Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt chladnika plynový sporák nahoe (ve vyšším poschodí), nahoru (po schodech) váza vesnice ze; stna šatní skí mýt nádobí uklidit, udlat poádek v em ve 2. poschodí venkov sporák; kamna típokojový knihovna koberec ústední topení gau, pohovka skí, kredenc, skíka pronajmout (si) okno schody stecha místnost, pokoj citlivý zaídit si domácnost bydlit spolu police (mn.. shelves) sprcha záchod, WC pohovka lampa schod; krok poschodí; patro ulice pedmstí vypína, spína stl kohoutek (vodovodní) Stránka 1 z 103

2 nájemník mýdlo runík elektina vysava zahradní domek dvorek uklízet ubytovat (nkoho) uklidit kobereek zásuvka domovní dvee, hlavní vchod pepychový domácí práce suterén nejvyšší patro mraznika pec, trouba uvnit, v místnosti budík sám adresa záchod, toaleta ubrus mrakodrap bydlet spolen s nkým vybavit (zaízením) zaídit (nábytkem) postýlka praka hned vedle (jako soused) na venkov apartmá blok rolety, žaluzie polika na knihy myka nádobí nouzový východ ohništ, krb chladnika prát a žehlit domácí nábytek konferenní stolek betonový roh; kout chodba útulný Stránka 2 z 103

3 zem (územní celek) velkomsto jídelna hlavní msto dvee dole (v nižším poschodí), dol (po schodech) zástavba, sídlišt statek, farma plot krb byt podlaží, poschodí; podlaha psací stl koupelna radiátor rekonstruovat amer.obytný dm, nájemní dm okolí, oblast; plocha keslo doma podkroví, pda úklid vana, koupel istit, uklízet ištním postel pokoj, ložnice zvonek odpadkový koš; popelnice obytný blok, inžovní dm, panelák most budova, stavba; stavebnictví bungalov, pízemní dm balkon sousedství, okolí, oblast (ve mst) prádlo výtah svtlo nádoba na odpadky obývací pokoj místo (umístní) zrcadlo posunout (se); sthovat (se); pesednout si; hýbat (se); pohnout kuchy (místnost) soused(ka) nepoádek palác chodba domácí zvíátko krytý vchod, veranda Stránka 3 z 103

4 garáž sklep soukromí tvr (mstská) sthovat se topení zahrada plyn vrata hypotéka klí pízemí hala; sál; sí, pedsí (vy)koupat se jít spát domov interiér, vnitek žehlení keek vnitní zaízení bez domova, žijící na ulici dovnit; uvnit židle chatr, bouda dm Urování asu, poasí na jae v píštích dnech poledne silný déš jaro nkdy (v budoucnu) nedle nejnovjší, poslední pozdji, potom pedem poslední dobou, nedávno zmrznout. silný mráz doba ledová ledový tát, rozpouštt se padání snhu, snžení tást se, chvt se minule, posledn víkend období krutý, drsný, prudký (o zim) Stránka 4 z 103

5 meteorolog tvrt na ti steda týden kdykoliv vánice týdenní zima (roní období) rok hodina (pi urování asu) šest hodin vítr odpoledne erven ti tvrti na dv noc pátek sobota odpoledne, veer (o hodinách od poledne do plnoci) tvrtek msíc (asové období) loni vera úterý vtrný tma svatební den ped (temi léty) hodiny datum práv te duha deštník mlhavý Den díkuvzdání erstvý vzduch devadesátá léta v tomto okamžiku jednou za msíc vát denní svtlo mezitím prodava novin mrznout hlasatel poasí už navždy as jít spát pedem Stránka 5 z 103

6 pedtím, díve každý druhý den, obden je deštivo hned od zaátku, od samého zaátku pry, za námi odpoledne každý den všední den, pracovní den svatý Valentýn (den zamilovaných) hodina hlášení o poasí vera veer potom v noci Velikonoce nejdíve (potom) pozdji plnoc Den matek poslední den v roce podzim mráz led éra, doba, vk veer naped, nejdíve vloka povode, záplava mlha (hustší) pedpov (poasí) pedpovídat (poasí) sucho astý kapka budoucnost zajít (slunce za mraky) kroupy ledové; krupobití krupobití pl osmé horko, žár vlna (horka) hurikán sychravý Vánoce; vánoní svátky (z)mrznout; zmrazit století poasí bít (o hodinách) 7 hodin Stránka 6 z 103

7 odpoledne (podst. jméno) každoroní o víkendech podzim pijít pozd vánice, snhová boue brzy, asn vtík, vánek stupe Celsia podnebí, klima mrak, oblak zamraený zima, chlad(no) vyjít (slunce z mrak, publikace) denní vlhký úsvit prosinec liják foukat, vát východ slunce lít (o dešti); nalít pršet deštivý roní období; sezóna závj brzy, zanedlouho jihozápadní (vítr) schodišt ihned, okamžit kapesní hodinky slunný, slunený bouka sluníko; sluneno trvat (o ase) onehdy hrom, hromobití as dnes okamžit, ihned den dnes veer, dnes v noci zítra slunce minuta, chvilka veer práv, zrovna pozd poslední dobou Stránka 7 z 103

