Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY"

Transkript

1 Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení občané, V dnešním Zpravodaji bych chtěla zrekapitulovat letošní rok co se týče dotací v Louňovicích p. Bl. Ze Středočeského kraje se nám podařilo získat pět dotací. V programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) jsme požádali o dotaci ve výši ,- Kč na výměnu oken a dveří na úřadě městyse. Tato dotace nám byla přiznána a okna a dveře jsou vyměněna (viz.foto). Z dalších získaných dotací bych chtěla zmínit ,- Kč na zásahové hasičské vozidlo pro jednotku SDH. Dále jsme požádali o dotaci na dovybavení knihovny ve výši ,-Kč, kterou jsme obdrželi z Fondu obnovy kultury a památek a knihovna bude vybavena novými židlemi, regály a stoly. Z Fondu sportu a volného času nám byla přiznána dotace ve výši ,- Kč na obnovu hřišť u školy, kde bude obnoveno hřiště na volejbal a zakoupeny malé přenosné branky, lajnovačka a 2 lavičky na fotbalové hřiště. Poslední dotací byla rekonstrukce veřejných záchodků u Muzea včelařství Podblanicka. Po čtyřiceti letech provozu byly již v dezolátním stavu. Byla zde obnovena vnější izolace, nová vrchní deska a dále zde byly vyměněny umyvadla, záchodové mísy, dodány nově pisoáry, nové obklady, dlažby, okna a dveře. V místnostech byla nově rozvedena voda a elektrika. Záchodky byly nově zatepleny a provedena nová fasáda. Prostor před záchodky je upraven stejnou dlažbou jako před muzeem. Dotaci na obnovu veřejných záchodků jsme získali z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání ve výši ,-Kč. V říjnu jsme na zastupitelstvu odsouhlasili přijmutí dotace z Ministerstva zemědělství na vybudování kanalizace a ČOV (čistírna odpadních vod) v naší obci. Práce byly zahájeny ihned po schválení, neboť na vybudování takto rozsáhlé akce má firma termín do konce příštího roku. Poté bude uvedena ČOV do zkušebního provozu. Ulice Pražská je již udělána a pokračuje se v ulicích pod hřbitovem. Dále se bude pokračovat na Fortně. V rámci stavby bylo již také vyčištěno koryto potoka u mostu na Libouň, které bylo zaneseno při posledních povodních. Případné dotazy občanů řešíme na místě stavby nebo na úřadě městyse. Na obnovu vodovodu na Oboře jsme o dotaci žádali již po druhé, ale bohužel nám ji Středočeský kraj nepřidělil a příští rok požádáme znova. V zatáčce u Vondrů byly opraveny 4 prostory pro umístění možné reklamy, či prezentace Louňovic p. Bl., prosíme možné zájemce, aby se nám ozvali na úřadě městyse. Jménem celého zastupitelstva Vám přeji krásné prožití Vánočních svátků a mnoho zdraví do nového roku. Ing.Růžena Kučerová

2 ZASTUPITELSTVO A RADA INFO. Z RADY ze dne Rada městyse schvaluje: - umístění stánků na zámecké zahradě o Svatováclavských slavnostech. - uzavření smlouvy na ostrahu a pořadatelskou službu na Svatováclavských slavnostech s firmou D.I.SEVEN - zadat prezentaci městyse do kalendáře Klubu turistů na rok 2013 o rozměru ½ A5 ZASTUPITELSTVO ze dne: Kontrola usnesení ze zasedání ZM Bez připomínek Seznámení s usnesením rady č. 12 a 13/2012 Bez připomínek Kanalizace a ČOV p. Kotek: ještě než dojde k hlasování ohledně kanalizace a ČOV bude chtít promluvit pí. starostka: obec získá 80- ti % dotaci z Ministerstva zemědělství. Pro realizaci výstavby byla vybrána firma Zvánovec. Jelikož Ministerstvo zemědělství neuznalo 1 řád Na Hlinách, cena se snižuje cca na ,-Kč. Městys musí vybrat firmu, která bude provádět stavební dozor po celou dobu realizace čističky. Byly osloveny 3 firmy. Proběhlo výběrové řízení a komise, ve složení p. Malý, p. Jelínek a p. Bébr, vybrala firmu p. Josefa Karase, která nabídla cenu ,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo má odsouhlasit přijmutí dotace a dodatek o snížení ceny a odsouhlasit stavební dozor. pí. Růžičková: kde si obec půjčí zbytek financí? pí. starostka: zatím oslovila jen ČSOB - jde o dlouhodobý úvěr minimálně na 20let, úroková sazba by byla okolo 3%. Pí. starostka osloví ještě jiné banky. Jako řešení je možné prodat podílové listy, obec vlastní les, který by bylo možno taky prodat. p. Bébr: les bych určitě neprodával. Úvěr by měl být na 30let. pí. starostka: prodej lesa by byl posledním řešením p. Kotek: s čističkou v této obci je to od počátku podivné, neprůhledné. Ověřili jste si u vybrané firmy p. Zvánovce jejich reference, jaké stavby a jak prováděli, jestli mají zkušenosti se stavbou nad 100 milionů? pí. starostka: ano, reference jsme si zjišťovali, firma má s takovouto stavbou zkušenosti. p. Kotek: opět lžete, se stavbou o takovém rozsahu tato firma nemá zkušenosti. Budu citovat slova, která jste prohlásila: Čističku postavím, i kdybych měla celou obec zadlužit. pí. starostka: toto jsem nikdy neřekla p. Kotek: Jde o všechny občany, mnozí lidé si budou muset na vybudování přípojek půjčit, ani nevědí předpokládané vodné, stočné. Občané čekají, že pro ně uděláme to nejlepší, ale to se neděje. Poslední sezení s občany bylo před 5 lety. V té době bylo předpokládané stočné cca 102,- Kč/m³. Víte, jak dlouho budete splácet úvěr (cca 22milionů). Dle mého je to měsíčně 100 tisíc korun, což je nejméně na 20 let. Úvěr bude větší, protože 104miliony je bez DPH. Oznamuji, že vznikl přípravný výbor pro vyhlášení referenda na výstavbu ČOV v naší obci. Již 2roky lžete a udržujete občany v nevědomosti. pí. starostka: přípravný výbor by měl písemně dodat informace týkající se vzniku přípravného výboru a jeho požadavku p. Kotek: písemně Vám toto doručím pí. Kotková: u dokumentace k výstavbě kanalizace jsou uloženy souhlasy občanů a tudíž jejich souhlas s výstavbou čističky p. Novotný: podepisovali jsme pouze, že jsme byli seznámeni s výstavbou čističky pí. Kotková: jedná se o souhlas p. Bébr: p. Kotek nesouhlasí se zadlužením obce pí. Fialová: již jednou jsem vznesla dotaz na firmu p. Zvánovce. Nikdo mi na toto neodpověděl. Proti výstavbě čističky nic nemám, nesouhlasím pouze s jejím umístěním (bude cítit) a s dobou, kdy se má budovat (ekonomická krize). Taky by mě zajímalo, zda občané vědí, že na vybudování přípojky je potřeba stavební povolení a kdo je bude vyřizovat pí. starostka: povolení obec vyřídí pro všechny občany. Majitel firmy Zvánovec, je pozván na příští týden. pí. Fialová: když byl vyhlášen zákaz zalévání, vytékala proudem voda z hydrantu. p. Malý: o tom nevím, když byl dostatek vody, 2x jsme vodu prodávali pí. Zmeškalová: snažíme se dlouhou dobu Vaší obec přesvědčit pro výstavbu čističky. Toto jsou poslední české peníze, které se dají na výstavbu čističky použít. Pokud je nepřijmete, dostane je někdo jiný. Septiky prosakují do dešťových odpadů a tím se jedná o porušování zákona. p. Kotek: je to z Vaší strany zastrašování, nebudu s Vámi o tomto mluvit, zastupuji občany naší obce pí. Zmeškalová: není to zastrašování. Jste obec, která mohla čističku vybudovat již dříve, kdy bylo možné získat 100% dotace, ale neudělali jste to. Vím, že se jedná o riziko. Na jedné straně občané čističku chtějí, ale na straně druhé, se nechtějí zadlužit pí. Růžičková: 15 lidí (členové zastupitelstva) nemůže rozhodnout o zadlužení obce na 20let. Je to rozhodnutí občanů. p. Novotný: řešíme čističku, ale že Býkovice nemají vodu, to se neřeší pí. Zmeškalová: je zde i možnost, že je dáno sběrné místo, kam se může vyvážet i z míst kde není možné čističku napojit (např. z ekonomického hlediska nebo z nedostatku dotace) a svážet do tohoto místa. Toto je poslední dotace z Ministerstva zemědělství, za 2-5let již dotace nebude možné získat a je možné, že nebudou ani prostředky z Unie. p. Bébr: nikdo nezaručí, že příští rok by bylo možno nějakou dotaci získat pí. Zmeškalová: čističku musí někdo provozovat. Část zisku se musí odvádět do Fondu rezerv a oprav pro následné opravy. Jak se 2

