Chapter 2, Kapitola 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chapter 2, Kapitola 2"

Transkript

1 Chapter 2, Kapitola 2 Families: Challenges and Rewards - Rodina: Výzvy a odměny Být rodičem není jednoduchá práce. Navíc pokud je v rodině dítě s postižením, jsou na rodiče kladeny nesčetné požadavky. Tyto požadavky se mohou stát nepřekonatelné. Náš čas, naše nálada, naše srdce a naše síla můžou být napjaty kvůli nekonečným požadavkům návštěvy u doktorů, vyšetření v nemocnicích, porady s učiteli, schůzky s psychoterapeuty, pracovní terapie, logoterapie, úsilí v hledání rekreačních programů a obohacujících programů, které pomáhají našim dětem najít a rozvinout jejich nadání. Když se přidají tyhle a další povinnosti jsou neviditelné nárazy, vzniká emoční napětí. Jsou potřeby ostatních dětí v rodině naplňovány? Je na nich znát nelibost, žárlivost, hněv mezi sourozenci, který musíme zvládat? Narůstá v našem manželství stres? Finanční výdaje, které jsou potřeba v péči o postižené dítě a mohou být nepřekonatelné a také mohou vyžadovat těžké volby. Jako kámen hozený do vody, vlny se mohou dotknout každé stránky v naší rodině. Občas toto čeření vody můžeme pociťovat jako veliké vlny, které nás chtějí převrhnout. The Need for Balance - Potřeba rovnováhy Liz Costello, matka mladé ženy s WS a terapeutka pro rodiče postižených dětí, hovoří o potřebě rovnováhy. Potřebujeme rovnováhu v péči o naše dítě s péčí o sebe, říká. Toto je pro nás důležitá informace. Ve snaze udělat vše nejlépe, můžeme k sobě být příliš tvrdí, zapomínáme na oddechový čas a volno, na úkor našich potřeb. Musíme mít na paměti, že každé z našich dětí, včetně dítěte s postižením, je člen naší rodiny. Každý má v rodině svou funkci, je částí celku, s jeho povinnostmi a omezeními. Helen Featherstone, píše v její klasice Difference in the Family (Rozdíly v rodině), že vyrovnání se s požadavky dětí a normálním rodinným životem spolu s požadavky, které na nás klade péče o postižené dítě, může být vůbec nejtěžším úkolem ze všech. Navzdory těmto těžkostem rodina může doslova vykvést. Mnoho bojů, zklamání, snah a vítězství, které jsou součástí každé cesty, mohou zvýšit rodičovskou sílu a tvořit rodinu. Neměli bychom se stydět za to, když se vše nedaří, tak, jak by mělo nebo pokud jsme přemoženi stresem. Můžete také být na výchovu dítěte sám (sama), nesoucí tíhu rodičovských povinností jen na svých bedrech. Stejně tak jako vy, se mnoho jiných ocitlo na stejné cestě. Mohou Vám nabídnout poradenství, náhled, pochopení a přinejmenším porozumění a vcítění. Parent-to-Parent, Rodiče-Rodičům Rodiny se liší, každá je individuální a neexistuje zde jednotná rada, jak být vyrovnaný. Ale sdílení napětí a těžkostí může být mocnou silou v hledání vlastní cesty. Na letáku WS asociace je napsaná zpráva: Heart to Heart, Hand in Hand Srdce do srdce, ruku do ruky. Ruce rodičů, pečujících doktorů, terapeutů a ostatních profesionálů mohou nabídnout prostředky k pátrání, nápadům a užitečným informacím. Srdce rodičů mohou dosáhnout bolestných pocitů strachu, zlosti, viny, osamělosti, které mohou odčerpávat energii. Srdce mluvící k srdci může vést k novému porozumění a pomoci. Rodičovská setkání se mohou konat na různých místech. Stále více se rodiče stýkají na dálku, skrze internet. Asocicace WS je podporující skupina se stovky rodičů po celém světě sděluje 1

