E4594-manual K. EMOS spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E4594-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o."

Transkript

1 Prikaz maksimalne in minimalne namerjene temperature Zapis maksimalne in minimalne namerjene temperature se samodejno shranjuje. Pritisk tipke TEMP MAX/MIN prikaže notranjo in zunanjo maksimalno namerjeno temperaturo. Naslednji pritisk prikaže notranjo in zunanjo minimalno namerjeno temperaturo. Pritisk tipke CLEAR med prikazom maksimalnih ali minimalnih temperatur izbriše pomnilnik. Indikacija sprejema signala iz brezžičnega senzorja Pod napisom REMOTE zraven podatka o temperaturi se prikazuje ikona o stanju prenosa iz brezžičnega senzorja. Signal ni bil sprejet Signal je bil sprejet Uspešen sprejem signala Sinhronizacija izgubljenega signala temperature Lahko se zgodi, da ura ne prikazuje temperature, ker ni bila narejena sinhronizacija. Na zaslonu se prikaže V tem primeru pritisnite tipko RE-SYNC. Ura bo poskusila sprejemati temperaturo. Po čas 6 minut bo potekala sinhronizacija z brezžičnim senzorjem. Če v tem času ne bo ura prikazovala temperature, preverite naslednje: Razdaljo stenske ure ali oddajnika od motečih virov kot so računalniški monitorji ali televizorji. Razdalja od njih naj bi bila minimalno 1 m. Ne nameščajte ure v bližino kovinskih predmetov in okvirov (npr. okenskih). Na funkcijo stenske ure lahko vplivajo druge naprave, ki uporabljajo podobno frekvenco (brezžične slušalke, brezžično krmiljenje žaluzij, vrat, garažnih vrat ipd.). Lahko nastanejo motnje od brezžičnih naprav, ki jih uporabljajo v najbližjem sosedstvu. Ni mogoče oceniti, kakšne interference se bodo pojavljale v kraju uporabe. Če pa pride do motenja sprejema radia ali televizije povzročene z oddajanjem naprave, je mogoče ta pojav odstraniti z enim od navedenih ukrepov: preusmeriti ali premestiti antene povečati razdaljo med napravo in sprejemnikom posvetovati se s prodajalcem ali strokovnim servisom Vpliv okoliških visokofrekvenčnih motenj lahko povzroči slab prikaz podatkov in uporabnik mora narediti resetiranje (nuliranje) naprave. Opozorilo - Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih parametrov izdelka. - Proizvajalec in dobavitelj ne prevzameta odgovornosti za nekorektno delovanje na mestu, kjer se pojavljajo motnje. - Izdelek ni namenjen zdravniškim in komercialnim namenom. - Izdelek vsebuje drobne sestavne dele, zato ga namestite izven dosega otrok. - Noben del navodil ne sme biti reproduciran brez pismenega dovoljenja proizvajalca. Pomen klicaja v krogu je v tem, da po razširitvi EU imajo nekatere države izjeme za obratovanje npr. telekomunikacijskih naprav, in ta oznaka na to opozarja. V teh državah so lahko za določen čas drugi pogoji za obratovanje naprav. Vendarle pride v prihodnosti do harmonizacije norm. Emos spol.s r.o. s tem izjavlja, da je ta z osnovnimi zahtevami in drugimi pripadajočimi regulativi smernice 1999/5/ES. Napravo je možno prosto sprovajati v EU. Izjava o skladnosti je sestavni del navodila ali pa jo najdete na spletnih straneh Opomba: Včasih lahko povzroči napako tudi slab kontakt baterije pride do t.i. napačnega resetiranja. Do samodejnega resetiranja prihaja izjemoma (pogosteje se resetiranje uporabi po navodilih za nastavitev izhodnih vrednosti). Maksimalen doseg brezžičnega senzorja je 30 m na prostem. Doseg je odvisen od krajevnih pogojev in od uporabljenih konstrukcijskih materialov zgradb. Vpliv na prenos imajo tudi interference v okolju. Če se sprejemanje ne bo uresničilo, poskusite obnoviti funkcijo s pomočjo tipke RESET na sprejemniku in na senzorju. Rešitev problemov Če ura ne prikazuje pravilnega časa ali ni prikazana ikona sprejema, nulirajte uro s pritiskom tipke RESET. Nepravilen čas ali izpad sinhronizacije lahko nastane kot posledica zunanje elektromagnetske interference. Skrb in vzdrževanje Izdelek je konstruiran tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let. Tukaj je nekaj nasvetov za pravilno uporabo: Preden začnete uporabljati izdelek, si pozorno preberite navodila za uporabo. Ne izpostavljajte izdelka neposrednim sončnim žarkom, hudemu mrazu in vlagi ter hitrim temperaturnim spremembam (saj bi to lahko zmanjšalo natančnost zaznavanja. Izdelka ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in tresenju lahko pride do poškodovanja. Ne izpostavljajte izdelka prekomernemu tlaku, trkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi lahko pride do slabšega delovanja, krajši energetski vzdržljivosti, poškodbam baterij ali deformacije plastičnih delov. Ne izpostavljajte izdelka dežju niti vlagi, ni namenjen zunanji uporabi. Na izdelek ne nameščajte nikakršnega vira ognja, npr. prižgano svečko ipd. Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer ni zagotovljenega zadostnega pretoka zraka. V odprtine izdelka za zračenje ne potiskajte nikakršnih predmetov. Ne posegajte v notranje električne povezave izdelka lahko jih poškodujete, tako avtomatično preneha veljavnost garancije. Izdelek bi moral popravljati le usposobljen strokovnjak. Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo nežno krpo. Ne uporabljajte raztopin ali sredstev za čiščenje lahko poškodujejo plastične dele in električne povezave. Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljajoči niti brizgajoči vodi. Poškodovanega ali pokvarjenega izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo prodajalni, kjer ste ga kupili. Izdelek namestite na mesto izven dosega otrok izdelek ni igrača. Prazne baterije vedno pravočasno odstranite lahko bi prišlo do iztekanja, kar bi poškodovalo izdelek. Uporabljajte le nove priporočene baterije in pri menjavi pazite na pravilno polarnost. Električnih naprav, prenosnih baterij in akumulatorjev ne odlagajte skupaj z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki, uporabljajte zbirna mesta za razvrščanje odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih kontaktirajte lokalne oblasti. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podzemne vode in pridejo v prehranjevalno verigo ter tako škodujejo vašemu zdravju in počutju. Napravo je mogoče upravljati na podlagi splošne licence št. VO-R/10/ Naprava je bila testirana in je v skladu z limiti za razred digitalnih naprav B, po delu 15, smernice FCC. Ti limiti so predlagani tako, da ustrezajo zaščiti proti škodljivim motnjam. Naprava oddaja visokofrekvenčno energijo, in če ni uporabljena v skladu z inštrukcijami, lahko povzroči škodljive interference (motnje) glede na radijske motnje. GARANCIJSKA IZJAVA 1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 24 mesecev. 2. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi. 3. Za čas popravila se garanjcijski rok podaljša. 4. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska. 5. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi: - nestrokovnega - nepooblaščenega servisa - predelava brez odobritve proizvajalca - neupoštevanje navodil za uporabo aparata. 6. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, 3000 Celje) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljenja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z original potrjenim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno. ZNAMKA: BREZŽIČNI TERMOMETER + SENZOR TIP: DATUM PRODAJE: Servis: EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, 3000 Celje, Slovenija, Tel: (0) GB CZ SK PL H SLO WIRELESS THERMOMETER + SENSOR BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR + ČIDLO BEZDRÔTOVÝ TEPLOMER + ČIDLO TERMOMETR BEZPRZEWODOWY + CZUJNIK VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRŐ + ÉRZÉKELŐ BREZŽIČNI TERMOMETER + SENZOR 12

