Koně patří do řádu lichokopytníků. Kolik prstů mají na jedné noze? Jak se říká skupinám buněk u rostlin? vakuoly cytoplazma tkáně pletiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koně patří do řádu lichokopytníků. Kolik prstů mají na jedné noze? Jak se říká skupinám buněk u rostlin? vakuoly cytoplazma tkáně pletiva"

Transkript

1 1. 1 Koně patří do řádu lichokopytníků. Kolik prstů mají na jedné noze? LIŠK PŘÍROOPISNÁ Spánek je pro každého živočicha fyziologickou nutností. Kolik času denně průměrně prospí žirafy? 4h 1h 20minut 6h Jak se říká skupinám buněk u rostlin? vakuoly cytoplazma tkáně pletiva o jsou to kvasinky? živočichové rostliny jednobuněčné houby houby Jak dělíme měkkýše? na korýše, hlavatce na plže,mlže,hlavonožce na slimáky,hlemýždě na škeble,chobotnice 6. Který pavouk si nedělá pavučiny? křižák pokoutník vodouch sklípkan 7. Které z těchto zvířat nepatří do řádu šelmy? psoun prérijní kočka domácí fretka puma

2 2 Pro ty, kteří ještě nenavštívili kontrolu č. 3: Lišku najdete dle azimutu a vzdálenosti. Vzorec pro výpočet naleznete na kontrole č.3 do kterého dosaďte následující koeficienty : 3 = 150 L3 = -55 Pro ty, kteří již navštívili kontrolu č. 3 a mají již koeficienty 2, L2: Liška se nachází na stromě (nutno povylézt). Strom naleznete dle azimutu a vzdálenosti. Vzorec pro výpočet : zimut : Vzdálenost [m]: L2 Výchozí místo je, kde právě stojíte

3 2,3 (společná) LIŠK ZIMUTOVÁ (strom) V autobuse se veze 7 děvčat a řidič. Každé děvče má 7 ruksaků. V každém ruksaku je 7 velkých koček. Každá kočka má sebou 7 malých kočiček. OTÁZK : Kolik nohou je v autobuse?

4 3 Pro ty, kteří ještě nenavštívili kontrolu č. 2 : Lišku najdete dle azimutu a vzdálenosti. Vzorec pro výpočet naleznete na kontrole č. 2 do kterého dosaďte následující koeficienty : 2 = -40 L2 = -50 Pro ty, kteří již navštívili kontrolu č. 2 a mají již koeficienty 3, L3: Liška se nachází na stromě (nutno povylézt). Strom naleznete dle azimutu a vzdálenosti. Vzorec pro výpočet : zimut : Vzdálenost [m] : L3 Výchozí místo je, kde právě stojíte

5 4 LIŠK PXSOVÁ OOUSTRNNÉ PXSO V okruhu o poloměru cca 10m od tohoto místa se na viditelných místech nachází oboustranná Pexesa. Každé oboustranné pexeso má číslo. V oblasti je celkem neznámý počet shodných párů Pexes. Ne všechny jsou však párové (některé nemají bratříčka ). Vašim úkolem je najít co nejvíce z obou stran shodných Pexes, a zapsat jejich dvojice čísel. V průkazu k předepsanému číslu (vlevo) zapište shodného bratříčka (vpravo). Nezapomeňte se dívat na pexesa z obou stran! Součet všech čísel ze všech nalezených správných párů je 150. Tak budete mít jistotu, že máte všechny. Tato kontrola je společná s dětskou Liškou, tak se nenechte zahanbit děckama

6 5 LIŠK MTMTIKÁ 1. erivace lineárni funkce je: lineární funkce konstanta polynom kvadratická funkce Jaká je délka přepony pravoúhlého trojúhelníka s délkami odvěsen 12 a 9? Komplexní číslo má část reálnou a : imaginární nereálnou iracionální absolutní Kolik je logaritmus 27 o základu 3? alibor Gut a jeho manželka jdou do divadla se svými třemi dětmi. Jejich sedadla jsou v jedné řadě všechny vedle sebe. Kolika různými způsoby se mohou na sedadlech rozmístit: 6. Negace výroku "opiji se a bude mi špatně" je výrok: neopiji se a budu zvracet opiji se a přesto mi nebude špatně neopiji se nebo mi nebude špatně špatně mi bude i když se neopiji neopiji se a nebude mi špatně 7. Variace s opakováním je pojem z: nauky o komplexních číslech kombinatoriky nauky o funkcích planimetrie

