které jsou mravním půvabem občanů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "které jsou mravním půvabem občanů."

Transkript

1 ŘÍJEN 2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Karel ČAPEK: Dovolme si růst a krásnět i v oněch podrobnostech, které jsou mravním půvabem občanů. Společenská kronika Dvacetiletá samospráva Slovanská epopej v boji o záchranu Slavný plnokrevník zdaleka, slavná chovatelka z Vedrovic Mateřské centrum se činí Sportování ve Vedrovicích Kulturní kalendář Muzeum a informační centrum v provozu Integrovaný dopravní systém Rozmarýnové hody, ochutnávka vín Literární kavárny pravidelně a zajímavě Mateřská a Základní škola Vedrovice v tisku

2 Uplynulo 20 let... Takový prostor času, až se tají dech. Plný činů, vzestupů a pádů. Máme v něm své stopy. Miroslav Horníček ZÁKON O OBCÍCH zajišťuje samosprávu obce. První volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Gigimovová Anna (starostka), Smrček Pavel (místostarosta), Pazdera Jan, Čepera Vít, Melkus Jan, Mach Josef, Procházka Jan, Geyer Zdeněk, Lišťák Petr, Bartoš Josef, Becha Jan (čp. 76). Čepera Vít se vzdal mandátu a na jeho místo postoupil podle zákona Žďárský Petr. Stručně o činnosti: zokruhování vodovodu pro stavební místa u rybníka a další zajištění staveb 7 rodinných domů vybudování přístupové cesty ke skládce v Chrasti, problém řešení skládkování opravy místních komunikací legalizace a kolaudace rozvodu vody po obcí čí bude vodovod? garáže v Písnikách, řešení majetkoprávních vztahů Schválení Generelu plynofikace, napojení na vysokotlaký plynovod, zahájení plynofikace obce svěcení zvonů, Setkání rodáků založení Svazu měst a obcí Vedrovice reprezentují Znojemsko v celostátním orgánu této samosprávné platformy podpis Smlouvy o spolupráci s radnicí belgického Achelu Druhé volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka), Smrček Pavel (místostarosta), Balcárek Lubomír, Ján Palutka, Pazdera Jan, Stehura Bohuslav, Sobol František. Havlíček Tomáš, Janíček Jan, Šedivý Milan, Mgr. Čeperová Olga, ing. Ludvík Kopetka, Štefl Vlastimil, Becha Jan, Leikep Jaroslav Uprostřed volebního období odstoupil z funkce místostarosty Pavel Smrček, nahradil jej Ján Palutka. Z činnosti obce: Pasportizace vodovodu rozvod po obci Průzkumové práce ve věci zdrojů vody Posouzení stávajícího stavu Registrace hydrodynamických tlaků na vodovodní síť Hydrogeologický průzkum katastru, jímací vrt, čerpací zkouška Úsilí o sjednocení rozvodu vody se zdroji = 1 vlastník Oprava sportovních kabin na hřišti Vybudování posilovny Zpevnění a opravy komunikací, provedení pasportizace Testování pozemků pro stavební místa směr Kubšice Kanalizace zadání stavby /práce nepokračovaly/. Obce do 2000 obyvatel byly vyřazeny z dotačních možností. Plynofikace dokončení Územní systém ekologické stability /návrh/ Územní plán obce, Urbanistická studie rozvoje sídelního útvaru Program obnovy vesnice Boj o dopravní obslužnost Jednoduché pozemkové úpravy /sady/ Rakultivace skládky v Chrasti dlouhodobý proces Renovace budovy ZŠ, opravy v MŠ, řešení problémů v KD Čestné občanství archeolog dr. Vladimír Ondruš Vodovodní kolo zápis do seznamu kulturních památek Třetí volební období Zvolení zástupci samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Ján Palutka (místostarosta), ing. Robert Kočár, Václav Žďárský, Pavel Smrček, Vladimír Palásek, Milan Šedivý, Jan Becha, Vlastimil Štefl Z činnosti: Předání lesních porostů a pozemků obci Vybudování tenisového kurtu Vodovod obec je výhradním vlastníkem /rozvod + nové zdroje/, ukončení 1.etapy rekonstrukce vodovodu / vodojem, zdroj, výtlačný řád, napojení na obec/ Místní pošta změna: pouze podací s dodávkou z Loděnic Opravy silnic, nové úseky Obec správcem hřbitova Administrativní a projektové řešení revitalizačních opatření rybníka /přítok,odtok/ - nedořešené majetkoprávní vztahy, snaha o legalizaci Sklepní ulička v Písníkách projekt a snaha po řešešní Infrastruktura /plyn, voda, dešťová kanalizace, osvětlení/ nových stavebních míst Oprava střechy KD Dodatečná legalizace, stavební povolení, kolaudace již dávno užívaných rozvodů vody po obci Vznik krajů /KÚ JMK/, zrušení Okresních národních výborů Znak obce a vlajka obce- předávní dekretu v Poslanecké sněmovně Mezinárodní rok SENIORŮ VEDROVICE 1. MÍSTO V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Udělena cena ZPRAVODAJ OBCE /Vladimír Smrček, Josef Volejník/ Zemřel archeolog dr. Vladimír Ondruš. Čtvrté volební období Zvolení zástupci místní samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Ján Palutka (místostarosta), Lubomír Balcárek, ing. Robert Kočár, Marie Řezáčová, Václav Žďárský, ing. Věra Palásková, Lubomír Becha, Jan Melkus, Jan Kopetka, Jiří Lang. Jan Kopetka se vzdal svého mandátu ve prospěch prvního náhradníka Jana Bechy. Z činnosti: Třídění odpadů osvěta do všech domácností Tenisový kurt zprovozněn Oprava koupaliště brigádnická aktivita Pozemkové úpravy první kroky Vodovod rozbory vody nový vrt: kvalitnější voda 2

