RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007"

Transkript

1 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový ústav Pozemkový spolek Hády Pozemkový spolek Kosenka Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Pozemkový spolek Sagittaria + telefon , RNDr. Josef Pašek Pozemkový spolek Radnice Ing. Ladislav Ptáček Mgr. Tomáš Růžička Ing. Petr Stloukal ÚVR ČSOP Nadace Partnerství Ministerstvo životního prostředí ČR , RNDr. Jiří Stonawski Lesy České republiky, s.p RNDr. Vlastislav Vlačiha (předseda Rady NPS) Pozemkový spolek Milý ,

2 Zápis z 32. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Václav Izák (PS Hády), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Josef Pašek (PS Radnice), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Miroslav Janík (PS Kosenka), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - rozeslat informaci o podmínkách prodloužení akreditace na rok dořešit nedodělky a připomínky Rady NPS v realizovaných projektech podpory pozemkových spolků pro rok 2006, vyjasnit případné nesrovnalosti - prostředky, zbývající z (projekt ,- Kč viz minulý zápis, projekt neproplacen náklady na informační tabuli, jejíž realizace neodpovídala podmínkám smlouvy ,- Kč, projekt nevyúčtován realizátorem celý, zbylo 8250 Kč dohromady tedy 20250,- Kč) využít na dofinancování geodetického zaměření vykoupených pozemků v Jindřišském údolí - Získat přehled dotačních titulů jednotlivých krajů využitelných pozemkovými spolky nabídka informačního materiálu rozeslána pozemkovým spolkům mailem - umístit náhledy informačních tabulí vykoupených lokalit MPP na webu MPP Úkoly zrušené: - zadat oponentury ochranářských plánů na Ščúrnicu a Triangl - vzhledem k navržené změně schvalování ochranářských plánů (viz minulý zápis) v tuto chvíli neaktuální Úkoly trvající: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - průběžně řešeny, dosud nedořešeno. - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS - Návštěvy u PS Čertoryje a PS Podbeskydí. - Vypracování pravidel pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a jejich vtělení do směrnice pro pozemkové spolky. - Kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č Příprava Výročního shromáždění pozemkových spolků 2007 Potvrzen termín a místo konání: Bečov nad Teplou pension Komtesa Program: - pátek: semináře možnosti využití GIS v práci pozemkových spolků (Martin Lípa, předběžně jednáno i s Radimem Machů), zásady a nejčastější chyby grafické prezentace pozemkových spolků (předběžně dojednáno s Janou Štěpánovou), novinky ve stavebním právu a ve správních řízení ve vztahu k činnosti pozemkových spolků (Josef Pašek zkusí domluvit právníka z Plzně, případně bude osloven s prosbou Mgr. Martin Prokop), večer pak prezentace činnosti PS Berkut (Obnova Bečovské botanické zahrady a další). - sobota: dopoledne vlastní program Výročního shromáždění, odpoledne exkurse na lokality v okolí (Bečovská botanická zahrada atd. zajistí PS Berkut).

3 - PS Berkut nabízí v případě zájmu možnost přespat ještě do neděle a připravit nějaký program v Bečově, např. návštěvu zámku s relikviářem sv. Maura Rozpočet: v projektu MŽP na pořádání VS 20000,- Kč, to znamená, že cca lze použít na hrazení vlastních nákladů (nájmy, ubytování). Dosud není znám definitivní ceník služeb, každopádně 1 zástupce každého PS bude mít hrazeno ubytování a případně (dle cen) i část či celé stravování, ostatním účastníkům bude stanoven účastnický poplatek zahrnující tyto náklady. Kancelář ÚVR ČSOP připraví co nejdříve po ujasnění ceny pozvánku s programem a přihláškou, rozešle ji Radě NPS ke schválení a následně pozemkovým spolkům a dalším zájemcům o problematiku. Průběžná kontrola úkolů z minulého Výročního shromáždění PS viz příloha č Tiskoviny pozemkových spolků Diskuse o tiskovinách podporovaných v rámci výběrového řízení: - Rada NPS bude již při schvalování podaných projektů důsledněji posuzovat míru konkrétnosti plánované tiskoviny - Rada NPS prozatím upouští od zpracování jednotného grafického manuálu na tiskoviny pozemkových spolků Centrální tiskoviny pozemkových spolků: - Jak založit pozemkový spolek (1998) dosud k dispozici ještě v poměrně velkém množství, vzhledem k neaktuálnosti velké části údajů však již nedistribuováno, pouze pro vážné zájemce o problematiku jako historický materiál - Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví rozebráno, vzhledem k faktu, že pozemkové spolky již mají a zájem z řad široké veřejnosti nelze očekávat příliš velký, nemá smysl dělat aktualizovaný dotisk, Rada NPS navrhuje (v případě souhlasů autorů) vybrané kapitoly přepracovat jako součást Manuálu PS a celou publikaci v původní podobě umístit v pdf na web. - Zakládáme pozemkový spolek (2003) téměř rozebráno, vzhledem k tomu, že jde o základní informaci pro zájemce o založení pozemkového spolku, doporučuje Rada NPS vydat (pravděpodobně z prostředků grantu MŽP) aktualizovaný dotisk. - Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč (2003) + Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům (2003) dosud k dispozici v ohromném množství, vzhledem k adresářům a seznamům pozemkových spolků poměrně rychle (zejména první z nich) zastarává Rada NPS doporučuje pokusit se maximální množství dostat co nejdříve mezi veřejnost např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO, nabídnout fakultám k výuce apod. - Průvodce po lokalitách PS (v přípravě) postupně probíhá sbírání a zpracovávání dat, podrobnější představa o publikaci viz příloha č. 3. Rada NPS diskutovala i o možnosti doplnění publikace o další témata (objekty Zelené karty, Ekocentra, zajímavá místa v okolí), doporučuje (s ohledem na vhodnost vydat co nejdříve a na omezené množství finančních prostředků) vydat v tuto chvíli v původní plánované podobě a o případném rozšíření (případně rozdělení na několik regionálních svazků) uvažovat při případném dalším vydání. 4. Metodika zpracovávání ochranářských plánů Rada NPS prodiskutovala návrhy na úpravy metodiky ochranářských plánů. Michal Krátký upřesní kapitolu hodnocení současného stavu flóry. Kancelář ÚVR ČSOP všechny projednané připomínky zapracuje a rozešle upravenou verzi Radě NPS k další diskusi. Příští jednání Rady NPS se bude konat 1. března 2007 v Praze. Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

