Vaše uživatelský manuál GENIUS ILOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál GENIUS ILOOK 1321 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862158"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Rezim pro obrázky 3. Rezim pro videa 4. s bzným komunálním odpadem. ji do portu USB a rovnou zacnte video konverzaci. Webová kamera tídy USB Video nepotebuje zádné ovladace! 1. Tlacítko SnapShot Tlacítko snapshot stisknte, kdyz chcete poídit statickou fotografii. 2. Cocka Upravte zaostení otocením cocky. 3.Indikacní dioda Kamera ilook 1321 je pipojena k USB portu pocítace a LED se rozsvítí pi snímání videa. 4. Mikrofon 5. Otocná a pipínací základna Nastavitelná základna se hodí prakticky ke vsemu panelu notebooku, CRT a LCD monitorm. -1- Cesky Instalace zaízení ilook 1321 Webová kamera ilook 1321 podporuje tídu UVC (USB Video Class) a je vybavena technologii Plug and Play pro systémy Windows XP SP2, Vista nebo Mac a vyssí bez pouzití ovladace ilook 1321 zapojte do portu USB. Snapshot (Snímek) bude pracovat v aplikaci Genius. 4. Systém Windows XP SP2 a Vista: a. b. 5. Poklepejte na ikonu Tento pocítac. Mzete také klepnout na tlacítko Start a vybrat volbu Tento pocítac. Vyberte polozku "USB video zaízení" a poklepejte na ni; na obrazovce se automaticky objeví video. Systém Mac a vyssí: Klepnte na ikonu ichat Preference (Pedvolby). Nyní mzete kameru ilook 1321 pouzívat ke konverzaci online. POZNÁMKA Následujícím zpsobem zkontrolujte, zda pouzívaný systém Windows XP má nainstalován servisní balícek SP2. - Na pracovní plose nebo v nabídce Start systému Windows klepnte na ikonu Tento pocítac. - Po zobrazení nabídky klepnte na volbu Vlastnosti. Pokud systém Windows XP nemá nainstalován servisní balícek SP2 (Service Pack 2), z webových stránek aktualizujte pouzívanou verzi. -2- Cesky O aplikaci Genius WebCAM Mate Software Genius WebCAM Mate mzete pouzívat k zachycování obrázk v reálném case, k záznamm nebo k provádní jednoduché funkce zabezpecení. POZNÁMKA Po instalaci software Genius systém automaticky vytvoí soubor (C:\WINDOWS\Album nebo C:\WINNT\Album), do kterého se budou ukládat obrázky, které pi pouzívání aplikace Genius vytvoíte. Aplikaci Genius mzete pouzívat na operacním systému Windows Vista/XP/2000/Me/98SE 1. Hlavní nabídka -3- Cesky Pol. Rezim Rezim pro obrázky Rezim pro Rezim pro záznam videa. videa Rezim pro Monitorovací rezim zabezpecení. zabezpecení Výbr zaízení Výbr z rzných webkamer. Výbr rozlisení podle zaízení. MJPG: 1280x1024, 1024x960, Výbr rozlisení 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 pixel YUY2: 3360x2520, 1280x1024, 1024x960, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 