Vaše uživatelský manuál GENIUS ILOOK 1321

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál GENIUS ILOOK 1321 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862158"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Rezim pro obrázky 3. Rezim pro videa 4. s bzným komunálním odpadem. ji do portu USB a rovnou zacnte video konverzaci. Webová kamera tídy USB Video nepotebuje zádné ovladace! 1. Tlacítko SnapShot Tlacítko snapshot stisknte, kdyz chcete poídit statickou fotografii. 2. Cocka Upravte zaostení otocením cocky. 3.Indikacní dioda Kamera ilook 1321 je pipojena k USB portu pocítace a LED se rozsvítí pi snímání videa. 4. Mikrofon 5. Otocná a pipínací základna Nastavitelná základna se hodí prakticky ke vsemu panelu notebooku, CRT a LCD monitorm. -1- Cesky Instalace zaízení ilook 1321 Webová kamera ilook 1321 podporuje tídu UVC (USB Video Class) a je vybavena technologii Plug and Play pro systémy Windows XP SP2, Vista nebo Mac a vyssí bez pouzití ovladace ilook 1321 zapojte do portu USB. Snapshot (Snímek) bude pracovat v aplikaci Genius. 4. Systém Windows XP SP2 a Vista: a. b. 5. Poklepejte na ikonu Tento pocítac. Mzete také klepnout na tlacítko Start a vybrat volbu Tento pocítac. Vyberte polozku "USB video zaízení" a poklepejte na ni; na obrazovce se automaticky objeví video. Systém Mac a vyssí: Klepnte na ikonu ichat Preference (Pedvolby). Nyní mzete kameru ilook 1321 pouzívat ke konverzaci online. POZNÁMKA Následujícím zpsobem zkontrolujte, zda pouzívaný systém Windows XP má nainstalován servisní balícek SP2. - Na pracovní plose nebo v nabídce Start systému Windows klepnte na ikonu Tento pocítac. - Po zobrazení nabídky klepnte na volbu Vlastnosti. Pokud systém Windows XP nemá nainstalován servisní balícek SP2 (Service Pack 2), z webových stránek aktualizujte pouzívanou verzi. -2- Cesky O aplikaci Genius WebCAM Mate Software Genius WebCAM Mate mzete pouzívat k zachycování obrázk v reálném case, k záznamm nebo k provádní jednoduché funkce zabezpecení. POZNÁMKA Po instalaci software Genius systém automaticky vytvoí soubor (C:\WINDOWS\Album nebo C:\WINNT\Album), do kterého se budou ukládat obrázky, které pi pouzívání aplikace Genius vytvoíte. Aplikaci Genius mzete pouzívat na operacním systému Windows Vista/XP/2000/Me/98SE 1. Hlavní nabídka -3- Cesky Pol. Rezim Rezim pro obrázky Rezim pro Rezim pro záznam videa. videa Rezim pro Monitorovací rezim zabezpecení. zabezpecení Výbr zaízení Výbr z rzných webkamer. Výbr rozlisení podle zaízení. MJPG: 1280x1024, 1024x960, Výbr rozlisení 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 pixel YUY2: 3360x2520, 1280x1024, 1024x960, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 