4 Příloha č. 1: Zhodnocení plnění plánu činnosti Rady NPS Aktuální úkoly: Zabezpečit výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje PS pro rok 2006, připravit toto výběrové řízení na rok splněno Zajistit schválení Strategického plánu programu Místo pro přírodu. - splněno Vyhodnotit první tři roky kampaně Místo pro přírodu, její úspěšnost, rezervy a význam lokální kampaně Zachraň les pro celkovou úspěšnost kampaně a navrhnout další postup kampaně. - částečně splněno, vhodné by však bylo ještě podrobnější vyhodnocení a nastínění dalšího průběhu kampaně ( schůzka se zástupci PS pečujícími o vykoupené lokality) Iniciovat certifikace pozemků ve vlastnictví PS. - nesplněno Manuál PS doplnit o další kapitoly, zejména v souvislosti s managementem a ochranou kulturního dědictví. Průběžně aktualizovat již existující kapitoly. - vzhledem k technickým a časovým problémům s vydáním loňské aktualizace (byť byla v hrubých obrysech připravena již na jaře, dosdu nebyla pozemkovým spolkům rozeslána) další kapitoly zatím nepřipraveny Připravit projekt na uspořádání mezinárodní konference Soukromá ochrana přírody ve střední Evropě v roce 2007 na Visegrádský fond. - nesplněno Pokusit se zajistit finanční podporu ochraně kulturního dědictví. - zvažuje se podání projektu Nadaci LČR (připraví kancelář ČSOP ve spolupráci s Pavlem Burešem) Otestovat metodiku hodnocení péče o cenné pozemky Daphne v návaznosti na zpracované ochranářské plány a vyhodnotit její použitelnost pro potřeby pozemkových spolků. - dosud nedotažena do konce ani metodika zpracovávání ochranářských plánů, toto je následný krok V rámci sbírky na výkup pozemků vykoupit alespoň pět dalších pozemků, vytipovat další pozemky vhodné k výkupu. - splněno Dokončit a vydat informační materiál Průvodce po PS. - probíhá shromažďování podkladů, vyjde pravděpodobně během roku 2007 (viz příloha č. 3) Promyslet a případně realizovat možnosti on-line pozemkové evidence pozemkových spolků s přímými výstupy na webovou prezentaci PS (informace o spravovaných pozemcích, výměrách pozemků a pod). - v současné době probíhá komplexní přestavba webových stránek ČSOP, toto je následný krok Trvalé úkoly: Aktivně vyhledávat možné zdroje financování PS na celostátní úrovni (státní granty, nadace) a průběžně o nich informovat. - splněno (rozeslání nabídky informační brožury grantů na rok 2007 a dalších informací viz příloha č. 2)

5 Udržet stávající služby akreditovaným pozemkovým spolkům zejména bezplatnou právní pomoc a pojištění zodpovědnosti za škody. - splněno Dále rozvíjet kampaň Místo pro přírodu včetně lokálních kampaní směrem k získávání finančních prostředků na výkupy ohrožených pozemků i směrem k propagaci myšlenky pozemkových spolků mezi širokou veřejností. - splněno částečně, další lokální kampaně zatím nezahájeny Na lokality vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu uzavřít s pozemkovými spolky výpůjční smlouvy (případně další právní náležitosti), zajistit vypracování a schválení ochranářského plánu a označení lokalit v terénu. - průběžně plněno, avšak s problémy (viz minulé jednání Rady NPS) Zajistit návštěvy u vznikajících i akreditovaných PS za účelem metodické pomoci a lepší vzájemné komunikace. - průběžně plněno Příloha č. 2 : ové rozesílky pozemkovým spolkům (od posledního Výročního shromáždění) nabídka stáže v USA informace o aktivitách kolem ručního kosení pozvánka na kurs kosení informace o výběrových řízeních MŽP nabídka sborníku Drobné památky schválená Strategie pozemkových spolků Nadace LČR Nadace Dřevo pro život Nadace LČR - upřesnění zápis z jednání Rady NPS výběrové řízení na podporu pozemkových spolků materiál granty ministerstva, kraje a nadace zápis z jednání Rady NPS informace o grantech Nadace Partnerství Strom života podrobnosti k územnímu a stavebnímu řízení podklady pro prodloužení akreditace skype

6 Příloha č. 3 : Průvodce po lokalitách pozemkových spolků (pracovní název) Cíl: formou turistického průvodce po zajímavých lokalitách v péči pozemkových spolků propagovat myšlenku pozemkových spolků, kampaň Místo pro přírodu a zdůraznit, že činnost pozemkových spolků není pouze pro přírodu, ale i pro lidi Technické provedení: * brožura formátu A5, šitá * papír matná křída obálka 135 g, blok 90 g (provedení brožur co jsou pozemkové spolky a 25 let ČSOP v bloku případně možno nahradit levnějším papírem Print 90g viz cizojazyčné mutace 25 let ČSOP) * rozsah cca 50 stran Obsah: * úvodní slovo (asi B. Moldan) * úvod informace o pozemkových spolcích + představení publikace (jakýsi klíč k použití ) * popis jednotlivých zařazených lokalit tříděný geograficky (buď podle krajů, nebo podle turistických oblastí): přednostně lokality ve vlastnictví PS, lokality celostátního či mezinárodního významu v péči PS, lokality pro turisty (s naučnými stezkami, turistickým zázemím a pod) včetně památkových objektů základní informace o lokalitě (význam, údržba) + turistické informace (přístup, vybavení, zajímavosti v bezprostředním okolí) + kontakt na PS, který o lokalitu pečuje cca 70 lokalit * rejstříky (místní, druhový, věcný) * informace o kampani Místo pro přírodu Grafické provedení: * plnobarevné * s výjimkou úvodních kapitol dvousloupcová sazba * u každé lokality minimálně 1 barevná fotografie (celkový pohled či významné druhy činnost na lokalitě pouze výjimečně) * dle významu (rozsahu informací a množství kvalitních fotografií) 1 2 lokality na stránku (= 1 lokalita 1 2 sloupce) * mapka na začátku každé kapitoly (kraje či turistické oblasti), mapky u jednotlivých lokalit pouze výjimečně Distribuce: * verze A) rozdávání zdarma jako propagační materiál (prostřednictvím pozemkových spolků, ekocenter ) + případně obeslání všech členů ČSOP (dárcům nabídnout, ale neposílat automaticky mohlo by být vnímáno negativně) * verze B) část nákladu rozdávání zdarma, část nákladu do prodeje (knihkupectví, turistická informační centra) * verze C) výhradně prodej (veškerý výtěžek by šel na konto MPP) + zdarma pouze po jednom exempláři pro organizace ČSOP a akreditované PS Náklad: závisí na zvoleném způsobu distribuce a ceně Financování: nejspíše z prostředků Metrostavu, a.s. na propagaci kampaně Místo pro přírodu

