Zbyněk Lukáš. Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zbyněk Lukáš. Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Zbyněk Lukáš III. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr.Miroslav Janu, Ph.D. Olomouc 2010

2 Prohlášení studenta Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne podpis studenta

3 Poděkování Děkuji RNDr. Miroslavu Janu, Ph.D., za odborné vedení práce, poskytování rad a materiálových podkladů k práci.

4 Obsah 1 ÚVOD CÍL HISTORIE RUČNÍHO NÁŘADÍ RUČNÍ NÁŘADÍ A ZVÍŘATA RUČNÍ NÁŘADÍ A LIDSKÁ CIVILIZACE VÝVOJ RUČNÍ NÁŘADÍ HISTORICKÝ VZNIK NĚKTERÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ NÁŘADÍ A NÁSTROJE DNES A PŘED 100 LETY CO TO VLASTNĚ NÁŘADÍ A NÁSTROJE JSOU? NÁSTROJ NÁŘADÍ PÁR DOBRÝCH RAD KUPUJTE KVALITNÍ NÁSTROJE POUŽÍVEJTE JEN TO NEJNUTNĚJŠÍ NÁKUP NÁSTROJŮ UKLÁDÁNÍ NÁSTROJŮ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ CHARAKTERISTIKA A POPIS JEDNOTLIVÝCH NÁŘADÍ A NÁSTROJŮ HOBLICE SCHRÁNKA NA NÁŘADÍ MĚŘIDLA A RÝSOVACÍ POMŮCKY Délková měřidla Úhlová měřidla Rýsovací pomůcky RUČNÍ PILY Pilové listy Druhy pil Rámové pily Pily s rukojetí Pily pro speciální účely NÁSTROJE K HOBLOVÁNÍ Želízko hoblíku Želízko s klopnou Lůžko hoblíku Druhy hoblíků Nejpoužívanější hoblík Speciální hoblíky NÁSTROJE K DLABÁNÍ Ploché dláto Čepovací dláto Duté dláto Truhlářská palička NÁSTROJE K VRTÁNÍ Vrtací nástroje Vrtáky NÁSTROJE PRO RAŠPLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ Rašple Pilníky ŠKRABÁKY A ŠKRABKY Škrabáky Škrabky

5 6.10 BRUSNÉ PAPÍRY NÁSTROJE K UPÍNÁNÍ ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA ANOTACE

6 1 Úvod Opracování dřeva vyžaduje řadu zvláštních nástrojů. Všechny byly vyvinuty pro určité účely a jejich postupnou další specializaci bylo umožněno dokonalé opracování dřeva. Přestože se v posledních letech objevilo mechanické nářadí, stále se, zejména při individuální výrobě, používají ruční nástroje. Každý, kdo se zabývá opracováním dřeva, jich postupem času nashromáždí pěknou řádku. V této práci budou zmíněny nejčastěji vyskytující se nástroje. Při prohlídce libovolného katalogu s nabídkou ručních nástrojů však záhy zjistíme, že jejich rozmanitost i ve vztahu ke kvalitě a důmyslnosti je velká. Nástroje lze roztřídit do několika skupin podle příslušné fáze opracování dřeva, při níž se používají. Příkladem jsou nástroje k měření a značení, řezání, tvarování a k povrchové úpravě. Pro začátek nezbytně potřebujeme jen několik základních nástrojů, avšak opravdový řemeslník brzy zjistí, že získávání nových dovedností a pořizování příslušných nástrojů je nekonečný proces a nedílná součást nádherných zážitků při opracovávání dřeva

7 2 Cíl Cílem bakalářské práce je seznámení se s nářadím a nástroji určených k ručnímu zpracování dřeva. Ruční nářadí bude rozděleno do jednotlivých kategorií podle způsobu práce, ke kterému je určeno. Každé nářadí bude mít svůj popis, který bude doplněn názorným obrázkem - 7 -

8 3 Historie ručního nářadí Historie ručního nářadí, je stejně stará jako dějiny lidské civilizace. Ačkoliv přesnou historii ručního nářadí lze jen obtížně určit. Studie ukázaly, že nástroje byly použity i na počátku mladší doby kamenné. Existují důkazy, že lidé používali nůž již v době kamenné. S počátkem civilizace, byly vyvinuty důmyslné ruční nářadí a dnes s pokročilou technologií, je široký výběr ručního nářadí v různých tvarech a velikostech, které slouží k různým účelům. 3.1 Ruční nářadí a zvířata Podle filozofů, bylo ruční nářadí využíváno nejen lidmi, ale i jinými živočišnými druhy jako opicemi, několika druhy ptáků, mořskými vydrami a dalšími. Později, vlastní pozorování odhalila, že nejen lidé měli schopnost vyrábět nářadí, ale uměli to i ptáci a opice. Později filozofové dospěli k závěru, že jsme ale jediný druh, který používá nástroje k dosažení dalších nástrojů. 3.2 Ruční nářadí a lidská civilizace Většina výzkumných pracovníků věří, že použití ručního nářadí bylo důležitým krokem ve vývoji lidstva. Čím vyspělejší společnost byla, tím dokonalejší nástroje vytvářeli. 3.3 Vývoj ruční nářadí Příběh evoluce ručního nářadí nebyl jeden z neustálého vývoje, byly i doby, kdy byl pokrok pomalý nebo dokonce šel dozadu. První známky použití ručního nářadí přišel v době kamenné. Existují důkazy, že Římané vytvářeli a používali nástroje a některé nástroje doby římské se používají dodnes. Obráběcí stroje vznikly zvýšením výroby nových ručních nářadí v průmyslové revoluci v osmnáctém století. Během viktoriánské doby, bylo pro řemeslníka ruční nářadí hlavním zdrojem obživy. Speciální řemesla a ruční nástroje byly vyvinuty období po období, na zpracování dřeva a kovu. Řezbáři, truhláři, atd. všichni používají různé druhy ručního nářadí. Každá fáze výrobního procesu má své speciální nástroje, od kladiva, pily a sekery, dláta atd

9 Ruční nářadí měli řemeslníci v ručním opracovávání materiálu, sloužilo k sekání, řezání, dlabání atd. Některé nástroje byly nalezeny v např. i v severní Keni v roce 1969 a po výzkumu bylo zjištěno, že jsou asi let staré. 3.4 Historický vznik některého ručního nářadí Ruční nářadí nevzniklo všechno na jednou, ale vznikalo postupně s rozvíjející se lidskou společností. Následující tabulka (viz tab. 1) zaznamenává vznik některého ručního nářadí a nástrojů. Nářadí Doba Doba Doba Doba Doba stěhování kamenná bronzová železná římská národů Středověk Novověk Sekera x x X x x X x Nůž x x X x x X x Tesařská sekera x x X x x X X Šnek x X x x x x Sekáč x X x x x x Pila X x x x x Vrták X x x x x Poříz x x x x Pravítko x x x x T-sekera x x x Čep x x x Hoblík x x Ruční vrtačka x x Šroubovák x Násady šroubováků x Tab. 1 Historický vznik některého ručního nářadí - 9 -

10 3.5 Nářadí a nástroje dnes a před 100 lety Během posledních 100 let došlo u nářadí a nástrojů k vývoji. Vývoj šel kupředu v designu, technologiích výroby, použitým materiálem, ale změnili se i některé jejich názvy. Když však dostaneme do rukou dva stejné nástroje, jeden vyrobený před 100 lety a druhý dnes, tak se příliš mnoho nezměnilo. Tvar i design jsou takřka stejné. Co se změnilo je používaný materiál na výrobu. Dříve se vyráběly nářadí a nástroje z kvalitnějších materiálů a vydrželi mnohem déle. Dnes se setkáváme s teorii, že nářadí je spotřební materiál a podle toho je dána taky jeho kvalita. Samozřejmě se dají koupit i velmi kvalitní nářadí, ale za kvalitu si musíme zaplatit. Dále se změnilo názvosloví u některého nářadí. Následující tabulka (viz tab. 2) zaznamenává některé nářadí a nástroje, u nichž k této změně došlo. 20. léta 20. století Součastnost Drhlo Škrabák Kružidlo Kružítko Ohonka Ocaska Ohonka ztužená Čepovka Rovnač Macek Škrabačka lůžková Vlaštovka Tvarovník Článkovec Zlodějka Děrovka Žlabník Dláto duté Tab. 2 Názvosloví nářadí a nástrojů dnes a před 100 lety

