Terezínské Listy Léto/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terezínské Listy Léto/2015"

Transkript

1 Terezínské Listy Léto/2015

2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami našeho obecního zpravodaje Terezínských listů. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří podpořili toto vydání svými příspěvky a vybídl je k širší spolupráci na aktivním dění v naší obci. Nově zvolené zastupitelstvo z podzimních komunálních voleb má za sebou první půlrok práce a kontinuity. Hlavní náplní je především zdárně dokončit všechny realizace, o kterých rozhodlo předchozí zastupitelstvo a pozvolna si stanovovat další nové cíle. Nedílnou součástí pracovní náplně je také plnění volebního programu, který by se dal nazvat plánem práce. Nově byla mimo zákonnou povinnost zřízena také obecní kulturní komise. Na jednání s vrcholovými státními činiteli, především ministrem financí Andrejem Babišem, které se uskutečnilo ještě před koncem roku 2014, jsem navázal také v tomto roce už druhým pracovním setkáním s předsedou vlády premiérem Bohuslavem Sobotkou. Jednání přinesla vytoužené ovoce, v podobě úpravy splátkového kalendáře Návratné finanční výpomoci. Nově je plánována také pracovní schůzka s hejtmanem Jihomoravského kraje JUDr. Michalem Haškem, který přislíbil svoji osobní účast přímo na radnici v naší obci. Cílem je dlouhodobá a nepolevující iniciativa vedoucí ke zvýšení úrovně života v naší obci a zapojení do meziobecní spolupráce. Naše obec se poprvé od roku 2007 účastnila celostátního sněmu Svazu měst a obcí a také celostátní konference o odpadech. Jelikož problematika odpadů je velmi obsáhlá, vydá obec zvláštní občasník určený tomuto tématu. 2

3 Meziobecní spolupráce je důležitým nástrojem pro zvýšení společenského kreditu obce. Přispívá k výměně zkušeností, možností setkávání se občanů při různých aktivitách, ale také v oblasti získání grantů a dotací. V tomto směru zastupitelstvo rozhodlo o znovu vstoupení do Místní akční skupiny Dolní Morava a rozhodovalo též o zapojení do Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko. Jedná se o aktivní spolek, tvořený spádovými obcemi ORP Hodonín. Tj. bývalého okresu. Přijetí naší obce však musí schválit všechny členské samosprávy. S povědomím o situaci, která nás v minulých letech potkala, není přijetí jednoduché. Jsem ale přesvědčen, že se podaří obci vyjednat přijetí, veškeré pochybnosti budou rozptýleny a zastupitelstvo tuto nabídku kladně využije ku prospěchu všech našich obyvatel. Tíživou oblastí je rychle stárnoucí populace. Na tento faktický stav však nenacházíme léku. Stavební místa v obci máme, ale jejich držitelé je nenabízí k prodeji. Mladí lidé proto hledají možnosti výstavby v okolních obcích. Investice do starých budov, ať už jde o rekonstrukce, nebo demolice, se v posledních letech nevyplácí. V konečné fázi vycházejí dráž, než výstavba nového bydlení. Nové technologie výstaveb s minimálními nároky na spotřeby energií a zvyšující se standard bydlení, pomyslné nůžky protikladů rozevírají ještě více. Občanská vybavenost naší obce a nabídka služeb ať už ve zdravotnictví, volnočasových aktivitách, nebo na trhu práce je velmi slabá. Je to tvrdá řeč a situace politování hodná. Je to ovšem skutečnost a podnět pro zamyšlení. Inspiroval jsem se proto v obcích podobného typu a velikosti. Jedním z nástrojů zvýšení zájmu o naši obec pro mladé rodiny, by mohla být jejich podpora ze strany obce. Navržen byl proto již dvakrát na jednání zastupitelstva rodičovský příspěvek, na každé narozené dítě v obci. Dále úleva na poplatcích za každou rekonstrukci rodinného domu a stejně tak v případně výstavby domu nového. Návrh starosty však nebyl ani na jednom zasedání schválen. Předchozí měsíce byly ve znamení významného výročí - 70 let od konce II. světové války. Při pietních aktech byla zastoupena mimo okolní obce, Jihomoravský kraj a zástupců ruské ambasády, také naše obec Terezín. Neboť si je třeba minulost stale připomínat. Nelze ji přepsat. Lze ji 3

4 však zapomenout a v horším případě třeba také úmyslně vykládat jinak, než se skutečně stalo. Každý, kdo se narodil před 70 lety a později, narodil se už po válce. Jsou to tři celé generace. Tři generace, které na evropském kontinentě nepoznaly válečný konflikt. Připomeňme nám všem společně, že kdyby před 70 lety zvítězil německý nacionální socialismus - nacismus, nikdo z nás by tady dnes zřejmě nebyl. Pod Hitlerovou knutou měl být Československý národ rozdělen na dvě části. Hodni k poněmčení a do plynu. Na našem území, na území našich předků by se s největší pravděpodobností vůbec nemluvilo česky. Český, náš mateřský jazyk, by zanikl. Protože český národ by neexistoval. To byl konečný cíl německých nacistů. Reprezentujeme sice různé generace, ty ale měly a mají to štěstí, tu jedinečnou šanci žít 70 let na kontinentě bez války, a tak bychom především neměli nikdy zapomenout, komu za to vděčíme. Vděčíme za to všem, kdo měli tu sílu a odvahu postavit se německému nacismu na odpor, což znamenalo nasadit vlastní život a pro miliony také v tomto boji vlastní život položit. Nikdy všem těmto statečným lidem nemůžeme být dost vděčni. Vděčni Rudé armádě za veliké vypětí sil a obzvláštní vojenské umění. Vděčni Velké Británii za statečnost a houževnatost. Vděčni Spojeným státům za jejich nebývalý válečný rozmach a jejich překvapující úsilí vojenské, které spoluzachránilo demokracii a přivodilo vítězství. Vítězství lidskosti nad fašismem. Každý sám pro sebe měl by si slíbit, že o tuto dějinnou paměť bude pečovat, bude ji dál rozvíjet a hlavně ji bude předávat dál. Je to náš nikdy nekončící dluh vůči všem hrdinům boje proti nacismu. Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné zážitků z domácích i zahraničních cest, příjemné prožitou dovolenou a hlavně pokaždé šťastný návrat domů do Terezína. Dětem a mládeži radostné prožití prázdnin. Vinařům přívětivé počasí a nám všem spoustu energie do dalších dnů. Ing. Antonín Hanák starosta obce 4

