Vážení spoluobčané, obyčejně věnuji tyto řádky v posledním vydání Zpravodaje bilancování uplynulého roku a plánům do roku nadcházejícího.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, obyčejně věnuji tyto řádky v posledním vydání Zpravodaje bilancování uplynulého roku a plánům do roku nadcházejícího."

Transkript

1

2 2 obyčejně věnuji tyto řádky v posledním vydání Zpravodaje bilancování uplynulého roku a plánům do roku nadcházejícího. Ke každému Zpravodaji dostáváte zdarma stolní kalendář, který je společný pro celý svazek obcí Podkletí, jehož jsme jeden za zakládajících členů. Dnes má deset členů Brloh, Nová Ves, Křemže, Holubov, Zlatá Koruna, Srnín, Mojné, Přísečná, Kájov a Chvalšiny. Pravidelně se každý rok ucházíme o několik dotačních titulů a konkrétně tyto kalendáře jsou jedním ze společných produktů, podpořených Jihočeským krajem a jeho Programem obnovy venkova. Věříme, že se Vám bude líbit a pokud byste měli zájem o kalendář i pro Vaše příbuzné či známé, můžete jej zakoupit na Obecním úřadu za třicet korun. Z dalších letošních projektů vyzdvihnu jen ty větší bezpečnostní a zdravotní prořezy stromů na obecních pozemcích v intravilánu obce i osad, nový chodník v uličce u Šebelků, dokončení komunikace k mateřské školce včetně terénních a sadových úprav, okolí, dokončení dětského hřiště u Pastoušky vč. přístupového chodníčku a terénních úprav, chodníček v uličce mezi domy č.p. 109, 110 a 126, nový plot s opěrnou zdí na hřišti směrem k hlavní silnici, oprava mostu Nuselák, lokální opravy komunikací (výtluků a asfaltování po opravách všeho druhu), kompletní oprava schodiště ke kostelu, oprava části hřbitovní zdi a další akce. Nejdražší akcí rozhodně jsou opravy popovodňových škod (obecní komunikace, mostek, břeh potoka), o kterých jsem více psal minule, a které vyšly na bezmála 2 mil. Kč. Jsou též věci, které se nám nepodařilo dokončit. V plánu byly rekonstrukce vodovodů na osadách, na které jsme nedostali grant a určitě též zateplení a výměna oken ve škole, kde se termín zpozdil nejprve problémy s dokončením projektu a nyní se ještě vleče výběrové řízení, s jehož výsledkem nebyl spokojen uchazeč Asarko s.r.o. a podal námitku. Jsme přesvědčeni (i po konzultaci s právníky), že se snaží pouze házet klacky pod nohy zadavateli (Obci Brloh) a zdržovat celý proces a docílit tím nevyplacení již přiznané dotace ze Státního fondu životního prostředí. Chyby v jejich nabídce jsou neoddiskutovatelné, a pokud bychom postupovali jinak (a např. je nevyřadili), postupovali bychom v rozporu se zákonem. Já však věřím, že situaci brzy rozsoudí Úřad na ochranu hospodářské soutěže v náš prospěch a my budeme moci uzavřít smlouvu o dílo s druhým v pořadí. Ona takováhle reklama je taky reklama Z aktivit příštího roku jmenuji již zmíněné vodovody na osadách, dokončení opravy kapličky v Jaroníně, další etapu opravy hřbitovní zdi, opravy komunikací na Rohách, na Lazích a další část lokálních výsprav, odbahnění rybníka v Jaroníně a pochopitelně ono zateplení na školních budovách. Rádi bychom ještě přidali nějakou část chodníku, cvičební prvky pro dospělé a seniory a pořídili část venkovního mobiliáře (koše, lavičky). K již existujícímu turistickému posezení nad Kopáčů přibude jedno podobné v Jaroníně u kapličky. Budeme se ucházet o grant na větší rekonstrukci kurtů, na obnovu podlahy v KD na povrch vhodný na sportování i společenský život a zastupitelé na našem posledním letošním zasedání jistě připraví další akce k realizaci. Mírnou obměnu zažije i vozový park v podobě Vážení spoluobčané, novější dodávky. Už Vás ale dál nebudu unavovat plány, ale neodpustím si ještě poznámku k pořádku na obci. Zdá se mi, že se pomalu zlepšuje přístup nás všech k věcem veřejným a že se blýská na lepší časy. Snad to tak vydrží i dále. Peníze jsou až na prvním místě říká jedno pořekadlo, které nemám rád, ale bez nich to nejde. Tak tedy něco málo k rozpočtu letošního roku: hospodaření skončíme zřejmě s kladným výsledkem (přebytkem), do příjmů letos přiteklo opravdu více peněz než v loni a to asi o 2,5 mil. korun (přesná čísla se dozvíte v příštím vydání). Bylo to způsobeno změnou zákona o rozpočtovém určení daní, o kterou se postarala ještě vláda Petra Nečase. Hospodaření s odpady dopadlo i letos dobře, a tak se ani příští rok nemusíte obávat žádného zdražení žetonů nebo poplatku za tříděný a velkoobjemový odpad. Vodné a stočné prošlo změnou na konci loňského roku a tak ani zde nedojde k žádné změně. Po kalkulaci, kterou připravíme s paní hospodářkou, seznámím zastupitele i vás s ekonomikou oblasti pitné vody a kanalizace a čištění. Jinými slovy, nepočítáme se zdražením prakticky žádných služeb, poskytovaných obcí. Kamenný titul opět v Brloze Smíšené družstvo volejbalu složené převážně z brložských hráčů a hráček se druhého prosince zúčastnilo již třetího ročníku velmi dobře obsazeného turnaje v Českém Krumlově v teniscentru, který pořádá firma Kámen a písek, s.r.o. I přes vyšší startovné jsme opět rádi přijali pozvání a mohli se těšit na vynikající zázemí a příjemné, i když netradiční kurty z umělé trávy se zásypem z gumové drtě. Do turnaje se přihlásilo devět týmů, hrálo se na dvě skupiny a my jako předloňští vítězové jsme byli nasazeni do první skupiny spolu s dalšími čtyřmi týmy. Podařilo se nám hned první zápas udolat mladé a velmi šikovné a pohyblivé volejbalisty a stejným způsobem jsme se prokousávali až do semifinále, kde jsme narazili na velmi odolný tým Colas a finále bylo vlastně opakováním prvního zápasu se Študáky. Díky výhrám 2:0 v každém zápase jsme šetřili síly a kolektivním výkonem s minimem chyb se podařilo dojít až do konce a finále zakončit dokonce esem. Pokud zdraví dovolí a pozvánka přijde i příští rok, rádi se opět zúčastníme a budeme šířit dobré jméno brložského volejbalu. Vánoční strom Letos jste již potřetí mohli zažít sváteční atmosféru při rozsvícení vánočního stromu v Brloze u prodejny Jednoty COOP. Kdo přišel, slyšel a viděl vystoupení malých Zpěváčků z Brloha pod vedením Kláry Remsové a sólové vystoupení Adélky Valešové i samotné Kláry Remsové. To vše s vůní podávaného punče a perníčků s ořechovým posypem. Věřím, že to bylo pro přítomné příjemné zklidnění v této uspěchané době a jsem za tyto akce osobně moc rád. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto večera vystupujícím, zaměstnancům obce, zastupitelům a to nejen za tuto událost, ale za každou nekomerčně pořádanou, ať již se jedná o dětský den či podzimní setkání se seniory a další.