3 bude tvořit poměr zisku a odvodu do fondu se stanoví ve smlouvě s provozovatelem. p. Bébr: toto zatím nemusíme řešit pí. Zmeškalová: sami vidíte, že jsou ceny rok od roku vyšší, výše dotace zase nižší. Na firmu Zvánovec jsme se také informovali a je to silná firma. Riziko zde bude vždy, je to dané dobou. p. Kotek: napomáháte Radě. Víte kolik je stočné v Načeradci? pí. Fialová: 50,-Kč pí. starostka: v Načeradci je stočné 25,-Kč vodné také 25,-Kč. Mají spočítáno, že by stočné mělo být cca 65,-Kč/m³. Výstavba čističky stála 97 milionů. p. Bébr: do příštího zastupitelstva je potřeba zjistit úvěrové podmínky dalších bankovních společností p. Malý: každý měsíc je zasedání zastupitelstva a skoro pokaždé je na programu bod o ČOV. Proč lidé nepřijdou na toto zastupitelstvo a neřeknou své názory, připomínky p. Kotek: měla by se svolat veřejná schůze a zastupitelstvo by na ní mělo vyhlásit referendum p. Malý: všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, občané mohou přijít pí. Růžičková: neřešili jsme kolik budou stát přípojky, kdo je bude hradit, co výstavba obnáší pro obec a pro každého občana. Je možné, že po dobu splácení úvěru nebude mít obec prostředky na opravy, na silnice a na další nutné výdaje. p. Fejtek: přečetl část zákona o referendu pí. Zmeškalová: pokud budete vyhlašovat referendum, o dotace můžete přijít, protože už nyní máte zpoždění v dodání potřebných dokladů. Čekala jsem, že tu bude spousta lidí, ale není tu nikdo, p. Kotek mohl všechny nespokojené občany pozvat p. Bébr: dnes máme schválit dodatek ke smlouvě a výběr stavebního dozoru, abychom dostali část dotace již letos a zbytek příští rok pí. Kotková: do rizika nejdete jen vy, ale i stavební firma, protože se stává, že firma staví ze svého, dokud dotace nenaběhne (např. Domašín). Návrh: souhlasit s výsledkem výběrové komise na stavební dozor při výstavbě kanalizace a čističky Hlasování: schváleno Návrh: pověřit pí. starostku podepsáním mandátní smlouvy s Ing. Josefem Karasem - stavební dozor pří výstavbě kanalizace a ČOV Hlasování: schváleno Návrh: pověřit pí. starostku podepsáním dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Zvánovec a. s. - snížení ceny díla a vyjmutí 1 řadu Na Hlinách Hlasování: schváleno pí. Zmeškalová: je možné udělat velké sezení s občany, až budete mít všechny potřebné doklady pí. starostka: další zastupitelstvo bude svoláno na úterý na 18. hodinu, kdy přijede i p. Zvánovec. p. Kotek: referendum platí p. Fejtek: musíte dodat vše písemně dle zákona o referendu pí. starostka: poděkovala pí. Zmeškalové a pí. Kotkové za účast Prodej části čp. 101 a zahrady (dle záměru) Návrh: souhlasit s prodejem části (1/8) čp. 101 a st. p. č. 24 a poz. parcely č. 44/1 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem a koupí části pozemku č. parc. 44/1, a to díl a o výměře 7 m² podle geometrického plánu č /2002 a pověřit pí. starostku podepsáním kupních smluv. Hlasování: schváleno Různé p. Tulej: na Valné hromadě občanského sdružení WIFI byl odhlasován příspěvek na koupi hasičského auta ve výši ,- Kč. Majitelem auta bude Městys Louňovice pod Blaníkem. Návrh: přijmout dar na nákup hasičského auta ve výši ,-Kč Hlasování: schváleno p. Malý: poděkoval p. Kotkovi za spolupráci při opravě místního vodovodu o minulém víkendu p. Maršíček: rozhlasem by se mělo vyhlásit příští zasedání, kde bude přítomen p. Zvánovec p. Malý: zasedání zastupitelstva bude vyhlášeno rozhlasem a uskuteční se buď v jídelně místní školy, nebo v sále zámku pí. Růžičková: je potřeba připravit všechny podklady k ČOV pí. starostka: údaje nebudou přesné, budou jen přibližné (výše dotace, výše úvěru, cena za přípojky) pí. starostka: oslovila pí. Kotkovou, zda by se mohla příštího zastupitelstva zúčastnit (pí. Kotková účast v následujících dnech potvrdí) ZASTUPITELSTVO ze dne: v sále J. D. Zelenky Hosté: pí. Kotková pí. Zmeškalová (odbor životního prostředí), p. Zvánovec Kanalizace a ČOV Pí. starostka zkráceně informovala o začátcích přípravy pro kanalizaci - (směny pozemků, odkupy pozemků) a následně předala slovo p. Zvánovci. p. Zvánovec seznámil občany s historií své firmy a zkráceně s průběhem výstavby kanalizace v naší obci. Rozpočet na výstavbu kanalizace je ,-Kč. V současné době probíhá na ministerstvu zemědělství jednání ohledně dotačního titulu, ten by měl být získán do měsíce. V letošním roce je nutno prostavět ,-Kč. Je nutno počítat s tím, že po dobu výstavby budou komunikace v obci rozkopané. p. Kotek: na Městys byly poslány (25. 9.) písemně dotazy ohledně výstavby ČOV, ale dosud nebyly zodpovězeny. pí starostka: nejprve jsem dala slovo p. Zvánovci, pak by došlo na zodpovězení těchto dotazů p. Kotek: tato schůze byla svolána na popud strany ČSSD, vznikl přípravný výbor pro vyhlášení referenda na výstavbu ČOV v naší obci. Dle mých výpočtů by byla nutná půjčka cca ,-Kč, při 3% úrokové sazbě se splatností 30let, se bude jednat cca o ,-Kč. pí. Růžičková přečetla dopis s dotazy, které byly doručeny na Městys (viz příloha). Tyto body byly sepsány, aby se během tohoto zasedání nic neopomnělo. pí. starostka: k bodu 2a) půjčka by byla cca ,-Kč p. Novotný- p. Zvánovec mluví o ,-Kč, Městys schvaloval rozpočet ,-Kč. p. Zvánovec: půjčka by nemusela být v této výši vyčerpána. Firma Zvánovec si po dobu výstavby od obce pronajme místo pro stavební stroje a propůjčí si místnost pro kancelář. Finanční prostředky za tento pronájem by mohly být použity při úhradě nákladů ČOV. Celková dotace na výstavbu bude 3