5 Informace o dění v naší obci Náročným projektem byla bezesporu revitalizace zeleně v obci. Komplikace přišly hned z několika směrů. Jedním z nich byla výměna úředníků na Státním fondu životního prostředí a potřebný čas k prostudování projektů celou administraci prodloužil v řádech měsíců. Druhým, a to stěžejním problémem, byla nutnost zřízení zástavního práva na pozemky, které jsou zatíženy zástavou GFŘ ve vztahu ke splácení vratky dotace za obecní byty. Další komplikace už jsou méně náročné, ovšem ne zanedbatelné. Suché počasí výsadbám nesvědčí, a proto nezbylo nic jiného, než začít intenzivně zavlažovat. V současné době je už ve všech směrech výhled značně pozitivní. V tomto týdnu jsme obdržely veškeré potřebné listiny a celý proces se tak bude moci uzavřít. Výsledkem bude proplacení dotačních prostředků ve výši ,-- Kč na které už obecní rozpočet úpěnlivě čeká. Tyto finanční prostředky budou bezodkladně po obdržení použity na doplacení faktury dodavateli, kde zbývá doplatit částku ,- Kč, aby se vyrovnaly závazky po lhůtě splatnosti. Neboť dodavatel se nechal již slyšet, že vzhledem k nadměrnému časovému prodlení uplatní sankce dle SOD z částky, která zbylá doplatit. V tomto případě by se jednalo o částku přibližně 35 tis. Kč. Zbývající část prostředků obdržených z fondu půjde na úhradu splátek Ministerstvu financí. K vyrovnání splátkového kalendáře pro rok 2015 zbývá uhradit ještě ,- Kč. Další akcí, která se v letošním roce dokončila, byla realizace Digitálního povodňového plánu a rozhlasu, v rámci protipovodňové ochrany. Tato akce jej již kompletně profinancována a uzavřena, včetně následné kontroly ze strany poskytovatele. Zbývá pouze doladit rozhlas tak, aby vyhovoval pokud možno všem a měl opodstatnění. V rámci tohoto projektu byly pořízeny také malé přenosné osobní přijímače, které jsou určeny zpravidla starším obyvatelům naší obce. Ty si lze zdarma zapůjčit na obecním úřadě. V provozu je také zařízení pro možnost přehrání záznamu posledního hlášení. To je umístěno u vývěsních vitrín úřední desky OÚ. 5

6 Někteří již vědí, že v naší knihovně došlo k částečné restrukturalizaci, ve které budeme dále pokračovat. Novou paní knihovnicí je slečna Marie Varmužová. Zřízen byl nový i webové stránky místní knihovny. Dále byla podána žádost prostřednictvím centrální knihovny v Hodoníně o poskytnutí dotace na evidenční systém a možnost poskytovat čtenářům a členům knihovny širší služby. Ať už půjde o veřejný internet, tisk dokumentů, nebo možnost půjčení audio knih. Ty by měli ocenit zejména starší spoluobčané a děti. V této žádosti se nám podařilo uspět a věřím, že přispěje ke zvýšení standardu kvality služeb. Pořízeny budou nové počítače (pro paní knihovnici a pro veřejnost), dále nový evidenční knihovnický systém k elektronické evidenci knih, multifunkční radiopřijímač pro čtenáře, kteří budou chtít využívat službu e-knih a diaprojektor pro rozšíření služeb knihovny. Z tohoto důvodu bude v místní knihovně o letních měsících částečně omezen provoz. Jednou z akcí před rekonstrukcí bude Pasování prvňáčků na čtenáře, které se uskuteční koncem měsíce června. Od září bychom rádi rozšířili otvírací dobu knihovny na dva dny v týdnu a zaměřili se také na možnost pořízení a vybavení herního dětského koutku pro naši knihovnu. Prostor by měl sloužit výhradně dětem pro individuální, ale také společenské hry v rámci využití volného času prostřednictvím logických a environmentálních aktivit. Cílem je vytvoření místa, které bude otevřené všem věkovým skupinám. Rád bych Vás proto tímto všechny co nejvřeleji pozval do naší knihovny a vybídl k využívání jejich služeb a zázemí. Úspěšní jsme také byli v rámci podání žádosti o dotaci k podpoře cykloturistiky. Letos se nebude jednat o opravu komunikací, ale o obnovu a doplnění mobiliáře. Vzniknout by měli dva informační panely. Jeden v lokalitě vinných sklepů a druhý nahradí stávající panel v havarijním stavu před budovou OÚ. Součástí bude vybudování 1 ks veřejného osvětlení. Z těch žádostí, které nebyly schváleny, a projekty podpořeny si těžkou hlavu dělat nebudeme. Budeme ale vytrvalí a zkusíme své štěstí znovu. Věřím, že se nám to dříve, nebo později podaří. Ať už jde o dětské hřiště, rekonstrukci veřejného osvětlení nebo úpravu přírodního areálu Písečňák. 6

7 I když s dotačními prostředky se buduje výrazněji lépe, nelze jenom čekat a spoléhat až se podaří někde uspět. Zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě cesty na písečňák, který je mnohostranně využíván a bezpečný přístup adekvátní využití areálu je nezbytný. Rozsah úprav bude záviset na stavu obecní pokladny. Pevně věřím, že se podaří zhotovit kvalitní přístup. V rozpracování je také technický projekt na vybudování krytého pódia nejen pro muzikanty, ale i podobné účelové využití. To je nezbytnou součástí žádosti o jakoukoli veřejnou podporu. Budeme pochopitelně usilovat nejprve o získání prostředků na realizaci a následně, když by se nedařilo, začneme i svépomocí. Tak, aby bylo možné jediný kulturní areál a jeho zázemí plnohodnotně využívat. Z činnosti obce bych dále rád zmínil výsadbu stromů okolo budovy bývalého kulturního domu, který má, mimo jiné, nového majitele. Z informací mně dostupných, by měla budova sloužit i nadále jako skladovací prostory. Stromy, které bezúplatně poskytl pan František Husár ml., byly vysázeny nejen okolo budovy KD, ale byla také doplněna výsadba za uschlé porosty Na Dolinách a na mokřadech Zápověď bylo ve směru od Krumvíře vysazeno stromořadí. Mokřady byly také dále osázeny sazenicemi habrů a buků za účelem vytvoření živého plotu. Za pomoci místních rybářů se znovu zprovoznila závora, neboť se oblast mokřadů stala místem pro nezvané osoby. Ta ale bohužel nezabránila odcizení části nově zasazených sazenic porostů. Zabývali jsme se i otázkou výstavby nového dětského hřiště a sportoviště. V této oblasti jsme bohužel nebyli zatím úspěšní. Na realizaci mohou ovšem žádat taktéž jiné subjekty. Především spolky a jiná sdružení či organizace v oblasti kultury a sportu. Proto bych rád nabídl otevřenou možnost participace s případnými zájemci. Antonín Hanák 7