pixel Stránka vlastností Ukoncit Nastavení preferencí, kde mzete shlédnout svá nastavení a vlastnosti. Ukoncit uzivatelské rozhraní Genius. Popis Rezim pro zachycení statických obrázk. -4- Cesky - Stránka Properties (Vlastnosti) Stránka Properties (Vlastnosti) umozuje nastavit webovou kameru podle vlastních pozadavk. -Video Proc Amp Poloz-ka Popis Polozka Brightnes (Jas) umozuje upravit úrove jasu zobrazeného snímku nebo videa. Polozka Contrast (Kontrast) ovládá pomr mezi tmavými a svtlými plochami. Polozka Hue (Odstín) je jakákoliv barva vybraná z palety. -5- Cesky Poloz-ka Popis Polozka Saturation (Sytost) umozuje nastavit reprodukci barev snímku nebo videa od cernobílé az do barevnou. Polozkou Sharpness (Ostrost) lze zmkcit nebo zostit obraz, a tím dosáhnout rzných efekt. Funkce Gamma slouzí k zesvtlení tmavých ploch zobrazeného videa nebo snímku, a tím i k vtsímu zviditelnní detail bez toho aniz by svtlé plochy byly peexponovány (,,vypáleny"). Mzete nastavit rzné hodnoty pro rzné podmínky a prostedí. Zapnutím kompenzace protisvtla se zvýsí kvalita snímku v pípad, ze snímáte scénu s intenzivn osvtleným pozadím (nap. sedíte ped silným osvtlením). -6- Cesky 2. Rezim pro obrázky Okamzit vyfote obrázek a podlte se o nj se svými páteli. Rezim Snímek Popis Rezim pro zachycení statických snímk. Zachycení vtsího mnozství statických Více snímk obrázk na základ poctu snímk. Posta Odeslat fotografii em. -7- Cesky Pol. Rezim Pidat rámecek Popis Pidejte ke statickému obrázku foto rámecek. (*) Klepnte na toto tlacítko a obrazovka se automaticky zobrazí ve stedu rámecku. Kdyz sledujete displej, vase tvá by se mla zobrazit v získaném obrázku. U automatického stereoskopického zobrazení bude obrázek upravován automatickým digitálním zoomem. Otocte statický obrázek o 45 stup ve Rotace smru otácení hodinových rucicek. (*) Sted Otocte statický obrázek do stedu. (*) Otocte statický obrázek o 45 stup Rotace proti smru otácení hodinových rucicek. (*) Vyberte pocet snímk pro rezim více Pocet snímk snímk od 2 do 10. Zobrazte webovou kameru pes celou Celá obrazovka obrazovku. Stiskem klávesy ESC opustíte rezim Celá obrazovka nebo se do normálního rezimu vrate pomocí klepnutí na levé tlacítko. Sledování obliceje -8- Cesky Pol. Rezim Obnovit Obnovit webovou kameru. zaízení Odstranit Odstranit vybrané soubory. soubor Otocit vybraný soubor s obrázkem o 90 Otocit obrázek stup ve zobrazení seznamu titul. Soubor v u Vytisknout Vytisknte vybraný soubor. obrázek Poznámka: * Tato funkce vyzaduje rozlisení 640x480 nebo 320x240. Ujistte se, ze je rozlisení správn jest ped spustním funkce. Pipojte vybraný soubor s obrázkem k u.

