NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města na plánované investiční akce vyčleněno kolem 120 milionů korun. Příprava letošních investičních aktivit města proto vrcholí, neboť vlastní realizace by se ve většině případů měla rozjet za několik týdnů. Jak jsme již čtenáře MN informovali, k těm nejvýznamnějším patří investice, na které se město uchází o dotace. První takovou stavbou je, jak připomíná místostarosta Jan Stejskal, kompletní zateplení Domu s pečovatelskou službou na Ladech. Na dodavatele stavebních prací již bylo vypsáno výběrové řízení a byli bychom rádi, kdyby se podařilo celou akci zahájit v květnu, prozrazuje místostarosta. Odhadované náklady jsou vyčísleny na cca 25 mil. korun. Slíbená dotace pak činí více než polovinu uznatelných nákladů. Součástí zakázky je nejenom kompletní zateplení obvodového pláště včetně nové fasády, ale také zateplení střech, výměna lodžiových stěn (včetně oken) a výměna všech oken u společných prostor. Okna u bytů bez lodžiových stěn byla vyměněna již v minulosti, upřesňuje místostarosta. Projekt počítá rovněž s výměnou kovové konstrukce za plastovou u zimních zahrad, které jsou součástí společných prostor. Přesný termín dokončení této investice vyplyne až z výběrového řízení, ale za předpokladu příznivých klimatických podmínek by ji město rádo dokončilo ještě letos. pokračování na str. 2 XI. reprezentační ples města Česká Lípa Ani jedenáctý ročník reprezentačního plesu města Česká Lípa, který se konal 27. února v Kulturním domě Crystal, se neobešel bez tradičního květinového pozdravu. Při vstupu do sálu zde návštěvníky vítali s přáním hezkého večera představitelé města starostka Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček. Z bloku starostky Březen mám již od dětství spojený především s učitelskou profesí. Povolání učitele je krásné, ale náročné, a proto si zaslouží svůj DEN, kterým 28. března oslavujeme všechny naše pedagogy. Město Česká Lípa by proto letos poprvé chtělo u příležitosti Dne učitelů ocenit titulem Českolipský učitel roku 2009 ty nejlepší, kteří vyučují na našich školách. Zároveň bych byla ráda, kdybychom tak založili novou tradici a město tímto titulem i nadále každoročně odměňovalo pedagogy, kteří své povolání mají rádi a na jejich výkonu za katedrou je to znát. A ruku na srdce, kdo vás v dětství kromě rodičů ovlivnil nejvíce a na koho ještě dnes vzpomínáte? Každý z nás se určitě alespoň jednou potkal s učitelem, na kterého se nedá zapomenout. Podobná ocenění uděluje každoročně i Liberecký kraj. Ale Liberec je pro českolipského učitele přeci jenom dál než Česká Lípa, a proto jsme se rozhodli, že bychom měli vyzdvihnout povolání učitele i na domácí půdě. O nominace jsme již poprosili školy a výbor pro výchovu a vzdělání. Ráda bych připomněla, že oblast školství patří k významným resortům i z pohledu rozpočtu města. Jako zřizovatel se Česká Lípa dobře stará rovněž o budovy a vybavení svých školských zařízení, kam každoročně putují milionové částky nejenom do vlastního provozu, ale i na rekonstrukce a modernizace. Při zmínce o financích bych rovněž ráda poděkovala všem, kteří si přišli zatančit na městský ples, neboť nákupem vstupenky podpořili dobrou věc. Díky výtěžku ze vstupného jsme mohli věnovat 50 tisíc korun českolipské organizaci nevidomých a slabozrakých a 58 tisíc Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České Lípě. Za to všem návštěvníkům XI. ročníku plesu města ještě jednou děkuji. Doufám, že se jim ples líbil. Mně osobně se líbilo i to, jak se na tuto akci připravil KD Crystal, a za to bych ráda poděkovala všem, kteří se o to zasloužili. Ještě jedna dobrá zpráva na konec: V těchto dnech byla zahájena výsprava výtluků na obecních komunikacích. Hana Moudrá

