Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII."

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý z nás prožívá ve své práci situace a okamžiky, které lze označit za příjemné, méně příjemné, stresující a občas i zlé. Nejinak je tomu i v pozici starosty města. Pokud se jedná o ty příjemné zážitky. Vždy, když se něco v našem městě podaří, mám pocit velkého uspokojení. Někdy lze tento vjem přiblížit až ke stavu euforie. A nezáleží na tom, zda se dobrá věc podařila mně osobně, zaměstnancům úřadu nebo třeba podnikateli. Dokonce ani na rozsahu řešeného. Je nasnadě, že když se podaří vyřešit dlouholetý problém zdevastovaného hotelu Grand, tak si toho povšimnou nejen obyvatele našeho města, ale i jeho návštěvníci. A z podstaty věci pro budoucnost kvality života obyvatel důležitější akce rekultivace uzavřené skládky komunálního odpadu zůstane stranou zájmu většiny. Ani neexistuje přímá závislost mezi finanční náročností řešeného úkolu, množstvím překonávaných překážek a velikostí prožitku. Někdy je tomu právě naopak. Čím je podstata řešeného problému z hlediska široké veřejnosti okrajovější a spotřebuje méně peněz, je často výsledný pocit intenzivnější. V poslední době mám velkou radost ze záchrany kostelíka sv.václava ve Slaném-Ovčárech. Těším se až bude zachráněný objekt představen veřejnosti. Po desetiletích neurvalé devastace. Nemusíme být věřícími, abychom se dokázali ztotožnit s faktem, že tento kostelík na okraji města, u ošklivé komunikace, je svázaný s mnohými historickými událostmi Slaného, jako málokterý jiný. Rád bych Vás, vážení spoluobčané, upřímně pozval na jeho otevření. Sejdeme se 11. září ve před hlavním vchodem na slánské hřbitovy. Odtud půjdeme klášterní cestou mezi sady až ke kostelíku. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Slaný a jeho fámy pokračování Slaný je krásné město s velkou historií, velmi příjemnou současností, a jak pevně věřím, vynikající budoucností. Značné množství jeho obyvatel se osobně zná, pravidelně se potkává na ulicích, při kulturních akcích, na sportovních utkáních či při jiných příležitostech. A tak se nelze divit, že ve Slaném vzniká relativně velké množství zaručených zpráv. Mnohé jsou pravdivé, u dalších lze vysledovat původní reálný základ. Jsou však zprávy, kde zůstává rozum stát, co si lidé jsou schopni vymyslet. Výše uvedenými slovy uvádím jednou za čas svůj seriál článků, ve kterém se snažím slánské fámy uvádět na pravou míru. Většina údajů byla již alespoň jednou zveřejněna ve Slánské radnici, nebo je lze nalézt na internetových stránkách městského úřadu. Určitě ale neuškodí, když některá fakta zopakuji. Při rekonstrukci a obnově fasády Grandu budou zrestaurovány původní německé nápisy z doby okupace Je úsměvné, že vždy, když město zahájí další svůj projekt, objeví se osoby, které mají zaručené informace o tom, proč se to ve skutečnosti dělá. Bylo tomu tak u rekonstrukce městského divadla (protože si ho chce koupit pan Karel Gott, případně Vlastimil Tlustý), s železnou pravidelností se objevují informace při prodeji nebo opravě nějakého domu ve Slaném v souvislosti s mojí osobou (naposledy s vilou Bětuška) a nyní tedy i u záchrany bývalého hotelu Grand. pokračování na straně 2 Oprava kostela sv. Václava těsně před dokončením (více na straně 11)

2 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 2 Slaný a jeho fámy pokračování Ovšem vymyslet si, že necháme na novou fasádu napsat německé nápisy, to je originální. Tuším, proč tato fáma vznikla. Při očištění staré fasády se objevily německé nápisy nad římsou hlavního vchodu, které označovaly vstup do lázní, restaurace a kavárny. Samozřejmě, že budou novou fasádou a malbou překryty. Nejpozději do konce září tohoto roku, kdy se plánuje termín kolaudace stavby. Město je katastrofálně zadlužené. A proto musí odprodávat městské byty, aby získalo peníze na krytí úvěrů a megalomanské projekty svého starosty. A navíc je všechen majetek města zastaven u bankovních domů Vyvrátit tuto fámu je poměrně lehké. Stačí se podívat do všech veřejně přístupných informací, mít alespoň základní povědomí o zákonech této země a o tom, jak se tvoří rozpočty měst. Vím ovšem, že tato cesta je příliš pracná, a proto je snazší pro část občanů uvěřit zdánlivě jednoduchým výkřikům zasvěcených. Vždy mi vrtá hlavou, zda zasvěcení o podstatě problému vědí a jen fámou sledují nějaké své postranní cíle, nebo si jen v hlavě nedokáží propojit údaje dohromady. Ponechme však fámy jejich tvůrcům a pokusme se shrnout fakta: Město není katastrofálně zadlužené. Naopak. Ve srovnání s městy obdobné velikosti je míra zadluženosti na spodní úrovni. Základním kritériem pro posouzení zadluženosti města je tzv. dluhová služba. Ta se vypočítává jako poměr splátek přijatých úvěrů a úroků (=finančních závazků) k celkovým příjmům města. A uvádí se v procentech. Ministerstvo financí každým rokem vyhlašuje procento dluhové služby, jehož překročení je pro samosprávu již riskantní. Stát si tak stanovuje orientační kritérium jako důvod pro odmítnutí poskytnout městu dotace. Ty jsou totiž téměř vždy svázány s povinným finančním podílem města. V současné době je tato hranice ministerstvem uváděna 15 %. A uvažuje se s jejím zvýšením na 20 %, spekulativně i ke 30 %. V souvislosti se závazky při vstupu do EU a malé schopnosti ČR čerpat peníze z evropských fondů. Jak se dluhová služba v posledních letech vyvíjela v souvislosti s údajnými megalomanskými plány starosty? V roce , 01 % (první rok volebního období, městský rozpočet fakticky určilo odstupující zastupitelstvo); rok , 77 %; rok , 02 %; rok , 21 %; rok , 62 % (den před konáním parlamentních voleb v roce 2002 odsouhlasena další etapa deformy veřejné správy s účinností od 1. ledna 2003). V roce 2004 očekávám nárůst dluhové služby města (odhaduji k 6 %). Příčinou je zákonná povinnost zajistit tzv. reformu veřejné správy. Mé názory na tuto reformu jako skandální, zbytečně drahou, byrokratickou a málo funkční jsou myslím dostatečně veřejně známy. Podrobnou analýzu jsem zveřejnil i na stránkách Slánské radnice. Ale i přes tento nepříjemný závazek, který stát na města shrnul bez dostatečného finančního krytí, je míra zadlužení Slaného velmi přijatelná. Rozhodně to není hlavní důvod pro odprodávání dalších bytů z majetku města. Tím je jednoznačné prokázání úspěšnosti jednotlivých privatizačních vln v letech ve smyslu účinnější péče o majetek novými vlastníky. A jaké jsou zástavy, úvěry a půjčky města? 1. KRYTÁ PLAVECKÁ HALA Úvěr od ČS, a. s., ve výši 20 mil. Kč, zůstatek k je Kč, splatnost do roku Zástava majetku: čp stavební parcela 2. REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍHO A VO- DOVODNÍHO Ř ÁDU V PALACKÉHO ULICI Úvěr od ČS, a. s., ve výši Kč, zůstatek k je Kč, splatnost do roku Zástava majetku: není 3. PLYNOFIKACE KOTELEN K29 (Rabasova ulice), K38 (Plynárenská ulice), K41 (Pražská ulice) Půjčka od Státního fondu životního prostředí ve výši tis. Kč, zůstatek k Kč, splatnost do roku Zástava majetku: čp se stavebními parcelami a čp se stavebními parcelami 4. REKONSTRUKCE ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY KOTELNY K39 (Hvězdicová) Půjčka od Státního fondu životního prostředí ve výši Kč, zůstatek k Kč, splatnost do roku Zástava majetku: čp se stavební parcelou, čp. 830 se stavební parcelou, čp se stavebními parcelami a čp se stavební parcelou 5. V ÝSTAVBA KANALIZAČNÍ STOKY B1 (od Grandu přes Palackého ulici až do ulice Lázeňské) Úvěr od ČS, a. s., ve výši 25 mil. Kč, zůstatek k Kč, splatnost do roku Zástava majetku: čp se stavebními parcelami 6. ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY SEVER OBLAST I ( japonská zóna ) Úvěr od EPCE s. r. o., ve výši tis. Kč, zůstatek k je Kč, splatnost do roku 2007, bezúročné, bez zástavy majetku. 7. REKULTIVACE BÝ VALÉ SKLÁDK Y KOMUNÁLNÍHO ODPADU U MÍSTNÍHO LETIŠTĚ (Slaný-Netovice) Půjčka od Státního fondu životního prostředí ve výši Kč, zůstatek k je Kč, splatnost do roku Zástava majetku: čp se stavebními parcelami.

