Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013"

Transkript

1 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, Semily, tel.: , IČO Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily

2 Obsah 1. Základní informace Informace o příspěvkové organizaci Předmět činnosti Doplňková činnost Personalistika Pracovnice knihovny v roce Vzdělávání zaměstnanců Externí dodavatelé služeb Ocenění Prostory knihovny Oddělení pro děti Oddělení pro dospělé Regionální oddělení Čítárna knihovny Vestibul Jitřenky Pobočka v Sociálních službách Semily Hospodaření knihovny Dotační aktivita Přehled nákladů a výnosů Knihovnictví fondy, čtenáři, návštěvníci a služby Základní statistické údaje k Knihovní fond Počet registrovaných čtenářů Návštěvnost knihovny Služby v roce Výpůjční služby Informační služby Datové služby Reprografické služby Kulturně-výchovné a vzdělávací služby Doplňkové služby Roční výkaz o knihovně základní statistické údaje roku Kulturní a vzdělávací činnost Statistika roku Pořady a besedy pro školky a školy Virtuální univerzita 3. věku

3 6.4. Kurzy trénování paměti Besedy a přednášky pro veřejnost Propagace Webové stránky knihovny Sociální sítě facebook Ostatní Spolupráce, členství S místními organizacemi a firmami Svaz knihovníků a informačních pracovníků Sister Library ERASMUS+, Grundtvig Zajištění výkonu regionálních funkcí Základní informace Síť obsluhovaných knihoven Personální zajištění RF Plnění základních standardů pro výkon RF Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy Statistika, rozbory Vzdělávání knihovníků, porady Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele a jejich distribuce Servis automatizovaných knihovních systémů Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou Webové stránky pro knihovny Ostatní činnosti Finanční zajištění RF Závěrem

4 1. Základní informace 1.1. Informace o příspěvkové organizaci Název organizace: Městská knihovna Semily, Tyršova 49, Semily IČO: Číslo účtu: /0100 Ředitelka: Bc. Alena Matěchová Telefon: , Web: Zřizovatel: Město Semily Právní forma: příspěvková organizace Zápis v OR: Usnesením ze dne Předmět činnosti Hlavní účel, pro který je Městská knihovna Semily (dále jen MěK) zřízena, je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům, při zachování rovných podmínek pro všechny občany a všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů dle platných zákonů a využívání svěřeného i vlastního majetku a aktivit souvisejících s ním. MěK, v rámci pověření Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, poskytuje služby zaevidovaným základním knihovnám na úrovni okresu Semily Doplňková činnost Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; Velkoobchod a maloobchod. 2. Personalistika 2.1. Pracovnice knihovny v roce 2013 Během roku 2013 došlo v Městské knihovně k několika personálním změnám. Na základě výběrového řízení byla 1. ledna 2013 do funkce ředitelky jmenována Bc. Alena Matěchová. Během měsíce srpna došlo k několika přesunům. Pracovní poměr ukončila dohodou Svatomíra Hendrychová, její místo zaujala Miroslava Vrbenská. Knihovnice dětského oddělení, Růžena Buchtová, odešla na vlastní žádost z oddělení pro děti do oddělení pro dospělé. Knihovna vyhlásila výběrové řízení na knihovnici do dětského oddělení. Z deseti přihlášených uchazeček byla vybrána Bc. Linda Novotná, především pro své osobnostní kvality a také na základě předložené koncepce. Nastoupila 1. září Personální složení je tedy po všech změnách roku 2013 následující: 8,6 přepočtených pracovníků, z toho 2,6 přepočteného úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce): 4