11 4 Co to vlastně nářadí a nástroje jsou? 4.1 Nástroj Je jednoduchá samostatná součást většího systému, která rozšiřuje schopnost tohoto systému působit na okolí. Základní nástroje, používané přímo člověkem, vycházejí obvykle z principu jednoduchých strojů a obvykle zvyšují schopnosti lidských rukou popřípadě nohou. Za nástroj jsou označovány i jednodušší součásti větších strojů (například soustružnický nůž). V přeneseném významu slova pak nástroj označuje třeba některé jednodušší součásti věd popřípadě i jiných dalších společenských systémů (kupř. právní nástroj resp. nástroj práva, administrativní nástroj apod.). Nástroj je prostředek k uskutečnění určité činnosti, eventuálně slouží k vyjádření výsledků k dané činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem (nebo i procesem). (1) 4.2 Nářadí Je pojem, který obvykle označuje sadu nástrojů nějaké řemeslné profese nebo jiné úzce specializované manuální činnosti (například pro kovoobráběcí práce či práce ve stavebnictví). Sadám nástrojů pro jiné neřemeslné profese a jiné specializované lidské činnosti se obvykle říká náčiní (kupř.tělocvičné náčiní, rybářské náčiní apod.). (1)

12 5 Pár dobrých rad Špatný řemeslník vždy obviňuje své nástroje. Snad každý již slyšel toto pořekadlo a všichni dobře vědí, co znamená: nikdo nemůže čekat, že nástroje dobře odvedou práci, jestliže nebudou správně vedeny. To však neznamená, že byste se měli zaměřit jen na zdokonalování svých dovedností při opracování dřeva. Zároveň je totiž nutné zvolit takové nástroje, které svým charakterem odpovídají prováděnému úkolu, rozumět principům jejich fungování a vědět, jakým způsobem je lze uchovat ostré a v dobrém stavu. Získat jistotu při užívání ručních nástrojů, především pil, dlát a hoblíků, vyžaduje určitý čas a jistou dávku trpělivosti. Námaha vám ovšem přinese radost a větší řemeslné dovednosti. 5.1 Kupujte kvalitní nástroje Nováčci se běžně dopouštějí omylu, když si v začátcích pořizují levné soupravy nástrojů pro začátečníky. Šetří na nesprávném místě, neboť takové nástroje nebývají vyrobeny z jakostní oceli, a snadno se tedy ztupí a vzhledem ke svým nekvalitním a nevyváženým vlastnostem ztěžují provedení i těch nejjednodušších úkonů. Začínající kutilové jsou pak zákonitě znechuceni, protože jim ani s největší snahou nedaří dosáhnout uspokojivých výsledků, a ztrácejí zájem pokračovat v práci. Mnozí lidé se domnívají, že nemají všechno potřebné nářadí pro opracování dřeva. Kromě správného vedení se však potřebují naučit jen pár základních faktů, které jim usnadní výběr vhodných nástrojů. (2, s. 38) 5.2 Používejte jen to nejnutnější Přesně vyjmenovat všechny nástroje, které lze využít v samých počátcích, není jednoduché už jen proto, že škála dřevoobráběcích činností je nesmírně široká. Modelář potřebuje jistě jiné nástroje než řemeslník, který se zabývá výrobou skříněk. Optimální výsledky při práci s velkoplošnými konstrukčními materiály vyžaduje ostré nástroje opatřené břity ze slinutých karbidů. Naproti tomu měkké dřevo lze snadno opracovávat kvalitními ručními nástroji. Většina úkonů se provádí ve vhodném a ustáleném pracovním pořadí. Základní vybavení nástroji vám umožní pustit se do práce a postupně objevovat další možnosti

13 5.3 Nákup nástrojů Celou řadu nástrojů lze zakoupit ve většině velkých železářství a obchodů pro domácí kutili. Pro kvalitnější a specializovanější vybavení se nám vyplatí zajít do obchodu zaměřeného na prodej profesionálních nástrojů. U drahé ruční pily či hoblíku byste měli před zakoupením vyzkoušet, jak se vám s nimi pracuje a zda jsou správně vyváženy. Dobrý obchodník vám poradí a nabídne široký sortiment různých provedení, z nichž si rychle vyberete. Důležité jsou i náhradní díly a možnost opravy. Proto byste měli navázat dobré pracovní vztahy s dodavatelem a projednat s ním své požadavky. Nezapomeňte, že mnoho finančně nákladných nástrojů není třeba hned kupovat. Jde zejména o elektrické ruční nářadí. Pokud je potřebujete jen občas, vyplatí se navštívit půjčovnu. Tímto způsobem si také můžete vyzkoušet nástroje různých značek a kvalifikovaněji se rozhodnout pro jejich pozdější koupi. Většina řemeslníků, kteří se zabývají opracováním dřeva, se může s nabídkou různých nástrojů a elektrického ručního nářadí seznámit také v různých katalozích a na výstavách. Zobrazené nástroje nelze samozřejmě uchopit ani vyzkoušet, avšak dobré zásilkové služby nabízejí velmi široký sortiment a jejich katalogy mohou sloužit jako užitečný zdroj informací o úzce specializovaných položkách. Vyplatí se navštívit i obchod nabízející použité nástroje. V takovém případě je třeba ještě pečlivěji zkontrolovat, zda vybavení není poškozené nebo neúplné. Pak se nám může podařit uzavřít skutečně výhodný obchod. K výrobě starších ručních nástrojů se často používala vysoce kvalitní ocel, která bezesporu překoná některé ze současných levnějších provedení. 5.4 Ukládání nástrojů Kvalitně vyrobené nástroje jsou samy o sobě mistrovským řemeslným dílem. Proto je třeba věnovat jejich výběru a uložení značnou péči. Mnoho zkušených řemeslníků se ani po letech nevzdává nástrojů, s nimiž začínali. Vždy se vyplatí chránit břity nástrojů. Příslušným krytem byste měli vždy chránit i list vysoce kvalitní ruční pily. Pokud není součástí vlastního nástroje, můžete si kryt vyrobit sami z odřezků překližky či z plastové trubky. Dláta uchovávejte v koženém obalu a zároveň dbejte na to, aby jednotlivé přepážky správně oddělovaly břity nástrojů. U hoblíků byste měli zasunout želízko a ukládat jej na bok, abyste chránili ostří břitu. (2, s. 39)

14 5.5 Pracovní prostředí Z pořádku, který vládne v dílně, lze nezřídka usuzovat i na kvalitu práce jejího uživatele. Kdo dobře pečuje o své nářadí, bude dbát také na to, aby odvedl dobrou práci - podobným způsobem uvažuje pravděpodobně většina lidí. Stěna dílny, na níž jsou úhledně seřazeny nástroje, není rozhodně vůbec ničím samoúčelným. Přehledné rozmístění nářadí poskytuje mnoho nesporných výhod. Ušetříte si neuvěřitelně mnoho času, můžete-li na potřebný nástroj dosáhnout a uchopit jej jediným pohybem. Kdybyste jej měli vyjímat ze zásuvky, schránky nebo jiné skříňky, která může být navíc třeba ve vedlejší místnosti, museli byste mít obě ruce volné a zabralo by vám to nepoměrně více času. Druhý důvod je samostatné volné uložení jednotlivých nástrojů na stěnu je snad ještě závažnější: choulostivá ostří dlát, nožů a zubů pil na sebe nemohou narážet, a nemohou se tedy ani navzájem poškodit. Věšáky, háčky a držáky pro jednotlivé nástroje si můžete zhotovit sami. Jako nejjednodušší způsob uložení vám může posloužit velká deska, do níž zatlučete páry hřebíků tak,aby na nich nástroj visel, nebo aby svíraly rukojeti nástrojů. Také můžete použít vodorovně upevněné lišty s vhodně upravenými zářezy či otvory pro zasunutí jednotlivých kusů nářadí. Ještě o něco lepší jsou úložné systémy, nabízené k rozmisťování nástrojů. Jejich plochu lze snadno rozšiřovat. Podle toho, kolik máte nářadí jaké si chcete ještě v budoucnu pořídit, zvolte buď upevňovací lištu nebo velkou děrovanou desku (viz obr. 1), do níž zasadíte podle potřeby háčky a úchyty. Lišty se svěracími úchyty drží šroubováky, pilníky nebo dláta. Mezi pružné plochy smyčky, vložené do lišt, avšak lze sevřít i různé jiné předměty. Pro systémy s děrovanými deskami se dodávají různé tvarové úchyty pro všechny druhy nářadí, mimo jiné i pro ruční vrtačku

15 Obr. 1 Nářadí uchycené na děrované desce (2, s. 44) Jaký systém uspořádání si zvolíte, záleží na vás, vždy však počítejte s určitou plochou navíc. Každý soubor nářadí se zákonitě časem rozšiřuje. Zvolíte-li plochu desky právě jen podle současného stavu svého vybavení, její kapacita tím bude vyčerpána. Kdybyste na ni chtěli umístit další nástroje, špatně by se vám s nimi na desce manipulovalo a navíc by bylo celkové uspořádání velmi nepřehledné. Účelnými, nebo spíše nezbytnými doplňky popsaného úložného systému jsou zásobní krabičky na drobný a spojovací materiál a přenosová schránka (viz obr. 2), kterou budeme potřebovat při opravách mimo dílnu. (3, s. 16) Obr.2 Přenosný box na nářadí (2, s. 45)

