NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města na plánované investiční akce vyčleněno kolem 120 milionů korun. Příprava letošních investičních aktivit města proto vrcholí, neboť vlastní realizace by se ve většině případů měla rozjet za několik týdnů. Jak jsme již čtenáře MN informovali, k těm nejvýznamnějším patří investice, na které se město uchází o dotace. První takovou stavbou je, jak připomíná místostarosta Jan Stejskal, kompletní zateplení Domu s pečovatelskou službou na Ladech. Na dodavatele stavebních prací již bylo vypsáno výběrové řízení a byli bychom rádi, kdyby se podařilo celou akci zahájit v květnu, prozrazuje místostarosta. Odhadované náklady jsou vyčísleny na cca 25 mil. korun. Slíbená dotace pak činí více než polovinu uznatelných nákladů. Součástí zakázky je nejenom kompletní zateplení obvodového pláště včetně nové fasády, ale také zateplení střech, výměna lodžiových stěn (včetně oken) a výměna všech oken u společných prostor. Okna u bytů bez lodžiových stěn byla vyměněna již v minulosti, upřesňuje místostarosta. Projekt počítá rovněž s výměnou kovové konstrukce za plastovou u zimních zahrad, které jsou součástí společných prostor. Přesný termín dokončení této investice vyplyne až z výběrového řízení, ale za předpokladu příznivých klimatických podmínek by ji město rádo dokončilo ještě letos. pokračování na str. 2 XI. reprezentační ples města Česká Lípa Ani jedenáctý ročník reprezentačního plesu města Česká Lípa, který se konal 27. února v Kulturním domě Crystal, se neobešel bez tradičního květinového pozdravu. Při vstupu do sálu zde návštěvníky vítali s přáním hezkého večera představitelé města starostka Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček. Z bloku starostky Březen mám již od dětství spojený především s učitelskou profesí. Povolání učitele je krásné, ale náročné, a proto si zaslouží svůj DEN, kterým 28. března oslavujeme všechny naše pedagogy. Město Česká Lípa by proto letos poprvé chtělo u příležitosti Dne učitelů ocenit titulem Českolipský učitel roku 2009 ty nejlepší, kteří vyučují na našich školách. Zároveň bych byla ráda, kdybychom tak založili novou tradici a město tímto titulem i nadále každoročně odměňovalo pedagogy, kteří své povolání mají rádi a na jejich výkonu za katedrou je to znát. A ruku na srdce, kdo vás v dětství kromě rodičů ovlivnil nejvíce a na koho ještě dnes vzpomínáte? Každý z nás se určitě alespoň jednou potkal s učitelem, na kterého se nedá zapomenout. Podobná ocenění uděluje každoročně i Liberecký kraj. Ale Liberec je pro českolipského učitele přeci jenom dál než Česká Lípa, a proto jsme se rozhodli, že bychom měli vyzdvihnout povolání učitele i na domácí půdě. O nominace jsme již poprosili školy a výbor pro výchovu a vzdělání. Ráda bych připomněla, že oblast školství patří k významným resortům i z pohledu rozpočtu města. Jako zřizovatel se Česká Lípa dobře stará rovněž o budovy a vybavení svých školských zařízení, kam každoročně putují milionové částky nejenom do vlastního provozu, ale i na rekonstrukce a modernizace. Při zmínce o financích bych rovněž ráda poděkovala všem, kteří si přišli zatančit na městský ples, neboť nákupem vstupenky podpořili dobrou věc. Díky výtěžku ze vstupného jsme mohli věnovat 50 tisíc korun českolipské organizaci nevidomých a slabozrakých a 58 tisíc Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České Lípě. Za to všem návštěvníkům XI. ročníku plesu města ještě jednou děkuji. Doufám, že se jim ples líbil. Mně osobně se líbilo i to, jak se na tuto akci připravil KD Crystal, a za to bych ráda poděkovala všem, kteří se o to zasloužili. Ještě jedna dobrá zpráva na konec: V těchto dnech byla zahájena výsprava výtluků na obecních komunikacích. Hana Moudrá