3 3

4 Vánoční přání Všem čtenářům Zpravodaje a jejich rodinám děkuji za přízeň a přeji spolu se zaměstnanci Obce Brloh a zastupiteli hodně zdraví a životní energie do příštího roku. Rovněž příjemné prožití vánočních svátků a vůbec hodně štěstí. 4 Martin Toman, starosta obce Z jednání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Brloh, se sešlo v minulém období kromě pracovních schůzek jednou na oficiálním veřejném zasedání dne 11. listopadu. Po obvyklém zahájení, tj. změnou rozpočtu se přikročilo k jednání o koupi, či prodeji pozemků. Obec bude kupovat pozemek v Jánském Údolí, kde se nachází prameny pro obecní vodovod a kolekci pozemků pod lokalitou Zásadnice. Prodeje pozemků se týkaly především věcí, kde se narovnávaly nesrovnalosti mezi vlastnictvím a faktickým užíváním. Dále se schvaloval rozpočtový výhled na příští léta. Rozpočtový výhled dává možnost hrubého plánování na nejbližších pět let. Je v něm představa, jaké budou potřebné výdaje na chod obce, s jakými příjmy se dá počítat a jaké investice a generální opravy bude možné udělat. Je závěr roku a to je doba inventur. Tak si zastupitelé rozdělili jednotlivé úseky, kde budou provádět inventury. V různém se projednávala akce, na kterou požádá obec o dotaci v rámci programu POV. Nakonec zvítězil návrh na opravu některých obecních cest. Dále starosta informoval o tom, že firma ASARKO se odvolala proti rozhodnutí výběrové komise. Nyní čekáme na rozhodnutí UHOS. Dále informoval o jednání s obcí Nová Ves o financování Doteď jsem čerpala informace o historii naší obce převážně z farní kroniky, především ze zápisů pana faráře Jana Nováka. Nedávno mi náš pan kostelník, František Smetana, laskavě zapůjčil knížečku FARNÍ OSADA BRLOH, kterou před 120 lety sepsal místní učitel Jan Elias. Možná ji někdo také vlastní, ale většina z nás tyto podrobnější informace nezná. Proto bych vás s nimi ráda po částech seznámila. Je to zajímavé čtení, i školní děti občas shánějí něco o historii naší obce. Už Marcus Tullius Cicero prohlásil: Historie je učitelkou života. Předmluva Odevzdávaje veřejnosti spisek tento pod názvem: Z historie naší obce Mateřské školky v Nové Vsi. Po dalších drobných bodech se zastupitelstvo rozešlo. Podíváte-li se na zápisy zastupitelstva, vynikne zvláště v tom posledním jeden nesmyslný předpis. To je ten, že v zápise se sice uvádějí jména aktérů, ale v případě, že je zápis vyvěšen a zveřejněn, musí být jména v něm začerněna. Prý kvůli ochraně osobnosti. A tak se zápis, kde se jedná o pozemcích, jen hemží černými obdélníky. Přitom není problém zajít na obec a do zápisu nahlédnout, což je právo každého občana nebo se jen podívat na veřejnou evidenci katastru a tam si podle čísla pozemku ona jména odvodit. Ještě absurdnější je to v případě zápisu diskuse zastupitelstva. Tam je také jméno diskutujícího nebo navrhujícího zastupitele začerněno, případně je začerněno i jméno zaměstnance úřadu, který v rámci jednání dostává nějaké úkoly, či pokyny. Zkrátka opět přehnané předpisy. Ale protože máme před sebou vánoční svátky a Nový rok, nebudu zdržovat a přeji všem klidné prožití svátků a volna, a přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů v příštím roce. Jen těm byrokratům úspěch nepřeji. Libor Lev, místostarosta Farní osada Brloh za slušné uznávám, hned na začátku připomenouti, že se tu nevypravují úplné a podrobné děje, nýbrž jen tolik z nich, co ze skrovných po ruce písateli se nalézajících pramenů lze bylo vyčerpati. Než předobře vím, že věk náš v posvátné úctě má vše, co památnějšího z dávné minulosti na nás ještě se dostalo, a že tedy i nepatrným památkám pozornost svou věnuje. A protož neostýchám se, upozorniti širší obecenstvo na bývalý klášter na Kuglveitě, tento staletý pomník zbožného ducha a velikomyslné štědrosti. Upozorniti chci dále i na farní kostel, spolu i na ostatní kaple, které vesměs nejlepší svědectví podávají o zbožnosti našich předků. A jestliže za pluhem kráčející rolník bez povšímnutí nemine kousek vyoraného železa, jež

5 dávná byla zasela doba, pakliže dělník, jenž lopotně nástrojem zemi rozrývá, dychtivě zdvihá nalezený penízek, a nápis i letopočet jeho vyčísti chce; tož myslím, že nikomu nebude nemilým zvěděti: kdo zbudoval velké ty svatyně, kdo povolal první klášterníky na Kuglveit, kteří zde tak blahodárně působili, jaký byl jejich osud a kdo zničil svatyni tu? Není to pouhou zvědavostí, ale výronem světějších zájmů, jež nás k svatyním těm poutají. Jako všecky kláštery, tak i Kuglveitský i Brložský farní kostel byly povždy duchovní matkou celého okolí; velební řeholníci i duchovní správcové byli pěstouny a učiteli našich praotců, oni střežili a chránili jim ten nejdražší poklad sv. katolické víry a hájili zájmy jejich nejsvětější v dobách nejbouřlivějších. Ale s dějinami těchto svatyň úzce souvisejí i děje osad přifařených. A proto právě připojeny jsou popis i dějiny vesnic přifařených, pokud toho sporé pomůcky dovolovaly. Mimo prameny připomenuté v dalším spise, užito bylo hlavně farní pamětní knihy, jakož i farních matrik, z nichž zvláště posloupnost velebných duchovních správců, farních, jakož i zde působícího učitelstva čerpána byla. Ku konci srdečné: Zaplať Pán Bůh vzdávám všem pánům, kteří radou i obstaráním pramenů potřebných ku sepsání dílka toho přispěli, zvláště ale velebným pánům Jakubu Kocábkovi, faráři Brložskému, a Václavu Klimešovi, kaplanu jeho, kteří podnět dali ku sepsání spisku tohoto, a obtížnou revisi jeho na se přijali. Čeho však by se nedostávalo dílu tomuto, omluveno budiž jednak omezeným časem, jenž písateli zbývá, jednak i nedostatkem pramenů četných. Odevzdávaje dílo toto veřejnosti, chová pisatel jen jedno přání, by osadníci stále osvědčovali, že i je oživuje víra zbožných našich předků, kteří tyto svatyně postavili. Tím nejlépe se jim zavděčí a přispějí ku oslavě Pána Boha Nejvyššího. V Brloze, v den sv. Havla 1894 Jan Elias. Poloha farní osady Brložské. Na severním svahu Blánského lesa kolem středního toku potoku Brložského a přítoků jeho, rozložena jest farní osada Brložská, ohraničena jsouc na severu pahorkatinou Prachaticko-Lhenickou, na východě pak Haberskou vyvýšeninou, na ostatních pak stranách Blánským lesem. Osada tato náležejíc ku vikariatu Č. Krumlovskému a s ním ku biskupství Č. Budějovickému, nalézá se ve středu mezi městy Č. Budějovicemi a Prachaticemi, Č. Krumlovem a Netolicemi. Na všechny ty strany spojena jest okresními silnicemi. Rozprostírajíc se po svazích okolních pahorkatin, jest dosti neschůdnou, zvláště v čase zimním a v době dešťů jarních a podzimních velmi obtížnou. Osady přifařené v kruhu kolem farního sídla, rozložené, patří ku pol. okresu Č. Krumlovskému, k soudním ale okresům z části do Č. Krumlova, z části ku Chvalšinám. Osadu farní Brložskou tvoří místní obce Brloh, Nová Ves s Čes. Chalupami (Horní Novou Vsí), dále místní obec Janovo Údolí, kterou tvoří německé osady, po většině samoty a sice Rohy, Strouha, Rychtářov, Kovářov, Kuglveit, Jaroním a Sedmichalupy; dále místní obec Rojšín s Chmelnou a Vinou obec Stupná k téže obci náležející přifařena jest do Křemže místní obce Brloh, Nová Ves a Janovo Údolí patří ku soudnímu okresu ve Chvalšinách, kdežto místní obec Rojšín ku Č. Krumlovu náleží. Farní osada Brložská jazykem smíšená chová v sobě 2831 obyvatelstva vesměs katolického, až na jedinou osobu ženskou židovského náboženství. Osada tato náležejíc většinou ku panství pánů z Rožmberku, rozhodných to většinou katolíků, později ve středu svém majíc klášter Paulanský na Kuglveitě, zůstala vždy věrnou svaté víře katolické, nedadouc se svésti bludným učením ni Viclefa ni Luthera. Část východní zdejší farní osady a sice místní obec Rojšínská již od 14. století náležela ku faře nyní prelatuře Č. Krumlovské; i zde nemohla nevěra své zhoubné kořeny nikterak zapustiti, hned v zárodku svém utlumena byvši od pečlivých zdejších duchovních správců. V nejstarších dobách náležela fara zdejší ku dekanatu Doudlebskému a s ním ku archidekanatu Bechyňskému, kterýž podléhal právomocnosti arcibiskupa Pražského. V století 16. a 17. náležela krajina zdejší ku vikariatu Č. Krumlovskému čili Č. Budějovickému. Když pak bullou papeže Pia VI. ze dne 28. září 1785 zřízena biskupská stolice v Č. Budějovicích a nařízeno nové rozdělení vikariatů, zůstala zdejší farní osada neustále vzdor některým přeměnám hranic vikariátních, vždy až do nynější doby při vikariatu Č. Krumlovském, ležíc nejseverněji od sídla vikariátního. Životnosti na osadě Brložské. Lid na osadě farní Brložské jak český, tak německý snáší se dosti dobře s druhou národností a většinou i mocen jest druhého jazyku zemského. Nářečí německé, v celém Pošumaví rozšířené, blízké jest nářečí Bavorskému. Lid zdejší jest ryze katolický a konservativní, zachovávaje zvyky a obyčeje po předcích zděděné. Teprve poslední dobou jeví se zde rozličné změny jak ve způsobě žití, tak i ve smýšlení, které nejvíce přineseno jest dělnickou třídou z ciziny. Lid domácí hledá výživu svou v polním hospodářství, které zde poměrně dosti výnosné jest. Nepanujeť zde nikdo přílišné sucho, protože okolní veliké lesy dostatečné množství vodních par vypouštějí a tím i vzduch vlhkým udržují. Zároveň i krupobití zhoubné neřádívá po polích zdejších tak často, jako v krajích požehnané naší vlasti. Lesy okolní náležejí většinou velkostatku Č. Krumlovskému, a proto i pro budoucnosť úrodu v místech okolních zabezpečují, jsouce jen dle určité míry káceny, ale zase hned znovu vysazovány. V půdě zdejší daří se výborně žito, ale také i ječmen, ano někde i pšenice. Četné louky hojně vodou zavlažované poskytují hojné výživy pro dobytek, který valně podporuje blahobyt občanů zdejších. V některých místech, zvláště u Chmelné pěstuje se s dobrým prospěchem zelí, které v blízkých městech bobře na odbyt jde. Chudší pak lid po celý rok dělá obuv ze dříví bukového, jehož hojnosť ještě nalézá se v lesích po blízkých návrších. V každém stavení vyrábí se tato obuv, která dosti velice podporuje blahobyt chudších rodin nejen v okolí, ale i po celém svahu Blánského lesa. Někteří dřevěnkáři nabyli již takové zručnosti, že denně i 12 párů dřevěnků vyrobí, čímž povstalo přísloví, že dřevěnky zde po stromech rostou. Ku výrobě obuvi té mají lidé ti mimo stolici zvlášť k tomu připravenou i různé nádobí, jako testík, skobičku, paták, nebozez a. j. Obuv ta vyrábí se v trojí velikosti. Úplně hotová obuv dává se do komínu, v němž se koptí, načež se dle velikosti rozděluje a do párů svazuje. Svázané dřevěnky počítají se na kopy a sice velkých 60, prostředních trojáků 90 a malých 120 párů na jednu kopu. Zboží to skoupí obchodníci, kteří je až 5