16 6 Charakteristika a popis jednotlivých nářadí a nástrojů 6.1 Hoblice Hoblice (viz obr. 3 a 4) je pracovní stůl a slouží k pokládání a upínání součástek při jejich opracovávání. Skládá se desky a stojanu. Těžká deska je z tvrdého bukového dřeva. Na levé straně desky stolu se nachází přední vozík. Používá se k upínání součástek především při srážení hran, spojování a řezání pilou. Zadní vozík na pravé straně slouží k svislému upínání součástek a upínání součástek mezi poděráky. Vozíky se pohybují pomocí klíčů. Obr. 3 Hoblice (4, s. 277) Obr. 4 Hoblice s předním tzv. francouzským vozíkem vyrobena ve 20. letech 20. století (5, s. 254)

17 Francouzský přední vozík se skládá ze silného kratšího pražce, vedeného dvěma lištami, které se pohybují v drážkách, vyříznutých napříč v desce hoblice. Vřeteno šroubové je ve středu pražce a matice je zapuštěna do desky hoblice. Aby se vozík při zatažení obráběného dřeva nezpříčil, je na konci vozíku železný šroub s protimatkou. Poděráky slouží k vodorovnému upínání delších, plochých součástek. Jsou opatřeny listovou pružinou, aby mohly být použity v požadované výšce v otvoru pro poděráky. Na zadní straně desky stolu umístěný žlábek je určen k odkládání nástrojů. Hoblice může být opatřena výklopnou zásuvkou (viz obr. 5) na nástroje s uzamykáním, ve kterém lze umístit všechny pracovní nástroje na dosah. Tato zásuvka a odkládací plocha pod ní, určená pro odkládání ruční pily, náhradní skříň na nástroje na stěně. Obr. 5 Výklopná zásuvka hoblice (4, s. 277) Existují i hoblice, u kterých mohou být obráběné materiály upnuté pomocí pneumatických, popř. vakuových upínacích prvků. U hoblic bez zásuvky jsou ruční nástroje přehledně uloženy ve speciálních skříňkách na nástroje (viz obr. 6). Ty by měly být umístěny v blízkosti hoblice na stěně

18 Obr. 6 Skříňka na nástroje (4, s. 277) Pro speciální práce se používá různé příslušenství (viz obr. 7 a 8). Boční poděráky slouží k upínání při montáži skříněk. Špičaté poděráky umožňují bezpečné upevnění tenkých prken, lišt a tyčí. Při použití špičatých poděráků s jen jednou špičkou je možno upnout součástku při opracování otáčet. Obr. 7 Speciální poděráky (4, s. 277)

19 Obr. 8 Historický poděrák z 20. let 20. století, též v té době zvaný lavičník (5, s. 201) Podpírací pachole (viz obr. 9 a 10) se používá k podpírání těžkých a dlouhých kusů. Výšku jeho sedla lze nastavit. (4, s. 277) Obr. 9 Podpírací pachole (4, s. 277)

20 Obr. 10 Historická pachole z 20. let 20. století, též v té době zvaná pacholek (5, s. 213) 6.2 Schránka na nářadí Ani kutilové, kteří mají možnost zařídit si doma dílnu, v níž mohou být přehledně rozloženy nebo rozvěšeny na stěně nástroje, se neobejdou bez schránky na nářadí. V ní najde své místo vybavení pro nejrůznější mimořádné situace. Kromě nářadí by měla schránka obsahovat vše, co je k určité práci či opravě zapotřebí, tedy i drobný materiál (hřebíky, vruty do dřeva ), který by měl být navíc roztříděn podle druhu a velikosti. Mělo by jej být dostatečné množství. Navštívíte-li obchody s nářadím nebo příslušná oddělení obchodních domů, uvidíte tam mnoho různých druhů schránek, vyráběných pro tento účel. Klasický typ má čtyři menší krabice, odklopné do stran, a jednu velkou krabici jako svou základnu. V takové plechové schránce (viz obr. 11) je dostatek místa pro mnoho nástrojů i drobného materiálu. Často do ní lze uložit dokonce celou výbavu domácí dílny. Nevýhodou tohoto typu schránky si nejčastěji uvědomujeme po příchodu na místo opravy: nástroje se v ní totiž mohou volně pohybovat a stává se, že se při vzájemném posunu poškodí (zejména ostří nástrojů). Kromě toho mnohé z nabízených schránek nemají dost pevnou konstrukci ( především se to týká jejich závěsů ), takže při častém používání nevydrží příliš dlouho. (3, s. 330)

21 Obr. 11 Plechová schránka na nářadí (2, s. 86) Obdobně jsou uspořádány i schránky z plastů. Ve velké spodní, základnové části mají objemný úložný prostor pro nářadí, nad ní jsou ve výklopných krabicích přihrádky na malé nástroje a drobný materiál. Při výběru je vhodné přesvědčit se o spolehlivosti závěsů kloubového a uzavíracího mechanismu. U těchto prvků se mohou projevit případné konstrukční nedostatky tohoto typu prostorných přenosných schránek. Vhodnější mohou být proto schránky (viz obr. 12) na nářadí, které odklopný mechanismus nemají. Jsou většinou plastové a jejich úložný prostor bývá tvarován pro umístění různých nástrojů. Choulostivé nástroje lze do nich ukládat tak, že nemohou přijít do styku s ostatním nářadím. Než se rozhodnete pro některou ze schránek, měli byste se přesvědčit, že úložné prostory, které v ní jsou, odpovídají vybavení vaší dílny. Chystáte-li se k nákupu schránky, neprohloupíte, sestavíte-li si seznam nástrojů, o které chcete ještě v nejbližší době své vybavení rozšířit, a vezmete-li jej sebou. (3, s. 15)

22 Obr. 12 Plastová schránka na nářadí bez odklopného mechanismu (2, s. 93) 6.3 Měřidla a rýsovací pomůcky Přesné označení rozměrů je prvním krokem k úspěšnému zvládnutí práce. Nekvalitní nářadí k měření a značení záhy ztratí svou přesnost. Příliš pozdě si pak povšimneme, že pokazilo výsledek vaší práce. Měli byste proto pravidelně kontrolovat, zda není opotřebené, a v případě opotřebení, že neplní dokonale své úkoly, je vyhodit. Běžnou chybou je uchovávat tyto opotřebené či poškozené pomůcky jako náhradní nástroje. Jde však o šetření na nepravém místě, protože např. příložný úhelník má vždy dokonale ukazovat pravý úhel a sebemenší odchylka je nepřípustná. (2, s. 40) Délková měřidla Dřevěné měřící pravítko Dřevěné měřící pravítko (viz obr. 13) je méně přesné pro měření drobných detailů, avšak vhodné pro stavební truhlářství a měření rozměrů při výrobě skříní. U některých pravítek jsou konce chráněny kovovými koncovkami

23 Obr.13 Dřevěné měřící pravítko (2, s. 41) Kovové pravítko Kovové pravítko (viz obr. 14) se používá jako pomůcka při rýsování na dřevo nebo kov a při řezání dýh. Rozměrná rukojeť umožňuje pevný úchop a při vytváření značek se podílí na ochraně prstů před poraněním od ostří nože. Dobré rýsovací pravítko je opatřeno zdrsněnými podložkami, které brání sklouznutí. Obr. 14 Kovové pravítko (3, s. 280)

24 Ocelové měřící pravítko Ocelové měřící pravítko (viz obr. 15) je vhodné pro přesné vyměření spojů a menších rozměrů se hodí ocelové pravítko s vyleptaným měřítkem. Jeho délka může dosahovat až 1 m, avšak pro většinu úkonů je šikovnější pravítko dlouhé 300 mm. (5, s. 478) Obr. 15 Ocelové měřící pravítko (3, s. 280) Skládací metr Skládací metr (viz obr. 16 a 17) je jeden nebo dva metry dlouhý a je rozdělený na centimetry a milimetry. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny pružnými otočnými klouby. Obr. 16 Skládací metr (3, s. 281)

25 Obr. 17 Dřevěný metr vyráběný ve 20. letech 20.století (5, s. 378) Svinovací metry Skládací metry (viz obr. 18) jsou většinou z tvrzené lehce propnuté pružinové oceli, která je navinuta a uložena v pouzdru. Hodí se vedle měření a označování rovných délek především k měření a označování zakřivených dílů. Obr. 18 Svinovací metr (3, s. 281)