3 Znovuobnovení zkolabovaného nového zdroje vody Kanalizace krajská koncepce vyřazuje malé obce, žádáme o vyjímku Setkání občanů ve věci kanalizace a výstavby muzea sál KD Oprava kostela /sanační práce a omítka/ provádí duchovní správa, obec fin.přispívá Tělocvičná jednota Sokol opravila SOKOLOVNU Projekt na rekonstrukci KD neprošel při požadování fin. dotace Vznik mikroregionu Moravskokrumlovsko a Místní akční skupiny Živé pomezí Přátelství s Belgií výsadba Lípy přátekĺství v Písnikách Inventarizace hrušní ve Vedrovicích a zmapování jejich druhů Zpracována Strategie rozvoje Vedrovic Referendum o vstupu do EU podpořeno Zlatý Amos celostátní soutěž o nejlepšího učitele Olga Čeperová ve finále Základní škola žádá o vyjímku školu chceme v obci udržet Páté volební období Zvolení zástupci místní samosprávy: Mgr. Anna Gigimovová (starostka obce), Bohuslav Stehura (místostarosta), ing. Robert Kočár, ing. Věra Palásková, ing. Věra Pavlišová, Miluše Bechová, ing. Leo Vidlák, Richard Janderka, Vít Čepera, Zdeněk Šedrla, Jan Melkus Jan Melkus odstoupil, byl nahrazen Jiřím Šmídem. Vít Čepera odstoupil, byl nahrazen Michalem Kolegarem. Během volebního období odstoupil z funkce Zdeněk Šedrla a byl nahrazen Janem Procházkou /po vzdání se možnosti Zdeňkem Geyerem a PaedDr. Boženou Procházkovou/ Z činnosti: TaZS M.Krumlov je nahrazena odpadovou firmou SITA CZ a.s. Změna územního plánu vyčlenila nová stavební místa Dokončuje se zástavba stav míst směr Kubšice Komplexní pozemkové úpravy jsou v plném proudu Vybudoval se nový, pomocný zdroj vody Obec uspěla se žádostí o evropské peníze na odkanalizování Vedrovic společně s obcí Kubšice celkem cca 77 milionů Kč. Administrativní zpracování příprav a výběrového řízení právě probíhá, stavba začne na jaře 2011, zároveň s rekonstrukcí rozvodu vodovodu o finanční dotaci pro vodovod teprve usilujeme. Je vybudováno dětské hřiště s pomocí dotačních peněz z MMR. Víceúčelové hřiště pod MŠ se právě buduje taktéž za finanční pomoci MMR /DOTACE PRO HOSPODÁŘSKY SLABÉ OKRESY/. Je dokončena rekonstrukce bývalé fary vzniklo Muzeum a Informační centrum s regionálním dosahem napříč mikroregionem a MAS. Byla vybudována oddychová zona pro děti a seniory v proluce mezi Knotkovými a Záviškovými Byla provedena závlahová obslužnost fotbalového hřiště Kulturní dům má zpracován projekt na rekonstrukci a zateplení - čekáme na možnost dotací Větrné vodovodní kolo bylo dvakrát zničeno vichřicí, je uloženo ve dvoře muzea, vyrábí se odlehčená replika a je podána žádost o dotaci. Byla uspořádána sbírka na dokončení opravy varhan Byla zateplena v rámci opravy budova OÚ výměna oken a dveří Vzniklo Mateřské centrum ve 2.podlaží OÚ Je zpracován Energetický audit na budovu OÚ i KD. Prvním rokem se v dopravě řídíme Integrovaným dopravním systémem, nikoliv k úplné spokojenosti. Na budově ZŠ proběhla výměna střešní krytiny, v MŠ se otevřelo po 3 letech opět 2.oddělení pro děti Nově třídíme BIODPADY TRÁVU. Uzavřena Smlouva o přátelství se slovenskou obcí Vysoká pri Morave. Setkání rodáků - oslava 740 let první písemné zmínky o Vedrovicích. Tato stručná rekapitulace nechce být podrobným výčtem činnosti samosprávy a státní správy v naší obci. Každé volební období bylo silně poznamenáno finančními možnostmi. Nestabilita v příjmech, stále se měnící rozpočtové určení daní ovlivnilo možnosti rozvoje obce. V každém volebním období se zastupitelstvo snažilo zajistit přijatelnou současnost se směřováním k budoucnosti. Na prvním místě byl člověk všechny generace jsou součástí občanského společenství. Važme si seniorů, jejich moudrosti, podporujme děti, jejich vzdělání, výchovu. Venkov stále žije, bude žít moderně v součinnosti s tradicí, společenským životem a s blízkostí přírodního potenciálu. Udržet mladé rodiny v obci umožněním možnosti výstavby se dařilo. Bohužel stavební místa jsou nyní už jen v soukromých rukou a možnosti obce jsou tím omezeny. Každé volební období musí počítat s přesahem činnosti do dalšího období jedna samospráva předává následujícím voleným zástupcům hodně nedokončených aktivit a záleží na tom, jak je načatá věc uchopena. Stejně tak záleží na funkčnosti ZASTUPITELSTVA obce. Ne všechno se za uplynulé dvacetiletí podařilo, některé překážky dokázaly problém prodlužovat do dnešních dnů. Po kanalizaci a rekonstrukci vodovodu čeká obec řešení kanalizace na povrchovou vodu, výstavba komunikací a chodníků. Jistě je také zapotřebí zkrásnět a dostatečně zfunkčnit kulturní dům. Potřebných aktivit je ještě hodně. VEDROVICE JSOU DOBŘE ZAPSÁNY V POVĚDOMÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU I V TZV. PROVINČNÍM SVĚTĚ BLIŽŠÍHO I VZDÁLENĚJ- ŠÍHO OKOLÍ. Bude na co navazovat. Ráda bych poděkovala všem, se kterými jsem ve veřejné funkci spolupracovala. Děkuji i občanům bez nich by moje činnost neměla smysl. Spolky se činily, díky za to. Poslední zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE bylo tak pracovně vytížené, že jsem nestačila poděkovat za vše, co se díky rozumnému přístupu v dobré obrátilo. Byly to 4 náročné roky. Těším se na společné setkávání při činnostech, které jsou pro radost, smysluplné, objevné, tvořivé a někam ten náš život nasměrovávají. Anna Gigimovová Jan Werich: Obec musí stát za to /o to/, aby se k ní někdo hlásil. 3