pixel Stránka vlastností Ukoncit Nastavení preferencí, kde mzete shlédnout svá nastavení a vlastnosti. Ukoncit uzivatelské rozhraní Genius. Popis Rezim pro zachycení statických obrázk. -4- Cesky - Stránka Properties (Vlastnosti) Stránka Properties (Vlastnosti) umozuje nastavit webovou kameru podle vlastních pozadavk. -Video Proc Amp Poloz-ka Popis Polozka Brightnes (Jas) umozuje upravit úrove jasu zobrazeného snímku nebo videa. Polozka Contrast (Kontrast) ovládá pomr mezi tmavými a svtlými plochami. Polozka Hue (Odstín) je jakákoliv barva vybraná z palety. -5- Cesky Poloz-ka Popis Polozka Saturation (Sytost) umozuje nastavit reprodukci barev snímku nebo videa od cernobílé az do barevnou. Polozkou Sharpness (Ostrost) lze zmkcit nebo zostit obraz, a tím dosáhnout rzných efekt. Funkce Gamma slouzí k zesvtlení tmavých ploch zobrazeného videa nebo snímku, a tím i k vtsímu zviditelnní detail bez toho aniz by svtlé plochy byly peexponovány (,,vypáleny"). Mzete nastavit rzné hodnoty pro rzné podmínky a prostedí. Zapnutím kompenzace protisvtla se zvýsí kvalita snímku v pípad, ze snímáte scénu s intenzivn osvtleným pozadím (nap. sedíte ped silným osvtlením). -6- Cesky 2. Rezim pro obrázky Okamzit vyfote obrázek a podlte se o nj se svými páteli. Rezim Snímek Popis Rezim pro zachycení statických snímk. Zachycení vtsího mnozství statických Více snímk obrázk na základ poctu snímk. Posta Odeslat fotografii em. -7- Cesky Pol. Rezim Pidat rámecek Popis Pidejte ke statickému obrázku foto rámecek. (*) Klepnte na toto tlacítko a obrazovka se automaticky zobrazí ve stedu rámecku. Kdyz sledujete displej, vase tvá by se mla zobrazit v získaném obrázku. U automatického stereoskopického zobrazení bude obrázek upravován automatickým digitálním zoomem. Otocte statický obrázek o 45 stup ve Rotace smru otácení hodinových rucicek. (*) Sted Otocte statický obrázek do stedu. (*) Otocte statický obrázek o 45 stup Rotace proti smru otácení hodinových rucicek. (*) Vyberte pocet snímk pro rezim více Pocet snímk snímk od 2 do 10. Zobrazte webovou kameru pes celou Celá obrazovka obrazovku. Stiskem klávesy ESC opustíte rezim Celá obrazovka nebo se do normálního rezimu vrate pomocí klepnutí na levé tlacítko. Sledování obliceje -8- Cesky Pol. Rezim Obnovit Obnovit webovou kameru. zaízení Odstranit Odstranit vybrané soubory. soubor Otocit vybraný soubor s obrázkem o 90 Otocit obrázek stup ve zobrazení seznamu titul. Soubor v u Vytisknout Vytisknte vybraný soubor. obrázek Poznámka: * Tato funkce vyzaduje rozlisení 640x480 nebo 320x240. Ujistte se, ze je rozlisení správn jest ped spustním funkce. Pipojte vybraný soubor s obrázkem k u.