3 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 3 8. FINANCOVÁNÍ REFORMY VEŘEJNÉ SPR ÁV Y (zákonná povinnost převést úředníky z Kladna do Slaného mezi a ) Ze schváleného úvěru od ČS, a. s., ve výši 40 mil. Kč k vyčerpáno Kč. 9. PROSTŘEDKY NA POSKYTOVÁNÍ NÍZKO- ÚROČENÝCH PŮJČEK MAJITELŮM BYTOVÉHO FONDU NA OPR AV Y A MODERNIZACI BYTO- VÉHO FONDU (dlouhodobá celostátní akce) Finanční výpomoc MF ČR ve výši tis. Kč. Splatnost do roku KANALIZAČNÍ SBĚR AČ (odkanalizování průmyslové zóny Sever Oblast I do čističky odpadních vod ve Slaném-Blahoticích) Kupní smlouva s Energií Kladno ve výši Kč. Zůstatek k je 14 mil. Kč. Splatnost do Bezúročná, bez zástavy. 11. DALŠÍ ZÁSTAV Y MAJETKU (z hlediska jeho využití v nejbližších letech): čp se stavebními parcelami do roku 2021 užívat vybudované půdní vestavby jako byty. Zástavním věřitelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (poskytovatel státní dotace). čp se stavebními parcelami do roku 2005 užívat k trvalému bydlení a nepřevést je na jinou osobu. Zástavním věřitelem je Okresní úřad Kladno. Domy jsou zařazeny k odprodeji v rámci III. vlny privatizace. čp. 173 se stavební parcelou do roku 2046 Dům s pečovatelskou službou nepřevést na jiného vlastníka a byty využívat k bydlení důchodců. Zástavním věřitelem je Okresní úřad Kladno. Město nedostatečně podporuje sport, protože jednotlivým sportovním oddílům (čti právě tomu mému) přiděluje málo peněz. Je to proto, že v zastupitelstvu nejsou žádní sportovci, kteří by rozuměli problému Sport je pro finance bezednou dírou. Jeho potřeby jsou prakticky neuspokojitelné. Spotřebuje jakékoliv množství peněz. Stačí jen číst novinové články o hospodaření dvou nejpopulárnějších sportů v ČR fotbalu a hokeje. Důležité je nalézt rozumnou míru a přístup. Jsem přesvědčený, že město (čti zastupitelstvo) je nalezlo. Zároveň se nesmí zapomínat, že kromě sportu musí mít také své místo na slunci desítky kulturních organizací, městská nemocnice, sociální zařízení pro starší občany, školy, školky, hřbitovy, úklid a údržba města a množství dalších veřejně prospěšných činností. Na území Slaného je značný počet sportovišť, jejichž existenci a úroveň nám závidí mnohá města. Možnosti sportovního vyžití je nutno vnímat nejenom, a pouze v přímé finanční podpoře organizovaného sportu v oddílech. Stejnou váhu musí mít podpora sportování neorganizovaného. Město vlastní a provozuje obrovský komplex sportovišť v rámci organizace Víceúčelová sportovní hala, s. r. o., (aquapark, tělocvična, squash, bowling, fitness, fotbalové hřiště, zimní stadión, hotel, restaurace, atletický stadión, aerobik), halu BIOS, městské koupaliště, skatepark, venkovní dětská hřiště, tělocvičny ve školách, modelářské středisko, Na všechna tato sportoviště má veřejnost přístup (samozřejmě za určitých podmínek). Jejich provozování a údržba stojí velké peníze. Kromě těchto částek v statisícových až miliónových hodnotách v závislosti na rozpočtovém roce (údržba, revize, opravy, investiční akce, platy zaměstnanců, ) přispívá město na provoz VSH 3 milióny Kč (příklady z letošního roku), na úhradu ztráty městského koupaliště 200 tisíc Kč, na provoz haly BIOS 500 tisíc Kč a to bez započtení mezd a údržby. Sportovním oddílům letos zastupitelstvo rozdělilo 520 tisíc Kč ve formě příspěvku na činnost. Na základě písemné žádosti oddílu a podle pravidel, která platí od roku O příspěvek se v roce 2004 přihlásilo sedmnáct oddílů. Dále zastupitelstvo přidělilo dalších 100 tisíc korun příspěvku tenisovému oddílu na pořízení přetlakové haly. Tenisté si o dotaci od krajského úřadu sami zažádali, město jejich žádost podpořilo a výsledkem je, že hala bude zprovozněna od zimní sezóny (i pro nečleny oddílu). Město na jím vlastněných sportovištích v rámci VSH, s. r. o., nepřímo podporuje činnost tří sportovních oddílů: BC Slaný (basketbalisté), HK LEV Slaný (hokejisté) a SK Slaný (fotbalisté). Jak? Ve formě zvýhodněné sazby za podnájem sportoviště, určitého počtu přidělených hodin za rok pro mládež zdarma atd. Nepřímé dotace města sportovním oddílům působícím smluvně v areálu VSH ve formě čerpaných hodin podnájmu činily v roce Kč (včetně DPH) pro BC Slaný, Kč pro HK LEV Slaný a Kč pro SK Slaný. Obdoba téhož je v hale BIOS, kde platí zvýhodněné sazby pro školy. Základní škola na Komenského náměstí má hodiny v hale zdarma, protože nemá vlastní tělocvičnu. Aeroklub má pronájem letištní plochy ve výši symbolického nájemného 100 Kč ročně. Autoklub dostává kromě příspěvku na činnost dalších 30 tisíc na nájemné (velká část ploché dráhy je v soukromém vlastnictví). A tak dále, a tak podobně. Odvážím se napsat, že bez této přímé a nepřímé podpory města by většina sportovních oddílů již neexistovala, nebo jen tak přežívala. V současném zastupitelstvu (ale i v zastupitelstvech od roku 1990) je celá řada osobností, kteří aktivně sportují či sportovali, zastávají nejrůznější funkce v oddílech, nebo významně sport sponzorsky podporují. Namátkou J. Kulich, Z. Frolík, K. Ležák, T. Richter, J. Štěpánek, L. Peška, L. Šmehlík a další (s dovolením se mezi ně počítám i já). Myslím si, že podpora sportu zastupitelstvem je nadstandardní a odpovídá omezeným možnostem městského rozpočtu relativně malého města Slaného. Každému oddílu, který aktivně přišel s novým nápadem, proje ktem, možností sehnání dotace z jiných zdrojů a nespokojil se jen s nataženou rukou = dejte peníze, zastupitelé pomohli. A věřím, že tomu bude tak i v budoucnosti. Ivo Rubík, starosta

4 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 4 Zprávy ze zasedání Rady města Slaného 37. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA DNE Z bytových záležitostí rada odsouhlasila revokaci pravidel pro výměnu bytů v majetku města (u dříve schváleného návrhu byl možný nejednoznačný výklad, dnes platí: Nájemce většího bytu nebo bytu vyšší kategorie mění stávající byt za byt menší nebo za byt nižší kategorie nebo mění stávající byt za stejný. Záloha na budoucí plnění nebude uhrazena. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena za stejných podmínek jako v původním bytě. Nájemce menšího bytu nebo bytu nižší kategorie mění stávající byt za byt větší nebo byt vyšší kategorie: Záloha na budoucí plnění bude uhrazena. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena za stejných podmínek jako v původním bytě s výjimkou výše nájemného, které bude stanoveno dle sazeb schválených radou města pro příslušné období. Dále rada schválila stejné zásady na provádění údržby bytového fondu schváleného do privatizace jako ty které platily při 1. a 2. vlně privatizace a uzavření nové Smlouvy o nájmu služebního bytu v čísle popisném 220 na Hlaváčkově náměstí ve Slaném (byt pro hrobníka). U nebytových záležitostí rada schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce domu č. p. 161 se stavebními parcelami č. k. 323/1 a č. k. 323/2 v k. ú. Slaný příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Slaného (budova Městského centra Grand), dále neschválila pronájem nebytových prostor v č. p. 515, Vikova ulice (bývalá vinotéka a videopůjčovna). Dále rada projednala výsledky dvou výběrových řízení a to akcí Oprava balkonů na objektu čp. 1632, Arbesova ul. ve Slaném a Oprava systému Grad 2000 na okruhu K 42 (čp. 467, 471, 472, 473, 490, 494, 495, 496, 497, 498, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 517) ve Slaném s tím, že obě výběrová řízení zrušila. Součástí jednání rady byly valné hromady dvou společností města, a to TS, s. r. o., Slaný a VSH, s. r. o. Slaný. Na obou hromadách byly projednány výsledky hospodaření těchto společností, problematika úpravy sazeb DPH, u VSH navíc výsledek hospodaření společnosti za prvních pět měsíců roku Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Přesuny pracovišť sociální sítě ve Slaném a odboru školství a tělovýchovy V letošním roce došlo k několika změnám v organizaci sociální péče. S tím souvisí i stěhování všech slánských sociálek : 1. odstěhování detašovaného pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení ze Slaného do kladenské centrály. Tato změna bolestně zasáhla slánské podnikatele a důchodce, kteří musí všechny záležitosti týkající se sociálního pojištění (především nemocenské a důchodové pojištění) vyřizovat na pracovišti v Kladně, Fibichova ul. č. 2819, tel výplata dávek státní sociální podpory spadá od 1. dubna t. r. pod Úřady práce. Proto bylo od dubna přestěhováno detašované pracoviště dávek SSP z náměstí T. G. Masaryka (hotel Pošta) do 3. patra bývalého okresáku, ulice Edvarda Beneše 528, tel Na tomto pracovišti se vyřizují, kromě jiných dávek SSP, především přídavky na děti, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. 3. do prostor uvolněných po pracovišti dávek státní sociální podpory v přízemí hotelu Pošta na náměstí T. G. Masaryka se v srpnu přestěhoval odbor sociální péče a zdravotnictví Městského úřadu. Zde se vyřizují jednak peněžní a věcné dávky pro občany v sociální nouzi, tak i dávky pro seniory a zdravotně postižené občany (příspěvky na provoz a nákup motorového vozidla, na úpravu bytu, na nákup kompenzačních pomůcek, vydávají se zde rovněž průkazky mimořádných výhod pro zdravotně postižené občany). Sídlí zde rovněž oddělení sociálně právní ochrany dětí a kurátoři pro mládež a dospělé. Telefonické spojení je anebo Alena Zahrádková, odbor sociální péče a zdravotnictví ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOV ÝCHOV Y SE PŘESTĚHOVAL A SÍDLÍ V AREÁLU BÝ VALÉHO HOTELU POŠTA. Dagmar Karfíková vedoucí odboru telefon: , cz Hana Bobková rozpočet přímé výdaje telefon: , cz Marie Tyburcová tělovýchova, rozpočet nepřímé výdaje telefon: , cz Marie Jůzová výkaznictví telefon: , cz