2 zkušenosti a možnosti a útěchu v poznání, že nejsou sami. (Informace, jak se přihlásit je na konci této kapitoly.) Příbuzní dětí poskytují neocenitelné informace, pohledy a každodenní praktické rady, které jsou k nezaplacení. Vaše komunita možná poskytuje další příležitosti jak se setkávat a mluvit o společných zájmech rodičů dětí s postižením, skrze školy nebo skrze existující rodičovské organizace. (Nebo vy sami se můžete rozhodnout vytvořit podporující skupinu, která se může setkávat tak často, jak dovolí vaše vzdálenost.) Konference, pikniky a různá ostatní společenská setkání podporovaná regionální nebo státní zástupce WSA poskytují cesty k setkávání rodičů, se kterými můžete zůstat v kontaktu. Copiong with feelings - Zvládání citů Rodiče, kteří píší nebo mluví o svých bojích a zápasech nám říkají, jak je důležité brát na vědomí vaše pocity. Liz Costello k nám naléhá, abychom k sobě byli upřímní ve svých obavách. Musíme poznat, co jsou zač, když je nemáme pod kontrolou a táhnou nás k zemi. Můžeme mít obavy, že naše děti nebudou přijímány svými vrstevníky, že se jim vrstevníci budou smát a jejich zdravotní problémy se budou zhoršovat. Pokud naše dítě necháme vystavováno zneužívání a nebezpečí, může v nás ztratit důvěru. Máme možnost volby, zdůrazňuje Costello. Můžeme se utápět v našem strachu nebo poodstoupit dozadu a dívat se, vzdělávat se, snažit se pomoci jim v posunu. Knihy, články, vztahy mezi rodiči podporujících skupin mohou být částí vzdělávání. Když se nám zdá vše nesnesitelné a těžké, je zde profesionální poradenství a psychoterapie, která nám může pomoci ke znovuzískání rovnováhy. Učit se zvládat možnosti, získávat sílu, o které dokonce nevíme, že ji máme, hledat významy a hlubší spojení, které víme, že existují. Toto není pohled Pollyanny, ale těžce vydobytý pohled vyrvaný ze slz a bolesti. Kniha Helen Featherstone, dojemně popisuje, jak dítě s postižením nevyhnutelně mění každého v rodině, přesto nabízí neobvyklé příležitosti pro osobní růst členů rodiny. Grief Smutek Na konferenci konající se díky WSA, Ted Bowman, autor knihy Los of Dreams: A Special Kind of Grief (Ztracené sny: Zvláštní druh zármutku) mluví o obrázcích v naších duši (o našich snech) o životní cestě, jak předpokládáme, jaká bude citově důležité představy o nás, o našich rodinách, o našich dětech, o naši práci. Co se stane, když jsou najednou naše sny ztraceny? Nedokážeme přesně popsat, ani se vcítit do situace, když rodiče poprvé uslyší informaci, že jejich dítě je postižené. Bowman a další, kteří si prošli touto těžkou životní cestou, mluví o tom, že je třeba dovolit si truchlit za ztrátu, cítit zármutek, hněv a zklamání takže musíme hledat nové sny a postupně se hojit. Každý prožívá smutek ze ztráty jinak. Není zde jednotná cesta, jak postoupit dál. Jednotlivé fáze smutku jsou rozpoznány, ale nemůžeme přecházet elegantně z jedné fáze do druhé. Slzy, které jsme prolili, se mohou zaměřit na všechny aspekty žalu najednou zamítání, hněv, 2

