Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl"

Transkript

1 Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím Československa Josef Chudoba 1

2 5 Razítka Monografie 16. a 17. díl Obsah kapitoly: 5 Razítka 5.1 Obecné články 5.2 Předběžná razítka Razítka Rakouská Razítka Uherská Typologie razítek 5.3 Provizorní denní razítka, ruční přepisy Provizorní razítka použitá na území České republiky Provizorní razítka použitá na území Těšínska Provizorní razítka použitá na území Slovenska a Podkarpatské Rusi Ruční přepisy známek 5.4 Československá denní razítka Denní razítka typu ČSP Denní razítka typu *** Denní razítka malého průměru Různé označení data v datumovém můstku Shodný česko-německý název obce Použití různého tvaru písma u razítek Chyby v označení poštovního úřadu 5.5 Informace o poštovních úřadech Otevření poštovního úřadu Uzavření poštovního úřadu Změny u poštovních úřadů Články poučné o určitém poštovním úřadu 5.6 Razítka vlakových pošt Rakouská vlaková razítka Uherská vlaková razítka Provizorní československá vlaková razítka Československá vlaková razítka Razítka cizích vlakových pošt použitá na československých známkách Informace o tratích a vlakových poštách Články propagující sbírání vlakových razítek 5.7 Otisky razítek použitých na území jiného státu než Československa , razítka jiných států použitá na československých známkách Razítka cizích států použité na československých známkách Sudetský zábor v roce Maďarský zábor v letech 1938 a Polský zábor v roce Protektorát Čechy a Morava použití československých razítek Slovenský Štát použití československých razítek Použití prvorepublikových razítek na území Česka po roce Použití prvorepublikových razítek na území Slovenska po roce Seznam razítek z určité oblasti nebo určitého typu 1205

3 5.8.1 Seznam razítek z oblasti Hlučínska Seznam razítek z dnešního Maďarska Seznam razítek z oblasti Těšínska Seznam razítek z oblasti Valticka Seznam razítek z oblasti Vitorazska Razítka používaná na leteckých celistvostech Barvy příležitostných razítek Obecné články 5.10 Strojová, strojová příležitostná a turnusová razítka Strojová razítka Strojové razítko Praha franko hotově z roku 1918 a Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku 1934 česky psaný text Strojová propagační razítka z roku 1934 slovensky psaný text Strojová propagační razítka z roku 1935 česky psaný text 1206

4 Strojová propagační razítka z roku 1935 slovensky psaný text Strojová propagační razítka z let 1936 až 1938 česky psaný text Strojová propagační razítka z let 1936 až 1939 slovensky psaný text Studie o strojových příležitostných razítkách Studie o turnusových razítkách Články propagující sbírání strojových a turnusových razítek 5.11 Motýlková razítka 5.12 Razítka autopošt 5.13 Razítka poštoven 5.14 Okresní razítka 5.15 Ostatní razítka 5.16 Literatura zabývající se razítky 1207

5 5.1 Obecné články Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 5.1 Obecné články 5.16 Literatura zabývající se razítky 13.4 Monograficky psané články o razítkách Výroba razítek (1) Filatelie 1974/468 Habr K. Na počátku byla razítka Popis výroby razítka. Informace o zavádění a výrobě razítek v roce Popis jejich výroby a uvedení jmen rytců Hodinové a jiné údaje na razítku (1) Filatelie 1984/90 VF Problém s časovým údajem. Rakouský způsob označování hodin byl od 6 do 17 hodin římské číslice, od 18 do 5 hodin arabské. Československý způsob je pouze arabskými číslicemi. (2) Filatelie 1984/292 Bláha K. Problém s časovým údajem Reakce na článek z Filatelie 1984/90. (3) Filatelie 1986/621 Feldmann V. Časové údaje v denních razítkách Článek zabývající se různým označováním datumů v razítkách. (4) Filatelie 1988/19 VF Hodinové údaje v razítkách II. typu Hodinové údaje na razítkách druhého typu byly většinou již s 24 hodinovým údajem. (5) Filatelie 1989/124 AH+VF Problémy s novou časomírou. Informace o označování hodinového údaje v Rakousku, Uhersku a Československu. (6) Filatelie 1991/233 VF Problém s polední hodinou. Označování hodinového údaje na razítkách Rakouska, Uherska a Československa. (7) Filatelie 2007/12/10 Beneš F. st. Malá zastavení na cestě filatelie a čs. poštovní správy Změna dvanáctihodinového označování času na dvacetičtyřhodinové od Články podporující sbírání razítek (1) Český filatelista 1939/165, 181, 218 Cibulka L. Razítka poštovních úřadů, vlak. pošt, poštoven a razítka příležitostná Popis základních typů všech československých razítek. (2) Filatelie 1967/580 Ježek J. Vackův katalog popřevratových razítek Článek, který má za cíl podnítit sbírání předběžných razítek. 1208

