které jsou mravním půvabem občanů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "které jsou mravním půvabem občanů."

Transkript

1 ŘÍJEN 2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Karel ČAPEK: Dovolme si růst a krásnět i v oněch podrobnostech, které jsou mravním půvabem občanů. Společenská kronika Dvacetiletá samospráva Slovanská epopej v boji o záchranu Slavný plnokrevník zdaleka, slavná chovatelka z Vedrovic Mateřské centrum se činí Sportování ve Vedrovicích Kulturní kalendář Muzeum a informační centrum v provozu Integrovaný dopravní systém Rozmarýnové hody, ochutnávka vín Literární kavárny pravidelně a zajímavě Mateřská a Základní škola Vedrovice v tisku

2 Uplynulo 20 let... Takový prostor času, až se tají dech. Plný činů, vzestupů a pádů. Máme v něm své stopy. Miroslav Horníček ZÁKON O OBCÍCH zajišťuje samosprávu obce. První volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Gigimovová Anna (starostka), Smrček Pavel (místostarosta), Pazdera Jan, Čepera Vít, Melkus Jan, Mach Josef, Procházka Jan, Geyer Zdeněk, Lišťák Petr, Bartoš Josef, Becha Jan (čp. 76). Čepera Vít se vzdal mandátu a na jeho místo postoupil podle zákona Žďárský Petr. Stručně o činnosti: zokruhování vodovodu pro stavební místa u rybníka a další zajištění staveb 7 rodinných domů vybudování přístupové cesty ke skládce v Chrasti, problém řešení skládkování opravy místních komunikací legalizace a kolaudace rozvodu vody po obcí čí bude vodovod? garáže v Písnikách, řešení majetkoprávních vztahů Schválení Generelu plynofikace, napojení na vysokotlaký plynovod, zahájení plynofikace obce svěcení zvonů, Setkání rodáků založení Svazu měst a obcí Vedrovice reprezentují Znojemsko v celostátním orgánu této samosprávné platformy podpis Smlouvy o spolupráci s radnicí belgického Achelu Druhé volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka), Smrček Pavel (místostarosta), Balcárek Lubomír, Ján Palutka, Pazdera Jan, Stehura Bohuslav, Sobol František. Havlíček Tomáš, Janíček Jan, Šedivý Milan, Mgr. Čeperová Olga, ing. Ludvík Kopetka, Štefl Vlastimil, Becha Jan, Leikep Jaroslav Uprostřed volebního období odstoupil z funkce místostarosty Pavel Smrček, nahradil jej Ján Palutka. Z činnosti obce: Pasportizace vodovodu rozvod po obci Průzkumové práce ve věci zdrojů vody Posouzení stávajícího stavu Registrace hydrodynamických tlaků na vodovodní síť Hydrogeologický průzkum katastru, jímací vrt, čerpací zkouška Úsilí o sjednocení rozvodu vody se zdroji = 1 vlastník Oprava sportovních kabin na hřišti Vybudování posilovny Zpevnění a opravy komunikací, provedení pasportizace Testování pozemků pro stavební místa směr Kubšice Kanalizace zadání stavby /práce nepokračovaly/. Obce do 2000 obyvatel byly vyřazeny z dotačních možností. Plynofikace dokončení Územní systém ekologické stability /návrh/ Územní plán obce, Urbanistická studie rozvoje sídelního útvaru Program obnovy vesnice Boj o dopravní obslužnost Jednoduché pozemkové úpravy /sady/ Rakultivace skládky v Chrasti dlouhodobý proces Renovace budovy ZŠ, opravy v MŠ, řešení problémů v KD Čestné občanství archeolog dr. Vladimír Ondruš Vodovodní kolo zápis do seznamu kulturních památek Třetí volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Ján Palutka (místostarosta), ing. Robert Kočár, Václav Žďárský, Pavel Smrček, Vladimír Palásek, Milan Šedivý, Jan Becha, Vlastimil Štefl Z činnosti: Předání lesních porostů a pozemků obci Vybudování tenisového kurtu Vodovod obec je výhradním vlastníkem /rozvod + nové zdroje/, ukončení 1.etapy rekonstrukce vodovodu / vodojem, zdroj, výtlačný řád, napojení na obec/ Místní pošta změna: pouze podací s dodávkou z Loděnic Opravy silnic, nové úseky Obec správcem hřbitova Administrativní a projektové řešení revitalizačních opatření rybníka /přítok,odtok/ - nedořešené majetkoprávní vztahy, snaha o legalizaci Sklepní ulička v Písníkách projekt a snaha po řešešní Infrastruktura /plyn, voda, dešťová kanalizace, osvětlení/ nových stavebních míst Oprava střechy KD Dodatečná legalizace, stavební povolení, kolaudace již dávno užívaných rozvodů vody po obci Vznik krajů /KÚ JMK/, zrušení Okresních národních výborů Znak obce a vlajka obce- předávní dekretu v Poslanecké sněmovně Mezinárodní rok SENIORŮ VEDROVICE 1. MÍSTO V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Udělena cena ZPRAVODAJ OBCE /Vladimír Smrček, Josef Volejník/ Zemřel archeolog dr. Vladimír Ondruš. Čtvrté volební období Zvolení zástupci místní samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Ján Palutka (místostarosta), Lubomír Balcárek, ing. Robert Kočár, Marie Řezáčová, Václav Žďárský, ing. Věra Palásková, Lubomír Becha, Jan Melkus, Jan Kopetka, Jiří Lang. Jan Kopetka se vzdal svého mandátu ve prospěch prvního náhradníka Jana Bechy. Z činnosti: Třídění odpadů osvěta do všech domácností Tenisový kurt zprovozněn Oprava koupaliště brigádnická aktivita Pozemkové úpravy první kroky Vodovod rozbory vody nový vrt: kvalitnější voda 2

