Symetra Technické informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Symetra Technické informace"

Transkript

1 Symetra Technické informace NOVINKA! Nyní také v řepce olejce. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. TM

2 2 3 Předmluva & Obsah Unikátní Duosafe Technologie nyní také v řepce Unikátní účinek isopyrazamu nyní také v řepce Široký a dlouhodobý účinek proti chorobám v době květu Stabilita výnosu za všech podmínek Nové skupiny účinných látek jsou garantem efektivního účinku proti škůdcům. Novou a efektivní skupinou účinných látek, která si v posledních letech našla cestu do zemědělství, jsou karboxamidy. V této chemické skupině pak zvlášť vyniká účinná látka isopyrazam. Isopyrazam (IZM) je účinná látka ze skupiny Succinate Dehydrogenase Inhibitor (SDHI), která má zvláštní schopnost navázat se na voskovou vrstvu rostliny a také na původce choroby. Navázáním se na voskový povrch listů chrání rostlinu jako ochranná bariéra před původcem choroby po velmi dlouhou dobu. Tyto vlastnosti, které byly shrnuty pod pojmem Duosafe Technologie, umožňují efektivní a dlouhodobou ochranu proti houbovým chorobám. V roce 2014 uvádí Syngenta na trh první přípravky s Duosafe Technologií určené pro pěstitele obilnin, a to přípravky Seguris a Bontima. Díky přípravku Symetra budou přednosti účinné látky isopyrazam a Duosafe Technologie k dispozici také pěstitelům řepky olejky. Symetra spojila novou účinnou látku isopyrazam a již osvědčený azoxystrobin, čímž vznikla vysoce účinná kombinace fungicidů určená pro ošetření řepky v době květu. Symetra samozřejmě zajišťuje výnos především tím, že má vysoký účinek na široké spektrum chorob, zajišťuje ale také větší výnos, flexibilitu a rentabilitu i za podmínek, kdy porost není chorobou napaden. Symetra zvýší výnos řepky na každém poli každý rok. Díky tomu, že se ukládá do voskové vrstvy rostliny, chrání Symetra řepku olejku dlouhodobě proti širokému spektru chorob a kromě toho má příznivé fyziologické účinky na proces zrání. V této brožuře bychom Vám chtěli poskytnout aktuální poznatky o novém přípravku Symetra. Dozvíte se zde více o přednostech této novinky a tyto poznatky pak můžete využít ve své každodenní práci. Tým Syngenta

3 Popis přípravku Profil přípravku 4 Spektrum účinku 4 Způsob účinku Účinná látka isopyrazam s Duosafe Technologií 5 Účinná látka azoxystrobin 7 Biologická účinnost a dlouhodobé působení Účinnost proti patogenním houbám rodu Sclerotinia 8 Dlouhodobé působení 9 Vyšší úroda ve všech stádiích napadení 10 Účinek proti dalším původcům chorob 11 Stabilní výnos 12 Použití přípravku Doporučení pro použití 13 Tolerance plodiny 13 Následné plodiny 13 Mísitelnost 13 Zvláštní pokyny 13 Fyzikálně chemické vlastnosti 14 Shrnutí 15

4 4 5 Symetra - Popis přípravku & Způsob účinku Popis přípravku Symetra je kombinovaný přípravek proti Sclerotinia sclerotiorum v řepce olejce. Obsahuje dvě účinné látky: isopyrazam a azoxystrobin. Účinná látka isopyrazam patří k nové skupině účinných látek, která byla uvedena v zemědělství poprvé v roce 2013 v zahraničí, a to pro použití v obilninách. Profil přípravku Symetra Účinné látky 125 g/l isopyrazam 200 g/l azoxystrobin Skupina účinných látek Pyrazolkarboxamidy, strobiluriny Formulace Suspenzní koncentrát (SC) Spektrum účinku Sclerotinia sclerotiorum Alternaria brassicae* Phoma lingam* Mycospaerella brassicola* Botrytis cinerea* Způsob účinku Protektivní Distribuce v rostlině Systemicky a translaminárně Dávkování 1,0 l/ha Doba aplikace Od začátku do konce kvetení (BBCH 61 69) Počet aplikací Max. 1 Ochranná lhůta Pokryto podmínkami použití Intervaly Informace budou zveřejněny po registraci Velikost balení 4x5 l Spektrum účinku Symetra se používá jako fungicid v řepce proti Sclerotinia sclerotiorum. Na základě účinné látky isopyrazam uvádí nový standard proti této chorobě řepky olejky. Pokusy společnosti Syngenta navíc ukázaly velmi dobré účinky také proti černi řepkové (Alternaria brassicae), padlí (Phoma lingam), ale také dobré výsledky proti plísni šedé (Botrytis cinerea). Patogen Účinek Symetry Sclerotinia sclerotiorum +++ velmi dobrý Alternaria brassicae* ++++ vynikající Phoma lingam* ++++ vynikající Botrytis cinerea* ++ dobrý Mycosphaerella* ++++ vynikající Peronospora* +(+) dobrý ++++ vynikající účinek +++ velmi dobrý účinek ++ dobrý účinek + střední účinek * vlastní zkušenosti

