HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015"

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

2 2 HLASATEL / ČERVEN 2015 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, uplynulé květnové dny byly ve znamení oslav významného výročí 70 let od konce druhé světové války. Oslavy a pietní akce se konaly po celé republice. Nejinak tomu bylo i u nás na Praze 15 v Hostivaři a v Horních Měcholupech, kde jsme společně s pamětníky a zástupci místních spolků a škol uctili památku padlých hrdinů, kteří během druhé světové války zahynuli přímo v bojích, ale také obětí židovského holocaustu a koncentračních táborů. Velký dík samozřejmě patří všem lidem, kteří během druhé světové války riskovali životy své i životy svých nejbližších. V dnešní nelehké době je třeba si tato výročí nejen připomínat, ale měly by nás zároveň vést k zamyšlení a uvědomění si, co je v našich životech podstatné více a co méně. Dnešní mladá generace již nebude mít mnoho příležitostí dozvědět se o hrůzách druhé světové války autenticky přímo od pamětníků, kteří tuto válku prožili. Je jenom na nás, abychom nedovolili zapomenout a neustále si každý z nás uvědomoval, že život v míru bohužel není samozřejmostí. Milí spoluobčané, přeji vám krásné a pohodové dny. Milan Wenzl starosta Městská část Praha 15 vyhlašuje fotografickou soutěž pro všechny věkové kategorie Tajemná zákoutí Prahy 15 Fotografie zasílejte buď em na adresu nebo poštou do podatelny ÚMČ Praha 15 s nadpisem Fotosoutěž. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a svůj věk. Maximální velikost fotky 1 MB. Termín zaslání fotografií: Fota budou vytištěna na běžný papír velikosti A4 a vystavena v rámci akce Dny Prahy 15 od 11. do 18. září 2015 v OC Hostivař. Zároveň je bude možné vidět na HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 červen 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: TECHNICKÁ REDAKTORKA, PŘÍJEM INZERCE: Bára Šterclová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 6/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte na nebo volejte Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se konalo 13. května 2015, byl novým zástupcem starosty zvolen Milan Ducko (Patnáctka náš domov), který se bude starat zejména o oblast dopravy. Další zasedání zastupitelstva Prahy 15 se uskuteční 24. června 2015 v KC Varta v Boloňské ulici od hod. Všichni občané naší městské části jsou srdečně zváni k účasti. Rada městské části Praha 15 na svém jednání dne 22. dubna 2015 = schválila dostavbu druhé poloviny Centra předškolního vzdělávání Bolevecká, kde vzniknou další tři třídy mateřské školy na svém jednání dne 6. května 2015 = odsouhlasila smlouvu na provoz sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady. Smlouva je nově koncipována tak, aby městská část nedoplácela na provoz jako v minulosti, ale naopak aby získávala příjem ze správy areálu. = schválila stavební úpravy nebytových prostor ve druhém podlaží bytového domu na Veronském náměstí čp. 596, aby se zde rozšířila ubytovací kapacita pro dětské centrum Paprsek chráněné bydlení = schválila záměr realizace zakázky malého rozsahu na výsadbu stromů a keřů ve vybraných lokalitách Prahy 15 Úřad městské části Praha 15 má nového tajemníka Do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 15 byl, na základě výběrového řízení, jmenován Mgr. Aleš Cejnar, MPA. V územní samosprávě působí již od roku Podrobný soupis všech usnesení a dalších materiálů z jednání rady a zastupitelstva naleznete na AKTUÁLNĚ Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na veřejné diskuze se zástupci radnice nad pracovními návrhy řešení lokalit: SCHODIŠTĚ mezi ulicemi NAD PŘEHRADOU POD VARTOU dne 9. června 2015 (úterý) od hod. přímo na schodišti, které tam schází a VÍCEÚČELOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA NA KOŠÍKU dne 10. června (středa) v hod. přímo na asfaltové ploše ulice Chudenická Městská knihovna Praha pobočka Praha 15 Hostivař Golfová 10/910 Prázdninová provozní doba od do Út 9.00 až a Čt až hod. Uzavírka poboček v celé síti včetně ústřední knihovny až Přehled lokalit a termíny letních odstávek tepelné energie pro ohřev teplé vody v Praze 15 Hostivař Horní Měcholupy bez odstávky Petrovice bez odstávky Štěrboholy průmyslová zóna července Pozor změna! Termín uzávěrky červencového čísla Hlasatele je ve hod.

