které jsou mravním půvabem občanů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "které jsou mravním půvabem občanů."

Transkript

1 ŘÍJEN 2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Karel ČAPEK: Dovolme si růst a krásnět i v oněch podrobnostech, které jsou mravním půvabem občanů. Společenská kronika Dvacetiletá samospráva Slovanská epopej v boji o záchranu Slavný plnokrevník zdaleka, slavná chovatelka z Vedrovic Mateřské centrum se činí Sportování ve Vedrovicích Kulturní kalendář Muzeum a informační centrum v provozu Integrovaný dopravní systém Rozmarýnové hody, ochutnávka vín Literární kavárny pravidelně a zajímavě Mateřská a Základní škola Vedrovice v tisku

2 Uplynulo 20 let... Takový prostor času, až se tají dech. Plný činů, vzestupů a pádů. Máme v něm své stopy. Miroslav Horníček ZÁKON O OBCÍCH zajišťuje samosprávu obce. První volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Gigimovová Anna (starostka), Smrček Pavel (místostarosta), Pazdera Jan, Čepera Vít, Melkus Jan, Mach Josef, Procházka Jan, Geyer Zdeněk, Lišťák Petr, Bartoš Josef, Becha Jan (čp. 76). Čepera Vít se vzdal mandátu a na jeho místo postoupil podle zákona Žďárský Petr. Stručně o činnosti: zokruhování vodovodu pro stavební místa u rybníka a další zajištění staveb 7 rodinných domů vybudování přístupové cesty ke skládce v Chrasti, problém řešení skládkování opravy místních komunikací legalizace a kolaudace rozvodu vody po obcí čí bude vodovod? garáže v Písnikách, řešení majetkoprávních vztahů Schválení Generelu plynofikace, napojení na vysokotlaký plynovod, zahájení plynofikace obce svěcení zvonů, Setkání rodáků založení Svazu měst a obcí Vedrovice reprezentují Znojemsko v celostátním orgánu této samosprávné platformy podpis Smlouvy o spolupráci s radnicí belgického Achelu Druhé volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka), Smrček Pavel (místostarosta), Balcárek Lubomír, Ján Palutka, Pazdera Jan, Stehura Bohuslav, Sobol František. Havlíček Tomáš, Janíček Jan, Šedivý Milan, Mgr. Čeperová Olga, ing. Ludvík Kopetka, Štefl Vlastimil, Becha Jan, Leikep Jaroslav Uprostřed volebního období odstoupil z funkce místostarosty Pavel Smrček, nahradil jej Ján Palutka. Z činnosti obce: Pasportizace vodovodu rozvod po obci Průzkumové práce ve věci zdrojů vody Posouzení stávajícího stavu Registrace hydrodynamických tlaků na vodovodní síť Hydrogeologický průzkum katastru, jímací vrt, čerpací zkouška Úsilí o sjednocení rozvodu vody se zdroji = 1 vlastník Oprava sportovních kabin na hřišti Vybudování posilovny Zpevnění a opravy komunikací, provedení pasportizace Testování pozemků pro stavební místa směr Kubšice Kanalizace zadání stavby /práce nepokračovaly/. Obce do 2000 obyvatel byly vyřazeny z dotačních možností. Plynofikace dokončení Územní systém ekologické stability /návrh/ Územní plán obce, Urbanistická studie rozvoje sídelního útvaru Program obnovy vesnice Boj o dopravní obslužnost Jednoduché pozemkové úpravy /sady/ Rakultivace skládky v Chrasti dlouhodobý proces Renovace budovy ZŠ, opravy v MŠ, řešení problémů v KD Čestné občanství archeolog dr. Vladimír Ondruš Vodovodní kolo zápis do seznamu kulturních památek Třetí volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Ján Palutka (místostarosta), ing. Robert Kočár, Václav Žďárský, Pavel Smrček, Vladimír Palásek, Milan Šedivý, Jan Becha, Vlastimil Štefl Z činnosti: Předání lesních porostů a pozemků obci Vybudování tenisového kurtu Vodovod obec je výhradním vlastníkem /rozvod + nové zdroje/, ukončení 1.etapy rekonstrukce vodovodu / vodojem, zdroj, výtlačný řád, napojení na obec/ Místní pošta změna: pouze podací s dodávkou z Loděnic Opravy silnic, nové úseky Obec správcem hřbitova Administrativní a projektové řešení revitalizačních opatření rybníka /přítok,odtok/ - nedořešené majetkoprávní vztahy, snaha o legalizaci Sklepní ulička v Písníkách projekt a snaha po řešešní Infrastruktura /plyn, voda, dešťová kanalizace, osvětlení/ nových stavebních míst Oprava střechy KD Dodatečná legalizace, stavební povolení, kolaudace již dávno užívaných rozvodů vody po obci Vznik krajů /KÚ JMK/, zrušení Okresních národních výborů Znak obce a vlajka obce- předávní dekretu v Poslanecké sněmovně Mezinárodní rok SENIORŮ VEDROVICE 1. MÍSTO V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Udělena cena ZPRAVODAJ OBCE /Vladimír Smrček, Josef Volejník/ Zemřel archeolog dr. Vladimír Ondruš. Čtvrté volební období Zvolení zástupci místní samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Ján Palutka (místostarosta), Lubomír Balcárek, ing. Robert Kočár, Marie Řezáčová, Václav Žďárský, ing. Věra Palásková, Lubomír Becha, Jan Melkus, Jan Kopetka, Jiří Lang. Jan Kopetka se vzdal svého mandátu ve prospěch prvního náhradníka Jana Bechy. Z činnosti: Třídění odpadů osvěta do všech domácností Tenisový kurt zprovozněn Oprava koupaliště brigádnická aktivita Pozemkové úpravy první kroky Vodovod rozbory vody nový vrt: kvalitnější voda 2