3 Popis -9- Cesky 3. Rezim pro video V této cásti mzete nahrávat video v reálném case. Polozka Rezim Nahrávání Start/Stop Nastavení Popis Zacnte nahrávat na vasi webovou kameru. Klepnte na nahrávání zastavili. Nastavení audio zaízení. zvuku -10, abyste Cesky Polozka Rezim Popis Displej s casem nahrávání Zobrazuje cas nahrávání.,,00:00:00" znamená hodiny, minuty, sekundy. 4. Rezim pro zabezpecení Pomocí této funkce detekce pohybu mzete automaticky nahrát jakýkoli pohyb ped vasím monitorem. Nahrávat je mozné kdykoli, dokud se nezaplní pevný disk. Pokud není zádný pohyb, po ctyech sekundách se kamera automaticky vypne a aktivní bude opt az pi detekci nového pohybu Cesky Pol. Rezim Nahrávání Start/Stop Nastavení Popis Zacnte monitorovat pomocí vasí webové kamery. Klepnte na abyste nahrávání videa zastavili. Nastavení audio zaízení. zvuku, -12- Cesky Pol. Rezim Popis Nastavte cas pro zabezpecovací monitorovací systém. Plán nahrávání Pokud toto tlacítko povolíte, bude ové odeslán v pípad, ze pi upozornní nahrávání dojde k nutnosti upozornit Cesky Pol. Rezim Popis Nastavte míru kolísání pro kazdou Nastavení citlivosti sekundu nahrávání videa. Kdyz se rozdíly dostanou nad nastavenou míru, systém vás upozorní. Výbr Nastavte rzné varovné zvukové výstraznéh efekty. o signálu Zobrazuje cas nahrávání pi Displej monitorování. s casem,,00:00:00" znamená hodiny, minuty, nahrávání sekundy. Pouzití MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL MSN Messenger a. Funkce videa je dostupná v MSN Messenger ve verzi 6 nebo vyssí. Pokud ji nemáte, stáhnte ji z webové stránky: msn.com. b. Nyní se pihlaste ke sluzb MSN Messenger. c. Zvolte si pítele ze seznamu kontakt a kliknte na,,ok". d. Dvakrát kliknte na vase pátele, kteí jsou dostupní. Kliknte na ikonu webové kamery Cesky e. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud je pijme, video bude zahájeno. f. Dalsí informace najdete na webové stránce Yahoo Messenger a. Yahoo Messenger stáhnte ze stránky pokud nejste registrováni, provete registraci. b. Pihlaste se k Yahoo Messengeru. c. V hlavním okn kliknte na Tools menu a poté vyberte,,start My Webcam". d. Kliknte pravým tlacítkem v seznamu Messengeru a vyberte,,view Webcam". e. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud vás pítel klikne na YES, video chat mze zacít. f. Dalsí informace najdete na webové stránce yahoo.com AOL Instant Messenger a. AOL Instant Messenger mzete zdarma stáhnout z a pokud nemáte registraci, provete ji. b. Pihlaste se do AOL Instant Messenger. c. Kliknte na,,show Messenger Lists" a vyberte pítele, se kterým chcete zacít video chat. d. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud vás pítel pijme pozvání, video chat bude zahájeno. e. Dalsí informace najdete na POZNÁMKA Ujistte se, ze jste ped spustním videokonference nebo programu s funkcí video pipojili kameru k pocítaci. Ujistte se, ze jste ped spustním videokonference nebo video chat programu ukoncili vsechny ostatní programy pro webové kamea kanál), abyste definovali tu cást obrázku, na kterou se nebudou vztahovat efekty. o Brush Tool (sttec): Zvýsit Zmnsit :Zvtsit plochu pozadí obrázku. : Vymazat cásti masky na pozadí. o Brush Size (velikost sttce): Posute posuvný ovladac tak, abyste upravili velikost sttce Cesky Advanced Facial Settings (pokrocilé nastavení obliceje): Klepnutím otevete dialogové okno se ctymi kartami. Eyes (oci): Pidejte virtuální oci a nastavte barvu kazdé cásti ocí Cesky Teeth (zuby): Pidejte virtuální zuby a nastavte je Cesky Mouth (ústa): Upravte barevnou úrove vnitní cásti úst Cesky Lips (rty): Pro zavení a otevení úst na obrázku a nastavení polohy rt Cesky Zacín&aacacute;vu], Enter Your Name [zadejte jméno]) na kart s vyuzitím upravených textových styl pomocí Text Editing Tools (nástroj pro editaci textu). 10. Reset Text (resetovat text): Zruste vsechny zmny v textu. Card Settings (nastavení karty): Image Effect (efekt obrázku): Vyberte a uplatnte na kart efekt v JavaScriptu. Auto Play (automatické pehrání): Automaticky pehrajte kartu. Image Quality (kvalita obrázku): Posute posuvný ovladac nebo zadejte císlo do editovacího pole, abyste upravili kvalitu obrázku. Sound Quality (kvalita zvuku): Posute posuvný ovladac, abyste upravili kvalitu zvuku. Preview (náhled): Klepnutím zobrazíte náhled a kartu pehrajete (se zaskrtnutým políckem Auto Play). Create (vytvoit): Klepnutím otevete dialogové okno Save As (ulozit jako). Zadejte název, umístní, typ souboru (.MHT pro vlození do u nebo webových stránek a.cab Cesky komprimovaný soubor) karty a klepnte na Save (ulozit), abyste kartu vytvoili Cesky Zacínáme export filmových soubor Filmové soubory podporované v CrazyTalk Avatar Creator: AVI, Real Media (RM), WAV, sekvencní BMP/TGA, animacní GIF a soubory Windows Media (WMV). POZNÁMKA Z webové stránky spolecnosti Microsoft nainstalujte WMVEncoder9 pro export soubor ve formátu WMV. Pi exportu filmu postupujte následovn: -33- Cesky Vyberte model CrazyTalk Avatar Creator se zadanými oblicejovými rysy, pohyby a výrazy. Vytvote skript CrazyTalk Avatar Creator, abyste specifikovali animaci a ec.

