VZ máme otevřeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZ 2009. máme otevřeno"

Transkript

1 VZ 2009 máme otevřeno

2

3 Obsah Úvod slovo Poslání a kontakt Naše historie Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO AP DC AS IPC Další aktivity: Charitativní aukce Informačně-osvětový diář Výstavy v kavárně Vesmírna Workshopy Klub Kosmos Úspěchy a ocenění Lidé ve sdružení 2009 Finanční zpráva Sponzoři Máme otevřeno na straně 2 3

4 Vážení a milí, je mou příjemnou povinností krátce zrekapitulovat uplynulý rok Naše organizace v něm podnikla mnoho zajímavých aktivit, na které jsme právem pyšní. Především se nám podařilo podat několik nových projektů, které jsme zaměřili na rozvoj pracovního tréninku a pracovní integrace lidí s postižením. Zrealizovali jsme první ročník seznamovacího večírku pro dospělé lidi s mentálním postižením a autismem a několik dalších kulturních akcí například Charitativní aukci. úvodní slovo Po celý rok 2009 jsme se snažili o rozvoj všech svých integračních programů, o posílení jejich kapacity a o jejich neustálé zkvalitňování. Ke konci roku jsme absolvovali inspekci kvality sociální služby Asistenční služba, jež nám přinesla mnoho nových a zajímavých podnětů. I přes ekonomickou krizi, která ovlivnila naše působení v oblasti fundraisingu, se nám podařilo započít několik nových projektů ve spolupráci s komerčními firmami. Důležitým krokem byl rozvoj individuálního dárcovství prostřednictvím klubu Kosmos a důraz na jeho rozšíření a propagaci. Nový směr jsme nastartovali také v oblasti marketingu a pro rok 2010 jsme naplánovali posílení svého týmu. V dalším roce se chceme zaměřit na expanzi svých integračních sociálních programů a na rozvoj sociálního podnikání. Prvním krokem je projekt Cukrárny Vesmírna, o.p.s., který realizujeme díky programu OPPA. Ráda bych na závěr, s výhledem na rok 2010, poděkovala všem svým kolegům z našeho sdružení za dobře odvedenou, profesionální práci, za jejich snahu a iniciativu. Dále chci poděkovat všem sponzorům, podporovatelům a sympatizantům naší organizace zkrátka všem těm, kteří nám v uplynulém roce drželi palce. Pevně doufám, že se nám naše práce bude i nadále společně dařit a že budeme mít pro všechny, kteří to potřebují, vždy otevřeno. Vaše Marta Pellar výkonná ředitelka Máme otevřeno na straně 4 5

5 naše poslání Podporujeme lidi se speciálními potřebami převážně s mentálním postižením a autismem v obhajobě jejich práv, v uplatňování na trhu práce a při volnočasových aktivitách. Usilujeme o rozvoj dobrovolnictví a oslovujeme společnost tak, aby co nejvíce z nás mělo otevřeno. Máme otevřeno?, o.s. Hradešínská 47, Praha 10, tel.: fax: kavárna Vesmírna Ve Smečkách 5, Praha 1, tel.: , kontakt Máme otevřeno na straně 6 7

6 vzniklo Máme otevřeno?, o.s. v září zahájil činnost první program Jiné odpoledne 1999 realizuje se druhý program Akce Pontony 2000 získány prostory pro kavárnu Vesmírna 1. ročník integračního festivalu Podzimní kafemletí 2002 spuštěn poradenský server Dobromysl.cz zahájen Pracovně-tréninkový program v kavárně Vesmírna k podpoře zaměstnávání lidí s mentálním postižením začala sloužit další služba Tranzitní program systematickému rozvoji dobrovolnictví se věnuje Dobrovolnické centrum vydání prvního Informačně-osvětového diáře 2003 činnost zahajuje Klub přátel občanského sdružení Máme otevřeno? KOSMOS 2004 vychází první číslo časopisu MYM.O! zapojení do projektu DMS ročník Charitativní aukce benefiční hry organizovány pravidelné Job kluby rozšíření Dobromysl.cz o další přístupy vznikl komplexní poradenský program Informační a poradenské centrum vznikl nejnovější program Asistenční služba 2007 přesun kanceláří z Prahy 2 na Prahu 10 od příprava na sloučení dvou dobrovolnických programů Dobrovolnické centrum Akce Pontony 2008 realizace mediální kampaně Zaměstnanec s mentálním postižením? Zkuste to! 2009 založení sociální firmy Máme otevřeno? Cukrárna Vesmírna, o.p.s. příprava projektu OPPA k rozjezdu sociální firmy Cukrárna Vesmírna Naše historie Máme otevřeno na straně 8 9

