PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte!"

Transkript

1 PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Vážení a milí čtenáři Měsíčníku Vážení a milí spoluobčané, kvapem se blíží konec roku Z hlediska samosprávy to byla první čtvrtina nového volebního období, ve které se podařilo připravit a schválit Program rozvoje města Příbora a řadu na něj navazujících koncepcí. Mnohé záměry pro zlepšení stavu města a zvýšení jeho prestiže jsme také již uskutečnili. Přejeme Vám, abyste letošní vánoční svátky i všechny poslední dny roku prožili v klidu, pohodě a radosti. Do roku 2003 Vám přejeme, aby byl vlídný a štědrý k Vašemu štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchům. Budeme usilovat o to, abychom svými rozhodnutími toto přání pomáhali naplnit. Ing. Milan Strakoš Ing. Bedřich Turek starosta místostarosta Nezapomeňte! v Katolickém domě Když purpura voní. Koncert Yvetty Simonové. Začátek v hodin, vstupenky i v předprodeji v Katolickém domě Don Quijote de la Archa. Divadelní představení v hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem, cestou humoru přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J. A. Komenského. Tato vynikající komedie divákům přináší spoustu smíchu a zábavy, ale také potěšující dárečky. Začátek v hodin, vstupenky i v předprodeji Muzeum Novojičínska v Příboře Vánoční koncert. Začátek v hodin, vstupenky před představením Vánoční koncert v kostele sv. Valentýna. Začátek v hodin. Účinkuje pěvecký sbor Ondráš půlnoční ohňostroj odpálený nad náměstím. Začátek v hodin. přejí občanům a přátelům města pracovníci Městského úřadu v Příboře Design: grafické studio ZEMAN ART Ano po padesáti letech ZDENKA PUSTĚJOVSKÁ, MATRIKÁŘKA A ten, kdo má rád, těžko stárne, i když má tváře samou vrásku. A to je krásné to je dar ne? i ve stáří mít svoji lásku. Dne si v obřadní síni Městského úřadu v Příboře znovu řekli své ano manželé Malinovi. Své ano si zopakovali po padesáti letech. Oslavili tím půl století svého manželského života, půl století, které bylo spojeno hřejivými pouty šťastného spolužití. Připomněli si tím svůj slib, který si dali před padesáti lety, že spolu půjdou po všechna léta ve vzájemném porozumění a lásce, že spolu půjdou i přes všechny starosti a strasti, které život přináší. K jejich významnému výročí jim přišla poblahopřát nejbližší rodina syn s dcerou, snacha, zeť a všechna vnoučata a pravnoučata. Za městský úřad jim poblahopřála poslankyně paní Ivana Žárská a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Mgr. Libuše Klaudová. Svými básněmi jim popřály i děti ze Základní školy Npor. Loma v Příboře. Přejeme manželům Malinovým, aby se ve zdraví dočkali ještě svatby diamantové a společně ji s námi oslavili v obřadní síni. Potkal jsem Lásku ALENA TANNENBERGOVÁ Potkal jsem Lásku, seděla u polní cesty v trávě, já na ni zamával, když zvedala se právě, že půjde světem dál Tak jsem ji na svého koně vzal, aby se méně unavila, a taky aby se mnou byla, ať nejsem tak sám Bylo jí zima, ona schoulila se ke mně a já snažil se předat jí trochu svého žáru Zamluvil jsem jí místo do kočáru ve Velkém voze. Mléčná dráha se však zdráhá Zadat nám RESERVÉ

2 Z jednání rady města ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MÚ Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, a to na své 29. schůzi, která se uskutečnila dne 11. listopadu a na své 30. schůzi, která se uskutečnila dne 25. listopadu Rada města projednala na svých schůzích mj. tyto záležitosti: Na 29. schůzi Rady města v Příboře ze dne 11. listopadu 2003 Schválila pronájem nemovitosti pozemku parc. č. 3149/2 orná půda o výměře 6390 m 2, k. ú. i obec Příbor, k založení plantáže vánočních stromků na dobu neurčitou. V případě, že ve lhůtě 15 dnů, určené pro zveřejnění záměru města ÚD, nebudou ze strany občanů vzneseny připomínky či podány návrhy k pronájmu nemovitosti, bude s žadatelem Ing. Lumírem Krejčím, bytem Příbor, Masarykova 136 uzavřena nájemní smlouva na pronájem výše uvedeného pozemku Vyhlásila veřejnou zakázku formou výzvy více zájemcům dle 49 a) zákona 199/1994 Sb. pro realizaci akce Pěstební práce v městských lesích veřejnou zakázku formou výzvy více zájemcům dle 49 a) zákona 199/1994 Sb. pro realizaci akce Těžba dřeva v městských lesích Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů Doporučila zastupitelstvu města přesunout nevyčerpaný finanční příspěvek na opravu klenby domu č. 43 do rozpočtu roku 2004 Projednala plán výnosů a nákladů Technických služeb města Příbora pro rok 2004 Schválila variantu kolektivního pojištění odpovědnosti instruktorů horolezeckého oddílu v celkové výši Kč 1 900, ročně z rozpočtu města a individuálního úrazového pojištění dětí hrazeného jejich rodiči Projednala bez závěru návrh předložený tajemníkem týkající se úpravy organizačního řádu Městského úřadu v Příboře ke dni 1. prosince 2003 k tomuto materiálu se RM opětovně vrátí na další schůzi RM Vzala na vědomí rozbor požadavků na změnu rozpočtu Domovní správy Příbor na rok 2003 Projednala plán výnosů a nákladů DS Příbor pro rok 2004 předložené ekonomické rozbory společnosti TEDOM s. r. o. za dodávky tepla pro město Příbor na sídlišti Benátky s tím, že společnost TEDOM vypracuje návrh dodatku k nájemní smlouvě podle dojednaných kritérií, který předloží starostovi a RM tento návrh dodatku projedná na příští schůzi RM za přítomnosti předsedy bytové komise problematiku této komise za přítomnosti předsedy komise životného prostředí problematiku této komise za přítomnosti ředitele školy plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace MŠ Příbor, Pionýrů 1519 na rok 2004 Oslavy Mezinárodního dne veteránů v Příboře PLK. BOHUMIL VLACH Dne 11. listopadu 2003 proběhly v Příboře již podruhé oslavy Mezinárodního dne veteránů, který se v České republice oslavuje popáté. Letos byl den veteránů organizovaný opět místní organizací Vojenského sdružení rehabilitovaných ve spolupráci s městským úřadem. Před 85 lety 11. listopadu 1918 v hod. byla ukončena tzv. Veliká válka, jak se do roku 1939 říkalo 1. světové válce. Tento den byl později určen za Mezinárodní den veteránů, jako projev úcty těm, kteří v tu dobu a v časech následujících položili své životy za svobodu a za demokracii. Každý národ má své veterány, máme je i my a má je i toto město. Již za 1. světové války bojovalo v řadách ruské, francouzské a italské legie za vznik Československa 80 občanů Příbora. 5 z nich padlo. Dalších 16 občanů Příbora vstoupilo po válce do Čs. domobrany v Itálii což bylo naše druhé zahraniční vojsko. Po 28. říjnu 1918, kdy byla vyhlášena Československá republika, byly naše legie ještě v zahraničí. Nový stát však nutně potřeboval vojáky, a tak z českých útvarů a jednotek bývalé rakousko uh. armády, rakouské zeměbrany a domobrany bylo organizováno nové tzv. čs. domácí vojsko. Příbor byl českým ostrovem v německém prostředí, které nechtělo uznat pravomoc československého státu. Proto není divu, že právě zde vznikly dva prapory tohoto domácího vojska, do kterých vstoupilo 232 dobrovolníků z Příbora. Tyto prapory potom konstituovaly československý stát v tomto regionu. Obsadily Nový Jičín, Fulnek, Odry, Bílovec a další německé obce. Zúčastnily se útoku proti Opavě, která byla centrem separatistického Sudetenlandu a byly obsazeny i na Těšínsku, kde se vojensky řešil československo polský spor o toto území. Tři příborští občané, příslušníci těchto praporů v bojích při prosazování zájmů ČSR padli. Po dvaceti letech byla naše země opět ohrožena. Po mnichovské zradě byl Příbor připojen k nacistické říši a z tohoto německého města odešlo 14 občanů do čs. zahraniční armády. Bojovali ve Francii, na Středním východě, 6 sloužilo v RAF, jeden bojoval v řadách US ARMY až v Tichomoří a dva bojovali v řadách čs. jednotek v SSSR. Čtyři z nich zahynuli jeden z nich npor. Jaroslav Lom padl při obraně Sokolova po boku svého velitele kpt. O. Jaroše. Ale i ostatní občané Příbora projevili svoji nespokojenost s připojením města k Říši tím, že 107 se jich zapojilo do domácího odboje. Sankce proti nim však byly kruté 99 jich bylo zatčeno, 17 popraveno a 16 zemřelo na následky věznění. Další 4 občané Příbora potom ještě zahynulo při osvobozování města začátkem května Ani ve třetím protikomunistickém odboji po roce 1948 nezůstali občané Příbora lhostejní. Z Příborska bylo 98 osob v komunistických věznicích a koncentračních táborech. Po roce 1968 bylo pronásledovano 95 vojáků z povolání na Příborsku a 9 občanů před zatčením uprchlo do zahraničí. V táboře nucených prací zemřel jeden občan Příbora a při okupaci města v roce 1968 byl zabit jeden čs. důstojník. Všichni tito, kteří padli nebo jinak zahynuli za svobodu a demokracii naší země, jsou naši veteráni, na které jsou občané Příbora právem hrdi. Mezinárodní den veteránů v Příboře byl zahájen v hod. lampionovým průvodem, v jehož čele pochodovala vojenská jednotka z Hodslavic a výsadkáři z Prostějova. Průvodu do pochodu hrála hudba. U památníků I., II. a III. odboje, u kterých stála čestná vojenská stráž, položili zástupci VSR, ČsOL, ÚVS Frýdek Místek, Svazu letců ČR a zástupce města květiny. Po zahrání státní hymny slavnost oficiálně zahájil starosta města Ing. Milan Strakoš a plk. B. Vlach vysvětlil občanům význam 11. listopadu. Potom se občané přesunuli na náměstí S. Freuda, kde u pamětních desek na radnici také stála vojenská stráž. I tam zástupci VSR a starosta města za zvuků slavnostního chorálu položili kytice květin. Potom již občané byli svědky tzv. ohňového divadla na pódiu uprostřed náměstí a celá oslava byla ukončena velkolepým ohňostrojem ze střechy radnice. Příborská veřejnost velice příznivě hodnotila celý průběh oslav 11. listopadu, na čem mají zásluhu nejen zástupci ÚO VSR, ale i starosta města a Dr. M. Podolská. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 2