7 Zápis z 33. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Václav Izák (PS Hády), Miroslav Janík (PS Kosenka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Josef Pašek (PS Radnice), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - návštěva u PS Čertoryje (vyjasnění majetkových vztahů) - připravit a rozeslat pozvánku na výroční shromáždění pozemkových spolků zapracovány připomínky Rady NPS do metodiky zpracovávání ochranářských plánů a rozeslání k dalšímu projednávání Úkoly průběžně řešené: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web získán souhlas autora a pdf verze, na webu dosud neumístěno - nabídnout publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům fakultám k výuce apod. martin Klaudys zaslal kontakty na fakulty, dosud neosloveny - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví pro Nadaci LČR Jan Moravec s Pavlem Burešem stanovili základní teze projektu, projekt připraví Kancelář ÚVR ČSOP Úkoly trvající: - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS - návštěva u PS Podbeskydí - vypracování pravidel pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a jejich vtělení do směrnice pro pozemkové spolky. - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO 2. Akreditace pozemkových spolků Rada NPS akredituje PS Meandry Odry (ČSOP - ZO 70/01 Fulnek), PS Moravice (ČSOP - ZO 72/06 Opava), PS Rýžoviště (ČSOP ZO 67/10 Rýžoviště) a PS Šance pro draha (VAVÁKY Společnost pro oživení venkova). Akreditace nabývá platnosti po uhrazení akreditačního poplatku. Rada NPS prodlužuje akreditaci pozemkovým spolkům, které měly v pořádku veškeré nutné náležitosti k 28. únoru 2007: PS Berkut (ČSOP - ZO 23/02 Berkut), PS Botič Rokytka (ČSOP - ZO 01/04 Botič Rokytka), PS Český ráj (ČSOP - ZO 45/06 Křižánky), PS Domov (ČSOP - ZO

8 70/05 Jeseník nad Odrou), PS Hády (ČSOP - ZO 54/45 Pozemkový spolek Hády), PS Hamerský potok (Hamerský potok, o.s.), PS Hasina (ČSOP - ZO 38/01 Hasina Louny), PS JJHS pro přírodu a památky severovýchodních Čech (Jizersko-Ještědský horský spolek, o.s.), PS Kosenka pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka (ČSOP - ZO 57/01 Kosenka), PS Meluzína (EC Meluzína RCAB), PS Milý (ČSOP - ZO 38/02 Launesia), PS Mokřady a louky Liberecka (ČSOP - ZO 36/08 Armillaria), PS Moravská Sibiř (Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč, o.s.), PS Niva (Pozemkový spolek Niva, o.s.), PS PermaLot (PermaLot, o.s.), PS Pobečví (ČSOP - ZO 74/03 Lipník nad Bečvou), PS Podbeskydí (ČSOP - ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem), PS Polabí (ČSOP - ZO 09/07 Polabí), PS Ponikva (ČSOP - ZO 53/24 Ponikva), PS pro přírodu a památky Podblanicka (ČSOP - ZO 02/09 Vlašim), PS Prostějovsko (ČSOP - RS IRIS Prostějov), PS Radnice (ČSOP - ZO 29/02 Radnice), PS Sagittaria (Sagittaria Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, o.s.), PS Sázava (ČSOP - ZO 06/05 Sázava), PS Sihla (ČSOP - ZO 76/13 Salamandr), PS Silvatica (ČSOP - ZO 13/18 Silvatica), PS Slavkovského lesa (ČSOP - ZO 23/08 Kladská), PS Společnosti přátel přírody (Společnost přátel příroda, o.s.), PS Střední Poohří (ČSOP - ZO 24/01 Oharka), Velkojaroměřský PS (ČSOP - ZO 46/04 Jaroměř), PS Veronica (Nadace Veronica), PS Vulkán (ČSOP - ZO 23/06 Františkovy Lázně), PS Zázmoníky (Sdružení pro venkov, o.s.), PS Žabí ráj (Muzeum přírody Český ráj, o.s.). Rozhodnutí o prodloužení či neprodloužení akreditace ostatních pozemkových spolků odkládá na příští jednání Rady a zároveň vyzývá tyto spolky, aby co nejdříve daly s Kanceláří ÚVR ČSOP do pořádku veškeré náležitosti nutné pro prodloužení akreditace. 3. Výběrové řízení Rada NPS posoudila veškeré projekty zaslané do výběrového řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků. Doporučení rady NPS Ústřední výkonné radě ČSOP viz příloha. Rada NPS upozorňuje všechny, kteří požadují v rámci projektu nákup hartware či software (i všechny ostatní, kteří o podobném nákupu uvažují) že tyto produkty lze pro neziskovky pořídit s výraznými slevami (až 90%) prostřednictvím Rada NPS upozorňuje na vybrané projekty, které by mohly sloužit jako metodické i pro ostatní pozemkové spolky: projekt PS Meluzína (projekt č využití GIS pro potřeby pozemkových spolků včetně výslovné nabídky metodické pomoci pozemkovým spolkům), PS Kosenka (projekt č vytvoření komplexního informačního mapového serveru pro konkrétní lokalitu), PS Šance pro draha (projekt č vytvoření unikátních webových stránek projektu včetně interaktivního fundaisingu). 4. Příprava Výročního shromáždění pozemkových spolků 2007 Rada NPS schválila zprávu o činnosti Rady NPS za uplynulé období Rada NPS pověřuje Kancelář ÚVR ČSOP k vypracování plánu činnosti a orientačního rozpočtu Rady NPS na rok 2007 a jeho rozeslání Radě NPS ke korespondenčnímu schválení během příštího týdne Rada NPS vzala na vědomí, že s ohledem na současný poměr akreditovaných spolků ČSOP : nečsop (30,2% akreditovaných pozemkových spolků mimo ČSOP) by v souladu se Směrnicí ČSOP pro pozemkové spolky měly být oba letos zvolení členové Rady NPS zástupci pozemkových spolků mimo ČSOP. Rada NPS též vzala na vědomí, že letos končí tříleté období spolupráce s Nadací Partnerství a Lesy České republiky, s.p. a bude tedy na programu shromáždění i navrhnout partnerské organizace na další tříleté období. V té souvislosti se diskutovalo o pozitivech a negativech možnosti požádat o tuto spolupráci Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Kancelář ÚVR ČSOP rozešle podrobnosti o výročním shromáždění (přesný popis přístupu a příjezdu k místu shromáždění, upřesnění programu), kopii jednacího řádu výročního shromáždění a materiály k jednání v písemné podobě nejpozději týden před jednáním všem přihlášeným organizacím.