4 80%, výše bude dána dotačním titulem. Úvěr si Městys vzít musí, ale nemusí ho vyčerpat. k bodu 4) přesný harmonogram se zpracovává, je řešen se subdodavateli a bude hotov do konce týdne k bodu 5) přechodové období vlivem výkopových prací bude řešeno tak, že co se ten den vyhrabe, bude ten den i zahrabáno, pokud by to nebylo možno, tak to bude řešeno přeložkami. k bodu 7) po dokončení výkopových prací bude do původního stavu uveden pouze pruh po výkopu kanalizace, ne celý koberec jako to bylo v minulosti. Je možno požádat o dotace na úpravu komunikací. pí. Zmeškalová: tyto dotazy jste mohli pokládat již dříve na zasedání zastupitelstva (proto pozvánka na dnešní zastupitelstvo nebyla jen vyvěšena na úřední desce, ale pozvánky byly rozneseny po obci). Během 20 let jste nevyužili dotace, kdy byly 100%, jsou to poslední české peníze. Každé zadlužení přináší riziko. p. Novotný: toto nesouvisí s tématem pí. Zmeškalová: musíte zvážit, jestli půjčka stojí za to. pí. Zmeškalová: K bodu 8) Krajský úřad schvaluje provozovatele ČOV na základě výběrového řízení, které Městys vyhlásí. Provozovatel má smlouvu nastavenou tak, že část zisku se odvádí do fondu rezerv a oprav. Záleží na Městysi, jestli provozovatelem bude on nebo vybere firmu. Výše vodného a stočného je možno spočítat až po získání dotačního titulu, kde je stanovena výše dotace. p. Novotný: schválili jsme ,-Kč, dotace bude 80%, takže by šlo spočítat výši vodného. Dotazy jste zamluvili. p. Kotek: vykládáte, to co jsme slyšeli už na minulém zastupitelstvu. Proto se budu ptát: Kdo zajistí stavební povolení včetně veškeré dokumentace a kolaudace? pí. Kotková: přípojky do 50metrů jsou na souhlas a nad 50 metrů na ohlášení. Je potřeba pouze katastrální mapa se zakreslením na pozemku občana, stavební povolení není potřeba. Toto vyřeší obec za všechny občany, bude potřebovat pouze plnou moc. pí. Fialová: v Načeradci museli mít stavení povolení na přípojky pí. Kotková: nemůžete se srovnávat s Načeradcí, ti měli peníze z Unie a měli jiné podmínky p. Novotný: co bude s domácími čističkami pí. Kotková: budou odstaveny, pokud je možné připojení ke kanalizaci p. Novotný: jak se budou řešit přípojky k domům a kdo je bude platit? p. Zvánovec: pokud občan bude chtít, přípojku mu vykopeme a opětovně zahrabeme, s tím, že zemní práce budou pro občana zdarma (uhradí obec), majitel zaplatí pouze materiál. 5metrů přípojky bude stát občana cca 2.000,-Kč. Jedná se opravdu o poslední peníze. Pokud byste teď vyhlašovali referendum, tak o tyto peníze přijdete. Dotaz občana: stále se tu jen dohadujete, dejte slovo občanům, ať se ptají, co je zajímá, např. Může se dešťová voda vypouštět do kanalizace? pí. Kotková: ne, dešťová voda se zde nesmí vypouštět. Dešťovka se musí vsakovat na pozemku vlastníka Dotaz občana: jak je to zárukou na dílo? p. Zvánovec: záruka na dílo je 5 let na čerpadla a 2 roky na technologii - dle zákona. Dotaz občana: jak hluboko budou výkopy? p. Zvánovec: hloubka cca 1,2 metru. U výkopu bude stavbyvedoucí, který s každým občanem dohodne přípojku - kdy, jak hluboko, jaký spád. pí. starostka: většina přípojek bude řešena samospádem, chtěli jsme co nejméně přečerpávacích stanic Dotaz občana: bude zachována dešťová kanalizace? Ano, bude zachována, pokud bude porušena, tak se opraví Dotaz občana: kde není dešťová kanalizace, bude dokončena? p. Malý: toto bude řešeno při výkopových pracích. Jde o individuální řešení v průběhu výstavby, ale v tomto případě bude dešťová kanalizace dokončena. Dotaz občana: je možno někde nahlédnout do plánu, týkajících se ČOV? pí. starostka: plány jsou k nahlédnutí dnes zde a pak je možno se zastavit na úřadu. Pokusíme se je uveřejnit i na stránkách Městyse. Jsou zde zakresleny i přečerpávací stanice (1 bude např. u p. Pospíšila). Dotaz občana: kdo hradí čerpadlo a jaká je jeho životnost p. Vávra: první čerpadlo kupuje obec. Cena čerpadla je cca 4.000,- Kč a životnost cca 30let. Údržba je jako u běžného čerpadla (p. Vávra informoval zkráceně o funkci a obsluze těchto čerpadel) Dotaz občana: co se stávajícími jímkami? pí. Kotková: buď je úplně odstavíte, nebo je můžete použít na dešťovou vodu nebo je zasypete Dotaz občana: zaručíte, že se rozpočet nepřekročí p. Zvánovec: rozpočet je stanoven a nepřekročí se. Toto navýšení by musela hradit obec. Mimořádné vícepráce musí být schváleny na základě stavebního deníku. Změnové listy musí být podepsány všemi zúčastněnými stranami pí. Kotková: projektant ručí za tento projekt, proto změny musí být odsouhlaseny Dotaz občana: nemůže nám přispět i CHKO, když ležíme v CHKO? pí. Kotková: CHKO nemůže přispět, doby kdy byla dotace 100% protože jste v CHKO jste zmeškali. Dnes máte 80-ti% dotaci právě proto, že jste v CHKO. Je možno žádat o dotace i na Ministerstvu životního prostředí, ale je to mnohem nevýhodnější. Dotaz občana: budou uvedeny komunikace do původního stavu? pí. starostka: jak bylo řečeno, firma do původního stavu uvede pouze pruh po výkopu pro kanalizaci. Na opravu celých cest nebudou peníze. Je možnost zažádat o dotaci na opravu cest. Dotaz občana: Jak to bude s občany, kteří používají vodu z vlastní studně? p. Vávra: voda, která půjde do domu, se bude počítat podle vodoměru (ocejchovaného), voda, která půjde na zahrádku bude bez poplatku. Je to dáno zákonem. Dotaz občana: kolik bude předběžné stočné? Předběžně 50-60Kč/m³ Dotaz občana: od kdy běží záruka? p. Zvánovec: záruka se počítá od kolaudačního řízení, čistička má roční zkušební provoz, Dotaz občana: kdo bude dílo dozorovat? pí. starostka: na základě výběro- 4

