Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05"

Transkript

1 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007

2 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme. V prázdninových měsících se začne se zatrubněním potůčku, který vede přes pozemky pana Petra Šafaříka (čp.32) a pí. Jarmily Menčíkové (čp.19) do rybníka. Projektant p. Jehlík vypracoval projekt na úpravu křižovatky u železničního nadjezdu ( Parlament ) na oboustranný výjezd. Tento návrh bude předám projektantce, aby ho zapracovala do územního plánu. Pak už jen zbývá najít sponzora, který tento návrh vybuduje. Pročištění spodní cesty, která vede od hliniště do pískovny se blíží ke zdárnému konci. Za pročištění můžeme děkovat manželům Pákovým, kteří tam odvedli kus poctivé práce. Dne 9.února 2006 provedla inspekce neohlášenou kontrolu provozovny společnosti GERA (Zinal ve Vraňanech a v provozovně ve Slaném). Místním šetřením bylo zjištěno, že v provozovně, která se má zabývat výkupem kovových odpadů, třídit je a zpracovávat, se vyskytují i odpady, které tam nemají co pohledávat, provozovna nemá povolení k manipulaci s nimi. Jednalo se například o kovové obaly od nebezpečných látek, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, zaolejované motory, elektroinstalace atd. Proto byla společnosti Gera uložena pokuta v částce ,- Kč. Inspekcí uložená skoro čtvrtmilionová pokuta byla rozdělena tak, že polovina částky se stane příjmem obcí a druhá polovina bude příjmem Státního fondu životního prostředí. Firmě Zinal (sběrna kovového odpadu) byla udělena pokuta ve výši ,- Kč a tato částka již byla připsána na účet naší obce. Tyto peníze budou použity na výsadbu nových stromů na návsi. Stromy budou vysazeny na podzim. Výsledky měření hluku při otevření silničního obchvatu, dopadly až na dvojdomek ČSD (čp. 137) dobře. V dvojdomku byla navržena výměna oken za trojskla. Povrch lávky, na které se odlupuje nátěr, byl vyreklamován a bude opraven do zimy letošního roku bylo zahájeno kolaudační řízení na Skladovém hospodářství Spomyšl (podnik pana Pokorného), stavba byla spuštěna do zkušebního provozu, který je povolen do Ke kolaudačnímu řízení musí být doloženy výsledky měření hluku, které musí probíhat za chodu, musí být utěsněn prostup v obvodové stěně místnosti velína, musí být dořešeno instalování požárního potrubí dle schválené projektové dokumentace a část topolů, které jsou tam vysázeny, se musí přesadit na vhodnější místo podél oplocení a vysazené stromy se musí ukotvit. Psáno v polovině července Ivana Kumprichtová starostka obce Měj důvěru sám v sebe Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

3 Ke snímku na titulní straně tohoto čísla Spomyšelských aktualit: Na snímku je tříobrázková pohlednice vydaná asi roku Na horním snímku je obchod Gustava Grosse v čp.15, uprostřed je hostinec U Jelenů a dole část návsi od obchodu v čp.2 až po hasičskou zbrojnici se zvoničkou. Jako podklad je na titulní straně použito výseku Műllerovy mapy Čech z roku 1726 publikované v knize Dr. Václava Chaloupeckého O Řipu, nakladatel A.B.Černý, Praha Informace, aktuality Koncem září končí letní odvoz komunálního odpadu, který se vyznačuje týdenními intervaly. Od té doby bude odvoz prováděn každé dva týdny. Na sobotu 5.května 2007 svolalo zastupitelstvo obce brigádu na úpravu rybníka. Rybník se dlouho nemohl vzpamatovat ze zásahu těžkou technikou (bagrem), který byl proveden v roce 1999, ale v roce 2002 píše kronikářka obce, že V obecním rybníku stoupla hladina vody. Dobrá zpráva po dlouhodobé nízké hladině. Všichni jistě pamatujeme, že i v době tání sněhu v první polovině února loňského roku, byl rybník skoro plný. Na jaře roku 2007, v době dlouhodobého sucha, byl stav vody kritický. Hladina nízká, ryby hynuly, voda byla zelená. V předstihu, po dohodě se Spolkem přátel cechu rybářského, nechala starostka obce 27.dubna navézt na hráze asi 100 tun jílovité hlíny z pískovny v Černuci a ta pak byla brigádníky z řad občanů (z větší poloviny romského původu, kteří dlužili poplatky za odvoz komunálního odpadu) ručně pomocí koleček a za pomoci techniky zapůjčené ing. Myslíkem rozvezena po obvodě hráze a tak použita jako prostředek k utěsnění břehů a suché části dna rybníka. Brigádníkům, pracujícím od 8 asi do 12 hodin, byla poskytnuta svačina, kterou zajistil hostinský Jan Jelínek. Za vedení obce se prací účastnil pan Antonín Leger, za spolek rybářů byl od začátku přítomen a rovněž aktivně pracoval pan Richard Kraus. V neděli 6.5. hasiči pokropili navrstvený jíl sedmi autocisternami vody pohled na rybník a hromady jílu od Dolíka začínají práce v rohu rybníka u čp. 125 Podruhé se sešli brigádníci v sobotu 19.května. Kolem 10.té hodiny dopolední jsem napočítal šest občanů z Parlamentu, dále se zúčastnili pp. Miroslav Černý, Richard Kraus a jeden brigádník, který není z obce. Seškrábali zbytek ztvrdlé jílovité hmoty z hráze u silnice a vyjmuli zatravňovací dlaždice z břehů rybníka tak, aby příště mohla být pod ně navrstvena jílovitá zem potřebná k utěsnění břehů. Další akce na rybníku se konala následující sobotu 26.května. Kolem půl desáté dopoledne bylo na place 5 občanů z Parlamentu a dále paní Hlinovská (čp.124), paní Nicková (čp. 125), pánové J. Jelínek, V. Kokoška prostř. a R. Kraus. Jejich činnost byla převážně zaměřena na čištění betonových tvárnic. V práci se mělo pokračovat v sobotu 2.června. Akce byla vyhlášena obecním rozhlasem, ale pro špatné počasí se nekonala. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

4 vyjímání betonových tvarovek z břehu rybníka u čp takový pohled se naskytl kolemjdoucímu odpoledne: tvarovky jsou uloženy na břehu čištění tvarovek po poledni byla část tvarovek očištěna Oba snímky jsou ze soboty 16.června 2007, kdy se konalo následující setkání u rybníka. Brigádníci navezli připravenou jílovitou hlínu na břeh podél zahrady na místo, kde ještě chyběla a dokončili tak utěsnění této části rybníka. Zatravňovací dlaždice byly prakticky všechny vyčištěné. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

