Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013"

Transkript

1 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, Semily, tel.: , IČO Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily

2 Obsah 1. Základní informace Informace o příspěvkové organizaci Předmět činnosti Doplňková činnost Personalistika Pracovnice knihovny v roce Vzdělávání zaměstnanců Externí dodavatelé služeb Ocenění Prostory knihovny Oddělení pro děti Oddělení pro dospělé Regionální oddělení Čítárna knihovny Vestibul Jitřenky Pobočka v Sociálních službách Semily Hospodaření knihovny Dotační aktivita Přehled nákladů a výnosů Knihovnictví fondy, čtenáři, návštěvníci a služby Základní statistické údaje k Knihovní fond Počet registrovaných čtenářů Návštěvnost knihovny Služby v roce Výpůjční služby Informační služby Datové služby Reprografické služby Kulturně-výchovné a vzdělávací služby Doplňkové služby Roční výkaz o knihovně základní statistické údaje roku Kulturní a vzdělávací činnost Statistika roku Pořady a besedy pro školky a školy Virtuální univerzita 3. věku

3 6.4. Kurzy trénování paměti Besedy a přednášky pro veřejnost Propagace Webové stránky knihovny Sociální sítě facebook Ostatní Spolupráce, členství S místními organizacemi a firmami Svaz knihovníků a informačních pracovníků Sister Library ERASMUS+, Grundtvig Zajištění výkonu regionálních funkcí Základní informace Síť obsluhovaných knihoven Personální zajištění RF Plnění základních standardů pro výkon RF Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy Statistika, rozbory Vzdělávání knihovníků, porady Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele a jejich distribuce Servis automatizovaných knihovních systémů Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou Webové stránky pro knihovny Ostatní činnosti Finanční zajištění RF Závěrem

4 1. Základní informace 1.1. Informace o příspěvkové organizaci Název organizace: Městská knihovna Semily, Tyršova 49, Semily IČO: Číslo účtu: /0100 Ředitelka: Bc. Alena Matěchová Telefon: , Web: Zřizovatel: Město Semily Právní forma: příspěvková organizace Zápis v OR: Usnesením ze dne Předmět činnosti Hlavní účel, pro který je Městská knihovna Semily (dále jen MěK) zřízena, je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům, při zachování rovných podmínek pro všechny občany a všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů dle platných zákonů a využívání svěřeného i vlastního majetku a aktivit souvisejících s ním. MěK, v rámci pověření Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, poskytuje služby zaevidovaným základním knihovnám na úrovni okresu Semily Doplňková činnost Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; Velkoobchod a maloobchod. 2. Personalistika 2.1. Pracovnice knihovny v roce 2013 Během roku 2013 došlo v Městské knihovně k několika personálním změnám. Na základě výběrového řízení byla 1. ledna 2013 do funkce ředitelky jmenována Bc. Alena Matěchová. Během měsíce srpna došlo k několika přesunům. Pracovní poměr ukončila dohodou Svatomíra Hendrychová, její místo zaujala Miroslava Vrbenská. Knihovnice dětského oddělení, Růžena Buchtová, odešla na vlastní žádost z oddělení pro děti do oddělení pro dospělé. Knihovna vyhlásila výběrové řízení na knihovnici do dětského oddělení. Z deseti přihlášených uchazeček byla vybrána Bc. Linda Novotná, především pro své osobnostní kvality a také na základě předložené koncepce. Nastoupila 1. září Personální složení je tedy po všech změnách roku 2013 následující: 8,6 přepočtených pracovníků, z toho 2,6 přepočteného úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce): 4