3 Znovuobnovení zkolabovaného nového zdroje vody Kanalizace krajská koncepce vyřazuje malé obce, žádáme o vyjímku Setkání občanů ve věci kanalizace a výstavby muzea sál KD Oprava kostela /sanační práce a omítka/ provádí duchovní správa, obec fin.přispívá Tělocvičná jednota Sokol opravila SOKOLOVNU Projekt na rekonstrukci KD neprošel při požadování fin. dotace Vznik mikroregionu Moravskokrumlovsko a Místní akční skupiny Živé pomezí Přátelství s Belgií výsadba Lípy přátekĺství v Písnikách Inventarizace hrušní ve Vedrovicích a zmapování jejich druhů Zpracována Strategie rozvoje Vedrovic Referendum o vstupu do EU podpořeno Zlatý Amos celostátní soutěž o nejlepšího učitele Olga Čeperová ve finále Základní škola žádá o vyjímku školu chceme v obci udržet Páté volební období Zvolení zástupci místní samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Bohuslav Stehura (místostarosta), ing. Robert Kočár, ing. Věra Palásková, ing. Věra Pavlišová, Miluše Bechová, ing. Leo Vidlák, Richard Janderka, Vít Čepera, Zdeněk Šedrla, Jan Melkus Jan Melkus odstoupil, byl nahrazen Jiřím Šmídem. Vít Čepera odstoupil, byl nahrazen Michalem Kolegarem. Během volebního období odstoupil z funkce Zdeněk Šedrla a byl nahrazen Janem Procházkou /po vzdání se možnosti Zdeňkem Geyerem a PaedDr. Boženou Procházkovou/ Z činnosti: TaZS M.Krumlov je nahrazena odpadovou firmou SITA CZ a.s. Změna územního plánu vyčlenila nová stavební místa Dokončuje se zástavba stav míst směr Kubšice Komplexní pozemkové úpravy jsou v plném proudu Vybudoval se nový, pomocný zdroj vody Obec uspěla se žádostí o evropské peníze na odkanalizování Vedrovic společně s obcí Kubšice celkem cca 77 milionů Kč. Administrativní zpracování příprav a výběrového řízení právě probíhá, stavba začne na jaře 2011, zároveň s rekonstrukcí rozvodu vodovodu o finanční dotaci pro vodovod teprve usilujeme. Je vybudováno dětské hřiště s pomocí dotačních peněz z MMR. Víceúčelové hřiště pod MŠ se právě buduje taktéž za finanční pomoci MMR /DOTACE PRO HOSPODÁŘSKY SLABÉ OKRESY/. Je dokončena rekonstrukce bývalé fary vzniklo Muzeum a Informační centrum s regionálním dosahem napříč mikroregionem a MAS. Byla vybudována oddychová zona pro děti a seniory v proluce mezi Knotkovými a Záviškovými Byla provedena závlahová obslužnost fotbalového hřiště Kulturní dům má zpracován projekt na rekonstrukci a zateplení - čekáme na možnost dotací Větrné vodovodní kolo bylo dvakrát zničeno vichřicí, je uloženo ve dvoře muzea, vyrábí se odlehčená replika a je podána žádost o dotaci. Byla uspořádána sbírka na dokončení opravy varhan Byla zateplena v rámci opravy budova OÚ výměna oken a dveří Vzniklo Mateřské centrum ve 2.podlaží OÚ Je zpracován Energetický audit na budovu OÚ i KD. Prvním rokem se v dopravě řídíme Integrovaným dopravním systémem, nikoliv k úplné spokojenosti. Na budově ZŠ proběhla výměna střešní krytiny, v MŠ se otevřelo po 3 letech opět 2.oddělení pro děti Nově třídíme BIODPADY TRÁVU. Uzavřena Smlouva o přátelství se slovenskou obcí Vysoká pri Morave. Setkání rodáků - oslava 740 let první písemné zmínky o Vedrovicích. Tato stručná rekapitulace nechce být podrobným výčtem činnosti samosprávy a státní správy v naší obci. Každé volební období bylo silně poznamenáno finančními možnostmi. Nestabilita v příjmech, stále se měnící rozpočtové určení daní ovlivnilo možnosti rozvoje obce. V každém volebním období se zastupitelstvo snažilo zajistit přijatelnou současnost se směřováním k budoucnosti. Na prvním místě byl člověk všechny generace jsou součástí občanského společenství. Važme si seniorů, jejich moudrosti, podporujme děti, jejich vzdělání, výchovu. Venkov stále žije, bude žít moderně v součinnosti s tradicí, společenským životem a s blízkostí přírodního potenciálu. Udržet mladé rodiny v obci umožněním možnosti výstavby se dařilo. Bohužel stavební místa jsou nyní už jen v soukromých rukou a možnosti obce jsou tím omezeny. Každé volební období musí počítat s přesahem činnosti do dalšího období jedna samospráva předává následujícím voleným zástupcům hodně nedokončených aktivit a záleží na tom, jak je načatá věc uchopena. Stejně tak záleží na funkčnosti ZASTUPITELSTVA obce. Ne všechno se za uplynulé dvacetiletí podařilo, některé překážky dokázaly problém prodlužovat do dnešních dnů. Po kanalizaci a rekonstrukci vodovodu čeká obec řešení kanalizace na povrchovou vodu, výstavba komunikací a chodníků. Jistě je také zapotřebí zkrásnět a dostatečně zfunkčnit kulturní dům. Potřebných aktivit je ještě hodně. VEDROVICE JSOU DOBŘE ZAPSÁNY V POVĚDOMÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU I V TZV. PROVINČNÍM SVĚTĚ BLIŽŠÍHO I VZDÁLENĚJ- ŠÍHO OKOLÍ. Bude na co navazovat. Ráda bych poděkovala všem, se kterými jsem ve veřejné funkci spolupracovala. Děkuji i občanům bez nich by moje činnost neměla smysl. Spolky se činily, díky za to. Poslední zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE bylo tak pracovně vytížené, že jsem nestačila poděkovat za vše, co se díky rozumnému přístupu v dobré obrátilo. Byly to 4 náročné roky. Těším se na společné setkávání při činnostech, které jsou pro radost, smysluplné, objevné, tvořivé a někam ten náš život nasměrovávají. Anna Gigimovová Jan Werich: Obec musí stát za to /o to/, aby se k ní někdo hlásil. 3