8 léto zatažený celý život, doba existence blesk dlouho poledne polovina ervence mlha, opar v dnešní dob každé pondlí, pravideln v pondlí v pondlí íjen te, nyní ráno, dopoledne msíní pondlí okamžik, moment Turistika nehoda, neštstí autem pijet (na njaké místo) západ semafor, dopravní svtla pohlednice na námstí nákladní auto cesta (po nem) pecházet (pes) nco zaboit doleva narazit do neho na ulici vzdálený výhled, pohled na nco Skot daleký, vzdálený cesta Anglian na západ od vlna (na vod) cesta, trasa; smr cestovat po Francii lázn (s minerálními prameny) Velšan velština pracovní povolení celní prohlídka pamtihodnost brožura, knížeka Stránka 8 z 103

9 švédský pustina automobilová doprava pší turistika procházet se, potulovat se lidový kroj cestovní kancelá pasová kontrola výletník, rekreant prvodce (kniha) hustý provoz, velký dopravní ruch lázn, letovisko; vystoupit peplnný lehátko (ve vlaku) pokraovat v cest oddlení (ve vlaku) bulharský, bulharština v cizin, do ciziny anglicky mluvící na východ na východ() vlakové spojení autobusové spojení, autobusová doprava idiský prkaz pímoské letovisko dok Švýcarsko vrchol(ek), špika; vrchní ást jízdní ád výbrí jízdenek (u východu ze stanice) po, skrz, pes; Švýcai Španlé kanál La Manche Dánové stan ukázat cestu taxík turista synagoga (smrem) k, ke švýcarský Polsko vrchol plánek msta rovn; rovnou zastávka zstat, zdržet se (kde), pobývat, bydlet na návštv, v hotelu Stránka 9 z 103

10 socha nádraží; stanice námstí; tverec oblast španlský jet metrem tunel jít pšky navštívit, navštvovat vízum pes (o trase); prostednictvím vozidlo údolí platný rozvoj mst, výstavba mst rozbalit podchod, podjezd stanice podzemní dráhy londýnská podzemní dráha prohlídka; cesta; turné zahnout, otoit se, obrátit (se) putovat, toulat se hov. podzemní dráha, metro vozík výlet, exkurze cestovní šek cestovat doprava, peprava penést tramvaj vlak soud pro dopravní pestupky msto vž pneumatika palubní lístek dodávkové auto kufr sbalit (zavazadlo) tryskové letadlo (jumbo) klakson brána (na letišti) poschoový autobus odjezdová hala informaní tabule o odjezdech zpoždný zpoždní francouzský obchodní tída Stránka 10 z 103

11 veejná doprava píjezdová hala zpátení lístek autoškola cesta podzemní dráha, metro lo pístav Euro srážka aut portugalština, Portugalec Kanada jízdní kolo odbavovací pepážka posádka koleje; dráha Španlsko jít lett ídit, jezdit autem pistát tra rovn písteší, chýše cestovat stopem uváznout pšina domorodci (v Austrálii) náhradní díly rychlost v aut dojíždt rozmezí, hranice klimatizovaný ukazatel plavba ubytování rybník hlavní msto pes, napí devizový kurs ran první tída rychlost (smrem) k (autobusová) zastávka letuška proti proudu eky pedhonit, pedjet Londýan Stránka 11 z 103

12 svézt nkoho expres poznat nco, obeznámit se tryskové letadlo zpomalit uváznout chata (horská) na palub japonský odjet raketa pistání letadlo letecký a kosmický vzduch (letecky) fotografie rychlík jižní na severozápad severozápad lodnice skotský (zejm. o whisky, jinak Scottish) Japonci Mexiko kopcovitý pilotní kabina jízdenka klimatizace doprava, provoz Portugalsko ínština, ían lett, létat Austrálie podzemní dráha, metro Irsko Argentina starovké památky Rusko obsluha v letadle Japonsko Brazílie Karlv most australský, Australan letecké spojení amer. benzínová pumpa amer. železnice motel amer. silnice kanadský; Kanaan Stránka 12 z 103

13 bezpenostní pás upevnit, pipevnit Spojené státy americké dolar prozkoumat smnárna výlet, exkurze vstupní vízum anglický Anglie stroj; motor íše, impérium Egypt východ (svtová strana) beze cla prohlídka s prvodcem dvouposchoový autobus jízdné prohlédnout si památky vzdálenost objevit smr urení pouš odchod, odjezd, odlet proclít dánský eský celník, celní úedník celníci; celnice ídit auto dostat se (kam) provázet (jako prvodce) ek; etina ecko Velká Británie jít doprava jet podzemní dráhou jet vlakem jet metrem jet autobusem jít, jet svézt nkoho vystoupit (z veejného dopravního prostedku) expres nastoupit do auta daleko Nmecko nmecký Stránka 13 z 103

