VÝROČNÍ ZPRÁVA Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zdeněk Dvořák Radost z medaile (vítězná fotografie fotosoutěže Život nejen na kolech 2009)

2 Liga vozíčkářů je občanským sdružením, které už dvacet let poskytuje informace a služby osobám se zdravotním postižením. Máme za to, že právě prostřednictvím kvalitních služeb podporujících samostatný a nezávislý život bez ohledu na druh a míru postižení, můžeme dosáhnout našeho poslání, tedy začleňování osob se zdravotním postižením do většinové společnosti na základě rovnoprávnosti a vzájemného respektu. Těžištěm naší práce jsou tři sociální služby registrované v souladu se zákonem o sociálních službách. Jedná se o osobní asistenci, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Mimo tyto základní kameny spoluposkytujeme dopravu imobilních osob upraveným mikrobusem, vydáváme časopis Vozíčkář, pořádáme doprovodný program veletrhu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Medical Fair. Přisedni si tato výzva je zároveň názvem informační kampaně a sbírky ve prospěch služeb osobám se zdravotním postižením. Název Život nejen na kolech patří naší fotosoutěži a putovní výstavě fotografií dokumentujících barevnost a různorodost života s postižením. Jsme velmi pyšní na to, že některé naše činnosti překračují hranice našeho regionu a jsou dosažitelné i v ostatních částech naší země. Dvacetiletí za námi, ve kterém jsme rostli a rozšiřovali svoji nabídku, je pro nás základem, na kterém chceme stavět další naplněné cíle. Zdeněk Škaroupka, ředitel

3 ...žiju podle svého O PROGRAMU Posláním programu je zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením zejména prostřednictvím služby osobní asistence. Za cíl si klade poskytovat kvalitní a dostupnou službu osobní asistence a realizovat projekty přispívající ke zlepšení kvality života lidí s postižením. V rámci programu jsou realizovány služby Osobní asistence zdravotně postiženým (registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a Domácí asistent. OSOBNÍ ASISTENCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM Osobní asistence je terénní sociální služba, která pomáhá člověku se zdravotním postižením žít svůj život naplno podle svých představ v okruhu svých blízkých. Lidé s postižením potřebují v různé míře dopomoci při běžných každodenních nebo jen občasných činnostech. Osobní asistence může zahrnovat pravidelnou pomoc s péči o vlastní osobu, ale i ojedinělý doprovod k lékaři či za kulturou. Cílem služby osobní asistence je uživatel, který žije ve svém přirozeném prostředí s rodinou či přáteli, studuje nebo pracuje, tráví volný čas podle svých zájmů, osamostatňuje se a stává se nezávislým na službě i svých blízkých. Osobní asistent pomáhá člověku s postižením zajistit péči o vlastní osobu (přesun na vozík, oblékání, zajištění a příprava jídla, hygiena), péči o domácnost a doprovází ho k lékaři, na úřady či za zájmovými aktivitami. Veškeré úkony jsou popsány v písemné smlouvě s uživatelem a jsou zcela přizpůsobeny jeho individuálním potřebám. V roce 2009 se nám podařilo udržet cenu za hodinu služby osobní asistence na 60 Kč, čímž se řadíme mezi nejlevnější poskytovatele této služby. Zaznamenali jsme velký nárůst

4 zájemců o službu a téměř všem jsme službu mohli poskytnout. Službu jsme poskytli celkem 40 uživatelům (oproti roku 2008 nárůst o 14 uživatelů), významnou část uživatelů tvoří děti do 18 let (13 uživatelů, tj. 1/3). V průběhu roku jsme zaměstnali 38 osobních asistentů, z toho 18 na hlavní pracovní poměr. Rozložení mezi muže a ženy bylo 10:28. Osobní asistenti odpracovali celkem hodiny. K jsme ukončili mnohaleté poskytování služby osobní asistence v bezbariérovém domě Mikulovská 9 v Brně Vinohradech. Po celý rok pracovali osobní asistenti v době mimo pracovní dobu Pečovatelské služby zajišťující péči pro obyvatele tohoto domu. Jednalo se o všechny noční služby po celý rok a celodenní služby o víkendech a státních svátcích pro 8 uživatelů. Od roku 2010 přebírá zajištění 24-hodinové služby Pečovatelská služba. Služba osobní asistence bude nadále působit výhradně ve své terénní formě pro jednotlivé uživatele, kteří si ji objednají, a to nejen na územích Brno město a Brno venkov, ale od podzimu loňského roku jsme rozšířili působnost osobní asistence také na města Adamov a Slavkov u Brna. Službu osobní asistence chceme nadále poskytovat tak, aby pomohla co nejvíce lidem s postižením uspořádat si život podle svých představ, žít v přirozeném prostředí a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu bez omezení a bariér. DOMÁCÍ ASISTENT Na konci roku jsme nabídli novou službu Domácí asistent. Služba je koncipována jako moderní terénní službu, která umožní svým uživatelům žít s pomocí asistenta plnohodnotný život podle svých představ a potřeb. Služba je nabízena všem věkovým skupinám a není omezena druhem postižení či nemoci, o všech potřebách je jednáno individuálně. Poskytujeme ji na územích Brno město a Brno venkov. Asistent uživateli pomáhá zejména s péčí o vlastní osobu, péčí o domácnost, zajištěním společenských aktivit a dalšími činnostmi dle individuálních potřeb. Zavedením této služby jsme rozšířili naši nabídku zejména vůči seniorům, kteří nemohou nebo nechtějí využívat osobní asistenci. Domácí asistent nabízí pomoc v jakýchkoli dohodnutých časech, jednorázově i dlouhodobě. V následujících letech chceme Program Osobní asistence rozšiřovat o další aktivity, které přinesou lidem se zdravotním postižením pomoc a podporu. Mgr. Nikol Mikušová, Mgr. Lukáš Poláček tel.: , ,

