Zbyněk Lukáš. Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zbyněk Lukáš. Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Zbyněk Lukáš III. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr.Miroslav Janu, Ph.D. Olomouc 2010

2 Prohlášení studenta Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne podpis studenta

3 Poděkování Děkuji RNDr. Miroslavu Janu, Ph.D., za odborné vedení práce, poskytování rad a materiálových podkladů k práci.

4 Obsah 1 ÚVOD CÍL HISTORIE RUČNÍHO NÁŘADÍ RUČNÍ NÁŘADÍ A ZVÍŘATA RUČNÍ NÁŘADÍ A LIDSKÁ CIVILIZACE VÝVOJ RUČNÍ NÁŘADÍ HISTORICKÝ VZNIK NĚKTERÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ NÁŘADÍ A NÁSTROJE DNES A PŘED 100 LETY CO TO VLASTNĚ NÁŘADÍ A NÁSTROJE JSOU? NÁSTROJ NÁŘADÍ PÁR DOBRÝCH RAD KUPUJTE KVALITNÍ NÁSTROJE POUŽÍVEJTE JEN TO NEJNUTNĚJŠÍ NÁKUP NÁSTROJŮ UKLÁDÁNÍ NÁSTROJŮ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ CHARAKTERISTIKA A POPIS JEDNOTLIVÝCH NÁŘADÍ A NÁSTROJŮ HOBLICE SCHRÁNKA NA NÁŘADÍ MĚŘIDLA A RÝSOVACÍ POMŮCKY Délková měřidla Úhlová měřidla Rýsovací pomůcky RUČNÍ PILY Pilové listy Druhy pil Rámové pily Pily s rukojetí Pily pro speciální účely NÁSTROJE K HOBLOVÁNÍ Želízko hoblíku Želízko s klopnou Lůžko hoblíku Druhy hoblíků Nejpoužívanější hoblík Speciální hoblíky NÁSTROJE K DLABÁNÍ Ploché dláto Čepovací dláto Duté dláto Truhlářská palička NÁSTROJE K VRTÁNÍ Vrtací nástroje Vrtáky NÁSTROJE PRO RAŠPLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ Rašple Pilníky ŠKRABÁKY A ŠKRABKY Škrabáky Škrabky

5 6.10 BRUSNÉ PAPÍRY NÁSTROJE K UPÍNÁNÍ ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA ANOTACE

6 1 Úvod Opracování dřeva vyžaduje řadu zvláštních nástrojů. Všechny byly vyvinuty pro určité účely a jejich postupnou další specializaci bylo umožněno dokonalé opracování dřeva. Přestože se v posledních letech objevilo mechanické nářadí, stále se, zejména při individuální výrobě, používají ruční nástroje. Každý, kdo se zabývá opracováním dřeva, jich postupem času nashromáždí pěknou řádku. V této práci budou zmíněny nejčastěji vyskytující se nástroje. Při prohlídce libovolného katalogu s nabídkou ručních nástrojů však záhy zjistíme, že jejich rozmanitost i ve vztahu ke kvalitě a důmyslnosti je velká. Nástroje lze roztřídit do několika skupin podle příslušné fáze opracování dřeva, při níž se používají. Příkladem jsou nástroje k měření a značení, řezání, tvarování a k povrchové úpravě. Pro začátek nezbytně potřebujeme jen několik základních nástrojů, avšak opravdový řemeslník brzy zjistí, že získávání nových dovedností a pořizování příslušných nástrojů je nekonečný proces a nedílná součást nádherných zážitků při opracovávání dřeva

7 2 Cíl Cílem bakalářské práce je seznámení se s nářadím a nástroji určených k ručnímu zpracování dřeva. Ruční nářadí bude rozděleno do jednotlivých kategorií podle způsobu práce, ke kterému je určeno. Každé nářadí bude mít svůj popis, který bude doplněn názorným obrázkem - 7 -

8 3 Historie ručního nářadí Historie ručního nářadí, je stejně stará jako dějiny lidské civilizace. Ačkoliv přesnou historii ručního nářadí lze jen obtížně určit. Studie ukázaly, že nástroje byly použity i na počátku mladší doby kamenné. Existují důkazy, že lidé používali nůž již v době kamenné. S počátkem civilizace, byly vyvinuty důmyslné ruční nářadí a dnes s pokročilou technologií, je široký výběr ručního nářadí v různých tvarech a velikostech, které slouží k různým účelům. 3.1 Ruční nářadí a zvířata Podle filozofů, bylo ruční nářadí využíváno nejen lidmi, ale i jinými živočišnými druhy jako opicemi, několika druhy ptáků, mořskými vydrami a dalšími. Později, vlastní pozorování odhalila, že nejen lidé měli schopnost vyrábět nářadí, ale uměli to i ptáci a opice. Později filozofové dospěli k závěru, že jsme ale jediný druh, který používá nástroje k dosažení dalších nástrojů. 3.2 Ruční nářadí a lidská civilizace Většina výzkumných pracovníků věří, že použití ručního nářadí bylo důležitým krokem ve vývoji lidstva. Čím vyspělejší společnost byla, tím dokonalejší nástroje vytvářeli. 3.3 Vývoj ruční nářadí Příběh evoluce ručního nářadí nebyl jeden z neustálého vývoje, byly i doby, kdy byl pokrok pomalý nebo dokonce šel dozadu. První známky použití ručního nářadí přišel v době kamenné. Existují důkazy, že Římané vytvářeli a používali nástroje a některé nástroje doby římské se používají dodnes. Obráběcí stroje vznikly zvýšením výroby nových ručních nářadí v průmyslové revoluci v osmnáctém století. Během viktoriánské doby, bylo pro řemeslníka ruční nářadí hlavním zdrojem obživy. Speciální řemesla a ruční nástroje byly vyvinuty období po období, na zpracování dřeva a kovu. Řezbáři, truhláři, atd. všichni používají různé druhy ručního nářadí. Každá fáze výrobního procesu má své speciální nástroje, od kladiva, pily a sekery, dláta atd

9 Ruční nářadí měli řemeslníci v ručním opracovávání materiálu, sloužilo k sekání, řezání, dlabání atd. Některé nástroje byly nalezeny v např. i v severní Keni v roce 1969 a po výzkumu bylo zjištěno, že jsou asi let staré. 3.4 Historický vznik některého ručního nářadí Ruční nářadí nevzniklo všechno na jednou, ale vznikalo postupně s rozvíjející se lidskou společností. Následující tabulka (viz tab. 1) zaznamenává vznik některého ručního nářadí a nástrojů. Nářadí Doba Doba Doba Doba Doba stěhování kamenná bronzová železná římská národů Středověk Novověk Sekera x x X x x X x Nůž x x X x x X x Tesařská sekera x x X x x X X Šnek x X x x x x Sekáč x X x x x x Pila X x x x x Vrták X x x x x Poříz x x x x Pravítko x x x x T-sekera x x x Čep x x x Hoblík x x Ruční vrtačka x x Šroubovák x Násady šroubováků x Tab. 1 Historický vznik některého ručního nářadí - 9 -

10 3.5 Nářadí a nástroje dnes a před 100 lety Během posledních 100 let došlo u nářadí a nástrojů k vývoji. Vývoj šel kupředu v designu, technologiích výroby, použitým materiálem, ale změnili se i některé jejich názvy. Když však dostaneme do rukou dva stejné nástroje, jeden vyrobený před 100 lety a druhý dnes, tak se příliš mnoho nezměnilo. Tvar i design jsou takřka stejné. Co se změnilo je používaný materiál na výrobu. Dříve se vyráběly nářadí a nástroje z kvalitnějších materiálů a vydrželi mnohem déle. Dnes se setkáváme s teorii, že nářadí je spotřební materiál a podle toho je dána taky jeho kvalita. Samozřejmě se dají koupit i velmi kvalitní nářadí, ale za kvalitu si musíme zaplatit. Dále se změnilo názvosloví u některého nářadí. Následující tabulka (viz tab. 2) zaznamenává některé nářadí a nástroje, u nichž k této změně došlo. 20. léta 20. století Součastnost Drhlo Škrabák Kružidlo Kružítko Ohonka Ocaska Ohonka ztužená Čepovka Rovnač Macek Škrabačka lůžková Vlaštovka Tvarovník Článkovec Zlodějka Děrovka Žlabník Dláto duté Tab. 2 Názvosloví nářadí a nástrojů dnes a před 100 lety