5 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 5 Stěhování odboru dopravy úseku dopravně správních agend Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje všechny své klienty, že od 24. srpna bude probíhat stěhování úseku dopravně správních agend (registru řidičů, registru vozidel a správního řízení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích) z pracoviště v Kladně, Americká ulice 2586 do budovy MěÚ Slaný na Masarykově náměstí v hotelu Pošta, 1. patro, kam byl přestěhován 16. srpna a pro zákazníky z řad občanů již pracuje úsek silničního hospodářství. Stěhování by mělo být ukončeno tak, aby celý odbor mohl začít fungovat od 1. září na novém pracovišti. Prosíme klienty o trpělivost a pochopení. V době stěhování nebudou úřední dny a je zapotřebí, aby své záležitosti na úseku dopravně správních agend vyřídili mimo tento týden. ové adresy budou sděleny po jejich upřesnění. Ještě jednou děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu na novém pracovišti. Jiří Vesecký, vedoucí ODSH Separovaný odpad ve Slaném Pracovníci Středočeských komunálních služeb Kladno, které ve Slaném nakládají s vytříděným odpadem a dále ho předávají k využití podle jednotlivých komodit, jsou se slánskými občany spokojeni. Chválí čistotu jednotlivých komodit, které se ve Slaném třídí PET lahve, papír a sklo. Spolu s městskými částmi má město 43 stanovišť, která jsou vybavena třemi barevnými kontejnery, některá stanoviště jsou posílena. V rozpočtu města je na svoz separovaného odpadu schválena pro rok 2004 částka 800 tis. Kč. Díky výrazné změně sazby DPH od z 5% na 19% bude svoz ke konci roku značně problémový. Za sedm měsíců roku 2004 bylo ve Slaném vytříděno 81 tun papíru, 56 tun skla a 40 tun PET lahví. NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ODBOR JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: koncové číslo Jméno koncové číslo Vesecký Jiří vedoucí odboru + fax 260 Kröglerová Ilona silniční hospodářství 263 Litvová Gabriela silniční hospodářství 264 Tůma Pavel technik registru vozidel 266 Lhota Jan technik registru vozidel 265 Limberková Stanislava registr vozidel 203 Zábranský Antonín zkušební komisař 267 Herink František správní řízení 268 Řidičské průkazy registr řidičů 204 Machátová Věra registr vozidel 201 Bernardová Hana registr vozidel 202 Roll Václav silniční hospodářství 261 Dobiáš Jan správní řízení 269 Jirásková Renata silniční hospodářství 262 Hadrika Pavel kontrolor 205 Podnikatele bych ráda znovu upozornila, že bezplatné zneužívání kontejnerů pro odkládání odpadů, které jim vznikají při podnikatelské činnosti ve větším množství, může být předmětem správního řízení. Podnikatel je povinen nakládat se svými odpady důsledně podle zákona o odpadech a zákona o obalech, třídit je, zařazovat podle katalogu odpadů, předávat je oprávněným osobám, ať už k využití nebo k likvidaci, a také toto všechno zaplatit. Ing. Helena Mohylová, odbor životního prostředí UZÁVĚRKA SOUTĚŽE SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2004 SE BLÍŽÍ. Připomínáme, že ještě do mají mladí výtvarníci a fotografové možnost zaslat svoje příspěvky do soutěže na téma STROMY V NAŠEM MĚSTĚ. Zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy od předškolního věku až do 19 let. Jednotlivé práce je možné odevzdat v OSTROVĚ. Těšíme se na zajímavé obrázky i fotografie. Další navyšování počtu stanovišť nebo četnosti svozu není zejména z finančních důvodů možné, je jen na samotných občanech a jejich odpovědném přístupu, jak budou jednotlivá stanoviště od jednoho svozu ke druhému vypadat. Všechny komodity jsou postupně sváženy vždy v pátek. U PET lahví žádáme občany o sešlápnutí před vhozením do kontejneru, o nerozhazování jednotlivých lahví v okolí kontejnerů, které v prudkém větru poletují po okolí a znečišťují ho. Rovněž u kartónových krabic je nutné zmenšit jejich objem rozložením. Ilustrační foto

6 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 6 Státní dotace v rámci Programu obnovy venkova Při zajišťování regionálního rozvoje pro území spadající pod obec s rozšířenou působností se město Slaný stavební úřad, úsek územního plánování a regionálního rozvoje v uplynulých letech v rámci POV podílel na přijímání žádostí o dotace od obcí a svazků obcí (mikroregionů), jejich kontrolu správnosti a zapsání žádostí do programu na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR). Pro rok 2003 bylo přijato, odkontrolováno a zapsáno 38 písemných žádostí o dotování akcí do softwarového programu MMR IS DIS od 23 obcí a 2 mikroregionů v celkové výši 6934 tis. Kč. Po schválení mezirezortní řídící komisí POV bylo překontrolováno, odsouhlaseno a následně předáno 35 dotací ve formě Limitek pro čerpání u České spořitelny pro realizované akce v počtu pro 23 obcí a 2 mikroregiony v celkové výši Kč. Obec Drnek však dotaci pro nedostatek vlastních zdrojů ve výši 120 tis. Kč vrátila. Stejná situace byla i pro sběr žádostí pro rok 2004, jenom s tím rozdílem, že v tomto roce žádosti, kterých bylo 77 od 30 obcí a 2 mikroregionů v celkové výši tis. Kč a které sice byly zapsány opět na webovou stránku MMR, nebudou poskytovány MMR, ale od tohoto roku již příslušným krajským úřadem, tedy Krajským úřadem Středočeského kraje. Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání v krajském výběrovém výboru a radě StČ kraje svým usnesením č. 86/20/2004/ZK ze dne přidělilo 44 dotací pro 30 obcí a 2 mikroregiony, které musí být do konce srpna opět překontrolovány a kontrola zapsána do softwarového programu MMR IS DIS KU. V současné době však víme, že obce Dřínov a Poštovice schválené dotace ve výši 360 tis. Kč vracejí. Připravili jsme proto návrh část dotací poskytnout dalším obcím. Čekáme však na rozhodnutí rady i zastupitelstva Středočeského kraje, která bude rozhodovat v měsíci září Daniela Vörösová, Stavební úřad Měu Slaný Od září žákovské jízdné Od vstoupí výměrem ministerstva financí v platnost žákovské jízdné. To představuje slevu z jízdného jak pro žáky do 15 let, tak i pro studenty do 26 let. Nárok na toto zlevněné jízdné se prokazuje žákovským průkazem. Tiskopis průkazu si bude možno vyzvednout od v předprodejních kancelářích a u řidičů autobusů. Na tento tiskopis si žadatel o slevu nechá školou potvrdit platnost průkazu. Takto vyplněný tiskopis, fotografii a osobní doklady předloží žadatel o slevu dopravci, od kterého si tiskopis vyzvedl, v jeho předprodejní kanceláři, kde mu bude za poplatek 40 Kč ověřen a potvrzen. Předprodejní kancelář na potvrzení průkazů bude v provozu o pracovních dnech, a to ve Slaném na autobusovém nádraží od 7.30 do a od do hodin. Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. Platný žákovský průkaz se předkládá při zakupování a kontrole jízdních dokladů. ICOM transport, a. s., v letošním roce investovalo do vybavení nového odbavovacího systému s možností odbavení cestujících pomocí čipových karet do celého koncernu (tj. ICOM transport, a. s., ČSAD Benešov, a. s., ČSAD Slaný, a. s., ČSAD J. Hradec, a. s., ČSAD Ústí n. Orl., a. s., TR ADO BUS, s. r. o., TR ADO MAD, s. r. o.)téměř 30 miliónů Kč. V současné době probíhá za podpory ministerstva dopravy projekt, který se zabývá řešením vzájemného uznávání čipových karet mezi dopravci. Po dokončení projektu budou mít cestující možnost čipovou kartu využívat ve všech autobusech koncernových závodů ICOM transport, a. s. Rostislav Nosek, vedoucí AD Vlastivědné muzeum ve Slaném Vás srdečně zve na výstavu barevných plastik spisovatelky ZORY DVOŘ ÁKOVÉ vernisáž se koná v sobotu 4. září 2004 v 10 hodin v galerii muzea úvodem promluví PaeDr. Irena Veverková hudební doprovod Martin Carvan výstava potrvá do 10. října 2004 otevírací doba muzea úterý pátek od 9 do 16 hodin sobota neděle od 9 do 12 hodin

