Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Starostův sloupek Na posledním jednání zastupitelstva byl, mimo jiné, schválen dokument Závěrečný účet města. Je to ucelený materiál, z něhož lze vyčíst o hospodaření města prakticky vše. Mám pocit, že na starém pořekadle, že sedm let hojnosti střídá sedm hubených, něco bude. Údaje ze statistického úřadu nasvědčují, že období krize se chýlí ke konci. Zajímavé jsou tak grafy, které období v souvislosti s naším hospodařením mapují. O některých údajích a grafech jsem se již zmínil v minulých číslech tohoto listu. Graf Místní správa, uvedený na následující straně Radničního listu, udává, jak město šetří na svém vlastním provozu (myšleno provoz budov městského úřadu včetně úřednického aparátu). Srovnání nákladů na provoz například mezi rokem 2009 a 2013 ukazuje na úsporu 7,5 milionu korun, což představuje 13,3 %. S tím souvisí i snížení počtu úředníků ze 107 úředníků v roce 2010 na 98 úředníků v roce Zajímavé jsou také údaje o investicích a opravách městských bytů, což je na zvláštní článek, proto jen pár zajímavých údajů. Mezi lety 2009 až 2013 město vydalo na opravách a investicích do městských bytů o 35 milionů korun více než z nájemného vybralo. Mezi lety 2010 až 2014 bylo zatepleno a vyměněna okna v bytových domech u více než 340 bytů, čímž jsme se zateplováním téměř u konce. Z celkového počtu 48 domů v centru města, obsahujících dalších mnoho desítek bytů, došlo u 38 z nich k zásadní rekonstrukci a obnově historických fasád většinou i s výměnou oken. Neznamená to však, že je vše hotovo. Nyní přichází období investic do vnitřků domů, které jsme letos už započali. Nutno je zrekonstruovat vstupy do bytových i historických domů, výtahy a především koupelny. Tyto investice odhadujeme na zhruba 150 milionů korun. Pokud se nic nezmění, jsme schopni každý rok zrekonstruovat mezi 50 až 80 koupelnami. Potěšitelné je, že těchto slušných čísel v hospodaření jsme byli schopni dosahovat navzdory hospodářské krizi. Protože nadchází období prázdnin, chtěl bych popřát školákům krásné prázdniny a všem ostatním spoluobčanům příjemné léto a vydařenou dovolenou. Ing. Martin Malý Miroslav Kačírek při vyměřování v rekonstruované Kasárenské ulici. Foto Václav Malina Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později Kasárenská ulice v Prachaticích je rozhrabaná. Její celková rekonstrukce potrvá zhruba do konce srpna. Získá při ní nové povrchy komunikací, nový chodník a nové veřejné osvětlení. Opraví se vodovod a kanalizace. Práce jsou rozdělené na dvě části, aby bylo možné alespoň provizorně zásobovat všechny areály v sousedství. První etapa skončí ve druhé polovině července. Stavba přináší poměrně zásadní dopravní omezení, protože se jedná o frekventovanou dopravní spojnici. Jednali jsme o zprovoznění Hradební ulice oběma směry. Bohužel o okresního soudu je tak úzké hrdlo, že to není možné. Bude se tudy proto i nadále jezdit jednosměrně. Reakce veřejnosti jsou pozitivní i negativní. Mnoho lidí říká, že si úpravy Kasárenská ulice zaslouží a potřebovala je. Další už tak nadšení nejsou, protože rekonstrukce omezuje jejich firmy. Horší přístup k nim mají zákazníci i zásobování. Vesměs lidé chápou, že se odložení oprav Kasárenské ulice by pravděpodobně úplně stejná omezení přinesla i v budoucnosti. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhnou zhruba šesti milionů korun bez DPH. Zahrnují vlastní stavbu plus náklady spojené s výběrovým řízením, dozorováním stavby a podobně. V souvislosti s rekonstrukcí ulice Kasárenská došlo k pokácení několika stromů. Město Prachatice zahájilo přípravu rekonstrukce ulice Kasárenská od kruhové křižovatky k ulici Za Baštou již v roce V rámci zpracování projektové dokumentace došlo i k dílčím změnám v prostorovém uspořádání ulice Kasárenská tak, aby zde mohlo dojít k vybudování kapacitně vyhovující komunikace a chodníků. Z těchto důvodů bylo nutné využití pozemků, na kterých se nacházely vzrostlé stromy. Následně město Prachatice, jako budoucí investor, požádalo věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o povolení kácení stromů rostoucích mimo les. V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo vedeno správní řízení a následně vydáno rozhodnutí o povolení kácení předmětných stromů s podmínkou, že dřeviny budou pokáceny až těsně před zahájením stavby, přičemž může být provedeno i mimo dobu vegetačního klidu. Zároveň byla stanovena náhradní výsadba za 150 tisíc korun (tj. 30 % ekologické hodnoty pokácených dřevin). Proti tomuto rozhodnutí se nikdo neodvolal. Nabylo právní moci 15. května K realizaci této investiční akce město přistoupilo až v letošním roce na základě projednání v zastupitelstvu a schválení příslušného rozpočtového opatření, které zajistilo vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci této ulice. V zastupitelstvu byl vznesen návrh na změnu stávající dokumentace, resp. změnu navrhovaného prostorového řešení, které by umožňovalo zachování zeleně, nicméně zastupitelé většinou hlasů rozhodli o realizaci v současné podobě. Na základě výběrového řízení je zhotovitelem stavby firma Strabag a. s., která zajišťovala jako součást zakázky i pokácení stromů a likvidaci dřevní hmoty. Náhradní výsadba nové zeleně se již uskutečnila v prostoru lávky přes ulici Pivovarská v hodnotě zhruba 169 tisíc korun. Dalších přibližně 123 kusů keřů je součástí samotné rekonstrukce Kasárenské ulice. Jan Plánek, odbor investic MěÚ, Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD

2 (tis. Kč) Místní správa Národním domem zněly písně v sedmi jazycích Graf dokládá, jak město šetří na svém vlastním provozu. Práce na přehradě finišují Osazením ocelového zábradlí na hrázi a položením nového asfaltu na vozovku skončí nejpozději 20. července 2014 uzavírka silnice přes husineckou přehradu. V krátké době před původně plánovaným termínem dokončení se vyskytly některé dodatečně požadované práce, které nelze vyprojektovat, schválit a současně provést do 30. června Takové vysvětlení obdržel Městský úřad Prachatice od dodavatele stavby. Dále se v něm píše: Řidičům se samozřejmě za způsobené komplikace omlouváme, nicméně věříme, že prodloužení termínu o tři týdny lze z jejich strany akceptovat, protože pro dokončení všech prací na této unikátní stavbě je velmi významné. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Prachatice Vodňanka bude mít novou ředitelku Rada města 9. června 2014 jmenovala Mgr. Petru Sandanyovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Prachatice, Vodňanská 287. Nově jmenovaná ředitelka vystřídá současnou Mgr. Alenu Nachlingerovou, ta zřizovateli oznámila, že se k 31. červenci 2014 vzdává funkce. A od té doby se otázkou konkurzního řízení pro výběr uchazečů na tuto vedoucí funkci radní zabývali několikrát. Nejprve bylo potřeba vyhlásit konkurz, pak rada jmenovala členy konkurzní komise, která se nejprve sešla k vyhodnocení došlých nabídek a následně k pohovoru s uchazeči. Konkurzní řízení probíhá podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a práce komise končí vyhodnocením uchazečů a předáním výsledku zřizovateli, což proběhlo hned na následujícím jednání rady města. I přes skutečnost, že komisí předané výsledky mají pro zřizovatele pouze doporučující charakter, rozhodla se rada města pro uchazečku na prvním místě. Přejme odstupující paní ředitelce mnoho osobních úspěchů a nové paní ředitelce k přání přidejme také úspěchy pracovní. Jiří Šobr, oddělení školství MěÚ Odolají opravené lavičky vandalům? V současné době se dokončují opravy a nátěry laviček v centru města, např. v Zahradní ulici, v Parkáně, ve Štěpánčině parku. Těší nás, že tyto lavičky využívají občané města nebo turisté k odpočinku, k relaxaci. Bohužel se setkáváme s tím, že se lavičky stávají předmětem útoku vandalů, kteří je hned opatří nevhodnými nápisy, vyrývají do nich nesmyslné nebo neslušné obrazce nebo je poničí jiným způsobem. Vynaložené úsilí je pak to tam a na vzhledu města to také nepřidá. Bc. Ivana Jeřábková odbor KSD Sbor Česká píseň od 13. do 15. června 2014 hostil v Prachaticích zpěváky z osmi evropských sborů. Během pobytu se v přestávkách mezi nácvikem skladeb potkali s ředitelem gymnázia Alexandrem Zikmundem (v prostorách auly gymnázia se nacvičovalo). Starosta města Martin Malý představil hostům nejen historii našeho města, ale i současný stav a plánovaný rozvoj. Hosté měli možnost si pod vedením anglicky, italsky a francouzsky mluvících průvodců starostovy informace na místě ověřit naše město obdivovali a nešetřili chválou. Vyvrcholením třídenního setkání byl společný nedělní koncert v sále Národního domu. Přes osmdesát zpěváků společně uvedlo devět skladeb. Zazněly skladby v italštině, maďarštině, francouzštině, polštině, angličtině, řečtině a samozřejmě češtině, která měla největší úspěch. Ohlasy jak ze strany diváků, tak ze strany samotných účastníků setkání byly