6 ku Praž. Benešovu po celém pravém Povltaví rozvážejí. Mimo dřevěnky dělají se zde hrábě, lopaty dřevěné, které s dřevěnky do obchodu přicházejí. Proto také zdejší chudší lid neubírá se tak hojně za výdělkem do ciziny, jako v jiných krajinách. Zvláštního ale rázu zdejší osadě dodávají četná bělidla kolem potoků. V každém totiž hospodářství seje se len nejen pro potřebu domácí, ale i každý čeledín si jej seje. Len pak zimní dobou se přede, když se dříve v četných pazdernách byl očistil. Tkalci pak, jichž dosti v každém místě po celém okolí se nalézá, dělají plátna a šerky, z nichž první po celé léto na bidlech u potoků se bílí. Druhá várka citátů z Památní knihy obce Roušínské z roku 1845: Hodné, mravné dítky - pěkné, vzácné kvítky; rozpustilé děti - ošklivé co smetí. Žádný neví, v kterou dobu, ponesou ho lidé k hrobu. Každé starších obelhání - zasluhuje potrestání. Praví se, že každý lhář, zloděj jest a partykář; kdo se za ta jména stydíš hleď, až vždycky pravdu mluvíš! Hleďte vždycky dítky, na paměti míti: že jest věc nemožná před Bohem se skrýti. Zřídka náhlé štěstí - umí člověk snésti. Lepší vlídné odepření - než mrzuté udělení. Co se stává od zlých lidí, světu tajno - Bůh to vidí. Koho nemravnosti zohyzďují, toho špatné šaty ozdobují. Marta Tomanová Jak se v Rychtářově žije farmáři 6 Tentokrát jsem si k rozhovoru pozvala soukromého zemědělce Jana Konzala z osady Rychtářov. Na jaře mu bude 65 let, je ženatý má pět dětí a tři vnoučata. Jsi zdejší rodák? Jo, narodil jsem se v Rychtářově, doma v kuchyni a tam taky umřu. Kolik máš sourozenců? Dvě sestry, starší Marie je v Krasejovce a Mladší Bohumila ve Skřidlech u Velešína. Víš, že si vůbec nepamatuji tvého otce? To ani nemůžeš. Táta umřel, když mi bylo asi dva a půl roku, zabila ho cirkulárka a mladší sestra se narodila až po jeho smrti. Do školy jsi tedy chodil tady v Brloze. Samozřejmě. Vzpomeneš si na nějakého učitele? Na všechny! A cos dělal potom? Vyučil jsem se v Hněvkovicích kovářem. Pak jsem dělal asi deset let tady v JZD a potom odešel k podniku Stavby silnic a železnic, kde jsem jezdil s finišerem a tam zůstal až do roku Co tě přivedlo k soukromničení? Nejistá situace po revoluci, každou chvíli nebyla práce. Co dělat dál? Máma měla pět hektarů, tak že zkusím hospodařit. Začínal jsem od nuly, postupně nakupoval dobytek a samozřejmě k tomu musely být i pozemky. A jak jsi na tom teď, po téměř dvaadvaceti letech? Dneska pracujeme na sto hektarech, z toho máme sedmdesát vlastních, které jsme postupem času nakoupili. Já tomu moc nerozumím, ale zdá se mi, že jste se vypracovali na obrovskou farmu? Kdepak, tohle se bere jako malá rodinná farma. Třicet hektarů tě neuživí, to bys musela k tomu dělat ještě něco jinýho. Když se řekne sto, zdá se to hodně, většina jsou pastviny, ale abych si mohl pořídit jednoho stálého zaměstnance, chtělo by to tak sto padesát hektarů. Takže to děláte sami? Manželka Marta dělá papíry, zeť Jirka Demčák spravuje na Ktišsku asi o polovinu rozlohy pozemků míň, než my tady, takže to děláme spolu. Akorát v létě si beru dva měsíce pomocníka na sena, aby jezdil s traktorem. Tvou manželku pravidelně vídávám, jak vozí děti do hudebky. No jo, má práce nad hlavu. Jen kolem těch dětiček, co je dneska starostí. Když to tak vezmu zpětně, my rostli jako dříví v lese. Mámu jsme viděli až večer, když přišla od dobytka, protože ráno než jsme šli do školy, už byla v kravíně. Dneska mají děti úplně jiný život, je to dobře. Kdy ses oženil? To nevím, tyhle věci jdou mimo mě. Vím, že to bylo dvakrát. Vždycky mě překvapí i vlastní narozeniny. Na tohle mají hlavu ženský. Zapojoval ses dříve nějak do dění v obci? Honem mě nic nenapadá. Třeba jsme každoročně dělali masopust. Nebo jsme stříleli, tady byl Svazarm, jezdili jsme různě po soutěžích. A pak jsem vedl ve škole několik let střelecký kroužek. Setkáváš se ještě se spolužáky? Jistě, máme sraz každých pět let.

