Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt chladnika plynový sporák nahoe (ve vyšším poschodí), nahoru (po schodech) váza vesnice ze; stna šatní skí mýt nádobí uklidit, udlat poádek v em ve 2. poschodí venkov sporák; kamna típokojový knihovna koberec ústední topení gau, pohovka skí, kredenc, skíka pronajmout (si) okno schody stecha místnost, pokoj citlivý zaídit si domácnost bydlit spolu police (mn.. shelves) sprcha záchod, WC pohovka lampa schod; krok poschodí; patro ulice pedmstí vypína, spína stl kohoutek (vodovodní) Stránka 1 z 103

2 nájemník mýdlo runík elektina vysava zahradní domek dvorek uklízet ubytovat (nkoho) uklidit kobereek zásuvka domovní dvee, hlavní vchod pepychový domácí práce suterén nejvyšší patro mraznika pec, trouba uvnit, v místnosti budík sám adresa záchod, toaleta ubrus mrakodrap bydlet spolen s nkým vybavit (zaízením) zaídit (nábytkem) postýlka praka hned vedle (jako soused) na venkov apartmá blok rolety, žaluzie polika na knihy myka nádobí nouzový východ ohništ, krb chladnika prát a žehlit domácí nábytek konferenní stolek betonový roh; kout chodba útulný Stránka 2 z 103

3 zem (územní celek) velkomsto jídelna hlavní msto dvee dole (v nižším poschodí), dol (po schodech) zástavba, sídlišt statek, farma plot krb byt podlaží, poschodí; podlaha psací stl koupelna radiátor rekonstruovat amer.obytný dm, nájemní dm okolí, oblast; plocha keslo doma podkroví, pda úklid vana, koupel istit, uklízet ištním postel pokoj, ložnice zvonek odpadkový koš; popelnice obytný blok, inžovní dm, panelák most budova, stavba; stavebnictví bungalov, pízemní dm balkon sousedství, okolí, oblast (ve mst) prádlo výtah svtlo nádoba na odpadky obývací pokoj místo (umístní) zrcadlo posunout (se); sthovat (se); pesednout si; hýbat (se); pohnout kuchy (místnost) soused(ka) nepoádek palác chodba domácí zvíátko krytý vchod, veranda Stránka 3 z 103

4 garáž sklep soukromí tvr (mstská) sthovat se topení zahrada plyn vrata hypotéka klí pízemí hala; sál; sí, pedsí (vy)koupat se jít spát domov interiér, vnitek žehlení keek vnitní zaízení bez domova, žijící na ulici dovnit; uvnit židle chatr, bouda dm Urování asu, poasí na jae v píštích dnech poledne silný déš jaro nkdy (v budoucnu) nedle nejnovjší, poslední pozdji, potom pedem poslední dobou, nedávno zmrznout. silný mráz doba ledová ledový tát, rozpouštt se padání snhu, snžení tást se, chvt se minule, posledn víkend období krutý, drsný, prudký (o zim) Stránka 4 z 103

5 meteorolog tvrt na ti steda týden kdykoliv vánice týdenní zima (roní období) rok hodina (pi urování asu) šest hodin vítr odpoledne erven ti tvrti na dv noc pátek sobota odpoledne, veer (o hodinách od poledne do plnoci) tvrtek msíc (asové období) loni vera úterý vtrný tma svatební den ped (temi léty) hodiny datum práv te duha deštník mlhavý Den díkuvzdání erstvý vzduch devadesátá léta v tomto okamžiku jednou za msíc vát denní svtlo mezitím prodava novin mrznout hlasatel poasí už navždy as jít spát pedem Stránka 5 z 103

6 pedtím, díve každý druhý den, obden je deštivo hned od zaátku, od samého zaátku pry, za námi odpoledne každý den všední den, pracovní den svatý Valentýn (den zamilovaných) hodina hlášení o poasí vera veer potom v noci Velikonoce nejdíve (potom) pozdji plnoc Den matek poslední den v roce podzim mráz led éra, doba, vk veer naped, nejdíve vloka povode, záplava mlha (hustší) pedpov (poasí) pedpovídat (poasí) sucho astý kapka budoucnost zajít (slunce za mraky) kroupy ledové; krupobití krupobití pl osmé horko, žár vlna (horka) hurikán sychravý Vánoce; vánoní svátky (z)mrznout; zmrazit století poasí bít (o hodinách) 7 hodin Stránka 6 z 103

