VÝROČNÍ ZPRÁVA Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009)

2 Liga vozíčkářů je občanským sdružením, které už dvacet let poskytuje informace a služby osobám se zdravotním postižením. Máme za to, že právě prostřednictvím kvalitních služeb podporujících samostatný a nezávislý život bez ohledu na druh a míru postižení, můžeme dosáhnout našeho poslání, tedy začleňování osob se zdravotním postižením do většinové společnosti na základě rovnoprávnosti a vzájemného respektu. Těžištěm naší práce jsou tři sociální služby registrované v souladu se zákonem o sociálních službách. Jedná se o osobní asistenci, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Mimo tyto základní kameny spoluposkytujeme dopravu imobilních osob upraveným mikrobusem, vydáváme časopis Vozíčkář, pořádáme doprovodný program veletrhu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Medical Fair. Přisedni si tato výzva je zároveň názvem informační kampaně a sbírky ve prospěch služeb osobám se zdravotním postižením. Název Život nejen na kolech patří naší fotosoutěži a putovní výstavě fotografií dokumentujících barevnost a různorodost života s postižením. Jsme velmi pyšní na to, že některé naše činnosti překračují hranice našeho regionu a jsou dosažitelné i v ostatních částech naší země. Dvacetiletí za námi, ve kterém jsme rostli a rozšiřovali svoji nabídku, je pro nás základem, na kterém chceme stavět další naplněné cíle. Zdeněk Škaroupka, ředitel

3 ...žiju podle svého O PROGRAMU Posláním programu je zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením zejména prostřednictvím služby osobní asistence. Za cíl si klade poskytovat kvalitní a dostupnou službu osobní asistence a realizovat projekty přispívající ke zlepšení kvality života lidí s postižením. V rámci programu jsou realizovány služby Osobní asistence zdravotně postiženým (registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a Domácí asistent. OSOBNÍ ASISTENCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM Osobní asistence je terénní sociální služba, která pomáhá člověku se zdravotním postižením žít svůj život naplno podle svých představ v okruhu svých blízkých. Lidé s postižením potřebují v různé míře dopomoci při běžných každodenních nebo jen občasných činnostech. Osobní asistence může zahrnovat pravidelnou pomoc s péči o vlastní osobu, ale i ojedinělý doprovod k lékaři či za kulturou. Cílem služby osobní asistence je uživatel, který žije ve svém přirozeném prostředí s rodinou či přáteli, studuje nebo pracuje, tráví volný čas podle svých zájmů, osamostatňuje se a stává se nezávislým na službě i svých blízkých. Osobní asistent pomáhá člověku s postižením zajistit péči o vlastní osobu (přesun na vozík, oblékání, zajištění a příprava jídla, hygiena), péči o domácnost a doprovází ho k lékaři, na úřady či za zájmovými aktivitami. Veškeré úkony jsou popsány v písemné smlouvě s uživatelem a jsou zcela přizpůsobeny jeho individuálním potřebám. V roce 2009 se nám podařilo udržet cenu za hodinu služby osobní asistence na 60 Kč, čímž se řadíme mezi nejlevnější poskytovatele této služby. Zaznamenali jsme velký nárůst

4 zájemců o službu a téměř všem jsme službu mohli poskytnout. Službu jsme poskytli celkem 40 uživatelům (oproti roku 2008 nárůst o 14 uživatelů), významnou část uživatelů tvoří děti do 18 let (13 uživatelů, tj. 1/3). V průběhu roku jsme zaměstnali 38 osobních asistentů, z toho 18 na hlavní pracovní poměr. Rozložení mezi muže a ženy bylo 10:28. Osobní asistenti odpracovali celkem hodiny. K jsme ukončili mnohaleté poskytování služby osobní asistence v bezbariérovém domě Mikulovská 9 v Brně Vinohradech. Po celý rok pracovali osobní asistenti v době mimo pracovní dobu Pečovatelské služby zajišťující péči pro obyvatele tohoto domu. Jednalo se o všechny noční služby po celý rok a celodenní služby o víkendech a státních svátcích pro 8 uživatelů. Od roku 2010 přebírá zajištění 24-hodinové služby Pečovatelská služba. Služba osobní asistence bude nadále působit výhradně ve své terénní formě pro jednotlivé uživatele, kteří si ji objednají, a to nejen na územích Brno město a Brno venkov, ale od podzimu loňského roku jsme rozšířili působnost osobní asistence také na města Adamov a Slavkov u Brna. Službu osobní asistence chceme nadále poskytovat tak, aby pomohla co nejvíce lidem s postižením uspořádat si život podle svých představ, žít v přirozeném prostředí a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu bez omezení a bariér. DOMÁCÍ ASISTENT Na konci roku jsme nabídli novou službu Domácí asistent. Služba je koncipována jako moderní terénní službu, která umožní svým uživatelům žít s pomocí asistenta plnohodnotný život podle svých představ a potřeb. Služba je nabízena všem věkovým skupinám a není omezena druhem postižení či nemoci, o všech potřebách je jednáno individuálně. Poskytujeme ji na územích Brno město a Brno venkov. Asistent uživateli pomáhá zejména s péčí o vlastní osobu, péčí o domácnost, zajištěním společenských aktivit a dalšími činnostmi dle individuálních potřeb. Zavedením této služby jsme rozšířili naši nabídku zejména vůči seniorům, kteří nemohou nebo nechtějí využívat osobní asistenci. Domácí asistent nabízí pomoc v jakýchkoli dohodnutých časech, jednorázově i dlouhodobě. V následujících letech chceme Program Osobní asistence rozšiřovat o další aktivity, které přinesou lidem se zdravotním postižením pomoc a podporu. Mgr. Nikol Mikušová, Mgr. Lukáš Poláček tel.: , ,