7 A s kamarády? Z bývalých členů Svazarmu a kamarádů se utvořila skupinka asi patnácti lidí, scházeli jsme se v chatě ve Strouze, hráli na kytary a tak. Většinou Harward (Pepík Gažáků) vymyslel nějaký důvod k setkání. Třeba vyhlásil, že musíme nakoupit pivo a sejít se protože napadl první sníh a objevila se záhadná stopa Yetyho. Nebo na podzim to bylo u příležitosti prvního spadlého listu a podobné recese. Vydrželo nám to asi třicet let. Jak vzniklo pojmenování JAKON? Já bejval v mládí takovej vzpurnej proti násilí a nařizování, dost jsem chodil na čundry a jednou ročně jsme pořádali u nás americký dny. Kolikrát se i policajti přijeli podívat, co se tam děje! Akorát mě mrzelo, že jsem tehdy nesehnal americkou vlajku. Ale na druhou stranu zaplaťpánbůh, kdovíkde bych byl skončil. No a kvůli tomu bylo potřeba nějak nazvat osadu, tak z mýho jména vznikl JAKON. Zajdeš si někdy do Brloha na pivo nebo do kostela? Do kostela jsem musel chodit do patnácti let, protože máma byla silně věřící a vedla nás k tomu, sestry chodí dodnes. Na pivo jsem chodil rád, ale teď nejdu nikam, protože těžko chodím a namazanej jezdit nemůžu. Sportoval jsi? Jo, a celkem dost. Ve škole jsme měli družstvo, kde byl třeba Pepík Hajduchů, Sláva Baurů nebo Jirka Smetanů a s učitelem Červinkou jsme jezdili po okresních soutěžích. Pak jsme hrávali volejbal, zkusil jsem i parašutismus a hlavně střelbu. Umíš vařit? Umím. Vaříval jsem už jako kluk, hlavně z masa, ale teď už se k plotně nehrnu. Jaké jídlo ti nejvíc chutná? Nejradši mám vepřový. Tedy žádný sulc nebo chrupavky, ale na pěkným masíčku z prasete, to si pochutnám. Sladký nejím vůbec. Krmíš si vlastního čuníka? Ne, ani nic jinýho. Máme jen dobytek. Teď je to jednoduchý, zavolám Mordasovi (kdo neví, to je pan Fučík farma Smědeč) a na smluvený den mám prase připravený, pověšený, rozebraný, jen si to odvezu. Jedno období bylo pro vás velmi náročné, tys měl těžký úraz a babička byla vážně nemocná. Jak jste to zvládali? Když se nad tím zamyslím, musím říct, že docela dobře. Myslím si totiž, že dost lidí by to v takovej kritickej chvíli vzdalo. Nebylo to vůbec lehký, ale díky rodině jsme to zvládli. Dobytek obstarával Jirka Demčák, o babičku se starala Marta. Už jen to, zvedat ji několikrát za den z postele na vozík, vozit ji po doktorech, k tomu domácnost, děti a já lazar... Teď něco veselejšího. Jak trávíte na JAKONU Vánoce? Asi jako každej jinej. Stromeček, kopice dárků, bramborovej salát a k němu, jak já říkám, nejlepší kapr, to znamená vepřovej řízek. A taky návštěvy a zase dárky Co se ti tady líbí a naopak? Mně se tady líbí všechno. Některý věci se mi zdály zbytečný, jako třeba ta rozsáhlá rekonstrukce hřiště, jako kdyby se tady hrála první liga. Nesouhlasím s Evropskou unií a taky jsem při referendu hlasitě vykřikoval svý rezolutní NE. Napřed nám diktoval Rus, teď Němec s Francouzem. Copak můžou vidět, co potřebujem až tady, v těch posledních regionech? Podle toho vypadají ty dotace. Na blbosti se peníze dostanou snadno, ale u prospěšných věcí to většinou zkrachuje na slovíčkaření už v žádosti. A pak v zimě, když kouknu z kopce do údolí, je mi vás až líto. Stačí, že začoudí jen dva komíny a udělá to velkej oblak nad celým Brlohem. Taky mě štve, jak dopadla chata ve Strouze. Jaké máš koníčky a zájmy? Bylo toho víc, třeba kdysi jsem bejval u hasičů v Rojšíně, rád jsem četl, ale do teď mi zůstalo už jen to střílení, nějaká ta televize, což je nejpohodlnější, a ačkoliv jsem byl odkojenej dechovkou, mám moc rád country muziku. A celej život jsem miloval koně a taky jsem je měl, i za komunismu. Sice to bylo považovaný za vnášení americký kultury, ale jeden čas bylo u nás i dvanáct koní. A pak mě zase o ně připravila EU. Vydala nařízení o snížení zatížení dobytčí jednotky na hektar. Najednou jsme měli na náš dobytek málo hektarů. První museli jít pryč koně. Po nich mladej dobytek, který jsme nedlouho před tím nakoupili, ztráta sedmdesát tisíc. Říkal jsi mi, že máš pět dětí? Jo. Tři dospělý holky Moniku, Veroniku a Evu. Pak ty malý Janičku, ta chodí do čtvrtý třídy a Honzíka, ten chodí do třetí. Vlastní - nevlastní, všechny beru za svý. Vnuk Filípek už je taky ve škole, v první třídě a Mareček s Petruškou chodí do školky. Jak se ti daří skloubit otcovské povinnosti s těmi dědečkovskými? Velice dobře. Vnoučatům vyhovuje, že strejda s tetou mají spoustu hraček, a tak k nám rádi jezdí a děti mají alespoň kamarády do party ke hrám, protože tady okolo žádné vrstevníky nemají. A máš nějaké plány nebo přání na závěr? To je záludná otázka. Zdraví, pohodu, vychovat děti, co víc? Moc Ti děkuji za rozhovor. Přeji Ti hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví celé Tvé rodině. MT Cesta ke kořenům Městská knihovna Český Krumlov nám nabízí seminář na vytvoření vlastního rodokmenu. Českokrumlovská sympatická a hlavně fundovaná kolegyně Mgr. Vladimíra Podaná, která vystudovala historii, nám poradí, jak začít a kde všude se dají vyhledat potřebné prameny a informace. Kurz by probíhal tady v Brloze, nejspíš v knihovně a je bezplatný. V případě zájmu můžeme uspořádat i jeho pokračování. Akorát je třeba, aby se zájemci do poloviny ledna přihlásili u mne v knihovně, a po domluvě vám sdělím kdy, kde a v kolik. Tel.: , Pozvání do knihovny Nové knihy Pro nejmenší čtenáře máme knížku pro dětské tlapičky JAK SE MEDVÍDKOVI NECHTĚLO DO POSTÝLKY, obrázkový den 12 HODIN S OSKAREM, malovaná písmenka KAMARÁDI Z ABECEDY, příběh ze školky KOSPRD A TELECÍ, toužebné přání CHCI BÝT DOSPĚLÝ a příběhy dvojčat a jejich šílené sestřenice MAKEJ MAKAKU!. Samozřejmě, že nechybí pohádky: KOKRHACÍ HODINY, LOGOPEDICKÉ POHÁDKY (příběhy k procvičování výslovnosti), O SMUTNÉM 7

