Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05"

Transkript

1 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007

2 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme. V prázdninových měsících se začne se zatrubněním potůčku, který vede přes pozemky pana Petra Šafaříka (čp.32) a pí. Jarmily Menčíkové (čp.19) do rybníka. Projektant p. Jehlík vypracoval projekt na úpravu křižovatky u železničního nadjezdu ( Parlament ) na oboustranný výjezd. Tento návrh bude předám projektantce, aby ho zapracovala do územního plánu. Pak už jen zbývá najít sponzora, který tento návrh vybuduje. Pročištění spodní cesty, která vede od hliniště do pískovny se blíží ke zdárnému konci. Za pročištění můžeme děkovat manželům Pákovým, kteří tam odvedli kus poctivé práce. Dne 9.února 2006 provedla inspekce neohlášenou kontrolu provozovny společnosti GERA (Zinal ve Vraňanech a v provozovně ve Slaném). Místním šetřením bylo zjištěno, že v provozovně, která se má zabývat výkupem kovových odpadů, třídit je a zpracovávat, se vyskytují i odpady, které tam nemají co pohledávat, provozovna nemá povolení k manipulaci s nimi. Jednalo se například o kovové obaly od nebezpečných látek, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, zaolejované motory, elektroinstalace atd. Proto byla společnosti Gera uložena pokuta v částce ,- Kč. Inspekcí uložená skoro čtvrtmilionová pokuta byla rozdělena tak, že polovina částky se stane příjmem obcí a druhá polovina bude příjmem Státního fondu životního prostředí. Firmě Zinal (sběrna kovového odpadu) byla udělena pokuta ve výši ,- Kč a tato částka již byla připsána na účet naší obce. Tyto peníze budou použity na výsadbu nových stromů na návsi. Stromy budou vysazeny na podzim. Výsledky měření hluku při otevření silničního obchvatu, dopadly až na dvojdomek ČSD (čp. 137) dobře. V dvojdomku byla navržena výměna oken za trojskla. Povrch lávky, na které se odlupuje nátěr, byl vyreklamován a bude opraven do zimy letošního roku bylo zahájeno kolaudační řízení na Skladovém hospodářství Spomyšl (podnik pana Pokorného), stavba byla spuštěna do zkušebního provozu, který je povolen do Ke kolaudačnímu řízení musí být doloženy výsledky měření hluku, které musí probíhat za chodu, musí být utěsněn prostup v obvodové stěně místnosti velína, musí být dořešeno instalování požárního potrubí dle schválené projektové dokumentace a část topolů, které jsou tam vysázeny, se musí přesadit na vhodnější místo podél oplocení a vysazené stromy se musí ukotvit. Psáno v polovině července Ivana Kumprichtová starostka obce Měj důvěru sám v sebe Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

3 Ke snímku na titulní straně tohoto čísla Spomyšelských aktualit: Na snímku je tříobrázková pohlednice vydaná asi roku Na horním snímku je obchod Gustava Grosse v čp.15, uprostřed je hostinec U Jelenů a dole část návsi od obchodu v čp.2 až po hasičskou zbrojnici se zvoničkou. Jako podklad je na titulní straně použito výseku Műllerovy mapy Čech z roku 1726 publikované v knize Dr. Václava Chaloupeckého O Řipu, nakladatel A.B.Černý, Praha Informace, aktuality Koncem září končí letní odvoz komunálního odpadu, který se vyznačuje týdenními intervaly. Od té doby bude odvoz prováděn každé dva týdny. Na sobotu 5.května 2007 svolalo zastupitelstvo obce brigádu na úpravu rybníka. Rybník se dlouho nemohl vzpamatovat ze zásahu těžkou technikou (bagrem), který byl proveden v roce 1999, ale v roce 2002 píše kronikářka obce, že V obecním rybníku stoupla hladina vody. Dobrá zpráva po dlouhodobé nízké hladině. Všichni jistě pamatujeme, že i v době tání sněhu v první polovině února loňského roku, byl rybník skoro plný. Na jaře roku 2007, v době dlouhodobého sucha, byl stav vody kritický. Hladina nízká, ryby hynuly, voda byla zelená. V předstihu, po dohodě se Spolkem přátel cechu rybářského, nechala starostka obce 27.dubna navézt na hráze asi 100 tun jílovité hlíny z pískovny v Černuci a ta pak byla brigádníky z řad občanů (z větší poloviny romského původu, kteří dlužili poplatky za odvoz komunálního odpadu) ručně pomocí koleček a za pomoci techniky zapůjčené ing. Myslíkem rozvezena po obvodě hráze a tak použita jako prostředek k utěsnění břehů a suché části dna rybníka. Brigádníkům, pracujícím od 8 asi do 12 hodin, byla poskytnuta svačina, kterou zajistil hostinský Jan Jelínek. Za vedení obce se prací účastnil pan Antonín Leger, za spolek rybářů byl od začátku přítomen a rovněž aktivně pracoval pan Richard Kraus. V neděli 6.5. hasiči pokropili navrstvený jíl sedmi autocisternami vody pohled na rybník a hromady jílu od Dolíka začínají práce v rohu rybníka u čp. 125 Podruhé se sešli brigádníci v sobotu 19.května. Kolem 10.té hodiny dopolední jsem napočítal šest občanů z Parlamentu, dále se zúčastnili pp. Miroslav Černý, Richard Kraus a jeden brigádník, který není z obce. Seškrábali zbytek ztvrdlé jílovité hmoty z hráze u silnice a vyjmuli zatravňovací dlaždice z břehů rybníka tak, aby příště mohla být pod ně navrstvena jílovitá zem potřebná k utěsnění břehů. Další akce na rybníku se konala následující sobotu 26.května. Kolem půl desáté dopoledne bylo na place 5 občanů z Parlamentu a dále paní Hlinovská (čp.124), paní Nicková (čp. 125), pánové J. Jelínek, V. Kokoška prostř. a R. Kraus. Jejich činnost byla převážně zaměřena na čištění betonových tvárnic. V práci se mělo pokračovat v sobotu 2.června. Akce byla vyhlášena obecním rozhlasem, ale pro špatné počasí se nekonala. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

4 vyjímání betonových tvarovek z břehu rybníka u čp takový pohled se naskytl kolemjdoucímu odpoledne: tvarovky jsou uloženy na břehu čištění tvarovek po poledni byla část tvarovek očištěna Oba snímky jsou ze soboty 16.června 2007, kdy se konalo následující setkání u rybníka. Brigádníci navezli připravenou jílovitou hlínu na břeh podél zahrady na místo, kde ještě chyběla a dokončili tak utěsnění této části rybníka. Zatravňovací dlaždice byly prakticky všechny vyčištěné. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

5 Další brigáda se měla konat v sobotu 23.června, ale brigádníci se nesešli. Práce s rozvozem jílovité zeminy pokračovaly také o druhé červencové sobotě, kdy byla všechna připravená hlína rozvezena po březích rybníka. Za zaznamenání určitě stojí - a musím říci bohužel že neznámý pachatel odcizil od rybníka několik desítek očištěných zatravňovacích dlaždic. V průběhu měsíce května byla našimi hasiči instalována mříž k ochraně zvonu na bývalé hasičské zbrojnici. Myslím, že je dobré, když se vedení obce stará o památné předměty, které připomínají naši minulost, protože jich máme v naší vsi hodně málo a musíme si jich vážit a nedopustit, aby je ničili vandalové nebo kradli nebo zloději. Nikdo v obci již není tak starý, aby pamatoval dobu, kdy byl zvon zavěšen na zvoničce uprostřed návsi. Zvon totiž pamatuje vznik Republiky Československé, nese na sobě datum 1918 a o době jeho zakoupení svědčí i zápis ze schůze vedení obce z 1.září Tehdy se radní K. Štolc (čp.23) a V. Turek (čp.4), členové výboru Ferd. Klindera, V. Turek ml. (č.13), Fr. Šafařík a Fr. Kulhavý za předsednictví starosty Františka Péma jednohlasně rozhodli, že zakoupí litý ocelový zvon od p. Jindřicha Pilce z Roudnice-Hracholusk č.p. 696 za obnos 280 K. Výrobci udali rozměr zvonu, aby se do zvoničky hodil. Po postavení tzv. Kulturního domu (čp. 120) v roce 1940 byl zvon přemístěn nad dveře hasičské zbrojnice umístěné v tomto domě a visí tam dosud i přesto, že obec má od roku 1981 nový Hasičský dům čp jvm - Od čtvrtka 17.května do neděle 20.května byla v obci v provozu skupina kolotočů a houpaček, které se starostce nepodařilo sehnat na termín pouti, která zde po 2.světové válce bývá slavena v den osvobození od r to bylo vždy 9.května, v posledních letech je to 8.května. Důvodem, proč zde atrakce nebyly v den pouti, byla jejich vytíženost byly již nasmlouvány do jiných obcí. Atrakce pana Wertheima, houpačky, vlnová dráha, velký a malý řetízkový kolotoč, dětský kolotoč i dvě střelnice, stály na louce za bytovým domem ACHP čp. 132, ale popravdě si musíme přiznat, že jejich vytíženost byla většinou mizivá. Dalo by se předpokládat, že např. v sobotu 19.května odpoledne bude atrakce využívat nejvíce dětí, ale opak byl pravdou. Pobyl jsem na place několik desítek minut, ale jediným zákazníkem bylo malé děcko, které vidíte na fotografii. Děti, které přišly, se mohly občerstvit jen ledovou tříští a cukrovou vatou, ale pro dospělé nebylo k dispozici žádné občerstvení. jvm pohled na část pouťových atrakcí kolotoč pro nejmenší Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