4 4 HLASATEL / ČERVEN 2015 NOVÁ ŘEDITELKA CSOP JSEM V KRIZOVÉM STAVU Na desátém zasedání Rady městské části byla do funkce ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, se sídlem v Parmské ulici, jmenována Mgr. Monika Válková. Její nástup však nepřipomíná procházku růžovým sadem. Při kontrole, která právě v CSOP probíhá, byly zjištěny zásadní nedostatky týkající se účetnictví. Situace je natolik vážná, že městská část musela poskytnout centru dotaci, ve výši jednoho milionu korun na provoz zařízení. Nebudu vám nic zastírat, uvedla Válková na jednom z prvních setkání se zaměstnanci centra. Centrum se v měsíci dubnu ocitlo v platební neschopnosti, díky neodpovědnému jednání bývalé zaměstnankyně. Vše bylo předáno k prošetření policii. Paní ředitelka však neztrácí elán. Má velké plány a zkušenosti i dostatek energie na jejich realizaci. Zároveň působí schopným manažerským dojmem. Začínala coby všeobecná zdravotní sestra ve VFN Praha, vypracovala se přes vrchní sestru neurologického oddělení, odbornou učitelku zdravotní školy, odborného lektora vysoké školy až k poradkyni ministra MPSV pro sociálně zdravotní problematiku. K problematice sociálně zdravotní péče se později vyjadřovala i jako odborný garant, řešitel projektů, hlavní metodik, externí hodnotitel a vedoucí katedry pro nelékařské obory v oblasti sociálně zdravotní péče o klienty, multidisciplinární spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem. Jak sama říká tuto problematiku má nastudovanou z pohledu odborníka a dostatečné praxi velmi dobře. Vzhledem k tomu, že své odborné znalosti opírala o vlastní zkušenosti, ví přesně, co je zapotřebí, a být ředitelkou CSOP je pro ni výzvou, kterou bere více než zodpovědně. Během mého působení jako poradkyně ministrů MPSV jsem pronikla do problematiky sociálnězdravotních služeb a s tím i spojených úskalí pro poskytovatele služeb. V CSOP mám šanci zúročit všechno, co jsem za ta léta získala. Především je potřeba zkvalitnit veškeré služby tak, aby byly pro občany tzv. co nejblíže. Někteří senioři opět využívají víkendových služeb v Domě s pečovatelskou službou. Tady musím vyzdvihnout tým lidí, který zde zůstal a který skutečně hledá způsoby, jak pomoci a jak co nejvíce vyjít klientům vstříc. Sama jsem se přesvědčila, že pro ně se nejedná o zaměstnání, ale o poslání. Toho si opravdu vážím. A jak vidí nové vedení samotní zaměstnanci? Zatím s rozpačitými úsměvy říkají, že ji ještě neměli možnost příliš poznat, ale zatím to vypadá více než nadějně. Co se týká přímo klientů, jsou spokojeni. Každá z ošetřovatelek včetně jednoho pana ošetřovatele si najdou čas na milé slovo a pěkné chování. A to je asi to nejdůležitější. Do budoucna má paní ředitelka v plánu přeregistrovat část odlehčovacích lůžek na domov se zvláštním režimem, který, jak je přesvědčena, v Praze 15 velmi chybí. Ale není to jediný plán. Při pohledu z okna hned zjišťuje, co vše by šlo udělat se zahradou, a zároveň sleduje, kde by bylo možné získat anebo i ušetřit nějaké peníze, aby se použily pro vylepšení centra. Další plány má s navázáním spolupráce s dobrovolnickými centry v rámci Prahy 10 a 15. Kdysi v kolínské nemocnici takové dobrovolnické centrum zařídila. A kde čerpá inspiraci pro své nápady? Chodím pravidelně na oběd jak s kolegy, tak s klienty. Ráda si k nim sednu a vyslechnu si jejich názor. Člověk tak nejlépe získá představu, co je potřeba. Nedávno mi třeba říkali o tom, jak by bylo dobré, kdyby signalizace, kterou mají pro případ nějakých potíží při sobě, fungovala i na zahradě areálu. Ihned jsem tedy začala projednávat rozšíření s představiteli radnice. Tady musím říci, že mi velmi pomáhají a vycházejí vstříc. Dokonce mi nabídli pomoc i s účetnictvím, aby se situace vyřešila co nejdříve. Jsem ráda, že péče o seniory patří mezi jejich priority. Ne vždy je to samozřejmostí, dodává ještě ředitelka Monika Válková. (bur)

5 JSME PŘIPRAVENI NA POVODNĚ? INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 CO ŘEKNEME, AŽ SE POVODEŇ ZEPTÁ? Dne 28. dubna proběhl nácvik výstavby mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu. Za pomoci hasičů a další odborných pracovníků dodavatelské firmy DOBOS s.r.o. z Dolního Bousova došlo nejprve k výstavbě a pozdější demontáži zábran. Hned v počátku se zjistily různé problémy. Patřilo mezi ně nedostatečné těsnicí spojení mezi některými prvky mobilních protipovodňových zábran v zatáčkách, které kopírují tok Botiče. Problém vyřešilo vyrobení a doplnění širších spojovacích prvků a rohového dílu. Také se objevily potíže s předběžnou manipulací, neboť k jejich rozmístění bude zapotřebí techniky. Současným problémem je i uložení zábran ve skladu, kde nelze v plné míře použít techniku a většina úkonů při skladování a nakládání prvků musí být prováděna ručně, a tudíž za účasti většího počtu pracovníků. Vedení MČ Praha 15 je si tohoto problému vědomo a intenzivně hledá nové místo a prostory pro uskladnění zábran. Referent krizového řízení Ing. Květoslav Marek ohodnotil celou akci pozitivně: Ano, bylo procvičeno vše, co jsme si naplánovali. Díky tomu se ukázaly problémy, z nichž některé bylo naštěstí možné ihned vyřešit a na dalších se intenzivně pracuje. Na druhé straně byla jasně vidět při montáži i demontáži jednoduchost a operativnost, s jakou lze s jednotlivými prvky zacházet. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i vysokou aktivitu a nasazení hasičů JSDH Horní Měcholupy a Chodov i profesionálních hasičů HZS hl. m. Prahy ze stanice č. 5 z Prahy 10. Všem díky za pomoc. (red) INTERNET PRO VEŘEJNOST Ve vstupní hale Úřadu městské části Praha 15 jsou dostupné dva počítače umožňující rychlé vyhledání nutně potřebných informací na internetu. V budově je rovněž dostupná zdarma Wi-Fi síť pro návštěvníky úřadu. Pro internetové připojení je použita aktivní ochrana produktem Kerio Control společnosti Kerio, jehož licenci udělila společnost Kerio městské části zdarma. Kancelář úřadu a tajemníka je řešení pro unifikované zabezpečení sítě, charakteristické komplexní ochranou sítí a statistikami. Obsahuje firewall certifikovaný laboratořemi ICSA, VPN řešení, rozklad zátěže mezi internetovými linkami, filtrování obsahu a sofistikované reporty. Může být nainstalován jako softwarová aplikace, virtuální zařízení nebo optimalizované hardwarové zařízení. Vše s podporou protokolu IPv4aIPv6.