5 Způsob účinku Isopyrazam Symetra je kombinací dvou účinných látek, které se ideálním způsobem doplňují. Díky isopyrazamu obsahuje Symetra účinnou látku z nové skupiny účinných látek s ojedinělými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou detailně popsány níže. Symetra Azoxystrobin Účinná látka isopyrazam Isopyrazam je účinná látka ze skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a z chemické skupiny pyrazolkarboxamidů. Při vývoji isopyrazamu byl kladen zvláštní důraz na schopnost navázání účinné látky na rostlinu a původce choroby (Duosafe Technologie). Struktura této účinné látky pak byla dále optimalizována, aby se zlepšily fyzikálně chemické vlastnosti (rozpustnost ve vodě) pro praktické použití. Na rozdíl od jiných pyrazolkarboxamidů se isopyrazam liší strukturou svého benzonorbornylového kruhu, jenž zlepšuje schopnost navázání se isopyrazamu na povrch listu a zvyšuje afinitu k původci choroby. Tyto vlastnosti vedou k vysokému a dlouhodobému, převážně preventivnímu účinku vůči houbám z rodu Sclerotinia. Molekula isopyrazamu Pyrazolový kruh Pyrazolový kruh je účinný proti širokému spektru chorob díky moderní SDHI z chemické skupiny pyrazolkarboxamidů. Benzonorbornylový kruh - Silná vazba na voskovou vrstvu listu, dlouhotrvající ochrana - Vysoká afinita v místě navázání na cílovém enzymu houby - Vysoká účinnost Duosafe Technologie Zvláštní struktura molekuly isopyrazamu umožňuje optimální navázání na list i patogena.

6 6 7 Symetra - Účinné látky isopyrazam & azoxystrobin Isopyrazam vytváří na povrchu rostliny trvalou ochrannou bariéru vůči původcům chorob. První efekt vazby: Silná vazba na voskovou vrstvu rostliny Distribuce a účinek isopyrazamu na list řepky olejky i v listu řepky olejky Technologické přednosti Duosafe Technologie jsou postaveny na benzonorbornylovém kruhu. Lipofilní vlastnosti (rozpustnost v tucích) tohoto kruhu vedou k silné vazbě na voskový povrch listů. To má za následek, že účinná látka ulpí na povrchu listu jako ochranná bariéra, která dlouhodobě chrání rostlinu před původcem nemocí. Toto silné navázání na povrch listů zabraňuje smývání účinné látky (deštěm) - zvlášť důležitá charakteristická vlastnost moderního přípravku pro ochranu rostlin. Druhý efekt vazby: Silná vazba na cílový enzym v patogenu Isopyrazam vykazuje velmi silnou vazbu na enzym SDH v mitochondriích patogenu. Ve srovnání s ostatními pyrazolkarboxamidy brání isopyrazam aktivitě enzymu mnohem efektivněji. Díky vysoké afinitě k patogenu zasahuje isopyrazam rychle a velmi efektivně a tím zajišťuje trvalou protektivní ochranu proti nejdůležitějším patogenům v řepce olejce. Protože účinná látka proniká i do listového pletiva, kde se laterální difuzí rozptýlí a dostane se částečně i do xylemových drah, vykazuje isopyrazam navíc také kurativní účinek. Isopyrazam brzdí, v závislosti na druhu patogenu, primárně růst klíčního vlákna a tvorbu apresoria. K přerušení infekčních cyklů na povrchu rostliny tedy dochází právě včas, dříve než se houba může usadit v rostlinné tkáni. Silná vazba isopyrazamu na voskovou vrstvu ošetřovaných listů vytvoří na jejich povrchu stabilní zásobu účinné látky. Navíc dochází díky této účinné látce také k omezení růstu houby po její úspěšné penetraci do rostlinné tkáně. To vysvětluje kurativní usazení isopyrazamu ve voskové vrstvě silný preventivní ochranný štít proti chorobám řepky značné prodloužení kontroly choroby účinky této účinné látky. Účinky látek SDHI se od ostatních skupin účinných látek liší. Strobiluriny působí primárně na klíčení spor. Triazoly zasahují do infekčního cyklu až později. Na základě komplementárního způsobu účinku představuje isopyrazam důležitý nový prvek v boji proti chorobám. Isopyrazam přerušuje infekční cykly na povrchu rostliny a navíc brzdí růst houby v rostlinném pletivu.

