RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007"

Transkript

1 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový ústav Pozemkový spolek Hády Pozemkový spolek Kosenka Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Pozemkový spolek Sagittaria + telefon , RNDr. Josef Pašek Pozemkový spolek Radnice Ing. Ladislav Ptáček Mgr. Tomáš Růžička Ing. Petr Stloukal ÚVR ČSOP Nadace Partnerství Ministerstvo životního prostředí ČR , RNDr. Jiří Stonawski Lesy České republiky, s.p RNDr. Vlastislav Vlačiha (předseda Rady NPS) Pozemkový spolek Milý ,

2 Zápis z 32. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Václav Izák (PS Hády), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Josef Pašek (PS Radnice), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Miroslav Janík (PS Kosenka), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - rozeslat informaci o podmínkách prodloužení akreditace na rok dořešit nedodělky a připomínky Rady NPS v realizovaných projektech podpory pozemkových spolků pro rok 2006, vyjasnit případné nesrovnalosti - prostředky, zbývající z (projekt ,- Kč viz minulý zápis, projekt neproplacen náklady na informační tabuli, jejíž realizace neodpovídala podmínkám smlouvy ,- Kč, projekt nevyúčtován realizátorem celý, zbylo 8250 Kč dohromady tedy 20250,- Kč) využít na dofinancování geodetického zaměření vykoupených pozemků v Jindřišském údolí - Získat přehled dotačních titulů jednotlivých krajů využitelných pozemkovými spolky nabídka informačního materiálu rozeslána pozemkovým spolkům mailem - umístit náhledy informačních tabulí vykoupených lokalit MPP na webu MPP Úkoly zrušené: - zadat oponentury ochranářských plánů na Ščúrnicu a Triangl - vzhledem k navržené změně schvalování ochranářských plánů (viz minulý zápis) v tuto chvíli neaktuální Úkoly trvající: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - průběžně řešeny, dosud nedořešeno. - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS - Návštěvy u PS Čertoryje a PS Podbeskydí. - Vypracování pravidel pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a jejich vtělení do směrnice pro pozemkové spolky. - Kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č Příprava Výročního shromáždění pozemkových spolků 2007 Potvrzen termín a místo konání: Bečov nad Teplou pension Komtesa Program: - pátek: semináře možnosti využití GIS v práci pozemkových spolků (Martin Lípa, předběžně jednáno i s Radimem Machů), zásady a nejčastější chyby grafické prezentace pozemkových spolků (předběžně dojednáno s Janou Štěpánovou), novinky ve stavebním právu a ve správních řízení ve vztahu k činnosti pozemkových spolků (Josef Pašek zkusí domluvit právníka z Plzně, případně bude osloven s prosbou Mgr. Martin Prokop), večer pak prezentace činnosti PS Berkut (Obnova Bečovské botanické zahrady a další). - sobota: dopoledne vlastní program Výročního shromáždění, odpoledne exkurse na lokality v okolí (Bečovská botanická zahrada atd. zajistí PS Berkut).

3 - PS Berkut nabízí v případě zájmu možnost přespat ještě do neděle a připravit nějaký program v Bečově, např. návštěvu zámku s relikviářem sv. Maura Rozpočet: v projektu MŽP na pořádání VS 20000,- Kč, to znamená, že cca lze použít na hrazení vlastních nákladů (nájmy, ubytování). Dosud není znám definitivní ceník služeb, každopádně 1 zástupce každého PS bude mít hrazeno ubytování a případně (dle cen) i část či celé stravování, ostatním účastníkům bude stanoven účastnický poplatek zahrnující tyto náklady. Kancelář ÚVR ČSOP připraví co nejdříve po ujasnění ceny pozvánku s programem a přihláškou, rozešle ji Radě NPS ke schválení a následně pozemkovým spolkům a dalším zájemcům o problematiku. Průběžná kontrola úkolů z minulého Výročního shromáždění PS viz příloha č Tiskoviny pozemkových spolků Diskuse o tiskovinách podporovaných v rámci výběrového řízení: - Rada NPS bude již při schvalování podaných projektů důsledněji posuzovat míru konkrétnosti plánované tiskoviny - Rada NPS prozatím upouští od zpracování jednotného grafického manuálu na tiskoviny pozemkových spolků Centrální tiskoviny pozemkových spolků: - Jak založit pozemkový spolek (1998) dosud k dispozici ještě v poměrně velkém množství, vzhledem k neaktuálnosti velké části údajů však již nedistribuováno, pouze pro vážné zájemce o problematiku jako historický materiál - Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví rozebráno, vzhledem k faktu, že pozemkové spolky již mají a zájem z řad široké veřejnosti nelze očekávat příliš velký, nemá smysl dělat aktualizovaný dotisk, Rada NPS navrhuje (v případě souhlasů autorů) vybrané kapitoly přepracovat jako součást Manuálu PS a celou publikaci v původní podobě umístit v pdf na web. - Zakládáme pozemkový spolek (2003) téměř rozebráno, vzhledem k tomu, že jde o základní informaci pro zájemce o založení pozemkového spolku, doporučuje Rada NPS vydat (pravděpodobně z prostředků grantu MŽP) aktualizovaný dotisk. - Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč (2003) + Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům (2003) dosud k dispozici v ohromném množství, vzhledem k adresářům a seznamům pozemkových spolků poměrně rychle (zejména první z nich) zastarává Rada NPS doporučuje pokusit se maximální množství dostat co nejdříve mezi veřejnost např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO, nabídnout fakultám k výuce apod. - Průvodce po lokalitách PS (v přípravě) postupně probíhá sbírání a zpracovávání dat, podrobnější představa o publikaci viz příloha č. 3. Rada NPS diskutovala i o možnosti doplnění publikace o další témata (objekty Zelené karty, Ekocentra, zajímavá místa v okolí), doporučuje (s ohledem na vhodnost vydat co nejdříve a na omezené množství finančních prostředků) vydat v tuto chvíli v původní plánované podobě a o případném rozšíření (případně rozdělení na několik regionálních svazků) uvažovat při případném dalším vydání. 4. Metodika zpracovávání ochranářských plánů Rada NPS prodiskutovala návrhy na úpravy metodiky ochranářských plánů. Michal Krátký upřesní kapitolu hodnocení současného stavu flóry. Kancelář ÚVR ČSOP všechny projednané připomínky zapracuje a rozešle upravenou verzi Radě NPS k další diskusi. Příští jednání Rady NPS se bude konat 1. března 2007 v Praze. Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