5 ...žiju s vámi O PROGRAMU Nedílnou a přirozenou součástí života člověka je práce, a také společenský život. Někteří lidé se zdravotním postižením ale mají méně příležitostí nalézt si zaměstnání nebo bydlení, které vyhovuje jejich představám a potřebám. Nemají možnost libovolně navštěvovat sportovní a kulturní akce, nebo se vzdělávat v oboru, který je zajímá. Pomocí nabízených služeb se snažíme tuto situaci řešit a zlepšit. Posláním našeho programu je podpora lidí se zdravotním postižením a spolupráce s jejich sociálním okolím takovým způsobem, aby tito lidé mohli žít ve společnosti podle svých přání a možností. Rok 2009 byl pro program Práce, vzdělávání, integrace rokem evropským. Veškeré realizované projekty byly podpořeny Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Projekt Centrum sociální rehabilitace se stal od ledna 2009 až do konce roku 2011 součástí Individuálního projektu JMK Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a společně s 11 subdodavateli zajišťuje službu sociální rehabilitace pro více než 3000 klientům ročně v Brně a okolí. V polovině roku 2009 jsme zahájili expanzi do mimobrněnských lokalit Jihomoravského kraje a kraje Vysočina prostřednictvím projektu Chopím se šance. CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE Registrovanou sociální službu sociální rehabilitace již třetím rokem nabízíme lidem se zdravotním postižením, kteří bydlí v lokalitě Brno-město a Brno-venkov nebo zde chtějí bydlet, pracovat či dále studovat. V roce 2009 využívalo služeb Centra sociální rehabilitace (CSR) 270 uživatelů, kteří spolupracovali s pracovníky CSR při individuálních konzultacích, účastnili se vzdělávacích kurzů, seminářů a workshopů, jezdili na výlety za kulturou, zábavou nebo sportem či se scházeli při neformálním setkávání S Ligou ve středu.

6 V průběhu roku jsme také navázali spolupráci se 14 zaměstnavateli, kteří se přímo na CSR obrátili se žádostí o poradenství v oblasti zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením či o vytipování vhodného zaměstnance. V těchto firmách našlo uplatnění 6 klientů CSR. Během roku 2009: 73 uživatelů absolvovalo vzdělávací kurz a 67 z nich kurz úspěšně ukončilo, 202 klientů (73 v rámci individuálních konzultací a 129 v rámci tranzitního programu Ze školy do práce ) získalo reálnější představy o trhu práce, svých možnostech a způsobu, jak se na trhu práce uplatnit, 13 aktivně spolupracujících klientů nalezlo uplatnění na trhu práce, 1 uživatel získal bydlení odpovídající více jeho potřebám, 24 uživatelů mělo možnost se dostat na akce a do míst, kam by se sami nevypravili. Do dalších let se chystáme rozšířit nabídku kurzů o vzdělávání v oblasti administrativní práce a především zahájit provoz Denního centra. V roce 2009 jsme spolupracovali s těmito subjekty: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Brno, Café Práh, Handiscan, Úřad práce Brno-město, Úřad práce Brno-venkov, Psychiatrická léčebna Černovice, Subdodavatelé IP JMK. CHOPÍM SE ŠANCE Projekt běží od května 2009 a cílovou skupinou projektu Chopím se šance nejsou pouze osoby se zdravotním postižením hledající uplatnění na trhu práce, ale také zaměstnavatelé, kteří mají zájem takového pracovníka zaměstnat. Zatímco předešlé projekty Ligy vozíčkářů zabývající se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením byly určeny převážně brněnským občanům, projekt Chopím se šance je určen lidem s handicapem z celého Jihomoravského kraje

