Železnice a logistika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Železnice a logistika"

Transkript

1 Železnice a logistika François Batisse Železnice - operátor logistického řetězce nebo jen jeho článek? Nejeden manažer železniční sítě by si nepochybně mohl připsat na svůj účet definici globálního cíle nákladní dopravy skupiny SNCF, kterou nedávno president SNCF Louis Gallois vyslovil při ohlašování druhé etapy průmyslového projektu společnosti SNCF do roku Jedná se o soubor aktivit nákladní doprava, včetně filiálek, který bude napříště hrát roli logistického multimodálního operátora v Evropě se železnicí jako převažující složkou. Tento cíl skupiny koresponduje s mnoha povoláními, která odpovídají aktuálním požadavkům klientů: povolání železniční přepravce, organizátor intermodální dopravy, který přesahuje kompetence každého jednotlivého druhu dopravy a jde ještě dále nad to, co se v Evropě nazývá kombinovanou dopravou, a konečně povolání operátor logistiky, který plně pokrývá mnoho operací spojených s aktivitami před vlastní dopravou i po ní, přičemž doprava sama o sobě se stává článkem logistických řetězců. Mnohé železnice na celém světě se skutečně snaží rozšiřovat svou klientelu a stále lépe ji uspokojovat, a proto zahrnují do globální nabídky své skupiny sérii operací, jež se evidentně týkají železničních poplatků vybíraných za poskytování vagónů, ale i poplatky za silniční, námořní a leteckou dopravu a navazující poplatky spojené s uskladněním výrobních součástí až po distribuci hotových produktů, včetně řízení zásob ve všech stádiích logistického řetězce. Toto vše velmi široce překračuje rámec samotné železniční dopravy, která přesto dále zajišťuje souhrn svého obratu nákladní doprava pro většinu skupin v železničních sítích, i když tyto sítě své aktivity velmi obměnily. Jediné sítě, které jsou hluboce ukotveny v logistických řetězcích, jsou některé velké nákladní sítě Spojených států, které mají obrat jako skupina, kde železnice reprezentuje jen 50 %. V Evropě tvoří nákladní doprava v úzkém slova smyslu stále důležitou proporci většiny železničních skupin, ale ještě stále zůstává velmi malá část obratu skupiny, která závisí buď na jiných druzích dopravy nebo přesně řečeno na logistických operacích. Nicméně v některých skupinách, jako například v rámci SNCF a DB AG, existuje narůstající část aktivit zvaných diverzifikované nebo s částečným podílem, které používají výhradně logistiku a které oznamují vytvoření mezinárodních logistických řetězců s dominantou železniční dopravy ve více nebo méně dlouhých termínech. Aby se skupiny mohly stát multimodálními logistickými operátory splňujícími očekávání klientely, nebudou se moci skupiny s dominancí železniční dopravy vyhnout hlubokým modifikacím svého složení, způsobu fungování a svým okruhům odpovědnosti, což předpokládá sjednocení kompetencí odpovídající různým povoláním, která přesahují železniční dopravu. Na druhé straně technické aspekty, změna kultury či povahy se prosazuje ve skupinách s železniční dominantou nejprve na úrovni koncepce nabídky a potom na úrovni poskytování plateb. Právě v otázce ceny mohou železnice přestat být pouhými přepravci, to jest jenom článkem logistického řetězce, a musí se pokusit stát se opravdovým multimodálním logistickým operátorem, samozřejmě při zachování původní železničářské charakteristiky. Takový vývoj směrem k tvorbě logistických řetězců s železniční dominantou vyžaduje především, aby si dráha uvnitř svého prostředí ujasnila základní znalost logistického řetězce včetně například ukládání do skladišť, ale také platby, které se provádějí před přepravou nebo až po ní, aniž by to znamenalo důležitý zásah do globální platby nabízené zákazníkovi.

2 Kombinovaná doprava železnice - silnice byla často směšována s dopravou intermodální, ale představuje jen jednu z možností. Kombinovaná doprava nedosahuje nikde ekonomické rovnováhy, kromě Spojených států a Kanady. Přestala se mimo to rozvíjet v Evropě i přes rostoucí pomoc států, protože neodpovídá globálnějším očekáváním dopravců. Přesto je třeba podporovat logistické realizace, které jsou nejčastěji iniciovány dopravními skupinami se silniční nebo leteckou dominantou nebo také některými skupinami se železniční dominantou, ba dokonce těmi klienty, kteří jsou nespokojeni s roztříštěnou nabídkou přepravců. Kromě toho je třeba upozornit na očekávanou renovaci železniční nabídky, to jest na reformu železnic ze strany Evropské komise a zejména ze strany představitelů asociace zasilatelů a provozovatelů, která se bude zabývat kombinovanou dopravou, využitím vagónů soukromými přepravci nebo využitím terminálových zařízení vleček. Většina zasilatelů a přepravců hájí železnici, domnívají se však, že železniční reforma je nezbytnou prioritou před jakoukoli intermodalitou železničních složek v Evropě, prioritou nezbytnou k tomu, aby se kolejová doprava mohla podílet na intermodálních logistických operacích v mezinárodním měřítku a mohla tak podstoupit srovnání s komponentami námořními, silničními nebo leteckými jiných logistických řetězců. Slovo logistika se v Evropě běžně užívá již 20 let Slovo logistika je původu amerického a vojenského: je to francouzský překlad slova logistic, které se v Americe objevilo v průběhu druhé světové války pro označení vědeckého řízení a logiky přepravy a zásob na zakázku hospodářské správy armád, od míst výroby až po místa použití. Nestačilo jen přepravovat vojenské zásoby, bylo třeba zajistit jejich nakládku počínaje u výroby, potom je přeskupovat za použití adekvátních dopravních prostředků, uskladnit před jejich novou přepravou na základny nebo do přístavů či na letiště. Tytéž operace s vykládkou, uskladněním a přeskupením se opakovaly na bojišti se všemi příslušnými přepravními činnostmi. Hlavní druh obalů pro vojenské náklady byl rámcově pojmenován ve Francii cadre, potom conteneur. Pojmu logistika se dále používalo ve Spojených státech k označení činnosti velkých podniků silniční dopravy, které se zabývaly přepravou průmyslových výrobků na místo distribuce nebo užití. Americké železnice, které se staly hlavně přepravcem nákladů, měly silniční a námořní filiálky, které jim umožňovaly vsadit na intermodální základ s kontejnery a piggy-backy v nabídce řetězců služeb pro klienty, které inzerovaly logistické řetězce již dvacet let předtím, než se o nich začalo mluvit v Evropě. Ve Francii, stejně jako v celé Evropě, vstoupilo slovo logistika do slovníku dopravy až počátkem osmdesátých let. Nalezneme je ve zprávě k 9. plánu francouzské pětiletky v roce 1983, kde označuje vytvoření otevřených platforem pro všechny přepravce nákladů, vstupy pomocných přepravců, zasilatelů a přepravců, jimiž jsou silniční, železniční a říční dopravci. V roce 1983 se konal první Týden dopravy a logistiky, který se později stal Mezinárodním týdnem dopravy a logistiky. První logistické iniciativy evropských sítí byly velmi omezené Logistické iniciativy železnic v Evropě měly během osmdesátých let malý rozsah. Společnosti SNCF trvalo deset let, než vložila jednu miliardu franků do logistiky kromě 1,5 miliardy do indukované dopravy. Společnost SNCF začala používat tento slovní výraz v roce 1983 po ustavení departementu Département Matériel et Logistique (odbor pro vozy a logistiku) jako součásti nového ředitelství nákladní dopravy, které pod názvem Fret SNCF převzalo obchodní činnosti bývalého obchodního ředitelství, rozštěpeného v roce 1