velmi pozitivní nechyběla slova jako úchvatné, úžasné, skvělé Nezapomněli jsme ani na charitu. Posluchači koncertu podpořili dobrovolnými příspěvky prachatický hospic celkovou částkou 7252 korun. Michel Courtois-Denis, koordinátor mezinárodního projektu Singing Omni-Level Project, připomněl, že v Prachaticích se konal čtvrtý evropský workshop. Po francouzském Bordeaux, anglickém Hebden Bridge a polské Varšavě jihočeské město předčilo očekávání. Jsem rád, že se nám všem dostalo v Prachaticích velice hezkého přivítání ze strany sboru Česká píseň. Je fajn, že se tento workshop nekoná v zimě. Domnívám se, že jsme si slunečné počasí přivezli s sebou z Francie, konstatoval spokojeně, pro člověka, jako jsem já, který přijel do České republiky poprvé, je úžasné vidět, jak skvělé město Prachatice jsou. Velmi si považujeme například ubytování, které je na vynikající úrovni. Mezinárodní setkání pěveckých sborů budou pokračovat v ostatních partnerských městech - v září v kyperském Limassolu, poslední cesta v letošním roce bude do italského Terviglia. Příští rok pokračujeme hned v lednu opět cestou do Itálie, tentokrát do Arezza, v březnu bude workshop v maďarském Diodu a posledním setkáním projektu bude květnový francouzský Perpignan. Jana Holá, předsedkyně sboru Česká píseň Přes Šibeniční vrch neprojedete Kvůli rekonstrukci bude do 12. srpna 2014 úplně uzavřena účelová komunikace přes Šibeniční vrch v úseku od křižovatky ulic Národní Mírová k silnici III. třídy č v Husinecké ulici. Objízdná trasa není vyznačena. Silniční provoz bude veden obousměrně po místní komunikaci v ul. Národní, po silnici III/14130 v ul. Osecká, Pivovarská, po silnici III/14531 v ul. Husinecká. Uzavírka bude označena dopravními značkami a dopravními zařízeními. Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení firma SaM silnice a mosty a. s. Česká Lípa, odštěpný závod České Budějovice. Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD strana 2 červenec 2014

3 Ve Starých Prachaticích děti zatloukaly hřebíky V plánu akcí Osada pro osadníky, podpořeného z grantu Města Prachatice, jsme ve Starých Prachaticích pro děti připravili Branné odpoledne. Děcka v něm prokázala své znalosti a dovednosti. Jednotlivá zastavení (střelba ze vzduchovky, poznávačka nerostů a rostlin, orientace v mapě, práce s buzolou, odhad vzdáleností, zdravověda, zatlučení hřebíku a hod granátem na cíl) byla umístěna tak, aby to nebylo daleko, aby se nikdo nebál, že se ztratí, a ještě se cestou mohl kochat sluncem zalitými panoramaty. Odměnou za účast nebyly žádné ceny, jen skupinové foto a pozvánka na další akci na letnice v sobotu 7. června 2014, kterou osadníci pracovně nazvali Akce S.U.P. s plynulým přechodem ke stavění májky. Bohumil Toms, foto Karel Talafous Svátek sv. Anny na Libínském Sedle Letošní svátek sv. Anny je současně stým výročím začátku 1. světové války. Jeho pamětníci již mezi námi nejsou. Vyrůstá druhá generace, která žádnou válku nezažila. A tak tento svátek můžeme prožívat i na Libínském Sedle, na němž je kostel sv. Anně zasvěcen, opravdu v radosti a veselí. V sobotu 26. července 2014 je již od devíti hodin připraven sportovní program pro děti i dospělé. Po celý den je zajištěno občerstvení ve stanu. V 17 hodin se koná koncert duchovní hudby v kostele, na kterém vystoupí smíšený sbor Musica Viva z Horní Plané vedený Barborou Tybitanclovou. V 18 hodin zahájí společenský program ve stanu sbor Radostné přátelství z Prachatic pod vedením Emilie Popielové. Dále bude k tanci a poslechu celý večer hrát Josef Litvan. Jako každoročně oslavy tohoto svátku vyvrcholí v neděli 27. července 2014, kdy se v hodin koná česko- -německá poutní mše svatá. Všichni budou na Libínském Sedle srdečně vítáni. Za osadní výbor Jan Machala Děti dětem děti rodičům V Domě dětí a mládeže (DDM) Prachatice se 21. května 2014 uskutečnila tradiční přehlídka činnosti zájmových útvarů Děti dětem děti rodičům. Přehlídka sestávala z devíti vystoupení. Zúčastnilo se jí 130 dětí a 180 dospělých. Počasí se vydařilo a prostředí se všem líbilo. V příštím školním roce oslavíme již 45 let působnosti DDM ve městě Prachatice. Doufáme, že nabídneme opět pestrou škálu zájmových útvarů. Nabídka kroužků vyjde v srpnovém Radničním listě nebo ji naleznete na webových stránkách Václava Kubíčková Noc literatury se v hospodě vydařila Ivo Šmoldas přesvědčil, že přednes textu mu nedělá žádné problémy. Když ředitelka Městské knihovny Prachatice Hana Mrázová oslovila osadní výbor KaPoOsu, tj. Kahova, Podolí a Osek, s tím, zda by bylo možné uspořádat v této části města Noc literatury, mohlo to vypadat jako pošetilý nápad. Jak se nakonec ukázalo, trochu risku se vyplatilo. V hospodě Pod Lípou se sešli příznivci literatury z Prachatic a okolí. Hlavním magnetem této akce byl mediálně známý moderátor a glosátor současnosti, překladatel Ivo Šmoldas, kterému zdatně sekundoval regionální spisovatel Tomáš Červený. Celý večer zahájil starosta města Martin Malý společně s ředitelkou městské knihovny. Mluvené slovo skvěle doplnili žáci a pedagog Základní umělecké školy Prachaticích. Za svůj decentní hudební doprovod sklidili potlesk a uznání přítomných. Kdo do Podolí na Noc literatury přišel či přijel, nelitoval. Šmoldasův sebeironický, vtipný pohled nejenom na literaturu, ale i naši současnost bavil diváky této akce celý večer. Noc literatury díky dvěma vtipným literátům opravdu potěšila. Jaroslav Pangl Práce komise školské, sportovní a volnočasových aktivit Komise školská, sportovní a volnočasových aktivit se ve školním roce 2013/2014 sešla třikrát. Za období to bylo celkem 14 pracovních jednání. V plánu je ještě jedna schůzka, která se uskuteční v září V tomto školním roce se komise zabývala vždy aktuálními informacemi. V říjnu byly projednávány hlavně opravy a investice o letních prázdninách ve školách zřizovaných městem Prachatice, a počty žáků v novém školním roce. Součástí programu byly i zprávy z DDM. V únoru komise jednala o počtu žáků zapsaných k povinné školní docházce, anketě Talent okresu a hovořilo se i o grantových výzvách města Prachatice a o volbách do školských rad. Při posledním jednání se projednávaly aktuální počty budoucích prvňáčků a dětí zapsaných do jednotlivých pracovišť mateřských škol. Jedním z dalších bodů bylo konkursní řízení na ředitelku Základní školy Prachatice, Vodňanská 287 a připomenutí voleb do školských rad na všech třech základních školách. Dostalo se i na přehledy oprav a investic, které jsou plánovány na letní prázdniny 2014 v základních školách i v mateřské škole. Mgr. Lenka Králová, předsedkyně komise Studentská rada ukončila školní rok na křižovatce Zástupci základních, středních i vyšší odborné školy z Prachatic se po celý rok scházeli každé dva měsíce s místostarostou města Robertem Zemanem na hodinových schůzkách. Řešili věci, které mladé lidi zajímají. Nabídnut jim byl i kurz mediální výcvik, exkurze v rámci mezigeneračního setkávání. Studenti se zúčastnili Studentského fóra Zdravého města, byli využiti jako dobrovolníci při několika akcích a aktivitách. Naposledy se sešli 10. června 2014 v Informačním centru pro mládež obecně prospěšné společnosti KreBul v domě Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145, v Prachaticích. Zařízení představil ředitel o. p. s. KreBul Zdeněk Krejsa. Zaměřil se také na dobrovolnictví a mezinárodní dobrovolnickou službu (v zahraničí), pozval přítomné nejen na aktuální akce zapojení se do soutěže o nejhezčí obrázek, příběh, fotku, deník, kroniku z prázdnin (6 26 let) s termínem odevzdání nejpozději během října Závěrečná diskuze o svobodě, možnosti vyjadřování, sdělování a prosazování svých názorů, o politice, škole i prázdninách byla velmi příjemná. Uvidíme, zda i další vedení města bude naslouchat názorům žáků a studentů našich škol... Za celoroční práci ve veřejném zájmu patří všem studentům poděkování. Hanka RH+ červenec 2014 strana 3