4 SLOVANSKÁ EPOPEJ Začátkem září minulého roku jsem se rozhodla založit skupinu Nechte Slovanskou epopej v Moravském Krumlově!!! na sociální síti Facebook a to z důvodu, že jsem 5 let pracovala jako průvodkyně na zámku v Moravském Krumlově. V této skupině na Facebooku je v současné době přes 2400 členů a zahrnuje nejen studenty, ale i střední a starší generaci. Pro zajímavost jsou členy této skupiny např.: Muchova nadace, John Mucha a i politické osobnosti. Díky této skupině mě oslovila Muchova nadace a já jsem zprostředkovala setkání několika studentů Gymnázia Moravský Krumlov s Johnem Muchou. Ke konci dubna letošního roku pražští radní rozhodli, že ukončí zapůjčení Muchovy Slovanské Epopeje k datu a Epopej přestěhují v létě do Prahy do prostředí Veletržního paláce (dočasné řešení pro expozici). Pražský radní pro kulturu Ondřej Pecha zdůvodnil přesun tím, že krumlovský zámek je v zdevastovaném stavu. Dále uvedl, že zámek patří mezi nejohroženější památky v České republice a proto již není možné nadále zde Epopej vystavovat. Je zvláštní, že Praha několik desítek let nejevila o Epopej žádný zájem a za 80 let nesplnila podmínku autora (tj. výstavbu samostatného pavilonu na důstojném místě). Proto se mezi Prahou a potomky A. Muchy přiostřil spor o umístění a vlastnictví Epopeje. Umístění Slovanské epopeje se však stalo i předmětem politického boje, neboť Praha chtěla získat Epopej jako triumf v komunálních volbách. Když se přiblížily poslední dny prohlídek Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, studenti Gymnázia Moravský Krumlov natočili videoklip Zaslouží si Praha Slovanskou epopej, který je umístěn na internetovém portálu youtube. Ve videoklipu vystupuje sedmnáct studentů, ve kterém vyzývají k záchraně Epopeje pro Krumlov. Studenti v něm upozorňují na nezájem Prahy o obrazy v minulých desetiletích a vyzývají, aby se lidé snažili stěhování dvaceti pláten zabránit. Kontaktovala jsem se se studenty gymnázia a rozhodli jsme se zorganizovat manifest pro zachování Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, který se konal dne Průvodu se zúčastnilo kolem 600 lidí a hlavní program uváděli studenti z gymnázia Vojtěch Jelínek a Adam Škarka. Touto akcí jsme chtěli legální formou vyjádřit nesouhlas Slovanská epopej má v regionu mnoho zastánců. s jednáním pražských radních. Na protestní akci promluvil nejen starosta Moravského Krumlova Ing. Jaroslav Mokrý, ale i starosta nedalekých Ivančic MUDr. Vojtěch Adam a bývalý hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Součástí programu bylo vystoupení paní Magdalény Sloukové, která vzpomínala jak se podílela na restaurování obrazů Slovanské epopeje. Manifest přijel podpořit i folkový zpěvák Tomáš Kočko. V doplňkovém programu dále vystoupili i ostatní studenti a zahrály i studentské kapely jako Rainbow a Life Pace. Živé ztvárnění obrazů předvedl naposledy divadelní spolek Bezgest. A pro zajímavost z Prahy na Studentský happening přijelo 17 cyklistů Tour de Bohemia, kteří si naplánovali vyloženě cestu do Moravského Krumlova, aby tuto akci podpořili. Lze říci, že akce Studentský happening pro Slovanskou epopej byla úspěšná a nikdo z nás nečekal, že se jí zúčastní téměř tisíc lidí. Naším hlavním cílem bylo oslovit co nejvíce lidí a dát pražským radním najevo. že budeme o Epopej bojovat. Praze Epopej nepomůže, ale kdyby se našla skupina vlivných a schopných lidí, kteří by se zasadili o stálý pronájem Epopeje Krumlovu a navazující rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě, bylo by to naše vítězství. Následující den jsem spolu se zástupcem petičního výboru Hynkem Vafkem odjela do Prahy na Magistrát hlavního města Prahy předat petice pražskému radnímu pro kulturu panu Ondřeji Pechovi. A ještě poznámka k petici: Petice byla sepsána dne a za několik dní bylo získáno přibližně 3200 podpisů. Jak se bude vyvíjet situace kolem Slovanské epopeje ukáže čas, doufejme že ve prospěch Jižní Moravy. Prohlášení hejtmana JMK Daniela Nagyová Vyzývám Prahu, aby nečinila nevratné kroky ke Slovanské epopeji Alfonse Muchy. Do Moravského Krumlova dnes podle informace médií dorazili zástupci hlavního města Prahy k přípravě stěhování Slovanské epopeje. Vyzývám Prahu a její představitele, jmenovitě primátora Pavla Béma a radního Jiřího Pechu, aby s ohledem na končící mandát městské reprezentace, který se počítá už pouze na dny a hodiny, nečinili žádné nevratné kroky k epopeji včetně jejího odvozu z Moravského Krumlova do Prahy. Prosím všechny moravské patrioty, aby vyjádřili svůj názor na rychlé a podle mne bohužel definitivní odstěhování Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy, které aktuálně hrozí. Nebudu předjímat výsledek sporu o vlastnictví Muchova díla, ale právě pro nejasnost této významné okolnosti varuji před zbrklostí, která přinese řadu emocí a poškodí roky budované vztahy a komunikaci mezi jižní Moravou a Prahou. Arogance moci není na místě, pojďme s chladnými hlavami jednat. Michal Hašek, hejtman JMK 4