4 Příloha č. 1: Zhodnocení plnění plánu činnosti Rady NPS Aktuální úkoly: Zabezpečit výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje PS pro rok 2006, připravit toto výběrové řízení na rok splněno Zajistit schválení Strategického plánu programu Místo pro přírodu. - splněno Vyhodnotit první tři roky kampaně Místo pro přírodu, její úspěšnost, rezervy a význam lokální kampaně Zachraň les pro celkovou úspěšnost kampaně a navrhnout další postup kampaně. - částečně splněno, vhodné by však bylo ještě podrobnější vyhodnocení a nastínění dalšího průběhu kampaně ( schůzka se zástupci PS pečujícími o vykoupené lokality) Iniciovat certifikace pozemků ve vlastnictví PS. - nesplněno Manuál PS doplnit o další kapitoly, zejména v souvislosti s managementem a ochranou kulturního dědictví. Průběžně aktualizovat již existující kapitoly. - vzhledem k technickým a časovým problémům s vydáním loňské aktualizace (byť byla v hrubých obrysech připravena již na jaře, dosdu nebyla pozemkovým spolkům rozeslána) další kapitoly zatím nepřipraveny Připravit projekt na uspořádání mezinárodní konference Soukromá ochrana přírody ve střední Evropě v roce 2007 na Visegrádský fond. - nesplněno Pokusit se zajistit finanční podporu ochraně kulturního dědictví. - zvažuje se podání projektu Nadaci LČR (připraví kancelář ČSOP ve spolupráci s Pavlem Burešem) Otestovat metodiku hodnocení péče o cenné pozemky Daphne v návaznosti na zpracované ochranářské plány a vyhodnotit její použitelnost pro potřeby pozemkových spolků. - dosud nedotažena do konce ani metodika zpracovávání ochranářských plánů, toto je následný krok V rámci sbírky na výkup pozemků vykoupit alespoň pět dalších pozemků, vytipovat další pozemky vhodné k výkupu. - splněno Dokončit a vydat informační materiál Průvodce po PS. - probíhá shromažďování podkladů, vyjde pravděpodobně během roku 2007 (viz příloha č. 3) Promyslet a případně realizovat možnosti on-line pozemkové evidence pozemkových spolků s přímými výstupy na webovou prezentaci PS (informace o spravovaných pozemcích, výměrách pozemků a pod). - v současné době probíhá komplexní přestavba webových stránek ČSOP, toto je následný krok Trvalé úkoly: Aktivně vyhledávat možné zdroje financování PS na celostátní úrovni (státní granty, nadace) a průběžně o nich informovat. - splněno (rozeslání nabídky informační brožury grantů na rok 2007 a dalších informací viz příloha č. 2)

5 Udržet stávající služby akreditovaným pozemkovým spolkům zejména bezplatnou právní pomoc a pojištění zodpovědnosti za škody. - splněno Dále rozvíjet kampaň Místo pro přírodu včetně lokálních kampaní směrem k získávání finančních prostředků na výkupy ohrožených pozemků i směrem k propagaci myšlenky pozemkových spolků mezi širokou veřejností. - splněno částečně, další lokální kampaně zatím nezahájeny Na lokality vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu uzavřít s pozemkovými spolky výpůjční smlouvy (případně další právní náležitosti), zajistit vypracování a schválení ochranářského plánu a označení lokalit v terénu. - průběžně plněno, avšak s problémy (viz minulé jednání Rady NPS) Zajistit návštěvy u vznikajících i akreditovaných PS za účelem metodické pomoci a lepší vzájemné komunikace. - průběžně plněno Příloha č. 2 : ové rozesílky pozemkovým spolkům (od posledního Výročního shromáždění) nabídka stáže v USA informace o aktivitách kolem ručního kosení pozvánka na kurs kosení informace o výběrových řízeních MŽP nabídka sborníku Drobné památky schválená Strategie pozemkových spolků Nadace LČR Nadace Dřevo pro život Nadace LČR - upřesnění zápis z jednání Rady NPS výběrové řízení na podporu pozemkových spolků materiál granty ministerstva, kraje a nadace zápis z jednání Rady NPS informace o grantech Nadace Partnerství Strom života podrobnosti k územnímu a stavebnímu řízení podklady pro prodloužení akreditace skype