7 Azoxystrobin nabízí dlouhodobou ochranu po dobu 3 6 týdnů. Účinná látka azoxystrobin Účinná látka azoxystrobin patří k chemické skupině β-methoxyakrylatů (strobilurinů). Má široký účinek a používá se proti důležitým patogenům v běžných plodinách na orné půdě i ve speciálních plodinách. Azoxystrobin má jak systemické, tak translaminární vlastnosti. K účinku dochází prostřednictvím blokování transportu elektronů při dýchání mitochondrií. Azoxystrobin působí v první řadě protektivně, účinnou látku je tedy třeba použít před počátkem infekce nebo v počátku infekce. Tato účinná látka nabízí velmi dobré dlouhodobé působení, které umožňuje - v závislosti na přírůstku listů a na chorobě - ochranu před novým napadením po dobu 3 6 týdnů. Porost řepky je tedy možné udržet zdravý po dlouhou dobu, čímž se prodlužuje i doba pro ukládání asimilátů do semen, což se projevuje značným nárůstem výnosu semen s vysokým obsahem oleje. Kombinace dvou mechanismů účinku v přípravku Symetra Symetra obsahuje isopyrazam a azoxystrobin, dvě účinné látky s různým mechanismem účinku. Tyto účinné látky zasahují do různých komplexů dýchacího řetězce v mitochondriích houbové buňky a zvyšují tím účinnost fungicidního opatření. Kombinace obou účinných látek se rovněž osvědčuje jako ideální pro efektivní antirezistentní management. Křížová rezistence mezi oběma skupinami účinných látek v současné době není známá a neočekává se. Mitochondrie Dýchací řetězec v mitochondriích Komplex II Komplex III Místo působení isopyrazamu Místo působení azoxystrobinu ATP - syntáza Isopyrazam a azoxystrobin působí na houbové buňky na různých místech a zabraňují tak vzniku rezistence.

8 8 9 Symetra - Biologická účinnost a dlouhodobé působení Biologická účinnost a dlouhodobé působení Účinnost proti patogenním houbám rodu Sclerotinia Zvláštností přípravku Symetra je vazebná afinita účinné látky isopyrazamu. Velká část aplikované účinné látky se usadí na kutikule a vytvoří tak na dlouhou dobu stabilní povlak a účinný ochranný štít proti infekcím. Koncentrace účinné látky (μg isopyrazamu/g čerstvé hmotnosti) Ukládání účinné látky v listu Povrch listu Vosková vrstva Listové pletivo Zdroj:Syngenta 2013, Výzkumné centrum Jealott s Hill, UK Dny po aplikaci I po 14 dnech nalezneme v této listové vrstvě vice než 60 % účinné látky isopyrazam (laboratorní test). Přibližně jedna třetina účinné látky se v té době nachází v rostlinné tkáni a působí zde proti houbovým původcům chorob, pokud se jim podařilo vniknout do rostliny. Tato schopnost navázat se byla prokázána také v polních podmínkách. Účinná látka se stává rychle odolnou proti dešti, je také světlostabilní a nabízí několikatýdenní trvalý účinek proti chorobám. Malá část účinné látky proniká do listového pletiva a díky difuzi se ukládá do xylémové části cévního svazku. Na základě velmi vysoké vlastní aktivity isopyrazamu má také toto poměrně nízké množství uložené účinné látky vysokou kurativitu. Poměrně nízká pohyblivost účinné látky a pomalé odbourávání přispívají k vynikajícímu dlouhodobému účinku i intenzitě proti patogenům na řepce olejce, jakým jsou patogenní houby rodu Sclerotinia, protože účinná látka vytváří po dlouhou dobu rovnoměrnou ochrannou bariéru v listu, na listu a také na úžlabí listu, v místech napadení původcem choroby Sclerotina. Toto je důležité kritérium při srovnání s jinými účinnými látkami skupiny karboxamidů.