6 6 HLASATEL / ČERVEN 2015 ÚZEMNÍ ROZVOJ PRAHY 15 Poslední dubnový týden se nesl ve znamení významných jednání nad budoucností územního rozvoje naší městské části. Podnětným impulzem bylo nadstandardní pozvání na pokračování participačního procesu nad připravovaným Metropolitním plánem hlavního města Prahy. Setkání na půdě zpracovatele uvedeného plánu Institutu plánování a rozvoje (IPR) se zúčastnil pan starosta, zástupce starosty pro územní rozvoj a členové příslušné komise Prahy 15. Při jednání se postupně v otevřené diskuzi rozebíraly názory přítomných na jednotlivé lokality, ať již stabilizované, transformační nebo rozvojové. Na závěr setkání bylo možné konstatovat, že pohled radnice a IPR na problematiku územního rozvoje Prahy 15 je v rámci pořizování tak zásadního dokumentu, jaký představuje Metropolitní plán, prakticky totožný. Mezi zmiňované priority patří ochrana území před neustálými změnami územního plánu ze zeleně, případně sportovních ploch na obytnou funkci, snaha o výškovou stabilizaci či regulaci v celém území, nedotknutelnost přirozené funkce Hostivařského lesoparku včetně jejího ochranného pásma, do něhož se tlačí výstavba, striktní vymezení drobných ploch zeleně, které nebudou narušeny, zachování fungující průmyslové oblasti v její celistvosti bez pronikání obytné zástavby, povzbuzování rozvoje malých lokálních center života místo megalomanského budování jednoho ústředního náměstí. Dalším důležitým milníkem pro územní rozvoj Prahy 15 byl zdejší celodenní pobyt Matěje Stropnického, náměstka primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Setkání začalo na Toulcově dvoře a v přilehlém Trojmezí, kde se za účasti zástupců všech dotčených městských částí navrhoval další postup řešení problematiky této oblasti. Panovala shoda, že zástavba by v budoucnu byla připustitelná pouze v horní části rozlehlého území, kde se nyní rozkládají pole. Ovšem pouze za předpokladu přírodního propojení dolní části s Hostivařským lesoparkem, a zejména po důkladném prověření únosnosti dopravní zátěže a navržení funkčního systému obslužnosti. Následovala cykloprojížďka po všech lokalitách, ve kterých vedení radnice spatřuje určitý potenciál rozvoje, popřípadě po těch stabilizovaných, kde ale převládá neodbytná snaha developerů urbanizovat je. Navečer se na půdě radnice konalo závěrečné shrnutí všech poznatků za přítomnosti náměstka primátorky, vedení Prahy 15, ředitele IPRu a dalších zástupců magistrátu. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt městské části Foto Marie Zdeňková

7 BYTOVÝ DŮM MILÁNSKÁ Jedním ze zamýšlených záměrů na území naší městské části je projekt společnosti PriFin a.s. Jedná se o novostavbu bytového domu při ulici Milánská, v lokalitě před hlavním vstupem do radnice. Samostatný objekt je navržen pro funkci bydlení a doplněn o drobnou nebytovou plochu. Je nutné konstatovat, že stavba respektuje pouze funkční využití pozemku podle platného územního plánu a rozhodně zaujme navrženou architekturou. Dům, jehož výška je zamýšlena na pět nadzemních podlaží INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Navrhovaná podoba objektu a jedno ustupující, má zahrnovat 37 bytových jednotek, 31 parkovacích míst v suterénu i parteru, a zmíněnou nebytovou jednotku. Vedení Městské části Praha 15 ovšem s výstavbou vyslovilo nesouhlas, a to hned z několika důvodů. Hmota objektu by měla negativní dopad na míru zastavěnosti v dané lokalitě, jeví se jako neúměrná danému prostoru a je za hranicí využitelnosti lokality. Dále nutno uvést, že předmětná lokalita je součástí stabilizovaného území, kde legislativně není přesně stanovena míra využití území. Jak se uvádí v platném Územním plánu hlavního města Prahy, z hlediska limitů rozvoje je zde možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Navrhovaný bytový dům nesplňuje také urbanistické podmínky začlenění stavby do území se zřetelem na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. Rada městské části považuje zachování zeleně v dané lokalitě za přínosnější v rámci existující zástavby. V současné době se proto intenzivně snaží o výměnu tohoto pozemku mezi vlastníkem a Magistrátem hlavního města Prahy, aby mu v budoucnu již žádná zástavba nehrozila. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ OBCHODNÍ CENTRUM HORNOMĚCHOLUPSKÁ Další z připravovaných investic na území Městské části Praha 15 je výstavba při Hornoměcholupské ulici na pozemcích naproti vyústění ulice Na Křečku. V první fázi projektu se jedná o vybudování nákupního centra Kaufland a Retail Parku (maloobchodní jednotky), kterou plánuje investor RENT GROUP. Následně pro druhou fázi projektu jsou navržené čtyři bytové domy v navazující lokalitě nad severním cípem stávajícího zemního valu. Vedení městské části souhlasí s navrhovaným záměrem realizace obchodní části projektu, a to z důvodů revitalizace zanedbané lokality a alespoň částečného rozvoje občanské vybavenosti v oblasti sužované rozsáhlou čistě bytovou výstavbou. Rada městské části naopak zásadně odmítá představu výstavby bytových domů v tomto území. Toto stanovisko jednoznačně vyplývá zejména z bezprostřední blízkosti možného komunikačního propojení ulic Hornoměcholupská Františka Diviše ( Nová Hornoměcholupská nebo obchvat Horních Měcholup ), které je součástí platného územního plánu Hl. města Prahy. Obytná zástavba v dané lokalitě může v budoucnu způsobit aktivní nesouhlas uživatelů uvedených bytových jednotek a průtahy v přípravě výstavby plánované silniční komunikace. Již nyní by se navíc projekt bytových domů musel vypořádat se zátěží provozu blízké železniční trati a kontejnerového překladiště. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ Pohled na navrhované bytové domy

