roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J"

Transkript

1 Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně se 13. září v zámeckém areálu lobkowiczkého zámku uskutečnilo tradiční Roudnické vinobraní, kterému předcházel jednodenní festival místních kapel, který v nepříznivém počasí navštívilo na 400 místních příznivců a přátel. Zato sobota byla jako vymalovaná, počasí nám přálo, což ocenili nejen organizátoři, spolupořadatelé, ale zejména vystupující hostovali u nás v příjemné a přátelské atmosféře a ocenili vysoce profesionální přístup a organizační zajištění ze strany Kulturního zařízení Města Roudnice nad Labem (KZM) jako hlavního pořadatele. Dostatečná byla také nabídka zábavy pro děti. V celém areálu nechyběla pestrá nabídka vína, burčáku a občerstvení, což mimo jiné ocenily i zahraniční návštěvy z partnerských měst Roudnice nad Labem. Svou účast na vinobraní však na poslední chvíli vzdaly některé nevládní organizace a nepřijelo i několik tradičních prodejců. Přesto byl areál téměř plný a na rozdíl od uplynulého roku jsme nezaznamenali jediný vážnější úraz. Skvěle dopadl i seskok čtyř parašutistů v sobotu v podvečer před hlavní scénu v zámeckém parku a také s v kotli hudbymilovných návštěvníků podařilo vcelku rychle najít pět dětí, které se postupně ztratily z dohledu rodičů. Hostům, kteří měli zájem o jinou část vinobraní, nabízely bohatý program i dalších dvě doprovodné akce, které jsou již pro roudnické vinobraní charakteristické, a to výstavy HISTORICI V ROUDNICI a festival komorní hudby ROUDNICKÉ KONSONANCE. Ten měl letošní desátý ročník koncipován velkoryse a jeho posluchači mohli sdílet duchovní zážitek sborového zpěvu i v mimořádně vhodných prostorách galerie a kostela, které při zajištění této akce s KZM spolupracují. Návštěvnost oficiální části vinobraní se přiblížila návštěvníků, stovky dalších daly přednost setrvat jen na Karlově náměstí či v přilehlých restauračních zařízeních, které si zabezpečily i vlastní noční program. Celkové vyhodnocení vinobraní proběhne v řádu několika týdnů, nicméně termín příštího ročníku je již stanoven na 12. září Marie Imbrová ředitelka kzm tereza fišerová byla opět úspěšná M ěsíc září v kalendáři vodních slalomářů znamená nejen konec léta, ale také konec sezony a s ním přicházející vrchol mistrovství České republiky napříč všem věkovým kategoriím. Roudnická slalomářka Tereza Fišerová absolvovala nejprve na konci léta národní šampionát dospělých pod lipenskou přehradou, kde obsadila na kajaku vynikající 4. místo a v singlkanoi skončila pátá. O den později se konalo na stejném místě Mistrovství ČR pro závodníky do 23 let. Na kajaku se jí závod moc nepovedl a skončila na 8. místě. Měla před sebou už jen závod na singlkanoi, které se věnuje více teprve od letošního června. V tomto závodě Tereza překvapila všechny favoritky a vybojovala titul a zlatou medaili. Rychlejší než ona byla pouze mistryně světa Kateřina Hošková, která už ale věkem nepatří mezi třiadvacítky. Pokračování na straně 11 1

2 dění ve městě Alej 17. listopadu bude opět otevřena Práce na I. etapě rekonstrukce ulice Alej 17. listopadu se chýlí ke konci. Právě probíhají dokončovací práce na vozovce, a poté bude znovu otevřena osobní dopravě. Dovolím si tedy shrnout tento pro město důležitý projekt a blíže Vás seznámit s jeho detaily. Celý projekt vznikl v roce 2005, kdy byla projednána a schválena dopravní koncepce celého města Roudnice nad Labem, včetně návrhu úprav ulice Alej 17. listopadu. Tento projekt schválilo zastupitelstvo města a následně bylo rozhodnuto o zadání projektových prací na rekonstrukci celého průběhu aleje od malé okružní křižovatky u obchodního domu Říp až vlastně na její konec, na tzv. křižovatku u Václava. V roce 2006 město zadalo zpracování první etapy projektu od obchodního domu Říp k okružní křižovatce u obchodního domu Lidl. Po projednání a schválení této etapy došlo k doprojektování druhé části stavby od Lidlu právě ke křižovatce u Václava. V průběhu roku 2009 byla získána potřebná povolení a město hledalo zdroj financování této v celku nákladné stavby, která dle rozpočtových nákladů projektu vychází na desítky milionů korun. Ty byly poníženy soutěží na dodavatele stavby tak, jak je u takto rozsáhlých projektů běžné. Postupně byla žádána rada ROP Severozápad o poskytnutí financí, až se v loňském roce po několika pokusech podařilo získat peníze a letos v průběhu května a června byly zahájeny stavební práce. Ty jsou rozděleny na tři základní části. Dochází k rekonstrukci veřejného osvětlení podél celé komunikace společně s nasvětlením části přechodů. Dále probíhá obnova nevyhovující dešťové kanalizace, je provedeno nové celkové odvodnění komunikace a poslední zásadní úprava se týká dopravního řešení, které má zklidnit dopravní provoz v Aleji. Jedná se především o osobní automobily, jejichž rychlost na této široké komunikaci bylo třeba usměrnit. Na křižovatce ulic Horova, Libušina a Alej 17. listopadu došlo k vybudování nových parkovacích stání podél komunikace tam, kde byla vozidla odstavována již před rekonstrukcí, ale zabraňovala plynulosti provozu. Proto zde vznikl vyhrazený parkovací pruh, na který navazují po obou stranách zálivy pro autobusové zastávky. Tyto jsou osazeny novými vykrouženými obrubníky tak, aby mohly autobusy zajet až ke kraji, a tak byl umožněn bezbariérový výstup. V minulosti stály autobusy celou svou šíří ve vozovce a bránily provozu. Díky novému polozálivu o šíři dva metry se tak již dít nebude. Před budovou 1. ZŠ byla také vytvořena odstavná stání, která umožní bezpečné zastavení rodičů s dětmi na cestě do školy. Zdůraznil bych také opatření pro celkové zklidnění dopravy, která jsou vidět zejména na mírném zúžení vozovky na profil 6 m odpovídající normám pro tento typ komunikací. Tato šíře je dostatečná jak pro provoz autobusů, tak osobních vozidel. U řidiče již není vyvoláván pocit bezpečí při vysoké rychlosti, jak tomu bývá u širších silnic, a tak se celkově pohyb na vozovce zpomalí. Nejvýraznějším prvkem zklidnění v celé první etapě rekonstruované komunikace je nově budovaná mini okružní křižovatka v křížení ulic Sokolská a Alej 17. listopadu. Mnohdy vznikají obavy z budování nových okružních křižovatek, ale tato má za cíl především snížit rychlost projíždějících vozidel tak, aby nebylo možné jet po Aleji vysokou rychlostí v podstatě od obchodního domu Říp až ke stávající okružní křižovatce u Lidlu. Středový prstenec objezdu do průměru 5m znamená jen drobné vychýlení řidičů ze směru jízdy, ale přitom je nutí k dodržování povolené rychlosti na komunikaci. Jeho provedení je podobné jako u obchodního domu Říp, jen nebudou použity žulové kostky, u kterých dochází k jejich vyvrácení, ale tmelený materiál, tzn. beton či asfalt. Na tuto křižovatku také navazuje místo pro přecházení. Další přechody v tomto úseku Aleje zůstanou zachovány na původním místě. Dlouhodobě dochází i k obnově stromořadí, kde již v roce 2007 docházelo k výsadbě nových lip a starší stromy byly postupem času káceny. V rámci projektu bylo počítáno se zachováním původní podoby stromořadí, nicméně některé lípy musely být přesázeny a místo nich vysázeny stromy nové. Je dobré si povšimnout i nového veřejného osvětlení. Byly vyměněny kabely, dochází k novému osazování sloupů veřejného osvětlení a v další fázi budou dokončeny i zelené pásy, kde je nyní odkopaná zemina, která však bude dále ručně a strojně upravena a vyspádována k již osazeným obrubám. Součástí rekonstrukce jsou samozřejmě i odvodňovací vpusti, které se týkají nejen vozovky, ale i parkoviště u nemocnice. Tyto uliční vpusti napojené na vystavěnou dešťovou kanalizaci cca 1,5 m pod povrchem jsou v plné konstrukci, tzn. i s odkalovacím košem. Díky nim by mělo dojít k výraznému zlepšení odvodnění v celé oblasti. Realizace stavby byla naplánována až do konce letošní stavební sezóny. Je třeba konstatovat, že se během realizace vyskytly různé nepředpokládané komplikace např. poloha plynového potrubí, dodatečné požadavky SČVK na napojování dešťové kanalizace apod., ale ani tyto komplikace nemají vliv na celkový termín dokončení stavby a na kvalitu realizace celého díla. Vozovka v první etapě by mělo být hotova do poloviny října. Josef Filip autor projektu Tiráž a distribuce Toto vydání vychází Měsíčník Roudnické noviny vydává Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem, Husovo nám. 58, Roudnice nad Labem, IČ: , DIČ: CZ , v nákladu 7500 kusů. Měsíčník je evidován na Ministerstvu kultury České republiky pod č. E ISSN Šéfredaktorka: Zdeňka Fillerová Studená. Redakční rada: Marie Imbrová, Tomáš Pokorný, Lenka Ječná, Petr Kaspar, Jan Vancl, František Homolka a Zdeňka Horecká. Noviny jsou roznášeny do všech domácností v Roudnici nad Labem. Ve Vědomicích, Dobříni, Hrobcích, Račiněvsi, Libotenicích, Nových Dvorech, Chodounech, Lounkách, Klenči, Kyškovicích, Chvalíně a Mnetěši jsou distribuovány prostřednictvím obecních úřadů. K prodeji jsou také v informačním centru města a roudnické knihovně. Za distribuci novin na území města Roudnice nad Labem odpovídá Česká pošta, s.p.. V případě, že vám noviny nedošly do schránky, stěžujte si, prosím, u svého pošťáka. Pravidla pro zveřejňování na Uzávěrka říjnového vydání je

3 dění ve městě občané aktivně třídí odpad letošním prvním čtvrtletí bylo V v našem městě realizováno již 80 stání kontejnerů na separovaný odpad. Na podnět občanů vzniklo u supermarketu Billa, která jako jediná nabídla vyčlenění části parkovací plochy tak, aby kontejnery byly pro zákazníky lépe dostupné. Na území města máme v tuto chvíli 208 kusů kontejnerů na tříděný odpad (plasty 87, papír 72, sklo 49), přičemž jednou ročně probíhá inventarizace těchto sběrných míst a také jejich dílčí změny dle aktuálních místních požadavků. Určitý počet kontejnerů je nám dle potřeby v rámci smlouvy bez dalších poplatků zapůjčen firmou EKO-KOM, a.s. a základě vyhodnocení půlročního nízkého vytížení nového kontejnerového stání na tříděný odpad u obchodního řetězce bylo rozhodnuto o jeho přesunu do ulice Přímá, kde vzniklo nové stanoviště, které by mělo sloužit obyvatelům této lokality, kde vznikla nová rodinná zástavba. Další posílení je realizováno na Bezděkově v Kollárově ulici, Na Štěpárně, kde vznikne zcela nové kontejnerové stání. V průběhu září proběhly také hlavní opravy samotných stání na území města, zejména jejich poškozených obvodových zdí. Do budoucna bychom rádi realizovali stanoviště podzemních kontejnerů v Libušině ulici, které je v současné době v řešení. V místech, která nemají stanoviště pro separovaný odpad k dispozici, probíhá jeho pravidelný svoz pytlovou metodou každý lichý týden. Upozorňujeme, že odpad je třeba umisťovat jen do distribuovaných označených pytlů pro něj určených. Velké oblibě se také v Roudnici nad Labem těší nádoby na bioodpad. Tyto jsou žadatelům městským úřadem distribuovány již čtvrtým rokem a jsou určeny pouze pro rostlinný odpad ze zahrad a zbytky jídel, ovoce, zeleniny, či výkaly drobných domácích zvířat. Svoz těchto nádob probíhá od dubna do listopadu běžného roku v liché týdny ve vybraných lokalitách. O konkrétních dobách se můžete informovat prostřednictvím webu města, novin či přímo na městském úřadě. Pokud bude možnost a budeme mít za tímto účelem k dispozici finanční prostředky, v příštím roce bychom rádi nabídli bio nádoby i dalším zájemcům. Roudnice nad Labem se dlouhodobě umisťuje mezi městy s vysokým podílem separovaného odpadu. Jsme rádi, že občané města odpad aktivně třídí, a tím pomáhají snížit ekolologickou zátěž prostředí. V případě dotazů, připomínek či podnětů k této tématice či zájmu o nádobu na bioodpad, se prosím přihlašte osobně či telefonicky přímo na odboru životního prostředí. MILENA NOVÁKOVÁ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Součástí Roudnického vinobraní bylo i oficiální přivítání zahraničních delegací z našich partnerských měst Ruelle sur Touvre a Dessau-Rosslau, se kterým jsme v letošním roce oslavili již 10 let od navázání spolupráce. Pozornost z rukou starosty města Roudnice nad Labem v obřadní síni městského úřadu převzala paní Anne-Marie Mandon a zástupkyně starostky Rosslau Sylvia Gernoth. veřejné bruslení :00-15: :00-15: :00-21: :00-15:30 20:00-21: :00-15: :00-21: :00-15: :00-15: :00-21: :00-15:30 20:00-21:30 zimní stadion roudnice nad labem :00-15: :00-11: :00-11: :00-11:30 Vstupné 30 Kč Slovo starosty Vážení spoluobčané, letos společně s podzimem přichází i konec stávajícího volebního období. S nadcházejícími komunálními volbami je však doba, v níž budete Vy, občané města, znovu vybírat své zástupce na příštích několik let, pro mne i časem bilancí. Ohlédnu-li se nazpět, musím konstatovat, že se pro nás nejednalo o jednoduché období. Město Roudnice nad Labem bylo v minulosti postaveno před nečekané výdaje, a tak jsme již na počátku tušili, že nebude možné zcela naplnit předvolební sliby a potřeby občanů tak, jak bychom si představovali. Mnohé spoluobčany zajímají jen konkrétní a hmatatelné změny s přímým dopadem na jejich okolí, a tak mohou mít často pocit, že se nic zvláštního neděje. Je však malým zázrakem, že i přes finanční zátěž se naše město za poslední období nezadlužilo, ale naopak i tento rok zahájilo s rozpočtovým přebytkem. Díky němu jsme mohli realizovat řadu investičních akcí, na které se dosud nedostávalo. Ať už se jednalo o investice do školství, dopravy, životního prostředí či služeb občanům a jejich bezpečnosti věřím, že tyto peníze nebyly vynaloženy nadarmo a i přes dočasné obtíže, které městu některé projekty v průběhu své realizace přinesly, jsou investicí do budoucna, která dlouhodobě zkvalitní život všech Roudničanů. Rád bych, abychom my všichni, kdo v Roudnici žijeme a není nám lhostejná, společně přišli k volebním urnám a svým hlasem rozhodli o jejím dalším směřování. Aby každý našel toho svého kandidáta Vám přeje vladimír URBAN STAROSTA MĚSTA 3