3 1975. Nový odbor přeskupil rozdělování a řízení vozového parku, jakož i průzkumy terminálových instalací vleček. Ustavení sekce mezisklady v roce 1987 znamenalo rozvoj logistické funkce ve smyslu toho slova. Slovo logistika bylo použito v měsíčníku Informations Commerciales Marchandises, který se v roce 1988 přejmenoval na Fret Magazine, ale zabýval se zejména přepravou na vlečkách bez dalších návazností. Logistikou se zde nazývala organizace přepravy štěrku do 50 km od místa těžby pomocí vlečné dráhy umístěné v Martres-Tolosane až k nové zpracovatelské továrně, která měla vlečku vedoucí ze Sablieres des Pyrénées do Portetsur-Garonne na předměstí Toulouse. Na Kongresu k nákladní dopravě SNCF v Marseille v roce 1987 se potvrdila vůle SNCF převzít logistickou dimenzi. Zástupce generálního ředitele pro obchod Michel Feve oznámil, že skupina SNCF povede logistické operace a komerční ředitel pro nákladní dopravu Alain Poinssot nastínil myšlenku kompletního servisu a logistického řetězce s komerčním managementem. Logistika byla definována takto: souhrn činností mající za cíl dopravit za co možná nejnižší cenu určité množství výrobků na místo, a to v okamžiku, kdy existuje poptávka. Logistické nabídky skupiny SNCF zahrnovaly tedy tyto typy poplatků: studie a využívání terminálních zařízení vleček (ITE), to jest v 1986 to bylo 109 kreací ITE a 25 milionů franků od finančních podniků za možnost financování formou leasingu (crédit-bail), navrženého Sefergie; uložení do skladišť s uskladněním a vnitropodnikovou dopravou v síti 11 logistických distribučních středisek, která měla na začátku m 2 plochy na uskladnění; automobilová doprava (železničního zboží) a distribuce s dopravou do domu Fercam; operace spočívající v organizaci a řízení nákladní dopravy s podporou informatiky v rámci Nové přepravy vagónů (NAW), vybavení multifunkčních nádraží informatikou a v rámci projektu Systém využití a sledování obchodních činností (SESAME). Cílem bylo přejít od obratu 470 milionů franků v 1986 k 800 milionům franků v 1992 u příležitosti nástupu velkého evropského trhu. Ukládání do skladišť se skutečně stalo běžné s plochou více než m 2 pronajaté plochy od 1992 a s více než miliardou franků specifického nebo indukovaného obratu. Po pěti letech, v roce 1997, vystoupil vedoucí poolu Logistika v rámci sjednocení provozních poplatků s myšlenkou logistické koncepce se dvěma klíčovými čísly: 700 milionů obratu a 2 miliardy příjmů za indukovanou přepravu. Železniční filiálky také rozšiřují své logistické aktivity Každá velká železniční síť se stala skupinou více nebo méně širokou a více nebo méně složitou, s desítkami, ba i stovkami společností, které jsou filiálkami nebo které korespondují s účastí více nebo méně důležitou. Většina těchto filiálek má činnosti svázané s dopravou: z nich některé pak provádějí logistické činnosti s větší nebo menší částí doprav. To je případ filiálek pro nákladní dopravu společnosti SNCF s železniční dominancí, jako je skupina STVA, která nabízí škálu služeb výrobcům automobilů. Skupiny jsou napojeny na jiné evropské železniční sítě, jako belgická skupina IFB vytvořená fúzí filiálek SNCB zahrnujících nákladní dopravu a logistické výkony. Je to rovněž případ Geodis, která byla vytvořena v roce 1995 a privatizována v 1996 se 43,65 % svého kapitálu, který drží SNCF Participations. Geodis je dnes první logistickou a dopravní skupinou ve Francii. Její logistická činnost je v plném růstu a činila řádově 5 miliard franků v roce 1999 a měla by dosáhnout 6 miliard v roce Představuje to 2

4 čtvrtinu jejího obratu, zatímco 60 % pochází ze silniční dopravy zejména s Calberson a Bourget-Montreuil. Geodis má celkový obrat 3 miliardy euro, což ji řadí mezi největší zasilatele po Stinnes (Schenker BTL), Danzas a Panalpina a před Khune & Nagel. Tito zasilatelé působí na několika kontinentech a realizují od 3 do 12 miliard euro obratu, zatímco Geodis se rozvíjí zejména v Evropě. Logistická větev skupiny s názvem Geodis Logistics dosáhla zvýšení obratu o 56 % v 1998 zásluhou několika dohod s IBM, což jí zajistilo evropskou spolupráci se středisky v Německu, Itálii a ve Francii. Druhá smlouva se realizovala v 1999 s firmou Thomson Multimedia, která vykazuje ještě o 600 milionů franků vyšší obrat. Tato průmyslová logistika staví současně na surovinách, komponentách a konečných produktech, ale i na náhradních dílech. Spolu s firmou Tailleur Industrie a Calberson Logistique se skupina stala lídrem v průmyslové logistice na francouzském trhu. Skupina podnikající v 10 zemích Evropy disponovala v roce 1998 stovkou realizovaných instalací a skladištní plochou m 2. Akvizice holandské skupiny Vitesse v červnu 1999 přinesla obrat 250 milionů franků a zpětná koupě anglické skupiny United Carriers miliardu franků. Aby dovršila svou organizaci z hlediska vytvoření logistických řetězců, lépe uzpůsobených rozličným objednávkám, skupina rozdělila své aktivity v obalovém průmyslu do filiálek. STVA, filiálka z 80 % SNCF Participations, specializovaná na automobilovou přepravu, přepravila po železnici 1,2 milionu osobních vozů v roce 1999, ale napřed část z nich přepravila po silnici, část rovněž po moři, což jí zaručuje postavení evropského lídra v této oblasti. Její obrat 1,8 miliardy se zvýší pomocí logistických aktivit o přírůstek vysoké hodnoty, jímž je adaptace na specifikace velkoobchodníků, pronajímatelů a soukromých klientů, příprava pro výstavní salony a dodávky, elektronický obchod, atd. V Belgii firma IFB nebo Inter Ferry Boats sdružuje tři filiálky SNCB pro nabídku výkonů pro klienty podle množství. IFB využívá 5 terminálů a zajišťuje zejména v belgických přístavech kompletní servis, který v Anvers inzeruje pod názvem Flandre logistique (logistika ve Flandrech), aby přilákal další cizí silniční podniky. Každá síť rozšiřuje své logistické nabídky, aby mohla profitovat z území, dostupných hangárů a hal, a to zejména tehdy, když se poptávka klientů omezuje na mezisklady nebo na organizaci jednoduché distribuce. Tak je tomu s novou platformou Saint-Priest u Lyonu, která vymezuje m 2 plochy pro skladování a distribuci železářských produktů na základě roční přepravy tun. Stejná koncepce je u platformy Cadefer s plochou m 2 v Port-Bou, týkající se distribuce železářských produktů přicházejících po železnici a směřujících po silnici do Španělska: je očekávána roční přeprava v obou směrech tun. Již dva roky funguje v Gevrey u Dijonu platforma pro distribuci dlouhých železářských výrobků od švédské firmy Ovako Steel, filiálka SKF, jako železniční cesta o více než 2000 km od středu Švédska. Zkušenosti získané hlavně s důležitými platformami v Saint-Galmier pro zásilky minerální vody a ve Varangéville pro zásilky soli jsou známy ve všech evropských distribučních sektorech, a podobné příklady nechybí ani ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Itálii, Belgii, všude, kde je dostupné místo ve starých nákladových nádražích, což je dosti běžné vzhledem ke strategii koncentrace do centrálních nádraží či redukce obslužnosti. 3