6 (3) Filatelistické sešity 1970/109 Ježek J. Kolem čs. razítek I. typu ČSP Článek, který má za cíl zvýšit popularitu sbírání razítek typu ČSP. (4) Filatelie 1973/13, 44 Indra V. Čs. definitivní poštovní razítka z let Ukázky různých předběžných a československých razítek. Článek má ukázat na odlišné tvary razítek a různé typy razítek. Článek má za cíl povzbudit jejich sbírání. (5) Filatelie 1974/100 Indra V. Čs. definitivní razítka Diskuze, zda existuje razítko se shodným českým a německým textem. (6) Mladý filatelista /1/16 Palkoska V. Československá denní razítka I. typu Popis zajímavostí vyskytující se u razítek typu ČSP. (6a) Mladý filatelista /3/20 Palkoska V. Československá denní razítka II.-V. typu Popis zajímavostí vyskytující se u razítek 2. a 3. typu. 1209

7 5.2 Předběžná razítka Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 5.2 Předběžná razítka 5.16 Literatura zabývající se razítky Padělky razítek 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Český filatelista 1931/ Nové poznatky o čsl. poštovních razítkách. Doplněk k příručce Leitenbergera. Ukázky nově objevených razítek především řádkových a rámečkových. (2) Český filatelista 1933/19 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Doplněk k příručce F. Leitenbergera, která byla vydána v roce (2a) Český filatelista 1933/ Čtenáři píší o razítkách. Doplněk k příručce F. Leitenbergera, která byla vydána v roce (2b) Český filatelista 1934/ (Existuje typ D15 dle Leitenbergera?) Oprava chyb v Leitenbergově příručce o razítkách. (3) Filatelie 1967/574 Kubát F. Návrh na prakickou systematiku čs. poštovních razítek Popis systému pro označování typu razítka. Systém je založen na jednopísmeném označení typu razítka a číslo označující tvar data a pojmenování poštovního úřadu. (4) Filatelie 1983/484 Red. Doplňky k Monografii Doplněk k 16. dílu Monografie. (5) Filatelie 1984/431 Indra V. Razítka Těšínska Doplňky k Monografii 16. díl ohledně používání razítek na Těšínsku Razítka Rakouská Obdobná problematika řešena také v kapitolách: Razítka Rakouská 5.16 Literatura zabývající se razítky Padělky předběžných rakouských razítek 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Filatelie 1976/421 Čejchan A. Vackův katalog a Monografie XIII Upozornění na chyby a nepřesnosti v Monografii 1 a Vackově katalogu. (2) Filatelie 1979/334 Tekel J. Problematika čs. poprevratových pečiatok 1918 Rozdělení razítek podle druhů na úřední a soukromé. (3) Filatelie 1983/484 Red. 1210

8 Doplňky k Monografii Doplněk k 16. dílu Monografie. (4) Filatelie 1984/46 Indra V. Poštovní razítka Těšínska Seznam a ukázka rakouských razítek používaných na Těšínsku. Doplněk monografie 13 a 14. díl. (4a) Filatelie 1984/205 VF Pravopisné chyby v razítku poštovny. Oprava chyby v článku z Filatelie 1984/46. (5) Filatelie 1990/721 Feldmann V. Čs. denní razítka s dlouhým můstkem Ukázka rakouských razítek s dlouhým datumovým můstkem Seznamy razítek určitého tvaru Seznam jednokruhových razítek (1) Český filatelista 1934/67, 80, 90 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu. Seznam rakouských poštovních úřadů, které používaly jednokruhová razítka. (1a) Český filatelista 1934/ (Další razítko rakouské) Dodatek k seznamu jednokruhových razítek. (1b) Český filatelista 1934/ (Další rakouské razítko typu E3) Dodatek k seznamu jednokruhových razítek. (2) Český filatelista 1935/4 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu Seznam předběžných jednokruhových dvojjazyčných razítek. (2a) Český filatelista 1935/ (Rakouská razítka použitá v Československu.) Doplněk k seznamu jednokruhových razítek uvedeného v Českém filatelistovi 1935/4. (2b) Český filatelista 1935/72 Baše R. (Rakouské razítko) Dodatek k seznamu jednokruhových razítek. (3) Filatelie 1976/196 Kvasnička Z. Nové doklady Ukázka jednokruhového razítka Kladno a Hodonín, které nejsou uvedeny ve Vackově příručce Seznam čárkových razítek (1) Český filatelista 1935/121 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu Seznam předběžných čárkových razítek. (2) Filatelie 1985/684 Konečný Z. 1211

