Strategie a lobování pro knihovny. Německá perspektiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie a lobování pro knihovny. Německá perspektiva"

Transkript

1 Strategie a lobování pro knihovny Německá perspektiva

2 Témata Co to je vlastně lobování? Co není lobování? Jak lobování pomáhá při prosazování cílů i knihovnám? Jaké jsou aktuální konkrétní aktivity německých knihoven?

3 Kde se vzal fenomén lobbingu? Lobby, amerik.= Foyer anglického parlamentu, kde členové Dolní komory vedli rozhovory s nečleny; později hotelová vstupní hala pův. latinsky lobia (galerie) římského senátu V přeneseném významu se lobby již 150 let používá pro označení zájmové skupiny, která se snaží ovlivnit ve svůj prospěch zejm. poslance a úřady

4 příklady reálně existujícího lobbingu Počet registrovaných lobbistů (2009) - V Berlíně cca V Bruselu cca Ve Washingtonu cca V Praze??? Příklady z Německa Projekt Snížená sazba DPH pro hotely Zdravotnické reformy a farmaceutický průmysl Automobilový průmysl a reforma daně z motorových vozidel

5 Názory na lobbing: Lobbing je dobrá věc Lobbing je neseriózní - Přímý pluralistický vliv - Nepřímé prosazování zájmů je často jediným prostředkem - Je třeba, aby se zapojili ti, kterých se to týká - Každá občanská iniciativa je lobbistická organizace - Nerovnováha zájmů - Nezřetelná hranice mezi lobováním a korupcí - Přikrášlování argumentů - Vládnutí ze zadního pokoje - Peníze vládnou světu

6 Dvě motivace pro lobování Vydělávání peněz lobování na plný úvazek - lobbing jako povolání - firmy z oblasti Public Affairs a politického poradenství - závislost na zadavateli - obvykle vysoký rozpočet - obvykle ne v zájmu veřejného blaha Prosazování obecného blaha Neplacené lobování - osobní angažovanost - obvykle žádný nebo malý rozpočet - často v zájmu veřejného blaha - sem patří i knihovny!

7 LOBBING - Definice: Metoda uplatňování vlivu na osoby s rozhodovací pravomocí a na rozhodovací procesy pomocí precizních informací v rámci pevně dané strategie. Spíše než o nepřetržité spoluutváření rámcových politických podmínek se jedná o cílené ovlivňování specifických věcných rozhodnutí. Cit. podle WIKIPEDIA

8 LOBBING - Definice: Způsob zastupování zájmů v politice, při němž zájmové skupiny (lobby) ovlivňují exekutivu a legislativu prostřednictvím osobních kontaktů nebo veřejného mínění např. pomocí masmédií. Cit. podle WIKIPEDIA

9 LOBBING Definice: Ovlivňování osob s rozhodovací kompetencí / cílových osob zájmovými uskupeními v zájmu vlastním nebo v zájmu třetích osob formou managementu zájmů za účelem prosazení určitých cílů nebo záměrů Lison

10 Cíle lobbingu jsou: - Prosazení vlastních zájmů či zájmů zadavatele. - Prosazení pozitivní image pro značku nebo produkt, který lobbista zastupuje. - Senzibilizace pro záměry a projekty s cílem získat pro ně podporovatele. - Vysondovat možnosti, jak dosáhnout vlastních cílů formou směnného obchodu s podporovateli. - Získání vlivu na osoby s rozhodovací pravomocí a média

11 Struktura lobbistického procesu:

12 Cílové osoby Strategie a lobování pro knihovny: Aktéři lobbistického procesu (na příkladu knihovny) Zastupování zájmů: - Knihovnické svazy - Zaměstnanci knihoven - Vedení knihoven Osoby s rozhodovací pravomocí: Správa - Politika Občané Management zájmů (přesné informace, stanovená strategie šitá na míru zájmům cílových osob) Podporovatelé + občané + studenti + správa + honorace + okruhy přátel atp

13 funkce aktérů v lobbistickém procesu přímo přímo lobbing přímo otevírač dveří Podporovatel nepřímo Cílová osoba(osoby) = osoba s rozhodovací pravomocí nepřímo Vytváření strategických aliancí a uplatňování vlivu!!!