7 odpoledne (podst. jméno) každoroní o víkendech podzim pijít pozd vánice, snhová boue brzy, asn vtík, vánek stupe Celsia podnebí, klima mrak, oblak zamraený zima, chlad(no) vyjít (slunce z mrak, publikace) denní vlhký úsvit prosinec liják foukat, vát východ slunce lít (o dešti); nalít pršet deštivý roní období; sezóna závj brzy, zanedlouho jihozápadní (vítr) schodišt ihned, okamžit kapesní hodinky slunný, slunený bouka sluníko; sluneno trvat (o ase) onehdy hrom, hromobití as dnes okamžit, ihned den dnes veer, dnes v noci zítra slunce minuta, chvilka veer práv, zrovna pozd poslední dobou Stránka 7 z 103

8 léto zatažený celý život, doba existence blesk dlouho poledne polovina ervence mlha, opar v dnešní dob každé pondlí, pravideln v pondlí v pondlí íjen te, nyní ráno, dopoledne msíní pondlí okamžik, moment Turistika nehoda, neštstí autem pijet (na njaké místo) západ semafor, dopravní svtla pohlednice na námstí nákladní auto cesta (po nem) pecházet (pes) nco zaboit doleva narazit do neho na ulici vzdálený výhled, pohled na nco Skot daleký, vzdálený cesta Anglian na západ od vlna (na vod) cesta, trasa; smr cestovat po Francii lázn (s minerálními prameny) Velšan velština pracovní povolení celní prohlídka pamtihodnost brožura, knížeka Stránka 8 z 103

9 švédský pustina automobilová doprava pší turistika procházet se, potulovat se lidový kroj cestovní kancelá pasová kontrola výletník, rekreant prvodce (kniha) hustý provoz, velký dopravní ruch lázn, letovisko; vystoupit peplnný lehátko (ve vlaku) pokraovat v cest oddlení (ve vlaku) bulharský, bulharština v cizin, do ciziny anglicky mluvící na východ na východ() vlakové spojení autobusové spojení, autobusová doprava idiský prkaz pímoské letovisko dok Švýcarsko vrchol(ek), špika; vrchní ást jízdní ád výbrí jízdenek (u východu ze stanice) po, skrz, pes; Švýcai Španlé kanál La Manche Dánové stan ukázat cestu taxík turista synagoga (smrem) k, ke švýcarský Polsko vrchol plánek msta rovn; rovnou zastávka zstat, zdržet se (kde), pobývat, bydlet na návštv, v hotelu Stránka 9 z 103

10 socha nádraží; stanice námstí; tverec oblast španlský jet metrem tunel jít pšky navštívit, navštvovat vízum pes (o trase); prostednictvím vozidlo údolí platný rozvoj mst, výstavba mst rozbalit podchod, podjezd stanice podzemní dráhy londýnská podzemní dráha prohlídka; cesta; turné zahnout, otoit se, obrátit (se) putovat, toulat se hov. podzemní dráha, metro vozík výlet, exkurze cestovní šek cestovat doprava, peprava penést tramvaj vlak soud pro dopravní pestupky msto vž pneumatika palubní lístek dodávkové auto kufr sbalit (zavazadlo) tryskové letadlo (jumbo) klakson brána (na letišti) poschoový autobus odjezdová hala informaní tabule o odjezdech zpoždný zpoždní francouzský obchodní tída Stránka 10 z 103

11 veejná doprava píjezdová hala zpátení lístek autoškola cesta podzemní dráha, metro lo pístav Euro srážka aut portugalština, Portugalec Kanada jízdní kolo odbavovací pepážka posádka koleje; dráha Španlsko jít lett ídit, jezdit autem pistát tra rovn písteší, chýše cestovat stopem uváznout pšina domorodci (v Austrálii) náhradní díly rychlost v aut dojíždt rozmezí, hranice klimatizovaný ukazatel plavba ubytování rybník hlavní msto pes, napí devizový kurs ran první tída rychlost (smrem) k (autobusová) zastávka letuška proti proudu eky pedhonit, pedjet Londýan Stránka 11 z 103

12 svézt nkoho expres poznat nco, obeznámit se tryskové letadlo zpomalit uváznout chata (horská) na palub japonský odjet raketa pistání letadlo letecký a kosmický vzduch (letecky) fotografie rychlík jižní na severozápad severozápad lodnice skotský (zejm. o whisky, jinak Scottish) Japonci Mexiko kopcovitý pilotní kabina jízdenka klimatizace doprava, provoz Portugalsko ínština, ían lett, létat Austrálie podzemní dráha, metro Irsko Argentina starovké památky Rusko obsluha v letadle Japonsko Brazílie Karlv most australský, Australan letecké spojení amer. benzínová pumpa amer. železnice motel amer. silnice kanadský; Kanaan Stránka 12 z 103