5 Manifest, který se konal v Moravském Krumlově Foto: J. Kristián 5

6 , r

7 Mateřské centrum funguje ke spokojenosti všech... 7

8 ARABSKÝ PLNOKREVNÍK Je považován za jedno nejstarších a nejčistších plemen světa. První zmínky o jeho vzniku pocházejí už z doby 4000 let př.n.l. a jeho původ pochází ze Severní Afriky a dálného východu, zejména Egypta, kde byl prastarými beduinskými kmeny šlechtěn a chován v maximální čistotě krve, pečlivě střežené až dodnes. Beduini uctívali svoje koně a opřádali je mnoha legendami, z nichž jedna praví: Když bůh stvořil koně, sebral hrstku jižního písku a pravil mu leť! a tak vznikl Arabský plnokrevník. Jiná legenda zas praví, že sám bůh moří Poseidon vykouzlil toto zvíře z mořských vln. Ale ať už to bylo jakkoli, jisté je, že krásný ušlechtilý vzhled spolu s nadpůměrnou inteligencí, rychlostí a vytrvalostí dělá z Arabského plnokrevníka výjimečného koně. Tvrdý, nenáročný na potravu, schopný přežít i v těch nejdrsnějších podmínkách nehostinné pouště, vynikající jezdecký všestranný kůň, a především zakladatel a zušlechťovatel mnoha jiných významných plemen. Jeho historie je fascinující, nemám však bohužel tolik prostoru, abych mohla přiblížit alespoň to nejdůležitější, a tak jsem se rozhodla přiblížit alespoň něco málo z mé práce s tímto exotickým plemenem. Svého prvního plnokrevníka jsem si dovezla před 4 lety z Blegického Monzenu. Byl to rok a půl starý hřebec S Maran. Rohodující při výběru byl pro mě fakt, že chov Arabských plnokrevníků v České Republice značně pokulhává za ostatními evropskými zeměmi a já chtěla opravdovou kvalitu, proto rozhodnutí padlo právě na Belgii. Dalším důležitým faktorem byl rodokmen, který u tohoto koně sahá až na přelom 15. a 16. století. V rodokmenu se objevuje spousta zvučných jmen koní zakladatelů těch nejlepších linií jako jsou Ansata Halim Shah, Ansta Ibn Shah, Ibn Galal, Hosna, Ansata El Salaam, Madallan-Madheen, Black Shetan, Assuan El lfrith, Moheba Zobeyda, Mona, Marouba Bint Assuan a v neposlední řadě legendární Eclipse, zakladatel těch vůbec nejznámnějších linií jako jsou Darley Arabians, importovaný do Anglie už v 16. století. Jako jeden z posledních faktorů při rozhodování o výběru byl i vzhled. Dál jsem už hledat nemusela, našla jsem to, co jsem chtěla. O tom, že jsem vybrala opravdu dobře, jsem se přesvědčila ještě ten rok o tři měsíce později po importu, na výstavě plnokrevných arabských koní v Liberci konané pod záštitou Achpak. Vystavovatelé a chovatelé z celé České Republiky přivezli na tuto přehlídku konanou pouze jednou do roka své nejlepší koně a Maran před konkurujícími hřebci zvítězil v kategorii mladých 1 až 2 letých hřebců. Následně vybojoval titul Juniorský Rezervní Šampión. Krásný úspěch spolu s ohromnou radostí mě motivovaly k zamyšlení o vytvoření svého vlastního chovu Arabských plnokrevníků sestávajícího pouze z toho nejlepšího. Nadchla jsem se myšlenkou, že i já mohu svou malou kapkou v moři přispět ke zkvalitnění chovu těchto koní a posunout tak Českou Republiku o krůček blíž k těm evropským zemím, které se pyšní nejlepšími chovy. Po první úspěšné výstavě následoval zimní odpočinek, hřebec pomalu dospíval z puberťáka v dospělého hrdého koně, a z jara přišel čas posunout se zase o něco dál, tentokrát v podobě tréninku sportovního. Začátky nebyly jednoduché. Mladý kůň je jako malé dítě, které se učí číst a psát. Je nutno velké trpělivosti, důrazu a zejména opatrnosti, protože neopatrným zbrklým jednáním se pak jen těžko napravují počáteční chyby. Díky opravdu nadpůměrné inteligenci těchto zvířat mohu říct, že v mnohém jsem měla práci velmi usnadněnou. Sedlo přijmul s klidem arabů, coby klasických jezdeckých koní šlechtěných jen pro jezdecké účely s naprostou grácií. Na dalších detailech jsme pak pracovali a dodnes pracujeme pomalu a s rozvahou. V roce 2009 jsem se rozhodla, že znova zkusíme štěstí, a tak jsme opět vyrazili na výstavu, tentokrát bojovat v kategorii už 3 letých hřebců. Předvádění tentokrát nešlo tak jednoduše jako v minulém roce. Probouzející se hormony dospívajícího hřebce spolu s ohnivým temperamentem tolik typickým pro tato zvířata zapříčinila strach z našeho bodového hodnocení a z následné možné prohry. I tentokrát však dokázal, že je koněm kvalitním, a typově naprosto vyhovujícím. Opět zvítězil ve své kategorii a získal titul Juniorský Rezervní Šampión. Složení jiné mezinárodní poroty (než té z roku 2008) a jiných konkurujících hřebců, jsem si začala být naprosto jistá, že naše první vítězství nebylo pohuhou náhodou, a že s hřebcem Maranova typu mohu bez obav začít se zakládáním chovu. Myšlenka krásná, leč nerealizovatelná bez příslušné klisny. Přestože byl Maran uchovněn, a stal se tak jedním z mála plemenných plnokrevných arabských hřebců nejen v Česku, ale i na celé Moravě, s klisnami, které doposud stály v naší stáji jsme ho křížit nemohli. Pravého Arabského plnokrevníka totiž získáte pouze tehdy, je-li pravá arabská plnokrevná klisna nakryta pravým plnokrevným plemenným arabským hřebcem. Došlo na lámání chleba a o téměř 2 roky později, 8