2 č. 5 z radnice březen 2009 dokončení ze str. 1 Podobné je to také se zateplením Základní umělecké školy, kde se bude rovněž kromě obvodového pláště zateplovat i část střechy a měnit všechna okna. Objekt tak dostane i novou fasádu, kde stávající bílý obklad nahradí klasická tenkovrstvá omítka. Její barevné provedení v současné době řeší projektant s městem ve spolupráci s výtvarníky ze Základní umělecké školy. I oni byli totiž městem vyzváni, aby rovněž předložili své představy o barevném řešení objektu, který již řadu let využívají žáci ZUŠ. Odhadované náklady jsou v tomto případě vyčísleny na cca 17 mil. korun. Z toho přislíbená dotace činí více než polovinu uznatelných nákladů. Vypsání soutěže na dodavatele stavebních prací je připraveno na březen. S vlastní realizací by se mělo začít v červnu. Pokud všechny předpokládané termíny budou vycházet podle našeho plánu i tato stavba by mohla být dokončena ještě letos, míní místostarosta. Projektem, kde se město uchází o dotaci z regionálního operačního programu, je projekt nazvaný Česká Lípa v evropském pásmu textilu, který předpokládá přestavbu bývalého hospodářského objektu u vodního hradu na aktivní muzeum. Po velice náročném jednání s řídícím orgánem NUTS 2 Severovýchod, který rozhoduje o přidělení dotací na projekty z krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického, se nám před několika týdny podařilo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace ve výši cca 12 milionů, prozrazuje v dané souvislosti místostarosta. Rekonstrukci objektu, který město již před časem kvůli svým plánům s revitalizací vodního hradu odkoupilo od soukromého vlastníka, by chtělo zahájit v červnu. Místostarosta se ale zároveň netají, že půjde o náročný úkol, neboť jde o zcela atypickou investiční akci, jejíž součástí je kromě přestavby objektu také zřízení vlastní expozice muzea. Na tom, jak bude muzeum vybaveno, budeme na základě projektu spolupracovat s Technickou universitou v Liberci. Současný předpoklad dokončení celého projektu je proto stanoven až na podzim příštího roku. V letošním roce bude také pokračovat přístavba hokejových šaten k zimnímu stadionu za cca 26 mil. Kč. Hrubá stavba je již dokončená. Objekt je napojen venkovními přípojkami na inženýrské sítě a v současné době se budují rozvody vnitřních sítí (kanalizace, voda, elektřina, vytápění atp.). Na základě smlouvy s dodavatelem, firmou CL-Evans, by celá stavba měla být dokončena v květnu. Předpokládáme, že v červnu proběhne kolaudace a dojde k vybavení interiérů a k závěrečným terénním úpravám kolem Sportareálu. O letních prázdninách by si pak novostavbu, kde je kromě šaten i klasická finská sauna, převezme provozovatel, kterým bude stejně jako v případě Kutnohorská ulice Sportareálu příspěvková organizace Sport Česká Lípa. Nové šatny budou letos vybudovány také u školy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, o kterých jsme naše čtenáře informovali již v lednovém vydání MN. Na tuto investici je v letošním rozpočtu vyčleněno 15 milionů korun a v současné době probíhá výběr dodavatele. Realizace by měla začít v létě. Rozpočet pamatuje také na další etapu revitalizace našich sídlišť, kterou město řeší rozšiřování zelených a parkovacích ploch v sídlištních aglomeracích. Pro letošek bude vybudováno nové parkoviště v Kutnohorské ulici na sídlišti Špičák, kde dojde k rozšíření komunikace a k vybudování 44 nových parkovacích stání, (18 šikmých, 26 kolmých). Dodavatelem této investice vyčíslené na 2,5 mil. korun je firma Chládek Jednotné ceny při prodeji pozemků Tintěra z Litoměřic, která by na základě smlouvy měla 30. března začít s realizací. V rámci revitalizace, kterou limitují velice omezené prostorové možnosti na našich sídlištích, jsme už v minulosti vybudovali například několik nových parkovacích stání v ulicích Brněnské a Norské anebo dětské hřiště na Špičáku, připomíná místostarosta Jan Stejskal. Víme, že sídliště by takových ploch potřebovala mnohem více. Ale pravdou je, že najít vhodné místo k zaparkování je mnohde stejný problém, jako najít vhodný prostor pro rozšíření parkovací plochy. Přesto i do budoucna chceme s revitalizací pokračovat. Letos se projekčně budou připravovat nová parkovací stání v ulici B. Němcové Pod Holým vrchem a v Pražské ulici na Ladech, uzavírá místostarosta Jan Stejskal. (ema) Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém únorovém jednání rozhodlo o úpravě cen při prodeji obecních pozemků. Vzalo tak na vědomí doporučení výboru pro prodej nemovitostí. Právě ten městu navrhl, jak by při prodeji obecních pozemků měly být ceny nově upraveny a sjednoceny. Úprava se týká celého katastru, tj. včetně přidružených obcí a zahrnuje v sobě základní pravidla při odprodeji pozemků jak soukromým osobám tak podnikatelským subjektům. Ceny pozemků byly projednány i na společném jednání výboru pro prodej nemovitostí a finančního výboru, kde přítomní členové obou výborů doporučili v případě odprodeje soukromým osobám zachování spodní cenové hranice a zvýšení horní hranice o max. 100, Kč/m 2 2 