TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červenec 2008 Číslo 7 Ročník XVIII Život a doba Ladislava Stráského v zajímavé biografii Ve čtvrtek 19. června 2008 se u příležitosti 120. výročí narození Ladislava Stráského konala v Kulturním domě v Trhových Svinech vernisáž výstavy, věnované životu tohoto významného svinenského rodáka. Zájemce o historii našeho města jistě potěší, že zde byla představena kniha Životy Ladislava Stráského, kterou sepsal jeho syn František Stráský na základě otcových pamětí a dokumentů z rodinného archivu. Ladislav Stráský se zapsal v první polovině minulého století nesmazatelně do politického i ekonomického života našeho města. Kniha líčí nejen jeho pestrou životní pouť od učňovských let přes službu v c.k. rakousko-uherském námořnictvu a meziválečné podnikatelské aktivity, ale seznamuje nás také s dobovým politickým a společenským životem Trhových Svinů. Pro naše předky to byla doba nesporně zajímavá podařilo se dosáhnout elektrifikace města, byla provedena regulace potoků a vybudoval se vodovod. Všechny tyto i jiné aktivity jsou ve větší či menší míře spojeny se jménem Ladislava Stráského, který se v obecní politice angažoval od počátku 20. let a ve 30. letech se stal i starostou města. Velice statečně se zachoval v květnu 1945, kdy svým diplomatickým a rozhodným jednáním s esesmany uchránil město od velkého krveprolití. Přes všechny své zásluhy se po skončení druhé světové války ocitl na černé listině, z politického i hospodářského života byl postupně vytlačen a nespravedlivě osočován. Pro mnohé čtenáře budou informace o tomto temném období jistě poučné. Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před starostou matričního úřadu, před orgánem církve nebo náboženské společnosti. Při splnění určitých podmínek může prohlášení o manželství přijmout i starosta úřadu, kde matrika není. Účast matrikářky je ale nutná. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Přibližně tolik říká zákon o rodině, o vzniku manželství. V současné době spolu mladí lidé žijí, rodí se jim děti, ale o uzavírání sňatku příliš velký zájem nejeví. Většinou proto, že ke svému vztahu prý žádný papír nepotřebují. A pokud už se k uzavření sňatku rozhodnou, lákají je tzv. magická data (třeba ) nebo hledají atraktivní místa jako jsou zámky, tvrze a hrady Přestože v našem městě není žádný zámek ani hrad, i zde se zvětšil počet uzavřených manželství mimo obřadní místnost: Měli jsme tu například sňatek, uzavíraný na hrázi rybníka, kde přesně v době, kdy si manželé měli říct své ano spustily žáby svůj koncert. Jiní manželé si zase za místo sňatku zvolili statek v Nesměni symbolicky na místě, kde se spolu kdysi seznámili. Oblíbená je i fara ve Svatém Janu nad Malší, odkud je skutečně nádherný rozhled do kraje a možná i do budoucnosti tam uzavíraných sňatků. Na stráni směrem k Velešínu zpečetili jiní novomanželé svůj velký den tím, že zasadili na stráni na místě svého manželského slibu lípu. Mimochodem, ta lípa je vidět už zdaleka ze silnice a zdárně sílí a roste. Před nedávnem také požádali ANO - ale nikoli v obřadní síni snoubenci o možnost uzavření sňatku přímo v nově postavené restauraci na Vráži. Jak je vidět, představ a přání budoucích manželů je hodně. V poslední době jsme již poněkolikáté sňatek uzavírali na Martinském mlýně v Hrádku, kde již svatby opravdu umí a odkud je i zveřejněná fotografie. Snoubenci si tam mohou připadat jako v pohádce - jednou totiž přivítá svatební hosty vodník, podruhé zase mlynář. Prostředí je to velmi příjemné a samotné místo obřadu je vždy profesionálně a vkusně upravené. Ale zpět k realitě: Za svatby mimo obřadní síň se hradí správní poplatek jeden tisíc korun. Pro informaci - v sobotu dopoledne v obřadní síni se 1 Výstava, která bude ve foyeru kulturního domu umístěna do počátku srpna, pak vydanou knihu vhodně a zajímavě doplňuje o dobové fotografie, dokumenty a předměty. Knihu Životy Ladislava Stráského vydal pan František Stráský za významné pomoci svých blízkých, jimž při vernisáži výstavy poděkoval. Vydání knihy ocenil také současný starosta města ing. R. Bušek, jenž byl zahájení výstavy přítomen. Zájemci a trhovosvinenskou historii si mohou knihu koupit v městské knihovně, kanceláři kulturního domu, infocentru a v knihkupectví. Stráský, František: Životy Ladislava Stráského. Vydala rodina F. Stráského. 1. vydání, 2008, 232 str., náklad 500 ks. Pan František Stráský a ředitel kulturního domu pan František Herbst při zahájení vernisáže. Text a foto: Mgr. František Slípka může uzavřít manželství zdarma. Žádost o sňatek mimo obřadní síň podávají snoubenci přímo u matrikářky. Ačkoli je škála požadavků snoubenců o sňatek na neobvyklých místech velmi pestrá, zatím se nenašel pár, kterému by nešlo vyhovět. Posoudit vhodnost místa, o kterém se v zákoně mluví, je tedy jejím úkolem. Zatím nejnovějším přáním budoucích manželů je mít svatbu v renesančním stylu, v kostýmech, a to bez vyjímky - i s oddávajícím a s matrikářkou. Tak tedy uvidíme. Jak jsem uvedla v úvodu tohoto článku, neobvyklých a kuriozních přání snoubenců přibývá, takže se můžeme jen těšit na to, jaký trend převládne v uzavírání sňatků v našem městě v příštích letech. Eva Pokorná, vedoucí oddělení matrik a správních činností