9 jsem vybírala vhodnou klisnu, která by spolu s Maranem byla spoluzakladatelkou našeho chovu. Tu jsem pro změnu našla v Polsku. Rozhodujícím kritériem byl tentokrát vzhled, krásná typová klisnička se světovým rodokmenem kde jedno z nejzvučnějších jmen byl bezesporru Monogramm, hřebec tyčící se spolu s Paadrons Psyche a Kubinec na výsluní tří 4 hvězdičkových hřebců tohoto světa. Porenku jsme dovezli už jako půlroční hříbátko, a po několika počátečních zdravotních potížích, které měla, se začíná probouzet a dospívat v opravdu krásnou, velmi jemnou mladou dámu. Přestože má dnes teprve rok a půl, rozhodla jsem se i ji vzít na výstavu, která byla zároveň její premiérou. Letošní rok jsme tedy absolvovali další cestu, tentokrát ne do Liberce, ale přímo do hlavního města - stověžaté Prahy, kde se prvním rokem konala též výstava mezinárodní. Ve velké konkurenci mezi mladými ročními klisnamy suverénně obsadila první místo kategorie a následně získala titul Juniorská Zlatá Šampionka. Ani Maran se nenechal zahambit a již třetím rokem po sobě zvítězil v kategorii 4 až 5 letých hřebců a v nabité konkurenci vybojoval titul. Už ne Juniorský ale Seniorký Bronzový Šampión. Integrovaný dopravní systém se snaží obec připomínkovat dle návrhů občanů - cestujících. Protože jde o návaznost související s mnoha obcemi a několika dopravci, nedosáhli jsme zatím uspokojivé dohody. Jednání nejsou ukončena. Místní rozhlas dělá problémy všem: radnici i občanům. Obrátili jsme se již na třetího odborníka, snad nás čeká pozitivní závěr. Ústředna bude opravena v nejbližších dnech. Během provozu se budou následně postupně vyměňovat jednotlivé problematické ampliony. Pokud bych tedy měla shrnout poslední 4 roky myslím, že byly velmi úspěšné jak pro mě, tak pro oba koně, na něž jsme všichni v naší rodině, a myslím že po právu, hrdí. Krom výstav jsme se s Maranem účastnili i prvních oficiálních vytrvalostních dostihů pro mladé koně konaném v Mikulově. Přestože nervozita a těžký rozbahněný terén zapříčinily, že jsme tentokrát žádný pohár pro nás a Vedrovice díky úrazu na kluzkém povrchu nedovezli, pevně věřím, že po zkončení zimního odpočinku příští rok budeme úspěšně nás i obec Vedrovice reprezentovat nejen na výstavách, ale i v tomto tvrdém fyzicky velmi náročném sportu. Doufám, že i do budoucna budeme úspěšní, a že za nějakých 5 či 6 let už budou výstavní arény brázdit koně z našeho vlastního chovu, kteří budou stejně tak úspešní, jako jejich rodiče. Na závěr bych tímto ráda poděkovala svému manželovi a tátovi, kteří mě v mém úsilí podporují a se vším vydatně pomáhají, a taky své mamince, která to s námi nemá díky koním vůbec jednoduché. Vím, že bez těchto lidí by sen o Arabském plnokrevníkovi zůstal napořád pouhým snem. Jana Rusnáková (Lišťáková) 9

