Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl"

Transkript

1 Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím Československa Josef Chudoba 1

2 5 Razítka Monografie 16. a 17. díl Obsah kapitoly: 5 Razítka 5.1 Obecné články 5.2 Předběžná razítka Razítka Rakouská Razítka Uherská Typologie razítek 5.3 Provizorní denní razítka, ruční přepisy Provizorní razítka použitá na území České republiky Provizorní razítka použitá na území Těšínska Provizorní razítka použitá na území Slovenska a Podkarpatské Rusi Ruční přepisy známek 5.4 Československá denní razítka Denní razítka typu ČSP Denní razítka typu *** Denní razítka malého průměru Různé označení data v datumovém můstku Shodný česko-německý název obce Použití různého tvaru písma u razítek Chyby v označení poštovního úřadu 5.5 Informace o poštovních úřadech Otevření poštovního úřadu Uzavření poštovního úřadu Změny u poštovních úřadů Články poučné o určitém poštovním úřadu 5.6 Razítka vlakových pošt Rakouská vlaková razítka Uherská vlaková razítka Provizorní československá vlaková razítka Československá vlaková razítka Razítka cizích vlakových pošt použitá na československých známkách Informace o tratích a vlakových poštách Články propagující sbírání vlakových razítek 5.7 Otisky razítek použitých na území jiného státu než Československa , razítka jiných států použitá na československých známkách Razítka cizích států použité na československých známkách Sudetský zábor v roce Maďarský zábor v letech 1938 a Polský zábor v roce Protektorát Čechy a Morava použití československých razítek Slovenský Štát použití československých razítek Použití prvorepublikových razítek na území Česka po roce Použití prvorepublikových razítek na území Slovenska po roce Seznam razítek z určité oblasti nebo určitého typu 1205

3 5.8.1 Seznam razítek z oblasti Hlučínska Seznam razítek z dnešního Maďarska Seznam razítek z oblasti Těšínska Seznam razítek z oblasti Valticka Seznam razítek z oblasti Vitorazska Razítka používaná na leteckých celistvostech Barvy příležitostných razítek Obecné články 5.10 Strojová, strojová příležitostná a turnusová razítka Strojová razítka Strojové razítko Praha franko hotově z roku 1918 a Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku Strojová propagační razítka z roku 1934 česky psaný text Strojová propagační razítka z roku 1934 slovensky psaný text Strojová propagační razítka z roku 1935 česky psaný text 1206

4 Strojová propagační razítka z roku 1935 slovensky psaný text Strojová propagační razítka z let 1936 až 1938 česky psaný text Strojová propagační razítka z let 1936 až 1939 slovensky psaný text Studie o strojových příležitostných razítkách Studie o turnusových razítkách Články propagující sbírání strojových a turnusových razítek 5.11 Motýlková razítka 5.12 Razítka autopošt 5.13 Razítka poštoven 5.14 Okresní razítka 5.15 Ostatní razítka 5.16 Literatura zabývající se razítky 1207

5 5.1 Obecné články Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 5.1 Obecné články 5.16 Literatura zabývající se razítky 13.4 Monograficky psané články o razítkách Výroba razítek (1) Filatelie 1974/468 Habr K. Na počátku byla razítka Popis výroby razítka. Informace o zavádění a výrobě razítek v roce Popis jejich výroby a uvedení jmen rytců Hodinové a jiné údaje na razítku (1) Filatelie 1984/90 VF Problém s časovým údajem. Rakouský způsob označování hodin byl od 6 do 17 hodin římské číslice, od 18 do 5 hodin arabské. Československý způsob je pouze arabskými číslicemi. (2) Filatelie 1984/292 Bláha K. Problém s časovým údajem Reakce na článek z Filatelie 1984/90. (3) Filatelie 1986/621 Feldmann V. Časové údaje v denních razítkách Článek zabývající se různým označováním datumů v razítkách. (4) Filatelie 1988/19 VF Hodinové údaje v razítkách II. typu Hodinové údaje na razítkách druhého typu byly většinou již s 24 hodinovým údajem. (5) Filatelie 1989/124 AH+VF Problémy s novou časomírou. Informace o označování hodinového údaje v Rakousku, Uhersku a Československu. (6) Filatelie 1991/233 VF Problém s polední hodinou. Označování hodinového údaje na razítkách Rakouska, Uherska a Československa. (7) Filatelie 2007/12/10 Beneš F. st. Malá zastavení na cestě filatelie a čs. poštovní správy Změna dvanáctihodinového označování času na dvacetičtyřhodinové od Články podporující sbírání razítek (1) Český filatelista 1939/165, 181, 218 Cibulka L. Razítka poštovních úřadů, vlak. pošt, poštoven a razítka příležitostná Popis základních typů všech československých razítek. (2) Filatelie 1967/580 Ježek J. Vackův katalog popřevratových razítek Článek, který má za cíl podnítit sbírání předběžných razítek. 1208