s tím, že dojde i ke stanovení podmínky pro používání nižší a vyšší hranice, vysvětluje místostarosta Jan Stejskal. U pozemků odkupovaných za účelem podnikání doporučily oba výbory dolní hranici naopak snížit na 200,- Kč/m 2 a konkrétní cenu každého prodávaného pozemku pak řešit individuálně. To je podle požadované výměry, lokality, počtu vytvořených pracovních míst apod., neboť je zřejmé, že po subjektu, který bude chtít podnikat v našem městě na lukrativních pozemcích v historickém centru, by měla radnice požadovat rozhodně větší cenu za prodej pozemku, než po firmě, která hodlá v průmyslové zóně odkoupit několika hektarový pozemek k výstavbě výrobní haly, kde pak zaměstná několik stovek lidí. (ema) Nová cenová tabulka se sjednocenými cenami Katastr cena za m 2 cena u dokupu do 100 m 2 Česká Lípa 350,- až 450,- Kč 200,- až 300,- Kč ostatní katastry 150,- až 400,- Kč 100,- až 200,- Kč na stavbu RD 400,- až 500,- Kč na stavbu garáže 700,- Kč pro podnikání 200,- až 3.000,- Kč podle lokalit, velikosti a počtu nově vytvořených pracovních míst Noční spoje zachovány V minulém vydání jsme vás informovali o úpravě jízdních řádů Městské autobusové dopravy v České Lípě platné od 1. března Oproti původnímu zveřejněnému předpokladu omezit dočasně některé noční spoje na základě potřeby zaměstnavatelů umístěných v průmyslové zóně, přišla následně nová zpráva. Noční spoje na linkách 203/86 a 210/1 zůstávají i nadále v provozu, neboť zaměstnavatelé o jejich provozování opět požádali radnici, což mimo jiné znamená, že se opět rozjíždí i průmysl. Příští vydání MN je 27. března. Uzávěrka tohoto čísla je

3 investice březen 2009 č. 5 Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém únorovém zasedání zabývalo přípravou výstavby víceúčelové haly. O tom, že ve městě podobné zařízení schází zejména sportovním klubům, které provozují kolektivní míčové sporty, se diskutuje již několik let. Kvůli diváckému zázemí postrádají moderní víceúčelové sportoviště také zdejší příznivci těchto sportů. Předloženým investičním záměrem reagujeme na požadavky školských zařízení i sportovních oddílů vytvořit moderní víceúčelové sportoviště s parametry, které mimo jiné umožňují přípravu mládeže i v nových moderních sportovních odvětvích a zároveň dovolí pořádání oficiálních sportovních utkání a akcí na úrovni národních soutěží všech výkonnostních stupňů. Podobné soutěže se v našem městě pořádají velice sporadicky právě proto, že tu nemáme ty správné halové prostory. Kdyby se nám plánovanou investici podařilo zrealizovat, město by tím rozhodně získalo na své atraktivitě a veřejnost by získala nové moderní sportoviště, míní starostka Hana Moudrá. V rámci diskuse, kterou předložený investiční záměr připravený odborem rozvoje, majetku a investic vyvolal na zasedání, pak zastupitelé zvažovali zejména dvě hlavní otázky. Zda hala v předpokládané podobě splní Víceúčelová hala v České Lípě z pohledu navržených parametrů všechna požadovaná očekávání a zda se město může do takové investice v současné době pustit. Podle zastupitele Jana Riedla by například s ohledem na příznivé výsledky zdejších florbalistů či volejbalistů nebylo od věci, kdyby byla vyprojektována pro více než plánovaných 300 sedících diváků. Zdá se mi to málo. Kromě toho postrádal v projektu rovněž tréninkové prostory. Zastupitel Oldřich Panc naproti tomu v předloženém materiálu postrádal finanční rozbor, kde budou podrobněji vyčísleny náklady na nové sportoviště. Někteří zastupitelé s poukazem na aktuální hospodářský vývoj v ČR by pak vlastní investici raději odložili. Jak poznamenal Miroslav Hudec, snížení příjmů státního rozpočtu nepochybně ovlivní i příjem České Lípy, a proto by podle něj měli zastupitelé důkladně zvážit, zda této investici dají na únorovém jednání zelenou. Z reakce místostarosty Jana Stejskala na vznesené dotazy vyplynulo, že základní parametry haly jsou v navrženém projektu skutečně nastaveny v jakési úspornější variantě, nicméně s ohledem na reálné možnosti města a potřeby i požadavky zdejších klubů, tak aby sportoviště umožnilo zmíněné pořádání oficiálních utkání a soutěží na různých úrovních. Do budoucna se potom předpokládá, že dojde k jeho napojení na stávající halu Lokomotivy, která v dostatečné míře poslouží jako tréninkové místo. I z pohledu diváckého zázemí podle místostarosty existují praktická řešení, jak v případě potřeby, např. formou tribun, počty