2 GB WIRELESS THERMOMETER SENSOR 6725 (433 MHz) SLO BREZŽIČNI TERMOMETER SENZOR 6725 (433MHz) Feature Receive 77.5kHz DCF signal transmitted by PTB at Frankfurt, Germany. Automatic time adjustment after signal reception. Calendar with day of the week display. Hour, minute and second display. 12 or 24-hour format. Indoor temperature and remote temperature. 3 channel for remote temperature. Centigrade or Fahrenheit readout. Indoor temperature measurement range from -20 C ~ 70 C ( -4 F ~ 158 F ). Outdoor temperature measurement range from -50 C ~ 70 C ( -58 F ~ 158 F ). Temperature resolution 0.1 C ( 0.2 F ). Dual alarm. Clock operation temperature from 0 C ~ 50 C ( 32 F ~ 122 F ). Time accuracy ( Atomic clock ) : better than 1 second in 2 million years. Time accuracy ( free run ) : within +/-60second per month. Specification Operation Temperature Range Indoor: 0 C to +50 C ( 32 F to 122 F ) Outdoor: -20 C to +60 C ( -4 F to 140 F ) Temperature Checking Interval Indoor: Every 32 seconds Outdoor: Every 16 seconds Outdoor Temperature Display on Clock: Every 3 minutes Transmission Distance: Maximum 30 meter in open field, depending upon surrounding structures, mounting location and possible interference sources. Power Source (Alkaline batteries recommended) Receiver: 2 x AAA batteries Transmitter: 2 x AA batteries Locations of Control Main Unit (Receiver) A + button B WAVE button C SET button D RE-SYNC button E SNOOZE / LIGHT button F button G TEMP MAX/MIN button H ALARM button I CLEAR button J CHANNEL button K C/ F button L RESET button Remote Unit (Transmitter) A RESET button The configuration of your clock may differ somewhat from that shown in the illustration. "AA" or "AAA" size battery. This clock may use more than one piece of battery. Please refer to the engraved battery marks inside the battery compartment for the correct battery type. The Radio Controlled Clock With the Radio Controlled Clock, you can have the most accurate time within the continent. It can receive the time signal transmitted by Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) of Germany, which is regulated by 4 atomic clocks and in average deviates less than 1 second in 2 million years. PTB transmit the time signal (DCF77, 77.5kHz) continuously from Mainflingen, 25 km southeast of Frankfurt (am Main). It is expected that the signal can cover a distance of 2,000 km from the transmitter. However, some environmental effects (see Attention below) may affect the transmitting distance. For more information, please study the WEB page of PTB at: Environmental Reception Effects The Radio-Controlled Clock obtains the accurate time with wireless technology. Same as all wireless devices, the receiving ability may be affected by, but not limited to, the following conditions Long transmitting distance. Nearby mountains and valleys. Among tall buildings. Near railway, high voltage cable, etc. Near freeway, airport, etc. Near construction site. Inside concrete buildings. Near electrical appliances. Bad weather. Inside moving vehicles. Nearby metallic structures. Location Precautions This clock receives a radio wave much like a TV or radio. Be sure to locate it near a window or some other locations where reception is good. Avoid the following locations, which can interfere with proper reception. Before You Begin To ensure proper functioning of the unit, please follow this set up procedure. 1. Insert batteries for the main unit ( Refer to section of Battery Installation ) 2. Place the main unit as close as possible next to the remote unit and insert batteries for the remote unit. 3. Position the remote unit and main unit within effective transmission range, which in usual circumstances is 20 to 30 meters. Note that the effective range is affected by the building materials and where the main and remote unit are positioned, try various setup for the best results. Battery installationn Battery Installation of the Main Unit 1. Open the battery door. 2. Load full set (2pcs AAA size battery) of new batteries in polarity (+) and (-) as indicated. 3. Close the battery door. Battery Installation of the Remote Unit 1. Open the battery door. 2. Load full set (2pcs AA size battery) of new batteries in polarity (+) and (-) as indicated. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries. 3. Close the battery door. Do not touch any other button or setting on your main unit. It will automatically receive the remote temperature and time signal after batteries inserted. GETTING STARTED Thermometer Upon power up of the remote unit ( or pressing the RESET button ), the temperature RF signal is immediately sent to the main unit. The main unit attempts to search the RF temperature signal for 5 minutes after power up ( or pressing the RESET button ). If the RF signal is received within the first 5 minutes after power up of the main unit, the temperature will show on the remote temperature display, otherwise it will show blank --.- C. After the remote unit temperature is shown on the remote temperature display, the synchronization of main unit and remote unit is established but the RF icon is still flashing until all 3 channel remote sensor is synchronized or time out for 5 minutes. Afterward place the remote units outside in a shaded, dry area to protect it as if under an umbrella. If the RF temperature signal is not received within the first 5 minutes, press the RE-SYNC button on the main unit, the main unit will attempt remote temperature for another 6 minutes. Radio Controlled Clock As long as batteries are supplying power to the main unit, it receives the time signal and adjust time automatically. No manual adjustment is required after power up. Accurate adjustment of the clock based on the time signal is supported in Germany. Signal Receive Operation The main unit automatically receive the time signal everyday at 01:00am ( Winter time ) or at 2:00am ( Summer time ) and make any required adjustment to the time setting. The WAVE OK indicator and the antenna tower icon appears on the display if the time signal is successfully received. Important : Do not perform any button or switch operation while a signal receive operation is in progress. Triggering a Receive Operation manually You can trigger a signal receive operation at any time by pressing the WAVE button, which cause the main unit to perform an immediate signal receive operation. Unsuccessful Signal Reception If the automatic update at 1:00am ( Winter time ) or 2:00am ( summer time ) or manually triggered reception are unsuccessful, both of the wave icon and the WAVE OK icon will be disappeared. The unit will retry for signal reception for 10 minutes every hour afterward until 6:00am. If unsuccessful signal reception after battery installation or after reset, the main unit keep trying for 10 minutes every hour until time signal reception successful. Manually Set the Clock To Set the Calendar 1. Press and hold SET button to active calendar set mode. 2. Press + or button sequentially to set year. 3. Holding down either + or button to change the year at high speed. 4. Press SET button to confirm year set and go to date set. 5. Press + or button sequentially to set date. 6. Holding down either + or button to change the date at high speed. To Set the Time 1. Press SET button after calendar set mode. 2. Press + or button sequentially to set minutes, when you press the + or button once, the seconds count reset to Holding down either + or button to change the time at high speed. 4. Press SET button after desired time set and go to time format set mode. 5. Press + or button to toggle between 12hr and 24 hr time display format. 6. Press SET button to confirm and quit the set mode. USING ALARM To Set Alarm Time 1. Press ALARM button once, the alarm 1 icon turned on and the time display change to -: Press and hold ALARM button until the -:-- change to previous set alarm time ( default 6:00am after power up ), press + or button sequentially to set the alarm time. Opis in tehnični parametri sprejem 77,5 khz (DCF77) radijskega signala oddajanega iz Mainflingena v Nemčiji samodejna nastavitev časa po sprejemu signala natančnost atomske ure: 1 sekunda na 2 milijona let natančnost ure brez nastavitve je okoli 60 sekund na mesec prikaz ure, minut in sekund 12 ali 24 urni format časa koledar prikazujoči dni v tednu dve budilki in ponovitev bujenja notranja in zunanja temperatura 1 kanal za zunanji brezžični senzor 433 MHz prikaz temperature v C ali F razpon merjenja notranje temperature: 0 C do +50 C +/-1 C razpon merjenja zunanje temperature: -20 C do 60 C +/-1 C ločljivost merjenja temperature: 0,1 C delovna temperatura ure: 0 C - 50 C Interval merjenja temperature: notranja vsakih 32 sekund zunanji senzor vsakih 16 sekund Prenos zunanje temperature: vsake 3 minute Doseg oddajanja: maks. 30 m na prostem in brez motenj Napajanje: Termometer (ura z DCF): 2 x 1.5V, tip AAA (priporočamo alkalične baterije) Brezžični senzor: 2 x1,5v AA (priporočamo alkalične baterije). Pri uporabi brezžičnega senzorja pri temperaturi nižji kot 0 C ali višji kot 50 C je primerno uporabiti litijske baterije, ki imajo daljšo življenjsko dobo. Mere: termometer z uro 73 x 22 x 137 mm brezžični senzor 69 x 22 x 99 mm Razmestitev glavnih prvin in tipk Termometer z uro (glavna enota) sprejemnik A Tipka + B Tipka WAVE C Tipka o SET D Tipka resinhronizacije RE-SYNC E Tipka SNOOZE / LIGHT F Tipka G Tipka MAKS / MIN temperatura H Tipka ALARM I Tipka CLEAR J Tipka CHANNEL(odvisno od specifikacije) K Tipka C/ F L Tipka nuliranje RESET Brezžični zunanji senzor oddajnik A Tipka nuliranje RESET Konfiguracija Vašega termometra se od slike lahko razlikuje. Radijsko upravljana ura Radijsko upravljana ura kaže najnatančnejši čas na kontinentu. Sprejema signal, ki ga oddaja Physikalisch-Technische Bundessanstalt (PTB) v Nemčiji, upravljan s štirimi atomskimi urami, katerih povprečno odstopanje je ena sekunda na dva milijona let. Ta oddajnik širi signal na frekvenci 77,5 khz (DCF 77) iz Mainflingena, ki leži 25 km južno od Frankfurta na Majni. Signal pokriva območje v razdaljo do 2000 km od oddajnika. Na doseg oddajanja vplivajo učinki okolja. Signal se lahko težko sprejema, npr. v velikih betonskih poslopjih, če naprava ni nameščena v bližini okna. Več informacij boste našli na spletnih straneh PTB: Sprejem signala Atomska ura upravlja natančen čas s pomočjo radijskih valov. Kot na vsako radijsko napravo tudi na to lahko vpliva vrsta okoliščin: 1. velika razdalja prenosa 2. bližina gor ali dolin 3. bližina železnice, avtoceste, letališča ali električnih vodov 4. namestitev stavbe 5. notranje betonske stavbe 6. bližina kovinskih prvin in konstrukcij 7. bližina električnih porabnikov, računalnikov ali televizorjev 8. lokalno slabo vreme ali nevihte med mestom sprejema in oddajanja (Mainflingen) 9. namestitev v premikajočih se sredstvih Ura sprejema signal podobno kot televizija ali radio. Uro namestite na takšno mesto, kjer bo zagotovljen sprejem - najboljše blizu okna ipd. Izognite se naslednji namestitvi, ki lahko vpliva na sprejem signala. Signal je mogoče sprejemati na večini ozemlja Evrope. Kjer signala ni, je treba nastaviti uro ročno. Zagon delovanja Za zagotovitev pravilne funkcije ure s termometrom postopajte po naslednjih korakih: 1. Namestite glavno enoto v bližino brezžičnega senzorja in vstavite vanj baterije. 2. Namestite brezžični senzor v razdalji m, da prihaja do efektivnega prenosa signala. Preizkusite različne možnosti namestitve senzorja na učinkovit doseg oddajnika senzorja vplivajo uporabljeni gradbeni materiali med brezžičnim senzorjem in uro. Vstavitev baterij v termometer (glavno enoto) in v brezžični senzor 1. Odprite pokrov na zadnjem delu ure ali zadnjem delu senzorja. 2. Vstavite 2 bateriji, 1,5V, tip AAA v termometer ali 2 bateriji 1,5V, tip AA v senzor. Pazite na pravilno polarnost vstavljenih baterij glede na risbo na dnu prostora za baterije! Ne kombinirajte skupaj novih in starih baterij ali baterij različnih vrst (alkalične, karboncink in nikelj-kadmijeve baterije). Ne uporabljajte polnilnih baterij. 3. Zaprite pokrov. Prazne baterije termometra prikaže ikona na zaslonu ure v oknu notranje temperature, prazne baterije senzorja, pa ikona v oknu zunanje temperature. Sprejem temperature iz senzorja Po vstavitvi baterij (ali pritisku tipke RESET nuliranje) v brezžični senzor pride od oddajanja radijskega signala z informacijo o temperaturi in sprejemu časovnega signala (do 5 minut od vstavitve baterij). Termometer sprejema signal o temperaturi vsake 3 minute. Po prikazu zunanje temperature je brezžični senzor povezan z glavno enoto. Ikona RF lahko sveti, dokler ne bo signal iz brezžičnega senzorja povezan ali dokler ne bo minilo 5 minut od začetka povezovanja. Potem namestite senzor zunaj na suho in senčno mesto. Idealna je severna stran. Če ne bo ura sprejela signala o temperaturi do 5 minut po vstavitvi baterij in na zaslonu v oknu REMOTE utripa podatek --.-, uporabite tipko RE-SYNC. Pride do iskanja signala brezžičnega senzorja, ki traja 5 minut. Sprejem signala DCF Če sta bateriji v uri zadosti napolnjeni, poteka sprejem DCF signala in nastavitev časa samodejno. Ura sprejema radijski signal DCF vsak dan ob 02:00 uri in hkrati naredi aktualizacijo časa. Po koncu sprejema in nastavitvi časa se prikaže ikona WAVE OK in simbol stolpa z valovi je prikazan stalno. Ročna nastavitev v tem primeru ni potrebna. Opozorilo: V poteku sprejemanja signala DCF ne uporabljajte nobenih tipk! Priporočamo, da nastavljate čas v nočnih urah, kadar se signal DCF boljše širi. Ročna nastavitev sprejema signala DCF Sprejem signala DCF lahko kadarkoli nastavite s pritiskom na tipko WAWE. Ura začne takoj iskati in sprejemati signal DCF. Neuspešen sprejem signala DCF Če ne pride do samodejne nastavitve časa ob 02:00 ali pa po pritisku na tipko WAVE se na zaslonu ne pokaže ikona stolpa z valovi in napis WAVE OK, je treba dati uro na drugo mesto, ali jo nastaviti ročno. Pri napaki prvega sprejema signala DCF, se bo vsakih 10 minut ponavljal naslednji sprejem vse do 06:00 ure. Ta cikel se ustavi, šele ko pride do sprejema kompletnega signala DCF. Če sprejem signala DCF ni bil uspešen, je treba dati uro na drugo mesto, ali jo nastaviti ročno. Ročna nastavitev koledarja in časa 1. Pritisnite in držite tipko SET zažene se nastavljanje koledarja. 2. S tipkama + ali nastavite leto. (S pritiskom tipke + ali boste podatek leta nastavljali hitreje!) 3. S tipko SET potrdite nastavljeno leto, napredujete v nastavitev datuma. 4. S tipkama + ali nastavite datum. (S pritiskom tipke + ali boste podatek datuma nastavljali hitreje!) 5. Po nastavitvi koledarja pritisnite SET. 6. S tipkama + ali nastavite minute. S pritiskom tipke + ali se sekunde nastavijo na vrednost 00. (S pritiskom tipke + ali boste podatek časa nastavljali hitreje!) 7. Z naslednjim pritiskom na tipko SET boste nastavili format 12/24 ur. 8. S tipko + preklopite med formatom 12 ur ali 24 ur. 9. S tipko SET potrdite izbrani format in zaključite nastavitev. Nastavitev budilke 1. Pritisnite enkrat tipko ALARM, prikaže se ikona budilke 1 (((*))) in prikaz časa se spremeni na -: Pritisnite in držite tipko ALARM, dokler se -:-- ne spremeni na prej nastavljeni čas budilke (tovarniška nastavitev na 6:00am), s tipkama + ali nastavite čas budilke. (S pritiskom tipke + ali boste podatek časa budilke nastavljali hitreje!) 3. Pritisnite spet tipko ALARM za potrditev nastavitve časa budilke in konec nastavljanja. 4. Pritisnite dvakrat tipko ALARM, pojavi se ikona budilke 2 (((*))) in prikaz časa se spremeni na -: Za nastavitev časa budilke ponovite korake 2 do 4. Postopek za aktivacijo funkcije Snooze-ponovitev bujenja 1. Pritisnite enkrat tipko ALARM, pojavi se ikona budilke 1 (((*))), s pritiskom tipke + ali preklapljate prikaz časa budilke 1 in -:--. Funkcija snooze (ponovitev bujenja) je vklopljena, če je prikazan čas budilke, in izključena, če je prikazano -: Ponovno pritisnite tipko ALARM, pojavi se ikona budilke 2 (((*))). Postopek nastavitve je enak kot pri budilki Pritisnite tipko ALARM za potrditev in konec nastavljanja. Čas za ponovitev bujenja je vnaprej nastavljen na 5 minut. Osvetlitev zaslona V temi lahko spremljate informacije na zaslonu s pritiskom tipke SNOOZE/LIGHT, ki aktivira osvetlitev. Pogosto uporabljanje osvetlitve znižuje življenjsko dobo baterij. Sprejem temperature iz brezžičnega senzorja Notranja temperatura se prikazuje v prostoru zaslona pod napisom INDOOR in zunanja temperatura pod napisom REMOTE. Termometer sodeluje z enim brezžičnim senzorjem. Enota temperature S pritiskom tipke C/ F preklapljate med enotami temperature. 2 11