5 ...žiju s vámi O PROGRAMU Nedílnou a přirozenou součástí života člověka je práce, a také společenský život. Někteří lidé se zdravotním postižením ale mají méně příležitostí nalézt si zaměstnání nebo bydlení, které vyhovuje jejich představám a potřebám. Nemají možnost libovolně navštěvovat sportovní a kulturní akce, nebo se vzdělávat v oboru, který je zajímá. Pomocí nabízených služeb se snažíme tuto situaci řešit a zlepšit. Posláním našeho programu je podpora lidí se zdravotním postižením a spolupráce s jejich sociálním okolím takovým způsobem, aby tito lidé mohli žít ve společnosti podle svých přání a možností. Rok 2009 byl pro program Práce, vzdělávání, integrace rokem evropským. Veškeré realizované projekty byly podpořeny Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Projekt Centrum sociální rehabilitace se stal od ledna 2009 až do konce roku 2011 součástí Individuálního projektu JMK Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a společně s 11 subdodavateli zajišťuje službu sociální rehabilitace pro více než 3000 klientům ročně v Brně a okolí. V polovině roku 2009 jsme zahájili expanzi do mimobrněnských lokalit Jihomoravského kraje a kraje Vysočina prostřednictvím projektu Chopím se šance. CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE Registrovanou sociální službu sociální rehabilitace již třetím rokem nabízíme lidem se zdravotním postižením, kteří bydlí v lokalitě Brno-město a Brno-venkov nebo zde chtějí bydlet, pracovat či dále studovat. V roce 2009 využívalo služeb Centra sociální rehabilitace (CSR) 270 uživatelů, kteří spolupracovali s pracovníky CSR při individuálních konzultacích, účastnili se vzdělávacích kurzů, seminářů a workshopů, jezdili na výlety za kulturou, zábavou nebo sportem či se scházeli při neformálním setkávání S Ligou ve středu.

6 V průběhu roku jsme také navázali spolupráci se 14 zaměstnavateli, kteří se přímo na CSR obrátili se žádostí o poradenství v oblasti zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením či o vytipování vhodného zaměstnance. V těchto firmách našlo uplatnění 6 klientů CSR. Během roku 2009: 73 uživatelů absolvovalo vzdělávací kurz a 67 z nich kurz úspěšně ukončilo, 202 klientů (73 v rámci individuálních konzultací a 129 v rámci tranzitního programu Ze školy do práce ) získalo reálnější představy o trhu práce, svých možnostech a způsobu, jak se na trhu práce uplatnit, 13 aktivně spolupracujících klientů nalezlo uplatnění na trhu práce, 1 uživatel získal bydlení odpovídající více jeho potřebám, 24 uživatelů mělo možnost se dostat na akce a do míst, kam by se sami nevypravili. Do dalších let se chystáme rozšířit nabídku kurzů o vzdělávání v oblasti administrativní práce a především zahájit provoz Denního centra. V roce 2009 jsme spolupracovali s těmito subjekty: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Brno, Café Práh, Handiscan, Úřad práce Brno-město, Úřad práce Brno-venkov, Psychiatrická léčebna Černovice, Subdodavatelé IP JMK. CHOPÍM SE ŠANCE Projekt běží od května 2009 a cílovou skupinou projektu Chopím se šance nejsou pouze osoby se zdravotním postižením hledající uplatnění na trhu práce, ale také zaměstnavatelé, kteří mají zájem takového pracovníka zaměstnat. Zatímco předešlé projekty Ligy vozíčkářů zabývající se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením byly určeny převážně brněnským občanům, projekt Chopím se šance je určen lidem s handicapem z celého Jihomoravského kraje

