Bankovní smluvní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní smluvní podmínky"

Transkript

1 Bankovní smluvní podmínky Personal Banking Terms and Conditions Ulster Bank Limited. Registrována v Irské republice. Registrační číslo Adresa: Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Ulster Bank Ireland Limited je regulována Úřadem bankovního dozoru. Příchozí hovory mohou být nahrávány. Prosím pečlivě si přečtěte smluvní podmínky v této publikaci a brožuru si uchovejte pro případné použití.

2 Obsah A. Obecné smluvní podmínky při vedení účtu Smluvní podmínky v této části se týkají následujících účtů: Current Část Strana A Obecné smluvní podmínky při vedení účtu 1 B Dodatečné smluvní podmínky pro běžné účty: 6 Current ufirst ufirstgold Dual Step C Dodatečné smluvní podmínky pro spořicí účty: 11 Easy Access Savings ufirst Savings Reserve 30 Reserve Plus Savings Personal Savings urfirst and urmoney SSIA Variable Rate Deposit SSIA Fixed Rate Deposit Money Desk Deposit RSVP Anytime D Podmínky používání karet Servicard a Cashcard 24 E Smluvní podmínky pro požívání služeb Anytime Internet a Telephone Banking 28 F Obecné podmínky: 30 Vaše údaje Ostatní obecné podmínky ufirst ufirstgold Dual Step Easy Access Savings ufirst Savings Reserve 30 Reserve Plus Savings urfirst and urmoney SSIA Variable Rate Deposit SSIA Fixed Rate Deposit Money Desk Deposit RSVP Anytime Část B stanovuje Dodatečné smluvní podmínky pro běžné účty. Část C stanovuje Dodatečné smluvní podmínky pro spořicí účty. 1. Náš smluvní vztah Podpisem na závěr formuláře žádosti o otevření účtu potvrzujete váš souhlas s těmito smluvními podmínkami. Naše brožury Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest) a Depozitní úrokové sazby (Deposit Interest Rates) (Dostupné pouze v anglickém jazyce), které jsou k dostání na všech pobočkách, i když se mohou v souladu s článkem 7 části A občas měnit, tvoří součást těchto smluvních podmínek a jako takové byste si je měli rovněž přečíst. Rovněž si prosím občas projděte naše uživatelské příručky a další informace týkající se užívání vašeho účtu. 2. Definice pojmů 2.1 My, nás, naše, banka, Ulster Bank ( We, us, our, Bank, Ulster Bank ) znamenají Ulster Bank Limited, součást skupiny společností Royal Bank of Scotland. Vy, váš, vaše ( You, Your ) znamená vás, tj. osobu nebo skupinu osob, jejichž jménem (jmény) je účet vlastněn. Pokud máte společný účet, odkazy v těchto smluvních podmínkách na vás se týkají vás oba, spolu i samostatně. 2.2 Účet ( Account ) znamená účet, který máte u nás otevřen na vaše jméno. 2.3 Ochranné údaje ( Security Details ) znamenají určitá slova, kódy a/nebo čísla společně dohodnutá vámi a námi za účelem ochrany určitých postupů při užívání vašeho účtu. 1

3 2.4 Skupina ( Group ) znamená skupina společností Royal Bank of Scotland, které jsme členem. 2.5 ECB znamená Evropská centrální banka (European Central Bank). s volbou vašeho účtu, můžete (nebo jeden z vás v případě společného účtu) tento zrušit během 14 dnů ode dne obdržení vašeho čísla účtu, přičemž změna vašeho rozhodnutí musí být potvzena písemně a zaslána do vaší pobočky. 3. Převody prostředků na váš účet 3.1 Pro převody peněžních prostředků z vašeho účtu na jiný účet v Ulster Bank zaručíme z důvodu výpočtu úroku délku jednoho pracovního dne, pokud obdržíme příkaz k převodu před skončením pracovní doby během pracovních dnů. Příkazy k úhradě obdržené po skončení pracovní doby a během volných dnů či státních svátků budou běžně provedeny během následujícího pracovního dne. Lhůtu jednoho pracovního dne pro převod prostředků mimo zmíněnou dobu můžete docílit v případě, že je transfer započat elektronickou cestou. 3.2 Pokud uložíte šek na váš účet, tato částka bude připočtena k vašemu zůstatku. Pokud ještě nedošlo ke zúčtování šeku, neměli byste tuto částku použít k výběru peněz z vašeho účtu, neboť byste mohli být nuceni hotovost z takto realizovaného šeku zaplatit bance zpět. Pokud šek není zúčtován, znamená to, že nebyl zaplacen bankou, ve které byl vystaven. V některých případech zprávu o takto nekrytém šeku obdržíme až během šesti pracovních dní nebo i déle. 3.3 Zpracování položek zaplacených prostřednictvím bankomatů (pokud je tato služba k dispozici) nemusí začít dříve než následujícího pracovního dne. 4. Odmítnutí vkladu Za určitých okolností můžeme odmítnout vklad peněžních prostředků na váš účet. 5. Zrušení účtu 5.1 Za určitých okolností vás můžeme požádat o zrušení vašeho účtu. Toto může být provedeno písemnou formou, kde vám bude sdělena lhůta, ve které jste povinen tento požadavek splnit. Pokud na konci této lhůty váš účet stále nebude zrušen, budeme oprávněni odmítnout jakékoli vklady peněžních prostředků na váš účet (pokud tyto nejsou nutné k pokrytí dluhů a nezaplacených úroků a poplatků souvisejících s vedením tohoto účtu) a rovněž vám můžeme vrátit jakýkoli stávající zůstatek na poslední adresu, kterou jste nám sdělil jakožto místo vašeho bydliště. Důvod o takovémto rozhodnutí vám nemusíme sdělovat. 5.2 Můžete nám dát pokyn ke zrušení vašeho kdykoli, pokud eliminujete váš zůstatek k nule a zaplatíte všechny kumulované úroky a poplatky. Tento pokyn musí být proveden písemně. 5.3 Smluvní podmínky souvisejicí s vaším účtem budou platit až do úplného vyrovnání všech pohledávek a pokud došlo k vrácení všech karet a dalších položek, které jsou v našem vlastnictví. 6. Právo na změnu rozhodnutí Eventuálně můžete oznámit vaše rozhodnutí faxem na číslo našeho zákaznického centra nebo em na adresu Pokud tak učiníte, vrátíme vám všechny peníze, které jste vložil na váš účet spolu s úroky, které vám na účtu naběhly. Nebudeme přitom brát v potaz žádnou výpovědní lhůtu a dodatečné poplatky za předčasný výběr z vašeho účtu; toto neplatí, jestliže je úrok na vašem účtu vázán na pokles či růst finančních trhů mimo naši kontrolu, popř. je-li úroková sazba pevná. 7. Změny/Úpravy 7.1 Můžeme tyto smluvní podmínky změnit kdykoli včetně změn poplatků a/nebo zavedení nových poplatků za účelem zohlednění změn v: Tržních podmínkách majících vliv na naše podnikání, a to: nutnost ochrany před podvody; změny v technologiích; změny platebních metod; regulační opatření; etickém kodexu bankovnictví; našich vlastních systémech, včetně snahy o spojení či racionalizaci systému v celé skupině nebo její části; nebo v: odpovídající legislativě. 7.2 Tyto smluvní podmínky můžeme občas měnit z jakéhokoli opodstatněného důvodu. 7.3 O jakýchkoli změnách těchto smluvních podmínek vás budeme písemně informovat nejméně 30 dnů předem, pokud tyto změny nejsou ve váš prospěch. V takovém případě tyto změny budou provedeny okamžitě, přičemž vás na ně písemně upozorníme v průběhu následujících 30 dnů. 7.4 Pokud provedeme rozsáhlou změnu nebo řadu dílčích změn v průběhu jednoho roku, poskytneme vám kopii nových smluvních podmínek a/nebo seznam změn. 7.5 Můžeme změnit jakoukoli z našich úrokových sazeb z následujících důvodů: a) kvůli zohledění změn základní sazby ECB; nebo b) kvůli zohlednění změněných podmínek na trhu; nebo c) kvůli změnám v naší likviditě nebo úrocích z vkladů; nebo d) kvůli zohledění změn v legislativě vztahující se k naší činnosti nebo požadavkům vyplývajícím z rozhodnutí soudu, ombudsmana, regulačních a podobných orgánů. 7.6 Můžeme změnit naše úrokové sazby z jakéhokoli oprávněného důvodu. 7.7 Změny úrokových sazeb budou vystaveny na našich pobočkách a rovněž oznámeny prostřednictvím tisku nebo ve výpisech z účtu (Oznámeni buclou pouze v anglickém jazyce). Po otevření vašeho účtu vám písemně sdělíme číslo vašeho účtu, jakož i všechny další informace o tomto účtu. Pokud nejste (nebo v případě společného účtu jeden z vás) spokojen 2 3