7 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 7 Výpis z činnosti městské policie od do ve večerních hodinách řešila hlídka MP občanské soužití v rodině mezi otcem a synem. Vzhledem k agresivitě syna byla hlídka nucena použít donucovacích prostředků. Věc bude dále předána k řešení při kontrole lokality v okolí letiště nalezli strážníci dvě osoby, které přespávají v opuštěném objektu u letiště. Po kontrole totožnosti byly obě osoby z místa vykázány ve 2.40 byla hlídka přivolána do ul. Navrátilova k rušení nočního klidu v bytě nájemníka. Vzhledem k opakovanému řešení pachatele bude případ předán na přestupkovou komisi MÚ Slaný v nočních hodinách bylo z jištěno kamerovým systémem, že v ul. Třebízského jeden ze dvou procházejících mladíků poráží kovové zábrany u parkoviště. Po z jištění totožnosti hlídkou MP byl výše uvedený předvolán k dalšímu řešení na MP Slaný v 1.10 bylo na služebnu MP oznámeno rušení nočního klidu ze zahrady domu ul. Stehlíkova. Po zjištění totožnosti osob hlídkou MP a zjištění skutečného stavu věci byl případ předán k dořešení na přestupkovou komisi MÚ Slaný v odpoledních hodinách zasahovala hlídka MP proti skupině osob, které se praly na Masarykově nám. Jeden ze skupiny poté napadl hlídku MP nožem. Za použití hmatů a chvatů sebeobrany byl útočník zneškodněn a předán PČR s podezřením z tr. č. útoku na veřejného činitele nalezla hlídka MP v ul. Plynárenská ležící osobu zjevně v podnapilém stavu. Po zjištění totožnosti byl přestupek buzení veřejného pohoršení vyřešen blokovou pokutou. Pavel Štěpánek, velitel městské policie Astronomický kurz v Městské hvězdárně ve Slaném Městská hvězdárna pořádá každoročně astronomický kurz pro posluchače od třinácti let. Kurz je zaměřen především na získávání základních informací o astronomii. Jednotlivé lekce jsou podle probíraného tématu doplňovány diapozitivy a filmem. V programu kurzu samozřejmě nechybí praktické pozorování dalekohledy, různé exkurze na jiná astronomická pracoviště v České republice, např. Štefánikova hvězdárna Praha nebo Astronomický ústav v Ondřejově. Podle potřeby vybrané lekce využívají možnosti projekčního videa. Pro vybrané absolventy kurzu pořádá Městská hvězdárna letní prázdninové soustředění se zaměřením na praktickou astronomii. První informativní schůzka se koná 5. října 2004 v přednáškovém sále hvězdárny v 1900 hodin. Posluchači astronomického kurzu se scházejí pravidelně každé úterý v 19 hodin. Cena kurzu pro jednoho posluchače je 500Kč, počet lekcí je třicet. Předpokládaný závěr kurzu je červen PROGR AM MĚSTSKÉ HVĚZDÁRNY NA ZÁŘÍ Hvězdárna je pro veřejnost otevřena ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu od 20 do 22 hodin. Prohlídky hvězdárny jsou vždy po třiceti minutách ve 20.00, 20.30, 21,00 a 2130 hodin. Upozornění: od 3. do 14. září bude Městská hvězdárna pro veřejnost uzavřena. Exkurze do ČSAV v Ondřejově 13.června 2004 (J. T.)

8 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 8 Haló, je tam někdo? Přinese pátrání po mimozemských civilizacích jasný důkaz, že nejsme ve vesmíru sami? Znamená to snad, že naše Země je jedinou obydlenou planetou v kolonii dvou set padesáti miliard hvězd z naší Galaxie? Na tyto a další otázky nalezneme uspokojivou odpověď, navážeme-li s mimozemskou civilizací komunikaci. Možností mezihvězdné komunikace je celá řada. Pro tuto úvahu vynecháme jistě velice efektivní (a efektní) způsoby předávání informací na dálku ze science-fiction jako například subprostorové vysílání apod. Bez změny časoprostorové struktury je díky teorii relativity maximální možná rychlost rychlost světla tj km/s. Tuto cestovní rychlost mají veškeré částice s nulovou klidovou hmotností. Energeticky nejsnáze emitované částice jsou kvanta světla fotony. Fotony mohou kmitat různou intenzitou od rádiového záření přes mikrovlny, viditelné světlo, ultrafialové, rentgenové až po gama záření. Světlo má jednu nepříjemnou vlastnost intenzita světelného toku klesá s druhou mocninou vzdálenosti, což znamená, že vyslat signál na velkou vzdálenost (a vesmír je opravdu velký), je energeticky docela náročné. Vysílání mezihvězdných depeší na vlnách rentgenového či dokonce gama záření by byl veliký luxus i pro mnohonásobně vyspělejší civilizace, než je ta naše. Navíc proč něco dělat složitě, když je možno stejného efektu dosáhnout jednodušeji. Přestože jsme zredukovali možné vysílací frekvence, je stále mnoho možností, kde v rádiovém spektru vysílat. Chtělo by vymyslet nějakou logickou frekvenci, která by měla být známa každé rozumné bytosti ve vesmíru. Nejjednodušší atom ve vesmíru je atom vodíku, který je navíc i nejrozšířenější látkou ve vesmíru. Můžeme předpokládat, že pokud mimozemská civilizace dosáhne technické úrovně, budou mít znalosti o podstatě vodíku a jeho vyzařování. Při srážce dvou atomů vodíku dojde vyzáření fotonu na frekvenci 1420 MHz (tj. 21 cm). Vysílání na frekveci 1420 MHz lze registrovat na velké vzdálenosti a navíc kolem této frekvence se nevyskytují žádné poruchy. Hledání vysílání na frekvenci v nejbližším okolí vodíkové čáry se zabývá projekt Kalifornské univerzity v Berkeley, pod názvem SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence Hledání mimozemské inteligence). Další vhodnou frekvencí postavenou na předpokladu, že velká část mimozemských civilizací je podobně jako naše založena na vodním prostředí, je hydroxidová čára 1622 MHz. Záření o frekvencích 1, 4 1, 7 GHz velice dobře proniká mezihvězdným prachem a je zde i minimální absorpce zemskou atmosférou. Tomuto frekvenčnímu rozsahu se říká vodní díra. Problémem detekce radiového signálu je stanovení šířky pásma. Šířka pásma určuje jakou rychlostí budou informace přenášeny. Viz např. šířka pásma u monitoru. Čím je monitor kvalitnější a má větší šířku pásma, tím vícekrát v konkrétním rozlišení zvládne obnovit obraz za sekundu. Na druhou stranu, čím je pásmo užší, tím více vyniká signál nad okolním šumem. Lze předpokládat, že v nějaké úvodní znělce mimozemské civilizace, která říká haló, my jsme tady, není potřeba přenést nějaké velké množství informací, natož co nejrychleji. I s ohledem na chování mezihvězdného prostředí se zdá rozumné předpokládat, že minimální šířka pásma bude 0,1 Hz. Což ovšem znamená, že pro prozkoumání vodního okna při rozlišení 0, 1 Hz je zapotřebí sledovat najednou 2 miliardy frekvencí, což je obrovské množství dat, a je zapotřebí obrovský výpočetní výkon, který umožní analýzu signálů v reálném čase. Jak vypadá analýza ve skutečnosti? Není to nic složitého. Observatoř v Arecibu, největší radioteleskop na světě na severozápadě Portorika o průměru paraboly 300 metrů, neustále přijímá kvanta signálů na nejpravděpodobnějších frekvencích. Tato data se ještě přímo v Arecibu roztřídí na maličké kousky, které mají velikost asi 300 kb a obsahují přibližně 107 sekund rádiového šumu. Proč 107 sekund? Protože se Země otáčí kolem své osy, tak také observatoř zaujímá pokaždé trochu jiný úsek oblohy. A protože signály z velké vzdálenosti se chovají, jako kdyby přicházely ze stacionárního zdroje, observatoř je na ně přímo namířená jenom několik sekund. V současné době nejsou vědci pracující na projektu SETI po technické stránce schopní analyzovat všechna data vzhledem k vysoké finanční a technické náročnosti rozlišení jednotlivých signálů vysílaných lidskou civilizací od jiných. Pro srovnání si představte, že byste 24 hodin denně 7 dní v týdnu sledovali 100 televizních kanálů zároveň. Asi byste toho moc pochytit nestihli. Takové množství dat nejsou schopny analyzovat ani nejvýkonnější počítače s nejlepším hardwarovým vybavením. Mnoho spolupracovníků SETI se pokoušelo přijít na nějakou metodu, která by urychlila právě tuto zdlouhavou analýzu dat. Jednoho dne se to podařilo právě studentům a profesorům z americké University Berkeley. Při návrhu účinné metody vycházeli z té nejjednodušší myšlenky. Když nemá projekt SETI dost výkonných počítačů na analýzu dat, proč by nebylo možné využít potenciál v současné době dostatečně výkonných domácích počítačů lidí z celého světa? Právě tato jednoduchá myšlenka a přítomnost Internetu daly zásadní podnět pro vývoj nového software pro SETI, který by si prostřednictvím Internetu stáhl balík dat (jednu pracovní jednotku) do počítače a v čase, který uživatel stanoví, může software analyzovat data přímo radioteleskopu v Arecibu. Vyhodnocení takového datového balíku je časově závislé na výkonu počítače a operačním systému, na kterém pracuje. Už zbývá si jen stáhnout verzi softwaru pro váš operační systém a stát se součástí tohoto nadčasového projektu hledání mimozemské inteligence. Momentálně je v tomto projektu zapojeno více než 3 miliony lidí po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Dokonce Česká republika je v dešifrování radiových signálů z observatoře v Arecibu na 17. místě z celkových více jak dvou set. berkeley. edu Renáta Benešová, Městská hvězdárna Slaný

