Symetra Technické informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Symetra Technické informace"

Transkript

1 Symetra Technické informace NOVINKA! Nyní také v řepce olejce. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. TM

2 2 3 Předmluva & Obsah Unikátní Duosafe Technologie nyní také v řepce Unikátní účinek isopyrazamu nyní také v řepce Široký a dlouhodobý účinek proti chorobám v době květu Stabilita výnosu za všech podmínek Nové skupiny účinných látek jsou garantem efektivního účinku proti škůdcům. Novou a efektivní skupinou účinných látek, která si v posledních letech našla cestu do zemědělství, jsou karboxamidy. V této chemické skupině pak zvlášť vyniká účinná látka isopyrazam. Isopyrazam (IZM) je účinná látka ze skupiny Succinate Dehydrogenase Inhibitor (SDHI), která má zvláštní schopnost navázat se na voskovou vrstvu rostliny a také na původce choroby. Navázáním se na voskový povrch listů chrání rostlinu jako ochranná bariéra před původcem choroby po velmi dlouhou dobu. Tyto vlastnosti, které byly shrnuty pod pojmem Duosafe Technologie, umožňují efektivní a dlouhodobou ochranu proti houbovým chorobám. V roce 2014 uvádí Syngenta na trh první přípravky s Duosafe Technologií určené pro pěstitele obilnin, a to přípravky Seguris a Bontima. Díky přípravku Symetra budou přednosti účinné látky isopyrazam a Duosafe Technologie k dispozici také pěstitelům řepky olejky. Symetra spojila novou účinnou látku isopyrazam a již osvědčený azoxystrobin, čímž vznikla vysoce účinná kombinace fungicidů určená pro ošetření řepky v době květu. Symetra samozřejmě zajišťuje výnos především tím, že má vysoký účinek na široké spektrum chorob, zajišťuje ale také větší výnos, flexibilitu a rentabilitu i za podmínek, kdy porost není chorobou napaden. Symetra zvýší výnos řepky na každém poli každý rok. Díky tomu, že se ukládá do voskové vrstvy rostliny, chrání Symetra řepku olejku dlouhodobě proti širokému spektru chorob a kromě toho má příznivé fyziologické účinky na proces zrání. V této brožuře bychom Vám chtěli poskytnout aktuální poznatky o novém přípravku Symetra. Dozvíte se zde více o přednostech této novinky a tyto poznatky pak můžete využít ve své každodenní práci. Tým Syngenta

3 Popis přípravku Profil přípravku 4 Spektrum účinku 4 Způsob účinku Účinná látka isopyrazam s Duosafe Technologií 5 Účinná látka azoxystrobin 7 Biologická účinnost a dlouhodobé působení Účinnost proti patogenním houbám rodu Sclerotinia 8 Dlouhodobé působení 9 Vyšší úroda ve všech stádiích napadení 10 Účinek proti dalším původcům chorob 11 Stabilní výnos 12 Použití přípravku Doporučení pro použití 13 Tolerance plodiny 13 Následné plodiny 13 Mísitelnost 13 Zvláštní pokyny 13 Fyzikálně chemické vlastnosti 14 Shrnutí 15