5 Ředitelka, Bc. Alena Matěchová, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 Oddělení pro dospělé Lenka Klikarová, Růžena Buchtová, SŠ odborné knihovnické vzdělání, úvazky 1,0 Oddělení pro děti Bc. Linda Novotná, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 Regionální oddělení vedoucí Jitka Vanclová, Jana Hudská, úvazky 1,0, Miroslava Vrbenská, úvazek 0,6, všechny SŠ odborné knihovnické vzdělání Úklidové a pomocné práce Kristina Könnyüová, Lenka Drobková, prostřednictvím ÚP, Veřejně prospěšné práce, úvazky 1,0 Dvě pracovnice na úklidové a pomocné práce mají smlouvu na dobu určitou do 31. března Pokusíme se podat opakovanou žádost na Úřad práce, pokud by nám nebylo vyhověno, bude nutné zajistit úklid knihovny a chodeb Jitřenky vytvořením pracovního místa uklizečky Vzdělávání zaměstnanců Pracovnice knihovny se dle svého zájmu, potřebnosti a možností zastupitelnosti zúčastňují vzdělávacích programů k prohlubování odbornosti a získávání nových zkušeností, které pak mohou uplatňovat při své práci. Takto se knihovnice v průběhu roku zúčastňovaly seminářů, konferencí a kurzů pořádaných Národní knihovnou (dále NK), Krajskou vědeckou knihovnou (dále KVK) v Liberci a Svazem knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP) a to těchto: Britská literatura Výzkumy v knihovnách E-knihy a knihovny Semináře v oblasti IT v KVK Liberec program Gimp Knihovnická konference v Brně Centrální portál knihoven, Senioři v knihovnách Německy psaná literatura Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Začalo to Andersenem elektronická databanka programů Quo vadis knihovno? seminář NK Automatizovaný knihovní systém Clavius Současnost literatury pro děti a mládež 2.3. Externí dodavatelé služeb Zpracování účetnictví zajišťuje paní Dana Novotná. Spolupráce je na výborné úrovni, zpracování účetnictví probíhá bezproblémově a v předstihu požadovaných termínů Zpracování mezd zajišťuje paní Lenka Fedorková, spolupráce bezproblémová Servis automatizovaného knihovního systému Clavius zajišťuje Ing. Luděk Škrabal, spolupráce bezproblémová 2.4. Ocenění Dlouholetá ředitelka knihovny, paní Miroslava Vrbenská, byla oceněna Cenou města Semily. Cena města Semily je projevem díku města žijícímu občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. V žebříčku ocenění se nachází mezi čestným uznáním a titulem Čestný občan města. Ačkoli jde o cenu symbolickou, která není svázána s finanční odměnou, je cenou uznávanou a prestižní. Současná ředitelka knihovny Alena Matěchová a knihovnice Růžena Buchtová byly Městem Semily nominovány na cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 2013, kterou pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu vyhlašuje Regionální organizace SKIP Libereckého kraje. 5

6 3. Prostory knihovny Knihovna již čtvrtým rokem sídlí v multifunkční zrekonstruované budově Jitřenka, na exkluzivním místě v centru města. Prostory plně vyhovují provozu moderní veřejné knihovny Oddělení pro děti Oddělení pro děti a mládež sídlí v druhém patře Jitřenky, prostor je světlý a přívětivý, návštěvníci (děti i rodiče) do něj vstupují bez bot nebo s ochrannými návleky. V chodbě před oddělením je věšák a botník, k uložení osobních věcí mohou děti využít uzamykatelné skříňky o patro níže, v oddělení pro dospělé (věci si zde mohou uložit cestou do dětského oddělení a při odchodu opět vyzvednout). K oddělení přiléhá terasa, která byla dosud využívána pouze výjimečně pro akci Noc s Andersenem a Advent v knihovně Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé obývá první patro Jitřenky. Je to moderní, členitý prostor, který skýtá možnost odpočinku, klidu, ale i možnost k přátelskému posezení. Počítače v oddělení jsou situovány do dvou míst, část je umístěna na galerii a část u vchodu na terasu. Je zde k dispozici přebalovací pult a pítko s pitnou vodou. Velice oblíbený je dětský koutek umístěný strategicky vedle oddělení s periodiky. Možnost číst si nové vydání časopisu a současně odložit děti do koutku využívají rodiče i prarodiče. Díky dotaci MK programu VISK3 a spoluúčasti z rozpočtu knihovny jsme mohli nakoupit nové počítače a rozšířit tak možnost poskytování veřejného internetu o další místa Regionální oddělení Regionální oddělení a ředitelna sídlí v přízemí Jitřenky, prostory jsou vyhovující. Výměnný fond je uložen ve skladu s moderními otočnými regály. Prostor je vhodný i pro vedení metodologických porad, které zajišťují pracovnice oddělení pro obsluhované knihovny regionu. Je využíván i pro porady zaměstnanců knihovny Čítárna knihovny Čítárna knihovny není volně přístupná veřejnosti. Otevírá se na vzdělávací a kulturní akce, které pořádá knihovna. Režim volného přístupu byl nevyhovující, knihovnice sedící za výpůjčním pultem na čítárnu nedohlédne. Docházelo často k situaci, kdy skupinky dětí obydlely část čítárny, udělaly nepořádek a v podstatě nepozorovaně čítárnu opustily buď výtahem, nebo schody vedoucími do kavárny. Nacházely jsme pak často celou čítárnu doslova zasypanou popcornem koupeným v kavárně. Také v obavě o nábytek a promítací plátno jsme se rozhodli čítárnu uzavřít. Pohodlí uživatelů knihovny dotčeno není, k wi-fi síti se mohou připojit kdekoliv v oddělení pro dospělé. V prosinci 2013 jsme podali žádost o dotaci z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3 na projekt Mobilní počítačová učebna. Předpokládáme, že počítače by byly uloženy právě v čítárně knihovny a ta takto vybavená by nám umožnila pořádání počítačových kurzů, například kurzu práce s digitální fotografií Vestibul Jitřenky Vestibul Jitřenky je od dubna 2013 využíván k pravidelným burzám knih. Ty se během roku staly vyhledávanou akcí pro mnoho obyvatel Semil i blízkého okolí. Knihy do burzy jsou přijímané od dárců, přebrány, rozděleny podle skupin, nevyhovující odloženy pro odvoz do sběru. Část knih je přijata do fondu knihovny, ať už do stálého či výměnného. Knihy přijímá a do burzy chystá pracovnice, kterou jsme získali prostřednictvím Úřadu práce na veřejně prospěšné práce Pobočka v Sociálních službách Semily Ve své pobočce v domově pro seniory Sociální služby Semily zajišťuje knihovna pravidelné výpůjční služby každou středu. Průběžně během roku chodí pracovnice knihovny důchodcům předčítat. 6