3 Znovuobnovení zkolabovaného nového zdroje vody Kanalizace krajská koncepce vyřazuje malé obce, žádáme o vyjímku Setkání občanů ve věci kanalizace a výstavby muzea sál KD Oprava kostela /sanační práce a omítka/ provádí duchovní správa, obec fin.přispívá Tělocvičná jednota Sokol opravila SOKOLOVNU Projekt na rekonstrukci KD neprošel při požadování fin. dotace Vznik mikroregionu Moravskokrumlovsko a Místní akční skupiny Živé pomezí Přátelství s Belgií výsadba Lípy přátekĺství v Písnikách Inventarizace hrušní ve Vedrovicích a zmapování jejich druhů Zpracována Strategie rozvoje Vedrovic Referendum o vstupu do EU podpořeno Zlatý Amos celostátní soutěž o nejlepšího učitele Olga Čeperová ve finále Základní škola žádá o vyjímku školu chceme v obci udržet Páté volební období Zvolení zástupci místní samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Bohuslav Stehura (místostarosta), ing. Robert Kočár, ing. Věra Palásková, ing. Věra Pavlišová, Miluše Bechová, ing. Leo Vidlák, Richard Janderka, Vít Čepera, Zdeněk Šedrla, Jan Melkus Jan Melkus odstoupil, byl nahrazen Jiřím Šmídem. Vít Čepera odstoupil, byl nahrazen Michalem Kolegarem. Během volebního období odstoupil z funkce Zdeněk Šedrla a byl nahrazen Janem Procházkou /po vzdání se možnosti Zdeňkem Geyerem a PaedDr. Boženou Procházkovou/ Z činnosti: TaZS M.Krumlov je nahrazena odpadovou firmou SITA CZ a.s. Změna územního plánu vyčlenila nová stavební místa Dokončuje se zástavba stav míst směr Kubšice Komplexní pozemkové úpravy jsou v plném proudu Vybudoval se nový, pomocný zdroj vody Obec uspěla se žádostí o evropské peníze na odkanalizování Vedrovic společně s obcí Kubšice celkem cca 77 milionů Kč. Administrativní zpracování příprav a výběrového řízení právě probíhá, stavba začne na jaře 2011, zároveň s rekonstrukcí rozvodu vodovodu o finanční dotaci pro vodovod teprve usilujeme. Je vybudováno dětské hřiště s pomocí dotačních peněz z MMR. Víceúčelové hřiště pod MŠ se právě buduje taktéž za finanční pomoci MMR /DOTACE PRO HOSPODÁŘSKY SLABÉ OKRESY/. Je dokončena rekonstrukce bývalé fary vzniklo Muzeum a Informační centrum s regionálním dosahem napříč mikroregionem a MAS. Byla vybudována oddychová zona pro děti a seniory v proluce mezi Knotkovými a Záviškovými Byla provedena závlahová obslužnost fotbalového hřiště Kulturní dům má zpracován projekt na rekonstrukci a zateplení - čekáme na možnost dotací Větrné vodovodní kolo bylo dvakrát zničeno vichřicí, je uloženo ve dvoře muzea, vyrábí se odlehčená replika a je podána žádost o dotaci. Byla uspořádána sbírka na dokončení opravy varhan Byla zateplena v rámci opravy budova OÚ výměna oken a dveří Vzniklo Mateřské centrum ve 2.podlaží OÚ Je zpracován Energetický audit na budovu OÚ i KD. Prvním rokem se v dopravě řídíme Integrovaným dopravním systémem, nikoliv k úplné spokojenosti. Na budově ZŠ proběhla výměna střešní krytiny, v MŠ se otevřelo po 3 letech opět 2.oddělení pro děti Nově třídíme BIODPADY TRÁVU. Uzavřena Smlouva o přátelství se slovenskou obcí Vysoká pri Morave. Setkání rodáků - oslava 740 let první písemné zmínky o Vedrovicích. Tato stručná rekapitulace nechce být podrobným výčtem činnosti samosprávy a státní správy v naší obci. Každé volební období bylo silně poznamenáno finančními možnostmi. Nestabilita v příjmech, stále se měnící rozpočtové určení daní ovlivnilo možnosti rozvoje obce. V každém volebním období se zastupitelstvo snažilo zajistit přijatelnou současnost se směřováním k budoucnosti. Na prvním místě byl člověk všechny generace jsou součástí občanského společenství. Važme si seniorů, jejich moudrosti, podporujme děti, jejich vzdělání, výchovu. Venkov stále žije, bude žít moderně v součinnosti s tradicí, společenským životem a s blízkostí přírodního potenciálu. Udržet mladé rodiny v obci umožněním možnosti výstavby se dařilo. Bohužel stavební místa jsou nyní už jen v soukromých rukou a možnosti obce jsou tím omezeny. Každé volební období musí počítat s přesahem činnosti do dalšího období jedna samospráva předává následujícím voleným zástupcům hodně nedokončených aktivit a záleží na tom, jak je načatá věc uchopena. Stejně tak záleží na funkčnosti ZASTUPITELSTVA obce. Ne všechno se za uplynulé dvacetiletí podařilo, některé překážky dokázaly problém prodlužovat do dnešních dnů. Po kanalizaci a rekonstrukci vodovodu čeká obec řešení kanalizace na povrchovou vodu, výstavba komunikací a chodníků. Jistě je také zapotřebí zkrásnět a dostatečně zfunkčnit kulturní dům. Potřebných aktivit je ještě hodně. VEDROVICE JSOU DOBŘE ZAPSÁNY V POVĚDOMÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU I V TZV. PROVINČNÍM SVĚTĚ BLIŽŠÍHO I VZDÁLENĚJ- ŠÍHO OKOLÍ. Bude na co navazovat. Ráda bych poděkovala všem, se kterými jsem ve veřejné funkci spolupracovala. Děkuji i občanům bez nich by moje činnost neměla smysl. Spolky se činily, díky za to. Poslední zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE bylo tak pracovně vytížené, že jsem nestačila poděkovat za vše, co se díky rozumnému přístupu v dobré obrátilo. Byly to 4 náročné roky. Těším se na společné setkávání při činnostech, které jsou pro radost, smysluplné, objevné, tvořivé a někam ten náš život nasměrovávají. Anna Gigimovová Jan Werich: Obec musí stát za to /o to/, aby se k ní někdo hlásil. 3