3 A képernyő alávilágítása Sötétben is követhetőek az információk a képernyőn a SNOOZE/LIGHT billentyű lenyomása után, ami aktiválja az alávilágítást. Az alávilágítás gyakori használata csökkenti az elemek élettartamát. Hőmérséklet vétele a vezeték nélküli érzékelőről A belső hőmérséklet ábrázolása a képernyőn az INDOOR felirat alatt, a külső hőmérséklet a REMOTE felirat alatt történik. A hőmérő egy vezeték nélküli érzékelővel működik együtt. Hőmérséklet egysége A C/ F billentyűvel lehet átkapcsolni az egységek között. A maximális és minimális mért hőmérséklet ábrázolása A maximális és minimális hőmérséklet mentése automatikusan zajlik. A TEMP MAX/MIN billentyű lenyomása ábrázolja a belső és külső hőmérséklet maximumot. A billentyű ismételt lenyomása ábrázolja a minimális belső és külső hőmérsékletet. A CLEAR billentyű lenyomása a maximális vagy minimális hőmérséklet ábrázolásánál törli a memóriát. A hőmérséklet jel vételének kijelzése a vezeték nélküli érzékelőről A REMOTE felirat alatt a hőmérséklet adat mellett ábrázolásra kerül a vezeték nélküli érzékelő átvitel állapotát jelző ikon. Nincs jel vétel Jel vétel Sikeres vétel Az elveszett hőmérséklet jelzés szinkronizálása Előfordulhat, hogy az óra nem fogja ábrázolni a hőmérsékletet, mert nem lett lebonyolítva a szinkronizálás. A képernyőn megjelenik a Ebben az estben nyomja le a RE-SYNC billentyűt! Az óra megkísérli a hőmérséklet vételét. 6 percen keresztül megy végbe a szinkronizálás a vezeték nélküli érzékelővel. Ha ezen az időn belül nem kerül sor a hőmérséklet ábrázolására (az óra nem ábrázolja a hőmérsékletet), ellenőrizze a következőket: A fali óra vagy a sugárzó távolsága olyan zavaró forrásoktól, mint a számítógép képernyők vagy TV készülékek. A tőlük mért távolság minimum 1 m legyen! Ne helyezze az órát fém tárgyak és keretek közelébe (pld. ablakkeret)! A fali óra működését más berendezések is befolyásolhatják, amelyek hasonló frekvenciát használnak (vezeték nélküli fülhallgató, vezeték nélküli zsalu, kapu, garázsajtó és hasonlók kezelése). Fennállhat a zavarás a vezeték nélküli berendezésektől is, amit a közvetlen szomszédban használnak. Megjegyzés: Néha a hibát az elem szabad kontaktusa okozhatja - sor kerül az úgynevezett hamis reszetelésre. Az önkényes reszetre csak kivételesen kerül sor (gyakrabban használatos a reset a gyári értékek visszaállítására). Az érzékelő maximális sugárzási távolsága 30 m - szabad területen. A távolság a helyi körülményektől és a felhasznált épületszerkezeti anyagoktól függ. Az átvitelt befolyásolják a környékbeli egymásra ható térerők. Ha a vétel nem jön létre, próbálja meg a funkció felújítását a RESET billentyű segítségével a vevő készüléken és az érzékelőn egyaránt! A probléma megoldása Ha az óra nem ábrázolja a megfelelő időt, vagy nem ábrázolja a vétel ikonját, nullázza az órát a RESET billentyű lenyomásával! A helytelen idő vagy a szinkronizálás kiesése elektromágneses interferencia hatására következhet be. Karbantartás és gondozás Az óra megfelelő bánásmód mellett megbízhatóan működhet sok éven át. Itt található néhány tanács a megfelelő kezelés érdekében: Mielőtt elkezdene a termékkel dolgozni, olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény hatásának, extrém hidegnek és páratartalomnak, valamint hirtelen hőmérsékletváltozásnak, ez csökkentené az érzékelés pontosságát! Ne helyezze a terméket vibrációkra és rázkódásokra hajlamos helyre - ez a készülék sérülését okozhatná! Ne tegye ki a készüléket túlzott nyomásnak, ütéseknek, pornak és magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, mert a termék hibás működését, rövidebb energiai kitartást, az elemek sérülését és a műanyag részek deformálódását okozhatja! A terméket nem szabad eső vagy nedvesség hatásának kitenni. A termék kültéri használatra nem alkalmas. Ne helyezze semmilyen hőforrás szélére, nyílt láng forrására, pld. égő gyertyára, stb.! Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol nincs biztosítva a megfelelő légáramlás! Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőző nyílásaiba! Ne avatkozzon a termék belső áramköreibe - megsérülhet, és ezzel automatikusan megszűnik a garancia érvényessége! A termék javítását mindig csak szakemberre bízza! Tisztításához használjon finom nedvesített rongyocskát! Ne használjon oldószereket, se tisztítószereket - a műanyag részeket megkarcolhatnák és megsérülhetnének az elektromos áramkörök! Egy részét se mártsa vízbe vagy más folyadékba! A készülék nem lehet kiállítva csepegő vagy fröcskölő víz hatásának. A termék sérülése vagy meghibásodása esetén a javításokat ne végezze önmaga! Adja át javításra abba az üzletbe, ahol vásárolta! Helyezze a terméket gyermekektől távol - ez nem játék! 10 A lemerült elemeket mindig időben vegye ki - kifolyhatnának és kárt okozhatnának a készülékben. Csak új, előírt típusú elemeket használjon, cseréjüknél ügyeljen a megfelelő polaritásra! Ne dobja ki az elektromos fogyasztókat osztályozásmentes kommunális hulladékként, használja a szelektív hulladéklerakó helyet! A gyűjtő helyekre vonatkozó aktuális tájékoztatás érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal! Ha az elektromos fogyasztók hulladék lerakatra kerülnek, a veszélyes anyagok beszívódhatnak a talajvizekbe, és bekerülhetnek a táplálékláncba, károsíthatják egészségét és kényelmét! A készülék általános engedély szerint üzemeltethető, melynek száma VO-R/10/ A berendezés tesztelve lett és megegyezik a digitális berendezés részére az FCC irányelvben B osztályban, a 15 rész szerint előírt határértékekkel. Ezek a határértékek úgy vannak javasolva, hogy megfeleljenek a káros zavarás védelmi követelményeinek. A berendezés magas frekvenciájú energiát sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően van alkalmazva, káros interferenciákat okozhat (zavarás), tekintettel a rádió zavarásra. Nem becsülhető meg, milyen interferenciák fognak előfordulni az alkalmazás helyszínén. Ha rádió vagy TV zavarás következne be, melyet a sugárzás okoz, ez az állapot megszüntethető a következő intézkedések egyikével: átirányítani vagy áthelyezni az antennákat megnövelni a távolságot az adó és vevő készülék között esetleg tanácskozni az értékesítővel vagy a szakszervizzel A környező magas frekvenciájú zavarás hatására sor kerülhet hibás adat ábrázolásra, ezért a felhasználó a berendezés reszetelését kell elvégezze (nullázást). Figyelmeztetés - A gyártó fenntartja jogát a termék műszaki paramétereinek módosítására. - A gyártó és értékesítő nem vállal felelősséget a nem megfelelő üzemeltetésért azon a helyen, ahol zavarás fordul elő. - A termék rendeltetése nem orvosi vagy kereskedelmi felhasználás. - A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért gyermekek hozzáférésétől távol tartandó. - A használati utasítás semmilyen részét sem szabad másolni a gyártó írásos engedélye nélkül. A karikában megjelenő felkiáltó jel értelmezése abban rejlik, hogy az EU a bővítése után néhány ország kivétellel rendelkezik az üzemeltetés tekintetében pld. telekommunikációs berendezéssel, és ez a jelzés erre figyelmeztet. Ezekben az országokban bizonyos ideig eltérő lehet a berendezés üzemeltetése. Azonban a jövőben sor kerül a szabványok harmonizálására. Gyártó kijelti hogy a termék megfelel az alap feltételeknek és a többi feltételeknek 1999/5/ES szabványok szerint. E kijelentés megtalálható a használati utasításon vagy az oldalakon. 3. Holding down either + or button to change the alarm time at high speed. 4. Press ALARM button again to confirm the alarm time set and quit 5. Press ALARM button twice, the alarm 2 icon turned on and the time display change to -: Repeat step 2 to 4 above. To Active the Snooze Alarm 1. Press ALARM button once, the alarm 1 icon turned on, press + or will toggle the alarm 1 time display and -:--, the snooze alarm enabled when the alarm time is shown and disabled with the -:-- is shown. 2. Press ALARM button again, the alarm 2 icon turned on, press + or will toggle the alarm 2 time display and -:--, the snooze alarm enabled when the alarm time is shown and disabled with the -:-- is shown. 3. Press the ALARM again to confirm and quit. Using the Super glow Backlight You may check the time in the dark by simply pressing the SNOOZE/LIGHT button once. The display will light up with a soft glow that lasts for a while. Note: Frequent use of this feature will affect battery life. Check IN / REMOTE Temperature The indoor temperature is displayed on the INDOOR temperature field and the REMOTE temperature will be shown on the REMOTE temperature field. If more than one channel of REMOTE temperature is received, press CHANNEL button will toggle the received channel REMOTE temperature. Press and hold the CHANNEL button for couple of seconds will make the unit automatically scroll through received channel and each channel REMOTE temperature will display for 5 seconds, the flashing channel number on top of the REMOTE temperature indicate the channel under display. Maximum and Minimum Temperature The maximum and minimum recorded temperature reading will automatically be stored in the memory. Press the TEMP MAX/MIN button once to display the IN and REMOTE maximum record. Press the button again to show the IN and REMOTE minimum record. The respective indicator, MAX and MIN will be displayed. To clear the memory, press CLEAR button when the maximum and minimum temperature records are shown, it will clear the record of the shown temperature field. Display Unit The default unit for temperature is C, press C/ F button will toggle the display unit of temperature between C and F. Receiver Stage Indicator The RF signal indicator in the base unit remote temperature window will show the following CZ No Signal Detection Signal Detection Successful Reception 3 Losing Synchronization of the Wireless Thermometer If the base unit displayed a proper remote temperature in the past but now displays blank --, the remote unit and the main unit may have lost synchronization. If this occurs, press the RE-SYNC button of the main unit. The main unit will attempt outdoor temperature reception for another 6 minutes and reinitiate synchronization with the remote unit. If the remote temperature cannot be received, check: 1. The distance of the main unit or remote unit should be at least 3-4 feet away from any interfering sources such as computer monitors or TV sets. 2. Avoid placing the main unit onto or in the immediate proximity of metal window frames. 3. Using other electrical products such as headphones or speaker operating on the same signal frequency ( 433MHz ) may prevent correct signal transmission and reception. 4. Neighbors using electrical devices operation on the 433MHz signal frequency can also cause interference. Note: When the 433MHz signals is received correctly, do not re-open the battery cover of either the remote unit or the main unit, as the batteries may spring free from the contacts and force a false reset. Should this happen accidentally then reset both unit otherwise transmission problems may occur. The maximum transmission range is 100 feet from the remote unit to the main unit ( in open space ). However, this depends on the surrounding environment and interference levels. The temperature signal travels in a straight line from the remote unit to the clock. The signal will not curve around blocking object. If no reception is possible despite the observation of these factors, all unit have to be reset. Interference Signals from other household devices, such as entry controls, door bells and home security systems, may temporarily interfere with the units and cause reception failure. This is normal and does not affect the general performance of the product. The transmission and reception of temperature reading will resume once the interference has stopped. Trouble Shooting Press the RESET button when the clock is displaying irrelevant time even when the tower icon shows. This may happen when the external noise is severe enough to interfere with the time signal. Press the RESET button on the transmitter if the readout is irrelevant or does not respond. Care of Your Clock Avoid exposing your clock to extreme temperatures, water or severe shock. Avoid contact with any corrosive materials such as perfume, alcohol or cleaning agents. Do not subject the clock to excessive force, shock, dust, temperature or humidity. Any of these conditions may shorten the life of the clock. Do not tamper with any of the internal components of this clock. This will invalidate the warranty and may cause damage. Under the environment with radio frequency interference, the clock may malfunction and require user to reset the clock. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that this is in compliance with the essential requirements and other relevants provisions of Directive 1995/5/EC. Declaration of conformity is enclosed in manual or web sites BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR ČIDLO 6725 (433 MHz) Popis a technické parametry příjem 77,5 khz (DCF77) rádiového signálu vysílaného z Mainflingenu v Německu automatické seřízení času po příjmu signálu přesnost atomových hodin: 1 sekunda za 2 miliony let přesnost hodin bez seřízení je okolo 60 sekund za měsíc zobrazení hodin, minut a sekund 12 nebo 24 hodinový formát času kalendář zobrazující dny v týdnu dva budíky a opakované buzení vnitřní a venkovní teplota 1 kanál pro venkovní bezdrátové čidlo 433 MHz zobrazení teploty v C nebo F rozsah měření vnitřní teploty: 0 C až +50 C +/-1 C rozsah měření venkovní teploty: -20 C až 60 C +/-1 C rozlišení u měření teploty: 0,1 C provozní teplota hodin: 0 C - 50 C Interval měření teploty: vnitřní každých 32 sekund venkovní čidlo každých 16 sekund Přenos venkovní teploty: každé 3 minuty Dosah vysílání: max. 30 m ve volném prostoru a bez rušení Napájení: Teploměr (hodiny s DCF): 2 x 1.5V, typ AAA (doporučujeme alkalické baterie) Bezdrátové čidlo: 2 x1,5v AA (doporučujeme alkalické baterie). Při používání bezdrátového čidla při teplotě nižší jak 0 C nebo vyšší jak 50 C je vhodné používat lithiové baterie, které mají vyšší životnost. Rozměry: teploměr s hodinami 73 x 22 x 137 mm bezdrátové čidlo 69 x 22 x 99 mm Rozmístění hlavních prvků a tlačítek Teploměr s hodinami (hlavní jednotka) přijímač A Tlačítko + B Tlačítko WAVE C Tlačítko SET D Tlačítko resynchronizace RE-SYNC E Tlačítko SNOOZE / LIGHT F Tlačítko G Tlačítko MAX / MIN teplota H Tlačítko ALARM I Tlačítko CLEAR J Tlačítko CHANNEL(dle specifikace) K Tlačítko C/ F L Tlačítko nulování RESET Bezdrátové venkovní čidlo vysílač A Tlačítko nulování RESET Konfigurace Vašeho teploměru se může lišit od obrázku. Hodiny řízené rádiem Hodiny řízené rádiem udávají nejpřesnější čas na kontinentu. Přijímají signál vysílaný z Physikalisch-Technische Bundessanstalt (PTB) v Německu, řízený čtyřmi atomovými hodinami, jejichž průměrná odchylka je jedna sekunda za dva miliony let. Tento vysílač šíří signál na frekvenci 77,5 khz (DCF 77) z Mainflingenu, ležícího 25 km jižně od Frankfurtu nad Mohanem. Signál pokrývá území do vzdálenosti až 2000 km od vysílače. Na dosah vysílaní mají vliv účinky okolního prostředí. Signál může být těžko přijímán např. ve velkých betonových budovách, pokud není zařízení umístěno v blízkosti okna. Více informací lze nalézt na webové stránce PTB:

4 Příjem signálu Atomové hodiny řídí přesný čas pomocí rádiových vln. Jako každé rádiové zařízení i toto může ovlivnit řada okolností: dlouhá vzdálenost přenosu blízkost hor nebo údolí blízkost železnice, dálnice, letiště nebo elektrických vedení umístění stavby vnitřní betonové stavby blízkost kovových prvků a konstrukcí blízkost elektrických spotřebičů, počítačů nebo televizorů lokální špatné počasí nebo bouře mezi místem příjmu a vysílání (Mainflingen) umístění v pohyblivých prostředcích Hodiny přijímají signál podobně jako televize nebo rádio. Umístěte hodiny na takovém místě, kde budou mít zaručený příjem - nejlépe poblíž okna apod. Vyhněte se následujícímu umístění, které může ovlivnit příjem signálu. Signál lze přijímat na většině území Evropy. Kde signál není, je nutno nastavit hodiny ručně. Uvedení do provozu Pro zabezpečení řádné funkce hodin s teploměrem postupujte podle následujících kroků: 1. Umístěte hlavní jednotku do blízkosti bezdrátového čidla a vložte do něj baterie. 2. Umístěte bezdrátové čidlo do vzdálenosti m, aby docházelo k efektivnímu přenosu signálu. Vyzkoušejte různé možnosti umístění čidla účinný dosah vysílače čidla je ovlivněn použitými stavebními materiály mezi bezdrátovým čidlem a hodinami. Vložení baterií do teploměru a do bezdrátového čidla 1. Otevřete kryt v zadní části hodin nebo v zadní části čidla. 2. Vložte 2 baterie, 1,5V, typ AAA do teploměru nebo 2 baterie1,5v, typ AA do čidla. Dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií podle nákresu na dně bateriového prostoru! Nekombinujte dohromady nové a staré baterie nebo různé druhy (alkalické, karbonzinkové a nikl-kadmiové baterie). Nepoužívejte dobíjecí baterie! 3. Zavřete kryt. Slabé baterie v teploměru zobrazí ikona na displeji hodin v okně vnitřní teploty, slabé baterie v čidle ikona v okně venkovní teploty. Příjem teploty z čidla Po vložení baterií (nebo stisku tlačítka RESET nulování) do bezdrátového čidla dojde k vyslání rádiového signálu s informací o teplotě a příjmu časového signálu (do 5 minut od vložení baterií). Teploměr přijímá signál o teplotě každé 3 minuty. Po zobrazení venkovní teploty je bezdrátové čidlo spárované s hlavní jednotkou. Ikona RF může svítit, dokud signál z bezdrátového čidlal nebude spárován nebo dokud nevyprší 5 minut od počátku párování. Poté umístěte čidlo ven do suchého stinného místa. Ideální je severní strana. Nepřijmou-li hodiny signál o teplotě do 5 minut po vložení baterií a na displeji v okénku REMOTE bliká údaj --.-, použijte tlačítko RE-SYNC. Dojde k vyhledávání signálu bezdrátového čidla, které trvá 5 minut. Příjem signálu DCF Jsou-li baterie v hodinách dostatečně nabité, probíhá příjem DCF signálu a nastavení času automaticky. Hodiny přijímají rádiový signál DCF každý den ve 02:00 hodiny a současně provádějí aktualizaci času. Po dokončení příjmu a nastavení času se objeví ikona WAVE OK a symbol věžičky s vlnami je trvale zobrazen. Manuální seřízení v tomto případě není nutné. Upozornění: V průběhu příjmu signálu DCF nepoužívejte žádná tlačítka! Doporučujeme seřizovat čas v nočních hodinách, kdy se signál DCF šíří lépe. Ruční vyvolání příjmu signálu DCF Příjem signálu DCF můžete kdykoliv vyvolat stiskem tlačítka WAWE. Hodiny ihned začnou vyhledávat a přijímat signál DCF. Neúspěšný příjem signálu DCF Nedojde-li k automatickému nastavení času ve 02:00 a nebo se po stisku tlačítka WAVE na displeji neobjeví ikona věže s vlnami a nápis WAVE OK, je nutné dát hodiny na jiné místo nebo je nastavit ručně. Při selhání prvního příjmu signálu DCF se bude každých 10 minut opakovat další příjem, až do 06:00 hodin. Tento cyklus se zastaví, až dojde k přijetí kompletního signálu DCF. Nezdařil-li se příjem signálu DCF, je nutné dát hodiny na jiné místo nebo je ručně nastavit. Ruční nastavení kalendáře a času 1. Stiskněte a přidržte tlačítko SET nastavování kalendáře se aktivuje. 2. Tlačítky + nebo nastavte rok. (Podržení tlačítka + nebo nastavuje údaj roku rychleji!) 3. Tlačítkem SET potvrďte nastavený rok, postoupíte do nastavení data. 4. Tlačítky + nebo nastavte datum. (Podržení tlačítka nastavuje údaje rychleji!) 5. Po nastavení kalendáře stiskněte SET. 6. Tlačítky + nebo nastavte minuty. Po stisku tlačítka + nebo se sekundy nastaví na hodnotu 00. (Podržení tlačítka + nebo nastavuje údaj času rychleji!) 7. Dalším stiskem tlačítka SET vyvolejte nastavení formátu 12/24 hod. 8. Tlačítkem + přepněte mezi 12 hod nebo 24 hod formátem. 9. Tlačítkem SET potvrďte zvolený formát a opusťte nastavení. Nastavení budíků 1. Stiskněte jednou tlačítko ALARM objeví se ikona budíku 1 (((*))) a zobrazení času se změní na -: Stiskněte a přidržte tlačítko ALARM, dokud se -:-- nezmění na předchozí nastavený čas budíku (tovární nastavení na 6:00am), tlačítky + nebo nastavte čas budíku. (Podržení tlačítka + nebo nastavuje údaj času budíku rychleji!) 3. Stiskněte znovu tlačítko ALARM potvrdí se nastavení času budíku a ukončí nastavování. 4. Stiskněte dvakrát tlačítko ALARM, objeví se ikona budíku 2 (((*))) a zobrazení času se změní na -: Pro nastavení času budíku opakujte kroky 2 až 4. Aktivace funkce Snooze opakované zvonění 1. Stiskněte jednou tlačítko ALARM objeví se ikona budíku 1 (((*))), stisk tlačítka + nebo přepíná zobrazení času budíku 1 a -:--. Funkce snooze (opakované zvonění) je zapnutá, je-li zobrazen čas budíku, a vypnutá pokud je zobrazeno -: Stiskněte tlačítko ALARM znovu objeví se ikona budíku 2 (((*))). Postup nastavení je stejný jako u budíku Stiskněte tlačítko ALARM potvrdí a ukončí se nastavování. Doba pro opakované buzení je přednastavena na 5 minut. Podsvícení displeje Ve tmě můžete sledovat informace na displeji zmáčknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT, které aktivuje podsvícení. Časté používání podsvícení snižuje životnost baterií. Příjem teploty z bezdrátového čidla Vnitřní teplota se zobrazuje v prostoru displeje pod nápisem INDOOR a venkovní teplota pod nápisem REMOTE. Teploměr spolupracuje s jedním bezdrátovým čidlem. Jednotka teploty Tlačítkem C/ F přepínáte mezi jednotkami teploty. Zobrazení maximální a minimální naměřené teploty Záznam maximální a minimální naměřené teploty se automaticky ukládá. Stisk tlačítka TEMP MAX/MIN zobrazí vnitřní a venkovní maximální naměřenou teplotu. Další stisk zobrazí vnitřní a venkovní minimální naměřenou teplotu. Stisk tlačítka CLEAR při zobrazení maximálních nebo minimálních teplot paměť smaže. Indikace příjmu signálu z bezdrátového čidla Pod nápisem REMOTE vedle údaje o teplotě se zobrazuje ikona o stavu přenosu z bezdrátového čidla. Signál nebyl přijat Signál byl přijat Úspěšné přijetí signálu Synchronizace ztraceného signálu teploty Může se stát, že hodiny nezobrazí teplotu, protože neproběhla synchronizace. Na displeji se objeví V tomto případě stiskněte tlačítko RE-SYNC. Hodiny se pokusí o příjem teploty. Po dobu 6 minut bude probíhat synchronizace s bezdrátovým čidlem. Pokud v této době hodiny nezobrazí teplotu, zkontrolujte následující: Vzdálenost nástěnných hodin nebo vysílače od rušivých zdrojů jako jsou počítačové monitory nebo televizory. Vzdálenost od nich by měla být minimálně 1 m. Neumísťujte hodiny do blízkosti kovových předmětů a rámů (např. okenních). Funkci nástěnných hodin mohou ovlivnit jiná zařízení, používající podobnou frekvenci (bezdrátová sluchátka, bezdrátové ovládání žaluzií, bran, garážových vrat apod.). Může nastat rušení od bezdrátových zařízení, která používají v nejbližším sousedství. Poznámka: Někdy může chybu způsobit i volný kontakt baterie dojde k tzv. falešnému resetu. K samovolnému resetu dochází výjimečně (častěji se reset použije dle návodu k nastavení výchozích hodnot). Maximální dosah bezdrátového čidla je 30 m ve volném prostoru. Dosah záleží na místních podmínkách a na použitých konstrukčních materiálech budov. Vliv na přenos mají i interference v okolí. Jestliže se příjem neuskuteční, pokuste se obnovit funkci pomocí tlačítka RESET na přijímači i na čidle. Řešení problémů Nezobrazí-li hodiny správný čas nebo není-li zobrazena ikona příjmu, vynulujte hodiny stisknutím tlačítka RESET. Nesprávný čas nebo výpadek synchronizace může nastat v důsledku vnější elektromagnetické interference. Péče a údržba Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu: Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte uživatelský manuál. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhku a náhlým změnám teploty (snížilo by to přesnost snímání). Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům mohou způsobit jeho poškození. Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí. Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, není-li určen pro venkovní použití. Neumísťujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku, apod. Neumísťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty. Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník. K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čistící přípravky mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody. Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin. Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě. Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili. Výrobek umístěte mimo dosah dětí není to hračka. Odstraňujte vždy vybité baterie mohly by vytéct a výrobek poškodit. Používejte jen H 4594 VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRŐ (433MHz) ÉRZÉKELŐ Leírás és műszaki paraméterek rádió jel vétele 77,5 khz (DCF77), melyet a németországi Mainflingenből sugároznak automatikus időbeállítás a jel vétele után az atomóra pontossága: 1 másodperc 2 millió éven belül az óra pontossága beállítás nélkül 60 másodperc egy hónap leforgása alatt óra, perc és másodperc ábrázolása 12 vagy 24 órás időformátum beállítás naptár, mely a hét napjait ábrázolja két ébresztőóra és ismételt kicsengés külső és belső hőmérséklet 1 csatorna a külső vezeték nélküli érzékelő vételére 433 MHz hőmérséklet ábrázolás C vagy F skálában belső hőmérséklet mérésének terjedelme: 0 C és 50 C között +/-1 C a külső hőmérséklet mérésének terjedelme: -20 C és 60 C között +/-1 C felbontás a mért hőmérsékleteknél: 0,1 C az óra üzemi hőmérséklete: 0 C és 50 C között Hőmérsékletmérési intervallum: belső: minden 32 másodpercben külső hőmérsékletérzékelő - minden 16 másodpercben - külső hőmérséklet átvitele: 3 percenként A sugárzás terjedelme: max. 30 m szabad területen és zavaró hatás nélkül Táplálás: Hőmérő (óra DCF-el): 2 x 1.5V, AAA típus (alkáli elemek használatát ajánljuk). Vezeték nélküli érzékelő: táplálás 2 x 1,5V AA (alkáli elemek használatát ajánljuk). Vezeték nélküli érzékelő használata esetén 0 C-nál alacsonyabb vagy 50 C-nál magasabb hőmérsékleten megfelelő a lithiumos elemek használata, melyek magasabb élettartalmúak. Méretek: hőmérő órával 73 x 22 x 137 mm vezeték nélküli érzékelő 69 x 22 x 99 mm A fő elemek és billentyűk elhelyezése Hőmérő órával (fő egység) vevőkészülék A + billentyű B WAVE Hullám billentyű C SET - Beállítás billentyű D RE-SYNC - Újraszinkronizálás billentyűje E SNOOZE / LIGHT billentyű F - Billentyű G MAX / MIN hőmérséklet billentyű H ALARM billentyű I CLEAR billentyű J CHANNEL Csatorna billentyű (specifikáció alapján) K C/ F billentyű L RESET - Nullázó billentyű Vezeték nélküli külső érzékelő adó A RESET - Nullázó billentyű Az Ön készülékének konfigurálása az ábrától eltérhet. Rádióirányítású óra A rádióirányítású óra adjak meg a legpontosabb időt a kontinensen. A sugárzott jel a Physikalisch-Technische Bundessanstalt (PTB) Németországban, melyet négy atomóra szabályoz, amelyek átlagos eltérése egy másodperc két millió éven belül. Ez az adó a 77,5 khz (DCF 77) frekvencián sugároz Mainflingenből, amely Frankfurt am Maintól délre 25 km távolságban fekszik. A jel az adótól 2000 km távolságba eső vevő készülékeket fedi. Az adó sugárzására hatással vannak a környező környezeti hatások. A jel nehezen fogadható pld. nagy beton épületekben, ha a berendezés nem az ablak közelében van elhelyezve. További tájékoztatás a PTB: honlapján található. A jel vétele Az atomóra a pontos időt rádióhullámok segítségével méri. Ugyanúgy, mint más rádió berendezését, ennek működését is egy sor tényező befolyásolhatja: az átvitel túl nagy távolsága völgy vagy hegyek közelsége vasút, autópálya, repülőtér vagy elektromos vezetékek közelsége az épület elhelyezése belső beton építmények fém elemek és szerkezetek közelsége elektromos fogyasztók, számítógépek, vagy TV készülékek közelsége helyi rossz időjárás vagy zivatar a sugárzás (Mainflingen) és a vétel helyszíne között elhelyezés mozgó eszközökön Az óra a TV vagy rádiókészülékhez hasonlóan veszi a térerőt. Helyezze az órát olyan helyre, ahol biztosítva lesz a térerő - legjobb az ablak, stb. közelében! Kerülje a következő helyeket, amelyek befolyásolhatják a térerő vételét! A térerő megfelelő Európa legtöbb területén. Ahol nincs térerő, az óra beállítása kézzel történik. Üzembe helyezés Az óra és a hőmérő rendes működésének biztosítására a következő lépések szerint járjon el: 1. Helyezze a fő egységet a vezeték nélküli érzékelő közelébe és tegye be az elemeket! 2. A vezeték nélküli érzékelőt helyezze el m távolságban, hogy hatékony jel átvitelre kerüljön sor! Próbáljon ki különböző érzékelő elhelyezési módot - az érzékelő sugárzásának terjedelme függ a felhasznált építőanyagoktól a vezeték nélküli érzékelő és az óra között. Helyezze be az elemeket a hőmérőbe (fő egységbe) és a vezeték nélküli érzékelőbe! 1. Nyissa fel az óra vagy az érzékelő hátsó részén található fedelet! 2. Tegyen be 2 db 1,5V, AAA típusú elemet a hőmérőbe vagy 2 db 1,5V, AA típusú elemet az érzékelőbe! Ügyeljen a behelyezett elemek megfelelő polaritására az elem tér fenekén található vázlat szerint! Ne kombinálja a régi és új elemeket, vagy a különböző fajtákat (alkáli, karbon-cink, és nikkel- kadmiumos elemeket)! Ne használjon tölthető elemeket! 3. Zárja le az elemek fedelét! A hőmérőben a gyenge elemeket ikon ábrázolja a képernyőn a belső hőmérséklet ablakában, az érzékelőben lévő gyenge elemeket pedig a külső hőmérséklet ablakában található ikon jelzi. A hőmérséklet vétele az érzékelőről Az elemek behelyezése után (vagy a RESET - nullázó billentyű lenyomása után) a vezeték nélküli érzékelőben sor kerül a rádió jel sugárzására a hőmérsékletről és az idő jel vételéről történő tájékoztatással (az elemek behelyezése után 5 percen belül). A hőmérő minden 3. percben fogad jelzést a hőmérsékletről. A külső hőmérséklet ábrázolása után a vezeték nélküli érzékelő párosítva van a fő egységgel. Az RF ikon világíthat, amíg a készülékek nincsenek párosítva, vagy amíg nem telik el a párosítás megkezdésétől számítva 5 perc. Ezután helyezze az érzékelőt száraz árnyékos helyre! Ideális az északi oldal. Ha az óra nem veszi a jelt a hőmérsékletről az elem beillesztése után 5 percen belül, és a képernyőn a REMOTE ablakban villog a --.- adat, használja a RE-SYNC billentyűt! Ekkor a vezeték nélküli érzékelő jelének keresése zajlik, ami 5 percig tart. DCF térerő vétele Ha az órában levő elemek megfelelően fel vannak töltve, megtörténik a DCF térerő vétele és az idő beállítása automatikusan megy végbe. Az óra minden nap 02:00 órakor veszi a rádiójelzést és egyben végrehajtja a pontos idő beállítását. A vétel befejezése és a pontos idő beállítása után megjelenik a WAVE OK ikon, és a torony szimbóluma hullámokkal állandóan ábrázolva van. Kézi beállítás ebben az esetben nem szükséges. Figyelmeztetés: A DCF jelzés vételének idején ne kezeljen semmilyen billentyűt sem! Ajánljuk az idő beállítását éjjel végezni, mikor a DCF hullámok terjedése jobb. A DCF jelzés kézi előhívása A DCF jelzés bármikor előidézhető a WAWE billentyű lenyomásával. Az óra azonnal megkezdi a jel keresését és vételét. A DCF térerő sikertelen vétele Ha nem kerül az idő automatikus beállítása 02:00 órakor vagy a WAVE billentyű lenyomása után, valamint a képernyőn nem jelenik meg a torony szimbóluma a hullámokkal és a WAVE OK felirat, az órát más helyre kell helyezni, vagy kézzel kell beállítani. Az első DCF adás vételének kudarca után minden 10 percben ismétlődni fog a vétel, egészen 06:00 óráig. Ez a ciklus akkor áll le, ha teljes DCF jelzés kerül vételre. Ha a DCF jelzés vétele nem sikerül, az órát át kell helyezni más helyre, vagy elvégezni a kézi beállítást. A naptár és idő kézi beállítása 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a SET billentyűt - beindul a naptár beállítása. 2. A + vagy billentyűkkel állítsa be az évet! (A + vagy billentyű lenyomva tartásával az év adata gyorsabban váltakozik!) 3. A SET billentyűvel igazolja a beállított évet, és tovább lép a dátum beállításában. 4. A + vagy billentyűkkel állítsa be a dátumot! (A + vagy billentyű lenyomva tartásával a dátum adata gyorsabban váltakozik!) 5. A naptár beállítása után nyomja le a SET-et! 6. A + vagy billentyűkkel állítsa be a perceket! A + vagy billentyű lenyomása után a percek 00 értékre állnak. (A + vagy billentyű lenyomva tartásával az idő adata gyorsabban váltakozik!) 7. A SET billentyű további lenyomása után hozza elő a 12/24 órás formátum választásának lehetőségét! 8. A + billentyűvel kapcsoljon a 12 vagy 24 órás formátum között! 9. A SET billentyű lenyomásával igazolja a kiválasztott formátumot és elhagyja a beállítást. Az ébresztőóra beállítása 1. Nyomja le egyszer az ALARM billentyűt, megjelenik az 1 ébresztő óra ikonja (((*))) és az időábrázolás -:-- -ra változik. 2. Nyomja le az ALARM billentyűt, és ha a -:-- nem változik az ébresztő óra előző idő beállítására (gyári beállítás 6:00 am) a + vagy billentyűk segítségével állítsa be az ébresztés idejét! (A + vagy billentyű lenyomva tartásával az ébresztés adata gyorsabban váltakozik!) 3. Nyomja le újra az ALARM billentyűt az ébresztési idő beállításának igazolására és a beállítás befejezésére! 4. Nyomja le kétszer az ALARM billentyűt, megjelenik az ébresztő óra 2 ikonja (((*))) és az időábrázolás -:-- -ra változik. 5. Az ébresztés idejének beállításához ismételje a lépéseket a 2- től a 4. lépésig! Eljárás az ismételt ébresztés funkciójának aktiválására 1. Nyomja le egyszer az ALARM billentyűt, megjelenik az 1 ébresztő óra ikonja (((*))) és az 1 időábrázolás -:-- -ra változik. A snooze funkció (ismételt kijelzés) be van kapcsolva, ha ábrázolásra kerül az ébresztés ideje, és ki van kapcsolva, ha ábrázolva van a -: Nyomja le egyszer az ALARM billentyűt újra, megjelenik az ébresztő óra 2 ikonja (((*))). A beállítás eljárása az 1 ébresztésével azonos módon történik. 3. Nyomja le újra az ALARM billentyűt a beállítások befejezéséhez! Az ismételt ébresztés ideje előre be van állítva 5 percre. 4 9