4 dění ve městě okénko tajemníka Blíží se podzimní komunální volby a již zanedlouho budeme mít možnost společně ovlivnit nejbližší budoucnost našeho města. Jako úřad obce s rozšířenou působností nás neminou rozsáhlé přípravy, které jsou k hladkému průběhu voleb třeba. Jsme pověřeni projednáváním a registrací kandidátní listiny, a to i pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do našeho územního obvodu. V případě obcí bez vlastního obecního úřadu losujeme pořadí volebních stran a současně máme za povinnost zajištění tisku hlasovacích lístků a vyhlášení konečných výsledků. Úzce spolupracujeme s Českým statistickým úřadem. V rámci našeho města zajišťujeme potřebné technické zařízení a pracovní síly tak, aby nedošlo k porušení zákonných podmínek pro organizaci voleb. Za tímto účelem kontrolujeme průběh samotného hlasování a archivujeme potřebnou dokumentaci. Úřad je v případě potřeby připraven řešit i stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb. V případě porušení ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb, má navrhovatel právo podat návrh na neplatnost voleb, a to nejpozději 10 dnů po vyhlášení jejich výsledků Státní volební komisí. V rámci letošních voleb také dbáme na vyvážený prostor pro politickou propagaci jednotlivých kandidujících uskupení, nejen v rámci výlepových ploch, ale i v Roudnických novinách a především v televizním vysílání MIS, kde je letos nově možné sledovat duely jednotlivých kandidátů. V současné době již také probíhají přípravy rozpočtu pro příští rok. Byly předloženy rozpočtové návrhy a požadavky jednotlivých odborů a organizací. Probíhají příslušná jednání a po povolebním zasedání ustavujícího zastupitelstva, které by mělo proběhnout v první polovině listopadu (pokud nebude podán návrh na neplatnost voleb), se budeme snažit, aby byl rozpočet ve své finální podobě schválen co nejdříve. Pevně věřím, že si vyberete svého kandidáta a října 2014 přijdete k volbám, aby v novém zastupitelstvu zasedli vzdělaní a pracovití lidé, jejichž cílem bude i nadále rozvíjet město a udržet nastavenou laťku zákonného a transparentního chování městského úřadu a příspěvkových organizací města. S přáním krásně prožitého babího léta pavel chaloupka tajemník úřadu 4 z investičních projektů města Město Roudnice nad Labem se vzhledem k způsobu hospodaření v minulých letech potýkalo v tomto volebním období s nedostatkem finančních prostředků. To se při poměrně značném objemu majetku města projevilo zejména na jeho údržbě a samozřejmě i na dalších rozvojových aktivitách. I přes tuto nepřízeň se však například podařilo například dokončit Labskou cyklostezku, chodníky v Jungmannově ulici a mnoho dalších prací. Důsledky povodní Povodně v roce 2013 byly další ránou pro obecní majetek. Největší škody byly způsobeny na krytém plaveckém bazénu. Ten se podařilo opravit a uvést znovu do provozu. Jeho rekonstrukce byla naštěstí financována z pojistného plnění. V srpnu tohoto roku obdržel úřad oznámení Ministerstva dopravy ČR o poskytnutí dotace ve výši 3,2 mil. Kč na opravu komunikací poškozených právě loňskými povodněmi (Poděbradova ul., část Palackého a Havlíčkovy ul.). V posledním čtvrtletí roku 2014 budou probíhat přípravy tak, aby jejich rekonstrukce byla zahájena co možná nejdříve. Opravy škol Po stabilizaci nepříznivé situace jsou v rozpočtovém roce 2014 prostředky uvolňovány zejména na nutné opravy areálů příspěvkových organizací města. Především opět začaly opravy školských zařízení. Na ZŠ Bezděkov probíhala během prázdnin oprava elektroinstalace a omítek. V příštím roce je však nutné na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice provést výměnu oken a fasády. Novou vstupní plochu před budovou mohli již první školní den vyzkoušet žáci, učitelé a rodiče ZŠ a MŠ ve Školní ulici. V areálu proběhla i oprava rozvodů vody, bylo opraveno parkoviště a vybudován bezbariérový přístup, který může sloužit jako vstup pro klienty DDM Trend a zároveň pro tělesně postižené žáky do školy. K zlepšení pracovních podmínek provozních zaměstnanců došlo v MŠ Sluníčko. Byla zde na základě doporučení hygienické stanice provedena investice řešící dopravu stravy mezi oběma objekty školky. Bylo nutné vybudovat výtah, přístřešky a zrekonstruovat dopravní plochy. V Mateřské škole Sluníčko jsou umístěny mimo jiné i speciální třídy, které navštěvují tělesně postižené děti. Z tohoto důvodu bude v příštích letech nutná oprava přístupu do hlavní budovy. Také v MŠ Pastelka v Libušině ulici probíhaly v letních měsících stavební práce. Objekt nemůže být z důvodu ochrany památkové péče zateplen, proto byly vyměněny alespoň otvorové prvky (okna a dveře), které sníží energetickou náročnost budovy. V ZŠ K. Jeřábka pokračovaly již v loňském roce započaté opravy a nátěry okapů. Následně pak byly v průběhu prázdnin realizovány lokální opravy fasády. Tento problém jsme řešili také na budově ZŠ v Jungmannově ulici. V červenci byl zkolaudován nové vybudovaný menší sál, který již slouží žákům a návštěvníkům ZUŠ. Pozemní komunikace Roudnickým městským službám na základě rozhodnutí zastupitelstva byl po dlouhé době opět poskytnut účelový příspěvek na opravu chodníků a silnic cca ve výši 4 mil. Kč. Do té doby byly řešeny pouze havarijní stavy, což se negativně projevilo na vzhledu města a kvalitě života obyvatelstva. Tato suma byla použita na opravy chodníků v Hornické, Školní, Lidické a dalších ulicích. Během měsíce září bylo dokončeno položení finální vrstvy asfaltového povrchu v lokalitě obytných domů na okraji Podlusk. Bohužel stav komunikací si do budoucna žádá více prostředků a všechny problémy neumíme vyřešit mávnutím proutku. Doufejme, že i po komunálních volbách se bude nadále pokračovat v rozpracovaných projektech. Je také nutné dále dobudovat chybějící chodníky např. v ulici 9. května, Na Kolečku aj. a pokračovat v regeneraci sídlišť. V letošním roce by ještě měla proběhnout výstavba chodníků v ulici K Řípu. Město bude také muset řešit odvod dešťových vod, neboť vlivem klimatických změn dochází při přívalových deštích k vytápění zejména obytných budov. V součinnosti s Ústeckým krajem je také potřeba řešit výstavbu obchvatu a provést opatření, která povedou k zvýšení bezpečnosti provozu např. vybudování chodníku v Masarykově ulici či kruhový objezd na Náměstí 28. října.

5 dění ve městě Pivovar a památky V tomto roce bylo také dokončeno provizorní zastřešení pivovaru a vyklizení části jeho prostor. Náklady byly částečně hrazeny z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje. Tímto byla tato nemovitá kulturní památka zachráněna před totální devastací. Proběhla veřejná prezentace v GMÚ o možnostech využití tohoto areálu zejména pro kulturní potřeby. Případná rekonstrukce a otevření tohoto areálu by si však vyžádala značné finanční prostředky. Vzhledem k rozpočtovým možnostem a prioritám našeho města je nutné případné investice řešit prostřednictvím dotačních programům, vyhlášených v příštích letech. Zásadní pro budoucnost této památky a způsob jejího využití však závisí již na rozhodnutí zastupitelů, kteří budou zvoleni v říjnových komunálních volbách. Opravy se také dočkal další památkově chráněný dům ve vlastnictví obce, a to rohová budova čp. 38 s freskou Madony s dítětem. Doufejme, že odolá ničení vandalů a přispěje k zlepšení vzhledu Karlova náměstí. Služby občanům Město také čerpalo dotace na rozvoj sociálních služeb a azylového domu. Tyto projekty byly dokončeny v průběhu léta. Vzhledem k podstatě daných dotačních titulů však nebylo možné investovat i do části domu čp. 667 v Jungmannově ulici, která slouží jako školní družina. Proto v současné době probíhá rekonstrukce těchto prostor z rozpočtu města. Na základě požadavku spolku Historická Roudnice bude v průběhu podzimních měsíců probíhat instalace lanové prolézačky a houpačky v Havlíčkově ulici. Rádi bychom v příštím rozpočtovém období s obnovou herních prvků a dalším rozšiřováním hřišť pokračovali, a proto jsme doporučili vyčlenit za tímto účelem do budoucna více finančních prostředků. Dále bylo zahájeno jednání s představiteli TJ Sokol o možnosti pronájmu ploch na vybudování dopravního hřiště, které by mělo usnadnit dopravní výchovu dětí a žáků. Dotace Městský úřad tak obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace od SFŽP na opravy a modernizace krytého plaveckého bazénu, MŠ Kytička v Dobrovského ulici a vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Nyní budou probíhat administrativní přípravy, úkony a následně pak může být zahájena jejich realizace. Na KPB by mělo získat cca 10,9 mil. Kč (celkové náklady 15,4 mil. Kč), na provedení energetických úspor na MŠ Kytička dotaci 700 tis. Kč (celkové náklady cca 1,4 mil. Kč). Město také obdrželo avízo o možnosti přidělení dotace na zateplení objektu Kavárničky seniorů v Řipské ul. Zcela novým a vzorovým projektem má být instalace podzemních kontejnerů na tříděný odpad v Libušině ulici (dotace 706 tis. Kč, celkové náklady 786 tis. Kč). Domníváme se, že tento projekt by měl být do budoucna rozšířen i do jiných lokalit, a tímto způsobem se nám snad podaří vyřešit nepořádek kolem kontejnerů. Doufejme, že nově zvolení zastupitelé budou s obecním majetkem a veřejnými prostředky řádně hospodařit, neboť je ještě mnoho rozvojových aktivit, které by bylo vhodné zrealizovat. Zásobník projektů rozhodně není vyčerpán. Obyvatelům chybí např. koupaliště, kino, kulturní a taneční sál aj. zdeňka horecká vedoucí odboru majetku a rozvoje města vzpomínka na paní jiřinu chytrou Dne 14. září 2014 nás navždy opustila po krátké těžké nemoci ve věku 83 let dlouholetá matrikářka roudnického úřadu paní Jiřina Chytrá. Je to velká ztráta nejen pro její rodinu, ale také pro nás, kteří jsme ji dobře znali. Když jsme před třemi lety s paní Jiřinou Chytrou slavili její osmdesátiny a vzpomínali na její četné aktivity, nenapadlo by nás, že už se dalších kulatých narozenin nedožije. Skončil život této nesmírně pracovité a obětavé ženy, která zůstane navždy v našich vzpomínkách. Narodila se 19. dubna 1931 v Třebosicích. Dětství prožila v rodině své babičky na Pardubicku ve společnosti kladrubských koní. K nám na Podřipsko přišla za manželem z Karlových Varů. Nový domov našla v Podluskách, zde také prožila celý svůj další život. První zaměstnání našla v Roudnici nad Labem v podniku Meva. Koncem šedesátých let nastoupila jako matrikářka na Městský národní výbor v Roudnici nad Labem a zde strávila celý profesní život. Byla dokonalou úřednicí s empatií a krásným rukopisem. Ještě v důchodovém věku vypomáhala na sekretariátu u pana starosty. Její znalost roudnického prostředí a dobrou paměť často využívali její spolupracovníci. Vždy znala odpověď a uměla poradit lidem ve svízelných situacích. Další zaměstnání našla v roudnické knihovně, kde pracovala až do svých 77 let. Kromě knihovny pracovala po šedesátce také v roudnické galerii. Její neuvěřitelnou pracovitost jsme jí všichni záviděli. I později, když odešla na zasloužilý odpočinek, se živě zajímala o dění v Roudnici. Poslední roky, i když jí zdraví již nesloužilo tak, jak by si představovala, se těšila se svými vnoučaty a pravnoučaty. Chyběl jí však každodenní kontakt s lidmi, na které byla zvyklá z doby, kdy pracovala. Její odchod nás všechny překvapil. Na poslední cestě jsme ji doprovodili v pátek 19. září Kdo v srdcích žije, neumírá. lenka ječná vedoucí knihovny inzerce 5