9 Razítka typu F a Monografie Článek propagující sbírání čárkových razítek Seznam dvojkruhových razítek (1) Český filatelista 1935/133 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu Seznam předběžných dvojkruhových razítek Počeštění rakouských razítek (1) Donau Post 1928/ Absonderliche Stücke. Ukázka počeštěného předběžného razítka Pozořice. (2) Český filatelista 1933/19 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Seznam provizorních denních razítek. Seznam razítek s převráceným datumovým můstkem. (3) Český filatelista 1933/ (Nacionalisace razítka.) Počeštění razítka Vítkovice železárny obrácením středu. (4) Český filatelista 1933/ (Orlová.) Popis znárodněného razítka Orlová. (5) Český filatelista 1933/ Čtenáři nám píší o razítkách. Ukázka předběžných razítek: dvojkruhové (na obvodu) Františkovy Lázně, řádkové Malnapatak, Trnowan, Maleč, Nagykoszmály, rámečkové Batyu a Galanta. Dále dvouřádkové Post u. Telegrafenamt Gross-Schönau i. B. (6) Filatelistická Revue 1933/13, 23 Peller J. O změnách rakouských razítek v době popřevratové. Způsoby počešťování rakouských razítek. Seznam počeštěných razítek které byly provedeny otočením data, vysekáním textu, nebo začerněním textu. (7) Filatelistická Revue 1934/6 Peller Zajímavé poznatky pro sběratele popřevratových razítek. Seznam počeštěných razítek, které bylo provedeno otočením datumového můstku. Ukázka razítek provizorních a pomocných. Seznam razítek, kterým chybí číslo poštovního úřadu (např. Bubeneč místo Bubeneč 1). (8) Tribuna filatelistů 1936/78, 145 Eliáš V. Různé způsoby znárodňování rakousko-uherských razítek na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (9) Tribuna filatelistů 1936/90, 115 Müller M. Znárodňování razítek rakousko-uherského původu na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (10) Filatelie 1974/358 Indra V. Dotaz sběratelům čs. razítek Proces počešťování rakouských a uherských razítek. (11) Filatelie 1976/196 Čejchan A. 1212

10 Upřesnění J. Vacka i Z. Kvasničky Upozornění na chyby a nepřesnosti v Monografii 1 a Vackově katalogu. (12) Filatelie 1976/452 Čejchan A. Nechtěné a úmyslné chyby Ukázka razítek poštovních úřadů Frenštát pod Radhoštěm, Moravská Ostrava 1, Štípa a Litomyšl 1, u kterých je otočen datumový můstek. Bylo provedeno při počešťování razítek. (13) Filaelie 1982/475 Vost. Provizória z roku 1919 Počeštění razítka z poštovního úřadu Klášterec nad Orlicí. (14) Filatelie 1983/166 VF Úsporné znárodnění Popis znárodnění razítek na poštovním úřadě Smíchov. (14a) Filatelie 1983/762 Kučera V. Pošta Smíchov 1 Poštovní úřad Smíchov 1 používal v roce 1919 znárodněná razítka, ale nikoliv R- nálepky. (15) Filatelie 1987/101 Stupka J. Popřevratová razítka Nález neznámého razítka z Děčína a znárodněného razítka z poštovního úřadu Městečko Trnávka (Mono uvádí pouze neznárodněné). (16) Filatelie 1991/389 Bayer R. Začerněná popřevratová razítka z let Seznam razítek, která byla znárodněna začerněním nějaké části textu Poněmčení rakouských razítek (1) Filatelie 1977/708 Vostatek M. K podzimu 1918 Ukázka a vznik poněmčených razítek na Jižní Moravě poštovní úřad Znojmo 1. (2) Filatelie 1978/164 Šnoflák A. Víte o bitvě u Vítonic? Důvod vzniku poněmčených razítek na Jižní Moravě (Znojmo a Hrušovany) Pomocná razítka (1) Český filatelista 1933/116 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Popis rakouských a uherských úředních a pomocných razítek. (2) Filatelistická Revue 1934/6 Peller Zajímavé poznatky pro sběratele popřevratových razítek. Seznam počeštěných razítek, které bylo provedeno otočením datumového můstku. Ukázka razítek provizorních a pomocných. Seznam razítek, kterým chybí číslo poštovního úřadu (např. Bubeneč místo Bubeneč 1). 1213