6 Na elektronické desce webových stránek obce se objevilo oznámení o vyhlášení výběrového řízení na žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Spomyšl. V oznámení je uveden návod, které údaje je třeba uvést při sepisování žádosti, informace o tom, jakým způsobem lze půjčku čerpat a do které doby je nutné žádost podat. Oznámení bylo možné na e-desce i na obecní desce před obecním úřadem číst do 31.května. V sobotu 19.května 2007 bylo dokončeno oplocení dětského hřiště na návsi. V tento den pp. Pavel Březina (není občanem Spomyšle), Aleš Duchoslav, Petr Kumpricht a Václav Kokoška (prostř.) zabetonovali sloupky plotu a také instalovali novou hračku delfína na pružině. 19.květen květen 2007 V pátek před desátou hodinou dopoledne se ocitla malá část obce zcela neplánovaně bez elektrického proudu. Nejvíce problémů měla vedoucí pošty paní Vůčková, jíž přestala fungovat některá technika, kterou používá v úřadě. Ačkoliv nebyla bouřka ani vítr, upálil se a spadl jeden vodič mezi čp. 120 a čp. 7 a zůstal ležet na zemi. Rovněž mezi sloupy kolem bývalé samoobsluhy (čp. 139) ležel na její střeše přerušený vodič a na obou sloupech chyběly izolátory. Oprava byla provedena až kolem půl dvanácté, když předtím si odpovědní pracovníci předávali závadu jako horký brambor (telefonovali až z Ústí n.l., kdeže vlastně Spomyšl leží). Díky patří paní Borecké, která po celou dobu hlídala vodič ležící na zemi, aby varovala každého, kdo by s ním měl přijít do kontaktu nikdo totiž nevěděl, zda je či není drát pod napětím. 26.května vylepšil naší autobusovou zastávku pan Ladislav Horký. Zryl kousek záhonu, vysázel na něj begonie-ledovky v podobě názvu naší obce a zalil je. Dne 22.května provedla odborná firma prořez stromů na návsi. Kromě dvou topolů, které byly určeny k poražení, objevila třetí, který byl při pohledu shora narušený byl to topol stojící před bývalým hostincem u Viktorinů čp.22. První dva topoly, které označila odborná firma za nejnebezpečnější, byly ve čtvrtek 24.května poraženy. Současně byly z obou bříz stojících u autobusové čekárny pro směr Kralupy vyřezány suché větve. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

7 První z topolů stál vedle autobusové čekárny, druhý před Hasičským domem čp Z prvního z nich, který byl v relativně lepším stavu, spadly při větrném poryvu silné suché větve a jen náhodou nikoho neporanily, druhý byl dutý do té míry, že ho ve stojaté poloze držela jen ca 10 cm silná skořápka, vnitřek byl totálně vykotlaný, vyhnilý. V průběhu porážení jsem se setkal se zcela protichůdnými názory kolemjdoucích občanů: jedni říkali, že topoly mají život za sebou a měly by se porazit všechny, naopak druzí mínili, že je to škoda, že náves bez topolů nebude to pravé. Asi je třeba rozumně zauvažovat, prodiskutovat všechna pro i proti a nakonec asi musíme dát za pravdu zastupitelům, kteří po poradě s odbornou firmou rozhodli o porážce. Stromy se musí občas vyměnit (podívejte se laskavě na snímky návsi na obálce tohoto i předchozího čísla Aktualit), vyrostou jiné a u vědomí možného úrazu lidí či poškození majetku kolembydlících občanů si myslím, že rozhodnutí o porážce je správné. Ještě večer v den porážky stromů vyhlásila starostka obecním rozhlasem, že občané Spomyšle mající zájem o dřevní hmotu z poražených topolů na návsi, si mohou dřevo odvézt. Třetí topol byl poražen v úterý 29.května za nevlídného, deštivého a větrného počasí. Pracovníci tentokrát pracovali pouze ve dvojici, neměli k dispozici obslužnou lávku na autojeřábu, jako tomu bylo 24.5., nýbrž jen horolezeckou sedačku; jeden pracoval ve výšce zavěšen na lanech, druhý ho zespodu jistil. Zbytek dřeva byl firmou provádějící akci naložen a odvezen v úterý 3.července A jaké bylo stáří stromů? Mám k dispozici úplně přesné a z několika údajů ověřené údaje o době výsadby topolů na návsi: 1. Dva občané, pánové Miloslav Borecký a Miloslav Viktorin, nezávisle na sobě potvrdili, že se topoly sázely v první polovině třicátých let. 2. Obecní kronika uvádí, že 20.února 1935 byly prodány topoly před čp. 23, jasany a kaštany po obci podle budov. Devatenáctého března téhož roku byly vysazovány topoly po vykácených stromech na návsi. 3. V zápisech představenstva obce lze k datu 17.března 1935 najít údaj: Usneseno vysázet na obecní náves topoly a sazenice nařezat na obecních topolech podle silnice. Na průhonech se vysází švestky asi 50 kusů. Naroubují se plané třešně a švestky, které to mají zapotřebí. Topoly byly tedy vysázeny na svátek Josefa roku 1935, dá se tedy říci, že jsou jim 72 léta a mají svou nejlepší dobu dávno za sebou. Výsadbu prováděl pan Tošner, t.č. obecní strážník, a pan Svačina, kočí na hospodářství u Viktorinů. - jvm - Jak vidíte, topol před Hasičským domem, neměl kruhový průřez a proto jeho obvod jen odhadem: střední hodnota průměru kmenu v místě řezu těsně nad zemí byla asi 120 cm, tomu odpovídá obvod kmenu cca 3 ¾ metru. 24.květen 2007 pahýl topolu u autobusové čekárny, za chvíli padl 24.květen 2007 Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

8 třetí topol v pádu třetí topol po pádu Nohejbalisté vyhlásili sobotu 9.června za den, kdy si každý příchozí může zahrát v Dolíku. Začínalo se již po deváté dopoledne a musím s chválou oznámit, že s přihlédnutím na naši malou obec se sešlo požehnaně sportuchtivých mužů celkem sestavili 5 tříčlenných družstev. O pohoštění bylo postaráno a tak špičkovým výkonům vadilo možná jen velmi teplé počasí - před polednem bylo 28, po poledni až 32 o C ve stínu. - pánové Pavel Březina, Petr Bureš a Pavel Sankot - - také mužstvo hasičů včetně smečujícího Petra Nicka si přišlo protáhnout těla - Na sobotu 2.června se jistě těšili naši nejmenší. Tento den se ve dvě hodiny po poledni sešli na místním fotbalovém hřišti, aby za přispění sponzorů a pod patronací Obecního úřadu Spomyšl, dobrovolných hasičů a fotbalového klubu SK Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