7 4. Hospodaření knihovny Dosažen hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč vratka zřizovateli ve výši ,79 Kč, byla tvořena úsporou odvodů z OON a ziskem z doplňkové činnosti. Fond odměn ani rezervní fond v tomto roce nečerpán. Závazné ukazatele dodrženy Dotační aktivita I v roce 2013 jsme se snažili získat finance z různých dotačních programů. V následující tabulce uvádíme přehled. Název projektu Poskytovatel dotace Dotace Dotace na pracovnice VPP ÚP Semily Obnova PC v oddělení pro dospělé MK ČR - VISK Maraton čtení Arnošt Goldflam SKIP - Skanska Vzdělávejte se pro růst II ÚP Semily Česká knihovna MZK CELKEM

8 4.2. Přehled nákladů a výnosů Účt. tř. Účet Název položky - ukazatel Schválený rozpočet roku 2013 Upravený rozpočet roku 2013 Skutečnost roku 2013 NÁKLADY CELKEM - účtová třída , , ,49 50 Spotřebované nákupy 263,00 263,00 258,48 knihy, předplatné časopisů 195,00 195,00 197,00 čistící a úklidové prostředky 10,00 10,00 5,00 drobný dl. hmotný majetek 0,00 spotř. materiál - papír, tonery, barvy 10,00 10,00 11,00 ostatní spotřební materiál 48,00 48,00 45, spotřeba materiálu celkem 263,00 263,00 258,48 spotřeba elektrické energie 0,00 spotřeba plynu 0,00 spotřeba vody 0, energie celkem 0,00 0,00 0, spotřeba ostat. neskladovat. dodávek 0, prodané zboží 0,00 51 Služby 628,00 628,00 690, oprava a udržování 15,00 15,00 4, cestovné 10,00 10,00 16, náklady na reprezentaci 5,00 5,00 tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 13,00 13,00 10,00 nájemné 510,00 510,00 491,00 ostatní služby 75,00 75,00 98, ostatní služby celkem 598,00 598,00 670,01 52 Osobní náklady 1 411, , ,00 Mzdové náklady - na platy 1 028, , ,00 Ostatní os. náklady - dohody 11,00 11,00 39, mzdové náklady celkem 1 039, , , zákonné sociální pojištění (zdr., soc.) 354,00 366,80 355, ostatní sociální pojištění - Koop. 7,00 7,00 8, zákonné sociální náklady - FKSP 11,00 11,38 11, ostatní soc. nákl. 53 Daně a poplatky 0,00 0,00 0, daň silniční 532 daň z nemovitosti 538 ostatní daně a poplatky 54 Ostatní náklady 20,00 20,00 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 546 dary 548 manka a škody 549 jiné a ostatní náklady 20,00 20,00 55 Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol. 40,00 40,00 45,00 odpisy nemovitého majetku odpisy movitého majetku 551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 0,00 0,00 0, zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. 8