9 Dlouhodobé působení Lepší dlouhodobý účinek Symetry proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia ve srovnání s konkurenčními produkty, bylo možné potvrdit laboratorními pokusy. Rostliny řepky byly ošetřovány čtyřmi různými aplikačními dávkami od 12,5 % do 100 % přípustného dávkování v praxi a o den později byly inokulovány houbami rodu Sclerotinia. Zatímco 7 dnů po ošetření se stupeň účinku lišil pouze nepatrně, po 13 dnech po ošetření se vyskytly - zvláště u nejnižších dávek - výrazné rozdíly. Symetra zde vykazuje zdaleka nejlepší účinek. Protože Symetra působí prokazatelně delší dobu než jiné karboxamidy. je při aplikacích v praxi povlak na rostlinách nerovnoměrný a zvláště hlubší vrstvy porostu a úžlabí listu jsou zpravidla smáčena menším množstvím postřikové kapaliny, má také stupeň účinku osminy běžné dávky velkou relevanci. Stupeň účinku (%) Symetra 1,0 l/ha 7 dní po aplikaci Standard 1 0,5 l/ha Standard 2 1,0 l/ha Standard 3 0,5 l/ha 100 Zdroj: Syngenta; Skleníková studie ve Výzkumném centru Stein, březen 2013; Inokulace houbami rodu Sclerotinia 1 den po aplikaci fungicidem, Standard = přípravek pro srovnání; udané dávkování se vztahuje na varianty se 100 % dávkou Symetra 1,0 l/ha 13 dní po aplikaci Standard 1 0,5 l/ha Standard 2 1,0 l/ha Standard 3 0,5 l/ha Dávkování 100 % 50 % 25 % 12,5 % Symetra nabízí nejlepší ochranu proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia i vyšší výnos Výsledky oficiálních pokusů ze zkušebních ústavů v Kroměříži, Opavě a Zemského ústavu pro zemědělství v Německu potvrzují: přípravek Symetra poskytuje vyšší výnos a nejlepší ochranu před patogenními houbami rodu Sclerotinia! Výnos (100 % = kontrola) Standard 1 (0,5 l/ha) 108,9 Standard 2 (0,75 l/ha) 107,7 Standard 3 (1,0 l/ha) 107,6 Symetra (1,0 l/ha) 109,4

10 10 11 Symetra - Vyšší úroda i účinek Biologická účinnost a dlouhodobý účinek Vyšší výnos ve všech stádiích napadení Pokusy dokazují, že i za podmínek, kdy porost není napaden patogenními houbami z rodu Sclerotinia, bylo dosaženo zvýšení výnosu o 5 10 % ve srovnání s neošetřenými variantami. Tento pozitivní efekt byl ovlivněn za prvé azoxystrobinem. Je již dlouho známo, že především strobiluriny mají vliv na hospodaření s fytohormony. Dochází ke zpomalování tvorby etylenu a s tím spojenému stárnutí. Studie z Velké Británie navíc dokazují, že v porostech řepky zůstává index listové plochy po ošetření azoxystrobinem v období plného květu znatelně déle stabilní. Isopyrazam přináší další fyziologický efekt viditelný v praxi: rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra vykazují často vyšší podíl zelené listové hmoty než rostliny řepky, které byly ošetřené výlučně azoxystrobinem. Zdravá a zelená plocha šešulí prodlužuje tvorbu výnosu a zvyšuje obsah oleje. Kromě toho je během zrání pozitivně ovlivňována odolnost proti praskání šešulí, což je rozhodujícím předpokladem pro špičkové výnosy. V každém stádiu napadení vyšší výnos a jistota Výnos (dt/ha) s napadením (n = 34) bez napadení (n = 9)bez napadení a slabé napadení 10% (n=12) Kontrola Symetra Reakce výnosu (vyšší výnos oproti kontrole, %) Zdroj: Syngenta; registrační studie z celé Evropy (D, FR, GB, CZ, PL, SE), 2009 Reakce výnosu (%) Vyšší výnos o 5 10 % dokonce i v podmínkách, kdy porost nebyl napaden patogenními houbami rodu Sclerotinia!

11 Účinek proti dalším původcům chorob Kromě schválené indikace Sclerotinia sclerotiorum působí Symetra v řepce také proti jiným patogenům. Pokud se jiní patogeni vyskytnou současně se Sclerotina sp. nebo krátce po ní, zaznamenají účinky aplikace Symetry i tyto patogeny. In vitro studie v Petriho misce ukazují, že Symetra téměř zcela blokuje růst mycelia Alternaria brassicae (černě řepkové) takže působí preventivně i proti této chorobě. Neošetřeno Symetra Růst mycelia Alternaria brassicae v Petriho miskách Symetra Symetra má dobré účinky také na Phoma lingam. Neošetřeno Růst mycelia Phoma lingam v Petriho miskách Také v polních pokusech vykazovala Symetra nejen velmi dobrý účinek proti houbám z rodu Sclerotinia, ale také proti houbám rodu Alternaria. Současně bylo silně redukováno také napadení houbou Botrytis cinerea. Napadená plocha lodyh (%): Sclerotinia, 35 dnů po aplikaci Alternaria, 35 dnů po aplikaci Botrytis, 75 dnů po aplikaci Výnos (dt/ha) Napadení (%) Široký účinek proti chorobám v době květu Kontrola Symetra 1,0 l/ha Standard 0,5 l/ha Zdroj: Syngenta 2011, Stanoviště pokusů Herrnwinden/Bavorsko Výnos (dt/ha)

