HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015"

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

2 2 HLASATEL / ČERVEN 2015 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, uplynulé květnové dny byly ve znamení oslav významného výročí 70 let od konce druhé světové války. Oslavy a pietní akce se konaly po celé republice. Nejinak tomu bylo i u nás na Praze 15 v Hostivaři a v Horních Měcholupech, kde jsme společně s pamětníky a zástupci místních spolků a škol uctili památku padlých hrdinů, kteří během druhé světové války zahynuli přímo v bojích, ale také obětí židovského holocaustu a koncentračních táborů. Velký dík samozřejmě patří všem lidem, kteří během druhé světové války riskovali životy své i životy svých nejbližších. V dnešní nelehké době je třeba si tato výročí nejen připomínat, ale měly by nás zároveň vést k zamyšlení a uvědomění si, co je v našich životech podstatné více a co méně. Dnešní mladá generace již nebude mít mnoho příležitostí dozvědět se o hrůzách druhé světové války autenticky přímo od pamětníků, kteří tuto válku prožili. Je jenom na nás, abychom nedovolili zapomenout a neustále si každý z nás uvědomoval, že život v míru bohužel není samozřejmostí. Milí spoluobčané, přeji vám krásné a pohodové dny. Milan Wenzl starosta Městská část Praha 15 vyhlašuje fotografickou soutěž pro všechny věkové kategorie Tajemná zákoutí Prahy 15 Fotografie zasílejte buď em na adresu nebo poštou do podatelny ÚMČ Praha 15 s nadpisem Fotosoutěž. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a svůj věk. Maximální velikost fotky 1 MB. Termín zaslání fotografií: Fota budou vytištěna na běžný papír velikosti A4 a vystavena v rámci akce Dny Prahy 15 od 11. do 18. září 2015 v OC Hostivař. Zároveň je bude možné vidět na HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 červen 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: TECHNICKÁ REDAKTORKA, PŘÍJEM INZERCE: Bára Šterclová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 6/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte na nebo volejte Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se konalo 13. května 2015, byl novým zástupcem starosty zvolen Milan Ducko (Patnáctka náš domov), který se bude starat zejména o oblast dopravy. Další zasedání zastupitelstva Prahy 15 se uskuteční 24. června 2015 v KC Varta v Boloňské ulici od hod. Všichni občané naší městské části jsou srdečně zváni k účasti. Rada městské části Praha 15 na svém jednání dne 22. dubna 2015 = schválila dostavbu druhé poloviny Centra předškolního vzdělávání Bolevecká, kde vzniknou další tři třídy mateřské školy na svém jednání dne 6. května 2015 = odsouhlasila smlouvu na provoz sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady. Smlouva je nově koncipována tak, aby městská část nedoplácela na provoz jako v minulosti, ale naopak aby získávala příjem ze správy areálu. = schválila stavební úpravy nebytových prostor ve druhém podlaží bytového domu na Veronském náměstí čp. 596, aby se zde rozšířila ubytovací kapacita pro dětské centrum Paprsek chráněné bydlení = schválila záměr realizace zakázky malého rozsahu na výsadbu stromů a keřů ve vybraných lokalitách Prahy 15 Úřad městské části Praha 15 má nového tajemníka Do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 15 byl, na základě výběrového řízení, jmenován Mgr. Aleš Cejnar, MPA. V územní samosprávě působí již od roku Podrobný soupis všech usnesení a dalších materiálů z jednání rady a zastupitelstva naleznete na AKTUÁLNĚ Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na veřejné diskuze se zástupci radnice nad pracovními návrhy řešení lokalit: SCHODIŠTĚ mezi ulicemi NAD PŘEHRADOU POD VARTOU dne 9. června 2015 (úterý) od hod. přímo na schodišti, které tam schází a VÍCEÚČELOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA NA KOŠÍKU dne 10. června (středa) v hod. přímo na asfaltové ploše ulice Chudenická Městská knihovna Praha pobočka Praha 15 Hostivař Golfová 10/910 Prázdninová provozní doba od do Út 9.00 až a Čt až hod. Uzavírka poboček v celé síti včetně ústřední knihovny až Přehled lokalit a termíny letních odstávek tepelné energie pro ohřev teplé vody v Praze 15 Hostivař Horní Měcholupy bez odstávky Petrovice bez odstávky Štěrboholy průmyslová zóna července Pozor změna! Termín uzávěrky červencového čísla Hlasatele je ve hod.

