VZ máme otevřeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZ 2009. máme otevřeno"

Transkript

1 VZ 2009 máme otevřeno

2

3 Obsah Úvod slovo Poslání a kontakt Naše historie Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO AP DC AS IPC Další aktivity: Charitativní aukce Informačně-osvětový diář Výstavy v kavárně Vesmírna Workshopy Klub Kosmos Úspěchy a ocenění Lidé ve sdružení 2009 Finanční zpráva Sponzoři Máme otevřeno na straně 2 3

4 Vážení a milí, je mou příjemnou povinností krátce zrekapitulovat uplynulý rok Naše organizace v něm podnikla mnoho zajímavých aktivit, na které jsme právem pyšní. Především se nám podařilo podat několik nových projektů, které jsme zaměřili na rozvoj pracovního tréninku a pracovní integrace lidí s postižením. Zrealizovali jsme první ročník seznamovacího večírku pro dospělé lidi s mentálním postižením a autismem a několik dalších kulturních akcí například Charitativní aukci. úvodní slovo Po celý rok 2009 jsme se snažili o rozvoj všech svých integračních programů, o posílení jejich kapacity a o jejich neustálé zkvalitňování. Ke konci roku jsme absolvovali inspekci kvality sociální služby Asistenční služba, jež nám přinesla mnoho nových a zajímavých podnětů. I přes ekonomickou krizi, která ovlivnila naše působení v oblasti fundraisingu, se nám podařilo započít několik nových projektů ve spolupráci s komerčními firmami. Důležitým krokem byl rozvoj individuálního dárcovství prostřednictvím klubu Kosmos a důraz na jeho rozšíření a propagaci. Nový směr jsme nastartovali také v oblasti marketingu a pro rok 2010 jsme naplánovali posílení svého týmu. V dalším roce se chceme zaměřit na expanzi svých integračních sociálních programů a na rozvoj sociálního podnikání. Prvním krokem je projekt Cukrárny Vesmírna, o.p.s., který realizujeme díky programu OPPA. Ráda bych na závěr, s výhledem na rok 2010, poděkovala všem svým kolegům z našeho sdružení za dobře odvedenou, profesionální práci, za jejich snahu a iniciativu. Dále chci poděkovat všem sponzorům, podporovatelům a sympatizantům naší organizace zkrátka všem těm, kteří nám v uplynulém roce drželi palce. Pevně doufám, že se nám naše práce bude i nadále společně dařit a že budeme mít pro všechny, kteří to potřebují, vždy otevřeno. Vaše Marta Pellar výkonná ředitelka Máme otevřeno na straně 4 5

5 naše poslání Podporujeme lidi se speciálními potřebami převážně s mentálním postižením a autismem v obhajobě jejich práv, v uplatňování na trhu práce a při volnočasových aktivitách. Usilujeme o rozvoj dobrovolnictví a oslovujeme společnost tak, aby co nejvíce z nás mělo otevřeno. Máme otevřeno?, o.s. Hradešínská 47, Praha 10, tel.: fax: kavárna Vesmírna Ve Smečkách 5, Praha 1, tel.: , kontakt Máme otevřeno na straně 6 7

6 vzniklo Máme otevřeno?, o.s. v září zahájil činnost první program Jiné odpoledne 1999 realizuje se druhý program Akce Pontony 2000 získány prostory pro kavárnu Vesmírna 1. ročník integračního festivalu Podzimní kafemletí 2002 spuštěn poradenský server Dobromysl.cz zahájen Pracovně-tréninkový program v kavárně Vesmírna k podpoře zaměstnávání lidí s mentálním postižením začala sloužit další služba Tranzitní program systematickému rozvoji dobrovolnictví se věnuje Dobrovolnické centrum vydání prvního Informačně-osvětového diáře 2003 činnost zahajuje Klub přátel občanského sdružení Máme otevřeno? KOSMOS 2004 vychází první číslo časopisu MYM.O! zapojení do projektu DMS ročník Charitativní aukce benefiční hry organizovány pravidelné Job kluby rozšíření Dobromysl.cz o další přístupy vznikl komplexní poradenský program Informační a poradenské centrum vznikl nejnovější program Asistenční služba 2007 přesun kanceláří z Prahy 2 na Prahu 10 od příprava na sloučení dvou dobrovolnických programů Dobrovolnické centrum Akce Pontony 2008 realizace mediální kampaně Zaměstnanec s mentálním postižením? Zkuste to! 2009 založení sociální firmy Máme otevřeno? Cukrárna Vesmírna, o.p.s. příprava projektu OPPA k rozjezdu sociální firmy Cukrárna Vesmírna Naše historie Máme otevřeno na straně 8 9