6 Příloha č. 3 : Průvodce po lokalitách pozemkových spolků (pracovní název) Cíl: formou turistického průvodce po zajímavých lokalitách v péči pozemkových spolků propagovat myšlenku pozemkových spolků, kampaň Místo pro přírodu a zdůraznit, že činnost pozemkových spolků není pouze pro přírodu, ale i pro lidi Technické provedení: * brožura formátu A5, šitá * papír matná křída obálka 135 g, blok 90 g (provedení brožur co jsou pozemkové spolky a 25 let ČSOP v bloku případně možno nahradit levnějším papírem Print 90g viz cizojazyčné mutace 25 let ČSOP) * rozsah cca 50 stran Obsah: * úvodní slovo (asi B. Moldan) * úvod informace o pozemkových spolcích + představení publikace (jakýsi klíč k použití ) * popis jednotlivých zařazených lokalit tříděný geograficky (buď podle krajů, nebo podle turistických oblastí): přednostně lokality ve vlastnictví PS, lokality celostátního či mezinárodního významu v péči PS, lokality pro turisty (s naučnými stezkami, turistickým zázemím a pod) včetně památkových objektů základní informace o lokalitě (význam, údržba) + turistické informace (přístup, vybavení, zajímavosti v bezprostředním okolí) + kontakt na PS, který o lokalitu pečuje cca 70 lokalit * rejstříky (místní, druhový, věcný) * informace o kampani Místo pro přírodu Grafické provedení: * plnobarevné * s výjimkou úvodních kapitol dvousloupcová sazba * u každé lokality minimálně 1 barevná fotografie (celkový pohled či významné druhy činnost na lokalitě pouze výjimečně) * dle významu (rozsahu informací a množství kvalitních fotografií) 1 2 lokality na stránku (= 1 lokalita 1 2 sloupce) * mapka na začátku každé kapitoly (kraje či turistické oblasti), mapky u jednotlivých lokalit pouze výjimečně Distribuce: * verze A) rozdávání zdarma jako propagační materiál (prostřednictvím pozemkových spolků, ekocenter ) + případně obeslání všech členů ČSOP (dárcům nabídnout, ale neposílat automaticky mohlo by být vnímáno negativně) * verze B) část nákladu rozdávání zdarma, část nákladu do prodeje (knihkupectví, turistická informační centra) * verze C) výhradně prodej (veškerý výtěžek by šel na konto MPP) + zdarma pouze po jednom exempláři pro organizace ČSOP a akreditované PS Náklad: závisí na zvoleném způsobu distribuce a ceně Financování: nejspíše z prostředků Metrostavu, a.s. na propagaci kampaně Místo pro přírodu

7 Zápis z 33. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Václav Izák (PS Hády), Miroslav Janík (PS Kosenka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Josef Pašek (PS Radnice), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - návštěva u PS Čertoryje (vyjasnění majetkových vztahů) - připravit a rozeslat pozvánku na výroční shromáždění pozemkových spolků zapracovány připomínky Rady NPS do metodiky zpracovávání ochranářských plánů a rozeslání k dalšímu projednávání Úkoly průběžně řešené: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web získán souhlas autora a pdf verze, na webu dosud neumístěno - nabídnout publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům fakultám k výuce apod. martin Klaudys zaslal kontakty na fakulty, dosud neosloveny - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví pro Nadaci LČR Jan Moravec s Pavlem Burešem stanovili základní teze projektu, projekt připraví Kancelář ÚVR ČSOP Úkoly trvající: - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS - návštěva u PS Podbeskydí - vypracování pravidel pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a jejich vtělení do směrnice pro pozemkové spolky. - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO 2. Akreditace pozemkových spolků Rada NPS akredituje PS Meandry Odry (ČSOP - ZO 70/01 Fulnek), PS Moravice (ČSOP - ZO 72/06 Opava), PS Rýžoviště (ČSOP ZO 67/10 Rýžoviště) a PS Šance pro draha (VAVÁKY Společnost pro oživení venkova). Akreditace nabývá platnosti po uhrazení akreditačního poplatku. Rada NPS prodlužuje akreditaci pozemkovým spolkům, které měly v pořádku veškeré nutné náležitosti k 28. únoru 2007: PS Berkut (ČSOP - ZO 23/02 Berkut), PS Botič Rokytka (ČSOP - ZO 01/04 Botič Rokytka), PS Český ráj (ČSOP - ZO 45/06 Křižánky), PS Domov (ČSOP - ZO

8 70/05 Jeseník nad Odrou), PS Hády (ČSOP - ZO 54/45 Pozemkový spolek Hády), PS Hamerský potok (Hamerský potok, o.s.), PS Hasina (ČSOP - ZO 38/01 Hasina Louny), PS JJHS pro přírodu a památky severovýchodních Čech (Jizersko-Ještědský horský spolek, o.s.), PS Kosenka pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka (ČSOP - ZO 57/01 Kosenka), PS Meluzína (EC Meluzína RCAB), PS Milý (ČSOP - ZO 38/02 Launesia), PS Mokřady a louky Liberecka (ČSOP - ZO 36/08 Armillaria), PS Moravská Sibiř (Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč, o.s.), PS Niva (Pozemkový spolek Niva, o.s.), PS PermaLot (PermaLot, o.s.), PS Pobečví (ČSOP - ZO 74/03 Lipník nad Bečvou), PS Podbeskydí (ČSOP - ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem), PS Polabí (ČSOP - ZO 09/07 Polabí), PS Ponikva (ČSOP - ZO 53/24 Ponikva), PS pro přírodu a památky Podblanicka (ČSOP - ZO 02/09 Vlašim), PS Prostějovsko (ČSOP - RS IRIS Prostějov), PS Radnice (ČSOP - ZO 29/02 Radnice), PS Sagittaria (Sagittaria Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, o.s.), PS Sázava (ČSOP - ZO 06/05 Sázava), PS Sihla (ČSOP - ZO 76/13 Salamandr), PS Silvatica (ČSOP - ZO 13/18 Silvatica), PS Slavkovského lesa (ČSOP - ZO 23/08 Kladská), PS Společnosti přátel přírody (Společnost přátel příroda, o.s.), PS Střední Poohří (ČSOP - ZO 24/01 Oharka), Velkojaroměřský PS (ČSOP - ZO 46/04 Jaroměř), PS Veronica (Nadace Veronica), PS Vulkán (ČSOP - ZO 23/06 Františkovy Lázně), PS Zázmoníky (Sdružení pro venkov, o.s.), PS Žabí ráj (Muzeum přírody Český ráj, o.s.). Rozhodnutí o prodloužení či neprodloužení akreditace ostatních pozemkových spolků odkládá na příští jednání Rady a zároveň vyzývá tyto spolky, aby co nejdříve daly s Kanceláří ÚVR ČSOP do pořádku veškeré náležitosti nutné pro prodloužení akreditace. 3. Výběrové řízení Rada NPS posoudila veškeré projekty zaslané do výběrového řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků. Doporučení rady NPS Ústřední výkonné radě ČSOP viz příloha. Rada NPS upozorňuje všechny, kteří požadují v rámci projektu nákup hartware či software (i všechny ostatní, kteří o podobném nákupu uvažují) že tyto produkty lze pro neziskovky pořídit s výraznými slevami (až 90%) prostřednictvím Rada NPS upozorňuje na vybrané projekty, které by mohly sloužit jako metodické i pro ostatní pozemkové spolky: projekt PS Meluzína (projekt č využití GIS pro potřeby pozemkových spolků včetně výslovné nabídky metodické pomoci pozemkovým spolkům), PS Kosenka (projekt č vytvoření komplexního informačního mapového serveru pro konkrétní lokalitu), PS Šance pro draha (projekt č vytvoření unikátních webových stránek projektu včetně interaktivního fundaisingu). 4. Příprava Výročního shromáždění pozemkových spolků 2007 Rada NPS schválila zprávu o činnosti Rady NPS za uplynulé období Rada NPS pověřuje Kancelář ÚVR ČSOP k vypracování plánu činnosti a orientačního rozpočtu Rady NPS na rok 2007 a jeho rozeslání Radě NPS ke korespondenčnímu schválení během příštího týdne Rada NPS vzala na vědomí, že s ohledem na současný poměr akreditovaných spolků ČSOP : nečsop (30,2% akreditovaných pozemkových spolků mimo ČSOP) by v souladu se Směrnicí ČSOP pro pozemkové spolky měly být oba letos zvolení členové Rady NPS zástupci pozemkových spolků mimo ČSOP. Rada NPS též vzala na vědomí, že letos končí tříleté období spolupráce s Nadací Partnerství a Lesy České republiky, s.p. a bude tedy na programu shromáždění i navrhnout partnerské organizace na další tříleté období. V té souvislosti se diskutovalo o pozitivech a negativech možnosti požádat o tuto spolupráci Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Kancelář ÚVR ČSOP rozešle podrobnosti o výročním shromáždění (přesný popis přístupu a příjezdu k místu shromáždění, upřesnění programu), kopii jednacího řádu výročního shromáždění a materiály k jednání v písemné podobě nejpozději týden před jednáním všem přihlášeným organizacím.