11 4 Co to vlastně nářadí a nástroje jsou? 4.1 Nástroj Je jednoduchá samostatná součást většího systému, která rozšiřuje schopnost tohoto systému působit na okolí. Základní nástroje, používané přímo člověkem, vycházejí obvykle z principu jednoduchých strojů a obvykle zvyšují schopnosti lidských rukou popřípadě nohou. Za nástroj jsou označovány i jednodušší součásti větších strojů (například soustružnický nůž). V přeneseném významu slova pak nástroj označuje třeba některé jednodušší součásti věd popřípadě i jiných dalších společenských systémů (kupř. právní nástroj resp. nástroj práva, administrativní nástroj apod.). Nástroj je prostředek k uskutečnění určité činnosti, eventuálně slouží k vyjádření výsledků k dané činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem (nebo i procesem). (1) 4.2 Nářadí Je pojem, který obvykle označuje sadu nástrojů nějaké řemeslné profese nebo jiné úzce specializované manuální činnosti (například pro kovoobráběcí práce či práce ve stavebnictví). Sadám nástrojů pro jiné neřemeslné profese a jiné specializované lidské činnosti se obvykle říká náčiní (kupř.tělocvičné náčiní, rybářské náčiní apod.). (1)

12 5 Pár dobrých rad Špatný řemeslník vždy obviňuje své nástroje. Snad každý již slyšel toto pořekadlo a všichni dobře vědí, co znamená: nikdo nemůže čekat, že nástroje dobře odvedou práci, jestliže nebudou správně vedeny. To však neznamená, že byste se měli zaměřit jen na zdokonalování svých dovedností při opracování dřeva. Zároveň je totiž nutné zvolit takové nástroje, které svým charakterem odpovídají prováděnému úkolu, rozumět principům jejich fungování a vědět, jakým způsobem je lze uchovat ostré a v dobrém stavu. Získat jistotu při užívání ručních nástrojů, především pil, dlát a hoblíků, vyžaduje určitý čas a jistou dávku trpělivosti. Námaha vám ovšem přinese radost a větší řemeslné dovednosti. 5.1 Kupujte kvalitní nástroje Nováčci se běžně dopouštějí omylu, když si v začátcích pořizují levné soupravy nástrojů pro začátečníky. Šetří na nesprávném místě, neboť takové nástroje nebývají vyrobeny z jakostní oceli, a snadno se tedy ztupí a vzhledem ke svým nekvalitním a nevyváženým vlastnostem ztěžují provedení i těch nejjednodušších úkonů. Začínající kutilové jsou pak zákonitě znechuceni, protože jim ani s největší snahou nedaří dosáhnout uspokojivých výsledků, a ztrácejí zájem pokračovat v práci. Mnozí lidé se domnívají, že nemají všechno potřebné nářadí pro opracování dřeva. Kromě správného vedení se však potřebují naučit jen pár základních faktů, které jim usnadní výběr vhodných nástrojů. (2, s. 38) 5.2 Používejte jen to nejnutnější Přesně vyjmenovat všechny nástroje, které lze využít v samých počátcích, není jednoduché už jen proto, že škála dřevoobráběcích činností je nesmírně široká. Modelář potřebuje jistě jiné nástroje než řemeslník, který se zabývá výrobou skříněk. Optimální výsledky při práci s velkoplošnými konstrukčními materiály vyžaduje ostré nástroje opatřené břity ze slinutých karbidů. Naproti tomu měkké dřevo lze snadno opracovávat kvalitními ručními nástroji. Většina úkonů se provádí ve vhodném a ustáleném pracovním pořadí. Základní vybavení nástroji vám umožní pustit se do práce a postupně objevovat další možnosti

13 5.3 Nákup nástrojů Celou řadu nástrojů lze zakoupit ve většině velkých železářství a obchodů pro domácí kutili. Pro kvalitnější a specializovanější vybavení se nám vyplatí zajít do obchodu zaměřeného na prodej profesionálních nástrojů. U drahé ruční pily či hoblíku byste měli před zakoupením vyzkoušet, jak se vám s nimi pracuje a zda jsou správně vyváženy. Dobrý obchodník vám poradí a nabídne široký sortiment různých provedení, z nichž si rychle vyberete. Důležité jsou i náhradní díly a možnost opravy. Proto byste měli navázat dobré pracovní vztahy s dodavatelem a projednat s ním své požadavky. Nezapomeňte, že mnoho finančně nákladných nástrojů není třeba hned kupovat. Jde zejména o elektrické ruční nářadí. Pokud je potřebujete jen občas, vyplatí se navštívit půjčovnu. Tímto způsobem si také můžete vyzkoušet nástroje různých značek a kvalifikovaněji se rozhodnout pro jejich pozdější koupi. Většina řemeslníků, kteří se zabývají opracováním dřeva, se může s nabídkou různých nástrojů a elektrického ručního nářadí seznámit také v různých katalozích a na výstavách. Zobrazené nástroje nelze samozřejmě uchopit ani vyzkoušet, avšak dobré zásilkové služby nabízejí velmi široký sortiment a jejich katalogy mohou sloužit jako užitečný zdroj informací o úzce specializovaných položkách. Vyplatí se navštívit i obchod nabízející použité nástroje. V takovém případě je třeba ještě pečlivěji zkontrolovat, zda vybavení není poškozené nebo neúplné. Pak se nám může podařit uzavřít skutečně výhodný obchod. K výrobě starších ručních nástrojů se často používala vysoce kvalitní ocel, která bezesporu překoná některé ze současných levnějších provedení. 5.4 Ukládání nástrojů Kvalitně vyrobené nástroje jsou samy o sobě mistrovským řemeslným dílem. Proto je třeba věnovat jejich výběru a uložení značnou péči. Mnoho zkušených řemeslníků se ani po letech nevzdává nástrojů, s nimiž začínali. Vždy se vyplatí chránit břity nástrojů. Příslušným krytem byste měli vždy chránit i list vysoce kvalitní ruční pily. Pokud není součástí vlastního nástroje, můžete si kryt vyrobit sami z odřezků překližky či z plastové trubky. Dláta uchovávejte v koženém obalu a zároveň dbejte na to, aby jednotlivé přepážky správně oddělovaly břity nástrojů. U hoblíků byste měli zasunout želízko a ukládat jej na bok, abyste chránili ostří břitu. (2, s. 39)