7 Integrační programy (registrované sociální služby)

8 Pracovně-tréninkový program v kavárně Vesmírna (služba sociální rehabilitace 70) Máme otevřeno na straně 12 13

9 Poslání programu Pracovně-tréninkový program v kavárně Vesmírna nabízí lidem s mentálním postižením podporu před vstupem na pracovní trh. Kontinuální příprava na práci formou tréninku pracovních dovedností a schopností sociální komunikace zvyšuje jejich šance na získání a udržení konkrétního zaměstnání na běžném trhu práce. Historie Službu poskytujeme zájemcům od roku Každý všední den, od 9.00 h do h, klienti programu trénují konkrétní pracovní návyky a schopnosti sociální komunikace. Za podpory asistenta klient postupuje od jednodušších pracovních návyků ke složitějším a současně rozšiřuje své pole sociální komunikace. Asistent volí při spolupráci s klientem individuální přístup. S postupným navyšováním kompetencí klienta v týmu klesá přímá podpora asistenta. Klient ověřuje nabyté pracovní dovednosti a schopnosti sociální komunikace nejprve v provozu tréninkové kavárny, později v externích firmách, s nimiž spolupracujeme a v nichž mají naši klienti možnost zúčastnit se pracovních stáží. Celý program trvá 1,5 roku. Po ukončení Pracovně-tréninkového programu nabízíme možnost využít služeb navazujícího Tranzitního programu. Kavárna Vesmírna je příjemným místem k posezení či pracovní schůzce v centru Prahy. Nekuřácký prostor s oceněním Gender Studies Místo přátelské rodině nabízí v kterékoliv roční době chvíle pohody a mnoho lákadel v jídelním či nápojovém lístku. Prostory kavárny jsou rovněž využívány k realizaci nejrůznějších rukodělných workshopů pro naše klienty. Máme otevřeno na straně 14 15

10 Klienti služby statistika programu 11 klientů využilo služeb Pracovně-tréninkového programu 7 dalším zájemcům jsme poskytli své poradenské služby 2 klienti úspěšně ukončili program a následně získali zaměstnání 3 klienti využili služeb navazujícího Tranzitního programu 7 klientů se zúčastnilo pracovních stáží v externích firmách 10 osob v databázi čekatelů poskytli jsme 12 odborných přednášek a konzultací Financování služby Magistrát hlavního města Prahy MPSV Městská část Praha 1 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o. Poděkování Fregatta, s. r. o. Miko káva Ing. Lucia Slezáková Pricewaterhouse Coopers Pavlína Folovská, Kristýna Holková ČSOB Mgr. Alena Šestáková PhDr. Vratislav Strnad Děkujeme také všem zaměstnancům, brigádníkům, dobrovolníkům Pracovně-tréninkového programu a návštěvníkům kavárny za přízeň. Kontakt Tel.: Mobil: Máme otevřeno na straně 16 17

11 Tranzitní program (služba sociální rehabilitace 70) Máme otevřeno na straně 18 19

12 Poslání programu Tranzitní program podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v integraci do běžného pracovního prostředí. Historie Tranzitní program vznikl v roce Původně byl určen pouze pro absolventy Pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna. Díky vzrůstajícímu zájmu o program ze strany dalších lidí z řad cílové skupiny nabízíme službu od roku 2006 také uchazečům přicházejícím odjinud. V současné době je Tranzitní program otevřen všem dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Prahy a okolí, kteří chtějí pracovat v běžných podmínkách. Máme otevřeno na straně 20 21

13 O službě Pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením je mnohdy náročné zorientovat se v nabídce volných pracovních míst, zvláště pak v prostředí velkoměsta. Často je pro ně obtížné domluvit si pohovor na pracovišti a obstát v něm, vytvořit a zaslat životopis, porozumět pracovně-právnímu vztahu apod. Přesto, že ve většině případů by pracovat mohli a chtěli, není vždy v jejich možnostech překonat nároky spojené se vstupem do běžného zaměstnání. Nedostanou tak šanci prokázat, že po vhodném zaučení dokáží práci zastat samostatně a kvalitně. Tranzitní program na tuto situaci reaguje svým uživatelům pomáhá úspěšně zvládnout přechod do zaměstnání a učí je být samostatnými. Spolupráce s klientem trvá nejdéle 1,5 roku, probíhá na základě individuálního plánování. Zahrnuje proces mapování představ a dovedností, tvorbu životopisu, pomoc při kontaktování zaměstnavatelů, zvládnutí pohovorů a vstupních formalit při nástupu do zaměstnání i následnou podporu v udržení si získaného místa. V případě potřeby poskytuje Tranzitní program až tříměsíční pracovní asistenci. Tím usnadňuje zaměstnavateli přijetí člověka s mentálním postižením a jeho zaučení. Součástí programu jsou pravidelné měsíční Job kluby, kde lidé s handicapem sdílejí zkušenosti ze zaměstnání, osvojují si nové znalosti a rozvíjejí své komunikační dovednosti. Zaměstnavatelé jsou službou aktivně oslovováni s nabídkou spolupráce, je jim poskytován výklad příslušné legislativy, informace o programu i specifikách mentálního postižení. V neposlední řadě program rovněž usiluje o rozvoj sociální odpovědnosti zaměstnavatelů. Máme otevřeno na straně 22 23