4 SLOVANSKÁ EPOPEJ Začátkem září minulého roku jsem se rozhodla založit skupinu Nechte Slovanskou epopej v Moravském Krumlově!!! na sociální síti Facebook a to z důvodu, že jsem 5 let pracovala jako průvodkyně na zámku v Moravském Krumlově. V této skupině na Facebooku je v současné době přes 2400 členů a zahrnuje nejen studenty, ale i střední a starší generaci. Pro zajímavost jsou členy této skupiny např.: Muchova nadace, John Mucha a i politické osobnosti. Díky této skupině mě oslovila Muchova nadace a já jsem zprostředkovala setkání několika studentů Gymnázia Moravský Krumlov s Johnem Muchou. Ke konci dubna letošního roku pražští radní rozhodli, že ukončí zapůjčení Muchovy Slovanské Epopeje k datu a Epopej přestěhují v létě do Prahy do prostředí Veletržního paláce (dočasné řešení pro expozici). Pražský radní pro kulturu Ondřej Pecha zdůvodnil přesun tím, že krumlovský zámek je v zdevastovaném stavu. Dále uvedl, že zámek patří mezi nejohroženější památky v České republice a proto již není možné nadále zde Epopej vystavovat. Je zvláštní, že Praha několik desítek let nejevila o Epopej žádný zájem a za 80 let nesplnila podmínku autora (tj. výstavbu samostatného pavilonu na důstojném místě). Proto se mezi Prahou a potomky A. Muchy přiostřil spor o umístění a vlastnictví Epopeje. Umístění Slovanské epopeje se však stalo i předmětem politického boje, neboť Praha chtěla získat Epopej jako triumf v komunálních volbách. Když se přiblížily poslední dny prohlídek Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, studenti Gymnázia Moravský Krumlov natočili videoklip Zaslouží si Praha Slovanskou epopej, který je umístěn na internetovém portálu youtube. Ve videoklipu vystupuje sedmnáct studentů, ve kterém vyzývají k záchraně Epopeje pro Krumlov. Studenti v něm upozorňují na nezájem Prahy o obrazy v minulých desetiletích a vyzývají, aby se lidé snažili stěhování dvaceti pláten zabránit. Kontaktovala jsem se se studenty gymnázia a rozhodli jsme se zorganizovat manifest pro zachování Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, který se konal dne Průvodu se zúčastnilo kolem 600 lidí a hlavní program uváděli studenti z gymnázia Vojtěch Jelínek a Adam Škarka. Touto akcí jsme chtěli legální formou vyjádřit nesouhlas Slovanská epopej má v regionu mnoho zastánců. s jednáním pražských radních. Na protestní akci promluvil nejen starosta Moravského Krumlova Ing. Jaroslav Mokrý, ale i starosta nedalekých Ivančic MUDr. Vojtěch Adam a bývalý hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Součástí programu bylo vystoupení paní Magdalény Sloukové, která vzpomínala jak se podílela na restaurování obrazů Slovanské epopeje. Manifest přijel podpořit i folkový zpěvák Tomáš Kočko. V doplňkovém programu dále vystoupili i ostatní studenti a zahrály i studentské kapely jako Rainbow a Life Pace. Živé ztvárnění obrazů předvedl naposledy divadelní spolek Bezgest. A pro zajímavost z Prahy na Studentský happening přijelo 17 cyklistů Tour de Bohemia, kteří si naplánovali vyloženě cestu do Moravského Krumlova, aby tuto akci podpořili. Lze říci, že akce Studentský happening pro Slovanskou epopej byla úspěšná a nikdo z nás nečekal, že se jí zúčastní téměř tisíc lidí. Naším hlavním cílem bylo oslovit co nejvíce lidí a dát pražským radním najevo. že budeme o Epopej bojovat. Praze Epopej nepomůže, ale kdyby se našla skupina vlivných a schopných lidí, kteří by se zasadili o stálý pronájem Epopeje Krumlovu a navazující rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě, bylo by to naše vítězství. Následující den jsem spolu se zástupcem petičního výboru Hynkem Vafkem odjela do Prahy na Magistrát hlavního města Prahy předat petice pražskému radnímu pro kulturu panu Ondřeji Pechovi. A ještě poznámka k petici: Petice byla sepsána dne a za několik dní bylo získáno přibližně 3200 podpisů. Jak se bude vyvíjet situace kolem Slovanské epopeje ukáže čas, doufejme že ve prospěch Jižní Moravy. Prohlášení hejtmana JMK Daniela Nagyová Vyzývám Prahu, aby nečinila nevratné kroky ke Slovanské epopeji Alfonse Muchy. Do Moravského Krumlova dnes podle informace médií dorazili zástupci hlavního města Prahy k přípravě stěhování Slovanské epopeje. Vyzývám Prahu a její představitele, jmenovitě primátora Pavla Béma a radního Jiřího Pechu, aby s ohledem na končící mandát městské reprezentace, který se počítá už pouze na dny a hodiny, nečinili žádné nevratné kroky k epopeji včetně jejího odvozu z Moravského Krumlova do Prahy. Prosím všechny moravské patrioty, aby vyjádřili svůj názor na rychlé a podle mne bohužel definitivní odstěhování Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy, které aktuálně hrozí. Nebudu předjímat výsledek sporu o vlastnictví Muchova díla, ale právě pro nejasnost této významné okolnosti varuji před zbrklostí, která přinese řadu emocí a poškodí roky budované vztahy a komunikaci mezi jižní Moravou a Prahou. Arogance moci není na místě, pojďme s chladnými hlavami jednat. Michal Hašek, hejtman JMK 4

