Literární spolek Regent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literární spolek Regent"

Transkript

1 Literární spolek Regent Nejlepší čítárnou je dobrá krčma Výroční zpráva k 13. výročí založení spolku 1

2 1.1 Příspěvek od Kronikáře honoris causa Členská základna spolku se sice během 13. spolkového roku nezměnila, avšak počet hodnostářských funkcí se zvýšil o jednu. Na základě sklizení a vyrobení spolkového vína z odrůdy Regent spolek pověřil S.G. funkcí Spolkový vinohradník a sklepmistr, SVS. Stejně jako loni, i letos spolek Dement zůstává bez členů. Spolek doposud vydržel bez auditu a je mu tak vcelku dobře. To však ani zdaleka neznamená, že tuto myšlenku zavrhl. PRD krátkodobě nabyl spolkového vozidla, aby je během roku zase pozbyl. Spolek se tak dopravuje převážně veřejnou dopravou za bedlivého dohledu PRDova, jestli to dělá správně. Spolek, jenž dlouhodobě pociťoval nutnost svoji veřejně prospěšnou činnost dokumentovat pro příští generace, budou-li jaké, konečně založil spolkový archiv. Jeho vedením byl pověřen KHC, jenž archiv vede nejen v elektronické podobě, což by uměl leckdo, nýbrž i v papírové formě. Dále musela být ve Stanovách ošetřena výše uvedená funkce SVS. To byla také jediná dvě zdokonalení, jež se na poli legislativním udála. 1.2 Příspěvek od Hromadně sdělovacího sekretáře Pod svědomitým dohledem HSS proběhla inovace spolkových webových stránek, viz příspěvek WMS. Rovněž z dílny posledně zmíněného hodnostáře vzešel nápad zúčastnit se nadcházejících prezidentských voleb. Kandidatura ve jménu spolku byla nabídnuta osobě nejpovolanější, Čestnému zakladateli spolku. KR jej obeslal šťavnatou nabídkou, jíž nebylo lze odolat. Ten vůl ale nejenže odolal, nýbrž ani neodpověděl, čímž dal jasně najevo, co si myslí o prezidentském ouřadu, jakož i o spolku. 1.3 Příspěvek od Spolkového Sládka Uplynulý spolkový rok byl pro spolkový pivovar Hodnostář rokem nikoli vysloveně špatným, ale určitě hubenějším, než je zvykem. 2

3 Sládek se vrátil k úspěšnému Ležáku s dvěma druhy chmele, jenž znovu prokázal právo pivovaru hřát se na výsluní českého pivovarnictví. Dalším počinem pak byl dlouho ohlašovaný experiment v podobě pšeničného ležáku. Ať si od tohoto piva sládek sliboval cokoli, musel si čestně přiznat, že šlo o krok stranou a že touto cestou se pivovar jistojistě ubírat nebude. Třebaže se sládek zapřísahá, že žádných cizorodých sloučenin při výrobě nepoužil, výsledný mok byl ne nepodobný radleru a to rozhodně není něco, na co by měl být pivovar a jeho sládek hrd. Novátorství, jakkoli je vítáno, má přece jenom své meze a pivovar se nadále bude ubírat pod praporem konzervativismu. Celý podzim sládek toužebně čekal na zimu, až v ležáckém sklepě propukne provozní teplota. Nečekal však se založenýma rukama. Hluché období využil k pilnému rozjímání, které pivo bude v nadcházející varné sezóně vařit a nakonec obstaral suroviny k výrobě slibně vypadajícího Nelson's Revenge Ale a Slezského temného. Extrémně prudký nástup zimy však způsobil takový pokles teploty v ležáckém sklepě, že sládek musel s první várkou posečkat. Když už nebylo možno dále váhat, Nelson's Revenge Ale byl uvařen, avšak zpočátku tvrdošíjně odmítal kvasit, a i poté, co se rozkvasil, počínal si velmi obezřetně, pročež dodnes není stočen. To bylo také důvodem, proč se sládek rozhodl letos neuspořádat Hodnostářův den, neboť by nebylo čím se chlubit. Sládek je nicméně hluboce přesvědčen, že i hubená léta jsou cestou k dalším úspěchům a napřesrok bude zase co ukázat. 1.4 Příspěvek od Regionálního ředitele Dolní Posázaví - správa regionu Tento spolkový rok byl pro region Dolní Posázaví rokem příprav. Příprav na co? No přece na slavná výjezdní zasedání spolku, která se uskuteční v budoucích spolkových letech. Za výše uvedeným účelem RŘDS osobně podnikl značný počet inspekčních, jakož i objevných výprav, o kterých spolku nepodával průběžná hlášení, neboť hodnostáře hodlal ohromit souhrnnou zprávou, což nakonec neudělal. Namátkou vyberme několik míst, 3