13 bezpenostní pás upevnit, pipevnit Spojené státy americké dolar prozkoumat smnárna výlet, exkurze vstupní vízum anglický Anglie stroj; motor íše, impérium Egypt východ (svtová strana) beze cla prohlídka s prvodcem dvouposchoový autobus jízdné prohlédnout si památky vzdálenost objevit smr urení pouš odchod, odjezd, odlet proclít dánský eský celník, celní úedník celníci; celnice ídit auto dostat se (kam) provázet (jako prvodce) ek; etina ecko Velká Británie jít doprava jet podzemní dráhou jet vlakem jet metrem jet autobusem jít, jet svézt nkoho vystoupit (z veejného dopravního prostedku) expres nastoupit do auta daleko Nmecko nmecký Stránka 13 z 103

14 francouzština Francie frank cizinec (ze zahranií) plout; vznášet se flotila finský konený cíl cesty trajekt pejít ulici ztratit se Andy mna; valuta eský lo, lun palubní lístek jízdní kolo zavazadla (v letecké doprav) batoh, krosna zpátky, zpt Atény na celnici na rohu asijský brit. zavazadlový prostor (auta) píjezd, píchod, pílet Británie americký Amerika Amazonka, Amazonie po ulici podél, po letišt letecká spolenost letenka konená stanice aerolinií letadlo dopravní zácpa kosmická lo pijít, pijet, dorazit kufr lett, létat pejít, pejet, peplavat havárie dopravní pás spoj(ení); souvislost prvodí pijít, pijet pobeží Stránka 14 z 103

15 autobus (mezimstský) kruh, okruh centrum, sted katedrála rezervovat, zamluvit (si) robinson, ztroskotanec koruna povoz; kára vagón, vz osobního vlaku parkovišt auto kánoe kanál (zavlažovací), prplav táboišt, kemp zavazadlo brané na palubu letadla amer. taxi autobusem autobus britský hrad benzinová pumpa ven, pry, venku (ne doma) pyramida daleko zastavit (s vozidlem) let Praha mít namíeno (nkam) nástupišt igelitový pláš do dešt letenka letecké neštstí letadlo železnice fotografie smnný kurs benzín Peru britská a americká mince chodec chodník stezka, cestika kolem, okolo cestovní pas cestující, pasažér park Tichý oceán Pacifik (oblast i oceán) místo Stránka 15 z 103

16 batoh suvenýr jih spací pytel normální (ne dvouposchoový) autobus prohlídka památek památky beh (zprav. moský) ztroskotání lodi spojení (dopravní) moe Skotsko krajina, scenerie vor shon, spch pohlednice trasa za rohem ulice, cesta, silnice eka vpravo jet (na) zpátení (jízdenka/letenka) zastávka na znamení republika sthovací vz sthování oblast, kraj dopravní špika ped (místn) msto v severní Anglii odejít, odjet, opustit, nechat jezero nálepka království cesta Itálie Ital, italština ostrov irský do (dovnit) pojistit doleva, vlevo Indie kanál (umle vytvoený) ve spchu kostel registrovat se (k odletu) zlevnný zvláštní let Stránka 16 z 103

17 vlevo pestoupit zakázat Maarsko vznášedlo ubytovna, noclehárna stopovat, jet stopem pronajmout (si) indický severní spchat dopravní svtla, semafor ropa; olej mimo (turistickou) sezónu rozhledna sever poblíž blízko národní národ hornatý hora motorový lun motorka italský oceán trasa (dopravního systému); ára Londýn památka (stavba) místní, zdejší, tamjší zavazadlo, zavazadla mapa, plán pomník, památník metro mexický minout, zmeškat na dlouhou vzdálenost íslovky, íslené údaje, urování množství celý ticet ti píliš, moc dvacet dva dvakrát dv, dva velmi yard (91,4 cm) pl tetí Stránka 17 z 103

18 ojedinlý (jen jeden toho druhu) deset njaký, nkterý šest nedostatek nkolik sedm druhý zbytek ješt jeden, další procento, ást (pomr) jakkoli mnoho, a sebevíc docela, dost hodn, dost pesný množství procento (celkové) mnoho (knih) galon (4,546 l) pinta mnoho (eho) trochu, kousek docela (velký) mnoho konec záí nula tolik miliarda tetina dv mile odtud míle (1609 m) devadesátá léta 19. století milión mén nejmén tverení metr kolik žádný, ani jeden (z nich) sleva pt íslo, íslice padesát navíc všechno každý, všichni každý každý (ve spojení s podst. jménem) dost osmnáct Stránka 18 z 103

