu provádí funkční zkoušky před najetím jednotky PSA.

10 10 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» pro řidiče» aktualita Benzina zaznamenává rostoucí poptávku po prémiových palivech Kvalitu paliv nabízených na českých čerpacích stanicích vnímá více než polovina řidičů pozitivně. Čtyři z deseti motoristů si naopak myslí, že kvalita paliv nabízených v ČR je nedostatečná. Vyplynulo to z ankety, kterou společnost Benzina realizovala mezi řidiči v závěru uplynulého roku během posledního chemického jarmarku v Praze. Parametry paliv jsou pro řidiče důležitým kritériem při výběru čerpací stanice. Během třetího čtvrtletí roku 2011 společnost Benzina zaznamenala rekordní zájem o prémiová paliva VERVA. Benzina se ve své nabídce motoristům dlouhodobě soustřeďuje na nadstandardní kvalitu paliv. Jsme v této oblasti profesionálním, kvalitním a spolehlivým účastníkem trhu s palivy. V uplynulém roce naše paliva bez problémů prošla všemi kontrolami České obchodní inspekce. Kromě toho využíváme i prověrek kvality v rámci systému Pečeť kvality společnosti SGS, uvedl Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina. Zájem o kvalitu roste Že je kvalita nabídky paliv v České republice dostatečná, si myslí 53 % respondentů, 40 % pak má opačný názor. Více než polovina lidí sleduje výsledky kontrol kvality paliv České obchodní inspekce, která pravidelně vydává seznam čerpacích stanic porušujících předepsané normy. Dvě třetiny řidičů v rámci ankety navíc uvedly, že by uvítaly častější kontroly paliv. Samozřejmě vítáme zpřísnění soutěžních podmínek s cílem omezit daňové podvody, rozšíření kontrol a zveřejňování stanic se závadami paliva. Zdůrazňuji, že nebezpečné jsou především takové nálezy, které mohou poškodit motor vozidla, zdraví cestujících či životní prostředí, říká Václav Loula. Zájem o kvalitu mezi řidiči v České republice roste. Potvrzuje to stoupající počet Jaká je podle vás kvalita paliv nabízených u čerpacích stanic v ČR? Dostatečná Nedostatečná Nevím Anketa se konala na chemickém jarmarku v Praze za účasti 588 respondentů.» z historie 7 % 40 % 53 % Tehdy a dnes Během roku 1959 byl zahájen u čerpacích stanic společnosti Benzina prodej automobilového benzinu Special, který měl v té době ještě 84 oktanů. Vedle toho se v Československu prodával 72oktanový Normal a jeden druh nafty. Po zlepšení oktanové bilance rafinerií a s vývojem vozového parku osobních automobilů se ustálil sortiment automobilových benzinů na této nabídce: 80oktanový Normal, 91oktanový Special a 96oktanový Super. V současné době je oktanová hladina mnohem vyšší. Nosným druhem je 95oktanový Natural a pak i SUPER plus s číslem nad 98 jednotek. V této kategorii Benzina nabízí 100oktanovou VERVU. Ke zlepšení došlo i v oblasti nafty. Sortiment se rozšířil o prémiovou, vysoce aditivovanou naftu VERVA Diesel s cetanovým číslem 60. od 1. prosince je k dispozici v celé síti čerpacích stanic Benzina zimní nafta, která splňuje povinnou filtrovatelnost do -20 C. Vedle toho prémiová Verva diesel má tento parametr upraven až na -26 C. dotazů na parametry paliv i na rostoucí poptávku po našich prémiových palivech VERVA, uzavřel Václav Loula. Pro stávající období roku je také charakteristický zvýšený zájem o zimní vlastnosti nabízených naft. Ve snaze co nejvíce vyjít vstříc řidičům společnost Benzina nabízí různé varianty prémiových paliv VERVA již na 208 čerpacích stanicích. S ohledem na skladbu v poptávce po kolekci prémiových druhů paliv je dieselová VERVA již na 60 % a benzinová VERVA na 32 % sítě čerpacích stanic Benzina. Ruku v ruce s vývojem paliv se u čerpacích stanic postupně proměnily i stojany k jejich tankování do automobilů. Poděkování Květě Rodovské Na cestě z Berlína do Vídně jsme dne 20. listopadu jeli po dálnici přes Lovosice. Tam jsme si cestou dali chutný segedínský guláš s knedlíkem a poté jsme hned spěchali dál, abychom do Vídně nedorazili příliš pozdě. Až doma jsem si všimla, že mi chybí moje příruční taška. Obsahovala vedle peněženky s 80 EUR a všemi kreditními kartami také dvoje hodinky, jedny z nich byly velmi drahé. Tato ztráta nás velmi mrzela. Příští den jsem našla v ové schránce velmi laskavou zprávu od paní Květy Rodovské, že se moje taška našla a že bude odeslána za námi do Vídně. To se pak také stalo a během týdne jsem ji obdržela poštou. Nové oděvy Přes firemní trička se nosí vesty a teplé mikiny. Jedná se o velmi kvalitní materiál a podle ohlasů od obsluhujícího personálu se příjemně nosí a má velmi dobré užitné Byla takřka nedotčená. Všechno, včetně mého pasu jsem v pořádku znovu našla. Tento důkaz poctivosti a ochoty týmu Benziny na mě udělal hluboký dojem. Děkuji všem pracovníkům čerpací stanice Benziny z celého srdce. V každém případě na naší cestě z Vídně do Berlína jistě zase rádi zajdeme do vaší příjemné restaurace a vychutnáme si dobré jídlo. Ještě jednou celému týmu můj srdečný dík. Nikdy jsem něco podobného nezažila a neodvažovala jsem se už ani doufat. S přátelským pozdravem Renate Walter-Rhein na snímku vlevo Květa Rodovská z čerpací stanice Siřejovice a vedle oblastní manažerka Benziny Michaela Novotná, spolu zodpovědná za dosahované obchodní výsledky právě této stanice, ale i celého regionu. Příkladný čin, na který upozornila zahraniční zákaznice, ukazuje na dobrou výchovu, poctivost obchodníka i přísnost manažerky. V neposlední řadě též i ženské ruce a smysl pro marketing celé posádky čerpací stanice Benzina plus Siřejovice na dálnici D 8, chválí Václav Loula.» ze společnosti Se změnou klimatických podmínek se obsluhující personál na čerpacích stanicích Benzina a Benzina plus oblékl do nového. vlastnosti. Ozdoben je logem prémiových paliv VERVA a dlouhodobě známým znakem společnosti Benzina, řekl Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina. vlevo jsou ukázky jednoproduktových stojanů z 50. až 60. let, které stály v pěti i vícemetrových odstupech, a vedle dnešní stojan. ze snímků je zřejmé, že firemní oblečení pro obsluhu čerpacích stanic je rovněž slušivé.