8 8 TYGROVI, POHÁDKY VÁNOČNÍHO ZVONKU, O BÍLÉ KAROLÍNĚ A ČERNÉ KAROLÍNĚ, POHÁD- KOVÝ LUNAPARK, POHÁDKA O SMUTNÉ TOVÁRNĚ, DAREBÁCKÉ ZKAZKY a O ZEMI TAM A JINDE. Pro první čtení máme KUBA NECHCE ČÍST a bláznivé básničky PES NÁM SPADLA. Pro malé koumáky je tady 111 PŘÍBĚHŮ S HÁDANKOU, CO BY SE STALO KDYBY, dvě dobrodružná bludiště PIRÁT- SKÝ POKLAD a TAJEMSTVÍ PYRAMID, čtyři knížky z edice Hledej a objevuj DINOSAUŘI, ČAROVNÉ VÁNOCE, VLAKY A ŽELEZNICE a ZÁVODNÍCI a několik příběhů s hádankou MRKEV HO VCUCLA POD ZEM. Další zábavu i poučení přináší opět čtyři svazky, tentokrát z edice Davidův dům LIDSKÉ TĚLO, RYTÍŘI A HRADY, HAVĚŤ a DINOSAUŘI. Arnošt Goldflam sepsal pro děti SNY NA DOBROU NOC a Tereza Říčanová VELIKONOČNÍ KNÍŽKU, která objasňuje, proč se tyto svátky slaví. Školáky potěší a možná některým i pomůže sedm dílů světového bestselleru DENÍK MALÉHO POSEROUTKY, zaujmou snad i MRAKO- DRAPY, PLECHOVÁ MÍNA či HURÁ NA KAJAK!. Zkrátka nepřijdou ani mladé slečny, pro které je tu TŘINÁCTÁ KOMNATA od Lenky Lanczové, KONEC SNĚNÍ a ZLATÉ SRDCE TRACY BEAKEROVÉ od Jacqueline Wilsonové, druhý díl SÁRA od E. a J. Hiks a jednu prázdninovou vzpomínku LÉTO NA DRUHOU od Britty Keilové. V naučné literatuře pro mládež najdete ROS- TLINOPIS - podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného světa, nebo se můžete vydat po stopách savců, ptáků, plazů a hmyzu CO V PŘÍRODĚ NEVIDÍME. Historickou dobu nejslavnějších Přemyslovců si mohou děti přiblížit s knihou LUDMILA, VÁCLAV A BOLESLAV. Ladislav Špaček připravil etiketu pro kluky a holčičky od 3 let pod názvem DĚDEČKU VYPRÁVĚJ. Šikulkové si určitě půjčí JEDNODUCHÉ OZDOBY PRO TVOŘIVÉ DĚTI, nebo COPÁNKY A NÁRAMKY, či HRY V MÍSTNOSTI PRO MALÉ I VELKÉ. Beletrie pro dospělé se rozrostla o tři knihy s mysliveckou tématikou: ŠŤASTNÝ LOVEC, PLNÝ BATOH PYTLÁCKÝCH PŘÍBĚHŮ II a III. Dále o romány s válečnou tématikou: VLÁDA PEKEL, KRVAVÁ CESTA NA SMRT, KOLA HRŮZY, KRVAVÝ BATALION, LET OSAMĚLÉHO PTÁKA, SBOHEM MOŘE-SBOHEM OCEÁNY a NĚMCI. Milovníky historie potěší třetí a čtvrtý díl Vlastimila Vondrušky PŘEMYSLOVSKÁ EPOPEJ, Anny Březinové PROKLETÍ HARÉMU, Evy Rolečkové SNY STŘÍBRNÉ LABUTĚ, Věry Fojtové PROKLETÍ LIPOVSKÉHO DVORA, dva romány Jaen Plaidy z řady Isabela a Ferdinand ŠPANĚLSKO PANOVNÍKŮM a DCERY ŠPANĚLSKA, DENÍKY EDVARDA A HANY BENEŠOVÝCH Z OBDOBÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY a JEDNOHUBKY Z HISTORIE. Ženy rády sáhnou po oblíbených historických romancích: KNĚŽNA, FANTOM V MONTE CARLU, VYVOLENÉ SRDCE, HLAVOLAM LÁSKY i románech ze současnosti: JSEM STATEČNÁ ŽENA, NEVĚRNĚ TVÁ, ČARODĚJKA a OTROKYNĚ LÁSKY. Jako obvykle nechybí ani něco napínavého NIKDO ANI HNOUT a 3 x NADPORUČÍK ŽILKA. Bez povšimnutí určitě nezůstane: krásný, humorně laděný cestopis HIMALÁJE A NEJEN HIMALÁJE ANEB S TŘEMI DŮCHODCI K EVE- RESTU, nebo vyprávění Zdeňka Svěráka PO STRNIŠTI BOS, zpověď Michala Viewegha MŮJ ŽIVOT PO ŽIVOTĚ, krutý osud Češky, která zažila 18 let ponížení v ruských gulazích KRVAVÉ JAHODY, či cesta od nemoci k opravdovému uzdravení MUSELA JSEM ZEMŘÍT. Ještě je tu klasické dílo české literatury ARABESKY A POVÍDKY MALOSTRANSKÉ od Jana Nerudy, dvojjazyčná KTRISTIANOVA LEGENDA o životě a umučení sv. Václava a sv. Ludmily a romány: MUŽ, KTERÝ POLYKAL VÍTR, ALBATROS, TANGO MOR- TALE a PRAGA PICCOLA. V beletrii najdete i osm dílů krvelačné love story UPÍŘÍ DENÍKY a romantické příběhy se silným nábojem erotiky: třídílnou sérii Crossfire OB- NAŽENÁ, SPOUTANÁ a NEZKROTNÁ a poslední díl PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY. Naučná literatura pro dospělé vám rozšíří obzory v oblasti lingvistiky: JSME V ČEŠTINĚ DOMA?, dvěma svazky sbírky přísloví a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku ČESKÁ PŘÍSLOVÍ, texty Radovana Lukavského o umění přednesu SLÁVA SLOVA, monografií FRANTIŠEK HRUBÍN i dalšími dvěma svazky PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ. V oblasti zdravého životního stylu publikace: ŽIVOT BEZ PŠENICE, LÉKY Z PŘÍRODY ECHINACEA, LÉČENÍ - ZÁZRAK V NÁS a MENTAL HEALING - TAJEMSTVÍ SEBELÉČENÍ A UZDRAVENÍ. V oblasti historie se můžete vypravit na cestu pražským židovským muzeem: ARCHA PAMĚTI a podrobně se seznámit s nedalekou obcí: 750 LET KÁJOVA. Kdo nestihl Zemskou výstavu jižní Čechy Horní Rakousko má možnost nahlédnout do katalogu: DÁVNÉ STOPY NOVÉ CESTY a publikace: ZÁVIŠŮV KŘÍŽ. U příležitosti výročí příchodu věrozvěstů Slovanů vyšla knížka od známého českého byzantologa Vladimíra Vavřinka CYRIL A METODĚJ a po stopách třetího odboje se můžete vydat s knihou VOLAVČÍ SÍTĚ. Navštívit lze i KNÍŽECÍ STOLEC - TAJUPLNÁ HORA od Jiřího Bárty, který napsal i knihu o Kleti (Knížecí stolec jsem nemohla nikde sehnat, a tak ho pan Bárta naší knihovně věnoval, za což mu velice děkuji). Utajena vám nemusí zůstat ani UTAJENÁ OBRANA ŽELEZNÉ OPONY- československé opevnění z let a na ni volně navazující UTAJENÁ OBRANA ŠU- MAVY lehké opevnění jihozápadních hranic Československa od Mnichova po současnost. Václav Cílek s řadou českých odborníků vám pod názvem TŘI SVÍCE ZA BUDOUCNOST předkládá návody a nápady, jak přežít konec světa. Pro správné tatínky máme druhý díl TÁTOLOGIE 2 aneb nefňukejte a pochlapte se. Věřím, že vás dnešní bohatá nabídka téměř 130 nových knih zaujala a přijdete si vybrat čtení pro dlouhé zimní večery. Samozřejmě, že nechybí další výměnný soubor z Českého Krumlova, který tentokrát obsahuje i několik zvukových knih na CD a spousta časopisů i brožur. A stále je tady ještě vystaven krásný model Brloha. Pohodové Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2014 přeje knihovnice Marta Tomanová.

9 Základní a Mateřská škola Brloh Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do školy. Zápis proběhne ve čtvrtek 23. ledna 2014 od 13 hodin v budově školy. Ve čtvrtek 3. října proběhl 12. ročník soutěže DEN PLNÝ PREVENCE, kterého se zúčastnili vybraní žáci zdejší školy. Tradičním místem soutěžního klání byla Střelnice Policie ČR v Českém Krumlově a okolní terén. Každou zúčastněnou školu mohly prezentovat maximálně dvě pětičlenná družstva. Soutěžní disciplíny se odehrávaly na cca 10-ti stanovištích. Žáci se setkali s rozličnými disciplínami - hodem granátu na vytyčenou plochu, testem z dopravní výchovy, poskytováním první pomoci u různých zranění, určením typů hasicích přístrojů, záchranou tonoucího, odhadem vzdáleností v terénu, znalostmi z přírody kolem nás, střelbou ze vzduchovky, se znalostmi kartografie a dopravní výchovy. Den plný prevence 2013 Složení soutěžních družstev: I. stupeň Tereza Žofčáková Matyáš Foltin Karel Pavlík Tereza Hošnová Kateřina Urbanová II. stupeň Michaela Šustová Kristýna Jakešová Eva Chudá Eliška Salzerová Jakub Veber Soutěžící z prvního stupně se umístili na 6. místě. Vyhráli drobné upomínkové předměty a něco dobrého na zub. Starších žáci obsadili stříbrné 2. místo. Přivezli diplomy, medaile a získali velký koláč, na kterém si všichni společně pochutnali. Všem zúčastněným se den líbil, odnesli si mnoho cenných zážitků a zkušeností. 9

10 Wild Sticks V úterý jsme šli na hudební představení kapely Wild Sticks, které se konalo v místním kině. Pohodlně jsme se usadili a muzikanti nám začali povídat o různých nástrojích (např. bass kytaře, bubnech, činelech či vibrafonu). Vše doplnili hudebními ukázkami. Představení se nám velmi líbilo. 6. třída Stezka odvahy Dne se pod záštitou sedmé třídy jejich třídního učitele a pedagogického sboru uskutečnila mimoškolní podvečerní akce Překonej svůj strach, stezka odvahy se světýlkem. Shromaždiště rodičů s dětmi bylo před starou obecní stodolou. V doprovodu rodičů se zde v 17 hodin sešli žáci 1. až 3. třídy. V 17:30 hodin žáci 4. až 6 třídy. Žáci vyráželi v doprovodu jednoho až dvou rodičů v počtu maximálně čtyř ve skupině. Ze startu k cíli vyrazilo celkem 49 dětí. Na jednotlivých stanovištích potkávali roztodivná strašidla. V cíli stezky, který se nacházel u zdi místního hřbitova, byl pro každého z dětí připraven účastnický diplom a sladká odměna v podobě balíčku. Odměnu předávali mnich v tmavohnědé kápi a stařenka s proutěným košíkem. Stezka byla symbolem odvahy dětí, které společně dokázali svoji statečnost. Stezka rodičů, kteří se s dětmi zúčastnili. Stezka svobody a demokracie, na kterou se vydali mladí lidé 17. listopadu Den tohoto data by neměl být nikdy zapomenut. A na závěr? Účastníkům, strašidlům i učitelům se stezka líbila. Kdo ví, třeba se za rok brložská strašidla zase objeví. Lukáš Hilman 10