4 8. Vedení účtu 8.1 Zplnomocňujete nás k příjímání a vykonávání vašich pokynů. Tyto mohou být provedeny písemně, telefonicky nebo (pokud jsme k tomu samostatně vydali písemný souhlas) elektronickou cestou, např. na počítači. Pokud vaše pokyny nejsou vydány písemně, tzn. neobsahují váš původní podpis (podpisy), jsme oprávněni postupovat podle těchto pokynů za předpokladu, že tyto byly vámi potvrzeny prostřednictvím bezpečnostních metod vyžadovaných v případě, kdy nám vydáváte pokyny jinou než písemnou cestou. 8.2 Máte-li společný účet, budeme (pokud nám písemně nenařizujete jinak), akceptovat pokyny k výběrům peněz z účtu podepsaným kýmkoli z vás. Pokud nám vydáte písemné pokyny, že k provedení pokynů souvisejicích s transakcemi na účtu je třeba více než jedné osoby, budete nám muset poskytnout další instrukce vztahující se k účtu, a to písemně a nikoli např. telefonicky. 8.3 Pokud je účet veden jako společný a jeden z jeho majitelů zemře, (pokud nám písemně nenařizujete jinak), pouze pozůstalý majitel (či majitelé) bude považován jakožto osoba mající práva k penězům na účtu a my budeme akceptovat příkazy k výběru peněz z účtu podepsané pozůstalým majitelem účtu nebo kýmkoli z pozůstalých majitelů. 8.4 Odpovídáte za splacení jakýchkoli dluhů na vašem účtu. U společných účtů může být kdokoli z majitelů povolán k plné odpovědnosti za dluhy na účtu. Toto se nazývá společná a samostatná odpovědnost. 8.5 Pokud se váš účet dostane do debetu bez našeho předchozího souhlasu, odpovídáte za jakýkoli takto způsobený dluh, včetně souvisejících poplatků, sankčních úroků a debetních úroků. 8.6 Závazky vzniklé debetním čerpáním vašeho účtu mohou být kdykoli, po požadavku z naší strany tyto uhradit nebo podáním písemné výpovědi, započteny vůči ostatním účtům vedeným na vaše jméno. 9. Bezpečnostní postupy 9.1 Vaše ochranné údaje (viz článek 2.3) musíte uchovávat v tajnosti a podniknout všechny nezbytné kroky k tomu, aby tyto nebyly zneužity nebo aby nedošlo jejich prostřednictvím k podvodnému jednání. 9.2 Nesmíte prozradit vaše ochranné údaje jakékoli jiné osobě nebo tyto zaznamenávat takovým způsobem, aby vešly ve známost jiné osobě. 9.3 Prosím vezměte na vědomí, že po vstupní registraci nebo přihlášení vás nikdy nebudeme kontaktovat, popř. tímto pověřovat naším jménem kohokoli jiného, s požadavkem o plné prozrazení vašich ochranných údajů. Pokud zaznamenáte takovýto požadavek od kohokoli, a to i když tato osoba vystupuje pod naším jménem a používá naše logo a působí takto vesměs věrohodně, je v takovém případě pravděpodobné, že se jedná o podvod a tedy vy jim nesmíte poskytnout vaše ochranné údaje za žádných okolností. Takovéto případy byste nám měli okamžitě hlásit. 9.4 Pokud je transakce na vašem účtu potvrzena prostřednictvím vašich ochranných údajů a vy následně prokážete, že tato nebyla vámi autorizována, nebudete muset nést za tuto odpovědnost za předpokladu, že jste vaše ochranné údaje držel v tajnosti, zachovával jste přiměřenou opatrnost a jednal jste v souladu s těmito smluvními podmínkami a že jste se nedopustil podvodného jednání. 9.5 Máte-li podezření, že někdo zná vaše ochranné údaje, musíte nás okamžitě kontaktovat. Pokud takto neučiníte, můžete nést za neautorizované transakce na vašem účtu odpovědnost, pokud tyto byly potvrzeny vašimi ochrannými údaji. 10. Dodatkové služby a poplatky Jsme oprávněni účtovat poplatky za dodatkové služby, které vám poskytujeme, ať už se tyto vztahují k vašemu účtu či nikoli. Aktuální poplatky za současné služby jsou podrobně uvedeny v brožuře Poplatky a sazby za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), která je k dostnání na našich pobočkách, přičemž sazby se mohou občas měnit v souladu s čl. 7 jak uvedeno výše. K účtování poplatků za běžné služby dochází zpravidla v době, když jsou tyto poskytovány. 11. Vaše úroky z kladného zůstatku 11.1 Jakýkoli úrok splatný vám z kladného zůstatku na vašem účtu bude vyplacen na základě našich publikovaných sazeb, které jsou uvedeny podrobně v brožurách Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest) a Depozitní úrokové sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na všech pobočkách a mohou se v souladu s článekem 7 části A občas měnit Úrok z kladného zůstatku (pokud tento přísluší) je vypočítán na základě každodenně uzavřeného kladného zůstatku na vašem účtu a podrobnosti jsou uvedeny v brožurách Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest) a Depozitní úrokové sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na všech pobočkách a mohou se v souladu s článekem 7 části A občas měnit Úroky z kladného zůstatku se nevyplácejí na takových typech účtu, které nepřinášejí úrok Úroky budou na účet připsány po odečtení úrokové daně z příjmu (Deposit Interest Retention Tax), pokud toto přísluší. 12. Obecná ustanovení 12.1 Vztah mezi vámi a bankou, jakož i vaše smlouva s ní, se řídí a definuje v souladu s irskými zákony. Smlouva je předmětem nevýlučné pravomoci irských soudů Tyto smluvní podmínky jsou vydány v češtině, nicméně veškerá naše pozdější komunikace bude provedena v anglickém jazyce. Klienti s námi musí komunikouat v anglickém jazyce Pokud dojde ke změně vašeho jména či adresy, musíte nás neprodleně informovat. Všechny výpisy z účtu, požadavky, upozornění a další korespondence budou zasílány na poslední adresu, kterou jste nám písemně sdělil a pokud korespondenci budeme posílat na tuto adresu, toto bude z naší strany považováno jako dostatečný krok v případě jakýchkoli oznámení či požadavků, které od vás můžeme vyžadovat Pokud je váš účet společný a jeden z jeho majitelů zemře, nebo pokud zemře majitel individuálního účtu, tento bude zrušen beze ztráty případných úroků v případě předčasného zrušení účtu (pokud toto přísluší). 4 5

5 12.5 V případě vašeho úmrtí nebo jiné nezpůsobilosti všechny platby z vašeho účtu budou nadále v platnosti a právně závazné, pokud k nim dojde před obdržením úmrtního oznámení nebo potvrzení o nezpůsobilosti. B. Dodatečné smluvní podminky pro vedení běžného účtu Tato část obsahuje dodatečné smluvní podmínky vztahující se k typům běžných účtů jak uvedeno níže, jakož i obecným smluvním podmínkám v části A. Pokud dojde k jakékoli neslučitelnosti mezi mezi těmito obecnými smluvními podmínkami a dodatečnými smluvními podmínkami uvedenými v části B, dodatečné smluvní podmínky pak budou nadřazeny obecným smluvním podmínkám. Dodatečné smluvní podmínky se týkají následujících typů účtu: Current ufirst ufirstgold Dual Step 13 Dostupnost 13.1 Pouze osoby starší 16 let si mohou otevřít standardní běžný účet, účet v programu Dual nebo Step Stávající klienti s účtem v programu Dual, jež k datu nedosáhli věku 16 let, jej mohou používat nadále Pouze osoby starší 18 let si mohou otevřít účet v programu ufirst a ufirstgold. 14 Vedení účtu 14.1 Musíte vždy zajistit, aby čistý zůstatek (plus, pokud toto přísluší, jakákoli nevyužitá výše debetního rámce) na vašem účtu před skončením pracovního dne, byl dostačující k plnému pokrytí a v souladu s následujícím: šeky, které jste vystavil, jsou předloženy k zaplacení povolení k inkasu nebo trvalé příkazy k úhradě jsou splatné provádíte výběr hotovosti z bankomatu provádíte platby s platební kartou Laser/Maestro/Cirrus dáváte nám pokyn k provedení platby eletronickou cestou nebo telefonem nebo pokud jakékoli jiné transakce na vašem účtu jsou splatné, včetně aplikace úroků a poplatků, a že zůstatek je v čisté podobě až do doby zaplacení výše uvedených transakcí Pokud dostatečný čistý zůstatek (plus, pokud toto přísluší, jakákoli nevyužitá výše debetního rámce) není po skončení pracovního dne na vašem účtu k dispozici k pokrytí plateb a tento den předchází dni, ve kterém platba náleží, platba takové položky nebo její části může být odmítnuta Nicméně, jestliže taková transakce bude mít za následek, bez předchozí dohody, přečerpání účtu do debetu nebo přečerpání stanoveného debetního rámce, můžeme, předpokládaje váš souhlas, tuto transakci uskutečnit aniž bychom vás kontaktovali, což má za následek naše povolení k debetnímu čerpání nebo rozšíření stanoveného debetního rámce. V takovém případě dochází k nesjednanému debetnímu čerpání nebo nesjednanému rozšíření debetního rámce. Můžeme rovněž dle našeho uvážení odmítnout zaplacení šeku nebo povolit jakoukoli jinou platbu či výběr hotovosti, který byl mohl vést k nepovolenému debetnímu čerpání nebo rozšíření jakéhokoli schváleného nebo automaticky poskytovaného debetního rámce Za některých okolností můžete zrušit šek, který byl již vámi vystaven, nebo stálý příkaz k úhradě nebo instrukce k provádění povoleného inkasa na vašem účtu. Pokud si toto přejete a tyto okolnosti platí, měl byste to sdělit vaší pobočce písemně nebo telefonicky (s následným písemným potvrzením). Toto sdělení musí obsahovat následující podrobnosti: šek: číslo šeku, číslo účtu, částku, jméno příjemce šeku a datum; povolení k inkasu: jméno příjemce platby, částku a frekvenci provádění platby, pokud je toto vhodné; stálý příkaz k úhradě: jméno původce platby, částku a frekvenci provádění platby, pokud je toto vhodné. Pro další podrobnosti ohledně rušení plateb, přečtěte si odpovídající příručku pro váš typ účtu nebo se dotazujte ve vaší pobočce Za žádných okolností nesmíte šeky antidatovat. Pokud tak přesto učiníte, banka zaplatí šek bez ohledu na datum, které na šeku figuruje. 15 Šeky a doklady 15.1 Pokud s vámi nebylo dohodnuto jinak, zaplacené šeky a doklady zůstanou v držení banky. Doklady jsou formuláře, které vyplňujete při zařizování debetních nebo kreditních transakcí na vašem účtu Vyhrazujeme si právo pořizovat kopie šeků a dokladů, které obdržíme a zaplatíme, a to jakýmkoli způsobem, kterým uznáme za vhodné, včetně elektronického zobrazování, a pro další považovat tyto kopie za plně průkazné. Jsme oprávněni kdykoli ke zničení originálů a kopie zaplacených šeků a dokladů budeme uchovávat po dobu sedmi let. 16 Poplatky za služby Poplatky z vedení účtu jsou podrobně uvedeny v brožuře Poplatky a sazby za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Account Fees and Interest), která je k dostání na našich pobočkách a může se občas měnit v souladu s článkem 7, část A. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budete o těchto informováni nejméně 30 dní před datem jejich zavedení. 17 Debetní rámec 17.1 Debetní rámec může být dostupný na některých typech běžného účtu, pokud jste starší 18 let; prohlédněte si smluvní podmínky pro váš typ účtu a/nebo další publikace souvisejicí s vaším účtem. Tam, kde je možnost žádat o debetní rámec, můžete čerpat 6 7