5 Další brigáda se měla konat v sobotu 23.června, ale brigádníci se nesešli. Práce s rozvozem jílovité zeminy pokračovaly také o druhé červencové sobotě, kdy byla všechna připravená hlína rozvezena po březích rybníka. Za zaznamenání určitě stojí - a musím říci bohužel že neznámý pachatel odcizil od rybníka několik desítek očištěných zatravňovacích dlaždic. V průběhu měsíce května byla našimi hasiči instalována mříž k ochraně zvonu na bývalé hasičské zbrojnici. Myslím, že je dobré, když se vedení obce stará o památné předměty, které připomínají naši minulost, protože jich máme v naší vsi hodně málo a musíme si jich vážit a nedopustit, aby je ničili vandalové nebo kradli nebo zloději. Nikdo v obci již není tak starý, aby pamatoval dobu, kdy byl zvon zavěšen na zvoničce uprostřed návsi. Zvon totiž pamatuje vznik Republiky Československé, nese na sobě datum 1918 a o době jeho zakoupení svědčí i zápis ze schůze vedení obce z 1.září Tehdy se radní K. Štolc (čp.23) a V. Turek (čp.4), členové výboru Ferd. Klindera, V. Turek ml. (č.13), Fr. Šafařík a Fr. Kulhavý za předsednictví starosty Františka Péma jednohlasně rozhodli, že zakoupí litý ocelový zvon od p. Jindřicha Pilce z Roudnice-Hracholusk č.p. 696 za obnos 280 K. Výrobci udali rozměr zvonu, aby se do zvoničky hodil. Po postavení tzv. Kulturního domu (čp. 120) v roce 1940 byl zvon přemístěn nad dveře hasičské zbrojnice umístěné v tomto domě a visí tam dosud i přesto, že obec má od roku 1981 nový Hasičský dům čp jvm - Od čtvrtka 17.května do neděle 20.května byla v obci v provozu skupina kolotočů a houpaček, které se starostce nepodařilo sehnat na termín pouti, která zde po 2.světové válce bývá slavena v den osvobození od r to bylo vždy 9.května, v posledních letech je to 8.května. Důvodem, proč zde atrakce nebyly v den pouti, byla jejich vytíženost byly již nasmlouvány do jiných obcí. Atrakce pana Wertheima, houpačky, vlnová dráha, velký a malý řetízkový kolotoč, dětský kolotoč i dvě střelnice, stály na louce za bytovým domem ACHP čp. 132, ale popravdě si musíme přiznat, že jejich vytíženost byla většinou mizivá. Dalo by se předpokládat, že např. v sobotu 19.května odpoledne bude atrakce využívat nejvíce dětí, ale opak byl pravdou. Pobyl jsem na place několik desítek minut, ale jediným zákazníkem bylo malé děcko, které vidíte na fotografii. Děti, které přišly, se mohly občerstvit jen ledovou tříští a cukrovou vatou, ale pro dospělé nebylo k dispozici žádné občerstvení. jvm pohled na část pouťových atrakcí kolotoč pro nejmenší Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

6 Na elektronické desce webových stránek obce se objevilo oznámení o vyhlášení výběrového řízení na žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Spomyšl. V oznámení je uveden návod, které údaje je třeba uvést při sepisování žádosti, informace o tom, jakým způsobem lze půjčku čerpat a do které doby je nutné žádost podat. Oznámení bylo možné na e-desce i na obecní desce před obecním úřadem číst do 31.května. V sobotu 19.května 2007 bylo dokončeno oplocení dětského hřiště na návsi. V tento den pp. Pavel Březina (není občanem Spomyšle), Aleš Duchoslav, Petr Kumpricht a Václav Kokoška (prostř.) zabetonovali sloupky plotu a také instalovali novou hračku delfína na pružině. 19.květen květen 2007 V pátek před desátou hodinou dopoledne se ocitla malá část obce zcela neplánovaně bez elektrického proudu. Nejvíce problémů měla vedoucí pošty paní Vůčková, jíž přestala fungovat některá technika, kterou používá v úřadě. Ačkoliv nebyla bouřka ani vítr, upálil se a spadl jeden vodič mezi čp. 120 a čp. 7 a zůstal ležet na zemi. Rovněž mezi sloupy kolem bývalé samoobsluhy (čp. 139) ležel na její střeše přerušený vodič a na obou sloupech chyběly izolátory. Oprava byla provedena až kolem půl dvanácté, když předtím si odpovědní pracovníci předávali závadu jako horký brambor (telefonovali až z Ústí n.l., kdeže vlastně Spomyšl leží). Díky patří paní Borecké, která po celou dobu hlídala vodič ležící na zemi, aby varovala každého, kdo by s ním měl přijít do kontaktu nikdo totiž nevěděl, zda je či není drát pod napětím. 26.května vylepšil naší autobusovou zastávku pan Ladislav Horký. Zryl kousek záhonu, vysázel na něj begonie-ledovky v podobě názvu naší obce a zalil je. Dne 22.května provedla odborná firma prořez stromů na návsi. Kromě dvou topolů, které byly určeny k poražení, objevila třetí, který byl při pohledu shora narušený byl to topol stojící před bývalým hostincem u Viktorinů čp.22. První dva topoly, které označila odborná firma za nejnebezpečnější, byly ve čtvrtek 24.května poraženy. Současně byly z obou bříz stojících u autobusové čekárny pro směr Kralupy vyřezány suché větve. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

7 První z topolů stál vedle autobusové čekárny, druhý před Hasičským domem čp Z prvního z nich, který byl v relativně lepším stavu, spadly při větrném poryvu silné suché větve a jen náhodou nikoho neporanily, druhý byl dutý do té míry, že ho ve stojaté poloze držela jen ca 10 cm silná skořápka, vnitřek byl totálně vykotlaný, vyhnilý. V průběhu porážení jsem se setkal se zcela protichůdnými názory kolemjdoucích občanů: jedni říkali, že topoly mají život za sebou a měly by se porazit všechny, naopak druzí mínili, že je to škoda, že náves bez topolů nebude to pravé. Asi je třeba rozumně zauvažovat, prodiskutovat všechna pro i proti a nakonec asi musíme dát za pravdu zastupitelům, kteří po poradě s odbornou firmou rozhodli o porážce. Stromy se musí občas vyměnit (podívejte se laskavě na snímky návsi na obálce tohoto i předchozího čísla Aktualit), vyrostou jiné a u vědomí možného úrazu lidí či poškození majetku kolembydlících občanů si myslím, že rozhodnutí o porážce je správné. Ještě večer v den porážky stromů vyhlásila starostka obecním rozhlasem, že občané Spomyšle mající zájem o dřevní hmotu z poražených topolů na návsi, si mohou dřevo odvézt. Třetí topol byl poražen v úterý 29.května za nevlídného, deštivého a větrného počasí. Pracovníci tentokrát pracovali pouze ve dvojici, neměli k dispozici obslužnou lávku na autojeřábu, jako tomu bylo 24.5., nýbrž jen horolezeckou sedačku; jeden pracoval ve výšce zavěšen na lanech, druhý ho zespodu jistil. Zbytek dřeva byl firmou provádějící akci naložen a odvezen v úterý 3.července A jaké bylo stáří stromů? Mám k dispozici úplně přesné a z několika údajů ověřené údaje o době výsadby topolů na návsi: 1. Dva občané, pánové Miloslav Borecký a Miloslav Viktorin, nezávisle na sobě potvrdili, že se topoly sázely v první polovině třicátých let. 2. Obecní kronika uvádí, že 20.února 1935 byly prodány topoly před čp. 23, jasany a kaštany po obci podle budov. Devatenáctého března téhož roku byly vysazovány topoly po vykácených stromech na návsi. 3. V zápisech představenstva obce lze k datu 17.března 1935 najít údaj: Usneseno vysázet na obecní náves topoly a sazenice nařezat na obecních topolech podle silnice. Na průhonech se vysází švestky asi 50 kusů. Naroubují se plané třešně a švestky, které to mají zapotřebí. Topoly byly tedy vysázeny na svátek Josefa roku 1935, dá se tedy říci, že jsou jim 72 léta a mají svou nejlepší dobu dávno za sebou. Výsadbu prováděl pan Tošner, t.č. obecní strážník, a pan Svačina, kočí na hospodářství u Viktorinů. - jvm - Jak vidíte, topol před Hasičským domem, neměl kruhový průřez a proto jeho obvod jen odhadem: střední hodnota průměru kmenu v místě řezu těsně nad zemí byla asi 120 cm, tomu odpovídá obvod kmenu cca 3 ¾ metru. 24.květen 2007 pahýl topolu u autobusové čekárny, za chvíli padl 24.květen 2007 Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

8 třetí topol v pádu třetí topol po pádu Nohejbalisté vyhlásili sobotu 9.června za den, kdy si každý příchozí může zahrát v Dolíku. Začínalo se již po deváté dopoledne a musím s chválou oznámit, že s přihlédnutím na naši malou obec se sešlo požehnaně sportuchtivých mužů celkem sestavili 5 tříčlenných družstev. O pohoštění bylo postaráno a tak špičkovým výkonům vadilo možná jen velmi teplé počasí - před polednem bylo 28, po poledni až 32 o C ve stínu. - pánové Pavel Březina, Petr Bureš a Pavel Sankot - - také mužstvo hasičů včetně smečujícího Petra Nicka si přišlo protáhnout těla - Na sobotu 2.června se jistě těšili naši nejmenší. Tento den se ve dvě hodiny po poledni sešli na místním fotbalovém hřišti, aby za přispění sponzorů a pod patronací Obecního úřadu Spomyšl, dobrovolných hasičů a fotbalového klubu SK Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