7 a kraje Vysočina. Hlavním impulsem pro vznik tohoto projektu byl zájem ze strany osob se zdravotním postižením, kterým chyběla služba tohoto typu v dostupné vzdálenosti od místa bydliště. Aktivity projektu napomáhají řešit problém vysoké nezaměstnanosti lidí se zdravotním postižením, především v menších městech a obcích. V rámci projektu jsou zdarma nabízeny vzdělávací kurzy, jejichž absolvování zvyšuje šance klientů na nalezení zaměstnání, a individuální konzultace, jejichž součástí je příprava na přijímací pohovor a situace, které mohou nastat před i po nástupu do zaměstnání. Cílem projektu je také nabídnout zaměstnavatelům takovou podporu, která nevede k navyšování nákladů na pracovní místo pro zaměstnance s postižením, ani k nutnosti věnovat tomuto zaměstnanci větší pozornost než zaměstnanci bez postižení. Za 8 měsíců realizace projektu využilo nabízené aktivity 41 klientů. Během dosavadního průběhu projektu jsme začali spolupracovat s lidmi se zdravotním postižením z následujících lokalit: Hustopeče u Brna, Židlochovice, Blansko a Veselí nad Moravou. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů jsme podpořili 29 klientů. Z nabídky vzdělávacích kurzů jsme uskutečnili PC kurz Začínám s počítačem (v Hustopečích u Brna), Znám pracovněprávní minimum (v Blansku) a kurz Píšu všemi deseti (v Blansku). O účast v projektu Chopím se šance je mezi lidmi se zdravotním postižením velký zájem, a tak momentálně evidujeme ve Veselí nad Moravou 13 zájemců, v Kyjově 9, v Havlíčkově Brodě 8 a v Blansku také 8. Díky spolupráci se zaměstnavateli jsme dosud nabídli našim klientům možnost zprostředkování 8 pracovních pozic. Během realizace projektu se nám podařilo navázat úspěšnou a nadále se rozvíjející spolupráci s úřady práce v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Aktivity projektu Chopím se šance jsou průběžně nabízeny osobám se zdravotním postižením prostřednictvím besed konaných na úřadech práce v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Prozatím proběhly informační besedy na ÚP v Hustopečích u Brna, v Blansku, ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Děkujeme firmě AG Foods, která zaměstnala klienta projektu, a za ochotu a spolupráci děkujeme Úřadům práce v Blansku, ve Veselí nad Moravou a v Hustopečích u Brna. Spolupracovali jsme: Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, ÚP Hodonín, ÚP Blansko, Centrum celoživotního vzdělávání, Městský úřad Hustopeče sociální odbor. Centrum sociální rehabilitace Mgr. Šárka Mikulková, Petra Konečná,DiS., Mgr. Zuzana Brodová, Mgr. Dana Sklenářová, Andrea Slavíčková,DiS., Mgr. Tomáš Ergens, Bc. Jaroslav Šrámek Chopím se šance Mgr. Martina Kaiprová, Mgr. Radek Florián, Iva Šoupalová tel.: ,

8 ...žiju s přehledem O PROGRAMU Program usiluje o zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením prostřednictvím informačního a poradenského servisu. Maximální informovanost přispívá k úspěšnému řešení každodenních situací v životě s postižením. Nabízíme nejen poskytnutí odborné rady, ale také možnost samostatně si vyhledat potřebné informace. PORADNA PRO ŽIVOT S POSTIŽENÍM Tato poradna započala svou činnost již v roce Poskytuje odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením (převážně tělesným a kombinovaným) a osobám v jejich okolí, které potřebují odbornou radu v dané životní situaci. Poradna má celorepublikovou působnost. Bezplatná služba nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, poskytuje poradenství v oblasti sociálních systémů, legislativy, sociálního zabezpečení, nabídky kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zaměstnávání zdravotně postižených a v dalších problematických sférách života se zdravotním postižením. Poradna neposkytuje komplexní poradenství z oblasti práva a daní ani lékařské konzultace a posuzování zdravotního stavu. V těchto případech jsou klienti odkázáni na jinou kvalifikovanou občanskou poradnu. Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne č.j /2007 je služba registrována podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 jako sociální služba. Pracovníci poradny zajišťovali po celý rok 2009 aktuálnost poskytovaných informací, sledovali změny v rámci legislativy, spolu s ostatními projekty významně přispívali ke zmapování sociální oblasti osob se zdravotním postižením. Ke všem klien tům bylo přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby. Snahou všech pracovníků zůstává zodpovídat položené dotazy s maximální přesností.