4 4 5 Symetra - Popis přípravku & Způsob účinku Popis přípravku Symetra je kombinovaný přípravek proti Sclerotinia sclerotiorum v řepce olejce. Obsahuje dvě účinné látky: isopyrazam a azoxystrobin. Účinná látka isopyrazam patří k nové skupině účinných látek, která byla uvedena v zemědělství poprvé v roce 2013 v zahraničí, a to pro použití v obilninách. Profil přípravku Symetra Účinné látky 125 g/l isopyrazam 200 g/l azoxystrobin Skupina účinných látek Pyrazolkarboxamidy, strobiluriny Formulace Suspenzní koncentrát (SC) Spektrum účinku Sclerotinia sclerotiorum Alternaria brassicae* Phoma lingam* Mycospaerella brassicola* Botrytis cinerea* Způsob účinku Protektivní Distribuce v rostlině Systemicky a translaminárně Dávkování 1,0 l/ha Doba aplikace Od začátku do konce kvetení (BBCH 61 69) Počet aplikací Max. 1 Ochranná lhůta Pokryto podmínkami použití Intervaly Informace budou zveřejněny po registraci Velikost balení 4x5 l Spektrum účinku Symetra se používá jako fungicid v řepce proti Sclerotinia sclerotiorum. Na základě účinné látky isopyrazam uvádí nový standard proti této chorobě řepky olejky. Pokusy společnosti Syngenta navíc ukázaly velmi dobré účinky také proti černi řepkové (Alternaria brassicae), padlí (Phoma lingam), ale také dobré výsledky proti plísni šedé (Botrytis cinerea). Patogen Účinek Symetry Sclerotinia sclerotiorum +++ velmi dobrý Alternaria brassicae* ++++ vynikající Phoma lingam* ++++ vynikající Botrytis cinerea* ++ dobrý Mycosphaerella* ++++ vynikající Peronospora* +(+) dobrý ++++ vynikající účinek +++ velmi dobrý účinek ++ dobrý účinek + střední účinek * vlastní zkušenosti

5 Způsob účinku Isopyrazam Symetra je kombinací dvou účinných látek, které se ideálním způsobem doplňují. Díky isopyrazamu obsahuje Symetra účinnou látku z nové skupiny účinných látek s ojedinělými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou detailně popsány níže. Symetra Azoxystrobin Účinná látka isopyrazam Isopyrazam je účinná látka ze skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a z chemické skupiny pyrazolkarboxamidů. Při vývoji isopyrazamu byl kladen zvláštní důraz na schopnost navázání účinné látky na rostlinu a původce choroby (Duosafe Technologie). Struktura této účinné látky pak byla dále optimalizována, aby se zlepšily fyzikálně chemické vlastnosti (rozpustnost ve vodě) pro praktické použití. Na rozdíl od jiných pyrazolkarboxamidů se isopyrazam liší strukturou svého benzonorbornylového kruhu, jenž zlepšuje schopnost navázání se isopyrazamu na povrch listu a zvyšuje afinitu k původci choroby. Tyto vlastnosti vedou k vysokému a dlouhodobému, převážně preventivnímu účinku vůči houbám z rodu Sclerotinia. Molekula isopyrazamu Pyrazolový kruh Pyrazolový kruh je účinný proti širokému spektru chorob díky moderní SDHI z chemické skupiny pyrazolkarboxamidů. Benzonorbornylový kruh - Silná vazba na voskovou vrstvu listu, dlouhotrvající ochrana - Vysoká afinita v místě navázání na cílovém enzymu houby - Vysoká účinnost Duosafe Technologie Zvláštní struktura molekuly isopyrazamu umožňuje optimální navázání na list i patogena.

6 6 7 Symetra - Účinné látky isopyrazam & azoxystrobin Isopyrazam vytváří na povrchu rostliny trvalou ochrannou bariéru vůči původcům chorob. První efekt vazby: Silná vazba na voskovou vrstvu rostliny Distribuce a účinek isopyrazamu na list řepky olejky i v listu řepky olejky Technologické přednosti Duosafe Technologie jsou postaveny na benzonorbornylovém kruhu. Lipofilní vlastnosti (rozpustnost v tucích) tohoto kruhu vedou k silné vazbě na voskový povrch listů. To má za následek, že účinná látka ulpí na povrchu listu jako ochranná bariéra, která dlouhodobě chrání rostlinu před původcem nemocí. Toto silné navázání na povrch listů zabraňuje smývání účinné látky (deštěm) - zvlášť důležitá charakteristická vlastnost moderního přípravku pro ochranu rostlin. Druhý efekt vazby: Silná vazba na cílový enzym v patogenu Isopyrazam vykazuje velmi silnou vazbu na enzym SDH v mitochondriích patogenu. Ve srovnání s ostatními pyrazolkarboxamidy brání isopyrazam aktivitě enzymu mnohem efektivněji. Díky vysoké afinitě k patogenu zasahuje isopyrazam rychle a velmi efektivně a tím zajišťuje trvalou protektivní ochranu proti nejdůležitějším patogenům v řepce olejce. Protože účinná látka proniká i do listového pletiva, kde se laterální difuzí rozptýlí a dostane se částečně i do xylemových drah, vykazuje isopyrazam navíc také kurativní účinek. Isopyrazam brzdí, v závislosti na druhu patogenu, primárně růst klíčního vlákna a tvorbu apresoria. K přerušení infekčních cyklů na povrchu rostliny tedy dochází právě včas, dříve než se houba může usadit v rostlinné tkáni. Silná vazba isopyrazamu na voskovou vrstvu ošetřovaných listů vytvoří na jejich povrchu stabilní zásobu účinné látky. Navíc dochází díky této účinné látce také k omezení růstu houby po její úspěšné penetraci do rostlinné tkáně. To vysvětluje kurativní usazení isopyrazamu ve voskové vrstvě silný preventivní ochranný štít proti chorobám řepky značné prodloužení kontroly choroby účinky této účinné látky. Účinky látek SDHI se od ostatních skupin účinných látek liší. Strobiluriny působí primárně na klíčení spor. Triazoly zasahují do infekčního cyklu až později. Na základě komplementárního způsobu účinku představuje isopyrazam důležitý nový prvek v boji proti chorobám. Isopyrazam přerušuje infekční cykly na povrchu rostliny a navíc brzdí růst houby v rostlinném pletivu.