8 Babiččina zahrádka Malým grantem získaným pro naši obec byla podpora z Nadace Partnerství ve výši ,- na realizaci projektu s názvem Babiččina zahrádka. Která řeší především výsadbu a revitalizaci v tzv. Baťůškově uličce. Jedná se o výsadbu drobných keříků, květin a bylin. Celá akce byla realizována koncem měsíce května. Bohužel nepřízeň počasí a nadměrné sucho i přes intenzivní zálivku některé druhy zahubilo. Nejprve bylo nutné uličku vyčistit a odvézt odpad, který tam nastřádali naši spoluobčané. Následně byla doplněna zemina k vyrovnání terénu i substrátu na oporu růstu sazenic. Z bylin byly vysázeny: jaterník trojlaločný, vrbina tečkovaná, vrbina penízková, jarmanka větší, plicník lékařský, šalvěj lékařská, dobromysl obecná, meduňka lékařská, sasanka hajní, kakost krvavý, kakost oddenkatý, pitulník žlutý, oměj šalamounek, orlíček obecný, kopytník evropský, hluchavka skvrnitá,, mateřídouška obecná, mateřídouška úzkolistá, máta vonná, levandule lékařská, měsíček lékařský, heřmánek pravý, kontryhel obecný, kostival lékařský, udatna dvoudomá, mochnička trojčetná, zběhovec plazivý, pivoňka lékařská, devinka citrónová, kokořík mnohokětý, kapraď samec, dále kopr, fenykl, kerblík, koriandr a majoránka Z dřevin: barvínek menší, růže mnohokvěté, břečťan popínavý Cibuloviny: ladoňka dvoulistá, prvosenka jarní, šafrán, sněženka podsněžník. Vysety byly druhově pestré travinobylinné směsi. Květnatá louka s letničkami a včelí louka medonosná. Antonín Hanák 8

9 9

10 Dění mimo obec Zlatá včela 2015 V soboru 25. dubna 2015 se uskutečnilo v nedalekých Boleradicích oblastní kolo vědomostní soutěže pro členy včelařských kroužků mládeže - Zlatá včela Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Akce se zúčastnilo 75 soutěžících z okresu Břeclav, Hodonín a Znojmo. Soutěžící přivítal hezky vyzdobený sál městyse Boleradice, kde se na úvod představily všechny zúčastněné kroužky z Hodonína, Mikulčic, Lužic, Terezína, Klobouk u Brna, Žarošic, Břežan u Znojma, Mikulovic u Znojma, Suchohrdel u Miroslavi, Miroslavských Knínic a Boleradic. A tak se mohl název obce Terezín zase jednou pozitivně zapsat v regionálním tisku i celostátních odborných časopisech. Soutěž byla hodně náročná. Děti psaly test včelařských znalostí, bylo třeba poznat deset vybraných včelařských pomůcek a určit na co se používají. Na stanovišti včelařské praxe byli zkušení včelaři a soutěžící musel správně popsat práci ve včelstvu s použitím fotorámků ve cvičném úlu. Určit správně rostlinu a říci její jméno rodové a druhové bylo třeba u disciplíny Botanika. Poslední bylo Mikroskopování poznat na obrázku, která je to noha, kde je pylový košíček, na co slouží pylové kartáčky a další záludné otázky si nachystali zkušení včelaři na soutěžící. Vítězové ze starší kategorie postoupili do celostátního kola soutěže ZLATÁ VČELA 2015, které se konalo od 13. do v Nasavrkách. Odpoledne následoval doprovodný program, soutěžící navštívili Památník bratří Mrštíků v Divákách. Prošli se krásnou přírodou Helenčina údolí, kde jim pan Jan Horák představil Viléma Mrštíka jako významného včelaře. V místním divadle pak shlédli představení Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky. Společenský večer v sále plný soutěží, her, vystoupení tanečního kroužku z místní školy a výborným občerstvením od maminek včelařů byl pro mnohé děti nezapomenutelný zážitek. Finančně pomohli 10

11 akci zajistit úřad městyse Boleradice, ZO ČSV Boleradice, OO ČSV Břeclav, Český svaz včelařů Praha, město Velké Pavlovice. Včelařský kroužek mládeže z Terezína se této soutěže zúčastnil poprvé a umístil na krásném 11. místě. za Muzeum vinařství a venkova, o.s. Antonín Hanák 11

12 Spolek Terezínských vinařů,o.s. Tak jako v loňském roce se Společenský večer pořádaný Spolkem Terezínských vinařů konal v Krumvíři. V sobotu se sál místního kulturního domu pomalu začal plnit návštěvníky, kterým hrála k tanci a poslechu dechová muzika Taburčanka z Dambořic. Předtančení předvedli mladí krojovaní tanečníci z Krumvíře. V tombole nechyběly hodnotné ceny, mimo jiné ty hlavní - nerezová nádoba na víno a srnec. Občerstvení bylo zajištěno formou bufetu. Poděkování patří hlavně sponzorům, všem, kteří věnovali dary do tomboly, vinařům, za obětavost při přípravě a realizaci akce, krojované mládeži za vystoupení a Obci Krumvíř, za pronajaté prostory. Domů nás v pořádku rozvezl přistavený taxík. Vítězslav Vrba za Spolek Terezínských vinařů, o.s. 12

13 13

14 Exkurze ve Vinařství Dufek Svatobořice byla naplánována na Pan Dufek vinaře seznámil s historií i aktuálními trendy vinařství, provedl vinaře výrobními prostory a přilehlou vinotékou. Ve sklepních prostorách bylo možno ochutnat přes 30 vzorků vín ročníku oceněných na domácích i zahraničních výstavách. Degustace poté pokračovala ochutnávkou mladých vín. Nechyběl ani sekt vyrobený technologií šumivých vín. Vinaři tímto děkují za nadstandardní ochutnávku vedenou zkušeným sklepmistrem. Za Spolek Terezínských vinařů Vítězslav Vrba 14

15 Spolek Terezínských vinařů,o.s. Vinařství Dufek Víno a vinařství Datem založení firmy je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních prací na vinici počínaje. Vlastní výroba hroznů se provádí v rámci integrované produkce s maximální šetrností k přírodě. Vlastní výroba vín pak probíhá za využití nejmodernějších technologií, jakými jsou pneumatické lisování, řízené kvašení, používání vinifikátorů, jablečnomléčné fermentace, případně doškolování některých vín v dubových sudech. Po dosažení potřebné zralosti jsou vína naláhvována na moderní plnící lince pod ochrannou atmosférou dusíku a uložena ke zrání na láhvi. Vína jsou určena do vinoték, speciálních prodejen, gastronomiea soukromých archívů. Všechna tato vína můžete ochutnat v příjemné atmosféře klenutého sklepa přímo mezi sudy, v sortimentu 33 odrůd. Produkce pochází převážně z hroznů z vlastních nových vinic. Degustace V příjemné atmosféře klenutého sklepa přímo mezi sudy jsou nabízena k degustaci kvalitní, většinou přívlastková vína v širokém sortimentu 33 odrůd. Ta pochází z nově založených vinic o rozloze 24 ha, které postupně přicházejí do plodnosti. Součástí pobytu ve sklepě je možná i prohlídka archivního sklepa. Typy degustací Degustace ročníkových vín, archivních vín, vín speciálních, barriqueovýcha méně známých odrůd, degustace kombinovaná na přání, degustace mladých vín. Hlavní zpracovávané odrůdy 15

