HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015"

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

2 2 HLASATEL / ČERVEN 2015 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, uplynulé květnové dny byly ve znamení oslav významného výročí 70 let od konce druhé světové války. Oslavy a pietní akce se konaly po celé republice. Nejinak tomu bylo i u nás na Praze 15 v Hostivaři a v Horních Měcholupech, kde jsme společně s pamětníky a zástupci místních spolků a škol uctili památku padlých hrdinů, kteří během druhé světové války zahynuli přímo v bojích, ale také obětí židovského holocaustu a koncentračních táborů. Velký dík samozřejmě patří všem lidem, kteří během druhé světové války riskovali životy své i životy svých nejbližších. V dnešní nelehké době je třeba si tato výročí nejen připomínat, ale měly by nás zároveň vést k zamyšlení a uvědomění si, co je v našich životech podstatné více a co méně. Dnešní mladá generace již nebude mít mnoho příležitostí dozvědět se o hrůzách druhé světové války autenticky přímo od pamětníků, kteří tuto válku prožili. Je jenom na nás, abychom nedovolili zapomenout a neustále si každý z nás uvědomoval, že život v míru bohužel není samozřejmostí. Milí spoluobčané, přeji vám krásné a pohodové dny. Milan Wenzl starosta Městská část Praha 15 vyhlašuje fotografickou soutěž pro všechny věkové kategorie Tajemná zákoutí Prahy 15 Fotografie zasílejte buď em na adresu nebo poštou do podatelny ÚMČ Praha 15 s nadpisem Fotosoutěž. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a svůj věk. Maximální velikost fotky 1 MB. Termín zaslání fotografií: Fota budou vytištěna na běžný papír velikosti A4 a vystavena v rámci akce Dny Prahy 15 od 11. do 18. září 2015 v OC Hostivař. Zároveň je bude možné vidět na HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 červen 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: TECHNICKÁ REDAKTORKA, PŘÍJEM INZERCE: Bára Šterclová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 6/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte na nebo volejte Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se konalo 13. května 2015, byl novým zástupcem starosty zvolen Milan Ducko (Patnáctka náš domov), který se bude starat zejména o oblast dopravy. Další zasedání zastupitelstva Prahy 15 se uskuteční 24. června 2015 v KC Varta v Boloňské ulici od hod. Všichni občané naší městské části jsou srdečně zváni k účasti. Rada městské části Praha 15 na svém jednání dne 22. dubna 2015 = schválila dostavbu druhé poloviny Centra předškolního vzdělávání Bolevecká, kde vzniknou další tři třídy mateřské školy na svém jednání dne 6. května 2015 = odsouhlasila smlouvu na provoz sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady. Smlouva je nově koncipována tak, aby městská část nedoplácela na provoz jako v minulosti, ale naopak aby získávala příjem ze správy areálu. = schválila stavební úpravy nebytových prostor ve druhém podlaží bytového domu na Veronském náměstí čp. 596, aby se zde rozšířila ubytovací kapacita pro dětské centrum Paprsek chráněné bydlení = schválila záměr realizace zakázky malého rozsahu na výsadbu stromů a keřů ve vybraných lokalitách Prahy 15 Úřad městské části Praha 15 má nového tajemníka Do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 15 byl, na základě výběrového řízení, jmenován Mgr. Aleš Cejnar, MPA. V územní samosprávě působí již od roku Podrobný soupis všech usnesení a dalších materiálů z jednání rady a zastupitelstva naleznete na AKTUÁLNĚ Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na veřejné diskuze se zástupci radnice nad pracovními návrhy řešení lokalit: SCHODIŠTĚ mezi ulicemi NAD PŘEHRADOU POD VARTOU dne 9. června 2015 (úterý) od hod. přímo na schodišti, které tam schází a VÍCEÚČELOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA NA KOŠÍKU dne 10. června (středa) v hod. přímo na asfaltové ploše ulice Chudenická Městská knihovna Praha pobočka Praha 15 Hostivař Golfová 10/910 Prázdninová provozní doba od do Út 9.00 až a Čt až hod. Uzavírka poboček v celé síti včetně ústřední knihovny až Přehled lokalit a termíny letních odstávek tepelné energie pro ohřev teplé vody v Praze 15 Hostivař Horní Měcholupy bez odstávky Petrovice bez odstávky Štěrboholy průmyslová zóna července Pozor změna! Termín uzávěrky červencového čísla Hlasatele je ve hod.