3 Představujeme vám Jméno: Mgr. Pavel Dvořák Věk: 52 Stav: svobodný Dosažené vzdělání: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích Povolání: farář Koníčky: umění, historie, kultura a četba V Příboře žije: od Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodičích? Po mamince pracovitost, trpělivost a úctu ke starým lidem. 12. Vaše nejoblíbenější činnost. Mé povolání je mým koníčkem. 13. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba. Nejčastěji beru do rukou bibli, jako každý farář. Rád však čtu historické knihy a knihy o umění, také sbírám kuchařské knihy. Mým kultovním filmem je Kleopatra v hlavní roli s Elisabeth Taylor. Mám rád vážnou a operní hudbu, mým oblíbeným skladatelem je W. A. Mozart. 14. Čím jste chtěl být jako dítě? Neměl jsem nějaký vyhraněný cíl. 15. Měl jste v dětství svůj vzor? V rodičích. A to kvůli způsobu, jakým vytvářeli harmonii domova 16. Co vás přivedlo k vašemu povolání? Snaha pomáhat lidem a také setkávání s knězem v naší farnosti. 17. Jaké jsou vaše vazby na Příbor? V Příboře žiji už 25 let. Vzhledem ke své činnosti jsem asi poznal všechny jeho obyvatele. Posláním kněze je vlastně doprovázení člověka obrazně řečeno od kolébky až ke hrobu. 18. Které místo ve městě máte nejraději? Náměstí, kostely a každé místo, kde se mohu setkat s dobrým člověkem. 19. Co se vám ve městě nelíbí? Jistě by se něco našlo, ale domnívám se, že právo kritizovat má pouze ten, kdo by tu či onu věc dokázal udělat lépe. 10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek? Kněžská služba přináší každodenně množství zážitků a je těžké být konkrétní. 11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch? Je na druhých, aby posuzovali mou práci. Úspěch je slovo velmi relativní, co je pro jednoho úspěch, může být pro druhého prohra. Konkrétním úspěchem pro mne je skutečnost, že mám kolem sebe dostatek spolehlivých a obětavých pracovníků. 12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra? Každodenní život přináší drobné prohry i úspěchy. Mám-li však být konkrétní, nikdy jsem se nenaučil couvat a správně parkovat, což je spíš nešikovnost než prohra. 13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným? Asi ne, ale spoustu věcí bych dělal jinak, protože zkušenosti přicházejí s přibývajícími léty. 14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat? Protože se blíží vánoční svátky a nový rok, rád bych všem popřál pohodu, zdraví, lásku, štěstí a boží požehnání. Přál bych si, aby lidé k sobě měli stejně blízko po celý rok, nejen o Vánocích, a byli vždy otevřeni pro svého bližního. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám, abyste potkával co nejvíce dobrých lidí a vzhledem k blížícím se svátkům také hodně zdraví a pohody. Ivana Šindlerová Pro ty, kdo neviděli na vlastní oči: takto se staví vánoční strom na náměstí. za přítomnosti ředitele školy plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace MŠ Kamarád, Frenštátská ul., Příbor na rok 2004 za přítomnosti ředitele školy plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Jičínská ul., Příbor na rok 2004 za přítomnosti ředitele školy plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Npor. Loma, ul. Školní 1510, Příbor na rok 2004 za přítomnosti vedoucí jídelny plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Školní jídelna Komenského, Příbor na rok 2004 Na 30. schůzi Rady města v Příboře ze dne 25. listopadu 2003 Úkoly, které zůstaly z minulé schůze RM: Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu areálu městského koupaliště Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro odprodej nemovitostí částí PK parc. č. 1358, 1363, 1366/1, v rozsahu dle zákresu na snímku z katastrální mapy, k. ú. i obec Příbor, za smluvní cenu 50 Kč/m 2 paní Marii Lundové ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro odprodej nemovitostí I. část PK parc. č. 1366/2, 1369, 1370, 1366/1, 1372, 1373 v rozsahu dle zákresu na snímku z katastrální mapy, k. ú. i obec Příbor, za smluvní cenu 50 Kč/m 2 panu Bohuslavu Sklářovi Souhlasila s použitím části pozemku p. č. 1042/2 pro účely příjezdu k novostavbě garáže na parcele č. 1043/1 za podmínek předložených odborem ÚP, rozvoje a MPR Doporučila ZM ke schválení následující návrhy na udělení Ceny obce Ludvíku Monsportovi, bytem Příbor, část Prchalov Jiřímu Slanému, bytem Příbor Vladimíru Feixovi, bytem Příbor, část Hájov Nové úkoly ze schůze RM č. 30: Doporučila zastupitelstvu města schválit členství města Příbora v honebních společenstvech Příbor Hájov a Příbor I zastupitelstvu města přijmout rozhodnutí o prodeji nemovitosti pozemku část parc. č. 2913, k. ú. Příbor pí Michaele Kusiakové, bytem Štramberská č. 1358, Příbor za cenu Kč 136, za m 2, plus nákladů spojených s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů Odvolala na vlastní žádost p. Marii MACHKO- VOU z komise mediální Upravila název komise pro kulturu a cestovní ruch na komisi pro kulturu a dále komise mediální na komisi mediální a cestovního ruchu Doporučila ZM ke schválení příspěvek Kč , pro SALUS o. p. s. Kopřivnice v rámci rozpočtu města na rok 2004 (na návrh komise sociální) MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 3

4 Schválila dodatek č. 5 jako přílohu ke smlouvě o pronájmu kotelny a provozování kotelny mezi TEDOM ENERGO s. r. o. a městem Příbor ze dne Z jednání zastupitelstva města ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MÚ Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo jedenkrát, a to na 8. zasedání, které se uskutečnilo dne 6. listopadu 2003 a zastupitelstvo města projednalo mj. tyto záležitosti: Schválilo odprodej nemovitosti část parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu dle zákresu na snímku z katastrální mapky, k. ú. i obec Příbor, za smluvní cenu 200 Kč/m 2, plus náklady spojené s prodejem, vč. daně z převodu nemovitosti panu Michalu Boudovi, bytem Ostrava Mariánské Hory, Novoveská ZM zrušilo usnesení 6. zasedání zastupitelstva města ze dne , bod 6. Majetkoprávní záležitosti mat. 016/8/2 Zastupitelstvo města schválilo odprodej nemovitosti části parc. č trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2, k. ú. Příbor, za smluvní cenu ve výši 156 Kč/m 2, plus náklady spojené s prodejem, vč. daně z převodu nemovitosti panu Ing. Milanu Dobečkovi, bytem Příbor, Jičínská 168 Schválilo odprodej části pozemku parc. č. 2395/2 zahrada o výměře 107 m 2 (po zaměření a vyhotovení geometrického plánu) za smluvní cenu 5950 Kč, plus náklady spojené s prodejem, vč. daně z převodu nemovitostí panu Jaroslavu Olšovskému a paní Pavlíně Havrlantové, oba bytem Příbor, Větřkovská 836 formou směny za pozemek parc. č. 2392/3 k. ú. Příbor Zrušilo v plném znění usnesení ZM z 5. zasedání ze dne , kterým schválilo odprodej nemovitostí parc. č. 2395/2 zahrada o výměře 788 m 2 k. ú. Příbor za smluvní cenu 50 Kč, tj. celkem Kč, plus náklady spojené s prodejem, vč. daně z převodu nemovitostí majetkoprávní vypořádání paní Pavlíně Havrlantové, bytem Příbor, Větřkovská 836 Jmenovalo pracovní skupinu ze zástupců volebních stran pro přípravu návrhů na privatizaci obecních bytů pro ZM v tomto složení: KSČM JUDr. Berger, Ing. Polášek ODS Ing. Strakoš, Ing. Svobodová ČSSD KDU ČSL Ing. Monsport, pí Žárská SNK Ing. Střelka, p. Malachta Za bytovou komisi: RSDr. Černý, p. Brabenec Zastupitelstvo města uložilo pracovní skupině aktualizovat program rozvoje bydlení v souvislosti s finančními možnostmi města v tomto volebním období Neschválilo návrh p. Mocka na uzavření městského kina od z důvodu nezájmu občanů a neúměrné ztráty hrazené z rozpočtu města DOM PŘÍBOR 2003 SIMONA POLÁŠKOVÁ, ČLENKA DOM PŘÍBOR Pro Dechový orchestr mladých Příbor byl rok 2003 velmi významný. Získali jsme opět několik ocenění, ale hlavně jsme natočili první CD a v listopadu na slavnostním koncertě oslavili 30 let od vzniku orchestru. Jakých úspěchů jsme dosáhli? V červnu jsme odjeli na soutěžní festival do polského Rybniku a v soutěži orchestrů jsme skončili druzí. Naše mažoretky soutěž tanečních skupin vyhrály. V říjnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava Přihlásili jsme se do nejvyšší skupiny, kde jsme se měřili s orchestry z konzervatoří Ostrava a Brno. Všechny ostatní orchestry, s kterými se obvykle na těchto soutěžích potkáváme, přešly do nižší kategorie, hlavně kvůli povinné skladbě. Tu jsme nakonec zvládli velmi dobře a za své vystoupení jsme obdrželi zlaté pásmo s vyznamenáním. Také jsme se letos opět přihlásili do rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (vyhlašuje ji Český rozhlas Vltava ve spolupráci s Českou televizí), natočili rozhlasovou nahrávku a ve své kategorii zvítězili. Odměnou mám byla účast na koncertě vítězů v Praze v paláci Žofín. Tento koncert přenášela v přímém přenosu Česká televize i Český rozhlas Vltava. Ohlas na naše vystoupení byl velmi dobrý, s provedením skladby Moravské imprese byl spokojen i její autor Pavel Staněk, který byl na koncertě přítomen. Vyvrcholením celého roku 2003 byl nedávný slavnostní koncert konaný u příležitosti 30 let od vzniku orchestru. Orchestr hrál pod taktovkou uměleckého vedoucího Ivo Lacného a nemohl chybět ani zakladatel Ludvík Demel. Kromě nich dirigovali i hosté V. Studnička, K. Tesař, E. Zámečník a S. Horák. Setkali se i členové orchestru z různých období a porovnali si své dojmy. Na koncertě jsme pokřtili i naše první CD. Skladby, které na něm uslyšíte, jsme natáčeli v březnu a najdete tam také záznam našeho vystoupení ze soutěže v Ostravě v roce Celý letošní rok byl pro všechny členy orchestru náročný, ale vydařil se a vynaložená námaha se nám vyplatila. Do příštího roku si jen můžeme přát, abychom opět překročili vysoko nastavenou laťku. Boni Pueri v Příboře MILADA PODOLSKÁ Příbor uvítal poslední listopadový večer pěvecký sbor Boni Pueri s jejich Adventním koncertem. Nálada v hledišti i na jevišti byla nabita radostí a potěšením z pěveckého umění chlapců ve věku od 6 do 20 let v nesnadném repertoáru, ale i energií, která se přenášela na posluchače a zpětně se vracela účinkujícím. Jejich pochvala příborskému publiku, kterou bylo slyšet při odchodu z šatny, skutečně nebyla pouhou zdvořilostí. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 4