9 553 prodané cenné papíry a podíly 554 prodaný materiál 556 tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drobného dlouhod. majet. 40,00 40,00 45, tvorba zákonných opravných položek VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída , , ,49 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 165,00 165,00 150, tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb - pronájmy 165,00 165,00 150, tržby za prodané zboží 61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 0,00 0,00 0, změna stavu zásob nedokonč. výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat 62 Aktivace 0,00 0,00 0, aktivace materiálu a zboží 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj. 624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku 64 Ostatní výnosy 40,00 40,00 113, smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 645 kursové zisky Zúčt. fondů - čerpání RF Zúčt. fondů - čerpání FRM 648 zúčtování fondů celkem 0,00 0,00 0, jiné ostatní výnosy 40,00 40,00 113,00 65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 0,00 0,00 0, tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. 652 výnosy z dlouhodob. finančního maj. 653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 tržby z prodeje materiálu 655 výnosy z krátkodobého finančního maj. 656 zúčtování zákonných rezerv 659 zúčtování zákonných oprav. položek 69 Příspěvky a dotace na provoz 2 157, , , příspěvek na provoz 2 157, , , účelový přísp. na provoz - viz příloha 691 přímé neinvestiční výdaje 691 ostat. účel. dot. ze SR, stát. fondu, obce HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 0,00 0,00 0,00 59 Daň z příjmů 0,00 0,00 0, daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 0,00 0,00 0,00 9

10 5. Knihovnictví fondy, čtenáři, návštěvníci a služby 5.1. Základní statistické údaje k Knihovní fond celkem knihovních jednotek přírůstků v roce 2013: knihovních jednotek bylo nakoupeno v nákladu ,- Kč úbytky v roce 2013: 1371 knihovních jednotek nákup a předplatné periodik v roce 2013: 38 titulů v hodnotě ,- Kč celkové dary knihovně v roce 2013: 494 knihovních jednotek v hodnotě ,- Kč Počet registrovaných čtenářů Počet registrovaných čtenářů činí 1526, z toho 499 čtenářů do 15 let Z celkového počtu čtenářů je 69% žen (a dívek) a 31% mužů (a chlapců) 10

11 Návštěvnost knihovny návštěvníků (fyzických), z toho návštěvníků využívajících internet v knihovně a návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí Počet návštěvníků knihovny se zvýšil oproti roku 2012 a prozatím stále vzrůstá. Stále více návštěvníků (i neregistrovaných čtenářů) si nachází cestu do knihovny. Na následujícím grafu je vzestupná tendence dobře patrná Služby v roce 2013 Knihovna byla i v roce 2013 příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení volného času i setkávání všech generací, místem reflektujícím požadavky veřejnosti na moderní funkční i estetické prostředí. Otevírací doba pro veřejnost je 36 hodin. služby knihovny jsou přístupné bez jakýchkoliv bariér a jsou poskytovány všem bez rozdílu sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti, bez ohledu na jakýkoliv handicap pouze s rozdíly vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů i v roce 2013 jsme se snažili podporovat úlohu knihovny jako přirozeného centra rozvoje občanských i jiných komunit a jejich kreativity, aktivitami knihovny jako komunitního centra 11

12 podporovat aktivní účast občanů na životě komunity, pomáhat vytvářet místní partnerství a budování komunit; motivovat komunitu v péči o knihovnu samozřejmostí byla naše snaha o zlepšení čtenářské gramotnosti a schopnosti vyhodnocovat informace, o zvýšení počtu dětí, které využívají knihovnu (což se nám v roce 2013 podařilo), zvýšení společenské prestiže četby propagovali jsme četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovali čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou podporovali jsme rozvoj knihovny jako centra neformálního celoživotního učení pro oblast zájmového vzdělávání a dále pro oblasti literární, počítačové a informační gramotnosti obyvatel s cílem zvýšení jejich schopnosti co nejefektivněji využívat informační zdroje Výpůjční služby půjčování knih, map, novin a časopisů půjčování hudby a mluveného slova meziknihovní výpůjční služba (MVS) nově půjčujeme čtečky elektronických knih v dětském oddělení půjčujeme společenské hry a hlavolamy (zatím pouze na místě) možnost prodlužování výpůjček online pomocí čtenářského konta V roce 2013 si čtenáři vypůjčili celkem knihovních jednotek. Stálý zájem je i o službu MVS, v roce 2013 jsme realizovali 247 požadavků čtenářů na dodávku knih z jiných knihoven. Sami jsme naopak poskytli prostřednictvím služby MVS 79 knih Informační služby poskytujeme pomoc s vyhledáváním informací na internetu podávání informací k zadanému dotazu týkajícího se fondu knihovny informace o programu knihovny a vybraných akcích, o rezervaci dokumentů pomocí u Datové služby poskytujeme bezplatný přístup k internetu v celém oddělení pro dospělé nabízíme možnost bezdrátového připojení k internetu - wifi 12