10 SPORTOVÁNÍ VE VEDROVICÍCH Žákovský fotbal potřebuje hráče! Malých fotbalistů je málo! Léto končí, zima chce být zdravá aneb zdravé okénko nadosah: TAE-BO je dynamické cvičení, které kombinuje prvky karate, taekwonda a boxu s prvky tanečního aerobiku. Má pozitivní vliv na srdce a oběhový systém, snižuje hmotnost, zlepšuje svalovou sílu, flexibilitu, rovnováhu a hlavně vytrvalost. Může ho cvičit každý bez rozdílu věku, pohlaví a dokonce i kondice. Mottem je: Neporovnávej se s ostatními, zvítěz sám nad sebou. Snaž se být stále lepší a lepší. Cvičení probíhá každou středu a sobotu v hodin v sokolovně. Pavla Schovancová Lenost zabíjí, obyčejná chůze léčí Časté zahlenění, těžké dýchání, bolesti nohou, kloubů, hlavy, zad. Teprve pak vše začnete řešit Odborníci vás naženou do posiloven, dietních programů na redukci váhy a začnete požívat spoustu tablet a nechutných nápojů na klouby. Tomu všemu můžete předejít, když se včas rozhodnete. Chůze je totiž nejpřirozenější pohyb, který nám pomáhá zlepšit kondici, odbourává tuky, zbavuje napětí a stresu. Tenis ve Vedrovicích V květnu jem byl pozván na schůzi TJ Sokol Vedrovice, kde se mimo jiné jednalo o možnostech a podmínkách hraní tenisu ve Vedrovicích. Tam jsme se dohodli, že bude užitečné a snad i nutné spojit zájemce o hru a udržování antukového kurtu a založit spolek hrajících a podporujích tenis. Po zveřejnění možnosti hrát a příslibu podpory obce jsme se my, budoucí hráči a příznivci tenisu, sešli a v pátek 16. července 2010 založili Spolek tenisu Vedrovice (STV). Tehdy jsme se rovněž rozhodli, že budeme sdílet společný zájem - což nám lépe půjde pospolu, ale nebudeme vstupovat do žádné organizace, zůstaneme dobrovolným spolkem. Abychom mohli hrát, potřebujeme pomoc obce. Proto musíme obci také něco nabídnout. Navrhli jsme, že za možnost hrát oživíme antukový tenisový kurt, který je cennou sportovní investicí a který byl bez výrazné a odborné úpravy odsouzen k zániku a budeme jej sami udržovat a spravovat, což je u antukového povrchu náročné. Všechno dobře dopadlo, dohodli jsme se, zajistili odbornou firmu, vyměnili starou antuku za novou, opravili síť a co bylo Harmonie těla a ducha - středa hod. - jóga v MŠ. Snižuje riziko srdečních onemocnění, zvyšuje odolnost našich kloubů, zpevňuje svaly, okysličuje pokožku, prokrvuje mozek a preventivně pomáhá proti rakovině, cukrovce a osteoporóze. Bohužel dospělý Čech ujde v průměru za den jen 1500 metrů a to je hodně málo. Lékaři ale své pacienty motivují: kdo chodí, žije déle. třeba a začali hrát. Je nás již přes dvacet a věříme,že nás bude přibývat. Jsme si jisti, že v budoucnu nebude vše ideální, ale víme, že nejhorší by bylo chodit okolo chátrajícího kurtu, nepokusit se o nic a zkušeně mudrovat, jak je po všem, jak se nehodí nic dělat, co to stálo a jak jsme to už tenkrát říkali. Jde nám hlavně o mladé a nejmladší, kterým chceme ukázat a umožnit cestu k hezkému sportu a k rozumnému užití času v přátelském kolektivu, ale starší a pokročilé vřele vítáme. Cílem a smyslem STV je umožnit členům sportovní a společenské vyžití. Očekává se, že každý člen bude tento smysl a cíl respektovat a svým jednáním naplňovat. Děkujeme obci Vedrovice a jejím zastupitelům za pochopení naší snahy a potřebnou pomoc, děkujeme vedrovickým hasičům za pomoc při obnově kurtu a děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají. Kdo se chce přidat nebo více vědět, ať se ozve - mail tel Děkujeme panu Petru Hluskovi za několikaletou péči o tenisový kurt. Miloš Vach 10

11 Muzeum a informační centrum navštěvují návštěvníci domácí, mimoregionální i zahraniční. 23. října 2010 navštívilo vedrovické nálezy 35 badatelů z celé Evropy i z USA. Členové Mezinárodní unie preprotohistorických věd UNESCO v rámci rakouského sympozia zabývajícího se paleolitickým obdobím (u nás krumlovský les a objevené doly) si prohlédli výsledky výzkumu pana dr. Olivy (předtím krumlovský les navštívili) a také exponáty popisující život doby neolitické. Ohromnou spokojenost vyjádřili zápisem v Knize návštěv. 11