11 číslo 1 / leden 2012 I Takový byl rok 2011 ve skupině Unipetrol Unipetrol (ogil, ir) Obdobně jako v minulých letech jsme se v prosinci ohlédli za rokem 2011 a připravili následující čtyřstranu. Z dvanácti měsíců jsme vybrali na pět desítek událostí, které ovlivnily dění ve skupině, a ty jsme doplnili fotografiemi. Prestižní ocenění pro Paramo Pardubická rafinerie získala Zlatou cenu České stavební akademie za Stavební výrobek technologii roku Odborníci tak ocenili modifikovaný asfalt Mofalt SMA 45 Extra z produkce Parama. Inovativní substrát zajišťuje zejména vysokou odolnost proti plastickým deformacím. Leden Organizační změny Uvnitř společnosti Unipetrol RPA došlo k několika zásadním změnám např. výrobní jednotka byla rozdělena na chemický a technický úsek. Pokračuje spolupráce s Ekologickým centrem Most Unipetrol RPA pokračuje i nadále v dlouhodobé spolupráci s Ekologickým centrem Most. Společnost finančně podpořila speciální výukový program pro žáky základních a středních škol. UniCRE zahájilo svou činnost Zhruba 85 výzkumných pracovníků najde práci ve výzkumném a vzdělávacím středisku UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) v Záluží. Moderně vybavený komplex za více než 592 milionů korun by měl být v plném provozu v roce Únor Polský prezident navštívil Unipetrol Během dvoudenní oficiální návštěvy České republiky zavítal polský prezident Bronislaw Komorowski do petrochemické části areálu v Záluží. Státník byl ubezpečen, že polský koncern má s Unipetrolem dlouhodobé záměry a chce v něm dál investovat. Připravuje se odstávka Chempark Záluží již delší dobu žije přípravou nejdůležitější akce roku 2011, odstávkou především petrochemických výrob Unipetrolu RPA a obdobnou aktivitou v technologických celcích České rafinérské. Mítink, který se konal 22. února, tradičně řídil technický ředitel Unipetrolu RPA Tomasz Przybyslawski. Milion hodin bez úrazu v Paramu Již podruhé v historii zaměstnanci pardubické rafinerie odpracovali hodin bez pracovního úrazu. Dodržování bezpečnosti práce a opatrnosti při výkonu pracovních činností se vyplatí nejen z hlediska zdraví zaměstnanci jsou motivováni také celoroční soutěží za bezúrazové období. Mezinárodní rok chemie má oficiální české logo Vítězem soutěže o České logo Mezinárodního roku chemie se stal student bílovického gymnázia Jan Cihlář. Uspěl v konkurenci více než sedmdesáti soutěžních prací od studentů ze středních škol po celé České republice. Soutěž byla vyhlášena Českou společností chemickou a záštitu nad ní převzaly Ministerstvo životního prostředí ČR a UNESCO. Unipetrol se stal generálním partnerem. Unipetrol je generálním partnerem Česká rafinérská jedním z nejvýznamnějších dárců v ČR V žebříčku TOP firemní filantrop, který každoročně pořádají organizace Fórum dárců ČR, Byznys pro společnost a Czech TOP 100, se Česká rafinérská umístila na třináctém místě. O umístění v žebříčku rozhodovala celková výše darů v milionech korun. Ještě lepší, pátou pozici, obsadila Česká rafinérská v pořadí dárců sestaveném podle poměru darů a hospodářského výsledku. Investujeme do ekologie Paramo zvýšilo účinnost výměníkového pole na provoze hydrogenačního odsíření středních destilátů. Díky snížení emisí CO2 a úspoře energie byla umožněna dotace od Evropské unie. Pardubická rafinerie sníží náklady o 5 milionů korun za rok a ročně ušetří emisní povolenky v hodnotě korun. Tři stovky autolékárniček pomohly zvířatům Unipetrol věnoval na tři sta autolékárniček pražské ZOO. Materiál v nich obsažený bude užitečný nejen v ZOO samotné, například na místech, které jsou vzdálenější od veterinární ordinace. Obvazy či náplasti se však uplatní také v Kamerunu. Nedostatek zdravotnických materiálů v této africké zemi totiž znesnadňuje činnost záchranné stanice, která usiluje například o zvýšení ochrany goril nížinných a dalších ohrožených zvířat. Výsledky za poslední čtvrtletí 2010 V posledním kvartálu 2010 činil provozní zisk 122 mil. Kč. Za celý rok 2010 dosáhly tržby 86 mld. Kč, provozní zisk 1,7 mld. Kč a čistý zisk 937 mil. Kč. Březen Nový Motivační program BOZP Jednatelé Unipetrolu RPA chtějí uplatňovat koncept nové bezpečnostní kultury, aby se zálužská firma dostala na úroveň nejlepších chemických společností v rámci Evropské unie. Jedním z nástrojů pro dosažení společného cíle je od 1. března změna Motivačního programu BOZP. Ten doznal proti programu platnému v roce 2010 po detailní a věcné diskuzi se Základní odborovou organizací zásadních změn. Podpora chráněného dravce Hasiči Unipetrolu RPA nainstalovali v úvodu měsíce budku pro sokola stěhovavého na komín teplárny T700. O něco později přibyla druhá na komín energobloku etylénové jednotky. Stalo se tak v rámci podpory hnízdění chráněného velmi vzácného dravce, jehož výskyt byl předešlý rok v Chemparku Záluží pozorován. Unipetrol proto vyhověl výzvě ornitologů. Den s Podoba UNI novin se od ledna průběžně vylepšuje. Do březnového čísla byla zařazena další nová rubrika. V jejím rámci redakce čtenářům průběžně představuje zaměstnance z podniků skupiny Unipetrol, s nimiž fotograf strávil jeden jejich pracovní den. Pilotní projekt začal s Kave Barešem, vedoucím sekce podpory výroby a aplikací Unipetrolu RPA.

12 II uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol závod štafet na 3 x 10 kilometrů plus metrů. Skupinu Unipetrol nakonec reprezentovali Michal Zbuzek, Petr Dietrich, Jan Tojnar a Miroslav Krnáč. I přesto, že tým neposílil žádný vrcholový sportovec, vybojoval mezi 405 zúčastněnými štafetami z 21 zemí světa celkově 5. místo časem 2 hodiny 44 minut a 42 vteřin. Kotelna a odběrové turbíny v T200 ukončily provoz V březnu proběhla poslední etapa ukončování provozu teplárny T200. V závěru roku 2010 v ní pracovalo na 109 zaměstnanců, 77 z nich nadále pracuje pro skupinu Unipetrol. Pod organizační strukturu teplárny T700 přešlo 44 zaměstnanců, většina zbylých zaměstnanců našla uplatnění na jiných pozicích v Chemparku Záluží. Ujíždějte na kolech s Benzinou Pro své zákazníky Benzina spustila 18. dubna novou propagační akci na podporu prodeje paliv pod názvem Ujíždějte na kolech. Jak již název napovídá, společnost, patřící do skupiny Unipetrol, lákal na dárky s cyklistickou a sportovní tématikou. Tentokrát měl zákazník možnost získat až tři odměny při jedné návštěvě čerpací stanice Benzina plus nebo Benzina. Unipetrol RPA členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory Česko-německá obchodní a průmyslová komora je největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice, jejíž hlavní činností je aktivní podpora ekonomické spolupráce obou zemí. Členství by Unipetrolu RPA mělo přinést zejména podporu akvizic v Německu. Show Chemie a paliva v pražských Dejvicích Díky akci pořádané s podporou Unipetrolu v rámci Mezinárodního roku chemie měla široká veřejnost možnost seznámit se s tradičními i alternativními technologiemi v oblasti pohonných hmot. V rámci prezentace Unipetrolu si návštěvníci mohli nechat zanalyzovat vzorky paliv u mobilní laboratoře firmy SGS, hasiči Unipetrolu RPA představili práci s vysokozdvižnou plošinou a společnost Petrotrans svou moderní automobilovou cisternu. Program zpestřil Roman Kresta se svým závodním automobilem a vědec a moderátor Michael Londesborough se svou atraktivní show. Nové materiály pro silniční opravy sklidily uznání Na dvoudenním semináři pro odbornou veřejnost z řad územních samospráv a firem zabývajících se opravami silnic byly demonstrovány možnosti nových pojiv. Se zájmem se setkala například směs Asfalton AR-NT 30A, která je levnější alternativou pro zahraniční výrobky. Rybáři vysadili do Bíliny přes ryb Pracovníci Českého rybářského svazu vysadili do řeky Bíliny přibližně ryb, zejména jelců jesenů. Ryby byly vypuštěny na třech místech pod soutokem se Srpinou v Českých Zlatnících, v Hostomicích a ve Stadicích. Šlo o druhou podobnou akci, kterou financovala společnost Unipetrol v rámci spolupráce s Českým rybářským svazem, zahájené v roce Výsledky za první čtvrtletí Provozní zisk v hodnotě 571 mil. Kč byl dosažen zejména díky petrochemickému segmentu. Skupina tak dosáhla téměř pětinásobného zvýšení provozního zisku čtvrtletně, meziročně pak o 10 %. Čistý zisk činil 464 mil. Kč, o 50 % více než v prvním čtvrtletí roku Ekologická mletá guma sníží hlučnost silničního provozu Modifikovaná směs z produkce pardubické rafinerie sníží hlučnost českých silnic. Odbor vývoje paliv a asfaltů totiž vyvinul substrát s přídavkem granulátu z ojetých pneumatik, což kromě snížení hlučnosti silničního provozu přináší také lepší využití druhotné suroviny, a v konečném důsledku tedy snižuje ekologickou zátěž. V zrcadle vidíme svého inspektora BP Vedení Unipetrolu RPA udělalo další významný krok ke zlepšení současného stavu bezpečnosti práce. Zástupci top managementu se setkali 26. května se zaměstnanci a představili jim akční plán Unipetrolu RPA pro zlepšení stavu BOZP v letech 2011 až Jednalo se o první z plánovaných akcí, do sálu nad hlavní kantýnu bylo tentokrát pozváno více než 300 technicko-hospodářských pracovníků. Zcela nová bezobslužná čerpací stanice Nový název a i způsob provozu, tyto dvě novinky se snoubí v čerpací stanici Benziny, která zahájila provoz nedaleko Pardubic. Pod názvem Expres 24 na výpadovce z Vysokého Mýta stojí bezobslužná čerpací stanice, která má v nabídce v nepřetržitém provozu aditivovaný benzin Natural 95 a Diesel TOP Q z Unipetrolu RPA. Duben Vzděláním ke konkurenceschopnosti Paramo získalo z prostředků Evropského sociálního fondu dotaci ve výši téměř 9,5 milionu korun. Tato dotace byla využita na vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšit jejich znalosti a schopnosti. Projektu se zúčastnilo celkem 270 zaměstnanců a v jeho rámci proběhlo několik kurzů, od anglického jazyka až po finanční řízení. Květen Štafeta Unipetrolu se zlepšila o 19 minut Stejně jako vloni i letošní ročník závodu Volkswagen Prague Marathon lámal rekordy. V jeho rámci se uskutečnil i Volkswagen Firemní Maraton, Ústecká hejtmanka v Záluží Prohlídku areálu v Záluží absolvovala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Po setkání s vedením Unipetrolu RPA hejtmanka vyjádřila přesvědčení o nezbytnosti pokračovat v úzké spolupráci tak, aby bylo možné dosahovat dalších pokroků ve zlepšování kvality života obyvatel kraje. Zaměstnanci České rafinérské pomáhali přírodě Celkem 51 zaměstnanců rafinerie se zapojilo do dobrovolnických aktivit v rámci projektu Pomozme přírodě, který se konal během pátého ročníku Dne dobročinnosti České rafinérské. Letošní rok byl zaměřen na práci v přírodě a pomoc životnímu prostředí. Dobrovolníci se tak