16 BÍLÉ ODRŮDY Aurelius, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Neuburské, Irsay Oliver, Sylvánské zelené, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Tramín červený, Sauvignon, Pálava, Muškát Moravský, Muškát Ottonel, Chardonnay, Hibernal, Kerner, Müller Thurgau, Solaris, Malverina ČERVENÉ ODRŮDY Frankovka, Zweigeltrebe, Merlot, Dornfelder, Neronet, Alibernet, Rulanské modré, Svatovavřinecké, Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia, Blauburger, Modrý Portugal, André Aktuální ocenění Mikulovské vinné trhy - pohár za nejlepší kolekci soutěžních vín, WEINPARADE Rakousko - 7 stříbrných medailí za Ryzlink vlašský kab, Rulandské bílé ps, Hibernalps, Sylvánské zelené ps, Muškát moravský ps, Tramín červený ps a Ryzlink rýnský. Všechny vína jsou z ročníku ConcoursMondial de Bruxelles - zlatá medaile za Tramín červený, výběr z hroznů z ročníku Volně převzato z Vítězslav Vrba za Spolek Terezínských vinařů, o.s. 16

17 Kola do rumunského Banátu Terezínští vyslyšeli výzvu na sbírku kol pro obyvatele vesnic v rumunském Banátu s českými předky i názvy. Kola dětské, tak i pro dospělé udělají jistě radost lidem v české vesnici Svatá Helena v rumunském Banátu. Dárcům kol patří velké poděkování. Josef Vykydal František Vašíček František Bíza Františka Němcová Ladislav Hoša 1 kolo 1 kolo 1 kolo 1 kolo 2 kola Monika Hovězáková 2 kola Marie Vrbová 2 kola Jaroslav Němec 17

18 Hody, hody naše hody Hody, to je největší společenská událost, slavnost v obci. Děti, mladí, ale i starší pokud se obléknou do našich krásných krojů, nebo jenom i do všedního, vzdávají tak úctu našim předkům, tradicím a lásce k domovu. Kroje by neměly zůstávat ve skříních, ale v naše hody by měly svou neskutečnou krásou zářit v hodovém průvodu. Ukažme našim rodinám, přátelům, známým, přespolním, našemu okolí a v neposlední řadě také sami sobě, že dokážeme udržovat tradice, uctívat je a že hody nejsou jen s hrstkou krojovaných. 18

19 Zapsáno v obecní kronice o rybářích Rok 2006 Skupina terezínských občanů rybářů, se rozhodla založit spolek rybářů za účelem sportovního lovu ryb. Možnost zbudovat rybník byla pouze na vybudovaném Mokřadu. V těchto místech v dřívějšku býval rybník a právě na tomto Mokřadu se jevila vhodná lokalita pro vytvoření vodní plochy pro chov a lov ryb. Členové spolku se zavázali, že zmíněnou plochu budou udržovat. Na obecním úřadu se projednaly základní podmínky rybolovu, hospodaření spolku a také další možnosti rozšíření vodní plochy. Stanovili si členské příspěvky a z těchto se nakoupila rybí násada a krmivo. Přihlásilo se třicet zájemců o sportovní rybolov. Samotný rybolov byl zahájen uspořádáním rybářských závodů. Členové se starají o prostory, sečou trávu, zbudovali příjezdové cesty, vysadili stromky. Provedli vybagrování vodní plochy a záměr je rybník rozšířit, což je podmíněno získáním finančních prostředků. Samotní členové přispívají finančně i ve výši 4000,-Kč.Finančně vypomáhá i obecní úřad a v činnosti je podporuje. Je potřeba vyzdvihnout práci a finanční dary pana Pavla Brablce,Dušana Kmenty,Ing.Pavla Skopala,Karola Dohnala,ale samozřejmě i práci ostatních členů spolku. Na Mokřadu naši rybáři vybudovali pergolu s posezením, kterou uhradil obecní úřad v částce 4500,-Kč.Spojovací materiál a samotnou montáž si zabezpečil rybářský spolek, umístnili několik ptačích budek a upravili terén. Spolek také provádí vysekání nežádoucí vegetace v prostoru mezi vysázenými stromky Mokřadového hájku. 90 zástupců z Pozemkových úřadů z celé ČR, kteří do naší obce zavítali,vybudované území kladně hodnotili,pozastavovali se nad vysráženou solí na březích tůněk, zaujalo je množství dvou druhů chráněných ropuch a stav vysázených dřevin. Proběhlo zaměření této vodní plochy a vodní hladina by měla dosáhnout výměry 1 ha. 19

20 Rok 2007 Spolek rybářů má v tomto roce 25 členů. Na počátku roku se v rámci brigády provedlo opětovné upravení břehů, kde byla navršena vybagrovaná zemina a také byl upraven ostrůvek Rybáři uspořádali druhý ročník rybářských závodů. Akce se velmi vydařila, vítězem se stal Roman Bayer ml., který pokořil i mnohem zkušenější rybáře. Zdolal Jesetera sibiřského o velikosti 97 cm. Druhé místo patřilo Václavu Brablcovi a třetí Dušanu Kmentovi V předvečer zahájení lovu dravců na rybníku rybáři na elektrickém nerezovém grilu vyzkoušeli opékání selete. Výroba nerezového grilu byla financována z prostředků rybářského spolku,tj.sběrema prodejem železného šrotu ve výši ,-Kč.Toto zařízení na grilování mají možnost si půjčovat i občané Spolek rybářů zabezpečil opékání selete při slavnostním vyhlášení Terezína vesnicí roku a také se podílel na akci jízda na kolech. Za rybářský spolek vystupuje Ing.Pavel Skopal V noci byla neznámým pachatelem zdejšímu rybářskému spolku rozmontována a odcizena vystavěná pergola,která sloužila rybářům jako zázemí při rybářských závodech a jiných společenských akcí. Rok Pořádán třetí ročník rybářských závodů pro naše občany,rodáky a také sponzory,kteří přispěli svými dary. Zúčastnilo se 27 soutěžících a ulovilo se 12 ks Kapra a po jednom kuse Jesetera sibiřsského,úhoře a Plotice. Rovněž bylo postaráno při závodech o hladové a žíznivé (pivo, nealko, výrobky z udírny). I když se rybám toho dne moc brát nechtělo,přesto všichni soutěžící i návštěvníci byli spokojeni. 20