14 Prvky lobbistického procesu Budování dlouhodobých kontaktů / vztahů / důvěry Atmosféra spolehlivosti s určitými cílovými osobami Nabídky směnného obchodu: Co z toho bude mít cílová osoba, když mě podpoří? Hledání spojenců/podporovatelů Budování sítí podporovatelů Najít otevírače dveří

15 Jaké druhy zájmů lze prosazovat lobováním? Zájmy v ekonomické oblasti a pracovním světě (např. podniků, odborů) Zájmy v sociální oblasti (např. pacientů, důchodců, sociálních zařízení) Zájmy v oblasti volného času a rekreace Zájmy v oblasti náboženství, kultury a vědy Zájmy ve společensko-politických průřezových oblastech

16 Co je potřeba při lobování zvážit? Stanovit si jasně vlastní cíl: Čeho chci dosáhnout? formulovat cílené vzkazy Mít po ruce jasné, stručné informace Připravit strategii lobbingu/lobbistickou kampaň Dobře se obeznámit se zájmy, vlastnostmi, okolím apod. svých cílových osob

17 Jaké kroky umetou cestu pro lobování? Spolupráce v širších pracovních skupinách a grémiích (lokálních / nadregionálních / národních) Rozvíjení osobních kontaktů mimo knihovnu Založit spolek na podporu / kruh přátel knihovny Vzbudit pozitivní pozornost neobvyklými aktivitami Dbát na Bottom-up-Lobbying Být připraven na Stand-by-Lobbying

18 Co ještě pomůže? Snažit se o dlouhodobé budování vztahů Systematická práce s kontakty: budovat je oficiálně i neoficiálně Networking : organizovat sítě podporovatelů Princip trpělivost růže přináší Umožnit rozpoznatelnost zájmu a identifikaci s ním Objektivizace zájmů zdůraznit význam pro veřejné blaho

19 Jakou roli hraje předmět směnného obchodu? Aby se cílová osoba zasazovala za cíle lobbistů, musí pro ni být předmět směnného obchodu dostatečně atraktivní. Jaké předměty směnného obchodu jsou v politickém procesu běžné nebo představitelné? - peníze - image - informace - řešení politických výzev - posílení demokratických hodnot

20 Jak vidí naši kolegové v zahraniční lobování ve prospěch knihoven? Maurice Freedman (ALA): Myslím, že by němečtí knihovníci měli lobování zahrnout do obrazu svého povolání (BuB 55, 2003, 10/11, 631) Holly Murten (US Embassy Berlin): lobování pro knihovny je proces přechodu od pasivní podpory k aktivní akci (www.usembassy.de/germany/libusa1.html) Jonathan Douglas (MLA): Strategic Advocacy - lobbying government and public (British Council Workshop Library Marketing for the 21st century, Berlin )

21 Nejvyšší strategie lobování 1 VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT POZITIVNÍ IMAGE ZBYTEČNĚ NEPROBLEMATIZOVAT SITUACI NIKDO NEVSADÍ NA CHROMÉHO KONĚ!!!

22 Nejvyšší strategie lobování 2 BÝT VIDĚT VYHLEDÁVAT A UDRŽOVAT SI SPOJENCE ZMĚNIT OBRAZY V HLAVÁCH TĚCH, CO ROZHODUJÍ PROFESIONALIZOVAT VÝSTUPY PRO VEŘEJNOST

23 Nejvyšší strategie lobování 3 VYUŽÍT SPRÁVNÝ OKAMŽIK VYBRAT SPRÁVNÉ MÍSTO NAJÍT SPRÁVNÁ SLOVA!!!

24 Nejdůležitější je:... vytrvalost! A: BÝT POZITIVNÍ!

25 Jaké ponaučení si z toho mohou vzít knihovny/knihovnické svazy pro své národně zaměřené strategie?

26 Jak propojím zájmy knihoven se zájmy těch, kteří rozhodují? 1 Zaměření popř. přizpůsobení zájmů aktuálním nebo strategickým politickým cílům těch, kteří rozhodují: - Stranické programy - Vládní prohlášení - Koaliční dohody } - Národní strategické programy analyzovat vyvozovat vytvořit vazbu

27 Jak propojím zájmy knihoven se zájmy těch, kteří rozhodují? 2 Aktivní účast na procesech tvorby politických rozhodnutí: - Komise - Pracovní skupiny - Písemná stanoviska - Vyjednávání se stranami nebo stranickými grémii - Vyjednávání s parlamentem nebo jeho grémii - Navštěvování výborů a pod. - Akce: vernisáže, jubilea, udílení cen, benefiční večery atd