diváků aktuálně upravit. Oficiálně vyjádřená podpora této investici, tzn. včetně odsouhlaseného finančního pokrytí, je pak nezbytnou podmínkou z pohledu dotačních titulů, o které se město uchází, což mimo jiné připomněl Jiří Samšiňák z odboru rozvoje, majetku a investic. Pro zajištění financování stavby i z jiných prostředků podalo město již v listopadu 2008 žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj-z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, odkud jsme zatím žádné vyrozumění neobdrželi. V této době připravujeme i další žádosti o dotaci a to ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nakonec tak u zastupitelů převážil názor, že město halu potřebuje a finance na její výstavbu jsou v investičním fondu, a proto odsouhlasili pokračování přípravy investičního záměru a uložili vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic zajistit v souladu s platnou legislativou kroky potřebné k realizaci uvedeného investičního záměru. Současně zastupitelstvo města schválilo financování této investiční akce z disponibilních finan-čních prostředků investičního fondu města Česká Lípa. Předpokládané investiční náklady činí podle vypracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu 72 mil. Kč. (ema) Základní charakteristika stavby a jejího užívání Umístění stavby je navrženo na nezastavěném pozemku ve vlastnictví města Česká Lípa, jižně od stávající sportovní haly a západně od parkoviště hypermarketu Kaufland a respektuje požadavky územně plánovací dokumentace. Jedná se o dvoupodlažní vyzdívaný objekt se železobetonovými sloupy se zastřešením obloukovou střechou z dřevěných vazníků. V novostavbě víceúčelové sportovní haly je navržena tělocvična s parametry pro sálový fotbal a házenou s vyznačením hracích ploch pro basketbal, tenis, volejbal a florbal. U hrací plochy bude možnost členění mobilní zástěnou uprostřed haly na dva oddělené celky, ve kterých bude probíhat provoz současně. Součástí tělocvičny v přízemí je i zázemí pro cvičící - šest šaten, umývárny, WC, kabinety tělesné výchovy s vlastním sociálním zařízením, kancelář správce, bufet s prodejem balených potravin, posilovna, nářaďovny a výměníková stanice centrálního vytápění. V prvním patře je tribuna pro cca 300 sedících diváků včetně sociálního zařízení, místnost hlasatele, strojovna vzduchotechniky, víceúčelový sál se samostatnou šatnou, klubovnou a místností pro trenéry s vlastním sociálním zařízením. Předpokladem je, že hala bude využívána školami, místními sportovními kluby i širokou veřejností k rekreačnímu sportování i k pořádání sportovních akcí a soutěžních zápasů. Součástí stavby je také 33 parkovacích stání vedle haly a ostatní zpevněné plochy (přístupové chodníky), terénní a sadové úpravy a vybavení interiéru haly (nářadí, nábytek, vybavení hygienickými předměty). Předpokládaný další vývoj investičního záměru předpokládaný termín vydání stavebního povolení 04/2009 příprava podkladů a zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení 05-08/2009 možné zahájení stavebních prací 09/2009 předpokládaná doba realizace cca 15 měsíců termín dokončení díla a uvedení do provozu 12/ /2011 celková cena díla dle položkového rozpočtu projektanta 72 mil. Kč finanční prostředky z vlastních zdrojů z investičního fondu 72 mil. Kč Z předloženého přehledu je zřejmé, že město Česká Lípa může realizovat záměr z vlastních finančních prostředků bez nutnosti dalšího zadlužení. V případě přidělení některé z dotací by se snížila úhrada investičních nákladů městem až o desítky procent. 3

4 č. 5 z radnice březen 2009 Hlaste se do projektu sběr bioodpadu Město Česká Lípa na základě velmi kladné odezvy ze strany veřejnosti rozšiřuje sběr bioodpadu na další lokalitu města, kterou bude zástavba rodinných domů na Slovance. Současně budou mít možnost žadatelé ze stávajících dvou lokalit, tj. Svárov a Holý vrch, kteří mají ještě zájem o zapojení do projektu, přihlásit se o přidělení nádoby na bioodpad. Počet nádob na další rozšíření projektu byl stanoven na 250 ks, takže bude pro sběr bioodpadu k dispozici celkem 500 nádob. Zájemci ze všech tří dotčených lokalit, kteří se chtějí přihlásit do projektu, mohou požádat písemně, elektronicky nebo osobně na oddělení správy obecního majetku o přidělení nádoby. V žádosti o zařazení do Od platí nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad ). Sazba místního poplatku na