5 Logistické řetězce odsouvají dopravu na poslední místo Od vstupu slova logistika do slovníku evropské dopravy na počátku osmdesátých let se obsah tohoto slova obohatil o rostoucí rozmanitost operací, které se realizují před vlastní dopravu a po ní, a které jsou podřízeny požadavkům na kompletní servis a v přesném čase. Před vlastní dopravou se realizuje seskupování různých komponent produktu. Po vlastní dopravě vidíme operace, které se prováděly již před 10 nebo 20 lety na úrovni produkce, jako balení, obalová úprava, etiketování a označování zásilek. Kromě uložení do meziskladů s řízením zásob v závislosti na příkazech probíhá distribuce i dodávka až následně (po přepravě). Informační monitorování každé operace, jakož i zpětná informace klientovi, doplňuje platbu, která se stává obtížným procesem, aby zásobovací řetězec dospěl k výsledné částce; je to skutečně napájecí řetězec přicházející z Ameriky s managementem řetězce. Jako naprostý kontrast ve srovnání s objednávkami přesných a vymezených operací, jako bylo jednoduché uložení do meziskladů v osmdesátých letech, které našlo uplatnění zejména v nevyužitých nádražních halách, když ještě šlo o okamžité přerušení dopravy, přičemž se požadovala jen vykládka a nakládka bez další zvláštní specifikace. Do budoucna, aby se zachovala část řetězce doprava, musí přepravci všeho druhu vzít na sebe úkol, jak zajistit před a po vlastní dopravě celou škálu výkonů, která se stále prodlužuje a která vyžaduje profesionální kompetence, odlišné od kompetencí dopravy. K tomu je třeba se na jedné straně obrátit na odborníky v organizaci, informatice a kontrole řízení, a na druhé straně to potřebuje generalizaci subdodavatelství pro nejjednodušší operace. Dnes již velký podíl organizace na logistice stále narůstá, protože se znásobuje neustále proudící výroba. V operačních řetězcích se dodávky dopravních a trakčních prostředků stávají články řetězce, které se pokládají jen za slabý a neustále se zmenšující zlomek celkových nákladů. Předváděcí výstavy a salony v dopravě však přesto musí spojovat dopravu a logistiku, aby přilákaly vystavovatele a návštěvníky. 17. Mezinárodní týden dopravy a logistiky, který se konal ve výstavním parku v Paříži-Villepinte od 14. do 17. března 2000, se orientoval přirozeně na logistiku na úkor dopravy ve vlastním slova smyslu. Většina ze návštěvníků se zajímala o logistiku zemědělsko-potravinářského, automobilového, leteckého, chemického, obchodního a distribučního sektoru mnohem více než o různé druhy samotné dopravy. Soubor VIP byl označen SITL 2000: logistika zítřka dnes a hlavním tématem předvádění a konferencí byly Zkušenosti a logistické inovace. Slovo doprava vymizelo. Tisk byl toho také ozvěnou s titulky Světový bod obratu v logistice nebo Vzestup moci logistického nástroje. Předmětem konference SITL 2000 byly zejména logistické náměty. Občasné modální konference se týkaly nejlepších způsobů, jak zakoupit silniční, leteckou a námořní přepravu anebo bránit železnici a vodní cesty, kvalifikované jako minoritní druhy dopravy pod názvem VNF - SNCF: druhá alternativa pro přepravu vašeho zboží. Železnice musí odpovědět na poněkud provokativní otázku Průmyslníci, věříte ještě v železniční dopravu? (Pozice železnic v SITL podstatně oslabila natolik, že se nejevilo jako výhodné představit tam klientům železniční projekty, jak to učinila UIC v SITL 98, která tam měla kongres Euromodal). Každý ve skutečnosti ví, že kombinovaná doprava, která představuje podstatný přínos železnice k rozvoji logistiky, zanechává stopu v Evropě již dva roky. Její rozvoj pokračuje ve Spojených státech a v Kanadě, kde stále přitahuje studijní mise a v Evropě se na úrovni 4

6 národních a mezinárodních institucí a zejména mezi zasilateli a přepravci množí dotazy na vhodnou příležitost pro větší pomoc státu nebo spíše na nutnost adaptace a restrukturalizace z hlediska reálné komplementárnosti druhů dopravy. Evropská komise ze své strany znovu prokazuje vůli podpořit kombinovanou dopravu tím, že přijala program pilotních činností PACT, a její nový komisař pro dopravu a energii prohlásil, že reforma železnice je nezbytnou prioritou pro opravdu vyrovnaný a udržitelný intermodalismus v Evropě. Klienti evropských sítí již rozhodli, že i oni uzavřou partnerství s operátory logistických řetězců, aby zorganizovali systém přepravy v síti a předem se vyzbrojili proti rizikům dysfunkce a přehnané ceny některého druhu dopravy. Klient tak bude moci převést svou přepravu z jednoho druhu dopravy na druhý, podle toho, jak se budou vyvíjet rizika, že se přeruší servis nebo že porostou tarify. Intermodální americký způsob interpeluje Evropany Evropské mise jezdí jedna za druhou do USA a pokoušejí se získat u velkých sítí pro nákladní dopravu přijatelné recepty na pomoc evropské železnici, které by vyřešily jejich problémy s nákladní dopravou, zejména pokud jde o intermodalitu a zařazení železnice do logistických řetězců. Americká řešení přitahují pozornost, i když se nedají všechna přenést do Evropy. Americké sítě mohly v r oznámit růst nákladní dopravy o 1,8 %, což znamená objem jejich přepravy na rekordní úrovni miliard tunokilometrů, což je osminásobek celé nákladní dopravy 17 sítí CCFE a 3,5-násobek evropské železniční nákladní dopravy mimo Rusko. Během 10 let se ve Spojených státech zvýšila přeprava o 40 %, zatímco v Evropě klesla o 20 %. Podíl na železničním trhu se tak blíží 40 % trhu v USA proti 14 % v Evropě. Americká intermodalita po dosažení momentálního stropu v 1995 dosáhla ročního růstu kolísajícího mezi 2 až 5 %. V 1999 činil růst 3,1 % v USA a 13,9 % v Kanadě s rekordními 9 miliony intermodálních jednotek v USA a 1,5 milionů v Kanadě, tedy celkem s 10,5 miliony intermodálních jednotek, což odpovídá asi 25 milionům TEU (to jest jednotky ekvivalentní 20 stopám) pro obě země, to znamená trojnásobek evropské kombinované dopravy, jež dosáhla výše 8 milionů TEU za dva roky. Dimenzovaná intermodalita - to je sen Evropanů V Americe se konstatuje, že dimenze intermodality se změnila v protikladu k situaci, jaká se jeví v Evropě. Američtí zasilatelé a přepravci už před 30 lety přestali počítat v TEU, protože průměrná intermodální jednotka, která byla 20 stop na konci druhé světové války, se zdvojnásobila a téměř ztrojnásobila (námořní kontejnery všechny měří 40 nebo 53 stop). Evropané sice pokračují v počítání v TEU nebo v EVP nebo i s ekvivalentem pět stop, jak tomu je již 50 let, což představuje rozdíl dvojnásobku nebo trojnásobku ve způsobu vyhodnocování přepravních jednotek, tedy symptomatický rozdíl v odhadu přepravy, což znamená velmi rozdílný přístup k problému intermodality jako celku. Výkony železniční trakce intermodální nákladní dopravy v Americe vysoce překračují výkony evropských sítí a umožňují jim sladit tarify, které jsou poloviční nebo třetinové než u trakce evropské. Vlaky americké intermodality mají běžně stovku vagónů, motorové vlaky RoadRailer mají dokonce 125 vozů - a budou jich mít jednoho dne 150, tedy 4 až 5 krát více než konvoje RoadRailers společnosti BTZ od Mnichova po Veronu, Hamburg nebo Kolín nad Rýnem. Nakládka kontejnerů dvojnásobné výšky během deseti let zdvojnásobila nabídku a vydělila cenu 2 u vlaků double stack s 300 až 400 kontejnery měřícími 40 nebo 50 stop, tedy 6-ti až 8-násobek evropských vlaků. Double stack je v 5