5 Ředitelka, Bc. Alena Matěchová, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 Oddělení pro dospělé Lenka Klikarová, Růžena Buchtová, SŠ odborné knihovnické vzdělání, úvazky 1,0 Oddělení pro děti Bc. Linda Novotná, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 Regionální oddělení vedoucí Jitka Vanclová, Jana Hudská, úvazky 1,0, Miroslava Vrbenská, úvazek 0,6, všechny SŠ odborné knihovnické vzdělání Úklidové a pomocné práce Kristina Könnyüová, Lenka Drobková, prostřednictvím ÚP, Veřejně prospěšné práce, úvazky 1,0 Dvě pracovnice na úklidové a pomocné práce mají smlouvu na dobu určitou do 31. března Pokusíme se podat opakovanou žádost na Úřad práce, pokud by nám nebylo vyhověno, bude nutné zajistit úklid knihovny a chodeb Jitřenky vytvořením pracovního místa uklizečky Vzdělávání zaměstnanců Pracovnice knihovny se dle svého zájmu, potřebnosti a možností zastupitelnosti zúčastňují vzdělávacích programů k prohlubování odbornosti a získávání nových zkušeností, které pak mohou uplatňovat při své práci. Takto se knihovnice v průběhu roku zúčastňovaly seminářů, konferencí a kurzů pořádaných Národní knihovnou (dále NK), Krajskou vědeckou knihovnou (dále KVK) v Liberci a Svazem knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP) a to těchto: Britská literatura Výzkumy v knihovnách E-knihy a knihovny Semináře v oblasti IT v KVK Liberec program Gimp Knihovnická konference v Brně Centrální portál knihoven, Senioři v knihovnách Německy psaná literatura Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Začalo to Andersenem elektronická databanka programů Quo vadis knihovno? seminář NK Automatizovaný knihovní systém Clavius Současnost literatury pro děti a mládež 2.3. Externí dodavatelé služeb Zpracování účetnictví zajišťuje paní Dana Novotná. Spolupráce je na výborné úrovni, zpracování účetnictví probíhá bezproblémově a v předstihu požadovaných termínů Zpracování mezd zajišťuje paní Lenka Fedorková, spolupráce bezproblémová Servis automatizovaného knihovního systému Clavius zajišťuje Ing. Luděk Škrabal, spolupráce bezproblémová 2.4. Ocenění Dlouholetá ředitelka knihovny, paní Miroslava Vrbenská, byla oceněna Cenou města Semily. Cena města Semily je projevem díku města žijícímu občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. V žebříčku ocenění se nachází mezi čestným uznáním a titulem Čestný občan města. Ačkoli jde o cenu symbolickou, která není svázána s finanční odměnou, je cenou uznávanou a prestižní. Současná ředitelka knihovny Alena Matěchová a knihovnice Růžena Buchtová byly Městem Semily nominovány na cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 2013, kterou pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu vyhlašuje Regionální organizace SKIP Libereckého kraje. 5

6 3. Prostory knihovny Knihovna již čtvrtým rokem sídlí v multifunkční zrekonstruované budově Jitřenka, na exkluzivním místě v centru města. Prostory plně vyhovují provozu moderní veřejné knihovny Oddělení pro děti Oddělení pro děti a mládež sídlí v druhém patře Jitřenky, prostor je světlý a přívětivý, návštěvníci (děti i rodiče) do něj vstupují bez bot nebo s ochrannými návleky. V chodbě před oddělením je věšák a botník, k uložení osobních věcí mohou děti využít uzamykatelné skříňky o patro níže, v oddělení pro dospělé (věci si zde mohou uložit cestou do dětského oddělení a při odchodu opět vyzvednout). K oddělení přiléhá terasa, která byla dosud využívána pouze výjimečně pro akci Noc s Andersenem a Advent v knihovně Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé obývá první patro Jitřenky. Je to moderní, členitý prostor, který skýtá možnost odpočinku, klidu, ale i možnost k přátelskému posezení. Počítače v oddělení jsou situovány do dvou míst, část je umístěna na galerii a část u vchodu na terasu. Je zde k dispozici přebalovací pult a pítko s pitnou vodou. Velice oblíbený je dětský koutek umístěný strategicky vedle oddělení s periodiky. Možnost číst si nové vydání časopisu a současně odložit děti do koutku využívají rodiče i prarodiče. Díky dotaci MK programu VISK3 a spoluúčasti z rozpočtu knihovny jsme mohli nakoupit nové počítače a rozšířit tak možnost poskytování veřejného internetu o další místa Regionální oddělení Regionální oddělení a ředitelna sídlí v přízemí Jitřenky, prostory jsou vyhovující. Výměnný fond je uložen ve skladu s moderními otočnými regály. Prostor je vhodný i pro vedení metodologických porad, které zajišťují pracovnice oddělení pro obsluhované knihovny regionu. Je využíván i pro porady zaměstnanců knihovny Čítárna knihovny Čítárna knihovny není volně přístupná veřejnosti. Otevírá se na vzdělávací a kulturní akce, které pořádá knihovna. Režim volného přístupu byl nevyhovující, knihovnice sedící za výpůjčním pultem na čítárnu nedohlédne. Docházelo často k situaci, kdy skupinky dětí obydlely část čítárny, udělaly nepořádek a v podstatě nepozorovaně čítárnu opustily buď výtahem, nebo schody vedoucími do kavárny. Nacházely jsme pak často celou čítárnu doslova zasypanou popcornem koupeným v kavárně. Také v obavě o nábytek a promítací plátno jsme se rozhodli čítárnu uzavřít. Pohodlí uživatelů knihovny dotčeno není, k wi-fi síti se mohou připojit kdekoliv v oddělení pro dospělé. V prosinci 2013 jsme podali žádost o dotaci z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3 na projekt Mobilní počítačová učebna. Předpokládáme, že počítače by byly uloženy právě v čítárně knihovny a ta takto vybavená by nám umožnila pořádání počítačových kurzů, například kurzu práce s digitální fotografií Vestibul Jitřenky Vestibul Jitřenky je od dubna 2013 využíván k pravidelným burzám knih. Ty se během roku staly vyhledávanou akcí pro mnoho obyvatel Semil i blízkého okolí. Knihy do burzy jsou přijímané od dárců, přebrány, rozděleny podle skupin, nevyhovující odloženy pro odvoz do sběru. Část knih je přijata do fondu knihovny, ať už do stálého či výměnného. Knihy přijímá a do burzy chystá pracovnice, kterou jsme získali prostřednictvím Úřadu práce na veřejně prospěšné práce Pobočka v Sociálních službách Semily Ve své pobočce v domově pro seniory Sociální služby Semily zajišťuje knihovna pravidelné výpůjční služby každou středu. Průběžně během roku chodí pracovnice knihovny důchodcům předčítat. 6