9 závodily a soutěžily o ceny. Sportovci poskytli hřiště, postarali se o občerstvení přítomných a darovali párky v rohlíku a Pitíčko zúčastněným dětem. Smíšenka manželů Plickových a firma Egida věnovaly cukrovinky, Obecní úřad Spomyšl se postaral o peníze na hračky a zaplatil koláče. Medaile, diplomy a kovové dvacetikoruny do šesti koláčů byly zaplaceny z peněz, které zbyly z akcí minulého roku. V úvodu celého odpoledne se představil tým mladých hasičů, který pár hodin předtím získal na závodech celkem 4 poháry - dva za první místa, jeden za třetí místo a jeden putovní na rok. Jak tomu bývá v tomto kraji zvykem, další program se odehrával pod vedením paní Evy Šebové a jejích pomocnic Lady Myškové, Markéty Hrubišové, Aleny Uhrové a Terezy Šebové. Děti soutěžily v mnoha disciplínách, jako je střelba na terč (instruktáž a dozor prováděli hasiči), hod míčem na PET láhve, skákání v pytlích, hod holínkou na dálku, prokousání se koláčem ke dvacetikoruně a některé další. Předávání medailí a odměn dětem umístivším se na bedně prováděla starostka obce paní Ivana Kumprichtová. Hračky byly také rozdány dětem, které nesoutěžily. V průběhu soutěží předvedli mladí hasiči disciplinu, ve které tak často vítězí na soutěžích požární útok. Závěrem pak došlo k přetahování lanem (hasiči proti ostatním) a velmi očekávaná volná zábava dětí v pěně, kterou pro ně vyrobili hasiči. Dětský den se vyvedl, dětí přišlo požehnaně a do soutěží se jich zapsalo třiašedesát, dokonce i počasí vyšlo bylo příjemných 20 o C, pod mrakem. Pršet začalo až těsně před šestou hodinou večerní, ale to se již mnozí prarodiče, rodiče i děti dostali bez úhony domů. - chvíle vrcholného soustředění - - už letí - - bez nohou vysoko nad zemí - - byť je na hřišti, tak s tímhle si asi nezakope - Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

10 Myslím, že lze velmi kladně hodnotit prozatímní činnost manželů Pákových, kteří pracují pro naši obec. Obecní náves je pěkně uklizená (až na poměrně dlouhé období, kdy se na ní povalovaly části kmenů a větví z poražených topolů), ale nejsolidnější dojem na mne udělala práce, kterou manželé odvedli na tzv. dolní cestě od hliniště směrem k pískovně. Shodou okolností jsem cestu fotografoval v lednu letošního roku a tak nyní mohu snadno porovnávat. Polní, nebo spíše lesní cestu, která jistě nezažila úpravu pár desítek let, jsme s manželkou prošli v polovině června a nemohli jsme ji poznat. Kdo si teď udělá chvíli času na procházku a projde se tím směrem, snadno zjistí, že v tomto prostoru bylo uděláno hodně solidní práce v poměrně nesnadných podmínkách, protože cesta byla ještě na jaře zarostlá trním a náletovými dřevinami, ležely přes ni napadané suché kmeny, velké kameny atd. Dík za solidní vzhled středu i okrajových částí naší obce jistě patří také našim voleným zastupitelům, kteří určují, co a kdy se bude v obci vylepšovat. Jejich organizátorské schopnosti se jistě po čase projeví i v dalších partiích Spomyšle, až na ně přijde čas s úklidem. Abych se ještě několika větami vrátil k cestě. V době, kdy jsme cestu procházeli, nebyly práce ještě dokončeny, v horní části cesty zbývaly ještě asi 2-3 desítky metrů k dokončení práce. Uvažovali jsme, že by to mohla být dobrá příležitost pro zimní radovánky dětí. Sáňkování a bobování menších dětí by bylo možné za předpokladu, že v horní polovině cesty budou odstraněny pařezy poražených a padlých stromů a nad zábavou dětí budou bdít dospělí. No jistě, také mne napadlo, že musí napadnout dostatek sněhu, ale s tím si sami neporadíme a příroda v posledních letech dělá, jako by sníh v našich zeměpisných šířkách vůbec nikdy nepadal! Na příjemném vzhledu naší domovské vesničky se různým způsobem podílejí někteří další občané nebo spolky, ale o těch někdy příště. Nelichotivý názor o opačném druhu lidí, kteří nám všem úmyslně nebo neúmyslně škodí, si každý člověk udělá, když přijde na některá jiná veřejná místa, např. do pískovny, k závoře u panelky k pískovně (u Černého kamene). - jvm - - leden červen Chcete vědět, jak si na tom stojí kvalita naší pitné vody? Jako zázrakem se obsah dusičnanů drží těsně pod povolenou hranicí: Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

11 datum místo odběru vzorku NO - 3 (mg/l) Spomyšl, Obecní úřad, čp , Spomyšl, Obecní úřad, čp , Spomyšl, Obecní úřad, čp ,6 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze stanovila Středočeským vodárnám, a.s. pro vodovod v obcích Spomyšl a Jeviněves mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany s max. hodnotou 80 mg/l na dobu nejdéle do Z používání této vody jsou vyloučeny děti do 12 měsíců věku. Děti od 1 do 6-ti let věku a těhotné ženy mohou vodu používat omezeně (přibližně polovinu denní spotřeby k pití hradit kvalitnějšími zdroji např. balenou vodou). Opatření nabylo právní moci dnem 4.dubna Ještě z dopisu Krajské hygienické stanice ing. Haleňákovi, členu zdejšího zastupitelstva: Stavba přivaděče do obce Spomyšl je dle sdělení provozovatele v plánu rozvojových investic zařazena na období roku a termínem dokončení nejpozději v roce Úporné několikatýdenní sucho, které sužovalo nejen občany, ale hlavně rostlinstvo, bylo přerušeno deštěm v noci ze 7. na 8.května. Suchý květen však pokračoval až do svátku Žofie, která splnila to, co se od ní čeká, tzn. že se počůrala. První letošní tropický den jsme prožili 22.května, kdy teplota poprvé vystoupila nad 30 o C. Spomyšli se vyhýbaly přívalové deště a kroupy až do soboty Tento den spadlo mezi 19. a 19,30 h 20 mm srážek a pak ještě dále drobně pršelo. Přívalový déšť doplněný zanedbatelným množstvím malých krup, přinesl tolik potřebnou vláhu polím a zahrádkám. Ulicí V Chaloupkách se voda valila celou šíří, ku konci pak sebou nesla i hlínu. Jak se zdá, voda s hlínou přitekla z bývalého hliniště, které je nyní zavezené, ale jeho povrch není zpevněný kořínky rostlin a trávy a voda si v něm udělala korýtka, jimiž odtékala strhávajíc sebou hlínu. Řádění živlu nepřineslo velké problémy obyvatelům, ani škodu na úrodě. Poslední dekáda května byla stále velmi teplá s odpoledními maximálními teplotami kolem 30 o C, vydatněji pršelo jen večer. Začátek června byl z hlediska počasí jen pokračováním května s teplotami dolem třicítky a se skrovnými srážkami. Vysoké denní teploty vydržely až do Ten den se večer silně ochladilo a začalo pršet. Několik následujících dní klesla denní teplota až o deset stupňů. Druhého července se od 18 hodin konalo letošní 2.veřejné zasedání (VZ) zastupitelstva obce. Při kontrole zápisu z minulého VZ se hovořilo o porážce topolů na návsi, kanalizaci v obci, dětském koutku na návsi a zatrubnění potoka přes pozemky patřící majitelům domů čp. 32 a 19. V dalším programu jednání VZ se hovořilo o odprodeji pozemku bývalé uličky z ulice V Chaloupkách k rybníku, přítomní byli seznámeni s výší tzv. neinvestičních nákladů na provoz škol ve Vraňanech, ve Veltrusích, na Mělníce a v Roudnici. O půjčku z FRB (Fond rozvoje bydlení) požádal pouze 1 občan a bylo mu vyhověno. V další diskuzi bylo občanům oznámeno, že dne 1.června 2007 proběhla kolaudace sil pana Pokorného, byl mu povolen zkušební provoz do a pan Pokorný musí doložit výsledky měření hluku, upravit a přemístit vysazené topoly atd. Dále bylo sděleno, že na opravě rybníka se pracuje, ze čtvrtka 28. na pátek 29.června rozbili vandalové opět 2 skla v autobusové čekárně a utrhli víka z odpadkových košů a že ZOOPARK Zelčín požádal o umístění reklamy na lávku za hřištěm SK Spomyšl (zastupitelé schválili bezplatné umístění s podmínkou, že si ZOOPARK zajistí povolení a uvede obec Spomyšl jako svého sponzora). V úterý 3.července navečer, krátce před čtvrt na šest, se na území našeho katastru poblíž nadjezdu nad železniční tratí stala velmi tragická dopravní nehoda nákladního a dvou osobních aut. Ve zkratce lze asi konstatovat, že jde o velkou tragedii několika lidí, z nichž jeden před časem žil ve Spomyšli. Ve Fabii s přívěsným vozíkem přijíždějící po vedlejší silnici od Spomyšle seděli celkem tři osoby osmasedmdesátiletý řidič, bývalý občan Spomyšle pan Jiří Rybák, vedle něho sedící o rok starší družka a vzadu 29letá spolujezdkyně. Řidič nedal přednost po hlavní silnici od Mělníka jedoucímu nákladnímu autu. Po srážce tlačil kamion ještě několik desítek metrů Fabii před sebou a přitom v ní zahynuli řidič se svou družkou. Mladá spolujezdkyně byla s mnohočetnými zlomeninami, úrazem hlavy a poruchami vědomí přivedena lékařem do umělého spánku a pak transportována helikoptérou Letecké záchranné služby z Prahy do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Neštěstí bylo završeno tím, že sraženým autům se nedokázala vyhnout řidička Superbu jedoucí směrem na nadjezd a narazila do nákladního auta. S těžkými poraněními byla převezena do mělnické nemocnice. Jediný, kdo havárii tří aut přestál bez úhony na svém zdraví, byl řidič nákladního automobilu (kamionu). Silnice I/16, kterou od loňského roku známe jako obchvat obce, zůstala na několik hodin kvůli havárii obousměrně uzavřená. Policie odkláněla dopravu na silnice II. a III. třídy. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