14 francouzština Francie frank cizinec (ze zahranií) plout; vznášet se flotila finský konený cíl cesty trajekt pejít ulici ztratit se Andy mna; valuta eský lo, lun palubní lístek jízdní kolo zavazadla (v letecké doprav) batoh, krosna zpátky, zpt Atény na celnici na rohu asijský brit. zavazadlový prostor (auta) píjezd, píchod, pílet Británie americký Amerika Amazonka, Amazonie po ulici podél, po letišt letecká spolenost letenka konená stanice aerolinií letadlo dopravní zácpa kosmická lo pijít, pijet, dorazit kufr lett, létat pejít, pejet, peplavat havárie dopravní pás spoj(ení); souvislost prvodí pijít, pijet pobeží Stránka 14 z 103

15 autobus (mezimstský) kruh, okruh centrum, sted katedrála rezervovat, zamluvit (si) robinson, ztroskotanec koruna povoz; kára vagón, vz osobního vlaku parkovišt auto kánoe kanál (zavlažovací), prplav táboišt, kemp zavazadlo brané na palubu letadla amer. taxi autobusem autobus britský hrad benzinová pumpa ven, pry, venku (ne doma) pyramida daleko zastavit (s vozidlem) let Praha mít namíeno (nkam) nástupišt igelitový pláš do dešt letenka letecké neštstí letadlo železnice fotografie smnný kurs benzín Peru britská a americká mince chodec chodník stezka, cestika kolem, okolo cestovní pas cestující, pasažér park Tichý oceán Pacifik (oblast i oceán) místo Stránka 15 z 103

16 batoh suvenýr jih spací pytel normální (ne dvouposchoový) autobus prohlídka památek památky beh (zprav. moský) ztroskotání lodi spojení (dopravní) moe Skotsko krajina, scenerie vor shon, spch pohlednice trasa za rohem ulice, cesta, silnice eka vpravo jet (na) zpátení (jízdenka/letenka) zastávka na znamení republika sthovací vz sthování oblast, kraj dopravní špika ped (místn) msto v severní Anglii odejít, odjet, opustit, nechat jezero nálepka království cesta Itálie Ital, italština ostrov irský do (dovnit) pojistit doleva, vlevo Indie kanál (umle vytvoený) ve spchu kostel registrovat se (k odletu) zlevnný zvláštní let Stránka 16 z 103

17 vlevo pestoupit zakázat Maarsko vznášedlo ubytovna, noclehárna stopovat, jet stopem pronajmout (si) indický severní spchat dopravní svtla, semafor ropa; olej mimo (turistickou) sezónu rozhledna sever poblíž blízko národní národ hornatý hora motorový lun motorka italský oceán trasa (dopravního systému); ára Londýn památka (stavba) místní, zdejší, tamjší zavazadlo, zavazadla mapa, plán pomník, památník metro mexický minout, zmeškat na dlouhou vzdálenost íslovky, íslené údaje, urování množství celý ticet ti píliš, moc dvacet dva dvakrát dv, dva velmi yard (91,4 cm) pl tetí Stránka 17 z 103

18 ojedinlý (jen jeden toho druhu) deset njaký, nkterý šest nedostatek nkolik sedm druhý zbytek ješt jeden, další procento, ást (pomr) jakkoli mnoho, a sebevíc docela, dost hodn, dost pesný množství procento (celkové) mnoho (knih) galon (4,546 l) pinta mnoho (eho) trochu, kousek docela (velký) mnoho konec záí nula tolik miliarda tetina dv mile odtud míle (1609 m) devadesátá léta 19. století milión mén nejmén tverení metr kolik žádný, ani jeden (z nich) sleva pt íslo, íslice padesát navíc všechno každý, všichni každý každý (ve spojení s podst. jménem) dost osmnáct Stránka 18 z 103

19 trnáct dní tucet všechen, všechna, všechno, všichni atd. oba, ob, oboje trochu prmrný alespo, pinejmenším množství dohromady, celkem asi, okolo, kolem nkolik, pár málo (penz) procento osm krabika, pytlík, balíek, balení trochu tyi pro, na, za (každý) ást jeden, jedna, jedno poetný, etný íslo ani jeden devt mnoho, moc nejvíce; vtšina víc, více sto polovina, pl metr (jednotka míry) gram obrovský kilometr vtšina hodn, mnoho délka litr mnoho, hodn eho poslední; minulý; konený Volný as -Film a divadlo potlesk lavika šatna kritizovat výprava (scénická) vyprodat poplatek za televizi v divadle Stránka 19 z 103

20 (astý) návštvník divadla opona hereka herecké výkony western, film z Divokého západu divadlo sledovat (televizi) vysíla lístek, vstupenka; cedulka tragédie doprovodná skupina telka (hovorov) doba, kdy se díváme na televizi plakát pehled televizních program televize (instituce) založený na (nem) filmový režisér producent filmu dokumentární poady hrát roli dobrodružný dálkové ovládání scéna, jevišt obluda, píšera hvzda (televizní) zpravodajství pedvádt. hrát divadlo v pírod natoit film veselohra pedprodej vstupenek do divadel balet plátno (filmové), obrazovka innost, dj kino postava, hrdina filma celoveerní film, hlavní film fascinující, strhující, úžasný konec nauný film dokumentární tvrce komentá modla tleskat slavná osoba, osobnost vysílat Stránka 20 z 103

