Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013"

Transkript

1 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, Semily, tel.: , IČO Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily

2 Obsah 1. Základní informace Informace o příspěvkové organizaci Předmět činnosti Doplňková činnost Personalistika Pracovnice knihovny v roce Vzdělávání zaměstnanců Externí dodavatelé služeb Ocenění Prostory knihovny Oddělení pro děti Oddělení pro dospělé Regionální oddělení Čítárna knihovny Vestibul Jitřenky Pobočka v Sociálních službách Semily Hospodaření knihovny Dotační aktivita Přehled nákladů a výnosů Knihovnictví fondy, čtenáři, návštěvníci a služby Základní statistické údaje k Knihovní fond Počet registrovaných čtenářů Návštěvnost knihovny Služby v roce Výpůjční služby Informační služby Datové služby Reprografické služby Kulturně-výchovné a vzdělávací služby Doplňkové služby Roční výkaz o knihovně základní statistické údaje roku Kulturní a vzdělávací činnost Statistika roku Pořady a besedy pro školky a školy Virtuální univerzita 3. věku

3 6.4. Kurzy trénování paměti Besedy a přednášky pro veřejnost Propagace Webové stránky knihovny Sociální sítě facebook Ostatní Spolupráce, členství S místními organizacemi a firmami Svaz knihovníků a informačních pracovníků Sister Library ERASMUS+, Grundtvig Zajištění výkonu regionálních funkcí Základní informace Síť obsluhovaných knihoven Personální zajištění RF Plnění základních standardů pro výkon RF Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy Statistika, rozbory Vzdělávání knihovníků, porady Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele a jejich distribuce Servis automatizovaných knihovních systémů Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou Webové stránky pro knihovny Ostatní činnosti Finanční zajištění RF Závěrem

4 1. Základní informace 1.1. Informace o příspěvkové organizaci Název organizace: Městská knihovna Semily, Tyršova 49, Semily IČO: Číslo účtu: /0100 Ředitelka: Bc. Alena Matěchová Telefon: , Web: Zřizovatel: Město Semily Právní forma: příspěvková organizace Zápis v OR: Usnesením ze dne Předmět činnosti Hlavní účel, pro který je Městská knihovna Semily (dále jen MěK) zřízena, je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům, při zachování rovných podmínek pro všechny občany a všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů dle platných zákonů a využívání svěřeného i vlastního majetku a aktivit souvisejících s ním. MěK, v rámci pověření Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, poskytuje služby zaevidovaným základním knihovnám na úrovni okresu Semily Doplňková činnost Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; Velkoobchod a maloobchod. 2. Personalistika 2.1. Pracovnice knihovny v roce 2013 Během roku 2013 došlo v Městské knihovně k několika personálním změnám. Na základě výběrového řízení byla 1. ledna 2013 do funkce ředitelky jmenována Bc. Alena Matěchová. Během měsíce srpna došlo k několika přesunům. Pracovní poměr ukončila dohodou Svatomíra Hendrychová, její místo zaujala Miroslava Vrbenská. Knihovnice dětského oddělení, Růžena Buchtová, odešla na vlastní žádost z oddělení pro děti do oddělení pro dospělé. Knihovna vyhlásila výběrové řízení na knihovnici do dětského oddělení. Z deseti přihlášených uchazeček byla vybrána Bc. Linda Novotná, především pro své osobnostní kvality a také na základě předložené koncepce. Nastoupila 1. září Personální složení je tedy po všech změnách roku 2013 následující: 8,6 přepočtených pracovníků, z toho 2,6 přepočteného úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce): 4