6 komunální volby 10. a 11. října 2014 Co dle Vašeho názoru v současné době město Roudnice potřebuje a jaká konkrétní opatření podniknete po Vašem případném zvolení? ANO 2011 číslo 5 Na politickou scénu v komunálních volbách vstupuje hnutí ANO Chceme, aby mladé rodiny s dětmi zůstávaly v našem A přesně tohle budou naše priority. poprvé. S politicky neokoukanými městě - nepřejeme si, aby odcházely do jiných měst, tvářemi chceme z Roudnice vybudovat atraktivní, moderní a kulturní zvýšit bezpečnost ve městě, nastavíme pravidla platná která tyto možnosti mají. A samozřejmě také chceme místo nabízející kvalitní prostředí pro pro všechny obyvatele. Jak již jsem řekl, do komunálních voleb vstupujeme poprvé - plní nápadů, myšlenek život. Proto prosadíme v první řadě dostavbu obchvatu města - akci, na a vizí, jak zatraktivnit a zviditelnit město v konkurenci jejíž dokončení čekají obyvatelé léta. s ostatními. Kolik z toho budeme moci prosadit, závisí Na to navážeme zrychlením oprav místních komunikací a řešením parkovacích míst na sídlišti Hracholusky. sil za co nejkrásnější Roudnici. na volebním výsledku. Slibuji, že se budu prát ze všech Nechceme zapomenout ani na naše nejmenší. Proto MGR. JIŘÍ ŘEZNÍČEK budeme bojovat za dostavbu městského koupaliště a rovněž vybudujeme nové dětské dopravní LÍDR KANDIDÁTKY hřiště. česká strana sociálně demokratická číslo 4 Naše město potřebuje především Peníze na tento rozvoj nechceme z městského rozpočtu vysávat, ale naopak je do něj přinášet. Začneme aktiv- nastartovat rozvoj, neboť dlouhodobě postrádá strategicky zaměřené ně vyhledávat a ucházet se o dotace, a to na profesionální úrovni, za pomoci zaměstnanců úřadu a bez nutnosti řízení. K tomuto účelu budeme prosazovat zřízení zvláštního výboru - skupiny odborníku, kteří budou určovat Město potřebuje také zásadně přehodnotit systém předražených externích zakázek. směr tohoto rozvoje. Spolupracovat sběru komunálních odpadů. bude s místními podnikateli, organizacemi, spolky i jednotlivými občany. Chceme zahájit jednání se současným poskytovatelem Pro sociální demokraty je současný stav nevyhovující. Naši zvolení zastupitelé budou prosazovat změnu odpadových služeb o změně smlouvy tak, aby občané, územního plánu města tak, aby naše město a krajina kteří třídí komunální odpad, měli jeho sběr a svoz výrazně levnější. v okolí byly chráněny proti komerčním záměrům poškozujícím její ráz a kvalitu života občanů města. Nejsme populisté, ale roudničtí patrioti, kterým na Jsme si plně vědomi, že v zastupitelstvu zastupujeme městě i jeho občanech záleží. Vše máme důkladně promyšlené. Občané se o tom mohou přesvědčit také na webu občany a pouze jejich zájmy. Začneme proto pořádat pravidelná setkání představitelů města s Roudničany. Chceme znát jejich názory, podněty, nápady ale i kritiku naší práce. ING. VLADIMÍR VLK Chceme zkrátka město rozvíjet ve spolupráci s nimi. LÍDR KANDIDÁTKY Komunistická strana Čech a Moravy číslo 8 Vážení spoluobčané, nedávno jsem, životní prostředí ve městě. V občanské vybavenosti je při rozhovoru s kamarádem, bydlícím třeba prosadit zprovoznění letního koupaliště a kina, v Litoměřicích, uslyšel větu: V Roudnici n/l se zastavil čas. A dostalo se mi i vysvětlení. Zastupitelé se nedovedou sjednotit na společné práci pro své město. Proto, pokud budu opět zvolen, síně pro smuteční obřady. Nedávný úspěšný boj občanů města za zachování Podřipské nemocnice zavazuje všechny zastupitele k tomu, aby podporovali další rozvoj zdravotní péče i sociálních služeb. Mnoho práce čeká budoucí zastupitele i na úseku budu podporovat každý rozumný školství, tělovýchovy a zájmové činnosti. K tomu je však návrh ve prospěch občanů města, bez ohledu na stranickou příslušnost navrhovatele. Slibuji, že budu i nadále aktivně vystupovat proti projevům klientelismu a lobbování, zejména proti nehospodárnému využívání nám svěřených finančních prostředků. Roudnice n/l už řadu let potřebuje dokončit silniční potřeba zdravý patriotismus a maximální snaha o spolupráci nejen mezi zastupiteli, ale všemi, kterým není lhostejné, zda i v budoucnosti bude Roudnice n/l metropolí Podřipska. MGR. JAROSLAV MALEČEK LÍDR KANDIDÁTKY obchvat. Realizací tohoto úkolu by se značně zlepšilo 6

7 komunální volby 10. a 11. října 2014 Křesťanská a demokratická unie - československá strana lidová M é rodné město potřebuje spokojené a vzdělané občany, kteří zde najdou pracovní příležitosti i prostor pro odpočinek a relaxaci. Potřebuje zároveň lidi zodpovědné, kterým nebude lhostejné, co se kolem nich děje. Jako matka malých dětí ocením kvalitní a bezpečné komunikace pro pěší, cyklisty i motoristy bez nutnosti proplétat se mezi kamiony. V Roudnici je pestrá nabídka sportovních aktivit a kulturních akcí. Prostor pro trávení volného času mimo tělocvičny a venkovní sportoviště, ale některým věkovým skupinám příliš nepřeje v parcích jsou hřiště výhradně pro malé děti. Postrádám posilovnu pod širým nebem pro teenagery nebo dráhu pro menší bruslaře a cyklisty, aniž by rodič trnul hrůzou, že sjedou do Labe. Je škoda, že do kina nebo na koupaliště musí místní do jiných měst. Na vlastní kůži jsem zažila dilema pracující matky, které nebylo přijato dítě do mateřské školy pro velký počet zájemců. Proto bych Občanská demokratická strana P řestože se jedná o velice jednoduchou otázku, o to složitější je na ní odpovědět. Věcí, které Roudnice nad Labem potřebuje, je mnoho. Velice důležitá a řekl bych prioritní, je výstavba jihovýchodní části obchvatu našeho města, která měla být dokončena podle harmonogramu schválené Studie rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy Ústeckého kraje již v prvé polovině roku To, že stavba dosud nebyla zahájena, mě mrzí o to více, že jsem ji v roce 2003 do zmíněné koncepce prosadil. Dalším opatřením, které není možno podceňovat, a vyplývá z poslání města, je zajištění bezpečnosti občanů a ochrana jejich majetku, zlepšování podmínek pro optimalizaci a rozvoj mateřských a základních škol včetně číslo 5 si přála, aby se tento problém vyhnul rodičům tříletých dětí i prvňáčků. Již osm let pracuji v komisi životního prostředí. Této problematice bych se vzhledem k mému přírodovědnému vzdělání ráda věnovala i v budoucnu s cílem podporovat systematickou údržbu a rozvoj městské zeleně, řešit ekonomičtěji odpadové hospodářství města, nalézt systémové řešení parkování pro občany města. Učila jsem na pražské základní škole. Od roku 2003 vyučuji na vysoké škole a poslední rok i na místním gymnáziu. Proto budu podporovat rozvoj vzdělání ve městě na všech stupních škol, mimoškolní aktivity, projekty zaměřené na vzdělávání, i kulturní a sportovní akce. Podrobnější program kandidátů KDU-ČSL s dalšími tématy naleznete na webu RNDR. KATEŘINA BLAŽOVÁ LÍDR KANDIDÁTKY číslo 10 aktivit pro podporu středního, vyššího a učňovského školství. Samozřejmostí je zlepšování životních podmínek v oblasti dopravy, kultury a sportu, volnočasových a spolkových aktivit, komfortu bydlení a rozvoje zdravotnických a sociálních služeb. Toto vše za citlivého přístupu k otázkám životního prostředí. A jak tyto cíle naplnit? K tomu, aby byl zajištěn harmonický rozvoj našeho města a dílčími projekty byly naplněny jeho cíle a potřeby, bude záležet především na pochopení a vzájemném partnerství mezi zvolenými zastupiteli a občanskou veřejností, kterou je nutno chápat nejen jako nejvyššího arbitra ve věcech veřejných, ale především jako nejdůležitějšího partnera a spojence ve všech oblastech života našeho města. ZDENĚK KUBÍNEK LÍDR KANDIDÁTKY inzerce 7

8 komunální volby 10. a 11. října 2014 Co dle Vašeho názoru v současné době město Roudnice potřebuje a jaká konkrétní opatření podniknete po Vašem případném zvolení? SNK Evropští demokraté číslo 7 Město Roudnice nad Labem potřebuje nové vedení. Potřebujeme se Chtěli bychom vyjednat a podpořit celodenní otevře- fázi musíme vše, co se v Roudnici zničilo, znovu opravit. stát městem, ze kterého lidé neodcházejí /nyní klesá počet obyvatel/, ale do kulturní sál a s ním i maturitní a jiné plesy. Velkou poní zámku i jeho zahrady, vrátit do města kinosál, také kterého se rádi stěhují. Nesledovat nečinně morové rány zasazované Roud- stop monitorována. V plánech máme postavení cyklozornost si zaslouží dětská hřiště, která by měla být non nici desítky let stále stejnými lidmi ve stezky Říp - Roudnice. Chceme bezpečné spojení Bezděkova s nábřežím u Labe a nábřeží samotné zabezpe- vedení města, ale vrhnout se do práce s lidmi nepodepsanými pod touto čit pro maminky s kočárky a dětmi. Velmi nám záleží agonií. Potřebujeme přivést do Roudnice důležité úřady, na udržování zeleně v Podluskách, Hracholuskách a na ulehčit život místním podnikatelům, zpříjemnit život Bezděkově. mladým rodinám, pomoci sportovním oddílům, které se Radnici chceme otevřít občanům. To znamená, že věnují mládeži, pomoci kulturním institucím, nalákat do všechny naše plány chceme nejprve s občany diskutovat města turisty. Spojit Roudnici nad Labem s národní horou a teprve potom ty nejlépe připravené realizovat ve prospěch nás všech, našich dětí a našeho krásného města. Říp v turistické propagaci i fakticky. Pokud nám svěříte své hlasy a my budeme zvoleni, uděláme vše pro to, aby Roudnice nad Labem ožila. V první MUDR. Ondřej Krajník kandidát č. 7 Společně pro Roudnici n. L. číslo 6 Dle mého názoru v současné době našemu městu chybí jistá míra tolerance a spolupráce v jeho zastupitelstvu. K tomu, aby se byť ty nejlepší plány staly činy, je třeba vůle ke spolupráci a kompromisu většiny jeho volených zástupců. Samozřejmostí je starost o majetek města. Navážeme na řadu rekonstrukcí především školských a jinak veřejně prospěšných zařízení. Budeme se i nadále snažit o účast v projektech, které přinesou peníze do našeho města a pomohou tak zkvalitnit život jeho občanů. Roudnice je pro nás městem s dlouhou kulturní a sportovní tradicí. Chceme podporovat sportovní kluby, spolky a organizace pracující s mládeží, ale také aktivní zapojení našich seniorů. K tomu by měly přispět investice do příslušných zařízení, ať už se jedná o novou sportovní halu, či rekonstrukci kavárny seniorů. Rádi bychom získali do vlastnictví města rozestavěné koupaliště, dokončili jeho dostavbu a poskytli ho občanům. Další prioritou je dokončení obchvatu, včetně městské části Podlusky. Navážeme na vybudovanou cyklostezku do Židovic revitalizací nábřeží, vybudováním přístaviště malých plavidel a tím podpoříme cestovní ruch i podnikání ve městě. Dále bychom rádi po konci doby udržitelnosti projektu Karlova náměstí odstranili nevhodné sloupky a upravili ho ke spokojenosti řidičů i chodců. Přehodnotíme systém placeného parkování ve prospěch občanů a podnikatelů. Důležitá je pro nás i zdravotní péče. Budeme i nadále podporovat roudnickou nemocnici, za jejíž zachování jsme v minulosti bojovali. Budeme hledat levnější řešení realizace rozlučkové síně. Více: vladimír urban lídr kandidátky Strana svobodných občanů číslo 3 Dnešní stát se nechová přívětivě ke svým občanům. Tvoří všemožné regulace a překážky v jejich snaze zajistit lepší život pro sebe a pro své děti, mohutně přerozděluje bohatství ovládaných ve prospěch ovládajících a snaží se brát lidem zodpovědnost za jejich rozhodnutí, za jejich život. Stát oslabuje vliv občanů na to, co se děje v jejich obcích. Přitom právě obec je místem, kde občané mají a mohou dobře rozhodovat o společných záležitostech bez požehnání státu. Jako Svobodní jsme pro demokratickou politiku, kdy zvolení zástupci nemají rozhodovat proti většinové vůli. Politický program Svobodných promítáme do praktické komunální politiky. Budeme hospodařit s vyrovnaným obecním rozpočtem, tj. bez dluhů, které jsou přípustné jenom za mimořádných situací, jako jsou živelní pohromy. Obecní prostředky budeme vynakládat v první řadě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky, osvětlení, protipovodňová opatření, údržbu zeleně a zajištění pořádku a čistoty. Nebudeme podporovat zbytné projekty financované na dluh jenom proto, abychom vyčerpali evropské dotace. Zasadíme se o transparentní prostředí a informovanost občanů. To platí zejména pro veřejné soutěže, kdy se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství. Uzavřené smlouvy jsou veřejné. Roudnice se potýká s problémem zahájení výstavby východního obchvatu. Jsme pro co nejrychlejší zahájení výstavby. Naopak nesouhlasíme s plánem západního obchvatu vedeného nebezpečně blízko obydlí v Podluskách. Podporujeme snahy spoluobčanů o přehodnocení záměru, budeme hledat řešení, které není v rozporu s jejich vůlí. mgr. jan holub lídr kandidátky 8