7 Integrační programy (registrované sociální služby)

8 Pracovně-tréninkový program v kavárně Vesmírna (služba sociální rehabilitace 70) Máme otevřeno na straně 12 13

9 Poslání programu Pracovně-tréninkový program v kavárně Vesmírna nabízí lidem s mentálním postižením podporu před vstupem na pracovní trh. Kontinuální příprava na práci formou tréninku pracovních dovedností a schopností sociální komunikace zvyšuje jejich šance na získání a udržení konkrétního zaměstnání na běžném trhu práce. Historie Službu poskytujeme zájemcům od roku Každý všední den, od 9.00 h do h, klienti programu trénují konkrétní pracovní návyky a schopnosti sociální komunikace. Za podpory asistenta klient postupuje od jednodušších pracovních návyků ke složitějším a současně rozšiřuje své pole sociální komunikace. Asistent volí při spolupráci s klientem individuální přístup. S postupným navyšováním kompetencí klienta v týmu klesá přímá podpora asistenta. Klient ověřuje nabyté pracovní dovednosti a schopnosti sociální komunikace nejprve v provozu tréninkové kavárny, později v externích firmách, s nimiž spolupracujeme a v nichž mají naši klienti možnost zúčastnit se pracovních stáží. Celý program trvá 1,5 roku. Po ukončení Pracovně-tréninkového programu nabízíme možnost využít služeb navazujícího Tranzitního programu. Kavárna Vesmírna je příjemným místem k posezení či pracovní schůzce v centru Prahy. Nekuřácký prostor s oceněním Gender Studies Místo přátelské rodině nabízí v kterékoliv roční době chvíle pohody a mnoho lákadel v jídelním či nápojovém lístku. Prostory kavárny jsou rovněž využívány k realizaci nejrůznějších rukodělných workshopů pro naše klienty. Máme otevřeno na straně 14 15

10 Klienti služby statistika programu 11 klientů využilo služeb Pracovně-tréninkového programu 7 dalším zájemcům jsme poskytli své poradenské služby 2 klienti úspěšně ukončili program a následně získali zaměstnání 3 klienti využili služeb navazujícího Tranzitního programu 7 klientů se zúčastnilo pracovních stáží v externích firmách 10 osob v databázi čekatelů poskytli jsme 12 odborných přednášek a konzultací Financování služby Magistrát hlavního města Prahy MPSV Městská část Praha 1 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o. Poděkování Fregatta, s. r. o. Miko káva Ing. Lucia Slezáková Pricewaterhouse Coopers Pavlína Folovská, Kristýna Holková ČSOB Mgr. Alena Šestáková PhDr. Vratislav Strnad Děkujeme také všem zaměstnancům, brigádníkům, dobrovolníkům Pracovně-tréninkového programu a návštěvníkům kavárny za přízeň. Kontakt Tel.: Mobil: Máme otevřeno na straně 16 17

11 Tranzitní program (služba sociální rehabilitace 70) Máme otevřeno na straně 18 19

12 Poslání programu Tranzitní program podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v integraci do běžného pracovního prostředí. Historie Tranzitní program vznikl v roce Původně byl určen pouze pro absolventy Pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna. Díky vzrůstajícímu zájmu o program ze strany dalších lidí z řad cílové skupiny nabízíme službu od roku 2006 také uchazečům přicházejícím odjinud. V současné době je Tranzitní program otevřen všem dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Prahy a okolí, kteří chtějí pracovat v běžných podmínkách. Máme otevřeno na straně 20 21