rok 2009 činí pro obyvatele s trvalým pobytem v České Lípě a pro majitele rekreačního objektu na území města opět 492,00 Kč (pololetí 246,00 Kč). Splatnost poplatku na I. pololetí byla stanovena do 25. března Do tohoto termínu můžete uhradit i poplatek v jeho celoroční výši. Již několik let mohou občané hradit projektu je třeba uvést jméno a příjmení, adresu a kontaktní číslo telefonu. Nové nádoby se budou rozvážet v pátek v odpoledních a podvečerních hodinách a následně každý další pátek pro nové zájemce a to až do vyčerpání počtu 250 ks. Pro letošní rok se mění i den svozu, kterým bude vždy pátek v době od 14 do 22 hodin. První svoz bioodpadu již proběhl v pátek 3.3. Pro nové účastníky projektu uvádíme přehled bioodpadu, který je možno do nádob odkládat. Jsou to především zbytky ovoce a zeleniny, travní hmota, plevel, listí, malé nebo drcené větve, hobliny a piliny. Naopak do nádob nepatří komunální odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, papír, plast, sklo a nebezpečné odpady. MB Splatnost poplatku za komunální odpad v prvním pololetí roku 2009 K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly pozvány nově narozené děti: Lucie Gujdanová, Karolína Javorová, Jakub Studený, Victoria Netolická, Jan Chlouda, Barbora Suchánková, Natálie Lounová, Jan Cagala, Zuzana Hlaváčková, Aneta Katarinská, Vojtěch Bureš, Tereza Klímová, Tomáš Hána, Jakub Třešňák, Liliana Řehořová, Vojtěch Vítání dětí poplatek také prostřednictvím SIPO. Pokud této možnosti poplatník využije, vyhne se tak dlouhým frontám u přepážek a poplatkům za poštovné. Nikdy navíc poplatek nezapomene uhradit a tak mu nehrozí ani nepříjemnosti spojené s vymáháním nedoplatků. Ušetří i město, neboť těmto občanům neposílá poštovní poukázky. Úřední hodiny pokladny MÚ : Pondělí a středa od 8 00 hod. do hod. od hod. do hod. Úterý a čtvrtek od 8 00 hod. do hod. od hod. do hod. Linhart, Natálie Moravcová, Martin Zoubek, Amálie Zoubková, Vendula Vilma Komberecová, Štěpán Pelant, Tomáš Hojsák, Aneta Hojsáková, František Merta, Karolína Šperlová, Jakub Novák, Marek Oliva, Kira Krejčí, Natálie Bencová, Rozálie Divišová, Natálie Dittrychová, Matěj Komárek, Stela Hluchá, Žaneta Koutová, Karel Nikodym, Pavlína Veselá Smlouva na MAD Rada města Česká Lípa na svém únorovém zasedání projednala a schválila změnu smlouvy se stávajícím dopravcem českolipské městské autobusové dopravy firmou ČSAD Semily a.s. a odsouhlasila dodatek smlouvy na zajištění závazku veřejné služby řešící prodloužení smlouvy do předpokládaného ukončení připravovaného výběrového řízení na nového dopravce MAD v České Lípě. Vzhledem k tomu, že město muselo v prosinci zrušit výběrové řízení na nového dopravce MAD v České Lípě, připravuje se nyní nové výběrové řízení. Stávající smlouva o závazku veřejné služby však byla platná do , a proto bylo ze strany města nezbytné tuto smlouvu prodloužit o dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení nového výběrového řízení. Smlouva tak byla prodloužena o čtyři měsíce tj. do Radnice podpořila Proměny ulic České Lípy Rada města Česká Lípa schválila na svém únorovém zasedání poskytnutí příspěvku z fondu rady města Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě na výdaje spojené s realizací výstavy Proměny ulic České Lípy ve výši 5 tis. Kč. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 7. března v rámci vzpomínkového aktu na T.G. Masaryka, který se v České Lípě koná každoročně u příležitosti narození T. G. M. Chcete ušetřit čas i peníze? Plaťte poplatek za komunální odpad formou SIPO. Vezměte s sebou: doklad o spojovacím čísle a přijďte na MÚ Česká Lípa. V kanceláři č. 217 vedle pokladny Vám rádi poskytneme veškeré informace a inkaso zařídíme. Stručně z rady Pomoc občanům při vymáhání pohledávek Rada města Česká Lípa na svém únorovém jednání mimo jiné projednala a schválila také pomoc občanům při vymáhání pohledávek z karet vydaných společností VETT a. s. Při změně dopravce od 1. března 2008 nebylo možné, zejména z technických důvodů, využívat karty vydané původním dopravcem provozující MAD společností VETT a.s. Nový dopravce totiž nevlastní druhou polovinu klíčů potřebných k načítání karet a ke komunikaci s kartou. Vzhledem k tomu, že společnost VETT a.s. neinformovala cestující o ukončení provozování na linkách a stále karty nabíjela a přijímala peníze, město odhaduje, že zhruba u 5000 držitelů čipové karty