12 12 13 Symetra - Vyšší výnos a aplikace přípravku Biologická účinnost a dlouhodobé působení Vyšší výnos V uplynulých letech uskutečnila Syngenta rozsáhlou sérii pokusů s přípravkem Symetra po celém Německu. Výsledky dokazují, že s pomocí Symetry bylo dosaženo průměrně o 2,5 dt/ha vyššího výnosu v porovnání s kontrolním vzorkem neošetřeného porostu. Ukázal se přitom důležitý výsledek: Symetra zajišťuje vysokou účinnost na různých stanovištích a při různých povětrnostních podmínkách po několik let. Pokusy provedené v České republice ve zkušebních ústavech v Kroměříži a Opavě německé výsledky navýšení výnosu v průměru o 3,5 dt/ha potvrdily. Průměrně o 3,5 dt/ha větší výnos s přípravkem Symetra ve srovnání s neošetřenou kontrolou ,3 110 Výnos (t/ha), Opava ,2 7,1 7 Kontrola Symetra 1 l/ha Standard 0,5 l/ha Výnos (100 % = kontrola), Kroměříž Kontrola Symetra BBCH 61 (1 l/ha) Standard BBCH (1 l/ha) Amistar Xtra BBCH 65 (1 l/ha)

13 Použití přípravku Doporučení pro použití Aplikaci přípravku Symetra doporučujeme preventivně od začátku kvetení do střední doby kvetení (maximálně jedna aplikace). Optimální doba aplikace Tolerance plodiny Symetra je podle dosavadních zkušeností dobře snášená všemi odrůdami řepky olejky, které se používají v praxi. Následné plodiny Po aplikaci přípravku Symetra je možné následně pěstovat všechny plodiny v osevním postupu (také při předčasné orbě). Mísitelnost Symetra 1,0 l/ha Přípravek Symetra lze použít v tank-mixu se všemi běžnými insekticidy (např. Karate Zeon) a fungicidy. Přípravek není nebezpečný pro včely. BBCH

14 14 15 Symetra - Fyzikálně chemické vlastnosti Fyzikálně chemické vlastnosti Účinné látky - přehled Isopyrazam Azoxystrobin Třída účinných látek Pyrazolkarboxamidy Strobiluriny Skupina účinných látek SDHI (Succinat-Dehydrogenase-Inhibitors) QoI (Quinoe outside Inhibitors) Skupina dle FRAC 7 11 Sumární vzorec C 20 H 23 F 2 N 3 O C 22 H 17 N 3 O 5 Racionální vzorec Molární hmotnost 359,4 g/mol 403,4 g/mol Stav skupenství při pokojové teplotě pevné pevné Bod tání 130,2 C 116 C Rozpustnost ve vodě 0,7 mg/l (25 C)* 6,7 mg/l (20 C)* Rozdělovací koeficient log P ow 4,4* 2,5* Tlak par 5,6 x 10-7 Pa (25 C) 1,1 x Pa (20 C) Transport účinných látek Biochemický způsob účinku Převážně setrvání na povrchu rostliny a uložení do voskové vrstvy. Částečně laterální difuse a systemický transport do xylemových drah. Blokování transportu elektronů v mitochondriálním dýchacím řetězci na komplex II. Systemický a translaminární. Blokování transportu elektronů v mitochondriálním dýchacím řetězci na komplex II. * Důležité: Rozdělovací koeficient oktanol/voda (log-pow) a rozpustnost ve vodě určují mimo jiné chování účinné látky na rostlině a uvnitř rostliny. Isopyrazam v této souvislosti vykazuje hodnoty, které ovlivňují silnou vazbu na voskovou vrstvu rostliny. Toto silné navázání se na rostlinu vede k výraznému prodloužení trvání účinku.