13 O službě Pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením je mnohdy náročné zorientovat se v nabídce volných pracovních míst, zvláště pak v prostředí velkoměsta. Často je pro ně obtížné domluvit si pohovor na pracovišti a obstát v něm, vytvořit a zaslat životopis, porozumět pracovně-právnímu vztahu apod. Přesto, že ve většině případů by pracovat mohli a chtěli, není vždy v jejich možnostech překonat nároky spojené se vstupem do běžného zaměstnání. Nedostanou tak šanci prokázat, že po vhodném zaučení dokáží práci zastat samostatně a kvalitně. Tranzitní program na tuto situaci reaguje svým uživatelům pomáhá úspěšně zvládnout přechod do zaměstnání a učí je být samostatnými. Spolupráce s klientem trvá nejdéle 1,5 roku, probíhá na základě individuálního plánování. Zahrnuje proces mapování představ a dovedností, tvorbu životopisu, pomoc při kontaktování zaměstnavatelů, zvládnutí pohovorů a vstupních formalit při nástupu do zaměstnání i následnou podporu v udržení si získaného místa. V případě potřeby poskytuje Tranzitní program až tříměsíční pracovní asistenci. Tím usnadňuje zaměstnavateli přijetí člověka s mentálním postižením a jeho zaučení. Součástí programu jsou pravidelné měsíční Job kluby, kde lidé s handicapem sdílejí zkušenosti ze zaměstnání, osvojují si nové znalosti a rozvíjejí své komunikační dovednosti. Zaměstnavatelé jsou službou aktivně oslovováni s nabídkou spolupráce, je jim poskytován výklad příslušné legislativy, informace o programu i specifikách mentálního postižení. V neposlední řadě program rovněž usiluje o rozvoj sociální odpovědnosti zaměstnavatelů. Máme otevřeno na straně 22 23

14 Uživatelé služby statistika programu během roku program podpořil celkem 11 klientů 3 klientům byla poskytována podpora v zaměstnání získaném v předchozím roce 5 klientů našlo zaměstnání na otevřeném pracovním trhu 1 klientka si získané místo neudržela 10 z 11 klientů si osvojilo základy pracovně-právního vztahu, zvolilo obor pracovního uplatnění, naučilo se tvořit životopis, orientovat se v inzerci atd. bylo realizováno celkem 11 Job klubů Financování služby MPSV MHMP Nadace PRECIOSA MČ Praha 8 ČSOB Poděkování zaměstnavatelům Art Deco Imperial Hotel Evro Gastro, s. r. o. Vinárna a restaurace U Papežů Fair Trade Ekumenické akademie Praha Mateřská škola speciální Štíbrova MČ Praha 10 Školní jídelna U Roháčových kasáren Regus EMEA FSC, s. r. o. RUBISCO, zahradnická sociální firma Kontakt Tel: , Doplnit příběh, aspoň dva Máme otevřeno na straně 24 25

15 Jiné odpoledne (sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66) Máme otevřeno na straně 26 27

16 Poslání programu Program pomáhá za podpory vyškolených asistentů integrovat děti se speciálními potřebami, s mentálním či kombinovaným postižením nebo autismem ve věku 5 18 let do běžných zájmových kroužků. Historie Jiné odpoledne je prvním programem sdružení, svou činnost začal už v roce O službě Program Jiné odpoledne nabízí pravidelnou asistenci v zájmovém kroužku a doprovod při cestě do kroužku a domů. Asistent dítěti pomáhá v integraci do dětského kolektivu a při samotné práci a hře v kroužku. Klienti služby statistika programu během roku bylo do programu zařazeno celkem 24 dětí z předchozího roku v programu pokračovalo 19 dětí, nově bylo zapojeno 5 dětí služba byla v průběhu roku ukončena u 1 dítěte individuální plány byly vytvořeny 17 dětem, pro ostatní platily plány z předchozího roku koordinátorka uskutečnila 30 návštěv kroužků v programu bylo během roku zapojeno celkem 34 asistentů uskutečnily se 2 výcviky asistentů a 3 vzdělávací semináře proběhlo 10 supervizí asistentů (se 2 skupinami) během roku se konaly 3 akce pro klienty: Letní piknik, Hravé odpoledne na zámku Zbiroh a Vánoční setkání Integrované dítě se rychleji adaptuje v cizím prostředí, lépe komunikuje s okolím a stává se samostatnějším. Tím se také zvyšuje jeho šance na plnohodnotný život a uplatnění v dospělosti. Dítě se stává součástí kolektivu, podle svých možností komunikuje s ostatními dětmi a podílí se v plném rozsahu na programu zájmové aktivity. Pokud je nějaká činnost v kroužku pro dítě velmi náročná, přizpůsobí ji asistent možnostem a omezením dítěte. Pro kolektiv v kroužku je společnost dítěte s postižením šancí setkat se s různorodostí světa lidí s handicapem zkušeností, jež pomáhá učit se toleranci a jiným způsobům komunikace. Integrace zde není jen pojmem, ale zážitkem. Znamená být spolu, bez rozdílu. Každé dítě má svůj vlastní Individuální plán, který respektuje jeho potřeby a stupeň postižení. Dle cílů stanovených v plánu asistent podporuje dítě na cestě k integraci, umožňuje mu dělat pokroky. Největším přínosem je zlepšení komunikace s okolím a vybudování bližšího vztahu s asistentem, který tak může dítě lépe motivovat k samostatnosti, k rozvoji fyzických a duševních schopností při práci v kroužku, k zvládnutí orientace v čase a prostoru. Děti navštěvují běžné zájmové kroužky: keramiku, tancování, plavání, cvičení, výtvarný, fotografický, turistický nebo chovatelský kroužek. Při integraci spolupracujeme s vedoucími kroužků Domů dětí a mládeže, Sokola, turistických oddílů a plaveckých škol na území hl. m. Prahy. Osobními asistenty jsou převážně studenti humanitních oborů. Absolvují výcvik, vzdělávací semináře a jednou měsíčně navštěvují pravidelné supervize. Na kvalitu služby dohlíží koordinátor pravidelnými návštěvami kroužků. Máme otevřeno na straně 28 29