4 4 HLASATEL / ČERVEN 2015 NOVÁ ŘEDITELKA CSOP JSEM V KRIZOVÉM STAVU Na desátém zasedání Rady městské části byla do funkce ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, se sídlem v Parmské ulici, jmenována Mgr. Monika Válková. Její nástup však nepřipomíná procházku růžovým sadem. Při kontrole, která právě v CSOP probíhá, byly zjištěny zásadní nedostatky týkající se účetnictví. Situace je natolik vážná, že městská část musela poskytnout centru dotaci, ve výši jednoho milionu korun na provoz zařízení. Nebudu vám nic zastírat, uvedla Válková na jednom z prvních setkání se zaměstnanci centra. Centrum se v měsíci dubnu ocitlo v platební neschopnosti, díky neodpovědnému jednání bývalé zaměstnankyně. Vše bylo předáno k prošetření policii. Paní ředitelka však neztrácí elán. Má velké plány a zkušenosti i dostatek energie na jejich realizaci. Zároveň působí schopným manažerským dojmem. Začínala coby všeobecná zdravotní sestra ve VFN Praha, vypracovala se přes vrchní sestru neurologického oddělení, odbornou učitelku zdravotní školy, odborného lektora vysoké školy až k poradkyni ministra MPSV pro sociálně zdravotní problematiku. K problematice sociálně zdravotní péče se později vyjadřovala i jako odborný garant, řešitel projektů, hlavní metodik, externí hodnotitel a vedoucí katedry pro nelékařské obory v oblasti sociálně zdravotní péče o klienty, multidisciplinární spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem. Jak sama říká tuto problematiku má nastudovanou z pohledu odborníka a dostatečné praxi velmi dobře. Vzhledem k tomu, že své odborné znalosti opírala o vlastní zkušenosti, ví přesně, co je zapotřebí, a být ředitelkou CSOP je pro ni výzvou, kterou bere více než zodpovědně. Během mého působení jako poradkyně ministrů MPSV jsem pronikla do problematiky sociálnězdravotních služeb a s tím i spojených úskalí pro poskytovatele služeb. V CSOP mám šanci zúročit všechno, co jsem za ta léta získala. Především je potřeba zkvalitnit veškeré služby tak, aby byly pro občany tzv. co nejblíže. Někteří senioři opět využívají víkendových služeb v Domě s pečovatelskou službou. Tady musím vyzdvihnout tým lidí, který zde zůstal a který skutečně hledá způsoby, jak pomoci a jak co nejvíce vyjít klientům vstříc. Sama jsem se přesvědčila, že pro ně se nejedná o zaměstnání, ale o poslání. Toho si opravdu vážím. A jak vidí nové vedení samotní zaměstnanci? Zatím s rozpačitými úsměvy říkají, že ji ještě neměli možnost příliš poznat, ale zatím to vypadá více než nadějně. Co se týká přímo klientů, jsou spokojeni. Každá z ošetřovatelek včetně jednoho pana ošetřovatele si najdou čas na milé slovo a pěkné chování. A to je asi to nejdůležitější. Do budoucna má paní ředitelka v plánu přeregistrovat část odlehčovacích lůžek na domov se zvláštním režimem, který, jak je přesvědčena, v Praze 15 velmi chybí. Ale není to jediný plán. Při pohledu z okna hned zjišťuje, co vše by šlo udělat se zahradou, a zároveň sleduje, kde by bylo možné získat anebo i ušetřit nějaké peníze, aby se použily pro vylepšení centra. Další plány má s navázáním spolupráce s dobrovolnickými centry v rámci Prahy 10 a 15. Kdysi v kolínské nemocnici takové dobrovolnické centrum zařídila. A kde čerpá inspiraci pro své nápady? Chodím pravidelně na oběd jak s kolegy, tak s klienty. Ráda si k nim sednu a vyslechnu si jejich názor. Člověk tak nejlépe získá představu, co je potřeba. Nedávno mi třeba říkali o tom, jak by bylo dobré, kdyby signalizace, kterou mají pro případ nějakých potíží při sobě, fungovala i na zahradě areálu. Ihned jsem tedy začala projednávat rozšíření s představiteli radnice. Tady musím říci, že mi velmi pomáhají a vycházejí vstříc. Dokonce mi nabídli pomoc i s účetnictvím, aby se situace vyřešila co nejdříve. Jsem ráda, že péče o seniory patří mezi jejich priority. Ne vždy je to samozřejmostí, dodává ještě ředitelka Monika Válková. (bur)

5 JSME PŘIPRAVENI NA POVODNĚ? INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 CO ŘEKNEME, AŽ SE POVODEŇ ZEPTÁ? Dne 28. dubna proběhl nácvik výstavby mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu. Za pomoci hasičů a další odborných pracovníků dodavatelské firmy DOBOS s.r.o. z Dolního Bousova došlo nejprve k výstavbě a pozdější demontáži zábran. Hned v počátku se zjistily různé problémy. Patřilo mezi ně nedostatečné těsnicí spojení mezi některými prvky mobilních protipovodňových zábran v zatáčkách, které kopírují tok Botiče. Problém vyřešilo vyrobení a doplnění širších spojovacích prvků a rohového dílu. Také se objevily potíže s předběžnou manipulací, neboť k jejich rozmístění bude zapotřebí techniky. Současným problémem je i uložení zábran ve skladu, kde nelze v plné míře použít techniku a většina úkonů při skladování a nakládání prvků musí být prováděna ručně, a tudíž za účasti většího počtu pracovníků. Vedení MČ Praha 15 je si tohoto problému vědomo a intenzivně hledá nové místo a prostory pro uskladnění zábran. Referent krizového řízení Ing. Květoslav Marek ohodnotil celou akci pozitivně: Ano, bylo procvičeno vše, co jsme si naplánovali. Díky tomu se ukázaly problémy, z nichž některé bylo naštěstí možné ihned vyřešit a na dalších se intenzivně pracuje. Na druhé straně byla jasně vidět při montáži i demontáži jednoduchost a operativnost, s jakou lze s jednotlivými prvky zacházet. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i vysokou aktivitu a nasazení hasičů JSDH Horní Měcholupy a Chodov i profesionálních hasičů HZS hl. m. Prahy ze stanice č. 5 z Prahy 10. Všem díky za pomoc. (red) INTERNET PRO VEŘEJNOST Ve vstupní hale Úřadu městské části Praha 15 jsou dostupné dva počítače umožňující rychlé vyhledání nutně potřebných informací na internetu. V budově je rovněž dostupná zdarma Wi-Fi síť pro návštěvníky úřadu. Pro internetové připojení je použita aktivní ochrana produktem Kerio Control společnosti Kerio, jehož licenci udělila společnost Kerio městské části zdarma. Kancelář úřadu a tajemníka je řešení pro unifikované zabezpečení sítě, charakteristické komplexní ochranou sítí a statistikami. Obsahuje firewall certifikovaný laboratořemi ICSA, VPN řešení, rozklad zátěže mezi internetovými linkami, filtrování obsahu a sofistikované reporty. Může být nainstalován jako softwarová aplikace, virtuální zařízení nebo optimalizované hardwarové zařízení. Vše s podporou protokolu IPv4aIPv6.