12 - takto vypadala všechna tři auta po havárii - (oba snímky pořídila pí. Ivana Kumprichtová) - vrtulník zajišťující transport jedné z poraněných žen - Víte, že květnové vydání lužeckého Vltavanu informuje občany o programu místní pouti, o místním rodáku, staviteli lodí, panu Františku Růžkovi, o událostech v mateřské a základní škole, dětském divadelním souboru Specifik a přináší zajímavé pokračování o Spolkové továrně na cukr z pera L. Pýchy? červnové číslo Vltavanu přineslo povídání starosty o vandalismu prováděném na obecním majetku a od téhož informaci o definitivním uzavření divoké skládky Na Pastvách, v galerii osobností je zmíněn MUDr. Karel Kovaříček? Po informacích z mateřské i základní školy najdeme m.j. také další pokračování zajímavého seriálu o vzniku lužeckého cukrovaru. z červencového vydání Vltavanu se čtenář může dovědět o fotbalistovi Josefu Hřebíčkovi? V čísle pokračuje nejen seriál povídání o třídění odpadů, ale i vzpomínky pana L. Pýchy na Spolkovou továrnu na cukr. V této souvislosti je mou povinností sdělit, že v článku o nejstarším rolnickém akciovém cukrovaru v Čechách, jehož zřízením roku 1862 se může historie Lužce právem pyšnit, jsou uvedena jména následujících občanů Spomyšle: mezi šesti náhradníky 18tičlenného výboru akcionářů je uveden pan Josef Jiránek, mezi členy spolku, jichž bylo více než sto, se objevují jména Václav Šuster, Hynek Štolc, Václav Novotný, Václav Král a Josef Weinberg. Na dalších stranách najdete informace z lužecké pouti, mateřské i základní školy, pořadí žáků v odevzdaném sběru a spoustu jiných zajímavostí. v květnu vyšlo v Ledčicích jubilejní pětatřicáté číslo Ledčických novinek? Vydavatel, Obecní úřad Ledčice, oslavil jubileum nejen hodnotnými článečky, ale i barevným tiskem. Každý z obyvatel Ledčic si jistě vybere povídání podle svého gusta; mne osobně zaujal článeček Očistný oheň o pálení čarodějnic a pojednání ing. Špecingera o vztazích mezi katolíky a evangelíky Střelba na Podřipsku. jvm - v červnu vydal čilý obecní úřad v Ledčicích zvláštní monotématicky zaměřené číslo Ledčických novinek? Celé bylo věnováno 110.výročí založení tamního spolku ŘIP. Je skoro neuvěřitelné, že spolku se podařilo přežít i dobu komunistickou, což se jen tak nějakému nepodařilo. Dostalo se mi té cti, že jsem mohl aspoň nepatrnou měrou přispět k výročí spolku a teď si také vy, čtenáři dnešního čísla Spomyšelských aktualit, můžete přečíst mé povídání o Řipu. jvm - Vysoce specializovaný časopis Agrotip, vydávaný měsíčně firmou BASF jako informační tiskovina pro české a slovenské zemědělce, uveřejnil ve svém letošním únorovém čísle rozhovor s panem Ivo Pokorným. Povídání s podnikatelem, který má své silové hospodářství na našem katastru, je uveřejněno na stranách 6 a 7 pod názvem Reportáž ze středních Čech. Podrobnosti si lze najít na O havárii tří vozidel s tragickým koncem, která se stala 3.července v podvečer u nadjezdu přes železniční trať, se ještě týž den večer zmínila Česká tisková kancelář, v následujících dnech zprávu Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

13 převzaly s malými úpravami mnohé regionální deníky (týdeník Mělnicko č.28 na str. 1 a 4) a ve středu také Mladá fronta Dnes (článek s názvem Dva lidé nehodu nepřežili na straně B 1) Starostka sdělila, že po úpravě následujících závad bude dětský koutek odpovídat normám EÚ a obdrží certifikát. Závady se týkají kolotoče, houpačky a dopadových ploch. 30.dubna 2007 proběhlo místní šetření o křižovatce u nadjezdu, na kterém se přítomní přiklonili k variantě č.2, ke které se přiklánějí také zastupitelé obce Spomyšl. Pokud dostane studie souhlas i od kpt. Šafra, zadá se vypracování projektu p. Jehlíkem. Byla zakoupena benzinová motorová pila v hodnotě 5300 Kč a hasiči ji předali s instruktáží p. Pákovi Uličku, spojující ulici V Chaloupkách s rybníkem, koupí občané sousedící s pozemkem za cenu 10 Kč/m 2. Starostka sdělila, že při pokládání zatravňovacích dlaždic je třeba pamatovat na znovuobnovení přelivové hrany z rybníka do polí za silnicí. Dále navrhla, aby byly zrušeny poplatky za chytání ryb pro děti do 15 let. Zastupitelé se dohodli, že tuto záležitost projednají se zástupci Spolku přátel cechu rybářského. Navržená úprava křižovatky u nadjezdu byla všemi potřebnými institucemi schválena, pouze je třeba posunout odbočku k silům pana Pokorného směrem k obci. Pan Jehlík z Pragoprojektu úpravu dopracuje Dne 1.června 2007 proběhla kolaudace sil na farmě pana Pokorného. O půjčku z FRB požádal pouze 1 občan. Všichni zastupitelé s udělením půjčky souhlasí. Na poradu pozvala starostka zástupce Spolku přátel cechu rybářského Spomyšl, kteří se ale nedostavili. Projednávat se měl návrh starostky na bezplatný rybolov pro děti do 15 let a informace o zajištění dřeva a zapůjčení stroje ing. Myslíkem. Jíl je složený u rybníka už 14 dnů. Na pořadu schůze byla i jednání o pitné vodě, průjezdu velkých nákladních aut přes náves, umístění reklamy na lávku přes obchvat, o převodu silnice I/16, aby bylo možné získat stavební povolení na kanalizaci aj Na poradě se projednávala naplánovaná schůzka s firmou Demorecykla, diskutovalo se o kvalitě pitné vody v čp.10 ( Parlament ), o dotaci na memoriál Jiřího Srby v nohejbale, o výměně rozbitého zrcadla na sloupu před čp.9. Zastupitelé se také zabývali rekonstrukcí sociálního zařízení na spomyšelském obecním úřadě a byli seznámeni s plánovaným školením hospodářky obce. Problémy na cestě můžou být výstražným znamením ke změně směru. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ŠIRŠÍHO DOSAHU Také v letošním roce si můžeme připomenout události, které se nějakým způsobem podepsaly do dějin českého státu. Jedná se pouze o náhodný výběr jubileí: datum výročí událost události Založeno Menší Město pražské, dnešní Malá Strana Po 9 letech dokončena stavba Karlštejna V Praze popraven Jan Roháč z Dubé Založena Jednota bratrská Narodil se Jan Hollar grafik, kreslíř a rytec V Amsterodamu vydány Veškeré spisy didaktické (Opera didactica omnia) J. A. Komenského. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