13 číslo 1 / leden 2012 III věnovali likvidaci následků zimy v Krušnohoří a také dopadu povodní z roku Pomohli množstvím různých činností, od odklízení polomů z turistických stezek po vytrhávání kopřiv. Červenec Červen Večer pod ochranou tří Grácií Škola Svítání ocenila přízeň a podporu pardubické rafinerie cenou Grácií. Společnost Paramo dokázala ostatním firmám v Pardubicích, že klienti školy Svítání jsou spolehlivými a pracovitými zaměstnanci. A právě podporu Parama při rozvoji schopností klientů s mentálním a kombinovaným postižením škola ocenila 6. června v průběhu společenského večera ve Východočeském divadle Pardubice cenou Grácií. Úspory díky vodíku z biomasy Tři roky vyvíjeli odborníci Výzkumného ústavu anorganické chemie, Ústavu chemických procesů Akademie věd, VŠCHT Praha a Unipetrolu RPA novou cestu, jak efektivně vyrobit vodík. Ten je totiž základní jednotkou petrochemického průmyslu, jen v Unipetrolu RPA se ho vyrobí ročně kolem 80 tisíc tun. Novým způsobem jeho získávání z biomasy by se mělo ušetřit zhruba 15 procent ropné suroviny potřebné na klasickou výrobu vodíku. Otto Wichterle v České rafinérské Slavnostní událost, jejímž cílem bylo popularizovat chemii a přiblížit ji veřejnosti, se odehrála v České rafinérské. V rámci Mezinárodního roku chemie byla jedna z konferenčních místností pojmenována po Ottu Wichterlem, osobnosti české vědy a vynálezci kontaktních čoček. Nová bezpečnostní firma Od 1. července převzala v Chemparku Záluží ostrahu osob a majetku firma Orlen Ochrona Sp. z o.o. organizační složka v Praze. Mezi její úkoly patří ostraha celého areálu Chemparku mobilními a pěšími hlídkami a stejně tak i bran, kde zaměstnanci kontrolují pohyb osob, materiálu a vozidel. Unipetrol mezi nejvýznamnějšími firmami ČR Skupině Unipetrol se podařilo obhájit šesté místo v žebříčku sdružení Czech TOP 100, jenž je sestavován podle objemu tržeb. V kategorii chemického, farmaceutického, gumárenského a plastikářského průmyslu skupina obsadila první pozici. Jak ještě lépe prodat polymery Vedení Unipetrolu RPA se setkalo se zástupci obchodní jednotky Polyolefiny. Jednalo se o navržených nejlepších možnostech prodeje v Záluží vyrobeného polyetylénu a polypropylénu. Akce se konala v návaznosti na celodenní pracovní schůzku zaměstnanců jednotky Polyolefiny, konanou před tím na Klínech. Výsledky práce jednotlivých týmů byly prezentovány 20. července jednatelům Unipetrolu RPA Arturu Paździorovi a Tomaszi Trelovi. Intranet s novou tváří Vedle průběžně upravované webové domény Unipetrolu mají zaměstnanci skupiny od začátku srpna k dispozici i novou tvář vnitřní sítě intranet. Původní intranet existoval od roku 1994, ten nový je jedním z hlavních nástrojů firemní komunikace a jistě urychlí přenos informací uvnitř celé skupiny Unipetrol. Milion do spolupráce s VŠCHT Unipetrol a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pokračují v dlouhodobé úspěšné spolupráci. Unipetrol v roce 2011 poskytl milion korun na projekty, jejichž cílem je popularizovat chemii mezi mladými lidmi a zároveň jim ukázat zajímavé perspektivy chemického průmyslu. Třetina motoristické populace používá oleje Mogul Motorové oleje značky Mogul jsou mezi motoristy nejznámější. Potvrdily to výsledky průzkumu, který realizovala agentura pro výzkum trhu Factum Invenio. Marketingový průzkum, týkající se motorových olejů, proběhl i mezi zaměstnanci Parama. Z dotazníkového šetření mimo jiné vyplynulo, že v současnosti používá v osobním automobilu olej Mogul 74 % respondentů. Simulovaná havárie Úspěšné havarijní cvičení probíhalo několik hodin a zapojili se do něj zaměstnanci výrobny zplyňování mazutu, hasiči Unipetrolu RPA, lékařská služba první pomoci Paracelsus a také Policie ČR. Kromě ověření komunikace mezi jednotlivými aktéry cvičení došlo také na simulaci bezpečnostních protokolů, včetně evakuace či svolání krizového štábu Unipetrolu RPA. Změna stanov Valná hromada odsouhlasila změny, které umožňují řídit společnost efektivněji, například využívání telekonferencí a videokonferencí. Přijaty byly i další změny, které výrazně zrychlí a zjednoduší práci vrcholných orgánů společnosti. Unipetrol rozvíjí region V rámci dlouhodobé spolupráce skupina Unipetrol rozdělila celkem korun třinácti městům Ústeckého kraje. Peníze směřují na různé sociální, ekologické a vzdělávací projekty. Mezi již ukončené projekty z minulosti patří například obecní požární nádrže v Jiřetíně nebo vybavení pokojů v Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Mostě. Srpen Hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí Za 2. čtvrtletí roku 2011 vykázala skupina Unipetrol provozní zisk (EBIT) 224 mil. Kč při obratu 25,948 mld. Kč (meziroční nárůst +11 %). V uvedeném období skupina zaznamenala čistou ztrátu 1 milion korun. Do výsledku se promítl zejména nepříznivý vývoj vnějšího prostředí. Září Zahájení zarážky Na přelomu srpna a září byla zahájena plánovaná pravidelná zarážka v Chemparku Záluží. Vedení Unipetrolu proto apelovalo na zaměstnance své, ostatních firem skupiny, ale i externích kontraktorů, aby dbali všech pokynů. Pro úspěšné zvládnutí zarážky bylo třeba splnit pět hlavních cílů. V areálu se odstávka dotkla již zmíněného Unipetrolu RPA a pak hlavně České rafinérské. Ukončena byla v průběhu října. Akce pro zákazníky Zákaznické dny, věnované významným tuzemským odběratelům zálužského polyetylénu a polypropylénu, se konaly 7. až 9. září. Akce se

14 IV uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol uskutečnila v režii jednotky Polyolefiny Unipetrolu RPA po téměř tříleté odmlce. Akce se v Plzni zúčastnilo vedle zástupců jednotky Polyolefiny, výroben polyolefinů a Polymer Institutu Brno téměř 40 zástupců tuzemských zákazníků Unipetrolu RPA. Listopad Výsledky za třetí kvartál Výsledky třetího čtvrtletí výrazně ovlivnila odstávka v Chemparku Záluží. Investiční výdaje v souvislosti se zarážkou ve třetím čtvrtletí přesáhly 800 milionů korun. Úspěšně se však podařilo překonat všechny výzvy spojené se zarážkou, během které nedošlo k závažným úrazům. Do hospodářského výsledku se také pozitivně promítlo další snižování fixních nákladů či rozhodnutí Evropského soudu o vrácení pokuty v hodnotě 236 mil. Kč za údajný kartel. Prosinec Úspěšné završení auditu V úvodním prosincovém týdnu se završil letošní audit integrovaného systému řízení zahrnující kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v celkem šesti firmách skupiny. Akci, která trvala se dvěma přestávkami od 3. října do 2. prosince, provedli auditoři renomované firmy Loyd s Register Quality Assurance. Cílem je postup do play off Hokejový klub HC VERVA Litvínov se 14. září představil v Praze široké novinářské obci. Vedle chystaných novinek (nového jména, kapitána, dresu i maskota) vedení klubu rovněž ujistilo, že generálním partnerem i přes změnu v názvu zůstává Benzina a jejím prostřednictvím skupina Unipetrol. Třikrát Responsible Care pro skupinu Osvědčení o odpovědném přístupu k podnikání v chemii předal Svaz chemického průmyslu ČR zástupcům společností Unipetrol, Unipetrol Doprava a Unipetrol RPA. Jedná se o celosvětově uznávanou iniciativu chemického průmyslu s cílem zvýšit bezpečnost provozovaných zařízení, přepravy a také zdraví lidí a životního prostředí. Říjen Špičková paliva v SR díky Unipetrolu Slovensko Část produktů skupiny Unipetrol se vyváží do zahraničí, například i na Slovensko, odkud pochází 7 % tržeb. Velkoobchod na Slovensku probíhá díky dceřiné společnosti Unipetrol Slovensko, která se svým obratem řadí mezi TOP 50 firem a měřeno obratem na jednoho pracovníka je na druhém místě. Historie neumírá Vedení Unipetrolu se loučilo spolu s bývalými i dosavadními zaměstnanci teplárny T200 s končící výrobnou. Knížka o prvním srdci energetiky zálužské chemické továrny se pokřtila 15. listopadu. Do sálu nad hlavní kantýnou v Chemparku Záluží přišlo na osm desítek zaměstnanců a pozvaných hostů. Projekt Splněná přání Vzhledem k blížícím se Vánocům byla zaměstnancům nabídnuta účast v charitativním projektu, jehož cílem je pomoci potřebným hendikepovaným, seniorům a dětem. Na firemním intranetu mohli zaměstnanci vybrat tři instituce z celkem devíti, které reprezentovaly tři regiony severní Čechy, Prahu a střední Čechy a východní Čechy. Tři vybrané instituce v lednu obdrží výtěžek ze sbírky. Vedení skupiny pozvalo vybrané manažery V duchu tradice se v závěru roku setkává vedení firmy s vybranými manažery. V prosinci 2010 se hovořilo o nové struktuře Unipetrolu RPA, o rok později pozval generální ředitel manažery z podniků skupiny Unipetrol do salónku v budově hlavní jídelny. Starostové opět v Chemparku Generální jednatel Unipetrolu RPA pozval 13. prosince na předvánoční návštěvu zástupce třinácti měst a obcí regionu. Šlo již o čtvrté setkání v pořadí uskutečněné v Chemparku Záluží během roku Unipetrol rozdělil na stipendiích Deset studentů Vysoké školy chemicko-technologické získalo Cenu Unipetrolu za vynikající studijní výsledky, jejíž součástí byla také finanční odměna. Zvláštní odměnu pak získal absolvent, který dosáhl nejlepšího možného průměru známek 1,0. Úspěchy v oborové soutěži PETROLawards Hned tři ceny získala skupina Unipetrol v soutěži, ve které jsou hodnoceny významné počiny v oblasti ropy, petrochemie a čerpacích stanic v ČR. První místo v kategorii Technika a provoz obsadila Benzina díky své bezobslužné čerpací stanici Express 24. Ta byla oceněna nejen soutěžní komisí, ale také odbornou veřejností další cenou VOX populi. Paramo obdrželo cenu za novou řadu olejů MOGUL MOTO. Nejlepší zaměstnanci oceněni generálním ředitelem Devítka zaměstnanců si svými výkony zasloužila zájezd do Českého Krumlova s plným servisem. Mezi devět nejvíce inspirujících zaměstnanců byli vybráni Petr Nemrava z Petrotransu, Bořivoj Polášek z Parama, Zdeněk Buráň z PIBu, Hana Pacltová z Unipetrolu Services, Jaromír Dvořák z Benziny, Jana Karpíšková z Unipetrolu Doprava a z Unipetrolu RPA trojice Petr Urban, Libor Záhorčák a Oldřich Kramář. Zažijchemii.cz v provozu Webové stránky určené studentům a učitelům základních a středních škol představují chemii jako zábavný a perspektivní obor. Stávající znalosti chemie si mohou studenti vyzkoušet díky kvízu, chybějící pak mohou nabýt prostřednictvím interaktivních pokusů či zajímavých videí, které mohou zároveň sloužit pedagogům jako výuková pomůcka. Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Piotr Chełmiński generální ředitel a předseda představenstva Novoroční přání Pohodu během svátků, radost z dárků, bujarou silvestrovskou oslavu a vykročení pevným krokem do roku 2012 popřálo vedení Unipetrolu všem zaměstnancům skupiny prostřednictvím UNI novin.