6 6 HLASATEL / ČERVEN 2015 ÚZEMNÍ ROZVOJ PRAHY 15 Poslední dubnový týden se nesl ve znamení významných jednání nad budoucností územního rozvoje naší městské části. Podnětným impulzem bylo nadstandardní pozvání na pokračování participačního procesu nad připravovaným Metropolitním plánem hlavního města Prahy. Setkání na půdě zpracovatele uvedeného plánu Institutu plánování a rozvoje (IPR) se zúčastnil pan starosta, zástupce starosty pro územní rozvoj a členové příslušné komise Prahy 15. Při jednání se postupně v otevřené diskuzi rozebíraly názory přítomných na jednotlivé lokality, ať již stabilizované, transformační nebo rozvojové. Na závěr setkání bylo možné konstatovat, že pohled radnice a IPR na problematiku územního rozvoje Prahy 15 je v rámci pořizování tak zásadního dokumentu, jaký představuje Metropolitní plán, prakticky totožný. Mezi zmiňované priority patří ochrana území před neustálými změnami územního plánu ze zeleně, případně sportovních ploch na obytnou funkci, snaha o výškovou stabilizaci či regulaci v celém území, nedotknutelnost přirozené funkce Hostivařského lesoparku včetně jejího ochranného pásma, do něhož se tlačí výstavba, striktní vymezení drobných ploch zeleně, které nebudou narušeny, zachování fungující průmyslové oblasti v její celistvosti bez pronikání obytné zástavby, povzbuzování rozvoje malých lokálních center života místo megalomanského budování jednoho ústředního náměstí. Dalším důležitým milníkem pro územní rozvoj Prahy 15 byl zdejší celodenní pobyt Matěje Stropnického, náměstka primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Setkání začalo na Toulcově dvoře a v přilehlém Trojmezí, kde se za účasti zástupců všech dotčených městských částí navrhoval další postup řešení problematiky této oblasti. Panovala shoda, že zástavba by v budoucnu byla připustitelná pouze v horní části rozlehlého území, kde se nyní rozkládají pole. Ovšem pouze za předpokladu přírodního propojení dolní části s Hostivařským lesoparkem, a zejména po důkladném prověření únosnosti dopravní zátěže a navržení funkčního systému obslužnosti. Následovala cykloprojížďka po všech lokalitách, ve kterých vedení radnice spatřuje určitý potenciál rozvoje, popřípadě po těch stabilizovaných, kde ale převládá neodbytná snaha developerů urbanizovat je. Navečer se na půdě radnice konalo závěrečné shrnutí všech poznatků za přítomnosti náměstka primátorky, vedení Prahy 15, ředitele IPRu a dalších zástupců magistrátu. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt městské části Foto Marie Zdeňková

7 BYTOVÝ DŮM MILÁNSKÁ Jedním ze zamýšlených záměrů na území naší městské části je projekt společnosti PriFin a.s. Jedná se o novostavbu bytového domu při ulici Milánská, v lokalitě před hlavním vstupem do radnice. Samostatný objekt je navržen pro funkci bydlení a doplněn o drobnou nebytovou plochu. Je nutné konstatovat, že stavba respektuje pouze funkční využití pozemku podle platného územního plánu a rozhodně zaujme navrženou architekturou. Dům, jehož výška je zamýšlena na pět nadzemních podlaží INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Navrhovaná podoba objektu a jedno ustupující, má zahrnovat 37 bytových jednotek, 31 parkovacích míst v suterénu i parteru, a zmíněnou nebytovou jednotku. Vedení Městské části Praha 15 ovšem s výstavbou vyslovilo nesouhlas, a to hned z několika důvodů. Hmota objektu by měla negativní dopad na míru zastavěnosti v dané lokalitě, jeví se jako neúměrná danému prostoru a je za hranicí využitelnosti lokality. Dále nutno uvést, že předmětná lokalita je součástí stabilizovaného území, kde legislativně není přesně stanovena míra využití území. Jak se uvádí v platném Územním plánu hlavního města Prahy, z hlediska limitů rozvoje je zde možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Navrhovaný bytový dům nesplňuje také urbanistické podmínky začlenění stavby do území se zřetelem na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. Rada městské části považuje zachování zeleně v dané lokalitě za přínosnější v rámci existující zástavby. V současné době se proto intenzivně snaží o výměnu tohoto pozemku mezi vlastníkem a Magistrátem hlavního města Prahy, aby mu v budoucnu již žádná zástavba nehrozila. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ OBCHODNÍ CENTRUM HORNOMĚCHOLUPSKÁ Další z připravovaných investic na území Městské části Praha 15 je výstavba při Hornoměcholupské ulici na pozemcích naproti vyústění ulice Na Křečku. V první fázi projektu se jedná o vybudování nákupního centra Kaufland a Retail Parku (maloobchodní jednotky), kterou plánuje investor RENT GROUP. Následně pro druhou fázi projektu jsou navržené čtyři bytové domy v navazující lokalitě nad severním cípem stávajícího zemního valu. Vedení městské části souhlasí s navrhovaným záměrem realizace obchodní části projektu, a to z důvodů revitalizace zanedbané lokality a alespoň částečného rozvoje občanské vybavenosti v oblasti sužované rozsáhlou čistě bytovou výstavbou. Rada městské části naopak zásadně odmítá představu výstavby bytových domů v tomto území. Toto stanovisko jednoznačně vyplývá zejména z bezprostřední blízkosti možného komunikačního propojení ulic Hornoměcholupská Františka Diviše ( Nová Hornoměcholupská nebo obchvat Horních Měcholup ), které je součástí platného územního plánu Hl. města Prahy. Obytná zástavba v dané lokalitě může v budoucnu způsobit aktivní nesouhlas uživatelů uvedených bytových jednotek a průtahy v přípravě výstavby plánované silniční komunikace. Již nyní by se navíc projekt bytových domů musel vypořádat se zátěží provozu blízké železniční trati a kontejnerového překladiště. Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ Pohled na navrhované bytové domy