14 Uživatelé služby statistika programu během roku program podpořil celkem 11 klientů 3 klientům byla poskytována podpora v zaměstnání získaném v předchozím roce 5 klientů našlo zaměstnání na otevřeném pracovním trhu 1 klientka si získané místo neudržela 10 z 11 klientů si osvojilo základy pracovně-právního vztahu, zvolilo obor pracovního uplatnění, naučilo se tvořit životopis, orientovat se v inzerci atd. bylo realizováno celkem 11 Job klubů Financování služby MPSV MHMP Nadace PRECIOSA MČ Praha 8 ČSOB Poděkování zaměstnavatelům Art Deco Imperial Hotel Evro Gastro, s. r. o. Vinárna a restaurace U Papežů Fair Trade Ekumenické akademie Praha Mateřská škola speciální Štíbrova MČ Praha 10 Školní jídelna U Roháčových kasáren Regus EMEA FSC, s. r. o. RUBISCO, zahradnická sociální firma Kontakt Tel: , Doplnit příběh, aspoň dva Máme otevřeno na straně 24 25

15 Jiné odpoledne (sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66) Máme otevřeno na straně 26 27

16 Poslání programu Program pomáhá za podpory vyškolených asistentů integrovat děti se speciálními potřebami, s mentálním či kombinovaným postižením nebo autismem ve věku 5 18 let do běžných zájmových kroužků. Historie Jiné odpoledne je prvním programem sdružení, svou činnost začal už v roce O službě Program Jiné odpoledne nabízí pravidelnou asistenci v zájmovém kroužku a doprovod při cestě do kroužku a domů. Asistent dítěti pomáhá v integraci do dětského kolektivu a při samotné práci a hře v kroužku. Klienti služby statistika programu během roku bylo do programu zařazeno celkem 24 dětí z předchozího roku v programu pokračovalo 19 dětí, nově bylo zapojeno 5 dětí služba byla v průběhu roku ukončena u 1 dítěte individuální plány byly vytvořeny 17 dětem, pro ostatní platily plány z předchozího roku koordinátorka uskutečnila 30 návštěv kroužků v programu bylo během roku zapojeno celkem 34 asistentů uskutečnily se 2 výcviky asistentů a 3 vzdělávací semináře proběhlo 10 supervizí asistentů (se 2 skupinami) během roku se konaly 3 akce pro klienty: Letní piknik, Hravé odpoledne na zámku Zbiroh a Vánoční setkání Integrované dítě se rychleji adaptuje v cizím prostředí, lépe komunikuje s okolím a stává se samostatnějším. Tím se také zvyšuje jeho šance na plnohodnotný život a uplatnění v dospělosti. Dítě se stává součástí kolektivu, podle svých možností komunikuje s ostatními dětmi a podílí se v plném rozsahu na programu zájmové aktivity. Pokud je nějaká činnost v kroužku pro dítě velmi náročná, přizpůsobí ji asistent možnostem a omezením dítěte. Pro kolektiv v kroužku je společnost dítěte s postižením šancí setkat se s různorodostí světa lidí s handicapem zkušeností, jež pomáhá učit se toleranci a jiným způsobům komunikace. Integrace zde není jen pojmem, ale zážitkem. Znamená být spolu, bez rozdílu. Každé dítě má svůj vlastní Individuální plán, který respektuje jeho potřeby a stupeň postižení. Dle cílů stanovených v plánu asistent podporuje dítě na cestě k integraci, umožňuje mu dělat pokroky. Největším přínosem je zlepšení komunikace s okolím a vybudování bližšího vztahu s asistentem, který tak může dítě lépe motivovat k samostatnosti, k rozvoji fyzických a duševních schopností při práci v kroužku, k zvládnutí orientace v čase a prostoru. Děti navštěvují běžné zájmové kroužky: keramiku, tancování, plavání, cvičení, výtvarný, fotografický, turistický nebo chovatelský kroužek. Při integraci spolupracujeme s vedoucími kroužků Domů dětí a mládeže, Sokola, turistických oddílů a plaveckých škol na území hl. m. Prahy. Osobními asistenty jsou převážně studenti humanitních oborů. Absolvují výcvik, vzdělávací semináře a jednou měsíčně navštěvují pravidelné supervize. Na kvalitu služby dohlíží koordinátor pravidelnými návštěvami kroužků. Máme otevřeno na straně 28 29