4 kde došlo k hloubkové inspekci: Krhanice, Davle, Hrusice, Jílové, Černé Voděrady, Oplany. V zájmu objektivity je však dlužno připustit, že některá předsevzetí RŘDS nedošla náležitého naplnění. Řeč je zejména o zasedání v bývalém pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, jež se v uplynulém spolkovém roce neuskutečnilo. Rovněž pak plánovaná návštěva koloritní davelské nádražky U Remagenu zůstává na seznamu úkolů. Osvětu na mezinárodním poli, jako každé dva roky, podnikli KR&KHC v severovýhodním cípu Podkarpatské Rusi, kde okoštovali nespočetné množství piv různých značek a šířili tak slávu spolku. Nakonec je třeba zmínit pokračující podporu spřátelenému benešovskému pivovaru, již mu poskytuje RŘDS opakovanými nákupy piva Ferdinand, čímž jednak prověřuje jeho stabilně skvělou kvalitu a jednak podporuje jeho profitabilitu Příspěvek od KR O administrativní aktivitě a nejvýznamnějších počinech spolku informuje v míře více než dostatečné příspěvek KHC. Omezím se tedy na obvyklý přehled spolkových akcí ve spolkovém roce 2011/12: Datum Typ akce Místo konání Účastníci Komentář VPVZ U berana, Spolkový dům Všichni členové 12. výroční a jubilejní 76. pravidelné zasedání se vydařilo, zahájeno pietně u bývalého Regentu (účast: KHC a KR ) a pokračovalo u berana (skvělý Rohozec!) a pak až do ranních hodin ve Spolkovém domě PVZ MMX Pivovar Lety Všichni členové Velmi vydařená návštěva nového pivovaru v Letech, kde vaří skvělé ležáky a rovněž výtečnou pšenici PZ U hodnostáře, Gurmanie Všichni členové + Jáňa 4 Degustace nové várky spolkového piva MZ Spolkový dům Všichni členové Zasedání se v průběhu proměnilo ve spolkové vinobraní, více o tom v příspěvku SVS ; SP zničil spolkové svítidlo ve spolkové kuchyni PVZ Pivovar Berounský medvěd MVZ Černošický kostel CB, U Zvonu Všichni členové Všichni členové Další výjezd do Poberouní, tentokrát do pivovaru, který byl v mi-nulosti, byť velmi stručně, již jednou navštíven. A opět jsme byli v Poberouní, nejprve jsme se trochu pomodlili