21 (ped)prodej lístk (na kulturní akce) zaátek publikum, obecenstvo as vyhrazený reklam vstup; vstupné pepnout videokazeta rozmanité programy být uveden (v programu) ada pokraováni, ást (seriálu) typ televizního seriálu nmý film prostedí vyprodaný studio sedadlo, místo; sídlo vysílání družice seriál vysílání zpráv, zprávy pestávka (v pedstavení) povolení pímý sportovní penos odpolední pedstavení recenze, kritika první díl pedstavení divadelní hra zápletka, dj program; poad Fráze Bohužel ne. Prosím. svým zpsobem proboha Sorry. Promi(te). Lituji. to je pro m španlská vesnice Jsi na ad. Jsme na tom všichni stejn. To záleží na vás. bohužel pkn brzy Jist. Ovšem. Rád t/vás poznávám. Rád t/vás poznávám. To nic. No nevadí. Nech toho. Nedlej si legraci. Stránka 21 z 103

22 pinejmenším vbec ne vlastn a tak dále rozdílní jak voda a víno Dobe. = Mám se dobe. pilný jak vela Myslím, že ano/jo. Tak za prvé... prozatírn Tady máte, sleno. Jak se daí? Jak se máš/máte? To bylo ale divné! Pozdrav pánbh. k emu je; jaký smysl má v dnešní dob Tady to máte. Není pochyb. Na tom záleži nejvíc. No tak to nevadí. To je ale smla. To je ale nepoádek! Díky. Víno? - Dkuji, nechci. bez halíe pracovat dlouho do veera Panejo, ty se máš! na/po celém svt z celého svta To je ale výhodná koup! Konen klid. Jo tak, už chápu. Dobrá. hned na míst celkov, celkem vzato znovu a znovu, neustále Hlavn že... být napálen (zaplatit piliš mnoho), být vzat na hl Ovšem. Samozejm. Chudáku. chudinka chudák ženská, ubohá žena Opatruj se. Dej na sebe pozor. Velice vám dkuji. Dkuji. znovu a znovu Jsem si jist. Pojte dál. Vstupte. Stránka 22 z 103

23 S radostí. Velmi rád. Víte... To je v poádku; není za. Mockrát (za to) dkuji. nakonec Co ješt? Je hezká jako obrázek. Dovídám se, že... Slyšel jsem, že... Promite, že jdeme pozd. Dobrý den vespolek. Mrzí m. Je mi líto. Promite. Jak víte. Tady máš. Tady je to. Všechno nejlepší k narozeninám. Blahopeji! po celé zemi Bohužel zde není. Mám štstí. bohužel stále pár slov To je pravda. Tší m. To je od tebe velice milé. Mám se dobe, dkuji. To není správné. Máš pravdu. Má práci; nemá as. Dovol(te) mi, abych pedstavil... Mimo provoz. konec konc; nakonec, pece jen Okamžik. Kolik je hodin? Jsem rád, že se zase vidíme. Pozor! Nechte si drobné. Nemám pontí. Dej na sebe pozor. (Opatruj se.) Nespchej! Chovej se pimen k vku. Konen jsi tady! Vítejte! Díky bohu! Mnoho štstí! Dlej, co mžeš. Uvidíme se zítra. Ahoj! Jak se máš? Dkuji dobe. To je škoda. Vzmuž se! tváí v tvá Stránka 23 z 103

24 Hodn štstí! Rozumím. Aha! Dobrou noc. Vyspi se dobe. Udlejte si pohodlí. To je od vás velmi laskavé. Dkuji. Na zdraví! Na zdraví! Chudáku! Pozdrav pánbh! (reakce na kýchnutí) Opravdu vám dkuji. Není za. Nestojí to za zmínku. Dobré ráno! Dobré ráno! Já se z tebe zblázním! Doufám, že ano. Volný as - hobby zábavný stavt dívat se na televizi televize (zkratka) dílo (jeden kus) vyjít (si) ven být venku, nebýt doma poslouchat nco chata plít pítel, s nímž si dopisujeme televizor klubovna zajímat se o nco poádat veírek volný as, volno nebýt mód, být vyšlý z módy hodit se k nemu úes slušet nkomu webová stránka slunit se veírek na rozlouenou ples; bál hory televize rybá zajímat se, mít zájem o nco, hráb rekreace, zotavení odpoinout si, relaxovat každodenní program písek (u)šít pehlídka zábavní prmysl Stránka 24 z 103