9 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 9 Slánské rozhovory 2004 Čechy a Španělsko / Bohemia y Espana Slánské podzimní setkání, letos věnované pronikání španělské kultury do českých zemí, svým způsobem navazuje na mezioborovou konferenci, která proběhla v roce 2000 a byla věnována Janu Husovi a Štěpánu z Pálče. Tehdejší setkání teologů a historiků se uskutečnilo rovněž ve slánském karmelitánském klášteře. Letošní konference SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2004 bude probíhat v době, kdy se Česko stalo jednou ze zemí Evropské unie. A proto je na místě, abychom se vedle regionálních námětů i ve Slaném setkávali nad tématy, která přesahují rámec regionu. K záměru organizovat tuto odbornou konferenci přivedla pořadatele postava světce sv. Isidora Madridského patrona zemědělského Slánska, který náš region duchovně spojuje se Španělskem. Jednodenní setkání odborníků a dalších zájemců o španělskou kulturu a její pronikání do českých zemí, které proběhne ve slánském karmelitánském klášteře v pátek 22. října, bude rozděleno do čtyř okruhů. Vedle obecnějších historických souvislostí je to starší literatura, o které by měl promluvit doc. Josef Forbelský. S jeho účastí na konferenci připomeňme, že jeho celoživotní badatelské a překladatelské úsilí bylo oceněno ze španělské strany, neboť za svoji práci obdržel prestižní španělské vyznamenání byl udělen Řád Isabely Katolické, jehož velmistrem je samotný španělský král. Z oblasti historie česko španělských vztahů vyslechnou účastníci příspěvek doc. Oldřicha Kašpara z etnologického ústavu AV ČR. Následovat by měl blok věnovaný karmelitánské spiritualitě. Setkání proběhne ve slánském klášteře bosých karmelitánů, jejichž duchovní život je podstatně ovlivněn španělskými světci sv. Terezií z Avily a sv. Janem od Kříže. O pronikání karmelitánské literatury do českých zemí promluví Dr. Jaroslava Kašparová z Univerzitní knihovny a o karmelitánské spiritualitě pak Vojtěch Kohut, karmelitán ze Slaného, který přednáší spirituální teologii na Katolické teologické fakultě v Praze. Velký vliv na českou kulturu měla v baroku španělská filosofie, kdy v Čechách působil Rodrigo de Arriaga. Po bitvě na Bílé hoře bylo nutno obsadit studium na pražské univerzitě a v této souvislosti přichází tento filosof evropského významu do Prahy, kde se naučil i dokonale česky, jak o tom s uznáním psal Bohuslav Balbín. V tomto bloku zazní příspěvek Petra Dvořáka z Filozofického ústavu AV ČR o teologickém a filosofickém díle J. Caramuela z Lobkovic, španělského opata Emauzského kláštera v Praze. Závěrečný blok by měl být věnován výtvarnému umění. Z našich předních odborníků přislíbil svoji účast na tomto setkání doc. Jan Royt z Ústavu dějin umění FF UK, který se dlouhodobě zabývá barokním uměním. Napsal také stať o Pražském Jezulátku, významné památce španělsko - české kultury v baroku. Měl by zaznít i příspěvek o Svatojakubské cestě a o úctě k soše Panny Marie Monserratské v Bělé pod Bezdězem dalším příkladu pronikání španělského umění do barokních Čech. Na závěr konference se uskuteční koncert španělské renesanční hudby z děl mistrů, jakým byl Mateo Flecha ( 1553) a Juan del Encina ( 1529), a to v podání souboru Svobodného hudebního bratrstva. Pořadatelé věří, že toto setkání přispěje nejen k hlubšímu poznání španělsko-českých kulturních vztahů, ale zároveň naznačí objektivnější pohled na úlohu Čech ve starších dějinách Evropy. (Další podrobnosti a konečný program budou k dispozici po 20. září na odboru kultury MěU Slaný, cz) Vladimír Přibyl Budeničský sv. Izidor (Národní galerie) AKCE PRO SENIORY NA 2. POLOLETÍ 2004 V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NA SADECH čtvrtek 9. září v 15 hodin Kavárnička pro seniory hrají bratři Horovi II. patro dps pondělí ve Společenské odpoledne hraje Václav Holec II. patro spž čtvrtek Zájezd Nymburk, Loučeň pořádá Eliška Forejtová spž

10 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník VII. Strana 10 Mladí japonští pěvci slánské publikum nezklamali Ve čtvrtek 5. srpna 2004 rozezněli kapli Zasnoubení Pannny Marie v bývalé Piaristické koleje ve Slaném krásnými melodiemi a vynikajícím zpěvem mladi japonští pěvci. Mimořádný letní koncert na kterém vystoupili účastníci prvních mezinárodních pěveckých kurzů ve Štiříně, jsme očekávali trochu s obavami. Kvality koncertu jsme se nebáli. Vždyť garantem celé akce byla paní profesorka Satomi Naito zpívá Dvořáka (J. J.) Eva Blahová, kterou jsme měli možnost slyšet na Dnech slovenské kultury ve Slaném letos v dubnu. Obavy jsme měli z malé návštěvnosti. Vždyť vrcholily prázdniny, dovolené a navíc byl nádherný letní den. V 19 hodin, kdy koncert začínal však bylo jasné, že slánské publikum si na zajímavý koncert cestu najde i v létě. Svědčila o tom do posledního místečka zaplněná kaple. A milá překvapení neměla brát tento večer ještě konce. Bylo to jasné hned po prvních Dvořákových Biblických písních. Všech třináct mladých Japonců, které vedl profesor Akihiko Mori předvedlo naprosto fascinující výkony. Uvažte většinu programu tvořila hudba Antonína Dvořáka zpívaná česky a při árii rusalky v podání půvabné, křehké dívenky s neomylnou intonací a s maximálním nasazením ve výrazu a prožitku toho, co sděluje, běhal všem mráz po zádech. Cacciniho sborové Ave Ma ria pak již bylo milým pohlazením na závěr koncertu. Ještě ten večer mi bylo jasné to, že pokud paní profesorka Blahová uskuteční pěvecké kurzy ve Štiříně i příští rok, určitě nebudou její studenti chybět ani ve Slaném. Rád bych nakonec poděkoval hotelu Hejtmanský dvůr, který se stal spolu s městem Slaný finančním partnerem tohoto koncertu. Ivo Horňák, odbor kultury Uslyšíme kapelu z Mexico City V sobotu 18. září ve Slaném přivítáme vskutku netradičního hosta mexickou kapelu Pablo s Majik Carpet, která k nám zavítá po sérii úspěšných vystoupení po Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Našinec mohl seskupení slyšet jak na velkých letních festivalech, tak třeba v pražských hudebních klubech. Vznik a zaměření skupiny jsou rámovány pestrým prostředím Mexica City, největšího města světa a centra stejnojmenného státu. Před lety se tam spolu začínali na ulicích hrát saxofonista Rainbow a kytarista Hiadi. Po určité době potkávali své další budoucí spoluhráče, včetně Pabla, s jehož nadměrnou bicí soupravou a kobercem museli za koncerty namáhavě cestovat po mnohamilionovém městě. Odtud i název kapely Pablo s Majik Karpet, tj. Pablův magický koberec. Po obtížných počátcích dnes kapela v rozšířeném obsazení vystupuje i mimo americký kontinent. Dalšími členy se stali druhý kytarista Eking, baskytarista Jachu a bubeník Omar. Samotná hudba čerpá z různých žánrů, počínaje jazzem, napříč blues, funkem a konče upřímným soulem, který se stal těžištěm jejich tvorby. Celá koláž je samozřejmě zahalena exotickým oparem dusné tropické Ameriky. Z desítek koncertů Pablo s Majik Karpet jmenujme alespoň jejich účast na MFF v Karlových Varech nebo na koncertu pro MTV v Bratislavě. V Čechách navštívili i Českou televizi, rádia Evropu 2 či Expres a mj. podpořili i Nadaci pro uprchlíky pod záštitou Václava Havla. Loni v říjnu se podíleli na úspěšné kompilaci Sound Connection. Aktivity téhle mexické party jakoby neznaly hranic, a tak se po krátké tvůrčí návštěvě Mexika kapela vrátila zpět do Evropy, díky čemuž si můžeme i my Středočeši vychutnat její živé vystoupení. Stane se tak v sobotu 18. září v prostoru slánské Lokality, kdy po úvodním DJském setu zahraje Pablo s Majik Karpet v plné sestavě. Koncert se koná pod záštitou královského města Slaný. Info: www. lokalita.net. Jan Čečrdle Pablo s Majik Carpet