9 závodily a soutěžily o ceny. Sportovci poskytli hřiště, postarali se o občerstvení přítomných a darovali párky v rohlíku a Pitíčko zúčastněným dětem. Smíšenka manželů Plickových a firma Egida věnovaly cukrovinky, Obecní úřad Spomyšl se postaral o peníze na hračky a zaplatil koláče. Medaile, diplomy a kovové dvacetikoruny do šesti koláčů byly zaplaceny z peněz, které zbyly z akcí minulého roku. V úvodu celého odpoledne se představil tým mladých hasičů, který pár hodin předtím získal na závodech celkem 4 poháry - dva za první místa, jeden za třetí místo a jeden putovní na rok. Jak tomu bývá v tomto kraji zvykem, další program se odehrával pod vedením paní Evy Šebové a jejích pomocnic Lady Myškové, Markéty Hrubišové, Aleny Uhrové a Terezy Šebové. Děti soutěžily v mnoha disciplínách, jako je střelba na terč (instruktáž a dozor prováděli hasiči), hod míčem na PET láhve, skákání v pytlích, hod holínkou na dálku, prokousání se koláčem ke dvacetikoruně a některé další. Předávání medailí a odměn dětem umístivším se na bedně prováděla starostka obce paní Ivana Kumprichtová. Hračky byly také rozdány dětem, které nesoutěžily. V průběhu soutěží předvedli mladí hasiči disciplinu, ve které tak často vítězí na soutěžích požární útok. Závěrem pak došlo k přetahování lanem (hasiči proti ostatním) a velmi očekávaná volná zábava dětí v pěně, kterou pro ně vyrobili hasiči. Dětský den se vyvedl, dětí přišlo požehnaně a do soutěží se jich zapsalo třiašedesát, dokonce i počasí vyšlo bylo příjemných 20 o C, pod mrakem. Pršet začalo až těsně před šestou hodinou večerní, ale to se již mnozí prarodiče, rodiče i děti dostali bez úhony domů. - chvíle vrcholného soustředění - - už letí - - bez nohou vysoko nad zemí - - byť je na hřišti, tak s tímhle si asi nezakope - Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

10 Myslím, že lze velmi kladně hodnotit prozatímní činnost manželů Pákových, kteří pracují pro naši obec. Obecní náves je pěkně uklizená (až na poměrně dlouhé období, kdy se na ní povalovaly části kmenů a větví z poražených topolů), ale nejsolidnější dojem na mne udělala práce, kterou manželé odvedli na tzv. dolní cestě od hliniště směrem k pískovně. Shodou okolností jsem cestu fotografoval v lednu letošního roku a tak nyní mohu snadno porovnávat. Polní, nebo spíše lesní cestu, která jistě nezažila úpravu pár desítek let, jsme s manželkou prošli v polovině června a nemohli jsme ji poznat. Kdo si teď udělá chvíli času na procházku a projde se tím směrem, snadno zjistí, že v tomto prostoru bylo uděláno hodně solidní práce v poměrně nesnadných podmínkách, protože cesta byla ještě na jaře zarostlá trním a náletovými dřevinami, ležely přes ni napadané suché kmeny, velké kameny atd. Dík za solidní vzhled středu i okrajových částí naší obce jistě patří také našim voleným zastupitelům, kteří určují, co a kdy se bude v obci vylepšovat. Jejich organizátorské schopnosti se jistě po čase projeví i v dalších partiích Spomyšle, až na ně přijde čas s úklidem. Abych se ještě několika větami vrátil k cestě. V době, kdy jsme cestu procházeli, nebyly práce ještě dokončeny, v horní části cesty zbývaly ještě asi 2-3 desítky metrů k dokončení práce. Uvažovali jsme, že by to mohla být dobrá příležitost pro zimní radovánky dětí. Sáňkování a bobování menších dětí by bylo možné za předpokladu, že v horní polovině cesty budou odstraněny pařezy poražených a padlých stromů a nad zábavou dětí budou bdít dospělí. No jistě, také mne napadlo, že musí napadnout dostatek sněhu, ale s tím si sami neporadíme a příroda v posledních letech dělá, jako by sníh v našich zeměpisných šířkách vůbec nikdy nepadal! Na příjemném vzhledu naší domovské vesničky se různým způsobem podílejí někteří další občané nebo spolky, ale o těch někdy příště. Nelichotivý názor o opačném druhu lidí, kteří nám všem úmyslně nebo neúmyslně škodí, si každý člověk udělá, když přijde na některá jiná veřejná místa, např. do pískovny, k závoře u panelky k pískovně (u Černého kamene). - jvm - - leden červen Chcete vědět, jak si na tom stojí kvalita naší pitné vody? Jako zázrakem se obsah dusičnanů drží těsně pod povolenou hranicí: Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

11 datum místo odběru vzorku NO - 3 (mg/l) Spomyšl, Obecní úřad, čp , Spomyšl, Obecní úřad, čp , Spomyšl, Obecní úřad, čp ,6 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze stanovila Středočeským vodárnám, a.s. pro vodovod v obcích Spomyšl a Jeviněves mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany s max. hodnotou 80 mg/l na dobu nejdéle do Z používání této vody jsou vyloučeny děti do 12 měsíců věku. Děti od 1 do 6-ti let věku a těhotné ženy mohou vodu používat omezeně (přibližně polovinu denní spotřeby k pití hradit kvalitnějšími zdroji např. balenou vodou). Opatření nabylo právní moci dnem 4.dubna Ještě z dopisu Krajské hygienické stanice ing. Haleňákovi, členu zdejšího zastupitelstva: Stavba přivaděče do obce Spomyšl je dle sdělení provozovatele v plánu rozvojových investic zařazena na období roku a termínem dokončení nejpozději v roce Úporné několikatýdenní sucho, které sužovalo nejen občany, ale hlavně rostlinstvo, bylo přerušeno deštěm v noci ze 7. na 8.května. Suchý květen však pokračoval až do svátku Žofie, která splnila to, co se od ní čeká, tzn. že se počůrala. První letošní tropický den jsme prožili 22.května, kdy teplota poprvé vystoupila nad 30 o C. Spomyšli se vyhýbaly přívalové deště a kroupy až do soboty Tento den spadlo mezi 19. a 19,30 h 20 mm srážek a pak ještě dále drobně pršelo. Přívalový déšť doplněný zanedbatelným množstvím malých krup, přinesl tolik potřebnou vláhu polím a zahrádkám. Ulicí V Chaloupkách se voda valila celou šíří, ku konci pak sebou nesla i hlínu. Jak se zdá, voda s hlínou přitekla z bývalého hliniště, které je nyní zavezené, ale jeho povrch není zpevněný kořínky rostlin a trávy a voda si v něm udělala korýtka, jimiž odtékala strhávajíc sebou hlínu. Řádění živlu nepřineslo velké problémy obyvatelům, ani škodu na úrodě. Poslední dekáda května byla stále velmi teplá s odpoledními maximálními teplotami kolem 30 o C, vydatněji pršelo jen večer. Začátek června byl z hlediska počasí jen pokračováním května s teplotami dolem třicítky a se skrovnými srážkami. Vysoké denní teploty vydržely až do Ten den se večer silně ochladilo a začalo pršet. Několik následujících dní klesla denní teplota až o deset stupňů. Druhého července se od 18 hodin konalo letošní 2.veřejné zasedání (VZ) zastupitelstva obce. Při kontrole zápisu z minulého VZ se hovořilo o porážce topolů na návsi, kanalizaci v obci, dětském koutku na návsi a zatrubnění potoka přes pozemky patřící majitelům domů čp. 32 a 19. V dalším programu jednání VZ se hovořilo o odprodeji pozemku bývalé uličky z ulice V Chaloupkách k rybníku, přítomní byli seznámeni s výší tzv. neinvestičních nákladů na provoz škol ve Vraňanech, ve Veltrusích, na Mělníce a v Roudnici. O půjčku z FRB (Fond rozvoje bydlení) požádal pouze 1 občan a bylo mu vyhověno. V další diskuzi bylo občanům oznámeno, že dne 1.června 2007 proběhla kolaudace sil pana Pokorného, byl mu povolen zkušební provoz do a pan Pokorný musí doložit výsledky měření hluku, upravit a přemístit vysazené topoly atd. Dále bylo sděleno, že na opravě rybníka se pracuje, ze čtvrtka 28. na pátek 29.června rozbili vandalové opět 2 skla v autobusové čekárně a utrhli víka z odpadkových košů a že ZOOPARK Zelčín požádal o umístění reklamy na lávku za hřištěm SK Spomyšl (zastupitelé schválili bezplatné umístění s podmínkou, že si ZOOPARK zajistí povolení a uvede obec Spomyšl jako svého sponzora). V úterý 3.července navečer, krátce před čtvrt na šest, se na území našeho katastru poblíž nadjezdu nad železniční tratí stala velmi tragická dopravní nehoda nákladního a dvou osobních aut. Ve zkratce lze asi konstatovat, že jde o velkou tragedii několika lidí, z nichž jeden před časem žil ve Spomyšli. Ve Fabii s přívěsným vozíkem přijíždějící po vedlejší silnici od Spomyšle seděli celkem tři osoby osmasedmdesátiletý řidič, bývalý občan Spomyšle pan Jiří Rybák, vedle něho sedící o rok starší družka a vzadu 29letá spolujezdkyně. Řidič nedal přednost po hlavní silnici od Mělníka jedoucímu nákladnímu autu. Po srážce tlačil kamion ještě několik desítek metrů Fabii před sebou a přitom v ní zahynuli řidič se svou družkou. Mladá spolujezdkyně byla s mnohočetnými zlomeninami, úrazem hlavy a poruchami vědomí přivedena lékařem do umělého spánku a pak transportována helikoptérou Letecké záchranné služby z Prahy do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Neštěstí bylo završeno tím, že sraženým autům se nedokázala vyhnout řidička Superbu jedoucí směrem na nadjezd a narazila do nákladního auta. S těžkými poraněními byla převezena do mělnické nemocnice. Jediný, kdo havárii tří aut přestál bez úhony na svém zdraví, byl řidič nákladního automobilu (kamionu). Silnice I/16, kterou od loňského roku známe jako obchvat obce, zůstala na několik hodin kvůli havárii obousměrně uzavřená. Policie odkláněla dopravu na silnice II. a III. třídy. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