5 Poděkování za nezapomenutelný zážitek MARIE HÝBLOVÁ I podzim života bývá překrásný po létě úrodném, když z práce společné se těšíš každým dnem, kdy slunce lidské pohody tak vlídně hřeje Tě, že každé ráno řekneš si, jak je krásně na světě A léta běží, rychle jak voda v horském potoku, k Tvému věku přibývá rok po roku. A když potom ohlédneš se, překvapen zůstaneš stát, no to bych ani neřekl, že již mám sedmdesát. Stalo se již tradicí, že komise pro občanské záležitosti připravuje pro své 70leté občany každoročně setkání, které se i letošní rok uskutečnilo v hod. v sále Katolického domu v Příboře. Věřím, že na toto slavnostní setkání z nás jubilantů nikdo nezapomene. Bylo to setkání, které nás všechny pohladilo po duši svým překrásným bohatým programem, připraveným souborem Slezského divadla v Opavě. Zaposlouchali jsme se do árií z velmi známých operet: Franz Lehár Paganini, Tříkrálová sbírka 2004 CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM R. Friml Rose Marie, O. Nedbal Polská krev, E. Kalmán Čardášová princezna a další. Byl to zážitek a na slavnostní večer budeme stále vzpomínat. Děkuji touto cestou za všechny 70leté jubilanty, komisi pro občanské záležitosti za tento dar večer krásných melodií v doprovodu baletu a milou pozornost pro vzpomínku. Zároveň bych ráda popřála všem občanům města spokojenost, vzájemné porozumění, hodně zdraví, lásky a úspěchů i do nového roku. Sdružení Česká katolická charita uspořádá v době od 3. do 12. ledna 2004 již počtvrté Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku. Do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice budou chodit skupinky tří králů v doprovodu dospělé osoby, která se vám na požádání prokáže průkazkou s plnou mocí. Konkrétním účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí, obětem přírodních katastrof a podpora projektů Charity Frenštát pod Radhoštěm konkrétně charitního domu sv. Alžběty pro matky a děti v tísni a charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, která zajišťuje péče o staré, nemocné a osamělé občany Frenštátu pod Radhoštěm a okolních obcí. Věříme, že budete štědří a vnímaví k potřebám svých bližních v nouzi a tato potřebná sbírka, která se již stává tradicí probouzející v lidech pocit sounáležitosti a laskavosti, vás naplní pocitem dárce, který, když dává upřímně, má mnohdy z daru větší radost než obdarovaný. V roce 2003 bylo v tříkrálové sbírce vybráno Charitou Frenštát ,20 Kč. Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a požehnaný rok Poznámka: Tříkrálová sbírka se již dvakrát uskutečnila také v Příboře. Příslušný podíl z výtěžku byl v roce 2002 použit pro potřeby Domova důchodců Příbor a v roce 2003 pro potřeby pečovatelské služby Diakonie ČCE střediska Příbor. Věřím, že i v roce 2004 se naše město do této aktivity zapojí. Vždyť potřebným přináší užitek, dárcům krásný pocit solidarity a v dětských kolednících pěstuje ušlechtilou vlastnost dokázat učinit něco pro druhé. Vám všem, kteří v Příboře, na Hájově a na Prchalově přispějete, již předem upřímně děkuji. Ing. Bedřich Turek, místostarosta Doporučilo zařadit do rozpočtu města Příbora pro rok 2004 finanční prostředky pro provoz městského kina Uložilo rozpracovat záměr vybudování multifunkčního prostoru pro budoucí provozování městského kina a dalších aktivit Schválilo předložený návrh Sociálního programu města Příbora pro období změnu rozpočtu města Příbora na rok 2003 v následujících objemech: příjmy ,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené 1. změně rozpočtu na rok 2003 o 2 310,00 tis. Kč, výdaje ,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené 1. změně rozpočtu na rok 2003 o 2 310,00 tis. Kč, financování 4 735,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené 1. změně rozpočtu na rok 2003 o 0,00 tis. Kč neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Příbora ve výši 6 855,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené první změně rozpočtu na rok 2003 o 55,00 tis. Kč. Částka 55,00 tis. Kč je určena na opravu letounu MIG 15 neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Příbora ve výši 246,00 tis. Kč na úhradu nákladů v souvislosti se zřízením veřejně prospěšných míst Přijalo příspěvek ve výši Kč od Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora informačních center v Moravskoslezském kraji Zmocnilo v souladu s 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů starostu města Ing. Milana Strakoše k podpisu smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem ve věci přijetí příspěvku na rozvoj informačního centra Zrušilo vyhlášku č. 10/1998 o provozování výherních hracích automatů vyhlášku č. 5/2001 o místních poplatcích Po projednání schválilo: 1. OZV č. 11/2003 O poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí OZV č. 8/2003 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí OZV č. 10/2003 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek a provádění výkopových prací 4. OZV č. 9/2003 O místním poplatku ze psů. 5. OZV č. 12/2003 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 6. OZV č. 7/2003, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vzalo na vědomí návrhy na odpisy následujících pohledávek: MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 5

6 1. Poplatek za psa (r. 1996) Jana Richterová, Příbor, Švermova Kč 2. Příspěvek na MŠ, ŠD (r. 2000, 2001) rodiče Adély Bittalové, Příbor, U Tatry Kč rodiče Kateřiny Gebauerové, Skotnice Kč rodiče Veroniky Jaglarzové odstěhovaní 600 Kč rodiče Evy Kačanové, Příbor, Štramberská Kč rodiče Nikoly Karasové, Příbor, Fučíkova Kč rodiče Tadeáše Koblížky, Příbor, Hluboká, Kč rodiče Kamila Krumpolce, Příbor, Místecká Kč Z kalendáře starosty města listopad 2003 ING. MILAN STRAKOŠ Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání celou řadu obecně závazných vyhlášek, které se týkají jednotlivých místních poplatků. Od dochází ke zrušení poplatků ze vstupného na veškeré akce pořádané na území města a ke zrušení poplatků z reklamních zařízení. Většina poplatků, které město bude dále vybírat, zůstává na úrovni roku Nově se zavádí poplatek za provádění výkopových prací na pozemcích v majetku města a poplatek za zábor veřejného prostranství pro konání reklamních akcí. Tento však bude vybírán pouze na náměstí. Ke snížení dochází u poplatku ze psů pro držitele, kteří jsou důchodci. Zastupitelstvo města s platností od rovněž zrušilo vyhlášku o provozování výherních hracích automatů. Povolování se bude dále řídit pouze platným zákonem, který neumožňuje provozovat výherní automaty v nejbližším sousedství státních a církevních institucí. Měsíc listopad znamenal rovněž spoustu práce s přípravou rozpočtu na příští rok. V navrhovaném rozpočtu je zohledněno rozšířené vysílání městské televize, snížení promítacích dnů v městském kině, realizace cyklotrasy spojující Příbor s Novým Jičínem, přípravné práce související s vybudováním naučné stezky okolo Boroveckých rybníků, osázení čtyř reklamních tabulí na příjezdech do města s tématikou S. Freuda, dokončení chodníku na Místecké ulici, plynofikace zbytku Ostravské ulice a předláždění chodníku směrem ke hřbitovu, příspěvek města na vybudování protipovodňové hrázky u Lubiny v Klokočově, konečné stavební úpravy u letadla MIG 15 na Frenštátské ulici a mnoho dalších akcí. Podrobný rozpis rozpočtu s komentářem bude zveřejněn po schválení rozpočtu v lednovém Měsíčníku města jednání s ředitelem Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě o možnostech podpory pro získání dotace na výkup rodného domu S. Freuda jednání Severomoravského vodárenského svazu o nových cenách vodného a stočného pro rok Na základě tohoto jednání do- Jak to vidím já MGR. VLASTA GERYKOVÁ, ŘEDITELKA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY PŘÍBOR Zvláštní škola Příbor se zapojila do dlouhodobé výtvarné a literární soutěže Jak to vidím já vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR v rámci prevence negativních jevů. V 5. kole této soutěže, které probíhalo od ledna do června 2003, byla vyhlášena témata: 1. Předsevzetí a my, 2. Domácí násilí, 3. O čem se mluví a mě to zajímá, 4. Divácké násilí, 5. Můj životní sen. Děti z naší školy nakreslily i napsaly na tato témata velmi zajímavé a osobité výkresy a literární práce, které jsme průběžně zasílali do Prahy. V červnu nás potom mile překvapil nečekaný úspěch. Žákyně 8. ročníku Margita Horvátová získala ocenění za svou výtvarnou práci STOP TÝRÁNÍ DĚTÍ. Zúčastnila se proto v závěru loňského školního roku slavnostního předávání cen v Trojském zámku v Praze, kde převzala osobně z rukou ministra vnitra ČR Stanislava Grosse ocenění a věcné dary za své dílo. Ministr Gross prohlásil v průběhu akce, že právě téma Domácí násilí považoval za nejtěžší a byl prý překvapen, jak děti toto téma zpracovaly. Na slavnostní předávání Margitu doprovázely ředitelka školy, kamarádka, kterou si mohla vybrat a spokojená maminka, která měla velkou radost z úspěchu své dcery, na jejíž výtvarný talent může být hrdá. V doprovodném programu slavnostního vyhlášení vystoupila malířka Iva Hüttnerová, fotbalista Horst Siegel, hovořila Ing. Baudyšová z Linky bezpečí a o hudební doprovod se postaral písničkář Jan Vodňanský. Pro zajímavost uvedu trochu statistiky ze soutěže. Celá trvala 2 a půl roku, bylo vyhlášeno celkem 22 témat, celkový počet děl zaslaných do soutěže byl a počet škol z celé ČR, které se do soutěže zapojily, byl O to cennější je pro nás vítězství naší žákyně, protože ze speciálních škol bylo velmi málo účastníků a mezi oceněnými 5. kola uspěla Margita jako jediná v silné konkurenci žáků základních škol. Navíc její výtvarná práce byla vybrána jako symbol 5. kola soutěže, umístěna na plakát, který byl mimo jiné celý měsíc vyvěšen v pražských tramvajích. A jak to vidím já Margita Horvátová?: Nikdo, nikdy a nikde na světě by neměl týrat děti. O této věci jsem se bavila ve škole, taky jsem o tom četla a slyšela v televizi a je mi těchto dětí moc líto. Proto jsem tento svůj varující obrázek nakreslila a jsem ráda, že se líbil. Soutěž mě velmi bavila a pokud bude pokračovat, určitě se zase zapojím. To jsou slova žákyně naší školy. A co na to my učitelé? Existuje plno nejrůznějších soutěží. Tato však měla obrovský přesah pro svoji aktuální tematiku. Děti totiž tíží v jejich životě kromě dětských radostí i mnoho sociálních problémů a problémů mezilidských vztahů. Přesvědčili jsme se o tom, že mladou generaci je třeba brát opravdu vážně a že nám mnohdy děti dokážou říci daleko víc než někteří dospělí. Proto naše škola bude určitě v podobných zajímavých projektech a způsobech výuky pokračovat. Dovolujeme si připojit fotografie ze slavnostního předávání cen i vítěznou práci, jejíž kopii jsme získali z bulletinu soutěže zaslaného škole až teď, proto vše uveřejňujeme s mírným zpožděním. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 6