15 číslo 1 / leden » aktualita Jedna etapa energetiky se uzavřela Unipetrol RPA (ir) V Chemparku Záluží se v teplárně T200 zastavily poslední dvě turbiny, strojovna je již stejně tichá jako kotelna. Než se s konečnou platností rozhodne o dalším energetickém zdroji a osudu nepotřebné technologie, nainstaluje se do ní bezpečnostní systém, aby byla chráněna proti nenechavcům. Rekapitulace Dlouhý pracovní život těsně před půlnocí ukončily poslední dvě turbiny již dříve odstavené teplárny T200. Jejich zařazení v rámci teplárenské technologie bylo poněkud zvláštní. Umístěním a připojením elektrického výkonu sice na T200 patřily, páru jim však dodávala, téměř kilometr dlouhým potrubím, teplárna T700, řekl Jaromír Vorel, ředitel úseku výroby energií Unipetrolu RPA. Odstavení Samotné odstavení komentuje vedoucí výrobny tepelně energetických rozvodů a T200 Jiří Kočí, který celou akci řídil: Odstávka zbývajících kondenzačních turbogenerátorů byla naplánována na 30. listopad od deseti do půlnoci. S postupným snižováním výkonu TG2 z aktuálních 14 MW se započalo ve 22 hodin. Jednotlivé kroky se koordinovaly se zaměstnanci T700, kde se musela omezit dodávka páry 2,4 MPa do vedení 3, pohánějícího turbogenerátor. Při snížení výkonu na 8 MW se odstavil ohřev kondenzátu. Současně s tím musela obsluha na T700 uzavírat vstupy do nádrží, kam se dopravoval zpětný kondenzát, vysvětluje Jiří Kočí. Odpojení TG2 od elektrické sítě proběhlo ve hodin. Poté se odstavila kondenzace a uzavřely vstupní armatury do turbogenerátoru. Ve 23 hodin přišel na řadu TG9. Postup byl obdobný včetně spolupráce s T700. Snižovala se jen dodávka páry 0,6 MPa a kondenzátu. Poslední provozující turbogenerátor teplárny T200 byl odpojen od sítě ve hodin vypnutím páky. od 20. března jsou všechny kotle teplárny T200 odstavené. Následující den byly uzavřeny parovody do stavby T200 a započalo zaslepování potrubí. Teď je teplárna T200 definitivně odstavena, přesně podle plánu, uvedl Jaromír Vorel. Další provoz Od prosince se o elektrický výkon kondenzačních turbogenerátorů TG2 a TG9 (zhruba 25 MW) snížil výkon z generátorů na rozvodně R200 a také parní výkon. Tím klesla spotřeba uhlí v teplárně T700. Uvedený pokles vlastní výroby nahradil nákup elektrické energie z externí sítě, což vychází ekonomicky výhodněji, uzavřel Jaromír Vorel. Dnes již historický snímek 30. listopad v detailu rotor turbogenerátoru a vedle jedna z lopatek. krátce po 23. hodině začalo odstavování TG9. elektrorozvodna, jeden z úseků, který zůstal v provozu.

16 12 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» bezpečnost práce Bezpečnostní desatero Zaměstnanec ať některý z firem skupiny či externí nesmí poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Dále musí udržovat volný přístup k hasicím přístrojům, hydrantům, označeným Po týdnu... Uděláme si sami sněhovou nadílku, když venku není! Hoří, potřebuji hasicí přístroj! 30 elektrickým zařízením sobilosti požadované pro či k uzávěrům vody a též výkon takových prací a bez musí udržovat volné únikové příslušného povolení k těm- cesty. Zakázáno je to pracím. Vzhledem k ještě rovněž vědomě bezdůvodně posvátečnímu období připomínáme, přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání a provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, bez odborné způvání že zákaz se vztahuje i na použí- aromatických svíček, vonných tyčinek či pálení takzvaných františků. JE ZAKÁZÁNO ZNEUŽÍVAT PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY!!!!?! Sakra, ten hasičák je prázdný, to si někdo odskáče» bezpečnost Za zneužití hrozí pokuta Unipetrol RPA (ir) Nejen v chemickém areálu mají zaměstnanci na dohled hasicí přístroje. Co však dělat, když v případě potřeby nejsou funkční? Na území Unipetrolu RPA jsou hasicí přístroje všech čtyř skupin práškové, sněhové, pěnové i vodní. V celém Chemparku Záluží najdeme celkem přibližně hasicích přístrojů, uvedl Josef Zwolinski, vedoucí chemické služby. Hasicí přístroje dále dělíme na přenosné (do 15 kilogramů) a pojízdné (30 až 50 kg) a také podle druhu požáru, který je s nimi možné hasit. Aby se člověk ve vypjaté situaci nespletl, na každém přístroji je typový štítek s vyznačeným použitím. Na pevné látky například dřevo, papír a textil jsou určeny hasicí přístroje označené písmenem A, na hořlavé kapaliny slouží přístroje typu B a hořlavé plyny lze hasit přístrojem označeným písmenem C. Nejuniverzálnější je práškový hasicí přístroj. Hasí všechno, většinou se využívá na hořlavé kapaliny i elektrické zařízení pod napětím. Zaměstnanci by si měli všímat, zda má přístroj neporušenou plombu. Pokud má manometr, musí být ručička označující tlak v zelené výseči. Zaměstnanci Unipetrolu RPA by měli rovněž dbát, aby tyto přístroje nepoužívaly externí firmy pro svou činnost (kupříkladu k práci s otevřeným ohněm). V případě mimořádné události by se tak oslabil hasební účinek v dané části výrobny či závodu. Za zneužití hrozí pokuty. Dalším problémem jsou krádeže. Za rok se v Chemparku Záluží musí doplnit zhruba 50 hasicích přístrojů. Pokud někdo zjistí nedostatek, měl by situaci nahlásit nadřízenému, ten pak na operační středisko odboru HZS (tel ) nebo přímo Josefu Zwolinskému (2186), který se o hasicí přístroje stará. Během roku 2011 se v Chemparku Záluží vyřadilo 200 hasicích přístrojů. Některé kupříkladu i proto, že na ně působí povětrnostní podmínky, jak ukazuje Josef Zwolinski.» Ekologie Stavební práce budou provázet přísná bezpečnostní opatření Paramo (ji) V okolí pardubické rafinerie mají v průběhu tohoto roku začít výkopové práce. Úřady se obávají, že stavbu mohou zkomplikovat nevybuchlé letecké pumy shozené na město za druhé světové války. Nebezpečná situace nemusí nastat, ale přesto nikdo možné riziko nepodceňuje. Stavebním pracím při sanaci staré ekologické zátěže mimo hranice rafinerie budou předcházet přísná bezpečnostní opatření a důkladný pyrotechnický průzkum. Od závěru minulého roku Paramo úzce spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému a podílí se na plnění úkolů. Zároveň připravuje i vlastní preventivní opatření, což například znamená zabezpečení provozních technologií nad rámec obvyklých standardů. Současně detailně analyzuje zdroje rizik a připravuje informační toky při zahájení výkopových prací na drenážích pro případ nálezu munice. velké množství nevybuchlých pum bylo již po druhé světové válce nalezeno. Černě označená místa jsou toho důkazem. Originál plánu tehdejší Fanto-Werke Pardubic pochází již ze srpna 1944 a je v měřítku 1:1 000.