6 (3) Filatelistické sešity 1970/109 Ježek J. Kolem čs. razítek I. typu ČSP Článek, který má za cíl zvýšit popularitu sbírání razítek typu ČSP. (4) Filatelie 1973/13, 44 Indra V. Čs. definitivní poštovní razítka z let Ukázky různých předběžných a československých razítek. Článek má ukázat na odlišné tvary razítek a různé typy razítek. Článek má za cíl povzbudit jejich sbírání. (5) Filatelie 1974/100 Indra V. Čs. definitivní razítka Diskuze, zda existuje razítko se shodným českým a německým textem. (6) Mladý filatelista /1/16 Palkoska V. Československá denní razítka I. typu Popis zajímavostí vyskytující se u razítek typu ČSP. (6a) Mladý filatelista /3/20 Palkoska V. Československá denní razítka II.-V. typu Popis zajímavostí vyskytující se u razítek 2. a 3. typu. 1209

7 5.2 Předběžná razítka Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 5.2 Předběžná razítka 5.16 Literatura zabývající se razítky Padělky razítek 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Český filatelista 1931/ Nové poznatky o čsl. poštovních razítkách. Doplněk k příručce Leitenbergera. Ukázky nově objevených razítek především řádkových a rámečkových. (2) Český filatelista 1933/19 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Doplněk k příručce F. Leitenbergera, která byla vydána v roce (2a) Český filatelista 1933/ Čtenáři píší o razítkách. Doplněk k příručce F. Leitenbergera, která byla vydána v roce (2b) Český filatelista 1934/ (Existuje typ D15 dle Leitenbergera?) Oprava chyb v Leitenbergově příručce o razítkách. (3) Filatelie 1967/574 Kubát F. Návrh na prakickou systematiku čs. poštovních razítek Popis systému pro označování typu razítka. Systém je založen na jednopísmeném označení typu razítka a číslo označující tvar data a pojmenování poštovního úřadu. (4) Filatelie 1983/484 Red. Doplňky k Monografii Doplněk k 16. dílu Monografie. (5) Filatelie 1984/431 Indra V. Razítka Těšínska Doplňky k Monografii 16. díl ohledně používání razítek na Těšínsku Razítka Rakouská Obdobná problematika řešena také v kapitolách: Razítka Rakouská 5.16 Literatura zabývající se razítky Padělky předběžných rakouských razítek 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Filatelie 1976/421 Čejchan A. Vackův katalog a Monografie XIII Upozornění na chyby a nepřesnosti v Monografii 1 a Vackově katalogu. (2) Filatelie 1979/334 Tekel J. Problematika čs. poprevratových pečiatok 1918 Rozdělení razítek podle druhů na úřední a soukromé. (3) Filatelie 1983/484 Red. 1210

8 Doplňky k Monografii Doplněk k 16. dílu Monografie. (4) Filatelie 1984/46 Indra V. Poštovní razítka Těšínska Seznam a ukázka rakouských razítek používaných na Těšínsku. Doplněk monografie 13 a 14. díl. (4a) Filatelie 1984/205 VF Pravopisné chyby v razítku poštovny. Oprava chyby v článku z Filatelie 1984/46. (5) Filatelie 1990/721 Feldmann V. Čs. denní razítka s dlouhým můstkem Ukázka rakouských razítek s dlouhým datumovým můstkem Seznamy razítek určitého tvaru Seznam jednokruhových razítek (1) Český filatelista 1934/67, 80, 90 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu. Seznam rakouských poštovních úřadů, které používaly jednokruhová razítka. (1a) Český filatelista 1934/ (Další razítko rakouské) Dodatek k seznamu jednokruhových razítek. (1b) Český filatelista 1934/ (Další rakouské razítko typu E3) Dodatek k seznamu jednokruhových razítek. (2) Český filatelista 1935/4 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu Seznam předběžných jednokruhových dvojjazyčných razítek. (2a) Český filatelista 1935/ (Rakouská razítka použitá v Československu.) Doplněk k seznamu jednokruhových razítek uvedeného v Českém filatelistovi 1935/4. (2b) Český filatelista 1935/72 Baše R. (Rakouské razítko) Dodatek k seznamu jednokruhových razítek. (3) Filatelie 1976/196 Kvasnička Z. Nové doklady Ukázka jednokruhového razítka Kladno a Hodonín, které nejsou uvedeny ve Vackově příručce Seznam čárkových razítek (1) Český filatelista 1935/121 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu Seznam předběžných čárkových razítek. (2) Filatelie 1985/684 Konečný Z. 1211