14 5.5 Pracovní prostředí Z pořádku, který vládne v dílně, lze nezřídka usuzovat i na kvalitu práce jejího uživatele. Kdo dobře pečuje o své nářadí, bude dbát také na to, aby odvedl dobrou práci - podobným způsobem uvažuje pravděpodobně většina lidí. Stěna dílny, na níž jsou úhledně seřazeny nástroje, není rozhodně vůbec ničím samoúčelným. Přehledné rozmístění nářadí poskytuje mnoho nesporných výhod. Ušetříte si neuvěřitelně mnoho času, můžete-li na potřebný nástroj dosáhnout a uchopit jej jediným pohybem. Kdybyste jej měli vyjímat ze zásuvky, schránky nebo jiné skříňky, která může být navíc třeba ve vedlejší místnosti, museli byste mít obě ruce volné a zabralo by vám to nepoměrně více času. Druhý důvod je samostatné volné uložení jednotlivých nástrojů na stěnu je snad ještě závažnější: choulostivá ostří dlát, nožů a zubů pil na sebe nemohou narážet, a nemohou se tedy ani navzájem poškodit. Věšáky, háčky a držáky pro jednotlivé nástroje si můžete zhotovit sami. Jako nejjednodušší způsob uložení vám může posloužit velká deska, do níž zatlučete páry hřebíků tak,aby na nich nástroj visel, nebo aby svíraly rukojeti nástrojů. Také můžete použít vodorovně upevněné lišty s vhodně upravenými zářezy či otvory pro zasunutí jednotlivých kusů nářadí. Ještě o něco lepší jsou úložné systémy, nabízené k rozmisťování nástrojů. Jejich plochu lze snadno rozšiřovat. Podle toho, kolik máte nářadí jaké si chcete ještě v budoucnu pořídit, zvolte buď upevňovací lištu nebo velkou děrovanou desku (viz obr. 1), do níž zasadíte podle potřeby háčky a úchyty. Lišty se svěracími úchyty drží šroubováky, pilníky nebo dláta. Mezi pružné plochy smyčky, vložené do lišt, avšak lze sevřít i různé jiné předměty. Pro systémy s děrovanými deskami se dodávají různé tvarové úchyty pro všechny druhy nářadí, mimo jiné i pro ruční vrtačku

15 Obr. 1 Nářadí uchycené na děrované desce (2, s. 44) Jaký systém uspořádání si zvolíte, záleží na vás, vždy však počítejte s určitou plochou navíc. Každý soubor nářadí se zákonitě časem rozšiřuje. Zvolíte-li plochu desky právě jen podle současného stavu svého vybavení, její kapacita tím bude vyčerpána. Kdybyste na ni chtěli umístit další nástroje, špatně by se vám s nimi na desce manipulovalo a navíc by bylo celkové uspořádání velmi nepřehledné. Účelnými, nebo spíše nezbytnými doplňky popsaného úložného systému jsou zásobní krabičky na drobný a spojovací materiál a přenosová schránka (viz obr. 2), kterou budeme potřebovat při opravách mimo dílnu. (3, s. 16) Obr.2 Přenosný box na nářadí (2, s. 45)

16 6 Charakteristika a popis jednotlivých nářadí a nástrojů 6.1 Hoblice Hoblice (viz obr. 3 a 4) je pracovní stůl a slouží k pokládání a upínání součástek při jejich opracovávání. Skládá se desky a stojanu. Těžká deska je z tvrdého bukového dřeva. Na levé straně desky stolu se nachází přední vozík. Používá se k upínání součástek především při srážení hran, spojování a řezání pilou. Zadní vozík na pravé straně slouží k svislému upínání součástek a upínání součástek mezi poděráky. Vozíky se pohybují pomocí klíčů. Obr. 3 Hoblice (4, s. 277) Obr. 4 Hoblice s předním tzv. francouzským vozíkem vyrobena ve 20. letech 20. století (5, s. 254)

17 Francouzský přední vozík se skládá ze silného kratšího pražce, vedeného dvěma lištami, které se pohybují v drážkách, vyříznutých napříč v desce hoblice. Vřeteno šroubové je ve středu pražce a matice je zapuštěna do desky hoblice. Aby se vozík při zatažení obráběného dřeva nezpříčil, je na konci vozíku železný šroub s protimatkou. Poděráky slouží k vodorovnému upínání delších, plochých součástek. Jsou opatřeny listovou pružinou, aby mohly být použity v požadované výšce v otvoru pro poděráky. Na zadní straně desky stolu umístěný žlábek je určen k odkládání nástrojů. Hoblice může být opatřena výklopnou zásuvkou (viz obr. 5) na nástroje s uzamykáním, ve kterém lze umístit všechny pracovní nástroje na dosah. Tato zásuvka a odkládací plocha pod ní, určená pro odkládání ruční pily, náhradní skříň na nástroje na stěně. Obr. 5 Výklopná zásuvka hoblice (4, s. 277) Existují i hoblice, u kterých mohou být obráběné materiály upnuté pomocí pneumatických, popř. vakuových upínacích prvků. U hoblic bez zásuvky jsou ruční nástroje přehledně uloženy ve speciálních skříňkách na nástroje (viz obr. 6). Ty by měly být umístěny v blízkosti hoblice na stěně

18 Obr. 6 Skříňka na nástroje (4, s. 277) Pro speciální práce se používá různé příslušenství (viz obr. 7 a 8). Boční poděráky slouží k upínání při montáži skříněk. Špičaté poděráky umožňují bezpečné upevnění tenkých prken, lišt a tyčí. Při použití špičatých poděráků s jen jednou špičkou je možno upnout součástku při opracování otáčet. Obr. 7 Speciální poděráky (4, s. 277)

19 Obr. 8 Historický poděrák z 20. let 20. století, též v té době zvaný lavičník (5, s. 201) Podpírací pachole (viz obr. 9 a 10) se používá k podpírání těžkých a dlouhých kusů. Výšku jeho sedla lze nastavit. (4, s. 277) Obr. 9 Podpírací pachole (4, s. 277)

20 Obr. 10 Historická pachole z 20. let 20. století, též v té době zvaná pacholek (5, s. 213) 6.2 Schránka na nářadí Ani kutilové, kteří mají možnost zařídit si doma dílnu, v níž mohou být přehledně rozloženy nebo rozvěšeny na stěně nástroje, se neobejdou bez schránky na nářadí. V ní najde své místo vybavení pro nejrůznější mimořádné situace. Kromě nářadí by měla schránka obsahovat vše, co je k určité práci či opravě zapotřebí, tedy i drobný materiál (hřebíky, vruty do dřeva ), který by měl být navíc roztříděn podle druhu a velikosti. Mělo by jej být dostatečné množství. Navštívíte-li obchody s nářadím nebo příslušná oddělení obchodních domů, uvidíte tam mnoho různých druhů schránek, vyráběných pro tento účel. Klasický typ má čtyři menší krabice, odklopné do stran, a jednu velkou krabici jako svou základnu. V takové plechové schránce (viz obr. 11) je dostatek místa pro mnoho nástrojů i drobného materiálu. Často do ní lze uložit dokonce celou výbavu domácí dílny. Nevýhodou tohoto typu schránky si nejčastěji uvědomujeme po příchodu na místo opravy: nástroje se v ní totiž mohou volně pohybovat a stává se, že se při vzájemném posunu poškodí (zejména ostří nástrojů). Kromě toho mnohé z nabízených schránek nemají dost pevnou konstrukci ( především se to týká jejich závěsů ), takže při častém používání nevydrží příliš dlouho. (3, s. 330)

21 Obr. 11 Plechová schránka na nářadí (2, s. 86) Obdobně jsou uspořádány i schránky z plastů. Ve velké spodní, základnové části mají objemný úložný prostor pro nářadí, nad ní jsou ve výklopných krabicích přihrádky na malé nástroje a drobný materiál. Při výběru je vhodné přesvědčit se o spolehlivosti závěsů kloubového a uzavíracího mechanismu. U těchto prvků se mohou projevit případné konstrukční nedostatky tohoto typu prostorných přenosných schránek. Vhodnější mohou být proto schránky (viz obr. 12) na nářadí, které odklopný mechanismus nemají. Jsou většinou plastové a jejich úložný prostor bývá tvarován pro umístění různých nástrojů. Choulostivé nástroje lze do nich ukládat tak, že nemohou přijít do styku s ostatním nářadím. Než se rozhodnete pro některou ze schránek, měli byste se přesvědčit, že úložné prostory, které v ní jsou, odpovídají vybavení vaší dílny. Chystáte-li se k nákupu schránky, neprohloupíte, sestavíte-li si seznam nástrojů, o které chcete ještě v nejbližší době své vybavení rozšířit, a vezmete-li jej sebou. (3, s. 15)