17 číslo 1 / leden » bezpečnost Dobrý sluha, ale zlý pán Unipetrol RPA (ir) Redaktor UNI novin se víceméně náhodou dostal 6. prosince do kanceláře ředitele úseku výroby energií Jaromíra Vorla a zastihnul tam desítku lidí v aktivní diskuzi. Nástěnný panel se postupně plnil barevnými lístky s hesly, projektor promítal na stěnu zvláštní graf. Po ukončení akce jsme požádali Jaromíra Vorla o vysvětlující rozhovor. Jaromír Vorel, ředitel úseku výroby energií O co vlastně šlo? Jednalo se o praktickou část školení metody analýzy kořenových příčin, anglicky root cause analysis (RCA). Jedná se o známou a široce rozšířenou metodu nalézání efektivních a kreativních řešení problémů. Tím se může stát cokoli, co škodí výkonu a funkci firmy. V průmyslu se tato analýza používá hlavně na eliminaci opakování nežádoucích událostí, nehod, úrazů, ale třeba i technologických výpadků nebo škod. Takže vlastně jde o vyšetřování nehod? Tady jde o trochu více. Při klasickém vyšetřování se zjišťuje míra zavinění a odpovědnosti. Také samozřejmě jde o přijetí nápravných a preventivních opatření. A právě v této fázi nastupuje analýza RCA. Jedná se o týmový rozbor, který pomocí strukturovaných kroků a grafických prostředků (příčin a následků) pomáhá nalézt efektivní řešení. V této části rozhodně nejde o odhalení viníka, to totiž samo o sobě podle teorie i praxe jen málokdy zabrání opakování problému. Naopak se pracuje na sestavení grafu následků a příčin a o nalezení řešení, která většinou eliminují podmínky umožňující opakování problémů. Jak jsem již řekl, metoda je celosvětově rozšířená a dlouhodobě používaná téměř všemi. To samo vypovídá o užitečnosti tohoto přístupu. Jak byli vybráni účastníci školení, a proč akci zajišťujete vy? Je to velmi pragmatický důvod. Management Unipetrolu RPA rozhodl o zavedení a používání metody před několika měsíci. Protože mám s RCA dlouhodobou a dobrou zkušenost ze svého předchozího zaměstnání, rozhodli jsme se toho využít. Školení je tedy Praktická část školení metody analýzy kořenových příčin se konala 6. prosince v kanceláři ředitele úseku výroby energií Jaromíra Vorla za účasti desítky zaměstnanců. vedeno velmi konkrétně a prostě. Méně teorie a více praxe. To většinou funguje. Rovněž bylo rozhodnuto vyškolit asi 30 takzvaných facilitátorů lidí, kteří v budoucnu tyto analýzy povedou. Při výběru se postupovalo tak, aby se pokryly potřeby firmy (z chemické výroby, energetiky, služeb, HSEQ i hasičů). V úterý 6. prosince se konal poslední ze čtyř kurzů. Úkol vyškolení je splněn, teď už zbývá jenom nástroj správně používat. Graf promítaný na stěnu, kterého jsem si všimnul, je z nějakého speciálního softwaru? Ne. Podstatou a kouzlem analýzy kořenových příčin je maximální jednoduchost. Na to stačí obyčejný excel. Někdy se tak zahledíme do funkčnosti vyspělých aplikací, že zapomeneme, co jsme s nimi vlastně chtěli dělat. Jak jsem řekl, základem je jednoduchost a otevřená mysl. K tomu slouží i tabule a nalepovací lístky. Ty i ten excelovský graf pouze pomáhají kreativnímu a týmovému řešení. Udržují pozornost účastníků ve správném směru. To je základním cílem metody. Ostatně, nejedná se o jediné užití jednoduchých prostředků. Vím, že probíhají velké aktivity s cílem snížit chybovost vystavování povolení k práci. A bezpečnostní technici vás dávají za vzor. O co se jedná? I tady jsme za základ zvolili týmový přístup. Jednoduché, ale stálé manažerské kontroly spolu s jednoduchou a sdílenou excelovskou databází nám pomáhají soustavně nalézat slabá místa a napravovat je. Statistické vyhodnocení a kontingenční tabulky nám poskytují rychlou zpětnou vazbu a zaměřuji naši pozornost správným směrem. Znovu je základem jednoduchost. Někdy máme sklon to přehnat a pro vyplňování obřích tabulek a reportů zapomeneme, co jsme vlastně původně chtěli dělat a čeho dosáhnout. Počítač a jeho aplikace jsou jako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Zhotovitel projektu sanačního zásahu U Trojice v Pardubicích byl veřejnou soutěží Ministerstva financí ČR vybrán na základě krajně naléhavého stavu, o kterém rozhodla Česká inspekce životního prostředí, v loňském roce. Řešení problému zahrnuje vybudování dvou sanačních drénů a zrekonstruování systému hydraulické ochrany podzemních vod, kterou rafinerie provozuje od roku Realizací této investice bude výrazně posílen sanační účinek stávajícího systému ochrany podzemních vod za severní hranicí areálu Paramo. Výkop podél areálu závodu a v těsné blízkosti hlavního železničního tahu Pardubice Praha bude dlouhý 90 metrů. Každý metr zeminy bude podroben odbornému průzkumu a teprve potom budou moct přijít na řadu bagristé. Bagry by se měly zakousnout až do hloubky šesti metrů. Stejně jako v minulosti (naposledy likvidace ekologické zátěže u supermarketu Lidl) mohou být výkopové práce naprosto bezpečné i tentokrát. Pravdou ale je, že nevybuchlé letecké pumy mohou stavbu zkomplikovat. Znalec Jiří Chládek ze společnosti Borgata ve vztahu k problému připomíná: Z historických pramenů vyplývá, že při náletech proti rafinerii v roce 1944 svrhla letadla USAAF celkem pum. Možná rizika nelze podceňovat. S velkou opatrností by tak probíhala i plánovaná investiční akce přímo v areálu rafinerie. Ta je po technické stránce připravena. V současné době se pracuje na modifikaci technického řešení s cílem investiční náklady na realizaci nové linky snížit. Scénáře pro případ nálezu munice nebo dokonce bomby tým pracovníků rafinerie chystá ve spolupráci s úřady, policií a hasiči. Odborné průzkumy se budou provádět nejen při výstavbě asanačních drenáží, ale i při rozšíření komunikace a nadjezdů u Parama, s jejichž zahájením město také počítá pro tento rok.» Návštěva Návštěva krajských koordinátorů HZS ČR v kralupském areálu Česká rafinérská (lp) Ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje požádal generálního ředitele, aby Česká rafinérská umožnila návštěvu koordinátorům ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS ČR v průmyslovém areálu Kralupy nad Vltavou. Akce se konala 22. listopadu. Akce, která se uskutečnila ve spolupráci se sousedním Synthos Kralupy, se zúčastnili vysocí důstojníci hasičského záchranného sboru z celé republiky. Nejprve shlédli prezentaci systému prevence mimořádných havárií podle zákona 59/2006 jak Synthosu, tak České rafinérské. Následovala prohlídka provozů Synthos a následně České rafinérské. V rafinerské části se hosté zajímali o systém zabezpečení vyráběných, přepravovaných a skladovaných pohonných látek a dalších chemikálií, dále o monitoring emisí, způsob spolupráce s hasiči společnosti Synthos a též o havarijní komunikaci s dispečinkem areálu a s okolními sídly. Odborníky z HZS ČR zaujal centrální velín a způsob řízení provozů a skladů včetně čidel a kamerového systému. Po návštěvě zaslal vedoucí akce plukovník Tomáš Holec, ředitel oboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Středočeského kraje, České rafinérské děkovný dopis. Naše poděkování proto patří Jakubu Hakovi a Jakubu Gleichovi za prezentaci a doprovázení návštěvy po areálu České rafinérské a za kvalifikované zodpovídání dotazů.