3 deprese. Můžeme nevědomě vyjednávat s osudem slibovat změny v našich životech, pokud se pouze tato jedna věc zruší. Můžeme dávat vinu sobě, za to, co se stalo. Můžeme se posunout do dalšího stádia nebo setrvávat ve fázi smutku. A smíme hledat, dlouho po tom, co jsme se naučili tento fakt akceptovat, zvládat, vytvářet podoby naděje a radosti, když nás znovu přepadne smutek. Nové výzvy přizpůsobení se škole, vrstevníkům a medicínským problémům, mohou roznítit pocity, které se nám zdály překonány. Každý z nás se pohybuje na své cestě vpřed. Je dobré si pamatovat, že nikdo z nás nemůže být perfektním rodičem, perfektním modelem velkorysosti, tolerance a přijetí. Ale můžeme sílit díky tomu, že akceptujeme realitu. Pokud vidíme, oceňujeme a vzdáváme díky za dárky dětí, jejich energii, jejich lásku v životě, jejich životní místo v rodině a světě. Marriage Manželství Helen Featherston srovnává manželství s houpačkou, se dvěma lidmi přinášející různé síly, styly, postoje a povinnosti do partnerství. V reálním světě, se většina z nás musí učit (často pomocí chyb), jak udržet náš drahý a křehký poklad vztahů v bezpečí před stresy. Stres existuje ve všech manželstvích. Je pro nás důležité, abychom byli schopni dávat a přijímat milující pomoc, hledat cesty, jak k sobě mít blíže, jak pečovat o manželství. Rodiče mluví o různých okamžicích. Matky a otcové mohou mít protichůdné pohledy na to, co je špatné, co je dobré, co jak dělat a co nedělat. Někdo může postižení popírat s tvrzením, že z toho dítě vyroste nebo tvrdí, že dítě potřebuje více výcviku a méně shovívavosti. Může se vyskytnout konflikt v tom, že někomu bude dítě překážet v růstu. Jiný rodič se zase naučí vše, co může o tomto postižení. Rodiče mohou mít různé cesty trápení, ve zvládání stresu. Typický příklad: matka zdvojnásobí svoje úsilí, bere na sebe všechnu zodpovědnost ve výchově, cítí se přetížena a izolována. Otcové mají sklon vrhnout se do práce se svými starostmi a zármutky. Vůči problémům doma jsou chladní a izolovaní, často zanechávají city mimo rodinu. Dokonce když jsou domácí úkoly sdíleny, mohou problémy trvat. Rodiče si mohou ubližovat navzájem, zdráhat se sdílet své pocity o nepřiměřenosti, strachu a viny. Únava může také zatěžovat reakci na potřeby. Learning to Communicat Učit se komunikovat Odpor a hněv nás může zahnat stranou, když si potřebujeme být sobě vzájemně nablízku. Výbuchy citů, hněvu, obvinění a vyčítání mohou zatemnit kontakt. Komunikace co je v našich srdcích odvaha mluvit upřímně a poslouchat bez útočení nebo obrany nabízí klíč k problému. Úleva a radost z vyjádření našeho názoru, bez pocitu viny a studu a to, že jsme vyslyšeni, nám může dát pocit nového začátku. Komunikace je dovednost. Můžeme se ji učit, ale dá to práci. S praxí se stává návykem a tento životadárný návyk znamená možnost pro rodiče čelit nejtěžším změnám se vzájemným porozuměním a humorem. Knihovny jsou naplněny dobrými publikacemi o komunikaci mezi partnery nebo uvnitř rodiny. Mnoho z nich obsahuje cvičení, jak se mohou učit mluvit otevřeněji, s láskou a neobviňovat se navzájem. Vzdělávání dospělých a různá školení nabízí programy a semináře o uplatnění svých potřeb a přání a jak poslouchat jeden druhého. Skupiny podporujících rodičů také mohou poskytovat informace. Mnoho farností nabízí 3