4 Klepnte na kartu Output/Movie (výstup/film). Zobrazí se oezávací rámecek. Posute jej a zmte jeho velikost (táhnte rámecek nebo editujte moznosti Output Size výstupní velikost) tak, aby zahrnoval pozadovanou cást obrázku pro export. na tlacítko Export provedete export vybraného mluvícího obrázku do multimediálního formátu Cesky Tipy a podnty pro pasování obliceje Jak mohu pesnji odladit obraz modelu, aby pohyby obliceje byly realistictjsí? a. Kontrolní body 1, 2, 3 a 4 jsou klícové pro ovládání morfování oblicejové sít. 2. uplatnit funkce na kart Avatar. i. Klepnte na jednu emocní polozku a shlédnte náhled videoavatru. Mzete také spustit videorozhovor a shlédnout videoavatar v okn pro video ve vasem komunikacním programu. ii. Klepnutím vyberte emoci z Emotions. Emoce nabízejí sirokou skálu citových výraz, napíklad sastný, smutný, pekvapený, vylekaný, rozcilený a placící. Klepnutím vyberte emoci pro vás avatar spolecn se zvukovým efektem. Pokud pouzíváte videokonferenci, vidí synchronizaci rt a emocní animaci i vás partner Cesky iii. Klepnutím vyberte avatar z nabídky Avatars. Vybraný avatar se zobrazí v okn náhledu. Seznam Avatars ukazuje výchozí avatary dodávané v programu CrazyTalk Cam Suite i pípadné importované avatary. Klepnutím vyberte avatar a zobrazí se v okn náhledu. Pokud máte relaci s videem, vás partner bude schopen vidt avatar a animaci, i pokud snad nemá nainstalován program CrazyTalk Cam Suite. 3. Nebo mzete vyuzít vlastní tvá a aplikovat rzné efekty v kart MagicMirror. i. Klepnte na výraz, který chcete na svou tvá aplikovat. Výsledek se projeví v okn náhledu v MagicMirror a v oknu konference vaseho komunikacního programu. Knihovna výraz obsahuje celou adu výraz jako je cizinec, býk, mladý, hubený, smutný atd. Svj výraz mzete kdykoli pepnout podle pedmtu vasí konverzace. ii. Pomocí posuvného ovladace Strength (síla) mzete zvýsit nebo snízit sílu vaseho výrazu. Jeden výraz pak generuje rzné aspekty Cesky iii. Voliteln také mzete klepnout na sablony Comic, abyste pi videorelaci mohli partnera pekvapit. Knihovna kreslených prvk obsahuje efekty jako plamen, bouku, pot atd. Klepnte na nkterý z efekt a okamzit se zobrazí na vasí tvái v okn náhledu Pipojte mikrofon a vás avatar mze synchronizovat rty s tím, co íkáte. Nyní jste pipraveni na svých IM aplikacích pouzívat sirokou skálu animovaných výraz spolecn s vasím videoavatarem prosím podrobnosti v cásti Import an Emotion. o o Chcete-li emoci odstranit, vyberte emoci a klepnte na Delete. Kdyz vyberete emoci a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte emoci mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. o Vyberte emoci v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz emoci odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Import emoce CrazyTalk Cam Suite vám umozuje importovat upravené skripty (.cts) z programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít je jako emoce. Tato funkce mze znacn rozsíit vasi knihovnu emocí, protoze si mzete vybrat zvukové soubory nebo nahrát vlastní hlas pi tvorb svých emocí. Krom tvorby vlastních emocí si mzete stáhnout novou emoci z webové stránky Reallusion Cesky Import nových emocí: 1. Klepnte na tlacítko importu., címz zobrazíte moznosti 2. Klepnte na kartu Template (sablona) a projdte slozky, abyste vybrali skript (.cts) z výchozích skriptových sablon v programu CrazyTalk Cam Suite. Nebo klepnte na kartu Custom a naleznte vlastní skripty. Viz nápovdu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit, jak vytvoit vlastní skripty. 3. Vyberte sablonu nebo upravený skript a klepnte na Preview (náhled), abyste zobrazili soubor skriptu. Pokud je zaskrtnuté pole Auto Play, zacne se skript automaticky pehrávat Cesky 4. Klepnte na OK, chcete-li jej pouzít jako svou emoci v programu CrazyTalk Cam Suite. Emoce se pak zobrazí v cásti My Emotions v dialogu More Emotions. 5. Chcete-li vytvoit nové emoce pomocí programu CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Launch Editor, címz spustíte CrazyTalk Avatar Creator. Nové emoce se ulozí na kart Custom. 6. Chcete-li stáhnout emoce z webové stránky Reallusion, klepnte na Add from Web (pidat z webu). Nové emoce se ulozí v cásti My Emotions. Výbr avataru CrazyTalk Cam Suite vám umozuje vybrat upravený obraz vytvoený v programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít jej jako svj avatar pi videokonferencích v aplikacích IM. Vyberte avatar z oblasti Avatars. Uvidíte, jak se vybraný avatar zobrazí v okn náhledu. Pokud upednostujete videokonferenci, uvidíte vybraný avatar zobrazený v aplikaci IM Cesky Mzete klepnout na tlacítko, chcete-li získat více avatar: V dialogu More Avatars se zobrazí karty Default Avatars, My Avatars a Online Content. Default Avatars zobrazuje výchozí avatary dodávané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepnte na My Avatars a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion, nebo jiné importované avatary vytvoené v programu CrazyTalk Avatar Creator. Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled posledních avatar s emocemi nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí obsah.