8 8 HLASATEL / ČERVEN 2015 ŽIJEME KVĚTNOVÝMI DNY květnových dnech jsme si v Praze 15 připomněli sedmdesát let od konce druhé světové V války. O zajímavé zpestření se postaral nadklubový spolek 4. prapor-úderný, jež je volným sdružením několika klubů vojenské historie z České republiky i Slovenska, představujícím příslušníky 1. čs. armádního sboru v SSSR, protože právě českoslovenští vojáci pobývali v květnu 1945 několik dní na území dnešní Prahy 15 a v jejím okolí. Spolek má za sebou již tři roky úspěšné činnosti všeho druhu. Nejčastěji se jedná o rekonstrukce bojů, prezentace, přednášky anebo tzv. living history. Akce organizovaná na školním hřišti ZŠ Veronské náměstí byla vlastně zakončením Cesty vítězství, kterou po stopách 1. čs. sboru 30. dubna členové spolku odstartovali z vesnice Predmier u Považské Bystrice. V rámci cesty pak překonali Javorníky, v rekonstrukci osvobození města navštívili Vsetín, Holešov, Količín, Rymice, Přerov, Břest, Určice, Boskovice, Lubnou u Poličky a nakonec dorazili 6. května na večer do Horních Měcholup. Jak na vás lidé reagují, když se objevíte na hranicích města? Hodně záleží na tom, zda v daném místě existuje historické povědomí o naší československé zahraniční armádě z východní fronty. Zvláště na Valašsku a Hané lidé poznávali, jakou armádu představujeme a zajímali se o naši cestu, ti starší se s námi případně podělili o své zážitky z doby před 70 lety. Kdo projevuje větší zájem dospělí, nebo spíše mládež? Opět záleží na místě. Třeba zde v Praze 15 jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany dětí, které se nejen doslova vyřádily se zbraněmi, vysílačkami a nosítky, ale snad i doplnily své znalosti dějepisu, protože dnešní učebnice jsou v tomto ohledu velmi skoupé. To co je možné vidět, jsou všechno funkční originály včetně uniforem? Většina vozidel na naší prezentaci jsou opravdu historické originály, pouze obrněný vůz je replika, ale velmi dobrá a rozlišit ji od skutečného stroje je oříšek i pro znalce. Naše zbraně pochází též ze 30. a 40. let 20. století, ale jsou znehodnocené, takže dětem nehrozí žádné nebezpečí. Co se týče uniforem, ty musí být ušity jako repliky, protože po 70 letech by už původní textilie nemohly plnit dobře své funkce a také proto, že válečných originálů není mnoho. Nehledě na to, že dnes jsou lidé všeobecně vyšší a také robustnější. Jaký je Váš osobní vztah ke 2. světové válce a k vojenství obecně? Historií československých jednotek ve 2. světové válce se zabývám jako badatel už téměř dvě desítky let a jsem autorem několika knih na toto téma, z nichž některé vyšly dokonce pod záštitou Vojenského historického ústavu nebo Československé obce legionářské. Publikuji i v některých populárních časopisech, takže se s mými články mohou čtenáři setkat i v časopisech II. světová válka nebo Modelář. Kde se původně taková myšlenka jezdit po městech a připomínat historii vzala? Tahle myšlenka není až tak původní, protože velká část klubů vojenské historie se takto pre-

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 zentuje. Přístup našeho spolku pod velením pana Romana Moravce je ale do jisté míry unikátní, protože jsme od Váhu k Botiči urazili více než 500 km na historických autech a všude po cestě jsme se snažili oživit vzpomínky na naše vojáky, jejichž role při osvobození pomalu upadá v zapomnění, ačkoli v bojích o Československo hráli podstatnou roli a položili přitom více životů než Američané, Poláci či Belgičané. Větší ztráty na našem území měla pouze Rudá armáda a Rumunská královská armáda, o jejíž roli se u nás také téměř nemluví. Na otázky odpovídal Ing. Milan Kopecký POVSTÁNÍ, KTERÉ MĚLO BÝT UTOPENO V KRVI pondělí 4. května jsme si připomněli výročí sedmdesáti let V od největšího a co do počtu obětí i nejstrašnějšího válečného konfliktu naší země. Jeden z posledních přítomných účastníků květnového povstání proti německé okupaci, Ing. Karel Sedláček, zavzpomínal na boje, které se tehdy v roce 1945 strhly a které tehdejší vedení německé armády chtělo utopit v krvi. Naštěstí Češi, i přes velké ztráty na životech, svou zemi ubránili a dnes díky tomu žijeme v míru. U příležitosti tohoto významného dne předali zástupci Městské části Praha 15 čestná uznání: pozůstalým vdovám a sirotkům po účastnících národního boje za osvobození: prof. Mgr. Libuši Čechové, Ludmile Domalípové, Vladimíru Klegovi, Věře Koplíkové a Věře Vrkočové. Československým politickým vězňům německých nacistických věznic a koncentračních táborů: Editě Kosinové, Heleně Maršíkové, Evě Maříkové a Lille Neuwirthové. A přímému účastníkovi bojů v Pražském povstání v květnu 1945 Ing. Karlu Sedláčkovi válečnému veteránovi. (bur)