7 evropských podmínkách evidentně nemožný, ale prodloužení vlaků se experimentálně zkoumá ve Švýcarsku a studuje se v Německu a Francii na některých osách. Výkony intermodálních terminálů odhalují jinou propast mezi Amerikou a Evropou. V Americe činí průměrná kapacita terminálu intermodálních jednotek a dosahuje někdy až 1 milionu jednotek, to jest stejně jako desítka evropských terminálů střední velikosti. Zpracování intermodálních jednotek je efektivnější v americkém terminálu, kde se realizuje pokračování, což vyžaduje jen rozsáhlé skladovací plochy a výkonné prostředky vnitropodnikové dopravy. Koncentrace intermodálních přepravců je v Americe rovněž vyšší, vzhledem k jejich 5 nebo 6 velkým nákladním železničním sítím, 5 nebo 6 společnostem Intermodal Marketing Companies, které ovládají 40 % trhu a několika velkým silničním dopravním společnostem, to jest pětkrát méně aktérů pro třikrát větší přepravu, než je v Evropě. Americké nákladní železniční sítě a logistika Mnoho velkých amerických nákladních sítí již je multimodálním logistickým operátorem s dominující železnicí, jakým chce být společnost SNCF včetně svých filiálek. CSX Transportation je nejznámějším příkladem takového konglomerátu logistických a přepravních podniků, v kterém zaujímá velkou část železnice. Neželezniční obrat CSXT představuje 52 % celkového obratu sítě od roku Většina ostatních amerických železnic má ještě železniční obrat, který překračuje obrat ostatních činností, avšak tendence směřuje k intermodalitě a k vytváření velkých logistických celků se specializovanými články (řetězu) v železniční, silniční a námořní dopravě. Potřeba intermodalismu se stala nezbytnou od nástupu North American Free Trade Agreement neboli smlouvy o svobodné severoamerické výměně, která nutí sítě k tomu, aby mimo své národní hranice získávaly železniční, námořní i silniční přepravní společnosti, mezisklady, území pro organizování logistických řetězců o velikosti 4000 až 5000 km. Norfolk Southern, která koupila zpět Conrail spolu s CSX, patří k holdingu NS Corporation, který vlastní železniční síť km dlouhou a jehož přeprava činí 193 miliard tuno-kilometrů. NS Corporation má také společnost pro využití přírodních zdrojů ve Virginii. NS nedávno prodala svou silniční větev Nord American Van Lines, aby mohla rozšířit svou logistickou větev, která je rentabilnější. Logistika NS se pozoruhodným způsobem rozvinula v automobilovém sektoru tím, že zásobuje několik sdružovacích řetězců firem Ford a General Motors a tím, že distribuuje 3 miliony vozů Ford. Kompletní logistický program funguje pod názvem Lead Rail Logistic Provider s několika středisky NS Just-In-Time. Řetězce skupiny NS Distribution Services Group se týkají hlavně chemie, ale i agro-potravinářství a velkých ploch. Přesto však nové obrovské sítě ve Spojených státech a Kanadě soustřeďují v současné době své úsilí na řešení problémů spojených s fúzemi společností a zdá se, že se méně zaměřují na logistiku, přinejmenším v tomto okamžiku. Tak je tomu u sítě Union Pacific, která nikoli bez obtíží fúzovala se Southern Pacific, aby vytvořila síť o km a aby dosáhla objemu průběžně 670 miliard tuno-kilometrů. Union Pacific je železniční větví Union Pacific Corporation, která právě prodala svou silniční filiálku Overnite Transportation, ale ponechala si svou filiálku pro informatiku UP Technologies, aby mohla organizovat své budoucí logistické řetězce. Pokud jde o jiného železničního velikána, síť Burlington Northern Santa Fé, ta má v provozu km tratí a zajišťuje přepravu 675 miliard tuno-kilometrů. Fúze oznámená BNSF s Canadien National vytvoří mezinárodní síť o km s přepravou 850 miliard tuno-kilometrů. Tento nový velikán by mohl rozvinout své logistické projekty na celou Severní Ameriku, od Kanady až po 6