7 4. Hospodaření knihovny Dosažen hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč vratka zřizovateli ve výši ,79 Kč, byla tvořena úsporou odvodů z OON a ziskem z doplňkové činnosti. Fond odměn ani rezervní fond v tomto roce nečerpán. Závazné ukazatele dodrženy Dotační aktivita I v roce 2013 jsme se snažili získat finance z různých dotačních programů. V následující tabulce uvádíme přehled. Název projektu Poskytovatel dotace Dotace Dotace na pracovnice VPP ÚP Semily Obnova PC v oddělení pro dospělé MK ČR - VISK Maraton čtení Arnošt Goldflam SKIP - Skanska Vzdělávejte se pro růst II ÚP Semily Česká knihovna MZK CELKEM

8 4.2. Přehled nákladů a výnosů Účt. tř. Účet Název položky - ukazatel Schválený rozpočet roku 2013 Upravený rozpočet roku 2013 Skutečnost roku 2013 NÁKLADY CELKEM - účtová třída , , ,49 50 Spotřebované nákupy 263,00 263,00 258,48 knihy, předplatné časopisů 195,00 195,00 197,00 čistící a úklidové prostředky 10,00 10,00 5,00 drobný dl. hmotný majetek 0,00 spotř. materiál - papír, tonery, barvy 10,00 10,00 11,00 ostatní spotřební materiál 48,00 48,00 45, spotřeba materiálu celkem 263,00 263,00 258,48 spotřeba elektrické energie 0,00 spotřeba plynu 0,00 spotřeba vody 0, energie celkem 0,00 0,00 0, spotřeba ostat. neskladovat. dodávek 0, prodané zboží 0,00 51 Služby 628,00 628,00 690, oprava a udržování 15,00 15,00 4, cestovné 10,00 10,00 16, náklady na reprezentaci 5,00 5,00 tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 13,00 13,00 10,00 nájemné 510,00 510,00 491,00 ostatní služby 75,00 75,00 98, ostatní služby celkem 598,00 598,00 670,01 52 Osobní náklady 1 411, , ,00 Mzdové náklady - na platy 1 028, , ,00 Ostatní os. náklady - dohody 11,00 11,00 39, mzdové náklady celkem 1 039, , , zákonné sociální pojištění (zdr., soc.) 354,00 366,80 355, ostatní sociální pojištění - Koop. 7,00 7,00 8, zákonné sociální náklady - FKSP 11,00 11,38 11, ostatní soc. nákl. 53 Daně a poplatky 0,00 0,00 0, daň silniční 532 daň z nemovitosti 538 ostatní daně a poplatky 54 Ostatní náklady 20,00 20,00 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 546 dary 548 manka a škody 549 jiné a ostatní náklady 20,00 20,00 55 Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol. 40,00 40,00 45,00 odpisy nemovitého majetku odpisy movitého majetku 551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 0,00 0,00 0, zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. 8