12 Muzeum Vedrovice - Archeologie Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les. Unikátní naleziště středoevropského neolitu (období cca 6000 až 4000 let př. n. l.) poutají pozornost odborníků již řadu let. Doloženo je osídlení kultur lidu s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou. Jedná se o pohřebiště a ohrazené sídliště z období lidu s lineární keramikou a dále pak o sídliště a dva ohrazené areály (rondely) lidu s moravskou malovanou keramikou. Lidé kultury s lineární keramikou byli prvními opravdovými zemědělci, kteří uměli obdělávat půdu a chovat hospodářská zvířata. Usadili se na hřbetu probíhajícím v blízkosti jižní části obce (původně obec Zábrdovice) v tratích Široká u lesa a Za dvorem. V trati Široká u lesa, severozápadně od sídliště, pohřbívali své mrtvé. Prvních asi 12 hrobů zde bylo amatérsky prozkoumáno již v 19. století. V roce 1910 prozkoumal František Černý ve Vinklerově cihelně, nacházející se v trati Za dvorem, šest neolitických kostrových hrobů, v roce 1911 byly nalezeny dva hroby a kostrový dvojhrob. Lze předpokládat, že některé hroby, jejichž počet není znám, byly zničeny při práci dělníků ve Vinklerově cihelně. Nedaleký Krumlovský les lidu posloužil výborným a rozsáhlým nalezištěm jurského rohovce pro výrobu nástrojů (štípané industrie). Obrovský rozsah a nejasný účel těžby činí z Krumlovského lesa jednu ze záhad moravského pravěku. Výzkum zde dlouhodobě provádí dr. Martin Oliva z Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea. Archeologické oddělení Moravského zemského muzea zkoumá oblast Vedrovic již od 60. let 20. století. V letech realizovalo systematický výzkum v obou hlavních tratích na katastru Vedrovic Za dvorem a Široká u lesa. Výzkum byl zaměřený na osídlení z období neolitu, nalezeno však bylo i osídlení z období paleolitu, eneolitu, z mladší doby bronzové i z pozdního středověku. V období odkryl dr. Vladimír Ondruš, archeolog Moravského zemského muzea, v trati Široká u lesa sídliště kultury s lineární keramikou (LnK) s půdorysy dlouhých kůlových domů, pecí, sídlištních objektů a 12 kostrových pohřbů v sídlištních jámách. V letech bylo v severní části trati Široká u lesa prozkoumáno unikátní a v té době ve střední Evropě zcela ojedinělé pohřebiště lidu kultury s lineární keramikou. Bylo odkryto 110 kostrových hrobů (LnK). V období v trati Za dvorem dr. Vladimír Ondruš prozkoumal mimořádnou soustavu fortifikačních objektů zjištěnou leteckou a geofyzikální prospekcí. Kolem celé osady kultury s lineární keramikou bylo vybudováno příkopové ohrazení ve tvaru oválu o rozměrech 425 x 275 metrů. Tento příkop typu Sohlgraben (vanovitý profil) byl ve východní části přeťat kruhovým příkopem kultury s moravskou malovanou keramikou (MMK) typu Spitzgraben (hrotitý příkop) se čtyřmi vchody s dvojitou vnitřní palisádou (vnější kruhový rondel dosáhl průměru metrů). Třetí příkop typu Spitzgraben vytvářel nepravidelně kruhový uzavřený areál (vnější průměr 200 metrů), v jihovýchodní části překryl část příkopu kultury s období LnK. Dosavadní ověřovací výzkum dr. Aleny Humpolové z Moravského zemského muzea předpokládá datování třetího příkopu do rané fáze kultury s MMK. Nálezy z výzkumů prošly řadou odborných posouzení a antropologických expertíz, především dr. Jana Jelínka a dr. Marty Dočkalové. Realizováno bylo rozsáhlé datování radiokarbonovou metodou kosterního materiálu Široká u lesa a Za dvorem, které řadí nálezy z vedrovické nekropole do shodného časového údobí okolo 5200 př.n.l. Vedrovice v jistém smyslu sloužily jako průchozí komunita, v níž se mísily kulturní tradice se vzdálenými krajinami, a proto nemají v ČR a střední Evropě obdobu. RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D. Vesnice je víc než statistickou jednotkou osídlení, která si potřebuje opravit komunikace a vybudovat kanalizaci. 12

13 Do minulosti se nemůžeme vracet, ale můžeme se z ní poučit. Otvírání muzea Pracovnice muzea a informačního centra Bc. Hana Ivanovičová Mezinárodní návštěva v muzeu Úprava prostoru před muzeem. 13

14 HODY Hodování a ochutnávání společně s počasím vyšlo! 14

15 V prostorách muzea, knihovny a informačního centra se budou konat zajímavé akce. Věříme, že si programová náplň získá věrné návštěvníky. Připravuje se například seriál Literárních kaváren o zajímavých postavách naší historie i současnosti (od ledna 2011). Programy jsou naplánovány pro dospělé i pro děti. 15