10 10 HLASATEL / ČERVEN 2015 OKÉNKO PRO NÁZOR Na stránkách Hlasatele otevíráme novou rubriku Okénko pro názor, v níž by měly zaznívat názory jednotlivých zastupitelských klubů na aktuální dění v Praze 15. Příspěvky nejsou nikterak upravovány ani korigovány. Plníme volební sliby otevřená radnice Co to je a jak se otevřená radnice pozná? Po 20 letech vlády ODS, kdy bylo pro obyvatele těžké vyslovit svůj názor k dění v Praze 15, jsme po volbách změnili přístup k fungování radnice a otevřeli ji občanům. Zástupce starosty Marcel Pencák připravil nový jednací řád zastupitelstva, v kterém se zásadně zlepšila možnost obyvatel vyjádřit svůj názor na zastupitelstvu, účastnit se jednání výborů a komisí. Nyní má každý, kdo bydlí v Praze 15, možnost vystoupit na zastupitelstvu k projednávaným bodům a v pevně stanoveném čase od hodin přednést interpelace na členy rady, zastupitele a tajemníka úřadu. Jednání všech výborů a komisí jsou veřejná, termíny, program a zápisy jednání jsou umístěny na webových stránkách radnice. Usnadnili jsme možnost sledovat jednání zastupitelstva. Jeho začátek se posunul z dřívější 15. hodiny na 17. hodinu, aby bylo snáze dostupné i zájemcům, kteří jsou během dne vázáni pracovními povinnostmi. Rovněž je možné si pustit záznam jednání z internetu na adrese: Tyto změny se podařilo schválit díky aktivní spolupráci s našimi koaličními partnery, kteří mají stejný cíl jako Patnáctka náš domov prosadit otevřenou radnici a zlepšit komunikaci mezi občany naší krásné městské části a členy zastupitelstva. Budeme rádi, když svůj názor přijdete vyjádřit na zastupitelstvo, do výboru, komise nebo nám svůj názor na fungování radnice napíšete na Komunikace s obyvateli patnáctky je jednou z našich hlavních priorit. Milan Ducko zastupitel Patnáctka náš domov Vážení občané Prahy 15, myslíme si, že posláním opozice, jejíž součástí je i TOP 09, je v první řadě dohled nad smysluplným vedením radnice i celé městské části Praha 15. S tím souvisí dávání podnětů k projednávaným či realizovaným záležitostem, ať už na úrovni pracovníků úřadu, Rady nebo Zastupitelstva. Dne proto proběhlo z iniciativy opozičních zastupitelů (ODS, TOP 09 a Nezávislých) mimořádné zasedání zastupitelstva. Jeho cílem bylo objasnění dvou závažných skutečností, ke kterým v poslední době na radnici došlo. První z nich se týkala neplatného uzavření smlouvy mezi vedením radnice Prahy 15 a firmou Ekospol. Druhá možného úniku důvěrných dat z počítačů radnice. Tento stav vznikl zásahem externí firmy, která v rámci bezpečnostní prohlídky svévolně narušila počítačovou síť. Podle našeho názoru bylo nutné vše neodkladně vyjasnit, aby nebyl ohrožen chod radnice a městské části. Svoláním mimořádného zasedání zastupitelstva jsme iniciovali proces, který povede k nápravě uvedených pochybení (viz usnesení Rady MČ Praha 15 číslo R 259). TOP 09 odmítá názor, že mimořádná zastupitelstva, jak se možná někteří lidé domnívají, jsou jen zbytečným plýtváním časem. Naopak je chápeme jako účinný nástroj pro rychlé projednání nejzávažnějších témat, což následně umožní okamžité spuštění procesů vedoucích k nápravě. Prostředek, který však nesmí být, a zastupiteli TOP 09 nikdy nebude zneužíván. Přejeme všem občanům krásné jaro a děkujeme Vám za důvěru. Klub zastupitelů T0P 09

11 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 11 BUBBLE STAR OČIMA DĚTÍ P od záštitou zástupkyně starosty Bc. Jitky Kolářové se konala celopražská pěvecká soutěž nazvaná Bubble Star. Vybrat ty nejlepší bylo skutečně těžké, obzvlášť když někteří již mají za sebou i zkušenosti z muzikálů. Ale i tak byly síly poměrně vyrovnané. Jak celou soutěž vnímali přímo soutěžící se dočtete níže. Na Bubble Star se mi líbilo. Nejlepší bylo to, že jsme si mohli poslechnout, jak zpívají ostatní soutěžící. Všichni zpívali dobře. Porota byla hodná a fér. Bylo to opravdu SUPER! Alice Krivenja, V. A Na Bubble Star se mi líbilo. Bylo tam občerstvení a dobrá atmosféra. Já jsem zpívala Láska umí víc. Porota byla férová, a tak si myslím, že vyhrál ten nejlepší. Je mi líto, že se příště nemohu zúčastnit znovu. Aneta Skopová, V. A Zúčastnila jsem se soutěže Bubble Star. Zpívaly tam děti od deseti do patnácti let. Všichni zpívali moc krásně. Porotci, kteří nás hodnotili, nám nakonec zazpívali. Jsou to zpěváci z opravdových muzikálů. Všichni jsme dostali krásné ceny, moc se mi to líbilo. Klára Tomanová, V. A Soutěž Bubble Star se mi líbila. Já jsem se zúčastnila jako zpěvačka, tanečnice a zároveň jako divák. Porota byla milá a mluvila ke zpěvákům pozitivně, ale i upřímně. Vlastně celá ta soutěž byla krásná. Všechno bylo hezky připraveno, jako např. divoká karta. Také se mi velmi líbilo, jak na konci každý z poroty zazpíval nějakou písničku. A celkově nemám co vytknout. Dominika Azmanova, VI. A Zúčastnila jsem se už druhým rokem soutěže Bubble Star, kde jsem byla jako divák, tanečnice a zpěvačka. Moc se mi tam líbilo. Super byla i porota, která hodnotila vždy pozitivně. Moc jsem si to užila, a pokud to půjde, ráda se zúčastním i příští rok. Adéla Beranová, VI. A Zúčastnil jsem se celopražského kola Bubble Star pěvecké soutěže. Přestože sice nejsem mezi první desítkou, tak jsem rád, že jsem se zúčastnil tak hezké soutěže. Je to pro mne dobrá zkušenost a budu mít vzpomínku. Snažil jsem se udržet bez trémy a povedlo se mi to. Jsem rád, že se mi také povedlo rozesmát a roztleskat celý sál i moderátorku Lucii. Příští rok bych se rád znovu zúčastnil. Vít Kolář, V. A