28 Cíle lobování knihovnického svazu: Obecného druhu (příklady) - Zdůraznění knihoven jako důležitých aktérů společnosti vědění a v rámci kulturního vzdělávání - Zdůraznění knihoven jako garantů svobodného přístupu k informacím (základní právo zakotvené v Chartě lidských práv OSN) - Zajištění finančních zdrojů - Zajištění vlivu na relevantní rozhodnutí

29 Cíle lobování knihovnického svazu: Příklady závislé na kontextu/konkrétní příležitosti - Uskutečnění principu Open Access - Zabránit uzavírání knihoven popř. krácení rozpočtu - Zavádění zákonů o knihovnách - Realizace autorského práva vstřícného k vědě popř. uživatelům - Propojení knihoven se vzdělávací úlohou státu - Zajištění finančních zdrojů

30 Jaké prostředky a nástroje lobování se nejlépe hodí pro knihovny / knihovnické svazy?

31 německá perspektiva Vzbudit pozornost:

32 Odstraňovat předsudky: Vědění je sexy Prach je minulost

33 Organizace kampaní:

34 Provokovat veřejnost:

35 Blýsknout se úspěchy! Hlavně žádnou falešnou skromnost!!! Dobré výsledky a výkony využijte jako základ pro pozitivní naladění osob s rozhodovací pravomocí : - Statistiky dokládají poptávku - Předkládejte ohromující srovnání (návštěvníci fotbalových stadiónů vs. knihovny) - Náklady snižujte srovnáváním

36 Blýsknout se úspěchy! Hlavně žádnou falešnou skromnost!!!

37 Náklady snižujte srovnáním! Vysílejte pozitivní poselství!

38 Spolupracujte s úspěšnými lobbisty!

39 Spolupracujte s úspěšnými lobbisty!

40 Využívejte osobnost jako faktor!

41 Využívejte osobnost jako faktor! Správná komunikace je polovina úspěchu!

42 Zásady lobbistické strategie spolkového svazu Být koordinovaně a koncentrovaně vidět na veřejnosti Být vidět formou osobní přítomnosti Přesvědčovat osoby s rozhodovací pravomocí Hledat a udržovat spojence Měnit obrazy v hlavách osob, jež rozhodují Profesionalizovat veřejné výstupy Vytvořit síť se spojenci a zástupci podobných zájmů

43 Výsledky úspěšného lobbingu pro německé knihovny!!!

44 Všiml si nás spolkový prezident!! Kulturní snídaně v sídle spolkového prezidenta

45 Všiml si nás spolkový prezident!!! Navzdory významnému přínosu knihoven pro vzdělávání a samostatné učení knihovny v Německu nejsou na rozdíl od zemí úspěšných ve studii PISA strategicky zakotveny jako součást naší vzdělávací infrastruktury. V politice spolkových zemí i celoněmecké politice se dnes příliš málo setkáváme s průběžným plánováním cílů vzdělávací politiky společně s knihovnami. Můj názor zní: Knihovny by proto v Německu měly být na denním programu politiků. Slavnostní projev spolkového prezidenta Horsta Köhlera knihovna Anna-Amalia-Bibliothek, Výmar

46 Všiml si nás Německý spolkový sněm!!!

47 Co požadovala pro německé knihovny pracovní skupina pro kulturu, tzv. Enquête-Kommission, Německého spolkového sněmu? Zákonem stanovit veřejné knihovny jako povinnost obcí Koncipovat na celostátní úrovni plán rozvoje knihoven s cíli vzdělávací politiky a standardy kvality Začlenit knihovny do vzdělávacích koncepcí spolkových zemí 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

48 Co požadovala pro německé knihovny pracovní skupina pro kulturu, tzv. Enquête-Kommission, Německého spolkového sněmu? Přezkoumat možnost založení agentury pro rozvoj knihoven jako celoněmeckou inovaci a nástroj zajištění kvality Vypracovat národní koncepci zachování a udržování fondu 21 gute Gründe für gute Bibliotheken

49 Důležité poznatky z let 2008 až 2010: obecné a příležitostné lobování se vzájemně doplňují a navazují na sebe: Panuje-li obecně pozitivní výchozí atmosféra a je-li vybudováno povědomí o nutnosti knihoven, lze lépe zastupovat a prosazovat speciální a situační zájmy