2 č. 5 z radnice březen 2009 dokončení ze str. 1 Podobné je to také se zateplením Základní umělecké školy, kde se bude rovněž kromě obvodového pláště zateplovat i část střechy a měnit všechna okna. Objekt tak dostane i novou fasádu, kde stávající bílý obklad nahradí klasická tenkovrstvá omítka. Její barevné provedení v současné době řeší projektant s městem ve spolupráci s výtvarníky ze Základní umělecké školy. I oni byli totiž městem vyzváni, aby rovněž předložili své představy o barevném řešení objektu, který již řadu let využívají žáci ZUŠ. Odhadované náklady jsou v tomto případě vyčísleny na cca 17 mil. korun. Z toho přislíbená dotace činí více než polovinu uznatelných nákladů. Vypsání soutěže na dodavatele stavebních prací je připraveno na březen. S vlastní realizací by se mělo začít v červnu. Pokud všechny předpokládané termíny budou vycházet podle našeho plánu i tato stavba by mohla být dokončena ještě letos, míní místostarosta. Projektem, kde se město uchází o dotaci z regionálního operačního programu, je projekt nazvaný Česká Lípa v evropském pásmu textilu, který předpokládá přestavbu bývalého hospodářského objektu u vodního hradu na aktivní muzeum. Po velice náročném jednání s řídícím orgánem NUTS 2 Severovýchod, který rozhoduje o přidělení dotací na projekty z krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického, se nám před několika týdny podařilo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace ve výši cca 12 milionů, prozrazuje v dané souvislosti místostarosta. Rekonstrukci objektu, který město již před časem kvůli svým plánům s revitalizací vodního hradu odkoupilo od soukromého vlastníka, by chtělo zahájit v červnu. Místostarosta se ale zároveň netají, že půjde o náročný úkol, neboť jde o zcela atypickou investiční akci, jejíž součástí je kromě přestavby objektu také zřízení vlastní expozice muzea. Na tom, jak bude muzeum vybaveno, budeme na základě projektu spolupracovat s Technickou universitou v Liberci. Současný předpoklad dokončení celého projektu je proto stanoven až na podzim příštího roku. V letošním roce bude také pokračovat přístavba hokejových šaten k zimnímu stadionu za cca 26 mil. Kč. Hrubá stavba je již dokončená. Objekt je napojen venkovními přípojkami na inženýrské sítě a v současné době se budují rozvody vnitřních sítí (kanalizace, voda, elektřina, vytápění atp.). Na základě smlouvy s dodavatelem, firmou CL-Evans, by celá stavba měla být dokončena v květnu. Předpokládáme, že v červnu proběhne kolaudace a dojde k vybavení interiérů a k závěrečným terénním úpravám kolem Sportareálu. O letních prázdninách by si pak novostavbu, kde je kromě šaten i klasická finská sauna, převezme provozovatel, kterým bude stejně jako v případě Kutnohorská ulice Sportareálu příspěvková organizace Sport Česká Lípa. Nové šatny budou letos vybudovány také u školy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, o kterých jsme naše čtenáře informovali již v lednovém vydání MN. Na tuto investici je v letošním rozpočtu vyčleněno 15 milionů korun a v současné době probíhá výběr dodavatele. Realizace by měla začít v létě. Rozpočet pamatuje také na další etapu revitalizace našich sídlišť, kterou město řeší rozšiřování zelených a parkovacích ploch v sídlištních aglomeracích. Pro letošek bude vybudováno nové parkoviště v Kutnohorské ulici na sídlišti Špičák, kde dojde k rozšíření komunikace a k vybudování 44 nových parkovacích stání, (18 šikmých, 26 kolmých). Dodavatelem této investice vyčíslené na 2,5 mil. korun je firma Chládek Jednotné ceny při prodeji pozemků Tintěra z Litoměřic, která by na základě smlouvy měla 30. března začít s realizací. V rámci revitalizace, kterou limitují velice omezené prostorové možnosti na našich sídlištích, jsme už v minulosti vybudovali například několik nových parkovacích stání v ulicích Brněnské a Norské anebo dětské hřiště na Špičáku, připomíná místostarosta Jan Stejskal. Víme, že sídliště by takových ploch potřebovala mnohem více. Ale pravdou je, že najít vhodné místo k zaparkování je mnohde stejný problém, jako najít vhodný prostor pro rozšíření parkovací plochy. Přesto i do budoucna chceme s revitalizací pokračovat. Letos se projekčně budou připravovat nová parkovací stání v ulici B. Němcové Pod Holým vrchem a v Pražské ulici na Ladech, uzavírá místostarosta Jan Stejskal. (ema) Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém únorovém jednání rozhodlo o úpravě cen při prodeji obecních pozemků. Vzalo tak na vědomí doporučení výboru pro prodej nemovitostí. Právě ten městu navrhl, jak by při prodeji obecních pozemků měly být ceny nově upraveny a sjednoceny. Úprava se týká celého katastru, tj. včetně přidružených obcí a zahrnuje v sobě základní pravidla při odprodeji pozemků jak soukromým osobám tak podnikatelským subjektům. Ceny pozemků byly projednány i na společném