12 12 HLASATEL / ČERVEN 2015 MŠ PARMSKÁ 389 KYTIČKOVÁ MATEŘINKA MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO CENTRA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BOLEVECKÁ 468 (detašované pracoviště) Informace k zápisu: Dne začíná mimořádný elektronický zápis dětí do CPV Bolevecká 468 (otevření dvou tříd ). Prosíme rodiče, aby na webových stránkách od do vyplnili elektronickou žádost a vyčkali na odpovědní s pozvánkou. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od Na webových stránkách bude ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!). Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu v budově CPV Bolevecká 468. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vitríně MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468 ke dni Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy Propozice turnaje POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: Turnaj POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15 je určen pro družstva, která vzniknou volným sdružením jejich členů. Členové družstva jsou obyvatelé Městské části Praha 15 BEZ ROZDÍLU VĚKU = počet hráčů v poli: = střídání hráčů v poli během zápasu je určováno vedoucím družstva bez zastavování zápasu rozhodčími. = na soupisce musí být před zahájením zápasu uvedeno minimálně 6 hráčů, maximálně 10 hráčů. Hrací doba je rozdělena do čtyř čtvrtin s hrací dobou 10 minut v každé čtvrtině (4x 10 minut). Přestávka mezi jednotlivými čtvrtinami je 5 minut. Turnaj bude probíhat na víceúčelovém hřišti Parmská ulice. Datum konání: 16. září 2015 Vítězné družstvo získá trofej: Vítěz poháru minikopané Prahy 15 za rok 2015 Trofej bude předána v rámci finálového dne Dnů Prahy 15. Organizátor turnaje zajistí rozhodčí a časoměřiče pro jednotlivá utkání. Přihlášky do turnaje naleznete na a budou přijímány v rámci akce Veletrh volnočasových aktivit konané dne 14. září 2015 nebo mohou být doručeny v elektronické podobě na nebo fyzicky do podatelny ÚMČ Praha 15.

13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 13 OSIKA 2015 LETNÍ TÁBOR NEJEN S LUKOSTŘELBOU V KRÁSNÉ KRAJINĚ ČESKÉ KANADY U RYBNÍKA OSIKA POBLÍŽ NOVÉ BYSTŘICE GPS N , E běh běh Ubytování ve vlastním spacáku ve stanech s podsadou. Luxusní sociální zařízení typu latrína, společná umývárna se studenou tekoucí vodou a jednou za 3 dny koupání v teplé vodě. 5x denně vydatná a chutná krmě připravená na vlastnoručně rubaném dříví. Nabitý program lukostřelba, windsurfing, kanoistika, turistika a cyklistika (výlety pěšmo i kolmo do blízkého i vzdálenějšího okolí, návštěva zrekonstruovaných pevnůstek pohraničního opevnění, hradu Landštejna, bizoní farmy, ), jízda na komoni, celotáborová etapová hra (tentokrát na téma divokého západu), noční i denní bojovky, uzlování, orientace pomocí mapy a buzoly, rozdělávání ohně a vaření na otevřeném ohni, zásobení kuchyně proviantem, dřevem a pitnou vodou, nouzové přespání v lese, pravidelná večerní posezení u táborového ohně, a kdo ví, co všechno mě ještě napadne. Cena: Kč Kontakty: Jiří Havránek, mobil: , SEKÁNÍ TRÁVY Vedení radnice se omlouvá občanům Hostivaře a Horních Měcholup, kteří nepříjemně pocítili průtahy při květnovém sekání trávníků na pozemcích městské části. Na základě výběrového řízení, připraveného v minulém roce, převzala údržbu zeleně v Praze 15 nově firma Green Project s.r.o. Její adaptace na úkoly ve zdejším prostředí neproběhla podle našeho očekávání, a tak došlo ke zpoždění při realizaci první seče, zejména v oblasti Košíku. Po vyhodnocení vzniklé situace s dodavatelem služby očekáváme, že napříště se nic podobného nebude opakovat. Marcel Pencák, zástupce starosty ZMĚNY V BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM V ROCE 2015 souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo V ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany s gratulací k jubileu. Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea. Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem o blahopřání. Stačí pouze, aby vyplnili příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách městské části nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15, kancelář starosty, Boloňská 478/1, Praha 15. Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu a zároveň se těšíme na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání. (red)

14 14 HLASATEL / ČERVEN 2015 VLASTENECKÁ OBEC BARÁČNICKÁ II. DÍL BARÁČNÍCI V PRAZE 15 Počestné právo. Vážený rychtáři. Milí sousedé a tety! Snad se oslovení, které se používá, pokud chce někdo na sezení baráčníků promluvit, může zdát archaické. Vězte však, že má, krom vyjádření úcty, i svůj praktický důvod těžko ho vyřknete ve zbytečném rozhořčení a s horkou hlavou Obec baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 Historie Obce baráčníků v Praze 15 se začala datovat ještě v době, kdy Měcholupy byly samostatnou obcí a nepatřily ku Praze. Psal se říjen 1937, prezidentem byl již dva roky Dr. Eduard Beneš, dosavadní ministr zahraničí, a ani ne před měsícem byl pochován bývalý prezident T. G. Masaryk. V Měcholupech, v restauraci u Hervertů (dnes U Čouků) se konala první zakládající schůze Obce baráčníků a hned byl založen i divadelní odbor. Jak se píše v kronice: Založili ji občané Mildner a Vítek, ale celkem bylo zakládajících členů devětadvacet. Hned následujícího roku před vánocemi uspořádali vánoční nadílku: Četné děti byly poděleny šatstvem a hračkami. Že byl o spolek zájem, dokazuje i rok 1940, když už členové čítali 53 členů. Rychtářem byl František Levý, místorychtářem Antonín Hervert (hostinský a dlouholetý starosta obce), I. protektorem Inocenc Andrýsek a rychtářem Mladé chasy Jaroslav Vašák. Kdysi byla jejich náplň práce jasná: podporovali a nejen finančně vdovy, sirotky, školství. Rozvíjeli kulturní život, chránili čest svých předků. A i v dnešní době pokračují v této tradici. A že nezůstala jejich myšlenka zcela zasuta, dokazuje i událost minulého měsíce, kdy do Obce baráčnické bylo přijato sedm nových členů: Květoslava Poláčková, Olga Hřebíčková, Magdaléna Franclová, Miloslava Filipovská, Ivana Možná a Miloslav Milfait. Být účasten schůze Obce baráčnické je příjemný zážitek. Ten, kdo by čekal nějaké nudné rokování, byl by zklamán. Naopak vše se odehrává v duchu přátelském a někdy i plném humorných dovětků