50 Aktuální příklad vybudování dlouhodobé národní lobbistické struktury pro německé knihovny

51 Co předcházelo ohlédnutí beze zlosti 40 let strategických dokumentů o knihovnách: - Posudek KGST Plán knihoven 73 - Knihovny

52 Co předcházelo Nový začátek 2001: Knihovny se na národní úrovni opět zapojily do politického dění: Knihovna Projekt spolupráce BID a Bertelsmannovy nadace

53 Co předcházelo Knihovna 2007 Požadavky: - Národní zákon o knihovnách - Národní knihovnická strategie - Propojení knihoven se vzdělávací infrastrukturou - Agentura pro rozvoj knihoven Základní teze Knihovny jsou součástí vzdělávací infrastruktury

54 Vzniká aktuální imagová brožura 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

55 Jaké jsou cíle brožury na rozdíl od Knihovny 2007?

56 Čeho mělo být dosaženo? Politického a společenského přijetí: - Zprostředkovat úkoly moderní knihovny v moderní integrativní společnosti - Zajistit, aby knihovny byly chápány jako neoddělitelné součásti německého vzdělávacího prostředí - Poukázat na užitečnost knihoven pro politiku ( předmět směnného obchodu!) Pojmenování podmínek pro dobré knihovny: - Požadovat zákon o knihovnách - Požadovat příp. stanovení standardů či indikátorů kvality

57 Jaké je nejdůležitější poselství brožury? Knihovny významně přispívají k - Společenskému rozvoji a sociální integraci - Ekonomickému rozvoji - Vzdělávací infrastruktuře - Celoživotnímu vzdělávání V principu: - Knihovny přispívají ke zlepšení mnoha problémů, které řeší politika

58 Jaké jsou nejdůležitější funkce brožury? Základní materiál pro lobování a argumentační pomůcka pro: - diskuse s politikou a správou - diskuse s občany a uživateli - získávání podporovatelů - odstraňování negativních předsudků o knihovnách - vytváření nových představ o knihovnách v hlavách cílových skupin! Inspirovat politiku k prosazování jejích strategických cílů za pomoci knihoven

59 Jaké byly naše premisy při přípravě? aby vznikla pozitivní základní atmosféra (ale přesto:) pojmenovat deficity, odbourávat předsudky kombinace fejetonu (textu) a ekonomické části (standardy, předlohy atp.) podporovat konkrétní opatření (zákon, povinnost obcí, agentura pro rozvoj knihoven) široké zapojení při procesu vzniku adresáty!

60 Na jaké cílové skupiny se brožura zaměřuje? ti, kteří rozhodují : - Politici a političky na všech úrovních a politické strany - Pracovníci správy ve všech funkcích - Svazoví funkcionáři zástupci médií zainteresovaná veřejnost kolegové ze světa knihoven

61 Jak probíhal proces zapojení odborné veřejnosti? Průběžné informování o záměrech a postupu Zapojení do procesu vzniku formou diskusí přes svazy a přímo na Dni knihovníků Diskuse na různých seznamech popř. blozích Zpětná vazba účastníkům diskuse prostřednictvím členských svazů Kritika? Ano, ta se vždy ozve! A také ji potřebujeme!!!

62 Proč je důležité, aby se s materiálem identifikovali naši kolegové a kolegyně? lobování funguje, jen když se s věcí identifikujete Materiál by měl u kolegů a kolegyň v otázce prezentace knihoven navenek vyvolat pocit to jsme my Poselství knihovny přinášejí užitek by mělo být prezentováno shodně a jednotně (publikace a vystupování!!!) Materiál je zamýšlen také pro použití přímo na místě ; proto jej musí akceptovat i knihovník či knihovnice v knihovně

63 A toto je 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

64 Protože nás spojují

65 Aby naše děti četly. Všechny děti

66 Protože tam mají tak skvělé postele s nebesy

67 To nejlepší v knihovně: knihovnice!

68 A kde jsou požadavky na politiku a veřejnou správu?

69 Náš katalog požadavků:

70 Ale to zdaleka není vše!!! Tady jsou naše konkretizované požadavky

71 Indikátory výkonu a kvality: dvě složky Jaké Welche výkony mají Leistungen, auf být welchem podávány Niveau a sollen erbracht na werden? jaké úrovni Požadavky Anforderungen zvenčí von außen Cíle, Selbstgesetzte které si stanovila Ziele der sama knihovna Bibliothek Output Standardy Standards pro für dobré gute Bibliotheken knihovny Input Jaké Welche předpoklady a Voraussetzungen, rámcové podmínky und Rahmenbedingungen musí být müssen splněny erfüllt sein? Poskytnutí potřebných Bereitstellung zdrojů notwendiger Ressourcen Prof. Cornelia Vonhof