17 Financování služby CETELEM ČR, a. s. NROS a Česká televize sbírkový projekt Pomozte dětem! MŠMT MČ Praha 3, 8 a 10 Český výbor pro UNICEF sbírkový projekt Pečení pro děti GE Money Bank Poděkování všem asistentům a vedoucím kroužků za práci s dětmi dobrovolníkům za pomoc při organizaci akcí pro klienty vedení MŠ Milíčův dům za poskytnutí zahrady pro Letní piknik zdarma Kontakt tel.: , Máme otevřeno na straně 30 31

18 Dobrovolnické centrum Akce Pontony (sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66) Máme otevřeno na straně 32 33

19 Poslání programu Posláním programu Dobrovolnické centrum Akce Pontony je podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem starších 16 let, jež vede k samostatnosti při zvládání každodenních povinností, ke schopnosti hájit vlastní práva, prosazovat své zájmy a zapojovat se tak do běžného života. Program funguje též jako kontaktní místo pro zájemce o dobrovolnictví, jehož cílem je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve službách pro lidi s postižením. Historie Program Dobrovolnické centrum Akce Pontony, jenž je realizován od roku 1999, je druhým samostatným programem v historii občanského sdružení Máme otevřeno? došlo ke sloučení s Dobrovolnickým centrem, které dříve působilo samostatně. Máme otevřeno na straně 34 35

20 O službě Po službě je ze strany klientů zájemců velká poptávka, a to nejen kvůli ojedinělosti programu, ale hlavně proto, že služba pružně a přímo reaguje na jejich zakázky a řeší problémy ze všech možných oblastí života. Program bezprostředně reflektuje aktuální a stále sílící potřebu mladých lidí s postižením mluvit za sebe, samostatně se rozhodovat a hájit svá práva a zájmy ve společnosti a osobním životě. Kromě plnění konkrétních cílů jednotlivých klientů má program pozitivní vliv i na osobu dobrovolníka, velmi pozitivně navíc působí v osvětové rovině na společnost, v níž se klient s dobrovolníkem pohybují. Služba je poskytována celoročně, v termínech odpovídajících možnostem klienta a dobrovolníka, minimálně 3 hodiny týdně. V rámci pravidelných schůzek se klient s dobrovolníkem společně věnují rozličným volnočasovým aktivitám chodí na procházky, za kulturou, sportují. Během těchto setkání dobrovolník cíleně pracuje se svým protějškem partnerem s mentálním postižením, otevírá mu témata vedoucí k uvědomování si a využívání vlastních práv a ke schopnosti činit svá vlastní rozhodnutí, včetně umění nést za ně odpovědnost. Společně také pracují na naplňování cílů z Individuálního plánu učí se například samostatně cestovat, vyznat se v jízdních řádech, vyhledávat informace na internetu, orientovat se v čase, nakupovat apod. Klient je veden k tomu, aby dovedl sdělovat svá přání a pocity. S podporou dobrovolníka nacvičuje zvládání každodenních situací, získává více prostoru pro vlastní vyjádření v rozhodnutích, která ovlivňují jeho vlastní život, a zvyšuje tím svou nezávislost. Dobrovolníci jsou vyškoleni v rámci výcviku a při jejich činnosti je jim dále poskytována podpora formou skupinových supervizí. Financování služby MPSV, MV Městské části Prahy 5, 8, 10, 13 a 14 Poděkování všem dobrovolníkům za odvedenou práci dobrovolnici Hance Chmelenské za vedení tanečně-pohybového kroužku panu Jaroslavu Šmídovi ze seznamovací agentury RychlýRande za moderování seznamovacího večírku pro klienty Toulcovu dvoru za poskytnutí zázemí k uspořádání táboráku pro klienty a dobrovolníky programu společnosti Prague Imperial Hotel za poskytnutí prostor a cen do tomboly pro seznamovací večírek klientů společnosti Unilever ČR, s. r. o. za poskytnutí cen do tomboly pro seznamovací večírek společnosti Intersnack, a. s. za poskytnutí občerstvení pro seznamovací večírek klientů nakladatelství Portál, s. r. o. za poskytnutí odborné literatury a knižních dárků pro dobrovolníky Kontakt tel.: , Klienti služby statistika programu během roku bylo do programu zapojeno 26 klientů v programu spolupracovalo 27 dobrovolníků konaly se 2 výcviky dobrovolníků a 3 vzdělávací semináře proběhla 4 setkání s klienty Bowling, Letní piknik, Táborák a Vánoční setkání dále se uskutečnily 2 workshopy malování na hedvábí a malování na trička Máme otevřeno na straně 36 37