3 Popis -9- Cesky 3. Rezim pro video V této cásti mzete nahrávat video v reálném case. Polozka Rezim Nahrávání Start/Stop Nastavení Popis Zacnte nahrávat na vasi webovou kameru. Klepnte na nahrávání zastavili. Nastavení audio zaízení. zvuku -10, abyste Cesky Polozka Rezim Popis Displej s casem nahrávání Zobrazuje cas nahrávání.,,00:00:00" znamená hodiny, minuty, sekundy. 4. Rezim pro zabezpecení Pomocí této funkce detekce pohybu mzete automaticky nahrát jakýkoli pohyb ped vasím monitorem. Nahrávat je mozné kdykoli, dokud se nezaplní pevný disk. Pokud není zádný pohyb, po ctyech sekundách se kamera automaticky vypne a aktivní bude opt az pi detekci nového pohybu Cesky Pol. Rezim Nahrávání Start/Stop Nastavení Popis Zacnte monitorovat pomocí vasí webové kamery. Klepnte na abyste nahrávání videa zastavili. Nastavení audio zaízení. zvuku, -12- Cesky Pol. Rezim Popis Nastavte cas pro zabezpecovací monitorovací systém. Plán nahrávání Pokud toto tlacítko povolíte, bude ové odeslán v pípad, ze pi upozornní nahrávání dojde k nutnosti upozornit Cesky Pol. Rezim Popis Nastavte míru kolísání pro kazdou Nastavení citlivosti sekundu nahrávání videa. Kdyz se rozdíly dostanou nad nastavenou míru, systém vás upozorní. Výbr Nastavte rzné varovné zvukové výstraznéh efekty. o signálu Zobrazuje cas nahrávání pi Displej monitorování. s casem,,00:00:00" znamená hodiny, minuty, nahrávání sekundy. Pouzití MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL MSN Messenger a. Funkce videa je dostupná v MSN Messenger ve verzi 6 nebo vyssí. Pokud ji nemáte, stáhnte ji z webové stránky: msn.com. b. Nyní se pihlaste ke sluzb MSN Messenger. c. Zvolte si pítele ze seznamu kontakt a kliknte na,,ok". d. Dvakrát kliknte na vase pátele, kteí jsou dostupní. Kliknte na ikonu webové kamery Cesky e. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud je pijme, video bude zahájeno. f. Dalsí informace najdete na webové stránce Yahoo Messenger a. Yahoo Messenger stáhnte ze stránky pokud nejste registrováni, provete registraci. b. Pihlaste se k Yahoo Messengeru. c. V hlavním okn kliknte na Tools menu a poté vyberte,,start My Webcam". d. Kliknte pravým tlacítkem v seznamu Messengeru a vyberte,,view Webcam". e. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud vás pítel klikne na YES, video chat mze zacít. f. Dalsí informace najdete na webové stránce yahoo.com AOL Instant Messenger a. AOL Instant Messenger mzete zdarma stáhnout z a pokud nemáte registraci, provete ji. b. Pihlaste se do AOL Instant Messenger. c. Kliknte na,,show Messenger Lists" a vyberte pítele, se kterým chcete zacít video chat. d. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud vás pítel pijme pozvání, video chat bude zahájeno. e. Dalsí informace najdete na POZNÁMKA Ujistte se, ze jste ped spustním videokonference nebo programu s funkcí video pipojili kameru k pocítaci. Ujistte se, ze jste ped spustním videokonference nebo video chat programu ukoncili vsechny ostatní programy pro webové kamea kanál), abyste definovali tu cást obrázku, na kterou se nebudou vztahovat efekty. o Brush Tool (sttec): Zvýsit Zmnsit :Zvtsit plochu pozadí obrázku. : Vymazat cásti masky na pozadí. o Brush Size (velikost sttce): Posute posuvný ovladac tak, abyste upravili velikost sttce Cesky Advanced Facial Settings (pokrocilé nastavení obliceje): Klepnutím otevete dialogové okno se ctymi kartami. Eyes (oci): Pidejte virtuální oci a nastavte barvu kazdé cásti ocí Cesky Teeth (zuby): Pidejte virtuální zuby a nastavte je Cesky Mouth (ústa): Upravte barevnou úrove vnitní cásti úst Cesky Lips (rty): Pro zavení a otevení úst na obrázku a nastavení polohy rt Cesky Zacín&aacacute;vu], Enter Your Name [zadejte jméno]) na kart s vyuzitím upravených textových styl pomocí Text Editing Tools (nástroj pro editaci textu). 10. Reset Text (resetovat text): Zruste vsechny zmny v textu. Card Settings (nastavení karty): Image Effect (efekt obrázku): Vyberte a uplatnte na kart efekt v JavaScriptu. Auto Play (automatické pehrání): Automaticky pehrajte kartu. Image Quality (kvalita obrázku): Posute posuvný ovladac nebo zadejte císlo do editovacího pole, abyste upravili kvalitu obrázku. Sound Quality (kvalita zvuku): Posute posuvný ovladac, abyste upravili kvalitu zvuku. Preview (náhled): Klepnutím zobrazíte náhled a kartu pehrajete (se zaskrtnutým políckem Auto Play). Create (vytvoit): Klepnutím otevete dialogové okno Save As (ulozit jako). Zadejte název, umístní, typ souboru (.MHT pro vlození do u nebo webových stránek a.cab Cesky komprimovaný soubor) karty a klepnte na Save (ulozit), abyste kartu vytvoili Cesky Zacínáme export filmových soubor Filmové soubory podporované v CrazyTalk Avatar Creator: AVI, Real Media (RM), WAV, sekvencní BMP/TGA, animacní GIF a soubory Windows Media (WMV). POZNÁMKA Z webové stránky spolecnosti Microsoft nainstalujte WMVEncoder9 pro export soubor ve formátu WMV. Pi exportu filmu postupujte následovn: -33- Cesky Vyberte model CrazyTalk Avatar Creator se zadanými oblicejovými rysy, pohyby a výrazy. Vytvote skript CrazyTalk Avatar Creator, abyste specifikovali animaci a ec.