26 Pásma Pásma (viz obr. 19 a 20) jsou dlouhá deset a více metrů. Používají se při měření dlouhých vzdáleností. Dlouhá pásma mohou být i plátěná. Obr. 19 Pásmo (3, s. 281) Obr. 20 Historické pásmo na pásmu lněném od firmy Prima (5, s. 380) Nastavitelné kalibry Nastavitelné kalibry (viz obr. 21) jsou délková měřidla, která se mohou používat především při výrobě dílů a součástek se stejnými rozměry. Lze s nimi nastavit a kontrolovat např. šířku a délku, vzdálenosti otvorů pro kolíky a umístění drážek. Nastavitelné kalibry se skládají většinou ze čtvercové ocelové trubky a různých zkušebních čelistí. Ty jsou na trubce posuvné a mohou být na stanovených rozměrech atestovány. Délky ocelových trubek bývají mezi 1000 mm a 3000 mm

27 Obr. 21 Nastavitelný kalibr (4, s. 303) Nastavitelné kalibry lze nastavit na jmenovitý rozměr nebo u tolerovaných rozměrů pro přípustný nejmenší rozměr a přípustný největší rozměr dotyčného jmenovitého rozměru. Třmenový kalibr Třmenový kalibr (viz obr. 22) slouží ke kontrole průměrů tyčí a tloušťky plochých dílů jako jsou lišty. Třmenové kalibry existují jednostranné a dvojstranné. Obr. 22 Jednostranný třmenový kalibr (4, s. 304) Posuvné měřítko Posuvné měřítko (viz obr. 23) se může používat k měření tlouštěk. Lze jím provádět i menší vnitřní a vnější měření hloubek. S pomocí noniové stupnice je možné dosáhnout přesnosti na 0,1 mm. (4, s. 279)

28 Obr. 23 Posuvné měřítko (4, s. 280) Nonius je pomocné měřítko. U desetinného nonia je 9 mm rozděleno na 10 dílů. Stupnice nonia je tedy : 9 mm : 10 = 0,9 mm 0,1 mm Při odečítání z desetinného nonia se považuje nula nonia jako čárka, která odděluje celá čísla od desetin. Nejdříve se tedy čtou vlevo od nuly na hlavním měřítku celé milimetry a pak se hledá vpravo od nuly ryska dílku nonia, která se kryje s ryskou hlavního měřítka. Ta pak udává desetiny milimetru. Číselníkový úchylkoměr Číselníkový úchylkoměr (viz obr. 24) je měřidlo tloušťky, které se hodí především k měření dýh a desek do 30 mm. Na stupnici se ukáže naměřená hodnota. Tu lze odečítat v desetinách milimetru. Obr. 24 Číselníkový úchylkoměr (4, s. 305)

29 6.3.2 Úhlová měřidla Úhlová měřidla slouží k měření, obrýsování a kontrole úhlů. K měření úhlů se používají úhloměry. Pro truhláře důležité úhly 90 º a 45 º mohou být kontrolovány a označovány pomocí pevného příložného úhelníku. Úhelník Úhelník (viz obr. 25) se skládá z příložného ramene a pravítka. Přiložené rameno a pravítko spolu svírají úhel 90 º. Rukojeť je z tvrdého dřeva a mosazné kování zajišťuje stálou přesnost. (4, s. 281) Obr. 25 Úhelník (4, s. 281) Kovový úhelník Kovový úhelník (viz obr. 26) se dokonale hodí pro kontrolu drobných detailů. Při výrobě usnadňuje dodržování zásad přesnosti. (5, s. 395) Obr. 26 Kovový úhelník (3, s. 107)

30 Obr. 27 Železný úhelník vyráběný americkou firmou Stanley (5, s. 163) Pokosník pevný U pevného pokosníku (viz obr. 28 a 29) svírá hrana přiloženého ramena a pravítka úhel 45 º. (4, s. 281) Obr. 28 Pokosník pevný (4, s. 281) Obr. 29 Historický pevný pokosník z 20. let 20. století (5, s. 167)

31 Stavitelný pokosník Stavitelný pokosník (viz obr. 30 a 31) umožňuje snadné vyměření a přenesení úhlu. Rameno vyrobené z tvrzené oceli je opatřeno stavěcí maticí. Rukojeť z tvrdého dřeva, osazená mosaznými koncovkami, zaručuje dlouhodobou přesnost. (2, s. 41) Obr. 30.Stavitelný pokosník (3, s. 110) Obr. 31 Americký stavěcí pokosník se sklopným ramenem z roku 1929 (5, s. 170)

32 Pokosnice Pokosnice (viz obr. 32 a 33) je truhlářská pomůcka, která umožňuje ruční řezání dlouhých profilů (lišt) pod přesným úhlem - obvykle 90 a 45. Obr. 32 Pokosnice (2, s. 152) Obr. 33 Pokosnice, ve 20. letech 20. století se jí taky říkalo řezačka pokosná (5, s. 187) Pokosnice může být oboustranná nebo jednostranná. Oboustranná pokosnice má tvar žlabu, jednostranná má tvar hranolu s polodrážkou. Boční stěny pokosnice (respektive jedna stěna u jednostranné pokosnice) mají zářezy pro vedení pily pod stanoveným úhlem.do žlabu či polodrážky se vkládá řezaný profil tak, aby byl veden v ose pokosnice. List pily (s pokud možno jemným ozubem) se vsune do zářezů v bocích pokosnice, které odpovídají požadovanému úhlu řezu. Pila je pak vedena těmito zářezy, což eliminuje nepřesnosti běžného ručního řezání. (6) Vodováha Vodováha (viz obr. 34) je jednoduchý přístroj, sloužící k určování vodorovného (ale i svislého) směru. Pracuje buď na principu Archimédova zákona (bublinková vodováha) nebo spojených nádob (hadicová vodováha)

33 Obr. 34 Vodováha (2, s. 42) Základem běžného druhu bublinkové vodováhy je prohnutá trubička s kapalinou (libela), uvnitř níž je bublina. Trubička je pevně uložena v hranolu. Bublina má snahu vyplavat na nejvyšší místo trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je na trubičce vyznačena ryskami. Podobně bývá u tohoto druhu vodováhy umístěna druhá trubička, umožňující nastavení svislice. Variantou je řešení, kde je libela diskového tvaru s vyznačením vyrovnané polohy uprostřed. Takovéto řešení je využíváno zejména u přístrojů, vyžadujících ustavení do vodorovné polohy (teodolity, přesné váhy apod.) či u stativů. (7) Rýsovací pomůcky Rejsek Rejsek (viz obr. 35 a 36) se používá k zachování přesného vyznačení rovnoběžných přímek pro vyřezání rozporů čepů a dlabů. Jeho dva ostré hroty se nastavují nezávisle. Posuvná rukojeť se pohybuje po ploše opracovávaného řeziva. Ostrý hrot vytváří rovnou a přesnou rýhu. Obr. 35 Rejsek (4, s. 281)

34 Obr. 36 Historický americký mosazný rejsek (5, s. 191) Špičák Špičák (viz obr. 37) slouží k vytvoření počátečního otvoru pro vrtání nebo k přesnému zanesení značky. Univerzální nůž Obr. 37 Historický špičák (5, s. 192) Univerzální nůž (viz obr. 38) lze mnohostranně využít především pro řezání dýh, méně při rýsování opracovávaného řeziva. Z bezpečnostních důvodů volte nůž se zasunovací čepelí. Obr. 38 Univerzální nůž (2, s. 46)

35 Tvarová šablona Pomocí posuvné části opatřené drobnými jehličkami umožňuje jednoduše načrtnout a převést jakýkoliv rozměr. (2, s. 43) Kružítko Kružítko (viz obr. 39 a 40) se používá k rýsování úseků a označování oblouků, kružnic a elips. K těmto účelům se používá malé hrotové kružítko, velké dřevěné kružítko, tyčové kružítko a kružítko na elipsy. (4, s. 281) Obr. 39 Kružítko (2, s. 47) Obr. 40 Kružidlo pérové z 20. let 20. století (5, s. 217)

36 6.4 Ruční pily Dobrá ruční pila je základním nástrojem pro každého, kdo se zabývá opracováním dřeva. Se správně upnutým a naostřeným pilovým listem vytváří hladký a přímí řez. Vlastnosti ruční pily závisí na velikosti, tvaru a počtu zubů, které pronikají dřevem jako řada miniaturních nožů. Každý zub je individuálně nabroušen a naostřen, přičemž o kvalitě výkonu rozhoduje také jakost.(2, s. 42) Pilové listy Pilové listy jsou vyráběny z tvrzené nástrojové oceli. Skládají se z vlastního pilového listu a zubů. Zuby pily mají tvar za sebou seřazených stejně velkých trojúhelníků, jejichž hroty leží v jedné ose, nazývané hrotnice. Část zubů, postavená proti směru řezu zubů pily, se označuje jako čelo zubu, volně řezající díl zubu hřbet zubu. Pod pojmem rozteč zubů se rozumí vzdálenost od jednoho hrotu zubu ke druhému. Nejhlubší místo mezi dvěma zuby se nazývá kořen zubu. Jako výška zubu se označuje svislá vzdálenost hrotnice od spojnice kořenu zubu. Mezizubní je označení pro volný prostor mezi dvěma zuby (viz obr. 41). Obr. 41 Části pilového listu (4, s. 282)