5 Manifest, který se konal v Moravském Krumlově Foto: J. Kristián 5

6 , r

7 Mateřské centrum funguje ke spokojenosti všech... 7

8 ARABSKÝ PLNOKREVNÍK Je považován za jedno nejstarších a nejčistších plemen světa. První zmínky o jeho vzniku pocházejí už z doby 4000 let př.n.l. a jeho původ pochází ze Severní Afriky a dálného východu, zejména Egypta, kde byl prastarými beduinskými kmeny šlechtěn a chován v maximální čistotě krve, pečlivě střežené až dodnes. Beduini uctívali svoje koně a opřádali je mnoha legendami, z nichž jedna praví: Když bůh stvořil koně, sebral hrstku jižního písku a pravil mu leť! a tak vznikl Arabský plnokrevník. Jiná legenda zas praví, že sám bůh moří Poseidon vykouzlil toto zvíře z mořských vln. Ale ať už to bylo jakkoli, jisté je, že krásný ušlechtilý vzhled spolu s nadpůměrnou inteligencí, rychlostí a vytrvalostí dělá z Arabského plnokrevníka výjimečného koně. Tvrdý, nenáročný na potravu, schopný přežít i v těch nejdrsnějších podmínkách nehostinné pouště, vynikající jezdecký všestranný kůň, a především zakladatel a zušlechťovatel mnoha jiných významných plemen. Jeho historie je fascinující, nemám však bohužel tolik prostoru, abych mohla přiblížit alespoň to nejdůležitější, a tak jsem se rozhodla přiblížit alespoň něco málo z mé práce s tímto exotickým plemenem. Svého prvního plnokrevníka jsem si dovezla před 4 lety z Blegického Monzenu. Byl to rok a půl starý hřebec S Maran. Rohodující při výběru byl pro mě fakt, že chov Arabských plnokrevníků v České Republice značně pokulhává za ostatními evropskými zeměmi a já chtěla opravdovou kvalitu, proto rozhodnutí padlo právě na Belgii. Dalším důležitým faktorem byl rodokmen, který u tohoto koně sahá až na přelom 15. a 16. století. V rodokmenu se objevuje spousta zvučných jmen koní zakladatelů těch nejlepších linií jako jsou Ansata Halim Shah, Ansta Ibn Shah, Ibn Galal, Hosna, Ansata El Salaam, Madallan-Madheen, Black Shetan, Assuan El lfrith, Moheba Zobeyda, Mona, Marouba Bint Assuan a v neposlední řadě legendární Eclipse, zakladatel těch vůbec nejznámnějších linií jako jsou Darley Arabians, importovaný do Anglie už v 16. století. Jako jeden z posledních faktorů při rozhodování o výběru byl i vzhled. Dál jsem už hledat nemusela, našla jsem to, co jsem chtěla. O tom, že jsem vybrala opravdu dobře, jsem se přesvědčila ještě ten rok o tři měsíce později po importu, na výstavě plnokrevných arabských koní v Liberci konané pod záštitou Achpak. Vystavovatelé a chovatelé z celé České Republiky přivezli na tuto přehlídku konanou pouze jednou do roka své nejlepší koně a Maran před konkurujícími hřebci zvítězil v kategorii mladých 1 až 2 letých hřebců. Následně vybojoval titul Juniorský Rezervní Šampión. Krásný úspěch spolu s ohromnou radostí mě motivovaly k zamyšlení o vytvoření svého vlastního chovu Arabských plnokrevníků sestávajícího pouze z toho nejlepšího. Nadchla jsem se myšlenkou, že i já mohu svou malou kapkou v moři přispět ke zkvalitnění chovu těchto koní a posunout tak Českou Republiku o krůček blíž k těm evropským zemím, které se pyšní nejlepšími chovy. Po první úspěšné výstavě následoval zimní odpočinek, hřebec pomalu dospíval z puberťáka v dospělého hrdého koně, a z jara přišel čas posunout se zase o něco dál, tentokrát v podobě tréninku sportovního. Začátky nebyly jednoduché. Mladý kůň je jako malé dítě, které se učí číst a psát. Je nutno velké trpělivosti, důrazu a zejména opatrnosti, protože neopatrným zbrklým jednáním se pak jen těžko napravují počáteční chyby. Díky opravdu nadpůměrné inteligenci těchto zvířat mohu říct, že v mnohém jsem měla práci velmi usnadněnou. Sedlo přijmul s klidem arabů, coby klasických jezdeckých koní šlechtěných jen pro jezdecké účely s naprostou grácií. Na dalších detailech jsme pak pracovali a dodnes pracujeme pomalu a s rozvahou. V roce 2009 jsem se rozhodla, že znova zkusíme štěstí, a tak jsme opět vyrazili na výstavu, tentokrát bojovat v kategorii už 3 letých hřebců. Předvádění tentokrát nešlo tak jednoduše jako v minulém roce. Probouzející se hormony dospívajícího hřebce spolu s ohnivým temperamentem tolik typickým pro tato zvířata zapříčinila strach z našeho bodového hodnocení a z následné možné prohry. I tentokrát však dokázal, že je koněm kvalitním, a typově naprosto vyhovujícím. Opět zvítězil ve své kategorii a získal titul Juniorský Rezervní Šampión. Složení jiné mezinárodní poroty (než té z roku 2008) a jiných konkurujících hřebců, jsem si začala být naprosto jistá, že naše první vítězství nebylo pohuhou náhodou, a že s hřebcem Maranova typu mohu bez obav začít se zakládáním chovu. Myšlenka krásná, leč nerealizovatelná bez příslušné klisny. Přestože byl Maran uchovněn, a stal se tak jedním z mála plemenných plnokrevných arabských hřebců nejen v Česku, ale i na celé Moravě, s klisnami, které doposud stály v naší stáji jsme ho křížit nemohli. Pravého Arabského plnokrevníka totiž získáte pouze tehdy, je-li pravá arabská plnokrevná klisna nakryta pravým plnokrevným plemenným arabským hřebcem. Došlo na lámání chleba a o téměř 2 roky později, 8