15 7 faktů, které mluví pro Symetru Nový standard ve fungicidní ochraně řepky 1 Vyšší výnos na každém poli a každý rok 2 Nová kombinace účinných látek dlouhodobě chrání před širokým spektrem chorob 3 Různé mechanismy účinku zabraňují rezistenci 4 Není nebezpečný pro včely, a to ani v tank-mixu s insekticidy 5 Dobře mísitelný 6 Synchronizuje kvetení 7 Vytváří širší časové okno pro sklizeň Jedinečná ochrana proti patogenním houbám rodu Sclerotinia a dalším chorobám v době kvetení Technologie Amistar Fyziologický efekt s navýšením výnosu IZM, SDHI: nová generace s Duosafe Technologií Silná vazba na voskovou vrstvu a původce choroby Efektivní a dlouhodobě účinný 2 účinné látky s 2 mechanismy účinku bez křížové rezistence 2 efektivní účinné látky proti houbám z rodu Sclerotinia Symetra přináší vyšší výnos na každém poli a každý rok.

16 Syngenta Czech s.r.o., Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 - Stodůlky, PSČ tel.: , fax:

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Vstupte do světa nové technologie

Vstupte do světa nové technologie Vstupte do světa nové technologie Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Jedinečný specialista pro ještě zdravější a kvalitnější ječmen Špičková a dlouhodobá ochrana Používejte

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

Bellis Univerzální fungicid k ošetření jádrovin a chmele

Bellis Univerzální fungicid k ošetření jádrovin a chmele Univerzální fungicid k ošetření jádrovin a chmele Kdo se spoléhá na kvalitu, sklízí úspěch BASF - Váš inovativní partner v oblasti ochrany jádrovin a chmele Přehled prospektu Obsah Pěstování ovoce a chmele

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Víc než jen o kapku lepší Řepka plodina s perspektivou perspektiva

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Nové, jedinečné účinné látky Prověřená účinnost a spolehlivost méně starostí pro Vás Vhodné do integrované produkce Nehubí užitečný hmyz DuPont Tanos

Více

Sercadis. Tak flexibilní, jak potřebujete. Využijte vynikající a dlouhodobou účinnost přípravku Sercadis v boji proti padlí a strupovitosti.

Sercadis. Tak flexibilní, jak potřebujete. Využijte vynikající a dlouhodobou účinnost přípravku Sercadis v boji proti padlí a strupovitosti. Sercadis Tak flexibilní, jak potřebujete Využijte vynikající a dlouhodobou účinnost přípravku Sercadis v boji proti padlí a strupovitosti. 2 3 Potřeby dnešních ovocnářů Pěstování speciálních zemědělských

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Síla, na kterou se mohu spolehnout...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Nejnovější revoluční fungicid BASF Adexar Plus obsahuje kromě známých účinných látek epoxiconazole a pyraclostrobin

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 Errata: o Signum, číslo povolení 4738-0: na str. 248 je uvedeno: Při aplikaci do peckovin (meruňka, višeň): Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

DuPont Treoris FUNGICID. Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin!

DuPont Treoris FUNGICID. Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin! DuPont Treoris FUNGICID Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin! DuPont Treoris Kombinace zcela nové účinné látky penthiopyrad a praxí ověřené látky chlórthalonil Silný kurativní a dlouhodobý

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Přípravek na ochranu rostlin QUILT XCEL. Fungicidní přípravek ve formě suspo emulze určený k ochraně kukuřice proti houbovým chorobám.

Přípravek na ochranu rostlin QUILT XCEL. Fungicidní přípravek ve formě suspo emulze určený k ochraně kukuřice proti houbovým chorobám. Přípravek na ochranu rostlin QUILT XCEL Fungicidní přípravek ve formě suspo emulze určený k ochraně kukuřice proti houbovým chorobám. Účinné látky: azoxystrobin 141,4 g/l (13,5%) propikonazol 122,4 g/l

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Revoluce v podzemí Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR. Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin (22,9 %) PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM

Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR. Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin (22,9 %) PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AzoxyStar 250 SC

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AzoxyStar 250 SC SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou AzoxyStar 250 SC Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně obilnin proti chorobám listů

Více

Zacíleno na účinnou ochranu brambor proti houbovým chorobám.

Zacíleno na účinnou ochranu brambor proti houbovým chorobám. Zacíleno na účinnou ochranu brambor proti houbovým chorobám. www.bayercropscience.cz Charakteristika: Nový fungicid proti plísni bramboru využívající unikátního spojení dvou látek s odlišným mechanismem

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin ARTEA PLUS Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně ječmene, pšenice, tritikale a žita proti houbovým chorobám. Účinné látky: 160 g/l cyprokonazol

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Sfera 535 SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice, žita, tritikale, slunečnice, cukrovky

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0 UNGICID Registrační číslo: 4678-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám Složení iprodion 500 g/l Použití v plodinách

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 22 C 22 C 24 C 19 C 20 C 23 C 22 C 22 C 24 C 21 C 21 C 24 C 19 C 20 C 22 C Týdenní

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN tykev & padlí

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN tykev & padlí HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 Úvod V návaznosti na nové povinnosti vyplývající z novelizovaného zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči byl pro

Více

Tady je. Pevný štít proti plísni bramboru.