4 V Horní ulici mají dva domy novou tvář Od dubna do června byly v Horní ulici obnoveny fasády dvou domů v majetku města, a to čísel popisných 135 a 137. Obě akce byly podpořeny příspěvkem Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v souhrnné výši 250 tisíc korun. Dům čp. 135 je původem gotický, který byl upraven renesančně, následně také po velkém požáru města z roku 1832 a poté několikrát v průběhu 20. století. Po novodobých úpravách dvoupatrová budova s vcelku nezajímavým hladkým čtyřosým vápenocementovým průčelím s malovanými šambránami okolo oken. Nejhodnotnějším prvkem fasády je renesanční atika s cimbuřím, původně zakrývající střechu se středovým úžlabím. Novodobě byla v atice prolomena okna druhého patra. Dalším zajímavým prvkem fasády jsou profilovaná kamenná ostění, která byla doplněna při poslední rekonstrukci na základě hloubkového stavebně historického průzkumu z roku Letošní obnova fasády domu vychází rovněž ze zmíněného průzkumu a zahrnovala jeho dosud nerealizovaná doporučení. Stávající novodobá omítka proto byla celoplošně odstraněna a nahrazena gotizující vápennou jednovrstvou hrubě zatřenou omítkou s hlazenými pačokovanými šambránami okolo oken a vstupních dveří. Nároží domu doplnila bosáž střídajících se širších a užších kvádříků s hlazeným povrchem. Pod kordonovou římsou přibyl omítkový hlazený vlys. Hlazené prvky mají v omítce orýsovanou konturu. Patrový dům čp. 137 s půdní vestavbou krytou atikou je renesančního původu s radikální přestavbou po velkém požáru města roku Zásadní změny proběhly také v sedmdesátých letech 20. století. Jeho uliční fasáda dosud zaujala zejména obloučkovou atikou s nárožními věžičkami se střílnami, pohledově kryjící střešní část. Celkově však svou zednickou uhlazeností s novodobou omítkou vyrovnávající nerovnosti zdiva a malovaným nárožním bosováním a šambránami okolo oken a vstupních dveří působila poněkud aranžérsky. V rámci obnovy fasády byl proveden rozšířený restaurátorský průzkum za účelem nalezení případných historických omítek. Novodobé cementovápenné omítkové vrstvy s nátěry tak byly odstraněny až na zdivo. Ponechány byly nalezené fragmenty původní renesanční omítky, na základě kterých bylo stanoveno nové řešení fasády tak, aby se připodobnilo původnímu renesančnímu vzhledu domu. Hlavní plocha průčelí má nově hrubý rustikální povrch a není lemována bosáží, jejíž přítomnost se nálezy nepotvrdila. Dle nálezové situace byla hlazením omítky provedena bosáž na okrajích spodní části atiky a doplněn v omítce hlazený vlys pod oběma římsami. Okenní otvory rámují hladké omítkové šambrány konturované černou linkou. Omítka také nevyrovnává nerovnosti zdiva, nýbrž je kopíruje. Popsané výrazné proměny obou fasád jsou součástí dlouhodobé a cílené péče města a jeho snahy obnovovat doložitelnou historickou podobu domů v centru. Jsou součástí realizace strategického plánu rozvoje města, který na památkovou péči klade oprávněně velký důraz. Zvyšují estetickou kvalitu našeho životního prostoru, jsou součástí údržby majetku města i poznávání naší historie. V červenci na obě realizace v Horní ulici naváže oprava fasády prostorově a polohově výrazného nárožního domu čp Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Rok 1963 (2.) Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky V prvním týdnu měsíce září musela správa kina promítat jeden film třikrát a ještě se na mnohé diváky nedostalo. V tomto týdnu seznámilo se obecenstvo s novým filmem režiséra Antonína Kachlíka Bylo nás deset. Premiéra této hudební komedie připomněla divákům členy štábu, který na filmu pracoval. Známý obraz literátského bratrstva v Prachaticích, který po staletí visel na kůru kostela sv. Jakuba, je nyní vystaven v prachatickém muzeu. Zde v suchu bude uchráněn od vlhka a plísně, které již vážně narušovaly povrch malby této vzácné památky z roku Územím naší vlasti prošla silná vlna mrazů, vichřic a sněhových vánic. Tato nepřízeň počasí se projevila rovněž v našem okrese, především v horské oblasti, kde způsobila četné nesnáze v silniční dopravě. Prudké sněhové vánice vytvářely ze zvířeného suchého sněhu takové závěje, že úplně zavalily některé úseky silnic a odřízly tak mnohé obce od světa. Pracovníci Okresní správy státních silnic nasadili všechny mechanizační prostředky (sněhomety, sněžné pluhy), aby spojení do všech obcí bylo obnoveno. S topivem nebyli lidé na tak přísnou zimu připraveni. Na jednu domácnost Uhelné sklady vydávaly 15 metráků uhlí. Pololetní prázdniny na všech školách prodlouženy od 20. ledna do 11. února. Správa dráhy redukovala některé vlakové spoje vedené v parní trakci. Ještě v březnu rozmrazovali zaměstnanci MěstNV elektrickým agregátem vodovody v domácnostech. Instalatéři měli co dělat na opravách vodovodního zařízení. Nastala svízelná situace v dodávce elektrické energie. Energozávody nestačí dodávkou proudu. Dne 3. ledna bylo bez ohlášení celé město bez proudu. Bylo nařízeno šetřit elektrickou energií. Veřejné osvětlení ve městě zredukováno osvětleny pouze křižovatky. Dne 4. ledna byla velká sháňka po petrolejových lampách. Místní prodejna Domácí potřeby pokud měla nějaké lampy na skladě, všechny vyprodala. Suchý podzim a krutá zima přinesly občanům města značné potíže s dodávkou vody. Ve městě je kritický nedostatek pitné i užitkové vody. U pramene výborné pitné vody v Hradební ulici stáli lidé v noci i časně zrána v dlouhé frontě. Feferský potok až ke dnu zamrzlý. Jako lidé, tak i lesní zvěř trpěla nedostatkem vody. Lesníci nachází uhynulou srnčí i zaječí zvěř na mnoha místech. V neděli 30. června utonul při koupání v retenční nádrži u Husince dvanáctiletý žák místní školy František Linhart z Prachatic. Dne 15. října po požití jedovatých hub (asi muchomůrky zelené) místo podzimek zelánek zemřel učitel zdejší hudební školy soudruh Koreš. Do Prachatic přišel z Bavorova. Jeho hospodyni se lékařům podařilo zachránit. Vánoční kapři v kašně na náměstí. Připravil je tam narychlo vedoucí prodejny Lexa, protože do města byla dočasně přerušena dodávka vody, tudíž i do nádrží jeho prodejny. Za třeskutého nočního mrazu ( 17 C) Lexa kapříky hlídal ale přece neuhlídal, ani on, ani ta památná Spravedlnost na kašně. V nestřežené chvilce, kdy si Lexa na chvilku odskočil, mu nějaký čtverák několik kaprů vylovil. Při demolici domu čp. 66 předměstí byla 14. listopadu nalezena velká žulová koule. Kamenná koule je jedna z těch, které v době obležení v roce 1420 byly na město nebo z města metány. Nedaleko naleziště, v hloubce 1,5 metru, vynesl bagr druhou stejně velikou kouli. Zůstala však neodvezena na místě nálezu. Třetí kamenná koule je za vraty provozovny ČSAD, pro muzeum dosud nezajištěná. Rada MNV neměla námitek proti tomu, aby byl dvanácti občanům vydán pas pro potřebu návštěvy příbuzných v Rakousku a Německé spolkové republice. Vzhledem k velmi čestnému umístění oddílu kopané TJ Tatran Prachatice v podzimním kole krajského přeboru bylo rozhodnuto doporučit krajské sekci kopané v Českých Budějovicích, aby jako odměna za dobrou reprezentaci byl tomuto oddílu povolen zájezd do Rakouska. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 červenec 2014

5 Prachatice 26. července opět přivítají Bohemia Jazz Fest Objevte rytmus České republiky na 9. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Bohemia Jazz Fest (BJF) od 15. do 26. července v Praze, Domažlicích, Táboře, Plzni, Liberci, Zlíně, Brně, Písku a Prachaticích. Festival představí jako každý rok špičkové umělce z celého světa. Kapely z Belgie, Holandska, Německa, Rakouska, Estonska, Dánska, Norska, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Brazílie, USA a České republiky roztančí historická náměstí, a co je úžasné všech 33 koncertů je pro posluchače úplně zdarma. Festival zahájí 15. července americká legendární formace Danilo Pérez/Brian Blade/John Patitucci koncertem na Staroměstském náměstí, který bude přenášet Česká televize. Dále pokračuje vystoupením kytaristy Johna Scofielda a jeho formace Uberjam- Band, amerického varhaníka Dr. Lonnie Smith a jeho tria nebo brazilské zpěvačky z Rio de Janeira Leny Andrade a její kapely a mnoha dalších. Vidím festival jako jeden celek a rád bych, aby posluchači navštívili co možná největší počet koncertů a měst, říká zakladatel a umělecký ředitel festivalu, kytarista Rudy Linka, každé město má svoji jedinečnou atmosféru, proto je Bohemia Jazz Fest úplně skvělým lákadlem, proč si projet naši krásnou vlast. Kombinace létních večerů, úžasné architektury a světové hudby pod širým nebem co může být lepšího? Program na nejvyšší umělecké úrovni, který BJF každý rok má, je důvodem, proč americký časopis DownBeat již po páté zařadil BJF do svého přehledu nejvýznamnějších kulturních událostí světa a průvodce Michelin (FR) uvádí BJF pod hlavičkou musí se vidět. Největší současná hvězda Xterry, úřadující mistr světa z Maui Ruben Ruzafa bude letos poprvé závodit v Prachaticích na světovém poháru Xterra. Bývalý elitní biker, který vstoupil do triatlonového světa nečekaným vítězstvím na mistrovství světa na Maui v roce 2008, doplní už tak nabité profesionální startovní pole. Prachatická Xterra ale není jen přehlídkou slavných jmen. Stejně jako minulý rok bude Xterra Czech 2014 výzvou i pro amatéry. Prachatičtí sportovci mohou poměřit své síly jak v hlavním závodě, tak v Xterra Easy, která má poloviční tratě a nižší náročnost. Další oblíbenou záležitostí je štafeta. Pokud se necítíte na všechny disciplíny, stačí vytvořit svůj tým. Bohemia Jazz Fest v Prachaticích se koná 26. července 2014 na Velkém náměstí. Začíná v hodin koncertem skvělého slovenského pianisty Matěje Benka a jeho tria. Od se představí jazz/rock/pop polsko-ukrajinská formace Dagadana a ve koncert vyvrcholí vystoupením rakouského jazzového tria Mario s Room Interzone. Objevte rytmus České republiky, vítejte na Bohemia Jazz Festu! Kateřina Csiriková