9 5. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS diskutovala o vhodnosti dalších právních kroků k zajištění bezzásahovosti lokality Ščúrnicaˇ. Rada NPS není přesvědčena o nutnosti vypracovávat na tuto lokalitu lesní hospodářský plán. naopak za klíčové považuje jednak podání žádosti o převedení lesů do kategorie lesů zvláštního určení (v současné době již probíhá), což následně umožní žádost stanovení odchylného opatření podle 36 lesného zákona, a jednak vypracování co nejpodrobnějších odborných lesnických i biologických expertíz, jimiž by tato žádost odchylného opatření (v podstatě povolení bezzásahovosti v rozporu s lesním zákonem) byla podpořena. Rada NPS diskutovala o výpůjční smlouvě na lokalitu Jindřichovice pod Smrkem dle předběžné dohody s pozemkovým spolkem by mělo být zachováno hrazení nájemného soukromě hospodařícím zemědělcem (a zároveň předsedou sdružení), který luční část lokality využívá, v dosavadní výši, a toto zasíláno na účet kampaně Místo pro přírodu, aby bylo zemezeno jakémukoliv podezření ze střetu zájmů. Ze tří možných variant smluvních konstrukcí (výpůjční smlouva s pozemkovým spolkem, která bude umožňovat následující podnájem za přesně stanovených podmínek; třístranná smlouva mezi ÚVR ČSOP, pozemkovým spolkem a hospodářem; dvě vzájemně provázané smlouvy jedna o pronájmu mezi ÚVR ČSOP a hospodářem, druhá o dohledem nad lokalitou mezi ÚVR ČSOP a pozemkovým spolkem) se Rada NPS jednoznačně klaní k variantě první. Rada NPS se ztotožňuje s názorem Petra Hesouna (PS Hamerský potok), že metodika zpracovávání ochranářských plánů na lokality v péči pozemkových spolků je v některých pasážích příliš komplikované a pro laiky těžko pochopitelná, a že je zaměřená převážně botanicky, bez dostatečného zohlednění zoologických či obecně biotopových hledisek. Z časových důvodů se však již pravděpodobně nepodaří provést příslušné úpravy v materiálu do Výročního shromáždění pozemkových spolků. Materiál tedy bude případně předložen k diskusi na výročním shromáždění ve stávající podobě s patřičným komentářem. Příští jednání Rady NPS se bude konat 23. března 2007 od 12:30 v Bečově nad Teplou (rekreační středisko Komtesa). Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

10 Příloha: projekty podané do výběrového řízení podpory vzniku a rozvoje pozemkových spolků v roce 2007 a návrh Rady NPS na jejich podporu ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU NÁPLŇ PROJEKTU POŽADOVÁNO KČ DOPORUČENO KČ ODŮVODNĚNÍ, OMEZENÍ, DOPORUČENÍ *) VAVÁKY - společnost pro oživení venkova Šance pro draha vytvoření unikátních webových stránek 50000, ,00 ČSOP - ZO 67/10 Rýžoviště Založení Pozemkového spolku Rýžoviště geodetické vytýčení parcel 35000, ,00 ČSOP - ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem Rozvoj Pozemkového spolku Podbeskydí 2007 převedení části dohod o údržbě na nájemní smlouvy, získání jedné lokality do vlastnictví, pronájem dvou nových lokalit, vydání sborníku k 20. výročí organizace 25000, ,00 není určeno na tiskoviny, akreditační poplatek nelze hradit ČSOP - ZO 23/06 Františkovy Lázně Provoz naučné stezky a informačního centra Komorní Hůrka propagace pozemkového spolku v rámci provozu informačního centra na Komorní hůrce 4500, ,00 v infocentru budou distribuovány letáky MPP a zajištěna další propagace kampaně ČSOP - ZO 11/11 Zvoneček Založení Pozemkového spolku Zvoneček založení pozemkového spolku 6700, ,00 ČSOP - RS IRIS Rozvoj pozemkového spolku Prostějovsko v r získávání nových práv k hodnotným lokalitám (výkup, dar, pronájem ), osazení informačního panelu na jedné lokalitě 60000, ,00 ČSOP - ZO 01/04 Botič - Rokytka ZCHÚ Lítožnice majetkový rozbor nové zájmové lokality a navázání kontaktu s vybranými vlastníky, zpracování komplexního informačního materiálu o lokalitě, pokračování v jednáních o získání právních vztahů v dalších lokalitách 33000, ,00 EC Meluzína RCAB Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2007 uzavření dalších dobrovolných dohod, pilotní projekt na využití GIS pro práci pozemkových spolků (a možnosti komunikace pomocí GIS mezi PS, státní správou a samosprávou) , ,00