17 Financování služby CETELEM ČR, a. s. NROS a Česká televize sbírkový projekt Pomozte dětem! MŠMT MČ Praha 3, 8 a 10 Český výbor pro UNICEF sbírkový projekt Pečení pro děti GE Money Bank Poděkování všem asistentům a vedoucím kroužků za práci s dětmi dobrovolníkům za pomoc při organizaci akcí pro klienty vedení MŠ Milíčův dům za poskytnutí zahrady pro Letní piknik zdarma Kontakt tel.: , Máme otevřeno na straně 30 31

18 Dobrovolnické centrum Akce Pontony (sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66) Máme otevřeno na straně 32 33

19 Poslání programu Posláním programu Dobrovolnické centrum Akce Pontony je podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem starších 16 let, jež vede k samostatnosti při zvládání každodenních povinností, ke schopnosti hájit vlastní práva, prosazovat své zájmy a zapojovat se tak do běžného života. Program funguje též jako kontaktní místo pro zájemce o dobrovolnictví, jehož cílem je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve službách pro lidi s postižením. Historie Program Dobrovolnické centrum Akce Pontony, jenž je realizován od roku 1999, je druhým samostatným programem v historii občanského sdružení Máme otevřeno? došlo ke sloučení s Dobrovolnickým centrem, které dříve působilo samostatně. Máme otevřeno na straně 34 35