8 8 HLASATEL / ČERVEN 2015 ŽIJEME KVĚTNOVÝMI DNY květnových dnech jsme si v Praze 15 připomněli sedmdesát let od konce druhé světové V války. O zajímavé zpestření se postaral nadklubový spolek 4. prapor-úderný, jež je volným sdružením několika klubů vojenské historie z České republiky i Slovenska, představujícím příslušníky 1. čs. armádního sboru v SSSR, protože právě českoslovenští vojáci pobývali v květnu 1945 několik dní na území dnešní Prahy 15 a v jejím okolí. Spolek má za sebou již tři roky úspěšné činnosti všeho druhu. Nejčastěji se jedná o rekonstrukce bojů, prezentace, přednášky anebo tzv. living history. Akce organizovaná na školním hřišti ZŠ Veronské náměstí byla vlastně zakončením Cesty vítězství, kterou po stopách 1. čs. sboru 30. dubna členové spolku odstartovali z vesnice Predmier u Považské Bystrice. V rámci cesty pak překonali Javorníky, v rekonstrukci osvobození města navštívili Vsetín, Holešov, Količín, Rymice, Přerov, Břest, Určice, Boskovice, Lubnou u Poličky a nakonec dorazili 6. května na večer do Horních Měcholup. Jak na vás lidé reagují, když se objevíte na hranicích města? Hodně záleží na tom, zda v daném místě existuje historické povědomí o naší československé zahraniční armádě z východní fronty. Zvláště na Valašsku a Hané lidé poznávali, jakou armádu představujeme a zajímali se o naši cestu, ti starší se s námi případně podělili o své zážitky z doby před 70 lety. Kdo projevuje větší zájem dospělí, nebo spíše mládež? Opět záleží na místě. Třeba zde v Praze 15 jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany dětí, které se nejen doslova vyřádily se zbraněmi, vysílačkami a nosítky, ale snad i doplnily své znalosti dějepisu, protože dnešní učebnice jsou v tomto ohledu velmi skoupé. To co je možné vidět, jsou všechno funkční originály včetně uniforem? Většina vozidel na naší prezentaci jsou opravdu historické originály, pouze obrněný vůz je replika, ale velmi dobrá a rozlišit ji od skutečného stroje je oříšek i pro znalce. Naše zbraně pochází též ze 30. a 40. let 20. století, ale jsou znehodnocené, takže dětem nehrozí žádné nebezpečí. Co se týče uniforem, ty musí být ušity jako repliky, protože po 70 letech by už původní textilie nemohly plnit dobře své funkce a také proto, že válečných originálů není mnoho. Nehledě na to, že dnes jsou lidé všeobecně vyšší a také robustnější. Jaký je Váš osobní vztah ke 2. světové válce a k vojenství obecně? Historií československých jednotek ve 2. světové válce se zabývám jako badatel už téměř dvě desítky let a jsem autorem několika knih na toto téma, z nichž některé vyšly dokonce pod záštitou Vojenského historického ústavu nebo Československé obce legionářské. Publikuji i v některých populárních časopisech, takže se s mými články mohou čtenáři setkat i v časopisech II. světová válka nebo Modelář. Kde se původně taková myšlenka jezdit po městech a připomínat historii vzala? Tahle myšlenka není až tak původní, protože velká část klubů vojenské historie se takto pre-

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 zentuje. Přístup našeho spolku pod velením pana Romana Moravce je ale do jisté míry unikátní, protože jsme od Váhu k Botiči urazili více než 500 km na historických autech a všude po cestě jsme se snažili oživit vzpomínky na naše vojáky, jejichž role při osvobození pomalu upadá v zapomnění, ačkoli v bojích o Československo hráli podstatnou roli a položili přitom více životů než Američané, Poláci či Belgičané. Větší ztráty na našem území měla pouze Rudá armáda a Rumunská královská armáda, o jejíž roli se u nás také téměř nemluví. Na otázky odpovídal Ing. Milan Kopecký POVSTÁNÍ, KTERÉ MĚLO BÝT UTOPENO V KRVI pondělí 4. května jsme si připomněli výročí sedmdesáti let V od největšího a co do počtu obětí i nejstrašnějšího válečného konfliktu naší země. Jeden z posledních přítomných účastníků květnového povstání proti německé okupaci, Ing. Karel Sedláček, zavzpomínal na boje, které se tehdy v roce 1945 strhly a které tehdejší vedení německé armády chtělo utopit v krvi. Naštěstí Češi, i přes velké ztráty na životech, svou zemi ubránili a dnes díky tomu žijeme v míru. U příležitosti tohoto významného dne předali zástupci Městské části Praha 15 čestná uznání: pozůstalým vdovám a sirotkům po účastnících národního boje za osvobození: prof. Mgr. Libuši Čechové, Ludmile Domalípové, Vladimíru Klegovi, Věře Koplíkové a Věře Vrkočové. Československým politickým vězňům německých nacistických věznic a koncentračních táborů: Editě Kosinové, Heleně Maršíkové, Evě Maříkové a Lille Neuwirthové. A přímému účastníkovi bojů v Pražském povstání v květnu 1945 Ing. Karlu Sedláčkovi válečnému veteránovi. (bur)