9 5. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS diskutovala o vhodnosti dalších právních kroků k zajištění bezzásahovosti lokality Ščúrnicaˇ. Rada NPS není přesvědčena o nutnosti vypracovávat na tuto lokalitu lesní hospodářský plán. naopak za klíčové považuje jednak podání žádosti o převedení lesů do kategorie lesů zvláštního určení (v současné době již probíhá), což následně umožní žádost stanovení odchylného opatření podle 36 lesného zákona, a jednak vypracování co nejpodrobnějších odborných lesnických i biologických expertíz, jimiž by tato žádost odchylného opatření (v podstatě povolení bezzásahovosti v rozporu s lesním zákonem) byla podpořena. Rada NPS diskutovala o výpůjční smlouvě na lokalitu Jindřichovice pod Smrkem dle předběžné dohody s pozemkovým spolkem by mělo být zachováno hrazení nájemného soukromě hospodařícím zemědělcem (a zároveň předsedou sdružení), který luční část lokality využívá, v dosavadní výši, a toto zasíláno na účet kampaně Místo pro přírodu, aby bylo zemezeno jakémukoliv podezření ze střetu zájmů. Ze tří možných variant smluvních konstrukcí (výpůjční smlouva s pozemkovým spolkem, která bude umožňovat následující podnájem za přesně stanovených podmínek; třístranná smlouva mezi ÚVR ČSOP, pozemkovým spolkem a hospodářem; dvě vzájemně provázané smlouvy jedna o pronájmu mezi ÚVR ČSOP a hospodářem, druhá o dohledem nad lokalitou mezi ÚVR ČSOP a pozemkovým spolkem) se Rada NPS jednoznačně klaní k variantě první. Rada NPS se ztotožňuje s názorem Petra Hesouna (PS Hamerský potok), že metodika zpracovávání ochranářských plánů na lokality v péči pozemkových spolků je v některých pasážích příliš komplikované a pro laiky těžko pochopitelná, a že je zaměřená převážně botanicky, bez dostatečného zohlednění zoologických či obecně biotopových hledisek. Z časových důvodů se však již pravděpodobně nepodaří provést příslušné úpravy v materiálu do Výročního shromáždění pozemkových spolků. Materiál tedy bude případně předložen k diskusi na výročním shromáždění ve stávající podobě s patřičným komentářem. Příští jednání Rady NPS se bude konat 23. března 2007 od 12:30 v Bečově nad Teplou (rekreační středisko Komtesa). Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

10 Příloha: projekty podané do výběrového řízení podpory vzniku a rozvoje pozemkových spolků v roce 2007 a návrh Rady NPS na jejich podporu ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU NÁPLŇ PROJEKTU POŽADOVÁNO KČ DOPORUČENO KČ ODŮVODNĚNÍ, OMEZENÍ, DOPORUČENÍ *) VAVÁKY - společnost pro oživení venkova Šance pro draha vytvoření unikátních webových stránek 50000, ,00 ČSOP - ZO 67/10 Rýžoviště Založení Pozemkového spolku Rýžoviště geodetické vytýčení parcel 35000, ,00 ČSOP - ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem Rozvoj Pozemkového spolku Podbeskydí 2007 převedení části dohod o údržbě na nájemní smlouvy, získání jedné lokality do vlastnictví, pronájem dvou nových lokalit, vydání sborníku k 20. výročí organizace 25000, ,00 není určeno na tiskoviny, akreditační poplatek nelze hradit ČSOP - ZO 23/06 Františkovy Lázně Provoz naučné stezky a informačního centra Komorní Hůrka propagace pozemkového spolku v rámci provozu informačního centra na Komorní hůrce 4500, ,00 v infocentru budou distribuovány letáky MPP a zajištěna další propagace kampaně ČSOP - ZO 11/11 Zvoneček Založení Pozemkového spolku Zvoneček založení pozemkového spolku 6700, ,00 ČSOP - RS IRIS Rozvoj pozemkového spolku Prostějovsko v r získávání nových práv k hodnotným lokalitám (výkup, dar, pronájem ), osazení informačního panelu na jedné lokalitě 60000, ,00 ČSOP - ZO 01/04 Botič - Rokytka ZCHÚ Lítožnice majetkový rozbor nové zájmové lokality a navázání kontaktu s vybranými vlastníky, zpracování komplexního informačního materiálu o lokalitě, pokračování v jednáních o získání právních vztahů v dalších lokalitách 33000, ,00 EC Meluzína RCAB Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2007 uzavření dalších dobrovolných dohod, pilotní projekt na využití GIS pro práci pozemkových spolků (a možnosti komunikace pomocí GIS mezi PS, státní správou a samosprávou) , ,00