emitované společností VETT a.s. je nahrána cca 400 tis. finanční částka a to jak v elektronických peněženkách, tak i v časových kupónech. Od samého začátku bylo proto snahou města zajistit, aby tyto prostředky byly jednotlivým občanům vráceny. Podle města je pak navrhovaný postup jediným možným řešením, jak celou záležitost dokončit. Jako nejoptimálnější varianta se nyní jeví, že občan město nejprve zplnomocní k vymožení jeho pohledávky za firmou Vett. Tento krok je nezbytný k tomu, aby město mohlo jménem veřejnosti jednat a zároveň zjistit, o jak vysokou pohledávku se jedná a kolika lidí se týká. Teprve potom může přistoupit k dalšímu kroku, jakým bude vyplácení náhrady jednotlivcům, kteří jsou z pohledu zákona věřiteli bývalého dopravce. Plnou moc mohou občané udělit městu vyplněním příslušného formuláře, který bude od 23. března k dispozici v kanceláři Městského centra OPUSCASRD, které bylo otevřeno v Žižkově ulici. Doba příjímání plných mocí od občanů je stanovena na dobu 3 měsíců od zveřejnění výzvy. MĚSTSKÉ CENTRUM OPUSCARD Po 8:30 12:00 13:00 17:00 Út 9:00 12:00 13:00 17:00 St 8:30 12:00 13:00 17:00 Čt 9:00 12:00 13:00 17:00 Pá 8:30 12:00 13:00 15:00 4

5 březen 2009 pravidelné rubriky č. 5 Informace o aktuálním vývoji na trhu práce v okrese Česká Lípa Aktuální údaje k okres Česká Lípa Počet nezaměstnaných v evidenci ÚP Nově evidovaní - od z toho muži z toho ženy Mladí lidé do 20 let - nově evidovaní od Osoby ve věku nad 50 let nově evidovaní od Osoby se zdravotním postižením nově evidovaní od ÚP pracoviště Česká Lípa nově evidovaní od pracoviště Nový Bor nově evidovaní od pracoviště Mimoň nově evidovaní od pracoviště Doksy nově evidovaní od Volná místa počet nabízených pracovních míst 313 Vývoj počtu volných míst leden Poptávka po vybraných profesích Srovnání počtu nabízených volných pracovních míst k k k Svářeč Řidič sk. C, D, E Zedník Obráběč kovů Prodavač/ka Zámečník Malíř/ka skla Šička tech.konfekce Účetní+administrativa Kuchař/ka Číšník/servírka Dělník montážní linky Silně zakrvácenou zraněnou dvacetiletou dívku nalezla hlídka strážníků městské policie při obchůzkové činnosti nedaleko nákladové rampy obchodního domu Banco v České Lípě. Krvavé stopy byly znatelné ještě 100 m od místa jejího nálezu. Vzhledem Městská policie k rozsahu zranění, kdy dotyčná nebyla schopná jakékoliv komunikace, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, která zraněnou převezla k ošetření. Případ si převzala Policie ČR. Dle předběžného šetření byl příčinou pokus o sebevraždu. Policie informuje Jak postupovat v případě dopravní nehody I v České Lípě se velice často stává, že motoristé policistům oznámí nehody, při kterých si někteří řidiči vykládají po svém novelizaci právní úpravy ke způsobu oznamování a šetření dopravních nehod. Jeden z případů se stal nedávno v Sokolské ulici, kde projížděl zatím neznámý řidič osobního vozidla značky Škoda Felicia a při couvání narazil pravou zadní částí do levé zadní části vozidla Opel Calibra, jehož řidič dával přednost chodcům přecházejícím po přechodu. Řidič felicie po střetu bez zastavení a prokázání totožnosti z místa nehody odjel. Škoda na vozidle opel byla předběžně odhadnuta na částku 2 tisíce korun. Téhož dne, jen o pár hodin později, projíždělo Moskevskou ulicí směrem k nemocnici neznámé osobní vozidlo, jehož řidič na přímém úseku z dosud nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem taxislužby výrobní značky Daewoo Lanos. Ačkoliv na vozidle daewoo zůstala škoda za 15 tisíc korun, viník nehody ani nezastavil a z místa nehody ujel. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění osob. Jak správně postupovat v případě dopravní nehody? Novelizovaná právní úprava pravidel oznamování dopravních nehod takové jednání postihuje podle zákona o přestupcích číslo 200/1990 Sb. podle 22 odstavce 1 písmene j. Jestliže při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda Kč a nižší, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, řidič neprodleně nezastaví a neprokáže svou totožnost, nesdělí údaje o svém vozidle nebo odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě, bude potrestán ve správním řízení pokutou v rozmezí od 2500 do 5000 korun. V případě, že řidič spáchá takovýto přestupek v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, hrozí mu k pokutě v rozmezí od 2500 do 5000 korun i uložení zákazu činnosti (řízení motorových