12 - takto vypadala všechna tři auta po havárii - (oba snímky pořídila pí. Ivana Kumprichtová) - vrtulník zajišťující transport jedné z poraněných žen - Víte, že květnové vydání lužeckého Vltavanu informuje občany o programu místní pouti, o místním rodáku, staviteli lodí, panu Františku Růžkovi, o událostech v mateřské a základní škole, dětském divadelním souboru Specifik a přináší zajímavé pokračování o Spolkové továrně na cukr z pera L. Pýchy? červnové číslo Vltavanu přineslo povídání starosty o vandalismu prováděném na obecním majetku a od téhož informaci o definitivním uzavření divoké skládky Na Pastvách, v galerii osobností je zmíněn MUDr. Karel Kovaříček? Po informacích z mateřské i základní školy najdeme m.j. také další pokračování zajímavého seriálu o vzniku lužeckého cukrovaru. z červencového vydání Vltavanu se čtenář může dovědět o fotbalistovi Josefu Hřebíčkovi? V čísle pokračuje nejen seriál povídání o třídění odpadů, ale i vzpomínky pana L. Pýchy na Spolkovou továrnu na cukr. V této souvislosti je mou povinností sdělit, že v článku o nejstarším rolnickém akciovém cukrovaru v Čechách, jehož zřízením roku 1862 se může historie Lužce právem pyšnit, jsou uvedena jména následujících občanů Spomyšle: mezi šesti náhradníky 18tičlenného výboru akcionářů je uveden pan Josef Jiránek, mezi členy spolku, jichž bylo více než sto, se objevují jména Václav Šuster, Hynek Štolc, Václav Novotný, Václav Král a Josef Weinberg. Na dalších stranách najdete informace z lužecké pouti, mateřské i základní školy, pořadí žáků v odevzdaném sběru a spoustu jiných zajímavostí. v květnu vyšlo v Ledčicích jubilejní pětatřicáté číslo Ledčických novinek? Vydavatel, Obecní úřad Ledčice, oslavil jubileum nejen hodnotnými článečky, ale i barevným tiskem. Každý z obyvatel Ledčic si jistě vybere povídání podle svého gusta; mne osobně zaujal článeček Očistný oheň o pálení čarodějnic a pojednání ing. Špecingera o vztazích mezi katolíky a evangelíky Střelba na Podřipsku. jvm - v červnu vydal čilý obecní úřad v Ledčicích zvláštní monotématicky zaměřené číslo Ledčických novinek? Celé bylo věnováno 110.výročí založení tamního spolku ŘIP. Je skoro neuvěřitelné, že spolku se podařilo přežít i dobu komunistickou, což se jen tak nějakému nepodařilo. Dostalo se mi té cti, že jsem mohl aspoň nepatrnou měrou přispět k výročí spolku a teď si také vy, čtenáři dnešního čísla Spomyšelských aktualit, můžete přečíst mé povídání o Řipu. jvm - Vysoce specializovaný časopis Agrotip, vydávaný měsíčně firmou BASF jako informační tiskovina pro české a slovenské zemědělce, uveřejnil ve svém letošním únorovém čísle rozhovor s panem Ivo Pokorným. Povídání s podnikatelem, který má své silové hospodářství na našem katastru, je uveřejněno na stranách 6 a 7 pod názvem Reportáž ze středních Čech. Podrobnosti si lze najít na O havárii tří vozidel s tragickým koncem, která se stala 3.července v podvečer u nadjezdu přes železniční trať, se ještě týž den večer zmínila Česká tisková kancelář, v následujících dnech zprávu Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

13 převzaly s malými úpravami mnohé regionální deníky (týdeník Mělnicko č.28 na str. 1 a 4) a ve středu také Mladá fronta Dnes (článek s názvem Dva lidé nehodu nepřežili na straně B 1) Starostka sdělila, že po úpravě následujících závad bude dětský koutek odpovídat normám EÚ a obdrží certifikát. Závady se týkají kolotoče, houpačky a dopadových ploch. 30.dubna 2007 proběhlo místní šetření o křižovatce u nadjezdu, na kterém se přítomní přiklonili k variantě č.2, ke které se přiklánějí také zastupitelé obce Spomyšl. Pokud dostane studie souhlas i od kpt. Šafra, zadá se vypracování projektu p. Jehlíkem. Byla zakoupena benzinová motorová pila v hodnotě 5300 Kč a hasiči ji předali s instruktáží p. Pákovi Uličku, spojující ulici V Chaloupkách s rybníkem, koupí občané sousedící s pozemkem za cenu 10 Kč/m 2. Starostka sdělila, že při pokládání zatravňovacích dlaždic je třeba pamatovat na znovuobnovení přelivové hrany z rybníka do polí za silnicí. Dále navrhla, aby byly zrušeny poplatky za chytání ryb pro děti do 15 let. Zastupitelé se dohodli, že tuto záležitost projednají se zástupci Spolku přátel cechu rybářského. Navržená úprava křižovatky u nadjezdu byla všemi potřebnými institucemi schválena, pouze je třeba posunout odbočku k silům pana Pokorného směrem k obci. Pan Jehlík z Pragoprojektu úpravu dopracuje Dne 1.června 2007 proběhla kolaudace sil na farmě pana Pokorného. O půjčku z FRB požádal pouze 1 občan. Všichni zastupitelé s udělením půjčky souhlasí. Na poradu pozvala starostka zástupce Spolku přátel cechu rybářského Spomyšl, kteří se ale nedostavili. Projednávat se měl návrh starostky na bezplatný rybolov pro děti do 15 let a informace o zajištění dřeva a zapůjčení stroje ing. Myslíkem. Jíl je složený u rybníka už 14 dnů. Na pořadu schůze byla i jednání o pitné vodě, průjezdu velkých nákladních aut přes náves, umístění reklamy na lávku přes obchvat, o převodu silnice I/16, aby bylo možné získat stavební povolení na kanalizaci aj Na poradě se projednávala naplánovaná schůzka s firmou Demorecykla, diskutovalo se o kvalitě pitné vody v čp.10 ( Parlament ), o dotaci na memoriál Jiřího Srby v nohejbale, o výměně rozbitého zrcadla na sloupu před čp.9. Zastupitelé se také zabývali rekonstrukcí sociálního zařízení na spomyšelském obecním úřadě a byli seznámeni s plánovaným školením hospodářky obce. Problémy na cestě můžou být výstražným znamením ke změně směru. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ŠIRŠÍHO DOSAHU Také v letošním roce si můžeme připomenout události, které se nějakým způsobem podepsaly do dějin českého státu. Jedná se pouze o náhodný výběr jubileí: datum výročí událost události Založeno Menší Město pražské, dnešní Malá Strana Po 9 letech dokončena stavba Karlštejna V Praze popraven Jan Roháč z Dubé Založena Jednota bratrská Narodil se Jan Hollar grafik, kreslíř a rytec V Amsterodamu vydány Veškeré spisy didaktické (Opera didactica omnia) J. A. Komenského. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