11 Sagittaria Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria jednání s vlastníky o uzavírání dalších nájemních smluv, prezentace činnosti pozemkového spolku na Ekologických dnech v Olomouci, vytištění letáku o lokalitě 60000, ,00 ČSOP - ZO 53/24 Ponikva Rozvoj pozemkového spolku Ponikva v roce 2007 další získávání právních vztahů ke třem lokalitám, pilotní managementové řešení problematiky na jedné zájmové lokalitě, vydání dvou informačních letáků (o jedné zájmové lokalitě, o činnosti pozemkového spolku) , ,00 PermaLot Osvěta a prostředky povzbuzení zájmu o krajinu, v níž žijeme vydání dalšího čísla Bouzovského věstníku, obnova naučné stezky na zájmových pozemcích, výroba 2 laviček na NS 31500, ,00 není určeno na vydání Bouzovského větníku (z pohledu pozemkového spolku přináší stále stejnému okruhu lidí stále stejné informace) ČSOP - ZO 57/01 Kosenka Rozvoj a propagace pozemkového spolku příprava výkupu dalších pozemků na Ščúrnici, průzkum vztahu místních obyvatel ke Ščúrnici, zavedení mapového serveru na Ščúrnici, převedení vykoupených pozemků do lesů zvláštního určení a spolupráce při přípravě LHP na Ščúrnici, propagace pozemkového spolku na minimálně 4 akcích, provedení odborných monitoringů na zájmových plochách 60000, ,00 u mapového serveru nutno ošetřit autorská práva - využitelnost a případnou prezentovatelnost vytvořených dat základní organizací, respektive ÚVR ČSOP ČSOP - ZO 24/01 Oharka Činnost a rozvoj pozemkového spolku Střední Poohří v roce 2007 spolupráce s jedním vlastníkem, vyhledání vlastníků jedné zájmové lokality 60000, ,00 využití požadované techniky není v projektu dostatečně zdůvodněno. ČSOP - ZO 38/02 Launensia Rozvojový projekt PS Milý na rok 2007 zahrnutí dalších dvou lokalit do pozemkového spolku, obnova nájemních smluv, realizace putovní výstavy o činnosti pozemkovém spolku, osazení informačních panelů na 2 zájmových lokalitách 31500, ,00 v rámci putovní výstavy budou šířeny tiskoviny MPP ČSOP - ZO 46/04 Jaro Jaroměř Rozvoj Velkojaroměřského pozemkového spolku - 5. etapa jednání s vlastníky, putovní výstava, propagace pozemkového spolku na přednáškách ve školách a na akcích pro širokou veřejnost 24000, ,00 v rámci putovní výstavy budou šířeny tiskoviny MPP

12 Občanské sdružení pro Železné hory Založení pozemkového spolku na území Železných hor a získání jeho následné akreditace založení pozemkového spolku 60000, ,00 informace z katastru nemovitostí lze ve většině případů získat zdarma prostřednictvím webové aplikace, zkušenosti s činností PS poskytnou akreditované PS (stejně jako kancelář ČSOP) rádi zdarma! Společnost přátel přírody Pozemkový spolek SPP 2007 získání jednoho pozemku do vlastnictví, uzavření jedné nájemní smlouvy, získání sponzorů na management pozemků, uzavření dohody s vlastníkem lesa o úpravě hospodaření v lese směrem k přirozenému stavu lesa, aktualizace a rozšíření internetových stránek, vypracování plánu revitalizace pozemku ve vlastnictví PS (ve spolupráci s místními občany), příprava akcí pro veřejnost v Novém pralese 60000, ,00 ČSOP - ZO 09/07 Polabí Rozvojový projekt Pozemkového spolku Polabí analýza vztahů a získání vlastnických práv k pozemkům na jedné lokalitě, jednání a komunikaci s vlastníky a úřady 57500, ,00 zcela nepřiměřené náklady na cestovné ČSOP - ZO 23/02 Berkut Bečovská botanická geodetické zaměření pozemku a jednání o jeho směně, vytvoření webových stránek, vytvoření filmu o obnově Bečovské botanické zahrady, projektová realizační dokumentace přístupu na lokalitu 60000, ,00 film bude vytvořen též ve verzi pro web (a na něm následně umístěn), ve filmu bude informace o PS a kampani MPP, scénář filmu bude zaslán ke schválení, budou vyrobeny kopie DVD s filmem pro ostatní akreditované PS ČSOP - ZO 46/17 Haluzice Pozemkový spolek Školy v Haluzicích založení pozemkového spolku, předávání zkušeností s činností pozemkových spolků zájemcům v Rusku a na Ukrajině 60000, ,00 kráceno o část nákladů na zakoupení techniky, případné předávání zkušeností do zahraničí (není na něj žádána finanční podpora) vhodné koordinovat s Radou NPS

13 ČSOP - ZO 36/08 Armillaria Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka - rozvojový projekt rozšíření působnosti PS na jednu novou lokalitu, pokračování v minulosti zahájených jednání s vlastníky, vydání letáku o činnosti PS, osazení infotabule na jedné lokalitě , ,00 Nadace Veronica Pokračování ve výkupu pozemků v Černovickém hájku a další rozvoj pozemkového spolku Veronica další odkupy pozemků v zájmové lokalitě, případně navázání jiné spolupráce s vlastníky, informování o činnosti pozemkových spolků (zejména v rámci brněnského Ekofilmu) 55000, ,00 v rámci prezentace na Ekofilmu budou šířeny tiskoviny MPP a propagována kampaň MPP ČSOP - ZO 29/02 Radnice Rozvoj Pozemkového spolku Radnice v roce 2007 zajištění dalších výkupů zájmových pozemků 39000, ,00 akreditační poplatek nelze hradit ČSOP - ZO 54/45 Hády Příroda na kraji města VII zajištění odkupu dalších pozemků, geodetické zaměření pozemků, uspořádání dvou dnů otevřených dveří na lokalitách a jejich propagace v médiích , ,00 Muzeum přírody Český ráj Jak je v Žabím ráji? vydání informačního letáku o činnosti PS, instalace informačního panelu, propagace činnosti pozemkového spolku na webu 40000, ,00 Sdružení pro venkov Rozvoj pozemkového spolku Zázmoníky 2007 jednání s vlastníky s cílem dalších výkupů (v rámci MPP) či navázání jiných právních vztahů 50500, ,00 obsah letáku zaměřit především na organizaci a její činnost (o lokalitě připravován v rámci edice MPP samostatná leták) ČSOP - ZO 02/09 Vlašim Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka uzavírání dalších právních vztahů na zájmových lokalitách, zpracování evidence pozemků v GIS, průběžný monitoring lokalit 60000, ,00 ČSOP - ZO 70/05 Jeseník nad Odrou Propagační a rozvojové aktivity PS Domov v roce 2007 zahrnutí dalších lokalit do PS, vydání CD o PS, propagace činnosti PS na třech kulturně společenských akcích pro veřejnost 33300,00 0,00 doručeno po termínu *) obecné podmínky mediálních výstupů obdobné minulým letům jsou považovány za samozřejmost a nejsou zde speciálně uváděny CELKEM , ,00