11 Články zabývající se razítky jednoho poštovního úřadu Razítka z poštovních úřadů začínající písmenem A až J (1) Český filatelista 1934/ (Několik zajímavostí pro sběratele razítek.) Jedno z předběžných razítek z poštovního úřadu Frýdek 2 má obrácený hodinový údaj. (2) Der Philatelist 1936/ Poststempelforschung. Studie poškození razítka z poštovního úřadu Brno 2 s rozlišovacím znakem aa. (2a) Der Philatelist 1937/ Eine neu entdeckte Poststempelform. Nález razítka z poštovního úřadu Brno 2 s rozlišovacím znakem ab a ae. (3) Filatelie 1978/238 Dvořák F. Popřevratová razítka okresu Jindřichův Hradec Seznam rakouských popřevratových razítek z okresu Jindřichův Hradec. (4) Filatelie 1983/249 Hamr F. Razítko Krumau/Krumlov Nález razítka z Českého Krumlova (Mono 13. díl 1162/10), které má/nemá otočený datumový můstek o 180. (5) Filatelie 1987/101 Stupka J. Popřevratová razítka Nález neznámého razítka z Děčína a znárodněného razítka z poštovního úřadu Městečko Trnávka (Mono uvádí pouze neznárodněné). (6) Filatelie 1987/425 Stupka J. Popřevratová razítka Nález razítek z poštovních úřadů Česká Kamenice a Michálkovice. Obě razítka nejsou uvedeny v Mono 16. díl Razítka z poštovních úřadů začínající písmenem K až P (1) Donau Post 1928/ Absonderliche Stücke. Ukázka počeštěného předběžného razítka Pozořice. (2) Český filatelista 1935/ Razítka PRAHA ZEMSKÝ SNĚM Zobrazení dvou odlišných otisků razítka Praha Zemský sněm. (3) Filatelie 1973/94 Knopp L. Znárodněné dvojkruhové razítko Praha 2 Ukázka razítka Praha 2 s otočeným datumových můstkem o 180. (4) Filatelie 1976/4 Bayer R. Otázky kolem razítka D8 Křižanov Diskuze, zda razítko v obci Křížanov bylo česko-německé nebo německo-české. (5) Filatelie 1978/238 Dvořák F. Popřevratová razítka okresu Jindřichův Hradec Seznam rakouských popřevratových razítek z okresu Jindřichův Hradec. (6) Filatelie 1981/77 Kč. Bělohrad Lázně Bělohrad Popis znárodnění razítka z poštovního úřadu Lázně Bělohrad. 1214

12 (7) Filatelie 1983/326 MF Pošta Kutná Hora 2 Nález nového rakouského razítka z poštovního úřadu Kutná Hora 2. (8) Filatelie 1985/59 Evinic D. Znárodnenie pečiatky pošty Praha 1. Znárodnění razítka z poštovního úřadu Praha 1 s rozlišovacím znakem 2n k 25. lednu (Ve třicátých letech zmínka o dodatečně zneužitém razítku Praha s rozlišovacím znakem 2n, teoreticky možná souvislost s tímto článkem.) (9) Filatelie 1985/484 Žák M. Zajímavá znárodněná razítka Nález v Monografii neuvedeného razítka z poštovního úřadu Královo Pole s rozlišovací značkou g. (10) Filatelie 1986/312 K. B. Používali souběžně dva druhy denních razítek. Na poštovním úřacě Libšice nad Vltavou používali souběžně razítko rakouské a typu ČSP. (11) Filatelie 1986/421 Žák M. Napřed česky, terpve pak němětzky Poštovní úřad Německé mělo na rakouském razítku německý název Němetzky. (12) Filatelie 1987/101 Stupka J. Popřevratová razítka Nález neznámého razítka z Děčína a znárodněného razítka z poštovního úřadu Městečko Trnávka (Mono uvádí pouze neznárodněné). (13) Filatelie 1987/425 Stupka J. Popřevratová razítka Nález razítek z poštovních úřadů Česká Kamenice a Michálkovice. Obě razítka nejsou uvedeny v Mono 16. díl Razítka z poštovních úřadů začínající písmenem R až Z (1) Filatelie 1978/238 Dvořák F. Popřevratová razítka okresu Jindřichův Hradec Seznam rakouských popřevratových razítek z okresu Jindřichův Hradec. (2) Filatelie 1983/166 VF Úsporné znárodnění Popis znárodnění razítek na poštovním úřadě Smíchov Pozdní použití rakouských razítek v Československu (1) Tribuna filatelistů 1934/ (Znárodněné razítko v r ) Popis rakouského razítka použitého v roce 1925 na poštovním úřadě Škvorec. (2) Tribuna filatelistů 1934/ (Znárodněné razítko ještě po 16 letech.) Použití předběžného razítka v roce Není uvedeno pojmenování poštovního úřadu. (3) Český filatelista 1935/