10 10 HLASATEL / ČERVEN 2015 OKÉNKO PRO NÁZOR Na stránkách Hlasatele otevíráme novou rubriku Okénko pro názor, v níž by měly zaznívat názory jednotlivých zastupitelských klubů na aktuální dění v Praze 15. Příspěvky nejsou nikterak upravovány ani korigovány. Plníme volební sliby otevřená radnice Co to je a jak se otevřená radnice pozná? Po 20 letech vlády ODS, kdy bylo pro obyvatele těžké vyslovit svůj názor k dění v Praze 15, jsme po volbách změnili přístup k fungování radnice a otevřeli ji občanům. Zástupce starosty Marcel Pencák připravil nový jednací řád zastupitelstva, v kterém se zásadně zlepšila možnost obyvatel vyjádřit svůj názor na zastupitelstvu, účastnit se jednání výborů a komisí. Nyní má každý, kdo bydlí v Praze 15, možnost vystoupit na zastupitelstvu k projednávaným bodům a v pevně stanoveném čase od hodin přednést interpelace na členy rady, zastupitele a tajemníka úřadu. Jednání všech výborů a komisí jsou veřejná, termíny, program a zápisy jednání jsou umístěny na webových stránkách radnice. Usnadnili jsme možnost sledovat jednání zastupitelstva. Jeho začátek se posunul z dřívější 15. hodiny na 17. hodinu, aby bylo snáze dostupné i zájemcům, kteří jsou během dne vázáni pracovními povinnostmi. Rovněž je možné si pustit záznam jednání z internetu na adrese: Tyto změny se podařilo schválit díky aktivní spolupráci s našimi koaličními partnery, kteří mají stejný cíl jako Patnáctka náš domov prosadit otevřenou radnici a zlepšit komunikaci mezi občany naší krásné městské části a členy zastupitelstva. Budeme rádi, když svůj názor přijdete vyjádřit na zastupitelstvo, do výboru, komise nebo nám svůj názor na fungování radnice napíšete na Komunikace s obyvateli patnáctky je jednou z našich hlavních priorit. Milan Ducko zastupitel Patnáctka náš domov Vážení občané Prahy 15, myslíme si, že posláním opozice, jejíž součástí je i TOP 09, je v první řadě dohled nad smysluplným vedením radnice i celé městské části Praha 15. S tím souvisí dávání podnětů k projednávaným či realizovaným záležitostem, ať už na úrovni pracovníků úřadu, Rady nebo Zastupitelstva. Dne proto proběhlo z iniciativy opozičních zastupitelů (ODS, TOP 09 a Nezávislých) mimořádné zasedání zastupitelstva. Jeho cílem bylo objasnění dvou závažných skutečností, ke kterým v poslední době na radnici došlo. První z nich se týkala neplatného uzavření smlouvy mezi vedením radnice Prahy 15 a firmou Ekospol. Druhá možného úniku důvěrných dat z počítačů radnice. Tento stav vznikl zásahem externí firmy, která v rámci bezpečnostní prohlídky svévolně narušila počítačovou síť. Podle našeho názoru bylo nutné vše neodkladně vyjasnit, aby nebyl ohrožen chod radnice a městské části. Svoláním mimořádného zasedání zastupitelstva jsme iniciovali proces, který povede k nápravě uvedených pochybení (viz usnesení Rady MČ Praha 15 číslo R 259). TOP 09 odmítá názor, že mimořádná zastupitelstva, jak se možná někteří lidé domnívají, jsou jen zbytečným plýtváním časem. Naopak je chápeme jako účinný nástroj pro rychlé projednání nejzávažnějších témat, což následně umožní okamžité spuštění procesů vedoucích k nápravě. Prostředek, který však nesmí být, a zastupiteli TOP 09 nikdy nebude zneužíván. Přejeme všem občanům krásné jaro a děkujeme Vám za důvěru. Klub zastupitelů T0P 09

11 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 11 BUBBLE STAR OČIMA DĚTÍ P od záštitou zástupkyně starosty Bc. Jitky Kolářové se konala celopražská pěvecká soutěž nazvaná Bubble Star. Vybrat ty nejlepší bylo skutečně těžké, obzvlášť když někteří již mají za sebou i zkušenosti z muzikálů. Ale i tak byly síly poměrně vyrovnané. Jak celou soutěž vnímali přímo soutěžící se dočtete níže. Na Bubble Star se mi líbilo. Nejlepší bylo to, že jsme si mohli poslechnout, jak zpívají ostatní soutěžící. Všichni zpívali dobře. Porota byla hodná a fér. Bylo to opravdu SUPER! Alice Krivenja, V. A Na Bubble Star se mi líbilo. Bylo tam občerstvení a dobrá atmosféra. Já jsem zpívala Láska umí víc. Porota byla férová, a tak si myslím, že vyhrál ten nejlepší. Je mi líto, že se příště nemohu zúčastnit znovu. Aneta Skopová, V. A Zúčastnila jsem se soutěže Bubble Star. Zpívaly tam děti od deseti do patnácti let. Všichni zpívali moc krásně. Porotci, kteří nás hodnotili, nám nakonec zazpívali. Jsou to zpěváci z opravdových muzikálů. Všichni jsme dostali krásné ceny, moc se mi to líbilo. Klára Tomanová, V. A Soutěž Bubble Star se mi líbila. Já jsem se zúčastnila jako zpěvačka, tanečnice a zároveň jako divák. Porota byla milá a mluvila ke zpěvákům pozitivně, ale i upřímně. Vlastně celá ta soutěž byla krásná. Všechno bylo hezky připraveno, jako např. divoká karta. Také se mi velmi líbilo, jak na konci každý z poroty zazpíval nějakou písničku. A celkově nemám co vytknout. Dominika Azmanova, VI. A Zúčastnila jsem se už druhým rokem soutěže Bubble Star, kde jsem byla jako divák, tanečnice a zpěvačka. Moc se mi tam líbilo. Super byla i porota, která hodnotila vždy pozitivně. Moc jsem si to užila, a pokud to půjde, ráda se zúčastním i příští rok. Adéla Beranová, VI. A Zúčastnil jsem se celopražského kola Bubble Star pěvecké soutěže. Přestože sice nejsem mezi první desítkou, tak jsem rád, že jsem se zúčastnil tak hezké soutěže. Je to pro mne dobrá zkušenost a budu mít vzpomínku. Snažil jsem se udržet bez trémy a povedlo se mi to. Jsem rád, že se mi také povedlo rozesmát a roztleskat celý sál i moderátorku Lucii. Příští rok bych se rád znovu zúčastnil. Vít Kolář, V. A