7 6 LIŠK ZMĚPISNÁ 1. Který světadíl je největší? Jižní merika vropa sie frika Který z krajů je největší? Jihočeský Zlínský Středočeský Ústecký Která je nejstarší HKO v ČR z nabízených? eskydy Český Ráj Kokořínsko Šumava Jaká je nejvyšší přehradní hráz v ČR? Slapy Orlík alešice rněnská přehrada Která řeka Nprotéká městem Plzeň: Úslava Střela Úhlava Radbuza Mže 6. Která země má nejmenší počet obyvatel? Filipíny Francie tiopie Irán Něměcko 7. Jaké procento číní rozloha vropy z celého povrchu Země? 5% 8% 2% 6% 9%

8 1. 7 Sloučenina dvou molekul monomeru se nazývá LIŠK HMIKÁ dimer izomer bimer monomer Která sloučenina mezi uvedené nepatří uhlovodany sacharidy uhlohydráty karbohydráty bikarbonáty Jaký je vzorec měděnky (po oxidaci měděné střechy) uso 5 uo 3 u(no 3 ) 2 ZnSO 4 ZnSO 3 Který z uvedených vzorců je vzorec methanolu? 2 H 5 OH H 3 OH H 3 OOH 2 H 6 OH Které chemické prvky (kovy alkalických zemin) v sobě skrývá věta: ěžela Magda aňonem, Srazila anány Ramenem? ór, Mangan, Vápník, Stroncium, aryum, Radium erylium, Hořčík, Vápník, Stroncium, aryum, Radium erylium, Mangan, Uhlík, Stroncium, aryum, Radium ór, Hořčík, Vápník, Síra, aryum, Radium

9 81. Změna objemu v důsledku mechanického nebo tepelného působení se jmenuje diletence LIŠK FYZIKÁLNÍ dilatace dilatence dilace Tepelný děj při němž nenastává výměna mezi plynem a okolím se nazývá: izobarický adiabatický izotermický izochorický Jiný název pro neustálý, neuspořádaný pohyb částic je? rucknerův pohyb raunův pohyb. arův pohyb raunerův pohyb lbert instein dostal Nobelovu cenu za... kvantovou mechaniku fotolelektrický jev teorii relativity teorii gravitace Vzorec pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu je : s=a/v s=1/2at² s=2at² s=at 6. o to je Sublimace když se plynné látky mění na kapalné když se plynné látky mění na pevnou látku přeměna pevných látek na látky plynné přeměna pevných látek na látky kapalné

10 1. 9 Jaké je povolání Helenky Vondráčkové poslankyně zpěvačka meteoroložka učitelka porodní asistentka Kolikrát se stal Lišák Karel erndt vítězem Honu na Lišku? LIŠK OSONOSTNÍ V kterém roce trio polárníků Vladimír Weigner, Jaroslav Pavlíček a Miroslav Jakeš přešlo jako první na světě zimní Grónsko bez cizí pomoci? Mrazík je: oblíbený žertovný seriál z prostředí Tyrolských lp oblíbený pocit člověka po ztrátě zaměstnání oblíbená sovětská pohádka z ruského prostředí oblíbená přezdívka Martina Mráze oblíbený mechanizmus státu k fixaci vkladů občanů Jaké je jméno Čecha, který jako druhý získal Nobelovu cenu: Jaroslav Heyrovský Miroslav Heyrovský Jaroslav Seifert Michal Seifert Oto Wichterle Jak se jmenuje slavné sousoší od Josefa Václava Myslbeka inspirované rukopisem Královédvorským? F Hostivít a Mnata Vojen a Mnislav Oldřich a Slavoj Slavoj a Záboj Oldřich a lena va a Marie Jak se jmenoval(a) 1. mluvčí harty 77 v roce 1978? F Karel Šabata Jiří Šabata Jan Šabata Ludmila Šabatová Tereza Šabatová Jaroslav Šabata