13 v oddělení pro dospělé poskytujeme službu skenování dokumentů základní pomoc s ovládáním počítače Reprografické služby kopírování a tisk až do formátu A3 (černobílý) laminování do formátu A Kulturně-výchovné a vzdělávací služby pořady a besedy pro školky, školy i pro veřejnost vzdělávací kurzy -jazykové kurzy, kurzy trénování paměti, univerzita třetího věku Více o těchto službách v samostatném oddíle Doplňkové služby zavedli jsme novou službu pro čtenáře půjčování dioptrických brýlí v oddělení pro dospělé přebalovací pult a dětský koutek v oddělení pro dospělé možnost přinést starší knihy (či knihy z pozůstalosti nebo z důvodu stěhování) do knihovny možnost pronájmu čítárny (včetně projektoru, plátna, reproduktorů a flipchartu) 13

14 5.3. Roční výkaz o knihovně základní statistické údaje roku

15 15

16 6. Kulturní a vzdělávací činnost 6.1. Statistika roku 2013 V průběhu roku se v knihovně uskutečnilo 143 s celkovým počtem návštěvníků. Návštěvníci periodických akcí - Virtuální univerzity třetího věku, kurzy Trénování paměti, kurzy angličtiny - se v rámci semestru či školního roku, započítávají pouze jednou. Z následujícího grafu je dobře patrné, že počet návštěvníků se stále meziročně zvyšuje. Celkový výčet akcí uvádíme v příloze této zprávy Pořady a besedy pro školky a školy Během roku 2013 jsme realizovali množství naučných pořadů a besed nejen pro děti škol i školek ze Semil, ale i z blízkého okolí. Výčet programů je bohatý a zájem o tyto programy je ze strany škol velký, což nás samozřejmě těší. Význam četby pro vývoj dítěte jistě není potřeba zdůrazňovat, výchova ke čtenářství a lásce ke knize se vine jako červená nit všemi aktivitami, které oddělení pro děti pořádá. Pořádáme pravidelné tematické velikonoční a vánoční besedy, oblíbená je i Slavnost slabikáře pasování prvňáčků na čtenáře. Letošní Advent v knihovně navštívilo rekordních 110 rodičů s dětmi. Poprvé v tomto roce jsme uspořádali výstavu Hry a klamy, kterou navštívilo bezmála 600 školních dětí a návštěvníků z řad veřejnosti. A poprvé jsme se zapojili do celostátní akce Den poezie a vyrazili s poezií do semilských ulic Virtuální univerzita 3. věku Již třetím rokem uskutečňujeme v knihovně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Virtuální univerzitu třetího věku (dále VU3V). V roce 2013 jsme studovali dva kurzy Dějiny oděvní kultury a Etika. V září jsme uspořádali ve spolupráci s Ing. Jarmilou Tyrnerovou naučný výlet na Kuks. Pro naše studenty jsme zřídili speciální www stránky: 16

17 6.4. Kurzy trénování paměti Na konci roku 2012 absolvovala knihovnice Růžena Buchtová kurz pro certifikované trenéry paměti I. stupně. V březnu 2013 jsme uspořádali první osvětovou přednášku v rámci Národního týdne trénování paměti. A v září se uskutečnil první kurz trénování paměti pro veřejnost, jeden dopolední pro seniory a podvečerní pro pracující veřejnost. Po složení požadované zkoušky obdrželi účastníci kurzu osvědčení o absolvování. Absolventi se i nadále schází jednou měsíčně v Klubu absolventů kurzu trénování paměti Besedy a přednášky pro veřejnost I v roce 2013 jsme se snažili veřejnosti nabídnout zajímavá témata přednášek a literární besedy s autory. Z autorů jsme měli tu čest u nás v knihovně přivítat Jaroslava Rudiše, Arnošta Goldflama, místní autorku Vladimíru Sůvovou (jejíž kniha, Čím jsou lidé živi, je v současné době vyprodána!) a Vráťu Ebra s Marií Formáčkovou. Tématem přednášek se staly například obnovitelné zdroje energie, esoterika, podpůrné terapie pro seniory či diskuse o evropské iniciativě Nepodmíněný základní příjem. S velkým zájmem veřejnosti se setkal (a jistě bude setkávat i v roce následujícím) cyklus Střípky z dějin umění, který lektorsky zaštiťuje Mgr. Jana Hájková, ředitelka Muzea a Pojizerské galerie Semily. Cyklus si již našel své stálé příznivce, v roce 2013 se uskutečnil 7x. Vladimíra Sůvová V době letních prázdnin jsme uspořádali 3 literární a vlastivědné procházky po Semilech, které lektorsky zajišťovala Miroslava Vrbenská. 7. Propagace 7.1. Webové stránky knihovny V březnu jsme představili veřejnosti své nové webové stránky. Jsou založeny na redakčním systému webnode, editace je snadná a pohotová, což je pro nás jeden z nejdůležitějších faktorů. V průběhu roku 2014 vybavíme stránky jazykovými mutacemi. V současné době se již dokončuje samostatná webová stránka pro dětské čtenáře Sociální sítě facebook Knihovna prezentuje své služby a informuje o akcích i prostřednictvím sociální sítě Facebook. Zde má založené dvě stránky - stránku Městské knihovny Semily a samostatnou stránku dětského oddělení. Chat na těchto stránkách slouží k okamžitě komunikaci se čtenáři Ostatní Za velkou propagaci knihovny vděčíme především semilské kabelové televizi (díky operativní spolupráci) a možnosti informovat o akcích a službách prostřednictvím Semilských novin. Služby knihovny propagujeme i reklamními tabulemi umístěnými u stanoviště autobusu na Riegrově náměstí a prostřednictvím vývěsní skříňky v ulici Nádražní. 17