9 553 prodané cenné papíry a podíly 554 prodaný materiál 556 tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drobného dlouhod. majet. 40,00 40,00 45, tvorba zákonných opravných položek VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída , , ,49 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 165,00 165,00 150, tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb - pronájmy 165,00 165,00 150, tržby za prodané zboží 61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 0,00 0,00 0, změna stavu zásob nedokonč. výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat 62 Aktivace 0,00 0,00 0, aktivace materiálu a zboží 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj. 624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku 64 Ostatní výnosy 40,00 40,00 113, smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 645 kursové zisky Zúčt. fondů - čerpání RF Zúčt. fondů - čerpání FRM 648 zúčtování fondů celkem 0,00 0,00 0, jiné ostatní výnosy 40,00 40,00 113,00 65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 0,00 0,00 0, tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. 652 výnosy z dlouhodob. finančního maj. 653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 tržby z prodeje materiálu 655 výnosy z krátkodobého finančního maj. 656 zúčtování zákonných rezerv 659 zúčtování zákonných oprav. položek 69 Příspěvky a dotace na provoz 2 157, , , příspěvek na provoz 2 157, , , účelový přísp. na provoz - viz příloha 691 přímé neinvestiční výdaje 691 ostat. účel. dot. ze SR, stát. fondu, obce HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 0,00 0,00 0,00 59 Daň z příjmů 0,00 0,00 0, daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 0,00 0,00 0,00 9

10 5. Knihovnictví fondy, čtenáři, návštěvníci a služby 5.1. Základní statistické údaje k Knihovní fond celkem knihovních jednotek přírůstků v roce 2013: knihovních jednotek bylo nakoupeno v nákladu ,- Kč úbytky v roce 2013: 1371 knihovních jednotek nákup a předplatné periodik v roce 2013: 38 titulů v hodnotě ,- Kč celkové dary knihovně v roce 2013: 494 knihovních jednotek v hodnotě ,- Kč Počet registrovaných čtenářů Počet registrovaných čtenářů činí 1526, z toho 499 čtenářů do 15 let Z celkového počtu čtenářů je 69% žen (a dívek) a 31% mužů (a chlapců) 10

11 Návštěvnost knihovny návštěvníků (fyzických), z toho návštěvníků využívajících internet v knihovně a návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí Počet návštěvníků knihovny se zvýšil oproti roku 2012 a prozatím stále vzrůstá. Stále více návštěvníků (i neregistrovaných čtenářů) si nachází cestu do knihovny. Na následujícím grafu je vzestupná tendence dobře patrná Služby v roce 2013 Knihovna byla i v roce 2013 příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení volného času i setkávání všech generací, místem reflektujícím požadavky veřejnosti na moderní funkční i estetické prostředí. Otevírací doba pro veřejnost je 36 hodin. služby knihovny jsou přístupné bez jakýchkoliv bariér a jsou poskytovány všem bez rozdílu sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti, bez ohledu na jakýkoliv handicap pouze s rozdíly vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů i v roce 2013 jsme se snažili podporovat úlohu knihovny jako přirozeného centra rozvoje občanských i jiných komunit a jejich kreativity, aktivitami knihovny jako komunitního centra 11

12 podporovat aktivní účast občanů na životě komunity, pomáhat vytvářet místní partnerství a budování komunit; motivovat komunitu v péči o knihovnu samozřejmostí byla naše snaha o zlepšení čtenářské gramotnosti a schopnosti vyhodnocovat informace, o zvýšení počtu dětí, které využívají knihovnu (což se nám v roce 2013 podařilo), zvýšení společenské prestiže četby propagovali jsme četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovali čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou podporovali jsme rozvoj knihovny jako centra neformálního celoživotního učení pro oblast zájmového vzdělávání a dále pro oblasti literární, počítačové a informační gramotnosti obyvatel s cílem zvýšení jejich schopnosti co nejefektivněji využívat informační zdroje Výpůjční služby půjčování knih, map, novin a časopisů půjčování hudby a mluveného slova meziknihovní výpůjční služba (MVS) nově půjčujeme čtečky elektronických knih v dětském oddělení půjčujeme společenské hry a hlavolamy (zatím pouze na místě) možnost prodlužování výpůjček online pomocí čtenářského konta V roce 2013 si čtenáři vypůjčili celkem knihovních jednotek. Stálý zájem je i o službu MVS, v roce 2013 jsme realizovali 247 požadavků čtenářů na dodávku knih z jiných knihoven. Sami jsme naopak poskytli prostřednictvím služby MVS 79 knih Informační služby poskytujeme pomoc s vyhledáváním informací na internetu podávání informací k zadanému dotazu týkajícího se fondu knihovny informace o programu knihovny a vybraných akcích, o rezervaci dokumentů pomocí u Datové služby poskytujeme bezplatný přístup k internetu v celém oddělení pro dospělé nabízíme možnost bezdrátového připojení k internetu - wifi 12