5 v místním kostele, který pro nás PRD nechal postavit, a pak jsme se přesunuli do Zvonu, kde bylo dobře PZ U Valšů Všichni členové A další pivovar, tentokrát kousek od Betlémského náměstí. Krásné prostředí středověkého sklepení, výborná kuchyně, občas měl Míra problém s mírou PnZ Kulový blesk Všichni členové + Wokena (na chvilku) PZ U starýho kočárka, U Drahokoupilů MZ U Svatého Antoníčka, Kovadlina u lázní KR, KHC, PRD (SP chyběl z vážných důvodů: laš-kování s asistent-kou) Všichni členové Projednána koordinace výročního zasedání, popito mnoho skvělých piv, z nichž nejvíce utqěl Kozlíček z Horních Dubenek. Návštěva Smíchova nás uspokojila, u kočárka jako vždy dobře, u Drahokoupilů skvělá sýrová rozpatlanost. Výborné zasedání v dlouho již nenavštíveném rázovitém Antoníč-kovi a následně u lázní, kde jsou nově k dostání různá zajímavá piva. Vysvětlivky: PZ PVZ VPVZ MZ MVZ PnZ Pravidelné Zasedání Pravidelné Výjezdní Zasedání Výroční Pravidelné Výjezdní Zasedání Mimořádné Zasedání Mimořádné Výjezdní Zasedání Příprava na Zasedání Celkem se tedy konalo 6 PZ (všechna v řádném měsíci unikát!), z toho 1 VPVZ a 2 PVZ, a dále pouze 3 MZ (!). Chabou náplastí je 1 PnZ. Dá se tedy říci, že intenzita našich setkání poněkud poklesla, ovšem potěšitelnou skutečností je, že se konala celkem tři zasedání výjezdní (z toho 2 v pivovarech) a rovněž jedno zasedání v Praze bylo pivovarské. Velmi pozitivním zjištěním je též skutečnost, že všechna pravidelná zasedání proběhla v řádném měsíci, byť jednou za neúčasti jednoho člena. 2.2 Příspěvek od RŘSL Regionální ředitelství pro Střední Polabí prožilo bouřlivý rok, v němž nával činností ředitele vyvolal nutnost, aby se o své 5

6 kompetence podělil s novým hodnostářem spolkovým vinohradníkem a sklepmistrem (více o tom v jeho příspěvku). V regionu, konkrétně ve spolkovém domě, se konalo výroční zasedání a čile se chystá další, které bude dokonce dvoudenní s cyklistickým výjezdem. Ředitel dále inicioval a zajistil další dvě zasedání v regionu jiného, nejmenovaného hodnostáře, kterému opět umožnil chlubiti se cizím peřím, stejně jako o rok dříve. 2.3 Příspěvek od WMS Webová prezentace spolku prošla v uplynulém spolkovém roce další grafickou rekonstrukcí, která zásadně změnila jejich barevné schéma. Hlavní navigační změnou bylo doplnění sloupku aktualit na úvodní stranu a stranu o historii spolku. Aktualizovány byly rovněž texty, průběžně jsou doplňovány čerstvé informace. 2.4 Příspěvek od SVS Až do 6. září 2011 spadala péče o spolkovou vinici a speciálně o oficiální spolkový vinný keř Regent do povinností RŘSL. Tento hodnostář vysadil 3. dubna 2011 k zakořenění dva řízky odebrané ze spolkového keře Regent a po celé jaro a větší část léta pečoval o úrodu výše zmíněného spolkového křoviska. Na 6. září pozval spolek do Spolkového domu u příležitosti vinobraní. Úrodu obral a vymačkal z ní cca 3 dcl růžového moštu na výrobu klaretu prvního oficiálního spolkového vína Hrdý hodnostář. Mošt dosáhl cukernatosti 21,5 ČNM, což odpovídá jakostnímu stupni Pozdní sběr. Následně RŘSL se slzou v oku předal své kompetence vinohradnické a vinařské do rukou nově jmenovaného hodnostáře SVS (spolkový vinohradník a sklepmistr), jehož funkce byla právě během večera ustanovena. A tím se MZ změnilo na první oficiální spolkové vinobraní. SVS pak náležitou péčí a doplněním zbylých dvou přezrávajících hroznů vyrobil celkem 0,375l klaretu Hrdý hodnostář, který 29. října 2011 nalahvoval. Toto víno je nyní připraveno pro degustaci všemi členy v rámci výročního zasedání. 6