19 trnáct dní tucet všechen, všechna, všechno, všichni atd. oba, ob, oboje trochu prmrný alespo, pinejmenším množství dohromady, celkem asi, okolo, kolem nkolik, pár málo (penz) procento osm krabika, pytlík, balíek, balení trochu tyi pro, na, za (každý) ást jeden, jedna, jedno poetný, etný íslo ani jeden devt mnoho, moc nejvíce; vtšina víc, více sto polovina, pl metr (jednotka míry) gram obrovský kilometr vtšina hodn, mnoho délka litr mnoho, hodn eho poslední; minulý; konený Volný as -Film a divadlo potlesk lavika šatna kritizovat výprava (scénická) vyprodat poplatek za televizi v divadle Stránka 19 z 103

20 (astý) návštvník divadla opona hereka herecké výkony western, film z Divokého západu divadlo sledovat (televizi) vysíla lístek, vstupenka; cedulka tragédie doprovodná skupina telka (hovorov) doba, kdy se díváme na televizi plakát pehled televizních program televize (instituce) založený na (nem) filmový režisér producent filmu dokumentární poady hrát roli dobrodružný dálkové ovládání scéna, jevišt obluda, píšera hvzda (televizní) zpravodajství pedvádt. hrát divadlo v pírod natoit film veselohra pedprodej vstupenek do divadel balet plátno (filmové), obrazovka innost, dj kino postava, hrdina filma celoveerní film, hlavní film fascinující, strhující, úžasný konec nauný film dokumentární tvrce komentá modla tleskat slavná osoba, osobnost vysílat Stránka 20 z 103

21 (ped)prodej lístk (na kulturní akce) zaátek publikum, obecenstvo as vyhrazený reklam vstup; vstupné pepnout videokazeta rozmanité programy být uveden (v programu) ada pokraováni, ást (seriálu) typ televizního seriálu nmý film prostedí vyprodaný studio sedadlo, místo; sídlo vysílání družice seriál vysílání zpráv, zprávy pestávka (v pedstavení) povolení pímý sportovní penos odpolední pedstavení recenze, kritika první díl pedstavení divadelní hra zápletka, dj program; poad Fráze Bohužel ne. Prosím. svým zpsobem proboha Sorry. Promi(te). Lituji. to je pro m španlská vesnice Jsi na ad. Jsme na tom všichni stejn. To záleží na vás. bohužel pkn brzy Jist. Ovšem. Rád t/vás poznávám. Rád t/vás poznávám. To nic. No nevadí. Nech toho. Nedlej si legraci. Stránka 21 z 103

22 pinejmenším vbec ne vlastn a tak dále rozdílní jak voda a víno Dobe. = Mám se dobe. pilný jak vela Myslím, že ano/jo. Tak za prvé... prozatírn Tady máte, sleno. Jak se daí? Jak se máš/máte? To bylo ale divné! Pozdrav pánbh. k emu je; jaký smysl má v dnešní dob Tady to máte. Není pochyb. Na tom záleži nejvíc. No tak to nevadí. To je ale smla. To je ale nepoádek! Díky. Víno? - Dkuji, nechci. bez halíe pracovat dlouho do veera Panejo, ty se máš! na/po celém svt z celého svta To je ale výhodná koup! Konen klid. Jo tak, už chápu. Dobrá. hned na míst celkov, celkem vzato znovu a znovu, neustále Hlavn že... být napálen (zaplatit piliš mnoho), být vzat na hl Ovšem. Samozejm. Chudáku. chudinka chudák ženská, ubohá žena Opatruj se. Dej na sebe pozor. Velice vám dkuji. Dkuji. znovu a znovu Jsem si jist. Pojte dál. Vstupte. Stránka 22 z 103

23 S radostí. Velmi rád. Víte... To je v poádku; není za. Mockrát (za to) dkuji. nakonec Co ješt? Je hezká jako obrázek. Dovídám se, že... Slyšel jsem, že... Promite, že jdeme pozd. Dobrý den vespolek. Mrzí m. Je mi líto. Promite. Jak víte. Tady máš. Tady je to. Všechno nejlepší k narozeninám. Blahopeji! po celé zemi Bohužel zde není. Mám štstí. bohužel stále pár slov To je pravda. Tší m. To je od tebe velice milé. Mám se dobe, dkuji. To není správné. Máš pravdu. Má práci; nemá as. Dovol(te) mi, abych pedstavil... Mimo provoz. konec konc; nakonec, pece jen Okamžik. Kolik je hodin? Jsem rád, že se zase vidíme. Pozor! Nechte si drobné. Nemám pontí. Dej na sebe pozor. (Opatruj se.) Nespchej! Chovej se pimen k vku. Konen jsi tady! Vítejte! Díky bohu! Mnoho štstí! Dlej, co mžeš. Uvidíme se zítra. Ahoj! Jak se máš? Dkuji dobe. To je škoda. Vzmuž se! tváí v tvá Stránka 23 z 103