9 jsem vybírala vhodnou klisnu, která by spolu s Maranem byla spoluzakladatelkou našeho chovu. Tu jsem pro změnu našla v Polsku. Rozhodujícím kritériem byl tentokrát vzhled, krásná typová klisnička se světovým rodokmenem kde jedno z nejzvučnějších jmen byl bezesporru Monogramm, hřebec tyčící se spolu s Paadrons Psyche a Kubinec na výsluní tří 4 hvězdičkových hřebců tohoto světa. Porenku jsme dovezli už jako půlroční hříbátko, a po několika počátečních zdravotních potížích, které měla, se začíná probouzet a dospívat v opravdu krásnou, velmi jemnou mladou dámu. Přestože má dnes teprve rok a půl, rozhodla jsem se i ji vzít na výstavu, která byla zároveň její premiérou. Letošní rok jsme tedy absolvovali další cestu, tentokrát ne do Liberce, ale přímo do hlavního města - stověžaté Prahy, kde se prvním rokem konala též výstava mezinárodní. Ve velké konkurenci mezi mladými ročními klisnamy suverénně obsadila první místo kategorie a následně získala titul Juniorská Zlatá Šampionka. Ani Maran se nenechal zahambit a již třetím rokem po sobě zvítězil v kategorii 4 až 5 letých hřebců a v nabité konkurenci vybojoval titul. Už ne Juniorský ale Seniorký Bronzový Šampión. Integrovaný dopravní systém se snaží obec připomínkovat dle návrhů občanů - cestujících. Protože jde o návaznost související s mnoha obcemi a několika dopravci, nedosáhli jsme zatím uspokojivé dohody. Jednání nejsou ukončena. Místní rozhlas dělá problémy všem: radnici i občanům. Obrátili jsme se již na třetího odborníka, snad nás čeká pozitivní závěr. Ústředna bude opravena v nejbližších dnech. Během provozu se budou následně postupně vyměňovat jednotlivé problematické ampliony. Pokud bych tedy měla shrnout poslední 4 roky myslím, že byly velmi úspěšné jak pro mě, tak pro oba koně, na něž jsme všichni v naší rodině, a myslím že po právu, hrdí. Krom výstav jsme se s Maranem účastnili i prvních oficiálních vytrvalostních dostihů pro mladé koně konaném v Mikulově. Přestože nervozita a těžký rozbahněný terén zapříčinily, že jsme tentokrát žádný pohár pro nás a Vedrovice díky úrazu na kluzkém povrchu nedovezli, pevně věřím, že po zkončení zimního odpočinku příští rok budeme úspěšně nás i obec Vedrovice reprezentovat nejen na výstavách, ale i v tomto tvrdém fyzicky velmi náročném sportu. Doufám, že i do budoucna budeme úspěšní, a že za nějakých 5 či 6 let už budou výstavní arény brázdit koně z našeho vlastního chovu, kteří budou stejně tak úspešní, jako jejich rodiče. Na závěr bych tímto ráda poděkovala svému manželovi a tátovi, kteří mě v mém úsilí podporují a se vším vydatně pomáhají, a taky své mamince, která to s námi nemá díky koním vůbec jednoduché. Vím, že bez těchto lidí by sen o Arabském plnokrevníkovi zůstal napořád pouhým snem. Jana Rusnáková (Lišťáková) 9

