CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat maximální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Pdmínku je,že regulační pměr ventilu r > Kvs / Kv min Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv prti 00 Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti maximálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než maximální prvzní hdntu Kv: Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulační charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihů bude dsahvat armatura při různých předpkládaných prvzních režimech. Tut kntrlu dpručujeme prvést alespň při minimálním, nminálním a maximálním uvažvaném průtčném mnžství. Orientačním vdítkem při vlbě charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mžné, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpčet zdvihu při různých prvzních režimech a jedntlivých charakteristikách je mžné s výhdu pužít firemní výpčtvý prgram VENTILY. Prgram služí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpčtu Kv sučinitele až p určení knkrétníh typu armatury včetně phnu. Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Q max bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. Vztahy pr výpčet Kv Plyn Kv = Přehřátá pára Tlakvá ztráta Tlakvá ztráta p 2 > p /2 p > = p /2 p < p /2 p 2 = < p /2 Q 00 p n.t p.p 2 v 2p v 2.x p 2.Q n 54.p Q m 00 Q m 00 Nadkritické prudění par a plynů Při tlakvém pměru větším než kritickém (p /p < 0.54) 2 dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Veličiny a jedntky Označení Kv Kv 00 Kv min Kvs Q Jedntka - m.h - m.h - m.h - m.h - m.h Nm.h kg.h MPa MPa MPa MPa - kg.m - kg.nm m.kg - m.kg K - Q n - Q m p p 2 p s p 2 - v 2 v T x r Kapalina Sytá pára Q n 54 Q m 00 Q m 00 2v p n.t 2v.x p Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Průtkvý sučinitel při minimálním průtku Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu (T, p Objemvý průtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T, p Abslutní tlak před regulačním ventilem Abslutní tlak za regulačním ventilem Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( T ) Tlakvý spád na regulačním ventilu ( p = p - p 2 ) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T, p Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0 C, 0.0 MPa) Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p2 Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p /2 Abslutní teplta před ventilem ( T = 27 + t ) Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře Regulační pměr -2- Průtčné charakteristiky ventilů L R P S Kv/Kv L - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) (H/H 00) 4 P (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) S R 5 6 H/H 00 2

3 Zásady pr vlbu typu kuželky Kuželky s výřezy nepužívat v případě nadkritických tlakvých spádů při vstupním přetlaku p > = 0,4 MPa a pr regulaci syté páry. V těcht případech dpručujeme pužít děrvanu kuželku. Tut kuželku je nutné pužít také vždy, když hrzí nebezpečí kavitace z důvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stěn tělesa armatury z důvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V případě pužití tvarvané kuželky (z důvdu maléh Kvs) pr přetlak p > =,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit jak kuželku tak sedl patřené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rz sahu -50 až 550 C. Je zde zaručena abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. Standardně se pužívá s bezpečnstní ucpávku PTFE. Nevyžaduje velké vládací síly. Ucpávky - O -kružek EPDM Ucpávka je určena pr neagresivní média, prvzvané při teltách 0 až C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu těsnstí. Má schpnst těsnit i při mírně pškzeném táhle ventilu. Nízké třecí síly umžňují pužití phnů s nízku svu silu. Živtnst těsnicích kružků je závislá na prvzních pdmínkách a v průměru je vyšší než cyklů. Pužití vlnvcvé ucpávky Pr RV 02, RV 0 Pr RV 2xx Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silně agresivní, jedvatá neb jinak nebezpečná média, u kterých je vyžadvána abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. V těcht případech je nutné rvněž prvěřit snášenlivst pužitých materiálů tělesa a vnitřních částí armatury s daným médiem. U bzvláště nebezpečných tekutin se dpručuje pužít vlnvec s bezpečnstní ucpávku, která zabrání úniku média při prušení vlnvce. Vlnvec je rvněž výbrným řešením při tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla způsbuje předčasné zničení ucpávky, neb při vyských tepltách, kde služí rvněž jak chladič. Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku těsnicí schpnstí při nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpužívanější typ ucpávky vhdný pr teplty 0 až 260 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávka umžňuje pužití phnů s nízku svu silu. Knstrukce umžňuje jednduchu výměnu celé ucpávky. Průměrná živtnst ucpávky DRSpack je vyšší než cyklů. Regulační pměr 2 Regulační pměr je pměr největšíh průtkvéh sučinitele ku nejmenšímu průtkvému sučiniteli. Prakticky je t pak pměr (za jinak stejných pdmínek) největšíh ku nejmenšímu regulvatelnému průtku. Nejmenší neb také minimální regulvatelný průtk je vždy větší než 0. Živtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Teplta 0 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaručené minimální pčty cyklů při plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maximálnímu prdlužení a stlačení vlnvce. Při regulaci, kdy se kuželka ventilu phybuje klem střední plhy puze v částečném rzsahu zdvihu, je živtnst vlnvce až něklikanásbně vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulačníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Dp =80 kpa (0,8 bar), Dp =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), Dp SPOTŘEBIČ=25 kpa (0,25 bar), nminální - - průtk Q NOM=8 m.h, minimální průtk Q MIN =, m.h. Dp DISP= Dp VENTIL+ Dp + Dp SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = = kpa (0,4 bar) VENTIL DISP SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = Q NOM = 8 = 2,7 m.h Dp 0,4 VENTIL Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,). 2,7 = 4 až 6,5 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN 2. Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé čísl : RV 2x XXX 42 R 6/ x v kódu ventilu (2x) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) Určení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření a daném průtku ( ( Q 8 Dp = ( 2 2 NOM = = 0,25 bar (25 kpa) VENTIL H00 Kvs 6 ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. - Určení autrity zvlenéh ventilu DpVENTIL H00 a = = 25 = 0, Dp 80 přičemž a by měl být rvn nejméně 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnění : výpčet autrity regulačníh ventilu je třeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavřeném stavu, tedy k dispzičnímu tlaku větve Dp DISPpři nulvém průtku. Nikli tedy k tlaku čerpadla Dp ČERPADLO, prtže Dp < Dp vlivem DISP ČERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítě až k místu napjení regulvané větve. V tmt případě pr jednduchst uvažujme Dp DISP H00 = Dp = Dp. DISP H0 Kntrla regulačníh pměru - Prvedeme stejný výpčet pr minimální průtk Q MIN =, m.h. Tmut průtku dpvídají tlakvé ztráty Dp POTR QMIN =0, kpa, Dp =0,66 kpa. Dp = 80-0,4-0,66 = 78,94 = 79 kpa. SPOTŘ QMIN VENTIL H0 DISP Ptřebný regulační pměr VENTIL QMIN Kv MIN= QMIN =, =,46 m.h Dp 0,79 VENTIL QMIN r = Kvs = 6 = Kv,46 MIN má být menší než udávaný regulační pměr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základě vypčtených hdnt Kv NOM a Kv MIN je mžné z grafu průtčných charakteristik dečíst hdntu příslušných zdvihů ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnější křivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = 4%. V tmt případě vyhví lépe charakteristika LDM- spline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé čísl : RV 2x XXX 42 S 6/ Typické schéma uspřádání regulační smyčky s pužitím dvucestnéh regulačníh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -4-