jednání výboru pro prodej nemovitostí a finančního výboru, kde přítomní členové obou výborů doporučili v případě odprodeje soukromým osobám zachování spodní cenové hranice a zvýšení horní hranice o max. 100, Kč/m 2 2 s tím, že dojde i ke stanovení podmínky pro používání nižší a vyšší hranice, vysvětluje místostarosta Jan Stejskal. U pozemků odkupovaných za účelem podnikání doporučily oba výbory dolní hranici naopak snížit na 200,- Kč/m 2 a konkrétní cenu každého prodávaného pozemku pak řešit individuálně. To je podle požadované výměry, lokality, počtu vytvořených pracovních míst apod., neboť je zřejmé, že po subjektu, který bude chtít podnikat v našem městě na lukrativních pozemcích v historickém centru, by měla radnice požadovat rozhodně větší cenu za prodej pozemku, než po firmě, která hodlá v průmyslové zóně odkoupit několika hektarový pozemek k výstavbě výrobní haly, kde pak zaměstná několik stovek lidí. (ema) Nová cenová tabulka se sjednocenými cenami Katastr cena za m 2 cena u dokupu do 100 m 2 Česká Lípa 350,- až 450,- Kč 200,- až 300,- Kč ostatní katastry 150,- až 400,- Kč 100,- až 200,- Kč na stavbu RD 400,- až 500,- Kč na stavbu garáže 700,- Kč pro podnikání 200,- až 3.000,- Kč podle lokalit, velikosti a počtu nově vytvořených pracovních míst Noční spoje zachovány V minulém vydání jsme vás informovali o úpravě jízdních řádů Městské autobusové dopravy v České Lípě platné od 1. března Oproti původnímu zveřejněnému předpokladu omezit dočasně některé noční spoje na základě potřeby zaměstnavatelů umístěných v průmyslové zóně, přišla následně nová zpráva. Noční spoje na linkách 203/86 a 210/1 zůstávají i nadále v provozu, neboť zaměstnavatelé o jejich provozování opět požádali radnici, což mimo jiné znamená, že se opět rozjíždí i průmysl. Příští vydání MN je 27. března. Uzávěrka tohoto čísla je

3 investice březen 2009 č. 5 Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém únorovém zasedání zabývalo přípravou výstavby víceúčelové haly. O tom, že ve městě podobné zařízení schází zejména sportovním klubům, které provozují kolektivní míčové sporty, se diskutuje již několik let. Kvůli diváckému zázemí postrádají moderní víceúčelové sportoviště také zdejší příznivci těchto sportů. Předloženým investičním záměrem reagujeme na požadavky školských zařízení i sportovních oddílů vytvořit moderní víceúčelové sportoviště s parametry, které mimo jiné umožňují přípravu mládeže i v nových moderních sportovních odvětvích a zároveň dovolí pořádání oficiálních sportovních utkání a akcí na úrovni národních soutěží všech výkonnostních stupňů. Podobné soutěže se v našem městě pořádají velice sporadicky právě proto, že tu nemáme ty správné halové prostory. Kdyby se nám plánovanou investici podařilo zrealizovat, město by tím rozhodně získalo na své atraktivitě a veřejnost by získala nové moderní sportoviště, míní starostka Hana Moudrá. V rámci diskuse, kterou předložený investiční záměr připravený odborem rozvoje, majetku a investic vyvolal na zasedání, pak zastupitelé zvažovali zejména dvě hlavní otázky. Zda hala v předpokládané podobě splní Víceúčelová hala v České Lípě z pohledu navržených parametrů všechna požadovaná očekávání a zda se město může do takové investice v současné době pustit. Podle zastupitele Jana Riedla by například s ohledem na příznivé výsledky zdejších florbalistů či volejbalistů nebylo od věci, kdyby byla vyprojektována pro více než plánovaných 300 sedících diváků. Zdá se mi to málo. Kromě toho postrádal v projektu rovněž tréninkové prostory. Zastupitel Oldřich Panc naproti tomu v předloženém materiálu postrádal finanční rozbor, kde budou podrobněji vyčísleny náklady na nové sportoviště. Někteří zastupitelé s poukazem na aktuální hospodářský vývoj v ČR by pak vlastní investici raději odložili. Jak poznamenal Miroslav Hudec, snížení příjmů státního rozpočtu nepochybně ovlivní i příjem České Lípy, a proto by podle něj měli zastupitelé důkladně zvážit, zda této investici dají na únorovém jednání zelenou. Z reakce místostarosty Jana Stejskala na vznesené dotazy vyplynulo, že základní parametry haly jsou v navrženém projektu skutečně nastaveny v jakési úspornější variantě, nicméně s ohledem na reálné možnosti města a potřeby i požadavky zdejších klubů, tak aby sportoviště umožnilo zmíněné