37 Úhel tvořený čelem zubu a hrobnicí se nazývá úhel řezu. Čelo a hřbet zubu tvoří úhel břitu, který činí u většiny ručních pil 60 º (viz obr. 42). Úhel mezi hřbetem zubu a hrobnicí se nazývá úhel hřbetu. Na úhlu řezu a velikosti zubů závisí účinek řezání pily. Obr. 42 Úhly u pilových zubů (4, s. 282) Je-li úhel řezu 120 º, tvar zubu je tedy rovnoramenný trojúhelník, řeže pila i při pohybu dopředu i při pohybu dozadu. Pracuje oběma směry. Zmenšením úhlu řezu se zvětšuje jak účinnost pily, tak i potřebná síla. Přitom pila zabírá jen při pohybu dopředu. Při úhlu řezu 100 º je řez slabě tlačený, při úhlu 90 º tlačený, při úhlu řezu pod 90 º silně tlačený (viz obr. 43). (4, s. 282)

38 Obr. 43 Druhy ozubení podle úhlu řezu (4, s. 282) Zuby řežou při taženém řezu pokud je čelo zubu obráceno k břitu. Podle úhlu řezu rozlišujeme pracovní směr u ručních pil na tlačený, na tažený a na obousměrný. S velikostí zubů se zvětšuje účinek řezu. To, co se při velkém ozubení ušetří na čase, se spotřebuje ve formě síly. Kromě toho je řez hrubý a nečistý. Tam, kde je potřeba jemný, čistý řez, se proto používají pily s malým ozubením. Listy pily musejí při použití zachovat přímí směr, tzn. musejí mít potřebnou pracovní tuhost. Té se dosahuje u části ručních pil odpovídající tloušťkou pilového listu nebo vsazeným hřbetem. U ostatních druhů pil získávají pilové listy svou tuhost napnutím do dřevěného nebo kovového rámu. (4, s. 282)

39 6.4.2 Druhy pil Rámové pily Rámová pila Pilový list rámové pily (viz obr. 44 a 45) je asi 750 mm dlouhý a je napnutý v dřevěném rámu s dvěma rukojetěmi. Pilový list je napínán šňůrovým napínákem. Používá se k řezání tenčího dřeva a prken. List natáčíme dvěma rukojetěmi a napínáme stáčením motouzu kolíkem. Ve spodní části jsou ramena upravena pro její snadné držení. (8, s. 23) Obr. 44 Rámová pila (4, s. 283) Obr. 45 Rámová pila z 20. let 20. století (5, s. 233)

40 Rozsečky Rozsečka (viz obr. 46) má šířku pilového listu mm, výšku zubů 5 mm, rozteč zubů 4 5 mm a rozvod zubů 0,6 0,7 mm. Tato pila je určená především k podélnému řezání, ale lze ji použít i k řezání příčnému. Řezná plocha je však hrubá. (9, s. 14) Obr. 46 Rozsečka (2, s. 175) Osazovačky Osazovačky (viz obr. 47) jsou 600 mm nebo 700 mm dlouhé. Pilové zuby listů osazovačky jsou asi poloviční než u rozpečky a mají zadní sklon. Hodí se proto pro práce, které vyžadují velmi jemný, čistý řez, např. pro osazování čepů a řezání ozubů. Obr.47 Osazovačka (2, s. 176)

41 Vykružovačka Vykružovačka (viz obr. 48) je rámová pila, která se používá k řezání zářivek. Pilový list je jen 4 mm až 10 mm široký a 600 mm dlouhý a má malé zuby jako osazovačka. Aby byly možné i řezy uvnitř plochy, je list vykružovačky nastavitelný. (4, s. 284) Obr. 48 Vykružovačka (2, s. 177) Pily s rukojetí Ocasky Ocasky (viz obr. 49 a 50) mají poměrně široký pilový list mm, šířky mm, který je buď mírně zúžený, nebo stejně široký a ve hřbetě vyztužený. Rukojeť pily může byt buď otevřená, nebo uzavřená. Pila se používá k podélnému i příčnému řezání prken, silnějších překližek a desek, které nelze řezat rámovou pilou. Obr. 49 Ocaska (9, s.50)

42 Obr. 50 Ocaska od české firmy Herčík z 20. let 20. století, též v té době zvaná ohonka (5, s. 242) Čepovky Čepovky (viz obr. 51 a 52) mají pilový list je délky mm je 60 mm široký a na hřbetu vyztužený. Ozubení je jemné s výškou zubů 1 mm a rozvorem 0,1 mm. Některé čepovky mají otočný pilový list a lze jimi řezat jak v tahu, tak i v tlaku. Čepovky se používají pro mělké a přesné řezy např. při plátování či čepování a k řezání tenkého materiálu, sololitu, překližek, latí lišt Obr. 51 Čepovka (2, s. 176) Obr. 52 Čepovka z 20. let 20. století, též v té době zvaná ohonka ztužená (5, s. 242)

43 Děrovka Děrovka (viz obr. 53 a 54) je pila často nesprávně nazývána zlodějka. Má úzký pilový list vybíhající téměř do špičky. Délka pilového listu bývá od 250 mm do 400 mm, jeho tloušťka je 1,3 mm, rozteč zubů 2,5 3 mm. Užívá se k přímočarým i obloukovitým řezům vně i uvnitř materiálu. (9, s. 16) Obr. 53 Děrovka (2, s. 177) Obr. 54 Děrovka z 20. let 20. století, též v té době zvaná zlodějka (5, s. 243) Hřbetovka Hřbetovka (viz obr. 55) je pila získává svou tuhost listu hřbetem. Malé zuby se zadním sklonem umožňují jemný řez. Obr. 55 Hřbetovka (2, s. 178)

44 Svlakovka Svlakovka (viz obr. 56 a 57) je ruční pila, která řeže pouze při tažení. Slouží k řezání svlakových drážek. Obr.56 Svlakovka (2, s. 179) Obr. 57 Historická svlakovka z 20. let 20. století (5, s. 244) Pila na dýhy Pila na dýhy (viz obr. 58) má malý, oválný list se zalomeným držadlem. Zalomení umožňuje vedení pily u dorazu, např. latě. Vzhledem k malým zubům s nožovým broušením působí pila při tažném řezu jako nůž. (4, s. 284) Obr.58 Pila na dýhy (4, s. 284)

45 Pily pro speciální účely Lupénková pila U lupénkové pily (viz obr. 59 a 60) je v ocelovém rámu napnut velmi tenký pilový list s jemným ozubením. Pilka se používá k vyřezávání nepravidelných i pravidelných vnějších a vnitřních tvarů v tenkém materiálu. Dovoluje řezat až do hloubky 250 mm od hrany řeziva. Pak teprve začne rám bránit v další práci. (9, s. 16) Obr. 59 Lupénková pila (2, s. 43) Obr. 60 Historická Lupénková pila z 20. let 20. století (5, s. 283)

46 Pokosová pila Pokosová pila (viz obr. 61 a 62) je ruční nebo elektrická pila používaná k zhotovování úhlových řezů v nejrůznějších stavebních materiálech. Její využití je mnohostranné, od přířezů prken, trámů, fošen až po dokončovací práce při pokládce podlah a výrobě obložení nebo třeba rámečků na obrázky. Instalatéři jí používají při konstrukcích rozvodů z plastových i kovových trubek. Typicky je konstruována jako jednoduchý rám pojíždějící nad základnou z lehké slitiny, v níž jsou vyznačeny použitelné úhly. Jejím předchůdcem je dodnes používaný truhlářský pokosník. (10) Obr. 61 Pokosová pila (2, s. 80) Obr. 62 Pokosová německá pila z roku 1903 (5, s. 285) Děrovka z tvrzené oceli Děrovka z tvrzené oceli (viz obr. 63) má krátký a tuhý pilový list, který umožňuje vyříznout malé otvory při omezeném přístupu. Zuby z tvrzené oceli se snadno poradí s dřevovláknitou nebo sádrokartonovou deskou