Dagadana. V srpnu dorazí největší současná hvězda Xterry! Foto R. Izydorczak, Jako každý rok bude připravena i Xterra pro děti. Letos poprvé se bude dětský závod odehrávat den před hlavní Xterrou, a to 8. srpna. Dětem bude patřit celé náměstí a také budou moci zažít vyhlašování v plné parádě na velkém podiu pod světly reflektorů! Diváky zveme 9. srpna 2014 na Velké náměstí, kde od hodin bude probíhat doprovodný program. Na velkoplošné obrazovce uvidí záběry z kola a plavání. Na Velkém náměstí bude možnost prohlídky stánků se sportovními potřebami a také občerstvení. Večer po vyhlašování vítězů bude opět připraven koncert na náměstí. Darina Šulecová, PR manager Xterra Na slovíčko s ředitelkou Okresní správy sociálního zabezpečení Prachatice Ing. Danou Pinterovou Odpovídá na otázku, která se neustále opakuje zejména na setkáních se seniory. Jak je možné, že Romové dostávají větší důchody? Romové nemají jiné výše důchodů než ostatní občané České republiky. Jsou jim počítány dle stejných předpisů, musí splňovat stejné podmínky doby pojištění, v případě invalidních důchodů jejich zdravotní stav posuzují stejní posudkoví lékaři jako u ostatních žadatelů. V případě přiznávání důchodů nemají oproti ostatním občanům žádné výjimky ani privilegia. Přiznání a výše starobního a invalidního důchodu jsou podmíněny délkou zaměstnání dle zákona č. 155/1995 Sb. Přiznání důchodové dávky je podmíněno tím, zda je splněna potřebná doba důchodového pojištění, tzn. délka zaměstnání nebo náhradní doba, která je přesně definována a ve většině případů i časově omezena. Pro vznik nároku u starobního důchodu je nutné splnit i důchodový věk, který je určen dle data narození a u žen i počtem vychovaných dětí. V roce 2014 je potřebná doba důchodového pojištění pro vznik nároku na starobní důchod 30 let. Pro vznik invalidního důchodu je také nutné splnit dvě podmínky. První je být invalidní na základě posouzení zdravotního stavu žadatele posudkovým lékařem. Druhá je mít potřebnou délku důchodového pojištění, která závisí na věku žadatele např.: u žadatele do 20 let věku je potřebná doba pojištění méně než jeden rok, červenec 2014 u žadatele od 20 let do 22 let zákon požaduje odpracovat jeden rok, u žadatele od 22 do 24 let dva roky u žadatele od 24 do 26 let tři roky u žadatele od 26 let do 28 let čtyři roky u žadatelů nad 28 let odpracovaných pět let v posledních 10 letech a nebo u pojištěnců starších 38 let je možné splnit tuto podmínku délkou důchodového pojištění deseti let v posledních dvaceti letech před přiznáním invalidity. Výše důchodu se skládá ze dvou částí. První částí je základní výměra, která je jednotná pro všechny typy důchodů (v letošním roce 2340 Kč měsíčně). Druhou částí je procentní výměra, která se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle příjmů a získané doby pojištění. Z uvedeného vyplývá, že výše důchodu je přímo úměrná odpracované době a výdělkům získaným v zaměstnání. Do důchodově pojištěné doby lze zahrnout tzv. dobu náhradní, jako je péče o dítě do jeho věku čtyř let, evidence u úřadu práce v maximální délce tří let, některé doby studia, péče o osobu blízkou a také dobrovolné důchodové pojištění. V mimořádných případech má na invalidní důchod třetího stupně (dříve plný invalidní důchod) nárok osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku a je invalidní pro invaliditu třetího stupně. Výše procentní výměry takového důchodu je 45 % ze zákonem stanoveného výpočtového základu, který se každý rok mění. Pro rok 2014 je to 45 % z Kč, tj Kč. strana 5

6 Kulturní a společenský servis na červenec 2014 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Dolní brána 25 Tel.: Prodejní galerie stálá expozice. po zavřeno út pát so ne Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. do Michal Gabriel: SOCHY Výstava jednoho z nejuznávanějších českých sochařů současnosti. Prof. akademický sochař Michal Gabriel patří v současnosti k nejvýraznějším českým výtvarníkům, jeho díla plní prestižní výstavní prostory stejně úspěšně jako menší galerie, kde hledá netradiční scenérie pro své sochy a sousoší. Ve veřejném prostoru zanechal několik nesmazatelných otisků, jako jsou například monumentální vrata Veletržního paláce, Okřídlený levhart nad vstupem do Kanceláře prezidenta republiky, Pavilon Indonéská džungle v pražské ZOO, bronzoví koně pro vodní kaskádu v Dejvicích a mnoho dalších. Od roku 2007 působí jako děkan Fakulty výtvarných umění v Brně, kde už 12 let vede ateliér figurativního sochařství. Poměrně nezvyklým počinem jsou akce, při kterých autor stěhuje objekty ze sterilního prostředí výstavních síní do přirozeného prostoru. Smečka jde travou či městem, koně běží lesem. Krajina se stává velkolepou kulisou dějů, které by se v galerii nemohly odehrát. Ale i tam je jejich účinek dramatický. Šelmy oživené strukturou přírodnin kráčí hrdě galerií s přirozeností zvířete, které ovládá prostor. Možná by stačila slova rumunského sochaře Constantina Brancusiho: Nehledejte tajemství ani temné formulky. Nabízím vám čistou radost. Dívejte se, dokud ji nespatříte. VELKÉ NÁMĚSTÍ ( ) BOHEMIA JAZZ FEST (podrobnosti na str. 5) Vstupné zdarma. KONTAKTY Městské divadlo tel , , Naleznete nás také na facebooku: KIS Prachatice Zájemci o zasílání měsíčního kulturního přehledu pište na INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel Otevřeno: po pá so ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Tel.: Otevřeme po předchozí domluvě v Infocentru. Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře Otto Herberta Hajeka. Vstupné plné 20, zlevněné10 Kč. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ PRACHATICE OČIMA MLADÝCH UMĚLCŮ, JAK STUDENTŮ, TAK DĚTÍ MŠ Výstava prací z výtvarného workshopu studentů Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem a dětí z mateřských škol v Prachaticích. Výstava je tématem zaměřená na krásy města Prachatice. Slavnostní vernisáž od hodin FOTIT MŮŽE KAŽDÝ Druhé ohlédnutí za soutěží, kterou pořádal fotografický klub F 2,8 pod názvem Fotit může každý. Slavnostní vernisáž od hodin. SÁL NÁRODNÍHO DOMU tel.: VĚŽ KOSTELA po pá so ne KINO NÁRODKA Tel. číslo pro rezervaci vstupenek: Infocentrum (17.00) NA HRANĚ ZÍTŘKA Dobrodružný, sci-fi film USA. Vhodný od 12 let. Titulky. Mimozemská rasa útočí na Zemi. Žádná armáda na světě se nevyrovná jejich rychlosti a brutalitě. Armády celého světa proto spojily své síly a vzepjaly se k poslednímu útoku. Je to jejich poslední šance. Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise), který nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez cirátů degradován a s nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol. Během několika minut je zabit, předtím se mu však podaří zneškodnit Alphu. Ovšem procitne opět na začátku toho samého pekelného dne a je nucen znovu bojovat a zemřít a tak stále dokola. Přímý fyzický kontakt s mimozemšťanem způsobil, že se dostal do časové smyčky a je tak odsouzen prožívat nelítostnou bitvu znovu a znovu. S každým opakujícím se dnem se však zvyšuje jeho odolnost a pohotovost. Po jeho boku bojuje členka speciálních jednotek Rita Vrataski (Emily Blunt). Každá další bitva je pro Cagea a Ritu příležitostí najít způsob, jak mimozemské vetřelce porazit (20.00) NA HRANĚ ZÍTŘKA (3D) (17.00) JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Animovaný, dobrodružný film USA. Přístupný. České znění. Vrací se dračí svět a jeho hrdinové. Škyťákova největší kamarádka Astrid je hvězdou oblíbených dračích závodů, zatímco Škyťák dává přednost osamělým spanilým letům s Bezzubkou. Objevují nové světy a nové draky. Jedno z jejich dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků. Taky se zde setkají s tajemnou Dračí jezdkyní, ze které se vyklube Škyťákova dávno ztracená matka Valka. Na láskyplné objetí matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a draků se stahují mračna, která se přihnala díky Dragovi, mocichtivému a samozvanému dračímu bohovi, kterému slouží nafoukaný lovec draků Eret. Tihle dva představují nebezpečí, se kterým sám Škyťák s Bezzubkou nic nezmůžou, a tak dají dohromady starou partu, do níž kromě Astrid patří i Tlamoun, Snoplivec, Rybinoha a dvojčata Ťafan a Rafana (19.00) JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (3D) (20.00) ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ Komedie ČR. Přístupný od 12 let. Zakázané uvolnění není jen jedno ze základních pravidel, omezujících pohyb puku při hokejovém utkání. Zakázané uvolnění je také koktejl namíchaný zkušenou barmankou unesené nevěstě a ženskému svědkovi jejího ženicha, po jehož nadměrné konzumaci se řekne a stane leccos Nenechte si ujít nový film režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Kolečka (20.00) VŠIVÁCI Drama ČR. Přístupný od 12 let. Všiváci jsou rozvětveným příběhem dvou bratrů. Miki (Jiří Langmajer) je špičkový neurochirurg, který se ale utápí v bludném kruhu operací, alkoholu, milostných avantýr a nevěr. Jeho horkokrevný bratr Ricky (Ondřej Vetchý) se vrátil z české mise v Afghánistánu. Na plné čáře prohrává svůj boj s dluhy i s návratem k normálnímu životu. Navíc pečuje o své dvě dcery o malou Maty (Rebeka) a dospívající Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomáhá jeho matka, kterou skvěle ztvárnila Iva Janžurová. S osudy bratrů se pak prolínají příběhy dalších postav Mikiho kolegy a jeho ženy, Richardova spolubojovníka z Afghánistánu Oldy (Ondřej Malý) a dvou kamarádů Vency a Emana (Jiří Mádl, Kryštof Hádek), které Richard a Olda chtějí využít ve svých plánech na získání peněz. Každý se někdy musel zachovat jako Všivák (17.00) TRANSFORMERS: ZÁNIK Sci-fi, dobrodružný film USA. Přístupný. České znění. Automechanik Cade Yager (Walhberg) se snaží uživit sebe a svou dospívající dceru Tessu (Nicola Peltz) opravováním hodně nepojízdných vraků. Zoufale se mu nedaří, ale jen do doby, než se z jednoho roztřískaného náklaďáku vyklube Transformer Optimus Prime. Cade z toho jen strana 6 červenec 2014