4 Klepnte na kartu Output/Movie (výstup/film). Zobrazí se oezávací rámecek. Posute jej a zmte jeho velikost (táhnte rámecek nebo editujte moznosti Output Size výstupní velikost) tak, aby zahrnoval pozadovanou cást obrázku pro export. na tlacítko Export provedete export vybraného mluvícího obrázku do multimediálního formátu Cesky Tipy a podnty pro pasování obliceje Jak mohu pesnji odladit obraz modelu, aby pohyby obliceje byly realistictjsí? a. Kontrolní body 1, 2, 3 a 4 jsou klícové pro ovládání morfování oblicejové sít. 2. uplatnit funkce na kart Avatar. i. Klepnte na jednu emocní polozku a shlédnte náhled videoavatru. Mzete také spustit videorozhovor a shlédnout videoavatar v okn pro video ve vasem komunikacním programu. ii. Klepnutím vyberte emoci z Emotions. Emoce nabízejí sirokou skálu citových výraz, napíklad sastný, smutný, pekvapený, vylekaný, rozcilený a placící. Klepnutím vyberte emoci pro vás avatar spolecn se zvukovým efektem. Pokud pouzíváte videokonferenci, vidí synchronizaci rt a emocní animaci i vás partner Cesky iii. Klepnutím vyberte avatar z nabídky Avatars. Vybraný avatar se zobrazí v okn náhledu. Seznam Avatars ukazuje výchozí avatary dodávané v programu CrazyTalk Cam Suite i pípadné importované avatary. Klepnutím vyberte avatar a zobrazí se v okn náhledu. Pokud máte relaci s videem, vás partner bude schopen vidt avatar a animaci, i pokud snad nemá nainstalován program CrazyTalk Cam Suite. 3. Nebo mzete vyuzít vlastní tvá a aplikovat rzné efekty v kart MagicMirror. i. Klepnte na výraz, který chcete na svou tvá aplikovat. Výsledek se projeví v okn náhledu v MagicMirror a v oknu konference vaseho komunikacního programu. Knihovna výraz obsahuje celou adu výraz jako je cizinec, býk, mladý, hubený, smutný atd. Svj výraz mzete kdykoli pepnout podle pedmtu vasí konverzace. ii. Pomocí posuvného ovladace Strength (síla) mzete zvýsit nebo snízit sílu vaseho výrazu. Jeden výraz pak generuje rzné aspekty Cesky iii. Voliteln také mzete klepnout na sablony Comic, abyste pi videorelaci mohli partnera pekvapit. Knihovna kreslených prvk obsahuje efekty jako plamen, bouku, pot atd. Klepnte na nkterý z efekt a okamzit se zobrazí na vasí tvái v okn náhledu Pipojte mikrofon a vás avatar mze synchronizovat rty s tím, co íkáte. Nyní jste pipraveni na svých IM aplikacích pouzívat sirokou skálu animovaných výraz spolecn s vasím videoavatarem prosím podrobnosti v cásti Import an Emotion. o o Chcete-li emoci odstranit, vyberte emoci a klepnte na Delete. Kdyz vyberete emoci a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte emoci mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. o Vyberte emoci v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz emoci odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Import emoce CrazyTalk Cam Suite vám umozuje importovat upravené skripty (.cts) z programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít je jako emoce. Tato funkce mze znacn rozsíit vasi knihovnu emocí, protoze si mzete vybrat zvukové soubory nebo nahrát vlastní hlas pi tvorb svých emocí. Krom tvorby vlastních emocí si mzete stáhnout novou emoci z webové stránky Reallusion Cesky Import nových emocí: 1. Klepnte na tlacítko importu., címz zobrazíte moznosti 2. Klepnte na kartu Template (sablona) a projdte slozky, abyste vybrali skript (.cts) z výchozích skriptových sablon v programu CrazyTalk Cam Suite. Nebo klepnte na kartu Custom a naleznte vlastní skripty. Viz nápovdu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit, jak vytvoit vlastní skripty. 3. Vyberte sablonu nebo upravený skript a klepnte na Preview (náhled), abyste zobrazili soubor skriptu. Pokud je zaskrtnuté pole Auto Play, zacne se skript automaticky pehrávat Cesky 4. Klepnte na OK, chcete-li jej pouzít jako svou emoci v programu CrazyTalk Cam Suite. Emoce se pak zobrazí v cásti My Emotions v dialogu More Emotions. 5. Chcete-li vytvoit nové emoce pomocí programu CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Launch Editor, címz spustíte CrazyTalk Avatar Creator. Nové emoce se ulozí na kart Custom. 6. Chcete-li stáhnout emoce z webové stránky Reallusion, klepnte na Add from Web (pidat z webu). Nové emoce se ulozí v cásti My Emotions. Výbr avataru CrazyTalk Cam Suite vám umozuje vybrat upravený obraz vytvoený v programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít jej jako svj avatar pi videokonferencích v aplikacích IM. Vyberte avatar z oblasti Avatars. Uvidíte, jak se vybraný avatar zobrazí v okn náhledu. Pokud upednostujete videokonferenci, uvidíte vybraný avatar zobrazený v aplikaci IM Cesky Mzete klepnout na tlacítko, chcete-li získat více avatar: V dialogu More Avatars se zobrazí karty Default Avatars, My Avatars a Online Content. Default Avatars zobrazuje výchozí avatary dodávané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepnte na My Avatars a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion, nebo jiné importované avatary vytvoené v programu CrazyTalk Avatar Creator. Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled posledních avatar s emocemi nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí obsah.