11 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 11 Záchrana v hodině dvanácté S postupným průběhem léta pozvolna mění svou tvář i naše město. Všední, vesměs poničené fasády domů, které dříve patřily k tradičnímu výrazu obcí, se oblékají do svátečního. A my můžeme okem laickým i odborným posuzovat, do jaké míry se tato snaha nám či našim sousedům zdařila. Nezanedbatelnou proměnou prochází, zásluhou města Slaného, také kostel sv. Václava vystavěný v místech, kde se patrně v polovině 15. století nacházela obec zvaná Ovčáry. Osamocenou a tak trochu i tajuplnou stavbu choulící se pod korunami akátů nalezneme poblíž cesty do Velvar. Práce na záchranu kostela byly zahájeny již loňského roku. Počáteční etapa obnovy spočívala především ve vyklizení objektu, osazení bezpečnostních mříží, zasklení a zasíťování oken a dílčí opravě střechy a podlahy. V letošním roce, hned po odeznění posledních mrazíků, pracovní ruch v areálu kostela pokračoval. Stavební firma Antona Zemka z Tuřan začala, vzhledem ke stále ještě přetrvávajícímu chladnému počasí, úpravou interiéru. Narušená omítka byla lokálně vyspravena, poničená prkenná klenba kněžiště uvedena do své původní podoby, napraveny byly i všechny pozůstatky řádění vandalů a hledačů pokladů, kteří Akce MOJE KNIHA Hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky Akce MOJE KNIHA, organizovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR /SKIP/, je zaměřena na všechny skupiny obyvatel. Jedná se o pestrou paletu aktivit na podporu četby, která si klade za cíl zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel ČR, zvýraznit význam četby pro vzdělání a každodenní život, rozšířit čtenářský výběr literatury, získávat nové čtenáře a samozřejmě zvýšit zájem o služby knihoven. Tato celostátní anketa probíhá od března do října Dílčí výsledky ankety v podobě abecedních seznamů jsou uveřejňovány ve 3 etapách. se nepozastavili ani nad zpustošením menzy, vytrháním podlahové dlažby či vysekáním kamenné náhrobní desky Jiříka Luníkovského z Vraného a na Blahoticích Vnitřní práce pak byly završeny decentní výmalbou polygonálního presbytáře a lodi kostela. V této době už byl nejvyšší čas přenést lešení ven a věnovat pozornost fasádě s důrazem na zachování jejího architektonického členění. Celá obnova kostela však byla provázena drobnými krádežemi, které vyvrcholily opakujícím se odcizováním částí lešení. Po vypršení trpělivosti musely být kovové trubky nakonec preventivně nahrazeny dřevěnou kulatinou Pro ochranu interiéru, který by měl být v budoucnu využit jako lapidárium, je již v současné době v areálu kostela nainstalováno bezpečnostní zařízení. A nyní už zbývá pouze provést opravu hřbitovní zdi, zasazení vstupní branky a upravit okolí. A pak už Vás v celé své znovuzrozené kráse kostel sv. Václava jedna z dalších připomínek středověku v našem kraji přivítá. Otevření kostela je plánováno na Den památek 11. září 2004 pořádaný u příležitosti Dnů evropského dědictví 2004 a následně pak 25. září 2004, kdy v prostorách kostela zazní Svatováclavská mše od Václava Michny z Otradovic. Poslední možností návštěvy kostela v rámci letošních slánských svatováclavských dnů pak bude poutní mše svatá konaná 28. září 2004 Jana Mašková, odbor kultury památková péče 7. dubna 2004 seznam 200 nejoblíbenějších knih červen 2004 seznam 100 nejoblíbenějších knih září 2004 seznam 50 nejoblíbenějších knih Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky bude vyhlášena v Týdnu knihoven 4. až 10. října Přesvědčte členy své rodiny, své známé a spolupracovníky, aby přemýšleli o nejoblíbenější knize svého života a odevzdali pro ni svůj hlas. Hlasovat můžete na samostatné webové stránce www. mojekniha. cz, nebo přímo v Knihovně Václava Štecha, kde získáte další informace o dosavadních výsledcích ankety i potřebné anketní lístky k vyplnění. Eva Rubešová, Knihovna V. Štecha

12 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 12 Knihovna Václava Štecha ve Slaném vyhlašuje výtvarnou soutěž Knihovna Václava Štecha ve Slaném vyhlašuje výtvarnou soutěž jako pokračování literární soutěže Z pohádky do pohádky. POHÁDKA BEZ OBR ÁZKŮ NENÍ POHÁDKOU Podmínky soutěže Budeme soutěžit ve dvou kategoriích: mladší ve věku 6 až 12 let a starší ve věku 13 až 19 let. Přijímáme obrázky velikosti A4, barevné i černobílé, na téma vystavených soutěžních pohádek. Na zadní straně musí být čitelně podepsané s adresou. Pohádky jsou vystaveny na chodbě knihovny nebo jsou k nahlédnutí v dětském oddělení a ve studovně. Své práce odevzdávejte v dětském oddělení knihovny, em nebo poštou na adresu: Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, Slaný (tel.: , fax: ). Uzávěrka soutěže je 15. října 2004 v 16 hodin. Práce bude hodnotit odborná porota a nejlepší obrázek bude odměněn věcnou cenou (knihy v hodnotě Kč dle vlastního výběru). Výsledky soutěže budou oznámeny v prvním listopadovém týdnu roku 2004 na nástěnce dětského oddělení a na http. //kvs. slansko. cz. Obrázek může být použit jako propagační materiál knihovny. Mají návštěvníci města Slaného kam hlavu složit? Knihovna Václava Štecha ve Slaném prostřednictvím svého Infocentra nabízí turistům i výletníkům různé aktivity k jejich sportovnímu a kulturnímu vyžití. Najdou u nás informace o Víceúčelové sportovní hale, kde si mohou zacvičit ve fitness centru, zahrát si squash nebo bowling, ale určitě navštívit aquapark. Zájem mají i o koupaliště. Soubor map s doporučenými cyklotrasami, které si u nás mohou zakoupit, jim dává možnost si zapůjčit kolo a podívat se po okolí. Zdatní cyklisté se vydávají do Českého středohoří nebo naopak je táhne okolí Berounky, Křivoklátsko a Karlštejnsko. Určitě nezůstává pozadu ani zájem o destinaci Džbán. Turisté se mohou inspirovat našimi vydávanými letáky Kulturně historického putování Slánskem. Trasy těchto pěších túr se pohybuje okolo 15 km, pouze některé jsou výjimečně delší. Pravidelně vydáváme Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na daný rok a z něho naši návštěvníci také mohou čerpat. I Turistická sezona 2004 letos s rozšířenou nabídkou přilákala mnoho mimoslánských turistů. Pokud je nabídka natolik lákavá, že se rozhodnou zdržet se ve městě, celkem logicky si hledají ubytování. Protože se nám hromadily dotazy na možnosti ubytování ve Slaném a okolí, rozhodly jsme se s kolegyní tyto požadavky evidovat. Začaly jsme 9. června 2004 a skončily (vzhledem k uzávěrce tohoto čísla Slánské radnice). Musíme upozornit, že to jsou pouze telefonické nebo ové dotazy. Celkem u nás shánělo ubytování 255 lidí. Jak moc byli dotazovatelé úspěšní, už nemohu sdělit. V několika případech se nám stalo, že volali opětovně, protože z námi nabízených míst ani jedno nebylo v daném termínu volné, pak jsme museli volit z jiné cenové relace. Největší poptávka je po levnějším ubytování. Cizinci, zejména Holanďané, chtějí ubytování, včetně snídaně nebo večeře. Obracíme se tedy s prosbou, poskytuje-li někdo ubytování a má-li zájem o spolupráci, ať nás kontaktujte na telefonním čísle , ovou poštou cz nebo osobně na adrese Knihovna Václava Štecha Infocentrum, Masarykovo náměstí 159, Slaný. Zoja Kučerová, Infocentrum Slaný Knihovna Václava Štecha připravuje 8. září 2004 v 17 hodin Čaj o páté s Mgr. Jiřím Špalkem překladatelem z anglického, čínského, italského, německého a španělského jaz yka Dětské oddělení 16. září 2004 v Čtení z knihy Jana Wericha Famfárum Infocentrum 3. září 2004 v 16 hodin Vernisáž výstavy ZUŠ ve Slaném ukázka tvorby bývalých žáků ZUŠ ve Slaném, kteří studují na vyšších a středních uměleckých školách, součástí vernisáže bude krátké hudební vystoupení 18. září 2004 ve 13 hodin Vycházka Slaný Libovice Beyerovka Slaný podrobnější informace na stránkách Infocentra a na informačníchtabulích

13 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 13 TURISTICKÁ SEZÓNA VYCHÁZKY V SRPNU 2004 (prohlídky města a jeho zajímavostí s průvodcem kromě Velvarské brány jsou prohlídky bezplatné) Datum prohlídky Slánské hřbitovy (II. IV. hřbitov) Z náměstí do kláštera Nejsvětější Trojice Velvarská brána Prohlídka sklepů vinařství Kvíc s ochutnávkou (Petr Rychtařík) (NE) (SO) (SO) Slaný opět v Travel Trade Gazette V letošním srpnovém čísle TTG (Travel Trade Gazette), prestižním časopise věnujícím se cestovnímu ruchu, byl pod titulkem Slaný, srdce Přemyslovských středních Čech zve za poznáním zveřejněn leták Královské město Slaný turistická sezóna Informační leták, vydaný v počtu výtisků, byl distribuován nejen ve Slaném, ve vybraných Infocentrech a informačních střediscích celých Čech, ale i v několika pobočkách ČCCR (České centrály cestovního ruchu) a v síti stojanů firmy Adjust art. Královské město Slaný jako jedno z center regionu Přemyslovské střední Čechy v letošní sezóně nabídlo celou řadu prohlídek s odborným výkladem. Akce, které byly pro letošní rok v letáku avizovány Wilsonova ulice a městské divadlo, Slánské hřbitovy (I. hřbitov; II. IV. hřbitov), Město v hradbách a kostel svatého Gotharda, Z náměstí do kláštera Nejsvětější Trojice, Velvarská brána, Slánské náměstí a kaple Zasnoubení Panny Marie, Procházka po vinicích v Blahoticích a Prohlídka sklepů vinařství Kvíc přilákaly do města také návštěvníky z bližších i vzdálenějších míst naší republiky. Ti, kteří se dosud nezúčastnili, mají poslední možnost několika prohlídek v září. Jinak nezbývá než čekat na sezónu Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta Turistická sezóna 2004 J e l í n e k expert na kuchyn Od návrhu po montáž do 4 týdn Prodej kuchy ských linek na míru Vestavné spot ebi e všech zna ek Grafické a cenové návrhy zdarma Odborná kompletní montáž Koupelnový nábytek Kuchy ské studio a elektro Na St elnici SLANÝ, Fügnerova 172 Tel.: , Vše pro Vaši kuchy