18 8. Spolupráce, členství 8.1. S místními organizacemi a firmami MěK Semily spolupracuje na místní úrovni s kinem Jitřenka, a to přímo na akci Kino dětem, kterou od září 2013 naplňují programem 2 knihovnice. Ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií připravujeme pravidelný cyklus Střípky z dějin umění, který mimořádně kvalitně lektorsky zajišťuje Mgr. Jana Hájková, ředitelka muzea. Tento cyklus se těší velkému zájmu semilské (ale i přespolní) veřejnosti. Další spolupráci jsme navázali s JVS Semily (napečení koláčů na akci Noc s Andersenem a Vynášení Morany) a s firmou Konvex Optik, která nám poskytla dioptrické brýle (pro ty čtenáře, kteří si své brýle zapomenou doma a přesto si chtějí vybrat knihy k vypůjčení) Svaz knihovníků a informačních pracovníků MěK Semily je institucionálním členem profesní organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Ředitelka knihovny je současně členkou výkonného výboru SKIP pro Liberecký kraj a členkou odborné Sekce veřejné knihovny. Knihovnice Růžena Buchtová a Linda Novotná jsou členkami odborné Sekce knihovníků trenérů paměti. Knihovnice dětského oddělení je také členkou KLUBKA Klubu dětských knihoven Sister Library Na základě výzvy Organizace NAPLE jsme se připojili k programu Sister Libraries, tj. Sesterské knihovny. Program se snaží pomoci knihovnám rozvíjet dvoustrannou spolupráci na téma, které je zajímá. Je možné vytvořit neformální typ spolupráce bez podepisování smlouvy nebo podepsat smlouvu a vztah formalizovat. Městská knihovna je druhou knihovnou v ČR, která se do programu partnerství zapojila. Naším cílem je nalézt napříč Evropou knihovny naší velikosti a významu, navázat spolupráci, předávat si navzájem inspiraci ERASMUS+, Grundtvig V prosinci 2013 jsme se zapojili do programu ERASMUS+ a rádi bychom navázali spolupráci a vytvořili společné projekty s evropskými knihovnami. Program ERASMUS+: Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Aktuálně máme podané přihlášky pro dvě knihovnice na workshop programu Grundtvig do švédského města Botkyrka, který se týká funkční gramotnosti a je určen knihovnicím a knihovníkům, kteří se přímo zabývají vzděláváním dospělých. Workshop je plně hrazen z rozpočtu programu Grundtvig. 9. Zajištění výkonu regionálních funkcí Městská knihovna v Semilech byla pověřena - dle znění Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( 11, odst. 4) výkonem regionálních funkcí (dále RF) pro oblast knihoven Semilska. Náplň činnosti vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu RF knihoven a jejich koordinaci na území České republiky a z Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje

19 9.1. Základní informace Síť obsluhovaných knihoven Síť knihoven k : pověřená knihovna (Semily) 8 profesionálních knihoven - Harrachov, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Turnov, Vysoké nad Jizerou 6 poboček profesionálních knihoven - Dolánky, Malý Rohozec, Mašov, Semily Penzion, Turnov II, Výšinka) 59 neprofesionálních knihoven 2 pobočky neprofesionálních knihoven - Horní Štěpanice, Zálesní Lhota Služby poskytujeme následujícímu okruhu knihoven (včetně poboček): 8 profesionálních knihoven s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně 59 knihoven neprofesionálních s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně 2 pobočky obecních knihoven Za rok 2013 to bylo celkem 69 obsluhovaných knihoven Personální zajištění RF Počet pracovníků zajišťujících výkon RF pro knihovny okresu Semily zůstává i nadále stejný 2,6 přepočteného pracovníka. Všichni zajišťují odbornou knihovnickou činnost v rámci regionálního oddělení Plnění základních standardů pro výkon RF Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy V souladu se standardem pro výkon RF byly v roce 2013 navštíveny knihovny (obecní úřady) minimálně jedenkrát. Uskutečnili jsme celkem 209 metodických návštěv (3,02 návštěvy na jednu obsluhovanou knihovnu) a poskytli 56 konzultací. V rámci návštěv a konzultací jsme se zaměřili zejména na doporučení a pomoc s vypracováním grantů VISK (včetně následných kontrol věcného plnění), řešení problémů s PIK (projekt internetizace knihoven) a webové stránky Statistika, rozbory Statistické výkazy základních knihoven regionu zpracováváme v programu NIPOS a Stat2008 z SVK Hradec Králové, výstupem jsou sumáře základních knihoven s profesionálními pracovníky, s neprofesionálními pracovníky a celo okresní sumář. Statistické výkazy nám umožnily vypracovat přehled výsledků činnosti jednotlivých knihoven za rok 2013 a rozbor plnění doporučených standardů knihovnických činností, se kterými knihovníky následně seznámíme v rámci metodických návštěv či konzultací. Zpracované výkazy s komentáři zasíláme do KVK Liberec a Ministerstvu kultury ČR. Knihovníkům poskytujeme metodickou pomoc zaměřenou na správné vyplnění statistických výkazů. Počet obsloužených knihoven Vzdělávání knihovníků, porady V roce 2013 jsme uskutečnili výjezdní poradu (11 knihoven, 16 účastníků) knihovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven regionu spojenou se seminářem (11 knihoven, 13 účastníků) v Městské knihovně Turnov a odborné knihovně Muzea Českého ráje v Turnově. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem zúčastněných knihovníků. Aktuální problémy v jednotlivých knihovnách řešíme individuálně v rámci metodických návštěv. Kolegyně a kolegy jsme seznámili s činností a výsledky knihoven v uplynulém roce, s aktivitami regionálního oddělení Měk Semily. 19

20 V rámci celoživotního profesního vzdělávání doporučujeme k účasti velké množství vzdělávacích akcí pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a SKIP Libereckého kraje. Bohužel, nepříliš velký zájem o tyto akce, zejména se strany profesionálních knihovníků, stále přetrvává. Pravidelně se jich zúčastňují pouze ti, kteří si uvědomují nezbytnost a nutnost získávání nových profesních informací a také ti, kterým zřizovatel účast umožní (knihovna musí být v době konání vzdělávací akce z důvodu nepřítomnosti knihovníka uzavřena) Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce Výměnný fond (dále VF) Městské knihovny Semily obsahuje svazků. Přírůstek v roce 2013 činil knihovních jednotek, přičemž zakoupeno bylo knihovních jednotek za ,- Kč 247 knihovních jednotek jsou dary Zejména menší knihovny, které mají omezené finanční prostředky na nákup vlastního fondu, vítají tuto možnost zkvalitnění a rozšíření nabídky svým čtenářům. Knihy jsou odborně knihovnicky zpracované (počítačový program Clavius) a technicky upravené (zabalené do folie, orazítkované, opatřené štítky, kódy, knižními a katalogizačními lístky). Soubory VF si knihovníci mohou vybrat osobně, případně se o počtu a skladbě titulů dohodnou telefonicky či em. Protože v poslední době dochází k nárůstu požadavků knihovníků menších knihoven o zapůjčení titulů povinné školní četby, cíleně tento fond doplňujeme. V uplynulém roce bylo do 58 knihoven rozvezeno celkem 186 souborů s svazky převážně nových knih (3,20 souboru na 1 obsluhovanou knihovnu; 146 knih na 1 obsluhovanou knihovnu; hodnota distribuovaných knih činila více než ,- Kč). Těm knihovnám, které mají automatizovaný knihovní systém, jsou soubory VF stahovány do PC. Pro distribuci VF využíváme auto z KVK Liberec, jehož velké úložní prostory umožňují efektivnější využití (lze naložit více beden s knihami, s kterými se nám snadněji manipuluje). Obsluhovaným knihovnám jsme distribuovali více než knih (kromě VF jsou to knihy pořízené z prostředků obcí, knihy z projektu Česká knihovna a dary). O knihy VF ani v tomto roce neměla zájem (i přes naši trvalou nabídku) Místní knihovna Bukovina a Kotelsko Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Aktualizaci a revizi knihovních fondů provádíme průběžně (na požádání knihovníka či zřizovatele knihovny). V roce 2013 jsme uskutečnili revize a aktualizace v 10 základních knihovnách přičemž bylo zpracováno celkem knihovních jednotek. Součástí revize je zaevidování dosud nezapsaných knih, vypracování seznamů chybějících knih, odstraňování chyb zjištěných při revizi, dohledávání, odpisy knih z přírůstkových seznamů, balení knih do ochranné folie. V průběhu revize provádíme aktualizaci fondu a většinou i přestavění a přeznačení fondu naučné literatury včetně instalace nových rozřaďovačů MDT a orientačních nápisů, které stejně jako další knihovnické tiskopisy a materiály, objednáváme a nakupujeme v prodejně Ceiba, Brandýs nad Labem. Po dokončení revize pomůžeme s úpravou a úklidem knihovny Nákup a zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele a jejich distribuce Na základě smluv uzavřených se zřizovateli místních knihoven zajišťujeme nákup trvalého fondu. Této časově poměrně náročné služby využilo 8 knihoven (Košťálov, Martinice, Poniklá, Karlovice, Benecko, Horní Štěpanice, Dolní Štěpanice a Kundratice). Službu nabízíme všem knihovníkům a zřizovatelům, přičemž zdůrazňujeme zejména finanční výhodnost. Pro dalších 8 základních knihoven (Tatobity, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Stružinec, Vysoké nad Jizerou, Jilemnice, Turnov a Jablonec) nakupujeme knihy na základě konkrétní objednávky, kterou následně fakturujeme, nebo jsou knihy placeny v hotovosti. 20