22 Obr. 12 Plastová schránka na nářadí bez odklopného mechanismu (2, s. 93) 6.3 Měřidla a rýsovací pomůcky Přesné označení rozměrů je prvním krokem k úspěšnému zvládnutí práce. Nekvalitní nářadí k měření a značení záhy ztratí svou přesnost. Příliš pozdě si pak povšimneme, že pokazilo výsledek vaší práce. Měli byste proto pravidelně kontrolovat, zda není opotřebené, a v případě opotřebení, že neplní dokonale své úkoly, je vyhodit. Běžnou chybou je uchovávat tyto opotřebené či poškozené pomůcky jako náhradní nástroje. Jde však o šetření na nepravém místě, protože např. příložný úhelník má vždy dokonale ukazovat pravý úhel a sebemenší odchylka je nepřípustná. (2, s. 40) Délková měřidla Dřevěné měřící pravítko Dřevěné měřící pravítko (viz obr. 13) je méně přesné pro měření drobných detailů, avšak vhodné pro stavební truhlářství a měření rozměrů při výrobě skříní. U některých pravítek jsou konce chráněny kovovými koncovkami

23 Obr.13 Dřevěné měřící pravítko (2, s. 41) Kovové pravítko Kovové pravítko (viz obr. 14) se používá jako pomůcka při rýsování na dřevo nebo kov a při řezání dýh. Rozměrná rukojeť umožňuje pevný úchop a při vytváření značek se podílí na ochraně prstů před poraněním od ostří nože. Dobré rýsovací pravítko je opatřeno zdrsněnými podložkami, které brání sklouznutí. Obr. 14 Kovové pravítko (3, s. 280)

24 Ocelové měřící pravítko Ocelové měřící pravítko (viz obr. 15) je vhodné pro přesné vyměření spojů a menších rozměrů se hodí ocelové pravítko s vyleptaným měřítkem. Jeho délka může dosahovat až 1 m, avšak pro většinu úkonů je šikovnější pravítko dlouhé 300 mm. (5, s. 478) Obr. 15 Ocelové měřící pravítko (3, s. 280) Skládací metr Skládací metr (viz obr. 16 a 17) je jeden nebo dva metry dlouhý a je rozdělený na centimetry a milimetry. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny pružnými otočnými klouby. Obr. 16 Skládací metr (3, s. 281)

25 Obr. 17 Dřevěný metr vyráběný ve 20. letech 20.století (5, s. 378) Svinovací metry Skládací metry (viz obr. 18) jsou většinou z tvrzené lehce propnuté pružinové oceli, která je navinuta a uložena v pouzdru. Hodí se vedle měření a označování rovných délek především k měření a označování zakřivených dílů. Obr. 18 Svinovací metr (3, s. 281)

26 Pásma Pásma (viz obr. 19 a 20) jsou dlouhá deset a více metrů. Používají se při měření dlouhých vzdáleností. Dlouhá pásma mohou být i plátěná. Obr. 19 Pásmo (3, s. 281) Obr. 20 Historické pásmo na pásmu lněném od firmy Prima (5, s. 380) Nastavitelné kalibry Nastavitelné kalibry (viz obr. 21) jsou délková měřidla, která se mohou používat především při výrobě dílů a součástek se stejnými rozměry. Lze s nimi nastavit a kontrolovat např. šířku a délku, vzdálenosti otvorů pro kolíky a umístění drážek. Nastavitelné kalibry se skládají většinou ze čtvercové ocelové trubky a různých zkušebních čelistí. Ty jsou na trubce posuvné a mohou být na stanovených rozměrech atestovány. Délky ocelových trubek bývají mezi 1000 mm a 3000 mm

27 Obr. 21 Nastavitelný kalibr (4, s. 303) Nastavitelné kalibry lze nastavit na jmenovitý rozměr nebo u tolerovaných rozměrů pro přípustný nejmenší rozměr a přípustný největší rozměr dotyčného jmenovitého rozměru. Třmenový kalibr Třmenový kalibr (viz obr. 22) slouží ke kontrole průměrů tyčí a tloušťky plochých dílů jako jsou lišty. Třmenové kalibry existují jednostranné a dvojstranné. Obr. 22 Jednostranný třmenový kalibr (4, s. 304) Posuvné měřítko Posuvné měřítko (viz obr. 23) se může používat k měření tlouštěk. Lze jím provádět i menší vnitřní a vnější měření hloubek. S pomocí noniové stupnice je možné dosáhnout přesnosti na 0,1 mm. (4, s. 279)

28 Obr. 23 Posuvné měřítko (4, s. 280) Nonius je pomocné měřítko. U desetinného nonia je 9 mm rozděleno na 10 dílů. Stupnice nonia je tedy : 9 mm : 10 = 0,9 mm 0,1 mm Při odečítání z desetinného nonia se považuje nula nonia jako čárka, která odděluje celá čísla od desetin. Nejdříve se tedy čtou vlevo od nuly na hlavním měřítku celé milimetry a pak se hledá vpravo od nuly ryska dílku nonia, která se kryje s ryskou hlavního měřítka. Ta pak udává desetiny milimetru. Číselníkový úchylkoměr Číselníkový úchylkoměr (viz obr. 24) je měřidlo tloušťky, které se hodí především k měření dýh a desek do 30 mm. Na stupnici se ukáže naměřená hodnota. Tu lze odečítat v desetinách milimetru. Obr. 24 Číselníkový úchylkoměr (4, s. 305)

29 6.3.2 Úhlová měřidla Úhlová měřidla slouží k měření, obrýsování a kontrole úhlů. K měření úhlů se používají úhloměry. Pro truhláře důležité úhly 90 º a 45 º mohou být kontrolovány a označovány pomocí pevného příložného úhelníku. Úhelník Úhelník (viz obr. 25) se skládá z příložného ramene a pravítka. Přiložené rameno a pravítko spolu svírají úhel 90 º. Rukojeť je z tvrdého dřeva a mosazné kování zajišťuje stálou přesnost. (4, s. 281) Obr. 25 Úhelník (4, s. 281) Kovový úhelník Kovový úhelník (viz obr. 26) se dokonale hodí pro kontrolu drobných detailů. Při výrobě usnadňuje dodržování zásad přesnosti. (5, s. 395) Obr. 26 Kovový úhelník (3, s. 107)

30 Obr. 27 Železný úhelník vyráběný americkou firmou Stanley (5, s. 163) Pokosník pevný U pevného pokosníku (viz obr. 28 a 29) svírá hrana přiloženého ramena a pravítka úhel 45 º. (4, s. 281) Obr. 28 Pokosník pevný (4, s. 281) Obr. 29 Historický pevný pokosník z 20. let 20. století (5, s. 167)

31 Stavitelný pokosník Stavitelný pokosník (viz obr. 30 a 31) umožňuje snadné vyměření a přenesení úhlu. Rameno vyrobené z tvrzené oceli je opatřeno stavěcí maticí. Rukojeť z tvrdého dřeva, osazená mosaznými koncovkami, zaručuje dlouhodobou přesnost. (2, s. 41) Obr. 30.Stavitelný pokosník (3, s. 110) Obr. 31 Americký stavěcí pokosník se sklopným ramenem z roku 1929 (5, s. 170)