9 komunální volby 10. a 11. října 2014 TOP 09 a nezávislí číslo 9 Domnívám se, že město potřebuje (Štěpárna) a nabídnout parcely pro výstavbu rodinných nové koncepční uvažování a zacílení především na budoucnost. Od nás rozvoj kulturního a společenského života, k jehož domků v cenově dostupných lokalitách. Podstatný je pro komunálních voleb si slibujeme generační obměnu, která bude zárukou, že a hlavně podporovat iniciativu zdola. Zcela zásadní je prosazení je potřeba změnit způsob přidělování grantů více bude kladen důraz na zatraktivnění města pro rodiny s dětmi a vzdělapomíná. Je důležité nabídnout turistům, kteří přijíždějí pro město cykloturistika, na kterou se dlouhodobě zanou mladou a střední generaci, která na kolech, lepší informační servis, úschovnu kol a další se zde chce natrvalo usadit. Naším služby, aby měli důvod nejen město navštívit, ale nějakou dobu zde i pobýt. Nevzdáváme se využití zámku jako cílem je živé, kulturní město, které nabízí příjemné bydlení. Roudnice nutně potřebuje získat na přitažlivosti turistické atrakce a zásadní dominanty města. Z těchto i pro podnikatele a turisty. opatření budou benefitovat nejen podnikatelé ve městě, Jak toho docílit? Sídliště v Hracholuskách by si konečně ale všichni občané. Za jednu z priorit požadujeme získat zasloužilo víceúčelovou relaxační zónu, která může sloužit i jako nový městský park. Bezděkov potřebuje kromě formací se dozvíte na pro Roudnici nad Labem pracoviště vysoké školy. Více in- opravy základní školy alespoň jedno dětské hřiště. Je MGR. MILAN DĚŽINSKÝ nutné najít nové oblasti pro bydlení v bytových domech LÍDR KANDIDÁTKY VOLBA PRO MĚSTO číslo 1 současné době potřebuje město V především systém, invenci a vizi, která povede ke spokojenějšímu životu nás i našich dětí v našem městě. Základním kamenem rozvoje města je koncept a strategický plán rozvoje, podle kterého můžete plánovat i několik let dopředu. Takový koncept městu chybí a za celou dobu působnosti nikdy nebyl vytvořen. Je nutné skončit s intuitivním způsobem rozhodování. V rámci nové strategie je potřebné vytvořit podmínky pro podporu zaměstnanosti. Město, které zavřelo téměř všechny podniky, se postupně stává neperspektivním. V tomto důsledku dochází k odlivu místních obyvatel. Není práce, není budoucnost, není vůle po změně, město stagnuje. Proč se ostatní města rozvíjejí a naše ne? Roudnice nad Labem byla ve své nedávné historii centrem průmyslu. Po roce 1989 ovšem převážná část průmyslových komplexů zanikla. Snahou města by mělo být vytvořit komplexní infrastrukturu, která nahradí zaniklý tradiční průmysl, průmyslem turistickým. Město má co nabídnout - hierarchicky nejvýše v žebříčku městských turistických priorit je samozřejmě dominanta města roudnický zámek. Kromě toho je potřeba obnovit funkci roudnických parků, proslavenou za I. republiky. Za velice důležité také považujeme podporu roudnického školství takové, aby nemuseli rodiče kupovat svým dětem například učebnice. Děti jsou naše budoucnost. Na závěr chceme říci, že již nechceme opravovat dokola chodníky, silnice, chodníky, chodníky a chodníky. Chceme vizi, chceme spolupráci, chceme invenci, chceme strategii, chceme diskuzi, chceme práci pro Roudničany, chceme turisty, zkrátka chceme prestižní město. MICHAL CIHLA lídr kandidátky V průběhu září jsme vám přinášeli prostřednictvím vysílání MIS předvolební duely kandidátů do podzimních komunálních voleb v Roudnici nad Labem. Pokud nejste rozhodnuti komu dát svůj hlas, stále máte možnost zhlédnout na dvě desítky duelů prostřednictvím webových stránek MěÚ Roudnice nad Labem nebo Youtube. Poznejte své kandidáty a přijďte k volbám! inzerce omluva V posledním čísle RN byl redakční chybou uveřejněn text, který nebyl poskytnut a autorizován Stranou svobodných občanů. Za pochybení se čtenářům i Svobodným tímto omlouváme a publikujeme autorizovaný text. 9

10 dění ve městě vybíráme z činnosti městské policie :35 hod. - v Řipské ulici byla zjištěna nehoda osobního vozidla Ford Focus, při které došlo ke zranění řidiče. Hlídka zajistila přivolání záchranných složek a Policie ČR, která si záležitost převzala k dalšímu šetření :40 hod. - při kontrole Třebízského ulice zde bylo zjištěno vozidlo Peugeot jedoucí v protisměru v jednosměrné ulici. Z toho důvodu jej strážníci následně zastavili. Při projednávání přestupku bylo zřejmé, že řidič (49letý muž z obce Vědomice) požil před jízdou alkoholický nápoj, což na dotaz potvrdil. Z tohoto důvodu byl předán na místo přivolané Policii ČR :15 hod. - v ulici Hornická bylo hlídkou zastaveno osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, jehož řidič (28letý muž z obce Hrobce) řídil pod vlivem alkoholu (1,44 promile). Dále bylo zjištěno, že má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel. Pro důvodné podezření ze spáchání přečinů byl předán Policii ČR :45 hod. - na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcí Krabčice zde strážnici provedli kontrolu dodržování zákazu vjezdu všech motorových vozidel, který je umístěn na přístupové komunikaci k hoře Říp :20 hod. - strážníci se spolupodíleli na usměrňování provozu na místě nehody, ke které došlo v Chelčického ulici :40 hod. - v ulici 9. května byl při řízení pod vlivem alkoholu hlídkou přistižen 29letý muž z Ústí nad Labem. Pro důvodné podezření ze spáchání přečinu byl předán k dalším opatřením Policii ČR. MARTIN MÜLLER VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE roudnická zuš otevřela nové prostory Lukášek přivezl medaile z Montrealu 10 termínu proběhlo V v kanadském Montrealu 15. Mistrovství světa masters ve vodních sportech. Závodníci zde soupeřili nejen v plavání, ale i ve skocích do vody či vodním pólu. V průběhu šampionátu padla řada světových rekordů a ani náš roudnický reprezentant Petr Lukášek se nedal zahanbit. Ve své věkové kategorii let slavil úspěch překonal několik českých rekordů a zařadil se tak po bok evropské, ale i celosvětové špičky. Závodilo nás několik desítek a vyhlašováno bylo vždy prvních 10 v kategorii. Na bedně jsem byl tedy dvakrát za 9. místo 200 m prsa a 10. místo v polohovém závodu na 400 m, Základní umělecká škola Roudnice nad Labem těsně před začátkem školního roku veřejně otevřela nové prostory pro výuku, a sice malý sál ve druhém patře hlavní budovy školy na Rvačově. Výstavba tohoto prostoru včetně výstavby sociálního zařízení a rekonstrukce některých stávajících částí budovy trvala půl roku, zpracování projektu, výběrová řízení a další předcházející přípravné práce zabraly téměř celý rok. Zadavatelem stavby bylo Město Roudnice n. L., práce organizoval jeho Odbor majetku a rozvoje ve spolupráci s vedením Základní umělecké školy. Město uhradilo zpracování projektové dokumentace, kompletní výstavba byla pak financována z investičního fondu školy, tedy z toho, co škola v několika minulých letech získala vlastní hospodářskou činností. Pro veřejnost se malý sál slavnostně otevřel 29. srpna, od 1. září zde začala probíhat výuka. Druhý sál škola nutně potřebovala, jelikož počet jejích žáků neustále stoupá, jen v letošním roce je jich přihlášeno 670. Je proto další potěšující zprávou, že na začátku září byla celková maximální kapacita školy Ministerstvem školství po mnoha intervencích navýšena až na 700 míst. Nově vzniklé prostory budou využívat zejména žáci literárně-dramatického oboru, kteří dosud měli k dispozici pouze provizorní podmínky, dále zde budou pořádány komornější akce jako například třídní koncerty, výstavy výtvarných děl a zvláště pak bude malý sál sloužit jako zkušebna pro většinu školních hudebních souborů, které do současnosti měly problémy s umístěním v jednotlivých třídách. Věřím, že žáci, rodiče i pedagogové ocení nové prostory a že malý sál bude poskytovat studentům nejen adekvátně kvalitní zázemí, ale že jim bude rovněž inspirativním místem, kde bude příjemné se umělecky rozvíjet. Ondřej Šedivý ředitel ZUŠ kde mi český rekord utekl jen o 0,6 sekundy, řekl Lukášek. Plavců z celého světa se zúčastnilo na Z toho důvodu se po zahájení na olympijském stadionu z roku 1976 přesunuli nejen do prostor Parc Jean Drapeu, ale i areálu okruhu F1, kde byl kvůli soutěži zřízen dočasný bazén. Velmi si vážím podpory města Roudnice nad Labem a rád bych poděkoval i WBH za pomoc a poskytnutí tréninkových prostor na mělnickém letním koupališti, dodal Lukášek. redakce