5 Vyberte avatar poklepáním v dialogu More Avatars a avatar se zobrazí v okn náhledu. Pokud pipravujete videokonferenci, vás partner uvidí tento avatar a animaci, i kdyz snad nemá nainstalovaný program CrazyTalk Cam Suite. Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah Cesky Pokud jste si nainstalovali CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Add Avatars, abyste zobrazili data vytvoená v programu CrazyTalk Avatar Creator. Viz prosím podrobnosti v cásti Import an Avatar. Chcete-li avatar odstranit, vyberte avatar a klepnte na Delete. Kdyz vyberete avatar a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte avatar mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. Vyberte avatar v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz avatar odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Import avataru CrazyTalk Cam Suite vám umozuje importovat upravené obrázky nebo fotografie z programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít je jako vase avatary. Tato funkce mze znacn rozsíit vasi knihovnu avatar, protoze si jako svj avatar mzete vybrat jakoukoli svou fotografii nebo teba fotografii oblíbené filmové hvzdy. Krom tvorby vlastních avatar si mzete stáhnout nové avatary z webové stránky Reallusion. Import nových avatar provete následovn: 1. Klepnte na tlacítko importu., címz zobrazíte moznosti -52- Cesky 2. Klepnte na kartu Template (sablona) a projdte slozky, abyste vybrali model z výchozích skriptových sablon v programu CrazyTalk Cam Suite. Nebo klepnte na kartu Custom a naleznte vlastní modely. Viz nápovdu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit, jak vytvoit vlastní modely. 3. Vyberte sablonu nebo upravený model a klepnte na OK a pouzijte jej jako avatar ve vasem komunikacním programu. Avatar je nyní zobrazen v cásti My Avatars. 4. Chcete-li vytvoit nové avatary pomocí programu CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Launch Editor, címz spustíte CrazyTalk Avatar Creator. Nové avatary se ulozí na kart Custom. 5. Chcete-li stáhnout avatary z webové stránky Reallusion, klepnte na Add from Web (pidat z webu). Nové avatary se ulozí v cásti My Avatars Cesky MagicMirror Vyuzití morfování tváe Pro vylepsení vasí tváe mzete pomocí technologie pro morfování tváe pidat rzné výrazy. Tak mzete svou tvá vylepsit, aby vypadala stíhlejsí, mladsí nebo legracnji s výrazem cizince, býka nebo lisáckým výrazem. Jak pouzívat funkce morfování tváe: Zaskrtnte pole Apply Expression (uplatnit výraz), abyste výraz uplatnili na svou tvá. Zruste zaskrtnutí polícka, pokud chcete výraz odstranit. Klepnte na nkterý z pozadovaných výraz. Posute posunovací ovladac Strength (síla) vpravo, pokud chcete posílit výraz, nebo vlevo, pokud jej chcete zmensit. Klepnte na tlacítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu Cesky Levá cást okna, Web Camera, zobrazuje pvodní vzhled vasí tváe. Pravá cást okna zobrazuje tvá s aplikovaným výrazem. Cást okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic (kreslený prvek) najednou. programem Cam Suite pak mzete interagovat podobn jako se zrcadlem. Jak získat více výraz MagicMirror vám umozuje upravit mnozství sablon pro výrazy. Krom toho mzete také pidávat, odstraovat nebo nakupovat výrazy, abyste modifikovali obsah v knihovn oblíbených výraz. Prosím klepnte na tlacítko, chcete-li získat více výraz Cesky o V dialogu vidíte karty Default Expressions (výchozí výrazy), My Expressions (mé výrazy) a Online Content (obsah online). Na kart Default Expressions mzete vidt výchozí vyjádení dodané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepnte na My Expression a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion. Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled poslední výrazy nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí výrazy. o o Poklepejte na kterýkoli výraz v dialogu More Expression a na vasí tvái se okamzit zobrazí daný výraz. Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah Cesky o o Chcete-li výraz odstranit, vyberte výraz a klepnte na Delete. Kdyz vyberete výraz a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte výraz mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. o Vyberte výraz v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz výraz odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Výbr efektu Comic Mzete si vybrat zajímavý kreslený efekt pro pobavení vase i vasich partner. Efekt mzete vyuzít k projevení své nálady, emocí, pocit nebo dokonce k pidání njakých doplk k vasí tvái. Jak pouzít funkce efektu Comic: Zaskrtnte pole Apply Comic (uplatnit kreslený prvek), abyste efekt uplatnili na svou tvá.