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Čerpání dotací z Regionálního operačního programu V minulém čísle Trhovosvinenských listů jsme Vás informovali o projektech, na které město podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků z Regionálního operačního programu. Ze třech podaných žádostí jsme získali jeden grant na akci Rekonstrukce horní části Žižkova náměstí v celkové výši ,- Kč. V rámci tohoto projektu bude upravena horní část náměstí, zejména z hlediska zajištění zvýšeného počtu parkovacích míst a z hlediska usměrnění dopravy vzhledem k zásobování obchodů, které se zde nacházejí. Stavba bude zahájena v letošním roce a dokončena na jaře roku Do 3. výzvy Regionálního operačního programu, která byla vyhlášena a příjem žádostí končí budou opětovně podány žádosti na akce Půdní vestavba mateřské školy v Trhových Svinech a Rekonstrukce ulice Nové Město, 1. etapa. Dále připravujeme žádosti na následující akce: 1.) Zkvalitnění školní výuky Základní škola Trhové Sviny. V rámci tohoto projektu by měla být rekonstruována tělocvičně ZŠ, zřízena jazyková učebna a upraven venkovní prostor mezi II. a III. pavilonem pro potřeby dětí a žáků 1. stupně. 2.) Rekonstrukce budovy polikliniky. Záměrem tohoto projektu je rekonstruovat bezbariérový vstup do budovy s lékárnou, kdy stávající rampa bude nahrazena moderním výtahem a novým schodištěm. A dále se předpokládá rekonstrukce střechy budovy A, do které při každém větším dešti zatéká. 3.) Výstavba sportovního areálu. Nový sportovní areál určený pro širokou veřejnost by měl vzniknout v lokalitě pod kotelnou podél komunikace na Borovany. Součástí areálu bude dětské hřiště, víceúčelové hřiště, dva tenisové kurty a provozní budova se zázemím pro rekreační sportovce a návštěvníky sportoviště. Věříme, že ve 3. výzvě Regionálního operačního programu budeme úspěšnější než v té druhé. Ivana Božáková, odbor regionálního rozvoje INFORMACE Z RADNICE 2 Usnesení z XIII. Zasedání ZM, které se konalo Usnesení ZM č. 80/08. ZM schválilo záměr vložit budovu čp. 38 myslivna Kohout a budovu čp. 92 hájovna Besednice do majetku společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. a ukládá MÚ připravit veškeré potřebné materiály týkající se vložení majetku do společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Usnesení ZM č.84/08 - ZM vzalo na vědomí zprávu o investičních akcích Města Trhové Sviny v letech ukládá fin. výboru navrhnout priority předložených investičních akcí, navrhnout způsob spolufinancování úspěšných projektů a financování projektů, na které neobdržíme dotaci. - ukládá místostarostovi projednat s projektovou firmou revitalizaci sportovních zařízení. Usnesení ze 10. jednání RM, které se konalo Výzvy ROP (Regionální operační program) Usnesení č. RM 262/08. RM vzala na vědomí informaci o projektech podaných v II. výzvě ROP a rozhodla podat do III. výzvy ROP tyto akce: Silnice II/156, ulice Nové Město, 1.etapa, Zkvalitnění školní výuky ZŠ Trhové Sviny Centrum pro volný čas v Trhových Svinech, Rekonstrukce budovy polikliniky, nábř.sv.čecha 664, Trhové Sviny Závěrečná zpráva přeložka II/156. Usnesení č. RM 264/08. RM vzala na vědomí závěrečnou zprávu Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou: Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny 1. a 2. stavba a ukládá zprávu předložit ZM. Husova ulice oprava komunikace II/157 ve správě SÚS. Usnesení č. RM 270/08. RM schválila variantu č.1 - opravit povrch komunikace v Husově ulici bez osazení obrubníků. Kanalizace Dělnická. Usnesení č. RM 271/08. RM doporučuje prodloužit kanalizační řad do bodu Š1-Hm 0,48 s finanční spoluúčastí stavebníků na parcelách 322/358 a 322/357 v k.ú. Trhové Sviny ve výši ,-Kč/parcelu. Jednostranné zvýšení nájmu v bytech dle zák.č. 107/2006 Sb. Usnesení č. RM 273/08. RM souhlasí s navýšením nájemného v bytech na 25,41 Kč/m2/měsíc s platností od Dotace pro neziskové aktivity ve městě 2. etapa. Usnesení č. RM 276/08. RM rozhodla přidělit finanční příspěvky organizacím ve druhé etapě na rok 2008 takto: Mateřské centrum Človíček NEBOJSA, o.s ,- Kč, Český zahrádkářský svaz ,- Kč, SDH Todně ,- Kč, ĆB automotoklub Veterán car club 5.000,- Kč, TJ Spartak TS, o.s ,- Kč Žádost o fin. příspěvek Společnost JUDr. E. Háchy v Praze. Usnesení č. RM 277/08. RM rozhodla poskytnout fin. příspěvek ve výši ,- Kč Společnosti Dr. E. Háchy v Praze. Smlouva o budoucí kupní smlouvě pozemek. Usnesení č. RM 279/08. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc.č. 3428/2 v k.ú Trhové Sviny s vlastníky pozemku ing. Věrou Kolářovou a panem Janem Liškou Vstupné na festival KV 08. Usnesení č. RM 295/08. RM rozhodla o výši vstupného na festival dechových hudeb Karel Valdauf 2008 takto: sobota 70,-Kč, neděle 100,-Kč sobota + neděle (dvoudenní) 150,-Kč Vzhledem k možnostem tisku byly vybrány pouze některá usnesení. Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města Ze zápisů RM sestavil Jan Steinbauer Výňatek ze závěru auditu investičního záměru Města Trhové Sviny Výroba elektřiny z biomasy Investiční záměr, na základě kterého zastupitelstvo města Trhové Sviny rozhodlo o realizaci projektu kogenerace ORC na biomasu s cílem eliminovat spalování drahého zemního plynu ve zdroji TH, lze považovat za úspěšný. Zjištěné odchylky se nevymykají v součtových hodnotách obvyklému rozptylu předpokládaných údajů v tomto stupni rozhodování (20% až 30%). Největší nepříznivou odchylkou bylo zvýšení investičních nákladů a některých nákladových položek. Díky profesionální práci pracovníků TH byla část nepříznivých odchylek kompenzována naopak u položek, které mohli ovlivnit svým výkonem - úspora nákladů na palivo. Díky přísně stanoveným cílovým požadavkům na návratnost investice jsou všechny odchylky od investičního záměru zvládnutelné korekčními mechanismy, a to i při zachování příznivé a konkurenceschopné ceny tepla pro spotřebitele. Úspěšnost projektu byla nejvíce ohrožena mimořádnou událostí v roce 2006, kdy došlo k poruše technologického zařízení a následnému požáru. Je třeba ocenit, jak se pracovníci podniku TH i města vyrovnali s řešením obtížné situace. Celý projekt je příkladným vzorem spolupráce ve prospěch občanů města a ve prospěch životního prostředí. Jednalo se o spolupráci odpovědných pracovníků samosprávy, energetického podniku a v neposlední řadě i státu, neboť bez dotace SFŽP by nebylo možné o realizaci projektu kladně rozhodnout. Skutečnost, že prognóza světového trhu s energiemi předpokládá další růst ceny fosilních paliv, potvrdila správnost rozhodnutí zastupitelstva města Trhové Sviny o realizaci projektu (které vyžadovalo jistou odvahu i přesvědčení) a v budoucích letech se ještě více zdůrazní. Dosažení požadované rentability projektu i rentability investora (město Trhové Sviny) ve výši 12% je reálně možné. Leden 2008 Zpracovatel: CityPlan s.r.o., zastoupený Ing. Ivanem Benešem