11 DĚNÍ VE MĚSTĚ / kultura tereza fišerová byla opět úspěšná Pokračování z titulní strany Dva týdny po mistrovství ČR na Lipně čekalo mistrovství ČR juniory. Pro Terezu byl tento závod opravdu výjimečný... Když Tereze Fišerové bylo teprve 12 let, věšeli jí na krk její první zlatou medaili z Mistrovství České republiky mladších žákyň ve Strakonicích. Bylo 4. září 2010 a Tereza poprvé okusila, jaké to je být nejlepší ve své věkové kategorii. Za dva roky na to oslavovala zlatý hatrick v MČR na umělé slalomové dráze na Křivoklátě. V té chvíli určitě netušila, že se sem za dva roky vrátí a jako počtvrté neporažena bude obhajovat titul znovu. 13. září 2014 se Tereza na kajaku pokusila o páté zlato z MČR za sebou. První jízdou ale všem zatrnulo, když minula 5. branku a skončila hluboko v poli poražených. Vodní slalom se ale na MČR jede na dvě jízdy a počítá se ta zdařilejší. Možnost vylepšit svůj výkon z první jízdy Tereza využila beze zbytku. Čistou jízdou přeskočila všechny svoje soupeřky a popáté v řadě stanula ve své věkové kategorii na nejvyšším stupni vítězů na mistrovství České republiky v kajaku. Celkově Tereza přivezla z MČR na Křivoklátě 7 medailí z toho 3 zlaté a 4 stříbrné. Pouze jeden jediný závod v sezoně 2014 zbývá, a to příští týden nominace na MS v Brazílii, která se pojede na umělé slalomové dráze na Trnávce u obce Želiv. pavel foukal Mánesův prapor se do depozitáře nevrátí průběhu letošního léta představila Galerie moderního V umění v Roudnici nad Labem veřejnosti jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl spjatých s historií města - Prapor Jednoty Říp Roudnici nad Labem. Od 26. června do 14. září měli diváci možnost prohlédnout si originální rubovou stranu praporu s vyobrazením českého lva, vytvořenou Josefem Mánesem v roce 1864 i kopii původní lícové strany, vyhotovenou o dvacet let později malířem Janem Heřmanem. Roudnická galerie získala unikátní dílo do svých sbírek již v roce Stav této vzácné, avšak ve své materiálové podstatě velmi křehké památky českého výtvarného umění 19. století po dlouhá léta nedovoloval náležitě prezentovat dílo veřejnosti. Teprve v uplynulém roce se galerii podařilo získat díky sponzorským příspěvkům dostatek finančních prostředků umožňujících nákladnou restaurátorskou péči. Prapor svěřila na sedm měsíců do péče specializovaných odborníků, restaurátorek textilu a papíru a restaurátora malby. Při příležitosti stopadesátého výročí vzniku díla tak mohla Mánesův prapor představit veřejnosti komorní výstavou. Doplnila ji řada doprovodných programů, včetně výtvarných dílen pro děti. S ohlasem veřejnosti se setkala především odborná přednáška restaurátorky praporu Kateřiny Pittlové shrnující průběh restaurátorských prací a příspěvek historičky umění Šárky Leubnerové, ředitelky sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, věnovaný okolnostem vzniku díla, jeho historii i osobě malíře Josefa Mánesa. V roli diváka se přednášky zúčastnil také Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, specialista na problematiku praporů 19. století. Brožkův odborný příspěvek nazvaný Zhotovitelé praporů v 19. století galerie uveřejnila na svých webových stránkách v oddílu novinky. Doprovodný program k výstavě uzavřel slavnostní Koncert velkých Čechů uspořádaný ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Říp. Prapor Jednoty Říp se po ukončení výstavy nevrátí zpět do depozitáře. Bude přemístěn do reprezentativních prostor roudnického zámku, kde ho budou moci návštěvníci zhlédnout díky vstřícnosti rodiny Lobkowiczů již od 20. září v rámci prohlídkové trasy. Nina Michlovská autorka výstavy Týden knihoven si připomene také ta roudnická Začátek měsíce října je již pravidelně věnován propagaci knihoven. Určitě se najde jen málo jedinců, kteří nikdy knihovnu nenavštívili, a ti to nyní mohou napravit. Knihovny najdete téměř v každé obci či škole. Také paměťové instituce nabízejí zájemcům knihovnické služby. Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. A co přinese 18. ročník Týdne knihoven obyvatelům Podřipska? Od 6. do 9. října 2014 se mohou noví čtenáři zaregistrovat na 3 měsíce zdarma a vyzkoušet si služby roudnické knihovny. V pondělí 6. října od půl deváté se žáci a studenti mohou zúčastnit Velkého říjnového společného čtení. Akce je určena školám, kdy děti čtou úryvky z vybraných knih. Letos si připomeneme knihy Ondřeje Sekory, Eduarda Petišky, Jakuba Arbese, Franze Kafky. Děti, které se zúčastnily půlroční soutěže Roudnické knihobraní, si mohou od pondělí 6. října nasbírané body vyměnit v obchůdku za drobné dárky. Dětské oddělení Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem připravilo pro základní a střední školy exkurze a pro malé čtenáře různé soutěže a hry. Knihovnické lekce je nutné předem objednat na tel. čísle: nebo poslat e:mail -roudnice.cz, Od úterý 7. října si mohou dospělí i děti prohlédnout výstavu Návrat volyňských Čechů. Výstava potrvá na sále knihovny až do 5. listopadu a je otevřena v provozní době knihovny. Upozorňujeme čtenáře roudnické knihovny, že v pátek 10. října 2014 bude knihovna uzavřena. Půjčovna knih v přízemí bude sloužit jako volební místnost. Věříme, že si každý vybere z bohaté nabídky knih a kulturních akcí, které pro roudnickou veřejnost připravily knihovnice, a to nejenom v Týdnu knihoven. Lenka Ječná vedoucí knihovny 11

12 kultura Pozvánka na setkání s Vlastimilem Vondruškou Na předposlední říjnový den připravily knihovnice besedu s Vlastimilem Vondruškou. Historik a spisovatel je mediálně velmi známý a na jeho knihy jsou v knihovnách rezervace. Kdo je Vlastimil Vondruška? PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. se narodil roku 1955 v Kladně. Je českým historikem, publicistou a spisovatelem, píše především historické detektivní příběhy. Jako podnikatel patřil k předním českým výrobcům kopií historického skla. Kromě literatury se zajímá o horolezectví, kterému se aktivně věnoval více než dvacet let. Dosud napsal na padesát vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, mnoho knih vědeckých i populárně naučných, více jak dvacet historických románů pro dospělé (některé z nich pod pseudonymem Jan Alenský) a několik knih pro mládež. K jeho posledním knihám patří čtyřdílná Přemyslovská epopej. Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o talk-show, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. A protože se Vlastimil Vondruška jako spisovatel dívá na historické prameny jinýma očima, než školní učebnice, dozví se posluchači řadu překvapujících odhalení. Pokud se budete chtít osobně setkat s panem Vlastimilem Vondruškou, nezapomeňte přijít do roudnické knihovny ve čtvrtek 30. října. Začínáme v 17 hodin. Lenka ječná vedoucí knihovny Čtyři tisíce let starý hrob vydal své tajemství Při stavebních pracích v jižní části Roudnice nad Labem, předměstí Hracholuskách byly na konci července objeveny lidské ostatky v podobě dvou lebek. Jak již to v takových případech bývá, stavebník se obrátil nejprve na policii ČR, neboť tušil, že se mu podařilo narazit na stopy kriminální činnosti. Zkušení kriminalisté však již na první pohled poznali, že k těmto ostatkům je třeba zavolat archeologa. A měli skutečně pravdu. Archeolog Podřipského muzea po několikadenní práci odkryl hrob náležící příslušníkům tzv. únětické kultury starší doby bronzové. Tato kultura zaujímala ve střední Evropě stěžejní postavení v době od posledních století třetího tisíciletí až asi do období kolem roku 1600 př. Kr. Hrob náležel do její starší fáze, celkové stáří hrobu tak činilo dlouhých 3800 let. Přestože dvě lebky, na které narazili stavebníci, dávaly tušit, že v hrobě byly pohřbeny patrně dvě osoby, skutečnost nakonec předčila i nejodvážnější očekávání. Po ukončení odkryvu mohl archeolog konstatovat, že v hrobě se nacházejí ostatky sedmi jedinců. Ostatky se sice nenacházely v anatomických polohách a patrně žádný jedinec nebyl z antropologického hlediska kompletní, i tak však počet sedm patří spíše k vyšším, ne-li nejvyšším počtům jedinců, kteří mohou být nalézáni v únětických hrobech. Kromě vlastních pohřbených se v hrobě dochovalo i několik keramických nádob, které tvořily pohřební výbavu a také zlomek jedné pazourkové čepele. V hrobech únětické kultury se často nacházejí bronzové a někdy i zlaté milodary. Avšak to je typické až pro mladší fázi této kultury, nikoliv pro období, ze kterého pochází hracholuský hrob. Jak lze vysvětlit, že z některých jedinců se v hrobě nalézaly pouze části? Tato situace nám může připadat poněkud 12 Při mši svaté sloužené v kostele Narození Panny Marie v neděli 2. listopadu o půl jedenácté hodině dopolední provedou Sbor sv. Ducha Praha, Main Kammer Orchester Frankfurt a Západočeská symfonietta sv. Cecílie pod vedení dirigenta Miloše Boka Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Mše bude věnována všem obětem 1. světové války při letošní připomínce stého výročí jejího vypuknutí. V kostele bude připraveno místo pro připomenutí tváří padlých či jinak postižených 1. světovou válkou. Pokud vlastníte fotografie těchto lidí, vašich předků a jejich přátel, můžete jejich morbidní, avšak nejspíše odráží podobu dávných náboženských představ našich předků o posmrtném životě. Občas totiž registrujeme, že do únětických hrobů byl uložen např. jeden či dva nebožtíci a k nim později ještě části těl dalších jedinců. Jestli tito nekompletní jedinci představují do určité míry symbolické pohřby či odráží-li jiné komplikované náboženské představy našich předků z doby před čtyřmi tisícovkami let, je obtížné posoudit. Nálezy z hrobu, stejně jako lidské ostatky jsou nyní v péči archeologů a antropologů. Po ošetření a konzervaci se nálezy stanou součásti expozice Podřipského muzea, které tak bude moci přispět dalším střípkem k poznání dávné minulosti našeho kraje. Martin Trefný Podřipské muzeum Mozartovo Requiem zazní 2. listopadu v kostele kopie doručit do na roudnické proboštství v Komenského ulici 174, nebo přinést třeba i originál přímo před mší a po dobu jejího trvání jej ponechat vystavený. Martin Brousil kněz, vikář podřipský

13 kultura program akcí V ROUDNICI NAD LABEM pátek :00 Kavárnička seniorů Vstupné: zdarma DEN ZDRAVÍ Odborné měření tlaku, glykémie, váhy a tuků. Ochutnávka různých DIA pomazánek a salátů. Závěr této akce je ve 12 hodin. sobota :00 Husovo náměstí ROUDNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY Spolek Trhni se zve na Roudnické farmářské trhy v podzimním čase od 9:00 hodin! Přijďte nakoupit a ochutnat kvalitní produkty autentické chuti a původu. Sezónní zelenina, sadba, ovoce, uzenina, mléčné výrobky, čerstvé ryby, med, koření, bylinky, mošty a další. Součástí trhů je dětský koutek s Klubem KECKA a Centrem MATÝSEK. Od 9:00 vystoupí Shoda okolností (popfolk Praha). neděle :00 KD Říp, sál Vstupné: 40 Kč Předprodej v infocentru a knihovně TŘI PRASÁTKA Tradiční pohádka pro nejmenší v podání Sváťova dividla. neděle :00 Galerie moderního umění DEN ARCHITEKTURY Prezentace urbanistických projektů a inovativních řešení pro Roudnici nad Labem od studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci pod vedením architekta Petra Janoše. úterý :00 Městská knihovna, dětské oddělení Vstupné: dobrovolné vstupné OVOCNÝ SAD - KNIHOVNICKÁ DÍLNA Podzimní tvořivá dílna v knihovně - děti si vytvoří z barevných papírů, pastelek a lepidla svoji vlastní hrušeň, jabloň nebo jiný ovocný stromek. A sklizeň může být bohatá (14-16 hodin). úterý :30 Centrum Matýsek Vstupné: 800,- Kč/pololetí PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Chceš se dozvědět něco nového o přírodě, vesmíru, o fungování lidského těla a zažít zábavu při provádění pokusů? To vše a mnohem víc se dozvíš každé úterý od 16:30 do 17:30 v Centru MATÝSEK. středa :00 Městská knihovna, dětské oddělení Vstupné: zdarma O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE Čteme dětem. Pohádku předčítá pohádková babička. Děti si také mohou pohrát v dětském koutku, vymalovat obrázek. Maminky si v klidu mohou vypít čaj nebo kávu. středa :00 Kino Sokol PIETNÍ AKT SOKOLA (TRAGICKÉ 73. VÝROČÍ) Uctění památky sokolských obětí v letech ve vestibulu kina SOKOL středa :00 Podřipské muzeum Vstupné: 40 Kč AUSTRÁLIE Přednáška Mgr. Stanislava Chvapila pořádaná k příležitosti Evropského festivalu ptactva. Tentokrát věnovaná návštěvě ornitologa v Austrálii. čtvrtek :00 Galerie moderního umění PŘEDNÁŠKA BOHUMIL HRABAL A VLADIMÍR BOUDNÍK Ke stému výročí narození největšího pábitele promluví zasvěcený znalec jeho života a díla Tomáš Mazal. Ve spolupráci s Knihovnou Ervína Špindlera. sobota :00 BĚH PARKEM (6. ROČNÍK) Sraz účastníků v parku pod rozhlednou v 10 h. sobota :15 Stadion SK Bezděkov Vstupné: 20 Kč, zlevněné 10 Kč,ženy a děti zdarma SK BEZDĚKOV - SK LIBĚŠICE Mistrovské utkání I. B třídy skup. B. sobota :00 Galerie moderního umění SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA / OD GRAFIKY K OBRAZU Volná grafika a tisky na papír k výstavě František Hodonský / Dřevořezy. Použijeme grafické techniky tisku z výšky, vyrobíme razítka z různých materiálů (nejen ze dřeva). neděle :30 Kino Sokol MICHAL A KOUZELNÁ ŠKOLKA Populární dětské představení Michala Nesvadby pro naše nejmenší... úterý :30 Podřipské muzeum Vstupné: 40 Kč ODKAZ JANA HUSA Přednáška prof. Petra Čorneje, která přiblíží problematiku Kostnického koncilu předcházejícímu upálení mistra Jana Husa. středa :00 KD Říp, sál Vstupné: 20 Kč ARNOŠT Z PARDUBIC Důležité momenty Arnoštova života a charakter doby, kdy byl věrným souputníkem císaře Karla IV., zachycuje pořad scénického čtení. 10:00 školy a veřejnost (rezervace nutná), 18:00 veřejnost středa :00 PIETNÍ SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY VĚNOVANÉ EDUARDU ŠIMONOVI Tento den si připomeneme 65. výročí úmrtí E. Šimona plk. letectva RAF vyznamenaného in memoriam a účastníka II. odboje zastřeleného při zatýkání komunistickou STB dne středa :00 KD Říp, sál Vstupné: 30 Kč ARNOŠT Z PARDUBIC Důležité momenty Arnoštova života a charakter doby, kdy byl věrným souputníkem císaře Karla IV., zachycuje pořad scénického čtení. 10:00 školy a veřejnost (rezervace nutná), 18:00 veřejnost čtvrtek :00 Kavárnička seniorů Vstupné: dobrovolné PODZIMNÍ POSEZENÍ K tanci a poslechu hraje živá hudba. čtvrtek :00 Centrum Matýsek Vstupné: 150,-/osobu ŽIVOTNÍ CESTY A PROMĚNY PARTNERŮ BĚHEM VZTAHU Zveme vás na besedu s astrologem Radimem Žáčkem, která se koná v Centru MATÝSEK. Přihlašujte se na recepci centra do čtvrtek :00 Galerie moderního umění KONCERT HUDBA EVROPSKÉHO ROMANTISMU Jana Štěrbová (zpěv) a Zora Křičková (klavír) přednesou písně Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Mendelssohna Bartholdyho, Fryderyka Chopina, Petra Iljiče Čajkovského, Edvarda Griega a Roberta Schumanna. čtvrtek :00 KD Říp, sál Vstupné: 80 Kč Předprodej v infocentru a knihovně JAKO DOMA S ARNOŠTEM GOLDFLAMEM Arnošt Goldflam (* 22. září 1946, Brno) je český herec, dramatik, režisér, pedagog... Největší ohlas měly role Arnošta ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag a Lustiga ve snímku Lotrando a Zubejda. Pořadem provází Lenka Selčanová, hraje Bonus Vlastimila Jurčíka. sobota :00 Husovo náměstí ROUDNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY Spolek Trhni se zve na Roudnické farmářské trhy. Přijďte nakoupit a ochutnat kvalitní produkty autentické chuti a původu. Sezónní zelenina, sadba, ovoce, uzenina, mléčné výrobky, čerstvé ryby, med, koření, bylinky, mošty a další. Součástí trhů je dětský koutek a kulturní program, který začíná v 9:00 hod zahraje BRADWA (folk-country). úterý :00 Městská knihovna, dětské oddělení Vstupné: dobrovolné VESELÉ DÝNĚ - KNIHOVNICKÁ DÍLNA Dýně s květinami, malované dýně, dýně jako dekorace... Podzimní dílna v knihovně je věnována této plodině. Materiál děti dostanou na místě. Jenom nezapomeňte na veselou náladu a dobré nápady (14-16). úterý :30 Centrum Matýsek Vstupné: 60,-Kč/osobu VÝŽIVOVÁ PORADKYNĚ V MONDEA CENTRU Přijďte do Mondea centra na přednášku výživové poradkyně Daniely Havlákové, která se bude věnovat tématu: Aby jídlo nebylo trápení. Přihlašujte se na recepci Mondea centra úterý :45 Podřipské muzeum Vstupné: zdarma SETKÁNÍ KLUBU SBĚRATELŮ PLATIDEL Pravidelný sraz Sběratelů platidel v prostorách Podřipského muzea. Vždy v době od do 18 hod. Pro občany nabízíme možnost bezplatné konzultace v oblasti numismatiky a příbuzných oborů. 13