vozidel) od jednoho do šesti měsíců. Policisté v této souvislosti připomínají změny, které přináší novelizace právní úpravy týkající se způsobu oznamování a šetření dopravních nehod účinná od Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR v následujících případech: 1. zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje ,- Kč 2. nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby 3. nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (škoda na komunikaci, na dopravní značce, budově) Policii je naopak nezbytné zavolat v případě: 1. není splněna některá z výše uvedených podmínek 2. nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci Účastníci nehody, která nesplňuje zákonné podmínky pro oznámení Policii ČR, jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předem předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem. Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny. Ke stažení je také na webu ministerstva dopravy. (ib) Aktuální míra nezaměstnanosti na Českolipsku 11, 2 % - celý okres 9,0 % - Česká Lípa 14,1 % - Nový Bor 9,3 % - Doksy 14,5 % - Cvikov 9,9 % - Mimoň 5

6 historie č. 5 březen 2009 Utváření města zábavy a slavnosti českolipských Zimní radovánky se někdy protáhly až do poloviny března, ale třebaže slýcháváme, že dříve byla zima ostřejší než dnes, ale příliš dlouhá byla jen zřídka. Když napadlo dost sněhu, lidé vytáhli sáňky. Každý živnostník měl pořádné sáně, aby na nich dopravoval zboží zákazníkovi a vozil si své nákupy. Venkované často přijížděli s velkými transportními sáněmi, ne vždy ale taženými koněm, častěji se do nich zapřahali sami. Do města přiváželi dřevo na topení a také mléko a vajíčka, které sem putovaly nejčastěji ze Zákup. Dříve, než k zábavě, byly saně dopravním prostředkem. Na začátku 20.století byla ale jízda na saních milým sportovním vyžitím. Sáňkařská dráha v městském parku existovala nejpozději od roku Dalo se sáňkovat i na ulicích, ale proti tomu často zakročoval četník, protože hrozilo nebezpečí pro chodce. Česká Lípa nebyla jako Kamenický Šenov, který byl nejen zeměpisně výše položen, ale hlavně všechny směry byly z kopce nebo opačně. O tom se v našem městě nedalo hovořit. Za pořádným sáňkováním se od roku Jan Jarolímek, hlavní třída v České Lípě 10. února jezdilo vlakem do Horní Libchavy a odtud se šlo pěšky na Slunečnou, kde byla nesmírně oblíbená a velmi dlouhá sáňkařská dráha, přibližně 3 km. Někdy se jezdilo za sněhem až do Kamenického Šenova, kde prý se dalo jet saněmi až 5 km. Lyžování se ve zdejším prostředí ujalo v době meziválečné. Ředitel českého gymnázia Truneček psal v Bezdězu o lyžařském sportu, který v našem kraji nabýval i organizované podoby pod hlavičkou turistických spolků. Odhalil krásu a jedinečnost velké náhorní planiny od vrcholku Kozlu až k Valteřicům nebo Stvo-- línkám. Tehdy to byly ideální běžecké terény. Krásu Lužických hor pro sjezd na lyžích začali turisté objevovat ve třicátých letech. Nejstarší a nejpopulárnější zimní radovánkou bylo bruslení. Po vzoru Holanďanů prohánějících se po zamrzlých kanálech, jezdili Zatrhli jsme pro Vás Českolipští na úzkých zaostřených želízkách po zamrzlých vodních nádržích. Ve městě samotném bylo ale příležitostí málo. Prvním kluzištěm byl zamrzlý dolíček vedle železniční tratě u severního konce nádraží, kde jsou dnes zahrádky (u Dubické ulice). Potom byla zřízena uměle udržovaná plocha ledu kousek za hostincem U Lu-kostřelce pod Kopečkem. Později byla na okraji tohoto místa zřízena benzinová stanice. Sem se voda pravidelně napouštěla, když přišel pořádný mráz. Kdo si chtěl užít něco mimořádného, jezdil na Velký rybník (Máchovo jezero). Zde se již v polovině 19.století konávaly jízdy na saních a průvody bruslařů, přičemž nejkrásnější zážitky byly v noci, kdy se jezdilo s pochodněmi v ruce. Na Ploučnici bylo možné bruslit spíše výjimečně a to u jezu na okraji Staré Lípy, kde se v létě provozovalo koupaliště. Led v řece byl dosti nestálý. Jediný rybníček, kam se bruslit nechodilo, byl za pivovarem, jehož led byl určen k těžbě a rozvážel se k ledování do hostinců. I to byla zábava, ale hlavně skromný výdělek. Ladislav SMEJKAL Z historického kalendáře 15. březen 1939 v České Lípě Ponurý patnáctý březnový den roku 1939 byl osudným okamžikem Československa, dnem úplného zániku samostatného státu. V tomto dramatu hrála Česká Lípa nezúčastněně dosti důležitou roli. Po potupné