14 Zápis z 34. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Bečově nad Teplou Členové RNPS Přítomní: Václav Izák (PS Hády), Michal Krátký (PS Sagittaria), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Miroslav Janík (PS Kosenka), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Josef Pašek (PS Radnice), Petr Stloukal (MŽP ČR) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Příprava Výročního shromáždění pozemkových spolků 2007 Hlavním bodem jednání Rady NPS bylo doladění věcných a organizačních náležitostí Výročního shromáždění pozemkových spolků, jež začíná toho dne odpoledne. 2. Akreditace pozemkových spolků Rada NPS prodlužuje akreditaci těmto pozemkovým spolkům: PS Čertoryje (ČSOP - ZO 58/06 Bílé Karpaty), PS Ferguna (ČSOP - ZO 40/04 Teplice - Ferguna), PS Jablokoň (ČSOP - ZO 56/13 Pálava), PS Lednice (ČSOP - ZO 56/14 Lednice), PS Lunaria (Lunaria, o.s.), PS Milkovické údolí (Milkovický přírodně společenský kroužek, o.s.), PS Severní Plzeňsko (ČSOP - ZO 26/02 Plzeňsko), PS Tradice Bílých Karpat (Tradice Bílých Karpat, o.s.), PS Vysočina ochránců přírody a ornitologů (ČSOP - ZO 42/12 Kámen - Jiříkov). Rada NPS vyzývá pozemkové spolky PS Aluvia dolního toku řeky Dyje, PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska, PS Severní Prácheňsko, PS Spálené Poříčí, PS Studénka a PS Velkopopovicko, aby doplnili náležitosti nezbytné k prodloužení akreditace v co nejkratším čase!. 3. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS doporučuje k výkupu z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu pozemky č. 981 (PK), 982 (PK), 987 (PK) a 989/2 (PK) v k.ú. Bořetice u Hustopečí (lokalita Zázmoníky) o celkové výměře 6420 m 2 za cenu odhadní, tedy 26090,- Kč. Příští jednání Rady NPS se bude konat pravděpodobně na přelomu května a června v Praze (termín bude upřesněn). Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

15 Zápis z 35. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Václav Izák (PS Hády), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Miroslav Janík (PS Kosenka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Josef Pašek (PS Radnice), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - Výroční shromáždění pozemkových spolků 2007 zdárně proběhlo (viz bod 3) a zpráva o jeho průběhu byla rozeslána všem akreditovaným pozemkovým spolkům Úkoly průběžně řešené: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web bude umístěno až na nové webové stránky ČSOP, které se v současné době připravují - nabídnout publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům fakultám k výuce apod. bude realizováno koncem prázdnin (před začátkem nového semestru) - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví projekt je v základním rámci připraven, jeho podání Nadaci LČR bylo shledáno nepříliš nadějným, vyhledává se vhodný finanční zdroj - dopracovat metodiku zpracovávání ochranářských plánů (mimo jiné s ohledem na připomínky, které zazněly na Výročním shromáždění pozemkových spolků) - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS texty byly prozatím připraveny do sborníku chystaného v rámci programu NROS (podpora Regionálních center ČSOP), následně bude v upravené verzi použit i pro Manuál PS Úkoly trvající: - návštěva u PS Podbeskydí - vypracování pravidel pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a jejich vtělení do směrnice pro pozemkové spolky. - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO 2. Akreditace pozemkových spolků Rada NPS odpouští akreditační poplatek na rok 2007 pozemkovému spolku Severní Prácheňsko (o.s. Severní Prácheňsko) na základě jejich písemné žádosti a faktu, že jde o nový pozemkový spolek, prozatím se zcela minimálními příjmy.

16 Rada NPS prodlužuje akreditaci těmto pozemkovým spolkům: PS aluvia dolního toku řeky Dyje (ČSOP - ZO 56/02 Břeclav), PS Severní Prácheňsko (o.s. Severní prácheňsko), PS Spálené Poříčí (ČSOP - ZO 27/04 Spálené Poříčí). Rada NPS prodlužuje podmíněně akreditaci PS Studénka (ČSOP ZO 70/03 Studénka), který má uhrazený akreditační poplatek na rok 2007, avšak dosud nedodal zprávu o činnosti v loňském roce. Rada NPS bere na vědomí ukončení činnosti PS Velkopopovicko (ČSOP ZO 10/02 Velké Popovice) a jeho ujištění, že veškeré smluvní vztahy byly či během tohoto roku budou řádně ukončeny. Rozhodnutí o prodloužení či neprodloužení akreditace PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska odkládá Rada NPS na své příští jednání. Rada NPS žádá Kancelář ÚVR ČSOP, aby pozemkový spolek písemně informovala, že nebude-li do příštího jednání Rady NPS uhrazen akreditační poplatek a dodána zpráva o činnosti PS v uplynulém roce, bude Rada NPS nucena konstatovat zánik akreditace tohoto pozemkového spolku. Tyto body dodatečně mailem schváleny též Romanem Bartákem, Michalem Krátkým, Tomášem Růžičkou, Petrem Stloukalem a Jiřím Stonawskim. 3. Výroční shromáždění pozemkových spolků Rada NPS považuje letošní Výroční shromáždění za velice úspěšné. S velkým potěšením kvituje zejména zájem pozemkových spolků o účast a bohaté diskuse nad jednotlivými tématy. Rada NPS toto vezme v úvahu při přípravě příštích výročních shromáždění, aby umožnila diskusím dostatečný prostor. Rada NPS děkuje pozemkovému spolku Berkut za skvělé zajištění celého Výročního shromáždění, které mělo na jeho zdárném průběhu nemalý podíl. Rada NPS vyzývá pozemkové spolky z Moravy, aby navrhli místo na konání Výročního shromáždění pozemkových spolků v příštím roce (sál, možnost ubytování a stravování v přiměřených cenách pro minimálně 60 lidí, nejlépe v dopravním dosahu lokalit v péči některého pozemkového spolku). 4. Kampaň Místo pro přírodu Aktuální stav konta MPP je Kč. V tuto chvíli jsou rozjednány a schváleny (včetně smluv již částečně podepsaných) výkupy za Kč. Dne 2. června proběhlo ve Vlašimi (lokalita Na pramenech) setkání s dárci kampaně MPP. Setkání lze hodnotit jako úspěšné (zúčastnilo se ho 8 dárců + další rodinní příslušníci, jejich zájem o problematiku byl značný). 5. Vykoupené lokality Rada NPS souhlasí s legalizací již stojícího vodojemu na jednom z vykoupených pozemků v Jindřišském údolí (o níž žádají místní zahrádkáři, vodojem využívající) za podmínek, že vodojem bude legalizován jako stavba dočasná na max. 15 let, že nedojde k žádným úpravám, měnicím podstatnou měrou vzhled či zvětšujícím jeho současnou podobu a že bude z řad zahrádkářů jasně stanovena osoba či subjekt, který bude mít za stav objektu a jeho případnou následnou likvidaci zodpovědnost. Rada NPS bere na vědomí informaci o zahájení komplexních pozemkových úprav v Jindřichovicích pod Smrkem. Rada NPS projednala vhodné odborné konzultanty ochranářských plánů jednotlivých vykoupených lokalit. Kancelář ÚVR ČSOP s nimi do příštího jednání Rady NPS předjedná ochotu této funkce se ujmout a případných podmínek. Rada NPS bere na vědomí informaci o přípravě informačních letáků o lokalitách Opičák a Zázmoníky