4 4 HLASATEL / ČERVEN 2015 NOVÁ ŘEDITELKA CSOP JSEM V KRIZOVÉM STAVU Na desátém zasedání Rady městské části byla do funkce ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, se sídlem v Parmské ulici, jmenována Mgr. Monika Válková. Její nástup však nepřipomíná procházku růžovým sadem. Při kontrole, která právě v CSOP probíhá, byly zjištěny zásadní nedostatky týkající se účetnictví. Situace je natolik vážná, že městská část musela poskytnout centru dotaci, ve výši jednoho milionu korun na provoz zařízení. Nebudu vám nic zastírat, uvedla Válková na jednom z prvních setkání se zaměstnanci centra. Centrum se v měsíci dubnu ocitlo v platební neschopnosti, díky neodpovědnému jednání bývalé zaměstnankyně. Vše bylo předáno k prošetření policii. Paní ředitelka však neztrácí elán. Má velké plány a zkušenosti i dostatek energie na jejich realizaci. Zároveň působí schopným manažerským dojmem. Začínala coby všeobecná zdravotní sestra ve VFN Praha, vypracovala se přes vrchní sestru neurologického oddělení, odbornou učitelku zdravotní školy, odborného lektora vysoké školy až k poradkyni ministra MPSV pro sociálně zdravotní problematiku. K problematice sociálně zdravotní péče se později vyjadřovala i jako odborný garant, řešitel projektů, hlavní metodik, externí hodnotitel a vedoucí katedry pro nelékařské obory v oblasti sociálně zdravotní péče o klienty, multidisciplinární spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem. Jak sama říká tuto problematiku má nastudovanou z pohledu odborníka a dostatečné praxi velmi dobře. Vzhledem k tomu, že své odborné znalosti opírala o vlastní zkušenosti, ví přesně, co je zapotřebí, a být ředitelkou CSOP je pro ni výzvou, kterou bere více než zodpovědně. Během mého působení jako poradkyně ministrů MPSV jsem pronikla do problematiky sociálnězdravotních služeb a s tím i spojených úskalí pro poskytovatele služeb. V CSOP mám šanci zúročit všechno, co jsem za ta léta získala. Především je potřeba zkvalitnit veškeré služby tak, aby byly pro občany tzv. co nejblíže. Někteří senioři opět využívají víkendových služeb v Domě s pečovatelskou službou. Tady musím vyzdvihnout tým lidí, který zde zůstal a který skutečně hledá způsoby, jak pomoci a jak co nejvíce vyjít klientům vstříc. Sama jsem se přesvědčila, že pro ně se nejedná o zaměstnání, ale o poslání. Toho si opravdu vážím. A jak vidí nové vedení samotní zaměstnanci? Zatím s rozpačitými úsměvy říkají, že ji ještě neměli možnost příliš poznat, ale zatím to vypadá více než nadějně. Co se týká přímo klientů, jsou spokojeni. Každá z ošetřovatelek včetně jednoho pana ošetřovatele si najdou čas na milé slovo a pěkné chování. A to je asi to nejdůležitější. Do budoucna má paní ředitelka v plánu přeregistrovat část odlehčovacích lůžek na domov se zvláštním režimem, který, jak je přesvědčena, v Praze 15 velmi chybí. Ale není to jediný plán. Při pohledu z okna hned zjišťuje, co vše by šlo udělat se zahradou, a zároveň sleduje, kde by bylo možné získat anebo i ušetřit nějaké peníze, aby se použily pro vylepšení centra. Další plány má s navázáním spolupráce s dobrovolnickými centry v rámci Prahy 10 a 15. Kdysi v kolínské nemocnici takové dobrovolnické centrum zařídila. A kde čerpá inspiraci pro své nápady? Chodím pravidelně na oběd jak s kolegy, tak s klienty. Ráda si k nim sednu a vyslechnu si jejich názor. Člověk tak nejlépe získá představu, co je potřeba. Nedávno mi třeba říkali o tom, jak by bylo dobré, kdyby signalizace, kterou mají pro případ nějakých potíží při sobě, fungovala i na zahradě areálu. Ihned jsem tedy začala projednávat rozšíření s představiteli radnice. Tady musím říci, že mi velmi pomáhají a vycházejí vstříc. Dokonce mi nabídli pomoc i s účetnictvím, aby se situace vyřešila co nejdříve. Jsem ráda, že péče o seniory patří mezi jejich priority. Ne vždy je to samozřejmostí, dodává ještě ředitelka Monika Válková. (bur)

5 JSME PŘIPRAVENI NA POVODNĚ? INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 CO ŘEKNEME, AŽ SE POVODEŇ ZEPTÁ? Dne 28. dubna proběhl nácvik výstavby mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu. Za pomoci hasičů a další odborných pracovníků dodavatelské firmy DOBOS s.r.o. z Dolního Bousova došlo nejprve k výstavbě a pozdější demontáži zábran. Hned v počátku se zjistily různé problémy. Patřilo mezi ně nedostatečné těsnicí spojení mezi některými prvky mobilních protipovodňových zábran v zatáčkách, které kopírují tok Botiče. Problém vyřešilo vyrobení a doplnění širších spojovacích prvků a rohového dílu. Také se objevily potíže s předběžnou manipulací, neboť k jejich rozmístění bude zapotřebí techniky. Současným problémem je i uložení zábran ve skladu, kde nelze v plné míře použít techniku a většina úkonů při skladování a nakládání prvků musí být prováděna ručně, a tudíž za účasti většího počtu pracovníků. Vedení MČ Praha 15 je si tohoto problému vědomo a intenzivně hledá nové místo a prostory pro uskladnění zábran. Referent krizového řízení Ing. Květoslav Marek ohodnotil celou akci pozitivně: Ano, bylo procvičeno vše, co jsme si naplánovali. Díky tomu se ukázaly problémy, z nichž některé bylo naštěstí možné ihned vyřešit a na dalších se intenzivně pracuje. Na druhé straně byla jasně vidět při montáži i demontáži jednoduchost a operativnost, s jakou lze s jednotlivými prvky zacházet. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i vysokou aktivitu a nasazení hasičů JSDH Horní Měcholupy a Chodov i profesionálních hasičů HZS hl. m. Prahy ze stanice č. 5 z Prahy 10. Všem díky za pomoc. (red) INTERNET PRO VEŘEJNOST Ve vstupní hale Úřadu městské části Praha 15 jsou dostupné dva počítače umožňující rychlé vyhledání nutně potřebných informací na internetu. V budově je rovněž dostupná zdarma Wi-Fi síť pro návštěvníky úřadu. Pro internetové připojení je použita aktivní ochrana produktem Kerio Control společnosti Kerio, jehož licenci udělila společnost Kerio městské části zdarma. Kancelář úřadu a tajemníka je řešení pro unifikované zabezpečení sítě, charakteristické komplexní ochranou sítí a statistikami. Obsahuje firewall certifikovaný laboratořemi ICSA, VPN řešení, rozklad zátěže mezi internetovými linkami, filtrování obsahu a sofistikované reporty. Může být nainstalován jako softwarová aplikace, virtuální zařízení nebo optimalizované hardwarové zařízení. Vše s podporou protokolu IPv4aIPv6.