9 Razítka typu F a Monografie Článek propagující sbírání čárkových razítek Seznam dvojkruhových razítek (1) Český filatelista 1935/133 Weiss J. Rakouská razítka použitá v Československu Seznam předběžných dvojkruhových razítek Počeštění rakouských razítek (1) Donau Post 1928/ Absonderliche Stücke. Ukázka počeštěného předběžného razítka Pozořice. (2) Český filatelista 1933/19 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Seznam provizorních denních razítek. Seznam razítek s převráceným datumovým můstkem. (3) Český filatelista 1933/ (Nacionalisace razítka.) Počeštění razítka Vítkovice železárny obrácením středu. (4) Český filatelista 1933/ (Orlová.) Popis znárodněného razítka Orlová. (5) Český filatelista 1933/ Čtenáři nám píší o razítkách. Ukázka předběžných razítek: dvojkruhové (na obvodu) Františkovy Lázně, řádkové Malnapatak, Trnowan, Maleč, Nagykoszmály, rámečkové Batyu a Galanta. Dále dvouřádkové Post u. Telegrafenamt Gross-Schönau i. B. (6) Filatelistická Revue 1933/13, 23 Peller J. O změnách rakouských razítek v době popřevratové. Způsoby počešťování rakouských razítek. Seznam počeštěných razítek které byly provedeny otočením data, vysekáním textu, nebo začerněním textu. (7) Filatelistická Revue 1934/6 Peller Zajímavé poznatky pro sběratele popřevratových razítek. Seznam počeštěných razítek, které bylo provedeno otočením datumového můstku. Ukázka razítek provizorních a pomocných. Seznam razítek, kterým chybí číslo poštovního úřadu (např. Bubeneč místo Bubeneč 1). (8) Tribuna filatelistů 1936/78, 145 Eliáš V. Různé způsoby znárodňování rakousko-uherských razítek na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (9) Tribuna filatelistů 1936/90, 115 Müller M. Znárodňování razítek rakousko-uherského původu na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (10) Filatelie 1974/358 Indra V. Dotaz sběratelům čs. razítek Proces počešťování rakouských a uherských razítek. (11) Filatelie 1976/196 Čejchan A. 1212

10 Upřesnění J. Vacka i Z. Kvasničky Upozornění na chyby a nepřesnosti v Monografii 1 a Vackově katalogu. (12) Filatelie 1976/452 Čejchan A. Nechtěné a úmyslné chyby Ukázka razítek poštovních úřadů Frenštát pod Radhoštěm, Moravská Ostrava 1, Štípa a Litomyšl 1, u kterých je otočen datumový můstek. Bylo provedeno při počešťování razítek. (13) Filaelie 1982/475 Vost. Provizória z roku 1919 Počeštění razítka z poštovního úřadu Klášterec nad Orlicí. (14) Filatelie 1983/166 VF Úsporné znárodnění Popis znárodnění razítek na poštovním úřadě Smíchov. (14a) Filatelie 1983/762 Kučera V. Pošta Smíchov 1 Poštovní úřad Smíchov 1 používal v roce 1919 znárodněná razítka, ale nikoliv R- nálepky. (15) Filatelie 1987/101 Stupka J. Popřevratová razítka Nález neznámého razítka z Děčína a znárodněného razítka z poštovního úřadu Městečko Trnávka (Mono uvádí pouze neznárodněné). (16) Filatelie 1991/389 Bayer R. Začerněná popřevratová razítka z let Seznam razítek, která byla znárodněna začerněním nějaké části textu Poněmčení rakouských razítek (1) Filatelie 1977/708 Vostatek M. K podzimu 1918 Ukázka a vznik poněmčených razítek na Jižní Moravě poštovní úřad Znojmo 1. (2) Filatelie 1978/164 Šnoflák A. Víte o bitvě u Vítonic? Důvod vzniku poněmčených razítek na Jižní Moravě (Znojmo a Hrušovany) Pomocná razítka (1) Český filatelista 1933/116 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Popis rakouských a uherských úředních a pomocných razítek. (2) Filatelistická Revue 1934/6 Peller Zajímavé poznatky pro sběratele popřevratových razítek. Seznam počeštěných razítek, které bylo provedeno otočením datumového můstku. Ukázka razítek provizorních a pomocných. Seznam razítek, kterým chybí číslo poštovního úřadu (např. Bubeneč místo Bubeneč 1). 1213