14 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 14 SLÁNSKÝ HUDEBNÍ PODZIM 2004 PŮLNOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH pátek 3. září 2004 ve 24 hodin v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Slaného Hraje: Slánské komorní sdružení a Slánský žesťový soubor SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNŮM EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ sobota 11. září 2004 v 16 hodin v kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném Předání cen osobnostem kultury na Slánsku Vlastislav Matoušek Ph.D. Osmá cesta komorní sci-fi opera na námět stejnojmenné povídky Stanislawa Lema z 1. dílu Hvězdných deníků české liberto napsal Jan Burian Účinkují: Petr Matuszek, Jan Burian, Iva Hošpesová, Dagmar Vaňkátová, Markéta Dvořáková, Pavlína Senič, Hana Blažíková,Collegium Atlantis, řídí V. Podrazil KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY sobota 18. září 2004 v v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Vraném Účinkuje: Komorní sbor En Arché, sbormistr Vojtěch Jouza KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY sobota 18. září 2004 ve v kostele sv. Vavřince v Klobukách Účinkuje: pěvecký sbor Chorus Carolinus sbormistr Karel Procházka SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST V KOSTELE SV. VÁCLAVA V OVČÁRECH sobota 25. září 2004 v 16 hodin v kostele sv. Václava v Ovčárech u Slaného Václav Adam Michna z Otradovic Svatováclavská mše Na historické nástroje hraje: Harmonia Delectabilis řídí Lukáš Vendl KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY A 100. V ÝROČÍ ÚMRTÍ ANTONÍNA DVOŘÁKA úterý 12. října 2004 od 18 hodin v chrámu sv. Gotharda ve Slaném Antonín Dvořák - REQUIEM pro sóla, sbor a orchestr op. 89 poprvé ve Slaném Účinkují: Britta Stallmeister (D), Markéta Cukrová, Michael Nowak (D), Jan Verner, Messiaskantorei Hannover, Zpěvácký spolek Hlahol, Modřanský chrámový sbor, Orchestr Art-n, dirigují Guido Mürmann (D) a Roman Z. Novák (CZ) ŠPANĚLSKÁ RENESANČNÍ HUDBA V ČECHÁCH pátek v v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném Hudba Juana del Encina ( ) a Mateo Flecha ( ) jehož skladby byly v repertoáru rudolfínské kapely a v Praze vyšly koncem 16. století tiskem Účinkují: Svobodné hudební bratrstvo (2 cinky, pozoun, tenorový a basový dulcian) a vokální soubor Musica fresca PŘIJMEME PRACOVNÍKA DO EXPORTNÍHO ODDĚLENÍ Požadavky vyučen v oboru KOVO komunikativní znalost německého jaz yka řidičský průkaz minimálně skupiny B praxe v oboru export Nástupní plat Kč Pracoviště dle dohody v Praze 5, nebo 5 km od Kralup nad Vltavou Kontaktní osoba pan Lachner, telelefon: Za hranice všedních dnů na celé září vás zve vinárna U hrušky gastronomické speciality světových kuchyní hotová jídla, každý týden nová nabídka minutková kuchyně saláty od 15 do 17 hodin couvert k jídlu ZDARMA

15 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 15 D m d tí a mládeže ve Slaném OSTROV nabízí, pro školní rok 2004/2005 tyto zájmové kroužky: název kroužku v k stru ný popis KLUBY Bezejmenní Karetní klub Klub mladých Debrujár Keramo Sportovní šachový klub od 13 let a mládež školní v k a výše školní v k a výše od 15 let výše školní v k a výše volný program, na kterém se podílejí lenové klubu, aktivní pomoc p i akcích Ostrova karetní hry Pokémon, Star wars p írodní v dy populární formou, jednoduché pokusy a zkoumání p írodních jev otev ená keramická dílna, volná tvorba s možností odbrné pomoci pravidelná tvrte ní setkání nad šachovnicí, ú ast na sout žích a turnajích P ÍRODOV DA A EKOLOGIE Mladý chovatel Sportovní rybolovná technika Rybá d ti od 8 let bez omezení od 8 let a mládež SPORT teorie a praxe chovu malých zví ata a ope enc, ú ast na chovatelských výstavách výuka rybolovných technik s ú astí na sout žích, rybolov (poz. pro pokro ilé rybá e) teoretické a praktické základy rybolovu, rybá ské sout že, výlety za rybami Florbal rekrea n od 8 do 18 let hokej v t locvi n bez ledu a bruslí Florbal výkonnostní od 10 let spolupráce s FC Baracudas Futsal rekrea n od 14 let sálová kopaná v t locvi n Futsal dívky - výkonnostní od 13 let sálová kopaná v t locvi n Meruna od 6 let mí ové hry v hale BIOS TECHNIKA Automodelá ství Dou ování matematiky a fyziky Matematika vážn i nevážn Plastikové modelá ství P íprava na p íjímací zkoušky z matematiky a fyziky na SŠ a VŠ od 10 let pro ZŠ a SŠ od 9 let od 9 let pro ZŠ a SŠ sestavování model závodních, sportovních voz a F1, výuka jízdy na 28m dlouhé autodráze, ú ast na závodech seriálu M R pro talentované d ti dou ování matematika pro volné chvíle, rébusy, hlavolamy, klubové sout že sestavování model vojenské techniky a automobil, získávání základních teoretických znalostí o letectví a jiné bojové technice dou ování pokra ování na druhé stran

16 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 16 Výpo etní technika od 7 let a mládež pro za áte níky a pokro ilé, tvorba webových stránek UM NÍ, HUDEBNÍ, TANE NÍ A VÝTVARNÉ Kresba malba Výtvarné techniky Keramo speciál Keramo bez omezení od 9 let výše od 13 let od 6 let a mládež klasické výtvarné techniky: tužka, tuž, pastel, akvarel tempera, olejové barvy linoryt, tisky, koláže, textilní tvorba, ru ní papír, olejový papír keramický reliéf, užitá keramika, keramická plastika a práce s glazurami, engobami základní a pokro ilé techniky práce s keramickou hlínou, glazování, práce na kruhu, odlévání forem Kurz pali kování bez omezení tradi ní krajká ská technika Diskokroužek od 7 do 12 let základy diskotékového a skupinového tance Country tanec Kurzy orientálního tance pro širokou ve ejnost t hotné ženy a za áte nice tanec ve skupin, páru ve spolupráci s Dance studio SHADIYAH Praha Hudební studio pro ZŠ a SŠ flétnový soubor Harmonie Kytara bez omezení folk, country, pop Tvo ivá hudební výchova od 4 do 6 let základy hudební výchovy pro p edškoláky D tská scéna od 15 let d tský divadelní soubor Loutkové divadlo od 5 do 12 let VÝUKA JAZYK výroba loutek, kulis, základy dramatické výchovy, záv re né loutkové p edstavení, p ípravka pro d tskou scénu Anglický jazyk pro p edškolní a od 9 let angli tina hrou CELORO NÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZA ÍZENÍ Tisícovka Ostrovní liga Dopravní výchova Výtvarné aktivity D tská scéna Seriál závod a turnaj v oblíbených sportech pro školy slánského regionu, zakon ený velkými atletickými závody. Futsalová liga o pohár Ostrova pro chlapce ze škol slánského regionu. Pro praktickou výchovu využíváme dopravní h išt. Celoro ní nabídku výuky práce s keramickou hlínou, glazurami, pro školy, mate ské školy, speciální školy a ostatní školská za ízení rozši ujeme o další výtvarné a rukod lné aktivity: (mramorování, pletení košík z pedigu, textilních motýlk, ubrouskové techniky, malování na hedvábí a hedvábné vitráže, drátkování, malování na sklo, porcelán a kameny, frotážování /textilní technika na tri ka/). Již te se m žete informovat u Ludmily Brožové. Divadelní soubor p ipravuje p edstavení mate ským školám, školám i ve ejnosti.

17 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 17 VLASTIV DNÉ MUZEUM VE SLANÉM KOLEJNÍ KAPLE ZASNOUBENÍ PANNY MARIE SLANÝ / DNY EVROPSKÉHO D DICTVÍ / SOBOTA 11. ZÁ Í OTEV ENY EXPOZICE A VÝSTAVY V MUZEU / ZAHÁJENÍ / SLÁNSKO BAROKNÍ Výstavka obraz Svatoisidorského cyklu z Budeni ek dva obrazy františkánského cyklu - sv. Jan Kapistrán a sv. Ludvík ze slánského františkánského kláštera barokní ostatkové relikviá e ze sbírek slánského muzea obraz z bo ního oltá e kostela sv. Václava v Ov árech a Fant v novobarokní K íž ze Zlonického kostela Význam barokního um ní Slánska a vystavených památek p ipomene Vladimír P ibyl / SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ P EDÁNÍ CEN OSOBNOSTEM KULTURY NA SLÁNSKU A SLAVNOSTNÍ KOCERT F. I. A. T ma Sinfonia in A Vlastislav Matoušek Ph.D. OSMÁ CESTA komorní opera nám t stejnojmenné povídky Stanislawa Lema eské liberto - Jan Burian Orchestr Atlantis / dirigent - Vít zslav Podrazil P i koncertu bude p ítomen jak autor eského libreta tak i hudby MALÁ GALERIE MUZEA VÝSTAVKA KRONIK ERNÁ BAŠTA VELVARSKÁ BRÁNA EXPOZICE M STSKÉHO OPEVN NÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA V OV ÁRECH KLÁŠTERNÍ CESTA P ŠÍ PROCHÁZKA KE KOSTELU SV. VÁCLAVA Sraz u h bitova, zastávka u sloupu vina SLÁNSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ DNY OTEV ENÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA OV ÁRECH Prezentace brožurky o ov árském kostele / n kolik slov k d jinám kostela a o jeho oprav / úryvek ze st edov ké legendy o sv. Václavu KOSTEL SV. GOTHARDA Zm na programu vyhrazena / další informace: Odbor kultury - M Ú Slaný - památková pé e Jana Mašková - tel: ,