7 a kraje Vysočina. Hlavním impulsem pro vznik tohoto projektu byl zájem ze strany osob se zdravotním postižením, kterým chyběla služba tohoto typu v dostupné vzdálenosti od místa bydliště. Aktivity projektu napomáhají řešit problém vysoké nezaměstnanosti lidí se zdravotním postižením, především v menších městech a obcích. V rámci projektu jsou zdarma nabízeny vzdělávací kurzy, jejichž absolvování zvyšuje šance klientů na nalezení zaměstnání, a individuální konzultace, jejichž součástí je příprava na přijímací pohovor a situace, které mohou nastat před i po nástupu do zaměstnání. Cílem projektu je také nabídnout zaměstnavatelům takovou podporu, která nevede k navyšování nákladů na pracovní místo pro zaměstnance s postižením, ani k nutnosti věnovat tomuto zaměstnanci větší pozornost než zaměstnanci bez postižení. Za 8 měsíců realizace projektu využilo nabízené aktivity 41 klientů. Během dosavadního průběhu projektu jsme začali spolupracovat s lidmi se zdravotním postižením z následujících lokalit: Hustopeče u Brna, Židlochovice, Blansko a Veselí nad Moravou. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů jsme podpořili 29 klientů. Z nabídky vzdělávacích kurzů jsme uskutečnili PC kurz Začínám s počítačem (v Hustopečích u Brna), Znám pracovněprávní minimum (v Blansku) a kurz Píšu všemi deseti (v Blansku). O účast v projektu Chopím se šance je mezi lidmi se zdravotním postižením velký zájem, a tak momentálně evidujeme ve Veselí nad Moravou 13 zájemců, v Kyjově 9, v Havlíčkově Brodě 8 a v Blansku také 8. Díky spolupráci se zaměstnavateli jsme dosud nabídli našim klientům možnost zprostředkování 8 pracovních pozic. Během realizace projektu se nám podařilo navázat úspěšnou a nadále se rozvíjející spolupráci s úřady práce v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Aktivity projektu Chopím se šance jsou průběžně nabízeny osobám se zdravotním postižením prostřednictvím besed konaných na úřadech práce v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Prozatím proběhly informační besedy na ÚP v Hustopečích u Brna, v Blansku, ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Děkujeme firmě AG Foods, která zaměstnala klienta projektu, a za ochotu a spolupráci děkujeme Úřadům práce v Blansku, ve Veselí nad Moravou a v Hustopečích u Brna. Spolupracovali jsme: Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, ÚP Hodonín, ÚP Blansko, Centrum celoživotního vzdělávání, Městský úřad Hustopeče sociální odbor. Centrum sociální rehabilitace Mgr. Šárka Mikulková, Petra Konečná,DiS., Mgr. Zuzana Brodová, Mgr. Dana Sklenářová, Andrea Slavíčková,DiS., Mgr. Tomáš Ergens, Bc. Jaroslav Šrámek Chopím se šance Mgr. Martina Kaiprová, Mgr. Radek Florián, Iva Šoupalová tel.: ,

8 ...žiju s přehledem O PROGRAMU Program usiluje o zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením prostřednictvím informačního a poradenského servisu. Maximální informovanost přispívá k úspěšnému řešení každodenních situací v životě s postižením. Nabízíme nejen poskytnutí odborné rady, ale také možnost samostatně si vyhledat potřebné informace. PORADNA PRO ŽIVOT S POSTIŽENÍM Tato poradna započala svou činnost již v roce Poskytuje odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením (převážně tělesným a kombinovaným) a osobám v jejich okolí, které potřebují odbornou radu v dané životní situaci. Poradna má celorepublikovou působnost. Bezplatná služba nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, poskytuje poradenství v oblasti sociálních systémů, legislativy, sociálního zabezpečení, nabídky kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zaměstnávání zdravotně postižených a v dalších problematických sférách života se zdravotním postižením. Poradna neposkytuje komplexní poradenství z oblasti práva a daní ani lékařské konzultace a posuzování zdravotního stavu. V těchto případech jsou klienti odkázáni na jinou kvalifikovanou občanskou poradnu. Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne č.j /2007 je služba registrována podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 jako sociální služba. Pracovníci poradny zajišťovali po celý rok 2009 aktuálnost poskytovaných informací, sledovali změny v rámci legislativy, spolu s ostatními projekty významně přispívali ke zmapování sociální oblasti osob se zdravotním postižením. Ke všem klien tům bylo přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby. Snahou všech pracovníků zůstává zodpovídat položené dotazy s maximální přesností.