11 Články zabývající se razítky jednoho poštovního úřadu Razítka z poštovních úřadů začínající písmenem A až J (1) Český filatelista 1934/ (Několik zajímavostí pro sběratele razítek.) Jedno z předběžných razítek z poštovního úřadu Frýdek 2 má obrácený hodinový údaj. (2) Der Philatelist 1936/ Poststempelforschung. Studie poškození razítka z poštovního úřadu Brno 2 s rozlišovacím znakem aa. (2a) Der Philatelist 1937/ Eine neu entdeckte Poststempelform. Nález razítka z poštovního úřadu Brno 2 s rozlišovacím znakem ab a ae. (3) Filatelie 1978/238 Dvořák F. Popřevratová razítka okresu Jindřichův Hradec Seznam rakouských popřevratových razítek z okresu Jindřichův Hradec. (4) Filatelie 1983/249 Hamr F. Razítko Krumau/Krumlov Nález razítka z Českého Krumlova (Mono 13. díl 1162/10), které má/nemá otočený datumový můstek o 180. (5) Filatelie 1987/101 Stupka J. Popřevratová razítka Nález neznámého razítka z Děčína a znárodněného razítka z poštovního úřadu Městečko Trnávka (Mono uvádí pouze neznárodněné). (6) Filatelie 1987/425 Stupka J. Popřevratová razítka Nález razítek z poštovních úřadů Česká Kamenice a Michálkovice. Obě razítka nejsou uvedeny v Mono 16. díl Razítka z poštovních úřadů začínající písmenem K až P (1) Donau Post 1928/ Absonderliche Stücke. Ukázka počeštěného předběžného razítka Pozořice. (2) Český filatelista 1935/ Razítka PRAHA ZEMSKÝ SNĚM Zobrazení dvou odlišných otisků razítka Praha Zemský sněm. (3) Filatelie 1973/94 Knopp L. Znárodněné dvojkruhové razítko Praha 2 Ukázka razítka Praha 2 s otočeným datumových můstkem o 180. (4) Filatelie 1976/4 Bayer R. Otázky kolem razítka D8 Křižanov Diskuze, zda razítko v obci Křížanov bylo česko-německé nebo německo-české. (5) Filatelie 1978/238 Dvořák F. Popřevratová razítka okresu Jindřichův Hradec Seznam rakouských popřevratových razítek z okresu Jindřichův Hradec. (6) Filatelie 1981/77 Kč. Bělohrad Lázně Bělohrad Popis znárodnění razítka z poštovního úřadu Lázně Bělohrad. 1214

12 (7) Filatelie 1983/326 MF Pošta Kutná Hora 2 Nález nového rakouského razítka z poštovního úřadu Kutná Hora 2. (8) Filatelie 1985/59 Evinic D. Znárodnenie pečiatky pošty Praha 1. Znárodnění razítka z poštovního úřadu Praha 1 s rozlišovacím znakem 2n k 25. lednu (Ve třicátých letech zmínka o dodatečně zneužitém razítku Praha s rozlišovacím znakem 2n, teoreticky možná souvislost s tímto článkem.) (9) Filatelie 1985/484 Žák M. Zajímavá znárodněná razítka Nález v Monografii neuvedeného razítka z poštovního úřadu Královo Pole s rozlišovací značkou g. (10) Filatelie 1986/312 K. B. Používali souběžně dva druhy denních razítek. Na poštovním úřacě Libšice nad Vltavou používali souběžně razítko rakouské a typu ČSP. (11) Filatelie 1986/421 Žák M. Napřed česky, terpve pak němětzky Poštovní úřad Německé mělo na rakouském razítku německý název Němetzky. (12) Filatelie 1987/101 Stupka J. Popřevratová razítka Nález neznámého razítka z Děčína a znárodněného razítka z poštovního úřadu Městečko Trnávka (Mono uvádí pouze neznárodněné). (13) Filatelie 1987/425 Stupka J. Popřevratová razítka Nález razítek z poštovních úřadů Česká Kamenice a Michálkovice. Obě razítka nejsou uvedeny v Mono 16. díl Razítka z poštovních úřadů začínající písmenem R až Z (1) Filatelie 1978/238 Dvořák F. Popřevratová razítka okresu Jindřichův Hradec Seznam rakouských popřevratových razítek z okresu Jindřichův Hradec. (2) Filatelie 1983/166 VF Úsporné znárodnění Popis znárodnění razítek na poštovním úřadě Smíchov Pozdní použití rakouských razítek v Československu (1) Tribuna filatelistů 1934/ (Znárodněné razítko v r ) Popis rakouského razítka použitého v roce 1925 na poštovním úřadě Škvorec. (2) Tribuna filatelistů 1934/ (Znárodněné razítko ještě po 16 letech.) Použití předběžného razítka v roce Není uvedeno pojmenování poštovního úřadu. (3) Český filatelista 1935/