32 Pokosnice Pokosnice (viz obr. 32 a 33) je truhlářská pomůcka, která umožňuje ruční řezání dlouhých profilů (lišt) pod přesným úhlem - obvykle 90 a 45. Obr. 32 Pokosnice (2, s. 152) Obr. 33 Pokosnice, ve 20. letech 20. století se jí taky říkalo řezačka pokosná (5, s. 187) Pokosnice může být oboustranná nebo jednostranná. Oboustranná pokosnice má tvar žlabu, jednostranná má tvar hranolu s polodrážkou. Boční stěny pokosnice (respektive jedna stěna u jednostranné pokosnice) mají zářezy pro vedení pily pod stanoveným úhlem.do žlabu či polodrážky se vkládá řezaný profil tak, aby byl veden v ose pokosnice. List pily (s pokud možno jemným ozubem) se vsune do zářezů v bocích pokosnice, které odpovídají požadovanému úhlu řezu. Pila je pak vedena těmito zářezy, což eliminuje nepřesnosti běžného ručního řezání. (6) Vodováha Vodováha (viz obr. 34) je jednoduchý přístroj, sloužící k určování vodorovného (ale i svislého) směru. Pracuje buď na principu Archimédova zákona (bublinková vodováha) nebo spojených nádob (hadicová vodováha)

33 Obr. 34 Vodováha (2, s. 42) Základem běžného druhu bublinkové vodováhy je prohnutá trubička s kapalinou (libela), uvnitř níž je bublina. Trubička je pevně uložena v hranolu. Bublina má snahu vyplavat na nejvyšší místo trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je na trubičce vyznačena ryskami. Podobně bývá u tohoto druhu vodováhy umístěna druhá trubička, umožňující nastavení svislice. Variantou je řešení, kde je libela diskového tvaru s vyznačením vyrovnané polohy uprostřed. Takovéto řešení je využíváno zejména u přístrojů, vyžadujících ustavení do vodorovné polohy (teodolity, přesné váhy apod.) či u stativů. (7) Rýsovací pomůcky Rejsek Rejsek (viz obr. 35 a 36) se používá k zachování přesného vyznačení rovnoběžných přímek pro vyřezání rozporů čepů a dlabů. Jeho dva ostré hroty se nastavují nezávisle. Posuvná rukojeť se pohybuje po ploše opracovávaného řeziva. Ostrý hrot vytváří rovnou a přesnou rýhu. Obr. 35 Rejsek (4, s. 281)

34 Obr. 36 Historický americký mosazný rejsek (5, s. 191) Špičák Špičák (viz obr. 37) slouží k vytvoření počátečního otvoru pro vrtání nebo k přesnému zanesení značky. Univerzální nůž Obr. 37 Historický špičák (5, s. 192) Univerzální nůž (viz obr. 38) lze mnohostranně využít především pro řezání dýh, méně při rýsování opracovávaného řeziva. Z bezpečnostních důvodů volte nůž se zasunovací čepelí. Obr. 38 Univerzální nůž (2, s. 46)

35 Tvarová šablona Pomocí posuvné části opatřené drobnými jehličkami umožňuje jednoduše načrtnout a převést jakýkoliv rozměr. (2, s. 43) Kružítko Kružítko (viz obr. 39 a 40) se používá k rýsování úseků a označování oblouků, kružnic a elips. K těmto účelům se používá malé hrotové kružítko, velké dřevěné kružítko, tyčové kružítko a kružítko na elipsy. (4, s. 281) Obr. 39 Kružítko (2, s. 47) Obr. 40 Kružidlo pérové z 20. let 20. století (5, s. 217)

36 6.4 Ruční pily Dobrá ruční pila je základním nástrojem pro každého, kdo se zabývá opracováním dřeva. Se správně upnutým a naostřeným pilovým listem vytváří hladký a přímí řez. Vlastnosti ruční pily závisí na velikosti, tvaru a počtu zubů, které pronikají dřevem jako řada miniaturních nožů. Každý zub je individuálně nabroušen a naostřen, přičemž o kvalitě výkonu rozhoduje také jakost.(2, s. 42) Pilové listy Pilové listy jsou vyráběny z tvrzené nástrojové oceli. Skládají se z vlastního pilového listu a zubů. Zuby pily mají tvar za sebou seřazených stejně velkých trojúhelníků, jejichž hroty leží v jedné ose, nazývané hrotnice. Část zubů, postavená proti směru řezu zubů pily, se označuje jako čelo zubu, volně řezající díl zubu hřbet zubu. Pod pojmem rozteč zubů se rozumí vzdálenost od jednoho hrotu zubu ke druhému. Nejhlubší místo mezi dvěma zuby se nazývá kořen zubu. Jako výška zubu se označuje svislá vzdálenost hrotnice od spojnice kořenu zubu. Mezizubní je označení pro volný prostor mezi dvěma zuby (viz obr. 41). Obr. 41 Části pilového listu (4, s. 282)

37 Úhel tvořený čelem zubu a hrobnicí se nazývá úhel řezu. Čelo a hřbet zubu tvoří úhel břitu, který činí u většiny ručních pil 60 º (viz obr. 42). Úhel mezi hřbetem zubu a hrobnicí se nazývá úhel hřbetu. Na úhlu řezu a velikosti zubů závisí účinek řezání pily. Obr. 42 Úhly u pilových zubů (4, s. 282) Je-li úhel řezu 120 º, tvar zubu je tedy rovnoramenný trojúhelník, řeže pila i při pohybu dopředu i při pohybu dozadu. Pracuje oběma směry. Zmenšením úhlu řezu se zvětšuje jak účinnost pily, tak i potřebná síla. Přitom pila zabírá jen při pohybu dopředu. Při úhlu řezu 100 º je řez slabě tlačený, při úhlu 90 º tlačený, při úhlu řezu pod 90 º silně tlačený (viz obr. 43). (4, s. 282)

38 Obr. 43 Druhy ozubení podle úhlu řezu (4, s. 282) Zuby řežou při taženém řezu pokud je čelo zubu obráceno k břitu. Podle úhlu řezu rozlišujeme pracovní směr u ručních pil na tlačený, na tažený a na obousměrný. S velikostí zubů se zvětšuje účinek řezu. To, co se při velkém ozubení ušetří na čase, se spotřebuje ve formě síly. Kromě toho je řez hrubý a nečistý. Tam, kde je potřeba jemný, čistý řez, se proto používají pily s malým ozubením. Listy pily musejí při použití zachovat přímí směr, tzn. musejí mít potřebnou pracovní tuhost. Té se dosahuje u části ručních pil odpovídající tloušťkou pilového listu nebo vsazeným hřbetem. U ostatních druhů pil získávají pilové listy svou tuhost napnutím do dřevěného nebo kovového rámu. (4, s. 282)

39 6.4.2 Druhy pil Rámové pily Rámová pila Pilový list rámové pily (viz obr. 44 a 45) je asi 750 mm dlouhý a je napnutý v dřevěném rámu s dvěma rukojetěmi. Pilový list je napínán šňůrovým napínákem. Používá se k řezání tenčího dřeva a prken. List natáčíme dvěma rukojetěmi a napínáme stáčením motouzu kolíkem. Ve spodní části jsou ramena upravena pro její snadné držení. (8, s. 23) Obr. 44 Rámová pila (4, s. 283) Obr. 45 Rámová pila z 20. let 20. století (5, s. 233)

40 Rozsečky Rozsečka (viz obr. 46) má šířku pilového listu mm, výšku zubů 5 mm, rozteč zubů 4 5 mm a rozvod zubů 0,6 0,7 mm. Tato pila je určená především k podélnému řezání, ale lze ji použít i k řezání příčnému. Řezná plocha je však hrubá. (9, s. 14) Obr. 46 Rozsečka (2, s. 175) Osazovačky Osazovačky (viz obr. 47) jsou 600 mm nebo 700 mm dlouhé. Pilové zuby listů osazovačky jsou asi poloviční než u rozpečky a mají zadní sklon. Hodí se proto pro práce, které vyžadují velmi jemný, čistý řez, např. pro osazování čepů a řezání ozubů. Obr.47 Osazovačka (2, s. 176)