9 Klienti v roce 2009 využívali pro získání informací více možností. Nejvíce využívanou formou kontaktu bylo zadávání dotazů do internetové poradny na webu a vyřizování telefonických dotazů na bezplatné zelené lince Dalšími využívanými možnostmi byly poradenství přes , kontakt prostřednictvím pošty, osobní konzultace či informační besedy v terénu. V roce 2009 pracovníci poradny zodpověděli celkem 6698 dotazů z oblasti života se zdravotním postižením (průměrně 26 dotazů denně), což činilo nárůst dotazů oproti roku 2008 o 9 %. Největší množství dotazů se týkalo problematiky invalidních důchodů celkem 2099 dotazů, tento fakt souvisí především s transformací důchodového systému od roku Časté byly také dotazy z oblasti příspěvků a výhod pro zdravotně postižené 903 dotazů či z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením 670 dotazů. K dalším oblastem poradenství patřily kompenzační pomůcky, daně a poplatky, bariéry či oblast státní sociální podpory. Poradenské služby byly poskytovány jak v sídle organizace, tak rovněž na akcích pro veřejnost. Mezi ně patří každoroční účast na akci Pro Váš úsměv v rámci veletrhu Medical Fair na brněnském Výstavišti v měsíci říjnu, pravidelné setkání v kavárně Café Práh v Galerii Vaňkovka každou první středu v měsíci či účast na festivalu Mezi ploty v psychiatrické léčebně v Černovicích. Navázali jsme také spolupráci s rehabilitačním ústavem Kladruby. NÁPADNÍK A INFORMAČNÍ PORTÁL Na konci roku 2009 pracovníci Poradny pro život s postižením připravovali podklady k vydání nové publikace Nápadník 2010 sborník rad a informací pro život s postižením. Cílem je vydávat publikaci, která zajistí komplexní informovanost lidí po úraze či nemoci a nabídne jim možnost zorientovat se v nastalé životní situaci. Pro osoby dlouhodobě zdravotně postižené má být Nápadník praktickou příručkou, zajišťující ucelený přehled v problematice života s postižením. Informační portál na nabízí rychlou a dostupnou orientaci v mnoha oblastech života s postižením. Jedná se o informační samoobsluhu, která doplňuje práci poradny.

10 PROJEKT S LIGOU PROTI DISKRIMINACI Rozšíření nabídky poradenství bylo umožněno získáním grantu na projekt S Ligou proti diskriminaci, jehož cílem je prostřednictvím informovanosti osob o jejich právech a zákonných nárocích minimalizovat možnost jejich diskriminace. V rámci projektu pracovníci pořádali informační besedy pro osoby se zdravotním postižením v obcích s rozšířenou působností v Jiho moravském kraji. Díky grantové podpoře se poradna také rozrostla o komplikovanější právnické poradenství z oblasti života se zdravotním postižením či o službu virtuální asistence, tedy pomoc na telefonu v případě jednání s úřady či organizacemi. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Lucie Marková, DiS., Mgr. Kateřina Bulantová, Bc. Veronika Foltýnková, DiS., Bc. et Mgr. Lucie Teresa Šultesová tel.: , ,

11 ...žiju svou roli O PROGRAMU Bezbariérové divadlo BARKA je dlouhodobým projektem založeným v roce Filosofie BARKY stojí na vytvoření motivačního prostředí pro amatérské, dětské, studentské, menšinové, integrované, alternativní i profesionální aktivity. V našich prostorách se potkávají lidé postižení i zdraví a podle svých zájmů navazují kontakty a spolupracují. Ptáte se, co je to motivační prostředí? Vytvoření kvalitního provozně-technického a lidského zázemí, které motivuje aktivní lidi k vytvoření hudebního, tanečního či divadelního představení. Integrovaný soubor pohybového divadla Cyranovy boty a taneční sdružení Filigrán má v BARCE domácí zázemí. Divadlo nemá stálý profesionální soubor. Divadlo najdete na ulici Svatopluka Čecha 35a, Brno Královo Pole. BARKA Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a jevištěm 9x9metrů slouží svým zázemím zhruba 40 souborům ročně. V roce 2009 oslavila BARKA 15 let své existence. Celoroční provoz divadelního prostoru umožnilo během roku 2009 celkem 115 představení a 1731 hodin zkoušek. Z celkového počtu představení bylo 19 premiér. Z festivalů, přehlídek a představení, které proběhly v loňském roce v divadle, vybíráme: Festivaly, přehlídky: TANCESSE 2009, DREHBŰHNE Brno, BRNKÁNÍ XVI., TANEC PRAHA 2009, NATŘIKRÁT XI., NADĚLENÍ XV. Představení, ve kterých účinkují handicapovaní: Afrika, Mlýny (Divadlo Jaroslava Pokojského Archa comunity), Židlení, Bílý holoubek, V lese (Cyranovy boty Integra), Putování ošklivého káčátka (Divadlo Neslyším). Amatérská a studentská divadla: Jan Werich FIMFÁRUM (HISDRUŽAK Poustevník Brno), Malý krámek hrůz (SUUD-soubor unikátně unylých divadelníků Brno), Králík na smetaně (Divadelní spolek Fenek Brno), Ruby a Garnet? (Hop Hop Ostrov nad Ohří), Kočičí hry (Narovnátka Ostrava), Horizont událostí (DDS Brnkadla), Snehová kráľovná (SK/Martin), Černá šalina (2.oddíl DDS Pírko Brno), Jako pomáda (Zvon Frenštát pod Radhoštěm).