9 Klienti v roce 2009 využívali pro získání informací více možností. Nejvíce využívanou formou kontaktu bylo zadávání dotazů do internetové poradny na webu a vyřizování telefonických dotazů na bezplatné zelené lince Dalšími využívanými možnostmi byly poradenství přes , kontakt prostřednictvím pošty, osobní konzultace či informační besedy v terénu. V roce 2009 pracovníci poradny zodpověděli celkem 6698 dotazů z oblasti života se zdravotním postižením (průměrně 26 dotazů denně), což činilo nárůst dotazů oproti roku 2008 o 9 %. Největší množství dotazů se týkalo problematiky invalidních důchodů celkem 2099 dotazů, tento fakt souvisí především s transformací důchodového systému od roku Časté byly také dotazy z oblasti příspěvků a výhod pro zdravotně postižené 903 dotazů či z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením 670 dotazů. K dalším oblastem poradenství patřily kompenzační pomůcky, daně a poplatky, bariéry či oblast státní sociální podpory. Poradenské služby byly poskytovány jak v sídle organizace, tak rovněž na akcích pro veřejnost. Mezi ně patří každoroční účast na akci Pro Váš úsměv v rámci veletrhu Medical Fair na brněnském Výstavišti v měsíci říjnu, pravidelné setkání v kavárně Café Práh v Galerii Vaňkovka každou první středu v měsíci či účast na festivalu Mezi ploty v psychiatrické léčebně v Černovicích. Navázali jsme také spolupráci s rehabilitačním ústavem Kladruby. NÁPADNÍK A INFORMAČNÍ PORTÁL Na konci roku 2009 pracovníci Poradny pro život s postižením připravovali podklady k vydání nové publikace Nápadník 2010 sborník rad a informací pro život s postižením. Cílem je vydávat publikaci, která zajistí komplexní informovanost lidí po úraze či nemoci a nabídne jim možnost zorientovat se v nastalé životní situaci. Pro osoby dlouhodobě zdravotně postižené má být Nápadník praktickou příručkou, zajišťující ucelený přehled v problematice života s postižením. Informační portál na nabízí rychlou a dostupnou orientaci v mnoha oblastech života s postižením. Jedná se o informační samoobsluhu, která doplňuje práci poradny.

10 PROJEKT S LIGOU PROTI DISKRIMINACI Rozšíření nabídky poradenství bylo umožněno získáním grantu na projekt S Ligou proti diskriminaci, jehož cílem je prostřednictvím informovanosti osob o jejich právech a zákonných nárocích minimalizovat možnost jejich diskriminace. V rámci projektu pracovníci pořádali informační besedy pro osoby se zdravotním postižením v obcích s rozšířenou působností v Jiho moravském kraji. Díky grantové podpoře se poradna také rozrostla o komplikovanější právnické poradenství z oblasti života se zdravotním postižením či o službu virtuální asistence, tedy pomoc na telefonu v případě jednání s úřady či organizacemi. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Lucie Marková, DiS., Mgr. Kateřina Bulantová, Bc. Veronika Foltýnková, DiS., Bc. et Mgr. Lucie Teresa Šultesová tel.: , ,

11 ...žiju svou roli O PROGRAMU Bezbariérové divadlo BARKA je dlouhodobým projektem založeným v roce Filosofie BARKY stojí na vytvoření motivačního prostředí pro amatérské, dětské, studentské, menšinové, integrované, alternativní i profesionální aktivity. V našich prostorách se potkávají lidé postižení i zdraví a podle svých zájmů navazují kontakty a spolupracují. Ptáte se, co je to motivační prostředí? Vytvoření kvalitního provozně-technického a lidského zázemí, které motivuje aktivní lidi k vytvoření hudebního, tanečního či divadelního představení. Integrovaný soubor pohybového divadla Cyranovy boty a taneční sdružení Filigrán má v BARCE domácí zázemí. Divadlo nemá stálý profesionální soubor. Divadlo najdete na ulici Svatopluka Čecha 35a, Brno Královo Pole. BARKA Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a jevištěm 9x9metrů slouží svým zázemím zhruba 40 souborům ročně. V roce 2009 oslavila BARKA 15 let své existence. Celoroční provoz divadelního prostoru umožnilo během roku 2009 celkem 115 představení a 1731 hodin zkoušek. Z celkového počtu představení bylo 19 premiér. Z festivalů, přehlídek a představení, které proběhly v loňském roce v divadle, vybíráme: Festivaly, přehlídky: TANCESSE 2009, DREHBŰHNE Brno, BRNKÁNÍ XVI., TANEC PRAHA 2009, NATŘIKRÁT XI., NADĚLENÍ XV. Představení, ve kterých účinkují handicapovaní: Afrika, Mlýny (Divadlo Jaroslava Pokojského Archa comunity), Židlení, Bílý holoubek, V lese (Cyranovy boty Integra), Putování ošklivého káčátka (Divadlo Neslyším). Amatérská a studentská divadla: Jan Werich FIMFÁRUM (HISDRUŽAK Poustevník Brno), Malý krámek hrůz (SUUD-soubor unikátně unylých divadelníků Brno), Králík na smetaně (Divadelní spolek Fenek Brno), Ruby a Garnet? (Hop Hop Ostrov nad Ohří), Kočičí hry (Narovnátka Ostrava), Horizont událostí (DDS Brnkadla), Snehová kráľovná (SK/Martin), Černá šalina (2.oddíl DDS Pírko Brno), Jako pomáda (Zvon Frenštát pod Radhoštěm).