4 SLOVANSKÁ EPOPEJ Začátkem září minulého roku jsem se rozhodla založit skupinu Nechte Slovanskou epopej v Moravském Krumlově!!! na sociální síti Facebook a to z důvodu, že jsem 5 let pracovala jako průvodkyně na zámku v Moravském Krumlově. V této skupině na Facebooku je v současné době přes 2400 členů a zahrnuje nejen studenty, ale i střední a starší generaci. Pro zajímavost jsou členy této skupiny např.: Muchova nadace, John Mucha a i politické osobnosti. Díky této skupině mě oslovila Muchova nadace a já jsem zprostředkovala setkání několika studentů Gymnázia Moravský Krumlov s Johnem Muchou. Ke konci dubna letošního roku pražští radní rozhodli, že ukončí zapůjčení Muchovy Slovanské Epopeje k datu a Epopej přestěhují v létě do Prahy do prostředí Veletržního paláce (dočasné řešení pro expozici). Pražský radní pro kulturu Ondřej Pecha zdůvodnil přesun tím, že krumlovský zámek je v zdevastovaném stavu. Dále uvedl, že zámek patří mezi nejohroženější památky v České republice a proto již není možné nadále zde Epopej vystavovat. Je zvláštní, že Praha několik desítek let nejevila o Epopej žádný zájem a za 80 let nesplnila podmínku autora (tj. výstavbu samostatného pavilonu na důstojném místě). Proto se mezi Prahou a potomky A. Muchy přiostřil spor o umístění a vlastnictví Epopeje. Umístění Slovanské epopeje se však stalo i předmětem politického boje, neboť Praha chtěla získat Epopej jako triumf v komunálních volbách. Když se přiblížily poslední dny prohlídek Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, studenti Gymnázia Moravský Krumlov natočili videoklip Zaslouží si Praha Slovanskou epopej, který je umístěn na internetovém portálu youtube. Ve videoklipu vystupuje sedmnáct studentů, ve kterém vyzývají k záchraně Epopeje pro Krumlov. Studenti v něm upozorňují na nezájem Prahy o obrazy v minulých desetiletích a vyzývají, aby se lidé snažili stěhování dvaceti pláten zabránit. Kontaktovala jsem se se studenty gymnázia a rozhodli jsme se zorganizovat manifest pro zachování Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, který se konal dne Průvodu se zúčastnilo kolem 600 lidí a hlavní program uváděli studenti z gymnázia Vojtěch Jelínek a Adam Škarka. Touto akcí jsme chtěli legální formou vyjádřit nesouhlas Slovanská epopej má v regionu mnoho zastánců. s jednáním pražských radních. Na protestní akci promluvil nejen starosta Moravského Krumlova Ing. Jaroslav Mokrý, ale i starosta nedalekých Ivančic MUDr. Vojtěch Adam a bývalý hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Součástí programu bylo vystoupení paní Magdalény Sloukové, která vzpomínala jak se podílela na restaurování obrazů Slovanské epopeje. Manifest přijel podpořit i folkový zpěvák Tomáš Kočko. V doplňkovém programu dále vystoupili i ostatní studenti a zahrály i studentské kapely jako Rainbow a Life Pace. Živé ztvárnění obrazů předvedl naposledy divadelní spolek Bezgest. A pro zajímavost z Prahy na Studentský happening přijelo 17 cyklistů Tour de Bohemia, kteří si naplánovali vyloženě cestu do Moravského Krumlova, aby tuto akci podpořili. Lze říci, že akce Studentský happening pro Slovanskou epopej byla úspěšná a nikdo z nás nečekal, že se jí zúčastní téměř tisíc lidí. Naším hlavním cílem bylo oslovit co nejvíce lidí a dát pražským radním najevo. že budeme o Epopej bojovat. Praze Epopej nepomůže, ale kdyby se našla skupina vlivných a schopných lidí, kteří by se zasadili o stálý pronájem Epopeje Krumlovu a navazující rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě, bylo by to naše vítězství. Následující den jsem spolu se zástupcem petičního výboru Hynkem Vafkem odjela do Prahy na Magistrát hlavního města Prahy předat petice pražskému radnímu pro kulturu panu Ondřeji Pechovi. A ještě poznámka k petici: Petice byla sepsána dne a za několik dní bylo získáno přibližně 3200 podpisů. Jak se bude vyvíjet situace kolem Slovanské epopeje ukáže čas, doufejme že ve prospěch Jižní Moravy. Prohlášení hejtmana JMK Daniela Nagyová Vyzývám Prahu, aby nečinila nevratné kroky ke Slovanské epopeji Alfonse Muchy. Do Moravského Krumlova dnes podle informace médií dorazili zástupci hlavního města Prahy k přípravě stěhování Slovanské epopeje. Vyzývám Prahu a její představitele, jmenovitě primátora Pavla Béma a radního Jiřího Pechu, aby s ohledem na končící mandát městské reprezentace, který se počítá už pouze na dny a hodiny, nečinili žádné nevratné kroky k epopeji včetně jejího odvozu z Moravského Krumlova do Prahy. Prosím všechny moravské patrioty, aby vyjádřili svůj názor na rychlé a podle mne bohužel definitivní odstěhování Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy, které aktuálně hrozí. Nebudu předjímat výsledek sporu o vlastnictví Muchova díla, ale právě pro nejasnost této významné okolnosti varuji před zbrklostí, která přinese řadu emocí a poškodí roky budované vztahy a komunikaci mezi jižní Moravou a Prahou. Arogance moci není na místě, pojďme s chladnými hlavami jednat. Michal Hašek, hejtman JMK 4