14 Ve Vídni zemřel český král a císař Ferdinand III. a vlády se ujal jeho syn Leopold I. ( ) Zemřel Jan Hollar grafik, kreslíř a rytec Vydán Hrdelní řád Josefa I., platný jen pro Čechy, Moravu a Slezsko, který sjednotil postup řízení u všech soudů a označil čarodějnictví jako ohavnost spáchanou s výslovnou aneb tajně podmíněnou pomocí ďáblovou, přičemž stanovil pro něj jako zločin proti státu jediný trest: smrt na hranici Císař Josef I. vydal nařízení, že všichni obyvatelé monarchie jsou povinni plnit příkazy krajských úřadů ve věcech berních a v případě neplnění berních povinností lze použít proti neplatičům obvyklých donucovacích prostředků, a to bez ohledu na to, zda se jedná o úředníky, nebo o stavy Policejním předpisem byl u nás poprvé upraven směr dopravy, tj. na Karlově mostě v Praze byla zavedena jízda i chůze vpravo Vydán druhý tereziánský katastr (po určité revizi prvního z 1.května 1748), k němuž byl připojen i soupis panské půdy (dominikál) i veškeré další vrchnostenské užitky z podnikání, platů poddaných a roboty; dominikál byl až do této doby osvobozen od berně. Z prestižních důvodů však nebyl soupis vrchnostenské půdy nazván katastr, ale exequatorium dominicale. Zahrnuty byly i příjmy církve a městského hospodaření, přičemž zdanění vrchnostenských příjmů bylo nižší. Tereziánský katastr platil až do zavedení josefínského katastru v roce 1789; po smrti Josefa II. (1790) se k němu Leopold II. vrátil a pak platil tereziánský katastr až do zavedení stabilního katastru Kníže A. I. Lobkovic založil v Praze hydrologickou společnost, která měla vypracovat plány na splavnění českých řek, zejména na spojení Vltavy s Dunajem Byly vyhlášeny zásady pro vytvoření stabilního katastru, tj. pro soupis veškerých pozemků za účelem zdanění na základě čistého výnosu parcel. Práce byly dokončeny v roce Bylo vyměřeno katastrálních obcí, pro každou byla vytvořena mapa Lesmistr Josef Ressel ( ), původem z Chrudimi a působící v Terstu, získal patent na lodní šroub V Praze bylo na nejživějších ulicích instalováno 200 plynových hořáků Prosinec. Serií ústavních zákonů se říšská rada přeměnila v ústavodárný orgán a ten zavedl řadu demokratických svobod, přijal zákon o všeobecných a občanských právech, včetně náboženské svobody a národnostní rovnoprávnosti, o rovnosti před zákonem, při volbě povolání a v přístupu k úřadům, svobodu osoby, projevu, vyučování a vědeckého bádání, práva každého národa na pěstování vlastního jazyka. Bylo také nově upraveno právo spolčovací a shromažďovací Křižíkův elektrotechnický závod zřídil první veřejné elektrárny (a veřejné osvětlení v Čechách a sice v Písku a Jindřichově Hradci Císař Fr. Josef I. schválil soubor volebních zákonů, které zaváděly všeobecné a rovné hlasovací právo Český lékař, profesor psychiatrické kliniky pražské univerzity Jan Janský ohlásil objev čtvrté krevní skupiny. Tím umožnil provádění transfuzí krve. Dnes označujeme krevní skupiny 0, A, B, AB Červenec: vydán zákon o organizaci politické správy, který zavedl důsledné rozdělení Československa na 4 země, tj. Čechy, spojení Moravy a Slezska v zemi Moravskoslezskou, Slovensko a Podkarpatskou Rus Otevřen provoz na novém letišti v Ruzyni Vědec českého původu, chemik František Berger, objevil v USA brzy velmi rozšířený lék meprobamat (sedativum) Vznikla Charta 77. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

15 Ženská si objedná do bytu montovanou skříň. Přijedou, namontují, žena zaplatí, odjedou... Najednou projede pod okny tramvaj a skříň spadne. Co teď? Manžel není doma, tak skočí pro souseda, ať jí pomůže. Soused zvedne skříň a připevní ji vruty ke zdi. Projede tramvaj a skříň zase spadne. Soused říká: Víte co, já to přimontuju, vlezu do skříně a kouknu, kterej vrut se povoluje první a tam pak dáme větší. Žena souhlasí a že půjde zatím postavit na kávu. V tom se vrátí manžel, vidí na stole prostřeno pro kávu a novou skříň. Otevře ji, tam soused. Co tu děláte, sousede? zařve. Soused se zamyslí a pak povídá: Víte co, dejte mi rovnou přes hubu, protože když vám řeknu, že tu čekám na tramvaj, tak mi stejně neuvěříte. Několik lekcí ze světa byznysu První lekce Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá sprchovat, když v tom zazní dole v hale zvonek. Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít. Před dveřmi stojí soused Bob. Ještě dříve, než žena stačí otevřít ústa, Bob spustí: "Dám ti 800 dolarů, když si tu osušku na chvíli sundáš." Po krátkém rozmyšlení nechá žena osušku sklouznout a zůstane před Bobem jen v Evině rouše. Bob chvíli kouká, pak dá ženě 800 dolarů a odejde. "Kdo to byl?", ptá se manžel, když se žena vrátila. "Jenom Bob od vedle." "To je fájn, že přišel. Dal ti těch 800 dolarů, které mi visí?" Poučení: Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to sdělit včas. Zamezíte tím možnému nepříjemnému odhalení v budoucnosti. Druhá lekce Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na koleno. "Otče, pamatujete na žalm 129?", zeptala se s nevinným výrazem jeptiška. Duchovní ruku sundal. Ale po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. Jeptiška se znovu zeptala: "Otče, pamatujete na žalm 129?" "Promiňte sestro, opravdu nevím, co se to mnou dnes děje," mumlal duchovní. Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible. Nalistoval žalm 129 a čte: "Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí." Poučení: Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, můžete propást skvělou příležitost. Třetí lekce Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd. Cestou najdou starou lampu a když ji začnou otírat, objeví se džin: "Splním každému jedno přání," hřímá. "Prvnímu mně, prvnímu mně, volají prodavač s pokladní." "Přejte si," vyzve je džin. "Chtěl bych být na Bahamách, řídit rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti," říká prodavač. Puf - a prodavač je pryč. "Chtěla bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce mít neustálý přísun pina coladas.", říká prodavačka. Puf - a prodavačka je pryč. "Tak jste na řadě", obrátí se džin na manažera. "Chci ty dva zpátky než skončí polední přestávka," říká manažer. Poučení: Nechte svého šéfa, ať mluví první. Čtvrtá lekce Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: "Co děláš?" "Jen tak sedím a koukám." "Mohu si sednout také?" "Ale jistě, proč ne." A tak si zajíc sedl pod strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla. Poučení: Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