5 Podświetlenie wyświetlacza Po ciemku można obserwować informacje na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku SNOOZE/LIGHT, który włącza podświetlenie. Częste korzystanie z podświetlenia zmniejsza żywotność baterii. Odbiór sygnału temperatury z czujnika bezprzewodowego Temperatura wewnętrzna jest wyświetlana na wyświetlaczu pod napisem INDOOR a temperatura zewnętrzna pod napisem REMOTE. Termometr współpracuje z jednym czujnikiem bezprzewodowym. Jednostka temperatury Przyciskiem C/ F przełączamy jednostki temperatury. Wyświetlanie maksymalnej i minimalnej zmierzonej temperatury Maksymalna i minimalna zmierzona temperatura jest zapamiętywana automatycznie. Naciśnięcie przycisku TEMP MAKS/MIN wyświetla zmierzoną maksymalną temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Kolejne naciśnięcie wyświetla zmierzoną minimalną temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Naciśnięcie przycisku CLEAR podczas wyświetlania minimalnych i maksymalnych temperatur kasuje pamięć. Wskaźnik odbioru sygnału z czujnika bezprzewodowego Pod napisem REMOTE obok danych o temperaturze pojawia się ikona o stanie transmisji z czujnika bezprzewodowego. Brak odbioru sygnału Odbiór sygnału Poprawny odbiór sygnału Synchronizacja utraconego sygnału temperatury Może tak się stać, że zegar nie wyświetli temperatury, ponieważ nie odbyła się synchronizacja. Na wyświetlaczu pojawia się W takim przypadku naciskamy przycisk RE-SYNC. Zegar spróbuje odebrać sygnał temperatury. Przez 6 minut będzie przebiegać synchronizacja z czujnikiem bezprzewodowym. Jeżeli w tym czasie zegar nie wyświetli temperatury, to należy sprawdzić: Odległość zegara albo nadajnika od źródeł zakłóceń takich, jak: monitory komputerowe albo telewizory. Odległość od nich powinna wynosić co najmniej 1 m. Zegara nie umieszczamy w pobliżu metalowych przedmiotów i ram (na przykład okiennych). Na działanie zegara umieszczonego na ścianie mogą wpłynąć inne urządzenia korzystające ze zbliżonej częstotliwości (słuchawki bezprzewodowe, bezprzewodowe sterowanie żaluzji, bram, wrót garażowych itp.). Mogą wystąpić zakłócenia przez urządzenia bezprzewodowe, które są używane w najbliższym otoczeniu. Uwaga: Niekiedy błąd może powodować luźny styk baterii powoduje to tak zwany fałszywy reset. Do samoczynnego resetu dochodzi wyjątkowo (częściej z resetu korzysta się zgodnie z instrukcją do ustawiania wartości początkowych). Maksymalny zasięg czujnika bezprzewodowego wynosi 30 m na wolnej przestrzeni. Zasięg zależy od warunków lokalnych i materiałów użytych do konstrukcji budynku. Na transmisję wpływają też interferencje w otoczeniu. Jeżeli nie dojdzie do odbioru, staramy się przywrócić działanie urządzenia za pomocą przycisku RESET na odbiorniku i na czujniku. Rozwiązywanie problemów Jeżeli zegar nie wyświetla poprawnie czasu albo nie jest wyświetlana ikona odbioru, należy wyzerować zegar naciskając przycisk RESET. Błędny czas albo utrata synchronizacji może nastąpić w wyniku zewnętrznej interferencji elektromagnetycznej. Konserwacja Wyrób został zaprojektowany tak, żeby przy odpowiednim postępowaniu z nim mógł służyć niezawodnie przez szereg lat. Niżej zamieszczamy kilka uwag dotyczących poprawności obsługi: Przed uruchomieniem wyrobu należy starannie przeczytać instrukcję użytkownika. Wyrobu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, ekstremalne zimno i wilgoć oraz na nagłe zmiany temperatury (spowoduje to zmniejszenie dokładności pomiaru). Wyrobu nie należy umieszczać w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy mogą spowodować jego uszkodzenie. Wyrobu nie należy narażać na nadmierny nacisk, uderzenia, pył, wysokie temperatury albo wilgotności mogą spowodować awarię funkcjonalną wyrobu, krótszy czas użytkowania baterii, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części. Wyrobu nie należy wystawiać na działanie deszczu, ani wilgoci, nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Na wyrobie nie ustawiamy żadnego źródła otwartego ognia, na przykład zapalonej świeczki itp. Wyrobu nie ustawiamy w miejscu, w którym nie ma dostatecznego przepływu powietrza. Do otworów wentylacyjnych nie wkładamy żadnych przedmiotów. Nie ingerujemy do wewnętrznych obwodów elektrycznych wyrobu możecie go uszkodzić i stracić prawo do naprawy gwarancyjnej. Wyrób może naprawiać tylko specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje. Do czyszczenia stosujemy lekko zwilżoną ściereczkę. Nie korzystamy z rozpuszczalników i środków do czyszczenia mogą porysować części plastikowe i uszkodzić obwody elektryczne. Wyrobu nie zanurzamy do wody, ani do innych cieczy. Wyrób nie może być narażony na działanie kapiącej, ani pryskającej wody. Przy uszkodzeniu albo wadzie wyrobu nie należy wykonywać naprawy we własnym zakresie. Wyrób przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym zastał zakupiony. Wyrób umieszczamy poza zasięgiem dzieci - to nie jest zabawka. Zawsze usuwamy rozładowane baterie mogą się wylać i uszkodzić wyrób. Korzystamy tylko z nowych baterii zalecanego typu a przy ich wymianie zachowujemy zaznaczoną polaryzację Urządzenie można użytkować na podstawie ogólnej licencji nr VO-R/10/ Urządzenie było testowane i jest zgodne z limitami obowiązującymi urządzenia cyfrowe B, zgodnie z częścią 15, dyrektywy FCC. Te limity są przygotowane tak, żeby zapewnić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie emituje energię wysokiej częstotliwości, i jeżeli jest użytkowane niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe interferencje (zakłócenia) radiowe. Nie można przewidzieć, jakie interferencje powstaną w miejscu zastosowania urządzenia. Jeżeli wystąpią zakłócenia w odbiorze stacji radiowych albo telewizyjnych spowodowane sygnałem nadawanym przez urządzenie, to należy je wyeliminować w jeden z poniższych sposobów: Zmienić kierunek albo przesunąć antenę Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem Skonsultować problem z producentem albo z serwisem Wpływ okolicznych zakłóceń wysokiej częstotliwości może spowodować wyświetlanie błędnych danych i użytkownik może być zmuszony do zresetowania (wyzerowania) urządzenia. Uwaga - Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobu. - Producent i dostawca nie odpowiadają za niewłaściwą pracę w miejscu występowania zakłóceń. - Wyrób nie jest przeznaczony do celów medycznych i komercyjnych. - Wyrób zawiera drobne elementy i dlatego trzeba go umieszczać poza zasięgiem dzieci. - Żadna część instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody producenta. Wykrzyknik w kółku - po rozszerzeniu UE w niektórych krajach istnieją wyjątki dotyczące pracy na przykład urządzeń telekomunikacyjnych i ten znak ostrzega o tym fakcie. W tych krajach przez pewien czas mogą istnieć odmienne warunki eksploatacji tego urządzenia. Niemniej w przyszłości dojdzie do zharmonizowania norm. Emos spol. s r.o. deklaruje, że jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz późniejszymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES. Urządzenie jest dopuszczone do obrotu w UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji lub znajduje się na stronie internetowej Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Masa sprzętu: 0,18 kg nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně dbejte na správnou polaritu Nevhazujte elektrické spotřebiče, přenosné baterie a akumulátory jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu. Nelze odhadnout, jaké interference se budou vyskytovat v místě použití. Pokud by nastalo rušení příjmu rozhlasu nebo televize způsobené vysíláním zařízení, lze tento jev odstranit jedním z následujících opatření: přesměrovat nebo přemístit antény zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem případně se poradit s prodejcem nebo odborným servisem Vliv okolního vysokofrekvenčního rušení může způsobit špatné zobrazení údajů a uživatel proto musí provést resetování (vynulování) zařízení. Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/ Zařízení bylo testováno a shoduje se s limity pro třídu digitálních zařízení B, podle části 15, směrnice FCC. Tyto limity jsou navržené tak, aby odpovídaly ochraně proti škodlivému rušení. SK Zařízení vyzařuje vysokofrekvenční energii, a pokud se nepoužívá v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé interference (rušení) vzhledem k radiovému rušení. Upozornění - Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů výrobku. - Výrobce a dodavatel nenesou odpovědnost za nekorektní provoz v místě, kde se vyskytuje rušení. - Výrobek není určen pro lékařské a komerční účely. - Výrobek obsahuje drobné součásti, proto jej umístěte mimo dosah dětí. - Žádná část návodu nesmí být reprodukována bez písemného svolení výrobce. Význam vykřičníku v kolečku spočívá v tom, že po rozšíření EU mají některé státy výjimky pro provoz např. telekomunikačních zařízení a tato značka na to upozorňuje. V těchto státech mohou po jistou dobu být odlišné podmínky pro provoz zařízení. Nicméně v budoucnu dojde k harmonizaci norem. Emos spol.s r.o. prohlašuje, že je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách BEZDRÔTOVÝ TEPLOMER ČIDLO 6725 (433 MHz) Popis a technické parametre príjem 77,5 khz (DCF77) rádiového signálu vysielaného z Mainflingenu v Nemecku automatické nastavenie času po príjme signálu presnosť atómových hodín: 1 sekunda za 2 milióny let presnosť hodín bez nastavenia je okolo 60 sekúnd za mesiac zobrazenie hodín, minút a sekúnd 12 alebo 24 hodinový formát času kalendár zobrazujúci dni v týždni dva budíky a opakovane budenie vnútorná a vonkajšia teplota 1 kanál pre vonkajšie bezdrôtové čidlo 433 MHz zobrazenie teploty v C alebo F rozsah merania vnútornej teploty: 0 C až +50 C +/-1 C rozsah meranie vonkajšej teploty: -20 C až 60 C +/-1 C rozlíšenie pri meraní teploty: 0,1 C prevádzková teplota hodín: 0 C - 50 C Interval merania teploty: vnútornej každých 32 sekúnd vonkajšie čidlo každých 16 sekúnd Prenos vonkajšej teploty: každé 3 minúty Dosah vysielania: max. 30 m vo voľnom priestore a bez rušenia Napájanie: Teplomer (hodiny s DCF): 2 x 1.5V, typ AAA (doporučujeme alkalické batérie) Bezdrôtové čidlo: 2 x1,5v AA (doporučujeme alkalické batérie). Pri používaní bezdrôtového čidla pri teplote nižšej ako 0 C alebo vyššej ako 50 C je vhodné používať líthiové batérie, ktoré majú vyššiu životnosť. Rozmery: teplomer s hodinami 73 x 22 x 137 mm bezdrôtové čidlo 69 x 22 x 99 mm Rozmiestnení hlavných prvkov a tlačítok Teplomer s hodinami (hlavná jednotka) prijímač A Tlačítko + B Tlačítko WAVE C Tlačítko SET D Tlačítko resynchronizácie RE-SYNC E Tlačítko SNOOZE / LIGHT F Tlačítko G Tlačítko MAX / MIN teplota H Tlačítko ALARM I Tlačítko CLEAR J Tlačítko CHANNEL( podľa špecifikácie ) K Tlačítko C/ F L Tlačítko nulovanie RESET Bezdrôtové vonkajšie čidlo vysielač A Tlačítko nulovania RESET Konfigurácia Vášho teplomeru sa môže líšiť od obrázku. Hodiny riadené rádiom Hodiny riadené rádiom udávajú najpresnejší čas na kontinente. Prijímajú signál vysielaný z Physikalisch-Technische Bundessanstalt (PTB) v Nemecku, riadený štyrmi atómovými hodinami, ktorých priemerná odchýlka je jedna sekunda za dva milióny rokov. Tento vysielač šíri signál na frekvencii 77,5 khz (DCF 77) z Mainflingenu, ležiaceho 25 km južne od Frankfurtu nad Mohanom. Signál pokrýva územie do vzdialenosti až 2000 km od vysielača. Na dosah vysielania majú vplyv účinky okolitého prostredia. Signál môže byť ťažko prijímaný napr. vo veľkých betónových budovách, pokiaľ nie je zariadenie umiestnené v blízkosti okna. Viac informácií možno nájsť na webovej stránke PTB: Příjem signálu Atómové hodiny riadi presný čas pomocou rádiových vĺn. Ako každé rádiové zariadenie aj toto môže ovplyvniť rada okolností: dlhá vzdialenosť prenosu blízkosť hôr alebo údolí blízkosť železnice, diaľnice, letiska alebo elektrických vedení umiestnenie stavby vnútorné betónové stavby blízkosť kovových prvkov a konštrukcií blízkosť elektrických spotrebičov, počítačov alebo televízorov lokálne zlé počasie alebo búrka medzi miestom príjmu a vysielania (Mainflingen) umiestnenie v pohyblivých prostriedkoch Hodiny prijímajú signál podobne ako televízia alebo rádio. Umiestnite hodiny na takom mieste, kde budú mať zaručený príjem - najlepšie blízko okna apod. Vyhnete sa nasledujúcemu umiestneniu, ktoré môže ovplyvniť príjem signálu. Signál možno prijímať na väčšine územia Európy. Kde signál nie je, je nutné nastaviť hodiny ručne. Uvedenie do prevádzky Pre zabezpečenie riadnej funkcie hodín s teplomerom postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1. Umiestnite hlavnú jednotku do blízkosti bezdrôtového čidla a vložte do nej batérie. 2. Umiestnite bezdrôtové čidlo do vzdialenosti m, aby dochádzalo k efektívnemu prenosu signálu. Vyskúšajte rôzne možnosti umiestnenia čidla účinný dosah vysielača čidla je ovplyvnený použitými stavebnými materiálmi medzi bezdrôtovým čidlom a hodinami. Vloženie batérií do teplomera a do bezdrôtového čidla 1. Otvorte kryt v zadnej časti hodín alebo v zadnej časti čidla. 2. Vložte 2 batérie, 1,5V, typ AAA do teplomera alebo 2 baterie1,5v, typ AA do čidla. Dbajte na správnu polaritu vkladaných batérií podľa nákresu na dne batériového priestoru! Nekombinujte dohromady nové a staré batérie alebo rôzne druhy (alkalické, karbonzinkové a nikl-kadmiové batérie). Nepoužívajte dobíjacie batérie. 3. Zavrite kryt. Slabé batérie v teplomere zobrazí ikona na displeji hodín v okne vnútornej teploty, slabé batérie v čidle ikona v okne vonkajšej teploty. Príjem teploty z čidla Po vložení batérií (alebo stisku tlačítka RESET nulovanie) do bezdrôtového čidla dôjde k vysielaniu rádiového signálu s informáciou o teplote a príjme časového signálu (do 5 minút od vloženia batérií). Teplomer prijíma signál o teplote každé 3 minúty. Po zobrazení vonkajšej teploty je bezdrôtové čidlo spárované s hlavnou jednotkou. Ikona RF môže svietiť, dokiaľ signál z bezdrôtového čidla nebude spárovaný alebo dokiaľ nevyprší 5 minút od počiatku párovania. Potom umiestnite čidlo von do suchého tieneného miesta. Ideálna je severná strana. Ak neprijmú hodiny signál o teplote do 5 minút po vložení batérií a na displeji v okienku REMOTE bliká údaj --.-, použite tlačítko RE-SYNC. Dôjde k vyhľadávaniu signálu bezdrôtového čidla, ktoré trvá 5 minút. Príjem signálu DCF Ak sú batérie v hodinách dostatočne nabité, prebieha príjem DCF signálu a nastavenie času automaticky. Hodiny prijímajú rádiový signál DCF každý deň o 02:00 hodiny a súčasne vykonávajú aktualizáciu času. Po dokončení príjmu a nastavení času sa objaví ikona WAVE OK a symbol vežičky s vlnami je trvale zobrazený. Manuálne nastavenie v tomto prípade nie je nutné. Upozornenie: V priebehu príjmu signálu DCF nepoužívajte žiadne tlačítka! Doporučujeme nastavovať čas v nočných hodinách, kedy sa signál DCF šíri lepšie. Ručné vyvolanie príjmu signálu DCF Príjem signálu DCF môžete kedykoľvek vyvolať stlačením tlačítka WAWE. Hodiny ihneď začnú vyhľadávať a prijímať signál DCF. Neúspešný príjem signálu DCF Ak nedôjde k automatickému nastaveniu času o 02:00 alebo po stlačení tlačítka WAVE sa na displeji neobjaví ikona veže s vlnami a nápis WAVE OK, je nutné dať hodiny na iné miesto alebo ich nastaviť ručne. Pri zlyhaní prvého príjmu signálu DCF sa bude každých 10 minút opakovať ďalší príjem, až do 06:00 hodín. Tento cyklus sa zastaví, až dôjde k prijatiu kompletného signálu DCF. Ak sa nezdaril príjem signálu DCF, je nutné dať hodiny na iné miesto alebo ich ručne nastaviť. 8 5

