Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně"

Transkript

1 Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé louky, tajemné hvozdy a zrádné strže stejně jako ona má i svou paměť. I sebelépe sestavený průvodce českou krajinou bude jen popisovat její vybrané části, výrazné rysy a pozoruhodná místa, nemůže se mu však podařit popsat krajinu v její mnohočetné celistvosti. Před podobnými obtížemi stojí každý, kdo se pokusí podat zprávu o současném českém divadle. Dokáže zachytit jen vybrané jevy a pokusu o popis celku se musí vzdát. Prvním dochovaným textem českého divadla jsou středověké zlomky Mastičkáře, který karnevalově, prostořece a někdy drsně interpretuje drobnou příhodu evangelia. Karnevalovost a komediantství je nesporně jednou z tváří českého divadla. Jejími velkými nositeli byli kočovní loutkáři, jejichž tradice prokazatelně sahá až do 17. století (a nesporně ještě dál). Zvláštní postavení divadla v české společnosti je však vytvářeno v 19. století v době českého obrození, kdy rodící se činoherní české divadlo je jedním z nástrojů obnovy i uznání českého jazyka, tedy i existence českého národa. V historickém soužití s divadlem německým, ve styku s italskou barokní operou i v doložených vystoupeních anglických alžbětinských kočovných herců v Praze je však zároveň přítomna tradice divadelního oboustranného přesahování hranic teritoria národního jazyka. Alespoň v některých svých proudech se české divadlo vždy snažilo o spolupráci se světem. Všechny tyto základní vlivy a mnoho dalších spolutvoří podobu dnešního českého divadla, protože v každé současnosti a v divadelní snad ještě citelněji se mísí vlivy tradice i zcela nové tendence. Na karnevalové tradice navazuje česká pantomima v době svého největšího rozkvětu v letech šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých, i její současné nové podoby a výboje. Přítomen je zde samozřejmě stále mýtus největšího z Pierotů, Kašpara Debureaua. Z příbuzných zdrojů se napájí i nový cirkus, který se v Česku od roku 1990 dere postupně k rozmanitému životu. Potulné loutkáře komunistický zákon sice na počátku padesátých let zastavil, ale nemohl zničit velkou loutkářskou tradici, která dál žije a nové podoby hledá v řadě loutkových divadel, jež působí v Praze, Hradci Králové, Brně, Plzni a v dalších městech. Snahy českých obrozenců vyvrcholily v roce 1883 definitivním otevřením Národního divadla, které, přestože dnes v činohře, opeře i baletu hledá intenzivně moderní výraz, vždy bude nositelem této tradice. Zachovávání její kontinuity však můžeme spatřovat i na opačném konci, ve sféře divadla neprofesionálního, ve velkém počtu českých a moravských ochotnických a amatérských divadel. V devadesátých letech se zdálo, že ve svobodné společnosti již ztratila svou roli, jejich novodobý rozvoj však ukazuje, že jsou nedílnou součástí českého divadelního prostředí. V sedmdesátých a osmdesátých letech, v období tzv. normalizace, kdy bylo politicky oslabeno z obrozenectví vyvěrající etické poslání Národního divadla v české společnosti, přebrala tuto funkci tzv. studiová divadla, v jejichž čele stálo Divadlo Husa na provázku, které také spolu se sesterským HaDivadlem zahájilo v listopadu 1989 stávku českých divadel. Již dvacet let česká společnost hledá s obtížemi svou novou demokratickou tvář. Ani tradice meziválečného Československa, které bylo ostrovem demokracie v moři okolní totality, však toto hledání neusnadňuje, proto se nezmenšuje ani úkol a poslání divadla při tomto hledání. Vědoma si své role v listopadových a prosincových dnech a týdnech roku 1989, kdy se v Čechách i na Moravě otevřela diskusím o svobodě a demokracii, měla by česká divadla i v současnosti být jakýmisi majáky, orientujícími a zachraňujícími společnost ohrožovanou recidivami totality a zaplavovanou mořem konzumu. Je potřeba, aby divadlo opět sehrálo svou roli při obrodě české společnosti, je k tomu svou dlouhodobou i novodobou tradicí geneticky vybaveno. S vědomím toho všeho (i mnohého jiného) bychom asi měli číst následující texty Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Pantomima Ladislava Petišková nás provede historií a současností české pantomimy str. 4 7 Něšťastný Pierot osudy herce česko-francouzského původu (rodáka z Kolína) Jana Kašpara Deburaua (Jean-Gaspard Deburau) str Vlajková loď Divadlo Archa z celého světa přiváží novátorské inscenace a tvůrce a současně podněcuje vznik a podporuje existenci souborů a projektů vlastních str Český ochotník první amatérské divadlo založil ve Vysoké nad Jizerou písmák Jan Petruška již v roce 1786 str Rok v Národním divadle fotografický projekt Národního divadla v Praze tentokrát objektivem Bohdana Holomíčka str Husa na provázku dva významné projekty vynikajícího moravského divadla Sto roků kobry a Perverze v Čechách str Dřevěný vesmír Věry a Františka není mnoho umělců na světě, kteří tak zásadně a nekompromisně přistupují k určitému druhu umění tak, jak to dělají Věra Říčařová a František Vítek v loutkářství, říká autor článku Ondřej Hrab str ChecoArt vybraní Brazilci se pod dohledem českých umělců učí základním malířským technikám, výrobě loutek, jejich vedení, jakož i scénickým přípravám loutkového představení str Mosaika zprávy o vybraných kulturních událostech podzimu a konce roku 2009 v Čechách str Letní Letná festival, který přináší do Čech fenomén tzv. nového cirkusu str Vítejte v Srdci Evropy vychází šestkrát ročně a prezentuje obraz života v České republice. Názory, obsažené v autorských článcích, nemusí nutně korespondovat s oficiálními stanovisky české vlády. Objednávky předplatného prosím směřujte do redakce časopisu. Vydává: vydavatelství THEO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Adresa redakce: J. Poppera 18, Pardubice , Česká republika Šéfredaktor: Pavel Šmíd Grafická úprava: Jiří Sáva Členové redakční rady: Libuše Bautzová, Pavel Fischer, Vladimír Hulec, Robert Janás, Milan Knížák, Martin Krafl, Eva Ocisková, Tomáš Pojar, Jan Šilpoch, Petr Vágner, Petr Volf, Marek Skolil Překlad: tým překladatelů, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Litografie a tisk: Východočeská tiskárna Sezemice Texty, uvedené v časopise Vítá Vás srdce Evropy, je možné přetiskovat bez svolení redakce či autorů; za předpokladu uvedení jména autora a zdroje. Máteli zájem o použití obrazového doprovodu, kontaktujte prosím redakci nebo uvedené autory fotografií. MK ČR E 6574 ISSN Internet: ová adresa vydavatele: Revue České republiky, ročník 16, číslo 6/2009 3