6 prostředky v debetu pouze pokud jsme s vámi dohodli debetní rámec. Váš účet musí být veden vždy v kladném zůstatku nebo dohodnutém debetním rámci Pokud provedeme platbu položek, která bude mít za následek rozšíření schváleného debetního čerpání nebo debetního rámce na částku převyšující původně schválenou, taková transakce výlučně závisí na naší dobré vůli a automaticky neznamená, že dojde k rozšíření debetního rámce nebo že provedeme platbu každých následujících šeků (nebo povolení k inkasu či stálého příkazu k úhradě), která by měla stejný následek. Bankovní karty či šeky nesmí být použity s cílem nepovoleného debetního čerpání nebo rozšíření debetního rámce. Pokud s vámi dohodneme debetní rámec nebo jeho změnu, zašleme vám písemné potvrzení o jeho nové výši, jakož i další důležité smluvní podmínky pro debetní rámec, jež budou platit spolu s existujícími smluvními podmínkami pro váš účet. Pokud dojde k jakékoli neslučitelnosti mezi smluvními podmínkami platnými pro nový debetní rámec a smluvními podmínkami vašeho účtu, smluvní podmínky pro váš nový debetní rámec budou nadřazeny obecným smluvním podmínkám pro váš účet Dle našeho uvážení můžeme změnit výši debetního rámce na vašem účtu, o čemž vás budeme předem písemně informovat. Kromě toho některé debetní rámce mohou být podrobeny zvláštní revizi v blíže specifikovaném revizním dni. Na základě našeho svrchovaného práva můžeme požadovat okamžité uhrazení debetu nebo měnit jeho smluvní podmínky (dle článku 17.6), jakýkoli schválený debetní rámec je k dispozici do dalšího oznámení nebo do určeného revizního dne Debetní rámec lze využívat bez jakékoli formální dohody po specifikovaném revizním dni, přičemž na základě našeho uvážení může dojít ke zvětšení jeho výše při platbě nabíhajících položek nebo při vystavení šeku s šekovou garancí. Všechna takto uskutčněná debetní čerpání jsou předmětem příslušných smluvních podmínek při vašem účtu Můžete kdykoli zrušit váš debetní rámec, váš účet při takovém rozhodnutí musí být ovšem v kladném zůstatku a nadále musí takto být veden Můžeme kdykoli vyžadovat plné vyrovnání vašeho debetu nebo ukončit, omezit nebo pozdržet výkon jakýchkoli vašich práv vám udělených na základě těchto smluvních podmínek ve vztahu k vašemu debetnímu rámci, a to jakýmkoli způsobem, který uznáme za vhodný Pokud porušíte jakoukoli z těchto smluvních podmínek, můžeme s okamžitou platností uzavřít váš debetní rámec, vyžadovat jeho okamžité vyrovnání, omezit jeho výši a/nebo jinak považovat jakákoli z vašich práv za zrušená, omezená nebo pozdržená, a to jakýmkoli způsobem, který uznáme za vhodný O jakémkoli požadavku na úhradu vašeho debetu, pokud jste závažným způsobem v prodlení při splácení jakýchkoli závazků na jiných účtech u nás otevřených, vás nemusíme písemně informovat předem Pokud musíte zaplatit úrok z poskytnutého debetního rámce, jeho sazba je podrobně popsána buď v dopise zaslaném při otevření debetního rámce, nebo v brožuře Poplatky a sazby při vedení běžného účtu (A Guide to Personal Account Fees and Interest), která je k dostání na našich pobočkách a může se občas měnit souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. Debetní úrok je vypočítán denně z debetního zůstatku, po zohlednění šeků a dalších položek, které mají naběhnout Pokud se váš účet dostane do debetu bez našeho povolení nebo překročíte jakýkoli schválený debetní rámec, i přesto že jste povinen zaplatit poplatky za nedovolené čerpání a sankční úrok, standardní poplatky budou rovněž účtovány dle naší brožury Poplatky a sazby při vedení běžného účtu (A Guide to Personal Account Fees and Interest), která je k dostání na našich pobočkách a může se občas měnit souladu s článkem 7 jak uvedeno výše Sazby pro debetní čerpání se mohou občas měnit v souladu s čl. 7 jak uvedeno výše. 18 Poplatky, sazby a další náklady 18.1 Odpovídáte za jakékoli náklady, které nám vzniknou na základě vašeho debetního rámce, ať už jako důsledek porušení dohody či nikoli. Tyto náklady zahrnují (ale neomezují se na) náklady přijetí a zrušení bezpečnostních opatření; podniknutí kroků, včetně soudního řízení, s cílem dosažení úhrady; vynucováním a/nebo udržováním našich práv souvisejících se zástavou na debetním rámci; vyhledáváním vaší osoby v případě změny vaší adresy bez vašeho oznámení a komunikací s vámi, pokud porušíte popmínky dohody o debetním rámci. Pokud tyto náklady nebudou uhrazeny, můžeme tyto strhnout z účtu, na kterém jsme debetní rámec schválili Pokud překročíte debetní rámec, sazby s tím související budou naúčtovány dle dopisu zaslaného při otevření debetního rámce nebo naší brožury Poplatky a sazby při vedení běžného účtu (A Guide to Personal Account Fees and Interest), která je k dostání na našich pobočkách a může se občas měnit souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. 19 Zástavy Pokud vám povolíme debetní rámec, poskytneme vám rovněž údaje o jakékoli stávající zástavě, která je vázána na debetní rámec a/nebo nové zástavě námi vyžadované k udělení debetního rámce, jehož podrobnosti vám sdělíme v dopise zaslaném před udělením debetního rámce. Nejsme povinni vám povolit debetní rámec, pokud jakákoli z námi vyžadovaných zástav nebyla k naší spokojenosti poskytnuta. Debetní rámec může být rovněž zajištěn jakýmikoli aktivy, která od vás můžeme získat v budoucnu. Všechny zástavy musí mít námi preferovanou formu. 20 Různá ustanovení 20.1 Z účtu, na kterém jsme povolili debetní rámec, můžeme strhnout úroky, poplatky, výdaje a náklady jak uvedeno výše, a to i s tím důsledkem, že dojde k přečerpání debetního rámce Platnost smluvních podmínek týkajících se debetního rámce nebude nijak dotčena pokud účtu, na kterém je schválený debetní rámec, byl uděleno jiné číslo nebo pokud tento účet byl převeden do jiné pobočky, místa nebo oddělení Jakoukoli z těchto smluvních podmínek můžeme změnit v souladu s čl. 7, část A jak uvedeno výše. Dodatečné smluvní podmínky pro: ufirst ufirstgold Viz smluvní podmínky a obecené smluvní podmínky v části A. 8 9

7 21 Členský poplatek Měsíční členský poplatek je vyžadován při účtech v programu ufirst a ufirstgold. 26 Debetní čerpání Debetní čerpání na vašem účtu není dovoleno, nicméně pokud z jakéhokoli důvodu vznikne na vašem účtu dluh, nesete odpovědnost za jeho vyrovnání. 22 Dodatečné výhody 22.1 Máte nárok žádat dodatečné výhody uvedené v příslušné uživatelské příručce k vašemu účtu. Banka může tyto změnit, přičemž vás bude o změnách informovat nejméně 30 dní předem Pokud dojde ke zrušení vašeho účtu do šesti měsíců od doby, kdy jste začal požívat výše uvedené výhody, vyhrazujeme si právo celou nebo část hodnoty výhod uvedených v uživatelské příručce k vašemu účtu nárokovat zpět. 23 Zrušení účtu Po zrušení vašeho účtu v programu ufirst a ufirstgold, jakákoli stávající hypotéka zahájená v těchto programech bude automaticky přepočítána na naši standardní sazbu, pokud není dohodnuto jinak. Jakýkoli spořicí účet v programu ufirst bude převeden na spořicí účet Easy Access Savings Account (nebo jeho ekvivalent). Všechny další výhody z programu ufirst a ufirstgold přestanou platit. Dodatečné smluvní podmínky pro účet v programu Dual Viz smluvní podmínky a obecené smluvní podmínky v části A. 24 Vedení vašeho účtu 24.1 Výběry v hotovosti musí být prováděny prostřednictvím bankomatů. Výběry na na přepážkách (v jiné než vaší pobočce) se mohou uskutečnit pouze na základě našeho uvážení Povolení k inkasu a stálé příkazy k úhradě jsou dostupné pouze klientům starším 16 let. 25 Debetní čerpání 25.1 Debetní čerpání na vašem účtu není dovoleno, nicméně pokud z jakéhokoli důvodu vznikne na vašem účtu dluh, nesete odpovědnost za jeho vyrovnání Banka může odmítnout provedení jakékoli transakce v případě, že na vašem účtu nejsou pro takovou transakci dostatečné prostředky Poplatek za neregulérní čerpání bude bude za všech okolností účtován v případě, že účet v programu Dual se dostane do debetu. Poplatek je uveden v brožuře Poplatky a sazby při vedení běžného účtu (A Guide to Personal Account Fees and Interest), která je k dostání na našich pobočkách a může se občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. Dodatečné smluvní podmínky pro účet v programu Step Viz smluvní podmínky a obecné smluvní podmínky v části A. C. Dodatečné smluvní podmínky při vedení účtu Smluvní podmínky v této části se týkají následujících účtů: Easy Access Savings ufirst Savings Reserve 30 Reserve Plus Savings Personal Savings urfirst urmoney SSIA Variable Rate Deposit SSIA Fixed Rate Deposit Money Desk Deposit RSVP Anytime Nahlédněte rovněž do Obecných smluvních podmínek v části A. Pokud dojde k jakékoli neslučitelnosti mezi mezi těmito obecnými smluvními podmínkami a dodatečnými smluvními podmínkami uvedenými v části C, dodatečné smluvní podmínky pak budou nadřazeny obecným smluvním podmínkám. Dodatečné smluvní podmínky se týkají následujících typů účtu: Easy Access Savings ufirst Savings Reserve 30 Reserve Plus Savings Personal Savings 27 Dostupnost 27.1 Pouze osoby starší 18 let a osoby jimi zplnomocněné mohou otevřít spořicí účet typu Easy Access Savings, Reserve 30 nebo Reserve V souladu s článkem 60.2 a 64.2 pouze osoby, které mají otevřený běžný účet v programu ufirst, mohou otevřít spořicí účet ufirst Pouze osoby starší 55 let mohou otevřít spořicí účet 55 Plus.