5 Manifest, který se konal v Moravském Krumlově Foto: J. Kristián 5

6 , r

7 Mateřské centrum funguje ke spokojenosti všech... 7

8 ARABSKÝ PLNOKREVNÍK Je považován za jedno nejstarších a nejčistších plemen světa. První zmínky o jeho vzniku pocházejí už z doby 4000 let př.n.l. a jeho původ pochází ze Severní Afriky a dálného východu, zejména Egypta, kde byl prastarými beduinskými kmeny šlechtěn a chován v maximální čistotě krve, pečlivě střežené až dodnes. Beduini uctívali svoje koně a opřádali je mnoha legendami, z nichž jedna praví: Když bůh stvořil koně, sebral hrstku jižního písku a pravil mu leť! a tak vznikl Arabský plnokrevník. Jiná legenda zas praví, že sám bůh moří Poseidon vykouzlil toto zvíře z mořských vln. Ale ať už to bylo jakkoli, jisté je, že krásný ušlechtilý vzhled spolu s nadpůměrnou inteligencí, rychlostí a vytrvalostí dělá z Arabského plnokrevníka výjimečného koně. Tvrdý, nenáročný na potravu, schopný přežít i v těch nejdrsnějších podmínkách nehostinné pouště, vynikající jezdecký všestranný kůň, a především zakladatel a zušlechťovatel mnoha jiných významných plemen. Jeho historie je fascinující, nemám však bohužel tolik prostoru, abych mohla přiblížit alespoň to nejdůležitější, a tak jsem se rozhodla přiblížit alespoň něco málo z mé práce s tímto exotickým plemenem. Svého prvního plnokrevníka jsem si dovezla před 4 lety z Blegického Monzenu. Byl to rok a půl starý hřebec S Maran. Rohodující při výběru byl pro mě fakt, že chov Arabských plnokrevníků v České Republice značně pokulhává za ostatními evropskými zeměmi a já chtěla opravdovou kvalitu, proto rozhodnutí padlo právě na Belgii. Dalším důležitým faktorem byl rodokmen, který u tohoto koně sahá až na přelom 15. a 16. století. V rodokmenu se objevuje spousta zvučných jmen koní zakladatelů těch nejlepších linií jako jsou Ansata Halim Shah, Ansta Ibn Shah, Ibn Galal, Hosna, Ansata El Salaam, Madallan-Madheen, Black Shetan, Assuan El lfrith, Moheba Zobeyda, Mona, Marouba Bint Assuan a v neposlední řadě legendární Eclipse, zakladatel těch vůbec nejznámnějších linií jako jsou Darley Arabians, importovaný do Anglie už v 16. století. Jako jeden z posledních faktorů při rozhodování o výběru byl i vzhled. Dál jsem už hledat nemusela, našla jsem to, co jsem chtěla. O tom, že jsem vybrala opravdu dobře, jsem se přesvědčila ještě ten rok o tři měsíce později po importu, na výstavě plnokrevných arabských koní v Liberci konané pod záštitou Achpak. Vystavovatelé a chovatelé z celé České Republiky přivezli na tuto přehlídku konanou pouze jednou do roka své nejlepší koně a Maran před konkurujícími hřebci zvítězil v kategorii mladých 1 až 2 letých hřebců. Následně vybojoval titul Juniorský Rezervní Šampión. Krásný úspěch spolu s ohromnou radostí mě motivovaly k zamyšlení o vytvoření svého vlastního chovu Arabských plnokrevníků sestávajícího pouze z toho nejlepšího. Nadchla jsem se myšlenkou, že i já mohu svou malou kapkou v moři přispět ke zkvalitnění chovu těchto koní a posunout tak Českou Republiku o krůček blíž k těm evropským zemím, které se pyšní nejlepšími chovy. Po první úspěšné výstavě následoval zimní odpočinek, hřebec pomalu dospíval z puberťáka v dospělého hrdého koně, a z jara přišel čas posunout se zase o něco dál, tentokrát v podobě tréninku sportovního. Začátky nebyly jednoduché. Mladý kůň je jako malé dítě, které se učí číst a psát. Je nutno velké trpělivosti, důrazu a zejména opatrnosti, protože neopatrným zbrklým jednáním se pak jen těžko napravují počáteční chyby. Díky opravdu nadpůměrné inteligenci těchto zvířat mohu říct, že v mnohém jsem měla práci velmi usnadněnou. Sedlo přijmul s klidem arabů, coby klasických jezdeckých koní šlechtěných jen pro jezdecké účely s naprostou grácií. Na dalších detailech jsme pak pracovali a dodnes pracujeme pomalu a s rozvahou. V roce 2009 jsem se rozhodla, že znova zkusíme štěstí, a tak jsme opět vyrazili na výstavu, tentokrát bojovat v kategorii už 3 letých hřebců. Předvádění tentokrát nešlo tak jednoduše jako v minulém roce. Probouzející se hormony dospívajícího hřebce spolu s ohnivým temperamentem tolik typickým pro tato zvířata zapříčinila strach z našeho bodového hodnocení a z následné možné prohry. I tentokrát však dokázal, že je koněm kvalitním, a typově naprosto vyhovujícím. Opět zvítězil ve své kategorii a získal titul Juniorský Rezervní Šampión. Složení jiné mezinárodní poroty (než té z roku 2008) a jiných konkurujících hřebců, jsem si začala být naprosto jistá, že naše první vítězství nebylo pohuhou náhodou, a že s hřebcem Maranova typu mohu bez obav začít se zakládáním chovu. Myšlenka krásná, leč nerealizovatelná bez příslušné klisny. Přestože byl Maran uchovněn, a stal se tak jedním z mála plemenných plnokrevných arabských hřebců nejen v Česku, ale i na celé Moravě, s klisnami, které doposud stály v naší stáji jsme ho křížit nemohli. Pravého Arabského plnokrevníka totiž získáte pouze tehdy, je-li pravá arabská plnokrevná klisna nakryta pravým plnokrevným plemenným arabským hřebcem. Došlo na lámání chleba a o téměř 2 roky později, 8