6 Ručné nastavenie kalendára a času 1. Stlačte a pridržte tlačítko SET spustí sa nastavovanie kalendára. 2. Tlačítkami + alebo nastavte rok. (Podržanie tlačítka + alebo sa bude údaj roku nastavovať rýchlejšie!) 3. Tlačítkom SET potvrďte nastavený rok, postúpite do nastavenia dátumu. 4. Tlačítkami + alebo nastavte dátum. ( Podržanie tlačítka + alebo budete údaje dátumu nastavovať rýchlejšie! ) 5. Po nastavení kalendára stlačte SET. 6. Tlačítkami + alebo nastavte minúty. Po stlačení tlačítka + alebo sa sekundy nastavia na hodnotu 00. (Podržanie tlačítka + alebo sa bude údaj času nastavovať rýchlejšie!) 7. Ďalším stlačením tlačítka SET vyvolajte nastavenie formátu 12/24 hod. 8. Tlačítkom + prepnite medzi 12 hod alebo 24 hod formátom. 9. Tlačítkom SET potvrďte zvolený formát a opusťte nastavenie. Nastavenie budíka 1. Stlačte raz tlačítko ALARM, objaví sa ikona budíku 1 (((*))) a zobrazení času sa zmení na -: Stlačte a pridržte tlačítko ALARM, dokiaľ sa -:-- nezmení na predchodzí nastavený čas budíku (továrenské nastavenie na 6:00am), tlačítkami + alebo nastavte čas budíku. (Podržanie tlačítka + alebo bude údaj času budíku nastavovať rýchlejšie!) 3. Stlačte znovu tlačítko ALARM pre potvrdenie nastavenia času budíka a ukončenie nastavovania. 4. Stlačte dvakrát tlačítko ALARM, objaví sa ikona budíku 2 (((*))) a zobrazenie času sa zmení na -: Pre nastavenie času budíka opakujte kroky 2 až 4. Postup pre aktiváciu funkcie Snooze - opakované zvonenie 1. Stlačte raz tlačítko ALARM, objaví sa ikona budíku 1 (((*))), stlačením tlačítka + alebo prepína zobrazenie času budíka 1 a -:--. Funkcia snooze (opakované zvonenie ) je zapnutá, ak je zobrazený čas budíku, a vypnutá pokiaľ je zobrazené -: Stlačte tlačítko ALARM znovu, objaví sa ikona budíku 2 (((*))). Postup nastavenia je rovnaký ako pri budíku Stlačte tlačítko ALARM pre potvrdenie a ukončenie nastavovania. Doba pre opakované budenie je prednastavená na 5 minút. Podsvietenie displeja V tme môžete sledovať informácie na displeji stlačením tlačítka SNOOZE/LIGHT, ktoré aktivuje podsvietenie. Časté používanie podsvietenia znižuje životnosť batérií. Príjem teploty z bezdrôtového čidla Vnútorná teplota sa zobrazuje v priestore displeja pod nápisom INDOOR a vonkajšia teplota pod nápisom REMOTE. Teplomer spolupracuje s jedným bezdrôtovým čidlom. Jednotka teploty Tlačítkom C/ F prepínate medzi jednotkami teploty. Zobrazenie maximálnej a minimálnej nameranej teploty Záznam maximálnej a minimálnej nameranej teploty sa automaticky ukladá. Stlačenie tlačítka TEMP MAX/MIN zobrazí vnútornú a vonkajšiu maximálnu nameranú teplotu. Ďalšie stlačenie zobrazí vnútornú a vonkajšiu minimálnu nameranú teplotu. Stlačenie tlačítka CLEAR pri zobrazení maximálnych alebo minimálnych teplôt pamäť zmaže. Indikácia príjmu signálu z bezdrôtového čidla Pod nápisom REMOTE vedľa údaju o teplote sa zobrazuje ikona o stave prenosu z bezdrôtového čidla. Signál nebol prijatý Signál bol prijatý Úspešné prijatie signálu Synchronizácia strateného signálu teploty Môže sa stať, že hodiny nezobrazia teplotu, pretože neprebehla synchronizácia. Na displeji sa objaví V tomto prípade stlačte tlačítko RE-SYNC. Hodiny sa pokúsia o príjem teploty. Po dobu 6 minút bude prebiehať synchronizácia s bezdrôtovým čidlom. Pokiaľ v tejto dobe hodiny nezobrazia teplotu, skontrolujte nasledujúce: Vzdialenosť nástenných hodín alebo vysielača od rušivých zdrojov ako sú počítačové monitory alebo televízory. Vzdialenosť od nich by mala byť minimálne 1 m. Neumiestňujte hodiny do blízkosti kovových predmetov a rámov (napr. okenných). Funkciu nástenných hodín môžu ovplyvniť iné zariadenia, používajúce podobnú frekvenciu (bezdrôtové sluchátka, bezdrôtové ovládanie žalúzií, brán, garážových vrát a pod.). Môže nastať rušenie od bezdrôtových zariadení, ktoré používajú v najbližšom susedstve. Poznámka: Niekedy môže chybu spôsobiť i voľný kontakt batérie dôjde k tzv. falošnému resetu. K samovoľnému resetu dochádza výnimočne ( častejšie sa reset použije podľa návodu k nastaveniu východzích hodnôt). Maximálny dosah bezdrôtového čidla je 30 m vo voľnom priestore. Dosah záleží na miestnych podmienkach a na použitých konštrukčných materiáloch budov. Vplyv na prenos majú aj interferencie v okolí. Ak sa príjem neuskutoční, pokúste sa obnoviť funkciu pomocou tlačítka RESET na prijímači aj na čidle. Riešenie problémov Ak nezobrazujú hodiny správny čas alebo ak nie je zobrazená ikona príjmu, vynulujte hodiny stlačením tlačítka RESET. Nesprávny čas alebo výpadok synchronizácie môže nastať v dôsledku vonkajšej elektromagnetickej interferencie. Starostlivosť a údržba Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov. Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu: Než začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhku a náhlym zmenám teploty ( znížilo by to presnosť snímania ). Neumiestňujte výrobok do miest náchylných k vibráciám a otrasom môžu spôsobiť jeho poškodenie. Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž, poškodenie batérií a deformáciu plastových častí. Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti, ak nie je určený pre vonkajšie použitie. Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku, a pod. Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu. Nevsúvajte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety. Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať iba kvalifikovaný odborník. K čisteniu používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadla ani čistiace prípravky mohli by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody. Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín. Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Pri poškodení alebo vade výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho k oprave do predajne, kde ste ho zakúpili. Výrobok umiestnite mimo dosah detí nie je to hračka. Odstraňujte vždy vybité batérie mohli by vytiecť a výrobok poškodiť. Používajte len nové batérie doporučeného typu a pri ich výmene dbajte na správnu polaritu Nevhadzujte elektrické spotrebiče, prenosné batérie a akumulátory ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu. Zariadenie bolo testované a zhoduje sa s limitmi pre triedu digitálnych zariadení B, podľa časti 15, smernice FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby odpovedali ochrane proti škodlivému rušeniu. Zariadenie vyžaruje vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ sa nepoužíva v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivé interferencie ( rušenie ) vzhľadom k rádiovému rušeniu. Nemožno odhadnúť, aké interferencie sa budú vyskytovať v mieste použitia. Pokiaľ by nastalo rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie spôsobené vysielaním zariadenia, možno tento jav odstrániť jedným z nasledujúcich opatrení: presmerovať alebo premiestniť antény zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom prípadne sa poradiť s predajcom alebo odborným servisom Vplyv okolitého vysokofrekvenčného rušenia môže spôsobiť zlé zobrazenie údajov a užívateľ preto musí vykonať resetovanie (vynulovanie) zariadenia. Upozornenie - Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov výrobku. - Výrobca a dodávateľ nenesú zodpovednosť za nekorektnú prevádzku v mieste, kde sa vyskytuje rušenie. - Výrobok nie je určený pre lekárske a komerčné účely. - Výrobok obsahuje drobné súčasti, preto ho umiestnite mimo dosah detí. - Žiadna časť návodu nesmie byť reprodukovaná bez písomného zvolenia výrobcu. Význam výkričníku v koliečku spočíva v tom, že po rozšírení EU majú niektoré štáty výnimky pre prevádzku napr. telekomunikačných zariadení a táto značka na to upozorňuje. V týchto štátoch môžu po istú dobu byť odlišné podmienky pre prevoz zariadenia. Nič menej v budúcnosti dôjde k harmonizácií noriem. Emos Sk s.r.o. týmto vyhlasuje, že spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Prehlásenie o zhode k tomuto produktu nájdete na Tento produkt možno používať v krajinách EU. Výrobok možno prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia. PL TERMOMETR BEZPRZEWODOWY CZUJNIK 6725 (433MHz) Opis i parametry techniczne Odbiór sygnału radiowego 77,5 khz (DCF77) nadawanego z z Mainflingen w Niemczech Automatyczna regulacja czasu odbioru sygnału Dokładność zegara atomowego: 1 sekunda na 2 miliony lat Dokładność zegara bez regulacji wynosi około 60 sekund na miesiąc Wyświetlanie godzin, minut i sekund 12 albo 24 godzinny format czasu Kalendarz wyświetlający dni w tygodniu Dwa budziki i powtarzanie budzenia Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna 1 kanał dla zewnętrznego czujnika bezprzewodowego 433 MHz Wyświetlanie temperatury w C albo F Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: 0 C do +50 C +/-1 C Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -20 C do 60 C +/-1 C Rozdzielczość przy pomiarze temperatury: 0,1 C Temperatura pracy zegara: 0 C - 50 C Okres pomiaru temperatury: wewnętrzna co 32 sekundy zewnętrzna co 16 sekund Transmisja temperatury zewnętrznej: co 3 minuty Zasięg transmisji: maks. 30 m na wolnej przestrzeni bez zakłóceń Zasilanie: Termometr (zegar z DCF): 2 x 1.5V, typ AAA (zalecamy baterie alkaliczne) Czujnik bezprzewodowy: 2 x1,5v typ AA (zalecamy baterie alkaliczne). Przy zastosowaniu czujnika bezprzewodowego w temperaturze niższej od 0 C albo wyższej od 50 C korzystnie jest korzystać z baterii litowych, które mają dłuższą żywotność. Wymiary: Termometr z zegarem 73 x 22 x 137 mm Czujnik bezprzewodowy 69 x 22 x 99 mm Rozmieszczenie głównych elementów i przycisków Termometr z zegarem (jednostka centralna) odbiornik A Przycisk + B Przycisk WAVE C Przycisk SET D Przycisk resynchronizacji RE-SYNC E Przycisk SNOOZE / LIGHT F Przycisk G Przycisk MAKS / MIN temperatura H Przycisk ALARM I Przycisk CLEAR J Przycisk CHANNEL(zależnie od specyfikacji) K Przycisk C/ F L Przycisk kasowania RESET Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy nadajnik A Przycisk kasowania RESET Konfiguracja Waszego termometru może się różnić od rysunku. Zegar sterowany radiowo Zegar sterowany radiowo podaje najdokładniejszy czas na kontynencie. Odbiera sygnał nadawany przez Physikalisch-Technische Bundessanstalt (PTB) w Niemczech, który jest sterowany przez cztery zegary atomowe o maksymalnej odchyłce wynoszącej jedną sekundę na dwa miliony lat. Ten nadajnik emituje sygnał na częstotliwości 77,5 khz (DCF 77) z Mainflingen, leżącego 25 km na południe od Frankfurtu nad Menem. Sygnał pokrywa teren w promieniu do 2000 km od nadajnika. Na zasięg może mieć wpływ otaczające nas środowisko. Mogą wystąpić problemy z odbiorem sygnału w dużych betonowych budynkach, jeżeli urządzenie nie będzie umieszczone w pobliżu okna. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PTB: Odbiór sygnału Zegar atomowy precyzyjnie steruje czasem za pomocą fal radiowych. Jak każde urządzenie radiowe podlega on różnym wpływom zewnętrznym: duża odległość transmisji bliskość gór i dolin bliskość linii kolejowych, szos, lotnisk i linii elektrycznych lokalizacja budynku wewnętrzne elementy betonowe bliskość elementów metalowych i konstrukcji bliskość odbiorników elektrycznych, komputerów i telewizorów lokalna pogoda albo burze pomiędzy miejscem odbioru i nadajnikiem (Mainflingen) lokalizacja w pojazdach Zegar odbiera sygnał podobnie, jak telewizor albo radio. Zegar należy ustawić w takim miejscu, żeby zapewnić poprawny odbiór najlepiej w pobliżu okna itp. Należy unikać miejsc, które mogą mieć niekorzystny wpływ na odbiór sygnału. Sygnał można odbierać na prawie całym obszarze Europy. Jeżeli nie ma dobrego sygnału, to zegar należy ustawiać ręcznie. Uruchomienie do pracy Żeby zapewnić poprawne działanie zegara z termometrem należy postępować następująco: 1. Umieścić jednostkę centralną w pobliżu czujnika bezprzewodowego i włożyć do niej baterie. 2. Umieścić czujnik bezprzewodowy w odległości m, żeby doszło do skutecznej transmisji sygnału. Sprawdzamy różne możliwości ustawienia czujnika rzeczywisty zasięg nadajnika w czujniku jest zależny od zastosowanych materiałów budowlanych pomiędzy czujnikiem bezprzewodowym i zegarem. Wkładanie baterii do termometru i do czujnika bezprzewodowego 1. Otwieramy pojemnik w tylnej części zegara albo z przodu czujnika. 2. Wkładamy 2 baterie, 1,5V, typu AAA do termometru albo 2 baterie 1,5V, typu AA do czujnika. Przestrzegamy poprawnej polaryzacji baterii zgodnie z rysunkiem na dnie pojemnika! Nie należy łączyć nowych i starych baterii albo różnych rodzajów baterii (alkaliczne, cynkowe i niklowo - kadmowe). Nie korzystamy z baterii przystosowanych do ładowania. 3. Zamykamy pojemnik. Rozładowane baterie w termometrze sygnalizuje ikona na wyświetlaczu zegara w oknie temperatury wewnętrznej, a rozładowane baterie w czujniku ikona w oknie temperatury zewnętrznej. Odbiór temperatury z czujnika Po włożeniu baterii (albo po naciśnięciu przycisku RESET zerowanie) do czujnika bezprzewodowego nastąpi nadawanie sygnału radiowego z informacją o temperaturze oraz odbiór sygnału czasu (do 5 minut od włożenia baterii). Termometr odbiera sygnał o temperaturze co 3 minuty. Po wyświetleniu temperatury zewnętrznej czujnik bezprzewodowy jest sparowany z jednostką centralną. Ikona RF może świecić, jeżeli sygnał z czujnika bezprzewodowego nie będzie sparowany albo, jeżeli nie upłynęło 5 minut od początku parowania. Następnie umieszczamy czujnik na zewnątrz w suchym miejscu. Idealna jest północna strona. Jeżeli zegar nie odbierze sygnału o temperaturze do 5 minut po włożeniu baterii a na wyświetlaczu w okienku REMOTE będzie migać --.-, to skorzystajmy z przycisku RE-SYNC. Nastąpi lokalizowanie sygnału czujnika bezprzewodowego, które trwa 5 minut. Odbiór sygnału DCF Jeżeli baterie w zegarze są wystarczająco naładowane, to odbierany jest sygnał DCF i czas ustawia się automatycznie. Zegar odbiera sygnał radiowy DCF każdego dnia o godzinie 02:00 i jednocześnie aktualizuje czas. Po zakończeniu odbioru i ustawieniu czasu pojawia się ikona WAVE OK i symbol anteny z falami jest wyświetlany na stałe. Ustawianie ręczne w takim przypadku nie jest konieczne. Uwaga: Podczas odbierania sygnału DCF nie należy korzystać z żadnych przycisków! Zalecamy regulować czas w godzinach nocnych, kiedy jest najlepsza propagacja sygnału DCF. Ręczne inicjowanie odbioru sygnału DCF Odbiór sygnału DCF można spowodować zawsze naciskając przycisk WAWE. Zegar natychmiast zaczyna wyszukiwać i odbierać sygnał DCF. Brak odbioru sygnału DCF Jeżeli nie nastąpi automatyczne ustawienie czasu o godzinie 02:00 i/albo po naciśnięciu przycisku WAVE, na wyświetlaczu nie pojawi się ikona anteny z falami i napis WAVE OK, to zegar trzeba przestawić w inne miejsce albo ustawić go ręcznie. Przy usterce podczas pierwszego odbioru sygnału DCF co 10 minut będzie powtarzana próba odbioru aż do godz. 06:00. Ten cykl zostanie przerwany, jeżeli zostanie odebrany kompletny sygnał DCF. Jeżeli nie uda się odebrać sygnału DCF, to zegar trzeba przestawić w inne miejsce albo ustawić go ręcznie. Ręczne ustawianie kalendarza i czasu 1. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk SET włączy się ustawianie kalendarza. 2. Przyciskami + albo ustawiamy rok. (Przytrzymując przycisk + albo przyspieszymy ustawianie roku!) 3. Przyciskiem SET potwierdzamy ustawiony rok i przechodzimy do ustawiania daty. 4. Przyciskami + albo ustawiamy datę. (Przytrzymując przycisk + albo przyspieszymy ustawianie daty!) 5. Po ustawieniu kalendarz naciskamy SET. 6. Przyciskami + albo ustawiamy minuty. Po naciśnięciu przycisku + albo sekundy przyjmą wartość 00. (Przytrzymując przycisk + albo przyspieszymy ustawianie czasu!) 7. Kolejnym naciśnięciem przycisku SET powodujemy ustawienie formatu 12/24 godz. 8. Przyciskiem + przełączamy pomiędzy formatem 12 godz. i 24 godz. 9. Przyciskiem SET potwierdzamy wybrany format i opuszczamy ustawienia. Ustawianie budzików 1. Naciskamy jeden raz przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 1 (((*))) a wyświetlany czas zamienia się na -: Naciskamy i przytrzymujemy przycisk ALARM, aż -:-- nie zmieni się na ustawiony wcześniej czas budzenia (ustawienie fabryczne to 6:00 am), przyciskami + albo ustawiamy czas budzenia. (Przytrzymując przycisk + albo przyspieszymy ustawianie czasu budzenia!) 3. Ponownie naciskamy przycisk ALARM, żeby zatwierdzić ustawiony czas budzenia i opuścić tryb ustawiania. 4. Naciskamy dwa razy przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 2 (((*))) a wyświetlany czas zamienia się na -: Żeby ustawić czas budzenia powtarzamy kroki 2 do 4. Postępowanie przy włączaniu funkcji Snooze -dzwonienie powtórne 1. Naciskamy jeden raz przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 1 (((*))), naciśnięcie przycisku + albo przełącza wyświetlany czas budzenia 1 a -:--. Funkcja snooze (dzwonienie powtórne) jest włączona, jeżeli będzie wyświetlony czas budzenia, i wyłączona, jeżeli wyświetli się -: Naciskamy ponownie przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 2 (((*))). Procedura ustawiania jest identyczna, jak dla budzika Naciskamy przycisk ALARM żeby potwierdzić i zakończyć ustawianie. Czas powtórnego budzenia jest ustawiony wstępnie na 5 minut. 6 7