7 Co je nového ve škole? MGR. IVANA FRYDECKÁ, MGR. LIBUŠE BABARÍKOVÁ, ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 486 Základní škola Příbor, Jičínská se každoročně zapojuje do akce Hnutí na vlastní ch nohou. Letos jsme uspořádali Stonožkový týden ve dnech Žáci nakreslili obrázky, které pak prodávali na různých místech našeho města. Menší děti přispívaly tím, že si ve škole kupovaly sladkosti. Do této akce se zapojili téměř všichni žáci naší třídy. Pochvalu si zaslouží žákyně 6. B a 9. A. Na konto Stonožky jsme odeslali Kč 7 506,. Reagovali jsme také na výzvu v Učitelských novinách Plyšáky pro Irák a nasbírali jsme velké množství plyšových hraček. Děkujeme všem dětem., které poslaly své hračky vzdáleným kamarádům. Rádi bychom zdvořile poděkovali Severomoravské plynárenské, a. s., která v nedávné době věnovala naší škole nový počítač. Poděkování patří rovněž prodejně Knihkupectví Pergamen v Příboře, která věnovala škole 20 kusů čítanek. Ředitelství ZŠ Příbor, Jičínská 486 Vzpomínka na zahradu v mém bývalém bydlišti MARKÉTA HRADILOVÁ MùSÍâNÍKU MùSTA P ÍBORA 7 jde od ke zvýšení ceny o 4,4 %, tj. u vodného na 18,88 Kč (nárůst 0,80 Kč/m 3 ) a stočného na 17,05 Kč (nárůst 0,71 Kč/m 3 ) pravidelné zasedání mediální komise, na kterém byla rozjednávána tématika umístění reklamních tabulí S. Freuda osmé zasedání zastupitelstva města oslavy Mezinárodního dne veteránů spojené s lampionovým průvodem jednání se zástupci realitní kanceláře, která má na starosti prodej rodného domku S. Freuda účast na jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ve spojitosti s privatizací bytového fondu jednání v advokátní kanceláři JUDr. Michny v Novém Jičíně ve věci způsobu a možnosti vymáhání pohledávek města účast na jednání finančního výboru zastupitelstva, na kterém byl mimo jiné projednáván i návrh rozpočtu města na rok další jednání se zástupkyní hejtmana kraje PhDr. Jaroslavou Wenigerovou ve věci příprav výstavby víceúčelové haly u Masarykova gymnázia. V případě schválení navrhovaného státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje bude uvolněno na zpracování projektové dokumentace pro rok 2004 bezmála 3 mil. Kč další jednání s ředitelem Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě, tentokrát na téma rozvoje letiště v Mošnově ve vztahu k městu Příboru zasedání mediální komise, které byla v listopadu radou města rozšířena náplň o oblast cestovního ruchu účast na oslavách 30. výročí založení Dechového orchestru mladých Z hlášení městské policie Nebyla to zahrada velká, ale ráda jsem v ní sedávala, vyšívala a okopávala květiny a keře. Od jara až do pozdního podzimu v ní stále něco kvetlo. Jako první vykvetly dva krásné lýkovce. Jeden růžový a druhý tmavě růžový až fialový. Za slunného dne byly obletovány včelkami. Pak rozkvetly bílé sněženky, modré podléšky, bledule, v trávě vykvetly žluté petrklíče. Pod smrkem vyrostl a vykvetl plícník lékařský, rozkvetly krokusy, narcisy, tulipány, fialky a kamzičník. Vykvetly krásné kosatce bílé, žluté a velkokvětý tmavě modrý až sametový a fialový. Pak rozkvetly lupinusy bílý, růžový, tmavě fialový a modrý. Rozkvetly pivoňky červené a růžové. Trávník zpestřovaly také velkokvěté bílé kopretiny, tmavě fialové floxy, tmavě modré skalničkové violky a růžové skalničkové floxy. Na zahradě vykvetly také dvě krásné juky, bílé a hnědé lilie a již v květnu pod zdí voněly silnou vůní konvalinky. Kvetly tam krásné rudbekie a dva keře mahonu, které jsem vždy ke Všem svatým ostříhala do kytic. Rozkvetly světle fialové chryzantémy. Z léčivých rostlin jsem pěstovala meduňku lékařskou, šalvěj a diviznu. Brzy z jara se zazelenala pažitka, cibulka, libeček, vyrostly giganty. Mívala jsem také dobrou úrodu jahod, i když jsem je nikdy nepřihnojila žádným umělým hnojivem, jen jsem je okopala a přetrhávala. Také se tam dobře dařilo fazolkám raným, žlutým a zeleným, které jsem zavařovala a vysokým tyčovým, tzv. barcochám. V jednom rohu zahrady dozrávaly i maliny. Okrasou zahrady byl také strom bílého plnokvětého šeříku, který nám však jednou vítr vyvrátil. Kromě naší zahrady jsem také pečovala o veřejné prostranství. Od západní strany směrem k náměstí jsem do svahu vysadila plno skalniček. A od východní strany směrem ke Klokočovu jsem podél celého domu vysadila krásné slezové růže těchto barev: bílé, citronově žluté, oranžové, červené a tmavě červené. Jezdili za mnou občané až z Opavy pro semena těchto slezových růží. Velký zážitek jsem měla, když nastal podzim a vlaštovky se shromaždovaly na telegrafních drátech, které vedly přes zahradu. A v jejich štěbetání jsem slyšela tyto hlasy: Už odletíme, už odletíme, ale zase se vrátíme, ale zase se vrátíme. Každého jara jsem vždycky čekala, jestli se vlaštovičky vrátí, a měla jsem velkou radost, že opět přiletěly. Na podloubí měly dvě hnízdečka, která si po příletu vždy poopravily a zanedlouho byl v těchto hnízdech slyšet pískot mláďátek. A vlaštovičky neúnavně lítaly a krmily svá mláďátka hmyzem. Kromě těchto vlaštoviček byl také dalším potěšením krásný kos, který usedal na vrcholku smrku a krásně zpíval a sýkorky, které vyzobávaly semínka z modřínových šišek. Dalšími obyvatelkami naší zahrady byly dvě ještěrky. Jedna zelenožlutě zbarvená, druhá zbarvená hnědožlutě. Ta zelenožlutá byla plachá a vždycky odlezla kousek dál, ale ta hnědožlutá byla jak ochočená. Když jsem na ni promluvila, neboj se, já ti nic neudělám, vydržela trpělivě sedět vedle mne tak dlouho, až jsem zahradu opustila. Jednoho jara jsem se však vlaštoviček už nedočkala. Byla jsem z toho velmi smutná. Do jejich hnízd se usídlili dva rorýsi. I ti vychovali v těchto hnízdečkách svá mláďátka. Dnes již na této zahradě nesedávám a jelikož jsem obyvatelkou Domova dů- 1. Dne přijala hlídka MP Příbor telefonické oznámení od občana Příbora, že v jeho bytě došlo k fyzickému napadení jeho družky (úderem pěstí do obličeje), a to jejím bývalým 33letým přítelem V. Č. taktéž z Příbora. Při této potyčce mělo rovněž dojít ke zranění osoby a byla způsobena škoda na majetku. Po příjezdu na místo strážníci před domem spatřili z hlavy krvácejícího, zjevně podnapilého muže, který se snažil nasednout na jízdní kolo a chtěl z místa odjet. Muž byl proto následně strážníky zadržen a vzhledem k jeho poranění na hlavě mu byla přivolána RZP Nový Jičín. Zadržený muž však začal být agresivní a začal slovně chodců v Příboře, sedávám na lavičce i tam na krásně udržované zahradě. pokračování na straně 10