13 (Používání rakouských razítek.) Rakouské nádražní razítko Protivín bylo použito ještě v roce (4) Filatelistické listy 1947/327 Čípek A. Znárodněná a nouzová razítka Použití rakouského razítka z poštovního úřadu Nový Bydžov v roce (5) Filatelie 1975/336 VF Protivínská zpoždění Použití předběžného razítka Protivín ještě v roce (5a) Filatelie 1975/ Protivínská zpoždění Použití předběžného razítka Protivín v roce Obdobné je pozdní použití u nádražních razítek Sobotka (1938), Nový Bydžov (1940) a Volyně (1940). (6) Filatelie 1982/92 Malířský J. Před časem Použití počeštěného rakouského razítka z poštovního úřadu Čestice dne (7) Filatelie 1984/602 KB Popřevratové rakouské razítko ještě v r Použití rakouského razítka na poštovním úřadě Zámek Žďár v roce (8) Filatelie 1985/379 VF Znárodněné razítko ještě r Rakouské razítko z poštovního úřadu Čičenice se používalo ještě na konci roku (9) Filatelie 1992/187 Bláha K. Pozdní výskyt popřevratového razítka Použití rakouského razítka z poštovního úřadu Novosedly nad Nežárkou v roce (10) Filatelie 2007/9/7 Bláha K. Rakouské razítko na čs. poště ještě v roce 1921 Ukázka použití rakouského razítka na poštovním úřadě Abertamy ještě v roce (10a) Filatelie 2010/9/38 Bláha K. Rakouské razítko použité ještě v roce 1921 Ukázka použití rakouského razítka na poštovním úřadě Abertamy ještě v roce Razítka Uherská Obdobná problematika řešena také v kapitolách: Razítka Uherská 5.16 Literatura zabývající se razítky Padělky předběžných uherských razítek 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Filatelie 1979/334 Tekel J. Problematika čs. poprevratových pečiatok 1918 Rozdělení razítek podle druhů na úřední a soukromé. (2) Filatelie 1983/484 Red. Doplňky k Monografii Doplněk k 16. dílu Monografie. (3) Filatelie 1984/345 Žák M. Na známce Hradčany Nález nového razítka poštovního úřadu Mukačevo. (3a) Filatelie 1984/485 Feldmann V. 1216

14 Mukačevská popřevratová razítka Potvrzení nálezu republikánského razítka z Mukačeva. (4) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku Počeštění uherských razítek (1) Český filatelista 1920/123 Cvrček K. Pro sběratele razítek na poštovních známkách Č. S. R. Výměna uherských razítek za razítka československá. (2) Donau Post 1929/ Tschechoslovakei. Umgestellte ungarische Stempel. Seznam uherských razítek se znárodněnou datumovkou ve tvaru den, měsíc, rok. (3) Filatelistická Revue 1930/10(14)/6 Lešetický J. O československých známkách (Popřevratové razítko.) Ukázka znárodněného rámečkového rámečkového razítka Brezno. (4) Český filatelista 1933/ (Zajímavá razítka.) Znárodnění razítka Rájec, kdy z maďarského názvu bylo odstaněno z. (5) Tribuna filatelistů 1936/78, 145 Eliáš V. Různé způsoby znárodňování rakousko-uherských razítek na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (6) Tribuna filatelistů 1936/90, 115 Müller M. Znárodňování razítek rakousko-uherského původu na území Československa Ukázky zajímavých způsobů znárodňování rakouských nebo uherských razítek. (7) Filatelistická Revue 1937/293 Klein J. Počiatky čsl. filatelie Razítka Znárodňování uherských razítek na Slovensku. Uvedeny příklady znárodnění. (7a) Donau post 1937/104, 122, 142 Klein J. Die Anfänge der tschechoslowakischen Philatelistik Překlad článku z Filatelistické Revui 1937/293 do němčiny. (8) Filatelie 1974/358 Indra V. Dotaz sběratelům čs. razítek Proces počešťování rakouských a uherských razítek. (9) Filatelie 1985/100 Žák M. Zajímavá znárodněná uherská razítka na čs. známkách Ukázka uherských razítek s převráceným údajem měsíce. (10) Filatelie 1985/230 Bláha K. Skromný doplněk k 16. dílu Převrácený letopočet se vyskytuje i u uherských razítek poštovních úřadů Stavné a Dubové. (11) Filatelie 1985/313 Žák M. Popřevratové uherské razítko pošty Pobedim/Podedény. Popis rozsahu znárodnění uherského razítka poštovního úřadu Pobedim. (12) Filatelie 1985/325 Bartalský Š. Poprevratová uhorská pečiatka Pozsony S1S 1217