8 28 Vedení účtu 28.1 Vklady jakýchkoli částek na účet mohou být provedeny prostřednictvím bankovní žiro složenky v jakékoli naší pobočce nebo v jakékoli jiné bance, kde je tato služba dostupná. Při vkládání hotovosti v jiných bankách může být účtován malý poplatek. Převody výplat mzdy či platu nejsou na tomto účtu dovoleny Povolení k inkasu a stálé příkazy k úhradě nejsou na tomto účtu dovoleny Výpisy znázorňující pohyby na vašem účtu budou vydávány každé 3 měsíce (kvartálně), pokud v takovém kvartále došlo na účtu k pohybu, a jinak minimálně jednou ročně. 29 Poplatky za služby Poplatky za vedení vašeho účtu jsou podrobně uvedeny v příručce Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, podrobnosti o změněných sazbách vám budou sděleny nejméně 30 dní před jejich zavedením. 30 Výběry hotovosti Výběry z vašeho účtu mohou být provedeny v hotovosti nebo převodem na jiný účet u Ulster Bank. Pokud jste se s námi předem nedohodl na částce, která má být z vašeho účtu vybrána, můžeme omezit výši výběru v hotovosti, a to při každém výběru. 31 Debetní čerpání 31.1 Debetní čerpání na vašem účtu není dovoleno, nicméně pokud z jakéhokoli důvodu vznikne na vašem účtu dluh, nesete odpovědnost za jeho vyrovnání Banka může odmítnout provedení jakékoli transakce v případě, že na vašem účtu nejsou pro takovou transakci dostatečné prostředky. Dodatečné smluvní podmínky pro spoření ufirst Viz články výše a obecné smluvní podmínky v části A. 33 Zúročitelný minimální zůstatek Na spořícím účtu typu Reserve 30 se předpokládá minimální zůstatek 3, pro výpočet úroku příslušného tomuto programu. Pokud se dostatete pod tuto úroveň, obdržíte naši nominální úrokovou sazbu. Pro podrobnosti o naší nominální sazbě nahlédněte do příručky Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. 34 Výběry hotovosti Všechny výběry hotovosti ve spořicím účtu typu Reserve 30 nám musíte oznámit 30 dní předem. Pokud nám neoznámíte výběr prostředků nebo zrušení vašeho účtu ve zmíněné lhůtě, naúčtujeme vám poplatek rovnající se výši úroku vypočteného na základě 30denní lhůty a výše vybrané částky. Tato alikvótní část bude pak stržena z nejbližšího připsání úroku na váš účet. Úroková sazba příslušná pro zmíněný výpočet se stanoví jako poslední platná před výběrem hotovosti z účtu. Pokud konečná výše tohoto poplatku je větší než celkový akumulovaný úrok na vašem účtu v den výběru hotovosti, zbytek bude stržen ze zůstatku na tomto účtu. Dodatečné smluvní podmínky pro: Reserve Plus Savings Personal Savings Viz články výše a obecné smluvní podmínky v části A. 35 Vkladní knížky Pokud při vašem účtu máte vkladní knížku, pak: 35.1 Dojde-li ke ztrátě vaší vkladní knížky nebo jejímu zcizení, musíte toto okamžitě nahlásit vaší pobočce Vaše vkladní knížka může být na přání kdykoli aktualizována ve vaší pobočce v běžných otvíracích hodinách. Zůstatek na vaší vkladní knížce zachycuje částky v kladném zůstatku na vašem účtu v době, kdy byla vkladní knížka naposledy aktualizována. Kvartální výpis z vašeho účtu vám poskytne nejaktuálnější data. 32 Zrušení účtu Pokud zrušíte váš účet v programu ufirst nebo ufirstgold, váš spořicí účet bude zrušen a jakýkoli zůstatek bude převeden na spořicí účet Easy Access nebo jeho ekvivalent. Dodatečné smluvní podmínky pro Reserve 30 Viz články výše a obecné smluvní podmínky v části A. Dodatečné smluvní podmínky pro spoření Reserve 90 Viz články výše a obecné smluvní podmínky v části A. 36 Zúročitelný minimální zůstatek Na spořícím účtu typu Reserve 90 se předpokládá minimální zůstatek 3, pro výpočet úroku příslušného tomuto programu. Pokud se dostatete pod tuto úroveň, obdržíte naši nominální úrokovou sazbu. Pro podrobnosti o naší nominální sazbě nahlédněte do příručky Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše

9 37 Výběry hotovosti Všechny výběry hotovosti ve spořicím účtu typu Reserve 90 nám musíte oznámit 90 dní předem. Pokud nám neoznámíte výběr prostředků nebo zrušení vašeho účtu ve zmíněné lhůtě, naúčtujeme vám poplatek rovnající se výši úroku vypočteného na základě 90denní lhůty a výše vybrané částky. Tato alikvótní část bude pak stržena z nejbližšího připsání úroku na váš účet. Úroková sazba příslušná pro zmíněný výpočet se stanoví jako poslední platná před výběrem hotovosti z účtu. Pokud konečná výše tohoto poplatku je větší než celkový akumulovaný úrok na vašem účtu v den výběru hotovosti, zbytek bude stržen ze zůstatku na tomto účtu. Dodatečné smluvní podmínky pro spoření 55 Plus Viz také články výše a obecné smluvní podmínky v části A. 38 Zúročitelný minimální zůstatek Na spořícím účtu typu 55 Plus se předpokládá minimální zůstatek 3, pro výpočet úroku příslušného tomuto programu. Pokud se dostatete pod tuto úroveň, obdržíte naši nominální úrokovou sazbu. Pro podrobnosti o naší nominální sazbě nahlédněte do příručky Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. Dodatečné smluvní podmínky pro spoření urfirst Viz také obecné smluvní podmínky v části A Tvůj účet se nesmí dostat do debetu; to znamená, že nesmíš vybrat víc peněz, než máš na účtu. Pokud se tvůj účet do debetu dostane, můžeme o tom informovat rodiče nebo zákonné zástupce Můžeme kdykoli omezit množství peněz, které vybíráš v hotovosti Povolení k inkasu a stálé příkazy k inkasu nelze na tomto účtu zřizovat. 42 Úroky, které ti vyplatíme Úrok je vypočítán denně z peněz, které máš na svém účtu k dispozici a bude k němu připsán podle našich publikovaných sazeb, jak je podrobně uvedeno v příručce Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. 43 Změna tvého účtu Když dosáhneš věku 12 let, účet typu urfirst už ti dál nebude náležet a tímto vyjadřuješ souhlas, že změníš svůj urfirst účet na účet urmoney. Napíšeme ti o tom 30 dní předem a pokud si to budeš přát, máš možnost tvůj účet zrušit. Dodatečné smluvní podmínky pro spoření urmoney Viz také obecné smluvní podmínky v části A. 44 Dostupnost 39 Dostupnost Účet typu urfirst můžeš otevřít pouze pokud je ti méně než 12 let. Pokud ještě nemáš sedm let, jeden nebo dva dospělí musí otevřít účet tvým jménem. Pokud máš více než sedm, ale méně než 11, můžeš si otevřít účet sám svým jménem, přičemž banka pak tvé rodiče o tom může písemně informovat. 40 Otevření účtu v zastoupení Pokud tvůj účet otevřou tvým jménem jedna nebo dvě osoby, peníze na tomto účtu pak budou držet v jejich opatrování. Taková dospělá osoba nebo osoby jsou pak tvoji opatrovníci. Pokud máš více takových opatrovníků, kdokoli z nich může nakládat tvým účtem samostatně, pokud ale tito opatrovníci byli učeni soudním rozhodnutím, pak jakékoli pokyny na tvém účtu musí podepisovat všichni. Opatrovník nemůže vybírat peníze z účtu přes telefon. 41 Jak si můžeš vybírat peníze z účtu Účet typu urmoney je dostupný pouze osobám ve věku let. Když dosáhnete věku 18 let, přestanete mít na tento nárok, přičemž banka může váš účet změnit na spořicí účet typu Easy Access nebo jiný účet dostupný v bance. Napíšeme vám o tom 30 dní předem a pokud si to budete přát, máte možnost váš účet buď převést na jiný typ nebo jej zrušit. 45 Hlavní služby při účtu urmoney Karta Cashcard*. Úrok z kladného zůstatku na vašem účtu. * Pro klienty mladší 16 let je tento účet dostupný pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. 46 Výběr peněz z vašeho účtu 46.1 Váš účet se nesmí dostat do debetu; to znamená, že nemůžete vybrat víc peněz než je na vašem účtu. Budete nést odpovědnost za každé debetní čerpání, ke kterému na vašem účtu dojde Banka může odmítnou jakoukouli transakci, pokud nemáte na účtu dostatečné 41.1 Když uložíš šek na svůj účet, peníze budou připsány ke tvému zůstatku, ale nebudeš prostředky k jejímu uskutečnění. pravděpodobně moci tyto peníze vybrat, dokud šek nebude zúčtován. Viz článek 3 v části A jak uvedeno výše