11 Sagittaria Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria jednání s vlastníky o uzavírání dalších nájemních smluv, prezentace činnosti pozemkového spolku na Ekologických dnech v Olomouci, vytištění letáku o lokalitě 60000, ,00 ČSOP - ZO 53/24 Ponikva Rozvoj pozemkového spolku Ponikva v roce 2007 další získávání právních vztahů ke třem lokalitám, pilotní managementové řešení problematiky na jedné zájmové lokalitě, vydání dvou informačních letáků (o jedné zájmové lokalitě, o činnosti pozemkového spolku) , ,00 PermaLot Osvěta a prostředky povzbuzení zájmu o krajinu, v níž žijeme vydání dalšího čísla Bouzovského věstníku, obnova naučné stezky na zájmových pozemcích, výroba 2 laviček na NS 31500, ,00 není určeno na vydání Bouzovského větníku (z pohledu pozemkového spolku přináší stále stejnému okruhu lidí stále stejné informace) ČSOP - ZO 57/01 Kosenka Rozvoj a propagace pozemkového spolku příprava výkupu dalších pozemků na Ščúrnici, průzkum vztahu místních obyvatel ke Ščúrnici, zavedení mapového serveru na Ščúrnici, převedení vykoupených pozemků do lesů zvláštního určení a spolupráce při přípravě LHP na Ščúrnici, propagace pozemkového spolku na minimálně 4 akcích, provedení odborných monitoringů na zájmových plochách 60000, ,00 u mapového serveru nutno ošetřit autorská práva - využitelnost a případnou prezentovatelnost vytvořených dat základní organizací, respektive ÚVR ČSOP ČSOP - ZO 24/01 Oharka Činnost a rozvoj pozemkového spolku Střední Poohří v roce 2007 spolupráce s jedním vlastníkem, vyhledání vlastníků jedné zájmové lokality 60000, ,00 využití požadované techniky není v projektu dostatečně zdůvodněno. ČSOP - ZO 38/02 Launensia Rozvojový projekt PS Milý na rok 2007 zahrnutí dalších dvou lokalit do pozemkového spolku, obnova nájemních smluv, realizace putovní výstavy o činnosti pozemkovém spolku, osazení informačních panelů na 2 zájmových lokalitách 31500, ,00 v rámci putovní výstavy budou šířeny tiskoviny MPP ČSOP - ZO 46/04 Jaro Jaroměř Rozvoj Velkojaroměřského pozemkového spolku - 5. etapa jednání s vlastníky, putovní výstava, propagace pozemkového spolku na přednáškách ve školách a na akcích pro širokou veřejnost 24000, ,00 v rámci putovní výstavy budou šířeny tiskoviny MPP

12 Občanské sdružení pro Železné hory Založení pozemkového spolku na území Železných hor a získání jeho následné akreditace založení pozemkového spolku 60000, ,00 informace z katastru nemovitostí lze ve většině případů získat zdarma prostřednictvím webové aplikace, zkušenosti s činností PS poskytnou akreditované PS (stejně jako kancelář ČSOP) rádi zdarma! Společnost přátel přírody Pozemkový spolek SPP 2007 získání jednoho pozemku do vlastnictví, uzavření jedné nájemní smlouvy, získání sponzorů na management pozemků, uzavření dohody s vlastníkem lesa o úpravě hospodaření v lese směrem k přirozenému stavu lesa, aktualizace a rozšíření internetových stránek, vypracování plánu revitalizace pozemku ve vlastnictví PS (ve spolupráci s místními občany), příprava akcí pro veřejnost v Novém pralese 60000, ,00 ČSOP - ZO 09/07 Polabí Rozvojový projekt Pozemkového spolku Polabí analýza vztahů a získání vlastnických práv k pozemkům na jedné lokalitě, jednání a komunikaci s vlastníky a úřady 57500, ,00 zcela nepřiměřené náklady na cestovné ČSOP - ZO 23/02 Berkut Bečovská botanická geodetické zaměření pozemku a jednání o jeho směně, vytvoření webových stránek, vytvoření filmu o obnově Bečovské botanické zahrady, projektová realizační dokumentace přístupu na lokalitu 60000, ,00 film bude vytvořen též ve verzi pro web (a na něm následně umístěn), ve filmu bude informace o PS a kampani MPP, scénář filmu bude zaslán ke schválení, budou vyrobeny kopie DVD s filmem pro ostatní akreditované PS ČSOP - ZO 46/17 Haluzice Pozemkový spolek Školy v Haluzicích založení pozemkového spolku, předávání zkušeností s činností pozemkových spolků zájemcům v Rusku a na Ukrajině 60000, ,00 kráceno o část nákladů na zakoupení techniky, případné předávání zkušeností do zahraničí (není na něj žádána finanční podpora) vhodné koordinovat s Radou NPS