2 pantom včera a dnes Cirkus naděje, Divadlo satiry, Praha 1948, foto archiv autorky. Světový vývoj moderního divadla zachytila ze zorného úhlu pantomimického umění česká kultura zhruba od třicátých let minulého století. Počátky zájmu o žánr myšlenkově byl zakotven hlavně v programovém úsilí poetistů jako nositelů domácího avantgardního uměleckého směru. Svou roli zde patrně sehrála i tradice komediálního herectví lidových scén. Výrazným rysem žánru u nás byla pro svůj humorný charakter pantomimická klauniáda. Konec druhé světové války 1945 přinesl nové oživení mezinárodních kontaktů i na poli kultury. V českých kinech se objevil slavný film Marcela Carné a Jacquesa Préverta Děti ráje z let Výkon mima a herce Jean-Louise Barraulta v úloze legendárního představitele francouzské pantomimy Jeana Gasparda Deburaua oslnil i dva mladé umělce později slavného českého herce Miroslava Horníčka a jeho přítele, Holanďana Alfreda de Mol, kteří společně připravili v Praze představení Cirkus naděje, který uvedli s nesmírným úspěchem v Divadle satiry v roce l948. Komunistický převrat však sebou rychle přinesl také stalinské doktríny o umění: pantomima byla prohlášena za formalistický, a tedy nepřátelský žánr. V období tání stalinismu, tedy kon- Devět klobouků na Prahu, Divadlo Na zábradlí, Praha 1964, foto archiv autorky.

3 ima cem 50. let, se přece jen poněkud uvolnil systém příkazů, aplikovaný na českou kulturu. V tomto vhodném okamžiku vyrukovala mladá generace umělců-absolventů Taneční konzervatoře v Praze a později také Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s pantomimickými kreacemi. Žánr rozkvetl do plné šíře a krásy v mnoha kulturních centrech tehdejšího Československa v 60. letech tzv. Pražského jara, jež bohužel skončilo okupací země vojsky Varšavské smlouvy v roce Jeho doma i v cizině nejproslulejší osobností se stal Ladislav Fialka, který v listopadu 1958 otevřel spolu s dalšími divadelními umělci Divadlo Na zábradlí a působil zde jako umělecký šéf pantomimického souboru až do své smrti Pod jeho vedením se souboru podařilo vypěstovat poetiku pohybového divadla, z formálního hlediska sice hodně závislou na francouzských vzorech, celkovým charakterem v některých představeních (Devět klobouků na Prahu) svým způsobem revoluční a neklamně domácí provenience. Fialka pokračoval i po sovětské okupaci v dosavadním uměleckém směřování. Se značným úsilím organizoval ještě v této době dva mezinárodní festivaly pantomimy v Praze (1969, 1972), jež přivábily do Prahy nejvýznamnější umělce. Bezprostřední reakce na politické události roku 1968 a také zcela odlišný koncept pantomimického umění charakterizuje podobu tzv. druhé vlny české pantomimy, spjaté zejména se jmény Borise Hybnera a Ctibora Turby. Už zahajovací představení Harakiri jejich souboru Pantomima Alfreda Jarryho (prosinec 1968) představilo dramaturgicky i tvarově odlišnou poetiku. Jejich postavy tuláků a senilních starců z okraje společnosti jasně demonstrovaly absurdní postavení okupací a normalizační politikou zdevastované společnosti. Představovali blíže neurčené typy, které žily v bezčasí lhostejnosti, společenské a lidské devastace, chudoby a deprese, a jejich hra vyústila např. v metafory sebevraždy (C. Turba: Udělej mu to zprava aneb Turba tacet) nebo agrese (B. Hybner: Idioti). Divadlo Alfréda Jarryho však bylo 1972 zakázáno, a tím byla na čas zpečetěna možnost profesionální existence obou umělců. Turbu zavedla neřešitelná situace včas (dokud bylo možné vycestovat ze země) do školy Jacquese Lecoqa ve Francii a Borise Hyb- Cirkus naděje, Divadlo satiry, Praha 1948, foto archiv autorky. Zleva Ladislav Fialka a Marcel Marceau v Divadle Na zábradlí, foto Petr Pištěk. Ladislav Fialka, Divadlo Na zábradlí, Praha 1977, foto archiv autorky.

4 Ctibor Turba a Boris Hybner, Praha, 1970, foto Dana Horníčková. Boris Hybner, Praha, 1982, foto archiv autorky. Turbova inscenace Autoure d une poerte, Frankfurt nad Mohanem, 1981, foto Dana Horníčková. Turbova inscenace Giro di vita, Praha, 1992, foto Dana Horníčková. nera zůstavila napospas domácí schizofrenii. Jak patrno, byla pro jejich tvorbu od počátku charakteristická snaha o tvorbu silně protestního charakteru, a to jak po stránce politické, tak umělecké. Byla však na rozdíl od rodící se tendence k alternativnímu divadlu pohybu (zahájilo ji Bílé divadlo a poté divadlo Křesadlo Václava Martince a Niny Vangeli) opřena o výjimečnou, často spontánně tvořící individualitu, která se vyjadřuje výhradně nonverbálními prostředky. Obrovský ohlas měla také tvorba Boleslava Polívky v Divadle na provázku v Brně, kde tato renesanční osobnost českého divadla mohla rozvíjet svoji výjimečnou hereckou citlivost, humor a pohybovou virtuozitu na repertoáru, zřetelně inspirovaném domácí kulturou. Polívka fascinoval silou své autorské imaginace, svým často hořkým humorem. Jeho němé autorské herectví se prosadilo ve stylu pantomimické klauniády, v představeních Pépe, Pezza versus Čorba, Trosečník, jímž vyslovil aktuální tragigroteskně pojaté téma osamění. Tato linie jeho tvorby nakonec vyvrcholila na počátku 80. let představením Šašek a královna, vybudovaném na konfliktní situaci mocných a bezmocných. V Praze vznikla počátkem 80. let dokonce staggiona Branického divadla pantomimy, která vedle repertoárové scény Divadla Na zábradlí poskytovala zázemí množství mladých adeptů oboru. Byla to právě pražská periferie, kde se na volném prostranství a v mládežnických klubech a původně nedivadelních podnicích uskutečňoval další umělecký progres v oboru, ať už šlo o několik repríz Cirkusu Alfred, představení Borise Hybnera Na konci zahrady jménem Hollywood, či vynikajících občansky angažovaných představeních Společnosti Alfred a spol. pod vedením Ctibora Turby, Studia pohybového divadla Niny Vangeli, souboru Cvoci Antonína Klepáče a Miloslava Horáčka a mnoha dalších. Události roku 1989 zasáhly jako významný mezník v dějinách naší země přirozeně i do vývoje všech uměleckých oborů. Také přeměny ekonomického rázu a v oblasti řízení kultury do jisté míry změnily podmínky pro existenci mimického a alternativního divadla. K novějším rysům jejího života patří schopnost pořádat mezinárodní projekty a široce koncipované akce mezi nejvýznamnější patří pražský Festival 4 a 4 dny v pohybu Pavla Archa bláznů, Praha, 1989, foto Vladimír Guralčík. Boleslav Polívka, Divadlo na provázku, Brno, 1983, foto Jaroslav Krejčí. Arnošt Goldflam a Boleslav Polívka, Divadlo na provázku, Brno, 1985, foto Jaroslav Malina.