8 Mexiko získáváním námořních, silničních a železničních společností, kromě skladů úpravárenských míst, parků a podobně. Také národní síť osobní dopravy Amtrak se zajímá o logistiku Ani americké železničářské kruhy, ani finanční analytici nebyli překvapeni, když se nedávno dozvěděli, že logistické výkony doplní nová přeprava kusových zásilek národní sítě pro osobní dopravu v USA. Společnost Amtrak se skutečně rozhodla připojit expresní dopravu a kusové zásilky ke svým činnostem určeným jen pro cestující, aby tak zvýšila asi o stovku milionů dolarů svůj obrat v osobní dopravě, který činí asi miliardu dolarů. Tyto nové nákladní aktivity, které obsahují významnou část logistiky, by měly pro Amtrak zajistit marže skoro tak důležité jako marže očekávané od budoucích služeb u velmi vysokých rychlostí koridoru Sever-Východ. To by mělo Amtraku umožnit dosažení ekonomické rovnováhy předepsané vládou pro začátek roku 2002 bez přidělení subvencí. Amtrak otevírá v Chicagu svůj první terminál Mail & Express. Chicago bude také stanicí určení nové přepravy zboží podléhajícího zkáze Amtraku v chladících kontejnerech logistické firmy Express Trak. Tak se pouští celá americká železnice do Time-Value Shipping, to jest do trvalé realizace v pravý čas z jednoho konce dopravního řetězce na druhý. Pokles intermodálních marží vyžaduje především zapojit se do logistiky Všechny roční zprávy o řízení amerických sítí vykazují již několik let tendenci ke snižování marží v lehké nákladní dopravě. Naopak se konstatuje slibná stabilita marží u těžké nákladní dopravy díky trvalému zlepšování výkonů a produktivitě. Ty se ukazují jako reálné a výnosné na přepravních tocích těžkých hmot a zejména v přepravě uhlí. Zlepšovat výkony je obtížnější, nákladnější a méně výnosné u přepravních toků nových automobilů nebo v intermodální dopravě. Ve vztahu k objemu přepravy se investice potřebné pro lehkou nákladní přepravu ukazují jako relativně důležitější a hlavně riskantnější, což a priori nepodporuje investice do intermodality ve vlastním smyslu slova. Přestalo se s kvalifikováním intermodality jako slepice snášející zlatá vejce, jak tomu bylo na počátku devadesátých let, a hlavně se přestalo věřit, že účastníci silniční dopravy, kteří naloží své přívěsy na vagóny, budou jednoho dne druhými nejlepšími klienty železnice v Americe po přepravcích uhlí. Část přívěsů v intermodální americké dopravě se stabilizovala na 3,5 milionů jednotek během 10 let, kdežto počet kontejnerů se více než zdvojnásobil. Finanční analytici už neváhají vrátit intermodalismus do hry tak, aby to neuniklo pozornosti Evropanů. Na jedné straně se konstatuje, že přepravci žádají stále lepší kvalitu služeb, která potřebuje stále vyšší investice, a na druhé straně, že akcionáři sítí touží po návratu k takovému investování, které se nedá realizovat v krátkých termínech. Odkud se berou všechny otázky typu může intermodalita ještě uspokojovat? Zhoršování finančních výsledků sítí je jasné: oproti roku 1981 s produktem ton-mile, který v r klesl o 57 % v pevných dolarech, to je pokles o 3,2 % ročně. President BNSF (jehož přeprava přesahuje železniční nákladní dopravu v Evropě vyjma Ruska) nedávno připomněl, že je třeba všemi prostředky rozvíjet spíše těžkou než lehkou dopravu a úvodník listu Railway Age to zveličil takto: Potřebujeme obrat a nikoli jen objem. V roce 1999 se Canadian National dočkala pádu produktu intermodální ton-mile o 7 %. Akcionáři sítí váhají investovat, stavět zdvojené cesty ke zrychlení odbytu zboží a uvolňovat trasy ve prospěch nových intermodálních vlaků. Plány na tvorbu terminálů se znovu diskutují. Pokračuje pouze nákup lokomotiv, protože ty jsou určeny pro jakoukoli 7

9 přepravu. Místní úřady v San Francisku byly nuceny financovat tunel mezi přístavními nábřežími a seřaďovacími tratěmi železnice 3 miliardami dolarů, aby tok přepravy námořních kontejnerů už neškodil životnímu prostředí: půjčka umožnila tuto stavbu vybudovat za taxativní cenu 15 dolarů za kontejner po dobu 30 let. Nakonec Američané, kteří byli prvními průkopníky kombinované dopravy, se v současnosti sami ptají na její vhodnost. Naopak investice pro účely ryze logistické se znásobují, protože přinášejí 10 až 12 % zisk, kdežto investice do intermodality nepřekračují 2 až 3 %, v nejlepším případě 4 %. Proto akcionáři firmy Norfolk Southern Corporation schválili postupně v několika letech asi padesát logistických terminálů jednak u klientů a jednak na území železnice. Jedná se o 14 terminálů, 27 překladištních a distribučních center pro hutnické produkty a polotovary a o 6 velkých logistických jednotek umístěných v továrnách pro výrobu automobilů. Union Pacific zahájila v Chicagu první fázi konstrukce terminálu za 200 milionů dolarů a s kapacitou intermodálních jednotek. Díky rostoucímu zavádění informatiky bude trvání operací činit 15 nebo 20 minut, oproti 45 minutám současného národního průměru. Největšími místy logistických investic na krátkou dobu jsou však stanice sítí, které vykoupila železnice v Mexiku a Jižní Americe, protože nabyvatelé se ocitají nyní ve stadiu zlepšené terminálové obslužnosti, když se s naléhavostí pustili do zajištění chodu železnice tím, že zrušili neprosperující trati a zdokonalili jízdní cesty a trakci tak, aby bylo možno oživit nabídku. Poptávka se tedy vrací a je náročnější: nabídka zahrnuje skladování, mezisklady, dodávku a distribuci stejně jako na trhu v USA a Kanadě. Levná pracovní síla v Mexiku a Jižní Americe prospívá subdodavatelům, ale organizace řetězců zůstává svěřena americkým a kanadským specialistům, kteří prodávají své logistické know-how v celém světě. Evropská intermodalita je v krizi Veškeré srovnávání výkonů americké intermodality a evropské kombinované dopravy vyvolávají otázky o budoucnosti intermodality v Evropě a zejména o vhodnosti udržování a rozvoje pomoci státu a Evropské komise ve prospěch kombinované dopravy. Někteří se domnívají, že bude třeba zvýšit subvence přidělované kombinované dopravě k jejímu rozvoji, zatímco jiní konstatují, že pomoc státu slouží hlavně k udržení kombinované dopravy na její současné úrovni, aniž by se uspokojil zákazník. Opravdu všude v Evropě část týkající se kombinované dopravy je na svém maximu již dva roky následkem nedostatku spolehlivosti služeb, kdežto vodní cesta přepravuje více kontejnerů každý rok. Ve Francii, kde ministr dopravy vyzval SNCF ke zdvojnásobení přepravy do deseti let, bude třeba objem kombinované dopravy ztrojnásobit, což donutilo stát zdvojnásobit svou pomoc, která bude činit řádově milionů franků v letošním roce. Ostatní evropské vlády váhají se zvyšováním svého finančního úsilí, dokud sítě nezlepší své výkony. Evropská komise také dělá z reformy železnice předpoklad nezbytný pro intermodalitu. Nicméně v okamžiku, kdy se kritika klientely tváří v tvář sítím násobí, činitelé francouzské kombinované dopravy se snaží zvýšit svou přepravu o 20 % na třech osách, jestliže SNCF zaručí 95 % pravidelnost. V téže době skandinávští přepravci se rozhodují o vlastním organizování všech logistických řetězců v síti, aby se mohli obejít bez železnice, kdyby je neuspokojovala. Oslabení postavení železnice v přepravě vyžaduje, aby byla rychle přijata opatření. Současné oslabení kombinované dopravy vyžaduje citelně zdokonalit železniční výkony 8