16 Mnohé z vás jistě zajímá, jak se žilo v druhé polovině 19.století v naší obci, jak si vedli naši předchůdci. Strohé záznamy, které jsem měl možnost prostudovat a které nenajdete v obecní kronice (ta ještě neexistovala), neříkají všechno o životě obyvatel ve Spomyšli, ale přece jen si lze z dochovaných zpráviček vytvořit jakýsi dojem, představu. Můžete se na chvíli začíst do náhodně vybraných události a porovnat si je s problémy, kterými se zabývá dnešní zastupitelstvo. Nemocní lidé, žebráci, neplatiči daní to byly životní osudy některých lidí, které také musela obec, krom příjemnějších problémů, v té době řešit. Před 140 léty: Starostou byl pan Václav Šuster. 26.března 1867 byl většinou 8 hlasů za obecního hlídače a spolu s tím pasáka, ponocného a poštovního posla zvolen p. Josef Tošner. Při volbě dostali po 1 hlasu i pánové Josef Husák a Jiří Duchoslav. V tomto roce zastupitelé řešili např. krádež brambor Františkem Budníkem, který tak učinil již podruhé, obecním pokladníkem byl zvolen František Štěpanovský, jednalo se o komisním prošetření stavby nového domku po vyhoření p. Josefa Rybáka ve Spomyšli (skrze zařízení a předepsání třídní daně ze stavení) atd. atd. Před 130 léty: Starostou v roce 1877 byl pan Jan Kubeš, pokladníkem pro tento rok byl Josef Weinberg. Jednalo se např. stran žluté hlíny a usneseno, že se na jiném místě bráti nesmí, než ve vrchu čís.parc. 300 nad polem čís. parc. 311 pana Josefa Weinberga pod pokutou, jakou obecní výbor uzná. Z cizí obce musí každý za párovou fůru jeden zlatý a za jednokoňovou 75 krejcarů do obecní pokladnice zaplatit. Zastupitelstvo se v průběhu roku usneslo na vyčištění rybníka, opravě obecního domku, pronájmu obecních pastvin atd. Před 120 léty: Starostou byl pan František Štěpanovský. Františku Pémovi ustavilo zastupitelstvo obce roční poplatek za předzahrádku o ploše 21 čtver. sáhu ve výši 2 zl. 52 kr. Poplatek je platný po dobu 12 roků. Téhož dne stanovilo zastupitelstvo poplatek Václavu Novotnému z vystavěné pece z 1 čtver.sáhu 12 kr. a toto usnesení platí po dobu 12 roků. Plochu zastavěného pozemku má V. Novotný sám oznámiti do 30 dnů na obecním úřadě. 28.února 1887 byl sepsán protokol, ve kterém obecní úřad zaznamenal, že Fridrich Freid, mistr taneční (co příslušník zdejší) byl od obce Sechshaus při schůzi výborové dne 12.února 1887 do svazku obce Sechshaus přijat, což výměrem téhož obecního úřadu ze dne 24.února 1887 čís. 825 oznámení zde učiněno bylo. Na základě přijmutí Fridricha Freida do svazku obce Sechshaus vymazává se právo domovské pro téhož Fridricha Freida ve Spomyšli. V roce 1887 byl polním a obecním hlídačem s poštovní posílkou zvolen Hynek Fišer (čp. 36), honebním starostou obce Spomyšelské byl aklamací zvolen Josef Jiránek ml., na Silvestra byl pokladníkem obce na tříleté období zvolen p. František Viktorin. Před 110 léty: Starostou obce v roce 1897 byl pan František Pém. Starostou honebního výboru byl na dalších šest roků zvolen aklamací pan Karel Štolc (čp. 23), obecním pokladníkem pan Josef Turek, od konce roku pan František Viktorin. Poprvé v historii obce se lze dočíst o volbě stavební komise (dle zákona má sestávat z členů představenstva, zvoleni byli pp. K. Štolc, V. Král, Fr. Pém a V. Šuster). Při diskuzi o volbě ohledatele masa bylo nakonec konstatováno, že ohledávání masa se ponechává představenstvu obce. V tomto roce byl ustanoven řád hasení v příčině ohně a pan Novotný navrhnul, aby byla z obecních prostředků koupena ruční stříkačka; předběžné zjišťování v té věci bylo svěřeno panu K. Štolcovi. Zastupitelé obce se také radili, co s nemocným Fr. Řehákem. Starosta navrhnul zaopatřit Řeháka v nějaké veřejné nemocnici, bude-li k ošetřování přijat. Za tím účelem mělo představenstvo s některou veřejnou nemocnicí vyjednávat. Obecním strážníkem se v březnu stává Eduard Exner z Jaroměře, ale pro neplnění povinností ho od srpna 1897 nahrazuje Antonín Vurma. Na návrh Františka Fišera usneseno nechat opravit zeď u obecní pastoušky a to tím způsobem, že spadnutím hrozící zeď se má nahradit dřevěným plotem. Jako skoro každoročně řeší zastupitelé problém co provést s neplatiči daní. Zápis v tomto roce zní takto: Poněvadž většina dlužníků buď zaplatila neb částečně dluh splatila, přijat návrh, aby ti dlužníci, kteří vůbec ještě nezaplatili, a to jmenovitě Uher Václav, kovář čp.1 a Rytíř Josef čp. 33 k zaplacení donuceni byli a sice Uher Václav přísnou upomínkou a v případě neuposlechnutí provedením povolené dražby, Rytíř Josef pak zavedením sekvestrace na nájem domku jeho č.pop. 33. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

17 Věnováno 110 letům existence spolku Říp v Ledčicích. ( ) Vážení čtenáři Spomyšelských aktualit, dnes si dovoluji předložit vám krátké povídání o jednom spolku z nedaleké obce Ledčice. Jak svůj počin vysvětlím? Je to poměrně jednoduché: před více než čtvrtstoletím jsem měl tu možnost pracovat v k.p. Kaučuk v Kralupech nad Vltavou s několika občany obce Ledčice, kteří, ač původem zemědělci, museli vydělávat na chléb v chemické fabrice. Nic záviděníhodného. Přesto, že člověka občas životní situace postaví do role, která se neshoduje s jeho představou o užitečně a dobře prožité době, se tito pánové postavili k práci čelem a spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Když se mi v té době dostal do rukou odznak spolku ŘIP v Ledčicích, vypadlo z jednoho z nich, že spolek dosud existuje a že je jeho členem. Nu, a pak již bylo sepsání článečku o spolku a jeho životě poměrně jednoduché. Doufám, že se vám povídání bude líbit, protože je v něm dokumentován život našeho okolí a lze domyslet, že nějak podobně se žilo i v naší vesničce. Ledčický vzdělávací a podporný spolek Říp přežil mnohá desetiletí a přežil dokonce komunistickou éru a to se jen tak nějakému nepovedlo. Snad nebude příliš od věci, když se ze začátku povídání krátce zmíním o životě obyčejného českého člověka na vesnici v době, kdy spolky vznikaly a to byla doba druhé poloviny 19.století. Naše země byly součástí Rakousko-Uherska, monarchie, v jejímž čele stál od roku 1848 císař František Josef I. Pro český národ je toto období snahou o prosazení češství do všech oblastí politického, hospodářského i společenského života. O poměrech v českých zemích rozhodoval stále ještě Říšský sněm ve Vídni, Zemský sněm v Praze měl pravomoc velmi malou. Přesto se však podařilo vybojovat novou ústavu, která přinesla uvolnění útisku a na tehdejší dobu poměrně velké svobody - shromažďovací, spolčovací, vyznání, tisku, volby povolání, stěhování atd. 1 Postupně se uvolnila policejní kontrola veřejného života i cenzura tisku, literární a publikační činnost zejména ve městech značně ožila. V této uvolněnější době začal v monarchii pulzovat čilejší společenský život, občanské aktivity se mohly projevovat např. zakládáním spolků. A nejen ve městech. Ústavní svobody se pochopitelně vztahovaly i na dělnictvo a pracující v zemědělství. V těchto kruzích, které nastalé svobody náležitě využily, se začaly jako houby po dešti zakládat spolky se zaměřením kulturním, vzdělávacím, tělovýchovným, zpěváckým, hudebním aj. sečky, sekačky, mlátičky nebo oračky. Začínalo se také s používáním umělých hnojiv, ve větším měřítku se pěstovaly technické plodiny řepa a chmel. Na zavádění nových způsobů hospodaření však neměl každý, mohli si je dovolit jen ti, kteří měli na nové stroje, hnojiva, stavbu chmelnic V Ledčicích té doby nebyl žádný velkostatkář, většinu půdy, podobně jako i v dalších okolních obcích, měli v držení sedláci, kterých žilo v obci několik. Střední rolníci, další sociální vrstva, již pracovali na svých polích sami s rodinami, čeledi měli poskrovnu. Nejpočetnější vrstvu obyvatel tvořili drobní rolníci chalupníci a domkáři. Jejich postavení bylo velmi neurčité a živobytí velmi nejisté, při neúrodě se 2 Obec Ledčice bývala i v minulosti obcí převážně zemědělského charakteru. I tady se v důsledku průmyslové revoluce prováděly zásadní změny v zavádění nových zemědělských strojů, ať to byly Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