7 3.1 Příspěvek od ČZSP ČZSP se v uplynulém roce hluboce zamýšlel nad zásadností své funkce. Všichni víme, jak důležité a podstatné bylo spolkový poklad založit. Stejně tak je zřejmé, že by bylo dobré jej rozmnožovat. O to se velmi svědomitě stará SP. O výsledku svého snažení informuje ve své zprávě. Nicméně ČZSP učinil v tomto roce jeden zásadní pokus. V záměru pořízení spolkových per nabídl hodnostářům solidní dotaci spolkového pokladu s tím, že se tato dotace použije na uhrazení části nákladů za spolková pera. Záměr to byl dobrý, nabídka šlechetná, nicméně ze strany ostatních hodnostářů vzhledem k řízení jejich soukromých cash-flow zůstala nevyužita, a tak se nakonec zamýšlená dotace nekonala Příspěvek od RŘDB Na rozdíl od neúspěchů ČZSP musí RŘDB při veškeré své skromnosti prohlásit, že region Dolního Poberouní opět zaznamenal pravděpodobně největší zájem hodnostářů ze všech regionů. Projevilo se to mimořádným množstvím výjezdních zasedání konaných v Regionu Dolního Poberouní. Jmenujeme alespoň některé. Spolkem byla potvrzena kvalita Pivotelu MMX v Letech, který RŘDM průběžně pravidelně testuje a který zatím nikdy nezklamal ani pivem, ani pochutinami, ani obsluhou. Zatímco Pivotel všichni vidí projížděje jedinou hlavní silnici vedoucí kolem Berounky, pivovar v Berouně, umně schovaný mezi sklady za berounským hlavním nádražím by RŘDB objevit nedokázal. Zasloužil se o to RŘSL, jemuž patří nehynoucí dík RŘDB za pomoc při rozvoji regionu! Chystá se ji oplatit (jestli to půjde) hned při výročním zasedání! Návštěva osvědčené krčmy U Zvonu v Černošicích potěšila jakbysmet. Do krčmy se po letech neúspěchů jejího majitele vrátila Ivanka, na jejíchž úsměvech úspěch krčmy stál, tentokrát již nikoli jako pouhá servírka, ale nájemkyně a podnikatelka. Krčma se opět zvedla a Spolek mohl s radostí zasedat. 7

8 3.3 Příspěvek od PRD Po drtivou většinu roku si spolek užíval nadprůměrného komfortu cestování v limuzíně. Lze prohlásit, že to zatím bylo asi nejdůstojnější ze všech spolkových vozidel. Jelo nejen na výroční spolkové zasedání, ale i na jiné akce členů spolku. Ale protože nic netrvá věčně, a ty věci, které nás baví nejvíce, trvají obvykle velmi krátce, i toto spolkové vozidlo nás opustilo. PRD se nyní nachází v situaci, která potvrzuje název jeho funkce, tedy část příležitostný. Příležitostí bylo dost, nyní nejsou, ale opět se snad blýská na lepší časy. PRD je velmi vděčný jiných hodnostářům, kteří svojí obrovskou ochotou potřebu přepravy některých členů spolku příležitostně zastoupí. 4.1 Příspěvek od SP Pokladna za spolkový rok 2011/2012 jen kypěla. Velkým přírůstkem se stal poplatek za členské známky. I pravidelné úročení navýšilo stav na účtu. Úrok bává často napadán jako snad nízký, je však na slušné výši vzhledem k povaze běžného účtu. Je samozřejmě k zamyšlení, zda účet nepojmout jako spořící. Tím by se ztratila určitá disponibilita, ale úrok by mohl být vyšší. Je o tom zapotřebí hovořit. Protože pokladna vykazuje kladná čísla, byla během roku vyslovena nejedna myšlenka k čerpání. K tomu ale nedošlo. Jako spolek bychom mohli uvažovat i o nějakém dobrém skutku, který by mohl povznést čest spolku. Například zaplatit pivo nějakému potřebnému, který by jinak zhynul apod. Musela by v tom být ale shoda všech hodnostářů. 4.2 Příspěvek od RŘDV Regionální ředitelství Dolního Povltaví (DV) se v tomto spolkovém roce vydal na průzkum svého regionu. Výsledek není však pro spolek příliš povzbudivý. Místem návštěvy se stala Davle. Davle je hezké místo na Vltavě sevřené skalami a místo, kde se vlévá Sázava. 8