11 Putovní divadelní představení O Balynce dobrém štěněti, dorazilo do jižních Čech. Ty jsou předposledním krajem na letošní pouti souboru Karlovarského hudebního divadla Libora Baláka, který se snaží svou hudební EKO pohádkou potěšit děti z celé České republiky. Za čtyřleté putování tohoto představení se stihla Balynka představit na 450 představeních již více než 150 tisícům diváků, a to zejména těm nejmenším. Jejím cílem není děti jen pobavit poutavým příběhem, ale také se je snaží nenásilnou formou naučit třídit odpad. Aby mohlo představení zhlédnout co nejvíce dětí, snaží se soubor hru každý rok uvádět na nových místech, a tak se Balynky mohou dočkat malí diváci nejen z měst, ale také z menších obcí. V letošním roce za nimi najezdila Balynka již úctyhodných 26 tisíc kilometrů, a ani v roce 2014 nebude zahálet, připravuje se na cestu dlouhou 34 tisíc kilometrů. Díky velkému zájmu mateřských škol a prvních tříd, jsou tato představení beznadějně plná. Zájem byl vidět EKO pohádka O Balynce především u nejmenších diváků. V jihočeském kraji se mezi 18. a 23. listopadem představila divadelní hra v Dříteni, Zahájí, Hosíně, Borku, Holubově, Křemži, Kamenném Újezdu, Boršově, Brloze a Nové Vsi. Samotná hra však není jediné, co si mohou diváci užít, součástí programu je i putovní výstava Brána recyklace, která mapuje koloběh odpadů od jejich vzniku přes recyklaci až po nové využití. Tato výstava atraktivní formou ukazuje, co vše z běžných předmětů kolem nás je z recyklovaných materiálů. Partnerem divadelního projektu je nezisková společnost EKO-KOM, která zajišťuje systém třídění a recyklace obalového odpadu v ČR. Více informací o třídění a recyklaci se dozvíte na těchto stránkách: Jana Kaiserová V měsíci listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho žáci osmé třídy. První místo obsadil Jan Jungwirth, druhý byl Martin Jakeš a třetí Kristina Jakešová. Tito tři dosáhli počtu bodů, který je opravňuje k postupu do okresního kola. V současné době probíhá také školní kolo olympiády Dne 13. listopadu jsme byli na fotbalovém turnaji ve Větřní. Hráli jsme proti: Větřní, Frymburku a Chvalšinám. Měli jsme smůlu, nevyhráli jsme ani jeden zápas. Branky: Veber 2, Zwiefelhofer 1, Kellner 1. Tam nás odvážel pan starosta a pan Jakeš - moc děkujeme. Domů Školní soutěže HALOVÁ KOPANÁ z českého jazyka. Slohová část byla zadána žákům osmé a deváté třídy, část mluvnickou budou vzhledem nižšímu bodovému hodnocení slohové části u žáků deváté třídy vypracovávat jen žáci třídy osmé. Držíme jim palce! Helena Kratochvílová jsme odjížděli kolem 12:15. Celkem nás to bavilo. S námi jeli: Josef Fučík, Jakub Veber, Tomáš Jakeš, Filip Švarc, Filip Mařík, Robin Kellner, Václav Zwiefelhofer, Lukáš Valenta, Josef Hlaváček. Fučík, Veber 11

12 Ve čtvrtek jsme mohli poprvé předvést, co jsme se od začátku školního roku naučili. Na turnaji bylo 12 družstev žluté barvy. Také zde bojovaly děti v barvě oranžové a červené, ale to se nás zatím netýká. Myslím, že jsme předvedli skvělé výsledky. My dali dohromady 3 družstva. Medvědi I, Medvědi II a Medvědi III. Bojovali jsme všichni statečně. A jak jsme dopadli? Nejvíce nás potěšilo absolutní vítězství Medvědů I. Medvědi II skončili na celkovém 11 místě (ve skupině třetí) a Medvědi III skončili na celkovém 8. místě (ve skupině čtvrtí). Každý dostal diplom a sladkou odměnu. Kromě tohoto turnaje se děti vyřádily ve vedlejší tělocvičně, kde bylo 5 sportovních stanovišť. Kdyby zde rodiče viděli své děti, jistě by Žlutý minivolejbal Florbal nevěřili, co dokáží. Hlavním úkolem, zde bylo překonat strach z pohybu, z výšky, ze skoku, z míče apod. Všem dětičkám (Medvědům) děkuji za krásné odpoledne. Děkuji i asistentkám Kristýně Jakešové a Míše Šustové za pomoc při přepravě autobusem a při organizačních věcech kolem turnaje. A také děkuji maminkám, které nás přivezly zpět domů. Alena Pulkertová - vedoucí minivolejbalu Poděkování Naši žlutí medvědi vyrobili dárečky těm, kteří nám pomáhají. Osobně byli předat poděkování panu Pokornému za síť a panu starostovi, jako zástupci obce, za menší úpravy v tělocvičně. Žáci páté třídy (Karel Pavlík, Marek Říha, Matyáš Foltýn, Marek Kocián, Jan Rusinko, Václav Hrubeš) a čtvrté třídy (Václav Plánský) reprezentovali naši školu ve florbalovém turnaji Školský pohár České pojišťovny. Okresní kolo turnaje se konalo v Kaplici 21. listopadu. Žáci hráli s velkým nadšením a pro ostatní týmy se stali skutečným soupeřem. I u nás ve škole chodil Mikuláš Ve čtvrtek 5. prosince přišli do školy i školky Mikuláš, čerti a andělé. O mikulášskou nadílku se postarala devátá třída v čele s Mikulášem Aťou Perníkem. Děti řekly Mikuláši básničku, čertům slíbili, že nebudou zlobit a za to od andělů dostali sladkou odměnu. 12 Dárky pro důchodce Koncem září a v měsíci říjnu se žáci naší školy dali do přípravy dárečků pro naše dědečky a babičky. Podle termínu setkání s důchodci dostali senioři v Nové Vsi podzimní výrobky a v Brloze už byly připraveny adventní dárečky. Děti příprava dárků těšila a doufáme, že jsme všem udělali radost.

13 Od 2. do 13. prosince jsme všichni měli možnost navštívit výstavu v prostorách školy s názvem Supermarket svět. Zvláštní název se zajímavým obsahem. Výstava byla interaktivní, což určitě plno návštěvníků zaujalo. Dozvídali jsme se zajímavé někdy až zarážející informace ze světa globalizace, reklamy, výroby bavlněných oděvů, čokolády a mobilů. Co má společného náš nový mobil s válkou v Kongu? Kolik procent z ceny kalhot (rifle) je na reklamu a kolik pro toho, kdo je ušil? Kolik peněz získají pěstitelé kakaových bobů při výrobě tradiční čokolády a kolik při výrobě tzv. Fair trade čokolády? Na tyto a plno dalších otázek nám výstava dala odpověď. A protože se zúčastnili i školní děti, zde jsou jejich Supermarket Svět postřehy: Zaujal mě mobil, mohli jsme vidět dovnitř a mohli jsme ho také rozebrat. Zaujalo mě, že jsme se nemuseli učit. Mobil je dobrej, že je tam tolik součástek. Dobré bylo, že jsme se mohli rozdělit do skupin, jak jsme chtěli. Bylo dobré si na to všechno sáhnout. Zaujali mě váhy, že 1 kg oblečení je litrů. Nejvíc mě zaujaly ty kuličky, jak děti dostávaly peníze. Zjistila jsem, že lidé když pracují v továrně na rifle, tak můžou i umřít, protože se tam pískuje. Zaujal mě ten mobil, jak jsme tam museli zjistit ten kód. Zaujalo mě jezero, které kvůli lidstvu vyschlo a zůstaly tam rezavé lodě. Cola zabíjí a ubírá Indii vodu. Otroctví bylo kdysi, ale je i teď. Alena Pulkertová a 5. třída Zimní zprávičky z naší školičky Podzim utekl jako voda a pomalu se začínáme loučit s rokem Ve školce jsme si krásy podzimu užívali plnými doušky při povídání, vyrábění, zpívání, ale i při pobytu venku objevováním podzimních změn v přírodě nebo skotačením při pouštění draka. 13