6 6 HLASATEL / ČERVEN 2015 ÚZEMNÍ ROZVOJ PRAHY 15 Poslední dubnový týden se nesl ve znamení významných jednání nad budoucností územního rozvoje naší městské části. Podnětným impulzem bylo nadstandardní pozvání na pokračování participačního procesu nad připravovaným Metropolitním plánem hlavního města Prahy. Setkání na půdě zpracovatele uvedeného plánu Institutu plánování a rozvoje (IPR) se zúčastnil pan starosta, zástupce starosty pro územní rozvoj a členové příslušné komise Prahy 15. Při jednání se postupně v otevřené diskuzi rozebíraly názory přítomných na jednotlivé lokality, ať již stabilizované, transformační nebo rozvojové. Na závěr setkání bylo možné konstatovat, že pohled radnice a IPR na problematiku územního rozvoje Prahy 15 je v rámci pořizování tak zásadního dokumentu, jaký představuje Metropolitní plán, prakticky totožný. Mezi zmiňované priority patří ochrana území před neustálými změnami územního plánu ze zeleně, případně sportovních ploch na obytnou funkci, snaha o výškovou stabilizaci či regulaci v celém území, nedotknutelnost přirozené funkce Hostivařského lesoparku včetně jejího ochranného pásma, do něhož se tlačí výstavba, striktní vymezení drobných ploch zeleně, které nebudou narušeny, zachování fungující průmyslové oblasti v její celistvosti bez pronikání obytné zástavby, povzbuzování rozvoje malých lokálních center života místo megalomanského budování jednoho ústředního náměstí. Dalším důležitým milníkem pro územní rozvoj Prahy 15 byl zdejší celodenní pobyt Matěje Stropnického, náměstka primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Setkání začalo na Toulcově dvoře a v přilehlém Trojmezí, kde se za účasti zástupců všech dotčených městských částí navrhoval další postup řešení problematiky této oblasti. Panovala shoda, že zástavba by v budoucnu byla připustitelná pouze v horní části rozlehlého území, kde se nyní rozkládají pole. Ovšem pouze za předpokladu přírodního propojení dolní části s Hostivařským lesoparkem, a zejména po důkladném prověření únosnosti dopravní zátěže a navržení funkčního systému obslužnosti. Následovala cykloprojížďka po všech lokalitách, ve kterých vedení radnice spatřuje určitý potenciál rozvoje, popřípadě po těch stabilizovaných, kde ale převládá neodbytná snaha developerů urbanizovat je. Navečer se na půdě radnice konalo závěrečné shrnutí všech poznatků za přítomnosti náměstka primátorky, vedení Prahy 15, ředitele IPRu a dalších zástupců magistrátu. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt městské části Foto Marie Zdeňková

7 BYTOVÝ DŮM MILÁNSKÁ Jedním ze zamýšlených záměrů na území naší městské části je projekt společnosti PriFin a.s. Jedná se o novostavbu bytového domu při ulici Milánská, v lokalitě před hlavním vstupem do radnice. Samostatný objekt je navržen pro funkci bydlení a doplněn o drobnou nebytovou plochu. Je nutné konstatovat, že stavba respektuje pouze funkční využití pozemku podle platného územního plánu a rozhodně zaujme navrženou architekturou. Dům, jehož výška je zamýšlena na pět nadzemních podlaží INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Navrhovaná podoba objektu a jedno ustupující, má zahrnovat 37 bytových jednotek, 31 parkovacích míst v suterénu i parteru, a zmíněnou nebytovou jednotku. Vedení Městské části Praha 15 ovšem s výstavbou vyslovilo nesouhlas, a to hned z několika důvodů. Hmota objektu by měla negativní dopad na míru zastavěnosti v dané lokalitě, jeví se jako neúměrná danému prostoru a je za hranicí využitelnosti lokality. Dále nutno uvést, že předmětná lokalita je součástí stabilizovaného území, kde legislativně není přesně stanovena míra využití území. Jak se uvádí v platném Územním plánu hlavního města Prahy, z hlediska limitů rozvoje je zde možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Navrhovaný bytový dům nesplňuje také urbanistické podmínky začlenění stavby do území se zřetelem na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. Rada městské části považuje zachování zeleně v dané lokalitě za přínosnější v rámci existující zástavby. V současné době se proto intenzivně snaží o výměnu tohoto pozemku mezi vlastníkem a Magistrátem hlavního města Prahy, aby mu v budoucnu již žádná zástavba nehrozila. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ OBCHODNÍ CENTRUM HORNOMĚCHOLUPSKÁ Další z připravovaných investic na území Městské části Praha 15 je výstavba při Hornoměcholupské ulici na pozemcích naproti vyústění ulice Na Křečku. V první fázi projektu se jedná o vybudování nákupního centra Kaufland a Retail Parku (maloobchodní jednotky), kterou plánuje investor RENT GROUP. Následně pro druhou fázi projektu jsou navržené čtyři bytové domy v navazující lokalitě nad severním cípem stávajícího zemního valu. Vedení městské části souhlasí s navrhovaným záměrem realizace obchodní části projektu, a to z důvodů revitalizace zanedbané lokality a alespoň částečného rozvoje občanské vybavenosti v oblasti sužované rozsáhlou čistě bytovou výstavbou. Rada městské části naopak zásadně odmítá představu výstavby bytových domů v tomto území. Toto stanovisko jednoznačně vyplývá zejména z bezprostřední blízkosti možného komunikačního propojení ulic Hornoměcholupská Františka Diviše ( Nová Hornoměcholupská nebo obchvat Horních Měcholup ), které je součástí platného územního plánu Hl. města Prahy. Obytná zástavba v dané lokalitě může v budoucnu způsobit aktivní nesouhlas uživatelů uvedených bytových jednotek a průtahy v přípravě výstavby plánované silniční komunikace. Již nyní by se navíc projekt bytových domů musel vypořádat se zátěží provozu blízké železniční trati a kontejnerového překladiště. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ Pohled na navrhované bytové domy