13 v oddělení pro dospělé poskytujeme službu skenování dokumentů základní pomoc s ovládáním počítače Reprografické služby kopírování a tisk až do formátu A3 (černobílý) laminování do formátu A Kulturně-výchovné a vzdělávací služby pořady a besedy pro školky, školy i pro veřejnost vzdělávací kurzy -jazykové kurzy, kurzy trénování paměti, univerzita třetího věku Více o těchto službách v samostatném oddíle Doplňkové služby zavedli jsme novou službu pro čtenáře půjčování dioptrických brýlí v oddělení pro dospělé přebalovací pult a dětský koutek v oddělení pro dospělé možnost přinést starší knihy (či knihy z pozůstalosti nebo z důvodu stěhování) do knihovny možnost pronájmu čítárny (včetně projektoru, plátna, reproduktorů a flipchartu) 13

14 5.3. Roční výkaz o knihovně základní statistické údaje roku

15 15

16 6. Kulturní a vzdělávací činnost 6.1. Statistika roku 2013 V průběhu roku se v knihovně uskutečnilo 143 s celkovým počtem návštěvníků. Návštěvníci periodických akcí - Virtuální univerzity třetího věku, kurzy Trénování paměti, kurzy angličtiny - se v rámci semestru či školního roku, započítávají pouze jednou. Z následujícího grafu je dobře patrné, že počet návštěvníků se stále meziročně zvyšuje. Celkový výčet akcí uvádíme v příloze této zprávy Pořady a besedy pro školky a školy Během roku 2013 jsme realizovali množství naučných pořadů a besed nejen pro děti škol i školek ze Semil, ale i z blízkého okolí. Výčet programů je bohatý a zájem o tyto programy je ze strany škol velký, což nás samozřejmě těší. Význam četby pro vývoj dítěte jistě není potřeba zdůrazňovat, výchova ke čtenářství a lásce ke knize se vine jako červená nit všemi aktivitami, které oddělení pro děti pořádá. Pořádáme pravidelné tematické velikonoční a vánoční besedy, oblíbená je i Slavnost slabikáře pasování prvňáčků na čtenáře. Letošní Advent v knihovně navštívilo rekordních 110 rodičů s dětmi. Poprvé v tomto roce jsme uspořádali výstavu Hry a klamy, kterou navštívilo bezmála 600 školních dětí a návštěvníků z řad veřejnosti. A poprvé jsme se zapojili do celostátní akce Den poezie a vyrazili s poezií do semilských ulic Virtuální univerzita 3. věku Již třetím rokem uskutečňujeme v knihovně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Virtuální univerzitu třetího věku (dále VU3V). V roce 2013 jsme studovali dva kurzy Dějiny oděvní kultury a Etika. V září jsme uspořádali ve spolupráci s Ing. Jarmilou Tyrnerovou naučný výlet na Kuks. Pro naše studenty jsme zřídili speciální www stránky: 16

17 6.4. Kurzy trénování paměti Na konci roku 2012 absolvovala knihovnice Růžena Buchtová kurz pro certifikované trenéry paměti I. stupně. V březnu 2013 jsme uspořádali první osvětovou přednášku v rámci Národního týdne trénování paměti. A v září se uskutečnil první kurz trénování paměti pro veřejnost, jeden dopolední pro seniory a podvečerní pro pracující veřejnost. Po složení požadované zkoušky obdrželi účastníci kurzu osvědčení o absolvování. Absolventi se i nadále schází jednou měsíčně v Klubu absolventů kurzu trénování paměti Besedy a přednášky pro veřejnost I v roce 2013 jsme se snažili veřejnosti nabídnout zajímavá témata přednášek a literární besedy s autory. Z autorů jsme měli tu čest u nás v knihovně přivítat Jaroslava Rudiše, Arnošta Goldflama, místní autorku Vladimíru Sůvovou (jejíž kniha, Čím jsou lidé živi, je v současné době vyprodána!) a Vráťu Ebra s Marií Formáčkovou. Tématem přednášek se staly například obnovitelné zdroje energie, esoterika, podpůrné terapie pro seniory či diskuse o evropské iniciativě Nepodmíněný základní příjem. S velkým zájmem veřejnosti se setkal (a jistě bude setkávat i v roce následujícím) cyklus Střípky z dějin umění, který lektorsky zaštiťuje Mgr. Jana Hájková, ředitelka Muzea a Pojizerské galerie Semily. Cyklus si již našel své stálé příznivce, v roce 2013 se uskutečnil 7x. Vladimíra Sůvová V době letních prázdnin jsme uspořádali 3 literární a vlastivědné procházky po Semilech, které lektorsky zajišťovala Miroslava Vrbenská. 7. Propagace 7.1. Webové stránky knihovny V březnu jsme představili veřejnosti své nové webové stránky. Jsou založeny na redakčním systému webnode, editace je snadná a pohotová, což je pro nás jeden z nejdůležitějších faktorů. V průběhu roku 2014 vybavíme stránky jazykovými mutacemi. V současné době se již dokončuje samostatná webová stránka pro dětské čtenáře Sociální sítě facebook Knihovna prezentuje své služby a informuje o akcích i prostřednictvím sociální sítě Facebook. Zde má založené dvě stránky - stránku Městské knihovny Semily a samostatnou stránku dětského oddělení. Chat na těchto stránkách slouží k okamžitě komunikaci se čtenáři Ostatní Za velkou propagaci knihovny vděčíme především semilské kabelové televizi (díky operativní spolupráci) a možnosti informovat o akcích a službách prostřednictvím Semilských novin. Služby knihovny propagujeme i reklamními tabulemi umístěnými u stanoviště autobusu na Riegrově náměstí a prostřednictvím vývěsní skříňky v ulici Nádražní. 17