Tady je. Pevný štít proti plísni bramboru. Tady je. Pevný štít proti plísni bramboru. www.bayercropscience.cz Více než kdykoliv dříve potřebují pěstitelé brambor zabezpečit účinnou ochranu brambor. Šíření nového agresivnějšího kmene plísně bramboru

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

Přípravek na ochranu rostlin ARENA. Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám.

Přípravek na ochranu rostlin ARENA. Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám. Přípravek na ochranu rostlin ARENA Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám. Účinná látka: 80 g/l azoxystrobin (6,6 %) 400 g/l chlorothalonil (32,8 %) Nebezpečí

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů a trávovitých plevelů do kukuřice seté. Účinná látka: 75 g/l

Více

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR XTRA

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR XTRA Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR XTRA Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ječmene, pšenice, řepky olejky, máku a slunečnice proti houbovým chorobám. Účinná látka: 200 g/l azoxystrobin

Více

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál - 2. díl Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 2. díl - jarní ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Biologické přípravky na bázi mykoparazitických hub od vývoje po výrobu Mgr. Eliška

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Přípravek na ochranu rostlin VERTICO

Přípravek na ochranu rostlin VERTICO Přípravek na ochranu rostlin VERTICO Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke ječmene, ovsa, pšenice ozimé, řepky olejky ozimé, tritikale, žita a zkrácení stébla u

Více

Přípravek na ochranu rostlin SINSTAR. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Přípravek na ochranu rostlin SINSTAR. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Přípravek na ochranu rostlin SINSTAR Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice, ječmene a řepky olejné proti houbovým chorobám. Účinná látka: azoxystrobin

Více

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém????

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém???? 00 odrůdy (bez kyseliny erukové a glukosinolátů) vysoká intenzita hnojení N, vysoké zastoupení v osevním postupu, redukované zpracování půdy Herbicidy, insekticidy, moluskocidy, fungicidy, stimulátory,

Více

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek na ochranu rostlin TREORIS Postřikový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu obilnin pro houbovým chorobám. ochranná registrovaná značka E.I. DuPont de Nemours

Více

Přípravek na ochranu rostlin. Quadris Max. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně révy proti houbovým chorobám.

Přípravek na ochranu rostlin. Quadris Max. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně révy proti houbovým chorobám. Přípravek na ochranu rostlin Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně révy proti houbovým chorobám. Účinné látky: 93,5 g/l azoxystrobin tj. methyl (E)-2-{2-[6-(2-kyanofenoxy)pyrimidin-4-yloxy]fenyl}-3-metoxyacrylat

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 07.07. 2016. Stávající charakter počasí vytváří optimální podmínky pro šíření peronospory chmelové. Jak vyplývá z přiložených

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 04. 08. 2016. Peronospora chmelová Jak jsme se již zmínili v minulých aktualitách, mělo by se vzhledem k citlivosti fruktifikačních

Více

Přípravek na ochranu rostlin PERGADO F

Přípravek na ochranu rostlin PERGADO F Přípravek na ochranu rostlin PERGADO F Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně révy proti houbovým chorobám. Účinná látka: 50 g/kg mandipropamid (5 %)

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Přípravek na ochranu rostlin SYMETRA. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné.

Přípravek na ochranu rostlin SYMETRA. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné. Přípravek na ochranu rostlin Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné. Účinné látky: 200 g/l azoxystrobin (17,9 %) 125 g/l isopyrazam (11,2

Více

Postřikový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu jabloní a hrušní proti houbovým chorobám.