5 Zjedndušený pstup návrhu třícestnéh směšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Dp ČERPADLO2= kpa (0,4 bar), Dp POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), Dp SPOTŘEBIČ = 20 kpa (0,2 bar), nminální - průtk Q NOM = 7 m.h Dp ČERPADLO2 = Dp VENTIL+ Dp SPOTŘEBIČ + DpPOTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = = 0 kpa (0,bar) VENTIL ČERPADLO2 SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 = 22, m.h Dp 0, VENTIL - Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,). 22, = 24, až 28,7 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs hdntu, tj. Kvs = 25 m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN. - Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku lineární, dstáváme typvé čísl : RV 2x XXX 4 L 6/- x v kódu ventilu (2x) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) - Určení skutečné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření ( ( ( 2 2 QNOM 7 Dp VENTIL H00= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs 25 ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. Upzrnění : U třícestných ventilů je nejdůležitější pdmínku bezchybné funkce ddržení minimálníh rzdílu dispzičních tlaků na hrdlech A i B. Třícestné ventily sice dkáží zpracvat i značný diferenční tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulační charakteristiky a tím zhršení regulačních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlaků mezi běma hrdly (např. kdy je třícestný ventil bez tlakvéh ddělení přím napjen na primární síť), dpručujeme pr kvalitní regulaci pužít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita přímé větve třícestnéh ventilu je v tmt zapjení za předpkladu knstantníh průtku kruhem sptřebiče DpVENTIL H00 a = = 8 =, Dp 8 VENTIL H0 cž znamená, že závislst průtku přímu větví ventilu dpvídá ideální průtčné křivce ventilu. V tmt případě jsu Kvs bu větví shdná, bě charakteristiky lineární, tzn. že sučtvý průtk je téměř knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestě A s lineární charakteristiku v cestě B bývá někdy výhdné zvlit v případech, kdy se nelze vyhnut zatížení vstupů A prti B diferenčním tlakem neb když jsu parametry na primární straně příliš vyské. Typické schéma uspřádání regulačníh kruhu s pužitím trjcestnéh směšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -5-

6 RV 02 L RV 0 L Regulační ventily DN 5-50, PN 6 s phny Siemens (Landis & Staefa) Ppis Regulační ventily řady RV 02 jsu dvucestné neb trjcestné armatury se závitvým připjením. Materiál tělesa je brnz. Regulační ventily řady RV 0 jsu tytéž armatury v přírubvém prvedení. Materiál tělesa je šedá litina. Tyt ventily se vyrábí v následujícím prvedení : - trjcestný regulační ventil - dvucestný regulační ventil reverzní - dvucestný rhvý regulační ventil Ventily v prvedení RV 02 L a RV 0 L jsu vládány elektrickými neb elektrhydraulickými phny výrbce Siemens (Landis & Staefa). Pužití Ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice pr teplty d C. Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 02 a RV 0 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jak je vda, nízktlaká vdní pára (platí jen pr RV 02), vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Kyselst, resp. zásaditst média by neměla přesáhnut rzsah ph 4.5 až 9.5. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt. Ventily nesmí pracvat v pdmínkách, kde hrzí nebezpečí vzniku kavitace. Ventily RV 0 nejsu vhdné pr páru ani pr parní kndenzát. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstupy A, B) Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvitý tlak Materiál tělesa Materiál kuželky Rzsah pracvních teplt Stavební délky Připjení Typ kuželky Průtčná charakteristika Hdnty Kvs Netěsnst Regulační pměr r Ucpávkvé těsnění RV 02 RV 0 Trjcestný regulační ventil Dvucestný regulační ventil reverzní DN 5 až 50 PN 6 Brnz 42 5 Šedá litina EN-JL 0 Msaz až C Řada M4 dle DIN 202 (4/982) Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Nátrubek s vnitřním závitem Příruba typu B (hrubá těsnicí lišta) Dle ČSN-EN ISO 228- (9/200) Dle ČSN-EN 092- (4/2002) Válcvá s výřezy Lineární; rvnprcentní 0.6 až m /hd Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200 (<0. % Kvs) ve větvi A-AB 50 : O - kružek EPDM Pznámka Hdnta jmenvitéh zdvihu phnu nesuhlasí s jmenvitým zdvihem ventilu. Prt je nutné při pužití dprvéh vysílače plhy pčítat se zmenšením jeh rzsahu na W u zdvihu 0 mm a na W u zdvihu 6 mm. Stejným způsbem se redukuje rzsah příméh řízení u phnů s řízením spjitým signálem SQX 62, tj. na 5-0V (2-20 ma) u zdvihu 0 mm a na 2-0V (8-20 ma) u ventilů se zdvihem 6 mm. Phny SKD 6xxx vybavené funkcí kalibrace zdvihu umžňují řízení v plném rzsahu zdvihu. -6-