3 3

4 Vyhlášení Fondu malých projektů Dne rozhodl Regionální monitorovací výbor pro přeshraniční spolupráci Jihočeského kraje s Horním Rakouskem a s Dolním Rakouskem o vyhlášení Fondu malých projektů. Vyhlášení Fondu je podmíněno schválením projektu Fond malých projektů jižní Čechy-Horní Rakousko- Dolní Rakousko Monitorovacím výborem programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko Česká republika dne Fond podporuje malé neinvestiční projekty (kulturní výměny apod.) a malé infrastrukturní projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery částkou 2-20 tis. EUR. Správcem a Administrátorem Fondu v Jihočeském kraji je sdružení Jihočeská Silva Nortica. Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlašuje dne Fond malých projektů v rámci OP Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko Česká republika Směrnice pro žadatele a formulář žádosti a povinných příloh je pro žadatele k dispozici na Žádosti je možné předkládat průběžně od data vyhlášení osobně nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, kterým je sdružení Jihočeská Z FARNÍ KRONIKY XIII. DÍL PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA Stromy okolo hřbitova Toho roku jsem zaopatřil a zasázel stromy okolo hřbitova, stály se vším ouhrnem 50 zl w/w. Z většího dílu byly Agácie, pak řežaby a lípy, pauze u kříže na hřbitově jsem vsadil dva divoké kaštany. Správa učitelova a zápisy do matrik atd. Až do tohoto roku 1850 a to sice do měsíce Listopáda vedl zdejší školní učitel dle starého obyčeje bych tak řekl ouřad farářský. K němu musil přijíti ženich, když chtěl býti prohlášen a musil položit hned učiteli 1 zl w stříb., za to ho napsal učitel do knížky prohláškový. Kdo chtěl míti celoroční prosbu a dal-li, jakž v obyčeji jest na děkanství 2 zl w stř., tedyť musil jíti ještě k učitelovi, ten mu tu prosbu napsal do knížky a dostal za těch pár slov 5 zl w stř. Nápodobně pak psal všecky běživý prosby, vzal od zapsání každé prosby 6 k w/w a odvedl z nich 3 k p. kaplanům, též psal prosby na den všech věrných zemřelých, bylo z většího dílu vždy na ten den okolo 500 proseb, z těch bral též polovičku a jen polovičku odvedl děkanovi. Mimo to měl zápisy do matrik, k němu musili jíti lidi se křtem s. k zápisu a musili mu dáti 36 k w/w, p. páterům odvedli sami kmotři při křtu 24 k w/w. Též zapisoval učitel odavky i zemřelé. V jeho rukou byla nedělní ohlašující knížka, co ten tam napsal, to kazatel hlásil. Před tím, jak mi ještě povědomo, učitel i křestní a umrlčí i oddavací listiny vystavoval a jen k podepsání tehdejším farářům předkládal. Za tuto práci dost tak zaplacenou měl učitel každý svátek a každou neděli skrze celý rok zdarma oběd na faře. To vše se mi nelíbilo, nevěděl jsem však jak z toho. Mimo nadání se k tomu poskytla příležitost. Učitel byl jindy dle starých fassí zavázán za obdržené obilí od osadníků a za jistý plat od zdejší obce vždy ráno v poledne a večer klekání zvoniti. Když byla ve Svínech držená tak nazvaná obecní liquidare roku 1840 a 1841, tu se ustanovila učitelovi místo školního platu od dítek z městiš se všemi předešlými dávkami, bez ohledu zač co bral dříve, ouhrnem dávka peněžitá zl w stříb (pozn.: nebylo vypsáno). Poněvadž se tedy v jeho novějším fassí to zvonění klekání výslovně nejmenovalo on přestal zvoniti, nařídil to však svým školním mládencům. Ti zvonili až do roku 1846, poděkovali se u mého předchůdce p. t. Hynka Seiche. Ten nevěděl, co činiti, požádal kostelníky, aby zatím, než se to vyjedná, klekání zvonili. To trvalo až do roku Vědouce, že má učitel za to zvonění plat, žádali ouřadně u sl. Vicariatu o vyrovnání se s učitelem. P. t. pan Vicař toho času p. Josef Wobish spolu čestný děkan Ledenický tu celou žalobu na mne odeslal, abych to vyrovnal. Měl jsem mínění