12 Taneční představení a rytmoprojekty: Luna Plina/Úplněk (Ivana Mona Popovici RO/CZ), Gala večer orientálního tance Sultánské narozeniny (Zafirah CZ/Brno, Shadiyah CZ/Praha), Večer irských tanců (La Quadrila- CZ/Brno), Bolero (TD Mimi Fortunae CZ/Brno), Židlení, Bílý holoubek, V lese (Cyranovy boty Integra CZ/Brno ), Poslední hraní, Kytice kraj (Doteky CZ/ Němčice nad Hanou ), Jsou pouhou vodou, S vůní m (Malé taneční seskupení CZ/Brno ) Souznění (Iluze CZ/Štramberk ), Možnost, Věneček, Hoře, Na tej našej střeše, Podzimní setkání, Tancem ovládaná, Preludium, Allegro ben ritmato, E deciso (Primavra CZ/Praha ), Next to that, Fig (Da tanez RUS/Vladislavl ), Zrovna královna, Kudy Kam, Za Barákem ( Bla Bla Du CZ/Praha ), Bez názvu (Akro Dance Theatre PL/Toruń ), Solitude (Zdena! Jana! CZ/Brno), Větve téhož stromu, Jako pierka, Čokoládová princezna, Člověče, nezlob se, Figurky, Půlměsíc, Večer napřidanou (Cyranovy boty CZ/Brno ), Bobky a grcky (Divadlo Přechod CZ/Mikulov ), Individuality (Pop Balet CZ/Praha ), Tanec 1001 noci (Studio Slunce CZ/Brno), Filigrán a Maléf (CZ/Brno), Setkání mezi městy Malé taneční seskupení (CZ/ Brno), Fim a Fárum (CZ/Brno), hosté (CZ/Žďár nad Sázavou, Karlovy vary, Jihlava ), Kinesthetic Project Void (BG), Kostas Tsioukas Company Pinnochio (GR),Steinunn Ketilsdottir/Brian Gerke Love Always, Debbie and Susan (ICL/US), Muhanad Rasheed/Iraquis Bodies Crying of my mother (IRQ/NL), Grupo Tápias On Ne Se Connait Pas Encore Mai (BRA), Lenka Bartůňková Identita (CZ), Compangnie Drift Sound machina (CH), Večr irských tanců (Démáirt CZ/Brno), Svatojánská noc v Barce, Bahar Sultana Show (SK/Trenčín), Dora Hoštová Tore (CZ), Nanohach&Michal Záhora Resonance (CZ), Filigrán K.Y.S., Možnost 917 (CZ). Komorní opera HF JAMU: Gian Carlo Menotti Medium, Bohuslav Martinů Veselohra na mostě, Bohuslav Martinů Dvakrát Alexandr. Cestovatelské besedy s promítáním: Mt.Kenya, Kilimanjaro z rovníku na střechu Afriky (Jaromír Novák), Thajsko Země plná úsměvů (Roman Doležal), Jenisej cesta do hlubin Sibiře (Vojtěch Zvěřina), Manaslu Nepál hora s duší (Pavel Matoušek), Rumunské Karpaty Třetina století očima pamětníků (Pavel Ševčík, Pavel Hanzelka), Chile Krajem sopek II (Zuzana a Miloš Druckmüllerovi), Antarktida Poslední země (Marek Orko Vácha), Západní Austrálie Zlatá země Chile (Tomáš Paleček), Nový Zéland Země kontrastů (Klement Rejšek), SIKKIM na kole podhůřím Himaláje (Jan Synak). Ing. Zdeňka Vlachovská, David Fadinger tel.: ,