7 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Hdnta Dp max je maximální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H Rzměry a hmtnsti ventilů RV 02 DN C L L2 L V V2 S H D m mm mm mm mm mm mm mm mm kg G / G / G G / G / G tlakvý spád u ventilů RV 02 nepřekrčil hdntu 0.6 MPa a u ventilů RV 0 hdntu 0.4 MPa. SQX... ELA, ELB 700 N D pmax MPa SAX... ELE 800 N D pmax MPa SKD... HLA, HLB, HLC 000 N D pmax MPa Rzměry a hmtnsti ventilů RV 0 DN D D2 D n x d a f L V V2 H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm x x D mm 8 m kg Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilu. Ventil 2. Označení typu. Typ vládání *) phny s havarijní funkcí (uzavírá přímá větev) 4. Prvedení 5. Materiálvé prvedení tělesa 6. Průtčná charakteristika 7. Jmen. průtkvý sučinitel Kvs 8. Jmenvitý tlak PN 9. Pracvní teplta C 0. Jmenvitá světlst Regulační ventil Ventily z brnzi Ventily z šedé litiny Elektrické phny Elektrhydraulické phny El. phny SQX 2.00, SQX 2.0, SQX 82.00, SQX 82.0 XX RV X X X X X X El. phny SQX 62 E L B El. phny SAX, SAX 6, SAX 8 E L E EH phny SKD 2.50, SKD 60, SKD H L A EH phny SKD 2.5, SKD 2.2, SKD 82.5*) H L B EH phny SKD 62, SKD 62UA *) H L C Závitvé dvucestné přímé Platí pr Závitvé dvucestné rhvé RV 02 2 Závitvé trjcestné směšvací (rzdělvací) Přírubvé dvucestné přímé 4 Platí pr Přírubvé dvucestné rhvé 5 RV 0 Přírubvá trjcestné směšvací (rzdělvací) 6 Šedá litina Brnz 5 Lineární Rvnprcentní 2 Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitele X PN 6 DN E H E L A X X X X - XX / XXX - XX Příklad bjednávky: Regulační ventil trjcestný DN 25, PN 6 s elektrickým phnem SQX 2.00, v materiálvém prvedení brnz, připjení závit G, průtčná charakteristika lineární, Kvs = 0 m /hd se značí: RV02 ELA 5 6/-25 6 XX -7-

8 200 line RV / HU 2x L Regulační ventily a havarijní uzávěry DN 5-50, PN 6 a s phny Siemens (Landis & Staefa) Ppis Regulační ventily RV 2, RV 22 a RV 2 (dále jen RV 2x jsu jednsedlvé armatury určené k regulaci a uzavírání průtku média. Vzhledem k silám pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nižších tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Havarijní uzávěry řady HU 2x jsu ventily téže knstrukční řady, se zvýšenu těsnstí v sedle. Jsu uzpůsbeny pr připjení elektrhydraulických phnů se zabezpečvací funkcí (při výpadku elektrické energie ventil uzavře). Ventily typu RV 2x L jsu svým reverzním prvedením uzpůsbeny pr připjení phnů Siemens (Landis & Staefa). Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně tht katalgu. Technické parametry -8- Pracvní média Ventily řady RV / HU 2x jsu určeny k regulaci (RV 2x resp. k regulaci a uzavíráni (HU 2x průtku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 2 na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 22. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV / HU 2 RV / HU 22 RV / HU 2 Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulační ventil dvucestný reverzní DN 5 až 50 PN 6, PN Materiál tělesa Tvárná litina EN-JS 025 Litá cel.069 (GP2GH) Litá krzivzdrná cel.458 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla : DIN W.Nr./ČSN DN 5-50 DN / / / / / / Materiál kuželky : DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 00 C -20 až 00 C -20 až 00 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 092- (4/2002) Těsnící plchy přírub Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 0.4 až 60 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200 (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200 (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, vlnvec t =00 C max max max > = >=

9 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Hdnta Dp max je maximální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání Ovládání (phn) SQX... SAX... SKD... SKB... SKC... viz katalgvé listy phnů Označení v typvém čísle ELA, ELB ELE HLA, HLB, HLD, HLE, HLG, HLH, HLC HLF HLI Osvá síla 700 N 800 N 000 N 2800 N 2800 N Kvs [m /hd] D p max D p max D p max D p max D p max DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) 2) ) Rzměry a hmtnsti ventilů RV / HU 2x DN tvarvaná kuželka 2) válcvá kuželka s lineární charakteristiku, tvarvaná kuželka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakter. Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 až.0 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu.6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Vlnvcvé prvedení ucpávky je mžné pužít puze pr válcvé kuželky. Rvnprcentní, LDMspline a parablická char. d Kvs > =.0 Pr ventily PN 6 nesmí Dp překrčit hdntu.6 MPa. Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. PN 6 PN PN 6, PN # # # D D2 D d n D D2 D d n D f D4 D5 L V V2 V2 V V a m m2 mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg max s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV / HU 2 m - ventily RV / HU 22 a RV / HU

10 200 line RV / HU 2x L Regulační ventily a havarijní uzávěry DN 25-50, PN 6 a s phny Siemens (Landis & Staefa) Ppis Regulační ventily RV 2, RV 22 a RV 2 (dále jen RV 2x) jsu jednsedlvé armatury s tlakvě dlehčenu kuželku, určené k regulaci a uzavírání průtku média. Tt prvedení ventilů umžňuje i při nízkých silách pužitých phnů regulaci při vyských tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Havarijní uzávěry řady HU 2x jsu ventily téže knstrukční řady, se zvýšenu těsnstí v sedle. Jsu uzpůsbeny pr připjení elektrhydraulických phnů se zabezpečvací funkcí (při výpadku elektrické energie ventil uzavře). Ventily typu RV 2x L jsu svým reverzním prvedením uzpůsbeny pr připjení phnů Siemens (Landis & Staefa). Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně tht katalgu. Technické parametry -0- Pracvní média Ventily řady RV / HU 2x jsu určeny k regulaci (RV 2x) resp. k regulaci a uzavíráni (HU 2x) průtku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 2) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 22). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV / HU 2 RV / HU 22 RV / HU 2 Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulační ventil dvucestný reverzní s tlakvě dlehčenu kuželku DN 25 až 50 PN 6, PN Materiál tělesa Tvárná litina EN-JS 025 Litá cel.069 (GP2GH) Litá krzivzdrná cel.458 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla : DIN W.Nr./ČSN DN DN / / / / / / Materiál kuželky : DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 260 C -20 až 260 C -20 až 260 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 092- (4/2002) Těsnící plchy přírub Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline,parablická Hdnty Kvs 4 až 60 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200 (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200 (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, vlnvec t =260 C max max max > = >=