15 Ukázka znárodnění uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1 s rozlišovacím písmenem S1S. (12a) Filatelie 1985/504 Feldmann V. K znárodnění razítka Pozsony S 1 S. Doplnění článku z Filatelie 1985/325. (13) Filatelie 1985/549 Žák M. Rozmarné popřevratové razítko Popis znárodnění razítka u poštovního úřadu Vrútky. (14) Filatelie 1986/389 Žák M. Znárodněné uherské razítko Újbánya Popis znárodnění datumového můstku u poštovního úřadu Újbánya a Vágújhely. (15) Filatelie 1987/286 VF Další varianta znárodnění uherských razítek? Informace o znárodnění uherského razítka Pozsony 1 rozlišovací znak h. U razítka bylo začerněn znak označující den nebo noc Razítka Maďarské republiky rad (1) Filatelie 1982/74 Tekel J. Maďarská republikánská razítka u nás Seznam maďarských razítek vyrobených až po vzniku Maďarské republiky. (1a) Filatelie 1982/293 Mezera K. Maďarská republikánská razítka u nás Doplněk k seznamu maďarských republikánských razítek (doplnění článku z Filatelie 1982/74). (1b) Filatelie 1983/100 Hallon P. K Maďarskej pečiatke Rohó Poštovní úřad Rohó nepoužíval maďarské razítko, které vzniklo až po vzniku Maďarské republiky. (1c) Filatelie 1983/478 Chmelár V. Maďarská republikánská pečiatka. Doplnění článku z Filatelie 1982/74. Poštovní použití republikánského razítka z Berehova. (2) Filatelie 1983/645 Indra V. Maďarské republikánské razítko Nález neznámého republikánského razítka z poštovního úřadu Beregszász. (2a) Filatelie 1984/68 Žák M. Maďarské republikánské razítko Beregszász Republikánské razítko z poštovního úřadu Beregszász se vyskytuje ná známce Pof. 4. (2b) Filatelie 1984/229 Žák M. Dobře utajený čtyřblok aneb maďarské republikánské razítko Beregszász na pokračování Republikánské razítko bylo používáno dne 20. května Razítka v jiné než černé barvě (1) Filatelie 1985/558 Obert J. Poprevratové farebné odtlačky pečiatok na území Slovenska Seznam slovenských poštovních úřadů, které používaly jinou než černou barvu razítka. 1218

16 (2) Filatelie 1986/206 VF Modré denní razítko z Nových Zámků. Použití modrého razítka na nějakém z poštovních úřadů v Nových Zámcích. (3) Filatelie 1986/274 Obert J. Poprevratové farebné odtlačky pečiatok na území Slovenska Seznam uherských razítek, které nebyly v černé barvě Pomocná razítka (1) Český filatelista 1933/116 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Popis rakouských a uherských úředních a pomocných razítek. (2) Český filatelista 1944/37, 49, 61, 76, 86 Ševčík B. Nové ve starém Ukázka rámečkových a řádkových uherských razítek. (3) Filatelie 1978/76 Bayer R. Jedinec na to sám nestačí pomůžete? Ukázka vlakového razítka Murányalja Pelsöcz upraveného odstraněním druhého názvu obce. (3a) Filatelie 1979/526 Tekel J., Šimon K. Otázka stará 60 rokov Informace o vzniku denního razítka v Muráni a Plešivci z vlakového razítka. (3b) Filatelie 1979/665 J. T. Oprava k článku Oprava článku z Filatelie 1979/526. (3c) Filatelie 1982/369 Bayer R. Svépomocná razítka Muran a Pelsöcz Provizorní razítka vznikla v červenci Články zabývající se razítky jednoho poštovního úřadu Razítka z poštovních úřadů začínající v maďarském názvu písmenem A až J (1) Filatelie 1984/116 Zika M. Niekoľko slov ku 16. zväzku Monografie Potvrzení existence poštovního úřadu Danilovo na Podkarpatské Rusi. Doplňky k razítkám obcí Berehovo a Tuří Remety. (2) Filatelie 1984/388 Žák M. Dva typy uherského razítka Bilke Dva typy uherských razítek z poštovního úřadu Bilke. (2a) Filatelie 1984/580 Feldmann V. Dvě razítka Bilke Podrobnosti k dvěma typům razítka Bilke z pohledu maďarské razítkářské monografie. (3) Filatelie 1986/68 Žák M. Popřevratové uherské razítko Ukázka razítka z poštovního úřadu Felsöleszéte (Podoí), které bylo chybně popsáno v Mono 16. díl. (3a) Filatelie 1986/