20 O službě Po službě je ze strany klientů zájemců velká poptávka, a to nejen kvůli ojedinělosti programu, ale hlavně proto, že služba pružně a přímo reaguje na jejich zakázky a řeší problémy ze všech možných oblastí života. Program bezprostředně reflektuje aktuální a stále sílící potřebu mladých lidí s postižením mluvit za sebe, samostatně se rozhodovat a hájit svá práva a zájmy ve společnosti a osobním životě. Kromě plnění konkrétních cílů jednotlivých klientů má program pozitivní vliv i na osobu dobrovolníka, velmi pozitivně navíc působí v osvětové rovině na společnost, v níž se klient s dobrovolníkem pohybují. Služba je poskytována celoročně, v termínech odpovídajících možnostem klienta a dobrovolníka, minimálně 3 hodiny týdně. V rámci pravidelných schůzek se klient s dobrovolníkem společně věnují rozličným volnočasovým aktivitám chodí na procházky, za kulturou, sportují. Během těchto setkání dobrovolník cíleně pracuje se svým protějškem partnerem s mentálním postižením, otevírá mu témata vedoucí k uvědomování si a využívání vlastních práv a ke schopnosti činit svá vlastní rozhodnutí, včetně umění nést za ně odpovědnost. Společně také pracují na naplňování cílů z Individuálního plánu učí se například samostatně cestovat, vyznat se v jízdních řádech, vyhledávat informace na internetu, orientovat se v čase, nakupovat apod. Klient je veden k tomu, aby dovedl sdělovat svá přání a pocity. S podporou dobrovolníka nacvičuje zvládání každodenních situací, získává více prostoru pro vlastní vyjádření v rozhodnutích, která ovlivňují jeho vlastní život, a zvyšuje tím svou nezávislost. Dobrovolníci jsou vyškoleni v rámci výcviku a při jejich činnosti je jim dále poskytována podpora formou skupinových supervizí. Financování služby MPSV, MV Městské části Prahy 5, 8, 10, 13 a 14 Poděkování všem dobrovolníkům za odvedenou práci dobrovolnici Hance Chmelenské za vedení tanečně-pohybového kroužku panu Jaroslavu Šmídovi ze seznamovací agentury RychlýRande za moderování seznamovacího večírku pro klienty Toulcovu dvoru za poskytnutí zázemí k uspořádání táboráku pro klienty a dobrovolníky programu společnosti Prague Imperial Hotel za poskytnutí prostor a cen do tomboly pro seznamovací večírek klientů společnosti Unilever ČR, s. r. o. za poskytnutí cen do tomboly pro seznamovací večírek společnosti Intersnack, a. s. za poskytnutí občerstvení pro seznamovací večírek klientů nakladatelství Portál, s. r. o. za poskytnutí odborné literatury a knižních dárků pro dobrovolníky Kontakt tel.: , Klienti služby statistika programu během roku bylo do programu zapojeno 26 klientů v programu spolupracovalo 27 dobrovolníků konaly se 2 výcviky dobrovolníků a 3 vzdělávací semináře proběhla 4 setkání s klienty Bowling, Letní piknik, Táborák a Vánoční setkání dále se uskutečnily 2 workshopy malování na hedvábí a malování na trička Máme otevřeno na straně 36 37

21 Asistenční služba (odlehčovací služba 44) Máme otevřeno na straně 38 39

22 Poslání programu Podporovat uživatele v rozvoji vlastního potenciálu a vést jej k větší míře samostatnosti. Lidem, kteří pečují o člověka s mentálním či kombinovaným postižením nebo autismem, program umožňuje odpočinout si od náročné péče. Historie Asistenční služba je relativně mladým programem sdružení funguje od roku Máme otevřeno na straně 40 41

23 O službě Program je zaměřen na podporu rodin, které pečují o člověka s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem. Asistent pomáhá rodině se zajištěním péče a zároveň podporuje klienta v rozvoji jeho schopností a dovedností. Program je určen klientům od 3 do 50 let. Asistenční služba umožňuje nalézt klientovi co nejvhodnějšího asistenta a reagovat tak nejen na jeho vlastní aktuální a individuální potřeby, ale i na potřeby pečujících osob. Asistenti jsou pečlivě vybíráni, stávají se jimi převážně studenti pomáhajících profesí. Absolvují výcvik, vzdělávací semináře a jednou měsíčně navštěvují pravidelné supervize. Hlavní náplní služby je nejčastěji pravidelná, v případě potřeby nárazová, asistence. Ta má obvykle podobu doprovodu do školy, případně jiného zařízení, kde klient tráví určitou část dne, a zpět do místa bydliště, dále asistence při výuce, zajišťování asistence v domácím prostředí, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, eventuálně zajišťování volnočasových aktivit či asistence při jejich provozování. Forma poskytnuté asistence je individuální a závisí na specifických potřebách a věku jednotlivých klientů. Služba se poskytuje v maximálním rozsahu 40 hodin měsíčně, nejčastěji ve všední den, výjimečně o víkendu. Kapacita programu činí 30 klientů. Jedná se o službu částečně hrazenou klientem leden až září Kč, říjen až prosinec Kč za hodinu asistence. Máme otevřeno na straně 42 43

24 Klienti služby statistika programu během roku programem prošlo 30 klientů, v současné době je jich do programu zapojeno 28 do programu bylo během roku zapojeno celkem 33 asistentů uskutečnily se 2 výcviky asistentů a 3 vzdělávací semináře proběhlo 14 supervizí asistentů (se 2 skupinami) akce pro klienty: Vánoční setkání, Letní piknik Financování služby MPSV Magistrát hlavního města Prahy MČ Praha 14, 5 a 8 Středočeský kraj Poděkování asistentům za výborně odvedenou práci společnostem Dachstar, s. r. o. a Raiffeisen stavební spořitelna, a. s. za finanční podporu klienta Asistenční služby Kontakt Informační a poradenské centrum (IPC) (odborné sociální poradenství 37) INFORMACˇNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM tel.: , Máme otevřeno na straně 44 45