11 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Hdnta Dp max je maximální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN Ovládání (phn) SKD... SKB... SKC... Označení v typ. čísle HLA, HLB, HLC HLD, HLE, HLF HLG, HLH, HLI Osvá síla 000 N 2800 N 2800 N Kvs [m /hd] D pmax D pmax D pmax H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE (.60).60 (.60) () () (.60).60 (.60) () () (.60).60 (.60) () () (.60).60 (.60) () () (0.89).60 (.60) () () () () (.50) () (2.) () (.60) (.50) puze lineární charakteristika kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (xx) - hdnty D p max v závrkách jsu určeny pr děrvanu kuželku Pr ventily PN 6 nesmí D p překrčit hdntu.6 MPa. Rzměry a hmtnsti ventilů RV 2x DN tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu.6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné D p max knzultvat s výrbcem. Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku PN 6 PN PN 6, PN # # # D D2 D d n D D2 D d n D f D4 D5 L V V2 V2 V V a m m2 mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV / HU 2 m - ventily RV / HU 22 a RV / HU

12 200 line RV 2x5 L Regulační ventily DN 5-50, PN 6 a s phny Siemens (Landis & Staefa) Ppis Regulační ventily RV 25, RV 225 a RV 25 (dále jen RV 2x5) jsu trjcestné armatury se směšvací neb rzdělvací funkcí. Vzhledem k silám pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nižších tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Při pužití elektrhydraulickéh phnu se zabezpečvací funkcí se při výpadku elektrické energie uzavře přímá větev. Ventily typu RV 2x5 L jsu svým reverzním prvedením uzpůsbeny pr připjení phnů Siemens (Landis & Staefa). Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně tht katalgu. Technické parametry -2- Pracvní média Ventily řady RV 2x5 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 25) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 225). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy V případě pužití ventilu jak směšvacíh, musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný(vstup AB a výstupy A, B). Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV 25 RV 225 RV 25 Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky Regulační ventil trjcestný s reverzní funkcí DN 5 až 50 PN 6, PN Materiál tělesa Tvárná litina EN-JS 025 Litá cel.069 (GP2GH) Litá krzivzdrná cel.458 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla : DIN W.Nr./ČSN DN 5-50 DN / / / / / / Materiál kuželky : DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 00 C -20 až 00 C -20 až 00 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 092- (4/2002) Těsnící plchy přírub Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní v přímé větvi Hdnty Kvs.6 až 60 m /hd Netěsnst ve větvi A-AB Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200 (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200 (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Netěsnst ve větvi B-AB Není garantvaná, d 2% Kvs Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, vlnvec t =00 C max = > = > max max

13 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Hdnta Dp max je maximální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN H kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá 2) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Rzměry a hmtnsti ventilů RV 2x5 DN Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] ) 2) ) tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu.6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. SQX... ELA, ELB kv N Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné D p knzultvat s výrbcem. Vlnvcvé prvedení ucpávky je mžné pužít puze pr válcvé kuželky. Pr ventily PN 6 nesmí D p překrčit hdntu.6 MPa. PN 6 PN PN 6, PN # # # D D2 D d n D D2 D d n D f D4 D5 L V V2 V2 V V a m m2 mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 25 m - ventily RV 225 a RV 25 2 SKD... HLA, HLB, HLC SKB... HLD, HLE, HLF SKC... HLG, HLH, HLI D p max D p max D p max D p max D p max PTFE -- kv PTFE.29 kv PTFE.65 kv PTFE kv SAX... ELE 800 N N 2800 N 2800 N PTFE

14 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilů RV / HU 2x, RV / HU 2x, RV 2x5 XX X X X X X X X X X X X X - XX / XXX - XXX. Ventil Regulační ventil RV Havarijní uzávěr HU 2. Označení typu Ventily z tvárné litiny EN-JS Ventily z lité celi.069, Ventily z krzivzdrné celi Ventil reverzní Ventil reverzní tlakvě dlehčený Ventil směšvací (rzdělvací) reverzní 5. Typ vládání Elektrický phn E Phny s havarijí funkcí Elektrhydraulický phn H SQX 2.00, SQX 2.0, SQX 82.00, SQX 82.0 SQX 62 SAX, SAX 6, SAX 8 E L A E L B E L E SKD 2.50, SKD 82.50, SKD 60 H L A SKD 2.5, SKD 2.2, SKD 82.5 H L B SKD 62, SKD 62UA SKB 2.50, SKB 82.50, SKB 60 SKB 2.5, SKB 82.5 SKB 62, SKB 62UA SKC 2.60, SKC 82.60, SKC 60 SKC 2.6, SKC 82.6 SKC 62, SKC 62UA H L C H L D H L E H L F H L G H L H H L I 4. Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem 2 Příruba s drážku 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (-20 až 0 C) tělesa Tvárná litina EN-JS 025 (-20 až 00 C) CrM cel.757 (-20 až 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez. cel.458 (-20 až 0 C) rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Těsnění v sedle Kv - kv 2) 2) d DN 25; t max = 260 C Měkké těsnění (kv - PTFE) v přímé větvi Návar těsnících plch tvrdkvem 2 7. Druh ucpávky O - kružek EPDM DRSpack (PTFE) Vlnvec Vlnvec s bezpečnstní ucpávku PTFE Průtčná charakteristika Lineární L ) Nelze pužít pr RV 2x5 Rvnprcentní v přímé větvi ) LDMspline ) Parablická ) Lineární - děrvaná kuželka ) Rvnprcentní - děrvaná kuželka ) Parablická - děrvaná kuželka R S P D Q Z 9. Kvs Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitelů X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 6 PN. Pracvní teplta C O - kružek EPDM 4) Nelze pužít pr RV / HU 2x DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec 4) Vlnvec Jmenvitá světlst DN DN XXX Příklad bjednávky : Regulační ventil dvucestný DN 65, PN, s phnem Siemens (Landis & Staefa) SKB 2.50, materiál tvárná litina, hrubá těsnící lišta, těsnění v sedle kv-kv, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m / hd se značí: RV2 HLD 4 L /