13 (Používání rakouských razítek.) Rakouské nádražní razítko Protivín bylo použito ještě v roce (4) Filatelistické listy 1947/327 Čípek A. Znárodněná a nouzová razítka Použití rakouského razítka z poštovního úřadu Nový Bydžov v roce (5) Filatelie 1975/336 VF Protivínská zpoždění Použití předběžného razítka Protivín ještě v roce (5a) Filatelie 1975/ Protivínská zpoždění Použití předběžného razítka Protivín v roce Obdobné je pozdní použití u nádražních razítek Sobotka (1938), Nový Bydžov (1940) a Volyně (1940). (6) Filatelie 1982/92 Malířský J. Před časem Použití počeštěného rakouského razítka z poštovního úřadu Čestice dne (7) Filatelie 1984/602 KB Popřevratové rakouské razítko ještě v r Použití rakouského razítka na poštovním úřadě Zámek Žďár v roce (8) Filatelie 1985/379 VF Znárodněné razítko ještě r Rakouské razítko z poštovního úřadu Čičenice se používalo ještě na konci roku (9) Filatelie 1992/187 Bláha K. Pozdní výskyt popřevratového razítka Použití rakouského razítka z poštovního úřadu Novosedly nad Nežárkou v roce (10) Filatelie 2007/9/7 Bláha K. Rakouské razítko na čs. poště ještě v roce 1921 Ukázka použití rakouského razítka na poštovním úřadě Abertamy ještě v roce (10a) Filatelie 2010/9/38 Bláha K. Rakouské razítko použité ještě v roce 1921 Ukázka použití rakouského razítka na poštovním úřadě Abertamy ještě v roce Razítka Uherská Obdobná problematika řešena také v kapitolách: Razítka Uherská 5.16 Literatura zabývající se razítky Padělky předběžných uherských razítek 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Filatelie 1979/334 Tekel J. Problematika čs. poprevratových pečiatok 1918 Rozdělení razítek podle druhů na úřední a soukromé. (2) Filatelie 1983/484 Red. Doplňky k Monografii Doplněk k 16. dílu Monografie. (3) Filatelie 1984/345 Žák M. Na známce Hradčany Nález nového razítka poštovního úřadu Mukačevo. (3a) Filatelie 1984/485 Feldmann V. 1216

14 Mukačevská popřevratová razítka Potvrzení nálezu republikánského razítka z Mukačeva. (4) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku Počeštění uherských razítek (1) Český filatelista 1920/123 Cvrček K. Pro sběratele razítek na poštovních známkách Č. S. R. Výměna uherských razítek za razítka československá. (2) Donau Post 1929/ Tschechoslovakei. Umgestellte ungarische Stempel. Seznam uherských razítek se znárodněnou datumovkou ve tvaru den, měsíc, rok. (3) Filatelistická Revue 1930/10(14)/6 Lešetický J. O československých známkách (Popřevratové razítko.) Ukázka znárodněného rámečkového rámečkového razítka Brezno. (4) Český filatelista 1933/ (Zajímavá razítka.) Znárodnění razítka Rájec, kdy z maďarského názvu bylo odstaněno z. (5) Tribuna filatelistů 1936/78, 145 Eliáš V. Různé způsoby znárodňování rakousko-uherských razítek na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (6) Tribuna filatelistů 1936/90, 115 Müller M. Znárodňování razítek rakousko-uherského původu na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (7) Filatelistická Revue 1937/293 Klein J. Počiatky čsl. filatelie Razítka Znárodňování uherských razítek na Slovensku. Uvedeny příklady znárodnění. (7a) Donau post 1937/104, 122, 142 Klein J. Die Anfänge der tschechoslowakischen Philatelistik Překlad článku z Filatelistické Revui 1937/293 do němčiny. (8) Filatelie 1974/358 Indra V. Dotaz sběratelům čs. razítek Proces počešťování rakouských a uherských razítek. (9) Filatelie 1985/100 Žák M. Zajímavá znárodněná uherská razítka na čs. známkách Ukázka uherských razítek s převráceným údajem měsíce. (10) Filatelie 1985/230 Bláha K. Skromný doplněk k 16. dílu Převrácený letopočet se vyskytuje i u uherských razítek poštovních úřadů Stavné a Dubové. (11) Filatelie 1985/313 Žák M. Popřevratové uherské razítko pošty Pobedim/Podedény. Popis rozsahu znárodnění uherského razítka poštovního úřadu Pobedim. (12) Filatelie 1985/325 Bartalský Š. Poprevratová uhorská pečiatka Pozsony S1S 1217