14 Ve Vídni zemřel český král a císař Ferdinand III. a vlády se ujal jeho syn Leopold I. ( ) Zemřel Jan Hollar grafik, kreslíř a rytec Vydán Hrdelní řád Josefa I., platný jen pro Čechy, Moravu a Slezsko, který sjednotil postup řízení u všech soudů a označil čarodějnictví jako ohavnost spáchanou s výslovnou aneb tajně podmíněnou pomocí ďáblovou, přičemž stanovil pro něj jako zločin proti státu jediný trest: smrt na hranici Císař Josef I. vydal nařízení, že všichni obyvatelé monarchie jsou povinni plnit příkazy krajských úřadů ve věcech berních a v případě neplnění berních povinností lze použít proti neplatičům obvyklých donucovacích prostředků, a to bez ohledu na to, zda se jedná o úředníky, nebo o stavy Policejním předpisem byl u nás poprvé upraven směr dopravy, tj. na Karlově mostě v Praze byla zavedena jízda i chůze vpravo Vydán druhý tereziánský katastr (po určité revizi prvního z 1.května 1748), k němuž byl připojen i soupis panské půdy (dominikál) i veškeré další vrchnostenské užitky z podnikání, platů poddaných a roboty; dominikál byl až do této doby osvobozen od berně. Z prestižních důvodů však nebyl soupis vrchnostenské půdy nazván katastr, ale exequatorium dominicale. Zahrnuty byly i příjmy církve a městského hospodaření, přičemž zdanění vrchnostenských příjmů bylo nižší. Tereziánský katastr platil až do zavedení josefínského katastru v roce 1789; po smrti Josefa II. (1790) se k němu Leopold II. vrátil a pak platil tereziánský katastr až do zavedení stabilního katastru Kníže A. I. Lobkovic založil v Praze hydrologickou společnost, která měla vypracovat plány na splavnění českých řek, zejména na spojení Vltavy s Dunajem Byly vyhlášeny zásady pro vytvoření stabilního katastru, tj. pro soupis veškerých pozemků za účelem zdanění na základě čistého výnosu parcel. Práce byly dokončeny v roce Bylo vyměřeno katastrálních obcí, pro každou byla vytvořena mapa Lesmistr Josef Ressel ( ), původem z Chrudimi a působící v Terstu, získal patent na lodní šroub V Praze bylo na nejživějších ulicích instalováno 200 plynových hořáků Prosinec. Serií ústavních zákonů se říšská rada přeměnila v ústavodárný orgán a ten zavedl řadu demokratických svobod, přijal zákon o všeobecných a občanských právech, včetně náboženské svobody a národnostní rovnoprávnosti, o rovnosti před zákonem, při volbě povolání a v přístupu k úřadům, svobodu osoby, projevu, vyučování a vědeckého bádání, práva každého národa na pěstování vlastního jazyka. Bylo také nově upraveno právo spolčovací a shromažďovací Křižíkův elektrotechnický závod zřídil první veřejné elektrárny (a veřejné osvětlení v Čechách a sice v Písku a Jindřichově Hradci Císař Fr. Josef I. schválil soubor volebních zákonů, které zaváděly všeobecné a rovné hlasovací právo Český lékař, profesor psychiatrické kliniky pražské univerzity Jan Janský ohlásil objev čtvrté krevní skupiny. Tím umožnil provádění transfuzí krve. Dnes označujeme krevní skupiny 0, A, B, AB Červenec: vydán zákon o organizaci politické správy, který zavedl důsledné rozdělení Československa na 4 země, tj. Čechy, spojení Moravy a Slezska v zemi Moravskoslezskou, Slovensko a Podkarpatskou Rus Otevřen provoz na novém letišti v Ruzyni Vědec českého původu, chemik František Berger, objevil v USA brzy velmi rozšířený lék meprobamat (sedativum) Vznikla Charta 77. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

15 Ženská si objedná do bytu montovanou skříň. Přijedou, namontují, žena zaplatí, odjedou... Najednou projede pod okny tramvaj a skříň spadne. Co teď? Manžel není doma, tak skočí pro souseda, ať jí pomůže. Soused zvedne skříň a připevní ji vruty ke zdi. Projede tramvaj a skříň zase spadne. Soused říká: Víte co, já to přimontuju, vlezu do skříně a kouknu, kterej vrut se povoluje první a tam pak dáme větší. Žena souhlasí a že půjde zatím postavit na kávu. V tom se vrátí manžel, vidí na stole prostřeno pro kávu a novou skříň. Otevře ji, tam soused. Co tu děláte, sousede? zařve. Soused se zamyslí a pak povídá: Víte co, dejte mi rovnou přes hubu, protože když vám řeknu, že tu čekám na tramvaj, tak mi stejně neuvěříte. Několik lekcí ze světa byznysu První lekce Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá sprchovat, když v tom zazní dole v hale zvonek. Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít. Před dveřmi stojí soused Bob. Ještě dříve, než žena stačí otevřít ústa, Bob spustí: "Dám ti 800 dolarů, když si tu osušku na chvíli sundáš." Po krátkém rozmyšlení nechá žena osušku sklouznout a zůstane před Bobem jen v Evině rouše. Bob chvíli kouká, pak dá ženě 800 dolarů a odejde. "Kdo to byl?", ptá se manžel, když se žena vrátila. "Jenom Bob od vedle." "To je fájn, že přišel. Dal ti těch 800 dolarů, které mi visí?" Poučení: Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to sdělit včas. Zamezíte tím možnému nepříjemnému odhalení v budoucnosti. Druhá lekce Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na koleno. "Otče, pamatujete na žalm 129?", zeptala se s nevinným výrazem jeptiška. Duchovní ruku sundal. Ale po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. Jeptiška se znovu zeptala: "Otče, pamatujete na žalm 129?" "Promiňte sestro, opravdu nevím, co se to mnou dnes děje," mumlal duchovní. Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible. Nalistoval žalm 129 a čte: "Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí." Poučení: Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, můžete propást skvělou příležitost. Třetí lekce Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd. Cestou najdou starou lampu a když ji začnou otírat, objeví se džin: "Splním každému jedno přání," hřímá. "Prvnímu mně, prvnímu mně, volají prodavač s pokladní." "Přejte si," vyzve je džin. "Chtěl bych být na Bahamách, řídit rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti," říká prodavač. Puf - a prodavač je pryč. "Chtěla bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce mít neustálý přísun pina coladas.", říká prodavačka. Puf - a prodavačka je pryč. "Tak jste na řadě", obrátí se džin na manažera. "Chci ty dva zpátky než skončí polední přestávka," říká manažer. Poučení: Nechte svého šéfa, ať mluví první. Čtvrtá lekce Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: "Co děláš?" "Jen tak sedím a koukám." "Mohu si sednout také?" "Ale jistě, proč ne." A tak si zajíc sedl pod strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla. Poučení: Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