7 Azoxystrobin nabízí dlouhodobou ochranu po dobu 3 6 týdnů. Účinná látka azoxystrobin Účinná látka azoxystrobin patří k chemické skupině β-methoxyakrylatů (strobilurinů). Má široký účinek a používá se proti důležitým patogenům v běžných plodinách na orné půdě i ve speciálních plodinách. Azoxystrobin má jak systemické, tak translaminární vlastnosti. K účinku dochází prostřednictvím blokování transportu elektronů při dýchání mitochondrií. Azoxystrobin působí v první řadě protektivně, účinnou látku je tedy třeba použít před počátkem infekce nebo v počátku infekce. Tato účinná látka nabízí velmi dobré dlouhodobé působení, které umožňuje - v závislosti na přírůstku listů a na chorobě - ochranu před novým napadením po dobu 3 6 týdnů. Porost řepky je tedy možné udržet zdravý po dlouhou dobu, čímž se prodlužuje i doba pro ukládání asimilátů do semen, což se projevuje značným nárůstem výnosu semen s vysokým obsahem oleje. Kombinace dvou mechanismů účinku v přípravku Symetra Symetra obsahuje isopyrazam a azoxystrobin, dvě účinné látky s různým mechanismem účinku. Tyto účinné látky zasahují do různých komplexů dýchacího řetězce v mitochondriích houbové buňky a zvyšují tím účinnost fungicidního opatření. Kombinace obou účinných látek se rovněž osvědčuje jako ideální pro efektivní antirezistentní management. Křížová rezistence mezi oběma skupinami účinných látek v současné době není známá a neočekává se. Mitochondrie Dýchací řetězec v mitochondriích Komplex II Komplex III Místo působení isopyrazamu Místo působení azoxystrobinu ATP - syntáza Isopyrazam a azoxystrobin působí na houbové buňky na různých místech a zabraňují tak vzniku rezistence.