7 těžko může mít radost, protože Amerika se ještě úplně nevzpamatovala ze souboje hodných Autobotů se zlými Deceptikony. Čtyři roky poté jsou všichni zástupci téhle mimozemské rasy na indexu a elitní vědecké mozky se snaží vytvořit pozemské Transformery, kteří by účinněji čelili podobným hrozbám. Z minulosti ale víme, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly, a jinak tomu nebude ani v tomto případě. To však Cadea příliš netrápí. Zatím. Jako nový lidský parťák toho nejslavnějšího z Transformerů se ocitl nejen v hledáčku americké vlády, ale pronásledují ho i Optimovi krajané (20.00) TRANSFORMERS: ZÁNIK (3D) MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43 tel , Otevřeno út ne VZPOURA NA PŮDĚ loutky Divadla Continuo obsadily muzeum (více na str. 8) MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel.: ředitelna , dospělí a donášková služba , oddělení pro děti a mládež , studovna Výstava JAKUB BURSA (výstavní prostor MěK), potrvá do Literární kavárna Jak se žilo na slavných jihočeských hradech a zámcích (14.00, Domov seniorů Mistra Křišťana). S PhDr. Evou Havlovcovou na návštěvě v nejslavnějších jihočeských zámcích Českém Krumlově, Třeboni, Hluboké nad Vltavou, Rožmberku a dalších. Literární kavárna je otevřena již od hodin. Prázdninová výpůjční doba platná od do Všechna oddělení po út st čt pá so zavřeno červenec 2014 BIBLIOBOX v Zahradní ulici možnost vracení knih z fondu Městské knihovny Prachatice. KOSTEL SV. ANNY LIBÍNSKÉ SEDLO (17.00) Koncert na sv. Annu Vystoupí smíšený sbor Musica Viva z Horní Plané pod vedením Barbory Tybitanclové. MěO SVAZU DŮCHODCŮ VLÁČKEM S BABIČKOU A DĚDEČKEM NA SOUMARSKÝ MOST Akce v rámci Prázdninového pasu 2014 vodní hrátky a soutěže. Odjezd z vlakového nádraží Prachatice v 8.30 hodin. PRACHATICKÉ MUZEUM Velké náměstí tel Výstavy: Čtyři svatby stačí, drahoušku Ostatní akce: (13.00) Komentovaná prohlídka muzea s Mgr. Pavlem Fenclem Podvečer se soumary Vinuté perle s Vlaďkou Dubskou Komentovaná prohlídka historického městského jádra Prachatic s Mgr. Pavlem Fenclem Otevírací doba: po zavřeno út ne KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ZÁJEZD: ORLICKÉ HORY Malé nám hod VÝLET PO MATÝSKOVO STEZCE Zveme děti v doprovodu rodičů. Trasa: Zbytiny Mošna Skříněřov. Délka trasy do 5 km. Odjezd: ČD 8.33 hod NOVÉ ÚDOLÍ PTAČÍ SKÁLY NOVÉ ÚDOLÍ Délka trasy 17 km. Odjezd: ČD 8.33 hod. HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA Neumannova 144 Tel.: Po celý rok je veřejnosti přístupný neorenesanční hospicový park k vidění jsou zajímavé dřeviny, zlatý bažant, kanáři, pávíci, papoušci, japonští koi kapři aj. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2014 (podrobnosti na str. 8) Ludvig Holberg: JEPPE Z VRŠKU PAPARAZZI aneb Intimní život bulvárního fotografa Ray a Michael Coony: TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH Arnošt Goldflam: KOMEDIANTI Elaine Murphyová: TŘI HOLKY JAKO KVĚT strana 7

8 Loutky utekly do Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích Národní muzeum otevřelo v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích novou výstavu s názvem Vzpoura na půdě loutky Divadla Continuo obsadily muzeum. Představuje návštěvníkům originální předměty jako loutky, divadelní masky a další zajímavé rekvizity této významné mezinárodní divadelní skupiny. Výstava bude pro návštěvníky přístupná do 19. října Tématem nové výstavy v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích je vzpoura loutek, které přebývají ve vesnici na půdě jihočeského statku Divadla Continuo. Loutky utečou z Malovic do Prachatic a obsadí nejen tamní půdu, ale i celý prostor historického domu. V jednotlivých instalacích se potkávají loutky různých velikostí a z různých představení a projektů Divadla Continuo v nových příbězích. Divadlo Continuo je mezinárodní nezávislá divadelní skupina vedená režisérem a uměleckým vedoucím Pavlem Štouračem. Od roku 1995 skupina trvale sídlí a tvoří v malé vesnici Malovice na Prachaticku v bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový Dvůr. Inscenace Divadla Continuo je prakticky nemožné žánrově zařadit. Pohyb, fyzické herectví, tanec, cirkusové techniky, živá muzika, stejně jako výrazná výtvarná stylizace to vše vytváří nezaměnitelnou poetiku jednotlivých inscenací. Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích je otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do hodin. Mgr. Tereza Petáková KIS města chystají divadelní předplatné Podzim 2014 ŘADA A 23. září (19.00) Ludvig Holberg: JEPPE Z VRŠKU DIVADLO NA JEZERCE PRAHA Vynikající komedie L. Holberga se po letech vrací do Prahy, tentokrát na jeviště Divadla Na Jezerce. Tuto variaci na téma staré dánské komedie si podle svých slov zamiloval principál Jezerky a režisér Jan Hrušínský, když v ní hrál titulní roli jeho otec Rudolf Hrušínský v 60. letech v Národním divadle. Na Jezerce se hlavní role ujal Radek Holub, který patří k oporám hereckého souboru. Dále hrají: Miluše Šplechtová, Zdeněk Hruška, Václav Jílek, Václav Liška, Jan Hofman, Michal Kern, Martin Sitta, Václav Chalupa, Kristýna Hrušínská/Tereza Němcová (19.00) Rob Becker: CAVEMAN PUBLIC RELATIONS & PRODUCTION Máte chuť se zase jednou rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat a přesvědčte se sami, že tato volba byla správná. V one-man show je divákům předvedena vtipná přednáška o tom, že za rozdíly v chování mezi oběma pohlavími nemůže muž ani žena, ale sama příroda, která dávno v pravěku jejich vzorce chování zformovala tak, aby člověk přežil. Muž je v očích ženy krétén, který nezvládá učinit více věcí najednou, zatímco žena v očích muže neúnavná drbna. Představení lze skvěle doporučit párům, které mají pocit, že si přestaly rozumět Hrají: Honza Holík/Jakub Slach (19.00) Ray a Michael Coony: TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři svými geniálními nápady. Za fraškou plnou humorných záměn a dramatických zvratů stojí otec a syn Coonyovi. Hra Tři bratři v nesnázích je jejich prvním společným počinem a dle recenzí nadmíru podařeným. Hrají: Adéla Gondíková, Martin Zounar, Filip Tomsa, Ivana Andrlová/Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Jana Zenáhlíková/Lucie Svobodová, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček, Marcel Vašinka/Petr Pospíchal, Petr Gelnar/Lukáš Pečenka (19.00) Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY DIVADLO UNGELT PRAHA Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. V americké a zároveň světové premiéře této hry hrály mladé policisty světové filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. V české premiéře se v Divadle Ungelt v těchto rolích představí Richard Krajčo a David Švehlík. Richard Krajčo získal za roli Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík (Joey) se umístil v širší nominaci. Upozorňujeme diváky, že je v rámci představení použito hlasité střelby. ŘADA B (19.00) Patrick Haudcoeur, Daniele Navarro-Haudcoeur: S NEBO BEZ? MITHEA s. r. o. Skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka nezvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází večer premiéry a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné delirium. Divadlo Palace dalo v této skvělé komedii, která měla v Paříži mimořádný úspěch, příležitost jedné z nejobsazovanějších českých hereček. Vanda Hybnerová v této inscenaci není jenom představitelkou hlavní role, ale vyzkoušela si v ní i práci režisérky. Hra se v jejím vidění mění v grotesku a smršť pohybových improvizací. Tomu podřídila i výběr herců. Vojtu Záveského a Jakuba Žáčka znají diváci ze sérií vystoupení v pořadu Na Stojáka nebo ze sitcomu Pan Máma. Richard Trsťan účinkoval v několika komediích Divadla Palace a Lucia Kašiarová byla vyhlášena Tanečnicí roku (19.00) Arnošt Goldflam: KOMEDIANTI DIVADLO NA JEZERCE PRAHA Věnováno