Postřikový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu jabloní a hrušní proti houbovým chorobám. Přípravek na ochranu rostlin FONTELIS Postřikový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu jabloní a hrušní proti houbovým chorobám. ochranná registrovaná známka E.I. du Pont

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele ENERGIE pro přezimování vývoj výnos VYUŽITÍ ENERGIE PRO MAXIMÁLNÍ VÝNOSY

Více

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos ENERGIE pro přezimování vývoj výnos Nedělejte jednu chybu dvakrát - připraví na zimu nejlépe! Řešení pro každý typ porostu řepky ozimé Vyrovnané porosty Přípravek aplikujte proti houbovým chorobám a pro

Více

SYNGENTA PŘEDSTAVILA PĚT NOVINEK A DVA REVOLUČNÍ PROJEKTY

SYNGENTA PŘEDSTAVILA PĚT NOVINEK A DVA REVOLUČNÍ PROJEKTY www.syngenta.cz leden únor 2014 měsíčník společnosti Syngenta SYNGENTA PŘEDSTAVILA PĚT NOVINEK A DVA REVOLUČNÍ PROJEKTY GARDOPRIM PLUS GOLD SPECIALISTA V PREEMERGENTNÍ OCHRANĚ KUKUŘICE SYNGENTA TECHNOLOGIE

Více

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová CHOROBY, PROTI NIMŽ BYLA OVĚŘOVÁNA OCHRANA padlí révy plíseň révy Pozn.: Dvě hlavní choroby

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Přípravek na ochranu rostlin REVUS

Přípravek na ochranu rostlin REVUS Přípravek na ochranu rostlin REVUS Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně bramboru proti plísni bramborové. Účinná látka: 250 g/l mandipropamid (23.3 %) tj. 2-(4-chlorofenyl)-N-[2-(3-methoxy-4-prop-2-ynoloxy-fenyl)-ethyl]-2-prop-2-ynyloxyacetamid

Více

Přípravek na ochranu rostlin ARCHER TURBO

Přípravek na ochranu rostlin ARCHER TURBO Přípravek na ochranu rostlin ARCHER TURBO Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám. Účinné látky: 125 g/l propikonazol (13 %)

Více

Účinná látka : 250 g/l azoxystrobin tj. methyl-(e)-2-/2(6-i2-cyanophen-oxy)pyrimidin-4-yloxy/-phenyl)-3- methoxyacrylat

Účinná látka : 250 g/l azoxystrobin tj. methyl-(e)-2-/2(6-i2-cyanophen-oxy)pyrimidin-4-yloxy/-phenyl)-3- methoxyacrylat Přípravek na ochranu rostlin. QUADRIS Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně proti plísni révové (Plasmopara viticola) a padlí révovému (Uncinula necator). Účinná látka : 250 g/l azoxystrobin

Více

Přípravek na ochranu rostlin AGENT

Přípravek na ochranu rostlin AGENT Přípravek na ochranu rostlin AGENT Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám. Účinné látky: 125 g/l propikonazol tj. (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

AMISTAR OPTI. Přípravek na ochranu rostlin. Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám.

AMISTAR OPTI. Přípravek na ochranu rostlin. Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám. Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR OPTI Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám. Účinná látka: 80 g/l azoxystrobin (6,6 %) 400 g/l chlorothalonil (32,8 %)

Více

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy, brambor

Více

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR OPTI

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR OPTI Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR OPTI Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice proti braničnatce plevové, braničnatce pšeničné, rzi plevové a rzi pšeničné. Účinná látka: azoxystrobin

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Kelvin + Arrat Pack Nejlepší obrana proti plevelům Kelvin

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR OPTI. Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám.

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR OPTI. Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám. Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR OPTI Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým chorobám. Účinná látka: 80 g/l azoxystrobin (6,6 %) tj. methyl E-2-{2-[6-(2-kyanofenoxy)pyrimidin-4-yloxy]fenyl}-3-metoxyacrylát

Více

Fungicid. Registrační číslo: 4364-0

Fungicid. Registrační číslo: 4364-0 F Fungicid Registrační číslo: 4364-0 Charakteristika Postřikový přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu proti houbovým chorobám jabloně, révy vinné, máku setého, angreštu, růží a jiných

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5.6. 215 Vývoj mšice chmelové z primárních hostitelských rostlin stav k 4.6. 215 (Zdroj: automatické meteorologické stanice

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Nově povolené přípravky k ochraně révy

Nově povolené přípravky k ochraně révy 1 Insekticidy Lepinox Plus Biopreparát na bázi bakterie Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (kmen EG 2348). Nahrazuje biologický přípravek Biobit XL, u nějž byla ukončena registrace, použití přípravku

Více

Přípravek na ochranu rostlin AGENT

Přípravek na ochranu rostlin AGENT Přípravek na ochranu rostlin AGENT Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám. Účinné látky: 125 g/l propikonazol (13 %) 450 g/l

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN rajče & plíseň

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN rajče & plíseň HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH IOLOGICKÝCH PŘÍPRVKŮ N OCHRNU ROSTLIN 2014 Úvod V návaznosti na nové povinnosti vyplývající z novelizovaného zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči byl pro tyto účely

Více