18 zadlužovali. Dluhy pak museli splácet, nejčastěji prací u sedláků nebo odchodem do průmyslu. Vůbec nejhorší postavení na vesnici měla zemědělská čeleď (chasa) čeledínové, kočí, voláci, děvečky. Ti byli zcela závislí na svém zaměstnavateli. Pro zajímavost a srovnání uvedu některé ceny a mzdy z konce 19.století: ceny: výkup obilí 1 q pšenice 8 zl. 1 q ječmene 6 zl. výkup vajec v létě 3 vejce 2 kr. v zimě 2 vejce 3 kr. ½ litru piva 6 7 kr. 1 vuřt 5 kr. 1 chléb kr. 3 housky 5 kr. boty 1 zl. 20 kr. kráva zl. kůň zl. mzdy: kočí zl. ročně + deputát děvečka zl ročně + strava a bydlení V Ledčicích se v té době snažili uživit i drobní řemeslníci a živnostníci: 3 kováři, 2 koláři, 2 truhláři, sedlář, bednář, 3 krejčí, 4 obuvníci, pekař, řezník, obchodník s dobytkem, několik zedníků, tesařů, pokrývač. V obci též provozovalo svou živnost 5 obchodníků a 3 hospody. Záležitosti obce spravovala obecní rada v čele se starostou. Mezi politickými stranami, které byly v obci zastoupeny, byla strana sociálně-demokratická, národně-socialistická, národně-demokratická, národní strana svobodomyslná, lidová Tedy úhrnem jaký byl společenský život a kultura v 90.letech 19.století v Ledčicích? Po každodenní 10 14tihodinové těžké práci na polích a ve chlévech, kdy jedinou mechanizací pro většinu obyvatel obce byly dvě silné ruce, vidle, někdy i potah, toužili lidé po odpočinku, po zábavě, po společnosti, po kultuře. A tak se nedivme, že se dlouho těšili na pouť, posvícení, svatby, na všechny svátky a neděle, na příjezd kočovné divadelní společnosti. Těchto svátečních dnů si chtěli jak se patří užít a proto šetřili a pak nelitovali vydání nějakého krejcárku navíc. V jarních měsících a i v létě se po večerech ozýval na návsi u rybníka zpěv mládeže, v zimě se ženy scházely při draní peří, chlapi v hospodách. *** Snažil jsem se alespoň trochu vám přiblížit poměry a život v Ledčicích v době, kdy se rodila myšlenka založit spolek. Těžko říci, co bylo bezprostředním podnětem k jeho vzniku. Snad to byla dobrá pověst a prosperita spolků v okolních obcích, ať již to byl Havlíček ve Vodochodech, Máj a J. K. Tyl ve Straškově, Svornost v Bříze, Polacký v Nové Vsi, Vlast v Račiněvsi, Říp v Horních Beřkovicích, Dobromil v Mnetěši a mnoho spolků v Roudnici: Havlíček, Vlastimil, Tyl, Hálek, Budislav, Pochodeň, Idea, Říp, Občanská Beseda atd. Dalším 4 možným impulzem pro vznik spolku byly tehdy časté výzvy v novinách a časopisech. Iniciátory založení Vzdělávacího a podporného spolku Říp v Ledčicích bylo několik místních občanů. První stanovy byly vypracovány za odměnu 8 zl. 80 kr. Tyto stanovy však byly v prvních deseti letech existence spolku asi 3krát přepracovávány a doplněny podle potřeb spolku. Stalo se totiž několikrát, že usnesení výboru odporovalo stanovám a to pobouřilo členy natolik, že musela být svolána mimořádná valná hromada nebo členská schůze. Jak je vidět, měli tenkrát členové stanovy v malíčku. Vlastnímu založení spolku předcházela 16.ledna 1897 taneční zábava, která však nepřinesla očekávaný zisk, nýbrž pouhý 1 zlatý a 44 krejcary. Ustavující schůze se konala 5.září 1897 za účasti 60 občanů. Za členy se jich přihlásilo 40 a 3 Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

19 hned byl zvolen výbor. Zápisné bylo určeno na 1 zlatý, příspěvky 20 kr. měsíčně, podpora byla určena ve výši 20 krejcarů denně po dobu 3 měsíců, stanovy stály 15 kr. Žádost slavnému c.k. obecnímu zastupitelstvu o milodar ve prospěch spolku byla odmítnuta. Již v prosinci 1897 koná spolek divadelní představení a první spolkovou taneční zábavu. A nyní něco statistických dat od vzniku spolku až do sedmdesátých let 20.století: Ve funkci předsedy spolku se vystřídalo 17 občanů, jednatelů bylo 13, pokladníků 14. Až do roku 1914 byly voleny tzv. zábavní výbory. Do konce roku 1976 se uskutečnilo celkem 79 řádných valných hromad, 41 členská schůze, 482 schůzky výboru. Celkem se odbylo 8 slavnostních valných hromad, a to k 10., 25., 40., 50., 60., 65., 70. a 75.výročí založení spolku. Účast členů na schůzích to bylo vždy nejbolestnější místo v činnosti spolku. Prvních pět let se průměrná účast pohybovala něco málo nad 50 %, pak rapidně poklesla na %. V roce 1962 měl spolek 167 členů, největší počet členů byl zaregistrován v letech 1958 a členů. K poslednímu dni roku 1976 měl spolek 112 členů platících příspěvky a 25 členů neplatících (nad 70 let). Již v roce založení spolku byly zakoupeny stuhy a šerpy. V roce 1899 zakoupil spolek jeviště i s rekvizitami za 33,99 zl., které bylo v roce 1911 opravováno. Pak byla zakoupena skříň na časopisy a knihy a spolková tabule, roku 1904 pořídil spolek psací stůl se skříňkou za 10 zl., černý smuteční a červenobílý národní prapor a žerď. Roku 1921 zakoupil spolek státní vlajku a stožár před restauraci Říp, roku 1938 byl slavnostně odhalen spolkový prapor, pořízený za 3100 Kč v Roudnici n.l. Starší smuteční vůz si spolek pořídil v roce 1955 za 800 Kčs a o 14 let později zakoupil pohřební auto za 8100 Kčs. Zápisné činilo první dva roky 1 zlatý, potom řadu let 1 4 zlaté podle věku přihlašovaného, od roku 1909 to byly 4, 8, 12 nebo 16 K, od r , 9, 12, 15, 18 a 22 K, od roku Kč, v sedmdesátých letech minulého století činilo zápisné 20 Kčs. Členské příspěvky: 20 krejcarů měsíčně, od roku Kč, od roku Kčs, od roku Kčs. A. Podpůrná činnost spolku. Pohřebné: První dva roky dával každý člen 44 kr. na pohřeb, po r.1899 činilo pohřebné celkem zl. na jeden pohřeb. V korunové měně to bylo nejdříve 50, pak 100, 150, 200, 250, 300, 350 Kč a v roce 1950 až 500 Kčs. Podpory v nemoci: První léta 20 krejcarů denně po 3 měsíce, od r K denně, od roku ,50-2,50 Kč denně, od roku 1946 první měsíc 4 Kčs denně, druhý měsíc 3 Kčs denně, třetí měsíc 1 Kčs denně. Po roce , 4 a 3 Kčs denně, od r a 1 Kčs denně. Pak se již podpory v nemoci nevyplácely, péče o nemocné byla v plné výši převzata státem. Kromě výplat pohřebného a podpor v nemoci pro své členy daroval spolek značné obnosy různým organizacím. Tak např. jako kolektiv vstoupil spolek do Svazu národního dělnictva už v roce 1898 a o rok později již začal pravidelně přispívat do agitačního fondu dělnictva. Za 1.světové války spolek přispíval Červenému kříži, na sirotčí a vdovský fond v Praze, na České srdce, na vdovy a sirotky po legionářích apod. Přispíval i na hudbu při různých oslavách v obci i mimo ni (Husovy oslavy, 28.říjen, 1.máj, manifestace na hoře Řípu, odhalení desky Josefu Horovi v Dobříni v r.1947.). Po druhé světové válce to byly většinou dary škole a dětskému útulku na projekční přístroj 500 Kčs, na pomůcky 1000 Kčs, oplocení dětského hřiště Kčs, houpačky, kolotoč. Roku 1965 se jednalo o pomoc postiženým povodní na Slovensku, r.1966 Vietnamu, r a 1976 Sokolu, na oslavy MDŽ a MDD. Spolek vždy dobře hospodařil a nikdy se nestalo, že by spolková pokladna zela prázdnotou. Pokladní hotovosti v některých letech existence spolku: ,02 zl ,10 Kčs zl ,95 Kčs ,35 zl. 5 Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