24 Hodn štstí! Rozumím. Aha! Dobrou noc. Vyspi se dobe. Udlejte si pohodlí. To je od vás velmi laskavé. Dkuji. Na zdraví! Na zdraví! Chudáku! Pozdrav pánbh! (reakce na kýchnutí) Opravdu vám dkuji. Není za. Nestojí to za zmínku. Dobré ráno! Dobré ráno! Já se z tebe zblázním! Doufám, že ano. Volný as - hobby zábavný stavt dívat se na televizi televize (zkratka) dílo (jeden kus) vyjít (si) ven být venku, nebýt doma poslouchat nco chata plít pítel, s nímž si dopisujeme televizor klubovna zajímat se o nco poádat veírek volný as, volno nebýt mód, být vyšlý z módy hodit se k nemu úes slušet nkomu webová stránka slunit se veírek na rozlouenou ples; bál hory televize rybá zajímat se, mít zájem o nco, hráb rekreace, zotavení odpoinout si, relaxovat každodenní program písek (u)šít pehlídka zábavní prmysl Stránka 24 z 103

25 plavec opalovat se dívat se na televizi, sledovat hraka autíko vláky (model železnice) trumpeta valentinka (pozdrav zasílaný 14. února) zeleninový záhon video návštvník, host zalévat konev (na zalévání) volný as les snímek innost ve volném ase opalování mít dovolenou jít na veírek karneval kulturní centrum noní klub výtvarné umní len (nap. klubu) fotografovat váše poslouchat táboení deník odpoinout si lovec horská dráha, druh zábavné atrakce andulka jet na koni jet housle svátek (den pracovního volna) lidové umní být vystaven piknik diapozitiv v kin (na pedstavenl) tiket sazky, sázenka umlecké dílo historie letectví a kosmických let balón exponát výstavní hala Stránka 25 z 103

26 pedstavit si poítaová hra portrét jít na procházku prázdniny (univerzitní a soudní) být vystaven zábavný chytat ryby hazardní hrá lovit jízda ve lunu výletník,rekreant táboit v pírod, venku volný as stín radostný, pkný (na zážitky) rybolov, rybáství disko diskotéka pes zábava výstava fanoušek móda svátek (svtce) svátek, den oslav film jít na procházku ohostroj ozdoby kvtina záhon (kvtinový) lidový; folkový fotbal; fotbalový mí kamarád(ka) zábava, legrace galerie hra zahradniení jít na ryby, rybait film klub walkman zábava bar zahradní gril(ování) pláž knihkupectví knihomol Stránka 26 z 103

27 zastavit se pro nkoho fotoaparát koleda dinosaur oslava zrýt sbírat sbratelství sbírka sbratel toaletní poteby chalupa, chata kížovka kultura tanit (o)zdobit lehátko kasino, herna foto(grafie) proezávat (strom) žnout, žít, sekat innost, aktivita muzeum noviny pipojený na internet ozdoba obraz, malba papír; noviny (hovorovo) prvod, pehlídka sekat, žnout (trávu) trávit as spoleenská hra klavír obrázek, obraz postavit (stan) sázet, zasadit hišt (dtské) kapesné porcelán hrníství; keramika obrázek, fotografie (z negativu) chodit (s kým) kulturní pehled veírek; oslava prázdniny Velký pátek zábava model skupina Stránka 27 z 103

28 host more kytara runí práce dovolená, volno pozdrav, blahopání hostitel velikononí mazanec šachy slang zábavní podnik První máj koníek, hoby máj (ozdobený stožár) plést látka pozvat pozvání vynalézt, vymyslet zájem nástroj luxus, luxusní vc Volný as - hudba a literatura píse znít hvzda píbh, historka slang námt, téma píbh, povídka napínavá etba (magnetofonový) pásek skupina hrající rockovou hudbu s folkovými prvky gramofon zpvák, zpvaka ženský asopis, asopis pro ženy napínavý, vzrušující znovu vydat, petisknout tisk kazetový magnetofon s rádiem úvodní magnetofon íst tená prodloužit (výpjku); obnovit za)zpívat rock hudba milostné romány autorský honorá Stránka 28 z 103