12 Taneční představení a rytmoprojekty: Luna Plina/Úplněk (Ivana Mona Popovici RO/CZ), Gala večer orientálního tance Sultánské narozeniny (Zafirah CZ/Brno, Shadiyah CZ/Praha), Večer irských tanců (La Quadrila- CZ/Brno), Bolero (TD Mimi Fortunae CZ/Brno), Židlení, Bílý holoubek, V lese (Cyranovy boty Integra CZ/Brno ), Poslední hraní, Kytice kraj (Doteky CZ/ Němčice nad Hanou ), Jsou pouhou vodou, S vůní m (Malé taneční seskupení CZ/Brno ) Souznění (Iluze CZ/Štramberk ), Možnost, Věneček, Hoře, Na tej našej střeše, Podzimní setkání, Tancem ovládaná, Preludium, Allegro ben ritmato, E deciso (Primavra CZ/Praha ), Next to that, Fig (Da tanez RUS/Vladislavl ), Zrovna královna, Kudy Kam, Za Barákem ( Bla Bla Du CZ/Praha ), Bez názvu (Akro Dance Theatre PL/Toruń ), Solitude (Zdena! Jana! CZ/Brno), Větve téhož stromu, Jako pierka, Čokoládová princezna, Člověče, nezlob se, Figurky, Půlměsíc, Večer napřidanou (Cyranovy boty CZ/Brno ), Bobky a grcky (Divadlo Přechod CZ/Mikulov ), Individuality (Pop Balet CZ/Praha ), Tanec 1001 noci (Studio Slunce CZ/Brno), Filigrán a Maléf (CZ/Brno), Setkání mezi městy Malé taneční seskupení (CZ/ Brno), Fim a Fárum (CZ/Brno), hosté (CZ/Žďár nad Sázavou, Karlovy vary, Jihlava ), Kinesthetic Project Void (BG), Kostas Tsioukas Company Pinnochio (GR),Steinunn Ketilsdottir/Brian Gerke Love Always, Debbie and Susan (ICL/US), Muhanad Rasheed/Iraquis Bodies Crying of my mother (IRQ/NL), Grupo Tápias On Ne Se Connait Pas Encore Mai (BRA), Lenka Bartůňková Identita (CZ), Compangnie Drift Sound machina (CH), Večr irských tanců (Démáirt CZ/Brno), Svatojánská noc v Barce, Bahar Sultana Show (SK/Trenčín), Dora Hoštová Tore (CZ), Nanohach&Michal Záhora Resonance (CZ), Filigrán K.Y.S., Možnost 917 (CZ). Komorní opera HF JAMU: Gian Carlo Menotti Medium, Bohuslav Martinů Veselohra na mostě, Bohuslav Martinů Dvakrát Alexandr. Cestovatelské besedy s promítáním: Mt.Kenya, Kilimanjaro z rovníku na střechu Afriky (Jaromír Novák), Thajsko Země plná úsměvů (Roman Doležal), Jenisej cesta do hlubin Sibiře (Vojtěch Zvěřina), Manaslu Nepál hora s duší (Pavel Matoušek), Rumunské Karpaty Třetina století očima pamětníků (Pavel Ševčík, Pavel Hanzelka), Chile Krajem sopek II (Zuzana a Miloš Druckmüllerovi), Antarktida Poslední země (Marek Orko Vácha), Západní Austrálie Zlatá země Chile (Tomáš Paleček), Nový Zéland Země kontrastů (Klement Rejšek), SIKKIM na kole podhůřím Himaláje (Jan Synak). Ing. Zdeňka Vlachovská, David Fadinger tel.: ,

13 ...žiju svou roli O PROGRAMU Program se snaží realizovat akce a aktivity, které mohou přinést veřejnosti informace o problematice života s postižením i o možnostech, jak přispět k řešení těchto problémů. Činíme jeden nebo více kroků vstříc veřejnosti, aby bylo slyšet naše hlasy a vidět naši práci. Chceme hovořit s lidmi na ulicích i v přednáškových sálech. Chceme upozorňovat na problémy, ale také ukazovat úspěchy i mimořádné výkony, kterých bylo dosaženo bez ohledu na zdravotní postižení. PRO VÁŠ ÚSMĚV Od října tradičně proběhla akce s názvem Pro Váš úsměv, což je doprovodný program veletrhu Medical Fair a Rehaprotex, který již po čtrnácté pořádala Liga vozíčkářů. Loňského Úsměvu se zúčastnilo na 60 organizací a velká většina z nich sídlila v pavilonu C. Na stánku Ligy vozíčkářů byli k dispozici pracovníci, kteří rádi poskytli zájemcům informace o činnosti organizace a možnostech pro lidi se zdravotním postižením. Nejvytíženějšími byli zaměstnanci programů Poradenství a informace a Práce, vzdělávání, integrace, kteří zde zájemcům poskytovali informace o svých aktivitách. Nejenže Liga vozíčkářů koordinovala celou akci, ale také se významně podílela na jejím programu. Úterní a středeční program Liga obohatila odbornými přednáškami na téma Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením minimum pro sociální pracovníky a Podpořte s námi novou šanci osob se zdravotním postižením. Novinkou celého programu byl Aktivní koutek, což byl prostor v rohu pavilonu C, kde si mohli návštěvníci sami vyzkoušet, jaké to je hrát basketbal či florbal na vozíku, pohybovat se se zavázanýma očima s pomocí slepecké hůlky či osobního asistenta, nebo se dozvědět něco více o komunikaci s nedoslýchavými. Tradičním centrem zábavy bylo pódium, které v úterý doslova rozbubnoval Jiří Vokáč Čmolík se svým programem Original Rhytm Team s technikami Drum Circle. Každý návštěvník veletrhu mohl pod dozorem odborného vedení v sobě najít