5 vého řízení byl vybrán nezávislý dozorovatel, pan Karas, který má autorizaci pro vodní díla (dáno zákonem). Tento dozorovatel zodpovídá, že stavba probíhá tak jak má podle projektu, vede stavební deník, provádí kontrolní dny spolu s ostatními zúčastněnými zástupci stran. Zápisy do deníku kontroluje i vodohospodářský úřad. Dotaz občana: po záruční době bude kdo zodpovídat za dílo Provozovatel čističky Dotaz občana: jak se bude řešit špatný vodovodní řad, popř. jeho rekonstrukce? p. Malý: toto řeším již s p. Žížalou. Při výkopech na ČOV bude vyřešen i vodovod, jedná se hlavně o Oboru, Fortnu, Velíšskou ulici, Chalupy. Peníze na toto musíme sehnat. Dotaz občana: můžeme si dovolit tak vysokou půjčku, abychom nezadlužili ještě naše děti p. Fejtek: městys má na účtu cca ,-Kč, má cenné papíry, část peněz bude za pronájem stavebního místa. Je možno zažádat o dotaci na splácení úroků. p. Zvánovec: v roce 2013 by měly být vypsány dotační tituly na vodovody. Můžeme nové vodovodní řády natáhnout při výstavbě ČOV a než obec získá dotaci, tak nám bude náklady splácet dle splátkového kalendáře (standardně se toto umožňuje). Rádi využijeme služeb zdejších podnikatelů (autodoprava, stavební stroje). Dotaz občana: pokud jezdím domů 1x za 14 dní, jak je toto řešeno? p. Zvánovec: jde vždy o dohodu, je to na domluvě se stavbyvedoucím a nevidím v tom žádný problém. Snažíme se vyjít všem vstříc. Dotaz občana: jsou do výstavby zahrnuty i nové parcely pod Blaníkem? pí. Kotková: nejsou zahrnuty, protože zde je jen návrh parcel a nejsou zde trvale žijící osoby p. Zvánovec v závěru požádal o trpělivost v průběhu výstavby. Jelikož už nebyly další dotazy bylo zasedání ukončeno. INFORMACE Z RADY ze dne Rada městyse schvaluje: - přijmutí peněžitého daru ve výši ,- Kč odstředočeského kraje, který městys získal v rámci soutěže Vesnice roku 2012 a pověřuje starostku podepsáním darovací smlouvy - uzavření smlouvy s pí. Bešťákovou na koordinátorku BOZP pro stavbu kanalizace a ČOV a pověřuje starostku podpisem smlouvy - požádat o prodloužení smlouvy s úřadem práce na pracovníka VVP do provést opravu opěrné zdi u špejcharu Rada městyse doporučuje: - zastupitelstvu schválit nákup zahradního traktoru na vysekání prostorů u studen a vrtů Rada městyse bere na vědomí: - dílčí přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012, nebyly zjištěny chyby a nedostatky - informace k probíhajícím schůzkám k úpravám autobusové dopravy v rámci BENE-BUSU ZASTUPITELSTVO ze dne: Kontrola usnesení ze zasedání ZM pí. Růžičková: u minulého zápisu chybí příloha (písemné dotazy týkající se výstavby čističky, které doručil p. Kotek na Městys) Seznámení s usnesením rady č. 14/2012 Bez připomínek Kanalizace a ČOV pí. Kučerová: dostali jsme rozhodnutí o přidělení 65% dotace na výstavbu kanalizace a ČOV, což je ,-Kč p. Kotek: proč tato částka, pan Zvánovec na minulém zastupitelstvu mluvil o ,-Kč pí. Kučerová: Částka se snižovala za některé vedlejší řády. Zastupitele byli předem informování o schůzce s p. Zvánovcem v pondělí v 10:00 hodin. Měli možnost se na nejasnosti zeptat přímo p. Zvánovce. p. Kotek: částka se neustále mění, víte kolik skutečně dostaneme? pí. Kučerová: ano, mám zde rozhodnutí z Ministerstva zemědělství o přidělení dotace ve výši 65%. p. Kotek: stále nám jen lžete. Veškerá předchozí rozhodnutí Zastupitelstva jsou neplatná, protože jste vědomě lhala. Slibovali jste dotaci ve výši 80% a najednou jen 65%. Tím se zvýší zadluženost obce. I pí. Zmeškalová nám pokaždé tvrdila, že je připravena dotace ve výši 80%. p. Novotný: Zvýši se tedy i stočné, cca 100,-Kč/m³. p. Malý: dle slov p. Zvánovce je běžné, že Ministerstvo poskytneme dotaci jen ve výši 65%. Po půlroce zažádáme Ministerstvo financí o dofinancování projektu do výše 80%. Nám také tvrdili, že dotace bude ve výši 80% a v pondělí jsme se dozvěděli, že to bude 65%. p. Novotný: jak se změní stočné? pí. Kučerová: stočné zůstane ve stejné výši cca 60,-Kč/ m³. p. Novotný: proč jste při vyřizování dotace nejeli osobně na Ministerstvo zemědělství, proč jste nechali tuto důležitou věc vyřizovat třetí osobou? Na jakou výši je podepsána smlouva? pí. Kučerová: smlouva je podepsána na ,-Kč p. Kotek: proč stále tvrdíte, že jste občanům nelhali? p. Malý: podávali jsme lidem informace, které jsme měli k dispozici, lidem jsme nelhali, p. Tulej: myslím, že nikdo není nadšený z částky ,-Kč. Dle slov p. Zvánovce je dotace rozdělena na 2 části (současných 65% a 15% o které musíme požádat). Samozřejmě, že toto nemáme dáno písemně. Všechny předchozí úkony (výběr firmy, která provede výběrové řízení na prováděnou akci, výběr dozorovatele stavby, výběrové řízení atd.) souvisely s podáním žádosti o dotaci a musely být provedeny. p. Novotný: máme písemně, že dostaneme těch 15% po podání žádosti? pí. Majerová: písemně to nemáme, musíme v březnu zažádat o dofinancování. p. Kotek: takže nás 15 bude rozhodovat o zadluženosti obce. Nejsme kompetentní k tomuto rozhodnutí. Přečtu část článku z Louňovického zpravodaje č. 1/2011. V textu píšete, že bude pravděpodobně vyhlášeno referendum o výstavbě ČOV. pí. Kučerová: ano, řekla jsem pravděpodobně pí. Růžičková: když to shrneme, odhlasovali jsme cenu ČOV ,-Kč. Počítali jsme s dotací ve výši 80%. Pan Zvánovec sliboval, že jede na Ministerstvo zemědělství, kde je připravena 80% dotace. Nyní jsme se dozvěděli, že dostaneme jen dotaci ve výši 65%. Takže pan Zváno- 5

6 vec jen sliboval. Budeme muset sehnat ,-Kč. V březnu zažádáme Ministerstvo financí o dofinancování stavby. Co když tato žádost bude zamítnuta, kde seženeme tyto chybějící peníze? pí. Kučerová: peníze bychom na dofinancování měli získat pí. Růžičková: nemáme však 100% jistotu, že tyto peníze dostaneme a musíme počítat i s touto horší variantou. pí. Kučerová: dle slov a zkušeností p. Zvánovce, je toto běžná praxe, že je poskytnuto nejprve 65% a pak se žádá o zbylých 15% p. Bébr- museli bychom stavbu dofinancovat p.tulej: nějaké příjmy by byly z pronájmu kanceláře, z pronájmu prostorů pro uskladnění strojů od firmy p. Zvánovce, nějaké finance jsou na účtu Městyse, v cenných papírech. p. Bébr: dnes máme hlasovat pouze o přijetí této dotace. Návrh: přijmutí dotace ve výši ,-Kč a započít s pracemi na kanalizaci Hlasování: schváleno Rekonstrukce vodovodu p. Malý: po dohodě se Silnicemi se výstavba kanalizace započne v ulici Velíšská, aby zde mohl být dokončen povrch silnice-asfalt. Při výkopových pracích se položí nové plastové potrubí pro vodovod v této ulici. Bude zde 8 nových přípojek. V pátek se naveze materiál pro hlavní řád, přípojky, šoupata. p. Bébr: víte cenu? p. Malý: do ,-Kč za materiál, ale ten není jen na Velíšskou ulici. Nové rozvody budeme dělat v těch nejakutnějších případech. p. Chmel: když se jedná o takovou částku, proběhlo výběrové řízení? p. Fejtek: tuto částku mělo odsouhlasit zastupitelstvo. p. Malý: Máme nabídky na materiál, nejlacinější je p. Žížala, má na tyto práce potřebné zkoušky, bude se dělat ve Velíšské ulici. Na další části bude vypsáno výběrové řízení. Návrh: odsouhlasit nákup materiálu na rekonstrukci vodovodu Hlasování: schváleno Traktůrek Návrh: zakoupit traktůrek pro hospodářskou činnost Městyse (sekání prostranství ochranných pásem u studní a vrtů) a pro obecní vodovod. Cena traktůrku je ,-Kč s DPH. Hlasování: schváleno Různé pí. Kučerová seznámila zastupitele o projednání možnosti rozdělení MAS Posázaví na menší celky. Vznikla by nová MAS na Vlašimsku. Zatím se o této možnosti jedná na SO Blaník. p. Bébr: mluví se o tom již dlouho, ve smlouvě by mělo být ošetřeno, aby hlavní slovo neměli ČSOP Vlašim. pí. Růžičková: jak to vypadá s no- vým hasičským autem? pí. Kučerová: dle posledních informací je auto ještě v Německu. Prodejce nestihl dle smlouvy termín dodání, běží mu penále za nedodržení tohoto termínu. Platba proběhne až při převzetí vozidla (odečte se částka za penále). Záležitost musí být vyřešena do srpna 2013 (vyúčtování dotace). INFORMACE Z RADY ze dne Rada městyse schvaluje: - uzavřít smlouvu s Archeologickým ústavem AV ČR na povinné zajištění archeologického průzkumu při stavbě kanalizace a pověřuje starostku podpisem smlouvy - snížení nájmu pí. Mayerové v bytu čp.11 na půl roku tj. do na 500,-Kč měsíčně, byt zatím nelze řádně užívat - Řád tělocvičny Rada městyse bere na vědomí: - vyúčtování Svatováclavských slavností. Pokud nedostaneme příspěvek ze Středočeského kraje, o který se žádalo, jedná se o ztrátu ,- Kč. - návrh rozpočtu školy na rok 2013 a požadavky ředitelky na mzdové prostředky - informaci ze SO Blaník - rozhodnutí Správy CHKO Blaník o možnosti solení na místních silnicích po dohodě se správou Sluneční hodiny u pomníku J. D. Zelenky Myšlenkou zhotovení hudebních slunečních hodin u pomníku J. D. Zelenky jsem se začal zabývat v roce jeho 330. výročí narození. Jako spoluautor pomníku jsem se poradil s akademickým malířem Jiřím Hamplem, který se svou ženou významnou sochařkou a medaileristkou Marií Uchytilovou a autorem pamětní desky J. D. Zelenky akademickým malířem Miloslavem Křištou byli u vzniku pomníku k roku české hudby Sluneční hodiny vytvořené k poctě J. D. Zelenky budou kromě hodin pravého slunečního času na přímce rovníku ukazovat jarní a podzimní rovnodennost. Též jako na většině slunečních hodin bývá, budou křivkami slunovratů napovídat příchodu léta a zimy. Zimní slunovrat v předvánočním období zde bude spojován s výročím úmrtí slavného skladatele Třetí křivka umístěna nad rovníkem by měla v polovině října připomínat Zelenkovo narození. Byla zakreslena 16. října k letošním 333. narozeninám našeho významného rodáka. 6