15 Ventily RV / HU 2x Řez ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez ventilem s děrvanu kuželku Ventily RV / HU 2x Řez tlakvě vyváženým ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez tlakvě vyváženým ventilem s děrvanu kuželku Ventily RV 2x5 Řez trjcestným ventilem s válcvu kuželku s výřezy -5-

16 ELA Elektrické phny SQX 2..., SQX Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Označení v typ. č. ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Dba přechdu Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Příslušenství SQX 2.00 VA 50 s SQX 2.0 SQX SQX 82.0 ELA 20 V AC 24 V AC Hz 6,5 VA VA 6,5 VA - bdvé 5 s 50 s 5 s 700 N 20 mm IP 54 C (při pužití vlnvcvé ucpávky neb chladiče 80 C) -5 až 50 C 0-95 % r.v.,5 kg ptencimetr a jeden pmcný spínač ASZ W pár pmcných spínačů ASC9.4 pmcný spínač ASC9.5 pznámka : d phnu je mžné zabudvat vždy jen jeden dplněk. Při jmenvitém zdvihu armatury 20 mm může být skutečný rzsah ptencimetru až 0 25% nižší) Rzměry phnu -6-

17 Schémata zapjení phnů SQX 2... SQX Cm kncvý spínač Cm2 kncvý spínač c pmcný spínač ASC9.5 c,c2 pár pmcných spínaču ASC9.4 c,000 W pmcný spínač a ptencimetr jak kmplet ASZ7.4-7-

18 ELB Elektrické phny SQX 62 Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Dba přechdu Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst SQX 62 ELB 24 V AC Hz 6,5 VA V; 4-20 ma 5 s 700 N 20 mm IP 54 C (při pužití vlnvcvé ucpávky neb chladiče 80 C) -5 až 50 C 0-95 % r.v.,6 kg Rzměry phnu SQX 62-8-

19 Schéma zapjení phnu SQX 62 Y N F P R Phn SQX62... regulátr Prtimrazvý termstat s výstupem W (přepínač DIL č.2 přepnut d plhy 000W ) ukazatel plhy vysílač plhy s výstupem W (přepínač DIL č.2 přepnut d plhy 000W ) Svrky přípjné svrkvnice G, GO AC 24 V napájecí napětí G - systémvý ptenciál (SP) GO - systémvá nula (SN) Y R M U Vstup pr řídící signál DC V Vstup pr řídící signál DC ma neb W (typ signálu vlíme přepínačem DIL č.2) Měřící nula Výstupní signál DC V pkud na svrce Y je DC V neb R = W (výběr maxima z bu signálů), neb výstupní signál DC ma pkud na svrce R je DC ma -9-

20 ELE Elektrické phny SAX Siemens Technické parametry Typ Označení v typ. č. ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Dba přechdu tevřen Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí a pvrchu phnu Přípustná vlhkst klí Ruční klička Hmtnst (včetně balu) SAX.00 SAX.0 SAX 6.0 SAX 8.00 SAX 8.0 ELE 20 V AC 24 V AC/DC 50 Hz,5 VA 8 VA 8 VA,5 VA 8 VA 0-0 V, - bdvé 4-20 ma, - bdvé W 20 s 0 s 0 s 20 s 0 s 800 N 20 mm IP C (při pužití vlnvcvé ucpávky neb chladiče 80 C) -5 až 55 C < 95 % r.v. an,8 kg Další pdrbné infrmace phnech jsu k dispzici v katalgvých listech výrbce. Příslušenství pr phny SAX..., SAX8... Pmcný kntakt ASC0.5 2x pmcný kntakt ASC0.5 (jen bez ASZ7.5) Ptencimetr 5 W ASZ7.5/5 Ptencimetr 200 W ASZ7.5/200 Ptencimetr 000 W ASZ7.5/000 Kryt prti účinkům vlivů pčasí ASK9. Mezikus - chladič pr média 50 C...80 C Příslušenství pr phny SAX6... Pmcný kntakt ASC0.5 2x pmcný kntakt ASC0.5 (jen bez AZX6. Funkční mdul AZX6. - puze pr phn SAX6... Kryt prti účinkům vlivů pčasí ASK9. Mezikus - chladič pr média 50 C...80 C Funkční mdul AZX6. Funkční mdul umžňuje sekvenční řízení phnů, adaptaci řídícíh signálu a reverzaci signálu. -20-

21 Rzměry phnu Typ prduktu A B C C C2 D E > >> SAX Včetně krytu ASK9. Rzměry v mm

22 Připjvací svrkvnice SAX.. AC 20 V, -plhvý Sytémvá nula (SN) Řídicí signál (vřeten phnu se vysunuje) Řídicí signál (vřeten phnu se zasunuje) SAX6.. AC/DC 24 V, DC 0 0 V / 4 20 ma / W Sytémvá nula (SN) Sytémvý ptenciál (SP) Řídicí signál pr DC 0 0 V / 4 20 ma Měřicí nula Plhvá zpětná vazba DC V Řídicí signál vynucenéh řízení SAX8.. AC/DC 24 V, -plhvý Sytémvý ptenciál (SP) Řídicí signál (vřeten phnu se vysunuje) Řídicí signál (vřeten phnu se zasunuje) Pmcný kntakt ASC0.5 Nastavitelná mez přepnutí, AC V Systémvý ptenciál (SP) Sepnut (vřeten phnu se vysunuje) Rzepnut (vřeten phnu se vysunuje) Ptencimetr ASZ7.5/.. Nastavitelný nulvý bd, DC 0 V Měřicí nula 0 x W x 0 W x = 5 W, 200 W; 000 W -22-