25 plavec opalovat se dívat se na televizi, sledovat hraka autíko vláky (model železnice) trumpeta valentinka (pozdrav zasílaný 14. února) zeleninový záhon video návštvník, host zalévat konev (na zalévání) volný as les snímek innost ve volném ase opalování mít dovolenou jít na veírek karneval kulturní centrum noní klub výtvarné umní len (nap. klubu) fotografovat váše poslouchat táboení deník odpoinout si lovec horská dráha, druh zábavné atrakce andulka jet na koni jet housle svátek (den pracovního volna) lidové umní být vystaven piknik diapozitiv v kin (na pedstavenl) tiket sazky, sázenka umlecké dílo historie letectví a kosmických let balón exponát výstavní hala Stránka 25 z 103

26 pedstavit si poítaová hra portrét jít na procházku prázdniny (univerzitní a soudní) být vystaven zábavný chytat ryby hazardní hrá lovit jízda ve lunu výletník,rekreant táboit v pírod, venku volný as stín radostný, pkný (na zážitky) rybolov, rybáství disko diskotéka pes zábava výstava fanoušek móda svátek (svtce) svátek, den oslav film jít na procházku ohostroj ozdoby kvtina záhon (kvtinový) lidový; folkový fotbal; fotbalový mí kamarád(ka) zábava, legrace galerie hra zahradniení jít na ryby, rybait film klub walkman zábava bar zahradní gril(ování) pláž knihkupectví knihomol Stránka 26 z 103

27 zastavit se pro nkoho fotoaparát koleda dinosaur oslava zrýt sbírat sbratelství sbírka sbratel toaletní poteby chalupa, chata kížovka kultura tanit (o)zdobit lehátko kasino, herna foto(grafie) proezávat (strom) žnout, žít, sekat innost, aktivita muzeum noviny pipojený na internet ozdoba obraz, malba papír; noviny (hovorovo) prvod, pehlídka sekat, žnout (trávu) trávit as spoleenská hra klavír obrázek, obraz postavit (stan) sázet, zasadit hišt (dtské) kapesné porcelán hrníství; keramika obrázek, fotografie (z negativu) chodit (s kým) kulturní pehled veírek; oslava prázdniny Velký pátek zábava model skupina Stránka 27 z 103

28 host more kytara runí práce dovolená, volno pozdrav, blahopání hostitel velikononí mazanec šachy slang zábavní podnik První máj koníek, hoby máj (ozdobený stožár) plést látka pozvat pozvání vynalézt, vymyslet zájem nástroj luxus, luxusní vc Volný as - hudba a literatura píse znít hvzda píbh, historka slang námt, téma píbh, povídka napínavá etba (magnetofonový) pásek skupina hrající rockovou hudbu s folkovými prvky gramofon zpvák, zpvaka ženský asopis, asopis pro ženy napínavý, vzrušující znovu vydat, petisknout tisk kazetový magnetofon s rádiem úvodní magnetofon íst tená prodloužit (výpjku); obnovit za)zpívat rock hudba milostné romány autorský honorá Stránka 28 z 103

29 saxofon sci-fi povídka recitál, koncert sólisty nejlepších deset hit živý popová hvzda zpívat íst dobrodružství bicí nástroje, bubny struný obsah vydání zesílit (nap. hudbu) stereo hlasit zvuk zpvák nadpis kniha od K. apka rocková skupina blues (v hudb) gramofonová deska dobe prodávaný báse klavírista tení populární píse kniha básní, básnická sbírka básník pohádka karikatura, kreslený vtip asopis módy tiskaský tisk vážná hudba úryvek, ukázka, výatek esej; pojednání encyklopedie buben drama gramofonová deska detektivka detektiv popsat, popisovat poškodit zloin; kriminalita; krimi autorské právo málo složit (o hudebním díle) Stránka 29 z 103

30 koncert klasický klasický kazeta s magnetofonovým páskem od (autora) pohádka na dobrou noc být pízniv pijat (v tisku); mít píznivou odezvu kapela, skupina lánek umní anonymní gramofonová deska pop music, pop asopis kontext, souvislost orchestr mikrofon hudba milovník hudby muzikál literatura faktu metafora opera hudebník, muzikant fiiharmonie obrat, rení, fráze beletrie kompaktní disk, cédéko hrát na kytaru poezie romanopisec idiom heavy metal hi-fi; hudební vž román kapitola úvod džez povst, legenda legendární poslech, poslouchání literatura dlouhohrající deska poslouchat (nco), naslouchat (nkomu) Komunikace, telefonování pipomenout nkomu nco dostat spojení s nkým poštovní schránka Stránka 30 z 103

31 pošta (zásilky); amer. dát na poštu, odeslat telefonistka (v ústedn) telefonní hovor zatelefonovat poštovní smro-vací íslo telegram pedat pozdrav(y) vykiknout, zvolat dorozumíváni dopisování zeptat se na cestu varovat informace na telefonní ísla telefonní seznam diskutovat o nem rozumt, chápat potíže, nesnáze jednat o nem, zabývat se rozhovor, diskuse šeptat žádat o nco slovo opakovat informace; zavolat na nkoho, nkomu zjistit letecká pošta, letecké zásilky telefonní hovor smrové íslo vytoit konverzace, hovor omluvit se požadovat sdlení dvod prohlášení souhlasit, akceptovat, pijmout reagovat stížnost odpov rozhodnutí považovat íci mluvit íci telefon dík, díky, podkování výkik jablkový džus Stránka 31 z 103