17 6. Různé Pozemkové spolky zřízené subjekty ČSOP, které na svých lokalitách chystají nějaké úpravy směřující ke zpřístupnění těchto lokalit veřejnosti či interpretaci jejich zajímavostí veřejnosti - naučné stezky, odpočívadla, vyhlídky, úpravy stezek (a též pozemkové spolky mimo ČSOP, chystající takovéto úpravy na lokalitách vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu) mohou požádat o financování těchto úprav v rámci společného projektu ČSOP a RWE Transgas Net. Bližší informace podá na Kanceláři ÚVR ČSOP Zuzana Sýkorová ( , Příští jednání Rady NPS se uskuteční v rámci setkání členů a příznivců ČSOP 7. nebo 8. září 2007 ve Vraném nad Vltavou. Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha Zápis z 36. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne ve Vraném nad Vltavou Členové RNPS Přítomní: Václav Izák (PS Hády), Miroslav Janík (PS Kosenka), Josef Pašek (PS Radnice), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.) Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - nabídnout publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům fakultám k výuce apod. bylo obesláno 7 fakult dle adresáře dodaného Martinem Klaudysem (Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, Katedra přírodních věd; Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí; Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí; Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra biologie; Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra biologie; Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie), zatím bez odezvy (případné další kontakty vítány)

18 Úkoly průběžně řešené: - informovat písemně PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska, že nebude-li do příštího jednání Rady NPS uhrazen akreditační poplatek a dodána zpráva o činnosti PS v uplynulém roce, bude Rada NPS nucena konstatovat zánik akreditace tohoto pozemkového spolku Michal Krátký nabídl ještě před tímto definitivním krokem osobní návštěvu, dopis bude zaslán na základě jejího výsledku - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web je připraveno na nové verzi webových stránek ČSOP, které by měly být spuštěny během října - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví projekt je v základním rámci připraven, jeho podání Nadaci LČR bylo shledáno nepříliš nadějným, vyhledává se vhodný finanční zdroj - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS texty prozatím otištěn ve sborníku, chystaného v rámci programu NROS (podpora Regionálních center ČSOP), následně bude v upravené verzi použit i pro Manuál PS Úkoly trvající: - vypracovat pravidla pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a vtělit je do směrnice pro pozemkové spolky - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO - navštívit PS Podbeskydí 2. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky č. 1016/2 (PK), 1019/2 (PK), 1020/2 (PK) v k.ú. Bořetice u Hustopečí (lokalita Zázmoníky) o celkové výměře 0,2464 ha za Kč (cena odhadní) Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky č (PK), 1022 (PK), 1023/1 (PK), 1025 (PK) v k.ú. Bořetice u Hustopečí (lokalita Zázmoníky) o celkové výměře 0,5311 ha za Kč (cena odhadní) Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemek č (PK) v k.ú. Poteč (lokalita Ščúrnica) o celkové výměře 0,4791 ha za Kč (47,4 % ceny odhadní) Rada NPS projednala na základě několika předběžných žádostí o vyjádření z poslední doby možnosti výkupů ve veřejných dražbách v rámci kampaně Místo pro přírodu. Rada NPS konstatovala, že výkup ve veřejné dražbě je z prostředků možný. Dražby se může účastnit konkrétní zástupce pozemkového spolku či zaměstnanec Kanceláře ÚVR ČSOP na základě plné moci statutárního zástupce ČSOP, vydané k té které konkrétní dražbě. maximální cenu, do níž je možné na dražbě jít, je nutné stanovit vždy individuálně pro ten který pozemek. V případě časové tísně (vzhledem k termínu dražby v závislosti na nejbližší jednání Rady NPS a ÚVR ČSOP, respektive PÚVR ČSOP) souhlasí Rada NPS i s mailovým projednáváním takovýchto žádostí na základě doporučení jednoho člena Rady NPS a koordinátora kampaně Místo pro přírodu, vycházející z osobní návštěvy lokality a konzultace s navrhovatelem. Aktuální stav konta Místo pro přírodu je Kč Koncem října se uskuteční setkání s dárci na Zázmoníkách.

19 3. Metodika zpracovávání ochranářských plánů Byly projednány další možnosti úprav a zjednodušení materiálu. Koordinátor programu připomínky zapracuje a v co nejkratší době rozešle finální verzi členům Rady NPS k posledním připomínkám. Použitelnost materiálu v takto upravené podobě bude následně otestována na lokalitách, vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu, pro které dosud nebyl ochranářský plán vypracován. 4. Různé Výroční shromáždění pozemkových spolků Rada NPS děkuje za všechny nabídky k uspořádání příštího výročního shromáždění pozemkových spolků. - Rada NPS prosí PS Zázmoníky o domluvení podmínek a vhodného termínu (konec března první polovina dubna) výročního shromáždění v Bořeticích. Jestliže by toto nevyšlo, pověřuje Mirka Janíka přípravou výročního shromáždění ve Valašských Kloboukách. Příprava projektu podpory činnosti pozemkových spolků na MŽP - Projekt bude podán s totožným obsahem a rozpočtem, jako v loňském roce - Kancelář ÚVR ČSOP do projektu doplní mapu akreditovaných PS, výměru pozemků v péči PS s procentickým podílem pozemků v ZCHÚ a celkové náklady na činnost pozemkových spolků v uplynulém roce (dle zpráv o činnosti). K projektu bude též připojena metodika na zpracovávání ochranářských plánů. Realizace pilotních a rozvojových projektů v letošním roce - Rada NPS připomíná všem realizátorům, kteří mají jako součást projektu vydání tiskoviny, že termín pro realizaci této části projektu je 31. říjen a zdůrazňuje, že nebude souhlasit se žádným posunem termínu, pokud do tohoto data nebude předložen alespoň kompletní předtiskový náhled se zapracovanými připomínkami koordinátora projektu. - Rada NPS souhlasí se změnou projektu PS Zázmoníky realizace webové prezentace místo vydání tiskoviny. Příští jednání Rady NPS se uskuteční 25. října, následné (hodnocení závěrečných zpráv projektů) pak 6. prosince. Zapsal: Moravec Ověřil: Vlačiha