13 ...žiju svou roli O PROGRAMU Program se snaží realizovat akce a aktivity, které mohou přinést veřejnosti informace o problematice života s postižením i o možnostech, jak přispět k řešení těchto problémů. Činíme jeden nebo více kroků vstříc veřejnosti, aby bylo slyšet naše hlasy a vidět naši práci. Chceme hovořit s lidmi na ulicích i v přednáškových sálech. Chceme upozorňovat na problémy, ale také ukazovat úspěchy i mimořádné výkony, kterých bylo dosaženo bez ohledu na zdravotní postižení. PRO VÁŠ ÚSMĚV Od října tradičně proběhla akce s názvem Pro Váš úsměv, což je doprovodný program veletrhu Medical Fair a Rehaprotex, který již po čtrnácté pořádala Liga vozíčkářů. Loňského Úsměvu se zúčastnilo na 60 organizací a velká většina z nich sídlila v pavilonu C. Na stánku Ligy vozíčkářů byli k dispozici pracovníci, kteří rádi poskytli zájemcům informace o činnosti organizace a možnostech pro lidi se zdravotním postižením. Nejvytíženějšími byli zaměstnanci programů Poradenství a informace a Práce, vzdělávání, integrace, kteří zde zájemcům poskytovali informace o svých aktivitách. Nejenže Liga vozíčkářů koordinovala celou akci, ale také se významně podílela na jejím programu. Úterní a středeční program Liga obohatila odbornými přednáškami na téma Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením minimum pro sociální pracovníky a Podpořte s námi novou šanci osob se zdravotním postižením. Novinkou celého programu byl Aktivní koutek, což byl prostor v rohu pavilonu C, kde si mohli návštěvníci sami vyzkoušet, jaké to je hrát basketbal či florbal na vozíku, pohybovat se se zavázanýma očima s pomocí slepecké hůlky či osobního asistenta, nebo se dozvědět něco více o komunikaci s nedoslýchavými. Tradičním centrem zábavy bylo pódium, které v úterý doslova rozbubnoval Jiří Vokáč Čmolík se svým programem Original Rhytm Team s technikami Drum Circle. Každý návštěvník veletrhu mohl pod dozorem odborného vedení v sobě najít

14 skrytý rytmus a proměnit jej ve hru na bubínky. Dalším z mnoha zajímavých vystoupení bylo představení pěvecké skupiny BuDu z Domova důchodců Buchlovice, kteří všem předvedli, jak šťastný může být život po šedesátce. V hledišti pódia bylo vystaveno 30 nejlepších snímků fotografické soutěže Život nejen na kolech, z kterých si návštěvníci sami vybrali tu nejoblíbenější a ohodnotili ji Cenou diváka. Samotným hlasováním mohl každý vyhrát zajímavou cenu. Na výstaviště také již tradičně přijel bezbariérový Vlak plný úsměvů, který ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno, a.s. a Ligou vozíčkářů vypravily České dráhy. ŽIVOT NEJEN NA KOLECH V roce 2009 se uskutečnil již třináctý ročník fotografické soutěže Život nejen na kolech, tematicky zaměřený na Okamžiky lidí se zdravotním postižením. Do soutěže bylo zasláno více jak 300 snímků od 41 autorů. Fotografie byly hodnoceny odbornou porotou ve složení Jindřich Štreit (předseda), Martin Sedláček, Lenka Hloušková, Jan Schejbal a Zdeňka Vlachovská. Porota snímky hodnotila v rámci kategorií Amatér a Profesionál. Dále byla udělena speciální Cena Bezbariérového divadla BARKA a Cena diváka na veletrhu Medical Fair. Vyhodnocení: kategorie Amatér 1. místo: Radost z medaile Zdeněk Dvořák, Znojmo 2. místo: Báječní muži na ostrých nožích Stanislav Navrátil, Malenovice 3. místo: Cestou necestou František Újezdský, Praha

15 kategorie Profesionál: ocenění získal pan Zbyněk Prys za cyklus fotografií s názvem Samota. Roman Barák, FOR MEN Cena Bezbariérového divadla BARKA: získal ji Jaroslav Šimeček z Olomouce za soubor fotek s názvem Na kolech, která znamenají život, na prknech, která znamenají svět. Cena diváka: o této ceně rozhodli návštěvníci veletrhu Medical Fair a získal ji Roman Barák z Brna za fotografii For Men. Ze soutěžních fotografií bylo vybráno 30 nejlepších, které byly vystaveny v hledišti pódia v pavilonu C během veletrhu Medical Fair a Rehaprotex ve dnech října. Návštěvníci se tak stali zároveň porotci a sami si vybrali tu nejlepší fotografii. Na stánku Ligy vozíčkářů byla umístěna velkoplošná plazmová televize, na které probíhala prezentace veškerých soutěžních fotografií pro rok Během čtvrtečního dne proběhlo oficiální vyhlášení soutěže. Ceny byly vítězům předány samotným předsedou poroty a známým fotografem Jindřichem Štreitem. Ze všech ročníků soutěže jsou vybrány ty nejúspěšnější a nejzajímavější a jsou zařazeny do putovní výstavy. V roce 2009 jsme ji představili v těchto výstavních místech: Středisko Teiresiás MU Brno, Městské kino Hvězda Uherské Hradiště, Kavárna Anděl Brno, Divadlo Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Pelhřimov, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, veletrh Medical Fair Brno. VOZÍČKÁŘ ČASOPIS NEJEN PRO SEDÍCÍ V roce 1986 Oldřich Pechar, jeden ze zakládajících členů naší organizace, po zjištění, že osoby se zdravotním postižením nejsou dostatečně informovány o tom, co by mohlo jejich život kladně ovlivnit, začal vydávat časopis Vozíčkář v malém formátu A5 jako občasný doplněk svojí poradny.