72 Požadavky, které standardy musí splňovat: S M A R T Specifičnost Měřitelnost Atraktivita Realizovatelnost nebo realistická dostupnost Termínovanost Prof. Cornelia Vonhof

73 Postup: Analýza mezinárodních příkladů - The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development, Public Library Service Standards; Department for Culture, Media and Sport, UK, Standardy AKMB (Pracovní skupina umělecké a muzejní knihovny), Budovat budoucnost měst a venkova: obecní veřejné knihovny, Různé zákony o knihovnách evropských zemí Prof. Cornelia Vonhof

74 Postup: Analýza aktuálně dosahovaných výsledků a dostupnosti zdrojů v německých knihovnách : - DBS Německá knihovnická statistika - BIX Knihovnický index - Údaje odborných pracovišť Formulovat náročné, ale zároveň dosažitelné cíle!!! Prof. Cornelia Vonhof

75 Oblasti činností, které popisují standardy: Nabídka (média / meziknihovní výpůjční služba / další nabídky) Dostupnost (otevírací doba / poloha / poplatky) Přijetí / využívání / poptávka Prostor (plocha, bezbariérovost, nabídka pracovních míst) Spokojenost klientů Personál / rozvoj personálu Akce / práce s veřejností Prof. Cornelia Vonhof

76 Realizace 21 dobrých důvodů Zaměření na 5 dimenzí popisujících výkon a kvalitu veřejných knihoven - Přijetí - Nabídka - Dostupnost - Prostor - Personál Každou dimenzi popisuje vysvětlující text a jeden či více měřitelných indikátorů a cílových hodnot Prof. Cornelia Vonhof

77 Dimenze Přijetí nabídky Indikátor toho, jak je nabídka přijímána: - Knihovna dosahuje ročně hodnoty minimálně fyzických návštěv na obyvatel své spádové oblasti. Indikátor toho, jak nabídku přijímají žáci a studenti: - Mezi aktivní uživatele veřejné knihovny patří minimálně 60 % žáků a studentů obce. Prof. Cornelia Vonhof

78 Dimenze Přijetí nabídky Indikátor spokojenosti klientů: - Více než 90 % klientů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré. Indikátor spokojenosti dětí a mládeže: - Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny jako dobré. Prof. Cornelia Vonhof

79 Dimenze Nabídka Indikátory kvality nabídky (médií) : - Knihovna každoročně aktualizuje 10% své nabídky médií. - Knihovna nabízí v souladu s mezinárodními standardy médií na obyvatel spádové oblasti. - Knihovna doplňuje vlastní nabídku účastí na výměně médií a dokumentů mezi knihovnami (mezinárodní a regionální meziknihovní výpůjční služba). Prof. Cornelia Vonhof

80 Dimenze Dostupnost Indikátory dostupnosti: - Otevírací doba obecní knihovny činí minimálně 75 % průměrných otevíracích hodin místního obchodu. - Vzdálenost knihovny či její pobočky od bydliště alespoň 75% obyvatel města je menší než 2 km. Prof. Cornelia Vonhof

81 Dimenze Prostor Indikátory prostorové nabídky: - Knihovna jako veřejný prostor má k dispozici alespoň 60 m2 na obyvatel spádové oblasti. Prof. Cornelia Vonhof

82 Dimenze Zaměstnanci a jejich rozvoj Indikátor personální vybavenosti - K poskytování služeb má knihovna k dispozici 0,33 úvazku na obyvatel spádové oblasti (např. třem tisícům obyvatel je k dispozici jeden pracovník na plný úvazek) Indikátor rozvoje personálu - Knihovna ročně investuje minimálně 3% pracovních dní (6 dní) na pracovníka do dalšího odborného vzdělávání svých zaměstnanců. Potřebné věcné náklady jsou hrazeny z rozpočtu knihovny. Prof. Cornelia Vonhof