25 Poslání programu Poskytování informací a poradenství přímo lidem s mentálním postižením a jejich rodinám, ale i veřejnosti, studentům a médiím. Historie V roce 2002 byl spuštěn poradenský server Dobromysl.cz. V roce 2007 pak došlo k rozšíření služby o další přístupy a služba tak dostala nový název Informační a poradenské centrum. O službě Informační a poradenské centrum se zcela ojedinělým způsobem věnuje tématu mentálního postižení a autismu, zabývá se však i ostatním poradenstvím z oblasti sociální sféry. Funguje prostřednictvím osobního poradenství, telefonní linky, u, internetové poradny a informačního serveru Dobromysl.cz. Služba je poskytována zdarma, každý všední den od 9 do17 h. Klienti služby statistika programu 450 dotazů IPC se věnovalo klientům ze všech krajů České republiky, ale občanům ČR žijícím v zahraničí nejvíce dotazů přišlo z Prahy a Středočeského kraje, dále pak z kraje Moravskoslezského a Ústeckého. Dobromysl.cz 184 publikovaných článků průměrná návštěvnost za měsíc návštěv za rok 7. umístění v žebříčku návštěvnosti navrcholu.cz za rok nových odběratelů novinek 1240 odběratelů novinek (k ) Máme otevřeno na straně 46 47

26 Financování služby MPSV MHMP Středočeský kraj MČ P14 13% Struktura přístupů IPC 2009 Poděkování dobrovolníkům za překlady, korektury a grafiku Janě Chaloupkové, Kristě Novákové, Terezii Lipové, Ivanovi Perglerovi, Lucii Šnytové, Běle Chylikové, Jiřímu Markalousovi, Zuzaně Jungwirthové, Marii Novákové, Lucii Steinhauserové, Zuzaně Teichmanové, Lucii Prokopové a Ditě Křišťanové za právní poradenství Mgr. Zuzaně Ostré Internet Info, s. r. o. projekt Dobrý web Macron Software, s. r. o. 18% 31% telefon osobní schůzka internetová poradna Kontakt tel.: , % Máme otevřeno na straně 48 49

27 Typy dotazů ostatní MP 11% jiné 9% autismus 8% zaměstnávání 27% dobrovolnictví 14% všeobecné info 7% pomáhající organizace 13% bydlení 2% vzdělávání 3% volný čas 6% Máme otevřeno na straně 50 51

28 Další aktivity

29 Charitativní aukce Máme otevřeno na straně 54 55

30 Máme otevřeno na straně 56 57

31 V. ročník Charitativní aukce benefiční hry se uskutečnil v Obecním domě. Do aukce se podařilo získat díla od 51 současných umělců. Letos se podařilo vydražit 60 % děl a celková částka z dražby činila krásných Kč. Do aukce byli samozřejmě zapojeni naši klienti lidé s mentálním postižením. Skvěle se zhostili pomocných prací předvádění děl při samotné aukci a pomocné činnosti v rámci cateringu. Celá aukce měla velice příjemnou atmosféru. Večerem provázeli herci a moderátoři Arnošt Goldflam a Lumír Tuček. Profesionálně aukci zaštiťovala aukční síň Dorotheum, licitátorem byl Ing. Miroslav Zíka. Záštitu nad celou akcí převzal primátor hlavního města Prahy Mudr. Pavel Bém. Získané peníze byly použity na chod Pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna. Díla do aukce věnovali: Richard Augustin, Ondřej Basjuk, Pavel Brázda, Eva Brinkmannová, Josef Bubeník, Christian del Risco, Varvara Divišová, Jan Dolejš, Petr Faltus, Jitka Hilská, Jan Hísek, Vojtěch Jágl, Jakub Jansa, Petra Kameníčková, Klára Kolmanová, Petr Kožíšek, Hana Kršňáková, Radomír Leszczynski, Miloslav Marschal, Zdena Marschalová, Jaroslav Róna, Eva Růtová, Pavla Soukupová, Čestmír Suška, Lenka Sýkorová, Jakub Špaňhel, Ivana Štenclová, Martina Tóthová, Jaroslav Valečka, Jaroslav Válek, Vladimír Burton, Josef Hník, Lukáš Houdek, Magdalena Jansová, Lenka Klodová, Hana Major Sládková, Tereza Melicharová, Ivan Pinkava, Jindřich Dolejš, Jiří Genzer, Kateřina Herciková, Radka Kubáníková, Zdeněk Macháček, Věra Nováková, Anna Steinerová, Ondřej Svoboda, Dagmar Štrossová, Lenka Trubačová, Zdeněk Vacek, Irena Veselá Rendlová a Lada Vosejpková. Finanční podpora Ministerstvo Kultury ČR MČ Praha 1 Poděkování spolupořadateli akce, Obecnímu domu, a. s. Marten, s. r. o., Dorotheum, s. r. o., ČEZ, a. s., Jedu.cz, s. r. o. jakožto partnerům aukce YOUNG & RUBICAM Praha, s. r. o. a Wunderman, s. r. o. za návrh propagační kampaně a grafické práce. Prague Imperial Hotel za poskytnutí ceny pro nejlepšího dražitele Českému rozhlasu, Rádiu 1, rádiu Regina a Euronews, a. s. týdeníku EURO za mediální propagaci Charitativní aukce Kontakt tel.: Máme otevřeno na straně 58 59