18 8. Spolupráce, členství 8.1. S místními organizacemi a firmami MěK Semily spolupracuje na místní úrovni s kinem Jitřenka, a to přímo na akci Kino dětem, kterou od září 2013 naplňují programem 2 knihovnice. Ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií připravujeme pravidelný cyklus Střípky z dějin umění, který mimořádně kvalitně lektorsky zajišťuje Mgr. Jana Hájková, ředitelka muzea. Tento cyklus se těší velkému zájmu semilské (ale i přespolní) veřejnosti. Další spolupráci jsme navázali s JVS Semily (napečení koláčů na akci Noc s Andersenem a Vynášení Morany) a s firmou Konvex Optik, která nám poskytla dioptrické brýle (pro ty čtenáře, kteří si své brýle zapomenou doma a přesto si chtějí vybrat knihy k vypůjčení) Svaz knihovníků a informačních pracovníků MěK Semily je institucionálním členem profesní organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Ředitelka knihovny je současně členkou výkonného výboru SKIP pro Liberecký kraj a členkou odborné Sekce veřejné knihovny. Knihovnice Růžena Buchtová a Linda Novotná jsou členkami odborné Sekce knihovníků trenérů paměti. Knihovnice dětského oddělení je také členkou KLUBKA Klubu dětských knihoven Sister Library Na základě výzvy Organizace NAPLE jsme se připojili k programu Sister Libraries, tj. Sesterské knihovny. Program se snaží pomoci knihovnám rozvíjet dvoustrannou spolupráci na téma, které je zajímá. Je možné vytvořit neformální typ spolupráce bez podepisování smlouvy nebo podepsat smlouvu a vztah formalizovat. Městská knihovna je druhou knihovnou v ČR, která se do programu partnerství zapojila. Naším cílem je nalézt napříč Evropou knihovny naší velikosti a významu, navázat spolupráci, předávat si navzájem inspiraci ERASMUS+, Grundtvig V prosinci 2013 jsme se zapojili do programu ERASMUS+ a rádi bychom navázali spolupráci a vytvořili společné projekty s evropskými knihovnami. Program ERASMUS+: Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Aktuálně máme podané přihlášky pro dvě knihovnice na workshop programu Grundtvig do švédského města Botkyrka, který se týká funkční gramotnosti a je určen knihovnicím a knihovníkům, kteří se přímo zabývají vzděláváním dospělých. Workshop je plně hrazen z rozpočtu programu Grundtvig. 9. Zajištění výkonu regionálních funkcí Městská knihovna v Semilech byla pověřena - dle znění Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( 11, odst. 4) výkonem regionálních funkcí (dále RF) pro oblast knihoven Semilska. Náplň činnosti vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu RF knihoven a jejich koordinaci na území České republiky a z Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje

19 9.1. Základní informace Síť obsluhovaných knihoven Síť knihoven k : pověřená knihovna (Semily) 8 profesionálních knihoven - Harrachov, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Turnov, Vysoké nad Jizerou 6 poboček profesionálních knihoven - Dolánky, Malý Rohozec, Mašov, Semily Penzion, Turnov II, Výšinka) 59 neprofesionálních knihoven 2 pobočky neprofesionálních knihoven - Horní Štěpanice, Zálesní Lhota Služby poskytujeme následujícímu okruhu knihoven (včetně poboček): 8 profesionálních knihoven s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně 59 knihoven neprofesionálních s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně 2 pobočky obecních knihoven Za rok 2013 to bylo celkem 69 obsluhovaných knihoven Personální zajištění RF Počet pracovníků zajišťujících výkon RF pro knihovny okresu Semily zůstává i nadále stejný 2,6 přepočteného pracovníka. Všichni zajišťují odbornou knihovnickou činnost v rámci regionálního oddělení Plnění základních standardů pro výkon RF Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy V souladu se standardem pro výkon RF byly v roce 2013 navštíveny knihovny (obecní úřady) minimálně jedenkrát. Uskutečnili jsme celkem 209 metodických návštěv (3,02 návštěvy na jednu obsluhovanou knihovnu) a poskytli 56 konzultací. V rámci návštěv a konzultací jsme se zaměřili zejména na doporučení a pomoc s vypracováním grantů VISK (včetně následných kontrol věcného plnění), řešení problémů s PIK (projekt internetizace knihoven) a webové stránky Statistika, rozbory Statistické výkazy základních knihoven regionu zpracováváme v programu NIPOS a Stat2008 z SVK Hradec Králové, výstupem jsou sumáře základních knihoven s profesionálními pracovníky, s neprofesionálními pracovníky a celo okresní sumář. Statistické výkazy nám umožnily vypracovat přehled výsledků činnosti jednotlivých knihoven za rok 2013 a rozbor plnění doporučených standardů knihovnických činností, se kterými knihovníky následně seznámíme v rámci metodických návštěv či konzultací. Zpracované výkazy s komentáři zasíláme do KVK Liberec a Ministerstvu kultury ČR. Knihovníkům poskytujeme metodickou pomoc zaměřenou na správné vyplnění statistických výkazů. Počet obsloužených knihoven Vzdělávání knihovníků, porady V roce 2013 jsme uskutečnili výjezdní poradu (11 knihoven, 16 účastníků) knihovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven regionu spojenou se seminářem (11 knihoven, 13 účastníků) v Městské knihovně Turnov a odborné knihovně Muzea Českého ráje v Turnově. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem zúčastněných knihovníků. Aktuální problémy v jednotlivých knihovnách řešíme individuálně v rámci metodických návštěv. Kolegyně a kolegy jsme seznámili s činností a výsledky knihoven v uplynulém roce, s aktivitami regionálního oddělení Měk Semily. 19

20 V rámci celoživotního profesního vzdělávání doporučujeme k účasti velké množství vzdělávacích akcí pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a SKIP Libereckého kraje. Bohužel, nepříliš velký zájem o tyto akce, zejména se strany profesionálních knihovníků, stále přetrvává. Pravidelně se jich zúčastňují pouze ti, kteří si uvědomují nezbytnost a nutnost získávání nových profesních informací a také ti, kterým zřizovatel účast umožní (knihovna musí být v době konání vzdělávací akce z důvodu nepřítomnosti knihovníka uzavřena) Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce Výměnný fond (dále VF) Městské knihovny Semily obsahuje svazků. Přírůstek v roce 2013 činil knihovních jednotek, přičemž zakoupeno bylo knihovních jednotek za ,- Kč 247 knihovních jednotek jsou dary Zejména menší knihovny, které mají omezené finanční prostředky na nákup vlastního fondu, vítají tuto možnost zkvalitnění a rozšíření nabídky svým čtenářům. Knihy jsou odborně knihovnicky zpracované (počítačový program Clavius) a technicky upravené (zabalené do folie, orazítkované, opatřené štítky, kódy, knižními a katalogizačními lístky). Soubory VF si knihovníci mohou vybrat osobně, případně se o počtu a skladbě titulů dohodnou telefonicky či em. Protože v poslední době dochází k nárůstu požadavků knihovníků menších knihoven o zapůjčení titulů povinné školní četby, cíleně tento fond doplňujeme. V uplynulém roce bylo do 58 knihoven rozvezeno celkem 186 souborů s svazky převážně nových knih (3,20 souboru na 1 obsluhovanou knihovnu; 146 knih na 1 obsluhovanou knihovnu; hodnota distribuovaných knih činila více než ,- Kč). Těm knihovnám, které mají automatizovaný knihovní systém, jsou soubory VF stahovány do PC. Pro distribuci VF využíváme auto z KVK Liberec, jehož velké úložní prostory umožňují efektivnější využití (lze naložit více beden s knihami, s kterými se nám snadněji manipuluje). Obsluhovaným knihovnám jsme distribuovali více než knih (kromě VF jsou to knihy pořízené z prostředků obcí, knihy z projektu Česká knihovna a dary). O knihy VF ani v tomto roce neměla zájem (i přes naši trvalou nabídku) Místní knihovna Bukovina a Kotelsko Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Aktualizaci a revizi knihovních fondů provádíme průběžně (na požádání knihovníka či zřizovatele knihovny). V roce 2013 jsme uskutečnili revize a aktualizace v 10 základních knihovnách přičemž bylo zpracováno celkem knihovních jednotek. Součástí revize je zaevidování dosud nezapsaných knih, vypracování seznamů chybějících knih, odstraňování chyb zjištěných při revizi, dohledávání, odpisy knih z přírůstkových seznamů, balení knih do ochranné folie. V průběhu revize provádíme aktualizaci fondu a většinou i přestavění a přeznačení fondu naučné literatury včetně instalace nových rozřaďovačů MDT a orientačních nápisů, které stejně jako další knihovnické tiskopisy a materiály, objednáváme a nakupujeme v prodejně Ceiba, Brandýs nad Labem. Po dokončení revize pomůžeme s úpravou a úklidem knihovny Nákup a zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele a jejich distribuce Na základě smluv uzavřených se zřizovateli místních knihoven zajišťujeme nákup trvalého fondu. Této časově poměrně náročné služby využilo 8 knihoven (Košťálov, Martinice, Poniklá, Karlovice, Benecko, Horní Štěpanice, Dolní Štěpanice a Kundratice). Službu nabízíme všem knihovníkům a zřizovatelům, přičemž zdůrazňujeme zejména finanční výhodnost. Pro dalších 8 základních knihoven (Tatobity, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Stružinec, Vysoké nad Jizerou, Jilemnice, Turnov a Jablonec) nakupujeme knihy na základě konkrétní objednávky, kterou následně fakturujeme, nebo jsou knihy placeny v hotovosti. 20