16 ŠKOLA A ŠKOLKA Slavnostní zahájení školního roku Slavnostní otevření nové třídy v mateřské škole 1. září jsme slavnostně uvítali školní rok v mateřské škole a Muzeu ve Vedrovicích. 1. září 2010 jsme slavnostně uvítali děti v nové třídě mateřské školy. Sudičky, které byly přítomny u slavnostního otevření nové třídy, popřály naší mateřské škole opravdový život, usměvavé děti a hodné paní učitelky Naposledy byla mateřská škola dvojtřídní v roce 1999/2000, kdy mateřskou školu navštěvovalo 33 dětí. V posledních dvou letech byla mateřská škola otevřena na výjimku, což znamená, že v jedné třídě se vzdělávalo 28 dětí. Třída mateřské školy se dle školské legislativy naplňuje však nejvýše do počtu 24 dětí a jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. Udělit výjimku však školský zákon umožňuje také, avšak s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám školy s tím, že budou splněny podmínky bezpečnosti a zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávání v mateřské škole Je zřejmé, že ve třídě s nižším počtem dětí je vše snazší a jednodušší V letošním školním roce bylo zapsáno k předškolnímu vzdělávání 34 dětí. Byla by škoda nevyužít prostorů, které mateřská škola nabízí a nevyhovět žádostem rodičů o umístění dítěte v mateřské škole. Bylo však nutné obě třídy zprovoznit, tj. materiálně, finančně a personálně zabezpečit otevření druhé třídy, tj. zabezpečit personálně a finančně pedagoga a pomocného zaměstnance pro zajištění provozu v nové třídě mateřské školy, stravování apod. A také materiálně vybavit druhou třídu chybějícími stoly, židličkami, dětským nábytkem, kuchyňským nádobím, povlečením atd Obecní úřad poskytl na materiální vybavení finanční částku ,- Kč a na mzdové náklady pedagoga částku ,- Kč. Vybavení nově otevřené třídy v mateřské škole není ještě úplné, bude se doplňovat dle finančních možností naší školy. Přijďte se podívat mezi nás, velice rádi Vás ve školce, ale i ve škole uvidíme Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům školy a jejich rodinným příslušníkům, kteří se v době své dovolené podíleli na otevření nové třídy mateřské školy. Děkuji tatínkům, kteří nám pomáhali před prázdninami se stěhováním nábytku. Děkuji Pavlu Mičánkovi a Davidu Geyerovi za stavební úpravy v mateřské škole. Radku Pasternému, návrháři, za projektování prostředí mateřské školy a Jiřímu Čechovi, který jeho návrhy zrealizoval. (více o slavnostním zahájení školního roku a otevření nové třídy v mateřské škole najdete na webových stránkách naší školy, Božena Procházková Vítání do 1. třídy 16

17 Víceúčelové hřiště bude letos hotové. Vycházka do krumlovského lesa, prohlídka muzea Vycházka do krumlovského lesa s Doc. Olivou Veřejný internet v informačním centru 17

18 VEDROVICE V KALENDÁŘI 18

19 Moravskokrumlovské noviny, , str. 11 Je správné prostřednictvím člověka nalézat správný přístup k pravé podstatě vesnice. Člověk se nedívá na venkov a vesnici jen čistě materiálně, nýbrž spojuje vzpomínky, pocity a sny se svým vesnickým domovem. Problémy mají jména i osudy. 19

20 KULTURNÍ KALENDÁŘ - 4. čtvrtletí 2010 Říjen Životní jubilea 60 let Stáňa Rudolf let Palutková Ludmila Gigimov Michail Sobolová Eva Foretníková Marie let Martínková Zdenka let Hermanová Božena Heroutová Miluška Světlíková Květoslava let Vaníčková Anna Fuisová Anna let Čermák Jiří Bechová Jolana let Staňková Arnoštka Haluza Jan let Komínková Anna Knotková Otýlie Hladík Miroslav let Smrček Bohuslav Narozené děti Literární receptář s Magdalenou Dobromilou Rettigovou v 17 h. Mateřské centrum: První krůčky k hudbě v 17 h Terénní vycházka s dr. Martinem Olivou do Krumlovského lesa, prohlídka MUZEA Kosmetické okénko v 18 h. - v muzeu 1. podlaží Pohádkový pátek s rodiči a dětmi v 17 h. v muzeu Vzpomínka VZNIKU REPUBLIKY - 10 h. náves Úcta ke stáří - zájezd důchodců na Slovensko - Vysoká při Moravě Listopad Martinské hody - pořádají ZŠ, MŠ Lampionový průvod s ohňostrojem Antropologická přednáška o životě prvních zemědělců - muzeum /datum bude upřesněno/ Prosinec Čertíci na návsi s Mikulášem - 17 h. náves Poslední leč myslivců - sál KD Od Vánoce napříč generacemi - výstava v muzeu Kurz vánoční dekorace h Živý Betlém na návsi v 17 h. - ZŠ, MŠ Tradiční turnaj ve florbalu - místní sokolovna Silvestr s ohňostrojem na návsi Silvestrovská zábava v KD - pořádá TJ Karolína Tvrdoňová Adéla Zelníčková Simona Ivona Knotková Jolana Buršíková Zemřeli Raimund Knotek, nar Václav Novotný, nar Jan Zelníček, nar Pelikánová Vlasta, nar Pohyb obyvatel Narodily se 4 děti Zemřeli 4 občané Přistěhoval se 1 občan Odstěhovali se 4 občané Ke dni mají Vedrovice 837 obyvatel. Vítání dětí Markéta Snášelová, Matěj Molík, Lukáš Bezděk, Vít Šroller, Karolína Tvrdoňová, Adéla Zelníčková Vydává Obecní úřad Vedrovice. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j Náklad 340 výtisků. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Výroba Bačík, Pohořelice, tel.:

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. října 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. října 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. října 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. srpna 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. srpna 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. srpna 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ing. Věra Palásková, Petr Becha Přítomni: Omluveni:

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad Formulář projektového listu. 1. Operační program PRV Jihomoravského kraje pro rok 2007 Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice 2. Priorita B

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 23.6.2011 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více