dobré, myslil jsem, že učitel buď to zvonění sám zase převezme, anebo že bude ročně kostelníkům něco za to platiti, anebo že jim nechá za to ty běživý prosby, které ročně tak okolo 30 zl obnášely. Kostelníci byli s tím srozuměni. Nechal jsem tedy k sobě povolati učitele, abych mu to přednesl, on přišel, sotva jsem mu začal o tom mluviti, sotva jsem mu řekl, že o všecko přijde, nebude-li zvoniti, nenechal mě k slovu, začal klíti proti mně, řka, že zvoniti nebude, a že také nic nedá, zamrštil dveřmi a utíkal jako poděšený volaje cestou: fluchte Geistlichkeit (volně přeloženo - prokletí duchovní). Já nevěděl, co teď učinit? Požádal jsem kostelníky, když oba na to přišli, aby ještě ten den zvonili, na druhý den ráno že pošlu HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 4 Silva Nortica, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec, tel./fax , paní Jana Adamcová, mobil , silvanortica.com. Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat. Termín pro předkládání prvních žádostí o dotaci je stanoven do Další termín se předpokládá v listopadu Výdaje projektu jsou způsobilé od data registrace žádosti u Administrátora. Proto je možné na akce pořádané v průběhu prázdnin 2008 podat žádost ihned po vyhlášení Fondu. Regionální monitorovací výbor sice rozhodne o jejím schválení až koncem září 2008, ale výdaje bude možné u schválených projektů uznat. Přitom je nutné dodržet zejména pravidla publicity EU a další pokyny pro realizaci projektů uvedené ve Směrnici pro žadatele. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Společně dosáhneme více pro učitele, a že se to snad předce vyrovná. Páni kaplani se vyjádřili, že oni ty zápisy do matrik jakož i všecky výtahy z matrik sobě na starost vezmou, že budou míti na starosti ohlašující knížky atd., co dříve učitel obstarával, když jim nechám, co jim lidi od těch zápisů dají. Já byl s tím vyrozuměn. Druhého dne na to jsem nechal přijíti oba kostelníky a poslal jsem pro učitele, ten ale nepřišel, nechal mi zkázati, že nemá u mne co dělat. Dobře, řekl jsem, já myslil dobře, když však nepřišel, tedyť budete vy kostelníci zvoniti, za to vám připadnou ty běživý prosby, jakož i prosby na dušičky - ostatní zápisy převezmou p. kaplani a učitel nemá od dneška ničehož ze všeho jakž jmenováno bylo. Od toho času zvoní kostelníci klekání. Učitel žaloval u sl.vicariátu, nepořídil však nic. Od toho času nemá žádný oběd v neděli a ve svátek na děkanství a zápisy žádné. Páni kaplani převzali od toho dne nadjmenované zápisy a všecky potřebné výtahy z matrik, za to jim připadlo: od zapsání každé prohlášky do ohlašující knížky 1 zl w/w, od zapsání celoroční prosby 1 zl 15 k w/w, od každého křtu jim zůstalo jako dříve a od každého pohřbu, jenž se vyzdvíhne u domu aneb u st. Jana na náměstí 15 k w/w, místo 3 k, které dříve učitel za jednu beživou prosbu odváděl 4 k atd. Tím způsobem byla ta věc urovnaná. Učitel nahlídl brzy na to, že chybil, ale pak bylo již pozdě. Peníze Od roku 1848, jenž celému světu téměř hlavy pomátl, jenž i napotom zvláště v roce 1849 a 1850 kdežto se Vlaši a Uhři zbouřili, táhlo všecko vojsko dílem do Vlach, dílem do Uher a s vojskem tam utekly naše stříbrné dvacetníky. Od roku 1848 nebylo viděti při kaupeji a při prodeji ani stříbrného grošíčku, konečně zmizely i kupfrové krejcary a groše. Místo těch jsme měli rozličné papírové peníze, z většího dílu zlatky. Se zlatkou nemohl žádný však cos poříditi, když kupoval něco málo, to byla bída, lidé nemohli dáti zpět. Co tedy? Ty zlatky se trhaly na čtvrtky, každá taková čtvrtka platila nejen v obchodu, ale i v císařských bernách 15 k w stříbře -. Později se vydaly šestáky a desetníky, jakž to zde k snadnějšímu upamatování přikládám. Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan

5 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL 8 Znáte to, převlíknete se za rajcovního andělíčka a jdete požádat svou snoubenku o ruku. Hrají: Jason Biggs, Isla Fisher, Joe Pantoliano a další pátek ve hod. - Premiéra Vstupné: 70,- Kč Český barevný dokument režisérky Heleny Třeštíkové 85 min středa ve hod. - Premiéra RENÉ čtvrtek ve hod. Celovečerní dokumentární film o 20 letech autentického osudu českého kriminálníka. Americká barevná akční komedie DOSTAŇTE AGENTA SMARTA 110 min. Vstupné: 60,- Kč Zachraňuje svět a užívá si to sobota v hod. a ve hod. - Premiéra Hrají: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson a další neděle v hod. a ve hod. Vstupné: 65,- Kč Americká barevná širokoúhlá akční komedie v českém znění 92 min pátek ve hod. - Premiéra HANCOCK sobota ve hod. Existují hrdinové.. existují superhrdinové.. a pak je tu.. HANCOCK Hrají: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman a další Americký barevný širokoúhlý akční thriller WANTED 109 min. Vstupné: 70,- Kč Vyber si svůj osud pondělí ve hod. - Premiéra Hrají: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman a další úterý ve hod. Vstupné: 60,- Kč Americký barevný thriller 90 min neděle ve hod. - Premiéra STALO SE Mohli jsme to vycítit... Viděli jsme znamení... A teď se to stalo... Britské černobílé hudební drama CONTROL 121 min. Hrají: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo a další Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka legendárních Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč britskýchjoy Division středa v hod. a ve hod. - Repríza Hrají: Samantha Morton, Sam Riley, Jon Anderson a další čtvrtek v hod. a ve hod. Vstupné: 60,- Kč Česká barevná širokoúhlá komedie 102 min pondělí ve hod. - Premiéra U MĚ DOBRÝ úterý ve hod. Komedie z divokých devadesátých let. Film na motivy povídek Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka Britsko-americká barevná širokoúhlá komedie PENELOPE 102 min. Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka, Vladimír Javorský, Petr Forman, Dalibor Vinklát a další Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život. Je čas ukázat světu, kdo doopravdy je. Vstupné: 65,- Kč Hrají: Christina Ricci, James McAvoy, Catherine Hara, Reese Witherspoon pátek ve hod. - Premiéra a další sobota ve hod. Vstupné: 70,- Kč Americká barevná komedie 110 min středa v hod. a ve hod. - Repríza KOPAČKY čtvrtek v hod. a ve hod. Neskutečně katastrofická romantická komedie Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis a další Česká barevná pohádka pro celou rodinu NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 95 min. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč Nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky neděle ve hod. - Premiéra pondělí ve hod. Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Taťjana Medvecká, Miroslav Táborský, Veronika Kubařová a další Hong Kongské barevné širokoúhlé romantické drama 111 min. Vstupné: 60,- Kč MOJE BORŮVKOVÉ NOCI Cesta sebe poznání jako lék na zlomené srdce. Hrají: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Americký barevný širokoúhlý thriller 100 min. Vstupné: 65,- Kč SMRT ON-LINE úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Česká barevná komedie 95 min. Našel si dokonalého komplice: Vás Hrají: Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ neděle ve hod. - Repríza Vždycky jsem si vybíral ženy, které za to stály... Bohužel se ty ženy mezi sebou někdy tak trochu kryly... Česká barevná komedie VRATNÉ LAHVE 103 min. Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Petr Čtvrtníček, Arnošt Goldflam a další Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Zdeněk Svěrák & Jan Vstupné: 70,- Kč Svěrák čtvrtek v hod. a ve hod. - Repríza pátek ve hod. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský,Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský a další Česká barevná komedie 90 min. Vstupné: 45,- Kč BOBULE aneb nevinně o víně Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Václav Postránecký, Tomáš Matonoha, DIVADLA Lucie Benešová, Tereza Voříšková a další pátek od hod. BUŠKŮV HAMR Vstupné: 65,- Kč sobota od hod pátek v hod. - Premiéra Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí pohádkovou komedii sobota v hod. Jana Drdy - HRÁTKY S ČERTEM Americká barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění Vstupné: 100,- Kč, děti 50,- Kč KUNG FU PANDA 85 min. Předprodej: Květinářství Papoušková, T. Sviny tel Připravte se na něco pandastického. Infocentrum, Žižkovo nám. T. Sviny tel Vstupné: 65,- Kč Kulturní dům, T. Sviny tel / po-pá h h sobota ve hod. - Repríza nebo (v době prodeje vstupenek do kina) neděle v hod. a ve hod. České barevné širokoúhlé drama 110 min. KARAMAZOVI SPOLE»ENSK A Z BAVN POÿADY Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typický Zelenkův sobota ve hod. BUŠKŮV HAMR humor, nadsázka a mystifikace. POHÁDKOVÁ LESNÍ STEZKA Hrají: Ivan Trojan, Igor Chmela, Martin Myšička, David Novotný, Radek Pořad pro děti Divadla Otty Schwarzmüllera T. Sviny na ukončení prázdnin Holub, Lenka Krobotová, Michaela Badinková, Lucie Žáčková, Roman Vstup zdarma Luknár a další Vstupné: 70,- Kč pondělí ve hod. - Premiéra V STAVY úterý ve hod. do foyer KD T. SVINY Americká barevná komedie 90 min. ŽIVOTY LADISLAVA STRÁSKÉHO - výstava u příležitosti 120. výročí narození AMORŮV ÚLET svinenského rodáka bývalého starosty a podnikatele