16 Mnohé z vás jistě zajímá, jak se žilo v druhé polovině 19.století v naší obci, jak si vedli naši předchůdci. Strohé záznamy, které jsem měl možnost prostudovat a které nenajdete v obecní kronice (ta ještě neexistovala), neříkají všechno o životě obyvatel ve Spomyšli, ale přece jen si lze z dochovaných zpráviček vytvořit jakýsi dojem, představu. Můžete se na chvíli začíst do náhodně vybraných události a porovnat si je s problémy, kterými se zabývá dnešní zastupitelstvo. Nemocní lidé, žebráci, neplatiči daní to byly životní osudy některých lidí, které také musela obec, krom příjemnějších problémů, v té době řešit. Před 140 léty: Starostou byl pan Václav Šuster. 26.března 1867 byl většinou 8 hlasů za obecního hlídače a spolu s tím pasáka, ponocného a poštovního posla zvolen p. Josef Tošner. Při volbě dostali po 1 hlasu i pánové Josef Husák a Jiří Duchoslav. V tomto roce zastupitelé řešili např. krádež brambor Františkem Budníkem, který tak učinil již podruhé, obecním pokladníkem byl zvolen František Štěpanovský, jednalo se o komisním prošetření stavby nového domku po vyhoření p. Josefa Rybáka ve Spomyšli (skrze zařízení a předepsání třídní daně ze stavení) atd. atd. Před 130 léty: Starostou v roce 1877 byl pan Jan Kubeš, pokladníkem pro tento rok byl Josef Weinberg. Jednalo se např. stran žluté hlíny a usneseno, že se na jiném místě bráti nesmí, než ve vrchu čís.parc. 300 nad polem čís. parc. 311 pana Josefa Weinberga pod pokutou, jakou obecní výbor uzná. Z cizí obce musí každý za párovou fůru jeden zlatý a za jednokoňovou 75 krejcarů do obecní pokladnice zaplatit. Zastupitelstvo se v průběhu roku usneslo na vyčištění rybníka, opravě obecního domku, pronájmu obecních pastvin atd. Před 120 léty: Starostou byl pan František Štěpanovský. Františku Pémovi ustavilo zastupitelstvo obce roční poplatek za předzahrádku o ploše 21 čtver. sáhu ve výši 2 zl. 52 kr. Poplatek je platný po dobu 12 roků. Téhož dne stanovilo zastupitelstvo poplatek Václavu Novotnému z vystavěné pece z 1 čtver.sáhu 12 kr. a toto usnesení platí po dobu 12 roků. Plochu zastavěného pozemku má V. Novotný sám oznámiti do 30 dnů na obecním úřadě. 28.února 1887 byl sepsán protokol, ve kterém obecní úřad zaznamenal, že Fridrich Freid, mistr taneční (co příslušník zdejší) byl od obce Sechshaus při schůzi výborové dne 12.února 1887 do svazku obce Sechshaus přijat, což výměrem téhož obecního úřadu ze dne 24.února 1887 čís. 825 oznámení zde učiněno bylo. Na základě přijmutí Fridricha Freida do svazku obce Sechshaus vymazává se právo domovské pro téhož Fridricha Freida ve Spomyšli. V roce 1887 byl polním a obecním hlídačem s poštovní posílkou zvolen Hynek Fišer (čp. 36), honebním starostou obce Spomyšelské byl aklamací zvolen Josef Jiránek ml., na Silvestra byl pokladníkem obce na tříleté období zvolen p. František Viktorin. Před 110 léty: Starostou obce v roce 1897 byl pan František Pém. Starostou honebního výboru byl na dalších šest roků zvolen aklamací pan Karel Štolc (čp. 23), obecním pokladníkem pan Josef Turek, od konce roku pan František Viktorin. Poprvé v historii obce se lze dočíst o volbě stavební komise (dle zákona má sestávat z členů představenstva, zvoleni byli pp. K. Štolc, V. Král, Fr. Pém a V. Šuster). Při diskuzi o volbě ohledatele masa bylo nakonec konstatováno, že ohledávání masa se ponechává představenstvu obce. V tomto roce byl ustanoven řád hasení v příčině ohně a pan Novotný navrhnul, aby byla z obecních prostředků koupena ruční stříkačka; předběžné zjišťování v té věci bylo svěřeno panu K. Štolcovi. Zastupitelé obce se také radili, co s nemocným Fr. Řehákem. Starosta navrhnul zaopatřit Řeháka v nějaké veřejné nemocnici, bude-li k ošetřování přijat. Za tím účelem mělo představenstvo s některou veřejnou nemocnicí vyjednávat. Obecním strážníkem se v březnu stává Eduard Exner z Jaroměře, ale pro neplnění povinností ho od srpna 1897 nahrazuje Antonín Vurma. Na návrh Františka Fišera usneseno nechat opravit zeď u obecní pastoušky a to tím způsobem, že spadnutím hrozící zeď se má nahradit dřevěným plotem. Jako skoro každoročně řeší zastupitelé problém co provést s neplatiči daní. Zápis v tomto roce zní takto: Poněvadž většina dlužníků buď zaplatila neb částečně dluh splatila, přijat návrh, aby ti dlužníci, kteří vůbec ještě nezaplatili, a to jmenovitě Uher Václav, kovář čp.1 a Rytíř Josef čp. 33 k zaplacení donuceni byli a sice Uher Václav přísnou upomínkou a v případě neuposlechnutí provedením povolené dražby, Rytíř Josef pak zavedením sekvestrace na nájem domku jeho č.pop. 33. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

17 Věnováno 110 letům existence spolku Říp v Ledčicích. ( ) Vážení čtenáři Spomyšelských aktualit, dnes si dovoluji předložit vám krátké povídání o jednom spolku z nedaleké obce Ledčice. Jak svůj počin vysvětlím? Je to poměrně jednoduché: před více než čtvrtstoletím jsem měl tu možnost pracovat v k.p. Kaučuk v Kralupech nad Vltavou s několika občany obce Ledčice, kteří, ač původem zemědělci, museli vydělávat na chléb v chemické fabrice. Nic záviděníhodného. Přesto, že člověka občas životní situace postaví do role, která se neshoduje s jeho představou o užitečně a dobře prožité době, se tito pánové postavili k práci čelem a spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Když se mi v té době dostal do rukou odznak spolku ŘIP v Ledčicích, vypadlo z jednoho z nich, že spolek dosud existuje a že je jeho členem. Nu, a pak již bylo sepsání článečku o spolku a jeho životě poměrně jednoduché. Doufám, že se vám povídání bude líbit, protože je v něm dokumentován život našeho okolí a lze domyslet, že nějak podobně se žilo i v naší vesničce. Ledčický vzdělávací a podporný spolek Říp přežil mnohá desetiletí a přežil dokonce komunistickou éru a to se jen tak nějakému nepovedlo. Snad nebude příliš od věci, když se ze začátku povídání krátce zmíním o životě obyčejného českého člověka na vesnici v době, kdy spolky vznikaly a to byla doba druhé poloviny 19.století. Naše země byly součástí Rakousko-Uherska, monarchie, v jejímž čele stál od roku 1848 císař František Josef I. Pro český národ je toto období snahou o prosazení češství do všech oblastí politického, hospodářského i společenského života. O poměrech v českých zemích rozhodoval stále ještě Říšský sněm ve Vídni, Zemský sněm v Praze měl pravomoc velmi malou. Přesto se však podařilo vybojovat novou ústavu, která přinesla uvolnění útisku a na tehdejší dobu poměrně velké svobody - shromažďovací, spolčovací, vyznání, tisku, volby povolání, stěhování atd. 1 Postupně se uvolnila policejní kontrola veřejného života i cenzura tisku, literární a publikační činnost zejména ve městech značně ožila. V této uvolněnější době začal v monarchii pulzovat čilejší společenský život, občanské aktivity se mohly projevovat např. zakládáním spolků. A nejen ve městech. Ústavní svobody se pochopitelně vztahovaly i na dělnictvo a pracující v zemědělství. V těchto kruzích, které nastalé svobody náležitě využily, se začaly jako houby po dešti zakládat spolky se zaměřením kulturním, vzdělávacím, tělovýchovným, zpěváckým, hudebním aj. sečky, sekačky, mlátičky nebo oračky. Začínalo se také s používáním umělých hnojiv, ve větším měřítku se pěstovaly technické plodiny řepa a chmel. Na zavádění nových způsobů hospodaření však neměl každý, mohli si je dovolit jen ti, kteří měli na nové stroje, hnojiva, stavbu chmelnic V Ledčicích té doby nebyl žádný velkostatkář, většinu půdy, podobně jako i v dalších okolních obcích, měli v držení sedláci, kterých žilo v obci několik. Střední rolníci, další sociální vrstva, již pracovali na svých polích sami s rodinami, čeledi měli poskrovnu. Nejpočetnější vrstvu obyvatel tvořili drobní rolníci chalupníci a domkáři. Jejich postavení bylo velmi neurčité a živobytí velmi nejisté, při neúrodě se 2 Obec Ledčice bývala i v minulosti obcí převážně zemědělského charakteru. I tady se v důsledku průmyslové revoluce prováděly zásadní změny v zavádění nových zemědělských strojů, ať to byly Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