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Zruste zaskrtnutí polícka, pokud chcete výraz odstranit. Klepnte na sablonu efektu, kterou si pejete Cesky Klepnte na tlacítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu. Levá cást okna, Web Camera, zobrazuje pvodní vzhled vasí tváe. Pravá cást okna, MagicMirror, zobrazuje tvá s aplikovaným efektem. Cást okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic (kreslený prvek) najednou. na My Comic a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion. Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled poslední efekty Comic nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí efekty. Poklepejte na kterýkoli efekt v dialogu More Comic a na vasí tvái se okamzit zobrazí daný efekt. o -59- Cesky o Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah. o o Chcete-li efekt odstranit, vyberte efekt a klepnte na Delete. Pokud jde o sledování cíle, viz Nastavení Cesky Klepnte na tlacítko Preview (náhled) a zobrazí se dialogové okno náhledu. Uvidíte najednou podokno webové kamery a avatary. uvidíte svj pohyb stejným smrem, jakým se pohybujete Cesky Nastavení CrazyTalk Cam Suite vám umozuje nastavit výchozí stav: Klepnte na Settings (nastavení) a zobrazí se okno Setting. V tomto dialogovém okn mzete zmnit vseobecné nastavení Cesky Vseobecná nastavení Change Language (zmna jazyka) umozuje zmnit uzivatelské rozhraní na vybraný jazyk. Pokud máte na svém operacním systému nainstalovanou aplikaci IM, rucn zmte audio/video zaízení. Vezmme si napíklad Skype 3.0, otevete dialogové okno Tools/Options (nástroje/moznosti). Nastavte Audio In a Video/Select webcam na Reallusion Virtual Audio a Reallusion Virtual Camera. Sledování obliceje Zaskrtnte tlacítko pedvolby Face/Mouse tracking to trigger head movement (spustní pohybu hlavy na základ sledování pomocí tváe/mysi), aby hlava a oci avataru sledovaly vasi hlavu nebo mys a pohybovaly se Cesky Select Camera (výbr kamery) umozuje vybrat vasi výchozí kameru. Pokud máte na svém pocítaci nainstalováno více kamer, musíte nkterou z nich vybrat. Zaskrtnte pole Popup confirm dialog when change your avatar (zobrazit potvrzovací dialog pi zmn avataru) a dialog se zobrazí, kdyz zmníte svj avatar Cesky Nastavení zaízení Pro pipojení vaseho komunikacního programu a programu CrazyTalk Cam Suite je teba rucn nastavit audio/video zaízení. Uveme si jako píklad Skype: 1. Ped pouzitím aplikace IM spuste CrazyTalk Cam Suite. 2. Ujistte se, ze jste se do své aplikace IM pihlásili. 3. Jdte do nabídky Nástroje/Nastavení..., abyste oteveli dialogové okno nastavení. 4. Vyberte Zvuková zaízení a nastavte Audio vstup na Reallusion Virtual Audio Cesky 5. Vyberte Video a nastavte Vybrat webkameru na Reallusion Virtual Camera. Klepnte na tlacítko Save button. Vás komunikacní program pak bude dostávat zdroj zvuku i videa z programu CrazyTalk Cam Suite Cesky Odstraování potízí s webkamerou Q1: Mj pocítac nemze detekovat webkameru, kdyz je pipojená pomocí prodluzovacího kabelu USB. Pro vyesení problému: Pipojte webkameru pímo k portu USB vaseho pocítace. Ujistte se, ze webkamera je pipojena do USB portu v zadní cásti vaseho pocítace. Nkteré USB porty v pední cásti pocítac neposkytují dostatecné napájení pro webovou kameru. Q2: Nedostatecné systémové zdroje vyhrazené pro USB port zpsobují, ze systém není schopen provozu. V systému je pílis mnoho zaízení, coz zpsobuje problémy IRQ se systémovým ovladacem USB. Provete následující: Odpojte nkterá zaízení USB ze systému. Restartujte systém. Pocítac realokuje zaízení. Q3: Webkamera se nerozsvítí nebo se pocítac bez zjevného dvodu restartuje. Je mozné, ze zaízení USB odebírají z vaseho pocítace pílis mnoho energie. To se mze stát, kdyz zaízení USB pipojujete k pasivnímu nebo nezávisle napájenému rozbocovaci USB. Zobrazí se dialogové okno USB Hub Power Exceeded (moznosti napájení rozbocovace USB byly pekroceny). Vyzkousejte následující: Pipojte webkameru pímo do portu USB pocítace. Pouzijte rozbocovac USB s externím napájením