32 telefonní íslo adresá, telefonní seznam vzkaz, zpráva hláskovat linka hovoru (na internetu) fax komunikace, spojení penést, vysílat tvrdit, požadovat hovoit domluvit se, dorozumívat se media mobilní telefon reakce spor linka (telefonní) mobilní telefon promite, pardon (oslovení neznámé osoby) rozhodnout se detail; podrobnost nesouhlasit udlat (komu) laskavost pochybnost jíst je mi t líto, lituji t prominout, odpustit, omluvit styk, kontakt vysvtlit, vysvtlovat zjistit, dozvdt se dostat se do nepíjemností reptat hádat; uhodnout povídat si pístup dkovat problém (po)radit, doporuit dohoda v poádku, dobe odpovdt, odpovídat (na) opisovat; imitovat; kopírovat žádat (o) spolupráce, kooperace dohadovat se, hádat se, pít se,diskutovat zeptat se, ptát se zavolat, volat telefonní budka kompliment, lichotka Stránka 32 z 103

33 zvážit, uvažovat uzavít (dohodu) odmlouvat e, proslov; projev otázka rádio; rozhlas dvod (k) zaznamenat pohlížet na nco, dívat se na nco (njak) zvonit vyslovit mluvit, hovoit podat zprávu (o) domnívat se povídat si informace (pouze v jednotném ísle) poznámka íci, íkat; vyprávt telefon dohodnout, domluvit, dojednat sí zamýšlet, mít v úmyslu internet rozmluva, interview íci, íkat (nco) informovat se, zeptat se mít na mysli, mínit; znamenat zmínit (se) mít námitky proti soudit, usuzovat zprávy, zpráva; novinky zápisník, notes názor zastavit se, udlat pauzu pesvdit prosím lovk - lidské vlastnosti žíznivý osamlý znudný hezký (hlavn o mužích) mít žíze zlobit se na nkoho rád slepý být zavázán tšit se emu, z eho ustaraný Stránka 33 z 103

34 nadání, talent pyšný na nkoho, na nco nesprávný pvabný domýšlivý mít schzku, chodit s nkým mladík mladý dlat si starosti (o nkoho) schopen pesimista oblíbit si nkoho živý (veselý, energický) spoleenský bát se o, dlat si starosti o chodit s dobe vycházet násilný otrávit, znechutit litovat zvyklý na nco ideální zklamat snoubenec fantazie závidt, závist pitahovat, vábit tesknící po domov zvyknout si na nco snít o nem, toužit po nem necítit se dobe nenávidt šetrný malý písný podezelý jistý úspšný pitomý, hloupý silný milenec spontánní pkný podobat se (komu) úsmv nadaný, talentovaný pomalý štíhlý dovedný, zruný, obratný Stránka 34 z 103

35 upimný hloupý, pitomý stydlivý, plachý slang pestat mluvit, být ticho, zavít pusu kiet krátký; malé postavy mlký; povrchní kouit nezajímavý divit se moudrý; rozumný ochotný divoký bohatý, zámožný slabý neobvyklý nepoádný nepedvídatelný; nejistý sladký, roztomilý nevlídný, nepívtivý bájený neukáznný nejistý ošklivý, škaredý, nepohledný typický unavený velice unavit, vyerpat maliký, mravý pemýšlivý strašný, hrozný vysoký nepíjemný lakota nepátelský spokojený vášnivý nemít rád, mít odpor krutý mírný, jemný nezdvoilý nároný, vybíravý obdivuhodný slavný otrhaný šokovat laskavost štdrý šastný (mající štstí) zkažený, rozmazlený Stránka 35 z 103

36 okouzlující sklíený chlubit se párky milioná vle dsivý vážný (stále) zasnný rozilený zuivý zoufalý potšený klidný kik kouit jednu za druhou rozzlobit se návyk tšit se na nco vát, kiet podsit noblesní vystrašený vyerpaný potšení zmatený moudrost významný propadnout nemu drsný, hrubý povzbudit podobnost dojem srovnání srovnávat sympatie litovat neho nabídka (k satku) pátelství elegantní pedek, pedchdce ne špatný kovboj, honák žárlit na nkoho žárlivý; snubní prsten svatební hostina svatební šaty svatební dort; Stránka 36 z 103

37 požádat o ruku nkoho urazit ohleduplný, pozorný vzrušení (u)smíit se (po hádce) smát se ambice zbožovat neupravený, zanedbaný bídný, ubohý lakomý dobe vychovaný neupravený vzdát se otrávený, rozmrzelý hezký ohromený svtlý, svtlovlasý osobnost podšený génius zamilovat se skvlý oblíbený láska mladistvý smšný potšení; rozkoš vinen (ím) vzrušený vynikající nadšený elegantní opilý nedvra zklamaný špinavý marnotratný; výstední hanlivý, pohrdlivý spravedlivý; estný slušný drahý, milý miláek, drahoušek tmavý nebezpený zpropadený zvláštní, podivný plakat; (z)volat kritický vi nkomu Stránka 37 z 103