noci ze 14. na opustil prezident Hácha Říšské kancléřství v Berlíně, ale cestu do Prahy ihned nenastoupil. Byl silně vyčerpán a navíc měli nacisté zvláštní záměr jeho pokoření ještě okamžitě prohloubit. Zatímco Háchův vlak byl zpožďován, Hitler nastoupil do svého vlaku a cestoval přes Lužici do Rumburka a do České Lípy. Město bylo vybráno záměrně jako výhodný bod, odkud bylo možné se rychle dostat do Prahy. Z dnešního hlavního nádraží byl jeho vlak přetažen na sousední městské. Tam byl již kolem poledne. Zpráva o tom nebyla ale podána městskému úřadu. Jen se rozkřiklo, že Hitler je tu. K. H. Frank doznal při výslechu u Národního soudu, že byli spolu s Henleinem vyzváni, aby přijeli do České Lípy podat Hitlerovi referát o situaci v Praze a ve zbytku Čech. Do města dorazili autem kolem 14. hodiny. Po jednání v Hitlerově salonním voze se společně odebrali zvláštní automobilovou kolonou přes Mělník do Prahy. Hácha dorazil do hlavního města kolem 19. hodiny a vůbec netušil, že Hitler je na Hradě. Zprávu mu přinesli teprve pracovníci jeho kanceláře. Hitler pozdravil pražské Němce z okna Hradu, přespal zde a s datem vydal dekret o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. V poledních hodinách odcestoval zpět do České Lípy. Teprve nyní se do jeho blízkosti dostal českolipský fotograf, patrně Eugen Wildgatsch, působící ve městě od roku Zástupci České Lípy přinesli také Zlatou knihu, aby se do ní Vůdce a Říšský kancléř podepsal. Kuriozitou této v archivu chované pamětnice je, že se do ní v roce 1946 podepsal i Klement Gottwald. Hitler v České Lípě nepřijal žádný hold obyvatelstva a do města se vůbec nepodíval. Ve vlaku s ním odjížděli i další prominenti Třetí říše. Ze dvou dobře udělaných snímků z nástupiště městského nádraží je patrné, že v jeho blízkosti byl Heydrich i Himmler. Zvláštní vlak se vrátil do Lužice a přes Slezsko se dostal na severní Moravu a odtud do Brna. Architektonická soutěž z roku 1968 Na začátku šedesátých let byly předloženy návrhy na přeměnu České Lípy v socialistické město, které ve zkratce přepokládaly zbourání většiny domů v historickém jádru a vytýčení nových ulic. Zachovány měly být jen klášter, radnice a Červený dům. Rychle se ukázalo, že návrh je z ekonomických důvodů dlouhodobě neuskutečnitelný. Možná i pod vlivem politických změn v jarních měsících roku 1968 se rozhodl městský národní výbor spolu s okresním, vyhlásit neveřejnou architektonickou soutěž na uvedené téma. Přihlásilo se celkem údajně pět kolektivů architektů a to z Ústí nad Labem, Liberce a Mostu. Soutěžní návrhy byly vyhodnoceny v prosinci V hodnotící zprávě se uvádí, že předložená řešení ukázala v plné šíři složitost problému zachování historického centra města. Architekti byli vyzvání k další projektové přípravě. V únoru 1969 hodnotil v tisku soutěž památkář Břetislav Vojtíšek. Připomněl, že významným úspěchem je, že všichni architekti respektovali existenci historického středu města a převážně se snažili situovat další výstavbu za jeho hranici. Přesto i při této soutěži se objevily návrhy začleňující nové správní budovy a kulturní dům do centrální části České Lípy. Na předložených návrzích se sice ještě nějaký čas pracovalo, ale pod vlivem obrovských plánů výstavby sídlištních komplexů se problematika historického města odsunula stranou. Postupně docházelo k dalším a dalším zásahům do tohoto organizmu a v osmdesátých letech se hrozba zkázy městského středu ještě zvýšila. Ladislav SMEJKAL 6

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA)

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA) ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA) Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Město Český Krumlov Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 31.1. 2013 Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Obsah: I. Důvodová zpráva II. Příloha: : Změna č.12 ÚPO (města) Český Krumlov vydávaná

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Zápis ZO č. 22 ze dne

Zápis ZO č. 22 ze dne Zápis ZO č. 22 ze dne 24. 3. 2017 Program: Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 24. 3. 2017 v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích. 1/ Zahájení, organizační

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta č.j.: 35/14 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná vyzývá k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více