8 Vánoce jsou opět tady! IVANA ŠINDLEROVÁ Jak to ale všechno s těmito svátky vlastně začalo? Dávno je tomu, kdy naši prapředkové poprvé slavili Vánoce. V římském kalendáři se totiž v roce 336 objevil zbrusu nový svátek. Jmenoval se Adventus Divi, což se dá přeložit jako Příchod Božského a měl připomenout jubileum panovníkova nástupu. Jenomže křesťané odmítli uctívat nějakého člověka jako boha. A tak zavedli jiný svátek Adventus Domini neboli Příchod Páně. Poprvé ho slavili v roce 354 a oslava Vánoc byla na světě. A právě v zimní období vychází z pohanských oslav svátků slunovratu. Samotným svátkům vánočním předchází doba adventní. První náznaky zavádění adventu jako přípravné doby před Vánocemi pocházejí z druhé poloviny 4. století ze Španělska a Galie. Tento zvyk se brzy rozšířil i do ostatních zemí a koncem poloviny 6. století pronikl do Říma. Názory na počátek a konec trvání adventní doby se v jednotlivých zemích po celá staletí velmi různil. Byl a je dobou očekávání původně očekávání příchodu Spasitele na svět, proto ono latinské advent, které znamená příchod. Šlo vlastně o přípravnou dobu na vánoční svátky, která se od 11. století ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla to doba postní, v níž se lidé měli zdržet nadměrného jídla a pití a místo nich se věnovat intenzivnímu zbožnému rozjímání, zakázány byly zábavy, tanec a zpěv. Do adventu patřily a patří také čtyři adventní neděle ta první je železná, další tři dnes známe pod názvy bronzová, stříbrná a zlatá. Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, které připravujeme pro děti, aby jim příjemněji ubíhaly dny do Vánoc. Adventní věnec je také nedílnou součástí vánočního stolu. Jeho zdobení patří k relativně mladým, přesto velmi oblíbeným vánočním zvykům. Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838 z bohatého přístavního města Hamburku. Místní teolog tehdy nad dveře sirotčince pověsil na počátku adventu velký věnec vyřezávaný ze dřeva. Každý den na něj upevnil jednu zapálenou svíci. Pod věncem stála pokladnička, do které mohli lidé házet vánoční milodary pro opuštěné děti. Odtud se tento zvyk rozšířil i do dalších zemí. Za hranice německy hovořících zemí však pronikl až mezi dvěma světovými válkami. To už se věnce nezhotovovaly jen ze dřeva, ale také z jiných přírodních materiálů. Adventní věnec má čtyři svíčky, z nichž se každou adventní neděli jedna zapálí. Dárky si lidé na oslavu Nového roku dávali už ve starém Římě. Později, když se zimní slunovrat stal vánočním svátkem, obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Bývalo zvykem, že se dárky začnou rozbalovat až v okamžiku, kdy se objeví na nebi první hvězdička. Tím se připomíná betlémská hvězda, která zářila nad Betlémem. Dárky nosil nejdříve svatý Mikuláš a jiné bytosti, třeba Štědroň na Moravě. Ježíšek se objevil za reformace v Německu, říkali mu tam Christkind. Na severu, kde žili evangelíci, zase Weihnachtsmann. V Čechách jsme mu nejdřív říkali trochu zkomoleně Krystkyndle, ale pak jsme se shodli na Ježíškovi. Dalším symbolem Vánoc je betlém. Tuto tradici založil v roce 1223 svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v jezuitském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním figurkám Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z nichž se betlémy stavěly byly rozmanité. Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. I v betlemářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce se stavěly v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti. Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějším. Byl symbolem Vánoc, ale v 19. století jej postupně vytlačil vánoční stromek, který se nakonec stal novým symbolem Vánoc. Dnes si je bez něj dovedeme těžko představit. Nechybí snad v žádné domácnosti a v předvánočním čase se bez něj neobejdou ani slavnostně vyzdobené výlohy obchodů. Kdo ale dnes ještě pamatuje, odkud se vánoční stromeček vzal? Jak splynul s poměrně mladou křesťanskou kulturou a proč ho každý rok s takovou láskou a pečlivostí zdobíme pro několik málo dní? Vánoční stromeček to neměl se získáváním lidských srdcí snadné. Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6. století, narodil se v Irsku, ale misionářská činnost ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatelé Burgundska byli pohané, a proto Kolumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil zapálenými pochodněmi do tvaru kříže v ten slavný den starobylý jehličnan, který domorodci uctívali o zimním slunovratu jako svoji modlu. Zář ohně přilákala zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, chlévu s oslíkem a volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii. Katolická církev považovala jeho zdobení za pohanský zvyk a krutě ho pronásledovala. Až na konci 16. století se s ním smířila. Zvyk se dále rozšířil z Alsaska. Postupně začaly vánoční stromky zdobit o Štědrém dnu kostely a kněží pod ně stavěli jesličky. Do šlechtických rodin stromečky pronikly v polovině 17. století, ale byly spíše raritou než běžnou součástí vánočních svátků. Nejstarší písemně doložený stromeček se rozzářil v soukromém domě ve Štrasburku v roce Do Čech pronikla tradice zdobení vánočního stromečku na počátku 19. století. Poprvé ho prý v Praze vystrojil pro své přátele ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich v roce Nový zvyk se však rozšiřoval jen pozvolna. K dostání byly z Německa dovezené stromečky vyřezané z tenkých prkének nebo kartonu, ale na odbyt moc nešly. Opravdové stromečky se zdobily jen v bohatých rodinách. Na český venkov pronikaly stromečky z měst pomaleji. Také ve městech se v chudších domech místo drahého stromku do kouta světnice zavěšovala jen ozdobená smrková nebo jedlová větev. V minulém století a do poloviny našeho století byla vánočním stromem hlavně jedle, dnes je pro svou vzácnost nahrazena smrkem nebo borovicí. Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v evropských zemích ujala po první světové válce. Prvním městem, kde byl u nás postaven strom, byla Plzeň. K Vánocům patří bezesporu také zvyky a tradice. Jsou jich desítky od všeobecně rozšířených až po některé krajové a místní speciality. Mnohé vánoční zvyky a kouzla mají původ ještě v dobách pohanských. Nejčastěji jsou spojeny s pokusem nahlédnout do budoucnosti a z různých znamení vyčíst svůj osud. Běžné je věštění osudu z jablka, rozkrojeného napříč po štědrovečerní večeři. Jasně zřetelná hvězdička jádřince zna- MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 8

9 mená pro příští rok zdraví, počítat se dá i se štěstím a úspěchem. Nehezký jádřinec, napadený navíc červem, je známkou nemoci, neštěstí, zármutku. Jádřinec ve tvaru kříže nikomu nepřejeme věští velké neštěstí, dokonce smrt. Budoucnost zjistíme také z ořechů, nejlépe vlašských. Louskají se po večeři a měly by být čtyři. Pokud jsou jádra ve všech pěkná a zdravá, lze se nadít zdraví po celý následující rok. Načernalé, vyschlé nebo zkažené jádro věští nemoc a čím více takových jader je, tím spíše se předpověď splní. Až rozlouskáme ořechy a najdeme krásná jádra, můžeme skořápky použít k další věštbě. Potřebujeme k tomu umyvadlo a menší kousky svíček, které zasadíme do skořápek, zapálíme a skořápku položíme na vodu v umyvadle. Neměla by být ani příliš u kraje, ani uprostřed a lodičky rodiny by měly být pokládány vedle sebe. Pokud se u sebe drží, bude rodina pohromadě, čí lodička zamíří od ostatních pryč, ten se vydá do světa. Pozor, aby se svíčka nebo loďka nepřevrhla, to znamená neštěstí. Lití olova už dnes není tak oblíbené jako kdysi, patří však k nejstarším vánočním zvykům. Podle tvarů, do nichž olovo ve studené vodě ztuhlo, hádáme, co nás asi čeká. V tomto případě záleží především na naší fantazii. Klasickou pověrou je také házení pantoflem. Svobodné a nezadané dívky a ženy se postaví zády ke dveřím, do pravé ruky vezmou pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodí ji za sebe. Míří-li střevíc špičkou ke dveřím, bude pravděpodobně svatba a odchod z domu, špička v opačném směru znamená ještě nejméně rok zůstat na ocet. Pokud dívka touží zvědět jméno toho, kdo je jí souzen, potřebuje k tomu jablko a nůž. Jablko musí oloupat tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zatočí nad hlavou a odhodí ji. Na zemi spirála vytvoří tvar, z něhož lze s trochou fantazie vyčíst písmeno, jímž začíná jméno toho pravého. Oloupané jablko můžeme použít k dalšímu zvyku. Rozdělíme ho na tolik dílků, kolik je osob u stolu a každý svůj dílek sní. Je to důležité kdyby totiž kdokoli z přítomných v příštím roce zbloudil (obrazně či doslova), stačí si jen vzpomenout, s kým jedl o Vánocích společné jablko. A ještě jedno jablečné kouzlo. Dvanáct jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce suchých měsíců, což je zjištění důležité především pro zemědělce, chalupáře a zahrádkáře. Už téměř zapomenutý je slovanský zvyk namazat si na Štědrý den tváře medem. A to si jím přitom můžeme zajistit, že nás po celý příští rok budou mít všichni rádi. Jiný zvyk, který zajistí, že aspoň jedna vánočka přežije vánoční svátky, asi přivítají hlavně děti. Hospodyňka zapeče do vánočky hrachové zrnko a pak se na vánočku všichni smějí nanejvýš kouknout. Načít se může až na Nový rok. Kdo najde hrášek, na toho se celý rok bude štěstí a úspěch jen lepit. A závěrem zvyk, jehož účinek se v dnešní době bude určitě hodit všem. Dvě nebo tři omyté šupinky z vánočního kapra vložte do peněženky a ponechte je tam. Tak byste měli mít jistotu, že v ní bude vždycky dost a nebude vadit zvyšování cen ani nájemného. I když O Štědrém večeru také určitě rádi zpíváte nebo alespoň posloucháte koledy, venku ve sněhu stavíte s dětmi sněhuláky. Navštívíte rodinu a své blízké. A je toho jistě ještě více, co vám zpříjemňuje sváteční atmosféru, ale tu si již vytvoří každý podle svého vkusu. Užijte si proto ten vánoční čas v klidu, pohodě a ve zdraví a myslete na to, že především o tom všem Vánoce jsou. Čtrnácté setkání MAJOR LADISLAV JERGUŠ, MÍSTOPŘEDSEDA JEDNATEL ODBOČKY SL ČR Měsíc září býval tradičním pro vojenské letce, dne 17. září slavili svůj den. Dne 17. září 1944 přeletem na Slovensko se 1. čs. stíhací pluk jako organizovaná jednotka začal podílet na osvobození vlasti od fašistických okupantů přímo na teritoriu Československa. Dnes není žádným tajemstvím, že v Mošnově působily dva letecké pluky a Příbor byl hlavním ubytovacím centrem a pro řadu z nás se stal domovem nejen v době aktivní služby, ale i po odchodu do důchodu. Jsou mezi námi nostalgické povahy, vzpomínky z mládí a na kamarády přetrvávají dodnes. Kolega Karel Rozsivka před čtrnácti léty přišel na nápad, že by nebylo špatné alespoň jednou do roka se sejít, popovídat si, zavzpomínat. No a kdy jindy než na svátek letců? Tak začala tradice setkání letců leteckého dopravního pluku jako první v celém letectvu bývalého Československa. Zůstali jsme této tradici věrni a 20. září letošního roku se uskutečnilo již 14. setkání. Během let naše řady prořídly, řada kolegů je zdravotně handica- pována. Přesto všechno se nás opět sešlo 76,35 z Příbora a 41 ze zbylých částí republiky a i letos bylo zastoupeno i Slovensko. O letošní netradiční zahájení se postaral host setkání, místostarosta města pan Ing. Bedřich Turek. Přivítal ve účastníky na náměstí Sigmunda Freuda a pak během krátké procházky kolem památek poodhalil mnohé z historie města. Mělo to velkou odezvu a např. manželka jednoho kolegy, současně bydlící v Praze řekla, že za sedmnáct let, co bydlela v Příboře, se o něm tolik nedověděla jako toto dopoledne. V hod. zahájil setkání plk. Josef Szobi, předseda příborské odbočky Svazu letců ČR a pak již následovalo tradiční fotografování, společná večeře a povídání až do půlnoci, kdy poslední účastníci opouštěli místo setkání školní jídelnu ZŠ Jičínská. Mimo Ing. Turka byl hostem setkání brig. gen. Zdeněk Škarvada, pilot 310. čs. stíhací perutě, nyní žijící v Ostravě. Chceme poděkovat i touto cestou panu místostarostovi, paní Olze Skřivánkové a jejímu kolektivu školní jídelny za úsilí, kterým pomohli zpříjemnit tyto společné chvilky a naplnit motto setkání Kdo vzpomíná žil!. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 9 Jazykový koutek L. Loukotky Dnes se podíváme na skloňování názvů ulic. Týká se to ulic pojmenovaných po významných osobách nebo obcích. Slyšíme nebo čteme např.: Elektrický proud bude vypnut na ulicích Jičínská, Štefánikova a Frenštátská. Správně by ovšem mělo být na ulicích Jičínské, Štefánikově a Frenštátské. Říkáte, že bydlíte na ulici Smetanova? Nebo že se něco týká ulice Březinova a Dvořákova? Nezní vám to hrozně? Nikomu to přece nic neudělá, když správně řekne na ulici Smetanově nebo týká se to ulice Březinovy a Dvořákovy. Působí zde jistě i vlivy nářeční a v hovorové češtině se snad takové chyby dají odpustit, ale bohužel se s nimi setkáváme i v oficiálních projevech.