15 Ukázka znárodnění uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1 s rozlišovacím písmenem S1S. (12a) Filatelie 1985/504 Feldmann V. K znárodnění razítka Pozsony S 1 S. Doplnění článku z Filatelie 1985/325. (13) Filatelie 1985/549 Žák M. Rozmarné popřevratové razítko Popis znárodnění razítka u poštovního úřadu Vrútky. (14) Filatelie 1986/389 Žák M. Znárodněné uherské razítko Újbánya Popis znárodnění datumového můstku u poštovního úřadu Újbánya a Vágújhely. (15) Filatelie 1987/286 VF Další varianta znárodnění uherských razítek? Informace o znárodnění uherského razítka Pozsony 1 rozlišovací znak h. U razítka bylo začerněn znak označující den nebo noc Razítka Maďarské republiky rad (1) Filatelie 1982/74 Tekel J. Maďarská republikánská razítka u nás Seznam maďarských razítek vyrobených až po vzniku Maďarské republiky. (1a) Filatelie 1982/293 Mezera K. Maďarská republikánská razítka u nás Doplněk k seznamu maďarských republikánských razítek (doplnění článku z Filatelie 1982/74). (1b) Filatelie 1983/100 Hallon P. K Maďarskej pečiatke Rohó Poštovní úřad Rohó nepoužíval maďarské razítko, které vzniklo až po vzniku Maďarské republiky. (1c) Filatelie 1983/478 Chmelár V. Maďarská republikánská pečiatka. Doplnění článku z Filatelie 1982/74. Poštovní použití republikánského razítka z Berehova. (2) Filatelie 1983/645 Indra V. Maďarské republikánské razítko Nález neznámého republikánského razítka z poštovního úřadu Beregszász. (2a) Filatelie 1984/68 Žák M. Maďarské republikánské razítko Beregszász Republikánské razítko z poštovního úřadu Beregszász se vyskytuje ná známce Pof. 4. (2b) Filatelie 1984/229 Žák M. Dobře utajený čtyřblok aneb maďarské republikánské razítko Beregszász na pokračování Republikánské razítko bylo používáno dne 20. května Razítka v jiné než černé barvě (1) Filatelie 1985/558 Obert J. Poprevratové farebné odtlačky pečiatok na území Slovenska Seznam slovenských poštovních úřadů, které používaly jinou než černou barvu razítka. 1218

16 (2) Filatelie 1986/206 VF Modré denní razítko z Nových Zámků. Použití modrého razítka na nějakém z poštovních úřadů v Nových Zámcích. (3) Filatelie 1986/274 Obert J. Poprevratové farebné odtlačky pečiatok na území Slovenska Seznam uherských razítek, které nebyly v černé barvě Pomocná razítka (1) Český filatelista 1933/116 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Popis rakouských a uherských úředních a pomocných razítek. (2) Český filatelista 1944/37, 49, 61, 76, 86 Ševčík B. Nové ve starém Ukázka rámečkových a řádkových uherských razítek. (3) Filatelie 1978/76 Bayer R. Jedinec na to sám nestačí pomůžete? Ukázka vlakového razítka Murányalja Pelsöcz upraveného odstraněním druhého názvu obce. (3a) Filatelie 1979/526 Tekel J., Šimon K. Otázka stará 60 rokov Informace o vzniku denního razítka v Muráni a Plešivci z vlakového razítka. (3b) Filatelie 1979/665 J. T. Oprava k článku Oprava článku z Filatelie 1979/526. (3c) Filatelie 1982/369 Bayer R. Svépomocná razítka Muran a Pelsöcz Provizorní razítka vznikla v červenci Články zabývající se razítky jednoho poštovního úřadu Razítka z poštovních úřadů začínající v maďarském názvu písmenem A až J (1) Filatelie 1984/116 Zika M. Niekoľko slov ku 16. zväzku Monografie Potvrzení existence poštovního úřadu Danilovo na Podkarpatské Rusi. Doplňky k razítkám obcí Berehovo a Tuří Remety. (2) Filatelie 1984/388 Žák M. Dva typy uherského razítka Bilke Dva typy uherských razítek z poštovního úřadu Bilke. (2a) Filatelie 1984/580 Feldmann V. Dvě razítka Bilke Podrobnosti k dvěma typům razítka Bilke z pohledu maďarské razítkářské monografie. (3) Filatelie 1986/68 Žák M. Popřevratové uherské razítko Ukázka razítka z poštovního úřadu Felsöleszéte (Podoí), které bylo chybně popsáno v Mono 16. díl. (3a) Filatelie 1986/