6 ÚPLNOU NABÍDKU PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY na II. pololetí 2008 naleznete v KULTURNÍM MĚSÍČNÍKU č.7 a 8/08 Program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2008 XI. ročník Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2008 se bude konat ve dnech 23. a 24. srpna 2008 opět na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Program Festivalu: SOBOTA - 23.srpna dechový orchestr z Rakouska Veselá muzika Budvarka Moravanka Plechová kapela Cimbálová muzika + Podhoranka NEDĚLE - 24.srpna znělka Festivalu slavnostní zahájení vystoupení moderátora Alexandra Hemaly Plechová kapela Veselá muzika Strahovanka vystoupení Stanislava Hložka Velký orchestr paláce Žofín se sólisty: Josef Oplt, Ivana Zbořilová, Ivana Brožová, Bohuš Matuš, Stanislav Hložek, Jožka Šmukař vystoupení Bohuše Matuše Moravanka Babouci Podhoranka zakončení Festivalu Bližší informace: Ing. Ivana Božáková, tel JAZYKOVÁ ŠKOLA LEVEL Chlum u Třeboně pobočka v Trhových Svinech Nabízíme kurzy Anglického jazyka Pro děti: předškolního a školního věku Cena kurzu, 34 hodin ,- Kč Pro dospělé: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí Cena kurzu, 68 hodin na celý rok 5100,- Kč, při pololetní platbě 2700,- Kč za 34 hodin Využíváme nové metody výuky anglického jazyka, připravujme ke Státním jazykovým zkouškám i Cambridgeským zkouškám Zápis do Jazykové školy Level proběhne dne v budově ZŠ Trhové Sviny od 16,30 do 18,00 hod. Kontakt: Jazyková škola Level, Mgr. Patricie Vondrková, Chlum u Třeboně, tel.:

7 Autodíly Miška nově otevřené na náměstí v Trhových Svinech. Díly na všechny typy aut. Registrace zdarma pro občany. Otevírací doba: všední den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin. Koupím domek, chalupu nebo byt i před opravou. Tel.:

8 Ve dnech pořádal oddíl nohejbalu Tělovýchovné Jednoty Spartak Trhové Sviny 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V NOHEJBALU TROJIC A DVOJIC STARŠÍCH ŽÁKŮ. Tento vrchol žákovské nohejbalové sezóny se konal pod záštitou Jihočeského kraje a Města Trhové Sviny. Účastníky přivítal a celé mistrovství zahájil starosta města ing. Radislav Bušek. Do sobotního turnaje trojic postoupilo z krajských kvalifikací šestnáct družstev z celé České republiky. Po opatrných začátcích v základních skupinách se od osmifinále začalo bojovat skutečně o každý míč a k vidění byly opravdu velmi pěkné zápasy. Mezi poslední čtyři družstva tohoto turnaje se SPORT 11 probojovali opravdu ti nejlepší a nás velmi těší, že mezi nimi byla i naše první trojice ve složení: Tomáš Kápar, Jakub Smoleň a Jiří Tůma. Do prvního semifinále si naši vylosovali trojici ŠACUNGU BENEŠOV. Po výborné hře, ve které nedali soupeři šanci na zvrat v utkání, celkem hladce vyhráli a po výsledcích 10:3 a 10:6 postoupili do závěrečného finále. I druhé semifinále mělo obdobný průběh. SOKOL I PROSTĚJOV porazil TJ SOLIDARITA PRAHA 10:3 a 10:4. Ve finále na sebe narazily v současné době asi nejlepší trojice v ČR, a to domácí TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY a SOKOL I PROSTĚJOV. Domácí se na začátku obou setů nechali zaskočit nástupem soupeře a po několika vlastních chybách už nestačili vývoj finále otočit ve svůj prospěch. Po výsledcích 10:5 a 10:7 se stal mistrem republiky SOKOL I PROSTĚJOV. Nutno uznat, že soupeř vyhrál naprosto zaslouženě. Celkové pořadí 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČR V NOHEJBALU TROJIC : 1) SOKOL I PROSTĚJOV 2) TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY 3) SOLIDARITA PRAHA 4) ŠACUNG BENEŠOV Naší druhé trojici ve složení: Ondřej Matějka,Vojtěch Tripes a Daniel Fík se nepodařilo přejít ve čtvrtfinále přes trojici Šacungu Benešov. Odehráli však turnaj s velký nasazením a zaslouží si tak pochvalu za vzornou reprezentaci TJ. Ceny nejlepším čtyřem trojicím předávali: JAN VOTRUBA oblastní ředitel OVB Allfinanz a.s. Mgr. JAN STEINBAUER místostarosta T. Svinů a předseda TJ Spartak T.Sviny. Ing. BRONISLAV PILBAUER sekretář KNS PAVEL ESSER předseda oddílu nohejbalu TJ Spartak T.Sviny Nedělního turnaje 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČR V NOHEJ- BALU DVOJIC se zúčastnilo taktéž šestnáct formací z prakticky stejných oddílů jako v sobotním turnaji. Zápasy dvojic jsou už svým pojetím a taktikou mnohem rychlejší. Bojovalo se opět ve čtyřech skupinách. Naše první dvojice ve složení: Tomáš Kápar, Jakub Smoleň a Jiří Tůma nenašla ve skupině přemožitele a zaslouženě postupovala z prvního místa. Druhá dvojice ve složení: Daniel Fík, Ondřej Matějka avojtěch Tripes vyhrála rovněž svou skupinu a postup z prvního místa byl pro všechny velkým překvapením. Ve čtvrtfinále ji však po velkém boji vyřadil pozdější vítěz Solidarita Praha po výsledcích 8:10, 10:7 a 10:7. Ze hry naší druhé dvojice jsme měli velikou radost. Ve zmíněném čtvrtfinále chybělo velmi málo, aby se v semifinále potkaly obě naše dvojice. V posledních čtyřech družstvech se sešli hráči, kteří předváděli na kurtu nohejbal té nejvyšší úrovně této věkové kategorie. V prvním semifinále se utkali dvojice HAPON HORAŽĎOVICE a SOLI- DARITA PRAHA. Zápas skončil jasným výsledkem pro Pražany v poměru 3:10 a 6:10. Druhé semifinále nabídlo jeden z nejhezčích zápasů celého dne a bylo označeno jako předčasné finále. Střetli se v něm domácí TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY a SOKOL I PROSTĚJOV. Těmi šťastnějšími byli i tentokrát hráči Prostějova, když po velké bitvě porazili domácí 10:7 a 10:9. V utkání o 3. místo na sebe narazili vyřazení semifinalisté TJ Spartak Trhové Sviny a Hapon Horažďovice. Západočeši se do boje pustili s velkým nasazením a v prvním setu potrápili domácí dvojici. Naši žáci ale měli průběh zápasu pod kontrolou a po setech 10:9 a 10:7 si odnesli další cenný kov. Po prohraném semifinále s Prostějovem bylo těžké najít motivaci pro zápas o třetí místo, ale i třetí místo je na takto obsazeném turnaji velkým úspěchem. 1. Mistrovství České republiky trojic a dvojic starších žáků v nohejbalu v Trhových Svinech bylo prý výzvou Finálová třísetová bitva mezi SOKOLEM I PROSTĚJOV a SOLIDARI- TOU PRAHA nabídla zápas plný zvratů, kdy v prvním setu jasně zvítězili Moravané 10:4. Ve druhém setu se Pražané rychle z prohrané první sady vzpamatovali a vítězstvím 10:7 si vynutili třetí zkrácený set. Třetí set začíná za stavu 5:5 a každá chyba může rozhodnout o vítězi. A tím se nakonec stali hráči Solidarity Praha. Konečné pořadí 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPU- BLIKY V NOHEJBALU DVOJIC STARŠÍCH ŽÁKŮ. 1) SOLIDARITA PRAHA 2) SOKOL I PROSTĚJOV 3) TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY 4) HAPON HORAŽĎOVICE Ceny pro čtyři nejlepší dvojice předávali: JAN VOTRUBA oblastní ředitel OVB Allfinanz a.s. Mgr. JAN STEINBAUER - místostarosta T. Svinů a předseda TJ Spartak T.Sviny PAVEL ESSER předseda oddílu nohejbalu TJ Spartak T.Sviny VLADIMÍR VONDRÁŠEK předseda oddílu nohejbalu TJ Dynamo České Budějovice Vynikající atmosféru nedělního turnaje vytvořili v hledišti zejména fanoušci z řad fotbalistů, kteří velmi korektním a slušným způsobem podpořili jak naše hráče, tak i hráče ostatních týmů a strhli i ostatní diváky k vytvoření té správné divácké kulisy. V přestávce nedělního programu byla vyhlášena cena PETRA COŇKA pro nejlepšího hráče celého MČR, kdy z hlasování přítomných trenérů a rozhodčích vyšel jako vítěz zcela zaslouženě KRISTIÁN PACEJKA ze SO- KOLA I PROSTĚJOV. Pohár předal ing. Aleš Opravil předseda STK ČNS. Tato cena byla vyhlášena vůbec poprvé v historii konání MČR starších žáků jako vzpomínka na hráče VV ZVÍROTICE, který v roce 2006 tragicky zahynul na krkonošské sjezdovce.

