ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010"

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce ,-- Správní poplatky ,-- Odvod výtěžku z provozování loterií ,-- MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů ,-- -Poplatek za užívání veř.prostranství ,-- -Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,-- -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,-- -Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,-- TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy ,-- -školství ,-- TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -neúčelový transfer ,-- -specifická dotace údržba chodníků ,-- celkem ,-- OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky ,-- OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů ,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ příjmy z vlastní činnosti(hody, prodej knih, brožur) ,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

2 příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj ,-- NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ příjmy z pronájmu pozemků ,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení 6 000,-- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ ,-- přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise 4 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ příjmy z úroků ,-- Celkem příjmy ,-- FINANCOVÁNÍ zapojení přebytku hospodaření položka ,-- zapojení přebytku hospodaření rozvoj majetku, UZ ,-- Celkové zdroje rozpočtu ,-- Výdaje 2 výše výdajů v Kč

3 OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ neinv.transfery obč.sdružením Český zahrádkářský svaz ,-- celkem ,-- SILNICE služby-čištění ,-- zimní údržba ,-- opravy komunikace Sojkova ,-- investice-projekty komunikace K Berce, Rebovka ,-- pozemky-výkup pozemku ul. Skalní ,-- celkem ,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ údržba chodníků ,-- chodník Pražská od RD č. 11 směr centrum - oprava ,-- chodníky ul. Vzhledná ,-- projekt a realizace -síť cyklostezek, stezek pro pěší, in-line ,-- celkem ,-- ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY kanalizace III. a IV. etapa projekty přípojek ,-- kanalizace projektová dokumentace pro revitalizaci ulic ,-- celkem ,-- ZÁKLADNÍ ŠKOLY pohybově relaxační centrum ZŠ Bosonožské nám ,-- celkem ,-- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci ,-- celkem ,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY odměna za vedení obecní kroniky 4 000,-- fotografie 1 000,-- celkem ,-- 3

4 ROZHLAS A TELEVIZE revize místního rozhlasu 5 000,-- opravy místního rozhlasu vč.rozhlasového přístroje ,-- celkem ,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje ,-- odměna redaktorům ,-- roznos zpravodaje ,-- tisková korektura zpravodaje 6 000,-- celkem ,-- ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) Materiál(hody, heligonky) 6 000,-- služby (kult.akce dle kalendáře) ,-- pohoštění ( vítání, kulturní akce) ,-- věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce) ,-- celkem ,-- SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE správce sportoviště Hoštická ,-- údržba -doplňování písku, oprava branek 5 000,-- celkem ,-- OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu ,-- z toho : FKSK Brno-Bosonohy dáno po termínu ,-- Kuželkářský oddíl Bosonohy ,-- 3P Bosonohy, oddíl futsalu ,-- Tenisový klub Brno-Bosonohy ,-- turnaj v pétanque -účast 4 000,-- vytvoření hřiště na pétanque ,-- Celkem ,-- VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE rekonstrukce dětských hřišť-dokončení hřiště za vodojemem ,-- opravy dětských hřišť doplnění písku ,-- revize technického stavu dětských hřišť dle zákona ,-- správce dětského hřiště Vzhledná ,-- 4

5 BOSA-budova bývalé školky provoz ,-- BOSA-budova bývalé školky vybavení ,-- celkem ,-- OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST příspěvek Klubu důchodců Bosonohy ,-- celkem ,-- POHŘEBNICTVÍ příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku ,-- celkem ,-- ÚZEMNÍ ROZVOJ studie komunál ,-- studie lesopark ,-- celkem ,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ všeobecný materiál 8 000,-- pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, traktoru, olej) ,-- služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ ,-- opravy - drobné opravy v MČ ,-- opravy DP-kadeřnictví, knihovna elektroinstalace ,-- opravy izolace střechy objektu autobazaru u VC ,-- mobiliář pořízení nového ,-- mobiliář opravy stávajícího ,-- nájemné- pozemky Rebovka, Pražská areál VC ,-- pozemky výkup pozemků pro využití MČ ,-- příspěvek obč.sdružení Svornost Bosonohy - projekt ,-- příspěvek obč. sdružení Svornost Bosonohy náklady ,-- celkem ,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu kvality bydlení ,-- celkem ,-- OSTATNÍ NAKLÁDANÍ S ODPADY likvidace černých skládek ,-- 5

6 celkem ,-- PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ údržba zeleně, sekání trávníků, keře, výsadba, ,-- Jarní úklid Bosonoh občerstvení 1 000,-- Jarní úklid Bosonoh materiál 1 000,-- celkem ,-- SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace ,-- celkem ,-- OCHRANA OBYVATELSTVA doplnění povodňového plánu MČ 2 000,-- celkem 2 000,-- POŽÁRNÍ OCHRANA revize hasicích přístrojů 3 000,-- neinv.transfer obč. sdružení Sdružení hasičů Brno-Bosonohy ,-- celkem ,-- MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny - starosta, místostarosta, předsedové výborů a komisí ostatní členové ZMČ ,-- cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční ,-- telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony ,-- služby školení a vzdělávání starosta BOZP 1 000,-- celkem ,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI mzdy ,-- ostatní osobní výdaje dohody-úklid,pošta,uklízeč,poradenství ,-- sociální pojištění -26 % ,-- zdravotní pojištění - 9 % ,-- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu ,-- léky vybavení lékárničky 1 000,-- knihy, učební pomůcky, tisk ,-- 6

7 drobný hmotný dlouhodobý majetek ,-- nákup materiálu ,-- voda ,-- plyn ,-- elektrická energie ,-- služby pošt ,-- služby telekomunikací a radiokomunikací ,-- služby peněžních ústavů- pojištění ,-- konzult.poradenské, právní služby ,-- služby školení a vzdělávání ,-- služby počítačová síť, webové stránky, inter.audit, PaM ,-- opravy a udržování malování, drobné opravy ÚMČ ,-- programové vybavení-antivirový program ,-- cestovné 7 000,-- pohoštění ,-- ostatní nákupy- ošatné ,-- věcné dary ,-- náhrady mezd v době v nemoci ,-- ostatní neinv.transfery obyv. - přísp. ze SF ,-- investice- vybudování kancelář ve III.NP vč. soc.zázemí ,-- investice rekonstrukce spisovny ÚMČ ,-- celkem ,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ služby peněžních ústavů - bankovní poplatky ,-- celkem ,-- MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE výdaje spojené s návštěvou italské obce- dary ,-- celkem ,-- OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce ,-- celkem ,-- Celkem výdaje ,-- 7

8 FINANCOVÁNÍ uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků půjčka Fondu bytové výstavby města Brna - pol ,-- Celkové výdaje rozpočtu ,-- Vyvěšeno na úřední desce : Sňato :