13 ČSOP - ZO 36/08 Armillaria Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka - rozvojový projekt rozšíření působnosti PS na jednu novou lokalitu, pokračování v minulosti zahájených jednání s vlastníky, vydání letáku o činnosti PS, osazení infotabule na jedné lokalitě , ,00 Nadace Veronica Pokračování ve výkupu pozemků v Černovickém hájku a další rozvoj pozemkového spolku Veronica další odkupy pozemků v zájmové lokalitě, případně navázání jiné spolupráce s vlastníky, informování o činnosti pozemkových spolků (zejména v rámci brněnského Ekofilmu) 55000, ,00 v rámci prezentace na Ekofilmu budou šířeny tiskoviny MPP a propagována kampaň MPP ČSOP - ZO 29/02 Radnice Rozvoj Pozemkového spolku Radnice v roce 2007 zajištění dalších výkupů zájmových pozemků 39000, ,00 akreditační poplatek nelze hradit ČSOP - ZO 54/45 Hády Příroda na kraji města VII zajištění odkupu dalších pozemků, geodetické zaměření pozemků, uspořádání dvou dnů otevřených dveří na lokalitách a jejich propagace v médiích , ,00 Muzeum přírody Český ráj Jak je v Žabím ráji? vydání informačního letáku o činnosti PS, instalace informačního panelu, propagace činnosti pozemkového spolku na webu 40000, ,00 Sdružení pro venkov Rozvoj pozemkového spolku Zázmoníky 2007 jednání s vlastníky s cílem dalších výkupů (v rámci MPP) či navázání jiných právních vztahů 50500, ,00 obsah letáku zaměřit především na organizaci a její činnost (o lokalitě připravován v rámci edice MPP samostatná leták) ČSOP - ZO 02/09 Vlašim Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka uzavírání dalších právních vztahů na zájmových lokalitách, zpracování evidence pozemků v GIS, průběžný monitoring lokalit 60000, ,00 ČSOP - ZO 70/05 Jeseník nad Odrou Propagační a rozvojové aktivity PS Domov v roce 2007 zahrnutí dalších lokalit do PS, vydání CD o PS, propagace činnosti PS na třech kulturně společenských akcích pro veřejnost 33300,00 0,00 doručeno po termínu *) obecné podmínky mediálních výstupů obdobné minulým letům jsou považovány za samozřejmost a nejsou zde speciálně uváděny CELKEM , ,00

14 Zápis z 34. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Bečově nad Teplou Členové RNPS Přítomní: Václav Izák (PS Hády), Michal Krátký (PS Sagittaria), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Miroslav Janík (PS Kosenka), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Josef Pašek (PS Radnice), Petr Stloukal (MŽP ČR) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Příprava Výročního shromáždění pozemkových spolků 2007 Hlavním bodem jednání Rady NPS bylo doladění věcných a organizačních náležitostí Výročního shromáždění pozemkových spolků, jež začíná toho dne odpoledne. 2. Akreditace pozemkových spolků Rada NPS prodlužuje akreditaci těmto pozemkovým spolkům: PS Čertoryje (ČSOP - ZO 58/06 Bílé Karpaty), PS Ferguna (ČSOP - ZO 40/04 Teplice - Ferguna), PS Jablokoň (ČSOP - ZO 56/13 Pálava), PS Lednice (ČSOP - ZO 56/14 Lednice), PS Lunaria (Lunaria, o.s.), PS Milkovické údolí (Milkovický přírodně společenský kroužek, o.s.), PS Severní Plzeňsko (ČSOP - ZO 26/02 Plzeňsko), PS Tradice Bílých Karpat (Tradice Bílých Karpat, o.s.), PS Vysočina ochránců přírody a ornitologů (ČSOP - ZO 42/12 Kámen - Jiříkov). Rada NPS vyzývá pozemkové spolky PS Aluvia dolního toku řeky Dyje, PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska, PS Severní Prácheňsko, PS Spálené Poříčí, PS Studénka a PS Velkopopovicko, aby doplnili náležitosti nezbytné k prodloužení akreditace v co nejkratším čase!. 3. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS doporučuje k výkupu z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu pozemky č. 981 (PK), 982 (PK), 987 (PK) a 989/2 (PK) v k.ú. Bořetice u Hustopečí (lokalita Zázmoníky) o celkové výměře 6420 m 2 za cenu odhadní, tedy 26090,- Kč. Příští jednání Rady NPS se bude konat pravděpodobně na přelomu května a června v Praze (termín bude upřesněn). Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

15 Zápis z 35. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Václav Izák (PS Hády), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Miroslav Janík (PS Kosenka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Josef Pašek (PS Radnice), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - Výroční shromáždění pozemkových spolků 2007 zdárně proběhlo (viz bod 3) a zpráva o jeho průběhu byla rozeslána všem akreditovaným pozemkovým spolkům Úkoly průběžně řešené: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web bude umístěno až na nové webové stránky ČSOP, které se v současné době připravují - nabídnout publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům fakultám k výuce apod. bude realizováno koncem prázdnin (před začátkem nového semestru) - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví projekt je v základním rámci připraven, jeho podání Nadaci LČR bylo shledáno nepříliš nadějným, vyhledává se vhodný finanční zdroj - dopracovat metodiku zpracovávání ochranářských plánů (mimo jiné s ohledem na připomínky, které zazněly na Výročním shromáždění pozemkových spolků) - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS texty byly prozatím připraveny do sborníku chystaného v rámci programu NROS (podpora Regionálních center ČSOP), následně bude v upravené verzi použit i pro Manuál PS Úkoly trvající: - návštěva u PS Podbeskydí - vypracování pravidel pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a jejich vtělení do směrnice pro pozemkové spolky. - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO 2. Akreditace pozemkových spolků Rada NPS odpouští akreditační poplatek na rok 2007 pozemkovému spolku Severní Prácheňsko (o.s. Severní Prácheňsko) na základě jejich písemné žádosti a faktu, že jde o nový pozemkový spolek, prozatím se zcela minimálními příjmy.