23 Schémata zapjení SAX.. A Phn L Fáze N Nulvý vdič N Regulátr Y, Y2 Řídicí signály SAX6.. A F2 F F4 M N SN SP U Y Z Phn Prtimrazvý termstat; svrky: 2 nebezpečí zamrznutí / čidl je rzepnut (termstat spíná s mrazem) nrmální prvz Tepltní čidl Mnitrvání prtimrazvé chrany s výstupem Ω, nepdpruje QAF2.. neb QAF6.. Měřicí nula Regulátr Systémvá nula Systémvý ptenciál AC/DC 24 V Plhvá zpětná vazba Řídicí signál Řídicí signál vynucenéh řízení SAX8.. A Phn N Regulátr SN Systémvá nula SP Systémvý ptenciál AC/DC 24 V Y, Y2 Řídicí signály -2-

24 HLA HLB Elektrhydraulické phny SKD 2..., SKD Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Označení v typ. č. ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Dba přechdu tevřen zavřen Bezpečnstní funkce Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí a pvrchu phnu Přípustná vlhkst klí Hmtnst (včetně balu) SKD 2.50 HLA SKD SKD 2.5 SKD 2.2 SKD 82.5 HLB 20 V AC 24 V AC 20 V AC 24 V AC Hz 0 VA 5 VA - bdvé - bdvé 20 s 20 s 0 s 20 s 20 s 0 s 8 s 000 N 20 mm IP 54 C (při pužití vlnvcvé ucpávky neb chladiče 80 C) -5 až 50 C 5-95 % r.v.,6 kg 20 s 20 s Příslušenství Pár pmcných spínačů ASC9. Ptencimetr 000 W ASZ7. *) Ptencimetr 5 W ASZ7. *) Ptencimetr 200 W ASZ7.2 *) *) pr jeden phn lze pužít puze jeden ptencimetr Rzměry phnu -24-

25 Schémata zapjení SKD2 AC 20 V -plhvý SKD2.2, SKD2.5 AC 20 V (L) L SKD G05 AC 20 V (L) L F (Y (Y2) (N) N (Y (Y2) (N) N2 2 Y Y2 Y Y2 00 % 0 % 00 % 0 % 250G0 N Y N N Y2 N F bezpečnstní termstat N, N2 regulátry Y, Y2 phny L N fáze nulvý vdi č Y řídicí signál «tevírá» Y2 řídící signál «zavírá» 2 havarijní funkce SKD82 AC 24 V -plhvý SKD82.5, SKD82.5U AC 24 V 250G0 (G) G (SP) SKD82.50, SKD82.50U AC 24 V 250G02 (G) G (SP) F (Y (Y2) (G0) N (Y (Y2) (G0) N2 2 Y Y2 Y Y2 00 % 0 % 00 % 0 % G Y G Y2 F bezpečn. termstat N, N2 regulátry Y, Y2 phny G0 (SN) SP systémvý ptenciál AC 24 V SN systémvá nula G0 (SN) Y, Y2 kntakty regulátru Y řídicí signál «tevírá» Y2 řidicí signál «zavírá» 2 havarijní funkce -25-

26 HLA HLC Elektrhydraulické phny SKD 60 a SKD Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Označení v typ. č. ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Dba přechdu tevřen zavřen Bezpečnstní funkce Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí a pvrchu phnu Přípustná vlhkst klí Hmtnst (včetně balu) *) UA... verze se zdknalenu elektrniku SKD 60 SKD 62 SKD 62UA HLA HLC 24 V AC Hz 7 VA / 2 VA 0-0 V, 4-20 ma, 0-000W 0 s 5 s 5 s 000 N 20 mm IP 54 C (při pužití vlnvcvé ucpávky neb chladiče 80 C) -5 až 50 C 5-95 % r.v.,6 kg,85 kg,6 kg *) Příslušenství Pmcný spínač 24 V ASC.6 (nelze pužít pr ventily RV02, RV0) Ppis Všechny phny s řízením spjitým signálem jsu nvě vybaveny ACT řídící technlgií, která standardně umžňuje: - kalibraci zdvihu - indikaci stavů pmcí LED - vlbu průtkvé charakteristiky (lg / lin) - vlbu řídícíh signálu na svrce Y - zpětnvazební signál na svrce U dpvídající vstupnímu signálu na svrce Y - vynucené řízení na svrce Z Verze se zdknalenu elektrniku (UA) navíc umžňuje: - inverzi řídícíh signálu - sekvenční řízení - mezení zdvihu -26-

27 Připjvací svrky SKD6 G0 G Napájecí napětí AC 24 V: Systémvá nula (SN) Napájecí napětí AC 24 V: Systémvý ptenciál (SP) Pmcný spínač ASC.6 Y M Řídicí signál DC (0) V neb DC ma Měřicí nula (= G0) 0804 U Indikace plhy DC V neb DC ma Z Vynucená regulace c 4 5 Schémata zapjení SKD6.. AC 24 V DC 0 0 V, 4 20 ma, Ω SKD60 SKD62 SKD62UA Y phn N regulátr F bezpečnstní termstat F2 prtimrazvý termstat svrky: rizik zamrznutí / kntakt je rzpjen (kntakt spíná s mrazem) 2 nrmální prvz F tepltní idikátr F4 mnitr prtimraz. chrany s výstupem Ω, např. QAF2.. r QAF6.. (jen pr SKD62UA) * G (SP) systémvý ptenciál AC 24 V G0 (SN) systémvá nula * Puze pr sekvenční řízení a příslušné nastavení přepínačů -27-

28 Rzměry Všechny rzměry v mm A 4 x M mm A = > 00 mm Minimální vzdálenst d strpu neb d zdi pr mntáž, = > 200 mm připjení, vládání, údržbu atd. -28-

