Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny"

Transkript

1 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru km, s průměrnou hustotou 1400 kg. m -3, přičemž hustota v centru je asi kg. m -3 teplota na povrchu je asi 5700 K, v nitru asi 15 milionů Kelvinů zdrojem energie je termojaderná fúze jader vodíku, příp. helia v jádru jedná se o tzv. protonprotonový řetězec spojením protonů vznikají jádra helia a uvolňuje se energie kolem 26 MeV Sluneční atmosféra se skládá ze tří vrstev: 1. fotosféra (nejníže) tloušťka asi 300 km obsahuje sluneční skvrny (chladnější místa povrchu) 1

2 2. chromosféra (tloušťka asi km) tvořená řídkým plynem 3. koróna (vnější vrstva) tvořena velmi řídkým plynem, pozorovatelná při úplném zatmění opačným jevem než sluneční skvrny jsou erupce zjasnění povrchu vlivem proměnného magnetického pole protuberance jsou mohutné výtrysky plazmatu o délce trvání až několika týdnů sluneční vítr proudění částic od (protony, elektrony, jádra helia) v blízkosti Země může vyvolat geomagnetickou bouři nebo polární záři cyklické změny sluneční aktivity mohou ovlivnit zemské podnebí (např. vznikem malých ledových dob) malé (zemského typu) Merkur, Venuše, Země, Mars pevný povrch Planety velké Jupiter, Saturn, Uran, Neptun menší hustota než malé planety umělecká představa slunečního větru velikost větší než 100 m Pluto, Eris,... pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem největší je Ceres Planetky Komety tělesa z ledu a kamení oběžná doba až několik desítek let n apř. Halleyova kometa 76 let přiblížením ke Slunci tají ztráta materiálu vznik meteorických rojů chvost vždy od vliv slunečního větru 2

3 Trajektorie Halleyovy komety (vlevo nahoře) Komety Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997) Meteoroid pozůstatek průletu komety drobná zrnka o průměru milimetrů až několik desítek metrů po setkání se Zemí, vidíme jeho hoření v atmosféře jako meteor jasný meteor = bolid proletí-li Země oblakem těchto částic vzniká meteorický roj přilétají vždy z 1 bodu na obloze (radiant) pravidelnost během roku např. Perseidy kolem 12. srpna přilétají ze souhvězdí Persea po dopadu na Zem meteorit př. Tunguzský 1908 Bolid 2. Hvězdy jsou objekty takové hmotnosti, že v nich vlivem vysokého tlaku vzplane termonukleární reakce hmotnosti v rozmezí 0,08 M S 150 M S (M S je hmotnost ) od planet je na noční obloze odlišuje scintilace (kolísání intenzity záření) paralaxa roční paralaxa π je úhel, pod kterým bychom viděli průvodič Země (délka 1 AU) z dané hvězdy plyne z pozorování zdánlivého pohybu hvězdy na obloze vůči vzdáleným hvězdám během roku nejbližší hvězda k našemu Slunci - Proxima Centauri - má paralaxu 0,763. 3

4 měření vzdáleností parsek (paralax second) značka pc je vzdálenost hvězdy, která má paralaxu 1. světelný rok (light year zkratka l.y.) vzdálenost, kterou světlo uletí za 1 rok 1 pc 3,26 l.y. 1AU π tg1" 1pc hvězdná velikost určuje jasnost hvězdy (a dalších objektů) na obloze nesouvisí jen s velikostí a zářivým výkonem objektu, ale také s jeho vzdáleností od nás jednotkou je magnituda (zn. mag) nejjasnější hvězdou je Sirius v souhvězdí Velkého psa s hvězdnou velikostí m = -1,43 mag pouhým okem jsou viditelné hvězdy do cca 6 mag pomocí obyčejného dalekohledu lze sledovat hvězdy s hodnotou kolem 10 mag má jasnost m = -26,8 mag, Měsíc v úplňku m = -12 mag. spektrum záření rozbor světla vyzařovaného hvězdou podává informace o povrchové teplotě hvězdy, o jejím chemickém složení, apod červený posuv jestliže se hvězda (příp. Galaxie) od nás vzdaluje, pak dochází v důsledku Dopplerova jevu k posunutí spektrálních čar směrem k červenému okraji spektra (tzv. červený posuv) vývoj hvězd vznikají gravitační přitažlivostí mezihvězdného prachu a plynu čím těžší je hvězda, tím kratší je doba jejího života, což je 10 6 až let hvězda zvětšuje svůj objem a vlnová délka vyzařovaného světla se posouvá k červenému okraji spektra vzniká červený obr většina vodíku je již přeměněna na helium hvězdy s hmotností menší než 1,4 M S v určité chvíli se začíná smršťovat až na hustotu kolem 10 6 kg.m -3 vzniká bílý trpaslík, který pomalu chladne podobný osud čeká i 4