16 Rada NPS prodlužuje akreditaci těmto pozemkovým spolkům: PS aluvia dolního toku řeky Dyje (ČSOP - ZO 56/02 Břeclav), PS Severní Prácheňsko (o.s. Severní prácheňsko), PS Spálené Poříčí (ČSOP - ZO 27/04 Spálené Poříčí). Rada NPS prodlužuje podmíněně akreditaci PS Studénka (ČSOP ZO 70/03 Studénka), který má uhrazený akreditační poplatek na rok 2007, avšak dosud nedodal zprávu o činnosti v loňském roce. Rada NPS bere na vědomí ukončení činnosti PS Velkopopovicko (ČSOP ZO 10/02 Velké Popovice) a jeho ujištění, že veškeré smluvní vztahy byly či během tohoto roku budou řádně ukončeny. Rozhodnutí o prodloužení či neprodloužení akreditace PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska odkládá Rada NPS na své příští jednání. Rada NPS žádá Kancelář ÚVR ČSOP, aby pozemkový spolek písemně informovala, že nebude-li do příštího jednání Rady NPS uhrazen akreditační poplatek a dodána zpráva o činnosti PS v uplynulém roce, bude Rada NPS nucena konstatovat zánik akreditace tohoto pozemkového spolku. Tyto body dodatečně mailem schváleny též Romanem Bartákem, Michalem Krátkým, Tomášem Růžičkou, Petrem Stloukalem a Jiřím Stonawskim. 3. Výroční shromáždění pozemkových spolků Rada NPS považuje letošní Výroční shromáždění za velice úspěšné. S velkým potěšením kvituje zejména zájem pozemkových spolků o účast a bohaté diskuse nad jednotlivými tématy. Rada NPS toto vezme v úvahu při přípravě příštích výročních shromáždění, aby umožnila diskusím dostatečný prostor. Rada NPS děkuje pozemkovému spolku Berkut za skvělé zajištění celého Výročního shromáždění, které mělo na jeho zdárném průběhu nemalý podíl. Rada NPS vyzývá pozemkové spolky z Moravy, aby navrhli místo na konání Výročního shromáždění pozemkových spolků v příštím roce (sál, možnost ubytování a stravování v přiměřených cenách pro minimálně 60 lidí, nejlépe v dopravním dosahu lokalit v péči některého pozemkového spolku). 4. Kampaň Místo pro přírodu Aktuální stav konta MPP je Kč. V tuto chvíli jsou rozjednány a schváleny (včetně smluv již částečně podepsaných) výkupy za Kč. Dne 2. června proběhlo ve Vlašimi (lokalita Na pramenech) setkání s dárci kampaně MPP. Setkání lze hodnotit jako úspěšné (zúčastnilo se ho 8 dárců + další rodinní příslušníci, jejich zájem o problematiku byl značný). 5. Vykoupené lokality Rada NPS souhlasí s legalizací již stojícího vodojemu na jednom z vykoupených pozemků v Jindřišském údolí (o níž žádají místní zahrádkáři, vodojem využívající) za podmínek, že vodojem bude legalizován jako stavba dočasná na max. 15 let, že nedojde k žádným úpravám, měnicím podstatnou měrou vzhled či zvětšujícím jeho současnou podobu a že bude z řad zahrádkářů jasně stanovena osoba či subjekt, který bude mít za stav objektu a jeho případnou následnou likvidaci zodpovědnost. Rada NPS bere na vědomí informaci o zahájení komplexních pozemkových úprav v Jindřichovicích pod Smrkem. Rada NPS projednala vhodné odborné konzultanty ochranářských plánů jednotlivých vykoupených lokalit. Kancelář ÚVR ČSOP s nimi do příštího jednání Rady NPS předjedná ochotu této funkce se ujmout a případných podmínek. Rada NPS bere na vědomí informaci o přípravě informačních letáků o lokalitách Opičák a Zázmoníky

17 6. Různé Pozemkové spolky zřízené subjekty ČSOP, které na svých lokalitách chystají nějaké úpravy směřující ke zpřístupnění těchto lokalit veřejnosti či interpretaci jejich zajímavostí veřejnosti - naučné stezky, odpočívadla, vyhlídky, úpravy stezek (a též pozemkové spolky mimo ČSOP, chystající takovéto úpravy na lokalitách vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu) mohou požádat o financování těchto úprav v rámci společného projektu ČSOP a RWE Transgas Net. Bližší informace podá na Kanceláři ÚVR ČSOP Zuzana Sýkorová ( , Příští jednání Rady NPS se uskuteční v rámci setkání členů a příznivců ČSOP 7. nebo 8. září 2007 ve Vraném nad Vltavou. Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha Zápis z 36. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne ve Vraném nad Vltavou Členové RNPS Přítomní: Václav Izák (PS Hády), Miroslav Janík (PS Kosenka), Josef Pašek (PS Radnice), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - nabídnout publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům fakultám k výuce apod. bylo obesláno 7 fakult dle adresáře dodaného Martinem Klaudysem (Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, Katedra přírodních věd; Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí; Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí; Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra biologie; Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra biologie; Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie), zatím bez odezvy (případné další kontakty vítány)