9 jsem vybírala vhodnou klisnu, která by spolu s Maranem byla spoluzakladatelkou našeho chovu. Tu jsem pro změnu našla v Polsku. Rozhodujícím kritériem byl tentokrát vzhled, krásná typová klisnička se světovým rodokmenem kde jedno z nejzvučnějších jmen byl bezesporru Monogramm, hřebec tyčící se spolu s Paadrons Psyche a Kubinec na výsluní tří 4 hvězdičkových hřebců tohoto světa. Porenku jsme dovezli už jako půlroční hříbátko, a po několika počátečních zdravotních potížích, které měla, se začíná probouzet a dospívat v opravdu krásnou, velmi jemnou mladou dámu. Přestože má dnes teprve rok a půl, rozhodla jsem se i ji vzít na výstavu, která byla zároveň její premiérou. Letošní rok jsme tedy absolvovali další cestu, tentokrát ne do Liberce, ale přímo do hlavního města - stověžaté Prahy, kde se prvním rokem konala též výstava mezinárodní. Ve velké konkurenci mezi mladými ročními klisnamy suverénně obsadila první místo kategorie a následně získala titul Juniorská Zlatá Šampionka. Ani Maran se nenechal zahambit a již třetím rokem po sobě zvítězil v kategorii 4 až 5 letých hřebců a v nabité konkurenci vybojoval titul. Už ne Juniorský ale Seniorký Bronzový Šampión. Integrovaný dopravní systém se snaží obec připomínkovat dle návrhů občanů - cestujících. Protože jde o návaznost související s mnoha obcemi a několika dopravci, nedosáhli jsme zatím uspokojivé dohody. Jednání nejsou ukončena. Místní rozhlas dělá problémy všem: radnici i občanům. Obrátili jsme se již na třetího odborníka, snad nás čeká pozitivní závěr. Ústředna bude opravena v nejbližších dnech. Během provozu se budou následně postupně vyměňovat jednotlivé problematické ampliony. Pokud bych tedy měla shrnout poslední 4 roky myslím, že byly velmi úspěšné jak pro mě, tak pro oba koně, na něž jsme všichni v naší rodině, a myslím že po právu, hrdí. Krom výstav jsme se s Maranem účastnili i prvních oficiálních vytrvalostních dostihů pro mladé koně konaném v Mikulově. Přestože nervozita a těžký rozbahněný terén zapříčinily, že jsme tentokrát žádný pohár pro nás a Vedrovice díky úrazu na kluzkém povrchu nedovezli, pevně věřím, že po zkončení zimního odpočinku příští rok budeme úspěšně nás i obec Vedrovice reprezentovat nejen na výstavách, ale i v tomto tvrdém fyzicky velmi náročném sportu. Doufám, že i do budoucna budeme úspěšní, a že za nějakých 5 či 6 let už budou výstavní arény brázdit koně z našeho vlastního chovu, kteří budou stejně tak úspešní, jako jejich rodiče. Na závěr bych tímto ráda poděkovala svému manželovi a tátovi, kteří mě v mém úsilí podporují a se vším vydatně pomáhají, a taky své mamince, která to s námi nemá díky koním vůbec jednoduché. Vím, že bez těchto lidí by sen o Arabském plnokrevníkovi zůstal napořád pouhým snem. Jana Rusnáková (Lišťáková) 9