16 Dodnes se nám daří dodržovat zásadu rozesílání časopisu osobám s postižením zdarma. Za poplatek je rozesílán i právnickým osobám. Najdete v něm údaje týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, sociálních dávek či legislativy, sportovních, kulturních a pobytových akcí, o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, rubriku Zdravotnictví naplňují články na různá témata MUDr. Lia Vašíčková, MUDr. Taťána Šrámková a Mgr. Radmila Fajtová. Formou rozhovorů a reportáží jsou představovány zajímavé osobnosti z řad zdravotně postižených. Rubrika Osobní inzerce nabízí možnost něco prodat nebo koupit, vyměnit, najít si přátele nebo partnera. Rubrika Názory postřehy a Napsali jste nám poskytuje prostor pro vyjádření našich čtenářů. V čem se časopis liší oproti začátkům, je změna jeho rozměru na dnešní formát A4 a barevnost. Vychází pětkrát ročně v nákladu cca 8000 kusů. Jedno z čísel je tzv. Speciál. Jde o rozšířené číslo, které vychází ve vyšším nákladu než běžná čísla. Přináší informace o výstavě Pro Váš úsměv, která je doprovodným programem veletrhu Medical Fair a každoročně probíhá na podzim na brněnském výstavišti. Vydavatelem časopisu je občanské sdružení Liga vozíčkářů, realizátorem tisku je Brněnská agentura speciálních služeb, spol. s r. o., která prostřednictvím inzerce zajišťuje podstatnou část finančních prostředků na realizaci časopisu. Rok od roku menší díl finančních prostředků se nám daří získávat i od Ministerstva zdravotnictví. Vozíčkář vycházel v roce 2009 s legislativní přílohou SKOK do reality, která je vydávaná Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, o. s. Časopis Vozíčkář i jeho legislativní příloha jsou v elektronické podobě ve formátu pdf umístěny na nových webových stránkách časopisu Zrakově postižené osoby ho zde naleznou i v textovém formátu. Časopis Vozíčkář je možné objednat na kontaktech Ligy vozíčkářů. Firemní inzerci můžete sjednat na tel. č , nebo na u ligavozic.cz. Ceník firemní inzerce a harmonogram výroby časopisu najdete na www. ligavozic.cz

17 Časopis pro vás loni připravovali redakce a grafická úprava: Eva Bartusková sazba: Vladimír Ludva korektura: Marie Fišerová obsahová korektura: Hana Valová odborná garance: MUDr. Lia Vašíčková tisk: tiskárna Helbich, a.s., Brno rozesílání časopisu: BM Marketing, s. r. o., Brno. PŘISEDNI SI Mezi naše aktivity patří organizování informační kampaně a veřejné sbírky s názvem Přisedni si. Informační kampaň se snaží poukázat na problematiku života s postižením trošku z jiného úhlu. Nezaměřuje se na všudypřítomné bariéry, které lze vidět všude kolem nás, ale na ty v myslích v každém z nás. Snaží se přiblížit život s postižením lidem bez tělesného postižení a to prostřednictvím nejen vozíčkářů. PŘISEDNI SI je v postatě nabídka konkrétního vozíčkáře komukoliv, kdo má zájem dozvědět se něco z jeho života. Kmotry kampaně jsou herečka Anna Polívková a režisér Arnošt Goldflam. Souběžně probíhá i veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen přímo na provoz služeb pro zdravotně postižené. Sbírku můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PRISEDNI na telefonní číslo (cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč) nebo můžete pomáhat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku, stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PRISEDNI na číslo (každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč). Více informací najdete na a www. darcovskasms.cz. Podpořit nás můžete i na sbírkový účet vedeny u Komerční banky Brno s číslem /0100. Pro Váš úsměv, Život nejen na kolech Jan Charvát, Vydávání časopisu Vozíčkář Eva Bartusková, Přisedni si Ondřej Charvát tel.: ,