5 Vyberte avatar poklepáním v dialogu More Avatars a avatar se zobrazí v okn náhledu. Pokud pipravujete videokonferenci, vás partner uvidí tento avatar a animaci, i kdyz snad nemá nainstalovaný program CrazyTalk Cam Suite. Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah Cesky Pokud jste si nainstalovali CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Add Avatars, abyste zobrazili data vytvoená v programu CrazyTalk Avatar Creator. Viz prosím podrobnosti v cásti Import an Avatar. Chcete-li avatar odstranit, vyberte avatar a klepnte na Delete. Kdyz vyberete avatar a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte avatar mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. Vyberte avatar v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz avatar odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Import avataru CrazyTalk Cam Suite vám umozuje importovat upravené obrázky nebo fotografie z programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít je jako vase avatary. Tato funkce mze znacn rozsíit vasi knihovnu avatar, protoze si jako svj avatar mzete vybrat jakoukoli svou fotografii nebo teba fotografii oblíbené filmové hvzdy. Krom tvorby vlastních avatar si mzete stáhnout nové avatary z webové stránky Reallusion. Import nových avatar provete následovn: 1. Klepnte na tlacítko importu., címz zobrazíte moznosti -52- Cesky 2. Klepnte na kartu Template (sablona) a projdte slozky, abyste vybrali model z výchozích skriptových sablon v programu CrazyTalk Cam Suite. Nebo klepnte na kartu Custom a naleznte vlastní modely. Viz nápovdu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit, jak vytvoit vlastní modely. 3. Vyberte sablonu nebo upravený model a klepnte na OK a pouzijte jej jako avatar ve vasem komunikacním programu. Avatar je nyní zobrazen v cásti My Avatars. 4. Chcete-li vytvoit nové avatary pomocí programu CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Launch Editor, címz spustíte CrazyTalk Avatar Creator. Nové avatary se ulozí na kart Custom. 5. Chcete-li stáhnout avatary z webové stránky Reallusion, klepnte na Add from Web (pidat z webu). Nové avatary se ulozí v cásti My Avatars Cesky MagicMirror Vyuzití morfování tváe Pro vylepsení vasí tváe mzete pomocí technologie pro morfování tváe pidat rzné výrazy. Tak mzete svou tvá vylepsit, aby vypadala stíhlejsí, mladsí nebo legracnji s výrazem cizince, býka nebo lisáckým výrazem. Jak pouzívat funkce morfování tváe: Zaskrtnte pole Apply Expression (uplatnit výraz), abyste výraz uplatnili na svou tvá. Zruste zaskrtnutí polícka, pokud chcete výraz odstranit. Klepnte na nkterý z pozadovaných výraz. Posute posunovací ovladac Strength (síla) vpravo, pokud chcete posílit výraz, nebo vlevo, pokud jej chcete zmensit. Klepnte na tlacítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu Cesky Levá cást okna, Web Camera, zobrazuje pvodní vzhled vasí tváe. Pravá cást okna zobrazuje tvá s aplikovaným výrazem. Cást okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic (kreslený prvek) najednou. programem Cam Suite pak mzete interagovat podobn jako se zrcadlem. Jak získat více výraz MagicMirror vám umozuje upravit mnozství sablon pro výrazy. Krom toho mzete také pidávat, odstraovat nebo nakupovat výrazy, abyste modifikovali obsah v knihovn oblíbených výraz. Prosím klepnte na tlacítko, chcete-li získat více výraz Cesky o V dialogu vidíte karty Default Expressions (výchozí výrazy), My Expressions (mé výrazy) a Online Content (obsah online). Na kart Default Expressions mzete vidt výchozí vyjádení dodané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepnte na My Expression a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion. Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled poslední výrazy nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí výrazy. o o Poklepejte na kterýkoli výraz v dialogu More Expression a na vasí tvái se okamzit zobrazí daný výraz. Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah Cesky o o Chcete-li výraz odstranit, vyberte výraz a klepnte na Delete. Kdyz vyberete výraz a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte výraz mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. o Vyberte výraz v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz výraz odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Výbr efektu Comic Mzete si vybrat zajímavý kreslený efekt pro pobavení vase i vasich partner. Efekt mzete vyuzít k projevení své nálady, emocí, pocit nebo dokonce k pidání njakých doplk k vasí tvái. Jak pouzít funkce efektu Comic: Zaskrtnte pole Apply Comic (uplatnit kreslený prvek), abyste efekt uplatnili na svou tvá.