10 SPORTOVÁNÍ VE VEDROVICÍCH Žákovský fotbal potřebuje hráče! Malých fotbalistů je málo! Léto končí, zima chce být zdravá aneb zdravé okénko nadosah: TAE-BO je dynamické cvičení, které kombinuje prvky karate, taekwonda a boxu s prvky tanečního aerobiku. Má pozitivní vliv na srdce a oběhový systém, snižuje hmotnost, zlepšuje svalovou sílu, flexibilitu, rovnováhu a hlavně vytrvalost. Může ho cvičit každý bez rozdílu věku, pohlaví a dokonce i kondice. Mottem je: Neporovnávej se s ostatními, zvítěz sám nad sebou. Snaž se být stále lepší a lepší. Cvičení probíhá každou středu a sobotu v hodin v sokolovně. Pavla Schovancová Lenost zabíjí, obyčejná chůze léčí Časté zahlenění, těžké dýchání, bolesti nohou, kloubů, hlavy, zad. Teprve pak vše začnete řešit Odborníci vás naženou do posiloven, dietních programů na redukci váhy a začnete požívat spoustu tablet a nechutných nápojů na klouby. Tomu všemu můžete předejít, když se včas rozhodnete. Chůze je totiž nejpřirozenější pohyb, který nám pomáhá zlepšit kondici, odbourává tuky, zbavuje napětí a stresu. Tenis ve Vedrovicích V květnu jem byl pozván na schůzi TJ Sokol Vedrovice, kde se mimo jiné jednalo o možnostech a podmínkách hraní tenisu ve Vedrovicích. Tam jsme se dohodli, že bude užitečné a snad i nutné spojit zájemce o hru a udržování antukového kurtu a založit spolek hrajících a podporujích tenis. Po zveřejnění možnosti hrát a příslibu podpory obce jsme se my, budoucí hráči a příznivci tenisu, sešli a v pátek 16. července 2010 založili Spolek tenisu Vedrovice (STV). Tehdy jsme se rovněž rozhodli, že budeme sdílet společný zájem - což nám lépe půjde pospolu, ale nebudeme vstupovat do žádné organizace, zůstaneme dobrovolným spolkem. Abychom mohli hrát, potřebujeme pomoc obce. Proto musíme obci také něco nabídnout. Navrhli jsme, že za možnost hrát oživíme antukový tenisový kurt, který je cennou sportovní investicí a který byl bez výrazné a odborné úpravy odsouzen k zániku a budeme jej sami udržovat a spravovat, což je u antukového povrchu náročné. Všechno dobře dopadlo, dohodli jsme se, zajistili odbornou firmu, vyměnili starou antuku za novou, opravili síť a co bylo Harmonie těla a ducha - středa hod. - jóga v MŠ. Snižuje riziko srdečních onemocnění, zvyšuje odolnost našich kloubů, zpevňuje svaly, okysličuje pokožku, prokrvuje mozek a preventivně pomáhá proti rakovině, cukrovce a osteoporóze. Bohužel dospělý Čech ujde v průměru za den jen 1500 metrů a to je hodně málo. Lékaři ale své pacienty motivují: kdo chodí, žije déle. třeba a začali hrát. Je nás již přes dvacet a věříme,že nás bude přibývat. Jsme si jisti, že v budoucnu nebude vše ideální, ale víme, že nejhorší by bylo chodit okolo chátrajícího kurtu, nepokusit se o nic a zkušeně mudrovat, jak je po všem, jak se nehodí nic dělat, co to stálo a jak jsme to už tenkrát říkali. Jde nám hlavně o mladé a nejmladší, kterým chceme ukázat a umožnit cestu k hezkému sportu a k rozumnému užití času v přátelském kolektivu, ale starší a pokročilé vřele vítáme. Cílem a smyslem STV je umožnit členům sportovní a společenské vyžití. Očekává se, že každý člen bude tento smysl a cíl respektovat a svým jednáním naplňovat. Děkujeme obci Vedrovice a jejím zastupitelům za pochopení naší snahy a potřebnou pomoc, děkujeme vedrovickým hasičům za pomoc při obnově kurtu a děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají. Kdo se chce přidat nebo více vědět, ať se ozve - mail tel Děkujeme panu Petru Hluskovi za několikaletou péči o tenisový kurt. Miloš Vach 10

11 Muzeum a informační centrum navštěvují návštěvníci domácí, mimoregionální i zahraniční. 23. října 2010 navštívilo vedrovické nálezy 35 badatelů z celé Evropy i z USA. Členové Mezinárodní unie preprotohistorických věd UNESCO v rámci rakouského sympozia zabývajícího se paleolitickým obdobím (u nás krumlovský les a objevené doly) si prohlédli výsledky výzkumu pana dr. Olivy (předtím krumlovský les navštívili) a také exponáty popisující život doby neolitické. Ohromnou spokojenost vyjádřili zápisem v Knize návštěv. 11