4 poradenství. Profesionální manželský poradce nebo terapeut nám může také v komunikaci pomoci a podporovat nás. Getting Away Dostat se ven Udržovat manželství nám zabere čas. A čas je v rodině drahocenný. Být sám s jedním z partnerů obvykle znamená vzdát se něčeho jiného, ale vrátit do vztahu zpátky romantiku má význam. Rodiče by si měli udělat jednou týdně rande. Pokud je to možné, je také důležité se dostat ven přes noc. Může to zabrat mnoho úsilí, najít někoho na hlídání, komu budete opravdu věřit, ale je to investice, která se vyplatí. Jestli je cena za péči o vaše dítě vyšší, než si můžete dovolit, nalezněte někoho v rodině nebo dobrovolníka v církevním společenství. Prarodiče by také mohli být schopni vám pomoci. Mateřská centra (Kluby matek) často nabízí hlídání dětí. V některých komunitách je nabízena odlehčující péče, někdy je nabízena státními institucemi. S trpělivostí a dobrou vůlí může být potřebám vaší rodiny rozuměno a můžete mít duševní pohodu. Finding New Dreams - Nalezení nových snů Rodiny, kde je dítě s postižením, čelí různým nátlakům a jsou ve větším nebezpečí. Ačkoli je pravda, že rodiny mohou zkolabovat pod napětím, je také pravda, že nátlaky a výzvy mohou nakonec stmelit rodinná pouta. Rodiče dětí s WS, ať už se jedná o jednoho rodiče nebo o oba rodiče v manželství, prověřují svoji odvahu, svůj optimismus, oddanost a více než cokoli jiného schopnost vytvářet milující prostředí, které vychovává každé dítě. Rodiče se učí realitě, těší se z jedinečných vlastností dětí, jejich vlastní dovednosti kvetou. Učí se být obhájci svých dětí ve vzdělávacích programech a v ostatních lidských službách, které jejich děti potřebují. Často musí lékařům, učitelům a ostatním profesionálům vysvětlovat, co vůbec je WS. (V USA natož v ČR!!) Rozšiřují příležitosti k odpočinku, obohacení, k osobnímu růstu. Pomáhají ke změně postojů v komunitě a ve společnosti - a to, že děti a dospělí s postižením různého druhu jsou zahrnuty do hlavního proudu (integrováni) ve školách, v sousedství, v práci. Začátek změny je v rodině, kde každý z nás může najít cestu k růstu s takovým životem, jaký nám byl nabídnut. To znamená to kde a jak se rodí sny. Brothers and sisters Bratři a sestry Bratři a sestry, stejně jako rodiče, cítí, že se mají rvát za dítě s postižením. Pracovat na rovnováze v rodině, protože i potřebám sourozencům a jejich požadavkům je nutné věnovat pozornost. Výjimečná kniha Living with a Brother or Sister with Special Needs (Soužití s postiženým sourozencem, napsal Donald Mayer a Patricia Vadasy), popisuje na základě zkušeností sourozenců praktické rady a pochopení jak pomáhat řešit smíšené pocity hněvu, radosti, zmatku, žárlivosti, strachu, lásky, viny a pýchy. Stejně jako rodiče, se sourozenci dítěte s WS občas mohou cítit izolováni, zvláště když se ostatní děti posmívají jejich sourozenci s WS. Sourozenec může cítit rozpor v tom, že chce 4