5 Štorka nebo Letní Letná, uvádějící představení ve stylu nového cirkusu. S uměleckými otázkami se dokázali nejrychleji vyrovnat renomovaní tvůrci. Ctibor Turba mohl konečně realizovat některé ze svých nejsmělejších plánů: otevřel mezinárodní pantomimickou školu Studio kaple v Nečtinách, v Praze vybudoval Divadlo Alfred ve dvoře. Boris Hybner otevřel v centru Prahy soukromé divadlo Gag. Svou mobilní scénu otevřeli na lodi Tajemství bratři Formanové, Boleslav Polívka zahájil v Brně vlastní produkci v Divadle Bolka Polívky. V souladu se soudobým uměleckým vývojem najdeme převážně představení nejrůznějších tvarů a podob, jejichž formálním těžištěm je fyzický pohyb. Z hlediska oboru jako jedné specifické linie divadelního vyjadřování je patrné, že pohybové divadlo dnes reprezentují na našem území různé stylové proudy. Jeden z nich vyrůstá z tradice pantomimy a její klaunské a groteskní varianty Jiří Reidinger (Bilbo Compagnie), Števo Capko (Circus Sacra), jako sólisté mimořádně nadaný Vojtěch Švejda, minimalista Antonín Novotný, Miřenka Čechová a Radim Vizvary (Theatro pantomissimo, Spitfire Company). Jiná větev se zaměřuje na duchovně prožitý fyzický pohyb, jak je ztělesňují Irina Andrejeva a Aleš Janák v divadle Těatr novogo fronta, značně závažný duchovní obsah a civilnější pohybový projev přinášejí soubory Krepsko a hlavně Farma v jeskyni režiséra Viliama Dočolomanského. Nejvýrazněji se proces společenské rehabilitace mimické obce obrazil ve specializovaném školství. Ke Katedře nonverbálního divadla na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (nyní vede Boris Hybner) přibyl Atelier klaunské, scénické a filmové tvorby Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (nyní vede Francouz Pierre Nadaud). Přibyly soukromé školy (Budilova škola v Plzni). Jako nesmírně důležitý fenomén našeho kulturního a společenského života funguje v Brně na JAMU unikátní Atelier výchovné dramatiky neslyšících, vedený Zojou Mikotovou. Hlavním předmětem výuky je pohybové divadlo a současně jde o osobitý a nepřehlédnutelný projev širší tendence usilující o zlepšení životního profilu tělesně postižených. V hledání nových výrazových prostředků v oboru je po jeho současném formálním rozšíření důležitý hlavně názor, dramaturgie, duchovní bohatství mladých tvůrců, neboť jen v jejich spojení s vrcholnými pohybovými dovednostmi roste osobnost. Přes všechny společenské změny, proměny dobového vkusu a rozvoje všech uměleckých druhů v naší vlasti má jistě česká pantomima v postavách svých zakladatelů, zralých tvůrců i početné mladé generace naději na úspěšnou budoucnost. Ladislava Petišková Boleslav Polívka se synem Vladimírem v televizním pořadu Manéž, foto Josef Kratochvíl. Program k představení Seance v Divadle na provázku, Brno, 1983, foto archiv autorky. Boleslav Polívka, Divadlo na provázku, Brno, 1983, foto Jaroslav Krejčí. 7

6 Nešťastný Pierot Pan Deburau je naprosto dokonalý svým jedinečným uměním! Je to přirozeně prostý herec, jenž by si zasloužil královské honoráře, krásný kočár a hodně novinářských zpráv, aby se proslavil, píše 19. července 1829 ve francouzské revue La Pandore ředitel knihovny Charles Nodier. Hezká slova by tehdy třiatřicetiletého herce českofrancouzského původu (rodáka z Kolína) Jana Kašpara Deburaua (Jean- Gaspard Deburau) jistě potěšila, pokud by si je vůbec přečetl. Francouzsky se budoucí největší pierot totiž pořádně nikdy nenaučil. Jan Kašpar Deburau ( , Kolín , Paříž) neměl lehké dětství. Již samotné jeho zrození totiž začalo tragédií. Pár dní před termínem porodu zasáhl Kolín obrovský požár, tisíce lidí přišly o přístřeší, mezi nimi i rodiče Jana Kašpara, z čehož zřejmě jeho nebohá matka, češka Kateřina Kraffová (Gráffová?) porodila. Další ranou, kterou malý Deburau již vnímal, bylo rozhodnutí vydat se do Francie poté, co jeho otec, francouzský dobrodruh, voják, holič a pouliční akrobat, Filip Heřman Deburau (Philippe Germain Deburau) nedostal povolení provozovat v Kolíně mechanické divadlo. Když už se na ně usmálo v Paříži štěstí a jejich rodinu oslovil ředitel divadla Provazolezců a všechny členy zaměstnal, byl Jana Kašpar přibrán jen jako přívažek a byla mu svěřena úloha šaška, němého komedianta, který se musí snažit, aby vynikli jeho bratři a sestry. Kdo z nich, včetně všech posměváčků, by se nadál, že z něj vyroste jeden z největších a nejslavnějších pierotů (k jehož původu se budou hlásit Češi i Francouzi), který bude vzorem vynikajících mimů a jehož osudy budou zpracovány literárně i filmově. Jeho osobností se zabýval už Deburauův současník, divadelní kritik Jules Janin (1832), jehož kniha o Deburauovi obsahovala mnoho legend, které nebyly dodnes překonány. K jejich životaschopnosti přispěl i fakt, že řadu mýtů podporovali současníci Jana Kašpara a nakonec i on sám. V mnoha případech totiž buď neznal pravdu, nebo si ji záměrně upravil. Hned při své první svatbě uvedl budoucí životopisce ve zmatek. Když se 14. července roku 1819, na výročí pádu Bastily, žení s Janou Adelaidou Dubrayovou, tvrdí, že není plnoletý. Narodil-li se, jak je zaznamenáno v matrice v Kolíně, Portrét Jana Kašpara Deburaua od neznámého autora. Portrét byl objeven T. Rémym.