41 Vykružovačka Vykružovačka (viz obr. 48) je rámová pila, která se používá k řezání zářivek. Pilový list je jen 4 mm až 10 mm široký a 600 mm dlouhý a má malé zuby jako osazovačka. Aby byly možné i řezy uvnitř plochy, je list vykružovačky nastavitelný. (4, s. 284) Obr. 48 Vykružovačka (2, s. 177) Pily s rukojetí Ocasky Ocasky (viz obr. 49 a 50) mají poměrně široký pilový list mm, šířky mm, který je buď mírně zúžený, nebo stejně široký a ve hřbetě vyztužený. Rukojeť pily může byt buď otevřená, nebo uzavřená. Pila se používá k podélnému i příčnému řezání prken, silnějších překližek a desek, které nelze řezat rámovou pilou. Obr. 49 Ocaska (9, s.50)

42 Obr. 50 Ocaska od české firmy Herčík z 20. let 20. století, též v té době zvaná ohonka (5, s. 242) Čepovky Čepovky (viz obr. 51 a 52) mají pilový list je délky mm je 60 mm široký a na hřbetu vyztužený. Ozubení je jemné s výškou zubů 1 mm a rozvorem 0,1 mm. Některé čepovky mají otočný pilový list a lze jimi řezat jak v tahu, tak i v tlaku. Čepovky se používají pro mělké a přesné řezy např. při plátování či čepování a k řezání tenkého materiálu, sololitu, překližek, latí lišt Obr. 51 Čepovka (2, s. 176) Obr. 52 Čepovka z 20. let 20. století, též v té době zvaná ohonka ztužená (5, s. 242)

43 Děrovka Děrovka (viz obr. 53 a 54) je pila často nesprávně nazývána zlodějka. Má úzký pilový list vybíhající téměř do špičky. Délka pilového listu bývá od 250 mm do 400 mm, jeho tloušťka je 1,3 mm, rozteč zubů 2,5 3 mm. Užívá se k přímočarým i obloukovitým řezům vně i uvnitř materiálu. (9, s. 16) Obr. 53 Děrovka (2, s. 177) Obr. 54 Děrovka z 20. let 20. století, též v té době zvaná zlodějka (5, s. 243) Hřbetovka Hřbetovka (viz obr. 55) je pila získává svou tuhost listu hřbetem. Malé zuby se zadním sklonem umožňují jemný řez. Obr. 55 Hřbetovka (2, s. 178)

44 Svlakovka Svlakovka (viz obr. 56 a 57) je ruční pila, která řeže pouze při tažení. Slouží k řezání svlakových drážek. Obr.56 Svlakovka (2, s. 179) Obr. 57 Historická svlakovka z 20. let 20. století (5, s. 244) Pila na dýhy Pila na dýhy (viz obr. 58) má malý, oválný list se zalomeným držadlem. Zalomení umožňuje vedení pily u dorazu, např. latě. Vzhledem k malým zubům s nožovým broušením působí pila při tažném řezu jako nůž. (4, s. 284) Obr.58 Pila na dýhy (4, s. 284)

45 Pily pro speciální účely Lupénková pila U lupénkové pily (viz obr. 59 a 60) je v ocelovém rámu napnut velmi tenký pilový list s jemným ozubením. Pilka se používá k vyřezávání nepravidelných i pravidelných vnějších a vnitřních tvarů v tenkém materiálu. Dovoluje řezat až do hloubky 250 mm od hrany řeziva. Pak teprve začne rám bránit v další práci. (9, s. 16) Obr. 59 Lupénková pila (2, s. 43) Obr. 60 Historická Lupénková pila z 20. let 20. století (5, s. 283)

46 Pokosová pila Pokosová pila (viz obr. 61 a 62) je ruční nebo elektrická pila používaná k zhotovování úhlových řezů v nejrůznějších stavebních materiálech. Její využití je mnohostranné, od přířezů prken, trámů, fošen až po dokončovací práce při pokládce podlah a výrobě obložení nebo třeba rámečků na obrázky. Instalatéři jí používají při konstrukcích rozvodů z plastových i kovových trubek. Typicky je konstruována jako jednoduchý rám pojíždějící nad základnou z lehké slitiny, v níž jsou vyznačeny použitelné úhly. Jejím předchůdcem je dodnes používaný truhlářský pokosník. (10) Obr. 61 Pokosová pila (2, s. 80) Obr. 62 Pokosová německá pila z roku 1903 (5, s. 285) Děrovka z tvrzené oceli Děrovka z tvrzené oceli (viz obr. 63) má krátký a tuhý pilový list, který umožňuje vyříznout malé otvory při omezeném přístupu. Zuby z tvrzené oceli se snadno poradí s dřevovláknitou nebo sádrokartonovou deskou

47 Obr.63 Děrovka z tvrzené oceli (2, s. 43) 6.5 Nástroje k hoblování Ruční hoblík patří k nástrojům, které vytvoří dokonale hladkou plochu. Dobře seřízený hoblík s ostře nabroušeným nožem vydává při pohybu po opracovávaném dřevě nezaměnitelný příjemný zvu, přičemž za sebou zanechává hladký povrch, jenž málokdy vyžaduje další úpravy. Podobně jako jiné nástroje se během let vyvinul do mnoha různých typů a velikostí, které dokonale vyhovují každému konkrétnímu úkolu při hoblování. Většina hoblíků se vyrábí ze dřeva. Řada typů hoblíků může být také celokovová. (2, s. 46) Části hoblíku Hoblíky (viz obr. 64) se zpravidla skládají z lůžka s otvorem nebo ústím, drážky pro odchod třísek a z želízka a zařízení k jeho upevnění. Obr. 64 Části hoblíku (4, s. 287)

48 Želízko hoblíku břit. Želízka hoblíku jsou z nástrojové oceli, která je vpředu tak tvrzená, aby mohl být naostřen ostrý Podle použití rozlišujeme želízka pro uběrák, hladík, klopkař, cidič, macek, úzká želízka se užívají u římsovníků a drážkovníků, pro profilové hoblíky se užívají želízka s tvarovými ostřími. U některých typů hoblíků se užívá želízka bez klopny, ve většině případů, pro kvalitní hoblování, se užívá želízka s klopnou. U většiny hoblíků je ostří želízka rovné s mírným zaoblením konců, u uběráku je želízko bez klopny se zaobleným ostřím (viz obr. 65). Obr. 65 Tvary břitů (4, s. 288) Přední strana želízka se nazývá čelo. Protější strana se označuje jako hřbet. Na spodním díle přibroušená plocha se jmenuje fazeta. Břit je průsečnicí ploch čela a fazety (viz obr. 66). Obr. 66 Části a úhly hoblíku (4, s. 286)

49 Pro kvalitní řez hoblíku jsou významné tyto úhly: úhel řezu, úhel břitu a úhel hřbetu želízka (viz obr. 66). Úhel řezu se u jednotlivých druhů hoblíků liší. U macka, uběráku, hladíku a klopkáře je 45 º, u cidiče 50 º. Výjimku tvoří zubák s úhlem řezu 70 º až 80 º. Úhel břitu by měl činit přibližně 25 º. Na úhlu břitu závisí trvanlivost břitu. Je-li úhel břitu menší než 25 º, břit se snadno vylomí, především při hoblování sukovitého dřeva.úhel břitu větší než 30 º znesnadňuje oddělování dřevěných třísek. Zjednodušeně platí: délka fazety želízka by měla činit asi dvojnásobek tloušťky želízka Jako úhel hřbetu se označuje úhel, který svírá fazeta želízka s plazem. Úhel hřbetu musí být vždy větší než 0 º, protože jinak by břit nemohl vnikat do dřeva. (4, s. 284) Želízko s klopnou Hoblování s jednoduchým želízkem nemůže často zamezit vytrhávání hoblovaného dřeva. Proto se želízko opatřuje klopnou. Želízko s klopnou se označuje jako dvojité želízko (viz obr. 67).Klopna má za úkol třísku okamžitě za břitem zlomit, aby se nemohla zatrhnout. Obr. 67 Želízko s klopnou (4, s. 284) Klopna plní svůj účel jen tehdy, je-li přední hrana správně vytvořená. Lámací hrana je velmi malá a musí tvořit úhel 60 º s plochou čela želízka. Kromě toho musí přední hrana klopny v celé šířce dobře přiléhat k želízku, aby se mezi klopnou a želízkem nemohla vzpříčit žádná tříska. Čím se