6 Powered by TCPDF ( Zruste zaskrtnutí polícka, pokud chcete výraz odstranit. Klepnte na sablonu efektu, kterou si pejete Cesky Klepnte na tlacítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu. Levá cást okna, Web Camera, zobrazuje pvodní vzhled vasí tváe. Pravá cást okna, MagicMirror, zobrazuje tvá s aplikovaným efektem. Cást okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic (kreslený prvek) najednou. na My Comic a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion. Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled poslední efekty Comic nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí efekty. Poklepejte na kterýkoli efekt v dialogu More Comic a na vasí tvái se okamzit zobrazí daný efekt. o -59- Cesky o Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah. o o Chcete-li efekt odstranit, vyberte efekt a klepnte na Delete. Pokud jde o sledování cíle, viz Nastavení Cesky Klepnte na tlacítko Preview (náhled) a zobrazí se dialogové okno náhledu. Uvidíte najednou podokno webové kamery a avatary. uvidíte svj pohyb stejným smrem, jakým se pohybujete Cesky Nastavení CrazyTalk Cam Suite vám umozuje nastavit výchozí stav: Klepnte na Settings (nastavení) a zobrazí se okno Setting. V tomto dialogovém okn mzete zmnit vseobecné nastavení Cesky Vseobecná nastavení Change Language (zmna jazyka) umozuje zmnit uzivatelské rozhraní na vybraný jazyk. Pokud máte na svém operacním systému nainstalovanou aplikaci IM, rucn zmte audio/video zaízení. Vezmme si napíklad Skype 3.0, otevete dialogové okno Tools/Options (nástroje/moznosti). Nastavte Audio In a Video/Select webcam na Reallusion Virtual Audio a Reallusion Virtual Camera. Sledování obliceje Zaskrtnte tlacítko pedvolby Face/Mouse tracking to trigger head movement (spustní pohybu hlavy na základ sledování pomocí tváe/mysi), aby hlava a oci avataru sledovaly vasi hlavu nebo mys a pohybovaly se Cesky Select Camera (výbr kamery) umozuje vybrat vasi výchozí kameru. Pokud máte na svém pocítaci nainstalováno více kamer, musíte nkterou z nich vybrat. Zaskrtnte pole Popup confirm dialog when change your avatar (zobrazit potvrzovací dialog pi zmn avataru) a dialog se zobrazí, kdyz zmníte svj avatar Cesky Nastavení zaízení Pro pipojení vaseho komunikacního programu a programu CrazyTalk Cam Suite je teba rucn nastavit audio/video zaízení. Uveme si jako píklad Skype: 1. Ped pouzitím aplikace IM spuste CrazyTalk Cam Suite. 2. Ujistte se, ze jste se do své aplikace IM pihlásili. 3. Jdte do nabídky Nástroje/Nastavení..., abyste oteveli dialogové okno nastavení. 4. Vyberte Zvuková zaízení a nastavte Audio vstup na Reallusion Virtual Audio Cesky 5. Vyberte Video a nastavte Vybrat webkameru na Reallusion Virtual Camera. Klepnte na tlacítko Save button. Vás komunikacní program pak bude dostávat zdroj zvuku i videa z programu CrazyTalk Cam Suite Cesky Odstraování potízí s webkamerou Q1: Mj pocítac nemze detekovat webkameru, kdyz je pipojená pomocí prodluzovacího kabelu USB. Pro vyesení problému: Pipojte webkameru pímo k portu USB vaseho pocítace. Ujistte se, ze webkamera je pipojena do USB portu v zadní cásti vaseho pocítace. Nkteré USB porty v pední cásti pocítac neposkytují dostatecné napájení pro webovou kameru. Q2: Nedostatecné systémové zdroje vyhrazené pro USB port zpsobují, ze systém není schopen provozu. V systému je pílis mnoho zaízení, coz zpsobuje problémy IRQ se systémovým ovladacem USB. Provete následující: Odpojte nkterá zaízení USB ze systému. Restartujte systém. Pocítac realokuje zaízení. Q3: Webkamera se nerozsvítí nebo se pocítac bez zjevného dvodu restartuje. Je mozné, ze zaízení USB odebírají z vaseho pocítace pílis mnoho energie. To se mze stát, kdyz zaízení USB pipojujete k pasivnímu nebo nezávisle napájenému rozbocovaci USB. Zobrazí se dialogové okno USB Hub Power Exceeded (moznosti napájení rozbocovace USB byly pekroceny). Vyzkousejte následující: Pipojte webkameru pímo do portu USB pocítace. Pouzijte rozbocovac USB s externím napájením