18 14 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» Právnické okénko Jak je to s úklidem chodníků? Skupina Unipetrol (ir) Rady právníka jsou většinou velmi cenné. Kdo se běžně nepohybuje mezi paragrafy, zpravidla ani netuší, co mu může hrozit zanedbáním nějaké povinnosti, nebo do čeho se může při neobratném řešení nejrůznějších životních situací dostat. Obecně totiž platí, že neznalost zákona neomlouvá. Proto se na stránkách UNI novin snažíme prostřednictvím rad našich firemních právníků odpovědět na vaše dotazy a nasměrovat vás ke schůdnějšímu řešení vašich problémů. Dotazy do naší poradny můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce UNI novin (kontakt je na poslední straně v tiráži). V lednových UNI novinách se Vojtěch Velan, vedoucí právního odboru Unipetrolu Doprava, věnuje následujícímu dotazu zaměstnance. Před mým domem vede chodník, který se v zimě těžko udržuje. Tento chodník se částečně nachází i na mém pozemku. Jsem povinen ho udržovat schůdný? Budu případně odpovědný za zranění chodce, který na chodníku uklouzne? Povinnost úklidu sněhu z chodníku je historicky součástí právního řádu v českých zemích již více jak 160 let. Její obsah byl víceméně stejný jak za Habsburků, tak i v průběhu První republiky (krom období mezi roky ), Protektorátu Čechy a Morava, přes doby socialismu i po roce Bylo pevnou povinností, jakkoliv různě v drobnostech modifikovanou, vlastníků přiléhajících nemovitostí, aby uklízeli chodníky a zajišťovali jejich schůdnost. Současně byli tito vlastníci odpovědní za škody, které nastaly v případě zanedbání této po-» Finanční poradna vinnosti. Lze podotknout, že obdobná právní úprava dosud panuje v celé řadě evropských a jiných zemí. Předcházející právní úprava byla diskutabilní (sama povinnost nebyla stanovena zákonem, ale byla odvozována ze stanovené odpovědnosti) a byla v mnohých případech předmětem soudních sporů, a to i před Ústavním soudem České republiky. Přesto byla povinnost úklidu sněhu pro vlastníky přilehlých nemovitostí závazná včetně odpovědnosti za vznik případných škod. Odpovědnosti se vlastník přilehlé nemovitosti mohl zbavit pouze ve výjimečných případech, například když došlo ke sněhové kalamitě apod. Mimochodem obce samy se této odpovědnosti mohly jednoduše zbavit umístěním tabulky Chodník se v zimě neudržuje. V roce 2009 byla příslušná právní norma (konkrétně 27 zákona č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v tehdy platném znění) novelizována Vyřešte dopravní nehodu bez zbytečných vrásek Unipetrol (ogil) Přímá likvidace dopravní nehody výrazně zjednodušuje řešení pojistné události. Díky této službě se řidiči v případě dopravní nehody, kterou zavinil někdo jiný, mohou obracet s vyřízením škody pouze na vlastní pojišťovnu. Odpadají tak obavy z přílišného papírování a zdlouhavé komunikace s pojišťovnou viníka nehody. Přímá likvidace pojistné události funguje tak, že je-li motorista účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil, kontaktuje svoji pojišťovnu, která škodu zlikviduje, vyplatí mu pojistné plnění a poté sama kontaktuje pojišťovnu viníka nehody. Zároveň zafunguje ve chvíli, kdy je viníkem řidič vozidla se zahraniční poznávací značkou nebo řidič jedoucí v nepojištěném vozidle. Výhody přímé likvidace nejlépe vystihuje příklad ze života. Příklad: Minulý víkend se rodina Nových vydala na nákupy. Děti potřebují nové zimní s tím, že nově je vlastník komunikace či chodníku odpovědný za zabezpečení schůdnosti či sjízdnosti. Při zanedbání této povinnosti je poškozená osoba oprávněna se na vlastníku chodníku či komunikace hojit se svým nárokem na náhradu škody. Vlastnictví pozemku a vlastnictví chodníku či komunikace nelze zaměňovat, neboť jak chodník, tak i místní komunikace jsou stavbou ve smyslu stavebního zákona. To znamená, že i když váš pozemek částečně leží pod chodníkem, tak vám povinnost udržovat jej schůdný nevzniká. Dále je zapotřebí odlišit chodník jako stavbu od například polní cesty, která stavbou není. Pokud by tato polní cesta byla na vašem pozemku, tak ani v tom případě byste nebyl povinen sníh odklízet, neboť zákon tuto povinnost stanoví pouze pro určené stavby dálnice, silnice, místní komunikace a chodníky. Lze tedy říci, že relativně nově je povinnost k úklidu sněhu, ledu (ale i jiného znečištění) přenesena na vlastníky chodníků, kterými jsou vesměs obce samotné. Obce nemohou svoji odpovědnost přenést na jinou osobu, nicméně mohou se této odpovědnosti velmi jednoduše zříci tím, že obecně závazným předpisem (místní vyhláškou) stanoví, že se jedná o komunikace či chodníky malého dopravního významu, na nichž vojtěch Velan, vedoucí právního odboru Unipetrolu Doprava. se nezajišťuje sjízdnost ani schůdnost, a pak tyto chodníky či komunikace náležitým způsobem označí. bundy, maminka také něco na sebe a otec rodiny si šel vybrat nový mobil. Když se, obtížení balíčky, vrátili ke svému vozu na parkovišti, čekal je šok. Jejich Škoda Octavia měla nabouraný předek. Vedle poničeného auta stál rozpačitý mladík, který se lámanou češtinou představil jako obchodní zástupce italské firmy. Novým se omluvil, že jim svým terénním vozem nacouval do motoru. Nabídl, že hned sepíší formulář o nehodě a on pak vše nahlásí své pojišťovně. Panu Novému se to však vůbec nelíbilo. Kdo ví, co všechno bude nutné opravit, pomyslel si a raději zavolal policii. Policisté přijeli, sepsali protokol, v němž byl italský obchodník označen za viníka škody, a pan Nový dal auto odtáhnout do servisu. Věřil, že brzy dostane peníze na opravu. Jenže uplynuly dva týdny a nic se nedělo. Obrátil se na pojišťovnu, kde má povinné ručení, ale tam mu nedokázali pomoci a poslali ho na Českou kancelář pojistitelů. Ani v České kanceláři pojistitelů mu škodu nezaplatili, ale Platí tedy, že za úklid komunikací a chodníků během roku je plně odpovědný jejich vlastník. V případě, kdy následkem porušení této povinnosti dojde ke vzniku škody, například zranění, je plným právem poškozeného obrátit se na vlastníka komunikace či chodníku se žádostí o náhradu škody. Upozornění! Dovolujeme si upozornit, že informace uvedené na této dvoustraně nejsou vyčerpávající právní ani finanční analýzou předmětné problematiky. Autoři doporučují konzultovat konkrétní případy s právníkem či finančním poradcem a nenesou odpovědnost za případné škody nebo ztráty způsobené nevhodným použitím informací obsažených v článcích UNI novin. poradili, aby se obrátil na škodního zástupce pojišťovny viníka. Pan Nový to udělal, ale uplynuly další týdny a nic. Když náhradu škody urgoval, dozvěděl se, že musí mít trpělivost, jeho pojistná událost se prý řeší, jenže viník je stále kdesi v zahraničí. Je prý třeba vyčkat, až se vrátí. Řešení nehody nakonec trvalo čtyři měsíce a stálo spoustu času a nepříjemností. Pokud by měl pan Nový sjednáno povinné ručení se službou přímé likvidace,

19 číslo 1 / leden » napsali o nás Napsali o nás Začátkem měsíce se média věnovala stavebním pracím, které budou probíhat v okolí pardubického Parama. Ze strany místních obyvatel je toto téma sledováno s ohledem na nevybuchlou munici z 2. světové války, která se v okolí závodu nachází. I během prosince novináři referovali o zrušeném ekotendru na likvidaci ekologických škod. Investorsky zaměřená média také informovala o některých provozních ukazatelích, které Unipetrol zveřejnil Kavárna U Stojanů Svět motorů Není motoristy, který by nikdy netankoval palivo. Jenže co vlastně obnáší práce čerpadláře? Na vlastní kůži jsme to vyzkoušeli. No to je dost, že jdete, směna začíná už v sedm, vítají mě s poťouchlým úsměvem v půl deváté ráno noví kolegové Dan a Eva. Dopoledne s nimi strávím jako obsluha čerpací stanice Benzina na pražské Bělohorské ulici. Pracovat tady není jen tak. Musíš znát sortiment paliv a olejů, umět odpovědět na dotazy k jejich zimním vlastnostem, prodávat zboží z obchodu i zajistit úklid a údržbu stanice, popisuje nutné dovednosti Dan. A protože tu máme i bistro, musíš navíc zvládnout přípravu a výdej jídla, dodává kolegyně, která má občerstvení na starosti. Žáci v Litvínově mají díky Unipetrolu novou přírodovědnou učebnu Homér Finančními i materiálními dary pomáhá společnost zlepšovat kvalitu života obyvatel a fungování veřejných služeb. Jednou z hlavních priorit skupiny Unipetrol je i podpora vzdělání. Proto Paramo omezilo provoz Profit Pardubická rafinerie uzavřela začátkem prosince provoz atmosférické a vakuové destilace ropy a také provoz hydrogenačního odsíření středních destilátů. Odstávka by měla trvat přibližně do března příštího roku. Výroby Projekt Zazijchemii Podnikatel.cz Unipetrol zprovoznil internetové stránky určené pro žáky a studenty základních a středních škol. Portál prostřednictvím zábavných videí, návodů za listopad. Deník E15 a některé další ekonomické tituly podaly krátkou zprávu o zahájení odstávky pardubické rafinerie Paramo. Regionální média Ústeckého kraje zaujala informace o prodeji historické budovy sídla Výzkumného ústavu anorganické chemie. V rámci našich dobročinných aktivit médiím neunikla informace o našem daru Ústeckému kraji, v rámci kterého byla rekonstruována chemická učebna Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově (Homér). Unipetrol daroval korun Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole Litvínov na renovaci učebny, ve které probíhají hodiny chemie, fyziky a biologie. V této učebně bylo ještě donedávna vybavení ze 70. a 80. let minulého století. mazacích olejů a asfaltů se opatření nedotkne. Důvodem zastavení obou provozů jsou nízké rafinerské marže. Odstávka postihne několik desítek pracovníků. Paramo vyrábí maziva, oleje a nátěrové hmoty. Podle výroční zprávy skončila společnost loňský rok se ztrátou téměř 230 milionů korun. k pokusům a testů představuje chemii jako zábavný a atraktivní obor. Projekt může sloužit i jako pomůcka pro učitele chemie. Unipetrol ho spustil v rámci aktivit na podporu Mezinárodního roku chemie v ČR.» aktualita RaCeK noviny České rafinérské Česká rafinérská (as) Od ledna 2012 bude Česká rafinérská využívat ke komunikaci noviny s novým názvem RaCeK. Noviny se tak propojují s intranetovou informační aplikací RaCek Rafinérské Centrum Komunikace, která je v provozu tři roky a osvědčila se jako rychlý a aktuální zdroj informací. RaCeK noviny České rafinérské navazuje na zpravodaj Echo, který vycházel od roku Ten zase vznikl přeměnou občasníku Česká rafinérská informuje, vydávaného od založení společnosti v roce Noviny RaCeK upoutají pozornost čtenářů kromě jiného svou moderní tváří hlavní sloupec budou doplňovat drobnější zprávy a informace umístěné na okraji stránky, čímž se médium více přiblíží novinovému stylu. Nová tiskovina České rafinérské chce nadále přinášet aktuální informace ze života společnosti, navíc přidá několik nových rubrik, mezi jinými i okénko akcionářů. Bude více zaměřena na pracoviště společnosti a její zaměstnance jak v Záluží, tak v Kralupech nad Vltavou, na plnění pracovních úkolů, stejně jako na aktivity realizované ve volném čase včetně společenské odpovědnosti. Tištěná forma bude úzce propojena s elektronickou formou na intranetu a obě platformy se budou vzájemně podporovat. RaCeK bude tištěn na jiném druhu papíru, měsíční periodicita se nemění. Cílem je přinášet více fotografií a vytvořit informačně bohatou a zároveň čtivou tiskovinu pro zaměstnance České rafinérské a další čtenáře, kterým se RaCeK bude dostávat od ledna 2012 do rukou. ukázka titulní strany novin celá nepříjemnost by pro něj skončila ve chvíli, kdy by policie sepsala protokol, ve kterém by byl za viníka označen italský obchodník. Pak už by jen stačilo předat protokol vlastní pojišťovně a ta by mu s vyřešením pojistné události pomohla a vyplatila náhradu škody, upozorňuje Pavel Hašek, manažer likvidace pojistných událostí DIRECT Pojišťovny. Je přímá likvidace standardem na trhu? Přímá likvidace tedy může řidičům ušetřit spoustu času a papírování spojeného s vyřizováním dopravní nehody. Tuto službu, jako bezplatnou součást povinného ručení, na českém trhu nabízí stále jen několik málo pojišťoven. U většiny pojišťoven je totiž tato služba za příplatek, a proto je dobré pečlivě Pavel Hašek, manažer likvidace pojistných událostí DIRECT Pojišťovny vybírat poskytovatele povinného ručení, abyste zbytečně neplatili za to, co jinde máte v ceně.» Podpora Kolem světa za přátelstvím Paramo (ji) Předvánoční besídka v muzikálovém kabátě Kolem světa za přátelstvím školy Svítání, se kterou dle možností pardubická rafinerie spolupracuje, okouzlila sváteční atmosférou. Vánoční jarmark a besídka se netradičně konala v AFI Paláci Pardubice. Žáci a klienti Svítání svým vystoupením i vánočními výrobky potěšili širokou pardubickou veřejnost. Vánoční jarmark nabídl pro inspiraci a také ke koupi drobné dárky a dekorace, které vyrobili žáci a klienti školy. Nutno dodat, že výrobky zaujaly a byl o ně ze strany návštěvníků obchodního centra velký zájem. Mnozí z nich se pak nechali okouzlit besídkou, v rámci které děti ze školy diváky potěšily svým muzikálovým vystoupením o síle přátelství. Žáci a klienti školy Svítání potěšili v adventním čase širokou veřejnost svými vánočními dárky.