29 saxofon sci-fi povídka recitál, koncert sólisty nejlepších deset hit živý popová hvzda zpívat íst dobrodružství bicí nástroje, bubny struný obsah vydání zesílit (nap. hudbu) stereo hlasit zvuk zpvák nadpis kniha od K. apka rocková skupina blues (v hudb) gramofonová deska dobe prodávaný báse klavírista tení populární píse kniha básní, básnická sbírka básník pohádka karikatura, kreslený vtip asopis módy tiskaský tisk vážná hudba úryvek, ukázka, výatek esej; pojednání encyklopedie buben drama gramofonová deska detektivka detektiv popsat, popisovat poškodit zloin; kriminalita; krimi autorské právo málo složit (o hudebním díle) Stránka 29 z 103

30 koncert klasický klasický kazeta s magnetofonovým páskem od (autora) pohádka na dobrou noc být pízniv pijat (v tisku); mít píznivou odezvu kapela, skupina lánek umní anonymní gramofonová deska pop music, pop asopis kontext, souvislost orchestr mikrofon hudba milovník hudby muzikál literatura faktu metafora opera hudebník, muzikant fiiharmonie obrat, rení, fráze beletrie kompaktní disk, cédéko hrát na kytaru poezie romanopisec idiom heavy metal hi-fi; hudební vž román kapitola úvod džez povst, legenda legendární poslech, poslouchání literatura dlouhohrající deska poslouchat (nco), naslouchat (nkomu) Komunikace, telefonování pipomenout nkomu nco dostat spojení s nkým poštovní schránka Stránka 30 z 103

31 pošta (zásilky); amer. dát na poštu, odeslat telefonistka (v ústedn) telefonní hovor zatelefonovat poštovní smro-vací íslo telegram pedat pozdrav(y) vykiknout, zvolat dorozumíváni dopisování zeptat se na cestu varovat informace na telefonní ísla telefonní seznam diskutovat o nem rozumt, chápat potíže, nesnáze jednat o nem, zabývat se rozhovor, diskuse šeptat žádat o nco slovo opakovat informace; zavolat na nkoho, nkomu zjistit letecká pošta, letecké zásilky telefonní hovor smrové íslo vytoit konverzace, hovor omluvit se požadovat sdlení dvod prohlášení souhlasit, akceptovat, pijmout reagovat stížnost odpov rozhodnutí považovat íci mluvit íci telefon dík, díky, podkování výkik jablkový džus Stránka 31 z 103

32 telefonní íslo adresá, telefonní seznam vzkaz, zpráva hláskovat linka hovoru (na internetu) fax komunikace, spojení penést, vysílat tvrdit, požadovat hovoit domluvit se, dorozumívat se media mobilní telefon reakce spor linka (telefonní) mobilní telefon promite, pardon (oslovení neznámé osoby) rozhodnout se detail; podrobnost nesouhlasit udlat (komu) laskavost pochybnost jíst je mi t líto, lituji t prominout, odpustit, omluvit styk, kontakt vysvtlit, vysvtlovat zjistit, dozvdt se dostat se do nepíjemností reptat hádat; uhodnout povídat si pístup dkovat problém (po)radit, doporuit dohoda v poádku, dobe odpovdt, odpovídat (na) opisovat; imitovat; kopírovat žádat (o) spolupráce, kooperace dohadovat se, hádat se, pít se,diskutovat zeptat se, ptát se zavolat, volat telefonní budka kompliment, lichotka Stránka 32 z 103

33 zvážit, uvažovat uzavít (dohodu) odmlouvat e, proslov; projev otázka rádio; rozhlas dvod (k) zaznamenat pohlížet na nco, dívat se na nco (njak) zvonit vyslovit mluvit, hovoit podat zprávu (o) domnívat se povídat si informace (pouze v jednotném ísle) poznámka íci, íkat; vyprávt telefon dohodnout, domluvit, dojednat sí zamýšlet, mít v úmyslu internet rozmluva, interview íci, íkat (nco) informovat se, zeptat se mít na mysli, mínit; znamenat zmínit (se) mít námitky proti soudit, usuzovat zprávy, zpráva; novinky zápisník, notes názor zastavit se, udlat pauzu pesvdit prosím lovk - lidské vlastnosti žíznivý osamlý znudný hezký (hlavn o mužích) mít žíze zlobit se na nkoho rád slepý být zavázán tšit se emu, z eho ustaraný Stránka 33 z 103

34 nadání, talent pyšný na nkoho, na nco nesprávný pvabný domýšlivý mít schzku, chodit s nkým mladík mladý dlat si starosti (o nkoho) schopen pesimista oblíbit si nkoho živý (veselý, energický) spoleenský bát se o, dlat si starosti o chodit s dobe vycházet násilný otrávit, znechutit litovat zvyklý na nco ideální zklamat snoubenec fantazie závidt, závist pitahovat, vábit tesknící po domov zvyknout si na nco snít o nem, toužit po nem necítit se dobe nenávidt šetrný malý písný podezelý jistý úspšný pitomý, hloupý silný milenec spontánní pkný podobat se (komu) úsmv nadaný, talentovaný pomalý štíhlý dovedný, zruný, obratný Stránka 34 z 103