17 Felsöleszéte Podolie Potvrzení znárodnění razítka z poštovního úřadu Podolie. (4) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku Razítka z poštovních úřadů začínající v maďarském názvu písmenem K až P (1) Filatelie 1984/345 Žák M. Na známce Hradčany Nález nového razítka poštovního úřadu Mukačevo. (1a) Filatelie 1984/485 Feldmann V. Mukačevská popřevratová razítka Potvrzení nálezu republikánského razítka z Mukačeva. (2) Filatelie 1985/68 Žák M. Popřevratové uherské razítko Rozsahegy a Pozsony H1H Tři typy uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1, rozlišovací písmeno H. (2a) Filatelie 1985/164 Žák M. Razítko Pozsony H1H ještě Uherské razítko z poštovního úřadu Bratislava 1, rozlišovací znak H neměl přestavený datumový můstek ještě (3) Filatelie 1985/261 Žák M. Popřevratové uherské razítko Pozsony m1m Nález uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1 s rozlišovacím písmenem m1m. (4) Filatelie 1985/313 Žák M. Popřevratové uherské razítko pošty Pobedim/Podedény. Popis rozsahu znárodnění uherského razítka poštovního úřadu Pobedim. (5) Filatelie 1985/325 Bartalský Š. Poprevratová uhorská pečiatka Pozsony S1S Ukázka znárodnění uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1 s rozlišovacím písmenem S1S. (5a) Filatelie 1985/504 Feldmann V. K znárodnění razítka Pozsony S 1 S. Doplnění článku z Filatelie 1985/325. (6) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku Razítka z poštovních úřadů začínající v maďarském názvu písmenem R až Z (1) Filatelie 1983/325 Jakubovitš E. K dennej pečiatke Trsztena a Trstená Výměna uherského razítka za československé na poštovním úřadě Trstená. (1a) Filatelie 1983/452 Indra V. Razítko Trsztena a Trstená 1220

18 Reakce na článek z Filatelie 1983/325. Nesouhlas s časovým určením výměny uherského razítka na poštovním úřadě Trstená za československé. (1b) Filatelie 1983/612 Čejchan A. Razítko Trsztena a Trstená Reakce na článek z Filatelie 1983/325. Nesouhlas s časovým určením výměny uherského razítka na poštovním úřadě Trstená za československé. (2) Filatelie 1984/116 Zika M. Niekoľko slov ku 16. zväzku Monografie Potvrzení existence poštovního úřadu Danilovo na Podkarpatské Rusi. Doplňky k razítkám obcí Berehovo a Tuří Remety. (3) Filatelie 1984/612 Žák M. Razítko pošty Tiszolcz/Tisovec Nález neznámého uherského předběžného razítka z poštovního úřadu Tisovec. (3a) Filatelie 1985/197 Hažlinský F. K pečiatkam Kurima a Bardejov Reakce na článek z Filatelie 1984/612. (4) Filatelie 1986/122 Žák M. Popřevratové uherské razítko Vágagyagos (Hliník nad Váhom). Použití razítka z poštovního úřadu Hliník nad Váhom ještě v roce Mono 16. díl uvádí použití pouze do roku (5) Filatelie 1986/389 Žák M. Znárodněné uherské razítko Újbánya Popis znárodnění datumového můstku u poštovního úřadu Újbánya a Vágújhely. (6) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku. (7) Merkur Revue 2006/3/26 Page J. E. Neznámé popřevratové řádkové razítko z Rimavské Soboty Nález předběžného uherského řádkového razítka z Rimavské Soboty. (7a) Merkur Revue 2006/6/II Mezera K. Ještě jednou k neznámému popřevratovému razítku z Rimavské Soboty Doplnění článku z Merkur Revue 2006/3/26. Jedná se o razítko staničního telegrafního úřadu Pozdní použití uherských razítek v Československu (1) Filatelie 1973/557 Dražan V. Maďarské razítko z roku 1925 Nález uherského razítka Sátoraljaújhely použitého na československých známkách v roce (1a) Filatelie 1973/700 Krümmer A. Sátoraljaujhely je v Maďarsku Razítko Sátoraljaújhely není Slovenské Nové město, ale město v Maďarsku. (2) Filatelie 1985/197 Hažlinský F. K pečiatkam Kurima a Bardejov Použití uherského razítka z poštovního úřadu Kurima ještě