8 8 9 Symetra - Biologická účinnost a dlouhodobé působení Biologická účinnost a dlouhodobé působení Účinnost proti patogenním houbám rodu Sclerotinia Zvláštností přípravku Symetra je vazebná afinita účinné látky isopyrazamu. Velká část aplikované účinné látky se usadí na kutikule a vytvoří tak na dlouhou dobu stabilní povlak a účinný ochranný štít proti infekcím. Koncentrace účinné látky (μg isopyrazamu/g čerstvé hmotnosti) Ukládání účinné látky v listu Povrch listu Vosková vrstva Listové pletivo Zdroj:Syngenta 2013, Výzkumné centrum Jealott s Hill, UK Dny po aplikaci I po 14 dnech nalezneme v této listové vrstvě vice než 60 % účinné látky isopyrazam (laboratorní test). Přibližně jedna třetina účinné látky se v té době nachází v rostlinné tkáni a působí zde proti houbovým původcům chorob, pokud se jim podařilo vniknout do rostliny. Tato schopnost navázat se byla prokázána také v polních podmínkách. Účinná látka se stává rychle odolnou proti dešti, je také světlostabilní a nabízí několikatýdenní trvalý účinek proti chorobám. Malá část účinné látky proniká do listového pletiva a díky difuzi se ukládá do xylémové části cévního svazku. Na základě velmi vysoké vlastní aktivity isopyrazamu má také toto poměrně nízké množství uložené účinné látky vysokou kurativitu. Poměrně nízká pohyblivost účinné látky a pomalé odbourávání přispívají k vynikajícímu dlouhodobému účinku i intenzitě proti patogenům na řepce olejce, jakým jsou patogenní houby rodu Sclerotinia, protože účinná látka vytváří po dlouhou dobu rovnoměrnou ochrannou bariéru v listu, na listu a také na úžlabí listu, v místech napadení původcem choroby Sclerotina. Toto je důležité kritérium při srovnání s jinými účinnými látkami skupiny karboxamidů.

9 Dlouhodobé působení Lepší dlouhodobý účinek Symetry proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia ve srovnání s konkurenčními produkty, bylo možné potvrdit laboratorními pokusy. Rostliny řepky byly ošetřovány čtyřmi různými aplikačními dávkami od 12,5 % do 100 % přípustného dávkování v praxi a o den později byly inokulovány houbami rodu Sclerotinia. Zatímco 7 dnů po ošetření se stupeň účinku lišil pouze nepatrně, po 13 dnech po ošetření se vyskytly - zvláště u nejnižších dávek - výrazné rozdíly. Symetra zde vykazuje zdaleka nejlepší účinek. Protože Symetra působí prokazatelně delší dobu než jiné karboxamidy. je při aplikacích v praxi povlak na rostlinách nerovnoměrný a zvláště hlubší vrstvy porostu a úžlabí listu jsou zpravidla smáčena menším množstvím postřikové kapaliny, má také stupeň účinku osminy běžné dávky velkou relevanci. Stupeň účinku (%) Symetra 1,0 l/ha 7 dní po aplikaci Standard 1 0,5 l/ha Standard 2 1,0 l/ha Standard 3 0,5 l/ha 100 Zdroj: Syngenta; Skleníková studie ve Výzkumném centru Stein, březen 2013; Inokulace houbami rodu Sclerotinia 1 den po aplikaci fungicidem, Standard = přípravek pro srovnání; udané dávkování se vztahuje na varianty se 100 % dávkou Symetra 1,0 l/ha 13 dní po aplikaci Standard 1 0,5 l/ha Standard 2 1,0 l/ha Standard 3 0,5 l/ha Dávkování 100 % 50 % 25 % 12,5 % Symetra nabízí nejlepší ochranu proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia i vyšší výnos Výsledky oficiálních pokusů ze zkušebních ústavů v Kroměříži, Opavě a Zemského ústavu pro zemědělství v Německu potvrzují: přípravek Symetra poskytuje vyšší výnos a nejlepší ochranu před patogenními houbami rodu Sclerotinia! Výnos (100 % = kontrola) Standard 1 (0,5 l/ha) 108,9 Standard 2 (0,75 l/ha) 107,7 Standard 3 (1,0 l/ha) 107,6 Symetra (1,0 l/ha) 109,4