21 Terezínští rybáři uspořádali na Písečníku Pytláckou noc,večerní zábavu spojenou s tancem,opékáním selete,uzených výrobků a občerstvením. Hrála brněnská skupina Nota Bene, byla také bohatá tombola, výherci si mohli z přivezených kádí odnést své výhry v podobě nádherných kousků ryb. Vstupné na tuto akci bylo 50,-Kč.Byla to další jejich vydařená akce. Rok Terezínští rybáři provedli po obci sběr železného šrotu Již tradičně se členové spolku místních rybářů sešli na místním rybníku Mokřad při rybářských závodech Pytlácká noc na Písečníku,opět hrála skupina Nota Bene,grilovaly se ryby,klobásky,v nabídce návštěvníci měli také uzené ryby. Vstupné bylo 70,-Kč. Rok Terezínští rybáři uspořádali již pátý ročník rybářských závodů na rybníku Mokřad. Opět se soutěžilo o zajímavé ceny a vzorně bylo zajištěno občerstvení jak pro soutěžící, tak i pro diváky. Rok Uspořádán šestý ročník rybářských závodů. Tomuto předcházela velká brigáda spočívající v úklidu okolí rybníka a vysečení prostoru na jeho březích. Závodů se zúčastnilo 20 rybářů a celkem ulovili 21 ks Kapra, 5 ks Amura a 22 ks bílých ryb (Perlin,Kuklen, Plotice). V letních měsících loňského roku rybáře zaskočil velký přívalový déšť, který s sebou splavil z okolních polí do rybníka spoustu zeminy a přitom vyplavil mnoho vysazených ryb. Tam, kde byla původní hloubka 2 m, zbylo jen 90 cm vodního sloupce. Vzhledem k nejasným majetkoprávním vztahům kolem rybníku Mokřad je prozatím celý proces patový v realizaci rozšíření vodní hladiny. 21

22 Čísla popisná v Terezíně Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Na malých vesnicích nebo v místech s řídkým osídlením mnohde tento způsob v neformálním styku funguje dodnes jako nejefektivnější. Později se ve městech začala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo malířského prvku zpravidla nad chodem domu, například vyobrazení zvířete, rostliny nebo předmětu. Jiným způsobem označování byly vývěsní štíty, označující profesi majitele domu. Později bylo zavedeno číslování. Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 do roku Zpočátku nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování popsán křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél silnice číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Domovní čísla bývala napsána na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, vytažena v omítce nebo provedena štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o postupu vývoje obce. Ve městech byly většinou budovy od té doby několikrát přečíslovány. První vlna přečíslování proběhla v letech Číslo popisné nebo evidenční se podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. nesmí užívat opakovaně, tj. nesmí být přiděleno nové budově, která stojí na místě zaniklé dřívější budovy, jak se mnohde v minulosti dělo. 22

23 Dokonce ani pokud by byly přečíslovány domy v celé obci, což zákon připouští výjimečně z vážných důvodů ( 32) a na náklady obce, nesmí být znovu přidělena ta popisná a evidenční čísla, která v minulosti měly jiné budovy ( 31 odst. 5) (1). V Terezíně byly domy původně očíslovány po pravé straně směrem od Brna počínaje č.p.1 (od autobusové zastávky směr Hodonín) směrem k Čejči a po opačné straně zpět po č.p.28 (po autobusovou zastávku směr Brno) konče. Původní domy (kolonie) se postupně dělily na polovic (půlkolonie), ale číslo popisné se novénu domu nepřidělilo. Tyto nově vzniklé usedlosti byly popsány arabskými písmeny jako a, b. Vznikalo tak nové označení domů např. č.p.11a, č.p.11b, č.p.12a atd. Nejpozději v první polovině 19. století proběhlo v naší obci, zřejmě z důvodu větší přehlednosti, k přečíslování domů. Čísla popisná jsou od té doby situována, až na některé změny, stejně jako dnes. Historie domu č.p.69 v Terezíně Seznam jmen a čísel usedlostí z r.1808 (2): č.p.25 kolonista Novák Indikační skica z r.1827 (3): č.p.25 Matouš Novák Moravské zemské desky (4): ½ kolonie - staré č.p.25a/nové č.p.69 r.1866 Ivičič r.1880 Františka Ledahudcová r.1882 Kateřina Hošová Pozemková kniha (4): r Jan Hradil ½, Anna Hradilová ½, 23

24 r Štěpán Hradil List vlastnictví (4): r Marie Vrbová současnost Schott Martin Norbert Ing. Seznam zdrojů: (1) Označování domů [online], Wikipedie. Dostupné z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/označování_domů> (2) publikace 200 let Terezína (3) MZA stabilní katastr (4) Katastr nemovitostí, Bc. Vítězslav Vrba Zelené pivo Události v obci Na Zelený čtvrtek Přátelé dobré zábavy koupili bečku zeleného piva. Na pivo, které čepovali na OÚ, mohl dojít každý, kdo byl zvědavý jak takové pivo vypadá a chutná. Lidí se sešlo docela dost a bečka se vypila do poslední kapky. Sama za sebe mohu říct, že kromě barvy jsem jiný rozdíl nenašla. Doufáme, že se Vám tato akce líbila a stane se tradicí. MDŽ V neděli Přátelé dobré zábavy pořádali už 2. ročník besídky k MDŽ. Na besídku mohli přijít všichni ti, co si chtěly zpříjemnit nedělní odpoledne. Pohádkový program připravila paní Blanka Vrbová a s nadšením ho s dětmi nacvičila. Další dík jí patří za krásné kostými, které sama ušila. Cukrářka Martina Chlápková napekla ke kávě výborné zákusky a Víťa Vrba přinesl víno na uvolnění atmosféry. Úkol pro ostatní byl jednoduchý, zajistit, aby všechno klaplo. Poděkování patří i rodičům, kteří se na přípravě podíleli a pečlivě s dětmi pilovali básničky na představení. Simona Mančíková st. 24

25 Tříkrálová sbírka Letos jsem se poprvé mohla zúčastnit Tříkrálové sbírky, která probíhá po celé republice pod záštitou Charity ČR. Byla jsem velmi mile překvapena celou organizací sbírky. Paní Skopalová měla všechno perfektně připraveno. Od dětí, přes kostými až po závěrečné občerstvení. Její nadšení pro tuto akci i jiné akce v kostele i mimo něj je obdivuhodné. Neměli bychom zapomnět ani na pana Skopala, který se svým foťákem každou událost v Terezíně dokumentuje. Velké poděkování patří panu Skopalovi za dlouholeté hraní na varhany v kostele, které v lednu ukončil. Touto cestou manželům Skopalovým děkuji a doufám, že se s nimi budeme nadále setkávat v kostele i mimo něj. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné pohody. Simona Mančíková st. 25