19 5.2.3 Typologie razítek Obdobná problematika řešena také v kapitolách: Typologie razítek 5.16 Literatura zabývající se razítky 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Český filatelista 1929/77, 92 Mareš J. Vývoj poštovních razítek na známkách československých. Popis a rozdělení rakouských a československých razítek podle typů. (2) Der Philatelist 1932/30, 66, 81, 117, 132, Die Poststempel der Tschechoslowakei. Rozlišení rakouských a uherských razítek podle typů. Ukázky razítek. (3) Český filatelista 1933/6 Leitenberger F. Mezera v čsl. filatelii. Ukázka předběžných razítek různých tvarů. (4) Český filatelista 1933/116 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Popis rakouských a uherských úředních a pomocných razítek. (5) Český filatelista 1933/ (Nový typ jednokruhového razítka) Nový typ jednokruhového razítka, kdy je český nápis vlevo a německý vpravo. (6) Český filatelista 1933/ (Čárková razítka.) Podrobnosti k typologii čárkových razítek. (7) Český filatelista 1935/107 Wenke J. Systematika razítek. Typologie tvarů rakouských a uherských razítek. (7a) Český filatelista 1935/ Oprava Oprava chyby v článku z Českého filatelisty 1935/107. (8) Filatelistická Revue 1935/115, 146, 178, 197, 220, 279, 306 Filatelistická Revue 1936/26, 170, 204, 264, Filatelistická Revue 1937/13, 110, 228, 303, Filatelistická Revue 1938/43 Peller J. Studie o razítkách rakousko-uherských v ČSR. Velmi podrobná typologie rakouských a uherských razítek. (9) Český filatelista 1941/242 Kryšpín J. O původu rakouských razítek na býv. československých známkách. Rozdělení rakouských razítek podle jejich tvaru. (10) Slovenský filatelista 1941/9, 28, 45, 60 Mü: O celinách Rozdělení uherských razítek podle typu. (11) Mladý filatelista /5/17, /1/16, /2/16 Palkoska V. Hovoří dopis, ale hlavně razítko Rozdělení rakouských a uherských razítek dle jeho druhu. 1222

20 5.3 Provizorní denní razítka, ruční přepisy Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 1.21 Provizoria (výplatní, novinová a doplatní provizoria, půlené známky, ) 5.3 Provizorní denní razítka, ruční přepisy Provizorní československá vlaková razítka 5.16 Literatura zabývající se razítky 6.2 Předběžné R nálepky 6.6 Provizorní R nálepky, razítka, vpisky 13.4 Monograficky psané články o razítkách Provizorní razítka použitá na území České republiky Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 1.21 Provizoria (výplatní, novinová a doplatní provizoria, půlené známky, ) Provizorní razítka použitá na území České republiky Provizorní československá vlaková razítka 6.2 Předběžné R nálepky 5.16 Literatura zabývající se razítky 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Český filatelista 1930/89 Leitenberger F. Popřevratová pošt. razítka československá. Vyobrazení provizorních denních razítek. (1a) Tribuna filatelistů 1930/218 Leitenberger F. Popřevratová razítka Československa. Vyobrazení provizorních denních razítek. (1b) Filatelistická Revue 1930/8(12)/16, 9(13)/13 Leitenberger F. Umsturzstempel der Tschechoslovakei Vyobrazení provizorních denních razítek. (2) Český filatelista 1931/ Nové poznatky o čsl. poštovních razítkách. Doplněk k příručce Leitenbergera. Ukázky razítek z Olomouce a Chvalkovic. (3) Český filatelista 1933/19 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Seznam provizorních denních razítek. Seznam razítek s převráceným datumovým můstkem. (4) Český filatelista 1934/3, 41, 49, 78, 88, 102, 111 Mareš J. Poštovní razítka československá. Seznam provizorních denních razítek. (5) Filatelistická Revue 1934/6 Peller Zajímavé poznatky pro sběratele popřevratových razítek. Provizorní razítko Hořice. (6) Filatelistická Revue 1935/115, 146, 178, 197, 220, 279, 306 Filatelistická Revue 1936/26, 170, 204, 264, 1223