5 Ředitelka, Bc. Alena Matěchová, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 Oddělení pro dospělé Lenka Klikarová, Růžena Buchtová, SŠ odborné knihovnické vzdělání, úvazky 1,0 Oddělení pro děti Bc. Linda Novotná, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 Regionální oddělení vedoucí Jitka Vanclová, Jana Hudská, úvazky 1,0, Miroslava Vrbenská, úvazek 0,6, všechny SŠ odborné knihovnické vzdělání Úklidové a pomocné práce Kristina Könnyüová, Lenka Drobková, prostřednictvím ÚP, Veřejně prospěšné práce, úvazky 1,0 Dvě pracovnice na úklidové a pomocné práce mají smlouvu na dobu určitou do 31. března Pokusíme se podat opakovanou žádost na Úřad práce, pokud by nám nebylo vyhověno, bude nutné zajistit úklid knihovny a chodeb Jitřenky vytvořením pracovního místa uklizečky Vzdělávání zaměstnanců Pracovnice knihovny se dle svého zájmu, potřebnosti a možností zastupitelnosti zúčastňují vzdělávacích programů k prohlubování odbornosti a získávání nových zkušeností, které pak mohou uplatňovat při své práci. Takto se knihovnice v průběhu roku zúčastňovaly seminářů, konferencí a kurzů pořádaných Národní knihovnou (dále NK), Krajskou vědeckou knihovnou (dále KVK) v Liberci a Svazem knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP) a to těchto: Britská literatura Výzkumy v knihovnách E-knihy a knihovny Semináře v oblasti IT v KVK Liberec program Gimp Knihovnická konference v Brně Centrální portál knihoven, Senioři v knihovnách Německy psaná literatura Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Začalo to Andersenem elektronická databanka programů Quo vadis knihovno? seminář NK Automatizovaný knihovní systém Clavius Současnost literatury pro děti a mládež 2.3. Externí dodavatelé služeb Zpracování účetnictví zajišťuje paní Dana Novotná. Spolupráce je na výborné úrovni, zpracování účetnictví probíhá bezproblémově a v předstihu požadovaných termínů Zpracování mezd zajišťuje paní Lenka Fedorková, spolupráce bezproblémová Servis automatizovaného knihovního systému Clavius zajišťuje Ing. Luděk Škrabal, spolupráce bezproblémová 2.4. Ocenění Dlouholetá ředitelka knihovny, paní Miroslava Vrbenská, byla oceněna Cenou města Semily. Cena města Semily je projevem díku města žijícímu občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. V žebříčku ocenění se nachází mezi čestným uznáním a titulem Čestný občan města. Ačkoli jde o cenu symbolickou, která není svázána s finanční odměnou, je cenou uznávanou a prestižní. Současná ředitelka knihovny Alena Matěchová a knihovnice Růžena Buchtová byly Městem Semily nominovány na cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 2013, kterou pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu vyhlašuje Regionální organizace SKIP Libereckého kraje. 5

6 3. Prostory knihovny Knihovna již čtvrtým rokem sídlí v multifunkční zrekonstruované budově Jitřenka, na exkluzivním místě v centru města. Prostory plně vyhovují provozu moderní veřejné knihovny Oddělení pro děti Oddělení pro děti a mládež sídlí v druhém patře Jitřenky, prostor je světlý a přívětivý, návštěvníci (děti i rodiče) do něj vstupují bez bot nebo s ochrannými návleky. V chodbě před oddělením je věšák a botník, k uložení osobních věcí mohou děti využít uzamykatelné skříňky o patro níže, v oddělení pro dospělé (věci si zde mohou uložit cestou do dětského oddělení a při odchodu opět vyzvednout). K oddělení přiléhá terasa, která byla dosud využívána pouze výjimečně pro akci Noc s Andersenem a Advent v knihovně Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé obývá první patro Jitřenky. Je to moderní, členitý prostor, který skýtá možnost odpočinku, klidu, ale i možnost k přátelskému posezení. Počítače v oddělení jsou situovány do dvou míst, část je umístěna na galerii a část u vchodu na terasu. Je zde k dispozici přebalovací pult a pítko s pitnou vodou. Velice oblíbený je dětský koutek umístěný strategicky vedle oddělení s periodiky. Možnost číst si nové vydání časopisu a současně odložit děti do koutku využívají rodiče i prarodiče. Díky dotaci MK programu VISK3 a spoluúčasti z rozpočtu knihovny jsme mohli nakoupit nové počítače a rozšířit tak možnost poskytování veřejného internetu o další místa Regionální oddělení Regionální oddělení a ředitelna sídlí v přízemí Jitřenky, prostory jsou vyhovující. Výměnný fond je uložen ve skladu s moderními otočnými regály. Prostor je vhodný i pro vedení metodologických porad, které zajišťují pracovnice oddělení pro obsluhované knihovny regionu. Je využíván i pro porady zaměstnanců knihovny Čítárna knihovny Čítárna knihovny není volně přístupná veřejnosti. Otevírá se na vzdělávací a kulturní akce, které pořádá knihovna. Režim volného přístupu byl nevyhovující, knihovnice sedící za výpůjčním pultem na čítárnu nedohlédne. Docházelo často k situaci, kdy skupinky dětí obydlely část čítárny, udělaly nepořádek a v podstatě nepozorovaně čítárnu opustily buď výtahem, nebo schody vedoucími do kavárny. Nacházely jsme pak často celou čítárnu doslova zasypanou popcornem koupeným v kavárně. Také v obavě o nábytek a promítací plátno jsme se rozhodli čítárnu uzavřít. Pohodlí uživatelů knihovny dotčeno není, k wi-fi síti se mohou připojit kdekoliv v oddělení pro dospělé. V prosinci 2013 jsme podali žádost o dotaci z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3 na projekt Mobilní počítačová učebna. Předpokládáme, že počítače by byly uloženy právě v čítárně knihovny a ta takto vybavená by nám umožnila pořádání počítačových kurzů, například kurzu práce s digitální fotografií Vestibul Jitřenky Vestibul Jitřenky je od dubna 2013 využíván k pravidelným burzám knih. Ty se během roku staly vyhledávanou akcí pro mnoho obyvatel Semil i blízkého okolí. Knihy do burzy jsou přijímané od dárců, přebrány, rozděleny podle skupin, nevyhovující odloženy pro odvoz do sběru. Část knih je přijata do fondu knihovny, ať už do stálého či výměnného. Knihy přijímá a do burzy chystá pracovnice, kterou jsme získali prostřednictvím Úřadu práce na veřejně prospěšné práce Pobočka v Sociálních službách Semily Ve své pobočce v domově pro seniory Sociální služby Semily zajišťuje knihovna pravidelné výpůjční služby každou středu. Průběžně během roku chodí pracovnice knihovny důchodcům předčítat. 6