26 Obecní knihovna Milí občané, jak jste si již někteří mohli povšimnout, v naší knihovně došlo ke změně knihovnice. Bývalou knihovnici paní Trojanovou vystřídala začátkem letošního roku knihovnice nová Marie Varmužová. Změna knihovnice však není jedinou změnou, která se v naší knihovně bude dít. Naše knihovna se zapojila do programu VISK3, což je program, který poskytuje dotaci a dává si za cíl restrukturalizaci knihoven, jinými slovy dochází k jejich modernizaci. Znamená to, že za pomoci finančního obnosu z dotace dojde v knihovně ke změnám knihy budou evidovány elektronicky (čtenáři dostanou kartičky místo současných průkazek), na webu knihovny (www.knihovnaterezin.webk.cz) si budete moci prohlédnout, jaké knihy se v knihovně nachází či si je rezervovat, v plánu je i obnovit fond knihovny (nakoupit nové knihy, proto Vás prosím, jestli máte nějaké tipy na žánry či konkrétní publikace, které podle Vás v naší knihovně chybí, neváhejte a napište svůj požadavek na a pokusím se Vaší žádosti vyhovět). V knihovně bude nový počítač, který bude sloužit návštěvníkům knihovny nejen k vyhledávání knih, ale i různých informací na internetu. K dispozici bude také tiskárna a v knihovně tak bude možné si i dokumenty vytisknout. V co nejbližší době bychom tuto modernizaci (včetně interiéru) chtěli provést, během ní bude provoz knihovny dočasně omezen, o změnách ale budete včas informováni. Dále bychom chtěli v knihovně rozšířit provozní dobu (o tom také budete včas informováni) a pořádat různé besedy, workshopy, soutěže a podobné akce, které jsou v okolních knihovnách již běžné. Naším prvním krokem je připravovaná akce Pasování prvňáčků na čtenáře, během níž terezínští prvňáčci budou slavnostně uvedeni mezi čtenáře, dostanou diplomy i dárek na památku. Věřím, že Vás tyto informace trochu pobídly a že se třeba rozšíří nás skromný počet čtenářů. Marie Varmužová, knihovnice 26

27 Společenská kronika ŽIVOTNÍ JUBILEA V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří za první polovinu roku oslavili své 60, 65,70,75,80 narozeniny. Jubilanty starší 80. let uvádíme všechny. 60 let 83 let Prachař Milan Zaviačičová Ludmila Ambros Jan Mayerová Marie Pilařová Anna 65 let 85 let Vrba Josef Prachařová Anna Hanáková Josefa Varmužová Marie Bezůšková Květoslava Hošová Jaroslava 70 let 87 let Škrobáková Marie Ambrosová Františka 80 let 88 let Vykydal Josef Valentová Antonie 81 let 90 let Hoša Antonín Bravencová Františka 82 let Jeřábková Františka 27

28 Oslavenkyně Bravencová Františka druhá nejstarší občanka obce Terezín Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. ZEMŘELÍ Fojtíková Bohumila ročník 1932 zemřela S.Dolorosa Ištvánková ročník 1926 zemřela Košová Anna ročník 1927 zemřela Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Lenka Výletová 28

29 Příspěvky do zpravodaje Všem, kdo přispěli do Terezínského zpravodaje svými příspěvky, děkujeme. Pokud by někdo z občanů nesouhlasil se zveřejněním svého jména v příštích vydáních zpravodaje, nechť to oznámí na Obecním úřadě, nebo redakci. Ať už v souvislosti s významnými životními jubilei nebo v napsaných článcích. Za redakci: Antonín Hanák, Lenka Výletová, Ludmila Esterková Pokud má někdo zájem přispět do dalšího zpravodaje svými příspěvky, může své příspěvky zasílat průběžně na Vzhledem k rozsahu článků bylo nutné přistoupit ke krácení některých příspěvků. Za obsah příspěvků ručí autoři, nikoli redakce. Plnou verzi naleznete na webových stránkách obce: 29

30 30

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano.

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano. André 2002 1 47,- Kč 55.93 Kč Cabernet Moravia 2001 1 70,- Kč 83.3 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 100,- Kč 119 Kč Cabernet Sauvignon 2002 pozdní sběr 1 120,- Kč 142.8 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 0.5 80,-

Více

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Veltlínské zelené doporučuji pozdní sběr 2009 suché 0,75l 170 Kč Sylvánské zelené pozdní sběr 2008 suché 0,75l 190 Kč Neuburské pozdní sběr 2008 suché 0,75l 170 Kč Ryzlink

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína!

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! 6. ČULSKÝ KOŠT Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! Vítáme vás na šestém ročníku Čulského koštu tradičně konaného v kulturním domě ve Slupi. Letošní ročník se může pochlubit nejen

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Med. A: Bílá vína suchá a polosuchá 4 Ryzlink vlašský kabinetní

Více

Révová vína jakostní:

Révová vína jakostní: Révová vína jakostní: 1 Rulandské šedé 2003 suché 0,75 l 136,00 Kč 2 Veltlínské zelené * 2003 suché 0,75 l 107,00 Kč 3 Veltlínské červené rané * 2003 suché 0,75 l 114,00 Kč 4 Muškát moravský 2004 suché

Více

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION EXCLUSIVE COLLECTION oblast Morava obsah název - odrůda typ přívl. kategorie podoblast l Rulandské bílé PS 2009 polosladké velkopavlovická 0,75 ocenění Chardonnay - barrique PS 2008 velkopavlovická 0,75

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN objednávky: Alan Fabian tel:

AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN objednávky: Alan Fabian tel: AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN 21.8.2017 objednávky: Alan Fabian tel: +420 739 378 002 alfa@alfavin.cz www.alfavin.cz IČ: 73311391, DIČ: CZ7212255237 MORAVÍNO Valtice BALENÍ GRAND CUVÉE BÍLÉ /Chardonnay+Ryzlink

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 www.winepoint.cz dusan.hanzlik@volny.cz GSM: 777 844 000 WINEPOINT.cz ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 ročník zatřídění druh alk % obs. cena Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická

Více

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ Bílá vína Ryzlink vlašský do 12 g/l zbytkový cukr 8 mor.zem.víno 14/10 Střední odborná škola vinařská a SOUZ Valtice Valtice 13,3 Ryzlink vlašský nad 12 g/l zbytkový cukr

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast 100 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2010 7/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 11,6 A 85,67 S * 82 Rulandské šedé pozdní sběr 2010 10/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 7,0 A 80,00 * 140 Muškát moravský pozdní

Více

Výsledky 14. ročníku TOP77 vín ČR 2012/13 dle vinařství

Výsledky 14. ročníku TOP77 vín ČR 2012/13 dle vinařství Výsledky 14. ročníku TOP77 vín ČR 2012/13 dle vinařství HLAVNÍ CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN TOP77 2012/2013 ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI V KATEGORII SUCHÝCH VÍN ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Ocenění Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