21 Asistenční služba (odlehčovací služba 44) Máme otevřeno na straně 38 39

22 Poslání programu Podporovat uživatele v rozvoji vlastního potenciálu a vést jej k větší míře samostatnosti. Lidem, kteří pečují o člověka s mentálním či kombinovaným postižením nebo autismem, program umožňuje odpočinout si od náročné péče. Historie Asistenční služba je relativně mladým programem sdružení funguje od roku Máme otevřeno na straně 40 41

23 O službě Program je zaměřen na podporu rodin, které pečují o člověka s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem. Asistent pomáhá rodině se zajištěním péče a zároveň podporuje klienta v rozvoji jeho schopností a dovedností. Program je určen klientům od 3 do 50 let. Asistenční služba umožňuje nalézt klientovi co nejvhodnějšího asistenta a reagovat tak nejen na jeho vlastní aktuální a individuální potřeby, ale i na potřeby pečujících osob. Asistenti jsou pečlivě vybíráni, stávají se jimi převážně studenti pomáhajících profesí. Absolvují výcvik, vzdělávací semináře a jednou měsíčně navštěvují pravidelné supervize. Hlavní náplní služby je nejčastěji pravidelná, v případě potřeby nárazová, asistence. Ta má obvykle podobu doprovodu do školy, případně jiného zařízení, kde klient tráví určitou část dne, a zpět do místa bydliště, dále asistence při výuce, zajišťování asistence v domácím prostředí, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, eventuálně zajišťování volnočasových aktivit či asistence při jejich provozování. Forma poskytnuté asistence je individuální a závisí na specifických potřebách a věku jednotlivých klientů. Služba se poskytuje v maximálním rozsahu 40 hodin měsíčně, nejčastěji ve všední den, výjimečně o víkendu. Kapacita programu činí 30 klientů. Jedná se o službu částečně hrazenou klientem leden až září Kč, říjen až prosinec Kč za hodinu asistence. Máme otevřeno na straně 42 43

24 Klienti služby statistika programu během roku programem prošlo 30 klientů, v současné době je jich do programu zapojeno 28 do programu bylo během roku zapojeno celkem 33 asistentů uskutečnily se 2 výcviky asistentů a 3 vzdělávací semináře proběhlo 14 supervizí asistentů (se 2 skupinami) akce pro klienty: Vánoční setkání, Letní piknik Financování služby MPSV Magistrát hlavního města Prahy MČ Praha 14, 5 a 8 Středočeský kraj Poděkování asistentům za výborně odvedenou práci společnostem Dachstar, s. r. o. a Raiffeisen stavební spořitelna, a. s. za finanční podporu klienta Asistenční služby Kontakt Informační a poradenské centrum (IPC) (odborné sociální poradenství 37) INFORMACˇNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM tel.: , Máme otevřeno na straně 44 45

25 Poslání programu Poskytování informací a poradenství přímo lidem s mentálním postižením a jejich rodinám, ale i veřejnosti, studentům a médiím. Historie V roce 2002 byl spuštěn poradenský server Dobromysl.cz. V roce 2007 pak došlo k rozšíření služby o další přístupy a služba tak dostala nový název Informační a poradenské centrum. O službě Informační a poradenské centrum se zcela ojedinělým způsobem věnuje tématu mentálního postižení a autismu, zabývá se však i ostatním poradenstvím z oblasti sociální sféry. Funguje prostřednictvím osobního poradenství, telefonní linky, u, internetové poradny a informačního serveru Dobromysl.cz. Služba je poskytována zdarma, každý všední den od 9 do17 h. Klienti služby statistika programu 450 dotazů IPC se věnovalo klientům ze všech krajů České republiky, ale občanům ČR žijícím v zahraničí nejvíce dotazů přišlo z Prahy a Středočeského kraje, dále pak z kraje Moravskoslezského a Ústeckého. Dobromysl.cz 184 publikovaných článků průměrná návštěvnost za měsíc návštěv za rok 7. umístění v žebříčku návštěvnosti navrcholu.cz za rok nových odběratelů novinek 1240 odběratelů novinek (k ) Máme otevřeno na straně 46 47