12 Muzeum Vedrovice - Archeologie Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les. Unikátní naleziště středoevropského neolitu (období cca 6000 až 4000 let př. n. l.) poutají pozornost odborníků již řadu let. Doloženo je osídlení kultur lidu s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou. Jedná se o pohřebiště a ohrazené sídliště z období lidu s lineární keramikou a dále pak o sídliště a dva ohrazené areály (rondely) lidu s moravskou malovanou keramikou. Lidé kultury s lineární keramikou byli prvními opravdovými zemědělci, kteří uměli obdělávat půdu a chovat hospodářská zvířata. Usadili se na hřbetu probíhajícím v blízkosti jižní části obce (původně obec Zábrdovice) v tratích Široká u lesa a Za dvorem. V trati Široká u lesa, severozápadně od sídliště, pohřbívali své mrtvé. Prvních asi 12 hrobů zde bylo amatérsky prozkoumáno již v 19. století. V roce 1910 prozkoumal František Černý ve Vinklerově cihelně, nacházející se v trati Za dvorem, šest neolitických kostrových hrobů, v roce 1911 byly nalezeny dva hroby a kostrový dvojhrob. Lze předpokládat, že některé hroby, jejichž počet není znám, byly zničeny při práci dělníků ve Vinklerově cihelně. Nedaleký Krumlovský les lidu posloužil výborným a rozsáhlým nalezištěm jurského rohovce pro výrobu nástrojů (štípané industrie). Obrovský rozsah a nejasný účel těžby činí z Krumlovského lesa jednu ze záhad moravského pravěku. Výzkum zde dlouhodobě provádí dr. Martin Oliva z Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea. Archeologické oddělení Moravského zemského muzea zkoumá oblast Vedrovic již od 60. let 20. století. V letech realizovalo systematický výzkum v obou hlavních tratích na katastru Vedrovic Za dvorem a Široká u lesa. Výzkum byl zaměřený na osídlení z období neolitu, nalezeno však bylo i osídlení z období paleolitu, eneolitu, z mladší doby bronzové i z pozdního středověku. V období odkryl dr. Vladimír Ondruš, archeolog Moravského zemského muzea, v trati Široká u lesa sídliště kultury s lineární keramikou (LnK) s půdorysy dlouhých kůlových domů, pecí, sídlištních objektů a 12 kostrových pohřbů v sídlištních jámách. V letech bylo v severní části trati Široká u lesa prozkoumáno unikátní a v té době ve střední Evropě zcela ojedinělé pohřebiště lidu kultury s lineární keramikou. Bylo odkryto 110 kostrových hrobů (LnK). V období v trati Za dvorem dr. Vladimír Ondruš prozkoumal mimořádnou soustavu fortifikačních objektů zjištěnou leteckou a geofyzikální prospekcí. Kolem celé osady kultury s lineární keramikou bylo vybudováno příkopové ohrazení ve tvaru oválu o rozměrech 425 x 275 metrů. Tento příkop typu Sohlgraben (vanovitý profil) byl ve východní části přeťat kruhovým příkopem kultury s moravskou malovanou keramikou (MMK) typu Spitzgraben (hrotitý příkop) se čtyřmi vchody s dvojitou vnitřní palisádou (vnější kruhový rondel dosáhl průměru metrů). Třetí příkop typu Spitzgraben vytvářel nepravidelně kruhový uzavřený areál (vnější průměr 200 metrů), v jihovýchodní části překryl část příkopu kultury s období LnK. Dosavadní ověřovací výzkum dr. Aleny Humpolové z Moravského zemského muzea předpokládá datování třetího příkopu do rané fáze kultury s MMK. Nálezy z výzkumů prošly řadou odborných posouzení a antropologických expertíz, především dr. Jana Jelínka a dr. Marty Dočkalové. Realizováno bylo rozsáhlé datování radiokarbonovou metodou kosterního materiálu Široká u lesa a Za dvorem, které řadí nálezy z vedrovické nekropole do shodného časového údobí okolo 5200 př.n.l. Vedrovice v jistém smyslu sloužily jako průchozí komunita, v níž se mísily kulturní tradice se vzdálenými krajinami, a proto nemají v ČR a střední Evropě obdobu. RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D. Vesnice je víc než statistickou jednotkou osídlení, která si potřebuje opravit komunikace a vybudovat kanalizaci. 12

13 Do minulosti se nemůžeme vracet, ale můžeme se z ní poučit. Otvírání muzea Pracovnice muzea a informačního centra Bc. Hana Ivanovičová Mezinárodní návštěva v muzeu Úprava prostoru před muzeem. 13

14 HODY Hodování a ochutnávání společně s počasím vyšlo! 14

15 V prostorách muzea, knihovny a informačního centra se budou konat zajímavé akce. Věříme, že si programová náplň získá věrné návštěvníky. Připravuje se například seriál Literárních kaváren o zajímavých postavách naší historie i současnosti (od ledna 2011). Programy jsou naplánovány pro dospělé i pro děti. 15