10 Místo aby se na železnici vrátila přeprava realizovaná na silnici, jak se kdysi doufalo v železničářských kruzích, kombinovaná doprava vyhovuje novým přepravním tokům, které pravidelně rostly až do roku 1997 při rostoucí pomoci státu, za konstantního zlepšování železničních trakčních výkonů a za efektivní koncentrace mezinárodní přepravy kontejnerů, zajišťované společností Intecontainer. Krize začala v důsledku vyššího počtu přerušení způsobeného sociálními hnutími, zejména ve Francii a Itálii. To oslabilo pozice železnice vzhledem k silniční konkurenci, která snižuje ceny a přitom se rozvíjí, a to v době, kdy státy odmítají zvyšovat svou finanční pomoc. Časem se nedostatek prostředků znásobil stejně jako stávky. Důsledek byl pro evropskou kombinovanou dopravu dramatický: ve Francii například místo dvouciferného růstu ukázal rok 1998 náhlé dosažení stropu v přepravě, další rok 1999 vykázal pokles přepravy o 6 až 7 %. Perspektiva, že se jednoho dne dosáhne ekonomické rovnováhy, se vzdálila, protože pomoc od francouzského státu ve výši milionů franků se ukázala jako nedostačující a neúčinná. Nikdy ještě nebyl tak vysoký rozdíl mezi výnosem na tunokilometr kombinované dopravy, ten byl 11,30 centimů v 1998, a průměrným výnosem na tunokm v celkové nákladní dopravě u SNCF, který činil 23,72 centimů. Kombinovaná doprava ve skutečnosti představuje 26 % objemu nákladní dopravy SNCF a zajišťuje jí pouze 12 % z celkových příjmů; to je disproporce, která se stává pro podnik nepřijatelnou. Mezitím zprávy o kombinované dopravě přicházejí každý rok a požadují, aby se zachovala pomoc státu i nové investice: stavba terminálů, realizace plánů cesty pro objíždění aglomerací, obnova vozového parku, kromě zachování tratí a tras, atd. Každá zpráva také konstatuje, že je-li část trhu kombinované dopravy nad 500 km vyhodnocena na 12 %, je ve skutečnosti jen 5,6-procentní v souhrnu francouzské nákladní dopravy, tedy se zcela marginálním významem v rámci intermodality, která se prakticky za posledních deset let nezměnila. Zpravodajové také poznamenávají, že říční doprava zvyšuje svou přepravu kontejnerů z 30 na 50 % ročně a představuje již EVP v Gennevilliers a v Lille, kdežto CNC a Novatrans přešlapují na místě. Poslední anketa odhaluje, že k přesunu na železnici nedošlo po uzavření tunelu pod Mont Blanc, protože v Modane ztratila železnice milion tun v roce 1999 (silnice přepravuje přes Alpy 25 milionů tun proti pouhým 4 až 5 milionům tun v kombinované dopravě). Bylo třeba šesti měsíců k tomu, aby se uvolnila trasa mezi Lyonem a Turinem, takže vlaky Novatrans Lille - Turin jsou stále jen napůl vytížené. Také konference SITL 2000, nazvaná Průmyslníci, věříte ještě v železnici? nechala silně vykrystalizovat kritiku klientů: ředitel dopravy z Pont-a-Mousson litoval, že už nejsou poskytovány jednotlivé vozy do Španělska; nové zájmové seskupení Groupement d Intérêts pro železniční nákladní dopravu, které sdružuje asociace přepravců, operátorů kombinované dopravy a majitele vagónů a pobočných terminálových zařízení, podtrhlo kontrast mezi vůlí ke zdvojnásobení železniční nákladní dopravy a reálným klesáním přepravy, jakož i snížením kvality služeb. Naděje ožila po oznámení dohody 95/20, v níž SNCF zaručuje 95 % přesnost do 30 minut na třech osách Paříž-Avignon, Paříž-Marseille a Paříž-Toulouse, proti čemuž zasilatelé zvýší své dodávky o 20 %. Bude-li smlouva dodržována, zvýší tun zvláštní přepravy o 1 % 21 milionů tun v Projekt skandinávských přepravců: celou logistiku organizuje klient Oslabení pozic železnice v kombinované dopravě bylo kritizováno hlavně na severu Evropy, kde přepravci neváhali rozvinout plány celkové logistiky, které tvoří značnou část silniční, námořní a říční přepravy, protože klienti již nechtějí - jak se zdá - čekat na 9

11 zlepšení železničních služeb, které se nerealizují, protože nedostatek přesnosti u železnice trvá a tarify stoupají. Dochází k tomu v okamžiku, kdy ohlášený vzestup přepravy skandinávských sítí se nerealizuje, i přesto, že bylo otevřeno stálé spojení přes velký Belt a přes blížící se otevření stálého spoje přes Øresund. Železniční přeprava ve Švédsku dosáhla stropu; klesá rovněž v Dánsku a Finsku, ale také v Německu, Belgii a v Nizozemí. Také zasilatelé plánují nové kompletní rozdání karet s projekty na bázi konceptů celkové logistiky, řešení v síti a multimodalizace, to jest nových termínů, které jasně signifikují, že největší nositelé nákladní dopravy budou napříště sami organizovat průzkum logistické efektivnosti. Dosahují tak komplementárnosti druhů dopravy pomocí partnerství a kontraktů uzavřených s operátorem. Nový logistický řetězec tak bude zkoncipován, organizován a vrcholově řízen klientem, což bude velmi znesnadňovat úlohu dopravy, jež se stane zcela nahraditelným článkem. Jedním z případů nejpokročilejší organizace logistického řetězce realizované samotným zasilatelem bez účasti komisionáře nebo hlavního operátora je skupina výrobce papíru Stora Enso, ale ve Švédsku byl oznámeny i jiné případy. Mluví se o firmě IKEA, která kdysi svěřovala 47 % své přepravy železnici, když exportovala málo, kdežto dnes nakládá na železniční vagóny jen 21 % své přepravy. Od té doby musí IKEA pro export do kontinentální Evropy používat všechny druhy doprav, i přes její přání zůstat majoritním klientem železnice. V současné době se opravdu zdá, že železnice stále méně a méně uspokojuje objednavatele, což je nutí přebírat iniciativu a rizika při praktikování multimodalizace, která spočívá ve schopnosti spolupracovat se všemi druhy dopravy, přecházet od jednoho druhu ke druhému podle jeho výkonů a cen. Případ Stora Enso: komplementárnost a rozvržení druhů dopravy pomocí zavádění síťových řešení Stora Enso je první světovou skupinou v sektoru výroby papírových produktů. Generuje v současnosti téměř 2 miliony tun dopravy a brzy to bude 3,5 milionů ve formě surovin a výrobků, počínaje skandinávskými lesy a konče všemi kontinentálními evropskými trhy. Mělo by se to projevit v blízké budoucnosti v několika stovkách tisíc kontejnerů, až bude celá tovární produkce kontejnerizována. V současnosti je to německá síť, která zajišťuje 90 % dopravy evropského trhu, tedy 1,1 milionu tun, po vykládce trajektů v německých přístavech. 10 % zbývající přepravy Stora Enso leží v surovinách importovaných přes belgické a nizozemské přístavy. Stora Enso chce ukončit dvě série současných organizačních nesnází v dopravě: na jedné straně nevýhody ze snížených možností a přerušení služeb operátorů a na druhé straně rozdílnosti v železničních tarifech zejména v Německu. Aby to mohla Stora Enso uskutečnit, nakoupila 3 lodě, což jí umožní realizovat kyvadlovou dopravu na člunech mezi Gőteborgem ve Švédsku a Zeebrugge v Belgii a získat tak přístavy zemí, které nejsou ohroženy stávkami dokařů, železničářů nebo silničářů. Gőteborg a Zeebrugge se vybavují dvouúrovňovými rampami nebo split ramps pro nakládku a vykládku plavidla na dvou mostech během 4 hodin, skladovacími plochami, mobilními jeřáby o nosnosti 95 tun, atd. Všechna tato zařízení jsou financována různými zájemci jako partnery. Cesta železničních zásilek na kontinent se realizuje přes Zeebrugge v termínech dohodnutých smluvně na pět let se SNCB, přičemž smlouva se dá obnovovat. Distribuce se bude provádět po silnici nebo říční cestou, je-li železnice příliš drahá nebo málo vhodná pro skříně želenice/moře o 95 tunách celkové váhy nákladu a o 80 tunách užitečné váhy. Až do roku 2001 budou mít německé přístavy ještě 25 % přepravy, potom vše bude procházet přes Zeebrugge. Zásilky budou rozdělovány v Evropě na železniční sítě podle kvality služeb, avšak převod na jiný přístav bude možný a zejména převod na silnici nebo 10