18 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 18 SLÁNSKO DNY EVROPSKÉHO D DICTVÍ SOBOTA 18. ZÁ Í 2004 ZE SLANÉHO DO VRANÉHO A KLOBUK Slaný 8.30 Prohlídka nov obnovené malby v refektá i kláštera karmelitánský klášter Slaný (u h bitova) 9.00 odjezd Dolín kostel sv. Šimona a Judy secesní výzdoba kostela Karla Maška Vraný kostel Narození sv. Jana K titele Klobuky kostel sv. Vav ince Pále ek kostel Navštívení Panny Marie koncert komorního sboru EN ARCHÉ sbormistr VOJT CH JOUZA prohlídka kostela - architektura kostela, nást nné malby Jana Václava Spitzera a socha ská výzdoba F. I. Platzera zámecká architektura (nádvo í zámku) hod. koncert sboru CHORUS CAROLINUS Prohlídka kostela a p ipomenutí památky Jind icha Šimona Baara / tení z jeho knihy Páter Kodydek setkání s p edstaviteli obce Prohlídka bývalé kostnice - barokní nást nné malby Slaný 16 hod. p íjezd Autobus bude p istaven u slánského h bitova - odjezd v 9 hod. p edpokládaný návrat zp t do Slaného v 16 hod. Vzhledem k omezenému po tu míst v autobuse je rezervace nezbytná. M Ú Slaný - odbor kultury - JANA MAŠKOVÁ / tel: / / Ú astnický poplatek 50,- K. Slánské svatováclavské dny 2004 Kostel sv. Václava v Ov árech sobota hod. otev ení kostela historie kostela a jeho oprava sobota hod. koncert - Svatováclavská mše od Václava Michny z Otradovic úterý hod. poutní mše svatá zajiš uje d kanský ú ad Pouze na tyto akce bude kostel zp ístupn n i klášterní cestou okolo sloupu vina definitivní dokon ení cesty se p edpokládá do konce roku 2004 zm na programu vyhrazena další informace odbor kultury M U Slaný tel ,

19 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VII. Strana 19 Slánské pamětihodnosti Slánský sloup vinařů a rybářů Jednu z nejzajímavějších památek Slánska představuje sloup vinařů a rybářů. Jeho původní umístění neznáme, snad stál již dříve poblíž kostela sv. Václava v Ovčárech, k jehož ohradní zdi byl po stavbě silnice do Velvar kolem roku 1840 přenesen. Tady byl v roce 1915 stržen splašenými koňmi z Formánkova mlýna, následně slepen a opět postaven. Ne však nadlouho, chatrná památka se údajně sesula při jedné z bouří. Fotografii původního sloupu od Františka Durase spatříme v expozici slánského muzea. Město Slaný se však zasadilo o zhotovení kopie, jejímž autorem byl slánský sochař Václav Nejtek. Ten, jak bylo napsáno ve Slánském obzoru se svědomitostí jemu vrozenou po přesném vyměření zbytků vytvořil nový sloup se všemi podrobnostmi původního. Dílo, jehož model se opět nachází ve slánském muzeu, bylo dokončeno v roce 1943 a kolaudováno známým památkářem Viktorem Kotrbou z tehdejšího památkového úřadu. Nakonec bylo rozhodnuto sloup vztyčit na návrší za hřbitovy k cestě vedoucí k Dolínu. A jak tehdy poznamenal knihovník Jarka Rus vzhledem k válečným poměrům byl sloup ve vší tichosti na tomto místě odhalen v prosinci Zajímavá symbolika sloupu vinný kmen a ryba vedla dříve k tomu, aby byl sloup interpretován zejména jako připomenutí kvetoucího slánského vinařství a rybářství. Svahy údolí Červeného potoka k Blahoticům a Vítovu bývaly lemovány zahradami a vinicemi; víno se ve Slaném pěstovalo již v době působení ostrovských benediktinů, kteří zde měli proboštství. Nedaleké rybníky pak poskytovaly možnosti rybolovu, který se v renesanci a baroku na Slánsku rozšířil. Vedle tradičního výkladu však můžeme nabídnout i další možnosti. V roce 1875 byla památka v duchu vlasteneckého romantismu spojována se slovanským bohem Svantovítem, který měl čtyři obličeje obrácené do světových stran. Je otázkou času, kdy se této teorie chopí nějaký ze současných českých rádoby Dänikenů. Lépe, byť pro mnohé neatraktivně, je možné vnímat výzdobu sloupu v duchu víry minulých generací v křesťanské symbolické mluvě. Na soklu sloupu vidíme reliéf ryby, která ukazuje nejen k rybníkům v okolí, ale v tomto případě také ke jménu Ježíše Krista, jehož ryba vždy symbolizovala. Bylo to také díky písmenům řeckého slova ICHTHYS = RYBA, která tvoří počáteční písmena řeckých slov Iésús Chrístos / THeú (h)yios / Sótér (Ježíš Kristus / Syn Boží / Spasitel). Tento symbol Krista se stal jedním z křesťanských znamení v nejvlastnějším smyslu slova. Někteří starokřesťanští autoři dokonce začínali kresbou ryby své dopisy. S jejím symbolickým motivem se setkáváme na velkém počtu starobylých křesťanských obrazů, náhrobků a váz. Ostatně i dnes křesťané mají často samolepku obrysu ryby nalepenou na autě. A v této rovině výkladu můžeme pokračovat dál u reliéfů na dříku sloupu, lépe řečeno pilíře. Zde ztvárnil neznámý autor motiv úponků vinné révy, které v jakési symbolické posloupnosti uplatněné na památce vyrůstají z ryby tedy symbolicky z Krista. V době starozákonní připomínalo víno plnost života a křesťané pak vinici přirovnávají k církvi Kristově (zájemce si může přečíst 15. kapitolu evangelia sv. Jana o vinném kmeni). A dostáváme se k lucerně pilíře, ve které byly původně namalovány postavy čtyř evangelistů ti představují skutečné plody vinné ratolesti Kristovy církve a hlasatele Božího království. Na Nejtkově sloupu se již malby evangelistů nerealizovaly, i když jsou patrné na zmíněném modelu ve slánském muzeu. Pokud běží o dataci původního sloupu, jsme na rozpacích. Pochází z 15. století, nebo je renesanční, či barokní? Historické okolnosti, výtvarné pojetí reliéfu snad naznačují, že vznikl v době barokní, byť si podržel tradiční gotizující tvar. Dnes nám zdařilá Nejtkova kopie sloupu slánských vinařů a rybářů připomíná nejen tradici slánského vinařství, které se po létech opět obnovuje, ale i víru našich předků. Ostatně, od sloupu vinařů a rybářů je překrásný pohled na město. Zajděte se podívat. (Vladimír Přibyl) Původní sloup vinařů a rybářů u zdi kostela sv. Václava v Ovčárech (foto: Fr. Duras) Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 1. září Uzávěrka byla 20. srpna Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

20 Vážení spoluobčané, na této stránce Vás společnost Hejtmanský dvůr formou placené inzerce seznamuje s nabídkou akcí konaných v prostorách restaurace ATRIUM, Vinárny Jana Šultyse z Felsdorfu, Dividýlka a RELAX centra a dalšími aktualitami z činnosti společnosti. Hejtmanský dvůr, Masarykovo nám. 114, Slaný, tel: , 120, 130, GSM: , Carpacio z indonéského tuňáka podávaný na rukolovém salátu s křepelčím vejcem, mini tomaty a francouzským dresinkem 184,- Kč Jemný brokolicový krém s grónskými krevetkami a kukuřičnými lupínky 70,- Kč Chateau Lacombe / Bordeaux 1998 Vinařský kraj : Bordeaux Vinařská oblast: Entre Deux mers Odrůda: Sauvignon, Sémilion Bílá vína z Bordeaux obsahují nejvíce zbytkového cukru v kategorii bílých suchých vín Francie - téměř 4 gr./1 l. Entre Deux Mers ("Mezi dvěma moři") se rozkládá mezi dvěma řekami Dordogne a Garonne. Je to nejvetší oblast Bordeaux pro výrobu bílých suchých vín. Bílé suché víno svěží, lehké, hroznové chuti a květinového buketu. Steak z norského lososa s omáčkou z dijónské hořčice podávaný s rizotem San Marino 195,- Kč Celý mořský vlk grilovaný se zeleninou a mladou cibulkou s přílohou z bramborových nočků s listovým špenátem 325,- Kč Ušlechtilé bílé víno z kraje Bordeaux, kde přírodní klimatické a půdní podmínky mají specifický vliv na lehkost, buket a chuť vína. Servis: 9 C, aperitiv, dezerty, ryby a morští korýši. Tranché z halibuta atlantského s hrubě mletou solí a grilovanými česneky upravený v alobalu, s přílohou z pečených rajčat a sýru 330- Kč Holandské mušle vařené v silném kuřecím vývaru se zeleninou a ostrým kořením podávané s čerstvě pečenou ciabátou 185,- Kč PŘIPRAVUJEME: POKRMY Z BRAMBOR - VINÁRNA NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK /podzim, zima/ - RESTAURACE Zvláště k tomuto výjimečnému vínu jsme pro Vás připravili: Steak z aljašské tresky podávaný s grónskými krevetami restovanými na libové slanině, dvěma druhy omáček, malým salátem a francouzskou bagetou Lenôtre. Tuto kombinaci nabízíme jako "zářijové vinné menu za 165,- Kč (jídlo + 0,1 l vína)

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e 2 0 1 1 V Konici dne 30. listopadu 2011 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD...4 Obecní úřad

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele. K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 12. 12. 2016 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více