35 upimný hloupý, pitomý stydlivý, plachý slang pestat mluvit, být ticho, zavít pusu kiet krátký; malé postavy mlký; povrchní kouit nezajímavý divit se moudrý; rozumný ochotný divoký bohatý, zámožný slabý neobvyklý nepoádný nepedvídatelný; nejistý sladký, roztomilý nevlídný, nepívtivý bájený neukáznný nejistý ošklivý, škaredý, nepohledný typický unavený velice unavit, vyerpat maliký, mravý pemýšlivý strašný, hrozný vysoký nepíjemný lakota nepátelský spokojený vášnivý nemít rád, mít odpor krutý mírný, jemný nezdvoilý nároný, vybíravý obdivuhodný slavný otrhaný šokovat laskavost štdrý šastný (mající štstí) zkažený, rozmazlený Stránka 35 z 103

36 okouzlující sklíený chlubit se párky milioná vle dsivý vážný (stále) zasnný rozilený zuivý zoufalý potšený klidný kik kouit jednu za druhou rozzlobit se návyk tšit se na nco vát, kiet podsit noblesní vystrašený vyerpaný potšení zmatený moudrost významný propadnout nemu drsný, hrubý povzbudit podobnost dojem srovnání srovnávat sympatie litovat neho nabídka (k satku) pátelství elegantní pedek, pedchdce ne špatný kovboj, honák žárlit na nkoho žárlivý; snubní prsten svatební hostina svatební šaty svatební dort; Stránka 36 z 103

37 požádat o ruku nkoho urazit ohleduplný, pozorný vzrušení (u)smíit se (po hádce) smát se ambice zbožovat neupravený, zanedbaný bídný, ubohý lakomý dobe vychovaný neupravený vzdát se otrávený, rozmrzelý hezký ohromený svtlý, svtlovlasý osobnost podšený génius zamilovat se skvlý oblíbený láska mladistvý smšný potšení; rozkoš vinen (ím) vzrušený vynikající nadšený elegantní opilý nedvra zklamaný špinavý marnotratný; výstední hanlivý, pohrdlivý spravedlivý; estný slušný drahý, milý miláek, drahoušek tmavý nebezpený zpropadený zvláštní, podivný plakat; (z)volat kritický vi nkomu Stránka 37 z 103

38 zoufat si hlupák, blázen velký, ohromný vdný nádherný atraktivní, hezký, pohledný jít nkomu na nervy jemný; mírný zábavný, legraní; vtipný mrait se (vy)dsit, (po)strašit vzrušující formální, strohý bláznivý pevný pocit cítit (se), mít pocit (význaný, charakteristický) rys, vlastnost strach, obava tlustý módní, moderní fantastický slavný pátelský zahanbený dát pozor (na) nudit se být vzhru, bdlý, nespat stydt se zlobit se obávat se (eho) mít strach (z), bát se koho, eho zlozvyk špatný, ošklivý kritický postoj mít hlad oceovat; vážit si rozzlobený, rozhoený hnv ctižádostivý, ambiciózní úžasný agresivní aktivní, ilý, inorodý oženit se, vdát se sentimentální hrozný, strašný nejlepší být líto (komu), litovat Stránka 38 z 103

39 zbablec konzervativní chytrý opatrný, pelivý zaneprázdnný; rušný veselý, bystrý statený nudný, nezajímavý mít rád velký být rád chování chovat se krása; kráska, krasavice krásný být si jistý mít pravdu být celý blázen do (neho), být velmi nadšený (ním) mít náladu na nco být zamilovaný tvoivý, tvrí nudit staromódní oblíbený chudák chudý, ubohý slušný, zdvoilý litovat pesimistický dokonalý, perfektní trplivý bledý povaha vynikající hezký, pkný starý nadmrná tloušt'ka, obezita významný normální hluný hezký, pkný, milý nervózní negativní, záporný rozpustilý, nezbedný mající nadváhu neklidný sobecký smysl pro humor mít pes váhu Stránka 39 z 103