14 kultura úterý :00 KD Říp, sál Vstupné: 180 / 150 Kč Předprodej v infocentru a knihovně BYT NA INZERÁT - DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA Ztřeštěná komedie o tom, že někdy nestačí jen podat si inzerát a přijít na správnou adresu. Hrají/ alternují: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Martin Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Martin Sobotka / Filip Tomsa. středa :00 KD Říp, sál Vstupné: 50,- Kč KRÁSOU PROTI RAKOVINĚ Celodenní konzultace a praktické ukázky na podporu nadace Mamma Help - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. Od 9 do 18 hod. Poplatek za konzultace 50,- Kč bude věnován Mamma Help. středa :00 Městská knihovna, dětské oddělení Vstupné: bez vstupného ČTEME DĚTEM - O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE Pohádky malým posluchačům předčítá v dětském oddělení knihovny paní Zdenka Eidkumová. Děti si mohou hrát v dětském koutku. Pro rodiče a prarodiče máme připravené občerstvení. středa :00 Městská knihovna, sál Vstupné: 30 Kč HLEDÁME SVÉ PŘEDKY - RODOPISNÁ PŘEDNÁŠKA A BESEDA Putování za předky je určeno všem zájemcům o poznání svých vlastních kořenů a historie rodu. Ing. Lubomír Nový vás seznámí se specifiky občanské genealogie čtvrtek :00 Galerie moderního umění PŘEDNÁŠKA EL GRECO Roudnický rodák prof. Max Dvořák přispěl ke znovuobjevení a rehabilitaci manýristického malíře řeckého původu. Přednáška prof. Pavla Štěpánka zachytí současný stav poznání El Grecova díla. sobota :00 BĚH LABE (3. ROČNÍK) Sraz účastníků v 10 h. před budovou Povodí poblíž mostu 14 sobota :15 Stadion SK Bezděkov Vstupné: 20 Kč, zlevněné 10 Kč, ženy a děti zdarma SK BEZDĚKOV - FK LOUNY B Mistrovské utkání I. B třídy skup. B. čtvrtek :00 Městská knihovna, sál Vstupné: 40 Kč VLASTIMIL VONDRUŠKA - BESEDA SE SPISOVATELEM Na poslední říjnový týden jsme pro milovníky historie připravili setkání se s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Nejedná se o klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám autor mnoha oblíbených knih říká, jde o talk-show, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. sobota :00 Husovo náměstí ROUDNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY Spolek Trhni se zve na Roudnické farmářské trhy. Přijďte nakoupit a ochutnat kvalitní produkty autentické chuti a původu. Sezónní zelenina, sadba, ovoce, uzenina, mléčné výrobky, čerstvé ryby, med, koření, bylinky, mošty a další. Součástí trhů je dětský koutek s Klubem KECKA a Centrem MATÝSEK. Od 9:00 hraje Aulen Orfeus. Aktivity pro děti v dětském koutku. sobota :00 Galerie moderního umění BÁSNICKÉ SETKÁNÍ Čtvrté podzimní básnické setkání. Tentokrát se zaměří na improvizaci při práci se slovem a na propojení literatury a hudby. Moderuje Miloš Makovský. Ve spolupráci s Literárně-kulturní revue H_aluze. neděle :00 KD Říp, sál Vstupné: 40 Kč Předprodej v infocentru a knihovně SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Tradiční nedělní pohádka pro nejmenší v podání Sváťova dividla. neděle :30 Kostel Narození Panny Marie Vstupné: zdarma REQUIEM W. A. MOZARTA Při mši svaté věnované obětem 1. sv. války provedou Sbor sv. Ducha Praha, Main Kammer Orchester Frankfurt a Západočeská symfonietta sv. Cecílie pod vedením Miloše Boka Requiem W. A Mozarta. úterý :00 Městská knihovna, dětské oddělení Vstupné: dobrovolné vstupné PODZIMNÍ JEŽCI - KNIHOVNICKÁ DÍLNA Děti, přijďte si vytvořit do knihovny krásný symbol podzimu. K výrobě podzimních ježků budete potřebovat přírodní materiály a šikovné ruce. Jako vždy budou dětem nápomocny knihovnice. čtvrtek :00 Galerie moderního umění BESEDA O NOVÉM OBJEVU A RESTAUROVÁNÍ OBRAZU KARLA ŠKRÉTY O novém objevu a restaurování obrazu Karla Škréty budou besedovat archivářka Národní galerie v Praze Mgr. Radka Tibitanzlová a restaurátor Jiří Brodský, akad. mal. sobota :15 Stadion SK Bezděkov Vstupné: 20 Kč, zlevněné 10 Kč, ženy a děti zdarma SK BEZDĚKOV - ASK LOVOSICE B čtvrtek :00 Galerie moderního umění JITKA ČECHOVÁ OPĚT V ROUDNICI Klavírní virtuožka Jitka Čechová přednese skladby Leoše Janáčka, Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany. Součástí koncertu bude obnovená premiéra Sonáty g moll, raného díla Bedřicha Smetany. Vícedenní akce Podřipské muzeum Vstupné: 40/30 Kč PODZIMNÍ ZAHRADY Pokračování úspěšného workshopu pod vedením roudnické výtvarnice paní Vladimíry Drahozalové, který seznámí s méně známým použitím suchého pastelu. Obj. na tel: , min. 1 týden předem Podřipské muzeum Vstupné: 40/30 Kč HLÍNA OHNĚM PÁLENÁ VODOU CHLAZENÁ Výstava čajové a dekorační keramiky Jany Krejzové zhotovené západní svobodnou technikou Raku. Charakteristickým znakem výsledného díla je přerušování výpalu chlazením nejen vodou, ale i vínem či mlékem. Zhotovené výrobky nesou stopy použití rozličných přírodních materiálů - rostlin, pilin, prachu či stop dotyků rukou Podřipské muzeum Vstupné: 40/30 Kč HRADNÍ FOTOARCHIV Výstava fotografií TGM a jeho rodiny připomenou nejen oficiální činnosti hlavy Československého státu, ale přiblíží i chvilky strávené v rodinném kruhu Podřipské muzeum Vstupné: 50/40 Kč TAJEMSTVÍ JAPONSKÉHO ČAJE Doprovodný program k výstavě Ohněm pálená vodou chlazená. Během setkání se blíže seznámíte nejen s čajovou keramikou, ale i se specifky japonských čajů v oblasti pěstování, zpracování a přípravy Městská knihovna, sál NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ - VÝSTAVA Jednotlivé panely se věnují návratům volyňských Čechů v rámci Československých legií po 1. světové válce, návratům nuceně nasazených, ve vlakových transportech atd. Fakta doplňují obyčejné lidské příběhy volyňských Čechů, které byly poznamenány sovětským bolševickým režimem, oběma světovými válkami. Výstavu NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ připravila Dagmar Martínková a tvoří ji 13 výstavních bannerů DDM Trend Vstupné: 600,- Kč PODZIMNÍ PRÁZDNINY V HRÁDKU NAD NISOU Sraz v sobotu v 7:50 před nádražím, návrat ve středu v 15:50 opět vlakem. Batoh i spacák se veze autem, do vlaku jen svačinu, pití. Do batohu:oblečení, přezůvky, spací pytel, deku Galerie moderního umění VÝSTAVA ROMANTISMUS NA SEVERU ČECH Výstava představí výběr z romantické krajinomalby 19. století na severu Čech, a to především obrazy autorů, kteří se v této oblasti pohybovali, inspirovali a tvořili Galerie moderního umění VÝSTAVA EUGEN BRIKCIUS / SLUNEČNÍ HODINY (Z CYKLU OSOBNOSTI) Ve foyer roudnické galerie se představí fotografická dokumentace dnes již klasické landartové akce Eugena Brikciuse

15 Výstava mladých umělců v klášteře bývalém augustiniánském klášteře byla o víkendu 13. V a 14. září otevřena výstava s názvem Člověk a duch. Autory výstavy jsou mladí architekti a umělci, čerství absloventi AVU a VŠUP Terezie Regnerová, Matouš Vepřek, Jan Říčný a Marek Kundrata. Tématem výstavy je duchovní prostor a jeho setkávání s člověkem. Na výstavě jsou k vidění návrhy a modely duchovních staveb, jako moderní ženský klášter, kaple, hospic nebo kaple pod otevřeným nebem, ale také malířská a sochařská díla, například mramorové plastiky Terezie Regnerové nebo levitující hořící kmen Matouše Vepřeka. Celá výstava je instalována v klášterním ambitu na konstrukci z lešení, kterou si autoři sami postavili během týdne prožitého v klášteře. Výstavu slavnostně zahájil její iniciátor prof. Jindřich Vybíral, jako doprovodný program vernisáže vystoupil Jan Horák s autorským představením František Blázen, Jan Trojan se zvukovou instalací Ozvučený plech a v klášterní zahradě bylo v noci možné navštívit výtvarně hudební meditaci Světlušky, sestávající ze 60 básnických textů na hořících lampionech. Výstava bude otevřena do 17. ledna, kdy proběhne její slavnostní dernisáž. Otevřeno je vždy v pátek od do (v zimním čase od do 18.00), v sobotu od do a v neděli od 8.30 do a od do 20.00, případně individuálně dle domluvy Jitka Kratochvílová arnošta z pardubic přiblíží scénické čtení průběhu celého letošního roku si v našem městě připomínáme 650 let od úmrtí arcibiskupa Arnošta V z Pardubic, který 30. července 1364 zemřel na roudnickém hradě. Poslední český biskup a zároveň první arcibiskup a metropolita český byl blízkým přítelem Karla IV., jenž ho často pověřoval diplomatickým jednáním ve svém zájmu. V záznamech svých současníků je charakterizován jako muž mimořádně vzdělaný, evropského rozhledu a dobrý řečník. Svůj podpis a pečet arcibiskupa pražského připojoval na každou významnější listinu Karla IV. a pokud nedoprovázel panovníka do zahraničí, zastupoval ho jako zemský vladař doma. Důležité momenty Arnoštova života a charakter doby, kdy byl věrným souputníkem císaře Karla IV., zachycuje pořad scénického čtení, který měl premiéru 26. června v ambitu augustiniánského kláštera v Roudnici, a setkal se zde s mimořádným ohlasem. V mírné adaptaci na podmínky sálu KD Říp nabízíme jeho zhlédnutí dne 15. října jak poslednímu ročníku základních škol a středním školám (od 10:00 - rezervace nutná), tak široké veřejnosti od 18:00. Pevně věřím, že si Roudničtí toto pásmo nenechají ujít. Marie Imbrová ředitelka KZM Taneční festival Tajemný Orient 2014 Již po osmé se v sobotu koná v Roudnici nad Labem úspěšný taneční festival, věnovaný orientálnímu břišnímu tanci a hudbě. Z původně malého celovečerního absolventského vystoupení žaček Tanečního studia Caravana se stal postupem času v rámci ČR uznávaný festival, kam se sjíždějí vystupující nejen z Čech, ale i ze zahraničí. V rámci dvoudenního festivalu probíhají taneční semináře se světoznámými českými tanečnicemi a taneční soutěž. V sobotu se jako ochutnávka koná od 15:30 hod odpolední otevřená taneční scéna a soutěž v restauraci Renda, v předsálí kina od 18 hod orientální bazar se šperky a orientálním oblečením. Od 19 hodin bude v sále kina Sokol probíhat módní přehlídka společenských šatů a v 19:30 hod jako tradičně začíná hlavní galashow festivalu, kde vystoupí přední české tanečnice a tanečníci, a samozřejmě tanečnice roudnického Tanečního studia Caravana. Předprodej vstupenek je v knihkupectví Rotunda. Jana Polívková poděkování Jako každý rok i letos se naše Občanské sdružení Charita dětem zúčastnilo Vinobraní v Roudnici nad Labem formou charitativního prodeje výrobků z chráněné dílny. Naše sdružení vyhledává nadané děti v dětských domovech, dále dětem pomáháme překonávat vstup do budoucího samostatného života. V letošním roce jsme se též rozhodli pomáhat i dětem z onkologického oddělení Fakultní nemocnice Motol v Praze. Tímto bych ráda poděkovala pořadatelům Vinobraní v Roudnici nad Labem za povolení k prodeji. Touto formou se nám podařilo získat finanční prostředky na rekondiční pobyty ve výši Kč (3 000 Kč Motol a Kč děti z dětského domova z Litoměřic). Jmenovitě bych ráda poděkovala paní Janě Vrané a paní PhDr. Marii Imbrové za jejich přijetí a ochotu se do tohoto projektu zapojit. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a těšíme se na další ročník Roudnického vinobraní. Jana Pletněvová předseda sdružení 15