7 v roce 1796, pak je před oltářem v kostele sv. Alžběty v Templu již třiadvacetiletý! Stejně tak své druhé jméno Baptist popřel dokonce při úředním prohlášení. Ještě na začátku jeho kariéry se občas vyskytlo, později však vystupoval už jen jako Jan Kašpar Deburau. Po několika letech se rodina rozpadá. Otec Filip umírá a matka Kateřina mizí beze stopy neznámo kam. Nadaný tanečník, nevlastní bratr František Němeček odchází se ženou na turné po Francii. Bratr Štěpán, akrobat, se stane ředitelem jezdeckého cirkusu v Amsterodamu, kam vezme i jednu ze sester. Jan Kašpar zůstává sám, neboť záhy po svatbě mu umírá žena, po které zůstávají jen dluhy. Bere všechno, aby vydělal pár nejnutnějších franků. Naštěstí ředitel Provazolezců Bertrand potřebuje záskoky a Jan Kašpar dostává svoje první příležitosti. Z pištícího šaška se roku 1825 stává pierot, který má obstát v konkurenci jiných pouličních lidových divadel. Postava Pierota se zrodila z italského Pedrolina, jehož kořeny sahají do doby antického kejklířství. Má mnoho povahových rysů prostého lidu. Deburau využívá svého postřehu dítěte ulice, všímá si reakcí obecenstva a staví jeho originální podobu. Vzhledem ke svému hubenému tělu změní i tradiční kostým. Odloží nabíraný límec, aby se mohl krčit a hrát celým tělem, obléká dlouhou bílou halenu, dovolující dostatek pohybu, a plandavé kalhoty. Změní i líčení. Není namoučněn, jak se o něm psalo, ale bělobu uvařenou ve vodě suší jako chleba a používá ji až po dvou týdnech, aby dosáhl neduživého vzhledu. Vlasy cpe pod těsnou černou čepičku, aby vynikla bledost tváře. Publikum se jeho kreacím smálo, nadšeně výskalo veselím, on však v hloubi duše věděl, že jen reprodukuje krutosti života on sám že je na jevišti nejen krutý, ale i vzteklý, záludný. Vždyť téměř nic jiného v životě nepoznal. Svou letitou družku Luisu Eudoxii Boucherovou, s níž měl tři děti, mezi nimi i později známého mima Jana Karla, vyhnal pro její údajně nestoudné chování. Obvinil ji z poměru s malířem Augustem Bouquetem, díky němuž existuje několik podobizen právě Jana Kašpara. Mim si vymohl péči o dceru Rosinu Agátu a Štěpána Konstantina, Jan Karel zůstal u matky. Nebohé Luise zakázal stýkat se s dětmi v jeho péči, přestože mu nabízela přispívat na jejich živobytí. Obě děti dal J. G. Deburau na obraze Jeana Pezouse, foto archiv L. Petiškové.

8 J. G. Deburau Pierot, litografie Delaunois podle obrazu Augusta Bouqueta, foto archiv L. Petiškové. Město Kolín, rodiště Jana Kašpara Deburaua. však překvapivě brzy na vychování, protože nepoznav sám příliš otcovské lásky, neuměl zřejmě s dětmi zacházet. Přesto je jisté, že se právě v této době snažil najít klid a rovnováhu. Deburau byl velmi roztomilý, ale nenechal si nalít ani kapku šampaňského, neboť se bál o své nervy. Pro svou práci prý potřebuje naprostý klid, napsala Sandová po společném večírku na vinobraní. Jakousi jistotu nachází Jan Kašpar v náručí mladičké Marie Trioullierové, s níž se roku 1835 ožení. Před svatbou si opatřuje potvrzení, ve kterém opět prohlašuje, že se nejmenuje Jan Baptist, ale Jan Kašpar a že nemá z otcovy ani matčiny strany žádné předky. Tři měsíce po svatbě se narodí dcera Magdalena, která za několik týdnů umírá. Je to již třetí umělcův potomek, kterého pochová v kojeneckém věku. Avšak smutek přehlušily přeci jen nadějné události. Mladá paní Deburauová k sobě bere jeho děti, které má s Luizou, sám Jan Kašpar jde v té době z role do role a lepší se i jeho finanční situace. Ředitel divadla mu dává stálou smlouvu a zvláštní přídavky ke mzdě. Je jisté, že herce, který mu večer co večer plní hlediště, nechce ztratit. Nebyl by to ale smolař Deburau, aby si štěstěnu udržel dlouho. Přichází tragedie, která jej navždy poznamená. Na rodinné procházce parkem dochází ke konfliktu s mladým učněm Nicolasem Vielinem. Mim strpěl urážky a posměšky s nadhledem. Když mu však rozpálený protivník plivl do tváře, přetáhl ho svou vycházkovou holí tak silně, že chlapec zemřel. Zatčení Jana Kašpara způsobilo rozruch. Umělci hrozilo vězení, a tak se sepisovaly petice, přimlouvali se kolegové; ředitel divadla Bertrand za něj dokonce nabídl kauci. O zatčení Pierota psala i spisovatelka George Sandová, jeho velká obdivovatelka. Deburau byl propuštěn, avšak jeho duše trpěla. O tom, kdy se po návratu z vězení vrací na jeviště, se fakta opět rozcházejí, ale alespoň navenek se zdá, že starý dobrý mim je zpět. Začne se však ozývat umělcova prokletá nemoc astma. Jan Kašpar Deburau hraje v divácky oblíbené Pierotově svatbě tři večery po sobě. Děkuje unavenými gesty a odchází domů s bílou květinou snoubence v knoflíkové dírce. V noci z 16. na 17. června 1846 ve tři hodiny k ránu umírá. Náhrobní kámen na pařížském hřbitově Pére-Lachaise nese nápis Deburau a datum úmrtí. Křestní jména či jiné 10