5 pomáhat svému postiženému sourozenci, ale chce zároveň být akceptován ostatními. Některé děti mohou pocity smutku a hněvu skrývat před svými rodiči, aby je nezatěžovaly. Mohou se cítit rozpačitě, když jejich postižený sourozenec dělá něco nepřiměřeného před jejich vrstevníky. I oni mohou mít dojem prohry, protože by si přáli, aby postižený sourozenec mohl dělat stejné věci a aby spolu mohli sdílet společné zážitky. Nebo mohou cítit žárlivost na množství času a energie vydané pro dítě s WS a ještě cítí vinu za jejich negativní emoce. The long view Dlouhodobý výhled Je tu ale také druhá strana mince. Potíže jsou skutečné, ale také jsou zde pozitivní výsledky v růstu rodiny s odlišným dítětem. Autoři knihy Living with a Brother or Sister with Special Needs píší: Mnoho dospělých, kteří vyrůstali s postiženými sourozenci, říká, že se naučili, jak být moudřejší a silnější. Často si tito lidé více uvědomují a lépe přijímají rozdíly mezi lidmi a hlouběji ocení důležitost každé osoby, nezáleží jim na tom, v čem je tato osoba odlišná. Pokud se ohlédneme zpátky, mnoho dospělých si pamatuje pocity, kdy se cítili velkými bratry nebo sestrami učili jejich sourozence hrát si s míčem, pomáhali jim udělat jejich narozeninovou party atd. Učit se být nesobecký od raného věku je pozitivní. Sourozenci také často mluví o jiném zvláštním pocitu o pravém smyslu pýchy, když se jejich sourozenec s WS něco naučí nebo něco umí. Ať už je úspěšný ve Speciální olympiádě, ve hraní na bicí ve školní kapele nebo získá práci, kterou si udrží. Answering Questions Odpovědi na otázky Jedna ze základních věcí, kterou potřebují všichni sourozenci znát, je informace jasné vysvětlení, co je WS. Malé děti potřebují vědět, že toto postižení nezpůsobily a ani že není nakažlivé. Knihy napsané pro děti a dospívající mohou být užitečné, několik jich je uvedeno na konci této kapitoly. Starší dospívající a dospělé děti se často vyptávají na budoucnost. Může je zajímat, kdo se o jejich sourozence bude starat, až vyroste. Je potřeba o těchto starostech mluvit a snažit se odpovídat na jejich otázky. Stejně jak rodiče, potřebují i sourozenci být schopni přiznat jejich negativní pocity, vidět je jako součást jejich života. Potřebují příležitosti vyjádřit tyto pocity a dostat praktické rady, jak ovládat tyto situace, které jim způsobují bolest. Prosvětlování v komunikaci s rodiči je důležité, ale je také užitečné sdílet své zájmy i s lidmi mimo rodinu party vrstevníků atd. Individuální poradenství může napomoci zvláště v těžkých časech. Vynikající příležitostí mohou být kluby pro sourozence dětí s postižením, které existují v mnoha státech v USA. Nazývají se Sibshops sourozeneckým studiem, vrstevníci si zde povídají o tom, co se jim v jejich životě zdá dobré a co není tak dobré. Můžete zjistit, jestli takový spolek neexistuje někde blízko vás nebo můžete nějaký podobný spolek založit. (Adresa na konci kpt.) Extended Family Relatives and Friends Rozšířená rodina příbuzní a přátelé V mnoha rodinách prarodiče, tety, strýčci a ostatní příbuzní nabízí důležitou podporu. Pokud bydlí blízko, mohou občas převzít péči a úkoly, pomáhat s řízením, nakupováním a dalšími 5