15 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 15 JARO HORNOMĚCHOLUPSKÝCH BARÁČNÍKŮ Rodáci z okolí Hostivařské přehrady a lesoparku se vydali na druhý konec Prahy, aby tak poznali jeden z nejrozsáhlejších pražských parků a přírodní rezervaci Divokou Šárku. Výlet se nejen zdařil díky krásnému počasí, ale byl plný nečekaných překvapení. Pěkné počasí přálo i další akci baráčníků, při zapálení velké vatry k upálení čarodějnice, kdy vedle na menším ohni se dětem opékaly tak dobré vuřty, že nestačily zásoby a ještě třikrát museli baráčníci přivézt další várku vuřtů, k nimž byla pro děti připravená malinovka a pro dospělé pivo a svařáček. K dobré náladě magické Filipojakubské noci přispěla i harmonika. Rychle se probouzející jaro zmobilizovalo hornoměcholupské baráčníky, aby ještě před májovými oslavami upravili a posekali trávu v celém okolí budovy, kde sídlí naše baráčnická rychta. Rozkvétající fialové a bílé keře šeříků každoročně nám všem připomínají pohnutou dobu pražského povstání, a tak i zástupci Obce baráčníků Horní Měcholupy si u pomníků s vděčností připomněli naše spoluobčany, kteří padli před 70 lety. Přivítání jara vyvrcholilo májovou veselicí s průvodem a sousedským setkáním na Veronském náměstí v pátek odpoledne 15. května. tetička Ivona Nováčková Foto Ing. Martin Švehla Společnost Antonína Švehly, o. s. Bruslařská 1187/12, Praha 15 STAROSTA MILAN WENZL SE ZÚČASTNIL ŠVEHLOVY CESTY 2015 V sobotním odpoledni, dne 18. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly 11. ročník vlastivědné pouti po stopách našeho významného rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly. Záštitu akci poskytl starosta MČ Praha 15, pan Milan Wenzl, který patří mezi zakládající členy Společnosti Antonína Švehly. Na setkání přišly více jak tři desítky zástupců naší městské části, historických organizací a spolků (Sokol, Junák, Český svaz bojovníků za svobodu, baráčníci a další), potomci agrárních rodin i hosté z dalekých končin naší republiky. Po úvodních slovech předsedy SAŠ Pavla Černého, br. Emila Kulfánka, 1. místopředsedy ÚV ČSBS, a starosty Milana Wenzla byla zahájena 11. cesta po životních stopách ministerského předsedy s průvodním slovem kronikářky MČ Praha 15 a cílem v Toulcově dvoře, kde pokračovala přátelská beseda. Mgr. Pavel Černý

16 datnost, obratnost a sílu pro všechny kluky a holky o DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: od 16:00 16 HLASATEL / od ČERVEN 16: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU Kontakty: gr. Jindřich Vejsada el.: Místo a čas: Klub zápasu Bohemians Praha Tělocvična ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 15 přijď (vchod od hřiště) Út: 16:00 17:30 se naučit tel.: základům nejstaršího bojového umění Hej, neper se! Pojď zápasit OLYMPIC WRESTLING získej všeobecnou Klub zápasu Bohemians Praha otevírá přípravku zápasu ve volném stylu pro všechny kluky a holky od 9 let. Přijď se naučit základům nejstaršího bojového umění. zdatnost, obratnost a Poznej jeden ze zakládajících olympijských sportů. Získej všeobecnou zdatnost, obratnost a sílu. Najdi nové kamarády. sílu SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU. Dny otevřených dveří: Každé úterý hod. Místo a čas: Tělocvična ZŠ Nad Přehradou (vchod od hřiště) Út: hod. Kontakty: Mgr. Jindřich Vejsada tel.: , DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Kontakty: Mgr. Jindřich Vejsada Tel.: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ

17 KALENDÁRIUM PRAHY v v KALENDÁRIUM PRAHY 15 v v PŘEHLED KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ KLUB SENIORŮ PRAHA 15 Živé hudební vystoupení Luboše Kryčera a jeho harmoniky od hod. Výlet do ZOO Praha Společně sjednaným autobusem od budovy DPS. Sraz v 9.00 hod. před budovou. Zájemci se musí přihlásit: Kateřina Adametzová tel.: Přednáška Diabetes v seniorském věku od hod. Promítání filmu Účastníci zájezdu od hod. v Klubu seniorů. Přednáška na téma Finanční gramotnost seniorů od hod. Poslední velký výlet před prázdninami Hrad Zvíkov, zámek Orlík, plavba lodí po Vltavě i Otavě Sraz v 7.30 hod. před budovou DPS. Doprava společným busem. Zájemci se musí přihlásit Kateřina Adametzová tel. č.: Přednáška odd. prevence kriminality PČR Šmejdi, podvodníci, jak nenaletět, jak se chránit od hod. Živé hudební vystoupení Mgr. Václav Vomáčka a jeho recitál od hod. Každé pondělí, úterý a čtvrtek od do hod. je možnost Posezení u kávy, čaje, zákusku v kavárně v Klubu seniorů Praha 15. KŘESŤANSKÉ FARNOSTI V PRAZE 15 Výstava Věk fantazie a svobody, kdo si hraje, nezlobí vernisáž 6. ročníku výstavy prací dětí a učitelů ZUŠ od hod., pro veřejnost celý víkend do večera, tj. do ve farním areálu kostela sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Rodinné odpoledne v lesoparku od hod. Bližší informace a plánek místa na MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Sebeobrana pro ženy 3. 6., Obřadní síň MČ Praha 15, Boloňská 478/1, instruktoři z SKBU Hostivař MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE POBOČKA HOSTIVAŘ Pohádky z hostivařské zahrádky a od hod. Divadélko Marky Míkové od hod. Pro mladší děti představení Cirkus Kus Kus. Obě akce vstupné zdarma, vhodné pro rodiče a děti do 6 let. OBEC BARÁČNÍKŮ HORNÍ MĚCHOLUPY Butovické hradiště Prokopské údolí Senohraby Hvězdonice Husovské slavnosti od hod. Mistru Janovi s láskou v Betlémské kapli od hod. bohoslužba v Betlémské kapli. Slavnostní večer v Obecním domě od hod. Vstupenky možno objednat na ové adrese: Vstupné 150 Kč. Další informace Vám podá Mgr. Jitka Wendlíková, tel.:

18 18 HLASATEL / KVĚTEN 2015 PREMIERE CINEMAS PRAHA HOSTIVAŘ OC PARK HOSTIVAŘ, Švehlova 32, Praha 15 Červnové premiéry Sedmero krkavců Špión Jurský svět Andílek na nervy Temné kouty Mimoni Každý den pro Vás hrajeme od do hod., o víkendu již od hod.! Veškeré informace o dalším programu na SDČR Z. S. PRAHA ZO 10/28 AKTIVNÍ SENIOŘI PRAHA 15 Výlet návštěva zámku Kácov a exkurze do pivovaru Možný výběr cestování. Sraz cesta autobus + vlak v 6.00 hodin autobus 382 Háje. Sraz cesta vlak + vlak v 6.00 hod. nádraží Horní Měcholupy. Výlet: návštěva hradu Český Šternberk Odjezd v 6.54 hod. nádraží Horní Měcholupy. Členská schůze od hod. v hasičárně Horní Měcholupy. Zároveň informace pro přihlášené na týdenní pobytové zájezdy. Týdenní autobusový zájezd s programem Šumava Hotel pod Hořicí Soběšice. Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař. Výlet vlakem zámek Rataje nad Sázavou a opékání vuřtů Vuřty s sebou. Sraz v 6.00 hod. nádraží Horní Měcholupy. Týdenní autobusový zájezd s programem Morava/Velké Pavlovice Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař. Veškeré informace o programu a srazu získáte vždy v pondělí v Domě občanské vybavenosti Edisonova 429, Praha 10 Petrovice od do hod. nebo na našich internetových stránkách. TOULCŮV DVŮR Den dětí Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma platba na místě. Vhodné pro všechny děti. Na akci není nutná registrace. Splétánky od do hod. S sebou ostré nůžky. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. Řez peckovin od do hod. Vstupné 250 Kč. Kurs domácí výroby 7. 6., od 9.30 do hod. Výroba základních pomůcek pro domácnost, které jsou zdravější a levnější. Např. gel a prášek na praní, univerzální čisticí prostředek a různé druhy krémů. Vstupné 600 Kč. Vhodné pro dospělé a děti od 8 let. Bojovka v Hostivaři od do hod. Vstupné pro osobu nad 3 roky 50 Kč. Registrace na nebo na tel.: Za dravci do podzemí od do hod. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 40 Kč. Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Mateřídouškový výlet od 9.00 do hod. Vstupné 80 Kč na rodinu + jízdné. Vhodné pro děti 5 9 let s doprovodem. Registrace na webu nebo na tel.: Horsenmanship III od do hod. Zásady a práce přirozeného jezdectví. Vstupné 750 Kč pro dospělé, 250 Kč pro děti a mládež v roli diváků. Vhodné pro dospělé, děti a mládež od 12 let. Orientační běh od do hod. Vstupné 50 Kč za osobu

19 nad 3 roky. Různé kategorie. Registrace na webu nebo na tel.: Obsedantně kompulzivní porucha od do hod. Vstupné zdarma. Registrace není nutná. Na tom našem dvoře od do hod. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Vhodné pro rodiče s dětmi do 10 let. Jak se žije hospodářským zvířatům od do hod. Vstupné dospělí 60 Kč a děti 40 Kč. Splétánky od do hod. Víla letnička z ovčího rouna. S sebou ostré nůžky. Vstup 150 Kč + cena materiálu max. 30 Kč. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. Na svatého Jána otevírá se létu brána od hod. Folklorní setkání. Vstupné zdarma. Bez registrace. Na akce, pokud není uvedeno jinak, je nutné se zaregistrovat. KALENDÁRIUM PRAHY ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ DUBEČ vás srdečně zve na tradiční letní výstavu králíků, holubů, drůbeže a jiných drobných zvířat, která se bude konat 5. září a 6. září 2015 v chovatelském areálu v Praze 10 Dubči, ul. U Transformátoru pod záštitou starosty Praha Dubeč. Příjem vystavovaných zvířat je v sobotu od 7.00 do 9.00 hodin, potom je posuzování čistokrevných zvířat. Otevřeno pro veřejnost: Sobota od do hod. Neděle od 8.00 do hod. Vstupné dobrovolné, vystavující bez poplatku. Co vše zde bude: prodej králíků, holubů, drůbeže, tombola a občerstvení. Těšíme se na vás. Za ZO ČSCH Dubeč Jiřička Václav předseda Tel , MISTROVSTVÍ PRAHY V TRIATLONU ROČNÍK Hostivařská přehrada Start hlavního závodu v 11:00 hod Doprovodný program Více informací a registrace na

20

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 14. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 14. září 2016 od 19:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více