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce i-look 317 1 Instalace i-look 317 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce islim 320 1 Instalace islim 320 2 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 3-11 2. Režim pro obrázky 12-14 3. Režim pro videa 15-16 4. Režim pro zabezpečení 16-19 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci.

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci. Obsah Funkce islim 1300 1 Instalace islim 1300 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Obsah Funkce Eye 110 1 Instalace Eye 110 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 4 1. Hlavní nabídka 5-10 2. Režim pro obrázky 10-13 3. Režim pro videa 14-15 4. Režim pro zabezpečení 15-18 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Eye 320 1 Instalace Eye 320 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Eye 312 1 Instalace Eye 312 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení ilook 320 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-20 Řešení problémů webcamu 21 i Symbol

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 1000 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-21 Řešení problémů webcamu 22 i Symbol

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 310 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-13 CrazyTalk CamSuite PRO 14-24 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 25-30 Řešení problémů webcamu 31 i Symbol

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Funkce zařízení FaceCam 321...2. Nastavení zařízení...2. Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků)...3. Použití aplikace Instant Messenger...

Funkce zařízení FaceCam 321...2. Nastavení zařízení...2. Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků)...3. Použití aplikace Instant Messenger... Obsah Česky Funkce zařízení FaceCam 321...2 Nastavení zařízení...2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků)...3 Použití aplikace Instant Messenger...3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání)...4 Jak používat

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6 Obsah 1. Úvod 3 2. Instalace a odinstalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 4 2.1 Požadavky na systém 4 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5 2.3 Webové

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Obrázek 46: Možnosti individuálního nastavení vzhledu Windows Vista

Obrázek 46: Možnosti individuálního nastavení vzhledu Windows Vista Jak na změnu vzhledu 178. Kde je nastavení vzhledu Windows Vista Nastavení nejen vlastností pracovní plochy, ale také ostatních vizuálních součástí systému se ukrývá pod Ovládacím panelem Vzhled a přizpůsobení.

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více