8 8 HLASATEL / ČERVEN 2015 ŽIJEME KVĚTNOVÝMI DNY květnových dnech jsme si v Praze 15 připomněli sedmdesát let od konce druhé světové V války. O zajímavé zpestření se postaral nadklubový spolek 4. prapor-úderný, jež je volným sdružením několika klubů vojenské historie z České republiky i Slovenska, představujícím příslušníky 1. čs. armádního sboru v SSSR, protože právě českoslovenští vojáci pobývali v květnu 1945 několik dní na území dnešní Prahy 15 a v jejím okolí. Spolek má za sebou již tři roky úspěšné činnosti všeho druhu. Nejčastěji se jedná o rekonstrukce bojů, prezentace, přednášky anebo tzv. living history. Akce organizovaná na školním hřišti ZŠ Veronské náměstí byla vlastně zakončením Cesty vítězství, kterou po stopách 1. čs. sboru 30. dubna členové spolku odstartovali z vesnice Predmier u Považské Bystrice. V rámci cesty pak překonali Javorníky, v rekonstrukci osvobození města navštívili Vsetín, Holešov, Količín, Rymice, Přerov, Břest, Určice, Boskovice, Lubnou u Poličky a nakonec dorazili 6. května na večer do Horních Měcholup. Jak na vás lidé reagují, když se objevíte na hranicích města? Hodně záleží na tom, zda v daném místě existuje historické povědomí o naší československé zahraniční armádě z východní fronty. Zvláště na Valašsku a Hané lidé poznávali, jakou armádu představujeme a zajímali se o naši cestu, ti starší se s námi případně podělili o své zážitky z doby před 70 lety. Kdo projevuje větší zájem dospělí, nebo spíše mládež? Opět záleží na místě. Třeba zde v Praze 15 jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany dětí, které se nejen doslova vyřádily se zbraněmi, vysílačkami a nosítky, ale snad i doplnily své znalosti dějepisu, protože dnešní učebnice jsou v tomto ohledu velmi skoupé. To co je možné vidět, jsou všechno funkční originály včetně uniforem? Většina vozidel na naší prezentaci jsou opravdu historické originály, pouze obrněný vůz je replika, ale velmi dobrá a rozlišit ji od skutečného stroje je oříšek i pro znalce. Naše zbraně pochází též ze 30. a 40. let 20. století, ale jsou znehodnocené, takže dětem nehrozí žádné nebezpečí. Co se týče uniforem, ty musí být ušity jako repliky, protože po 70 letech by už původní textilie nemohly plnit dobře své funkce a také proto, že válečných originálů není mnoho. Nehledě na to, že dnes jsou lidé všeobecně vyšší a také robustnější. Jaký je Váš osobní vztah ke 2. světové válce a k vojenství obecně? Historií československých jednotek ve 2. světové válce se zabývám jako badatel už téměř dvě desítky let a jsem autorem několika knih na toto téma, z nichž některé vyšly dokonce pod záštitou Vojenského historického ústavu nebo Československé obce legionářské. Publikuji i v některých populárních časopisech, takže se s mými články mohou čtenáři setkat i v časopisech II. světová válka nebo Modelář. Kde se původně taková myšlenka jezdit po městech a připomínat historii vzala? Tahle myšlenka není až tak původní, protože velká část klubů vojenské historie se takto pre-

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 zentuje. Přístup našeho spolku pod velením pana Romana Moravce je ale do jisté míry unikátní, protože jsme od Váhu k Botiči urazili více než 500 km na historických autech a všude po cestě jsme se snažili oživit vzpomínky na naše vojáky, jejichž role při osvobození pomalu upadá v zapomnění, ačkoli v bojích o Československo hráli podstatnou roli a položili přitom více životů než Američané, Poláci či Belgičané. Větší ztráty na našem území měla pouze Rudá armáda a Rumunská královská armáda, o jejíž roli se u nás také téměř nemluví. Na otázky odpovídal Ing. Milan Kopecký POVSTÁNÍ, KTERÉ MĚLO BÝT UTOPENO V KRVI pondělí 4. května jsme si připomněli výročí sedmdesáti let V od největšího a co do počtu obětí i nejstrašnějšího válečného konfliktu naší země. Jeden z posledních přítomných účastníků květnového povstání proti německé okupaci, Ing. Karel Sedláček, zavzpomínal na boje, které se tehdy v roce 1945 strhly a které tehdejší vedení německé armády chtělo utopit v krvi. Naštěstí Češi, i přes velké ztráty na životech, svou zemi ubránili a dnes díky tomu žijeme v míru. U příležitosti tohoto významného dne předali zástupci Městské části Praha 15 čestná uznání: pozůstalým vdovám a sirotkům po účastnících národního boje za osvobození: prof. Mgr. Libuši Čechové, Ludmile Domalípové, Vladimíru Klegovi, Věře Koplíkové a Věře Vrkočové. Československým politickým vězňům německých nacistických věznic a koncentračních táborů: Editě Kosinové, Heleně Maršíkové, Evě Maříkové a Lille Neuwirthové. A přímému účastníkovi bojů v Pražském povstání v květnu 1945 Ing. Karlu Sedláčkovi válečnému veteránovi. (bur)