18 Úkoly průběžně řešené: - informovat písemně PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska, že nebude-li do příštího jednání Rady NPS uhrazen akreditační poplatek a dodána zpráva o činnosti PS v uplynulém roce, bude Rada NPS nucena konstatovat zánik akreditace tohoto pozemkového spolku Michal Krátký nabídl ještě před tímto definitivním krokem osobní návštěvu, dopis bude zaslán na základě jejího výsledku - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web je připraveno na nové verzi webových stránek ČSOP, které by měly být spuštěny během října - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví projekt je v základním rámci připraven, jeho podání Nadaci LČR bylo shledáno nepříliš nadějným, vyhledává se vhodný finanční zdroj - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS texty prozatím otištěn ve sborníku, chystaného v rámci programu NROS (podpora Regionálních center ČSOP), následně bude v upravené verzi použit i pro Manuál PS Úkoly trvající: - vypracovat pravidla pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a vtělit je do směrnice pro pozemkové spolky - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO - navštívit PS Podbeskydí 2. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky č. 1016/2 (PK), 1019/2 (PK), 1020/2 (PK) v k.ú. Bořetice u Hustopečí (lokalita Zázmoníky) o celkové výměře 0,2464 ha za Kč (cena odhadní) Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky č (PK), 1022 (PK), 1023/1 (PK), 1025 (PK) v k.ú. Bořetice u Hustopečí (lokalita Zázmoníky) o celkové výměře 0,5311 ha za Kč (cena odhadní) Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemek č (PK) v k.ú. Poteč (lokalita Ščúrnica) o celkové výměře 0,4791 ha za Kč (47,4 % ceny odhadní) Rada NPS projednala na základě několika předběžných žádostí o vyjádření z poslední doby možnosti výkupů ve veřejných dražbách v rámci kampaně Místo pro přírodu. Rada NPS konstatovala, že výkup ve veřejné dražbě je z prostředků možný. Dražby se může účastnit konkrétní zástupce pozemkového spolku či zaměstnanec Kanceláře ÚVR ČSOP na základě plné moci statutárního zástupce ČSOP, vydané k té které konkrétní dražbě. maximální cenu, do níž je možné na dražbě jít, je nutné stanovit vždy individuálně pro ten který pozemek. V případě časové tísně (vzhledem k termínu dražby v závislosti na nejbližší jednání Rady NPS a ÚVR ČSOP, respektive PÚVR ČSOP) souhlasí Rada NPS i s mailovým projednáváním takovýchto žádostí na základě doporučení jednoho člena Rady NPS a koordinátora kampaně Místo pro přírodu, vycházející z osobní návštěvy lokality a konzultace s navrhovatelem. Aktuální stav konta Místo pro přírodu je Kč Koncem října se uskuteční setkání s dárci na Zázmoníkách.

19 3. Metodika zpracovávání ochranářských plánů Byly projednány další možnosti úprav a zjednodušení materiálu. Koordinátor programu připomínky zapracuje a v co nejkratší době rozešle finální verzi členům Rady NPS k posledním připomínkám. Použitelnost materiálu v takto upravené podobě bude následně otestována na lokalitách, vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu, pro které dosud nebyl ochranářský plán vypracován. 4. Různé Výroční shromáždění pozemkových spolků Rada NPS děkuje za všechny nabídky k uspořádání příštího výročního shromáždění pozemkových spolků. - Rada NPS prosí PS Zázmoníky o domluvení podmínek a vhodného termínu (konec března první polovina dubna) výročního shromáždění v Bořeticích. Jestliže by toto nevyšlo, pověřuje Mirka Janíka přípravou výročního shromáždění ve Valašských Kloboukách. Příprava projektu podpory činnosti pozemkových spolků na MŽP - Projekt bude podán s totožným obsahem a rozpočtem, jako v loňském roce - Kancelář ÚVR ČSOP do projektu doplní mapu akreditovaných PS, výměru pozemků v péči PS s procentickým podílem pozemků v ZCHÚ a celkové náklady na činnost pozemkových spolků v uplynulém roce (dle zpráv o činnosti). K projektu bude též připojena metodika na zpracovávání ochranářských plánů. Realizace pilotních a rozvojových projektů v letošním roce - Rada NPS připomíná všem realizátorům, kteří mají jako součást projektu vydání tiskoviny, že termín pro realizaci této části projektu je 31. říjen a zdůrazňuje, že nebude souhlasit se žádným posunem termínu, pokud do tohoto data nebude předložen alespoň kompletní předtiskový náhled se zapracovanými připomínkami koordinátora projektu. - Rada NPS souhlasí se změnou projektu PS Zázmoníky realizace webové prezentace místo vydání tiskoviny. Příští jednání Rady NPS se uskuteční 25. října, následné (hodnocení závěrečných zpráv projektů) pak 6. prosince. Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

20 Zápis z 37. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Václav Izák (PS Hády), Miroslav Janík (PS Kosenka), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Josef Pašek (PS Radnice), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - informovat písemně PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska, že nebude-li do příštího jednání Rady NPS uhrazen akreditační poplatek a dodána zpráva o činnosti PS v uplynulém roce, bude Rada NPS nucena konstatovat zánik akreditace tohoto pozemkového spolku (viz též bod 2) Úkoly průběžně řešené: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web je připraveno na nové verzi webových stránek ČSOP, které by měly být spuštěny během listopadu - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví projekt je v základním rámci připraven, vyhledává se vhodný finanční zdroj - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS texty otištěn ve sborníku Výběrová řízení a další finanční zdroje ÚVR ČSOP, v upravené verzi použit i pro Manuál PS (viz bod 4) - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek v přípravě, vyjde do konce roku Úkoly trvající: - vypracovat pravidla pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a vtělit je do směrnice pro pozemkové spolky - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO - navštívit PS Podbeskydí 2. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky č. 156/1, 170/2 a 171/1 v k.ú. Bžany (lokalita Bžanské doly) o celkové výměře 3,1644 ha. Pozemky mají být prodávány ve veřejné dražbě, horní hranice ceny bude stanovena na základě vyvolávací ceny korespondenčně. Aktuální stav konta Místo pro přírodu je Kč. Dosud nejsou uhrazeny čtyři kupní smlouvy, které jsou v současné době podepisovány, za celkem Kč.

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 Zvýšení členských příspěvků v roce 2010... 1 Kolektivní členové ČSOP.4 Z obsahu Rozšíření národní sítě záchranných stanic..5 Soutěž programu Zelená karta...7

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více