Vzorek Komise Výrobce Obec Poznámky Zařazení Ročník Číslo šarže Body

Vzorek Komise Výrobce Obec Poznámky Zařazení Ročník Číslo šarže Body MORAVIA VITIS s.r.o. FORUM MORAVIUM 2005 Velké Pavlovice www.moraviavitis.cz Vzorek Komise Výrobce Obec Poznámky Zařazení Ročník Číslo šarže Body Bílá vína Veltlínské zelené 1 6 Vinařství Michna Velké

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4, zb. cukr 160,7, bezcukerný

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body Ocenění Nominace 5 Ryzlink vlašský kabinetní víno 2010 1025 Skoupil Petr Velké Bílovice

Více

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011 Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli Nejlepší kolekci v kategorii ostatních vín získal Znovín Znojmo, a.s. SUCHÁ

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŽĚ SEŘAZENÉ PODLE KOMISÍ A ČÍSEL VZORKŮ Komise A K Č Odrůda, název R Přívlastek Poznámka Výrobce V OC A 1 Chardonnay 2016 Zemské Suché

VÝSLEDKY SOUTĚŽĚ SEŘAZENÉ PODLE KOMISÍ A ČÍSEL VZORKŮ Komise A K Č Odrůda, název R Přívlastek Poznámka Výrobce V OC A 1 Chardonnay 2016 Zemské Suché VÝSLEDKY SOUTĚŽĚ SEŘAZENÉ PODLE KOMISÍ A ČÍSEL VZORKŮ Komise A A 1 Chardonnay 2016 Zemské Suché Vinařství Piksa, Roudnice n.l. 79,2 A 2 Chardonnay 2016 Zemské Suché Salabka, Praha 82,5 A 3 Chardonnay 2015

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský / Welschriesling. Zb. cukr.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský / Welschriesling. Zb. cukr. Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ 2016 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí Vážení zákazníci, velmi nás těší, že Vám můžeme nabídnout vína naší společnosti, která se již více než 20 let specializuje na moderní zpracování hroznů a výrobu kvalitních vín. Věříme, že Vás naše nabídka

Více

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z*

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z* Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2013 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Kom. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce

Více

K A T A L O G. 37. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 21. března 2014

K A T A L O G. 37. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 21. března 2014 K A T A L O G 37. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 21. března 2014 Vážení přátelé a milovníci Vína, Předkládáme Vám Katalog s výsledky 37.Degustace Mladých Vín v Branišovicích, na které bylo hodnoceno celkem 96 vzorků

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z

Více

Château Valtice. Bílá vína. Červená vína. Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Ryzlink vlašský Tramín červený 2016

Château Valtice. Bílá vína. Červená vína. Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Ryzlink vlašský Tramín červený 2016 Château Valtice Patří mezi nejvýznamnější a nejstarší vinařství v České republice. Jedná se o firmu rodinného typu s hlubokým moravskými kořeny a tradicemi. Svým charakterem, zaměřením a velikostí odpovídá

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004 . vzorku 1 rulandské bílé výběr 2003 víno pavlov 1 3 2 rulandské bílé jakostní vinicole valtice 1 1 3 rulandské bílé výběr z hroznů 2003 víno marcinčák 1 2 4 rulandské bílé botritický v. 1999 víno marcinčák

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé Binder Premium 2011 (veltl.zelené+sauvignon)

Více

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY BÍLÉ CUVÉE podoblast znojemská, Znovín Znojmo, a.s. 1269 Semillon, 2012 340,- pozdní sběr, polosuché 1309 Rulandské šedé, 2013 290,- pozdní sběr, polosuché Pálava, 2013-0,187 l 90,-

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 518 387 343, fax: 518 387 345 e-mail: vo.karbula@seznam.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek

Více

Katalog. 4. ochutnávka vín Plaveč

Katalog. 4. ochutnávka vín Plaveč Katalog 4. ochutnávka vín Plaveč 5. května 2012 Vážení návštěvníci, vítáme vás na IV. májové ochutnávce vín v Plavči a přejeme vám dobrou chuť a zábavu. Všem vystavovatelům děkujeme za poskytnuté vzorky

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Národní soutěž vín slovácká podoblast

Národní soutěž vín slovácká podoblast 232 Zweigeltrebe pozdní sběr 2009 185 Alena Vyskočilová Blatnice pod Sv. Antonínkem 0,8 E 82,00 * 202 Rulandské modré výběr z hroznů 2009 190 Alena Vyskočilová Blatnice pod Sv. Antonínkem 0,6 E 78,75 *

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Slovácká podoblastní nominační výstava 2009. číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení

Slovácká podoblastní nominační výstava 2009. číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení Slovácká podoblastní nominační výstava 2009 číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení Bílá vína Veltlínské zelené 1 kab. 2008 VINAŘSTVÍ ŠALŠA Václav, Kyjov 2355 10/08 79 2 kab 2008 Vinselekt

Více

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč Rozlévaná vína Müller Thurgau - Modrý sklep 0,2 l. 38 Kč je to kříženec odrůd Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené. Víno je zelenkavě žluté barvy s typickým muškátovým až broskvovým buketem, nižší kyselinkou,

Více

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV Vážení zákazníci, V našem vinném sklípku máte možnost konzumovat a zakoupit kvalitní vína 4 vinařství. Vinařství Maňák a Vinařství Šalša jsou místní rodinná vinařství regionu

Více

Za nejlepší hodnocení ze zemských, jakostních vín a jakostních s přívlastkem kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů

Za nejlepší hodnocení ze zemských, jakostních vín a jakostních s přívlastkem kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů Vítězná vína: Šampion výstavy Za nejlepší hodnocení ze zemských, jakostních vín a jakostních s přívlastkem kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů Vzorek č. 319 Sauvignon PS 2012 Bartoš René, Jaroslavice

Více

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí odrůda - název kategorie Víno bílé Víno červené Veltlínské zelené Müller Thurgau Ryzlink rýnský polo Ryzlink vlašský Muškát Ottonel Chardonnay Tramín červený Rulandské

Více

ŠAMPIONI VÝSTAVY VÍN 2015 STATISTICKÁ TABULKA. Vinařská obec Vinařů Vzorků

ŠAMPIONI VÝSTAVY VÍN 2015 STATISTICKÁ TABULKA. Vinařská obec Vinařů Vzorků K A T A L O G 38. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 20. února 2015 Vážení přátelé a milovníci Vína, Předkládáme Vám Katalog s výsledky 38.Degustace Mladých Vín v Branišovicích. Děkujeme touto cestou Vinařům, kteří

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S*

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S* Národní soutěž vín - Oblast ČECHY 2014 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie

Více

č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body

č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body 8 Ryzlink vlašský pozdní sběr 2010 1113 Šebesta Martin Březí 9 A Šampion / vítěz kategorie A 9 Ryzlink vlašský moravské zemské víno 2010 14/10 Valtice 11,9 A 88,00 Z* 19 Ryzlink vlašský pozdní sběr 2009

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon)

Více

Neuburské. Müller Thurgau. Veltlínské zelené. Chardonnay

Neuburské. Müller Thurgau. Veltlínské zelené. Chardonnay Neuburské 2014 jakostní polosuché Vrbovec, Lampelberk Znovín Znojmo a.s. 0,75 l 210,- Kč 2008 jakostní suché Miroslav, Weinperky Znovín Znojmo a.s. 0,75 l 240,- Kč 2006 p.s. suché Vrbovec, Dolina Znovín

Více

Mezinárodní soutěž vín FESTWINE 2009 FESTWINE 2009

Mezinárodní soutěž vín FESTWINE 2009 FESTWINE 2009 Stránka č. 1 z 5 FESTWINE 2009 Mimořádná ocenění Díky bodovému ohodnocení do rozstřelu o Championa postoupili: Moravské vinařské závody Bzenec 286 A Veltlínské zelené pozdní sběr 2007 2,7 MEGA Production

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

56 K03 RR Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 A 14,60 CZE #1415 Metroflora s.r.o. 87,20 ZM

56 K03 RR Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 A 14,60 CZE #1415 Metroflora s.r.o. 87,20 ZM Stránka č. 1 z 7 MEDITRINA ŽENY VÍNA 2016 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Kom. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. A:

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Unterprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der Weinregionen Spolufinancováno Evropskou unií z

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée Vážení hosté, vítáme Vás na KRÁLOVSKÉM KOŠTU 3 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 015. Vína můžete ochutnávat v pořadí dle vlastního uvážení, nebo se nechat vést jednou ze degustačních řad

Více

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,-

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,- Lahvová vína Němčičky Víno J.Stávek Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée....220 Kč,- Ročník 2012, objem 0,75 l Absolutní chamipon Výstava vín Němčičky 2013, Zlat{ medaile Výstava vín Bořetice 2013 Dědova večerka

Více

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH Ceník květen 2014 classic Jedná se o řadu převážně přívlastkových vín ze Znojemské vinařské podoblasti z Rajhradu, Dolních Kounic a okolních obcí a z velkopavlovické podoblasti z obce Blučina. Vína jsou

Více

Historií Velkopavlovických vinohradů. Šlechtitelská stanice vinařská, a. s.

Historií Velkopavlovických vinohradů. Šlechtitelská stanice vinařská, a. s. Historií Velkopavlovických vinohradů Šlechtitelská stanice vinařská, a. s. Vypracoval: Dominik Rolíšek Třída: 5. A Škola: Velké Pavlovice Datum: 20. 11. 2013 Obsah Úvod... 3 Výběr vinařství a viniční trati...

Více

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o.

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o. č.vz př.čislo název vína přihlašovatel/výrobce 1 620040 Müller Thurgau Vinařství Bettina Lobkowicz 2 620052 Müller Thurgau Školní statek, Mělník 3 620044 Müller Thurgau Podrábský Jan 4 620064 Müller Thurgau

Více

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 -

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 - Vážení návštěvníci, jménem organizačního výboru dnešní akce Vás srdečně vítám ve vinařské obci Hrušky. Organizátoři mají dlouholeté zkušenosti v pořádání místních a oblastních výstav vín, ale poprvé Vám

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 303,-

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Vážení přátelé vín, Přejeme Vám pěkné prožitky při degustaci vín z Velkopavlovické vinařské podoblasti.

Vážení přátelé vín, Přejeme Vám pěkné prožitky při degustaci vín z Velkopavlovické vinařské podoblasti. Vážení přátelé vín, do soutěže Forum Moravium 2008 se v letošním roce přihlásilo rekordních 328 vzorků vín k jejichž hodnocení bylo přizváno 37 degustátorů-profesionálů. Pro zachování nestrannosti a objektivity

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Chardonnay 2015 262,- 0,75 pozdní sběr, polosuché,

Více

VO - Karbula s.r.o. Okouzlení malými skvosty

VO - Karbula s.r.o. Okouzlení malými skvosty VO - Karbula s.r.o. Reevvool luuččnní í 327,, Moorraavvsskkýý PPí ísseekk - kkool loonni iee Tel l..:: 518 387 343,, fax:: 518 387 345 ee-maai il:: vvoo..kkaarrbuul laa@sseezznnaam..cczz Ceník výběrových

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem.

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem. Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

DATA 1 x pořízená, 1000 x využitá 27.11.2014 1

DATA 1 x pořízená, 1000 x využitá 27.11.2014 1 DATA 1 x pořízená, 1000 x využitá D R AH OMÍRA Z E D N Í Č K OVÁ, CEO, T O P G I S, D. Z E D N I C K O VA @ T O P G I S. C Z 27.11.2014 1 Představení společnosti PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zkušený tým obchodníků

Více

Vítáme Vás na XXI. Práčské výstavě vín

Vítáme Vás na XXI. Práčské výstavě vín Vítáme Vás na XXI. Práčské výstavě vín Na dnešní výstavě bude představeno celkem 230 vzorků vín: 180 bílých 28 růžových 22 červených vín Děkujeme všem, kteří poskytli svá vína na tuto výstavu. Dále děkujeme

Více

Templařské sklepy Čejkovice 02142 Zámecká Frankovka 1/ 1 8594063030149 89/ 13A

Templařské sklepy Čejkovice 02142 Zámecká Frankovka 1/ 1 8594063030149 89/ 13A Výrobce prodejce Číslo položky Název vína EAN Číslo šarže Templařské sklepy Čejkovice 00642 Zámecký Muller 1/ 1 8594063030118 130/ 13 Templařské sklepy Čejkovice 00642 Zámecký Muller 1/ 1 8594063030118

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Hibernal BIO 2007 684,- 0,75 pozdní sběr, polosladké,nefiltrováno,

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2013 NEW 255,- 0,75 moravské

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

Č.vzorku Vinař/Vinařství Odrůda/Cuvée ročník zatřídění zb. Cu kyselinaalk. Extrakt č.š. kategorie body 129 SPIELBERG CZ, s.r.o.

Č.vzorku Vinař/Vinařství Odrůda/Cuvée ročník zatřídění zb. Cu kyselinaalk. Extrakt č.š. kategorie body 129 SPIELBERG CZ, s.r.o. Č.vzorku Vinař/Vinařství Odrůda/Cuvée ročník zatřídění zb. Cu kyselinaalk. Extrakt č.š. kategorie body 129 SPIELBERG CZ, s.r.o. Chardonnay 2015 Pozdní sběr 0,8 6,9 13 21,1 561 A1 91,33 115 SPIELBERG CZ,

Více