16 KULTURA Pozvánka na podzimní doprovodné programy Všechny zájemce o umění a kulturu srdečně zveme na doprovodné akce, které pořádáme od začátku října do poloviny listopadu v průběhu výstav Stanislava Diviše a Františka Hodonského. V neděli 5. října Vás přivítáme na tradičním Dnu architektury. Městský architekt Petr Janoš na něm bude prezentovat urbanistické vize pro Roudnici v pracích studentů liberecké Fakulty umění a architektury. Ve čtvrtek 9. října budeme v galerii slavit spolu s Tomášem Mazalem, zasvěceným znalcem života a díla Bohumila Hrabala, sté výročí narození největšího pábitele. Připomeneme si také jeho vztahy s grafikem Vladimírem Boudníkem. Mluvené slovo vystřídá ve čtvrtek 16. října hudba evropského romantismu v podání pěvkyně Jany Štěrbové a klavíristky Zory Křičkové. Na programu budou mimo jiné skladby Fryderyka Chopina, Petra Iljiče Čajkovského a Roberta Shumanna. Následující čtvrtek, opět od 17 hodin zasvětíme 400. výročí úmrtí slavného španělského malíře řeckého původu El Greca. Přednášku o význačném manýristickém umělci, k jehož znovuobjevení přispěl roudnický rodák Max Dvořák, prosloví po návratu z mezinárodní konference v Toledu, kde se na výstavě shromáždily El Grecovy obrazy z celého světa, prof. Pavel Štěpánek. V sobotu 1. listopadu Vás zveme již na čtvrté podzimní básnické setkání, které pořádáme ve spolupráci s Literárně-kulturní revue H_aluze. Tentokrát se zaměříme na improvizaci při práci se slovem a na propojení literatury a hudby. V programu vystoupí Tomáš Míka (*1959), básník, prozaik a překladatel, Pavel Novotný (* 1976), germanista, básník a autor radiofonických kompozic, Bohdan Bláhovec (*1984), filmový dokumentarista a průkopník Poetry Slam v ČR a BIO MASHA, první dáma české slam poetry. Pořad bude moderovat náš stálý spolupracovník Miloš Makovský. Ve čtvrtek 6. listopadu se budeme věnovat nově objevenému obrazu Karla Škréty. Besedovat budou archivářka Národní galerie v Praze Mgr. Radka Tibitanzlová a restaurátor Jiří Brodský, akad. mal. Ten nás rovněž seznámí s unikátními restaurátorskými postupy. A nakonec zlatý hřeb programu: náhradou za nešťastnou neúčast na Koncertu velkých Čechů, způsobenou zraněním na ruce, přislíbila ve čtvrtek 13. listopadu ozdobit galerijní program klavírní virtuožka Jitka Čechová. Přednese skladby Leoše Janáčka, Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany. Součástí koncertu bude obnovená premiéra Sonáty g moll, raného díla Bedřicha Smetany, která byla naposledy provedena v Praze v padesátých letech minulého století. Těšíme se na Vás v Galerii moderního umění. Alena Potůčková ředitelka galerie Den pro krásu a boje proti rakovině Měsíc říjen je mimo jiné v kalendáři nevládních sdružení a zdravotnických zařízení veden jako měsíc boje proti rakovině, a to formou mediálně zajímavých rozhovorů či charitativních akcí. Společný den plný konzultací, informací a standardních kosmetických procedur (líčení, manikúra, úprava vlasů a masáže) proběhne pod názvem Krásou proti rakovině od 9.00 do v prostorách KD Říp dne 22. října. Potěšitelné je, že jeho náplň a obsah jsme nemuseli nijak koncipovat a složitě zajištovat, pouze jsme pomohli realizovat nápad skupiny žen z našeho regionu, které se každoročně na této akci podílejí v sousedním okresním městě. Akce probíhá ve prospěch občanského sdružení Mamma HELP, které pomáhá pacientkám s rakovinou prsu, jehož zástupci budou také přítomni. Minimální poplatek za zkrášlovacím procedury a masáže činí 50,- Kč a bude odveden na konto Mamma HELP. Věřím, že tato forma charitativní akce získá v Roudnice své příznivce. Více informací o tomto občanském sdružení naleznete na webových stránkách Marie Imbrová ředitelka KZM Pátrejte po svých předcích Chcete si sestavit vlastní rodokmen a dozvědět se více o svých předcích? Kde hledat záznamy? Jak postupovat při sestavování rodokmenu? Pak vás rádi přivítáme v roudnické knihovně na přednášce Ing. Lubomíra Nového ve středu 22. října v 17 hodin. Přemýšleli jste někdy nad tím, odkud opravdu pocházíte? Rádi byste poznali své předky, kteří vám předali své geny? Měli jste někdy pocit, že máte blízko k nějakému povolání? Je možné, že se u vašich předků řemeslo dědilo po generace. Chcete znát, kde a jak dlouho vaši předci bydleli či jak byli bohatí? Kdy přišli do vaší rodné obce či města? Na to a mnoho dalších otázek vám může dát odpověď věda zvaná genealogie či rodopis. Sestavení rodokmenu je zábava, ale je to také tvrdá práce, mnohdy časově velmi náročná. Ale výsledek potěší celé další generace. Abyste hned na začátku netápali a nemuseli složitě hledat informace a kontakty, stačí přijít na genealogickou přednášku do knihovny. Cenné rady získáte od Ing. Lubomíra Nového. Lenka Ječná vedoucí knihovny inzerce Firma ALLEGRO s.r.o. hledá pro provozovnu v Bratkovicích u Velvar pracovníky na pozice: Zámečník, svářeč, dělník do kovovýroby, obsluha CNC strojů, konstruktér Kontaktní osoba: Tomáš Vejřík, tel.: , e:mail: 16

17 KULTURA Putování časem v Lounkách D ěláte záslužnou práci. Žádná historie se nemá opomíjet. Je skvělé, že se věnujete této zajímavé vsi a regionu. Děkuji! Dana Loewy, Los Angeles... Navštívila som vaši výstavu, ktorá pre mňa zanechala velký obdiv a vďaku za tu prácu a námahu približiť a zachovať pamiatku našich predkov pre naše budúce generácie. Srdečná vďaka! P. Dimová... To jsou jen dva z četných záznamů v knize pořadatelů, dokreslující dojmy 470 návštěvníků výstavy Putování časem, kterou v Galerii vesnických tradic v Lounkách uspořádalo Občanské sdružení ZVONICE Lounky. Slova chvály a obdivu tu zazněla i v angličtině, němčině, slovenštině, slovinštině, polštině a ukrajinštině. Od 5. července do poloviny září tu byly k vidění dokumenty, fotografie a dobové předměty kuchyňského vybavení, vyprávějící o životě v Lounkách a Chodounech. Mnohé informace vyvolaly nelíčený zájem: přehled událostí v obci před 100 lety včetně ohlasů 1. světové války, sociální politika, jakou představovaly tzv. domovské listy, osudy tří místních studentských obětí německého fašismu, ale i unikátní fotografie dnes již neexistujících obydlí a jejich majitelů, úsměvné historky z dob fotbalového úsvitu či připomínka osudů koňských spřežení. Rozsáhlý přehled vzniku nejčastěji se vyskytujících příjmení, doplněný snímky z rodinných alb zaznamenal další zastavení v čase. Slavnou éru světově proslulého louneckého chmele připomněly pohlednice z cest zdejšího pěstitele A. Valouška. K vidění byl i tucet zapůjčených akva- relů a olejomaleb domů a přírodních scenérií Lounek, Chodoun a Libotenic, k nimž milý dodatek vytvořily obrázky zdejšího kostela sv. Mikuláše v pojetí dnešních školáků z chodounské školy. Nechyběla ani Soutěž pro návštěvníky. Na otázku Kolik obyvatel mají Chodouny a Lounky v roce 2014? odpovědělo 62 tipujících. Jejich odhady se pohybovaly mezi 320 a obyvateli. Správný údaj 620 obyvatel uvedli pouze tři soutěžící. Největší návštěvnost zaznamenala výstava 23. srpna při tradičním setkání rodáků a přátel obcí Chodouny a Lounky. Celkem 129 většinou dříve narozených si nejen zavzpomínalo, ale také chválilo vzhled obou obcí. K tomu pěknému patří i nově zrekonstruovaná bývalá hasičárna, která dnes pod názvem Galerie vesnických tradic nabízí vskutku reprezentativní výstavní prostory. Jak prozradila starostka Marie Cimrová, nejde o dočasný líbivý předvolební program, ale o výsledek součinnosti vedení obce a jejich obyvatel. Zdeněk Tomáš inzerce KINO Štětí ZÁŘÍ 2014 Želvy Ninja (USA) Magický hlas rebelky (ČR) Úsvit planety opic (USA) Sex Tape (USA) 6.9. Letadla 2: Hasiči a záchranáři (USA) Lucy (Francie/USA) 7.9. Fakjů pane učiteli (Německo) Útěk z planety Země 3D (USA) Útěk z planety Země (USA) Dárce (USA) Ostře sledované vlaky (ČR) Pod zemí (USA) Místa (ČR) Tři bratři (ČR) Expendables 3 (USA) Let s Dance All In (USA) Lepší teď než nikdy (USA) Chlapectví (USA) Labyrint: Útěk (USA) Sin City 2 3D (USA) Angelika (Francie) Bližší info a rezervace kino nebo tel

18 neziskové organizace diabetici byli na rekondičním pobytu Ve dnech proběhl edukačně-rekondiční pobyt diabetiků v Křižanově, který je již tradiční akcí naší územní organizace. Jedná se o formu školení, jehož náplní je souhrn kvalifikovaných informací, poznatků, zkušeností a zásad léčby a správné životosprávy při onemocnění diabetem 2. typu. Význam tohoto pobytu spočívá především v tom, že účastníci se zde učí jak s touto nemocí pokud možno plnohodnotně žít. Tyto zásady životosprávy se během pobytu stávají automatickými návyky (proto pobyt trvá 14 dnů), které si přenesou domů do každodenního života a jejichž dodržováním zmírní průběh této nemoci a zabrání nebo alespoň významně oddálí vznik pozdějších komplikací, jejichž důsledkem bývá těžké postižení zdraví, mezi něž patří nejčastěji např. amputace dolních končetin, slepota, selhání ledvin, kardiovaskulární postižení a další. Každodenní součástí programu je dopolední relaxační cvičení pod odborným vedením školených cvičitelek a odpolední společné vycházky po okolí, protože pravidelný pohyb je pro diabetiky nezbytnou součástí životosprávy. Večery bývají využívány na přednášky se zdravotní tematikou a další aktivity (trénování paměti, různé zábavné testy apod.). Jedno odpoledne jsme byli na výletě autobusem v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem spojeným s návštěvou místního muzea s galerií a expozicí o těžbě uranu v okolí. Letošní pobyt účastníkům navíc zpříjemnila nebývalá úroda hub, především pravých hřibů, a tak se všichni vrátili domů spokojeni. Za vstřícnost a pomoc při finančním zajištění této akce děkujeme MěÚ Roudnice n.l. a Krajské radě seniorů Ústí n.l. Vladimír Kožíšek předseda organizace sokolské okénko Prázdniny jsou již jen příjemnou vzpomínkou, podívejme se, co se uskuteční za akce v říjnových dnech. Budou to běhy organizované oddílem atletiky za vedení bratra Zd. Jíšeho, kterému z celého srdce přejeme téměř zázračné uzdravení. První běh Běh parkem (5. ročník) se bude konat v parku pod rozhlednou, sejdeme se v sobotu 11. října v 9 h. A druhý běh Běh Labe (3. ročník) bude mít sraz účastníků v sobotu 25. října v 9 hod. před budovou Povodí poblíž mostu přes Labe také v 9 hod. Na všechny účastníky se těšíme! Miroslav Vanžura vzdělavatel T.J. Sokol Roudnice n.l. inzerce POMOC PRO VAŠE DLUHY Husovo náměstí 52, Roudnice n. L. Tel.: Řešení finančních problémů Krátkodobé půjčky od ,- Kč Dlouhodobé půjčky od ,- Kč 18