10 10 HLASATEL / ČERVEN 2015 OKÉNKO PRO NÁZOR Na stránkách Hlasatele otevíráme novou rubriku Okénko pro názor, v níž by měly zaznívat názory jednotlivých zastupitelských klubů na aktuální dění v Praze 15. Příspěvky nejsou nikterak upravovány ani korigovány. Plníme volební sliby otevřená radnice Co to je a jak se otevřená radnice pozná? Po 20 letech vlády ODS, kdy bylo pro obyvatele těžké vyslovit svůj názor k dění v Praze 15, jsme po volbách změnili přístup k fungování radnice a otevřeli ji občanům. Zástupce starosty Marcel Pencák připravil nový jednací řád zastupitelstva, v kterém se zásadně zlepšila možnost obyvatel vyjádřit svůj názor na zastupitelstvu, účastnit se jednání výborů a komisí. Nyní má každý, kdo bydlí v Praze 15, možnost vystoupit na zastupitelstvu k projednávaným bodům a v pevně stanoveném čase od hodin přednést interpelace na členy rady, zastupitele a tajemníka úřadu. Jednání všech výborů a komisí jsou veřejná, termíny, program a zápisy jednání jsou umístěny na webových stránkách radnice. Usnadnili jsme možnost sledovat jednání zastupitelstva. Jeho začátek se posunul z dřívější 15. hodiny na 17. hodinu, aby bylo snáze dostupné i zájemcům, kteří jsou během dne vázáni pracovními povinnostmi. Rovněž je možné si pustit záznam jednání z internetu na adrese: Tyto změny se podařilo schválit díky aktivní spolupráci s našimi koaličními partnery, kteří mají stejný cíl jako Patnáctka náš domov prosadit otevřenou radnici a zlepšit komunikaci mezi občany naší krásné městské části a členy zastupitelstva. Budeme rádi, když svůj názor přijdete vyjádřit na zastupitelstvo, do výboru, komise nebo nám svůj názor na fungování radnice napíšete na Komunikace s obyvateli patnáctky je jednou z našich hlavních priorit. Milan Ducko zastupitel Patnáctka náš domov Vážení občané Prahy 15, myslíme si, že posláním opozice, jejíž součástí je i TOP 09, je v první řadě dohled nad smysluplným vedením radnice i celé městské části Praha 15. S tím souvisí dávání podnětů k projednávaným či realizovaným záležitostem, ať už na úrovni pracovníků úřadu, Rady nebo Zastupitelstva. Dne proto proběhlo z iniciativy opozičních zastupitelů (ODS, TOP 09 a Nezávislých) mimořádné zasedání zastupitelstva. Jeho cílem bylo objasnění dvou závažných skutečností, ke kterým v poslední době na radnici došlo. První z nich se týkala neplatného uzavření smlouvy mezi vedením radnice Prahy 15 a firmou Ekospol. Druhá možného úniku důvěrných dat z počítačů radnice. Tento stav vznikl zásahem externí firmy, která v rámci bezpečnostní prohlídky svévolně narušila počítačovou síť. Podle našeho názoru bylo nutné vše neodkladně vyjasnit, aby nebyl ohrožen chod radnice a městské části. Svoláním mimořádného zasedání zastupitelstva jsme iniciovali proces, který povede k nápravě uvedených pochybení (viz usnesení Rady MČ Praha 15 číslo R 259). TOP 09 odmítá názor, že mimořádná zastupitelstva, jak se možná někteří lidé domnívají, jsou jen zbytečným plýtváním časem. Naopak je chápeme jako účinný nástroj pro rychlé projednání nejzávažnějších témat, což následně umožní okamžité spuštění procesů vedoucích k nápravě. Prostředek, který však nesmí být, a zastupiteli TOP 09 nikdy nebude zneužíván. Přejeme všem občanům krásné jaro a děkujeme Vám za důvěru. Klub zastupitelů T0P 09

11 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 11 BUBBLE STAR OČIMA DĚTÍ P od záštitou zástupkyně starosty Bc. Jitky Kolářové se konala celopražská pěvecká soutěž nazvaná Bubble Star. Vybrat ty nejlepší bylo skutečně těžké, obzvlášť když někteří již mají za sebou i zkušenosti z muzikálů. Ale i tak byly síly poměrně vyrovnané. Jak celou soutěž vnímali přímo soutěžící se dočtete níže. Na Bubble Star se mi líbilo. Nejlepší bylo to, že jsme si mohli poslechnout, jak zpívají ostatní soutěžící. Všichni zpívali dobře. Porota byla hodná a fér. Bylo to opravdu SUPER! Alice Krivenja, V. A Na Bubble Star se mi líbilo. Bylo tam občerstvení a dobrá atmosféra. Já jsem zpívala Láska umí víc. Porota byla férová, a tak si myslím, že vyhrál ten nejlepší. Je mi líto, že se příště nemohu zúčastnit znovu. Aneta Skopová, V. A Zúčastnila jsem se soutěže Bubble Star. Zpívaly tam děti od deseti do patnácti let. Všichni zpívali moc krásně. Porotci, kteří nás hodnotili, nám nakonec zazpívali. Jsou to zpěváci z opravdových muzikálů. Všichni jsme dostali krásné ceny, moc se mi to líbilo. Klára Tomanová, V. A Soutěž Bubble Star se mi líbila. Já jsem se zúčastnila jako zpěvačka, tanečnice a zároveň jako divák. Porota byla milá a mluvila ke zpěvákům pozitivně, ale i upřímně. Vlastně celá ta soutěž byla krásná. Všechno bylo hezky připraveno, jako např. divoká karta. Také se mi velmi líbilo, jak na konci každý z poroty zazpíval nějakou písničku. A celkově nemám co vytknout. Dominika Azmanova, VI. A Zúčastnila jsem se už druhým rokem soutěže Bubble Star, kde jsem byla jako divák, tanečnice a zpěvačka. Moc se mi tam líbilo. Super byla i porota, která hodnotila vždy pozitivně. Moc jsem si to užila, a pokud to půjde, ráda se zúčastním i příští rok. Adéla Beranová, VI. A Zúčastnil jsem se celopražského kola Bubble Star pěvecké soutěže. Přestože sice nejsem mezi první desítkou, tak jsem rád, že jsem se zúčastnil tak hezké soutěže. Je to pro mne dobrá zkušenost a budu mít vzpomínku. Snažil jsem se udržet bez trémy a povedlo se mi to. Jsem rád, že se mi také povedlo rozesmát a roztleskat celý sál i moderátorku Lucii. Příští rok bych se rád znovu zúčastnil. Vít Kolář, V. A