32 Informačně-osvětový diář V diáři pro rok 2010 jsme se zaměřili na barvitý duševní vesmír člověka s mentálním postižením. Ten jsme se pokusili promítnout do celého vzhledu diáře. Náš záměr podpořily především naše klientky autorka textů Denisa Střihavková a ilustrátorka Hanka Branšovská. Návrh, grafická úprava, fotografie: Vojta Jágl Texty: Denisa Střihavková Ilustrace: Hanka Branšovská Jazykové korektury: Standa Urbánek Náklad: 1000 Finanční podpora: Ministerstvo zdravotnictví ČR Poděkování: společnostem Marten, s. r. o. a Obchodním tiskárnám Hořovice za podporu Máme otevřeno na straně 60 61

33 Výstavy v kavárně Vesmírna K nedílné součásti interiéru kavárny Vesmírna patří každoroční série výstav profesionálních, ale i začínajících a handicapovaných výtvarníků. Výstavy jsou obvykle plánovány jako měsíční až dvouměsíční. V roce 2009 jsme uspořádali celkem 10 takových výstav. LEDEN ÚNOR dokumentární fotografie hudební skupiny The Tap Tap složené z lidí s různým typem postižení ÚNOR BŘEZEN malby Kláry Kolmanové BŘEZEN DUBEN malby Adély Doušové & Vojty Jágla DUBEN KVĚTEN fotografie Romany Ryšavé KVĚTEN ČERVENEC grafiky Lenky Sýkorové ČERVENEC SRPEN dokumentární fotografie z Festivalu integrace Slunce festivalu pro děti s postižením i bez. SRPEN ZÁŘÍ fotografie Turecko okem Tondy Matějovského ŘÍJEN fotografie Kláry Klepáčkové, studentky DAMU LISTOPAD malby a grafiky Ondřeje Basjuka, studenta AVU PROSINEC kresby Jaroslava Turka a ornamentální kresby Miroslava Vilímovského oba dva autoři jsou lidé s mentálním postižením Máme otevřeno na straně 62 63

34 Workshopy Výtvarné workshopy jsou tradiční a vyhledávanou aktivitou pořádanou v kavárně Vesmírna již řadu let. Tvořivé soboty otvírají prostřednictvím společné výtvarné činnosti možnost propojit dva světy lidi s mentálním postižením s lidmi bez postižení. Účastníky workshopů spojuje kreativita, radost z práce a obohacujících setkání Šperky ze dřeva a korálků, lektorky Kateřina Herciková a Markéta Čunátová 9 účastníků Závěsný zápisník, lektorky Kateřina Herciková a Markéta Čunátová 5 účastníků Výroba adventních věnců, lektorky Kateřina Herciková a Markéta Čunátová 15 účastníků Poděkování MČ Praha 1 Máme otevřeno na straně 64 65