9 Provazolezci Les Funambules. Kresba A. Martiala z r údaje, které by byly jistotou, že zde leží Jan Kašpar chybí. Je opět sám. Opuštěn matkou, neuznán otcem, sourozenci rozeseti na všechny strany, aniž by se mu kdy připomněli. Jeho první žena zemřela, když mu bylo přes dvacet, letitou milenku a matku svých dětí vyhnal ve třiceti, pochoval tři potomky a téměř celý život byl vydírán ředitelem Provazolezců. Asi by v bíle nalíčené tváři nepohnul ani brvou, kdyby věděl, že hned po jeho skonu kritici píší, že nešťastný pan Deburau, jenž byl dlouho nemocen, již na svoji roli nestačil a že Paul Legrand (letitý rival) hraje pieroty tak vesele a svižně, že by se mu Deburau zřídka vyrovnal... Jediným zadostiučiněním byl Pierotův pohřeb. Do kostela sv. Alžběty v Templu jej vyprovázel dlouhý průvod diváků, kteří umění svého mima milovali, stejně jako harlekýni, tanečnice, provazochodci, herci, rekvizitáři a další kolegové jeho domovského divadla. Ironie, tolik častá v pantomimách, byla přítomna i zde. Zatímco vnášeli zemřelého pierota do kostela, ve vedlejší kapli hlučela veselá skupina svatebčanů. Jako by paradoxně předznamenávala slávu a věhlas, které jménu Deburau plně přiznala teprve budoucnost. Blanka Frajerová Deburau jako Pierot, kresba od M. Sanda z jeho knihy Masques et Bouffons, Paris, Do ordinace doktora Ricarda vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hubený, černě oděný muž. Lékař si pátravě prohlížel zajímavého návštěvníka, jeho vysoké čelo, bledou tvář a úzké rty. J. G. Deburau na obraze Augusta Boqueta v úloze rekruta z pantomimy Tisícifranková bankovka Jste nemocen, pane? Ano, doktore. Myslím, že smrtelně. Co je vám? Jsem smutný, melancholický. Trpím, a nevím proč. Trápím se, srdce mě bolí. Bojím se lidí i sebe. Nemohu spát. To není smrtelné. Vím o léku pro vás, odpovídá doktor. Jaký je to lék? Lék, který vás z toho ze všeho uzdraví. Běžte se podívat do divadla na Deburaua! odvětil vítězoslavně doktor. Bledý muž se uklonil a řekl smutně: Já jsem Deburau, doktore. český spisovatel František Kožík ( ), ukázka z románu Největší z pierotů 11

10 Wim Vandekeybus & Ultima Vez: Spiegel (2006). Vlajková loď Divadlo Archa Pro mě je Divadlo Archa křišťálovou kostkou uvnitř jablka. Je centrem, které odráží svět, vesmír. Práce v Divadle Archa byla mou první prezentací před českým publikem a zahájila můj dialog se zdejšími lidmi. Dialog, jenž mou práci provždy obohatil. Robert Wilson Mýtická Archa zachránila před potopou světa sedm lidí a zástupné páry všech druhů zvířat. I pražské Divadlo Archa pluje po vodách, jež zaplavily a dodnes zaplavují moderní českou kulturu. A ve svých útrobách veze experimentální a tedy vždy nejohroženější divadelní, taneční, výtvarné a hudební soubory a jejich projekty. Z celého světa přiváží novátorské inscenace i tvůrce a současně podněcuje vznik a podporuje existenci souborů a projektů vlastních. Od roku 1994, kdy Divadlo Archa vzniklo, je nejdůležitějším centrem moderního divadla v Čechách. Pro mě je Divadlo Archa křišťálovou kostkou uvnitř jablka. Je centrem, které odráží svět, vesmír. Práce v Divadle Archa byla mou první prezentací před českým publikem a zahájila můj dialog se zdejšími lidmi. Dialog, jenž mou práci provždy obohatil, říká o Divadle Archa a své spolupráci s ním slovutný americký režisér a výtvarník Robert Wilson. V divadle hostoval již v prvním roce jeho existence. Přivezl tam svou berlínskou inscenaci Doctor Faustus Lights the Lights. České publikum tak mělo poprvé možnost seznámit se s výrazně stylizovaným divadlem tohoto mága světového minimalismu. Právě hostování výrazných osobností soudobého světového divadla a jejich první a u vybraných osobností i kontinuální představování českému publiku je jednou z hlavních dramaturgických linií Divadla Archa. Otevřené dveře zahraničnímu divadlu Divadlo bylo slavnostně otevřeno 5. června 1994 společným vystoupením japonského tanečníka stylu butó Mina Tanaky a amerického rockového hudebníka, člena slavných Velvet Underground, Johna Calea. Jejich představení předurčilo jeden z hlavních směrů plavby Archy: netradiční, bezbariérové setkávání světových uměleckých osobností, propojování různých kultur, uměleckých forem, žánrů a stylů. Dodnes představuje Divadlo Archa české veřejnosti právě takové osobnosti světového umění vedle Tanaky, který v Arše připravil několik vlastních produkcí s japonskými i českými performery, Johna Calea, jenž do Archy několikrát přijel se svými hudebními projekty, a Roberta Wilsona, který zde byl dokonce 12

11 rcha v jedné produkci hlavní postavou (inscenace Bob americké režisérky Anny Bogart a jejího souboru SITI Company), hostovali v Divadle Archa se svými produkcemi choreografové Wim Vandekeybus, Anna Teresa de Keersmaeker, Jan Fabre či Jiří Kylián, americký výtvarník a režisér Peter Schumann, hudebníci Diamanda Galás, David Byrne, Philip Glass, Meredith Monk, Patti Smith a mnoho dalších. Hrály tu soubory The Royal Shakespeare Company, Cheek By Jowl, Sankai Juku, DV8, Dogtroep, The Residents, Laibach či Einstürzende Neubauten. Jedno ze svých posledních veřejných vystoupení zde měl americký básník Allen Ginsberg. Pravidelně zde hostují německá divadla v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka, konají se zde festivaly world music a minimalistické hudby, přehlídky filmových škol, avantgardní výstavy, diskusní fóra historiků, filosofů, spisovatelů a dalších intelektuálů... Avantgardní tradice Divadlo Archa sídlí v centru Prahy v místech, kde po druhé světové válce působil přední český avantgardní režisér E. F. Burian. Právě jeho dědictví současná dramaturgie Divadla Archa naplňuje. Vedle pohostinských představení v Arše vzniká i řada původních projektů současného českého divadla. Jejich autory jsou přední světoví a především čeští režiséři, hudebníci, performeři a výtvarníci. Svůj umělecký domov zde například našel improvizátor Jan Dušek, výtvarník Petr Nikl, režisér Arnošt Goldflam či soubor soudobé vážné hudby Agon Orchestra. Všichni zde vytvořili řadu autorských produkcí, jež patřily k tomu nejprogresivnějšímu a nejoriginálnějšímu, co v českém divadle a hudbě posledních dvaceti let vzniklo. Z mnoha jmenujme inscenace Opera La Serra (autoři Michal Vích a Jaroslav Dušek, 1994), Sladký Theresienstadt (Arnošt Goldflam, 1996), Grimm Grimm (Min Tanaka, 1997), Slunovrat, V zrcadle a Obnošené sny (Petr Nikl, Jana Svobodová, 1997, 1998, 2004), E. F. B. Kladivo na divadlo (Jiří Pokorný, 2004), cyklus autorských zpovědí Arnošta Goldflam Masochista-Voyeur-Maniak ( ) či společné koncerty Agon Orchestra s legendami české undergroundové hudby Plastic People of the Universe (Aj obešel já polí pět, 2003, Pašijové hry velikonoční, 2004) či s německým hudebníkem a performerem The Tiger Lillies (2008). Anne Bogard & SITI Company: BOB (1999, 2002). The Residents: Woormwood (1999). Min Tanaka: Standing on the Edge (2005). 13