38 zoufat si hlupák, blázen velký, ohromný vdný nádherný atraktivní, hezký, pohledný jít nkomu na nervy jemný; mírný zábavný, legraní; vtipný mrait se (vy)dsit, (po)strašit vzrušující formální, strohý bláznivý pevný pocit cítit (se), mít pocit (význaný, charakteristický) rys, vlastnost strach, obava tlustý módní, moderní fantastický slavný pátelský zahanbený dát pozor (na) nudit se být vzhru, bdlý, nespat stydt se zlobit se obávat se (eho) mít strach (z), bát se koho, eho zlozvyk špatný, ošklivý kritický postoj mít hlad oceovat; vážit si rozzlobený, rozhoený hnv ctižádostivý, ambiciózní úžasný agresivní aktivní, ilý, inorodý oženit se, vdát se sentimentální hrozný, strašný nejlepší být líto (komu), litovat Stránka 38 z 103

39 zbablec konzervativní chytrý opatrný, pelivý zaneprázdnný; rušný veselý, bystrý statený nudný, nezajímavý mít rád velký být rád chování chovat se krása; kráska, krasavice krásný být si jistý mít pravdu být celý blázen do (neho), být velmi nadšený (ním) mít náladu na nco být zamilovaný tvoivý, tvrí nudit staromódní oblíbený chudák chudý, ubohý slušný, zdvoilý litovat pesimistický dokonalý, perfektní trplivý bledý povaha vynikající hezký, pkný starý nadmrná tloušt'ka, obezita významný normální hluný hezký, pkný, milý nervózní negativní, záporný rozpustilý, nezbedný mající nadváhu neklidný sobecký smysl pro humor mít pes váhu Stránka 39 z 103

40 zvyk, zvyklost pohrdavý divošský smutný neslušný, nezdvoilý; sprostý romantický mocný, silný bohatý praktický respekt, úcta zástupce spoléhat se (na) spolehlivý rošák, dareba tichý, klidný rychlý pyšný, hrdý na (nco, nkoho) hrdý (na); pyšný (na) radikál riskovat tžký (o váze) nemožný negramotný mám moc práce veselý hladový hlad humor hrozný beznadjný neuvitelný hrdina estný, poctivý; upímný vedoucí poádn se zasmát pilný tvrdý záhadný, tajemný pipravený, hotový šastný, spokojený štstí, radost špatný, zlý šikovný, zruný, užitený nadjný osamlý (bez pomocníka) bláznivý, šílený mající štstí, šastný; pinášející štstí šílenství ochotný; užitený Stránka 40 z 103

41 nezávislý, samostatný skromný nálada loajální, vrný, oddaný krásný, pkný, prima ztratit trplivost vzájemný malý (asto s citovým zabarvením oznaujícím zdrobnlinu) zklamat, zradit líný inteligentní smát se (emu) zajímavý dobrosrdený mít rád nadšený milovat, mít velmi rád laskavý, hodný, milý Ostatní - nezaazené poslušnost poteba ani; také ne neutronový pozorovat už ne hluk nemateriální, nehmotný všimnout si skoro sted, prostedek nic pozorování kov vadit hodit se k (sob), ladit a možná, asi pedražený získat, obdržet minisukn spravit vyprav v pli (eho) mj (zájmeno stojící samostatn) mísit se, stýkat se ve spolenosti vtšinou, pevážn násobit (se), mnohonásobn zvýšit (se), vzrstat mstský, obecní Stránka 41 z 103

42 vražda význam splatit tamhle útovat vyšší cenu (než správnou) vlastní panoramatický zejména ásten, zásti pehled patron; mecenáš mimo provoz kolík na rodinu zvládnout zahrnout, zahrnovat vzít do ruky; sebrat; zvednout; uchopit; vyzvednout malebný ubhnout (o ase); minout naproti, proti píležitost úední úedn ach, ó, jé ale ne na (pedložka místa) ven; venku možnost, piležitost zejmý, samozejmý rozkaz sad, ovocná zahrada pvodní; originál(ní) další; jiný jinak z, ze zevnit zahájit inspirace ve skutenosti; vlastn za našeho života, za nás navzdory, pes podnt, stimul, pobídka k nemu zahrnující; vetn neúplný neformální nepravdpodobný místo eho, koho zámr, úmysl svetík, pletený kabátek židovský Stránka 42 z 103