hereckým kočovným společnostem. Původní autorská hra A. Goldflama zachycuje týden v životě herců na počátku 20. století, kteří jsou v mnohém podobni dnešním kolegům. Během jedné štace prožívají svá dobrodružství, své radosti, ale také smutky. V Komediantech nechybějí podle autora a režiséra četné humorné, komické situace, ale chvílemi je příběh tak jak už to v životě bývá i tesklivý. Hrají: Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Kristýna Hrušínská, Klára Issová, Rostislav Novák, Arnošt Goldflam, Věra Kubánková, Petr Vacek, Michal Kern, Václav Liška (19.00) PAPARAZZI aneb Intimní život bulvárního fotografa DIVADLO PLUTO PLZEŇ Jeho svérázný repertoár je zaměřený výhradně na komediální žánry od kabaretu přes hudební komedii a muzikály až po operetu. Divadlo je velmi oblíbené i pro svůj žánrově a stylově ojedinělý druh zábavy. Hrají a zpívají: Lukáš Langmajer Heřman Ludvík, 30 let, bulvární fotograf, smolař na ženy a žárlivec, Pavla Zeman-Bečková Jana, 25 let, tak trochu potřeštěná intelektuálka, Pavla Zeman-Bečková Kateřina, žena středního věku, se kterou se život nemazlil. Dále: Táňa Krchovová/Iva Malatová, Kamila Kikinčuková/Zuzka Velichová (19.00) Elaine Murphyová: TŘI HOLKY JAKO KVĚT DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA Láska, sex, narození, smrt a lekce salsy. Tři ženy. Vnučka, matka a babička. Potřeštěná rebelující maturantka, psychicky se hroutící prodavačka z dámského oddělení a penzistka pečující o svého nemocného manžela. S velkou dávkou humoru a sebeironie nám postupně svěřují své malé radosti, velká trápení i svá nejskrytější tajemství. V autorském debutu irské dramatičky E. Murphyové se vzájemně prolínají bravurně napsané monology žen tří generací. Divadlo Na Fidlovačce tuto celosvětově úspěšnou hru uvádí v české premiéře. Hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Marie Doležalová. Kontakty: Městské divadlo Prachatice, tel , , (KIS) strana 8 červenec 2014

9 Zámek nebo hrad? Konec školního roku je obdobím, kdy školy realizují výlety a exkurze. Pro čtenáře na vysvětlenou. Oba názvy neznamenají totéž. Exkurze je jinou metodou výuky, má poznávací charakter, žáci by si z ní měli odnést nové zkušenosti, dovednosti, vědomosti, je pevnou součástí školního vzdělávacího programu naší školy. Výlet má především relaxační charakter a přispívá ke stmelení třídního kolektivu i upevňování vztahu žáků a třídního učitele. Společné zážitky pomáhají odbourávat některé negativní jevy ve vztazích mezi dětmi. Tento rok kromě plánovaných exkurzí a výletů mohli žáci naší školy využít odměny, kterou jsme získali v rámci projektu 20 let Euroregionu Šumava/Bavorský les/mühlviertel, a vyrazit na výlet do klatovského regionu. Cílem výletu žáků šestých až osmých ročníků, kteří se aktivně zapojují do našich akcí s partnerskými školami v zahraničí (Aigen-Schlägl, Neureichenau, Grafenau), se staly Klatovy a Velhartice. V Klatovech žáci obdivovali nově zrekonstruované katakomby a využili interaktivní program, který je součástí prohlídky. Ve starobylé lékárně U Bílého jednorožce mohli objevovat léčebné metody minulosti a účinky přírodních látek živočišného a rostlinného původu. Hrad a zámek Velhartice je poté upoutal jak svou vnější architekturou, tak i celkovým uspořádáním a raritou v podobě visutého mostu, který bude zapsán mezi památky UNESCO. Tady mohli přemýšlet, co bylo příjemnější na obývání hrad nebo zámek? Děti doprovázeli učitelé německého jazyka, kteří zajišťují i další aktivity s partnerskými školami, Mgr. Jitka Hřebečková a Mgr. Pavel Študlar. Žáci byli z akce nadšeni, byl to pro ně nevšední zážitek. Všichni si užili den plný poznání i zábavy. Mgr. Alena Nachlingerová Základní škola Národní hostila slovenské kamarády Školní budovu Národky koncem května rozezněla libozvučná slovenština. Po čtyřech letech nás navštívili žáci a pedagogové ze Zvolena, ze Základní školy v Hrnčiarske ulici. A přátelé z partnerské školy si vychutnávali jižní Čechy plnými doušky - během několika dní zvládli navštívit Hlubokou, České Budějovice, Český Krumlov, Holašovice i Šumavu. Ze Slovenska přicestovalo 40 žáků od páté do sedmé třídy. Hostiteli se jim staly stejně staré děti z naší školy. První odpoledne patřilo seznamování děti o sobě zjišťovaly co nejvíce informací, aby se poté překvapivě ujistily, že na obou stranách hranice patří mezi neoblíbenější předměty ve škole tělocvik, mezi jídly vládne pizza a ve volném čase vítězí sport, tanec a počítačové hry. České děti provedly nové kamarády školou a ukázaly jim zde vše, co považovaly za důležité. Večer završil sport a opékáním buřtů. Druhý den se všichni společně vypravili na výlet do Českého Krumlova a Holašovic, potom si prohlédli Prachatice a bohatý den ukončili fotbalovým utkáním a diskotékou. Ráno slovenské děti i paní učitelky, nadšené jižními Čechami, odjížděly přes Šumavu a Pasov zpět domů. Velké poděkování patří pedagogům, kteří vše perfektně zorganizovali, kuchařkám za přípravu snídaní a večeří a také rodičům našich žáků, kteří hostům připravili bohaté občerstvení. Jsme moc rádi, že se návštěvě u nás líbilo. Doufáme, že se nám v příštím školním roce podaří uspořádat zájezd do Zvolena, kam jsme byli srdečně pozváni. Mgr. Hana Bolková Jednou větou Hostem tradičního pasování žáčků 1. tříd na čtenáře byla v Radničním sále režisérka, spisovatelka a ilustrátorka dětských knih Galina Miklíková. (rej) Nabízí se nekonečné množství způsobů, jak oslavit Den dětí. My na naší škole jsme Den dětí pojali zvláštně nechali jsme si zapálit školu, evakuovali jsme se, povolali hasiče, pozvali záchranáře, městskou a státní policii, člena zásahové jednotky i policisty s policejními psy. Svátek dětí jsme tak propojili s celoškolním projektem Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dané téma je od letošního školního roku povinnou součástí vzdělávacího programu a je možné ho realizovat jak ve vyučovacích hodinách, tak i cestou školního projektu a tu jsme zvolili my. Děti měly k dispozici 23 stanovišť, na nichž se dozvídaly o tom, jak se zachovat v tak nečekaných situacích, jakými bývají dopravní nehoda, požár, teroristický útok, povodeň nebo únik chemických látek. Mladší žáci se seznamovali i s červenec 2014 Den dětí na Národce proložily zajímavé a poučné ukázky riziky hrozícími v běžném životě. Důležité informace pomáhala žákům zprostředkovat interaktivní DVD, připraveny byly pracovní listy, hry. Celou polovinu stanovišť oživili profesionálové, kteří poutavým způsobem vyprávěli o své práci. Činnosti na stanovištích prokládaly zajímavé ukázky velký úspěch měla prohlídka sanitky, hasičského auta, ukázka vybavení policisty zásahové jednotky, předvedení postupů při poskytování první pomoci a samozřejmě nejúžasnější všem připadala práce s nádhernými policejními psy. Děti si prakticky vyzkoušely použití hasičského přístroje a proudem vody z hasičských hadic se trefovaly na terč. Děkuji prachatickým hasičům, záchranářům, městské a státní policii. Pomohli nám pro žáky Základní školy Národní připravit den nejen plný zábavy, ale i poučení. Mgr. Hana Bolková strana 9

10 Medvídek Nebojsa s hloupým Honzou potěšili nemocné děti V herně na dětském lůžkovém oddělení prachatické nemocnice odehráli členové divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné (5. června 2014) představení Medvídek Nebojsa. Kateřina Vinická v roli medvídka a Tomáš Stolařík v roli Honzy zpříjemnili malým pacientům pobyt na nemocničním lůžku. Pohádku o medvídkovi, který hledal pro sebe jméno a hlavně kamaráda, s nemocnými dětmi a s některými maminkami, které je v nemocnici doprovázejí, zhlédla i část personálu dětského oddělení. Malým i velkým divákům se představení moc líbilo, což bylo možné vyčíst z jejich rozesmátých tváří a potlesku. Pohádkové divadelní představení se na dětském lůžkovém oddělení nemocnice konalo díky společnosti BSJ group. Text a foto Marcela Květoňová Folklorní soubor Libín-S muzicíroval v Lotyšsku Folklorní soubor Libín-S Prachatice se zúčastnil od 13. do 18. května 2014 mezinárodního setkání plavců a vorařů v lotyšském Strenči. Libín-S Prachatice se díky svým aktivitám u Schwarzenberského plavebního kanálu stal v roce 2006 členem Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Ta sdružuje plavecké a vorařské spolky, které se zajímají o plavení dříví a dopravu po vodě a vyvíjejí kulturní činnosti s těmito činnostmi spojené. V loňském roce byl Libín-S hostitelem mezinárodního setkání plavců a vorařů Šumava Böhmerwald První cesta v Lotyšsku členů Libín-S vedla na velvyslanectví České republiky v Rize, kam byli pozváni zástupkyní velvyslance a radou velvyslanectví Danielou Mustillovou na sklenku vína. Pak je čekala společná cesta s dalšími účastníky mezinárodního setkání z Německa, Francie a z Finska z Rigy na sever do Strenči. Během následujících dnů viděli Libíňáci, jak se staví vor, na voru strávili několik hodin při plavbě po řece Gauja prakticky nedotčené lidskou činností, na voru, na jehož prvním poli vlála vlajka České republiky, navštívili hrady Sigulda a Turaida tyčící se nad údolím Gauji, hlavně setkávali jsme se s plavci a voraři z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Katalánska, Lotyšska, Německa, Rakouska, Slovinska, Španělska. Naši muzikanti si společně zamuzicírovali s kapelou folklorního souboru Medžabele, viděli jsme vystoupení folklorních souborů Gauja a Tīne, všichni jsme zpívali u ohně spolu děvčaty z Tīne. Skoro všude naši muzikanti vozili svoje nástroje, proto se hrálo a zpívalo u našeho starého dřevěného domu v Ķempēni, na břehu řeky Gauja, na voru, v pivovarské zahradě v Brenguli, v malém autobusu, v pivovaru Valmierudža. Přítomnost souboru Libín-S byla opravdovým oživením programu. V závěru setkání, při vorařském festivalu ve Strenči, jsme měli možnost vystoupit na festivalovém pódiu, byli jsme středem pozornosti kamarádů plavců a vorařů i divákům festivalu. Místní regionální televize i tištěná a elektronická média přinášela informace o mezinárodním setkání plavců a vorařů, nikdy nechyběla chvála na Čechy z folklorního souboru Libín-S Prachatice, kteří šířili dobrou náladu. Cestu do Lotyšska podpořilo vedení města Prachatice příspěvkem na reprezentaci. Ing. Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice Semináře zaujaly podnikatele Oblastní hospodářské komory Prachatice a Český Krumlov 31. května 2014 úspěšně ukončily Cyklus vzdělávacích seminářů pro podnikatele a obce. Hlavními aktivitami tohoto projektu bylo uspořádání 10 vzdělávacích seminářů. Týkaly se především legislativních podmínek pro podnikání a obecných informací nezbytných k podnikání. Zajímavé a hojně navštívené byly semináře o novém občanském zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna Veškeré projektové aktivity se setkaly u zúčastněných subjektů s velmi kladným ohlasem. Je tedy zřejmé, že se jedná o činnosti, které jsou v regionu žádané a které mají efektivní přínos. O značném úspěchu projektu hovoří i naplnění jednoho z monitorovacích indikátorů 230 absolventů kurzů (byl překročen o 110 osob). Radka Dvořáková ředitelka Oblastní hospodářské komory Prachatice Okresní soud zřídil informační centrum U Okresního soudu v Prachaticích zahájilo provoz informační centrum. Důvodem pro jeho zřízení (k 13. květnu 2014) bylo zjednodušení, zrychlení a zlepšení přístupu k veřejné službě a snadnější přístup ke službám, které okresní soud poskytuje. Největší výhodou pro veřejnost je určitě snadnější získání informací a vyřízení všech potřebných formalit na jednom místě, včetně podání a případného nákupu kolkových známek. Informační centrum zajišťuje nahlížení do spisů, které je možno objednat i telefonicky nebo em předem na přesně určený termín a hodinu. Informační centrum zároveň poskytuje kompletní servis týkající se pořizování kopií a výpisů ze studovaných spisů a jejich zpoplatnění. Dále je možno prostřednictvím informačního centra zajistit kopii datového nosiče ze spisového materiálu (nutno rovněž objednat). Informační centrum funguje současně jako podatelna soudu pro příjem všech podání. Informační centrum okresního sodu se nachází v přízemí napravo od vstupu do budovy soudu v místnosti číslo dveří 10. Provoz informačního centra je zajištěn od pondělí do čtvrtka od 7.00 hodin do hodin a v pátek od 7.00 hodin do hodin. V této době jsou pro veřejnost k dispozici pracovnice, které zodpoví osobně nebo telefonicky dotazy ohledně stavu řízení, nařízeného jednání a zabezpečují zmíněné služby. Z tohoto důvodu je proto nutné, aby se veřejnost obracela s dotazy ve věcech shora uvedených výhradně na telefonní číslo nebo na ovou adresu justice.cz. Jan Křiváček, ředitel správy soudu Zdravé město Prachatice ve Zvolenu Na Městský úřad Zvolen byla v červnu doručena k viceprimátorce Alžbetě Staníkové, za účasti poslanců Ruženy Babicové a Petera Drozdíka, výstava šedesáti fotografií z kolekce Zdravého města Prachatice. Vzhledem k tomu, že v letošním roce (březnu) jsme oslavili pětileté výročí platformy Zdravého města, nechali jsme vyrobit fotografie, na kterých jsou zdokumentovány akce a aktivity pěti posledních let (kampaně, kurzy, přednášky, závody, hry, výstavba, tisk, medializace, pohlednice, setkání). Všichni přítomní se shodli, že si fotografie zaslouží pěkné místo. O instalaci a návštěvnosti nás budou představitelé Zvolenu informovat. Hanka RH+ strana 10 červenec 2014

11 Děti narozené v prachatické nemocnici v květnu 2014 V květnu 2014 se narodilo v prachatické nemocnici celkem 34 dětí. Z celkového počtu bylo 15 chlapečků a 19 děvčátek. Nejčastější jména: David (2), Jan (2) a Matyáš (2). Prachatičtí občánci narození v prachatické nemocnici od 1. do 31. května 2014, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: Matyáš Frajman Nikol Gaierová Alex Vršínský Anna Marie Švecová Štěpánka Minaříková Alice Fatková David Šandera Matyáš Kasl Jarmila Pešková, matrikářka Miminkům medvídky, maminkám kytičky Nové prachatické občánky šest holčiček a sedm chlapečků přivítal do života starosta Martin Malý. Každé miminko dostalo od města Prachatice malý dárek plyšového medvídka a pamětní knížku. Maminky si odnesly kytičku. O kulturní zahájení se postaraly děti z mateřské školy v ulici U Stadionu. Text a foto Renata Jandová Ředitelská rošáda Zastupující ředitelkou Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice je od června do konce listopadu 2014 Martina Vondrušková, neboť Zuzana Pelikánová nastoupila na mateřskou dovolenou. V platnosti zůstávají dosavadní kontakty tel.: , , skype: os.cck.prachatice, (ČČK) Člověče, nezlob se Pexesa různých velikostí pro nejmenší i seniory, s obrázky, čísly, auty, zvířátky, postavičkami ze seriálů do poloviny prázdnin vystavuje Informační centrum pro mládež v Prachaticích, kde si můžete zahrát Člověče, nezlob se. Cílem organizátorů je, aby se do hry, které je letos sto let, zapojilo nejméně 100 osob. Hanka RH+ Jak na drobné stavby pohlíží katastrální zákon? Od začátku letošního roku začala platit celá řada legislativních změn týkajících se nakládání s nemovitostmi. Tyto změny jsou poměrně velké a zásadní, a proto se snažíme veřejnosti, resp. našim potenciálním klientům, být nápomocni i m ediální formou. Podle katastrálního zákona se drobnou stavbou rozumí stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výška 5 m. Drobné stavby se v katastru neevidují a nezobrazují se v katastrální mapě ani jako další prvek katastrální mapy. Není-li součástí pozemku, může být u pozemku vyznačena poznámka o stavbě, která není součástí pozemku. Za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla. V katastru se jako samostatné věci evidují budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby. Dále budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby a vybraná vodní díla, o nichž stanoví jiný právní předpis ( 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.), že jsou předmětem evidování v katastru, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby. Budova je samostatnou věcí, je-li na pozemku jiného vlastníka (např. budova ve spoluvlastnictví na pozemku jednoho ze spoluvlastníků), nebo na pozemku zatíženém věcným právem, nebo je-li stavbou dočasnou nebo stavbou nebo technickým zařízením, které provozně souvisejí s inženýrskými sítěmi (např. vodovody a kanalizace), které nejsou součástí pozemku např. trafostanice, apod., nebo je-li podzemní stavbou se samostatným účelovým určením, která je nemovitou věcí. Předmětem evidování v katastru jsou i stavby, z hlediska stavebních předpisů, podzemní, které aspoň částí svého obvodu vystupují nad terén; v katastrální mapě se vyznačují průnikem obvodu s terénem nejsou součástí pozemku. Budovou se rozumí nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí; v katastrální mapě se vyznačuje průnikem obvodu s terénem, u netypických staveb průmětem na terén. K zápisu údajů o nové stavbě, která je samostatnou věcí, musí být předložen doklad o způsobu užívání stavby, geometrický plán a listina, kterou navrhovatel (vlastník) prokazuje, že měl právo zřídit na pozemku tuto budovu, nebo jiná listina, která prokazuje jeho vlastnictví. Vlastnické právo ke stavbě, která je samostatnou věcí, se zapisuje vkladem. K zápisu údajů k pozemku o nové budově musí být předložen doklad o způsobu užívání budovy a geometrický plán. Jedná se o zápis jiných údajů o pozemku. Obdobně se postupuje v případě stavby, která je součástí práva stavby = zápis jiných údajů. Změna údajů o stavbě vyvolaná změnou jejího obvodu přístavbou se zapíše do katastru nemovitostí na základě ohlášení vlastníka stavby doloženého geometrickým plánem pro zaměření změny obvodu stavby a územním rozhodnutím, územním souhlasem, popř. veřejnoprávní smlouvou, nebo příslušnými listinami při změně stavby. Stavba se v katastru zruší na základě ohlášení vlastníka stavby, výsledků