26 Financování služby MPSV MHMP Středočeský kraj MČ P14 13% Struktura přístupů IPC 2009 Poděkování dobrovolníkům za překlady, korektury a grafiku Janě Chaloupkové, Kristě Novákové, Terezii Lipové, Ivanovi Perglerovi, Lucii Šnytové, Běle Chylikové, Jiřímu Markalousovi, Zuzaně Jungwirthové, Marii Novákové, Lucii Steinhauserové, Zuzaně Teichmanové, Lucii Prokopové a Ditě Křišťanové za právní poradenství Mgr. Zuzaně Ostré Internet Info, s. r. o. projekt Dobrý web Macron Software, s. r. o. 18% 31% telefon osobní schůzka internetová poradna Kontakt tel.: , % Máme otevřeno na straně 48 49

27 Typy dotazů ostatní MP 11% jiné 9% autismus 8% zaměstnávání 27% dobrovolnictví 14% všeobecné info 7% pomáhající organizace 13% bydlení 2% vzdělávání 3% volný čas 6% Máme otevřeno na straně 50 51

28 Další aktivity

29 Charitativní aukce Máme otevřeno na straně 54 55

30 Máme otevřeno na straně 56 57

31 V. ročník Charitativní aukce benefiční hry se uskutečnil v Obecním domě. Do aukce se podařilo získat díla od 51 současných umělců. Letos se podařilo vydražit 60 % děl a celková částka z dražby činila krásných Kč. Do aukce byli samozřejmě zapojeni naši klienti lidé s mentálním postižením. Skvěle se zhostili pomocných prací předvádění děl při samotné aukci a pomocné činnosti v rámci cateringu. Celá aukce měla velice příjemnou atmosféru. Večerem provázeli herci a moderátoři Arnošt Goldflam a Lumír Tuček. Profesionálně aukci zaštiťovala aukční síň Dorotheum, licitátorem byl Ing. Miroslav Zíka. Záštitu nad celou akcí převzal primátor hlavního města Prahy Mudr. Pavel Bém. Získané peníze byly použity na chod Pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna. Díla do aukce věnovali: Richard Augustin, Ondřej Basjuk, Pavel Brázda, Eva Brinkmannová, Josef Bubeník, Christian del Risco, Varvara Divišová, Jan Dolejš, Petr Faltus, Jitka Hilská, Jan Hísek, Vojtěch Jágl, Jakub Jansa, Petra Kameníčková, Klára Kolmanová, Petr Kožíšek, Hana Kršňáková, Radomír Leszczynski, Miloslav Marschal, Zdena Marschalová, Jaroslav Róna, Eva Růtová, Pavla Soukupová, Čestmír Suška, Lenka Sýkorová, Jakub Špaňhel, Ivana Štenclová, Martina Tóthová, Jaroslav Valečka, Jaroslav Válek, Vladimír Burton, Josef Hník, Lukáš Houdek, Magdalena Jansová, Lenka Klodová, Hana Major Sládková, Tereza Melicharová, Ivan Pinkava, Jindřich Dolejš, Jiří Genzer, Kateřina Herciková, Radka Kubáníková, Zdeněk Macháček, Věra Nováková, Anna Steinerová, Ondřej Svoboda, Dagmar Štrossová, Lenka Trubačová, Zdeněk Vacek, Irena Veselá Rendlová a Lada Vosejpková. Finanční podpora Ministerstvo Kultury ČR MČ Praha 1 Poděkování spolupořadateli akce, Obecnímu domu, a. s. Marten, s. r. o., Dorotheum, s. r. o., ČEZ, a. s., Jedu.cz, s. r. o. jakožto partnerům aukce YOUNG & RUBICAM Praha, s. r. o. a Wunderman, s. r. o. za návrh propagační kampaně a grafické práce. Prague Imperial Hotel za poskytnutí ceny pro nejlepšího dražitele Českému rozhlasu, Rádiu 1, rádiu Regina a Euronews, a. s. týdeníku EURO za mediální propagaci Charitativní aukce Kontakt tel.: Máme otevřeno na straně 58 59