10 Války, hladomory, požáry a morové rány platily odedávna za nejhorší pohromy, jaké kdy mohly obyvatele středověkého města potkat. Přestože je přede dveřmi čas vánoční, budeme si povídat o posledním velkém morovém neštěstí, které před 290 lety postihlo naše město. Když jsem sestavoval materiál pro tento článek, uvědomil jsem si, že jej nemohu podat pouze jako pojednání o morové epidemii samotné. Podkladů pro důkladnější rozbor epidemie v Příboře také není mnoho, avšak šlo mi spíše o jinou věc: pokusil jsem se přiblížit dobu, ve které občan Frybora (tj. Příbora) musel žít. Dobu počátku 18. století na pozadí politických událostí v habsburské monarchii, nikoli zvýrazňováním sociálního postavení jejích obyvatel. Důvod je prostý: 18. století, tak jak ho zrcadlily školní osnovy dějepisu let uplynulých, zůstává stoletím naprosto neznámým. Politické koalice se totiž neustále měnily a jedna válka střídala druhou, takže i navzdory tradičně přehuštěné školní látce českých škol a neúměrnému prostoru pro rozbor sociálně-třídních kořenů nevolnických povstání a revolucí se vlastně není čemu divit. Navíc vědomí žáka deformovalo zkreslené podání mnoha procesů, jako například národního obrození, které nemělo přinejmenším v jeho počátku nic společného s českým národem, poněvadž bylo iniciováno shora (většinou osvícenci německého původu) jako důsledek tereziánských nebo spíše josefovských reforem. Dominantou příborského náměstí je pro každého bezesporu barokní trojsoší Panny Marie se sochami světců svatého Floriána, ochránce před ohněm, a svatého Rocha, ochránce před morem. Obě sochy byly počátkem 90. let 20. století umístěny do depozitáře muzea v Novém Jičíně a nahrazeny kopiemi. Ve všech historických příručkách o Příboře nalezneme tvrzení, že trojsoší a také mnohem méně známý mariánský sloup, tyčící se na styku Tyršovy ulice s Jičínskou, byly vytvořeny na paměť zažehnání hrozné morové epidemie let Přirozeně souhlasím, co se týče morového sloupu. Avšak trojsoší má obecnější význam: bohorodička s Jezulátkem soustřeďuje a zažehnává utrpení symbolizované oběma světci. Ochrana před ohněm v podobě římského vojáka Floriána je autorem sochy s největší pravděpodobností myšlena symbolicky patrně se jedná o ochranu před válkami. Osobně jsem dokonce toho názoru, že bezprostředním podnětem pro takový záměr umělce byly konkrétní válečné události, a to události války o dědictví španělské ( ), právě ukončené rastattským mírem. Zvěsti o utrpení války, jejíž rozsah ohrožoval i české území, se šířily po celé monarchii a kromě ekonomického dopadu na českého nevolníka postihla válka i mužskou část populace násilnými rekrutacemi. (Pro potvrzení své domněnky mám navíc historický příklad: mariánský sloup na Staroměstském náměstí, stržený 3. listopadu 1918, byl postaven 30. září 1650 přesně rok po odchodu okupačního švédského vojska nikoli z důvodu zažehnání morové epidemie, ale právě na oslavu ukončení třicetiletých válečných hrůz.) Na počátku vlády Karla IV., právě v době, kdy české země zahájily rychlý kulturní i hospodářský vzestup, zastihla Evropu poprvé krutá metla: v jižních přímořských krajích se objevil mor, tzv. černá smrt. Proti němu neexistovala žádná ochrana, zabíjel chudé stejně jako bohaté. Nemoc pocházela z jižní Číny nebo Barmy a šířila se tzv. hedvábnou cestou do Bagdádu. Na Krym ji dovezli vojáci již roku 1345, v roce 1347 byla lodí převezena na Sicílii a odtud do Marseille. Vzápětí se dostala do východiště evropských obchodních cest italského Janova, z něhož se napřesrok rozšířila do Říma. V roce 1348 se rovněž marseilleskou cestou donapadat hlídku MP, proto za pomoci donucovacích prostředků (hmatů a chvatů sebeobrany) byla muži přiložena pouta a následně byl převezen na OO PČR v Příboře, kde byl posléze ošetřen a převezen do nemocnice v NJ. Napadená žena taktéž vyhledala lékařské ošetření. Vznikla zde i škoda na majetku, a to rozbitím skleněné výplně v mezipatře domu, a to již zmiňovaným mužem, který si právě tímto způsobil hlubokou řeznou ránu v obličeji. Tento muž se proto bude zodpovídat jak z přestupku proti občanskému soužití, tak bude nucen uhradit škodu na majetku. 2. Dne v hod. přijala hlídka MP Příbor oznámení, že z herny Bonver vyšla skupinka čtyř mladíků, kdy jeden z této skupiny najednou popadl odpadkový koš před hernou a ten hodil do prostoru náměstí, při čemž došlo k vysypání odpadků, dále pak před pekařstvím Kromvel vytáhl a opět rozházel na zem z malého kontejneru několik igelitových pytlů, které ponechal na místě. Skupinka pokračovala směrem na ulici Nádražní a ČSA, kde později dle popisu oznamovatele byl podezřelý mladý muž zadržen v herně Letka. Od určitých svědků bylo dále zjištěno, že při cestě z náměstí do Letky páchal další výtržnosti, a to kromě již zmiňovaných přestupků stačil ještě na ulici Freudově u pekařství Kučera převrhnout popelnici, dále pak na ulici ČSA vyvrátil rozvodnou skříň veřejného osvětlení a na téže ulici vytlačil kontejner směrem do vozovky. Jednalo se o mladíka T. H. z Příbora, který se bude za své neoprávněné počínání zodpovídat před komisí pro projednávání přestupků při MÚ Příbor. 3. Dne si hlídka MP Příbor při pochůzkové činnosti všimla podezřelého muže ve zcela evidentně podnapilém stavu, který usedl za volant osobního motorového vozidla, které měl zaparkované na ulici U Brány a chtěl zřejmě tímto vozidlem odjet. Toto však neučinil a z vozidla po chvíli vystoupil a odešel. Hlídka ale měla podezření, že tento muž bude chtít vozidlem odjet, a proto se zaměřila na monitorování této oblasti. Krátce nato byl podezřelý muž spatřen při jízdě v již zmiňovaném vozidle, a to po ulici Lidické. Proto hlídka vozidlo s tímto řidičem zastavila s podezřením na řízení pod vlivem alkoholu v prostorách před prodejnou Penny Market. Na místo následně přivolala hlídku PČR Příbor, které se řidič ihned po zastavení přiznal, že něco vypil. Bylo zcela zjevné, že před jízdou požil alkoholický nápoj, a to jak sám uváděl tři piva. Muž byl následně převezen na záchytku, neboť nebyl schopen dalšího výslechu a uváděné množství zcela jasně neodpovídalo jeho stavu. Dále pak bylo zjištěno, že se u tohoto P. M. z Kopřivnice nejedná o jeho první případ řízení v podnapilém stavu. Následně jeho přestupek bude řešen odborem dopravy a silničního hospodářství v Kopřivnici. 4. Dne přijali strážníci telefonické oznámení od občana města, že na ulici Jičínské před ubytovnou bezvládně leží na chodníku zřejmě opilý muž. Hlídka proto vyjela ihned na místo, kde následně zjistila, že se jedná o známou firmu jistého pana D. P. z Příbora, který byl převezen do místa bydliště a předán rodinným příslušníkům. Z přestupku, kterého se svým jednáním dopustil, se bude zodpovídat po předvolání na služebnu MP. Podzimní výstava 2003 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR, DUKELSKÁ 1346, PŘÍBOR TELEFON/FAX: , Ve dnech listopadu 2003 se uskutečnila v DDM Luna Příbor ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem první Podzimní výstava. Příborští zahrádkáři se veřejnosti pochlubili svými výpěstky i výrobky. Představili nepřeberné množství odrůd jablek, poskytli dobrou radu a přivedli na dobrý nápad. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za ochotu i za sportovní výkon při zdolávání schodiště v DDM Luna. Za DDM Luna se prezentovaly kroužky keramiky a dívčí klub se svými výrobky. I nejmenší z MŠ Švermova nám předvedli své umění. Za vůně listí a perníčků jsme zvali návštěvníky na připravované výtvarné kurzy v DDM Luna výrobu adventních věnců, do keramické dílny, na malování kamenů a výrobu vánočních přání. Na výstavě jste mohli vidět, že snad všechny plody naší přírody se dají různě upravit, zavařit, usušit nebo se jen potěšit pohledem. Skleničky, láhve i keramiku oživilo drátkování a šedé kamínky se rozesmály pod nánosem barev. Vše něžně a jemně doplnila paličkovaná krajka paní Aleny Čapkové. Byly zde i sušené výrobky na prodej. Výstavy se zúčastnilo celkem 400 návštěvníků, a to je pro nás podnět k tomu, abychom si příští rok tuto výstavu zopakovali znovu. Na vaše nápady, připomínky a podněty se těší pracovnice DDM Luna Příbor. Za DDM: Kateřina Bukovjanová Tento článek věnuji památce Tomáše Pešiny z Čechorodu ( ), zakladateli moravského místopisu, který ošetřuje postižené podlehl v Praze morové epidemii, aniž se dříve spasil útěkem z města. Rok 1713 poslední morová rána pro Příbor IGOR JALŮVKA, GENERÁLNÍ ŠTÁB AČR, PRAHA MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 10