14 skrytý rytmus a proměnit jej ve hru na bubínky. Dalším z mnoha zajímavých vystoupení bylo představení pěvecké skupiny BuDu z Domova důchodců Buchlovice, kteří všem předvedli, jak šťastný může být život po šedesátce. V hledišti pódia bylo vystaveno 30 nejlepších snímků fotografické soutěže Život nejen na kolech, z kterých si návštěvníci sami vybrali tu nejoblíbenější a ohodnotili ji Cenou diváka. Samotným hlasováním mohl každý vyhrát zajímavou cenu. Na výstaviště také již tradičně přijel bezbariérový Vlak plný úsměvů, který ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno, a.s. a Ligou vozíčkářů vypravily České dráhy. ŽIVOT NEJEN NA KOLECH V roce 2009 se uskutečnil již třináctý ročník fotografické soutěže Život nejen na kolech, tematicky zaměřený na Okamžiky lidí se zdravotním postižením. Do soutěže bylo zasláno více jak 300 snímků od 41 autorů. Fotografie byly hodnoceny odbornou porotou ve složení Jindřich Štreit (předseda), Martin Sedláček, Lenka Hloušková, Jan Schejbal a Zdeňka Vlachovská. Porota snímky hodnotila v rámci kategorií Amatér a Profesionál. Dále byla udělena speciální Cena Bezbariérového divadla BARKA a Cena diváka na veletrhu Medical Fair. Vyhodnocení: kategorie Amatér 1. místo: Radost z medaile Zdeněk Dvořák, Znojmo 2. místo: Báječní muži na ostrých nožích Stanislav Navrátil, Malenovice 3. místo: Cestou necestou František Újezdský, Praha

15 kategorie Profesionál: ocenění získal pan Zbyněk Prys za cyklus fotografií s názvem Samota. Roman Barák, FOR MEN Cena Bezbariérového divadla BARKA: získal ji Jaroslav Šimeček z Olomouce za soubor fotek s názvem Na kolech, která znamenají život, na prknech, která znamenají svět. Cena diváka: o této ceně rozhodli návštěvníci veletrhu Medical Fair a získal ji Roman Barák z Brna za fotografii For Men. Ze soutěžních fotografií bylo vybráno 30 nejlepších, které byly vystaveny v hledišti pódia v pavilonu C během veletrhu Medical Fair a Rehaprotex ve dnech října. Návštěvníci se tak stali zároveň porotci a sami si vybrali tu nejlepší fotografii. Na stánku Ligy vozíčkářů byla umístěna velkoplošná plazmová televize, na které probíhala prezentace veškerých soutěžních fotografií pro rok Během čtvrtečního dne proběhlo oficiální vyhlášení soutěže. Ceny byly vítězům předány samotným předsedou poroty a známým fotografem Jindřichem Štreitem. Ze všech ročníků soutěže jsou vybrány ty nejúspěšnější a nejzajímavější a jsou zařazeny do putovní výstavy. V roce 2009 jsme ji představili v těchto výstavních místech: Středisko Teiresiás MU Brno, Městské kino Hvězda Uherské Hradiště, Kavárna Anděl Brno, Divadlo Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Pelhřimov, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, veletrh Medical Fair Brno. VOZÍČKÁŘ ČASOPIS NEJEN PRO SEDÍCÍ V roce 1986 Oldřich Pechar, jeden ze zakládajících členů naší organizace, po zjištění, že osoby se zdravotním postižením nejsou dostatečně informovány o tom, co by mohlo jejich život kladně ovlivnit, začal vydávat časopis Vozíčkář v malém formátu A5 jako občasný doplněk svojí poradny.