10 SPORTOVÁNÍ VE VEDROVICÍCH Žákovský fotbal potřebuje hráče! Malých fotbalistů je málo! Léto končí, zima chce být zdravá aneb zdravé okénko nadosah: TAE-BO je dynamické cvičení, které kombinuje prvky karate, taekwonda a boxu s prvky tanečního aerobiku. Má pozitivní vliv na srdce a oběhový systém, snižuje hmotnost, zlepšuje svalovou sílu, flexibilitu, rovnováhu a hlavně vytrvalost. Může ho cvičit každý bez rozdílu věku, pohlaví a dokonce i kondice. Mottem je: Neporovnávej se s ostatními, zvítěz sám nad sebou. Snaž se být stále lepší a lepší. Cvičení probíhá každou středu a sobotu v hodin v sokolovně. Pavla Schovancová Lenost zabíjí, obyčejná chůze léčí Časté zahlenění, těžké dýchání, bolesti nohou, kloubů, hlavy, zad. Teprve pak vše začnete řešit Odborníci vás naženou do posiloven, dietních programů na redukci váhy a začnete požívat spoustu tablet a nechutných nápojů na klouby. Tomu všemu můžete předejít, když se včas rozhodnete. Chůze je totiž nejpřirozenější pohyb, který nám pomáhá zlepšit kondici, odbourává tuky, zbavuje napětí a stresu. Tenis ve Vedrovicích V květnu jem byl pozván na schůzi TJ Sokol Vedrovice, kde se mimo jiné jednalo o možnostech a podmínkách hraní tenisu ve Vedrovicích. Tam jsme se dohodli, že bude užitečné a snad i nutné spojit zájemce o hru a udržování antukového kurtu a založit spolek hrajících a podporujích tenis. Po zveřejnění možnosti hrát a příslibu podpory obce jsme se my, budoucí hráči a příznivci tenisu, sešli a v pátek 16. července 2010 založili Spolek tenisu Vedrovice (STV). Tehdy jsme se rovněž rozhodli, že budeme sdílet společný zájem - což nám lépe půjde pospolu, ale nebudeme vstupovat do žádné organizace, zůstaneme dobrovolným spolkem. Abychom mohli hrát, potřebujeme pomoc obce. Proto musíme obci také něco nabídnout. Navrhli jsme, že za možnost hrát oživíme antukový tenisový kurt, který je cennou sportovní investicí a který byl bez výrazné a odborné úpravy odsouzen k zániku a budeme jej sami udržovat a spravovat, což je u antukového povrchu náročné. Všechno dobře dopadlo, dohodli jsme se, zajistili odbornou firmu, vyměnili starou antuku za novou, opravili síť a co bylo Harmonie těla a ducha - středa hod. - jóga v MŠ. Snižuje riziko srdečních onemocnění, zvyšuje odolnost našich kloubů, zpevňuje svaly, okysličuje pokožku, prokrvuje mozek a preventivně pomáhá proti rakovině, cukrovce a osteoporóze. Bohužel dospělý Čech ujde v průměru za den jen 1500 metrů a to je hodně málo. Lékaři ale své pacienty motivují: kdo chodí, žije déle. třeba a začali hrát. Je nás již přes dvacet a věříme,že nás bude přibývat. Jsme si jisti, že v budoucnu nebude vše ideální, ale víme, že nejhorší by bylo chodit okolo chátrajícího kurtu, nepokusit se o nic a zkušeně mudrovat, jak je po všem, jak se nehodí nic dělat, co to stálo a jak jsme to už tenkrát říkali. Jde nám hlavně o mladé a nejmladší, kterým chceme ukázat a umožnit cestu k hezkému sportu a k rozumnému užití času v přátelském kolektivu, ale starší a pokročilé vřele vítáme. Cílem a smyslem STV je umožnit členům sportovní a společenské vyžití. Očekává se, že každý člen bude tento smysl a cíl respektovat a svým jednáním naplňovat. Děkujeme obci Vedrovice a jejím zastupitelům za pochopení naší snahy a potřebnou pomoc, děkujeme vedrovickým hasičům za pomoc při obnově kurtu a děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají. Kdo se chce přidat nebo více vědět, ať se ozve - mail tel Děkujeme panu Petru Hluskovi za několikaletou péči o tenisový kurt. Miloš Vach 10

11 Muzeum a informační centrum navštěvují návštěvníci domácí, mimoregionální i zahraniční. 23. října 2010 navštívilo vedrovické nálezy 35 badatelů z celé Evropy i z USA. Členové Mezinárodní unie preprotohistorických věd UNESCO v rámci rakouského sympozia zabývajícího se paleolitickým obdobím (u nás krumlovský les a objevené doly) si prohlédli výsledky výzkumu pana dr. Olivy (předtím krumlovský les navštívili) a také exponáty popisující život doby neolitické. Ohromnou spokojenost vyjádřili zápisem v Knize návštěv. 11