5 hvězdy s hmotností přibližně 1,4 M S až 5 M S vysoký tlak způsobuje při těchto hmotnostech spojování protonů s elektrony za vzniku neutronů vzniká neutronová hvězda s hustotou až kg.m -3 některé takové hvězdy se chovají jako zdroje rádiového záření a lze je tak detekovat i na Zemi nazývají se pulzary prudké zmenšení objemu může vyvolat odraz látky zpět hovoříme o výbuchu supernovy během uplynulého tisíciletí byl tento jev pozorován čtyřikrát při výbuchu vznikají jádra těžších prvků ty mohou následně tvořit zárodek dalších hvězd podobně vzniklo i zbytky supernovy pozorované Keplerem v r hvězdy s hmotností větší než 5 M S gravitační smršťování se nezastaví při zmenšení poloměru pod určitou mez je úniková rychlost větší než rychlost světla 2.. M v r dochází ke gravitačnímu kolapsu - vzniká černá díra 3. Galaxie a galaxie Jako Galaxie (s velkým počátečním písmenem), se označuje skupina asi 100 miliard hvězd, ve které se nachází na okraji jednoho ze spirálních ramen Sluneční soustava je v této Galaxii jen jedna z průměrných hvězd průměr disku Galaxie je asi 30 kpc, leží asi 10 kpc od středu Galaxie je známá pod názvem Mléčná dráha, jak se také nazývá světlý pás hvězd (Galaxie má plochý tvar) viditelný na noční obloze především v létě jiné galaxie ostatní galaxie označujeme malým písmenem g mají své číslo podle katalogu známá je např. galaxie M31 v Andromedě, viditelná za dobrých podmínek pouhým okem jako mlhavý eliptický útvar, vzdálenost 700 kpc 5

6 poloha galaxie M31 4. Kosmologie zahrnuje úvahy o vzniku a vývoji vesmíru vesmír považujeme za homogenní (látka je rovnoměrně rozmístěna) tuto domněnku potvrzuje objev reliktního záření v roce 1965 jedná se o elektromagnetické záření odpovídající záření černého tělesa o teplotě 2,7 K a přichází k Zemi ze všech směrů se stejnou intenzitou na vlnové délce odpovídající mikrovlnnému záření Hubbleův vztah v roce 1929 zjistil E.P.Hubble červený posuv ve spektrálních čárách galaxií tyto objekty se od sebe vzdalují rychlostí, která je úměrná vzdálenosti galaxie od nás podle vztahu v H.r kde r je vzdálenost galaxie, v její rychlost vzdalování, H je Hubbleova konstanta, stanovená s velkou odchylkou na rozpínání vesmíru což znamená, že galaxie vzdálená 1 Mpc se od nás vzdaluje rychlostí přibližně 75 km.s -1 stáří vesmíru jestliže se galaxie od sebe vzdalovaly stále stejnou rychlostí i v minulosti, pak lze odhadnout dobu, kdy byly galaxie v jednom bodě (tzv. velký třesk) ze vztahu t r v r H.r po dosazení vychází doba 13 miliard let vzhledem k uvažované chybě Hubbleovy konstanty a vzhledem k dalším okolnostem lze tvrdit, že velký třesk nastal před deseti až dvaceti miliardami let 1 H časová posloupnost vzniku vesmíru 6

7 Zdroje Lepil, O., Bednařík, M., Hýblová R.: Fyzika pro střední školy. Prometheus, Praha 2006 Otevřená encyklopedie Wikipedia. [online]. Dostupný z URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hlavn%c3%ad_strana. Česká astronomická společnost [online]. Dostupný z URL: <http://www.astro.cz> Hvězdárna Valašské Meziříčí. [online]. Dostupný z URL: <http://www.astrovm.cz/cz/> Stručná historie Vesmíru [online]. dostupný z URL: <http://www.akademon.cz/source/hist.htm> 7

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách

Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách MEZIHVĚZDNÁ HMOTA Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách Myšlenka existence mezihvězdné hmoty je velice stará již v 5. stol. př. n. l.