7 4. Hospodaření knihovny Dosažen hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč vratka zřizovateli ve výši ,79 Kč, byla tvořena úsporou odvodů z OON a ziskem z doplňkové činnosti. Fond odměn ani rezervní fond v tomto roce nečerpán. Závazné ukazatele dodrženy Dotační aktivita I v roce 2013 jsme se snažili získat finance z různých dotačních programů. V následující tabulce uvádíme přehled. Název projektu Poskytovatel dotace Dotace Dotace na pracovnice VPP ÚP Semily Obnova PC v oddělení pro dospělé MK ČR - VISK Maraton čtení Arnošt Goldflam SKIP - Skanska Vzdělávejte se pro růst II ÚP Semily Česká knihovna MZK CELKEM

8 4.2. Přehled nákladů a výnosů Účt. tř. Účet Název položky - ukazatel Schválený rozpočet roku 2013 Upravený rozpočet roku 2013 Skutečnost roku 2013 NÁKLADY CELKEM - účtová třída , , ,49 50 Spotřebované nákupy 263,00 263,00 258,48 knihy, předplatné časopisů 195,00 195,00 197,00 čistící a úklidové prostředky 10,00 10,00 5,00 drobný dl. hmotný majetek 0,00 spotř. materiál - papír, tonery, barvy 10,00 10,00 11,00 ostatní spotřební materiál 48,00 48,00 45, spotřeba materiálu celkem 263,00 263,00 258,48 spotřeba elektrické energie 0,00 spotřeba plynu 0,00 spotřeba vody 0, energie celkem 0,00 0,00 0, spotřeba ostat. neskladovat. dodávek 0, prodané zboží 0,00 51 Služby 628,00 628,00 690, oprava a udržování 15,00 15,00 4, cestovné 10,00 10,00 16, náklady na reprezentaci 5,00 5,00 tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 13,00 13,00 10,00 nájemné 510,00 510,00 491,00 ostatní služby 75,00 75,00 98, ostatní služby celkem 598,00 598,00 670,01 52 Osobní náklady 1 411, , ,00 Mzdové náklady - na platy 1 028, , ,00 Ostatní os. náklady - dohody 11,00 11,00 39, mzdové náklady celkem 1 039, , , zákonné sociální pojištění (zdr., soc.) 354,00 366,80 355, ostatní sociální pojištění - Koop. 7,00 7,00 8, zákonné sociální náklady - FKSP 11,00 11,38 11, ostatní soc. nákl. 53 Daně a poplatky 0,00 0,00 0, daň silniční 532 daň z nemovitosti 538 ostatní daně a poplatky 54 Ostatní náklady 20,00 20,00 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 546 dary 548 manka a škody 549 jiné a ostatní náklady 20,00 20,00 55 Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol. 40,00 40,00 45,00 odpisy nemovitého majetku odpisy movitého majetku 551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 0,00 0,00 0, zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. 8