9 Z hospod je na náměstí jakási Bendova restaurace, kde točili Starouše, ale že bych tam jel z Prahy na zasedání, to zrovna ne. Opodál mě zaujalo logo pivovaru Regent, ale jakmile jsem vzhlédl výše, bylo mi jasné, že sem ne. Pizzerie! Pak je tam řecká taverna a hospoda Vltavanka, kde opět visí Starouš a nabízí se i penzion. Uvnitř jsem nebyl, žel bylo zavřeno! Na druhém břehu blízko zastávky vlaku je jakýsi pajzl U Kotvy, kde točili tuším Svijany, ale nevěřil jsem jim, že bych to přežil. Ovšem opodál, po směru řeky je kiosek pro cyklisty a tůristy, kde točí výbornýho starouše 11, a mají utopence za 22, hermoše za 40 a klobásu za 35 jakou jste neviděli. Dle mého doporučení z celé Davle jedině tam, ale pak jedině usárnu na záda, setřít rosu na kolejích a hurá pod Medník. 4.3 Příspěvek od PS PS v spolkovém roce 2011/2012 bedlivě střežil spolková razítka a šrajtofli, aby snad nedošlo k jejich zneužití či posměchu. Razítka i šrajtofle se pravidelně účastní spolkového života, jsou přítomni snad každého zasedání. Razítka jsou během roku podrobena kontrole v pravidelných dvouměsíčních intervalech, aby byla vždy připravena plnit svojí funkci. V šrajtofli je udržován stav v souladu se stavem pokladny se zaokrouhlení na koruny. V uplynulém období byly vzneseny návrhy na spolková pečetidla, pera a saka. Již minulý rok jsme konstatovali, že se to nesmí uspěchat. To jsme dodrželi. Na spadnutí bylo pořízení spolkových per z vlastních prostředků hodnostářů, ale i za příslibu určité podpory našim mecenášem k tomu nedošlo. Cena se zdá stále vysoká. Mysleme i do budoucna, čím by spolek utužil svojí soudržnost a co by povzneslo jeho slávu a hrdost. 9

svazek č. 301 KRONIKA PROJEKTU, PRVNÍ 3 ROKY ČINNOSTI 2006-2008 Spolek pro vojenská pietní místa, o. s 1

svazek č. 301 KRONIKA PROJEKTU, PRVNÍ 3 ROKY ČINNOSTI 2006-2008 Spolek pro vojenská pietní místa, o. s 1 svazek č. 301 KRONIKA PROJEKTU, PRVNÍ 3 ROKY ČINNOSTI 2006-2008 Spolek pro vojenská pietní místa, o. s 1 Motto: NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX,

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX, -2672 Č E S K Á R E P U B L I K A R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ondřeje Círka a přísedících Jany Kovaříkové

Více

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta Podnikejme jinak sociální ekonomický environmentální Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov číslo 4 Malá domů Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně ke sportovnímu slangu, dnes se

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann LISTY LANŠKROUNSKA 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann 3: Nakupování potravin v Lanškrouně: tipy pro Vás 12-13: PES JE PROSPĚCHÁŘ rozhovor s armádním kynologem Petrem Šolcem

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ROČNÍK III BŘEZEN 1 2007 NEZÁVISLÝ VLASTIVĚDNĚKULTURNÍ A LITERÁRNÍ MAGAZÍN A ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI FRANTIŠKA KROHA Vážení a milí čtenáři! Dnes dostáváte do rukou poněkud jiný Odpich. Nový Odpich. Vylepšený

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2011 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. Pochod za Slovanskou epopej (29. 10. 2011) 2 OBSAH 1. Úvod...8 Vítejte

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více