7 Latinské citáty na slunečních hodinách: TEMPUS FUGIT, OPUS PERMANENS EST (Čas prchá (míjí), dílo je věčné) Zelenkovo věnování k oslavné skladbě pro korunovaci Karla VI. v roce 1723 AD HONOREM ARTIS TUI, AD GLORIAM DEI ET PATRIAE PETENTIS (K poctě Tvého umění a slávě Boha hledajícího) Uvedené citáty mi pomohli vybrat pí. Mgr. Marie Hirschová a hudební skladatel a znalec Zelenkova díla MUDr. Vladimír Hirsch. Za jejich pomoc jim patří mé poděkování. Lenko, vy jste měla to štěstí, že jste se mohla zúčastnit i odpoledních příprav a zkoušky. Jak se vám vystoupení líbilo? Atmosféra byla příjemná. Překvapila mě spousta lidí, kteří přišli kvůli podobné akci konané venku. Nutno podotknout, že opravdu skvělý výkon kluci podali večer. Skvělé byly taky kulisy, počasí i občerstveníčko. Vyzdvihla byste výkon některého z herců? Zejména herec pod plachetkou, který hrál ženu z rodu jeskyněk, byl vynikající. UDÁLO SE... Událost se udála Přijedete ještě někdy? Tak určitě! Milan Houdek Ani tentokrát nás naši (a vaši ) divadelníci z Louňovic pod Blaníkem nezklamali. V den, kdy měla svátek Mariana, parádně sehráli další cimrmanovský kus - hru Blaník. Za vše mluví rozhovor se slečnou Lenkou z Českých Budějovic. Přišel vám konec dojemný? Úspěšně jsem zatlačila slzu. Myslela jsem, že se to neprovalí, ale teď... ano, přišel! Tak to vidíte. Tyto řádky snad cimrmanology z Podblaníka inspirují a nabudí do dalších a dalších podobných akcí. Těšíme se! Nejmenovaná autorka s přechodným bydlištěm v Českých Budějovicích. 7

8 Podblanický hudební festival Koncert v rámci Podblanického hudebního festivalu proběhl Před koncertem byla tradičně uctěna památka J. D. Zelenky položením květin u pomníku. HISTORIE Vinopalna v Louňovicích pod Blaníkem (trocha historie) Vinopalna byla vystavena pod zámkem již za Karla Adama z Říčan, který v závěti odkázal veškeré louňovické panství Pražskému arcibiskupství. To jí mělo v držení od roku 1672 až do roku 1926, tj. 254 let. Vinopalnu tvořily tři budovy, postavené na skále, se společným dvorem. V čp. 85 byl lihovárek, který sloužil k lihování - výrobě lihu z brambor, vína a ovoce, hlavně ze švestek. Ve fortně byl tenkrát velký švestkový sad, ale stromy v roce 1929 při velkých mrazech pomrzly. Rovněž stromy při cestách a na svazích. Líh i víno sloužilo pro potřebu arcibiskupství. Výroba byla později převedena do Nového Rychnova, rovněž pro arcibiskupské panství. Posledním nájemcem vinopalny do roku 1925 byl Abrahám Dubský, žid. Měl 10 dětí a bydlel na náměstí v čp. 6 (dřívější pekařsví U Flígrů, dnes tam bydlí Jaroslav Flígr). Další budova čp. 95 byl statek v němž na půdě byla světnička, trezorna neboli kaverna pro uložení alkoholu. Byla to historická rarita. Třetí budovou bylo číslo 152, která sloužila pravděpodobně jako sklad. Po první světové válce nastala změna. V roce byla celostátně provedena pozemková reforma - parcelace, tj. rozdělení a odprodej části církevního majetku a zemědělské půdy drobným uživatelům. Budovu čp. 95 v parcelaci odkoupil pan Josef Herink, který u arcibiskupského dvora vykonával službu jako bednář, porybný a vodák. Staral se o dřevěný vodovod zavedený do dvora, na náměstí do kašny a do pivovaru. Dále pak o rybník pod pivovarem a vyráběl dřevěné nádoby pro potřebu dvora. V roce 1925 pan Herink pronajal jednu místnost svého domu poště. Patřila k ní i chodba, kde byla umístěna telefonní hovorna. Pošta zde sídlila 67 roků. Posledním majitelem tohoto domu byl pan Miroslav Herink, který jej prodal panu Josefu Volšickému.Ten celý objekt předělal na provozovnu s názvem SACH. Vyráběly se zde kovové pružiny k zemědělským strojům. Přestavba nebyla snadná, budova je ve státním seznamu památek, takže veškeré úpravy byly pod přísným dohledem. Přestavba se panu Volšickému velmi povedla a dnes budova vylepšila vzhled naší obce. 8

9 Budova čp. 85, vinopalna měla dva vchody. Jeden byl od východu, druhý ze dvora. Sem se sešlo po několika schůdcích do chodby. Vlevo byly místnosti, vpravo kamenné schody do poschodí a dále pak na půdu. Kdysi bylo toto stavení propojeno se stavením vedlejším, ve kterém později bydleli zaměstnanci dvora Kubecovi, potom jí odkoupil pan Turek řemenář a čalouník. Vraťme se k poschoďové stavbě. Zde po zrušení vinopalny bydleli zaměstnanci panského dvora, tzv. deputátníci. V přízemí to byl podkoní a kočí pan Josef Slavata, který jezdil s panským kočárem.v poschodí byla společná ubytovna pro několik rodin, tzv. ratejna. Později také tento dům odkoupil pan Slavata a po Slavatových jej zdědila jejich dcera paní Černá. Ta dům prodala rodině Malých. Ti celou stavbu předělali s velkým usilím, protože přízemí bylo nerovné a skalnaté. Vchod do dvora byl zrušen. Rovněž tato přestavba se povedla a dům se krásně vyjímá nad rybníkem. Dnes v něm bydlí vnučka Malých. Škoda, že poslední budova čp.152 je v dezolátním stavu, ta moc velkou parádu naší obci nedělá. Současný pohled na budovy Vinopalny (foto: I. Rozkošný) Ke zpracování tohoto článku bylo použito faktů a fotografií ze starých kronik a také vzpomínek pamětníků p. M. Herinka, J. Malého a dalších. 2. Osobnosti, které na Podblanicku ovlivnily život v minulém století Jaroslav Kozel Když jsem se začala zabývat osudem Jaroslava Kozla, jednou z největších osobností hnutí SKM (sdružení katolické mládeže mající heslo slibuji, konám, mlčím) Podblanicka v třicátých a čtyřicátých letech minulého století, netušila jsem, o co budu bohatší. Jarka, jak mu všichni říkali, měl rád kraj pod Blaníkem a často vystupoval na Velký i Malý Blaník. Snažil se svým vrstevníkům ukázat krásu a smysl křesťanského života. Ke každému se choval vlídně a laskavě, ale nedělal ústupky z křesťanských zásad, a zřejmě i proto se stal nevinnou obětí lidské nenávisti a zloby. Čerpala jsem hlavně z knihy Petra Pohorského Blanický rytíř, z jeho osobních vzpomínek a dopisů. Petr Pohorský (narozen 1921 v Domašíně u Vlašimi) dosud žije v USA, kam emigroval v roce 1948, když mu kvůli snaze vydat knihu právě o Jarkovi hrozilo vězení. Dále jsem vycházela z vyprávění dosud žijících pamětníků jeho krátkého života, který by mohl být vzorem i pro mládež v dnešní době. Jiřina Holá Narodil se 31. ledna 1919 v Pravoníně u Vlašimi jako nejmladší ze šesti dětí. Maminka byla tichá, zbožná a velmi pracovitá. Otec převzal rodnou chalupu s několika pruhy hubených polí po předcích. V raném dětství prodělal Jarka několik nemocí. Maminka se o něj obětavě starala a jako nejmladší dítě byl zahrnován velkou láskou. Už ve čtyřech letech se sám učil pod vedením rozšafného otce číst. Jeho první čítankou byly noviny, které si otec četl. Do školy začal chodit v pěti a půl letech, a to už uměl číst a psát. Půjčoval si knihy ze školní knihovny a od pana faráře, který ho učil náboženství. V té době začal ministrantovat. Pan učitel i pan farář viděli chlapcovo velké nadání a doporučovali rodičům, aby ho dali na studie. Avšak chyběly peníze. Výnos malého hospodářství sotva stačil na obživu početné rodiny. 9