32 Informačně-osvětový diář V diáři pro rok 2010 jsme se zaměřili na barvitý duševní vesmír člověka s mentálním postižením. Ten jsme se pokusili promítnout do celého vzhledu diáře. Náš záměr podpořily především naše klientky autorka textů Denisa Střihavková a ilustrátorka Hanka Branšovská. Návrh, grafická úprava, fotografie: Vojta Jágl Texty: Denisa Střihavková Ilustrace: Hanka Branšovská Jazykové korektury: Standa Urbánek Náklad: 1000 Finanční podpora: Ministerstvo zdravotnictví ČR Poděkování: společnostem Marten, s. r. o. a Obchodním tiskárnám Hořovice za podporu Máme otevřeno na straně 60 61

33 Výstavy v kavárně Vesmírna K nedílné součásti interiéru kavárny Vesmírna patří každoroční série výstav profesionálních, ale i začínajících a handicapovaných výtvarníků. Výstavy jsou obvykle plánovány jako měsíční až dvouměsíční. V roce 2009 jsme uspořádali celkem 10 takových výstav. LEDEN ÚNOR dokumentární fotografie hudební skupiny The Tap Tap složené z lidí s různým typem postižení ÚNOR BŘEZEN malby Kláry Kolmanové BŘEZEN DUBEN malby Adély Doušové & Vojty Jágla DUBEN KVĚTEN fotografie Romany Ryšavé KVĚTEN ČERVENEC grafiky Lenky Sýkorové ČERVENEC SRPEN dokumentární fotografie z Festivalu integrace Slunce festivalu pro děti s postižením i bez. SRPEN ZÁŘÍ fotografie Turecko okem Tondy Matějovského ŘÍJEN fotografie Kláry Klepáčkové, studentky DAMU LISTOPAD malby a grafiky Ondřeje Basjuka, studenta AVU PROSINEC kresby Jaroslava Turka a ornamentální kresby Miroslava Vilímovského oba dva autoři jsou lidé s mentálním postižením Máme otevřeno na straně 62 63

34 Workshopy Výtvarné workshopy jsou tradiční a vyhledávanou aktivitou pořádanou v kavárně Vesmírna již řadu let. Tvořivé soboty otvírají prostřednictvím společné výtvarné činnosti možnost propojit dva světy lidi s mentálním postižením s lidmi bez postižení. Účastníky workshopů spojuje kreativita, radost z práce a obohacujících setkání Šperky ze dřeva a korálků, lektorky Kateřina Herciková a Markéta Čunátová 9 účastníků Závěsný zápisník, lektorky Kateřina Herciková a Markéta Čunátová 5 účastníků Výroba adventních věnců, lektorky Kateřina Herciková a Markéta Čunátová 15 účastníků Poděkování MČ Praha 1 Máme otevřeno na straně 64 65

35 Klub KosMOS Máme otevřeno na straně 66 67

36 Klub přátel občanského sdružení Máme otevřeno? KosMOS již šestým rokem nabízí široké veřejnosti příležitost, jak nebýt lhostejný a smysluplně pomáhat. Jeho základní myšlenkou je vzbudit zájem veřejnosti o problematiku lidí s postižením a současně získat pro sdružení individuální dárce, kteří by se ztotožnili s cíli a posláním sdružení a podporovali jeho aktivity pravidelně a dlouhodobě. Právě i díky podpoře formou pravidelných členských příspěvků (v minimální výši 100 Kč měsíčně nebo Kč ročně) mají lidé s mentálním postižením příležitost trávit volný čas zájmovými aktivitami v běžné společnosti, rozvíjet svou nezávislost a uplatnit se na volném trhu práce. Členové klubu KosMOS získávají, kromě dobrého pocitu z pomoci druhým, i různé výhody kupříkladu 10% slevu na konzumaci v kavárně Vesmírna, pozvánky na kulturní akce pořádané sdružením a zdarma informačně-osvětový diář a výroční zprávu. V letošním roce jsme pro členy klubu připravili nové výhody slevu 40% na vstupenky do Švandova divadla vstupenky 1+1 zdarma na vybraná představení do Činoherního klubu lístky na všechna domácí utkání fotbalového klubu AC Sparta Praha elektronický občasník Kosmické noviny Rok 2009 v číslech ke konci roku 2009 měl Klub KosMOS 59 aktivních členů získané finanční prostředky činily Kč Poděkování všem členům Klubu KosMOS za podporu Kontakt Tel: Máme otevřeno na straně 68 69