9 Jak napovídá název článku, 14. Mistrovství České republiky v nohejbalu trojic a dvojic starších žáků v TRHOVÝCH SVINECH bylo výzvou pro organizátory dalších ročníků tohoto šampionátu, jelikož překonat to, co připravili pořadatelé pro účastníky letošního šampionátu se zdá prozatím nemožné. Takto zhodnotil na závěr šampionátu práci pořadatelů předseda sportovně technické komise Českého nohejbalového svazu pan ing. Aleš Opravil. Jeho hodnocení se týkalo především připravenosti areálu, ubytování, stravování a hodnoty cen věnovaných pořadatelem. Toto vše by nebylo možné zajistit bez takřka šesti měsíců příprav, které oddíl nohejbalu této akci věnoval. O naplnění rozpočtu akce, jehož výše byla Kč, se postarali naši partneři, kterým patří velké poděkování. Jsou to: OVB Allfinanz a.s., GALA PROSTĚJOV, CEMIX a.s., ČSAD JIHOTRANS, RESTAURACE U ČÁHŮ, TJ SPARTAK TRHOVÉ Abychom nemuseli na tuto akci vzpomínat jen pátráním v paměti, zaznamenali pánové PAVEL ŠEBELA a ANTONÍN MICHAL téměř vše v digitální kvalitě na svá zařízení a vytvoří téměř tříhodinové DVD z obou hracích dnů, které bude k dispozici u předsedy oddílu. Omlouvám se těm, které jsem zapomněl zmínit, ale za šest měsíců příprav se potkáte a hovoříte s takovým množstvím lidí a zařizujete někdy i nemožné. Téměř nadlidské úsilí vyžadovalo prosadit tento neolympijský sport (v žákovském provedení) na celoplošný program ČT4 (povedlo se). V pátek před turnajem máte hlavu jako pátrací balón a vzpomínáte, co ještě musíte udělat a zařídit. Odměnou nám všem ale byla spokojenost účastníků a nadšení hráčů a trenérů, bez něhož by žádné dobrovolné konání nemohlo existovat. Na závěr bych rád poděkoval všem našim hráčům za vzornou reprezentaci Tělovýchovné Jednoty, oddílu nohejbalu a Města Trhových Svinů. Další akce, která nás čekala, byla myšlena jako odměna pro naše hráče za umístění na MČR, ale záhy jsme si uvědomili, že vstávat v pondělí ve 4 hodiny a cestovat až do slovenské Trnavy se nemusí nutně odměnou zdát. Ale naši kluci nejsou žádný padavky a na Mezinárodní olympiádě škol KALOKAGATIA obsadili v konkurenci Slovenska a Rumunska velmi pěkné třetí místo. Vítězem se stal opět SOKOL I PROSTĚJOV. SVINY, INTERCOM BOHEMIA s.r.o., KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, JAN STRÁSKÝ, POKORNÝ SÍTĚ, EON, AUTOOPRAVNA VACL, RYVOLA s.r.o., BOHUMIL ŠNOKHAUS, ELEKTRO STRÁSKÝ Velké poděkování patří též majitelům PENZIONU MARIE v ŽUM- BERKU a majitelům PENZIONU DUHA v TRHOVÝCH SVINECH. Upravili své ubytovací kapacity dle našich požadavků a vyšli nám vstříc nad rámec jejich nabídky. Toto je velmi příjemné zjištění zvláště potom, když jsme nepochodili tam, kde jsme spolupráci očekávali.toto veškeré snažení ohodnotil jeden z hráčů při telefonátu své mamince (nechtěně vyslechnutý telefonát) Mami, zatím jsme všechno prohráli, ale kdybys viděla to ubytování to je luxus jak na dovolené. Hlad taky nemám, protože tady je jídlo, kam se podíváš. A já doufám, ti co k nám přijeli na nohejbal se sem znovu vrátí i se svými rodinami alespoň třeba na víkend. Doufejme, že letošní medailové žně pro naše žáky ještě nekončí a poslední rok v žákovské kategorii si dostatečně užijí. Pro zbytek sezóny 2008 a sezónu 2009 se pro naše letošní žáky nabízí možnost hrát v Dynamu České Budějovice, které má ve svých řadách takové nohejbalové osobnosti jakými jsou např. Zdeněk Musil juniorský mistr světa v jednotlivcích na MS 2006 v Opavě nebo Jan Vondrášek člen juniorského reprezentačního výběru pro MS 2008 v Přerově. Budějovický klub v letošním roce útočí v dorostenecké extralize na příčky nejvyšší a tato soutěž je považována za odrazový můstek do juniorské reprezentace. V současné době nastupují v této soutěži za Dynamo Č.B. naši odchovanci Lukáš Kápar, Josef Kurali a Tomáš Kápar. Ať bude další sportovní cesta našich žáků směřovat nohejbalovým směrem nebo se přikloní k jinému sportu, budou jejich jména spojena s tímto mistrovstvím a pomohou snad přilákat další mladé zájemce. Popřejme jim tedy, ať jim sport jako takový přináší jen radost a úspěchy a pomůže na cestě za vysněným vrcholem v každém jejich konání. Pavel Esser, předseda oddílu nohejbalu Josef Kápar, trenér mládeže Trojice - vlevo nahoře 4. místo Hapon Horažďovice, vpravo nahoře 3. místo T. Sviny, vlevo dole 2. místo Sokol I Prostějov a vpravo dole 1. místo TJ Solidarita Praha. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2015/2016

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2015/2016 Krajská STK (Praha) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail : loskotovka@seznam.cz Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2015/2016 2.Regionální liga Praha+Stč kraj dospělých

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Korčaková Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, pí E. Dvořáková, Mgr. E.

Více

Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11. srpna 2008 od hodin.

Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11. srpna 2008 od hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11. srpna 2008 od 14.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Smlouva mandátní Stavební poradna, s.r.o. Jmenování výběrové

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora konaného dne 29.12.2016 Místo konání: zasedací místnost úřadu městyse Začátek zasedání: 17:00 hod. Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Miloš Bílý,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté O mluveni Gerhard Knop, Martin Maršálek, Martin Frélich, Vlastimil Pabián Dalibor

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin.

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Zápis ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Sportovní areál záměr výstavby. 2) Projekt kanalizace Rejta. 3) Výměna měřičů tepla na poliklinice

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita Hradec Králové Přítomni: JUDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 07.03.2016 Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne 03.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu PROVOZ (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 Krajská STK (Praha + Stř.Čechy) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail: stk@badmintonpraha.eu Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 2. Regionální liga Praha

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny

Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny Zápis č. 9 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny Datum jednání: 24. 4. 203 od 6,00 hodin Přítomni: Ing. Libuše Březinová, Blanka Pečmanová, Mgr. Jan Steinbauer Omluveni: Ing. Natálie

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 4. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva obce Bolešiny konaného dne v Pečetíně

Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva obce Bolešiny konaného dne v Pečetíně Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva obce Bolešiny konaného dne 17.9.2004 v Pečetíně Začátek : 19,00 hodin v Pečetíně Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Tesarzyk Jiří, Ing. Kuba Antonín, Bouzek Karel,

Více

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu ve spolupráci s Karlínským Spektrem, DDM hl. města Prahy časopisem Československý šach, a šachovými kluby ŠK Holdia DP Praha, Sokol Vyšehrad a ŠK Liběhrad

Více