29 HLD, HLE HLG, HLH Elektrhydraulické phny SKB 2..., SKB SKC 2..., SKC Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ SKB 2.50 SKB SKB 2.5 SKB 82.5 SKC 2.60 SKC SKC 2.6 SKC 82.6 Označení v typ. č. ventilu HLD HLE HLG HLH Napájecí napětí 20 V AC 24 V AC 20 V AC 24 V AC 20 V AC 24 V AC 20 V AC 24 V AC Frekvence Hz Příkn 0 VA 5 VA 9 VA 24 VA Řízení - bdvé Dba přechdu tevřen 20 s 20 s 20 s 20 s zavřen 20 s 20 s 20 s 20 s Bezpečnstní funkce 0 s 8 s Jmenvitá síla 2800 N Zdvih 20 mm mm Krytí IP 54 Maximální teplta média 220 C (vyšší teplty puze s pužitím vlnvcvé ucpávky neb chladiče) Přípustná teplta klí a pvrchu phnu -5 až 50 C Přípustná vlhkst klí Hmtnst (včetně balu) Příslušenství Rzměry phnu 8,4 kg Pár pmcných spínačů ASC9. Ptencimetr 000 W ASZ7. *) Ptencimetr 5 W ASZ7. *) Ptencimetr 200 W ASZ7.2 *) *) pr jeden phn lze pužít puze jeden ptencimetr 0-95 % r.v. 8,9 kg 0 kg 0,5 kg / = > 00 mm Minimální vzdálenst d strpu neb d zdi pr mntáž, = > 200 mm připjení, vládání, údržbu atd. -29-

30 Schémata zapjení SKB2.., SKC 2.. AC 20 V -bdvé SKB2.5, SKC 2.5 SKB2.50, SKC 2.50 AC 20 V L (L) 250G05 AC 20 V (L) L F (Y (Y2) (N) N (Y (Y2) (N) N2 2 Y Y2 Y Y2 00 % 0 % 00 % 0 % 250G0 N Y N N Y2 N F bezpečnstní termstat N, N2 regulátr Y, Y2 phny L N Fáze Nula Y řídící signál «tevírá» Y2 řídící signál «zavírá» 2 havarijní funkce SKB82..; SKC82.. AC 24 V -bdvé SKB82.5, SKC82.5 AC 24 V 250G0 (G) G (SP) SKB82.50, SKC82.50 AC 24 V 250G02 (G) G (SP) F (Y (Y2) (G0) N (Y (Y2) (G0) N2 2 Y Y2 Y Y2 00 % 0 % 00 % 0 % G Y G Y2 G0 (SN) G0 (SN) F bezpečnstní termstat N, N2 regulátr Y, Y2 phny SP systémvý ptenciál AC 24 V SN systémvá nula Y Y2 2 řídící signál «tevírá» řídící signál «zavírá» havarijní funkce -0-

31 HLD, HLF HLG, HLI Elektrhydraulické phny SKB 60 a SKB SKC 60 a SKC Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Označení v typ. č. ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Dba přechdu tevřen zavřen Bezpečnstní funkce Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí a pvrchu phnu Přípustná vlhkst klí Hmtnst (včetně balu) *) UA... verze se zdknalenu elektrniku SKB 60 *) SKB 62 SKB 62UA SKC 60 SKC 62 SKC 62UA HLD HLF HLG HLI 24 V AC Hz VA 7 VA 24 VA 28 VA 0-0 V, 4-20 ma, 0-000W 20 s 20 s 5 s 20 s 5 s 20 s 2800 N 20 mm mm IP C (vyšší teplty puze s pužitím vlnvcvé ucpávky neb chladiče) 8,6 kg -5 až 55 C 0-95 % r.v. 0 kg *) Příslušenství Pmcný spínač 24 V ASC.6 Ppis Rzměry phnu Všechny phny s řízením spjitým signálem jsu nvě vybaveny ACT řídící technlgií, která standardně umžňuje: - kalibraci zdvihu - indikaci stavů pmcí LED - vlbu průtkvé charakteristiky (lg / lin) - vlbu řídícíh signálu na svrce Y - zpětnvazební signál na svrce U dpvídající vstupnímu signálu na svrce Y - vynucené řízení na svrce Z Verze se zdknalenu elektrniku (UA) navíc umžňuje: - inverzi řídícíh signálu - sekvenční řízení - mezení zdvihu / = > 200 mm připjení, vládání, údržbu atd. = > 00 mm Minimální vzdálenst d strpu neb d zdi pr mntáž, --

32 Připjvací svrky SKB6.., SKC6.. G0 G Napájecí napětí AC 24 V: Systémvá nula (SN) Napájecí napětí AC 24 V: Systémvý ptenciál (SP) Pmcný spínač ASC.6 Y M Řídicí signál DC (0) V neb DC ma Měřicí nula (= G0) 0804 U Indikace plhy DC V neb DC ma Z Vynucená regulace c 4 5 Schéma zapjení phnů SKB6.., SKC6.., AC 24 V DC 0 0 V, 4 20 ma, Ω SKB60 SKC60 SKB62 SKB62UA SKC62 SKC62UA Y phn N regulátr F bezpečnstní termstat F2 prtimrazvý termstat svrky: 2 rizik zamrznutí / kntakt je rzpjen (kntakt spíná s mrazem) nrmální prvz F indikátr teplty F4 mnitr. mraz. chrany QAF2.. neb QAF6.. (jen pr SKB62UA, SKC62UA) * G (SP) systémvý ptenciál AC 24 V G0 (SN) systémvá nula * Puze pr sekvenční řízení a příslušné nastavení přepínačů -2-

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-02. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV 2 (Ex) UV 26 (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 25 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV 2x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

CZ Ventily LDM s pohony Belimo

CZ Ventily LDM s pohony Belimo 0-07. 0.6.CZ Ventily LDM s phny Belim -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 09.15.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

CZ Ventily LDM v seismickém provedení

CZ Ventily LDM v seismickém provedení 0-02.2 02..CZ Ventily LDM v seismickém prvedení -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-0. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Průmyslové armatury - CI0362-2015/04 RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Regulace průtoku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí (voda, pára, vzduch). Jednosedlové dvoucestné

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

CZ Regulační ventily LDM COMAR line

CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

CZ. Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40 -1-

CZ. Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40 -1- 01-0.8 10.06.CZ Ventily řady 00 line s phny LDM ANT A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +40 493 504 61, Fax: +40 493 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 0-0. 0..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony 0-0. 07.00.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv 02-07.3 10.06.CZ Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením typpv1509-1- PV 1509 Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením DN 65 x 100 až 350 x 600 Pužítí Pjistný ventil plnzdvižný s přídavným