Vaše uživatelský manuál GENUIS SLIM 1322AF http://cs.yourpdfguides.com/dref/2863722

Vaše uživatelský manuál GENUIS SLIM 1322AF http://cs.yourpdfguides.com/dref/2863722 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS ISLIM 310 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862408

Vaše uživatelský manuál GENIUS ISLIM 310 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862408 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS EYE 110

Vaše uživatelský manuál GENIUS EYE 110 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENUIS MESSENGER 310

Vaše uživatelský manuál GENUIS MESSENGER 310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS SLIM 311R

Vaše uživatelský manuál GENIUS SLIM 311R Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení islim 310 1 Nastavení zařízení 2-3 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-21 Řešení problémů webcamu 22 i Symbol

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce ilook 300 1 Instalace ilook 300 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce i-look 317 1 Instalace i-look 317 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce islim 320 1 Instalace islim 320 2 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 3-11 2. Režim pro obrázky 12-14 3. Režim pro videa 15-16 4. Režim pro zabezpečení 16-19 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Charakteristika zařízení e-messenger 112

Charakteristika zařízení e-messenger 112 Obsah Funkce e-messenger 112 1 Instalace e-messenger 112 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání

Více

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci.

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci. Obsah Funkce islim 1300 1 Instalace islim 1300 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Eye 320 1 Instalace Eye 320 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Obsah Funkce Eye 110 1 Instalace Eye 110 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 4 1. Hlavní nabídka 5-10 2. Režim pro obrázky 10-13 3. Režim pro videa 14-15 4. Režim pro zabezpečení 15-18 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Eye 312 1 Instalace Eye 312 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení ilook 320 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-20 Řešení problémů webcamu 21 i Symbol

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce ilook 1321 1 Instalace ilook 1321 2 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 3-6 2. Režim pro obrázky 7-9 3. Režim pro videa 10-11 4. Režim pro zabezpečení 11-14 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 310 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-13 CrazyTalk CamSuite PRO 14-24 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 25-30 Řešení problémů webcamu 31 i Symbol

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 1000 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-21 Řešení problémů webcamu 22 i Symbol

Více

Hlavní rysy technologie

Hlavní rysy technologie Opravdová Plug & Play USB2.0 USB Video Class Webová kamera Zažijte opravdové plug and play s Eye 320! Nepotřebujete žádné ovladače pro tuto USB Video Class webkameru. Můžete se na ni spolehnout při použití