50 provádí jemnější práce, tím menší musí být vzdálenost lámací hrany k ostří hoblíku. Činí přibližně 0,75 mm až 0,25 mm Lůžko hoblíku Lůžko se skládá z propařeného bukového dřeva nebo dřeva ovocných stromů s plazem z habrového dřeva nebo guajakového dřeva, kolíku a z klínu a klikové podpěry. Kromě toho se na zadní části lůžka nachází nárazový knoflík a ochranná rukojeť. Uprostřed plazu leží ústí. Lůžko a plaz jsou opatřeny zuby a vzájemně slepeny (obr. 68). (4, s. 287) Druhy hoblíků Nejpoužívanější hoblík Klopkař Klopkař (viz obr. 69) je 240 mm dlouhý a má 45 mm nebo 48 mm široké želízko s klopnou. Jeho úhel řezu je 45 º a jeho otvor je přibližně 1 mm. Klopkař se používá místo macku u menších dílů a k ubírání čelného dřeva. Obr. 68 Části klopkáře (4, s. 287)

51 Obr. 69 Klopkař (11) Hladík Hladík (viz obr. 70) je stejně velký jako klopkař, ale opatřený jen 45 mm nebo 48 mm širokým želízkem bez klopny. Úhel řezu je stejně jako u klopkáře 45 º. Otvor je 1 mm velký. S hladíkem se hoblují hrubé a nerovné plochy a hrany. Hodí se i k ubírání čelného dřeva. Obr. 70 Hladík (11) Uběrák Uběrák (viz obr. 71 a 72) je 240 mm dlouhý a má 33 mm široké želízko bez klopny, jehož břit je zabroušen do oblouku. Poloměr je stejně velký jako šířka želízka. Želízko je při hoblování více vysunuto než želízka u jiných druhů hoblíků a bere proto tlustší třísku. Otvor je příslušně větší. Uběrák se používá k předhoblování silně zdeformovaného a hrubého dřeva a odhoblování silných vrstev dřeva

52 Obr. 71 Uběrák (11) Obr. 72 Uběrák z 20. let 20. století (12, s. 56) Macek Macek (viz obr. 73 a 74) je 550 mm nebo 480 mm dlouhý hoblík s 54 mm nebo 48 mm širokým želízkem s klopnou. Používá se k vytváření rovných dřevěných ploch, drážek a rovných hran. Pro svou délku se hodí k opracovávání dlouhých dílů. Obr. 73 Macek (11)

53 Obr. 74 Macek z 20. let 20. století od americké firmy Bailey, též v té době zván rovnač (12, s. 56) Cidič Cidič (viz obr. 75 a 76) je jen 220 mm dlouhý, tedy kratší než klopkař a má rovněž 45 mm nebo 48 mm široké želízko s klopnou. Používá se k začišťování masivního dřeva a odýhovaných ploch i pro jemné práce. Úhel řezu je 50 º. Poloha želízka navíc zamezuje zatrhávání dřeva. Obr. 75 Cidič (11) Obr. 76 Čidič od americké firmy Stanley z 20. let 20. století (12, s. 57)

54 Zubák Zubák (viz obr. 77 a 78) je stejně velký jako cidič a má želízko široké 48 mm. Jeho úhel řezu je 70 º až 80 º. Tím je způsobeno, že želízko více škrábe než řeže. Do plochy čela jsou vyfrézované malé srážky ve vzdálenosti 1 mm, které tvoří na řezu jemné zoubky. Zubák se používá k zdrsnění povrchu. Obr. 77 Zubák (11) Obr. 78 Zubák z 20. let 20. století (12, s. 57 ) Římsovník Římsovník (viz obr. 79 a 80) slouží k vyhoblování a předhoblování drážek, profilů a profilových hran. Existuje s želízkem s klopnou a bez klopny. U dvojitého římsovníku lze nastavit přední díl plazu. Lze tak nastavit větší, popř. menší ústí a vyměnit želízko. (4, s. 289)

55 Obr. 79 Římsovník (11) Obr. 80 Historický římsovník kosý opatřen krojidlem (12, s. 58) Speciální hoblíky Svlakovník Svlakovník (viz obr. 81 a 82) slouží k hoblování svlakových per. Jeho plaz svírá s pravou boční plochou hoblíku úhel 75 º až 80 º. Dorazová lišta umožňuje přesné nastavení. Předřezák brání zatrhávání u příčného dřeva. Předřezák a želízko musejí být ve vzájemném souladu. Obr. 81 Svlakovník (11)

56 Obr. 82 Historický posuvný svlakovník s kosým želízkem a krojidlem z 20. let 20. století (12, s. 58) Kocour Kocour (viz obr. 83 a 84) má 10 mm, 15 mm nebo 20 mm široké želízko. Vypracovávají se s ním dna drážek, jako např. u svlakových drážek a dna u vybrání pro kování na nastavenou hloubku. Obr. 83 Kocour (11) Obr. 84 Kocour z 20. let 20. století (12, s. 59)

57 Člunkař Člunkař (viz obr. 85 a 86) je vybaven želízkem s klopnou a má konvexně a konkávně představitelný plaz. Upravuje se stavěcím šroubem na vydutý nebo vypouklý tvar opracovávaného dílu. (4, s. 290) Obr. 85 Člunkař (11) Obr. 86 Člunkař z 20. let 20. století (12, s. 59) Okeník Okeníky (viz obr. 87 a 88) jsou speciální hoblíky, které slouží k vyhoblování okenního profilu včetně drážek pro sklo a tmel. Mohou být posuvné pro různou tloušťku hranolu. Pomocí jednoho hoblíku se tak dosáhne stejného výsledku jako kombinací několika jiných. (11)

58 Obr. 87 Okeník (11) Obr. 88 Historický jednoduchý okenník (12, s. 60) Drážkovník S drážkovníkem (viz obr. 89 a 90) lze vytvářet podle šířky želízka drážky různých šířek. Dorazy umožňují nastavení hloubky drážek a polohu drážky. (4, s. 290) Obr. 89 Historický posuvný drážkovník z 20. let 20. století (12, s. 60) Obr. 90 Drážkovník (11)

59 Vlaštovka S tímto hoblíkem (viz obr. 91 a 92) neobvyklého tvaru se pracuje oběma rukama. Slouží k povrchové úpravě oblých ploch. Dodává se s plochým nebo zakřiveným plazem, který vyhovuje opracování vypuklých nebo dutých ploch. (2, s. 47) Obr. 91 Vlaštovka (3, s. 431) Obr. 92 Americká vlaštovka z 20. let 20. století, též v té době zvaná škrabačka lůžková (12, s. 62) 6.6 Nástroje k dlabání Dobré dláto tvoří kvalitní kalená ocel s ostrým břitem, osazená v pevné dřevěné nebo plastové rukojeti. Tradiční dláta s dřevěnou rukojetí lze zarážet do dřeva pouze dřevěnou paličkou. Modernější provedení s plastovou rukojetí více odolávají nárazům a mohou být zaražena i kladivem. Dláta se většinou dodávají v soupravách, a to ve velikostech 6 38 mm. Pro skromnější požadavky postačí souprava tří kusů s nejužívanějšími šířkami 12, 19 a 25 mm. (2, s. 50)