12 na říční vlečný člun bude rovněž možný. Stora Enso tomu říká přeprava v síti, komplementarita druhů dopravy, multimodalizace se všemi možnými partnery a bez jakéhokoli omezení možností transferu z jednoho druhu nebo od jednoho operátora ke druhému. Přitom všem se nesmí zapomínat, že split ramps se dají také přemísťovat. Námořní doprava se evidentně chopila příležitosti k novým perspektivám, jež jí byly nabídnuty, aby utvořila francouzskou prodejní / reklamní kancelář Short Sea neboli BP2S s reprezentací na úrovni Společenství. Projekty pro logistické konglomeráty evropských pošt se týkají také železnice Složitost logistických evropských konstrukcí se nevyvíjí jen na úrovni intervencí různých přepravců a jejich filiálek. Napříště sami klienti - nebudou-li spokojeni s nabídkami přepravců - vezmou iniciativu do vlastních rukou. Celý sektor ohlašuje už rok nebo dva aliance servisních filiálek pošt s filiálkami dopravních společností. Jinak řečeno pošty chtějí uzavírat dohody k logistickým účelům nejen mezi státními poštami, ale i s dopravními a logistickými aktéry, ať už jde o silniční, letecké či železniční společnosti. Tedy dohody, které budou značně modifikovat zasilatelství a rovněž logistiku, přinejmenším pokud jde o sektor přepravy zásilek a zboží v malých zásilkách, kde má železnice stále ještě velký podíl. Tato oznámení se zapisují do širokých perspektiv pro zřizování logistických konglomerátů na poštovní bázi, které se postupně konkretizují, a které vyvolávají stejně tolik otázek v zasilatelství jako v logistice, o niž je takový zájem. Vedle tří nebo čtyř hlavních evropských komisionářů, z nichž každý již ovládá logistické trhy se 3 až 12 miliardami euro, se čtyři velké evropské pošty mající obrat v řádu 50 až 140 miliard franků, z toho čtvrtinu ze zasilatelství a logistiky, vydaly na cestu k tomu, čemu se říká turnus růstu, to jest logistické celky s poštovní dominantou. Tato konstrukce logistických celků s externím růstem je již několik let velmi progresivní v Nizozemí a ještě také v Německu. Ostatní Evropa je se svými poštami méně strukturovaná, avšak britské a francouzské pošty chtějí své zpoždění dohnat. Část konglomerátu týkající se zasilatelství realizuje svou více nebo méně důležitou implikaci do logistiky. Souhrn zasilatelství čtyř pošt, které překračují padesátku miliard franků, s nizozemskými a německými poštami v čele: nizozemská pošta TNT Post Group, která se spojila se skupinou British Post a Singapore Post, je jediná ze čtyř konglomerátů, která nepřekročila 50 miliard obratu v roce 1998, ale právě ona přepravila nejvíce zásilek s téměř 20 miliony franků a realizovala nejvíce akvizicí ve Francii s Jet Services, Broos Douya a Transports Mendy; německá pošta čili Deutsche Post měla v roce 1998 obrat 93 miliard, z toho 16 miliard za zásilky po opětné koupi Ducros ve Francii a Danzas, ale kaskáda akvizic zvýšila německý obrat na 140 miliard; britský Post Office měl v roce 1998 obrat 67 miliard franků, z toho pouze 5 miliard za zásilky; francouzská la Poste se svým obratem v roce miliard, z toho 13 miliard za zásilky, oznámila spolu se SNCF dne 30. března 2000 utvoření veřejného poolu pro zasilatelství a logistiku, který bude ustaven na schůzi jejich příslušných filiálek: 1. Geodis s obratem 21 miliard franků; 2. Coelo (collis et logistique = balíky a logistika) s obratem 13 miliard. Coelo zahrnuje zejména Chronopost, která zabezpečuje rychlou dodávku balíků a kurýrní zásilky, Publi-Trans, zajišťující logistický servis před i po vlastní dopravě, a TAT Express, která zajišťuje průmyslovou leteckou přepravu. 11

13 Nová skupina Geodis-Coelo bude tedy třetí evropskou skupinou v této oblasti se 35 miliardami obratu, ne daleko od nizozemské TPG s 50 miliardami obratu, avšak velmi daleko za gigantem Deutsche Post se 140 miliardami obratu. Aliance SNCF-Poste bude mít za následek snížení účasti SNCF v Geodis ze 43,8 % na 24,5 %, avšak SNCF zatím nepočítá se zmenšením své hlavní role průmyslového a logistického operátora v Geodis, protože si ve skutečnosti ponechá nejvýznamnější část skupiny Geodis-Coelo s podílem vyšším než pošta, která bude mít jen 24 %. Říká se, že Geodis nedávno absorbovala 60 % kapitálu Sernam, zatímco SNCF má jen 40 % tohoto kapitálu. V rovině holdingové společnosti právě la Poste ovládá novou entitu s 5l % proti 49 % Geodisu, kde la Poste vlastní 24 %. Ve třetí rovině této montáže je Coelo ovládáno ze 60 % holdingem, 40 % je ponecháno k nabídce španělské, řecké, italské a portugalské poště a možná dokonce některému integrátorovi, jímž by mohl být Fedex. Vidíme, jak široké rozdání karet způsobuje vpád logistických řetězců do pošt, různých druhů doprav, přístavů, mezi klientelu, do finančních kruhů a také do oblasti nemovitostí, protože logistika je velkou spotřebitelkou financí a prostoru. Nový intermodalismus je prvkem této redistribuce kompetencí a rolí s ukončením přehrad mezi druhy dopravy a jejich fixace na jejich techniku a na jejich národní území. Restrukturalizace železnic ve světle adaptace na nové rozdávání karet je tedy živě požadována klientelou i národními a mezinárodními institucemi. Evropská komise pokládá reformu železnice za prioritní nutnost pro intermodalismus U příležitosti poslední valné hromady evropské lobby pro intermodalitu European Intermodal Association vyslovila evropská komisařka pro dopravu a energii Loyola de Palacio svůj názor na intermodalitu, kterou kvalifikovala jako nepopiratelného činitele trvale udržitelné dopravy, jež musí mít na prvém místě svého programu reformu železnice. Program činnosti Komise v otázce intermodality z roku 1997 musel být v roce 1999 revidován a modifikován, aby držel krok s vývojem nové tendence v dopravě, totiž s managementem logistických řetězců. Mimo to bylo třeba uznat fakta hovořící o sestupné tendenci železniční nákladní dopravy zejména v kombinované dopravě a v mezinárodní dopravě, i když tyto dva segmenty železniční nákladní dopravy byly na hrotu kopí železnice a přestože se nepřestaly vyvíjet během posledního desetiletí. Komise vyhlásila čtyři nové iniciativy k rychlejšímu využití intermodalismu: rozvoj integrovanějších aplikací systému Intelligent Transport Systems; vytváření aplikací elektronického obchodu pro mezinárodní nákladní dopravu; práce na managementu zásobovacích řetězců, logistice a intermodalismu nákladní dopravy; realizace důkazů o potenciálu intermodalismu nákladní dopravy pro logistické řetězce. Výběr pilotních činností roku 2000 pro kombinovanou dopravu se usnadní přidělením 6 milionů euro z rozpočtu, ovšem s podmínkou, že bude možno zodpovědět dvě otázky: mají programy zůstat omezeny na relativně úzkou představu o kombinované dopravě? nejsou soupeři příjemců subvencí PACT neprávem znevýhodněni a připraveni o účinnost a o možnost inovace, když se dopravní trhy stále více liberalizují? 12