83 Co jsme se z tohoto procesu naučili? Výroba brožury je dobrý příklad užitečnosti BID jako zastřešujícího svazu: - Transparentnost pro partnery z politiky a veřejné správy - Vyprofilování v akceptovaném kontextu - Suverénní společný výstup - Velice vysoký koordinovaný účinek na veřejnost - Zviditelnění sektoru Knihovny a informace - Celé pole působnosti se jednotně prezentuje jako moderní

84 Odesláno: úterý, 10. března :30 Od: Kopie: Předmět: 21 dobrých důvodů se povedlo Milá paní Lison, mám velikou radost z 21 dobrých důvodů. Je to publikace, kterou člověk používá rád. Teď už mi také vůbec nepřipadá příliš dlouhá, protože si můžete vybrat, co rozečtete, co dočtete a co si z ní vytáhnete, když to potřebujete pro vlastní argumentaci. Základní předpoklady pro dobré knihovny přicházejí právě včas, protože hessenská zemská vláda právě pracuje na koncepci hessenského zákona o knihovnách. Srdečně zdraví Pochvala od kritické kolegyně!!!

85 Večer pro dobré knihovny Pozvánka na parlamentní večer dne

86 A co bude následovat po 21 dobrých důvodech?

87 Nové politické tendence, nová témata pro lobování knihoven Nová expertní pracovní skupina parlamentu: Internet a digitální společnost - Knihovny: informační kompetentnost Vzdělání nosné téma politiky - Knihovny: místa vzdělávání Začlenění jako politická výzva - Knihovny: sociální, nízkoprahové místo integrace Kulturní rozmanitost - Knihovny: multikulturní nabídky

88 A na závěr

89 necháme promluvit politiky osobně: Undine Kurth, členka parlamentu, Poslanecká frakce ZELENÝCH

90 lobování pro knihovny Kdo od koho co očekává? , Lipsko Devět bodů lobování u politiků 1. Nikdy nevycházej z toho, že všichni znají Tvůj problém. 2. Existuje více problémů než jen ten, který se týká Tebe. 3. Stěžovat si nestačí je potřeba ukázat cesty k řešení. 4. Nikdy nevycházej z toho, že všichni chtějí totéž. 5. Zjisti, kde máš spojence, a jak si je lze získat. 6. Vždy se pozorně dívej, jak kdo umí jednat. 7. Učit se od druhých znamená učit se vyhrávat. 8. Mysli, ještě než nastane škoda! Reaguj včas!! 9. Lobovat neznamená žebrat a není to nic urážejícího!

91 Místo epilogu prohlášení političky Undine Kurth o lobbingu: Jde o to, získat pro věc knihoven politickou většinu. K tomu potřebujeme veřejnou debatu i o nedostatcích a nešvarech. Sami ji musíme neustále iniciovat vyhýbat se jim by byla sebevražda ze strachu před smrtí!

92 Děkuji za pozornost!!! Těším se na Vaše otázky!!!

93 Zkušenosti s vypracováváním strategií pro knihovny v Německu Všechny plány vytvořené knihovníky 1973, 1993, 2007, 21 dobrých důvodů a také regionální plány (BW svaz, SH země a spolek, Bavorsko - Stát???, Sasko zákon o kulturním prostoru) - Rezonance, výsledky, zkušenosti, úspěchy - Postup při přípravě, zúčastnění výhody, nevýhody Implementace do politiky Německá expertní komise Enquete-Kommission a co máme ještě? Bertelsmann (spolu s knihovníky) a knihovníci: parlamentní večery, politické poradenství (večer dbv v politickém klubu), kulturní snídaně u spolkového prezidenta

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

Knihovnické lobbování v Česku

Knihovnické lobbování v Česku Knihovnické lobbování v Česku Vít Richter 1 Pojem lobbování má v českém prostředí většinou hanlivý význam a bývá často spojován s řadou korupčních afér, které se odehrávají na místní, krajské, vládní či

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Waldmünchen KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Prostory Ubytovna pro mládež Jsme zařízením patřícím katolickému hnutí pracujících KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) a křesťanské pracující mládeži

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Lobbing v Evropské unii

Lobbing v Evropské unii Lobbing v Evropské unii Šárka Laboutková Technická univerzita v Liberci laboutkova@centrum. @centrum.czcz Lobby výklad pojmu Původ slova : z latiny LABIUM vstupní hala Pojem přichází z USA Lobby hala,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 q METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 Základní metodický dokument MA21 v městské části Praha 8 schválený ZMČ Praha 8 dne 11.3.2015 Zpracoval: Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více