12 12 HLASATEL / ČERVEN 2015 MŠ PARMSKÁ 389 KYTIČKOVÁ MATEŘINKA MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO CENTRA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BOLEVECKÁ 468 (detašované pracoviště) Informace k zápisu: Dne začíná mimořádný elektronický zápis dětí do CPV Bolevecká 468 (otevření dvou tříd ). Prosíme rodiče, aby na webových stránkách od do vyplnili elektronickou žádost a vyčkali na odpovědní s pozvánkou. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od Na webových stránkách bude ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!). Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu v budově CPV Bolevecká 468. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vitríně MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468 ke dni Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy Propozice turnaje POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: Turnaj POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15 je určen pro družstva, která vzniknou volným sdružením jejich členů. Členové družstva jsou obyvatelé Městské části Praha 15 BEZ ROZDÍLU VĚKU = počet hráčů v poli: = střídání hráčů v poli během zápasu je určováno vedoucím družstva bez zastavování zápasu rozhodčími. = na soupisce musí být před zahájením zápasu uvedeno minimálně 6 hráčů, maximálně 10 hráčů. Hrací doba je rozdělena do čtyř čtvrtin s hrací dobou 10 minut v každé čtvrtině (4x 10 minut). Přestávka mezi jednotlivými čtvrtinami je 5 minut. Turnaj bude probíhat na víceúčelovém hřišti Parmská ulice. Datum konání: 16. září 2015 Vítězné družstvo získá trofej: Vítěz poháru minikopané Prahy 15 za rok 2015 Trofej bude předána v rámci finálového dne Dnů Prahy 15. Organizátor turnaje zajistí rozhodčí a časoměřiče pro jednotlivá utkání. Přihlášky do turnaje naleznete na a budou přijímány v rámci akce Veletrh volnočasových aktivit konané dne 14. září 2015 nebo mohou být doručeny v elektronické podobě na nebo fyzicky do podatelny ÚMČ Praha 15.

13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 13 OSIKA 2015 LETNÍ TÁBOR NEJEN S LUKOSTŘELBOU V KRÁSNÉ KRAJINĚ ČESKÉ KANADY U RYBNÍKA OSIKA POBLÍŽ NOVÉ BYSTŘICE GPS N , E běh běh Ubytování ve vlastním spacáku ve stanech s podsadou. Luxusní sociální zařízení typu latrína, společná umývárna se studenou tekoucí vodou a jednou za 3 dny koupání v teplé vodě. 5x denně vydatná a chutná krmě připravená na vlastnoručně rubaném dříví. Nabitý program lukostřelba, windsurfing, kanoistika, turistika a cyklistika (výlety pěšmo i kolmo do blízkého i vzdálenějšího okolí, návštěva zrekonstruovaných pevnůstek pohraničního opevnění, hradu Landštejna, bizoní farmy, ), jízda na komoni, celotáborová etapová hra (tentokrát na téma divokého západu), noční i denní bojovky, uzlování, orientace pomocí mapy a buzoly, rozdělávání ohně a vaření na otevřeném ohni, zásobení kuchyně proviantem, dřevem a pitnou vodou, nouzové přespání v lese, pravidelná večerní posezení u táborového ohně, a kdo ví, co všechno mě ještě napadne. Cena: Kč Kontakty: Jiří Havránek, mobil: , SEKÁNÍ TRÁVY Vedení radnice se omlouvá občanům Hostivaře a Horních Měcholup, kteří nepříjemně pocítili průtahy při květnovém sekání trávníků na pozemcích městské části. Na základě výběrového řízení, připraveného v minulém roce, převzala údržbu zeleně v Praze 15 nově firma Green Project s.r.o. Její adaptace na úkoly ve zdejším prostředí neproběhla podle našeho očekávání, a tak došlo ke zpoždění při realizaci první seče, zejména v oblasti Košíku. Po vyhodnocení vzniklé situace s dodavatelem služby očekáváme, že napříště se nic podobného nebude opakovat. Marcel Pencák, zástupce starosty ZMĚNY V BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM V ROCE 2015 souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo V ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany s gratulací k jubileu. Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea. Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem o blahopřání. Stačí pouze, aby vyplnili příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách městské části nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15, kancelář starosty, Boloňská 478/1, Praha 15. Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu a zároveň se těšíme na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání. (red)

14 14 HLASATEL / ČERVEN 2015 VLASTENECKÁ OBEC BARÁČNICKÁ II. DÍL BARÁČNÍCI V PRAZE 15 Počestné právo. Vážený rychtáři. Milí sousedé a tety! Snad se oslovení, které se používá, pokud chce někdo na sezení baráčníků promluvit, může zdát archaické. Vězte však, že má, krom vyjádření úcty, i svůj praktický důvod těžko ho vyřknete ve zbytečném rozhořčení a s horkou hlavou Obec baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 Historie Obce baráčníků v Praze 15 se začala datovat ještě v době, kdy Měcholupy byly samostatnou obcí a nepatřily ku Praze. Psal se říjen 1937, prezidentem byl již dva roky Dr. Eduard Beneš, dosavadní ministr zahraničí, a ani ne před měsícem byl pochován bývalý prezident T. G. Masaryk. V Měcholupech, v restauraci u Hervertů (dnes U Čouků) se konala první zakládající schůze Obce baráčníků a hned byl založen i divadelní odbor. Jak se píše v kronice: Založili ji občané Mildner a Vítek, ale celkem bylo zakládajících členů devětadvacet. Hned následujícího roku před vánocemi uspořádali vánoční nadílku: Četné děti byly poděleny šatstvem a hračkami. Že byl o spolek zájem, dokazuje i rok 1940, když už členové čítali 53 členů. Rychtářem byl František Levý, místorychtářem Antonín Hervert (hostinský a dlouholetý starosta obce), I. protektorem Inocenc Andrýsek a rychtářem Mladé chasy Jaroslav Vašák. Kdysi byla jejich náplň práce jasná: podporovali a nejen finančně vdovy, sirotky, školství. Rozvíjeli kulturní život, chránili čest svých předků. A i v dnešní době pokračují v této tradici. A že nezůstala jejich myšlenka zcela zasuta, dokazuje i událost minulého měsíce, kdy do Obce baráčnické bylo přijato sedm nových členů: Květoslava Poláčková, Olga Hřebíčková, Magdaléna Franclová, Miloslava Filipovská, Ivana Možná a Miloslav Milfait. Být účasten schůze Obce baráčnické je příjemný zážitek. Ten, kdo by čekal nějaké nudné rokování, byl by zklamán. Naopak vše se odehrává v duchu přátelském a někdy i plném humorných dovětků