16 Dodnes se nám daří dodržovat zásadu rozesílání časopisu osobám s postižením zdarma. Za poplatek je rozesílán i právnickým osobám. Najdete v něm údaje týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, sociálních dávek či legislativy, sportovních, kulturních a pobytových akcí, o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, rubriku Zdravotnictví naplňují články na různá témata MUDr. Lia Vašíčková, MUDr. Taťána Šrámková a Mgr. Radmila Fajtová. Formou rozhovorů a reportáží jsou představovány zajímavé osobnosti z řad zdravotně postižených. Rubrika Osobní inzerce nabízí možnost něco prodat nebo koupit, vyměnit, najít si přátele nebo partnera. Rubrika Názory postřehy a Napsali jste nám poskytuje prostor pro vyjádření našich čtenářů. V čem se časopis liší oproti začátkům, je změna jeho rozměru na dnešní formát A4 a barevnost. Vychází pětkrát ročně v nákladu cca 8000 kusů. Jedno z čísel je tzv. Speciál. Jde o rozšířené číslo, které vychází ve vyšším nákladu než běžná čísla. Přináší informace o výstavě Pro Váš úsměv, která je doprovodným programem veletrhu Medical Fair a každoročně probíhá na podzim na brněnském výstavišti. Vydavatelem časopisu je občanské sdružení Liga vozíčkářů, realizátorem tisku je Brněnská agentura speciálních služeb, spol. s r. o., která prostřednictvím inzerce zajišťuje podstatnou část finančních prostředků na realizaci časopisu. Rok od roku menší díl finančních prostředků se nám daří získávat i od Ministerstva zdravotnictví. Vozíčkář vycházel v roce 2009 s legislativní přílohou SKOK do reality, která je vydávaná Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, o. s. Časopis Vozíčkář i jeho legislativní příloha jsou v elektronické podobě ve formátu pdf umístěny na nových webových stránkách časopisu Zrakově postižené osoby ho zde naleznou i v textovém formátu. Časopis Vozíčkář je možné objednat na kontaktech Ligy vozíčkářů. Firemní inzerci můžete sjednat na tel. č , nebo na u ligavozic.cz. Ceník firemní inzerce a harmonogram výroby časopisu najdete na www. ligavozic.cz

17 Časopis pro vás loni připravovali redakce a grafická úprava: Eva Bartusková sazba: Vladimír Ludva korektura: Marie Fišerová obsahová korektura: Hana Valová odborná garance: MUDr. Lia Vašíčková tisk: tiskárna Helbich, a.s., Brno rozesílání časopisu: BM Marketing, s. r. o., Brno. PŘISEDNI SI Mezi naše aktivity patří organizování informační kampaně a veřejné sbírky s názvem Přisedni si. Informační kampaň se snaží poukázat na problematiku života s postižením trošku z jiného úhlu. Nezaměřuje se na všudypřítomné bariéry, které lze vidět všude kolem nás, ale na ty v myslích v každém z nás. Snaží se přiblížit život s postižením lidem bez tělesného postižení a to prostřednictvím nejen vozíčkářů. PŘISEDNI SI je v postatě nabídka konkrétního vozíčkáře komukoliv, kdo má zájem dozvědět se něco z jeho života. Kmotry kampaně jsou herečka Anna Polívková a režisér Arnošt Goldflam. Souběžně probíhá i veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen přímo na provoz služeb pro zdravotně postižené. Sbírku můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PRISEDNI na telefonní číslo (cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč) nebo můžete pomáhat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku, stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PRISEDNI na číslo (každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč). Více informací najdete na a www. darcovskasms.cz. Podpořit nás můžete i na sbírkový účet vedeny u Komerční banky Brno s číslem /0100. Pro Váš úsměv, Život nejen na kolech Jan Charvát, Vydávání časopisu Vozíčkář Eva Bartusková, Přisedni si Ondřej Charvát tel.: ,

18 PROVOZ ORGANIZACE Liga vozíčkářů stojí rozkročena na pilířích svých programů, ale to nestačí, musí být ještě podpírána silou svých provozních pracovníků. Vedoucí provozu je Hana Valová, která věnuje svůj pracovní čas jednak řízení provozních pracovníků, a jednak vlastní úkolům, kam patří zaměstnanecká agenda včetně vzdělávání zaměstnanců, vnitřní předpisy organizace, dohled nad ekonomikou i informačními a propagačními texty, které dokumentují naši činnost. Finance, účetnictví, pojištění, kontroly, daňová přiznání to vše je doménou Dany Růžičkové. Ženy, která dokáže vítězit nad stohy papírů v šanonech i mimo ně. Věnuje se práci, která se jeví pro mnohé z nás velmi suchopárnou a nezáživnou. Nicméně život organizace je na ní naprosto závislý. Velmi důležitou osobou pro spokojenost zaměstnanců je i mzdová účetní, kterou je pečlivá a důsledná Gabriela Dušíková. Příležitosti pro získání podpory naší práce formou dotací, grantů nebo sponzorství drží pod svým bdělým dohledem Tereza Živná. A nejen to, neúnavně pročítá zadávací dokumentaci, aby mohla psát a psát naše plány, myšlenky a cíle vtělené do projektových záměrů a rozpočtů. Prvním, koho při kontaktování nebo návštěvě naší organizace potkáte je pracovník na recepci (loni Milan Tomášek, od letošního roku Eva Hučková). Zpravidla vás nasměruje za některým ze sociálních nebo provozních pracovníků, abyste mohli řešit svůj problém nebo s vámi naplánuje vaši jízdu bezbariérovým mikrobusem, popřípadě vyhoví vaší objednávce časopisu Vozíčkář. Řidičů pro vás pracuje hned několik. Požadavky na dopravu jsou směrovány takřka na jakoukoliv denní či noční hodinu bez ohledu na svátky a dny pracovního klidu. Proto se za volanty mikrobusů střídají Stanislav Švábenský, Ivo Suchý a Igor Přibyl. Čistota je půl zdraví, tento slogan už na nástěnkách nevisí, ale svoje opodstatnění má stále. Pořádek našemu pracovišti neúnavně vrací Lenka Vlachová. A protože po našich chodbách šlape nebo jezdí stále více návštěvníků, má pořád co dělat. tel.: ,