9 553 prodané cenné papíry a podíly 554 prodaný materiál 556 tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drobného dlouhod. majet. 40,00 40,00 45, tvorba zákonných opravných položek VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída , , ,49 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 165,00 165,00 150, tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb - pronájmy 165,00 165,00 150, tržby za prodané zboží 61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 0,00 0,00 0, změna stavu zásob nedokonč. výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat 62 Aktivace 0,00 0,00 0, aktivace materiálu a zboží 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj. 624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku 64 Ostatní výnosy 40,00 40,00 113, smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 645 kursové zisky Zúčt. fondů - čerpání RF Zúčt. fondů - čerpání FRM 648 zúčtování fondů celkem 0,00 0,00 0, jiné ostatní výnosy 40,00 40,00 113,00 65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 0,00 0,00 0, tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. 652 výnosy z dlouhodob. finančního maj. 653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 tržby z prodeje materiálu 655 výnosy z krátkodobého finančního maj. 656 zúčtování zákonných rezerv 659 zúčtování zákonných oprav. položek 69 Příspěvky a dotace na provoz 2 157, , , příspěvek na provoz 2 157, , , účelový přísp. na provoz - viz příloha 691 přímé neinvestiční výdaje 691 ostat. účel. dot. ze SR, stát. fondu, obce HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 0,00 0,00 0,00 59 Daň z příjmů 0,00 0,00 0, daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 0,00 0,00 0,00 9

10 5. Knihovnictví fondy, čtenáři, návštěvníci a služby 5.1. Základní statistické údaje k Knihovní fond celkem knihovních jednotek přírůstků v roce 2013: knihovních jednotek bylo nakoupeno v nákladu ,- Kč úbytky v roce 2013: 1371 knihovních jednotek nákup a předplatné periodik v roce 2013: 38 titulů v hodnotě ,- Kč celkové dary knihovně v roce 2013: 494 knihovních jednotek v hodnotě ,- Kč Počet registrovaných čtenářů Počet registrovaných čtenářů činí 1526, z toho 499 čtenářů do 15 let Z celkového počtu čtenářů je 69% žen (a dívek) a 31% mužů (a chlapců) 10

11 Návštěvnost knihovny návštěvníků (fyzických), z toho návštěvníků využívajících internet v knihovně a návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí Počet návštěvníků knihovny se zvýšil oproti roku 2012 a prozatím stále vzrůstá. Stále více návštěvníků (i neregistrovaných čtenářů) si nachází cestu do knihovny. Na následujícím grafu je vzestupná tendence dobře patrná Služby v roce 2013 Knihovna byla i v roce 2013 příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení volného času i setkávání všech generací, místem reflektujícím požadavky veřejnosti na moderní funkční i estetické prostředí. Otevírací doba pro veřejnost je 36 hodin. služby knihovny jsou přístupné bez jakýchkoliv bariér a jsou poskytovány všem bez rozdílu sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti, bez ohledu na jakýkoliv handicap pouze s rozdíly vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů i v roce 2013 jsme se snažili podporovat úlohu knihovny jako přirozeného centra rozvoje občanských i jiných komunit a jejich kreativity, aktivitami knihovny jako komunitního centra 11

12 podporovat aktivní účast občanů na životě komunity, pomáhat vytvářet místní partnerství a budování komunit; motivovat komunitu v péči o knihovnu samozřejmostí byla naše snaha o zlepšení čtenářské gramotnosti a schopnosti vyhodnocovat informace, o zvýšení počtu dětí, které využívají knihovnu (což se nám v roce 2013 podařilo), zvýšení společenské prestiže četby propagovali jsme četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovali čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou podporovali jsme rozvoj knihovny jako centra neformálního celoživotního učení pro oblast zájmového vzdělávání a dále pro oblasti literární, počítačové a informační gramotnosti obyvatel s cílem zvýšení jejich schopnosti co nejefektivněji využívat informační zdroje Výpůjční služby půjčování knih, map, novin a časopisů půjčování hudby a mluveného slova meziknihovní výpůjční služba (MVS) nově půjčujeme čtečky elektronických knih v dětském oddělení půjčujeme společenské hry a hlavolamy (zatím pouze na místě) možnost prodlužování výpůjček online pomocí čtenářského konta V roce 2013 si čtenáři vypůjčili celkem knihovních jednotek. Stálý zájem je i o službu MVS, v roce 2013 jsme realizovali 247 požadavků čtenářů na dodávku knih z jiných knihoven. Sami jsme naopak poskytli prostřednictvím služby MVS 79 knih Informační služby poskytujeme pomoc s vyhledáváním informací na internetu podávání informací k zadanému dotazu týkajícího se fondu knihovny informace o programu knihovny a vybraných akcích, o rezervaci dokumentů pomocí u Datové služby poskytujeme bezplatný přístup k internetu v celém oddělení pro dospělé nabízíme možnost bezdrátového připojení k internetu - wifi 12