12 Blixou Bargeldem (Rede/Speech, 2000). Jeden z předních českých režisérů Jan Antonín Pitínský vytvořil v Arše v roce 2001 inscenaci Marné tázání nebes. Jedinečným způsobem propojil asijské a evropské divadlo. Příběhem, zvolenými formami, výtvarným i hudebním řešením a provedením se pohyboval v rozdílných kulturních a politických epochách. V dneš ní a jezuitské Praze, v současné a středověké Číně. Vytvořil formálně i technicky náročné, nadžánrové představení, jež přesně splňovalo původní cíle Divadla Archa. Podobné cesty napříč žánry a formami volila ve svých produkcích v Divadle Archa i dvojice mladých režisérů vystupující pod pseudonymem SKUTR Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Do svých autorských inscenací, jež vytvořili v letech , Nickname, Understand, Osm polib prdel kosům, Malá smrt a Plačky zapojila nejen tanečníky, činoherce a zpěváky, ale i představitele tzv. street artu: rapery, hiphopery, skladatele elektronické hudby, tvůrce grafiti. Reflexe současnosti i minulosti V loňském roce měla v Divadle Archa světovou premiéru nová hra Václava Havla Odcházení. Jejím režisérem je David Radok, syn významného českého režiséra Alfréda Radoka, který byl po roce 1968 vyštván z tehdejšího Československa a v emigraci v roce 1976 zemřel. Jeho dnes pětapadesátiletý syn je především operním režisérem, spolupracuje s mnoha evropskými operami, jeho domovskou scénou je Göteborská opera. V inscenaci vystupuje v hlavní roli další český emigrant v USA žijící herec Jan Tříska. A tím se obloukem vracíme na začátek, i když vlastně po spirále o otáčku patnáct let výš. Divadlo Archa se vedle nadžánrových produkcí a dovozu zahraničních produkcí, v čemž je stále v Čechách nezastupitelné, v poslední době čím dál víc zaměřuje také na politické a sociální divadelní projekty. V rámci divadelní laboratoře archa.lab vznikly pod vedením režisérky Jany Svobodové performance Putování za snem, V tě opouštím, Tanec přes plot a Divnej soused, v nichž vystupují a o svých osudech mluví různí přistěhovalci do Čech z mnoha koutů světa. V rámci tohoto pro- Patti Smith (2005). 14

13 rcha jektu dokonce vznikla hudební skupina Allstar Refjúdží Band, jež vydala vlastní CD Spas! V jiných svých projektech mapuje Divadlo Archa nedávnou českou minulost v roce 2008 tak vznikla tragická opereta mladých autorů Martina Beckera, Jaroslava Rudiše, Jiřího Havelky a Michala Nejtka Exit 89, jež se zabývá roky 1968, 1989 a událostmi kolem těchto dat. Pro mladé, začínající divadelníky existuje Studio Archa, které mladým hercům a tanečníkům umožňuje účastnit se dílen a přednášek zahraničních umělců. Divadlo Archa tak stále důstojně pluje v rozbouřených vodách české společnosti. Jak má ve svých genech napsáno, soudobými uměleckými prostředky reflektuje českou minulost i přítomnost, nabízí a hledá netradiční, odvážné a inspirující cesty a myšlenky, vstupuje do společenských bouří a diskusí. V mnoha ohledech je Divadlo Archa ústřední vlajkovou lodí soudobého divadla v Čechách. Vladimír Hulec redaktor Divadelních novin fotografie byly zapůjčeny z archivu Divadla Archa Velký sál Divadla Archa. Jiří Kylián Last Touch First (2009). Allstar Refjúdží Band v představení Tanec přes plot (2008). Divadlo Vizita (2008). Velký sál Divadla Archa. Einstürzende Neubauten (2008).

14 Živý obraz, který královéhradečtí ochotníci připravili k oslavám padesátin Svatopluka Čecha, Hra J. N. Štěpánka Čech a Němec, 19. století. Český ochotník dramatický příběh z nadhledu Městem, které se pyšní nejdelší nepřerušenou tradicí ochotnického divadla v České republice, je Vysoké nad Jizerou. Písmák Jan Petruška okouzlen Vlastenským divadlem tu po svém návratu z Prahy založil v roce 1786 divadelní spolek, který se nevěnoval pouze sousedskému divadlu lidovým hrám se starozákonními příběhy, hrám vánočním a velikonočním, ale také dramatice se světskými náměty, kusům vlasteneckým. Zprávy o dění ve světě a vlastní divadelní zkušenost do venkovských měst i vesniček přinášeli národovečtí kněží, učitelé a studenti. Tak od roku 1808 organizoval ochotnické divadlo v Radnicích na Rokycansku vlastenecký kněz A. J. Puchmajer, pořadatel prvních básnických almanachů, a roku 1809 studenti poprvé zorganizovali divadelní představení v Příboře patrně první na Moravě. O desetiletí později se ochotnické divadlo hrálo česky už ve více než 120 obcích v Čechách, na Moravě zatím pouze v 10 městech. Divadelní představení v první polovině 19. století se zprvu často skládala ze dvou krátkých jednoaktových her, přestávku vedle deklamací vyplňovala hudba nebo zpěv. Poté často následovaly taneční zábavy (tato praxe na vsích a v menších městech přetrvávala až do čtyřicátých let 20. století). Napřed se ovšem musely z hospody, v níž se hrálo, vynosit židle a sklidit jeviště. To bývalo poskládáno před představením z fošen na sudech nebo na dřevěných kozách. V létě se s oblibou hrálo v přírodě, zvláště hry s větším komparzem, které se do hostinců nevešly. Počátkem dvacátého století se začala budovat divadla v přírodě. A jak se divadlo hrálo? Kostýmy si pořizovali herci sami, snadno do oblíbených soudobých veseloher, hůře do stejně divácky přitažlivých her historických. Režisér byl tehdy především organizátor. Vypůjčoval nábytek, rekvizity, přiděloval role, dohlížel na docházku do zkoušek, určoval, odkud herec přijde. Herecký projev byl spíše strojený, postavy se obsazovaly podle typů. Malý prostor jeviště nepřipouštěl větší akci, na mimické a ges tické, natož pohybové rozpracování role se začalo dbát později. Hlavní byl text a přednes. Uvedení hry předcházely většinou pouze dvě až tři zkoušky a ty na vsích přicházely v úvahu až po večerním dojení. 16