Více

CZ. Regulační ventily RV

CZ. Regulační ventily RV 0-0. 0.05.CZ Regulační ventily RV 50 A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +40 49 504 6, Fax: +40 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele Kv Praktický

Více

CZ. Regulační ventily RV

CZ. Regulační ventily RV 0-0. 0.0.CZ Regulační ventily RV 0 A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 09 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 04 6, Fax: + 49 04 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

CZ Nabídkový ceník armatur 2017

CZ Nabídkový ceník armatur 2017 01-12.1 01.17.CZ Nabídkový ceník armatur 2017-1- Jak používat ceník V ceníku jsou uvedeny ceny ventilů v základním provedení s pohony, které jsou ve standardní nabídce. Základním provedením ventilu se

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

PAVIRO End Of Line Slave Module

PAVIRO End Of Line Slave Module PAVIRO End Of Line Slave Mdule PVA-1WEOL cs Pznámky k mntáži PAVIRO End Of Line Slave Mdule Obsah cs 3 Obsah 1 Stručné infrmace 4 2 Mntáž 5 3 Technické údaje 11 4 Nrmy a sulad 15 4 cs Stručné infrmace

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN 6

2- a 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN 6 4 401 VVF22.. VXF22.. ACVATIX 2 a 3cestné ventily s přírubovým připojením, PN 6 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF22.. VXF22.. Výkonné ventily pro teploty média v rozsahu 10 130 C Tělo ventilu z šedé

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 16

Trojcestné ventily s přírubou PN 16 4 430 Trojcestné ventily s přírubou PN 16 VXF40... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25 150 k vs 1,9 300 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013 Strana: 1/12 Technická zpráva 108018 Kntrla hybvéh napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen201 Vypracval : Ing.Otakar Kzel Datum: 2.8..201 Adresa: PAPKON s.r.., Cihelná

Více

CV216/316, 225/325, 240/340 S/E. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN , pro vysoké teploty a tlaku

CV216/316, 225/325, 240/340 S/E. Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN , pro vysoké teploty a tlaku CV216/316, 225/325, 240/340 S/E Standardní regulační ventily 2- nebo 3-cestný, DN 15-300, pro vysoké teploty a tlaku IMI TA / Regulační ventily / CV216/316, 225/325, 240/340 S/E CV216/316, 225/325, 240/340

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

CV216/316, 225/325, 240/340S/E

CV216/316, 225/325, 240/340S/E Regulační ventily CV216/316, 225/325, 0/340S/E Regulační ventily Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vhodné pro regulaci v objektech i průmyslových

Více

2- a 3-cestné ventily v PN25 s přírubovým připojením

2- a 3-cestné ventily v PN25 s přírubovým připojením 4 405 VVF53.. VVF53..K VXF53.. ACVATIX 2 a 3cestné ventily v PN25 s přírubovým připojením z řady ventilů s velkým zdvihem VVF53.. VXF53.. Ventily s velkou účinností pro teploty média 20 220 C Tělo ventilu

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

Standardní provedení (se standardní ucpávkou) : Chladící voda Studená voda Teplá voda Horká voda C Voda s přísadou proti zamrznutí 1) 2)

Standardní provedení (se standardní ucpávkou) : Chladící voda Studená voda Teplá voda Horká voda C Voda s přísadou proti zamrznutí 1) 2) SIEMENS 4 373 Přímé ventily s přírubou, PN25 VVF52... Přímé ventily s přírubou, PN25 Materiál : Sférická litina GGG-40.3 DN5...40 mm K vs 0.6...25 m 3 /h Zdvih 20 mm Použití se servopohony SQX..., SKD...,

Více

Přímé ventily s vnějším závitem, PN16

Přímé ventily s vnějším závitem, PN16 4 363 Acvatix Přímé ventily s vnějším závitem, PN6 VVG4.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 5...DN 50 k vs 0,63...40 m 3 /h Připojení vnějším závitem G B podle ISO 228/ a plochým těsněním Sady šroubení

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Přímé ventily s přírubou, PN16

Přímé ventily s přírubou, PN16 4 340 Přímé ventily s přírubou, PN6 VVF4... Přímé ventily s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 DN50... DN50 mm k vs 3... 300 m 3 /h Zdvih 20 nebo 40 mm Použití se servopohony SQX..., SKD..., SKB... a SKC...

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Hřáky série 300...700 Skupina 4 Výkn 770-9700 kw Obsah Všebecně 1 Jak vybrat hřák 2 Hřáky na lehký tpný lej Technické údaje a rzměry 3 PI schémata 4 Rzsah ddávky 4 Grafy

Více

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody Záruční list pr elektrické průtkvé hřívače vdy HKL. HKL s mžnsťí změny příknu Vyplní prdejna: -155-07 -09-11 3,5/5,5 4,5/7 5,5/9 5,5/11 Kupujícímu byl výrbek předvedený a byl seznámený s jeh pužitím Elektrické

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

2-cestné ventily s vnějším závitovým připojením, PN16

2-cestné ventily s vnějším závitovým připojením, PN16 4 363 Acvatix 2-cestné ventily s vnějším závitovým připojením, PN6 VVG4.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 5...DN 50 k vs 0,63...40 m 3 /h Připojení vnějším závitem G..B podle ISO 228- s plochým těsněním

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem OEM 3-cestný ventil PN6 s bočním obtokem VXB89R... Tělo ventilu a boční obtok jsou z tvárné litiny EN-GJS-00-5 DN 25...DN 32 Hodnoty k vs jsou,6...6 m 3 /h 2 plochá těsnicí připojení s vnějším závitem

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAS.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5,5 mm a ovládací silou 400 N SAS31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní

Více

2-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40

2-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40 4 82 Acvatix 2cestné ventily s přírubovým připojením, PN40 VVF6.. Tělo ventilu z lité oceli GP240GH DN 5...50 k vs 0,9...00 m /h Použití s elektrohydraulickými pohony SKD.., SKB.. nebo SKC.. Použití Použití

Více