10 47 Úroky z kladného zůstatku, které vám vyplatíme Úrok je vypočítán denně z peněz, které máte na svém účtu k dispozici a bude k němu připsán podle našich publikovaných sazeb, jak je podrobně uvedeno v příručce Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše. Dodatečné smluvní podmínky pro termínovaný účet Money Desk Deposit Viz také obecné smluvní podmínky v části A( kromě článku 3 a 5.2, které se termínovaných účtů netýkají). 48 Dostupnost 48.1 Termínovaný účet Money Desk Deposit je dostupný indivuálním klientům investujícím samostatně nebo všem jiným než indiviuálním klientům 48.2 První vklad na tomto účtu musí být minimálně 25, Účet lze otevřít na 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců, 1 rok nebo 2 roky Úrok je vypočítán na bázi každodenního čistého zůstatku v použitelné a předem dohodnuté sazbě pro pevně termínovaný vklad a bude na účet připsán ke dni splatnosti vkladu (tzn. konec vámi vybrané doby vkladu) po odečtení kapitálové příjmové daně. Ti klienti, kteří daň platit nemusí, mohou zažádat o vyplacení úroku brutto za předpokladu, že dodržují obecné daňové předpisy a požadavky finančních úřadů Banka vydá potvrzení s datem splatnosti každého termínovaného vkladu Pokud banka neuchová příslušný pokyn nebo jej v den splatnosti vkladu od vás neobdrží, prostředky (tj. jistina a úrok) budou automaticky převedeny do dalšího stejného termínu se sazbou, kterou banka uzná v této době za vhodnou Na tomto účtu nejsou dovoleny žádné dodatečné vklady; nicméně je možné otevřít separátní účet s minimálně přípustným vkladem Pokud budete vyžadovat předčasný přístup k prostředkům na tomto účtu, můžete tímto porušit pevně stanovené podmínky termínovaného vkladu. Úrok lze pak vypočítat ke dni výběru prostředků. V závislosti na momentální situaci na finančním trhu toto může vést k naúčtování poplatku Pouze prostředky v čisté podobě jsou akceptovány při termínovaném vkladu Money Desk Deposit. Vklady budou přijímány pouze od 9.30 do hod. v pracovních dnech. Smluvní podmínky pro zvláštní spořicí účet se státním příspěvkem s pevnou sazbou a spoření se stáním příspěvkem s pohyblivou sazbou (SSIA). Prosím přečtěte si následující smluvní pomínky pečlivě a uchovejte je pro příští použití. Podávají důležité informace o vašem spoření se státním příspěvkem (SSIA). Viz také obecné smluvní podmínky v části A. 49 Definice pojmů 49.1 SSIA znamená zvláštní spořicí účet se stáním příspěvkem. Pozn. Zkratka vychází z anglického termínu Special Savings Incentive Account Majitel účtu ( Account Holder ) znamená osobu, jehož jménem banka vede účet Vy, vaše ( You / your )znamená majitele účtu Připsán í ( Subscription ) znamená jakékoli peněžité prostředky vložené na váš účet každý kalendářní měsíc, vyjma úroku a státního příspěvku Daňový dobropis ( Tax Credit ) zde znamená státní příspěvek připočtený ke každému připsání, stanovený jako 25 % vašich měsíčních vkladů PPSN je Osobní sociální a daňové číslo majitele účtu (Personal Public Service Number) 49.7 Zahájení ( Commencement )je datum prvního vkladu na účet Splatnost ( Maturity ) účet je splatný 30 dní po skončení měsíce, na který padá pětileté výročí zahájení Výstupní daň ( Exit tax ) je momentálně 23 % a bude aplikována na jakýkoli výnos z vkladů nebo při předčasném výběru prostředků Správce účtu ( Savings Manager ) je registrovaný institut k otevírání a vedení zvláštního spořicího účtu se státním příspěvkem (SSIA). 50 Dostupnost 50.1 Zvláštní spořicí účet se státním příspěvkem (SSIA) u Ulster Bank je dostupný všem osobám starším 18 let Musíte být daňovým poplatníkem v Irsku v době otevření účtu a zůstat daňovým poplatníkem nebo mít zde stálý pobyt po dobu platnosti SSIA Pouze pro soukromé osoby Pouze jeden účet na osobu 50.5 Při otevření musíte doručit vaše Osobní sociální a daňové číslo spolu s písemným osvědčením dokazujícím, že číslo patří vám, tj. korespondence z daňového úřadu nebo sociálního úřadu nebo jakýmkoli z následujících dokumentů: Výplatní páska Karta ze sociálního úřadu Oznámení o daňovém dobropisu Zápočtový/výstupní list (P60/P45) Penzijní knížka Pouze indivudální účty, společné účty nejsou dovoleny. 51 Jak si otevřít speciální spořicí účet se státním příspěvkem (SSIA) 51.1 Všechny účty SSIA musí být otevřeny mezi 1. květnem 2001 a 30. dubnem Vaše Osobní sociální a daňové číslo musí být doručeno při otevření účtu Prohlášení o zahájení musí být podepsáno , nejpozději však před prvním vkladem

11 51.4 Vedení účtu začíná prvním vkladem První vklad musí být proveden mezi datem prohlášení o zahájení a koncem následujícího měsíce Všechny žádosti o otevření SSIA musí být úplně a správně vyplněny. Jakékoli změny uvedených údajů v žádosti musí být doručeny písemně do Ulster Bank Investovat v SSIA můžete pouze vaším jménem Připsání musí být financována z prostředků majitele účtu, manžela/manželky majitele z prostředků dostupných jednomu z manželů nebo oběma, a to z jejich vlastních zdrojů bez pomoci půjčování Banka si vyhrazuje právo odmítnout vklad, otevření účtu nebo (při oznámení v rozumném předstihu) odmítnout další připsání bez udání důvodů vedoucích k takovému rozhodnutí Ze zákona jsme povinni od všech nových majitelů účtu vyžadovat adekvátní průkaz totožnosti, tzn. aktuální platný cestovní pas, úplný, místně vydaný řidičský průkaz nebo podepsaný zaměstnanecký průkaz s orazítkovanou fotografií a podpisem. Dále budeme před otevřením účtu vyžadovat písemné potvrzení o aktuální stálé adrese, tzn. účet za veřejné služby, výpis z bankovního účtu či účtu stavební spořitelny (v originále). 52 Limity připsání 52.1 Účet zde zmiňovaný je speciální spořicí účet se státním příspěvkem, jak je definován v čl. 36A Zákona o daňovém vyrovnání z r Minimální měsíční připsání k účtu otevřenému do 31. prosince 2001 pro účet s proměnlivou sazbou je po dobu prvních 12 měsíců. Po skončení této doby neexistuje žádné minimum. pro účet s pevnou sazbou je po celou dobu Minimální měšsíční připsání k účtu otevřenému k nebo po 1. lednu 2002 pro účet s proměnlivou sazbou je po dobu prvních 12 měsíců. Po skončení této doby neexistuje žádné minimum. pro účet s pevnou sazbou je po celou dobu Maximální měsíční připsání je pro účty otevřené do 31. prosince 2001 a pro účty otevřené po tomto datu. Pokud jakékoli připsání (nebo jeho část) bude v rozporu s tímto ustanovením, nebude přičteno k účtu. Pokud k tomu dojde, budeme vás písemně informovat Pokud po zahájení spoření dojde během dalších 11 měsíců k opominutí připsání z vaší strany, smluvní podmínky SSIA budou tímto porušeny (viz čl. 60 níže) Poslední připsání musí být provedeno před posledním pracovním dnem šedesátého měsíce od zahájení spoření Stálý příkaz k úhradě musí být dohodnut ke stažení z účtu vždy před 25. dnem v měsíci Vklady na přepážkách jsou povoleny u účtu s pohyblivou sazbou, nikoli však u účtu s pevnou sazbou Pro účet s pevnou sazbou se stanoví fixní výše připsání, kterou není dovoleno měnit během pětiletého průběhu spoření Pro vklady budou akceptovány pouze prostředky v čisté podobě, tzn. pouze hotovost nebo šeky Ulster Bank Vklady vázané na cizí práva nebo podobná břemena budou beze zbytku odmítnuty Nebudou dovoleny žádné vklady na účet v měsíci, na který padá páté výročí zahájení spoření. 54 Daňové dobropisy Daňové dobropisy budou vypočítány jako 25 % celkového vkladu a budou připsány na váš účet v den vkladu. 55 Výběry z účtu 55.1 Výběry z účtu jsou povoleny pouze na účtech s variabilní sazbou, nikoli ale na pevnou sazbou Výběry z účtu jsou povoleny pouze v pobočce, kde je účet veden Všechny výběry před datem splacení účtu budou očištěny o únikovou daň SSIA. Výše daně je vypočítána jako D = V/ (100% - 23%) V, kde D je daň a V je výše vybrané částky Výběry není nutno avizovat předem. 56 Debetní čerpání na účtu Debetní čerpání na účtu není dovoleno. 57 Povolení k inkasu a stálé příkazy k úhradě Banka z tohoto účtu nepřijme pokyny k povolenému inkasu nebo stálé příkazy k úhradě. 58 Výpisy z účtu Výpisy z účtu budou vydávány dvakrát ročně. 53 Vklady na účet 53.1 Při otevření účtu můžete přistoupit na minimální vklad, můžete však zřídit stálý příkaz k úhradě na jakoukoli částku mezi minimální a maximální hodnotou Stálý příkaz k úhradě je preferovaný způsob, jak ukládat peníze na váš účet SSIA. 59 Úrok 59.1 Úroková míra při účtu s pohyblivou sazbou podléhá změnám (viz čl níže), nicméně nedostane se níže než 0.5 % pod běžnou základní sazbu ECB. Změny úrokové sazby naběhnou do 5 pracovních dní od pohybu základní sazby ECB Úrok při účtu s pevnou sazbou je pevný po celý průběh spoření

12 59.3 Úrok je vypočítán na základě každodenního čistého zůstatku dle použitelných sazeb Ulster Bank a bude na účet připsán jednou ročně v říjnu. Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše Sazby se občas mohou měnit v souladu s čl. 7 v části A jak uvedeno výše. Jakékoli změny budou ohlášeny v celostátním tisku a na všech pobočkách. 60 Porušení pravidel SSIA 60.1 K porušení pravidel SSIA dojde, když opominete provést měsíční minimální připsání v průběhu prvních 12 měsíců od otevření účtu; zrušíte účet před jeho vypršením; jakýkoli z údajů v Prohlášení o záhajení účtu se ukáže být nepravdivý; na konci pětiletého spořicího období nevyplníte Prohlášení o splatnosti Při porušení pravidel účet zrušíme, naúčtujeme výstupní daň z celého zůstatku včetně úroku k datu zrušení a převedeme zbylý zůstatek na spořicí účet ufirst vedeném na vaše jméno Ulster Bank vás upozorní písemně, pokud z důvodu jakéhokoli nedodržení pravidel SSIA účet nebo jeho část nesplnily podmínky pro jeho vedení. 61 Úmrtí V případě vašeho úmrtí: 61.1 Účet nabude splatnosti jako účet SSIA Banka převede účet na spořicí účet ufirst vedeném na jméno osob, které mají práva vůči vaší pozůstalosti Daňové dobropisy vztahující se ke vkladům před datem úmrtí budou připsány na účet Daňové dobropisy vztahující se ke vkladům po datu úmrtí majitele účtu budou vráceny státu. 62 Převody účtu 62.1 Majitel účtu může požádat, aby jeho účet se všemi právy a závazky všech dotčených stran byl převeden k jinému správci účtu Převodce (správce účtu, odkud se tento převádí) zašle během 30 dní ode dne převodu písemně informovat novému správci účtu písemné upozornění s nezbytnými informacemi dle pravidel SSIA. 63 Zrušení účtu 63.1 Zrušíte-li váš účet s proměnlivou sazbou, váš úplný zůstatek zahrnující všechna připsání, daňové dobropisy a úrok ke dni zrušení bude předmětem výstupní daně SSIA Pokud zrušíte váš účet s pevnou sazbou, můžeme vám účtovat poplatek za porušení (který se připočítá ke všem daním), jehož výše se vypočte dle následujícího vzorce. Poplatek za porušení = V x N x R% V je výše vybrané částky N je ještě nevypršený čas trvání vašeho SSIA účtu R je rozdíl mezi běžnou tržní sazbou po dobu zůstávající do vypršení. 64 Splatnost 64.1 Splatnost nabíhá buď před vypršením z důvodu úmrtí majitele účtu nebo 30 dní po skončení měsíce, ve kterém došlo k 5letému výročí zahájení Po splatnosti váš účet uzavřeme a převedeme zůstatek na spořicí účet ufirst vedeným vaším jménem Pokud jsme obdrželi vaše Prohlášení o splatnosti, nebo v případě úmrtí, pouze dosažený úrok bude předmětem únikové daně Pokud jsme neobdrželi vaše Prohlášení o splatnosti, váš úplný zůstatek bude předmětem výstupní daně. 65 Změny Banka může změnit kteroukoli z těchto podmínek v souladu s článkem 7 v části A jak uvedeno výše. 66 Obecná ustanovení 66.1 Vložené prostředky na účtu zůstávají a musí zůstat ve vlastnictví investora a nesmí být použity jako zástava při úvěru Majitel účtu provede připsání na účet ze svých disponibilních prostředků a/nebo prostředků manžela/manželky z jejich vlastních zdrojů bez pomoci půjčování nebo na úkor nesplacení jiných půjček Žádná z vašich práv nejsou postupitelná nebo převoditelná a účet nemůže být použit jako zástava k jakýmkoli závazkům Banka může odmítnou provést jakoukoli transakci, pokud si není jista: totožností nebo pravomocemi jakékoli osoby vyžadující provedení transakce; zákonností transakce; dodržením podmínek vedení účtu. Ze zákona jsme povinni poskytnou údaje o vašem účtu SSIA daňovým úřadům