21 Pro celkem 16 knihoven bylo zakoupeno 473 knihovních jednotek v celkové částce ,- Kč. Knihy, které pro knihovny nakoupíme, odborně zpracujeme v souladu s celostátními pravidly nutnými pro rozvoj automatizovaných knihovnických systémů, zabalíme do ochranné fólie, na požádání knihovníků zapíšeme do přírůstkových seznamů. K jednotlivým zásilkám knih přikládáme dodací listy. O čerpání prostředků vedeme přesnou evidenci a na konci roku nákup knih trvalých fondů jednotlivým zřizovatelům vyúčtujeme. Knihovníci využívají naší nabídky na odborné knihovnické zpracování jimi vybraných a zakoupených knih nebo darů (zápis do přírůstkového seznamu, katalogizace, technická úprava knih, distribuce, odpisy knih) této nabídky využilo 26 knihoven, přičemž jsme zpracovali knihovních jednotek Servis automatizovaných knihovních systémů Tuto službu z důvodu absence odborného pracovníka neprovádíme. V případě potřeby doporučíme či zajistíme specialistu. V rámci metodických návštěv a konzultací řešíme běžné problémy s PC technikou a knihovnickými systémy (LANIus, Clavius) Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou Webové stránky pro knihovny Knihovníky i zřizovatele informujeme o dostupných šablonách, nabízíme spolupráci na založení stránek. Těm knihovnám, které dosud webovou stránku nemají po dohodě se zřizovatelem a knihovníkem webovou stránku vypracujeme. Zájemcům zajistíme i aktualizaci stránky. Protože se jedná převážně o starší kolegyně a kolegy, mnohdy se nám nedaří je přesvědčit Ostatní činnosti Průběžně provádíme aktualizaci údajů v mapě knihoven Libereckého kraje, adresářích a v evidenci knihoven. V rámci rozvozů výměnných fondů do knihoven distribuujeme MVS, požadované knihovnické tiskopisy a pomůcky, knihy České knihovny, časopis Světlik (Svět libereckých knihoven) a další Finanční zajištění RF Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého kraje. Dotace činila ,- Kč (17.98 Kč / 1 knihovna; 16,90 Kč / 1 obyvatel okresu). Počet obyvatel okresu k je Na nákup knih výměnných fondů bylo vyčleněno ,- Kč, což je 17,37% z celkové dotace. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST nákup knih materiál, kancel. potřeby cestovné ostatní služby mzdy pojištění FKSP CELKEM

22 10. Závěrem Příloha: Podrobný rozpis akcí v roce 2013 Vypracovala Bc. Alena Matěchová, ředitelka Městské knihovny Semily V Semilech

23 23

24 24

25 25

26 26

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2014

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2014 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2014 Semily 18. 2. 2015

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více