11 stala do Benátek, Sevilly a Paříže, odtud se rozšířila do Londýna a napřesrok i do Skotska, jižní Skandinávie, severního Ruska a dalších obchodních a správních středisek Evropy. Na podzim 1348 se tak buďto benátskou cestou (přes Uhry), nebo cestou pařížskou (přes Norimberk) dostala nákaza i do našich zemí. Jednalo se o vysoce infekční onemocnění. Šlo o formu dýmějového (hlízového) moru, charakteristického zánětem, zduřením a nekrózou lymfatických uzlin. Své jméno nemoc dostala podle krvavých skvrn, jež se vytvářely pod kůží a následně černaly. Nádory se tvořily v podpaží a ve slabinách, přičemž oběti obvykle zemřely strašnou smrtí pár hodin poté, co se u nich objevily příznaky. Lidé pálili šaty mrtvých, aby zabránili dalšímu šíření nákazy. Nemělo to však žádný smysl, protože nákazu přenášely blechy na přemnožených krysách (blecha morová). Lidé oplakávali ztrátu svých blízkých, ale bylo nezbytné mrtvá těla co nejrychleji odstranit. Po ulicích chodili vyvolávači a křičeli: Vyneste své mrtvé!. V noci se svážela na kárách mrtvá těla, která se potom pálila. (Zalomit obrázek) Černá smrt se nevyhnula ani izolovaným klášterům sem ji zanesli nemocní prosící o pomoc. Ve městech se nákaza šířila rychleji kvůli přeplněným domům a špatné hygieně. Evropská města byla špinavá, na ulicích byl nepořádek, krysy a lidské výkaly. Lidé vyhazovali odpadky z oken na ulici, kde se zašlapávaly do země. Na nejzákladnější zdravotní, hygienická a sociální opatření se pohlíželo jako na zbytečné nákladné výdaje a o takové maličkosti jako fungující kanalizace, odvoz odpadků a čištění ulic se nikdo nestaral. Středem každé tehdejší městské ulice protékala páchnoucí stružka močůvky. Po dešti se lidé podél ní doslova brodili v blátě, nečistotě a výkalech, za letního sucha zase v oblacích prachu a mračnech much. V úzkých středověkých uličkách byl tak hrozný smrad, že zkažený nezdravý vzduch byl téměř nedýchatelný. Také tradiční výška spodních nadzemních oken domů, ono tzv. zvýšené přízemí, má svůj historický původ právě ve středověkých městech. Důvod nikoli povodně, ale páchnoucí odpad kupící se po stranách městských uliček byl v našich zemích příčinou pro umisťování oken v určité nadzemní výši na rozdíl od Holandska nebo zemí skandinávských. Nedostatek základní hygieny byl proto jedním z důvodů rychlého šíření morové nákazy. (Pokračování příště) Městská televize Příbor (Local TV) informuje Program LTV Příbor termíny Prosinec zpravodajství Mimořádné zpravodajství (Rubriky Zaujalo a Kultura) 26. zpravodajství (Vánoční zpravodajství) Koncert DOM Příbor z a (Koncert k 30. výročí DOM) Leden zpravodajství (Rok 2003 v Local TV Příbor) 2. zpravodajství (Zpravodajství všechny rubriky) Milí čtenáři Měsíčníku, milí diváci! Děkujeme za vaši přízeň, děkujeme také za vaše dotazy, které jste nám po celý rok posílali. Většinu z nich jsme už zodpověděli a těšíme se na další! Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo na základě vašich připomínek řadu věcí vyřešit a vylepšit. Proto se neostýchejte pište, volejte a posílejte maily. Také vám děkujeme za gratulace k 3. místu v soutěži Kafka přišlo jich dost stejně jako vánočních přání. I my vám přejeme krásné klidné Vánoce a pohodu v okruhu těch, které máte nejraději a kteří jsou vám nejbližší. Nový rok 2004 přivítejte přívětivě a s optimismem. Nechť je to pro vás rok, během něhož převáží dobré zprávy nad špatnými, nechť je to rok, během něhož si více než jindy uvědomíte, že jste na světě opravdu rádi a nechť je to rok, během něhož si budeme moci mnohokrát říct není, jak mně není, jak nám! Tak hodně štěstí v novém roce 2004! Irena a Pavel Nedomovi Local TV Příbor Příborská výročí v roce 2004 LUBOMÍR LOUKOTKA Vzpomeňme na to, co se událo před 440 lety v r první zmínka o radnici, předchůdkyni dnešní radnice 310 lety biskup olomoucký Karel II. z Lichtenštejnu založil piaristickou kolej a gymnázium 240 lety 1764 se narodil Ant. Netter, první příborský poštmistr 180 lety se narodil Václav Gillar, městský lékař, majitel domu č. 9, významný činovník hasičského sboru, zemský poslanec, čestný občan města Příbora 150 lety se narodil největší hudební skladatel našeho kraje, Leoš Janáček. Jeho matka pocházela z Příbora. 140 lety roku 1864 byla dána do provozu jedna z prvních příborských továren, Flussova soukenická. 120 lety nar. Oldřich Otáhal, učitel, starosta města v letech , poslanec Nár. shromáždění. Zemřel roku 1953, pohřben na starém hřbitově 110 lety vyhořelo 13 domků na ul. Místecké, Švédské a Kašnici 110 lety odhalen pomník Řehoře Wolného 110 lety 1894 upraveno první koupaliště na Lubině nad nynějším splavem u Mexika 100 lety se narodil ve Štramberku Zdeněk Bár, spisovatel. Maturoval na zdejším gymnáziu. Napsal román o počátcích soukenického průmyslu v Příboře Než zahoukala siréna. Pohřben v Příboře. 100 lety 1904 otevřena budova nynějšího Masarykova gymnázia 080 lety v Příboře se narodil RNDr. Miroslav Bajer, DrSc., děkan Hornicko geologické fakulty Vysoké školy báňské, prorektor VŠB, autor několika vědeckých knih. Zemřel před 25 lety Je po něm pojmenována jedna z ostravských ulic. 050 lety se narodil Vladimír Birgus, příborský rodák, vedoucí Institutu výtvarné fotografie, vůdčí osobnost české fotografie. Uvedl jsem výročí končící nulou a ne mladší 50 let. Blahopřejeme našim občanům, kteří oslaví svá životní jubilea od 1. prosince do 31. prosince 2003 Antonín Jařabáč, Libuše Tovaryšová, Věra Bačovicová, Marie Grófová, Jiří Ondráček, Vladimír Švarc, Božena Foltová, Albína Jurková, Verona Ptašková, Vlasta Marková, Marta Sýkorová, Marie Hýblová, Jaromír Mach, Štěpánka Vosátková, Jarmila Rečková, Karel Opluštil, Vojtěch Jalůvka MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 11

12 Oddíl aerobiku TJ Příbor pořádá v tělocvičně na ulici Štramberské 27. prosince 2003 Povánoční aerobikovou párty, na kterou vás zve místní profi cvičitelka TEREZA SATTKOVÁ licence A IFAA, účastnice NIKE kongresu ve Švédsku 2003 malý diplom na dance, step, bodystyling, sponzoruje fa. Monistile POZVÁNÍ PŘIJALY TYTO CVIČITELKY: LENKA KUDĚLKOVÁ Hradec nad Moravicí DANA KRUTÍLKOVÁ Nový Jičín KAMILA JAŠKOVÁ Kopřivnice PROGRAM: hod. prezentace hod. dance aerobik Lenka hod. kicbox Dana hod. double aerobik Lenka, Tereza hod. přestávka prodej oblečení na aerobik fa. Monistile hod. vystoupení děvčat z Kopřivnice hod. step aerobik Tereza hod. tropical dance Kamila CENA: Na celé párty: 230 Kč Jednotlivé hodiny: 60 Kč Bohatá tombola. Je možné zakoupení kvalitních čajů, posilovacích gum a overballů. Po celý den zajištěno občerstvení ve fit baru. Přihláška předem zajišťuje účast cvičení na stepech (50 ks). KONTAKT: Drahomíra Sattková, TJ Příbor, Štramberská 1361, Příbor, tel.: (po 20 hod.) mobil: Tereza, V souladu s nařízením města Příbora č. 2/2001 o stanovení spádových obvodů základních škol se uskuteční ZÁPIS do 1. ročníku základních škol Npor. Loma Jičínská pro školní rok 2004/2005, který se bude konat na základních školách v pátek 23. ledna 2004 od do hod. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi: narozenými od do s odloženou školní docházkou z r Na žádost rodiče (zákonného zástupce) může být zapsáno i dítě narozené v termínu od do U zápisu předložte: rodný list dítěte Nařízení města o spádových obvodech ZŠ bude vyvěšeno na informačních tabulích městského úřadu a na školách Městský úřad Příbor $ Pozvánka na Vánoční koncert neděle 21. prosince 2003 v hodin v sále Muzea Novojičínska v Příboře Vystoupí: Pěvecké sdružení Kopřivnice, Komorní orchestr Kopřivnice Sólisté: Mořic Jurečka, Marie Melnarová, Marcela Šumberová a další Vstupné: 50, 30 Kč Městský úřad Příbor, odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu OBJEDNÁVKA Předplatné na příborský Měsíčník v roce 2004 Upozornění občanům ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MÚ PŘÍBOR V souvislosti s vánočními svátky upozorňujeme občany, že Městský úřad v Příboře bude pro veřejnost uzavřen v následujících dnech: Pondělí Úterý Středa Pátek $ Jméno, příjmení: Bydliště: Předplatné na období: Cena za 1 ks pro předplatitele: 4,50 Kč Celková částka: Datum: Podpis předplatitele: Předplatné již od prosince 2003 uhradíte v Městském informačním centru Příbor v přízemí budovy MÚ. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 12

13 Oznámení občanům města Příbora ING. JOSEF KISZA, ŘEDITEL TS MĚSTA PŘÍBORA Z důvodu čerpání dovolené nebudou v době Vánoc, tj. od do , přijímány odpady od občanů na dvoře Technických služeb. Příjem odpadu bude znovu obnoven dne (čtvrtek). Oprava V minulém čísle listopadovém Měsíčníku v článku 50 let ZUŠ v Příboře došlo k výpadku jména paní Milady Hnitkové, která byla ředitelkou LŠU od roku Paní Hnitkové i autorce článku se omlouváme. Hvězdárna Příbor JIČÍNSKÁ 247, PŘÍBOR, (POŠTU ZASÍLEJTE NA DDM LUNA) KONTAKT: A. SLATINSKÝ, TEL NEBO DDM LUNA, TEL PROSINEC 2003 POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST Pravidelná pozorování se konají v pondělí: září říjen listopad leden únor březen duben červen červenec srpen zavřeno VSTUPNÉ 10 KČ Pro členy Astronomického klubu LUNA vstup zdarma! Vstup do hvězdárny je z II. patra domu čp. 247 v Jičínské ulici (z křižovatky u gymnázia asi 200 metrů směrem na Nový Jičín). V Pozorování se konají jen za příznivých meteorologických podmínek. V K pozorování zajímavých úkazů na obloze se konají zvláštní akce sledujte programy DDM LUNA Příbor! V V prostorách hvězdárny může být současně nejvýše 15 osob. V Za dvojnásobné vstupné lze dohodnout pozorování mimo otevírací dobu pro skupinu nejméně tří osob. ASTRONOMICKÝ KLUB LUNA Schůzky Astronomického klubu LUNA budou 1. a od hodin v DDM LUNA. Členy klubu se můžete stát i vy, pro více informací volejte DDM LUNA! Členský příspěvek je jen 150 Kč/rok. OBLOHA V PROSINCI 2003 Slunce vstupuje do znamení Kozoroha 22. prosince 2003 v 8 h 03 min; nastává zimní slunovrat, začíná astronomická zima. VIDITELNOST PLANET Merkur v první polovině měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem Venuše na večerní obloze Mars v první polovině noci Jupiter ve druhé polovině noci Saturn po většinu noci, vychází večer Uran na večerní obloze Neptun na večerní obloze SLUNCE MĚSÍC den východ západ den čas úkaz 1 7 h 36 min 16 h 01 min 8 21 h 37 min úplněk 8 7 h 45 min 15 h 59 min h 42 min poslední čtvrt 16 7 h 52 min 15 h 58 min h 43 min nov 24 7 h 57 min 16 h 02 min h 04 min první čtvrt 31 7 h 59 min 16 h 07 min ÚKAZY NA OBLOZE den čas úkaz 1 16 h Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 5.0 severně) 9 7 h Merkur v největší východní elongaci (Merkur 20,6 od Slunce) h Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 4.3 jižně) h Měsíc v konjunkci s Polluxem (Pollux 2.5 severně) 12 2 h Planetka Ceres (6,6 mag) v konjunkci s Měsícem (Měsíc 1.5 severně) 14 ráno Maximum činnosti meteorického roje Geminid (ruší Měsíc) 16 5 h Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 3.2 jižně) h Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 4.0 severně) 26 2 h Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 5.8 severně) 27 8 h Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 5.5 severně) 30 7 h Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 4.7 severně) 30 8 h Venuše v konjunkci s Neptunem (Venuše 1.9 jižně) Všechny časy jsou uvedeny v čase středoevropském (SEČ). Připraveno podle Hvězdářské ročenky Dům dětí a mládeže Luna Příbor DUKELSKÁ 1346, PŘÍBOR TEL./FAX: MOBIL: INTERNET: PRAVIDELNÉ TÝDENÍ POŘADY STOLNÍ TENIS pondělí až pátek v DDM LUNA Vstup zdarma. KERAMIKA pondělí v DDM LUNA pátek v DDM LUNA Vstupné: děti 30 Kč/hod, dospělí 35 Kč/hod. (pro členy kroužku sleva 10 Kč/hod.) HRÁTKY S POČÍTAČI čtvrtek a pátek v DDM LUNA Vstupné: 15 Kč INTERNET PRO VEŘEJNOST pátek v DDM LUNA Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY na hvězdárně Vstupné: 10 Kč (více viz Hvězdárna Příbor) KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSINEC 2003 PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ prosince pá so v DDM LUNA Víkendová akce pro děti. Pečení a zdobení vánočních perníčků, různé hry a soutěže. S sebou: věci na spaní, toaletní potřeby Vstupné: 150 Kč Info: Kateřina Bukovjanová VÁNOČNÍ OZDBOBY 19. prosince v DDM LUNA Výroba různých vánočních ozdob a řetězů. Pro děti, rodiče a veřejnost. Vstupné: 50 Kč Info: Kateřina Bukovjanová SETKÁNÍ ŠIKULEK prosince pá so v DDM LUNA Vánoční setkání členů kroužku ŠIKULKY. RECESNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ 29. prosince tělocvična v DDM LUNA Recesní akce na zakončení roku 2003 pro externí pracovníky a přátele DDM LUNA. S námi se nenudíte! Radostné Vánoce plné sněhu a pohody, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2004 přejí pracovníci z domečku. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 13