21 Pro celkem 16 knihoven bylo zakoupeno 473 knihovních jednotek v celkové částce ,- Kč. Knihy, které pro knihovny nakoupíme, odborně zpracujeme v souladu s celostátními pravidly nutnými pro rozvoj automatizovaných knihovnických systémů, zabalíme do ochranné fólie, na požádání knihovníků zapíšeme do přírůstkových seznamů. K jednotlivým zásilkám knih přikládáme dodací listy. O čerpání prostředků vedeme přesnou evidenci a na konci roku nákup knih trvalých fondů jednotlivým zřizovatelům vyúčtujeme. Knihovníci využívají naší nabídky na odborné knihovnické zpracování jimi vybraných a zakoupených knih nebo darů (zápis do přírůstkového seznamu, katalogizace, technická úprava knih, distribuce, odpisy knih) této nabídky využilo 26 knihoven, přičemž jsme zpracovali knihovních jednotek Servis automatizovaných knihovních systémů Tuto službu z důvodu absence odborného pracovníka neprovádíme. V případě potřeby doporučíme či zajistíme specialistu. V rámci metodických návštěv a konzultací řešíme běžné problémy s PC technikou a knihovnickými systémy (LANIus, Clavius) Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou Webové stránky pro knihovny Knihovníky i zřizovatele informujeme o dostupných šablonách, nabízíme spolupráci na založení stránek. Těm knihovnám, které dosud webovou stránku nemají po dohodě se zřizovatelem a knihovníkem webovou stránku vypracujeme. Zájemcům zajistíme i aktualizaci stránky. Protože se jedná převážně o starší kolegyně a kolegy, mnohdy se nám nedaří je přesvědčit Ostatní činnosti Průběžně provádíme aktualizaci údajů v mapě knihoven Libereckého kraje, adresářích a v evidenci knihoven. V rámci rozvozů výměnných fondů do knihoven distribuujeme MVS, požadované knihovnické tiskopisy a pomůcky, knihy České knihovny, časopis Světlik (Svět libereckých knihoven) a další Finanční zajištění RF Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého kraje. Dotace činila ,- Kč (17.98 Kč / 1 knihovna; 16,90 Kč / 1 obyvatel okresu). Počet obyvatel okresu k je Na nákup knih výměnných fondů bylo vyčleněno ,- Kč, což je 17,37% z celkové dotace. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST nákup knih materiál, kancel. potřeby cestovné ostatní služby mzdy pojištění FKSP CELKEM

22 10. Závěrem Příloha: Podrobný rozpis akcí v roce 2013 Vypracovala Bc. Alena Matěchová, ředitelka Městské knihovny Semily V Semilech

23 23

24 24

25 25

26 26

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE B/ HOSPODAŘENÍ ROZPOČET C/ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI D/ SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST E/ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více