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

W159-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. GARANCIJSKA IZJAVA SLO

W159-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. GARANCIJSKA IZJAVA SLO SLO GARANCIJSKA IZJAVA 1. Garancijski rok se prične z dnevom izročitve in traja 24 mesecev. 2. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

TE204-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o.

TE204-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. BUDILKA ZA DELAVNIKE Budilka je nastavljena samo za delavnike. Mora biti vklopljena. ENKRATNO ZVONENJE Signal budilke bo enkraten, ne bo se ponavljal v drugih dneh. PRE AL temperaturni alarm Ta funkcija

Více

WS330-manual - 1 0-0-0-K WS330 + WT450H

WS330-manual - 1 0-0-0-K WS330 + WT450H WS330-manual - 1 0-0-0- CZ S GB PL H SLO Meteorologická stanice s bezdrátovým čidlem Meteorologická stanica s bezdrôtovým senzorom Wireless Weather Station with weather forecast Stacja meteorologiczna

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ - Transformátor Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualpet_cz.pdf 1 ZAŘÍZENÍ V balení by mělo být

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

ASUS Transformer Pad QSG

ASUS Transformer Pad QSG CZ7210 QSG Správce připojení 3G pro TF300TG Vložení karty SIM 1. Pomocí narovnané kancelářské svorky stiskněte tlačítko pro vysunutí úchytu na kartu SIM. 2. Vyjměte úchyt ze slotu. Vložte kartu SIM do

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Příručka User Manual pro uživatele

Příručka User Manual pro uživatele Treasuring Važte si své your svobody. freedom. English Česky Trezor Yale Safe Yale Příručka User Manual pro uživatele For Pro modely: models: YSB/00/EB STANDARD YSB/00/EB YSB/50/EB STANDARD YSB/50/EB YSB/400/EB

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

Bezkontaktní infračervený teploměr DT-8816H, Návod k použití

Bezkontaktní infračervený teploměr DT-8816H, Návod k použití Prosím přečtěte si před prvním zapnutím návod k použití. Obsahuje důležité informace. 1 Obsah strana 1. Obecné informace... 3 2. Varování... 3 3. Vlastnosti... 4 4. Účel použití... 5 5. Konfigurace...

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 OBSAH Přehled Funkce a shrnutí 3 Tlačítka a funkce 4 Rychlý start Jak používat hrudní pás 5 Výběr tréninkové zóny 6 Čas Nastavení času 7 Cvičení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více