12 Muzeum Vedrovice - Archeologie Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les. Unikátní naleziště středoevropského neolitu (období cca 6000 až 4000 let př. n. l.) poutají pozornost odborníků již řadu let. Doloženo je osídlení kultur lidu s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou. Jedná se o pohřebiště a ohrazené sídliště z období lidu s lineární keramikou a dále pak o sídliště a dva ohrazené areály (rondely) lidu s moravskou malovanou keramikou. Lidé kultury s lineární keramikou byli prvními opravdovými zemědělci, kteří uměli obdělávat půdu a chovat hospodářská zvířata. Usadili se na hřbetu probíhajícím v blízkosti jižní části obce (původně obec Zábrdovice) v tratích Široká u lesa a Za dvorem. V trati Široká u lesa, severozápadně od sídliště, pohřbívali své mrtvé. Prvních asi 12 hrobů zde bylo amatérsky prozkoumáno již v 19. století. V roce 1910 prozkoumal František Černý ve Vinklerově cihelně, nacházející se v trati Za dvorem, šest neolitických kostrových hrobů, v roce 1911 byly nalezeny dva hroby a kostrový dvojhrob. Lze předpokládat, že některé hroby, jejichž počet není znám, byly zničeny při práci dělníků ve Vinklerově cihelně. Nedaleký Krumlovský les lidu posloužil výborným a rozsáhlým nalezištěm jurského rohovce pro výrobu nástrojů (štípané industrie). Obrovský rozsah a nejasný účel těžby činí z Krumlovského lesa jednu ze záhad moravského pravěku. Výzkum zde dlouhodobě provádí dr. Martin Oliva z Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea. Archeologické oddělení Moravského zemského muzea zkoumá oblast Vedrovic již od 60. let 20. století. V letech realizovalo systematický výzkum v obou hlavních tratích na katastru Vedrovic Za dvorem a Široká u lesa. Výzkum byl zaměřený na osídlení z období neolitu, nalezeno však bylo i osídlení z období paleolitu, eneolitu, z mladší doby bronzové i z pozdního středověku. V období odkryl dr. Vladimír Ondruš, archeolog Moravského zemského muzea, v trati Široká u lesa sídliště kultury s lineární keramikou (LnK) s půdorysy dlouhých kůlových domů, pecí, sídlištních objektů a 12 kostrových pohřbů v sídlištních jámách. V letech bylo v severní části trati Široká u lesa prozkoumáno unikátní a v té době ve střední Evropě zcela ojedinělé pohřebiště lidu kultury s lineární keramikou. Bylo odkryto 110 kostrových hrobů (LnK). V období v trati Za dvorem dr. Vladimír Ondruš prozkoumal mimořádnou soustavu fortifikačních objektů zjištěnou leteckou a geofyzikální prospekcí. Kolem celé osady kultury s lineární keramikou bylo vybudováno příkopové ohrazení ve tvaru oválu o rozměrech 425 x 275 metrů. Tento příkop typu Sohlgraben (vanovitý profil) byl ve východní části přeťat kruhovým příkopem kultury s moravskou malovanou keramikou (MMK) typu Spitzgraben (hrotitý příkop) se čtyřmi vchody s dvojitou vnitřní palisádou (vnější kruhový rondel dosáhl průměru metrů). Třetí příkop typu Spitzgraben vytvářel nepravidelně kruhový uzavřený areál (vnější průměr 200 metrů), v jihovýchodní části překryl část příkopu kultury s období LnK. Dosavadní ověřovací výzkum dr. Aleny Humpolové z Moravského zemského muzea předpokládá datování třetího příkopu do rané fáze kultury s MMK. Nálezy z výzkumů prošly řadou odborných posouzení a antropologických expertíz, především dr. Jana Jelínka a dr. Marty Dočkalové. Realizováno bylo rozsáhlé datování radiokarbonovou metodou kosterního materiálu Široká u lesa a Za dvorem, které řadí nálezy z vedrovické nekropole do shodného časového údobí okolo 5200 př.n.l. Vedrovice v jistém smyslu sloužily jako průchozí komunita, v níž se mísily kulturní tradice se vzdálenými krajinami, a proto nemají v ČR a střední Evropě obdobu. RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D. Vesnice je víc než statistickou jednotkou osídlení, která si potřebuje opravit komunikace a vybudovat kanalizaci. 12

13 Do minulosti se nemůžeme vracet, ale můžeme se z ní poučit. Otvírání muzea Pracovnice muzea a informačního centra Bc. Hana Ivanovičová Mezinárodní návštěva v muzeu Úprava prostoru před muzeem. 13

14 HODY Hodování a ochutnávání společně s počasím vyšlo! 14

15 V prostorách muzea, knihovny a informačního centra se budou konat zajímavé akce. Věříme, že si programová náplň získá věrné návštěvníky. Připravuje se například seriál Literárních kaváren o zajímavých postavách naší historie i současnosti (od ledna 2011). Programy jsou naplánovány pro dospělé i pro děti. 15

16 ŠKOLA A ŠKOLKA Slavnostní zahájení školního roku Slavnostní otevření nové třídy v mateřské škole 1. září jsme slavnostně uvítali školní rok v mateřské škole a Muzeu ve Vedrovicích. 1. září 2010 jsme slavnostně uvítali děti v nové třídě mateřské školy. Sudičky, které byly přítomny u slavnostního otevření nové třídy, popřály naší mateřské škole opravdový život, usměvavé děti a hodné paní učitelky Naposledy byla mateřská škola dvojtřídní v roce 1999/2000, kdy mateřskou školu navštěvovalo 33 dětí. V posledních dvou letech byla mateřská škola otevřena na výjimku, což znamená, že v jedné třídě se vzdělávalo 28 dětí. Třída mateřské školy se dle školské legislativy naplňuje však nejvýše do počtu 24 dětí a jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. Udělit výjimku však školský zákon umožňuje také, avšak s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám školy s tím, že budou splněny podmínky bezpečnosti a zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávání v mateřské škole Je zřejmé, že ve třídě s nižším počtem dětí je vše snazší a jednodušší V letošním školním roce bylo zapsáno k předškolnímu vzdělávání 34 dětí. Byla by škoda nevyužít prostorů, které mateřská škola nabízí a nevyhovět žádostem rodičů o umístění dítěte v mateřské škole. Bylo však nutné obě třídy zprovoznit, tj. materiálně, finančně a personálně zabezpečit otevření druhé třídy, tj. zabezpečit personálně a finančně pedagoga a pomocného zaměstnance pro zajištění provozu v nové třídě mateřské školy, stravování apod. A také materiálně vybavit druhou třídu chybějícími stoly, židličkami, dětským nábytkem, kuchyňským nádobím, povlečením atd Obecní úřad poskytl na materiální vybavení finanční částku ,- Kč a na mzdové náklady pedagoga částku ,- Kč. Vybavení nově otevřené třídy v mateřské škole není ještě úplné, bude se doplňovat dle finančních možností naší školy. Přijďte se podívat mezi nás, velice rádi Vás ve školce, ale i ve škole uvidíme Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům školy a jejich rodinným příslušníkům, kteří se v době své dovolené podíleli na otevření nové třídy mateřské školy. Děkuji tatínkům, kteří nám pomáhali před prázdninami se stěhováním nábytku. Děkuji Pavlu Mičánkovi a Davidu Geyerovi za stavební úpravy v mateřské škole. Radku Pasternému, návrháři, za projektování prostředí mateřské školy a Jiřímu Čechovi, který jeho návrhy zrealizoval. (více o slavnostním zahájení školního roku a otevření nové třídy v mateřské škole najdete na webových stránkách naší školy, Božena Procházková Vítání do 1. třídy 16