6 domácími pracemi, či uspořádat speciální výlety. Ale také mohou vznikat různé nesoulady. Někteří členové rodiny mohou nesouhlasit s přístupem k péči o postižené dítě, naše problémy se jim mohou zdát přehnané nebo se jim může zdát, že jednáme s mnoha nedostatky. Mohou se cítit využívaní, protože se musí přizpůsobovat našim potřebám. Jejich rozmrzelost se může stupňovat. Měli bychom mít na paměti, že stejně tak naši příbuzní mohou cítit narození postiženého dítěte jako prohru a bojují se svým vlastním žalem. S trochou úsilí a dobré vůle mohou sdílet stejné pocity. Je důležité informovat ostatní členy rodiny co nejvíce o WS, informovat je o tom, jak může toto postižení ovlivňovat vývoj dítěte. Čím blíže budete svým příbuzným, tím větší podporu získáte pro svoji rodinu. Changing Attitudes Změna názorů Rodiny s postiženými dětmi se dostávají do podvědomí širší veřejnosti. Některé děti mohou být vystavovány krutému chování ostatních lidí, což může způsobovat bolest na duši. Je to výzva dodat postiženému dítěti, které je napadáno ostatními dětmi, důvěru a umožnit jejich sourozencům, aby se postavili čelem této situaci. Změny nastaly i ve školách, které do své výuky zapojují i děti s postižením. Tyto změny jsou pozitivní silou a úmyslem. Doufáme, že tyto změny povedou ke změně postojů některých lidí, kteří se nevhodně chovají k postiženým. Předsudky, které mají tito lidé, mohou zhatit naše úsilí. Matka dítěte s WS, Terry Monkaba, uspořádala v Benově třídě zvláštní přednášku. Povídání vyvrcholilo ohromujícím vystoupením Bena, který hrál na bubny a vysloužil si hřmotný potlesk. Takové podobné aktivity mohou být cestou, jak změnit myšlení a chování ostatních lidí k této problematice. Stejně jako ve všech ostatních stránkách rodinného života, mohou být tyto těžkosti také příležitostmi k nalezení pravých hodnot, k nalezení správné cesty k účinné komunikaci a naučit se, jak žít. Acceptance Přijetí Otec mladého člověka s WS mluví o svém dítěti jako o daru. Říká, že jeho syn mu umožnil naučit se něco o sobě, o tom, kdo opravdu je, jak významné je někoho opatrovat a jaké sny mají cenu snít. Největším darem pro něj je dar být schopný dávat a být schopný milovat. Barbara Gill, autorka knihy Changed By a Child (Změnila jsem se díky dítěti) a matka syna s WS, hovoří o našich volbách. Každý vidí postižení jako připoutání se, obtíž Pokud i my se budeme k postižení takto stavět, nebude zde příležitost k významu, učení, růstu a k ovlivnění okolního světa a nepochopíme, že náš život nám byl dán. Změna, kterou přináší dítě, může změnit svět rodičů. Někteří změní svoje zaměstnání a učí nebo poskytují rady ostatním rodičům a dětem. Někteří se snaží odstraňovat hranice v legislativě, bojují za práva postižených ve veřejné politice. Někteří dokonce založí a vedou organizaci, která se týká WS. Ale největší změny se odehrávají uvnitř samotných rodičů. Postupně upouští od nejistoty, strachu, směrem k reálnému očekávání, ochraňujícímu chování a respektují dítě jako 6

7 individuální bytost. Jejich rodiny se mohou stát pozitivním příkladem ve společnosti, modelem, který akceptuje všechny osoby bez rozdílu - v celé jedné velké rodině, jménem svět J. Více informací Připojte se ke skupině pošlete zprávu na adresu: Vaše děti si mohou přečíst tyto knihy o mladých lidech s WS: Ben s Big Decision (Benovo velké rozhodnutí), také dostupný na kazetě a The Promenade, příběh pro náctileté a dospívající. Informace o poskytujících programech a knihách: Living With a Brother or Sister with Special Needs (Soužití s postiženým sourozencem), stejně tak ostatní knihy o sourozencích, můžete napsat na adresu: The Sibling Support Project, CL-09, Children s Hospital and Medical Center, 4800 Sand Point Way, NE, Seattle, WA Speciální poděkování - Liz Costello (poradce pro rodiče, terapeutka, matka dítěte s WS) za její nápady a inspiraci v této kapitole. 7

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza

3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza 3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza 23. ledna 2016 hotel Olšanka, Praha Renáta Malinová psychoterapeutka Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Výstupy a zkušenosti Metodického centra 26. 5. 2014 Kritická období vzniku citové vazby u dětí v NRP Prenatální období Nechtěné děti: hormonálně i emočně

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants ZIPPY S FRIENDS V ČESKÉ REPUBLICE E-Clinic a Centrum sociálních služeb Praha (odd. Pražské centrum primární prevence) 9.6. 2015, AT konference, Seč-Ústupky Zippy ś Friends evaluovaná

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Stručná charakteristika Poslání projektu

Stručná charakteristika Poslání projektu Stručná charakteristika V průběhu projektu budeme poskytovat rodičům a blízkým osobám informace z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, práva a sociální problematiky, které jsou nezbytné

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Povídej, nasloucháme Ti STŘEP, o. s. České centrum pro sanaci rodiny Diskusní seminář Praha, Hotel Olšanka 10. června 2010 Mgr. Jana Evanová, STŘEP Kladno Trošku v hodinách provokuju, to se nedá. Baví

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více