20 16 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» Z PKN ORLEN PKN Orlen prodal svůj podíl v Polkomtelu za 3,2 miliardy zlotých Skupina PKN Orlen provedla první průzkumný vrt ložisek břidlicových plynů Orlen Ekspres PKN Orlen společně s dalšími akcionáři prodal 9. listopadu akcie Polkomtelu společnosti Spartan Capital Holdings, kterou ovládá podnikatel Zygmunt Solorz-Żaka. Tímto byla zakončena největší transakce v telekomunikačním oboru v Evropě za posledních několik let. Prodej balíku akcií Polkomtelu je největší transakcí a dezinvesticí v historii PKN Orlen. Experti o ní hovoří jako o největším projektu na trhu fúzí a akvizic v Evropské unii za uplynulý rok. PKN Orlen za svůj balík 24,39 procenta akcií obdržel částku rovnající se téměř 3,7 miliardy zlotých, což po zdanění činí 3,2 miliardy zlotých, tedy přibližně 18 miliard korun. Orlen Ekspres Předseda představenstva PKN Orlen Jacek Krawiec 24. října 2011 slavnostně zahájil první vrty za účelem vyhledání a průzkumu ložisek břidlicových plynů v Syczyni na Lublinsku. Zahájení se zúčastnili také zástupci státních orgánů a územních samosprávných celků lublinské oblasti a hlavní státní geolog Henryk Jezierski. Získávání plynu z nekonvenčních ložisek je daleko těžší než těžba ropy. Vyžaduje proto velmi vysoké finanční náklady a využití nových technologií. U nás jsou používány pouze ty nejlepší, ověřené a bezpečné technologie, uvedl Jacek Krawiec, předseda PKN Orlen. Práce na každém vrtu by měly trvat 30 až 40 dnů a jejich provedení bylo zadáno české firmě MND Drilling & Services. V roce 2011 byl ve stejné oblasti naplánován ještě jeden průzkumný vrt. Pokud budou závěry z měření slibné, pak v polovině tohoto roku zahájí Orlen horizontál- První průzkumný vrt ložisek břidlicových plynů v Syczyni na Lublinsku ní vrty také v rámci koncesí ve Wierzbici a Lubartowě. Námořní terminál Orlen Gaz odbavil již padesátý tanker s propanem Účastníci významné transakce si podali ruce Zygmunt Solorz-Żaka a předseda představenstva PKN Orlen Jacek Krawiec. Orlen Ekspres Do námořního terminálu Orlen Gaz připlul ze Švédska již padesátý tanker, který přivezl více než tun propanu. Vykládka tankeru Auteuil trvala celých 15 hodin. Ve štětínském přístavu bylo doposud přeloženo více než 93 tisíc tun plynu, z čehož 70 tisíc tun bylo dodáno námořní cestou. Rok 2011 byl tak nejvytíženějším obdobím pro Orlen Gaz ve Štětíně od doby jeho vzniku. Zvýšení objemu dodávek se uskutečnilo v rámci strategie terminálu založené na kontraktech s největšími dodavateli plynu. Tanker Auteil navíc sezonu dodávek po moři neuzavírá, neboť máme naplánované další zakázky, uvedl Marek Balawejder, předseda představenstva Orlen Gaz. Od ledna do konce října roku 2011 bylo v terminálu vyloženo 26 lodí s plynem. To je přibližně o 150 procent více než v předešlém roce, kdy připlulo jen 11 tankerů s plynem. tanker Auteil přivezl do štětínského terminálu Orlen Gaz tun propanu. Námořní terminál LPG Orlen Gaz vznikl v roce 2009 v přístavní a průmyslové části Štětína na území bývalé skladovací základny PKN Orlen.» ping-pong Zajišťuji především technický servis pro naše Martin Rak, nejvýznamnější zákazníky Paramo Unipetrol (ji) Od dubna 2007 v této rubrice létá pomyslný pingpongový míček ve skupině Unipetrol z firmy do firmy a vždy trefí zajímavou osobnost, která pak odpovídá na zvídavé dotazy svého pingpongového kolegy z předchozího čísla. Tentokrát mířily čtyři otázky na Martina Babku, technického specialistu marketingu a obchodu Polymer Institute Brno. Co pro vás znamenal závěr roku? Od ledna do prosince 2011 jsem se zabýval především technickým servisem pro naše nejvýznamnější zákazníky. Závěr roku byl velmi dobrou příležitostí k jejich návštěvám. Během nich jsme v neformální atmosféře probírali aktuálně řešené technické problémy a zamýšleli se nad možnými dalšími tématy spolupráce v roce Naši zákazníci jsou v konkurenčním boji stavěni před stále složitější úkoly jak v oblasti technické, tak i ekonomické. Proto jsou nezbytné nové stabilizační systémy, které jsou nejen technicky spolehlivé, ale znamenají i nemalé přínosy. rech a vývoji nových stabilizačních receptur nejen pro polyolefiny. Zaměřujeme se na hodnocení zpracovatelské, termooxidační a především světelné stability, kdy se hodnotí UV odolnost pomocí akcelerovaného stárnutí užitím přístrojů nebo na vzorky přímo venku působí povětrnostní klima. Martin Babka, Polymer Institute Brno Jaké problémy očekáváte, že budete řešit v nejbližší době? Začátkem roku 2012 mám pokračovat v návrhu a testování optimálního UV stabilizačního systému pro polypropylén s minimálním Jaké technické problémy v současnosti řešíte? Jak jsem již uvedl ve své odpovědi na první otázku, v rámci naší výroby UV a THERMO stabilizačních koncentrátů poskytujeme našim zákazníkům i technický servis. Díky našemu silnému výzkumnému zázemí poskytujeme služby technického servisu v oblasti aditivace a stabilizace polymerních matric, kinetiky, degradace, chování aditiv v polymenežádoucím jevem vynášením vody (WCO) a zároveň s maximálním důrazem na cenu. Byla již vyrobena první série vzorků, která je v současnosti hodnocena na přístrojích akcelerovaného stárnutí. Dalším důležitým úkolem bude optimalizace stabilizačního systému se zvýšenou odolností proti kyselým agrochemikáliím do vysokohustotního polyetylénu, který je používán pro výrobu zemědělských síťovin. V oblasti UV stabilizace SAN (styren-akrylonitrilový kopolymer) a PC (polykarbonát) budeme pokračovat v návrhu a hodnocení takových UV stabilizátorů, které budou zákazníkům garantovat zvýšenou odolnost proti UV záření po dobu minimálně 15, resp. 20 let. Na závěr tu máme standardní dotaz, jak trávíte svůj volný čas? K oblíbeným koníčkům ve volném čase patří jednoznačně sport, který pomáhá odbourávat stále se zvyšující napětí a stres v této moderní uspěchané době. Ve zbylém čase si také rád poslechnu hudbu, popřípadě přečtu knížku.