17 Víceúčelové hřiště bude letos hotové. Vycházka do krumlovského lesa, prohlídka muzea Vycházka do krumlovského lesa s Doc. Olivou Veřejný internet v informačním centru 17

18 VEDROVICE V KALENDÁŘI 18

19 Moravskokrumlovské noviny, , str. 11 Je správné prostřednictvím člověka nalézat správný přístup k pravé podstatě vesnice. Člověk se nedívá na venkov a vesnici jen čistě materiálně, nýbrž spojuje vzpomínky, pocity a sny se svým vesnickým domovem. Problémy mají jména i osudy. 19

20 KULTURNÍ KALENDÁŘ - 4. čtvrtletí 2010 Říjen Životní jubilea 60 let Stáňa Rudolf let Palutková Ludmila Gigimov Michail Sobolová Eva Foretníková Marie let Martínková Zdenka let Hermanová Božena Heroutová Miluška Světlíková Květoslava let Vaníčková Anna Fuisová Anna let Čermák Jiří Bechová Jolana let Staňková Arnoštka Haluza Jan let Komínková Anna Knotková Otýlie Hladík Miroslav let Smrček Bohuslav Narozené děti Literární receptář s Magdalenou Dobromilou Rettigovou v 17 h. Mateřské centrum: První krůčky k hudbě v 17 h Terénní vycházka s dr. Martinem Olivou do Krumlovského lesa, prohlídka MUZEA Kosmetické okénko v 18 h. - v muzeu 1. podlaží Pohádkový pátek s rodiči a dětmi v 17 h. v muzeu Vzpomínka VZNIKU REPUBLIKY - 10 h. náves Úcta ke stáří - zájezd důchodců na Slovensko - Vysoká při Moravě Listopad Martinské hody - pořádají ZŠ, MŠ Lampionový průvod s ohňostrojem Antropologická přednáška o životě prvních zemědělců - muzeum /datum bude upřesněno/ Prosinec Čertíci na návsi s Mikulášem - 17 h. náves Poslední leč myslivců - sál KD Od Vánoce napříč generacemi - výstava v muzeu Kurz vánoční dekorace h Živý Betlém na návsi v 17 h. - ZŠ, MŠ Tradiční turnaj ve florbalu - místní sokolovna Silvestr s ohňostrojem na návsi Silvestrovská zábava v KD - pořádá TJ Karolína Tvrdoňová Adéla Zelníčková Simona Ivona Knotková Jolana Buršíková Zemřeli Raimund Knotek, nar Václav Novotný, nar Jan Zelníček, nar Pelikánová Vlasta, nar Pohyb obyvatel Narodily se 4 děti Zemřeli 4 občané Přistěhoval se 1 občan Odstěhovali se 4 občané Ke dni mají Vedrovice 837 obyvatel. Vítání dětí Markéta Snášelová, Matěj Molík, Lukáš Bezděk, Vít Šroller, Karolína Tvrdoňová, Adéla Zelníčková Vydává Obecní úřad Vedrovice. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j Náklad 340 výtisků. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Výroba Bačík, Pohořelice, tel.:

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 18. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 18. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 18. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra Palásková,

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Usnesení č. 52 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2014 přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 52 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2014 přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 52 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2014 přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Richard Janderka, Bc. Petr Záviška, Ivana Bechová, Petr Becha,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne:

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice Místo: Boskovice Dne: 23. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Průběh prací na projektu 2. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Společná příprava a koordinace projektu...

Společná příprava a koordinace projektu... Společná příprava a koordinace projektu... Po stopách prapředků (2012 2013) Projekt spolupráce místních akčních skupin Dolní Morava (Podluží a Hodonínsko) a Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko nazvaný

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zahájení zasedání: 18,00 hodin Hlasování o ověřovateli zápisu pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

Zahájení zasedání: 18,00 hodin Hlasování o ověřovateli zápisu pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 8. prosince 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Anna

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků Aktuální potřeby venkova Bouře mozků Pavla Marková Jan Balcar Venkovská konference 21. 22. leden 2010 Červený Kostelec Malý neznamená slabý. V Královéhradeckém kraji žije 552 212 obyvatel. Přes 60%, přesně

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. dubna 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. dubna 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. dubna 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ing. Věra Palásková, Miluše Bechová Přítomni:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více