13 Dodatečné smluvní podmínky pro spoření RSVP Anytime Viz rovněž Obecné smluvní podmínky v části A. 67 Dostupnost Spoření RSVP Anytime je spořicí účet dostupný soukromým osobám, které spoří pouze svým jménem. Účet je dostupný osobám, které mají stálý pobyt v Irsku a jsou starší 18 let. Počet účtů, které může majitel otevřít, není omezen. Banka si vyhrazuje právo odmítnout vklad, otevřít účet a za předpokladu písemného upozornění v předstihu 30 dní, požadovat zrušení účtu bez udání důvodu. Zrušení může být okamžité v extrémních nebo vyjímečných případech. Účet RSVP Anytime je veden prostřednictvím služby Anytime Banking, a to poštou prostř. ofrankovaných obálek, telefonem a internetem. Účet nebo jakékoli záležitosti s ním související nemohou být vedeny na pobočkách banky. 68 Vklady na účet 68.1 První vklad při otevření účtu musí být minimálně ve výši 5, prostřednictvím šeku vystaveného z osobního účtu vedeného na jméno výstavce nebo směnky vydané Ulster Bank. Další vklady musí být minimálně ve výši Na účtu musí být udržován minimální zůstatek 5, a za této podmínky bude k němu připsán úrok dle sazeb RSVP Anytime. Výše vkladů není omezena shora. Pokud se zůstatek na účtu dostane pod 5,000.00, banka bude připisovat úrok na základě běžné nominální sazby až do chvíle, kdy dojde k znovuobnovení minimální zůstatku na účtu. Pro podrobné informace si prosím přečtěte naši brožuru Depozitní úrokové sazby (Deposit Interest Rates) (tyto mohou občas podléhat změnám). Vklady lze provádět prostřednictvím šeku, po internetu nebo telefonicky. Pokud se jedná o vklad šekem, tento by měl být vložen do předem ofrankované obálky spolu s příslušnou depozitní stvrzenkou, která je vydaná bankou k tomuto účelu. Na rubu každého šeku by mělo být uvedeno číslo vašeho účtu. Příjemcem šeku je zde Ulster Bank Limited nebo majitel účtu Úrok z kladného zůstatku je vypočítán na základě každodenního čistého zůstatku dle odpovídající sazby RSVP Anytime a je připsán k účtu jednou ročně v říjnu. Úrok bude vyplacen po odečtení příjmové daně z kapitálových výnosů dle odpovídající sazby. Ti z klientů, kteří platí vyšší daň z příjmu, budou patrně muset platit dodatečnou daň z depozitního úroku na jejích účtu. Klienti osvobození od příjmové daně mohou požádat o vyplacení úroku brutto za předpokladu, že splňují příslušné požadavky daňových úřadů. z banky, kde osoba či organizace šek vystavila. Doba, po kterou tento proces probíhá, závisí na místě, kde šek byl vystaven a kde byl zaplacen Je rovněž rozdíl mezi zúčtováním šeku v jeho nominální hodnotě, kdy banka předpokládá, že výše částky na něm uvedená je v čisté podobě. To znamená, že je rozdíl mezi dobou, kdy banka šek nejdříve zúčtuje v dobré víře a dobou, kdy se banka následně spolehlivě přesvědčí, že šek byl skutečně zaplacen bankou, kde byl vystaven Výběry hotovosti se provádějí prostřednictvím šeku nebo je hotovost vložena na vámi určený účet. Šek bude vystaven pouze majiteli účtu a zaslán na jeho adresu. Výběry hotovosti lze rovněž provádět po internetu nebo telefonicky. Pokud chcete, aby vybrané prostředky byly uloženy na vámi specifikovaný účet, ve formuláři pro výběr hotovosti musíte na přísluném místě uvést kód pobočky a číslo účtu, na který má být hotovost uložena. Depozitní stvrzenka souvisejicí s účtem, na který má být vklad proveden, musí být doručena spolu s formulářem. Převody jsou obvykle připsány na účet během 3 pracovních dní po obdržení pokynu k převodu prostřednictvím služby Anytime Banking. Banka nebude odpovídat za případy převodu prostředků na nesprávný účet z důvodu uvedení chybného kódu pobočky a/nebo čísla účtu Za vedení účtu se neúčtují žádné poplatky, pokud je tento veden v souladu s těmito smluvními podmínkami. 70 Debetní čerpání na účtu 70.1 Majitelům účtu není dovoleno debetní čerpání na účtu. Pokud na účtu nejsou dostatečné čisté prostředky k pokrytí jakýchkoli výběrů hotovosti nebo převodů, banka si vyhrazuje právo odmítnout pokyn k takové transakci a může vrátit jakoukoli platbu jako nerealizovanou. Při takovém porušení má banka rovněž právo dle vlastního uvážení a při zachování jakýchkoli jiných práv majitele účtu změnit účet na standardní běžný účet, při kterém budou aplikovány všechny sazby a poplatky příslušející tomuto typu účtu. Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Úrokové depozitní sazby (Deposit Interest Rates), které jsou k dostání na našich pobočkách a které se mohou občas měnit v souladu s článkem 7 jak uvedeno výše Pokud je účet veden jako společný, každá ze stran mající práva k účtu bude společně a jednotlivě odpovědná za jakékoli závazky na účtu vzniklé Závazky vzniklé z debetního čerpání mohou být započteny vůči jiným účtům vedeným na jméno majitele účtu. 71 Povolení k inkasu a stálé příkazy k úhradě Banka z tohoto účtu nepřijme pokyny k povolenému inkasu nebo stálé příkazy k úhradě. 69 Výběry z účtu 72 Výpisy z účtu 69.1 Minimální výběr hotovosti z účtu je Pokud zůstatek na účtu je menší než , můžete jej vybrat celý spolu s dosud nevyplaceným úrokem, účet však bude Výpisy z účtu budou vydávány kvartálně. pak zrušen. Banka si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na výběr v hotovosti meší než Poštovní služby 69.2 Všechny výběry hotovosti musí být pouze z čistých prostředků na účtu. Pokud ukládáte šek na váš účet, budeme jej muset zúčtovat, jinými slovy obdržet platbu Nebudeme brát odpovědnost vůči majiteli účtu za poštou nedoručené položky nebo za zpoždění při jejich doručení. Hotovost nesmí být při účtu RVSP Anytime Banking zasílána poštou

14 74 Změny Banka si vyhrazuje právo změnit kteroukoli z těchto podmínek v souladu s článkem 7 v části A jak uvedeno výše. 75 Obecná ustanovení Banka může odmítnou provést jakoukoli transakci, pokud si není jista: totožností nebo pravomocemi jakékoli osoby vyžadující provedení transakce; zákonností transakce; dodržením podmínek vedení účtu. Veškerou horespondenci posílejte na adresu: Ulster Bank RSVP Anytime, Customer Service Centre, Danesfort, Stranmillis Road, Belfast, BT9 5UB. 76 Naše adresa pro případ zrušení vašeho účtu RSVP Anytime Přejete-li si zrušit váš účet, budeme vyžadovat písemný pokyn, který zašlete na adresu Ulster Bank RSVP Anytime, Customer Service Centre, Danesfort, Stranmillis Road, Belfast, BT9 5UB. D. Podmínky pro používání karet Servicecard/Cashcard Tyto podmínky byste měli číst spolu se smluvními podmínkami pro váš účet, které občas podléhají změnám a tvoří část těchto podmínek. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Ztráta nebo nebo zneužití vaší karty Servicecard/Cashcard Pokud dojde ke ztrátě či zcizení anebo pokud máte podezření, že někdo zná váš PIN, musíte nám zavolat na (ze zahraničí ) nebo kontaktovat vaši pobočku. 1 Obecné pojmy Tyto podmínky pro používání se týkají jak karty Servicard, tak i Cashcard, kromě ustanovení o šekové záruce v čl. 5.1 a 5.2 níže, které se týkají pouze karty Servicecard. Níže jsou uvedeny definice pojmů a termínů používaných v těchto podmínkách. Účet ( Account ) dodatečná karta ( additional card ) karta ( card ) Skupina ( Group ) Váš účet otevřený u nás, ze kterého jsou transakce odečítány. Karta, kterou vydáme další osobě (dodatečný držitel karty), vámi určené. Jakákoli karta, kterou vám poskytneme k používání na účtu. Znamená skupinu firem vlastněných Royal Bank of Scotland, které jsme členem. PIN transakce ( transaction ) My, námi, naše ( We, us, our ) Vy, vaše ( You, your ) 2 Karta Osobní identifikační číslo, které používáte na kartě (personal identification number). Jakákoli platba nebo výběr hotovosti za použití karty, jejího čísla nebo PIN (kromě šeků vámi vystavených pro platby potvrzené prostřednictvím čísla karty). Ulster Bank Limited. Osoba či osoby, na jejichž jméno je účet otevřen. 2.1 Karty Servicecard jsou dostupné pouze osobám starším 18 let. Karty Cashcard jsou dostupné pouze osobám starším 16 let. 2.2 Držitel karty (jakož i každý dodatečný držitel) musí provést následující: Podepsat kartu (i každý dodatečný držitel) při jejím obdržení Vždy přechovávat kartu na bezpečném místě a nedovolit její použití jiným osobám Při obdržení písemného oznámení s vaším PIN si je zapamatovat a pak okamžitě toto oznámení zničit. Nikdy si nezapisovat PIN jakýmkoli způsobem srozumitelným komukoli jinému. 2.3 Držitel karty (jakož i každý dodatečný držitel) nesmí kartu použít před nebo po skončení doby její platnosti nebo po obdržení oznámení, že jsme kartu zrušili nebo pozastavili její platnost. 2.4 Držitel karty ( jakož i každý dodatečný držitel) nesmí kartu použít, pokud by toto vedlo k debetnímu čerpání bez předchozí dohody s námi, nebo navýšilo úvěrování na účtu nad dohodnutý rámec. 2.5 My jsme majitelem karty a pokud o to požádáme, musíte nám kartu okamžitě vrátit (přeříznutou v půli napříč místem pro podpis a magnetickým pruhem a pokud máte čipovou kartu, čip musí být rovněž přepůlený). My, nebo kdokoli konající naším jménem, můžeme kartu zadržet po libovolnou dobu. Např. můžeme pozastavit platnost karty a pověřit jejím držením třetí stranu pro případ, že byste se pokusili ji použít. Jak kartu používat 3 Transakce 3.1 Karta může být používána spolu s PIN s cílem obstarání hotovosti v rámci denního limitu pro váš účet, z jakéhokoli bankomatu, který akceptuje vaši kartu, o jejichž seznamu vás budeme informovat. 3.2 Oznámíme vám limit denního výběru hotovosti (toto může zahrnovat i hodnotu jiných transakcí prováděných v bankomatech, o jejichž podrobnostech vás budeme občas informovat). 3.3 Karta může být použita k uhrazení jakýchkoli nákupů v maloobchodě nebo u dodavatelů zboží či služeb s vystaveným logem Laser, Maestro nebo Cirrus, pokud se toto objevuje na vaší kartě, popř. jakékoli jiné logo, o kterém vás budeme informovat