pořádání oficiálních utkání a soutěží na různých úrovních. Do budoucna se potom předpokládá, že dojde k jeho napojení na stávající halu Lokomotivy, která v dostatečné míře poslouží jako tréninkové místo. I z pohledu diváckého zázemí podle místostarosty existují praktická řešení, jak v případě potřeby, např. formou tribun, počty diváků aktuálně upravit. Oficiálně vyjádřená podpora této investici, tzn. včetně odsouhlaseného finančního pokrytí, je pak nezbytnou podmínkou z pohledu dotačních titulů, o které se město uchází, což mimo jiné připomněl Jiří Samšiňák z odboru rozvoje, majetku a investic. Pro zajištění financování stavby i z jiných prostředků podalo město již v listopadu 2008 žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj-z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, odkud jsme zatím žádné vyrozumění neobdrželi. V této době připravujeme i další žádosti o dotaci a to ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nakonec tak u zastupitelů převážil názor, že město halu potřebuje a finance na její výstavbu jsou v investičním fondu, a proto odsouhlasili pokračování přípravy investičního záměru a uložili vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic zajistit v souladu s platnou legislativou kroky potřebné k realizaci uvedeného investičního záměru. Současně zastupitelstvo města schválilo financování této investiční akce z disponibilních finan-čních prostředků investičního fondu města Česká Lípa. Předpokládané investiční náklady činí podle vypracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu 72 mil. Kč. (ema) Základní charakteristika stavby a jejího užívání Umístění stavby je navrženo na nezastavěném pozemku ve vlastnictví města Česká Lípa, jižně od stávající sportovní haly a západně od parkoviště hypermarketu Kaufland a respektuje požadavky územně plánovací dokumentace. Jedná se o dvoupodlažní vyzdívaný objekt se železobetonovými sloupy se zastřešením obloukovou střechou z dřevěných vazníků. V novostavbě víceúčelové sportovní haly je navržena tělocvična s parametry pro sálový fotbal a házenou s vyznačením hracích ploch pro basketbal, tenis, volejbal a florbal. U hrací plochy bude možnost členění mobilní zástěnou uprostřed haly na dva oddělené celky, ve kterých bude probíhat provoz současně. Součástí tělocvičny v přízemí je i zázemí pro cvičící - šest šaten, umývárny, WC, kabinety tělesné výchovy s vlastním sociálním zařízením, kancelář správce, bufet s prodejem balených potravin, posilovna, nářaďovny a výměníková stanice centrálního vytápění. V prvním patře je tribuna pro cca 300 sedících diváků včetně sociálního zařízení, místnost hlasatele, strojovna vzduchotechniky, víceúčelový sál se samostatnou šatnou, klubovnou a místností pro trenéry s vlastním sociálním zařízením. Předpokladem je, že hala bude využívána školami, místními sportovními kluby i širokou veřejností k rekreačnímu sportování i k pořádání sportovních akcí a soutěžních zápasů. Součástí stavby je také 33 parkovacích stání vedle haly a ostatní zpevněné plochy (přístupové chodníky), terénní a sadové úpravy a vybavení interiéru haly (nářadí, nábytek, vybavení hygienickými předměty). Předpokládaný další vývoj investičního záměru předpokládaný termín vydání stavebního povolení 04/2009 příprava podkladů a zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení 05-08/2009 možné zahájení stavebních prací 09/2009 předpokládaná doba realizace cca 15 měsíců termín dokončení díla a uvedení do provozu 12/ /2011 celková cena díla dle položkového rozpočtu projektanta 72 mil. Kč finanční prostředky z vlastních zdrojů z investičního fondu 72 mil. Kč Z předloženého přehledu je zřejmé, že město Česká Lípa může realizovat záměr z vlastních finančních prostředků bez nutnosti dalšího zadlužení. V případě přidělení některé z dotací by se snížila úhrada investičních nákladů městem až o desítky procent. 3