47 Obr.63 Děrovka z tvrzené oceli (2, s. 43) 6.5 Nástroje k hoblování Ruční hoblík patří k nástrojům, které vytvoří dokonale hladkou plochu. Dobře seřízený hoblík s ostře nabroušeným nožem vydává při pohybu po opracovávaném dřevě nezaměnitelný příjemný zvu, přičemž za sebou zanechává hladký povrch, jenž málokdy vyžaduje další úpravy. Podobně jako jiné nástroje se během let vyvinul do mnoha různých typů a velikostí, které dokonale vyhovují každému konkrétnímu úkolu při hoblování. Většina hoblíků se vyrábí ze dřeva. Řada typů hoblíků může být také celokovová. (2, s. 46) Části hoblíku Hoblíky (viz obr. 64) se zpravidla skládají z lůžka s otvorem nebo ústím, drážky pro odchod třísek a z želízka a zařízení k jeho upevnění. Obr. 64 Části hoblíku (4, s. 287)

48 Želízko hoblíku břit. Želízka hoblíku jsou z nástrojové oceli, která je vpředu tak tvrzená, aby mohl být naostřen ostrý Podle použití rozlišujeme želízka pro uběrák, hladík, klopkař, cidič, macek, úzká želízka se užívají u římsovníků a drážkovníků, pro profilové hoblíky se užívají želízka s tvarovými ostřími. U některých typů hoblíků se užívá želízka bez klopny, ve většině případů, pro kvalitní hoblování, se užívá želízka s klopnou. U většiny hoblíků je ostří želízka rovné s mírným zaoblením konců, u uběráku je želízko bez klopny se zaobleným ostřím (viz obr. 65). Obr. 65 Tvary břitů (4, s. 288) Přední strana želízka se nazývá čelo. Protější strana se označuje jako hřbet. Na spodním díle přibroušená plocha se jmenuje fazeta. Břit je průsečnicí ploch čela a fazety (viz obr. 66). Obr. 66 Části a úhly hoblíku (4, s. 286)

49 Pro kvalitní řez hoblíku jsou významné tyto úhly: úhel řezu, úhel břitu a úhel hřbetu želízka (viz obr. 66). Úhel řezu se u jednotlivých druhů hoblíků liší. U macka, uběráku, hladíku a klopkáře je 45 º, u cidiče 50 º. Výjimku tvoří zubák s úhlem řezu 70 º až 80 º. Úhel břitu by měl činit přibližně 25 º. Na úhlu břitu závisí trvanlivost břitu. Je-li úhel břitu menší než 25 º, břit se snadno vylomí, především při hoblování sukovitého dřeva.úhel břitu větší než 30 º znesnadňuje oddělování dřevěných třísek. Zjednodušeně platí: délka fazety želízka by měla činit asi dvojnásobek tloušťky želízka Jako úhel hřbetu se označuje úhel, který svírá fazeta želízka s plazem. Úhel hřbetu musí být vždy větší než 0 º, protože jinak by břit nemohl vnikat do dřeva. (4, s. 284) Želízko s klopnou Hoblování s jednoduchým želízkem nemůže často zamezit vytrhávání hoblovaného dřeva. Proto se želízko opatřuje klopnou. Želízko s klopnou se označuje jako dvojité želízko (viz obr. 67).Klopna má za úkol třísku okamžitě za břitem zlomit, aby se nemohla zatrhnout. Obr. 67 Želízko s klopnou (4, s. 284) Klopna plní svůj účel jen tehdy, je-li přední hrana správně vytvořená. Lámací hrana je velmi malá a musí tvořit úhel 60 º s plochou čela želízka. Kromě toho musí přední hrana klopny v celé šířce dobře přiléhat k želízku, aby se mezi klopnou a želízkem nemohla vzpříčit žádná tříska. Čím se

50 provádí jemnější práce, tím menší musí být vzdálenost lámací hrany k ostří hoblíku. Činí přibližně 0,75 mm až 0,25 mm Lůžko hoblíku Lůžko se skládá z propařeného bukového dřeva nebo dřeva ovocných stromů s plazem z habrového dřeva nebo guajakového dřeva, kolíku a z klínu a klikové podpěry. Kromě toho se na zadní části lůžka nachází nárazový knoflík a ochranná rukojeť. Uprostřed plazu leží ústí. Lůžko a plaz jsou opatřeny zuby a vzájemně slepeny (obr. 68). (4, s. 287) Druhy hoblíků Nejpoužívanější hoblík Klopkař Klopkař (viz obr. 69) je 240 mm dlouhý a má 45 mm nebo 48 mm široké želízko s klopnou. Jeho úhel řezu je 45 º a jeho otvor je přibližně 1 mm. Klopkař se používá místo macku u menších dílů a k ubírání čelného dřeva. Obr. 68 Části klopkáře (4, s. 287)

51 Obr. 69 Klopkař (11) Hladík Hladík (viz obr. 70) je stejně velký jako klopkař, ale opatřený jen 45 mm nebo 48 mm širokým želízkem bez klopny. Úhel řezu je stejně jako u klopkáře 45 º. Otvor je 1 mm velký. S hladíkem se hoblují hrubé a nerovné plochy a hrany. Hodí se i k ubírání čelného dřeva. Obr. 70 Hladík (11) Uběrák Uběrák (viz obr. 71 a 72) je 240 mm dlouhý a má 33 mm široké želízko bez klopny, jehož břit je zabroušen do oblouku. Poloměr je stejně velký jako šířka želízka. Želízko je při hoblování více vysunuto než želízka u jiných druhů hoblíků a bere proto tlustší třísku. Otvor je příslušně větší. Uběrák se používá k předhoblování silně zdeformovaného a hrubého dřeva a odhoblování silných vrstev dřeva

52 Obr. 71 Uběrák (11) Obr. 72 Uběrák z 20. let 20. století (12, s. 56) Macek Macek (viz obr. 73 a 74) je 550 mm nebo 480 mm dlouhý hoblík s 54 mm nebo 48 mm širokým želízkem s klopnou. Používá se k vytváření rovných dřevěných ploch, drážek a rovných hran. Pro svou délku se hodí k opracovávání dlouhých dílů. Obr. 73 Macek (11)

53 Obr. 74 Macek z 20. let 20. století od americké firmy Bailey, též v té době zván rovnač (12, s. 56) Cidič Cidič (viz obr. 75 a 76) je jen 220 mm dlouhý, tedy kratší než klopkař a má rovněž 45 mm nebo 48 mm široké želízko s klopnou. Používá se k začišťování masivního dřeva a odýhovaných ploch i pro jemné práce. Úhel řezu je 50 º. Poloha želízka navíc zamezuje zatrhávání dřeva. Obr. 75 Cidič (11) Obr. 76 Čidič od americké firmy Stanley z 20. let 20. století (12, s. 57)

54 Zubák Zubák (viz obr. 77 a 78) je stejně velký jako cidič a má želízko široké 48 mm. Jeho úhel řezu je 70 º až 80 º. Tím je způsobeno, že želízko více škrábe než řeže. Do plochy čela jsou vyfrézované malé srážky ve vzdálenosti 1 mm, které tvoří na řezu jemné zoubky. Zubák se používá k zdrsnění povrchu. Obr. 77 Zubák (11) Obr. 78 Zubák z 20. let 20. století (12, s. 57 ) Římsovník Římsovník (viz obr. 79 a 80) slouží k vyhoblování a předhoblování drážek, profilů a profilových hran. Existuje s želízkem s klopnou a bez klopny. U dvojitého římsovníku lze nastavit přední díl plazu. Lze tak nastavit větší, popř. menší ústí a vyměnit želízko. (4, s. 289)

55 Obr. 79 Římsovník (11) Obr. 80 Historický římsovník kosý opatřen krojidlem (12, s. 58) Speciální hoblíky Svlakovník Svlakovník (viz obr. 81 a 82) slouží k hoblování svlakových per. Jeho plaz svírá s pravou boční plochou hoblíku úhel 75 º až 80 º. Dorazová lišta umožňuje přesné nastavení. Předřezák brání zatrhávání u příčného dřeva. Předřezák a želízko musejí být ve vzájemném souladu. Obr. 81 Svlakovník (11)

56 Obr. 82 Historický posuvný svlakovník s kosým želízkem a krojidlem z 20. let 20. století (12, s. 58) Kocour Kocour (viz obr. 83 a 84) má 10 mm, 15 mm nebo 20 mm široké želízko. Vypracovávají se s ním dna drážek, jako např. u svlakových drážek a dna u vybrání pro kování na nastavenou hloubku. Obr. 83 Kocour (11) Obr. 84 Kocour z 20. let 20. století (12, s. 59)

57 Člunkař Člunkař (viz obr. 85 a 86) je vybaven želízkem s klopnou a má konvexně a konkávně představitelný plaz. Upravuje se stavěcím šroubem na vydutý nebo vypouklý tvar opracovávaného dílu. (4, s. 290) Obr. 85 Člunkař (11) Obr. 86 Člunkař z 20. let 20. století (12, s. 59) Okeník Okeníky (viz obr. 87 a 88) jsou speciální hoblíky, které slouží k vyhoblování okenního profilu včetně drážek pro sklo a tmel. Mohou být posuvné pro různou tloušťku hranolu. Pomocí jednoho hoblíku se tak dosáhne stejného výsledku jako kombinací několika jiných. (11)