14 JUDr. Dagmar Jahnová, advokát JUDr. Bohumil Jahn, soudní znalec oceňování nemovitostí Bohumil Jahn, jr. oznamují, že otevřeli v Příboře advokátní, poradenskou a realitní kancelář, a to na adrese: náměstí S. Freuda č. 4, Příbor, I. poschodí tel , , , fax hodiny pro klienty: út čt pá Městská organizace KDU ČSL v Příboře pořádá 24. ledna 2004 SPOLEČENSKÝ PLES, který se uskuteční v Katolickém domě v Příboře. Začátek v hod. K tanci i poslechu hraje oblíbená skupina Ypsilon pod vedením Ing. Jana Monsporta. Předtančení provede taneční skupina Bav-klubu Příbor. Bude připraveno občerstvení z domácí kuchyně a bohatá tombola. Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek u pí Štůskové od vždy od hod. Na hojnou účast se těší pořadatelé! Program kina ÚSMĚV Příbor na měsíc leden 2004 Pondělí v 18 a ve 20 hodin S. W. A. T. Jednotka rychlého nasazení Akční film USA, 117, č. tit., přístupný. Patří k nejlepším z nejlepších. Jsou elitou mezi strážci zákona. Nyní je čeká nejtěžší mise. Zabrání tato jednotka osvobození vězně drogového bosse? Za své osvobození nabídl odměnu 100 milionů dolarů. Kdo z koho? Elitní jednotka nebo nemilosrdní žoldáci? Středa v 18 hodin ŽELARY Repríza úspěšného českého filmu, 150, přístupný. Hrají: A. Geislerová, M. Donutil, J. Hrušínský, J. Tříska a další. Pátek v 18 a ve 20 hodin DRUHÁ STRANA POSTELE Muzikálová komedie Španělsko, 104, č. tit., od 12 let. Svěží komedie natočená ve stylu úspěšných muzikálů, jako jsou naši Rebelové nebo Starci na chmelu. Někdy milostná hra vyžaduje trochu podvádění. Pondělí v 18 a ve 20 hodin PRAVIDLA VÁŠNĚ Erotické drama USA, 110, č. tit., od 15 let. Láska nemá žádná pravidla. Sex všechno porušuje. Semestr mejdanů, podrazů a známostí je v plném proudu a vypadá to, že vztahy kamarádů se ještě pořádně zapletou. Středa v 18 hodin KILL BILL Repríza prvního dílu akčního filmu USA, 110, č. tit., nevhodný do 15 let. Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. Po pěti letech komatu se nevěsta vydává na cestu pomsty. Pátek v 18 a ve 20 hodin LÍBEJTE SE S KÝM JE LIBO Francouzská komedie, 100, č. tit., od 12 let. Dovolená, která zamotá hlavy i srdce Ve filmu se mísí láska, přátelství a každodenní malichernosti dvou rodin, které se vypravily na společnou dovolenou. Pondělí v 18 hodin PIRÁTI Z KARIBIKU Prokletí Černé perly Repríza úspěšného výpravného filmu o pirátech, o pokladu a o prokletí staré pirátské lodi Černé perly. Středa v a ve 20 hodin MATRIX REVOLUTIONS USA, 135, č. tit., přístupný. Třetí díl trilogie Matrix. Pátek v 18 a ve 20 hodin GOOD BYE, LENIN! Německá komedie, 118, č. tit., od 12 let. Berlínská zeď padla a studená válka zmizela v propadlišti dějin. Paní Kernerová, nadšená bu- dovatelka socialismu ve východním Německu, ale nic z toho neví. Po probuzení z komatu nehybně leží v panelákovém bytě a její milující děti pro ni rozehrávají velkolepou mystifikaci. Maminka nesmí pravdu vidět ani slyšet! Jak dlouho? Život jde dál Pondělí v 18 a ve 20 hodin KDYBYCH BYL BOHATÝ Francouzská komedie, 100, č. tit., přístupný. Může 10 milionů Eur změnit obyčejného člověka? Právě se rozvádí, a proto, aby jeho manželka nezískala jednu polovinu výhry, musí tuto skutečnost tajit až do konce rozvodu. Přestože je bohatý, žije stále skromně, ale nastávají velké problémy. Jak být navenek chudý a neužívat si své bohatství? Středa v a ve 20 hodin ČTYŘI PÍRKA ZKOUŠKA CTI Dobrodružný velkofilm USA, 131, č. tit., přístupný. Svoboda. Vlast. Čest. Vášeň. Aby zachránil svého nejlepšího kamaráda, musí riskovat vše, na čem mu záleží. Patří k nejlepším ve svém pluku, ale když jsou vysláni proti rebelům a sám si není jist přesvědčením o koloniální nadvládě, vystupuje z armády. Jeho otec se ho zřekne, jeho nejbližší přátelé a snoubenka mu pošlou 4 bílá pírka symbol zbabělosti. Zůstane sám, tak se vydá na pomoc svým přátelům do Afriky, aby jim podle možností pomohl tím dosvědčí svou odvahu a loajalitu k přátelům. Pátek v 18 hodin TERMINÁTOR III. vzpoura strojů Akční sci-fi USA, 103, č. tit., přístupný. Repríza třetího dílu řady Terminátor. Hrajeme pro MŠ: Pondělí v 9.30 hod. KAMARÁD VESELÉHO ČERTÍKA Zveme i rodiče s malými dětmi! Připravujeme: UNDERWORLD, HLEDÁ SE NEMO, HLUBINA, LÁSKOU PRAŠTĚNÁ, MAZANÝ FILIP, JEDNA RUKA NETLESKÁ, MEZI NÁMI DĚVČATY, LÁSKA NEBESKÁ, SENTIMENT, JEPPERS CREPPERS 2 Rezervace vstupenek a místenek je možná na telefonech: kino vedoucí pokladní Pronájem kinosálu k různým akcím: 200 Kč/1 hodina. Promítání reklamy: 150 Kč/1 měsíc. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 14

15 NOVù OTEV ENO RESTAURACE JEHLAN vás srdečně zve k posezení Otevírací doba: Ne Čt: Pá So: Možnost pořádání firemních akcí, svateb, promocí, narozenin. K dispozici je restaurace pro cca 45 lidí. Salonek pro cca 20 lidí. Ubytování. Tel: Kopřivnice Lubina MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 15

16 VÝHODNÉ CENY v měsíci PROSINCI Filety z alj. tresky 400 g + 25 % 37,00 Kč Kuřecí řízky mražené 1 kg 109,00 Kč 136,00 Okurky steril. 7 9 cm 680 g 15,90 Kč 22,90 Mattoni citron, pomeranč 1,5 l PET 12,90 Kč 16,50 Klobása dunajská 1 kg 137,00 Kč 182,00 Lukana 100% tuk 250 g 8,90 Kč 11,50 nakoupíte v prodejnách TUTY Příbor, Mořkov, Nový Jičín VYUŽIJTE VÝHOD JEŠTĚ V LETOŠNÍM ROCE! Uzavřete si letos smlouvu o stavebním spoření u ČMSS a budete po celou dobu využívat stávající výhody: státní podpora 25 %, až 4500 Kč ročně trvání spoření min. 5 let Navíc vám Liška nabízí: bezplatný poradenský servis úvěry s úrokem od 4,8 % ročně meziúvěry s nulovou akontací a úrokem 5,7 % ročně Ať už jste účastníky stavebního spoření, nebo ještě nespoříte, informujte se o novinkách, poradíme vám nejlepší řešení! Navštivte poštu v Příboře nebo volejte tel , Na těchto základech můžete stavět MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA Měsíčník Městského úřadu v Příboře, tel.: , fax: mesto.cz. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů. Foto Rudolf Jarnot, Lubomír Loukotka. Vyrobila Beatris, Dobrá

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zastupitelstvo města:

Zastupitelstvo města: Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 27. ledna 2011 v malém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. Zastupitelstvo

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 03.11.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 20. září 2012 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA

Více

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora.

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 83. schůze Rady města Příbora konané dne 26. listopadu 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 30.01.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Příbora dne 19. února 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 14. Rozvoj

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 32. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 26.06.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Rada města Příbora. 23/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 23/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Příbora konané dne 20. října 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 28. 4. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr.

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 25. 6. 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Mgr. Pavel Cielecký Návrhová komise: Ing. Petr Urbanec, Ing. Josef Vašíček Mandátová komise:

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 45. schůze Rady města Příbora konané dne 18.10.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Příbora konané dne 17.01.2017 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 09.05.2016 č. 299-15/2016/ZM až 321-15/2016/ZM USNESENÍ č. 299-15/2016/ZM ze dne 09.05.2016 schvaluje Mgr. I. Cinku, Ing. J. Hlavničku a P. Střelku

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Strana 1 z 6 Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 14.04.2014 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Mgr. Kateřina Čechová, pan Jan Pončík Neomluveni: Ing. Josef Vašíček Návrhová

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více