13 v oddělení pro dospělé poskytujeme službu skenování dokumentů základní pomoc s ovládáním počítače Reprografické služby kopírování a tisk až do formátu A3 (černobílý) laminování do formátu A Kulturně-výchovné a vzdělávací služby pořady a besedy pro školky, školy i pro veřejnost vzdělávací kurzy -jazykové kurzy, kurzy trénování paměti, univerzita třetího věku Více o těchto službách v samostatném oddíle Doplňkové služby zavedli jsme novou službu pro čtenáře půjčování dioptrických brýlí v oddělení pro dospělé přebalovací pult a dětský koutek v oddělení pro dospělé možnost přinést starší knihy (či knihy z pozůstalosti nebo z důvodu stěhování) do knihovny možnost pronájmu čítárny (včetně projektoru, plátna, reproduktorů a flipchartu) 13

14 5.3. Roční výkaz o knihovně základní statistické údaje roku

15 15

16 6. Kulturní a vzdělávací činnost 6.1. Statistika roku 2013 V průběhu roku se v knihovně uskutečnilo 143 s celkovým počtem návštěvníků. Návštěvníci periodických akcí - Virtuální univerzity třetího věku, kurzy Trénování paměti, kurzy angličtiny - se v rámci semestru či školního roku, započítávají pouze jednou. Z následujícího grafu je dobře patrné, že počet návštěvníků se stále meziročně zvyšuje. Celkový výčet akcí uvádíme v příloze této zprávy Pořady a besedy pro školky a školy Během roku 2013 jsme realizovali množství naučných pořadů a besed nejen pro děti škol i školek ze Semil, ale i z blízkého okolí. Výčet programů je bohatý a zájem o tyto programy je ze strany škol velký, což nás samozřejmě těší. Význam četby pro vývoj dítěte jistě není potřeba zdůrazňovat, výchova ke čtenářství a lásce ke knize se vine jako červená nit všemi aktivitami, které oddělení pro děti pořádá. Pořádáme pravidelné tematické velikonoční a vánoční besedy, oblíbená je i Slavnost slabikáře pasování prvňáčků na čtenáře. Letošní Advent v knihovně navštívilo rekordních 110 rodičů s dětmi. Poprvé v tomto roce jsme uspořádali výstavu Hry a klamy, kterou navštívilo bezmála 600 školních dětí a návštěvníků z řad veřejnosti. A poprvé jsme se zapojili do celostátní akce Den poezie a vyrazili s poezií do semilských ulic Virtuální univerzita 3. věku Již třetím rokem uskutečňujeme v knihovně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Virtuální univerzitu třetího věku (dále VU3V). V roce 2013 jsme studovali dva kurzy Dějiny oděvní kultury a Etika. V září jsme uspořádali ve spolupráci s Ing. Jarmilou Tyrnerovou naučný výlet na Kuks. Pro naše studenty jsme zřídili speciální www stránky: 16

17 6.4. Kurzy trénování paměti Na konci roku 2012 absolvovala knihovnice Růžena Buchtová kurz pro certifikované trenéry paměti I. stupně. V březnu 2013 jsme uspořádali první osvětovou přednášku v rámci Národního týdne trénování paměti. A v září se uskutečnil první kurz trénování paměti pro veřejnost, jeden dopolední pro seniory a podvečerní pro pracující veřejnost. Po složení požadované zkoušky obdrželi účastníci kurzu osvědčení o absolvování. Absolventi se i nadále schází jednou měsíčně v Klubu absolventů kurzu trénování paměti Besedy a přednášky pro veřejnost I v roce 2013 jsme se snažili veřejnosti nabídnout zajímavá témata přednášek a literární besedy s autory. Z autorů jsme měli tu čest u nás v knihovně přivítat Jaroslava Rudiše, Arnošta Goldflama, místní autorku Vladimíru Sůvovou (jejíž kniha, Čím jsou lidé živi, je v současné době vyprodána!) a Vráťu Ebra s Marií Formáčkovou. Tématem přednášek se staly například obnovitelné zdroje energie, esoterika, podpůrné terapie pro seniory či diskuse o evropské iniciativě Nepodmíněný základní příjem. S velkým zájmem veřejnosti se setkal (a jistě bude setkávat i v roce následujícím) cyklus Střípky z dějin umění, který lektorsky zaštiťuje Mgr. Jana Hájková, ředitelka Muzea a Pojizerské galerie Semily. Cyklus si již našel své stálé příznivce, v roce 2013 se uskutečnil 7x. Vladimíra Sůvová V době letních prázdnin jsme uspořádali 3 literární a vlastivědné procházky po Semilech, které lektorsky zajišťovala Miroslava Vrbenská. 7. Propagace 7.1. Webové stránky knihovny V březnu jsme představili veřejnosti své nové webové stránky. Jsou založeny na redakčním systému webnode, editace je snadná a pohotová, což je pro nás jeden z nejdůležitějších faktorů. V průběhu roku 2014 vybavíme stránky jazykovými mutacemi. V současné době se již dokončuje samostatná webová stránka pro dětské čtenáře Sociální sítě facebook Knihovna prezentuje své služby a informuje o akcích i prostřednictvím sociální sítě Facebook. Zde má založené dvě stránky - stránku Městské knihovny Semily a samostatnou stránku dětského oddělení. Chat na těchto stránkách slouží k okamžitě komunikaci se čtenáři Ostatní Za velkou propagaci knihovny vděčíme především semilské kabelové televizi (díky operativní spolupráci) a možnosti informovat o akcích a službách prostřednictvím Semilských novin. Služby knihovny propagujeme i reklamními tabulemi umístěnými u stanoviště autobusu na Riegrově náměstí a prostřednictvím vývěsní skříňky v ulici Nádražní. 17