14 Skoro každý školkový den byl jiný. Přirovnali bychom to k proměnlivému podzimnímu počasí někdy jasno, polojasno, ale i deštivo a zataženo. Někdy se ozýval pláč, vzdor, jindy obrovská radost i nakažlivý smích. A právě smíchem, úsměvem bychom Vám chtěli zpříjemnit poslední dny tohoto roku. Máme pro Vás připraveny školkové perličky. Snad se budou líbit a po jejich přečtení vykouzlí na Vašich tvářích úsměv, který si ponecháte do NOVÉHO ROKU Terezka: Paní učitelko, kdy si zase zahrajeme vysvobozovací honičku? Paní učitelka: Příští týden v úterý. Terezka: A to je za kolik let? Lukášek: Já vím, co je dneska za den. Paní učitelka: Děti, dneska nám řekne Luky, jaký máme den. Lukášek: Dneska je zejtra. Martínek: Ta malá ručička je pěkně lenivá. Ona jde jenom od čísla k číslu a ta velká musí oběhnout celé kolo. Karolínka: Petruš, víš o tom, že můj taťka má hrozně velký kapesníky? Petruška: A proč? Karolínka: Protože má strašně velkej nos. Petruška: To má můj taťka taky. Ráno jsme hezky cvičili (byl zamračený den pršelo). Cvičili jsme zahradníka. Docvičili jsme a svítilo na nás do třídy sluníčko. Luky: A sluníčkovi se to líbilo. Adélka: V zoubcích bydlí bakterie, který je dělají černý. Když se nevyčistí a nevypláchnou, aby ty bakterie odplavaly. Rozárka: Byli jsme u doktory a pak u babičky Alenky a Lukášek dostal k svátku obvazy na nohy (= chrániče na fotbal). Luky: Jak mě štípla vosa, tak mi v hlavě nechala zadek. Tříletý Honzík vozí kočárek. Paní učitelka se ho zeptá: Honzíku, vozíš miminko? Honzík: Ne (velmi rázně)! Paní učitelka se podívá do kočárku a miminko tam opravdu není. Zeptá se: Kde máš miminko? Honzík: Oni mi ho unesli! Paní učitelka se ptá: Kdo? Honzík odpoví: Přece Anežka. (nejklidnější holčička ve školce) Paní učitelka měla v uších skleněné barevné náušnice ve tvaru válečku. Petřík jí chvíli pozoruje a pak se jí zeptá: Proč máš v uších bonbónky? Já bych si jeden dal. I paní učitelky někdy chrlí perličky. Hodnotili jsme zimní měsíce a jedna paní učitelka řekla: Až bude 31. února, tak. (ten únor se ale protáhl) Ve školce jsme zavedli nespavou středu pro nejstarší věkovou skupinu. Tento den si děti chvilku odpočinou na postýlce a pak dělají různé výtvarné i pracovní činnosti u stolečků. Při jedné nespavé prosincové středě jedna paní učitelka řekla: Děti, dnes máme úterý a za dva dny už přijde Mikuláš. ONO SE OZVALO A ŘEKLO: Paní učitelko, dnes nemůže být úterý, když máme nespavou středu. (Tak to vidíte, žádný učený z nebe nespad. Co následovalo? Obrovský výbuch smíchu.) Líbilo? Tak ještě jednu perličku přidáme. Děti se vracejí z kuchyně a volají, co máme k obědu: Máme kachnu s masem. Co bylo v reálu? VEPŘOVÉ V KAPUSTĚ. Přejeme Vám pohodové svátky vánoční a po celý rok 2014 hodně zdraví, štěstí a úsměv. Vaše školička Matěj se koukne na paní učitelku a řekne: Vypadáš jak Racochejl. Paní učitelka brání svůj účes: Ne, ne. Matěj: Jo, máš to nějak rozlítaný ty vlasy. Anička (květen 2012): Můj Vítek (brácha 3. třída) má nemocný oči a nevím, jestli se mu uzdraví. Paní učitelka: Tak bude nosit brýle a bude lépe vidět. Anička: No nevím, je ještě mladej, ale Mikuláš (bráška, 4. třída) už je starej ten už brýle nosí. Paní učitelka: Je u nás v Brloze nějaká pila (na zpracování dřeva)? Děti volají: Ano, tam vzadu. Paní učitelka: Ano, za koupalištěm u Cvrčků. Tam se zpracovává dřevo dovezené z lesa. Lukášek za hodnou chvíli se smutným pohledem: Ale já tu žádný cvrčky nevidím! Adélka při povídání o Cole: Já ji nemám ráda, ale chutná mi. 14 Venku pozorujeme housenku a Váša říká: VYKUKLALA SE! Kája dodává: Je to doopravdy pravda.

15 ...to jsou naši čertíci Český červený kříž Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Slavnostní předávání medailí profesora MUDr. Jana Janského Slavnostní večer věnovaný bezplatným dárcům krve pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českém Krumlově v Jezuitském sále hotelu Růže v pátek 8. listopadu. Se svým programem zde vystoupil soubor renesančních tanců Fioretto Český Krumlov. Partnery večera byly Krajský úřad Jihočeského kraje, Město Český Krumlov, Kaplice, Větřní, Lesy ČR a další. Z naší obce byli pozváni a oceňováni: Hana Tykalová za dvacet odběrů stříbrná Janského plaketa Václav Vácha třicet odběrů Jiří Nýdl z Jaronína osmdesát odběrů Zlatý kříž ČČK třetí třídy Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění. Zlatý kříž ČČK 3. třídy Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění (v roce následujícím po dovršení). Průměr odznaků je 21 mm. Po oceňování byla připravena pro dárce a jejich rodinné příslušníky tombola a společná večeře. Blahopřeji oceňovaným k získání medailí a děkuji jim za dar nejcennější dar krve. Každý rok oslovuji podnikatele v naší obci, kteří přispívají penězi či věcným darem na tento slavnostní večer. Letos přispěli paní: M. Fučíková, L. Gonzálesová keramika Nová Ves a pánové: J. Veverka, Z. Cába - Energofest s.r.o., J. Jakeš - klempířství, J. Jakeš - pila, P. Pokorný sítě, L. Lev, S. Zwiefelhofer - Maspol s.r.o., J. Sixl, J. Klement kovárna, J. Konzal, F. Rotschedl. Vám všem patří mé velké poděkování za to, že jste ochotni každoročně přispívat na tuto akci, že mě vlídně přijímáte a že si ceníte lidí, kteří mají dárcovství krve jako morální povinnost. Marie Anderlová 15

16 16 Informace obecního úřadu Splatnost poplatků v roce 2014 Poplatek ze psa: je splatný od do Úhrada za tříděný odpad činí 212,- Kč za osobu na rok, 262,- Kč za rekreační objekt a 252,- Kč za organizaci a firmu. Splatnost od do Vodné a stočné za rok 2013 činí: vodné 21,70 Kč stočné 18,70 Kč celkem 40,40 Kč Splatnost je od do Vodné a stočné za rok 2013 je možné po domluvě zaplatit více částkami (tzv. částečnými úhradami) tak, aby poslední částka vodného a stočného byla zaplacena do Zálohy na vodné a stočné na rok 2014 se vybírají celý aktuální rok. Pro platby převodem z účtu informujte p. Bombalovou, která Vám sdělí číslo účtu obce a variabilní symbol. Poplatky za psy, vodné a stočné a úhrada za tříděný odpad se vybírají na Obecním úřadě v Brloze u p. Bombalové v úředních hodinách pondělí, středa: 8:30 11:30 12:00 17:00 hod. pátek: 8:30 11:30 V případě zájmu o placení poplatků bezhotovostním převodem z účtu je možné se dohodnout s p. Bombalovou, na č. tel , em V průběhu měsíce prosince bude p. Jan Trousil provádět odečty spotřeby vody, žádáme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům. Svoz popelnic o Vánocích bude probíhat beze změny, popeláři budou tedy jezdit i ve svátek 25. prosince 2013 a 1. ledna Společenská kronika Blahopřání jubilantům. Leden 2014: Prüher Karel 92 let Sedm Chalup Mikešová Marie 90 let Brloh Vacková Milada 82 let Brloh Tancerová Růžena 80 let Brloh Únor 2014: Hanzalová Růžena 89 let Brloh Vacková Marie 82 let Brloh Vacková Vlasta 81 let Brloh Salzer Jan 75 let Brloh Binderová Růžena 65 let Brloh Březen 2014: Filipová Marie 89 let Brloh Jakešová Vlasta 75 let Brloh Borovková Vlasta 70 let Brloh Konzal Jan 65 let Rychtářov Sběrný dvůr velkoobjemového odpadu bude od 20. prosince 2013 do 3. ledna 2014 uzavřen. Obecní úřad včetně knihovny bude od 23. prosince 2013 do 1. ledna 2014 uzavřen. Kupte si včas žetony. Pracovní doba o svátcích ve vybraných zařízeních v obci Prodejna Jednoty neděle 22. prosince zavřeno pondělí 23. prosince úterý 24. prosince středa 25. prosince zavřeno čtvrtek 26. prosince zavřeno pátek 27. prosince sobota 28. prosince neděle 29. prosince zavřeno pondělí 30. prosince úterý 31. prosince středa 1. ledna zavřeno Pošta normální provoz Zubní lékař pracovní doba bude vyvěšena na dveřích ordinace. Praktický lékař od 23. do 27. prosince dovolená akutní stavy ošetří lékařská pohotovost Český Krumlov, a to ve dnech: v pondělí 23. a v pátek 27. prosince v době od 18:00 do 21:00 hodin o svátcích 24., 25., a 26. prosince v době od 9:00 do 19:00 hodin Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě, v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých.