16 ŠKOLA A ŠKOLKA Slavnostní zahájení školního roku Slavnostní otevření nové třídy v mateřské škole 1. září jsme slavnostně uvítali školní rok v mateřské škole a Muzeu ve Vedrovicích. 1. září 2010 jsme slavnostně uvítali děti v nové třídě mateřské školy. Sudičky, které byly přítomny u slavnostního otevření nové třídy, popřály naší mateřské škole opravdový život, usměvavé děti a hodné paní učitelky Naposledy byla mateřská škola dvojtřídní v roce 1999/2000, kdy mateřskou školu navštěvovalo 33 dětí. V posledních dvou letech byla mateřská škola otevřena na výjimku, což znamená, že v jedné třídě se vzdělávalo 28 dětí. Třída mateřské školy se dle školské legislativy naplňuje však nejvýše do počtu 24 dětí a jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. Udělit výjimku však školský zákon umožňuje také, avšak s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám školy s tím, že budou splněny podmínky bezpečnosti a zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávání v mateřské škole Je zřejmé, že ve třídě s nižším počtem dětí je vše snazší a jednodušší V letošním školním roce bylo zapsáno k předškolnímu vzdělávání 34 dětí. Byla by škoda nevyužít prostorů, které mateřská škola nabízí a nevyhovět žádostem rodičů o umístění dítěte v mateřské škole. Bylo však nutné obě třídy zprovoznit, tj. materiálně, finančně a personálně zabezpečit otevření druhé třídy, tj. zabezpečit personálně a finančně pedagoga a pomocného zaměstnance pro zajištění provozu v nové třídě mateřské školy, stravování apod. A také materiálně vybavit druhou třídu chybějícími stoly, židličkami, dětským nábytkem, kuchyňským nádobím, povlečením atd Obecní úřad poskytl na materiální vybavení finanční částku ,- Kč a na mzdové náklady pedagoga částku ,- Kč. Vybavení nově otevřené třídy v mateřské škole není ještě úplné, bude se doplňovat dle finančních možností naší školy. Přijďte se podívat mezi nás, velice rádi Vás ve školce, ale i ve škole uvidíme Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům školy a jejich rodinným příslušníkům, kteří se v době své dovolené podíleli na otevření nové třídy mateřské školy. Děkuji tatínkům, kteří nám pomáhali před prázdninami se stěhováním nábytku. Děkuji Pavlu Mičánkovi a Davidu Geyerovi za stavební úpravy v mateřské škole. Radku Pasternému, návrháři, za projektování prostředí mateřské školy a Jiřímu Čechovi, který jeho návrhy zrealizoval. (více o slavnostním zahájení školního roku a otevření nové třídy v mateřské škole najdete na webových stránkách naší školy, Božena Procházková Vítání do 1. třídy 16

17 Víceúčelové hřiště bude letos hotové. Vycházka do krumlovského lesa, prohlídka muzea Vycházka do krumlovského lesa s Doc. Olivou Veřejný internet v informačním centru 17

18 VEDROVICE V KALENDÁŘI 18

19 Moravskokrumlovské noviny, , str. 11 Je správné prostřednictvím člověka nalézat správný přístup k pravé podstatě vesnice. Člověk se nedívá na venkov a vesnici jen čistě materiálně, nýbrž spojuje vzpomínky, pocity a sny se svým vesnickým domovem. Problémy mají jména i osudy. 19

20 KULTURNÍ KALENDÁŘ - 4. čtvrtletí 2010 Říjen Životní jubilea 60 let Stáňa Rudolf let Palutková Ludmila Gigimov Michail Sobolová Eva Foretníková Marie let Martínková Zdenka let Hermanová Božena Heroutová Miluška Světlíková Květoslava let Vaníčková Anna Fuisová Anna let Čermák Jiří Bechová Jolana let Staňková Arnoštka Haluza Jan let Komínková Anna Knotková Otýlie Hladík Miroslav let Smrček Bohuslav Narozené děti Literární receptář s Magdalenou Dobromilou Rettigovou v 17 h. Mateřské centrum: První krůčky k hudbě v 17 h Terénní vycházka s dr. Martinem Olivou do Krumlovského lesa, prohlídka MUZEA Kosmetické okénko v 18 h. - v muzeu 1. podlaží Pohádkový pátek s rodiči a dětmi v 17 h. v muzeu Vzpomínka VZNIKU REPUBLIKY - 10 h. náves Úcta ke stáří - zájezd důchodců na Slovensko - Vysoká při Moravě Listopad Martinské hody - pořádají ZŠ, MŠ Lampionový průvod s ohňostrojem Antropologická přednáška o životě prvních zemědělců - muzeum /datum bude upřesněno/ Prosinec Čertíci na návsi s Mikulášem - 17 h. náves Poslední leč myslivců - sál KD Od Vánoce napříč generacemi - výstava v muzeu Kurz vánoční dekorace h Živý Betlém na návsi v 17 h. - ZŠ, MŠ Tradiční turnaj ve florbalu - místní sokolovna Silvestr s ohňostrojem na návsi Silvestrovská zábava v KD - pořádá TJ Karolína Tvrdoňová Adéla Zelníčková Simona Ivona Knotková Jolana Buršíková Zemřeli Raimund Knotek, nar Václav Novotný, nar Jan Zelníček, nar Pelikánová Vlasta, nar Pohyb obyvatel Narodily se 4 děti Zemřeli 4 občané Přistěhoval se 1 občan Odstěhovali se 4 občané Ke dni mají Vedrovice 837 obyvatel. Vítání dětí Markéta Snášelová, Matěj Molík, Lukáš Bezděk, Vít Šroller, Karolína Tvrdoňová, Adéla Zelníčková Vydává Obecní úřad Vedrovice. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j Náklad 340 výtisků. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Výroba Bačík, Pohořelice, tel.:

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informaãní Praha Vinofi zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Z obsahu: Slovo starosty, sloupek poslance Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře Ze

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Soutěž v požárním útoku Obsah Slovo starosty za volební období 2006 2010 3 Zajímavosti z obce 8 Informace 8 Poděkování 8 Konec odkanalizování v obci

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Měsíční vydání - SRPEN 2012 Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 14 27. července 2012 Distribuční

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více