18 8. Spolupráce, členství 8.1. S místními organizacemi a firmami MěK Semily spolupracuje na místní úrovni s kinem Jitřenka, a to přímo na akci Kino dětem, kterou od září 2013 naplňují programem 2 knihovnice. Ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií připravujeme pravidelný cyklus Střípky z dějin umění, který mimořádně kvalitně lektorsky zajišťuje Mgr. Jana Hájková, ředitelka muzea. Tento cyklus se těší velkému zájmu semilské (ale i přespolní) veřejnosti. Další spolupráci jsme navázali s JVS Semily (napečení koláčů na akci Noc s Andersenem a Vynášení Morany) a s firmou Konvex Optik, která nám poskytla dioptrické brýle (pro ty čtenáře, kteří si své brýle zapomenou doma a přesto si chtějí vybrat knihy k vypůjčení) Svaz knihovníků a informačních pracovníků MěK Semily je institucionálním členem profesní organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Ředitelka knihovny je současně členkou výkonného výboru SKIP pro Liberecký kraj a členkou odborné Sekce veřejné knihovny. Knihovnice Růžena Buchtová a Linda Novotná jsou členkami odborné Sekce knihovníků trenérů paměti. Knihovnice dětského oddělení je také členkou KLUBKA Klubu dětských knihoven Sister Library Na základě výzvy Organizace NAPLE jsme se připojili k programu Sister Libraries, tj. Sesterské knihovny. Program se snaží pomoci knihovnám rozvíjet dvoustrannou spolupráci na téma, které je zajímá. Je možné vytvořit neformální typ spolupráce bez podepisování smlouvy nebo podepsat smlouvu a vztah formalizovat. Městská knihovna je druhou knihovnou v ČR, která se do programu partnerství zapojila. Naším cílem je nalézt napříč Evropou knihovny naší velikosti a významu, navázat spolupráci, předávat si navzájem inspiraci ERASMUS+, Grundtvig V prosinci 2013 jsme se zapojili do programu ERASMUS+ a rádi bychom navázali spolupráci a vytvořili společné projekty s evropskými knihovnami. Program ERASMUS+: Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Aktuálně máme podané přihlášky pro dvě knihovnice na workshop programu Grundtvig do švédského města Botkyrka, který se týká funkční gramotnosti a je určen knihovnicím a knihovníkům, kteří se přímo zabývají vzděláváním dospělých. Workshop je plně hrazen z rozpočtu programu Grundtvig. 9. Zajištění výkonu regionálních funkcí Městská knihovna v Semilech byla pověřena - dle znění Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( 11, odst. 4) výkonem regionálních funkcí (dále RF) pro oblast knihoven Semilska. Náplň činnosti vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu RF knihoven a jejich koordinaci na území České republiky a z Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje

19 9.1. Základní informace Síť obsluhovaných knihoven Síť knihoven k : pověřená knihovna (Semily) 8 profesionálních knihoven - Harrachov, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Turnov, Vysoké nad Jizerou 6 poboček profesionálních knihoven - Dolánky, Malý Rohozec, Mašov, Semily Penzion, Turnov II, Výšinka) 59 neprofesionálních knihoven 2 pobočky neprofesionálních knihoven - Horní Štěpanice, Zálesní Lhota Služby poskytujeme následujícímu okruhu knihoven (včetně poboček): 8 profesionálních knihoven s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně 59 knihoven neprofesionálních s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně 2 pobočky obecních knihoven Za rok 2013 to bylo celkem 69 obsluhovaných knihoven Personální zajištění RF Počet pracovníků zajišťujících výkon RF pro knihovny okresu Semily zůstává i nadále stejný 2,6 přepočteného pracovníka. Všichni zajišťují odbornou knihovnickou činnost v rámci regionálního oddělení Plnění základních standardů pro výkon RF Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy V souladu se standardem pro výkon RF byly v roce 2013 navštíveny knihovny (obecní úřady) minimálně jedenkrát. Uskutečnili jsme celkem 209 metodických návštěv (3,02 návštěvy na jednu obsluhovanou knihovnu) a poskytli 56 konzultací. V rámci návštěv a konzultací jsme se zaměřili zejména na doporučení a pomoc s vypracováním grantů VISK (včetně následných kontrol věcného plnění), řešení problémů s PIK (projekt internetizace knihoven) a webové stránky Statistika, rozbory Statistické výkazy základních knihoven regionu zpracováváme v programu NIPOS a Stat2008 z SVK Hradec Králové, výstupem jsou sumáře základních knihoven s profesionálními pracovníky, s neprofesionálními pracovníky a celo okresní sumář. Statistické výkazy nám umožnily vypracovat přehled výsledků činnosti jednotlivých knihoven za rok 2013 a rozbor plnění doporučených standardů knihovnických činností, se kterými knihovníky následně seznámíme v rámci metodických návštěv či konzultací. Zpracované výkazy s komentáři zasíláme do KVK Liberec a Ministerstvu kultury ČR. Knihovníkům poskytujeme metodickou pomoc zaměřenou na správné vyplnění statistických výkazů. Počet obsloužených knihoven Vzdělávání knihovníků, porady V roce 2013 jsme uskutečnili výjezdní poradu (11 knihoven, 16 účastníků) knihovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven regionu spojenou se seminářem (11 knihoven, 13 účastníků) v Městské knihovně Turnov a odborné knihovně Muzea Českého ráje v Turnově. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem zúčastněných knihovníků. Aktuální problémy v jednotlivých knihovnách řešíme individuálně v rámci metodických návštěv. Kolegyně a kolegy jsme seznámili s činností a výsledky knihoven v uplynulém roce, s aktivitami regionálního oddělení Měk Semily. 19

20 V rámci celoživotního profesního vzdělávání doporučujeme k účasti velké množství vzdělávacích akcí pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a SKIP Libereckého kraje. Bohužel, nepříliš velký zájem o tyto akce, zejména se strany profesionálních knihovníků, stále přetrvává. Pravidelně se jich zúčastňují pouze ti, kteří si uvědomují nezbytnost a nutnost získávání nových profesních informací a také ti, kterým zřizovatel účast umožní (knihovna musí být v době konání vzdělávací akce z důvodu nepřítomnosti knihovníka uzavřena) Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce Výměnný fond (dále VF) Městské knihovny Semily obsahuje svazků. Přírůstek v roce 2013 činil knihovních jednotek, přičemž zakoupeno bylo knihovních jednotek za ,- Kč 247 knihovních jednotek jsou dary Zejména menší knihovny, které mají omezené finanční prostředky na nákup vlastního fondu, vítají tuto možnost zkvalitnění a rozšíření nabídky svým čtenářům. Knihy jsou odborně knihovnicky zpracované (počítačový program Clavius) a technicky upravené (zabalené do folie, orazítkované, opatřené štítky, kódy, knižními a katalogizačními lístky). Soubory VF si knihovníci mohou vybrat osobně, případně se o počtu a skladbě titulů dohodnou telefonicky či em. Protože v poslední době dochází k nárůstu požadavků knihovníků menších knihoven o zapůjčení titulů povinné školní četby, cíleně tento fond doplňujeme. V uplynulém roce bylo do 58 knihoven rozvezeno celkem 186 souborů s svazky převážně nových knih (3,20 souboru na 1 obsluhovanou knihovnu; 146 knih na 1 obsluhovanou knihovnu; hodnota distribuovaných knih činila více než ,- Kč). Těm knihovnám, které mají automatizovaný knihovní systém, jsou soubory VF stahovány do PC. Pro distribuci VF využíváme auto z KVK Liberec, jehož velké úložní prostory umožňují efektivnější využití (lze naložit více beden s knihami, s kterými se nám snadněji manipuluje). Obsluhovaným knihovnám jsme distribuovali více než knih (kromě VF jsou to knihy pořízené z prostředků obcí, knihy z projektu Česká knihovna a dary). O knihy VF ani v tomto roce neměla zájem (i přes naši trvalou nabídku) Místní knihovna Bukovina a Kotelsko Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Aktualizaci a revizi knihovních fondů provádíme průběžně (na požádání knihovníka či zřizovatele knihovny). V roce 2013 jsme uskutečnili revize a aktualizace v 10 základních knihovnách přičemž bylo zpracováno celkem knihovních jednotek. Součástí revize je zaevidování dosud nezapsaných knih, vypracování seznamů chybějících knih, odstraňování chyb zjištěných při revizi, dohledávání, odpisy knih z přírůstkových seznamů, balení knih do ochranné folie. V průběhu revize provádíme aktualizaci fondu a většinou i přestavění a přeznačení fondu naučné literatury včetně instalace nových rozřaďovačů MDT a orientačních nápisů, které stejně jako další knihovnické tiskopisy a materiály, objednáváme a nakupujeme v prodejně Ceiba, Brandýs nad Labem. Po dokončení revize pomůžeme s úpravou a úklidem knihovny Nákup a zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele a jejich distribuce Na základě smluv uzavřených se zřizovateli místních knihoven zajišťujeme nákup trvalého fondu. Této časově poměrně náročné služby využilo 8 knihoven (Košťálov, Martinice, Poniklá, Karlovice, Benecko, Horní Štěpanice, Dolní Štěpanice a Kundratice). Službu nabízíme všem knihovníkům a zřizovatelům, přičemž zdůrazňujeme zejména finanční výhodnost. Pro dalších 8 základních knihoven (Tatobity, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Stružinec, Vysoké nad Jizerou, Jilemnice, Turnov a Jablonec) nakupujeme knihy na základě konkrétní objednávky, kterou následně fakturujeme, nebo jsou knihy placeny v hotovosti. 20