11 10 LIŠK FILMOVÁ Přiřaďte názvy filmů k textu : Nu nepotěšil jste mne, ale ani já vás nepotěším 1 Slavnosti sněženek Láska patří k mládí, jako mládí k socialismu a žárlivost, ta ošklivá sestra lásky, je buržoaznípřežitek, který nemáv naší společnosti co dělat 2 Postřižiny Pan Ješita se ptá, jesli je to daleko. Řekněte mu, že tam bude, coby dup. oby dup, coby, dup, to je takový překladatelský oříšek... 3 Samotáři Tak dost! Kde jste se zas tak ožrali? Měli byste se oba léčit!... Tak, to je ta moje nová družka... Vyměnil jsem ji za obraz. Krajinka v zimním hávu. 4 Nuda v rně Pracujícílid bdí a potrestá každého, kdo mu bude stát v cestě! 5 Černí baroni F G H I Zabili ho? Jo, ale ty ostatnítaky. Jen ten jediný si mohl říct :" yl jsem v žitě" 6 Jáchyme, hoď ho do stroje.. Ty Oli, bacha je dost labilní. To je evidentnítady z toho "š" ve slově: "souloš" má úplně jinej sklon než tady: "kdyš jsem tě viděl poprvé" 7 Pupendo Soudruhu kapitáne, která loď zahájila palbu na zimní palác? Tak to vím opět naprosto přesně. yl to křižník Potěmkin. Od té doby a na jeho počest soudruzi v SSSR staví potěmkinovy vesnice. 8 Jak básníci přicházejí o iluze Takže komunismus je svinstvo, a bolševici jsou svině...a napiš: kromě Míli řečky a to ti klidně podepíšu... 9 Tankový prapor J onalde, slezte z toho lustru. Vidím vás. 10 Jak svět přichází o básníky K L ale určitě je tahle země pěkně zkurvená. No, to každopádně Ostatně jako jakákoliv jiná země Marečku, podejte mi pero Loďka je dlouhá, vesla jsou krátký, pojď Milko milá poplujem zpátky. Poplujem dál, mi poplujem dál, tam v zelený, v zelený háj Vrchní prchni

12 11 LIŠK HOUIČKOVÁ Přiřaďte obrázky k názvům. Klouzek obecný. Hřib satan. Křemenáč březový. Smrž obecný. Ryzec hnědý F. Muchomůrka zelená G. Kozák březový H. Čirůvka májovka

13 12 LIŠK ZVÍŘÁTKOVÁ Přiřaďte obrázky k názvům. Potkan. Myš polní. Morče. Hraboš polní. Psoun stepní F. Krtek G. Krysa obecná H. Kapybara

14 13 LIŠK HISTORIKÁ 1. Idea o sjednocení všech slovanských národů se nazývá: proslavismus austroslavismus panslavismus multislavismus Jak se jmenoval poslední Přemyslovec na českém trůně? Kdy proběhla první pražská defenestrace? Kde byla zavražděna Sv. Ludmila? na Vyšehradě na Tetíně v kostele Sv. Klimenta ve Staré oleslavi Přiřaďte řecké mytologické postavy a jejich poslání: posel bohů 1 Hádes bůh moří 2 Áres bůh podsvětí 3 Hermes bůh války 4 ionýsos bůh ohně a kovářské práce 5 Poseidon F bůh vína 6 Hefaistos

15 14 LIŠK NOTOVÁ Přiřaďte noty k názvům skladeb: ) Kde domov můj (hymna) ) Saxána (ívka na koštěti) ) Kdepak ty ptáčku hnízdo máš (K.Gott) ) Humoreska (.vořák) ) Yesterday (eatles) F) Já jsem z Kutné Hory (lidovka)

16 15 1. Která z následujících osobností se narodila na Kokořínsku? Karel Jaromír rben Josef Kajetán Tyl Josef Václav Radecký Josef Ladislav Píč František Ladislav Čelakovský LIŠK MÍSTOPISNÁ Kdo založil hrad Kokořín? dam z Valdštejna Hynek erka z ubé Záviš z Falknštejna Jindřich z Lipé Jan Lucemburský Ve Vojtěchově v rodině sládka místního pivovaru se narodila jedna ze dvou prvních lékařek v Čechách. Jak se jmenovala? ohuslava Kecková Josefína Janatková Karla Suslová nna ayerová ožena Frýdlová Která z následujícíh postav nemá spojitost s Kokořínskem? Ladka Oront Torstenson Petrovští abinský F Grobián Kokořínský rodák je i Václav olemír Nebeský, který byl velmi blízkým přítelem oženy Němcové. Kde se přesně narodil? Janova Ves Osinalice Nové vory Mšeno Konrádov F olní Vidim