20 Zápis z 37. jednání Rady Národního pozemkového spolku dne v Praze Členové RNPS Přítomní: Pavel Bureš (Národní památkový ústav), Václav Izák (PS Hády), Miroslav Janík (PS Kosenka), Martin Klaudys (PS pro přírodu a památky Podblanicka), Michal Krátký (PS Sagittaria), Petr Stloukal (MŽP ČR), Jiří Stonawski (Lesy České republiky s.p.), Vlastislav Vlačiha (PS Milý) Nepřítomni: Roman Barták (ÚVR ČSOP), Josef Pašek (PS Radnice), Ladislav Ptáček (ÚVR ČSOP), Tomáš Růžička (Nadace Partnerství), Kancelář ÚVR ČSOP Jan Moravec 1. Kontrola minulých úkolů Úkoly splněné: - informovat písemně PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska, že nebude-li do příštího jednání Rady NPS uhrazen akreditační poplatek a dodána zpráva o činnosti PS v uplynulém roce, bude Rada NPS nucena konstatovat zánik akreditace tohoto pozemkového spolku (viz též bod 2) Úkoly průběžně řešené: - vyřešit povinnosti plynoucí z lesního (povinnost lesního hospodáře, lesní plány, respektive osnovy) a mysliveckého (součást honitby) zákona v souvislosti s lokalitami vykoupenými v rámci MPP - umístit pdf verzi publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví na web je připraveno na nové verzi webových stránek ČSOP, které by měly být spuštěny během listopadu - připravit projekt na podporu ochrany kulturního dědictví projekt je v základním rámci připraven, vyhledává se vhodný finanční zdroj - zpracovat stručný návod na vypracování závěrečné zprávy projektů jako součást manuálu PS texty otištěn ve sborníku Výběrová řízení a další finanční zdroje ÚVR ČSOP, v upravené verzi použit i pro Manuál PS (viz bod 4) - vydat aktualizovaný dotisk publikace Zakládáme pozemkový spolek v přípravě, vyjde do konce roku Úkoly trvající: - vypracovat pravidla pro nakládaní s dokumenty týkajícími se pozemkových spolků a vtělit je do směrnice pro pozemkové spolky - kontaktovat PS Moravská Sibiř ohledně výkupů pozemků, navržených v závěrečné zprávě projektu č přepracovat vybrané kapitoly publikace Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví jako součást Manuálu PS - distribuovat publikace Pozemkové spolky: jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč a Pozemkové spolky pomáhají vlastníkům v co největším množství např. prostřednictvím středisek AOPK, správ CHKO - navštívit PS Podbeskydí 2. Kampaň Místo pro přírodu Rada NPS doporučuje k výkupu v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky č. 156/1, 170/2 a 171/1 v k.ú. Bžany (lokalita Bžanské doly) o celkové výměře 3,1644 ha. Pozemky mají být prodávány ve veřejné dražbě, horní hranice ceny bude stanovena na základě vyvolávací ceny korespondenčně. Aktuální stav konta Místo pro přírodu je Kč. Dosud nejsou uhrazeny čtyři kupní smlouvy, které jsou v současné době podepisovány, za celkem Kč.

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům projekt č. organizace požadováno Kč podpořeno Kč důvod krácení výstupy speciální podmínky poznámka 321001 Ždánický les 80000,00 80000,00 321002 Bílé Karpaty 79200,00 79200,00 321003 Jizersko-ještědský

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

Strategie dalšího rozvoje hnutí pozemkových spolků a Národního programu pozemkových spolků

Strategie dalšího rozvoje hnutí pozemkových spolků a Národního programu pozemkových spolků Strategie dalšího rozvoje hnutí pozemkových spolků a Národního programu pozemkových spolků Pozemkové spolky jsou jedním z nejperspektivnějších nástrojů ochrany přírodního a kulturního dědictví v budoucnosti.

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Základní informace Délka trvání projektu 6 let (2014-2019) Předpokládané náklady 607 879 Euro Příjemce podpory ČSOP Salamandr,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC Článek I Název spolku Spolek Přeskopec členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. Článek

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 10. 2013 v 14 00 hodin Restaurace Obecní Dům v obci Sepekov Přítomni: Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras konané dne v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup

Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras konané dne v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras konané dne 12.4.2007 v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup Valnou hromadu MAS Moravský kras zahájil v 17 hodin předseda Miloslav Novotný a konstatoval, že je přítomno

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

IX. schůze sdružení v Kroměříži.

IX. schůze sdružení v Kroměříži. I. Program: IX. schůze sdružení 3.7.2015 v Kroměříži. Účast členů předsednictva: Ing. Jana Fatěnová, Mgr. Jana Svárovská, František Šoman, Ing. Lenka. Další osoby účastnící se zasedání: - Omluveni: Ing.

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zápis ze 17. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 9. 11. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje ČÍSLO: SM/40/RK ZMĚNA Č.: 3 PLATNÁ OD: 17. 3. 2009 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 24. 9. 2012 v 16 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Mgr. Kolářová Ludmila, Ing. Málek Bohumil

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 22. 11. 2011, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 1013/02/2015 konaného dne 14.12.2015 v 16.15 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ Spolupráce Královéhradeckého kraje s vybranými zástupci turisticky významných území v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku : V rámci veřejné zakázky bude vybrán

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 21. 1. 2013 v 15 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada Pavel Omluveni: Tollinger Jindřich,

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s.

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. Článek 1 Charakteristika Sdružení Dřípatka (1) Název spolku v plném znění: Sdružení Dřípatka, z. s. (dále jen Sdružení Dřípatka). Tento název vychází jako zjednodušený

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Z Á P I S schůze Rady MAS Regionu Haná úterý 31. července 2007, IC na obecním úřadě v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Hana Lebedová

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více