35 Klub KosMOS Máme otevřeno na straně 66 67

36 Klub přátel občanského sdružení Máme otevřeno? KosMOS již šestým rokem nabízí široké veřejnosti příležitost, jak nebýt lhostejný a smysluplně pomáhat. Jeho základní myšlenkou je vzbudit zájem veřejnosti o problematiku lidí s postižením a současně získat pro sdružení individuální dárce, kteří by se ztotožnili s cíli a posláním sdružení a podporovali jeho aktivity pravidelně a dlouhodobě. Právě i díky podpoře formou pravidelných členských příspěvků (v minimální výši 100 Kč měsíčně nebo Kč ročně) mají lidé s mentálním postižením příležitost trávit volný čas zájmovými aktivitami v běžné společnosti, rozvíjet svou nezávislost a uplatnit se na volném trhu práce. Členové klubu KosMOS získávají, kromě dobrého pocitu z pomoci druhým, i různé výhody kupříkladu 10% slevu na konzumaci v kavárně Vesmírna, pozvánky na kulturní akce pořádané sdružením a zdarma informačně-osvětový diář a výroční zprávu. V letošním roce jsme pro členy klubu připravili nové výhody slevu 40% na vstupenky do Švandova divadla vstupenky 1+1 zdarma na vybraná představení do Činoherního klubu lístky na všechna domácí utkání fotbalového klubu AC Sparta Praha elektronický občasník Kosmické noviny Rok 2009 v číslech ke konci roku 2009 měl Klub KosMOS 59 aktivních členů získané finanční prostředky činily Kč Poděkování všem členům Klubu KosMOS za podporu Kontakt Tel: Máme otevřeno na straně 68 69

37 Úspěchy a ocenění Máme otevřeno? o. s. bylo nominováno v těchto soutěžích: Zlatá pecka 2008 (kreativní soutěž reklamních agentur) dvě 1. místa za rádiový spot Karaoke a za viral Politici posílaný em (v rámci kampaně Zkuste to!) Finále mezinárodní soutěže v sociálním podnikání NESsT Duhová kulička (mezinárodní soutěž reklamních spotů, tiskové a internetové reklamy) 2. místo za kampaň Zkuste to! 1. místo v barmanské soutěži klientů za nápoj Vesmírná Odyssea Žihadlo 2009 nominace v kategorii internetová kampaň za Podzimní kafemletí 08 (přihlášena reklamní kampaň k Podzimnímu kafemletí 2008 a Charitativní Aukci 2009 v kategoriích rádiový spot, internetová kampaň a tištěná reklama) Czech top 100 VZ místo (v redukovaném pořadí v odvětví Nadace, asociace a jiné neziskové organizace 7. místo, z občanských sdružení jsme byli třetí) Soutěž neziskových webů (Online marketing pro neziskovky) nominace v kategorii microsite nejlepší stránka vytvořená pro konkrétní kampaň Videofestival S Vámi nás baví svět 2010 dokument o zaměstnávání lidí s postižením Chceš vysát? (vyhlášení výsledků ) VZ 2008 Být vidět (Agnes) VZ 08 Máme otevřeno byla nominována do Síně slávy za opakovanou vysokou estetickou úroveň, zřejmou kontinuální identifikovatelnost a kreativitu výročních zpráv Další ocenění cena Via Bona, nominace za firemní dobrovolnictví nominace pro firmu Danone za odvahu podpořit inovativní projekt Young & Rubicam za dlouhodobou spolupráci tiskárna Marten kariérové poradenství Euroguidance (nominace) Tranzitní program Máme otevřeno na straně 70 71

38 Lidé ve sdružení 2009 Správní rada Předsedkyně: Mgr. Berta Burkoňová Místopředseda: Ing. Jan Zmij Člen: Mgr. Kateřina Figalová Výkonný ředitel Mgr. Marta Pellar Zaměstnanci sdružení Filip Budák, Markéta Čunátová, Adéla Doušová, Ondřej Lachman, Daniela Musilová, Petra Böhmová, Kateřina Herciková, Jana Hrazdilová, Markéta Hrodková, Veronika Tomková, Vojta Jágl, Zdenka Kainarová, Alžběta Křenová, Petra Kubálková, Vladimír Lechnýř, Eva Luhanová, Lada Novotná, Pavla Šturmová, Jakub Tichý, Lenka Urbanová, Zuzana Žertová Máme otevřeno na straně 72 73

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s.

Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s. Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání sdružení... 3 3 Výkonný výbor a revizní komise... 4

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více