14 Komise hodlá udělat z intermodální dopravy a z intermodalismu viditelné komponenty budoucí dopravní politiky, a to hlavně od doby, kdy ministři dopravy uzavřeli dne 9. prosince 1999 dohodu o návrhu obecně pojmenovaném železniční balík infrastruktury. Tato politická dohoda předložila první principy, které budou řídit otevření se nákladní dopravy směrem ke konkurenci podle tří hlavních elementů: tvorba práv pro přístup k mezinárodním službám nákladní dopravy na transevropské železniční nákladní síti, která bude rezervována železničním podnikům majícím licenci, přičemž tato licence bude doplněna pravidly pro reciprocitu mezi státy; utvoření rámce pro ustálení náležitých a účinných práv k přístupu; zavedení procesu rozdělování kapacit, který umožní lepší mezinárodní koordinaci a bude přitom zajišťovat, aby zájmy nákladní dopravy byly vzaty v úvahu. Jinak budou různé druhy dopravy pokryty doplňujícím návrhem pravidel vyhlášených v roce 1970, které se týkaly pomoci státu sektoru dopravy, protože tato pravidla je třeba přizpůsobit požadavkům trhu a státu na rozmach liberalizace a konkurence. Evropská komise by měla vzít na vědomí neúspěch projektů freeways, které propagovala v 1997 a 1998, aby s nimi uvedla v život proces revitalizace železnice počínajíc s nákladní dopravou a hlavně pak s kombinovanou dopravou, ale žádný nový profit se nedostavil. Ani koridor Muizen-Sibelin společnosti SNCB a SNCF se vlaky během dvou letech není ve skutečnosti úspěchem. Klesající tendence přepravy potvrzuje obavy Komise, že dílčí železniční dopravní trh klesne minimálně o 14 %. Pokles o 0,7 % nákladní dopravy v sítích Evropské unie v roce 1999, po skromném navýšení o 1,7 % v roce 1998, kontrastuje s nečekaným skokem o 7,5 % v roce Kromě toho i mezinárodní železniční nákladní doprava klesla o 2,6 % v roce 1999 v sítích Evropské unie. Zejména kombinovaná doprava vykázala nejvíce znepokojivou tendenci, když dosáhla stropu v roce 1998 po dvou letech rozvoje s dvouciferným číslem, a když pak poklesla například o 8 % ve Francii v prvních devíti měsících roku 1999 ještě před uplatněním povzbudivé tendence v posledním čtvrtletí. Za několik posledních let nebyl rozvoj přepravy nikdy tak nepříznivý jako při překonávání hospodářských potíží koncem roku Proto Evropská komise, železniční sítě a jejich klienti chtějí, aby se železnice přizpůsobila nastupujícím logistickým řetězcům, které přeměňují dopravu. Lze jenom přát úspěch tomuto cíli, vyhlášenému společností SNCF: stát se intermodálním evropským operátorem s dominující železnicí. Zdroj: RGCF, červen 2000, s Překlad: Alena Kaderková Korektura: ODIS 13

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Logistika Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Čím se logistika zabývá? pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním tokem týká se komponent oběhového

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Různé definice logistiky

Různé definice logistiky LOGISTIKA Různé definice logistiky Logistika je strategické řízení celého dodavatelského řetězce. O logistických procesech mluvíme tehdy, když mezi zhotovením a použitím výrobků vzniká prostorový nebo

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Bo Bylund, generální ředitel, Banverket Na základě skutečné politické jednoty se ve Švédsku bude investovat po dobu dvaceti let přibližně 100 miliard SEK do modernizace

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Victor Šemanajev a Boris Lukov Legislativa, která je v současné době navrhována, odloučí společnost Ruské železnice od Ministerstva železniční dopravy,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Velké investice do dánské státní železniční sítě

Velké investice do dánské státní železniční sítě Velké investice do dánské státní železniční sítě Banedanmark bude čelit v nejbližších letech velkým výzvám. Nové finanční zdroje od dánské vlády umožní, aby organizace Banedanmark obnovila velké části

Více

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu V letošním roce se provozní divize Švédských státních drah (SJ) staly nezávislými společnostmi a zahájily tak další etapu restrukturalizace

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj!

Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj! Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj! Jean_Luc Flinois, bývalý obchodní ředitel SNCF, bývalý generální ředitel SAGA a MORY Pro autora je hlavní hrozbou, která visí nad silniční nákladní

Více

JAPONSKO logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014

JAPONSKO logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 JAPONSKO logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 JAPONSKO Řetězec ostrovů v cca JZ-SV směru, nejblíže k pevnině u Korejského poloostrova a Kamčatky, s velmi členitým pobřežím, úzkým

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Presseinfo. č. 017/2011 101-BMB 1 / 6. Deutsche Messe AG Messegelände 30521 Hannover Tel. 0049 511 89-0 Fax 0049 511 89-36694 www.messe.

Presseinfo. č. 017/2011 101-BMB 1 / 6. Deutsche Messe AG Messegelände 30521 Hannover Tel. 0049 511 89-0 Fax 0049 511 89-36694 www.messe. Presseinfo 08. April 2009 listopad 2010 CeMAT 2011 (2. - 6. května) Intralogistiká branže sází na CeMAT 2011 Ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost v centru pozornosti International CeMAT Forum

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

JIŽNÍ KOREA logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 1.září 2014

JIŽNÍ KOREA logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 1.září 2014 JIŽNÍ KOREA logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 1.září 2014 JIŽNÍ KOREA, se nachází na výběžku pevniny zvaného Korejský poloostrov od Číny směrem k Japonsku. Z tohoto pohledu by Korea mohla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Veřejné slyšení na téma: Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, Brno 24.4.2009 ČD Cargo Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Wolfgang Roth, viceprezident Evropské investiční banky, Luxembourg Od r. 1990 Evropská investiční banka financuje železniční projekty ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více