17 Felsöleszéte Podolie Potvrzení znárodnění razítka z poštovního úřadu Podolie. (4) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku Razítka z poštovních úřadů začínající v maďarském názvu písmenem K až P (1) Filatelie 1984/345 Žák M. Na známce Hradčany Nález nového razítka poštovního úřadu Mukačevo. (1a) Filatelie 1984/485 Feldmann V. Mukačevská popřevratová razítka Potvrzení nálezu republikánského razítka z Mukačeva. (2) Filatelie 1985/68 Žák M. Popřevratové uherské razítko Rozsahegy a Pozsony H1H Tři typy uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1, rozlišovací písmeno H. (2a) Filatelie 1985/164 Žák M. Razítko Pozsony H1H ještě Uherské razítko z poštovního úřadu Bratislava 1, rozlišovací znak H neměl přestavený datumový můstek ještě (3) Filatelie 1985/261 Žák M. Popřevratové uherské razítko Pozsony m1m Nález uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1 s rozlišovacím písmenem m1m. (4) Filatelie 1985/313 Žák M. Popřevratové uherské razítko pošty Pobedim/Podedény. Popis rozsahu znárodnění uherského razítka poštovního úřadu Pobedim. (5) Filatelie 1985/325 Bartalský Š. Poprevratová uhorská pečiatka Pozsony S1S Ukázka znárodnění uherského razítka z poštovního úřadu Bratislava 1 s rozlišovacím písmenem S1S. (5a) Filatelie 1985/504 Feldmann V. K znárodnění razítka Pozsony S 1 S. Doplnění článku z Filatelie 1985/325. (6) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku Razítka z poštovních úřadů začínající v maďarském názvu písmenem R až Z (1) Filatelie 1983/325 Jakubovitš E. K dennej pečiatke Trsztena a Trstená Výměna uherského razítka za československé na poštovním úřadě Trstená. (1a) Filatelie 1983/452 Indra V. Razítko Trsztena a Trstená 1220

18 Reakce na článek z Filatelie 1983/325. Nesouhlas s časovým určením výměny uherského razítka na poštovním úřadě Trstená za československé. (1b) Filatelie 1983/612 Čejchan A. Razítko Trsztena a Trstená Reakce na článek z Filatelie 1983/325. Nesouhlas s časovým určením výměny uherského razítka na poštovním úřadě Trstená za československé. (2) Filatelie 1984/116 Zika M. Niekoľko slov ku 16. zväzku Monografie Potvrzení existence poštovního úřadu Danilovo na Podkarpatské Rusi. Doplňky k razítkám obcí Berehovo a Tuří Remety. (3) Filatelie 1984/612 Žák M. Razítko pošty Tiszolcz/Tisovec Nález neznámého uherského předběžného razítka z poštovního úřadu Tisovec. (3a) Filatelie 1985/197 Hažlinský F. K pečiatkam Kurima a Bardejov Reakce na článek z Filatelie 1984/612. (4) Filatelie 1986/122 Žák M. Popřevratové uherské razítko Vágagyagos (Hliník nad Váhom). Použití razítka z poštovního úřadu Hliník nad Váhom ještě v roce Mono 16. díl uvádí použití pouze do roku (5) Filatelie 1986/389 Žák M. Znárodněné uherské razítko Újbánya Popis znárodnění datumového můstku u poštovního úřadu Újbánya a Vágújhely. (6) Filatelie 1989/689 Mezera K. Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech Neznámé a sporné poštovní úřady v letech 1919 až 1920 na Slovensku. (7) Merkur Revue 2006/3/26 Page J. E. Neznámé popřevratové řádkové razítko z Rimavské Soboty Nález předběžného uherského řádkového razítka z Rimavské Soboty. (7a) Merkur Revue 2006/6/II Mezera K. Ještě jednou k neznámému popřevratovému razítku z Rimavské Soboty Doplnění článku z Merkur Revue 2006/3/26. Jedná se o razítko staničního telegrafního úřadu Pozdní použití uherských razítek v Československu (1) Filatelie 1973/557 Dražan V. Maďarské razítko z roku 1925 Nález uherského razítka Sátoraljaújhely použitého na československých známkách v roce (1a) Filatelie 1973/700 Krümmer A. Sátoraljaujhely je v Maďarsku Razítko Sátoraljaújhely není Slovenské Nové město, ale město v Maďarsku. (2) Filatelie 1985/197 Hažlinský F. K pečiatkam Kurima a Bardejov Použití uherského razítka z poštovního úřadu Kurima ještě