revize nebo výsledků zjišťování hranic. Budova se v katastru zruší i bez návrhu vlastníka stavby, a to na základě zjištění, že budova, která byla dosud evidována v RUIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí), již byla z tohoto základního registru vymazána. S budovou budou vymazána všechna práva, poznámky, informace a další údaje zapsané k předmětné stavbě. Zápis této změny se oznámí dosavadnímu vlastníku budovy. Je-li budova součástí pozemku, postupuje se obdobně, jak je výše uvedeno. Zápis změny se oznámí vlastníku pozemku. Doufám, že občanům města Prachatice uvedené informace alespoň trochu usnadní lepší orientaci při nakládání s jejich nemovitostmi. Ing. Vladimír Lang, ředitel KP Prachatice Nápravná cvičení na Zlaté stezce trochu jinak Mnozí žáci mají zdravotní problémy končící návštěvou lékaře, rehabilitací. Všichni víme, že prevence je základem udržení zdraví. Co ale s tím? Na naší škole jsou častou součástí hodin krátká uvolňovací cvičení přijímaná žáky vážně i nevážně, s ochotou i nechutí. Rozhodli jsme se proto udělat něco navíc pro ty, kteří zájem mají. Paní učitelka P. Jelínková a paní asistentka M. Machová připravily dva hodinové bloky pro zájemce ze druhého stupně. Naučily děti jednoduchá cvičení, ukázaly, jak lze použít jako cvičební pomůcky obyčejné věci. Motto Cvičit můžeš kdykoli a téměř kdekoli se naplnilo zábavnou formou. Trocha aerobiku nakonec se setkala s velkým ohlasem. Máme tedy inspiraci na příští rok. Eva Troupová Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XVI., číslo 7, uzávěrka Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává Městský úřad Prachatice v nákladu 4900 ks, Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. červenec 2014 strana 11

12 Crabdance je taneční rodina, ve které má místo hujer i přůšvihář Monika Kobanová předsedkyně občanského sdružení Crabdance, hlavní vedoucí Tanečního studia Crabdance, jeho taneční lektor, manager, choreograf Narodila se v Prachaticích (*1974). Dětství do třetí třídy základní školy prožila v Záblatí, po přestěhování dokončila povinnou školní docházku v ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích. Věnovala se baletu a tanci. Po studiu Střední ekonomické školy Vimperk pracovala jako asistentka ve firmě Selene. Přivedla na svět dceru Veroniku. Jejímu onemocnění paradoxně vděčí za návrat k tancování. Tanec dceři naordinovala jako součást léčby a v tanečním kroužku Freedance začala navrhovat kostýmy a pomáhat s choreografiemi. Po mateřské dovolené pracovala jako finanční poradce. V roce 2008 založila Taneční studio Crabdance. Kolik tanečníků si chodí v současné době do Tanečního studia Crabdance protáhnout kostru? Během celého týdne na 140 dětí od jednoho a půl roku do 18 let. Od příští sezony přibudou i večerní akce s rodiči, kteří si taneční hodiny vyžádali. Přejí si umět to, co jejich ratolesti. Takové hodiny patří mezi nejzábavnější, kdy mnozí z rodičů zjišťují, jak na oko jednoduchá taneční variace dá v reálu zabrat a jak je složité zkoordinovat své tělo, aby poslouchalo do rytmu a mozek si zapamatoval desítky variací za sebou v rychlém tempu. Poté každou propocenou minutu na parketě své děti nahlas obdivují a leckdy nevěřícně tápou, jak vše zvládají. Kolik lektorů se o ně stará? O přípravku se stará Jana Dortová. Vede Hrátky s Krabíkem, kam dochází rodiče s dětmi od půldruhého roku do tří let, a kategorii Pidi, kde se scházejí pidi tanečníci již bez doprovodu ve věku tří až čtyř let. Po patnácti letech v domě dětí je pro tuto práci jako stvořená. Ostatní kategorie až po dospěláky mám na starosti já, což obnáší všechny soutěžní choreografie, mixování hudby, návrhy kostýmů, návrhy a výrobu kulis, rekvizit a celý provoz. Mnohdy bych potřebovala osmý den v týdnu a den, aby měl o něco víc hodin. Vše se však dá zvládnout, když máte skvělé asistenty k ruce, kteří si zaslouží velké poděkování. Jsou mi velkou oporou a pro mne se stali nepostradatelnými skrze svůj úžasný přístup k dětem, chutí se neustále něco učit a chutí nezištně pomáhat ve svém volném čase. Jedná se o Barunku Trojanovou, Dádu Bízkovou, Terezku Štěpánů, Sabinu Horkovou, Michaelu Dominovou, Verunku Kučerovou, Lenku Růžičkovou, Klaudii Kletečkovou, Ivanu Bauerovou a Veroniku Kobanovou. Moje dcera Veru působí jako asistentka, pomocník při výběru hudby a moje největší opora. Tento rok už přispěla svým tanečním nadáním jako choreograf v kategorii Junior A, což bylo velkým přínosem a mně se splnilo velké přání společné choreografie. Je mojí nepostradatelnou oporou a jediná do puntíku ví, co celá tato práce obnáší. Není to už taková taneční fabrika? Po šesti letech jde spíš o taneční rodinu. Dodnes dochází 80 procent dětí, které Crabdance zakládaly. Mnohdy jde o víc, než si leckteří umí představit. Tyto děti jsou důležitým a velkým přínosem v mém životě. Svěřují se s problémy ve škole, doma, které řešíme společně či s rodiči nebo jen individuálně mezi čtyřma očima. Vyprávějí o kamarádech, zážitcích, zklamáních i radosti, průšvizích i zdarech v jakémkoli ohledu. Každý tanečník má ve své kategorii své místo. Ať je tichý či řečník, hujer či přůšvihář, reklama na předpisové dítě či zlobidlo. Jsou ve své partě nepostradatelní. Když po letech odchází do škol, je mi smutno a chybí nám všem. Každý z nich, aniž by leckdy tušil, předává nezapomenutelné Hodnoty, přátelství, umění přijímat společně kritiku, ochutnat společně úspěch či porážku, ctižádostivost, obětavost a chuť učit se a přijímat od druhého to, co on sám postrádá. Jakých úspěchů Taneční studio Crabdance dosáhlo? Úspěch je v danou chvíli příjemný a třešnička na dortu za dřinu. Leč se rychle zapomíná a v hlavě nám zůstávají hlavně společné zážitky. O těch bych mohla vyprávět s dětmi hodiny, dny, měsíce, ale abych z patra vyjmenovala úspěchy, to snad nedokážu ani za letošní rok Crabdance sbíral úspěchy hned po založení. Nic takového jsem nečekala a vždy jsem odpovídala: Měli jsme štěstí. Nicméně dnes mohu říci: Děti jsou prostě úžasňáci. Jen tak se nevzdají a prohra je vždy posune dál, v tanci našly mnohem více než výhry, ale přátelství, zážitky a příjemně strávený volný čas i po šesti letech pravidelných tréninků a odříkání, což je mé vítězství a hlavní odměna. Ale abych se nevyhnula odpovědi. Největším úspěchem jsou získané tituly mistři a vicemistři Evropy, několikanásobní mistři a vicemistři republiky a mnoho prvních, druhých a třetích míst po celé České republice na pohárových a celorepublikových tanečních soutěžích. Co pro tanečníky Crabdance znamená vystupovat v centru Slavností Zlaté stezky na Velkém náměstí? Myslím si, že jsou pro všechny velmi důležité a vždy se na ně těší. Mnohdy je to jediná šance, kdy svým nejbližším, rodičům, prarodičům nebo kamarádům mohou ukázat, proč svůj volný čas tráví právě u nás. S tím je však spojena o to větší nervozita, než kterou zažívají na soutěžích před porotou. Příprava je složitější z důvodu odjezdu dětí na dovolené. Všechny choreografie se předělávají, mění postavení a často to znamená se přeučit vše do puntíku, aby výsledek byl co nejlepší. Druhým rokem jste od města Prachatice získali grant. Na co finanční podporu využíváte? Za grant od města mohu jen srdečně poděkovat. Dříve občanská sdružení realizovala svou činnost na základě sponzorských darů a členský příspěvek byl pouhou pomocí. V dnešní době tomu už tak není a sdružení či spolky ubývají po desítkách. My už několik let držíme stejné zápisné i přesto, že je v této chvíli jediným příjmem na celoroční provoz Tanečního studia Crabdance. Účastí na jedné soutěži např. v Praze uhradíme za startovné a dopravu zhruba 40 tisíc korun. To je však ta nejlevnější varianta. Soutěží se zúčastňujeme po celé České republice a jen doprava s tolika dětmi mnohdy převyšuje 40 tisíc. Grant města Prachatice každý rok vypomohl dětem představit své choreografie na různých místech a umožnil reprezentovat naše město Prachatice, jak nejlépe umíme. Jak prožijete prázdniny? Samozřejmě tanečně (smích) V červenci nás čeká čtrnáctidenní taneční soustředění, kterého se zúčastní na 90 dětí. V srpnu týdenní taneční příměstský tábor, na který se už teď těší dalších 40 tanečníků. Vyptával se Václav Malina. strana 12 červenec 2014

ČERVENEC 2014 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PRACHATICE

ČERVENEC 2014 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PRACHATICE KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PRACHATICE ČERVENEC 2014 5.6.-27.8. VÝSTAVA Michal Gabriel - SOCHY (pořádá KIS) Prof. akademický sochař Michal Gabriel patří v současnosti k nejvýraznějším českým výtvarníkům,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny Podzimní divadelní předplatné 2013 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v 19.00 hodin Keith Hurd Deštivé dny Americké drama Denny a Joey jsou přáteli od dětství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více