17 1. 16 LIŠK IMRMNOV I. Z jaké imrmanovy opery pochází následující sloka? : Miloval jsem děvče krásné, měla oči tuze krásné, vlasy měla jako len, na políčku plela len" Panama V chaloupky stínu Uhlířské Janovice Maralík Učastnil se imrman Olympijských her v r. 1900? Ne, onemocněl, zánětem žil. Ne, odmítl, neboť by tím proslavil nenáviděné Rakousko-Uhersko. no, jako zanícený divák no, ale medaile nepřevzal, neb by tím proslavil nenáviděné Rakousko-Uhersko Z které imrmanovy povídky pochází následující pasáž?: Víc než krejcar mi nedávejte, nechci se vrátit mezi tu bohatou pakáž. Umělkyně Přenošené dítě Hrabě lidumil Starobinec Jak poznáte typického představitele imrmanovy Zirkularschule? Hraje zásadně bez smyčce Hraje zásadně za kobylkou Hraje zásadně bez kobylky Hraje odlišnou skladbu než orchestr, aniž by si toho kdo všimnul Kolik lekcí dal učitel hudby Jedlička (houslista třetího nálevu) málému Járu imrmanovi (poslední lekce byla osudová), po které se imrman přestal houslově rozvíjet?

18 18 LIŠK IQ 1. oplňte číslo místo otazníku? Součet každé linie pěti čísel je 20. Které číslo dosadíte místo otazníku? Každý symbol má určitou hodnotu. Logickou úvahou dosaďte správné číslo místo otazníku? Kolika způsoby můžete dosáhnout 123 bodů na tomto terči. Použijte jenom 3 šipky. Každé šipka dopadne vždy na jedno pole a žádná šipka nesmí spadnout na zem. Každé pole můžete použít vícekrát v jednotlivých řadách hodů, ale stejná řada čísel může být použita jenom v jednom pořadí (tj. trojhod je stejný jako ).

19 19 LIŠK KYTIČKOVÁ Přiřaďte obrázky k názvům. Vlčí bob mnoholistý. Čekanka obecná. hrpa polní. Jetel plazivý. Hořec bezlodyžný F. Kakost bahenní G. Jitrocel prostřední H. Violka psí

20 20 LIŠK HOROLZKÁ I 1. Mont lanc měří : 4810m 4823m 4848m 4881m Kdo byl první Čechoslovák na verestu byl: Zoltán emján Miroslav Šmíd Jozef Psotka Leopold Súlovský Vilém Heckel zahynul v roce 1970 pod Huascaránem. Ve kterém to bylo státě? Nejvyšší hora Ruska se jmenuje podle: milovaného vůdce milovaného umělce milovaného zřízení třídního nepřítele Starosta a Starostová jsou v: Skaláku dršpachu Příhrazech Teplických skalách

21 21 LIŠK IMRMNOV II. 1. Jak se jmenuje psychodramatický výstup, který má v podtitulu: Zdravotní scénka pro žárlivou vdovu, hypochondra a ostýchavce? V chaloupky stínu dobře Pro vdovičku Nestyda Hausner lektrická sesle V jakém pořadí svolával náčelník polární výpravu? náčelník Karel Němec, lékárník Vojtěch Šofr, pomocný učitel Václav Poustka, potah Varel Frištenský náčelník Karel Němec, potah Varel Frištenský, lékárník Vojtěch Šofr, pomocný učitel Václav Poustka náčelník Karel Němec, potah Varel Frištenský, pomocný učitel Václav Poustka, lékárník Vojtěch Šofr náčelník Karel Němec, pomocný učitel Václav Poustka, lékárník Vojtěch Šofr, potah Varel Frištenský Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje imrmanovu filosofickou tezi napadající vulgární materialismus? Pravda nepřesná, zpřesňujeme pravdu Víme vše: nevíme nic Nepřesný omyl - krok stranou Stažené kalhoty Která kapitola z deníku české polární výpravy následuje za kapitolou Frištenský simuluje pooperační slabost? Simulant dostal na pamětnou Zdařilá operace Táhni a srůstej loudíme v mlze Která z následujícíh postav ze hry kt je povoláním sexuolog? edřich Síra Ladislav Pýcha Josef Turnovský Karel Zeithaml

22 22 LIŠK HOROLZKÁ II Přiřaďte obrázky k názvům. Nanga Parbat. Kapelník. Faraon. ma ablam. iger F. Gerlachovský štít G. Kobyla H. Hefaistos I. napurna J. Starosta

23 LIŠK VSMÍRNÁ Který první meričan letěl do vesmíru? John Glenn Neil rmstrong uzz ldrin lan Shepard Nejjasnější hvězdy ze tří souhvězdí letní oblohy tvoří takzvaný letní trojúhelník, seskupení, které pomáhá při orientaci. Jsou to souhvězdí: Velká medvědice, rak, Kassiopea Labuť, Orel, Lyra Velký pes, Malý pes, Orion Orel, rak, Malý Pes Výška Polárky nad obzorem souvisí se zeměpisnou šířkou pozorovacího stanoviště. V jaké výšce můžeme pozorovat Polárku na obratníku Raka? 12,5 23, ,5 6. Která z uvedených astronomických vzdálenosti je největší? Jak se nazývá latinsky souhvězdí Velký vůz astronomická jednotka světelný rok parsek 2x km ootes major Ursa major anis major Zeman major o je to ceres? planeta ztužený tuk planetka kometa 7. Jak se jmenuje vozítko, které se teď prohání po Marsu? Trinnity uriosity Land Rover xplorer