10 Od září 1930 začal chodit do měšťanské školy v Načeradci. Učitelé chválili jeho píli a kázeň a dávali ho za vzor ostatním dětem, což se však příčilo jeho skromnosti. Pro žáky z celého kraje byl čtvrtý ročník měšťanky jen ve Vlašimi. Autobus ještě nejezdil a tak musel chodit pěšky. Měšťanskou školu ve Vlašimi sice ukončil 28. června 1934 s výborným prospěchem, ale kvůli stále špatné finanční situaci rodiny nemohl jít studovat. Byla doba hospodářské krize a Jarka marně sháněl práci jak v okolí svého bydliště, tak i v Praze. Ani zprostředkovatelny práce mu nedokázaly pomoci. Místo učně v Lidovém družstvu ve Vlašimi mu nakonec sehnal pravonínský farář P. František Vacek, který ho od dětství znal a měl ho pro jeho mírnou povahu rád. Do nástupu do učení v lednu 1935 se Jarka sám vzdělával tím, že četl knihy. Začátek učení v koloniálním obchodě Lidového družstva ve Vlašimi byl pro něho velmi obtížný. Musel denně vstávat už v pět hodin, pěšky dojít deset kilometrů z Pravonína do Vlašimi, celý den namáhavě pracovat a večer opět pěšky domů. Často se vracel zcela vyčerpán. Prvního půl roku nedostával žádné peníze. Správce Družstva však naštěstí brzy poznal Jarkovy schopnosti a převedl ho do účtárny jako asistenta pokladníka. Ve snaze po odborné kvalifikaci si Jarka opatřil písemný kurz amerického účetnictví a studoval ho soukromě. V lednu 1937 byl jmenován účetním úředníkem s vyšším platem. Když se Jarka dostal do Vlašimi, byl už sice členem SKM v Pravoníně, ale vše vnímal pouze povrchně. Jeho zájem o SKM se omezoval jen na společná divadelní představení a taneční zábavy. V Lidovém družstvu už v té době pracovali dva praktikující katolíci František Matějovský a Vincenc Šrůtka. Jarka se s nimi brzy spřátelil. Na jejich příkladu viděl, že je možné žít dobrým křesťanským životem i při obyčejném zaměstnání. Jejich jednání mu ukazovalo blahodárný účinek víry, což v něm vzbudilo touhu po lepším životě. Svědomí mu říkalo, že i on by měl usilovat o větší sblížení s Bohem. Pozoroval úsilí a zapálení pro duchovní vedení mládeže u Františka Matějovského a Vincence Šrůtky, hodně o všem přemýšlel a postupně se z něj stával jiný člověk. Svému největšímu vzoru Františku Matějovskému byl i na svatbě, chodíval často na návštěvu do jeho rodiny a byl kmotrem jednomu z jeho dětí. Pro jeho život mělo velký význam organizování exercicií (duchovní cvičení) v premonstrátském klášteře v Želivě. Získal ho pro ně Josef Kuklík, mladý sedlák z Kondrace, který ho přesvědčil, že nejlepším prostředkem pro náboženskou obrodu vesnice jsou právě exercicie. První exercicie, které Jarka konal začátkem května 1936, znamenala důležitou hranici v jeho životě. Vedl je P. František Krus, vynikající jezuita a sociolog, který byl právě jmenován generálním duchovním rádcem SKM. Tato duchovní cvičení probudila v Jarkovi touhu po poznání pravdy. Rozhodl se pro hlubší vzdělání v katolické víře. Opatřil si různé náboženské knihy, včetně sociálních encyklik Quadragesimo anno a Rerum novarum, jež P. Krus doporučoval. V květnu chodil pravidelně na májové pobožnosti a koncem měsíce května přijal svátost biřmování. Vědomosti si prohloubil na kursu u P. Adolfa Kajpra (ten byl za druhé světové války od roku 1941 vězněn v koncentračních táborech. 5. dubna 1950 byl odsouzen Státním soudem pro velezradu a špionáž na 12 let. Byl vězněn na Mírově, ve Valdicích a Leopoldově. Následkem čtyřletého pobytu v nacistických koncentračních táborech a devítiletého věznění v komunistických žalářích dostal v Leopoldově infarkt a nedlouho poté, 17. září 1959, ve věku 57 let zemřel), který zdůrazňoval vnitřní závazky vedoucích katolické mládeže. Další vzdělání si Jarka prohluboval soukromým studiem. Zajímala ho literatura, historie a filosofie. Jeho knihovna úctyhodně rostla. Nacházela se v ní kvalitní díla náboženská, próza i básnické sbírky současných našich i zahraničních autorů. Tuto hodnotnou literaturu doporučoval i půjčoval svým mladým přátelům. Živá víra pak vedla Jarku k apoštolátu mezi mládeží... pokračování příště... Miloslava Kahounová Trochu slov zastupitelům naší obce Blíží se doba adventní, předvánoční čas, konec roku minulého a začátek nového. Konec roku nás nutí k bilancování a začátek roku nového k nejrůznějším předsevzetím. Protože jsem prožila dost let na tomto světě i v našich Louňovicích pod Blaníkem, mohu si snad dovolit trochu kritiky a také rad k zastupitelům naší obce. Většinu z nich znám od prvních krůčků, s jejich úspěchy i problémy. Velmi pozorně čtu jednání ze schůzí zastupitelstva a je mi z toho někdy smutno. Nejsem sama. Mezi lidmi slyším mnoho kritiky na způsob vašeho jednání. Proč vy, starší, kteří máte zkušenosti s funkcemi, nejste dobrými rádci pro ty mladší? Každý z vás se dopustil nějaké chyby a někdy ne malé. Místo abyste jednotně vedli obec, hádáte se, podtrhujete jeden druhého a vede to k tomu, že se nic v klidu nevyřeší. Vím, že funkce, které jste přijali nejsou lehké a mnohdy nevděčné, ale jednou jste představitelé obce a měla by za vámi být vidět dobrá týmová práce. Prosím zamyslete se každý sám nad sebou a dejte si novoroční předsevzetí, že všichni společně pomůžete realizovat nelehké úkoly, které obec před sebou má. Dnešní doba není lehká, ale mnohdy si život sami zbytečně komplikujeme. Lidé zapomněli na hodnoty jako je úcta jednoho k druhému, pokora, tolerance a neradují se z toho co je kolem nás hezké. Vždyť úsměv a dobré slovo nic nestojí a přece každého potěší. Na závěr bych chtěla všem dobrým lidem popřát krásné a pohodové svátky vánoční a do příštího roku pevné zdraví, štěstí a klidný život. H. Dittrichová 10