15 3.4 Transakce provedena na kartě je obvykle zohledněna na účtu téhož dne nebo v průběhu následujícího pracovního dne. 3.5 V každý pracovní den budou jakékoli disponibilní prostředky na účtu použity nejdříve k uhrazení transakcí nám sdělených v průběhu předchozího pracovního dne, přednostně před jakýmkoli jinými platbami z účtu. 3.6 Pokud provedeme transakci v jiné měně než euro, směníme ji na euro dle našeho kursu platného v den transakce. 3.7 Budete muset zaplatit jakékoli poplatky týkající se účtu, pokud je zjevné, že vy nebo dodatečný držitel karty jste příslušnou transakci povolili. 3.8 Když obdržíme akceptovatelnou stvrzenku o refundaci již provedené platby, vplatíme peníze zpět na účet. 4 Jak povolovat platby 4.1 Když majitel obchodu nebo dodavatel služeb požádá o povolení před akceptováním platby vaší kartou, my tuto nemusíme povolit, pokud: karta byla hlášena jako ztracená či zcizená nebo máme důvodné podezření, že tato byla ztracena nebo zcizena; nebo vy nebo jakýkoli dodatečný držitel karty jste porušil tyto podmínky; nebo po zohlednění všech dalších transakcí námi povolených, včetně těch, které ještě neprošly účtem, na účtu nezbývají prostředky dostečné k uskutečnění transakce. 4.2 Po provedení transakce prostřednictvím karty nás nemůžete žádat o její zastavení. Nicméně zrušíme transakci, která již byla povolena, nikoli však odečtena z účtu, pokud od vás obdržíme uspokojivý důkaz o jejím zrušení třetí stranou. 5 Šeková záruka 5.1 Za předpokladu, že splňujete podmínky šekové záruky (kopie výtisku s aktuálními podmínkami lze obdržet na jakékoli pobočce), můžete kartu použít jako záruku pro šeky vystavené na vašem účtu a na všech ostatních účtech otevřených v téže pobočce a to do výše uvedené na této záruce. Pro každou transakci lze použít pouze jeden takto ručený šek. 5.2 Nesmíte zrušit platbu ručeného šeku, a to z žádného důvodu. Jsme oprávněni k provedení platby ručeného šeku z účtu, na kterém byl vystaven a to i v případě, že něco není s šekem v pořádku nebo vaše právo používat kartu je pozastaveno nebo skončilo. 6 Poplatky Poplatky budou účtovány pro určité typy použití karty, jak je podrobně uvedeno ve zvláštních tarifech, které jsou k dostání na našich pobočkách a které tvoří část těchto podmínek pro používání karet. Tyto poplatky mohou být občas revidovány v souladu se smluvními podmínkami při vašem účtu. O jakýchkoli změnách budete informováni nejméně 30 dní před jejich zavedením. 7 Společný účet Máte-li společný účet, i když máte každý svou vlastní kartu, jste každý odpovědný(á) za všechny transakce a šeky prováděné a ručené jakoukoli kartou a za splácení jakýchkoli půjček, ke kterým na vašem účtu dojde. 8 Odpovědnost 8.1 Pokud dojde ke ztrátě či zcizení karty, nebo máte podezření, že někdo zná váš PIN, musíte postupovat dle pokynů uvedených v Důležitém upozornění na začátku těchto podmínek. 8.2 Pokud dojde ke zneužití karty předtím, než nám oznámíte její ztrátu či zcizení nebo že někdo jiný zná váš PIN, budete muset zaplatit pouze za jakékoli zneužití, pokud jste se nedopustil podvodného jednání nebo nedbalosti. 8.3 Pokud je karta použita někým, kdo ji používá s vaším svolením, budete muset zaplatit všechny transakce, které tato osoba uskutečnila. 8.4 Pokud někdo uskuteční podvodnou transakci za použití údajů týkajících se vaší karty na internetu, telefonicky nebo poštou, neponesete za tutou podvodnou transakci odpovědnost. 8.5 Jakmile obdržíme oznámení o ztrátě, krádeži nebo případném zneužití, kartu zrušíme. Pokud poté dojde k nalezení karty, nesmíte ji použít. Kartu pak vraťte bance přepůlenou přes prostor pro podpis a magnetický pruh a jedná-li se o čipovou kartu, pak i čip musí být přepůlený. 8.6 Nebudete odpovídat za žádné ztráty vzniklé zneužitím karty, pokud jste kartu neobdrželi. 8.7 Neponeseme odpovědnost v případě, že jakákoli třetí strana vám odmítne přijmout platbu nebo výběr hotovosti. 9 Dodatečný držitel karty 9.1 Původní držitel karty (v případě společného účtu všichni držitelé) mohou banku požádat o vydání karty a PIN někomu jinému. Pokud s tím budeme souhlasit, nesete odpovědnost za všechny dodatečné držitele karty ohledně dodržování těchto podmínek a budete rovněž muset hradit všechny transakce vzniklé z použití dodatečné karty a PIN, včetně těch provedených poté, když původní karta (karty) nám byla vrácena. 9.2 Zplnomocňujete nás k poskytování informací dodatečnému držiteli karty. Tyto zahrnují, ale neomezují se na, údaje týkající se vašeho účtu. 10 Předávání informací Zplnomocňujete nás k předání jakýchkoli relevantních informací kterékoli příslušné třetí straně: v souvislosti se ztrátou, krádeží nebo možným zneužitím karty nebo PIN; nebo s cílem dostání našim závazkům jakožto organizace spadající do systému karet Laser, Maestro a Cirrus

16 11 Ukončení vašeho práva používat kartu 11.1 Pokud to uznáme za vhodné, můžeme kdykoli pozastavit, zrušit nebo omezit vaše právo používat kartu a PIN. O takovém kroku vás budeme informovat předem, popřípadě co nejdříve po něm Pokud používání vašeho účtu je ukončeno nebo omezeno a pokud vám nařídíme následující: neprovádět žádné další výběry hotovosti z účtu. nepoužívat kartu jako záruku k proplacení šeku bez našeho svolení, nebudete oprávněni kartu používat Můžete ukončit používání vaší karty (stejně jako její používání dodatečným držitelem) kdykoli, pokud nám toto sdělíte písemně předem a kartu nebo karty nám vrátíte (přepůlenou přes prostor pro podpis a magnetický pruh a jedná-li se o čipovou kartu, pak i čip musí být přepůlený) Pokud je vaše používání karty (stejně jako i každého dodatečného držitele) ukončeno, zůstáváte nadále odpovědný za všechny transakce vzniklé z jejího používání. 12 Změny ve smluvních podmínkách 12.1 Tyto podmínky používání karet se mohou občas měnit v souladu se změnami smluvních podmínek na vašem účtu Pokud se objevuje jakákoli nesouvislost mezi těmito podmínkami používání karet a podmínkami na vašem účtu, tyto podmínky budou nadřazeny smluvním podmínkám na vašem účtu. E. Smluvní podmínky pro službu Anytime Internet a Telephone Banking Následující podmínky se týkají jakéhokoli používání našich telefonických nebo internetových bankovních služeb ( Služba ), pokud jste pro ně registrováni. Tyto podmínky byste měli číst spolu se smluvními podmínkami pro váš účet, které tvoří část těchto podmínek. Smluvní podmínky související s kreditními kartami nebudou aplikovatelné, pokud Služba není dostupná pro kreditní karty anebo pokud nemáte kreditní kartu vydanou Ulster Bank. O podrobnosti žádejte na kterékoli pobočce. Definice pojmů My, námi, naše ( We, us, our ) znamená Ulster Bank Limited Vy, vaše ( You, your ) osoba či osoby, na jejichž jméno je účet otevřen a v případě kreditních karet též osoba, která má u nás vedenou kreditní kartu. Máte-li společný účet, ustanovení v těchto smluvních podmínkách se týkají vás obou, společně a samostatně. Účet ( Account ) váš účet otevřený u nás vaším jménem. Ochranné údaje ( Security Details ) znamenají identifikační slova, kódy a/nebo čísla dohodnutá námi a vámi v souvislosti s bezpečnostními postupy vztahujícími se k vašemu účtu. Zplnomocnění 1. Zplnomocňujete nás přijmout a jednat podle vašich pokynů a platit na váš účet, jakož i z něj částky související s transakcí, která byla prokázána za použití bezpečnostního postupu, jehož dodržování od vás vyžadujeme. Uznáváte a souhlasíte, že toto může být na účtu, který za jiných okolností může být veden dvěma nebo více osobami. 2. Pokud máte společný účet, budeme jednat dle pokynů kohokoli z vás, každý jste ale odpovědný za všechny provedené transakce a splacení všech půjček, které na účtu vzniknou. Bezpečnostní postup 3. Musíte udržovat vaše ochranné údaje v tajnosti a podniknout všechny možné kroky k zabránění jejich neoprávněného či podvodného použití. 4. Nesmíte prozradit vaše ochranné údaje žádné další osobě nebo si je zapisovat způsobem, který by mohl vejít ve známost jiné osobě. 5. Prosím vezměte na vědomí, že po vstupní registraci nebo přihlášení vás nikdy nebudeme kontaktovat, popř. tímto pověřovat naším jménem kohokoli jiného, s požadavkem o plné prozrazení vašich ochranných údajů. Pokud zaznamenáte takovýto požadavek od kohokoli, a to i když tato osoba vystupuje pod naším jménem a používá naše logo a působí takto vesměs věrohodně, je v takovém případě pravděpodobné, že se jedná o podvod a tedy vy jim nesmíte poskytnout vaše ochranné údaje za žádných okolností. Takovéto případy byste nám měli okamžitě hlásit. 6. Pokud je transakce na vašem účtu potvrzena prostřednictvím vašich ochranných údajů a vy následně prokážete, že tato nebyla vámi autorizována, nebudete muset nést za tuto odpovědnost za předpokladu, že jste vaše ochranné údaje držel v tajnosti, zachovával jste přiměřenou opatrnost a jednal jste v souladu s těmito smluvními podmínkami a že jste se nedopustil podvodného jednání. 7. Máte-li podezření, že někdo zná vaše ochranné údaje, musíte nás okamžitě kontaktovat. Pokud takto neučiníte, můžete nést za neautorizované transakce na vašem účtu odpovědnost, pokud tyto byly potvrzeny vašimi ochrannými údaji. 8. Ponesete odpovědnost za všechny pokyny, které od vás dostaneme mezi ověřením vašich ochranných údajů a momentem, kdy ukončíte použití Služby. Prosím vezměte na vědomí, že toto zahrnuje i veškeré mylné pokyny, jakož i pokyny vydané jinou osobou; neměli byste se tedy vzdalovat od média, jehož prostřednictvím konktaktujete Službu, pokud jste k této stále připojeni. 9. Příchozí hovory mohou být nahrávány za účelem bezpečnosti a školení. Transakce 10. Vaše pokyny v souvislosti s vašimi běžnými a spořicími účty přijaté do hod kteréhokoli pracovního dne jsou obvykle vyřizovány ještě téhož dne. Pokud tento pokyn nemůže být vyřízen stejného dne, budete na to upozorněni v momentu jeho zadávání. Pokyn pak bude vyřízen následujícího dne. Pokyny přijaté v jakékoli jiné době budou vyřízeny následujícího pracovního dne. 11. Poskytování Služby vám nedává právo k debetnímu čerpání na vašem účtu, kromě čerpání v povoleném rámci, které můžeme občas povolit