21 číslo 1 / leden » poděkování» projekt Poděkování Unipetrolu Vážený pane řediteli, dovolte, abych i touto cestou poděkovala společnosti Unipetrol za poskytnutý finanční dar na nákup nové sady učebnic pro výuku chemie na nižším stupni našeho gymnázia. Specifikem Gymnázia v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích je podpora vzdělávání přírodovědných a technických předmětů, péče o talentované žáky a jejich příprava k účasti v soutěžích a předmětových olympiádách. Naše škola oslavila v prosinci 2011 již 40. výročí svého založení a za tu dobu si vybudovala pověst velmi kvalitního vzdělávacího zařízení v rámci celého jihočeského regionu. Bohužel státní dotace na ostatní neinvestiční náklady, mezi které patří zejména učebnice a školní pomůcky, neustále klesají, a školám tak není umožněno pravidelně obnovovat zastaralý učebnicový fond. Vícezdrojové financování se zapojením komerčních subjektů tak představuje jednu z možných variant obnovy. Díky finanční pomoci od Unipetrolu jsme mohli zakoupit dvě sady nových učebnic Základy chemie 1 od Pavla Beneše, vydaného nakladatelstvím Fortuna. Naši žáci i vyučující jsou na práci s touto učebnicí zvyklí. Mimo jiné obsahuje řadu nadstandardních úloh, a umožňuje tak nadaným žákům i přípravu na regionální kola předmětových olympiád v oboru chemie. V uplynulých letech mezi medailisty z chemických olympiád figurují František Petrouš, Pavel Švec, Tomáš Trnka nebo Richard Chudoba. Jak úspěšně si další studenti gymnázia vedou nejen v chemických soutěžích, mohou zájemci zjistit na webu naší školy nebo třeba na Virtuální otevření bran Chemparku Záluží veřejnosti Unipetrol RPA (ir) Ve finále je interaktivní program o rafinerských, agrochemických i petrochemických procesech v Chemparku Záluží. Projekt vznikl na základě dlouholeté spolupráce Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) a Unipetrolu RPA. Jak jsme již v minulosti informovali, projekt si klade za cíl prostřednictvím navrženého interaktivního programu přiblížit a názorně ukázat zábavnou a atraktivní formou chemické výrobní procesy probíhající v Unipetrolu. Dalším jeho úkolem je zpopularizovat suroviny, procesy, výrobky firmy Unipetrol RPA a rovněž virtuálně otevřít brány Chemparku Záluží veřejnosti. Program bude určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Ještě jednou velké poděkování a pozdrav zasílá Mgr. Miroslava Sekyrková, vyučující chemie. Milena Vágnerová, vedoucí ECM představila aktuální podobu projektu v polovině prosince.» exkurze Poprvé v životě se dostali blízko k provozující technologii Unipetrol RPA (ir) Na začátku prosince si takzvaný starý závod Unipetrolu RPA prohlédli studenti VŠCHT. Účelem akce byl sběr informací v terénu pro semestrální práci. Než začala podrobná prohlídka technologie čpavku, projela skupina spolu s Janem Konrádem, vedoucím výrobny čpavku a močoviny, celý starý závod. Viděli nejen výrobu dusíku a vodíku surovin pro výrobu čpavku, ale i teplárny Jan Konrád (uprostřed) ukazuje jednu ze zajímavostí výrobny čpavku, příruby se k vysokotlakým trubkám nepřivařují, ale šroubují. T200 a T700 Unipetrolu RPA a prostory České rafinérské, uvedl Jan Konrád. Na čpavku se členové výpravy zajímali především o strojní zařízení a konstrukci aparátů. Velmi zajímavou ukázkou pro ně byl vysokotlaký kompresor Borsig z roku 1942 a reaktory R 301, R 301A, jejichž vysokotlaká tělesa rovněž pamatují druhou světovou válku. Musím konstatovat, že jejich zájem o výrobu a technologii mě mile překvapil, okomentoval průběh exkurze Jan Konrád. Akci při loučení s pracovníkem PR Unipetrolu Services pozitivně hodnotili i sami studenti. Prý to pro ně bylo velmi zajímavé, protože poprvé v životě se dostali takhle blízko k provozující technologii. Viděli rovněž, že to, o čem se učí, také v praxi funguje. Nemá asi ani cenu připomínat, že Unipetrol touto cestou oslovil studenty, kteří v několika měsících směřují k absolutoriu a vstupu na trh práce. Návštěva čtveřice studentů druhého ročníku magisterského studia v Unipetrolu Další technickou zajímavostí pro studenty VŠCHT byl provozující vysokotlaký kompresor Borsig z roku RPA souvisí s předmětem Procesní projekt. V rámci letošní výuky bylo zadáno šest projektů, tři z nich jsou společnými projekty VŠCHT Praha a průmyslové sféry, Unipetrolu RPA se týká Návrh výroby amoniaku Haber-Boschovou metodou s požadovanou intenzitou produkce, řekl František Hovorka z Ústavu chemického inženýrství, který studenty doprovázel. Závěrečné obhajoby projektů se mají konat 24. ledna 2012 a VŠCHT uvítá, když studenty prezentované výsledky ohodnotí nejen vedoucí projektů, ale i pracovníci průmyslu.

22 18 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» pro zaměstnance Mikulášská nadílka Unipetrol Services (ir) Unipetrol v roli Mikuláše naděloval v závěru roku zaměstnancům i jejich nejbližším, stejně jako chlapcům a děvčatům z Dětského domova v Mostě. Noc na Karlštejně pro zaměstnance Vše začalo v Docela velkém divadle v Litvínově, kde bylo 1. prosince v podvečer připraveno dětské pohádkové představení O Popelce. Na něj tradičně navázalo setkání s Mikulášem, anděly a čerty, kteří rozdávali sladkosti dětem i vnoučatům zaměstnanců. Na finanční podpoře akce se podílely Unipetrol RPA, Unipetrol Services a Unipetrol Doprava. Balíčky od Unipetrolu rozdal Mikuláš v Dětském domově v Mostě 5. prosince kupříkladu během Šmoulího představení, které pro nejmenší děti připravily studentky mimoškolní pedagogiky. Starší děti dostaly sladké dárky od Unipetrolu večer v rámci mikulášského programu. Připravené balíčky, které se během akce nerozdaly, se odvezly do Dětského domova v Mostě, aby udělaly radost potřebným. Nejmenší děti dostaly sladké dárky od Unipetrolu v závěru Šmoulího představení, které pro ně 5. prosince před obědem připravily studentky mimoškolní pedagogiky. Starší obyvatelé domova dostali dárečky v průběhu večerního programu. V posledních letech se již stalo tradicí, že Unipetrol poskytuje mikulášské dárečky pro naše děti. Určitě uvítáme s povděkem, když tato podpora bude pokračovat i nadále, řekla Marcela Stütz, ředitelka Dětského domova v ulici K. H. Borovského v Mostě. Dalším dárkem Unipetrolu pro zaměstnance a starší členy jejich rodin byl muzikál Noc na Karlštejně 6. prosince v Městském divadle v Mostě. Na zakoupení 500 lístků se podílely společnosti Unipetrol RPA a Unipetrol Services. Unipetrol, který na Mostecku patří mezi významné zaměstnavatele, již dlouho spolupracuje s divadlem. Dnešní představení zakoupil pro vás jako vánoční dárek, řekl 6. prosince mimo jiné Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě, směrem k hledišti velké scény zaplněnému zaměstnanci Unipetrolu RPA a Unipetrolu Services. Popřál rovněž všem příjemné prožití vánočních svátků a samozřejmě krásné zážitky při romantické hudební komedii Noc na Karlštejně. Představení bylo od premiéry vždy vyprodané a líbilo se i tentokrát, spokojení diváci odměnili výkony všech účinkujících potleskem.» objektivem čtenářů Galerie vašich fotografií Své fotografie posílejte na adresu LEGENDA K FOTOGRAFIÍM 1 Jaroslava Herzánová z Unipetrolu RPA zachytila setkání bratislavského paparazziho se svou dcerou. Cena za II. místo je k vyzvednutí v redakci. 2 Nelehkou práci elektrikářů v Thajsku zdokumentovala Ivana Vyskočilová z Unipetrolu RPA. Cena za III. místo je k vyzvednutí v redakci. 3 Jako kontrast k šedivému listopadu a úvodu prosince poslala Martina Kuncová z Unipetrolu Services náladovku z údolí pod Novým Hradem Haunštejnem. 4 Naopak v Chemparku Záluží Lenka Vettermannová z Unipetrolu Services zachytila vánočně vyzdobenou recepci hlavní administrativní budovy. 5 Mikuláše v podání Matěje Šifra poslal jeho tatínek David z Unipetrolu RPA. Cena za I. místo je k vyzvednutí v redakci.

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Prezentace PREOL a.s.

Prezentace PREOL a.s. Prezentace PREOL a.s. Leden 2013 Kdo je PREOL, a.s. Dceřiná společnost AGROFERT HOLDING, a.s. Centrum pro vývoj a výrobu biopaliv ve skupině Společnost PREOL, a.s. byla založena v lednu 2003 Výstavba jednotky

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Strana 1 ze 5 OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní Evropy

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Cebia SUMMARY 2/2017

Cebia SUMMARY 2/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017, jejímž cílem je analýza

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Cukrovary a lihovary TTD Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Jaroslav Drštka obchodní manažer Autotec/Autosalon 2010 8. květen 2010, Brno Člen skupiny Tereos Obsah Úvod Palivo E85 Palivo

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 1/2015 LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 Redakce Adresa redakce: HI Software

Více

prezentace společnosti 16. října

prezentace společnosti 16. října prezentace společnosti 16. října 2002 02-10-16 1 OBSAH 1. PROJEKT PROCESSING REFINERY 2. STAV SPOLEČNOSTÍ PO SRPNOVÝCH POVODNÍCH 3. PRIVATIZACE 4. OČEKÁVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 02-10-16 2 PROJEKT PŘEPRACOVÁNÍ

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK Období teplejšího počasí je před námi, a tak je ten správný čas k testování produktů určených pro léto. Zkušení testovací jezdci významných automobilových

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více