Více

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce GALAXIE Alžběta Ježková 9.B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Zdeňka Kolářová Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse 4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí. Jean Cocteau Ty tam jsou doby, kdy si lidé mysleli, že vesmír je neměnný a hvězdy jsou stálice při pevněné navěky na křišťálových

Více

Životní cyklus hvězd

Životní cyklus hvězd d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Životní cyklus hvězd Závěrečná práce Autoři: Daniel Flek, Adam Šumník Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Astronomická konference 2013

Astronomická konference 2013 Astronomická konference 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků HUSOVA, Liberec, Husova 142/44 ZŠ s RVJ Husova, Liberec ASTRONOMICKÁ KONFERENCE 2013 Astronomical conference 2013 III. Sborník přednášek

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776 Kamila Kovačíková Vedoucí diplomové práce: prof.

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005 v01.00 Měsíc Jiří Šála AK Kladno 2005 Úvod Druhé nejjasnější těleso na obloze Jediná přirozená družice Země a náš nejbližší vesmírný soused Občas nazýván Luna latinský výraz pro Měsíc V literatuře se můžeme

Více

Solární zařízení v příkladech

Solární zařízení v příkladech Tomáš Matuška stavitel Solární zařízení v příkladech ont-size:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:normal;b

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

Modré nebe. Nebe bez mráčku je za dne modré. Bez atmosféry bychom i ve dne hleděli do tmavého vesmíru.

Modré nebe. Nebe bez mráčku je za dne modré. Bez atmosféry bychom i ve dne hleděli do tmavého vesmíru. Modré nebe Modré nebe Nebe bez mráčku je za dne modré. Bez atmosféry bychom i ve dne hleděli do tmavého vesmíru. > Charakteristika Bez vzduchu by byla pozemská obloha stále bez oblak a černá. Slunce by

Více

Astronomie a fyzika. společně ke vzdělání. Sborník ze závěrečného semináře projektu Brána do vesmíru ISBN: 978-80-86298-22-1

Astronomie a fyzika. společně ke vzdělání. Sborník ze závěrečného semináře projektu Brána do vesmíru ISBN: 978-80-86298-22-1 Sborník ze závěrečného semináře projektu Brána do vesmíru Astronomie a fyzika GREGOR a jeho primárne ohnisko F1 (vpravo) s poľnou clonou, na ktorej je obraz Slnka. Nad clonou je sekundárne zrkadlo M2.

Více

Slunce a jeho energie

Slunce a jeho energie 1 z 12 31.8.2008 19:50 Vytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: 31.8.2008 zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1948 Datum: 27.4.2004 Autor: Josip Kleczek Organizace: Astronomický

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

30 s hudby Vesmírné živly

30 s hudby Vesmírné živly 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se

Více

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO WWW.ASTROPATROLA.CZ hvezdarna.kv@gmail.com telefon 357 070 595 JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU FRANTIŠKA KREJČÍHO V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY Programy hvězdárny

Více

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku představím několik webových online aplikací

Více

pouhým odpadním materiálem, který

pouhým odpadním materiálem, který astronomie Vznik planet jsme dlouho považovali za zákonité děje s předem daným výsledkem. Nyní se ukazuje, že je to překvapivě chaotický proces. Ačkoli jsou planety v kosmickém měřítku pouhým odpadním

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Encyklopedie vesmíru BSP Multimedia Předvolby nastavení programu Kopírovat Tisk Nastavení tisku Komentář (ANO/NE) Vesmírná hudba (ANO/NE) Přechody (ANO/NE) Nápověda Řídící pult Nabídky článků Obrazovky

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Jaderná vazebná energie

Jaderná vazebná energie Termojaderná fúze Jaderná vazebná energie Celkovou energii potřebnou k roztrhání jádra až na jednotlivé protony a neutrony můžeme vypočítat ze vztahu. Q = mc, kde hmotnostní úbytek m = Zm p + Nmn m j.

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více