10 10 11 Symetra - Vyšší úroda i účinek Biologická účinnost a dlouhodobý účinek Vyšší výnos ve všech stádiích napadení Pokusy dokazují, že i za podmínek, kdy porost není napaden patogenními houbami z rodu Sclerotinia, bylo dosaženo zvýšení výnosu o 5 10 % ve srovnání s neošetřenými variantami. Tento pozitivní efekt byl ovlivněn za prvé azoxystrobinem. Je již dlouho známo, že především strobiluriny mají vliv na hospodaření s fytohormony. Dochází ke zpomalování tvorby etylenu a s tím spojenému stárnutí. Studie z Velké Británie navíc dokazují, že v porostech řepky zůstává index listové plochy po ošetření azoxystrobinem v období plného květu znatelně déle stabilní. Isopyrazam přináší další fyziologický efekt viditelný v praxi: rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra vykazují často vyšší podíl zelené listové hmoty než rostliny řepky, které byly ošetřené výlučně azoxystrobinem. Zdravá a zelená plocha šešulí prodlužuje tvorbu výnosu a zvyšuje obsah oleje. Kromě toho je během zrání pozitivně ovlivňována odolnost proti praskání šešulí, což je rozhodujícím předpokladem pro špičkové výnosy. V každém stádiu napadení vyšší výnos a jistota Výnos (dt/ha) s napadením (n = 34) bez napadení (n = 9)bez napadení a slabé napadení 10% (n=12) Kontrola Symetra Reakce výnosu (vyšší výnos oproti kontrole, %) Zdroj: Syngenta; registrační studie z celé Evropy (D, FR, GB, CZ, PL, SE), 2009 Reakce výnosu (%) Vyšší výnos o 5 10 % dokonce i v podmínkách, kdy porost nebyl napaden patogenními houbami rodu Sclerotinia!

11 Účinek proti dalším původcům chorob Kromě schválené indikace Sclerotinia sclerotiorum působí Symetra v řepce také proti jiným patogenům. Pokud se jiní patogeni vyskytnou současně se Sclerotina sp. nebo krátce po ní, zaznamenají účinky aplikace Symetry i tyto patogeny. In vitro studie v Petriho misce ukazují, že Symetra téměř zcela blokuje růst mycelia Alternaria brassicae (černě řepkové) takže působí preventivně i proti této chorobě. Neošetřeno Symetra Růst mycelia Alternaria brassicae v Petriho miskách Symetra Symetra má dobré účinky také na Phoma lingam. Neošetřeno Růst mycelia Phoma lingam v Petriho miskách Také v polních pokusech vykazovala Symetra nejen velmi dobrý účinek proti houbám z rodu Sclerotinia, ale také proti houbám rodu Alternaria. Současně bylo silně redukováno také napadení houbou Botrytis cinerea. Napadená plocha lodyh (%): Sclerotinia, 35 dnů po aplikaci Alternaria, 35 dnů po aplikaci Botrytis, 75 dnů po aplikaci Výnos (dt/ha) Napadení (%) Široký účinek proti chorobám v době květu Kontrola Symetra 1,0 l/ha Standard 0,5 l/ha Zdroj: Syngenta 2011, Stanoviště pokusů Herrnwinden/Bavorsko Výnos (dt/ha)

12 12 13 Symetra - Vyšší výnos a aplikace přípravku Biologická účinnost a dlouhodobé působení Vyšší výnos V uplynulých letech uskutečnila Syngenta rozsáhlou sérii pokusů s přípravkem Symetra po celém Německu. Výsledky dokazují, že s pomocí Symetry bylo dosaženo průměrně o 2,5 dt/ha vyššího výnosu v porovnání s kontrolním vzorkem neošetřeného porostu. Ukázal se přitom důležitý výsledek: Symetra zajišťuje vysokou účinnost na různých stanovištích a při různých povětrnostních podmínkách po několik let. Pokusy provedené v České republice ve zkušebních ústavech v Kroměříži a Opavě německé výsledky navýšení výnosu v průměru o 3,5 dt/ha potvrdily. Průměrně o 3,5 dt/ha větší výnos s přípravkem Symetra ve srovnání s neošetřenou kontrolou ,3 110 Výnos (t/ha), Opava ,2 7,1 7 Kontrola Symetra 1 l/ha Standard 0,5 l/ha Výnos (100 % = kontrola), Kroměříž Kontrola Symetra BBCH 61 (1 l/ha) Standard BBCH (1 l/ha) Amistar Xtra BBCH 65 (1 l/ha)

