NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod."

Transkript

1 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní hovorna Sobšice A ??? Poštovna Dolní Heršpice podízena p.ú. B19-Horní Heršpice A3 1903/8/1-22/10/30??? Poštovna Brno letišt A4 1927/8/1-42/12/15??? A4F1, ??? poválená existence je nejistá A4F1 - Staré brnnské letišt na janov plánu z r A4F2 - Dnes je již z letišt prmyslová zóna, ale ješt stojí poválená aeroklubová budova (r. 2008) Poštovna Pod Klajdvkou podízena p.ú. B15 - Židenice A5 1941/9/1-1945/7/15??? Poštovna Ostopovice Nepatí do Brna, ale: mimo p.ú Brno - venkov spadala v období 1957 až 1977 pod: A a) p. ú. Brno 25 (St. Lískovec) b) p.ú. Brno 42 (Bosonohy) Telegrafní provozní stanice Ostopovice, Jelínek Josef, Ostopovice. 76 Pozdji byly Ostopovice v dor. okrsku pošty Brno zízena vlastní pošta.

2 Jaroslav Pun ochá - Brn nské poštovní ú ady v b hu asu Telegrafní provozní stanice Bohunice A K íž Ladislav, Morávkovo nám. 1 ( dnes neexistuje - zcela podlehlo nové zástavb, název zrušen 1997) A7F1 - Morávkovo nám. na map z r Poštovna Jehnice A A7F1, 2 A7F21 - Poz statek Morávkova nám. kapli ka obklopená paneláky (cca 2005) Obec byla p ipojena k Brnu v r Hudec František, Jehnice sou asn telegrafní provozní stanice Telegrafní provozní stanice Jehnice -1974A Pošt. st edisko Jehnice Jehnice A Aulehlová Josefa.p. 7 pošt. služby v omezeném rozsahu???? nám. 3. Kv tna 221/5 (objekt ÚM ) Stanovišt poštovního doru ovatele Jehnice A /9/27- pod ízeno pošt Brno 21 pod ízeno pošt Brno 21 nám. 3. Kv tna 221/5 (objekt ÚM ) A11F1 - D ív jší poštovní st edisko, dnešní stanovišt pošt, doru ovatele (r.2009) A11F1 A11F1,2 A11F2 - Pohled na cedule (r.2009)

3 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Poštovna Ochoz??? A12 nepatí do Brna, ale spadala pod p.ú. B28 - Líše B POŠT. SPOITELNA, POŠT. ÚLOŽNY Rakouská Poštovní spoitelna byla založena pijetím píslušného zákona Zakladatelem a prvním editelem byl Georg Coch. První centrála bylo otevena 12.ledna 1883, v objektu dominikánského kláštera ve Vídni,ul. Wollzeile (wikipedie) C.k. poštovní spoitelna K.k. Postsparcassen Amt B Backergasse-Pekaská.6 B1F1 B1F1 Pekaská 6. Sídlila zde pošta Brno 10, ale také zde mla sídlo poboka C.k. poštovní spoitelny v Brn. Jedná se o první dm zleva a snímek je z. r Historie poštovních spoitelen sahá do 19. století. V pedváleném eskoslovensku fungovala poštovní spoitelna, která navázala na svou rakousko-uherskou pedchdkyni. eskoslovenská poštovní spoitelna byla založena v roce 1918, kdy pevzala v novém eskoslovenském stát šekovou službu bývalého rakouského poštovního spoitelního úadu ve Vídni. Byla tehdy zízena jen jako správní úad v oboru psobnosti poštovní správy. Zákonem íslo 140/1919 Sb. byl zízen Poštovní úad šekový. Jeho úkolem bylo provádt bezhotovostní platby mezi jednotlivými hospodáskými subjekty. Tím sehrál dležitou roli pi stabilizaci mnových pomr v nov vzniklé SR, ímž snížil potebu obživa na platy v hotovosti. U Poštovního úadu šekového se zárove sousteovala nejvtší ást píjm a výplat státu na ústedním kont. V roce 1930 byl zákonem. 143/1930 Sb. pemnn Poštovní úad šekový na Poštovní spoitelnu, když jako nový atribut jeho innosti byla zavedena spoitelní služba. Tato instituce byla rovnž dležitým initelem a místem pro upisování vnitních státních pjek. Historické dokumenty k existenci této instituce se nacházejí v Archivu NB. (wiki/2009) Poštovní šekový úad a pošt. spoitelna B Kaunitzgasse - Kounicova 66 (dnes.26) B3F1 a 11F4 Lidé: Kounicgasse - Kounicova 66 (tentýž objekt) Giskra str. - Giskrova 66 (tentýž objekt) pednosta - vrchní rada JUDr. JanJaroch

4 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Poštovní spoitelna, poboka v Brn B Giskra str. - Giskrova 66 (Kounicova) B3F1 a 11F Beethovenova 4 B3F2 B3F1 - Dnešní Kounicova. 26, sídlo poštovního šekového úadu a Poštovní spoitelny(r.2005) B3F2 - Beethovenova 4, sídlo Poštovní spoitelny, banky Union a od r eského rozhlasu Brno (r.2008) Poštovní úložna byla pi poštovním editelství v Brn zízena jako "Oddlení pro nedoruitelné zásilky". V nkterých obdobích byla spojena s poštovní ohlašovnou a její úední název pak znl "Poštovní ohlašovna a úložna". (P.G.) Poštovní ohlašovna a úložna Brno Úložna I /9/28 B4??? O pošt: C.K. ohlašovna a oddlení pro nedoruitelné zasilky poštovní v Brn Poštovní úložna v Brn Poštovní ohlašovna a úložna Brno Postanmeldestelle und Postlageramt Brunn/ Poštovní ohlašovna a úložna Brno Postanmeldestelle und Postlageramt Brunn Poštovní ohlašovna a úložna Brno Poštovní úložna v Brn K.k. Post-Bergungstelle Brunn Zvl. poštovní úložna v Brn pro nedoruitelné zásilky z území obsazené Halie (P.G.) B ???

5 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Pošt. ohlašovna a úložna/ BRNO 300 Úložna II 1993/1/1-dosud B Bohunice, U pošty 16 (zezadu pošty B25) B6F1 2000/10/1-dosud Mojmírovo. nám. 22 B6F2, 12F12 O pošt: 1993/1/1-2005/9/ Poštovní ohlašovna a úložna 2005/10/1- p.ú Brno 300 B6F1 zadní vstupy do prostor pošty Brno 25, díve zde byl vstup do Poštovní ohlašovny a úložny (r.2006) B6F1 Dnes je poštovní ohlašovna v tomto objektu (Mojmírovo nám. 22) spolu s poštou Brno 12, kde se provádí i celní odbavení zásilek do zahranií (r.2008)