21 Pro celkem 16 knihoven bylo zakoupeno 473 knihovních jednotek v celkové částce ,- Kč. Knihy, které pro knihovny nakoupíme, odborně zpracujeme v souladu s celostátními pravidly nutnými pro rozvoj automatizovaných knihovnických systémů, zabalíme do ochranné fólie, na požádání knihovníků zapíšeme do přírůstkových seznamů. K jednotlivým zásilkám knih přikládáme dodací listy. O čerpání prostředků vedeme přesnou evidenci a na konci roku nákup knih trvalých fondů jednotlivým zřizovatelům vyúčtujeme. Knihovníci využívají naší nabídky na odborné knihovnické zpracování jimi vybraných a zakoupených knih nebo darů (zápis do přírůstkového seznamu, katalogizace, technická úprava knih, distribuce, odpisy knih) této nabídky využilo 26 knihoven, přičemž jsme zpracovali knihovních jednotek Servis automatizovaných knihovních systémů Tuto službu z důvodu absence odborného pracovníka neprovádíme. V případě potřeby doporučíme či zajistíme specialistu. V rámci metodických návštěv a konzultací řešíme běžné problémy s PC technikou a knihovnickými systémy (LANIus, Clavius) Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou Webové stránky pro knihovny Knihovníky i zřizovatele informujeme o dostupných šablonách, nabízíme spolupráci na založení stránek. Těm knihovnám, které dosud webovou stránku nemají po dohodě se zřizovatelem a knihovníkem webovou stránku vypracujeme. Zájemcům zajistíme i aktualizaci stránky. Protože se jedná převážně o starší kolegyně a kolegy, mnohdy se nám nedaří je přesvědčit Ostatní činnosti Průběžně provádíme aktualizaci údajů v mapě knihoven Libereckého kraje, adresářích a v evidenci knihoven. V rámci rozvozů výměnných fondů do knihoven distribuujeme MVS, požadované knihovnické tiskopisy a pomůcky, knihy České knihovny, časopis Světlik (Svět libereckých knihoven) a další Finanční zajištění RF Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého kraje. Dotace činila ,- Kč (17.98 Kč / 1 knihovna; 16,90 Kč / 1 obyvatel okresu). Počet obyvatel okresu k je Na nákup knih výměnných fondů bylo vyčleněno ,- Kč, což je 17,37% z celkové dotace. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST nákup knih materiál, kancel. potřeby cestovné ostatní služby mzdy pojištění FKSP CELKEM

22 10. Závěrem Příloha: Podrobný rozpis akcí v roce 2013 Vypracovala Bc. Alena Matěchová, ředitelka Městské knihovny Semily V Semilech

23 23

24 24

25 25

26 26

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2014

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2014 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2014 Semily 18. 2. 2015

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2015

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2015 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2015 Semily 18. 2. 2016

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVOD ČINNOST PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KNIHOVNÍ FOND ČTENÁŘI, VÝPŮJČKY, NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽBY KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014 A) Celkové hospodaření příspěvkových organizací náklady výnosy hospodářský výsledek příspěvková za PO za PO hlavní doplňková za PO č. organizace celkem

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR,

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, Kapitola: 361 - Akademie věd ČR Náklady a výnosy VVI za rok 2007 VVI-NV07 Pracoviště: ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i. v tis. Kč v tis. Kč 1 A. 5 Náklady VVI celkem 196 677 123 776 2 A.I. 50

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18/2/2016 11:03:35 Název ní jednotky: Sídlo: Nekmíř 331 52 Dolní Bělá Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258164

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více