13 Použití přípravku Doporučení pro použití Aplikaci přípravku Symetra doporučujeme preventivně od začátku kvetení do střední doby kvetení (maximálně jedna aplikace). Optimální doba aplikace Tolerance plodiny Symetra je podle dosavadních zkušeností dobře snášená všemi odrůdami řepky olejky, které se používají v praxi. Následné plodiny Po aplikaci přípravku Symetra je možné následně pěstovat všechny plodiny v osevním postupu (také při předčasné orbě). Mísitelnost Symetra 1,0 l/ha Přípravek Symetra lze použít v tank-mixu se všemi běžnými insekticidy (např. Karate Zeon) a fungicidy. Přípravek není nebezpečný pro včely. BBCH

14 14 15 Symetra - Fyzikálně chemické vlastnosti Fyzikálně chemické vlastnosti Účinné látky - přehled Isopyrazam Azoxystrobin Třída účinných látek Pyrazolkarboxamidy Strobiluriny Skupina účinných látek SDHI (Succinat-Dehydrogenase-Inhibitors) QoI (Quinoe outside Inhibitors) Skupina dle FRAC 7 11 Sumární vzorec C 20 H 23 F 2 N 3 O C 22 H 17 N 3 O 5 Racionální vzorec Molární hmotnost 359,4 g/mol 403,4 g/mol Stav skupenství při pokojové teplotě pevné pevné Bod tání 130,2 C 116 C Rozpustnost ve vodě 0,7 mg/l (25 C)* 6,7 mg/l (20 C)* Rozdělovací koeficient log P ow 4,4* 2,5* Tlak par 5,6 x 10-7 Pa (25 C) 1,1 x Pa (20 C) Transport účinných látek Biochemický způsob účinku Převážně setrvání na povrchu rostliny a uložení do voskové vrstvy. Částečně laterální difuse a systemický transport do xylemových drah. Blokování transportu elektronů v mitochondriálním dýchacím řetězci na komplex II. Systemický a translaminární. Blokování transportu elektronů v mitochondriálním dýchacím řetězci na komplex II. * Důležité: Rozdělovací koeficient oktanol/voda (log-pow) a rozpustnost ve vodě určují mimo jiné chování účinné látky na rostlině a uvnitř rostliny. Isopyrazam v této souvislosti vykazuje hodnoty, které ovlivňují silnou vazbu na voskovou vrstvu rostliny. Toto silné navázání se na rostlinu vede k výraznému prodloužení trvání účinku.

15 7 faktů, které mluví pro Symetru Nový standard ve fungicidní ochraně řepky 1 Vyšší výnos na každém poli a každý rok 2 Nová kombinace účinných látek dlouhodobě chrání před širokým spektrem chorob 3 Různé mechanismy účinku zabraňují rezistenci 4 Není nebezpečný pro včely, a to ani v tank-mixu s insekticidy 5 Dobře mísitelný 6 Synchronizuje kvetení 7 Vytváří širší časové okno pro sklizeň Jedinečná ochrana proti patogenním houbám rodu Sclerotinia a dalším chorobám v době kvetení Technologie Amistar Fyziologický efekt s navýšením výnosu IZM, SDHI: nová generace s Duosafe Technologií Silná vazba na voskovou vrstvu a původce choroby Efektivní a dlouhodobě účinný 2 účinné látky s 2 mechanismy účinku bez křížové rezistence 2 efektivní účinné látky proti houbám z rodu Sclerotinia Symetra přináší vyšší výnos na každém poli a každý rok.

16 Syngenta Czech s.r.o., Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 - Stodůlky, PSČ tel.: , fax:

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Fungicid. Registrační číslo: 4738-0

Fungicid. Registrační číslo: 4738-0 F Fungicid Registrační číslo: 4738-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti chorobám višní, meruněk a jahodníku, ovocných

Více

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Přípravek na ochranu rostlin Clarinet 20 SC Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.)

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Mythos 30 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jabloní a hrušní a proti plísni šedé na jahodníku a révě. Pouze pro profesionální

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Přípravek na ochranu rostlin SEGURIS

Přípravek na ochranu rostlin SEGURIS Přípravek na ochranu rostlin Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně pšenice, ječmene, žita a tritikale proti houbovým chorobám. Účinné látky: 90 g/l epoxikonazol (8,3 %)

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV. P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH. P260 NEVDECHUJTE MLHU NEBO PÁRY.