17 Jaký byl rok 2013 u naší přípravky Blíží se konec roku a to je čas, kdy se hodnotí uplynulý rok, to co se nám povedlo, co bychom mohli zlepšovat, komu poděkovat atd. Tak i naši malí fotbalisté mohou bilancovat. Nebudeme hodnotit fotbalovou sezonu (jaro + podzim), ale vezmeme rok 2013 jako celek. Tak jak to celé začalo. V lednu jsme plni přetrvávající radosti z vánočních dárků začali trénovat, abychom byli připraveni na jarní zápasy. Utužovali jsme fyzičku, zpracování míče, pravidla fotbalu. Na závěr došlo i na hru fotbalu nebo florbalu, který nás taky moc baví. Tréninky se konaly každý čtvrtek v tělocvičně naší školy. Co jsme natrénovali, se mělo ukázat v jarních mistrovských zápasech. Vstup nebyl úplně úspěšný, ale pokroky tam byly a odměnou se staly první získané 3 body. Dokonce jsme byli pozváni na turnaj do Vyššího Brodu, kde se nám podařilo z pěti zápasů 1x vyhrát a 1x remízovat, ale už se objevila první vlaštovka toho, že to bude lepší. Jarní sezona skončila hurá na prázdniny. Hned na jejich začátku pro nás tety Šárka, Ája a Jana uspořádaly u příležitosti novoveské pouti 1. Pouťový turnaj přípravek. Zúčastnily se ho družstva Vyššího Brodu, Frymburku a vzhledem k tomu, že nás stále přibývá a přicházejí i mladší děti 3 5 leté, postavili jsme dvě družstva domácích. Tým A složený z hráčů, kteří hrají zápasy a tým B, jak my říkáme Píďata, složený z hráčů, kteří začínají. A tady se nám to konečně povedlo, vyhráli jsme 1. místo a velká pochvala patří i Píďatům, která přesto, že hrála svůj první skutečný zápas, zabojovala a jednou remízovala. Nakonec si s námi zahrály naše maminky a ty jsme opravdu nešetřili, ale ony nám také nedaly nic zadarmo. Pak přišel čas odpočinku. V srpnu pro nás naši trenéři Vašek Sklář a Jirka Hrubeš se strejdou Alešem Kocianem připravili v pořadí již druhé letní soustředění na Myslivecké chatě. Opět jako vloni se vydařilo. Počasí nám přálo. O snídaně se postaraly maminky, které napekly plechy koláčů, po kterých se jen zaprášilo, obědy nám výborně uvařili v Hostinci na hřišti a večeře připravoval strejda Hrubešů - naše kuchařka. O sportovní vyžití se postaral strejda Sklářů a zdravotníkem byl strejda Kocian. Poslední večer za námi přijeli rodiče a u táboráku jsme si opekli buřty, udělali hamburgery a opekli masíčko. Byl to super týden děkujeme. Prázdniny skončily, začala škola a také nová sezona. Tam se už konečně zúročila naše práce, úsilí a trpělivost našich trenérů. Podařilo se nám pár zápasů vyhrát, i pohled na tabulku je uspokojivý, 6. místo z 11 je krásné. Na konci fotbalové sezony bývá dokopná. I my jsme ji měli. Maminky opět napekly buchty, na rožni se opeklo prasátko, na kterém jsme si všichni moc pochutnali. To byla opravdová tečka za podzimní sezonou. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se nám věnují a umožňují dělat, to co nás baví. Dík patří rodičům, trenérům, starostům obou obcí, škole a v neposlední řadě také manželům Borovkovým, kteří nás nejen o prázdninách dobře nakrmili, ale půjčují nám i své prostory. Děkujeme Vám všem, vaši malí fotbalisté. 17

18 18 Fotbal - starší žáci Nová Ves / Brloh Tuto sezonu hrajeme kategorii menšího fotbalu 7+1. Podzimní část byla oproti předešlým sezonám úspěšnější, přesto naše výsledky jsou jako na houpačce, jednou jsme vyhráli rozdílem 10 gólů a podruhé rozdílem 10 gólů prohráli. Umístili jsme se v polovině tabulky a to na 4. místě, se ziskem 12 bodů a skórem 64:43. Velký podíl na našich výhrách má Martin Hüttner, který opět zavítal do našeho týmu, kde dříve již hrál. Na hře mají samozřejmě podíl i ostatní hráči (Martin Švarc - brankář, Lubomír Tancer, Marek Kellner, Jakub Veber, Václav Zwiefelhofer, Matyáš Foltin, Arnošt Perník a Michaela Šustová). Od ledna nám znovu začínají tréninky a chtěli bysme, aby jarní část sezóny dopadla ještě lépe než podzimní. Za všechny hráče děkuji naším trenérům Milanu Šustovi a Pavlovi Mrkáčkovi staršímu. Výsledky: 1. FK N. Ves-Brloh FK Slavoj Č.K. B 0:13 2. FK N. Ves-Brloh FC Frymburk 13:1 (Hüttner 9, Perník 2, Šustová, Kellner M.) 3. FK N. Ves-Brloh So H. Dvořiště 2:11 (Hüttner, Zweifelhofer) 4. FK N. Ves-Brloh So Křemže 13:0 (Hüttner 9, Kellner R., Kellner M., Zweifelhofer, Tancer) 5. FK N. Ves-Brloh SK Z. Koruna 0:13 6. FK N. Ves-Brloh FK Dy V. Brod 14:3 (Hüttner 9, Perník 2, Veber, Zweifelhofer, Tancer) 7. FK N. Ves-Brloh Rožmitál 22:2 (Hüttner 9, Šustová 4, Veber 3, Zweifelhofer 3, Tancer, Kellner, Foltin) Michaela Šustová Činnost mladých hasičů za rok března jsme, jako již tradičně každý rok, připravili dětský maškarní karneval. Zde proběhla sbírka na zakoupení kozy pro chudé rodiny v Africe. Podařilo se vybrat částku na zakoupení 2 koz. Všem, kdo přispěli, moc děkujeme dubna - jsme byli na bowlingu v Kájově června - jsme si u příležitosti dětského dne zaběhli na hřišti požární útok, kde si každý z nás mohl zkusit co normálně necvičí a poté jsme si opekli vuřty na hasičárně července - proběhlo soustředění mladých hasičů na Hamru u Třísova s pestrou činností: sjíždění Vltavy na raftech, jízda na kolečkových bruslích kolem Lipna, návštěva pohádkové restaurace, koupání v Lipně a různé hry v duchu indiánských zvyků srpna - bylo setkání mladých hasičů v ZŠ Brloh. Byly zde mladí hasiči z Besednice, Omlenice, Doubku u Říčan a Brloha. Hráli jsme hry na hřišti, koupali se a dělali různé soutěže s hasičskou tématikou.

19 Okresní pohár mladší žáci starší žáci Omlenice místo 9. místo Přídolí místo 8. místo Besednice místo 4. místo Holubov místo 10. místo Celkové umístění 5. místo 9. místo PŘEHLED SOUTĚŽÍ Okresní kolo hry Plamen mladší žáci starší žáci jarní kolo Kaplice místo 3. místo podzimní kolo Benešov nad Černou místo 3. a 8. místo Pohárová soutěž mladší žáci starší žáci Benešov nad Černou místo 2. místo Soutěž Benešov nad Černou Letní soustředění 19

20 Netradiční soutěž v požárním útoku o putovní pohár mužů a žen - patří již několik let k oblíbeným soutěžím konajících se na závěr sezóny. V letošním roce se zúčastnilo devět ženských družstev, našim ženám se bohužel nepodařilo obhájit po čtvrté za sebou první místo. Porazily je ženy z Mydlovar, ale i druhé místo je krásné. Mužských družstev dorazilo celkem osmnáct. Největším překvapením pro nás byla účast našich kamarádů ze Škodějova, okres Semily, kam jezdíme soutěžit už dvě desítky let. Putovní pohár mužů si letos odvezli sousedé z Chlumu. Naši se umístili na druhém a osmém místě. Po celé odpoledne panovalo krásné slunné počasí, nechyběla ani přátelská atmosféra, která u této soutěže nesmí chybět. Za SDH Tomáš Jungwirth 20

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník).

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník). 2 v dnešním Zpravodaji se krátce vrátím k událostem, které nás v minulých týdnech poměrně výrazně ovlivnily a to jsou přívalové srážky a s tím spojené povodně. V noci z 1. na 2. června zaznamenalo nejen

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA Martin Jakš se vrátil z Vancouveru do Železné Rudy Krátce po Martin skončení

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná 2014 leden pf 2014 Vážení občané, díky vánočním svátkům jsme si mohli odpočinout od shonu běžných dnů a v klidu zhodnotit předsevzetí, která jsme si na počátku roku dali. Čas běží rychle, ale určitě se

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více