12 12 HLASATEL / ČERVEN 2015 MŠ PARMSKÁ 389 KYTIČKOVÁ MATEŘINKA MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO CENTRA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BOLEVECKÁ 468 (detašované pracoviště) Informace k zápisu: Dne začíná mimořádný elektronický zápis dětí do CPV Bolevecká 468 (otevření dvou tříd ). Prosíme rodiče, aby na webových stránkách od do vyplnili elektronickou žádost a vyčkali na odpovědní s pozvánkou. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od Na webových stránkách bude ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!). Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu v budově CPV Bolevecká 468. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vitríně MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468 ke dni Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy Propozice turnaje POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: Turnaj POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15 je určen pro družstva, která vzniknou volným sdružením jejich členů. Členové družstva jsou obyvatelé Městské části Praha 15 BEZ ROZDÍLU VĚKU = počet hráčů v poli: = střídání hráčů v poli během zápasu je určováno vedoucím družstva bez zastavování zápasu rozhodčími. = na soupisce musí být před zahájením zápasu uvedeno minimálně 6 hráčů, maximálně 10 hráčů. Hrací doba je rozdělena do čtyř čtvrtin s hrací dobou 10 minut v každé čtvrtině (4x 10 minut). Přestávka mezi jednotlivými čtvrtinami je 5 minut. Turnaj bude probíhat na víceúčelovém hřišti Parmská ulice. Datum konání: 16. září 2015 Vítězné družstvo získá trofej: Vítěz poháru minikopané Prahy 15 za rok 2015 Trofej bude předána v rámci finálového dne Dnů Prahy 15. Organizátor turnaje zajistí rozhodčí a časoměřiče pro jednotlivá utkání. Přihlášky do turnaje naleznete na a budou přijímány v rámci akce Veletrh volnočasových aktivit konané dne 14. září 2015 nebo mohou být doručeny v elektronické podobě na nebo fyzicky do podatelny ÚMČ Praha 15.

13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 13 OSIKA 2015 LETNÍ TÁBOR NEJEN S LUKOSTŘELBOU V KRÁSNÉ KRAJINĚ ČESKÉ KANADY U RYBNÍKA OSIKA POBLÍŽ NOVÉ BYSTŘICE GPS N , E běh běh Ubytování ve vlastním spacáku ve stanech s podsadou. Luxusní sociální zařízení typu latrína, společná umývárna se studenou tekoucí vodou a jednou za 3 dny koupání v teplé vodě. 5x denně vydatná a chutná krmě připravená na vlastnoručně rubaném dříví. Nabitý program lukostřelba, windsurfing, kanoistika, turistika a cyklistika (výlety pěšmo i kolmo do blízkého i vzdálenějšího okolí, návštěva zrekonstruovaných pevnůstek pohraničního opevnění, hradu Landštejna, bizoní farmy, ), jízda na komoni, celotáborová etapová hra (tentokrát na téma divokého západu), noční i denní bojovky, uzlování, orientace pomocí mapy a buzoly, rozdělávání ohně a vaření na otevřeném ohni, zásobení kuchyně proviantem, dřevem a pitnou vodou, nouzové přespání v lese, pravidelná večerní posezení u táborového ohně, a kdo ví, co všechno mě ještě napadne. Cena: Kč Kontakty: Jiří Havránek, mobil: , SEKÁNÍ TRÁVY Vedení radnice se omlouvá občanům Hostivaře a Horních Měcholup, kteří nepříjemně pocítili průtahy při květnovém sekání trávníků na pozemcích městské části. Na základě výběrového řízení, připraveného v minulém roce, převzala údržbu zeleně v Praze 15 nově firma Green Project s.r.o. Její adaptace na úkoly ve zdejším prostředí neproběhla podle našeho očekávání, a tak došlo ke zpoždění při realizaci první seče, zejména v oblasti Košíku. Po vyhodnocení vzniklé situace s dodavatelem služby očekáváme, že napříště se nic podobného nebude opakovat. Marcel Pencák, zástupce starosty ZMĚNY V BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM V ROCE 2015 souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo V ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany s gratulací k jubileu. Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea. Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem o blahopřání. Stačí pouze, aby vyplnili příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách městské části nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15, kancelář starosty, Boloňská 478/1, Praha 15. Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu a zároveň se těšíme na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání. (red)

14 14 HLASATEL / ČERVEN 2015 VLASTENECKÁ OBEC BARÁČNICKÁ II. DÍL BARÁČNÍCI V PRAZE 15 Počestné právo. Vážený rychtáři. Milí sousedé a tety! Snad se oslovení, které se používá, pokud chce někdo na sezení baráčníků promluvit, může zdát archaické. Vězte však, že má, krom vyjádření úcty, i svůj praktický důvod těžko ho vyřknete ve zbytečném rozhořčení a s horkou hlavou Obec baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 Historie Obce baráčníků v Praze 15 se začala datovat ještě v době, kdy Měcholupy byly samostatnou obcí a nepatřily ku Praze. Psal se říjen 1937, prezidentem byl již dva roky Dr. Eduard Beneš, dosavadní ministr zahraničí, a ani ne před měsícem byl pochován bývalý prezident T. G. Masaryk. V Měcholupech, v restauraci u Hervertů (dnes U Čouků) se konala první zakládající schůze Obce baráčníků a hned byl založen i divadelní odbor. Jak se píše v kronice: Založili ji občané Mildner a Vítek, ale celkem bylo zakládajících členů devětadvacet. Hned následujícího roku před vánocemi uspořádali vánoční nadílku: Četné děti byly poděleny šatstvem a hračkami. Že byl o spolek zájem, dokazuje i rok 1940, když už členové čítali 53 členů. Rychtářem byl František Levý, místorychtářem Antonín Hervert (hostinský a dlouholetý starosta obce), I. protektorem Inocenc Andrýsek a rychtářem Mladé chasy Jaroslav Vašák. Kdysi byla jejich náplň práce jasná: podporovali a nejen finančně vdovy, sirotky, školství. Rozvíjeli kulturní život, chránili čest svých předků. A i v dnešní době pokračují v této tradici. A že nezůstala jejich myšlenka zcela zasuta, dokazuje i událost minulého měsíce, kdy do Obce baráčnické bylo přijato sedm nových členů: Květoslava Poláčková, Olga Hřebíčková, Magdaléna Franclová, Miloslava Filipovská, Ivana Možná a Miloslav Milfait. Být účasten schůze Obce baráčnické je příjemný zážitek. Ten, kdo by čekal nějaké nudné rokování, byl by zklamán. Naopak vše se odehrává v duchu přátelském a někdy i plném humorných dovětků