17 12. Odpovídáte ze všechny provedené transakce při používání Služby a splacení všech dluhů, které mohou vzniknout při používání Služby. Poplatky 13. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatky a máme váš souhlas s poplatky za Službu nebo jakoukoli její část. Podrobnosti o nových sazbách a změnách stávajících sazeb vám budou sděleny písemně, nebo textovou zprávou SMS nebo em nejméně 30 dní před jejich zavedením a budou rovněž dostupné na naší internetové adrese Dostupnost Služby 14. Při zachování maximální snahy o poskytování Služby, nebudeme brát odpovědnost za jakékoli nedostatky při jejím poskytování, částečně či úplně, a to z jakékoli příčiny mimo naší kontrolu. Změny/Ukončení Služby 15. Vyhrazujeme si právo provádět občasné změny Služby a o takových změnách vás budeme písemně informovat. 16. Můžeme, uznáme-li to za vhodné pro vás nebo vaši ochranu, pozastavit, zrušit nebo omezit poskytování Služby nebo jakékoli její části. Pokud k tomu přistoupíme, sdělíme vám to, jakmile to bude prakticky možné. Můžeme rovněž ukončit Službu nebo jakoukoli její část, přičemž vás o tom budeme informovat v dostatečném předstihu. 17. Vaši registraci k používání služby můžete ukončit, a to písemným oznámením. Oznámení nenabude účinnosti do doby jeho doručení. 18. Tyto smluvní podmínky a poplatky za Službu mohou občas podléhat změnám v souladu se smluvními podmínkami na vašem účtu. F. Obecné podmínky Vaše údaje Kdo jsme Jsme členem skupiny Royal Bank of Scotland Group (Skupina). Pro podrobnosti o naší Skupině společností navštivte prosím a klikněte na About US, nebo s podobnými dotazy volejte na nebo zašlete textovou zprávu na Vaše elektronické údaje Budete-li nás kontaktovat elektronickou cestou, můžeme si uchovat vaše elektronické identifikační číslo, (např.číslo internetového protokolu IP), adresu nebo telefonní číslo poskytnuté vaším dodavatelem elektronických služeb. Jak nakládáme s vašimi údaji a komu je sdělujeme Můžeme použít a sdělovat vaše údaje jiným členům Skupiny s cílem pomoci jim i nám: zhodnotit finanční a pojišťovací rizika; vymoci dluh; rozvíjet vztahy s našimi klienty, služby a systémy; předcházet a odhalovat kriminalitu. Vaše údaje zahrnují podrobnosti o vašich transakcích. Neposkytneme vaše údaje nikomu mimo Skupinu, s vyjímkou: vašeho svolení; nebo pokud to od nás vyžaduje nebo nařizuje zákon; nebo poskytnutí údajů jiným organizacím, které nám nebo vám poskytují služby; nebo převedení práv a závazků v souladu s touto smlouvou. S cílem poskytování služeb, které jste vyžadoval nebo občas mohl vyžadovat, může se jevit jako nezbytné sdělit vaše údaje někomu, kdo nám poskytuje služby v jiných zemích a to včetně zemí mimo Evropskou unii. Pokud se tak stane, zajistíme, aby kdokoli, komu vaše údaje sdělíme, nakládal s vašimi údaji se stejnou úrovní ochrany jako tak činíme my. Můžeme občas změnit způsob, jakým nakládáme s vašimi údaji. Pokud se domníváme, že z pochopitelných důvodů vám nejsou takové změny známy, budeme vás o nich písemně informovat. Pokud v průběhu 60 dní nevznesete vůči nim žádnou námitku, vyjadřujete tímto se změnami souhlas. Pokud si přejete kopii údajů, které o vás uchováváme, prosím kontaktujte pobočku pro příslušnou žádost. Můžeme účtovat poplatek. Přejete-li si aktualizovat vaše údaje, kontaktujte vaši pobočku. Úvěrové bonitní agentury a agentury pro boj s finanční kriminalitou Vazba mezi vámi a kýmkoli, se kterým máte společný účet nebo jste v podobném finančním vztahu, bude zaznamenána u úvěrových bonitních agentur jako finanční asociace. Při budoucích žádostech o služby či produkty budou brány v potaz všechny strany, pokud některá ze stran nevyplní prohlášení o rozvázání asociace u úvěrových bonitních agentur. Můžeme provádět pravidelná šetření nebo podávat informace (včetně způsobu, jakým přistupujete k vašemu účtu a zda-li jste v prodlení se závazky) úvěrovým bonitním agenturám, agenturám pro boj s finanční kriminalitou a rovněž Skupině s cílem řídit a přijímat rozhodnutí o vašem účtu. Tyto informace mohou být použity ostatními poskytovateli úvěrů s cílem učinit rozhodnutí o vás a vašich finančních společnících. Můžeme vám poskytnout jména a adresy agentur, jejichž služeb používáme, pokud potřebujete kopii vašich údajů, které tyto mají v držení. Kontaktujte prosím vaši pobočku. Agentury mohou účtovat poplatky

18 Ostatní obecné podmínky Nejste-li spokojen s jakýmkoli naším produktem či službou, za tímto účelem existuje reklamační postup, který můžete použít při řešení vašeho problému. Chcete-li podat stížnost, prosím konktaktujte nás. Můžete nám napsat na adresu Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Eventuálně nás můžete navštívit nebo se zastavit ve vaší pobočce. Nejste-li ani přesto spokojen s naším postupem, můžete požádat Ombudsmana finančních služeb o prošetření vaší stížnosti. Napište na adresu: Financial Services Ombudsman Bureau, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 nebo zavolejte na linku s levnějším tarifem , nebo , Fax: nebo Příchozí hovory mohou být nahrávány. Pro textování zpráv zvolte číslo Správnost zde podaných informací zaručena v době přípravy k tisku. Ulster Bank Limited je registrována při Úřadu komisaře pro ochranu dat. Potřebujete-li kopii naší registrace, navštivte stránku Schváleno a regulováno Úřadem bankovního dozoru. Ulster Bank Limited. Registrována v Irsku. Číslo registrace Registrovaná centrála: Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Hlavním předmětem podnikání Ulster Bank Limited je poskytování bankovních služeb a naše hlavní sídlo je Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Ulster Bank Limited je společnost s ručením omezeným, registrována v Irsku při Úřadu pro registraci firem, Parnell House, 14 Parnell Square, Dublin 1 pod registračním číslem a také licencovaná banka regulovaná Úřadem bankovního dozoru P.O. Box 9138, College Green, Dublin 2. Číslo DPH pro Ulster Bank Ireland Limited je IE/9/E/61585W. 32

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH d VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 521 521 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

4.1. Držitel karty je oprávněn:

4.1. Držitel karty je oprávněn: II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí, přenosné

Více

FINANČNÍ ODDĚLENÍ. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Španělsko Tel

FINANČNÍ ODDĚLENÍ. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Španělsko Tel FINANČNÍ ODDĚLENÍ OBSAH 1. DEFINICE BĚŽNÉHO ÚČTU... 2 2. SYSTÉM ÚHRAD Z BĚŽNÉHO ÚČTU... 2 3. ZŘÍZENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU... 2 4. DOPLNĚNÍ BĚŽNÉHO ÚČTU... 3 4.1 Způsoby platby... 3 4.2 Přiřazení platby k běžnému

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 5. 2017 k 1. 12. 2017 původně nově F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Běžný účet v Kč, Studentské, Konto, Aktivní, Exkluzivní, Dětské

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit

Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 31. ČERVENCE PROSINCE 2015 2013 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Úvodní ustanovení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta Pravidla akce: Doporuč ING Konto nebo ING Podílové fondy a získej odměnu Jste spokojeni s ING Bank a rádi byste doporučili naše produkty i svým známým? Za každého doporučeného klienta, kterého přivedete,

Více