40 zvyk, zvyklost pohrdavý divošský smutný neslušný, nezdvoilý; sprostý romantický mocný, silný bohatý praktický respekt, úcta zástupce spoléhat se (na) spolehlivý rošák, dareba tichý, klidný rychlý pyšný, hrdý na (nco, nkoho) hrdý (na); pyšný (na) radikál riskovat tžký (o váze) nemožný negramotný mám moc práce veselý hladový hlad humor hrozný beznadjný neuvitelný hrdina estný, poctivý; upímný vedoucí poádn se zasmát pilný tvrdý záhadný, tajemný pipravený, hotový šastný, spokojený štstí, radost špatný, zlý šikovný, zruný, užitený nadjný osamlý (bez pomocníka) bláznivý, šílený mající štstí, šastný; pinášející štstí šílenství ochotný; užitený Stránka 40 z 103

41 nezávislý, samostatný skromný nálada loajální, vrný, oddaný krásný, pkný, prima ztratit trplivost vzájemný malý (asto s citovým zabarvením oznaujícím zdrobnlinu) zklamat, zradit líný inteligentní smát se (emu) zajímavý dobrosrdený mít rád nadšený milovat, mít velmi rád laskavý, hodný, milý Ostatní - nezaazené poslušnost poteba ani; také ne neutronový pozorovat už ne hluk nemateriální, nehmotný všimnout si skoro sted, prostedek nic pozorování kov vadit hodit se k (sob), ladit a možná, asi pedražený získat, obdržet minisukn spravit vyprav v pli (eho) mj (zájmeno stojící samostatn) mísit se, stýkat se ve spolenosti vtšinou, pevážn násobit (se), mnohonásobn zvýšit (se), vzrstat mstský, obecní Stránka 41 z 103

42 vražda význam splatit tamhle útovat vyšší cenu (než správnou) vlastní panoramatický zejména ásten, zásti pehled patron; mecenáš mimo provoz kolík na rodinu zvládnout zahrnout, zahrnovat vzít do ruky; sebrat; zvednout; uchopit; vyzvednout malebný ubhnout (o ase); minout naproti, proti píležitost úední úedn ach, ó, jé ale ne na (pedložka místa) ven; venku možnost, piležitost zejmý, samozejmý rozkaz sad, ovocná zahrada pvodní; originál(ní) další; jiný jinak z, ze zevnit zahájit inspirace ve skutenosti; vlastn za našeho života, za nás navzdory, pes podnt, stimul, pobídka k nemu zahrnující; vetn neúplný neformální nepravdpodobný místo eho, koho zámr, úmysl svetík, pletený kabátek židovský Stránka 42 z 103

43 vtip ospravedlnit vliv nápad; pedstava sukn brit. mince pesto, avšak, však (na)útovat kostkovaný nachlazení; chlad pedem výbr, nabídka; volba navíc k nemu, krom neho ideologický image; obraz pedstavit si dležitost impozantní polibek porcelán kouzlo, zázrak stále/dále nco dlat odpadky pjka zámek toužit po nem hlasitý seznam štstí prádlo stroj; automat udržet dlat si legraci z (nkoho) utváet rozhodnout se manuální nízko kže oznait (za)klepat, ukat pevrátit vtšinou, pevážn na posledním míst vypustit (na obžnou dráhu) poslucha vést kotlík, kotel kožená bunda pjit (komu co) Stránka 43 z 103

44 dát vdt (komu), uvdomit (koho) dovolit, povolit, nechat úrove ležet vrstva situace ticho hedvábí stíbro podobný prost, jednoduše zaslat hadice strana, bok zajistit volný rukáv tak zatím, doposud takzvaný být dlouho vzhru, dlouho (do noci) vysedávat škeble, mušle ponocovat, vysedávat samostatný, oddlený sada, sestava, souprava stanovit zídit, ustanovit škoda nápis; znaka sdílet, dlit se o pohled; podívaná; zrak svítit, záit košile výloha nakupování, nákup(y) zkrátit ešení tvar (po)divný, zvláštní ponožka pára ocel píkrý, prudký, srázný ješt (stále) zapáchat ním stoupnout si, vstát punocha stát na špikách pruhovaný Stránka 44 z 103

45 vci, krámy ohromující, okouzlující styl uspt; podait se dostatený zásoba náhradní, volný výbr, sortiment njak nco nkde druh, typ tídit, roztídit psací poteby; papírnické zboží místo; prostor; vesmír hebký, jemný, mkký ídký (roztroušený) vž (špiatá) místo; teka; skvrna stíkat (postikem) skvrna vydržet, snášet, vystát vyhledávaný sklidit soukromý odtáhnout zboit; strhnout vytáhnout koup smysl tlait, postrkovat pevládnout, zvitzit poznamenat, zapsat záhadný fronta spíše; ponkud dosáhnout (na); dostat se (kam) útenka, paragon úel možnost pou omezit nco umlá hmota, plast igelitový sáek potšení, radost kapsa zásada, princip ukázat na nco dívjší, pedchozí Stránka 45 z 103