58 Obr. 87 Okeník (11) Obr. 88 Historický jednoduchý okenník (12, s. 60) Drážkovník S drážkovníkem (viz obr. 89 a 90) lze vytvářet podle šířky želízka drážky různých šířek. Dorazy umožňují nastavení hloubky drážek a polohu drážky. (4, s. 290) Obr. 89 Historický posuvný drážkovník z 20. let 20. století (12, s. 60) Obr. 90 Drážkovník (11)

59 Vlaštovka S tímto hoblíkem (viz obr. 91 a 92) neobvyklého tvaru se pracuje oběma rukama. Slouží k povrchové úpravě oblých ploch. Dodává se s plochým nebo zakřiveným plazem, který vyhovuje opracování vypuklých nebo dutých ploch. (2, s. 47) Obr. 91 Vlaštovka (3, s. 431) Obr. 92 Americká vlaštovka z 20. let 20. století, též v té době zvaná škrabačka lůžková (12, s. 62) 6.6 Nástroje k dlabání Dobré dláto tvoří kvalitní kalená ocel s ostrým břitem, osazená v pevné dřevěné nebo plastové rukojeti. Tradiční dláta s dřevěnou rukojetí lze zarážet do dřeva pouze dřevěnou paličkou. Modernější provedení s plastovou rukojetí více odolávají nárazům a mohou být zaražena i kladivem. Dláta se většinou dodávají v soupravách, a to ve velikostech 6 38 mm. Pro skromnější požadavky postačí souprava tří kusů s nejužívanějšími šířkami 12, 19 a 25 mm. (2, s. 50)

60 6.6.1 Ploché dláto Plochá dláta slouží především k vydlabávání ozubů, rybin a svlakových drážek i drážek na kování. Existují v šířkách 3 mm do 50 mm. Ve skříňce na nářadí se nachází většinou jen sada šesti dlát s nejpoužívanějšími šířkami 6, 10, 12, 16, 20 a 26 mm (viz obr. 93). Obr. 93 Ploché dláto (5, s. 290) Dláta se skládají z čepele z nástrojové oceli, krku, korunky, trnu a držadla nebo rukojeti.čepel může mít rovné nebo zkosené hrany (viz obr. 94 a 95). Obr. 94 Části dláta (4, s. 292) Obr. 95 Historické rukojetě pro řezbářská dláta (12, s. 64)

61 K vydlabávání ozubů a rybin se hodí především dláta hraněná, protože s nimi lze rovně vydlabat rohy. Pro větší namáhání se hodí dláta s pravoúhlým řezem. Ta se nazývají plochá dláta. Korunka na čepeli slouží jako doraz pro držadlo. Zabraňuje tomu, aby se trn při dlabání příliš nezarazil do držadla. Držadlo je z habrového dřeva nebo z plastu. Držadlo svírá přední a zadní zděr. Přední zděr by měl zabránit, aby se držadlo při tlaku na trn nerozštíplo; zadní zděr brání rozštípnutí držadla při úderech na dláto Čepovací dláto Čepovací dláta se používají k vydlabávání dlabů. Jejich šířky jsou 4 mm až 26 mm. Nejpoužívanější šířky jsou 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 a 16 mm. Čepovací dláta jsou při dlabání více namáhána než plochá dláta. Čepele čepovacích dlát mají proto větší tloušťku než šířku. Kromě toho mají zúžené hrany. Proto lépe vniknou do vydlabané díry a nemohou se v ní tak snadno vzpříčit. Držadlo je větší a silnější než u plochého dláta a má většinou železné zakončení (viz obr. 96). Obr. 96 Čepovací dláto (4, s. 294) Duté dláto Dutá dláta se používají k dlabání a k zapouštění oblých částí kování. Čepele dutých dlát mají šířky od 4 do 32 mm. Existují dutá dláta, u kterých je ostří zabroušeno dovnitř a dláta s ostřím zabroušeným ven (viz obr. 97). Obr. 97 Duté dláto (4, s. 295)

62 6.6.4 Truhlářská palička K dlabání plochým a čepovacím dlátem se používá truhlářská palička z bukového dřeva. Chrání se tak držadla dlát před poškozením (viz obr. 98 a 99). (3, s. 20) Obr.98 Truhlářská palička (2, s. 68) Obr. 99 Historické truhlářský a řezbářské paličky z 20. let 20. století (12, s. 66) 6.7 Nástroje k vrtání Jen málo truhlářských výrobků nepotřebuje vrtání otvorů, které jsou nutné např. Pro zašroubování vrutů. Chcete-li vruty upevnit správně, měli byste předvrtat otvor, který vyhovuje velikosti dříku. Vrut pak lze bezpečně zašroubovat, aniž by hrozilo nebezpečí rozštípnutí dřeva. Někdy bývá také potřeba vyvrtat válcové nebo kuželové zahloubení pro zapuštění hlavy vrutu pod povrch plochy. Často je nutné vrtat různé otvory, např. pro kolíky. Všechny popsané úkony lze snadno zvládnout pomocí ruční vrtačky

63 6.7.1 Vrtací nástroje Ruční vrtačka Ruční vrtačka (viz obr. 100 a 101) slouží k rychlému vrtání menších otvorů. Ideální pro předvrtání otvorů a vrtání zahloubení pro zapuštění hlavy vrutu pod povrch plochy. (5, s. 412) Obr. 100 Ruční vrtačka Obr. 101 Americká ruční vrtačka převodová z 20. let 20. století (12, s. 69)

64 Svidřík Svidřík (viz obr. 102 a 103) je jednoduché mechanické zařízení, které převádí přímočarý pohyb na pohyb rotační. Může to být hřídel s velmi strmým závitem, jednoduchým nebo pravým a levým, po níž se ručně pohybuje ořech nebo člunek s kamenem, který klouže v drážkách závitu. Svidřík s jednoduchým závitem se otáčí střídavě doleva a doprava. Svidřík s dvojím závitem umožňuje i volbu směru otáčení. Pokud je kámen při pohybu dolů veden v pravotočivé drážce a při pohybu nahoru v levotočivé, bude se hřídel otáčet doprava, při opačném uspořádání doleva. Svidříkem mohou být vybaveny různé ruční nástroje, zejména ruční svidříkové vrtačky a svidříkové šroubováky, ale i některé dětské hračky (kupříkladu mechanické káči). Obr. 102 Svidřík (2, s. 147) Obr. 103 Americký svidřík z 20. let 20. století, který byl silnější něž obyčejný v té době (12, s. 70) Na horním konci hřídele svidříkových nástrojů je volně otočná rukojeť, kterou člověk drží obvykle v levé ruce a tlačí tak na nástroj, na dolním konci hřídele je jednoduché sklíčidlo, do něhož se upíná vrták, šroubovák a podobně. Svidříkové vrtačky se používají k vrtání malých otvorů do dřeva a měkčích materiálů a to nejčastěji kopinatým vrtákem. (12) Kolovrátek Kolovrátek (viz obr. 104 a 105) je jednoduchý ruční nástroj určený pro vyvrtávání otvorů menších rozměrů do různých měkkých materiálů. Jedná se o přímého pokračovatele nebozezu

65 a předchůdce mechanických ručních vrtaček. Jedná se vlastně o jednoduchou jednou zalomenou klikovou hřídel opatřenou na dolním konci vrtací hlavou a na druhém konci rukojetí. Obr. 104 Kolovrátek (4, s. 295) Obr. 105 Historický kolovrátek s řehtačkou z roku 1932 (12, s. 71) Zařízení pracuje na jednoduchém fyzikálním principu kola na hřídeli, kdy otáčivým pohybem lidské ruky (o větším poloměru) vzniká požadovaný kroutící moment v hlavě nástroje (o menším poloměru), ve které je vhodným upínacím mechanismem připevněn vrták. Lze s ním nejen vrtat, ale i utahovat šrouby. Jsou opatřeny řehtačkou, aby bylo možné šrouby kolovrátkem nejen zašroubovat, ale také vyšroubovat. (13)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) DRUHY NÁŘADÍ METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) měří s přesností na 1mm METR SVINOVACÍ ocelový měření + orýsování (kov, dřevo, plast) měří s přesností na 1mm

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Řezání materiálu PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma 2007 1. Řezání materiálu Jednou z úvodních operací na výrobku.