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV. P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH. P260 NEVDECHUJTE MLHU NEBO PÁRY. Přípravek na ochranu rostlin Opera Top Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspo emulse (SE) určený k ochraně ječmene proti hnědé skvrnitosti ječmene a pšenice ozimé proti braničnatce

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace)

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Agromanuál 8/2012 Srpen, s. 50-52 Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Tomáš Litschmann, Martin Koudela Plíseň cibulová je celosvětově rozšířená

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS EVROPA OZNAMUJE UVEDENÍ 4 TIENS PRODUKTŮ ŘADY PLUS S VYLEPŠENÝM SLOŽENÍM NA TRH. Kombinace 5000 let starověké čínské moudrosti s moderními západními

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

A Business Group of Bayer CropScience

A Business Group of Bayer CropScience K-Obiol EC 25 Ochrana skladovaného obilí A Business Group of Bayer CropScience Vodou ŕeditelný emulzní koncentrát, určený k ošetření skladovaného obilí, pytlů i skladů. Široké spektrum ochrany proti všem

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Nebezpečné látky ( 20 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), obsažené v přípravku: tebuconazole, N,N-dimethyldekanamid

Nebezpečné látky ( 20 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), obsažené v přípravku: tebuconazole, N,N-dimethyldekanamid PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN / FUNGICID Horizon 250 EW Postřikový fungicidní přípravek typu emulze olej ve vodě k ochraně řepky olejky proti houbovým chorobám, pšenice ozimé a ječmene proti fuzariózám

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla PÉČE O TĚLO Tělo stárne stejně jako tvář Přestože obličej se obává především vnějšího stárnutí způsobeného vnějšími agresemi, tělo se více obává vnitřního nebo chronologického stárnutí. Po 20 letech ztrácí

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 2 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 3 Obsah: 1. Cíl, záměr testů

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Přípravek na ochranu rostlin SWITCH

Přípravek na ochranu rostlin SWITCH Přípravek na ochranu rostlin SWITCH Fungicidní přípravek ve formě vodorozpustného granulátu s kontaktním a systémovým účinkem určený k ochraně révy vinné a jahodníku. Účinné látky: 375 g/kg cyprodinil

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke ječmene, ovsa, pšenice ozimé, řepky olejky ozimé, tritikale, žita a zkrácení stébla u

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Nepovolené přípravky a jejich používání

Nepovolené přípravky a jejich používání Nepovolené přípravky a jejich používání Ing. Pavel Minář, Ph.D. Odbor přípravků na ochranu rostlin Obsah Charakteristika nepovolených přípravků Okolnosti používání Rizika Jak je rozpoznat Jak se jim vyhnout

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol Přípravek na ochranu rostlin Caramba Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně ozimé a jarní pšenice, jarního a ozimého ječmene před chorobami listů a klasů a k ochraně

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Mospilan 20 SP. Přípravek na ochranu rostlin. POZOR! Označení z hlediska zvláštních rizik: R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a požití.

Mospilan 20 SP. Přípravek na ochranu rostlin. POZOR! Označení z hlediska zvláštních rizik: R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a požití. Přípravek na ochranu rostlin Mospilan 20 SP Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mšici chmelové

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Vypracoval: Anatoly Kopshin Kontakt: +420 773 191 204, anatoly@nanoprotech.cz, nanoprotechcz@gmail.com Datum: 6. 1. 2015 www.nanoprotech.

Vypracoval: Anatoly Kopshin Kontakt: +420 773 191 204, anatoly@nanoprotech.cz, nanoprotechcz@gmail.com Datum: 6. 1. 2015 www.nanoprotech. Katalog sprejů Nanoprotech Vypracoval: Anatoly Kopshin Kontakt: +420 773 191 204, anatoly@nanoprotech.cz, nanoprotechcz@gmail.com Datum: 6. 1. 2015 www.nanoprotech.cz O nás: Jsme česká společnost ELF Logistic

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Zahradnictví Roč. 13, č. 5 (2014), s. 8-11 13:5 Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Development of apple leaf number and leaf surface area during

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více