15 Ale hrálo se i několikrát v roce. Třeba divadelní spolek v Dobrovicích na Mladoboleslavsku v letech sehrál 71 představení. K nejdůležitějším členům spolku proto bezpochyby patřila nápověda. Po pádu Bachova absolutismu a novém spolkovém zákoně (1867) začal velký rozkvět ochotnictva. Jeho prvořadou úlohou byla občanská výchova herců i publika. Velkou injekcí pro sebeuvědomění ochotníků byla vidina stavby Národního divadla, více se hrálo i proto, aby výtěžky představení mohly jít na zdar Národního divadla. V mnoha venkovských městech už stály nebo se budovaly divadelní budovy, postavené z iniciativy a s nemalým finančním přispěním nadšených ochotníků. První organizace ochotníků Divadelní jednota byla založena roku 1868, ale zorganizovat ochotnictvo se podařilo až Ústřední matici ochotníků českoslovanských ÚMDOČ ( ), která pak cílevědomě usměrňovala repertoár souborů směrem ke klasice i kvalitním současným hrám, pořádala divadelní kurzy i veřejné zápasy soutěže ochotnických spolků, a v roce 1931 spoluzaložila festival Jiráskův Hronov, který je pro divadelní amatéry dodnes metou nejvyšší. Český ochotník to ale nikdy neměl snadné. Vznik Německého císařství v roce 1871 podpořil velkoněmecký nacionalismus i v Rakousku-Uhersku a české divadlo z ochoty se poněmčeným úřadům stalo solí v očích. Hry procházely tvrdou cenzurou, představení bývala pod nejrůznějšími záminkami zakazována. Například malostranský spolek Thalia byl perzekvován jako hnízdo vlastenců a jeho devět členů bylo za divadelní činnost uvězněno. Na přelomu století se už dýchalo volněji a na ochotnických scénách se kromě lidových her nevalné úrovně hojněji uváděly i náročnější texty a opery. Prudce rostla produkce operet a kabaretů. Už se hrálo na pevných jevištích a nejen v hostincích, ale i v nově budovaných veřejných tělocvičnách. Tělovýchovné organizace, politické strany, hasiči i církve divadlo podporovaly jeho výnosy jim poskytovaly prostředky na činnost. Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 vyvolal velký rozvoj ochotnických spolků (jen spolky ÚMDOČ uváděly až 5000 her ročně). V ochotnických souborech se objevily re- Vlasteneckými inscenacemi ochotníci oslavovali zrod republiky, Držkov, Z inscenace Čapkovy Matky, Valašské Meziříčí, Lidové divadlo Svitavy uvedlo na Jiráskově Hronově 1952 dramatizaci Olbrachtovy Anny proletářky. 17

16 Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí vedeni autorem a režisérem Josefem Tejklem, 2003, foto Ivo Mičkal. K tradici českého amatérského divadla od počátku patřily malované opony jako v případě této z Čáslavi. žisérské osobnosti, které usilovaly jak o náročný repertoár, tak o pevnou, modernější režijní koncepci, další se zapojily do úsilí umělecké avantgardy. Ochotnické divadlo zůstávalo i nadále líhní talentů pro divadlo profesionální. Před začátkem nacistické okupace v roce 1939 působilo v českých zemích na 7000 ochotnických divadel. I když více než polovina z nich divadla dělnická, židovská a sokolská byla brzy zakázaná a jejich členové byli perzekvováni, mnoho apolitických spolků vznikalo. Repertoár byl většinou zábavní a národně posilující, nové mladé skupiny však působivými poetickými obrazy naznačovaly dobové pocity mládeže. V nadšení ze skončení války v roce 1945 soubory začaly hrát během pár měsíců navzdory materiálním ztrátám a tomu, že se někteří členové nevrátili z koncentračních táborů, jiní na výzvu vlády odešli do pohraničí, kde již od léta budovali nové soubory atd. Brzy však do jejich života začala opět zasahovat politika. V roce 1951 byly tradiční spolky na základě nového komunistického divadelního zákona likvidovány a převáděny k průmyslovým závodům a zemědělským družstvům, které na ně nebyly připraveny. Třetina spolků činnost ukončila, v dalších akční výbory nepohodlné členy vyloučily. V Pelhřimovském Riegru už v roce 1949 byli dva členové za improvizovanou větu Všichni rudí do pekla! v Hrátkách s čertem odsouzeni na dva roky nucených prací. Ale chuť žít českého ochotníka neopouštěla divadlo začalo růst a vzkvétat i pod politickou ostrahou, jíž zčásti vycházelo vstříc, zčásti ji obcházelo a nacházelo si hůře hlídané cestičky obraz a metaforu. Zázemí závodních klubů pak přece jen přinášelo jakousi ekonomickou jistotu. Uvolnění 60. let vydalo bohaté plody jak v tradiční činohře, tak na malých kabaretních scénách, v divadle poezie, a velký posun zaznamenalo i divadlo hrané dětmi a divadlo loutkové. A opět 1968 sovětská okupace, poté normalizace Tentokrát šlo za svéráznou adaptaci sovětské prózy Syn pluku sedět několik členů ostravského souboru Waterloo. Přesto však tehdy mnoho mladých lidí nacházelo v amatérských souborech podobné ostrůvky svobody jako v rockových kapelách. A mikroklima těchto kolektivů později v roce 1989 výrazně ovlivnilo specifické di- 18

17 vadelní rysy sametové revoluce. Není proto divu, že po ní se z leckterých ochotníků stali starostové, poslanci, politici. Domy kultury a celá struktura podpory ovšem vzaly za své, silnější byla každodennost než divadlo, soubory zanikaly. Obrat nastal v letech Divadelníci z politiky zmizeli. Soubory nabraly dech A dnes? Divadlo je méně osud, častěji nezávazná hra, zážitek, koníček, parta, v níž je člověku dobře. Pevné jeviště není podmínkou, hraje se uprostřed města, na nádvoří hradů, ale i na nádraží nebo v mauzoleu. Že činoherní divadlo stále žije a umí být současné a působivé, dotvrzuje Divadelní spolek bratří Mrštíků z Boleradic na Břeclavsku (nejslavnější inscenace Rok na vsi z 2. poloviny 90. let), ale převažuje divadlo autorské (dramatické texty upravuje ke své podobě, nebo si píše vlastní scénáře). V oné linii českého ochotnického divadla, která usiluje o esteticky působivé inscenace profesionálních kvalit, pokračuje například Divadlo Jana Honsy ze severomoravské Karolinky, osobité zpěvoherní Ořechovské divadlo z městečka nedaleko Brna či loutkové divadlo Střípek z Plzně a desítky dalších. Vrátila se líbivá komerční produkce pro potěšení, občas inzitní, s lehkou ironií nahlédnuté pokleslé lidové hry a operety prvo republikové. Nepřeberná je škála divadla alternativního často záměrně bizarního a kontroverzního. Mladé skupiny rychle vznikají a zanikají, všech amatérských divadelních souborů je asi Cesta je široká, nepřehledná ale vede dál. Vítězslava Šrámková Fotografie z archivu Databáze českého amatérského divadla Kladivadlo, Pražské Divadlo poezie Orfeus, Inscenace Groteska, režie Petr Lébl, Divadlo Kámen, inscenace absurdně laděné hry ze současnosti Marmeláda, 2006, foto Ivo Mičkal. 19