43 vtip ospravedlnit vliv nápad; pedstava sukn brit. mince pesto, avšak, však (na)útovat kostkovaný nachlazení; chlad pedem výbr, nabídka; volba navíc k nemu, krom neho ideologický image; obraz pedstavit si dležitost impozantní polibek porcelán kouzlo, zázrak stále/dále nco dlat odpadky pjka zámek toužit po nem hlasitý seznam štstí prádlo stroj; automat udržet dlat si legraci z (nkoho) utváet rozhodnout se manuální nízko kže oznait (za)klepat, ukat pevrátit vtšinou, pevážn na posledním míst vypustit (na obžnou dráhu) poslucha vést kotlík, kotel kožená bunda pjit (komu co) Stránka 43 z 103

44 dát vdt (komu), uvdomit (koho) dovolit, povolit, nechat úrove ležet vrstva situace ticho hedvábí stíbro podobný prost, jednoduše zaslat hadice strana, bok zajistit volný rukáv tak zatím, doposud takzvaný být dlouho vzhru, dlouho (do noci) vysedávat škeble, mušle ponocovat, vysedávat samostatný, oddlený sada, sestava, souprava stanovit zídit, ustanovit škoda nápis; znaka sdílet, dlit se o pohled; podívaná; zrak svítit, záit košile výloha nakupování, nákup(y) zkrátit ešení tvar (po)divný, zvláštní ponožka pára ocel píkrý, prudký, srázný ješt (stále) zapáchat ním stoupnout si, vstát punocha stát na špikách pruhovaný Stránka 44 z 103

45 vci, krámy ohromující, okouzlující styl uspt; podait se dostatený zásoba náhradní, volný výbr, sortiment njak nco nkde druh, typ tídit, roztídit psací poteby; papírnické zboží místo; prostor; vesmír hebký, jemný, mkký ídký (roztroušený) vž (špiatá) místo; teka; skvrna stíkat (postikem) skvrna vydržet, snášet, vystát vyhledávaný sklidit soukromý odtáhnout zboit; strhnout vytáhnout koup smysl tlait, postrkovat pevládnout, zvitzit poznamenat, zapsat záhadný fronta spíše; ponkud dosáhnout (na); dostat se (kam) útenka, paragon úel možnost pou omezit nco umlá hmota, plast igelitový sáek potšení, radost kapsa zásada, princip ukázat na nco dívjší, pedchozí Stránka 45 z 103

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Дом Dům 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt апартаме нт m. byt: со бствен ~ vlastní byt; обзаве ден ~ zařízený byt; едноста ен ~ garsonka асансьо р

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Zem. Potraviny Textil Slitiny Stroje Luxurie Zbran Drogy. 3 /t. 6 /t. 5/t. 12 /t. 26/t. 30 /t. 10 /t. 14 /t. 40 /t. 35 /t.

Zem. Potraviny Textil Slitiny Stroje Luxurie Zbran Drogy. 3 /t. 6 /t. 5/t. 12 /t. 26/t. 30 /t. 10 /t. 14 /t. 40 /t. 35 /t. Potraviny Zem 3 /t 5 /t 12 /t 10 /t 26/t 10 /t 35 /t 5/t 6 /t 14 /t 12 /t 30 /t 14 /t 40 /t Období I Potraviny Sirius 1 /t 6/t 5/t 17/t 13/t 22/t 32/t 2/t 8/t 8/t 21/t 16/t 24/t 36/t Období I Proxima Potraviny

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm).

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE 2007 Leden 2007 1. 1. 2007 Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). 5. 1. 2007 Svtová meteorologická organizace zveejnila, že zima 2006/2007

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Mirela Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18 světlý, jasný; být světlo L7, Z12 jeden, jedna L7, Z7 sladkost, bonbon, zákusek L7 reportér, novinář, korespondent L7, Z20 čtvrť, okolí L7 deset tisíc L7 Okinawa L7 poštovní známka L7, Z18 potom, pak L7,

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vila Solta VILA SOLTA

Vila Solta VILA SOLTA Vila Solta VILA SOLTA 1 / 6 Typ ubytování: vila / hotel Místo: Šolta - CHORVATSKO Počet apartmánů: 6 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 10 m Cena: 1,148 až 26,383 / týden {gallery}vfr/solta{/gallery} Villa

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

INFORMACE PRO NÁJEMCE

INFORMACE PRO NÁJEMCE INFORMACE PRO NÁJEMCE TZ POD PANDURKOU - BOHUSLAVICE U KONICE - 1 - 1 Nájemní ád a) Ve všech prostorách základny je písn ZAKÁZÁNO kouení, používání omamných a psychotropních látek, a to bez výjimky pilehlých

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých

Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých VI. Prílohy Zoznam príloh: Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých Príloha č. 2 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen. Český dům v Holandsku MS žen 2014

Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen. Český dům v Holandsku MS žen 2014 Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen Český dům v Holandsku MS žen 2014 Adresa: DroomPark Buitenhuizen Buitenhuizerweg 2 1981 LK Velsen Zuid tel. 0031 23-5383726 www.droomparkbuitenhuizen.nl

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce Vzdlávací oblast : lovk a svt práce Vyuovací pedmt: Svt práce Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Svt práce je vzdlávací obsah vzdlávacího oblasti lovk a svt práce,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2012

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2012 LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2012 14. 7. 28. 7. 2012 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více