11 ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem zve děti k zápisu Ve středu 30. ledna 2013 v době od 14:00 do 16:30 hodin proběhne v budově základní školy v Táborské ulici 170 zápis dětí k povinné školní docházce. K zápisu se dostaví děti narozené od do Zapisujeme děti bez ohledu na místo bydliště. Děti přijdou v doprovodu zákonného zástupce, který předloží rodný list a zdravotní kartu dítěte a svůj občanský průkaz. Zápis probíhá elektronicky okamžitě je vyhotoveno rozhodnutí o přijetí dítěte. Případný odklad se řeší následně (viz 37 školského zákona) písemnou žádost o odklad musí zákonný zástupce dítěte podat do 31. května 2013 a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. K zápisu se mohou dostavit i pětileté děti, pokud o to požádají rodiče dítěte a žádost bude doložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě také odborného (dětského) lékaře (viz 36 školského zákona). Rodiče dětí, které měly loni odklad školní docházky, zveme také s dětmi k zápisu. Provedeme aktualizaci loňských údajů. Děti si mohou znovu vyzkoušet svou připravenost na školní docházku. Nabízíme výuku v malém kolektivu, který zajišťuje každému dítěti individuální péči. Ve spolupráci s o.s. Cesta pro všechny nabízíme kroužek keramiky, tělesné výchovy a možnost navštěvovat skautský oddíl Včelka. Aktivity naší školy si můžete prohlédnout na webových stránkách Těšíme se na setkání s Vámi a s Vaším dítětem při zápisu. Za pedagogické pracovníky Mgr. Ivana Kočová ředitelka školy Jako vždy je konec roku ve znamení příprav a těšení se na nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Začátek měsíce ale patří Mikulášské besídce, kterou společně připravily děti ze základní i mateřské školy. Společně vám zazpívají, zatančí a uslyšíte i skladbičky našich malých hudebníků. Vánoce by se také neobešly bez tradičních dílniček, které probíhají již od konce listopadu. Děti si vyrábějí ozdoby na stromeček, svícny, přáníčka, adventní věnce, zdobí perníčky... Poděkování patří všem maminkám, které nám přicházejí na pomoc. S nimi jsou dílničky ještě příjemnější. Mnoho zdraví, štěstí í a úspěchů v roce 2013 přeje kolektiv MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem Vánoce ve škole 11

12 Vánoce Vánoce jsou jedny z nejlepších svátků pro děti i pro dospělé, protože dostávají dárky. Před tím, než rozbalí dárky, tak mají k večeři kapra nebo řízky. Hrají si s dárky, pak jedí cukroví, potom se dívají na televizi. Pak se u stromku pomodlí a usnou se splněnými sny. (Josef Kot, 3. ročník) Výlet do Teplýšovic Ve škole jsme se sešli všichni Anička, já, Filip V., Filip P., Lukáš, Eliška, Bertík, Bibi, Marek, Pepa, Jitka. Jen Kája chyběla. Jeli jsme do Teplýšovic. Jeli jsme minibusem, cesta byla trochu dlouhá, ale dojeli jsme. Když jsme dojeli poznali jsme teplýšovickou školu. Když jsme se seznámili šla nás jen polovina do sokolovny a druhá polovina šla hrát lakros. Pak jsme se zase prohodili a pak jsme se sešli na fotbalovém hřišti. Tam jsme hráli živé Člověče nezlob se!. Pak jsme zase jeli domů. (Hanka Klaudysová, 2.ročník) Mikulášská besídka Všichni se těšíme, ale trému máme. Trochu se třeseme, ale bez chyb vystupovat nejde. V úterý vystupovat budeme i mateřská školka. Budeme zpívat vánoční pohádku, písničku pro čerta, Bibi zahraje písničku na klávesy a já na akordeon. Marek nevystupuje, protože má sádru. (Filip Padevět, 3. ročník) Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem O.s. Cesta pro všechny Od letošního září naše sdružení začalo při škole podporovat mimoškolní aktivity dětí. V říjnu se pro děti otevřel kroužek keramiky, pohybové činnosti a skautská družina Včelky. Do kroužků se přihlásilo 17 dětí na keramiku, 5 dětí na pohybové činnosti a 4 děti do skautské družiny. Mimoškolní aktivity pohybové činnosti a skautská družina jsou přístupné i dětem z městyse. Kroužek keramiky má již naplněnou kapacitu. Rádi se s vašimi dětmi na kroužkách setkáme. Na kroužky se můžete přijít nezávazně podívat. SKAUT Mgr. J. Klaudysová úterý 15:00 16:00 poplatek 1x za rok vybírá se v lednu let 12. let POHYBOVÉ ČINNOSTI Ing. L. Zeman čtvrtek 15:00 16:00 400Kč / šk. rok 6. let 10. let V tomto školním roce také dále funguje klub pro rodiče s dětmi Zvoneček. Termín setkávání se změnil. Setkávání se koná vždy v úterý od 10:00 12:00 hod. v budově ZŠ. Klub je pro rodiče s dětmi od let. Pro děti je vždy podle tématu setkání připraven program výtvarná nebo rukodělná činnost rozvíjející jemnou motoriku ruky a fantazii dětí. V závěru setkání probíhá pohybově hudební činnost zpěv písní za doprovodu kytary a Orffových nástrojů a jednoduché dětské tanečky. Občanské sdružení Cesta pro všechny při ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem přeje všem klidné a veselé prožití vánočních svátků a krásný rok 2013 plný zdraví a radosti. Kateřina Hlaváčková O.s. Cesta pro všechny při ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem 12

13 SPRÁVA CHKO BLANÍK Na chráněné louce u Býkovic byly obnoveny tůně Přírodní rezervace Podlesí zahrnuje Velký a Malý Býkovický rybník a rašelinnou prameništní louku nad Velkým Býkovickým rybníkem. Na této louce bylo před řadou let vytvořeno Správou CHKO Blaník několik tůní. Tůně slouží pro rozmnožování a jako útočiště obojživelníkům, např. zeleným skokanům, ale také vážkám, vodním broukům (potápníkům, vírníkům) a celé řadě dalších druhů živočichů. Je zajímavé, že tůně se postupně vyvíjí, dalo by se říci, že stárnou postupně zarůstají přesličkou, ostřicemi, uchytí se v nich i orobinec. Silně zarostlé tůně už nejsou pro žáby a vážky vhodné, je proto třeba je po letech vyčistit. V říjnu tak provedl ČSOP Vlašim vytrhání narostlé vegetace z tůní. Práce v tůních bylo nutné provádět ručně, protože se jedná o chráněné území. I přes obtížné podmínky se akce zdařila, na jaře Správa CHKO Blaník akci vyhodnotí i ve sledování druhů živočichů. SOKOL Martin Klaudys Zveme všechny příznivce stolního tenisu na tradiční Vánoční turnaj, který se bude konat od 8:30 v tělocvičně ZŠ Louňovice pod Blaníkem. Vánoční turnaj v sálové kopané je opět zpátky!!! Kdy? :30 první utkaní (9:00 sraz) Kde? Tělocvična ZŠ Louňovice pod Blaníkem Jak? Tým tvoří 4 hráči (3+golman). Hrát se bude na dva poločasy, jejichž délku upravíme podle počtu přihlášených týmů. Startovné je 100Kč za mužstvo (platit až na místě). Občerstvení zajištěno! Proč? Protože nás fotbal baví!! a bude se hrát o ceny.. Sokol Louňovice pod Blaníkem 13