18 zadlužovali. Dluhy pak museli splácet, nejčastěji prací u sedláků nebo odchodem do průmyslu. Vůbec nejhorší postavení na vesnici měla zemědělská čeleď (chasa) čeledínové, kočí, voláci, děvečky. Ti byli zcela závislí na svém zaměstnavateli. Pro zajímavost a srovnání uvedu některé ceny a mzdy z konce 19.století: ceny: výkup obilí 1 q pšenice 8 zl. 1 q ječmene 6 zl. výkup vajec v létě 3 vejce 2 kr. v zimě 2 vejce 3 kr. ½ litru piva 6 7 kr. 1 vuřt 5 kr. 1 chléb kr. 3 housky 5 kr. boty 1 zl. 20 kr. kráva zl. kůň zl. mzdy: kočí zl. ročně + deputát děvečka zl ročně + strava a bydlení V Ledčicích se v té době snažili uživit i drobní řemeslníci a živnostníci: 3 kováři, 2 koláři, 2 truhláři, sedlář, bednář, 3 krejčí, 4 obuvníci, pekař, řezník, obchodník s dobytkem, několik zedníků, tesařů, pokrývač. V obci též provozovalo svou živnost 5 obchodníků a 3 hospody. Záležitosti obce spravovala obecní rada v čele se starostou. Mezi politickými stranami, které byly v obci zastoupeny, byla strana sociálně-demokratická, národně-socialistická, národně-demokratická, národní strana svobodomyslná, lidová Tedy úhrnem jaký byl společenský život a kultura v 90.letech 19.století v Ledčicích? Po každodenní 10 14tihodinové těžké práci na polích a ve chlévech, kdy jedinou mechanizací pro většinu obyvatel obce byly dvě silné ruce, vidle, někdy i potah, toužili lidé po odpočinku, po zábavě, po společnosti, po kultuře. A tak se nedivme, že se dlouho těšili na pouť, posvícení, svatby, na všechny svátky a neděle, na příjezd kočovné divadelní společnosti. Těchto svátečních dnů si chtěli jak se patří užít a proto šetřili a pak nelitovali vydání nějakého krejcárku navíc. V jarních měsících a i v létě se po večerech ozýval na návsi u rybníka zpěv mládeže, v zimě se ženy scházely při draní peří, chlapi v hospodách. *** Snažil jsem se alespoň trochu vám přiblížit poměry a život v Ledčicích v době, kdy se rodila myšlenka založit spolek. Těžko říci, co bylo bezprostředním podnětem k jeho vzniku. Snad to byla dobrá pověst a prosperita spolků v okolních obcích, ať již to byl Havlíček ve Vodochodech, Máj a J. K. Tyl ve Straškově, Svornost v Bříze, Polacký v Nové Vsi, Vlast v Račiněvsi, Říp v Horních Beřkovicích, Dobromil v Mnetěši a mnoho spolků v Roudnici: Havlíček, Vlastimil, Tyl, Hálek, Budislav, Pochodeň, Idea, Říp, Občanská Beseda atd. Dalším 4 možným impulzem pro vznik spolku byly tehdy časté výzvy v novinách a časopisech. Iniciátory založení Vzdělávacího a podporného spolku Říp v Ledčicích bylo několik místních občanů. První stanovy byly vypracovány za odměnu 8 zl. 80 kr. Tyto stanovy však byly v prvních deseti letech existence spolku asi 3krát přepracovávány a doplněny podle potřeb spolku. Stalo se totiž několikrát, že usnesení výboru odporovalo stanovám a to pobouřilo členy natolik, že musela být svolána mimořádná valná hromada nebo členská schůze. Jak je vidět, měli tenkrát členové stanovy v malíčku. Vlastnímu založení spolku předcházela 16.ledna 1897 taneční zábava, která však nepřinesla očekávaný zisk, nýbrž pouhý 1 zlatý a 44 krejcary. Ustavující schůze se konala 5.září 1897 za účasti 60 občanů. Za členy se jich přihlásilo 40 a 3 Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

19 hned byl zvolen výbor. Zápisné bylo určeno na 1 zlatý, příspěvky 20 kr. měsíčně, podpora byla určena ve výši 20 krejcarů denně po dobu 3 měsíců, stanovy stály 15 kr. Žádost slavnému c.k. obecnímu zastupitelstvu o milodar ve prospěch spolku byla odmítnuta. Již v prosinci 1897 koná spolek divadelní představení a první spolkovou taneční zábavu. A nyní něco statistických dat od vzniku spolku až do sedmdesátých let 20.století: Ve funkci předsedy spolku se vystřídalo 17 občanů, jednatelů bylo 13, pokladníků 14. Až do roku 1914 byly voleny tzv. zábavní výbory. Do konce roku 1976 se uskutečnilo celkem 79 řádných valných hromad, 41 členská schůze, 482 schůzky výboru. Celkem se odbylo 8 slavnostních valných hromad, a to k 10., 25., 40., 50., 60., 65., 70. a 75.výročí založení spolku. Účast členů na schůzích to bylo vždy nejbolestnější místo v činnosti spolku. Prvních pět let se průměrná účast pohybovala něco málo nad 50 %, pak rapidně poklesla na %. V roce 1962 měl spolek 167 členů, největší počet členů byl zaregistrován v letech 1958 a členů. K poslednímu dni roku 1976 měl spolek 112 členů platících příspěvky a 25 členů neplatících (nad 70 let). Již v roce založení spolku byly zakoupeny stuhy a šerpy. V roce 1899 zakoupil spolek jeviště i s rekvizitami za 33,99 zl., které bylo v roce 1911 opravováno. Pak byla zakoupena skříň na časopisy a knihy a spolková tabule, roku 1904 pořídil spolek psací stůl se skříňkou za 10 zl., černý smuteční a červenobílý národní prapor a žerď. Roku 1921 zakoupil spolek státní vlajku a stožár před restauraci Říp, roku 1938 byl slavnostně odhalen spolkový prapor, pořízený za 3100 Kč v Roudnici n.l. Starší smuteční vůz si spolek pořídil v roce 1955 za 800 Kčs a o 14 let později zakoupil pohřební auto za 8100 Kčs. Zápisné činilo první dva roky 1 zlatý, potom řadu let 1 4 zlaté podle věku přihlašovaného, od roku 1909 to byly 4, 8, 12 nebo 16 K, od r , 9, 12, 15, 18 a 22 K, od roku Kč, v sedmdesátých letech minulého století činilo zápisné 20 Kčs. Členské příspěvky: 20 krejcarů měsíčně, od roku Kč, od roku Kčs, od roku Kčs. A. Podpůrná činnost spolku. Pohřebné: První dva roky dával každý člen 44 kr. na pohřeb, po r.1899 činilo pohřebné celkem zl. na jeden pohřeb. V korunové měně to bylo nejdříve 50, pak 100, 150, 200, 250, 300, 350 Kč a v roce 1950 až 500 Kčs. Podpory v nemoci: První léta 20 krejcarů denně po 3 měsíce, od r K denně, od roku ,50-2,50 Kč denně, od roku 1946 první měsíc 4 Kčs denně, druhý měsíc 3 Kčs denně, třetí měsíc 1 Kčs denně. Po roce , 4 a 3 Kčs denně, od r a 1 Kčs denně. Pak se již podpory v nemoci nevyplácely, péče o nemocné byla v plné výši převzata státem. Kromě výplat pohřebného a podpor v nemoci pro své členy daroval spolek značné obnosy různým organizacím. Tak např. jako kolektiv vstoupil spolek do Svazu národního dělnictva už v roce 1898 a o rok později již začal pravidelně přispívat do agitačního fondu dělnictva. Za 1.světové války spolek přispíval Červenému kříži, na sirotčí a vdovský fond v Praze, na České srdce, na vdovy a sirotky po legionářích apod. Přispíval i na hudbu při různých oslavách v obci i mimo ni (Husovy oslavy, 28.říjen, 1.máj, manifestace na hoře Řípu, odhalení desky Josefu Horovi v Dobříni v r.1947.). Po druhé světové válce to byly většinou dary škole a dětskému útulku na projekční přístroj 500 Kčs, na pomůcky 1000 Kčs, oplocení dětského hřiště Kčs, houpačky, kolotoč. Roku 1965 se jednalo o pomoc postiženým povodní na Slovensku, r.1966 Vietnamu, r a 1976 Sokolu, na oslavy MDŽ a MDD. Spolek vždy dobře hospodařil a nikdy se nestalo, že by spolková pokladna zela prázdnotou. Pokladní hotovosti v některých letech existence spolku: ,02 zl ,10 Kčs zl ,95 Kčs ,35 zl. 5 Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