Více

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek Česky Funkce kamery VideoCAM Trek 1 Tlačítko pro fotografování 2 Indikátor LED 3 Objektiv 4 Otočný podstavec Instalace kamery VideoCAM Trek 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte

Více

Charakteristika zařízení i-look 111

Charakteristika zařízení i-look 111 Obsah Funkce i-look 111 1 Instalace i-look 111 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání MSN

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Slim 311R 1 Instalace Slim 311R 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3-4 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení eface 1325R 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení kontrolky a frekvence 3 Použití aplikace Instant Messenger 4-5 CrazyTalk CamSuite PRO 6-16 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 17-22

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Získejte všechny výhody plug and play a jděte společně s touto USB Video Class (UVC) web kamerou. Slim 1322AF nevyžaduje instalaci žádného ovladače.

Získejte všechny výhody plug and play a jděte společně s touto USB Video Class (UVC) web kamerou. Slim 1322AF nevyžaduje instalaci žádného ovladače. Opravdová 1.3 Mega Pixel Auto-Focus Webová kamera Genius je poctěn představit inovovanou web kameru, Slim 1322AF. Je vybavena optickým auto-focus objektivem a poskytuje ostrou a čistou kvalitu obrazu.

Více

Česky. Funkce kamery Slim 320. Instalace kamery Slim 320

Česky. Funkce kamery Slim 320. Instalace kamery Slim 320 Funkce kamery Slim 320 1 2 Indikátor LED Po připojení kamery Slim 320 se rozsvítí indikátor LED. Objektiv Otáčením objektivu zaostřete obraz. Instalace kamery Slim 320 1. Nejdříve nainstalujte ovladač

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Česky. Funkce kamery Look 315FS. Instalace kamery Look 315FS

Česky. Funkce kamery Look 315FS. Instalace kamery Look 315FS Funkce kamery Look 315FS 1 2 3 Tlačítko SnapShot Stisknutím tlačítka SnapShot můžete pořizovat snímky. Indikátor LED Po připojení kamery Look 315FS se rozsvítí indikátor LED. Objektiv Otáčením objektivu

Více

Kapsa Slouží k uložení kabelu.

Kapsa Slouží k uložení kabelu. Funkce kamery Look 312P 1 2 3 Objektiv Slouží k ručnímu zaostření. Kapsa Slouží k uložení kabelu. Ohýbatelné tělo Umožňuje natočit webovou kameru Look 312P do různých poloh. Instalace kamery Look 312P

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Funkce kamery VideoCAM Eye. Instalace kamery VideoCAM Eye

Funkce kamery VideoCAM Eye. Instalace kamery VideoCAM Eye Funkce kamery VideoCAM Eye 1 Tlačítko pro fotografování 2 Indikátor LED 3 Objektiv 4 Otočný podstavec Instalace kamery VideoCAM Eye 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení

Více

1 Tlačítko fotografování 2 Indikátor LED 3 Infračervené světlo 4 Mikrofon 5 Otočný podstavec se svorkou

1 Tlačítko fotografování 2 Indikátor LED 3 Infračervené světlo 4 Mikrofon 5 Otočný podstavec se svorkou Funkce kamery Trek 310 POZNÁMKA 1 Tlačítko fotografování 2 Indikátor LED 3 Infračervené světlo 4 Mikrofon 5 Otočný podstavec se svorkou Funkce infračerveného světla bude aktivována okamžitě při nedostatku

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Pomocí této webové kamery se můžete účastnit video-chatu

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 3000 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-20 Video Easy 21-27 Řešení problémů

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google je ochranná známka společnosti

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Česky. Funkce kamery Look Instalace kamery Look 1320

Česky. Funkce kamery Look Instalace kamery Look 1320 Funkce kamery Look 1320 1 2 3 Tlačítko SnapShot Stisknutím tlačítka SnapShot můžete pořizovat snímky. Indikátor LED Po připojení kamery Look 1320 se rozsvítí indikátor LED Objektiv Otáčením objektivu zaostřete

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III Uživatelská příručka Video Wonder Pro III Obsah Začínáme 5 Úvod 5 Rysy 5 Obsah balení 6 Systémové požadavky 6 Instalace 7 Instalace hardware 7 Vstupy a výstupy 7 Užívání obslužného programu 8 4-1. TV prohlížení

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více