19 AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V období od 1. června 2009 do 31. května 2011 realizuje Liga vozíčkářů projekt Akreditace vzdělávacího kurzu pro pracovníky v sociálních službách financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz). Akreditovaný kurz je díky podpoře z ESF a rozpočtu ČR pro účastníky v průběhu realizace projektu zdarma. Hlavním cílem projektu je podpořit integraci sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených do společnosti. Kurz s názvem Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením byl akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí dne pod číslem 2009/695 PK. Kurz je určen pro: stávající pracovníky v sociálních službách poskytující přímou péči, kteří dosud nesplňují zákonné požadavky na vzdělání (resp. zaměstnavatelé těchto pracovníků, kteří toto vzdělání pro své zaměstnance zajišťují), osoby pečující o osobu blízkou, které tak budou mít možnost svoje zkušenosti zprofesionalizovat a v budoucnu získat profesní uplatnění. Vlastní kurzy jsou organizovány v bezbariérových prostorách Ligy vozíčkářů v Brně na ulici Bzenecká 23. V průběhu realizace projektu jsou plánovány 3 běhy čtyřměsíčních kurzů, jejichž kapacita je až 13 účastníků na kurz. Výuka bude probíhat formou třídenních bloků, které se budou konat 1x za 14 dnů. Praktická část výuky se uskuteční v terénu. Plánované běhy: leden 2010 duben 2010, červen 2010 září 2010, prosinec 2010 březen Projekt bude uzavřen vyhodnocením kvality kurzu na základě zpětných vazeb od účastníků a předáním akreditovaného osvědčení úspěšným absolventů kurzu. Za úspěšného žadatele bude považován ten, kdo absolvuje alespoň 80 % výuky a napíše závěrečný znalostní test. Hana Valová, DiS., Bc. Linda Hanousková tel.: ,

20 VÝSLEDEK HODPODAŘENÍ Položka Částka v Kč Náklady Spotřeba materiálu ,03 Spotřeba energie ,50 Opravy a udržování ,00 Cestovné ,00 Ostatní služby ,08 Osobní náklady ,00 Daně a poplatky 7 500,00 Ostatní náklady ,70 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ,89 Celkem ,20 Výnosy Tržby za vlastní výrobky a služby ,60 Úroky 1 818,27 Jiné provozní výnosy ,01 Tržby z prodeje majetku a materiálu ,00 Přijaté příspěvky ,68 Provozní dotace ,08 Celkem ,64 Výsledek hodpodaření ,56 Poznámka: celkové hodnoty Nákladů a Výnosů obsahují částky, které Liga vozíčkářů jako hlavní dodavatel služby sociální rehabilitace distribuuje subdodavatelům v rámci Zajištění v rámci vybraných sociálních služeb na území Jihomravského kraje.

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Návrat ke kořenům Přátelé, máme-li přiblížit události roku 2011, pak je třeba zmínit naši snahu o návrat k původním principům občanského sdružení. Na své dvacetileté

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 2 2010 XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR Přepřahání je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, v roce 2009 uplynulo od založení občanského sdružení Ostravské organizace vozíčkářů již 12 let. Když občanské sdružení vzniklo, stanovilo si za cíl svého konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Žijte podle svých představ, podpoříme vás.

Žijte podle svých představ, podpoříme vás. Výroční zpráva 2013 Obsah Asistence 4 Práce, vzdělávání a integrace 5 Poradenství a informace Poradna pro život s postižením 6 S Ligou proti bariérám 7 Centrum denních služeb 8 Asistenční psi 10 Bezbariérové

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

www.vozickar.com XXII. ROÈNÍK

www.vozickar.com XXII. ROÈNÍK 5 2013 XXII. ROÈNÍK Kauza RegioJet: nastoupit či naložit? (Pod)zimní regenerace bez bariér Spolumat: cesta za kulturou Orientační běh na kolečkách www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 LÉČEBNÉ

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Speciál Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Speciál Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 4 Speciál 2010 XIX. ROÈNÍK Časopis vychází s podporou MZ ČR Pride R4000 Nový elektrický exteriérový vozík Robustní vozík se zadním pohonem do náročných terénů Jazzy 600 Inteligentní»šestikolka«s

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více