19 Přistěhovali se před čtrnácti lety do Čech za prací. V Kozlech bydlí od roku Když jsme přišli do Polabí, vůbec jsme s manželkou a dětmi netušili, že skončíme u zeleniny, vypráví nám pan Svačina, kterého jsme navštívili na jejich farmě u Tišic na Mělnicku. Pokračujeme tak v reportážích a osobních návštěvách u farmářů, kteří pravidelně jezdí prodávat své výpěstky na Roudnické farmářské trhy. neziskové organizace Kdybych se nehrabal v hlíně, rubal bych uhlí Ve vašem projevu je slyšet ostravský přízvuk, odkud vaše rodina pochází? Máte pravdu, i na farmářském trhu si toho zákazníci všímají, vždy zpozorní a zeptají se. Odešli jsme z Ostravska za prací do Čech, protože v našem kraji nebyla práce. Přistěhovali jsme se do Polabí. Koupili jsme pozemek a upravili ho. V tom dolíku, jak se díváte, stály dvě unimo buňky, v kterých jsme provizorně bydleli. Chodili zároveň do práce a po práci si stavěli domek. Až v roce 2011, kdy byla ta největší krize jsme se pustili do zemědělství. Okolo nás sousedi dřou na poli a věnují se zemědělství, tak jsme si řekli, že to taky zkusíme. Vlastně nám nic jiného nezbývalo, protože práce ubývalo a stavební firma stagnovala. Začalo to tím, že jsme jedno jaro pomohli sousedům sázet brambory a už jsme byli v tom. Má zemědělství tradici ve vaší rodině? Tady v okolí všichni naši známí mají tradici zemědělství v rodině, naučili se hospodařit od svých rodičů. Převzali všechny zkušenosti a pokračují v práci dále, my ne. Moji předkové kopali na Ostravsku uhlí, i když je pravda, že moje matka pracovala obchodně v ovoci a zelenině. Za domem jsme měli zahradu, takže základ a vztah k půdě máme. Jaký sortiment zemědělských plodin pěstujete? Máme zahradu, která má půl hektaru a 7 hektarové pole. Zde v Polabí je hodně písčitá půda, což je trochu specifické a každé rostlině se tu daří jinak. Pěstujeme červenou řepu, pórek, kopr, cukety, dýně hokaido, cibuli, brambory. Zahrada má větší výnosnost, máme zde záhony a pařníky, ve kterých na jaře připravujeme sadbu. Na záhonech pěstujeme kedlubny, okurky, kořenovou zeleninu, bylinky, kopr apod. Ve skleníku pak rajčata, papriky a okurky. Podílí se na práci na farmě celá rodina? Na poli i zahradě pracujeme všichni, jak je potřeba. Dcera nám pomáhá připravovat zeleninu na farmářské trhy. Na jaře sázet na poli, množit sadbu v pařnících. Syn jezdí traktorem. Jak často jezdíte na farmářské trhy? Na farmářské trhy jezdíme hlavně do Roudnice n. L., Litoměřic a Dolních Břežan u Prahy. Na Husovo náměstí v Roudnici už třetím rokem. Vlastně od úplného začátku od dubna Jak velký význam má pro vás prodej na farmářském trhu v Roudnici n. L.? Sledujete nějaký vývoj? Každý rok je to o něčem jiném a postupně se to zlepšuje. Máme zákazníky, kteří u nás na stánku nakupují pravidelně. Vrací se a jsou zákazníci, kteří přijdou a řeknou: Vy máte drahé papriky.. A už se paní neukáže, protože je zvyklá kupovat papriky v supermarketu za pár korun. Zákazníci jsou i zvídaví a ptají se na původ zeleniny. Mám u sebe v mobilu i fotografie ze skleníku, protože opravdu někteří nevěří, že jsme schopni vypěstovat fenykl apod. Možná je to tím, že už si ani nedovedou představit, že by v dnešní době někdo dřel na poli, když se může zelenina dovážet kamionem z jiné země. Ale proč to dovážet, když si zeleninu můžete vypěstovat. Víte čím ji zalíváte, kde rostla a za jakých podmínek. Usilovali jsme i o označení bio, ale velké množství tzv. papírování nás od toho hodně rychle odradilo. Stejné je to s chemickými postřiky, skoro vůbec je nepoužíváme. Z jednoho prostého původu, jsou drahé a jde to i bez postřiků. Je nějaký druh zeleniny na který se specializujete? Snažíme se pěstovat především zeleninu, o kterou mají zákazníci zájem. Mrkev, petržel, celer. Málo kdo vozí na trh čerstvou řezanou pažitku, bylinky, kopr. Protože, když je natrháme, musíte je ten den prodat. Odpoledne už je můžete vyhodit, protože bylinky zvadnou a zaschnou. Daří se nám pěstovat fenykl, ten jsme na trzích nikde neviděli. Jak probíhá takový týden farmáře a příprava na trhy? Dopoledne do práce, odpoledne na zahradu a před trhem se připravujeme. Na farmářský trh připravujeme výpěstků raději méně něž více, aby se zbytečně zboží nevyhazovalo. Přeci jen něco vám zvadne a už to prodávat druhý den nemůžete. To je právě specialita farmáře, že má čerstvé produkty, které sklidí a veze rovnou na trh. Samozřejmě mám pilnou manželku. Co se neprodá a nedá se uskladnit, vše naloží do sklenic, zavaří nebo vyrobí džemy, čalamádu, povidla. Má farmářský trh nějaké zvláštní specifikum? Na trhu funguje jedna skvělá věc, výměnný obchod. Stejně jako naši předkové, tak i já vezmu květák, papriku, mrkev a petržel a vyměním s řezníkem za štangli salámu a tlačenku. S rybářem tašku zeleniny za ryby. Budování dobrých sousedských vztahů, to jsme na jiném farmářském trhu nezažili. Výměnný obchod funguje, protože přeskočíte překupníky a je to výhodné pro obě strany. Jak vidíte svou činnost do budoucna? Pan Svačina: Chceme u zemědělství určitě zůstat a vydržet. Mělo by být více takových dobrých farmářských trhů. Je to nejlepší trh, na který jezdíme. Poznáte to hlavně na těch lidech. Nechápu, jak jste to dokázali, ale zkoušeli jsme v okolí různé trhy, kam jsme ale přestali jezdit, protože byl buď drahý nájem nebo velmi špatná organizace. Pořadatelům bylo jedno jestli je na trhu deset nebo dvacet zelinářů, hlavně že vybrali peníze za nájem a o nic jiného se nestarali. Na takové trhy jsme přestali jezdit i kvůli překupníkům. Já si musím do svého vlastníma rukama vypěstovaného produktu započítat práci a náklady. Překupník jen koupí a prodá. Paní Svačinová: Když nám budou lidé věrní a budou u nás nakupovat, určitě bych ráda pokračovala. Příští rok nasadíme více bylinek. Zkusíme novou odrůdu rajčat nebo dýní. Pořád je co pěstovat i co se učit. Dokud nás to bude bavit, bude pořád co dělat. Do Roudnice budeme rádi jezdit. Je to krásné město a farmářské trhy ho pěkně oživují. Děkujeme za rozhovor. Svatava Jirmusová a anežka vyšinská Spolek Trhni se 19

20 děti a mládež Roudnický Trend už má kolem pěti set žáků Nový školní rok přináší dětem vždy nejen učení, ale také mnoho příležitostí k zábavě a tvůrčí činnosti. V Domě dětí a mládeže Trend v novém školním roce opět rozšířili spektrum aktivit pro děti a mládež. Kromě již oblíbených kroužků, jako je vaření, dramatický kroužek a další tvůrčí, pohybové a hudební zájmové útvary, nabízejí také činnosti specificky zaměřené. Výběr z téměř 80 kroužků V letošním roce nabízíme celkem 80 zájmových útvarů pro děti různých věkových kategorií, mládež i dospělé. Některé jsou již plně obsazené, na jiné je ještě možné se hlásit. Všechny kroužky vyučují odborníci. Máme celkem 6 pedagogických pracovníků a 22 externistů z různých oborů, říká ředitelka DDM Trend Jarmila Vošahlíková. V současné době mají v DDM zapsáno již přes pět set účastníků zájmových útvarů. Stále je ale možné vybírat z více než dvaceti různých kroužků. Mezi pohybově zaměřenými zájmovými útvary jsou to Sportovní hry pro starší žáky, Vybíjená pro mladší žáky, Roztleskávačky začátečnice, Aerobik, Taneční příprava pro mladší školní děti, Taneční kroužek - latinsko-americké a moderní tance a Stepmania - tanec na podložkách. Kdo má spíše tvořivého ducha, může se přihlásit na keramiku, kterou v DDM nabízejí pro děti i dospělé, nebo na Dovedné ruce či Dovedné ručičky. Dále jsou v nabídce výtvarné kroužky - Pastelka, Paletka a Ateliér kresby a malby. Mezi lákavé kroužky patří také Modelářský kroužek, Digitální fotografie, Klub Merkur nebo Čtenářský kroužek. Dívky a slečny určitě zaujme Styling česání a líčení, Módní návrháři nebo Dívčí klub, velmi pěkné výrobky si mohou nosit domů z Floristiky. Kromě široké nabídky v Trendu vycházejí rodičům a dětem vstříc také finančně. Naše zájmové útvary vedou zkušení pedagogové a odborníci, přesto se snažíme nabídnout ve srovnání s jinými poskytovateli těchto služeb velmi dobré ceny. Kroužky jsou již od 300 Kč na pololetí, cena se odvíjí od finanční náročnosti kroužku. Žáci mohou platit za pololetí nebo se slevou na celý školní rok, upřesnila ředitelka DDM. Pirátský den a vinobraní Kromě celoroční výuky zájmových útvarů se DDM účastní také kulturních akcí v Roudnici nad Labem. V září se Trend podílel na pořádání Pirátského dne v Horově parku, poté se účastnil velkého vinobraní. Zaměstnanci a přátelé DDM zajistili průvod a vystoupení Praotce Čecha. Po celý den byl na vinobraní také stánek DDM, kde si lidé mohli zakoupit výrobky žáků nebo se účastnit vyrábění náramků. Zdeňka Fillerová DDM TREND Světýlka aktivita pro rodiče s dětmi Milé maminky a tatínkové, ráda bych vás jménem Centra MATÝ- SEK blíže seznámila s aktivitou Světýlka, kterou úspěšně organizujeme již sedm let. Aktivita je vhodná pro maminky s dětmi již od dvou měsíců do 1,5 roku. Hlavním smyslem této aktivity je podpora vztahu mezi rodiči a dítětem, jeho upevnění a porozumění mu. Maminky jsou vedeny k důvěře v sebe sama a své intuitivní vedení ve vztahu k potřebám dítěte, ale také k poznávání svých spontánních intuitivních reakcí. Děti rozvíjí pohyblivost, koordinaci pohybů, rovnováhu, orientaci v prostoru, a starší děti lépe poznávají své tělo díky cvikům inspirovaným jógou. Pomocí říkadel, básniček a písniček je podporován cit pro rytmus, opakování a rozvoj řečových schopností. Při pravidelném docházení se rozvíjí u dětí schopnost se lépe soustředit, uvolnit se, zklidnit se, ale i zažít radost ze společnosti ostatních dětí. Hlavním cílem je upevňovat vnitřní rovnováhu a klid dítěte i rodičů. Rodičovství je krásné, ale někdy je to i velká dřina, a je potřeba rodiče, hlavně maminky, podpořit a pomoci jim. Někdy stačí dobrá rada, jindy vřelé objetí či úsměv, ale velmi důležité je vzájemná podpora žen a sdílení, které se tímto nabízí. Přijďte mezi nás a rozsviťte si v sobě své světýlko i vy. Buďte sluncem pro sebe i vaše děti. Od září 2014 aktivita probíhá v nových prostorech Centra Matýsek, a to v Mondea centru v ulici Lidická Přeji vám krásné dny a těším se na shledání možná právě i s vámi. Jana Eliška Hrabánková lektorka prorodinných aktivit pastelka v novém Školní rok začal v naší mateřské škole slavnostně. Nejen že jsme přivítali nové kamarády, ale stalo se tak v nově rekonstruované budově. Celé léto se totiž v Pastelce bouralo, přestavovalo, budovalo, malovalo, natíralo, vyměňovaly se radiátory a prováděly různé opravy. Na první pohled nejnápadnější proměnou prošla okna a dveře. Již z dálky se lesknou novotou a slibují, že hlavně v zimním období oceníme lepší tepelnou pohodu uvnitř celé budovy a ještě ušetříme na nákladech za topení. Náročný úklid po tak rozsáhlé přestavbě zvládl kolektiv pracovnic školky do začátku školního roku i díky pomoci několika ochotných maminek. Všem, kdo nám penězi, prací nebo její organizací pomohl ke zlepšení podmínek v mateřské škole, patří náš velký dík. Dana Kasparová ředitelka školy 20

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Návrh usnesení č.1/02132015 Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Návrh usnesení č.1/02132015 Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 13. 2. 2015 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více