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Základy opracování dřeva (nástroje a nářadn adí truhláře měřidla, rýsovací pomůcky, pily, hoblík ) 1. část 25. 10.. / 2012 Ing. Martin

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Základy opracování dřeva (nástroje a nářadn adí truhláře dláta, nástroje n k vrtání,, rašple, pilníky, kladivo, kleště, šroubováky,

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

HISTORIE A SOUČASNOST

HISTORIE A SOUČASNOST Ruční nářadí HISTORIE A SOUČASNOST HISTORIE Výroba nástrojů v Hulíně byla zahájena v roce 1934, kdy pan Josef Studeník založil firmu s názvem První moravská továrna na pily a nástroje. Firma nejprve vyráběla

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0501Druhy měřidel v truhlářské výrově

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0501Druhy měřidel v truhlářské výrově Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 3_T1 Číslo

Více

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. 2007 Cíl kapitoly

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 2_T1 Číslo

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky

Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky 1 Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky Projekt: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 1) dláto

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Návod. pro. NOVÉ-IV 78 Falc 7. Balkonové dveře a zimní zahrady. kroků k perfektnímu oknu 04/2009 FELDER KG

Návod. pro. NOVÉ-IV 78 Falc 7. Balkonové dveře a zimní zahrady. kroků k perfektnímu oknu 04/2009 FELDER KG Návod 04/2009 FELDER KG pro Okna Balkonové dveře a zimní zahrady NOVÉ-IV 78 Falc 7 kroků k perfektnímu oknu Okenní sada Felder-WP-HW pro jakákoliv okna! Vážený zákazníku značky Felder! Tento návod je technickou

Více

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na stříhání čerstvého

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ KOVŮ I VY_32_INOVACE_OVS_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL h ÚVODNÍ MANUÁL Pracovní listy a šablony pro METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 h ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 1. DO ŠKOLNÍ DÍLNY VSTUPUJ POUZE V DOPROVODU UČITELE. 2. PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SI ZKONTROLUJ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 7 Pilové

Více

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba Oboustranné posuvné měřítko s hloubkoměrem Nonius a hl. stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání kromě typů 11016519 a 11016559, popis laserem Stupnice může být v provedení dle zákazníka jen

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLCŮ A SOUČÁSTÍ_T1 Číslo

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měření fyzikálních a technických

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

13- ti dílná sada obsahující profily: 3x100 mm,

13- ti dílná sada obsahující profily: 3x100 mm, Rýsovací přípravky, šablony Sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli - vyleptaná milimetrová stupnice - rozměry 430 x 790

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. 09 Ruční stolní lis Univerzální svěrák Pákové nůžky na plech Ruční ohýbačky plechu Ruční zakružovačky plechu Elektrické zakružovačky plechu Signovačky 09 quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Orýsování (5.4.1.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla: - používáme nepoškozené pomůcky (pravítko, skládací nebo svinovací metr, úhelník, správně naostřenou tužku,...)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Pavel Kottek je určena k provedení školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Technické specifikace dodávky

Technické specifikace dodávky Technické specifikace dodávky Pozn.: Ilustrační fotografie u jednotlivých položek dodávky sami o sobě nedefinují jejich požadované provedení. V daném případě jsou rozhodující vlastnosti a charakteristiky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

Didaktika odborných (technických) předmětů - cvičení

Didaktika odborných (technických) předmětů - cvičení Didaktika odborných (technických) předmětů - cvičení Pavel Pecina Brno 2012 Obsah cvičení 1. Úvod do cvičení. 2. Stanování výukových cílů v odborných (technických) předmětech. 3. Stanovování obsahu výuky

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

Více

Přípravky. - Co nejjednodušší a nejlehčí - Co nejvíce částí přípravku by měli být normalizované => nízká cena - Ţádné ostré hrany

Přípravky. - Co nejjednodušší a nejlehčí - Co nejvíce částí přípravku by měli být normalizované => nízká cena - Ţádné ostré hrany Přípravky - Pomůcky, které urychlují, usnadňují, umoţňují výrobu Základní funkce přípravků 1) Správné ustavení obrobku ) Jednoduché, pevné a rychlé upnutí obrobku 3) Správné vedení nástroje vzhledem k

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Katalog ŽELEZÁŘSTVÍ STAVEBNINY. produktová řada. výroba a prodej měřicích nástrojů

Katalog ŽELEZÁŘSTVÍ STAVEBNINY. produktová řada. výroba a prodej měřicích nástrojů Katalog produktová řada ŽELEZÁŘSTVÍ & STAVEBNINY výroba a prodej měřicích nástrojů Dílenské měřicí nástroje 1017 1018 1019 Měřítko ohebné 300x13x0,5mm, tř.př.2, INOX, PN 25 1124 Měřítko ohebné 500x15x0,5mm,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 1_T1 Číslo

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE CZ POKOSOVÉ PILY ELEKTRO maschinen pokosové pily jsou přesné a flexibilní s mnoha praktickými detaily. Jsou rozděleny do 3 skupin: základní pokosové pily, posuvné pokosové pily a s

Více

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla Měření délky První jednotky délky Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla stopa asi 30 cm palec asi 2,5 cm loket (vídeňský) asi 0,75

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Předmět : pracovní činnosti Ročník : 6. Téma : dřevo materiál budoucnosti Zpracoval : Karel Horbas Počet vyučovacích hodin : 8 Návrh časového rozvržení : 1.Poznatky a dřevě a nácvik dovedností v oboru

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 12.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 12.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva na šířku (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 12.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva Dřevěné díly a desky lze vzájemně spojovat.

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214 OBSAH SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 09-94 1 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 95-146 2 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 147-194 3 FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE strany 195-214 4 VDI - NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ, KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Pracovní listy DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE - OBOR ZÁMEČNÍK

Více

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

www.pinie.cz Pinie Lubná, spol. s r. o nářadí pracovní stoly komponenty Dřevěné 4-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-31 32-33 34-35 36-47 48-49 50-51

www.pinie.cz Pinie Lubná, spol. s r. o nářadí pracovní stoly komponenty Dřevěné 4-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-31 32-33 34-35 36-47 48-49 50-51 Pinie Lubná, spol. s r. o 3 4-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-31 32-33 34-35 36-47 48-49 50-51 2 Pinie Lubná, spol. s r. o. se od svého vzniku v roce 2000 orientuje na výrobu a prodej dřevěných truhlářských

Více

KVALITA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ MALTBY

KVALITA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ MALTBY KVALITA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ MALTBY Pro zajištění vysoké dlouhodobé výkonnosti a spokojenosti zákazníků prochází nová řada SERIES 60 a SERIES 40 v procesu výroby náročnými výrobními a testovacími postupy ve

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Dárek je radost. Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárek je radost. Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu Dárek je radost. NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

Návod k montáži pro profesionály. NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 www.nmc-czech.cz

Návod k montáži pro profesionály. NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 www.nmc-czech.cz Návod k montáži pro profesionály NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 INDEX Spodní část stavby Výběr materiálu Pokládka spodní konstrukce Pokládka spodní konstrukce

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky

Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky ß 7006 Úhloměr 0 S dílky ve stupních 0-180 a zajišťovacím šroubem. Normální ocel chromovaná, neoslňující stupnice matně chromovaná. Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky 7006 Oblouk se stupni Ø Délka

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

Vysvětlit zásady bezpečné práce při práci se dřevem.

Vysvětlit zásady bezpečné práce při práci se dřevem. 10. Úvod do technologie zpracování materiálu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje pro

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 21.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 21.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva rohové spojení desek (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 21.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů desek) Při výrobě

Více

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení Úvodní hodina mtom.8u.cz osnova předmětu o Bezpečnostní předpisy o Ruční a strojní obrábění o Bezpečnostní předpisy o Technologie plošných spojů a pájení Úvodní školení Osnova školení (zápis) Didaktický

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL - MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10436-5062 Měřidla a příměrné pomůcky

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

Výběr pily v závislosti na požadovaných parametrech

Výběr pily v závislosti na požadovaných parametrech PILY NA DŘEVO Sortiment pil na dřevo STANLEY pokrývá veškeré potřeby stavbařů, řemeslníků i kutilů. Pily na dřevo STANLEY jsou známé vysokou pevností a kvalitou čepelí ze švédské oceli. Rychlost práce

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNACÍ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB (platný od 1.1.2009) DÉLKA název měřidla rozsah cena v Kč Posuvná měřidla Posuvné měřítko 150, 160 mm 130 Posuvné měřítko 200 mm 135 Posuvné měřítko 250 mm 140 Posuvné měřítko

Více

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek):

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek): INVEST - SLOUPSKÝ, s.r.o. obchoduje se spojovacím materiálem od roku 1995. Od té doby si naše Þrma našla své místo na trhu, jako dodavatel spojovacího materiálu na zakázku pro výrobní, ale i obchodní Þrmy

Více

Metodika k dílně pro obor Truhlář

Metodika k dílně pro obor Truhlář Metodika k dílně pro obor Truhlář Příjemce:, Školní 709, 374 19 Trhové Sviny Projekt:, Cíl učebny: nákup nového strojního vybavení do dílen, zatraktivnit a zmodernizovat výuku a usnadnit tak cestu absolventům

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více