15 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 15 JARO HORNOMĚCHOLUPSKÝCH BARÁČNÍKŮ Rodáci z okolí Hostivařské přehrady a lesoparku se vydali na druhý konec Prahy, aby tak poznali jeden z nejrozsáhlejších pražských parků a přírodní rezervaci Divokou Šárku. Výlet se nejen zdařil díky krásnému počasí, ale byl plný nečekaných překvapení. Pěkné počasí přálo i další akci baráčníků, při zapálení velké vatry k upálení čarodějnice, kdy vedle na menším ohni se dětem opékaly tak dobré vuřty, že nestačily zásoby a ještě třikrát museli baráčníci přivézt další várku vuřtů, k nimž byla pro děti připravená malinovka a pro dospělé pivo a svařáček. K dobré náladě magické Filipojakubské noci přispěla i harmonika. Rychle se probouzející jaro zmobilizovalo hornoměcholupské baráčníky, aby ještě před májovými oslavami upravili a posekali trávu v celém okolí budovy, kde sídlí naše baráčnická rychta. Rozkvétající fialové a bílé keře šeříků každoročně nám všem připomínají pohnutou dobu pražského povstání, a tak i zástupci Obce baráčníků Horní Měcholupy si u pomníků s vděčností připomněli naše spoluobčany, kteří padli před 70 lety. Přivítání jara vyvrcholilo májovou veselicí s průvodem a sousedským setkáním na Veronském náměstí v pátek odpoledne 15. května. tetička Ivona Nováčková Foto Ing. Martin Švehla Společnost Antonína Švehly, o. s. Bruslařská 1187/12, Praha 15 STAROSTA MILAN WENZL SE ZÚČASTNIL ŠVEHLOVY CESTY 2015 V sobotním odpoledni, dne 18. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly 11. ročník vlastivědné pouti po stopách našeho významného rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly. Záštitu akci poskytl starosta MČ Praha 15, pan Milan Wenzl, který patří mezi zakládající členy Společnosti Antonína Švehly. Na setkání přišly více jak tři desítky zástupců naší městské části, historických organizací a spolků (Sokol, Junák, Český svaz bojovníků za svobodu, baráčníci a další), potomci agrárních rodin i hosté z dalekých končin naší republiky. Po úvodních slovech předsedy SAŠ Pavla Černého, br. Emila Kulfánka, 1. místopředsedy ÚV ČSBS, a starosty Milana Wenzla byla zahájena 11. cesta po životních stopách ministerského předsedy s průvodním slovem kronikářky MČ Praha 15 a cílem v Toulcově dvoře, kde pokračovala přátelská beseda. Mgr. Pavel Černý

16 datnost, obratnost a sílu pro všechny kluky a holky o DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: od 16:00 16 HLASATEL / od ČERVEN 16: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU Kontakty: gr. Jindřich Vejsada el.: Místo a čas: Klub zápasu Bohemians Praha Tělocvična ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 15 přijď (vchod od hřiště) Út: 16:00 17:30 se naučit tel.: základům nejstaršího bojového umění Hej, neper se! Pojď zápasit OLYMPIC WRESTLING získej všeobecnou Klub zápasu Bohemians Praha otevírá přípravku zápasu ve volném stylu pro všechny kluky a holky od 9 let. Přijď se naučit základům nejstaršího bojového umění. zdatnost, obratnost a Poznej jeden ze zakládajících olympijských sportů. Získej všeobecnou zdatnost, obratnost a sílu. Najdi nové kamarády. sílu SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU. Dny otevřených dveří: Každé úterý hod. Místo a čas: Tělocvična ZŠ Nad Přehradou (vchod od hřiště) Út: hod. Kontakty: Mgr. Jindřich Vejsada tel.: , DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Kontakty: Mgr. Jindřich Vejsada Tel.: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ

17 KALENDÁRIUM PRAHY v v KALENDÁRIUM PRAHY 15 v v PŘEHLED KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ KLUB SENIORŮ PRAHA 15 Živé hudební vystoupení Luboše Kryčera a jeho harmoniky od hod. Výlet do ZOO Praha Společně sjednaným autobusem od budovy DPS. Sraz v 9.00 hod. před budovou. Zájemci se musí přihlásit: Kateřina Adametzová tel.: Přednáška Diabetes v seniorském věku od hod. Promítání filmu Účastníci zájezdu od hod. v Klubu seniorů. Přednáška na téma Finanční gramotnost seniorů od hod. Poslední velký výlet před prázdninami Hrad Zvíkov, zámek Orlík, plavba lodí po Vltavě i Otavě Sraz v 7.30 hod. před budovou DPS. Doprava společným busem. Zájemci se musí přihlásit Kateřina Adametzová tel. č.: Přednáška odd. prevence kriminality PČR Šmejdi, podvodníci, jak nenaletět, jak se chránit od hod. Živé hudební vystoupení Mgr. Václav Vomáčka a jeho recitál od hod. Každé pondělí, úterý a čtvrtek od do hod. je možnost Posezení u kávy, čaje, zákusku v kavárně v Klubu seniorů Praha 15. KŘESŤANSKÉ FARNOSTI V PRAZE 15 Výstava Věk fantazie a svobody, kdo si hraje, nezlobí vernisáž 6. ročníku výstavy prací dětí a učitelů ZUŠ od hod., pro veřejnost celý víkend do večera, tj. do ve farním areálu kostela sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Rodinné odpoledne v lesoparku od hod. Bližší informace a plánek místa na MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Sebeobrana pro ženy 3. 6., Obřadní síň MČ Praha 15, Boloňská 478/1, instruktoři z SKBU Hostivař MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE POBOČKA HOSTIVAŘ Pohádky z hostivařské zahrádky a od hod. Divadélko Marky Míkové od hod. Pro mladší děti představení Cirkus Kus Kus. Obě akce vstupné zdarma, vhodné pro rodiče a děti do 6 let. OBEC BARÁČNÍKŮ HORNÍ MĚCHOLUPY Butovické hradiště Prokopské údolí Senohraby Hvězdonice Husovské slavnosti od hod. Mistru Janovi s láskou v Betlémské kapli od hod. bohoslužba v Betlémské kapli. Slavnostní večer v Obecním domě od hod. Vstupenky možno objednat na ové adrese: Vstupné 150 Kč. Další informace Vám podá Mgr. Jitka Wendlíková, tel.:

18 18 HLASATEL / KVĚTEN 2015 PREMIERE CINEMAS PRAHA HOSTIVAŘ OC PARK HOSTIVAŘ, Švehlova 32, Praha 15 Červnové premiéry Sedmero krkavců Špión Jurský svět Andílek na nervy Temné kouty Mimoni Každý den pro Vás hrajeme od do hod., o víkendu již od hod.! Veškeré informace o dalším programu na SDČR Z. S. PRAHA ZO 10/28 AKTIVNÍ SENIOŘI PRAHA 15 Výlet návštěva zámku Kácov a exkurze do pivovaru Možný výběr cestování. Sraz cesta autobus + vlak v 6.00 hodin autobus 382 Háje. Sraz cesta vlak + vlak v 6.00 hod. nádraží Horní Měcholupy. Výlet: návštěva hradu Český Šternberk Odjezd v 6.54 hod. nádraží Horní Měcholupy. Členská schůze od hod. v hasičárně Horní Měcholupy. Zároveň informace pro přihlášené na týdenní pobytové zájezdy. Týdenní autobusový zájezd s programem Šumava Hotel pod Hořicí Soběšice. Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař. Výlet vlakem zámek Rataje nad Sázavou a opékání vuřtů Vuřty s sebou. Sraz v 6.00 hod. nádraží Horní Měcholupy. Týdenní autobusový zájezd s programem Morava/Velké Pavlovice Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař. Veškeré informace o programu a srazu získáte vždy v pondělí v Domě občanské vybavenosti Edisonova 429, Praha 10 Petrovice od do hod. nebo na našich internetových stránkách. TOULCŮV DVŮR Den dětí Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma platba na místě. Vhodné pro všechny děti. Na akci není nutná registrace. Splétánky od do hod. S sebou ostré nůžky. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. Řez peckovin od do hod. Vstupné 250 Kč. Kurs domácí výroby 7. 6., od 9.30 do hod. Výroba základních pomůcek pro domácnost, které jsou zdravější a levnější. Např. gel a prášek na praní, univerzální čisticí prostředek a různé druhy krémů. Vstupné 600 Kč. Vhodné pro dospělé a děti od 8 let. Bojovka v Hostivaři od do hod. Vstupné pro osobu nad 3 roky 50 Kč. Registrace na nebo na tel.: Za dravci do podzemí od do hod. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 40 Kč. Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Mateřídouškový výlet od 9.00 do hod. Vstupné 80 Kč na rodinu + jízdné. Vhodné pro děti 5 9 let s doprovodem. Registrace na webu nebo na tel.: Horsenmanship III od do hod. Zásady a práce přirozeného jezdectví. Vstupné 750 Kč pro dospělé, 250 Kč pro děti a mládež v roli diváků. Vhodné pro dospělé, děti a mládež od 12 let. Orientační běh od do hod. Vstupné 50 Kč za osobu

19 nad 3 roky. Různé kategorie. Registrace na webu nebo na tel.: Obsedantně kompulzivní porucha od do hod. Vstupné zdarma. Registrace není nutná. Na tom našem dvoře od do hod. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Vhodné pro rodiče s dětmi do 10 let. Jak se žije hospodářským zvířatům od do hod. Vstupné dospělí 60 Kč a děti 40 Kč. Splétánky od do hod. Víla letnička z ovčího rouna. S sebou ostré nůžky. Vstup 150 Kč + cena materiálu max. 30 Kč. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. Na svatého Jána otevírá se létu brána od hod. Folklorní setkání. Vstupné zdarma. Bez registrace. Na akce, pokud není uvedeno jinak, je nutné se zaregistrovat. KALENDÁRIUM PRAHY ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ DUBEČ vás srdečně zve na tradiční letní výstavu králíků, holubů, drůbeže a jiných drobných zvířat, která se bude konat 5. září a 6. září 2015 v chovatelském areálu v Praze 10 Dubči, ul. U Transformátoru pod záštitou starosty Praha Dubeč. Příjem vystavovaných zvířat je v sobotu od 7.00 do 9.00 hodin, potom je posuzování čistokrevných zvířat. Otevřeno pro veřejnost: Sobota od do hod. Neděle od 8.00 do hod. Vstupné dobrovolné, vystavující bez poplatku. Co vše zde bude: prodej králíků, holubů, drůbeže, tombola a občerstvení. Těšíme se na vás. Za ZO ČSCH Dubeč Jiřička Václav předseda Tel , MISTROVSTVÍ PRAHY V TRIATLONU ROČNÍK Hostivařská přehrada Start hlavního závodu v 11:00 hod Doprovodný program Více informací a registrace na

20

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79 Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Předkladatel: Bc. Jitka Kolářová, zástupkyně starosty Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Důvodová

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti, rodiče a seniory ke společnému setkání. Posezení pro seniory a besídka pro děti a jejich

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více