24 24 LIŠK ITÁTŮ SLVNÝH Přiřaďte jména autorů k jejich citátům : Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění 1 Karel Havlíček orovský Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích 2 Francesco Petrarca Revoluce není žádná večerní párty. 3 Vladimír Iljič Lenin Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. 4 Napoleon onaparte Socialismus nebo smrt! 5 Sigmund Freud F G H I J Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl 6 rchimedes Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá 7 Pythagoras Užitečni idioti se poperou, aby nám dodali i provaz, na kterém je poté pověsíme. 8 Fidel astro Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. 9 John Lennon Přislibujte si mne, vyhrožujte si mne, přece zrádcem nebudu! 10 Mao e-tung K ť děláš co děláš, poslední kapka vždycky padne do kalhot. 11 Jára imrman L hcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou 12 Winston hurchill

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ Název: Lenochod a vesmír Autor: František Koukolík Nakladatelství: Vyšehrad, 1995 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených.

Více

Teorie: Cvičení: Výsledky:

Teorie: Cvičení: Výsledky: Naprosto vše kolem nás i ve vesmíru je složeno z prvků. Jak vidíte na obrázku dle pořadových čísel, prvků je asi 110 druhů. Je to překvapivě málo. Je opravdu těžko představitelné až šokující, že tak ohromná

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Jan Čenský Dana Morávková Pohádkový pár bez prstenů. pro vas. ČD Bike Cyklovýlet začíná ve vlaku. 5 / 2014 / ročník 5 / zdarma

Jan Čenský Dana Morávková Pohádkový pár bez prstenů. pro vas. ČD Bike Cyklovýlet začíná ve vlaku. 5 / 2014 / ročník 5 / zdarma ČD PRO VÁS 5 / 2014 5 / 2014 / ročník 5 / zdarma pro vas reklamní magazín českých drah ČD Bike Cyklovýlet začíná ve vlaku Jan Čenský Dana Morávková Pohádkový pár bez prstenů SPRÁVNÝ CYKLOVÝLET ZAČÍNÁ VE

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

15. Meziválečná próza

15. Meziválečná próza 1 15. Meziválečná próza I. Okruh autorů kolem Lidových novin - K. Čapek, J. Čapek, E. Bass, K Poláček Karel Čapek (1890 1938) - narodil se v Malých Svatoňovicích, jeho otec byl lékař, měl 2 sourozence:

Více

K ulturně společenský časopis

K ulturně společenský časopis K ulturně společenský časopis 2004 2 na internetu Z obsahu Rozhovor s Tou Janou z Velké Ohrady Martin Groman: Moc a nemoc Karla Hvížďaly Rozhovor s Jiřím Krejčíkem Nebe Obsah: SYSTÉM NAVIGACE: KLEPNĚTE!

Více

zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011

zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011 Úvodní slovo Milí spoluobčané, přišel ten zvláštní přelomový čas, kdy z lysolajských kuchyní zvolna vyvanula vůně pečené svatomartinské kachny a

Více

Klidné prožití důchodu se správným zabezpečením. Financování. Přístup se správnou strategií!

Klidné prožití důchodu se správným zabezpečením. Financování. Přístup se správnou strategií! www.tydeniky.cz 3. prosince 2010 Naďa Urbánková www.msbi.cz Původním jménem Naděžda Balabánová se narodila 30. června 1939 v Podkrkonoší ve znamení Raka. Nejprve se stala diplomovanou zdravotní sestrou,

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

Důstojná vzpomínka na oběti války

Důstojná vzpomínka na oběti války 30. dubna 2015 Ročník 24 Číslo 9 Cena 9 Kč Dopadení Středočeští kriminalisté zatkli drogové výrobce a dealery, kteří měli své útočiště i v Poděbradech. 3 Lázeňský start Program slavnostního zahájení 107.

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA II. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA II. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK STYLISTIKA II. ROČNÍK Pracovní listy Cvičení opakování 1. Určete, ke kterému funkčnímu stylu patří následující ukázky: A) Při těch slovech jedna jeptiška zatáhla před mříží záclonu a já viděla,

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více