15 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 15 JARO HORNOMĚCHOLUPSKÝCH BARÁČNÍKŮ Rodáci z okolí Hostivařské přehrady a lesoparku se vydali na druhý konec Prahy, aby tak poznali jeden z nejrozsáhlejších pražských parků a přírodní rezervaci Divokou Šárku. Výlet se nejen zdařil díky krásnému počasí, ale byl plný nečekaných překvapení. Pěkné počasí přálo i další akci baráčníků, při zapálení velké vatry k upálení čarodějnice, kdy vedle na menším ohni se dětem opékaly tak dobré vuřty, že nestačily zásoby a ještě třikrát museli baráčníci přivézt další várku vuřtů, k nimž byla pro děti připravená malinovka a pro dospělé pivo a svařáček. K dobré náladě magické Filipojakubské noci přispěla i harmonika. Rychle se probouzející jaro zmobilizovalo hornoměcholupské baráčníky, aby ještě před májovými oslavami upravili a posekali trávu v celém okolí budovy, kde sídlí naše baráčnická rychta. Rozkvétající fialové a bílé keře šeříků každoročně nám všem připomínají pohnutou dobu pražského povstání, a tak i zástupci Obce baráčníků Horní Měcholupy si u pomníků s vděčností připomněli naše spoluobčany, kteří padli před 70 lety. Přivítání jara vyvrcholilo májovou veselicí s průvodem a sousedským setkáním na Veronském náměstí v pátek odpoledne 15. května. tetička Ivona Nováčková Foto Ing. Martin Švehla Společnost Antonína Švehly, o. s. Bruslařská 1187/12, Praha 15 STAROSTA MILAN WENZL SE ZÚČASTNIL ŠVEHLOVY CESTY 2015 V sobotním odpoledni, dne 18. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly 11. ročník vlastivědné pouti po stopách našeho významného rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly. Záštitu akci poskytl starosta MČ Praha 15, pan Milan Wenzl, který patří mezi zakládající členy Společnosti Antonína Švehly. Na setkání přišly více jak tři desítky zástupců naší městské části, historických organizací a spolků (Sokol, Junák, Český svaz bojovníků za svobodu, baráčníci a další), potomci agrárních rodin i hosté z dalekých končin naší republiky. Po úvodních slovech předsedy SAŠ Pavla Černého, br. Emila Kulfánka, 1. místopředsedy ÚV ČSBS, a starosty Milana Wenzla byla zahájena 11. cesta po životních stopách ministerského předsedy s průvodním slovem kronikářky MČ Praha 15 a cílem v Toulcově dvoře, kde pokračovala přátelská beseda. Mgr. Pavel Černý

16 datnost, obratnost a sílu pro všechny kluky a holky o DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: od 16:00 16 HLASATEL / od ČERVEN 16: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU Kontakty: gr. Jindřich Vejsada el.: Místo a čas: Klub zápasu Bohemians Praha Tělocvična ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 15 přijď (vchod od hřiště) Út: 16:00 17:30 se naučit tel.: základům nejstaršího bojového umění Hej, neper se! Pojď zápasit OLYMPIC WRESTLING získej všeobecnou Klub zápasu Bohemians Praha otevírá přípravku zápasu ve volném stylu pro všechny kluky a holky od 9 let. Přijď se naučit základům nejstaršího bojového umění. zdatnost, obratnost a Poznej jeden ze zakládajících olympijských sportů. Získej všeobecnou zdatnost, obratnost a sílu. Najdi nové kamarády. sílu SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU. Dny otevřených dveří: Každé úterý hod. Místo a čas: Tělocvična ZŠ Nad Přehradou (vchod od hřiště) Út: hod. Kontakty: Mgr. Jindřich Vejsada tel.: , DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Kontakty: Mgr. Jindřich Vejsada Tel.: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ

17 KALENDÁRIUM PRAHY v v KALENDÁRIUM PRAHY 15 v v PŘEHLED KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ KLUB SENIORŮ PRAHA 15 Živé hudební vystoupení Luboše Kryčera a jeho harmoniky od hod. Výlet do ZOO Praha Společně sjednaným autobusem od budovy DPS. Sraz v 9.00 hod. před budovou. Zájemci se musí přihlásit: Kateřina Adametzová tel.: Přednáška Diabetes v seniorském věku od hod. Promítání filmu Účastníci zájezdu od hod. v Klubu seniorů. Přednáška na téma Finanční gramotnost seniorů od hod. Poslední velký výlet před prázdninami Hrad Zvíkov, zámek Orlík, plavba lodí po Vltavě i Otavě Sraz v 7.30 hod. před budovou DPS. Doprava společným busem. Zájemci se musí přihlásit Kateřina Adametzová tel. č.: Přednáška odd. prevence kriminality PČR Šmejdi, podvodníci, jak nenaletět, jak se chránit od hod. Živé hudební vystoupení Mgr. Václav Vomáčka a jeho recitál od hod. Každé pondělí, úterý a čtvrtek od do hod. je možnost Posezení u kávy, čaje, zákusku v kavárně v Klubu seniorů Praha 15. KŘESŤANSKÉ FARNOSTI V PRAZE 15 Výstava Věk fantazie a svobody, kdo si hraje, nezlobí vernisáž 6. ročníku výstavy prací dětí a učitelů ZUŠ od hod., pro veřejnost celý víkend do večera, tj. do ve farním areálu kostela sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Rodinné odpoledne v lesoparku od hod. Bližší informace a plánek místa na MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Sebeobrana pro ženy 3. 6., Obřadní síň MČ Praha 15, Boloňská 478/1, instruktoři z SKBU Hostivař MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE POBOČKA HOSTIVAŘ Pohádky z hostivařské zahrádky a od hod. Divadélko Marky Míkové od hod. Pro mladší děti představení Cirkus Kus Kus. Obě akce vstupné zdarma, vhodné pro rodiče a děti do 6 let. OBEC BARÁČNÍKŮ HORNÍ MĚCHOLUPY Butovické hradiště Prokopské údolí Senohraby Hvězdonice Husovské slavnosti od hod. Mistru Janovi s láskou v Betlémské kapli od hod. bohoslužba v Betlémské kapli. Slavnostní večer v Obecním domě od hod. Vstupenky možno objednat na ové adrese: Vstupné 150 Kč. Další informace Vám podá Mgr. Jitka Wendlíková, tel.:

18 18 HLASATEL / KVĚTEN 2015 PREMIERE CINEMAS PRAHA HOSTIVAŘ OC PARK HOSTIVAŘ, Švehlova 32, Praha 15 Červnové premiéry Sedmero krkavců Špión Jurský svět Andílek na nervy Temné kouty Mimoni Každý den pro Vás hrajeme od do hod., o víkendu již od hod.! Veškeré informace o dalším programu na SDČR Z. S. PRAHA ZO 10/28 AKTIVNÍ SENIOŘI PRAHA 15 Výlet návštěva zámku Kácov a exkurze do pivovaru Možný výběr cestování. Sraz cesta autobus + vlak v 6.00 hodin autobus 382 Háje. Sraz cesta vlak + vlak v 6.00 hod. nádraží Horní Měcholupy. Výlet: návštěva hradu Český Šternberk Odjezd v 6.54 hod. nádraží Horní Měcholupy. Členská schůze od hod. v hasičárně Horní Měcholupy. Zároveň informace pro přihlášené na týdenní pobytové zájezdy. Týdenní autobusový zájezd s programem Šumava Hotel pod Hořicí Soběšice. Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař. Výlet vlakem zámek Rataje nad Sázavou a opékání vuřtů Vuřty s sebou. Sraz v 6.00 hod. nádraží Horní Měcholupy. Týdenní autobusový zájezd s programem Morava/Velké Pavlovice Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař. Veškeré informace o programu a srazu získáte vždy v pondělí v Domě občanské vybavenosti Edisonova 429, Praha 10 Petrovice od do hod. nebo na našich internetových stránkách. TOULCŮV DVŮR Den dětí Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma platba na místě. Vhodné pro všechny děti. Na akci není nutná registrace. Splétánky od do hod. S sebou ostré nůžky. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. Řez peckovin od do hod. Vstupné 250 Kč. Kurs domácí výroby 7. 6., od 9.30 do hod. Výroba základních pomůcek pro domácnost, které jsou zdravější a levnější. Např. gel a prášek na praní, univerzální čisticí prostředek a různé druhy krémů. Vstupné 600 Kč. Vhodné pro dospělé a děti od 8 let. Bojovka v Hostivaři od do hod. Vstupné pro osobu nad 3 roky 50 Kč. Registrace na nebo na tel.: Za dravci do podzemí od do hod. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 40 Kč. Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Mateřídouškový výlet od 9.00 do hod. Vstupné 80 Kč na rodinu + jízdné. Vhodné pro děti 5 9 let s doprovodem. Registrace na webu nebo na tel.: Horsenmanship III od do hod. Zásady a práce přirozeného jezdectví. Vstupné 750 Kč pro dospělé, 250 Kč pro děti a mládež v roli diváků. Vhodné pro dospělé, děti a mládež od 12 let. Orientační běh od do hod. Vstupné 50 Kč za osobu

19 nad 3 roky. Různé kategorie. Registrace na webu nebo na tel.: Obsedantně kompulzivní porucha od do hod. Vstupné zdarma. Registrace není nutná. Na tom našem dvoře od do hod. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Vhodné pro rodiče s dětmi do 10 let. Jak se žije hospodářským zvířatům od do hod. Vstupné dospělí 60 Kč a děti 40 Kč. Splétánky od do hod. Víla letnička z ovčího rouna. S sebou ostré nůžky. Vstup 150 Kč + cena materiálu max. 30 Kč. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. Na svatého Jána otevírá se létu brána od hod. Folklorní setkání. Vstupné zdarma. Bez registrace. Na akce, pokud není uvedeno jinak, je nutné se zaregistrovat. KALENDÁRIUM PRAHY ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ DUBEČ vás srdečně zve na tradiční letní výstavu králíků, holubů, drůbeže a jiných drobných zvířat, která se bude konat 5. září a 6. září 2015 v chovatelském areálu v Praze 10 Dubči, ul. U Transformátoru pod záštitou starosty Praha Dubeč. Příjem vystavovaných zvířat je v sobotu od 7.00 do 9.00 hodin, potom je posuzování čistokrevných zvířat. Otevřeno pro veřejnost: Sobota od do hod. Neděle od 8.00 do hod. Vstupné dobrovolné, vystavující bez poplatku. Co vše zde bude: prodej králíků, holubů, drůbeže, tombola a občerstvení. Těšíme se na vás. Za ZO ČSCH Dubeč Jiřička Václav předseda Tel , MISTROVSTVÍ PRAHY V TRIATLONU ROČNÍK Hostivařská přehrada Start hlavního závodu v 11:00 hod Doprovodný program Více informací a registrace na

20

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více