14 SE SOKOLEM NA BLANÍK V neděli 28. října 2012 u příležitosti výročí vzniku ČSR pořádala Sokolská župa Blanická každoroční výstup na Blaník. U rozhledny pronesl slavnostní řeč starosta župy Blanické Zdeněk Balík. Poté se představil místní spolek Babinec s tanečním představením Poupata. Na konci každý účastník obdržel pamětní list a malý dárek. Pro nepříznivé počasí byla letošní účast malá, ale věříme, že příští rok se sejdeme zase v hojném počtu. Monika Kahounová BABINEC VE VLAŠIMI Pozvání, které náš spolek dostal, nebylo možné odmítnout. Akce Šibřinky se konala 24. listopadu ve Vlašimi v sále sokolovny. TJ Sokol Vlašim nás požádal o vystoupení se skladbou Poupata a to samozřejmě v našem netradičním podání. Skladbu jsme odcvičily s velkým nadšením a sklidily jsme velký potlesk. To by ale nabyl Babinec, aby něco nevymyslel!!! Masky, nebo spíše převlečení, ve kterém jsme se přibelhaly na sál, vzbudil obrovský úspěch, který potvrdila i porota při předávání cen za nejlepší masky večera. Takže nejenže jsme se zúčastnily, ale také jsme i vyhrály!!!!! Jupí Babinec SETKÁNÍ S ČERTY První prosincovou sobotu opět louňovické náměstí ožilo, konala se zde akce Setkání s čerty. Tentokrát zaměřena na pohádky. Všechny, kteří přišli, vítal s malým teplým překvapením Večerníček na koloběžce. I ve stáncích obsluhovaly postavičky z pohádek a z večerníčků. Jako každý rok byly pro návštěvníky připraveny medové výrobky, sladké a slané dobroty, zabijačkové dobroty, bramboráky, na kamnech ohřívaný guláš a nemohly chybět chutné teplé nápoje. Celým odpolednem nás tradičně provázela skupina Poprask a připravené peklo s čerty bylo jako opravdové a mnoho dětí vědělo, proč se bát. Přišel však i Mikuláš s andělem, kteří rozdávali hodným dětem balíčky. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a kteří nám pomáhali s přípravou i úklidem. Těšíme se na další společná setkání. Spolek Babinec 14

15 STOLNÍ TENIS Po postupu v loňské sezóně obou mužstev Louňovic do vyších tříd, se v sezóně 2012/2013 A tým drží v OP1 po sedmi kolech na čtvrté pozici. B tým se v OP2 umístil po sedmi kolech na sedmém místě. SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM Tomáš Remiš Výbor SDH přeje všem bratrům, sestrám a spoluobčanům ů krásné a šťastné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a do nového roku mnoho pracovních úspěchů, hodně štěstí, zdraví a oheň pouze v krbu!!! Za výbor SDH Mgr. Pavel Tulej 15

16 BN liga 2012: Konečné pořadí Níže naleznete výsledné tabulky z letošní hasičské BN ligy. Ženy se zúčastnily všech 8. soutěží a umístily se celkově na 5. místě. Muži 2 soutěže vynechali a skončili nakonec na 12. místě. Letos poprvé proběhlo i slavnostní večerní vyhlášení, kde se předávaly diplomy a výherní ceny. Monika Kahounová Tabulka: muži Družstvo Celkem 1 Jankov N Bukovany Tomice A Jablonná Sedmpány Dalovy Všechlapy Zdislavice Malovice Tomice B 2 N 5 N N Odlochovice N Tabulka: ženy Družstvo Celkem Jankov N Tomice A N Všechlapy 13 6 N Dalovy Tomice B Malovice N

17 PODĚKOVÁNÍ Výbor Sboru dobrovolných hasičů Louňovice p. Bl. touto cestou děkuje panu Kahounovi za sponzorský dar ve formě provedení revize posilovacích strojů v naší posilovně. O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM Za WIFI radu Občanského sdružení WifiLouňovice p. Bl. přeji všem členům a čtenářům zpravodaje klidné svátky vánoční, pěkný dárek pod stromečkem a do Nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví!!! Mgr. Pavel Tulej předseda sdružení PRO CHYTRÉ HLAVY Milé děti, druhý ročník hádankářské a křížovkářské soutěže PRO CHYTRÉ HLAVY je ukončen. Kdo to tentokrát vyhrál se dozvíte v příštím zpravodaji. Losování vítězů soutěže proběhne 27. prosince na zasedání zastupitelstva, tak se můžete se svými rodiči přijít podívat. Vylosovaní výherci budou kontaktováni a bude s nimi domluven způsob převzetí ceny. Dnes mám pro vás nový úkol. Protože příští zpravodaj vyjde na jaře, chtěla bych, abyste mi pomohly s jeho výzdobou. Namalujte mi nějaký pěkný obrázek, na kterém bude něco jarního, např. sluníčko, beruška, ptáček, kytička..., možností je hodně. Já si obrázky prohlédnu a těmi nejpovedenějšími ozdobím další číslo zpravodaje, které vyjde na začátku dubna. Obrázky můžete přinést namalované na papíře na úřad městyse (musí na nich být, ale vaše jméno a nějaký kontakt , nebo adresa), nebo je nascenovat a odeslat na zpravodaje a to nejpozději do 3. března Měly by být namalované tak, aby když se nascenují, bylo vidět co je na nich za obrázek. Nejlépe na formátu A5 - A4. Mějte se fajn, užijte si vánoční prázdniny a ať vám Ježíšek přinese spoustu dárků pod stromeček. Redakce zpravodaje Redakce zpravodaje přeje všem svým čtenářům pohodové prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nového roku 17

18 KALENDÁŘ AKCÍ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Turnaj ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ, začátek v 8:30 hod Turnaj v sálovém fotbale v tělocvičně ZŠ, začátek v 9:30 hod. sraz v 9: Hasičský ples v sále zámku od 20:00 hod. předtančení spolek BABINEC k tanci a poslechu hraje kapela 5 Zavřel Fotbalový ples v sále zámku od 20:30 hod. předtančení BABINEC k tanci a poslechu hraje kapela EKSPLOZE Masopustní průvod pořádá Babinec Dětský maškarní rej od 13:00 hod. v sále zámku od 21:00 hod. Josefovský rej pro dospělé Své životní jubileum oslavili tito spoluobčané Roubychová Anežka 91 Malá Marie 75 Studnička Jan 75 Tulej Pavel 70 Mikšovská Marie 70 Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví Městys Louňovice pod Blaníkem vítá svého nového občánka Radka Šelbického a přeje mu i jeho rodičům hodně štěstí v životě. Poděkování Městys Louňovice pod Blaníkem děkuje paní Lorencové za úklid listí na hřbitově a u sochy svatého Prokopa. Starostka městyse!!! UPOZORNĚNÍ!!! UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 3. BŘEZNA 2013 Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu: pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data. redakce zpravodaje Vydává: Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, Louňovice pod Blaníkem, IČ: , tel , e mail: redakční rada: Jana Burdová, Ing. Růžena Kučerová, Mgr. Pavel Tulej, tisk: Pazdera Vlašim, náklad: 270 ks, evidenční číslo: MK ČR E 17153, podepsané příspěvky nemusí odpovídat stanoviskům redakce a zavazují jen autory, redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky.

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 12. 2016 místo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.1.2015 : č. 2015-1-1 schvaluje program jednání č. 2015-1-2 schvaluje přijetí smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. jihozápad

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.19/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 29.12.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne 8.9. 2016 od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Veselé (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 2. 3. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 10. 8. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 4-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Z áp i s. Přítornni: Staněk Josef, Kornherr Václav, Čamra Václav, Boháč Jan - Doubí, Kubů Milan, Pospíšil Jan, Valek Roman, Černý Jaromír.

Z áp i s. Přítornni: Staněk Josef, Kornherr Václav, Čamra Václav, Boháč Jan - Doubí, Kubů Milan, Pospíšil Jan, Valek Roman, Černý Jaromír. Z áp i s ze zasedání zastupitelstva místnosti OÚ Košice obce Košice, konaného dne 21.12.2012 od 18.00 hodin v zasedací Přítornni: Staněk Josef, Kornherr Václav, Čamra Václav, Boháč Jan - Doubí, Kubů Milan,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.03.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,10 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zápis č. 1/2009 Přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009

Zápis č. 1/2009 Přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz Konaného v sídle obecního úřadu dne 25.2.2009. Zápis č. 1/2009 Přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009 Zahájení 17:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 3/2015 3. Projednání výsledků

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od 17.00 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni: H. Růžičková, D. Špidlen, Z. Jirouš, M. Řípa, J. Soukup,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 09.10.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více