60 6.6.1 Ploché dláto Plochá dláta slouží především k vydlabávání ozubů, rybin a svlakových drážek i drážek na kování. Existují v šířkách 3 mm do 50 mm. Ve skříňce na nářadí se nachází většinou jen sada šesti dlát s nejpoužívanějšími šířkami 6, 10, 12, 16, 20 a 26 mm (viz obr. 93). Obr. 93 Ploché dláto (5, s. 290) Dláta se skládají z čepele z nástrojové oceli, krku, korunky, trnu a držadla nebo rukojeti.čepel může mít rovné nebo zkosené hrany (viz obr. 94 a 95). Obr. 94 Části dláta (4, s. 292) Obr. 95 Historické rukojetě pro řezbářská dláta (12, s. 64)

61 K vydlabávání ozubů a rybin se hodí především dláta hraněná, protože s nimi lze rovně vydlabat rohy. Pro větší namáhání se hodí dláta s pravoúhlým řezem. Ta se nazývají plochá dláta. Korunka na čepeli slouží jako doraz pro držadlo. Zabraňuje tomu, aby se trn při dlabání příliš nezarazil do držadla. Držadlo je z habrového dřeva nebo z plastu. Držadlo svírá přední a zadní zděr. Přední zděr by měl zabránit, aby se držadlo při tlaku na trn nerozštíplo; zadní zděr brání rozštípnutí držadla při úderech na dláto Čepovací dláto Čepovací dláta se používají k vydlabávání dlabů. Jejich šířky jsou 4 mm až 26 mm. Nejpoužívanější šířky jsou 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 a 16 mm. Čepovací dláta jsou při dlabání více namáhána než plochá dláta. Čepele čepovacích dlát mají proto větší tloušťku než šířku. Kromě toho mají zúžené hrany. Proto lépe vniknou do vydlabané díry a nemohou se v ní tak snadno vzpříčit. Držadlo je větší a silnější než u plochého dláta a má většinou železné zakončení (viz obr. 96). Obr. 96 Čepovací dláto (4, s. 294) Duté dláto Dutá dláta se používají k dlabání a k zapouštění oblých částí kování. Čepele dutých dlát mají šířky od 4 do 32 mm. Existují dutá dláta, u kterých je ostří zabroušeno dovnitř a dláta s ostřím zabroušeným ven (viz obr. 97). Obr. 97 Duté dláto (4, s. 295)

62 6.6.4 Truhlářská palička K dlabání plochým a čepovacím dlátem se používá truhlářská palička z bukového dřeva. Chrání se tak držadla dlát před poškozením (viz obr. 98 a 99). (3, s. 20) Obr.98 Truhlářská palička (2, s. 68) Obr. 99 Historické truhlářský a řezbářské paličky z 20. let 20. století (12, s. 66) 6.7 Nástroje k vrtání Jen málo truhlářských výrobků nepotřebuje vrtání otvorů, které jsou nutné např. Pro zašroubování vrutů. Chcete-li vruty upevnit správně, měli byste předvrtat otvor, který vyhovuje velikosti dříku. Vrut pak lze bezpečně zašroubovat, aniž by hrozilo nebezpečí rozštípnutí dřeva. Někdy bývá také potřeba vyvrtat válcové nebo kuželové zahloubení pro zapuštění hlavy vrutu pod povrch plochy. Často je nutné vrtat různé otvory, např. pro kolíky. Všechny popsané úkony lze snadno zvládnout pomocí ruční vrtačky

63 6.7.1 Vrtací nástroje Ruční vrtačka Ruční vrtačka (viz obr. 100 a 101) slouží k rychlému vrtání menších otvorů. Ideální pro předvrtání otvorů a vrtání zahloubení pro zapuštění hlavy vrutu pod povrch plochy. (5, s. 412) Obr. 100 Ruční vrtačka Obr. 101 Americká ruční vrtačka převodová z 20. let 20. století (12, s. 69)

64 Svidřík Svidřík (viz obr. 102 a 103) je jednoduché mechanické zařízení, které převádí přímočarý pohyb na pohyb rotační. Může to být hřídel s velmi strmým závitem, jednoduchým nebo pravým a levým, po níž se ručně pohybuje ořech nebo člunek s kamenem, který klouže v drážkách závitu. Svidřík s jednoduchým závitem se otáčí střídavě doleva a doprava. Svidřík s dvojím závitem umožňuje i volbu směru otáčení. Pokud je kámen při pohybu dolů veden v pravotočivé drážce a při pohybu nahoru v levotočivé, bude se hřídel otáčet doprava, při opačném uspořádání doleva. Svidříkem mohou být vybaveny různé ruční nástroje, zejména ruční svidříkové vrtačky a svidříkové šroubováky, ale i některé dětské hračky (kupříkladu mechanické káči). Obr. 102 Svidřík (2, s. 147) Obr. 103 Americký svidřík z 20. let 20. století, který byl silnější něž obyčejný v té době (12, s. 70) Na horním konci hřídele svidříkových nástrojů je volně otočná rukojeť, kterou člověk drží obvykle v levé ruce a tlačí tak na nástroj, na dolním konci hřídele je jednoduché sklíčidlo, do něhož se upíná vrták, šroubovák a podobně. Svidříkové vrtačky se používají k vrtání malých otvorů do dřeva a měkčích materiálů a to nejčastěji kopinatým vrtákem. (12) Kolovrátek Kolovrátek (viz obr. 104 a 105) je jednoduchý ruční nástroj určený pro vyvrtávání otvorů menších rozměrů do různých měkkých materiálů. Jedná se o přímého pokračovatele nebozezu

65 a předchůdce mechanických ručních vrtaček. Jedná se vlastně o jednoduchou jednou zalomenou klikovou hřídel opatřenou na dolním konci vrtací hlavou a na druhém konci rukojetí. Obr. 104 Kolovrátek (4, s. 295) Obr. 105 Historický kolovrátek s řehtačkou z roku 1932 (12, s. 71) Zařízení pracuje na jednoduchém fyzikálním principu kola na hřídeli, kdy otáčivým pohybem lidské ruky (o větším poloměru) vzniká požadovaný kroutící moment v hlavě nástroje (o menším poloměru), ve které je vhodným upínacím mechanismem připevněn vrták. Lze s ním nejen vrtat, ale i utahovat šrouby. Jsou opatřeny řehtačkou, aby bylo možné šrouby kolovrátkem nejen zašroubovat, ale také vyšroubovat. (13)

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

lu, historický přehled o zpracování nástroje,

lu, historický přehled o zpracování nástroje, 10. Úvod do technologie zpracování materiálu lu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadn adí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Nůžky Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve Nůžky na kabely izolované Nůžky na kabely Elektrotechnické nůžky Nůžky na plastové trubky

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010 Strana 1 CNC frézování Samotné frézování dílů je technicky a finančně docela dobře dostupné, horší je to ale s konstrukcí modelu a s přípravou podkladů pro frézování. Tato činnost je časově mnohem náročnější,

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o.

Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o. Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o. Výroba dřevěných oken prošla v posledních letech velkými změnami, jednak v samotné

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí název nářadí technická data ostatní počet pila ponorná Příkon1600 W Rozsah dodávky: 1 Rozměr kotouče210 mm pilový kotouč s jemnými

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE GENERÁTOR EVO SYSTE OTOR 6399 Kč s EVO SYSTE TLAKOVÝ ČISTIČ 6399 Kč s EVO SYSTE ČERPADLO 6399 Kč s 15999 Kč

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Boxy na nářadí Skříně na nářadí Velké skříně. Kvalitní ocelové plechy

Boxy na nářadí Skříně na nářadí Velké skříně. Kvalitní ocelové plechy Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Dílenské vybavení Vozíky na nářadí Pracovní stoly edny na nářadí oxy na nářadí Skříně na nářadí Velké skříně Inovativní design Souhrnné znalosti všech pracovních

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více