37 Úspěchy a ocenění Máme otevřeno? o. s. bylo nominováno v těchto soutěžích: Zlatá pecka 2008 (kreativní soutěž reklamních agentur) dvě 1. místa za rádiový spot Karaoke a za viral Politici posílaný em (v rámci kampaně Zkuste to!) Finále mezinárodní soutěže v sociálním podnikání NESsT Duhová kulička (mezinárodní soutěž reklamních spotů, tiskové a internetové reklamy) 2. místo za kampaň Zkuste to! 1. místo v barmanské soutěži klientů za nápoj Vesmírná Odyssea Žihadlo 2009 nominace v kategorii internetová kampaň za Podzimní kafemletí 08 (přihlášena reklamní kampaň k Podzimnímu kafemletí 2008 a Charitativní Aukci 2009 v kategoriích rádiový spot, internetová kampaň a tištěná reklama) Czech top 100 VZ místo (v redukovaném pořadí v odvětví Nadace, asociace a jiné neziskové organizace 7. místo, z občanských sdružení jsme byli třetí) Soutěž neziskových webů (Online marketing pro neziskovky) nominace v kategorii microsite nejlepší stránka vytvořená pro konkrétní kampaň Videofestival S Vámi nás baví svět 2010 dokument o zaměstnávání lidí s postižením Chceš vysát? (vyhlášení výsledků ) VZ 2008 Být vidět (Agnes) VZ 08 Máme otevřeno byla nominována do Síně slávy za opakovanou vysokou estetickou úroveň, zřejmou kontinuální identifikovatelnost a kreativitu výročních zpráv Další ocenění cena Via Bona, nominace za firemní dobrovolnictví nominace pro firmu Danone za odvahu podpořit inovativní projekt Young & Rubicam za dlouhodobou spolupráci tiskárna Marten kariérové poradenství Euroguidance (nominace) Tranzitní program Máme otevřeno na straně 70 71

38 Lidé ve sdružení 2009 Správní rada Předsedkyně: Mgr. Berta Burkoňová Místopředseda: Ing. Jan Zmij Člen: Mgr. Kateřina Figalová Výkonný ředitel Mgr. Marta Pellar Zaměstnanci sdružení Filip Budák, Markéta Čunátová, Adéla Doušová, Ondřej Lachman, Daniela Musilová, Petra Böhmová, Kateřina Herciková, Jana Hrazdilová, Markéta Hrodková, Veronika Tomková, Vojta Jágl, Zdenka Kainarová, Alžběta Křenová, Petra Kubálková, Vladimír Lechnýř, Eva Luhanová, Lada Novotná, Pavla Šturmová, Jakub Tichý, Lenka Urbanová, Zuzana Žertová Máme otevřeno na straně 72 73

Obsah. Úvod slovo. Poslání a kontakt. Naše historie. Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO DC - AP AS IPC

Obsah. Úvod slovo. Poslání a kontakt. Naše historie. Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO DC - AP AS IPC Obsah Úvod slovo Poslání a kontakt Naše historie Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO DC - AP AS IPC Další aktivity: Informačně-osvětový diář Výstavy v kavárně Vesmírna Workshopy Klub Kosmos

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Úvodní slovo. Obsah. Informačně-osvětový diář 45 Workshopy 47 Výstavy v kavárně Vesmírna 47 Zkuste to! 49. Marta Pellar výkonná ředitelka

Úvodní slovo. Obsah. Informačně-osvětový diář 45 Workshopy 47 Výstavy v kavárně Vesmírna 47 Zkuste to! 49. Marta Pellar výkonná ředitelka VZ 08 Obsah Úvodní slovo Úvodní slovo 1 Naše poslání 2 Historie 3 Integrační programy 5 Pracovně-tréninkový program v kavárně Vesmírna 7 Tranzitní program 11 Jiné odpoledne 15 Akce Pontony 19 Dobrovolnické

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

1 Úvod Základní informace Členství organizace Pracovní tým Kontakty Poskytované služby Projekty...

1 Úvod Základní informace Členství organizace Pracovní tým Kontakty Poskytované služby Projekty... Výroční zpráva 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní informace... 3 3 Členství organizace... 4 4 Pracovní tým... 5 5 Kontakty... 6 6 Poskytované služby... 6 7 Projekty... 7 8 Kalendář akcí... 8 9 Ekonomické

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Rok 2015

Výroční zpráva Rok 2015 Muzikohraní, z. s. Výroční zpráva Rok 2015 Hudba nastupuje tam, kde už slovo nestačí. C. Debussy 1 Úvodní slovo Muzikohraní naplňuje své záměry, svá poslání a za celý náš kolektiv mohu potvrdit, že jsme

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo úvodem. Vážení,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo úvodem. Vážení, Slovo úvodem Vážení, Reminiscenční centrum, z. s. se Vám jde představit prostřednictvím své první výroční zprávy. Zdálo by se, že se jedná o právní subjekt velmi mladý, zrozený v pozdním létě 2015. To

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU.

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU. Náš příběh Od APLA Praha k NAUTISU. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více