20 Každá organizace se řídí určitým řádem stanovami. Tak tomu je dnes a bylo tomu tak i dříve. Proto se nedivme, že se občas našel někdo, komu byly předpisy příliš úzké, nechtěl se jim podřídit a proto bylo nutné sáhnout až k pokutám. Tak například již v roce 1898 bylo pokutováno 50ti krejcary vynášení a překrucování usnesení ze schůzí, byla pokutována neúčast na pohřbu člena, např. tykání se trestalo pokutou 1 krejcaru, pokutám neušlo ani veřejné podezřívání funkcionářů. Přestupků však bylo poměrně málo a spolek z pokut rozhodně nezbohatnul. B. Vzdělávací činnost spolku. Nejslabším článkem vzdělávacího procesu byly rozhodně přednášky konaly se pouze dvě! I roky konání přednášek nám leccos napoví: 1901 a Nepoměrně lepší byla situace se čtenářskou aktivitou. Spolek odebíral po dvou výtiscích různých časopisů a novin, např. Říp, Vpřed, Český dělník, Dělnické listy, Probuzení, Česká demokracie, Český humor, Národní listy, Vzdělávání lidu Čas od času si starší čísla těchto časopisů a novin odkoupil některý hostinský ve vsi pro svoji potřebu. Odběr časopisů byl zrušen až v roce Velice potěšitelnou skutečností byl hlad členstva po knihách. Každým rokem uvolňoval výbor spolku na nákup knih zlatých. V roce 1913 bylo zakoupeno najednou 100 knih. Za 15 let nato kupuje výbor knihovnu za 500 Kč. Knihy jsou většinou objednávány v nakladatelství Matice lidu a Libuše v Praze. V roce 1935 se spolková knihovna stala základem Místní lidové knihovny byla s ní sloučena. Život každého jednotlivce i život spolku byl a je vyplněn nejen prací, ale i zábavou, poučením. Proto při výčtu činností nesmí být opomenuty výlety, zájezdy, slavnosti, taneční zábavy, plesy, divadla atd. Posledně jmenovaná forma kulturního a společenského vyžití byla ve spolku prioritní od samého začátku. V oblasti kulturního vyžití svých členů se spolek nechoval jako skrblík: dokonce hradil cestovné, snižoval vstupné, dával tzv. kapesné těm členům, kteří nebyli tak majetní, aby se mohli v plném rozsahu akcí zúčastnit. Jen namátkou lze vzpomenout na výlet na Kokořín (1905), do Beřkovického lesa (1921), do Roudnice n.l. (1945), na Říp (1945), do Karl. Varů (1958), do Strážnice (1960). Uskutečnily se zájezdy do Prahy na veletrh, do cirkusu, do Lucerny, do Laterny magiky, hlavně pak návštěvy bratrských spolků v Roudnici, Klenči, Vodochodech, Bříze, Račiněvsi, Nové Vsi, Hleďsebi, Ouholicích, Mlčechvostech, Lužci, Mnetěši, Beřkovicích, Vražkově a Velvarech. Chodilo se pěšky, mnohdy i s muzikou, jelo se na žebřiňácích, později na kolech, autobusem, v posledních desetiletích soukromými auty. Významným přínosem pro kulturní život spolku i obce bylo divadlo. Ochotníci vystoupili poprvé před obecenstvo 3.dubna 1898, téhož roku hru opakovali ve Vodochodech a v Jeviněvsi. Hrálo se při petrolejových lampách, později při karbidových svítilnách a teprve od roku 1923 při elektrickém osvětlení. Celkem se uskutečnila 53 divadelní představení, některé tituly her: Furiant, Pro lásku i slávu, Nerovní bratři, Strašidlo v ševcovské dílně, Vlčí máky, Sojčí pero, Za ranního kuropění. Všechna představení byla úspěšná, po stránce finanční aktivní, počet sedadel se musel neustále zvyšovat. Vstupné: kr ,60 0,60 K Kč Vůbec nejatraktivnější zábavou bývaly a jsou i v této době plesy a taneční zábavy. V prvních 80 letech existence se konalo 67 plesů a 70 tanečních zábav. Dlužno poznamenat, že spolkové jmění rostlo v největší míře právě díky výtěžkům z plesů a zábav. Je třeba také dodat, že bez tombol, darů a buffetu by tomu tak zdaleka nebylo. Vstupné do plesu: 1898 člen 50 kr., nečlen 80 kr., dáma 20 kr člen s dámou 4 Kč, nečlen 4 Kč, dáma 3 Kč Na jednom plese se u pokladny vybralo kolem zlatých, za hudbu se platilo zlatých, účet hostinského činil 5 8 zlatých. *** Stručně závěrem: Hrozba rozpuštění spolku v roce 1953 byla zásluhou několika členů výboru odvrácena. Koncem 70tých let byl spolek nejpočetnější organizací tzv. Národní fronty v obci. V druhé polovině 20.století byla činnost spolku orientována na zlepšení životního prostředí v obci. *** Říp, jako každý spolek v té době, vydal svůj odznak, který popisuji takto: Smaltovaný odznak tvaru kruhu, uprostřed bílý terč s modrou horou Říp v pozadí. Odznaku vévodí dvě vzájemně stisknuté ruce v bílé barvě. Kolem bílého středu je červená stuha se zlatým opisem v horní polovině V. A P.S.ŘÍP, v dolní polovině LEDČICE. Obě části opisu jsou odděleny ležatými křížky. Žlutý kov, průměr ražby 19,0 mm, špendlík. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis č. 9/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 9/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 9/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 27. 8. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 27. 8. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 13.08.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,30 hod. Přítomni členové

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis č. 2/13 z 16. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 24.3.2013

Zápis č. 2/13 z 16. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 24.3.2013 Zápis č. 2/13 z 16. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 24.3.2013 Přítomni: Hosté: Jiří Kaňok Magda Otčenášková Ing. Jan Krupa Ing. Václav Moskva Mgr. Ondřej Novák od 16.45 hod. Ing. Jiří Carbol

Více

OBEC KOMÁROV. Hlasování: pro 5 - M. Zapletalová, K. Dědič, R. Vránová, L. Winker Chytilová, J. Bětík proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: J.

OBEC KOMÁROV. Hlasování: pro 5 - M. Zapletalová, K. Dědič, R. Vránová, L. Winker Chytilová, J. Bětík proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: J. OBEC KOMÁROV zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 20. dubna 2015 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Komárov od 18.00 hodin. Jednání vedla starostka

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010 Vážení spoluobčané! Končí nejen další čtvrtletí letošního roku, ale zároveň i další volební období obecního zastupitelstva. V letošním roce nám připadli navíc ještě volby do části senátu, které budou probíhat

Více

Kronika města Březová za rok 1996

Kronika města Březová za rok 1996 Kronika města Březová za rok 1996 1. Obsah 1. Obsah 2. Úvod 3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu - Městské zastupitelstvo - Městská rada - Hospodaření města 4. Veřejný a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 11.5.2011 v 18:00 hod. Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. Program zasedání: 1. Uvítání členů zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 14. července 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 11. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 14. července 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis z 11. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 14.

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 počet stran: 70 vazba: brožovaná Ilustrací, fotografií a výkresů: 34 běžná cena: 149 Kč ISBN 978-80-86930-79-4 Vydáno jako příspěvek

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

BOR-TR/0280/2016. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Datum: Přítomní členové zastupitelstva:

BOR-TR/0280/2016. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Datum: Přítomní členové zastupitelstva: Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 18.3.2016 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Karel Novák, Miroslav Pilař, Hana Votočková, Pavel Votoček, Ondřej Lejdar,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úherce:

Program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úherce: Zápis a Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úherce ze dne 13.11.2016 termín: místo: přítomni: 13.11.2016 v 15.00 hodin Obecní úřad Úherce dle prezenční listiny Program 6. veřejného zasedání

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Stanovy Spolku Akvatera

Stanovy Spolku Akvatera Stanovy Spolku Akvatera 1) Vymezení spolku Spolek Akvatera je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb.. Členy spolku jsou chovatelé akvarijních rybek, terarijních zvířat, okrasného ptactva

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín.

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Zápis č. 12 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016 od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Přítomni: Jan Helíšek, Ing. Tibora Honová, Monika Balašová, Josef Řáha Občané v

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 5. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba místních

Více