18 PROVOZ ORGANIZACE Liga vozíčkářů stojí rozkročena na pilířích svých programů, ale to nestačí, musí být ještě podpírána silou svých provozních pracovníků. Vedoucí provozu je Hana Valová, která věnuje svůj pracovní čas jednak řízení provozních pracovníků, a jednak vlastní úkolům, kam patří zaměstnanecká agenda včetně vzdělávání zaměstnanců, vnitřní předpisy organizace, dohled nad ekonomikou i informačními a propagačními texty, které dokumentují naši činnost. Finance, účetnictví, pojištění, kontroly, daňová přiznání to vše je doménou Dany Růžičkové. Ženy, která dokáže vítězit nad stohy papírů v šanonech i mimo ně. Věnuje se práci, která se jeví pro mnohé z nás velmi suchopárnou a nezáživnou. Nicméně život organizace je na ní naprosto závislý. Velmi důležitou osobou pro spokojenost zaměstnanců je i mzdová účetní, kterou je pečlivá a důsledná Gabriela Dušíková. Příležitosti pro získání podpory naší práce formou dotací, grantů nebo sponzorství drží pod svým bdělým dohledem Tereza Živná. A nejen to, neúnavně pročítá zadávací dokumentaci, aby mohla psát a psát naše plány, myšlenky a cíle vtělené do projektových záměrů a rozpočtů. Prvním, koho při kontaktování nebo návštěvě naší organizace potkáte je pracovník na recepci (loni Milan Tomášek, od letošního roku Eva Hučková). Zpravidla vás nasměruje za některým ze sociálních nebo provozních pracovníků, abyste mohli řešit svůj problém nebo s vámi naplánuje vaši jízdu bezbariérovým mikrobusem, popřípadě vyhoví vaší objednávce časopisu Vozíčkář. Řidičů pro vás pracuje hned několik. Požadavky na dopravu jsou směrovány takřka na jakoukoliv denní či noční hodinu bez ohledu na svátky a dny pracovního klidu. Proto se za volanty mikrobusů střídají Stanislav Švábenský, Ivo Suchý a Igor Přibyl. Čistota je půl zdraví, tento slogan už na nástěnkách nevisí, ale svoje opodstatnění má stále. Pořádek našemu pracovišti neúnavně vrací Lenka Vlachová. A protože po našich chodbách šlape nebo jezdí stále více návštěvníků, má pořád co dělat. tel.: ,

19 AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V období od 1. června 2009 do 31. května 2011 realizuje Liga vozíčkářů projekt Akreditace vzdělávacího kurzu pro pracovníky v sociálních službách financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz). Akreditovaný kurz je díky podpoře z ESF a rozpočtu ČR pro účastníky v průběhu realizace projektu zdarma. Hlavním cílem projektu je podpořit integraci sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených do společnosti. Kurz s názvem Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením byl akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí dne pod číslem 2009/695 PK. Kurz je určen pro: stávající pracovníky v sociálních službách poskytující přímou péči, kteří dosud nesplňují zákonné požadavky na vzdělání (resp. zaměstnavatelé těchto pracovníků, kteří toto vzdělání pro své zaměstnance zajišťují), osoby pečující o osobu blízkou, které tak budou mít možnost svoje zkušenosti zprofesionalizovat a v budoucnu získat profesní uplatnění. Vlastní kurzy jsou organizovány v bezbariérových prostorách Ligy vozíčkářů v Brně na ulici Bzenecká 23. V průběhu realizace projektu jsou plánovány 3 běhy čtyřměsíčních kurzů, jejichž kapacita je až 13 účastníků na kurz. Výuka bude probíhat formou třídenních bloků, které se budou konat 1x za 14 dnů. Praktická část výuky se uskuteční v terénu. Plánované běhy: leden 2010 duben 2010, červen 2010 září 2010, prosinec 2010 březen Projekt bude uzavřen vyhodnocením kvality kurzu na základě zpětných vazeb od účastníků a předáním akreditovaného osvědčení úspěšným absolventů kurzu. Za úspěšného žadatele bude považován ten, kdo absolvuje alespoň 80 % výuky a napíše závěrečný znalostní test. Hana Valová, DiS., Bc. Linda Hanousková tel.: ,

20 VÝSLEDEK HODPODAŘENÍ Položka Částka v Kč Náklady Spotřeba materiálu ,03 Spotřeba energie ,50 Opravy a udržování ,00 Cestovné ,00 Ostatní služby ,08 Osobní náklady ,00 Daně a poplatky 7 500,00 Ostatní náklady ,70 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ,89 Celkem ,20 Výnosy Tržby za vlastní výrobky a služby ,60 Úroky 1 818,27 Jiné provozní výnosy ,01 Tržby z prodeje majetku a materiálu ,00 Přijaté příspěvky ,68 Provozní dotace ,08 Celkem ,64 Výsledek hodpodaření ,56 Poznámka: celkové hodnoty Nákladů a Výnosů obsahují částky, které Liga vozíčkářů jako hlavní dodavatel služby sociální rehabilitace distribuuje subdodavatelům v rámci Zajištění v rámci vybraných sociálních služeb na území Jihomravského kraje.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Cyranovy boty, z. s. Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí Ruth Saint Denis

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Cyranovy boty, z. s. Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí Ruth Saint Denis VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Cyranovy boty, z. s. Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí Ruth Saint Denis Cyranovy boty, z. s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních - zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013 PEČUJ DOMA Projekt pro rodinné pečující o seniory Listopad 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické Obnovila svou činnost v červnu 1989. Angažuje se v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a pastorační.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/ číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00297 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa...

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... opatření 2.1 OP RLZ integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov doba realizace: 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu Domov pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, Česká republika Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu realizovaný v rámci OP LZZ CZ.1.04/5.1.01/77.00272 Domov dôchodcov,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více