4 č. 5 z radnice březen 2009 Hlaste se do projektu sběr bioodpadu Město Česká Lípa na základě velmi kladné odezvy ze strany veřejnosti rozšiřuje sběr bioodpadu na další lokalitu města, kterou bude zástavba rodinných domů na Slovance. Současně budou mít možnost žadatelé ze stávajících dvou lokalit, tj. Svárov a Holý vrch, kteří mají ještě zájem o zapojení do projektu, přihlásit se o přidělení nádoby na bioodpad. Počet nádob na další rozšíření projektu byl stanoven na 250 ks, takže bude pro sběr bioodpadu k dispozici celkem 500 nádob. Zájemci ze všech tří dotčených lokalit, kteří se chtějí přihlásit do projektu, mohou požádat písemně, elektronicky nebo osobně na oddělení správy obecního majetku o přidělení nádoby. V žádosti o zařazení do Od platí nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad ). Sazba místního poplatku na rok 2009 činí pro obyvatele s trvalým pobytem v České Lípě a pro majitele rekreačního objektu na území města opět 492,00 Kč (pololetí 246,00 Kč). Splatnost poplatku na I. pololetí byla stanovena do 25. března Do tohoto termínu můžete uhradit i poplatek v jeho celoroční výši. Již několik let mohou občané hradit projektu je třeba uvést jméno a příjmení, adresu a kontaktní číslo telefonu. Nové nádoby se budou rozvážet v pátek v odpoledních a podvečerních hodinách a následně každý další pátek pro nové zájemce a to až do vyčerpání počtu 250 ks. Pro letošní rok se mění i den svozu, kterým bude vždy pátek v době od 14 do 22 hodin. První svoz bioodpadu již proběhl v pátek 3.3. Pro nové účastníky projektu uvádíme přehled bioodpadu, který je možno do nádob odkládat. Jsou to především zbytky ovoce a zeleniny, travní hmota, plevel, listí, malé nebo drcené větve, hobliny a piliny. Naopak do nádob nepatří komunální odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, papír, plast, sklo a nebezpečné odpady. MB Splatnost poplatku za komunální odpad v prvním pololetí roku 2009 K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly pozvány nově narozené děti: Lucie Gujdanová, Karolína Javorová, Jakub Studený, Victoria Netolická, Jan Chlouda, Barbora Suchánková, Natálie Lounová, Jan Cagala, Zuzana Hlaváčková, Aneta Katarinská, Vojtěch Bureš, Tereza Klímová, Tomáš Hána, Jakub Třešňák, Liliana Řehořová, Vojtěch Vítání dětí poplatek také prostřednictvím SIPO. Pokud této možnosti poplatník využije, vyhne se tak dlouhým frontám u přepážek a poplatkům za poštovné. Nikdy navíc poplatek nezapomene uhradit a tak mu nehrozí ani nepříjemnosti spojené s vymáháním nedoplatků. Ušetří i město, neboť těmto občanům neposílá poštovní poukázky. Úřední hodiny pokladny MÚ : Pondělí a středa od 8 00 hod. do hod. od hod. do hod. Úterý a čtvrtek od 8 00 hod. do hod. od hod. do hod. Linhart, Natálie Moravcová, Martin Zoubek, Amálie Zoubková, Vendula Vilma Komberecová, Štěpán Pelant, Tomáš Hojsák, Aneta Hojsáková, František Merta, Karolína Šperlová, Jakub Novák, Marek Oliva, Kira Krejčí, Natálie Bencová, Rozálie Divišová, Natálie Dittrychová, Matěj Komárek, Stela Hluchá, Žaneta Koutová, Karel Nikodym, Pavlína Veselá Smlouva na MAD Rada města Česká Lípa na svém únorovém zasedání projednala a schválila změnu smlouvy se stávajícím dopravcem českolipské městské autobusové dopravy firmou ČSAD Semily a.s. a odsouhlasila dodatek smlouvy na zajištění závazku veřejné služby řešící prodloužení smlouvy do předpokládaného ukončení připravovaného výběrového řízení na nového dopravce MAD v České Lípě. Vzhledem k tomu, že město muselo v prosinci zrušit výběrové řízení na nového dopravce MAD v České Lípě, připravuje se nyní nové výběrové řízení. Stávající smlouva o závazku veřejné služby však byla platná do , a proto bylo ze strany města nezbytné tuto smlouvu prodloužit o dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení nového výběrového řízení. Smlouva tak byla prodloužena o čtyři měsíce tj. do Radnice podpořila Proměny ulic České Lípy Rada města Česká Lípa schválila na svém únorovém zasedání poskytnutí příspěvku z fondu rady města Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě na výdaje spojené s realizací výstavy Proměny ulic České Lípy ve výši 5 tis. Kč. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 7. března v rámci vzpomínkového aktu na T.G. Masaryka, který se v České Lípě koná každoročně u příležitosti narození T. G. M. Chcete ušetřit čas i peníze? Plaťte poplatek za komunální odpad formou SIPO. Vezměte s sebou: doklad o spojovacím čísle a přijďte na MÚ Česká Lípa. V kanceláři č. 217 vedle pokladny Vám rádi poskytneme veškeré informace a inkaso zařídíme. Stručně z rady Pomoc občanům při vymáhání pohledávek Rada města Česká Lípa na svém únorovém jednání mimo jiné projednala a schválila také pomoc občanům při vymáhání pohledávek z karet vydaných společností VETT a. s. Při změně dopravce od 1. března 2008 nebylo možné, zejména z technických důvodů, využívat karty vydané původním dopravcem provozující MAD společností VETT a.s. Nový dopravce totiž nevlastní druhou polovinu klíčů potřebných k načítání karet a ke komunikaci s kartou. Vzhledem k tomu, že společnost VETT a.s. neinformovala cestující o ukončení provozování na linkách a stále karty nabíjela a přijímala peníze, město odhaduje, že zhruba u 5000 držitelů čipové karty emitované společností VETT a.s. je nahrána cca 400 tis. finanční částka a to jak v elektronických peněženkách, tak i v časových kupónech. Od samého začátku bylo proto snahou města zajistit, aby tyto prostředky byly jednotlivým občanům vráceny. Podle města je pak navrhovaný postup jediným možným řešením, jak celou záležitost dokončit. Jako nejoptimálnější varianta se nyní jeví, že občan město nejprve zplnomocní k vymožení jeho pohledávky za firmou Vett. Tento krok je nezbytný k tomu, aby město mohlo jménem veřejnosti jednat a zároveň zjistit, o jak vysokou pohledávku se jedná a kolika lidí se týká. Teprve potom může přistoupit k dalšímu kroku, jakým bude vyplácení náhrady jednotlivcům, kteří jsou z pohledu zákona věřiteli bývalého dopravce. Plnou moc mohou občané udělit městu vyplněním příslušného formuláře, který bude od 23. března k dispozici v kanceláři Městského centra OPUSCASRD, které bylo otevřeno v Žižkově ulici. Doba příjímání plných mocí od občanů je stanovena na dobu 3 měsíců od zveřejnění výzvy. MĚSTSKÉ CENTRUM OPUSCARD Po 8:30 12:00 13:00 17:00 Út 9:00 12:00 13:00 17:00 St 8:30 12:00 13:00 17:00 Čt 9:00 12:00 13:00 17:00 Pá 8:30 12:00 13:00 15:00 4

5 březen 2009 pravidelné rubriky č. 5 Informace o aktuálním vývoji na trhu práce v okrese Česká Lípa Aktuální údaje k okres Česká Lípa Počet nezaměstnaných v evidenci ÚP Nově evidovaní - od z toho muži z toho ženy Mladí lidé do 20 let - nově evidovaní od Osoby ve věku nad 50 let nově evidovaní od Osoby se zdravotním postižením nově evidovaní od ÚP pracoviště Česká Lípa nově evidovaní od pracoviště Nový Bor nově evidovaní od pracoviště Mimoň nově evidovaní od pracoviště Doksy nově evidovaní od Volná místa počet nabízených pracovních míst 313 Vývoj počtu volných míst leden Poptávka po vybraných profesích Srovnání počtu nabízených volných pracovních míst k k k Svářeč Řidič sk. C, D, E Zedník Obráběč kovů Prodavač/ka Zámečník Malíř/ka skla Šička tech.konfekce Účetní+administrativa Kuchař/ka Číšník/servírka Dělník montážní linky Silně zakrvácenou zraněnou dvacetiletou dívku nalezla hlídka strážníků městské policie při obchůzkové činnosti nedaleko nákladové rampy obchodního domu Banco v České Lípě. Krvavé stopy byly znatelné ještě 100 m od místa jejího nálezu. Vzhledem Městská policie k rozsahu zranění, kdy dotyčná nebyla schopná jakékoliv komunikace, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, která zraněnou převezla k ošetření. Případ si převzala Policie ČR. Dle předběžného šetření byl příčinou pokus o sebevraždu. Policie informuje Jak postupovat v případě dopravní nehody I v České Lípě se velice často stává, že motoristé policistům oznámí nehody, při kterých si někteří řidiči vykládají po svém novelizaci právní úpravy ke způsobu oznamování a šetření dopravních nehod. Jeden z případů se stal nedávno v Sokolské ulici, kde projížděl zatím neznámý řidič osobního vozidla značky Škoda Felicia a při couvání narazil pravou zadní částí do levé zadní části vozidla Opel Calibra, jehož řidič dával přednost chodcům přecházejícím po přechodu. Řidič felicie po střetu bez zastavení a prokázání totožnosti z místa nehody odjel. Škoda na vozidle opel byla předběžně odhadnuta na částku 2 tisíce korun. Téhož dne, jen o pár hodin později, projíždělo Moskevskou ulicí směrem k nemocnici neznámé osobní vozidlo, jehož řidič na přímém úseku z dosud nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem taxislužby výrobní značky Daewoo Lanos. Ačkoliv na vozidle daewoo zůstala škoda za 15 tisíc korun, viník nehody ani nezastavil a z místa nehody ujel. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění osob. Jak správně postupovat v případě dopravní nehody? Novelizovaná právní úprava pravidel oznamování dopravních nehod takové jednání postihuje podle zákona o přestupcích číslo 200/1990 Sb. podle 22 odstavce 1 písmene j. Jestliže při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda Kč a nižší, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, řidič neprodleně nezastaví a neprokáže svou totožnost, nesdělí údaje o svém vozidle nebo odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě, bude potrestán ve správním řízení pokutou v rozmezí od 2500 do 5000 korun. V případě, že řidič spáchá takovýto přestupek v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, hrozí mu k pokutě v rozmezí od 2500 do 5000 korun i uložení zákazu činnosti (řízení motorových vozidel) od jednoho do šesti měsíců. Policisté v této souvislosti připomínají změny, které přináší novelizace právní úpravy týkající se způsobu oznamování a šetření dopravních nehod účinná od Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR v následujících případech: 1. zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje ,- Kč 2. nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby 3. nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (škoda na komunikaci, na dopravní značce, budově) Policii je naopak nezbytné zavolat v případě: 1. není splněna některá z výše uvedených podmínek 2. nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci Účastníci nehody, která nesplňuje zákonné podmínky pro oznámení Policii ČR, jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předem předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem. Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny. Ke stažení je také na webu ministerstva dopravy. (ib) Aktuální míra nezaměstnanosti na Českolipsku 11, 2 % - celý okres 9,0 % - Česká Lípa 14,1 % - Nový Bor 9,3 % - Doksy 14,5 % - Cvikov 9,9 % - Mimoň 5

6 historie č. 5 březen 2009 Utváření města zábavy a slavnosti českolipských Zimní radovánky se někdy protáhly až do poloviny března, ale třebaže slýcháváme, že dříve byla zima ostřejší než dnes, ale příliš dlouhá byla jen zřídka. Když napadlo dost sněhu, lidé vytáhli sáňky. Každý živnostník měl pořádné sáně, aby na nich dopravoval zboží zákazníkovi a vozil si své nákupy. Venkované často přijížděli s velkými transportními sáněmi, ne vždy ale taženými koněm, častěji se do nich zapřahali sami. Do města přiváželi dřevo na topení a také mléko a vajíčka, které sem putovaly nejčastěji ze Zákup. Dříve, než k zábavě, byly saně dopravním prostředkem. Na začátku 20.století byla ale jízda na saních milým sportovním vyžitím. Sáňkařská dráha v městském parku existovala nejpozději od roku Dalo se sáňkovat i na ulicích, ale proti tomu často zakročoval četník, protože hrozilo nebezpečí pro chodce. Česká Lípa nebyla jako Kamenický Šenov, který byl nejen zeměpisně výše položen, ale hlavně všechny směry byly z kopce nebo opačně. O tom se v našem městě nedalo hovořit. Za pořádným sáňkováním se od roku Jan Jarolímek, hlavní třída v České Lípě 10. února jezdilo vlakem do Horní Libchavy a odtud se šlo pěšky na Slunečnou, kde byla nesmírně oblíbená a velmi dlouhá sáňkařská dráha, přibližně 3 km. Někdy se jezdilo za sněhem až do Kamenického Šenova, kde prý se dalo jet saněmi až 5 km. Lyžování se ve zdejším prostředí ujalo v době meziválečné. Ředitel českého gymnázia Truneček psal v Bezdězu o lyžařském sportu, který v našem kraji nabýval i organizované podoby pod hlavičkou turistických spolků. Odhalil krásu a jedinečnost velké náhorní planiny od vrcholku Kozlu až k Valteřicům nebo Stvo-- línkám. Tehdy to byly ideální běžecké terény. Krásu Lužických hor pro sjezd na lyžích začali turisté objevovat ve třicátých letech. Nejstarší a nejpopulárnější zimní radovánkou bylo bruslení. Po vzoru Holanďanů prohánějících se po zamrzlých kanálech, jezdili Zatrhli jsme pro Vás Českolipští na úzkých zaostřených želízkách po zamrzlých vodních nádržích. Ve městě samotném bylo ale příležitostí málo. Prvním kluzištěm byl zamrzlý dolíček vedle železniční tratě u severního konce nádraží, kde jsou dnes zahrádky (u Dubické ulice). Potom byla zřízena uměle udržovaná plocha ledu kousek za hostincem U Lu-kostřelce pod Kopečkem. Později byla na okraji tohoto místa zřízena benzinová stanice. Sem se voda pravidelně napouštěla, když přišel pořádný mráz. Kdo si chtěl užít něco mimořádného, jezdil na Velký rybník (Máchovo jezero). Zde se již v polovině 19.století konávaly jízdy na saních a průvody bruslařů, přičemž nejkrásnější zážitky byly v noci, kdy se jezdilo s pochodněmi v ruce. Na Ploučnici bylo možné bruslit spíše výjimečně a to u jezu na okraji Staré Lípy, kde se v létě provozovalo koupaliště. Led v řece byl dosti nestálý. Jediný rybníček, kam se bruslit nechodilo, byl za pivovarem, jehož led byl určen k těžbě a rozvážel se k ledování do hostinců. I to byla zábava, ale hlavně skromný výdělek. Ladislav SMEJKAL Z historického kalendáře 15. březen 1939 v České Lípě Ponurý patnáctý březnový den roku 1939 byl osudným okamžikem Československa, dnem úplného zániku samostatného státu. V tomto dramatu hrála Česká Lípa nezúčastněně dosti důležitou roli. Po potupné noci ze 14. na opustil prezident Hácha Říšské kancléřství v Berlíně, ale cestu do Prahy ihned nenastoupil. Byl silně vyčerpán a navíc měli nacisté zvláštní záměr jeho pokoření ještě okamžitě prohloubit. Zatímco Háchův vlak byl zpožďován, Hitler nastoupil do svého vlaku a cestoval přes Lužici do Rumburka a do České Lípy. Město bylo vybráno záměrně jako výhodný bod, odkud bylo možné se rychle dostat do Prahy. Z dnešního hlavního nádraží byl jeho vlak přetažen na sousední městské. Tam byl již kolem poledne. Zpráva o tom nebyla ale podána městskému úřadu. Jen se rozkřiklo, že Hitler je tu. K. H. Frank doznal při výslechu u Národního soudu, že byli spolu s Henleinem vyzváni, aby přijeli do České Lípy podat Hitlerovi referát o situaci v Praze a ve zbytku Čech. Do města dorazili autem kolem 14. hodiny. Po jednání v Hitlerově salonním voze se společně odebrali zvláštní automobilovou kolonou přes Mělník do Prahy. Hácha dorazil do hlavního města kolem 19. hodiny a vůbec netušil, že Hitler je na Hradě. Zprávu mu přinesli teprve pracovníci jeho kanceláře. Hitler pozdravil pražské Němce z okna Hradu, přespal zde a s datem vydal dekret o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. V poledních hodinách odcestoval zpět do České Lípy. Teprve nyní se do jeho blízkosti dostal českolipský fotograf, patrně Eugen Wildgatsch, působící ve městě od roku Zástupci České Lípy přinesli také Zlatou knihu, aby se do ní Vůdce a Říšský kancléř podepsal. Kuriozitou této v archivu chované pamětnice je, že se do ní v roce 1946 podepsal i Klement Gottwald. Hitler v České Lípě nepřijal žádný hold obyvatelstva a do města se vůbec nepodíval. Ve vlaku s ním odjížděli i další prominenti Třetí říše. Ze dvou dobře udělaných snímků z nástupiště městského nádraží je patrné, že v jeho blízkosti byl Heydrich i Himmler. Zvláštní vlak se vrátil do Lužice a přes Slezsko se dostal na severní Moravu a odtud do Brna. Architektonická soutěž z roku 1968 Na začátku šedesátých let byly předloženy návrhy na přeměnu České Lípy v socialistické město, které ve zkratce přepokládaly zbourání většiny domů v historickém jádru a vytýčení nových ulic. Zachovány měly být jen klášter, radnice a Červený dům. Rychle se ukázalo, že návrh je z ekonomických důvodů dlouhodobě neuskutečnitelný. Možná i pod vlivem politických změn v jarních měsících roku 1968 se rozhodl městský národní výbor spolu s okresním, vyhlásit neveřejnou architektonickou soutěž na uvedené téma. Přihlásilo se celkem údajně pět kolektivů architektů a to z Ústí nad Labem, Liberce a Mostu. Soutěžní návrhy byly vyhodnoceny v prosinci V hodnotící zprávě se uvádí, že předložená řešení ukázala v plné šíři složitost problému zachování historického centra města. Architekti byli vyzvání k další projektové přípravě. V únoru 1969 hodnotil v tisku soutěž památkář Břetislav Vojtíšek. Připomněl, že významným úspěchem je, že všichni architekti respektovali existenci historického středu města a převážně se snažili situovat další výstavbu za jeho hranici. Přesto i při této soutěži se objevily návrhy začleňující nové správní budovy a kulturní dům do centrální části České Lípy. Na předložených návrzích se sice ještě nějaký čas pracovalo, ale pod vlivem obrovských plánů výstavby sídlištních komplexů se problematika historického města odsunula stranou. Postupně docházelo k dalším a dalším zásahům do tohoto organizmu a v osmdesátých letech se hrozba zkázy městského středu ještě zvýšila. Ladislav SMEJKAL 6

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více