18 Bohdan Holomíček: Rok v Národním divadle, sezón

19 a

20 Husa na provázku Z inscenace F. M. Dostojevského Idiot, foto Bohdan Holomíček. Brněnské Divadlo Husa na provázku proslulo svými projekty už v době, kdy ještě tohle slovo nebylo tolik v módě jako dnes. Neobvyklé autorské inscenace a výjimečné divadelní tvary a umělecké i lidské spolupráce pěstovalo již od svého vzniku před dvaačtyřiceti lety. Vyvzdorovalo si je v dobách normalizace, a to dokonce ve světovém měřítku podílelo se např. na mezinárodní pouliční akci Naděje v Polsku 1978, účastnilo se několikaletého inscenačního projektu Společně Labyrint světa a ráj srdce, uvedeném na Festivalu bláznů v Kodani 1983, táhlo Evropou společně s Caravanem Mir 1989 atd. A neustává ani dnes, v dobách svobodnějších, kdy se to projekty nejrůznějšího druhu jen hemží. Ty z Provázku mají evropský formát a patří stále k jedněm z nejoriginálnějších a nejvyhledávanějších, v rámci kulturně-mravní obrody naší společnosti též k jedněm z nejzásadnějších. Když tančí kobra... Právě takový byl i projekt Sto roků kobry, jevištní tetralogie podle F. M. Dostojevského, jenž na Provázku v roce 2003 inicioval jeho současný umělecký šéf a režisér Vladimír Morávek a v následujících letech jej uvedl pod těmito názvy: Raskolnikov jeho zločin a trest (2003), Kníže Myškin je idiot (2004), Běsi Stavrogin je ďábel (2004), Bratři Karamazovi: Vzkříšení (Karamazovci Reloaded) (2005). K tomuto riskantnímu kroku dodalo prý inscenátorům odvahu přesvědčení, že témata Dostojevského tvorby jsou také základními tématy člověka vůbec, tedy i toho současného. Sto roků a víc již tančí jedovatá kobra v parách nad tyglíkem Dostojevského díla a stále nás její krouživý pohyb fascinuje..., píše v programu k projektu dramaturg Petr Oslzlý, který byl mj. v letech poradcem pro kulturní záležitosti prezidenta Československé republiky Václava Havla. Režisér Vladimír Morávek společně s Divadlem Husa na provázku navazuje na sto roků pokusů převést Dostojevského na scénu. Název Sto roků kobry je pak podle režiséra metaforou toho, jak lze totálně autorovi propadnout. Během intenzívní tříleté práce do sebe herecký soubor nasál osudy ztracených bytostí z románů Zločin a trest, Idiot, Běsi a Bratři Karamazovi a vybičoval se k uhrančivým výkonům, které oceňovali diváci bouřlivými ovacemi a kritika pak mnohými cenami a nominacemi 22

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Ariane Mnouchkinová DOKONALÉ ŠTĚSTÍ ANEB 1789 Bojíte se dějin? Přijďte do divadla! Milujete dějiny? Přijďte tam též. Inscenace, na jejímž počátku stál

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Akce naváže na úspěšný loňský ročník zaměřený především na mladé kapely, které chtěly vykřičet světu své postoje.

Akce naváže na úspěšný loňský ročník zaměřený především na mladé kapely, které chtěly vykřičet světu své postoje. MAY DAY 2014 tisková zpráva V Kopřivnici dne 24. března 2014 V pátek 9. května 2014 od 19.00 hodin bude pro návštěvníky kulturního domu v Kopřivnici připraven již druhý ročník komponovaného večera MAY

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím objednávku na e-mail: skoly@dk-akord.cz nebo poštou na korespondenční

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Ředitel ND: akad. arch. Daniel Dvořák Šéf činohry ND: Michal Dočekal Tisková zpráva William Shakespeare Richard III. Premiéra 2. a 4. března 2006 ve Stavovském divadle William Shakespeare (1564 1616) RICHARD

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

prezentace s využitím dataprojektoru a notebooku

prezentace s využitím dataprojektoru a notebooku VY_32_INOVACE_ČJM4_5860_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor

přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor Dobrý den, přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor Hravé a veselé činoherně - mimické představení.

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. České divadlo mezi válkami

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. České divadlo mezi válkami ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ České divadlo mezi válkami mezi válkami Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 NABÍDKA PROJEKTŮ Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 Studio DAMÚZA Divadlo pro příští generace působí na divadelní scéně již od roku 1999. Bylo spjato se stejnojmenným prostorem

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny Podzimní divadelní předplatné 2013 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v 19.00 hodin Keith Hurd Deštivé dny Americké drama Denny a Joey jsou přáteli od dětství,

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi 18. června 2005 1. ročník hudebního festivalu We rocked HARD 18. června 2005. Od časného dopoledne bylo v řevnickém Lesním divadle živo.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky.

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. Ředitel ND: Ondřej Černý Umělecký šéf baletu ND: Petr Zuska SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. CHOREOGRAFIE: PETR ZUSKA ČESKÉ PREMIÉRY: 11. A 12. 11. 2010

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality STŘEDOVĚKÉ DIVADLO Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část Pašijové hry (mystéria) a morality Mystérium pořádání celkové řízení her církev organizace, realizace náboženský spolek nebo světské bratrstvo

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : leden 2013 Určení: dějepis, žáci 9.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : leden 2013 Určení: dějepis, žáci 9.ročníku KULTURA A UMĚNÍ VE 20. A 30. LETECH 20. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_03 Tématický celek: Umění a

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Organizátor projektu: Štěpán Kubišta Spoluautoři projektu: Ondřej Kubišta, Jan Tošovský Divadelní umění

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Miroslav Jirounek Vypracovali: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš Vyučující: Mgr. Radek Horák Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.3.2010 Mgr. Jitka Riedlová Společensko-historická situace

Více

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Hodnocení umělecké činnosti Studia Ypsilon v roce 2013 PREMIÉRY A OSTATNÍ DIVADELNÍ A PŘESAHOVÁ ČINNOST V CHRONOLOGICKÉM ŘAZENÍ První premiérou kalendářního roku 2013

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2017

Věc: Plán činnosti na rok 2017 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2017 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2016 počet premiér: 15 z toho:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více