19 5.2.3 Typologie razítek Obdobná problematika řešena také v kapitolách: Typologie razítek 5.16 Literatura zabývající se razítky 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Český filatelista 1929/77, 92 Mareš J. Vývoj poštovních razítek na známkách československých. Popis a rozdělení rakouských a československých razítek podle typů. (2) Der Philatelist 1932/30, 66, 81, 117, 132, Die Poststempel der Tschechoslowakei. Rozlišení rakouských a uherských razítek podle typů. Ukázky razítek. (3) Český filatelista 1933/6 Leitenberger F. Mezera v čsl. filatelii. Ukázka předběžných razítek různých tvarů. (4) Český filatelista 1933/116 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Popis rakouských a uherských úředních a pomocných razítek. (5) Český filatelista 1933/ (Nový typ jednokruhového razítka) Nový typ jednokruhového razítka, kdy je český nápis vlevo a německý vpravo. (6) Český filatelista 1933/ (Čárková razítka.) Podrobnosti k typologii čárkových razítek. (7) Český filatelista 1935/107 Wenke J. Systematika razítek. Typologie tvarů rakouských a uherských razítek. (7a) Český filatelista 1935/ Oprava Oprava chyby v článku z Českého filatelisty 1935/107. (8) Filatelistická Revue 1935/115, 146, 178, 197, 220, 279, 306 Filatelistická Revue 1936/26, 170, 204, 264, Filatelistická Revue 1937/13, 110, 228, 303, Filatelistická Revue 1938/43 Peller J. Studie o razítkách rakousko-uherských v ČSR. Velmi podrobná typologie rakouských a uherských razítek. (9) Český filatelista 1941/242 Kryšpín J. O původu rakouských razítek na býv. československých známkách. Rozdělení rakouských razítek podle jejich tvaru. (10) Slovenský filatelista 1941/9, 28, 45, 60 Mü: O celinách Rozdělení uherských razítek podle typu. (11) Mladý filatelista /5/17, /1/16, /2/16 Palkoska V. Hovoří dopis, ale hlavně razítko Rozdělení rakouských a uherských razítek dle jeho druhu. 1222

20 5.3 Provizorní denní razítka, ruční přepisy Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 1.21 Provizoria (výplatní, novinová a doplatní provizoria, půlené známky, ) 5.3 Provizorní denní razítka, ruční přepisy Provizorní československá vlaková razítka 5.16 Literatura zabývající se razítky 6.2 Předběžné R nálepky 6.6 Provizorní R nálepky, razítka, vpisky 13.4 Monograficky psané články o razítkách Provizorní razítka použitá na území České republiky Obdobná problematika řešena také v kapitolách: 1.21 Provizoria (výplatní, novinová a doplatní provizoria, půlené známky, ) Provizorní razítka použitá na území České republiky Provizorní československá vlaková razítka 6.2 Předběžné R nálepky 5.16 Literatura zabývající se razítky 13.4 Monograficky psané články o razítkách (1) Český filatelista 1930/89 Leitenberger F. Popřevratová pošt. razítka československá. Vyobrazení provizorních denních razítek. (1a) Tribuna filatelistů 1930/218 Leitenberger F. Popřevratová razítka Československa. Vyobrazení provizorních denních razítek. (1b) Filatelistická Revue 1930/8(12)/16, 9(13)/13 Leitenberger F. Umsturzstempel der Tschechoslovakei Vyobrazení provizorních denních razítek. (2) Český filatelista 1931/ Nové poznatky o čsl. poštovních razítkách. Doplněk k příručce Leitenbergera. Ukázky razítek z Olomouce a Chvalkovic. (3) Český filatelista 1933/19 Mareš J. Příspěvek k studiu československých razítek. Seznam provizorních denních razítek. Seznam razítek s převráceným datumovým můstkem. (4) Český filatelista 1934/3, 41, 49, 78, 88, 102, 111 Mareš J. Poštovní razítka československá. Seznam provizorních denních razítek. (5) Filatelistická Revue 1934/6 Peller Zajímavé poznatky pro sběratele popřevratových razítek. Provizorní razítko Hořice. (6) Filatelistická Revue 1935/115, 146, 178, 197, 220, 279, 306 Filatelistická Revue 1936/26, 170, 204, 264, 1223

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI Nacistické symboly na jičínském náměstí PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA BÖHMEN UND MÄHREN 1939-1945 Dne 15.3. 1939 začala jedna z nejhorších kapitol historie

Více

Československá oblast

Československá oblast Seznam listů se signaturou Československo 2/1 Spojené národy 2/2 Československá oblast 2.1 1 Padělky čsl.známek 1918-1939, Karásek,Kvasnička,Paulíček 1963 2.1 2 Košické známky, Müller, Ptačovský 1959 2.1

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 15. prosince 2013 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil Všeobecně : Příloha je zpracována podle směrnice SŽDC č. 69, čl. 16.2, při

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR (1. část) zoubkované A: HZ 13 ½ : 13 ¾ 15h světle 25h světle hnědá 100h černofialová 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR zoubkované B: ŘZ 11 ½ : 13 ¾ 15h světle

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více