20 Každá organizace se řídí určitým řádem stanovami. Tak tomu je dnes a bylo tomu tak i dříve. Proto se nedivme, že se občas našel někdo, komu byly předpisy příliš úzké, nechtěl se jim podřídit a proto bylo nutné sáhnout až k pokutám. Tak například již v roce 1898 bylo pokutováno 50ti krejcary vynášení a překrucování usnesení ze schůzí, byla pokutována neúčast na pohřbu člena, např. tykání se trestalo pokutou 1 krejcaru, pokutám neušlo ani veřejné podezřívání funkcionářů. Přestupků však bylo poměrně málo a spolek z pokut rozhodně nezbohatnul. B. Vzdělávací činnost spolku. Nejslabším článkem vzdělávacího procesu byly rozhodně přednášky konaly se pouze dvě! I roky konání přednášek nám leccos napoví: 1901 a Nepoměrně lepší byla situace se čtenářskou aktivitou. Spolek odebíral po dvou výtiscích různých časopisů a novin, např. Říp, Vpřed, Český dělník, Dělnické listy, Probuzení, Česká demokracie, Český humor, Národní listy, Vzdělávání lidu Čas od času si starší čísla těchto časopisů a novin odkoupil některý hostinský ve vsi pro svoji potřebu. Odběr časopisů byl zrušen až v roce Velice potěšitelnou skutečností byl hlad členstva po knihách. Každým rokem uvolňoval výbor spolku na nákup knih zlatých. V roce 1913 bylo zakoupeno najednou 100 knih. Za 15 let nato kupuje výbor knihovnu za 500 Kč. Knihy jsou většinou objednávány v nakladatelství Matice lidu a Libuše v Praze. V roce 1935 se spolková knihovna stala základem Místní lidové knihovny byla s ní sloučena. Život každého jednotlivce i život spolku byl a je vyplněn nejen prací, ale i zábavou, poučením. Proto při výčtu činností nesmí být opomenuty výlety, zájezdy, slavnosti, taneční zábavy, plesy, divadla atd. Posledně jmenovaná forma kulturního a společenského vyžití byla ve spolku prioritní od samého začátku. V oblasti kulturního vyžití svých členů se spolek nechoval jako skrblík: dokonce hradil cestovné, snižoval vstupné, dával tzv. kapesné těm členům, kteří nebyli tak majetní, aby se mohli v plném rozsahu akcí zúčastnit. Jen namátkou lze vzpomenout na výlet na Kokořín (1905), do Beřkovického lesa (1921), do Roudnice n.l. (1945), na Říp (1945), do Karl. Varů (1958), do Strážnice (1960). Uskutečnily se zájezdy do Prahy na veletrh, do cirkusu, do Lucerny, do Laterny magiky, hlavně pak návštěvy bratrských spolků v Roudnici, Klenči, Vodochodech, Bříze, Račiněvsi, Nové Vsi, Hleďsebi, Ouholicích, Mlčechvostech, Lužci, Mnetěši, Beřkovicích, Vražkově a Velvarech. Chodilo se pěšky, mnohdy i s muzikou, jelo se na žebřiňácích, později na kolech, autobusem, v posledních desetiletích soukromými auty. Významným přínosem pro kulturní život spolku i obce bylo divadlo. Ochotníci vystoupili poprvé před obecenstvo 3.dubna 1898, téhož roku hru opakovali ve Vodochodech a v Jeviněvsi. Hrálo se při petrolejových lampách, později při karbidových svítilnách a teprve od roku 1923 při elektrickém osvětlení. Celkem se uskutečnila 53 divadelní představení, některé tituly her: Furiant, Pro lásku i slávu, Nerovní bratři, Strašidlo v ševcovské dílně, Vlčí máky, Sojčí pero, Za ranního kuropění. Všechna představení byla úspěšná, po stránce finanční aktivní, počet sedadel se musel neustále zvyšovat. Vstupné: kr ,60 0,60 K Kč Vůbec nejatraktivnější zábavou bývaly a jsou i v této době plesy a taneční zábavy. V prvních 80 letech existence se konalo 67 plesů a 70 tanečních zábav. Dlužno poznamenat, že spolkové jmění rostlo v největší míře právě díky výtěžkům z plesů a zábav. Je třeba také dodat, že bez tombol, darů a buffetu by tomu tak zdaleka nebylo. Vstupné do plesu: 1898 člen 50 kr., nečlen 80 kr., dáma 20 kr člen s dámou 4 Kč, nečlen 4 Kč, dáma 3 Kč Na jednom plese se u pokladny vybralo kolem zlatých, za hudbu se platilo zlatých, účet hostinského činil 5 8 zlatých. *** Stručně závěrem: Hrozba rozpuštění spolku v roce 1953 byla zásluhou několika členů výboru odvrácena. Koncem 70tých let byl spolek nejpočetnější organizací tzv. Národní fronty v obci. V druhé polovině 20.století byla činnost spolku orientována na zlepšení životního prostředí v obci. *** Říp, jako každý spolek v té době, vydal svůj odznak, který popisuji takto: Smaltovaný odznak tvaru kruhu, uprostřed bílý terč s modrou horou Říp v pozadí. Odznaku vévodí dvě vzájemně stisknuté ruce v bílé barvě. Kolem bílého středu je červená stuha se zlatým opisem v horní polovině V. A P.S.ŘÍP, v dolní polovině LEDČICE. Obě části opisu jsou odděleny ležatými křížky. Žlutý kov, průměr ražby 19,0 mm, špendlík. Spomyšelské aktuality srpen Evidenční číslo MK ČR E 16225

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost 14/2005 15. července 2005 Cena 6,00 Kč Slovo starostky Vážení spoluobčané, rok 2005 se přehoupl do své druhé poloviny a právě prožíváme jednu z jeho nejhezčích částí, čas prázdnin a dovolených. V uplynulých

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Z obsahu. Foto: Zdena Horní

Z obsahu. Foto: Zdena Horní září 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu schůze rady rekonstrukce věznice z historie kdysi a dnes 100. výročí Posázavského pacifiku domov důchodců zve kultura kino propozice Rallye Světlá sport

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Objektivem Bělohradských listů Karneval ve školce Hýbánky s dětmi v knihovně Vepřové hody v SOU Foto: Alena Fléglová, Ladislav Stuchlík,

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Kronika obce 2005 Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005 Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Klobuky 475 84 559 38,55 Čeradice 50 8 58 42,83 Kobylníky 113 39 152 34,15 Kokovice

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Libáňské noviny č. 62 - 1 -

Libáňské noviny č. 62 - 1 - Vážení spoluobčané, přestože rok 2012 bude z hlediska finančních možností jedním z nejslabších za uplynulých pět let, podařilo se schválit v rozpočtu města několik investic, které povedou ke zkvalitnění

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více